Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014"

Transkript

1 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Valby Kino, Gammel Jernbanevej 36, 2500 Valby. Til stede var 36 huse (stemmeberettigede), heraf 5 ved fuldmagter. Formanden indledte med at minde Generalforsamlingen om, at have synlig parkeringstilladelse. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Valg af referent Jacob Kornerup, VA 27 blev valgt som referent. 3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning. Bestyrelsen blev præsenteret: Formand: Camilla Neuenschwander, SA 3 Kasserer: Jan Spohr, NA 13 Medlem: Per Nørgaard, NA 3 (lokalplan, hvidteordning, webredaktør) Medlem: John Christiansen, SA 29 (lokalplan) Medlem: Jette Gade, NA 20 (lidt af alt) Suppleant: Jacob Kornerup, VA 27 (hvidteordning) Suppleant: Håkon Langen, NA 6 (veje og træer) der træder tilbage Herefter præsenterede de øvrige deltagere af Generalforsamlingen sig. a. Beretning: Bestyrelsen har afholdt 6 officielle møder i Hvidteordning Information om foreningens hvidteordning kan findes på foreningens hjemmeside. Jacob Kornerup, VA 27 orienterede om hvidteordningen. Indledningsvis blev priserne for 2014 (og 2015) beskrevet. De var de samme som de foregående år. Herefter blev kriterierne og proceduren for udvælgelse af huse og de øvrige principper for foreningens hvidteordning gennemgået. Endvidere blev hvidtebrevet gennemgået et brev der sendes til de grundejere, hvis huse skal hvidtes. Brevet indeholder bl.a. oplysninger omkring - Hvad skal ejere forberede - Hvad er med og ikke med i hvidtningen betalt af foreningen - Hvad er procedurer og tidsplan Hvidtning i 2014: Vi manglede 18 huse for at være hele runden igennem. Vi havde budgetteret (konsulent) Vi planlagde fire huse = to dobbelthuse (1x sandblæsning og 1x hedvand = Side 1 af 11

2 = ) Rest var fra overskud på bl.a. reparation af veje. Vi tog fire huse = to dobbelthuse (1x sandblæsning og 1x hedvand = ) Gul = de huse, som er hvidtet i Problemområder: Ingen i 2014 Aktioner fra generalforsamling 2014 Ingen valget af ny konsulent blev evalueret i 2014 og en enstemmig generalforsamling valgte i 2014 at fortsætte med Per Nørgaard. Lokalplanen John Christiansen, SA 29 orienterede generelt om bestyrelsens arbejde med lokalplanen. John mindede om, at bestyrelsen alene varetog opgaver, som var pålagt af generalforsamlingen og beskrevet i vedtægterne. Bestyrelsen har ingen udøvende magt det er alene kommunen, der kan afgøre sager i f.t. lokalplanen, herunder give dispensation. Foreningens kontaktperson ved Københavns Kommune er Jytte Toft. Lokalplanen har 19 års fødselsdag. Den største del omhandler rådgivning og vejledning. Der er enkelte sager mellem specifikke grundejere og Københavns Kommune. Per Nørgaard, NA 3 supplerede med at påminde generalforsamlingen om, at der i forhold til lokalplanen er forskel på at vedligeholde og udskifte. Man kan fx godt vedligeholde forkerte vinduer, men skal de udskiftes, skal det ske i henhold til lokalplanen. Det er muligt at isætte havedøre i h.t. lokalplanen, men der skal søges om lov til facadeændring ved Københavns Kommune. Veje, fortove og træer Camilla Neuenschwander, SA 3 beskrev status på veje og træer. Side 2 af 11

3 Veje og fortove Den sædvanlige reparation af vejene efter vinterens frost blev udført af NCC i juni og kostede godt kr. inkl. moms. Den pris var inklusiv 2 nye afløbsriste på SA 16 og NA 10. Desuden har vi efter indhentelse af et par tilbud fået repareret en dårlig hældning i vejen ved NA 6 og 8, der gav store pytter. Fliserne på fortovet er i princippet den enkelte grundejers ansvar, men foreningen har påtaget sig at sørge for vedligeholdelse. Vi er afhængige af, at I fortæller os det, hvis der er knækkede fliser et sted; de skal repareres, så ingen falder og kommer til skade og kræver erstatning. Fliserne knækker f.eks., hvis de bliver belastet af tunge biler eller byggematerialer. Hvis I har set det firma, der har knækket en flise, må I meget gerne hjælpe os med at bede dem om at betale for en ny flise. Vores brønde blev renset i juli 2014, hvor vi bad Lyngholm være særligt opmærksomme på VA 17, som en grundejer havde nævnt over for os, og på VA 12 begge grundet de store vandsamlinger. Træer: Træerne stynes hvert andet år, dvs. det stod ikke på programmet for Vi har lige fået det gjort i februar 2015, dvs. det kommer først med i dette års regnskab. Pris: Godt kr., heraf over kr. til bortskæring af sideskud på træerne. Det kunne spares, hvis grundejerne selv løbende klipper de små sideskud af, inden de bliver for store især på NA. Desuden har vi fået plantet 8 nye træer ud for: SA 2, 6, 8, 19, 27, hjørnet af VA/SA, VA 19 og NA 7. Vi gentager tidligere års opfordring om, at grundejere med nye træer vander med jævne mellemrum og at alle grundejere passer på træerne og ikke stiller storskrald op ad dem. Sociale arrangementer Camilla Neuenschwander, SA 3 beskrev status på sociale arrangementer. Den 2. marts havde vi det traditionelle fastelavnsarrangement på Søndre Allé for både børn og voksne tak til de hjælpende hænder. Store Fejedag blev arrangeret den 27. april men efterhånden som mange har fået græs er tilslutningen til arrangementet blevet mindre, så det var nok sidste gang. Sankt Hans-festen blev holdt den 21. juni og var en hyggelig aften selvom jeg husker noget med lidt regn til sidst. Andre initiativer i foreningen er sensommerloppemarked på VA, der var den 31. august. Desuden har vi en vandregruppe. Lisbeth på VA 21 supplerede vedrørende vandregruppen: Vi har en vandregruppe, som mødes hver tirsdag kl på hjørnet af VA/NA. Alle er velkomne til at deltage. Diverse Camilla Neuenschwander, SA 3 beskrev diverse. Side 3 af 11

4 De der har abonneret på Pers glimrende nyhedsbrev vil vide, at vores fine jubilæumsbog 100 år og et kvarter blev skannet og lagt på hjemmesiden i april. Det er et flot værk om vores fælles fortid, der på den måde bliver nemt tilgængeligt. Vi forsøger at huske at give alle nye ejere et eksemplar som velkomst hvis det er glippet, må I henvende jer. I november havde bestyrelsen møde med filiallederen fra vores nye bank, Arbejdernes Landsbank, der selvfølgelig gerne modtager alle foreningens medlemmer som kunder. Det konkrete resultat af dette møde var et tilbud til alle grundejerne om at komme ned i banken og hente gratis biografbilletter. Der er i sommerhalvåret ofte bud efter foreningens stillads det er dejligt! Tidens tand har givet det et par skader, som vi skal have udbedret. Per Nørgaard, NA 3, orienterede om hjemmesiden: Hjemmesiden giver generel information om alt i hele foreningen. Man kan abonnere på nyheder fra hjemmesiden. Der er kommet et nyt galleri med billeder. Endvidere er der oplysninger om sælge/bytte, vandregruppen ligesom der reklameres for gode håndværkere. Disse kommer på, når der er to forskellige grundejere, der anbefaler en håndværker. Ekstraordinær generalforsamling og parkering Camilla Neuenschwander, SA 3 sluttede med en lille opsang til alle i foreningen. Så vil jeg gerne slutte med at sige, at 2014 blev året, hvor det var lidt mindre sjovt at være bestyrelsesmedlem i Trekantens Vejlag. Derfor føler jeg det nødvendigt at komme med en mindre opsang. Vi er i bestyrelsen valgt til at varetage jeres interesser i overensstemmelse med vejlagets formål. Vi lægger alle sammen et pænt beløb i kontingent og har krav på, at disse penge forvaltes ordentligt og hæderligt og til fælles bedste. Alle har ret til at blive informeret på generalforsamlingen, blive hørt, stille spørgsmål, være kritisk men alle har også et ansvar! Vi er som mennesker udstyret med flere gear, der går fra lad os sige undren over dialog til konfrontation og vi behøver ikke straks starte i højeste gear! Bestyrelsen har ved flere lejligheder oplevet situationer, hvor vi begynder at overveje, hvorfor vi egentlig lægger vores kræfter i netop dette arbejde! Det kan være, når en grundejer skælder os ud, fordi vi gør opmærksom på, at lokalplanen er overtrådt og trods forudgående rådgivning af grundejeren. Det kan være, når en grundejer i stedet for at tage dialogen med bestyrelsen og/eller deltage i generalforsamlingen eller i hvert fald læse referatet mailer sine synspunkter om hvidteordningen formuleret som krav. Men det der slog hovedet på sømmet for den samlede bestyrelse var den ekstraordinære generalforsamling den 21. juni Efter i et par år at have drøftet hvordan vi sikrer, at vi både kan parkere vores biler og give plads til brand- og skraldebiler og være blevet opfordret af generalforsamlingen til at komme med oplæg, så indkaldte vi til ekstraordinær generalforsamling inden sommerfesten. Jeg skal ikke kommentere sagens indhold det kommer senere under punkt 6 men derimod tonen og stemningen: Det var efter min mening en flov affære! Side 4 af 11

5 At et emne som parkering kunne ophidse gemytterne så meget gjorde mig egentlig ret trist. Der var 7 bestyrelsesmedlemmer, der gik på sommerferie med tunge sind og overvejelser om fremtiden (men alligevel skyndte sig og allerede den 29. juli udsendte referatet; som var blevet efterspurgt allerede 8 dage efter generalforsamlingen - tak til referenten, Jette). Kære naboer, vi drøftede, hvor vi kan stille vores blikdåser! Der er krig, hungersnød, terrorangreb, blodig uretfærdighed i verden dét er noget at hidse sig op over! Selvfølgelig er vores dagligdag og det nære meget vigtigt, men vi må ikke glemme at sætte tingene i perspektiv. Vores fælles opgave i bestyrelsen og på generalforsamlingen var at finde den bedste løsning for foreningens medlemmer. Det var der brugt rigtig mange timer på at analysere. Hvad der så var den bedste løsning, det burde man have kunnet diskutere i god ro og orden og uden at gøre NA til en kampzone... Jeg håber ikke, at nogen af os skal udsættes for sådan en generalforsamling igen! Jeg er ikke ude på at hænge enkeltpersoner ud! Mit formål er alene en opfordring til, at vi sætter tingene i perspektiv og husker den gode tone og så vil jeg gerne gentage et lidt ældre reklameslogan: Samtale fremmer forståelsen! Husk det når vi går videre i dagens punkter og i det daglige når vi snakker med og om hinanden. b. Kommentarer til formandens beretning: Lars (VA 4). Sluttede op om formandens opsang og om at lokalplanen skal følges. Han nævnte, at han var tilhænger af lokalplanen, men ærgrede sig over, at den efter hans mening ikke var så populær blandt foreningens medlemmer. Endvidere anførte han, at der jf. 6. stk. 6 beskrives, at der ved udskiftning skal isættes korrekte vinduer jf. lokalplanen, men samtidig skal hvert hus fremtræde ens. Lars mente, at det måtte være ensartetheden, som skal vægtes højest. Bestyrelsen, John (SA 29). Svarede, at lokalplanen ikke er bestyrelsens, men Københavns Kommunes. Det er således også kommunen, som forvalter og tolker den. Bestyrelsen kan alene rådgive og vejlede. John nævnte igen, at der er forskel på vedligeholdelse og udskiftning. Lars (VA 4). Supplerede med, at han selv havde skrevet punktet i sin tid og derfor bedst vidste hvordan den skulle tolkes. Han opfordrede bestyrelsen til at overholde den. Bestyrelsen, Per (NA 5) gentog, at det ikke var bestyrelsen, som forvaltede lokalplanen, men alene rådgav og vejledte. Fortolkningen i f.t. vedligeholdelse og udskiftning var jf. kommunen at når der foretages en udskiftning, skal det være i h.t. lokalplanen, hvorved der på sigt kommer ensartethed. Kåre (SA 19). Sagde at han syntes, det var en god lokalplan og at han havde været i god dialog med Per. Lisbeth (VA 21). Spurgte til, hvorledes man skal forholde sig til fliser, der ligger skævt. Hvem har ansvaret? Hvem henvender man sig til? Bestyrelsen, Camilla (SA 3) gentog at det reelt er grundejerens eget ansvar, men at foreningen har påtaget sig at sørge for vedligeholdelse bestyrelsen sørger for det, Side 5 af 11

6 men det kræver, at vi får besked. Skriv eller ring til bestyrelsen jf. hjemmesiden. Maria (SA 13). Sagde at de havde knækket et par fliser selv, men var i gang med at få den udskiftet (for egen regning). Lars (VA 4). Nævnte, at de havde fliser der lettede fra jorden. c. Formandens beretning blev herefter godkendt. 4. Kassererens beretning og fremlæggelse af budgettet a. Regnskab og budget: Der blev ikke fremlagt et regnskab eller budget. Jan Spohr, NA 13 forklarede, at det ikke har ikke været muligt, idet der ikke er kontakt med NETS 1. Der mangler en endelig godkendelse. Der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling når regnskab foreligger. Kassereren nævnte, at kontingentet reguleres jf. byggeomkostningsindekset og vil stige til kr. i kvartalet. b. Kommentarer til kassererens beretning: Ivar (SA 12). Spurgte til om opkrævningen ikke ændredes automatisk, hvis man havde BS (Betalings Service). Bestyrelsen, Jan (NA 13) svarede. Det er BS, vi ikke kan komme i kontakt med. Godkendelse af regnskabet afventer den ekstraordinære generalforsamling. c. Godkendelse af kassererens beretning Kassererens beretning blev herefter godkendt. 5. Orientering om hvidtning a. Jacob Kornerup, VA 27 gennemgik. Jacob indledte med at henvise til proceduren for udvælgelsen af husene. Denne var den sammen som det forgangne år, og bestyrelsen har været rundt med konsulenten primo Jacob Kornerup fremlagde en oversigt over de resterende huse og gennemgik planen for hvidtning 2015: Vi mangler 14 huse for at være hele runden igennem. - Vi har endnu ikke budgetteret noget, idet vi ikke kender det endelige budget. Vi har i de seneste år haft et budget på ca til hvidtning. - Vi har valgt tre huse = et dobbelt hus og et enkelt hus (3x hedvand = = ). Dette sikrer, at vi er inden for budget. Når budgettet foreligger, vil vi tage stilling til, om der evt. skal tages flere huse. 1 NETS: nordisk udbyder af betalings-, kort- og informationssystemer. Firmaet har heddet Nets siden 2010, da danske PBS Holding A/S og norske Nordito AS, moderselskab for BBS og Teller, fusionerede. NETS historie går tilbage til 1968, da produkter og services primært blev betalt kontant og af og til med check. Side 6 af 11

7 Gul = de huse, som planlægges hvidtet. Endvidere blev det understreget, at hvidtningen er et fælles ansvar. Det vil sige at alle grundejere har et medansvar under hele hvidteforløbet. Slutteligt blev det ridset op hvad der er inkluderet i hvidtningen (på foreningens regning) og hvad der ikke er inkluderet (grundejerens eget ansvar). Detaljerne kan findes på hjemmesiden. b. Kommentarer til indlægget: Ivar (SA 12) nævnte at det ikke er et krav, at ledninger skal fræses ind. Anette (SA 13) sagde at deres hus var malet. Det skaller af og danner fugt. Bestyrelsen, Jacob (SA 27) svarede, at bestyrelsens konsulent vil kigge på det. 6. Orientering og status på parkeringsprojektet a. Haakon Langen, NA 6 fremlagde status på parkeringsprojektet. Som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i 2014 vedr. parkering, er der blevet opsat parkeringsforbudsskilte på starten af Vestre Alle og på Nordre Alle. Som aftalt på den ekstraordinære generalforsamling skal effekten nu observeres og evalueres, inden der tages stilling til yderligere tiltag. b. Kommentarer til indlægget: Ivar (SA 12) nævnte at det er vanskeligt at se alle skiltene. Ida (SA 16) mente, at det er ærgerligt, at der er så stor forskel på størrelsen af de nye og de gamle skilte. Maria (NA 16) foreslog, at der blev taget kontakt til kommunen. Mogens (SA 7) synes, at skiltene står for tæt på træerne. Bestyrelsen, Håkon (NA 6) svarede. Skiltene var opsat efter kommunens forskrifter. Bestyrelsen vil kontakte kommunen for at høre, om skiltenes placering og selve skiltene kan justeres. Lisbeth (VA 21) spurgte til, om der ikke er regler for, at der skal være fri passage til grunden. Bestyrelsen, Håkon (NA 6). Svarede, at det er de almindelige parkeringsregler, som gælder. Der skal være fri passage ved indkørsler. Jacob (VA 27) gjorde opmærksom på, at foreningens veje er private fællesveje. Det vil sige, at kommunen bestemmer, men foreningen betaler. Side 7 af 11

8 Maria (SA 13) spurgte, om der var planer om at udvide parkeringsrestriktionerne til resten af foreningen, idet skraldebiler og brandbiler ikke kan komme igennem. Bestyrelsen, Jacob (VA 27) henviste til den ekstraordinære generalforsamling vedr. parkering i 2014, hvor omfanget blev drøftet og besluttet. Endvidere blev det nævnt, at projektet og beslutningerne ikke var bestyrelsens men op til generalforsamlingen og foreningens medlemmer. De oprindelige forslag, herunder den valgte løsning var i sin tid udarbejdet af en parkeringsarbejdsgruppe og det blev foreslået at genetablere gruppen. Bestyrelsen, Camilla (SA 3) nævnte at generalforsamlingen kunne pålægge bestyrelsen at komme med et oplæg. Jan (SA 6) sagde, at det er et projekt i sig selv. Hvorfor afventer vi ikke bare og ser? Bestyrelsen, Jette (NA 20) svarede, at der var områder, hvor parkeringen udgør et akut problem, hvorfor vi som forening bør forholde os til det. Ivar (SA 12) nævnte, at der måske var kommet nye muligheder og anbefalede, at man aktiverede/involverede projektgruppe Hanne (SA 10) anbefalede at projektgruppen arbejdede videre. Camilla (SA 3) foretrak et års evaluering. Maria (SA 13) sagde, at det ikke var et problem, som var opstået i går og problemet er stigende. Der bør gøres noget nu. Lars (VA 4) enviste til drøftelserne på den ekstraordinære generalforsamling vedr. parkering i 2014 og anbefalede at parkeringsgruppen blev genoptaget. Kim (VA 7) anbefalede, at beslutningen blev udskudt til den ekstraordinære generalforsamling vedr. regnskab/budget. Ivar (SA 12) nævnte, at han gerne ville være med i arbejdsgruppen igen. Bestyrelsen blev pålagt at sikre, at der igen blev nedsat en parkeringsgruppe. Gruppen skal på vegne af foreningen arbejde videre med parkeringsudfordringerne og løsningsmulighederne i foreningen. Et forslag skulle så vidt muligt fremsættes på en af de næstkommende ekstraordinære generalforsamlinger, da det helst ikke skulle udsættes til næste ordinære generalforsamling. 7. Indkommende forslag a. Vedtægtsændring vedr. elektronisk indkaldelse til generalforsamling og ekstraordinære generalforsamling samt udsendelse af referater m.v. (bestyrelsen). Camilla Neuenschwander, SA 3 gennemgik ændringen i dens ordlyd. Hun gentog endvidere reglerne for afstemning. Jette (NA 20) tilføjede at der fortsat vil være mulighed for at få hard copy, såfremt man ønsker det et tilvalg. Side 8 af 11

9 Jan (VA 1) bakkede op om papirløs forening. Afstemning: 32 for 0 imod 1 undlod (differencen i f.t. de startende 36 huse skyldtes, at enkelte grundejere var gået før afstamningen) b. En status fra bestyrelsen på konsulentordning, som bl.a. omfatter jobbeskrivelse, ansvarsforsikring og konsulentaflønning, Jan Arnoldi (SA 6) Jan Arnoldi, SA 6 uddybede sit punkt. Bestyrelsen, Jacob (VA 27) svarede. Samme forespørgsel blev stillet til sidste generalforsamling, hvor bestyrelsen ligeledes blev bedt til en status på konsulentordningen. Status er i år derfor meget lig sidste status. Formålet med at have en konsulent blev gennemgået Den primære årsag til og formål med at vælge ny konsulent i 2013 var ønsket om bedre kvalitet for færre penge. Konsulenten skal således sikre at fagligheden er i orden. Bestyrelsen har løbende fulgt forløbet som altid. Herudover er både håndværkere samt de involverede grundejere spurgt til tilfredsheden med konsulentens arbejde. Håndværkerne som også har samarbejdet med den tidligere konsulent har oplyst, at samarbejdet igen i 2014 har været yderst professionelt og aldeles upåklageligt. Konsulenten har været meget serviceminded og fleksibel og udvist stor faglig viden såvel som viden om lokalplanen. Endvidere har konsulenten ved forudseenhed og opsøgende rådgivning medvirket til en høj grad af forebyggende vedligeholdelse samt minimering af ekstraarbejder. Samlet vurderes samarbejdet med den nye konsulent fortsat uden sammenligning bedre end med den tidligere konsulent. De involverede grundejere har igen i 2014 ikke kunnet sammenligne med tidligere konsulenter, men har meddelt, at samarbejdet har været rigtig godt. Alle har følt sig i trygge hænder, hvor det har været særligt positivt med opstartsmødet og den løbende dialog. Samlet vurderes samarbejdet meget tilfredsstillende. Bestyrelsen kan kun tiltræde tilbagemeldingerne. Bestyrelsen har fortsat drøftet habilitet. Bestyrelsen mener, at fagligheden stadig er høj, ligesom håndværkerne deltager i de årlige vurderinger af husene, hvilket sikrer (som hidtil) 3. parts vurdering. Eneste tidspunkt Per som konsulent vil kunne være inhabil er efter bestyrelsens vurdering i forbindelse med vurderingen af hans eget hus (hvilket ikke vil ske indenfor den nærmeste fremtid). Side 9 af 11

10 Arbejdsbeskrivelse: Spørgsmålet blev også stillet ved sidste års generalforsamling, hvor den blev gennemgået. Arbejdsbeskrivelsen ligger på hjemmesiden. Arbejdsprocessen: Arbejdsbeskrivelse - Konsulenten skal bistå bestyrelsen i f.m. varetagelsen af hvidteordningen: - Opstart / afslutning - Tilsyn med håndværkere - Hold i hånd Konsulentaflønning: Mere end 4x reduktion af udgifterne - I perioden 2002* til 2012: Snit kr./årligt til konsulent - I perioden 2013 til 2014**: Snit kr./årligt til konsulent De faktuelle udgifter til konsulent fremgår af foreningens regnskaber, der kan findes på hjemmesiden: : til konsulent : til konsulent * Startede med at have konsulent/udskille konsulentudgifter ** Per Nørgaard som konsulent Ansvarsforsikring: Spørgsmålet blev også drøftet på sidste års generalforsamling, hvor en enstemmig generalforsamling efterfølgende godkendte anvendelsen af Per Nørgaard som konsulent. Ansvarsforsikring - Hverken bestyrelse eller forening har en fælles forsikring - Konsulenten har ikke en forsikring emnet blev også drøftet på generalforsamlingen i Foreningens håndværkere Brdr. Lynggaard er med i Byg Garanti Bestyrelsen, Camilla (SA 3). Supplerede med at hun som jurist ikke mente, at foreningen løb nogen risiko ved at anvende Per som konsulent. Ida (SA 16) anførte, at det ikke havde været andet end en fordel, at have Per som konsulent. Julie (NA 6) udtrykte en stor tak til Per for hans kæmpe indsats. Jan (SA 6) sagde, at han syntes, at det blot er vigtigt, at det er gennemsigtigt. Læg det på hjemmesiden. Bestyrelsen, Jacob (VA 27) var enig og anførte, at materialet allerede lå på hjemme- Side 10 af 11

11 siden. Gert (NA 7). Mente ikke at der var nogen væsentlig risiko ved at anvende Per. Jette (NA 20). Foreslog at det blev tydeliggjort at Pers anbefalinger og råd alene var gode råd. Jan (SA 6). Tilsluttede sig. 8. Valg af formand Camilla Neuenschwander (SA 3), genopstillede og blev genvalgt uden modkandidater. 9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer Per Nørgaard (NA 3) og Jette Gade (NA 20) genopstillede og blev genvalgt uden modkandidater. 10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter Jacob Kornerup (VA 27) genopstillede og blev genvalgt uden modkandidat. Håkon Langen (NA 6) genopstillede ikke. Hanne Fuglbjerg Svendsen (SA 10) opstillede og blev valg uden modkandidat. 11. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant Minna S. Jensen (SA 19), genopstillede som revisor og Preben Kærsgaard Philipson (SA 31), som revisorsuppleant. Begge blev genvalgt uden modkandidater. 12. Eventuelt Gert (NA 7). Gjorde opmærksom på at forsikringsselskabet Alm. Brand har billige husforsikringer. John (SA 29). Oplyste at bestyrelsen køber nye telte til foreningen. Jacob (SA 27). Sagte tak til Håkon for det store arbejde, han havde gjort i bestyrelsen. Ida (SA 16). Anførte at det var godt, at Formanden havde givet en opsang. Følgende meldte sig til parkeringsarbejdsgruppen Ivar (SA 12) Jan (SA 6) Kåre (SA 19) Den 30. marts 2015 Jacob Kornerup Referent Den 16. juni 2015 Godkendt af bestyrelsen Side 11 af 11

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning GENERALFORSAMLING SØNDAG D. 16. MARTS 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Multisalen i Prøvehallen, Valby Langgade 95. 26 huse (stemmeberettigede) var repræsenteret ved mødets start, heraf

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Tilstede: Egon (1a), Claus og Ausra (1b), Jan (1c), Alexandra (Sasha) (1e), Milenko (3a), Jette (3b), Søren (3d), Henning og Henny (3e), Bo (3f).

Tilstede: Egon (1a), Claus og Ausra (1b), Jan (1c), Alexandra (Sasha) (1e), Milenko (3a), Jette (3b), Søren (3d), Henning og Henny (3e), Bo (3f). ø Tilstede: Egon (1a), Claus og Ausra (1b), Jan (1c), Alexandra (Sasha) (1e), Milenko (3a), Jette (3b), Søren (3d), Henning og Henny (3e), Bo (3f). Ulla og Kim (3c) har givet skriftlig fuldmagt til Claus

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Trekantens Vejlag. Søndag den 24. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Trekantens Vejlag. Søndag den 24. februar 2008 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. 36 huse (stemmeberettigede) var repræsenteret ved mødets start, heraf 2 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat af Generalforsamling 28. april 2008

Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge. Generalforsamling 28. april 2008 Den 28. april 2008 blev der i Skanderborg Kirkecenter,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Side 1 af 8 Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Til stede: Fra administrationen: 42 stemmeberettigede medlemmer inkl. afgivne fuldmagter. Troels

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT J.nr. 200139 GENERALFORSAMLINGS-REFERAT Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i EJERFORENINGEN BISTRUP PARK i festsalen, Bistrupskolen, Nordvanggårdsvej 17, 3460

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget

Grundejerforeningen Hvedevænget Dagsorden for generalforsamling: 1. Valg af dirigent Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ekstraordinær generalforsamling 25 maj 2004 2. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 3. Eventuelt

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Grundejerforening Boelsvang

Grundejerforening Boelsvang Ekstraordinær Generalforsamling Grundejerforening Boelsvang 3 November 2010 kl. 1900 i nr. 35 Tilstede: 23 Fuldmagter: 5 Velkomst ved Formanden, Jens Bruus Jensen. Takkede Michael nr. 35 for at stille

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker.

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. 14. maj 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. Sted/dato: Skjoldhøjkirkens lokaler d. 10. april 2013 Fremmøde: 31 husstande var repræsenteret heraf 1 via fuldmagt.

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012 KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012 Formanden Dorthe Eren bød velkommen til 30 medlemmer og foreslog dirigent og referent. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00.

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING. Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS GENERALFORSAMLING Referat af Generalforsamling afholdt på Herlev skole tirsdag den 20 Marts 2014 kl. 19:00. Tilstedeværende bestyrelse: Formand: Dirigent: Kasser: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 1 Horsens d. 13. april 2015 Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 Deltagere: 1A, 3, 5, 13A, 13B, 15, 17, 2A, 2B, 4, 6, 8, 14A, 14B, 18, 20, Sundvej

Læs mere

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1

Årsmøde i Sporvejsfunktionærernes Boligforening SBF 1 Årsmøde i SBF 1 Referat fra ordinært årsmøde i SBF 1 - afholdt mandag den 14. maj 2012, kl. 19.00, i Adventskirken, Sallingvej 90-2720 Vanløse. Til stede var: Gæster: Der var mødt 32 personer, hvoraf 27

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal, og indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers skriftlig varsel. Vedtægter for: Grundejerforeningen Møllely Indholdsoversigt: Foreningens navn Foreningens hjemsted Foreningens medlemmer Foreningens formål Kontingent og vejbidrag Regnskab Generalforsamling Generalforsamlingens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Referat af DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2014 Torsdag d. 10. april kl. 19:00 i Selskabslokale i Sorgenfrivang (højhusene), Grønnevej 257

Referat af DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2014 Torsdag d. 10. april kl. 19:00 i Selskabslokale i Sorgenfrivang (højhusene), Grønnevej 257 GRUNDEJERFORENINGEN FRUGTHEGNET v/ Formand Niels Kristensen Frugthegnet 36 2830 Virum Referat af DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2014 Torsdag d. 10. april kl. 19:00 i Selskabslokale i Sorgenfrivang (højhusene),

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

http://www.medlemsinfo.kunstner-kaelderen.dk/generalforsam...

http://www.medlemsinfo.kunstner-kaelderen.dk/generalforsam... Referat af ekstraordinær generalforsamling den 15. september 2009 i Kunstner -kælderen i Ølstykke med start klokken 19.00 og slut klokken 20.30 28 af kælderens ca. 60 medlemmer deltog personligt og yderligere

Læs mere