Udvalgene. og velkomst til beboere. Sidstnævnte har i de sidste par år fået nyere og mere tidssvarende indhold og udseende.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalgene. og velkomst til beboere. Sidstnævnte har i de sidste par år fået nyere og mere tidssvarende indhold og udseende."

Transkript

1

2 FORMANDEN HAR ORDET 2 Udvalgene - og hvad der er deres formål Som de flittige læsere af Trappenyt nok har observeret, at der er adskillige udvalg i vores forenings regi. Det er udvalg, der alle har til formål at gøre forhold og forretningsgangen bedre for beboerne i Ungdomsbo. De udvalg, der har direkte relation til beboerne, vil jeg her fortælle lidt om. Analyseudvalget havde som omtalt i sidste nummer af Trappenyt den og 4. september en ny beboerrundspørge. Spørgerunden er en opfølgning af en beboerundersøgelse i år 2000, og der var bl.a. spørgsmål om legepladser, fritidsaktiviteter, foreningens fritidsudvalg samt råderet, husdyr med mere. Vi vil her gerne sige mange tak til alle de venlige og imødekommende beboere, der besvarede vore spørgsmål Resultatet af spørgerunden vil blive omtalt i Trappenyt, når svarene er blevet gjort op og behandlet. Udvalgets arbejde er for øjeblikket indstillet, indtil der foreligger nye opgaver. Fritidsudvalget var også med i spørgerunden. Det er et udvalg, der stabler fælles aktiviteter for beboerne på benene. I år har der for eksempel været en tur i cirkus Dannebrog, fisketur til Lillebælt (som desværre måtte aflyses p.g.a manglende tilslutning), Havnerundfart og Sommerspil i Varde. Som afslutning er der traditionen tro juletræsfest i Stadionhallen den 30. december. Alle disse tiltag, som her er nævnt, omtales løbende i Trappenyt. Beboerinformationsudvalget, der er en sammenlægning af informationsudvalget og beboerservice, er det udvalg, som gerne skulle have fingeren på pulsen med hensyn til informations-niveau til beboerne. Det sker alt sammen i et samarbejde med administrationen, der er den del af foreningen, der til stadighed ved besked om, hvor skoen trykker. Administrationen har selv et udvalg, der netop tager denne information op til løbende revision. Beboerinformationsudvalget har til opgave at få nye ideer og følge op, så informationen er i top. Vedligeholdelsesudvalget har et navn som måske er lidt misvisende, men det stammer fra udvalgets start. I overført betydning er det vedligeholdelsesudvalg for bl.a. ordensreglement og velkomst til beboere. Sidstnævnte har i de sidste par år fået nyere og mere tidssvarende indhold og udseende. Udvalget vil i det kommende år beskæftige sig med råderetten. Nogle vil spørge, hvad er nu det? Råderetten er det, man lovmæssigt må forandre i sin lejlighed. Det kan f. eks. være nyt køkken eller bad. Udover det vil der i hver afdeling være en positivliste, hvor afdelingen på et afdelingsmøde har besluttet, hvad man der i afdelingen selv må lave. Råderetten betyder også, at hvis den bruges så er det betaling ud af egen lomme. Det er den nuværende form for råderet/positivliste, udvalget skal til at gennemgå med en fornyelse og forbedring for øje. Kulturudvalg findes der også i foreningen. Kulturudvalget kan give en hjælpende økonomisk hånd til afdelinger, der ønsker af indkøbe kunst til afdelingen. I den forbindelse skal man selv stille med halvdelen af det ønskede beløb, man vil købe kunst for. Det er dog forbeholdt de enkelte afdelinger, de ansatte samt bestyrelsesmedlemmer. I kulturudvalgets regi findes også Kunstforeningen Ungdomsbo, hvor de enkelte afdelinger, ansatte og bestyrelsesmedlemmer kan blive medlemmer. Der betales et årligt kontingent, der kan suppleres med evt. gaver og tilskud. Der afholdes et årligt medlemsmøde, hvor der er bortlodning af indkøbte kunstgenstande. Redaktionsudvalget sammensætter og laver Trappenyt, og det er et vigtigt udvalg i den forbindelse. Udvalget sørger for alt: annoncer, nyt fra afdelingen gennem opsøgende arbejde, som vi har set gennem de sidste mange numre, indsendte bidrag til læserne fra beboere og afdelinger (dem er der desværre ikke mange af) Til bladet er tilknyttet journalist Lydia Lund Rasmussen. Hun laver det opsøgende arbejde og samler alle trådene, renskriver bladet, så det er klar til at gå i trykken. Hvis du som læser har holdt ud så længe, efter alle de mange oplysninger, så tak for det. Pointen med det hele er, at disse mange udvalg er sammensat af beboere fra afdelingsbestyrelserne (valgt i repræsentantskabet), medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer. Alle der er med i foreningens arbejde har derfor mulighed for at få medindflydelsen! Hanne Christensen Formand for Ungdomsbo

3 Hvorfor må sandheden ikke komme frem? I en række avisartikler i JydskeVestkysten i sommerens løb er der drevet en hetz imod Ungdomsbo. Artiklerne har omhandlet to flyttesager samt en sag om beskyldning for racisme. - De to flyttesager har vi vundet i boligretten. Derfor kontaktede vi Jydske- Vestkysten, fordi vi gerne ville renses for de uretmæssige beskyldninger, som de var fremkommet med, fortæller forretningsfører Tonny Nissen. Det skete ikke jævnfør artiklen i JydskeVestkysten torsdag den 30. oktober. Hvorfor må sandheden ikke komme frem? spørger han. - Tre personer har stået bag denne hetz: formanden for lejerforeningen for Esbjerg og Omegn Arne Rehné, advokat Brian W. Lassen og journalist Teddy Gehrke, siger Tonny Nissen og fortsætter: - Vi vinder mellem procent af de sager, som lejerforeningens formand og advokaten kører imod Ungdomsbo. - Det er vores opfattelse, at de to giver en dårlig rådgivning til deres klienter, som er vores beboere. Det er dermed med til at skabe mistillid mellem beboerne og boligforeningen. - Hverken lejerforeningens formand eller deres advokat kan leve op til de forventninger, som de giver vore lejere. - Vi synes også, det er spild af offentlige ressourcer, når advokaten gang på gang får bevilliget fri proces og så taber? sagen. Eller som det skete i én af de omtalte sager, hvor advokaten udeblev fra retsmødet!!! - Desuden synes vi at Arne Rehné med de indflytningsrapporter, han udarbejder, enten af eget initiativ eller bestilt af beboerne inden vores inspektør/viceværter er inde i billedet, er helt galt afmarcheret. - Det er op til 4 sider A4-ark med fejl, som ingen hverken inspektør/vicevært eller kommende lejer kan finde eller opfatter som mangler! - Vi må kun give Arne Rehné ret, når han udtaler til JydskeVestkysten, at han ikke har bygningsmæssigt indsigt! - Desuden har Arne Rehné i flere omgange beskyldt os for at være racister fuldstændig uden begrundelse. Vi har givet vores advokat besked om, at fremover skal sådanne udtalelser anmeldes som injurier. - Vi vil nu kontakte Arne Rehné for at invitere ham til et møde, så vi kan finde en løsning, som også vil være til gavn for forholdet mellem lejere og boligforeningen. Vi vil med det møde undgå, at der skal opstå misforståelser mellem lejere og boligforening. - Som afslutning vil jeg gerne sige, at vi er kede af, at vi ikke kan komme igennem med vores budskab ved JydskeVestkysten. Derfor har vi valgt på denne måde at orientere vore beboere og andre der læser Trappenyt, så de får den rette sammenhæng, siger Tonny Nissen. Indhold Side 5 Kolonihaven i Sønderris Side 7 Ismael er medlem af afdelingsbestyrelsen Side 9 Drømmen om en basar Side 9 Somaliske mænd i rengørings-projekt Side 10 Bosniske Aza åbner frisørsalon Side 11 Oversigt over afdelingsbestyrelserne Side 15 En hæk er det smukkeste hegn Side 18 Nyt fra bestyrelsen + administrationen side 20 På udflugt til Djurs Sommerland Side 21 Opskrift fra Bosnien Side 22 Farvel og goddag til Side 24 Få 7 rigtige! 3 Forsidefoto: Vi har startet en ny serie, hvor vi tager et anderledes billede fra Ungdomsbo. Vi kalder det en skæv vinkel. Det startede i maj-nummeret med kontoret på Nygårdsvej, og i forrige nummer gik vi over på det andet hjørne: afdeling 47 - Finsensgade/Nygårsvej. Denne gang er forsidefotoet taget i Havnegade afdeling 42 (foto: Uffe Bølling)

4 Kolonihaver i Esbjerg 4 For ca. 100 år siden blev de første kolonihaver etableret i Danmark. Intentionen med kolonihaver var, at mindre bemidlede skulle have mulighed for at dyrke grønsager og derved supplere den daglige husholdning. Denne intention er efterhånden blevet væsentlig mindre, men indtil for nogle år siden, hed det, at man kun kunne leje en kolonihave, hvis der ikke ved ens bolig var så meget jord, at man med rimelighed kunne forlange, at der kunne dyrkes grøntsager. Selvfølgelig bliver der også i dag dyrket grøntsager i mange kolonihaver, men haverne bliver også i høj grad brugt til hygge og afslapning fra den daglige tummerum. I Esbjerg er der 9 haveforeninger med til sammen ca. 600 haver. Foreningerne ligger spredt over hele byen, så man ikke behøver at køre langt for at nå frem til dem. Den forening, der ligger længst væk fra byen er Bryndumdam, der som navnet antyder ligger næsten i Bryndum. De øvrige er Skibhøj ved Lykkegårdsparken, Veldtofte ved Novrupvej, Hedelunden og Kvaglunden i Kvaglund, Nørrevænge og Parken ved Stormgade, Sønderris ved Tarphagevej samt Enggårdsparken ved Gravlunden. Alle foreninger er samlet under ét i Esbjerg-kredsen, der igen er medlem af Koloniforbundet for Danmark. Foreningerne ligger på lejet jord, og der oprettes derfor en lejekontrakt med Esbjerg Kommune. Der er fri adgang i alle foreningerne, og mange benytter sommeraftenerne til at gå en tur igennem og se, hvad der sker i haverne. Vil man leje en have, kontakter man foreningens formand, der så kan fortælle om muligheder og hvordan man gør. I øjeblikket er der mulighed for at leje nyanlagte og ubebyggede havelodder i Hedelunden og Sønderris. Knud Larsen HØGEVEJ ESBJERG Ø MONTØR: Søren Jakobsen Tlf INSTALLATØR FORENING AUT. VVS INST. SMEDE OG BLIK. ARBEJDE Værksted: Telefax: Biltelefon: Privat: Deres blikkenslager A/S Hurtig og sikker service. Gl. Færgevej Esbjerg Tlf Fax Aut. kloakmester Aut. VVS installatør TV inspektion

5 Kolonihaven i Sønderris Skal være med til at give indhold i dagligdagen, når de går på efterløn For halvandet år siden fik Gunhild og Kurt Olsen en kolonihave. Det var tanken om, at pensionisttilværelsen nærmer sig, og at det så vil være rart at have et sted, hvor man kan gå og pusle lidt, samtidig med at man er ude i den friske luft. - Vi har boet i samme lejlighed i Fyrparken i 23 år, og der bliver vi nok boende. Men da vi fik altanen lukket, fik jeg samtidig denne fornemmelse af at være spærret inde, fortæller Gunhild Olsen og fortsætter: - Da Kurt samtidig har rundet de 60 og måske snart går på efterløn, så kom tankerne om, hvordan han så skulle få tiden til at gå i en lejlighed. Derfor besluttede ægteparret sig for en kolonihave i Sønderris. Der fik de en bar mark på 400 kvm., og så gik de ellers i gang. En kolonihave koster ca. kr ,- årligt i leje. De har selv bygget huset på 25 kvm plus terrasse. Et dejligt hus hvor de allerede har nydt mange gode timer. Og haven er ved at tage form. Her er der i år høstet både kartofler, rødbeder, asier, jordbær og hvad der ellers hører sig til. Gunhild og Kurt Olsen nyder deres kolonihave i Sønderris - Det tager kun mellem 5-10 min. på cykel, så vi er hurtig herude, og vi nyder det. Ægteparret har tidligere været ivrige campister, men campingvognen bliver ikke brugt så meget mere. Selvom der blandt kolonihavefolket er mange på deres alder, så er alle aldersgrupper repræsenteret i Haveforeningen Sønderris. 5 Ingen er i tvivl. Her bor Olsen-banden

6 En sikker leverandør Salg/service: Køleskabe, opvaskemaskiner, komfurer Tyverialarm-anlæg El-installationer af enhver art Indhent tilbud Vi klarer Deres problemer på følgende områder: Snedker Tømrer Glarmester Gulvafslibning 6 Ørnevej Esbjerg Ø Tlf Bavnebjergvej 53 Nordby Fanø Tlf Gammelby Møllevej Esbjerg Telefon

7 Ismail er med i afdelingsbestyrelsen Det er vigtigt at beboere af anden etnisk herkomst også er med i beboer demokratiet, siger formanden for afdeling 13 Det er meget vigtigt, at beboere af anden etnisk herkomst også deltager i den demokratiske proces, der hvor de bor. Det mener i hvert fald Egon Hansen, formand i afdeling 13, hvor godt 70 procent af lejlighederne bebos af folk af anden etnisk herkomst. I de 86 lejligheder er 7 forskellige folkeslag repræsenteret. Her har de de sidste to år haft Ismail Hassan Jama med i bestyrelsen. Men han er kun én ud af tre medlemmer med anden etnisk herkomst, der er med i den demokratiske proces i Ungdomsbo. I afdeling har Hade Salah Kadar været med i to år, og i afdeling 8 blev Adrian Kazem Saleh valgt ind for et år siden. - Jeg synes, det har været rart, vi fik Ismael med i afdelingsbestyrelsen. Det sender et godt signal til de mange andre udlændinge, der bor her i afdelingen. Og han kan samtidig være med til at forklare tingene, så de er nemmere at forstå og acceptere for dem, siger Egon Hansen. Selv er Ismail ikke ukendt med de demokratiske processer, idet han allerede på sin arbejdsplads i Somalia deltog i fagforeningsarbejdet. Og her i landet er han også blevet aktiv i skolebestyrelsen ved Bakkeskolen. - Der er jo nogle kulturforskelle, som betyder, at folk har forskellige måder at opleve tingene på. Men jeg føler mig ikke som gidsel, men selvfølgelig er det en balancegang, siger Ismael, der har mange roser til formanden for den måde han tager ham med i arbejdet. - Han er god til at forklare, når der er noget, jeg ikke forstår, og han opgiver ikke så let. Han har været en stor hjælp for mig, siger Ismael. Men der kan selvfølgelig både være fordele og ulemper ved at have folk af anden etnisk herkomst med. Bestyrelsen i afdeling 13 består af Egon Hansen, Ismail Hassan Jama og Susan Friis. - For det første må man indstille sig på, at det tager meget længere tid, for når man er så grundig som Ismael, så bliver der stillet mange spørgsmål. Men det synes jeg er rigtig dejligt, for det vidner da om interesse, siger Egon Hansen, der er ked af, at han blandt de danske beboere har oplevet en modstand imod at få de fremmede med. - Fordelen er først og fremmest at det er nemmere at få beboerne til at forstå og acceptere tingene, når det er en af deres egne, der er med til at fortælle dem om reglerne, siger formanden for afdeling 13. Også formanden for afdeling Ole Antonsen oplever disse fordele ved at have kurderen Hade Saleh Kadar med i bestyrelsen. - Jeg bruger ham meget som tolk, og det fungerer fint. Tingene falder lettere i hak, når jeg har en af deres egne med. 7

8 Fokus på beboerdemokrati og kommunikation Spændende opstart på de næste 5 års byudvalgsarbejde 8 Der er sat fokus på beboerdemokrati og kommunikation i de næste 5 år i de afdelinger, der er omfattet af byudvalgsarbejdet. For at komme godt i gang med det emne, var en flok beboere samlet den november til et seminar i Oksbøl. Her deltog i alt 27 fra de to boligforeninger Ungdomsbo & B32 som er sammen i byudvalgsarbejdet. Det var både medlemmer af afdelingsbestyrelser, fritidsudvalg, hovedbestyrelsen og ganske almindelige beboere. - Det var en rigtig god weekend, hvor vi oplevede en række beboere, der var engagerede, tændte, debatterende og diskuterende. Og det hele mundene ud i to lovforslag: et om kommunikation og et om demokrati, fortæller projektmedarbejderne Peter Rostgaard og Jette Sejerup. Et lokalt firma Continue var hyret til opgaven, og der var i Projekt-Nyt lavet et oplæg til debat. På seminariet foregik tingene i et folketing. Som i det virkelige folketing blev de forskellige spørgsmål behandlet i de nedsatte grupper, og når gruppearbejdet var klar, så blev det vedtagne fremlagt i folketinget til debat. Her var der i øvrigt både folketingets formand med en klokke, og en tingsekretær der nedfældede de kloge ord. - Det var en rigtig god måde at bygge et seminar op på, og vi fik mange ting med hjem, som der nu kan arbejdes videre med, fortæller de to projektsekretærer.

9 Drømmen om en basar I sommeren 2004 åbner der en basar, hvor de besøgende får en eksotisk oplevelse. Den sydvestjyske basar, der ligger i Esbjergs østlige bydel, har omkring 40 boder, og der er en sydlandsk stemning. Det er den drøm, som en tre mands gruppe Susanne Rønne, Jobshop, projektmedarbejder Jette Sejerup og integrationskonsulent Mussa Utto arbejder særdeles ihærdig på skal gå i opfyldelse. Ideen er født i Århus, og basaren der har været i gang i nogle år, og den er blevet en utrolig succes. - I øjeblikket er vi ved at lægge de sidste brikker på plads, før det egentlige startskud går. Vi har kontakt til flere investorer, og vi kikker på lokaler forskellige steder, fortæller Susanne Rønne. - Jeg satser på, det bliver her i østbyen, for det er også her de fleste mennesker af anden etnisk herkomst bor. - Vi forestiller os kvm., som bliver inddelt i små enheder a 35 kvm. Så kan man leje en eller to enheder alt efter hvad det er, man vil tilbyde. Vi håber på ca. 40 boder. - Vi håber, det kan blive et udflugtssted, både for de mennesker der bor her i det sydvestjyske område, men også for de mange turister der besøger Sydvestjylland. - Det skal være et sted med både salgsboder og små spisesteder, hvor der oser af en orientalsk stemning. - Der er mange, der allerede har henvendt sig, fordi de er interesseret i at leje en enhed. Det er ikke kun for folk af anden etnisk herkomst, det kan også være danskere, fortæller Susanne Rønne, der har mærket en utrolig stor opbakning og interesse for projektet. - Når det er os tre, der er gået sammen om ideen, så er det fordi, vi kender de mennesker af anden etnisk herkomst, der bor her i byen. Og vi har en interesse i at være med til at skabe arbejdspladser til den gruppe af mennesker. - Vi håber, det kan skabe arbejde til omkring 70 personer, som derved kan blive selvforsørgende. Det er vores formål med at gå ind i projektet. Somaliske mænd i rengørings-projekt Med kursusbeviset har flere allerede fået job 9 Jobshop har netop kørt et anderledes rengørings-projekt. Holdet bestod nemlig af 10 somaliske mænd og en enkelt bosnisk kvinde. De har haft 4 ugers AMU-kursus og derefter 14 dages praktik, og flere er allerede i arbejde. Andre er på vej i job. - Det startede med, at jeg fik en henvendelse fra et par somaliere, som forgæves havde søgt et rengøringsjob. I firmaerne fik de at vide, at de manglede et kursusbevis, fortæller Susanne Rønne, leder af Jobshop. - Vi fandt frem til et helt hold, der var interesserede i at være med, og projektet blev kørt i samarbejde med formidlingsenheden. - Det har været en rigtig positiv oplevelse. Deltagerne har været meget engagerede og motiverede, og vi har fået en fin modtagelse i de fem rengøringsfirmaer, hvor de har været i praktik. - Der er tale om somalier, der har været her i landet i ca. 10 år, og som har prøvet mange forskellige ting uden at det gav fast job. Nu er de på vej, og det har været en skøn oplevelse, fortæller Susanne Rønne. Hun opfordrer i øvrigt andre til at henvende sig, hvis de har lignende projekter, de gerne vil i gang med. - Her i Jobshop er vi åben over for alle ideer, og vi vil gøre alt for at hjælpe sådanne projekter i gang.

10 Bosniske Aza åbner egen frisørsalon Drømmen om at blive selvstændig igen er gået i opfyldelse 10 - Jeg er bare så glad! Det er en gammel drøm, der er gået i opfyldelse. Det siger Aza Mehmedovic, der tirsdag den 21. oktober slog dørene op til sin egen frisørsalon, der ligger ved Netto i Stengårdscentret. Lige siden åbningen for en måned siden har der været travlhed, så meget at der også har været arbejde til en praktikant. Aza Mehmedovic er uddannet frisør i Bosnien, hvor hun også har haft egen frisørsalon. Hun har været i Danmark i 10 år, og de seneste otte år har hun boet med sin familie på Stengårdsvej. Hun har haft forskellige jobs i den tid, hun har boet i Danmark, senest var hun ansat i Bistroen i Bilka. - Men jeg har hele tiden drømt om at blive selvstændig igen, og da jeg fik mulighederne her i Stengårdscentret slog jeg til, også fordi der ikke er andre frisører her i området, så jeg tænkte, der måtte være et behov, fortæller Aza Mehmedovic. Det har så afgjort vist sig, at hun har ret! Frisørsalonen er blevet en realitet med hjælp fra Jobshop. Aza Mehmedovic har åbnet egen dame- og herrefrisørsalon i Stengårdscentret, og hun har haft forrygende travlt den første måned. Silkeborg Randers Århus DAI Gruppen A/S Arkitekter MAA Ingeniører FRI Esbjerg Horsens Aalborg Fredericia Vejle Viby J Padborg Smedegade Esbjerg Telefon Fax

11 Ta ud & gem Ta ud & gem Afdelingsbestyrelser Afdeling 1 Birgit Carstensen Møller, Toftsvej 24 Irena Sørensen, Toftsvej 44 Lene Lynghede, Toftsvej 24 Beboerkontor: Toftsvej 24, kld. 1. tirsdag i måneden kl Afdeling 2 Willy Olesen, Hermodsvej 25 Lene Sørensen, Hermodsvej 29 Kirsten Petersen, Hermodsvej 29 Flemming Guldberg Sørensen, Palnatokes Alle 31 Karen Jensen, Hermodsvej 37 Beboerkontor: Hermodsvej 33, kld. 1. mandag i måneden kl Afdeling 3 Orla Petersen, Palnatokes Alle 13 Sigvald Christensen, Palnatokes Alle 11 Willy Kannebjerg, Palnatokes Alle 13 Beboerkontor: Hermodsvej 3, kld. 1. mandag i måneden kl Afdeling 4 Karna Møller, Hermodsvej 11 Gitte Kirchhoff, Hermodsvej 9 Lillian Sibbert, Hermodsvej 7 Beboerkontor: Hermodsvej 3, kld. 1. mandag i måneden kl Afdeling 5 Hans Mathiesen, Sp. Møllevej 291 Mai-Britt Skov Jensen, Sp. Møllevej 295 Magnina Bodilsen, Sp. Møllevej 295 Beboerkontor: Sp. Møllevej 295, kld. 1. onsdag i måneden kl Afdeling Ole Antonsen, Platanvej 11 Søren Egdal, Platanvej 11 Bent Ivan Jakobsen, Platanvej 2 A Hade Salah Kadar, Platanvej 9 Birger Ellekær Hansen, Platanvej 4 B Beboerkontor: Skolebakken 66, st. 1. onsdag i måneden kl Afdeling 8 Elva Lyth, Stengårdsvej 90 Johnny Kristiansen, Stengårdsvej 112 Inger Tingberg, Stengårdsvej 116 Adrian Kazem Saleh, Stengårdsvej 78 Karen Grinderslev, Stengårdsvej 90 Beboerkontor: Stengårdsvej 94, kld. 2. tirsdag i måneden kl Afdeling 9-10 Kurt Olsen, Fyrparken 26 Walther Thinnesen, Fyrparken 28 Jette Thinnesen, Fyrparken 28 Jan Andresen, K. Andersens Vej 76 John Nielsen, Topsand 22 Beboerkontor: Fyrparken 22, kld. 1. tirsdag i måneden kl Afdeling 11 Birgit Bossen, Sneumvej 107 Henning Hübschmann, Sneumvej 41 Birthe Andersen, Sneumvej 65 Afdeling 12 Irene Svenningsen, Sneumvej 29 A Hanne Ohlsen, Sneumvej 27 C Lene Nielsen, Sneumvej 25 B Afdeling 13 Egon Hansen, Stengårdsvej 120 Susan Friis, Stengårdsvej 126 Ismail Hassan Jama, Stengårdsvej 138 Beboerkontor: Stengårdsvej 124, kld. 1. onsdag i måneden kl Afdeling 14 Joan Sandholm, Stengårdsvej 44 Ernst Petersen, Stengårdsvej 30 Lars Roth, Stengårdsvej 30 Per Hansen, Stengårdsvej 30 Poul Erik Svendsen, Stengårdsvej 44 Beboerkontor: Stengårdsvej 30, kld. 1. onsdag i måneden kl Afdeling 15 Kaj Nielsen, Stengårdsvej 14 Gunner Vindelev, Stengårdsvej 12 Finn Domar, Stengårdsvej 12 Beboerkontor: Stengårdsvej 8, kld. 1. torsdag i måneden kl Afdeling 16 Bodil Schmidt, Kvaglundparken 2-4 Finn Sø Holm, Kvaglundparken 2-10 Niels Andersen, Kvaglundparken 2-8 Carl Erik Johannesen, Kvaglundparken 2-12 Lise Petersen, Kvaglundparken 2-2 Beboerkontor: TV-rummet 1. onsdag i måneden kl Afdeling 17 - ingen afdelingsbestyrelse Afdeling 18 Frede Poulsen, Stengårdsvej 93 Helene Clemensen, Stengårdsvej 95 Jytte Grønfeldt, Stengårdsvej 97 Britta Bodilsen, Stengærdet 92 Beboerkontor: Stengårdsvej tirsdag i måneden kl Afdeling 20 - ingen afdelingsbestyrelse Afdeling 21 Joan Petersen, Thulevej 120 Gitte Gregersen, Thulevej 294 Kaj Hansen, Thulevej 154 Claus Jepsen, Thulevej 308 Helle Christensen, Thulevej 418 Beboerkontor: Thulevej 4 1. torsdag i måneden kl Afdeling Bent Bluhme, Fyrparken 390 Bente Guldberg, Fyrparken 322 Ludvig Pedersen, Fyrparken 162 H Ole Hansen, Fyrparken 100 Henning Rømer Radoor, Fyrparken 180 Beboerkontor: Fyrparken tirsdag i måneden kl

12 12 Afdeling (Fanø) Berit Jensen, Kallesbjergvej 22 C Elsie Bundgaard Lauridsen, Kallesbjergvej 30 C Peter Sorgenfrei, Kallesbjergvej 22 D Afdeling 32 - ingen afdelingsbestyrelse Afdeling 34 Kirsten F. Gulli, Grundtvigs alle 58 A John Abildgaard, Grundtvigs alle 58 C H. P. Kjøngerskov, Grundtvigs alle 58 A Beboerkontor: Grundtvigs Alle 58, kld. 1. tirsdag i måneden kl Afdeling 35 Iris Brandsborg, Nygårdsvej 38 John Brandsborg, Nygårdsvej 38 Eva Hansen, Nygårdsvej 36 Afdeling 38 - ingen afdelingsbestyrelse Afdeling 40 Anja Hareby, Tvillingernes Kvarter 48 Jens Jørgen Andersen, Tvillingernes Kvarter 48 Sheila Gemmel, Tyrens Kvarter 22 Claus Aanum, Tvillingernes Kvt. 56 Kirsten Krog, Tvillingernes Kvt. 158 Beboerkontor: Tvillingernes Kvt mandag i måneden kl Afdeling 42 - ingen afdelingsbestyrelse Afdeling 44 Lisbeth Oxlund, Islandsgade 60 Jytte Bune, Islandsgade 56 Lis Meng, Islandsgade 54 Afdeling 45 Signe Daubjerg, Sp. Kirkevej 109 Kim Beck, Sp. Kirkevej 109 Marie Viekær, Sp. Kirkevej 109 Afdeling 46 Erik Kiørbye, Finsensgade 7 Margrethe Ottosen, Finsensgade 7 Marie Jørgensen, Finsensgade 7 Karen Seekjær, Finsensgade 7 Aase Storck, Finsensgade 7 Afdeling 47 Knud Lemb, Østergade 64 C Kjerstine Lildholdt, Østergade 62 C Lis Hansen, Østergade 62 E Afdeling Kathleen Christensen, Østergade 64 Niels Johansen, Østergade 64 Johannes Nielsen, Østergade 64 Afdeling 50 Bente Bejstrup, Finsensgade 28 Oluf Olesen, Finsensgade 36 Jonna Jensen, Rolfsgade 50 Afdeling 51 Inge Pultz, Finsensgade 9 Marie Olesen, Finsensgade 9 Tom Jeppesen, Finsensgade 9 Afdeling 53 Mona Falk, Ringen 75 Sonja Kristensen, Ringen 75 Palle Kaus, Ringen 73 Afdeling 54 Erik Fløjstrup, Østergade 48 Preben Kronborg, Østergade 52 Jytte Møller Kristensen, Østergade 48 Afdeling 55 Lene Madsen, Norgesgade 36 Per Bech, Norgesgade 36 Ove Lund, Norgesgade 36 Afdeling (Fanø) Kristian Kruse, Lærkevej 19 Annette Kierkegaard, Lodsvej 63 Michael Kronow, Lodsvej 65 Afdeling 67 Thomas Sørensen, Sp. Kirkevej 99 B Ulric Nicolaisen, Sp. Kirkevej 99 A Melissa Blaabjerg, Sp. Kirkevej 99 B Afdeling 75 Jørgen Madsen, Sp. Møllevej 62 B Dagfinn Risum, Sp. Møllevej 62 D Johanne Nielsen, Sp. Møllevej 62 F Afdeling 80 - ingen afdelingsbestyrelse Afdeling 92 Knud Nielsen, Vølundsvej 2 Truels Sørensen, Vølundsvej 2 Marie Madsen, Vølundsvej 2 Har du ændringer/tilføjelser til listen, så kontakt Lydia Lund Rasmussen, tlf eller mail: HUSK telefonnumrene: Ungdomsbo, Nygårdsvej Esbjerg Kollegie-foreningen, Nygårdsvej Telefax Internet: Internet: Direkte numre Huslejeafdelingen Bogholderiet Flytteregnskab Flytteregnskab (kollegier) Teknisk afdeling Telefontid: Teknisk chef Erik Lykke Inspektør Jan Frandsen Inspektør Erik Boyschau Inspektør Lars Schütt

13 Hovedbestyrelsen Hanne Christensen, Kjersingvej 6 Bent Bluhme, Fyrparken 390 Søren Egdal, Platanvej 11 Hanne Laursen, Stengårdsvej 161 Niels Moslund, Platanvej 5 Knud E. Larsen, Stengårdsvej 120 Berit Jensen, Kallesbjergvej 22 C, Fanø Ikke boende Ove Kristensen, Vestervangen 73 Jørgen Jensen, Sp. Kirkevej 17 PPROJEKT NYT ROJEKT NYT Stengårdsvej: Projektmedarbejder Jette Sejerup Stengårdsvej 163, tlf Syrenparken: Projektmedarbejder Peter Rostgård Egehuset, Egelunden 2, tlf.: mobil: Miljøstationen Hedegårdsvej 2 Tlf mandag-fredag kl Åben: mandag kl torsdag kl Medarbejderrep. Michael Riber, Poppelvangen 16 Gerd Nielsen, Magnolievej 6 Marian Andreasen, Huginvej 5 Åben: kl mandag-tirsdag-torsdag Storegade 222 Telefon Telefax Træffetid Afdelingsbestyrelser og beboere har mulighed for at træffe foreningens formand, eller hvis hun er forhindret, et andet medlem af hovedbestyrelsen Træffetiden er: Hver torsdag kl på kontoret, Nygårdsvej år i Ungdomsbo Solvad Sørensen Stengårdsvej 72, 1. mf. (flyttet ind 1. februar 1979) Nancy & Frede Poulsen Stengårdsvej 93, (flyttet ind 1. februar 1979) Eva Krautz Stengårdsvej 101, (flyttet ind 1. februar 1979) Carsten Andersen Hermodsvej 41, st. th. (flyttet ind 15. februar 1979) Helge Vang Sneumvej 15 C, (flyttet ind 15. februar 1979) 13

14 Oversigt over hotelværelser FINSENSGADE (nr. 7) 1 stk. Henv. Margrethe Ottosen, Finsensgade 7 FYRPARKEN (nr ) 14 stk. Henv. til Per Bylund Fyrparken 164, tlf KRIDTHUSET (stueetagen) 2 stk. Henv. til: Carl Erik Johannesen, Kvaglundparken 2, 12, dør 10, tlf RINGEN (nr. 73 kld.) 1 stk. Henv. til Hans Kristensen Ringen 75, st., tlf SNEUMVEJ (nr. 69) 2. stk. Henv. til Tove Lyngsø Sneumvej 41, tlf STENGÅRDSVEJ (nr. 52 kld.) 4 stk. Henv. til Gerda Ley, Stengårdsvej 48, tlf / THULEVEJ (nr. 140) 4 stk. Henv. til Gitte Gregersen, Thulevej 294, tlf Træffetid: mandag-fredag TORVEGADE (nr. 49 kld.) 1 stk. Henv. Ungdomsbos kontor Tlf PRISER 125 kr. 1. nat 100 kr. for efterfølgende nætter 400 kr. pr. uge kr. pr. måned 14 PLATANVEJ (nr. 1 og 7) 2 stk. Henv. til Kaj Thrane J.L. Heibergsalle 7, tlf STENGÅRDSVEJ (nr. 120 mf.) 2 stk. Henv. til Knud Larsen Stengårdsvej 120 s.tv., tlf I afd. 9 tillægges moms. Kridthuset 100 kr. 1. nat 75 kr. alle efterfølgende nætter. Festsale Toftsvej 24, kld. afd. 1 Plads personer Udlejning v/ Halvor Rasmussen Toftsvej 28, tlf Udlejes kun til beboere i afd. 1. Str. Kirkevej 133 kld. Afd Plads: 25 personer. Udlejning v/ Erik Christensen, Kjersingvej 6, tlf Udlejes kun til beboere i afd Spangsberg Møllevej 301 Afd. 5 Plads: 30 personer. Udlejning v/ Maj-Britt Jensen, Sp. Møllevej 295 st.tv., tlf Træffetid mandag Udlejes kun til beboere i afd. 5. Fyrparken kld. Afd. 9 Plads: 40 personer. Udlejning v/ Rita Thuesen, Fyrparken 14,1, tlf , mellem Udlejes kun til beboere i afdelingerne i Fyrparken ( ). Sneumvej 17E afd. 12 Plads: 40 personer. Udlejning v./ Hanne Olsen Sneumvej 27C, tlf Kun beboere i afdeling Stengårdsvej 163 Afd. 18 Plads: 70 personer. Udlejning v/ Rita Thamdrup, Stegårdsvej 86, 1.th., tlf Udlejes kun til beboere på Stengårdsvej. Thulevej 448 Afd. 21 Plads: 45 personer. Udlejning v/ Gitte Gregersen, Thulevej 294, tlf Træffetid: man.-fre. kl Fyrparken 348 Afd. 29 Plads: 50 personer. Udlejning v/ Gurli og Leif Nielsen, Fyrparken 162G, tlf Udlejes kun til beboere i Ungdomsbo. Nygårdsvej 41 kld. afd. 32 Plads: 40 personer Udlejning v/ungdomsbos kontor Tlf Udlejes kun til beboere i afd. 32 Nygårdsvej 34 kld. afd. 35 Plads: 40 personer Udlejning v/afdelingsbestyrelsen Udlejes kun til beboere i afd. 35 Platanvej 15 Afd. 37 Plads: 50 personer. Udlejning v/ Heidi Antonsen, Plantanvej 11, tlf Tvillingernes kvt. 88 Afd. 40 Plads: 90 personer. Udlejning v/ Hans Hansen, Tyrens Kvarter 17, tlf Træffetid: mandag-fredag Islandsgade afd. 44 Plads: 15 personer Udlejning v Lisbeth Oxlund Islandsgade 60 Udlejes kun til beboere i afd. 44 Finsensgade 7 - afd. 46 Plads: 30 personer Udlejning v/ Margrethe Ottosen, Finsensgade 7 Udlejes kun til beboere i afd. 46 Ringen 73 Afd. 53 Plads: 30 personer. Udlejning v/ Hans Kristensen, Ringen 75 st., tlf Udlejes kun til beboere i afd. 53. Østergade afd. 54 Plads 15 personer Udlejning v/afdelingsbestyrelsen Udlejes kun til beboere i afd. 54 Kallesbjergvej Afd Plads: personer. Udlejning v/ Berit Jensen, tlf Udlejes til beboere i alle afd. på Fanø Hedelundvej 120 Afd. 80 Plads: 40 personer. Udlejning v/ administrationen, tlf Udlejes kun til beboere i afd. 80 og afd. 17. Vølundvej 2 afd. 92 Plads: 30 personer Udlejning v/knud Nielsen Vølundvej 2 tlf Udlejes kun til beboere i afd. 92

15 En hæk er det smukkeste hegn - hvis altså den vil gro Hæk-problemer i afdeling fordi hækken er plantet i sand En høj flot grøn hæk er det smukkeste hegn, og den giver en god afskærmning for privatlivet på terrassen. Men hvordan sikrer man egentlig de bedste vilkår for hækken? I afdeling har der været store problemer med hækkene, som fem år gamle står i stampe og kun er knap en halv meter høje. Det har fået viceværterne til at reagere. - Vi gravede lidt og fandt frem til, at hækkene var plantet i det rene sand. I modsætning til de få centimeter, der var oven på jorden, så var rødderne blevet utrolig lange i deres søgen efter næring, fortæller vicevært Frank Bergmand Derfor er han nu gået i gang med at udskifte hækkene. Foreløbig har syv stuelejligheder fået plantet nye hække. - Vi har gravet en rende - 50 cm i dybden og 30 cm i bredden hvor der er kommet jord i, så startbetingelserne er i orden. - Vi har desuden lavet et forsøg, hvor vi har omplantet nogle af de gamle hækplanter. Fordelen er, at hvis de vil gro, så er de helt tætte i bunden fra starten, fortæller Frank Bergmand, der er lidt chokeret over, at et stort lokalt firma har valgt at plante hækkene i det bare sand. - Nu er vi blevet enige om, at vi selv vil gøre det arbejde med at omplante hækkene. Det vil ske løbende, når det kan indpasses i det daglige arbejde. Hvordan får du hækken til at gro Men det er jo ikke kun spørgsmålet om, at hækkene får den rigtige start. Pasningen af hækken er nemlig udelukkede beboerens ansvar. Og her er der nogle ting, man skal være opmærksom på: Hækken skal have noget af leve af, og konkurrerende vækster skal væk. Det betyder, at planterne skal have gødning (ca gr. NPK pr. meter hæk) i tidlig forår. Hækken skal også have vand, hvis ikke det kommer automatisk fra oven, så skal der vandes med en vandkande. Men det er også særdeles vigtig, at hækken holdes fri for ukrudt (konkurrerende vækster), ligesom du skal sørge for, at der ikke er andre planter, træer eller buske, der skygger for hækken. Man kan eventuelt også udlægge flis, hvorved man stort set slipper for ukrudt. Nu skulle du så kunne glæde dig over, at der bliver mere fart over feltet. Det er ikke usædvanlig, at en hæk vokser 30 cm om året. Det vil sige, at du på 4 år har en hæk med en højde på 120 cm. Det næste er så klipningen. Indtil hækken har nået den endelige højde, skal den kun studses på siderne. Det giver en flot og tæt hæk. Husk det er bedst, hvis hækken holdes bred forneden og lidt smallere foroven. Tipsene til, hvordan du får din hæk til at gro, er hentet fra en artikel i bladet DAB information. Vicevært Frank Bergmand ved én af de nyplantede hække. En hæk der i øvrigt allerede er højere end de fem år gamle hække, der er blevet plantet direkte i sand. 15

16 Steiner på gaden Tilbyder Stengårdsvejens børn og unge at prøve kræfter med Taekwondo 16 Tirsdag og torsdag eftermiddag kan man på Stengårdsvej møde Steiner Nilssen. Han har et godt tilbud til områdets børn og unge. Der er tale om et tre måneders projekt, hvor projektmedarbejder Jette Sejerup har lavet en aftale med Esbjerg Taekwondo Klub. - Projektet går ud på, at Steiner går rundt i området for at snakke med børnene og de unge. Hans tilbud er, at de gratis kan komme over og prøve kræfter i Taekwondoklubben. Her har vi hyret to ledere, som står klar til at tage imod. - Det har været en fantastisk succes. Den første måned har der allerede været 60 børn på besøg i klubben, og enkelte har også meldt sig ind, fortæller Jette Sejerup, der arbejder med planer om at fortsætte/udvide projektet med andre klubber. Steiner Nilssen kan du møde tirsdag og torsdag eftermiddag på Stengårdsvej. Nogle af de børn der allerede har haft en god oplevelse i Taekwondoklubben. Her sammen med Steiner og de to ledere i klubben. Specialister i Billed & Lyd Radio/TV Video Antenner Professionel AV-afdeling Eget serviceværksted i Kirkegade 8 Den store specialforretning for Bang & Olufsen Jasper Kongensgade 66 - Esbjerg - Fax Tlf

17 Motionsrummet på Stengårdsvej Beboerne på Stengårdsvej har adgang til et dejligt motionsrum, Stengårdsvej 46, i kælderen, men der mangler en frivillig leder! Har du lyst og tid til et ulønnet fritidsjob, så henvend dig til Joan Sandholm, Stengårdsvej 44. tlf Du er selv med til at bestemme åbningstiderne! 25 år i afdeling 18 Ægteparret Ruth og Erik Lund er de første i afdeling 18, der har boet i samme lejlighed i 25 år. Derfor var der blomster og et stort tillykke fra hele afdeling 18. Første år med affaldssortering Inspektør Erik Boyschau opfordrer beboerne i blokkene på Stengårdsvej til at være mere omhyggelige med at sortere deres affald. - Her et år efter indvielsen af Miljøstationen kan vi sige, at generelt kører affaldsindsamlingen rimeligt, og det forventede budget overholdes. Specielt i de tæt-lave bebyggelser går det fint med sorteringen. - Men vi har stadig problemer ved blokkene. Alt for meget affald bliver sat usorteret ned ved affalds-øerne. - Jeg vil gerne opfordre beboerne til at være opmærksomme på, hvis de ser nogle smide usorteret affald ved disse affaldsøer. I sidste ende er det jo jeres egen pengepung, det går ud over! FALKEVEJ ESBJERG Ø TELEFON Stengårdsvej Storskrald i afd og opfordring til afdeling Vent med at stille storskrald ud! Sådan lyder opfordringen fra varmemester Allan Nielsen til beboerne i afdeling Det sorterede storskrald afhentes hver onsdag, så vent med at stille det ud til tirsdag, siger Allan Nielsen. Der er flere grunde til den opfordring. Dels er det ikke noget kønt syn, hvis der står storskrald ude i flere dage, dels tiltrækker det både mus og rotter. Allan Nielsen har også en opfordring til beboerne i afdeling 17 og afdeling 80, som er henholdsvis kollegium- og ungdomsboliger - Brug vores tilbud om indsamling af storskrald! De unge mennesker er slemme til at putte al deres affald i skraldespanden, som alt for hurtigt bliver fyldt op. - Det er lidt beskæmmende, at det netop er de unge beboere, der slet ikke tænker på miljøet, siger varmemesteren. Trappevask i afd. 8 Et rengøringsselskab er nu ansat til at udføre trappevask i afdeling 8, og det udføres henholdsvis tirsdag-onsdag og torsdag. - Vi har oplevet, at beboerne har meget store forventninger til rengørings-standarden. Forventninger der kan være svære at leve op til, siger inspektør Erik Boyschau og tilføjer; - Der er løbende kontroleftersyn af firmaets arbejde, så vi sikrer os at alt er, som det skal være. Vi vil også gerne opfordre til, at beboerne selv er med til at værne om standarden. Han opfordrer til, at børnene ikke er låst ude, så de ikke har adgang til toilet, og derfor må bruge en nødløsning f. eks. kældertrappen, som der har været problemer med i enkelte opgange. 17

18 NYT FRA BESTYRELSEN Kursus aflyst Der var planlagt et repræsentantskabskursus den 4. oktober, som desværre måtte aflyses. Kurset var et tilbud til medlemmer af afdelingsbestyrelserne, men under 25 ud af 122 mulige havde tilmeldt sig. På programmet var der bl.a. konfliktløsning, som skulle være med til at ruste medlemmer af afdelingsbestyrelserne bedre, så de kan tackle de svære situationer, inden det bliver til et stort problem. Andre programpunkter var: salg af boliger og regler for syn af lejligheder. Alt sammen meget relevante punkter, synes bestyrelsen, som nu vil drøfte om man helt skal opgive disse repræsentantskabskurser. Fælles el-indkøb For alle de lejligheder, der har el-bimålere har Ungdomsbo lavet et fordelagtigt el-indkøb. Det betyder en årlig besparelse på ca kroner, hvilket kommer lejerne til gode. Der vil blive tale om en besparelse på kr. årlig for den enkelte lejer. Borgmester besøg på Stengårdsvej Borgmester Johnny Søtrup var 12. august 2003 på besøg på Stengårdsvej, - inviteret af Ungdomsbo. Han var bl.a. på Miljøstationen, hvor han hørte om storskraldordningen, han besøgte Jobshop og hørte om aktiviteterne der om at skaffe arbejde til områdets beboere, han hilste på nærbetjentene, og så nogle af områdets mange aktiviteter, bl.a. cykelværkstedet. Borgmesteren havde mange roser til området. Han roste områdets udseende og syntes det var blevet flot efter den store renovering, som Ungdomsbo har foretaget. Men han udtrykte også begejstring for de mange aktiviteter, som byudvalgsarbejdet har fået gang i. - Der sker mange flere ting, end jeg havde kendskab til, og jeg synes Ungdomsbo gør en god indsats for beboerne her, sagde borgmesteren. Køber nyt sommerhus i Ebeltoft Ungdomsbo har købt nyt sommerhus i Ebeltoft-området. Det gamle sommerhus er solgt. Det er 36 år gammelt og kræver en gennemgribende renovering, derfor har vi valgt at sætte det til salg og i stedet købe et nyt sommerhus, fortæller forretningsfører Tonny Nissen. Det ny indkøbte sommerhus er 11 år gammelt. Det er både større og bedre end det gamle og ligger op til naturskønt område. Der er 200 meter til stranden, hvor man både kan bade og fiske. Huslejen bliver i højsæsonen kr ,- om ugen, og i de øvrige uger kr ,- Der udarbejdes i øjeblikket materiale om det nye hus, som vil blive sendt rundt til beboerne. Byudvalgsarbejdet er udvidet 1. januar starter Byudvalgs-projektet på en ny 5-årige periode Og der er denne gang udvidet med nye afdelinger både i Ungdomsbo og B32. I Ungdomsbo er afdeling 21 Thulevej med i det nye projekt, som desuden omfatter hele Stengårdsvej, Kridthuset og afdeling Der er i den nye periode ikke afsat midler til aktiviteter, men kun til aflønning af de to projektmedarbejdere Jette Sejerup og Peter Rostgård. De to skal derfor ud for at søge fondsmidler til de aktiviteter, som man bliver enige om at starte op. - Det er helt andre arbejdsbetingelser, men en stor udfordring, og det bliver spændende at skulle arbejde på den måde, siger Jette Sejerup.

19 Bestyrelsen på på Rundtur Bestyrelsen har været på den årlige rundtur til afdelingerne. Og de var glade for det, de så! De nåede næsten rundt til alle afdelinger, og de havde kun småting, der skulle ændres. Nye forsikringer Ungdomsbos kontrakt med det kommunale forsikringsselskab er udløbet, og selskabet ønskede ikke at forny det. Derfor måtte Ungdomsbo ud i en EU-licitation for at finde et nyt forsikringsselskab. Det lykkedes til sidst. Valget faldt på Codan. - Vi måtte acceptere en selvrisiko på kr ,- på løsøre pr. skade. Til gengæld var præmiestigningen kun på 53 pct., fortæller forretningsfører Tonny Nissen. I budgettet havde Ungdomsbo beregnet en stigning på 75 pct. Nye valg Det nye seniorbo karrémidten er blevet til afdeling 47, og de har valgt en afdelingsbestyrelse. Afdelingen har i alt 6 lejligheder. I afdeling 3 har der været ekstraordinært afdelingsmøde med valg af ny formand. Den hidtidige er fraflyttet afdelingen. Se midtersiderne Udlejningssituationen Udlejningssituationen følges nøje måned for måned. På landsplan er tendensen, at der bliver flere og flere tomme lejligheder, og det problem kan Ungdomsbo også løbe ind i. - For at vende den situation har vi bl.a. sendt brev til afdelingsbestyrelser og viceværter, så de også positivt kan bidrage til, at vi får udlejet alle boliger. Desuden kører vi også en mere aggressiv annoncering for at tiltrække flere lejere til de afdelinger, hvor der er problemer. - Tabet er i regnskabet oktober 2002-oktober 2003 ca. 1,6 millioner, og det er kr. højere end året før, så landstendens viser sig også her i Esbjerg, siger Tonny Nissen. Fra træ til form MALERFIRMAET POSTBOKS 359 EWALDS ALLÉ ESBJERG 19 TØMRER SNEDKER SPRØJTEMALING GULVSERVICE SÆDDING RINGVEJ ESBJERG V TLF TLF.: FAX: BIL: Tilsluttet Danske Malermestres garantiordning Vinduespolering Tæpperens Udlejning af affugtere Esbjerg Vinduespolering & Rengøringsselskab A/S Havdigevej Esbjerg KG Hansen & Sønner a/s MURER ENTREPRENØRER INGENIØRER STENHUGGERVEJ ESBJERG V

20 På udflugt til Djurs Sommerland To busser - ca. 100 beboere - var med, da afdeling var på udflugt til Djurs Sommerland. Det blev en rigtig herlig dag, hvor børn og voksne hyggede sig sammen. Men det var også en lang dag, så på vejen hjem var der nogle, der tog sig en lur. Her er nogle glimt fra turen. 20 FRITS NIELSEN & JØRN JUUL CHRISTENSEN A /S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Østre Havnevej Esbjerg Telefon Medlem af Tech Sam Gruppen

TRAPPENYT(Nr. 4 nov. 05)

TRAPPENYT(Nr. 4 nov. 05) TRAPPENYT(Nr. 4 nov. 05) 1 Går spændende tid i møde Sammenlægning af administration, nye råderets-regler og boliglovgivning på programmet Indhold Vi går en spændende tid i møde. Først og fremmest er det

Læs mere

Vi har meget at miste, hvis vi siger ja

Vi har meget at miste, hvis vi siger ja FORMANDEN HAR ORDET af boliger Vi har meget at miste, hvis vi siger ja 2 Salg Føljetonen fra sidste nummer af Trappenyt vedrørende Salg af boliger fortsætter i dette nummer. Det næste punkt er: Hvad skal

Læs mere

Ved formanden for Ungdomsbo Hanne Christensens død

Ved formanden for Ungdomsbo Hanne Christensens død 2 Mindeord Ved formanden for Ungdomsbo Hanne Christensens død Fredag den 8. oktober 2004 fik vi den triste meddelelse. Hanne var stille sovet ind om natten. Selvom vi vidste, hvor det bar hen, kom det

Læs mere

TRAPPENYT(Nr. 2 maj 06)

TRAPPENYT(Nr. 2 maj 06) TRAPPENYT(Nr. 2 maj 06) Mange ting at glæde sig over Vestjysk Boligadministration: VEBO er navnet på den ny administration Efter at være blevet nyvalgt formand på repræsentantskabsmødet den 21. marts glæder

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 4 november 08 ]

TRAPPENYT [ nr. 4 november 08 ] TRAPPENYT [ nr. 4 november 08 ] Attraktivt igen at bo i almene boliger Ingen tomme boliger og historisk lavt lejetab Indhold Altid noget grønt at se på 3 Betal huslejen via PBS 3 Ungdomsbo passer på børnene

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 2 maj 08 ]

TRAPPENYT [ nr. 2 maj 08 ] TRAPPENYT [ nr. 2 maj 08 ] Forår Foråret er kommet, og med det optimismen Indhold Skal være forbillede for andre børn og unge 3 Vi har fået overstået vores repræsentantskabsmøde, hvor vi, efter hovedbestyrelsens

Læs mere

store spøgelse er en død sild

store spøgelse er en død sild FORMANDEN HAR ORDET store spøgelse 2 Det er en død sild I denne tid afvikles de årlige beboermøder, og jeg vil gerne opfordre jer alle til at møde op. Det er her, du får indflydelse på eksempelvis afdelingens

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ]

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ] TRAPPENYT [ nr. 1 marts 10 ] Nye regler for udlejning side 3 Afdelingsmødet et vigtigt møde side 4, 6 og 7 En lang vinter med sne og frost side 12 Styringsreform og bæredygtigt byggeri Mange ting til fremlæggelse

Læs mere

TRAPPENYT(Nr. 3 august 06)

TRAPPENYT(Nr. 3 august 06) TRAPPENYT(Nr. 3 august 06) Vebo er stiftet Men starten på selskabet er udsat et halvt år til april 2007 På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde onsdag den 21. juni 2006 stiftede boligforeningerne B

Læs mere

Kridthuset rives ned Formanden om de ting, der lige i øjeblikket ligger på skrivebordet

Kridthuset rives ned Formanden om de ting, der lige i øjeblikket ligger på skrivebordet TRAPPENYT(Nr. 1 februar 08) Kridthuset rives ned Formanden om de ting, der lige i øjeblikket ligger på skrivebordet Indhold Det er med blandede følelser, at vi ser én af Ungdomsbos visioner falde til jorden.

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 2 juni 12 ]

TRAPPENYT [ nr. 2 juni 12 ] TRAPPENYT [ nr. 2 juni 12 ] Hvad skal huset hedde? side 3 Farvel til Tonny Nissen side 8 Mere sammenhold i Møllebæk Kollegiet side 10 [ Formandens hjørne ] Generationsskiftet - og nye boliger Farvel og

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 4 december 11 ]

TRAPPENYT [ nr. 4 december 11 ] TRAPPENYT [ nr. 4 december 11 ] Ny helhedsplan for Stengårdsvej side 7 Glade for tilværelsen på Stengårdsvej side 4 Ny plan: 3i1 satser på 7 områder side 6 Badeværelset kommer som færdigt kabinet side

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 2 juni 14 ]

TRAPPENYT [ nr. 2 juni 14 ] TRAPPENYT [ nr. 2 juni 14 ] Fokus på Fanø side 4-6 Ny hjemmeside - godt modtaget side 3 Afstemning om Helhedsplan side 7 Nabohjælp sikrer din bolig side 20-21 [ Formandens hjørne ] Stort engagement på

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 4 december 12 ]

TRAPPENYT [ nr. 4 december 12 ] TRAPPENYT [ nr. 4 december 12 ] Ny varmemester på Fanø side 19 Spændende planer for Stengårdsvej side 3 Bydelshuse summer af liv side 7 Unge helte på Fanø side 10 [ Formandens hjørne ] Rundtur til nogle

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 2 juni 15 ]

TRAPPENYT [ nr. 2 juni 15 ] TRAPPENYT [ nr. 2 juni 15 ] Nyt medlem i bestyrelsen side 3 Fritidshus er solgt Inspektører i hybridbiler Tilbud fra fritidsudvalget side 6 side 10 side 17 2 Fra formandens skrivebord REPRÆSENTANTSKABS

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 13 ]

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 13 ] TRAPPENYT [ nr. 1 marts 13 ] 25 år som formand side 7 Velkommen til afdelingsmøde side 3 Fyrparken: idræt leg og bevægelse side 10 Planerne for Stengårdsvej side 12 [ Formandens hjørne ] Udvikling af organisationen

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 4 december 14 ]

TRAPPENYT [ nr. 4 december 14 ] TRAPPENYT [ nr. 4 december 14 ] De styrer økonomien side 6-7 Flotte haver på Stengårdsvej (afd. 18) De mødte Stengårdsvej Nedgravede affaldsløsninger side 15 side 18 side 20 Fra formandens skrivebord!

Læs mere

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 15 ]

TRAPPENYT [ nr. 1 marts 15 ] TRAPPENYT [ nr. 1 marts 15 ] Årets rummelige virksomhed side 8 Mød op til afdelingsmøde 50 år i Ungdomsbo Ny legeplads på Stengårdsvej side 3-4 side 10 side 19 Fra formandens skrivebord! ESBJERG KOMMUNES

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 februar 2014 Lille Tingbakke har gennemgået en totalrenovering, men venter på de grønne områder Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2010 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2007 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2007 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2009 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2009 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 22 December 2005 - Årg.4. Nyt kvarter i Trige. Læs inde i bladet: Jubilæum i. Trige Søndergård Præmiewhist i

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 22 December 2005 - Årg.4. Nyt kvarter i Trige. Læs inde i bladet: Jubilæum i. Trige Søndergård Præmiewhist i Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 22 December 2005 - Årg.4 Nyt kvarter i Trige Læs inde i bladet: Jubilæum i 5 Trige Søndergård Præmiewhist i 10 Forsamlingshuset 15 Revyen på Bjørnshøj Centret 19 Junior

Læs mere

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 2 / August 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve LANDSUDSTILLINGEN

Læs mere

Lejligheden. Læs også: Bofællesskabet Regnbuen s. 10 Sammenlægning i Skærbæk s. 14 ID-kort til varmemestrene s. 18

Lejligheden. Læs også: Bofællesskabet Regnbuen s. 10 Sammenlægning i Skærbæk s. 14 ID-kort til varmemestrene s. 18 Lejligheden Beboerblad for boligkontoret Fredericia DEC 2 2012 4-2013 Fra ledig til leder Brian Conradsen fra Sønderparken har fået job via Boligkontoret Fredericia og boli.nu s partnerskabs aftaler med

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 august 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord ALBERTSLUND NORD OS I NORD - AB BÆK & FOS - VA - ABC - Nu med hjemmeside s. 6 - Turen gik til Langeland s. 8 - Det grønne områdeudvalg s. 18 NR. 18 December

Læs mere