Virksomheden Kia. Vi håber, at De vil blive glad for Deres nye bil og for vores kundeservice!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomheden Kia. Vi håber, at De vil blive glad for Deres nye bil og for vores kundeservice!"

Transkript

1 TA eng foreword:am eng foreword.qxd :48 Side 1 Virksomheden Kia Tak, fordi De nu er blevet ejer af en ny bil fra Kia! Kia er en global virksomhed, som fremstiller biler af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser, og vi ønsker også, at vores kundeservice skal overstige Deres forventninger. Hos vores Kia-forhandlere vil du opleve imødekommenhed, gæstfrihed og professionalisme fra mennesker, som arbejder ud fra vores løfte om Family-Like Care til vores kunder. Oplysningerne i denne instruktionsbog er gældende på udgivelsestidspunktet. Kia forbeholder sig ret til at foretage ændringer til enhver tid for at følge vores politik om løbende forbedringer. Instruktionsbogen omfatter alle modelversioner og indeholder beskrivelser af både standard- og ekstraudstyr. Der kan således forekomme beskrivelser i instruktionsbogen, som ikke gælder for Deres modelversion. Vi håber, at De vil blive glad for Deres nye bil og for vores kundeservice!

2 TA eng foreword:am eng foreword.qxd :48 Side 2 F o r o r d Tak, fordi De har valgt en Kia-bil. Husk på, at Deres autoriserede Kia-forhandler er den, der kender bilen bedst, når De har brug for service. Forhandleren har specialiserede mekanikere, det anbefalede specialværktøj og originale Kia-reservedele og vil arbejde på at sikre, at De er fuldt tilfreds med bilen. Da efterfølgende ejere også vil få brug for disse vigtige oplysninger, beder vi Dem om at lade denne instruktionsbog blive i bilen, hvis den skulle blive solgt videre. Instruktionsbogen indeholder alle oplysninger om brug og vedligeholdelse af Deres nye bil samt om sikkerhed. Den suppleres af et hæfte om garanti og vedligeholdelse, der indeholder vigtige oplysninger om alle garantier vedrørende bilen. Vi anbefaler, at De læser disse vejledninger omhyggeligt og følger de givne anvisninger for at sikre, at Deres nye bil bliver et behageligt og sikkert bekendtskab. Kia tilbyder mange forskellige valgmuligheder, komponenter og funktioner i de forskellige modeller. Noget af det beskrevne udstyr og de forskellige illustrationer i denne instruktionsbog kan derfor afvige fra udstyret i Deres bil. Oplysningerne og specifikationerne i denne vejledning var nøjagtige på trykningstidspunktet. Kia forbeholder sig ret til at udelade og ændre specifikationer eller design på et hvilket som helst tidspunkt uden varsel og uden at pådrage sig nogen forpligtigelse. Henvend Dem altid til Deres autoriserede Kia-forhandler, hvis De har spørgsmål. Vi vil fortsat bestræbe os på at sikre, at De bevarer køreglæden og tilfredsheden med Deres Kia-bil Kia Motors Corp. Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af denne bog må ikke gengives, hverken helt eller delvist, på nogen måde ved hjælp af elektroniske eller mekaniske hjælpemidler, f.eks. fotokopiering eller optagelse, oversættes eller gemmes i et informationsopbevarings- og hentningssystem uden skriftlig tilladelse fra Kia Motors Corporation. Trykt i Danmark i

3 TA eng foreword:am eng foreword.qxd :48 Side 3 Indholdsfortegnelse Introduktion Bilen ved første øjekast Bilens sikkerhedsfunktioner Bilens funktioner Kørsel i bilen I nødstilfælde Vedligeholdelse Specifikationer og forbrugeroplysninger Indeks I ii

4 TA eng foreword:am eng foreword.qxd :48 Side 4 Forord

5 TA eng 1:YF eng 1.qxd :48 Side 1 1 Sådan bruges denne instruktionsbog / 1-2 Brændstofkrav / 1-2 Råd om tilkørsel / 1-4 Kontrollamper på instrumentpanelet / 1-5

6 TA eng 1:YF eng 1.qxd :48 Side 2 Introduktion SÅDAN BRUGES DENNE INSTRUKTIONSBOG Vi ønsker at hjælpe Dem med at få størst mulig fornøjelse af bilen. Instruktionsbogen kan hjælpe Dem på mange måder. Vi anbefaler, at De læser hele instruktionsbogen. De bør som minimum læse de afsnit i bogen, der er markeret med ADVARSEL eller FORSIGTIG, for at mindske risikoen for skader eller dødsfald. Teksten i instruktionsbogen suppleres af illustrationer, der hjælper med at forklare bilens funktioner. Bogen indeholder oplysninger om bilens funktioner, vigtige sikkerhedsoplysninger og gode råd om kørsel under forskellige vejforhold. Bogens overordnede inddeling i kapitler fremgår af indholdsfortegnelsen. Brug indekset, hvis De leder efter et bestemt emne, da det indeholder en alfabetisk liste over alle oplysningerne i bogen. Kapitler: Bogen er inddelt i otte kapitler og et indeks. Hvert kapitel begynder med en kort oversigt over indholdet, så De hurtigt kan se, om det pågældende kapitel indeholder de oplysninger, De har brug for. Instruktionsbogen indeholder forskellige ADVARSLER, FORSIGTIG-noter og BEMÆRK-noter. Advarslerne og noterne er medtaget for at øge Deres personlige sikkerhed. De bør grundigt læse og rette Dem efter ALLE de procedurer og anbefalinger, der findes i disse ADVARSLER, FORSIGTIG-noter og BEMÆRK-noter. ADVARSEL En ADVARSEL orienterer om en situation, der kan resultere i kvæstelser, alvorlig personskade eller død, hvis advarslen ignoreres. FORSIGTIG En FORSIGTIG-note orienterer om en situation, der kan resultere i skade på bilen, hvis noten ignoreres. z=bemærk En BEMÆRK-note indeholder interessante eller nyttige oplysninger. BRÆNDSTOFKRAV Benzinmotor Blyfri Til Europa For at sikre at bilen kører optimalt, anbefaler vi, at De bruger blyfri benzin med et oktantal på 95 eller højere, som lever op til standarden EN228. De kan bruge blyfri benzin med et oktantal på 91-94, men det vil nedsætte bilens ydeevne. Undtagen Europa Brug kun blyfri benzin med et oktantal på 91 eller højere. Bilen er konstrueret, så der opnås maksimal ydeevne med BLYFRI BENZIN. Blyfri benzin giver ligeledes mindre udstødningsforurening og mindre tilsmudsning af tændrørene. 1 2

7 TA eng 1:YF eng 1.qxd :48 Side 3 Introduktion FORSIGTIG BRUG ALDRIG BLYHOLDIG BEN- ZIN. Blyholdig benzin kan ødelægge katalysatoren helt, beskadige motorkontrolsystemets iltsensor og påvirke emissionskontrollen. Brug aldrig andre additiver til rengøring af brændstofsystemet end dem, som Kia anbefaler. (Kontakt en autoriseret Kia-forhandler for at få yderligere oplysninger). ADVARSEL Forsøg aldrig at påfylde mere brændstof, når påfyldningspi sto - len har lukket automatisk. Kontrollér altid, at brændstofdækslet er monteret korrekt, for at forhindre, at der løber brændstof ud på jorden i tilfælde af en ulykke. Blyholdig benzin (hvis udstyret hermed) I nogle lande er bilen designet til at bruge blyholdig benzin. En autoriseret Kia-forhandler kan fortælle Dem, om bilen skal bruge blyholdig benzin eller ej. Oktantallet for blyholdig benzin er det samme som for blyfri benzin. Benzin, der indeholder alkohol og/eller metanol Gasohol, der er en blanding af benzin og ethanol (også kendt som ethylalkohol), og benzin eller gasohol, der indeholder metanol (også kendt som træsprit), kan nogle steder købes sammen med eller i stedet for blyholdig eller blyfri benzin. Brug ikke gasohol, der indeholder mere end 10 % ethanol, og brug ikke benzin eller gasohol, der indeholder metanol. Disse brændstoffer kan give motorproblemer og beskadige brændstofsystemet. Undlad at bruge gasohol, hvis der opstår motorproblemer. Skader på bilen eller motorproblemer, der skyldes brug af følgende brændstoffer, dækkes muligvis ikke af producentens garanti: 1. Gasohol, der indeholder mere end 10 % ethanol. 2. Benzin eller gasohol, der indeholder me - tanol. 3. Blyholdig benzin eller blyholdig gasohol. FORSIGTIG Brug aldrig gasohol, der indeholder metanol. Undlad at bruge gasoholprodukter, der giver motorproblemer. 1 3

8 TA eng 1:YF eng 1.qxd :48 Side 4 Introduktion Brug af MTBE KIA anbefaler, at De undlader at bruge brændstof, der indeholder over 15 % MTBE (methyl-tertiær-butylether) med et iltindhold på 2,7 %, i bilen. Brændstof, der indeholder mere end 15 % MTBE (iltindhold 2,7 %) kan nedsætte motorens ydeevne og medføre damplås eller startvanskeligheder. FORSIGTIG Den begrænsede garanti på bilen dækker muligvis ikke skader på brændstofsystemet og problemer med motoreffekten, der skyldes brug af brændstof, som indeholder metanol eller mere end 15 % MTBE (methyl-tertiær-butylether) med et iltindhold på 2,7 %. Brug ikke metanol Brug ikke brændstof, der indeholder metanol (træsprit), i bilen, da denne type brændstof kan nedsætte motorens ydeevne og beskadige brændstofsystemets komponenter. Additiver Kia anbefaler, at De bruger benzin af høj kvalitet, som lever op til de europæiske brændstofstandarder (EN228) eller tilsvarende. Kunder, som ikke regelmæssigt bruger benzin og additiver af høj kvalitet, og hvor motoren ikke kører jævnt, bør tilføre en flaske additiv for hver km. De kan købe additiver og få information om brugen af dem hos Deres autoriserede Kiaforhandler. De må ikke blandes med andre additiver. Kørsel i udlandet Hvis De skal køre i udlandet med bilen, skal De sørge for at overholde alle bestemmelser vedrørende indregistrering og forsikring. kontrollere, at De kan købe egnet brændstof til bilen. RÅD OM TILKØRSEL Der kræves ingen særlig tilkørselsperiode. Ved at følge nogle få, enkle forholdsregler de første km kan bilens ydeevne, økonomi og levetid dog øges. Undgå fuld gas. Hold motorhastigheden (omdrej nings - tallet) mellem og o/min under kørslen. Kør ikke med den samme hastighed i lang tid, uanset om det er hurtigt eller langsomt. For at tilkøre motoren korrekt skal hastigheden varieres. For at tilkøre bremserne korrekt bør De undgå hårde opbremsninger, undtagen i nødstilfælde. Lad ikke motoren gå i tomgang i mere end 3 minutter ad gangen. Kør ikke med anhænger de første km. 1 4

9 TA eng 1:YF eng 1.qxd :48 Side 5 Introduktion KONTROLLAMPER PÅ INSTRUMENTPANELET Advarselslampe for airbag* Advarselslampe for parkeringsbremse og bremsevæske Advarselslampe for fejlfunktion Advarselslampe for ABS* Advarselslampe for lade - system Kontrollampe for ESP* Advarselslampe for sikkerhedssele Advarselslampe for åben bagklap Kontrollampe for ESP OFF* Kontrollampe for blinklys Advarselslampe for åben dør 120 km/h Advarselslampe for høj hastighed* Kontrollampe for fjernlys Startspærreindikator Advarselslampe for elektronisk servostyring (EPS)* Kontrollampe for nærlys KNA P Advarselslampe for nøgle* Advarselslampe for kølervæsketemperatur Kontrollampe for baglygter Advarselslampe for lav batteri - stand i smart key* ECO ECO-indikator* Kontrollampe for tågeforlygter* Kontrollampe for gearposition* Kontrollampen AUTO STOP til ISG-systemet* Kontrollampe for tågebaglygter* Kontrollampe for gearskifte, manuelt gear* Kontrollampe for brændstoftype* Advarselslampe for lavt olietryk Advarselslampe for lavt brændstofniveau * Hvis udstyret hermed Ü De kan få en mere detaljeret forklaring under Instrumentgruppe i kapitel

10 TA eng 1:YF eng 1.qxd :48 Side 6 Introduktion 1 6

11 TA eng 2:YF eng 2.qxd :48 Side 1 Bilen ved første øjekast 2 Oversigt over interiøret / 2-2 Oversigt over instrumentpanelet / 2-3 Motorrum / 2-4

12 TA eng 2:YF eng 2.qxd :49 Side 2 Bilen ved første øjekast OVERSIGT OVER INTERIØRET 1. Dørlåseknap Centrallåskontakt* Elrudekontakter * Elrudelåsekontakt* Styrekontakt til sidespejl * Styrekontakt til indfoldning af sidespejl* Udløserhåndtag til motorhjelm Udløserhåndtag til tankklap Rat Ratindstillingsgreb * Højderegulering af forlygter* Knap til deaktivering af ISG-system* Omskifter til benzindrift ESP OFF-knap* Knap til opvarmet rat* Sikringspanel Bremsepedal Speeder * Hvis udstyret hermed OTA010001L 2 2

13 TA eng 2:YF eng 2.qxd :49 Side 3 Bilen ved første øjekast OVERSIGT OVER INSTRUMENTPANELET 1. Instrumentgruppe Horn Airbag til fører* Kontaktarm til lys og blinklys Kontaktarm til visker/vasker Tændingslås* eller knappen ENGINE START/STOP*...5-4, Kontakt til havariblink , Lydanlæg* Varme- og ventilationsanlæg * 4-77, Gearstang* , Rattets knapper til lydanlægget* Airbag til passager* Handskerum Parkeringsbremse Strømudtag* Cigarettænder* Sædeopvarmning* Knæairbag til fører* * Hvis udstyret hermed OTA

14 TA eng 2:YF eng 2.qxd :49 Side 4 Bilen ved første øjekast MOTORRUM å 1,25 benzin å 1,0 bi-fuel 2 å 1,0 benzin 4 1. Kølervæskebeholder Kølerdæksel Bremsevæskebeholder Luftfilter Oliepind, motorolie Oliepåfyldningsdæksel Sprinklervæskebeholder Sikringspanel Pluspol på batteri Minuspol på batteri Oliepind, automatgear * * Hvis udstyret hermed Ü Bilens faktiske motorrum kan se anderledes ud end på illustrationen. OTA010004L/OTA010003L/OTA010005L

15 TA eng 3:YF eng 3.qxd :50 Side 1 Sæder / 3-2 Sikkerhedsseler / 3-15 Barnestol / 3-28 Airbags / 3-39 Bilens sikkerhedsfunktioner 3

16 TA eng 3:YF eng 3.qxd :50 Side 2 Bilens sikkerhedsfunktioner SÆDER Førersæde (1) Forlæns og baglæns (2) Ryglænets hældning (3) Sædejustering, højde* (4) Sædeopvarmning * (5) Nakkestøtte Forreste passagersæde (6) Forlæns og baglæns (7) Ryglænets hældning (8) Sædeopvarmning * (9) Nakkestøtte Bagsæde (10) Nakkestøtte* (11) Nedfældning af ryglæn* * : Hvis udstyret hermed OTA030001L 3 2

17 TA eng 3:YF eng 3.qxd :50 Side 3 Bilens sikkerhedsfunktioner ADVARSEL løse genstande Løse genstande ved førerens fødder kan påvirke betjeningen af pedalerne og muligvis føre til trafikuheld. Anbring aldrig genstande under forsæderne. ADVARSEL når sædet rettes op Når ryglænet sættes tilbage til opret position, skal De holde fast i ryglænet og kontrollere, at der ikke er andre passagerer tæt på sædet. Hvis De sætter ryglænet tilbage uden at holde fast i det og styre det, kan det springe fremad og ramme en person, hvilket kan medføre personskade. ADVARSEL førerens ansvar for passagererne Kørsel med ryglænet lagt ned kan medføre alvorlig personskade eller død i tilfælde af et trafikuheld. Hvis et sæde ligger ned ved en ulykke, kan passagerens hofte glide under hofteselen, hvilket resulterer i en kraftig påvirkning af underlivet, der ikke er beskyttet. Det kan medføre alvorlig personskade eller død. Føreren skal råde passagererne til at holde ryglænet i opret position, når bilen er i bevægelse. ADVARSEL Brug ikke en siddepude, som reducerer friktionen mellem sædet og passageren. Passagerens hofter kan glide ind under hofteselen i tilfælde af en pludselig opbremsning eller en ulykke. Det kan medføre alvorlig personskade, fordi selen ikke kan fungere efter hensigten. ADVARSEL - førersæde Forsøg aldrig at justere sædet, mens bilen er i bevægelse. Det kan medføre, at føreren mister herredømmet over bilen med død, alvorlig personskade eller materielskade til følge. Genstande i bilen må aldrig påvirke ryglænets normale position. Hvis der anbringes genstande mod ryglænet, eller ryglænets låsemekanisme ikke kan fungere korrekt, kan det medføre alvorlig personskade eller død i tilfælde af en pludselig opbremsning eller et sammenstød. Ryglænet skal altid være i opret position under kørslen, og hofteselen skal altid sidde lavt og tæt omkring hoften. Denne position giver den bedste beskyttelse i tilfælde af en ulykke. For at undgå unødvendige airbagskader med risiko for alvorlig personskade skal De altid sidde så langt som muligt fra rattet, idet De dog skal sørge for at have fuld kontrol over bilen. Vi anbefaler, at De sidder, så Deres brystkasse altid er mindst 250 mm fra rattet. 3 3

18 TA eng 3:YF eng 3.qxd :50 Side 4 Bilens sikkerhedsfunktioner ADVARSEL - bagsæderyglæn Bagsæderyglænet skal fastgøres korrekt, da passagerer og genstande ellers kan blive kastet fremad i tilfælde af pludselige opbremsninger eller sammenstød, hvilket kan medføre alvorlig personskade eller død. Bagage og andet gods skal lægges på gulvet i bagagerummet. Hvis genstandene er store, tunge eller skal stables, skal de fastgøres. Bagagen må under ingen omstændigheder stables højere end ryglænene. Hvis disse advarsler ikke følges, kan det resultere i alvorlig personskade eller død i tilfælde af pludselige opbremsninger, sammenstød eller rulninger. Passagererne må aldrig sidde eller ligge i bagagerummet eller på sammenfoldede ryglæn, mens bilen er i bevægelse. Alle passagerer skal sidde korrekt i sæderne og være fastspændt korrekt under kørslen. Når sæderyglænet rettes op igen, skal De kontrollere, at det er fastgjort korrekt ved at skubbe det frem og tilbage. (Fortsættes) (Fortsat) Undgå forbrændinger fjern ikke tæppet i bagagerummet, da emissionskontrolsystemet under gulvet bliver meget varmt. ADVARSEL Efter justering af sædet skal De altid kontrollere, at sædet er fastlåst, ved at forsøge at bevæge det frem eller tilbage uden at bruge udløserhåndtaget. Hvis sædet pludselig bevæger sig under kørslen, kan De miste herredømmet over bilen, hvilket kan resultere i en ulykke. ADVARSEL Pas på, at hænder eller andet ikke fanges i sædemekanismen, når sædet flyttes. Læg aldrig en lighter på gulvet eller sædet. Når De flytter sædet, kan der komme gas ud af lighteren og forårsage brand. OTA030002L Manuel justering af førersæde Forlæns og baglæns Sådan flyttes sædet frem eller tilbage: 1. Løft op i udløserhåndtaget, og hold det oppe. 2. Kør sædet frem eller tilbage til den ønskede position. 3. Slip håndtaget, og kontrollér, at sædet er fastlåst. Juster sædet, inden De kører, og kontrollér, at sædet er fastlåst korrekt, ved at prøve at skubbe det frem og tilbage uden at bruge udløserhåndtaget. Hvis sædet bevæger sig, er det ikke fastlåst korrekt. 3 4

19 TA eng 3:YF eng 3.qxd :50 Side 5 Bilens sikkerhedsfunktioner OTA030003L Ryglænets hældning Sådan lægges ryglænet tilbage: 1. Læn Dem lidt frem, og løft op i udløserhåndtaget. 2. Læn Dem forsigtigt tilbage i sædet, og skub ryglænet til den ønskede position. 3. Slip håndtaget, og kontrollér, at ryglænet er fastlåst. (Håndtaget SKAL sættes tilbage i den oprindelige position, før ryglænet låses). OTA030004L Sædejustering, højde (førersæde) Skub grebet på ydersiden af sædet op eller ned for at ændre sædehyndens højde. Skub grebet nedad flere gange for at sænke sædehynden. Træk grebet opad flere gange for at hæve sædehynden. OPA Nakkestøtte Fører- og forsædepassagersædet er udstyret med nakkestøtte af hensyn til sikkerheden og komforten. Nakkestøtten er komfortabel for fører og forsædepassager og hjælper desuden med at beskytte hoved og hals i tilfælde af sammenstød. 3 5

20 TA eng 3:YF eng 3.qxd :51 Side 6 Bilens sikkerhedsfunktioner ADVARSEL For at yde den bedst mulige beskyttelse i tilfælde af en ulykke skal nakkestøtten justeres, så midten af nakkestøtten er i samme højde som hovedets tyngdepunkt. Som en tommelfingerregel kan De regne med, at tyngdepunktet er lige over øjnene. Indstil også nakkestøtten, så den er så tæt på hovedet som muligt. Af samme grund bør De ikke bruge puder, der holder kroppen på afstand af ryglænet. Kør ikke i bilen, hvis nakkestøtterne er fjernet, da det kan resultere i alvorlig personskade på passagererne i tilfælde af en ulykke. Hvis nakkestøtterne er justeret korrekt, kan de forebygge nakkeskader. Indstil ikke førerens nakkestøtte, mens bilen kører. OTA030005L Justering af højden Nakkestøtten hæves ved at trække den op til den ønskede position (1). Nakkestøtten sænkes ved at holde udløserknappen (2) på nakkenstøttens sokkel inde og sænke nakkestøtten til den ønskede position (3). OTA030006L Afmontering og montering Hvis De vil afmontere nakkestøtten, skal De hæve den så meget som muligt og derefter trykke på udløserknappen (1), mens De trækker nakkestøtten opad (2). For at montere nakkestøtten igen, skal De sætte nakkestøttens stænger (3) ind i hullerne på soklen, samtidigt med at De holder udløserknappen inde (1). Indstil den derefter til den passende højde. ADVARSEL Kontroller, at nakkestøtten er fastlåst i den korrekte position, efter at De har indstillet den, så den yder beskyttelse. 3 6

21 TA eng 3:YF eng 3.qxd :51 Side 7 Bilens sikkerhedsfunktioner HNF Aktiv nakkestøtte (hvis udstyret hermed) Den aktive nakkestøtte er designet til at bevæge sig fremad og opad i tilfælde af påkørsel bagfra. Det er med til at forhindre, at førerens og forsædepassagerens hoveder presses bagud, så risikoen for skader på hals og nakke reduceres. ADVARSEL Der kan forekomme en åbning mellem sædet og udløserknappen til nakkestøtten, når De sætter Dem i sædet eller trækker i det. Pas på ikke at få fingrene eller andet i klemme i åbningen. Sædeopvarmning (hvis udstyret hermed) Sædeopvarmningen opvarmer forsæderne i koldt vejr. Sæt tændingslåsen i positionen ON, og tryk på en af knapperne for at opvarme førersædet eller passagersædet. Sørg for, at knapperne er i slukket position i mildt vejr, og når der ikke er brug for funktionen. For hvert tryk på knappen ændres temperaturen i sædet som følger: OFF HIGH ( ) LOW ( ) OTA Sædevarmen slås automatisk fra, når bilens motor startes. z=bemærk Når sædeopvarmningen er tændt, slås varmesystemet i sædet automatisk til eller fra afhængigt af sædetemperaturen. FORSIGTIG Brug ikke organiske opløsningsmidler, f.eks. fortynder, benzin og sprit, ved rengøring af sæderne, da det kan skade overfladen på opvarmningssystemet eller sæderne. For at forhindre overophedning af sædeopvarmningen må De ik ke anbringe tæpper, puder el - ler sædebetræk på sædet, mens sædeopvarmningen er aktiv. Anbring ikke tunge eller skarpe genstande på sæder med sædeopvarmning, da det kan medføre skader på sædeopvarmningskomponenterne. 3 7

22 TA eng 3:YF eng 3.qxd :51 Side 8 Bilens sikkerhedsfunktioner ADVARSEL forbrænding på grund af sædeopvarmning Passagererne skal være meget forsigtige med at bruge sædeopvarmningen på grund af risikoen for overophedning og forbrændinger. Pas - sa gererne skal være i stand til at føle, hvis sædet bliver for varmt, og til at slå sædeopvarmningen fra. Føreren skal være særligt opmærksom på følgende typer passagerer: 1. Spædbørn, børn, ældre, handicappede og ambulante patienter 2. Personer med følsom hud, eller som let bliver forbrændt 3. Meget trætte personer 4. Personer under indflydelse af alkohol 5. Personer under indflydelse af medicin, der forårsager døsighed eller søvnighed (sovepiller, forkølelsesmedicin etc.) OTA Lomme i sæderyg (hvis udstyret hermed). Der er lommer i sæderyggen på førersædet og på forsædepassagerens sæde. ADVARSEL - lommer i sæderyg Put ikke tunge eller skarpe genstande i lommerne på sæderyggene. I tilfælde af en ulykke kan de gøre sig fri af lommen og forårsage personskade. OTA Opbevaringsboks under passagersæde (hvis udstyret hermed) Boksen åbnes ved at løfte op i håndtaget og trække boksen fremad. ADVARSEL brændbare materialer Opbevar ikke lightere, gasflasker eller andre brændbare eller eksplosive materialer i opbevaringsboksen. Disse genstande kan bryde i brand og/eller eksplodere, hvis temperaturen i bilen er meget høj i længere tid. 3 8

23 TA eng 3:YF eng 3.qxd :51 Side 9 Bilens sikkerhedsfunktioner ADVARSEL Genstande i opbevaringsrummet kan bevæge sig under kørslen. Sørg derfor for at pakke dem på en sådan måde, at de ikke forårsager støj eller udgør en potentiel sikkerhedsrisiko, når bilen kører. Hold altid opbevaringsrummet lukket under kørslen. Anbring ikke så mange genstande i opbevaringsrummet, at det ikke kan lukkes ordentligt. FORSIGTIG Undgå tyveri efterlad aldrig værdigenstande i opbevaringsrummet. Opbevaringsrummet kan bruges til at opbevare mindre genstande, som føreren eller passagererne skal bruge. OPA Justering af bagsæde Nakkestøtte (hvis udstyret hermed) Bagsæderne er udstyret med nakkestøtter af hensyn til sikkerheden og komforten. Nakkestøtterne er komfortable for passagererne og hjælper desuden med at beskytte hoved og hals i tilfælde af sammenstød. ADVARSEL For at yde den bedst mulige beskyttelse i tilfælde af en ulykke skal nakkestøtten justeres, så midten af nakkestøtten er i samme højde som hovedets tyngdepunkt. Som en tommelfingerregel kan De regne med, at tyngdepunktet er lige over øjnene. Indstil også nakkestøtten, så den er så tæt på hovedet som muligt. Af samme grund bør De ikke bruge puder, der holder kroppen på afstand af ryglænet. Kør ikke i bilen, uden at nakke - støtterne er monteret. Det kan medføre alvorlig personskade i tilfælde af en ulykke. Hvis nakke - støtterne er justeret korrekt, kan de forebygge alvorlige nakkeskader. 3 9

24 TA eng 3:YF eng 3.qxd :51 Side 10 Bilens sikkerhedsfunktioner Nedfældning af bagsæde (hvis udstyret hermed) Bagsæderyglænet (og hynderne) kan nedfældes for at gøre det lettere at transportere lang bagage eller øge bilens bagagekapacitet. OTA Justering af højden (hvis udstyret hermed) Nakkestøtten hæves ved at trække den op til den ønskede position (1). Nak - kestøtten sænkes ved at holde udløser - knappen (2) på nakkenstøttens sokkel inde og sænke nakkestøtten til den ønskede position (3). OTA Afmontering og montering (hvis udstyret hermed) Hvis De vil afmontere nakkestøtten, skal De hæve den så meget som muligt og derefter trykke på udløserknappen (1), mens De trækker opad (2). For at montere nakkestøtten igen, skal De sætte nakkestøttens stænger (3) ind i hullerne på soklen, samtidigt med at De holder udløserknappen inde (1). Indstil den derefter til den passende højde. ADVARSEL Kontroller, at nakkestøtten er fastlåst i den korrekte position, efter at De har indstillet den, så den yder beskyttelse. ADVARSEL Formålet med de nedfældelige bagsæderyglæn (eller hynder) er at gøre det muligt at transportere længere genstande, end bilen ellers ville have plads til. Der må ikke sidde passagerer på de nedfældede ryglæn, mens bilen er i bevægelse. Det er ikke er en sikker siddeplads, og det er ikke muligt at bruge sikkerhedsseler, hvilket kan resultere i alvorlig personskade eller død i tilfælde af en ulykke eller hård opbremsning. Genstande, der transporteres på et nedfældet sæderyglæn, må aldrig være højere end forsæderyglænene, da det kan medføre, at lasten glider fremad og forårsager materiel- eller personskade ved pludselige opbremsninger. 3 10

25 TA eng 3:YF eng 3.qxd :51 Side 11 Bilens sikkerhedsfunktioner Sådan nedfældes bagsædehynden og ryglænet: Bagsæderyglænet kan slås ned for at give ekstra bagageplads og adgang til bagagerummet. Ryglænet slås op ved at løfte det og skubbe det tilbage, indtil det klikker på plads. Når ryglænet skubbes tilbage til lodret position, skal De sætte sikkerhedsselerne på plads, så de kan bruges af bagsædepassagererne. ADVARSEL Undlad at folde bagsædet, hvis det medfører, at førersædet ikke kan indstilles i en kørestilling, som passer til føreren. En hård opbremsning eller et sammenstød kan forårsage personskade. OTA Indstil det forreste ryglæg til lodret position, og skub sædet fremad. FORSIGTIG Kontrollér, at forsæderne er rykket helt frem, før bagsædet foldes. Hvis der ikke er nok plads til, at bagsædet kan foldes, må det aldrig foldes med magt. Det kan forårsage skade på nakkestøtterne og på sædernes øvrige dele. Sørg for, at sikkerhedsselen er ude af holderen, før De trækker i den. Hvis De trækker i sikkerhedsselen, mens den er i holderen, kan delene tage skade. Brug kun holderen, når der ikke sidder nogen på bagsædet, eller når bagsædet skal slås ned. 2. Sæt seletungen ind i holderen for at undgå, at sikkerhedsselen bliver be - skadiget. 3 11

26 TA eng 3:YF eng 3.qxd :51 Side 12 Bilens sikkerhedsfunktioner å Type A å Type A å Type A å Type B OSA å Type B OSA å Type B OSA OSA OSA OSA Løft forenden af sædepuden (1). 4. Løft bagenden af sædepuden (2). 5. Flyt sædepuden med et fast greb (3). 3 12

27 TA eng 3:YF eng 3.qxd :51 Side 13 Bilens sikkerhedsfunktioner å Type A å Type A OSA Sænk nakkestøtten så meget som muligt (4). 7. Træk i udløserhåndtaget (4). OSA å Type B OSA OSA Fold ryglænet fremad og nedad (5), (6). 3 13

28 TA eng 3:YF eng 3.qxd :51 Side 14 Bilens sikkerhedsfunktioner ADVARSEL Hvis førersædet ikke kan indstilles i en kørestilling, som passer til føreren, efter at bagsædet er foldet, skal det stilles tilbage til sin normale position, da det ellers kan medføre øget personskade i forbindelse med en hård opbremsning eller et sammenstød. Sådan rettes bagsædet op: 1. Løft ryglænet, og skub det tilbage, indtil det klikker på plads. 2. Flyt sædehynden, og skub den nedad til den korrekte position. 3. Sæt sikkerhedsselen på bagsædet tilbage i den korrekte position. ADVARSEL Når ryglænet skubbes tilbage til opret position, skal De passe på ikke at beskadige sikkerhedsselen eller låsen. Sørg for, at sikkerhedsselen eller låsen ikke kommer i klemme i bagsædet. Kontrollér, at ryglænet er fastlåst korrekt i opret position, ved at skubbe toppen af ryglænet tilbage. Hvis ryglænet ikke er fastlåst korrekt, kan det blive nedfældet i tilfælde af en ulykke eller en pludselig opbremsning, så bagagen bliver slynget ind i kabinen, hvilket kan forårsage alvorlig personskade eller død. FORSIGTIG beskadigelse af selelåse på bagsædet Når De folder bagsædet, skal De anbringe selelåsen mellem bagsæderyglænet og sædehynden. Det kan forhindre, at selelåsen bliver beskadiget af ryglænet eller bagagen. FORSIGTIG sikkerhedsseler på bag sæderne Husk at anbringe skulderselerne på bagsædet i deres oprindelige position, når bagsæderyglænet rettes op. ADVARSEL - bagage Bagage skal altid fastspændes for at forhindre, at den kastes gennem bilen ved et eventuelt sammenstød og forårsager skader på bilens passagerer. Undlad at anbringe bagage på bagsædet, da den ikke kan fastspændes og kan ramme forsædepassagererne i tilfælde af et sammenstød. ADVARSEL pålæsning af bagage Sørg for, at motoren er slukket, at gearvælgeren står i positionen P (automatgear) eller i 1. gear (manuelt gear), og at parkeringsbremsen er trukket, når bilen læsses eller tømmes for bagage. Hvis De ikke gør dette, kan bilen bevæge sig, hvis gearvælgeren ved et uheld flyttes til en anden position. 3 14

VOLVO XC90 WEB EDITION

VOLVO XC90 WEB EDITION VOLVO XC90 WEB EDITION 2004 Volvo Service Visse servicearbejder, som berører bilens elektriske system, kan kun udføres ved hjælp af særligt elektronisk udstyr, som er udviklet specielt til bilen. Kontakt

Læs mere

V40. Instruktionsbog

V40. Instruktionsbog V40 Instruktionsbog KÆRE VOLVO-EJER TAK FORDI DU VALGTE VOLVO! Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen er konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed og komfort for øje.

Læs mere

VOLVO S40. Instruktionsbog WEB EDITION

VOLVO S40. Instruktionsbog WEB EDITION VOLVO S40 Instruktionsbog WEB EDITION KÆRE VOLVO-EJER TAK FORDI DU VALGTE VOLVO! Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen er konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed

Læs mere

VOLVO V60. Instruktionsbog. Web Edition

VOLVO V60. Instruktionsbog. Web Edition VOLVO V60 Instruktionsbog Web Edition KÆRE VOLVO-EJER TAK FORDI DU VALGTE VOLVO! Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen er konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed

Læs mere

Opel Vauxhall Zafira Instruktionsbog

Opel Vauxhall Zafira Instruktionsbog Opel Vauxhall Zafira Instruktionsbog Indhold Indledning... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 26 Sæder, sikkerhed... 43 Opbevaring... 65 Instrumenter og betjening... 75 Lygter... 106 Klimastyring...

Læs mere

2 Introduktion. Introduktion

2 Introduktion. Introduktion Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 20 Sæder, sikkerhed... 37 Opbevaring... 53 Instrumenter og betjening... 63 Lygter... 94 Infotainment-system... 101 Klimastyring... 202

Læs mere

FORD TRANSIT CUSTOM Instruktionsbog

FORD TRANSIT CUSTOM Instruktionsbog FORD TRANSIT CUSTOM Instruktionsbog Oplysningerne i denne publikation var korrekte, da materialet blev trykt. For at vi til stadighed kan udvikle og forbedre vores produkter, forbeholder vi os ret til

Læs mere

VOLVO V70 & XC70. Instruktionsbog. Web Edition

VOLVO V70 & XC70. Instruktionsbog. Web Edition VOLVO V70 & XC70 Instruktionsbog Web Edition KÆRE VOLVO-EJER TAK FORDI DU VALGTE VOLVO! Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen er konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed

Læs mere

V70 & XC70. Instruktionsbog

V70 & XC70. Instruktionsbog V70 & XC70 Instruktionsbog KÆRE VOLVO-EJER TAK FORDI DU VALGTE VOLVO! Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen er konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed og komfort

Læs mere

OPEL INSIGNIA. Instruktionsbog

OPEL INSIGNIA. Instruktionsbog OPEL INSIGNIA Instruktionsbog Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 19 Sæder, sikkerhed... 40 Opbevaring... 60 Instrumenter og betjening... 74 Lygter... 110 Klimastyring...

Læs mere

VOLVO S60. Instruktionsbog. Web Edition

VOLVO S60. Instruktionsbog. Web Edition VOLVO S60 Instruktionsbog Web Edition KÆRE VOLVO-EJER TAK FORDI DU VALGTE VOLVO! Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen er konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed

Læs mere

OPEL CORSA. Instruktionsbog

OPEL CORSA. Instruktionsbog OPEL CORSA Instruktionsbog Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 19 Sæder, sikkerhed... 33 Opbevaring... 50 Instrumenter og betjening... 66 Lygter... 93 Klimastyring... 101

Læs mere

FORD GALAXY / S-MAX Instruktionsbog

FORD GALAXY / S-MAX Instruktionsbog FORD GALAXY / S-MAX Instruktionsbog Oplysningerne i denne publikation var korrekte, da materialet blev trykt. For at vi til stadighed kan udvikle og forbedre vores produkter, forbeholder vi os ret til

Læs mere

Opel Corsa Instruktionsbog

Opel Corsa Instruktionsbog Opel Corsa Instruktionsbog Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 19 Sæder, sikkerhed... 33 Opbevaring... 50 Instrumenter og betjening... 66 Lygter... 93 Klimastyring...

Læs mere

OPEL ASTRA. Instruktionsbog

OPEL ASTRA. Instruktionsbog OPEL ASTRA Instruktionsbog Indhold Introduktion... 2 Kort og godt... 6 Nøgler, døre og ruder... 21 Sæder, sikkerhed... 38 Opbevaring... 60 Instrumenter og betjening... 100 Lygter... 136 Klimastyring...

Læs mere

KÆRE VOLVO-EJER TAK FORDI DU VALGTE VOLVO!

KÆRE VOLVO-EJER TAK FORDI DU VALGTE VOLVO! WEB EDITION INSTRUKTIONSVEJLEDNING KÆRE VOLVO-EJER TAK FORDI DU VALGTE VOLVO! Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen er konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed og

Læs mere

KÆRE VOLVO-EJER TAK FORDI DU VALGTE VOLVO!

KÆRE VOLVO-EJER TAK FORDI DU VALGTE VOLVO! WEB EDITION INSTRUKTIONSVEJLEDNING KÆRE VOLVO-EJER TAK FORDI DU VALGTE VOLVO! Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen er konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed og

Læs mere

KÆRE VOLVO-EJER TAK FORDI DU VALGTE VOLVO!

KÆRE VOLVO-EJER TAK FORDI DU VALGTE VOLVO! WEB EDITION I NSTRUKTIONSVEJLEDNING KÆRE VOLVO-EJER TAK FORDI DU VALGTE VOLVO! Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen er konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed

Læs mere

KÆRE VOLVO-EJER TAK FORDI DU VALGTE VOLVO!

KÆRE VOLVO-EJER TAK FORDI DU VALGTE VOLVO! WEB EDITION I NSTRUKTIONSVEJLEDNING KÆRE VOLVO-EJER TAK FORDI DU VALGTE VOLVO! Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen er konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed

Læs mere

KÆRE VOLVO-EJER TAK FORDI DU VALGTE VOLVO!

KÆRE VOLVO-EJER TAK FORDI DU VALGTE VOLVO! WEB EDITION I NSTRUKTIONSVEJLEDNING KÆRE VOLVO-EJER TAK FORDI DU VALGTE VOLVO! Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen er konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

KÆRE VOLVO-EJER TAK FORDI DU VALGTE VOLVO!

KÆRE VOLVO-EJER TAK FORDI DU VALGTE VOLVO! WEB EDITION INSTRUKTIONSVEJLEDNING KÆRE VOLVO-EJER TAK FORDI DU VALGTE VOLVO! Vi håber, at du vil få glæde af mange års kørsel i din Volvo. Bilen er konstrueret med din og dine passagerers sikkerhed og

Læs mere

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E BRUGSANVISNING DA PUMA 40 9006406E Danish 2011 Handicare Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på

Læs mere

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk BRUGERVEJLEDNING RIDER BZ-SERIEN Indhold Indhold...1 Introduktion...3 Til lykke...3

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE.

BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE. BETJENINGSVEJLEDNING RM-4000SI ADVARSEL FARE LÆS DISSE INSTRUKTIONER GRUNDIGT OG FØLG REGLERNE FOR SIKKER BRUG. UNLADES DETTE KAN DET MEDFØRE ALVORLIG SKADE. Vigtig information 2Vigtig information Husk

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine BRUGER- VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine Traktor: Model Klipper: Model 5900602 5900622 5900617 5900623 5900618 5901167 5901168 5901169 Ferris Industries 5100305 5375 North Main Street

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

Din brugermanual APRILIA SCARABEO 50 2T http://da.yourpdfguides.com/dref/2931021

Din brugermanual APRILIA SCARABEO 50 2T http://da.yourpdfguides.com/dref/2931021 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING

Læs mere