DA NATTEN FORSVANDT - OM LYS FØR DER KOM LYS Af: Jytte Thorndahl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DA NATTEN FORSVANDT - OM LYS FØR DER KOM LYS Af: Jytte Thorndahl"

Transkript

1 DA NATTEN FORSVANDT - OM LYS FØR DER KOM LYS Af: Jytte Thorndahl Teknologihistorien beskæftiger sig bl.a. med i hvilken social og kulturel sammenhæng ny teknologi opfindes og tages i anvendelse. Men et andet væsentligt spørgsmål at stille omkring ny teknik, er hvilken social og kulturel betydning den nye teknologi har for vores samfund. Det elektriske lys har været brug gennem mere end hundrede år, og i den følgende artikel vil jeg forsøge at belyse nogle væsentlige træk omkring brugen af levende lys i forhold til brugen af det elektriske lys. Artiklen er en forkortet version af et foredrag holdt for Lysteknisk Selskabs fynske kreds i maj Indledning Dagens lys og nattens mørke, nattens lys og dagens mørke - den måde hvorpå belysningen teknisk eller naturligt set er udformet påvirker sociale relationer mellem mennesker og menneskelig aktivitet i det hele taget. Et enkelt lys, tællelys eller stearinlys giver en anden belysning og har andre kvaliteter end et moderne halogenlys. Spørgsmålet er om mennesket som kulturvæsen er blevet forandret ved at gå fra tællelys til elektrisk belysning? Og kan det, hvis det er tilfældet, lade sig gøre at beskrive denne forandring kulturelt og socialt? For at begrænse emnet har jeg valgt, frem for at give en historisk oversigt, at se på de særlige kulturelle træk ved brugen af det levende lys, som de er skildret i erindringer og dagbogsnotater fra forrige århundrede. Disse træk vil jeg så sammenholde med de ændringer, der skete, da det elektriske lys kom. Tællelyset og olielampen har været vigtige belysningskilder før petroleumslampen og det elektriske lys. Men også det åbne ildsted, fakler eller metalkurve med brændende træ har været benyttet til belysning gennem mange århundreder. Sparsommelighed tællelyset er kostbart Tællelys blev tidligere betragtet som meget værdifulde. De blev støbt af fedtet, tællen, fra får og okser, og omhyggeligt gemt væk, køligt, tørt og nedpakket så mus og andre dyr ikke kunne komme til at spise af dem. Af tællen fra 8 får kunne man støbe 400 lys og 600 pråse. Pråsene var lange tynde lys, som man f. eks. brugte, når man skulle gå rundt i huset i mørke. På herregårdene støbte man lys flere gange om året og på fæstegårdene kunne man blive afkrævet både tælle og garn til lysene. På herregårdene blev lysene låst inde og omhyggeligt udleveret af oldfruen. Man sparede på lyset i hverdagen, og arbejdede så længe det var muligt ved dagslys. På værkste- I middelalderen solgte kirkerne og klostrene lys til borgerne, men i flere byer var der lysestøbemestre, som fremstillede tællelys og vokslys. Vokslysene blev først og fremmest brugt i kirkerne og ved særlige festlige lejligheder, til daglig brug i hjemmene købte man tællelys. På stikket ses en lysestøbemester og to svende i færd med at skære væge, dyppe lys og støbe lys i forme. (Fra Mogens Eilertsen: Lys og Stage, 1977) 34

