Carl Nielsen Brevudgaven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Carl Nielsen Brevudgaven"

Transkript

1 Carl Nielsen Brevudgaven

2 Fotograferet i Wien, juni Se s. 195.

3 Carl Nielsen Brevudgaven Bind Redaktion, indledninger og noter: John Fellow

4 Carl Nielsen Brevudgaven bind 10: Redaktion, indledninger og noter: John Fellow. Multivers, Udgiver: Carl Nielsen Brevudgaven, Det Kongelige Bibliotek. Forlag: Multivers ApS, København, Redaktionsmedarbejder: Gert Posselt. Omslag: Danesadwork. Omslagets motiv: Karl Johan Almqvist ( ) Carl Nielsen, linoleumstryk. Fra Jørgen Duus: Silhuetter, skygger på væggen, København 1998, side 201. Perm-illustrationer: Forperm: Carl Nielsens Hænder, tegning af Anne Marie Carl-Nielsen ca. 1929, Statens Museum for Kunst; Slutningen af Carl Nielsens brev til Johannes Nielsen den , Carl Nielsen-arkivet. Bagperm: Carl Nielsens brev til Emil Telmányi den , Carl Nielsen-arkivet. Illustrationer i øvrigt: Udgiveren har bestræbt sig på at finde frem til alle fotografer og kunstnere, en del er dog ukendte. Skulle nogen af disse billeder vise sig at være ophavsretligt beskyttet, vil de blive honoreret efter gældende Copy-Dan-takster. Tryk: Specialtrykkeriet Viborg. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt i overensstemmelse med overenskomst mellem Undervisningsministeriet og Copy-Dan. Enhver anden udnyttelse uden skriftligt samtykke fra Multivers ApS er forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag til brug for anmeldelser. Bogen udgives også som e-bog og må derfor ikke indskannes. ISBN Printed in Denmark, 2013.

5 Carl Nielsen Brevudgaven er domicileret på Det Kongelige Bibliotek, som stiller kontorfaciliteter og administration til rådighed. Ledelsen af projektet har Det Kongelige Bibliotek uddelegeret til en styregruppe bestående af chefkonsulent Søren Clausen, Det Kongelige Bibliotek (formand), tidligere direktionskonsulent ved Det Kongelige Bibliotek, Anette Faaborg, nationalsamlingschef Anne Ørbæk Jensen, Det Kongelige Bibliotek, tidligere direktør for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, professor Jørn Lund og direktionssekretær Lotte Svenningsen, Det Kongelige Bibliotek. Til projektet er knyttet en støttekomité, bestående af dirigenten, professor Herbert Blomstedt, professor Torben Brostrøm, forfatteren Suzanne Brøgger, museumschef Torben Grøngaard, komponisten Pelle Gudmundsen-Holmgreen, forfatteren Sven Holm, forfatteren og journalisten Georg Metz, komponisten Per Nørgård, komponisten Ib Nørholm, presse- og kulturråd ved den danske ambassade i Berlin Per Erik Veng og pianisten Anne Øland, samt oprindelig nu afdøde komponist Tage Nielsen og forfatter Villy Sørensen. Alle udgifter til lønninger, publikationer, rejser m.v. i forbindelse med brevudgaven forudsættes finansieret af eksterne donatorer. Styregruppen retter en hjertelig tak for generøs støtte til Herbert Blomstedt, Beckett-Fonden, Gangstedfonden, Lundbeckfonden, Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat, Oticon Fonden, Toyota-Fonden, Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation, Det Kongelige Bibliotek samt Kulturministeriet. Til dette bind er der ydet støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc- Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Beckett-Fonden, Gangstedfonden, Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat samt Weyse Fonden. Det indledende arbejde og udgivelsen af de nu foreliggende 10 bind havde ikke kunnet gennemføres uden denne substantielle støtte. Søren Clausen chefkonsulent Anette Faaborg tidligere direktionskonsulent Anne Ørbæk Jensen Jørn Lund Lotte Svenningsen nationalsamlingschef professor direktionssekretær

6

7 Indhold Om dette bind 9 Breve og dagbøger Brevskriverregister 621 Register over Carl Nielsens værker 625 Arkivliste 627 Billedproveniens 633 Forkortelser 634 Redaktionelle parenteser 635

