Den 7. og 8. maj 1945 bombede sovjetiske flyvere Rønne og Nexø. Billedet ovenfor er fra Østervoldgade i Rønne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 7. og 8. maj 1945 bombede sovjetiske flyvere Rønne og Nexø. Billedet ovenfor er fra Østervoldgade i Rønne."

Transkript

1 1 Anden Verdenskrig I modsætning til det resterende Danmark oplevede bornholmerne at blive besat af både Tyskland og Sovjetunionen. På de følgende sider kan se en billedserie omhandlende besættelsestidens Bornholm. Du kan også finde en række opgaver, der tager deres udgangspunkt i billedserien. Opgaverne er udarbejdet med henblik på de ældste folkeskoleklasser og gymnasiet. Den 7. og 8. maj 1945 bombede sovjetiske flyvere Rønne og Nexø. Billedet ovenfor er fra Østervoldgade i Rønne.

2 2 Bornholm blev besat den 10. april Besættelsen foregik i fred og ro. På billedet ses nogle af de første tyske soldater, der var kommet til Bornholm. På invasionsdagen landsatte tyskerne omkring 700 soldater på Bornholm. I maj tyndedes styrken væsentligt ud. På billedet er det dog russiske styrker, i dagene efter bombadamenterne i 1945, der marcherer i Allinge.

3 Den tyske lejr på Galløkken syd for Rønne. Lejren var også base for de tyske marinesoldater, som rekreerede sig efter ubådstogter i bl.a. Atlanterhavet. 3 Tyske soldater marcherer i anledningen af Adolf Hitlers fødselsdag 20. april 1940.

4 4 Tyske soldater marcherer i anledningen af Hitlers fødselsdag 20. april Tysk parade på Hitlers fødselsdag. Til hest ses to tyske officerer og lige bagved et tysk militærorkester. Til højre ses konsul Hintze og officer Agersted.

5 5 Tysk marinesoldat.

6 6 Tysk officer i marinen.

7 7 Alsang på Store Torv i Rønne 1. september 1940 under ledelse af Amtmand von Stemann. Efter den tyske besættelse opstod der frygt for dansk identitet, og en national bevægelse gik over landet. Et af udslagene af dette var store sangstævner, alsang, hvor tusindvis af danskere mødtes og sang danske sange. Den 1. september 1940 blev der på samme tid afholdt sangstævner over hele landet. Man regner med, at ca deltog for at vise deres danskhed

8 Rytterknægten Radiokædestation. På Bornholms højeste punkt Rytterknægten rejste tyskerne i sommeren 1944 en 64 meter høj mast, det såkaldte Tyskertårn til deres radiokædesystem. Radiomasten, der stod ved siden af Kongemindet, var retningsbestemt mod en tilsvarende station på Rügen. 8

9 9 Tysk Flaktårn i Rønne Sydhavn (1947). Flak betyder Flugabwehrkanon - dvs. luftværnskanon - og tårnet er således et forsvar mod fly. På billedet ses en 20 mm. Firlingeflak. Denne blev først opsat på Bornholm i den sidste del af besættelsen.

10 Signalstation ved Hammerknuden. Med denne kunne tyskerne opfange de allieredes radarsignaler i flyene på vej mod bombemål i Tyskland. 10 Danske arbejdere ved udgravning til tysk kanonfundament på Dueodde.

11 11 Tysk ubåd i Rønne havn (1942). Tysk Zerstörer Z31 camoufleret ved Øernes Pakhus, Rønne Havn.

12 12 Tysk marinesoldat med sin bornholmske kæreste (1943).

13 3. juli 1941 nødlandede en tysk Heinkel He 60 vest for Rønne. Efter sikker landing på havet drev den ind på kysten ved Rønne Lufthavn og blev slået til vrag. 13

14 14 Man nedsatte brændselsudvalg, startede tørveproduktion og gav statsstøtte til kulproduktion ved Hasle. Billedet viser tørveproduktion i Hundsemyre ved Snogebæk. Bl.a. Nexø Elværk aftog tørv til produktion af el.

15 15 Allerede i 1940 begyndte Hasleborgerne, Bornholms Amt og Brændselsnævnet at interessere sig for kulforekomsterne ved Hasle. Senere overdrog man brydningen til Ministeriet for offentlige Arbejder. På billedet ses Erik Petersen i en af kulgangene.

16 16 En deling CBU er. Civilbeskyttelsestjenesten blev oprettet De gjorde tjeneste i tilfælde af brand og ved andre katastrofer. Et forplejningshold fra Danske Kvinders Beredskab, DKB, laver mad i Johnsens Gård i Rønne.

17 17 Hørfabrikken i Åkirkeby efter sabotage (1943). Autocentralen i Rønne efter sabotage.

18 18 Familien Sommers hus blev udsat for rudeknusning. Familien Sommers søn var den berygtede Poul Sommer - bl.a. chef for Sommerkorpset. Luftwaffes bjærgningsfartøj henter her den sidste af de to Blohm und Voss 138, som efter sabotage drev ind i pælene og blev stærkt beskadiget.

19 En V-bombe ses som et lyn på aftenhimmelen over Rønne. Midt i billedet ses det gamle fyrtårn på Havnebakken landede en tysk V-1 er på Bornholm. Bomben blev fotograferet og tegnet af uden tyskernes kendskab. Informationerne blev sendt til England.

20 20 Jagten Villig i Nexø Havn. Skibet blev brugt til at transportere flygtninge fra både København og Bornholm til Sverige. Tyske landgangsbåde ved molen i Nexø hvor de ankom med tyske flygtninge fra østfronten.

21 De tyske flygtningeskarer nåede også Rønne, hvorfra de blev udskibet. 21

22 Tyske flygtninge i Storegade i Rønne. 22

23 Tyske soldater brænder papirer af i Missionshotellets have ud mod Havnegade i maj

24 Befrielsen. Glade danskere samlet på torvet i Rønne den 5. maj Modstandsfolk i aktion den 5. eller 6. maj 1945.

25 25 Politiassistent Lind ved afhøring af person mistænkt for landsskadelig virksomhed i Arbejdslejren i Almindingen. Tyskerpiger ydmyges foran et større publikum ved Hotel Dana i Rønne.

26 Tyskerpiger klippes og ydmyges. 26

27 27 Hjørnet af Byledsgade og St. Torvegade efter sovjetiske bombadamenter. Skiltet til venstre i billedet siger Tanken er lukket. Torvet i Nexø efter sovjetiske bombadamenter.

28 Mellem bombadamenterne opsattes disse evakueringsplakater. 28

29 29 Evakuerede Rønneborgere indkvarteret i Ny Kirke.

30 Sygehuspersonalet på sygehuset i Rønne flygter under sovjetiske bombadamenter. 30 Sygehuspersonalet på sygehuset i Rønne flygter under sovjetiske bombadamenter.

31 31 Havnevagt Martin Vest blev ramt af granatsplint ved de sovjetiske bombadamenter af Nexø den 7. maj Han døde den 9. maj på Aakirkeby Sygehus og var den eneste Nexøbo, der omkom under de sovjetiske bombadamenter.

32 32 Von Kamptz, der var tysk kommandant på Bornholm i slutningen af besættelsen, forlader her Amtgården i Rønne. Sovjetiske stødtropper på vej til Missionshotellet.

33 33 Tyske krigsfanger venter på transport til Kolberg i anlægget på Lille Torv i Rønne. Tyske krigsfanger på vej mod havnen i Rønne for udskibning til Kolberg.

34 34 Sovjetiske soldater. Sovjetiske soldater.

35 35 Svenske træhuse i Nexø. De blev skænket bornholmerne af den svenske stat som led i genopbygningen af Rønne og Nexø. Svenske træhuse i Rønne. De blev skænket bornholmerne af den svenske stat som led i genopbygningen af Rønne og Nexø.

36 Danske soldater ankommer i marts På billedet ses de danske Jenser med gammelt engelsk materiale. 36 Danske soldater på Rønne Havn 1946.

37 37 Bornholms nye kommandant oberst E. H. Christensen, den sovjetiske general Jakusjov og von Stemann inden de sovjetiske styrker forlader øen. Den sovjetiske general Jakusjov skridter fronten af for den danske bataljon inden de sidste sovjetiske styrker forlod øen den 5. april 1946.

38 De sovjetiske styrker forlader Bornholm efter ca. 11 måneders besættelse. 38

39 39 Søfartsmonument over de ca. 60 bornholmske søfolk der omkom som følge af den Anden Verdenskrig. Mindesten på gymnasiet i Rønne over ung bornholmer der blev taget til fange af tyskerne i 1944 og sendt til Neuengamme, hvor han døde i feb. 45.

40 40 Davidsstatuen i Almindingen der blev afsløret 27. august Statuen er rejst som et minde over fire bornholmere, der mistede livet i modstandskampen.

41 Sovjetisk mindesmærke på kirkegården i Allinge. Mindesmærket er en ca. 2 meter høj obelisk. På soklen er følgende tekst på russisk og dansk: Evig Berømmelse / for de russiske Helte / som ofrede Livet i Kampen / mod de tyske okkupanter / Fædrelandet Man mener, at 30 sovjetrussere ligger begravet her. 41

42 42 Mindesten på den tyske krigskirkegård, opsat af Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge e. V. med organisationens karakteristiske korskombination. I græsplænen ligger 24 skiffertavler med navne og data på de omkomne.

43 43 Von Kamptz og frue på besøg ved mindesmærket for tyske soldater og tyske flygtninge mange år efter krigen.

44 44 Opgaver Opgave 1: På side to ses billederne Bornholm blev besat den 10. april Besættelsen foregik i fred og ro. På billedet ses nogle af de første tyske soldater, der var kommet til Bornholm og Tyske soldater marcherer i Allinge. På invasionsdagen landsatte tyskerne omkring 700 soldater på Bornholm. I maj tyndedes styrken væsentligt ud. Hvorfor foregik besættelsen af Bornholm i fred og ro? Hvorfor kom det ikke til væbnet kamp? Det resterende Danmark blev allerede besat den 9. april. Foregik besættelsen af Danmark i fred og ro som på Bornholm? Prøv at undersøge hvilket samarbejde der blev indledt imellem Tyskland og Danmark. Hvordan tror du/i, at den bornholmske befolkning reagerede på, at der lige pludselig var tyske soldater i de bornholmske byer? Opgave 2: På side fire ses billederne Tyske soldater marcherer i anledningen af Hitlers fødselsdag 20. april 1940 og Tysk parade på Hitlers fødselsdag. Til hest ses to tyske officerer og bagved et tysk militærorkester. Til højre ses konsul Hintze og officer Agersted Adolf Hitler var Tysklands fører og leder af Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP). Prøv kort at skitsere hvilken politik partiet førte. Stemte den førte politik overens med partiets partiprogram? Hvornår fik nazisterne magten i Tyskland? Prøv at undersøge hvor mange stemmer partiet fik ved rigsdagsvalget, der førte dem til magten. Hvor mange stemte således ikke på nazisterne? Hvorfor tror du/i, at nazisterne i Tyskland fik så mange stemmer?

45 45 Opgaver Opgave 3: På side tre (øverst) ses billedet Den tyske lejr på Galløkken syd for Rønne. Lejren var også base for de tyske marinesoldater, som rekreerede sig efter ubådstogter i bl.a. Atlanterhavet. På side fem og seks ses billederne Tysk marinesoldat og Tysk officer i marinen. Prøv at undersøge hvilken rolle Bornholm spillede for den tyske marine. Hvad brugte tyskerne de bornholmske farvande til? Prøv at finde oplysninger om den ubåds-krig tyskerne førte i Atlanterhavet. Hvem var denne krig i særlig grad rettet mod? Hvad var formålet med denne krig? Osv. Opgave 4: På side syv ses billedet Alsang på Store Torv i Rønne 1. september 1940 under ledelse af Amtmand von Stemann. Efter den tyske besættelse opstod der frygt for dansk identitet, og en national bevægelse gik over landet. Et af udslagene af dette var store sangstævner, alsang, hvor tusindvis af danskere mødtes og sang danske sange 1. september 1940 var årsdagen for Anden Verdenskrigs udbrud. Prøv at undersøge hvilke lande Tyskland havde okkuperet indtil denne dato. Prøv at finde ud af hvor mange danskere der samledes til alsang rundt omkring i Danmark. Hvilken betydning tror du/i, at alsangen havde på det personlige plan? Og på et nationalt plan? Hvordan tror du/i, at man fra tysk side opfattede den danske alsang? Fortsatte alsang-arrangementerne gennem hele besættelsen? Mødtes man også til alsang under den sovjetiske besættelse?

46 46 Opgaver Opgave 5: På side ti (nederst) ses billedet Danske arbejdere ved udgravning til tysk kanonfundament på Dueodde. Prøv at undersøge formålet med at bygge stor kanonstilling på Dueodde. Arbejdet blev aldrig færdiggjort - hvorfor? Hvorfor tror du/i, at det var danske arbejdere, der skulle bygge kanonstillingen? Prøv at undersøge om der var mange danskere, der arbejde for tyskerne. Undersøg hvor mange danskere der tog til Tyskland for at arbejde i perioden Hvorfor gjorde de det? - fandtes der et alternativ? Arbejderne på billedet er formentligt bornholmere. Tror du/i, at de havde nogle skrupler over at arbejde for tyskerne? Tror du/i, at der fandtes bornholmere (danskere), der ikke ville arbejde for tyskerne? - hvorfor? Opgave 6: På side tolv ses billedet Tysk marinesoldat med sin bornholmske kæreste (1943). Undersøg hvor mange danske piger der involverede sig i forhold med tyske soldater under den tyske besættelse af Danmark. Hvorfor tror du/i, at så mange piger involverede sig med tyske soldater? Nogle mennesker opfattede disse forhold som værende forkastelige - hvorfor? Kan du forstå, at nogle mennesker opfattede forholdene på denne måde? Kan du forstå pigerne? Nogle af ovennævnte forhold resulterede i børn. Undersøg hvor mange børn der kom til verden som et resultat af et forhold imellem en dansk pige og en tysk soldat.

47 47 Opgaver Opgave 7: På side tretten ses billedet 3. juli 1941 nødlandede en tysk Heinkel He 60 vest for Rønne. Efter sikker landing på havet drev den ind på kysten ved Rønne Lufthavn og blev slået til vrag. Grundet den tyske flyver i baggrunden må krigen have føltes nær for familien i forgrunden. Prøv at finde eksempler på, i hvilke tilfælde krigen må have føltes nær for den bornholmske befolkning - hvornår har krigen/besættelsen haft indflydelse på dagligdagen? hvornår har man følt sig utryg? osv. Opgave 8: På side fjorten og femten ses billederne Man nedsatte brændselsudvalg, startede tørveproduktion og gav statsstøtte til kulproduktion ved Hasle. Billedet viser tørveproduktion i Hundsemyre ved Snogebæk. Bl.a. Nexø Elværk aftog tørv til produktion af el og Allerede i 1940 begyndte Hasleborgerne, Bornholms Amt og Brændselsnævnet at interessere sig for kulforekomsterne ved Hasle. Senere overdrog man brydningen til Ministeriet for offentlige Arbejder. På billedet ses Erik Petersen i en af kulgangene. Hvad er tørv? Hvad skulle det bruges til? Hvad far fordelen/ ulemperne ved tørv? Hvorfor var det blevet svært i Danmark at fremskaffe de sædvanlige opvarmningskilder (kul og koks)? Hvorfra importerede Danmark kul inden Anden verdenskrig? Indtil hvilket år brød man tørv i Danmark? Efter mange års pause begyndte man i 1940/1941 at bryde kul på Bornholm. Hvorfor havde man ikke gjort det i mange år? - og hvorfor begyndte man at bryde kul igen? Tror du/i, at man stadigvæk bryder kul på Bornholm?

48 48 Opgaver Opgave 9: På side seksten ses billederne En deling CBU er. Civilbeskyttelsestjenesten blev oprettet De gjorde tjeneste i tilfælde af brand og ved andre katastrofer (øverst) og Et forplejningshold fra Danske Kvinders Beredskab, DKB, laver mad i Johnsens Gård i Rønne (nederst). Prøv at finde oplysninger om Civilbeskyttelsestjenesten og danske Kvinders Beredskab - hvilket virke havde de? Kom de til at gøre tjeneste under besættelsen? Osv.? Opgave 10: På side sytten ses billederne Hørfabrikken i Åkirkeby efter sabotage (1943) (øverst) og Autocentralen i Rønne efter sabotage (nederst). Hvad er sabotage? Hvad tror du/i, at der var grunden til, at modstandsfolk udøvede sabotage? Hvilken effekt havde sabotagen i Danmark? Hvordan forholdt den danske regering sig til sabotagen/ modstandsbevægelsen? Hvordan forholdt tyskerne sig til sabotagen/ modstandsbevægelsen i Danmark? - hvad gjorde tyskerne for at forhindre den? (stikord: gengældelser, schalburgtage, terrorgrupper og tysk krav om indførsel af dødsstraf) Hvordan udviklede sabotagen/modstandsbevægelsen sig i løbet af besættelsen? Dele af modstandsbevægelsen stod også bag likvidering af stikkere. Hvad er en stikker? Hvor stort et omfang fik de? Synes du/ I, at det var i orden, at modstandsfolk slog stikkere ihjel? - hvorfor/hvorfor ikke?

49 49 Opgaver Opgave 11: På side atten (øverst) ses billedet Familien Sommers hus blev udsat for rudeknusning. Familien Sommers søn var den berygtede nazist Poul Sommer - bl.a. chef for Sommerkorpset. Hvorfor tror du/i, at Poul Sommers forældres hus blev udsat for rudeknusninger? Hvordan tror du/i, at lokalbefolkningen har set på en person/ familie, som man vidste var nazist/nazister? Ændrede denne opfattelse sig gennem besættelsestiden? Opgave 12: På side nitten ses billederne En V-bombe ses som et lyn på aftenhimmelen over Rønne. Midt i billedet ses det gamle fyrtårn på Havnebakken (øverst) og 1943 landede en tysk V-1 er på Bornholm. Bomben blev fotograferet og tegnet af uden tyskernes kendskab. Informationerne blev sendt til England (nederst). Prøv at finde informationer om de såkaldte V1 og V2 bomber. Hvorfor blev de udviklet? Hvorfra blev de affyret? Hvilken fjende var bomberne tiltænkt? Tror du/i, at V bomberne kunne have afgjort krigen til tyskernes fordel, hvis de var færdigudviklet tidligere i krigen. Særligt V2 bomben var frygtet af englænderne - hvorfor blev de frygtet i højere grad end V1 bomben? Hvad tror du/i, at englænderne kunne bruge informationerne om V1 bomben til?

50 50 Opgaver Opgave 13: På side tyve ses billedet Jagten Villig i Nexø Havn. Skibet blev brugt til at transportere flygtninge fra både København og Bornholm til Sverige. Undersøg hvilken illegal trafik af flygtninge der forgik fra Bornholm til Sverige? Hvem havde brug for at flygte til Sverige? Hvor mange drejede det sig om? Hvorfor Sverige? Osv. Opgave 14: På side tyve, enogtyve og toogtyve ses billederne Tyske landgangsbåde ved molen i Nexø hvor de ankom med tyske flygtninge fra østfronten (nederst), De tyske flygtningeskarer nåede også Rønne, hvorfra de blev udskibet og Tyske flygtninge i Storegade i Rønne Prøv at beskrive de tre billeder? Hvorfor kom der tyske flygtninge til Bornholm? - og til det resterende Danmark for den sags skyld? Hvorfra kom de? - og hvorfor kom de derfra? Hvor mange flygtninge kom der til Bornholm/Danmark? Hvad tror du/i, at der kunne ske med tyske civile/soldater, der ikke nåede at flygte fra den fremrykkende russiske hær? Prøv at undersøge hvad der skete med de tyske flygtninge der kom til Bornholm/Danmark? De tyske flygtninge i Bornholm/Danmark blev behandlet meget dårligt. Kan du forstå, at de tyske flygtninge blev behandlet dårligt?

51 51 Opgaver Opgave 15: På side treogtyve ses billedet Tyske soldater brænder papirer af i Missionshotellets have ud mod Havnegade i maj Hvorfor tror du/i, at tyskerne brændte papirer/dokumenter i byer/ koncentrationslejre/områder, der var ved at blive opgivet/tabt til fjenden? Opgave 16: På side fireogtyve (øverst) ses billedet Befrielsen. Glade bornholmere samlet på torvet i Rønne den 5. maj Diskuter hvorfor Danmark blev opfattet som en del af den sejrende alliance, da krigen afsluttedes i Europa? Opgave 17: På side femogtyve (øverst) ses billedet Politiassistent Lind ved afhøring af person mistænkt for landsskadelig virksomhed i Arbejdslejren i Almindingen. Modstandsbevægelsen og politiet arresterede/internerede ca danskere i perioden efter befrielsen. Hvorfor tror du/i, at de blev arresteret/interneret? - hvad havde de gjort/måske gjort? Hvad er landsskadelig virksomhed? - giv nogle eksempler. Hvem havde besluttet, at det lige netop var disse mennesker, der skulle arresteres/interneres? Undersøg hvor mange af de der blev dømt. Hvad blev de dømt for? Hvor lange straffe fik de osv.? Når modstandsbevægelsen/politiet afhentede formodede

52 52 Opgaver Opgave 17 (fortsat): landssvigere (landsforrædere), så stimlede folk sig ofte sammen for at se den anholdte. Det skete også, at menneskemængden i en sådan situation ydmygede den anholdte med tilråb og lignende. Hvorfor tror du/i, at befolkningen havde en sådan trang til at ydmyge og tage afstand til den anholdte? I forbindelse med retsopgøret (opgøret med landssvigerne) efter befrielsen genindførtes dødsstraffen i Danmark. Undersøg hvor mange danskere der blev dømt til døden efter befrielsen. Undersøg hvad de personer man dømte til døden havde gjort. Undersøg hvornår en person sidst var blevet henrettet i Danmark. Kan du/i forstå, at man genindførte dødsstraffen? (Er du enig i, at de gerninger som folk der blev dømt til døden havde begået, burde straffes med døden?) Undersøg det aspekt, at mange af de dømte blev dømt for noget, der ikke var ulovligt på gerningstidspunktet. Undersøg hvilke gerninger der efter befrielsen blev gjort strafbare, som ikke havde været strafbare under krigen. Opgave 18: På side femogtyve (nederst) og side seksogtyve ses billederne Tyskerpiger ydmyges foran et større publikum ved Hotel Dana i Rønne og Tyskerpiger klippes og ydmyges. Hvorfor klippede man håret af tyskerpigerne? Hvorfor tror du/i, at så mange mennesker mødte op for at se/håne tyskerpigerne, efter de var blevet klippet? Synes du/i, at det var en retfærdig behandling tyskerpigerne modtog? Hvordan tror du/i, at klipningen og ydmygelsen foran et større publikum påvirkede pigernes liv fremover?

53 53 Opgaver Opgave 18 (fortsat): Mange tyskerbørn (børn af danske mødre og tysker soldater) har fortalt, at de hjemme blev mødt af fortielser omkring deres fædrene ophav - at det var noget, som man ikke snakkede om. Hvorfor tror du/i? I Danmark har tyskerbørn dannet foreningen Danske Krigsbørns Forening. Hvad er baggrunden for foreningsdannelsen? Prøv at undersøge det aspekt, at staten/arkiverne har nægtet tyskerbørn adgang til deres fadderskabssager. Hvorfor tror du/i, at det er tilfældet? Opgave 19: På side syvogtyve ses billederne Hjørnet af Byledsgade og St. Torvegade efter sovjetiske bombadamenter. Skiltet til venstre i billedet siger Tanken er lukket (øverst) og Torvet i Nexø efter sovjetiske bombadamenter (nederst). Beskriv de to billeder. Hvornår bombede de sovjetiske flyvere Rønne og Nexø? Havde tyskerne på Bornholm ikke overgivet sig som i det øvrige land den 5. maj? Hvorfor bombedes Rønne og Nexø? Hvornår overgav tyskerne sig på Bornholm? Og hvorfor gjaldt overgivelsen fra den 4./5. maj ikke? Undersøg hvor store ødelæggelser bombadamenterne de resulterede i. Undersøg om bombadamenterne resulterede i civile tab. Var bombadamenterne nødvendige for sovjetstyrkerne? Hvordan reagerede den danske regering på de sovjetiske bombadamenter af Bornholm?

54 54 Opgaver Opgave 20: På side otteogtyve ses billedet Mellem bombadamenterne opsattes disse evakueringsplakater. Undersøg evakueringsplanerne for Rønne og Nexø. Var evakueringen en succes? Hvad tror du/i, at konsekvenserne havde været, hvis ikke de to byers befolkninger var blevet evakueret? På plakaten kan man se, at nogle skulle blive tilbage. Hvorfor tror du/i, at netop de personer ikke skulle evakueres? Opgave 21: På side niogtyve ses billedet Evakuerede Rønneborgere indkvarteret i Ny Kirke Prøv at beskrive hvad du/i ser på billedet. Undersøg hvortil Rønne- og Nexø-borgere blev evakuerede. Hvad skete med de familier der mistede deres hjem pga. bombadamenterne? Opgave 22: På billedet side toogtredive (øverst) ses billedet Von Kamptz, der var tysk kommandant på Bornholm i slutningen af besættelsen, forlader her Amtgården i Rønne Undersøg hvilken rolle Von Kamptz var tiltænkt på Bornholm, da han blev indsat som øverstkommanderende. Hvordan håndterede han opgaven?

55 55 Opgaver Opgave 23: På side toogtredive (nederst) ses billedet Sovjetiske stødtropper på vej til Missionshotellet. Hvornår blev de første sovjetiske styrker sat i land på Bornholm? Hvor mange soldater drejede det sig om? Mødte de tyske modstand? Bornholmerne oplevede visse ubehageligheder med de første sovjetiske soldater, der kom til øen - hvilke ubehageligheder? Efter kort tid blev de første sovjetiske stødtropper sendt tilbage til Sovjetunionen. Der blev i stedet for landsat en styrke af betydelig størrelse. Hvor mange sovjetiske soldater var der på Bornholm, da antallet var størst? Hvordan forløb den sovjetiske besættelse af Bornholm? Undersøg hvordan den danske regering håndterede den russiske besættelse af Bornholm. Hvordan forholdt englænderne og amerikanerne sig til den russiske befrielse af Bornholm? Opgave 24: På side treogtredive ses billederne Tyske krigsfanger på vej mod havnen i Rønne for udskibning til Kolberg (øverst) og Tyske krigsfanger venter på transport til Kolberg i anlægget på Lille Torv i Rønne (nederst). Undersøg hvad der skete med de tyske krigsfanger, efter de var kommet til Kolberg. Hvad skete der med de tyske soldater der blev taget til fange af de allierede?

56 56 Opgaver Opgave 24 (fortsat): Undersøg om de tyske soldater modtog den samme behandling, alt efter om de blev taget til fange af Sovjetiske soldater eller engelske/amerikanske soldater. Du/I kan evt. undersøge hvad der skete med tyske soldater i det øvrige Danmark, hvilket blev befriet af englænderne, og sammenligne deres skæbne med de tyske soldater på Bornholm, hvilken blev befriet af Sovjet. Opgave 25: På side femogtredive ses billederne Svenske træhuse i Nexø. De blev skænket bornholmerne af den svenske stat som led i genopbygningen af Rønne og Nexø (øverst) og Svenske træhuse i Rønne. De blev skænket bornholmerne af den svenske stat som led i genopbygningen af Rønne og Nexø (nederst). Undersøg historien bag de svenske træhuse. Hvorfor skænkede den svenske stat husene til Bornholmerne? Opgave 26: På side seksogtredive ses billederne Danske soldater ankommer i marts På billedet ses de danske Jenser med gammelt engelsk materiale (øverst) og Danske soldater på Rønne Havn 1946 (nederst). Hvorfor kom der danske soldater til Bornholm i marts 1946? Hvornår forlod de sovjetiske styrker Bornholm? De sovjetiske styrker forlod øen lige så pludseligt, som de var kommet. Hvorfor tror du/i, at de sovjetiske styrker opgav at fastholde besættelsen af Bornholm?

57 57 Opgaver Opgave 27: På side syvogtredive ses billedet Bornholms nye kommandant oberst E. H. Christensen, den sovjetiske general Jakusjov og von Stemann inden de sovjetiske styrker forlader øen. Undersøg hvilken rolle von Stemann spillede under først den tyske og siden hen sovjetiske besættelse af Bornholm. I juli 1940, da Frankrig var slået, udtalte Stemann, at når tyskerne engang havde vundet krigen, ville det være klogest at have vist sin støtte til dem på et tidspunkt, hvor krigen endnu ikke var afgjort. Det måtte derfor være dansk politik at støtte tyskerne nu. Diskuter Stemanns holdning var i overensstemmelse med regeringens holdning til Tyskland og den tyske besættelse af Danmark. Opgave 28: På side niogtredive (nederst) ses billedet Mindesten på gymnasiet i Rønne over ung bornholmer der blev taget til fange af tyskerne i 1944 og sendt til Neuengamme, hvor han døde i feb. 45. Hvorfor tror du/i, at der er blevet opsat en mindeplade over Kjeld Frederiksen? Hvorfor er den opsat på gymnasiet i Rønne? Hele seks mindeplader/mindesmærker bærer Kjeld Frederiksens navn på forskellige lokaliteter i Danmark. Hvorfor tror du/i, at det er tilfældet? Kjeld Frederiksen døde i Neuengamme. Hvilken slags lejr var Neuengamme? Undersøg hvor mange danskere der blev sendt til Neuengamme. Hvem blev sendt dertil? Hvor mange danskere døde i Neuengamme?

58 58 Opgaver Opgave 29: På side fyrre ses billedet Davidsstatuen i Almindingen der blev afsløret 27. august Statuen er rejst som et minde over fire bornholmere, der mistede livet i modstandskampen. Undersøg hvem de fire bornholmere var. Hvilken rolle spillede de i den danske modstandsbevægelse? På statuens sokkel kan man læse følgende digt: Den danske Ungdom - Davis lig/ stod frygtløs frem mod Vold og Svig/ til Kæmpens Hjælm omsider brast/ for hyrdens Tro og Slyngekast./ Nu suser Skov, nu synger Vind/ om Vovemod og Offersind./ Og i de faldnes sagabog/ staar Sejrens tegn:/ Det brudte Aag. Synes du/i, at denne tekst er velvalgt/passende på dette monument? - hvorfor/hvorfor ikke? Hvorfor tror du/i, at der findes så mange mindeplader/mindesten/ monumenter osv. for den danske modstandsbevægelse? Kan det ikke give et forvrænget billede af besættelsestiden, når man så entydigt fokuserer på modstandskampen? - det var trods alt et fåtal af danskerne der var i modstandsbevægelsen. Hvorfor opstiller/opsætter man mindeplader/mindesten/ monumenter over folk/begivenheder - hvorfor er det vigtigt/ikke vigtigt?

59 59 Opgaver Opgave 30: På side enogfyrre ses billedet Sovjetisk mindesmærke på kirkegården i Allinge. Mindesmærket er en ca. 2 meter høj obelisk. På soklen er følgende tekst på russisk og dansk: Evig Berømmelse / for de russiske Helte / som ofrede Livet i Kampen / mod de tyske okkupanter / Fædrelandet Man mener, at 30 sovjetrussere ligger begravet her. På obelisken står der, at de russiske helte ofrede livet i kampen mod de tyske okkupanter, men de sovjetiske bombadamenter og den efterfølgende sovjetiske landgang kostede ingen tab af sovjetiske soldater. Hvordan døde sovjetrusserne, som mindesmærket hædrer? Er teksten på obelisken og de tredive sovjetrusseres død i overensstemmelse?

Flammen og Citronen. Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler. Undervisningsmateriale

Flammen og Citronen. Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler. Undervisningsmateriale Flammen og Citronen Et interaktivt websted om to af besættelsestidens store profiler Undervisningsmateriale Indhold Stikkerdrab under besættelsen side 2 Modstanden side 6 Drabet side 9 Dilemmaet side 12

Læs mere

Far - hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen

Far - hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen Far - hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen Undervisningsmateriale Lanceret af Museerne i Fredericia i anledning af 70-året for Befrielsen Far - hvad er fred? Fortællinger fra Befrielsen Den digitale

Læs mere

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007

Danmark før og nu. læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve. April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April 2007 Danmark før og nu læremateriale om historie, kultur og samfundsforhold til indfødsretsprøve April

Læs mere

ET UNDERVISNINGSMATERIALE

ET UNDERVISNINGSMATERIALE ET UNDERVISNINGSMATERIALE Udarbejdet af Dansk Institut for Internationale Studier, Afdelingen for Holocaust- og Folkedrabsstudier For Sandrew Metronome Filmdistribution Udarbejdelse Undervisningsmaterialet

Læs mere

Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen. www.gyldendal-uddannelse.

Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen. www.gyldendal-uddannelse. Historie 6 Af Ulrik Grubb og Jens Aage Poulsen 1. udgave, 1. oplag 2014 2014 Gyldendal A/S, Copenhagen www.gyldendal-uddannelse.dk Forlagsredaktion: Marianne Harboe og Kim Møller Hansen Ekstern faglig

Læs mere

Min far sabotøren. Børge Thing 1917-1971. af Morten Thing. [Scandinavian Journal of History 28/2003, s. 295-6.]

Min far sabotøren. Børge Thing 1917-1971. af Morten Thing. [Scandinavian Journal of History 28/2003, s. 295-6.] 1 Min far sabotøren. Børge Thing 1917-1971 af Morten Thing [Scandinavian Journal of History 28/2003, s. 295-6.] Børge Thing er blevet kendt som modstandsmanden, der ledte den store sabotageorganisation

Læs mere

Perioden med den Kolde Krig

Perioden med den Kolde Krig THE COUNTRIES AROUND THE BALTIC SEA BETTER INTERNATIONAL UNDERSTANDING INFORMATION ABOUT THE COLD WAR PERIOD TOLD FROM SITES WHERE EVENTS TOOK PLACE Perioden med den Kolde Krig BERETNINGER FRA LANDENE

Læs mere

Dette hæfte er fremstillet af Flyvevåbnets Historiske Samling 2014.

Dette hæfte er fremstillet af Flyvevåbnets Historiske Samling 2014. MiG-15 på Bornholm Dette hæfte er fremstillet af Flyvevåbnets Historiske Samling 2014. Tekst: Torben E. Hansen Kilder: The Frank Jarecki story Dokumentsamlingen Bornholm mellem Øst og Vest Wikipedia Fyrbøder

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

indholdsfortegnelse kolofon SIDE 5 VELKOMMEN TIL BORNHOLM Udgivet af: Business Center Bornholm April 2010

indholdsfortegnelse kolofon SIDE 5 VELKOMMEN TIL BORNHOLM Udgivet af: Business Center Bornholm April 2010 MERE BORNHOLM til flere mennesker MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Vil du vide noget om

Vil du vide noget om Vil du vide noget om 1 Niels Henrik David Bohr (1885-1962) Dansk atomfysiker, verdensberømt for sin forskning og for sin kamp for åbenhed mellem supermagterne og fredelig anvendelse af atomkraften. Nobelprisen

Læs mere

Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese

Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese Kilde nr. 2: Den demokratiske fredstese Republikansk liberalisme bygger på en påstand om, at liberale demokratier ikke går i krig med hinanden. Det er uhyre svært at finde historiske eksempler herpå. Siden

Læs mere

Den Kolde Krigs anlæg

Den Kolde Krigs anlæg Den Kolde Krigs anlæg Af Peer Henrik Hansen, Thomas Tram Pedersen og Morten Stenak Kulturstyrelsen 2013 0 Baggrund... 2 1. Indledning... 4 2. Den Kolde Krigs anlæg i litteraturen... 5 3. Omstilling til

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

LIV OG RELIGION 9 Grundbog

LIV OG RELIGION 9 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå LIV OG RELIGION 9 Grundbog Af Carsten Bo Mortensen; John Rydahl; Mette Tunebjerg Dette er en pdf-fil med Liv og religion 9, Grundbog

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser.

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Undervisningshæftet Klima og historie giver et indblik i seks

Læs mere

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010

Indblik og udsyn. Kun til gennemsyn - ikke til undervisning. Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog NYESTE TID 1918-2010 Indblik og udsyn NYESTE TID 1918-2010 Historie for 9. klasse - Lærerens håndbog Indblik og udsyn Historie for 9. klasse Lærerens håndbog Forlaget Meloni 2010 System: Indblik og udsyn Til systemet hører

Læs mere

Danmark på anklagebænken

Danmark på anklagebænken Danmark på anklagebænken Danmark på anklagebænken Lene Hansen, Ditte Goldschmidt og Institut for Menneskerettigheder, 2007 Forlagsredaktion: Klaus Slavensky Grafisk tilrettelæggelse: Martin Scheuer/ad-man.dk

Læs mere

EN STAT FOR EN HVER PRIS

EN STAT FOR EN HVER PRIS EN STAT FOR EN HVER PRIS KONFLIKTEN I MELLEMØSTEN AF BIRGITTE RAHBEK FORORD Kapitel 1 DE MANGE LØFTER Kapitel 2 ZIONISTERNE OG HOLOCAUST Kapitel 3 PALÆSTINAS DELING Kapitel 4 KAMPEN OM PALÆSTINA Indholdsfortegnelse

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK

GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK GRUNDLOVEN PÅ LETDANSK Grundloven til debat Af Ivar Hansen, Folketingets formand Mange har sagt, at den danske grundlov er svær at læse. Den blev senest ændret i 1953 men mere end

Læs mere

VEJE IND OG UD AF KRIMINALITET TIDLIGERE KRIMINELLE UNGES ERFARINGER

VEJE IND OG UD AF KRIMINALITET TIDLIGERE KRIMINELLE UNGES ERFARINGER VEJE IND OG UD AF KRIMINALITET TIDLIGERE KRIMINELLE UNGES ERFARINGER Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Verden er skæv. Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen

Verden er skæv. Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Verden er skæv Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen Dette er en pdf-fil med Verden er skæv Filen er stillet til rådighed

Læs mere

I Chicago foregik for over 100 år siden nogle

I Chicago foregik for over 100 år siden nogle 1 COWARDS TO THE REAR! MEN TO THE FRONT! - Den socialrevolutionære gruppe i Chicago i 1880 erne Af Frederikke Lauesen Modsætningerne i det amerikanske samfund i forrige århundrede var store, ofte får vi

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere