Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014"

Transkript

1 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Valby Kino, Gammel Jernbanevej 36, 2500 Valby. Til stede var 36 huse (stemmeberettigede), heraf 5 ved fuldmagter. Formanden indledte med at minde Generalforsamlingen om, at have synlig parkeringstilladelse. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Valg af referent Jacob Kornerup, VA 27 blev valgt som referent. 3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning. Bestyrelsen blev præsenteret: Formand: Camilla Neuenschwander, SA 3 Kasserer: Jan Spohr, NA 13 Medlem: Per Nørgaard, NA 3 (lokalplan, hvidteordning, webredaktør) Medlem: John Christiansen, SA 29 (lokalplan) Medlem: Jette Gade, NA 20 (lidt af alt) Suppleant: Jacob Kornerup, VA 27 (hvidteordning) Suppleant: Håkon Langen, NA 6 (veje og træer) der træder tilbage Herefter præsenterede de øvrige deltagere af Generalforsamlingen sig. a. Beretning: Bestyrelsen har afholdt 6 officielle møder i Hvidteordning Information om foreningens hvidteordning kan findes på foreningens hjemmeside. Jacob Kornerup, VA 27 orienterede om hvidteordningen. Indledningsvis blev priserne for 2014 (og 2015) beskrevet. De var de samme som de foregående år. Herefter blev kriterierne og proceduren for udvælgelse af huse og de øvrige principper for foreningens hvidteordning gennemgået. Endvidere blev hvidtebrevet gennemgået et brev der sendes til de grundejere, hvis huse skal hvidtes. Brevet indeholder bl.a. oplysninger omkring - Hvad skal ejere forberede - Hvad er med og ikke med i hvidtningen betalt af foreningen - Hvad er procedurer og tidsplan Hvidtning i 2014: Vi manglede 18 huse for at være hele runden igennem. Vi havde budgetteret (konsulent) Vi planlagde fire huse = to dobbelthuse (1x sandblæsning og 1x hedvand = Side 1 af 11

2 = ) Rest var fra overskud på bl.a. reparation af veje. Vi tog fire huse = to dobbelthuse (1x sandblæsning og 1x hedvand = ) Gul = de huse, som er hvidtet i Problemområder: Ingen i 2014 Aktioner fra generalforsamling 2014 Ingen valget af ny konsulent blev evalueret i 2014 og en enstemmig generalforsamling valgte i 2014 at fortsætte med Per Nørgaard. Lokalplanen John Christiansen, SA 29 orienterede generelt om bestyrelsens arbejde med lokalplanen. John mindede om, at bestyrelsen alene varetog opgaver, som var pålagt af generalforsamlingen og beskrevet i vedtægterne. Bestyrelsen har ingen udøvende magt det er alene kommunen, der kan afgøre sager i f.t. lokalplanen, herunder give dispensation. Foreningens kontaktperson ved Københavns Kommune er Jytte Toft. Lokalplanen har 19 års fødselsdag. Den største del omhandler rådgivning og vejledning. Der er enkelte sager mellem specifikke grundejere og Københavns Kommune. Per Nørgaard, NA 3 supplerede med at påminde generalforsamlingen om, at der i forhold til lokalplanen er forskel på at vedligeholde og udskifte. Man kan fx godt vedligeholde forkerte vinduer, men skal de udskiftes, skal det ske i henhold til lokalplanen. Det er muligt at isætte havedøre i h.t. lokalplanen, men der skal søges om lov til facadeændring ved Københavns Kommune. Veje, fortove og træer Camilla Neuenschwander, SA 3 beskrev status på veje og træer. Side 2 af 11

3 Veje og fortove Den sædvanlige reparation af vejene efter vinterens frost blev udført af NCC i juni og kostede godt kr. inkl. moms. Den pris var inklusiv 2 nye afløbsriste på SA 16 og NA 10. Desuden har vi efter indhentelse af et par tilbud fået repareret en dårlig hældning i vejen ved NA 6 og 8, der gav store pytter. Fliserne på fortovet er i princippet den enkelte grundejers ansvar, men foreningen har påtaget sig at sørge for vedligeholdelse. Vi er afhængige af, at I fortæller os det, hvis der er knækkede fliser et sted; de skal repareres, så ingen falder og kommer til skade og kræver erstatning. Fliserne knækker f.eks., hvis de bliver belastet af tunge biler eller byggematerialer. Hvis I har set det firma, der har knækket en flise, må I meget gerne hjælpe os med at bede dem om at betale for en ny flise. Vores brønde blev renset i juli 2014, hvor vi bad Lyngholm være særligt opmærksomme på VA 17, som en grundejer havde nævnt over for os, og på VA 12 begge grundet de store vandsamlinger. Træer: Træerne stynes hvert andet år, dvs. det stod ikke på programmet for Vi har lige fået det gjort i februar 2015, dvs. det kommer først med i dette års regnskab. Pris: Godt kr., heraf over kr. til bortskæring af sideskud på træerne. Det kunne spares, hvis grundejerne selv løbende klipper de små sideskud af, inden de bliver for store især på NA. Desuden har vi fået plantet 8 nye træer ud for: SA 2, 6, 8, 19, 27, hjørnet af VA/SA, VA 19 og NA 7. Vi gentager tidligere års opfordring om, at grundejere med nye træer vander med jævne mellemrum og at alle grundejere passer på træerne og ikke stiller storskrald op ad dem. Sociale arrangementer Camilla Neuenschwander, SA 3 beskrev status på sociale arrangementer. Den 2. marts havde vi det traditionelle fastelavnsarrangement på Søndre Allé for både børn og voksne tak til de hjælpende hænder. Store Fejedag blev arrangeret den 27. april men efterhånden som mange har fået græs er tilslutningen til arrangementet blevet mindre, så det var nok sidste gang. Sankt Hans-festen blev holdt den 21. juni og var en hyggelig aften selvom jeg husker noget med lidt regn til sidst. Andre initiativer i foreningen er sensommerloppemarked på VA, der var den 31. august. Desuden har vi en vandregruppe. Lisbeth på VA 21 supplerede vedrørende vandregruppen: Vi har en vandregruppe, som mødes hver tirsdag kl på hjørnet af VA/NA. Alle er velkomne til at deltage. Diverse Camilla Neuenschwander, SA 3 beskrev diverse. Side 3 af 11

4 De der har abonneret på Pers glimrende nyhedsbrev vil vide, at vores fine jubilæumsbog 100 år og et kvarter blev skannet og lagt på hjemmesiden i april. Det er et flot værk om vores fælles fortid, der på den måde bliver nemt tilgængeligt. Vi forsøger at huske at give alle nye ejere et eksemplar som velkomst hvis det er glippet, må I henvende jer. I november havde bestyrelsen møde med filiallederen fra vores nye bank, Arbejdernes Landsbank, der selvfølgelig gerne modtager alle foreningens medlemmer som kunder. Det konkrete resultat af dette møde var et tilbud til alle grundejerne om at komme ned i banken og hente gratis biografbilletter. Der er i sommerhalvåret ofte bud efter foreningens stillads det er dejligt! Tidens tand har givet det et par skader, som vi skal have udbedret. Per Nørgaard, NA 3, orienterede om hjemmesiden: Hjemmesiden giver generel information om alt i hele foreningen. Man kan abonnere på nyheder fra hjemmesiden. Der er kommet et nyt galleri med billeder. Endvidere er der oplysninger om sælge/bytte, vandregruppen ligesom der reklameres for gode håndværkere. Disse kommer på, når der er to forskellige grundejere, der anbefaler en håndværker. Ekstraordinær generalforsamling og parkering Camilla Neuenschwander, SA 3 sluttede med en lille opsang til alle i foreningen. Så vil jeg gerne slutte med at sige, at 2014 blev året, hvor det var lidt mindre sjovt at være bestyrelsesmedlem i Trekantens Vejlag. Derfor føler jeg det nødvendigt at komme med en mindre opsang. Vi er i bestyrelsen valgt til at varetage jeres interesser i overensstemmelse med vejlagets formål. Vi lægger alle sammen et pænt beløb i kontingent og har krav på, at disse penge forvaltes ordentligt og hæderligt og til fælles bedste. Alle har ret til at blive informeret på generalforsamlingen, blive hørt, stille spørgsmål, være kritisk men alle har også et ansvar! Vi er som mennesker udstyret med flere gear, der går fra lad os sige undren over dialog til konfrontation og vi behøver ikke straks starte i højeste gear! Bestyrelsen har ved flere lejligheder oplevet situationer, hvor vi begynder at overveje, hvorfor vi egentlig lægger vores kræfter i netop dette arbejde! Det kan være, når en grundejer skælder os ud, fordi vi gør opmærksom på, at lokalplanen er overtrådt og trods forudgående rådgivning af grundejeren. Det kan være, når en grundejer i stedet for at tage dialogen med bestyrelsen og/eller deltage i generalforsamlingen eller i hvert fald læse referatet mailer sine synspunkter om hvidteordningen formuleret som krav. Men det der slog hovedet på sømmet for den samlede bestyrelse var den ekstraordinære generalforsamling den 21. juni Efter i et par år at have drøftet hvordan vi sikrer, at vi både kan parkere vores biler og give plads til brand- og skraldebiler og være blevet opfordret af generalforsamlingen til at komme med oplæg, så indkaldte vi til ekstraordinær generalforsamling inden sommerfesten. Jeg skal ikke kommentere sagens indhold det kommer senere under punkt 6 men derimod tonen og stemningen: Det var efter min mening en flov affære! Side 4 af 11

5 At et emne som parkering kunne ophidse gemytterne så meget gjorde mig egentlig ret trist. Der var 7 bestyrelsesmedlemmer, der gik på sommerferie med tunge sind og overvejelser om fremtiden (men alligevel skyndte sig og allerede den 29. juli udsendte referatet; som var blevet efterspurgt allerede 8 dage efter generalforsamlingen - tak til referenten, Jette). Kære naboer, vi drøftede, hvor vi kan stille vores blikdåser! Der er krig, hungersnød, terrorangreb, blodig uretfærdighed i verden dét er noget at hidse sig op over! Selvfølgelig er vores dagligdag og det nære meget vigtigt, men vi må ikke glemme at sætte tingene i perspektiv. Vores fælles opgave i bestyrelsen og på generalforsamlingen var at finde den bedste løsning for foreningens medlemmer. Det var der brugt rigtig mange timer på at analysere. Hvad der så var den bedste løsning, det burde man have kunnet diskutere i god ro og orden og uden at gøre NA til en kampzone... Jeg håber ikke, at nogen af os skal udsættes for sådan en generalforsamling igen! Jeg er ikke ude på at hænge enkeltpersoner ud! Mit formål er alene en opfordring til, at vi sætter tingene i perspektiv og husker den gode tone og så vil jeg gerne gentage et lidt ældre reklameslogan: Samtale fremmer forståelsen! Husk det når vi går videre i dagens punkter og i det daglige når vi snakker med og om hinanden. b. Kommentarer til formandens beretning: Lars (VA 4). Sluttede op om formandens opsang og om at lokalplanen skal følges. Han nævnte, at han var tilhænger af lokalplanen, men ærgrede sig over, at den efter hans mening ikke var så populær blandt foreningens medlemmer. Endvidere anførte han, at der jf. 6. stk. 6 beskrives, at der ved udskiftning skal isættes korrekte vinduer jf. lokalplanen, men samtidig skal hvert hus fremtræde ens. Lars mente, at det måtte være ensartetheden, som skal vægtes højest. Bestyrelsen, John (SA 29). Svarede, at lokalplanen ikke er bestyrelsens, men Københavns Kommunes. Det er således også kommunen, som forvalter og tolker den. Bestyrelsen kan alene rådgive og vejlede. John nævnte igen, at der er forskel på vedligeholdelse og udskiftning. Lars (VA 4). Supplerede med, at han selv havde skrevet punktet i sin tid og derfor bedst vidste hvordan den skulle tolkes. Han opfordrede bestyrelsen til at overholde den. Bestyrelsen, Per (NA 5) gentog, at det ikke var bestyrelsen, som forvaltede lokalplanen, men alene rådgav og vejledte. Fortolkningen i f.t. vedligeholdelse og udskiftning var jf. kommunen at når der foretages en udskiftning, skal det være i h.t. lokalplanen, hvorved der på sigt kommer ensartethed. Kåre (SA 19). Sagde at han syntes, det var en god lokalplan og at han havde været i god dialog med Per. Lisbeth (VA 21). Spurgte til, hvorledes man skal forholde sig til fliser, der ligger skævt. Hvem har ansvaret? Hvem henvender man sig til? Bestyrelsen, Camilla (SA 3) gentog at det reelt er grundejerens eget ansvar, men at foreningen har påtaget sig at sørge for vedligeholdelse bestyrelsen sørger for det, Side 5 af 11

6 men det kræver, at vi får besked. Skriv eller ring til bestyrelsen jf. hjemmesiden. Maria (SA 13). Sagde at de havde knækket et par fliser selv, men var i gang med at få den udskiftet (for egen regning). Lars (VA 4). Nævnte, at de havde fliser der lettede fra jorden. c. Formandens beretning blev herefter godkendt. 4. Kassererens beretning og fremlæggelse af budgettet a. Regnskab og budget: Der blev ikke fremlagt et regnskab eller budget. Jan Spohr, NA 13 forklarede, at det ikke har ikke været muligt, idet der ikke er kontakt med NETS 1. Der mangler en endelig godkendelse. Der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling når regnskab foreligger. Kassereren nævnte, at kontingentet reguleres jf. byggeomkostningsindekset og vil stige til kr. i kvartalet. b. Kommentarer til kassererens beretning: Ivar (SA 12). Spurgte til om opkrævningen ikke ændredes automatisk, hvis man havde BS (Betalings Service). Bestyrelsen, Jan (NA 13) svarede. Det er BS, vi ikke kan komme i kontakt med. Godkendelse af regnskabet afventer den ekstraordinære generalforsamling. c. Godkendelse af kassererens beretning Kassererens beretning blev herefter godkendt. 5. Orientering om hvidtning a. Jacob Kornerup, VA 27 gennemgik. Jacob indledte med at henvise til proceduren for udvælgelsen af husene. Denne var den sammen som det forgangne år, og bestyrelsen har været rundt med konsulenten primo Jacob Kornerup fremlagde en oversigt over de resterende huse og gennemgik planen for hvidtning 2015: Vi mangler 14 huse for at være hele runden igennem. - Vi har endnu ikke budgetteret noget, idet vi ikke kender det endelige budget. Vi har i de seneste år haft et budget på ca til hvidtning. - Vi har valgt tre huse = et dobbelt hus og et enkelt hus (3x hedvand = = ). Dette sikrer, at vi er inden for budget. Når budgettet foreligger, vil vi tage stilling til, om der evt. skal tages flere huse. 1 NETS: nordisk udbyder af betalings-, kort- og informationssystemer. Firmaet har heddet Nets siden 2010, da danske PBS Holding A/S og norske Nordito AS, moderselskab for BBS og Teller, fusionerede. NETS historie går tilbage til 1968, da produkter og services primært blev betalt kontant og af og til med check. Side 6 af 11

7 Gul = de huse, som planlægges hvidtet. Endvidere blev det understreget, at hvidtningen er et fælles ansvar. Det vil sige at alle grundejere har et medansvar under hele hvidteforløbet. Slutteligt blev det ridset op hvad der er inkluderet i hvidtningen (på foreningens regning) og hvad der ikke er inkluderet (grundejerens eget ansvar). Detaljerne kan findes på hjemmesiden. b. Kommentarer til indlægget: Ivar (SA 12) nævnte at det ikke er et krav, at ledninger skal fræses ind. Anette (SA 13) sagde at deres hus var malet. Det skaller af og danner fugt. Bestyrelsen, Jacob (SA 27) svarede, at bestyrelsens konsulent vil kigge på det. 6. Orientering og status på parkeringsprojektet a. Haakon Langen, NA 6 fremlagde status på parkeringsprojektet. Som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i 2014 vedr. parkering, er der blevet opsat parkeringsforbudsskilte på starten af Vestre Alle og på Nordre Alle. Som aftalt på den ekstraordinære generalforsamling skal effekten nu observeres og evalueres, inden der tages stilling til yderligere tiltag. b. Kommentarer til indlægget: Ivar (SA 12) nævnte at det er vanskeligt at se alle skiltene. Ida (SA 16) mente, at det er ærgerligt, at der er så stor forskel på størrelsen af de nye og de gamle skilte. Maria (NA 16) foreslog, at der blev taget kontakt til kommunen. Mogens (SA 7) synes, at skiltene står for tæt på træerne. Bestyrelsen, Håkon (NA 6) svarede. Skiltene var opsat efter kommunens forskrifter. Bestyrelsen vil kontakte kommunen for at høre, om skiltenes placering og selve skiltene kan justeres. Lisbeth (VA 21) spurgte til, om der ikke er regler for, at der skal være fri passage til grunden. Bestyrelsen, Håkon (NA 6). Svarede, at det er de almindelige parkeringsregler, som gælder. Der skal være fri passage ved indkørsler. Jacob (VA 27) gjorde opmærksom på, at foreningens veje er private fællesveje. Det vil sige, at kommunen bestemmer, men foreningen betaler. Side 7 af 11

8 Maria (SA 13) spurgte, om der var planer om at udvide parkeringsrestriktionerne til resten af foreningen, idet skraldebiler og brandbiler ikke kan komme igennem. Bestyrelsen, Jacob (VA 27) henviste til den ekstraordinære generalforsamling vedr. parkering i 2014, hvor omfanget blev drøftet og besluttet. Endvidere blev det nævnt, at projektet og beslutningerne ikke var bestyrelsens men op til generalforsamlingen og foreningens medlemmer. De oprindelige forslag, herunder den valgte løsning var i sin tid udarbejdet af en parkeringsarbejdsgruppe og det blev foreslået at genetablere gruppen. Bestyrelsen, Camilla (SA 3) nævnte at generalforsamlingen kunne pålægge bestyrelsen at komme med et oplæg. Jan (SA 6) sagde, at det er et projekt i sig selv. Hvorfor afventer vi ikke bare og ser? Bestyrelsen, Jette (NA 20) svarede, at der var områder, hvor parkeringen udgør et akut problem, hvorfor vi som forening bør forholde os til det. Ivar (SA 12) nævnte, at der måske var kommet nye muligheder og anbefalede, at man aktiverede/involverede projektgruppe Hanne (SA 10) anbefalede at projektgruppen arbejdede videre. Camilla (SA 3) foretrak et års evaluering. Maria (SA 13) sagde, at det ikke var et problem, som var opstået i går og problemet er stigende. Der bør gøres noget nu. Lars (VA 4) enviste til drøftelserne på den ekstraordinære generalforsamling vedr. parkering i 2014 og anbefalede at parkeringsgruppen blev genoptaget. Kim (VA 7) anbefalede, at beslutningen blev udskudt til den ekstraordinære generalforsamling vedr. regnskab/budget. Ivar (SA 12) nævnte, at han gerne ville være med i arbejdsgruppen igen. Bestyrelsen blev pålagt at sikre, at der igen blev nedsat en parkeringsgruppe. Gruppen skal på vegne af foreningen arbejde videre med parkeringsudfordringerne og løsningsmulighederne i foreningen. Et forslag skulle så vidt muligt fremsættes på en af de næstkommende ekstraordinære generalforsamlinger, da det helst ikke skulle udsættes til næste ordinære generalforsamling. 7. Indkommende forslag a. Vedtægtsændring vedr. elektronisk indkaldelse til generalforsamling og ekstraordinære generalforsamling samt udsendelse af referater m.v. (bestyrelsen). Camilla Neuenschwander, SA 3 gennemgik ændringen i dens ordlyd. Hun gentog endvidere reglerne for afstemning. Jette (NA 20) tilføjede at der fortsat vil være mulighed for at få hard copy, såfremt man ønsker det et tilvalg. Side 8 af 11

9 Jan (VA 1) bakkede op om papirløs forening. Afstemning: 32 for 0 imod 1 undlod (differencen i f.t. de startende 36 huse skyldtes, at enkelte grundejere var gået før afstamningen) b. En status fra bestyrelsen på konsulentordning, som bl.a. omfatter jobbeskrivelse, ansvarsforsikring og konsulentaflønning, Jan Arnoldi (SA 6) Jan Arnoldi, SA 6 uddybede sit punkt. Bestyrelsen, Jacob (VA 27) svarede. Samme forespørgsel blev stillet til sidste generalforsamling, hvor bestyrelsen ligeledes blev bedt til en status på konsulentordningen. Status er i år derfor meget lig sidste status. Formålet med at have en konsulent blev gennemgået Den primære årsag til og formål med at vælge ny konsulent i 2013 var ønsket om bedre kvalitet for færre penge. Konsulenten skal således sikre at fagligheden er i orden. Bestyrelsen har løbende fulgt forløbet som altid. Herudover er både håndværkere samt de involverede grundejere spurgt til tilfredsheden med konsulentens arbejde. Håndværkerne som også har samarbejdet med den tidligere konsulent har oplyst, at samarbejdet igen i 2014 har været yderst professionelt og aldeles upåklageligt. Konsulenten har været meget serviceminded og fleksibel og udvist stor faglig viden såvel som viden om lokalplanen. Endvidere har konsulenten ved forudseenhed og opsøgende rådgivning medvirket til en høj grad af forebyggende vedligeholdelse samt minimering af ekstraarbejder. Samlet vurderes samarbejdet med den nye konsulent fortsat uden sammenligning bedre end med den tidligere konsulent. De involverede grundejere har igen i 2014 ikke kunnet sammenligne med tidligere konsulenter, men har meddelt, at samarbejdet har været rigtig godt. Alle har følt sig i trygge hænder, hvor det har været særligt positivt med opstartsmødet og den løbende dialog. Samlet vurderes samarbejdet meget tilfredsstillende. Bestyrelsen kan kun tiltræde tilbagemeldingerne. Bestyrelsen har fortsat drøftet habilitet. Bestyrelsen mener, at fagligheden stadig er høj, ligesom håndværkerne deltager i de årlige vurderinger af husene, hvilket sikrer (som hidtil) 3. parts vurdering. Eneste tidspunkt Per som konsulent vil kunne være inhabil er efter bestyrelsens vurdering i forbindelse med vurderingen af hans eget hus (hvilket ikke vil ske indenfor den nærmeste fremtid). Side 9 af 11

10 Arbejdsbeskrivelse: Spørgsmålet blev også stillet ved sidste års generalforsamling, hvor den blev gennemgået. Arbejdsbeskrivelsen ligger på hjemmesiden. Arbejdsprocessen: Arbejdsbeskrivelse - Konsulenten skal bistå bestyrelsen i f.m. varetagelsen af hvidteordningen: - Opstart / afslutning - Tilsyn med håndværkere - Hold i hånd Konsulentaflønning: Mere end 4x reduktion af udgifterne - I perioden 2002* til 2012: Snit kr./årligt til konsulent - I perioden 2013 til 2014**: Snit kr./årligt til konsulent De faktuelle udgifter til konsulent fremgår af foreningens regnskaber, der kan findes på hjemmesiden: : til konsulent : til konsulent * Startede med at have konsulent/udskille konsulentudgifter ** Per Nørgaard som konsulent Ansvarsforsikring: Spørgsmålet blev også drøftet på sidste års generalforsamling, hvor en enstemmig generalforsamling efterfølgende godkendte anvendelsen af Per Nørgaard som konsulent. Ansvarsforsikring - Hverken bestyrelse eller forening har en fælles forsikring - Konsulenten har ikke en forsikring emnet blev også drøftet på generalforsamlingen i Foreningens håndværkere Brdr. Lynggaard er med i Byg Garanti Bestyrelsen, Camilla (SA 3). Supplerede med at hun som jurist ikke mente, at foreningen løb nogen risiko ved at anvende Per som konsulent. Ida (SA 16) anførte, at det ikke havde været andet end en fordel, at have Per som konsulent. Julie (NA 6) udtrykte en stor tak til Per for hans kæmpe indsats. Jan (SA 6) sagde, at han syntes, at det blot er vigtigt, at det er gennemsigtigt. Læg det på hjemmesiden. Bestyrelsen, Jacob (VA 27) var enig og anførte, at materialet allerede lå på hjemme- Side 10 af 11

11 siden. Gert (NA 7). Mente ikke at der var nogen væsentlig risiko ved at anvende Per. Jette (NA 20). Foreslog at det blev tydeliggjort at Pers anbefalinger og råd alene var gode råd. Jan (SA 6). Tilsluttede sig. 8. Valg af formand Camilla Neuenschwander (SA 3), genopstillede og blev genvalgt uden modkandidater. 9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer Per Nørgaard (NA 3) og Jette Gade (NA 20) genopstillede og blev genvalgt uden modkandidater. 10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter Jacob Kornerup (VA 27) genopstillede og blev genvalgt uden modkandidat. Håkon Langen (NA 6) genopstillede ikke. Hanne Fuglbjerg Svendsen (SA 10) opstillede og blev valg uden modkandidat. 11. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant Minna S. Jensen (SA 19), genopstillede som revisor og Preben Kærsgaard Philipson (SA 31), som revisorsuppleant. Begge blev genvalgt uden modkandidater. 12. Eventuelt Gert (NA 7). Gjorde opmærksom på at forsikringsselskabet Alm. Brand har billige husforsikringer. John (SA 29). Oplyste at bestyrelsen køber nye telte til foreningen. Jacob (SA 27). Sagte tak til Håkon for det store arbejde, han havde gjort i bestyrelsen. Ida (SA 16). Anførte at det var godt, at Formanden havde givet en opsang. Følgende meldte sig til parkeringsarbejdsgruppen Ivar (SA 12) Jan (SA 6) Kåre (SA 19) Den 30. marts 2015 Jacob Kornerup Referent Den 16. juni 2015 Godkendt af bestyrelsen Side 11 af 11

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning GENERALFORSAMLING SØNDAG D. 16. MARTS 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Multisalen i Prøvehallen, Valby Langgade 95. 26 huse (stemmeberettigede) var repræsenteret ved mødets start, heraf

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Punkt 1.) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmeudvalg Dirigent: Nils Tornbo fra Kreds 1 i kolonihaveforbundet Referent: Benjamin Greenwood (319)og

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat af generalforsamling 27. september 2007

Referat af generalforsamling 27. september 2007 Vedbæk, den 11. oktober 2007 Referat af generalforsamling 27. september 2007 Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Bestyrelsens valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2006/2007

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006 Referat af den ordinære generalforsamling 29. marts 2006 Ejerforeningens bestyrelse havde indkaldt til fællesspisning kl. 18:00 med efterfølgende afholdelse af ordinær generalforsamling den 29. marts 2006.

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd Ordinær generalforsamling 2014 Generalforsamlingen fandt sted den 30.03.14 på Thoras Minde i Bagsværd klokken 9.00 11.00 Punkt 1, Valg af dirigent. Næstformand Flemming Yssing Hansen blev valgt og konstaterede,

Læs mere