TRE TRIN TIL TRYGGERE BOLIGOMRÅDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRE TRIN TIL TRYGGERE BOLIGOMRÅDER"

Transkript

1 TRE TRIN TIL TRYGGERE BOLIGOMRÅDER

2 DE UNGE ER NØGLEN TRYGHED I VERDENS STORBYER Andel af indbyggerne, der føler sig utrygge ved at færdes i deres boligområde i mørke 70 % 60 % 50 % Danmark er et af de lande i verden, hvor befolkningen er tryggest ved at færdes alene ude om aftenen. Kun omkring hver 6. dansker bliver hvert år offer for kriminalitet, der for det meste består i tyveri, indbrud eller hærværk uden kontakt mellem gerningsmand og offer. Hertil kommer at ungdomskriminaliteten de seneste år er faldet støt og at næsten halvdelen af alle unge aldrig har foretaget sig noget kriminelt, hvor dette for 25 år siden kun gjaldt en fjerdedel. Ridser man lidt i overfladen på dette meget positive billede, viser det sig bl.a., at udsatte boligområder skiller sig tydeligt ud, ved at utrygheden blandt beboerne er højere, og at markant flere unge er blevet sigtet eller dømt for kriminalitet. De to problemer består grundlæggende i en skæv beboersammensætning, der gør, at mange børn og unge vokser op i ressourcesvage familier. Trange lejligheder med mange søskende, dårlig trivsel i skolen og fraværende forældre gør gaden til det foretrukne sted at hænge ud med vennerne. På gaden kan man undgå de voksnes indblanding og vinde den anerkendelse i gruppen, som man ikke kan få i skolen, i 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Danske byområder 2012 Oslo Stockholm New York Berlin Budapest London Madrid Istanbul Johannesburg Sao Paulo Kilder: Jan van Dijk, John van Kesteren & Paul Smit: Criminal victimization in international perspective - key findings from the international crime victim survey & Center for Boligsocial Udvikling: Trygheden i danske byområder almindelige fritidstilbud eller hos forældre- På den anden side er unge i grupper med ne. Desværre er det ofte grænseoverskridende opførsel som tilråb, konfrontationer eller truende adfærd, der giver respekt i grænseoverskridende opførsel et problem, fordi det skaber utryghed blandt beboerne i deres boligområde. Lægger man dertil, at de TRYGHED I DANSKE BYOMRÅDER Andel af indbyggerne, der føler sig utrygge ved at færdes i deres boligområde i mørke gruppen. Det er på den ene side et problem, fordi fri- unge har en stor andel i det forhøjede kriminalitetsniveau i udsatte boligområder, giver det for os at se en overordnet konklusion: 30 % 20 % tiden på gaden for den enkelte unge bliver et springbræt til egentlig kriminalitet. En plettet Så længe beboersammensætningen i ud- 10 % straffeattest begrænser voldsomt ens muligheder senere i livet, og mange lægger her satte boligområder er, som den er, ligger løsningen på problemet med utryghed og 0 % Danske byområder Udsatte boligområder 2 grunden til et liv på den forkerte side af loven eller på overførselsindkomst. kriminalitet helt overvejende i at arbejde med de unge og få dem på rette spor. Center for Boligsocial Udvikling: Trygheden i danske byområder