2 derne i byen begyndte man først at bruge kunstigt lys efter Mikkelsdag, den 29 september. Selv i efterårs- og vinterperioden var kun tændt ét tællelys som aftenbelysning. Lysene var støbt i en størrelse, så de passede til en aften. Det beskrives bl.a. i "Haandbog for Huusmødre i alle Stænder " af A.C. Dragted, Et Lys af 10 paa Pundet kan være passende til et Vinteraftensæde i en Folkestue, men da maae Lyset staae stille og i en passende Afstand fra Rokkehjulene, ellers kan man ikke stole paa, at det vil brænde til Sengetid, som i Regelen er Kl. 10 A.C. Dragsted beskriver omhyggeligt hvordan lysene skal fremstilles: Dagen efter, at man har støbt Lysene, tager man dem af og Gjemmer dem i tætte Kasser, thi kommer Luften til at virke på Lysene, da tabe de deres Hvidhed, og give Lugt i Værelset, hvor de brændes, derfor bør man hver Uge tage det Antal Lys frem, som man agter at forbruge i ovennævnte Tid, og pakke godt til for Lysene hver Gang man har taget deraf. Dagslyset blev brugt i fuldt mål, og sollyset dirigerede i høj grad døgnrytmen for menneskenes arbejde. Om sommeren var dagen lang, ofte 16 timer. Man stod op med solen kl. 3 4 om morgenen og gik i seng, når solen gik ned. Om vinteren var arbejdstiden ved dagslys måske 6-7 timer. Vinteren var også den bedste tid for de små drenge, der var hyret til at passe kvæget, for da samledes man inden døre, når det blev mørkt til lettere arbejde. Det ser ud til at tidspunktet for børnefødsler også faldt sammen med skiftet mellem sommerens og vinterens døgnrytme. Én historiske statistik fra Sverige viser, at i og tallet blev de fleste ægte børn avlet i årets mørkeste måneder, december-januar og født i september. I dag fødes de fleste børn om foråret, ni måneder efter midsommer og sommerferien. Lyset som midtpunkt for et fællesskab Sparsommeligheden gjorde, at folk samlede sig omkring lampen, lyset. Og brandfaren betød også, at man aldrig forlod et rum, hvor lyset var tændt. Man slukkede det, eller bar det med sig. Tomme rum i en bolig var derfor også ensbetydende med, at de var mørke rum. Det betød, at der var stor forskel på de rum, som menneskene opholdt sig i om dagen og om aftenen. Det ene lys, man havde tændt, lyste kun en del af rummet op, i alle hjørner og kroge var det mørkt, for mørkt til at lave noget. Man samledes når lyset blev tændt og der blev kartet, spundet, strikket, læst, repareret værktøj, flettet halmsimer m.m. Samtidig blev der måske fortalt historier eller sunget sange. Jeppe Åkjær har oplevet sådan en aftenstund i sin barndom og beskriver i sine erindringer fra forrige århundrede i "Fra min bitte tid" Sådan en Aftenstund sad Pigen gerne solidt plantet paa Langbordet og kartede til Mors Rok, og der skulde ikke bestilles saa lidt, om den skulde holdes vedlige. Ude paa Gulvet sad Tjenestekar- Med tællelys som eneste lyskilde måtte man i og 1800-tallet klare aftenens overarbejde. Her arbejder modisten med at gøre en hat færdig. (Pehr Hilleström: Modehandlerska. Oliemaling, ca. 1785, her gengivet fra Jan Garnet: Anden i lampen, 1993) 35

3 len og snoede Sime, 20 Favne skulde gerne snoes en Aften. De svøbtes efterhaanden i et stort Nøgle, 100 favne i hvert og hængtes ud i Udhusene, indtil der skulde lægges nyt Tag op. Mor var naturligvis paa sin vante Plads bag Rokken som altings snurrende Centrum. Børnene kravlede hver med sit paa Borde og Bænke, en enkelt af de større ramsede sanseløst af Balles Lærebog, som vedkommende skulde staa til Ansvar for i Skolen. Det var sød Musik for Bedstefars Øren, og blev heller ikke paatalt fra anden Side. Den eneste, der havde svært ved at give sig noget at bestille saadan en Aften, var Far. Han fordybede sig et Øjeblik i sin Avis, men han, der havde haft tusinde Ting at forrette Dagen igennem i frisk Luft, blev hurtigt søvnig og nikkede og nikkede ved den altfor hede Bilægger til Børnenes ubeherskede Moro. Hele dette mangeleddede Sceneri fik i min første Brandom Lys fra en eneste Stage, et fattigt Tællelys eller maaske endda til Tider en Praas. Men ingen klagede over Lyset, da ingen var bedre vant. Først i Firserne kom Petroleumslampen til mit Hjem... Omkring Kl. 9 eller højst 10 gik Huset til Køjs. Med kun én lyskilde var man tvunget medlem af et fællesskab omkring lampen. Man var med i fællesskabet omkring lyset, eller man var ikke med og satte sig i udkanten, hvor der ikke var lys. Netop indenfor lysskæret var det sociale rum, som familien og tjenestefolkene befandt sig i. Det kunne være svært om ikke umuligt for et ungt menneske, at bryde ud af fællesskabet i lysskæret. Alle vidste hvad de andre gjorde, om de læste, syede, eller snittede i træ. Den sociale kontrol var meget stor. Og når lyset blev slukket, måtte alle gå i seng og holde op med deres gøremål. Alle måtte følge samme dags- og aftenrytme. Også i byerne samledes man omkring et enkelt lys. Hos en præstefamilie blev der dog brugt to lys på et bord, og fik man to lys stillet frem ved et værtshusbesøg omkring 1800, var det nok til at imponere den unge digter Oehlenschläger. To lys var en luksus, som man kun brugte ved særlige lejligheder, f. eks. til jul, som H. C. Andersen beskriver det i et brev til Ingemann i 1861: Med elektrisk lys på fabrikkerne kunne arbejdsdagen forlænges til det dobbelte eller mere. Natten kunne inddrages til arbejde. Her arbejder syerskerne på en handskefabrik i København ved skæret af kulbuelamper i (Fra Kongelig Hoffotograf Peter Elfelt:... en billedkavalkade, 1989) Masser af lys er luksus Mens almindelige mennesker nøjedes med at brænde et lys om aftenen, var mange lys et tegn på luksus, som kun de mest velstående havde råd til. I det hele taget blev det i 1700-tallet betragtet som et tegn på rigdom og høj social klasse, at man stod sent op og sløsede med lyset. De velstående havde ikke brug for at udnytte dagslyset til noget, de kunne blot tænde lys. De kongelige brugte naturligvis flere lys end andre, i f.eks brugte kongen 22 lys til at oplyse sit middagsbord med. Ved aftenselskaber hos de velstående borgere i København i 1826 var der også flere lys tændt. Konferenceråd og dommer Magnus Stephensen fra Island har nøje beskrevet mad og belysning i det halve år, han besøgte København i vinteren og foråret : Han beskriver bl.a. disse to besøg i sine dagbogsnotater: 10 Febr Om Aftenen kl. 7. gik jeg til kancelliraad Bentzens Aftenselskab, hvori 20 deltog... der blev spillet ved 4 speilglansende Borde; omtrent 20 Voxlys var anbragte i en Lysekrone og i Armstager af Plet. (s. 23) 2. April 1826 Kl. 8 til Gildet hos Konferenseraad Schlegel, i anledning af Sønnens Konfirmation. Der var 80 Gæster...Belysningen var 3 Lysekroner, hver med 6 Lys, og 2 gennemsigtige Alabasters krukker med Lys i. (s. 26) Jeg tænkte ellers meget igaar paa min Juletid i Barndommen; den var dog den rigeste, jeg har oplevet, uagtet Stuen var saa lille, og jeg intet Juletræ havde, men Grøden, Gaasen og Æbleskiverne manglede aldrig, og den Aften stod der to Lys på Bordet. Magnus Stephensen overværede også illuminationen på Kongens Fødselsdag: 30 Jan Gik jeg paa Komedies for at se og høre Pragten i Anledning af Kongens Fødselsdag. Trængselen og Folkemængden overgik alt.. 36

4 Kongens og hans Suite kjørte med Løbere og Fakler foran Vognene og Jægere der foran, med Gardere ridende i Galla bagefter. Hele Kongens Nytorv, en uhyre stor firkantet Plads, omgivet af høie Bygninger, var illumineret af nogle Tusinde Lys i alle Vinduer høit og lavt, forskellig grupperede, desuden brændte Fakler af Tjære og Hamp paa Stenger i Fyrfade og blussede høit tilveirs, saa at Natten blev til Dag; Amaliegade og Store Kongensgade vare illuminerede paa samme Maade. På kongens fødselsdag var det altså muligt at gøre natten til dag, et udtryk for den pragt og styrke, der omgav landets øverste person. Kun kongen var i stand til at vende naturkræfterne. I kirkerne markerede man også særlige højtider som jul og påske ved overdådig brug af lys. Samme Magnus Stephensen beskriver, hvordan der til juledags højmesse i Skt. Petri kirke i 1825 var illumineret med mindst 200 lys. Da petroleumslampen og gaslampen omkring 1860 blev udbredt overtog de tællelysenes og olielampernes opgave. De gav et meget bedre og skarpere lys, men mønsteret omkring aftnernes lysfællesskab ændrede sig ikke radikalt. Man sparede stadig på lyset i det daglige og rykkede sammen om lampen i et rum. Stearinlysene, der kunne købes fra omkring 1850, var også en forbedring i forhold til tællelysene, men betød heller ingen radikale ændringer i brugen af lys. Det elektriske lys indføres De første offentlige elværker åbnede i Danmark i 1890 erne, og hermed var vejen banet for den mest radikale ændring, der har fundet sted indenfor belysningsteknikken. I begyndelsen var det dyrt at have elektricitet og dermed forbeholdt de mere velstående borgere. Én kwh kostede i 1892 omkring 80 øre, som ellers lod sig omsætte i rugbrød til næsten 2 ugers forbrug for en dansk familie. Men efterhånden vandt Edisons glødepærer langsomt indpas i de danske hjem. Elektrisk lys var renligt, det hverken osede eller fedtede og man slap for at rense glas og kupler. Omkring 1938 havde størsteparten af Danmarks befolkning fået elektrisk lys, men der var endnu steder på landet, hvor man brugte petroleumslamper og stearinlys. Elforsyningen, installatører, og lampefabrikanter gjorde meget for at fortælle om den rette belysning og godt arbejdslys, men i praksis holdt folk fast i de århundredgamle mønstre i belysningskulturen. Sparsommelighed og påpasselighed prægede holdningen til det nye elektriske lys i de almindelige menneskers dagligdag. Man havde kun lys tændt i ét rum ad gangen, og slukkede omhyggeligt, når man gik fra et rum til det næste. Belysningen i hjemmene var også sparsom med kun én lampe i hvert rum. Belysningen i et typisk dansk hjem kunne se sådan ud: I stuen en lampe med 3 opadvendte pærer, gerne over spisebordet, en lille lampe i køkkenet på Hvad er der sket med natten i løbet af 1900-tallet? Et kig ud over Manhattan, New York, ved nattetide, ca (Fra Michael Schwartz: Licht und Raum, 1998) 37

5 væggen over komfuret, en loftslampe i soveværelset, en i bryggers, én lampe på trappen, og én på trappegangen. Børneværelse og pigekammer var ikke altid forsynet med elektrisk lys, der skulle man jo blot sove, og havde ikke brug for elektrisk lys I erindringer fortæller ældre mennesker om, hvordan de når de skulle i seng som børn i 1920 erne, måtte orientere sig fra lyset på gangen, lukke døren og kravle i seng i mørket. Bagefter slukkede forældrene så lyset på loftsgangen. Om aftenen sad man stadig omkring lampen i samme stue med sytøj, legetøj, lektier, hobby og avislæsning. Standerlamper og væglamper var et ukendt fænomen i de fleste hjem. Mange steder fik man også lys i kostalden til malkningen og endog i hønsehuset. Hønsene lagde flere æg hvis de fik elektriske lys tidligt på dagen flere havde oven i købet et relæ, der sørge for at tænde lyset hos hønsene, mens det endnu var mørkt om vinteren Efterhånden som man fik flere lamper var det elektriske lys med til at nedbryde de snævre sociale grænser omkring hjemmets centrale lys. Der kom lys ud til væggene og i krogene folk kom lidt længere fra hinanden. På det lille lokale elværk blev det bestyreren, der næsten som en slags gud, kunne bestemme livsrytmen i landsbyen. Dagen startede når elværket blev sat i gang om morgenen, og sluttede når elværksbestyreren slukkede for motorerne om aftenen kl Forinden blev der blinket med lyset, som tegn til, at folk nu måtte finde petroleumslampen eller stearinlysene frem, hvis de skulle have mere lys den aften. På fabrikkerne blev arbejdsdagene ændret med det elektriske lys. De første kulbuelamper fra 1880 ernes Danmark gjorde det nu muligt at arbejde døgnet rundt. Et nyt begreb som skifteholdsarbejde kunne indføres. Fabrikkerne kunne gøre nat til dag med det elektriske lys. Elektrisk lys kunne sørge for at veje og stræder var belyst til solen stod op, reklamer med elektrisk lys, vinduesbelysning, og efterhånden også lysreklamer gjorde det muligt at færdes udenfor midt om natten. Efterhånden kom også bilernes, tankstationernes og vejsignalernes elektriske lys til. Gradvist blev natten ændret. Vi inddrog den, og udstrakte arbejdstiden til at kunne omfatte alle døgnets 24 timer. Først efter 1950 erne startede den belysningskultur vi har i dag lamperne, armaturerne fungerer som møbler, kunstværker, prydgenstande, arvestykker, minder og gaver. De skaber små hyggelige rum, hvor der er brug for det, lyser op i krogene frem for i midten af rummene. I en kortere periode mellem overtog fjernsynet de fleste aftner det gamle tællelys opgave med at samle familien i ét rum, men nu var man samlet om begivenheder, der foregik udenfor det sociale fællesskab.. I mange rum er brugen af lamper funktionspræget, det er sjældent i dag at én lampe og kun én, får lov til at lyse et helt rum op ikke engang på badeværelset eller i entreen. Tilmed har vi andre nye lyskilder fra fjernsyn og computerskærme, der lyser op og giver rummene en anden karakter. I køkkenet lyser displays fra komfur, ovn, mikrobølgeovn og opvaskemaskine. Ved festlige lejligheder bruges de levende lys stadig, den åbne pejs tændes ligeledes ikke bare for varmens skyld men for hyggens. Og for at festbelysningen skal være anderledes end dagligdagen er den i modsætning til tidligere paradoksalt nok præget af dunkel halvmørk belysning - der skabes et rum en stemning med levende lys ligesom for over 100 år siden hos de velstående familier. Et midlertidigt fællesskab omkring det oplyste festbord understreges netop gennem belysningen. Der har aldrig før været så meget belysning fra elektrisk lys som nu. Men det er ikke det interessante spørgsmål for en kulturhistoriker. Det spændende spørgsmål er, hvad det har betydet for forandringer i rum, tid og tanke. Det elektriske lys er blot en af præmisserne for, hvordan vi som mennesker konkret lever og handler. Hvad er der sket med natten siden 1800-tallet? Natten er blevet koloniseret. Millioner af mennesker verden over arbejder endnu kl. 3 om natten hver nat. Menneskene har fået herredømmet over natten og vi kan (næsten da) selv bestemme over lys og mørke. Den naturlige døgnrytme, hvor arbejde og socialt samvær er koncentreret til at finde sted i dagslyset, er blevet suppleret med to andre tidsopfattelser. Den ene spreder forskellige aktiviteter døgnet rundt i arbejde, fritid m.m. Den anden udstrækker én eneste aktivitet så den nu strækker sig over døgnets samtlige timer. De tre former blandes med hinanden til et mere indviklet skema for social aktivitet. Spredningen giver hvert individ mere frihed til at vælge, hvordan man vil deltage. Det står nu én frit for at flytte helt bort fra tællelysets naturlige, men bundne fællesskab, og samtidig er der også en langt større chance for at man ender udenfor. Det betyder også mere usikre momenter i de personlige relationer som familieliv, hvor man tidligere var tæt sammenknyttede. Der er vendt rundt på tidligere tiders brug af mange lys som statusangivende. Samtidig er gamle dages frygt og overtro forbundet med mørket og natten forsvundet og erstattet med en ny frygt for det, der er anderledes og fremmed og for hvorledes vores udstrakte brug af teknologi påvirker vores miljø. I dag er flere ældre danskere nok mere skræmte ved at passere en flok unge ved højlys dag, end ved at passere kirkegården ved midnatstid. 38

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Min bog om Baunegård 1

Min bog om Baunegård 1 Min bog om Baunegård 1 Velkommen til Baunegård Denne lille bog er til dig, da du skal flytte ind på Baunegård. I bogen kan du læse eller få læst højt, hvad Baunegård er. Midt i Værløse ved en dejlig stor

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Vikar-Guide. Enkelt - eller dobbeltkonsonant

Vikar-Guide. Enkelt - eller dobbeltkonsonant Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Dansk 6. - 7. klasse Enkelt - eller dobbeltkonsonant 1. Fælles gennemgang: Start med at gennemgå oplysningerne i kassen. Kom evt. med flere eksempler. Lad derefter eleverne

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

ARBEJDSTITEL: BARNEPIGE. 7. udkast. BIRGER (50) sidder i sofaen med benene oppe på sofabordet. Han ser fodbold.

ARBEJDSTITEL: BARNEPIGE. 7. udkast. BIRGER (50) sidder i sofaen med benene oppe på sofabordet. Han ser fodbold. ARBEJDSTITEL: BARNEPIGE 7. udkast 1. INT. STUE. DAG BIRGER (50) sidder i sofaen med benene oppe på sofabordet. Han ser fodbold. Han åbner en øl. Kapslen smider han i en skål, der tilsyneladende bliver

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

I en atmosfære af luksus i Odense

I en atmosfære af luksus i Odense I en atmosfære af luksus i Odense Stilen er enkel og minimalistisk, men Majse Hansen er en farverig pige, og det går igen på de multistribede vægge, der giver The Hair Company i Odense masser af personlighed.

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Fasaner Det ringer på, og nede foran døren står en mand, der præsenterer sig som Richard. Hans tøj er vådt, det har regnet i flere timer, en opblødt avis ligger på trappestenen. Han undskylder, at han

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og Tom og skønheden I den lille landsby var der mange goder man kunne tage på markedet og handle frugt og grønt og tage til slagteren og købe den lækreste flæskesteg. Eller man kunne gå en tur i det fri og

Læs mere

Vi spiser Sammen Sankt Hans 2017

Vi spiser Sammen Sankt Hans 2017 Vi spiser Sammen Sankt Hans 2017 1 104 borgere fra Øster Hornum og omegn deltog fredag d. 23. juni 2017 i årets tredje Vi Spiser Sammen i Forsamlingshuset. Holdet bag Vi Spiser Sammen er glade for den

Læs mere

Synopsis samfundsfag 1 7. klasse. Ungdomskultur

Synopsis samfundsfag 1 7. klasse. Ungdomskultur Ungdomskultur I uge 42-45 skal du arbejde med din synopsis om ungdomskultur og identitet. Mere konkret spørgsmålet om den uregerlige ungdom og deres forbrug af kultur. Der er tre hovedspørgsmål. Besvarelsen

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie.

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie. Bamse hjælper Nogle gange, når jeg sidder ved mit skrivebord og kigger på gamle billeder, dukker der en masse historier frem. Historier fra dengang jeg var en lille dreng og boede på et mejeri sammen med

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget Jeg laver biograf Jeg følges med Signe og Inger hjem fra skole i dag, vi standser ved åen og kigger ned og kan se, at åen så småt er ved at fryse til. Vi var inde hos fru Andersen og øve os på at synge

Læs mere

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling ? Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling Laurits hus 1. Hvor sover Laurits? A. På gulvet ved ildstedet B. På bordet, der kan klappes sammen. C. På en bænk langs væggen 2. Sover Gertrud i en seng?

Læs mere

De røde sko. H.C. Andersen, 1845 (6,7 ns)

De røde sko. H.C. Andersen, 1845 (6,7 ns) De røde sko H.C. Andersen, 1845 (6,7 ns) Der var en lille pige, så fin og så nydelig, men om sommeren måtte hun altid gå med bare fødder, for hun var fattig, og 5 om vinteren med store træsko, så at den

Læs mere

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning.

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. SILKEBORG BOLIGSELSKAB Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. INDHOLD Hvordan undgår du kondens på indersiden af vinduerne?... s. 1 Pas på med køligt soveværelse. s. 3 10 gode råd om udluftning

Læs mere

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist

Gabrijela Rajovic Biologi Fugle Måløv skole, Kim Salkvist 1 2 Natuglens liv Vi skulle hver for sig vælge en fugl, vi gerne vil skrive om. Dermed har jeg valgt at skrive om en natugle. Jeg finder dem meget interessante og vil gerne vide noget mere om dem, og da

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften side 1. Prædiken til Juleaften Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften side 1. Prædiken til Juleaften Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2016. Tekster. Luk. 2,1-14 Livet blev forandret af et barn. Det er en fælles oplevelse for alle mødre og fædre. Livet blev forandret da de mødte livet gennem den gave et barn

Læs mere

Hun er blevet gammel. Ældre udviklingshæmmede. Af Lone Marie Pedersen, lmp@sl.dk Foto: Carsten Ingemann

Hun er blevet gammel. Ældre udviklingshæmmede. Af Lone Marie Pedersen, lmp@sl.dk Foto: Carsten Ingemann Ældre udviklingshæmmede Vi prikker til hendes erindring Frida er blevet gammel og mister flere og flere færdigheder. Socialpædagog Monica Andersen er en af de medarbejdere, der skal hjælpe Frida med at

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 11, 19-45)

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 11, 19-45) 16. trin. II 11. september 2016 Sundkirken 10 Salmer: 754 Se, nu stiger solen 21 Du følger, Herre 551 Der er en vej 828 Det er påske 233 Jesus lever 406 Søndag morgen Bøn: Vor Gud og far Kald os ud af

Læs mere

medhjælperen lov til at køre hjem til sine forældre, og så var den juleaften faktisk forbi. Vi fik både æbler, figner, dadler og appelsiner og et

medhjælperen lov til at køre hjem til sine forældre, og så var den juleaften faktisk forbi. Vi fik både æbler, figner, dadler og appelsiner og et Juleaften Jeg husker juleaften som en travl dag, for lige fra morgenstunden af var der fart på både ude og inde. Ude var der travlt med at rydde op og gøre rent i stald og lo og omkring længerne, og blandt

Læs mere

ET ANDALUSISK PAR A DIS

ET ANDALUSISK PAR A DIS bolig ET ANDALUSISK PAR A DIS I salatdronningen Tina Scheftelowitz sommerhus i Sydspanien er stemningen på én gang eksotisk og hjemlig. Her hersker der ikke én stil, men et eklektisk mix af marokkanske

Læs mere

Det elektriske lys har i høj grad frigjort os fra at leve efter døgnets rytme. Når solen forsvinder bag horisonten, er vi ikke begrænsede i vore

Det elektriske lys har i høj grad frigjort os fra at leve efter døgnets rytme. Når solen forsvinder bag horisonten, er vi ikke begrænsede i vore Tænd for magien Det elektriske lys har i høj grad frigjort os fra at leve efter døgnets rytme. Når solen forsvinder bag horisonten, er vi ikke begrænsede i vore gøremål, som man var for omkring et århundrede

Læs mere

MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3

MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3 MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3 58 Mørket havde for længst sænket sig over Paravalis. Inde i byens mange huse var lysene pustet ud og de fleste af beboerne hvilede i halmsenge. De mange kroer og

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Ja, du gør alting nyt på jord, En sommer rig på nåde. Men klarest lyser dog dit Ord Af kærlighedens gåde.

Ja, du gør alting nyt på jord, En sommer rig på nåde. Men klarest lyser dog dit Ord Af kærlighedens gåde. PRÆDIKEN HØSTGUDSTJENESTE SØNDAG DEN 28.SEPTEMBER 2014 15.SETRIN AASTRUP KL. 10.15 VESTER AABY KL. 14.00 Tekster: Sl.73,23-28; Ap.G. 8,26-39; Luk. 10,38-42 Salmer: 729,728,730,Nat med mørke,11 Ja, du gør

Læs mere

julestemning www.in.dk 171

julestemning www.in.dk 171 Jul i Vedbæk I den smukke, hvide villa har familien Palm Svaneeng Mertz pyntet op til jul med julekugler, kogler og hjemmebag. Der er lagt op til en klassisk jul tilsat et moderne twist med turkise detaljer

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Industrialiseringen i 1850-1950

Industrialiseringen i 1850-1950 Industrialiseringen i 1850-1950 I det herrens år 1845 klokken var 4 om morgenen, jeg Augustus Vitolius på 15 år var på vej ud på marken for at høste sammen med min hjælpende karl. Vi havde lige hentet

Læs mere

Poul Henningsen

Poul Henningsen POUL HENNINGSEN Poul Henningsen 1894 1967 Poul Henningsen var en dansk lysmager, arkitekt, revyforfatter, filminstruktør og samfundsrevser. Han var kendt under initialerne PH. PH var en mand med mange

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight.

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. . Rovfisken Jack Jönsson Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. 1 Er du nu sikker på at du kan klare det, sagde hans mor med bekymret

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT 1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1 Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) De laver fakler og leger at de er i krig. BOOM POW! Albert kaster sig ned til jorden og tager en dyb indånding. Han tager

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Gud, vil du hjælpe os med at huske det, som vi lige sang: at der er ingen død og ingen verdens nød, der kan os skille! Amen.

Gud, vil du hjælpe os med at huske det, som vi lige sang: at der er ingen død og ingen verdens nød, der kan os skille! Amen. 1 Konfirmationerne i Borbjerg og Hogager 2016. Salmer: 478, 29, 658 / 68, 192v1,3+7, 70. Tekster: Psal.8, Jh.21.15-19.... Gud, vil du hjælpe os med at huske det, som vi lige sang: at der er ingen død og

Læs mere

ER DENNE HISTORIE SAND?

ER DENNE HISTORIE SAND? ER DENNE HISTORIE SAND? Dette er en bog om h å b. Men set i lyset af det postyr, der tidligere er opstået i forbindelse med udgivelsen af erindringer, der har indeholdt tvivlsomme fakta, er det rimeligt

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Den gyldne sten.indd 3

Den gyldne sten.indd 3 Ole Bering Den gyldne sten Lohses Forlag Den gyldne sten.indd 3 Ole Bering Den gyldne sten Lohses Forlag, 2005 Korskærvej 25, 7000 Fredericia Omslagstegning: Caroline O Neal Tilrettelægning: Thomas B.

Læs mere

Kapitel 61, Nu bor jeg i Kolding: (Banken sagde ikke noget, men de har sikkert også checket i CPRregisteret).

Kapitel 61, Nu bor jeg i Kolding: (Banken sagde ikke noget, men de har sikkert også checket i CPRregisteret). Kapitel 61, Nu bor jeg i Kolding: (Banken sagde ikke noget, men de har sikkert også checket i CPRregisteret). 360 Egen lejlighed i Kolding: Efter tre uger havde jeg så en adresse, mit personnummer og en

Læs mere

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Uddrag fra Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Forlaget Epigraf 2011. 2. scene Jeg drømmer, at jeg er en fugl. En fugl, der får vingerne skåret af. Bid for bid. Tomme for tomme og langsomt. Vingerne bliver

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

PRÆDIKEN JULEDAG 2010 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL. 10.15 Tekster: Es. 9,1-6a; Hebr. 1,1-5; Luk.2,1-14 Salmer: 99,100,123,114,117

PRÆDIKEN JULEDAG 2010 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL. 10.15 Tekster: Es. 9,1-6a; Hebr. 1,1-5; Luk.2,1-14 Salmer: 99,100,123,114,117 PRÆDIKEN JULEDAG 2010 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL. 10.15 Tekster: Es. 9,1-6a; Hebr. 1,1-5; Luk.2,1-14 Salmer: 99,100,123,114,117 Kom, Jesus, vær vor hyttegæst, Hold selv i os din julefest! Da skal med

Læs mere

BØRNS GRAFISKE UDTRYK og TEGNESPROGLIGHED

BØRNS GRAFISKE UDTRYK og TEGNESPROGLIGHED BØRNS GRAFISKE UDTRYK og TEGNESPROGLIGHED I-tegnesættelse af børns kultur og symboler Projektforløb for ældstegruppen Sommerfuglen i Børnehuset Bagterp, Hjørring. Udformet og afviklet af Lina Franke Hedegaard

Læs mere

Skole for folket i 200 år. Skole i Danmark i 1000 år

Skole for folket i 200 år. Skole i Danmark i 1000 år Skole for folket i 200 år Skole i Danmark i 1000 år For 1000 år siden oprettede munke klostre rundt om i Danmark. Her lærte nogle få drenge at skrive med pen og blæk. Fra 1100-tallet til 1300-tallet blev

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

flertal ubestemt gruppe 1: (e)r gruppe 2: -e gruppe 3:? en altan altanen (1) altaner altanerne et værelse værelset (1) værelser værelserne

flertal ubestemt gruppe 1: (e)r gruppe 2: -e gruppe 3:? en altan altanen (1) altaner altanerne et værelse værelset (1) værelser værelserne 9 Min lejlighed 3 Substantiver III ental ubestemt en et ental ubestemt -en -et flertal ubestemt gruppe 1: (e)r gruppe 2: -e gruppe 3:? en altan altanen (1) altaner altanerne flertal bestemt gruppe 1: -erne

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en konge, som drog på jagt i en stor skov. Han forfulgte et dyr så ivrigt, at ingen af hans folk kunne følge ham. Om aftenen opdagede han, at

Læs mere

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Morten Dürr SKADERNE Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Hvidt, sort og grønt Efter mor døde, ville far jage skaderne væk. Men sådan gik det ikke. Skaderne blev. Det var godt.

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje. Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport. Lundø

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje. Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport. Lundø Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport Lundø Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) gennemfører i 2013 uanmeldte

Læs mere

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG HØRHAVEGÅRDEN HAR BÅDE FUNGERET SOM BOLIG FOR SKOVFOGEDEN OG SOM AVLSGÅRD, HVORFOR DER KAN FINDES FÆLLES TRÆK MED BÅDE SKOFVOGEDBOLIGEN OG BONDEHUSET. I FØLGENDE AFSNIT UNDERSØGES

Læs mere

Drømmebolig uden spildplads

Drømmebolig uden spildplads Side 1 af 14 Boligreportage 28.01.2015 kl. 06:24 Drømmebolig uden spildplads AF Mette Andersen Der er ikke spildt en eneste kvadratmeter i familien Rønhof Sloths hus i Svendborg. Og også materialer og

Læs mere

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen Aftenens taler ved Randbøldal Borgerforenings Skt. Hans Bål, var pastor ved Randbøl Kirke, Helle Pahus, der her forøger at få styr

Læs mere

PRÆDIKEN JULEDAG 2014 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL Tekster: Es. 9,1-6a; Hebr. 1,1-5; Luk.2,1-14 Salmer: 99,100,123,114,112

PRÆDIKEN JULEDAG 2014 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL Tekster: Es. 9,1-6a; Hebr. 1,1-5; Luk.2,1-14 Salmer: 99,100,123,114,112 PRÆDIKEN JULEDAG 2014 VESTER AABY KL. 9 AASTRUP KL. 10.15 Tekster: Es. 9,1-6a; Hebr. 1,1-5; Luk.2,1-14 Salmer: 99,100,123,114,112 Kom, Jesus, vær vor hyttegæst Hold selv i os din julefest, Da skal med

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850. Skagen By-og Egnsmuseum

Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850. Skagen By-og Egnsmuseum Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850 Skagen By-og Egnsmuseum 1 Skagen omkring 1850. Kender du Skagen? Du har sikkert hørt om Skagens gule murstenshuse. Går vi 150 år tilbage i tiden, så

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Min Fars Elsker. [2. draft]

Min Fars Elsker. [2. draft] 1. SCENE INT.-MORGEN-KØKKEN Min Fars Elsker [2. draft] (15) går rundt i køkkenet, og stiller morgenmad på køkkenbordet. Hun har lavet kaffe. (45) træder ind i køkkenet, fuldt påklædt i jakkesæt og med

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

Majestic Mansion drøm 08171, Sant Cugat del Valles, Spanien () sup. 942 m2 / Grundstykke: 1168 m2 / Vær.: 7 / Badeværelser: 7

Majestic Mansion drøm 08171, Sant Cugat del Valles, Spanien () sup. 942 m2 / Grundstykke: 1168 m2 / Vær.: 7 / Badeværelser: 7 Type transaktion Salg Type ejendom Hus / Villa / Parcelhus Areal 942 m2 Grund 1168 m2 Værelser 7 Badeværelser 7 Pris 2.350.000 Reference Side 1 fra 27 Beskrivelse af ejendommen Imponerende tårn på næsten

Læs mere

Besvarelse af Spørgeskema

Besvarelse af Spørgeskema Besvarelse af Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Brøruphus Efterskole 0/5 . Er du pige eller dreng? Pige: 8 ( 55, %) Dreng: 66 (,6 %) I alt har 8 elever besvaret dette spørgeskema. Hvor gammel er

Læs mere

OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM

OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM OLDEMORS, BEDSTEMORS OG MORS BARNDOMSHJEM Opgaver til Elmuseets Frilandshuse 5. 6. 7. klasse ELMUSEET 2003 DE TRE HUSE Elmuseet har tre huse med udstillinger i. Du kan finde dem på kortet herunder. Nr.

Læs mere

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Klaveret Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Skrevet af Louis Jensen For lang tid siden faldt et klaver i havnen. Dengang var min bedstemor en lille pige med en stor, rød sløjfe

Læs mere

Brug malingen som vaegdekoration Den grå farve fletter sig ind i den hvide ved hjælp af skarpt aftegnede linjer og skaber en futuristisk udsmykning

Brug malingen som vaegdekoration Den grå farve fletter sig ind i den hvide ved hjælp af skarpt aftegnede linjer og skaber en futuristisk udsmykning funky Futurisme Motorer og maskiner, racerbiler og flyvemaskiner, turbiner og stempler! De italienske avantgardekunstnere, der skabte futurismen i starten af 1900-tallet, var forelskede i fremtiden og

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Med Jesus i båden - påske

Med Jesus i båden - påske Med Jesus i båden - påske Jesus tilgiver Mål: Forklar børnene, at Jesus altid elsker os og ønsker at tilgive os alle vore fejl. Tekst: Joh. 21, 1-19 (Peter bliver tilgivet). Visualisering: Pynt rummet

Læs mere