Virksomheden Kia. Vi håber, at De vil blive glad for Deres nye bil og for vores kundeservice!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomheden Kia. Vi håber, at De vil blive glad for Deres nye bil og for vores kundeservice!"

Transkript

1 TA eng foreword:am eng foreword.qxd :48 Side 1 Virksomheden Kia Tak, fordi De nu er blevet ejer af en ny bil fra Kia! Kia er en global virksomhed, som fremstiller biler af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser, og vi ønsker også, at vores kundeservice skal overstige Deres forventninger. Hos vores Kia-forhandlere vil du opleve imødekommenhed, gæstfrihed og professionalisme fra mennesker, som arbejder ud fra vores løfte om Family-Like Care til vores kunder. Oplysningerne i denne instruktionsbog er gældende på udgivelsestidspunktet. Kia forbeholder sig ret til at foretage ændringer til enhver tid for at følge vores politik om løbende forbedringer. Instruktionsbogen omfatter alle modelversioner og indeholder beskrivelser af både standard- og ekstraudstyr. Der kan således forekomme beskrivelser i instruktionsbogen, som ikke gælder for Deres modelversion. Vi håber, at De vil blive glad for Deres nye bil og for vores kundeservice!

2 TA eng foreword:am eng foreword.qxd :48 Side 2 F o r o r d Tak, fordi De har valgt en Kia-bil. Husk på, at Deres autoriserede Kia-forhandler er den, der kender bilen bedst, når De har brug for service. Forhandleren har specialiserede mekanikere, det anbefalede specialværktøj og originale Kia-reservedele og vil arbejde på at sikre, at De er fuldt tilfreds med bilen. Da efterfølgende ejere også vil få brug for disse vigtige oplysninger, beder vi Dem om at lade denne instruktionsbog blive i bilen, hvis den skulle blive solgt videre. Instruktionsbogen indeholder alle oplysninger om brug og vedligeholdelse af Deres nye bil samt om sikkerhed. Den suppleres af et hæfte om garanti og vedligeholdelse, der indeholder vigtige oplysninger om alle garantier vedrørende bilen. Vi anbefaler, at De læser disse vejledninger omhyggeligt og følger de givne anvisninger for at sikre, at Deres nye bil bliver et behageligt og sikkert bekendtskab. Kia tilbyder mange forskellige valgmuligheder, komponenter og funktioner i de forskellige modeller. Noget af det beskrevne udstyr og de forskellige illustrationer i denne instruktionsbog kan derfor afvige fra udstyret i Deres bil. Oplysningerne og specifikationerne i denne vejledning var nøjagtige på trykningstidspunktet. Kia forbeholder sig ret til at udelade og ændre specifikationer eller design på et hvilket som helst tidspunkt uden varsel og uden at pådrage sig nogen forpligtigelse. Henvend Dem altid til Deres autoriserede Kia-forhandler, hvis De har spørgsmål. Vi vil fortsat bestræbe os på at sikre, at De bevarer køreglæden og tilfredsheden med Deres Kia-bil Kia Motors Corp. Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af denne bog må ikke gengives, hverken helt eller delvist, på nogen måde ved hjælp af elektroniske eller mekaniske hjælpemidler, f.eks. fotokopiering eller optagelse, oversættes eller gemmes i et informationsopbevarings- og hentningssystem uden skriftlig tilladelse fra Kia Motors Corporation. Trykt i Danmark i

3 TA eng foreword:am eng foreword.qxd :48 Side 3 Indholdsfortegnelse Introduktion Bilen ved første øjekast Bilens sikkerhedsfunktioner Bilens funktioner Kørsel i bilen I nødstilfælde Vedligeholdelse Specifikationer og forbrugeroplysninger Indeks I ii

4 TA eng foreword:am eng foreword.qxd :48 Side 4 Forord

5 TA eng 1:YF eng 1.qxd :48 Side 1 1 Sådan bruges denne instruktionsbog / 1-2 Brændstofkrav / 1-2 Råd om tilkørsel / 1-4 Kontrollamper på instrumentpanelet / 1-5

6 TA eng 1:YF eng 1.qxd :48 Side 2 Introduktion SÅDAN BRUGES DENNE INSTRUKTIONSBOG Vi ønsker at hjælpe Dem med at få størst mulig fornøjelse af bilen. Instruktionsbogen kan hjælpe Dem på mange måder. Vi anbefaler, at De læser hele instruktionsbogen. De bør som minimum læse de afsnit i bogen, der er markeret med ADVARSEL eller FORSIGTIG, for at mindske risikoen for skader eller dødsfald. Teksten i instruktionsbogen suppleres af illustrationer, der hjælper med at forklare bilens funktioner. Bogen indeholder oplysninger om bilens funktioner, vigtige sikkerhedsoplysninger og gode råd om kørsel under forskellige vejforhold. Bogens overordnede inddeling i kapitler fremgår af indholdsfortegnelsen. Brug indekset, hvis De leder efter et bestemt emne, da det indeholder en alfabetisk liste over alle oplysningerne i bogen. Kapitler: Bogen er inddelt i otte kapitler og et indeks. Hvert kapitel begynder med en kort oversigt over indholdet, så De hurtigt kan se, om det pågældende kapitel indeholder de oplysninger, De har brug for. Instruktionsbogen indeholder forskellige ADVARSLER, FORSIGTIG-noter og BEMÆRK-noter. Advarslerne og noterne er medtaget for at øge Deres personlige sikkerhed. De bør grundigt læse og rette Dem efter ALLE de procedurer og anbefalinger, der findes i disse ADVARSLER, FORSIGTIG-noter og BEMÆRK-noter. ADVARSEL En ADVARSEL orienterer om en situation, der kan resultere i kvæstelser, alvorlig personskade eller død, hvis advarslen ignoreres. FORSIGTIG En FORSIGTIG-note orienterer om en situation, der kan resultere i skade på bilen, hvis noten ignoreres. z=bemærk En BEMÆRK-note indeholder interessante eller nyttige oplysninger. BRÆNDSTOFKRAV Benzinmotor Blyfri Til Europa For at sikre at bilen kører optimalt, anbefaler vi, at De bruger blyfri benzin med et oktantal på 95 eller højere, som lever op til standarden EN228. De kan bruge blyfri benzin med et oktantal på 91-94, men det vil nedsætte bilens ydeevne. Undtagen Europa Brug kun blyfri benzin med et oktantal på 91 eller højere. Bilen er konstrueret, så der opnås maksimal ydeevne med BLYFRI BENZIN. Blyfri benzin giver ligeledes mindre udstødningsforurening og mindre tilsmudsning af tændrørene. 1 2

7 TA eng 1:YF eng 1.qxd :48 Side 3 Introduktion FORSIGTIG BRUG ALDRIG BLYHOLDIG BEN- ZIN. Blyholdig benzin kan ødelægge katalysatoren helt, beskadige motorkontrolsystemets iltsensor og påvirke emissionskontrollen. Brug aldrig andre additiver til rengøring af brændstofsystemet end dem, som Kia anbefaler. (Kontakt en autoriseret Kia-forhandler for at få yderligere oplysninger). ADVARSEL Forsøg aldrig at påfylde mere brændstof, når påfyldningspi sto - len har lukket automatisk. Kontrollér altid, at brændstofdækslet er monteret korrekt, for at forhindre, at der løber brændstof ud på jorden i tilfælde af en ulykke. Blyholdig benzin (hvis udstyret hermed) I nogle lande er bilen designet til at bruge blyholdig benzin. En autoriseret Kia-forhandler kan fortælle Dem, om bilen skal bruge blyholdig benzin eller ej. Oktantallet for blyholdig benzin er det samme som for blyfri benzin. Benzin, der indeholder alkohol og/eller metanol Gasohol, der er en blanding af benzin og ethanol (også kendt som ethylalkohol), og benzin eller gasohol, der indeholder metanol (også kendt som træsprit), kan nogle steder købes sammen med eller i stedet for blyholdig eller blyfri benzin. Brug ikke gasohol, der indeholder mere end 10 % ethanol, og brug ikke benzin eller gasohol, der indeholder metanol. Disse brændstoffer kan give motorproblemer og beskadige brændstofsystemet. Undlad at bruge gasohol, hvis der opstår motorproblemer. Skader på bilen eller motorproblemer, der skyldes brug af følgende brændstoffer, dækkes muligvis ikke af producentens garanti: 1. Gasohol, der indeholder mere end 10 % ethanol. 2. Benzin eller gasohol, der indeholder me - tanol. 3. Blyholdig benzin eller blyholdig gasohol. FORSIGTIG Brug aldrig gasohol, der indeholder metanol. Undlad at bruge gasoholprodukter, der giver motorproblemer. 1 3

8 TA eng 1:YF eng 1.qxd :48 Side 4 Introduktion Brug af MTBE KIA anbefaler, at De undlader at bruge brændstof, der indeholder over 15 % MTBE (methyl-tertiær-butylether) med et iltindhold på 2,7 %, i bilen. Brændstof, der indeholder mere end 15 % MTBE (iltindhold 2,7 %) kan nedsætte motorens ydeevne og medføre damplås eller startvanskeligheder. FORSIGTIG Den begrænsede garanti på bilen dækker muligvis ikke skader på brændstofsystemet og problemer med motoreffekten, der skyldes brug af brændstof, som indeholder metanol eller mere end 15 % MTBE (methyl-tertiær-butylether) med et iltindhold på 2,7 %. Brug ikke metanol Brug ikke brændstof, der indeholder metanol (træsprit), i bilen, da denne type brændstof kan nedsætte motorens ydeevne og beskadige brændstofsystemets komponenter. Additiver Kia anbefaler, at De bruger benzin af høj kvalitet, som lever op til de europæiske brændstofstandarder (EN228) eller tilsvarende. Kunder, som ikke regelmæssigt bruger benzin og additiver af høj kvalitet, og hvor motoren ikke kører jævnt, bør tilføre en flaske additiv for hver km. De kan købe additiver og få information om brugen af dem hos Deres autoriserede Kiaforhandler. De må ikke blandes med andre additiver. Kørsel i udlandet Hvis De skal køre i udlandet med bilen, skal De sørge for at overholde alle bestemmelser vedrørende indregistrering og forsikring. kontrollere, at De kan købe egnet brændstof til bilen. RÅD OM TILKØRSEL Der kræves ingen særlig tilkørselsperiode. Ved at følge nogle få, enkle forholdsregler de første km kan bilens ydeevne, økonomi og levetid dog øges. Undgå fuld gas. Hold motorhastigheden (omdrej nings - tallet) mellem og o/min under kørslen. Kør ikke med den samme hastighed i lang tid, uanset om det er hurtigt eller langsomt. For at tilkøre motoren korrekt skal hastigheden varieres. For at tilkøre bremserne korrekt bør De undgå hårde opbremsninger, undtagen i nødstilfælde. Lad ikke motoren gå i tomgang i mere end 3 minutter ad gangen. Kør ikke med anhænger de første km. 1 4

9 TA eng 1:YF eng 1.qxd :48 Side 5 Introduktion KONTROLLAMPER PÅ INSTRUMENTPANELET Advarselslampe for airbag* Advarselslampe for parkeringsbremse og bremsevæske Advarselslampe for fejlfunktion Advarselslampe for ABS* Advarselslampe for lade - system Kontrollampe for ESP* Advarselslampe for sikkerhedssele Advarselslampe for åben bagklap Kontrollampe for ESP OFF* Kontrollampe for blinklys Advarselslampe for åben dør 120 km/h Advarselslampe for høj hastighed* Kontrollampe for fjernlys Startspærreindikator Advarselslampe for elektronisk servostyring (EPS)* Kontrollampe for nærlys KNA P Advarselslampe for nøgle* Advarselslampe for kølervæsketemperatur Kontrollampe for baglygter Advarselslampe for lav batteri - stand i smart key* ECO ECO-indikator* Kontrollampe for tågeforlygter* Kontrollampe for gearposition* Kontrollampen AUTO STOP til ISG-systemet* Kontrollampe for tågebaglygter* Kontrollampe for gearskifte, manuelt gear* Kontrollampe for brændstoftype* Advarselslampe for lavt olietryk Advarselslampe for lavt brændstofniveau * Hvis udstyret hermed Ü De kan få en mere detaljeret forklaring under Instrumentgruppe i kapitel

10 TA eng 1:YF eng 1.qxd :48 Side 6 Introduktion 1 6

11 TA eng 2:YF eng 2.qxd :48 Side 1 Bilen ved første øjekast 2 Oversigt over interiøret / 2-2 Oversigt over instrumentpanelet / 2-3 Motorrum / 2-4

12 TA eng 2:YF eng 2.qxd :49 Side 2 Bilen ved første øjekast OVERSIGT OVER INTERIØRET 1. Dørlåseknap Centrallåskontakt* Elrudekontakter * Elrudelåsekontakt* Styrekontakt til sidespejl * Styrekontakt til indfoldning af sidespejl* Udløserhåndtag til motorhjelm Udløserhåndtag til tankklap Rat Ratindstillingsgreb * Højderegulering af forlygter* Knap til deaktivering af ISG-system* Omskifter til benzindrift ESP OFF-knap* Knap til opvarmet rat* Sikringspanel Bremsepedal Speeder * Hvis udstyret hermed OTA010001L 2 2

13 TA eng 2:YF eng 2.qxd :49 Side 3 Bilen ved første øjekast OVERSIGT OVER INSTRUMENTPANELET 1. Instrumentgruppe Horn Airbag til fører* Kontaktarm til lys og blinklys Kontaktarm til visker/vasker Tændingslås* eller knappen ENGINE START/STOP*...5-4, Kontakt til havariblink , Lydanlæg* Varme- og ventilationsanlæg * 4-77, Gearstang* , Rattets knapper til lydanlægget* Airbag til passager* Handskerum Parkeringsbremse Strømudtag* Cigarettænder* Sædeopvarmning* Knæairbag til fører* * Hvis udstyret hermed OTA

14 TA eng 2:YF eng 2.qxd :49 Side 4 Bilen ved første øjekast MOTORRUM å 1,25 benzin å 1,0 bi-fuel 2 å 1,0 benzin 4 1. Kølervæskebeholder Kølerdæksel Bremsevæskebeholder Luftfilter Oliepind, motorolie Oliepåfyldningsdæksel Sprinklervæskebeholder Sikringspanel Pluspol på batteri Minuspol på batteri Oliepind, automatgear * * Hvis udstyret hermed Ü Bilens faktiske motorrum kan se anderledes ud end på illustrationen. OTA010004L/OTA010003L/OTA010005L

15 TA eng 3:YF eng 3.qxd :50 Side 1 Sæder / 3-2 Sikkerhedsseler / 3-15 Barnestol / 3-28 Airbags / 3-39 Bilens sikkerhedsfunktioner 3

16 TA eng 3:YF eng 3.qxd :50 Side 2 Bilens sikkerhedsfunktioner SÆDER Førersæde (1) Forlæns og baglæns (2) Ryglænets hældning (3) Sædejustering, højde* (4) Sædeopvarmning * (5) Nakkestøtte Forreste passagersæde (6) Forlæns og baglæns (7) Ryglænets hældning (8) Sædeopvarmning * (9) Nakkestøtte Bagsæde (10) Nakkestøtte* (11) Nedfældning af ryglæn* * : Hvis udstyret hermed OTA030001L 3 2

17 TA eng 3:YF eng 3.qxd :50 Side 3 Bilens sikkerhedsfunktioner ADVARSEL løse genstande Løse genstande ved førerens fødder kan påvirke betjeningen af pedalerne og muligvis føre til trafikuheld. Anbring aldrig genstande under forsæderne. ADVARSEL når sædet rettes op Når ryglænet sættes tilbage til opret position, skal De holde fast i ryglænet og kontrollere, at der ikke er andre passagerer tæt på sædet. Hvis De sætter ryglænet tilbage uden at holde fast i det og styre det, kan det springe fremad og ramme en person, hvilket kan medføre personskade. ADVARSEL førerens ansvar for passagererne Kørsel med ryglænet lagt ned kan medføre alvorlig personskade eller død i tilfælde af et trafikuheld. Hvis et sæde ligger ned ved en ulykke, kan passagerens hofte glide under hofteselen, hvilket resulterer i en kraftig påvirkning af underlivet, der ikke er beskyttet. Det kan medføre alvorlig personskade eller død. Føreren skal råde passagererne til at holde ryglænet i opret position, når bilen er i bevægelse. ADVARSEL Brug ikke en siddepude, som reducerer friktionen mellem sædet og passageren. Passagerens hofter kan glide ind under hofteselen i tilfælde af en pludselig opbremsning eller en ulykke. Det kan medføre alvorlig personskade, fordi selen ikke kan fungere efter hensigten. ADVARSEL - førersæde Forsøg aldrig at justere sædet, mens bilen er i bevægelse. Det kan medføre, at føreren mister herredømmet over bilen med død, alvorlig personskade eller materielskade til følge. Genstande i bilen må aldrig påvirke ryglænets normale position. Hvis der anbringes genstande mod ryglænet, eller ryglænets låsemekanisme ikke kan fungere korrekt, kan det medføre alvorlig personskade eller død i tilfælde af en pludselig opbremsning eller et sammenstød. Ryglænet skal altid være i opret position under kørslen, og hofteselen skal altid sidde lavt og tæt omkring hoften. Denne position giver den bedste beskyttelse i tilfælde af en ulykke. For at undgå unødvendige airbagskader med risiko for alvorlig personskade skal De altid sidde så langt som muligt fra rattet, idet De dog skal sørge for at have fuld kontrol over bilen. Vi anbefaler, at De sidder, så Deres brystkasse altid er mindst 250 mm fra rattet. 3 3

18 TA eng 3:YF eng 3.qxd :50 Side 4 Bilens sikkerhedsfunktioner ADVARSEL - bagsæderyglæn Bagsæderyglænet skal fastgøres korrekt, da passagerer og genstande ellers kan blive kastet fremad i tilfælde af pludselige opbremsninger eller sammenstød, hvilket kan medføre alvorlig personskade eller død. Bagage og andet gods skal lægges på gulvet i bagagerummet. Hvis genstandene er store, tunge eller skal stables, skal de fastgøres. Bagagen må under ingen omstændigheder stables højere end ryglænene. Hvis disse advarsler ikke følges, kan det resultere i alvorlig personskade eller død i tilfælde af pludselige opbremsninger, sammenstød eller rulninger. Passagererne må aldrig sidde eller ligge i bagagerummet eller på sammenfoldede ryglæn, mens bilen er i bevægelse. Alle passagerer skal sidde korrekt i sæderne og være fastspændt korrekt under kørslen. Når sæderyglænet rettes op igen, skal De kontrollere, at det er fastgjort korrekt ved at skubbe det frem og tilbage. (Fortsættes) (Fortsat) Undgå forbrændinger fjern ikke tæppet i bagagerummet, da emissionskontrolsystemet under gulvet bliver meget varmt. ADVARSEL Efter justering af sædet skal De altid kontrollere, at sædet er fastlåst, ved at forsøge at bevæge det frem eller tilbage uden at bruge udløserhåndtaget. Hvis sædet pludselig bevæger sig under kørslen, kan De miste herredømmet over bilen, hvilket kan resultere i en ulykke. ADVARSEL Pas på, at hænder eller andet ikke fanges i sædemekanismen, når sædet flyttes. Læg aldrig en lighter på gulvet eller sædet. Når De flytter sædet, kan der komme gas ud af lighteren og forårsage brand. OTA030002L Manuel justering af førersæde Forlæns og baglæns Sådan flyttes sædet frem eller tilbage: 1. Løft op i udløserhåndtaget, og hold det oppe. 2. Kør sædet frem eller tilbage til den ønskede position. 3. Slip håndtaget, og kontrollér, at sædet er fastlåst. Juster sædet, inden De kører, og kontrollér, at sædet er fastlåst korrekt, ved at prøve at skubbe det frem og tilbage uden at bruge udløserhåndtaget. Hvis sædet bevæger sig, er det ikke fastlåst korrekt. 3 4

19 TA eng 3:YF eng 3.qxd :50 Side 5 Bilens sikkerhedsfunktioner OTA030003L Ryglænets hældning Sådan lægges ryglænet tilbage: 1. Læn Dem lidt frem, og løft op i udløserhåndtaget. 2. Læn Dem forsigtigt tilbage i sædet, og skub ryglænet til den ønskede position. 3. Slip håndtaget, og kontrollér, at ryglænet er fastlåst. (Håndtaget SKAL sættes tilbage i den oprindelige position, før ryglænet låses). OTA030004L Sædejustering, højde (førersæde) Skub grebet på ydersiden af sædet op eller ned for at ændre sædehyndens højde. Skub grebet nedad flere gange for at sænke sædehynden. Træk grebet opad flere gange for at hæve sædehynden. OPA Nakkestøtte Fører- og forsædepassagersædet er udstyret med nakkestøtte af hensyn til sikkerheden og komforten. Nakkestøtten er komfortabel for fører og forsædepassager og hjælper desuden med at beskytte hoved og hals i tilfælde af sammenstød. 3 5

20 TA eng 3:YF eng 3.qxd :51 Side 6 Bilens sikkerhedsfunktioner ADVARSEL For at yde den bedst mulige beskyttelse i tilfælde af en ulykke skal nakkestøtten justeres, så midten af nakkestøtten er i samme højde som hovedets tyngdepunkt. Som en tommelfingerregel kan De regne med, at tyngdepunktet er lige over øjnene. Indstil også nakkestøtten, så den er så tæt på hovedet som muligt. Af samme grund bør De ikke bruge puder, der holder kroppen på afstand af ryglænet. Kør ikke i bilen, hvis nakkestøtterne er fjernet, da det kan resultere i alvorlig personskade på passagererne i tilfælde af en ulykke. Hvis nakkestøtterne er justeret korrekt, kan de forebygge nakkeskader. Indstil ikke førerens nakkestøtte, mens bilen kører. OTA030005L Justering af højden Nakkestøtten hæves ved at trække den op til den ønskede position (1). Nakkestøtten sænkes ved at holde udløserknappen (2) på nakkenstøttens sokkel inde og sænke nakkestøtten til den ønskede position (3). OTA030006L Afmontering og montering Hvis De vil afmontere nakkestøtten, skal De hæve den så meget som muligt og derefter trykke på udløserknappen (1), mens De trækker nakkestøtten opad (2). For at montere nakkestøtten igen, skal De sætte nakkestøttens stænger (3) ind i hullerne på soklen, samtidigt med at De holder udløserknappen inde (1). Indstil den derefter til den passende højde. ADVARSEL Kontroller, at nakkestøtten er fastlåst i den korrekte position, efter at De har indstillet den, så den yder beskyttelse. 3 6

21 TA eng 3:YF eng 3.qxd :51 Side 7 Bilens sikkerhedsfunktioner HNF Aktiv nakkestøtte (hvis udstyret hermed) Den aktive nakkestøtte er designet til at bevæge sig fremad og opad i tilfælde af påkørsel bagfra. Det er med til at forhindre, at førerens og forsædepassagerens hoveder presses bagud, så risikoen for skader på hals og nakke reduceres. ADVARSEL Der kan forekomme en åbning mellem sædet og udløserknappen til nakkestøtten, når De sætter Dem i sædet eller trækker i det. Pas på ikke at få fingrene eller andet i klemme i åbningen. Sædeopvarmning (hvis udstyret hermed) Sædeopvarmningen opvarmer forsæderne i koldt vejr. Sæt tændingslåsen i positionen ON, og tryk på en af knapperne for at opvarme førersædet eller passagersædet. Sørg for, at knapperne er i slukket position i mildt vejr, og når der ikke er brug for funktionen. For hvert tryk på knappen ændres temperaturen i sædet som følger: OFF HIGH ( ) LOW ( ) OTA Sædevarmen slås automatisk fra, når bilens motor startes. z=bemærk Når sædeopvarmningen er tændt, slås varmesystemet i sædet automatisk til eller fra afhængigt af sædetemperaturen. FORSIGTIG Brug ikke organiske opløsningsmidler, f.eks. fortynder, benzin og sprit, ved rengøring af sæderne, da det kan skade overfladen på opvarmningssystemet eller sæderne. For at forhindre overophedning af sædeopvarmningen må De ik ke anbringe tæpper, puder el - ler sædebetræk på sædet, mens sædeopvarmningen er aktiv. Anbring ikke tunge eller skarpe genstande på sæder med sædeopvarmning, da det kan medføre skader på sædeopvarmningskomponenterne. 3 7

22 TA eng 3:YF eng 3.qxd :51 Side 8 Bilens sikkerhedsfunktioner ADVARSEL forbrænding på grund af sædeopvarmning Passagererne skal være meget forsigtige med at bruge sædeopvarmningen på grund af risikoen for overophedning og forbrændinger. Pas - sa gererne skal være i stand til at føle, hvis sædet bliver for varmt, og til at slå sædeopvarmningen fra. Føreren skal være særligt opmærksom på følgende typer passagerer: 1. Spædbørn, børn, ældre, handicappede og ambulante patienter 2. Personer med følsom hud, eller som let bliver forbrændt 3. Meget trætte personer 4. Personer under indflydelse af alkohol 5. Personer under indflydelse af medicin, der forårsager døsighed eller søvnighed (sovepiller, forkølelsesmedicin etc.) OTA Lomme i sæderyg (hvis udstyret hermed). Der er lommer i sæderyggen på førersædet og på forsædepassagerens sæde. ADVARSEL - lommer i sæderyg Put ikke tunge eller skarpe genstande i lommerne på sæderyggene. I tilfælde af en ulykke kan de gøre sig fri af lommen og forårsage personskade. OTA Opbevaringsboks under passagersæde (hvis udstyret hermed) Boksen åbnes ved at løfte op i håndtaget og trække boksen fremad. ADVARSEL brændbare materialer Opbevar ikke lightere, gasflasker eller andre brændbare eller eksplosive materialer i opbevaringsboksen. Disse genstande kan bryde i brand og/eller eksplodere, hvis temperaturen i bilen er meget høj i længere tid. 3 8

23 TA eng 3:YF eng 3.qxd :51 Side 9 Bilens sikkerhedsfunktioner ADVARSEL Genstande i opbevaringsrummet kan bevæge sig under kørslen. Sørg derfor for at pakke dem på en sådan måde, at de ikke forårsager støj eller udgør en potentiel sikkerhedsrisiko, når bilen kører. Hold altid opbevaringsrummet lukket under kørslen. Anbring ikke så mange genstande i opbevaringsrummet, at det ikke kan lukkes ordentligt. FORSIGTIG Undgå tyveri efterlad aldrig værdigenstande i opbevaringsrummet. Opbevaringsrummet kan bruges til at opbevare mindre genstande, som føreren eller passagererne skal bruge. OPA Justering af bagsæde Nakkestøtte (hvis udstyret hermed) Bagsæderne er udstyret med nakkestøtter af hensyn til sikkerheden og komforten. Nakkestøtterne er komfortable for passagererne og hjælper desuden med at beskytte hoved og hals i tilfælde af sammenstød. ADVARSEL For at yde den bedst mulige beskyttelse i tilfælde af en ulykke skal nakkestøtten justeres, så midten af nakkestøtten er i samme højde som hovedets tyngdepunkt. Som en tommelfingerregel kan De regne med, at tyngdepunktet er lige over øjnene. Indstil også nakkestøtten, så den er så tæt på hovedet som muligt. Af samme grund bør De ikke bruge puder, der holder kroppen på afstand af ryglænet. Kør ikke i bilen, uden at nakke - støtterne er monteret. Det kan medføre alvorlig personskade i tilfælde af en ulykke. Hvis nakke - støtterne er justeret korrekt, kan de forebygge alvorlige nakkeskader. 3 9

24 TA eng 3:YF eng 3.qxd :51 Side 10 Bilens sikkerhedsfunktioner Nedfældning af bagsæde (hvis udstyret hermed) Bagsæderyglænet (og hynderne) kan nedfældes for at gøre det lettere at transportere lang bagage eller øge bilens bagagekapacitet. OTA Justering af højden (hvis udstyret hermed) Nakkestøtten hæves ved at trække den op til den ønskede position (1). Nak - kestøtten sænkes ved at holde udløser - knappen (2) på nakkenstøttens sokkel inde og sænke nakkestøtten til den ønskede position (3). OTA Afmontering og montering (hvis udstyret hermed) Hvis De vil afmontere nakkestøtten, skal De hæve den så meget som muligt og derefter trykke på udløserknappen (1), mens De trækker opad (2). For at montere nakkestøtten igen, skal De sætte nakkestøttens stænger (3) ind i hullerne på soklen, samtidigt med at De holder udløserknappen inde (1). Indstil den derefter til den passende højde. ADVARSEL Kontroller, at nakkestøtten er fastlåst i den korrekte position, efter at De har indstillet den, så den yder beskyttelse. ADVARSEL Formålet med de nedfældelige bagsæderyglæn (eller hynder) er at gøre det muligt at transportere længere genstande, end bilen ellers ville have plads til. Der må ikke sidde passagerer på de nedfældede ryglæn, mens bilen er i bevægelse. Det er ikke er en sikker siddeplads, og det er ikke muligt at bruge sikkerhedsseler, hvilket kan resultere i alvorlig personskade eller død i tilfælde af en ulykke eller hård opbremsning. Genstande, der transporteres på et nedfældet sæderyglæn, må aldrig være højere end forsæderyglænene, da det kan medføre, at lasten glider fremad og forårsager materiel- eller personskade ved pludselige opbremsninger. 3 10

25 TA eng 3:YF eng 3.qxd :51 Side 11 Bilens sikkerhedsfunktioner Sådan nedfældes bagsædehynden og ryglænet: Bagsæderyglænet kan slås ned for at give ekstra bagageplads og adgang til bagagerummet. Ryglænet slås op ved at løfte det og skubbe det tilbage, indtil det klikker på plads. Når ryglænet skubbes tilbage til lodret position, skal De sætte sikkerhedsselerne på plads, så de kan bruges af bagsædepassagererne. ADVARSEL Undlad at folde bagsædet, hvis det medfører, at førersædet ikke kan indstilles i en kørestilling, som passer til føreren. En hård opbremsning eller et sammenstød kan forårsage personskade. OTA Indstil det forreste ryglæg til lodret position, og skub sædet fremad. FORSIGTIG Kontrollér, at forsæderne er rykket helt frem, før bagsædet foldes. Hvis der ikke er nok plads til, at bagsædet kan foldes, må det aldrig foldes med magt. Det kan forårsage skade på nakkestøtterne og på sædernes øvrige dele. Sørg for, at sikkerhedsselen er ude af holderen, før De trækker i den. Hvis De trækker i sikkerhedsselen, mens den er i holderen, kan delene tage skade. Brug kun holderen, når der ikke sidder nogen på bagsædet, eller når bagsædet skal slås ned. 2. Sæt seletungen ind i holderen for at undgå, at sikkerhedsselen bliver be - skadiget. 3 11

26 TA eng 3:YF eng 3.qxd :51 Side 12 Bilens sikkerhedsfunktioner å Type A å Type A å Type A å Type B OSA å Type B OSA å Type B OSA OSA OSA OSA Løft forenden af sædepuden (1). 4. Løft bagenden af sædepuden (2). 5. Flyt sædepuden med et fast greb (3). 3 12

27 TA eng 3:YF eng 3.qxd :51 Side 13 Bilens sikkerhedsfunktioner å Type A å Type A OSA Sænk nakkestøtten så meget som muligt (4). 7. Træk i udløserhåndtaget (4). OSA å Type B OSA OSA Fold ryglænet fremad og nedad (5), (6). 3 13

28 TA eng 3:YF eng 3.qxd :51 Side 14 Bilens sikkerhedsfunktioner ADVARSEL Hvis førersædet ikke kan indstilles i en kørestilling, som passer til føreren, efter at bagsædet er foldet, skal det stilles tilbage til sin normale position, da det ellers kan medføre øget personskade i forbindelse med en hård opbremsning eller et sammenstød. Sådan rettes bagsædet op: 1. Løft ryglænet, og skub det tilbage, indtil det klikker på plads. 2. Flyt sædehynden, og skub den nedad til den korrekte position. 3. Sæt sikkerhedsselen på bagsædet tilbage i den korrekte position. ADVARSEL Når ryglænet skubbes tilbage til opret position, skal De passe på ikke at beskadige sikkerhedsselen eller låsen. Sørg for, at sikkerhedsselen eller låsen ikke kommer i klemme i bagsædet. Kontrollér, at ryglænet er fastlåst korrekt i opret position, ved at skubbe toppen af ryglænet tilbage. Hvis ryglænet ikke er fastlåst korrekt, kan det blive nedfældet i tilfælde af en ulykke eller en pludselig opbremsning, så bagagen bliver slynget ind i kabinen, hvilket kan forårsage alvorlig personskade eller død. FORSIGTIG beskadigelse af selelåse på bagsædet Når De folder bagsædet, skal De anbringe selelåsen mellem bagsæderyglænet og sædehynden. Det kan forhindre, at selelåsen bliver beskadiget af ryglænet eller bagagen. FORSIGTIG sikkerhedsseler på bag sæderne Husk at anbringe skulderselerne på bagsædet i deres oprindelige position, når bagsæderyglænet rettes op. ADVARSEL - bagage Bagage skal altid fastspændes for at forhindre, at den kastes gennem bilen ved et eventuelt sammenstød og forårsager skader på bilens passagerer. Undlad at anbringe bagage på bagsædet, da den ikke kan fastspændes og kan ramme forsædepassagererne i tilfælde af et sammenstød. ADVARSEL pålæsning af bagage Sørg for, at motoren er slukket, at gearvælgeren står i positionen P (automatgear) eller i 1. gear (manuelt gear), og at parkeringsbremsen er trukket, når bilen læsses eller tømmes for bagage. Hvis De ikke gør dette, kan bilen bevæge sig, hvis gearvælgeren ved et uheld flyttes til en anden position. 3 14

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16 børn i bilen 2009 indhold indhold Side 3 Myter og fakta Side 4 Det siger loven Side 5 Børn og airbags Side 6 0-13 måneder vægt indtil 13 kg. Side 8 9 måneder - 4 år vægt fra 9-18 kg. Side 9 Over fire år

Læs mere

Brugervejledning. Efter grundig gennemgang bør brugsanvisningen placeres i fodenden af Easyliften under madrassen.

Brugervejledning. Efter grundig gennemgang bør brugsanvisningen placeres i fodenden af Easyliften under madrassen. Brugervejledning Efter grundig gennemgang bør brugsanvisningen placeres i fodenden af Easyliften under madrassen. Brugervejledning til Easylift. Kære forældre, mange tak fordi I har valgt Easylift som

Læs mere

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din lektionsplan, dit pas og evt. din dåbsattest. Har du opholdstilladelse, evt. tidligere udstedt kørekort, eller

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Børn i bilen Børn i bilen Side 1

Børn i bilen Børn i bilen Side 1 Side 1 Hvad siger loven? Alle i bilen skal være spændt fast. Der må ikke være flere i bilen, end der er seler til. Børn under 135 cm skal være spændt fast i sikkerhedsudstyr, der passer til vægt og højde.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

Børn i bilen Børn i bilen Side 1

Børn i bilen Børn i bilen Side 1 Side 1 Hvad siger loven? Vægt 0-13 kg 0-ca. 1 år Vægt 9-18 kg Ca. 1-4 år Alle i bilen skal være spændt fast. Der må ikke være flere i bilen, end der er seler til. Godkendelser Børn under 135 cm skal være

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Tekniske spørgsmål til køreprøven

Tekniske spørgsmål til køreprøven Tekniske spørgsmål til køreprøven Lovens krav til styrtøjet: 1. Rattet skal kunne betjenes let, sikkert og hurtigt fra yderstilling til yderstilling uden mislyde. 2. Rattet skal være selvoprettende, dvs.

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

Introduktion. Brug af denne instruktionsbog. Indledning

Introduktion. Brug af denne instruktionsbog. Indledning Indhold Introduktion...1 Kort og godt...3 Nøgler, døre og vinduer...17 Sæder, støtter...45 Opbevaring...77 Instrumenter og udstyr...87 Lygter...125 Infotainmentsystem...135 Klimastyring...229 Kørsel og

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00 DK...... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide Vers. 1.00 Indhold 1.00......... Guldmann plejeseng........................................... 3 2.00......... Sikkerhed....................................................

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve.

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve. Bilens teknik... Til den praktiske prøve er Du for første gang fører af køretøjet. Som ejer eller fører følger et ansvar for at køretøjet er lovlig / forsvarlig at kører. For at kunne leve op dette ansvar

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238 SPORTSJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL238 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledn. ----------------------------------------------------

Læs mere

Surrings- & Dockingkit

Surrings- & Dockingkit MONTERINGSMANUAL Surrings- & Dockingkit DK PASSER TIL: VELA Blues 100, 210, 300 & 1100 Manual. nr. 105900 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.2. REKLAMATIONSRET 5 1.3. UDPAKNING AF

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Brugsanvisning for aftagelig kugle

Brugsanvisning for aftagelig kugle Brugsanvisning for aftagelig kugle DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker hermed at

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Kære Volvo-ejer Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen er konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed og komfort

Kære Volvo-ejer Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen er konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed og komfort Kære Volvo-ejer Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen er konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed og komfort for øje. Volvo er en af verdens sikreste personbiler

Læs mere

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning Brugsanvisning Bure Rise & Go Gangbord med oprejsning 1 Kære Bruger Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord Rise & Go. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du bruger gangbordet,

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

BRUGER MANUAL. Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk

BRUGER MANUAL. Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk BRUGER MANUAL Superprices ApS Bike & Motor, Tlf.: 98 52 75 03, www.superprices.dk Indholdsfortegnelse Forord 3 Sikkerhedsforskrifter 3 Indkøring af scooteren 3 Reklamationsbetingelser 3 VIN/stel- & motornummer

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk -1- Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og gearvælger

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

En ny generation rollatorer

En ny generation rollatorer En ny generasjon rullator En ny generation rollatorer 1 1. INDHOLD 1. Indhold 2. Introduktion 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhed 5. Tilpasning af rollatoren 6. Transport og klargøring 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Trampolin (396 cm) Maksimal belastning : 150 kg. Anbefalet alder: fra 6 år

Trampolin (396 cm) Maksimal belastning : 150 kg. Anbefalet alder: fra 6 år Brugsanvisning for TRAMPOLIN Trampolin (396 cm) Maksimal belastning : 150 kg Anbefalet alder: fra 6 år INDLEDNING Før trampolinen tages i brug, skal De læse denne brugsanvisning grundigt igennem. Som ved

Læs mere

Quick Guide WEB EDITION VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO! VOLVO S80

Quick Guide WEB EDITION VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO! VOLVO S80 VOLVO S80 Quick Guide WEB EDITION VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO! Det er spændende at lære sin nye bil at kende. Se denne Quick-Guide igennem for hurtigt og enkelt at lære nogle af de mest almindelige funktioner.

Læs mere

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam Kajak VÅDBOG Version 5. marts 2011 Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak Dette hæfte kan både benyttes af instruktører og roere i begynderundervisningen.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

2014 Instruktionsbog Chevrolet Captiva M

2014 Instruktionsbog Chevrolet Captiva M Instruktionsbog Chevrolet Captiva - 2014 - Black plate (1,1) 2014 Instruktionsbog Chevrolet Captiva M Kort og godt.................. 1-1 Før kørslen.................... 1-1 Nøgler.........................

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Opel Vauxhall Zafira Instruktionsbog

Opel Vauxhall Zafira Instruktionsbog Opel Vauxhall Zafira Instruktionsbog Indhold Indledning... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 26 Sæder, sikkerhed... 43 Opbevaring... 65 Instrumenter og betjening... 75 Lygter... 106 Klimastyring...

Læs mere

Quick GUIDE Web edition

Quick GUIDE Web edition v40 Quick GUIDE Web edition Web Edition VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO! Det er spændende at lære sin nye bil at kende. Se denne Quick-Guide igennem for hurtigt og enkelt at lære nogle af de mest almindelige

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

OPEL INSIGNIA. Instruktionsbog

OPEL INSIGNIA. Instruktionsbog OPEL INSIGNIA Instruktionsbog Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 19 Sæder, sikkerhed... 40 Opbevaring... 60 Instrumenter og betjening... 74 Lygter... 110 Klimastyring...

Læs mere

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR Model:Y6 Brugervejledning 1 ID: ID: A 2 B A DANSK Polar kadence-sensor er beregnet til at måle kadence, dvs. pedalomdrejninger i minuttet, mens man cykler. Polar

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling af hoved/hals

Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling af hoved/hals HovedOrtoCentret Klinik for Ergo- og Fysioterapi Fysioterapien afsnit 8511 Rigshospitalet Blegdamsvej 9, 2100 København Ø 35 45 30 01 Vejledning og øvelsesprogram til brug under og efter strålebehandling

Læs mere

VelKOMMeN TIl din NYe VOlVO! VOLVO V50 QUICK GUIDE

VelKOMMeN TIl din NYe VOlVO! VOLVO V50 QUICK GUIDE VOLVO V50 QUICK GUIDE VelKOMMeN TIl din NYe VOlVO! Det er spændende at lære sin nye bil at kende. Hvis du gennemser denne Quick Guide, vil du synes endnu bedre om din nye Volvo. Instruktionsbogen indeholder

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

Til sidst et par gode råd til din praktiske køreprøve.

Til sidst et par gode råd til din praktiske køreprøve. H U S K E L I S T E P R A K T I S K P R Ø V E Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din kørelæres kopi af lektionsplanen der er underskrevet og stemplet ALLE de relevante steder, dit

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO! VOLVO S40 QUICK GUIDE. Det er spændende at lære sin nye bil at kende.

VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO! VOLVO S40 QUICK GUIDE. Det er spændende at lære sin nye bil at kende. VOLVO S40 QUICK GUIDE VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO! Det er spændende at lære sin nye bil at kende. Ved at gennemse denne Quick Guide vil du synes endnu bedre om din nye Volvo. Mere detaljerede oplysninger

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

QUICK GUIDE WEB EDITION VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO! VOLVO V60

QUICK GUIDE WEB EDITION VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO! VOLVO V60 VOLVO V60 QUICK GUIDE WEB EDITION VELKOMMEN TIL DIN NYE VOLVO! Det er spændende at lære sin nye bil at kende. Se denne Quick-Guide igennem for hurtigt og enkelt at lære nogle af de mest almindelige funktioner.

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

VOLVO. TP 7814 (Danish). AT 0520. Printed in Sweden, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2005. instruktionsbog S80

VOLVO. TP 7814 (Danish). AT 0520. Printed in Sweden, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2005. instruktionsbog S80 VOLVO TP 7814 (Danish). AT 0520. Printed in Sweden, Elanders Infologistics Väst AB, Mölnlycke 2005 instruktionsbog S80 WEB EDITION 2006 Indhold Et omfattende alfabetisk stikordsregister findes sidst i

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

2 Introduktion. Introduktion

2 Introduktion. Introduktion Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 20 Sæder, sikkerhed... 37 Opbevaring... 53 Instrumenter og betjening... 63 Lygter... 94 Infotainment-system... 101 Klimastyring... 202

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere