Tryghed i boligområdet også for de ansatte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tryghed i boligområdet også for de ansatte"

Transkript

1 Oktober 2009 Sommerfest i Valbyholm side 11 Evaluering af fremtidssikring side 7

2 Tryghed i boligområdet også for de ansatte Foto: Thomas Brolyng Steen. Af Ritta Fischer Jensen, organisationsbestyrelsesformand Det er godt at bo godt, det er det generelle slogan for den almene boligbevægelse. Der er mange faktorer, der spiller ind, for at man kan trives i sin bolig og i boligafdelingen. Et meget vigtigt element er de lokalt ansatte driftledere og driftsassistenter, som sørger for at boligafdelingen er renholdt og vel vedligeholdt. På ejendomskontoret er det driftslederen, der har kontakten til beboerne. Der kan være mange forskellige grunde til at beboere henvender sig f.eks. at der skal ordnes noget i lejligheden, at der skal synes et istandsættelsesarbejde, at man ønsker information eller at man vil klage over et eller andet. Udenfor har kontortiden driftslederen en række administrative og praktiske opgaver, blandt andet skal han ofte ind i lejligheder for at føre tilsyn med udført arbejde. Det har desværre sin grund i en række hændelser i boligafdelingerne. Vold og trusler om vold er blevet en del af hverdagen. Nogle steder har det ført til, at man har været nødt til at lukke ejendomskontoret i en periode, andre steder har det medført, at en medarbejder har sagt sin stilling op. Når vold og trusler finder sted bliver det indberettet til politiet. Den pågældende beboer får en påtale og i særlig grove tilfælde ophæves lejemålet. Der tages kontakt til Arbejdstilsynet, som vurderer det fysiske og psykiske miljø. Der kan blive iværksat forskellige sikkerhedsforanstaltninger for at forebygge/undgå ny episoder. Men det altafgørende er, at vi som beboere, behandler vores servicepersonale med samme høflighed og respekt, som vi selv ønsker fra andre. Vi kan ikke leve med, at nogen skal føle sig utryg ved at gå på arbejdet. Vi kan heller ikke leve med det, hvis disse tendenser fører til, at det bliver uattraktivt at være ansat i vores boligafdelinger. Til sidst vil jeg bemærke, at vi er helt på det rene med, at det store flertal af beboere har et godt forhold til personalet. Det vil være en god hjælp, hvis I skaber en modvægt til de kedelige oplevelser ved at give et smil og nogle anerkendende ord, når I har ærinde på kontoret. I SAB som i andre almene boligorganisationer lægges der stor vægt på at have dygtige og engagerede medarbejdere. Der er både obligatoriske kurser for nyansatte og valgfri kurser for medarbejdere. I den senere tid har vi konstateret, at kurser om psykisk arbejdsmiljø eller konflikthåndtering er blevet meget efterspurgte. God kontakt til afdelingens medarbejdere kan være en modvægt til de kedelige oplevelser, som nogle af medarbejderne desværre har haft. Foto: Karen Steen. 2 SAB-bladet oktober 2009

3 Lykken er vendt i Lykkebo Rotter og rådne vinduer er blot nogle af de problemer en ny driftsleder har fået has på i boligafdelingen Lykkebo Af Annette Sadolin, Michael Egelund overtog posten som driftsleder i Skyttevænget i Valby for halvandet år siden. En relativt stor bolig afdeling med 350 lejemål og fem mand ansat. Med i købet fulgte Lykkebo, en nærliggende boligafdeling bestående af 50 boliger opført i En nem lille tjans skulle man tro. Men nej. Selvom afdelingen kun har stået i knap 20 år, var der nok at tage fat på. - Det var noget rod. En kombination af mangel på vedligeholdelse og byggeskader, fordi der er brugt dårlige materialer eller materialer, der ikke fungerer godt sammen. Der havde også været kommunikationsproblemer mellem bestyrelsen og driftslederen, og der var ikke blevet taget hånd om problemerne. Man lyttede ikke til hinanden, forklarer Michael Egelund. Med en baggrund som byggeleder vidste Michael Egelund, hvordan situatio nen skulle gribes an. - Jeg udarbejdede en liste over problemerne og lagde et budget sammen med afdelingsbestyrelsen og driftschefen. Sammen har vi allerede fået løst en del af problemerne, forklarer han. Nye vinduer og legeplads Det er tydeligt, at Lykkebo har fået et løft. Vinduerne var så rådne, at nogle af dem faldt ud. De er nu skiftet. I gårdrummet står en splinterny legeplads, som erstatning for den gamle, der var rådnet og sikkerhedsmæssigt uforsvarlig. Den lave beplantning rundt om bebyggelsen er ryddet for at komme et stort problem med rotter til livs. Adgang til boligerne på 1. sal via trapper i træ var udført forkert, så der opstod råd. De er nu ved at blive ud bedret. Fælleshuset har fået et løft med lakering af gulve og nye hvidevarer. Michael Egelund, driftsleder i Lykkebo og Skyttevænget, er 36 år og har en baggrund som arbejdsleder i et tømrerfirma og byggeleder i NCC. Foto: Annette Sadolin. - Vores nye driftsleder er en driftig og energisk person. Vi havde alt for mange hængepartier, men nu sker der virkelig noget. Alle medarbejderne i Lykkebo fortjener stor ros. Der er virkelig blevet knoklet, siger Susie Jensen, der er medlem af afdelingsbestyrelsen. Hun fortæller også, at afdelingsbestyrelsen i 2007 udarbejdede en strategiplan for Lykkebo for at sikre, at økonomien kunne rumme ikke bare de nødtørftige reparationer men også fornuftige vedligeholdelsesarbejder. En indsats der i dag er værdifuld for boligafdelingen. Samarbejde er altafgørende Michael Egelund er glad for de positive tilbagemeldinger fra bestyrelse og beboere. Selv lægger han stor vægt på samarbejdet: - Det væsentligste for mig er at samarbejdet fungerer. Vi kommer ingen vegne uden det. Her går det rigtig fint med at samarbejde med bestyrelsen, og jeg synes faktisk de er ret kompetente. De er gode til at sætte sig ind i økonomien, siger han. Og det er godt, for der er flere vigtige opgaver i Lykkebo: - De næste større opgaver bliver tagrenderne, der har mangler, og så skal vi i gang med ny beplantning, siger den driftige driftsleder. Michael Egelund fortæller, at også boligafdelingen Skytte vænget står med lignende problemer på grund af et efterslæb i vedligeholdelsen af boligerne. - Jeg interesserer mig for det bygningsmæssige, og jeg synes, at beboerne skal kunne regne med, at vi tager hånd om ejendommene. Jeg synes måske, at efter synet med nybyggeri kunne være mere grundigt, men driftspersonalet har også et stort ansvar for at følge op på eventuelle problemer, understreger han. SAB-bladet oktober

4 Eventyret om et loft I en ungdomsgård i Husum har man haft et ganske usædvanligt loft. Det er der kommet en ganske usædvanlig bog ud af Af Marianne Svolgaard, og Karin Peitersen, I 1944 vandt en ung og endnu ikke vide re kendt maler en konkurrence om udsmykning af et loft i en børneinstitution. Den unge mand hed Richard Mortensen. Modsat flere af sine kollegaer mente han ikke, at han skulle udforme maleriet, som var det en hvilken som helst opgave. Richard Mortensen ville dykke tilbage til barndommens land og indfange eventyrskikkelser, hekse, kinesere og prinsesser, der skulle vandre side om side med elefanter og skorstensfejere. Han ville kort sagt rette formen til efter opgavens art. Nedbrydning Det tog dog tre år, inden man den 11. januar 1947 kunne indvie eventyrloftet i Husum. Men herefter har børnene også haft glæde af de mange eventyr, maleriet satte i gang, i fem årtier. Desværre begyndte loftet allerede i 1970 erne at smuldre. Børns leg og utætheder i taget har gjort deres til, at loftet delvist blev ødelagt. I flere år søgte ejerne af bygningen, Samvirkende Boligselskaber (SAB), sammen med KAB forgæves at rejse midler til en renovering. Fra loft til bog Den 23. september 2009 blev en bog offi cielt lanceret ved en reception i Ungdomsgården, og her kom flere af talerne ind på den lange proces, der fandt sted for at bevare loftet. KAB s administrerende direktør Jesper Nygård fortalte, at man havde fået bevilget to millioner kroner fra fonde til at få flyttet loftet, og at Esbjerg Museum havde sagt ja til at modtage det. Ritta Fischer Jensen, formand for Samvirkende Boligselskaber, kunne videre fortælle, at pengene desværre måtte sendes retur. Det viste sig nemlig, at så snart maleriet var fjernet fra loftet, skulle det behandles af konservatorer inden for de næste 3 uger. Det ville betyde, at museet skulle disponere budgettet for de kommende tre årtil denne opgave, og takkede derfor pænt nej. Da det ikke lykkedes at bevare loftet, valgte man den næstbedste løsning. Forfatter og journalist Peter Olesen fik sammen med den nu afdøde fotograf Peter Bak til opgave at skrive en bog, der kunne bevare Richard Mortensens kunstværk for eftertiden. Peter Olesen kunne, ligesom Richard Mortensens steddatter, Nanna Hartman, kun beklage tabet af loftet. Men i sin tale ved receptionen gjorde Peter Olesen dog opmærksom på, at loftet jo er der endnu, gemt bag de nye loftsplader. Så måske er der håb om engang at kunne redde det. Men indtil dette måske sker, kan man glæde sig over bogen Et loft af Richard Mortensen historien om et 4 SAB-bladet oktober 2009

5 Til venstre Ungdomsgårdens næstformand Corrie de Place og lederen Jesper Puch Hansen, der begge gav udtryk for, at de var glade for, at renoveringen af salen endelig var færdig, så børnene igen kunne bruge den. Det er SAB s formand, Ritta Fischer Jensen til højre, der selv har haft børn i Ungdomsgården, og bagerst ses Inga Hartby, tidligere vuggestueleder og Helle Fris, KAB. Foto: Karin Peitersen. usædvanligt loft i Husum, der ikke kunne reddes. En meget fin, lille bog, hvor fotografier gengiver såvel det fantastiske loftsmaleri som Richard Mortensen i aktion, og hvor Peter Olesen i tekst beskriver processen. Ind imellem er der interessante citater fra såvel kunstneren selv, nutidige og måske lidt misundelige? kollegaer samt kunst eksperter. Som læser sidder man tilbage med en dyb respekt for den fornemmelse for børns behov og fantasi, der ligger bag selve værket og ikke mindst den vilje, der gjorde loftmaleriet muligt. Et projekt, der de fleste steder i dag ville blive sparet væk, før det kom ud af idéfasen. Richard Mortensen Maler, grafiker og professor ved Det Kongelige Danske Kunstakademi En af tallets største danske malere med stor betydning for udviklingen af det abstrakte maleri i Danmark. Hans værker hænger på mange danske såvel som udenlandske kunstmuseer. Ungdomsgården i Husum Ungdomsgården er opført i 1943 af SAB og udlejet til Børneringen. Ved grundstensnedlæggelsen var både Hendes Kgl. Højhed Kronprinsesse Ingrid, indenrigsministeren og Københavns over - borgmester tilstede samt børn med hver sit dannebrogsflag. I Ungdomsgården er der plads til 200 børn og der er både vuggestue, børnehave, fritidshjem og ungdomsklub. Salen med loftsmaleriet blev tidligere brugt til sovesal for de mindste. Den er i dag nyrenoveret og bruges til leg, boldspil og meget andet til stor glæde for de mange børn, der har deres daglige gang i Ungdomsgården. SAB-bladet oktober