8

9 De to store begivenheder i efteråret 1927, for Carl Nielsens vedkommende udgivelsen af Min fynske Barndom og for Anne Marie Carl- Nielsens opstillingen og afsløringen af rytterstatuen af Christian 9. efter næsten 2 årtiers kamp, markerede for begge kunstnere, mand og kone, et indsnit i deres kunstnerbane og i deres liv. Selv om ingen af dem agtede at stå stille og hvile på laurbærrene, var de dog nået frem og stod nu solidt i den almene bevidsthed, som dem de var. Allerede nogle år tidligere havde de fundet hinanden igen efter de mange års krise i ægteskabet, Anne Marie Carl-Nielsen dog tydeligvis med forbehold, med en genkommen oplevelse af at noget var gået uigenkaldeligt tabt i forholdet. Fra 1928 og frem mærker man dog at også hun igen er begyndt at tro på forholdet. De depressive tilbagefald med ytringer om det ituslåede porcelæn, der aldrig mere lader sig klinke, synes omsider overvundet. En enkelt gang alene på kur i Frankrig kommer hun for skade at skrive til Carl, at det er som der gror Græs imellem os (239). I ham vælder alt det gamle op igen, og han svarer: Det har gjort mig saa ondt og jeg blev saa træt af det altsammen at jeg lagde mig i Sengen, men nu er det dog lidt bedre og jeg maa prøve paa mit Arbejde igen. (248) Den nutidige læser, for hvem der ikke står så meget på højkant, kan måske ane at bemærkningen om græsset også kunne have været forstået som en åbning, en indrømmelse fra Anne Maries side af dårlig samvittighed, nu da de igen er adskilt i så lange perioder. Det er også pudsigt at læse, hvad Anne Marie Carl-Nielsen bekymret skriver til datteren Irmelin, der i længere tid har opholdt sig på Skagen med en amerikansk veninde, mens Eggert, hendes mand, er blevet efterladt alene i København: Ved Du hvad lille Irme jeg tænker så meget på Dig[,] jeg synes det er Synd for Ekkert[,] Synd for Eder begge at Du er så længe borte fra ham og hans Virksomhed og er det rigtigt[,] jeg synes det ikke helt, for som Du [siger] Gæsterne har Du jo nok Forpligtelse over for men mest over for Din Mand og Dig selv. Ja tilgiv at jeg som Din Mor udtaler 9

10 mig, men jeg synes det ikke er helt godt. (695) Svært ikke at læse også som udtryk for selverkendelse! I denne ny livsfase forsøger mand og kone så godt de kan at være så meget sammen som muligt. Det mislykkes ofte, og det ser umiddelbart ud som om de er akkurat lige så meget adskilt, som de altid har været; måske ikke mere så meget på grund af Anne Maries arbejde, som på grund af de kurophold, som de begge har brug for, hun for sin bronkitis og sin gigt, han for sit dårlige hjerte, skavanker der kun sjældent lader sig forene på en og samme kuranstalt, og så på grund af at han efterhånden ikke kan finde arbejdsfred andre steder end på Damgaard. Det begynder dog godt i Fra den 20. januar til den 12. februar er de sammen på lægeordineret skiferie i Norge ved Lillehammer. Det er halvkoldt i hele Sydeuropa, men lægen mener at med mindre de vil tage helt til Nordafrika, er sol på sne storartet for dem begge, og skønt Carl Nielsen hurtigt falder på hotellets trappe og brækker et ribben, er det dog ikke værre end at den lokale læge tillader ham at bide smerten i sig og fortsat stå på ski. Det gør han så og glæder sig over at hans hjerte i højderne og den klare luft kan klare mere end han er vant til derhjemme. Før afrejsen har de haft selskab i Frederiksholms Kanal med de faste venner, de samlevende frøkener, forhenværende kongelig sangerinde Elisabeth Dons og speciallæge i hud- og kønssygdomme Johanne Feilberg, den lærde klassiske filolog og ungkarl Ove Jørgensen, der frem for nogen forsøgte at holde sammen på og fungerede som mellemmand mellem ægtefællerne i alle kriseårene, samt Anne Maries elev og yngre kollega Helen Schou, datter af bankier og vekselerer I.M. Reé, nu standsmæssigt gift med en arving til Schous Fabrikker, Schous Sæbehuse og Schous Varehus, en succesrig dansk producent- og detailhandelsvirksomhed, som næsten enhver dansker handlede hos det næste halve århundrede. Anne Maries elev frigjorde sig fra begyndelsen fra det økonomiske morads, som det meste af livet var et vilkår for både Anne Marie og Carl Nielsens kunstneriske virksomhed. Efter den livlige aften skrev Anne Marie Carl-Nielsen et længere brev til Irmelin i New York, og dermed er der bevaret et sjældent konkret indblik i, hvordan en samtale og diskussion kunne forme sig i 10

11 kredsen omkring kunstnerparret. I dette tilfælde er det Johanne Feilberg der lægger for med et udsagn om, at hun ikke ville opereres af en kvindelig læge, og at heller ikke politik havde kvinder forstand på. Anne Marie siger imod og mener at de mandlige og kvindelige egenskaber er opblandede. Kristus og bjergprædikenen og Sokrates kommer på tale, og Ove Jørgensen oversætter spontant bjergprædikenen for selskabet, da Bibelen ikke er rigtig oversat, som Anne Marie skriver (13). Første symfoni genopstår Carl Nielsen fortsætter fra Norge en dialog med Ebbe Hamerik, som er blevet valgt som ny dirigent i Musikforeningen efter at Carl Nielsen på grund af sygdom har trukket sig tilbage, og Christian Christiansen har fungeret som en ikke særlig vellykket overgangsfigur. 1 Hameriks første koncert i denne rolle har han, som en markering af kontinuitet og respekt for forgængerne, sammensat af guldalderværker og af Carl Nielsens 1. symfoni, som ikke tidligere havde været spillet i Musikforeningen (41). Da Hameriks opførelse af symfonien og kilderne til den rummer flere problemstillinger, herunder spørgsmålet om forståelsen af de bevarede rudimentære kilder, bør sagen næppe forbigås blot med det alibi at der er så meget andet der ikke kommer med i denne indledning. Carl Nielsen skriver fra Lillehammer, at de kommer hjem søndag morgen (den 12.2.), fordi han skal til Hameriks generalprøve i Musikforeningen kl. 12½ samme dag. Hamerik har nemlig studeret symfonien med stor Grundighed og Kærlighed, hvad der fremgaar af Breve, Forhandling inden jeg rejste samt ved forskellige Spørgsmaal han har gjort. (33) Hameriks arbejde med symfonien resulterede dels i omfattende ændringer og tilføjelser med hensyn til frasering, dynamik og artikulation, dels i at Carl Nielsen nykomponerede et antal takter i finalen, takter som Hamerik instrumenterede og altså uropførte med komponistens accept og godkendelse. 2 Også komponisten fik vel i løbet af 1 9: s og Jf. CNU II/I forord ved Peter Hauge s. xi-xxvii, samt appendiks s

12 dialogen en fornyet oplevelse af det gamle værk, som han ikke synes selv at have dirigeret siden den i Aarhus. 1 Beskæftiget sig med den havde han vel i mindre grad i forbindelse med Wilhelm Stenhammars opdagelse og opførelse af symfonien i Göteborg i 1910 og 1918, 2 og vel igen forud for svigersønnens opførelse af symfonien i Gøteborg den Hameriks opførelse af symfonien i Musikforeningen den (41) resulterer i, at Carl Nielsen selv dirigerer symfonien ved en Palækoncert allerede den Orkestret er det samme, noderne er de samme. Både Hamerik og Nielsen dirigerede ifølge aviserne uden partitur. At ingen anmeldelser i hverken Hameriks eller Nielsens tilfælde bemærker den omskrevne passage i finalen, er måske ikke så mærkeligt; ingen har jo haft denne musik præsent bortset fra Hamerik, komponisten og Emil Telmányi, som er den der har præget historien for eftertiden, først som anonym meddeler i den første store Carl Nielsen-biografi, 5 hvor også historiens skurk, Hamerik, forblev anonym, dernæst med navns nævnelse i en skærpet form i sine erindringer. 6 Kernen i Telmányis historie er, at Hameriks fraserings- og artikulations- forbedringer er forvanskninger, og at Carl Nielsen ganske vist ikke ville udtrykke sin utilfredshed overfor Hamerik, heller ikke med de ændrede takter i finalen, som Telmányi anser for alene Hameriks ansvar, men derimod valgte at bede Schnedler-Petersen om at få lov at dirigere symfonien så hurtigt efter for at kunne præsentere den i sin rette skikkelse. Det er indlysende at Telmányi er på gale veje i sin opfattelse, og det er Niels Krabbes fortjeneste, at der er kommet fokus på episoden 7 med det forbehold, at hverken Telmányi eller nogen anden ligefrem har beskyldt Hamerik for at korrumpere symfonien. Der er også grund til på anden måde at sætte problemstillingen på plads: 1 Jf. 3: Jf. 3: 934 og 6: 36 og 6: s Jf. 8: Jf. 56 og TS s MS I, s Telmányi s Jf. Niels Krabbe: Ebbe Hameriks påståede korrumpering af Carl Nielsens første symfoni, Fund og forskning 39, s , Kbh Samt supplement i Fund og forskning 40, s , Kbh

13 Der er bevaret nodemateriale til symfonien fra tre opførelser med henholdsvis Emil Telmányi, Ebbe Hamerik og Launy Grøndahl, og i alle tre tilfælde har Carl Nielsen været i dialog med dirigenterne under forberedelserne. Peter Hauge konkluderer i forordet til den kildekritiske udgave af symfonien: samtidige revisioner, specielt Hamerik og Telmányi, er ikke medtaget i revisions- og variantfortegnelsen. Mange af nærværende udgaves revisioner stemmer dog overens med Hameriks, Telmányis og Grøndahls, skønt de er foretaget på grundlag af en analogikomplettering og ikke med belæg i de tre dirigenters partiturer og stemmemateriale. 1 Den relative overensstemmelse mellem det bevarede materiale fra de tre opførelser kan ikke undre; Carl Nielsen har jo været med i alle tre tilfælde, og kompletteringen af foredragsbetegnelser er måske ikke mindst nødvendiggjort af afstanden til symfoniens tilblivelse i begyndelsen af 1890 erne, hvor musikerne endnu havde en fælles tradition i blodet. Det er påfaldende, som bemærket af Peter Hauge, at Johan Svendsen kunne uropføre symfonien stort set uden tilføjelser af nogen art. 2 Dernæst: Det er jo ikke sådan, at de samme noder spillet korrekt giver den samme fremførelse med forskellige dirigenter og orkestre, ikke engang med samme orkester og dirigent i forskellige situationer. Der kan godt have været en markant forskel på Hameriks og Carl Nielsens fortolkning af symfonien, på trods af at de brugte de samme noder, som er Krabbes pointe og bevis for hans tilslutning til Hameriks opførelse, og denne forskel kan Telmányi selvfølgelig have registreret rigtigt nok, selvom han samtidig var i en presset situation og måske derfor usaglig. Telmányi havde endnu engang, som tidligere i Göteborg, begået den fejl at forsøge at blive sin svigerfaders efterfølger, havde selv søgt den stilling som Musikforeningens dirigent, som Hamerik fik. Telmányi var desuden på denne tid i færd med at tage den endelige beslutning om at bosætte sig i Danmark, han og Søs var i færd med at bygge eget hus, Fuglebakkevej 93, Frederiksberg husets facade prydes stadig af 1 CNU II/I forord ved Peter Hauge s. xxvii. Carl Nielsen Studies, volume 1, Kbh. 2003; Peter Hauge: Carl Nielsen and Intentionality, Concerning the Editing of Nielsen s Works, s CNU II/I forord ved Peter Hauge s. xxvi. 13

14 en kopi af Anne Marie Carl-Nielsens løverelief til bronzedørene i Ribe domkirke, og lofter inde i huset af Anne Marie Telmányis udsmykninger. Det er også i dette bind, at der i brevene er nedslag af en diskussion, som i hvert fald må have været ført imellem Søs og faderen, og vel derfor også imellem Søs og Telmányi, en diskussion om Telmányis karriere og i sammenhæng hermed om betydningen af hvor Telmányi og Søs slår sig ned. I den forbindelse afviser Carl Nielsen ikke, at han og Anne Marie kunne finde på at flytte med til en by i et andet land! 1 Der er en del i Telmányis erindringer, der er husket forkert, brevudgaven har tidligere givet eksempler på det, men han er generelt en ærlig og ivrig mand, og det er en undtagelse at hans erindring er på følelsesmæssige afveje som her. Carl Nielsen bad mig udtrykkeligt om at være med ved prøven (Hameriks prøve på 1. symfoni den ), skriver Telmányi. Anne Marie og Carl Nielsen kom hjem fra Norge med skib samme formiddag, angiveligt for at Carl Nielsen skulle kunne nå Musikforeningsprøven på sin symfoni kl Fra Lillehammer har han nærmest undskyldt sig over for svigersønnen for at han kommer hjem til Hameriks prøve på symfonien: jeg har forsøgt at overtale Mor til at blive længere, men hun synes jeg skal holde mit Ord til Hamerik, da han virkelig er meget varm for den Opførelse af Symf: g moll. Svigerfaderen skriver også: Du skal virkelig ikke hente os ellers Tak for Din Venlighed; det er meget einfach at tage en Bil (35). Ikke et ord om at de ses til prøven, og man kan sagtens få den mistanke, at Carl Nielsen har haft lyst til at aflyse sin deltagelse ved prøven mere på grund at Telmányis forsmåede følelser, end på grund af Hameriks forbedringer, som han har haft hånd i hanke med og da også udtrykker respekt for. Da Telmányi dagen efter koncerten, altså den 14.2., overværer Carl Nielsens samtale med Frederik Schnedler-Petersen i telefonen om muligheden for at han kan få lov at dirigere sin egen symfoni, skriver han at Palækoncerten finder sted tre dage senere, men den fandt først sted søndag den Telmányi mener at der var stuvende fuldt hus til koncerten; det var der ikke. Dagen efter er Politiken og Nationaltiden- 1 Jf

15 de enige om, at salen var tyndt besat. Måske var problemet det svigtende publikum! Schnedler-Petersen havde brug for Carl Nielsen som trækplaster, det var ikke noget offer han ydede ved at lade Carl Nielsen dirigere. Det lakkede mod enden for Palækoncerterne, og under den dødskamp var Carl Nielsen en trofast støtte for Schnedler-Petersen. 1 Derimod var der andre end Telmányi, der oplevede Carl Nielsens opførelse af sin 1. symfoni den dag som noget ganske særligt, og det er og bliver besynderligt, at Emil Telmányi, og Niels Krabbe, så entydigt, på hver sin måde, hefter Hameriks og komponistens egen opførelse op på nodematerialet, som Telmányi fejlagtigt tror er forskelligt, og Niels Krabbe viser er det samme. Det er jo nærmest dagligdag for musikere og orkestre at spille efter noder, hvor fraserings- og artikulationsangivelser tilhører alle mulige andre fortolkninger end den aktuelle, og gode dirigenter kan ændre en fortolknings detaljer uden at disse nødvendigvis først skrives ind i noderne og mindre gode kan måske slet ikke lade være! At Carl Nielsen skrev en dedikation til Ebbe Hamerik i hans eksemplar af partituret til symfonien, ved prøven dagen før Palækoncerten, betyder ikke nødvendigvis, at komponisten mener at værket ikke kan spilles anderledes, men at han er taknemmelig og påskønner sin unge vens indsats, han er jo også selv blevet klogere på sit værk deraf. Han modvirker også, at det unge talent nu skal føle hans egen anderledes fortolkning som en korrektion eller en irettesættelse. Gunnar Hauch i Nationaltidende giver i denne forbindelse denne sjældne skildring af Carl Nielsen som dirigent: Det var en vellykket Udførelse, livligt animeret af Komponistens ejendommelige og meget karakteristiske Dirigeren. Der er intet Føleri, ej heller nogen Svulmen i hans Maade at lede Orkestret, men de kantede, næsten mekanisk accentuerede Bevægelser har en formel Evne til at stille Tingene, eller i hvert Fald Hovedsagen, paa Plads; og en egen Ynde kan han opnaa paa de lyriske Steder ved blot at lægge Hovedet paa Sned med det ham egne indtagende Udtryk. 2 1 Jf. Samtid nr. 188 samt 10: Nationaltidende

16 Uden kendskab til Telmányis erindringer, men vel med kendskab til den korte anonyme version i Meyers biografi af historien om Hameriks opførelse, erindrer Knud Jeppesen i 1965 den sidste gang Carl Nielsen stod på podiet i Odd Fellow Palæet, dvs. netop ved Palækoncerten den : Kort forinden var den samme Symfoni blevet opført i samme Sal af en ung Dirigent, dygtigt, men en Smule stift og stramt. C.N., der ligesom ikke kendte den igen, følte Trang til endnu en Gang at forvisse sig om, at Værket trods alt levede og jeg har aldrig hørt det smukkere spillet. Han gav sig Tid til uden paa nogen Maade at sentimentalisere at dvæle og ligesom se sig om i Værket; det var, som om hans stolte Ungdom igen strømmede ind paa ham, en Ungdom, han følte han vel kunde være bekendt. I det hele taget tror jeg nok at turde sige, at ingen hverken mens han levede eller senere, har formaaet at gengive hans Værker saa medrivende og overbevisende rigtigt som han selv. 1 Jeppesens version er næppe, som hos Niels Krabbe, endnu et eksempel på Telmányis version af historien., Knud Jeppesen forholder sig hverken direkte eller indirekte til den. Sætningen: C.N., der ligesom ikke kendte den igen, gengiver tydeligvis et, omend næppe præcis sådan formuleret, udsagn af komponisten selv. Hele historien om de to opførelser handler om et lykkeligt møde mellem en ældre og en yngre komponist, og om en begavet musiker og svigersøn, der som betroet medarbejder og udefra kommende ikke havde nogen nem position i dansk musikliv. Endnu en omstændighed ved historien bør bemærkes: Da Carl og Anne Marie aftenen før Carl dirigerer sin version af symfonien besøger Søs og Emil Telmányi, bliver de vidner til, at Søs sidder stille og pludselig får stærk Blodgang. Hun bliver meget angst, må hasteindlægges og bedøves, mens læger og sygeplejersker i en halv time kæmper med at standse blødningen og redde hendes liv. Næste formiddag, den søndag hvor Carl Nielsen om eftermiddagen igen efter mange år dirigerer sin 1. symfoni, fortæller Søs faderen, da 1 Knud Jeppesen: Carl Nielsen paa Hundredaarsdagen, Nogle Erindringer af Knud Jeppesen; Dansk aarbog for musikforskning , s

17 han om formiddagen er på besøg på klinikken, om sine drømme, mens hun har været under behandling, de har tydeligt præg af nærdødsoplevelse, og han skriver dem ned (55 og 56). Flere måneder senere får vi i et brev fra Søs til moderen, der nu er i Grækenland, at vide, at det er en spoleorm, hun har haft, og at den nu er væk (114). Ung med de unge I løbet af 1920 erne bliver Carl Nielsen de unges mand; de søger ham og de søger hans støtte, og de promoverer ham som den af den ældre generation, der er tættest på at dele musikalske og kunstneriske holdninger med dem. Han støtter dem også via de fondsbestyrelser, han har sæde i, og nogle af hans jævnaldrende har utvivlsomt følt sig svigtet. Tænk på N.O. Raasted, der måtte vente i årtier på det rejselegat, som Carl Nielsen havde lovet ham, og på Louis Glass appel til Nielsen om at blive de gamle gældsposter kvit, før vi tænker på de yngre. (9: 762 og 778). Carl Nielsen støtter også de yngre musikere i kampen med de ældre om stillinger og karriere, f. eks. Johan Hye-Knudsen, som han anbefaler i Göteborg. Han er den mest talentfulde Dirigent vi har, en meget tiltalende ung Mand, en ganske anden Art end den talentløse Høeberg som har gjort alt for at hindre de unge (ogsaa Hammerich [Ebbe Hamerik]), men det er ikke lykkedes ham. (390) Og den kongelige kapelmester Georg Høebergs kongelige optræden kan Carl Johan Michaelsen og Carl Nielsen sammen godte sig over (58 og 62). Det er her i begyndelsen af 1928 at Carl Nielsen komponerer sine, hvad tonesproget angår, mest avancerede værker, Preludio e presto for soloviolin og 3 klaverstykker, op. 59. Det første udvikler sig på Emil Telmányis opfordring af 8 takter for soloviolin, som Carl Nielsen har sendt til en enquete i Politiken i anledning af at ungdomsvennen Fini Henriques fyldte 60 den Værket er færdig få dage før Anne Marie og Carl Nielsen rejser til Norge på rekreation og skiferie. Samtidig har han det første af de 3 klaverstykker, Impromptu, færdig. Denne avancerede musik synes at være blevet til i den rene ægteskabelige idyl. Samme dag som violinværket er blevet færdig, skriver Anne 1 Jf. Samtid nr

18 Marie til Irmelin i New York: Så sidder han nu og laver noget meget smukt på Klaveret om Aftenen, og jeg sidder inde i Dagligstuen og lytter. Når jeg spørger ham hvad det er eller skal være siger han han ved det ikke. (13) Carl Nielsen har endnu engang fornyet sig musikalsk, og denne gang har han skabt værker, der passer som hånd i handske til det snævre ny musik-miljø, der er opstået, også i Danmark. Uropførelsen af violinværket og to af de tre klaverstykker finder sted ved et arrangement i foreningen Ny Musik den i teatersalen på Borups Højskole; den ligger (endnu) i Frederiksholms Kanal, 100 m fra den gamle kunstnerbolig, hvor musikken blev til, og da musikken er svær at kapere, er det på forhånd bestemt at værkerne skal spilles to gange efter hinanden. Violinværket er det naturligvis Emil Telmányi, der uropfører, de to klaverstykker tager Christian Christiansen sig af. Søs skriver til moderen, der igen er på rejse alene, til Athen: Imorgen spiller Emil i ny Musik Fars nye Stykker og de er meget meget mærkelige; har Du hørt noget af dem? Saa skal Far have Fremmede bagefter: I Skoven skulde være Gilde, alt hos den gamle Ørn ; og Maren snakkede op om, at det løb nok op til en Snes. Alle disse Ny Musik. Johanne hjælper. (95) Anne Marie Carl-Nielsen må have fundet anledning til at hanke lidt op Carls komponeren, nu ikke flere småtterier! så Carl må replicere fra Damgaard, hvor han nu igen arbejder på den ny klarinetkoncert: Violinværket er ikke nogen lille Ting, som Du mener og jeg har sat betydelige Kræfter ind paa disse nye Ting. (110) Den internationale Schubertkonkurrence Mens Carl Nielsen selv rækker ud mod den ny musik, rækker det etablerede musikliv i ind- og udland mere og mere ud efter ham som det flagskib han er i dansk musik er hundredåret for Schuberts død. I den anledning udskrev Columbia Graphophone Company Ltd. med hovedsæde i New York en international Schubert-konkurrence. Det blev en af datidens større mediebegivenheder. Fra begyndelsen var der lagt op til at konkurrencen gjaldt en fuldførelse af Schuberts ufuldendte, men efterhånden som der blev dan- 18

19 net lokalkomiteer, vendte adskillige af disse sig imod dette projekt. Carl Nielsen blev udpeget som dansk repræsentant i den skandinaviske dommerkomite, og der er bevaret en kladde i hans håndskrift der viser at han i den skandinaviske gruppe har været hovedmanden bag omformuleringen af konkurrenceudkastet: Denne Konkurrence har et dobbelt Formaal, at hædre Mesterens Minde ved at sætte alle Landes skabende Musikere i Virksomhed til hans Ære, og gennem Opgavens Aand og Art at faa konstateret, hvor megen Evne til at komponere melodisk der findes i vor Tid. Det er ikke Meningen, at lægge noget Baand paa Komponisterne; der peges blot i Retning af Schubert, der for sin Tid var baade ny og original, men som tillige fra først til sidst var gennemstrømmet af melodisk Rigdom, idet han, uden at se til højre eller venstre, fulgte sine Evner og sin egen geniale Natur. Det er disse Egenskaber, der kaldes paa gennem nærværende Konkurrence. Med andre Ord: Komponisterne har fuldkommen kunstnerisk Frihed, men de Værker, der ud fra vor egn Tidsaand er besjælet af symfonisk melodisk Skønhed som Schuberts for hans Tid, vil naturligvis blive hilst med særlig Glæde. 1 I brevene kan man følge Schubertkonkurrencens forløb fra møder med sekretæren for den skandinaviske sektion, overretssagfører Holger Zahle i marts, til man i begyndelsen af maj i København blandt 35 indsendte værker kan udpege Kurt Atterbergs symfoni nr. 6, C-dur, op. 31, til skandinavisk vinder og dermed en pris på 750$. Andenprisen går til den norske komponist Ludvig Irgens Jensen for hans Passacaglia for orkester, hvorom Carl Nielsen i et interview siger, at det er et meget vægtigt, en Kende Brahms-betonet Værk, altsaa ikke saa ydre farverigt, men maaske af større Vægtfylde: et af disse Værker, som man med Fordybelse ligesom kan trække mere og mere ud af. Atterbergs symfoni karakteriserer han som et glansfuldt, plastisk og stort anlagt Værk og fortræffelig instrumenteret. Morsomt er det, at det paa sine Steder, navnlig i Finalen, faktisk er i Slægt med Schuberts store C-Dur, hvad enten det nu er Atterberg bevidst eller ej, Sammenhængen og Strømmen er saa levende, at det alligevel føles originalt. 1 Jf. Samtid nr

20 En karakteristik, der indikerer, at dommerne ikke kun har taget stilling til, hvad der var bedst, men især hvad der opfyldte konkurrrencebetingelserne og hvad der havde den bedste chance i slutrunden. Der var ikke megen skelen til Carl Nielsens egen musikæstetik, og slet ikke til hvordan han selv komponerede i Da han bliver spurgt, om han ikke selv kunne have haft lyst til at deltage, svarer han dog behændigt og mediebevidst: - I og for sig kunde jeg nok have haft Lyst. Men saadan som Sagen kom, nemlig, at det hele fra Begyndelsen blev henvist til mig fra amerikansk Side, gjorde, at det i Virkeligheden først bagefter er faldet mig ind, at der sagtens kunde være truffet en Ordning, saa at ogsaa Dommerne kunde have konkurreret. Nu er jeg i Grunden saa ked af det tænk at vandre i Fantasien Arm i Arm med den kære Schwammerl De véd, saadan lød Schuberts Kælenavn og føle sig inspireret af hans varme, lysende Aand. 1 Vi kan også i brevene følge slutrunden i Wien, hvor repræsentanten for den skandinaviske sektion er Carl Nielsen. Den rejser han til Wien og bliver indlogeret på Hotel Imperial, et af de dyre Ringstrasse-hoteller; på togrejsen har han uafladeligt talt engelsk med et amerikansk ægtepar, og har glædet sig over at det gik virkelig udmærket (sommetider), skriver han til Irmelin (181). Siden hun og Eggert første gang rejste til New York, har han læst engelsk jævnligt for at kunne tale med deres venner, når de kom på besøg i København. På hotelværelset bringer man vin, kager og frugt med hilsen fra Columbias direktør, Frederick N. Sard, som Carl Nielsen straks da han ankom, havde en længere samtale med på tysk. Carl Nielsen har travlt den uge i Wien. Han er til selskab hos den danske minister (ambassadør) Bigler, til frokost i Gesellschaft der Musikfreunde, igen til spisning hos Guido Adler, har samme dag besøgt komponisten Hauer en times tid, og også ved en anden lejlighed er Hauer med, Hauer som gjorde så stort indtryk på ham ved ISCM- 1 Jf. Samtid nr

21 festen i Frankfurt året før, 1 og hvis musikalske radikalitet han med sine nyeste værker for violin og klaver kan konkurrere med. Næppe har Nielsen forladt Wien igen, før Hauer skriver til både Jørgen Bentzon og Carl Nielsen. 2 De to har nemlig i Frankfurt fået noderne til Hauers 4. Suite med til København for at forsøge at gøre Forlag Wilhelm Hansen interesseret i den. Nu synes Hauer imidlertid at have fået den afsat i Wien og beder om at noderne bliver sendt til Universal-Edition i Wien. Det må Jørgen Bentzon have meddelt Nielsen i Sliač i et ikke bevaret brev; Hauers brev til Nielsen omadresseret fra København kan ikke være nået til Sliač endnu, da Nielsen svarer Jørgen Bentzon, for at få ham til at fiske Hauers suite ud af firma Wilhelm Hansen igen. Vi får også Nielsens opdaterede syn på Hauer, nu med et forbehold over for hvor han er på vej hen i sin musik: Jeg kan godt lide ham, han er en ærlig Sjæl og der er en Stræben i ham som er rørende; hvorhen hans Tanker og Principper kan føre ham er dog højst problematisk. Jeg fik et Hefte Sange af ham som Du skal se. 3 I Wien har Carl Nielsen også været ambassadør for ny dansk musik. I bunden af kufferten har han haft Bentzons 2. kvartet, men der kunde ikke blive Tale om at gaa den igennem med nogen. Jeg havde bogstavelig talt ikke et Øjebliks Tid og Ro; dog stak jeg et Par Gange Dit Navn ud naar der var Tale om Skandinavien og den spanske Udsending, en ung meget tiltalende Mand, Adolf Salazar, noterede det i sin Lommebog. Til Knud Jeppesen skriver han at han har truffet den engelske musikskribent Donald Francis Tovey, som er begejstret for Jeppesens Palestrinabog, og da han er en dybtgaaende selvstændigt tænkende Person, kan det kun glæde os Danske at høre. Også den berømte musikvidenskabsmand Guido Adler har talt om Jeppesens Palestrina, og om Nielsen egne værker har han sagt at de efter hans Mening vilde leve ud over vor Tid. (189) I Wien kan Carl Nielsen nu sole sig i både sine egne og sine elevers fortjenester. Fredag den 22. er Schubertkonkurrencen så vidt at Nielsen telegraferer til Kurt Atterberg, at der nu kun er 3 værker tilbage, auch 1 Jf. Samtid nr. 128 og 9: s Jf Jf

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

På rejse med musikken

På rejse med musikken Eksotiske fugle På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 På rejse med musikken Du skal snart på besøg hos DR SymfoniOrkestret. Her skal du høre symfoniorkestret spille flere forskellige musikværker. Men vi

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Beethovens 9. symfoni

Beethovens 9. symfoni Beethovens 9. symfoni Koncert med DR SymfoniOrkestret s. 2 Beethoven Du skal snart til koncert med DR SymfoniOrkestret. Ved koncerten skal du høre en symfoni. Symfonien er skrevet af en tysk komponist,

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Sådan blev jeg: Ida Auken

Sådan blev jeg: Ida Auken Sådan blev jeg: Ida Auken Sorgløs - privilegeret - og med Auken i bagagen. Her fortæller Ida Auken om livet privat og den politiske tilværelse. Af Peter Brüchmann, 14. oktober 2012 03 Stort personligt

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU LIDT OM PETER LUNDBERG Billedkunstner, forfatter og foredragsholder. (F: 1955) Peter Lundbergs billedkunstneriske karriere startede i 1969, og i mange år blev

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Jeg hedder Charlotte Jeg er fra Aage-grenen - I kan læse mere om mig på side 346 Jeg hedder Camilla Jeg er også fra Aage-grenen, men jeg er også fra Ludvig-grenen

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye:

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: SKYLD Begrebet skyld hos Kierkegaard. Uddrag fra undervisningsmaterialet: På kant med Kierkegaard I

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.)

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Datoen 4-12-1904 er anført på etiketterne, men Herold har i sin dagbog under den 2. december 1904 anført: I dag sang jeg 5 titler

Læs mere

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER?

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? Læs hvad andre rygestoppere fortæller om den hjælp, de fik fra STOPLINIEN. GRATIS RÅDGIVNING 80 31 31 31 t godt ummer til n røgfri remtid: 0 31 31 31 Når du

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 I det gamle testamente finder vi den store beretning om de to brødre tvillingerne Jakob og Esau. Allerede tidligt i fortællinger om de

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Indhold. Denne bog er tilegnet dig

Indhold. Denne bog er tilegnet dig Denne bog er tilegnet dig Indhold Din guide til positivt selvværd Cammilla Rysgaard 1. udgave, 1. oplag 2010, FADL s Forlag, København ISBN: 978-87-7749-588-5 Projektledelse: Thomas Bo Thomsen Omslag,

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

På dansk ved Ida Farver

På dansk ved Ida Farver På dansk ved Ida Farver LØRDAG DEN 31. AUGUST Nogle gange tror jeg, min mor er hjernedød. Nogle gange ved jeg, hun er det. Som i dag. Dramaet startede her i morges, da jeg henkastet spurgte hende, om ikke

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel Ilse Sand Sig ordentligt farvel 1 Sig ordentligt farvel! Denne vejledning må gerne kopieres og foræres til familie og venner. Forord Mange problemer skyldes brudte relationer, som man ikke har fået sagt

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv E T E R OPGAVER TIL H.C. Andersens liv NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Hvad ved du om H.C. Andersen? Skriv stikord til de fire overskrifter i cirklen. Se eksemplet. P E R S O N E R T I N

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Teater Nordkrafts PR-afd. Copyright Teater

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Blair redder dansker fra at drukne

Blair redder dansker fra at drukne Blair redder dansker fra at drukne 1 1 Den britiske premierminister, Tony Blair, har under et ophold på Seychellerne angiveligt reddet en dansk turist fra druknedøden.turisten - der ifølge det franske

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Anker Olesen Tenor - koncertsanger

Anker Olesen Tenor - koncertsanger Anker Olesen Tenor - koncertsanger Han må have været en, som man regnede med, eftersom han har både Helge Bonnén på flygel og Fini Henriques på violin. En smuk og klar tenor, med den fineste udtale. Anker

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Test din viden om Verber

Test din viden om Verber Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Verber 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 2 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din viden

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Per S t raarup S øndergaar d Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge 2013 Per Straarup Søndergaard Bogen er udgivet med støtte fra: Foto:

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31 Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 32 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 33 Vi standsede for at tage os

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere