ISO27001 og klassifikation Case Dubex A/S. 14. maj 2012 Jacob Herbst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISO27001 og klassifikation Case Dubex A/S. 14. maj 2012 Jacob Herbst jhe@dubex.dk"

Transkript

1 ISO27001 og klassifikation Case Dubex A/S 14. maj 2012 Jacob Herbst

2 Agenda Dubex A/S Hvorfor en ISO27001 certificering? Sikkerhedshåndbogen Dubex dataklassifikation Klassifikation i praksis Retningslinjer Eksempler Awareness ISO27001 certificering Fremtiden

3 Præsentation af Dubex A/S Specialister i og laver kun IT-sikkerhed siden medarbejdere i København og Århus - over 2/3 arbejder med teknisk IT-sikkerhed Privatejet af de tre stiftere, samt medarbejderaktier Vækst og overskud alle år siden etableringen Omsætning 2011 ca. 80 mio. DKK Selvfinansierende - Dun & Bradstreet AAA Det største dedikerede IT-sikkerhedsfirma i DK Løsninger og ydelser bl.a. inden for netværks- og indholdssikkerhed, fjernadgang, mobility og autentificering, samt loghåndtering og compliance Eneste ISO certificerede danske ITsikkerheds-leverandør Dubex, Aarhus Dubex, Copenhagen (from June 2012)

4 Hvorfor et certificeringsprojekt? Dubex er vokset som organisation Flere medarbejdere mindre overblik Drift og overvågning af kundesystemer Behov for opstramning omkring intern IT Håndtering af stadig mere fortrolig information Flere ikke-tekniske medarbejdere Begrænsning af risici Sikkerhedsbrud kan få alvorlige konsekvenser for vores kunder Sikkerhedsbrud vil få alvorlige forretningsmæssige konsekvenser for vores image Store omkostninger ved nedbrud af IT-systemer Sikre ordentlig beskyttelse af vores data Vi er utroligt afhængige af fungerende IT-systerm Vi behandler fortrolige data

5 Hvorfor et certificeringsprojekt? Dubex er en professionel organisation Metode til at få indført bedre og mere formelle arbejdsgange Stigende krav om dokumentation af sikre arbejdsgange Krav fra kunder vi behandler deres fortrolige data Revionserklæringer og udbudsforretninger Vi skal kunne dokumentere, at vi har styr på vores egen sikkerhed Vi skal kunne dokumentere, at vi har styr på vores processer Vi tager vores egen medicin Vi er specialister i sikkerhed - det skal vi kunne dokumentere Det vil være et stærkt signal til vores kunder, at Dubex er certificeret

6 Intentioner ISO27001 skal understøtte vores forretning Alle foranstaltninger skal baseres på en konkret risikovurdering Ingen regler for reglernes skyld Det skal gøres så nemt som muligt Mange default valg fx ved brug af templates Teknisk understøttelse af processen Inddragelse af brugerne Forklare værdien af vores ISO27001 projekt

7 Forløb Projektet defineret og besluttet medio 2008 Startet som et DS484 projekt Nedsættelse af projektgruppe Klassifikation af data en af de første opgaver 2009 Egentlig opstart af projektet Klassifikation af data i praksis Makulator og pengeskab Etablering af gæsteregistrering Sikring af bærbare computere med diskkryptering 2010 Beslutning om skift fra DS484 til ISO Fysiske ændringer ombygning af receptionsområde Etablering af alternativt backup driftscenter Vi får vores ISO27001 certificering

8 Forløb - formelt

9 Proces - opsummeret Definition af aktiver og deres klassifikation Gennemførelse af risikovurdering, samt udarbejdelse af håndteringsplan Implementering af fysiske tiltag (inkl. dokumentation.) Implementering af organisatoriske tiltag (inkl. dok.) Implementering af IT og fysiske tiltag (inkl. dok.) Implementering af andre ISO processer (inkl. dok.)

10 Information behandlet hos Dubex Kontoradministrative data Personfølsomme data fx personnumre og løninformation Information om kunder og leverandører Kommerciel information om kunder Tilbud og aftaler Licensoversigter Licensinformation Information om leverandører Aftaler Information under Nondisclosure Kommercielle aftaler Markedsføring Marketingmateriale Kundelister Kundeinformation Dokumentation Konfiguration og backupdata Password informationer Drift og support Logdata Systembackup Supportsager Udvikling Kildekode Testdata ofte fra kunder

11 Dubex dataklassifikation Hvorfor? Et vigtigt krav i forbindelse med certificeringen Klassifikationen er grundlæggende for alt videre sikkerhedsarbejde Viden om hvad det er, vi skal passe på Hvordan? Identifikation af informationsaktiver Informationer tildeles en klassifikation, der bestemmer hvordan de skal behandles Retningslinjer beskrevet i sikkerhedshåndbog Hvornår? Fokus på alle nye dokumenter/informationer Gamle dokumenter mærkes ikke før de bruges men behandles efter deres klassifikation!

12 Sikkerhedshåndbog

13 Informationsaktiver Informationsaktiver er informationer, hardware, software, services, bygninger, personer og andet, der har en forretningsmæssig værdi for Dubex, og som derfor skal beskyttes Informationsaktiver har en ejer, der er ansvarlig for klassificering og for at stille krav til sikkerheden og til håndteringen, så aktivet beskyttes

14 Klassifikation af information Ansvar for klassifikation Dataejeren er ansvarlig for klassifikationen Klassifikationen sker typisk ved oprettelse Klassifikationsmærkning Informationsbærende medier skal markeres med højeste klassifikation fx i lukket kuvert Alle Dubex-udarbejdede dokumenter (breve, kontrakter, s etc.), der ikke er åbenlyst offentlige (brochurer o.lign.), skal have påført deres klassificeringsniveau Øvrige dokumenter påføres klassifikation ved udprint Ved tvivl skal dokumenter behandles som Fortrolig Dubex

15 Tommelfingerregler Offentlig Informationer på åben web, brochurer og hvad vi ellers generelt udleverer til alle Fortrolig Dubex Interne dokumenter Fortrolig Kunde eller Partner Kunde- eller leverandørspecifikke informationer fx tilbud, kontrakter, aftaler og korrespondance Hemmelig Gruppe, Afdeling eller Projekt Følsomme informationer (fx løn eller passwords) eller informationer som ikke alle hos en kunde skal kende (fx en sikkerhedsanalyse: Hemmelig Sikkerhedsgruppe) Top Hemmelig (ikke vist på skema) Fx klassificeret arbejde for myndigheder fingrene væk

16 Instruktion for klassifikation Nye s, breve, rapporter og andre dokumenter klassificeres af forfatteren, når de oprettes, ved at tilføje informationen husk initialer fx ved brug af stempel Indkommende post klassificeres af modtageren, der påfører klassifikationen default er Fortrolig mellem parterne, der automatisk kommer på, når receptionen stempler posten Indkommende s klassificeres automatisk af modtageren, når de gemmes i de korrekte Outlook foldere Indkommende elektroniske dokumenter og informationer klassificeres automatisk af modtageren, når de gemmes i de korrekte foldere på filserverne (eller på korrekt lagerplads) Gamle dokumenter mærkes, når de bruges igen fx printes ud

17 Husk at klassifikationen gælder Fysisk opbevaring fx af papirkopier hvem kan og må se hvad! Elektronisk opbevaring fx på laptops, på filservere, på USB sticks/diske, mv. Fysisk transport fx breve, pakkepost og ved personlig overbringelse Elektronisk transmission fx s og upload af filer Al kommunikation fx samtaler og telefoner husk, hvem der kan overhøre hvad, og ikke mindst, hvem der må høre hvad! Gamle dokumenter klassificeres ikke Makulering både fysiske og elektroniske informationer brug makulator og wipe data ved sletning/genbrug Kasserede datamedier overdrages til intern IT for destruktion

18 Instruktion

19 Klassificering af informationer i Dubex Ansvar for klassifikation ligger altid hos dataejer, dvs. den der opretter dokument/mail osv.

20 Eksempler Brevpapir & Standard brev templates tilføjet klassifikation Mail signaturer tilføjet klassifikation

21 Eksempler - Tilbud

22 Eksempler - Dokumenter

23 Eksempler Standardaftaler

24 Elektroniske sikringer/tiltag Beskyttelse af digital information Adgangsstyring på filservere Kryptering og passwordbeskyttelse af hemmelige filer ud af huset Udbredt brug af separate adskilte servere, netværksmæssig segmentering m.m. Sikring af bærbare med fulldisk kryptering Mulighed for kryptering af bærbare medier fx USB-enheder Løsning til sikker håndtering af mobiltelefoner Udfordringer Sikkerhedskonsulenter har ofte brug for fortrolige eller hemmelige data fx på en ukrypteret USB-enhed Ved håndtering af supportsager er det ikke altid muligt at kommunikere sikkert med leverandører

25 Fysisk sikkerhed Dubex lokaler er opdelt i en række zoner Sikre zoner: Serverrummet og arkivet Interne zoner: Kontorer, printerrum, elevator mv. Gæstezoner: Reception, kantine, mødelokaler Offentligt område: Områder uden for Dubex kontrol Århus kontoret er en gæstezone Etablering af fysisk adskillelse mellem gæstezone og intern zone Adgang mellem zoner kræver brug af adgangsbrikker og styres via adgangskontrol Adgangsbrikker er personlige, skal opbevares forsvarligt, og må ikke overlades til andre

26 Intern awareness undervisning

27 Awareness Gennemførelse af awareness undervisning Mange sikkerhedskyndige personer Vigtig for alle, også for sikkerhedskyndige personer Fast del af introduktion for nye medarbejdere Sikre kendskab til reglerne i vores sikkerhedshåndbog Awareness test Bestod af 25 spørgsmål i alle dele af vores sikkerhedsregler Understøttet ledelsesmæssigt i form af bonusmål ved over 90% beståelsesgrad 90% bestod i første forsøg resten i andet Årlig awareness test Målet er nu ikke at dumpe/bestå, men dels at skærpe bevidstheden Måle det niveauet i firmaet Og det er vores auditør helt enig i.

28 Dubex ISO27001 certificering

29 Tilbagemelding fra Dansk Standard

30 Tilbagemelding fra Dansk Standard

31 Opfølgende audit

32 Erfaringer Kompleks og omsiggribende proces Gik noget nemmere da vi fulgte ISO forfra Organisatoriske udfordringer Awareness vigtig hvorfor gør vi det? Hjælp til formalisering og strømlining af interne processer og systemer Overvej fokus for håndbogen dokumentation eller vejledning for brugere? Kritisk med commitment fra ledelsen

33 Fremtiden Flere tekniske foranstaltninger Skal hjælpe brugerne med at opføre sig hensigtsmæssigt Tekniske kontroller forbedret SIEM løsninger Administrative kontroller som IT-CRM og hændelseslogs Fortsat indarbejdning af ISMS i dagligdagen Det skal være endnu mere naturligt for folk at komme med forslag og kommentarer Endnu mere skal være risikovurderet/-begrundet Etablering central håndtering af krypteret Date Leak Prevention Beskytte mod fejl såsom at sende XLS-udgaven af et tilbud i stedet for PDFudgaven Beskytte mod fejlagtig afsendelse af hemmelig information Kritisk med fortsat commitment fra ledelsen Dette er en proces!

34 ISO forløb - opsummeret Begynd med ledelsesaccept, scope og politik Identificer de forretningskritiske informationsaktiver, samt deres ejere Gennemfør risikovurdering og udarbejd en risikohåndteringsplan, inkl. valg af kontroller De store aktiviteter kan udføres i faser og i parallel: Implementer processerne (ISMS) Implementer de valgte kontroller Dokumenter det hele, inkl. udarbejdelse af procedurer og instruktioner Medarbejderuddannelse (awareness) Vedligehold systemet

35 Hvad kan man genbruge? Man har nok allerede en del kontroller Firewalls, proxy, antivirus, UPS mv. Backups og katastrofeplaner Adgangskontrol, brandsikring, tyverialarm mv. Kontrakter med fortrolighedserklæringer Overordnet sikkerhedspolitik Regler i personalehåndbog Vejledning om og internetbrug Husk de lavthængende frugter

36 TAK Jacob Herbst

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-08-2014 til 31-01-2015 Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Læs mere

Ny IT sikkerhedspolitik. for. Jammerbugt Kommune

Ny IT sikkerhedspolitik. for. Jammerbugt Kommune Ny IT sikkerhedspolitik for Jammerbugt Kommune Udkast november 2104 IT Sikkerhedspolitik, Jammerbugt Kommune Side 1 af 22 Versionsstyring Version nr. Dato for version Ændring Årsag Ansvar 01.02 26.11.2014

Læs mere

Sikker. Inform. Informationssikkerhedspolitik og regler Version 2.0. Informationssikkerhed

Sikker. Inform. Informationssikkerhedspolitik og regler Version 2.0. Informationssikkerhed Sikker Inform hed ations Informationssikkerhed Informationssikkerhedspolitik og regler Version 2.0 Dataklassifikation: Offentlig Aarhus Unversitet 2013 Aarhus Universitet 2013 Indholdsfortegnelse Rektors

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for

Informationssikkerhedspolitik for <organisation> 1 Informationssikkerhedspolitik for Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 4 1.1 Formål med informationssikkerhedspolitikken 4 1.2 Hovedmålsætninger i informationssikkerhedspolitikken 4

Læs mere

WWI A/S Indholdsfortegnelse

WWI A/S Indholdsfortegnelse Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med leverance af Hosted Desktop og hosting-infrastrukturydelser i perioden 1.

Læs mere

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT It-sikkerhedspolitik i UCC It-sikkerhedspolitikken gælder for alle medarbejdere (uanset ansættelsesforhold), studerende og gæster, der anvender UCC s it-resurser.

Læs mere

Uddybende it-sikkerhedsregler

Uddybende it-sikkerhedsregler Københavns Kommune Koncernservice Uddybende it-sikkerhedsregler 2015-04-29 Indholdsfortegnelse 6 Organisering af it-sikkerhed 6.1 Interne organisatoriske forhold 6.2 Organisering af aftaler med eksterne

Læs mere

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 1. maj til 30. november 2013 ISAE 3402, type II any.cloud

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

SYSTEMHOSTING A/S CVR nr.: 25814606

SYSTEMHOSTING A/S CVR nr.: 25814606 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med drift af hosting-platform i perioden 01-01-2014 til 31-12-2014 SYSTEMHOSTING

Læs mere

Information til ansatte på TEK om IT

Information til ansatte på TEK om IT Information til ansatte på TEK om IT Procedure Når der er skrevet kontrakt med en nyansat, skal den ansættende enhed give besked til IT-afdelingerne, så der kan oprettes et login til de forskellige IT-systemer,

Læs mere

Fra DS 484 til ISO 27001

Fra DS 484 til ISO 27001 Fra DS 484 til ISO 27001 Hvordan kan din virksomhed efterleve den internationale standard for informationssikkerhed - ISO 27001? En praktisk vejledning i at skifte fra den udgående danske standard, DS

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune. 2. Del (RETNINGSLINIER)

IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune. 2. Del (RETNINGSLINIER) IT-sikkerhedspolitik for Gladsaxe Kommune 2. Del (RETNINGSLINIER) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISATION OG ANSVAR 5 1.1. MÅLSÆTNING 5 1.2 RETNINGSLINIER 5 1.2.1 SIKKERHEDSORGANISATIONEN 5 1.2.2 IT-SIKKERHEDSUDVALGET

Læs mere

Front-data Danmark A/S

Front-data Danmark A/S plus revision skat rådgivning Front-data Danmark A/S ISAE 3402 type 2 erklæring Februar 2013 Revisionserklæring af de generelle it-kontroller for driften af Front-data Danmarks hosting-aktiviteter. Kalvebod

Læs mere

Informationssikkerhed i Balance

Informationssikkerhed i Balance Informationssikkerhed i Balance Koncept version 1.0 Oktober 2014 IT-Branchens It-sikkerhedsudvalg Resumé Der har de sidste år været et intenst fokus på informationssikkerhed i Danmark, primært grundet

Læs mere

DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav

DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav Indledning... 3 Risikofaktorer - her er der fare for at miste fortrolige data/dokumenter... 3 Vejledningens formål... 3 Vejledningens

Læs mere

FRONT-DATA DANMARK A/S

FRONT-DATA DANMARK A/S MARTS 2014 FRONT-DATA DANMARK A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Front-data Danmarks hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede

Læs mere

Den Sikre Mobile Medarbejder

Den Sikre Mobile Medarbejder Den Sikre Mobile Medarbejder Kenny Magnusson Kongens Lyngby 2007 IMM-THESIS-2007-105 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark

Læs mere

FRONT-DATA DANMARK A/S

FRONT-DATA DANMARK A/S FEBRUAR 2015 FRONT-DATA DANMARK A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Front-data Danmarks hostingaktiviteter. RSM plus P/S

Læs mere

FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING MAJ 2014 FRONT-SAFE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af Front-safes Remote Backup. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer

Læs mere

Tør du stole på dit IT-miljø?

Tør du stole på dit IT-miljø? Tør du stole på dit IT-miljø? Om Symantec Symantec er verdens førende leverandør af løsninger, som er designet til at hjælpe privatpersoner og virksomheder til at garantere sikkerhed, tilgængelighed og

Læs mere

Vejledning vedrørende niveauer af autenticitetssikring

Vejledning vedrørende niveauer af autenticitetssikring Vejledning vedrørende niveauer af autenticitetssikring Kolofon: OIO Referencemodel for tværgående brugerstyring Denne anbefaling kan frit anvendes af alle. Citeres fra anbefalingen i andre publikationer

Læs mere

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING FEBRUAR 2015 MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af MultiHouses hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede

Læs mere

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden

Læs mere

Syddansk Universitet. IT-sikkerhedspolitik. IT-sikkerhedshåndbog Universitetets regler for informationssikkerhed. Version 2010.4

Syddansk Universitet. IT-sikkerhedspolitik. IT-sikkerhedshåndbog Universitetets regler for informationssikkerhed. Version 2010.4 Syddansk Universitet IT-sikkerhedspolitik IT-sikkerhedshåndbog Universitetets regler for informationssikkerhed Version 2010.4 17-11-2010 Indholdsfortegnelse Generelt 2 1 Indledning 2 2 Termer og definitioner

Læs mere

Klestrup partners A/S. ISAE 3402 type 2-erklæring

Klestrup partners A/S. ISAE 3402 type 2-erklæring Klestrup partners A/S ISAE 3402 type 2-erklæring Generelle it-kontroller i tilknytning til drift af Windows-systemer for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 Side 1 af 28 Indhold 1 Ledelsens udsagn...

Læs mere

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - baggrund (III)

DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - baggrund (III) DI og DI ITEK's vejledning om informationssikkerhed med fokus på produktionsapparatet - baggrund (III) 1 Udgivet af: DI ITEK Redaktion: Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-953-8 0.05.12 2 Introduktion

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Retsudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 4. september 2014 Høringssvar Bemærkninger til Beretning nr. 3 om nedsættelse af en parlamentarisk arbejdsgruppe,

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

IT-SIKKERHEDSPOLITIK TEKNOLOGISK INSTITUT

IT-SIKKERHEDSPOLITIK TEKNOLOGISK INSTITUT IT-SIKKERHEDSPOLITIK TEKNOLOGISK INSTITUT V4.1 april 2011 Baseret på DS484-2005. Gældende overalt i danske og udenlandske afdelinger og datterselskaber af Teknologisk Institut. Indhold 1 INDLEDNING...

Læs mere