På sporet af storbyen. Storbyens lyd i nyere amerikansk film. A f Andreas Halskov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "På sporet af storbyen. Storbyens lyd i nyere amerikansk film. A f Andreas Halskov"

Transkript

1 a f Andreas Halskov Spike Lees svedigt pulserende storbyportræt i Do the Right Thing (1989) På sporet af storbyen Storbyens lyd i nyere amerikansk film A f Andreas Halskov 1 frequently hear music in the heart of noise. George Gershwin (Cit. in Kahn 2001: 68). Fra højttalerne lyder Gershwin. George Gershwin. Den opulente, velklingende Rhapsody in Blue (1924), fremført af Gary Graffman og New York Philharmonic Orchestra, indram m er og fremhæver filmens æteriske billeder. Det ikke bare ligner gamle dage - via den sort-hvide cinematografi - det ligefrem lyder af gamle dage. Musikken punkteres, og en nostalgisk - ja, næsten radiofonisk - fortællerstemme entrer lydbilledet.1 He thrived on the hustle and bustle of the crowds and the traffic, siger fortælleren, og således er scenen sat for en film, der ikke bare omhandler, men sågar er betitlet efter et storbymiljø. Det er selvsagt åbningen til Manhattan (1979), der her refereres til. Woody Allens bittersøde New Yorker-drama er blandt de 131

2 På sporet af storbyen mest populære og ikonografiske storbyskildringer i nyere tid. I alt fald, når vi taler om amerikanske, narrative film. Uhørt! - storbybilleder og storbystøj. I sådanne storbyskildringer placeres handlingen i et ikonografisk urbant miljø, der er lige så centralt for fortællingen som selve historien. Storbyen indrammes af en serie stærkt genkendelige visuelle pej- lepunkter: Eiffeltårnet i Paris, Chrysler- bygningen i New York, Hollywood-skiltet i Los Angeles eller, som her, M anhattan Bridge.2 Også hos Woody Allen er skildringen fortrinsvis visuel, og trods det ovennævnte udsagn ( He thrived on the hustie and bustie of the crowds and the traffic ) er filmens lydlige indram ning af M anhattan sært, nærm est kunstigt stilfærdig. På et senere tidspunkt i filmen har hovedpersonen Isaac (Woody Allen) i sin ensomhed inviteret den purunge Tracy (Mariel Hemingway) over til sin nye, men svært faldefærdige lejlighed i midten af New York. En lejlighed, som efter Isaac at dømme hverken er lyd- eller vandtæt. Hør lige engang! Hvad er det for en lyd? Kan du høre den lyd? som han indigneret spørger med blikket rettet refleksivt ind i kameraet. Kameraet zoomer langsomt ud for at afsløre Tracy, der ligger yderst i den brede seng. Spørgende vender hun sig om m od Isaac, med et uforstående ansigtsudtryk, der indirekte stiller spørgsmålet: Hvilken lyd? Herefter følger et øjebliks stilhed, inden Isaac illustrativt og som en anden japansk benshi3 giver sig til at beskrive den støj, hverken vi eller Tracy kunne høre: Hvor kommer den fra? Det er som om nogen spiller trompet. Eller saver... Som om nogen saver en trom pet midt over. 132 Som i den klassiske Hollywoodfilm h ø rer vi som filmens lyttere kun det, vi skal høre. Og den støj, som Isaac hævder at høre, oplever vi kun gennem hans autoritative fortælling. Vi hører om støjen, men aldrig selve støjen. Heri ligger et pudsigt, men nok forståeligt paradoks. Skønt de fleste forbinder storbyen m ed en voldsom og kaotisk lydkulisse, er de fleste filmiske skildringer af storbyen rolige og ustressende, i alt fald hvad angår lyden. Det trafikale kaos og de store menneskemængder figurerer som visuelle m otiver i langt de fleste storbyfilm, men uden auditivt at belaste tilskuerens sanseapparat. Der findes imidlertid også film, som arbejder m ed en egentlig auditiv iscenesættelse af storbyen og aktivt fremhæver den storbystøj, vi normalt forsøger at fortræ n ge både på og uden for lærredet. Film af instruktører som John Cassavetes, Robert Altman, Spike Lee og Jim Jarmusch, der måske på den baggrund kan betegnes som en art storbysymfoniens populære arvtagere. I film som John Cassavetes A Woman Under the Influence (1974, En kvinde under indflydelse), Robert Altmans Nashville (1975), Jim Jarmusch s Permanent Vacation (1980) og Spike Lees Do the Right Thing (1983) er der i alt fald tale om en stærkt lydlig fremstilling af storbyen - i en grad, som bringer mindelser om Walter Ruttmanns Wochenende (1930) - en elleve-minutters eksperimentalfilm, som alene via støj søger at indfange Berlins pulserende storbyliv anno Schafer og d et m oderne lydlandskab. Støj er næppe et særskilt m oderne fænomen - endsige et fænomen, der alene knytter sig til det m oderne storbymiljø. Men koblingen mellem modernitet, urbanitet og støj er samtidig svær at komme udenom. Og

3 a f Andreas Halskov ved indgangen til det 20. århundrede blev støjen da også for alvor et æstetisk og miljømæssigt omdrejningspunkt angreb den tyske filosof Theodor Lessing således støjen som et depraverende træk ved den m oderne storby (Lessing 1908: 45), og den østrigske antropolog Michael Haberland - som mente at se en direkte proportionalitet imellem et samfunds grad af støj og barbarisme - tilføjede sågar Bibelen et ellevte bud: Du må ikke lave støj! (Haberland 1900: 182). I sit indflydelsesrige værk The Soundscape: Our Sonic Environment and the Tuning o f the World (1977) foretager den canadiske komponist R. M urray Schafer en lignende og nu velkendt kobling mellem støj, m odernitet og storbyliv. Det m oderne LoFi-soundscape, som Schafer kalder det, kendetegnes ved et stressende sammensurium af forskellige simultane lydindtryk, modsat det mere rolige, før-industrielle samfund, som Schafer betegner som et HiFi-soundscape. I et LoFi-soundscape, siger Schafer, drukner de enkelte akustiske signaler i en kompakt masse af lyde. (Schafer 1994: 43). I det ultimative LoFi-soundscape er forholdet imellem støj og signal således 1:1, og det er, som Schafer udtrykker det, ikke længere muligt at vide, hvad vi skal lytte til (ibid.: 71). En sådan lydkulisse synes at være i direkte m odstrid med den klassiske Hollywoodfilm, hvor ikke blot billedet, men også lydbilledet deles op i forskellige planer: Noget frontaliseres (vi har forgrund og nærlyd), mens andre elementer - af mindre fortællemæssig relevans - placeres i (lyd)billedets baggrund (mellem- og baggrunds-, fjernlyd og decideret baggrundsstøj). Som Birger Langkjær udtrykker det: Det klassiske lydrum er først og fremmest et funktionelt lydrum, hvor lydene enten holder sig i baggrunden [...] eller træder frem og påkalde[r] sig særskilt opmærksomhed. [...] Lydrummet er ikke realistisk mhp. forholdet mellem lydperspektiv og visuel kommunikation. Den realistiske oplevelseskvalitet ligger i, at lydrum m et orienterer os mod handlingens centrale aspekter og udelukker eller nedtoner det for handlingen uvæsentlige. (Langkjær 1997: 54). M od en m oderne LoFi-realisme. Ikke alene det klassiske samfund, men også den klassiske Hollywoodfilm kan altså i en lydmæssig forstand beskrives som et HiFi- soundscape, hvor de enkelte lyde er klart adskillelige, og forholdet mellem signal og støj altid forekommer os gunstigt. Et direkte opgør med denne hensigtsmæssighedens æstetik finder vi hos instruktøren John Cassavetes, der som bekendt lavede film uafhængigt af de store selskaber, og som i 1960 erne banede vejen for en række af tidens amerikanske instruktørdebutanter (heriblandt M artin Scorsese, Hal Ashby, Francis Ford Coppola og W illiam Friedkin). I tråd med tidens europæiske nybølger - i særdeleshed film som Godards Å bout de souffle (1960, Åndeløs) - og med et m o bilt optageudstyr som det, 60 ernes franske dokumentarister brugte, skabte Cassavetes en ny, upoleret realistisk æstetik, præget af en ulden og til tider uhensigtsmæssig lydside. Bevidst uhensigtsmæssig, vel at mærke. Et tydeligt eksempel på dette finder vi i den nu uomgængelige A Woman Under the Influence - en upoleret skildring af personlige og mellemmenneskelige kriser i et ufokuseret og larm ende L.A. Om trent midtvejs inde i filmen ligger den stadig mere labile Mabel (Gena Row- lands) i sengen sammen med sin mand Nick (spillet af Peter Falk) - en klassisk arbejder. Mens store dele af deres samtale drukner i Falks karakteristisk mumlende 133

4 På sporet a f storbyen Mabel (Gena Rowlands) venter på skolebussen. A Woman under the Influence (1974, En kvinde under indflydelse, instr. John Cassavetes). 134 udtryk, forstår vi som tilskuere, at Mabel ikke blot savner sine børn, men m enneskeligt nærvær i det hele taget. Pludselig savner jeg alle, som hun spagfærdigt udtrykker det, mens hun bevæger sig ud mod entréen, i stadig større afstand af kameraet og dets indbyggede mikrofon. Der klippes elliptisk. En lettere lurvet Mabel, skudt på afstand med et håndholdt 16mm-kamera, bevæger sig rastløst langs fortovet ud til en stærkt trafikeret vej. Mens dele af ordene ikke lader sig høre for den massive og konstante støj fra de mange biler, forstår vi - om ikke andet på et em o tionelt plan - at Mabel, som utålmodigt venter på skolebussen, har mistet tidsfornemmelsen og ønsker at vide, hvad klokken er. Den eklatante mangel på respons understreges af støjen, som ikke uhindret lader os høre - men her lader os fornemme - Mabels m ere og mere tydelige desperation over den larmende ligegyldighed fra de tilfældigt forbipasserende. Som så ofte hos John Cassavetes udstiller scenen den frustration og fortvivlelse, som opstår ved en udtalt mangel på m edm enneskelig kontakt, snarere end blot at berette om en sådan mangel - hvilket afspejler sig i filmens minimale, men ikke af den grund ubetydelige lydbillede. Det funktionelle lydrums laden-os-høre er her blevet til en støjende, LoFi-realistisk laden-os-føle, der dels indrammer, dels diagnosticerer et m oderne storbysamfund. Et samfund, hvor mængden af mennesker og samtidige indtryk er resulteret i en mellemmenneskelig distance og en hørbar mangel på lydhørhed.

5 a f Andreas Halskov Mabel med voksen Seagram s Seven i barens støjinferno. A Woman under the Influence (1974, En kvinde under indflydelse, instr. John Cassavetes). D et autentiske (lyd)rum? I et veloplagt afsnit om filmlyd, der synes indirekte at tale om ovennævnte film, skriver filmhistorikeren Louis Gianetti således i introduktionsbogen Understanding Movies (2002): I virkeligheden er der en afgørende forskel på at høre og at lytte. Irrelevant lyd frasorteres automatisk af vore hjerner. Når vi taler i et støjende bymiljø lytter vi eksempelvis til personen, der taler, men hører kun i ringe grad lyden af trafik. Mikrofonen er ikke nær så selektiv. De fleste lydspor renses for en sådan eksteriørstøj. En filmsekvens kan rumme en vis mængde støj for at illustrere det urbane miljø, men i dét øjeblik, hvor miljøet er etableret, reduceres eller ligefrem elimineres al miljøstøj for uhindret at lade os høre dialogen. Efter 1960 erne begyndte en række instruktører imidlertid, i autenticitetens hellige navn, at bibeholde en sådan miljøstøj. Med inspiration fra den franske cinéma vérité - som ofte fraviger simuleret eller genskabt lyd - lod enkelte instruktører, som Jean-Luc Godard, ligefrem reallyden overdøve karakterernes dialog. (Gianetti 2002: 217). Som m oderne storbyskildring er Cassavetes film ude i et dobbelt ærinde - det handler både om en universel menneskelig tilstand og om en specifik samfundsmæssig situation. I denne tematiske kobling fungerer støjen - som specifikt stilistisk virkemiddel - dels ved sin kaotiske råhed, som giver en direkte oplevelse af storbyen. Men støjen indfanger og problematiserer også individets vilkår i et m oderne samfund præget af stress og distraktioner. Den uldne monolyd i Cassavetes film, hvor enkeltsignaler ikke lader sig adskille, men ofte flyder sammen til et udifferen- tierbart kaos, kaldes af Michel Chion submerged speech (Chion 1992: 108). Denne type filmlyd kan ifølge Chion, som er filmkomponist og -kritiker, sammenlignes med lyden i en svømmehal, hvor man hører de 135

6 På sporet a f storbyen andre badegæster under vandet - uden klart at kunne skelne de enkelte ord eller stavelser fra hinanden. Et andet eksempel på dette finder vi andetsteds i A Woman Under the Influence - også her med en dobbelt funktion. En lettere påvirket Mabel har i sin tristesse fundet en tilfældig beværtning, hvor hun i savnet af Nick har fået selskab af en høflig, men lettere slesk, midaldrende mand, Carson Cross (spillet af O.G. Dunn). Mens Carson, lettere kejtet, forsøger at introducere sig selv, begynder den stadig mere distræte Mabel at slå sine håndflader imod bardisken. Slagene bliver mere og mere taktfaste, og udvikler sig snart til en sær, stomp-agtig udgave af Cole Porters klassiske I Get a Kick Out of You. Det ubevægelige, nøgternt registrerende kamera - med en rygvendt Mabel i forgrunden - gør sig ingen anstrengelser for at indfange Carson, hvis ord drukner i lyden fra trom m eriet og den ubestemmelige mumlen fra knejpens øvrige klientel. Efter nogle m inutter (fortælletid og fortalt tid er her sammenfaldende) lykkes det Carson at komme i kontakt med Mabel, som i mellemtiden er begyndt at nynne tonerne til førnævnte Cole Porter-sang. En lang, udechifrerbar samtale finder sted, hvorpå Mabel omsider lader sig høre for os såvel som for Carson, da hun let* tere uklart beder om en Seagrams Seven. Carson bestiller whiskyen og fortsætter ufortrødent sit kurmageri, mens størstedelen af hans ord drukner i den nu mere påfaldende (men stadig udechifrerbare) baggrundssnak og den højfrekvente klirren af is, som knuses bag bardisken - uden for kameraets tilsyneladende arbitrære fokus. Efter flere ihærdige forsøg opgiver Carson og henvender sig til Mabel med en nu hørbar opfordring - som talte han refleksivt på 136 vegne af den almene tilskuer: W hy don t we go to a place where it s a little quieter? Hvor støjen her i en tematisk forstand understreger den følelsesmæssige distance mellem Carson og Mabel, giver den også, på et stilistisk plan, scenen et tilfældigt, hverdagsagtigt præg - og udbygger derved filmens realistiske storbyrum. Et rum, der notorisk præges af menneskemængder og støj - et stressende sammenrend af samtidige stemmer og lydindtryk. H orror silentii. I kølvandet på A Woman Under the Influence - ja, måske m ed direkte inspiration fra Cassavetes - begyndte flere m oderne østkystinstruktører at arbejde med støj. Jim Jarmusch, Spike Lee og Wayne Wang arbejder alle med specifikt urbane rum, og alle benytter de støj som en direkte lydlig indram ning af dette rum. Lyden af trafikalt kaos er næppe helt så præcis en geografisk m arkør som billedet af Chrysler-bygningen, Manhattan Bridge eller Eiffeltårnet, men kan til gengæld udpege et mere generelt urbant rum. Den m oderne storby som sådan. Denne m åde at bruge støj på er em blematisk for Jim Jarmusch, hvis lydlige indram ninger af storbyen (New York) kendetegnes af en klar nostalgisk fascination. Når man lever i New York, påpeger Jarmusch, væ nner man sig hurtigt til den konstante støj; den er der selv om natten. For nylig drog jeg en tu r fra New York ud på landet, og stilheden gjorde mig ængstelig. Jeg havde svært ved at falde i søvn, fordi der ikke var nogen støj. (Cit. in Eue og Stukenbrock 2001: 7). Angsten for stilhed hos det m oderne storbymenneske (horror silentii) kan siges at være en naturlig ændring i vores sensibilitet.4 Den menneskelige følsomhed over for stærke lydindtryk forandrer sig i takt med de vilkår, vi lever under: Storbymennesket eksponeres for en højere grad af støj

7 a f Andreas Halskov Jean-Paul Belmondo og Jean Seberg i Jean-Luc G odards Å bout de souffle (1960, Åndeløs). og kan således tåle - ja, bliver sågar afhæn af filmens første scener sidder hovedper gigt af - sådanne konstante lydindtryk. sonen Allie (Chris Parker) i selskab med Som karakteren John Kelso (John sin kæreste (Leila spillet af Leila Gastil) og Cusack) i Clint Eastwoods M idnight in the reciterer nogle linjer fra en tilsyneladende Garden o f Good and Evil (1997, M idnat i tilfældig bog. Det fjerne, ubevægelige ka det gode og ondes have), der for at begå sig m era dvæler sært ligegyldigt ved den lige i en lilleby m edbringer storbystøj i kasset ledes uengagerede Allie, som ufortrødent teform, kan en af de kuriøse bi-effekter ved fortsæ tter sin stadig m ere uklare oplæsning storbylivet siges at væ re støjens nødvendig - undertiden med begge hæ nder foran hed. Dette fænom en - som Schafer kalder m unden og ansigtet vendt bort såvel fra audioanalgesia5 - kom m er eksplicit til u d kæresten som fra kameraet. Svagt m um tryk i ovenstående Jarm usch-citat og ligger lende, snart snøvlende, læser Allie videre implicit i hans film. ledsaget af en kraftig eksteriørstøj i form af Den uldne, udechifrerbare lyd i af m enneskestem m er og trafikstøj, alt imens gangsfilmen Permanent Vacation er ikke han rejser sig og med slæbende skridt rast blot et resultat af økonom iske begræ ns løst bevæger sig ind og ud af det stationære ninger, m en også et u d try k for en stilistisk kam eras billedfelt. Efter denne indstilling, præference. En nostalgisk - eller rettere der varer om kring syv minutter, stopper noistalgisk - indram ning af storbyen6.1 en Allie pludselig sin efterhånden helt ufor- 137

8 På sporet a f storbyen Leila Gastil og Chris Parker i Permanent Vacation (Jim Jarmusch, 1980). ståelige oplæsning - og scenen slutter ufor- løst, nærm est ligegyldigt, med et gennem ført indolent replikskifte, leveret i en lige så lakonisk og uengageret intonation. [ Allie:] You can have this book... f m no longer interested. [Leila:] Okay... thanks. D et rene i det urene. To - for Jarmusch typiske - elementer er her i spil: (a) en underm inering af det klassiske drama (med tydelige reminiscenser af den italienske neorealisme), og (b) en underm inering af det klassiske lydrum. Begge tjener de et på én gang realistisk og oplevelsesorienteret formål. De skaber en tilsyneladende autentisk oplevelse af storbyen og samtidig en særskilt æstetisk lydoplevelse. Filmens afdramatisering kan, som i De 138 Sicas Umberto D. (1952), give os en stærkere og mere uiscenesat oplevelse. Og den uldne gengivelse af dialogen kombineret med den undertiden voldsomme eksteriørstøj bidrager samtidig til en æstetisk oplevelse af storbymiljøet. Parallellen imellem denne scene og en nu herostratisk berømt ditto fra Å bout de souffle synes slående. I den pågældende scene fra Godards film ligger de to hovedpersoner (Michel og Patricia spillet af hhv. Jean Paul Belmondo og Jean Seberg) i sengen og taler, men deres indbyrdes samtale overdøves fuldstændig af en tilsyneladende vilkårlig eksteriørstøj. Jarmusch s og Godards auditive strategier må betegnes som på én gang en bevidst æstetisering af storbystøjen og en tilstræbt troværdiggørelse af storbyskildringen. Som storbyskildringer er de urbane mijøer, hhv.

9 a f Andreas Halskov snneys N ashville (Robert Altman, 1975). New York og Paris, m ere centrale end de det urbane rum. Det, vi i folkemunde be enkelte historier, og således er storbystøjen tegner som HiFi (high fidelity), er derim od ofte en udfordring - hvis ikke ligefrem en en lydside, der præges af en høj grad af hindring - for dialogens afvikling. forståelighed. O rdet fidelity (i betydnin gen troværdighed ) kan synes misvisende, A ltm an og d e t k om pakte lydrum. Den for den rene lyd er ikke nødvendigvis uldne, udechifrerbare lyd hos Jim Jarmusch m ere autentisk og virkelighedstro end den kan forekomme en anelse utidssvarende grim m e og uldne lyd. Lyd kan såm ænd i forhold til det moderne storbysamfund, blive så ren og klinisk, at vi opfatter den filmen skildrer. De skrattende radioer og som unaturlig og konstrueret, og således gamle fjersynsapparater virker - i lighed ikke autentisk. I takt m ed at en stadig mere m ed filmens farvetoning og generelle lyd forarbejdet og kontrolleret lydside bliver billede - som knitrende levn fra en anden mulig, ser mange instruktører sig nødsaget medietid. til at tilsætte filmen en såkaldt ambient Proportionen m ellem eksteriørstøj og støjside, ikke ulig m oderne musikere, som dialog næ rm er sig faretruende den uhen tilføjer deres m usik kunstig pladerillestøj sigtsmæssige ligeværdighed, som kende for at skabe en fornemmelse af ægthed og tegner Schafers LoFi-soundscape - og som patina. De giver produktet en organisk, ifølge Schafer netop er karakteristisk for fejlbarlig og uforarbejdet (dvs. m enne- 139

10 På sporet a f storbyen skelig ) karakter (jf. Marsal og Moos 2001: 2970* Paramedielle tendenser. I kølvandet på m oderne teknologiske landvindinger, herunder Dolbys forskellige støjreduktions-sy- stemer, opstår der således - ved indgangen til 1970 erne - to beslægtede, paramedielle tendenser. Både en nostalgisk tilbagevenden til forældede (underforstået mere autentiske) lydteknologier, og en støjende, alternativ benyttelse af netop den fremmeste lydteknologi som f.eks. samtidens radiomikrofoner. Første tendens oplever vi hos instruktører som Jim Jarmusch og Harmony Korine, der ofte fravælger moderne lydteknikker (herunder brugen af ADR7) til fordel for en mere analog og uhensigtsmæssig lydside. Den anden tendens, den alternative og støjende anvendelse af m oderne teknologier, finder vi hos Robert Altman. Hos Altman er lydrummet underlagt en høj grad af kontrol og forarbejdning ved hjælp af tidens mest avancerede lydteknologi. Dén lydlige fakticitet, som Cassavetes og Jarmusch mente at kunne indfange gennem en ringe grad af teknologisk forarbejdning, forsøger Altman derim od at illudere gennem en høj grad af teknologisk kontrol. Det, som hos Jarmusch og Cassavetes ligner et uiscenesat, ukontrolleret lydrum, er hos Altman en bevidst støjende lydkulisse. Når Robert Altman ofte betegnes som en af 70 ernes mest innovative lydfolk, skyldes det prim ært hans arbejde med et 8-kanals lydoptagesystem (kombineret m ed såkaldte lapel-mics, dvs. knaphulsmikrofoner). Hvor dialogen i den klassiske film ofte indfanges fra én eller to faste positioner - ved hjælp af en optagemekanisme, der er skjult på settet, eller en bevægelig 140 boomstang, som indfanger talen fra relativt næ rt hold - er dialogen hos Altman optaget med radiomikrofoner, som optager de enkelte stem m er i en tør ultra-nær. Dette gør det muligt for de enkelte skuespillere at tale samtidig - og improvisere - uden at det forringer lyden af de respektive talekil- der. Ved at anvende radiom ikrofoner opnår Altman m ed andre ord såvel en mere forståelig og distinkt tale - intelligibilitet - som en mulighed for at arbejde med flere simultane talekilder - densitet, (jf. Schreger 1985: 350). Denne brug af decentreret tale8 er kendetegnende for Robert Altman, og opleves i film som M*A*S*H (1970), M cc abe & M rs. M iller (1971, M cc abe ogm rs M iller - vestens syn dige par) og California Split (1974). Med udviklingen af Dolbys støjreduktionssystem i 1975 blev det muligt at arbejde med flere lydspor - idet de enkelte spor nu var underlagt en højere grad af teknisk kontrol - hvorfor lyden i film som N ashville (1975) og The Player (1992) forekommer endnu mere stressende og kompakt. Ikke-hierarkisk lyd. I netop Nashville og The Player er støjen interessant, idet den bruges som en kobling mellem storbyskildring og branche-satire. Begge film udspiller sig i en storby (hhv. Nashville og LA.) præget af menneskemylder, konstant overlappende stemmer og trafikalt kaos, og begge omhandler de overfladiske og flygtige relationer i hhv. musik- og filmbranchen. Åbningsscenen i The Player er et sindrigt eksempel p å Altmans særlige anvendelse af overlappende lyd - i én indstilling på over otte minutter (!) præsenteres miljøet og en lang liste af karakterer, hvis fortællinger og mundtlige beretninger flettes sammen i et kaotisk og undertiden uoverskueligt mix. Men der findes næppe et stærkere ek-

11 a f Andreas Halskov sempel end følgende scene fra Nashville. I begyndelsen følger filmen 24 forskellige personer omkring det berømte Studio B. D en unge pige Martha (Shelley Duvall) er taget til lufthavnen for at møde sin m orbror (Mr. Green, spillet af Keenan Wynn). Samtalen mellem M artha og Mr. Green er et langt stykke ad vejen hørbar, men forstyrres af en række o ff screen-stemmer. Dialogen høres indledningsvis i en tør ultra-nær (morbroderen beretter indfølt om Marthas døende tante), inden hans beretning afbrydes af tilsyneladende vilkårlige off screen-stemmer, bl.a. countrymusikeren Tom Franks (Keith Carradine), som fortæller sin kollega, at han trænger til en smøg. Hvis teknikken i den klassiske film som sin måske væsentligste funktion arbejder på at slette sine egne spor 9, så benytter Robert Altman her den mest m oderne lyd- og billedteknologi til at skabe et tilsyneladende vilkårligt, før-teknisk udtryk. En stil, der siden er blevet genbrugt, med stor succes, i Spike Lees svedigt pulserende storbyportræt Do the Right Thing. A nd the rest is noise... Det billed- og lydmæssige kaos hos Altman - hvor adskillige diskurser er i konstant konkurrence med hinanden såvel på langs af lærredet, på tværs af billedets for- og baggrund og imellem både filmens o ff screen- og on screen-rum - har til formål at indfange den moderne storby. En m oderne storby, hvor ægthed og mellemmenneskeligt nærvær har måttet vige for løse, uforpligtende relationer og manglende lydhørhed. Temaerne hos John Cassavetes og Robert Altman er for så vidt sammenfaldende med tematikken i M an h attan, for også Allens film handler om flygtige og uforpligtende relationer. M en de forskellige amerikanske storbyer (New York, Nashville og Los Angeles) skildres m æ rkbart forskelligt hos Allen, Altman, Cassavetes og Jarmusch. Den radiofoniske oplevelse i Woody Allens film modsvares hos Altman, Cassavetes og Jarmusch af en støjende spejling af den m oderne storby. Den fascination af det pulserende og støjende storbyrum, som fortælleren nøjes med at berette om i M anhattan, udtrykkes direkte hos Cassavetes, Altman og Jarmusch. Her fortælles der ikke om storbystøj en, her fortælles om storbyen gennem støj. Noter 1. For mere herom, se Langkjær 1997, s. 107ff. 2. Om dette, filmens fornemmelse for kliché, har Peter Schepelern skrevet en særdeles interessant artikel. For mere herom, se Schepelern Benshi er én af flere betegnelser for den særlige japanske fortæller, som verbalt akkompagnerede de japanske stumfilm helt frem til midten af 1930 erne. Benshi ens verbale akkompagnement bestod i at indramme fortællingen (som en art ram m efortæ ller) samt at fremføre de enkelte karakterers dialog. 4. For mere herom, se Langkjær 2001, s For en nærmere beskrivelse og udredning af dette fænomen, se Schafer 1994, s Dette begreb (en blanding af ordene noise og nostalgi ) er hentet fra Torben Sangild. Jf. Sangild ADR (Advanced Dialogue Replacement) er en moderne betegnelse for eftersynkronisering. 8. Denne term er hentet fra Michel Chion, som bl.a. skelner mellem subm erged og decentered speech. For mere herom, se Chion 1992, ss Dette, at filmens bagvedliggende maskineri søger at slette sine egne spor (self-effacem ent) er oprindelig en teori, som er fremført af Christian Metz (se Metz 1986, s. 40). Siden er denne grundforestilling blevet en central bestanddel af den såkaldte apparat-teori. Litteratur Chion, Michel (1992). Wasted Words. In: Altman, Rick (red.): Sound Theory/Sound Prac- 141

12 På sporet a f storbyen tice. New York og London, Routledge. Eue, Ralph og Wolfgang Stukenbrock (2001). Conversations with Jim Jarmusch. In: Hertzberg, Ludvig (red.): Jim Jarmusch Interview s. University Press of Mississippi, Gianetti, Louis (2002). U nderstanding M ovies. London, Prentice Hall. Haberland, Michael (1900). Vom Lärm. In: C ultur im Altag: G esam m elte A ufsätze von M ichael H aberland. Wien, Wiener Verlag. Kahn, Douglas (2001). Noise, Water, M eat: A H istory o f Sound in the A rts. London, The MIT Press. Langkjær, Birger (1997). Film lyd & film m usik: Fra klassisk til m oderne lyd. København, Museum Tusculanum Forlag. Langkjær, Birger (2001). Den lyttende tilskuer: Perception a fly d og m usik i film. København, Museum Tusculanum Forlag. Lessing, Theodor (1908). D er Lärm : Eine K am pschrift gegen die Geräusche unseres Leben. Wiesbaden, Verlag von J.F. Bergmann. Marstal, Henrik og Henriette M oos (2001). Filtreringer. Elektronisk m usik fra tonegeneratorer til sam plere København, Høst & Søn. McGuigan, Cathleen (2001). Shot by Shot: M ystery Train. In: Hertzberg, Ludvig (red.): Jim Jarm usch Interviews. University Press of Mississippi, Metz, Christian (1986). The Im aginary Signifier. Bloomington, Indiana University Press. Sangild, Torben (2006). Vinylstøj - støv eller nostalgi, først bragt på AUX s hjemmeside i marts gild/w iki/index.php?title= Vinylst%C3 %B8j Schafer, R. Murray (1994). The Soundscape: Our Sonic Environm ent and the Tuning o f the World. Rocherster, Vermont, Destiny Books. Schepelern, Peter (1972). D en fortæ llende film. København, Munksgaard. Schepelern, Peter (2002). Filmens fornemmelse for kliché. In: EKKO #14. Schreger, Paul (1985). Altman, Dolby, and the Second Sound Revolution. In: Weis, Elisabeth og John Belton (red.): Film Sound: Theory a n d Practice. N ew York, Columbia University Press.

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

Fortid kontra Historie

Fortid kontra Historie HistorieLab http://historielab.dk Fortid kontra Historie Date : 20. maj 2016 Ordet historie bruges med mange forskellige betydninger, når man interviewer lærere og elever om historiefaget og lytter til,

Læs mere

Rune Elgaard Mortensen

Rune Elgaard Mortensen «Hovedløs rytter», 59x85 cm, olie og akryl på lærred 203 «Kirurgisk saks, jazzmusiker», 55x70 cm, olie og akryl på lærred 204 «Kirurgisk saks, sløret baggrund», 55x70 cm, olie på lærred 205 «Limitless

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

De 5 kontaktniveauer er en lille teori, som er udsprunget af mit musikterapeutiske arbejde med børn og voksne med funktionsnedsættelser.

De 5 kontaktniveauer er en lille teori, som er udsprunget af mit musikterapeutiske arbejde med børn og voksne med funktionsnedsættelser. De 5 kontaktniveauer er en lille teori, som er udsprunget af mit musikterapeutiske arbejde med børn og voksne med funktionsnedsættelser. Teorien kan bruges som et redskab for alle faggrupper der arbejder

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Det giver ikke meget mening at lave performances og samtidig tage afstand til kroppen som kunstnerisk medie.

Det giver ikke meget mening at lave performances og samtidig tage afstand til kroppen som kunstnerisk medie. Publiceret på KUNSTEN.NU d. 12. marts 2011. http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?samtalekokkenet+4+liveart Robin Deacon (UK) gav sin krop kamp til stregen ved Samtalekøkkenet. (Foto: Samtalekøkkenet)

Læs mere

Nr. 3 September 2013 25. årgang

Nr. 3 September 2013 25. årgang KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS Nr. 3 September 2013 25. årgang I dette nummer bl.a.: Portræt af en frivillig samtale med Sven Aage Knudsen Formidling af følelser uden ord Videnskabelig skabt legeplads til børn

Læs mere

Er du en sensitiv leder?

Er du en sensitiv leder? Er du en sensitiv leder? 15-20 procent af alle mennesker er sensitive, og rigtig mange ender i en lederstilling, fordi man som sensitivt menneske er rigtig god til at mærke stemninger i grupper og tune

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Dokumentarfilmen mellem fiktion og fakta

Dokumentarfilmen mellem fiktion og fakta Dokumentarfilmen mellem fiktion og fakta Traditionen. Typer & genrer CFU Nordjylland marts 2011 Henrik Poulsen Dokumentarfilmen Program 13.00-14.15 Dokumentarfilmen: Tradition og genrer eksempler 14.25-15.00

Læs mere

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 "Recycle" er en vandring ad eftertankens og følelsens veje. En aften med kærlighedssange, billeder og citater. (fra programmet) Kærlighedssange er banale, men så inderligt

Læs mere

Lene Tortzen Bager: Tankens Museum

Lene Tortzen Bager: Tankens Museum Lene Tortzen Bager: Tankens Museum Hvilke genstande kan man forvente at finde i et tankens museum? En kortlægning af store tænkeres bedrifter? Eller objektet selv, Lenins hjerne, fx? Ikke hos Jytte Høy.

Læs mere

LYDOPTAGELSE MED HMC 41.

LYDOPTAGELSE MED HMC 41. LYDOPTAGELSE MED HMC 41. HMC41-kameraet har to mulige lydsetup - enten med eller uden XLR-boks. XLR-boksen kan købes som ekstratilbehør HMC 41 uden XLR-boks HMC 41 med XLR-boks og mirkrofon Boksen monteres

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

om forskellighed UNDERVISNINGSMATERIALE HVEM BESTEMMER? TEATER HUND & CO. UDARBEJDET AF MARIA HOLST ANDERSEN OG ANNE BURUP NYMARK V.

om forskellighed UNDERVISNINGSMATERIALE HVEM BESTEMMER? TEATER HUND & CO. UDARBEJDET AF MARIA HOLST ANDERSEN OG ANNE BURUP NYMARK V. UNDERVISNINGSMATERIALE om forskellighed 0. 2. KLASSE og venskab HVEM BESTEMMER? UDARBEJDET AF MARIA HOLST ANDERSEN OG ANNE BURUP NYMARK V. AKTØR TEATER HUND & CO. OM MATERIALET KÆRE UNDERVISER Det nærværende

Læs mere

Gob Squad: Gob Squad s Kitchen 16. - 18. maj 2009

Gob Squad: Gob Squad s Kitchen 16. - 18. maj 2009 Gob Squad: Gob Squad s Kitchen 16. - 18. maj 2009 Gob Squad s Kitchen tager udgangspunkt i en af Andy Warhol s film, Kitchen. Der sker næsten intet i filmen, men alligevel indfanger den 60 ernes hedonistiske

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

18. aug. 18. okt. Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen

18. aug. 18. okt. Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen 18. aug. 18. okt. 2 0 1 2 Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen Velkommen til udstillingen Art Together Udstillingen præsenterer værker af Billedkunstner Marianne Johansen og arkitekt og billedkunster

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Berettermodellen FILMUGE. Kortfilm

Berettermodellen FILMUGE. Kortfilm FILMUGE Berettermodellen MUST DO - TRICKS - OG ANDET DANSK FAGLIGT 1 2 Anslag: stemningssætter - en lille appetitvækker Præsentation af personer, tid og sted. Uddybning: Lære personerne at kende - kan

Læs mere

1 af 15 11/02/13 11.27

1 af 15 11/02/13 11.27 FÅ NYHEDER, FERNISERINGER OG EVENTS HVER UGE I DIN MAILBOX. TILMELD DIG KOPENHAGENS UGEN MAGASIN NEWS ARTGUIDE KOPENHAGENSHOP NY DANSK KUNST NYHEDSMAIL SØG OM KOPENHAGEN KONTAKT 27.04.2012 INTERVIEW 1

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel 4: Kapitel 5: Kapitel 6: Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Tættere på betingelser

Læs mere

MODERNE KLAVER 1 NATALIA V. POULSEN

MODERNE KLAVER 1 NATALIA V. POULSEN MODERNE KLAVER 1 Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. 2009 MUFO ISMN-nr: M-66133-183-4 1. oplag 2009 1. udgave

Læs mere

MODERNE KLAVER 3 NATALIA V. POULSEN

MODERNE KLAVER 3 NATALIA V. POULSEN MODERNE KLAVER 3 Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. 2009 MUFO ISMN-nr: M-66133-185-8 1. oplag 2009 1. udgave

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Udskæring med Vegas Pro multi-kamera redigeringsværktøjer

Udskæring med Vegas Pro multi-kamera redigeringsværktøjer Udskæring med Vegas Pro multi-kamera redigeringsværktøjer Gary Rebholz Med høj kvalitet kameraer bliver mere og mere overkommelig et stigende antal redaktører står nu over for at skære sammen flere optagelser,

Læs mere

Vildledning er mere end bare er løgn

Vildledning er mere end bare er løgn Vildledning er mere end bare er løgn Fake News, alternative fakta, det postfaktuelle samfund. Vildledning, snyd og bedrag fylder mere og mere i nyhedsbilledet. Både i form af decideret falske nyhedshistorier

Læs mere

Indhold. Kære alle invitation til et eksperiment 6 Bidragsydere 12

Indhold. Kære alle invitation til et eksperiment 6 Bidragsydere 12 Indhold Kære alle invitation til et eksperiment 6 Bidragsydere 12 Del I Eksperimentet 16 Kapitel 1 Forudsætninger for fællesskab 17 Kapitel 2 Et spørgsmål om metode 31 Kapitel 3 Fællesskabets tavse stemme

Læs mere

Filmfortællinger med lyd

Filmfortællinger med lyd Beskrivelse af workshoppen Hvordan kan en honningmelon bruges til at lave lyden af et fald? Hvorfor bruger man musik i en film? Hvordan får man en skov til at lyde som en skov? Og hvad er det egentligt

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 3. september 2012 Sagsnr: 2012-007952 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand. jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Motivationssamtalen Af cand.psyk. Anne Kimmer Jørgensen

Motivationssamtalen Af cand.psyk. Anne Kimmer Jørgensen Motivationssamtalen Af cand.psyk. Anne Kimmer Jørgensen Indhold Grundlæggende principper Motivation Forandringsprocessen Ambivalens Modstand Udtrykke empati Støtte håbet Samtaleteknikker Stille åbne spørgsmål

Læs mere

Projekt1 04/12/07 10:44 Side 1. Bedre. Lytning DANMARK. Kursusafdelingen

Projekt1 04/12/07 10:44 Side 1. Bedre. Lytning DANMARK. Kursusafdelingen Projekt1 04/12/07 10:44 Side 1 Bedre Lytning DANMARK Kursusafdelingen Projekt1 04/12/07 10:44 Side 2 Lytningens kunst At høre eller at lytte - det er spørgsmålet At lytte er en svær kunst inden for kommunikationen.

Læs mere

4. søndag efter trinitatis I Salmer: 403, 598, 313, 695, 599, 696

4. søndag efter trinitatis I Salmer: 403, 598, 313, 695, 599, 696 4. søndag efter trinitatis I Salmer: 403, 598, 313, 695, 599, 696 De sidste par uger har der kørt en serie på dr2 med titlen i følelsernes vold, her bliver der i hvert afsnit sat fokus på én bestemt følelse

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Undervisningsforløb til mellemtrinnet. Et børnehjem

Undervisningsforløb til mellemtrinnet. Et børnehjem FORLAG Et børnehjem Af Henriette Langkjær, Bredballe Privatskole Foto: Frank Productions ApS Introduktion Et børnehjem er en gribende animationsfilm, som bygger på en dokumentarisk radioudsendelse fra

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Gymnasielærers arbejde med innovation

Gymnasielærers arbejde med innovation Gymnasielærers arbejde med innovation Simon Lauridsen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Nærværende artikel tager afsæt

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE UNDERVISNINGSMATERIALE Udskoling, gymnasium og HF Ung dansk fotografi 14 Fotografisk Center, 15. november 14. december 2014 Udstillingen vises i Slottet, Carlsberg Byen, Bryggerens Plads 11, 6 sal. 1799

Læs mere

Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling

Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling Til Kulturstyrelsen Ang. J.nr. 2011-7.42.03-0022 Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling Greve Museum d. 25. oktober 2013 På Greve Museum modtog vi i 2011 tilsagn

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

So - London Reklame. Af Jacob, Morten & Nicolaj.

So - London Reklame. Af Jacob, Morten & Nicolaj. So - London Reklame Af Jacob, Morten & Nicolaj. Indhold: 1. Storyboard 2. Branding af storby 3. Kravspecifikation 4. Målgruppeanalyse 5. Filmteknik 6. Overvejelser omkring vinkling og områder 7. Refleksioner

Læs mere

Min historie. Fra 12 år

Min historie. Fra 12 år Min historie Fra 12 år 3. Intro til læreren 4. Video og øvelse 1 Spring i tid og rum 7. Video og øvelse 2 Lav en dokumentar om livet på et asylcenter 10. Video og øvelse 3 Lav din egen livsfortælling Intro

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

Den teknologiske medierede æstetiske oplevelse et essay

Den teknologiske medierede æstetiske oplevelse et essay Den teknologiske medierede æstetiske oplevelse et essay Avancerede designprocesser, 2006 Afleveringsdato: 1. februar 2006 Aarhus Universitet, Institut for Informations- og Medievidenskab Vejleder: Ole

Læs mere

Billedet. Man kan overveje, om der er tale om objektivt eller subjektivt kamera og dermed en auktoral fortæller eller en af aktørernes synsvinkel.

Billedet. Man kan overveje, om der er tale om objektivt eller subjektivt kamera og dermed en auktoral fortæller eller en af aktørernes synsvinkel. Film Ved arbejde med film kan man skelne mellem de rent filmtekniske virkemidler og de fortælletekniske virkemidler. Tilsammen udgør de den helhed, der gør, at vi opfatter budskabet, reagerer på og forfølger

Læs mere

Undervisningsforløb til udskolingen

Undervisningsforløb til udskolingen FORLAG Undervisningsforløb til udskolingen Til døden os skiller en kortfilm af Martin og Michael Vrede Nielsen En lyd siger mere end 24 billeder. I sekundet. Af Anders Beier Stokkebæk Til døden os skiller

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S. KAN et. - Sat på spidsen i Simulatorhallen

Villa Venire Biblioteket. Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S. KAN et. - Sat på spidsen i Simulatorhallen Af Heidi Sørensen og Louise Odgaard, Praktikanter hos Villa Venire A/S KAN et - Sat på spidsen i Simulatorhallen 1 Artiklen udspringer af en intern nysgerrighed og fascination af simulatorhallen som et

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

Genopliv hørelsen. Vellykket brug af høreapparater

Genopliv hørelsen. Vellykket brug af høreapparater Genopliv hørelsen Vellykket brug af høreapparater Velkommen tilbage til en verden af lyde Nu da du har taget det første skridt mod at genoplive din hørelse, vil du opdage, at det er nødvendigt med nogle

Læs mere

Historier og Historien

Historier og Historien Historier og Historien Af: Line Marie Thorsen En historie bliver fortalt og vi bliver tilbudt en plads som tilhører. Historien virker bekendt, men alligevel er netop denne historie fremmed. Det er en personlig

Læs mere

SÅDAN KAN MAN OGSÅ SPILLE AUTUMN LEAVES...

SÅDAN KAN MAN OGSÅ SPILLE AUTUMN LEAVES... 28 omlyd December 2009 SÅDAN KAN MAN OGSÅ SPILLE AUTUMN LEAVES... AUTUMN LEAVES ER BLEVET SPILLET I UENDELIGT MANGE UDGAVER. I DENNE ARTIKEL ANALYSERES KEITH JARRETTS UDGAVE, SOM DEN BLEV SPILLET UNDER

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

Verdens første digitale minimodtager

Verdens første digitale minimodtager Verdens første digitale minimodtager Comfort Digisystem Receiver DT10 Receiver DT10 er minimodtageren med Comfort Digisystems unikke lydkvalitet. Den er let at bruge, let at konfigurere, og den giver en

Læs mere

Christopher Hewitt: "The Performance Art Jukebox" 5. maj 2007

Christopher Hewitt: The Performance Art Jukebox 5. maj 2007 Christopher Hewitt: "The Performance Art Jukebox" 5. maj 2007 Christopher Hewitt præsenterer et udvalg fra sit personlige arkiv for dokumentation af performance kunst. Tag en drink med ham, få en snak,

Læs mere

Navn, klasse. Skriftlig dansk. Antal ark i alt: 5. Rekruttering

Navn, klasse. Skriftlig dansk. Antal ark i alt: 5. Rekruttering Rekruttering Sammenhold er en stor del livet. Om det er i et kollektiv eller i forsvaret, om det er der hjemme eller på arbejdet, fungerer det bedst, hvis der er et godt sammenhold. Allerede som barn lærer

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

COMFORT DIGISYSTEM. Elevmikrofonsystem

COMFORT DIGISYSTEM. Elevmikrofonsystem COMFORT DIGISYSTEM Elevmikrofonsystem Hørelsen er vejen til information Hvorfor trådløse systemer med flere mikrofoner? I løbet af en skoledag kommer der mange informationer fra såvel lærer som elever.

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

INSPIRATIONSMATERIALE

INSPIRATIONSMATERIALE INSPIRATIONSMATERIALE BANG - Thomas Bang i Esbjerg Kunstmuseums samling INSPIRATION TIL UNDERVISERE I FOLKESKOLEN - Hans værker er overvældende og svære at finde mening i, men et eller andet inviterer

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Sta Stem! ga! - diskuter unges valgret O M

Sta Stem! ga! - diskuter unges valgret O M o o Sta Stem! ga! - diskuter unges valgret T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse, der kan involvere alle i klassen og kan udføres med både store og små grupper. Eleverne får mulighed for aktivt

Læs mere

Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen

Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen Start: 17/3 2010 slut: 30/4 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Tidsplan...4 3. Kanylemodel...5 4. Kravspecifikationer...6 4.1. Multimedia film 6-12 år...6 4.2.

Læs mere

Mødet med det fremm. Lærerstuderende fra Århus i Ungarn. Essay af Nikoline Ulsig, - -

Mødet med det fremm. Lærerstuderende fra Århus i Ungarn. Essay af Nikoline Ulsig, - - Mødet med det fremm Lærerstuderende fra Århus i Ungarn - - var dels tale om deciderede Kodályskoler 1, som kan sammenlignes med det, vi her- en helt normal skole. Det er i mødet med det fremmede, man får

Læs mere

Pige med mobil. Introduktion

Pige med mobil. Introduktion Titel: Pige med mobil Instruktion: Anja Kvistgaard Produktionsår: 2005 Længde: 38 min. Målgruppe: Folkeskolens mellemtrin Undervisningstimer: 2 3 Pige med mobil Af Bettina Buch Introduktion Pige med Mobil

Læs mere

Elev-manual til journalistisk arbejdsform

Elev-manual til journalistisk arbejdsform Elev-manual til journalistisk arbejdsform Når I arbejder som journalister i skolen, skal I igennem fem forskellige faglige område. I skal: Finde en sag Skaffe jer viden Strukturer jeres stof Optage billeder

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9 Lektion 9 Frelse og fortabelse De fleste forbinder dommedag, med en kosmisk katastrofe. Men hvad er dommedag egentlig? Er der mennesker, der går fortabt, eller bliver alle frelst? Hvad betyder frelse?

Læs mere

Skriftlig opgave. Reklamefilm

Skriftlig opgave. Reklamefilm Skriftlig opgave Reklamefilm Materiale Tekst 1. Thomas Nielsen: Her er årets værste tv-reklamer, Søndags-Avisen 16.-18. december 2011. Tekst 2. Thomas Nielsen: Søren Fauli: Had er ikke dårligt, Søndags-Avisen

Læs mere

INSTRUKT ION. Julie Pauline Wieth OVERSÆT TELSE. Michael Ramløse MEDV IRKENDE. Claes Bang. ond skaben. Efter Jan Guillous roman

INSTRUKT ION. Julie Pauline Wieth OVERSÆT TELSE. Michael Ramløse MEDV IRKENDE. Claes Bang. ond skaben. Efter Jan Guillous roman INSTRUKT ION Julie Pauline Wieth OVERSÆT TELSE Michael Ramløse MEDV IRKENDE Claes Bang ond skaben Efter Jan Guillous roman INDHOLDSFORTEGNELSE Kære underviser / 3 Handling / 4 Jan Guillou / 5 Claes Bang

Læs mere

Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen

Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen De fleste danskere behøver bare at høre en sætning som han tog sin hat og gik sin vej, før de er klar over hvilken sprogligt

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

dobbeltliv På en måde lever man jo et

dobbeltliv På en måde lever man jo et Internettet er meget mere end det opslags - værk, de fleste af os bruger det som. Artiklen åbner for en af nettets lukkede verdener: spiseforstyrrede pigers brug af netforums. ILLUSTRATIONER: LISBETH E.

Læs mere

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Kære konfirmander, forældre og familie og venner. Lige når foråret er allersmukkest

Læs mere

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse

Indlæg fællesmøde. Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse Indlæg fællesmøde Sygeplejen til patienten der skal lære at leve med kronisk lidelse - Hvordan ekspliciteres den i dermatologisk ambulatorium og dækker den patienternes behov? Hvad har inspireret mig?

Læs mere

Engelsk årsplan 8.A Helle Wormslev 2015/2016

Engelsk årsplan 8.A Helle Wormslev 2015/2016 Engelsk årsplan 8.A Helle Wormslev 2015/2016 Forløb: Fame Kompetencemål Forenklede Fælles Mål Eleven kan indgå i spontane samtaler om forskellige emner i et sprog, der passer til situationen Eleven kan

Læs mere

Artikelsamling om læringsstile

Artikelsamling om læringsstile Rita Dunn Artikelsamling om læringsstile Introduktion til læringsstile Læsestile Undervisningsstil Fleksible læringsmiljøer Konkrete materialer Artikelsamling om læringsstile Artikelsamling om læringsstile

Læs mere

Ekstra - Til egen læsning

Ekstra - Til egen læsning Om Didaktik Kompetence Præsentationsteknik Kropssprog Litteratur Ekstra - Til egen læsning U N V E R S T Y C O L L E G E L L L E B Æ L T Didaktik * og 9 HV-spørgsmål i forhold til læring *) Læren om undervisningens

Læs mere

Guldhjertet, Ulf Stark. Gyldendal 1995 Målgruppe: 4. klasse

Guldhjertet, Ulf Stark. Gyldendal 1995 Målgruppe: 4. klasse Gyldendal 1995 Handling Ludvig er en dreng på 12, som flittigt øver på flygelet i Henningsens klaverbutik hver dag efter skoletid. Han skal snart deltage i en stor musikkonkurrence, så det er vigtigt,

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

22. søndage efter trinitatis II I mandags døde Trille, 70 ernes store kvindekampsikon og folkemusiker. Hun har skrevet smukke, poetiske sange og lagt

22. søndage efter trinitatis II I mandags døde Trille, 70 ernes store kvindekampsikon og folkemusiker. Hun har skrevet smukke, poetiske sange og lagt 22. søndage efter trinitatis II I mandags døde Trille, 70 ernes store kvindekampsikon og folkemusiker. Hun har skrevet smukke, poetiske sange og lagt stemme til både kærlighed, kamp og glæde. Og mon ikke

Læs mere

User experience studie af videokonferencesystem

User experience studie af videokonferencesystem User experience studie af videokonferencesystem Line Søndergaard Knudsen, Julie Torpegaard Jesper Kjeldskov & Mikael B. Skov Institut for Datalogi Center for socio-interactive design Overblik Kort om det

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen

Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen 12 Det filosofiske hjørne Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen Det virker måske som et spøjst spørgsmål, men ved nærmere eftertanke virker det som om, at alle vores definitioner af tal refererer til andre

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere