DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER"

Transkript

1 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER HAVNEGADE 39 DK-1059 KØBENHAVN K T : W: E :

2 2 INDHOLD 1. målinger: vejen til strategisk kommunikation målingers værdi projektets værdi leverancer og samarbejdsmodel hvor meget tid skal man bruge? s. s. s. s. s Bjerg Kommunikation... s Pris... s Tilmelding den 12. December s. 13

3 3 1. målinger: Vejen til strategisk kommunikation Fra internationale strømninger over et dansk forskningsprojekt til udviklingsprojekt i 2013 Nu tilbyder Bjerg K at være vært for endnu et udviklingsprojekt for offentlige virksomheder, som ønsker at udvikle sin kommunikation ved hjælp af målinger. BJERG KOMMUNIKATION TORDENSKJOLDSGADE 25, ST DK-1055 KØBENHAVN K T : W: E : Kommunikationsmålinger er en af de mest centrale og efterspurgte discipliner inden for kommunikation internationalt i disse år. I Danmark har Kommunikationsforeningen sågar udnævnt kommunikationsmålinger til en af de fem vigtigste fagområder, som virksomheder må udvikle frem til Bjerg Kommunikation har været blandt de første til at skabe et forskningsmiljø omkring kommunikationsmålinger. I 2007 blev vi godkendt af Videnskabsministeriet som vært for forskning og indgik derefter et treårigt udviklingssamarbejde med Copenhagen Business School og fem danske myndigheder om kommunikationsmålinger. De sidste par år er forskningsmiljøer og innovationsprojekter om kommunikationsmålinger begyndt i USA, Tyskland og andre steder. Det er ikke så meget de kvantitative målinger, som er i fokus i den nye forskning. Det er myndighedernes behov for at måle kommunikation på en måde, så det fremmer og udvikler de strategiske formål, som man måtte have. I den forbindelse indgår der mange kvantitative mål, men behovet for at sætte de mange målinger i forbindelse med den overordnede strategi stiger. Dette projektet tager udgangspunkt i de kommunikationsopgaver, som I arbejder med i forvejen eller skal påbegynde inden for det år, som projektet varer. Det kan være pressearbejde, offentlige kampagner, intern kommunikation, udvikling af hjemmesider, intranet og andre digitale medier mv. pressemåling Udenrigsministeriet, juni 2009 Udenrigsministeriet har bl.a. brugt Målinger man kan lære af til at undersøge, om deres pressearbejde har den ønskede effekt.

4 4 Hvem kan deltage? Alle typer offentlige virksomheder kan deltage i projektet. Det eneste krav er, at man i forvejen arbejder professionelt med kommunikation. Hver myndighed kan deltage med op til tre medarbejdere. Under projektet får deltagerne uddannelse, netværk og konsulentrådgivning til praktiske løsninger. Efter projektet kan deltagerne dokumentere kommunikations værdi og udvikle sine løsninger strategisk ved hjælp af målinger. Det gør kommunikationsarbejdet mere effektivt, kreativt og målrettet. Kommunikationsregnskab 2010 Skatteministeriet Skatteministeriet fik deres første kommunikationsregnskab som resultat af Målinger man kan lære af. Forberedelsene til regnskabet for 2011 er også igang.

5 5 2. Målingers værdi Målingernes syv værdier I Bjerg K arbejder vi med mange forskellige typer målinger. Vores forskningsprojekt Målinger man kan lære af handlede om strategiske målinger, altså hvordan målinger bidrager til at kommunikation understøtter en virksomheds overordnede strategiske mål og visioner. Det er vores erfaring, at målinger kan opfylde - mindst - syv krav til moderne offentlig kommunikation. 1. Dokumentation I politiske virksomheder vokser kravet til, at man kan dokumentere effekten og værdien af de resurser, som man bruger. Det gælder også inden for kommunikation. Der kan være tre modtagere af denne dokumentation: 1. Eksterne interessenter. Det er fx borgere, der skal vide, at deres skattekroner administreres og bruges fornuftigt. 2. Interne interessenter. Det er fx ledere, der skal vide, at en offentlig kampagne eller anden indsats har haft en effekt. 3. Kommunikationsenheden selv. Du kan selv have brug for at dokumentere effekten af forskellige medier, så du kan prioritere de medier, der er mest effektive for dit formål. 2. Kreativitet Det er vores erfaring, at når man arbejder med målinger, så bliver kommunikationsarbejdet mere inspireret og har større kreativ kvalitet. Det sker, fordi målinger skal gennemtænkes og planlægges allerede, når man forbereder en kommunikationsløsning. Det er ikke muligt at lave store opfølgende evalueringer på al kommunikation, så derfor skal man nogle gange indarbejde målingen i selve kommunikationen. Det gør man ved at arbejde med virksomhedsspejle, barometre, quizzer, quick poll mv. Det har i mange tilfælde gjort både kommunikation og måling lettere og mere effektiv. 3. Kvalitet Der findes allerede en lang række kvantitative målemetoder inden for kommunikation, fx pressemålinger, måling af trafik på hjemmesider. Det er alle sammen nyttige og brugbare målinger, når man vil måle, hvor meget en kanal bliver brugt eller hvor mange, der læser en pressemeddelelse mv. Det kan dog være vanskeligt at knytte de kvantitative tal til virksomheden strategi og formål. Derfor oplever mange myndigheder også et behov for mere kvalitative målinger, som forbinder kommunikation mere direkte til myndighedens visioner og formål. Catrine Madelaire, journalist i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fortæller, at styrelsen fik tredobblet sin presseomtale ved at indføre værdibaserede målinger i samarbejde med Bjerg K.

6 6 4. Læring Kommunikationsmålinger giver lærende kommunikation, og i sidste ende en lærende kommunikationsenhed. Det sker fordi resultater og effekt bliver tydelige i organisationen, og det bliver muligt at reagere på både succeser og fiaskoer. 5. Strategi Visse dele af et kommunikationsarbejde vil altid være præget af drift og ad hoc-løsninger, fordi man skal reagere på pludseligt opståede situationer. Men der er andre dele, der skal planlægges mere strategisk, så det er tydeligt, hvordan kommunikation understøtter nogle overordnede formål. Klare strategiske mål giver i øvrigt i sig selv ofte bedre resultater, fordi medarbejderne kan styre og planlægge sit arbejde med et klart mål. 6. Udvikling Kommunikationsmålinger skaber udvikling, fordi det bliver tydeligere, hvad der fungerer og ikke fungere efter hensigten. Moderne offentlige virksomheder skal hele tiden overveje nye medier (fx de sociale medier) ligesom de traditionelle mediers effekt skal vurderes. 7. Økonomi Ikke mindst under den finansielle krise de sidste år har også offentlige virksomheder i hele Europa oplevet et stigende krav om, at de penge og resurser, som de bruger, og så bruges til at understøtte formål (demokratiske). Men alle har vel glæde af, at kunne beregne en Return on Investment? Flemming Johannessen, Team Leader for Public Diplomacy og Kommunikation i Udenrigsministeriet, fortæller om et koncept som måler og evaluerer kommunikation i hele verden. Konceptet er udviklet i samarbejde med Bjerg K som led i Målinger man kan lære af.

7 7 3. Projektets værdi Projektet er din mulighed for at komme i gang med kommunikationsmålinger i samarbejde med erfarne konsulenter og kollegaer i andre myndigheder. Projektet tilfører din myndighed værdi på fire områder: 1. Kvalitetssikring Ved projektets afslutning har jeres kommunikation klare succesmål, I ved hvilken kommunikation, der opfylder formålene, og hvordan I skal afrapportere dem. Projektet sikrer kvalitet på tre måder: 1. Nem projektstyring. Klare succesmål gør det nemmere at styre din kommunikationsindsats. Det centrale er, at dine succesmål er kan måles i sidste ende. Det gør dine valg undervejs i kommunikationsprojekter nemmere, fordi du får overblik og kan prioritere dine resurser. 2. Synlig læring. Du kan bruge målinger til at blive bedre, mens du kommunikerer, eller til at evaluere en afsluttet kampagne. Al kommunikation giver nogle erfaringer, som din myndighed kan lære af. 3. Troværdighed i afrapportering. Det skaber troværdighed blandt dine interessenter, at din kommunikation måles og evalueres professionelt. Og du skal vise, at hvis dine mål ikke er nået, så ved du, hvordan du har gjort næste gang fordi du har lært af dine målinger! 2. Uddannelse Bjerg K er efterspurgt til foredrag og efteruddannelse af kommunikationsmedarbejdere i offentlige myndigheder. Dette projekt begynder med et kursus/ workshop, så vi kan sætte mål sammen og lære af resultaterne af forskningsprojektet. Hele vejen i projektet deltager Kresten Bjerg som rådgiver og facilitator på fællesmøder, hvor deltagerne også får feedback på deres projekter. 3. Rådgivning Din myndighed får 20 konsulenttimer hos Bjerg K s seniorrådgivere. Du vil herudover løbende kunne maile spørgsmål mv. til Bjerg K og de andre myndigheder. 4. Netværk/videndeling/videnformidling Du deltager med de andre myndigheder i tre fællesmøder og et opstartskursus, hvor vi drager nytte af hinandens erfaringer og gode ideer. Fællesmøderne er meget værdifulde, fordi du fremlægger dine ideer og resultater og får feedback fra de øvrige myndigheder og Bjerg K. Du kan også lade dig inspirere af de andres arbejde. Alle møderne er faciliteret af Bjerg K, men vi er skiftevis vært.

8 8 Bjerg K har været med til at sætte offentlig kommunikation til debat i TV, radio, dagspresse og lang række onlinemedier.

9 9 4. Leverancer og samarbejdsmodel Samarbejdsmodel Dette projekt varer hele Projektet er et samarbejdsprojekt, som giver de deltagerne mere værdi for sit konsulentbudget, efteruddannelse og networking. Bjerg K s leverancer Bjerg K er forpligtet over for deltagerne til disse leverance: Projektstyring og koordinering i det år projektet varer. 20 seniorkonsulenttimer til hver myndighed. Timerne skal være brugt inden 31. december Endags opstartskursus/workshop. Deltagerne får præsenteret resultaterne af Bjerg K og CBS s forskningsprojekt i kommunikationsmålinger, og vi fortæller, hvordan den nye viden bruges i praksis. Vi giver også en lang række praktiske eksempler på sucessfulde målinger, og på den baggrund definerer deltagerne deres målsætninger for Afholdelse af 3 fællesmøder a tre timer, hvor myndighederne får feedback på deres arbejde og resultater. Bjerg K udsender et nyhedsbrev fire gange i Her kan deltagerne udgive artikler og gå i dialog med omverden.

10 10 5. Hvor meget tid skal man bruge? Kurser og fællesmøder Projektet bygger på deltagernes aktive deltagelse. Det betyder, at der skal dedikeres tid til at arbejde med strategi og kommunikationsmålinger. Dette burde kunne dækkes af den tid, som deltagerne i forvejen bruger på strategiske arbejder. Dertil kommer medarbejdernes deltagelse på kurser og fællesmøder. Samarbejdet med Bjerg K Myndighederne får som en del af projektet 20 konsulenttimer til at designe og implementere kommunikationsmålinger. I forbindelse med disse timer vil der typisk være møder mv. Formidling Det tidligere forskningsprojekt har vist, at deltagerne ofte bliver bedt om at stille op til foredrag (ofte i samarbejde med Bjerg K). Det er selvfølgelig frivilligt, om man ønsker dette, men det kan være en meget god måde at blive skarpere på sit eget projekt. De deltagende myndigheder bør dele deres erfaringer og ambitioner på for at gå i dialog med omverden. Vært for netværksmøder En af projektets pointer er at skabe stærke forbindelser mellem de deltagende myndigheder. Derfor er myndighederne vært på skift for kurser og fællesmøder. Det betyder, at man evt. stiller lokale til rådighed og forplejning til gruppen en gang i løbet af det år, som projektet varer. Bjerg K har bl.a. undersøgt sammenhængen mellem Forbrugerstyrelsens pressearbejde og besøgstallet på

11 11 6. Bjerg Kommunikation Bjerg Kommunikation eller Bjerg K, som vi hedder i daglig tale, er et mindre dansk kommunikationsbureau, der har knyttet stærke bånd til forskningsmiljøet og internationale forbindelser inden for offentlig kommunikation. Vi er bl.a. vært for forskningsprojektet Målinger man kan lære af, som er støttet af Videnskabsministeriet og et samarbejde med CBS. Projektet har været inspiration for dette projekt. Bjerg K er et mindre bureau, men vores kunder hører til blandt de allerstørste. I den offentlige sektor arbejder vi med fx Folketinget, Forsvaret og Idenrigsministeriet. I det private har vi danske internationale virksomheder som Maersk Line, LEGO og Carl Bro. Vi er også associatet partners med det New York-baserede kommunikationsbureau Paige Group. Produkter Vores ydelse er kommunikation. Det er en ydelse, der dækker over en lang række discipliner og medier. Vi ser ingen grund til at afholde os fra specifikke medier. Derfor oparbejder vi kompetencer inden for både traditionelle og nye medier og trykte og elektroniske løsninger. Vores kunder er ofte selv dygtige kommunikatører. Vores opgave er derfor at give dem produkter og faglig udfordring, så de kan udvikle deres egne ideer og opfylde deres formål og strategier. Når kunder møder os, skal det derfor være et møde mellem noget nyt og noget velkendt. Vi tager jeres erfaring og historie seriøst, og vi bidrager med nye tanker og ideer. Vores ydelser er: Ekstern kommunikation Intern kommunikation Kommunikationsmålinger Sprogprojekter Kurser. Projektansvarlig er Kresten Bjerg Kresten Bjerg, der ejer Bjerg K, er projektleder på dette projekt. Det vil så vidt muligt være Kresten, der gennemfører kurser, fællesmøder og arbejder med myndighederne de 20 timer, som de har til rådighed. Kresten er daglig leder af Bjerg Kommunikation og rådgiver en lang række myndigheder og private virksomheder i strategisk kommunikation og målinger. Derudover er Kresten vejleder for PhD-studerende i kommunikationsmålinger. I New York har vi samarbejdspartneren Paige Group. Derfor har vi haft lejlighed til at afprøve vores resultater internationalt. Til venstre ser du et målingskoncept til Utica College i USA.

12 12 7. PRIS Prisen for at deltage er kr., som betales i to rater a kr. Første rate faktureres den 1. januar med betaling den 31. januar Anden rate faktureres den 1. juni med betaling den 30. juni Prisen dækker op til tre deltagere per myndighed. Alle priser er før tillæg af moms. 8. TILMELDING SENEST DEN 12. DECEMBER 2012 Hvis din myndighed er interesseret i at deltage i projektet, skal vi have modtaget en skriftlig tilmelding, som du sender til I tilmeldingen bedes du oplyse: navn på kontaktperson(er), stilling, myndighed, adresse, tlf. og . Hver myndighed kan deltage med op til tre personer. Hvis du har spørgsmål til projektet, er du meget velkommen til at kontakte Kresten Bjerg på tlf , eller send en til: Tilmeldinger er bindende. Vi kommer meget gerne forbi dit kontor til et møde om projektet. Til højre ser du logoer fra aktuelle kunder. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil tale med en af vores referencer. GLOSTRUP KOMMUNE

DELTAG I NYE MÅL 2014

DELTAG I NYE MÅL 2014 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2014 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER FLÆSKETORVET 68, 1 DK-1711 KØBENHAVN V T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012 Sag nr. Emne: bilag Revideret udgave af 21. februar 2012 God kommunikation - i Region Hovedstaden Denne første del beskriver de overordnede

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 1 2 forord Kommunikation en del af opgaven Kære medarbejdere Jeg er glad for at kunne præsentere vores nye kommunikationsstrategi, som udgør rammen for Forsvarets

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sammen om Sundhed 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Sager der Samler v/paul Natorp, formand E-mail: paul@sagerdersamler.dk

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Dato: September 2014

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk!

Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Det kræver effektiv ledelse at lave godt håndværk! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset formandsuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Strategisk marketinguddannelse

Strategisk marketinguddannelse Strategisk marketinguddannelse - skab vækst og øget bundlinje Nyskabende strategisk marketinguddannelse inkl. teamseancer og individuel rådgivning MPETENCEUDVIKLING kst er virksomheders e kompetencer rked

Læs mere

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser

Indkøb af. Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. Indkøb af digitale ydelser Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer, der imødekommer turistens krav om tilgængelighed. A f Indkøb af digitale ydelser Få gode råd til indkøb af de online værktøjer,

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

INTRANET UNDERSØGELSE OM

INTRANET UNDERSØGELSE OM 88% mener, at intranettet skaber værdi for organisationen 88% har kommunikation som det vigtigste hovedformål for intranettet 77% har videndeling som det vigtigste hovedformål for intranettet 65% mener,

Læs mere