MØDETIDSPUNKT :00-16:30 MØDESTED. DI - H. C. Andersens Blvd. 18, 1553 København V. Vækstforum mødesager VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MØDETIDSPUNKT :00-16:30 MØDESTED. DI - H. C. Andersens Blvd. 18, 1553 København V. Vækstforum mødesager VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN"

Transkript

1 DAGSORDEN Vækstforum mødesager VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN MØDETIDSPUNKT :00-16:30 MØDESTED DI - H. C. Andersens Blvd. 18, 1553 København V Side 1 af 27

2 INDHOLDSLISTE 1. Velkomst V/ Sophie Hæstorp Andersen, Formand for Vækstforum Hovedstaden 2. Oplæg - Status og markedsføring af Greater Copenhagen 3. Beslutningssag - Fremadrettet proces og setup for arbejdet i Vækstforum Hovedstaden 4. Beslutningssag - Bevillinger 5. Beslutningssag - Udrulning af initiativer i vækstpartnerskabsaftale Beslutningssag - Tematiseret ansøgningsrunde for kreativ vækst 7. Beslutningssag - Udmøntning af Handlingsplan for den regionale vækst- og udviklingsstrategi 8. Orienteringssag - Projektoversigt med initiativer i Vækstforums portefølje 9. Orienteringssag - Ny vækstbarometermåling 10. Formandsmeddelelser 11. Bordet rundt Side 2 af 27

3 1. VELKOMST V/ SOPHIE HÆSTORP ANDERSEN, FORMAND FOR VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN Sophie Hæstorp Andersen byder velkommen til Vækstforum Hovedstadens 4. ordinære møde i Side 3 af 27

4 2. OPLÆG - STATUS OG MARKEDSFØRING AF GREATER COPENHAGEN BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Greater Copenhagen-samarbejdet er et erhvervspolitisk samarbejde mellem regioner og kommuner i Skåne, Hovedstaden og Sjælland, der har til formål at øge væksten og skabe nye arbejdspladser i hele metropolregionen. Samarbejdet fokuserer bl.a. på at tiltrække investorer, virksomheder, talenter og turister. Derudover arbejder de deltagende kommuner og regioner for at samle og fokusere de erhvervspolitiske initiativer i større fælles strategiske indsatser, for at etablere et sammenhængende arbejdsmarked og for at sikre et mere sammenhængende erhvervsfremmesystem med færre aktører. Greater Copenhagen samarbejdet er dermed helt i tråd med den netop vedtagne regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS). Der har siden foråret 2015 været et bredt politisk ønske om, at Greater Copenhagen og Øresundskomiteen blev samlet til en organisation. Der har derfor de seneste måneder været forhandlinger om en omdannelse af Øresundskomiteen til "The Greater Copenhagen & Skåne Committee" med det formål, at der dannes en ny handlekraftig organisation for Skåne, Hovedstaden og Sjælland. På et møde i Øresundskomiteens forretningsudvalg den 19. oktober 2015 blev det besluttet at indstille til Øresundskomiteen, at Øresundskomiteen omdannes til The Greater Copenhagen & Skåne Commitee pr. 1. januar Indstillingen er blevet behandlet på Øresundskomiteens møde den 4. november og behandles igen den 2. december En af hovedudfordringerne for samarbejdet er at skabe et internationalt positivt kendskab til Greater Copenhagen-brandet og Greater Copenhagens styrkepositioner. Copenhagen Capacitys direktør Claus Lønborg vil på mødet holde et oplæg om den internationale markedsføring af Greater Copenhagen. Hvilke initiativer er allerede sat i gang, og hvilke initiativer ser Copenhagen Capacity som et next step. INDSTILLING Vækstforum Hovedstadens sekretariat indstiller, at Vækstforum tager status på Greater Copenhagen til efterretning drøfter oplægget om international markedsføring af Greater Copenhagen POLITISK BEHANDLING Vækstforum Hovedstadens beslutning: SAGSFREMSTILLING Greater Copenhagen samarbejdet er et ligeværdigt og forpligtende samarbejde mellem tre geografiske regioner, der har til formål at øge væksten og beskæftigelsen i den fælles metropolregion, Greater Copenhagen. Vision: I 2020 er Greater Copenhagen et internationalt knudepunkt for investeringer og viden på niveau med de mest succesfulde metropoler i Europa. Samarbejdet om en fokuseret vækstdagsorden har i 2020 skabt en betydelig økonomisk vækst og øget beskæftigelse i Sydskandinaviens internationale metropol Greater Copenhagen. The Greater Copenhagen & Skåne Committee skal: Understøtte den fælles markedsføring af Greater Copenhagen. Arbejde for at skabe en stærk international infrastruktur. Understøtte tiltrækningen af investorer, turister, virksomheder og talenter. Arbejde for en integreret og bæredygtig vækstregion, herunder at påvirke de lovgivninger og grænsehindringer, der vurderes at være barrierer for vækst. Etablere fælles strategiske erhvervsindsatser. Side 4 af 27

5 Status på Greater Copenhagen-samarbejdet Samarbejdet har allerede givet konkrete resultater. Fx i udformningen af resultatkontrakten for Copenhagen Capacity, hvor Vækstforum har allokeret midler til at igansætte initiativer, der vil skabe vækst og arbejdspladser i metropolregionen. Eksempelvis har Copenhagen Capacity etableret en besøgstjeneste ("One Point Entry Service") for grønne, internationale investorer. Tjenesten nåede allerede i august det antal besøgende, der var målsætningen for hele året. I Copenhagen Capacitys resultatkontrakt indgår bl.a. også Greater Copenhagens fælles brand, der skal markedsføre metropolen internationalt og placere Greater Copenhagen på verdenskortet. Vækstforum har desuden støttet projektet Lighting Metropolis, der har til formål at etablere Greater Copenhagen som ét af de globale fyrtårne, hvor besøgende fra hele verden kan opleve belysning og smart city teknologier i praksis. Ledende, globale virksomheder kan ligeledes investere i innovation og demonstration af de bedste løsninger i samarbejde med byer og forskere. Lighting Metropolis-projektet igansættes den 1. oktober Proces for etablering af The Greater Copenhagen & Skåne Committee Øresundskomiteen har på mødet den 4. november og skal igen på møde den 2. december 2015 godkende vedtægter og provisorisk budget for 2016 for The Greater Copenhagen & Skåne Committee, som etableres den 1. januar Ændring af vedtægter skal ske ved trefjerdedels flertal (af alle medlemmer) på to på hinanden følgende møder i Øresundskomiteen. Det vil sige, at 27 ud af 36 medlemmer skal stemme for. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj JOURNALNUMMER Side 5 af 27

6 3. BESLUTNINGSSAG - FREMADRETTET PROCES OG SETUP FOR ARBEJDET I VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Vækstforum Hovedstaden blev konstitueret i 2014 og fastlagde herefter setup og beslutningsproces vedrørende udmøntning af de regionale erhvervsudviklingsmidler samt midler i EU's strukturfonde, herunder blev fastlagt et antal årlige ansøgningsrunder samt at der skulle afprøves forsøg med tematiserede ansøgningsrunder. Vækstforum har nu fungeret i omkring 1½ år og set i lyset af, at der nu er ved at være gennemført to tematiserede ansøgningsrunder samt det relative store forbrug af strukturfondsmidler, jf. også statussag herpå fra mødet den 24. august 2015, lægger sekretariatet op til en mindre justering af setuppet til den fremadrettede proces omkring udmøntning af midler. Formålet er at sikre det højest mulige udbytte af arbejdet i og omkring Vækstforum. INDSTILLING Vækstforum Hovedstadens sekretariat indstiller, at Vækstforum godkender, at der fremad indkaldes til 2 årlige ansøgningsrunder mod de tidligere besluttede 3-4 årlige ansøgningsfrister. I 2016 en tematiseret ansøgningsrunde for kreativ vækst samt en mere åben runde, der målrettes de indsatsområder i strukturfondene, hvor der er midler tilbage at der åbnes for løbende at kunne indsende ansøgninger til rene erhvervsudviklingsprojekter, som kan prioriteres såfremt de regionale midlerne ikke anvendes fuldt ud ved de formelle ansøgningsfrister en opdatering af mødeplanen inklusiv ansøgningsfrister for 2016 POLITISK BEHANDLING Vækstforum Hovedstadens beslutning: SAGSFREMSTILLING Proces fremad i forhold til udmøntning af midler Vækstforum blev konstitueret i 2014 og fastlagde herefter setup og beslutningsproces for udmøntning af de regionale erhvervsudviklingsmidler samt midler i EU's strukturfonde. Vækstforum besluttede blandt andet at gennemføre 3-4 årlige ansøgningsrunder, herunder forsøg med at 1-2 af de årlige runder skulle være tematiserede. Der er nu snart gennemført 2 tematiserede ansøgningsrunder - en for grøn vækst og en for sund vækst. Sekretariatet har rykket ansøgningsfrist for sund vækst for at tilpasse den til Vækstforums mødeplan for 2016 og mindske sagsbehandlingstiden. Erfaringerne viser, at de tematiserede ansøgningsrunder giver et mere samlet overblik over initiativerne og dermed større mulighed for at prioritere og understøtte den ønskede strategiske retning. Dog har der også været udfordringer særligt i forhold til en generel forventningsafstemning omkring, hvad man kan finansiere med strukturfondsmidlerne. Denne udfordring bliver ikke mindre, når Vækstforum skal til at udbyde tematiserede ansøgningsrunder om kreativ vækst og senere smart vækst, da disse områder mht. virksomhedsstruktur og brancehemæssigt er mere komplekse. Sekretariatet lægger derfor op til, at der fremadrettet sættes mere fokus på at afklare rammerne for de kommende temaer, og i endnu højere grad inddrage Vækstforum aktivt heri. Det betyder, at der forud for lancering af en konkret temarunde lægges op til en grundig drøftelse med Vækstforum og andre relevante parter. I forhold til den næste besluttede temarunde omkring kreativ vækst, er konsekvensen, at denne drøftes på dette møde, mens lanceringen vil ske på mødet i marts Dette sammenholdt med, at der ikke er så mange strukturfondsmidler tilbage, jf. også statussag herom fra mødet den 24. august 2015, lægger sekretariatet op til, at der kun annonceres 2 ansøgningsrunder i 2016 den kreative og så en åben. Den åbne målrettes de indsatsområder i strukturfondene, hvor der er midler tilbage, hvilket som udgangspunkt er i Socialfonden. På baggrund heraf ser en letterede justeret mødeplan, herunder konkrete ansøgningsfrister i 2016, således ud: Side 6 af 27

7 Møder og frister Datoer Indhold Vækstforummøde 16. november 2015, kl. 14- Behandling af ansøgninger fra åben ansøgningsrunde drøftelse af kreativ vækst Ansøgningsfrist 1. december 2015 Sund vækst frist Vækstforummøde 7. marts 2016, kl Behandling af sund vækst ansøgninger + lancering af kreativ vækst ansøgningsrunde Vækstforummøde 13. maj, kl Studietur tema smart vækst Ansøgningsfrist 1. juni 2016 Åben runde dog med fokus på Socialfondens indsatsområder Ansøgningsfrist 1. september 2016 Kreativ vækst frist Vækstforummøde 14. september, kl Behandling af ansøgninger fra åben runde + drøftelse af smart vækst ansøgningsrunde Vækstforummøde 14. november 2016, kl Behandling af kreativ vækst ansøgninger + lancering af smart vækst ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj JOURNALNUMMER Side 7 af 27

8 4. BESLUTNINGSSAG - BEVILLINGER BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Ansøgninger til behandling på dette møde vedrører en ikke tematiseret ansøgningsrunde, jf. oversigt over ansøgningsfrister. Dato 24. august december juni september 2016 Ansøgningsrunde Ikke tematiseret Tematiseret: Sund Vækst Ikke tematiseret Tematiseret: Kreativ vækst Vækstforumsekretariatet har til ansøgningsfristen den 24. august 2015 modtaget i alt 9 ansøgninger. I dialog med vækstforumsekretariatet har 2 ansøgere trukket sig, da en relativ stor del af aktiviteterne i de fremsendte ansøgninger ikke var støtteberettigede. I alt forelægges således 7 ansøgninger til behandling i Vækstforum. Bevillingssagerne vedrører strukturfondsperioden , hvor der i alt er afsat 342 mio. kr., heraf har der allerede været en relativt stort forbrug, jf. økonomisik oversigt længere nede i sagsfremstillingen. Bevillingerne vedrørende erhvervsudviklingsmidlerne tages fra budget Det regionale strategiske grundlag for godkendelse af ansøgningerne er den regionale vækst og udviklingsstrategi (ReVUS), som blev godkendt i oktober INDSTILLING Vækstforum Hovedstadens sekretariat indstiller, at Vækstforum Vedrørende projekt Team Vækst Danmark Ansøger: Region Midtjylland (på vegne af alle 5 regioner) Indstiller til Erhvervsstyrelsen, at der bevilges kr. af EU s regionalfondsmidler, og at der konkret overføres en ramme på 11,5 mio. kr. fra Region Hovedstadens strukturfondsramme til Region Syddanmarks Indstiller til regionsrådet, at der bevilges kr. af Region Hovedstadens regionale erhvervsudviklingsmidler. Vedrørende projekt Maritim vækst i Nordsjælland Ansøger: Halsnæs Kommune Indstiller til regionsrådet, at der gives tilsagn til projektet under forudsætning af At ansøger udarbejder en endelig ansøgning i ordinært ansøgningsskema At budgettet revideres og medfinansieringen øges. Pt. udgør regionens andel 80 % af projektmidlerne At effektkæden skærpes yderligere Bemyndiger Vækstforumsekretariatet til at modtage og godkende den endelige projektansøgning Vedrørende projekt Inklusionsbroen Ansøger: Sprogcenter Nordsjælland Indstiller til Erhvervsstyrelsen, at der gives afslag på ansøgningen Vedrørende projekt Arbejdsmarkedsinklusion gennem kvalificering og etablering af nye arbejdspladser Ansøger: TV GLAD Fonden Indstiller til Erhvervsstyrelsen, at der gives afslag på ansøgningen Side 8 af 27

9 Vedrørende projekt Socialøkonomiske virksomheder som dynamo for vækst og sammenhængskraft i Greater Copenhagen Ansøger: Københavns Projekthus Indstiller til Erhvervsstyrelsen, at der gives afslag på ansøgningen Vedrørende projekt Grøn vækst gennem kompetenceløft af faglærte i servicesektoren Ansøger: Cphbusiness Nørrebro Indstiller til Erhvervsstyrelsen, at der gives afslag på ansøgningen Vedrørende projekt Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Centre Ansøger: Københavns Åbne Gymnasium Indstiller til Erhvervsstyrelsen, at der gives afslag på ansøgningen POLITISK BEHANDLING Vækstforum Hovedstadens beslutning: SAGSFREMSTILLING Sagsbehandlingen af ansøgninger foregår i Vækstforums sekretariat. Indledningsvist foretages den første screening og dialog med ansøgerne. Herefter rådgives ansøgere om krav fra strukturfondene og ReVUS. Projekter, der således opfylder formalia, og som falder ind under de relevante indsatsområder under strukturfondene og ReVUS forelægges Rådgivningsgruppen til drøftelse. Rådgivningsgruppen er med til at vurdere ansøgningerne, men har alene en rådgivende funktion i forhold til sekretariatet. Det er sekretariatet, der udarbejder de endelige indstillinger til Vækstforum. Indstillingerne er formuleret på baggrund af de 5 tildelingskriterier, som Vækstforum Hovedstaden godkendte på sit møde 24. august 2015: bidrag til realisering af den regionale vækst og udviklingsstrategi (ReVUS) vækst og/eller jobskabelse samarbejdskreds med relevante kompetencer og ressourcer projektstørrelse og levedygtighed regionale løsninger på regionale udfordringer Sekretariatet indstiller denne gang i alt 2 ansøgninger til tilsagn i Vækstforum. Den ene dog under en række forudsætninger. Samlet set giver det et forbrug af strukturfondsmidlerne på 11,5 mio. kr. og et forbrug på de regionale erhvervsudviklingsmidler på op til 10,15 mio. kr. af 2015 midlerne. Se i øvrigt tabel nedenfor for økonomisk overblik. Socialfonden ( ) Regionalfonden ( ) Regionale erhvervsudviklingsmidler Antal ansøgninger Indstillet beløb mio. kr. Tidligere indstillet (mio. kr.) Rest beløb mio. kr ,6 54,2 2 11,5 65,1 10,5 1 10,15 46,6 0 Nedenfor er opstillet en kort oversigt over projekter, der er indstillet til behandling. Sagsfremstillinger af projektansøgningerne med sekretariatets vurderinger kan findes i bilag. De fuldstændige ansøgninger kan rekvireres ved vækstforumsekretariatet. KORT OVERSIGT OVER PROJEKTER TIL INDSTILLING OM TILSAGN ELLER AFSLAG 1. Projektnavn: Team Vækst Danmark Side 9 af 27

10 Ansøger: Region Midtjylland (på vegne af alle 5 regioner) Formål: Formålet med Team Vækst Danmark er at skabe flere højvækstvirksomheder inden for regionernes styrkepositioner. Iværksættere og især vækstiværksættere bidrager til jobskabelsen i samfundet, men der er alt for få iværksættere i Danmark som udvikler sig til vækstiværksættere (under ½ procent). Initiativet er udviklet i samarbejde mellem alle fem regioner og Erhvervsstyrelsen. Hovedaktiviteterne består af etablering af ti elitetræningscentre, hvor de bedste danske og udenlandske virksomheder indenfor hvert af de regionale specialiseringsområder kan deltage. I Region Hovedstaden planlægges etablering af to regionale træningscentre indenfor hhv. Life Science og IKT (Informations- og Kommunikationsteknologi). Ifølge projektet bistås de deltagende virksomheder med at rejse ekstern finansiering/risikovillig kapital (forventning om 5,7 mio. kr. pr. virksomhed). Godkendes ansøgningen gennemføres et EU-udbud for at finde de rette professionelle operatører til opgaven. En bredt sammensat følgegruppe med repræsentanter fra erhvervsorganisationer, lønmodtagerorganisationer og kommuner, medvirker ved udvælgelsen af operatører. Samlet budget: kr. Ansøgt beløb: kr. fra Regionalfonden og kr. i erhvervsudviklingsmidler Sekretariatets indstilling: kr. fra Regionalfonden og kr. i erhvervsudviklingsmidler Begrundelse: Sekretariatet vurderer, at der er tale om et stort og ambitiøst landsdækkende projekt, der samtidig bidrager med regionale løsninger på regionale udfordringer jf. at projektet tager afsæt i de enkelte regioners styrkepositioner for vækst og udvikling. Dog anbefales, at der ved tilsagn stilles krav om, at projektet indtænkes en klar og entydig rolle i erhvervsfremmesystemet, således at der ikke etableres overlappende aktiviteter. 2. Projektnavn: Maritim turisme oplevelsesøkonomiske produktudvikling, kommercialisering og professionalisering Ansøger: Halsnæs Kommune Formål: Formålet med projektet er at skabe vækst og arbejdspladser i Nordsjælland gennem forretningsudvikling inden for maritim turisme. Dette skal ske gennem udvikling af autentiske og attraktive oplevelsesøkonomiske produkter fra kommercielle aktører, som genererer vækst. Havnemiljøerne i regionen udgør unikke autentiske SMV-miljøer, men disse indfrier i ringe grad turismepotentialet, fordi de oplevelsesøkonomiske og kreative erhverv mangler kommercielle kompetencer, ikke udvikler en tilstrækkelig portefølje med oplevelsesprodukter og generelt mangler en professionel tilgang til maritim turisme. Målgruppen består af oplevelseserhverv (herunder turisme), kreative erhverv og andre erhverv i relation til havne. Projektet vil realisere sine mål gennem tre spor: 1. Oplevelsesøkonomisk produktudvikling (Oplevelseserhverv, Kreative erhverv med attraktionsværdi, og Maritim turismeudvikling), 2. Kommercialisering, og 3. Internationalisering og professionalisering SMV er fra målgruppen forventes at gennemføre forretningsudviklingsforløb relateret til et eller flere af ovenstående spor. Samlet budget: kr. Ansøgt beløb: kr. i erhvervsudviklingsmidler Sekretariatets indstilling: kr. i erhvervsudviklingsmidler Begrundelse: Sekretariatet vurderer, at der er potentiale til en fornuftig maritim turisme indsats, der kan styrke turismeudviklingen i Nordsjælland, og dermed understøtte kreativ vækst i ReVUS. Der er dog behov for at arbejde lidt videre med ansøgningen og finansieringen heraf. Sekretariatet indstiller på den baggrund ansøgningen til et tilsagn, dog under en række forudsætninger om forbedringer af blandt andet effektkæden og finansieringen. 3. Projektnavn: Inklusionsbroen Ansøger: Sprogcenter Nordsjælland Formål: Projektet har til formål at styrke tilgængeligheden til erhvervsskolerne for ikke uddannelsesparate nyankomne flygtninge mellem 18 og 30 år (projektets målgruppe). Herved vil projektet bidrage til at opkvalificere målgruppen, så de matcher behovet for kvalificeret arbejdskraft i Region Hovedstaden de kommende år. Der er tale om et nyt tilbud til målgruppen i form af et særligt tilrettelagt brobygningsforløb som overgang fra sprogcentre til erhvervsskoler. Aktiviteterne i projektet består af skiftevis undervisning og vejleding på sprogcentret eller på erhvervsskolen. Som del af forløbet kommer Side 10 af 27

11 målgruppen også ud i en virksomhedsrettet snusepraktik, hvor de vil blive tilknyttet en mentor. Endvidere vil der blive udarbejdet individuelle fremadrettede handleplaner for målgruppen. Samlet budget: kr. Ansøgt beløb: ,24 kr. fra Socialfonden Sekretariatets indstilling: Ansøgningen indstilles til afslag. Begrundelse: Projektet kan støttes af Socialfonden og formålet falder også ind under ReVUS. Dog vurderes projektet at bygge på et begrænset grundlag for regional værdi og forankring som følge af at kun tre af regionens kommuner bidrager til projektet. Desuden lægges der i indstillingen afgørende vægt på, at ansøgningen hviler på en svag økonomisk konstruktion, da den eksterne medfinansiering fra Det Obelske Familiefond på ca. fire mio. kr. mangler. 4. Projektnavn: Arbejdsmarkedsinklusion gennem kvalificering og etablering af nye arbejdspladser Ansøger: TV GLAD Fonden Formål: Projektet har til formål at få flere unge (under 40 år) med handicap i job på ordinære eller særlige vilkår, så de kan blive helt eller delvist selvforsørgende. Ifølge projektet kommer kun meget få unge med handicap i beskæftigelse efter endt ungdomsuddannelse, da der reelt ikke eksisterer et arbejdsmarked for denne gruppe. Det skal i stedet skabes som individuelt tilrettelagte forløb i samarbejde med offentlige og private virksomheder bl.a. socialøkonomiske virksomheder (SØV). Aktiviteterne i projektet består af indslusningsforløb bl.a. som virksomhedsforlagt undervisning/oplæring og praktik samt udvikling af konkrete jobs og opbygning af et beredskab hos ledere og medarbejdere i udvalgte virksomheder bl.a. socialøkonomiske virksomheder (SØV) inklusiv Glad Fondens egne virksomheder. Samlet budget: ,28 kr. Ansøgt beløb: ,28 kr. fra Socialfonden Sekretariatets indstilling: Ansøgningen indstilles til afslag. Begrundelse: Projektet kan støttes af Socialfonden og formålet falder også ind under ReVUS. Dog vurderer sekretariatet, at der samlet set er tale om et dyrt projekt sammenholdt med de forventede resultater og effekter. Endvidere vurderer sekretariatet, at projektet mangler en bredere regional opbakning. 5. Projektnavn: Socialøkonomiske virksomheder som dynamo for vækst og sammenhængskraft i Greater Copenhagen Ansøger: Københavns Projekthus Formål: Projektet har til formål at skabe en model på tværs af kommuner, socialøkonomiske virksomheder (SØV) og foreninger for at få flere borgere på kanten i beskæftigelse. Projektet vil facilitere et kompetenceudviklings- og rummelighedsprogram, der skal styrke målgruppens og de socialøkonomiske virksomheders kompetencer og ressourcer. Det skal bl.a. ske ved at et rejsehold bestående af erfarne socialøkonomiske virksomheder sammen med eksterne konsulenter varetage en rådgivende funktion over for nye socialøkonomiske virksomheder med en tilsvarende målgruppe. De tre hovedaktiviteter er: 1. Indslusnings- og praktikforløb for målgruppen (13 uger) til afklaring og forberedelse til arbejdsmarkedet, 2. Rummeligheds og kompetenceforløb (13 uger) for opkvalificering af socialøkonomiske virksomheder (SØV), og 3. Forretningsudvikling (13 uger) med skræddersyet forretningsrådgivning til projektets socialøkonomiske virksomheder. Projektforløbet rundes af med afsluttende konference, der samler op på projektets erfaringer i tre pixis. Samlet budget: ,26 kr. Ansøgt beløb: ,63 kr. fra Socialfonden og ,00 kr. i erhvervsudviklingsmidler Sekretariatets indstilling: Ansøgningen indstilles til afslag. Begrundelse: Projektet vurderes ikke at kunne opnå støtte med socialfondsmidler ud fra den beskrevne sammenhæng af projektets aktiviteter. Projektet favner for bredt i forhold til indsatser og målgrupper. Projektet mangler desuden generelt stringens og sammenhæng mellem projektets aktiviteter, output og forventede resultater/effekter. 6. Projektnavn: Grøn vækst gennem kompetenceløft af faglærte i servicesektoren Side 11 af 27

12 Ansøger: Cphbusiness Nørrebro Formål: Projektets overordnede formål er at styrke små og mellemstore servicevirksomheders konkurrencevene i hovedstadsregionen gennem opkvalificering af arbejdsstyrken fra faglært til videregående niveau, for at imødegå erhvervslivets behov for faglært arbejdskraft. Projektet vil udvikle nye jobprofiler i SMVer. Projektet har endvidere til formål at styrke indsatsen for mere ressourceeffektivitet i servicebranchen og udbrede kendskabet til livslang læring, herunder styrke akademiuddannelserne (AU). Projektets hovedaktiviteter er screening af 15 SMV er for afdækning af uddannelsesbehov, Informations & vejledningsforløb for 250 SMV er, Gennemførelse af realkompetencevurdering og karriereplan for medarbejderne målrettet Akademiuddannelser (AU) og Udbud af 6 AU enkeltfag om cirkulær økonomi. Projektet forventer at få ca. 96 deltagere, som fuldfører minimum et modul umiddelbart efter deltagelse i projektet, heraf ca. 50 deltagere gennemfører yderligere moduler og ca. 20 deltagere opnår en komplet akademiuddannelse (AU). Samlet budget: kr. Ansøgt beløb: ,50 kr. fra Socialfonden og ,50 kr. i erhvervsudviklingsmidler Sekretariatets indstilling: Ansøgningen indstilles til afslag. Begrundelse: Sekretariatet samlede vurdering er, at der er tale om en ansøgning med store mangler, herunder mangler hele fundamentet for projektet, da behovet for indsatsen ikke er sandsynliggjort hvilket formentlig også er en af årsagerne til, at der ikke er dokumenteret en bredere opbakning til projektet. 7. Projektnavn: Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Centre Ansøger: Københavns Åbne Gymnasium Formål: Projektets overordnede formål er at tilbyde elever i gymnasierne og på erhvervsskolerne målrettede og talentudviklende forløb i innovation, entreprenørskab og iværksætteri. Et samlet forløb består af dels et grundforløb og dels 2 specialiserede forløb. Et samlet forløb er på 80 timer og strækker sig over et år. Herudover er der mulighed for inkubator-forløb og særlige iværksætter-skills-forløb. Årligt forventes 300 elever at deltage i forløbene, hvilket svarer til 900 elever over 3 år. Et forventet frafald på % betyder, at ca. 675 forventes at gennemføre og få øgede iværksætterkompetencer. Heraf forventes, at ca. 175 vil etablerer virksomhed i løbet af projektperioden eller efter projektperiodens afslutning. Samlet budget: kr. Ansøgt beløb: kr. fra Socialfonden og kr. i erhvervsudviklingsmidler Sekretariatets indstilling: Ansøgningen indstilles til afslag. Begrundelse: Samlet set er vurderingen, at projektet kan støttes med socialfondsmidler, men at projektet i for ringe grad understøtter realiseringen af ReVUS. Ansøgningen er ikke tilfredsstillende i forhold behovsafklaring samt opbakning og medfinansiering. Samtidig viser effektkæder ikke en klar sammenhæng mellem aktiviteter, output og effekter. Projektets tilbud om iværksættervejledning bør desuden kunne vise en sammenhæng med den etablerede kommunale iværksættervejledning, f.eks. Hovedstadens iværksætterprogram - HIP. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Bevillingerne til projekterne afholdes inden for budgetrammen til regional udvikling i I henhold til budget- og regnskabsregler for tilsagn om støtte til projekter på det regionale udviklingsområde skal udgiften bogføres som et samlet tilsagn. Det betyder, at den samlede udgift indgår i regnskabet for 2015, uanset hvornår udbetaling af midlerne foregår. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj JOURNALNUMMER Side 12 af 27

13 , BILAGSFORTEGNELSE 1. Indstillingsnotat - TeamVækstDanmark 2. Indstillingsnotat - Maritim Turisme 3. Indstillingsnotat - Inklusionsbroen 4. Indstillingsnotat - Arbejdsmarkedsinklusion kvalificering og etablering 5. Indstillingsnotat - Socialøkonomiske virksomheder som dynamo 6. Indstillingsnotat - Grøn Vækst Gennem Kompetenceløft 7. Indstillingsnotat - Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Side 13 af 27

14 5. BESLUTNINGSSAG - UDRULNING AF INITIATIVER I VÆKSTPARTNERSKABSAFTALE 2015 BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Vækstforum og den tidligere regering indgik vækstpartnerskabsaftale for 2015 med en række fælles initiativer, som skal rulles ud i løbet af Vækstforum godkendte efterfølgende plan for udmøntning af aftalen på sit møde den 9. marts Med denne sag orienteres Vækstforum om status på de fælles initiativer, og der lægges op til en drøftelse af udrulning af de fælles vedtagne initiativer. Det er sekretariatets indstilling, at der påbegyndes dialog med regeringen om opfølgning på de initiativer, som halter bagefter og om nyt setup for mere fokuserede og gerne fler-årige vækstpartnerskabsaftale for 2016 og fremefter. Formanden medtager Vækstforums mundtlige kommentarer til møde i Danmarks Vækstråd den 20. november 2015, hvor status på initiativerne også er på dagsorden. INDSTILLING Vækstforum Hovedstadens sekretariat indstiller, at Vækstforum drøfter status på initiativer i vækstpartnerskabsaftale 2015 (Link til vækstpartnerskabsaftale) godkender Vækstforums engagement i formandens og sekretariatets opfølgning på initiativerne, jf bilag POLITISK BEHANDLING Vækstforum Hovedstadens beslutning: SAGSFREMSTILLING Vækstforum Hovedstaden og den tidligere regering indgik den 12. december 2014 vækstpartnerskabsaftale om en række fælles initiativer (Link til vækstpartnerskabsaftale). Initiativerne til aftalen blev drøftet på Vækstforums møde den 26. november 2014 og den 9. marts 2015 godkendte Vækstforum ansvarsfordeling for udrulning af initiativerne. Status for vækstpartnerskabsaftale 2015 Af de godt 40 fælles initiativer for alle regioner er Hovedstaden med i omtrent 30 initiativer. Af Hovedstadens initiativer er der omkring halvdelen, som kører planmæssigt eller er gennemført (grøn smiley). Omkring 1/3 af initiativerne har en gul smiley, fordi de er forsinkede. Fem initiativer har fået en rød smiley, fordi de er blevet opgivet. Det er sekretariatets vurdering, at der kan være flere gode grunde til at nogle initiativer ikke er kommet godt igang og at enkelte initiativer derfor ikke bør fortsættes. Initiativer med strategisk betydning i aftale med regeringen Det er samtidig vækstforumsekretariatets vurdering, at der bør følges op på initiativer af strategisk betydning for erhvervsudviklingen i Greater Copenhagen. Derfor har sekretariatet udarbejdet en liste med prioriterede initiativer, hvor der kan prioriteres opfølgning overfor partnerne i initiativet (Bilagt). Der lægges op til, at Vækstforum drøfter muligheder for opfølgning og hvordan Vækstforums medlemmer med indsigt og indflydelse kan involveres. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES Side 14 af 27

15 DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Notat om prioriterede initiativer fra vækstpartnerskabsaftale 2015 til opfølgning Side 15 af 27

16 6. BESLUTNINGSSAG - TEMATISERET ANSØGNINGSRUNDE FOR KREATIV VÆKST BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Vækstforum besluttede på mødet i juni 2014 at gennemføre forsøg med tematiserede ansøgningsrunder. De første to temaer har været grøn omstilling og sund vækst, og der lægges nu op til en indledende drøftelse af det tredje tema - kreativ vækst - med henblik på offentliggørelse af ansøgningsrunden i forlængelse af Vækstforums møde i marts For at konkretisere ansøgningsrunden, er der behov for at få Vækstforums input til, hvordan indsatsen skal fokuseres for at bidrage til yderligere vækst i de kreative erhverv og give mest værdi for pengene. Som oplæg til drøftelsen giver direktør Anna Porse Nielsen fra Manto et indblik i vækstpotentialerne for den kreative branche og Christian Bason fra Danish Design Socitey fortæller om, hvordan de arbejder med at opstille resultatmål for Danish Design Society og arbejder med at skabe vækst i den kreative branche. INDSTILLING Vækstforum Hovedstadens sekretariat indstiller, at Vækstforum drøfter regionens udfordringer og potentialer for kreativ vækst samt hvordan indsatsen for kreativ vækst kan fokuseres godkender at ansøgningsrunden offentliggøres i marts 2016 POLITISK BEHANDLING Vækstforum Hovedstadens beslutning: SAGSFREMSTILLING Vækstforum besluttede i juni 2014 at gennemføre forsøg med tematiserede ansøgningsrunder knyttet op på de fire væksttemaer i ReVUS (grøn, sund, kreativ og smart vækst). Runden for grøn vækst og sund vækst er henholdsvis afsluttet og i gang med at blive gennemført, og det er nu tid til at indlede arbejdet med ansøgningsrunden vedrørende kreativ vækst, der tænkes offentliggjort i forlængelse af Vækstforummødet i marts Det kreative område er komplekst, både hvad angår branchemæssig sammensætning (design, arkitektur, mode, film/tv, computerspil, gastronomi) og virksomhedsstruktur, og der er mange aktører om buddet inden for erhvevsfremmeområdet. Denne kompleksitet gør, at det ikke umiddelbart er klart, hvor der skal sættes ind for at løfte erhvervet og skabe mest mulig vækst og arbejdspladser for pengene. Der lægges op til en drøftelse i Vækstforum af, hvordan ansøgningsrunden med fordel kan fokuseres for at bidrage til yderligere vækst i erhvervet. Det kreative område - en styrkeposition med vækstpotentiale De kreative erhverv står stærkt i Hovedstadsregionen, hvor en stor del af alle landets virksomheder og medarbejdere inden for erhvervet er lokaliseret. Den kreative økonomi spiller således ikke blot en stor rolle for regionen, men regionen har også en særlig betydning for den kreative økonomi i hele Danmark. Ser man alene på danske producenter af digitalt indhold, herunder computerspil, er 90 % beliggende i hovedstadsregionen. Desuden er en lang række af hovedstadsregionens virksomheder inden for design, arkitektur, mode og gastronomi kendt i hele verden, og computerspil, film- og Tv-produktion udgør store eksportsuccesser og er en vigtig del af regionens brand. Ligeledes ligger der inden for den kreative del af fødevareområdet et stort potentiale. Dertil kommer, at de kreative erhverv kan bidrage til innovation og vækst i andre brancher, og til en forbedret offentlig opgaveløsning. Udover at være en regional styrkeposition, har de kreative erhverv oplevet betydelig vækst på globalt plan det seneste årti, og udviklingen ser ud til at fortsætte. Erhvervet er imidlertid også udfordret på en række områder, der bevirker, at vækstpotentialet ikke udnyttes optimalt. Side 16 af 27

17 Der er i ReVUS sat fokus på en række områder, der er væsentlige at styrke for at udnytte vækstpotentialet yderligere i de kreative erhverv. Det er dog administrationens vurdering, at ansøgningsrunden skal fokuseres væsentligt snævre end ReVUS, for at den kan resultere i enkelte slagkraftige indsatser, der kan give erhvervet et væsentligt løft. Fokusering af ansøgningsrunden I ReVUS er der på den korte bane sat fokus på at skabe vækst i de kreative erhverv gennem investeringer inden for følgende fire områder: Kommercialisering, professionalisering og internationalisering af de kreative erhverv; Internationale kultur- og sportsevents; Flere turister til regionen; Job og branding gennem internationale film og TV-serier. Arbejdet med disse områder er allerede godt i gang i regi af ReVUS-handlingsplanen, herunder Eventpuljen og Design Society. Det er derfor administrationens oplæg, at ansøgningsrunden retter sig mod et eller flere af ReVUS nedenstående mere langsigtede 2 fokusområder indenfor det kreative. Disse er: 1. Kommercialisering og internationalisering Region Hovedstaden vil sammen med private aktører og staten sikre, at de kreative erhverv kan bidrage til vækst i andre erhverv og sektorer, og regionen skal i højere grad udnytte vækstpotentialerne inden for fødevareområdet ved at: Udvikle det offentliges efterspørgsel af intelligente, kreative løsninger og synliggøre det kreative erhvervs position som leverandør af kreative services over for andre private virksomheder og den offentlige sektor. Igangsætte et program med det formål at understøtte designinnovation i virksomheder. Udvikle den regionale fødevareklynge blandt andet gennem tiltrækning af et Knowledge and Innovation Community (KIC) inden for fødevarer, så eksportmulighederne kan styrkes for fødevareerhvervet. Samle regionens private og offentlige aktører inden for gastronomi og mad, så samspillet mellem primærproducenter og de offentlige køkkener, restauranter og madevents styrkes og bidrager til bæredygtig udvikling og jobskabelse. 2. Professionalisering af de kreative erhverv Region Hovedstaden vil sammen med offentlige og private erhvervsfremmeaktører sikre, at de kreative iværksættere og små og mellemstore virksomheder udvikler sig til økonomiske bæredygtige virksomheder ved at: Understøtte et økosystem eller en klynge for de kreative iværksættere og virksomheder. Undersøge og udvikle mulighederne for offentlige indkøb af kreative metoder og produkter til sundhedssektoren. Der lægges op til en drøftelse i Vækstforum af, hvilke af disse områder og evt. undertemaer, der giver mest værdi at sætte fokus på ved ansøgningsrunden. Den videre proces På baggrund af Vækstforums drøftelse og input vil administrationen frem mod vækstforummødet i marts 2016 udarbejde det konkrete lanceringsmateriale. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj JOURNALNUMMER Side 17 af 27

18 Side 18 af 27

19 7. BESLUTNINGSSAG - UDMØNTNING AF HANDLINGSPLAN FOR DEN REGIONALE VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Regionsrådet skal med inddragelse af Vækstforum udarbejde en regional vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS). I henhold til Lov om erhvervsfremme skal strategien indeholde en redegørelse for de initiativer, som foretages som opfølgning på strategien. Der er som en start udarbejdet 10 fælles kommunaleregionale initiativer. Der er sammen med de 29 kommuner enighed om, at der i 2015 og 2016 satses på disse 10 strategiske initiativer. Initiativerne er udarbejdet i tæt dialog mellem kommunerne og regionen og med inddragelse af relevante aktører. De 10 fælles initiativer fremgik af forslag til den endelige ReVUS, som Vækstforum godkendte på mødet den 24. august 2015, og hvor der var vedlagt faktabeskrivelser af de 10 initiativer. De 10 initiativer er efterfølgende samlet og layoutet i en egentlig handlingsplan for (Link til handlingsplan). På Regionsrådsmødet den 9. oktober 2015 blev ReVUS samt handlingsplanen med de 10 initiativer godkendt. De 10 initiativer vil efterfølgende blive udmøntet med opstart i henholdsvis 2015 og Initiativerne i handlingsplanen finansieres fra regionens side via den pulje på 40 mio. kr. årligt, som regionsrådet i budget har afsat til ReVUS. På mødet i Vækstforum den 24. august 2015 tilbød Halsnæs Kommune, som er tovholder på ét af de 10 initiativer, at fortælle mere om det konkrete initiativ. Kommunaldirektør, Anders Mørk, fra Halsnæs Kommune fortæller om arbejdet med ReVUS-initiativet Efterspørgselsstyret efteruddannelse af voksne. Centerdirektør Claus Bjørn Billehøj vil med en kort præsentation lægge op til drøftelse af, hvordan Vækstforum fremad kan arbejde endnu mere strategisk og understøtte erhvervsudviklingen i hele Greater Copenhagen gennem udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS). INDSTILLING Vækstforum Hovedstadens sekretariat indstiller, at Vækstforum tager den endelige handlingsplan til efterretning (Link til handlingsplan) indstiller til regionsrådet, at der bevilges 39 mio. kr. fra budget 2015 og 40 mio. kr. fra budget 2016 til udmøntning af Handlingsplan for den regionale vækst- og udviklingsstrategi: Copenhagen - hele Danmarks hovedstad. drøfter hvordan Vækstforum kan arbejde endnu mere strategisk og understøtte erhvervsudviklingen i hele Greater Copenhagen gennem udmøntningen af ReVUS. POLITISK BEHANDLING Vækstforum Hovedstadens beslutning: SAGSFREMSTILLING Regionsrådet skal med inddragelse af Vækstforum udarbejde en regional vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS). I henhold til Lov om erhvervsfremme skal strategien indeholde en redegørelse for de initiativer, der foretages som opfølgning på strategien. Der er derfor udarbejdet et forslag til en handlingsplan for I handlingsplanen indgår 10 fælles kommunale-regionale initiativer, som det foreslås, at der i første omgang fokuseres på i implementeringen af ReVUS. Den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) skal realiseres gennem fokuserede investeringer inden for de to rammevilkår; effektiv og bæredygtig mobilitet samt kompetent arbejdskraft og internationalisering og inden for de fire strategiske væksttemaer: sund, grøn, kreativ og smart vækst. Handlingsplanen viser, hvordan strategien realiseres i Det sker på tre måder, der er overlappende: Der sættes en fælles politisk dagsorden mellem kommuner og regioner, om væksttemaerne og rammevilkårene, Side 19 af 27

20 Udvikling og innovation integreres i højere grad i driften, og Der igangsættes strategiske udviklingsprojekter. Hovedfokus i handlingsplanen er store strategiske udviklingsprojekter, der igangsættes sammen med kommuner, universiteter, erhvervsliv og andre parter. Fælles udviklingsprojekter på tværs af kommuner og region Samarbejdet om implementering af ReVUS bygger på et fælles ønske om at skabe en ny måde at udvikle strategiske initiativer på, hvor alle relevante parter inddrages fra begyndelsen og i samarbejde udformer fælles indsatser. Målet er at skabe blivende forandringer, der skaber værdi for borgere og erhvervsliv. Forslag til 10 større fælles initiativer, der i første omgang skal fokuseres på i implementeringen af ReVUS, er udarbejdet i tæt dialog mellem kommunerne og regionen og med inddragelse af universiteterne, erhvervsorganisationerne og Vækstforum. De 10 forslag til fælles initiativer er grupperet under de to rammevilkår samt de fire strategiske væksttemaer. Erhvervsprojekter som Vækstforum har indstillingsret til er markeret med: Effektiv og bæredygtig mobilitet 1. Grøn mobilitetsplanlægning Kompetent arbejdskraft og internationalisering 2. Kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne frem mod Efterspørgselsstyret efteruddannelse af voksne Sund vækst 4. Copenhagen Science Region 5. Copenhagen Healthtech Cluster Grøn vækst 6. Klimatilpasning Kreativ vækst 7. Flere kinesiske turister til Greater Copenhagen 8. Kommercialisering af de kreative erhverv Smart vækst 9. Copenhagen Wifi mobil og bredbåndsdækning i hele regionen 10. Udvikling af fælles data-hub Initiativerne er beskrevet nærmere i vedlagte handlingsplan (Link til handlingsplan). I den forudgående proces har Kommunekontaktråd Hovedstaden og Region Hovedstaden sammen gennemførte en administrativ høring i alle kommuner med henblik på at udvikle fælles initiativer, der skulle implementere ReVUS. 18 af de 29 kommuner har afgivet forslag, og der er i alt indkommet 140 forslag til initiativer. Desuden har universiteter og erhvervsorganisationer indsendt forslag. Kommunaldirektørkredsen ønskede efterfølgende, at region og kommuner i fællesskab prioriterede forslag til initiativer. De 140 blev herefter kondenseret ned til de 10 ovenstående større strategiske initiativer, som der fokuseres på i 2015 og For at skabe en åben proces i udformningen og implementeringen af initiativerne, har der for hvert initiativ været nedsat en faglig arbejdsgruppe, der skulle kvalificere beskrivelserne, og hvor alle relevante parter har haft mulighed for at byde ind, herunder har Vækstforums arbejdsgruppe været inviteret til at deltage. Afslutningsvis er initiativerne blevet drøftet med borgmestrene for de 29 kommuner på et møde i kommunekontaktudvalget den 20. august Ved mødet blev der tilkendegivet støtte til initiativerne. Initiativerne finansieres fra regionens side via den pulje på 40 mio. kr. årligt, som regionsrådet i budget har afsat til ReVUS. I 2015 er der brugt 1 mio. kr. i forbindelsemed udviklingen af ReVUS Side 20 af 27

21 (anvendt til bl.a. afholdelse af borgeraktiviteter, dialogmøder med kommunerne, virksomhederne, organisationerne, layout og tryk mv.), hvorfor handlingsplanen for finansieres med de resterede 39 mio. kr. af 2015 midlerne samt de 40 mio. kr. af 2016 midlerne. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj JOURNALNUMMER Side 21 af 27

22 8. ORIENTERINGSSAG - PROJEKTOVERSIGT MED INITIATIVER I VÆKSTFORUMS PORTEFØLJE BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Vækstforum Hovedstaden har på sit møde 26. november 2014 vedtaget, at man to gange årligt (november og maj) får en status på igangværende projekter samt oversigt over de projekter, som er afsluttet i perioden siden sidste status-oversigt. INDSTILLING Vækstforum Hovedstadens sekretariat indstiller, at Vækstforum tager orienteringen til efterretning POLITISK BEHANDLING Vækstforum Hovedstadens beslutning: SAGSFREMSTILLING Vækstforum har udtrykt ønske om løbende at følge udviklingen af projekter, som er støttet med såvel regionale erhvervsudviklingsmidler som EU's strukturfondsmidler. Til dette formål har sekretariatet udarbejdet en oversigt over status på Vækstforums projekter (bilag 1). Projektoversigten indeholder oplysninger om projekternes leadpartnere, projektperiode, budgetter og indhold. Derudover findes der en kort redegørelse for projektstatus i forhold til tidsplan, aktiviteter og forbrug (vist gennem trafiklys) samt eventuelle bemærkninger hertil. Oversigten opdateres halvårligt og sekretariatet følger op på gule og røde trafiklys. Ved to gule trafiklys eller flere vil sekretariatet følge projektet tættere end sædvanligt og afstemme forventninger. Ved et rødt trafiklys eller flere går sekretariatet i dialog med projektet for at rette op på problemerne. Som et led i den løbende kommunikationsindsats og udrulningen af Vækstforums kernefortælling, "Jagten på de gode projekter", der gør en forskel for borgere og virksomheder i regionen", arbejder vækstforumsekretariatet for, at projektoversigten i dialog med projektledere også kan bruges som afsæt for at styrke kommunikationen om de resultater og erfaringer, som skabes i projekterne. Vækstforums sekretariat har derudover udarbejdet en oversigt over de projekter, som er afsluttet i perioden siden sidste status-oversigt, og som indeholder link til konkrete projektevalueringer (bilag 2). Den årlige registerbaserede måling af effekter i sturkturfondsprojekter, som bliver leveret af Danmarks Statistik, præsenteres på Vækstforums første møde i ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Projektoversigt Vækstforum efterår Afsluttede og evaluerede projekter Vækstforum efterår 2015 Side 22 af 27

23 9. ORIENTERINGSSAG - NY VÆKSTBAROMETERMÅLING BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Et af Vækstforums lovbundne opgaver er at "overvåge regionale og lokale vækstvilkår". Derfor har regionen udviklet et såkaldt vækstbarometer, hvor ca. 800 virksomheder i hovedstadsregionen bliver spurgt om forventninger til vækst, arbejdskraft, konjunkturer m.m. Teknologisk Institut udarbejder analysen og præsenterede baggrund og analysearbejdet på Vækstforums møde den 20. maj Vækstbarometret skal bruges til at understøtte den netop vedtagne regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) samt Vækstforum Hovedstadens arbejde. Nu foreligger en ny måling om kvalificeret arbejdskraft og manglen på praktikpladser. INDSTILLING Vækstforum Hovedstadens sekretariat indstiller, at Vækstforum tager orienteringen om ny måling for Vækstbarometret til efterretning POLITISK BEHANDLING Vækstforum Hovedstadens beslutning: SAGSFREMSTILLING Anden runde af Vækstbarometret er nu blevet udarbejdet og indholder analyser af: konjunkturer for 2015, arbejdskraftbehov, status på væksttemaer i ReVUS, behov for elever og lærlinge samt status på samarbejde med videns- og uddannelsesinstitutioner. Vækstbarometer-målingen gennemføres to gange årligt. Udvalgt omtale af denne runde af Vækstbarometeret er bilagt. Selve resultaterne for Vækstbarometer kan ses på Her findes også links til kommunikationsindsats fra lancering med fokus på historien om manglen på arbejdskraft og efterspørgslen efter elever og lærlinge. Vinklen var, at nye tal fra Region Hovedstadens Vækstbarometer viser, at især byggebranchen har svært ved at skaffe kompetent faglært arbejdskraft samtidig med, at virksomhederne siger, at de kan skaffe plads til flere lærlinge. Det kan i sidste ende være en del løsningen på at sikre flere kompetence faglærte fremover - en indsats som regionen via bl.a. praktikpladsenheden arbejder på at realisere. Ud over forside og dobbeltopslag i Berlingske Business den 17. september har historien kørt i P4, på dr.dk samt på en række mindre nyhedssites. Derudover var formanden i Lorry vedrørende praktikpladsvinkeen og flere lærlinge i virksomhederne som en del af løsningen. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. TIDSPLAN OG VIDERE PROCES DIREKTØRPÅTEGNING Hjalte Aaberg / Claus Bjørn Billehøj JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Udvalgt omtale vedrørende Vækstbarometer 2. runde 2015 Side 23 af 27

1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, Formand for Vækstforum Hovedstaden

1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, Formand for Vækstforum Hovedstaden Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 3866 5000 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk/vaekstforum/menu/ Referat fra Vækstforums møde den 15. august 2014 kl. 9.00-12.00 Mødested:

Læs mere

1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, formand for Vækstforum Hovedstaden

1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, formand for Vækstforum Hovedstaden REFERAT Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 3866 5507 F +45 2056 1269 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Referat fra Vækstforums møde den 16. november 2015 1. Velkomst v/

Læs mere

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A

Vækstforum. Ansøgning: Team Vækst Danmark. 1. december Sagsnr.: 15/ SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Vækstforum 1. december 2015 Ansøgning: Team Vækst Danmark Sagsnr.: 15/39035 SAGSFREMSTILLING Projektet Team Vækst Danmark er placeret i kategori A Indstilling: Vækstforumsekretariatets beskrivelse af projektet:

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk Dato: 11. januar 2014 Udpegning af medlemmer og observatører til Vækstforum Hovedstaden 2014-2017

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse

Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse Kompetent arbejdskraft - Annoncering efter ansøgninger under EU s Socialfond, prioritet 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse Titel: Bedre inklusion af borgere på kanten af arbejdsmarkedet Udfordringer

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB

KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR HOVEDSTADEN VED BORGMESTER STEEN CHRISTIANSEN OG BORGMESTER JOHN ENGELHARDT, KKR HOVEDSTADENS FORMANDSKAB KKR Nordjylland 11 kommuner De 5 KKR er KKR Midtjylland 19 kommuner KKR Hovedstaden 29 kommuner

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

MØDETIDSPUNKT 24-08-2015 13:30-15:30 MØDESTED. Regionsrådssalen, Regionsgården, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød. Vækstforum mødesager

MØDETIDSPUNKT 24-08-2015 13:30-15:30 MØDESTED. Regionsrådssalen, Regionsgården, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød. Vækstforum mødesager DAGSORDEN Vækstforum mødesager VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN MØDETIDSPUNKT 24-08-2015 13:30-15:30 MØDESTED Regionsrådssalen, Regionsgården, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Side 1 af 29 INDHOLDSLISTE 1. Velkomst

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen 4. juli 2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Torsdag den 26. juni Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen,

Læs mere

AGENDA. 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016

AGENDA. 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016 AGENDA 1. Greater Copenhagen & Skåne Committee samarbejdet 2. Organisering - Sekretariatets rolle 3. Aktiviteter og politiske prioriteter i 2016 2 GREATER COPENHAGEN -SAMARBEJDET 3 Sara P. Ipsen VISION

Læs mere

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner N O T A T De regionale vækstforuminvesteringer 2014 - hovedkonklusioner 1. Regionale investeringer i erhvervsudvikling for over 1,3 mia. kroner Regionerne og de regionale vækstfora har i 2014 været med

Læs mere

Region Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Region Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi s regionale vækst- og udviklingsstrategi Copenhagen hele Danmarks hovedstad 1 ReVUS 2015-2018 En regional vækst- og udviklingsstrategi - hvorfor ReVUS? Lavere vækst end sammenlignelige metropoler Væksten

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

MØDETIDSPUNKT 20-05-2015 14:00-16:00 MØDESTED. Væksthus Hovedstadsregionen - Fruebjergvej 3, 2100 København Ø. Vækstforum mødesager

MØDETIDSPUNKT 20-05-2015 14:00-16:00 MØDESTED. Væksthus Hovedstadsregionen - Fruebjergvej 3, 2100 København Ø. Vækstforum mødesager DAGSORDEN Vækstforum mødesager VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN MØDETIDSPUNKT 20-05-2015 14:00-16:00 MØDESTED Væksthus Hovedstadsregionen - Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Side 1 af 19 INDHOLDSLISTE 1. Velkomst

Læs mere

MØDETIDSPUNKT 09-03-2015 14:00-16:00 MØDESTED. LIF - Lægemiddelindustriforeningen, Lersø Parkallé 101, 2100 København Ø. Vækstforum mødesager

MØDETIDSPUNKT 09-03-2015 14:00-16:00 MØDESTED. LIF - Lægemiddelindustriforeningen, Lersø Parkallé 101, 2100 København Ø. Vækstforum mødesager DAGSORDEN Vækstforum mødesager VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN MØDETIDSPUNKT 09-03-2015 14:00-16:00 MØDESTED LIF - Lægemiddelindustriforeningen, Lersø Parkallé 101, 2100 København Ø Side 1 af 29 INDHOLDSLISTE 1.

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS)

Copenhagen hele Danmarks hovedstad. Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) Copenhagen hele Danmarks hovedstad Diskussionsoplæg for den regionale vækst- og udviklingsstrategi for hovedstadsregionen (ReVUS) August 2014 Copenhagen hele Danmarks hovedstad Hovedstaden har en særlig

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, formand for Vækstforum Hovedstaden

1. Velkomst v/ Sophie Hæstorp Andersen, formand for Vækstforum Hovedstaden REFERAT Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 3866 5507 F +45 2056 1269 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk Referat fra Vækstforums møde den 24. august 2015 1. Velkomst v/ Sophie

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity.

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. 1 1. Indledning Dette dokument indeholder kravspecifikation for indholdet i evalueringen

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Smart vækst annoncering efter ansøgninger

Smart vækst annoncering efter ansøgninger Smart vækst annoncering efter ansøgninger Udfordring Globalt står verden over for en fortsat urbanisering, hvor flere og flere vil bo i metropoler og storbyer. Det stiller betydelige krav til den offentlige

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning

Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning Side 1 af 8 Titel Udfordring Annoncering efter ansøgninger Indkaldelse af ansøgninger vedrørende projekt Vækst og innovation via klimatilpasning For at imødegå klimaforandringerne skal kommunerne over

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond

Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond Vingsted, 27. maj 2015 Det kan vi med Socialfonden Anders Hoffmann, Vejle, 27. maj 2015 Hvorfor investerer EU i social inklusion? Finans- og

Læs mere

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for

Region Hovedstaden. ReVUS handlingsplan for ReVUS handlingsplan for 2017-2018 1 ReVUS er blevet til i et tæt samarbejde Siden august 2014 har vi været i dialog med kommunerne om mål, ambitionsniveau og forslag til initiativer i ReVUS Politisk niveau:

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt

Referat af Lokalt Beskæftigelsesråds møde den kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Referat af s møde den 20.01.2014 kl. 16:00 i Byrådsstuen Iver Huitfeldt Tilstedeværende: Mads Andersen Annie Bendtsen Bent Munk Jensen Birthe Jensen Vibeke Hansen Henning Kofod Jorry Højer Jørn Frigast

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015

Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer. Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Det nordjyske erhvervsfremmesystem styrker og udfordringer Oplæg på ErhvervsCamp 2015 Hvordan afdækker man kvaliteten af et regionalt erhvervsfremmesystem?? Fem centrale spørgsmål: 1. Effekt: Hvad får

Læs mere

Foto: Nicolai Perjesi & Frederik Toft. Velkommen til

Foto: Nicolai Perjesi & Frederik Toft. Velkommen til 1 Foto: Nicolai Perjesi & Frederik Toft Velkommen til Region Skåne Anders Tukler I 2020 er Greater Copenhagen et internationalt knudepunkt for investeringer og viden på niveau med de mest succesfulde

Læs mere

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr.

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Økonomiudvalget Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken Om høringen Udkastet til Københavns Kommunes erhvervs-

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Ny strukturfondsperiode 2014-2020

Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Gete Villefrance e-mail: anna-gete.villefrance@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Processen 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinier DK s nationale reform program

Læs mere

1 Baggrund. 2 Indhold og struktur

1 Baggrund. 2 Indhold og struktur Annoncering Pre Scale up initiativ Etablering af regionalt dækkende iværksætterinitiativ med henblik på blandt andet at øge optagelsen af syddanske iværksættere med højvækstpotentiale til Scale up Denmark.

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Referat. 7. august 2015. Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen

Referat. 7. august 2015. Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen Referat 7. august 2015 Bestyrelse 2-2015 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Tirsdag den 23. juni Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Deltagere:

Læs mere

Genbehandling: Analyser af rammevilkår for maritim vækst i Skagen

Genbehandling: Analyser af rammevilkår for maritim vækst i Skagen Genbehandling: Analyser af rammevilkår for maritim vækst i Skagen RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2012-000246 Skagen Havn Stærke erhvervssamarbejder Klynger (Det maritime

Læs mere

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler

Opfølgning på investeringer fra de regionale udviklingsmidler Eventuelle er i forhold til påkrævede Handlingsplanstema 1: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Vækstaftale 1 - Tiltrække virksomheder og investeringer Leadpartner er Copenhagen Capacity

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED :00-16:30. Børsen, Slotsholmsgade 1-3, 1217 København K, Komitésalen. Vækstforum mødesager VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

MØDETIDSPUNKT MØDESTED :00-16:30. Børsen, Slotsholmsgade 1-3, 1217 København K, Komitésalen. Vækstforum mødesager VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN DAGSORDEN Vækstforum mødesager VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN MØDETIDSPUNKT 26-09-2017 14:00-16:30 MØDESTED Børsen, Slotsholmsgade 1-3, 1217 København K, Komitésalen Side 1 af 30 INDHOLDSLISTE 1. Velkomst 2. Drøftelsessag

Læs mere

Tekstnære ændringsforslag til ReVUS investeringsplan

Tekstnære ændringsforslag til ReVUS investeringsplan Dato: 9. september 2016 Brevid: 3045826 Tekstnære ændringsforslag til ReVUS investeringsplan 2017-2018 De 11 forslag til annonceringer fordeler sig således på de fire ReVUS temaer: Tema i den Regionale

Læs mere

KKR den 11. juni 2014

KKR den 11. juni 2014 KKR den 11. juni 2014 Erhverv, vækst og beskæftigelse Fokuseret Vækstdagsorden Regional erhvervs- og udviklingsstrategi, herunder turisme Klimastrategi (punkt 2.2) KKR SJÆLLAND En brændende platform OECD

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Indstilling: Indstilles til tilskud x Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia Projektets navn Innovation, iværksætteri

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Forretningsorden Bornholms Vækstforum

Forretningsorden Bornholms Vækstforum Forretningsorden Bornholms Vækstforum 1. april 2014-31. marts 2018 1 - Navn og adresse 2 - Lovgrundlag 3 - Sammensætning 4 - Opgaver og kompetencer 5 - Beslutningsdygtighed 6 - Møder 7 - Skriftlig høring

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen

Action plan til Erhvervsplanen Action plan til Erhvervsplanen Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice Virksomheden i centrum Tættere samarbejde på tværs af forvaltninger Servicemål fra 2011 fortsat gældende Måling af målopfyldelse

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling

Region Hovedstaden. Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Region Hovedstaden Det gode liv i hovedstadsregionen - sådan arbejder Region Hovedstaden for vækst og udvikling Det gode liv I Region Hovedstaden arbejder vi for at skabe vækst, for vækst og livskvalitet

Læs mere

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll Kort intro til Vækstforums arbejde 31. marts 2014 Borgmester Winni Grosbøll 1 Erhvervsfremmelov overordnet ramme Vækstforums opgaver: 1. Udarbejde de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst-

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013 18. februar 2013 Bilag 1 - Side 1 af 4 Kommissorium for arbejdsgruppe om en fokuseret dagsorden for vækst i hovedstadsregionen Baggrund Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Hovedstadsregionen

Læs mere

16 forslag til regeringens og kommunernes iværksætterindsats

16 forslag til regeringens og kommunernes iværksætterindsats 16 forslag til regeringens og kommunernes iværksætterindsats Kommunerne har en unik mulighed for at arbejde på tværs af politikområder i bestræbelserne på at give virksomhederne de bedst mulige rammevilkår.

Læs mere

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 . Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 Forretningsudvalget Brevid: 2374669 Resume Der fremlægges aktiviteter, som udmønter Regionsrådets midler til grøn Sagsfremstilling Der er i regionens budget

Læs mere