Den 7. og 8. maj 1945 bombede sovjetiske flyvere Rønne og Nexø. Billedet ovenfor er fra Østervoldgade i Rønne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 7. og 8. maj 1945 bombede sovjetiske flyvere Rønne og Nexø. Billedet ovenfor er fra Østervoldgade i Rønne."

Transkript

1 1 Anden Verdenskrig I modsætning til det resterende Danmark oplevede bornholmerne at blive besat af både Tyskland og Sovjetunionen. På de følgende sider kan se en billedserie omhandlende besættelsestidens Bornholm. Du kan også finde en række opgaver, der tager deres udgangspunkt i billedserien. Opgaverne er udarbejdet med henblik på de ældste folkeskoleklasser og gymnasiet. Den 7. og 8. maj 1945 bombede sovjetiske flyvere Rønne og Nexø. Billedet ovenfor er fra Østervoldgade i Rønne.

2 2 Bornholm blev besat den 10. april Besættelsen foregik i fred og ro. På billedet ses nogle af de første tyske soldater, der var kommet til Bornholm. På invasionsdagen landsatte tyskerne omkring 700 soldater på Bornholm. I maj tyndedes styrken væsentligt ud. På billedet er det dog russiske styrker, i dagene efter bombadamenterne i 1945, der marcherer i Allinge.

3 Den tyske lejr på Galløkken syd for Rønne. Lejren var også base for de tyske marinesoldater, som rekreerede sig efter ubådstogter i bl.a. Atlanterhavet. 3 Tyske soldater marcherer i anledningen af Adolf Hitlers fødselsdag 20. april 1940.

4 4 Tyske soldater marcherer i anledningen af Hitlers fødselsdag 20. april Tysk parade på Hitlers fødselsdag. Til hest ses to tyske officerer og lige bagved et tysk militærorkester. Til højre ses konsul Hintze og officer Agersted.

5 5 Tysk marinesoldat.

6 6 Tysk officer i marinen.

7 7 Alsang på Store Torv i Rønne 1. september 1940 under ledelse af Amtmand von Stemann. Efter den tyske besættelse opstod der frygt for dansk identitet, og en national bevægelse gik over landet. Et af udslagene af dette var store sangstævner, alsang, hvor tusindvis af danskere mødtes og sang danske sange. Den 1. september 1940 blev der på samme tid afholdt sangstævner over hele landet. Man regner med, at ca deltog for at vise deres danskhed

8 Rytterknægten Radiokædestation. På Bornholms højeste punkt Rytterknægten rejste tyskerne i sommeren 1944 en 64 meter høj mast, det såkaldte Tyskertårn til deres radiokædesystem. Radiomasten, der stod ved siden af Kongemindet, var retningsbestemt mod en tilsvarende station på Rügen. 8

9 9 Tysk Flaktårn i Rønne Sydhavn (1947). Flak betyder Flugabwehrkanon - dvs. luftværnskanon - og tårnet er således et forsvar mod fly. På billedet ses en 20 mm. Firlingeflak. Denne blev først opsat på Bornholm i den sidste del af besættelsen.

10 Signalstation ved Hammerknuden. Med denne kunne tyskerne opfange de allieredes radarsignaler i flyene på vej mod bombemål i Tyskland. 10 Danske arbejdere ved udgravning til tysk kanonfundament på Dueodde.

11 11 Tysk ubåd i Rønne havn (1942). Tysk Zerstörer Z31 camoufleret ved Øernes Pakhus, Rønne Havn.

12 12 Tysk marinesoldat med sin bornholmske kæreste (1943).

13 3. juli 1941 nødlandede en tysk Heinkel He 60 vest for Rønne. Efter sikker landing på havet drev den ind på kysten ved Rønne Lufthavn og blev slået til vrag. 13

14 14 Man nedsatte brændselsudvalg, startede tørveproduktion og gav statsstøtte til kulproduktion ved Hasle. Billedet viser tørveproduktion i Hundsemyre ved Snogebæk. Bl.a. Nexø Elværk aftog tørv til produktion af el.

15 15 Allerede i 1940 begyndte Hasleborgerne, Bornholms Amt og Brændselsnævnet at interessere sig for kulforekomsterne ved Hasle. Senere overdrog man brydningen til Ministeriet for offentlige Arbejder. På billedet ses Erik Petersen i en af kulgangene.

16 16 En deling CBU er. Civilbeskyttelsestjenesten blev oprettet De gjorde tjeneste i tilfælde af brand og ved andre katastrofer. Et forplejningshold fra Danske Kvinders Beredskab, DKB, laver mad i Johnsens Gård i Rønne.

17 17 Hørfabrikken i Åkirkeby efter sabotage (1943). Autocentralen i Rønne efter sabotage.

18 18 Familien Sommers hus blev udsat for rudeknusning. Familien Sommers søn var den berygtede Poul Sommer - bl.a. chef for Sommerkorpset. Luftwaffes bjærgningsfartøj henter her den sidste af de to Blohm und Voss 138, som efter sabotage drev ind i pælene og blev stærkt beskadiget.

19 En V-bombe ses som et lyn på aftenhimmelen over Rønne. Midt i billedet ses det gamle fyrtårn på Havnebakken landede en tysk V-1 er på Bornholm. Bomben blev fotograferet og tegnet af uden tyskernes kendskab. Informationerne blev sendt til England.

20 20 Jagten Villig i Nexø Havn. Skibet blev brugt til at transportere flygtninge fra både København og Bornholm til Sverige. Tyske landgangsbåde ved molen i Nexø hvor de ankom med tyske flygtninge fra østfronten.

21 De tyske flygtningeskarer nåede også Rønne, hvorfra de blev udskibet. 21

22 Tyske flygtninge i Storegade i Rønne. 22

23 Tyske soldater brænder papirer af i Missionshotellets have ud mod Havnegade i maj

24 Befrielsen. Glade danskere samlet på torvet i Rønne den 5. maj Modstandsfolk i aktion den 5. eller 6. maj 1945.

25 25 Politiassistent Lind ved afhøring af person mistænkt for landsskadelig virksomhed i Arbejdslejren i Almindingen. Tyskerpiger ydmyges foran et større publikum ved Hotel Dana i Rønne.

26 Tyskerpiger klippes og ydmyges. 26

27 27 Hjørnet af Byledsgade og St. Torvegade efter sovjetiske bombadamenter. Skiltet til venstre i billedet siger Tanken er lukket. Torvet i Nexø efter sovjetiske bombadamenter.

28 Mellem bombadamenterne opsattes disse evakueringsplakater. 28

29 29 Evakuerede Rønneborgere indkvarteret i Ny Kirke.

30 Sygehuspersonalet på sygehuset i Rønne flygter under sovjetiske bombadamenter. 30 Sygehuspersonalet på sygehuset i Rønne flygter under sovjetiske bombadamenter.

31 31 Havnevagt Martin Vest blev ramt af granatsplint ved de sovjetiske bombadamenter af Nexø den 7. maj Han døde den 9. maj på Aakirkeby Sygehus og var den eneste Nexøbo, der omkom under de sovjetiske bombadamenter.

32 32 Von Kamptz, der var tysk kommandant på Bornholm i slutningen af besættelsen, forlader her Amtgården i Rønne. Sovjetiske stødtropper på vej til Missionshotellet.

33 33 Tyske krigsfanger venter på transport til Kolberg i anlægget på Lille Torv i Rønne. Tyske krigsfanger på vej mod havnen i Rønne for udskibning til Kolberg.

34 34 Sovjetiske soldater. Sovjetiske soldater.

35 35 Svenske træhuse i Nexø. De blev skænket bornholmerne af den svenske stat som led i genopbygningen af Rønne og Nexø. Svenske træhuse i Rønne. De blev skænket bornholmerne af den svenske stat som led i genopbygningen af Rønne og Nexø.

36 Danske soldater ankommer i marts På billedet ses de danske Jenser med gammelt engelsk materiale. 36 Danske soldater på Rønne Havn 1946.

37 37 Bornholms nye kommandant oberst E. H. Christensen, den sovjetiske general Jakusjov og von Stemann inden de sovjetiske styrker forlader øen. Den sovjetiske general Jakusjov skridter fronten af for den danske bataljon inden de sidste sovjetiske styrker forlod øen den 5. april 1946.

38 De sovjetiske styrker forlader Bornholm efter ca. 11 måneders besættelse. 38

39 39 Søfartsmonument over de ca. 60 bornholmske søfolk der omkom som følge af den Anden Verdenskrig. Mindesten på gymnasiet i Rønne over ung bornholmer der blev taget til fange af tyskerne i 1944 og sendt til Neuengamme, hvor han døde i feb. 45.

40 40 Davidsstatuen i Almindingen der blev afsløret 27. august Statuen er rejst som et minde over fire bornholmere, der mistede livet i modstandskampen.

41 Sovjetisk mindesmærke på kirkegården i Allinge. Mindesmærket er en ca. 2 meter høj obelisk. På soklen er følgende tekst på russisk og dansk: Evig Berømmelse / for de russiske Helte / som ofrede Livet i Kampen / mod de tyske okkupanter / Fædrelandet Man mener, at 30 sovjetrussere ligger begravet her. 41

42 42 Mindesten på den tyske krigskirkegård, opsat af Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge e. V. med organisationens karakteristiske korskombination. I græsplænen ligger 24 skiffertavler med navne og data på de omkomne.

43 43 Von Kamptz og frue på besøg ved mindesmærket for tyske soldater og tyske flygtninge mange år efter krigen.

44 44 Opgaver Opgave 1: På side to ses billederne Bornholm blev besat den 10. april Besættelsen foregik i fred og ro. På billedet ses nogle af de første tyske soldater, der var kommet til Bornholm og Tyske soldater marcherer i Allinge. På invasionsdagen landsatte tyskerne omkring 700 soldater på Bornholm. I maj tyndedes styrken væsentligt ud. Hvorfor foregik besættelsen af Bornholm i fred og ro? Hvorfor kom det ikke til væbnet kamp? Det resterende Danmark blev allerede besat den 9. april. Foregik besættelsen af Danmark i fred og ro som på Bornholm? Prøv at undersøge hvilket samarbejde der blev indledt imellem Tyskland og Danmark. Hvordan tror du/i, at den bornholmske befolkning reagerede på, at der lige pludselig var tyske soldater i de bornholmske byer? Opgave 2: På side fire ses billederne Tyske soldater marcherer i anledningen af Hitlers fødselsdag 20. april 1940 og Tysk parade på Hitlers fødselsdag. Til hest ses to tyske officerer og bagved et tysk militærorkester. Til højre ses konsul Hintze og officer Agersted Adolf Hitler var Tysklands fører og leder af Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP). Prøv kort at skitsere hvilken politik partiet førte. Stemte den førte politik overens med partiets partiprogram? Hvornår fik nazisterne magten i Tyskland? Prøv at undersøge hvor mange stemmer partiet fik ved rigsdagsvalget, der førte dem til magten. Hvor mange stemte således ikke på nazisterne? Hvorfor tror du/i, at nazisterne i Tyskland fik så mange stemmer?

45 45 Opgaver Opgave 3: På side tre (øverst) ses billedet Den tyske lejr på Galløkken syd for Rønne. Lejren var også base for de tyske marinesoldater, som rekreerede sig efter ubådstogter i bl.a. Atlanterhavet. På side fem og seks ses billederne Tysk marinesoldat og Tysk officer i marinen. Prøv at undersøge hvilken rolle Bornholm spillede for den tyske marine. Hvad brugte tyskerne de bornholmske farvande til? Prøv at finde oplysninger om den ubåds-krig tyskerne førte i Atlanterhavet. Hvem var denne krig i særlig grad rettet mod? Hvad var formålet med denne krig? Osv. Opgave 4: På side syv ses billedet Alsang på Store Torv i Rønne 1. september 1940 under ledelse af Amtmand von Stemann. Efter den tyske besættelse opstod der frygt for dansk identitet, og en national bevægelse gik over landet. Et af udslagene af dette var store sangstævner, alsang, hvor tusindvis af danskere mødtes og sang danske sange 1. september 1940 var årsdagen for Anden Verdenskrigs udbrud. Prøv at undersøge hvilke lande Tyskland havde okkuperet indtil denne dato. Prøv at finde ud af hvor mange danskere der samledes til alsang rundt omkring i Danmark. Hvilken betydning tror du/i, at alsangen havde på det personlige plan? Og på et nationalt plan? Hvordan tror du/i, at man fra tysk side opfattede den danske alsang? Fortsatte alsang-arrangementerne gennem hele besættelsen? Mødtes man også til alsang under den sovjetiske besættelse?

46 46 Opgaver Opgave 5: På side ti (nederst) ses billedet Danske arbejdere ved udgravning til tysk kanonfundament på Dueodde. Prøv at undersøge formålet med at bygge stor kanonstilling på Dueodde. Arbejdet blev aldrig færdiggjort - hvorfor? Hvorfor tror du/i, at det var danske arbejdere, der skulle bygge kanonstillingen? Prøv at undersøge om der var mange danskere, der arbejde for tyskerne. Undersøg hvor mange danskere der tog til Tyskland for at arbejde i perioden Hvorfor gjorde de det? - fandtes der et alternativ? Arbejderne på billedet er formentligt bornholmere. Tror du/i, at de havde nogle skrupler over at arbejde for tyskerne? Tror du/i, at der fandtes bornholmere (danskere), der ikke ville arbejde for tyskerne? - hvorfor? Opgave 6: På side tolv ses billedet Tysk marinesoldat med sin bornholmske kæreste (1943). Undersøg hvor mange danske piger der involverede sig i forhold med tyske soldater under den tyske besættelse af Danmark. Hvorfor tror du/i, at så mange piger involverede sig med tyske soldater? Nogle mennesker opfattede disse forhold som værende forkastelige - hvorfor? Kan du forstå, at nogle mennesker opfattede forholdene på denne måde? Kan du forstå pigerne? Nogle af ovennævnte forhold resulterede i børn. Undersøg hvor mange børn der kom til verden som et resultat af et forhold imellem en dansk pige og en tysk soldat.

47 47 Opgaver Opgave 7: På side tretten ses billedet 3. juli 1941 nødlandede en tysk Heinkel He 60 vest for Rønne. Efter sikker landing på havet drev den ind på kysten ved Rønne Lufthavn og blev slået til vrag. Grundet den tyske flyver i baggrunden må krigen have føltes nær for familien i forgrunden. Prøv at finde eksempler på, i hvilke tilfælde krigen må have føltes nær for den bornholmske befolkning - hvornår har krigen/besættelsen haft indflydelse på dagligdagen? hvornår har man følt sig utryg? osv. Opgave 8: På side fjorten og femten ses billederne Man nedsatte brændselsudvalg, startede tørveproduktion og gav statsstøtte til kulproduktion ved Hasle. Billedet viser tørveproduktion i Hundsemyre ved Snogebæk. Bl.a. Nexø Elværk aftog tørv til produktion af el og Allerede i 1940 begyndte Hasleborgerne, Bornholms Amt og Brændselsnævnet at interessere sig for kulforekomsterne ved Hasle. Senere overdrog man brydningen til Ministeriet for offentlige Arbejder. På billedet ses Erik Petersen i en af kulgangene. Hvad er tørv? Hvad skulle det bruges til? Hvad far fordelen/ ulemperne ved tørv? Hvorfor var det blevet svært i Danmark at fremskaffe de sædvanlige opvarmningskilder (kul og koks)? Hvorfra importerede Danmark kul inden Anden verdenskrig? Indtil hvilket år brød man tørv i Danmark? Efter mange års pause begyndte man i 1940/1941 at bryde kul på Bornholm. Hvorfor havde man ikke gjort det i mange år? - og hvorfor begyndte man at bryde kul igen? Tror du/i, at man stadigvæk bryder kul på Bornholm?

48 48 Opgaver Opgave 9: På side seksten ses billederne En deling CBU er. Civilbeskyttelsestjenesten blev oprettet De gjorde tjeneste i tilfælde af brand og ved andre katastrofer (øverst) og Et forplejningshold fra Danske Kvinders Beredskab, DKB, laver mad i Johnsens Gård i Rønne (nederst). Prøv at finde oplysninger om Civilbeskyttelsestjenesten og danske Kvinders Beredskab - hvilket virke havde de? Kom de til at gøre tjeneste under besættelsen? Osv.? Opgave 10: På side sytten ses billederne Hørfabrikken i Åkirkeby efter sabotage (1943) (øverst) og Autocentralen i Rønne efter sabotage (nederst). Hvad er sabotage? Hvad tror du/i, at der var grunden til, at modstandsfolk udøvede sabotage? Hvilken effekt havde sabotagen i Danmark? Hvordan forholdt den danske regering sig til sabotagen/ modstandsbevægelsen? Hvordan forholdt tyskerne sig til sabotagen/ modstandsbevægelsen i Danmark? - hvad gjorde tyskerne for at forhindre den? (stikord: gengældelser, schalburgtage, terrorgrupper og tysk krav om indførsel af dødsstraf) Hvordan udviklede sabotagen/modstandsbevægelsen sig i løbet af besættelsen? Dele af modstandsbevægelsen stod også bag likvidering af stikkere. Hvad er en stikker? Hvor stort et omfang fik de? Synes du/ I, at det var i orden, at modstandsfolk slog stikkere ihjel? - hvorfor/hvorfor ikke?

49 49 Opgaver Opgave 11: På side atten (øverst) ses billedet Familien Sommers hus blev udsat for rudeknusning. Familien Sommers søn var den berygtede nazist Poul Sommer - bl.a. chef for Sommerkorpset. Hvorfor tror du/i, at Poul Sommers forældres hus blev udsat for rudeknusninger? Hvordan tror du/i, at lokalbefolkningen har set på en person/ familie, som man vidste var nazist/nazister? Ændrede denne opfattelse sig gennem besættelsestiden? Opgave 12: På side nitten ses billederne En V-bombe ses som et lyn på aftenhimmelen over Rønne. Midt i billedet ses det gamle fyrtårn på Havnebakken (øverst) og 1943 landede en tysk V-1 er på Bornholm. Bomben blev fotograferet og tegnet af uden tyskernes kendskab. Informationerne blev sendt til England (nederst). Prøv at finde informationer om de såkaldte V1 og V2 bomber. Hvorfor blev de udviklet? Hvorfra blev de affyret? Hvilken fjende var bomberne tiltænkt? Tror du/i, at V bomberne kunne have afgjort krigen til tyskernes fordel, hvis de var færdigudviklet tidligere i krigen. Særligt V2 bomben var frygtet af englænderne - hvorfor blev de frygtet i højere grad end V1 bomben? Hvad tror du/i, at englænderne kunne bruge informationerne om V1 bomben til?

50 50 Opgaver Opgave 13: På side tyve ses billedet Jagten Villig i Nexø Havn. Skibet blev brugt til at transportere flygtninge fra både København og Bornholm til Sverige. Undersøg hvilken illegal trafik af flygtninge der forgik fra Bornholm til Sverige? Hvem havde brug for at flygte til Sverige? Hvor mange drejede det sig om? Hvorfor Sverige? Osv. Opgave 14: På side tyve, enogtyve og toogtyve ses billederne Tyske landgangsbåde ved molen i Nexø hvor de ankom med tyske flygtninge fra østfronten (nederst), De tyske flygtningeskarer nåede også Rønne, hvorfra de blev udskibet og Tyske flygtninge i Storegade i Rønne Prøv at beskrive de tre billeder? Hvorfor kom der tyske flygtninge til Bornholm? - og til det resterende Danmark for den sags skyld? Hvorfra kom de? - og hvorfor kom de derfra? Hvor mange flygtninge kom der til Bornholm/Danmark? Hvad tror du/i, at der kunne ske med tyske civile/soldater, der ikke nåede at flygte fra den fremrykkende russiske hær? Prøv at undersøge hvad der skete med de tyske flygtninge der kom til Bornholm/Danmark? De tyske flygtninge i Bornholm/Danmark blev behandlet meget dårligt. Kan du forstå, at de tyske flygtninge blev behandlet dårligt?

51 51 Opgaver Opgave 15: På side treogtyve ses billedet Tyske soldater brænder papirer af i Missionshotellets have ud mod Havnegade i maj Hvorfor tror du/i, at tyskerne brændte papirer/dokumenter i byer/ koncentrationslejre/områder, der var ved at blive opgivet/tabt til fjenden? Opgave 16: På side fireogtyve (øverst) ses billedet Befrielsen. Glade bornholmere samlet på torvet i Rønne den 5. maj Diskuter hvorfor Danmark blev opfattet som en del af den sejrende alliance, da krigen afsluttedes i Europa? Opgave 17: På side femogtyve (øverst) ses billedet Politiassistent Lind ved afhøring af person mistænkt for landsskadelig virksomhed i Arbejdslejren i Almindingen. Modstandsbevægelsen og politiet arresterede/internerede ca danskere i perioden efter befrielsen. Hvorfor tror du/i, at de blev arresteret/interneret? - hvad havde de gjort/måske gjort? Hvad er landsskadelig virksomhed? - giv nogle eksempler. Hvem havde besluttet, at det lige netop var disse mennesker, der skulle arresteres/interneres? Undersøg hvor mange af de der blev dømt. Hvad blev de dømt for? Hvor lange straffe fik de osv.? Når modstandsbevægelsen/politiet afhentede formodede

52 52 Opgaver Opgave 17 (fortsat): landssvigere (landsforrædere), så stimlede folk sig ofte sammen for at se den anholdte. Det skete også, at menneskemængden i en sådan situation ydmygede den anholdte med tilråb og lignende. Hvorfor tror du/i, at befolkningen havde en sådan trang til at ydmyge og tage afstand til den anholdte? I forbindelse med retsopgøret (opgøret med landssvigerne) efter befrielsen genindførtes dødsstraffen i Danmark. Undersøg hvor mange danskere der blev dømt til døden efter befrielsen. Undersøg hvad de personer man dømte til døden havde gjort. Undersøg hvornår en person sidst var blevet henrettet i Danmark. Kan du/i forstå, at man genindførte dødsstraffen? (Er du enig i, at de gerninger som folk der blev dømt til døden havde begået, burde straffes med døden?) Undersøg det aspekt, at mange af de dømte blev dømt for noget, der ikke var ulovligt på gerningstidspunktet. Undersøg hvilke gerninger der efter befrielsen blev gjort strafbare, som ikke havde været strafbare under krigen. Opgave 18: På side femogtyve (nederst) og side seksogtyve ses billederne Tyskerpiger ydmyges foran et større publikum ved Hotel Dana i Rønne og Tyskerpiger klippes og ydmyges. Hvorfor klippede man håret af tyskerpigerne? Hvorfor tror du/i, at så mange mennesker mødte op for at se/håne tyskerpigerne, efter de var blevet klippet? Synes du/i, at det var en retfærdig behandling tyskerpigerne modtog? Hvordan tror du/i, at klipningen og ydmygelsen foran et større publikum påvirkede pigernes liv fremover?

53 53 Opgaver Opgave 18 (fortsat): Mange tyskerbørn (børn af danske mødre og tysker soldater) har fortalt, at de hjemme blev mødt af fortielser omkring deres fædrene ophav - at det var noget, som man ikke snakkede om. Hvorfor tror du/i? I Danmark har tyskerbørn dannet foreningen Danske Krigsbørns Forening. Hvad er baggrunden for foreningsdannelsen? Prøv at undersøge det aspekt, at staten/arkiverne har nægtet tyskerbørn adgang til deres fadderskabssager. Hvorfor tror du/i, at det er tilfældet? Opgave 19: På side syvogtyve ses billederne Hjørnet af Byledsgade og St. Torvegade efter sovjetiske bombadamenter. Skiltet til venstre i billedet siger Tanken er lukket (øverst) og Torvet i Nexø efter sovjetiske bombadamenter (nederst). Beskriv de to billeder. Hvornår bombede de sovjetiske flyvere Rønne og Nexø? Havde tyskerne på Bornholm ikke overgivet sig som i det øvrige land den 5. maj? Hvorfor bombedes Rønne og Nexø? Hvornår overgav tyskerne sig på Bornholm? Og hvorfor gjaldt overgivelsen fra den 4./5. maj ikke? Undersøg hvor store ødelæggelser bombadamenterne de resulterede i. Undersøg om bombadamenterne resulterede i civile tab. Var bombadamenterne nødvendige for sovjetstyrkerne? Hvordan reagerede den danske regering på de sovjetiske bombadamenter af Bornholm?

54 54 Opgaver Opgave 20: På side otteogtyve ses billedet Mellem bombadamenterne opsattes disse evakueringsplakater. Undersøg evakueringsplanerne for Rønne og Nexø. Var evakueringen en succes? Hvad tror du/i, at konsekvenserne havde været, hvis ikke de to byers befolkninger var blevet evakueret? På plakaten kan man se, at nogle skulle blive tilbage. Hvorfor tror du/i, at netop de personer ikke skulle evakueres? Opgave 21: På side niogtyve ses billedet Evakuerede Rønneborgere indkvarteret i Ny Kirke Prøv at beskrive hvad du/i ser på billedet. Undersøg hvortil Rønne- og Nexø-borgere blev evakuerede. Hvad skete med de familier der mistede deres hjem pga. bombadamenterne? Opgave 22: På billedet side toogtredive (øverst) ses billedet Von Kamptz, der var tysk kommandant på Bornholm i slutningen af besættelsen, forlader her Amtgården i Rønne Undersøg hvilken rolle Von Kamptz var tiltænkt på Bornholm, da han blev indsat som øverstkommanderende. Hvordan håndterede han opgaven?

55 55 Opgaver Opgave 23: På side toogtredive (nederst) ses billedet Sovjetiske stødtropper på vej til Missionshotellet. Hvornår blev de første sovjetiske styrker sat i land på Bornholm? Hvor mange soldater drejede det sig om? Mødte de tyske modstand? Bornholmerne oplevede visse ubehageligheder med de første sovjetiske soldater, der kom til øen - hvilke ubehageligheder? Efter kort tid blev de første sovjetiske stødtropper sendt tilbage til Sovjetunionen. Der blev i stedet for landsat en styrke af betydelig størrelse. Hvor mange sovjetiske soldater var der på Bornholm, da antallet var størst? Hvordan forløb den sovjetiske besættelse af Bornholm? Undersøg hvordan den danske regering håndterede den russiske besættelse af Bornholm. Hvordan forholdt englænderne og amerikanerne sig til den russiske befrielse af Bornholm? Opgave 24: På side treogtredive ses billederne Tyske krigsfanger på vej mod havnen i Rønne for udskibning til Kolberg (øverst) og Tyske krigsfanger venter på transport til Kolberg i anlægget på Lille Torv i Rønne (nederst). Undersøg hvad der skete med de tyske krigsfanger, efter de var kommet til Kolberg. Hvad skete der med de tyske soldater der blev taget til fange af de allierede?

56 56 Opgaver Opgave 24 (fortsat): Undersøg om de tyske soldater modtog den samme behandling, alt efter om de blev taget til fange af Sovjetiske soldater eller engelske/amerikanske soldater. Du/I kan evt. undersøge hvad der skete med tyske soldater i det øvrige Danmark, hvilket blev befriet af englænderne, og sammenligne deres skæbne med de tyske soldater på Bornholm, hvilken blev befriet af Sovjet. Opgave 25: På side femogtredive ses billederne Svenske træhuse i Nexø. De blev skænket bornholmerne af den svenske stat som led i genopbygningen af Rønne og Nexø (øverst) og Svenske træhuse i Rønne. De blev skænket bornholmerne af den svenske stat som led i genopbygningen af Rønne og Nexø (nederst). Undersøg historien bag de svenske træhuse. Hvorfor skænkede den svenske stat husene til Bornholmerne? Opgave 26: På side seksogtredive ses billederne Danske soldater ankommer i marts På billedet ses de danske Jenser med gammelt engelsk materiale (øverst) og Danske soldater på Rønne Havn 1946 (nederst). Hvorfor kom der danske soldater til Bornholm i marts 1946? Hvornår forlod de sovjetiske styrker Bornholm? De sovjetiske styrker forlod øen lige så pludseligt, som de var kommet. Hvorfor tror du/i, at de sovjetiske styrker opgav at fastholde besættelsen af Bornholm?

57 57 Opgaver Opgave 27: På side syvogtredive ses billedet Bornholms nye kommandant oberst E. H. Christensen, den sovjetiske general Jakusjov og von Stemann inden de sovjetiske styrker forlader øen. Undersøg hvilken rolle von Stemann spillede under først den tyske og siden hen sovjetiske besættelse af Bornholm. I juli 1940, da Frankrig var slået, udtalte Stemann, at når tyskerne engang havde vundet krigen, ville det være klogest at have vist sin støtte til dem på et tidspunkt, hvor krigen endnu ikke var afgjort. Det måtte derfor være dansk politik at støtte tyskerne nu. Diskuter Stemanns holdning var i overensstemmelse med regeringens holdning til Tyskland og den tyske besættelse af Danmark. Opgave 28: På side niogtredive (nederst) ses billedet Mindesten på gymnasiet i Rønne over ung bornholmer der blev taget til fange af tyskerne i 1944 og sendt til Neuengamme, hvor han døde i feb. 45. Hvorfor tror du/i, at der er blevet opsat en mindeplade over Kjeld Frederiksen? Hvorfor er den opsat på gymnasiet i Rønne? Hele seks mindeplader/mindesmærker bærer Kjeld Frederiksens navn på forskellige lokaliteter i Danmark. Hvorfor tror du/i, at det er tilfældet? Kjeld Frederiksen døde i Neuengamme. Hvilken slags lejr var Neuengamme? Undersøg hvor mange danskere der blev sendt til Neuengamme. Hvem blev sendt dertil? Hvor mange danskere døde i Neuengamme?

58 58 Opgaver Opgave 29: På side fyrre ses billedet Davidsstatuen i Almindingen der blev afsløret 27. august Statuen er rejst som et minde over fire bornholmere, der mistede livet i modstandskampen. Undersøg hvem de fire bornholmere var. Hvilken rolle spillede de i den danske modstandsbevægelse? På statuens sokkel kan man læse følgende digt: Den danske Ungdom - Davis lig/ stod frygtløs frem mod Vold og Svig/ til Kæmpens Hjælm omsider brast/ for hyrdens Tro og Slyngekast./ Nu suser Skov, nu synger Vind/ om Vovemod og Offersind./ Og i de faldnes sagabog/ staar Sejrens tegn:/ Det brudte Aag. Synes du/i, at denne tekst er velvalgt/passende på dette monument? - hvorfor/hvorfor ikke? Hvorfor tror du/i, at der findes så mange mindeplader/mindesten/ monumenter osv. for den danske modstandsbevægelse? Kan det ikke give et forvrænget billede af besættelsestiden, når man så entydigt fokuserer på modstandskampen? - det var trods alt et fåtal af danskerne der var i modstandsbevægelsen. Hvorfor opstiller/opsætter man mindeplader/mindesten/ monumenter over folk/begivenheder - hvorfor er det vigtigt/ikke vigtigt?

59 59 Opgaver Opgave 30: På side enogfyrre ses billedet Sovjetisk mindesmærke på kirkegården i Allinge. Mindesmærket er en ca. 2 meter høj obelisk. På soklen er følgende tekst på russisk og dansk: Evig Berømmelse / for de russiske Helte / som ofrede Livet i Kampen / mod de tyske okkupanter / Fædrelandet Man mener, at 30 sovjetrussere ligger begravet her. På obelisken står der, at de russiske helte ofrede livet i kampen mod de tyske okkupanter, men de sovjetiske bombadamenter og den efterfølgende sovjetiske landgang kostede ingen tab af sovjetiske soldater. Hvordan døde sovjetrusserne, som mindesmærket hædrer? Er teksten på obelisken og de tredive sovjetrusseres død i overensstemmelse?

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

21 år med byvandringer i Nexø Foredrag, Natur og by vandringer 2015.

21 år med byvandringer i Nexø Foredrag, Natur og by vandringer 2015. 1 21 år med byvandringer i Nexø Foredrag, Natur og by vandringer 2015. Nexø Museum Havnen 3, Nexø Tlf: 56492556 nexoemuseumsmagasin@mail.dk Andersen Nexøs hus - mindestuer Ferskesøstræde 36, Nexø Tlf:

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Far - hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen

Far - hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen Far - hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen Undervisningsmateriale Lanceret af Museerne i Fredericia i anledning af 70-året for Befrielsen Far - hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen Den digitale

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Optakten til 2. verdenskrig

Optakten til 2. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 2. verdenskrig Optakten til 2. verdenskrig Da 1. verdenskrig sluttede i 1918, lå store dele af Europa i ruiner. Alle var enige om, at krigen aldrig måtte gentage sig. Men

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

Spørgsmålsark til 1864

Spørgsmålsark til 1864 Spørgsmålsark til 1864 Før du går i gang med at besvare opgaverne, er det en god ide at se dette videoklip på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=_x8_l237sqi. Når du har set klippet, så kan du gå i

Læs mere

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231)

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) Karakteriser perioden Beskriv situationen i verden omkring periodens begyndelse. Beskriv situationen i verden omkring periodens afslutning. Hvordan blev Europa

Læs mere

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen 1 Hærvejen Fra Kongeåen til Grænsen Kongeåen Skodborghus Stursbøl Kro / Cafe Ellegård Langdysserne ved Holmstrup Immervad Bro Hærulfstenen Strangelshøj

Læs mere

Allierede flyvergrave og mindesmærker fra verdenskrigen i Danmark. Artikel i Herning Folkeblad, april 2004. Arne Mosgaard.

Allierede flyvergrave og mindesmærker fra verdenskrigen i Danmark. Artikel i Herning Folkeblad, april 2004. Arne Mosgaard. Allierede flyvergrave og mindesmærker fra verdenskrigen i Danmark. Artikel i Herning Folkeblad, april 2004. Arne Mosgaard. Besættelsestid og begravelsen af allierede flyvere. Den almindelige begravelse

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Kan lægeløftet gradbøjes? Af JAN BO HANSEN Weekendavisen, 2000

Kan lægeløftet gradbøjes? Af JAN BO HANSEN Weekendavisen, 2000 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 Kan lægeløftet gradbøjes? Af JAN BO HANSEN Weekendavisen, 000 I året 1 døde der mange flere civile tyskere i Danmark end der døde af danskere på grund af krigen - selvom vi tager

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Mad og mælk i gaderne

Mad og mælk i gaderne Fra kejserrige til lilleputstat I 1282 blev den habsburgske fyrst Rudolph konge af Østrig. Hans efterkommere skabte over de næste 600 år kejserriget Østrig. I 1914 dækkede kejserriget dele af det nuværende

Læs mere

Tekst til Zeppelin foredrag:

Tekst til Zeppelin foredrag: Page 1 of 9 Besøg på Page 2 of 9 ZEPPELIN MUSEUM Tønder En smagsprøve på hvad der venter FRISKAREN i september 2005: Tønder husede i tiden 1914-1918 en af det tyske kejserriges store luftskibsbaser Marine

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

Tavshedens labyrint - elevark

Tavshedens labyrint - elevark Tavshedens labyrint - elevark Mål I dette materiale skal I: Analysere filmen og tage stilling til vold på film. Diskutere og tage stilling til, hvordan man skal straffe efter krige og konflikter, eller

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Svarark til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele

Læs mere

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken

Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Dansk-Historieopgaven Samarbejdspolitikken Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Den danske samarbejdspolitik 1940-43.... 3 Samtidige holdninger til modstandskampen... 4 - Samarbejde eller modstand til landets

Læs mere

BESÆTTELSEN LÆRERMATERIALE

BESÆTTELSEN LÆRERMATERIALE BESÆTTELSEN LÆRERMATERIALE Kære lærer! Dette er et spil, der er udviklet til historieundervisningen til 3.-4. klassetrin. Spillet handler om besættelsestiden i Danmark og giver eleverne mulighed for at

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde 10. august 2014 Danmark var tæt på at miste sin neutralitet under 1. Verdenskrig, hvor regeringen måtte balancere på en knivsæg mellem Tyskland

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

Statsborgerskabsprøven

Statsborgerskabsprøven Statsborgerskabsprøven Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til statsborgerskabsprøven Tirsdag den 2. juni 2015 kl.

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK er udviklet af Roskilde Museum i samarbejde med Gunnar Wille, Jakob Wille, Niels Valentin og

Læs mere

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide Historiefaget.dk: Torstenssonkrigen Torstenssonkrigen Med Torstenssonkrigen tvang Sverige Danmark til omfattende landafståelser. Dermed var Danmark ikke længere en stormagt i Østersøen. Årsager Sverige

Læs mere

Historien er om en dansk bondefangers udnyttelse af arbejdsløshed, eventyrlyst, klassekampsstemning og hvid russisk desperation.

Historien er om en dansk bondefangers udnyttelse af arbejdsløshed, eventyrlyst, klassekampsstemning og hvid russisk desperation. Tak for invitationen. Historien er om en dansk bondefangers udnyttelse af arbejdsløshed, eventyrlyst, klassekampsstemning og hvid russisk desperation. Billedet viser danske frivillige på vej til Murmansk

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Hohen Tauern Stabsbarakken på Silkeborg Bad. Barakken var indrettet med kontorer for generalen og hans nærmeste stab.

Hohen Tauern Stabsbarakken på Silkeborg Bad. Barakken var indrettet med kontorer for generalen og hans nærmeste stab. Vi har rekronstrueret en typisk tysk barak i 3d, som de så ud mange steder i Danmark. I begyndelsen af krigen ankom færdige moduler fra Tyskland, dvs. vægge af en meter i bredden med eller uden vinduer

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark FU Den Kolde Krig 30 03 2006 Frederiksberg Seminarium 1 1 Hovedpunkter Gennemgang af de forskellige opfattelser og prioriteringer dengang Man skal forstå,

Læs mere

Kilder til Tyskertøser

Kilder til Tyskertøser 1. ORDLISTE: Vigtige ord FELTMADRAS/TYSKERTØS: Under besættelsen den folkelige betegnelse for en kvinde, der havde samkvem med tyske soldater. Disse kvinder blev anset for at forbryde sig mod den nationale

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Ugebrev. Besættelsen. Nr. 14, skoleåret 2014-15. dato 14. nov. 2014

Ugebrev. Besættelsen. Nr. 14, skoleåret 2014-15. dato 14. nov. 2014 Ugebrev Nr. 14, skoleåret 2014-15. dato 14. nov. 2014 Besættelsen I uge 46 bliver Danmark besat af Tyskerne på ØE, og eleverne få mulighed for at afgøre Danmarks efterkrigsskæbne i et ubekvemt spil, hvor

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt

Historie. Havnsø mølle. Mølleren jagede englænderne på flugt Historie Næsten midt mellem Holbæk og Kalundborg ligger den lille havneby Havnsø i bunden af Nekselø bugten. Stedet har formentlig sin oprindelse tilbage i 1300-tallet og har lige fra starten fungeret

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Tidsskriftet NOMOS (sept. 2005) Anmeldelse

Tidsskriftet NOMOS (sept. 2005) Anmeldelse SØREN ESPERSEN: Valdemar Rørdam. Nationalskjald og landsforræder. Forlaget Lysias. Danmark 2003. ISBN 87-989198-1-4. 223 sider. Kr. 238,00. Kan dog erhverves for kr. 100,00 inkl. moms og forsendelse ved

Læs mere

Om de nedskudte flyvere, begravelser og faldskærmsbrudekjoler

Om de nedskudte flyvere, begravelser og faldskærmsbrudekjoler Om de nedskudte flyvere, begravelser og faldskærmsbrudekjoler Dorothy 02.05.15 Under 2. verdenskrig var England ikke uvenner med Danmark, de to lande var ikke i krig med hinanden, og så skulle man ikke

Læs mere

OM FILMEN. Det er et stærkt cast, der spiller nogle af de største ikoner fra besættelsestiden.

OM FILMEN. Det er et stærkt cast, der spiller nogle af de største ikoner fra besættelsestiden. OM FILMEN Det er et stærkt cast, der spiller nogle af de største ikoner fra besættelsestiden. Det er et stærkt cast instruktøren Anne-Grethe Bjarup Riis har samlet omkring sig til at spille nogle af de

Læs mere

Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE.

Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE. Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE. Mindesten ved modtagepladsen for våben YVONNE på Groest Hede nord for Rørbæk Sø. Mindesten over våbenmodtagelse under besættelsen. Gamle modstandsfolk rejste stenen

Læs mere

Tal i det danske sprog, analyse og kritik

Tal i det danske sprog, analyse og kritik Tal i det danske sprog, analyse og kritik 0 Indledning Denne artikel handler om det danske sprog og dets talsystem. I første afsnit diskuterer jeg den metodologi jeg vil anvende. I andet afsnit vil jeg

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen 1618-1648 Europa før krigen Religiøse spændinger i Europa siden reformationen i 1500 tallet Katolicismen

Læs mere

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Kulturarv og kulturmiljø Landskab og byrum Friluftsliv og rekreation Københavns Befæstning skal bevares og udvikles som en sammenhængende attraktion

Læs mere

Træningslejr Lignano 2010 Italien

Træningslejr Lignano 2010 Italien Træningslejr Lignano 2010 Italien Fællesfoto foran springvandet i Lignano, hvor vi boede. Udrejse: Afgang fra SSB lørdag d. 13/2 kl. 08.50 med luksus-bus (som nogle uger inden var blevet brugt under Klima

Læs mere

FORÅRSTUR TIL BORNHOLM, 6 DAGE 25. 30. MAJ

FORÅRSTUR TIL BORNHOLM, 6 DAGE 25. 30. MAJ Østerlars Rundkirke FORÅRSTUR TIL BORNHOLM, 6 DAGE 25. 30. MAJ 2015 "Østersøens Perle" er Bornholm ofte blevet kaldt, og Bornholm har som ferieø da også rigtig meget at byde på. Fra granitfjeldene på Hammerknuden

Læs mere

Strandinger ud for Rubjerg Knude

Strandinger ud for Rubjerg Knude Strandinger ud for Rubjerg Knude Jammerbugten Der er gennem tiderne strandet mange skibe i Jammerbugten - deraf navnet. Ser man på kortet over de registrerede strandinger gennem århundreder langs den jyske

Læs mere

Stor dansk triumf ved EM

Stor dansk triumf ved EM Stor dansk triumf ved EM 14 Åbningsceremonien ved EM politi i Prag Prag i brydning i De danske brydere hentede historisk flot EM-sølv og en plads. Af Morten Ahlefeldt Hansen - landstræner politilandsholdet

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Ærede gæster - mine damer og herrer!

Ærede gæster - mine damer og herrer! 4. maj kollegiet i Aarhus. Dette foredrag har vi fået lov at udgive, og det siger vi naturligvis tak for! En historisk drama i en lille del af vores familie! 4. maj 2004 Ærede gæster - mine damer og herrer!

Læs mere

verden er STØRRE end eu

verden er STØRRE end eu verden er STØRRE end eu Gang på gang sætter EU egne økonomiske og storpolitiske interesser højere end fred og udvikling i verden. Det er et stort problem, især fordi en række af EU s egne politikker er

Læs mere

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Englandskrigene Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

6. Reaktioner på fængslingen. Faderens reaktion da Churchill-klubben blev arresteret:

6. Reaktioner på fængslingen. Faderens reaktion da Churchill-klubben blev arresteret: 6. Reaktioner på fængslingen Der var ingen i hjemmene eller på skolen, der vidste, at drengene fra Churchill-klubben lavede sabotage. Forældrene var selvfølgelig chokerede, da deres sønner blev arresteret.

Læs mere

Optakten til 1. verdenskrig

Optakten til 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 1. verdenskrig Optakten til 1. verdenskrig Krigen varede fra 1. august 1914 til 11. november 1918 og fandt mest sted i Europa, hvor skyttegravskrigen på Vestfronten er mest

Læs mere

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Krigen 1864 Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Udarbejdet af Claus Fischer, Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig 06. februar 2014 18 april 1864 Indhold: Baggrunden for krigen

Læs mere

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling

DEN KOLDE KRIG Krigserklæringen Trumandoktrinen Europas opdeling DEN KOLDE KRIG... Krigserklæringen Trumandoktrinen Der var to, der startede Den Kolde Krig: USA og Sovjetunionen (USSR) eller som man sagde: Vesten og Østen, Den kapitalistiske verden og Den kommunistiske.

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

1. maj tale Bornholm

1. maj tale Bornholm 1. maj tale Bornholm Først vil jeg sige mange tak for invitationen. Det har en helt bestemt betydning for mig, at tale på netop denne dag. Det vil jeg komme nærmere ind på senere. For år tilbage var det

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Til Tyskland og Danmarks bedste

Til Tyskland og Danmarks bedste http://www.per-olof.dk mailto:mail@per-olof.dk Blog: http://perolofdk.wordpress.com/ Til Tyskland og Danmarks bedste Per-Olof Johansson 20.06.2012 Jeg ender med det, som enhver selvfølgelig skal begynde

Læs mere

Far - hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen

Far - hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen Far - hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen Tematekster Lanceret af Museerne i Fredericia i anledning af 70-året for Befrielsen Udstillingen Den digitale udstilling Far hvad er fred? består af 3 elementer:

Læs mere

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4

30 april 2015. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 4 30 april 2015 Nr. 4-30. april 2015. Nr. 4 Efterløn er en ny frihed Pia Porning tog en vuggende overgang fra seniorjob til efterløn en lang sejltur i den svenske skærgård. Nu er hun flyttet til Sverige.

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Liste over Bornholmske Tilflytterambassadører. Opdateret oktober 2014

Liste over Bornholmske Tilflytterambassadører. Opdateret oktober 2014 Liste over Bornholmske Tilflytterambassadører Opdateret oktober 2014 Jeg hedder Lena Pedersen Kontakt mig på 30 26 41 57 eller lenapeder@gmail.com Jeg bor Lindebergvej 1, 3730 Nexø. Jeg er født i 1967.

Læs mere

Christen er soldat og veteran

Christen er soldat og veteran anerkendelse og støtte regeringens veteranpolitik Christen er soldat og veteran Christen er 30 år og professionel soldat og officer. Han har været udsendt to gange til Afghanistan. Som delingsfører har

Læs mere

Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz

Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz Jeg hedder Arlette og jeg overlevede Auschwitz 5 10 15 20 25 1. Historien om Mala Mala var en belgisk fange af polsk afstamning, og fordi hun talte flydende tysk og polsk, havde hun fået arbejde i den

Læs mere

KLUBTUR TIL PEENEMÜNDE

KLUBTUR TIL PEENEMÜNDE KLUBTUR TIL PEENEMÜNDE KLUBTUR TIL PEENEMÜNDE Klubtur til Peenemünde FLYV MED PÅ TUR Lørdag den 7. maj til søndag den 8. maj er der klubtur til Peenemünde i det gamle DDR for at kigge nærmere på Hitlers

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

gr@mmatikrytteren Niveau E oktober 2012 FACIT Oktober 2012 Niveau E PS Forlag ApS www.opgavehylden.dk

gr@mmatikrytteren Niveau E oktober 2012 FACIT Oktober 2012 Niveau E PS Forlag ApS www.opgavehylden.dk FACIT Oktober 2012 Niveau E 1 Verber (udsagnsord) Infinitiv (navneform): Verbets grundform kaldes infinitiv (navneform, at form) Man kan kende infinitiv ved, at det er de verber, man kan sætte at foran.

Læs mere

Klassiske St. Petersburg

Klassiske St. Petersburg Klassiske 5 Dage / 4 Nætter Mandag til : DAG 1 Mandag DAG 2 Tirsdag DAG 3 Onsdag Transfer fra lufthavnen Pulkovo til hotellet Byrundtur I St. Petersburg Flygt til Eremitage Museet DAG 4 Torsdag DAG 5 Besøg

Læs mere