Spørgsmål stillet til Sydtrafiks 1. udbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Spørgsmål stillet til Sydtrafiks 1. udbud"

Transkript

1 Spørgsmål stillet til Sydtrafiks 1. udbud Spm.: På side 20, afsnit 25 i udbudsmaterialet fremgår det, at bilag E garantierklæring, skal anvendes ved tilbudsgivningen. Er det korrekt? Svar: Nej. Garantierklæringen skal først foreligge ved eventuel kontraktsindgåelse. Spm.: Det fremgår af såvel tilbudsblanketten samt bilag D, at der skal oplyses en tilbudt gennemsnitlig busalder. Er det den gennemsnitlige busalder i hele tilbudsperioden, eller er det den gennemsnitlige busalder ved kontraktstart? Svar: Det er den gennemsnitlige maksimale busalder på et vilkårligt tidspunkt i kontraktperioden. Det vil sige at, hvis der eksempelvis tilbydes en gennemsnitlig maksimal busalder på 4 år, så må gennemsnits-alderen i kontraktperioden ikke på noget tidspunkt overstige 4 år. Spm.: Er de busudskiftningsplaner, som XX tidligere har fremsendt sammen med vores tilbud tilstrækkelige i Sydbus 1. udbud. Svar: Ja. Planen skal vise alderen på de enkelte busser løbende over kontraktperioden i skemaform. Spm.: Hvis der bydes på med en kombinationspakke, skal der så vedlægges et busudskiftningsskema for hele kombinationspakken, eller er de busudskiftningsskemaer som vedlægges enkelttilbuddene tilstrækkelige? Svar: Hvis kombinationen er baseret på busudskiftningsskemaerne for enkeltpakkerne er skema for kombinationen ikke nødvendig. Bemærk, at gennemsnitlig maksimal busalder også skal oplyses ved et kombinationstilbud. Spm.: I bilag D side 27 spørges om der anvendes særlig svovlfattig diesel med mindre end 10 ppm. Efter mine oplysninger, findes der ikke på det danske marked svovlfattig diesel, med mindre end 10 ppm. Er Sydtrafik bekendt med, at der kan købes svovlfattig diesel, med mindre end 10 ppm? Svar: Pkt. 4.4 i bilag D udgår. Spm.: På side 2 i A-kontrakten fremgår det, at der sædvanligvis senest tre måneder inden ikrafttræden, fremsendes endelig køreplan til vognmanden. Hvad menes der med sædvanligvis? Svar: Der menes, at Sydtrafik tilstræber, at køreplanændringer varsles med minimum 3 måneder. Imidlertid kan der opstå akut behov for ændringer, der gør at varslet undtagelsesvis bliver kortere. Ligeledes kan der opstå situationer, hvor detaljerne i køreplanerne ikke kan fastlægges fuldt ud inden for fristen. I begge tilfælde aftales ændringerne nærmere med vognmanden. Spm.: Af udbudsmaterialet fremgår det, at pakke 103 har pakkecentrum på Esbjerg Station.

2 Det fremgår af vognløbene i udbudsmaterialet, at busserne starter og slutter i Varde. Burde det ikke være Varde som var pakkecentrum? Svar: Pakkecentrum for pakke 103 ændres til Varde St. Pakkecentrum for pakke 103 er efterfølgende ændret til Esbjerg Lufthavn. Spm.: På tilbudsblanketten til dubleringsaftalen (og i øvrigt også på tilbudsblanketten til A- kontrakter) er der et felt, hvor man skal anføre hvor mange busser tilbudsgiver højst, kan påtage sig at køre. Skal der kun påføres A-kontraktbusser på tilbudsblanketten til A-kontraktkørsel? Skal der kun påføres dubleringsbusser på tilbudsblanketten til dubleringskørsel? Svar: Ja, der skal kun anføres A-kontraktbusser på tilbudsblankettet til A-kontrakter og kun dubleringsbusser på tilbudsblanketten til dubleringskørsel. Spm.: Der er ikke overensstemmelse mellem bilag 16 og oplysningerne i pakke 111 og pakke 112. I bilag 16 oplyses at der er viceværtfunktion i pakke 112. Det fremgår ikke af forsiden til pakke 112. Til gengæld fremgår det af pakke 111 at der her er en viceværtfunktion. Svar: Det er en fejl i bilag 16 - pakkeforsiderne er det korrekte.viceværtsfunktionen er således tilknyttet pakke og ikke pakke 112. Spm.: Ifølge A-kontraktens 5 stk. 9 forudsættes det, at "i de tilfælde, hvor der er mere end 5 minutter mellem ankomst og afgangstid skal bussen være tilstede og åben for publikum mindst 5 minutter før planmæssig afgangstid". Det fremgår imidlertid af pakke 102, vognløb 2, dagtype 7, at tomkørsel til startsted Esbjerg rtb. kl foregår i tidsrummet kl Skal det tolkes således at "5-minutters reglen" f.eks. ikke gælder ved første morgentur eller måske i weekenderne? Svar: 5-minutters reglen gælder også selv om der måtte være tomkørsel forinden, fordi tomkørsel beregnes som en teoretisk tid ved en hastighed på 60 km/time. Tomkørsel indgår ikke i vagtplanerne. Men i forbindelse med tomkørslen i pakke 102 er der tale om en fejl, der vil være fjernet i næste ajourføring af udbudsmaterialet. Spm.: Har Sydtrafik forventning om, at byderne i deres tilbud tager højde for de ændrede regler for afgifter på dieselolie gældende fra 2008? Svar: Nej. Tilbud skal afgives i prisniveau pr. 1. september 2007 og med udgangspunkt i gældende lovgivning pr. 1. september Der skal ikke tages højde for ændrede dieselafgifter, da det forventes, at disse ændringer indarbejdes i reguleringsindeks. Spm.: Såfremt en byder vinder driften af Aabenraa Busstation, følger da rådigheden over det nærliggende garageanlæg med i kontraktperioden?

3 Svar: Nej. Spm.: På side 19 i udbudsbetingelserne er i skemaform beskrevet en beregningmodel for det "økonomisk mest fordelagtige tilbud". Vil Sydtrafik venligst give et eksempel på hvorledes en sådan beregning kunne se ud? Svar: Ja. Vi har herunder lavet et eksempel med udgangspunkt i udbudsmaterialets afsnit 22. Beregningseksempel af "fiktiv" pris Pærekøbing Rutetrafik A/S tilbyder følgende 2 alternative tilbud på pakke 999: Tilbud 1 Samlet pris pr. år for hele tilbuddet kr. Tillæg/fradrag Busandel, der overholder Euro 4 norm 75% -1% kr. Gennemsnitlig busalder 4 år -4% kr. Afstand til nedbrudsreserve 25 km +4% kr. Afstand til driftsledelse 5 km -4% kr. Beskrivelse af org. og ressourcer middel 0% 0 kr. Fiktive tillæg og fradrag i alt Fiktiv pris for tilbud kr kr. Tilbud 2 Samlet pris pr. år for hele tilbuddet kr. Tillæg/fradrag Busandel, der overholder Euro 4 norm 40% +1% kr. Gennemsnitlig busalder 10 år +2% kr. Afstand til nedbrudsreserve 25 km +4% kr. Afstand til driftsledelse 15 km 0% 0 kr. Beskrivelse af org. og ressourcer middel 0% 0 kr. Fiktive tillæg og fradrag i alt Fiktiv pris for tilbud kr kr. Økonomisk mest fordelagtige tilbud for Sydtrafik er tilbud 1, da dette tilbud har den laveste fiktive pris på trods af, at tilbud 1 har den højeste tilbudspris. Spm.: I udbudsbetingelsernes pkt. 1 omtales en forsøgsordning med kørsel efter en nettokontrakt. Hvorledes forestiller Sydtrafik at en sådan nettokontrakt skal udformes og har Sydtrafik tænkt at kørslen på de - i forsøget - udvalgte pakker skal financieres udelukkende med billetindtægterne? Svar: Der er ingen aktuelle planer om nettokontrakter. Men hvis det bliver aktuelt forventer Sydtrafik, at vognmanden indgår i en konstruktiv dialog derom.

4 Spm.: Hvornår skal den i udbudsbetingelserne omtalte anfordringsgaranti på kr pr. driftsbus stilles? Svar: I forbindelse med kontraktstart. Spm.: Er Sydtrafik opmærksom på at fristen fra beslutningen om valg af vognmand træffes (den ) til driftsstart (den ) er så kort at det kan være et problem at få leveret fabriksnye busser og er Sydtrafik indstillet på at vognmanden i en overgangsperiode anvender andre end de i tilbudet angivne busser? Svar: Se A-kontraktens 32, stk. 5. Spm.: Kan Sydtrafik oplyse lønningerne på de to funktionærer som overdrages ifm. driften af Aabenraa Rutebilstation? Svar: Lønningerne til funktionærerne på Aabenraa Busstation kendes ikke. Spm.: Kan Sydtrafik mere konkret beskrive det forventede omfang af dubleringskørslen, evt. ved historiske data? Svar: Nej. Spm.: Kan brugte bybusser med AC og siddepladser fra 2001 hvor perronen/barnevognspladsen befinder sig i venstre side og måler 1804 mm (kan ved fjernelse af 2 sæder forøges til >2000 mm) bruges på pakke 125? Svar: Ja. Forskrifterne i bilag 3 er ændret sådan, at dørsystemet for bybusser som minimum skal være Spm.: Kan EURO 2 busser monteret med Eminox godkendes som værende EURO 4? Svar: Ja, såfremt det kan dokumenteres, at kravene i Euro 4 opfyldes med en Euro 2 motor kombineret med Eminox. Spm.: En ny 13,7 m Volvo eller Scania bus leveres i dag med siddepladser. Er det et krav at der skal være 65 siddepladser (65 %) i 13,7 m bussen i pakke 123? Svar: Nej, 65% kravet omfatter ikke en 13,7 m bus. Spm.: Bod for kvalitetsbrister. Bliver den foreløbige liste offentliggjort inden fristens udløb? Hvor stor er boden? Svar: Vi offentliggør en ajourføring af vort udbudsmateriale senest d

5 Blandt andet bilag 7 er tilrettet og med satser for forskellige kvalitetsbrister. Spm.: Aabenraa: Hvis driften af rutebilstationen vindes. Kan kontoret og værkstedfaciliter i forbindelse med rutebilstationen benyttes til driften af busparken. Busvaskeanlæget ved rutebilstationen. Kan den benyttes af andre vognmænd? Hvis ja, hvem betaler så for udgifterne. Svar: Der opføres en ny rutebilstation i Aabenraa med kontorfaciliteter for driftsledelse (se evt. bilag 15 B, der blev offentliggjort d ). Nuværende garage, værksted, vaskeanlæg m.v. forventes nedrevet og kan således ikke anvendes. Spm.: Agentaftale. Provision for salg af billetter for DSB er 9%. Hvilken omsætning skal der regnes med? Hvad blev der omsat for i 2006? Omsætning første halvdel af 2007? Svar.: Vi har ikke registreret en forventet omsætning. DSB oplyser, at i perioden er der udbetalt kr pr. måned i provision i gennemsnit, hvilket svarer til en månedlig omsætning på ca kr. Det hat ikke været muligt at få yderligere periodeoplysninger. Spm.: 32 stk. 3. Hvordan skal flg.. passus forstås: Herudover foretages modregning efter følgende princip: Eks. 1: Overenskomststridig strejke blandt chaufførerne medfører bortfald af betaling på kr ( 19 Stk ). Vil straffen blive kr ? En samlet omkostning på kr ? Svar: For udgået kørsel modregnes kr plus bod på 100% (kr ). I alt modregnes således kr Eks. 2: Der er strejke blandt oliechaufførerne. Busserne kan ikke udføre kørsel pågrund af mangel på brændstof. Vil modregning og straf være den samme som i eks. 1? ( 19 stk. 8). Svar: Strejken blandt oliechaufførerne betragtes som force majeure. Der vil derfor ikke blive udløst bod, men alene modregning på kr for ikke udført kørsel. A-kontraktens 5 præciseret således: 5. Vognmanden er ansvarlig for kørslens planmæssige gennemførelse, medmindre denne hindres af vejrforholdene eller andre udefra kommende begivenheder, som vognmanden ikke kan forudse, afværge eller afhjælpe, og som har en ekstraordinær karakter (force majeure). Overenskomststridige arbejdsnedlæggelser hos vognmandens personale betragtes ikke som force majeure.

6 Drift af Aabenraa Busstation Beliggenhedsplan Bilag 15 B er fremsendt som rettelse til udbudsmaterialet. I bilag 15 B er vist busstationens indretning og placering af busbaner m.v. Der ønskes fremsendt yderligere beliggenhedsplaner, som viser busstationens placering i bybillede, ligesom planen ønskes at indeholde nærmere oplysninger om til- og frakørselsforhold. Busstationen placeres mellem H. P. Hanssens Gade og Gasværksvej bag museet. Til og frakørsel sker fra Gasværksvej. Benyttelsen på Aabenraa Busstation (sporbenyttelse m.v.) Hvem fastlægger sporbenyttelsen på Aabenraa Busstation og efter hvilke kriterier? Sydtrafik fastlægger sporbenyttelsen efter de enkelte ruters køreplan. Aktuelt benytter bybusser samt enkelte regional/lokalruter ikke området på Aabenraa Busstation, men ekspederes fra området omkring Madevej fortsætter denne løsning eller flyttes ekspeditionen af alle busser til busstationen? Bybusserne forventes at benytte Madevej frem til januar 2009, hvorefter de forventes flyttet til den nye busstation. Vedligeholdelse / renholdelse ansvarsforsikring af udendørs arealer Af udbudsmaterialets Bilag 15 er de udendørs arealer benævnt I VI, og det fremgår ligeledes at område V- VI (depotpladsen og gangstierne) er kommunale arealer. Denne forbindelse bedes oplysning om følgende Indgår nævnte arealer i busstationens samlede areal på m2? Nej Omfatter vedligeholdelse arealerne i pkt. V VI? og i givet fald arealets størrelse samt belægningstype? Nej Omfatter renholdelse arealerne i pkt. V VI? og i givet fald arealets størrelse samt belægningstype? Ja, Arealets størrelse kendes ikke i m2 men størrelsesordenen fremgår af tegningen i bilag 15 B. Belægning for depotplads kendes ikke. Gangsti forsynes med grå flisebelægning. Hvem har ansvarsdækningen (ansvarsforsikring) for de udendørs arealer, som er omfattet af driftsaftalen vedrørende Aabenraa Busstation Aabenraa Kommune, udlejer?, SYDTRAFIK? driftsoperatør? Vognmand har ansvarsdækning. Forsikring ud over ejendomsforsikring (løsøre) Ad Bilag 15 fremgår, at driftsoperatørens pligt vedrørende forsikringsforhold omfatter løsøreforsikring. I denne forbindelse bedes oplyst om forsikring af glas og kummer m.v. er indeholdt i ejendomsforsikringen? eller lejers (SYDTRAFIK s) forsikring? eller ansvaret tillægges driftsoperatør? Vognmand har ansvarsdækning.

7 Sikring af busstationen Er der på Aabenraa busstation etableret tyverialarmer? Nej, og i givet fald i hvilket omfang? Er der etableret overfaldsalarmer i ekspeditionsområdet? Nej Er der i noget område etableret videoovervågning? Nej, og i givet fald hvor? Udendørs belysning Er den udendørs belysning - elforsyning og udskiftning af lyskilder m.v. omfattet af driftsaftalen? og givet fald i hvilket omfang? Ja, løbende vedligeholdelse. Telefon til trafikoplysning inkl. serviceabonnement Hvad er de årlige omkostninger til abonnementer og serviceaftaler m.v.? Udgifterne kendes ikke. Vognmanden skal selv indhente tilbud. Indvendig vedligeholdelse af stationsbygningen - maling Er den indvendige bygning nymalet ved kontraktstart? Ja, da bygningen er nyopført. Skal den indvendige bygning afleveres nymalet ved eventuelt kontraktudløb? Nej, den skal løbende vedligeholdes. Indvendig vedligeholdelse af stationsbygningen gulvbelægning Der vil være et stort slid på gulvbelægningen overalt på busstationen, hvorfor der må påregnes en løbende nedslidning af denne. Hvem har det økonomiske ansvar for udskiftning/renovering af gulvbelægninger? Udlejer. Møblering af Aabenraa Busstation Er ventesal (22,3 m2), foyer (7,0 m2) og kontor/ekspeditionslokale (22,8 m2) på Aabenraa Busstation møbleret som det fremgår af tegninger i Bilag 15 B? Hvis ikke bedes oplyst hvilke møbler SYDTRAFIK har monteret i nævnte lokaler? Udlejer leverer bænke i ventesal og skranke i foyer. Vognmand leverer al yderligere møblering. Agentaftale med DSB om billetsalg på Aabenraa Busstation (Bilag 17) I henhold til indholdet i udkast til agentaftale skal denne aftale indgås mellem DSB og driftsoperatøren, og i denne forbindelse stilles følgende spørgsmål Ændring af ekspeditionstider - 3 Vil SYDTRAFIK acceptere ændring af billetsalgets åbningstid i henhold til muligheden herfor efter forhandling mellem DSB og driftsoperatøren i henhold til aftalens 3? Nej, de gældende minimumskrav til åbningstid fremgår af bilag 15.

8 Agentbetaling / omsætning - 18 Driftsoperatørens betaling for salg af billetter er, jf. 18 baseret på provisionsbetaling, som af driftsoperatøren anvendes til hel eller delvis dækning af salgsomkostninger i henhold til agentaftalen (løn m.v.). I denne forbindelse ønskes oplyst 1. Årlig omsætning i henhold til agentaftalen for Omsætning i perioden i henhold til agentaftalen DSB har oplyst, at provisionen i perioden udgjorde kr pr. måned, svarende til en omsætning på ca kr. pr. måned i gennemsnit for perioden. Det har ikke været muligt at fremskaffe flere periode oplysninger. Opsigelse efter aftalens 20 Væsentlige ændringer i omsætningen vedrørende billetsalget for DSB i kontraktperioden kan indebære et lavere provisionsprovenu, som kan indebære, at driftsoperatøren i samme periode opnår et væsentligt lavere dækningsbidrag end ved aftalens indgåelse. Til imødegåelse af tab ved eventuel væsentlig fald i omsætningen vil SYDTRAFIK da 1. Acceptere at driftsoperatøren opsiger agentaftalen i henhold til 20? Nej 2. Yde kompensationsdækning for manglende provisionsindtægt fra faldende omsætning? Nej Rejsekortet Af udbudsmaterialet fremgår, at billetsalget på Aabenraa Busstation forventes afviklet i forbindelse med etablering af rejsekortet. Hvilket varsel gives ved ændring? Det er kun agentaftalen med DSB, der forventes opsagt i forbindelse med indførsel af Rejsekortet. Salget for Sydtrafik vil sandsynligvis ændre karakter, men fortsætte. Det afhænger af, i hvilket omfang Rejsekortet implementeres i Sydtrafiks område. De enkelte pakker samt kontraktforhold i øvrigt Kontraktens afsnit 3 kørselsomfang, 4 sammenholdt med udbudsmaterialets side 13, pkt. 8 Køreplanændringer I kontraktens 4, stk. 1 oplyses kørselsomfanget opgjort efter indholdet i udbudsmaterialet inkl. ændringer der er kendt inden afgivelse af tilbud. Overordnet danner det kendte kørselsomfang, jf. indholdet i 4, stk. 1 grundlag for operatørens prissætning af afgivet tilbud. I 4, stk. 2 er nærmere fastsag regler fore særlige reguleringer, hvis der i kontraktperioden sker væsentlige ændringer i kørselsomfanget. Disse regler sikrer kontraktgiver mulighed for gennemførsel af større ændringer, og reglerne i stk. 2 skal ligeledes sikre operatøren mod større økonomiske tab i forbindelse med gennemførsel af større ændringer, som indebærer væsentlig reduktion i kørselsomfanget.

9 Af udbudsmaterialet fremgår, at SYDTRAFIK eventuelt ønsker forbedring og optimering af bustrafikken omkring Kruså, Padborg, Harrislee og Flensborg uden nærmere oplysning om planerne herfor, men SYDTRAFIK undtager allerede i udbudsmaterialet eventuelle ændringer i denne forbindelse fra regulering i henhold til kontraktudkastets 4. Forbedring og optimering bustrafikken omkring Kruså, Padborg, Harrislee og Flensborg Under enkeltpakkerne 121 og 123 anføres Vognmanden skal konstruktivt deltage i forbedring og optimering af bustrafikken omkring Kruså, Padborg, Harrislee og Flensborg. Eventuelle ændringer som følge deraf resulterer ikke i godtgørelse efter kontraktens 4. De nuværende overvejelser i SYDTRAFIK vedrørende kørslen i det nævnte område bedes nærmere beskrevet med baggrund i følgende spørgsmål Forventes kørselsændringer at medføre reduktion i antallet af driftsbusser i de pågældende pakker? og i givet fald reduktion af antal busser fordelt på hhv. pakke 121 og 123? Med hvilket timetal vil der ske ændringer i kørselsomfanget i nævnte område udvidelse eller indskrænkning? Svar på ovenstående 2 bullets: Da projektet er i idéfasen kendes niveauet for ændringer endnu ikke. Skal det anførte forstås således, at SYDTRAFIK ikke under nogen omstændigheder er indstillet på at yde driftsoperatøren kompensation for tab foranlediget af ændringer i kørselsomfanget i de nævnte områder idet bemærkes, at operatørens betaling i henhold til kontraktens 19, stk.4 også indeholder omkostninger til dækning af faste omkostninger vedrørende driftens totale administration (driftsledelse m.v.) Ja. Af kontraktudkastets 4, stk. 4 er videre anført Indskrænkninger i kørselsomfang eller nedlæggelse af ruter, der grunder i skolenedlæggelser, medfører uanset stk. 2 ingen godtgørelse. Som et resultat af kommunalreformen, som gennemførtes pr. 1. januar 2007 vurderer flere kommuner, at der i kontraktperioden for nærværende udbud vil blive om tale om væsentlige ændringer i hele skoleområdet herunder nedlæggelse af mindre skoler, hvorfor vi stiller følgende spørgsmål 1. Forventer SYDTRAFIK på nuværende tidspunkt væsentlige ændringer i kørselsomfanget i kontraktperioden? Ja 2. Hvis ja - kan det oplyses i hvilke områder SYDTRAFIK forventer større reguleringer? Sydtrafik forventer ændringer i skolestrukturen i hele Sydtrafiks område inden for de kommede 8 år.

10 3. Finder SYDTRAFIK det rimeligt at friholde kontrakten for reguleringsmulighed i henhold til 4, stk. 2 i forbindelse med regulering i kørselsomfang i kontraktperioden, som ikke er kendt på udbudstidspunktet, jf. indledningen til spørgsmålet? 4. Hvis ja ønskes svaret begrundet? 5. Hvis nej ønskes svaret begrundet? Spørgsmål 3, 4 og 5 har ikke relevans i forbindelse med præcisering af udbudsmaterialet. Spørgsmål i tilknytning modregningsbestemmelserne i Sydtrafiks 1. udbud. Med henvisning til udbudsmaterialet og kontraktudkastets 2, stk.1, 5, stk.1, 19, stk.7 og 8 samt 32, stk. 2 og 3 skal vi herved anmode om besvarelse af følgende spørgsmål til indholdet/ forståelse af udbudsmaterialet. 1. Hvilke tiltag forventer Sydtrafik at vognmanden skal iværksætte såfremt udefra kommende begivenheder såsom arbejdskonflikt, blokade eller lignende forhindrer den planmæssige kørsels gennemførelse? Sydtrafik forventer, at vognmanden aktivt forsøger at sikre kørslens gennemførsel. 2. Hvad forstår Sydtrafik jf. foranstående spørgsmål ved begrebet eller lignende? Tilsvarende typer af f. eks. fagretlige konflikter. 3. Er Sydtrafik enig i, at man fra Sydtrafiks side sætter sig ud over arbejdsmarkedets grundlov på det private arbejdsmarkedet - hovedaftalen mellem Dansk Arbejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark og dermed intervenerer i overenskomstdannelsen? 4. Hvis svaret er nej bedes dette begrundet. Spørgsmål 3 og 4 er ikke relevant. 5. Vil Sydtrafik bringe bodsbestemmelserne i anvendelse i forbindelse med blokade uanset hvilke faggrupper der iværksætter blokaden? 6. Vil en evt. blokade forårsaget at et sammenbrud af overenskomstforhandlingerne på det offentlige arbejdsmarked i foråret 2008 udløse bodsbetaling? 7. Vil en sympatiaktion i form af en arbejdsnedlæggelse på en virksomhed udløst af et sammenbrud i overenskomstforhandlinger elle faglige konflikter på det offentlige arbejdsmarked udløse bodsbetaling? 8. Vil en sympatiaktion i form af en arbejdsnedlæggelse på en virksomhed udløst af et sammenbrud i overenskomstforhandlingerne eller faglige konflikter på det private arbejdsmarked udløse bodsbetaling? Til spørgsmål 5, 6, 7, og 8 er svaret nej, hvis det betragtes som force majeure. I den forbindelse betragtes overenskomststridige arbejdsnedlæggelser hos vognmandens personale ikke som force majeure, og kan derfor udløse bod. A-kontraktens 5, stk. 1, er i næste offentliggjorte udgave ændret til:

11 5. Vognmanden er ansvarlig for kørslens planmæssige gennemførelse, medmindre denne hindres af vejrforholdene eller andre udefra kommende begivenheder, som vognmanden ikke kan forudse, afværge eller afhjælpe, og som har en ekstraordinær karakter (force majeure). Overenskomststridige arbejdsnedlæggelser hos vognmandens personale betragtes ikke som force majeure. 9. Hvis jeg som arbejdsgiver via min organisation indklager chaufførerne for en overenskomststridig strejke for arbejdsretten, og chaufførerne trods krav om genoptagelse af arbejdet fortsætter den overenskomststridige arbejdsnedlæggelse, hvad er så min retsstilling i relation til Sydtrafiks bodsbestemmelser i nærværende udbud? Der skal som udgangspunkt betales bod. Sydtrafiks bestyrelse har mulighed for at suspendere bodsbetalingen, jf. 32, stk Hvis jeg som arbejdsgiver via min organisation indklager chaufførerne for en overenskomststridig strejke for arbejdsretten og arbejdsretten idømmer chaufførerne en bod i hvilken forbindelse chaufførerne nedlægger arbejdet hvad er så min retsstilling i relation til Sydtrafiks bodsbestemmelser? Der skal som udgangspunkt betales bod. Sydtrafiks bestyrelse har mulighed for at suspendere bodsbetalingen, jf. 32, stk. 9. Spørgsmål til foreløbig Bilag 7 vedrørende kvalitet Er det korrekt at der ikke på nuværende tidspunkt ikke foreligger oplysninger beløb vedrørende bod? Ajourført bilag 7 offentliggøres senest d I Bilag 7 er der i forbindelse med beskrivelse af kvalitetssystemet lagt vægt på overholdelse af korrespondancer til andre ruter / forbindelser. I nuværende køreplaner, der udgives af SYDTRAFIK er der kun i begrænset omfang medtaget oplysninger om tilstødende forbindelser, hvorfor der stilles følgende spørgsmål 1. Kan oplysninger om forbindelser/korrespondancer, som disse fremgår af SYDBUS køreplaner, anses for fuldt dækkende for de forhold, der er omfattet af reglerne for idømmelse af bod? Ja. 2. Hvis svaret til spørgsmål 1 er nej - hvem fastlægger/er ansvarlig for fastlæggelse og oplysning om relevante forbindelser/korrespondancer? 3. Efter kvalitetssystemet kan idømmes bod for manglende eller defekt bagrudestreamer. Erfaringen har vist at der hyppigt forekommer defekte bagrudestreamer, som flagrer på grund af manglende vedhæftning. SYDTRAFIK er tidligere gjort opmærksom på problemet og har i denne forbindelse anvist en løsning, som indebærer, at driftsbusserne skal udtages af drift 1 2 døgn for tørring og temperering inden opsætning af streamer. Det vil kun i begrænset omfang

12 være muligt at udtage busser af drift, hvorfor der forespørges om hvorledes vi skal forholde i forbindelse med konstateret løsrivning af streamer? 4. Ved manglende eller defekt billet/klippemaskine kan idømmes bod i henhold til udbudsmaterialet. For busser som er indsat i det tidligere SYDBUS område viser erfaringen stigende problemer med defekt billetteringsudstyr, ligesom der har været store problemer med fremskaffelse af reserveudstyr. I forbindelse med punktet skal vi udbede os nærmere forholdsordre vedrørende fortolkning af reglen for så vidt angår drift i det tidligere SYDBUS område, hvor der anvendes billetudstyr som tidligere har været anvendt i SYDBUS område? For spørgsmål 3 og 4 er svaret, at vognmanden skal melde eventuelle problemer til Sydtrafik med bagrudestreamere og billetteringsudstyr, hvorefter der udarbejdes en løsning i fællesskab. Udbudsmaterialets side 17, pkt. 19. ALTERNATIVE TILBUD Vil tilbud alternative tilbud som omfatter tilsætning af fabriksnye busser, som ikke på alle punkter svarer til indholdet i Bilag 3 Forskrifter vedrørende bussers indretning og udstyr kunne godkendes, hvis tilbudet indeholder detaljeret oplysning om på hvilke områder bussen afviger? Senest d offentliggøres en ajourført udgave af bilag 3. Af 15, stk. 1, fremgår at forskrifterne kan fraviges, hvor det er hensigtsmæssigt af økonomiske eller betjeningsmæssige grunde. Afvigelser fra forskrifterne skal aftales konkret med Sydtrafik, og det er Sydtrafik, der afgør, om afvigelser kan accepteres. Dette indebærer, at der kan afgives alternative tilbud indeholdende afvigelser fra busforskrifterne.

11. Udbud. Spørgsmål og svar pr. 30. november Nr. Spørgsmål Svar. 1 A Kontrakt - 19 stk. 7

11. Udbud. Spørgsmål og svar pr. 30. november Nr. Spørgsmål Svar. 1 A Kontrakt - 19 stk. 7 11. Udbud Spørgsmål og svar pr. 30. november 2017 Nr. Spørgsmål Svar 1 A Kontrakt - 19 stk. 7 Her står der: Dog har vognmanden krav på at oppebære samme betaling, hvis vejrforholdene eller andre udefra

Læs mere

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel

5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel 16. marts 2009 5. rettelsesblad vedr. 10. udbud 13. udbud af buskørsel De med gult markerede spørgsmål/svar var med i 1.- 4. rettelsesblad. Fælles spørgsmål og svar vedr. 10. udbud 13. udbud 1. Skiltning

Læs mere

7. Udbud. Spørgsmål og svar offentliggjort 21.11.2012

7. Udbud. Spørgsmål og svar offentliggjort 21.11.2012 7. Udbud Spørgsmål og svar offentliggjort 21.11.2012 Der mangler svar på nogle af spørgsmålene. Disse vil blive besvaret senere dog senest d. 30.11.2012. Nr. Spørgsmål Svar 1 Pakke 772 Sydtrafik anmodes

Læs mere

5. rettelsesblad vedr. 39. udbud - Skanderborg

5. rettelsesblad vedr. 39. udbud - Skanderborg 8. juli 2014 5. rettelsesblad vedr. 39. udbud - Skanderborg Spørgsmål / Fejl De med gråt markerede spørgsmål og svar indgik i 1.-4. rettelsesblad Svar / Rettelser 1. Rettelse til timetallet i pakke 2 2.

Læs mere

Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel

Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel Spørgsmål og Svar A6 udbud af almindelig rutekørsel 9. februar 2010 Ændring til udbudsbetingelserne: Nyt tilbud på udbudsenhed 8 eller kombinationer, hvori udbudsenhed 8 indgår. Udbudsenhed 8 er udbudt

Læs mere

6. Udbud. Nr. Spørgsmål Svar. Sydtrafik har ikke opmålt længden af de enkelte ruter.

6. Udbud. Nr. Spørgsmål Svar. Sydtrafik har ikke opmålt længden af de enkelte ruter. 6. Udbud Spørgsmål og svar - Spørgsmål 1-3 offentliggjort d. 07.11.2011 - Spørgsmål 4-16 offentliggjort d. 21.11.2011 - Spørgsmål 17-28 offentliggjort d. 30.11.2011 Nr. Spørgsmål Svar 1 Hvilket kilometertal

Læs mere

EU- udbud 2014/S 030-048603. Udbud af Kommunal befordring. Spørgsmål/svar

EU- udbud 2014/S 030-048603. Udbud af Kommunal befordring. Spørgsmål/svar EU- udbud 2014/S 030-048603 Udbud af Kommunal befordring Spørgsmål/svar Generelt Nr./dato Spørgsmål Svar 1 Vognløb Skal det være samme chauffør på hele vognløbet? Følgende er anført i udbudsmaterialet:

Læs mere

2. Udbud. Spørgsmål og svar Formuleringen i udbudsbetingelsernes punkt 20 ændres efter 1. punktum til:

2. Udbud. Spørgsmål og svar Formuleringen i udbudsbetingelsernes punkt 20 ændres efter 1. punktum til: 2. Udbud Spørgsmål og svar 24.11.2008 Nr. Spørgsmål Svar 1 Det fremgår af udbudsbetingelserne, side 18, at anfordringsgarantien skal stilles af et af en international tilsynsmyndighed godkendt pengeinstitut/kautionsforsikrings-selskab.

Læs mere

3. rettelsesblad vedr. 14. udbud af buskørsel i Randers Kommune

3. rettelsesblad vedr. 14. udbud af buskørsel i Randers Kommune 6. august 2009 3. rettelsesblad vedr. 14. udbud af buskørsel i Randers Kommune De med skygge markerede spørgsmål/svar var med i 1. og 2. rettelsesblad. Spørgsmål 1. Adgang til Trapeze eksportfiler Er det

Læs mere

7. rettelsesblad vedrørende 33. udbud. Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblade er markeret med gråt

7. rettelsesblad vedrørende 33. udbud. Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblade er markeret med gråt 23. juli 2012 7. rettelsesblad vedrørende 33. udbud Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblade er markeret med gråt Spørgsmål / Fejl 1 Fejl: I bilag D.2 anføres det, at tilbudsprisen i tildelingsmodellen

Læs mere

4. Udbud. Spørgsmål og svar. Spørgsmål nr. 1-15, offentliggjort d. 18.09.2009 Spørgsmål nr. 16-27, offentliggjort d. 06.10.2009

4. Udbud. Spørgsmål og svar. Spørgsmål nr. 1-15, offentliggjort d. 18.09.2009 Spørgsmål nr. 16-27, offentliggjort d. 06.10.2009 4. Udbud Spørgsmål og svar Spørgsmål nr. 1-15, offentliggjort d. 18.09.2009 Spørgsmål nr. 16-27, offentliggjort d. 06.10.2009 Nr. Spørgsmål Svar 1 Ad p 15 (Udbudsbetingelser) Korrektion af tilbud i forhold

Læs mere

10. Udbud. Spørgsmål og svar pr. 21. november Nr. Spørgsmål Svar

10. Udbud. Spørgsmål og svar pr. 21. november Nr. Spørgsmål Svar 10. Udbud Spørgsmål og svar pr. 21. november 2016 Nr. Spørgsmål Svar 1 Som oplyst under pakke 1096 (selv om der står 311) oplysninger om personaleforhold står der, at man skal overtage 10 chauffører 4

Læs mere

Udbuddet gennemføres som et samlet udbud af kommunens økonomi- samt løn- og personalesystemer.

Udbuddet gennemføres som et samlet udbud af kommunens økonomi- samt løn- og personalesystemer. NOTAT Projekt Til Fra Udbud af økonomi- samt løn- og personalesystem Offentliggørelse på hjemmesiden Furesø Kommune 1. Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål Svar Dato 1. Med henvisning til igangværende udbud

Læs mere

8. rettelsesblad vedrørende 33. udbud. Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblade er markeret med gråt

8. rettelsesblad vedrørende 33. udbud. Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblade er markeret med gråt 30. juli 2012 8. rettelsesblad vedrørende 33. udbud Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblade er markeret med gråt Spørgsmål / Fejl 1 Fejl: I bilag D.2 anføres det, at tilbudsprisen i tildelingsmodellen

Læs mere

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune FynBus 24 oktober 2011 Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune Baggrund I 2008 blev buskørsel i Svendborg Kommune udbudt for perioden køreplanskiftet 2008 30. juni 2012. Der forventes

Læs mere

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang?

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang? MEMO TITEL Spørgsmål og svar til udbudsmateriale vedr. kommunal kørsel i Faxe Kommune DATO 24. juni 2013 TIL KOPI FRA PROJEKTNR Tilbudsgivere Faxe Kommune COWI A039863 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800

Læs mere

3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune

3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune 13. januar 2012 3. rettelsesblad vedr. 28. udbud Bybusser og lokale ruter i Viborg Kommune De med gråt markerede spørgsmål/svar var med i 1. og 2. rettelsesblad. 1. 2. 3. 4. 5. Spørgsmål / Fejl Der er

Læs mere

Bilag 9. Busoverdragelse. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 9 side 1

Bilag 9. Busoverdragelse. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 9 side 1 HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 9 side 1 Bilag 9 Busoverdragelse 9.1 Beregning af overtagelsespriser for busser ved kontraktudløb... 2 9.2 Procedure og tidsplan for busoverdragelse... 2 9.3

Læs mere

5. rettelsesblad vedrørende 33. udbud. Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblade er markeret med gråt

5. rettelsesblad vedrørende 33. udbud. Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblade er markeret med gråt 11. juli 2012 5. rettelsesblad vedrørende 33. udbud Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblade er markeret med gråt Spørgsmål / Fejl 1 Fejl: I bilag D.2 anføres det, at tilbudsprisen i tildelingsmodellen

Læs mere

4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet

4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet 18. februar 2011 4. rettelsesblad vedr. 21. udbud af regionale og lokale ruter i Viborgområdet De med skygge markerede spørgsmål/svar var med i 1., 2. eller 3. rettelsesblad. Spørgsmål / Fejl 1. Forkert

Læs mere

3. rettelsesblad vedrørende 33. udbud. Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblad er markeret med gråt

3. rettelsesblad vedrørende 33. udbud. Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblad er markeret med gråt 29. juni 2012 3. rettelsesblad vedrørende 33. udbud Spørgsmål og svar mv. fra tidligere rettelsesblad er markeret med gråt Spørgsmål / Fejl 1 Fejl: I bilag D.2 anføres det, at tilbudsprisen i tildelingsmodellen

Læs mere

ORIENTERINGSMØDE OM MIDTTRAFIKS 34. UDBUD

ORIENTERINGSMØDE OM MIDTTRAFIKS 34. UDBUD 05-12-2012 Orienteringsmøde om 34. udbud 1 ORIENTERINGSMØDE OM MIDTTRAFIKS 34. UDBUD Onsdag d. 5. december 2012 05-12-2012 Orienteringsmøde om 34. udbud 2 ORIENTERINGSMØDE OM MIDTTRAFIKS 34. UDBUD Dagsorden:

Læs mere

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne

HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne HOVEDAFTALE mellem Post Danmark A/S og AC-organisationerne Denne hovedaftale er indgået mellem Post Danmark A/S og de AC-organisationer, der ved underskrift har tilsluttet sig hovedaftalen. Ved parterne

Læs mere

Side 10 pkt. 6. De angivne brugerlicenspriser kr. 795,- eller k. 2000,- er en engangslicenspris.

Side 10 pkt. 6. De angivne brugerlicenspriser kr. 795,- eller k. 2000,- er en engangslicenspris. Spørgsmål og Svar B3 Spørgsmål 21 Der er anført, at priserne skal være inkl. moms. Iflg. lovgivningen er buskørsel undtaget for moms. Vil det sige at der med kravet menes at der skal tages højde for evt.ændring

Læs mere

7. udbud af buskørsel Sommer 2013

7. udbud af buskørsel Sommer 2013 7. udbud af buskørsel Sommer 2013 Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen Oktober 2012 INDLEDNING Sydtrafik er et fælleskommunalt selskab, der blev dannet 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen,

Læs mere

10. Udbud. Spørgsmål og svar pr. 11. november Nr. Spørgsmål Svar

10. Udbud. Spørgsmål og svar pr. 11. november Nr. Spørgsmål Svar 10. Udbud Spørgsmål og svar pr. 11. november 2016 Nr. Spørgsmål Svar 1 Som oplyst under pakke 1096 (selv om der står 311) oplysninger om personaleforhold står der, at man skal overtage 10 chauffører 4

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie

Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie Spørgsmål: Spørgsmål 1: Delaftale 1: - Er det korrekt forstået, at der på denne delaftale vil blive valgt 5 leverandører

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN. Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN. Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1

Læs mere

7. udbud af buskørsel Sommer 2013

7. udbud af buskørsel Sommer 2013 7. udbud af buskørsel Sommer 2013 Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen Oktober 2012 INDLEDNING Sydtrafik er et fælleskommunalt selskab, der blev dannet 1. januar 2007 i forbindelse med kommunalreformen,

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL Betingelsesnummer 1800-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1 Forudsætninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. 2 Udbudsform og bydere.

Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. 2 Udbudsform og bydere. Frederikssund Kommune Oplæg om udbud af supplerende skolekørsel Notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 97 22 Telefax 97 22 2 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 2 6 7 8 9 0 Indledning Udbudsform

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Notat. Holbæk Forsyning - Transport fra genbrugspladser Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere. : Tilbudsgiverne. : Holbæk Forsyning 1 INDLEDNING

Notat. Holbæk Forsyning - Transport fra genbrugspladser Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere. : Tilbudsgiverne. : Holbæk Forsyning 1 INDLEDNING Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4396 4414 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Holbæk Forsyning - Transport fra genbrugspladser Svar på spørgsmål fra tilbudsgivere 20. januar

Læs mere

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening

94.41 O.11 27/2012 Side 1. Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 1 Hovedaftale mellem KL og Dansk Formands Forening Side 2 Indholdsfortegnelse... Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Parternes formål... 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed...

Læs mere

Spørgsmål og Svar. 17. januar 2012. Præcisering af udbudsbetingelserne. 11. januar 2012. Præcisering og ændring af udbudsbetingelserne

Spørgsmål og Svar. 17. januar 2012. Præcisering af udbudsbetingelserne. 11. januar 2012. Præcisering og ændring af udbudsbetingelserne Spørgsmål og Svar Nedenfor følger Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er hermed en del af udbudsvilkårene. 17. januar 2012

Læs mere

A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL

A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL A-KONTRAKT OM BUSKØRSEL... (i det følgende kaldet vognmanden) og Sydtrafik indgår følgende aftale om buskørsel: 1. GENERELT 1. Kørslen udføres på de vilkår, der fremgår af nærværende kontrakt med bilag.

Læs mere

3. udbud Århus Kommune

3. udbud Århus Kommune 3. udbud Århus Kommune 2. Rettelsesblad. De 4 første spørgsmål svar var med i 1. rettelsesblad. Spørgsmål 1 Dørarrangement I bilag 5 til kontrakten - punkt 1 på side 65 er der anført krav til dørarrangementer

Læs mere

Pakke 583, X Bus - Haderslev

Pakke 583, X Bus - Haderslev Pakke 583, X Bus - Haderslev Generelle oplysninger: Kontraktform: A Kontraktstart: 26. juni 20 Kontraktløbetid: 6 år Antal vognløb / busser: 1 Primære linjer: 900X Antal køreplantimer/år: 4.050 Pakkecentrum:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99-204.435 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. maj 2000

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99-204.435 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. maj 2000 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 99-204.435 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Niels Henriksen) 29. maj 2000 K E N D E L S E Arriva Danmark A/S (advokat Esben Kjær, København) mod Hovedstadsområdets Trafikselskab

Læs mere

Der spørges endvidere til, om kravet om fremsendelse af GPS-positioner minimum hvert minut også vil gælde for taxiselskaber.

Der spørges endvidere til, om kravet om fremsendelse af GPS-positioner minimum hvert minut også vil gælde for taxiselskaber. Spørgsmål og Svar B8 7. maj 2009 Spørgsmål 23 vedr. bilag 2 - Hvorledes har Movia tænkt sig, at kommunikationen mellem operatør (taxibestillingscentral) og Movia i forbindelse med modtagelse af vognløb

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Udbud af Lægevagtskørsel 2010/S

Spørgsmål & Svar. Udbud af Lægevagtskørsel 2010/S Spørgsmål & Svar opdateret d. 20.09.10 1 Spørgsmål & Svar Udbud af Lægevagtskørsel 2010/S 159-24607 Udbyder har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret,

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

3. rettelsesblad vedr. 32. udbud Ruter i Skanderborg og Odder Kommune 2011

3. rettelsesblad vedr. 32. udbud Ruter i Skanderborg og Odder Kommune 2011 3. rettelsesblad vedr. 32. udbud Ruter i Skanderborg og Odder Kommune 2011 13. december 2011 De med gråt markerede spørgsmål/svar var med i 1. og 2. rettelsesblad. Spørgsmål / Fejl 1. Bilag D for B-kontrakter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 61.866

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 61.866 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 61.866 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Iver Pedersen) 3. juli 1998 K E N D E L S E Nybus A/S, Skørringe Turistbusser A/S, Funchs Turisttrafik ved Erik Funch, Kruse Rute og Turistbiler

Læs mere

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret)

Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Mellem Center for Teknik og Miljø Bestillings-/Udbudskontoret (herefter udbudskontoret) Og Center for Ejendomme Befordringsenheden (herefter leverandøren) Er der pr. 1. januar 2013 indgået følgende aftale

Læs mere

Spørgsmål 2 Ad spørgsmål 1.: - Vil man herved opfylde mindstekravet i kontraktbilag 1 punkt 1.2 hvis spørgsmål 1 er positivt? Svar: Ja, jf.

Spørgsmål 2 Ad spørgsmål 1.: - Vil man herved opfylde mindstekravet i kontraktbilag 1 punkt 1.2 hvis spørgsmål 1 er positivt? Svar: Ja, jf. Ad Kontraktbilag 1 punkt 1.2.: Der stilles minimumskrav om at Leverandøren skal som minimum havde taxitilladelse i henhold til taxilovgivningen (Erhvervsmæssig personbefordring af højest 9 personer inkl.

Læs mere

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007.

Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. Referat fra Orienteringsmøde vedr. udbud i Ringkøbing-Skjern Kommune på Hotel Ringkøbing 17. april 2007. 3 vognmænd kom til mødet. Fra Midttrafik deltog: Morten Christensen Per Elbæk Mette Storgaard Karin

Læs mere

Spørgsmål og Svar A3 udbud af almindelig rutekørsel

Spørgsmål og Svar A3 udbud af almindelig rutekørsel Spørgsmål og Svar A3 udbud af almindelig rutekørsel 4. december 2008 På enhed 7 (Hurtigbussen 555/666) er der ikke virksomhedsoverdragelse af personale - ej heller chauffører. Se passagertal for Hurtigbussen

Læs mere

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Kontraktbilag 6 Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Information fra ordregiver om rettelser i Region Midtjylland er blevet opmærksom på, udbudsmaterialet: at et afsnit omkring Betingelser

Læs mere

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 1. Hvad vil Midttrafik gøre såfremt én bestemt Hvis en byder vælger at byde på flere pakker vogn giver det økonomisk mest

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Primære ruter: 16, 26, 36, 601, 602, 604, 37, 363, 364, 366, 367. Tønder Busstation & Toftlund Busstation

Primære ruter: 16, 26, 36, 601, 602, 604, 37, 363, 364, 366, 367. Tønder Busstation & Toftlund Busstation Pakke 542, Tønder Generelle oplysninger: Kontraktform: A Kontraktstart: 2. juni 2011 1 Kontraktløbetid: 4 år Antal vognløb / busser: 15 Primære ruter: 1, 2, 3, 01, 02, 04, 37, 33, 34, 3, 37 Antal køreplantimer/år:

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Spørgsmål & Svar 1 Spørgsmål & Svar Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende

Læs mere

7. Udbud. Spørgsmål og svar offentliggjort 30.11.2012

7. Udbud. Spørgsmål og svar offentliggjort 30.11.2012 7. Udbud Spørgsmål og svar offentliggjort 30.11.2012 Spørgsmålene 48 74 er stillet i forbindelse med spørgerunden på Fredericia Rådhus og besøget på garageanlægget begge d. 19. november 2012. Nr. Spørgsmål

Læs mere

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for:

H O V E D A F T A L E. mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: Side 1 H O V E D A F T A L E mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Danske Lægestuderende. Denne hovedaftale er afsluttet med bindende virkning for: 1. a. Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Læs mere

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for

StK-afskrift. HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Denne hovedaftale har bindende virkning for STATSANSATTES KARTEL 4666.26 Sekretariatet 20. juni 1991 StK-afskrift HOVEDAFTALE MELLEM FINANSMINISTERIET OG STATSANSATTES KARTEL, Overenskomstsektionen. Hovedaftalens område Denne hovedaftale har bindende

Læs mere

Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud tages til efterretning.

Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 29. oktober 2015 Emil Susgaard Mouritzen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at orientering om status for udbud

Læs mere

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar.

Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjorte spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til udbud på levering af rottebekæmpelse Nummer Spørgsmål Svar Opdateret den 13.10.2016 1 2 Udbudsmaterialet punkt

Læs mere

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således:

Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: Dato: 9. november 1999 J.nr.: 2.02.006.pa.001/99 Cirkulære nr.: 28/99 Dags dato har man herfra tilskrevet Kommunens forvaltninger således: 1. Indledning Københavns Kommune og Kommunale Tjenestemænd og

Læs mere

Udbud af jagt Fase 2

Udbud af jagt Fase 2 Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste Udbud af jagt Fase 2 Udbudsbetingelser Postadresse Arsenalvej 55 9800 Hjørring CVR: 16 28 71 80 EAN: 5798000201286 Telefon 72 31 30 00 Telefax 33 32 10 29

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for:

HOVEDAFTALE. mellem. Denne hovedaftale er indgået med bindende virkning for: Side 1 HOVEDAFTALE mellem Amtsrådsforeningen og bundet af Offentligt Ansatte, Specialarbejderforbundet i Danmark og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark vedrørende overenskomstansatte medarbejdere Denne

Læs mere

Primære ruter: 16, 26, 36, 601, 602, 604, 37, 363, 364, 366, 367. Tønder Busstation & Toftlund Busstation

Primære ruter: 16, 26, 36, 601, 602, 604, 37, 363, 364, 366, 367. Tønder Busstation & Toftlund Busstation Pakke 542, Tønder Generelle oplysninger: Kontraktform: A Kontraktstart: 2. juni 20 Kontraktløbetid: 4 år Antal vognløb / busser: 5 Primære ruter:, 2, 3, 0, 02, 04, 37, 33, 34, 3, 37 Antal køreplantimer/år:

Læs mere

Pakke 232, Sønderborg X bus

Pakke 232, Sønderborg X bus Pakke 232, Sønderborg X bus Generelle oplysninger: Kontraktform: A Kontraktstart: 28. juni 2009 Kontraktløbetid: 8 år Antal vognløb / busser: 6 Primære ruter: 900X, 95X Antal køreplantimer/år: 3.824 Pakkecentrum:

Læs mere

Den 15. maj 2012 Spørgsmål og svar

Den 15. maj 2012 Spørgsmål og svar Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Trafikselskabet Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet, samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er en del af udbudsvilkårene.

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Notat. A. Antal samlede kilometer? Februar: Esbjerg ca. 806 km Ribe ca. 427 km Bramming ca. 204 km Ældrecentre ca. 426 km SVS ca.

Notat. A. Antal samlede kilometer? Februar: Esbjerg ca. 806 km Ribe ca. 427 km Bramming ca. 204 km Ældrecentre ca. 426 km SVS ca. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. august 2014 Sagsbehandler René Larsen Telefon direkte 76 16 14 45 E-mail relar@esbjergkommune.dk Notat Spørgsmål/svar individuel kørsel Spørgsmål 1 Deludbud 1 genoptræning.

Læs mere

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00.

Pga. forkert angivelse af dag for tilbudsfristen i udbudsbetingelserne, ændres tilbudsfristen til onsdag, den 27. juni 2012 kl. 12:00. Spørgsmål og Svar Vejledning Nedenfor følger Movias løbende besvarelse af spørgsmål til udbuddet samt eventuelle ændringer. Alle svar på spørgsmål samt ændringer er hermed en del af udbudsvilkårene. Den

Læs mere

Side 1 HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

Side 1 HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNNES LANDSFORBUND HOVEDAFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL

Læs mere

10. Udbud. Spørgsmål og svar pr. 1. december Nr. Spørgsmål Svar

10. Udbud. Spørgsmål og svar pr. 1. december Nr. Spørgsmål Svar 10. Udbud Spørgsmål og svar pr. 1. december 2016 Nr. Spørgsmål Svar 1 Som oplyst under pakke 1096 (selv om der står 311) oplysninger om personaleforhold står der, at man skal overtage 10 chauffører 4 mekanikere

Læs mere

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem

Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Indgået mellem Kontraktudkast Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Ringsted Kommune Bibliotek og borgerservice Tvær Allé 1-3 4100 Ringsted CVR

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S

Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S Spørgsmål og svar til udbud på psykologisk rådgivning og krisehjælp, TED-nr. 2017/S 125-255498 Dato for offentliggørelse: 10.07.2017 Nummer Spørgsmål Svar 1 I materialet står der, at man godt må tilbyde

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. juli 2012 12/05799-2 Anne Mette Sommer ANSO@vd.dk +45 7244 2239 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud ANL-UDB.R002 Rammeaftale om rådgivning

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT For ejendommen: Matr.nr. [INDSÆT] Bygning [INDSÆT] Udlejer: [INDSÆT] Lejer: [INDSÆT] 1. Det lejede 1.1 Lejemålet omfatter til lejers særskilte brug kontorlokaler, hvis bruttoareal

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

10. udbud af buskørsel

10. udbud af buskørsel 10. udbud af buskørsel Udbudsbetingelser Udbud af kontrakter om kørsel i Aabenraa Kommune, Tønder Kommune, Vejen Kommune samt Regionalkørsel Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen Oktober 2016 Udbudsbetingelser

Læs mere

Bilag 7. Kvalitetsstyring - Entreprenørmodellen. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 7 side 1

Bilag 7. Kvalitetsstyring - Entreprenørmodellen. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 7 side 1 HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 7 side 1 Bilag 7 Kvalitetsstyring - Entreprenørmodellen 7.1 Hovedprincipper og anvendelse... 2 7.1.1 Kvalitetsstyringssystemets hovedprincipper... 2 7.1.2 Grundlaget

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser.

Kontraktudkast. Rammeaftale. Vedrørende. Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser. Kontraktudkast Indkøbssamarbejdet Sorø/Ringsted Rammeaftale Vedrørende Prisaftale på udvidet helbredsstillæg til briller og de tilhørende ydelser Indgået mellem Sorø Kommune Bibliotek og borgerservice

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet

Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet 26. maj 2014/csc og jas Besvarelse af spørgsmål til udbudsmaterialet DDB skal hermed offentliggøre skriftlige spørgsmål og svar vedrørende udbudssagen om national webstatistik. 1. Vedrørende dimensioneringen

Læs mere

Godtgørelse på 3.129,15 kr. i anledning forsinkelser med DSBØresund. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Godtgørelse på 3.129,15 kr. i anledning forsinkelser med DSBØresund. Ingrid Dissing (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0044 Klageren: XX Indklagede: DSBØresund CVRnummer: 2930824 Klagen vedrører: Godtgørelse på 3.129,15 kr. i anledning forsinkelser med

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal.

Køreplantimer og passagerantal. Tabel 1 viser den kollektive bustrafik i køreplantimer og passagerantal. Notat: Region Syddanmark FynBus - perioden 2007 til 2015 - udvikling i køreplantimer, passagerantal og økonomi - regionens ramme og konsekvens for fremtiden herunder likviditet Efter Regionens første 2

Læs mere

1. udbud af buskørsel Sommer 2008

1. udbud af buskørsel Sommer 2008 1. udbud af buskørsel Sommer 2008 Sydtrafik Banegårdspladsen 5 DK-6600 Vejen September 2007 Udbudsbetingelser, side 1 INDLEDNING Sydtrafik er et fælleskommunalt selskab, der blev dannet 1. januar 2007

Læs mere

Bilag 2. Vurdering af tilbud. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 2 side 1

Bilag 2. Vurdering af tilbud. HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 2 side 1 HUR 17. udbud af almindelig rutekørsel Bilag 2 side 1 Bilag 2 Vurdering af tilbud 2.1 Delkriterier... 2 2.1.1 Pris... 2 2.1.2 Kvalitet af drift... 2 2.1.3. Kvalitet af busmateriel... 5 HUR 17. udbud af

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer VEJBIL-01 Tillæg til BIL-01

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL. Betingelsesnummer VEJBIL-01 Tillæg til BIL-01 Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR PERSONBIL Betingelsesnummer VEJBIL-01 Tillæg til BIL-01 Vejhjælp kan kun tegnes i tilknytning til Bilforsikringen. Det er et krav, at bilen er en personbil

Læs mere

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1

Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) /2011 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Lærernes Centralorganisation (LC) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Hvem er omfattet 3 5 1. Hvem er omfattet 3 Kapitel 2. Parternes formål 3 2. Samarbejde og organisationsfrihed

Læs mere

Den fremtidige færgebetjening af Bornholm

Den fremtidige færgebetjening af Bornholm Dato J. nr. 11. decemer 2014 2014-3228 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9

Randers Kommune, Kultur og Borgerservice 22. august 2008 Udbud af grønne plejeopgaver Idrætsanlæg Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Side 1 af 9 Betingelser Indholdsfortegnelse Grundlaget for tjenesteyderens tilbud og arbejdets udførelse... 2 Almindelige bestemmelser... 2 Randers Kommunes udbud... 2 Tjenesteyderens tilbud...

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009

Økonomirapport tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til det økonomiske resultat for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni JWI 05 Økonomirapport.2 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.2 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015.

Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Spørgsmål og svar af 1. april 2015 samt af 6. maj 2015. Lyngby-Taarbæk Kommune har den 27. marts 2015 modtaget nedenstående spørgsmål til udbudsvilkårene: Spørgsmål Til brug for nærmere afklaring af udbudsmaterialet

Læs mere

Spørgsmål/svar EU-udbud på kørsel med kølemad

Spørgsmål/svar EU-udbud på kørsel med kølemad Spørgsmål/svar EU-udbud på kørsel med kølemad Opdateret 30. juli 2014 Spørgsmål nr. Spørgsmål Svar 1 Hvornår skal maden senest være afleveret til modtagekøkkenerne i område 1? Da maden skal hentes på Hybyhus

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere