Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014"

Transkript

1 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Valby Kino, Gammel Jernbanevej 36, 2500 Valby. Til stede var 36 huse (stemmeberettigede), heraf 5 ved fuldmagter. Formanden indledte med at minde Generalforsamlingen om, at have synlig parkeringstilladelse. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Valg af referent Jacob Kornerup, VA 27 blev valgt som referent. 3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning. Bestyrelsen blev præsenteret: Formand: Camilla Neuenschwander, SA 3 Kasserer: Jan Spohr, NA 13 Medlem: Per Nørgaard, NA 3 (lokalplan, hvidteordning, webredaktør) Medlem: John Christiansen, SA 29 (lokalplan) Medlem: Jette Gade, NA 20 (lidt af alt) Suppleant: Jacob Kornerup, VA 27 (hvidteordning) Suppleant: Håkon Langen, NA 6 (veje og træer) der træder tilbage Herefter præsenterede de øvrige deltagere af Generalforsamlingen sig. a. Beretning: Bestyrelsen har afholdt 6 officielle møder i Hvidteordning Information om foreningens hvidteordning kan findes på foreningens hjemmeside. Jacob Kornerup, VA 27 orienterede om hvidteordningen. Indledningsvis blev priserne for 2014 (og 2015) beskrevet. De var de samme som de foregående år. Herefter blev kriterierne og proceduren for udvælgelse af huse og de øvrige principper for foreningens hvidteordning gennemgået. Endvidere blev hvidtebrevet gennemgået et brev der sendes til de grundejere, hvis huse skal hvidtes. Brevet indeholder bl.a. oplysninger omkring - Hvad skal ejere forberede - Hvad er med og ikke med i hvidtningen betalt af foreningen - Hvad er procedurer og tidsplan Hvidtning i 2014: Vi manglede 18 huse for at være hele runden igennem. Vi havde budgetteret (konsulent) Vi planlagde fire huse = to dobbelthuse (1x sandblæsning og 1x hedvand = Side 1 af 11

2 = ) Rest var fra overskud på bl.a. reparation af veje. Vi tog fire huse = to dobbelthuse (1x sandblæsning og 1x hedvand = ) Gul = de huse, som er hvidtet i Problemområder: Ingen i 2014 Aktioner fra generalforsamling 2014 Ingen valget af ny konsulent blev evalueret i 2014 og en enstemmig generalforsamling valgte i 2014 at fortsætte med Per Nørgaard. Lokalplanen John Christiansen, SA 29 orienterede generelt om bestyrelsens arbejde med lokalplanen. John mindede om, at bestyrelsen alene varetog opgaver, som var pålagt af generalforsamlingen og beskrevet i vedtægterne. Bestyrelsen har ingen udøvende magt det er alene kommunen, der kan afgøre sager i f.t. lokalplanen, herunder give dispensation. Foreningens kontaktperson ved Københavns Kommune er Jytte Toft. Lokalplanen har 19 års fødselsdag. Den største del omhandler rådgivning og vejledning. Der er enkelte sager mellem specifikke grundejere og Københavns Kommune. Per Nørgaard, NA 3 supplerede med at påminde generalforsamlingen om, at der i forhold til lokalplanen er forskel på at vedligeholde og udskifte. Man kan fx godt vedligeholde forkerte vinduer, men skal de udskiftes, skal det ske i henhold til lokalplanen. Det er muligt at isætte havedøre i h.t. lokalplanen, men der skal søges om lov til facadeændring ved Københavns Kommune. Veje, fortove og træer Camilla Neuenschwander, SA 3 beskrev status på veje og træer. Side 2 af 11

3 Veje og fortove Den sædvanlige reparation af vejene efter vinterens frost blev udført af NCC i juni og kostede godt kr. inkl. moms. Den pris var inklusiv 2 nye afløbsriste på SA 16 og NA 10. Desuden har vi efter indhentelse af et par tilbud fået repareret en dårlig hældning i vejen ved NA 6 og 8, der gav store pytter. Fliserne på fortovet er i princippet den enkelte grundejers ansvar, men foreningen har påtaget sig at sørge for vedligeholdelse. Vi er afhængige af, at I fortæller os det, hvis der er knækkede fliser et sted; de skal repareres, så ingen falder og kommer til skade og kræver erstatning. Fliserne knækker f.eks., hvis de bliver belastet af tunge biler eller byggematerialer. Hvis I har set det firma, der har knækket en flise, må I meget gerne hjælpe os med at bede dem om at betale for en ny flise. Vores brønde blev renset i juli 2014, hvor vi bad Lyngholm være særligt opmærksomme på VA 17, som en grundejer havde nævnt over for os, og på VA 12 begge grundet de store vandsamlinger. Træer: Træerne stynes hvert andet år, dvs. det stod ikke på programmet for Vi har lige fået det gjort i februar 2015, dvs. det kommer først med i dette års regnskab. Pris: Godt kr., heraf over kr. til bortskæring af sideskud på træerne. Det kunne spares, hvis grundejerne selv løbende klipper de små sideskud af, inden de bliver for store især på NA. Desuden har vi fået plantet 8 nye træer ud for: SA 2, 6, 8, 19, 27, hjørnet af VA/SA, VA 19 og NA 7. Vi gentager tidligere års opfordring om, at grundejere med nye træer vander med jævne mellemrum og at alle grundejere passer på træerne og ikke stiller storskrald op ad dem. Sociale arrangementer Camilla Neuenschwander, SA 3 beskrev status på sociale arrangementer. Den 2. marts havde vi det traditionelle fastelavnsarrangement på Søndre Allé for både børn og voksne tak til de hjælpende hænder. Store Fejedag blev arrangeret den 27. april men efterhånden som mange har fået græs er tilslutningen til arrangementet blevet mindre, så det var nok sidste gang. Sankt Hans-festen blev holdt den 21. juni og var en hyggelig aften selvom jeg husker noget med lidt regn til sidst. Andre initiativer i foreningen er sensommerloppemarked på VA, der var den 31. august. Desuden har vi en vandregruppe. Lisbeth på VA 21 supplerede vedrørende vandregruppen: Vi har en vandregruppe, som mødes hver tirsdag kl på hjørnet af VA/NA. Alle er velkomne til at deltage. Diverse Camilla Neuenschwander, SA 3 beskrev diverse. Side 3 af 11

4 De der har abonneret på Pers glimrende nyhedsbrev vil vide, at vores fine jubilæumsbog 100 år og et kvarter blev skannet og lagt på hjemmesiden i april. Det er et flot værk om vores fælles fortid, der på den måde bliver nemt tilgængeligt. Vi forsøger at huske at give alle nye ejere et eksemplar som velkomst hvis det er glippet, må I henvende jer. I november havde bestyrelsen møde med filiallederen fra vores nye bank, Arbejdernes Landsbank, der selvfølgelig gerne modtager alle foreningens medlemmer som kunder. Det konkrete resultat af dette møde var et tilbud til alle grundejerne om at komme ned i banken og hente gratis biografbilletter. Der er i sommerhalvåret ofte bud efter foreningens stillads det er dejligt! Tidens tand har givet det et par skader, som vi skal have udbedret. Per Nørgaard, NA 3, orienterede om hjemmesiden: Hjemmesiden giver generel information om alt i hele foreningen. Man kan abonnere på nyheder fra hjemmesiden. Der er kommet et nyt galleri med billeder. Endvidere er der oplysninger om sælge/bytte, vandregruppen ligesom der reklameres for gode håndværkere. Disse kommer på, når der er to forskellige grundejere, der anbefaler en håndværker. Ekstraordinær generalforsamling og parkering Camilla Neuenschwander, SA 3 sluttede med en lille opsang til alle i foreningen. Så vil jeg gerne slutte med at sige, at 2014 blev året, hvor det var lidt mindre sjovt at være bestyrelsesmedlem i Trekantens Vejlag. Derfor føler jeg det nødvendigt at komme med en mindre opsang. Vi er i bestyrelsen valgt til at varetage jeres interesser i overensstemmelse med vejlagets formål. Vi lægger alle sammen et pænt beløb i kontingent og har krav på, at disse penge forvaltes ordentligt og hæderligt og til fælles bedste. Alle har ret til at blive informeret på generalforsamlingen, blive hørt, stille spørgsmål, være kritisk men alle har også et ansvar! Vi er som mennesker udstyret med flere gear, der går fra lad os sige undren over dialog til konfrontation og vi behøver ikke straks starte i højeste gear! Bestyrelsen har ved flere lejligheder oplevet situationer, hvor vi begynder at overveje, hvorfor vi egentlig lægger vores kræfter i netop dette arbejde! Det kan være, når en grundejer skælder os ud, fordi vi gør opmærksom på, at lokalplanen er overtrådt og trods forudgående rådgivning af grundejeren. Det kan være, når en grundejer i stedet for at tage dialogen med bestyrelsen og/eller deltage i generalforsamlingen eller i hvert fald læse referatet mailer sine synspunkter om hvidteordningen formuleret som krav. Men det der slog hovedet på sømmet for den samlede bestyrelse var den ekstraordinære generalforsamling den 21. juni Efter i et par år at have drøftet hvordan vi sikrer, at vi både kan parkere vores biler og give plads til brand- og skraldebiler og være blevet opfordret af generalforsamlingen til at komme med oplæg, så indkaldte vi til ekstraordinær generalforsamling inden sommerfesten. Jeg skal ikke kommentere sagens indhold det kommer senere under punkt 6 men derimod tonen og stemningen: Det var efter min mening en flov affære! Side 4 af 11

5 At et emne som parkering kunne ophidse gemytterne så meget gjorde mig egentlig ret trist. Der var 7 bestyrelsesmedlemmer, der gik på sommerferie med tunge sind og overvejelser om fremtiden (men alligevel skyndte sig og allerede den 29. juli udsendte referatet; som var blevet efterspurgt allerede 8 dage efter generalforsamlingen - tak til referenten, Jette). Kære naboer, vi drøftede, hvor vi kan stille vores blikdåser! Der er krig, hungersnød, terrorangreb, blodig uretfærdighed i verden dét er noget at hidse sig op over! Selvfølgelig er vores dagligdag og det nære meget vigtigt, men vi må ikke glemme at sætte tingene i perspektiv. Vores fælles opgave i bestyrelsen og på generalforsamlingen var at finde den bedste løsning for foreningens medlemmer. Det var der brugt rigtig mange timer på at analysere. Hvad der så var den bedste løsning, det burde man have kunnet diskutere i god ro og orden og uden at gøre NA til en kampzone... Jeg håber ikke, at nogen af os skal udsættes for sådan en generalforsamling igen! Jeg er ikke ude på at hænge enkeltpersoner ud! Mit formål er alene en opfordring til, at vi sætter tingene i perspektiv og husker den gode tone og så vil jeg gerne gentage et lidt ældre reklameslogan: Samtale fremmer forståelsen! Husk det når vi går videre i dagens punkter og i det daglige når vi snakker med og om hinanden. b. Kommentarer til formandens beretning: Lars (VA 4). Sluttede op om formandens opsang og om at lokalplanen skal følges. Han nævnte, at han var tilhænger af lokalplanen, men ærgrede sig over, at den efter hans mening ikke var så populær blandt foreningens medlemmer. Endvidere anførte han, at der jf. 6. stk. 6 beskrives, at der ved udskiftning skal isættes korrekte vinduer jf. lokalplanen, men samtidig skal hvert hus fremtræde ens. Lars mente, at det måtte være ensartetheden, som skal vægtes højest. Bestyrelsen, John (SA 29). Svarede, at lokalplanen ikke er bestyrelsens, men Københavns Kommunes. Det er således også kommunen, som forvalter og tolker den. Bestyrelsen kan alene rådgive og vejlede. John nævnte igen, at der er forskel på vedligeholdelse og udskiftning. Lars (VA 4). Supplerede med, at han selv havde skrevet punktet i sin tid og derfor bedst vidste hvordan den skulle tolkes. Han opfordrede bestyrelsen til at overholde den. Bestyrelsen, Per (NA 5) gentog, at det ikke var bestyrelsen, som forvaltede lokalplanen, men alene rådgav og vejledte. Fortolkningen i f.t. vedligeholdelse og udskiftning var jf. kommunen at når der foretages en udskiftning, skal det være i h.t. lokalplanen, hvorved der på sigt kommer ensartethed. Kåre (SA 19). Sagde at han syntes, det var en god lokalplan og at han havde været i god dialog med Per. Lisbeth (VA 21). Spurgte til, hvorledes man skal forholde sig til fliser, der ligger skævt. Hvem har ansvaret? Hvem henvender man sig til? Bestyrelsen, Camilla (SA 3) gentog at det reelt er grundejerens eget ansvar, men at foreningen har påtaget sig at sørge for vedligeholdelse bestyrelsen sørger for det, Side 5 af 11

6 men det kræver, at vi får besked. Skriv eller ring til bestyrelsen jf. hjemmesiden. Maria (SA 13). Sagde at de havde knækket et par fliser selv, men var i gang med at få den udskiftet (for egen regning). Lars (VA 4). Nævnte, at de havde fliser der lettede fra jorden. c. Formandens beretning blev herefter godkendt. 4. Kassererens beretning og fremlæggelse af budgettet a. Regnskab og budget: Der blev ikke fremlagt et regnskab eller budget. Jan Spohr, NA 13 forklarede, at det ikke har ikke været muligt, idet der ikke er kontakt med NETS 1. Der mangler en endelig godkendelse. Der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling når regnskab foreligger. Kassereren nævnte, at kontingentet reguleres jf. byggeomkostningsindekset og vil stige til kr. i kvartalet. b. Kommentarer til kassererens beretning: Ivar (SA 12). Spurgte til om opkrævningen ikke ændredes automatisk, hvis man havde BS (Betalings Service). Bestyrelsen, Jan (NA 13) svarede. Det er BS, vi ikke kan komme i kontakt med. Godkendelse af regnskabet afventer den ekstraordinære generalforsamling. c. Godkendelse af kassererens beretning Kassererens beretning blev herefter godkendt. 5. Orientering om hvidtning a. Jacob Kornerup, VA 27 gennemgik. Jacob indledte med at henvise til proceduren for udvælgelsen af husene. Denne var den sammen som det forgangne år, og bestyrelsen har været rundt med konsulenten primo Jacob Kornerup fremlagde en oversigt over de resterende huse og gennemgik planen for hvidtning 2015: Vi mangler 14 huse for at være hele runden igennem. - Vi har endnu ikke budgetteret noget, idet vi ikke kender det endelige budget. Vi har i de seneste år haft et budget på ca til hvidtning. - Vi har valgt tre huse = et dobbelt hus og et enkelt hus (3x hedvand = = ). Dette sikrer, at vi er inden for budget. Når budgettet foreligger, vil vi tage stilling til, om der evt. skal tages flere huse. 1 NETS: nordisk udbyder af betalings-, kort- og informationssystemer. Firmaet har heddet Nets siden 2010, da danske PBS Holding A/S og norske Nordito AS, moderselskab for BBS og Teller, fusionerede. NETS historie går tilbage til 1968, da produkter og services primært blev betalt kontant og af og til med check. Side 6 af 11

7 Gul = de huse, som planlægges hvidtet. Endvidere blev det understreget, at hvidtningen er et fælles ansvar. Det vil sige at alle grundejere har et medansvar under hele hvidteforløbet. Slutteligt blev det ridset op hvad der er inkluderet i hvidtningen (på foreningens regning) og hvad der ikke er inkluderet (grundejerens eget ansvar). Detaljerne kan findes på hjemmesiden. b. Kommentarer til indlægget: Ivar (SA 12) nævnte at det ikke er et krav, at ledninger skal fræses ind. Anette (SA 13) sagde at deres hus var malet. Det skaller af og danner fugt. Bestyrelsen, Jacob (SA 27) svarede, at bestyrelsens konsulent vil kigge på det. 6. Orientering og status på parkeringsprojektet a. Haakon Langen, NA 6 fremlagde status på parkeringsprojektet. Som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i 2014 vedr. parkering, er der blevet opsat parkeringsforbudsskilte på starten af Vestre Alle og på Nordre Alle. Som aftalt på den ekstraordinære generalforsamling skal effekten nu observeres og evalueres, inden der tages stilling til yderligere tiltag. b. Kommentarer til indlægget: Ivar (SA 12) nævnte at det er vanskeligt at se alle skiltene. Ida (SA 16) mente, at det er ærgerligt, at der er så stor forskel på størrelsen af de nye og de gamle skilte. Maria (NA 16) foreslog, at der blev taget kontakt til kommunen. Mogens (SA 7) synes, at skiltene står for tæt på træerne. Bestyrelsen, Håkon (NA 6) svarede. Skiltene var opsat efter kommunens forskrifter. Bestyrelsen vil kontakte kommunen for at høre, om skiltenes placering og selve skiltene kan justeres. Lisbeth (VA 21) spurgte til, om der ikke er regler for, at der skal være fri passage til grunden. Bestyrelsen, Håkon (NA 6). Svarede, at det er de almindelige parkeringsregler, som gælder. Der skal være fri passage ved indkørsler. Jacob (VA 27) gjorde opmærksom på, at foreningens veje er private fællesveje. Det vil sige, at kommunen bestemmer, men foreningen betaler. Side 7 af 11

8 Maria (SA 13) spurgte, om der var planer om at udvide parkeringsrestriktionerne til resten af foreningen, idet skraldebiler og brandbiler ikke kan komme igennem. Bestyrelsen, Jacob (VA 27) henviste til den ekstraordinære generalforsamling vedr. parkering i 2014, hvor omfanget blev drøftet og besluttet. Endvidere blev det nævnt, at projektet og beslutningerne ikke var bestyrelsens men op til generalforsamlingen og foreningens medlemmer. De oprindelige forslag, herunder den valgte løsning var i sin tid udarbejdet af en parkeringsarbejdsgruppe og det blev foreslået at genetablere gruppen. Bestyrelsen, Camilla (SA 3) nævnte at generalforsamlingen kunne pålægge bestyrelsen at komme med et oplæg. Jan (SA 6) sagde, at det er et projekt i sig selv. Hvorfor afventer vi ikke bare og ser? Bestyrelsen, Jette (NA 20) svarede, at der var områder, hvor parkeringen udgør et akut problem, hvorfor vi som forening bør forholde os til det. Ivar (SA 12) nævnte, at der måske var kommet nye muligheder og anbefalede, at man aktiverede/involverede projektgruppe Hanne (SA 10) anbefalede at projektgruppen arbejdede videre. Camilla (SA 3) foretrak et års evaluering. Maria (SA 13) sagde, at det ikke var et problem, som var opstået i går og problemet er stigende. Der bør gøres noget nu. Lars (VA 4) enviste til drøftelserne på den ekstraordinære generalforsamling vedr. parkering i 2014 og anbefalede at parkeringsgruppen blev genoptaget. Kim (VA 7) anbefalede, at beslutningen blev udskudt til den ekstraordinære generalforsamling vedr. regnskab/budget. Ivar (SA 12) nævnte, at han gerne ville være med i arbejdsgruppen igen. Bestyrelsen blev pålagt at sikre, at der igen blev nedsat en parkeringsgruppe. Gruppen skal på vegne af foreningen arbejde videre med parkeringsudfordringerne og løsningsmulighederne i foreningen. Et forslag skulle så vidt muligt fremsættes på en af de næstkommende ekstraordinære generalforsamlinger, da det helst ikke skulle udsættes til næste ordinære generalforsamling. 7. Indkommende forslag a. Vedtægtsændring vedr. elektronisk indkaldelse til generalforsamling og ekstraordinære generalforsamling samt udsendelse af referater m.v. (bestyrelsen). Camilla Neuenschwander, SA 3 gennemgik ændringen i dens ordlyd. Hun gentog endvidere reglerne for afstemning. Jette (NA 20) tilføjede at der fortsat vil være mulighed for at få hard copy, såfremt man ønsker det et tilvalg. Side 8 af 11

9 Jan (VA 1) bakkede op om papirløs forening. Afstemning: 32 for 0 imod 1 undlod (differencen i f.t. de startende 36 huse skyldtes, at enkelte grundejere var gået før afstamningen) b. En status fra bestyrelsen på konsulentordning, som bl.a. omfatter jobbeskrivelse, ansvarsforsikring og konsulentaflønning, Jan Arnoldi (SA 6) Jan Arnoldi, SA 6 uddybede sit punkt. Bestyrelsen, Jacob (VA 27) svarede. Samme forespørgsel blev stillet til sidste generalforsamling, hvor bestyrelsen ligeledes blev bedt til en status på konsulentordningen. Status er i år derfor meget lig sidste status. Formålet med at have en konsulent blev gennemgået Den primære årsag til og formål med at vælge ny konsulent i 2013 var ønsket om bedre kvalitet for færre penge. Konsulenten skal således sikre at fagligheden er i orden. Bestyrelsen har løbende fulgt forløbet som altid. Herudover er både håndværkere samt de involverede grundejere spurgt til tilfredsheden med konsulentens arbejde. Håndværkerne som også har samarbejdet med den tidligere konsulent har oplyst, at samarbejdet igen i 2014 har været yderst professionelt og aldeles upåklageligt. Konsulenten har været meget serviceminded og fleksibel og udvist stor faglig viden såvel som viden om lokalplanen. Endvidere har konsulenten ved forudseenhed og opsøgende rådgivning medvirket til en høj grad af forebyggende vedligeholdelse samt minimering af ekstraarbejder. Samlet vurderes samarbejdet med den nye konsulent fortsat uden sammenligning bedre end med den tidligere konsulent. De involverede grundejere har igen i 2014 ikke kunnet sammenligne med tidligere konsulenter, men har meddelt, at samarbejdet har været rigtig godt. Alle har følt sig i trygge hænder, hvor det har været særligt positivt med opstartsmødet og den løbende dialog. Samlet vurderes samarbejdet meget tilfredsstillende. Bestyrelsen kan kun tiltræde tilbagemeldingerne. Bestyrelsen har fortsat drøftet habilitet. Bestyrelsen mener, at fagligheden stadig er høj, ligesom håndværkerne deltager i de årlige vurderinger af husene, hvilket sikrer (som hidtil) 3. parts vurdering. Eneste tidspunkt Per som konsulent vil kunne være inhabil er efter bestyrelsens vurdering i forbindelse med vurderingen af hans eget hus (hvilket ikke vil ske indenfor den nærmeste fremtid). Side 9 af 11

10 Arbejdsbeskrivelse: Spørgsmålet blev også stillet ved sidste års generalforsamling, hvor den blev gennemgået. Arbejdsbeskrivelsen ligger på hjemmesiden. Arbejdsprocessen: Arbejdsbeskrivelse - Konsulenten skal bistå bestyrelsen i f.m. varetagelsen af hvidteordningen: - Opstart / afslutning - Tilsyn med håndværkere - Hold i hånd Konsulentaflønning: Mere end 4x reduktion af udgifterne - I perioden 2002* til 2012: Snit kr./årligt til konsulent - I perioden 2013 til 2014**: Snit kr./årligt til konsulent De faktuelle udgifter til konsulent fremgår af foreningens regnskaber, der kan findes på hjemmesiden: : til konsulent : til konsulent * Startede med at have konsulent/udskille konsulentudgifter ** Per Nørgaard som konsulent Ansvarsforsikring: Spørgsmålet blev også drøftet på sidste års generalforsamling, hvor en enstemmig generalforsamling efterfølgende godkendte anvendelsen af Per Nørgaard som konsulent. Ansvarsforsikring - Hverken bestyrelse eller forening har en fælles forsikring - Konsulenten har ikke en forsikring emnet blev også drøftet på generalforsamlingen i Foreningens håndværkere Brdr. Lynggaard er med i Byg Garanti Bestyrelsen, Camilla (SA 3). Supplerede med at hun som jurist ikke mente, at foreningen løb nogen risiko ved at anvende Per som konsulent. Ida (SA 16) anførte, at det ikke havde været andet end en fordel, at have Per som konsulent. Julie (NA 6) udtrykte en stor tak til Per for hans kæmpe indsats. Jan (SA 6) sagde, at han syntes, at det blot er vigtigt, at det er gennemsigtigt. Læg det på hjemmesiden. Bestyrelsen, Jacob (VA 27) var enig og anførte, at materialet allerede lå på hjemme- Side 10 af 11

11 siden. Gert (NA 7). Mente ikke at der var nogen væsentlig risiko ved at anvende Per. Jette (NA 20). Foreslog at det blev tydeliggjort at Pers anbefalinger og råd alene var gode råd. Jan (SA 6). Tilsluttede sig. 8. Valg af formand Camilla Neuenschwander (SA 3), genopstillede og blev genvalgt uden modkandidater. 9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer Per Nørgaard (NA 3) og Jette Gade (NA 20) genopstillede og blev genvalgt uden modkandidater. 10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter Jacob Kornerup (VA 27) genopstillede og blev genvalgt uden modkandidat. Håkon Langen (NA 6) genopstillede ikke. Hanne Fuglbjerg Svendsen (SA 10) opstillede og blev valg uden modkandidat. 11. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant Minna S. Jensen (SA 19), genopstillede som revisor og Preben Kærsgaard Philipson (SA 31), som revisorsuppleant. Begge blev genvalgt uden modkandidater. 12. Eventuelt Gert (NA 7). Gjorde opmærksom på at forsikringsselskabet Alm. Brand har billige husforsikringer. John (SA 29). Oplyste at bestyrelsen køber nye telte til foreningen. Jacob (SA 27). Sagte tak til Håkon for det store arbejde, han havde gjort i bestyrelsen. Ida (SA 16). Anførte at det var godt, at Formanden havde givet en opsang. Følgende meldte sig til parkeringsarbejdsgruppen Ivar (SA 12) Jan (SA 6) Kåre (SA 19) Den 30. marts 2015 Jacob Kornerup Referent Den 16. juni 2015 Godkendt af bestyrelsen Side 11 af 11

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 27. februar 2011 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. Til stede var 34 huse (stemmeberettigede), heraf 3 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher, NA 7, blev valgt

Læs mere

GENERALFORSAMLING SØNDAG D. 18. MARTS 2012

GENERALFORSAMLING SØNDAG D. 18. MARTS 2012 GENERALFORSAMLING SØNDAG D. 18. MARTS 2012 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Dansesalen i Prøvehallen, Valby Langgade 95. 43 huse (stemmeberettigede) var repræsenteret ved mødets start, heraf

Læs mere

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning GENERALFORSAMLING SØNDAG D. 16. MARTS 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Multisalen i Prøvehallen, Valby Langgade 95. 26 huse (stemmeberettigede) var repræsenteret ved mødets start, heraf

Læs mere

Vores adresser, telefonnumre m.v. kan ses på www.denhvideby.dk

Vores adresser, telefonnumre m.v. kan ses på www.denhvideby.dk GENERALFORSAMLING SØNDAG D. 17. MARTS 2013 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallen, Valby Langgade 95. 25 huse (stemmeberettigede) var repræsenteret ved mødets start, heraf 5 ved fuldmagter.

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Villabyen Hindholm

Grundejerforeningen Villabyen Hindholm Referat fra generalforsamlingen onsdag den 26. marts 2014 Formanden Mark Schiller bød velkommen til den ordinære generalforsamling 2014. Formanden gik derefter over til første punkt på dagsorden, valg

Læs mere

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård.

Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. Dagsorden og referat fra Ordinær Generalforsamling d. 26/1-2011 kl. 19.30 på Skademosegård. 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 4. Aflæggelse af regnskab,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Kratbjerghusene den 5/4-2006

Referat af ordinær generalforsamling i Kratbjerghusene den 5/4-2006 Referat af ordinær generalforsamling i den 5/4-2006 1. Valg af dirigent. Thomas Jørgensen (BV27) blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at forsamlingen var lovligt indkaldt og at der var 27 stemmeberettigede

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 25. ordinære generalforsamling d. 7. april 2014 Formand Helle (45) bød velkommen til Andelsboligforeningen Antaresvængets 25. ordinære generalforsamling, og udtrykte glæde over det flotte fremmøde.

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs

Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs Referat af generalforsamlingen, 2015 Lørdag, den 4. april 2015 i Asnæs forsamlingshus, Esterhøjvej 26 4550 Asnæs 39 grunde repræsenteret inkl. Fuldmagter. Formand Bjarne Christensen bød velkommen til mødet.

Læs mere

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer.

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Solitude den 27.2.2015 Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling: Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 19:00 i Simon Peters Kirke,

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge

Grundejerforeningen Vestbo Jyllinge april 2011. Referat af Generalforsamling på Hotel Søfryd den 12. april 2011. Med 55 fremmødte parceller var der over 80 personer tilstede ved årets generalforsamling. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HAVSTOKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN HAVSTOKKEN 25. februar 2016 Referat af ordinær generalforsamling i Torsdag den 25. februar 2016 Kl. 19.30 Dagsorden: Valg af dirigent Walter Larsen (Stokkemarkevej 21) blev enstemmigt valgt som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30

Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30 Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30 Tilstede: til beboermødet var der repræsenteret 12 stemmeberettigede lejemål Referent: Charlotte Siig Niclasen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling 2014 i A/B Blidahlund/Esperancegården Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 27. April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling, og ser frem til at holde

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013

Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013 Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013 Side 1 af 6 Side 2 af 6 Referat af den ordinære generalforsamling den 30. april 2013. 1 Valg af dirigent. Jens Arne (nr. 11) blev valgt og kunne

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2013 19. april 2013 Generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto onsdag den 20. marts 2013. i Pilegården, lokale 5, Brønshøjvej 17, Brønshøj. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling i E/F Victor Bendix Gade 16-24 Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Hos Advokaterne Arup & Hvidt, Nørre Voldgade 88, 1358 København K Til stede var ejerne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2014

Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling den 29. april 2014 Der var mødt 29 grundejere frem plus medlemmerne i bestyrelsen. Ad 1 Valg af dirigent Esben Hansen blev valgt til dirigent (efter to års pause).

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 10-04-2016

Grundejerforeningen Krebsen 10-04-2016 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 6. april 2016 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på Krebsen, nr.: 3, 6, 7, 9, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed.

Beretning Legehuset på legepladsen har fået nyt tag en stor tak til Kenneth i nr. 55 for hans arbejde hermed. Beretning 212 Vi kan se tilbage på et år, hvor udgifterne til vintervedligeholdelse har været fornuftige og på et stort set uændret niveau i forhold til 211. Vores leverandør af snerydning Anton Christensen

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Gorm Riksted fra nr. 42. Gorm vælges uden modkandidater. Gustav nr. 23 vælges til

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat. År 2013, onsdag den 3. april afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Skovåsen. 24 andelshavere var repræsenteret, 3 fraværende.

Referat. År 2013, onsdag den 3. april afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Skovåsen. 24 andelshavere var repræsenteret, 3 fraværende. Kirke Såby d. 1. maj 2013. Referat År 2013, onsdag den 3. april afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Skovåsen. 24 andelshavere var repræsenteret, 3 fraværende. Dagsorden i henhold til indkaldelse

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Hyllingebjergvej Vejlaug www.hyllingebjergvej.dk

Hyllingebjergvej Vejlaug www.hyllingebjergvej.dk Hyllingebjergvej Vejlaug www.hyllingebjergvej.dk Referat ordinær generalforsamling den 05. juli 2009 på Restaurant Lisestuen Bestyrelsen var repræsenteret ved Kirsten Vilhelmsen (51), Jan Heisterberg (63)

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdt generalforsamling tirsdag d. 27. april 2010 kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Trekantens Vejlag. Søndag den 24. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Trekantens Vejlag. Søndag den 24. februar 2008 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Prøvehallens café, Valby Langgade 95. 36 huse (stemmeberettigede) var repræsenteret ved mødets start, heraf 2 ved fuldmagter. 1. Valg af dirigent Gert Birnbacher,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Formand Leif Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Tilstede: Egon (1a), Claus og Ausra (1b), Jan (1c), Alexandra (Sasha) (1e), Milenko (3a), Jette (3b), Søren (3d), Henning og Henny (3e), Bo (3f).

Tilstede: Egon (1a), Claus og Ausra (1b), Jan (1c), Alexandra (Sasha) (1e), Milenko (3a), Jette (3b), Søren (3d), Henning og Henny (3e), Bo (3f). ø Tilstede: Egon (1a), Claus og Ausra (1b), Jan (1c), Alexandra (Sasha) (1e), Milenko (3a), Jette (3b), Søren (3d), Henning og Henny (3e), Bo (3f). Ulla og Kim (3c) har givet skriftlig fuldmagt til Claus

Læs mere

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen.

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen. Referat af generalforsamlingen, Grundejerforeningen Jægerbuen, den 11. marts 2009 Bestyrelsen tilstede: John Blynov Benny Hansen - Kitty Steen Michael Sass & Britta Schou Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark Referat fra ordinær generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Lørdag d. 2. april 2011 fra kl. 12.00-16.00, Struer Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. valg af dirigent. 2. valg af referent. 3. valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat fra Generalforsamling d. 29. oktober 2013

Referat fra Generalforsamling d. 29. oktober 2013 Grundejerforeningen Fjordhusene Referat fra Generalforsamling d. 29. oktober 2013 1) Valg af dirigent Anders (82) blev valgt. 2) Formandens beretning v. Jacob (152), se bilag 1. Generalforsamlingen godkendte

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2011 Sted: Klim Bjerg Dato: 23. april 2011 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Jørgen Pedersen, som

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011 Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011 Næstformanden, Marian Jürs, bød velkommen. Anne Lyngbye blev valgt som dirigent. Hun konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken

Grundejerforeningen Havstokken Grundejerforeningen Havstokken D.07-02-2015 1 1. Valg af dirigent: Referat af generalforsamling d. 04-02-2015 Fremmødt: 17 parceller og 5 fuldmagter. Valther Larsen blev valgt som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 10. marts 2011.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 10. marts 2011. Generalforsamlingen blev åbnet at formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere