Benchmarking af psykiatrien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Benchmarking af psykiatrien"

Transkript

1 Benchmarking af psykiatrien

2 Side 2 1. Organisering, kapacitet og søgning til psykiatrien Tabel 1. Normerede sengepladser i børne- ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien i 2012 opdelt på sygehusregion Sygehusregion Børne og ungdomspsykiatrien Sengepladser Antal sengepladser per 1000 indbyggere Antal sengepladser Voksenpsykiatrien Sengepladser per 1000 indbyggere Totale normerede senge Region Nordjylland 11 0, , Region Midtjylland 49 0, , Region Syddanmark 48 0, , Region Hovedstaden 79 0, , Region Sjælland 37 0, , Hele landet 224 0, , Kilde: Regionale indberetninger til nøgletal 2012 Anm.: Børne- og ungdomspsykiatrien er defineret som børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger, og tilsvarende er voksenpsykiatrien defineret som voksenpsykiatriske afdelinger, som er inklusiv retspsykiatri. Anm: Midtjylland - Inkl. 18 sengepladser, som er forbeholdt retspsykiatriske patienter fra Grønland efter aftale med Grønlands Selvstyre. Anm: Eventuelle 5 døgnssenge er omregnet til 7 døgnssenge Tabel 2. Personalegrupper ansat i børne- og ungdomspsykiatrien i 2012 opdelt på sygehusregion Sygehusregion Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet Læger Psykologer Sygeplejersker Sosu Socialrådgivere Pædagoger Fys- Ergo Anden sundfag. gruppe Samlet personale Patienter per læge eller psykolog Patienter per resterende sundhedspersonale Kilde: Regionale indberetninger til nøgletal Anm.: Antal patienter defineret som patienter behandlet på regionens sygehuse. Anm: Ved beregning af patienter per læge eller andet sundhedspersonale. Her sammenlignes en organisatorisk fordeling af personale data med en aldersfordeling af patienter. Anm: Personale der indgår i behandlingen af voksne patienter med spiseforstyrrelse i Region Midtjylland er medtaget under børne- og ungdomspsykiatrien, mens aktiviteten for voksne patienter med spiseforstyrrelse i Region Midtjylland medtages under voksenpsykiatrien.

3 Side 3 Tabel 3. Personalegrupper ansat i voksenpsykiatrien i 2012 opdelt på sygehusregion Sygehusregion Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet Læger Psykologer Sygeplejersker Sosu Socialrådgivere Pædagoger Fys- Ergo Anden sundfag. gruppe Samlet personale Patienter per læge eller psykolog Patienter per resterende sundhedspersonale Kilde: Regionale indberetninger til nøgletal Anm.: Antal patienter defineret som patienter behandlet på regionens sygehuse. Anm: Ved beregning af patienter per læge eller andet sundhedspersonale. Her sammenlignes en organisatorisk fordeling af personale data med en aldersfordeling af patienter. Anm: Personale der indgår i behandlingen af voksne patienter med spiseforstyrrelse i Region Midtjylland er medtaget under børne- og ungdomspsykiatrien, mens aktiviteten for voksne patienter med spiseforstyrrelse i Region Midtjylland medtages under voksenpsykiatrien. Tabel 4. Eksterne henvisninger og afvisninger af henvisninger i børne- og ungdomspsykiatrien i 2012 opdelt på sygehusregion Sygehusregion Eksterne henvisninger Eksterne henvisninger per indbyggere Afvisninger Andel afvisninger/ annulleringer af henvisninger i % Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Kilde: Regionale indberetninger til nøgletal 2012 Anm: Henvisninger er defineret som eksterne henvisninger Anm: Hovedstadens afvisninger inkluderer også annulleringer. Anm: Midtjyllands tal for b&u er inkl. henviste og afviste voksne patienter med spiseforstyrrelser, da det organisatorisk ligger i b&u psykiatrien. Samt at i antallet af afviste henvisninger er ekskl. afviste fra børne- og ungdomspsykiatrien i Viborg i perioden 1. januar maj 2012, grundet overgang til nyt registreringssystem (MidtEPJ).

4 Side 4 Tabel 5. Eksterne henvisninger og afvisninger af henvisninger i voksenpsykiatrien i 2012 opdelt på bopælsregion Eksterne henvisninger Eksterne henvisninger per indbyggere Afvisninger Andel afvisninger/ annulleringer af henvisninger i % Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Kilde: Regionale indberetninger til nøgletal 2012 Anm: Henvisninger er defineret som eksterne henvisninger Anm: Hovedstadens afvisninger inkluderer også annulleringer. Anm: Midtjyllands tal er ekskl. afviste fra børne- og ungdomspsykiatrien i Viborg i perioden 1. januar maj 2012, grundet overgang til nyt registreringssystem (MidtEPJ).

5 Side 5 2. Antal patienter i psykiatrisk behandling Tabel 6. Patienter i psykiatrien i 2012 opdelt på bopælsregion Patienter i børne- og ungepsykiatrien Patienter i voksenpsykiatrien Patienter i alt i psykiatrien Vækst i B&Upsykiatrien i % Vækst i voksenpsykiatrien i % Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet og Danmarks Statistik Anm: Patienter i børne- og ungdomspsykiatrien defineres som patienter i aldersgruppen 0 til og med 17 år og patienter i voksenpsykiatrien defineres som patienter i aldersgruppen 18 år eller derover. Figur 1. Udviklingen i antallet af patienter i psykiatrien , indeks (2009=100) hele landet Voksen Børn og unge Anm.: Patienter i børne- og ungdomspsykiatrien defineres som patienter i aldersgruppen 0 til og med 17 år. Voksenpsykiatrien er defineret som patienter i alderen fra 18 år og opefter.

6 Side 6 3. Aktiviteten i børne- og ungdomspsykiatrien Tabel 7. Patienter i børne- og ungdomspsykiatrien i 2012 opdelt på bopælsregion Antal patienter Antal patienter per indbyggere Andel indbyggere i psykiatrisk behandling i % Region Nordjylland ,2 Region Midtjylland ,8 Region Syddanmark ,5 Region Hovedstaden ,0 Region Sjælland ,3 Hele landet ,0 Figur 2. Antal patienter i børne- og ungdomspsykiatrien pr indbyggere i de tre mest forekommende diagnosegrupper i opdelt på bopælsregion. Psykiske udviklingsforstyrrelser Nervøse og stressrelaterede lidelser Affektive sindslidelser Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser opstået i barndommen 3,5 3,5 3,8 3,5 3,5 2,3 2,9 2,6 2,8 4,3 2,5 1,9 1,0 1,1 1,2 1,5 0,5 0,5 4,5 Hele landet Sjælland Hovedstaden Syddanmark Midtjylland Nordjylland 9,3 11,6 8,9 10,7 9,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 Patienter per 1000 indbyggere og Danmarks Statistik Anm: Patienter med flere diagnoser er klassificeret efter aktionsdiagnosen på den første kontakt i året.

7 Side 7 Tabel 8. Fordelingen af regionens patienter på diagnosegrupper, % i 2012 opdelt på bopælsregion Nordjylland Midtjylland Syddan danmark Hoved vedstaden Sjælland Hele landet DF0 - Organiske psykiske lidelser, dvs. lidelser der påvirker hjernens funktion DF1 - Misbrugsbetingede psykiske lidelser eller tilstande DF2 - Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide sindslidelser, m.m DF3 - Affektive sindslidelser (mani - depression) DF4 - Nervøse og stress-relaterede tilstande eller lidelser DF5 - Adfærdsænd. pga. fysio. forstyr.(spise/søvn/seksuelle forstyrrelser) DF6 - Forstyrrelser og forandringer af personlighedsstruktur DF7 - Mental retardering DF8 - Psykiske udviklingsforstyrrelser (herunder autisme) DF9 - Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser opstået i opvæksten DX - Tilsigtet selvbeskadigelse DZ - Faktorer af betydning for sundhedstilstand Uspecificeret diagnose Alle patienter og Danmarks Statistik Anm: Patienter med flere diagnoser er klassificeret efter aktionsdiagnosen på den første kontakt i året. Tabel 9. Udskrivninger i børne- og ungdomspsykiatrien i 2012 opdelt på bopælsregion Antal udskrivninger i 2012 Antal udskrivninger pr indb. i 2012 Vækst i udskrivninger i % Andel akutte indlæggelser i % Region Nordjylland 205 1, Region Midtjylland 258 0, Region Syddanmark 260 1, Region Hovedstaden 628 1, Region Sjælland 298 1, Hele landet , Anm: Der indgår kun indlæggelsesforløb der er afsluttet i 2012

8 Side 8 Tabel 10. Belægningsprocent i børne- og ungdomspsykiatrien i 2012 opdelt på sygehusregion Sygehusregion Belægningsprocent Region Nordjylland 86 Region Midtjylland 87 Region Syddanmark 71 Region Hovedstaden 74 Region Sjælland 89 Kilde: Regionale indberetninger til nøgletal 2012 Tabel 11: Længden af indlæggelser i børne- og ungdomspsykiatrien i Opgjort som procentandelen af det samlede antal indlæggelser opdelt på bopælsregion 1 dag 2-7 dage 8-30 dage Over 30 dage Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Tabel 12: Antal sengedage i børne- og ungdomspsykiatrien i 2012 opdelt på bopælsregion Antal sengedage i 2012 Vækst i sengedage Gns. indlæggelsestid i 2012 Vækst i gns. indlæggelsestid Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Tabel 13. Genindlæggelser i børne- og ungdomspsykiatrien 2012 opdelt på bopælsregion Antal genindlæggelser Procentandel genindlæg. af det samlede antal udskrivninger Region Nordjylland 24 11,7 Region Midtjylland 33 12,8 Region Syddanmark 26 10,0 Region Hovedstaden 84 13,4 Region Sjælland 36 12,1 Hele landet ,3

9 Side 9 Tabel 14. Ambulante besøg i børne- og ungdomspsykiatrien i 2012 opdelt på bopælsregion Antal ambulante besøg Antal ambulante besøg pr indb. Vækst i antal besøg% Antal ambulante besøg per patient i året Region Nordjylland ,5 Region Midtjylland ,8 Region Syddanmark ,2 Region Hovedstaden ,1 Region Sjælland ,1 Hele landet ,7 Tabel 15. Antal ikke-besøg besøg hvor patienten ikke er til stede i børne- og ungdomspsykiatrien i 2012 opdelt på bopælsregion Ikke besøg Antal Ikke besøg per ambulant besøg Antal ambulante besøg og ikke besøg per patient i året Region Nordjylland ,6 10,2 Region Midtjylland ,1 10,0 Region Syddanmark ,7 8,7 Region Hovedstaden ,5 10,7 Region Sjælland ,5 7,8 Hele landet ,7 9,5 Anm: Jævnfør fællesindholdet for patientregistrering er det ikke alle ambulante ydelser, der kan registrres som et ambulant besøg. Disse ydelser kaldes ikke besøg. Det er et krav at patienten er til stede, for at det kan kaldes et ambulant besøg. Tabel 16. Typer af ambulante besøg i børne- og ungdomspsykiatrien i 2012 opdelt på bopælsregion. Opgjort som procentandel af det samlede antal ambulante besøg Behandlings samtaler Diagnostik Hjemme besøg Indirekte patient kontakt Psykiatrisk dagbehandling I alt i % Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Anm: De ambulante besøg er kategoriseret på baggrund af DAGS gruppering

10 Side 10 Tabel 17: Offentlig betalt behandling udført af privat udbyder i børne- og ungdomspsykiatrien fordelt på bopælsregion Indlæggelser i privat regi Ambulante besøg i privat regi Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark 0 11 Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Tabel 18. Borgere viderehenvist til et privat tilbud i børne- og ungdomspsykiatrien i 2012 Region Nordjylland 179 Region Midtjylland 22 Region Syddanmark 0 Region Hovedstaden 90 Region Sjælland 0 Hele landet 291 Kilde: Regionale indberetninger til nøgletal 2012

11 Side Aktiviteten i voksenpsykiatrien Tabel 19: Antal patienter i voksenpsykiatrien i 2012 opdelt på bopælsregion Antal patienter Antal patienter per 1000 indb. Andel indbyggere i psykiatrisk behandling i % Region Nordjylland ,8 Region Midtjylland ,1 Region Syddanmark ,8 Region Hovedstaden ,3 Region Sjælland ,2 Hele landet ,3 Figur 3. Antal patienter i voksenpsykiatrien pr indbyggere i de tre mest forekommende diagnosegrupper i opdelt på bopælsregion. Skizofreni Organiske inkl. symptomatiske psykiske lidelser Nervøse og stressrelaterede lidelser Affektive sindslidelser 4,3 4,1 5,4 4,5 3,2 1,1 2,4 1,9 1,6 3,9 2,2 1,2 4,7 5,8 4,7 5,4 3,9 1,4 4,9 4,4 4,4 6,2 5,2 3,6 Hele landet Sjælland Hovedstaden Syddanmark Midtjylland Nordjylland 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 Patienter per 1000 indbyggere og Danmarks Statistik Anm: Patienter med flere diagnoser er klassificeret efter aktionsdiagnosen på den første kontakt i året.

12 Side 12 Tabel 20. Fordeling af regionens patienter i voksenpsykiatrien på diagnosegrupper, % i 2012 Nordjylland Midtjylland Syddandanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet DF0 - Organiske psykiske lidelser, dvs. lidelser der påvirker hjernens funktion DF1 - Misbrugsbetingede psykiske lidelser eller tilstande DF2 - Skizofreni, skizotypisk sindslidelse, paranoide sindslidelser, m.m DF3 - Affektive sindslidelser (mani - depression) DF4 - Nervøse og stress-relaterede tilstande eller lidelser DF5 - Adfærdsænd. pga. fysio. forstyr.(spise/søvn/seksuelle forstyrrelser) DF6 - Forstyrrelser og forandringer af personlighedsstruktur DF7 - Mental retardering DF8 - Psykiske udviklingsforstyrrelser (herunder autisme) DF9 - Adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser opstået i opvæksten DX - Tilsigtet selvbeskadigelse DZ - Faktorer af betydning for sundhedstilstand Uspecificeret diagnose Alle patienter og Danmarks Statistik Anm: Patienter med flere diagnoser er klassificeret efter aktionsdiagnosen på den første kontakt i året. Tabel 21: Udskrivninger i voksenpsykiatrien 2012 opdelt på bopælsregion Antal udskrivninger i 2012 Antal udskrivninger pr indb. i 2012 Vækst i udskrivninger i % Andel akutte indlæggelser Region Nordjylland , Region Midtjylland , Region Syddanmark , Region Hovedstaden , Region Sjælland , Hele landet , Anm: Der indgår kun indlæggelsesforløb der er afsluttet i 2012

13 Side 13 Tabel 22: Belægningsprocent i voksenpsykiatrien i 2012 opdelt på sygehusregion Sygehusregion Belægningsprocent Region Nordjylland 92 Region Midtjylland 98 Region Syddanmark 89 Region Hovedstaden 88 Region Sjælland 88 Kilde: Regionale indberetninger til nøgletal 2012 Tabel 23: Længden af indlæggelser i voksenpsykiatrien i Opgjort som procentandelen af det samlede antal indlæggelser opdelt på bopælsregion 1 dag 2-7 dage 8-30 dage Over 30 dage Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Tabel 24: Sengedage og gennemsnitlig liggetid i voksenpsykiatrien 2012 opdelt på bopælsregion Antal sengedage i 2012 Vækst i sengedage i % Gns. Indlæggelsestid i 2012 Vækst i gns. indlæggelsestid i % Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet

14 Side 14 Tabel 25: Genindlæggelser i voksenpsykiatrien i 2012 opdelt på bopælsregion Antal genindlæggelser Procentandel genindlæg. af samlet antal udskrivninger. Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Anm: Der indgår kun indlæggelsesforløb der er afsluttet i 2012 Tabel 26: Ambulante besøg i voksenpsykiatrien i 2012 opdelt på bopælsregion Antal ambulante besøg Antal ambulante besøg pr indb. Vækst i % Antal ambulante besøg per patient i året Region Nordjylland ,0 Region Midtjylland ,6 Region Syddanmark ,0 Region Hovedstaden ,3 Region Sjælland ,9 Hele landet ,4 Tabel 27. Antal ikke-besøg besøg hvor patienten ikke er til stede i voksenpsykiatrien i 2012 opdelt på bopælsregion Ikke besøg Antal Ikke besøg per ambulant besøg Antal ambulante besøg og ikke besøg per patient i året Region Nordjylland ,4 12,9 Region Midtjylland ,7 15,0 Region Syddanmark ,4 11,5 Region Hovedstaden ,5 16,5 Region Sjælland ,3 11,8 Hele landet ,5 13,9 Anm: Jævnfør fællesindholdet for patientregistrering er det ikke alle ambulante ydelser, der kan registreres som et ambulant besøg. Disse ydelser kaldes ikke besøg. Det er et krav at patienten er til stede, for at det kan kaldes et ambulant besøg.

15 Side 15 Tabel 28: Typer af ambulante besøg i voksenpsykiatrien i 2012 opdelt på bopælsregion. Opgjort som procentandel af det samlede antal ambulante besøg Behandlings samtaler Diagnostik Hjemme besøg Indirekte patient kontakt Psykiatrisk dagbehandling I alt i % Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Anm: De ambulante besøg er kategoriseret på baggrund af DAGS gruppering Tabel 29: Offentlig betalt behandling udført af privat udbyder i voksenpsykiatrien i 2012 fordelt på bopælsregion Indlæggelser i privat regi Ambulante besøg i privat regi Region Nordjylland 0 9 Region Midtjylland 0 25 Region Syddanmark 0 1 Region Hovedstaden Region Sjælland 1 66 Hele landet Tabel 30. Borgere viderehenvist til et privat tilbud i voksenpsykiatrien i 2012 Region Nordjylland 0 Region Midtjylland 3 Region Syddanmark 0 Region Hovedstaden 129 Region Sjælland 0 Hele landet 132 Kilde: Regionale indberetninger til nøgletal 2012

16 Side Mellemregional aktivitet Tabel 31: Mellemregional aktivitet - antal udskrivninger i den samlede psykiatri Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Patienter behandlet udenfor bopælsregion (antal udskrivninger) Andel af samlede udskrivninger i % 3,3 1,9 1,7 0,9 4,6 Patienter fra andre regioner behandlet i sygehusregionen (antal udskrivninger) Andel af samlede udskrivninger i regionen i % 1,9 1,5 1,5 2,3 1,9 - Figur 4. Antal dage hvor patienten ligger færdigbehandlet og venter på at blive udskrevet i 2012 opdelt på bopælsregion samt indekseret, 2009 = indeks Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet Kilde: esundhed, finansiering, kommunal medfinansiering, niveau 3 Anm: En færdigbehandlet sengedag er når en patient klinisk set er parat til udskrivning, men vedbliver med at være indlagt, da eventuel støtte foranstaltning endnu ikke er klar. Fb sengedage i 2012 Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet

17 Side Ventetid Figur 5. Gennemsnitlig erfaret ventetid til første kontakt i børne- og ungepsykiatrien, fordelt på sygehusregion, (dage) Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet Kilde: Statens Serum Institut Figur 6. Antal børn- og unge med aktuelt behov for behandling/undersøgelse på venteliste pr. 1. januar 2013 Sjælland Hovedstaden Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ventet under 2 mdr. Ventet over 2 mdr. Kilde: Regionernes aktivitets- og ventetalsopgørelse på psykiatriområdet for 2012.

18 Side 18 Figur 7. Gennemsnitlig erfaret ventetid til første kontakt i voksenpsykiatrien, fordelt på sygehusregion, (dage) Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland Hele landet Kilde: Statens Serum Institut. Figur 8. Antal voksne med aktuelt behov for behandling/undersøgelse på venteliste pr. 1. januar 2013 Sjælland Hovedstaden Syddanmark Midtjylland Nordjylland Ventet under 2 mdr. Ventet over 2 mdr. Kilde: Regionernes aktivitets- og ventetalsopgørelse på psykiatriområdet for 2012.

19 Side Absenteringer Tabel 32: Absenteringer for retslige patienter fra lukkede og retspsykiatriske afdelinger i 2012 opdelt på sygehusregion Sygehusregion Rømning Undvigelse Udeblivelser Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Kilde: Regionale indberetninger Anm: Indberetningen vurderes som usikker Anm: Absenteringer fra enten retspsykiatrisk afdeling/afsnit eller lukket afdeling/afsnit, hvor patienten har et retsligt startvilkår. 8. Økonomi Tabel 33: De tilrettede driftsudgifter i børne- og ungdomspsykiatrien i 2012 opdelt på sygehusregion i 12 PL i 1000 kr. Sygehusregion Vækst Udgifter per indb. i 2012 Udgifter per patient i 2012 Region Nordjylland , Region Midtjylland , Region Syddanmark , Region Hovedstaden , Region Sjælland , Hele landet , Kilde: Sygehusenes regnskabsoplysninger, Statens Serum Institut september 2013 og Danmarks statistik Anm: Indbyggere er per indbygger i alderen 0-17 og patienter er patienter opgjort på sygehusregionen Anm: Ved beregninger af udgifter per patient sammenlignes udgifter opgjort ved en organisatorisk definition af B&U og voksenpsykiatrien, med antallet af patienter opgjort med en aldersrelateret definition. Anm: Driftsudgifter relateret til voksne patienter med spiseforstyrrelse i Region Midtjylland er medtaget under børne- og ungdomspsykiatrien, mens aktiviteten for voksne patienter med spiseforstyrrelse i Region Midtjylland medtages under voksenpsykiatrien. Tabel 34: De tilrettede driftsudgifter i voksenpsykiatrien i 2012 opdelt på sygehusregion i 12 PL i 1000 kr. Sygehusregion Tilrettede driftsudgifter i 2012 i 1000 kr. Tilrettede driftsudgifter i 2011 i 1000 kr. Vækst Udgifter per indb. i 2012 Udgifter per patient i 2012 Region Nordjylland , Region Midtjylland , Region Syddanmark , Region Hovedstaden , Region Sjælland , Hele landet , Kilde: Sygehusenes regnskabsoplysninger, Statens Serum Institut september 2013 og Danmarks statistik Anm: Indbyggere er per indbygger i alderen 18+ og patienter er patienter opgjort på sygehusregion Anm: Ved beregninger af udgifter per patient sammenlignes udgifter opgjort ved en organisatorisk definition af B&U og voksenpsykiatrien, med antallet af patienter opgjort med en aldersrelateret definition.

20 Side 20 Tabel 35: Tilnærmet produktionsværdi sammenholdt med driftsudgifter i børne- og ungdomspsykiatrien i 2012 opdelt på sygehusregion i 1000 kr. Sygehusregion Udgifter i 2012 Produktionsværdi i 2012 PV/udgifter Region Nordjylland ,4 Region Midtjylland ,5 Region Syddanmark ,7 Region Hovedstaden ,2 Region Sjælland ,8 Hele landet ,9 Kilde: Landspatientregistret per 10. marts 2013 Anm: Produktionsværdi er opgjort ved DRG og DAGS takster. Der skal tages højde for, at taksterne ikke er valideret af regionerne og ikke bruges i psykiatrien i alle regioner. Der kan være regionale forskelle i registreringspraksis, som gør at produktivitetstallene ikke kan sammenlignes på tværs af regionerne. Anm: Driftsudgifter relateret til voksne patienter med spiseforstyrrelse i Region Midtjylland er medtaget under børne- og ungdomspsykiatrien, mens aktiviteten for voksne patienter med spiseforstyrrelse i Region Midtjylland medtages under voksenpsykiatrien. Tabel 36: Tilnærmet produktionsværdi sammenholdt med driftsudgifter i voksenpsykiatrien i 2012 opdelt på sygehusregion i 1000 kr. Sygehusregion Udgifter i 2012 Produktionsværdi i 2012 PV/udgifter Region Nordjylland ,9 Region Midtjylland ,9 Region Syddanmark ,1 Region Hovedstaden ,8 Region Sjælland ,9 Hele landet ,9 Kilde: Landspatientregistret per 10. marts 2013 Anm: Produktionsværdi er opgjort ved DRG og DAGS takster. Der skal tages højde for, at taksterne ikke er valideret af regionerne og ikke bruges i psykiatrien i alle regioner. Der kan være regionale forskelle i registreringspraksis, som gør at produktivitetstallene ikke kan sammenlignes på tværs af regionerne. Tabel 37: Udgifter til psykologhjælp i 2012 i 13 PL opdelt på bopælsregion Udgifter i 2009 Udgifter i 2012 Vækst % Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Hele landet Kilde: CSC Scandihealth

21 Side Tilfredshedsundersøgelser Tabel 38: Patienttilfredshedsundersøgelse på psykiatriske afdelinger i procentandel af patienter hvor det samlede indtryk af forløbet vurderes godt/rigtig godt Sygehusregion Indlagte patienter i voksenpsykiatrien % Ambulante patienter i voksenpsykiatrien % Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien % Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Kilde: National undersøgelse af patient og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2012 Tabel 39: Pårørendetilfredshedsundersøgelse i procentandel af pårørende hvor det samlede indtryk af forløbet vurderes godt/rigtig godt Sygehusregion Pårørende til indlagte patienter i voksen psykiatrien % Pårørende til ambulante patienter i voksenpsykiatrien % Forældre til børn i ambulant forløb % Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Kilde: National undersøgelse af patient og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2012

22 Side 22 Dokumentation Kilde Benchmarkinganalysen er udarbejdet på baggrund af det DRG-grupperede landspatientregister fra esundhed. Årsopgørelsen for 2012 anvendes, det vil sige per 10. marts Årsopgørelsen er valgt, da Landspatientregistret er et dynamisk register, og yderligere observationer hele tiden kan komme til. Derfor er det vigtigt, at trække data ved samme dato hvert år. Det der indgår i benchmarkinganalysen er psykiatrisk behandling i sygehusregi. Det vil sige enten stationær eller ambulant behandling, der er offentlig betalt (aktivitet i det offentlige, samt offentligbetalt privat aktivitet registreret i Landspatientregistret). Der afgrænses til aktivitet for borgere, der bor i Danmark (bopælsregion= 1081, 1082, 1083, 1084, 1085). Data vedrørende de tilrettede driftsudgifter er fra Statens Serum Instituts opgørelse af regnskabsoplysningerne. Her er afgrænset til udgifter til psykiatriske sygehuse, og driftsudgifterne er beregnet ved at summere skema 1-3 og fratrække skema 4-7. Se Statens Serum Instituts vejledning vedrørende de tilrettede driftsudgifter. Derudover er der for Region Sjælland ekskluderet udgifter til Sikringen. Korrektioner En række af aktivitetsmålene er opgjort per indbyggere i regionen, for at mindske udsving, der skyldes forskel i regionernes befolkningsgrundlag. Når der justeres for befolkningsantal, så vil det altid være befolkningsantallet i den relevante aldersgruppe. Dvs. ses på aktivitet i børne- og ungdomspsykiatrien så sammenholdes med befolkningen i aldersgruppen 0 til og med 17 år, og tilsvarende er voksenpsykiatrien sammenholdt med befolkningen i aldersgruppen over 18 år og derover. Metodevalg Det er angivet hvorvidt opgørelsen er opgjort på bopælsregion eller sygehusregion. B&U og voksenpsykiatri: Børne- og ungdomspsykiatrien er defineret med udgangspunkt af patienternes alder. Det vil sige, at patienter fra 0 til og med 17 år er defineret som behandlet i børne- og ungdomspsykiatrien. Opdelin-

23 Side 23 gen i børne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri sker for at afspejle de to forskellige specialer. Der kan dog forekomme behandling af børn og unge på voksenpsykiatriske afdelinger og omvendt, og der vil derfor ikke være fuldstændig overensstemmelse mellem alders- og afdelingsdefinitionerne. For eksempel varetages behandling spiseforstyrrelser for voksne på børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i flere regioner. Det kan derfor give nogle usikkerheder i de tilfælde, hvor regionerne har indberettet tal opdelt ift organisatoriske enheder og der sammenlignes med antallet af patienter, der er opgjort efter alder. Der er nogle patienter, der fylder 18 år i løbet af året og derfor både tæller med i børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien. Det er få. Normerede heldøgnssengepladser: opgøres som antallet af normerede heldøgnssengepladser i regionen (ultimo det pågældende år). Antallet af sengepladser er angivet i syv-døgnspladser fordelt på afsnitstyper. Det vil sige, at eventuelle fem-døgnspladser er omregnet til syv-døgnspladser. Personalekategorier: Antallet af fuldtidsstillinger i det pågældende år opgøres. Vikarer er medtaget, og deltidsstillinger er omregnet til fuldtidsstillinger. Medicinstuderende, sygeplejelever o.a. i studierelateret praktik indgår ikke. Læger defineres som læger i introduktionsstillinger, hoveduddannelsesstillinger, speciallæger eller læger i andre stillingskategorier Henvisninger: er defineret som eksterne henvisninger. Akutte kontakter indgår ikke. Eksterne henvisninger omhandler: Henvisning fra PPR (kommune) Henvisning fra primær sektor (almen og special-praksis) Henvisning fra somatisk afdeling Henvisning fra anden region Henvisninger (interne), der ikke tælles med, omhandler: Henvisning fra andet psykiatrisk sygehus / afdeling indenfor regionen Henvisning fra børne- og ungdomspsykiatri til voksenpsykiatri Henvisning fra voksenpsykiatri til børne- og ungdomspsykiatri Afvisninger: er defineret som antallet af afviste henvisninger i opgørelsesåret. Henvisningen skal være ekstern, jf. ovenstående definition. En afvist henvisning omhandler: Mangelfulde og utilstrækkeligt oplyste henvisninger Fagligt ubegrundede henvisninger

24 Side 24 Udskrivninger: Ved opgørelse af antallet af udskrivninger tælles antallet af sygehusudskrivninger i 2012 (year udtof=2012). Så hvis en patient stadig er under indlæggelse tælles denne således ikke med i antallet af udskrivninger. Liggetid: er beregnet som den gennemsnitlige indlæggelsestid for en sygehusudskrivning. Genindlæggelser: er defineret som en sygehusindlæggelse der sker akut, højst 30 dage efter en udskrivning fra et psykiatrisk sygehus. Patienter: Datasættet for 2012 indeholder alle patienter med bopæl i regionerne, der har haft en kontakt med det psykiatriske sygehusvæsen i Når antallet af patienter skal opgøres, tælles antal unikke CPR numre på landsplan. Ved en opgørelse af patienter på f.eks bopælsregion, sygehusregion eller diagnosegrupper vil der være patienter, der har flere diagnoser på et år, behandlet på sygehuse i forskellige regioner, eller boet i forskellige regioner i året. For at alle kategorierne kan summere til landstallet og for ikke at operere med forskellige antal patienter, er det valgt at lade patientens første kontakt i året være betydende for, hvilken diagnosekategori patienten tilhører, samt hvilken bopælsregion og sygehusregion patienten tilhøre. Herved undgås at en patient indgår i flere kategorier, og dermed er dubletter. I den forbindelse skal man være opmærksom på, at det undervurderer antal patienter i hver kategori en smule. Hvis hver sygehusregion opgør antal patienter, vil de således få et lidt højere tal. Ambulante besøg: Generelt defineres ambulante besøg, som besøg hvor patienten har været ambulant til stede på stamafdelingen. I denne analyse har ambulante besøg en lidt bredere definition, idet udover besøg hvor patienten har været til stede indgår ligeledes hjemmebesøg og udebesøg. Der kan registreres flere besøg pr. dag. Flere besøg per dag står for ca. 1 procent af de ambulante besøg, og trækker derfor ikke meget i det store billede. Ikkebesøg (bestype=ib) indgår ikke i opgørelsen, men er opgjort ved siden af. Absenteringer: Absenteringer fra enten retspsykiatrisk afdeling/afsnit eller lukket afdeling/afsnit i opgørelsesåret indgår. Opgørelsen omhandler følgende retslige indlagte patienter (med retsligt startvilkår): Mentalobservanter (indlagte) Varetægtssurrogatfængslede/ Overført varetægtsarrestant

25 Side 25 Dom til anbringelse (inkl. Sikringen) Dom til behandling Indlagt i henhold til farlighedsdekret Indlagt i henhold til andet retsligt forhold Såfremt en patient står bag flere absenteringer i opgørelsesperioden tælles alle absenteringer med. Absenteringer er opgjort efter typen dvs. rømning, undvigelse og udeblivelse. En rømning er defineret som det at stikke af fra lukket afsnit eller lukket have. Der er her tale om at bryde ud under forhold, hvor patienten ikke er givet nogen frihedsgrader. En undvigelse indebærer situationer, hvor patienter stikker af fra ledsagende personale. Forekommer f.eks. når patienter er bevilget udgang med ledsagelse, eller hvor patient og personale sammen bevæger sig rundt på hospitalsområdet uden for de sikrede afsnit. En udeblivelse defineres ved situationer, hvor patienten ikke kommer tilbage eller kommer for sent tilbage fra uledsaget udgang. Der er her tale om, at patienten misbruger en udvist tillid i forbindelse med en gradvis udslusning. Inddeling af DAGS grupper i kategorier Behandlingssamtaler Blandet ambulant besøg Familieterapi Flerfamilieterapi Individuel psykoterapi Parterapi Psykoedukation i gruppe Psykoterapi i gruppe Samtale med behandlingssigte Træning af kombinerede psykosociale færdigheder Diagnostik Førstegangsbesøg Psykologisk undersøgelse Semistruktureret diagnostisk interview Somatisk udredning Hjemmebesøg Hjemmebesøg Indirekte patientkontakt Institutionsbesøg

26 Side 26 Kontakt med anden myndighed Netværksmøde Samtale med forældre Samtale med værge Supervision til institution Udfærdigelse af erklæring Psykiatrisk dagbehandling Psykiatrisk dagbehandling

Benchmarking af psykiatrien 2011

Benchmarking af psykiatrien 2011 N O T A T 04-12-2012 Benchmarking af psykiatrien 2011 1. Organisering, kapacitet og søgning til psykiatrien Side 2 Tabel 1. Normerede sengepladser i børne- ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien inklusiv

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 2011

Benchmarking af psykiatrien 2011 N O T A T Benchmarking af psykiatrien 2011 11-11-2012 Sag nr. 12/97 Dokumentnr. 44253/12 Asger Rønn Jensen Casper Højgaard Mikkelsen Marie Bussey Rask Tel. 35298197 E-mail: Mbk@regioner.dk 1. Organisering,

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien

Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien Dette er en opgørelse over relevante nøgletal for psykiatriområdet. Opgørelsen indeholder tal opdelt på bopælsregion for: 1. Organisering og kapacitet

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 2010

Benchmarking af psykiatrien 2010 N O T A T Benchmarking af psykiatrien 2010 07-10-2011 Sag nr. 10/424 Dokumentnr. 983102 Casper Højgaard Mikkelsen Marie Bussey Rask Asger Rønn Jensen Tel. 35 29 81 97 E-mail: mbk@regioner.dk 1. Organisering,

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien

Benchmarking af psykiatrien Benchmarking af psykiatrien 2015 Indhold 1. Organisering og kapacitet i psykiatrien... 2 2. Antal patienter i psykiatrisk behandling... 8 3. Aktivitet i børne- og ungdomspsykiatrien... 11 4. Aktivitet

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien 1

Benchmarking af psykiatrien 1 Benchmarking af psykiatrien 1 Psykiatrisk behandling er en væsentlig del af den behandling, der foregår på sygehusene, og det er en af regionernes kerneopgaver. Den psykiatriske behandling står for cirka

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

Regionernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i 2008

Regionernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i 2008 ernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i Maj 29 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kapitel 1. Den samlede udvikling i psykiatrien 4 1.1 Den økonomiske udvikling.. 4 1.2 Udvikling i aktiviteter

Læs mere

Indhold. Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland

Indhold. Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland Budget- og planlægningsafdelingen Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg Tlf.: 97 64 30 00 www.psykiatrien@rn.dk d. 8/10

Læs mere

Psykiatriens nøgletal 2011

Psykiatriens nøgletal 2011 Psykiatriens nøgletal 2011 Psykiatrien Region Sjælland i tal og grafer Side 0 Psykiatriens nøgletal 2011 1. Indledning... 2 2. Befolkningssammensætning... 3 3. Patientsammensætning... 7 4. Aktivitet og

Læs mere

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1. og 2. kvartal 2010

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1. og 2. kvartal 2010 Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1. og 2. kvartal 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Appendiks... 4 Kapitel 1: Aktiviteter i psykiatrien... 5 1.1 Børne- og

Læs mere

Regionernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i 2007

Regionernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i 2007 8 4 1 2 9 2 7 4 ernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i ernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i Danske er, juni 28 Tryk: Danske er Oplag: 6 ISBN tryk 978-87-7723-568-9 ISBN elektr.

Læs mere

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1., 2., 3. og 4. kvartal 2010

Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1., 2., 3. og 4. kvartal 2010 Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1., 2., 3. og 4. kvartal 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Appendiks... 4 Kapitel 1: Aktiviteter i psykiatrien... 5 1.1 Børne-

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om Danske Regioners nøgletalsrapport 2007 på psykiatriområdet. til Regionsrådets møde den 20.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om Danske Regioners nøgletalsrapport 2007 på psykiatriområdet. til Regionsrådets møde den 20. Midtjylland Orientering om Danske ers nøgletalsrapport på psykiatriområdet Bilag til srådets møde den 2. august 28 Punkt nr. 34 8 4 1 2 9 2 7 4 ernes økonomi og aktiviteter på psykiatriområdet i ernes

Læs mere

Vidste du, at. Fakta om psykiatrien. I denne pjece kan du finde fakta om. psykiatrien

Vidste du, at. Fakta om psykiatrien. I denne pjece kan du finde fakta om. psykiatrien Vidste du, at Fakta om psykiatrien I denne pjece kan du finde fakta om psykiatrien Sygdomsgrupper i psykiatrien Vidste du, at følgende sygdomsgrupper behandles i børne- og ungdomspsykiatrien? 3% 4% 20%

Læs mere

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende:

En sammenligning af patienter, der har fået foretaget en knæoperation, viser følgende: N O T A T Benchmarking af behandlingspraksis for knæoperationer Regionerne har præsenteret en markant ny dagsorden for sundhedsvæsenet med fokus på kvalitet frem for kvantitet. Benchmarking er et redskab

Læs mere

En sammenligning af amternes/h:s' aktiviteter på psykiatriområdet i 2005

En sammenligning af amternes/h:s' aktiviteter på psykiatriområdet i 2005 En sammenligning af amternes/h:s' aktiviteter på psykiatriområdet i 2005 Juni 2006 Indholdsfortegnelse Indledning. 3 Kapitel 1. Den samlede udvikling i psykiatrien. 4 1.1 Den økonomiske udvikling. 4 1.2

Læs mere

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Udvikling i behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at afdække ændringer behandlingsindsatsen for patienter med skizofreni

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatriplan 2015-2020 Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatrien i dag 1 Udvikling i antal henvisninger (indextal 2008=100) 225 200 175 150 125 100 143 134 107 I alt Voksenpsyk i alt B&U

Læs mere

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen

Læs mere

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Ventetid i psykiatrien 9-14 Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 15 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede ventetid til

Læs mere

Samtaleterapi ydelse 6101

Samtaleterapi ydelse 6101 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Samtaleterapi ydelse 6101 Følgende notat har to formål. Det første formål er

Læs mere

Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering

Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering Simon Feilberg NOTAT Bidrag til businesscase for telemedicinsk sårvurdering Aktiviteten på Maj 2013 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk Regeringen, Danske er,

Læs mere

Appendiks til rapporten Takster i faste rammer. Datadokumentation. Januar 2012

Appendiks til rapporten Takster i faste rammer. Datadokumentation. Januar 2012 Appendiks til rapporten Takster i faste rammer Datadokumentation Januar 2012 Xenia Brun Hansen COHERE - Centre of Health Economics Research Syddansk Universitet E-mail: xbh@sam.sdu.dk 1 Indledning Dette

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Store udgifter forbundet med multisygdom Denne analyse ser på danskere, som lever med flere samtidige kroniske sygdomme kaldet multisygdom. Der er særlig fokus

Læs mere

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr.

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr. Psykiatri og Social Administrationen Sundheds- og Ældreministeriet Att. Center for Primær Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg

Læs mere

NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005

NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 2 Henvendelse kan rettes til: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 4. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon: 72 26

Læs mere

Opgørelse af behandlere i psykiatrien

Opgørelse af behandlere i psykiatrien Opgørelse af behandlere i psykiatrien Resume De psykiatriske afdelinger har ud fra retningslinjer fra PS Økonomiafdelingen opgjort antallet af fuldtidsstillinger, der i 2014 er anvendt til ambulant behandling.

Læs mere

Opgørelse over ventetider, henvisninger og aktivitet, 1. januar 31. august 2011

Opgørelse over ventetider, henvisninger og aktivitet, 1. januar 31. august 2011 Journal nr.: 11/10746 Dato: 21. september Udarbejdet af: Lone Lander Stie E mail: Lone.Lander.Stie@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 76646033 Bilag Opgørelse over ventetider, henvisninger og aktivitet,

Læs mere

Indledning... 3 Appendiks... 4 Kapitel 1: Aktiviteter i psykiatrien... 5. 1.1 Børne- og ungdomspsykiatrien...5 1.2 Voksenpsykiatrien...

Indledning... 3 Appendiks... 4 Kapitel 1: Aktiviteter i psykiatrien... 5. 1.1 Børne- og ungdomspsykiatrien...5 1.2 Voksenpsykiatrien... Regionernes aktiviteter og ventetalsopgørelser på psykiatriområdet for 1., 2. og 3. kvartal 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Appendiks... 4 Kapitel 1: Aktiviteter i psykiatrien... 5 1.1 Børne-

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1

Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 1 Kort om: Patienter med type-2 diabetes kontaktforbrug i det regionale sundhedsvæsen 1 Hovedkonklusioner Opgjort på grundlag af de foreløbige udtræksalgoritmer

Læs mere

Tal på sundhed Den nationale sundhedsprofil

Tal på sundhed Den nationale sundhedsprofil Tal på sundhed Den nationale sundhedsprofil Sundhedsstyrelsens "Den nationale sundhedsprofil" giver et øjebliksbillede af danskernes sundhed. Det er stadig de store risikofaktorer, der dominerer billedet:

Læs mere

Bilag 1: Metode og data. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet.

Bilag 1: Metode og data. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Bilag 1: Metode og data Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Undersøgelsens del 1 og del 2 er nøgletalsanalyser af tilførte

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-88 Viborg Tel. +45 8728 5 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Læs mere

Status på behandlingsretten september 2011

Status på behandlingsretten september 2011 Journal nr.: 11/10746 Dato: 21. september 2011 Udarbejdet af: Lone Lander Stie E mail: Lone.Lander.Stie@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 76646033 Notat Status på behandlingsretten september 2011 Nærværende

Læs mere

Indlæggelsestid og genindlæggelser

Indlæggelsestid og genindlæggelser Kapitel 6 57 Indlæggelsestid og genindlæggelser Den gennemsnitlige indlæggelsestid benyttes ofte som et resultatmål for sygehusbehandling, idet det opfattes som positivt, at den tid, hvor patienterne er

Læs mere

Forebyggelige genindlæggelser

Forebyggelige genindlæggelser Forebyggelige genindlæggelser Forebyggelige genindlæggelser inden 3 dage 1) Institution Procent Procent Forebyggelige genindlæggelser inden 30 dage 2) Hele landet 3,4 10,8 Region Nordjylland 2,9 10,9 Region

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Tal på sundhed Den nationale sundhedsprofil

Tal på sundhed Den nationale sundhedsprofil Tal på sundhed Den nationale sundhedsprofil Sundhedsstyrelsens "Den nationale sundhedsprofil" giver et øjebliksbillede af danskernes sundhed. Det er stadig de store risikofaktorer, der dominerer billedet:

Læs mere

Klientundersøgelsen 2011

Klientundersøgelsen 2011 Klientundersøgelsen 2011 Delrapport om unge klienter Af Susanne Clausen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund for rapporten...

Læs mere

Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet Januar Genindlæggelser i det psykiatriske sundhedsvæsen

Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet Januar Genindlæggelser i det psykiatriske sundhedsvæsen Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet Januar 217 Genindlæggelser i det psykiatriske sundhedsvæsen Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Hovedresultater...

Læs mere

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Danske Regioner/regioner, KL/kommuner, PLO og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udviklet en række indikatorer, der kan bruges

Læs mere

Vejledning til indberetning af ambulante behandlingsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien.

Vejledning til indberetning af ambulante behandlingsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien. Vejledning til indberetning af ambulante behandlingsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien. Indhold: 1. Indberetning af ambulant forløb 2. Vejledning i de i standardkontraktens bilag 3 definerede undersøgelses-forløbskoder.

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017 Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

Aktivitetsopfølgning i Psykiatrien i Region Nordjylland og udfordringer ved måling af produktivitet. DRG-konference 4.

Aktivitetsopfølgning i Psykiatrien i Region Nordjylland og udfordringer ved måling af produktivitet. DRG-konference 4. Aktivitetsopfølgning i Psykiatrien i Region Nordjylland og udfordringer ved måling af produktivitet DRG-konference 4. oktober 2013 Indhold Måling af aktivitet i Region Nordjylland hvad er det vi måler

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk

Læs mere

Registreringsomlægninger

Registreringsomlægninger Regionshuset Viborg Psykiatri- og Social Administrationen Planlægningsafdelingen Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Registreringsomlægninger Besøgstyper

Læs mere

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 2 STATUS PÅ DATA 1. HALVÅR 2014

FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 2 STATUS PÅ DATA 1. HALVÅR 2014 Sundhed og Omsorg FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER FASE 2 STATUS PÅ DATA Dato: 25.09. Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSER STATUS PÅ DATA

Læs mere

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Færre børn får antidepressiv medicin i 2016

MEDICINFORBRUG - INDBLIK Færre børn får antidepressiv medicin i 2016 1 MEDICINFORBRUG - INDBLIK 2017 Færre børn får antidepressiv medicin i 2016 Færre børn får antidepressiv medicin i 2016 Sundhedsdatastyrelsen sætter fokus på den nyeste udvikling i forbrug af antidepressive

Læs mere

NOTATARK. Statistisk materiale til brug for høring.

NOTATARK. Statistisk materiale til brug for høring. NOTATARK Statistisk materiale til brug for høring. J.nr.: Ref.: Henrik Sprøgel Dato: 17. december 2008 e-mail: Nærværende statistiske materiale er udarbejdet på grundlag af data fra Region Nordjylland

Læs mere

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes

Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Synlighed om resultater i sundhedsvæsenet ASU 27. feb. 21 Kort om: Alment praktiserende lægers kontakt med patienter med type-2 diabetes Hovedkonklusioner Almen praksis er hyppigt i kontakt med patienter

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2014 Indledning Stevns Kommunes udgifter til Kommunal Medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) udgjorde

Læs mere

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet

Årsopgørelse. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 15. maj 2014 Årsopgørelse 2013 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 15. maj 2014 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015

Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015 Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015 Analyse, HR & Udvikling 2016 Indhold Kort introduktion til området Aktivitetsbestemt medfinansiering...2 1. Overordnet udvikling i aktivitet og medfinansiering

Læs mere

Benchmarking af psykiatrien - herunder nøgletal for aktiviteten i 2009

Benchmarking af psykiatrien - herunder nøgletal for aktiviteten i 2009 N O T A T 20-01-2010 Sag nr. 10/424 Dokumentnr. Marie Bussey Rask Casper Højgaard Mikkelsen Louise Broe Tel. 35 29 81 97 E-mail: mbk@regioner.dk Benchmarking af psykiatrien - herunder nøgletal for aktiviteten

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2013 Indledning Den 1. januar 2012 trådte store ændringer i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Medfinansieringsrapport, 2014

Medfinansieringsrapport, 2014 Medfinansieringsrapport, 2014 Baggrund: Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet blev indført med virkning fra 2007. Formålet med ordningen var at give kommunerne et generelt incitament til at

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

Statusmateriale i forbindelse med Psykiatriplan

Statusmateriale i forbindelse med Psykiatriplan Statusmateriale i forbindelse med Psykiatriplan 2015-2020 Psykiatrien, Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg Tlf. 97643000 psykiatri@rn.dk 27. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. del: Status 1.

Læs mere

Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning. KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og arbejdsmarkedstilknytning. KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag til analysen: Sammenhæng mellem udvalgte sundhedsydelser og stilknytning KL Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bilag 1 - Dokumentation Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM er anvendt

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2013

Kommunal medfinansiering 2013 Side 1 Kommunal medfinansiering 2013 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for 2013. Den 1. januar 2012 trådte den nye ordning for kommunal medfinansiering

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 1. Indledning Kommunerne har medfinansieret regionernes sundhedsudgifter siden finansieringsreformen trådte i kraft i 2007. Udgifter i forbindelse med den aktivitetsbaserede

Læs mere

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune sammenlignet med det øvrige Danmark April 2015 1 Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Dagbehandling i Børne og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark

Dagbehandling i Børne og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Administrationen/ psykiatri og socialstaben. Journal nr.: 13/2296 Dato: 26. marts 2013 Udarbejdet af: Berit Matzen/Anette Bækgaard E mail: berit.matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 3055

Læs mere

Kapitel 5. Aktivitet i sygehusvæsenet hvem bruger sygehusene mest?

Kapitel 5. Aktivitet i sygehusvæsenet hvem bruger sygehusene mest? Kapitel 5. Aktivitet i sygehusvæsenet hvem bruger sygehusene mest? Sundhedsvæsenet er i hele den vestlige verden præget af stor. Ny teknologi muliggør nye og flere behandlinger og efterspørgselen efter

Læs mere

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien

Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien VEJLEDNING Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien Denne vejledning er udarbejdet af regionerne i fællesskab, og er en vejledning

Læs mere

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien.

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien. Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der af Task Force for Psykiatriområdet er foreslået til monitorering af tvang i psykiatrien

Læs mere

Psykiatrien i Region Sjælland

Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien i Region Sjælland tilbyder undersøgelse, diagnosticering og behandling enten ambulant eller ved indlæggelse i åbne eller lukkede afsnit. Patienter i de lukkede

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune juni 2013 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering/finansiering

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for Autisme og Psykose og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet

ÅRSOPGØRELSE. Monitorering af kræftområdet Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15284 5. maj 2015 ÅRSOPGØRELSE 2014 Monitorering af kræftområdet Offentliggørelse 13. maj 2015 Datagrundlag: Data fra

Læs mere

Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d

Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d Skizofreni via LPR: beregningsregler Version 2015d Patientgrundlag Kun patienter med en indlæggelse eller et ambulant forløb med skizofrenidiagnose og uden tillægskoden for mental observant indgår i grundlaget

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Faxe Kommune 1 Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en nøgletalsrapport for aktivitetsbestemt medfinansiering er nedenstående notat

Læs mere

Antallet af diagnosticerede børn i forhold til almenskoleområdet

Antallet af diagnosticerede børn i forhold til almenskoleområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet NOTAT Til BUU Antallet af diagnosticerede børn i forhold til almenskoleområdet 2009-2012 Bestilling I forbindelse med behandling af kvalitetsrapporten

Læs mere

DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING. DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017

DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING. DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017 DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017 Disposition To forskellige ordninger Kommunal medfinansiering Baggrund og formål Lovgrundlag Månedens gang, datagrundlag,

Læs mere

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse)

ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) ANTAL SENGEPLADSER VED OFFENTLIGE SYGEHUSE 2007 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2008 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsdokumentation Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon Telefax Dato

Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon Telefax Dato Forskerparken 10 DK-5230 Odense M Telefon 6543 2030 Telefax 6543 2050 lho@medcom.dk www.medcom.dk Dato 05.02.2013 Revideret business Case Demonstration og Udbredelse af Telepsykiatri Maj 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Nødebogård, Kildeportvej 20, 3480 Fredensborg

Kl. 16.00 til 19.00 på Nødebogård, Kildeportvej 20, 3480 Fredensborg D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Mandag den 12. december 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Nødebogård, Kildeportvej 20, 3480 Fredensborg Møde nr. 8 Medlemmer: Arly Eskildsen (F),

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Frekvensen er to årlige offentliggørelser af indikatorerne for løbende år, hvilket vil sige 12 på hinanden følgende måneder.

Frekvensen er to årlige offentliggørelser af indikatorerne for løbende år, hvilket vil sige 12 på hinanden følgende måneder. Center for Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet 28. september 2016 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der

Læs mere

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser

Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Anbragte i plejefamilier og psykiatriske diagnoser Når et barn eller en ung har brug for særlig støtte og behov for hjælp, kan kommunen iværksætte en anbringelse uden for hjemmet. En anbringelse i en plejefamilie

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011

Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni i perioden januar 2011 december 2011 Kvaliteten i behandlingen af skizofreni er i denne rapport opgjort i forhold til de følgende indikatorer: Udredning speciallæge

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Kommunal medfinansiering i Esbjerg Kommune

Kommunal medfinansiering i Esbjerg Kommune Kommunal medfinansiering i Esbjerg Kommune Analyser af årsager til Esbjerg Kommunes forbrug af sundhedsydelser Aug. 2013 Mulige årsager til merforbrug Kommunal medfinansiering I KM fordelt på type Sygesikring;

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter November 2016 NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter Antallet af korttidsindlæggelser på max. 12 timer er steget kraftigt fra 2009 til 2015, hvor der blandt alle patienter ses en stigning

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sundhedsstrategisk Forum, Region Syddanmark 23. marts 2011 Opgaveudvikling på psykiatriområdet Marie Henriette Madsen Projektleder Cand.scient.san.publ mhm@dsi.dk 1 DSI publikation: Opgaveudvikling på

Læs mere