Den 7. og 8. maj 1945 bombede sovjetiske flyvere Rønne og Nexø. Billedet ovenfor er fra Østervoldgade i Rønne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 7. og 8. maj 1945 bombede sovjetiske flyvere Rønne og Nexø. Billedet ovenfor er fra Østervoldgade i Rønne."

Transkript

1 1 Anden Verdenskrig I modsætning til det resterende Danmark oplevede bornholmerne at blive besat af både Tyskland og Sovjetunionen. På de følgende sider kan se en billedserie omhandlende besættelsestidens Bornholm. Du kan også finde en række opgaver, der tager deres udgangspunkt i billedserien. Opgaverne er udarbejdet med henblik på de ældste folkeskoleklasser og gymnasiet. Den 7. og 8. maj 1945 bombede sovjetiske flyvere Rønne og Nexø. Billedet ovenfor er fra Østervoldgade i Rønne.

2 2 Bornholm blev besat den 10. april Besættelsen foregik i fred og ro. På billedet ses nogle af de første tyske soldater, der var kommet til Bornholm. På invasionsdagen landsatte tyskerne omkring 700 soldater på Bornholm. I maj tyndedes styrken væsentligt ud. På billedet er det dog russiske styrker, i dagene efter bombadamenterne i 1945, der marcherer i Allinge.

3 Den tyske lejr på Galløkken syd for Rønne. Lejren var også base for de tyske marinesoldater, som rekreerede sig efter ubådstogter i bl.a. Atlanterhavet. 3 Tyske soldater marcherer i anledningen af Adolf Hitlers fødselsdag 20. april 1940.

4 4 Tyske soldater marcherer i anledningen af Hitlers fødselsdag 20. april Tysk parade på Hitlers fødselsdag. Til hest ses to tyske officerer og lige bagved et tysk militærorkester. Til højre ses konsul Hintze og officer Agersted.

5 5 Tysk marinesoldat.

6 6 Tysk officer i marinen.

7 7 Alsang på Store Torv i Rønne 1. september 1940 under ledelse af Amtmand von Stemann. Efter den tyske besættelse opstod der frygt for dansk identitet, og en national bevægelse gik over landet. Et af udslagene af dette var store sangstævner, alsang, hvor tusindvis af danskere mødtes og sang danske sange. Den 1. september 1940 blev der på samme tid afholdt sangstævner over hele landet. Man regner med, at ca deltog for at vise deres danskhed

8 Rytterknægten Radiokædestation. På Bornholms højeste punkt Rytterknægten rejste tyskerne i sommeren 1944 en 64 meter høj mast, det såkaldte Tyskertårn til deres radiokædesystem. Radiomasten, der stod ved siden af Kongemindet, var retningsbestemt mod en tilsvarende station på Rügen. 8

9 9 Tysk Flaktårn i Rønne Sydhavn (1947). Flak betyder Flugabwehrkanon - dvs. luftværnskanon - og tårnet er således et forsvar mod fly. På billedet ses en 20 mm. Firlingeflak. Denne blev først opsat på Bornholm i den sidste del af besættelsen.

10 Signalstation ved Hammerknuden. Med denne kunne tyskerne opfange de allieredes radarsignaler i flyene på vej mod bombemål i Tyskland. 10 Danske arbejdere ved udgravning til tysk kanonfundament på Dueodde.

11 11 Tysk ubåd i Rønne havn (1942). Tysk Zerstörer Z31 camoufleret ved Øernes Pakhus, Rønne Havn.

12 12 Tysk marinesoldat med sin bornholmske kæreste (1943).

13 3. juli 1941 nødlandede en tysk Heinkel He 60 vest for Rønne. Efter sikker landing på havet drev den ind på kysten ved Rønne Lufthavn og blev slået til vrag. 13

14 14 Man nedsatte brændselsudvalg, startede tørveproduktion og gav statsstøtte til kulproduktion ved Hasle. Billedet viser tørveproduktion i Hundsemyre ved Snogebæk. Bl.a. Nexø Elværk aftog tørv til produktion af el.

15 15 Allerede i 1940 begyndte Hasleborgerne, Bornholms Amt og Brændselsnævnet at interessere sig for kulforekomsterne ved Hasle. Senere overdrog man brydningen til Ministeriet for offentlige Arbejder. På billedet ses Erik Petersen i en af kulgangene.

16 16 En deling CBU er. Civilbeskyttelsestjenesten blev oprettet De gjorde tjeneste i tilfælde af brand og ved andre katastrofer. Et forplejningshold fra Danske Kvinders Beredskab, DKB, laver mad i Johnsens Gård i Rønne.

17 17 Hørfabrikken i Åkirkeby efter sabotage (1943). Autocentralen i Rønne efter sabotage.

18 18 Familien Sommers hus blev udsat for rudeknusning. Familien Sommers søn var den berygtede Poul Sommer - bl.a. chef for Sommerkorpset. Luftwaffes bjærgningsfartøj henter her den sidste af de to Blohm und Voss 138, som efter sabotage drev ind i pælene og blev stærkt beskadiget.

19 En V-bombe ses som et lyn på aftenhimmelen over Rønne. Midt i billedet ses det gamle fyrtårn på Havnebakken landede en tysk V-1 er på Bornholm. Bomben blev fotograferet og tegnet af uden tyskernes kendskab. Informationerne blev sendt til England.

20 20 Jagten Villig i Nexø Havn. Skibet blev brugt til at transportere flygtninge fra både København og Bornholm til Sverige. Tyske landgangsbåde ved molen i Nexø hvor de ankom med tyske flygtninge fra østfronten.

21 De tyske flygtningeskarer nåede også Rønne, hvorfra de blev udskibet. 21

22 Tyske flygtninge i Storegade i Rønne. 22

23 Tyske soldater brænder papirer af i Missionshotellets have ud mod Havnegade i maj

24 Befrielsen. Glade danskere samlet på torvet i Rønne den 5. maj Modstandsfolk i aktion den 5. eller 6. maj 1945.

25 25 Politiassistent Lind ved afhøring af person mistænkt for landsskadelig virksomhed i Arbejdslejren i Almindingen. Tyskerpiger ydmyges foran et større publikum ved Hotel Dana i Rønne.

26 Tyskerpiger klippes og ydmyges. 26

27 27 Hjørnet af Byledsgade og St. Torvegade efter sovjetiske bombadamenter. Skiltet til venstre i billedet siger Tanken er lukket. Torvet i Nexø efter sovjetiske bombadamenter.

28 Mellem bombadamenterne opsattes disse evakueringsplakater. 28

29 29 Evakuerede Rønneborgere indkvarteret i Ny Kirke.

30 Sygehuspersonalet på sygehuset i Rønne flygter under sovjetiske bombadamenter. 30 Sygehuspersonalet på sygehuset i Rønne flygter under sovjetiske bombadamenter.

31 31 Havnevagt Martin Vest blev ramt af granatsplint ved de sovjetiske bombadamenter af Nexø den 7. maj Han døde den 9. maj på Aakirkeby Sygehus og var den eneste Nexøbo, der omkom under de sovjetiske bombadamenter.

32 32 Von Kamptz, der var tysk kommandant på Bornholm i slutningen af besættelsen, forlader her Amtgården i Rønne. Sovjetiske stødtropper på vej til Missionshotellet.

33 33 Tyske krigsfanger venter på transport til Kolberg i anlægget på Lille Torv i Rønne. Tyske krigsfanger på vej mod havnen i Rønne for udskibning til Kolberg.

34 34 Sovjetiske soldater. Sovjetiske soldater.

35 35 Svenske træhuse i Nexø. De blev skænket bornholmerne af den svenske stat som led i genopbygningen af Rønne og Nexø. Svenske træhuse i Rønne. De blev skænket bornholmerne af den svenske stat som led i genopbygningen af Rønne og Nexø.

36 Danske soldater ankommer i marts På billedet ses de danske Jenser med gammelt engelsk materiale. 36 Danske soldater på Rønne Havn 1946.

37 37 Bornholms nye kommandant oberst E. H. Christensen, den sovjetiske general Jakusjov og von Stemann inden de sovjetiske styrker forlader øen. Den sovjetiske general Jakusjov skridter fronten af for den danske bataljon inden de sidste sovjetiske styrker forlod øen den 5. april 1946.

38 De sovjetiske styrker forlader Bornholm efter ca. 11 måneders besættelse. 38

39 39 Søfartsmonument over de ca. 60 bornholmske søfolk der omkom som følge af den Anden Verdenskrig. Mindesten på gymnasiet i Rønne over ung bornholmer der blev taget til fange af tyskerne i 1944 og sendt til Neuengamme, hvor han døde i feb. 45.

40 40 Davidsstatuen i Almindingen der blev afsløret 27. august Statuen er rejst som et minde over fire bornholmere, der mistede livet i modstandskampen.

41 Sovjetisk mindesmærke på kirkegården i Allinge. Mindesmærket er en ca. 2 meter høj obelisk. På soklen er følgende tekst på russisk og dansk: Evig Berømmelse / for de russiske Helte / som ofrede Livet i Kampen / mod de tyske okkupanter / Fædrelandet Man mener, at 30 sovjetrussere ligger begravet her. 41

42 42 Mindesten på den tyske krigskirkegård, opsat af Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge e. V. med organisationens karakteristiske korskombination. I græsplænen ligger 24 skiffertavler med navne og data på de omkomne.

43 43 Von Kamptz og frue på besøg ved mindesmærket for tyske soldater og tyske flygtninge mange år efter krigen.

44 44 Opgaver Opgave 1: På side to ses billederne Bornholm blev besat den 10. april Besættelsen foregik i fred og ro. På billedet ses nogle af de første tyske soldater, der var kommet til Bornholm og Tyske soldater marcherer i Allinge. På invasionsdagen landsatte tyskerne omkring 700 soldater på Bornholm. I maj tyndedes styrken væsentligt ud. Hvorfor foregik besættelsen af Bornholm i fred og ro? Hvorfor kom det ikke til væbnet kamp? Det resterende Danmark blev allerede besat den 9. april. Foregik besættelsen af Danmark i fred og ro som på Bornholm? Prøv at undersøge hvilket samarbejde der blev indledt imellem Tyskland og Danmark. Hvordan tror du/i, at den bornholmske befolkning reagerede på, at der lige pludselig var tyske soldater i de bornholmske byer? Opgave 2: På side fire ses billederne Tyske soldater marcherer i anledningen af Hitlers fødselsdag 20. april 1940 og Tysk parade på Hitlers fødselsdag. Til hest ses to tyske officerer og bagved et tysk militærorkester. Til højre ses konsul Hintze og officer Agersted Adolf Hitler var Tysklands fører og leder af Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP). Prøv kort at skitsere hvilken politik partiet førte. Stemte den førte politik overens med partiets partiprogram? Hvornår fik nazisterne magten i Tyskland? Prøv at undersøge hvor mange stemmer partiet fik ved rigsdagsvalget, der førte dem til magten. Hvor mange stemte således ikke på nazisterne? Hvorfor tror du/i, at nazisterne i Tyskland fik så mange stemmer?

45 45 Opgaver Opgave 3: På side tre (øverst) ses billedet Den tyske lejr på Galløkken syd for Rønne. Lejren var også base for de tyske marinesoldater, som rekreerede sig efter ubådstogter i bl.a. Atlanterhavet. På side fem og seks ses billederne Tysk marinesoldat og Tysk officer i marinen. Prøv at undersøge hvilken rolle Bornholm spillede for den tyske marine. Hvad brugte tyskerne de bornholmske farvande til? Prøv at finde oplysninger om den ubåds-krig tyskerne førte i Atlanterhavet. Hvem var denne krig i særlig grad rettet mod? Hvad var formålet med denne krig? Osv. Opgave 4: På side syv ses billedet Alsang på Store Torv i Rønne 1. september 1940 under ledelse af Amtmand von Stemann. Efter den tyske besættelse opstod der frygt for dansk identitet, og en national bevægelse gik over landet. Et af udslagene af dette var store sangstævner, alsang, hvor tusindvis af danskere mødtes og sang danske sange 1. september 1940 var årsdagen for Anden Verdenskrigs udbrud. Prøv at undersøge hvilke lande Tyskland havde okkuperet indtil denne dato. Prøv at finde ud af hvor mange danskere der samledes til alsang rundt omkring i Danmark. Hvilken betydning tror du/i, at alsangen havde på det personlige plan? Og på et nationalt plan? Hvordan tror du/i, at man fra tysk side opfattede den danske alsang? Fortsatte alsang-arrangementerne gennem hele besættelsen? Mødtes man også til alsang under den sovjetiske besættelse?

46 46 Opgaver Opgave 5: På side ti (nederst) ses billedet Danske arbejdere ved udgravning til tysk kanonfundament på Dueodde. Prøv at undersøge formålet med at bygge stor kanonstilling på Dueodde. Arbejdet blev aldrig færdiggjort - hvorfor? Hvorfor tror du/i, at det var danske arbejdere, der skulle bygge kanonstillingen? Prøv at undersøge om der var mange danskere, der arbejde for tyskerne. Undersøg hvor mange danskere der tog til Tyskland for at arbejde i perioden Hvorfor gjorde de det? - fandtes der et alternativ? Arbejderne på billedet er formentligt bornholmere. Tror du/i, at de havde nogle skrupler over at arbejde for tyskerne? Tror du/i, at der fandtes bornholmere (danskere), der ikke ville arbejde for tyskerne? - hvorfor? Opgave 6: På side tolv ses billedet Tysk marinesoldat med sin bornholmske kæreste (1943). Undersøg hvor mange danske piger der involverede sig i forhold med tyske soldater under den tyske besættelse af Danmark. Hvorfor tror du/i, at så mange piger involverede sig med tyske soldater? Nogle mennesker opfattede disse forhold som værende forkastelige - hvorfor? Kan du forstå, at nogle mennesker opfattede forholdene på denne måde? Kan du forstå pigerne? Nogle af ovennævnte forhold resulterede i børn. Undersøg hvor mange børn der kom til verden som et resultat af et forhold imellem en dansk pige og en tysk soldat.

47 47 Opgaver Opgave 7: På side tretten ses billedet 3. juli 1941 nødlandede en tysk Heinkel He 60 vest for Rønne. Efter sikker landing på havet drev den ind på kysten ved Rønne Lufthavn og blev slået til vrag. Grundet den tyske flyver i baggrunden må krigen have føltes nær for familien i forgrunden. Prøv at finde eksempler på, i hvilke tilfælde krigen må have føltes nær for den bornholmske befolkning - hvornår har krigen/besættelsen haft indflydelse på dagligdagen? hvornår har man følt sig utryg? osv. Opgave 8: På side fjorten og femten ses billederne Man nedsatte brændselsudvalg, startede tørveproduktion og gav statsstøtte til kulproduktion ved Hasle. Billedet viser tørveproduktion i Hundsemyre ved Snogebæk. Bl.a. Nexø Elværk aftog tørv til produktion af el og Allerede i 1940 begyndte Hasleborgerne, Bornholms Amt og Brændselsnævnet at interessere sig for kulforekomsterne ved Hasle. Senere overdrog man brydningen til Ministeriet for offentlige Arbejder. På billedet ses Erik Petersen i en af kulgangene. Hvad er tørv? Hvad skulle det bruges til? Hvad far fordelen/ ulemperne ved tørv? Hvorfor var det blevet svært i Danmark at fremskaffe de sædvanlige opvarmningskilder (kul og koks)? Hvorfra importerede Danmark kul inden Anden verdenskrig? Indtil hvilket år brød man tørv i Danmark? Efter mange års pause begyndte man i 1940/1941 at bryde kul på Bornholm. Hvorfor havde man ikke gjort det i mange år? - og hvorfor begyndte man at bryde kul igen? Tror du/i, at man stadigvæk bryder kul på Bornholm?

48 48 Opgaver Opgave 9: På side seksten ses billederne En deling CBU er. Civilbeskyttelsestjenesten blev oprettet De gjorde tjeneste i tilfælde af brand og ved andre katastrofer (øverst) og Et forplejningshold fra Danske Kvinders Beredskab, DKB, laver mad i Johnsens Gård i Rønne (nederst). Prøv at finde oplysninger om Civilbeskyttelsestjenesten og danske Kvinders Beredskab - hvilket virke havde de? Kom de til at gøre tjeneste under besættelsen? Osv.? Opgave 10: På side sytten ses billederne Hørfabrikken i Åkirkeby efter sabotage (1943) (øverst) og Autocentralen i Rønne efter sabotage (nederst). Hvad er sabotage? Hvad tror du/i, at der var grunden til, at modstandsfolk udøvede sabotage? Hvilken effekt havde sabotagen i Danmark? Hvordan forholdt den danske regering sig til sabotagen/ modstandsbevægelsen? Hvordan forholdt tyskerne sig til sabotagen/ modstandsbevægelsen i Danmark? - hvad gjorde tyskerne for at forhindre den? (stikord: gengældelser, schalburgtage, terrorgrupper og tysk krav om indførsel af dødsstraf) Hvordan udviklede sabotagen/modstandsbevægelsen sig i løbet af besættelsen? Dele af modstandsbevægelsen stod også bag likvidering af stikkere. Hvad er en stikker? Hvor stort et omfang fik de? Synes du/ I, at det var i orden, at modstandsfolk slog stikkere ihjel? - hvorfor/hvorfor ikke?

49 49 Opgaver Opgave 11: På side atten (øverst) ses billedet Familien Sommers hus blev udsat for rudeknusning. Familien Sommers søn var den berygtede nazist Poul Sommer - bl.a. chef for Sommerkorpset. Hvorfor tror du/i, at Poul Sommers forældres hus blev udsat for rudeknusninger? Hvordan tror du/i, at lokalbefolkningen har set på en person/ familie, som man vidste var nazist/nazister? Ændrede denne opfattelse sig gennem besættelsestiden? Opgave 12: På side nitten ses billederne En V-bombe ses som et lyn på aftenhimmelen over Rønne. Midt i billedet ses det gamle fyrtårn på Havnebakken (øverst) og 1943 landede en tysk V-1 er på Bornholm. Bomben blev fotograferet og tegnet af uden tyskernes kendskab. Informationerne blev sendt til England (nederst). Prøv at finde informationer om de såkaldte V1 og V2 bomber. Hvorfor blev de udviklet? Hvorfra blev de affyret? Hvilken fjende var bomberne tiltænkt? Tror du/i, at V bomberne kunne have afgjort krigen til tyskernes fordel, hvis de var færdigudviklet tidligere i krigen. Særligt V2 bomben var frygtet af englænderne - hvorfor blev de frygtet i højere grad end V1 bomben? Hvad tror du/i, at englænderne kunne bruge informationerne om V1 bomben til?

50 50 Opgaver Opgave 13: På side tyve ses billedet Jagten Villig i Nexø Havn. Skibet blev brugt til at transportere flygtninge fra både København og Bornholm til Sverige. Undersøg hvilken illegal trafik af flygtninge der forgik fra Bornholm til Sverige? Hvem havde brug for at flygte til Sverige? Hvor mange drejede det sig om? Hvorfor Sverige? Osv. Opgave 14: På side tyve, enogtyve og toogtyve ses billederne Tyske landgangsbåde ved molen i Nexø hvor de ankom med tyske flygtninge fra østfronten (nederst), De tyske flygtningeskarer nåede også Rønne, hvorfra de blev udskibet og Tyske flygtninge i Storegade i Rønne Prøv at beskrive de tre billeder? Hvorfor kom der tyske flygtninge til Bornholm? - og til det resterende Danmark for den sags skyld? Hvorfra kom de? - og hvorfor kom de derfra? Hvor mange flygtninge kom der til Bornholm/Danmark? Hvad tror du/i, at der kunne ske med tyske civile/soldater, der ikke nåede at flygte fra den fremrykkende russiske hær? Prøv at undersøge hvad der skete med de tyske flygtninge der kom til Bornholm/Danmark? De tyske flygtninge i Bornholm/Danmark blev behandlet meget dårligt. Kan du forstå, at de tyske flygtninge blev behandlet dårligt?

51 51 Opgaver Opgave 15: På side treogtyve ses billedet Tyske soldater brænder papirer af i Missionshotellets have ud mod Havnegade i maj Hvorfor tror du/i, at tyskerne brændte papirer/dokumenter i byer/ koncentrationslejre/områder, der var ved at blive opgivet/tabt til fjenden? Opgave 16: På side fireogtyve (øverst) ses billedet Befrielsen. Glade bornholmere samlet på torvet i Rønne den 5. maj Diskuter hvorfor Danmark blev opfattet som en del af den sejrende alliance, da krigen afsluttedes i Europa? Opgave 17: På side femogtyve (øverst) ses billedet Politiassistent Lind ved afhøring af person mistænkt for landsskadelig virksomhed i Arbejdslejren i Almindingen. Modstandsbevægelsen og politiet arresterede/internerede ca danskere i perioden efter befrielsen. Hvorfor tror du/i, at de blev arresteret/interneret? - hvad havde de gjort/måske gjort? Hvad er landsskadelig virksomhed? - giv nogle eksempler. Hvem havde besluttet, at det lige netop var disse mennesker, der skulle arresteres/interneres? Undersøg hvor mange af de der blev dømt. Hvad blev de dømt for? Hvor lange straffe fik de osv.? Når modstandsbevægelsen/politiet afhentede formodede

52 52 Opgaver Opgave 17 (fortsat): landssvigere (landsforrædere), så stimlede folk sig ofte sammen for at se den anholdte. Det skete også, at menneskemængden i en sådan situation ydmygede den anholdte med tilråb og lignende. Hvorfor tror du/i, at befolkningen havde en sådan trang til at ydmyge og tage afstand til den anholdte? I forbindelse med retsopgøret (opgøret med landssvigerne) efter befrielsen genindførtes dødsstraffen i Danmark. Undersøg hvor mange danskere der blev dømt til døden efter befrielsen. Undersøg hvad de personer man dømte til døden havde gjort. Undersøg hvornår en person sidst var blevet henrettet i Danmark. Kan du/i forstå, at man genindførte dødsstraffen? (Er du enig i, at de gerninger som folk der blev dømt til døden havde begået, burde straffes med døden?) Undersøg det aspekt, at mange af de dømte blev dømt for noget, der ikke var ulovligt på gerningstidspunktet. Undersøg hvilke gerninger der efter befrielsen blev gjort strafbare, som ikke havde været strafbare under krigen. Opgave 18: På side femogtyve (nederst) og side seksogtyve ses billederne Tyskerpiger ydmyges foran et større publikum ved Hotel Dana i Rønne og Tyskerpiger klippes og ydmyges. Hvorfor klippede man håret af tyskerpigerne? Hvorfor tror du/i, at så mange mennesker mødte op for at se/håne tyskerpigerne, efter de var blevet klippet? Synes du/i, at det var en retfærdig behandling tyskerpigerne modtog? Hvordan tror du/i, at klipningen og ydmygelsen foran et større publikum påvirkede pigernes liv fremover?

53 53 Opgaver Opgave 18 (fortsat): Mange tyskerbørn (børn af danske mødre og tysker soldater) har fortalt, at de hjemme blev mødt af fortielser omkring deres fædrene ophav - at det var noget, som man ikke snakkede om. Hvorfor tror du/i? I Danmark har tyskerbørn dannet foreningen Danske Krigsbørns Forening. Hvad er baggrunden for foreningsdannelsen? Prøv at undersøge det aspekt, at staten/arkiverne har nægtet tyskerbørn adgang til deres fadderskabssager. Hvorfor tror du/i, at det er tilfældet? Opgave 19: På side syvogtyve ses billederne Hjørnet af Byledsgade og St. Torvegade efter sovjetiske bombadamenter. Skiltet til venstre i billedet siger Tanken er lukket (øverst) og Torvet i Nexø efter sovjetiske bombadamenter (nederst). Beskriv de to billeder. Hvornår bombede de sovjetiske flyvere Rønne og Nexø? Havde tyskerne på Bornholm ikke overgivet sig som i det øvrige land den 5. maj? Hvorfor bombedes Rønne og Nexø? Hvornår overgav tyskerne sig på Bornholm? Og hvorfor gjaldt overgivelsen fra den 4./5. maj ikke? Undersøg hvor store ødelæggelser bombadamenterne de resulterede i. Undersøg om bombadamenterne resulterede i civile tab. Var bombadamenterne nødvendige for sovjetstyrkerne? Hvordan reagerede den danske regering på de sovjetiske bombadamenter af Bornholm?

54 54 Opgaver Opgave 20: På side otteogtyve ses billedet Mellem bombadamenterne opsattes disse evakueringsplakater. Undersøg evakueringsplanerne for Rønne og Nexø. Var evakueringen en succes? Hvad tror du/i, at konsekvenserne havde været, hvis ikke de to byers befolkninger var blevet evakueret? På plakaten kan man se, at nogle skulle blive tilbage. Hvorfor tror du/i, at netop de personer ikke skulle evakueres? Opgave 21: På side niogtyve ses billedet Evakuerede Rønneborgere indkvarteret i Ny Kirke Prøv at beskrive hvad du/i ser på billedet. Undersøg hvortil Rønne- og Nexø-borgere blev evakuerede. Hvad skete med de familier der mistede deres hjem pga. bombadamenterne? Opgave 22: På billedet side toogtredive (øverst) ses billedet Von Kamptz, der var tysk kommandant på Bornholm i slutningen af besættelsen, forlader her Amtgården i Rønne Undersøg hvilken rolle Von Kamptz var tiltænkt på Bornholm, da han blev indsat som øverstkommanderende. Hvordan håndterede han opgaven?

55 55 Opgaver Opgave 23: På side toogtredive (nederst) ses billedet Sovjetiske stødtropper på vej til Missionshotellet. Hvornår blev de første sovjetiske styrker sat i land på Bornholm? Hvor mange soldater drejede det sig om? Mødte de tyske modstand? Bornholmerne oplevede visse ubehageligheder med de første sovjetiske soldater, der kom til øen - hvilke ubehageligheder? Efter kort tid blev de første sovjetiske stødtropper sendt tilbage til Sovjetunionen. Der blev i stedet for landsat en styrke af betydelig størrelse. Hvor mange sovjetiske soldater var der på Bornholm, da antallet var størst? Hvordan forløb den sovjetiske besættelse af Bornholm? Undersøg hvordan den danske regering håndterede den russiske besættelse af Bornholm. Hvordan forholdt englænderne og amerikanerne sig til den russiske befrielse af Bornholm? Opgave 24: På side treogtredive ses billederne Tyske krigsfanger på vej mod havnen i Rønne for udskibning til Kolberg (øverst) og Tyske krigsfanger venter på transport til Kolberg i anlægget på Lille Torv i Rønne (nederst). Undersøg hvad der skete med de tyske krigsfanger, efter de var kommet til Kolberg. Hvad skete der med de tyske soldater der blev taget til fange af de allierede?

56 56 Opgaver Opgave 24 (fortsat): Undersøg om de tyske soldater modtog den samme behandling, alt efter om de blev taget til fange af Sovjetiske soldater eller engelske/amerikanske soldater. Du/I kan evt. undersøge hvad der skete med tyske soldater i det øvrige Danmark, hvilket blev befriet af englænderne, og sammenligne deres skæbne med de tyske soldater på Bornholm, hvilken blev befriet af Sovjet. Opgave 25: På side femogtredive ses billederne Svenske træhuse i Nexø. De blev skænket bornholmerne af den svenske stat som led i genopbygningen af Rønne og Nexø (øverst) og Svenske træhuse i Rønne. De blev skænket bornholmerne af den svenske stat som led i genopbygningen af Rønne og Nexø (nederst). Undersøg historien bag de svenske træhuse. Hvorfor skænkede den svenske stat husene til Bornholmerne? Opgave 26: På side seksogtredive ses billederne Danske soldater ankommer i marts På billedet ses de danske Jenser med gammelt engelsk materiale (øverst) og Danske soldater på Rønne Havn 1946 (nederst). Hvorfor kom der danske soldater til Bornholm i marts 1946? Hvornår forlod de sovjetiske styrker Bornholm? De sovjetiske styrker forlod øen lige så pludseligt, som de var kommet. Hvorfor tror du/i, at de sovjetiske styrker opgav at fastholde besættelsen af Bornholm?

57 57 Opgaver Opgave 27: På side syvogtredive ses billedet Bornholms nye kommandant oberst E. H. Christensen, den sovjetiske general Jakusjov og von Stemann inden de sovjetiske styrker forlader øen. Undersøg hvilken rolle von Stemann spillede under først den tyske og siden hen sovjetiske besættelse af Bornholm. I juli 1940, da Frankrig var slået, udtalte Stemann, at når tyskerne engang havde vundet krigen, ville det være klogest at have vist sin støtte til dem på et tidspunkt, hvor krigen endnu ikke var afgjort. Det måtte derfor være dansk politik at støtte tyskerne nu. Diskuter Stemanns holdning var i overensstemmelse med regeringens holdning til Tyskland og den tyske besættelse af Danmark. Opgave 28: På side niogtredive (nederst) ses billedet Mindesten på gymnasiet i Rønne over ung bornholmer der blev taget til fange af tyskerne i 1944 og sendt til Neuengamme, hvor han døde i feb. 45. Hvorfor tror du/i, at der er blevet opsat en mindeplade over Kjeld Frederiksen? Hvorfor er den opsat på gymnasiet i Rønne? Hele seks mindeplader/mindesmærker bærer Kjeld Frederiksens navn på forskellige lokaliteter i Danmark. Hvorfor tror du/i, at det er tilfældet? Kjeld Frederiksen døde i Neuengamme. Hvilken slags lejr var Neuengamme? Undersøg hvor mange danskere der blev sendt til Neuengamme. Hvem blev sendt dertil? Hvor mange danskere døde i Neuengamme?

58 58 Opgaver Opgave 29: På side fyrre ses billedet Davidsstatuen i Almindingen der blev afsløret 27. august Statuen er rejst som et minde over fire bornholmere, der mistede livet i modstandskampen. Undersøg hvem de fire bornholmere var. Hvilken rolle spillede de i den danske modstandsbevægelse? På statuens sokkel kan man læse følgende digt: Den danske Ungdom - Davis lig/ stod frygtløs frem mod Vold og Svig/ til Kæmpens Hjælm omsider brast/ for hyrdens Tro og Slyngekast./ Nu suser Skov, nu synger Vind/ om Vovemod og Offersind./ Og i de faldnes sagabog/ staar Sejrens tegn:/ Det brudte Aag. Synes du/i, at denne tekst er velvalgt/passende på dette monument? - hvorfor/hvorfor ikke? Hvorfor tror du/i, at der findes så mange mindeplader/mindesten/ monumenter osv. for den danske modstandsbevægelse? Kan det ikke give et forvrænget billede af besættelsestiden, når man så entydigt fokuserer på modstandskampen? - det var trods alt et fåtal af danskerne der var i modstandsbevægelsen. Hvorfor opstiller/opsætter man mindeplader/mindesten/ monumenter over folk/begivenheder - hvorfor er det vigtigt/ikke vigtigt?

59 59 Opgaver Opgave 30: På side enogfyrre ses billedet Sovjetisk mindesmærke på kirkegården i Allinge. Mindesmærket er en ca. 2 meter høj obelisk. På soklen er følgende tekst på russisk og dansk: Evig Berømmelse / for de russiske Helte / som ofrede Livet i Kampen / mod de tyske okkupanter / Fædrelandet Man mener, at 30 sovjetrussere ligger begravet her. På obelisken står der, at de russiske helte ofrede livet i kampen mod de tyske okkupanter, men de sovjetiske bombadamenter og den efterfølgende sovjetiske landgang kostede ingen tab af sovjetiske soldater. Hvordan døde sovjetrusserne, som mindesmærket hædrer? Er teksten på obelisken og de tredive sovjetrusseres død i overensstemmelse?

Den 7. og 8. maj 1945 bombede sovjetiske flyvere Rønne og Nexø. Billedet ovenfor er fra Østervoldgade i Rønne.

Den 7. og 8. maj 1945 bombede sovjetiske flyvere Rønne og Nexø. Billedet ovenfor er fra Østervoldgade i Rønne. 1 Anden Verdenskrig I modsætning til det resterende Danmark oplevede bornholmerne at blive besat af både Tyskland og Sovjetunionen. På de følgende sider kan se en billedserie omhandlende besættelsestidens

Læs mere

Byvandring til Vi reddede jøderne

Byvandring til Vi reddede jøderne Byvandring til Vi reddede jøderne 1. Eksercerhuset På Sdr. Boulevard ligger eksercerhuset, som i dag huser OB Bordtennis, men som i mange år var en del af Odense Kaserne. Under besættelsen var kasernen

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland Sovjetunionen 1. september: Tyskland

Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland Sovjetunionen 1. september: Tyskland Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland og Sovjetunionen indgår en pagt. September 1. september: Tyskland angriber Polen. 2. verdenskrig begynder

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

FORSLAG TIL EMNER. Her er forslag til delemner. Det er udelukkende tænkt til inspiration. Man kan selv lægge til og trække fra.

FORSLAG TIL EMNER. Her er forslag til delemner. Det er udelukkende tænkt til inspiration. Man kan selv lægge til og trække fra. FORSLAG TIL EMNER I forbindelse med en lejrskole på Bornholm har jeg altid delt klassen ind i små grupper (gerne to og to), hvor hver gruppe havde til opgave at sætte sig ind i et delemne inden turen.

Læs mere

2. verdenskrig i Europa

2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet den 5. maj 1945. Krigsudbrud Den 1. september

Læs mere

Danmark under 2. verdenskrig

Danmark under 2. verdenskrig Nils Hartmann Historien om Danmark under 2. verdenskrig Fra besættelse til befrielse 1940-1945 uwsv:. I ;! j Fortalt for børn og voksne Illustreret af Christian Højgaard Gyldendal Indhold INDLEDNING Danmark

Læs mere

Den 2. verdenskrig i Europa

Den 2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: Den 2. verdenskrig i Europa Den 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet et par dage før, nemlig den 5. maj

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop.

Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Plancherum 1 PLANCHE 10 Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Hvilken begrundelse gav tyskerne i Oprop for at besætte Danmark? Hvornår blev Danmark besat, og hvor

Læs mere

Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling 9. april undersøgelse

Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling 9. april undersøgelse Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling 9. april undersøgelse Userneeds, 17. marts 2015 Metode Målgruppe: 18-86 årige mænd og kvinder i Danmark Metode: Online undersøgelse. Medlemmer

Læs mere

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

HELGENÆS: RYES SKANSER

HELGENÆS: RYES SKANSER HELGENÆS: RYES SKANSER Ved Dragsmur, ved overgangen fra Mols til Helgenæs, finder vi Ryes Skanser, et imponerende skanseanlæg, der stammer fra Treårskrigen 1848-51. Skanserne stod færdige i 1848 og blev

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

70-året for Danmarks befrielse Haderslev Lysfest. (Det talte ord gælder) ****

70-året for Danmarks befrielse Haderslev Lysfest. (Det talte ord gælder) **** 70-året for Danmarks befrielse Haderslev Lysfest (Det talte ord gælder) **** 9. april går flagene på halv i Danmark. Fra solen står op til klokken slår 12, hænger Dannebrog på halv på tusindvis af flagstænger

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: De lange knives nat Vejledning Lærer Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer De lange knives nat Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS- Hitlers elite Udsendelse 1: De lange knives nat ----------------------------------------------------------------

Læs mere

Besættelsen set fra kommunens arkiver

Besættelsen set fra kommunens arkiver Side 1 Frederikshavn by, ligesom så mange andre danske byer, er fyldt med efterladenskaber fra 2. verdenskrig, der alle vidner om tiden fra 1940-1945 under besættelsen. Det store befæstningsområde som

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Waffen SS " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Waffen SS  Vejledning Lærer Waffen-SS Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS - Hitlers elite" Udsendelse 5: Waffen SS ----------------------------------------------------------------------------- Indhold a. Filmens

Læs mere

Verdenskrig og besættelsen af Danmark

Verdenskrig og besættelsen af Danmark Verdenskrig og besættelsen af Danmark Den 9. april 1940 besatte tyske tropper Danmark. De omdelte flyverblade med overskriften Oprop!, som informerede befolkningen om, hvad der foregik. Egentlig var Danmark

Læs mere

Hvad skunken gemte. en krigshistorie

Hvad skunken gemte. en krigshistorie Hvad skunken gemte en krigshistorie En vadsæk fra 2. Verdenskrig så dagens lys efter 42 års glemsel i skunken under taget på Sct. Hans Skole, da nysgerrige elever søgte locations til en gyserfilm. 1/24

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

Bornholm - lejrskolebogen. Troels Gollander. Møllen Multimedie

Bornholm - lejrskolebogen. Troels Gollander. Møllen Multimedie Bornholm - lejrskolebogen Troels Gollander Møllen Multimedie INDHOLD Østersøens Perle 4 Klipperne 6 De første bornholmere 8 Krig og frihedskamp 10 Erhverv 12 Hammershus 14 Rundkirkerne 16 Bornholms byer

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Versaillestraktaten. Krigsafslutningen. Dolkestødsmyten. Den dårlige fred. Vidste du, at... Krigen i erindringen. Fakta

Versaillestraktaten. Krigsafslutningen. Dolkestødsmyten. Den dårlige fred. Vidste du, at... Krigen i erindringen. Fakta Historiefaget.dk: Versaillestraktaten Versaillestraktaten 1. verdenskrig stoppede 11. november 1918 kl. 11. Fredstraktaten blev underskrevet i Versailles i 1919. Krigsafslutningen Krigens afslutning regnes

Læs mere

1. verdenskrig og Sønderjylland

1. verdenskrig og Sønderjylland Historiefaget.dk: 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig varede fra 1914-1918. Danmark deltog ikke i krigen, men Sønderjylland hørte dengang til Tyskland. Derfor

Læs mere

Alliancerne under 1. verdenskrig

Alliancerne under 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Alliancerne under 1. verdenskrig Alliancerne under 1. verdenskrig Europa var i tiden mellem Tysklands samling i 1871 og krigens udbrud blevet delt i to store allianceblokke: den såkaldte

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG. 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG. Planche 10 af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop.

1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG. 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG. Planche 10 af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Plancherum 1 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG 1. Plancherum 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG 1. Plancherum 1. LØSNINGSFORSLAG LØSNINGSFORSLAG Plancherum LØSNINGSFORSLAG 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG Planche

Læs mere

Nationalsocialisme i Danmark

Nationalsocialisme i Danmark Historiefaget.dk: Nationalsocialisme i Danmark Nationalsocialisme i Danmark Nationalsocialisme er en politisk strømning, der opstod i mellemkrigstidens Europa og Danmark. Den regnes ofte for en slags international

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen.

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. 70 året for befrielsen. 5. maj 2015 Danmark er frit. Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. I

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995

Udenrigspolitik i 1990'erne. Kosovo (copy 1) Den kolde krigs afslutning. Fakta. De venlige nabolande. Borgerkrigen i Jugoslavien 1991-1995 Historiefaget.dk: Udenrigspolitik i 1990'erne Udenrigspolitik i 1990'erne Kosovo (copy 1) Den danske udenrigspolitik blev mere aktiv efter den kolde krig. Danmarks nabolande blev med ét venlige i stedet

Læs mere

21 år med byvandringer i Nexø Foredrag, Natur og by vandringer 2015.

21 år med byvandringer i Nexø Foredrag, Natur og by vandringer 2015. 1 21 år med byvandringer i Nexø Foredrag, Natur og by vandringer 2015. Nexø Museum Havnen 3, Nexø Tlf: 56492556 nexoemuseumsmagasin@mail.dk Andersen Nexøs hus - mindestuer Ferskesøstræde 36, Nexø Tlf:

Læs mere

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 2. oktober 2015

FREDAGSNYT. FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 2. oktober 2015 FREDAGSNYT Udeskole, mellemgruppen: HUSK varmt tøj til om torsdagen samt en madpakke, der ikke skal varmes. Matematik Der er lektier til mandag FJALTRING FRI - OG UDESKOLE FREDAG DEN 2. oktober 2015 På

Læs mere

KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN

KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN HISTORIE ARKITEKTUR NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Historie På Bornholms højeste sted - Rytterknægten, 162 m - inde i den sydvestlige del af statsskoven Almindingen står Kongemindet.

Læs mere

Læseguide til Hadet - udarbejdet af lærer og læsevejleder Thomas Enemark Brandt

Læseguide til Hadet - udarbejdet af lærer og læsevejleder Thomas Enemark Brandt Læseguide til Hadet - udarbejdet af lærer og læsevejleder Thomas Enemark Brandt 3. maj - 14. juni 1944 Spærretid: Udgangsforbud i forbindelse med krig. Under den tyske besættelse af Danmark var der i perioder

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Under jorden Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk:

Læs mere

-> Find jeres startpost på næste side og gå enten til Vagttårnet eller Barak H4.

-> Find jeres startpost på næste side og gå enten til Vagttårnet eller Barak H4. Side 1 - Opgavesæt til 6.-8. klasse A Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Selvom det var en

Læs mere

8Ø - EN MODSTANDSORGANISATION

8Ø - EN MODSTANDSORGANISATION 8Ø - EN MODSTANDSORGANISATION Tekst og billeder: Niels Gyrsting I april 1995 bragte Østerbro Avis et billede af en modstandsgruppe, der var opstillet foran Idrætshuset på den nuværende Gunner Nu Hansens

Læs mere

KANONSBÅDSKRIGEN HISTORIEN OM STOREBÆLT,

KANONSBÅDSKRIGEN HISTORIEN OM STOREBÆLT, HISTORIEDETEKTIVEN: TEMA: KANONBÅDSKRIGEN KANONSBÅDSKRIGEN HISTORIEN OM STOREBÆLT, KAPERE OG KANONBÅDE 1807-1814 Historiedetektiven i Nyborg. Tema: Kanonbådskrigen i Storebælt Tekst om Kanonbådskrigen

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Besættelseskassen. Undervisningsmateriale: Aalborg i krig

Besættelseskassen. Undervisningsmateriale: Aalborg i krig AALBORG HISTORISKE MUSEUM - SKOLETJENESTEN Undervisningsmateriale: Aalborg i krig Besættelseskassen Som et supplement til udstillingen Aalborg i krig har museet en emnekasse med forskellige genstande fra

Læs mere

EVAKUERING AF SÅREDE

EVAKUERING AF SÅREDE ,, EVAKUERING AF SÅREDE Sygehuset skal gøres klart til at tage imod strømme af sårede. Derfor skal vi have flyttet de mindre akutte patienter til midlertidigt ophold på nødhospital på Morten Børup Skolen,

Læs mere

Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945

Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945 Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945 Dansk Sygeplejehistorisk Museum Sygeplejerskerne og de hvide busser

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

Opgaver til På vej til fronten

Opgaver til På vej til fronten Opgaver til På vej til fronten 1. Krigens parter Hvem kæmpede mod hinanden under 1. Verdenskrig? _ 2. Skyttegrave Hvor lå skyttegravene? _ 3. Livet i skyttegravene Hvordan forestiller du dig, at livet

Læs mere

Sønderjyder i tysk krigstjeneste under 1. verdenskrig

Sønderjyder i tysk krigstjeneste under 1. verdenskrig Sønderjyder i tysk krigstjeneste under 1. verdenskrig Skriv dagbog fra fronten, som om du var en dansksindet soldat i tysk tjeneste under 1. verdenskrig. Baggrund Da Danmark tabte den 2. Slesvigske Krig

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Ydmyghed Salmer: 747, 392, 334; 601, 260 Evangelium: Luk. 14,1-11 "Enhver som ophøjer sig selv skal ydmyges". Sådan er det i vores forhold til hinanden og endnu mere i vores

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Reinhard Heydrich bødlen  Vejledning Lærer Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer Reinhard Heydrich bødlen Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS-Hitlers elite Udsendelse 3: Reinhard Heydrich bødlen. --------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Min Far - en sømand i allieret tjeneste.

Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Foredrag d. 6.02.2017. på Arkivet - et foredrag i samarbejde med Historie Aalborg Aftenens foredragsholder: Jens Aarlo Jensen. Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Jens Jensen læste op fra sin fars

Læs mere

Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet

Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet 9. juni 2015 Pressemeddelelse Forskning og Formidling Formidling 41 20 60 16 Henrik.Schilling@natmus.dk Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet Nationalmuseet åbner 19. juni sin store

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Fjordagers tur til Rheinland-Pfalz 30. maj - 2. juni 2014.

Fjordagers tur til Rheinland-Pfalz 30. maj - 2. juni 2014. Fjordagers tur til Rheinland-Pfalz 30. maj - 2. juni 2014. Af Georg Zilmer For 4. gang havde Fjordagers cykelafdeling arrangeret en tur til Tyskland, hvor vi skulle deltage i "Saar-Pfalz Ekstrem Marathon".

Læs mere

Gallup om danskernes paratviden

Gallup om danskernes paratviden TNS Dato: 23. august 2013 Projekt: 59437 Feltperiode: Den 20.23. august 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i?

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i? Afsnit 1 Et uægte barn 1. Hvad lavede Grevinde Danners mor? 2. Hvorfor sagde Juliane ikke nej til sin herre? 3. Hvorfor blev der stor ballade hos familien Køppen? 4. Hvordan reagerede husets frue? 5. Hvordan

Læs mere

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Opgaver til Med ilden i ryggen

Opgaver til Med ilden i ryggen Opgaver til Med ilden i ryggen Hvem er brevet til: Kapitel 1 Hvem er det fra? Der er 2 grunde til at han skriver brevet: Første grund: Anden grund: Hvem er Ines? Hvad er faderens arbejde? Hvad betyder

Læs mere

Patroner og patronhylstre

Patroner og patronhylstre Patroner og patronhylstre Markeringsflag De gule, trekantede flag med sorte dødningehoveder blev brugt af tyskerne til at markere, hvor der var minefelter. Det var dødsensfarligt at bevæge sig ind i et

Læs mere

Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa

Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa 1 Profetisk syn om vækkelse og muslimernes skæbne i Danmark og Europa Indskrevet d. 20-07-2013. af Michael Augard. http://komtiljesus.dk/profetisk-syn-om-muslimernes-skaebne-i-danmark-og-europa Et profetisk

Læs mere

Besættelsen 1940 1945 - Hvilke muligheder har emnet? Ved Jens Rahr Schmidt og Henrik Smedegaard Larsen

Besættelsen 1940 1945 - Hvilke muligheder har emnet? Ved Jens Rahr Schmidt og Henrik Smedegaard Larsen Besættelsen 1940 1945 - Hvilke muligheder har emnet? Ved Jens Rahr Schmidt og Henrik Smedegaard Larsen Tiden før 2. verdenskrig Danmark 1933 Dele af Socialdemokratiet ændre syn på pacifismen 1935 22. okt.:

Læs mere

Før 1920. 1920 9. april 1940. Efter august 1943. 9. april 1940 august 1943

Før 1920. 1920 9. april 1940. Efter august 1943. 9. april 1940 august 1943 Spørgekort til Balance og besættelse Grundbogen side 107-147 Spørgekortene kopieres i farve på karton og klippes ud. Kortene er delt i fire grupper: Rød: Gul: Blå: Grøn: I spillet skal man også bruge en

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Otto von Bismarck. Lynkarriere. Danmark går i Bismarcks fælde. Vidste du, at... Bismarck udvider Preussens magt og samler riget. Fakta.

Otto von Bismarck. Lynkarriere. Danmark går i Bismarcks fælde. Vidste du, at... Bismarck udvider Preussens magt og samler riget. Fakta. Historiefaget.dk: Otto von Bismarck Otto von Bismarck Meget få personer har haft større betydning for en stats grundlæggelse og etablering, end Otto von Bismarck havde for oprettelsen af det moderne Tyskland

Læs mere

Besættelsen i Kolding 1940-45

Besættelsen i Kolding 1940-45 Besættelsen i Kolding 1940-45 Den 5. maj 2005 er det 60 år siden Danmark blev befriet efter fem års tysk besættelse. I dette tema kan du læse om besættelsen og befrielsen: 9. april Dagligliv Besættelsesmagten

Læs mere

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes.

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes. Side 1 En rigtig søhelt historien om peder willemoes Side 2 Personer: Peder Willemoes Lord Nelson Side 3 En rigtig søhelt historien om peder willemoes 1 Store drømme 4 2 Det hårde liv på søen 6 3 Krig

Læs mere

Statsborgerskabsprøven

Statsborgerskabsprøven Statsborgerskabsprøven Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til statsborgerskabsprøven Tirsdag den 2. juni 2015 kl.

Læs mere

De øvrige efterladte fik først længe efter underretning om fundet af deres pårørende, og. at de var blevet begravet på Aarestrup Kirkegård.

De øvrige efterladte fik først længe efter underretning om fundet af deres pårørende, og. at de var blevet begravet på Aarestrup Kirkegård. En englænder lægger krans på sin fars grav - med 66 års forsinkelse Skrevet maj 2013 af Niels Nørgaard Nielsen, der var vært for Ann og Colin Jordan fra 8. til 11. maj 2013. Ann, født Emery, er datter

Læs mere

Far - hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen

Far - hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen Far - hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen Undervisningsmateriale Lanceret af Museerne i Fredericia i anledning af 70-året for Befrielsen Far - hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen Den digitale

Læs mere

Historie 9. klasse synopsis verdenskrig

Historie 9. klasse synopsis verdenskrig Historie synopsis 2 2. verdenskrig I de næste uger skal du arbejde med din synopsis om den 2. verdenskrig. Mere konkret spørgsmålet om årsagerne til krigen. Der er tre hovedspørgsmål. Besvarelsen af dem

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

FILMEKSPRESSIONISME OG EFTERKRIGSTID

FILMEKSPRESSIONISME OG EFTERKRIGSTID Eksamensprojektet hf 2011 Historie og mediefag SYNOPSIS TIL EP FILMEKSPRESSIONISME OG EFTERKRIGSTID Problemformulering På hvilken måde formidles kritikken af efterkrigstidens samfund i filmen Metropolis

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Kathrine Lemmeke Madsen: Tinglev - Erindringssteder for Første Verdenskrig

Kathrine Lemmeke Madsen: Tinglev - Erindringssteder for Første Verdenskrig Kathrine Lemmeke Madsen: Tinglev - Erindringssteder for Første Verdenskrig Introduktion Artiklen er en bearbejdet udgave af en 2.g-historieopgave, som Kathrine Lemmeke Madsen, 2.k på Fredericia Gymnasium,

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Adrian. Mand, 35 år. Hvordan ser du din fremtid i TRUTH? (sæt et kryds. Scenariets anden del)

Adrian. Mand, 35 år. Hvordan ser du din fremtid i TRUTH? (sæt et kryds. Scenariets anden del) ROLLER I det følgende er de fem roller. Inden de uddeles, skal du som spilleder folde valgmulighederne til de to sidste akter (højre kolonne) ind. Du klipper ved den stiplede linje (ca. halvvejs er nok)

Læs mere

Ole Bjørn Kraft. Frem mod nye tider. En konservativ politikers erindringer 1945-47. Gyldendal

Ole Bjørn Kraft. Frem mod nye tider. En konservativ politikers erindringer 1945-47. Gyldendal Ole Bjørn Kraft Frem mod nye tider En konservativ politikers erindringer 1945-47 Gyldendal Indhold Forord s. 5 Forsvarsminister i befrielsesregeringen Frihedens første dage s. 13 Et møde i den konservative

Læs mere

4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726

4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726 1 4. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 1. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 31/434/366/313//688/695,v.6.7 Uddelingssalme: 726 Åbningshilsen Denne søndag handler om næstekærlighed. Du skal elske din

Læs mere

Jeg bygger kirken -5

Jeg bygger kirken -5 Jeg kirken - Udholdenhed og forfølgelse Mål: At være kristen er ikke bare nemt og dejligt. Det vil koste os alt. Mange gange vil vi føle en trang til at opgive, og tit oplever vi, at andre er imod os,

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

PROJEKT STJERNE RADIO

PROJEKT STJERNE RADIO PROJEKT STJERNE RADIO Udstillingsoplæg 2015.03.31 Foreløbig skitse til udstilling i den rekonstruerede STJERNE RADIO med kort beskrivelse af indhold og form. Der er vist et udvalg af genstande og fotos,

Læs mere

Ingers konfirmation 1939

Ingers konfirmation 1939 Inger Anna Kristiansen Thorsten Kristiansen Inger er født i 1924 og opvokset i et lille husmandssted i landsbyen Boltinge nær Ringe på Fyn hos sine forældre, en søster og 2 plejebørn, som blev opdraget

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Ild fortællingen - Fysisk Frihed

Ild fortællingen - Fysisk Frihed Ild fortællingen - Fysisk Frihed Anslag Igangsættende plotpunkt Eskalation Vendepunkt Point of no return Klimaks Erobring og besættelse Tilfangetagelse og slaveri Oprør og væbnet modstand Magten slår tilbage

Læs mere

Tekstopgivelse/ Undervisningsbeskrivelse Folkeskolens afgangsprøve

Tekstopgivelse/ Undervisningsbeskrivelse Folkeskolens afgangsprøve s telefonnr. 1 Danskhed Hit med historien 9. klasse Jens Aage Poulsen 32,00-50 i bogen - Født som dansker? - Dansk på dagsordenen - Hvem og hvordan er danskerne? - Nationalisme - Sådan er danskerne! -

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL FOMUSOH IVO FEH, CAMEROUN 1) Hvorfor sidder Ivo i fængsel? 2) Hvad stod der i sms en? 3) Hvem er Boko Haram? 4) Hvorfor mener myndighederne, at Ivo og hans venner er en trussel mod

Læs mere

Den Store Nordiske Krig. foto. Lynkrig. Neutralitet. foto2. Invasionen af Skåne. Svensk kapitulation i Nordtyskland. Invasionen af Norge. fakta.

Den Store Nordiske Krig. foto. Lynkrig. Neutralitet. foto2. Invasionen af Skåne. Svensk kapitulation i Nordtyskland. Invasionen af Norge. fakta. Historiefaget.dk: Den Store Nordiske Krig Den Store Nordiske Krig foto Den Store Nordiske Krig var den sidste af svenskekrige i danmarkshistorien. Danmark stod denne gang på vindernes side, men kunne dog

Læs mere

Ofre/gerningsmænd. Disposition: - Indledning - hvorfor har vi valgt emnet - Viden - Produkt - Afslutning og konklusion. Powerpoint.

Ofre/gerningsmænd. Disposition: - Indledning - hvorfor har vi valgt emnet - Viden - Produkt - Afslutning og konklusion. Powerpoint. Ofre/gerningsmænd Problemstilling: - Hvem var ofre og gerningsmænd under holocaust, hvordan endte de i denne situation, og hvad har det haft af konsekvenser for dem? Disposition: - Indledning - hvorfor

Læs mere

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4

Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Tekster: Joh. Åb. 1,12-18, Joh. Åb. 7,9-17, Joh. Åb. 21,1-4 Salmer: 729: Nu falmer skoven, 561: Jeg kender et land v. 8-10 + 13, 571: Den store hvide flok, 552: Nu har taget fra os, 787: Du, som har tændt

Læs mere