3 KRIMINALITET I DANSKE BYOMRÅDER Beboere, der har været udsat for kriminalitet indenfor det seneste år (2012) 25 % 20 % Det er man allerede godt i gang med i mange boligområder, hvor arbejdet foregår i regi af boligsociale helhedsplaner, hotspot- eller gadeplansindsatser. Det har givet mange værdifulde erfaringer, som vi på Center for Boligsocial Udvikling har været så heldige at få adgang til gennem en række evalueringer af netop disse indsatser. 15 % 10 % 5% 0% 4 Danske byområder Udsatte boligområder En gennemgående erfaring er, at udfordringerne med kriminalitet og utryghed i høj grad ligner hinanden i de forskellige udsatte boligområder, men også at der næsten altid findes et eller flere boligområder, hvor man er kommet langt med at løse dem. Ikke i form af snuptagsløsninger, men gennem vedholdende, fokuserede og lokalt tilpassede indsatser. Når man ser på virkningsfulde indsatser overfor kriminalitet og utryghed i et boligområde, er der tre trin, man ikke kan komme uden om. TRIN 1 er arbejdet med gruppen af unge i boligområdet i form af opsøgende gadeplansarbejde og aktiviteter, der skaber indbyrdes tillid mellem de unge og medarbejderne ved indsatsen. TRIN 2 er arbejdet med den enkelte unge, som handler om at få løst den unges problemer og hjælpe ham/hende i uddannelse eller beskæftigelse. TRIN 3 består i at etablere et kriminalitetsforebyggende netværk, der bakker de to første trin op i form af generel viden om de unge i boligområdet og handlekraft overfor unge, der er på vej ud på et skråplan. De tre trin kan ikke stå alene, men skal bakkes op af nogle velfungerende fysiske rammer i boligområdet og af beboerne, der skal involveres. Sidst, men ikke mindst, skal den samlede kriminalitetsforebyggende indsats løbende justeres og vurderes ud fra tryghedsmålinger i boligområdet. man allerede med dem i det daglige. Mange steder kan man dog have gavn af at løbe dem igennem og overveje, om indsatserne er tilrettelagt, så de faktisk resulterer i mindsket kriminalitet og øget tryghed i boligområdet. De tre trin er heller ikke hugget i granit, og de vil sandsynligvis blive forbedret i fremtiden. Det kan du følge med i på dk/løsninger, hvor vi løbende beskriver nye indsatser og opdaterer de gamle. God læselyst. De tre trin er på trods af navnet ikke raketvidenskab, og i mange boligområder arbejder 5

4 Aktiviteter for de unge i boligområdet skaber et godt forhold mellem klubmedarbejderne og de unge. Her er det ungdomsklubben Timeout i Fredericia, hvor ressourcestærke unge rollemodeller gennemfører aktiviteter med andre unge i boligområdet. TRIN 1: GRUPPEN 6 Et højt kriminalitetsniveau og utryghed blandt beboerne udspringer meget ofte af, at mange unge i udsatte boligområder har en såkaldt gadeorienteret livsstil. De mødes med deres venner på gaden, hænger ud i boligområdet og bliver ofte ude til sent om aftenen. Det starter i det små med grænseoverskridende adfærd, brug af rusmidler og småkriminelle aktiviteter, og ender for nogle med pletter på straffeattesten og få fremtidsmuligheder. Glidebanen er veldokumenteret i forskningen og ved at mindske den gadeorienterede livsstil blandt unge, er man godt på vej til at mindske kriminaliteten og øge trygheden i og omkring boligområdet. VÆK FRA GADEN En oplagt måde, at få de unge væk fra gaden er at ansætte gadeplansmedarbejdere, der har deres faste gang i boligområdet og derigennem skaber kontakt til de grupper af unge, der hænger ud i det offentlige rum. De fleste gadeplansmedarbejdere er enten kommunalt ansatte eller ansat i det lokale boligselskab, og de har ofte base i eller samarbejder tæt med en ungdomsklub, et værested eller en boligsocial helhedsplan. Gadeplansarbejdet sigter grundlæggende mod at få de unge over i boligområdets værested/klub, tilbage i folkeskolen eller i gang med en uddannelse. Det kræver, at man opbygger et tillidsfuldt forhold til den enkelte unge, hvilket tager tid og kræver vedholdenhed. OVER I KLUBBEN Mange unge vil af sig selv begynde at komme i boligområdets klub eller værested, hvis den har nogle tilbud, der opleves som attraktive. Det kan være computerspil, nogle bløde sofaer eller hjælp til at få styr på lektier eller rudekuverter fra det offentlige. Det kan også være gruppeaktiviteter som fodboldturneringer, udflugter eller knallertværksted. Gruppeaktiviteterne har den fordel, at klubmedarbejderne og de unge kan lære hinanden at kende, uden at det handler om de unges personlige problemer eller negative adfærd. Aktiviteterne giver på den måde mulighed for at opbygge et tillidsfuldt forhold og langsomt få den enkelte unge til at åbne op for at tale om sin situation. 7

5 Hjemlige rammer gør klubben Timeout i Fredericia populær blandt de unge. 8 9

6 TRIN 2: DEN ENKELTE UNGE Gadeplansarbejde og gruppeaktiviteter i klubber og væresteder kan få de unge væk fra gaden, hvilket giver et vigtigt bidrag til øget tryghed blandt beboerne i boligområdet. Indsatserne giver samtidig gode muligheder for at komme ind på livet af de unge og opbygge et tillidsfuldt forhold til den enkelte unge. Gruppeindsatserne støtter dog ikke nævneværdigt de unge i at finde alternativer til den gadeorienterede livsstil og komme på ret spor i livet. 10 Her kræves der for det meste en individuel indsats som f.eks. at tilbyde den unge en personlig mentor. Sådanne intensive én-til-én relationer er nødvendige, både hvis de unge her og nu skal have løst nogle ofte komplekse problemer, og hvis de på længere sigt skal gennemføre en uddannelse og have et arbejde. En del klub- og gadeplansmedarbejdere i Unge, der får tilbudt en mentor, befinder sig ofte i en tumultarisk periode i deres liv. Mentorens støtte kan være afgørende, når de rigtige valg skal træffes og der skal styres uden om kriminelle miljøer. udsatte boligområder tilbyder derfor udvalgte unge en personlig mentor, som han/hun mødes med mindst en gang om ugen. FÅR LØST PERSONLIGE PROBLEMER Mentorforholdet handler i starten mest om at få løst den unges personlige eller familiemæssige problemer. Det kan kun lade sig gøre, hvis mentor-relationen bliver personlig, og mentoren har tilstrækkelig tid, fleksibilitet og indføling til at hjælpe den unge. Mentoren skal samtidig have kendskab til f.eks. de kommunale forvaltninger, retssystemet eller de lokale ungdomsuddannelser for at kunne hjælpe den unge med at finde rundt i systemet og få styr på en ellers kaotisk hverdag. Ofte arbejder mentoren også med at få den unges forældre på banen og gøre det klart for dem, at de har et ansvar for at støtte den unge på vejen mod uddannelse og job. BROBYGNING TIL DET ALMINDELIGE SAMFUND Den hyppige og stabile vejledning betyder efter et stykke tid, at den unge kan begynde at se ud over de problemstillinger, han/hun slås med. Fremtiden begynder at fylde mere i vejledningen, og mentoren kan med sine erfaringer hjælpe den unge med at sætte sig nogle realistiske mål ift. uddannelse eller job. Mentoren kan ofte åbne nogle døre for den unge, ved at hjælp af sine kontakter til uddannelsesvejledning og potentielle arbejdsgivere, men lader så vidt muligt den unge selv gøre benarbejdet med jobansøgning, uddannelsespapirer etc. De unge i mentorindsatserne har ofte flere afbrudte uddannelser eller jobforløb bag sig, og en essentiel del af mentorindsatserne er derfor at hjælpe den unge med at holde fast i hans/hendes uddannelse eller job. Det er 11

7 Min lillesøster, min lillebror og jeg skulle en gang til kommunen, fordi de ville spørge os, om vi ville bo hos vores mor eller vores far. Vi var bare små. Jeg kan stadig huske det. De sagde I kan fortælle alt, vi siger ikke noget til hverken jeres mor eller far. Og så stolede jeg på dem og fortalte alt muligt. Så bagefter, så får jeg at vide, at min far og mor har fået en rapport på det, hvor jeg havde sagt nogle ting om begge mine forældre, som ikke var så godt. Det gjorde lidt, at jeg ikke kunne stole på sådan nogle mere. Så jeg var ikke meget for at sige ja til min mentor. Forholdet mellem mentoren og den unge er ofte venskabeligt. Tid, tillid og venskabelige skub i den rigtige retning skaber resultater for de unge, der med hjælp fra mentoren Jeg ser min mentor som en ven. Man kan snakke med ham og stole på ham, og fortælle ham nogle ting. Så kan han begynde og snakke med mig som en ven. Han har brugt rigtig meget tid på at stå ved tavlen, og sige okay, du er 16 år nu. Hvor skal du være når du er 26 år. Sådan nogle ting. Og så snakker vi og har det sjovt, alt sådan noget. Det kommer stille og roligt, indtil man kommer til det der punkt, hvor man tænker, at man gerne vil i skole. Det er ligesom en person, man godt kan lide at høre efter, som ikke lige er ens forældre. realiserer ønsket om en fremtid med uddannelse og job. ofte i bestemte perioder, at en sådan hjælp er nødvendig, og mentorens fordel er igen fleksibilitet, kendskab til den unge samt evnen til at kunne agere i systemet og være talsmand for den unge, hvis det er nødvendigt. og et godt job, som langt de fleste unge går rundt med, men som mange unge i udsatte boligområder har svært ved at gøre til virkelighed. MENTORINDSATSER BETALER SIG PÅ DE UNGES PRÆMISSER 12 Mentorerne kommer på den måde til at bygge en bro mellem de unge og det omgivende samfund med dets muligheder for uddannelse og jobs. Når det faktisk lykkes at få så mange unge sluset ud i det almindelige system, er det sandsynligvis på grund af den vedholdende og fokuserede støtte, mentoren kan give i en vigtig, men nogle gange tumultarisk, periode i de unges liv. Vejledningen foregår på de unges præmisser og gør det dermed muligt at realisere det ønske om en god uddannelse Mentorindsatser er i sagens natur langt mere ressourcekrævende end at etablere en gruppeaktivitet for de unge. Til gengæld skaber de også mærkbart bedre resultater. De ca kr., en mentorindsats af et års varighed koster, skal således holdes op imod et estimeret samfundsmæssigt tab på kr, hvis en ung bliver dømt for kriminalitet (kilde: Det Kriminalpræventive Råd), eller et estimeret samfundsmæssigt tab på 2.8 mio kr. for hver ung, der ikke gennemfører en ungdomsuddannelse (kilde: Arbejderbevægelsen Erhvervsråd). Min sagsbehandler, jeg havde ikke set ham før. Vi møder hinanden første gang, og jeg tænker nej, jeg gider ikke sagsbehandlere, jeg hader at snakke med sådan nogle mennesker fra kommunen. Så snakker vi lidt til det dér møde, og så siger han: hvordan er dine kriminelle forbindelser?. Så fik jeg så meget had til ham, fordi han ikke kender mig. Og så gad jeg ikke snakke med ham. Men så snakkede jeg lidt med min mentor om det. Jeg sagde hvordan kan han sige sådan noget, når han ikke ved, hvem jeg er? Så sagde min mentor, at det måske ikke var det, han mente, Han spørger dig måske bare om nogle ting for at lære dig bedre at kende. Og at jeg måske skulle tage det lidt stille og roligt og prøve at snakke med ham igen, for han kunne måske hjælpe mig. Og da jeg så gjorde det, der tænkte jeg, at ham sagsbehandleren han var en god mand. Da jeg skulle op og snakke med ham, havde jeg slet ikke tænkt på at skulle på efterskole. Jamen, altså, det miljø vi bor i her, det vil jeg gerne lidt væk fra. Det dér med, at man bliver ringet op af nogle venner, kan du komme ud, og det kan man godt. Og så får man ikke lyst til at lave sine lektier, man får ikke tid til det. Man kommer sent hjem nogle gange, og sådan nogle ting. Og der tror jeg, efterskole er det helt rigtige. 16-ÅRIG DRENG VOKSET OP I ET UDSAT BOLIGOMRÅDE 13

8 Det kriminalpræventive samarbejde holder alle parter opdateret om de unges gøren og laden, og giver gode muligheder for at handle hurtigt, når der skal tages fat i en ung. Her det kriminalpræventive samarbejde omkring hotspot i Kolding. SAMARBEJDET I GELLERUP Gellerup er et mønstereksempel på et kriminalpræventivt samarbejde med en lille beslutningsdygtig kerneenhed og et bredere netværk med bl.a. foreninger, institutioner og erhvervsdrivende. I den lysegrønne ring ses dem, det hele handler om, De unge i den kriminelle risikozone og resten af beboerne, men også f.eks. medierne og besøgende i boligområdet. Beboere i området Unge i den kriminelle risikozone Etniske grupper Erhvervsdrivende Boligforeninger Isolerede familier Jobcenter Frivillige ildsjæle Daginstitutioner Skoler Borgerinformation Erhvervsforeningen Lokale medier Butikker Supermarkeder Moské Politi Idrætsklubber TRIN 3: NETVÆRKET Beredskabet Samvirket Boligområdet Ungdomsklubleder Ungdomsklubber Børn- og ungechef Foreningsliv Socialforvalting Bibliotek Kirke Besøgende Gadeplansarbejde, klubber og aktiviteter kan opnå langt bedre resultater i fælles- tutioner, erhvervsdrivende eller enga- Derfor giver det god mening så vidt muligt for de unge er i udpræget grad forebyggen- skab end hver for sig. Mange steder er de gerede beboere. Det bredere netværk at bygge kriminalpræventive samarbej- de arbejde. En del af de unge, der arbejdes tre myndigheder derfor gået sammen om at bidrager med viden om det daglige liv i der i bestemte boligområder på allerede med, har en livsstil, der indebærer en for- etablere et kriminalpræventivt samarbejde boligområdet og aktuelle udfordringer eksisterende netværk som SSP, Kredsråd højet risiko for at de bliver kriminelle. Men med særligt fokus på et bestemt udsat bo- med de unge, og gør det muligt for ker- eller hotspot. Det gør samarbejdet i det dag- mange har aldrig selv udøvet kriminalitet og ligområde. neenheden at holde fingeren på pulsen. lige smidigere, giver fælles fodslag og mulig- kommer heller ikke til det, fordi de gennem Samtidig udgør netværket en vigtig kom- hed for at rykke hurtigt, når det brænder på, det forebyggende arbejde bliver ledt væk Sådanne samarbejder er sjældent ens, men munikationskanal, som skaber opbak- som f.eks.: fra den kriminelle glidebane ofte uden at de velfungerende har nogle karakteristika, ning til arbejdet blandt beboerne. de selv opdager påvirkningen. som er gennemgående: - hvis en ung er blevet taget første gang for 3. Ansvaret for at drive samarbejdet, mø- kriminalitet, og der skal lægges en hand- Relationsarbejdet med de unge i klubber, 1. Samarbejdet er centreret omkring en defrekvensen samt rollefordelingen er lingsplan, så han/hun kommer på ret spor. væresteder og på gadeplan har dog ofte lille handlekraftig enhed med deltagelse klart defineret. den begrænsning, at det er baseret på frivil- af politi, kommune, skole og ofte lokale - Hvis der er en konflikt i boligområdet, og lighed fra de unges side. Mange unge, der er klub- eller gadeplansarbejdere. Delta- Disse rammer er en grundlæggende forud- en gruppe unge arbejder på at få situ- ved at komme ud på et skråplan, eller som gerne har beslutningskompetence i de- sætning for et velfungerende samarbejde. ationen til at eskalere med ildspåsættel- allerede er kriminelt aktive, bliver således res organisation og kan sammen skabe Når en bestemt problematik med en eller ser og hærværk. ikke samlet op af indsatserne. hurtig handling ift. bestemte unge. flere unge bliver bragt på bane, er det dog mindst lige så afgørende, at deltagerne i - Hvis en historie om kriminalitet i boligom- Det opdager man typisk hos politi, kommu- 2. Den lille enhed bakkes op af et bredere kerneenheden har opbygget tillid til hinan- rådet kommer i medierne, og der er be- ne eller i skolerne, hvor man dels er tvunget netværk bestående af repræsentanter den, og at alle bidrager til en fælles løsning hov for fælles kommunikation til beboere, til at gøre noget ved problemet, og dels gen- for civilsamfundet i boligområdet. Del- uden at skele til sin egen organisations in- presse og det politiske niveau, om hvordan 14 nem videndeling og koordineret handling tagerne kan her være foreninger, insti- teresser. myndighederne håndterer situationen. 15

9 BEBOERNE & OMGIVELSERNE En vellykket tryghedsvandring med beboere og relevante Kriminalitet koster dyrt. Både for den enkelte unge og for samfundet, der, i stedet for en skattebetalende ung i beskæftigelse, står med udgifterne til rets- og fængselsvæsen samt diverse institutioner til rehabilitering. Kriminalpræventive indsatser i udsatte boligområder handler dog i lige så høj grad om at skabe en tryg og sikker hverdag for boligområdets beboerne, og dermed undgå fraflytning, dårligt image og mistrivsel. myndigheder resulterer i fysiske forbedringer og færre utrygge steder i boligområdet. 16 OMGIVELSERNE PÅVIRKER OS Både beboernes oplevelse af tryghed og den faktisk forekommende kriminalitet i boligområdet påvirkes af forhold som belysning, vedligehold og oversigtsmuligheder i det offentlige rum. Misligholdte og skumle omgivelser øger spillerummet for potentielt kriminelle, eller blot unge med utryghedsskabende adfærd, og motiverer samtidig beboerne til at blive inden døre efter mør- kets frembrud. Det sætter gang i utryghedens onde spiral, hvor stadigt færre beboere færdes ude, og nogle få unge får frit slag til chikane og småkriminalitet. BEBOERNES OPLEVELSE I FOKUS Gadeplansarbejde og klubaktiviteter er afgørende for at bryde denne spiral, men det er samtidigt vigtigt at få beboerne på banen, da det er dem, der har problemet med utryghed og derfor ret præcist kan udpege hvad problemet består i. Ofte er det nogle bestemte steder i boligområdet, der opleves som utrygge om aftenen. Det kan være svagt belyste stier med dårlige oversigtsforhold, opgange hvor de unge hænger ud eller menneskeforladte parkeringskældre. Flyder det samtidig med skrald på gaden, er facaderne nedslidte og gadeinventaret udsat for hærværk, bidrager det yderligere til utrygheden. OMGIVELSER SIGNALERER OMSORG Misligholdte omgivelser signalerer til beboere og besøgende, at her tager ingen vare på fællesarealerne. Mange vil følgende overveje, om nogen så vil tage vare på dem eller gribe ind, hvis de bliver udsat for kriminalitet eller chikane? Omgivelserne i boligområdet kan på den måde være med til at skabe utryghed, men kan også bruges aktivt til at få beboerne involveret i at gøre boligområdet tryggere, fordi det ofte ligger beboerne på sinde, hvordan deres boligområde tager sig ud. Beboerinvolveringen kan f.eks. ske ved at gennemføre en tryghedsvandring med beboere, ansvarlige for boligområdets vedligeholdelse, repræsentanter for kommune og politi. HVAD ER EN TRYGHEDSVANDRING? En tryghedsvandring består af en planlagt vandring gennem boligområdet, hvor tryghedsrelaterede problemer og løsninger udpeges og registreres, så de ansvarlige efterfølgende kan udbedre problemerne. Skal en tryghedsvandring give resultater i boligområdet, kræver det grundig forberedelse, omfattende inddragelse af relevante myndighedspersoner og beboere samt øget samarbejde og koordinering mellem de ansvarlige for den fysiske opgradering i boligområdet. En tryghedsvandring er ikke en snuptagsløsning, men kan være et startskud til at vende en negativ udvikling i et boligområde. Mange af de forhold, beboerne bringer op på tryghedsvandringen, tager tid og kræver ressourcer at løse, men er ikke desto mindre essentielle at adressere, hvis man for alvor vil gøre noget ved utrygheden i boligområdet. 17

10 BEBOERE DER SVARER JA TIL UDSAGNET: Jeg føler mig tryg i mit boligområde TRYGHEDSMÅLINGERNE I SØNDERBORG 100 % Sønderborg Kommune går i 2008 sammen med Sønderborg 80 % Andelsboligforening om at gennemføre en tryghedsmåling i fem udsatte boligområder. Tryghedsmålingen viser, at der i områderne Kløver-/Hvedemarken og Stenbjergparken er 60 % mange utrygge beboere. Problemet viser sig at bestå i en lille gruppe unge, der chikanerer beboerne, larmer og laver hærværk. I fællesskab med de boligsociale medarbejdere 40 % og politiet gennemfører kommunen bl.a. gadeplansindsats, tryghedsvandringer og bekymringssamtaler med de unges forældre. I 2011 gentages tryghedsmålingen i de fem bolig- områder, og beboernes tryghed i Kløver-/Hvedemarken 20 % ligger nu på niveau med de andre boligområder. TRYGHEDS- MÅLING Tryghedsmåling 2008 Tryghedsmåling 2011 efter tryghedsindsatser. 0 % Søstjernevej Nørager Jørgensgård Kløver/Hvedemarken Stenbjergparken Selv i verdens tryggeste land findes der ikke Forekommer der mere kriminalitet i bolig- rer på oplevelser med kriminalitet og utryg- et større boligområde uden enkelte utrygge beboere, og ej heller et boligområde uden kriminalitet. Man kan derfor finde en grund at gennemføre en kriminalpræventiv indsats i langt de fleste boligområder. området end i lignende boligområder? Er utrygheden blandt beboerne højere end i lignende boligområder? Her kan det være en god idé at skele til po- hedsskabende hændelser eller steder. En sådan tryghedsmåling kan bl.a. give svar på spørgsmålene: Er utrygheden og kriminaliteten højere end i tilsvarende boligområder? MØRKETALLET Beboere, der har været udsat for kriminalitet inden for det seneste år (2012). Ikke-anmeldt kriminalitet er vist med sort. 25 % FIND LØSNINGEN Læs mere om den enkelte indsats på og find gode råd om bl.a. gadeplansarbejde, klubber og væresteder, mentorindsatser, kriminalpræventiv organisering og tryghedsmåling. Heller ikke på det kriminalpræventive område er ressourcerne dog uendelige, og det litiets registreringer af anmeldelser i boligområdet. Det siger blot ikke noget om al den Hvilke typer kriminalitet er dominerende og hvor meget anmeldes? 20 % er derfor en god idé at målrette indsatserne mod boligområder med et forhøjet kriminalitets- eller utryghedsniveau. Det øger markant chancen for at indsatserne gør en forskel. kriminalitet der ikke anmeldes, ligesom man heller ikke kan udlede noget om beboernes oplevede tryghed. Hvilke steder og hændelser skaber utryghed blandt beboerne? GØR EN FORSKEL 15 % 10 % LYS OVER DUNKLE FORHOLD Det giver nogle gode pejlemærker i tryg- 5 % Det kræver imidlertid, at man forud for en kriminalpræventiv indsats kan nikke ja til to Det er forhold, der kun kan belyses ved at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse hedsarbejdet og gentager man målingen under eller efter indsatsen, kan man tydeligt 0 % 18 spørgsmål: blandt beboerne i boligområdet, der fokuse- se, om indsatsen har gjort en forskel. Danske byområder Udsatte boligområder 19

11 OM CENTER FOR BOLIGSOCIAL UDVIKLING Center for Boligsocial Udvikling arbejder på at styrke de boligsociale indsatser i udsatte boligområder. Det gør vi ved at indsamle viden om og måle effekten af de nuværende indsatser, og på den baggrund rådgive beslutningstagere og praktikere om virkningsfulde indsatser. Vi holder til i Avedøre Stationsby, men er et landsdækkende videnscenter for ministerier, kommuner, boligsociale helhedsplaner og andre, som igangsætter eller driver boligsociale indsatser. ISBN: Tekst: Nikolaj Avlund Layout: Konform Tryk: Frederiksberg Bogtryk Fotos: Kristian Brasen s.16 Ole Clemmesen CENTER FOR BOLIGSOCIAL UDVIKLING Sadelmagerporten 2A 2650 Hvidovre

DE UNGE VÆK FRA GADEN

DE UNGE VÆK FRA GADEN Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 46 Offentligt C ENT ER F OR B OL IG SO C I A L UDVI KLIN G DE UNGE VÆK FRA GADEN Effektive metoder i kriminalpræventivt arbejde

Læs mere

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde

CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET. Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde CENTER F O R BOLIGSOCI A L UDVIKLING UNGE PÅ KANTEN AF UDDANNELSESSYSTEMET Metoder og virkning af relationsbaseret ungearbejde Unge på kanten af Uddannelsessystemet - Metoder og virkning af relationsbaseret

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Inspirationshæfte om mentorer og inddragende netværksmøder for udsatte unge

HELE VEJEN RUNDT. Inspirationshæfte om mentorer og inddragende netværksmøder for udsatte unge HELE VEJEN RUNDT Inspirationshæfte om mentorer og inddragende netværksmøder for udsatte unge EN LOVENDE INDSATS MOD UNGDOMSKRIMINALITET Unge mænd, der har svært ved at finde fodfæste i tilværelsen. Der

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER En kortlægning af problemstillinger og indsatser FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Nana

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2006 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 1 Indhold: 1. Forord 3 2. Resumé 3 3. Boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde 4 4. Indsatserne 7 Vision og overordnede mål 8 5.1 Indsatsområde

Læs mere

Tid, timing og personlighed

Tid, timing og personlighed Tid, timing og personlighed TANKER& FORTÆLLINGER FRA ET ARBEJDSLIV BLANDT UDSATTE BØRN OG UNGE Af: Birger Mosholt Center for Ideudvikling Citater eller anden form for gengivelse af bogen, kun ifølge aftale

Læs mere

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning // Learning Lab Denmark Danmarks Pædagogiske Universitet Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning

Læs mere

udsatte boligområder Værktøjskasse

udsatte boligområder Værktøjskasse udsatte boligområder Værktøjskasse Almene boliger Indholdsfortegnelse Indledning Målsætninger Forudsætninger Værktøjskasse Effektiv styring af den boligsociale indsats Beboersammensætning Beskæftigelse

Læs mere

Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej

Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej - Et samarbejde mellem boligorganisationerne AAB, 3B og SAB samt

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Brøndby Strand for Fremtiden

Brøndby Strand for Fremtiden Indhold 1. Forord... 3 2. Resume... 4 3. Boligområdet og perspektiverne i den boligsociale helhedsplan... 5 4. Vision... 9 5. Introduktion til indsatsen... 10 6. Indsatsområde 1: Børn, unge og familier...

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

- af helhedsplanen del. 2. Marts 2015

- af helhedsplanen del. 2. Marts 2015 - af helhedsplanen del. 2 Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse Hvorfor denne evaluering? Baggrund for og formål med evalueringen... 4 Læsevejledning 4 Udgangspunkt for helhedsplanen og de faktuelle resultater...

Læs mere

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Juni 2014 1 Indhold FORORD 4 1. INDLEDNING 5 2. METODEKATALOGETS GRUNDLAG 7 3. METODEBESKRIVELSERNES OPBYGNING 11 4. METODERNE

Læs mere

Tillid og trivsel hånd i hånd

Tillid og trivsel hånd i hånd Tillid og trivsel hånd i hånd SVENDBORG ANDELS- BOLIGFORENING Indhold Tillid og trivsel hånd i hånd 3 Fra ord til handling 4 Hvad virker og hvordan 6 Nu ved den ene hånd, hvad de andre hænder laver 8 Menneskelige

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Boligsocial helhedsplan 2014-2018

Boligsocial helhedsplan 2014-2018 Boligsocial helhedsplan 2014-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TRIGEPARKEN FAKTA OG BOLIGSOCIALE UDFORDRINGER... 4 1.1 Kort om Trigeparken... 4 1.2 Beboerne i Trigeparken... 5 1.3 Boligsociale udfordringer i

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GODT PÅ VEJ. Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder DE UNGE VÆK FRA GADEN GODT PÅ VEJ

CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GODT PÅ VEJ. Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder DE UNGE VÆK FRA GADEN GODT PÅ VEJ CE NTER FO R BOLIGSOCI A L UDVIKLING GODT PÅ VEJ Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder DE UNGE VÆK FRA GADEN GODT PÅ VEJ Godt på vej - Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte

Læs mere

SE MIG! Kampagnebeskrivelse

SE MIG! Kampagnebeskrivelse SE MIG! Kampagnebeskrivelse // 3 BLIV EN DEL AF NOGET STORT Nu er jeg med! Jeg har skrevet under på, at intet barn eller ung skal stå uden for fællesskabet. Det kan jo ikke passe, at børn og unge, der

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere