THEMA DANICUM KAVALKADE DANSK SKAKPROBLEM KLUB. ved Jan Mortensen Einar Knudsen 3300, Skakbladet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "THEMA DANICUM KAVALKADE DANSK SKAKPROBLEM KLUB. ved Jan Mortensen. 4366. Einar Knudsen 3300, Skakbladet 193112"

Transkript

1 4366. Einar Knudsen 3300, Skakbladet Mat i 4 træk 4+5 KAVALKADE ved Jan Mortensen THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB Ansvarshavende redaktør: JAN MORTENSEN ISSN * Vol. 7 Juli 1989 Nr Gyorgy Bakcsi 3 PR Problemas , Problemas 1986/7-12 PROBLEMAS årsturnering 1986 var for hjælpematter og fantasiskak i en pele-mele. J.A.Pancal;do fra Buenos Aires var dommer; 36 opgaver deltog er en reflexmat, en opgavetype som sjældent ses nu til dags. Det er en selvmat, hvor begge parter skal gøre mat i et træk, hvor det er muligt. Løsningen viser hvid halvbinding og afskæring af Te7. Endvidere er der to sorte spærringer for Tb3. 1 Lf3 t r 2 Sb!JTxf3i. 1 - Sc3 2 Se5 Se4i; 1 - Lc3 2 Le2 Le ls ; 1 - gxf3+ 2 Kxh3 Dg!Ji. 66 opgaver deltog i PROBLEEMBLADs Hi-turnering 1987 og kvaliteten var høj, fandt dommerne R.Beugelsdijk og J.J.Burbach. Otte opgaver kom på præmielisten, efter en hel del kandidater var sorteret væk af dr. Niemanns forgængqrsigte i Darmstadt.!J368viser baningsspil, hvor man især lægger mærke til det tiltrækkende spil, den gode hvidp- Økonomi og den gode tvillingdannelse. Prima! A: 1 Dg1 Kxf6 2 Lf2 Te3 3 Tb3 LxdSs, B: 1 Dd8 Kg4 2 Td7 Ld6 3 Lb4 Txe3i. Bernd Ellinghoven indleder sin dom i EUROPE ECHECS , publiceret i januar 1989, således: jeg vil straks give læserne min undskyldning for denne forsinkede dom; det er som en fortabt svale, der søger efter en dommer for retroerne 1989 i DIE SCHWALBE. Niveauet var højt, som altid i EUROPE ECHECS, så dommerens opgave bestod kun i at anbringe de tre bedste opgaver i den rigtige rækkefølge! De var i øvrigt alle af Michel Caillaud! Opgaver, hvor formålet er at påvise et entydigt bevisparti i et givet antal træk, har oplevet en renaissance. Og mens det tidligere var nok at konstruere en opgave af denne art, kræves der nu også et tematisk indhold. Reflexmat i C.Fougiaxis 1 PR Probleemblad , Probleemblad 1987/9-10 H3i B: Bd6-e3 3+1!J

2 146 THEMA VANICUM n1t Michel Caillaud "Quatre Mousquetaires" 3 PR Europe Schecs , Europe Schecs Stilling efter hvids 28. træk. Partiet? John D.Nunn 2 PR British Chess Magazine , BCM 1984/1 3i Romeo Bedoni 2 RO Israel Ring-turn Al Hamishmar S8i beskriver dommeren således: AUW (alforvandling) i et fantastisk, præcist bevisparti - og næsten Frolkintemaet (de forvandlede D, T og S slås efter forvandlingen, kun den forvandlede L findes stadig på brættet, men på det felt, hvor den oprindelige løber blev slået). Sort springers bevægelse i begyndelsen af partiet, hvor den går til c4 for at undgå en skak, er bemærkelsesværdig, så meget mere som den ikke forlader dette felt før i slutningen af partiet. Forbløffende er også sort konges vandring til c4 for at undgå en skak, tilladende forvandling til D på b8 (og ikke til S), som derefter ofrer sig på f6. Det er så vidt jeg ved den første AUW i et korteste bevisparti. 1 a4 Sc6 2 a5 Se5 3 a6 Sc4! 4 axb7 a6 5 b8s Lb7 6 Sc6 dxc6 7 b4 Dd3 8 b5 Td8 9 b6 La8 10 b7 Td5 11 b8d+ Kd7 12 Db2 Ta5 13 Df6 exf6 14 e4 La3 15 e5 c5 16 e6+ Kc6 17 e7 Lb2 18 e8t Da3 19 d4 Kb5 20 Lg5 fxg5 21 Te6 g4 22 Tg6 hxg6 23 d5 Th3 24 d6 Td3 25 d7 Sd6 26 d8l Kc4 27 Lg5 Sf6 28 Dxd3+. Stormester (i partiskak) John D.Nunn er også kendt som en fortrinlig opgaveløser og har endda skrevet en lærebog i opgaveløsning. Han er også begyndt at komponere.opgav er- og hans debutopgave 4370 kom på præmielisten blandt 34 deltagende opgaver. Dommer var J.G.Grevatt, der skrev: En ulastelig trækpligt-miniature. Sort konge besøger fem felter og der er tre modelmatter. Et betragteligt resultat i en godt bearbejdet genre. 1 - Kf4 2 De3+ Kg4 3 Dg3i; 1 - d4 2 Dc5+ Kf4 3 Df5i; 2-Ke63Lf5i.1Dc6 Kf4 2 Dc3-3 Dg3i. 1 - Kd4 2 Lxh7 Ke5 3 Df6i; 1 - d4 2 Dc5+. I den israelske ringturnering for Si deltog 15 opgaver, men dommeren, Yochanan Afek, var utilfreds med mange af opgaverne, fordi deres forfattere syntes at være tilfreds med, at opgaverne var korrekte uden at stille andre fordringer til dem. De seks opgaver, der kom på præmielisten, syntes dommeren dog udgjorde en fin samling. Om 4371 skriver han: En langgade, der indeholder linierømninger. Tvunget anvendelse af tempo-"parkeringspladsen" c2. 1 g8d Kxc2 2 Dxg6+ Kb2 3 Dc2+ Kxc2 4 Lf5+ Kb2 5 Lc2 Kxc2 6 Dh7+ Kb2 7 Db7+ Kc2 8 Db3+ Dxb3i. Dommen findes i VARIANTIM 1989/ opgaver deltog i DIE SCHWALBEs Si-turnering 1985, hvor Uri Avner var dommer er en task for publikum A.Katschaturov PR Die Schwalbe , Die Schwalbe 85/6 S10i 7+7 THEMA VANHJUM n1t med stærke nerver. Artistisk matematik, der minder om fjernoppositionsmanøvrer i bondeslutspil, skriver Uri. Vi kan også henvise til artiklen "Et gammelt selvmatskema", TD 1980 s og En nøje analyse viser, at stille hd på a1, a6, a5, a4, a3, hvis afstanden mellem de to tårne på 8. række er hhv. 1,2,3,4,5 linier. Løsningen bliver så 1 Da3 Tc8 2 Da4 Td8 3 Da5 Te8 4 Da6 Tf8 5 Da1 Te8 6 Tf8 Td8 7 Te8 Tc8 8 Td8 Tb8 9 Tc8 La2 10 Dxa2 Txc8i; 2 - Tb8 3 Tf8 Tc8 4 Da5 Tb8 5 Te8 Tc8 6 Da6 Tb8 7 Td8 Tc8 8 Da1 etc. 1 Da1? Tf8! 1 Da6? Te8! 1 Da5? Td8! 1 Da4? Tc8! I SCHACHs årsturnering 1985 deltog 37 opgaver af 31 forfattere fra 11 lande - en broget palet med henblik på originalitet og tematik, skrev dommeren Attila Benedek, Ungarn, der gavmildt uddelte 13 udmærkelser viser "sorte linieåbninger, baning, frigørelsesmanøvre - et broget, fornøjeligt festfyrværkeri". A: 1 Tb7 Tb6 2 Lb5 Te6i. B: 1 Lg6 Lf5 2 Te4 Lxg4i er typisk for Hultberg. At Sc2 skal gøre mat er ikke svært at se. Enten 1 Ta1-2 Sa1 3 Sb3 4 Sc5i. Men 1 - a5 2 - a4! Eller 1 Ke1-2 Se1 3 Sf3 4 Sg5i. Men 1 - g5 2 - g4! Derfor 1 o-o-o! 1-g5 2 Sa a5 2 Se1. Ni opgaver indgik i turneringen. Dommer var Milos Tomasevic. Dommeren i DEUTSCHE SCHACHBLATTER-REPORTs 2i-turnering, IM Herbert Ahues, anfører, at turneringen havde et højt niveau, selv om der kun var få opgaver med originalt indhold. Dette gælder også 4375, hvor dommeren skriver: Denne cykliske tematik er ikke ny, men sjælden - og frem for alt beundringsværdig Økonomisk fremstillet. 1 Lg1?=A tr 2 Td5i=B. 1 - Lxd8=a 2 Td6i=C; 1 - Txc6 2 Sb7i=D; 1 - Lf2! 1 Td6!=C tr 2 Sb7i=D; 1 - LxdSea 2 Lg1i=A; 1 - Th7 2 Td5i=B. I 4376's udgangsstilling ser vi to ikke særligt-----spændendeforspilsvarianter: 1 - Ld6 2 Dxb7i og 1 - e5 2 Dd5i. Løsningen viser ifølge forfatteren "alternativ A.Schonholzer sort-hvid linieåbning 1 PR Deutsche Schachblatter-Report 1987 mod to flugtfelter med matændring". 1 Sd5 tr 2 Txf4i. 1 - Ld6 2 Sgxf6i; 1 - e5 2 Sdxf'b e, Forfatterens tekniske forklaring betyder på klart sprog: Sort har to flugtfelter. Sort åbner en hvid garderingslinie mod det ene flugtfelt og hvid åbner i mattrækket en garderingslinie mod det andet. Samt vice versa i en anden variant. Hertil kommer så to biva Stilian Krastew 1 PR Schach , Schach 1985/2 H2i B: Bd4-e Herbert Hultberg 2 HO Suomen Shakki , 1704, Suomen Shakki 1986/3 4i Stefan Dittrich PR Freie Presse i 6+8 2i 9+9

3 148 TlfEMA VANICUM ni[ Gerhard Maleika SpPR Hartong memorial t ur-n, u V.I.Timonin 1 PR Hartong memorial turn. 3i rianter, når sor konge går til de to flugtfelter: 1 - Kxd4 2 Da4;t(selvbinding af Lc5). 1 - Kxf5 2 Dh7i. Dommen i Jan Hartong memorialturneringen 1988 findes i PROBLEEMBLAD 1989/1-2. Både kvantitativt og kvalitativt blev turneringen en stor succes. 185 komponister fra 20 lande sendte 190 2i og 138 3i ind til ære for den afdøde populære stormester. I 2i-afdelingen var dommerne J.J. Burbach og P. le Grand blev tildelt specialpræmie, fordi opgaven er vanskelig at sammenligne med andre opgaver på grund af den specielle taskkarakter. Førstetrækket 1 Da3 giver tre trusler: Db3=A, Dh3=B, dxc7=c. Sort har præcis otte træk, og hvert af disse træk giver præcis en kombination af de tre trusler: ABC, AB, AC, BC, A, B, C samt totalparaden. Ved en opgave af denne type kan det ikke hytte, at man spørger sig selv, hvorfor sort forvandler til tårn eller løber; det giver opgaven et anstrøg af Hi. I hvert tilfælde en pnagtfuld forbindelse af Pickanninny og AUW (al-forvandling). I Hartong-mindeturneringen 3i-afdeling var H. le Grand og G.J.Bouma dommere. Henk er tvil- 1ingbror til Piet, der er dommer i 2i-afdelingen. I 4378 ser vi en stjernebevægelse af sort løber besvaret med korsbevægelse af hvid konge. Kongens bevægelsesretning er til stadighed 135 afvigende fra løberens, således som man vil betragte det som ideal. Matføringen afslutter med en albino med Bd2. Et virkeligt fantastisk skuespil, der gør et stort indtryk. Så man må tage den svage nøgle, den korte trussel og dronningens beskedne rolle med i købet. 1 Sf3 tr 2 Sxd4i. 1 - Lxc5 2 Kxc5 Txf4 3 d3i; 1 - Lc3 2 Kb6 Txf4 3 dxc3i; 1 - Lx~3 2 Ka5 Txf4 3 dxe3i; 1 - Lxe5 2 Kxb4 Txf4 3 d4il. TITELOPGAVEN Forfatteren til 4366 fødtes for 100 år siden, , og døde Han har--icqmponeret henimod 50 opgaver, hovedsageligt direkte opgaver i 2-3 træk. Han var søn af en anden kendt opgaveforfatter, stationsforstander S.Knudsen, Vinderup. Selv var han efter en fin handelseksamen i Århus bogholder ved Holstebro Jernstøberi til sin død. Han var redaktør af SKAKBLADETs opgaveafdeling nov til dec Einar Knudsen var dog egentlig først og fremmest dyrker af det praktiske spil og opnåede her titel af mester i D.S.U. i Horsens Ved denne lejlighed fik han skønhedspræmie for det smukkeste partii 4366 blevoffentliggjort posthumt; den var modtaget kort før hans død. O.G.Lauritzengav den følgende skudsmål: Vanskelig og smuk opgave. 1 Sd5 tr 2 Dh8i. 1 - Ke8 2 De7+ Sxe7 3 Sf6+ Kd8 4 Lb6i; 3 - Kf8 4 Lh6;il. THEMA VANICUM ni[ Dom i THEMA DANICUMs nytårskonkurrence 1989 Dommer: Leif Schmidt Spærrefrist: 1.oktober 1989 Som betingelse for deltagelse skulle opgavernes diagramstilling udelukkende vise hvide brikker på nederste bræthalvdel og sorte på øverste. Ellers var fordringen fri. Hannu Sokka (SF), gør opmærksom på flg. fine opgave, der opfylder temakravet. Joh.Kohtz & Carl Kockelkorn, BERLINER SONNTAGSBL. FUR JE DERMANN 1887: 4379 Kf3 De3 - Kf5 Bf6 Bg i. Skinspil:--i-:-g5 2 De4i. Løsning: 1 De1! Kg5 2 Dc1+ Kh5 (2 - Kf5 3 De3!) 3 Dh1+ Kg5 4 Kg3 Kf5 5 Dd5i; 4 - f5 5 Dh4;tlig med Kamæleonekko fra skinspil til løsning. Fra seks komponister indkom der 17 opgaver, de fordelte sig på følgende lande: DDR: 1 opgave, Sverige: 6 (fra samme komponist), Finland: 2 (samme komponist), Danmark: 8 (tre komponister). Desværre måtte syv af opgaverne returneres som biløselige. Dette frafald efterlod ti opgaver til dommerens afgørelse. To af disse opgaver indeholdt nøjagtig det samme materiale på hhv. 1. og 8. række som eksemplet 4275, men begge opgaver var nu blevet til 3i, og der er da ingen ide i, at gøre en 2i til en 3i? Dermed kom vi ned på otte opgaver, der blev sorteret i to bunker: de der aspirerede til ekstrapræmien, og de øvrige. Fordringerne var mangfoldige: H2i (2), H3i ( 2), H4i, H5i, H7i og Serie-H24;t. Dommeren var jo forlods blevet bedt om at se på brikantallet, dette er der også skelet til, men ikke på bekostning af de etiske regler, såsom Økonomi etc. Vi starter med de opgaver, hvor komponisterne ikke er gået efter ekstrapræmien. Her deltog Harald Grubert Stadtroda (DDR) PR Thema Danicums nytårskonkurrence 1989 H4i B: Lb5-f Christer Jonsson Skarholmen (S) HO Thema Danicums nytårskonkurrence 1989 Serie-H24i 4+6 fire opgaver med hhv brikker i diagramstillingen. Og mit valg er faldet på 4380 af Harald Grubert (DDR). Komponisten fik sidste år desværre en ypperlig opgave kasseret grundet biløsning, så man kan sige han nu har taget revanche. Løsning: A: 1 Lc4+ Kc3 2 Le5+ Kd2 3 Kd4 f3 4 d5 c3i. B: 1 Tc6 f4 2 Lc5 Kc3 3 Le6 Kd3 4 d6 c4i. Trods brikantallet "kun" er otte, er det en nydelig H4i-opgave, med to løsninger, visende Kamæleonekko og modelmatter. I løsning A spiller sort sin bonde to felter frem, hvid sine to bønder et felt frem. I B: sort et felt, og hvid sine bønder to felter frem! HO gives til 4381 af Christer Jonsson (S); der starter med hele ti brikker og slutter med ni. Opgaven er en af de lange; Serie-H24i, der afsluttes med modelmat. Denne opgave har vi ikke testet pr. computer, så vi overlader den til vore stærke løsere for yderligere testning. Løsning: 1 Ke7 2 Kd6 3 Se7 4 g g1l 9 Lc5 10 Lxb4 11 Lc5 12 b b1d 16 Db5 17 Dd7 18 b b1t 23 Tb6 24 Tc6 Sb5i. Udenfor præmierækken bringer vi de to øvrige opgaver i denne afdeling i notation: 4382 Christer Jonsson (S), : Kh1 Tb1 Lg1 - Ka8 Tg8 Se8 Sf8. 3+4~i Tg7 Lh2 2 Ta7 Tb8i. 1 Sd7 Tb7 2 Sb8 Ta7i. 1 Sd6 Tc1 2 Sb7 Tc8i.

4 1 ')0 HIEMA VANICUM nft Christer Jonsson Skarholmen (S) Ekstra PR Thema Danicums nytårskonkurrence 1989 H5; Henrik Juel Kokkedal (DK) HO Thema Danicums nytårskonkurrence 1989 H3t tl3Chrtst er- Jonsson(S),: Ke1 Tbl Th 1 Bh2 - Ke8 Th7 Lh8 Bd H2;1. 1 La 1 o-o 2 Te7 Tb8 Som man ser, er Christer Jonsson en uhyre flittig bidragyder! Man erindrer måske, at han satte sig på alle præmierne sidste år! Til ekstrapræmien aspirerede fire opgaver med hhv brikker i diagramstillingen. Mit valg er i denne afdeling faldet på 4384 af Christer Jonsson (S). Opgaven har i udgangsstillingen syv brikker og slutter med samme antal og modelmat. 1 Le3 Kb4 2 d4 Kc5 3 Ke4 Kd6 4 Df4+ Ke6 5 Ld3 Ld5;1. Jeg kan ikke nære mig for at give HO til 4385 Henrik Juel (DK). Han lægger ud med otte brikker og slutter med seks. 1 Te3 Lxg7 2 Ld3 Kxg5 3 Ke4 Lc6;1, modelmat! De to sidste opgaver, der deltog i denne afdeling fortjener også et diagram, men præmiekassen er tom Christer Jonsson Skarholmen (S) HU Hannu Sokka Turku (SF) H3; Christer Jonsson (S): 1 Ke7' Kc2 2 Kf6 Kd3 3 Kg5 Ke4 4 Kh4 Kf5 5 S~fb+ Kg6 6 Lh3 Sg3 7 Sg4 Sf5;1, modelmat. ~387 Hannu Sokka (SF): 1 Sb4 Kc5 2 Ka4 Kb6 3 Sa3 Sc5;1, modelmat. Til slut vil jeg rette en stor tak til Steen Christensen og Bent Muus for deres hjælp ved testningen af opgaverne. Også tak til deltagerne, vi har forhåbentlig alle moret os!! Ændring af dom i THEMA DANICUMs totræksturnering 1986 Dommere: Holger Helledie og Leif Schmidt Gennem Torsten Linss, DDR har vi desværre erfaret, at 3.PR (3534) af Henk Prins før har været offentliggjort i FED. LAPJA Torsten Linss gjorde opmærksom på dette allerede i 1987, men p.g.a. Willy Enggrens bor~gang, er vi først blevet vidende om dette forhold nu. Opgaven udgår af præmielisten. Øvrige placeringer uændret. THEMA VANICUM njt DIAGONAL ASYMMETRI I SJALVMATTER av Alexander Hildebrand, Uppsala. Sverige Sjalvmattsuppgifter med asymmetrimotiv tillhor inte precis det vanliga. Den vanligaste formen i detta fall ar vertikalasymmetri som bl.a. odlades av "asymmetrivarldsmastaren" W. Pauly (u t nåmnd till det av H.Hultberg). På sin tid har aven Dawson, Herland, Flatt, Fox, Rohr m.fl. gjort en del sjalvmattsasymmetriker. Vår egen H.Hultberg, som med sina ca 160 asymmetriproblem gott och val forsvarar titeln "nordisk mastare i asymmetri", har också bidragit med ca ett dussin asymmetrisjalvmatter. Det som vi vill agna oss åt idag ar emellertid en mycket mera s å llsynt form, nårnligen diagonala S;C-asymmetriker. I White's bok "ASYMMETRY" hittade jag bara foljande två exempel e4 Ke6 2 Te8+ Kf6 3 Dd 1 Kxg6 4 Tg7+ Kf6 5 T7g6+ Kxf7 6 Df3+ Tf5 7 Dh5+ Txh5;1. Ut mår-k t! 4389 A: 1 Td7+ Kc3 2 Da5+ Kb3 3 Td3+ Tc3 4 Lh5 Tx~5 Ld1+ Txd1;1. B: 1 Df3+ Kd2 2 De2+ Kc3 3 Tc6+ Kb34Dd1 Ka3 5 Ta6+ Kb3 6 Ka 1 Kc3 7 Tc6+ Kb3 8 Tg8+ Ka3 9 Tc3+ Txc3 10 Dc1+ Txc1;1. Foljande tre diagonala asymmetriprobl~m hittade Jan Mortensen i sina samlingar Df3+ Kg6 2 Df5+ Kh6 3 Te6+ g6 4 Lg7+ Dxg7;t. Bondeasymmetri. En rolig rojning av den stora diagonalen, å ven om det hela fungerar med idel schackar Kh3 Kf3 2 Db7 Ke4 3 e8d+ Kf3 4 Df7+ Tf5 5 Dh5+ Txh5i. llvenhar bondeasymmetri. Ett uts okt problem åv en om en promoverad L inte kunnat undvikas Dg1 S- 2 d4+ Sxd4 3 Te6 Sxe6 4 Dg5+ Sxg5 5 Sf7+ Sxf7i. Problemet var tillagnat den nyligen avlidne Jean Bertin, Frankrike Bruno Zastrow 157, Kniest Schachbriefe S4;C E.Wolanski 1165, Problemista 1965/ Wolfgang Pauly National Zeitung 1921/4 su T.R.Dawson & W.Pauly 3 PR e.æ. Chess Amateur 1924 S5;1 5+2 B: Th7._.Lg6: S10i Jan A.Rusek 1416, Themes /1-"l S5;1 8+2 S5i 11+3

5 152 Tf!EMA VANICUM rur A.Hildebrand 6430, Springaren 1989/3 S6i A.Hildebrand Uppsala (S) Nar jag fattade intresse for diagonal asymmetri i Si, kande jag till endast 4388 och 4389, och det var just bristen på fler exempel som stimulerade mitt skaparintresse. I SPRINGAREN nr. 36 (mars 1989) publicerade jag två problem, namligen 4393 och ytterligare en S9i, som dock visade sig vara biloslig, Efter det tillkom de har publicerade originalen 4394 och Slutligen lyckades jag intressera for amnet Christer Jons son, acm.. representeras har med originalproblemet Th5+ Kg7/g8 2 Tg6+ Kf8 3 Tf5+ Ke7 4 Tg8! Kd~Tc8 Ke7 6 c6 Lxb2i A: 1 et- Kh7 2 g8t. B: 1 Tf8+ Kh7 2 Th8+ Kxh83e8D+ Kh7 4 Dd7+ Kh8 5 Th6+ Kg8 6 Dh7+ Kf8 7 Dg6. C: 1 Tg8+ Kxg8 2 Tf8+ Kh7 3 g6+ Kh6 4 Tf Dh6+ (1 Df8+?) Ke7 2 Dxg7+ Kd8! (2 - Ke1l '?3Df6!) 3 Df8+ Kc7 4 Da8 S-i c8s Kb8 2 Se7 Ka8 3 Sg6! (3 Sg8?) Kb8 4 Sf"ll"Ka85 Sd7 gli. Sjalv tycker jag att det ar underhållande att ibland kunna komma in på problemgebis som inte ar alltfor avbetade A.Hildebrand Uppsala (S) Christer Jonsson Skarholmen (S) THEMA VANICUM >'M JOHN TORNERUP - 75 AR ved Kaare Vissing John Tornerup er født den 3. september 1914 i Horsens. Først i en alder af 18 år lærte han at spille skak. Trods den relativt sene indlæring af spillet viste Tornerup nemme derfor. Han skulle snart med en lethed a la Capablanca blive en af Danmarks stærkeste turneringsspillere. Inden for Dansk Arbejder Skak Forbund har Tornerup vundet forbundsmesterskabet fire gange, nemlig i 1944, 1949, 1952 og Frederiksberg Skakforenings internationale turnering i 1947 blev vundet af 0.Barda, Norge, 7,5 p. Men Tornerup blev nærmest verdensberømt for sin sejr i 1. runde over canadieren D.A. Yanofsky, der i 1946 i Gronningen havde besejret selveste M.Brtvinnik, og som siden blev stormester. Som sort tvang Tornerup sin berømte modstander til at opgive i det 20. træk efter at være kombineret sønder og sammen. Måske er Tornerups bedste internationale resultat 2. pladsen i Malmo allmanna Schackklubs jubilæumsturnering i Men han er også kendt for sin remis i et opvisningsparti mod legendariske Tartakower. Allerede i 1937 debuterede John Tornerup som problemkomponist, hvilket skete med en totrækker i ARBEJDER-SKAK, nr. 12. Siden er det naturligvis blevet til adskillige, men det præcise tal er ikke opgjort. I sin egenskab af praktisk turneringsspiller har det været naturligt, at Tornerups problem-produktion udelukkende omhandler opgaver, der ikke kræver speciel "problemistviden", men som almindelige skakspillere kan gå umiddelbart i gang med. Hans foretrukne emne er totrækkere. SU* 8+2 B: htf7, htg6: S7i* C: SomB+hBd7,hBg4:S4i* C.LØFGREN S4i 10+3 EX LIBRIS S5i * 9+4 li John Tornerup 750, Arbejder-Skak 1939/ John Tornerup 1465 V. Magasinet 5 okt John Tornerup 1105, Skakbladet august 1987 JAN MORTENSEN i~!l 3i 5+2 2i i 5+7

6 154 THEMA VANICUM 111t : 1 La6! tr 2 Dee Ke3 2 De2+. "Miniature med smukke, rene matstillinger", sådan lød kommentaren i ARBEJDER-SKAK. 4398: 1 Sb3 tr 2 Sxc5i. 1 - Sd3 2 exf3i; 1 - Tc6 2 Ld5i; 1 - Tg5 2 Sbd2;t; 1 - Tb5 2 cxb5i; 1 - Te5 2 Dxf3i; 1 - Td5 2 Lxd5i; 1 - Tf5 2 Dd4i; 1 - Le3 2 Sg3i. 4399: 1 De6 tr 2 Td4i. 1 - De3+ 2 Txe3i; 1 - Sf5 2 Dd5i; 1 - Dxd3 2 Dxg4i; 1 - Sf3 2 Te3i; 1 - Kxd3 2 Dc4i. Allerede for et par år siden havde Tornerup skrevet manuskriptet til en bog om sit skakliv. Det indeholder først og fremmest en række fremragende turneringspartier med et væld af originale kombinationer, men dertil 16 opgaver fra hans problem-produktion. Den bedste fødselsdagsgave Tornerup kan få, er helt sikkert en udgivelse af dette manuskript. T så fald er en best-seller en kendsgerning. Her skal sluttelig lyde et stort tillykke med PØdselsdagen og et held og lykke med bogen om dit skakliv! HJERNEVRIDEREN ved Jan Mortensen Lloyds Bank 10. løserturnering - British Chess Problem Salving Championship 1988/89 startede maj Stephan Eisert 6851, Schach-Echo med en 1. runde på over 2000 deltagere. Finalen, udelukkende for britiske løsere, afholdtes i Grosvenor Hotel, Victoria, London. 20 løsere fra 2. runde, de to bedste løsere fra 9. turnering samt de to deltagere i Budapest WSCS-løserturneringen. To løsere meldte afbud, så der var 22 løsere ialt, deriblandt den 82- årige Willie Caldwell fra Nordirland. Finalisterne skulle løse tre 2;l (20 min.), en 3i og en 4i (45), en studie (35). Efter en pause to Si (30) og to Hi (30). Firetrækkeren 4400 blev kun løst af Jonathan Mestel. Controller John Rice havde korrekt forudsagt at denne var tricky. Studien var biløseligt, og dermed bekræftedes en gammel talemåde: En korrekt studie er en studie, hvis ukorrekthed endnu ikke er påvist. Vinder blev Meste!, ligesom sidste år, men kun med 27 points af 30 mulige. Den ene selvmat fandt han kun 1. trækket til. Nr. 2 blev Graham Lee som kun løstes af Meste!, er dette nummers hjernevrider. Må du give op, finder du løsningen side 163. Nordiske fødselsdage ved Leif Schmidt problemisters Vi gratulerer Yngve Rimbert med de 90 år den 13. juli, Erik Svedberg med 80 år den 25. september og Sune Dahlen med 75 år den 29. juli Et hjerteligt tillykke til alle med fødselsdagen! THEMA VANICUM M ORIGINALOPGAVER opgaver sendes til: JAN MORTENSEN,Hovmarken 24, Fløng, OK-2640Hedehusene, Danmark. Løsninger og korrektioner sendes til: HOLGERHELLEDIE,Damvej 52, DK-8471Sabro, Danmark. (Frist: 5/91989) Herbert Ahues Wolfgang Berg Christer Jonsson Bremen (D) Rampe (DDR) Skarholmen (S) 2i 9+7 2i 8+7 2i 6+6 Jean-Marc Loustau & Henryk Kruk Jacques Rotenberg Nicolae Popa Gubin (P) Paris (F) Arsura-Vaslui (R) 2i B: Dh2-g f i 5+5 Bengt Ingre Vladimir V.Kozhagin Lars Larsen Mora (S) Magadan (SU) Sønderborg (DK) Computertestede opgaver: , , ;t 8+6 3i i f. 11+9

7 156 THEMA VANICLJM ni[. 55 Flemming Sørensen Århus (DK) Luip:iVitale S.Maria Capua Vetere (I) Slawomir Woszczynski Dz a e r z o n i.bw ( P) THEMA VANICLJM ;11[ Andrej J.Lobusov Moskva 441s, (SU) A.M.Pankratjev Karaganda (SU) Vladislav Nefedov & Raschid Usmanov Tscheljabinsk (SU) i 10+9 S S su 7+3 Kåre Andersson Svenshogen 441'. (S) Herbert Hultberg St ockhcd m (S) Alois Johandl Modling (A) Gyorgy Bakcsi Budapest (H) Evgenij Gavrilov Lvov (SU) Claude Gournondy Paris (F) 4i 8+7 4i 8+6 4i 7+6 H2/. B: skb2 7+9 H2i H2i Alexander Hildebrand Verner Skovlund Nicolae Chivu Uppsala (S) Odense (DK) Bucuresti (R) Zivko Janevski Gevgelida (YU) Ivan Soroka Lvov (SU) S.Tsyrulik & M.Pustyljnikov Odessa (SU) S2i 11+8 S2i 9+8 S3i 10+9 H2i B: hse7 C: hbe7 4+9 H2/ H2i B: -ra8.:.t1a 3+11

8 158 THEMA VANICUM >H. 55 Låszl Anyos Budapest (H) H3t Miroslav 44:i1. Bily Nyrsko (CS) H4i Zdenek Libis P.Kunstat na mor. (CS) H2;1 circe Miroslav Henrych Slany (CS) H9;1 2+8 Radu Dragoescu Bucuresti 44:12. 2i A: ortodox B: ci r-c e (R) i 6+8 Espen Leonid Makaronetz & Gerard Anatolij Slesarenko (SU) Backe Hamar (N) Serie-H7; N.Ivanovskij Archangelsk (SU) S6;1 maximummer 1+6 Smits Boxtel H2;1 circe B: h6-h5 C: h4-h5 (NL) 4+13 THEMA VANICUM rt1t LØSNINGER til nr. 53, januar 1989 ved HOLGER HELLEDIE 4224 (Froberg & Jonsson): Forf. 1 Lf1? Se5! (Sf4?). 1 e4? Lb6! (Sf5?). 1 b4? La5! (Lf7?). Løsn. 1 Tc7! tr. 2 Lc3i. 1 - Lf6/b4 2 Sxf3/Sc4i. Uinteressant paradeveksling, hvor det kun er truslen, der skifter (LL). Af løsningerne fremgår det, at flere overser den tematiske forførelse 1 b4? 4225 ( Hoffmann): Forf. 1 dxe6? Tf2! Løsn. 1 cxb7! tr. 2 Sc6; exd5/ Le8 2 Txd5/Sc2t. I forførelsen ombyttes truslen og variantens mat (LL). Pseudoform des Le-Grand-Themas (forf.) (Lindgren): Løsn. 1 Th6! tr. 215"g8i. 1 - S-/Sd6/Sd4/Se3/Sc5 2 Txd1/Le6/Te5/Dd2/Sb6i. Anti-Gamage durch Abzug des Sf5 und 3 Sekundar-pa r ad en, darunter Se3 als Bel eg zur Verbindung von Val ve und Gamage! (FH). En av de mest elegante og velkomponerte to-ere som er vist i TD (BB). Enig. Korr. af 39/ (Prins & Groeneveld): Forf. T'fC4/Lc4/Dc4? Sa4/Ld6/Tc7! Løsn. 1 Ka5! tr. 2 Sc5t. 1 - Ld6/Tc7/ Sa4 2 Txd4/Dxf5/Lxd5;1. Alle Versuche, die Diagonale e2-a6 zu verstopfen, scheitern durch Selbstbehlnderung. Sehr gut (MN). Nøglen skuffer. Dc4 havde været morsommere (LL) (Larsen): 1 Da3! tr. I Thxg8 2 c7+ Sc6 3 Lxc6t. 1 - Sxc6/Th4 2 Lxc6+/Da6 Kb8/Sxc6 3 Dg3/Txc8i. Modelmatts-Meredith med en overraskende Swi tchback-varian t ( BB). Un problema raffinato e elegante (LV). omarbejdelse af 41/3275 (forf.). Tre bindingsmodelmatter (Lubton): 1 Sc6! tr. 2 Tg5 og 3 Dxe5/Dxe7i. 1 - Dd2/Dg2 2 Lxe5/ Sxe5 og 3 Sc7/Ld7i. Endvidere 1 - Db2I Lf6 / Tf5 2 Lxe5 / Dg8+/ exf5+. Dualforhindring har jeg set fiksere fremstillet i tretrækkere, men sd er nu også en vanskelig og utaknemmelig temabrik (LL). Misbruk av sjakkbrikker! ( BB) ( Millour): 1 Ta 1 g2 2 La2 Kxa6 3 Lc4i og 1 Le2 g2 2 Td3 Kxa6 3 Ta3;1. Skal dette være en vits, så er det en dårlig sådan ( BB). 2 Inder mit Rlickkehr. Recht hlibsch (EB). På papiret er indholdet vel ok, men opgaven virker tam og skematisk (Pankratjev & Soroka): Sk. 1 - Lxf2/Dxf2 2 Se3+/Sg3+ 3 fxe4i. Løsn. 1 Da6! tr. 2 Dxf6+ Lxf6/Dxf6 3 Se3/Sg3i. 1 - Lxf2/Dxf2 2 Sg3+/ Se3+ Lxg3/Dxe3 3 Se3/Sg3i. 1 - c6/ Sc6/Dg5 2 b8d/dxc6/lxg5. En sværvægter i dette beskedne selskab. Træfpunkt (hvid erobrer et af sort dobbelt garderet felt ved at den ene sorte brik afledes, den anden tvinges hen på feltet) har mange interessante variationer (LL) (Bal6): Forf. 1 Sc8/Txc7 m7tf6? Dg7/Dg7/Db2/Dh2! Løsn. 1 Sb5! Dg3I Dg7 2 Tf6 I f 4! Brennpunktproblem mit Ubergang von Drohung auf Zugzwang (GS). Opgaven er faldet i manges smag (Vitale): 1 De3! tr. 2 b4+ Kxb4 3 Sc6i. 1 - Kb4/d4 2 Sc6+/Sc4+ 3 b4/sa6i. En fin modelmatopgave (BM). Modelmatter i enkel, men tiltalende form (LL) (Kozhagin): 1 Sc5 2 Sd3 3 Sf2 l!"sg4 og 5 Se3i. Kattens leg med musen (BB). Recht einfach,aber.dooh recht nett (EB) (Hildebrand & Persson): 1 Df3! tr:-2 Dd3+ Lxd3i. 1 - Ld3+/Lc8+/ Tb5+/Lb7 /Sb5 2 De4+/Se6+/Dd5+/De4+ /Txd6+ Lxe4/Lxe6/Txd5/Lxe4/Sxd6i. Svensk underholdning av beste merke (BB). Faldt i løsernes smag (Libis): 1 h8t! Sf2/Sg3 2 Ld7+/Sdc7+ Kxd7/Kf6 3 Tb7+/g8S+ Ke6/Kg7 4 Sd4+/De5+ Sxd4/Sxe5i. Et sligt problem kan neppe vurderes høytnok. Fantastisk! (BB). Fin opgave! (JB). Utsøgt arbete, bravo! (GN) (Bajtay): A: 1 Td2 Lc3 2 Te2 Tf3t. B: 1 Kxf4 Kg7 2 Ke5 Lc7i. Et utilsigtet skinspil findes i B. 1 - Tf2 2 d3 Lb6i. Snygga modellmatter (GN). Da fehlt mir der Zusammenhang (MN). Behøver der være en sammenhæng, når der er tale om to flotte modelmatter? 4238 (Backe): A: 1 Kc3 Dh6 2 d3 Dc1i. B: 1c3 Kd6 2 Ke4 Se5i. Elegant "minioppgave" (BB). Nett (EB), men andre fandt opgaven for "let".

9 160 HIEMA VANICUM njt (Dragoescu): A: 1 Ld 1 Lf7 2 1:glls1g3;t.B: 1 Ld7 Kb1 2 Le6 Ld3i. C: 1 Le6 Lb5 2 Le4 Ld7;t.D: 1 Le8 Sc5 2 Lg6 Lebs. Sort L blokerer de fire diagonale flugtfelter (LS). I en hjælpemat forlanger man mere krydderi (LL) (Goumondy): A: 1 Kc6 fxe7 2 15Cfbexd8S;t. B: 1 Kd6 f7 2 De6 fxe8s;t. C: 1 Ke6 fxg7 2 Df6 gxf8s;t. Kan dette ikke gøres mere Økonomisk? (LL). Feine Unterverwandlungen in Smit guter Einheitlichkeit (MN) (Grubert): A: 1 Sg2 Lc4 2 Te4 Sd3i. B: 1 Sc2 Lf3 2 d6 Sc6;t.Flot opgave med mange elementer (BM). Gutes Verstellungsspiel von beiden Seiten (MN). Her er der krydderi, men er varen falsk? Hvilken funktion har La6/Dh1? 4242 (Lundst rorn ) : Sk. 1 - Sc8/Sd5 2 Sd5/Sb5 Sa7/Sb4;t. Løsn. 1 Td5/ Sd5 Sd7/Sc4 2 Sb5/b5 Sb8/Sa5;t.Schorer Tarz der beiden Springer (MN). Flot opgave med maksimal udnyttelse af stillingens muligheder (Pachl): 1 Txf5Le32Td5 Sg3i. og---1 Sxf4 Te5 2 Sg2 Sf6;t.Linjerensning i stor stil i dette ypperlige problem (BB). Absolut bedste hjælpemat med annihilation, frigørelser og dualforhindring (LL) (Riczu): 1 La4/Lc3/Sxf3/Sg3 Kh5/Kxf4/Kh3/Kh4 2 Ld1/Le1/Se1/Sf1 Sc1;t.Nur die 4 Tempozligeder wk, etwas mager (EB). Kan vel laves mere elegant (Vieira): 1 Dc7 Sd3 2 Sd2 Lg7i og---1 Dc6 Lf8 2 Sb2 Se4i. Block-, t~att- und Verstellwechsel. Gef'å Lt mir gut (EB). En forfærdelig placering af den hvide L på h6. Virker ufærdig (Welde): Skinspil med to var. l="lg2 2 Ta7/Tb8 Tc8/Ta6;t. 1 Tc7/ Tb6/Ta7/Tb8/Ta7/Tb8 med samme hvide træk Lg2 2 Ta7/Tb8/Lb7/Lb7/Kb7I?Cb72 Txc8/Txa6/Tc8/Txa6/Tb6/Tc7i. Undervisning i osv. (LS). T- :Z reuz. Jedoch sind die Bedingungen sehr verwirrend (MN). Og mange løsere var af samme mening (Garai): 1 Sf2 Txc5 2 Kxc5 ~3 Kd4 Lxf2;t og analogt 1 Sg5 Lxc5 2 Kxc5 e3 3 Kd5 rxg5i. Garai er altid god for overraskelser (re). Rumans-Amerikans filigranarbete, Goody (GN) (Popa): 1 Sd6 Kb4 2 Se4+ Kb5 Tes Td3i. Was soll das? (MN). Det må forfatteren kunne gøre bedre (Ivanovskij): Sk. 1 - Se8 2 ~Txf5 3 Kxf5 Sg7i. Løsn. 1 exf4 Se8 2 Ke6 Sc7+ 3 Ke5 gxf4;t. Men løsningen går jo også som skinspil. 1 - Se8/e6 2 exf4 Sc7+ 3 Ke5 gxf4;t. Ødelægger opgaven helt (Bily): A: 1 Te4 Ld6 2 Sf2 Sf'Ir3 Ke3 La3 4 d4 i.ois. B: 1 Df4 Lf3 2 Sh2 Ld1 3 Sf3 Sf5+ 4 Ke4 Lc2;t.Sehr schones Echo mit guten Begrlindungen der Zugfolge (MN). Fint (GN). Flot opgave, der er en korrektion af (Blikeng): A: 1 Kd5 Ka5 2 Kc6 b5+ 3 Kb7 b6 4 Ka8 Ka6 5 Lb8»t «. B: 1 Lc7 Kf6 2 Kd5 b5 3 Kd6 b6 4 Kd7 bxc7 5 Ke8 c8di. Virkelig god opgave (KL). Toller Fund (MN). Utroligt, at man stadig kan finde såct:anneopgaver med 4 brikker (Henrych & Ceolt.o): A: 1 Th6 Kc7 2 g6 Kd6 3 Sg5 Kxe5 4 Sf3+ Kf4 5 Sh4 g4;t.b: 1 Tg5 Kc6 2 Sh3 Kd5 3 Kh4 Ke4 4 rh5 Kf3 5 g5 g3;t. Dejligt Kamæleonekko. På grund af Be5 er B ikke idealmat, som A (LL). Fortjener en stor rose! (BB) (Nieroba): 1 - Kc3 2 Da 1+ Kd2 3 Da5 xc 1 4 Kb4 Kb2 5 Lb5 c3i. KongerundlØb, hvor motivet er at undgå den Ødelæggende sorte skak på a1. Elegant (Bakcsi): A: 1 cxd1d/gxf1t 3 De5/Te5 Sxe3i. B: 1 cxd 1L/gxf1S 3 Le4/Se4 Sxe3;t. Alforvandling på en meget primitiv måte (BB). AUW. er ofte set udført mere elegant end i denne opgave. - 2x2x2 p (Heinonen): 1 Sc1! træktvang. T:<rxc1-D/T/L/S 2 d8-d/r/l/s Dg5/ ra1/lg5/kd7 3 Dd5+/Lb1/Se3/Txd3 Dxd5/Txa5/Lxe3/Sxd3i. Haftes basta problem (GN). Flot, flot opgave!! Al-forvandling fra begge sider (LS) Babson-temaet. Svær, men belønningen var rigelig stor (BM). Hervorragender rask. Die Losurig war nicht einfach (MN). - 3 p (Juel): A: 1 o-o-o Le8 2 Th1 ~ 3 rh3+ Sg3 4 Th1 Le8 5 re1+ Se2+ 6 Kd1 La4;t. B: 1 Ta3+ Sc3 2 Ta1 Lc8 3 Kf1 Lh3+ 4 Kg1 Lc8 5 re1+ Se2+ 6 Kf1 Lh3i. Harlig miniatyr (GN). Kun ros til den flotte opgave. - 2x3 p (Krstev & Kirillov & Selivanov): Sk. 1 - Dd8;t.Løsn. A: 1 a8r THEMA VANICUM n't Dd8+ 2 Ka7 Dd1 3 rh8+ Dh5 4 Tb8 Da5;t.B: 1 Le3 Dd8+ 2 Ka7 Dd 1 3 Lf4+ Kg1 4 Ld6 Dh5 5 Lb8 Da5i, men også 3 Ld2 Dh5 4 Lf4+ Kg1 5 Lb8 Dh5i. Ifølge Bent Muus totalt anticiperet: A.H.Kniest, Hessischer Schachverband Incl. dual. -2x2+1p- Løserturneringen 1989 Direkte opgaver (Muller): A: 1 exd5 2 Te6,3 Ke5 4 d4 Tf5i. B: 1 Kd5 2 Ld4 3 e3 4 Ke4 srss. Lustiger PW (MN). Endnu engang Umnow i perfekt udformning, men jeg finder det ret kedeligt (LL). - 2x2 p (Soroka): 1 Df8! træktvang. ~e3/d4 2 Nec2/Ngc2+ bxc2i. Man skal selvfølgelig se forførelserne 1 Dd4? e3! og 1 De3? d4! for at få noget ud af denne opgave. Desværre er nøglen noget grov. -2p-. Si + Hi Fantasi opgaver ,,,Total MAXIMUM nr (14) Erich Bartel, BRD (EB) Bjarne Blikeng, N (BB) (06) Jørgen Børner, N (JB) (08) Nicolae Chivu, R (01) Thorwald Christiansen (TC) ~8(08) Niels Danstrup (02) Henning Dysted (09) Karen Frydendahl (01) Harald Grubert, DDR (03) Erik Hansen Miroslav Henrych, CS (01) Fritz Hoffmann, DDR (FH} Peter Koefoed (03) Ove Kroll (06) Kjeld Larsen (KL) (01) Lars Larsen (LL) (09) Niels Lauritsen Bent M.Muus (BM) (03) Gerhard Naujoks, S (GN) (03) Manfred Nieroba, BRD (MN) (04) Iver Pedersen (11) Harald Rudiger, DDR (01) Gunter Schiller, DDR (GS) (08) Leif Schmidt (LS) (10) Vladimir Sergejev, SU (06) Axel Tipsmark (03) Toschko Toschev, B (01) Armand Welde, N (04) Vigh Tarsonyi SU (02) Luigi Vitale, I (02) Hermed for første gang løserpoints efter de nye regler. Samtidig med at grænsen for opnåelse af præmie er forhøjet til 600 points, har vi multipliceret totalerne fra nr. 54 med 1,5. Som det fremgår, er pointtabellen nu opdelt i grupperne: direkte opgaver, selv- og hjælpematter og fantasiopgaver. Allerede nu ses det mad ~tor tydelighed, at der bliver kamp om titlen i Ikke mindre end syv løsere indenfor 4 points. Løserpræmier sendes denne gang til: B.Blikeng, H.Dysted, M.Henrych, G.Naujoks, M.Nieroba og I.Pedersen. T.Toschev er godskrevet 12 points for løsninger til nr. 52. Erik Hansen bydes hjertelig velkommen som ny løser.

Moderne mesterpartier

Moderne mesterpartier Moderne mesterpartier 2 Forlaget Bedre til skak Indhold [Sidetal i indholdsfortegnelsen svarer til den trykte bog og ikke til denne korte netudgave] Indledning... 6 Kapitel 1: Spasskij. 9 Kapitel 2: Fischer..

Læs mere

Viborg Hærvejsturnering af Poul Søndergaard. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.

Viborg Hærvejsturnering af Poul Søndergaard. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.dk Kasserer: Paul Erik Pedersen tlf. 8664-7422 E-mail: pep@dddgruppen.dk Sekretær: Tom Porsgaard tlf.

Læs mere

2006 nr. 3. Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3

2006 nr. 3. Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3 2006 nr. 3 Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3 1 Den Røde Løber opbygge, med start forrige år hos Arne og sidste år hos Bent Guldborg. Med venlig hilsen Jesper LÆS I DETTE NUMMER OM: - Overraskelser

Læs mere

Nr. 2 August 2007. Furesø. Skakklub

Nr. 2 August 2007. Furesø. Skakklub Nr. 2 August 2007 Furesø Skakklub Side 2 August 2007 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 KM i Hurtigskak 2007...2 Skakkens Dag...2 KM2007 tabeller...3 Klubmesterens partikommentarer.4 Holdskak...6

Læs mere

Nr. 2 Ap A ril l 200 0 6

Nr. 2 Ap A ril l 200 0 6 Nr. 2 April 2006 Side 2 April 2006 APR MAJ Ti. 4/4 Klubmesterskab, 8. R. Ti. 11/4 Klubmesterskab-udsat (Påskeugen) Ti. 18/4 Klubmesterskab-udsat + 9. R Ti. 25/4 Klubmesterskab, 9/10. R. Ti. 2/5 Generalforsamling

Læs mere

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB 5015. Kaare Vissing THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB Mat i 4 træk 6+5 Subscription fee for 1991: DKK 130,00. Payments to postal account: Copenhagen 6 40 38 67. SCHACKPROBLEMET - 3-DRAGARENS UTVECKLING

Læs mere

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB 3495. Svend Christensen 1404, Arbejder-Skak 1944/10 Mat i to træk 9+9 THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB Ansvarshavende redaktør: JAN MORTENSEN ISSN 0105-0117 * Vol. 6 Oktober 1986 Nr. 44 WALTHER JØRGENSEN

Læs mere

Skakklubben Centrum Nr. 7 - September 2003

Skakklubben Centrum Nr. 7 - September 2003 Nr. 7 - I dette nummer: Referat fra generalforsamlingen Klubbens regnskabr 1. runde af klubturneringen Lynturneringer neringer Pokalfinalen Bestyrelsen anno 2003 Jens Nielsen- Brian Isaksen - Poul G. Jensen

Læs mere

Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2012

Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2012 Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2012 ~ 1 ~ Generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Skak Unions Støtteforening, lørdag d. 30. marts 2013 kl. 18.00 på spillestedet for

Læs mere

Skørping Skakklub. løst og fast omkring. September 2014. 41. årgang, nr. 1

Skørping Skakklub. løst og fast omkring. September 2014. 41. årgang, nr. 1 løst og fast omkring Skørping Skakklub September 2014 41. årgang, nr. 1 Forsidestillingen, hvor hvid er i trækket, er indsendt af Søren Hauge, der var meget begejstret over hvids afslutning på kampen.

Læs mere

THEMA DANICUM WALTHER JØRGENSEN DANSK SKAKPROBLEM KLUB. 4550. H. Hannemann 988, Skakbladet 1913/5

THEMA DANICUM WALTHER JØRGENSEN DANSK SKAKPROBLEM KLUB. 4550. H. Hannemann 988, Skakbladet 1913/5 4550. H. Hannemann 988, Skakbladet 1913/5 Selvmat i 3 træk 9+5 THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB Ansvarshavende redaktør: JAN MORTENSEN ISSN 0105-0117 * Vol. 8 Januar 1990 Nr. 57 WALTHER JØRGENSEN 3.

Læs mere

Skakklubben Centrum. Nr. 3 -Juni/Juli 2006. I dette nummer:

Skakklubben Centrum. Nr. 3 -Juni/Juli 2006. I dette nummer: I dette nummer: Lederen ESF s weekendturnering Ølgodturneringen Optakt til Vesterhavsturneringen Fragmenter Nr. 3 - Poul Grydholt Jensen vinder af Ølgod Enkeltmandsturnering på deling med Benny Damborg

Læs mere

Julespecialudgaven af Problemhjørnet 3. december 2014

Julespecialudgaven af Problemhjørnet 3. december 2014 Julespecialudgaven af Problemhjørnet 3. december 2014 Her kommer julespecialudgaven af Problemhjørnet inklusive en julequiz med 10 spørgsmål. Det er nok at angive nr. på dit svar som f.eks. 3B, samt hovedvarianterne

Læs mere

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER spilleren selv eller hans modstander standse uret og tilkalde dommeren. Dommeren kan idømme straf til den spiller som fejlplacerede brikkerne. 7.4 Hvis det under et parti opdages at der er fuldført et

Læs mere

Blåbærvej 48, DK-8471 Sabro, Danmark. hhell@tdk.dk. 7812. Poul Helweg Mikkelsen I PR Ystad Allehandas T. 1905. #2 c+ 11+8

Blåbærvej 48, DK-8471 Sabro, Danmark. hhell@tdk.dk. 7812. Poul Helweg Mikkelsen I PR Ystad Allehandas T. 1905. #2 c+ 11+8 7812. Poul Helweg Mikkelsen I PR Ystad Allehandas T. 1905 #2 c+ 11+8 Subscription fee for 1999 (Scandinavian members): DKK 175 Europe: DEM 50 Outside Europe: USD 35 Payments to postal account: Copenhagen

Læs mere

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB 2696. Georg Thomas 2 PR Magasinet 8-12-1946 Mat i to træk 11+11 THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB Ansvarshavende redaktør: JAN MORTENSEN ISSN 0105-0117 * Vol. 5 Juli 1984 Nr. 35 Dom i THEMA DANICUMs

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang Sune Berg vender tilbage mandag d. 16. marts til underholdning og simultan pæne præmier af Danske Bank, Hvidovre

Læs mere

THEMA DANICUM GEORG THOMAS 2# 12+9 REDAKTION: Nr. 6 April 1979 Vol. 2

THEMA DANICUM GEORG THOMAS 2# 12+9 REDAKTION: Nr. 6 April 1979 Vol. 2 THEMA DANICUM Nr. 6 April 1979 Vol. 2 REDAKTION: ISSN0105-0117 Faglig redaktør: JAN MORTENSEN, Hovmarken24, Fløng, (Original-opgaver) DK-2640Hedehusene,Danmark.Tlf. (03)164663 Løsningsredaktør: WILLYENGGREN,

Læs mere

S K A K N Y T. november 2003 december MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB

S K A K N Y T. november 2003 december MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB S K A K N Y T 27.oktober Nr.107 november 2003 december MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB Indhold: Side 3 : Midtvejs / forårshalvåret v/ NF Side 4-7 : Medlemsnyt Side 9 : Parti : Arne Rasmussen, Søndersø

Læs mere

Skakklubben Centrum. Nr. 6 - December 2006. I dette nummer:

Skakklubben Centrum. Nr. 6 - December 2006. I dette nummer: I dette nummer: Lederen Holdturneringen Cykelskak Partiafdelingen Nr. 6 - Holdturneringen er i gang. Ole Bønnelykke giver de sidste instrukser til Gunnar og Iver inden det går løs SKAKKLUBBEN Skakklubben

Læs mere

April 1976 TOTRÆKSKAVALKADE

April 1976 TOTRÆKSKAVALKADE THEMA DANICUM Nr. 2 April 1976 1. årg. REDAKTION: Videnskabelig redaktør: Løsningsredaktør: (Løsningsfrist: 6/5) Teknisk redaktør: ISSN olo5-oll7 JAN MORTENSEN, Set. Olavsalle 44 DK-2630 Tåstrup, Danmark,

Læs mere

kakbladet Alexander Grischuk Verdens stærkeste lynskakspiller Ungdoms-VM Anands vej til VM DM-indbydelse Medlemsblad for Dansk Skak Union 2008 /1

kakbladet Alexander Grischuk Verdens stærkeste lynskakspiller Ungdoms-VM Anands vej til VM DM-indbydelse Medlemsblad for Dansk Skak Union 2008 /1 2008 /1 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Alexander Grischuk Mandag den 14. januar 2008 Verdens stærkeste lynskakspiller Ungdoms-VM Anands vej til VM DM-indbydelse kakbladet ISSN 0037-6043 104.

Læs mere

Interne træk. Juni 2004 årgang 40, nr. 4

Interne træk. Juni 2004 årgang 40, nr. 4 Interne træk Juni 2004 årgang 40, nr. 4 Interne træk hjem.get2net.dk/skak/rodovre_skakklub juni 2004, årgang 40, nr. 4 Skakblad for Rødovre Skakklub Højnæsvej 63 2610 Rødovre klubaften tirsdag og torsdag

Læs mere

8654. Steffen Helweg Berlingske Tidende 1937. #2 c+ 5+2

8654. Steffen Helweg Berlingske Tidende 1937. #2 c+ 5+2 8654. Steffen Helweg Berlingske Tidende 1937 #2 c+ 5+2 Subscription fee for 2002 (Scandinavian members): DKK 175 Europe: EURO 25 Outside Europe: USD 35 Payments to postal account: Copenhagen 640-3867 THEMA

Læs mere

THEMA DANICUM. 5406. H.V.Amtz 175, Ill. Familie-Journal 6/5 1888

THEMA DANICUM. 5406. H.V.Amtz 175, Ill. Familie-Journal 6/5 1888 5406. H.V.Amtz 175, Ill. Familie-Journal 6/5 1888 Mat i 2 træk 9+8 Subscription fee for 1993: DKK 150,00. Payments to postal account: Copenhagen 6 40 38 67. THEMA DANICUM ISSN 0105-0117 * Vol. 9 Oktober

Læs mere

LARSENs Nordjyske Mindeturnering 2012

LARSENs Nordjyske Mindeturnering 2012 LARSENs Nordjyske Mindeturnering 2012 International Seniorturnering, 15. - 21. oktober 2012 Arrangeret af Aalborg Skakring ved: og Turneringen er sponseret af: Aalborg Events - Det Obelske Familiefond

Læs mere

fribonden? oktober 2010 årgang 2, nr. 1

fribonden? oktober 2010 årgang 2, nr. 1 fribonden? oktober 2010 årgang 2, nr. 1 fribonden damhusskakklub.dk oktober 2010, årgang 2, nr. 1 Skakblad for Damhus Skakklub Højnæsvej 63 2610 Rødovre klubaften tirsdag Formand: Ernst M. Hansen telefon

Læs mere

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM ISSN 0105-0117. 8905. K. & H. Hannemann Skakbladet 1914

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM ISSN 0105-0117. 8905. K. & H. Hannemann Skakbladet 1914 8905. K. & H. Hannemann Skakbladet 1914 S#3 c+ 12+6 Subscription fee for 2003 (Scandinavian members): DKK 200 Europe: EURO 28 Outside Europe: USD 35 Payments to postal account: Copenhagen 640-3867 THEMA

Læs mere

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB. 5774. Henry Eriksen 988, Magasinet 1936-09-13 TilegnetV.Buhelt

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB. 5774. Henry Eriksen 988, Magasinet 1936-09-13 TilegnetV.Buhelt 5774. Henry Eriksen 988, Magasinet 1936-09-13 TilegnetV.Buhelt Mat i 3 træk 7+7 Subscriptionfee for 1994: DKK 150. Europe: DEM 45. OutsideEurope: USD 30. Paymentsto postal account: Copenhagen640-3867.

Læs mere

2012 /3. kakbladet. Medlemsblad for Dansk Skak Union DM 2012. Sune Berg Hansen. Onsdag den 30. maj 2012. Danmarksmesterskabet XtraCon-Skakligaen

2012 /3. kakbladet. Medlemsblad for Dansk Skak Union DM 2012. Sune Berg Hansen. Onsdag den 30. maj 2012. Danmarksmesterskabet XtraCon-Skakligaen 2012 /3 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union DM 2012 Sune Berg Hansen Onsdag den 30. maj 2012 Danmarksmesterskabet XtraCon-Skakligaen kakbladet ISSN 0037-6043 108. årgang, nr. 3, 2012. Udgivet af

Læs mere

Medlemsblad for Haderslev Skakklub 48.årgang 2014/15. Nr. 1

Medlemsblad for Haderslev Skakklub 48.årgang 2014/15. Nr. 1 Medlemsblad for Haderslev Skakklub 48.årgang 2014/15 Nr. 1 BONDEFANGEREN - holder fast, hvor andre slipper. 48. årgang... nr. 1, august 2014 Haderslev Skakklub... mandag kl. 18.45 Spillested:... VUC Sønderjylland,

Læs mere

Interne træk fribonden. juni 2009 årgang 45, nr. 4. Rødovre Skakklub. Vanløse Skakklub. Damhus Skakklub

Interne træk fribonden. juni 2009 årgang 45, nr. 4. Rødovre Skakklub. Vanløse Skakklub. Damhus Skakklub Interne træk fribonden juni 2009 årgang 45, nr. 4 Rødovre Skakklub + Vanløse Skakklub Damhus Skakklub Interne træk rodovreskakklub.dk juni 2009, årgang 45, nr. 4 Skakblad for Rødovre Skakklub Højnæsvej

Læs mere

Det var værre end jeg troede

Det var værre end jeg troede BENT LARSEN Det var værre end jeg troede Bør reglerne forbyde hurtigspil? Måske ligefrem fastsætte et minimum af tidnødsdramaer pr. turnering? Publikum elsker jo disse orgier, hvor det hele drejer sig

Læs mere

kakbladet Sune Berg Hansen Syv gange... DM i Svendborg Divisionsturneringen Bundesligaen Hold-VM for seniorer EM i Israel

kakbladet Sune Berg Hansen Syv gange... DM i Svendborg Divisionsturneringen Bundesligaen Hold-VM for seniorer EM i Israel 2015 /3 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union DM Syv gange... Sune Berg Hansen Onsdag den 3. juni 2015 DM i Svendborg Divisionsturneringen Bundesligaen Hold-VM for seniorer EM i Israel kakbladet ISSN

Læs mere

SK68-nyt. Nr. September 2004, årgang 29. Ole Alkærsig Klubmester - igen. Arne Matthiesen nr. 5 i Aarhus Chess Summer. AUS idrætsdag.

SK68-nyt. Nr. September 2004, årgang 29. Ole Alkærsig Klubmester - igen. Arne Matthiesen nr. 5 i Aarhus Chess Summer. AUS idrætsdag. September 2004, årgang 29 SK68-nyt Nr. Information om klubben 2 Ole Alkærsig Klubmester - igen Arne Matthiesen nr. 5 i Aarhus Chess Summer AUS idrætsdag Allan Holst UM Kamplederkursus Nyt fra formanden

Læs mere

kakbladet Sasikirans danske skaksommer Vesterhavsturneringen Politiken Cup Medlemsblad for Dansk Skak Union 2003 / 7 Mandag den 13.

kakbladet Sasikirans danske skaksommer Vesterhavsturneringen Politiken Cup Medlemsblad for Dansk Skak Union 2003 / 7 Mandag den 13. 2003 / 7 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Sasikirans danske skaksommer Mandag den 3. oktober 2003 Vesterhavsturneringen Politiken Cup kakbladet ISSN 0037-6043 99. årgang, nr. 6, 2003. Årgangen

Læs mere

Caïssa. Glædelig Jul! Godt Nytår! December 2014 66. årgang nr. Medlemsblad for GSF-Caïssa. ttttttttttttttttttttttttttttttt

Caïssa. Glædelig Jul! Godt Nytår! December 2014 66. årgang nr. Medlemsblad for GSF-Caïssa. ttttttttttttttttttttttttttttttt Medlemsblad for GSF- December 2014 66. årgang nr. 368 ttttttttttttttttttttttttttttttt Glædelig Jul! Godt Nytår! GM Jens Kristiansen spiller simultan mod 10 mand. Vinder 8, remis mod 1 og taber 2 Side 2

Læs mere

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset

RØDOVRE SKAK KLUB. Nr10/11 Oktober -November 1989. 26. Argang. Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset RØDOVRE SKAK KLUB INTERNE TRÆK Nr10/11 Oktober -November 1989 0 26. Argang Sæsonen 1989/90 er godt igang, og INTERNE TRÆK er atter tilbage i rampelyset INTERNE TRÆK PROGRAM-ÆNDRING. Grundet Kommunevalget

Læs mere

kakbladet Sandra de Blecourt Dalsberg udnævnt til W M efter OL i Torino Medlemsblad for Dansk Skak Union 2006 /5 Mandag den 3.

kakbladet Sandra de Blecourt Dalsberg udnævnt til W M efter OL i Torino Medlemsblad for Dansk Skak Union 2006 /5 Mandag den 3. 2006 /5 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Mandag den 3. juli 2006 Sandra de Blecourt Dalsberg udnævnt til WM efter OL i Torino kakbladet ISSN 0037-6043 102. årgang, nr. 5, 2006. Årgangen omfatter

Læs mere

Bilag til Thema Danieuro - nr. 52 - Oktober 1988

Bilag til Thema Danieuro - nr. 52 - Oktober 1988 Bilag til Thema Danieuro - nr. 52 - Oktober 1988 DSKs møder Disse afholdes i Brønshøj Skakforenings lokaler,tuxensvej 2,over gården, den 2. torsdag i hver måned september - maj. Møderne begynder kl. 19.

Læs mere

kakbladet Kasimdzhanov Medlemsblad for Dansk Skak Union 2004 /6 Mandag den 23. august 2004

kakbladet Kasimdzhanov Medlemsblad for Dansk Skak Union 2004 /6 Mandag den 23. august 2004 2004 /6 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union VM 2004 Mandag den 23. august 2004 Kasimdzhanov kakbladet ISSN 0037-6043 100. årgang, nr. 6, 2004. Årgangen omfatter 8 numre. Udgivet af Dansk Skak Union

Læs mere

kakbladet Allan Stig Rasmussen tog GM-norm Politiken Cup Vesterhavsturnerinen World Open Medlemsblad for Dansk Skak Union 2006 /7

kakbladet Allan Stig Rasmussen tog GM-norm Politiken Cup Vesterhavsturnerinen World Open Medlemsblad for Dansk Skak Union 2006 /7 2006 /7 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Mandag den 25. september 2006 Allan Stig Rasmussen tog GM-norm Politiken Cup Vesterhavsturnerinen World Open kakbladet ISSN 0037-6043 102. årgang, nr.

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Nr. 1 og 2 ved Hvidovre Skakklubs årlige KlubLynMesterskab. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 3 * September 2013 * 62.

HVIDOVRE SKAKBLAD. Nr. 1 og 2 ved Hvidovre Skakklubs årlige KlubLynMesterskab. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 3 * September 2013 * 62. HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 3 * September 2013 * 62. årgang Nr. 1 og 2 ved Hvidovre Skakklubs årlige KlubLynMesterskab side Indhold: 2-3 Formandens kommentar 4-7 Klubmesterskabet

Læs mere

Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler!

Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler! Holdskak: Fuldt hus i vores klublokaler! Det har været småt med holdskakopdateringer på det seneste, bl.a. pga. sygdom, men nu starter vi op igen, og hvilken bedre dag end denne? Helt sensationelt spillede

Læs mere

Skak-regler. Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne. Flyttning af hver enkel brik

Skak-regler. Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne. Flyttning af hver enkel brik 1 / 5 29.7.2008 10:54 Skak regler Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne Flyttning af hver enkel brik - Kongen - Dronningen - Tårnet - Løberen - Springeren - Bonden Spillet Skakmat

Læs mere

KLUB RØDOVRE SKAK. Nr.7 påsken 79 15.årgang

KLUB RØDOVRE SKAK. Nr.7 påsken 79 15.årgang RØDOVRE SKAK KLUB Nr.7 påsken 79 15.årgang RØDOVRE ST.AilIGI 3.DIVISION Til divisionsafslutningen på Valhøj skole ankom vore spillere med flossede ner..rerog dirrende hænder. Vi vidste at med et 3-5 nederlag

Læs mere

Februar 2015 Nr. 5. Sæson 2014-2015. 40. Årgang

Februar 2015 Nr. 5. Sæson 2014-2015. 40. Årgang Februar 2015 Nr. 5 Sæson 2014-2015 40. Årgang Skanderborg Skakklub Klublokaler: Skanderborg Sundhedscenter Sygehusvej 7 8660 Skanderborg Tlf.: 86 52 31 77 Klubaftener: Tirsdage - fra kl. 18.30 (i perioden

Læs mere

kakbladet K41 Scandinavian Open Hold-EM seniorer Copenhagen Chess Challenge WGM Tania Sachdev Medlemsblad for Dansk Skak Union 2009 /5

kakbladet K41 Scandinavian Open Hold-EM seniorer Copenhagen Chess Challenge WGM Tania Sachdev Medlemsblad for Dansk Skak Union 2009 /5 2009 /5 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union WGM Tania Sachdev Mandag den 22. juni 2009 K41 Scandinavian Open Hold-EM seniorer Copenhagen Chess Challenge kakbladet ISSN 0037-6043 105. årgang, nr.

Læs mere

flotte come-back Bent Kølvigs KLUB RØDOVRE SKAK Politiken d.13/lo:

flotte come-back Bent Kølvigs KLUB RØDOVRE SKAK Politiken d.13/lo: RØDOVRE SKAK KLUB Nr. 3 l.november 14.årgang Politiken d.13/lo: Bent Kølvigs flotte come-back Hvidovre Skakklubs stærkt, besatte jubilæumsmeøterskab blev overraskende en tredelt sejr for Jacob Øst Hansen,

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 1. 2009

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 1. 2009 Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 1. 2009 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

kakbladet Anand Verdensmester VM-matchen Anand-Topalov Pokalfinalen Liechtenstein Open Match på Sophiendal Gods Medlemsblad for Dansk Skak Union

kakbladet Anand Verdensmester VM-matchen Anand-Topalov Pokalfinalen Liechtenstein Open Match på Sophiendal Gods Medlemsblad for Dansk Skak Union 2010 /6 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Verdensmester Anand Mandag den 9. august 2010 VM-matchen Anand-Topalov Pokalfinalen Liechtenstein Open Match på Sophiendal Gods kakbladet ISSN 0037-6043

Læs mere

Juniorledere. Redaktør

Juniorledere. Redaktør Juni 2004 Viborg skakklub Bestyrelsen Formand: Poul Søndergaard poulskakfu@hotmail.com tlf. 8661-0170 (mobil 5094-0231) Kasserer: Ejner Bank Andreasen 8335@bogpost.dk tlf. 8662-6883 Bjarne Nielsen bnielsen@post11.tele.dk

Læs mere

kakbladet Skak i Danmark Norge Tjekkiet Italien Rusland Argentina Medlemsblad for Dansk Skak Union 2004 /8 Mandag den 29.

kakbladet Skak i Danmark Norge Tjekkiet Italien Rusland Argentina Medlemsblad for Dansk Skak Union 2004 /8 Mandag den 29. 2004 /8 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Mandag den 29. november 2004 Skak i Danmark Norge Tjekkiet Italien Rusland Argentina kakbladet ISSN 0037-6043 100. årgang, nr. 8, 2004. Årgangen omfatter

Læs mere

februar 2010 Nr. 4 Sæson 2009-2010 35. Årgang

februar 2010 Nr. 4 Sæson 2009-2010 35. Årgang februar 2010 Nr. 4 Sæson 2009-2010 35. Årgang Skanderborg Skakklub Klublokaler: Skanderborg Sundhedscenter Sygehusvej 7, 8660 Skanderborg Tlf.: 86 52 31 77 Klubaftener: Tirsdage - fra kl. 19.00 (i perioden

Læs mere

kakbladet Magnus Carlsen EM for landshold World Mind Games Senior-VM Medlemsblad for Dansk Skak Union Nordmand nummer et på verdensranglisten 2012 /1

kakbladet Magnus Carlsen EM for landshold World Mind Games Senior-VM Medlemsblad for Dansk Skak Union Nordmand nummer et på verdensranglisten 2012 /1 2012 /1 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Magnus Carlsen Mandag den 30. januar 2012 Nordmand nummer et på verdensranglisten EM for landshold World Mind Games Senior-VM kakbladet ISSN 0037-6043

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Bjørnen. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015. Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer

Bjørnen. Indhold: Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015. Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 39.årgang, nr. 1. 2015 Indhold: Mindeord Holdturnering 2014/2015 Kommende Turneringer HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * April 2011 * 60. årgang

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * April 2011 * 60. årgang HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * April 2011 * 60. årgang BENT O. PEDERSEN Vinder af EFTERÅRSTURNERINGEN 2010 1 Formandens kommentar: Jeg har været formand for klubben i godt

Læs mere

Skakbladet. t+vt-+l+ OoO-VoOo -W-+oM-+ +-+-N-+- -+bp-+-+ P-N-Q-+- -Pp+-PpP +k+r+-+r

Skakbladet. t+vt-+l+ OoO-VoOo -W-+oM-+ +-+-N-+- -+bp-+-+ P-N-Q-+- -Pp+-PpP +k+r+-+r Skakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Marts 00 VM-finalen afgjort af nerver og tidnød Finalematchen i FIDE's knockout-vm i Moskva blev et udmærket billede på skakspillets ny identitet som actionmættet

Læs mere

løst og fast omkring Skørping Skakklub

løst og fast omkring Skørping Skakklub løst og fast omkring Skørping Skakklub. årgang nr. Juli Tordenkilen inspireret af sommervejret har forsidediagrammet denne gang et navn! Lidt hjælp: De sorte løbere er formidable, men da hvids brikker

Læs mere

kakbladet Til skak i skolen XtraCon-Skakligaen Jetsmark danmarksmester Tata Steel Chess Øbro Nytår Medlemsblad for Dansk Skak Union 2011 /2

kakbladet Til skak i skolen XtraCon-Skakligaen Jetsmark danmarksmester Tata Steel Chess Øbro Nytår Medlemsblad for Dansk Skak Union 2011 /2 2011 /2 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Til skak i skolen Mandag den 28. marts 2011 XtraCon-Skakligaen Jetsmark danmarksmester Tata Steel Chess Øbro Nytår kakbladet ISSN 0037-603 107. årgang,

Læs mere

kakbladet Henrique Mecking Wijk aan Zee Senior-DM Doping og skak Vestens rivaler Skakhistorie tilbage i topskak Medlemsblad for Dansk Skak Union

kakbladet Henrique Mecking Wijk aan Zee Senior-DM Doping og skak Vestens rivaler Skakhistorie tilbage i topskak Medlemsblad for Dansk Skak Union 2009 /3 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Henrique Mecking tilbage i topskak Mandag den 30. marts 2009 Wijk aan Zee Senior-DM Doping og skak Vestens rivaler Skakhistorie kakbladet ISSN 0037-6043

Læs mere

S K A K N Y T. December 2008 31.årg. MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB. Indhold:

S K A K N Y T. December 2008 31.årg. MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB. Indhold: S K A K N Y T November Nr.126 December 2008 31.årg. MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB Indhold: Side 3 Side 4-5 Side 6-13 Side 15-17 Side 18 Side 19 Side 20-21 Side 22 Side 23 Side 24 : Indkaldelse: GENERALFORSAMLING

Læs mere

Skørping Skakklub. løst og fast omkring. Marts 2014. 40. årgang, nr. 3

Skørping Skakklub. løst og fast omkring. Marts 2014. 40. årgang, nr. 3 løst og fast omkring Skørping Skakklub Marts 2014 40. årgang, nr. 3 Forsidediagrammet er indsendt af Søren Hauge, der har løst fordringen mat i 6 træk. Løsning side 20 Læs nærmere i bladet: Langelands

Læs mere

NDKALDELSE TIL ORDINÆRT DELEGERETMØDE - 2. HOVEDKREDS. Dagsorden

NDKALDELSE TIL ORDINÆRT DELEGERETMØDE - 2. HOVEDKREDS. Dagsorden Forside: NDKALDELSE TIL ORDINÆRT DELEGERETMØDE - 2. HOVEDKREDS Lørdag d. 5. april 2003 kl. 13.00 Grønnegades Kaserne, bygn. 10, Næstved 1. Valg af dirigent Dagsorden 2. Formandens beretning 3. Regnskab

Læs mere

April 2015 Nr. 6. Sæson 2014-2015. 40. Årgang

April 2015 Nr. 6. Sæson 2014-2015. 40. Årgang April 2015 Nr. 6 Sæson 2014-2015 40. Årgang Skanderborg Skakklub Klublokaler: Skanderborg Sundhedscenter Sygehusvej 7 8660 Skanderborg Tlf.: 86 52 31 77 Klubaftener: Tirsdage - fra kl. 18.30 (i perioden

Læs mere

2009 /9 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Jan Smeets ny hollandsk skakstjerne Mandag den 30. november 2009 NH Chess Tournament Europa Cup

2009 /9 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Jan Smeets ny hollandsk skakstjerne Mandag den 30. november 2009 NH Chess Tournament Europa Cup 2009 /9 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Jan Smeets ny hollandsk skakstjerne Mandag den 30. november 2009 NH Chess Tournament Europa Cup kakbladet ISSN 0037-6043 105. årgang, nr. 9, 2009. Årgangen

Læs mere

Lær skak træk for træk

Lær skak træk for træk Lær skak træk for træk 1 Forlaget Bedre til skak Indhold Velkommen til Skak for sjov!... 6 Kapitel 1: Bondeskak.. 9 Kapitel 2: Tapre riddere 11 Kapitel 3: Tårnskak 13 Kapitel 4: Listige løbere. 15 Kapitel

Læs mere

Mette Dalsgaard Larsen dalsgaardlarsen@webspeed.dk tlf. 8662-3211 Morten Fabrin fabrintjele@mail.dk tlf. 8799-0022

Mette Dalsgaard Larsen dalsgaardlarsen@webspeed.dk tlf. 8662-3211 Morten Fabrin fabrintjele@mail.dk tlf. 8799-0022 Formand: Poul Søndergaard skak@psoendergaard.dk tlf. 81-0170 (mobil 5094-0231) Kasserer: Ejner Bank Andreasen 8335@bogpost.dk tlf. 82-883 Bjarne Nielsen bnielsen@post11.tele.dk tlf. 8799-7901 Mette Dalsgaard

Læs mere

kakbladet Peter Leko VM-kandidat Medlemsblad for Dansk Skak Union 2004 /7

kakbladet Peter Leko VM-kandidat Medlemsblad for Dansk Skak Union 2004 /7 2004 /7 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Peter Leko VM-kandidat Mandag den 11. oktober 2004 kakbladet ISSN 0037-6043 100. årgang, nr. 7, 2004. Årgangen omfatter 8 numre. Udgivet af Dansk Skak

Læs mere

Medlemsblad for Haderslev Skakklub 48. årgang 2014/15. Nr.9

Medlemsblad for Haderslev Skakklub 48. årgang 2014/15. Nr.9 Medlemsblad for Haderslev Skakklub 48. årgang 2014/15 Nr.9 BONDEFANGEREN - holder fast, hvor andre slipper... 48. årgang... nr. 9, april 2015 Haderslev Skakklub... mandag kl. 18.45 Spillested:.. VUC Syd,

Læs mere

- holder fast, hvor andre slipper... Medlemsblad Haderslev Skakklub 49. årgang 2015/16. Nr. 1

- holder fast, hvor andre slipper... Medlemsblad Haderslev Skakklub 49. årgang 2015/16. Nr. 1 - holder fast, hvor andre slipper... Medlemsblad Haderslev Skakklub 49. årgang 2015/16 Nr. 1 1 BONDEFANGEREN - holder fast, hvor andre slipper... 49. årgang.nr. 1, august 2015 Haderslev Skakklub mandag

Læs mere

S K A K N Y T TØNDER SKAKKLUB MEDLEMSBLAD FOR. Nr. 145 oktober 2013 36. årg.

S K A K N Y T TØNDER SKAKKLUB MEDLEMSBLAD FOR. Nr. 145 oktober 2013 36. årg. S K A K N Y T MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB Nr. 145 oktober 2013 36. årg. S K A K N Y T Redaktionen: Søren Rødgaard Henriksen Niels Falsig Tlf : 2273 0489 Mail.: skak@sbrh.dk Tlf.: 5346 7225 Mail.: falsigniels@hotmail.com

Læs mere

kakbladet Skakfest på Rådhuspladsen Dansk Skoleskak 50 år Aarhus Chess Summer IM-skak i Horsens Capablanca i København

kakbladet Skakfest på Rådhuspladsen Dansk Skoleskak 50 år Aarhus Chess Summer IM-skak i Horsens Capablanca i København 2010 /7 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Skakfest på Rådhuspladsen Dansk Skoleskak 50 år Mandag den 20. september 2010 Aarhus Chess Summer IM-skak i Horsens Capablanca i København kakbladet ISSN

Læs mere

fribonden? juni 2011 årgang 2, nr. 4

fribonden? juni 2011 årgang 2, nr. 4 fribonden? juni 2011 årgang 2, nr. 4 fribonden damhusskakklub.dk juni 2011, årgang 2, nr. 4 Skakblad for Damhus Skakklub Højnæsvej 63 2610 Rødovre klubaften tirsdag Formand: Ernst M. Hansen telefon 44

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Skakklubben Centrum Nr. 3 - April 2003

Skakklubben Centrum Nr. 3 - April 2003 Nr. 3 - I dette nummer: Holdturneringen færdigspillet Slutstillinger for alle hold Klubturneringen Hovedbrud - Løsningen Egon Thøgersen Dagens mand i Erritsø Skakklubben Centrum Bestyrelse: Formand Brian

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

RO-O-OKADEN. Første blad i 2007. Da redaktøren jo som bekendt er deporteret kan han ikke følge med i hvad der foregår derhjemme,

RO-O-OKADEN. Første blad i 2007. Da redaktøren jo som bekendt er deporteret kan han ikke følge med i hvad der foregår derhjemme, RO-O-OKADEN Første blad i 2007. Da redaktøren jo som bekendt er deporteret kan han ikke følge med i hvad der foregår derhjemme, så de fleste nyheder på denne side har han selv fundet på! Man så ikke meget

Læs mere

kakbladet Jakob Vang Glud Danmarks topscorer ved Skak-OL 28 sider om OL i Istanbul Seniorskak Jule-quiz Medlemsblad for Dansk Skak Union 2012 /6

kakbladet Jakob Vang Glud Danmarks topscorer ved Skak-OL 28 sider om OL i Istanbul Seniorskak Jule-quiz Medlemsblad for Dansk Skak Union 2012 /6 2012 /6 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Onsdag den 28. notember 2012 Jakob Vang Glud Danmarks topscorer ved Skak-OL 28 sider om OL i Istanbul Seniorskak Jule-quiz kakbladet ISSN 0037-6043 108.

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Forandring på vej Vesterhavsturneringen Wiltons evigtgrønne Indkaldelse til generalforsamling Giv slutspillet en chance Politiken Cup 2004

Forandring på vej Vesterhavsturneringen Wiltons evigtgrønne Indkaldelse til generalforsamling Giv slutspillet en chance Politiken Cup 2004 Skakklubben Centrum I dette nummer: Forandring på vej Vesterhavsturneringen Wiltons evigtgrønne Indkaldelse til generalforsamling Giv slutspillet en chance Politiken Cup 2004 Nr. 4 - Morten Andersen Revolverskak

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 34.årgang, nr. 3. 2010

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 34.årgang, nr. 3. 2010 Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 34.årgang, nr. 3. 2010 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Herning Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften

Læs mere

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2.

Jyderup Skakklub. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Holdkampen: B2 rækken, 3.runde, hjemmekamp mod Slagelse 2. Tirsdag, den 16.december 2014 mødtes vi ved skakbrætterne på vort spillested Tornved Skolen, Jyderup Afdeling, B fløjen. Vi var fuldt hold, men

Læs mere

AARSSKR][FT FOR DANSK SKAKJPROBLJEM KLUB

AARSSKR][FT FOR DANSK SKAKJPROBLJEM KLUB AARSSKR][FT FOR DANSK SKAKJPROBLJEM KLUB 11955 AARSSKRIFTET 1933 BIDRAGYDERE: Oscar Andersson............. 5 Kr. Dr. med. H. Boas............ 5 - Peter Christensen............ 5 - Chr. Christiansen...

Læs mere

3.2. Grundlæggende Spilleregler

3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2. Grundlæggende Spilleregler 3.2.1. 1 Skakspillets natur og mål 1.1 Et parti skak er et spil mellem to modstandere som skiftevis flytter deres brikker på et kvadratisk bræt, kaldet et "skakbræt". Spilleren

Læs mere

kakbladet Levon Aronian Vinder i Wijk aan Zee Divisionsturneringen Visioner for dansk skak Vejen til verdenstoppen Medlemsblad for Dansk Skak Union

kakbladet Levon Aronian Vinder i Wijk aan Zee Divisionsturneringen Visioner for dansk skak Vejen til verdenstoppen Medlemsblad for Dansk Skak Union 0 / kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Levon Aronian Mandag den 9. marts 0 Vinder i Wijk aan Zee Divisionsturneringen Visioner for dansk skak Vejen til verdenstoppen kakbladet ISSN 00-604 08. årgang,

Læs mere

på mange måder www.dsu.dk http:// Høi - Gulko, Thessaloniki OL 1988

på mange måder www.dsu.dk http:// Høi - Gulko, Thessaloniki OL 1988 på mange måder Høi - Gulko, Thessaloniki OL 1988 www.dsu.dk Spil skak i en klub! Hvis du besøger den lokale skakklub, har du mulighed for at få et slag skak - eller se andre spille skak. Du gør dig selv

Læs mere

Nyt fra Bestyrelsen Af Anders Haarup. Indhold i dette blad. Side 01 Side 02

Nyt fra Bestyrelsen Af Anders Haarup. Indhold i dette blad. Side 01 Side 02 Indhold i dette blad 1. Indholdsfortegnelse. 2. Nyt fra bestyrelsen. 3. Fantastisk sejr i holdturneringen: Århus III - Skanderborg II : 0-8!! 4. Turneringstabel Mester. 5. Ærgerligt nederlag: Skanderborg

Læs mere

- holder fast, hvor andre slipper...

- holder fast, hvor andre slipper... BONDEFANGEREN - holder fast, hvor andre slipper... 48. årgang...nr. 8 marts 2015 Haderslev Skakklub...mandag kl. 18.45 Spillested:...VUC Sønderjylland, Christian den X s vej 39, 6100 Haderslev Hjemmeside:...http://www.haderslev-skakklub.dk/

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 36.årgang, nr. 3. 2012

Bjørnen HERNING SKAKKLUB. Indhold: http://www.herningskakklub.dk/ Medlemsblad for Herning Skakklub 36.årgang, nr. 3. 2012 Bjørnen Medlemsblad for Skakklub 36.årgang, nr. 3. 2012 HERNING SKAKKLUB http://www.herningskakklub.dk/ Skakklub har spillelokaler i Vestervangskolens kantine. Der spilles hver mandag aften kl. 19.00-24.00.

Læs mere

LÆrerVeJLednIng til Skak I SkoLen det SkaL VÆre SJoVt at blive klogere! brug Låget på brættet materialer: Sådan kommer I I gang

LÆrerVeJLednIng til Skak I SkoLen det SkaL VÆre SJoVt at blive klogere! brug Låget på brættet materialer: Sådan kommer I I gang løber 3 point SKOLESKAK SKOLESKAK LÆRERVEJLEDNING til skak i skolen Det skal være sjovt at blive klogere! Dansk Skoleskak og Skolemælk har i samarbejde udviklet dette materiale for at skabe mere leg, læring

Læs mere

kakbladet Peter Heine Nielsen Nordensmester og topscorer Politiken Cup Arctic Chess Challenge EM for seniorer Medlemsblad for Dansk Skak Union 2009 /7

kakbladet Peter Heine Nielsen Nordensmester og topscorer Politiken Cup Arctic Chess Challenge EM for seniorer Medlemsblad for Dansk Skak Union 2009 /7 2009 /7 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Peter Heine Nielsen Nordensmester og topscorer Mandag den 14. september 2009 Politiken Cup Arctic Chess Challenge EM for seniorer kakbladet ISSN 0037-6043

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

NOVEMBER 2000. Indhold: 26. ÅRGANG

NOVEMBER 2000. Indhold: 26. ÅRGANG 26. ÅRGANG NOVEMBER 2000 85 Indhold: Information Holdkampe 2000-2001 Referater fra holdturneringen Efterårsturneringen Partier fra klubturneringen Spilletid i klubturneringen På vejen igeeen...! Kvalifikation

Læs mere

JuleNytårsFastelavnsfrokosten

JuleNytårsFastelavnsfrokosten HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2007 * 56. årgang JuleNytårsFastelavnsfrokosten lørdag den 13. februar blev en rigtig hyggelig dag for deltagerne. Torben Henriksen

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Nr. 1 Februar 2003 52. årgang. Foreløbigt program for perioden 1. december 2005-30. august 2006

HVIDOVRE SKAKBLAD. Nr. 1 Februar 2003 52. årgang. Foreløbigt program for perioden 1. december 2005-30. august 2006 Foreløbigt program for perioden 1. december 2005-30. august 2006 6. dec. Klubaften 13. dec. 1.H 3. r. hj. Fr.berg 3 (Klubaften) 20. dec. Julelyn 27. dec. lukket 3. jan. NytårsGrandPrix 10. jan. NytårsGrandPrix

Læs mere

kakbladet VM Anand VM-matchen Anand - Kramnik Europa Cup Mind Sports Games XtraCon EMT Medlemsblad for Dansk Skak Union 2008 /9

kakbladet VM Anand VM-matchen Anand - Kramnik Europa Cup Mind Sports Games XtraCon EMT Medlemsblad for Dansk Skak Union 2008 /9 2008 /9 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union VM Anand Mandag den 1. december 2008 VM-matchen Anand - Kramnik Europa Cup Mind Sports Games XtraCon EMT kakbladet ISSN 0037-6043 104. årgang, nr. 9,

Læs mere