THEMA DANICUM KAVALKADE DANSK SKAKPROBLEM KLUB. ved Jan Mortensen Einar Knudsen 3300, Skakbladet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "THEMA DANICUM KAVALKADE DANSK SKAKPROBLEM KLUB. ved Jan Mortensen. 4366. Einar Knudsen 3300, Skakbladet 193112"

Transkript

1 4366. Einar Knudsen 3300, Skakbladet Mat i 4 træk 4+5 KAVALKADE ved Jan Mortensen THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB Ansvarshavende redaktør: JAN MORTENSEN ISSN * Vol. 7 Juli 1989 Nr Gyorgy Bakcsi 3 PR Problemas , Problemas 1986/7-12 PROBLEMAS årsturnering 1986 var for hjælpematter og fantasiskak i en pele-mele. J.A.Pancal;do fra Buenos Aires var dommer; 36 opgaver deltog er en reflexmat, en opgavetype som sjældent ses nu til dags. Det er en selvmat, hvor begge parter skal gøre mat i et træk, hvor det er muligt. Løsningen viser hvid halvbinding og afskæring af Te7. Endvidere er der to sorte spærringer for Tb3. 1 Lf3 t r 2 Sb!JTxf3i. 1 - Sc3 2 Se5 Se4i; 1 - Lc3 2 Le2 Le ls ; 1 - gxf3+ 2 Kxh3 Dg!Ji. 66 opgaver deltog i PROBLEEMBLADs Hi-turnering 1987 og kvaliteten var høj, fandt dommerne R.Beugelsdijk og J.J.Burbach. Otte opgaver kom på præmielisten, efter en hel del kandidater var sorteret væk af dr. Niemanns forgængqrsigte i Darmstadt.!J368viser baningsspil, hvor man især lægger mærke til det tiltrækkende spil, den gode hvidp- Økonomi og den gode tvillingdannelse. Prima! A: 1 Dg1 Kxf6 2 Lf2 Te3 3 Tb3 LxdSs, B: 1 Dd8 Kg4 2 Td7 Ld6 3 Lb4 Txe3i. Bernd Ellinghoven indleder sin dom i EUROPE ECHECS , publiceret i januar 1989, således: jeg vil straks give læserne min undskyldning for denne forsinkede dom; det er som en fortabt svale, der søger efter en dommer for retroerne 1989 i DIE SCHWALBE. Niveauet var højt, som altid i EUROPE ECHECS, så dommerens opgave bestod kun i at anbringe de tre bedste opgaver i den rigtige rækkefølge! De var i øvrigt alle af Michel Caillaud! Opgaver, hvor formålet er at påvise et entydigt bevisparti i et givet antal træk, har oplevet en renaissance. Og mens det tidligere var nok at konstruere en opgave af denne art, kræves der nu også et tematisk indhold. Reflexmat i C.Fougiaxis 1 PR Probleemblad , Probleemblad 1987/9-10 H3i B: Bd6-e3 3+1!J

2 146 THEMA VANICUM n1t Michel Caillaud "Quatre Mousquetaires" 3 PR Europe Schecs , Europe Schecs Stilling efter hvids 28. træk. Partiet? John D.Nunn 2 PR British Chess Magazine , BCM 1984/1 3i Romeo Bedoni 2 RO Israel Ring-turn Al Hamishmar S8i beskriver dommeren således: AUW (alforvandling) i et fantastisk, præcist bevisparti - og næsten Frolkintemaet (de forvandlede D, T og S slås efter forvandlingen, kun den forvandlede L findes stadig på brættet, men på det felt, hvor den oprindelige løber blev slået). Sort springers bevægelse i begyndelsen af partiet, hvor den går til c4 for at undgå en skak, er bemærkelsesværdig, så meget mere som den ikke forlader dette felt før i slutningen af partiet. Forbløffende er også sort konges vandring til c4 for at undgå en skak, tilladende forvandling til D på b8 (og ikke til S), som derefter ofrer sig på f6. Det er så vidt jeg ved den første AUW i et korteste bevisparti. 1 a4 Sc6 2 a5 Se5 3 a6 Sc4! 4 axb7 a6 5 b8s Lb7 6 Sc6 dxc6 7 b4 Dd3 8 b5 Td8 9 b6 La8 10 b7 Td5 11 b8d+ Kd7 12 Db2 Ta5 13 Df6 exf6 14 e4 La3 15 e5 c5 16 e6+ Kc6 17 e7 Lb2 18 e8t Da3 19 d4 Kb5 20 Lg5 fxg5 21 Te6 g4 22 Tg6 hxg6 23 d5 Th3 24 d6 Td3 25 d7 Sd6 26 d8l Kc4 27 Lg5 Sf6 28 Dxd3+. Stormester (i partiskak) John D.Nunn er også kendt som en fortrinlig opgaveløser og har endda skrevet en lærebog i opgaveløsning. Han er også begyndt at komponere.opgav er- og hans debutopgave 4370 kom på præmielisten blandt 34 deltagende opgaver. Dommer var J.G.Grevatt, der skrev: En ulastelig trækpligt-miniature. Sort konge besøger fem felter og der er tre modelmatter. Et betragteligt resultat i en godt bearbejdet genre. 1 - Kf4 2 De3+ Kg4 3 Dg3i; 1 - d4 2 Dc5+ Kf4 3 Df5i; 2-Ke63Lf5i.1Dc6 Kf4 2 Dc3-3 Dg3i. 1 - Kd4 2 Lxh7 Ke5 3 Df6i; 1 - d4 2 Dc5+. I den israelske ringturnering for Si deltog 15 opgaver, men dommeren, Yochanan Afek, var utilfreds med mange af opgaverne, fordi deres forfattere syntes at være tilfreds med, at opgaverne var korrekte uden at stille andre fordringer til dem. De seks opgaver, der kom på præmielisten, syntes dommeren dog udgjorde en fin samling. Om 4371 skriver han: En langgade, der indeholder linierømninger. Tvunget anvendelse af tempo-"parkeringspladsen" c2. 1 g8d Kxc2 2 Dxg6+ Kb2 3 Dc2+ Kxc2 4 Lf5+ Kb2 5 Lc2 Kxc2 6 Dh7+ Kb2 7 Db7+ Kc2 8 Db3+ Dxb3i. Dommen findes i VARIANTIM 1989/ opgaver deltog i DIE SCHWALBEs Si-turnering 1985, hvor Uri Avner var dommer er en task for publikum A.Katschaturov PR Die Schwalbe , Die Schwalbe 85/6 S10i 7+7 THEMA VANHJUM n1t med stærke nerver. Artistisk matematik, der minder om fjernoppositionsmanøvrer i bondeslutspil, skriver Uri. Vi kan også henvise til artiklen "Et gammelt selvmatskema", TD 1980 s og En nøje analyse viser, at stille hd på a1, a6, a5, a4, a3, hvis afstanden mellem de to tårne på 8. række er hhv. 1,2,3,4,5 linier. Løsningen bliver så 1 Da3 Tc8 2 Da4 Td8 3 Da5 Te8 4 Da6 Tf8 5 Da1 Te8 6 Tf8 Td8 7 Te8 Tc8 8 Td8 Tb8 9 Tc8 La2 10 Dxa2 Txc8i; 2 - Tb8 3 Tf8 Tc8 4 Da5 Tb8 5 Te8 Tc8 6 Da6 Tb8 7 Td8 Tc8 8 Da1 etc. 1 Da1? Tf8! 1 Da6? Te8! 1 Da5? Td8! 1 Da4? Tc8! I SCHACHs årsturnering 1985 deltog 37 opgaver af 31 forfattere fra 11 lande - en broget palet med henblik på originalitet og tematik, skrev dommeren Attila Benedek, Ungarn, der gavmildt uddelte 13 udmærkelser viser "sorte linieåbninger, baning, frigørelsesmanøvre - et broget, fornøjeligt festfyrværkeri". A: 1 Tb7 Tb6 2 Lb5 Te6i. B: 1 Lg6 Lf5 2 Te4 Lxg4i er typisk for Hultberg. At Sc2 skal gøre mat er ikke svært at se. Enten 1 Ta1-2 Sa1 3 Sb3 4 Sc5i. Men 1 - a5 2 - a4! Eller 1 Ke1-2 Se1 3 Sf3 4 Sg5i. Men 1 - g5 2 - g4! Derfor 1 o-o-o! 1-g5 2 Sa a5 2 Se1. Ni opgaver indgik i turneringen. Dommer var Milos Tomasevic. Dommeren i DEUTSCHE SCHACHBLATTER-REPORTs 2i-turnering, IM Herbert Ahues, anfører, at turneringen havde et højt niveau, selv om der kun var få opgaver med originalt indhold. Dette gælder også 4375, hvor dommeren skriver: Denne cykliske tematik er ikke ny, men sjælden - og frem for alt beundringsværdig Økonomisk fremstillet. 1 Lg1?=A tr 2 Td5i=B. 1 - Lxd8=a 2 Td6i=C; 1 - Txc6 2 Sb7i=D; 1 - Lf2! 1 Td6!=C tr 2 Sb7i=D; 1 - LxdSea 2 Lg1i=A; 1 - Th7 2 Td5i=B. I 4376's udgangsstilling ser vi to ikke særligt-----spændendeforspilsvarianter: 1 - Ld6 2 Dxb7i og 1 - e5 2 Dd5i. Løsningen viser ifølge forfatteren "alternativ A.Schonholzer sort-hvid linieåbning 1 PR Deutsche Schachblatter-Report 1987 mod to flugtfelter med matændring". 1 Sd5 tr 2 Txf4i. 1 - Ld6 2 Sgxf6i; 1 - e5 2 Sdxf'b e, Forfatterens tekniske forklaring betyder på klart sprog: Sort har to flugtfelter. Sort åbner en hvid garderingslinie mod det ene flugtfelt og hvid åbner i mattrækket en garderingslinie mod det andet. Samt vice versa i en anden variant. Hertil kommer så to biva Stilian Krastew 1 PR Schach , Schach 1985/2 H2i B: Bd4-e Herbert Hultberg 2 HO Suomen Shakki , 1704, Suomen Shakki 1986/3 4i Stefan Dittrich PR Freie Presse i 6+8 2i 9+9

3 148 TlfEMA VANICUM ni[ Gerhard Maleika SpPR Hartong memorial t ur-n, u V.I.Timonin 1 PR Hartong memorial turn. 3i rianter, når sor konge går til de to flugtfelter: 1 - Kxd4 2 Da4;t(selvbinding af Lc5). 1 - Kxf5 2 Dh7i. Dommen i Jan Hartong memorialturneringen 1988 findes i PROBLEEMBLAD 1989/1-2. Både kvantitativt og kvalitativt blev turneringen en stor succes. 185 komponister fra 20 lande sendte 190 2i og 138 3i ind til ære for den afdøde populære stormester. I 2i-afdelingen var dommerne J.J. Burbach og P. le Grand blev tildelt specialpræmie, fordi opgaven er vanskelig at sammenligne med andre opgaver på grund af den specielle taskkarakter. Førstetrækket 1 Da3 giver tre trusler: Db3=A, Dh3=B, dxc7=c. Sort har præcis otte træk, og hvert af disse træk giver præcis en kombination af de tre trusler: ABC, AB, AC, BC, A, B, C samt totalparaden. Ved en opgave af denne type kan det ikke hytte, at man spørger sig selv, hvorfor sort forvandler til tårn eller løber; det giver opgaven et anstrøg af Hi. I hvert tilfælde en pnagtfuld forbindelse af Pickanninny og AUW (al-forvandling). I Hartong-mindeturneringen 3i-afdeling var H. le Grand og G.J.Bouma dommere. Henk er tvil- 1ingbror til Piet, der er dommer i 2i-afdelingen. I 4378 ser vi en stjernebevægelse af sort løber besvaret med korsbevægelse af hvid konge. Kongens bevægelsesretning er til stadighed 135 afvigende fra løberens, således som man vil betragte det som ideal. Matføringen afslutter med en albino med Bd2. Et virkeligt fantastisk skuespil, der gør et stort indtryk. Så man må tage den svage nøgle, den korte trussel og dronningens beskedne rolle med i købet. 1 Sf3 tr 2 Sxd4i. 1 - Lxc5 2 Kxc5 Txf4 3 d3i; 1 - Lc3 2 Kb6 Txf4 3 dxc3i; 1 - Lx~3 2 Ka5 Txf4 3 dxe3i; 1 - Lxe5 2 Kxb4 Txf4 3 d4il. TITELOPGAVEN Forfatteren til 4366 fødtes for 100 år siden, , og døde Han har--icqmponeret henimod 50 opgaver, hovedsageligt direkte opgaver i 2-3 træk. Han var søn af en anden kendt opgaveforfatter, stationsforstander S.Knudsen, Vinderup. Selv var han efter en fin handelseksamen i Århus bogholder ved Holstebro Jernstøberi til sin død. Han var redaktør af SKAKBLADETs opgaveafdeling nov til dec Einar Knudsen var dog egentlig først og fremmest dyrker af det praktiske spil og opnåede her titel af mester i D.S.U. i Horsens Ved denne lejlighed fik han skønhedspræmie for det smukkeste partii 4366 blevoffentliggjort posthumt; den var modtaget kort før hans død. O.G.Lauritzengav den følgende skudsmål: Vanskelig og smuk opgave. 1 Sd5 tr 2 Dh8i. 1 - Ke8 2 De7+ Sxe7 3 Sf6+ Kd8 4 Lb6i; 3 - Kf8 4 Lh6;il. THEMA VANICUM ni[ Dom i THEMA DANICUMs nytårskonkurrence 1989 Dommer: Leif Schmidt Spærrefrist: 1.oktober 1989 Som betingelse for deltagelse skulle opgavernes diagramstilling udelukkende vise hvide brikker på nederste bræthalvdel og sorte på øverste. Ellers var fordringen fri. Hannu Sokka (SF), gør opmærksom på flg. fine opgave, der opfylder temakravet. Joh.Kohtz & Carl Kockelkorn, BERLINER SONNTAGSBL. FUR JE DERMANN 1887: 4379 Kf3 De3 - Kf5 Bf6 Bg i. Skinspil:--i-:-g5 2 De4i. Løsning: 1 De1! Kg5 2 Dc1+ Kh5 (2 - Kf5 3 De3!) 3 Dh1+ Kg5 4 Kg3 Kf5 5 Dd5i; 4 - f5 5 Dh4;tlig med Kamæleonekko fra skinspil til løsning. Fra seks komponister indkom der 17 opgaver, de fordelte sig på følgende lande: DDR: 1 opgave, Sverige: 6 (fra samme komponist), Finland: 2 (samme komponist), Danmark: 8 (tre komponister). Desværre måtte syv af opgaverne returneres som biløselige. Dette frafald efterlod ti opgaver til dommerens afgørelse. To af disse opgaver indeholdt nøjagtig det samme materiale på hhv. 1. og 8. række som eksemplet 4275, men begge opgaver var nu blevet til 3i, og der er da ingen ide i, at gøre en 2i til en 3i? Dermed kom vi ned på otte opgaver, der blev sorteret i to bunker: de der aspirerede til ekstrapræmien, og de øvrige. Fordringerne var mangfoldige: H2i (2), H3i ( 2), H4i, H5i, H7i og Serie-H24;t. Dommeren var jo forlods blevet bedt om at se på brikantallet, dette er der også skelet til, men ikke på bekostning af de etiske regler, såsom Økonomi etc. Vi starter med de opgaver, hvor komponisterne ikke er gået efter ekstrapræmien. Her deltog Harald Grubert Stadtroda (DDR) PR Thema Danicums nytårskonkurrence 1989 H4i B: Lb5-f Christer Jonsson Skarholmen (S) HO Thema Danicums nytårskonkurrence 1989 Serie-H24i 4+6 fire opgaver med hhv brikker i diagramstillingen. Og mit valg er faldet på 4380 af Harald Grubert (DDR). Komponisten fik sidste år desværre en ypperlig opgave kasseret grundet biløsning, så man kan sige han nu har taget revanche. Løsning: A: 1 Lc4+ Kc3 2 Le5+ Kd2 3 Kd4 f3 4 d5 c3i. B: 1 Tc6 f4 2 Lc5 Kc3 3 Le6 Kd3 4 d6 c4i. Trods brikantallet "kun" er otte, er det en nydelig H4i-opgave, med to løsninger, visende Kamæleonekko og modelmatter. I løsning A spiller sort sin bonde to felter frem, hvid sine to bønder et felt frem. I B: sort et felt, og hvid sine bønder to felter frem! HO gives til 4381 af Christer Jonsson (S); der starter med hele ti brikker og slutter med ni. Opgaven er en af de lange; Serie-H24i, der afsluttes med modelmat. Denne opgave har vi ikke testet pr. computer, så vi overlader den til vore stærke løsere for yderligere testning. Løsning: 1 Ke7 2 Kd6 3 Se7 4 g g1l 9 Lc5 10 Lxb4 11 Lc5 12 b b1d 16 Db5 17 Dd7 18 b b1t 23 Tb6 24 Tc6 Sb5i. Udenfor præmierækken bringer vi de to øvrige opgaver i denne afdeling i notation: 4382 Christer Jonsson (S), : Kh1 Tb1 Lg1 - Ka8 Tg8 Se8 Sf8. 3+4~i Tg7 Lh2 2 Ta7 Tb8i. 1 Sd7 Tb7 2 Sb8 Ta7i. 1 Sd6 Tc1 2 Sb7 Tc8i.

4 1 ')0 HIEMA VANICUM nft Christer Jonsson Skarholmen (S) Ekstra PR Thema Danicums nytårskonkurrence 1989 H5; Henrik Juel Kokkedal (DK) HO Thema Danicums nytårskonkurrence 1989 H3t tl3Chrtst er- Jonsson(S),: Ke1 Tbl Th 1 Bh2 - Ke8 Th7 Lh8 Bd H2;1. 1 La 1 o-o 2 Te7 Tb8 Som man ser, er Christer Jonsson en uhyre flittig bidragyder! Man erindrer måske, at han satte sig på alle præmierne sidste år! Til ekstrapræmien aspirerede fire opgaver med hhv brikker i diagramstillingen. Mit valg er i denne afdeling faldet på 4384 af Christer Jonsson (S). Opgaven har i udgangsstillingen syv brikker og slutter med samme antal og modelmat. 1 Le3 Kb4 2 d4 Kc5 3 Ke4 Kd6 4 Df4+ Ke6 5 Ld3 Ld5;1. Jeg kan ikke nære mig for at give HO til 4385 Henrik Juel (DK). Han lægger ud med otte brikker og slutter med seks. 1 Te3 Lxg7 2 Ld3 Kxg5 3 Ke4 Lc6;1, modelmat! De to sidste opgaver, der deltog i denne afdeling fortjener også et diagram, men præmiekassen er tom Christer Jonsson Skarholmen (S) HU Hannu Sokka Turku (SF) H3; Christer Jonsson (S): 1 Ke7' Kc2 2 Kf6 Kd3 3 Kg5 Ke4 4 Kh4 Kf5 5 S~fb+ Kg6 6 Lh3 Sg3 7 Sg4 Sf5;1, modelmat. ~387 Hannu Sokka (SF): 1 Sb4 Kc5 2 Ka4 Kb6 3 Sa3 Sc5;1, modelmat. Til slut vil jeg rette en stor tak til Steen Christensen og Bent Muus for deres hjælp ved testningen af opgaverne. Også tak til deltagerne, vi har forhåbentlig alle moret os!! Ændring af dom i THEMA DANICUMs totræksturnering 1986 Dommere: Holger Helledie og Leif Schmidt Gennem Torsten Linss, DDR har vi desværre erfaret, at 3.PR (3534) af Henk Prins før har været offentliggjort i FED. LAPJA Torsten Linss gjorde opmærksom på dette allerede i 1987, men p.g.a. Willy Enggrens bor~gang, er vi først blevet vidende om dette forhold nu. Opgaven udgår af præmielisten. Øvrige placeringer uændret. THEMA VANICUM njt DIAGONAL ASYMMETRI I SJALVMATTER av Alexander Hildebrand, Uppsala. Sverige Sjalvmattsuppgifter med asymmetrimotiv tillhor inte precis det vanliga. Den vanligaste formen i detta fall ar vertikalasymmetri som bl.a. odlades av "asymmetrivarldsmastaren" W. Pauly (u t nåmnd till det av H.Hultberg). På sin tid har aven Dawson, Herland, Flatt, Fox, Rohr m.fl. gjort en del sjalvmattsasymmetriker. Vår egen H.Hultberg, som med sina ca 160 asymmetriproblem gott och val forsvarar titeln "nordisk mastare i asymmetri", har också bidragit med ca ett dussin asymmetrisjalvmatter. Det som vi vill agna oss åt idag ar emellertid en mycket mera s å llsynt form, nårnligen diagonala S;C-asymmetriker. I White's bok "ASYMMETRY" hittade jag bara foljande två exempel e4 Ke6 2 Te8+ Kf6 3 Dd 1 Kxg6 4 Tg7+ Kf6 5 T7g6+ Kxf7 6 Df3+ Tf5 7 Dh5+ Txh5;1. Ut mår-k t! 4389 A: 1 Td7+ Kc3 2 Da5+ Kb3 3 Td3+ Tc3 4 Lh5 Tx~5 Ld1+ Txd1;1. B: 1 Df3+ Kd2 2 De2+ Kc3 3 Tc6+ Kb34Dd1 Ka3 5 Ta6+ Kb3 6 Ka 1 Kc3 7 Tc6+ Kb3 8 Tg8+ Ka3 9 Tc3+ Txc3 10 Dc1+ Txc1;1. Foljande tre diagonala asymmetriprobl~m hittade Jan Mortensen i sina samlingar Df3+ Kg6 2 Df5+ Kh6 3 Te6+ g6 4 Lg7+ Dxg7;t. Bondeasymmetri. En rolig rojning av den stora diagonalen, å ven om det hela fungerar med idel schackar Kh3 Kf3 2 Db7 Ke4 3 e8d+ Kf3 4 Df7+ Tf5 5 Dh5+ Txh5i. llvenhar bondeasymmetri. Ett uts okt problem åv en om en promoverad L inte kunnat undvikas Dg1 S- 2 d4+ Sxd4 3 Te6 Sxe6 4 Dg5+ Sxg5 5 Sf7+ Sxf7i. Problemet var tillagnat den nyligen avlidne Jean Bertin, Frankrike Bruno Zastrow 157, Kniest Schachbriefe S4;C E.Wolanski 1165, Problemista 1965/ Wolfgang Pauly National Zeitung 1921/4 su T.R.Dawson & W.Pauly 3 PR e.æ. Chess Amateur 1924 S5;1 5+2 B: Th7._.Lg6: S10i Jan A.Rusek 1416, Themes /1-"l S5;1 8+2 S5i 11+3

5 152 Tf!EMA VANICUM rur A.Hildebrand 6430, Springaren 1989/3 S6i A.Hildebrand Uppsala (S) Nar jag fattade intresse for diagonal asymmetri i Si, kande jag till endast 4388 och 4389, och det var just bristen på fler exempel som stimulerade mitt skaparintresse. I SPRINGAREN nr. 36 (mars 1989) publicerade jag två problem, namligen 4393 och ytterligare en S9i, som dock visade sig vara biloslig, Efter det tillkom de har publicerade originalen 4394 och Slutligen lyckades jag intressera for amnet Christer Jons son, acm.. representeras har med originalproblemet Th5+ Kg7/g8 2 Tg6+ Kf8 3 Tf5+ Ke7 4 Tg8! Kd~Tc8 Ke7 6 c6 Lxb2i A: 1 et- Kh7 2 g8t. B: 1 Tf8+ Kh7 2 Th8+ Kxh83e8D+ Kh7 4 Dd7+ Kh8 5 Th6+ Kg8 6 Dh7+ Kf8 7 Dg6. C: 1 Tg8+ Kxg8 2 Tf8+ Kh7 3 g6+ Kh6 4 Tf Dh6+ (1 Df8+?) Ke7 2 Dxg7+ Kd8! (2 - Ke1l '?3Df6!) 3 Df8+ Kc7 4 Da8 S-i c8s Kb8 2 Se7 Ka8 3 Sg6! (3 Sg8?) Kb8 4 Sf"ll"Ka85 Sd7 gli. Sjalv tycker jag att det ar underhållande att ibland kunna komma in på problemgebis som inte ar alltfor avbetade A.Hildebrand Uppsala (S) Christer Jonsson Skarholmen (S) THEMA VANICUM >'M JOHN TORNERUP - 75 AR ved Kaare Vissing John Tornerup er født den 3. september 1914 i Horsens. Først i en alder af 18 år lærte han at spille skak. Trods den relativt sene indlæring af spillet viste Tornerup nemme derfor. Han skulle snart med en lethed a la Capablanca blive en af Danmarks stærkeste turneringsspillere. Inden for Dansk Arbejder Skak Forbund har Tornerup vundet forbundsmesterskabet fire gange, nemlig i 1944, 1949, 1952 og Frederiksberg Skakforenings internationale turnering i 1947 blev vundet af 0.Barda, Norge, 7,5 p. Men Tornerup blev nærmest verdensberømt for sin sejr i 1. runde over canadieren D.A. Yanofsky, der i 1946 i Gronningen havde besejret selveste M.Brtvinnik, og som siden blev stormester. Som sort tvang Tornerup sin berømte modstander til at opgive i det 20. træk efter at være kombineret sønder og sammen. Måske er Tornerups bedste internationale resultat 2. pladsen i Malmo allmanna Schackklubs jubilæumsturnering i Men han er også kendt for sin remis i et opvisningsparti mod legendariske Tartakower. Allerede i 1937 debuterede John Tornerup som problemkomponist, hvilket skete med en totrækker i ARBEJDER-SKAK, nr. 12. Siden er det naturligvis blevet til adskillige, men det præcise tal er ikke opgjort. I sin egenskab af praktisk turneringsspiller har det været naturligt, at Tornerups problem-produktion udelukkende omhandler opgaver, der ikke kræver speciel "problemistviden", men som almindelige skakspillere kan gå umiddelbart i gang med. Hans foretrukne emne er totrækkere. SU* 8+2 B: htf7, htg6: S7i* C: SomB+hBd7,hBg4:S4i* C.LØFGREN S4i 10+3 EX LIBRIS S5i * 9+4 li John Tornerup 750, Arbejder-Skak 1939/ John Tornerup 1465 V. Magasinet 5 okt John Tornerup 1105, Skakbladet august 1987 JAN MORTENSEN i~!l 3i 5+2 2i i 5+7

6 154 THEMA VANICUM 111t : 1 La6! tr 2 Dee Ke3 2 De2+. "Miniature med smukke, rene matstillinger", sådan lød kommentaren i ARBEJDER-SKAK. 4398: 1 Sb3 tr 2 Sxc5i. 1 - Sd3 2 exf3i; 1 - Tc6 2 Ld5i; 1 - Tg5 2 Sbd2;t; 1 - Tb5 2 cxb5i; 1 - Te5 2 Dxf3i; 1 - Td5 2 Lxd5i; 1 - Tf5 2 Dd4i; 1 - Le3 2 Sg3i. 4399: 1 De6 tr 2 Td4i. 1 - De3+ 2 Txe3i; 1 - Sf5 2 Dd5i; 1 - Dxd3 2 Dxg4i; 1 - Sf3 2 Te3i; 1 - Kxd3 2 Dc4i. Allerede for et par år siden havde Tornerup skrevet manuskriptet til en bog om sit skakliv. Det indeholder først og fremmest en række fremragende turneringspartier med et væld af originale kombinationer, men dertil 16 opgaver fra hans problem-produktion. Den bedste fødselsdagsgave Tornerup kan få, er helt sikkert en udgivelse af dette manuskript. T så fald er en best-seller en kendsgerning. Her skal sluttelig lyde et stort tillykke med PØdselsdagen og et held og lykke med bogen om dit skakliv! HJERNEVRIDEREN ved Jan Mortensen Lloyds Bank 10. løserturnering - British Chess Problem Salving Championship 1988/89 startede maj Stephan Eisert 6851, Schach-Echo med en 1. runde på over 2000 deltagere. Finalen, udelukkende for britiske løsere, afholdtes i Grosvenor Hotel, Victoria, London. 20 løsere fra 2. runde, de to bedste løsere fra 9. turnering samt de to deltagere i Budapest WSCS-løserturneringen. To løsere meldte afbud, så der var 22 løsere ialt, deriblandt den 82- årige Willie Caldwell fra Nordirland. Finalisterne skulle løse tre 2;l (20 min.), en 3i og en 4i (45), en studie (35). Efter en pause to Si (30) og to Hi (30). Firetrækkeren 4400 blev kun løst af Jonathan Mestel. Controller John Rice havde korrekt forudsagt at denne var tricky. Studien var biløseligt, og dermed bekræftedes en gammel talemåde: En korrekt studie er en studie, hvis ukorrekthed endnu ikke er påvist. Vinder blev Meste!, ligesom sidste år, men kun med 27 points af 30 mulige. Den ene selvmat fandt han kun 1. trækket til. Nr. 2 blev Graham Lee som kun løstes af Meste!, er dette nummers hjernevrider. Må du give op, finder du løsningen side 163. Nordiske fødselsdage ved Leif Schmidt problemisters Vi gratulerer Yngve Rimbert med de 90 år den 13. juli, Erik Svedberg med 80 år den 25. september og Sune Dahlen med 75 år den 29. juli Et hjerteligt tillykke til alle med fødselsdagen! THEMA VANICUM M ORIGINALOPGAVER opgaver sendes til: JAN MORTENSEN,Hovmarken 24, Fløng, OK-2640Hedehusene, Danmark. Løsninger og korrektioner sendes til: HOLGERHELLEDIE,Damvej 52, DK-8471Sabro, Danmark. (Frist: 5/91989) Herbert Ahues Wolfgang Berg Christer Jonsson Bremen (D) Rampe (DDR) Skarholmen (S) 2i 9+7 2i 8+7 2i 6+6 Jean-Marc Loustau & Henryk Kruk Jacques Rotenberg Nicolae Popa Gubin (P) Paris (F) Arsura-Vaslui (R) 2i B: Dh2-g f i 5+5 Bengt Ingre Vladimir V.Kozhagin Lars Larsen Mora (S) Magadan (SU) Sønderborg (DK) Computertestede opgaver: , , ;t 8+6 3i i f. 11+9

7 156 THEMA VANICLJM ni[. 55 Flemming Sørensen Århus (DK) Luip:iVitale S.Maria Capua Vetere (I) Slawomir Woszczynski Dz a e r z o n i.bw ( P) THEMA VANICLJM ;11[ Andrej J.Lobusov Moskva 441s, (SU) A.M.Pankratjev Karaganda (SU) Vladislav Nefedov & Raschid Usmanov Tscheljabinsk (SU) i 10+9 S S su 7+3 Kåre Andersson Svenshogen 441'. (S) Herbert Hultberg St ockhcd m (S) Alois Johandl Modling (A) Gyorgy Bakcsi Budapest (H) Evgenij Gavrilov Lvov (SU) Claude Gournondy Paris (F) 4i 8+7 4i 8+6 4i 7+6 H2/. B: skb2 7+9 H2i H2i Alexander Hildebrand Verner Skovlund Nicolae Chivu Uppsala (S) Odense (DK) Bucuresti (R) Zivko Janevski Gevgelida (YU) Ivan Soroka Lvov (SU) S.Tsyrulik & M.Pustyljnikov Odessa (SU) S2i 11+8 S2i 9+8 S3i 10+9 H2i B: hse7 C: hbe7 4+9 H2/ H2i B: -ra8.:.t1a 3+11

8 158 THEMA VANICUM >H. 55 Låszl Anyos Budapest (H) H3t Miroslav 44:i1. Bily Nyrsko (CS) H4i Zdenek Libis P.Kunstat na mor. (CS) H2;1 circe Miroslav Henrych Slany (CS) H9;1 2+8 Radu Dragoescu Bucuresti 44:12. 2i A: ortodox B: ci r-c e (R) i 6+8 Espen Leonid Makaronetz & Gerard Anatolij Slesarenko (SU) Backe Hamar (N) Serie-H7; N.Ivanovskij Archangelsk (SU) S6;1 maximummer 1+6 Smits Boxtel H2;1 circe B: h6-h5 C: h4-h5 (NL) 4+13 THEMA VANICUM rt1t LØSNINGER til nr. 53, januar 1989 ved HOLGER HELLEDIE 4224 (Froberg & Jonsson): Forf. 1 Lf1? Se5! (Sf4?). 1 e4? Lb6! (Sf5?). 1 b4? La5! (Lf7?). Løsn. 1 Tc7! tr. 2 Lc3i. 1 - Lf6/b4 2 Sxf3/Sc4i. Uinteressant paradeveksling, hvor det kun er truslen, der skifter (LL). Af løsningerne fremgår det, at flere overser den tematiske forførelse 1 b4? 4225 ( Hoffmann): Forf. 1 dxe6? Tf2! Løsn. 1 cxb7! tr. 2 Sc6; exd5/ Le8 2 Txd5/Sc2t. I forførelsen ombyttes truslen og variantens mat (LL). Pseudoform des Le-Grand-Themas (forf.) (Lindgren): Løsn. 1 Th6! tr. 215"g8i. 1 - S-/Sd6/Sd4/Se3/Sc5 2 Txd1/Le6/Te5/Dd2/Sb6i. Anti-Gamage durch Abzug des Sf5 und 3 Sekundar-pa r ad en, darunter Se3 als Bel eg zur Verbindung von Val ve und Gamage! (FH). En av de mest elegante og velkomponerte to-ere som er vist i TD (BB). Enig. Korr. af 39/ (Prins & Groeneveld): Forf. T'fC4/Lc4/Dc4? Sa4/Ld6/Tc7! Løsn. 1 Ka5! tr. 2 Sc5t. 1 - Ld6/Tc7/ Sa4 2 Txd4/Dxf5/Lxd5;1. Alle Versuche, die Diagonale e2-a6 zu verstopfen, scheitern durch Selbstbehlnderung. Sehr gut (MN). Nøglen skuffer. Dc4 havde været morsommere (LL) (Larsen): 1 Da3! tr. I Thxg8 2 c7+ Sc6 3 Lxc6t. 1 - Sxc6/Th4 2 Lxc6+/Da6 Kb8/Sxc6 3 Dg3/Txc8i. Modelmatts-Meredith med en overraskende Swi tchback-varian t ( BB). Un problema raffinato e elegante (LV). omarbejdelse af 41/3275 (forf.). Tre bindingsmodelmatter (Lubton): 1 Sc6! tr. 2 Tg5 og 3 Dxe5/Dxe7i. 1 - Dd2/Dg2 2 Lxe5/ Sxe5 og 3 Sc7/Ld7i. Endvidere 1 - Db2I Lf6 / Tf5 2 Lxe5 / Dg8+/ exf5+. Dualforhindring har jeg set fiksere fremstillet i tretrækkere, men sd er nu også en vanskelig og utaknemmelig temabrik (LL). Misbruk av sjakkbrikker! ( BB) ( Millour): 1 Ta 1 g2 2 La2 Kxa6 3 Lc4i og 1 Le2 g2 2 Td3 Kxa6 3 Ta3;1. Skal dette være en vits, så er det en dårlig sådan ( BB). 2 Inder mit Rlickkehr. Recht hlibsch (EB). På papiret er indholdet vel ok, men opgaven virker tam og skematisk (Pankratjev & Soroka): Sk. 1 - Lxf2/Dxf2 2 Se3+/Sg3+ 3 fxe4i. Løsn. 1 Da6! tr. 2 Dxf6+ Lxf6/Dxf6 3 Se3/Sg3i. 1 - Lxf2/Dxf2 2 Sg3+/ Se3+ Lxg3/Dxe3 3 Se3/Sg3i. 1 - c6/ Sc6/Dg5 2 b8d/dxc6/lxg5. En sværvægter i dette beskedne selskab. Træfpunkt (hvid erobrer et af sort dobbelt garderet felt ved at den ene sorte brik afledes, den anden tvinges hen på feltet) har mange interessante variationer (LL) (Bal6): Forf. 1 Sc8/Txc7 m7tf6? Dg7/Dg7/Db2/Dh2! Løsn. 1 Sb5! Dg3I Dg7 2 Tf6 I f 4! Brennpunktproblem mit Ubergang von Drohung auf Zugzwang (GS). Opgaven er faldet i manges smag (Vitale): 1 De3! tr. 2 b4+ Kxb4 3 Sc6i. 1 - Kb4/d4 2 Sc6+/Sc4+ 3 b4/sa6i. En fin modelmatopgave (BM). Modelmatter i enkel, men tiltalende form (LL) (Kozhagin): 1 Sc5 2 Sd3 3 Sf2 l!"sg4 og 5 Se3i. Kattens leg med musen (BB). Recht einfach,aber.dooh recht nett (EB) (Hildebrand & Persson): 1 Df3! tr:-2 Dd3+ Lxd3i. 1 - Ld3+/Lc8+/ Tb5+/Lb7 /Sb5 2 De4+/Se6+/Dd5+/De4+ /Txd6+ Lxe4/Lxe6/Txd5/Lxe4/Sxd6i. Svensk underholdning av beste merke (BB). Faldt i løsernes smag (Libis): 1 h8t! Sf2/Sg3 2 Ld7+/Sdc7+ Kxd7/Kf6 3 Tb7+/g8S+ Ke6/Kg7 4 Sd4+/De5+ Sxd4/Sxe5i. Et sligt problem kan neppe vurderes høytnok. Fantastisk! (BB). Fin opgave! (JB). Utsøgt arbete, bravo! (GN) (Bajtay): A: 1 Td2 Lc3 2 Te2 Tf3t. B: 1 Kxf4 Kg7 2 Ke5 Lc7i. Et utilsigtet skinspil findes i B. 1 - Tf2 2 d3 Lb6i. Snygga modellmatter (GN). Da fehlt mir der Zusammenhang (MN). Behøver der være en sammenhæng, når der er tale om to flotte modelmatter? 4238 (Backe): A: 1 Kc3 Dh6 2 d3 Dc1i. B: 1c3 Kd6 2 Ke4 Se5i. Elegant "minioppgave" (BB). Nett (EB), men andre fandt opgaven for "let".

9 160 HIEMA VANICUM njt (Dragoescu): A: 1 Ld 1 Lf7 2 1:glls1g3;t.B: 1 Ld7 Kb1 2 Le6 Ld3i. C: 1 Le6 Lb5 2 Le4 Ld7;t.D: 1 Le8 Sc5 2 Lg6 Lebs. Sort L blokerer de fire diagonale flugtfelter (LS). I en hjælpemat forlanger man mere krydderi (LL) (Goumondy): A: 1 Kc6 fxe7 2 15Cfbexd8S;t. B: 1 Kd6 f7 2 De6 fxe8s;t. C: 1 Ke6 fxg7 2 Df6 gxf8s;t. Kan dette ikke gøres mere Økonomisk? (LL). Feine Unterverwandlungen in Smit guter Einheitlichkeit (MN) (Grubert): A: 1 Sg2 Lc4 2 Te4 Sd3i. B: 1 Sc2 Lf3 2 d6 Sc6;t.Flot opgave med mange elementer (BM). Gutes Verstellungsspiel von beiden Seiten (MN). Her er der krydderi, men er varen falsk? Hvilken funktion har La6/Dh1? 4242 (Lundst rorn ) : Sk. 1 - Sc8/Sd5 2 Sd5/Sb5 Sa7/Sb4;t. Løsn. 1 Td5/ Sd5 Sd7/Sc4 2 Sb5/b5 Sb8/Sa5;t.Schorer Tarz der beiden Springer (MN). Flot opgave med maksimal udnyttelse af stillingens muligheder (Pachl): 1 Txf5Le32Td5 Sg3i. og---1 Sxf4 Te5 2 Sg2 Sf6;t.Linjerensning i stor stil i dette ypperlige problem (BB). Absolut bedste hjælpemat med annihilation, frigørelser og dualforhindring (LL) (Riczu): 1 La4/Lc3/Sxf3/Sg3 Kh5/Kxf4/Kh3/Kh4 2 Ld1/Le1/Se1/Sf1 Sc1;t.Nur die 4 Tempozligeder wk, etwas mager (EB). Kan vel laves mere elegant (Vieira): 1 Dc7 Sd3 2 Sd2 Lg7i og---1 Dc6 Lf8 2 Sb2 Se4i. Block-, t~att- und Verstellwechsel. Gef'å Lt mir gut (EB). En forfærdelig placering af den hvide L på h6. Virker ufærdig (Welde): Skinspil med to var. l="lg2 2 Ta7/Tb8 Tc8/Ta6;t. 1 Tc7/ Tb6/Ta7/Tb8/Ta7/Tb8 med samme hvide træk Lg2 2 Ta7/Tb8/Lb7/Lb7/Kb7I?Cb72 Txc8/Txa6/Tc8/Txa6/Tb6/Tc7i. Undervisning i osv. (LS). T- :Z reuz. Jedoch sind die Bedingungen sehr verwirrend (MN). Og mange løsere var af samme mening (Garai): 1 Sf2 Txc5 2 Kxc5 ~3 Kd4 Lxf2;t og analogt 1 Sg5 Lxc5 2 Kxc5 e3 3 Kd5 rxg5i. Garai er altid god for overraskelser (re). Rumans-Amerikans filigranarbete, Goody (GN) (Popa): 1 Sd6 Kb4 2 Se4+ Kb5 Tes Td3i. Was soll das? (MN). Det må forfatteren kunne gøre bedre (Ivanovskij): Sk. 1 - Se8 2 ~Txf5 3 Kxf5 Sg7i. Løsn. 1 exf4 Se8 2 Ke6 Sc7+ 3 Ke5 gxf4;t. Men løsningen går jo også som skinspil. 1 - Se8/e6 2 exf4 Sc7+ 3 Ke5 gxf4;t. Ødelægger opgaven helt (Bily): A: 1 Te4 Ld6 2 Sf2 Sf'Ir3 Ke3 La3 4 d4 i.ois. B: 1 Df4 Lf3 2 Sh2 Ld1 3 Sf3 Sf5+ 4 Ke4 Lc2;t.Sehr schones Echo mit guten Begrlindungen der Zugfolge (MN). Fint (GN). Flot opgave, der er en korrektion af (Blikeng): A: 1 Kd5 Ka5 2 Kc6 b5+ 3 Kb7 b6 4 Ka8 Ka6 5 Lb8»t «. B: 1 Lc7 Kf6 2 Kd5 b5 3 Kd6 b6 4 Kd7 bxc7 5 Ke8 c8di. Virkelig god opgave (KL). Toller Fund (MN). Utroligt, at man stadig kan finde såct:anneopgaver med 4 brikker (Henrych & Ceolt.o): A: 1 Th6 Kc7 2 g6 Kd6 3 Sg5 Kxe5 4 Sf3+ Kf4 5 Sh4 g4;t.b: 1 Tg5 Kc6 2 Sh3 Kd5 3 Kh4 Ke4 4 rh5 Kf3 5 g5 g3;t. Dejligt Kamæleonekko. På grund af Be5 er B ikke idealmat, som A (LL). Fortjener en stor rose! (BB) (Nieroba): 1 - Kc3 2 Da 1+ Kd2 3 Da5 xc 1 4 Kb4 Kb2 5 Lb5 c3i. KongerundlØb, hvor motivet er at undgå den Ødelæggende sorte skak på a1. Elegant (Bakcsi): A: 1 cxd1d/gxf1t 3 De5/Te5 Sxe3i. B: 1 cxd 1L/gxf1S 3 Le4/Se4 Sxe3;t. Alforvandling på en meget primitiv måte (BB). AUW. er ofte set udført mere elegant end i denne opgave. - 2x2x2 p (Heinonen): 1 Sc1! træktvang. T:<rxc1-D/T/L/S 2 d8-d/r/l/s Dg5/ ra1/lg5/kd7 3 Dd5+/Lb1/Se3/Txd3 Dxd5/Txa5/Lxe3/Sxd3i. Haftes basta problem (GN). Flot, flot opgave!! Al-forvandling fra begge sider (LS) Babson-temaet. Svær, men belønningen var rigelig stor (BM). Hervorragender rask. Die Losurig war nicht einfach (MN). - 3 p (Juel): A: 1 o-o-o Le8 2 Th1 ~ 3 rh3+ Sg3 4 Th1 Le8 5 re1+ Se2+ 6 Kd1 La4;t. B: 1 Ta3+ Sc3 2 Ta1 Lc8 3 Kf1 Lh3+ 4 Kg1 Lc8 5 re1+ Se2+ 6 Kf1 Lh3i. Harlig miniatyr (GN). Kun ros til den flotte opgave. - 2x3 p (Krstev & Kirillov & Selivanov): Sk. 1 - Dd8;t.Løsn. A: 1 a8r THEMA VANICUM n't Dd8+ 2 Ka7 Dd1 3 rh8+ Dh5 4 Tb8 Da5;t.B: 1 Le3 Dd8+ 2 Ka7 Dd 1 3 Lf4+ Kg1 4 Ld6 Dh5 5 Lb8 Da5i, men også 3 Ld2 Dh5 4 Lf4+ Kg1 5 Lb8 Dh5i. Ifølge Bent Muus totalt anticiperet: A.H.Kniest, Hessischer Schachverband Incl. dual. -2x2+1p- Løserturneringen 1989 Direkte opgaver (Muller): A: 1 exd5 2 Te6,3 Ke5 4 d4 Tf5i. B: 1 Kd5 2 Ld4 3 e3 4 Ke4 srss. Lustiger PW (MN). Endnu engang Umnow i perfekt udformning, men jeg finder det ret kedeligt (LL). - 2x2 p (Soroka): 1 Df8! træktvang. ~e3/d4 2 Nec2/Ngc2+ bxc2i. Man skal selvfølgelig se forførelserne 1 Dd4? e3! og 1 De3? d4! for at få noget ud af denne opgave. Desværre er nøglen noget grov. -2p-. Si + Hi Fantasi opgaver ,,,Total MAXIMUM nr (14) Erich Bartel, BRD (EB) Bjarne Blikeng, N (BB) (06) Jørgen Børner, N (JB) (08) Nicolae Chivu, R (01) Thorwald Christiansen (TC) ~8(08) Niels Danstrup (02) Henning Dysted (09) Karen Frydendahl (01) Harald Grubert, DDR (03) Erik Hansen Miroslav Henrych, CS (01) Fritz Hoffmann, DDR (FH} Peter Koefoed (03) Ove Kroll (06) Kjeld Larsen (KL) (01) Lars Larsen (LL) (09) Niels Lauritsen Bent M.Muus (BM) (03) Gerhard Naujoks, S (GN) (03) Manfred Nieroba, BRD (MN) (04) Iver Pedersen (11) Harald Rudiger, DDR (01) Gunter Schiller, DDR (GS) (08) Leif Schmidt (LS) (10) Vladimir Sergejev, SU (06) Axel Tipsmark (03) Toschko Toschev, B (01) Armand Welde, N (04) Vigh Tarsonyi SU (02) Luigi Vitale, I (02) Hermed for første gang løserpoints efter de nye regler. Samtidig med at grænsen for opnåelse af præmie er forhøjet til 600 points, har vi multipliceret totalerne fra nr. 54 med 1,5. Som det fremgår, er pointtabellen nu opdelt i grupperne: direkte opgaver, selv- og hjælpematter og fantasiopgaver. Allerede nu ses det mad ~tor tydelighed, at der bliver kamp om titlen i Ikke mindre end syv løsere indenfor 4 points. Løserpræmier sendes denne gang til: B.Blikeng, H.Dysted, M.Henrych, G.Naujoks, M.Nieroba og I.Pedersen. T.Toschev er godskrevet 12 points for løsninger til nr. 52. Erik Hansen bydes hjertelig velkommen som ny løser.

Det var værre end jeg troede

Det var værre end jeg troede BENT LARSEN Det var værre end jeg troede Bør reglerne forbyde hurtigspil? Måske ligefrem fastsætte et minimum af tidnødsdramaer pr. turnering? Publikum elsker jo disse orgier, hvor det hele drejer sig

Læs mere

Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde.

Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde. Lektor og barbér. Doktor og slagter. Konge og bonde. Rønne Skakforening i 100 år. 1901-2001 copyright forfatterne 2001 Rønne Skakforening v/esben Munch, Bent Schiøtt Hansen og Preben Børge Petersen ISBN:

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Far, kan du coache mig?

Far, kan du coache mig? solutionsurfers international ltd. solutionsurfers danmark / Jesper H Christiansen / (+45) 4094 0013 / info@solutionsurfers.dk / www.solutionsurfers.dk korttids-coaching Far, kan du coache mig? af Dr.

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

En læreplads som keglebillardspiller.

En læreplads som keglebillardspiller. En læreplads som keglebillardspiller. En total uddannelse der følger dig hele vejen til succes. Forfatter: Kjeld Reby Løren Side 2 af 140 Side 3 af 140 Indhold Forord... 7 Hvorfor har jeg skrevet denne

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

God sommer fra Famøs-redaktionen!

God sommer fra Famøs-redaktionen! FAMØS God sommer fra Famøs-redaktionen! I sommerferien har redaktionen planlagt at: hyrde køer, sætte tibetanske bedeflag op, nyde en kold øl, danse til den tidlige morgen, tage til Copenhagen Jazz Festival,

Læs mere

1 tvivl om om. Sms - telegram pr. telefon. Ærte sverdt og læes dansk? Kinesisk skrift

1 tvivl om om. Sms - telegram pr. telefon. Ærte sverdt og læes dansk? Kinesisk skrift ÅRGANG, J U N I 2002 1 tvivl om om Der er ingen tvivl om, at det hedder tvivl om. Men hvad så, hvis det, der er tvivl om, er et spørgsmål? Hedder det så, at man er i tvivl om, om det er rigtigt? Se Sprogligheder

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969

JON ESPERSEN. Logik og argumenter. En hjælp til kritisk tænkning KØBENHAVN 1969 JON ESPERSEN Logik og argumenter En hjælp til kritisk tænkning HANS REITZEL KØBENHAVN 1969 Logik og argumenter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må reproduceres uden forlagets tilladelse,

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Marc Segar. - for mennesker med Aspergers syndrom. Overlevelsesguide. På dansk ved Aage Sinkbæk

Marc Segar. - for mennesker med Aspergers syndrom. Overlevelsesguide. På dansk ved Aage Sinkbæk Overlevelsesguide - for mennesker med Aspergers syndrom Marc Segar På dansk ved Aage Sinkbæk Overlevelsesguide - for mennesker med Aspergers syndrom Marc Segar På dansk ved Aage Sinkbæk Overlevelsesguide

Læs mere

Om at Ole Ditlev NielseN. undervise. 20 skridt til at blive en bedre lærer. DaNsk psykologisk forlag

Om at Ole Ditlev NielseN. undervise. 20 skridt til at blive en bedre lærer. DaNsk psykologisk forlag Om at Ole Ditlev NielseN undervise 20 skridt til at blive en bedre lærer DaNsk psykologisk forlag OM AT UNDERVISE 20 SKRIDT TIL AT BLIVE EN BEDRE LÆRER Ole Ditlev Nielsen OM AT UNDERVISE 20 SKRIDT TIL

Læs mere

Rapport over udviklingsprojekt i demensarbejdet. Klovnen som kommunikationsmetode - Der kom en rød næse forbi

Rapport over udviklingsprojekt i demensarbejdet. Klovnen som kommunikationsmetode - Der kom en rød næse forbi Rapport over udviklingsprojekt i demensarbejdet Klovnen som kommunikationsmetode - Der kom en rød næse forbi Demenskoordinator Lene Mosegaard Fredensborg-Humlebæk Kommune marts 2004 Indholdsfortegnelse

Læs mere

November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI KATTENS JUL LANDSINDSAMLING 2008

November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI KATTENS JUL LANDSINDSAMLING 2008 November 2008 - årgang 27 - nr. 4 VI KÆMPER EN HÅRD KAMP FOR ET BEDRE LIV FOR KATTENE - STØT DYREPOLITI LANDSINDSAMLING 2008 KATTENS JUL MEDLEMSSKAB - KATTEBLADET Alle, der er interesseret i Kattehjemmets

Læs mere

Jamen, hvordan gør man i virkeligheden?

Jamen, hvordan gør man i virkeligheden? Jamen, hvordan gør man i virkeligheden? Autentiske eksempler på hvad man kan gøre, og hvad man bør undgå i kronikken, essayet og den litterære/analyserende artikel. Til brug for elever, lærere og censorer

Læs mere

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen BØRNERÅDETS Minibørnepanel Skolen set fra børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Forord / 3 Fra børnehave til

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Når uenigheden gør ondt

Når uenigheden gør ondt Når uenigheden gør ondt Morten Hinz er DOKS-organist og desuden uddannet konfliktmægler på Center for Konfliktløsning. Her beskæftiger han sig med samarbejdets svære kunst og forskellige måder at tackle

Læs mere

Etniske elever i klasserne gør ikke danske børn dårligere

Etniske elever i klasserne gør ikke danske børn dårligere Nyt fra Maj 2007 Etniske elever i klasserne gør ikke danske børn dårligere Uanset om der er to, fem eller otte indvandrere i en skoleklasse med 24 elever, påvirker det ikke deres danske klassekammeraters

Læs mere

Tidligere udgivelser: Bog: Indtryk/Udtryk (2010) E-bog: Sig Nej Lær hvordan du får sagt fra i tide (2012)

Tidligere udgivelser: Bog: Indtryk/Udtryk (2010) E-bog: Sig Nej Lær hvordan du får sagt fra i tide (2012) Personlig POWER Anita Hummelshøj Mikkelsen. Professionel person- og relaionsudvikler Korrektur: Buttle Sprog & Formidling. Illustrationer: Michelle Erdmann ISBN: 978-87-994057-2-5 Udgivelsesår: 2012, 1.

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

De Lærde have ofte. Sprogligheder 2. Hvorfor er tyske tekster længere end danske?

De Lærde have ofte. Sprogligheder 2. Hvorfor er tyske tekster længere end danske? 1 30. ÅRGANG, MAJ 2007 Gågade eller FuBgångerzone? Det er en almindelig opfattelse, at tyske tekster er længere end danske. Måske er tysktalende mere omstændelige og bruger flere ord end danskere. Måske

Læs mere

Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 56 juni - juli 2006. Når man sætter strøm til hjernen - tre historier om elektrochok

Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 56 juni - juli 2006. Når man sætter strøm til hjernen - tre historier om elektrochok Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 56 juni - juli 2006 OUT sideren ser psykiatrien indefra Når man sætter strøm til hjernen - tre historier om elektrochok Essay om tvangens historie

Læs mere