BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER VIDAL+IVERSEN tegnestue Rasmus Iversen Grønnemose alle Søborg Tlf.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER VIDAL+IVERSEN tegnestue Rasmus Iversen Grønnemose alle 71 2860 Søborg E-mail rasmus@vi-iv.dk Tlf."

Transkript

1 Rapportnr: 136 Firmanr: 37 Dato: BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER VIDAL+IVERSEN tegnestue Rasmus Iversen Grønnemose alle Søborg Tlf.nr BOLIGEJER Herman og Inge Strandgård Søndersøvej Værløse Tlf.nr Resume af BedreBolig-plan Hvis I gennemfører alle tiltag i BedreBolig-planen, kan I årligt spare kr på el-, vand- og varmeforbrug. Derudover bliver boligens komfort og indeklima forbedret. Alle investeringerne koster kr samlet. Det omfatter tætning og efterisolering ved ind- og udvendig renovering samt etablering af pejseindsats og solvarme. Boligens gode akustik og arkitektoniske udtryk bevares. Nyt loft og maling giver bedre udnyttelse af dagslyset. Det øger komforten ved den daglige brug af rummene og reducerer elregningen.

2 Fakta om boligen Bolig Forbrug Boligtype Fritliggende enfamilieshus Byggeår 1967 Opvarmet areal (m2) 221 Energikilde Naturgas, Brænde Naturgas Forbrug Enhedspris Samletudgift kwh pris Brænde Forbrug Enhedspris Samletudgift kwh pris 2.645,7 m³/år 9,50 kr./m³ kr./år 0,86 kr./kwh 1,9 Kløvet rummeter/år 963,00 kr./kløvet rummeter kr./år 0,44 kr./kwh CO₂ udledning 5,94 ton CO₂/år Ønsker til boligen I ønsker at finde ud af, hvordan I kan energioptimere jeres bolig uden, at det går ud over boligens gode akustik og arkitektoniske fremtoning. I ønsker at reducere energiforbruget til el, vand og varme mest muligt. Lige nu er den årlige udgift næsten kr , hvoraf cirka. kr er udgifter til varme. Derudover ønsker I at bringe vedligeholdelsesbehovet af boligen ned til et minimum. I er samtidig bekymret over de stigende antal indbrud, der sker i området. I ønsker derfor at tyverisikre huset bedst muligt. Såfremt bygningsgennemgangen giver anledning til det, må BedreBolig-planen godt indeholde forslag til indvendig modernisering. Det gælder fx etaberling af pejseindsats med stor glaslåge, så ilden stadig kan ses og opleves. I har gennem 12 år boet i huset, der er rimelig velholdt, og som rummer plads til en familie med børn. Jeres familie består af fem sammenbragte børn, som nu er flyttet hjemmefra. Der skal derfor være plads til, at de kan overnatte, når de kommer på besøg. I lægger samtidig vægt på. at den gode akustik i husets 2

3 store stue bevares. Det samme gælder for de store vinduesarealer, der giver et godt lysindfald i alle rum samt udtrykket, som arkitekt Svanenflügel i sin tid skabte. Der er monteret nye vinduer i jeres hus i 2006, og der er en nyere brændeovn i køkkenalrummet. Den bruger I dog kun enkelte gange i ydersæsonerne. I stuen findes en åben pejs, som I stort set aldrig bruger, fordi der bliver for varmt i pejsestuen og for koldt i resten af huset. Der ønskes energimærke efter gennemført renovering 3

4 Anbefalede energiforbedringer i prioriteret rækkefølge Forbedringer Nedenfor får du en prioriteret plan med forslag til forbedringer i din bolig, ud fra de ønsker og muligheder, som du sammen med din BedreBolig-rådgiver er kommet frem til. Anbefalingerne viser bl.a., hvor meget du kan spare gennem hvert enkelt tiltag, hvis det foretages som enkeltståede tiltag. Mange tiltag vil dog være en forudsætning for et andet, både i forhold til den praktiske udførelse og i forhold til beregning af besparelsen. Her i planen får du en beskrivelse af de forudsætninger, der knytter sig til hvert enkelt tiltag og et forslag til, hvordan udførelsen bedst tilrettelægges. Alle de viste forbedringer er med i det samlede budget for BedreBolig-planen, hvor der også er taget højde for de indbyrdes afhængigheder mellem tiltagene. 1. Eksisterende, nyere gaskedel suppleres med et solvarmeanlæg til varmt brugsvand med 200 liter beholder og automatisk styring. Varmefordelingssystemet forsynes med ny A-mærket cirkulationspumpe. Der monteres en solfanger på tagets sydvestlige falde med høj rejsning. Løsning udføres med vakuumrør (Piperør) med 1 lag dækglas og der installeres ny 200 liter solvarmebeholder, med tilslutningsrør og pumpeenhed. Den gamle 100 liters beholder udskiftes med en ny 200 liters beholder der passer til kapaciteten i det nye solvarmesystem for varmt brugsvand. Eksisterende pumpe kører permanent. Den nye pumpe er A-mærket. Det betyder, at den har en lavere effekt, og at den automatisk regulerer efter aktuelle behov. Besparelse: kr./år Besparelse/CO₂: 0,44 ton./år Investering: kr 2. Pejs forsynes med indsats Boligens oprindelig pejs forsynes med indsats. Der vælges en indsats med stor lysning og glaslåge. Pejsens dimensioner er egnet for et stort udvalg af pejse. REIS' model 600 er en mulig løsning og derfor lagt til grund for beregningen. Pejseindsatsen skal indmures, og installationen skal godkendes af skorstensfejer. Besparelse: kr./år Besparelse/CO₂: 1,25 ton./år Investering: kr 4

5 3. Sydligt gavlparti: Let ydervæg træ/træ med 100 mm isolering øges med 300 mm. Samtidigt udføres tætning af samlinger ved loft og adgangsdør til loft. Når det blæser er der en mærkbar oplevelse af at det trækker og bliver koldt på første sal. Med røgpind og termografering, kan man tydeligt se at, der er omfattende utæthed langs fodlister og dør til den uopvarmede del af loftet. Der udføres derfor tætning i samlinger mellem vægge og lofter med elastisk fuge. Eventuelle skyggelister demonteres og genmonteres efter fugning. Tætningen sikrer mod utilsigtet luftstrøm (infiltration) gennem konstruktionerne. Desuden kan ventilation af bygningen styres via ventiler, så luftstrømmen minimeres om vinteren. I forbindelse med dette tiltag skal I derfor selv sikre tilstrækkelig ventilation på 1. sal. Da forbedringen mindsker luftstrømmen, skal I være mere opmærksom på at få luftet nok ud. Der er konstateret ca. 100 mm oprindelig isolering af tagets gavlparti. Ved brug af røgpind ses tydeligt, at gavlen er utæt flere steder. I oplever, at det bliver koldt i stuen når det blæser. Tagets gavlparti efterisoleres udefra med yderligere 300 mm. Der etableres tæt dampspærre for tætning og afsluttes med to-på-en brædder (genanvendes). Gavlen males og der ændres i den forbindelse farve til grafitgrå RAL 6014 som matcher øvrige letvægspartier på bygningen. Arbejdet kan udføres med det samme, som individuelt projekt eller i sammenhæng med den øvrige plan - og kan med fordel afsluttes inden fyringssæsonen begynder. Der kan forventes en betydelig forbedring af komfort og indeklima i den højloftede stue ved gavlen. I forbindelse med dette tiltag skal boligejer selv sikre tilstrækkelig ventilation ved manuel udluftning via stuens oplukkelige vinduer i gavlen. Besparelse: kr./år Besparelse/CO₂: 0,40 ton./år Investering: kr Andre forbedringer Forbedringer Andre forbedringer dækker over tiltag i huset, der ikke nødvendigvis giver en klima- eller energimæssig gevinst, men som af andre årsager kan være gode for dig at få med i planen. Sammen med energiforbedringerne kan de give dig en helhedsløsning, der øger din boligs komfort og husets salgsværdi. Og samtidig kan der være en økonomisk fordel i at disse forbedringer indgår i det samlede projekt. 5

6 Etablering af gibsbeklædning i entre Etablering af gibsbeklædning med filt og hvid maling på de få m² rå murstensvæg i entre. Det giver et ensartet, hvidt udtryk fra lokalets vægge. Tiltaget forbedrer lysindfaldet og gør, at rummet fremstår færdigt. Investering: kr Renovering af køkkenskabsdøre Snedkerrenovering af de eksisterende køkkenskabsdøre, så de åbner og lukker smidigt og ikke hænger i hængslerne. Skabssokler fornyes/renoveres. Køkkenet fremstår i øvrigt elegant, selvom det er af ældre dato. Investering: kr Loft i køkken-alrum Listeloftet hænger som følge af let sætning i konstruktionen. Skaden stammer højst sandsynligt fra 1995, hvor der blev tilføjet høj rejsning på den nordlige del af bygningen, så der blev plads til det ekstra værelse over køkkenalrummet. Konstruktionen er i dag stabil, så der er ikke umiddelbart risiko for yderligere sætninger. Loftet rettes op med gipskonstruktion, som matcher loftet i køkkensektionen. Investering: kr 6

7 Forhold omkring adfærd Adfærd spiller en stor rolle både for indeklimaet og for energiforbruget. Mange opnår ikke den fulde beregnede energibesparelse, bl.a. fordi deres adfærd i boligen ændrer sig, når husets indeklima forbedres. De begynder måske at bruge flere af boligens rum eller lignende. Derfor skal du være opmærksom på, at den øgede komfort kan betyde, at du bruger din bolig anderledes efter forbedringerne. Og det kan igen betyde, at dit energiforbrug stiger. Hav det i baghovedet, når du sammenholder BedreBolig-budgettet med din boligs samlede økonomi. Gode adfærdsråd, hvis du vil spare på energien og forbedre dit indeklima: Luft ud to til tre gange om dagen i fem til ti minutter Luk for varmen, mens du lufter ud Undgå at tørre tøj indendørs Brug emhætte under madlavning Luft ud efter badning og når du har gjort rent med vand Sluk lys og elektrisk udstyr, når det ikke bruges Tjek at boligens automatik for varme, lys og ventilation er indstillet korrekt SÅDAN OPNÅR MAN DET FULDE UDBYTTE AF FORBEDRINGERNE I forbindelse med bygningsgennemgangen har vi fundet følgende forhold, som kan påvirke bygningens indeklima og energiforbrug positivt ved hensigtmæssig anvendelse og adfærd: 1) Der er naturlig ventilation i bygningen, som er afhængig af at vinduernes friskluftventiler er åbne når der er behov for udluftning. Der kan spares energi ved at lukke spjæld i pejsens skorsten, når pejsen ikke bruges. Især i blæsevejr. Omvendt kan pejsespjældet åbnes når man ønsker at øge luftskiftet i boligen. F.eks. når der er gæster. Fra vaskekælderen, som er udluftet med store friskluftriste i væggen, kan der cirkulere betydelige mængder kold luft op gennem boligen. Dette forstærkes, når spjæld og friskluftventiler i resten af boligen er åbne. Om vinteren bør døren til kælderen derfor være lukket, så varmetabet i boligen begrænses. Der er et godt og tørt indeklima i kælderen, også selv om døren er lukket. 2) Boligen er udstyret med et Danfoss Living system til regulering af radiatorer. Det er muligt at reducere temperaturen i hele boligen med ét tryk, hvorved der kan spares energi i perioder, hvor man er bortrejst eller er taget i sommerhus. I fyringssæsonen skal man i denne type byggeri regne med, at det vil tage ½-1 døgn at bringe boligen op på sin komforttemperatur igen efter en temperatursænkning. Der er derfor ikke nævneværdig gevinst ved at sænke temperaturen i kortere intervaller, f.eks. over natten. 3) De sydvendte stuevinduer er forsynet med markise. Stuen kan beskyttes mod overophedning ved at rulle markisen ca. ½ meter ud på de solrige dage. Udvendig solafskærmning reducerer varmetilførslen med op mod 70% i forhold til f.eks. indvendige persienner, som kun reducerer med størrelsesorden 30%. 7

8 Samlet budget Nøgletal Energibesparelser Investering Naturgas Brænde Elektricitet 877,9 m³/år kr/år -2,1 Kløvet rummeter/år kr/år 72 kwh/år 200 kr/år Projektsum for energibesparelsestiltag Projektsum for andre forbedringer BedreBolig-rådgivning Samlede projektsum kr kr kr kr. CO₂ besparelse 2,02 ton CO₂/år Besparelse kr./år Investering kr. Tilskudsmulighed kr. Kommentarer til budget Den realiserede besparelse vil i nogen grad være afhængig af hensigtsmæssig adfærd. Overdreven udluftning i fyringssæsonen - f.eks. ved åbne vinduer om natten - kan øge forbruget mærkbart. Solvarmen dækker behovet for varmt vand i hele sommerhalvåret. Besparelserne er realistiske set i forhold til den anvendelse, I kan forvente at have, når planen er gennemført. Der er ikke taget stilling til, i hvilket omfang er det muligt at opnå håndværkerfradag ved realisering af planen. Ved overdragelse af den realiserede energibesparelse til et energiselskab kan I, efter Energistyrelsens standardtekster, forvente et tilskud på kr Udgiften til BedreBolig-rådgivning dække over følgende: - Kortlægningsydelse: Screening, kortlægning og udarbejdelse af den foreliggende BedreBolig-plan - Byggeledelsesydelse: Gennemgang af løsningsforslag og tilbud fra håndværkere - Byggeledelsesydelse: Ledelse af byggeri med fagtilsyn og afleveringsforretning Budgettet for BedreBolig-rådgivning er baseret på, at I ønsker, at vi varetager byggeledelsen med udgangspunkt i den rådgivning, der er ydet, og det vejledende materiale, der er udleveret om de aktuelle energiløsninger og forbedringstiltag. I ønsker, at projektet bliver realiseret snarest muligt, så det er afsluttet inden den kommende fyringssæson. 8

9 Viser du budgettet til din bank, vil de formentlig have brug for at vide en række ting om de beregninger, budgettet bygger på: De forskellige udregninger af, hvad du kan spare ved at gennemføre de forskellige tiltag, er baseret på de opmålinger og registreringer, som BedreBolig-rådgiveren har gennemført og den viden der i øvrigt er om huse af samme type som dit. Brændselsforbrug og -priser er baseret på de oplysninger, du selv har givet om det faktiske forbrug, med mindre andet er anført. Det oplyste forbrug er graddagskorrigeret. Det betyder, at der er taget højde for, at vind og vejr er forskelligt i løbet af et år, og at alle besparelser og forbrug i budgettet derfor gælder for et dansk standard-år. Hvis du senere vil sammenligne BedreBolig-planen med den besparelse, du rent faktisk opnår et af de efterfølgende år, skal du derfor huske også at graddagskorrigere den opnåede besparelse. Det kan BedreBolig-rådgiveren eventuelt hjælpe dig med i forbindelse med 1-års opfølgningen, når planen er realiseret. På kan du få et vejledende overblik over, hvordan du kan finansiere dit Bedre-Boligprojekt og læse mere om de forskellige forudsætninger for beregningerne. 9

10 Samlet konklusion Nedenfor får du et samlet resumé af din BedreBolig-plan med fokus på de ting, der især er relevante for dig at være opmærksom på. Det kan f.eks. være anbefaling af en bestemt timing i forhold til rækkefølgen af tiltagene og argumenter for den samlede løsning. Det kan også være eventuelle vanskeligheder, der kan opstå i forbindelse med arbejdet eller forhold, du skal være opmærksom på, hvis du vælger ikke at gennemføre tiltagene. HELHEDSPLAN FOR FAMILIEN STRANDGÅRDS BOLIG Hvis I gennemfører hele denne BedreBolig-plan, kan I reducerer de relativt høje omkostninger til el, vand og varme med cirka 15 procent. Planen omfatter tætning og efterisolering udvalgte steder, samt etablering af solvarme til brugsvand og isætning af pejseindsats. Herefter kan I slukke gasfyret udenfor fyringssæsonen og begrænse fyringssæsonen ved at benytte husets nye pejseindsats og den eksisterende brændeovn, i det omfang I ønsker det. Når I kun er to personer i huset, vil der naturligt ske en tilstrækkelig udluftning. Men når resten af familien kommer på besøg, er det nødvendigt, at I lufter godt ud, så I kan opretholde det gode indeklima. Boligens gode akustik og det æstetiske udtryk på bygningens ydre er strammet op, samtidigt med at dagslyset nu udnyttes endnu bedre. Farvesætning ændres i den anledning på udvalgte bygningsdele og overflader udvendigt og indvendigt. Huset er allerede relativt godt sikret mod tyveri med de løsninger, der er valgt ved udskiftning af døre og vinduer i Yderligere sikring kan gøres ved at opsætte tyverialarm. Derved opnås også en mindre besparelse på indboforsikringen. Dette undersøger I selv, og det er derfor ikke regnet med i det foreliggende budget for planen. De første 10 år vil ikke byde på større vedligeholdelsestiltag. Det første behov forventes at være de sydvendte vinduer og sternbrædder, som måske allerede skal have maling om fem år. Taget har en restlevetid på mindst 20 år. De relativt høje omkostninger til vand skyldes alene, at I nyder at bruge badekarret. Der er derfor ikke regnet på tiltag, der kan mindske vandforbruget. 10

11 BedreBolig-rådgivning Ydet rådgivning Oplysning om relevante energiforbedrende tiltag, herunder vand- og elforbrug Oplysning om ikke energimæssige fordele, så som komfort og indeklima Adfærds betydning for energibesparelser Forudsætninger for beregninger Tilskuds- og fradagsmuligheder Forsikringsforhold Mulighed for BedreBolig-rådgivning i forbindelse med gennemførelse af renovering Oplysning om faglig baggrund Andet: Oplysning om akustiske forhold ved forskellige valg af væg-beklædning og anden indretning Grundlag for rådgivning Kortlægning foretaget af: Hele boligen Dele af boligen: Hele taget samt de dele af facaderne som kan efterisoleres er kortlagt ved fysisk opmåling Udvalgte bygningsdele Ydelser leveret på baggrund af: BedreBolig-standardkontrakt Tjeklister for BedreBolig-rådgiver Energimærkningsrapport Tilstandsrapport Lokalplan Andet Aftale om kommenende ydelser: BedreBolig-projekt: Planens tiltag realiseres med BedreBolig-rådgiver som byggeledere 11

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Det Grønne Hus Peter Bolwig Vestergade 3C 4600 Køge E-mail cox@energitjenesten.dk Tlf.

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Det Grønne Hus Peter Bolwig Vestergade 3C 4600 Køge E-mail cox@energitjenesten.dk Tlf. Rapportnr: 135 Firmanr: 12 Dato: 01-09-2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Det Grønne Hus Peter Bolwig Vestergade 3C 4600 Køge E-mail cox@energitjenesten.dk Tlf.nr 56676070 BOLIGEJER Lone Nielsen

Læs mere

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER AMAS Arkitekter Anders Dahl Mogensen Hasselvej 40 2830 Virum E-mail andersdmogensen@gmail.com Tlf.

BedreBolig-plan. BEDREBOLIG-RÅDGIVER AMAS Arkitekter Anders Dahl Mogensen Hasselvej 40 2830 Virum E-mail andersdmogensen@gmail.com Tlf. Rapportnr: 134 Firmanr: 58 Dato: 01-09-2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER AMAS Arkitekter Anders Dahl Mogensen Hasselvej 40 2830 Virum E-mail andersdmogensen@gmail.com Tlf.nr 23241157 BOLIGEJER Dorthe

Læs mere

Tænk energien med, når du forbedrer din bolig

Tænk energien med, når du forbedrer din bolig Tænk energien med, når du forbedrer din bolig - dine fordele og muligheder ved at renovere energirigtigt Februar 2014 BedreBolig stiller skarpt på energien i boligen De fleste parcelhuse og rækkehuse i

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Boltingevej 12 5750 Ringe Bygningens energimærke: Gyldig fra 10. maj 2015 Til den 10. maj 2022. Energimærkningsnummer 311111961

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Lisbjergbakken 16 8200 Aarhus N Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. juli 2014 Til den 24. juli 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skolevej 2 4632 Bjæverskov Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. oktober 2014 Til den 31. oktober 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Klimatjek. viden og handling

Klimatjek. viden og handling Klimatjek viden og handling Denne rapport er et eksempel. Rapporten illustrerer opbygning og indhold af en Klimatjek rapport fra Energitjenesten Sjælland/ Det Grønne hus. Indhold i rapporten er 'klippet'

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hyldeholm 8 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. juni 2015 Til den 24. juni 2025. Energimærkningsnummer 311121063

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Flyvbjergvej 100 9740 Jerslev J Bygningens energimærke: Gyldig fra 7. marts 2014 Til den 7. marts 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Blok 49, 51 og 53 Snogebæksvej 23 8210 Aarhus V Bygningernes energimærke: Gyldig fra 13. november 2013 Til den 13. november

Læs mere

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE - ét stop til en energirigtig bolig GØR ENERGIFORBEDRING LETTERE FLERE MULIGHEDER END NOGENSINDE FØR Drømmer du om en bolig uden fodkulde og kolde vægge, og som samtidig er

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Havnevej 4 4771 Kalvehave Bygningens energimærke: Gyldig fra 9. august 2015 Til den 9. august 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Mozartsvej 22 2450 København SV ens energimærke: Gyldig fra 9. december 204 Til den 9. december 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Søndergade 4, 6500 Vojens Søndergade 4 6500 Vojens Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. oktober 2012 Til den 3. oktober 2019.

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Søndervejen 15 6340 Kruså Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. juli 2015 Til den 20. juli 2025. Energimærkningsnummer 311125661

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 Forord Vil du energirenovere dit hus, men er du ikke helt sikker på, hvordan du kommer i gang? Så kan denne guide hjælpe dig på vej. Guiden hjælper dig også med at finde de rigtige håndværkere

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune DIN GUIDE TIL Høje-Taastrup Kommune 2 Forord Store dele af Høje-Taastrup er skudt op for 30-40 år siden, så mange går nu og overvejer at renovere deres bolig. Og så kan det samtidig være en god ide at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejsagervej 83 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-012911 Energikonsulent: Dorthe Friehling Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Frederiksborgvej 37-41 & Glasvej 20-28. Frederiksborgvej 37 2400 København NV Bygningernes energimærke: Gyldig fra 10.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Århusvej 31 8961 Allingåbro Bygningens energimærke: Gyldig fra 5. november 2012 Til den 5. november 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Langebæk Gade 30 4772 Langebæk Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. november 2012 Til den 13. november 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

TAGPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med høj rejsning

TAGPAKKE. Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med høj rejsning TAGPAKKE Pakkeløsning for energirigtig tagmodernisering, hus med høj rejsning Tagpakke 2 INDHOLD Beskrivelse af pakkeløsning... Brug alle fordele... AFKRYDSNINGSSKEMA... SALGSVÆRKTØJ... Eksempel på finansiering...

Læs mere

Energitjenesten's Energitjek

Energitjenesten's Energitjek Energitjenesten's Energitjek Enderækkehus Furesølund 3520 Farum Energitjekket er udført af: Energitjenesten Sjælland Energivejleder: Lars Kristensen 7. december 2012 Hvad er et Energitjek Overblik og idéer

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Januar 2013 Boligselskab Sjælland Cenergia Energy Consultants Jakobsen Szöts Arkitekter 2 Indhold 1 Introduktion problemstilling,

Læs mere