6 SAB på seminar Af Annette Sadolin, Det gode humør og debatlysten var rejst med på turen til Rødvig, hvor det årlige SAB-seminar løb af staben i weekenden den september Deltagerne var bestyrelsesmedlemmer fra SAB s boligafdelinger. Programmet for de to dage bød bl.a. på en gennemgang af den nye lovgivning indenfor almenbolig-området af Birthe Houlind, chefjurist i KAB. Styringsreformen kaldes de mange nye regler, som deltagerne fik en kyndig indføring i. Samarbejdet omkring bygge- og renoveringsprojekter blev præsenteret af Kjeld Poulsen, næstformand i SAB og Leif Tøiberg Schüler, områdechef, og søndag morgen præsenterede Astrid Berg, NIRAS, evalueringen af SAB s Fremtidssikringsprojekt. Er du blevet nysgerrig, kan du finde oplæg gene på SAB s hjemmeside Her kan du læse, hvad to af deltagerne tog med sig hjem fra SAB-seminaret: Erling Knudsen, formand for afdelingsbestyrelsen i Lykkebo De havde virkelig strikket et godt program sammen denne gang. Jeg synes specielt, at indlægget om fremtidssikring var godt. Vi havde mange gode debatter. Der kom meget nedefra fra deltagerne det gik f.eks. op for mig, at det er meget de samme problemstillinger, vi sidder og bokser med. Viggo Børsting (driftschef, red.) bragte langtidsplanlægning på banen, og her fremdrog han Lykkebo, fordi vi nok er nogle af de første, der har ændret langtidsplanlægningen. Gene relt kører afdelingerne med for få henlæggelser, og det har vi også gjort. Tidligere planlagde vi efter 10 års forløb. Det har vi nu ændret til 16 år, og det betyder, at vi kan være mere på forkant med de behov, der er i afdelingen. Det kan f.eks. være vinduesudskiftning eller kloakrenovering. Den store fordel er, at vi løbende lægger til side til de opgaver, vi ved kommer, i stedet for at vi pludselig står med en meget stor huslejestigning. Jeg kunne godt tænke mig at samarbejde om affaldshåndtering mellem mindre boligafdelinger blev et tema på et af de kommende seminarer. Det ville være relevant for Lykkebo. Vi kunne også arbejde med at tage endnu bedre hånd om nye bestyrelsesmedlemmer, synes jeg. Birthe Vedel, medlem af afdelingsbestyrelsen i Tingbjerg Jeg har fået en masse med hjem. Normalt sidder vi i vores egne bestyrelser med hverdagsting. De tager så meget tid, at man ikke når det overordnede. Jeg synes f.eks., at det var rigtig godt at få gennemgået Lovgivningen. Det var i det hele taget et meget fint program i år. Det betyder også noget, at det bliver styret godt, og det gør Leif jo fantastisk (Leif Tøiberg, områdechef i KAB, red.). Humoristisk uden at folk bliver pillet ned. Vi får også talt med hinanden og hører, hvordan de andre takler deres udfordringer. Man tror, at man selv sidder med alle problemerne, men sådan hænger det jo ikke sammen. Og så er der Ritta (formand for SAB, red.). Hun er så godt inde i emnerne, at hun stiller de spørgsmål, som hun synes, at vi andre skal høre svarene på. Det er flot. Det formår, vi andre ikke. Måske kunne vi næste år have et emne om livet mellem husene alt det sociale, der er så vigtigt. Det er et emne på KAB-konferencen i år. Men det kunne være fint også at gå i dybden med det tema i SAB-regi. 6 SAB-bladet oktober 2009

7 Evaluering af Fremtidssikringsprojektet SAB har skabt et godt overblik over mulighederne for at modernisere vores boliger og et redskab til at nå målene Af Christina Tønder Bell, Fremtidssikringsprojektet blev sat i søen for at sikre, at SAB s boliger lever op til nutidens og fremtidens krav til en moderne bolig. Mange af SAB s boliger er gode sunde boliger, men bl.a. nedslidte, umoderne køkkener og utidssvarende badeværelser har gjort boligerne mindre konkurrencedygtige over for nybyggeri og andre boliger generelt. Målet med Fremtidssikringsprojektet har været at få et overblik over boligafdelingernes moderniseringsbehov og på den måde skabe et arbejdsredskab for bestyrelserne. Projektet blev sat i gang i januar 2004 og ved udgangen af 2008 var hovedparten af handleplanerne på plads. Et eksternt konsulentfirma har nu foretaget en evaluering af projektet. På den måde vil SAB sikre, at der bliver samlet ordentligt op på de erfaringer, vi har gjort os, så vi i fremtiden bliver endnu bedre til at lave projekter. Evalueringen bestod af tre dele; workshops, en konference og en rapport. Tre workshops Der er afholdt tre workshops. En for afdelingsbestyrelserne, en for SAB s Forvaltningskommission (et udvalg nedsat af SAB s bestyrelse) og til slut en for driftscheferne. Formålet med de tre workshops var at give repræsentanter for de tre centrale grupper i projektet mulighed for at diskutere projektet. Alle tre workshops var bygget ens op, hvor der først blev evalueret på projektets produkter (handleplan og fremtidssikringsanalyse) og dernæst på processen. Til slut blev blikket rettet fremad mod fremtiden for fremtidssikringen i SAB. Det har for nogle føltes som en drøj proces, og nogle afdelingsbestyrelser har følt projektet som et pres oppefra. Heller ikke alle beboere var lige engagerede i projektet, og de første møder oplevedes som frustrerende. Til gengæld er de fleste afdelingsbestyrelser blevet rigtigt glade for det endelige produkt. Tak fordi I trak det ned over hovedet på os, lød en af kommentarerne fra evalueringen. Det endelige produkt handleplanen er et godt redskab både til afdelingsbestyrelser og driftschefer. Det giver et godt overblik over afdelingens større arbejder. Da vi rettede blikket fremad kom det bl.a. frem, at det var vigtigt, at handleplanerne i højere grad integreres med langtidsbudgettet, og derfor er de nu et fast punkt på det årlige budgetmøde sammen med budgettet. Fremtidssikringskonference Fremtidssikringskonferencen blev afholdt den 13. juni 2009 i KAB s lokaler. Deltagerne var en bred kreds af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og andre, som er involverede i den daglige drift. Dagen startede med et indlæg af sociologen Henrik Dahl, der snakkede om, hvad fremtid er. Derudover bød dagen bl.a. på indlæg fra Sune Skovgaard fra Københavns Kommunes Tekniske Forvaltning, der fortalte, at handleplanerne er et brugbart værktøj, når afdelingerne skal søge om støtte til større projekter. Om eftermiddagen var der gruppearbejde, hvor der var mulighed for at diskutere, hvordan handleplanerne integre res i det daglige arbejde for driftschefer og afdelingsbestyrelser. Rapporten Rapporten udkom op til SAB-seminaret i starten af september og blev fremlagt af konsulent fra NIRAS, Astrid Berg, der også lagde op til en åben diskussion om processen. Rapporten opsummerer de vigtigste punkter fra evalueringen og samler op på de erfaringer, vi har gjort os i SAB. Den viser, hvad vi er gode til, og hvor vi kan blive bedre, og er således et godt redskab til fremtidige projekter. Vil du læse hele evalueringsrapporten kan du hente den på SAB s hjemmeside under Publikationer/Rapporter/ Fremtidssikring. Du kan også finde dette års handleplan for din afdeling på hjemmesiden. Gå ind under Boliger/ Afdelingsinfo og find din afdeling. Handleplanerne revideres årligt, og skal godkendes af beboerne på budgetmødet. SAB-bladet oktober

8 Larm om ny legeplads Den nye legeplads i Humlevænget er populær, men ikke blandt alle beboere Af Annette Sadolin, I rækkehusbebyggelsen Humlevænget i Husum har renoveringen af en legeplads bragt sindene i kog. Børnene larmer nemlig, når de leger. Det har fået flere familier til at klage til bestyrelsen, og én familie er sågar ved at pakke flyttekasserne og har fundet et andet sted at bo. Hvordan kunne det komme så vidt på grund af noget så uskyldigt som legende børn? Bestyrelsen synes, at de har grebet sage n an helt efter bogen. Først er renovering af legepladsen vedtaget på et afdelingsmøde, så har et udvalg arbejdet med at finde legeredskaber, og undervejs har alle beboere været indbudt til møder med mulighed for at få indflydelse på indretning af legepladsen. Allige vel er der efterfølgende kommet klager. Aktiv leg Den nye legeplads er målrettet lidt større børn fra år ud fra en vurdering af behovet i bebyggelsen: - Vi har allerede en småbørns legeplads et andet sted i bebyggelsen, derfor var der behov for noget til mellemgruppen. Og de kan selvfølgelig høres mere end småbørnene, forklarer Jeanette Staudorf, formand for bestyrelsen. Legepladsen består bl.a. af et klatre-arrangement, der lægger op til bevægelse og til aktive lege som jorden-er-giftig. Børnene kan bl.a. klatre i reb, svinge sig i store ringe og hænge på hovedet, rutsche og træne balance på de store balance-kegler. - Vi har også haft børnene med på råd, da vi skulle vælge legeredskaber. Vi holdt et møde for både børn og voksne, hvor der kom nogle rigtig gode ideer fra børnene, siger formanden. Mange børn i ferien Legepladsen blev sat op i juli måned midt i sommerferien og blev straks indtaget af børnene. Kort efter fik bestyrelsen de første klager. - Lige til at begynde med var der rigtig mange børn på legepladsen, men nu hvor skolerne er åbnet efter ferien, så er der ikke nær så mange. De familier, der har klaget, taler om op til 60 børn på legepladsen, men nu har jeg i de seneste uger rundet legepladsen, og det er et helt andet billede, jeg ser. På min eftermiddags- eller aftentur ser jeg 7-10 børn her, forklarer Jeanette Staudorf. Tidligere lå her en småbørns legeplads. Den nye legeplads er for større børn og lægger op til aktiv leg. Støjen fra børnenes leg har fået nogle af de nærmeste naboer til at klage over legepladsen. Her er Emma og Victor i fuld aktivitet. Foto: Annette Sadolin. 8 SAB-bladet oktober 2009

9 Hvad mener beboerne? Victor, 7 år: Man kan da ikke lege uden at larme. Jeanette Staudorf, formand for bestyrelsen i Humlevænget Bestyrelsen besluttede hurtigt at fjerne et gyngestativ, der var placeret meget tæt på en af haverne. Det er nu lagt i depot og vil blive opsat et andet sted i bebyggelsen. Og så blev sagen taget op på det først kommende beboermøde i afdelingen. Her foreslog de klagende familier, at husordenen skulle ændres sådan, at leg på legepladsen blev forbudt efter klokken 16 alle dage. Forslaget blev nedstemt. - Vi kan ikke først beslutte at renovere en legeplads til kr. og bagefter sige, at det er forbudt at lege der. Det giver ikke mening, siger formanden. I dag er det sådan, at leg er tilladt til kl. 20 om vinteren og kl. 22 om sommeren. Ro i haven For de klagende familier har fjernelsen af det ene gyngestativ ikke løst problemet. En af familierne har valgt at flytte på grund af støj fra legepladsen. De har ikke ønsket at medvirke i artiklen, men giver bl.a. udtryk for, at støjen er så voldsom, at de ikke kan benytte deres have, når de kommer hjem fra arbejde. Holdninger fra nogle af de andre klagere, kan læses under beboernes mening. For bestyrelsen slutter sagen her: - Det har været en vanskelig sag, fordi vi er i en situation, hvor det ikke kan lade sig gøre at stille alle til pas. Vi hverken kan eller vil rive en legeplads til kr. ned. Der skal være plads til os alle, understreger formanden. Mor til Victor, Søs Steffensen, 30 år, arbejdssøgende: Vi blev lidt skuffede, da vi så legepladsen. Den så ikke ud af meget. Men der er vi blevet overraskede. Børnene er rigtig glade for at lege her. Jeg synes, det er helt grotesk at klage over en legeplads. Nye legepladser kan jo netop være med til at tiltrække børnefamilier, og det har vi brug for her, så det ikke bliver et rent sølvbryllupskvarter. Berit Korpi, 56 år, førtidspensionist: Jeg synes ikke, at jeg har fået nok information om legepladsen. Jeg havde ikke forventet, at de ville ændre legepladsen fra en småbørns legeplads til at være for større børn. De større børn larmer meget mere, end de mindre gjorde. Og det er generende, at der er larm til kl nogle dage. De råber og skriger, og det kan jo ikke være rigtigt, at det er mig, som skal dæmpe dem ned. Det må være forældrenes opgave. Man kunne godt gøre mere for at gøre forældrene opmærksom på deres ansvar i det her. Jeanette Christiansen, 41 år, køkkenchef: Mine fire børn er rigtig glade for den store gynge. Resten er de kede af og har ikke lyst til at bruge. Det er rigtig ærgerligt, at vi ikke kunne komme til mødet om legepladsen. Jeg kan godt forstå, at nogle af de nærmeste naboer har klaget over legepladsen. Der var også placeret et gyngestativ lige op ad en have. Jeg kan også godt have det sådan, at de har jo al legen hvorfor ikke fordele det lidt mere. Udenfor min dør er der en stor plads, som slet ikke bliver brugt til leg. SAB-bladet oktober

10 Clara, Mathilde og Iben: Clara, 7 år: Der er meget at klatre på. Og så er der sådan nogle runde nogen, som drejer rundt og er svære at komme op på. Mathilde, 8 år: Den nye legeplads er bare rigtig sjov Iben, 12 år: Den er sjov, fordi vi kan lege fangeleg og jorden-er-giftig. Og så er den store gynge rigtig god. Og vi kommer til at grine meget, når vi gynger højt. Mor til de tre piger, Gitte, 44 år, dagplejer: Ja, når legepladserne så er gode, skal det altså også være et problem. Mine børn er glade for den og leger meget derovre. Hvad siger eksperten? Ning de Coninck- Smith Ning de Coninck-Smith, er lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitet, og er i øjeblikket i gang med at skrive en bog om udviklingen i byggeri til børn herunder legepladser. Har du hørt om andre eksempler på, at legepladser har givet anledning til konflikter? Ja, for søren. KAB hyrede faktisk for årtier tilbage den kendte landskabsarkitekt C. Th. Sørensen til at udvikle legepladser, og det gav nogle gevaldige slåskampe med gårdmændene og beboerne, som hellere ville have roser end skrammellegepladser og soppesøer. Han skabte nogle meget anderledes lege pladser, hvor børnene blev sat i centrum i rummet. Det i sig selv virkede meget provokerende på de voksne beboere. Har du nogle gode råd til andre boligafdelinger, der gerne vil undgå at havne i en konfliktsituation? Som beboer er det vigtigt at forstå, at man har medindflydelse til et vist punkt. Man må råbe op i tide. Det er selvfølgelig også vigtigt, at bestyrelsen er opsøgende for at sikre, at alle beboere ved, hvornår der træffes en vigtig beslutning. Jeg synes også, at I kan overveje at etablere legepladser, der både er for voksne og børn. Det er det sidste nye. En slags café-legepladser, som in- tegrerer børn og voksnes brug af rummet. Her kan de mobile haver i Ørestad måske være til inspiration. Hvorfor er det vigtigt at have legepladser i boligområderne? Det er et godt spørgsmål. For hvis skyld etableres legepladser? Når de unge familier bliver i byerne, får legepladserne en slags lufte-funktion. Det samme ses i New York. Når man bor i et bymiljø er adgangen til egne haver begrænsede, så er det rart at have steder, hvor man kan udfolde sig og også mødes med andre. Boldbure. Legepladser. Men jeg synes, at der er en idé i at tale om frirum frem for legepladser. Frirum målrettet både børn og voksne. Det kan også betyde, at dem der ser sig sure på legepladserne i stedet vil se disse frirum som en udvidelse også af deres udfoldelsesmuligheder. 10 SAB-bladet oktober 2009

11 Valbyholm fest året rundt Hvis man har en forestilling om, at det er trist flytte i ældrebolig, bliver fordommen gjort til skamme i Valbyholm Af Marianne Svolgaard, Kalenderen bugner af aktiviteter. De ugentlige, faste aktiviteter, men også større som sommerfest, Mortens Aften og julefrokost er markeret i aktivitetsmedarbejder Dorthea Flammanns vægkalender. I Valbyholm bor der ganske vist ældre, men bestemt ikke stillesiddende beboere. Våd start Min anledning til at besøge Valbyholm er deres årlige sommerfest. Vejret er ikke for godt på denne sensommerdag, og mens jeg sidder i Linie 6 på vej ud ad Roskildevej, trækker skyerne sig truende sammen. Da jeg står af, må jeg i silende regn løbe i læ under busstoppestedets halvtag. Jeg går ud fra, at en stor gruppe skuffede beboere nu må se deres sommerfest aflyst. Jeg kunne ikke have taget mere fejl. Syngepiger og Bakkestemning På plænen midt i bebyggelsen er et stort festtelt slået op. Og det er fyldt til bristepunktet af glade beboere, der ikke lader sig genere af vejrgudernes lunefuldhed, men spisende og leende venter på dagens hovedattraktion syngepigerne. Årets tema er nemlig Bakkefest, og logikken er slående: Når mange af de gangbesværede beboere ikke kan komme på Bakken, må Bakkestemningen komme til dem. Og det lykkes til fulde. Da de tre modne syngepiger griber mikrofonerne og starter med Undskyld hr. må jeg byde dem et kirsebær, kan humøret i teltet dårligt blive højere. Dorthea går sammen med boligafdelingens øvrige medarbejdere rundt og sørger for, at alle har, hvad de behøver. Alle ansatte hjælper til på den travle dag servicemedarbejdere, driftsleder og trappevaskere. For det er ikke helt almindelig trappevaskere. Social rengøring Valbyholms to trappevaskere gør nemlig ikke kun rent. De er også ansat som en slags sociale medarbejdere. De er mine øjne i området, smiler Dorthea Flammann. Jeg er jo en blæksprutte med mange jern i ilden, og jeg kan ikke være med over det hele, forklarer aktivitetsmedarbejderen. Men Jette og Susanne (trappevaskerne, red.) er jo ude i alle opgangene og bemærker, hvis der er noget galt rundt omkring. Hvis nogle virker isolerede, eller hvis posten ikke bliver fjernet gennem længere tid. Så kan vi i fællesskab tage aktion, fortæller Dorthea. Alt under ét tag Midt i teltet med et stort smil på læberne sidder Ewald Drifte, Valbyholms formand. Mange af vores beboere er jo ikke så lette til bens, som de har været, medgiver Ewald. Netop derfor er det jo så vigtigt, at det er rart at være her, hvor de tilbringer de fleste af døgnets 24 timer. Og derfor skal vi være åbne overfor aktivitetsforslag og i øvrigt have mange forskellige tilbud, mener formanden. Og det må man sige, der er. Noget for enhver smag og alt sammen i samme afdeling. Fra kortklub og mandags café til banko og it-undervisning. Det er slet ikke så trist at blive ældre. SAB bladets udsendte medarbejder pakker sammen for at tage hjem med hovedet fyldt af indtryk. I Valbyholm fortsætter festen. Festtøjet er fundet frem til festen i Valbyholm. Underholdning og fællessang var en del af programmet til sommerfesten. Fotos: Marianne Svolgaard. SAB-bladet oktober

12 Vores opgang i Wittenberghus En gruppe beboere i Wittenberghus er ikke bare naboer, men følger med i hinandens liv på tæt hold og hjælper hinanden på kryds og tværs Af Annette Sadolin, I stuen bor Marianne og Britt, der taler godt sammen og har set efter hinandens henholdsvis barn og barnebarn. Pierre fra 2. sal køber ind for fru Sørensen, der bor på 5. sal og ikke så tit kommer ud. Karen og Per fra 3. sal har jævnligt en kurv fuld æbler med hjem fra kolonihaven, som de sætter frem til alle opgangens beboere. I opgang 59 i Wittenberghus på Amager er det gode naboskab blevet en livsstil. Hvordan det begyndte, er der ingen, der rigtig husker. Udover at det ikke altid har været sådan. Engang var opgang 59 en helt almindelig opgang, hvor man fik en nik fra naboerne, når man passerede hinanden på trappen eller mødtes i vaskekælderen. Men sådan er det ikke længere. Nu følger de med i hinandens liv, og der bliver f.eks. pyntet op med flag og billeder, når en beboer i opgangen fylder rundt. Med hilsen fra os i opgang 59. Og Pierre fra 2. sal har irske rødder, og spiller gerne nytåret ind på sækkepiberne, så hele opgangen svinger. I det hele taget er Pierre en af de meget aktive i fællesskabet. Pierre på tilbudsjagt Pierre Hansen fra 2. sal er 50 år og arbejder i holdskift som flyarbejder. Han bor alene, og for fem år siden begyndte han at købe ind for en ældre dame i opgangen. - Det begyndte med, at hun spurgte, om jeg kunne tage et par småting med for hende. Så var der hendes veninde på 5. sal (Fru Sørensen, red.), som også gerne lige ville have et par småting med. Det fik jeg så sat i system til en ugentlig indkøbsdag, hvor jeg handlede for de to. Nu er den ene jo desværre gået bort, forklarer Pierre. Begge de ældre damer var kede af privatiseringen af den kommunale indkøbsordning, hvor de havde oplevet at få mælk, der udløb dagen efter, og dårlige grøntsager. - Ja, din service kan der ikke klages over. Du bliver jo også ind imellem sendt rundt i forskellige butikker efter gode tilbud, siger Marianne Keller fra stuen til Pierre og får et genert smil retur. Morgenbrød til døren Pierre har fundet en anden måde at forkæle sine naboer. Det hænder, at der bliver ringet på døren søndag morgen, og så hænger der en pose med morgenbrød fra Pierre. - Jeg har været så heldig selv at prøve det flere gange, siger Marianne med et stort smil. Den med gaverne går tilsyneladende på kryds og tværs. Bent fra 1. sal finder jævnligt anledning til at lægge en lille gave til en af naboerne. Senest var det Marianne i stuen, der skulle have en æske chokolade. Hun fik også opmærksomhed fra flere andre naboer, da hun meget trist måtte aflive sin hund. - Jeg har fået knus og blomster og chokolade. Alle har bare været så søde, siger hun. Også Pierre får noget tilbage for al sin hjælpsomhed. Britt Jørgensen i stuen har han hjulpet med it, og modtog en hjemmelavet pastaret retur. Noget Britt har styr på efter at have boet i Italien gennem en årrække. Og en anden beboer i opgangen sender sin weekendavis videre til Pierre, som når han har læst 12 SAB-bladet oktober 2009

13 den, lader den gå videre til Fru Sørensen. Hun læser den ikke, men er glad for at løse krydsord. Tilflyttere Hvordan har de gamle beboere det så med at lukke nye ind i fællesskabet? Jo, Susanne Madsen har prøvet det. For to år siden flyttede hun ind i opgangen fra en anden lejlighed i bebyggelsen, og hun føler sig godt taget i mod. - Det er bare noget andet at bo her i opgang 59. Vi er som en stor familie. I den anden opgang talte vi også sammen, men jeg kunne ikke finde på at banke på i pyjamas og morgenhår for at låne et æg. Det kan man her, siger hun. Effektiv konfliktløsning Som altid når folk bor tæt, kan der opstå konflikter. I stueetagen kunne Britts hund finde på at gø højt, når Britt ikke var hjemme. - Så fik nabo bare min nøgle, så kunne hun selv gå ind og dæmpe den ned, forkla rer Britt. Vi har altid talt om tingene. Det blev også nødvendigt for Bent, da Pierre en dag spillede høj musik, så det blev generende. - Jeg ringede op til ham. Lige et øjeblik. Jeg skal lige skrue ned for musikken, sagde han i telefonen. Det var det, jeg ville sige, sagde jeg så, og så fik vi os et godt grin, forklarer Bent og smiler. Tryghed og varme På spørgsmålet om hvad det betyder for dem at bo et sted, hvor de kender naboerne godt, svarer Susanne: - Det er trygt. Mariannes søn Mick på 17 år supplerer: - I sommer ferien var mine forældre tre uger i Sverige, mens jeg var alene hjemme i lejligheden. Det var rart at vide, at der altid ville være nogen at gå til, hvis jeg fik brug for det, siger han. For Pierre er det at være noget for andre betydningsfuldt: - Jeg har ikke så meget familie tilbage. Jeg er glad for den sociale kontakt og varme, vi har her, siger han. Beboerne i opgang 59: Fra venstre: Bent Danielsen, Britt Jørgensen, Pierre Hansen, Marianne Keller, Susanne Madsen og Mick Keller. Fotos: Annette Sadolin. "Sladre-stenen" gør det muligt for Marianne og Britt at få sig en sludder - også når de er i haven. SAB-bladet oktober

14 Nørreport st Nyhavn Kgs. Nytorv s En tur langs havnen t. Chr. IV s bro Tekst og fotos: Marianne Svolgaard, 904 Københavns havn har været under dra- Vest sterpor t stisk st. forvandling det seneste årti mellem skrothandlere, gamle kajanlæg og husbåde er nye boligområder og glittede indkøbscentre skudt op. Forvandlin- Hovedbanegår gen opleves bedst den fra vandet. 904 Bryggebroen skifter mellem kraftværk, skrothandel, haveforeningen, eksklusive boliger i tidligere Christianshavn sojakage-siloer havn st. og helt nyopførte luksus lejligheder. Lystbåde, skumsprøjt og havmåger. Et afvekslende og spændende bymiljø. En alsidighed vi må håbe, bevares for eftertiden. Almen bolig med havneudsigt Sidste stop, inden vandbussen vender om og sejler tilbage til Nyhavn, er Teglholmen/Sluseholmen syd for Fisketor- Den sejlende bybus En nærliggende mulighed er at tage med linje 904. En dansk pendant til de kendte Vaporettoer i Venedig. Stå for eksempel på ved Nyhavn så får du også lejlighed til at opleve det imponerende, nye teaterhus, der med sin lette glasfacade inviterer havnen indenfor i fo- Islands har Brygge vet. Hvis du ikke bare vil sejle tilbage, du nu rig mulighed for opleve de yeren. nyeste skud på SAB-stammen: Ask- Dybbølsbro s t. holm og Teglværkshavnen. Island ands Brygge Nye, lyse st. Linje 904 zig-zagger ud gennem havnen med Islands Brygge på den ene side Og hele turen koster bare et klip på et boliger på kanten af havnen. og Kalvebod på den anden. Billedsiden blåt klippekort god fornøjelse! Skuespilhuset. Modsætninger ved Islands Brygge. Fisketorvet Tårnhuset på Havneholmen. H. C. Ørsteds Værket Teglholmen 904 Sluseho useholmen Havnen Når byen derinde får lysene på og arbejdsdagen så småt går i stå og folk ruller hjem efter dagen der gik butiksfolk, kontorfolk og dem på fabrik så er jeg med sådan Amager omkring Fælled klokken fem og jeg kører altid en omvej før jeg ta'r hjem jeg kører mig en tur langs med havnen jeg må ned og se hvad der sker jeg kan ikke forklare nøjagtig hvorfor det er sådan bare - - ja gu er det så! det er sådan en slags indeklemt længsel lissom en der har siddet i fængsel og pludselig mærker, at nu er han fri sådan har jeg det altid, når dagen er forbi. (Tekst af Arvid Müller, sunget af Oswald Helmuth, Fønixrevyen 1937) Stoppestedet i Teglværkshavnen. Teglværkshavnen. 14 SAB-bladet oktober 2009

15 Millioner til Tingbjerg Københavns Kommune har i budgettet for 2010 afsat mange millioner til Tingbjerg. Bydelen får i perioden årligt 2 mio. kr. til tryghedsskabende aktiviteter. Der er også afsat midler til at holde Tingbjerg svømmehal åben for offent ligheden i weekenderne. Et initiativ der vil komme hele Brønshøj-Husum til gode. Endelig vil Københavns Kommune investere i alt 22 mio. kr. i et kulturhus i Tingbjerg, foruden de årlige udgifter til at drive deres del af huset, herunder et bibliotek. Også Landsbyggefonden har lovet økonomisk støtte til etablering af et kulturhus i Tingbjerg. Vinder af SAB-sjov Vinderen af konkurrencen SABsjov i bladet fra juni 2009 er: Bente Lie Ruten 93, 93, 1. C Brønshøj Boliggarantibeviset - din helgardering Book din egen bane Fra 1. september er det blevet endnu nemmere at dyrke sport og motion i København. Nu er det nemlig muligt at booke tider og baner hjemme fra computeren eller via touchscreen i hallerne, ligesom al betaling foregår Siger du din bolig op for at flytte sammen med kæresten eller af andre grunde, kan du måske have glæde af et boliggarantibevis. Beviset sikrer dig ret til at få en tilsvarende bolig, som den du forlod, indenfor garantiperioden på 3 år. Et boliggarantibevis koster 900 kr. Læs mere på KAB s hjemmeside eller kontakt KAB s udlejningsområde på elektronisk og forud. Indgangen er hjemmesiden hvor du kan få et overblik over aktiviteterne og booke tider og baner i alle de københavnske idrætshaller. Præmien er på 300 kr. Tillykke! SAB-bladet Udgivet af: Samvirkende Boligselskaber Oktober 2009 Adresse: SAB c/o KAB Vester Voldgade København V Telefon: Telefax: Redaktion: Flemming Balle, Ritta Fischer Jensen (ansvarshavende), Kjeld Poulsen og Anne Mette F. Svendsen Layout: Susanne Grenaae Tryk: Kailow Graphic Oplag: SAB-bladet uddeles til ca husstande i Samvirkende Boligselskaber Forsidefoto: Marianne Svolgaard SAB-bladet oktober

16 SAB sjov - for hele familien RIV ELLER KLIP HELE SIDEN UD 9. DANMARK OPGAVE 2: Hvad er det? I hver bolle er tegnet en ting, eller rettere en del af en ting. Prøv om du kan se hvad det er. Skriv svaret i bollerne. Du skal mindst have otte rigtige, for at løsningen betragtes som godkendt. (Numrene er påsat af hensyn til evt. besvarelse pr. ). OPGAVE 3: Hvilken ende? Hvilken ende skal katten hive i, hvis den vil lege med garnnøglet? Sæt ring om A, B eller C. OPGAVE 4: Byer i Danmark Alle byer, som på kortet har samme farve, har noget til fælles. Skriv i de tilsvarende farvede felter, hvad du mener det kan være. 12. Skriv hvad de BLÅ byer har til fælles: A B C OPGAVE 1: Skriv kodeordet - dvs. bogstaverne i de nummererede felter. Skriv hvad de GRØNNE byer har til fælles: Skriv hvad de RØDE byer har til fælles: Der er fire forskellige opgaver, som er tænkt til forskellige aldersgrupper - små og store børn samt voksne.voksne skal løse alle fire opgaver for at deltage i lodtrækningen om gevinst. Hvis man er barn og går i skole, skal man løse mindst to af opgaverne. Hvis man ikke går i skole endnu, behøver man kun at løse en af opgaverne for at deltage. COPYRIGHT: OLES FORLAG & TEGNESTUE (3-2009) Indsend hele siden til: KAB,Vester Voldgade 17, 1552 Kbhvn.V, senest Tirsdag den 1. dec Mærk kuverten SAB-sjov. Den først udtrukne rigtige løsning vinder et gavekort til en værdi af 300 kr. Navn: Adresse: Post-nr. og By: Du kan også indsende dine løsninger på opgaverne pr. Alder bedes oplyst, hvis du ikke har løst alle opgaver:

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Sammen - og alligevel sig selv KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Forleden sad jeg og talte med en af de andre beboere. Vi kom til at tale om, hvad vi skulle spise om aftenen. Vejret var godt,

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset 8. maj 2015 Der var mødt 9 lejemål op svarende til 18 stemmer 1. Velkomst og valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Deltagere: Søren Christiansen, Boligselskabet Baldersbo Michael Hesselberg,

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby Til beboerne Side 1 af 6 4304 LZS 4304 / Lejer 04-03-2014 19:00 04-03-2014 22:00 Referat af ordinært afdelingsmøde 4. marts 2014 kl. 19:00 På Lundtofte Skole Storrummet Nøjsomhedsvej 1 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild.

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild. REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.10 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 7 beboere fra 7 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00

Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Referat af GrønneParkens afdelingsmøde den 11. september 2014 kl. 19.00 Deltagere: ca. 81 beboere ( 69 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Christian

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i. Thomasberg (fra kl. 17.55) og suppleant Majid Tim Zakaria

Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i. Thomasberg (fra kl. 17.55) og suppleant Majid Tim Zakaria Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i bestyrelseslokalet I mødet deltog: Claus Dilling, Merrit Rosberg, Barbara Cros, John Steen Johansen, John B Thomasberg (fra kl.

Læs mere

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Dato: Klokken: Sted: Torsdag den 26. oktober 2006 19.00 21.10 Cabaret-salen i Herning Kongrescenter 74 husstande er mødt til mødet.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014

REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014 Tilstede: 15 husstande REFERAT AFDELINGSMØDET AUGUST 2014 Velkomst ved afdelingsbestyrelsen Thomas Hansen, formand bød velkommen. 15 ud af 33 lejemål var til stede ved mødet. Valg af dirigent Thomas Hansen

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus

Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus D E C E M B E R 2 0 1 0 Tovshøj-avisen Skoleavis for Tovshøjskolen Brabrand Århus Læs mere om: Første skoledag efter sommerferien - Side 3 - Fodboldtur til u-21 landskampen Danmark Litauen - Side 4 - Motionsdagen

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen AAB Henrik

Læs mere

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk)

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk) Spørgeskema Unge 16-18 år (Dansk) Kære 16-18- årige din opfattelse, Godt at vide: Hvordan gør du? Eksempel: 15. Hvor stor en del af året bor du i dit boligområde? Hvad får du ud af det? 1 Først et par

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

For dig der søger et job i boligområderne

For dig der søger et job i boligområderne For dig der søger et job i boligområderne 2 Introduktion Målet med denne pjece er at give dig en fornemmelse af, hvilken type virksomhed du er ved at søge arbejde i. Når du søger en stilling i en af de

Læs mere

www.kildemarken.org ORDINÆRT AFDELINGSMØDE KILDEMARKEN MANDAG DEN 24. NOVEMBER 2014 BESTYRELSENS BERETNING side 1 OVERSKRIFTER TIL BERETNINGEN

www.kildemarken.org ORDINÆRT AFDELINGSMØDE KILDEMARKEN MANDAG DEN 24. NOVEMBER 2014 BESTYRELSENS BERETNING side 1 OVERSKRIFTER TIL BERETNINGEN OVERSKRIFTER TIL BERETNINGEN AFDELINGEN Bestyrelsen. Forårsafdelingsmøde Træudviklingsplan Grundejerforening Ringsted boligselskab Trapper og vinduer Fordelingsnøgle Udskiftning af toiletter Afdelingens

Læs mere

Nr.10,5 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

Nr.10,5 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte EKSTRA JUL Nr.10,5 december/januar 2011/2012! 11.årgang! OK-Hjemmet Thea! Protektor Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte Sætternissen har været på spil!! Ninas fine artikel om Psykiatrien s Dag

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT. VÆR MED når vi sammen udvikler HEDEMARKEN

HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT. VÆR MED når vi sammen udvikler HEDEMARKEN HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT VÆR MED når vi sammen udvikler HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT 01:2015 KOLOFON HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT udgives i sammenhæng med arbejdet med den fysiske helhedsplan. Udgivelsen har to

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. oktober 2012

Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. oktober 2012 Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. oktober 2012 Deltagere: Kristina Avenstrup Lars Schmidt Klavs Hansen Brian Baltzer Nina Hartling Helene Bundgaard Lasse Lynæs Pia West Susanne Scotwin Bianca Moreno Ann

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00.

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. 1 Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. I mødet deltog: Merrit Rosberg Susanne Kabali Dennis Villumsen John Barzel Thomasberg Barbara Cros (Gik efter en time) Fraværende med afbud:

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Fredensborg Boligselskab Målsætningsprogram 2014-2018 Udgiver: Fredensborg Boligselskab, juni 2014 www.fbbs.dk Redaktion: Annette

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Referat Afdelingsmøde August 2011 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Til stede var: 27 lejemål + Johnny Ford Christel Halberg Frans Sarauw Jack Karoliussen

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 11. november 2013 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 Kære nabo _ Kære Nabo Så kommer der et nyhedsbrev her i det kolde vejr og efter stormen. Skønt! At vi ikke blev ramt hårdt af stormen. Siden sidste nyhedsbrev er der sket en

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Dato 14. juli 2015 kl. 17.00 Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen,

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere.

Generel drøftelse af udvalgsarbejdet samt brug af Facebook grupper for afdelingens beboere. Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 11. februar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Almen Bolig+ Mårslet, 15/04 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Almen Bolig+ Mårslet, 15/04 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Almen Bolig+ Mårslet, 15/04 2014 Mødet starter kl. 19:00. Velkommen v/mikkel Planck. Information omkring Blok 7. Henstilling til, at beboerne ikke lader vedtagne

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen.

Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Denne serviceramme er et dialogværktøj til at skabe overblik over den grundlæggende service, som ejendomskontoret yder i afdelingen. Servicerammen indeholder fem servicetemaer. Under hvert servicetema

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22

Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22 Lindholm afd. 22: Skolevej 3-33 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm 22 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management... 4 Formål... 4 Opbygning... 4 Vurderingskriterier... 4 Vurdering

Læs mere

Referat af Informationsmøde på Gildbroskolen mandag den 21. juni 2010 kl. 19.00 om renoveringen i Vildtbanegård II.

Referat af Informationsmøde på Gildbroskolen mandag den 21. juni 2010 kl. 19.00 om renoveringen i Vildtbanegård II. Referat af Informationsmøde på Gildbroskolen mandag den 21. juni 2010 kl. 19.00 om renoveringen i Vildtbanegård II. Tilstede: ca. 100 125 beboere.afdelingsbestyrelsen, arkitekt Bernd Kjelland, NCC: Brian

Læs mere

BO-VEST DIGITALISERER FLYTTESYN

BO-VEST DIGITALISERER FLYTTESYN BO-VEST DIGITALISERER FLYTTESYN Flyttesynene i BO-VEST vil i fremtiden ske elektronisk. Det kommer til at gavne både medarbejdere og beboere. Nu erstattes papir og pen af tablet-pc ere. Det sker når BO-VEST

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 22. marts 2009 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 18. marts 2009 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent. Formand Poul Erik

Læs mere

1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen

1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen 2012 1. rejsebrev fra London af Malene Dyhrman Flou Nielsen 01-04-2012 Studerendes navn: Malene Dyhrman Flou Nielsen Studienummer: PS09727 E-mail.: malene1989@hotmail.com Praktikperiode: 2. el. 3. 3. praktikperiode

Læs mere

På dansk ved Ida Farver

På dansk ved Ida Farver På dansk ved Ida Farver LØRDAG DEN 31. AUGUST Nogle gange tror jeg, min mor er hjernedød. Nogle gange ved jeg, hun er det. Som i dag. Dramaet startede her i morges, da jeg henkastet spurgte hende, om ikke

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER

SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER SÅDAN KAN DU GØRE NÅR DU MØDER BEBOERE MED PSYKISK SYGDOM. EN GUIDE TIL ANSATTE I BOLIGSELSKABER VI SKAL HJÆLPE DEM, SÅ GODT VI KAN. DE ER BEBOERE LIGESOM ALLE ANDRE. CARSTEN, varmemester 2 NÅR EN BEBOER

Læs mere

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1.

Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU. Brugerråds bladet. Første udgave 2012 Nr 1. Aktiv-Bo & beskæftigelse samt STU Brugerråds bladet Første udgave 2012 Nr 1. Brugerrådets medlemmer er repræsentanter for alle i Aktiv-Bo & Beskæftigelse samt STU. Brugerrådet I må gerne komme med forslag

Læs mere

Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00

Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00 Referat Afdelingsbestyrelsens møde i fælleslokalerne tirsdag 8. januar 2013, kl. 16.30 20.00 http://www.islandsplads.dk Tilstede: Tony (dirigent), Vagn, Ulla, Frederikke, Svend, Henning og Niels (referent)

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015

Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Nyheder fra Titanparken April/ Maj 2015 Gode lejligheder, gode venner, god at spille fodbold i - Omar 11 år Gerne flere legepladser, her er godt at spille fodbold, store lejligheder - Yahe 7 år Her er

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere