Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN AUGUST 2013 NR.03. l Ny kran på Marselisborg havn...side 6. l Natsejlads...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN AUGUST 2013 NR.03. l Ny kran på Marselisborg havn...side 6. l Natsejlads..."

Transkript

1 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN AUGUST 2013 NR.03 l Ny kran på Marselisborg havn...side 6 l Natsejlads...side 11 l Flot placering til klubbens ungdomssejlere ved EM...side 12 l Successrig sommercamp for ungdomsafdelingen på Tunø.....side 17

2 VI HAR MASSER AF TIL DINE SKATTE Formandens klumme Endnu en sæson nærmer sig sin afslutning. Vi fik på grund af vejret en sen start, men mon ikke de fleste har oplevet det fine vejr i sommerferien som en god kompensation, og vi har da lov at håbe på en god sæsonafslutning. Årets sommerferietur er også muligheden for at besøge andre havne og ved selvsyn konstatere og vurdere, hvorledes man rundt omkring håndtere havnene og disses drift. Mange af jer vil helt sikkert have erfaret, at forskellen på den kvalitet og den service, vi møder i fremmede havne, bliver større og større. Heldigvis er der mange steder, hvor der bliver gjort en indsats for at højne kvaliteten og på den måde blandt andet tiltrække flere gæster. I Marselisborg har vi selv igennem de senere år fulgt den strategi løbende at opgradere kvaliteten af vores havn. Det seneste tiltag er den nye kran, som blev opsat i juli måned. Kranprojektet har været genstand for meget diskussion, men nu står den der vi synes faktisk den pynter og flere har allerede haft glæde af at kunne blive løftet. Kranprojektet skal som bekendt ses dels som et middel til at højne kvaliteten af vores havn. I bestyrelsen er vi af den opfattelse, at en havn som vores naturligvis skal have en kran med den service og fleksibilitet det medfører og dels som insourcing af en ydelse, som eksterne vognmænd har udført og forhåbentlig også har haft en positiv indtjening på. Vores beregninger viser entydigt, at kranen bliver en god forretning for havnen. Det indtjeningsbidrag, som vi derved tilføre havnen, er vigtigt for at vi fremover fortsat kan holde blandt andet den årlige havneafgift og de øvrige afgifter, som pladshaverne betaler, i ro. Vi skal nu igennem en indkøringsperiode, men i bestyrelsen er vi overbeviste om, at (forhåbentlig) alle vil opleve det som et kæmpe kvalitetsløft, at vi nu selv kan løfte bådene op og i. På pladshavermødet blev vi blandt andet spurgt om, vi i bestyrelsen nu også havde tænkt over, om vores ambitioner med havnen var i overensstemmelse med pladshavernes ønsker. Der er ingen tvivl om, at pladshaverne har og kan have mange forskellige ønsker til havnens indretning og drift. Men for os i bestyrelsen er opgaven at bevare det store overblik og sikre dels, at havnen har en god og solid økonomi, dels at havnen er attraktiv for såvel nye pladshavere som gæster. At havnens økonomi er god, kan der vist ikke være tvivl om. En væsentlig årsag er dels, at vi har det grundlæggende og sunde princip, at vi betaler alle vores udgifter og omkostninger straks, og dels, at vi ved større investeringer opererer med korte afskrivningsperioder. Det er efter bestyrelsens opfattelse rettidig omhu. At vi skal være attraktive for nye pladshavere og gæster er fundamentalt. Vi skal hele tiden kunne tiltrække nye pladshavere, ikke fordi vi skal udvide, men allerede fordi vi hvert år har en del pladshavere, som ønsker helt at ophøre med sejlads og derfor gerne vil sælge deres plads. Ved til stadighed at arbejde på at være en attraktiv havn, arbejder vi således for både at kunne bevare værdien af jeres pladser og på, at der er købere til jeres pladser den dag I måtte ønske at sælge. At vi skal være attraktiv for gæster er vigtigt, dels fordi de bidrager til vores økonomi i væsentlig omfang og dels fordi gæsterne er ambassadører for vores havn. Jo bedre oplevelse, jo bedre omtaler de os, hvilket igen kan betyde flere gæster og flere potentielle nye pladshavere. Når bestyrelsen derfor til stadighed arbejder på at løfte kvaliteten af vores havn, så er det med henblik på, at vi alle før eller siden får glæde af det etableringen af en kranfacilitet er i så henseende et meget væsentligt bidrag. Det skal i den forbindelse understreges, at det for bestyrelsen er afgørende, at højnelse af kvaliteten - således som det har været tilfældet i de seneste år - kan ske uden at priserne overfor pladshaverne forhøjes. Kranen er i den forbindelse et væsentligt bidrag, idet den ikke alene bidrager til et kvalitetsløft, men også bidrager til forøget indtjening. Mange af de danske havne oplever i øjeblikket tomme pladser, i fx de Fynske havne er næsten 10 % af pladserne ledige. For Marselisborg er situationen en helt anden. Vi har i år oplevet, at der er overdraget et ret betydeligt antal pladser, ligesom vi kan konstatere, at alt hvad vi har haft til udlejning er udlejet. Hvad enten man vil købe eller leje, er der således stor og stigende interesse for vores havn., Det må trods alt være udtryk for, at de mange faciliteter og det høje serviceniveau er attraktivt og efterspørges. Tilsvarende har vi kunnet glæde os over, at vi fortsat har mange gæster - til dato en fremgang på 5 %. Det er derfor også bestyrelsens opfattelse, at vi forfølger den rigtige strategi ved til stadighed at øge kvaliteten af vores havn, samtidig med, at vi holder orden i økonomien og holder priserne i ro overfor jer pladshavere. Vi tror også på, at de fleste pladshavere værdsætter kvaliteten af vores havn. Det bliver vi i hvert fald ofte bekræftet i, når I udtrykker jeres tilfredshed overfor enten havnechefen eller et bestyrelsesmedlem. Og ligesom vi til enhver tid lytter til kritik, så hører vi naturligvis også gerne fra alle jer, som er glade og tilfredse. Fortsættes på side 5. Marselisborg Sejlklub og Havn l Maj

3 HORSENS YACHTVÆRFT APS Gammel Havn Horsens Tlf. : Fax: Mast og rig Vi udfører reparationer og udskiftninger af fald, liner, stag, vanter og livliner til søger gelænder på eget riggerværksted. Kontakt os eller læs mere på Alt i tømrer- og snedkerarbejde TJ MARINE - Torben Jensen Arresøvej Risskov Reparation på eget værksted af alle mærker benzinmotorer Snart er sæsonen slut, og mange af jer skal stifte bekendtskab med den nye kran. Vores personale er allerede i fuld gang med at øve sig, men jeg beder jer dog også have lidt tålmodighed her i starten. Al begyndelse Nyt fra havnen Der har været mange gæstersejlere og lejere i havnen. Hvor gæsterne i juli søgte mod øerne, har vi fået flere gæster her i slutningen af sæsonen. Lejere har der været en del af, og her på det sidste kan vi mærke en stigende efterspørgsel efter pladser fra 40 til 45 moduler. Overordnet har gæsterne svigtet i højsommeren, mens lejernes antal er øget. Desuden er der ved at komme gang i tilstrømningen af autocampere til vores østplads, og der holder dagligt flere på pladsen. Inden sommeren gik i gang, fik vi monteret anoder på alle borerør, lavet forstærkning af broen over til øen og fik en dykker til at spule et anker ned til vores midtfarvandsbøje. Også de ankre, der skal holde vores gæstebro, er svær, sådan vil det også være med drift af kranen, men ved fælles hjælp vil det glide meget bedre. Når alle har set, hvordan det fungerer i praksis, så er jeg overbevist om, at kranen vil blive en succes. der til næste år skal bygges i forlængelse af bro 5 er nu på plads. Byggeriet af havkajakklubbens nye hus har taget fart hen over sommeren. Dette har bragt flere interessante ting med sig. De to rum, der er mod nord, er vores. Det ene skal være toilet og bad for pladshavere, mens det andet skal være offentligt toilet. Når det er klar til brug lukker vi for offentlig adgang til toilettet ved værkstedet. Planen er, at vi arbejder med indretning af de nye rum som vinterprojekt. Havnen har købt havkajakkernes gamle klubhus, som nu er flyttet over ved siden af værkstedet i det hul, der var lavet til det. Jeg ønsker jer alle en god sensommer, og for de der skal på land, et godt løft. De bedste sejlerhilsner Carsten Mikkelsen Formand Marselisborg Havn I kanalen ligger nu tre flåder. Udover vores gamle arbejdsflåde ligger først den vi købte i foråret til bro 5, Bag denne ligger en flåde som Teknisk Skole har bygget i forbindelse med Tall Ship Race. Denne flåde er lavet ud af de flydere, som blev fjernet, da de nye overgangsbroer blev lagt ud. Marselisborg Havnevej er nu færdig. Der er kommet striber, ekstra brede på vejen, skiltning og endelig bedre styring ved afvikling af arrangementer. Nu kan vi håbe på, at kommunen snart ser på den belægning, der er på p-pladsen. Thomas D. Fog Havnechef Per Trankjær.- Uraniavej Balagervej Højbjerg Viby J Mobil Hvorfor ikke sæ e din båd i en hal vinteren over? Du lbydes sikker vinteropbevaring i nyere m2 stor hal umiddelbart ved kajen på Gl. Havn 7 i Horsens. Portene måler 6 x 61 2 m og kan typisk tage både på op l 25 tons. Faciliteter i øvrigt er: 230/400 volt, toilet, varmt/koldt vand, højtryksrenser, rullesta ver, mastereoler, tyverialarm mv.. Der er adgang i hele perioden for klargøring. Lokalt på havnen er der vær er med alt indenfor bådvedligehold inkl. aut. Volvo Penta service. Mulighed for at komme ind på fast plads eller på lejebasis. F O R E N I N G E N H O R S E N S B Å D H A L L E R eller på mail: 4 5

4 Kran på Marselisborg Havn meter slange, som efter brug rulles automatisk op. Vandet aktiveres inde i skuret til venstre for døren med Tallykort. I rummet findes desuden hjelme - ALLE der er på arbejdsområdet skal bære sikkerhedshjelm, når der er aktivitet ved kranen. Skal din båd slibes, eller har du reparationsopgaver skal der afdækkes under båden, og du skal bruge havnens sugeudstyr eller lignende. Er der opgaver på motoren eller sejldrev, hvor der kan være mulighed for oliespild, SKAL der afdækkes, da der ikke må komme olie i vaskeanlægget. Optagning: Der er allerede nu en del, der ønsker at bruge vores nye faciliteter. I forbindelse med optagning er der forberedelser før og efter, som tager tid. Stropper skal findes frem, stativ skal hentes, maskiner startes op m.v. For at vi ikke skal spilde tiden, forsøger vi at samle opgaverne på tirsdage og torsdage, når vi ikke er i optagningseller søsætningssæsonen. Ønsker du at få din båd op for vask, reparation eller andet, skal du kontakte Lars på eller ringe og vælge værksted. Lars vil så samle dem der skal op. Desuden arbejder vi på at mandag er kran fri dag - her kan området bruges til andre opgaver - master ect. Vores nye kran er nu ankommet og opstillet. Alt er gået efter planen, og det sidste vi mangler er at få afprøvet transportvognen, som nu er ved at få de sidste ting monteret. Vi har over sommeren modtaget langt hovedparten af de stativer, som vi har bestilt. Disse er nu samlet og klar til brug. Generelt: ALLE både skal vaskes på vores nye vaskeplads, som er det område, der er ved kranen. Langs kajen er en rist som opsamler vaskevandet. Via bundfældningstanke og filter ledes vandet til rensningsanlægget. En omskifter sørger for automatisk at lede regnvand i havnen, mens vaskevand kommer til rensning. I det nye skur, som vi har bygget overfor kranen, har alle pladshavere adgang til den højre dør via Tallykort. I dette rum finder du alt, hvad der skal bruges til at vaske båden med. Der er tre slangeruller med hver 30 Anduvning til søsætningskajen: Generelt skal du bakke din båd ind til kajen, da det er det mest praktiske, når stropperne skal på. Når båden kommer op på pladsen, så vender den rigtigt for vognen. I de situationer hvor Lars og Matias ønsker at du skal lægge til med stævnen først, vil du få besked om det. Ligeledes vil de hjælpe dig med at placere båden rigtigt. HUSK at være klar i god tid. Rig: Skal din båd op med rig skal hækstaget løsnes. Du skal sørge for at gøre alt klar inden den aftalte tid, splitter skal ud, så de er hurtige at afmontere - vær opmærksom på at det ikke er alle rigge, der kan stå uden støtte fra hækstaget. De priser, vi afregner efter, er pr. påbegyndte 1/2 time. Står du og roder i 20 min efter en skævbidder, er der ikke meget tid tilbage til at løfte i. Ønsker du, at din båd skal stå på land med rig vinteren over, skal du være opmærksom på følgende: Det stativ du kommer til at stå i, bliver opgraderet til næste størrelse. Dvs. vejer du mellem 3 og 6 ton skal du stå i et 12 ton stativ, og vejer du mellem 1 og 3 ton skal du stå i et 6 ton. Dette giver en merpris på mellem 200 og 250,-. Det er frivilligt om du ønsker ekstra støtteben, men pris er 200,- pr. sæt. Både mellem 6 og 12 ton kommer til at stå i et 12 ton stativ med støtteben. Både over 12 ton skal snakke med Lars. En forklaring er, at det kun er stativer på 12 ton og derover, der kan få monteret ekstra støtteben på. Dog gælder det at både over 12 ton SKAL have støtteben og gerne to sæt! Da vi ønsker, at både med rig skal stå samlet og beskyttet (op mod hegnet på vestpladsen) er der et max på 15 både her i det første år - så meld dig til nu! Fortsættes på side

5 transportvogn, og det er personalet, der bestemmer hvor og hvordan båden placeres. Vi vil helt sikkert skulle gøre os mange erfaringer med dette, før vi evner at udnytte pladsen optimalt. Løftemærker: Du skal sørge for, at der er løftemærker på din båd. Vi har fremstilet et MH mærke, som vi udleverer til alle der mangler. Husk det er ejerens ansvar at anvise løftepunkter. Det kunne være en god ide at tage et billede af din båd, når den er oppe, evt. når den hænger i stropperne, så har du det til næste gang. Afrigning: Mastekranen er ikke klar til selvbetjening, da der er en del teknik, der skal laves, før det er sikkert og lovligt at bruge selvbetjening. Så snart det er klart, vil vi lave en dag, hvor vi hjælper til med afrigningen. Vognen til masten fungerer fantastisk og er meget simpel at bruge. Da alt er meget nyt, har vi ikke de store erfaringer endnu, men vi kan allerede nu se, at mastekranen er en voldsom størrelse at håndterer. Den motorkraft, der er bag et 2 ton løft, er alvor. Vi har derfor besluttet, at vi laver afrigningsdage, hvor vi assisterer, så både vi og jer brugere får den nødvendige knowhow til at I fremadrettet, selv kan håndterer masterne. Optagning ved sæson afslutning: Når vi når til ultimo september - start oktober begynder vi masseoptagningen. Udfordringen bliver at få flow i arbejdet. Vi skal sørge for at få bådene hurtigt nok op, og I skal vaske dem straks efter optagning, hvilket også er det eneste rigtige, da det er der, skidtet sidder løst. Vi arbejder efter en model, hvor vi optager 3 morgenbåde, 3 middagsbåde og endelig 3 aften både, dvs. 9 både pr dag. Ideen er, at det arbejdende folk kan optage før eller efter arbejde, mens andre kan optage midt på dagen. Med tiden skulle vi gerne kunne få et hold mere presset ind og dermed komme op på 12 både om dagen. Kørsel med både: Når båden er vasket skal den transporteres til vinterpladsen. Det er ikke nødvendigt at pladshaveren deltager i dette, da båden på dette tidspunkt er placeret i stativ. Flytningen foregår med vores truck og transportvogn, og det er personalet, der bestemmer hvor og hvordan båden placeres. Vi vil helt sikkert skulle gøre os mange erfaringer med dette, før vi evner at udnytte pladsen optimalt. Pladshaver med gammelt stativ: Er du pladshaver, der ønsker at genbruge dit gamle stativ, skal din båd efter optagning stilles i et vaskestativ. Herfra køres den på puder og sættes direkte på den del af dit stativ, der står under kølen - men husk KUN denne del. Efterfølgende skal du selv samle stativet omkring båden, og bagefter Priser Et årsregnskab for en båd på 5 ton ser således ud: Pris v. eget stativ Pris v. systemstativ 2 x løft Stativ I alt ,- Løft af rig med hjælp fra havnen 200 Joller under 1 ton 400 Støtteben 250 Alle priser er inkl. moms og pr. påbegyndte 1/2 time. Er du den eneste båd, der skal op, kan der være beregning af anstilling ca. 20 min. kan Pladshaver de løse med bukke gammelt fjernes stativ: og vil blive for dette. De, som har stået i systemstativ, skal blot sejle sig en tur, mens genbrugt til den næste. De løse bukke Er du pladshaver, der ønsker at genbruge dit gamle stativ, skal din båd efter optagning stilles i et stilles kun til rådighed i et par timer, de der kommer fra et gammelt stativ, vaskestativ. Herfra køres den på puder og sættes direkte på den del af dit stativ, der står under kølen - men og må ikke bruges som stativløsning. skal huske at rydde op. Stativet skal husk KUN denne del. Efterfølgende skal du selv samle stativet omkring båden, og bagefter kan de løse bukke fjernes og vil blive genbrugt til den næste. De samles løse bukke igen, stilles så kun vi til rådighed kan placere i et par timer, det i og må Søsætning: ikke bruges som stativløsning. stativ-stativet. For alle gælder det, at Her går det hele hurtigt. Book din tid hver mand rydder op efter sig selv. Er og Søsætning: båden bliver kørt frem og er klar det ikke gjort samme dag, gør vi det til søsætning. MEN de sidste både og sender en afregning for den tid, vi Her går det hele hurtigt. Book din tid og båden bliver kørt frem og er klar til søsætning. MEN de sidste både op skal gerne være de første i, så vi har brugt. op skal gerne være de første i, så vi ikke skal flytte for meget rundt. Så har du planer om tidlig eller en sen ikke skal flytte for meget rundt. Så søsætning, vil vi meget gerne have, at du skriver dette i notefeltet allerede ved optagning, så vi kan tage har du planer om tidlig eller en sen højde for dette. De, som har stået i systemstativ, skal blot sejle sig en tur, mens de der kommer fra et søsætning, vil vi meget gerne have, gammelt stativ, skal huske at rydde op. Stativet skal samles igen, så vi kan placere det i stativ-stativet. For at alle du gælder skriver det, dette at hver i mand notefeltet rydder allerede op efter sig selv. Er det ikke gjort samme dag, gør vi det og sender en ved afregning optagning, for den tid, så vi vi har kan brugt. tage højde Priser Kranløft Vægt Pris v. eget stativ Pris v. systemstativ Lynløft (samme dag) Løft til kajen (X 2) 0 til til til til Leje Systemstativer 0 til til til til Ro i sindet når båden forlades Som bådejer kender man til de mange tanker og bekymringer man kan gøre sig når båden er forladt og man selv sidder trygt derhjemme i stuen. Bliver der indbrud i båden? Bliver båden stjålet? Er der strøm på batteriet? Trænger der vand ind - og hvis der gør, kører pumpen så? Heldigvis er Marselisborg Lystbådehavn godt forsynet med videoovervågning, og tyveri og indbrud har ikke været et stort problem længe. Ligeledes er der dagligt gæster og personale på broerne, så er der noget der ser forkert ud, så vil det som regel hurtigt blive opdaget. Men man vil jo altid gerne have ro i sindet - især i vintermånederne hvor flere og flere lader deres båd ligge i vandet - og hvor man måske ikke får set til den så tit. Marselisborg Marine er blevet forhandler af svenske C-pod, der er et sikkerheds- og overvågningssystem til både. C-pod består af en central enhed hvortil der kan kobles en række forskellige sensorer - f.eks magnetkontakt og rumsensor som vil registrere hvis der er ubudne gæster på båden. Skulle det ske, så bliver man straks alarmeret via sms eller , ligesom en evt tilsluttet sirene vil blive aktiveret. C-pod er også udstyret med GPS, så fjernes båden fra sin plads, vil man ligeledes straks blive alarmeret. Man kan desuden tilslutte en brandalarm og vandstandssensor, som også vil afsende alarm hvis vandstanden i sumpen stiger. C-pod er abonnementsbaseret - dvs, at systemet ligesom en tyverialarm overvåges af en alarmcentral. Man vil derfor straks få at vide, hvis der er fejl i systemet. Med C-pod følger såvel en app til iphonen som adgang til en hjemmeside hvor man til enhver tid kan se bådens placering, batteriniveau og status på alle sensorer, ligesom man kan fjernbetjene evt tilsluttede relæer - eksempelvis varmeanlæg. C-pod startpakken koster 3.495,- og overvågningsabonnementet ca. 100,- i måneden. Systemet er let at installere - men Marselisborg Marine bistår naturligvis også gerne med installationen. Læs mere om C-pod på firmaets hjemmeside; - og kig ind hos Marselisborg Marine for en demonstration af C-pod. 8 9

6 Med Carissima Fyn Rundt Det var min første tur Fyn Rundt, og jeg var gast på Jørn Nielsens båd Carissima sammen med hans øvrige 4 onsdags-sejlergaster, Hans, Henning, Poul og Jens-Jørgen. I forvejen havde vi mødtes for at planlægge, fordele opgaver samt lægge strategi for turen. Ved starten fra Bogense havn fredag den 31. maj var vejret sommerligt, så der var lagt op til en dejlig tur. Carissima skulle starte i 7. løb ved middagstid, og vi var klar ved start linjen da vores start gik og kursen mod Lillebælt sat. turen ind mod mållinjen ved Bogense Havn. Kl. ca efter 1 døgn og 15 timer havde vi nået målet. Udover at turen var en stor naturoplevelse, var den for mig også lærerig, idet der var tid til at afprøve alle detaljer af sejl- og rigtrim i alle former for vind. Det er der jo sjældent tid til at fordybe sig i på onsdagssejladserne. Tak til skipper og gaster for en fantastisk sejlads, hvor vi fik prøvet det hele. Jørn Skriver Turen fra Bogense til Lillebælt gik meget langsomt og til tider lå vi næsten stille. Det var et fantastisk syn at se det kæmpemæssige felt af sejlbåde spredt ud over området. Efterhånden fik vi lidt mere vind, og spileren blev sat. Ved Strib var vinden øget, og der opstod nogen tumult, da et felt af både med spilere skulle runde hjørnet her. Vi var tæt på at give protest fordi vi blev presset hårdt af en luv båd. Da vi nåede den ny Lillebælts bro var vinden øget yderligere og samtidig var der en del turbulens. Pludselig mistede vi kontrollen over spileren, og spiler bommen slog op. Vi fik dog hurtigt kontrol igen, men spilerbommen havde desværre bøjet spilerslæden og revet skinnen løs fra masten. Det lykkedes os heldigvis at lave en interimistisk fastgørelse af skinnen med et par solide surringer. Vi var nu kørende igen, og havde en betagende smuk sejlads ned gennem bæltet i eftermiddags- og aftentimerne. Aftensmaden var en god portion oksegryde med lune brød til, og den forsvandt som dug for solen i de 6 sultne sejleres maver. Herefter havde jeg et sort kapitel, mens jeg kikkede på indersiden af øjenlågene. Jeg vågnede i Svendborgsund ud for Svendborg, hvor vi lå helt stille uden vind. På et tidspunkt vendte strømmen og i den meget svage vind kunne vi ikke sejle strømmen op, så ankeret måtte ud. En af de andre både var drevet på grund og kæmpede nu for at komme fri. Vi fik lidt mere vind igen og kunne sejle med en spilerskæring ud til enden af Thuø rev og herefter kryds op gennem Langelands bælt og ud mod gennemsejlingen under Storebæltsbroen. Sent lørdag aften lå vi igen helt stille ud for Romsø. Efter et par timer kom vinden tilbage og denne gang fra VNV med øgende styrke. Det blev til nogle hårde kryds nord om Fyns Hoved og videre over mod Æbelø. Efterhånden blev det mørkt, og vi kæmpede os frem på kryds med reducerede sejl. I de store bølger var et par af gasterne blevet påfaldende stille og sad tæt ved rælingen. Endelig sent på natten rundede vi den røde bøje nord for Æbelø. På dette tidspunkt blev vores lanterne med sidelys i stævnen slået løs og gik ud. Da det bestemt ikke var vejr til reparationer på fordækket, valgte vi som nødløsning at tænde ankerlyset resten af Aften / Natsejlads 19. september Efter sidste års store deltagelse vil vi igen i år lave en aften/natsejlads. Hvis du bare har tjek på det med sejlads efter mørkets frembrud, skal du ikke stoppe med at læse her. For så vi har nemlig brug for din hjælp som Lods på andres både, hvor skipper/besætning måske er lidt usikre på, hvordan det i praksis er at sejle efter mørkets frembrud. Vi laver en sejltur til Kaløvig Bådhavn torsdag den 19. september, hvor solen går ned kl og der er mørkt nat kl I år er vi så heldige at have fuldmånen til at gøre turen ekstra festlig, hvis der ikke er overskyet. Vi mødes i Sejlklubben til skipper/ lodsmøde kl Her gennemgår vi aftenens sejlads, og vi sætter besætningerne sammen, så alle kan føle sig trygge og får aftalt hvilke både, vi sejler i. Herefter er der afgang i nogenlunde samlet flok med kurs mod Kaløvig Bådhavn. Det er allerede på turen op til Kaløvig blevet så mørkt, at de første fyr og sømærker er tændt. I Kaløvig spiser vi vores medbragte mad i Kaløvig Bådelaug s sejlerstue Kahytten, som vi låner til lejligheden. Vi regner med at holde ca. 1 times spisepause og sejle retur til MH kl. 21. På turen tilbage er der god lejlighed til at lære eller genopfriske fyrkarakteristikker samt at nyde udsigten til et oplyst Århus set ude fra bugtens mørke. Efter hjemkomst til MH mødes vi i klubhuset til evaluering over en hurtig kop kaffe/øl. Det er gratis at deltage, men du skal tilmelde dig på sejlklubbens hjemmeside. Vi vil gerne vide, om du vil stille dig til rådighed som Lods. Oplys også dit mobilnr, da vi i tilfælde af dårligt vejr sender aflysning som SMS. Jørn Nielsen 10 11

7 MH-båd deltog i Ynglinge EM og VM I dagene 21. til 27. juli var der VM for ynglingebåde i Brunnen i Schweitz med deltagelse af MS ynglingen DEN207 Sponcered by Daddy med besætning bestående af ungdomssejlerne Rasmus Bjerre Knudsen, Anders Bigum Johansen og Emilie Popp. Sailing paradise of Brunnen kalder de lokale sejlere det område, hvor VM foregår. Man bliver hurtigt overbevist om, at Lake Uri er det rigtige valg. Her bygges den termiske vind op i løbet af formiddagen og giver 7 10 m/s. På trods af masser af vind giver det gode vejr mulighed for at sejle i badetøj og solcreme. Før VM blev der afholdt tune-up race, som samtidig var ungdoms-em. Danmark stillede som eneste nation med 4 ungdomsbesætninger. Lige som sidste år på hjemmebane blev det til en flot sølvmedalje til DEN207 Sponcered by Dadddy med Rasmus Bjerre Knudsen, Anders Bigum Johansen og Emilie Popp. Til selve VM var Marselisborg besætningen godt med fremme, og bedste placering var en 4. plads. Det rakte til en samlet 14. plads ud af 52 startende både. Den flotte placering gav også titlen VM s bedste ungdomshold og de unge hjembragte en kæmpe vandrepokal, NP trophy. NP trophy-pokalen er oprindeligt købt af en besætning, der sejlede på YRSA, en af MS-ynglingebådene. Den blev på et tidspunkt tabt i en Schweizisk sø, hvor den tilbragte adskillige år, inden den blev fisket op igen. Derefter blev den igen vandrepokal til Ynglinge VM. Årene i søen er årsag til det lidt slidte udseende. I de unges øjne er det sikkert verdens smukkeste pokal, i mine er den stor. Dette kan man dog selv vurdere, da pokalen nu står i Sejlklubben. Stort tillykke med de flotte resultater fra redaktionen. Vinterpresenninger - lang holdbarhed - solid konstruktion - let montering - inkl. stativ - ridser IKKE - godt indeklima MP Sejl Tel: Kontakt os for et uforpligtende tilbud 12 13

8 ! "#$#$$$ % &&& Bådtransport indtil 8,5 ton Nedbygget bil m. kran og hænger Vognmand Lars Therkildsen Hamrende godt J.F. Willumsensvej Højbjerg Tlf håndværk christensen & kjær statsautoriseret revisionsaktieselskab revisionsselskab Rosensgade Odder Tlf Fax Mobil Stort og småt... Gæt en havn! Sidste gang var vi i Middelfart Gl. Havn, hvilket Åge Thorborg gættede måske fordi han tidligere har taget et næsten identisk billede. Middelfart Gl. Havn Næste opgave viser endnu en havn fra de danske farvande. Kan du genkende den? Send en mail med svaret til rselisborgsejlklub.dk. Svarer du rigtigt vinder du stadig ikke en pind, men du får naturligvis hædrende omtale i næste nummer af Marsejleren! Hvad hedder havnen? Fotokonkurrence Marselisborg Sejlklubs FOTOkonkurrence 2013 er i fuld gang. Temaet er:»vandmænd OG HAVFRUER«. Leg med, præmien er hædrende motivering og omtale ved standerstrygningen sidst i oktober. Send FOTO til senest den 20. oktober, så vil dit foto blive lastet på hjemmesiden. Reglerne for konkurrencen er klare: Det er en FOTOkonkurrence, hvor største kriterium for at komme i betragtning som vinderemne er: Motivets evne til at få beskueren til at vende tilbage til billedet og genudforske motivet. At der så-at-sige er mere at komme efter. Så vi opfordrer til, at man leger med. Legens regler er simple. Du (eller familien) skal have taget billedet i året for konkurrencen. Det kræver medlemsskab af sejlklubben for at deltage. Du skal sende dine FOTO til klub.dk Dine FOTO vil så blive lastet på hjemmesiden. Dommerpanelet består af to fotografer uden for sejlermiljøet (Dav Jacobsen og Oscar Levcovich) samt Niels Breuner Resultatet af årets FOTOkonkurrence offentliggøres ved standerstrygningen sidst i oktober Nye medlemmer til redaktionen Marsejleren er altid åben for nye redaktionsmedlemmer. Så har du lyst til at skrive, tage billeder eller blot deltage i produktionen af bladet, så skriv til marselisborgsejlklub. P.t. savner vi bl.a. skribenter i forhold til bådens vedligehold og drift. Du er også velkommen til at fange Per i klubhuset efter onsdagssejladserne eller ringe på

9 Bliv en bedre sejler! Foråret har givet en masse gode dage på vandet sammen med min dejlige Klokkeblomst. I år besluttede jeg igen at tilmelde mig onsdagssejladserne i sejlklubbens regi. Det er min erfaring fra tidligere år, at udfordringerne på onsdagsbanen lærer mig hvad Klokkeblomst kan holde til i frisk vind, og hvorledes jeg får mere ud af hende. I år fik jeg sammensat en god besætning bestående af 2 unikke ældre sejlere, Jørn T og Ole B samt 2 motiverede og lærenemme piger fra sejlerskolen. Det var tydeligt, at vi var lidt rustne i de første sejladser, men efter et par aftener fik vi styr på boathandlingen. Pigerne håndterede genua skøderne i et fortrinligt samarbejde, jeg blev bedre til at falde af og holde vindtrykket i sejlene. Ole håndterede spilerstagen, som om han havde øvet sig på line hele vinteren i cirkus Nemo. Jørn håndterede storskødet med stor indlevelse i mine anstrengelser med at holde Klokkeblomst oprejst. SEJLGARDAROBEN. Forrige år havde jeg store udfordringer med at holde hende oprejst i vindstyrker omkring 12 til 15 m/s. Hun vil gerne ned og ligge, så roret går ud af vandet, med det resultat, at hun fluks gik op i vinden og loggen nærmede sig hurtigt 0 knob. Det kostede megen tid på kryds, da det tager tid at få gang i 4,5 tons båd eksklusiv mine søde kvindelige gaster. I slutningen af forrige sæson havde jeg derfor investeret i en ny rullegenua lavet af kulfiber og andre nye eksotiske materialer. Det gav et væsentlig stivere forsejl med det resultat, at Klokkeblomst kunne holde bedre højde på kryds og at hun ikke krængede nær så meget i hidsige vindstød, så roret gik ud af vandet. Jeg vil anslå, at vi på kryds holdte 1 2 til 1 knob mere på loggen. Oprindelig ville jeg have købt en standardgenua, men min sejlmager fra Quantum anbefalede mig at anskaffe en rullegenua, hvilket ville give mig en bedre brugsværdi i kombinationen kapsejlads og tursejlads. Et råd jeg bestemt ikke har fortrudt. I 2011 anskaffede jeg en 72 kvm genaker i en skæring, der dækker fra vindvinkler ca. 75 grader til 150 grader. Genakeren er en asymetrisk spiler og sættes som en stor genua med halsbarmen fæstnet på en _ m strop i stævnen. Jeg valgte at lave en line fra cockpittet frem til halsbarmen, således at halsbarmen kan komme op og svæve, når kursen nærmer sig en ren lænser. Vi opnåede ikke mange erfaringer med genakeren i forårssæsonen, da vinden oftest kom op omkring 10+ m/s. Vi følte os ikke klædt på til at håndtere de ekstra mange kvadratmeter. Desværre havde jeg tilmeldt hende med spiler, så vores handicap (mål) betød, at vi trods bedre sejladser tabte mange placeringer grundet et handicap, der gennemsnit betød at vi skulle sejle 15 minutter hurtigere på hver sejlads. Derfor har vi noget at arbejde med til næste år. RETTIDIG OMHU. I forrige sæson kom vi ofte rent sent ud til starten, hvilket gav en del uro i båden. I år er vi gået ud en time før, så vi kunne nå en tur frem og tilbage langs startlinien og få trimmet sejlene til aftenens vind. Herudover har jeg anskaffet et start-ur med nedtælling fra valgt minutantal og automatisk korrigering til næste minutinterval ved tryk på en tast, såfremt vi har fået startet på et forkert tidsintervalg. Det medførte, at vi i år fik en række gode starter uden tidstab. En skøn fornemmelse at ligge på linien, når signalet lyder. Selv om vi ikke vandt, så tror jeg, at vi alle følte os klædt bedre på til at håndtere en dame som Klokkeblomst. Vi havde nogle gode onsdagsaftener inkl. evalueringen i klubhuset, hvor mave og hals blev plejet. Til jer der endnu ikke har prøvet onsdagsbanen kan jeg kun sige; Tilmeld dig til næste forår, oplev den rene glæde ved båd og vand. Du behøver ikke at være kyndig inden for kapsejladsregler. Sejladserne afvikles primært efter de almindelige søfarts regler. Alle kan være med. Vi ses på onsdagsbanen til næste år. Kaj Nicolaisen Bro B, 108 Tropesol men ikke meget liggestol Kammeratskab og vandsport på Tunø Foto: Torben Stroyer Marselisborg sejlklubs ungdomsafdeling med 20 drenge og pigesejlere i alderen 9 til 16 holdt traditionen tro sommercamp på solskinsøen Tunø i uge 28. Dansk Sejlunion bakker op om initiativet, der er baseret på sejlsportsglæde og godt kammeratskab. Optimist-, Zoom- og Fevasejljoller er sejlet til Tunø med færgen fra Hov, mens alle mandskaber i solskin krydsede Århus Bugt i Ynglinge og lidt større sejlbåde. Teltlejren og 30 meter tørresnor til vådt sejlertøj blev slået op på havnen med udsigt til en uge med forrygende vejr. Vejrudsigten levede op til ambitionerne og alle nød Ø-livet I sol og let vind. I 3 konkurrende hold gennemførtes aktiviteter og konkurrencer som krabbefangst, rundbold, kapsejladser og meget mere, hvor point tildeles efter temaet teamwork og fællesskab. Traditionsrigt og velplanlagt af Hanne & Morten samt de engagerede ungdomstrænere blev sommercampen gennemført med smil og glæde. Gennem de seneste godt 20 år har Sommercampen udviklet traditionsrige aktiviteter, som gennemføres og udvikles år efter år. Chipssejladsen var som altid populær med onsdagens hamburgerryg og nye Tunø kartofler som hård konkurrent. Telt og køkkenlejren på selve havnen tiltrak en del opmærksomhed og mange forbipasserende fik en nysgerrig snak om arrangementet. Det største tilløbsstykke med tilråb og klapsalver fra havnens sejlerfolk var sidste aften, hvor havnemundingen blev spærret af med et udspændt tov så alle kunne (læs; prøve) at kravle fra mole til mole. Forældre og bedsteforældre deltog I praktikken undervejs, og mon ikke de også hyggede sig gevaldigt. Fra forældre side er det på sin plads at sende en stor tak til Hanne & Morten og trænere for endnu en gang at have trukket en successrig sommercamp igennem. Så er du på bugten i uge 28, 2014 skulle du måske ligge til ved Marselisborg sejlklubs sommercamp og opleve ægte sejlerglæde. Niels C. Nielsen 16 17

10 Sommer beretning Sommer beretning Bisserup Havn et besøg værd Nær ved og næsten Udsejling fra Noret ved Bisserup Havn Aftenstemning ved Als Odde i udmundingen af Mariager Fjord Vi var på vej fra Korsør til Karresbækminde, da vi på søkortet fik øje på Bisserup Havn, der ligger ved indsejlingen til Holsteinborg Nor. Diverse havnelodser omtalte Bisserup som idyllisk, perle, blåt flag og dejlig badestrand. Dér måtte vi ind! Og lad os bare slå fast, at havnelodserne ikke lyver! Besejling er mulig for både, der stikker op til 2 meter, og fra anduvningsbøjen sejles 13 grader til den gravede rende, der leder ind til havnen. Eftersom havnen kun har plads til ca. 50 både, ringede vi til havnechefen inden ankomsten. Kom I bare der er masser af plads. Masser af plads er et vidt begreb, men der stod en venlig mand på broen og hjalp med fortøjningerne. Det viste sig at være klubbens formand. 5 minutter senere ankom havnechefen en meget hjælpsom mand, der orienterede om havnens faciliteter, herunder også mulighed for at låne kajakker, så vi kunne sejle på opdagelse inde i noret. Kvit og frit! Vi kunne kun betale for én overnatning ad gangen vi kunne jo fortryde! Og så fik vi oven i købet en håndskrevet kvittering. Havnechefen fortalte, at både op til 34 må ligge i selve havnebassinet, mens større både ligger på ydersiden af den vest-vendte bro. Desuden fortalte han, at både med en dybgang på op til 2,5m kan sejle gennem den gravede rende og at havnen er uddybet til 3m. Dét fremgår ikke af diverse kort. Havnebassinet er omkranset af broer (ikke moler) på nord- og vestsiden, dvs siderne ind mod noret. Derfor mærkes flod og ebbe tydeligt i havnen ligesom i Norsminde. Men havnen ligger dejligt beskyttet i en utrolig smuk natur. I noret vokser siv og græsser på holme, næs og små-øer. Næsten som et flod-delta. Ubeskriveligt smukt. Der er en del fritidsfiskere i havnen, og det gi r liv på havnen. Og Holsteinborg Nor er åbenbart et paradis for fugle de gav koncert hver aften og vækkede os om morgenen. Fantastisk måde at blive vækket på! Brugsen ligger ca 1 km fra havnen, og gider man ikke selv lave mad, er der restaurant, fiskebar, fiskebutik, ishus og grillbar inden for en radius af 400m fra havnen. Havnelodserne lyver ikke, når de omtaler Bisserup Havn som en perle. Vi kan kun opfordre til, at andre også besøger havnen, der ligger blot 12 km vest for Karrebækminde, som dermed kan nås på cykel. Sommerhilsen, Lars og Pernille (Bro 12, plads 1021) Efter en varm sommerdag for sejl fra Egense, ligger vi om aftenen for svaj ved en bøje nær Als Odde i Mariager Fjord. Den gule DS-bøje er fladtrykt og fyldt med afsmittet bundfarve, så kæresten kommer på arbejde for at nå stangen og få tov igennem ringen. Her ligger vi trygt og godt i det skiftende tidevand, der giver op til halvanden knob strøm. Sejlrenden med 6 meters dybde, og de røde og grønne stager, ligger 25 meter om bagbord, så vi kan fint følge med i de lokales vandskiudfoldelser og de enkelte lavbundede coastere, der brummer forbi. Efter solnedgang ankommer tre motorbåde, der tydeligvis sejler sammen. De ankrer op lidt vest for os, finder fiskegrejet frem og vinden og freden sænker sig. Når vi ligger for svaj, anker eller bøje, er der en ekstra god grund til at komme op midt nat og tisse. Denne nat ingen undtagelse. I den gryende morgen klokken fire er vinden øget til 6 m/s, så jeg tjekker lige ankervagten på GPS en og bøjefortøjningen en ekstra gang. DS-bøjen er, pga vindpres den ene vej og strømmen den anden vej, kilet op af styrbord fribord. Jjeg forstår nu, hvorfor bøjen er fladtrykt. Jeg kigger mod de andre både, og synes at den ene af de tre motorbåde ligger tættere på os end i går aftes. Jeg ved ikke, om det skyldes søvnighed eller lysforholdene, men det synes som om motorbåden driver ret imod os omtrent seks bådslængder væk, så jeg holder øje i et par minutter. Da jeg er ret sikker, purrer jeg kæresten for at få hendes vurdering. Det tager hende lidt tid at vurdere, men jo nærmere den kommer, jo nemmere bliver det. Oppe fra stævnen begynder jeg at råbe skipper op med bådens navn og hjemsted, som jeg jo kan se på hækken. Der sker intet. Kæresten får besked på at finde ekstra fendere frem, båden er nu tre bådslængder væk. Kæresten får den geniale idé at pifte i fingrene, så det gør jeg så sammen med min anråbning. Og dét virker. Ud fra cockpitteltet kommer et forpjusket og virrende hoved. Du driver, råber jeg stående i stævnen til ham. Hans plirende og søvnige øjne kigger først på mig, så længere op mod de to andre motorbåde, så tilbage på mig, og så op på motorbådende igen. Det gør jeg noget ved, det tager jeg mig af, råber han resolut tilbage i medvinden. Sekunder senere hører jeg en motor starte op, og en gast trækker tov fra stævnen. Efter fem minutter ligger de igen sammen med de andre to motorbåde. Kæresten og jeg kryber i køjen igen. En drivende kollision er afværget, og langt senere dén morgen går vi udad fjorden mod Grenaa Niels Breüner, plads nr

11 På kryds i Øresund med Tycho Brahe og marsvin Sommertogtet bragte os i år over Storebælt og videre til Øresund, hvor vi krydsede lidt frem og tilbage mellem den danske og den svenske kyst. På forhånd var skipper en anelse skeptisk over udsigten til at skulle sejle rundt blandt færger, containerskibe og utallige lystfartøjer i et smalt farvand med trafikseperationssystem. Virkeligheden viste sig dog noget mindre kompliceret end ventet. Jo, der var en del færgetrafik mellem Helsingborg og Helsingør, og jo, der kom også nogle store skibe gennem Øresund, som man skulle vige for. Men det viste sig jo, at der var vand nok til alle og da søfartsregler faktisk også gælder i Øresund, så var det hele jo ikke så svært. Kullen i stiv kuling Egentlig var det vores plan at gå ind i Mölle, der ligger lige syd for Kullen. Vejrudsigterne meldte dog hård vind fra nordvest de næste mange dage, og af havnelodsen fremgår det, at så skal man ikke gå ind i Mölle, da den er meget urolig ved nordvestvind. Vi valgte i stedet Viken 20 km. sydligere, hvor vi så tog en overliggerdag på dagen med den hårdeste blæst. Den brugte vil til en udflugt til Kullen, hvor vi tog bussen til Mölle for så at vandre de 5 km ud til Kullens spids. Besigtigelse af havnen i Mölle viste, at vi havde valgt rigtigt. Bådene blev smidt rundt mellem hinanden af de urolige dønninger, der slap gennem den åbne havnemunding. Så vi nød vandreturen til Kullen og havde det helt fint med at kunne tage bussen tilbage til Fortøjring i Langelinie Havn. Viken, hvor der var langt bedre afskærmning mod nordvestvinden. Ven de tusind cyklers ø Efter et stop i Helsingborg kom vi til Tycho Brahes ø Ven. Der er tre små havne, som alle er bedst at besøge, når vinden blæser væk fra øen. Men da havnene ligger på forskellige sider af øen, så kan man altid finde en havn med læ og rolige forhold i havnen. Da vinden stadig var i nordvest gik vi derfor ind i Bäckvikken på øens østside. Øen kunne også kaldes De Tusinde Cyklers Ø, for 200 m. fra Bäckvikken finder man en cykeludlejning, hvor der udlejes omkring 1000 gule cykler. Både Tycho Brahe Museet og cykelturen rundt om øen kan absolut anbefales. Sommer beretning Med den lille havfrue i baghaven Fra Ven havde vi egentlig tænkt os at tage turen til Landskrona. Da vi kom ud fra havnen fulgte vi i stedet en pludselig indskydelse og sejlede nord om øen for at sætte kurs mod København. På forhånd havde vi aftalt, at vi ikke ville bruge tid på København, da vi alligevel kommer forbi fra landsiden med jævne mellemrum. Men vi kunne jo selvfølgelig lige kigge ind til Operaen.og på vejen derind, så kom vi jo lige forbi den lille havn ved Langelinie. Havnen har 100 pladser og mange sejler forgæves, men vi var heldige og fandt en ledig plads. Fortøjring ved én bøje pr. båd bagtil med laaaangt reb var en ny disciplin for os, men det lykkedes os at improvisere os frem. Det kostede bl.a. frivillig svømmetur til junior for at justere rebene mod betaling af 20 kr. En sidste sjov oplevelse fik vi den dag, hvor vi sejlede fra København til Malmø. Her fulgte et marsvin os et stykke, mens den tilsyneladende legede tagfat med vores 6 ton glasfiber. Først svømmede den skråt bagved parallelt med båden 5-6 m. fra os, så dykkede den ind under båden og overhalede eller underhalede os for at dukke op til overfladen ved vores stævn. Det kunststykke gentog den 4-5 gange til stor begejstring for besætningen. Aktivitetskalender for Marselisborg Sejlklub 2013 Events Der i øjeblikket ikke planlagt nogen events. Ungdom Træning I ungdomsafdelingen for optimister, jollesejlere og ynglingesejlere. Torsdag den29. august kl Tirsdag den 3. september kl Torsdag den 5. september kl Tirsdag den 10. september kl Torsdag den 12. september kl Tirsdag den 17. september kl Torsdag den 19. september kl Tirsdag den 24. september kl Torsdag den 26.september kl Tirsdag den 1. oktober kl Torsdag den 3. oktober kl Tirsdag den 8. oktober kl Torsdag den 10. oktober kl Turudvalg Der er i øjeblikket ikke planlagt klubture. Aktivitetsudvalg Aften natsejlads Vi mødes i klubhuset kl. 17:30 Husk tilmelding via hjemmesiden senest 17. september Torsdag den 19. september kl. 17:30 Optagningssild Der serveres de traditionelle optagningssild i klubhuset. Lørdag den.12. oktober kl. 12:00 14:00 Lørdag den 19. oktober kl. 12:00 14:00 Standerstrygning Klubstanderen nedtages med sang og tale Lørdag den.26. oktober kl. 13:00 13:00 Standerstrygningsfest om aftenen i klubhuset. Læs mere om festen på hjemmesiden. Tilmelding ved optagningssild eller via hjemmesiden. Lørdag den 26. oktober kl. 18:30 Kapsejladsudvalg Onsdagsbanen Efterårsserien sejles onsdage 7. august til og med 11. september - herefter lørdage fra 14. september til og med 5. oktober. Onsdag den 7. august første start kl. 19 Onsdag den 14. august første start kl. 19 Onsdag den 21. august første start kl. 19 Onsdag den 28. august første start kl. 19 Onsdag den 4. september første start kl. 19 Onsdag den 11. september første start kl. 19 Lørdag den 14. september Stjernesejlads, skippermøde kl. 9, første start kl. 10 Lørdag den 21. september første start kl. 10 Lørdag den 28. september første start kl. 10 Lørdag den 5. oktober første start kl. 10 Mandags Match Match Race i sejlklubbens Elliot 6m både. Læs mere samt tilmelding på hjemmesiden. Mandage kl. 18 indtil den 7. oktober. Sølvrævene Vi mødes i sejlklubben alle torsdage i lige uger. Vi slutter af med at spise vores medbragte madpakker. Aktiviteterne er under planlægning Torsdage kl Havfruerne Himmelbjerg Tur Vi mødes ved turbådene i Ry, sejler til Himmelbjerget og går tilbage til Ry. Torsdag den 29. august kl Gåtur til Skt. Anne Gade Vi mødes i sejlklubben og går op til Marianne. Torsdag den 26. september kl Vi mødes Vi mødes i sejlklubben. Åbent tema. Torsdag den 24. oktober kl Sejlerskolen Duelighedsbevis (teori) Første kursus aften gives generel info, også om anskaffelse af kursusmaterialer. Se mere info på hjemmesiden. Tirsdag den 17. september kl Tirsdag den 24. september kl Tirsdag den 1. oktober kl Tirsdag den 8. oktober kl Tirsdag den 22. oktober kl Tirsdag den 29. oktober kl Tirsdag den 5. november kl Tirsdag den 12. november kl Tirsdag den 19. november kl Tirsdag den 26. november kl Tirsdag den 3. december kl Tirsdag den 10. december kl Tirsdag den 3. december kl Tirsdag den 7. januar kl Tirsdag den 14. januar kl Tirsdag den 21. januar kl Tirsdag den 28. januar kl Tirsdag den 4. februar kl Tirsdag den 18. februar kl Tirsdag den 25. februar kl Tirsdag den 4. februar kl Bestyrelse Bestyrelsesmøde Tirsdag den 10. september kl. 17 Tirsdag den 8. oktober kl. 17 Tirsdag den 12. november kl. 17 Tirsdag den 10.december kl. 17 Bestyrelsen træffes i klubhuset ovennævnte datoer kl samt onsdage før og efter kapsejlads. Ordinær generalforsamling 2014 Tirsdag den 4. marts kl Følg også med i aktivitetskalenderen på sejlklubbens hjemmeside. 100 m. fra fyret på Vens østside med 30 m. vand under kølen. Per Dahl, plads

12 Marsejleren udgives af Marselisborg Sejlklub og Marselisborg Havn S/I Redaktion: Per Dahl Pedersen (ansv.) Thomas D. Fog Kim Steen Sommer Jørn Nielsen Kaj Nicolajsen Marsejleren udkommer fire gange årligt. Bladet tilsendes samtlige pladshavere og sejlklubmedlemmer samt interessenter på havnen. Deadline for næste nummer af Marsejleren er den 4. oktober 2013 Næste nummer udkommer ultimo oktober 2013 Indlæg sendes pr. til: marsejl Annoncer sendes pr. til: Marsejlerredaktionen Marselisborg Sejlklub Marselisborg Havnevej 100b 8000 Århus C Design og layout: Jens Erik Bach Tryk: Engdal Offset, Viby J. Oplag: 675 Priser for annoncer i Marsejleren Rekvirér prisblad ved henvendelse til Alle pladshavere, medlemmer af Marselisborg Sejlklub og øvrige brugere opfordres til at komme med gode og aktuelle indlæg til bladet. Synspunkter fremført i læserbreve og andre indlæg kan ikke betragtes som Marselisborg Havns eller Marselisborg Sejlklubs synspunkter. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte indlæg eller undlade at bringe dem. Marselisborg Sejlklub (MS) og Marselisborg Havn S/I (MH) bestyrelser og udvalg MARSELISBORG SEJLKLUB: Marselisborg Havnevej 100b 8000 Århus C Kontoret er åbent fra kl på datoer for ordinære bestyrelsesmøder, se aktivitetskalenderen. I sommerhalvåret er kontoret også åbent hver onsdag før eller efter kapsejladsen. Kontoret er lukket i juli måned. Kontakt klubbens bestyrelse og udvalg via marselisborgsejlklub.dk. BESTYRELSEN: Lisbet Bjerre Knudsen Formand & Kursusudvalg & Sailing Aarhus Tlf / Lars Uldall Jensen Næstformand, Festudvalg & Sikkerhedsrepræsentant ift. Havnen Tlf / Rita Skriver Kasserer & Ad Hoc Udvalg Tlf / Pernille Vrang Laursen Medlemsadministration og kontingent, Turudvalg Tlf / Gunnar Jensen Kapsejlads- og Følgebådsudvalg samt Sailing Aarhus Tlf Kjeld W. Pallesen Sejlerskole Tlf Morten Bigum Johansen Ungdomsudvalg & følgebåde Tlf com SUPPLEANTER Jørn Nielsen Referant & Marsejlerredaktion Tlf Henrik Oschätzchen Sponsorudvalg, Klubhus og udlån & Motorbådsudvalg Tlf / REDAKTIONSUDVALGET: ub.dk Per Dahl Pedersen (ansv. redaktør) Tlf Thomas D. Fog Tlf Jørn Nielsen (MS best.rep.) Tlf Kaj Nicolajsen Tlf Kim Steen Sommer Tlf HJEMMESIDEN: Per Hjerrild Hansen Formand Tlf / Pernille Vrang Laursen (MS best. rep.) Tlf / Lars Uldall Jensen Tlf / Rita Skriver Tlf / KAPSEJLADSUDVALGET: klub.dk Per Hjerrild Hansen (formand) Tlf Hans Jørn Knudsen (sekretær) Tlf Peter Melgaard Tlf Erik Melgaard Andersen Tlf Gunnar Jensen (MS best. rep.) Tlf Asger Christiansen Tlf / Jacob Spliid Bech Tlf / Klubmålere Jørn Nielsen Tlf Lars Skøtt Jensen Tlf FØLGEBÅDSUDVALGET: Per Hjerrild Hansen Tlf / Morten Kofoged Tlf / Gunnar Jensen Tlf Morten Bigum (MS best. rep.) Tlf FESTUDVALGET: Nethe Meier Nielsen Tlf Dorthe Simonsen Tlf Jeanette Jagd Kofoged Tlf Merete Hansen Tlf Lars Uldall Jensen (MS best. rep.) Tlf / SPONSORUDVALGET: Morten Møller Tlf Kjeld W. Pallesen Tlf Henrik Oschätzchen (MS best.rep) Tlf / SEJLERSKOLEN: Åge Thorborg Tlf Kjeld W. Pallesen (MS best. repr.) Tlf Instruktører: Asger Christensen Hans Peter Nielsen Jesper Matthiesen Jørgen Bonde Kay Skyt Keld W. Pallesen Klaus Gelting Knud V. Rasmussen Lars Bjerg Morten Møller Niels Breüner Niels Henning Reisenhus Steen Lembo Søren Andersen Ole Bach Åge Thorborg UNGDOMSUDVALGET: Morten B. Johansen (formand og MS best. rep.) Tlf / Marianne Lyngdorf Tlf Stig Efsen Tlf Thomas Back Tlf Torben Yde Pedersen Tlf Carsten Christensen Tlf MOTORBÅDSUDVALGET: Henrik Oschätzchen (MS best.rep.) Tlf / TURUDVALGET: Eva og Henrik Jensen Tlf / Rita og Jørn Skriver Tlf / / Lars Uldall Jensen Tlf / Pernille Vrang Laursen (MS best. rep.) Tlf / AD HOC UDVALGET: Rita Skriver (formand og MS best. rep.) Tlf / Jørn Skriver Tlf / Jørn Tholstrup Tlf Tove Kraag og Ole Bach Tlf / KLUBHUSUDVALGET: Jørgen Carøe (formand) Tlf / Hanne Sørensen Tlf / Henrik Oschätzchen Tlf / Kurt Steffensen Tlf: / Lene og Preben Rye Tlf: Lars Uldall Jensen (MS best. rep.) Tlf / OBS: Udlån af klubhus til medlemmer af sejlklubben: Henrik Oschätzchen Tlf / KURSUSUDVALGET: Lisbet Bjerre Knudsen (MS best. rep.) Tlf / SØLVRÆVENE: Flemming Bech Tlf / Ole Bach Tlf / HAVFRUERNE: Else Kristensen Tlf MARSELISBORG HAVN S/I Havnekontoret Marselisborg Havnevej Århus C Tlf Fax Havnens hjemmeside Havnechefen træffes på Kontorets åbningstider annonceres på havnens hjemmeside. Rød/Grøn mobiltelefon Kontakt havnens bestyrelse og personale via havn.dk. HAVNECHEF: Thomas D. Fog Tlf BESTYRELSEN: Carsten Mikkelsen Formand Tlf Bent Smed Næstformand Tlf Nethe Meier Nielsen Tlf Søren Hald Tlf: Ole Knudsen Tlf Thomas Storgaard Tlf Komm. Repr. Lars Lyngsdal Tlf Marselisborg Sejlklub og Havn 23 l August 2013

13 Før dine data i sikker havn - Hosting med Front-data B Front-data Danmark A/S Søndervangs Allé Viby J Telefon: Front-data har mere end 14 års erfaring med hosting af IT-løsninger. Med os ved din side kan du vinke farvel til uforudsete IT-omkostninger og tvivlsom datasikkerhed, men i stedet sige goddag til mail og kalender på mobiltelefonen, adgang til alle jeres systemer fra enhver pc, ipad o.l. og selvfølgelig styr på IT-omkostningerne. Kort sagt. Velkommen til en hverdag, hvor velfungerende IT er en selvfølge. GRAFISK PRODUKTION: ENGDAL OFFSET VIBY J. ID-nr Afsender: Marselisborg Sejlklub Marselisborg Havnevej 100 B 8000 Århus C.

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 9. april Så er sæsonen i gang! I det skønneste vejer fik vi Skærtorsdag sat sejlene på, og gjort klar til

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Maj 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Steen Andersen, Højensvej 129, Egense Tlf. 2066 2026 Næstformand : Ebbe Jørgensen, Magnavej

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Marinehjemmeværnet og Kapsejladsen Sjælland Rundt. Jeg blev fartøjsfører for MHV 61 i August 1971, først dog som menig fører (!). Men min anden store interesse, sejlads med sejlbåde, bevirkede at jeg deltog

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 1 Horsens d. 24.10.2015 Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere : Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Klaus D. Johansen, Ole Søndermølle,

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig.

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig. ÅRHUSKLUBBERNE OG DANSK SEJLUNION BYDER VELKOMMEN TIL TUNØ SEJLERLEJR D. 2. 7. AUG. VIL DU GÅ GLIP AF 6 SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Alle optimister og juniorsejlere fra sejlklubberne i Århus, Egå, Kaløvig,

Læs mere

Kompasset december 2015

Kompasset december 2015 Kompasset december 2015 Nytårskur: Der er i Sejlklubben tradition for, at vi mødes nytårsaftensdag kl. 11.00 til lidt lækkert vådt og tørt til ganen, hvor vi så har mulighed for at ønske hinanden godt

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

Vi når Skillinge Hamn i frisk så frisk vind, at vi blæser inde i to dage. Vi nyder solen og sprayhoodens læ og ser på det lille hyggelige samfund.

Vi når Skillinge Hamn i frisk så frisk vind, at vi blæser inde i to dage. Vi nyder solen og sprayhoodens læ og ser på det lille hyggelige samfund. Skillinge Vi når Skillinge Hamn i frisk så frisk vind, at vi blæser inde i to dage. Vi nyder solen og sprayhoodens læ og ser på det lille hyggelige samfund. Skillinge var tidligere en betydningsfuld

Læs mere

2016 Sidste tur. en halv time foran og ARGO var også på vej. 24 sømil blev logget.

2016 Sidste tur. en halv time foran og ARGO var også på vej. 24 sømil blev logget. 2016 Sidste tur Fredag Så er vi startet på årets sidste tur. Efter et laaangt kryds til Oddesundbroen, hvor vi ventede et kvarter, krydsede vi videre til Jegind Tap, hvor vinden nu var øget fra 7-9 til

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen:

Klubbens forventninger til sejlerforældre. Aktiviteter i MS Ungdom. Aktiviteter i sommersæsonen: Klubbens forventninger til sejlerforældre Alle aktiviteter i klubben drives af frivillige forældre og aktiviteterne afhænger af forældrenes indsats. Klubbens minimum forventninger til jer som forældre,

Læs mere

Marselisborg Sejlklubs

Marselisborg Sejlklubs Marselisborg Sejlklubs Ungdomsafdeling Information til nye sejlere og forældre Velkommen som sejlerforældre Velkommen i Marselisborg Sejlklubs (MS) Ungdomsafdeling. I skal vide at sejlads er en tidskrævende

Læs mere

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Sejlads er en sjov, udfordrende og afstressende aktivitet, som du kan dele med familien og dyrke på dine rejser. Vi tilbyder praktisk

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MAJ 2013 NR.02. l Nyt fra havnen... side 5. l Ankerpladser i bugten...

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MAJ 2013 NR.02. l Nyt fra havnen... side 5. l Ankerpladser i bugten... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MAJ 2013 NR.02 l Nyt fra havnen... side 5 l Ankerpladser i bugten... side 8 l Tursejlads med børn ombord..... side 10 l Matchrace i de nye Elliott

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden

Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden Sensommertur med Folkebåden Private Lady på Limfjorden Lørdag d. 1. september satte vi kurs mod nord Private Lady på traileren målet Hjarbæk Havn. Jens havde studeret vejrudsigten og fundet den gunstigste

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Onsdag den 25. februar 2016 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620.

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Vi fik den midt i maj måned, og kunne lige nå en enkelt week-end på

Læs mere

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 6 Juni 2015 34. årgang Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni Formandens hjørne Skt Hans Ronetværk Kommende arrangementer Aktivitetskalender Faaborg Roklub,

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Nørresundby Sejlklub

Nørresundby Sejlklub Nørresundby Sejlklub Deltager: Per Palle Niels Ingolf Steen Lars. Bestyrelsesmøde d: 11-04-2016 1/Godkendelse af referat fra d: 07-03-16 = Godkendt Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 17-03-16

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt)

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Preben og jeg deltog i år i turen rundt om Mors, også kaldet Limfjords Challenge. Det er en tursejlads i tre etaper, ca. 110 km lang. Det var en rigtig

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO K E R T E M I N D E S E J L K L U B OPTIMIST STORJOLLER KØLBÅDE KLASSEBÅDE SEJLERSKOLE TURSEJLADS FYN RUNDT SAIL EXTREME HAVNEFEST www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

Skipperweekend. Gensynets glæde er stor!

Skipperweekend. Gensynets glæde er stor! Gensynets glæde er stor! Skipperweekend 12-13. september 2015 Vi havde arrangeret en skipperweekend hvor vi nyuddannede skippere kunne komme ud og blive luftet og lære at sejle med vore dejlige både. Det

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

Nyhedsbrev juli 2013

Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrev juli 2013 Nyhedsbrevene bliver udsendt ca. den 1. april, 1. juli, 1. oktober og 1. december. Der modtages meget gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktion for dette nyhedsbrev: Torben

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014.

Nyhedsbrev december 2014. Nyhedsbrev december 2014. Formandens klumme Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård. Aktiviteter. Formandens klumme. Sikke en Sommer 2014 har budt på. Fantastisk vejr, Ikke mindst under Tall ships, hvor

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Hans Ustrup Petersen

Hans Ustrup Petersen Formanden har ordet Det er dejligt at mærke at der nu rigtigt er kommet forår i luften over Frederikssund! Påsken faldt tidligt i år, og mange er derfor også tidligt klar til at komme i vandet. Vi forsætter

Læs mere

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge 36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge Den traditionsrige sejlads, Fyn Rundt for bevaringsværdige Sejlskibe løber af stabelen i næste uge. Med de sidste tilmeldinger er Fyn Rundt nu oppe på 36

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Vinterens aktiviteter Ungdomsafdelingen Lyngby Radio Medlemsnyt

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Vinterens aktiviteter Ungdomsafdelingen Lyngby Radio Medlemsnyt ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 9 NOVEMBER 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang Formandens klumme Vinterens aktiviteter Ungdomsafdelingen Lyngby Radio Medlemsnyt www.odensesejlklub.dk 1 Formandens klumme

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

LEDER. Johnny Reitz. Jeg håber vi får en rigtig god sommer og glæder mig til alle onsdagsdykkende med grill og hygge på stranden.

LEDER. Johnny Reitz. Jeg håber vi får en rigtig god sommer og glæder mig til alle onsdagsdykkende med grill og hygge på stranden. LEDER Jeg vil starte med at sige tak til festudvalget for den årlige fastelavnsfest, som blev en sjov og hyggelig dag med mange gode udklædninger af både dykkere og de børn som var med i klubben bag efter

Læs mere

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje!

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Rejsebrev 6 fra Junior Cup i Reggio Calabria i Italien. Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Simon, Stephan

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

INFO fra kajakudvalget

INFO fra kajakudvalget INFO fra kajakudvalget Brejning Bådklubs kajakudvalg december 2013 Vi vil forsøge at nå mere ud til vores medlemmer. Derfor vil vi med jævne mellemrum udsende et infobrev med oplysninger om bl.a. udvalgets

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum Silkeborg Sejlklub fejrer 125 års jubilæum I anledning af Silkeborg Sejlklubs 125 års jubilæum 1. september 2012 inviteres klubbens medlemmer, sponsorer, annoncører, leverandører og samarbejdspartnere

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 41 2013. Efterårsferie! Fælles info Efterårsferie! Vi har åbent i efterårsferien fra kl. 06.30 til 16.00. Bemærk venligst at vi lukker 1 time tidligere end til daglig! Tilmelding ikke nødvendig (se forklaring om dette i de sidste

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Stensved SFO & Klub Juni & juli 2013

Stensved SFO & Klub Juni & juli 2013 Stensved SFO & Klub Juni & juli 01 Tak til alle der var med til at gøre vores indvielse af vores nye lokaler til en dejlig dag. Heldige var vi med vejret og god stemning var der også, derudover fik vi

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Aktivitetsudvalget orienterer

Aktivitetsudvalget orienterer Månedsbrev til kommunikation mellem medlemmerne af Frederiksværk sejlklub Januar, 2017 Her kommer, lidt forsinket, månedsbrevet for januar. Det har været en travl måned for kassereren (der også står for

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Små havne og overnatningspladser i det nordlige Lillebælt. Lars Oudrup Kærmosevej 20 7000 Fredericia

Små havne og overnatningspladser i det nordlige Lillebælt. Lars Oudrup Kærmosevej 20 7000 Fredericia Små havne og overnatningspladser i det nordlige Lillebælt. Lars Oudrup Kærmosevej 20 7000 Fredericia 6. maj 2009 Selv om jeg nu har haft catamaran i Midelfart Sejlklub og i Middelfart Marina i snart 30

Læs mere

Galsklint Camping 2010

Galsklint Camping 2010 Galsklint Camping 2010 Galsklint Camping ved Middelfart på Fyn Vi tog hjemmefra onsdag middag og slog lige vejen indenfor Skanderborg på vejen for til campingpladsen. Vi havde fundet et fotostativ i den

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

En tur til det græske øhav.

En tur til det græske øhav. Maj 2015 En tur til det græske øhav. Mange har sikkert prøvet at gå på en havnekaj sydpå, og set ind i den ene lækre båd efter den anden og tænkt, det må være dejligt at sidde i sådan en båd og sejle rundt

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

Mellerup Havkajak August Whaaaat et nyhedsbrev??!!! Siden sidst. Åbent hus

Mellerup Havkajak August Whaaaat et nyhedsbrev??!!! Siden sidst. Åbent hus Whaaaat et nyhedsbrev??!!! Jeg har ikke været så flittig til, at lave nyhedsbreve i år, så der er helt sikkert sket meget siden sidst Det har jeg skrevet en gang, i et nyhedsbrev, men nu skriver jeg det

Læs mere

Beretning fra EM Master i pilzen juli 2016.

Beretning fra EM Master i pilzen juli 2016. Beretning fra EM Master i pilzen juli 2016. Dag 1 Så kom de Danske Masters løftere godt fra start, da første mand på podiet tirsdag eftermiddag, Steen Wissing vandt sølv i totalen i masters 4 med 4 mand

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Kompasset november 2016

Kompasset november 2016 Kompasset november 2016 Standernedhaling Standernedhalingen 2016 blev afholdt i fint vejr søndag 30. oktober. I denne weekend blev samtidigt afholdt et juniorarrangement med overnatning, klubmesterskab

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront

Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront 540 // 542 2 Skagen Frederikshavn 540 // 542 søbrise 501 // 510 3 Strandby Vesterø

Læs mere

Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion

Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion Januar Spinning start. Februar Onsdag den 24. kl. 19.00 Generalforsamling i Nordvest Hallen. Generalforsamling i Nordvest Hallen for TIF hovedbestyrelse med efterfølgende

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang Standerstrygning Søndag d.28 oktober Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk Næstformand/Husforvalter/Redaktør.

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk 23. januar 2010 Nummer 3 NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk Opdatering Af Jørn Haahr Kære medlemmer, bruger, sponsorer og andre interessenter af Vestjysk MotoCross

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017

SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D JUNI 2017 SØNDERBORG YACHT-CLUB BYDER VELKOMMEN TIL SOMMERLEJR D. 23. 26. JUNI 2017 VIL DU GÅ GLIP AF SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Vi glæder os til at se sejlere sammen med deres forældre og søskende til gode

Læs mere

Inden spileren skal ned for sidste gang!

Inden spileren skal ned for sidste gang! Sep. 2014 Inden spileren skal ned for sidste gang! Kære Gæve Ylvasejlere Efteråret banker på, og snart skal vi have skruet på vinterstativet, men kig lige ud af vinduet!! Der ER nogle sejladser, der kan

Læs mere

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Natsejlads Pigeaftner Medlemsnyt Gold Pokal Cup 2015. NR. 6 AUGUST 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang

KLUBNYT ODENSE SEJLKLUB. Formandens klumme Natsejlads Pigeaftner Medlemsnyt Gold Pokal Cup 2015. NR. 6 AUGUST 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 6 AUGUST 2015 28. årgang bbååårgangårgangårgang Formandens klumme Natsejlads Pigeaftner Medlemsnyt Gold Pokal Cup 2015 www.odensesejlklub.dk 1 Formandens klumme Ove Thode Sørensen

Læs mere