Inspirationsdag 8. januar 2010 Workshop: Bioteknologi fra gen til proteindesign

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationsdag 8. januar 2010 Workshop: Bioteknologi fra gen til proteindesign"

Transkript

1 Inspirationsdag 8. januar 2010 Workshop: Bioteknologi fra gen til proteindesign Arrangeret af Sektion for Biomolekylære Videnskaber, Biologisk Institut, Københavns Universitet Ansvarlige: Karen Skriver, lektor, Helle Blæsild, kommunikationsmedarbejder, Birthe B. Kragelund, lektor, Kaare Teilum, adjunkt, Martin Willemoës, lektor, Gert Dandanell, lektor, Michael Riis Hansen, post. doc, Jakob Winther, professor, Januar 2010 [] 1

2 Workshoppen Bioteknologi fra gen til proteindesign giver mulighed for at arbejde eksperimentelt og in silico med enzymet alkalisk fosfatase i forsøg, som vil kunne implementeres i gymnasieundervisningen. Der vil også være mulighed for at diskutere forskningsområder inden for proteinstruktur, -design og - engineering med forskere, der kan bestilles som foredragsholdere i gymnasiet. Program : Intro. (rum ) Bioteknologi fra gen til proteindesign ved Karen Skriver : Programpakke 1 (rum ; 6 deltagere): Produktion og oprensning af alkalisk fosfatase. Ansvarlige: Karen Skriver og Charlotte O Shea. Programpakke 2 (rum ; 12 deltagere): Kinetiske analyser af alkalisk fosfatase. Ansvarlige: Michael Riis Hansen og Gert Dandanell. Programpakke 3 (rum ; 10 deltagere): Strukturanalyser af alkalisk fosfatase. Ansvarlige: Birthe Kragelund og Kaare Teilum. Præsentation af forskningsområder i rum Martin Willemoës Design af enzymer Enzymdesign er en fremtidig teknologi med et enormt potentiale. Enzymer bruges f. eks. i vaskepulver, papirindustri over fødevareindustri til avanceret blødermedicin og i tilvejebringelsen af miljøvenlig biobrændsel. Den begrænsning, som samtidig er en eftertragtet egenskab i anvendelsen af enzymteknologi, er specificiteten overfor et substrat; givet at man har været afhængig af naturligt forekommende enzymer som de hovedsageligt findes i mikroorganismer. Ved i heldige tilfælde at ændre lidt på enzymets egenskaber har man kunnet udvide det "rum" af enzymaktiviteter som naturen har stillet til rådighed. Forskningsgruppen Protein Design Consortium arbejder langsigtet på at opstille metoder, både eksperimentelle og computermæssige, der skal muliggøre frit at kunne designe et enzym, der kan katalysere en hvilken som helst kemisk reaktion. Dette arbejde og vores udgangspunkt kan du høre nærmere om. Kaare Teilum Protein engineering som værktøj til at forstå sygdomsrelateret proteinudfældning I en række alvorlige sygdomme såsom type II diabetes, Alzheimers- og Parkinsons sygdom samt amyotrofisk lateral sklerose (ALS) udfælder specifikke protein i de berørte væv. Udfældningerne har ofte karakter af fibriller (små fibre af protein). På trods af den tydelige ophobning af fibriller i disse sygdomme tyder meget på, at fibrillerne i sig selv, ikke er farlige for det væv, de befinder sig i. Det, der giver anledning til sygdommene, er derimod snarere mindre forstadier til fibrillerne, og der har gennem de seneste år været stor interesse for at forstå, hvordan og hvorfor fibrilforstadierne giver anledning til sygdomme. En vigtig brik i denne forståelse ville være at kende strukturerne af fibrilforstadierne, men det er indtil videre ikke lykkedes at bestemme disse. Ved hjælp af protein engineering kan forskellige forstadier i udfældningen af de enkelte proteiner stabiliseres i tilstrækkelig grad til, at deres strukturelle egenskaber kan analyseres. Her kan du høre om, hvordan [] 2

3 protein engineering bruges i klarlæggelsen af, hvordan proteinet superoxid dismutase danner udfældninger i ALS. Jakob Winther Forudsigelse af proteinstrukturer fra aminosyresekvenser og omvendt Proteiners struktur defineres af rækkefølgen af de aminosyrer som de er opbygget af. Aminosyrekæden folder i proteiner op i mere eller mindre komplicerede tredimensionelle strukturer (som fx vist på forsiden af denne folder) og proteiners funktion vil almindelighed være fuldstændig afhængige af at strukturen dannes rigtigt. Dette kan fx være som enzymer eller som proteiner der qua deres struktur kan danne komponenter der kan specifikke ting som fx at indgå i spindelvæv eller muskelfibre. Vi vil gerne aflure hvordan en specifik sekvens af aminosyrer danner en bestemt proteinstruktur. Det vil fortælle os en masse om hvilke protein de tusindvis af nye gener som identificeres hver eneste dag giver ophav til, men det vil også give os mulighed for at vende problemstillingen om og spørge: Givet denne struktur, hvilken sekvens af aminosyrer skal vi lave vha gensplejsning for at få dem til at folde op på den ønskede måde. Hvis vi kan forudsige dette vil vi på sigt kunne generere nye proteiner som kan ting som ikke kendes fra naturen. Det er bl.a. disse muligheder vi er i færd med at undersøge vha nogle simple biologiske modeller, bioinformatik og computertid : Evaluering ved Helle Blæsild og Karen Skriver samt diskussion med professor, Pierre Clément.. Frugt og drikkevarer i rum [] 3

4 Alkalisk fosfatase Introduktion I programpakkerne arbejdes med alkalisk fosfatase som et alternativt til de enzymer, der normalt benyttes til at bestemme steady-state enzymkinetiske parametre i gymnasiale undervisningsforløb. Dette er enzym er oplagt til gymnasieforsøg, fordi det er et meget stabilt enzym og har en interessant biologisk funktion. Ud over forsøg, der vil kunne udføres i gymnasiernes undervisningslokaler, præsenterer vi oplæg til programpakker, der vil kunne udføres som demonstrationsøvelser ved Biologisk Institut. Disse involverer bl.a. størrelsesbestemmelse vha. massespektrometri og stabilitetsbestemmelse vha. biofysiske analyser baseret på kalorimetri og fluorescensspektroskopi. Desuden kan mutantenzymer, dannet ved site-directed mutagenese, undersøges for aktivitet. Enzymet alkalisk fosfatase (AP) AP er et enzym, der katalyserer hydrolyse af fosforsyreestere, hvorved der dannes en alkohol- og en fosfatforbindelse (Fig. 1). Enzymet er kendt for at kunne fjerne fosfatgrupper i 5- og 3-positioner fra mange typer molekyler, blandt andet nukleotider. Det anvendes derfor i molekylærbiologi i forbindelse med arbejde med DNA, da disse ofte har fosfatgrupper i 5 positioner. Mængden af alkalisk fosfatase i blodet hos mennesker kan benyttes i diagnostisk sammenhæng. Fig. 1. Hydrolyse af en fosforsyreester vha. alkalisk fosfatase I de foreslåede forsøg oprenses AP fra en baterie, E. coli, i det AP findes i det periplasmatiske rum, uden for cellemembranen, i bakterier. Det gør oprensningen af enzymet nemmere, og enzymet har opnået stor grad af stabilitet for at overleve i dette miljø. E. coli AP er en dimer bestående af monomerer med en størrelse på ca. 49 kda. AP binder både zink- og magnesiumioner. ph optimum for AP fra E. coli er, som navnet antyder i det basiske område, og er 8,0 [] 4

5 Arbejdspakke 1 Produktion og oprensning af AP fra E. coli vha. osmotisk chok og varmebehandling* AP oprenses* fra det periplamatiske rum i E. coli stamme HO1064 (HO1064: F - aracam arad DE(lac)U169 trpam malam rpsl rela thi deod gsk-3 udp supf pstscab-phou ). Protokoller Vækst og oprensning 1) Pod 10 ml Luria Broth medium med en HO1064 koloni. Lad kulturen gror natten over ved 37 C. 2) Overfør 1 ml kultur til 1 l Luria Broth i en 5 l kolbe. Lad kulturen gro ved 37 C, 180 r.p.m., til sen stationær fase (ca. 28 timer). 3) Høst cellerne ved centrifugering 8000 r.p.m. i 10 min. Beregn celleudbyttet ved vejning. 4) Vask cellerne i 300 ml 10 mm Tris-HCl, 10 mm MgCl 2, ph 7,4. Centrifuger 8000 r.p.m. i 10 min og hæld supernatanten fra. Gentag 3 gange. 5) Resuspender cellerne i 60 mm Tris-HCl, ph 7,4 (1 gram pr. 10 ml) og tilsæt samme volumen 40 % sukrose. Tilsæt etylen-diamin-tetra-eddikesyre til 5 mm. 6) Overfør suspensionen til en større kolbe og ryst i 10 min. ved stue temperatur. 7) Centrifuger 15 min r.p.m. i 10 min, hæld supernatanten fra og placer bundfaldet på is. 8) Resuspender cellerne, som holdes på is, forsigtigt i 2 ml 40 % sukrose. 9) Tilsæt kold H 2 O (2 gange volumen af tilsat 60 mm Tris-HCl, ph 7,4). Herved frigives AP fra cellerne. 10) Overfør suspensionen til en ren kolbe og inkuber ved 4 C, 200 r.p.m. i 10 min. 11) Centrifuger 8000 r.p.m. i 15 min. og gem supernatanten. 12) Mål volumen af supernatanten og tilsæt Tris-HCl, ph 7,4 til 10 mm og MgCl 2 til 10 mm. Gem 1 ml til senere brug. 13) Udfæld proteinet ved langsomt (over 30 min.) at tilsætte ammoniumsulfat til 80 % mætning ved 4 C under omrøring. Lad opløsningen stå under omrøring i yderligere 30 min. 14) Centrifuger ammoniumsulfat bundfaldet ned ( r.p.m., 10 min) og resuspender i 50 ml TMZP (10 mm Tris-HCl, 1 mm MgCl 2, 10 μm ZnSO 4, 100 μm NaH 2 PO 4, - indstil ph til 7,4 med HCl). 15) Dialyser mod 1 l TMZP. 16) Fordel dialysatet i 1,5 ml rør og opvarm til 80 C på en varmeblok. 17) Centrifuger r.p.m. i 5 min. 18) Analyser oprensningsforløbet ved natriumdodecylsulfat (SDS)- polyakrylamidgelelektroforese (PAGE). *AP kan også fås i oprenset form ved henvendelse til en af ovennævnte kontaktpersoner Gelelektroforese Proteinoprensningsforløb og renhedsgraden af proteinpræparationer undersøges som regel ved gelelektroforese. Molekyler med en nettoladning vil vandre i et elektrisk felt i retning mod den elektrode, der har modsat retning af molekylets nettoladning. Den elektroforetiske mobilitet afhænger af molekylets nettoantal af ladede grupper og dets størrelse. Elektroforese til analyse af [] 5

6 proteiner udføres som regel i et stabiliserende medium, en gel, der består af polyakrylamid. Polyakrylamidgeler fremstilles ved kopolymerisering af akrylamid og N,N -methylenbisakrylamid, der fungerer som krydsbinder. Natrium dodecylsulfat (SDS) polyakrylamidelektroforese (PAGE) kan benyttes til at estimere proteiners molekylvægt. Proteinet denatureres ved kogning med en opløsning af SDS, der er et anionisk detergent. Derefter separeres proteinerne i en polyakrylamidgel. Et protein denatureres, d.v.s. at den rumlige struktur ødelægges, når det koger i en opløsning af SDS. Proteinet vil samtidig få maskeret sine ladninger, fordi SDS bindes til det. Da SDS bindes til proteinet i et konstant forhold (1,4 gram SDS per gram protein) udjævnes ladningsforskelle, der skyldes sidekædernes ionisering. Resultatet bliver, at separationen vha. elektroforese kun afhænger af proteinets længde. Ved elektroforese i en polyakrylamidgel med 0,1 procent SDS vil der være en lineær sammenhæng mellem logaritmen til molekylvægten og den relative vandringslængde for protein-sds-komplekset. Molekylvægten kan bestemmes ved at behandle en række markørproteiner med kendt molekylvægt på samme måde og konstruere en standardkurve på grundlag af disse markører (Fig. 2). Fig. 2 Bestemmelse af molekylvægt ved SDS-PAGE. Man kan benytte forskellige støbestande og gelkar til SDS-PAGE. Ved Sektion for Biomolekylære Videnskaber benyttes et system fra BioRad (http://www.biorad.com/evportal/evcountryselector.portal?_nfpb=true&_pagelabel=countryselector#wlp_countr yselector). [] 6

7 Arbejdspakke 2 Alkalisk phosphatase fra Escherichia coli enzymkinetik Phosphorylering og dephosphorylering af proteiner og stofskifte intermediater er udbredt i alle organismer og har i mange tilfælde vigtige regulatoriske funktioner (fx signaltransduktionsveje). Da dephosphorylering er kritiske reaktioner i cellesignalerings processer er phosphataser involveret i en lang række sygdomme. Her anvendes alkalisk phosphatase (AP) fra den gram negative bakterie Escherichia coli (E. coli) som katalyserer hydrolyse af phosphorsyreestre. ZN-ATOMER ER NØDVENDIGE FOR DEN ENZYMATISKE AKTIVITET. Dette enzym har en række fordele som model enzym. Det eksporteres gennem den indre membran ud i det periplasmatiske rum og kan derfor adskilles fra bakterierne ved at udsætte dem for et osmotisk shock. Enzymet er i modsætning til de fleste andre E. coli proteiner varmestabilt, hvilket gør oprensningen lettere og det kan derfor oprenses på de fleste gymnasier uden krav til avanceret apparatur. Enzymaktiviteten er let at bestemme og kan i den simpleste version bestemmes uden brug af et spektrofotometer. AP følger Michaelis-Menten kinetik og hæmmes kompetitivt af produktet uorganisk fosfat (HPO 4 2-, P i ) hvilket gør den velegnet til at illustrere basal enzymkinetik. Lidt om Spektroskopi (fra ref 1) En farvet opløsning indeholder kemiske forbindelser, som absorberer synligt lys ved bestemte bølgelængder. Dette udnyttes ved spektrofotometri, hvor der måles hvor meget lys ved en bestemt bølgelængde, der kan passere igennem en opløsning i forhold til en referenceopløsning. Størrelsen der måles, kaldes som bekendt absorbans. Den angives med et A og har ingen enhed. Absorbansen ved en bestemt bølgelængde afhænger af lysvejen (l i cm), koncentrationen af stoffet (her i mm) og en konstant ε λ som kaldes den molare absorptionskoefficient (ekstinktionskoefficienten, enhed fx M -1 cm -1 ). Sammenhængen kaldes Lambert-Beers lov: A = ε λ l [stof] Absorptionskurven har et karakteristisk forløb for det pågældende stof, og det er især interessant at vide, for hvilken bølgelængde den største absorption findes. Produktet i denne øvelse para-nitro-phenolation (pnp) har et absorptionsmaximum ved bølge-længden 405 nm, hvor den molare absorptions-koefficient ε λ er lig med 1850 M -1 cm -1 (talværdi stammer fra målinger foretaget på Panum Instituttet). Ved 410 nm er ε 410, ph8 (pnnp pnp) = 1620 M -1 cm -1 (ref 2). Lysvejen i forsøget er 1 cm. Med Lambert-Beers lov i hånden kan koncentrationen af reaktionsproduktet P beregnes, når [] 7

8 absorptionen måles, eller som vi er interesseret i dette forsøg, koncentrations-ændringen pr tid kan bestemmes ud fra ændringer i absorptionen pr tid : V = d[p]/dt = (1/ε λ l) da/dt Reaktionshastighed Michaelis-Menten enzymkinetik (ref 1) For simple enzymreaktioner har man iagttaget to karakteristiske egenskaber; i) når substratkoncentrationen er forholdsvis lille, så følger omdannelsen til produkt ofte, hvad der svarer til en første ordens reaktion med hensyn til substratkoncentrationen, og ii) når substratkoncentrationen er forholdsvis høj, så følger omdannelsen til produkt ofte, hvad der svarer til en nulte ordens reaktion med hensyn til substratkoncentrationen. I 1913 fremsatte Leonor Michaelis og Maud Menten en model for enzymreaktioner, som kunne forklare disse iagttagelser. Modellen fører frem til den såkaldte Michaelis-Menten ligning, i hvilken der indgår nogle størrelser, som kan karakterisere enzymreaktionen, nemlig Michaelis-Menten konstanten, K m, den maximale reaktionshastighed V max og hastighedskonstanten k cat, også kaldet enzymets turnover number. Michaelis-Menten ligningen benyttes stadig til at beskrive mange enzymers reaktionsforløb. I denne øvelse skal de tre konstanter K m, V max og k cat bestemmes for enzymet alkalisk phosphatase. I parentes bemærket kan nævnes at i midten af 1940 erne arbejdede Maud Menten også med dette enzym. Den enzymkatalyserede reaktion kan kort beskrives ved tre reaktioner. Substratet, S, bindes til enzymet, E, og der dannes et enzym-substrat kompleks, ES. Komplekset kan enten gå i stykker igen, hvorved substratet og enzymet gendannes, eller det kan omdannes til produktet P og enzymet. Til hver af de tre reaktioner er knyttet en hastighedskonstant. k 1 k cat E + S ES E + P k -1 Hvis det antages: i) substratkoncentrationen er meget større end enzymkoncentrationen, ii) omdannelsen af enzym-substrat kompleks til produktet og enzymet er hastighedsbestemmende og iii) koncentrationen af enzym-substrat komplekset ikke ændrer sig, kan Michaelis-Menten ligningen udledes: Fig 1 Ligningen viser sammenhængen substratkoncentrationen og reaktionshastigheden (se figur 3). For Michaelis-Menten konstanten, K m, den maximale reaktionshastighed V max og hastighedskonstanten k cat, gælder følgende ([E] o er enzymkoncentrationen): K m = (k -1 k cat )/k 1 og V max = k cat [E] 0 Hvis hastigheden V afbildes som funktion af substratkoncentrationen (fx begyndelses-koncentrationen), vil forløbet blive som det ses på figur 1. Grafen kan benyttes til at bestemme K m og V max. Der findes dog andre metoder, som er bedre kan benyttes til dette formål. [] 8

9 I dette forsøg findes typiske værdier for Michaelis-Menten konstanten, K m, omkring 0,15 µm, mens V max afhænger meget af enzymkoncentrationen, fra omkring 3 μm/min ved lave enzymkoncentrationer til omkring 10 μm/min ved høje enzymkoncentrationer. Det skal nævnes, at det langt fra er alle enzym-reaktioners substratafhængighed, som kan beskrives ved Michaelis-Menten modellen. Ved at bestemme initialhastigheden ved en række forskellige substratkoncentrationer kan en mætningskurve med aktivitet (V o ) som funktion af [S] tegnes. K m og V max kan bestemmes ved at fitte datapunkterne i et kurvefitteprogram til Michaelis-Menten ligningen. Man kan også tage det reciprokke af Michaelis-Menten ligningen hvorved fås: Fig 2 Når 1/V 0 afbildes som funktion af 1/[S] fås en ret linje med hældningen lig med K m /V max og afskæring med y-aksen lig med 1/V max (se figur 2). Hæmning af enzymaktiviteten Enzymers aktivitet kan påvirkes af forskellige hæmning. I dette tilfælde kan AP aktiviteten hæmmes af dets eget produkt P i, som er en kompetitiv hæmmer, dvs P i og substrat (i dette forsøg pnnp) konkurrerer om bindingen til det frie enzym. Dette påvirker K m mens V max ikke ændres. Michaelis-Menten ligningen for kompetitiv hæmning ser således ud:, og hvor Ved at måle initialhastigheder ved forskellige hæmmer koncentrationer kan K i (dissociationskonstanten) bestemmes ved kurve-fitning til ovenstående ligning. Spektrofotometer: Cecil CE series Målinger Reaktionerne foregår direkte i spektrofotometer kuvetter, og reaktionsmedierne blandes direkte i disse. Indstilling af spektrofotometeret Bølgelængden indstilles på 410 nm ved at trykke på Go to, 410, enter (E). Kinetik: [] 9

10 Kinetik programmet beregner reaktionshastigheder ved at måle hastigheden hvormed absorptionen ændrer sig som funktion af tiden og kan således måle initial hældninger. Kinetik programmet aktiveres ved først at trykke på Quant Kinetics Menu Kinetics Indtastning af parametrene i Kinetic programmet Den ønskede værdi for de forskellige parametre indtastes og accepteres med E. Taster man forkert før man har trykket E kan der slettes med C. Da man ikke på forhånd kender den ønskede værdi for alle parametrene må man gætte sig lidt frem. Man kan når forsøget er afsluttet, gå ind i Kinetics reprocess og ændre på alle parametre undtagen end time som ikke må være begrænsende. Vejledende værdier for startparametre: 1) Enter start time [m:s]: sættes altid til ) Enter time1 [m:s]: sættes typisk til ) Enter time 2 [m:s]: sættes typisk til ca. 2 min efter time 1 (dvs sættes til 02:30) 4) Enter end time [m:s]: Sættes typisk til ) Enter factor sættes altid til (1/ε 410 = μm cm) 6) Enter min Abs: sættes til ) Enter max Abs: sættes til ) Enter scale [s/cm]: Dette er skalaen på x-aksen. Sættes til 40 Spektrofotometeret nulstilles på kuvettens indhold ved at trykke på Zero før assayet startes. Reagenser 1 M Tris-HCl ph8 4 M NaCl 5 mm ZnCl 2 H 2 O (hvid farvekode) 2x Buffermix (200 mm Tris-HCl ph8, 1 M NaCl, 200 µm ZnCl 2 ) (gul farvekode) 15 mm pnpp (opløst i 10 mm Tris-HCl ph8) (grøn farvekode) 1 mm pnpp (fortyndet i 10 mm Tris-HCl ph8) (blå farvekode) 1 mm P i ph8 (rød farvekode) [] 10

11 Enzym Alkalisk phosphatase (AP) er oprenset fra E. coli HO1064 (F - aracam arad DE(lac)U169 trpam malam rpsl rela thi deod gsk-3 udp supf pstscab-phou) (ref 3). Enzymet ligger i TMZP buffer (10 mm Tris-HCl, 1 mm MgCl 2, 10 μm ZnSO 4, 100 μm NaH 2 PO 4 ph7.4). Det udleverede enzym er fortyndet i 10 mm Tris-HCl ph8.0 til en koncentration på 2,4 µg/ml (0.05 nm) (koncentrationen er estimeret udfra en SDS polyacrylamidgel og absorbtion ved 280 nm). Det aktive enzym består af to identiske subunits (hver på 471 aminosyrer og Mr= 49434g/mol). Normalt måles enzymaktiviteter ved 25 C (eller 37 C), men i denne øvelse måles der ved stuetemperatur da de fleste gymnasier sandsynligvis ikke har termostaterede spektrofotometre. [] 11

12 A. Bestemmelse af K m og V max µl µl µl µl Aktivitet Assay H 2 O 2x mix pnpp pnpp [pnpp] (15 mm) (1 mm) µm ΔA410/min µm/min ) Mix vand, buffermix og pnpp direkte i cuvetten og nulstil spektrofotometret. 2) Start assayet ved at tilsætte 10 µl AP (50 ng), mix ved omrøring og straks derefter starte målingen ved at trykke på RUN. 3) Efter et par minutter kan reaktionen stoppes og hældningen (initialhastigheden) kan bestemmes ved at t1 og t2 lægges på et passende sted hvor kurven er linear. Databehandling: Ved at afbilde enzym aktiviteten (fx µm produkt dannet per min eller blot ΔA410/min) som funktion af substratkoncentrationen fås en mætningskurve. K m og V max kan bestemmes direkte ved at punkterne fittes til Michealis-Menten ligningen i et kurve-fitting program eller, i mangel af software, bestemmes ud fra et et Lineweaver-Burk plot hvor 1/V afbildes som funktion af 1/[S]. [] 12

13 B. Bestemmelse af K m(app), V max(app) K I(Pi) Ved [P i ] = 50 µm µl µl µl µl µl Aktivitet Assay H 2 O 2x mix P i pnpp pnpp [pnpp] (1 mm) (15 mm) (1 mm) µm ΔA410/min µm/min ) Mix vand, buffermix, pnpp og P i direkte i cuvetten og nulstil spektrofotometret. 2) Start assayet ved at tilsætte 10 µl AP (50 ng), mix ved omrøring og straks derefter starte målingen ved at trykke på RUN. 3) Efter et par minutter kan reaktionen stoppes og hældningen (initialhastigheden) kan bestemmes ved at t1 og t2 lægges på et passende sted hvor kurven er linear. [] 13

14 C. Bestemmelse af K m(app), V max(app) K I(Pi) Ved [Pi] = 100 µm µl µl µl µl µl Aktivitet Assay H 2 O 2x mix P i pnpp pnpp [pnpp] (1 mm) (15 mm) (1 mm) µm ΔA410/min µm/min ) Mix vand, buffermix, pnpp og P i direkte i cuvetten og nulstil spektrofotometret. 2) Start assayet ved at tilsætte 10 µl AP (50 ng), mix ved omrøring og straks derefter starte målingen ved at trykke på RUN. 3) Efter et par minutter kan reaktionen stoppes og hældningen (initialhastigheden) kan bestemmes ved at t1 og t2 lægges på et passende sted hvor kurven er linear. [] 14

15 Øvrige forsøg (protokoller under udvikling): Det er let at udvide karakteriseringen med en lang række forsøg. Her er det nok at lave enkelt punkts asssays dvs assays ved høj substratkoncentration hvor aktiviteten ikke påvirkes af at en del af substratet forbruges. 1) AP kræver en Zn 2+ ion for at være aktiv. Her er AP opbevaret i en buffer med ZnCl 2, men det er let at fjerne Zn 2+ vha overskud af EDTA. Kinetikken af både inaktivering (med EDTA) og reaktivering (med overskud af ZnCl 2 ) kan let bestemmes. 2) Aktiviteten af AP afhænger af ionstyrken hvilket kan undersøges ved at ændre NaCl koncentration i en række assays. 3) ph optimum kan bestemmes vha en række buffere med forskelligt ph. Bemærk at ionstyrken af fx Tris-HCl buffer afhænger stærkt af ph. Dette kan udregnes og ionstyrken kan holdes konstant ved at ændre NaCl koncentrationen. 4) AP er temmelig varmestabil og bliver under oprensningen opvarmet til 80 C i 20 minutter. Varmestabiliteten af AP kan måles ved at inkubere enzymet ved fx 95 C. Ved at udtage prøver til forskellige tider og måle aktiviteten han en halveringstid bestemmes [] 15

16 Arbejdspakke 3 Strukturanalyser af Alkalisk Fosfatase [] 16

17 Introduktion til Struktur og Funktion af Alkalisk Fosfatase Enzymer er fantastiske mikromaskiner, hvis atomare strukturer udgør finmekanikken i selve processen. For at forstå hvorledes et enzym virker og for at kunne ændre denne funktion ved hjælp af proteindesign, er det vigitgt at kende dets struktur i detaljer. Der findes kun to metoder, hvormed man kan opnå denne information, nemlig krystallogfrafi og røngten diffraktion, samt kerne magnetisk resonans (NMR) spektroskopi. Begge disse metoder frembringer koordinater (x,v,z) for atomerne i enzymet (og andre biomolekyler) og disse kan visualiseres i dertil fremstillede programmer, de såkaldte molekylære viewers. For alkalisk fosfatase (AP) er der løst en stort sæt af strukturer og en søgning i strukturdatabasen giver mere en 60 hits. For alkalisk fosfatase fra E. coli nedbringes antallet lidt, men der er stadig mange at vælge imellem. Spørgsmået er, hvilken struktur man bedst er tjent med at vælge som analyseplatform. Det afhænger i høj grad af formålet med analysen og målet for ens design. Typisk findes der strukturer af forskellige varianter af enzymet (mutanter) og strukturer af komplekser med forskelllige ligander og inhibitorer. Vi har udvalgt et minimeret basissæt, som vil tjene som råmateriale for dagens in silico analyse. Vi skal gennem strukturanalyser af AP allerførst lære at bruge selve programmet og derigennem opnå forståelse for proteiners struktur. Derefter vil vi prøve at designe et sæt af enzymevarianter, som vi vil forvente enten vil have forskellige egenskaber i form af øget/sænket enzymaktivitet, ændret ph optimum eller ændret protein stabilitet. For at kunne lave nogle kvalificerede valg og ikke arbejde gennem trial and error analyser, anvender man ofte in silico værktøjer. Vi vil introducere to af disse værktøjer på kurset, PROPKA, der er et værktøj som udfra en strukturfil, kan beregne pka værdier for alle ioniserbare grupper i proteinet (input PDB fil). Det andet værktøj er ERIS som forudsiger ændringer i proteinet globale stabilitet på baggrund af en mutation. Dette værktøj arbejder også udfra en strukturfil. Begge programmer beskrives kort til sidst i denne oversigt. I øvelsen vil vi først give en kort introduktion til en strukturfil (PDB fil), til selve analyseprogrammerne (PyMOL, PROPKA, ERIS), og til hvorledes I kan løse dagens opgave. Der foreligger ikke et egentligt facit for selve designprocessen. Altså er udvælgelsen af, hvilken type variant af alkalisk fosfatase I ønsker at frembringe, helt jeres valg. Vi vil naturligvis være tilstede under øvelsen og være behjælpelig med programmerne. Rigtig god fornøjelse Kaare Teilum og Birthe Kragelund [] 17

18 OPGAVEARK Følgende opgaver og analyser kan gennemføres på workshopdagen 1) Beskriv den overordnede struktur 2) Vis aminosyrerester i det aktive site (indenfor 5 Å) af PO4 i 1ED8 wt med PO ) Identificer ligander til PO 4 3, Mg 2+, Zn 2+ i 1ED8, og undersøg de samme rester i 1ED9 hvor der ikke er PO 4 3 bundet. Er der forskelle og ligheder? 4) Forklar hvordan Ser102 er aktiveret for nucleofilt angreb af en fosfoester. 5) Foreslå punktmutationer i det aktive site eller andre steder der vil a) ødelægge aktiviteten b) ændre ph optimum c) ændre proteinets stabilitet [] 18

19 Oversigt over tilgængelige strukturer af alkalisk fosfatase denne table indeholder oversigt over de tre strukturfiler, der skal udgøre basis for øvelsen PDB kode Molekyle Kommentarer 1ED8 Alkalisk fosfatase E. coli Inhiberet med uorganisk fosfat PO4 1ED9 Alkalisk fosfatase E. coli Uinhiberet Indeholder også magnesium, zink og sulfationer Indeholder også magnesium, zink og sulfationer 3DPC Alkalisk fosfatase E. coli mutantprotein I kompleks med fosforpeptid [] 19

20 Introduktion til PDB filer Hvad er PDB? The Protein Data Bank (PDB) er et arkiv (en database) over eksperimentelt bestemte tredimensionale strukturer af biologiske makromolekyler. Databasen anvendes globalt af forskere, undervisere og studerende. De data, der er indeholdt i databasen, er molekylernes atomare koordinater (rumlige placering (x,y,z) for hvert atom), bibliografiske citationer, den primære struktur (sekvensen), sekundær struktur information, krystallografiske struktur faktorer og eksperimentelle NMR data. PDB serverne The Worldwide Protein Data Bank (wwpdb) er en organisation, der systematiserer deponering, data processering og fordelingscentre for PDB data. Grundlæggerne er RCSB PDB (USA), MSD EBI (Europa) og PDBj (Japan). BMRB (USA) gruppen kom med I wwpdb i Missionen for wwpdb er til stadighed at bibeholde et eneste globalt arkiv over makromolekylære strukturelle data, gratis og frit tilgængeligt for hele den globale verden. Antallet af tilgængelige strukturer i PDB databasen stiger hele tiden. Den 22 december 2009 var antallet strukturer. En struktur er repræsenteret af en fil og alle strukturer har et firekarakters navn, feks. 1RW5. Nyttige links: PDB fil formatet En PDB fil er en helt almindelig tekstfil! Du kan læse den med hvilken teksteditor du har tilgængelig. De første linier i en pdb fil ser nogenlunde såden her ud: HEADER PROTEIN BINDING 19 NOV 03 1RJH TITLE STRUCTURE OF THE CALCIUM FREE FORM OF THE C TYPE LECTIN TITLE 2 LIKE DOMAIN OF TETRANECTIN og dette fortsætter de næste linier Der findes ligeledes en stort antal af programmer, der kan læse pdb filformatet, og vise en 3 dimensinal struktur på skærmen (se nedenfor). Record Format Enhver PDB fil kan ses som et antal af liner afsluttet med en end of line indikator. Hver linie består af 80 kolonner og er derfor også selvidentificerende. De føste seks kolonner af hver linie besåt af [] 20

21 et navn, ventrestillet og blank fyldt. Dette navn skal være et eksakt match med at af de navne der findes i databasen. PDB filen kan også ses som en samling af filer. Hver type fil indeholder en eller flere linier. Hver fil kan ydermere indeles i sektioner. Sektioner Tabellen nedenfor opsummerer de forskellige sektioner i en PDB fil og de forskellige felter (record types) de består af: Section Title: Summary descriptive remarks Remark: Bibliography, refinement Primary Structure: Peptide and/or nucleotide sequence and the relationship between the PDB sequence and that found in the sequence database(s) Heterogen: Non standard HET groups Secondary structure Connectivity: Chemical connectivities Miscellaneous features: Features within the macromolecule Crystallographic: Crystallographic cell Coordinate transformation: Coordinate transformation operators Coordinate: Atomic coordinate data Connectivity: Chemical connectivity Bookkeeping: Summary information, end of file marker Record Types HEADER, OBSLTE, TITLE, CAVEAT, COMPND, SOURCE, KEYWDS, EXPDTA, AUTHOR, REVDAT, SPRSDE, JRNL REMARKs 1, 2, 3 & annotations DBREF, SEQADV, SEQRES, MODRES HET, HETNAM, HETSYN, FORMUL HELIX, SHEET, TURN SSBOND, LINK, HYDBND, SLTBRG, CISPEP SITE CRYST1 ORIGXn, SCALEn, MTRIXn, TVECT MODEL, ATOM, SIGATM, ANISOU, SIGUIJ, TER, HETATM, ENDMDL CONECT MASTER, END Titelsektion Denne sektion indeholder de felter, der bruges til at beskrive eksperimentet og det biologiske makromolekyle for denne PDB ingang HEADER: Uniquely identifies a PDB entry through the idcode field. This record also provides a classification for the entry. Finally, it contains the date the coordinates were deposited at the PDB. o HEADER PROTEIN BINDING 19 NOV 03 1RJH TITLE: Contains a title for the experiment or analysis that is represented in the entry. It should identify an entry in the PDB in the same way that a title identifies a paper. COMPND: Describes the macromolecular contents of an entry. SOURCE: Biological and/or chemical source of each biological molecule in the entry. KEYWDS: Set of terms relevant to the entry. EXPDTA: Information about the experiment. AUTHOR: The names of the people responsible for the contents of the entry. REVDAT: History of the modifications made to an entry since its release. JRNL: Primary literature citation that describes the experiment which resulted in the deposited coordinate set. AUTH: List of authors associated with the cited article or contribution to a larger work TITL: Title of the reference. [] 21

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU]

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU] Enzymkinetik INTRODUKTION Enzymer er biologiske katalysatorer i alle levende organismer som er essentielle for liv. Selektivt og effektivt katalyserer enzymerne kemiske reaktioner som ellers ikke ville

Læs mere

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU]

[BESØGSSERVICE INSTITUT FOR MOLEKYLÆRBIOLOGI OG GENETIK, AU] Enzymkinetik INTRODUKTION Enzymer er biologiske katalysatorer i alle levende organismer som er essentielle for liv. Selektivt og effektivt katalyserer enzymerne kemiske reaktioner som ellers ikke ville

Læs mere

Som substrat i forsøgene anvender vi para nitrophenylfosfat, der vha. enzymet omdannes til paranitrofenol

Som substrat i forsøgene anvender vi para nitrophenylfosfat, der vha. enzymet omdannes til paranitrofenol Enzymkinetik Introduktion I disse forsøg skal I arbejde med enzymet alkalisk fosfatase. Fosfataser er meget almindelige i levende organismer og er enzymer med relativt bred substrat specificitet. De katalyserer

Læs mere

Studienummer: MeDIS Exam 2015. Husk at opgive studienummer ikke navn og cpr.nr. på alle ark, der skal medtages i bedømmelsen

Studienummer: MeDIS Exam 2015. Husk at opgive studienummer ikke navn og cpr.nr. på alle ark, der skal medtages i bedømmelsen MeDIS Exam 2015 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Videregående biokemi og medicinudvikling Bachelor i Medis 5. semester Eksamensdato: 26-01-2015 Tid: kl. 09.00-11.00 Bedømmelsesform 7-trin Vigtige

Læs mere

mens mange enzymkatalyserede reaktioner er to-substrat reaktioner (2):

mens mange enzymkatalyserede reaktioner er to-substrat reaktioner (2): KemiF2 Enzymkinetik Trypsin er en serinproteinase, der katalyserer hydrolyse af peptid- og esterbindinger, hvor Arg eller Lys leverer carbonylgruppen. Ved øvelsen bestemmes de kinetiske parameterværdier,

Læs mere

Enzymkemi H. C. Ørsted Ungdomslaboratorium Kemisk Institut Københavns Universitet august 2001

Enzymkemi H. C. Ørsted Ungdomslaboratorium Kemisk Institut Københavns Universitet august 2001 Enzymkemi H.. Ørsted Ungdomslaboratorium Kemisk Institut Københavns Universitet august 2001 2 Indholdsfortegnelse Enzymkinetik Indledning...2 Teori:...2 Mekanismen...2 Reaktionshastigheden:...5 Fremgangsmåde:...7

Læs mere

Spm. 1.: Hvis den totale koncentration af monomer betegnes med CT hvad er så sammenhængen mellem CT, [D] og [M]?

Spm. 1.: Hvis den totale koncentration af monomer betegnes med CT hvad er så sammenhængen mellem CT, [D] og [M]? DNA-smeltetemperaturbestemmelse KemiF2-2008 DNA-smeltetemperaturbestemmelse Introduktion Oligonucleotider er ofte benyttet til at holde nanopartikler sammen med hinanden. Den ene enkeltstreng er kovalent

Læs mere

Side 1 af 14. Eksamen: Bioinformatik It og Sundhed 27 Jan 2011 kl 9-13

Side 1 af 14. Eksamen: Bioinformatik It og Sundhed 27 Jan 2011 kl 9-13 Side 1 af 14 Eksamen: Bioinformatik It og Sundhed 27 Jan 2011 kl 9-13 Navn: Studie nummer: Dette eksamenssæt vil også kunne ses som en pdf fil nederst på kursus-hjemmesiden udfor den sidste dag d. 27 Jan

Læs mere

KemiF2 Enzymkinetik. Ved en overfladisk beskrivelse af denne type enzymkatalyseret reaktion, angives reaktionen som (4):

KemiF2 Enzymkinetik. Ved en overfladisk beskrivelse af denne type enzymkatalyseret reaktion, angives reaktionen som (4): KemiF2 nzymkinetik Trypsin er en serinproteinase, der katalyserer hydrolyse af peptid- og esterbindinger, hvor Arg eller Lys leverer carbonylgruppen. Ved øvelsen bestemmes de kinetiske parameterværdier,

Læs mere

Test Canvas: Eksamen i BMB502 Januar 2012

Test Canvas: Eksamen i BMB502 Januar 2012 BMB502, Enzymer og membraner, efterår 11. f Tests, Surveys and Pools Tests Test Canvas : Eksamen i BMB502 Januar 2012 Edit Mode is: Test Canvas: Eksamen i BMB502 Januar 2012 Create Reuse Upload s Settings

Læs mere

Kemi F2- Laboratorieøvelse nr. 9 Ulla Christensen, Biofysisk Kemi ENZYMKINETIK

Kemi F2- Laboratorieøvelse nr. 9 Ulla Christensen, Biofysisk Kemi ENZYMKINETIK 1 Kemi F2- Laboratorieøvelse nr. 9 Ulla Christensen, Biofysisk Kemi ENZYMKINETIK Formål: Steady state hastighedsmålinger og kinetisk analyse til undersøgelse af enzymkatalyseret reaktion. Der gøres rede

Læs mere

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Fag: KEMI Journal nr. Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT Navn: Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Formålet er at bestemme opløseligheden

Læs mere

DNA origami øvelse 2013. DNA origami øvelse

DNA origami øvelse 2013. DNA origami øvelse DNA origami øvelse Introduktion I denne øvelse bruger vi DNA origami teknikken til at samle en tavle af DNA med dimensioner på 70 nm x 100 nm. Tavlen dannes af et langt enkeltstrenget DNA molekyle, der

Læs mere

Fra spild til penge brug enzymer

Fra spild til penge brug enzymer Fra spild til penge brug enzymer Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2010 Denne projektplan er udarbejdet af Per Karlsson og Kim Knudsen, DTU Matematik, i samarbejde med Jørgen Risum, DTU Food. 1 Introduktion

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

1. Installere Logger Pro

1. Installere Logger Pro Programmet Logger Pro er et computerprogram, der kan bruges til at opsamle og behandle data i de naturvidenskabelige fag, herunder fysik. 1. Installere Logger Pro Første gang du installerer Logger Pro

Læs mere

Protein databases Rasmus Wernersson. (Slides af Henrik Nielsen & Morten Nielsen).

Protein databases Rasmus Wernersson. (Slides af Henrik Nielsen & Morten Nielsen). Protein databases Rasmus Wernersson (Slides af Henrik Nielsen & Morten Nielsen). Background- Nucleotide databases GenBank, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/ National Center for Biotechnology Information

Læs mere

27611 Eksamen Sommer 2007

27611 Eksamen Sommer 2007 - Side 1 af 10-27611 Eksamen Sommer 2007 Dette sæt indeholder 4 opgaver. En online version af opgavesættet vil være tilgængeligt fra kursets lektionsplan, under selve eksamen (25. Maj 2007 klokken 9:00

Læs mere

BIOTEKNOLOGI HØJT NIVEAU

BIOTEKNOLOGI HØJT NIVEAU STUDENTEREKSAMEN 2007 2007-BT-1 BITEKNLGI HØJT NIVEAU Torsdag den 31. maj 2007 kl. 9.00 14.00 Sættet består af 1 stor og 2 små opgaver samt 1 bilag i 2 eksemplarer. Det ene eksemplar af bilaget afleveres

Læs mere

Amalie Avnborg 2.y SRO 18/3-12

Amalie Avnborg 2.y SRO 18/3-12 Side 1 af 23 SRO for 2. y 2012 Opgaveformulering: Med udgangspunkt i enzymet catecholase, som du har lavet to forsøg med, skal du lave enzymkinetiske undersøgelser. Du skal redegøre for centrale begreber

Læs mere

FORCE Inspect Online Manual v. 1.02. FORCE Inspect Online Manual. 1 af 18

FORCE Inspect Online Manual v. 1.02. FORCE Inspect Online Manual. 1 af 18 FORCE Inspect Online Manual 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FORCE Inspect Online Manual... 3 Generelt... 3 Login... 3 Main... 4 Intro sektion... 4 Links sektion... 4 News sektion...

Læs mere

Manual til udvidet abonnement

Manual til udvidet abonnement Manual til udvidet abonnement April 2009 info@bookscan.dk (alle tal er fiktive) 1 LOG PÅ s. 3 FORSIDEN s. 4 TOP 500 s. 5 FORMATER s. 7 TIMELINE OG TRENDED TIMELINE s. 8 CHART WITH PROMPTS s. 14 SKEMASÆTNING

Læs mere

BIOZYMER ØVELSE 1 ENZYMKINETIK

BIOZYMER ØVELSE 1 ENZYMKINETIK BIZYME ØVELE 1 EZYMKIETIK FAGLIG BAGGUD Det forudsættes, at teorien bag enzymer og enzymkinetik er bekendt. ertil kan bl.a. henvises til kapitlet om antibiotika og resistens i Bioteknologiske orisonter,

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

DNA smeltepunktsbestemmelse

DNA smeltepunktsbestemmelse DNA smeltepunktsbestemmelse Troels Linnet Christine Hartmann Mads Topp 29. november 2006 Resumé DNA smeltepunktet bestemmes teoretisk og praktisk til sammenligning. Ved opvarmning forventes et højere smeltepunkt

Læs mere

PCR (Polymerase Chain Reaction): Opkopiering af DNA

PCR (Polymerase Chain Reaction): Opkopiering af DNA PCR (Polymerase Chain Reaction): Opkopiering af DNA PCR til at opkopiere bestemte DNA-sekvenser i en prøve er nu en af genteknologiens absolut vigtigste værktøjer. Peter Rugbjerg, Biotech Academy PCR (Polymerase

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Side 1 of 14 Danmarks Tekniske Universitet Skriftlig prøve, den 21/1-2013 Kursus navn: Kursus nr. 27633 Introduktion til Bioinformatik Tilladte hjælpemidler: Alle "Vægtning" Angivet ved de individuelle

Læs mere

Verniers spektrofotometer SPRT-VIS USB 650

Verniers spektrofotometer SPRT-VIS USB 650 Verniers spektrofotometer SPRT-VIS USB 650 Bølgelængdeinterval: 350 nm 1000 nm, nøjagtighed: < 1 nm. Brug Logger Pro s nyeste udgaver (3.6.0 eller 3.6.1). Hent evt. opdateringer fra Verniers hjemmeside

Læs mere

KUNDE-WEBPORTAL KOM GODT I GANG

KUNDE-WEBPORTAL KOM GODT I GANG Specialtrykkeriet Arco KUNDE-WEBPORTAL KOM GODT I GANG Vi håber du får fornøjelse af vores nye værktøj. WebApproval skal gøre det nemmere og mere sikkert for dig at godkende din tryksager. Har du spørgsmål,

Læs mere

Energi, Enzymer & enzymkinetik.metabolisme

Energi, Enzymer & enzymkinetik.metabolisme (gruppeopgaver i databar 152 (og 052)) Energi, Enzymer & enzymkinetik.metabolisme Tirsdag den 17. september kl 13-14.15 (ca) Auditorium 53, bygning 210 Susanne Jacobsen sja@bio.dtu.dk Enzyme and Protein

Læs mere

Baggrundsmateriale til Minigame 7 side 1 A + B C + D

Baggrundsmateriale til Minigame 7 side 1 A + B C + D Baggrundsmateriale til Minigame 7 side 1 Indhold Kernestof... 1 Supplerende stof... 1 1. Differentialligninger (Baggrundsmateriale til Minigame 3)... 1 2. Reaktionsorden (Nulte-, første- og andenordensreaktioner)...

Læs mere

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Det Naturvidenskabelige Fakultet Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Indholdsfortegnelse Introduktion til Blackboard Content System...3 Øvelse 01 individuel:

Læs mere

Bestemmelse af koffein i cola

Bestemmelse af koffein i cola Bestemmelse af koffein i cola 1,3,7-trimethylxanthine Koffein i læskedrikke Læs følgende links, hvor der blandt andet står nogle informationer om koffein og regler for hvor meget koffein, der må være i

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Side 1 af 13. Eksamen: Bioinformatik It og Sundhed 27 Jan 2011 kl 9-13

Side 1 af 13. Eksamen: Bioinformatik It og Sundhed 27 Jan 2011 kl 9-13 Side1af13 Eksamen: Bioinformatik It og Sundhed 27 Jan 2011 kl 9-13 Navn: Studie nummer: Dette eksamenssæt vil også kunne ses som en pdf fil nederst på kursus-hjemmesiden udfor den sidste dag d. 27 Jan

Læs mere

Abstract:... 1. Indledning til opgaven... 3. Introduktion til emnet... 4. Katalase generelt:... 6. Enzymers strukturelle opbygning...

Abstract:... 1. Indledning til opgaven... 3. Introduktion til emnet... 4. Katalase generelt:... 6. Enzymers strukturelle opbygning... Abstract: This study has been made to describe enzymes, especially their kinetics and structures, and is based on the enzyme catalase. The kinetics has been explained by the Michaelis-Menten-equation and

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Til isolering af genomisk DNA fra indsamlingssætserierne Oragene - og ORAcollect. Du kan finde flere sprog og protokoller på vores webside

Læs mere

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares.

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. Bioteknologi A Studentereksamen Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. frs111-btk/a-31052011 Tirsdag den 31. maj 2011 kl. 9.00-14.00

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

ØVELSE 3 ENZYMMÅLINGER OG ENZYMKINETISKE UNDERSØGELSER

ØVELSE 3 ENZYMMÅLINGER OG ENZYMKINETISKE UNDERSØGELSER 27023, Forår 2013 ØVELSE 3 ENZYMMÅLINGER OG ENZYMKINETISKE UNDERSØGELSER Lærer: Maher Abou Hachem, maha@bio.dtu.dk, Tlf. 45252732, Bygning 224, 122 Indholdsfortegnelse: INTRODUKTION... 3 1. Enzymer - definition

Læs mere

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Adgang til Manuscript Central o Login o Har du glemt dit password? o Velkomstsiden o Din forfatterside (Author Dashboard) Krav til manuskriptet

Læs mere

Simulering af en Mux2

Simulering af en Mux2 Simulering af en Mux2 Indhold Start QuartusII op start et nyt projekt.... 2 Fitter opsætning... 6 Opstart af nyt Block diagram... 8 ModelSim... 14 Hvis man vil ændre data grafisk kan det også lade sig

Læs mere

En forsker har lavet et cdna insert vha PCR og har anvendt det følgende primer sæt, som producerer hele den åbne læseramme af cdna et:

En forsker har lavet et cdna insert vha PCR og har anvendt det følgende primer sæt, som producerer hele den åbne læseramme af cdna et: F2011-Opgave 1. En forsker har lavet et cdna insert vha PCR og har anvendt det følgende primer sæt, som producerer hele den åbne læseramme af cdna et: Forward primer: 5 CC ATG GGT ATG AAG CTT TGC AGC CTT

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Dannelse af PDF dokumenter

Dannelse af PDF dokumenter Dannelse af PDF dokumenter Indhold Dannelse af PDF-dokumenter i Phd Planner... 2 Valg af vedhæftninger i PDF dokumentet... 2 Valg af skabelon for PDF dokumentet... 3 Når PDF filen er dannet... 5 Gem PDF

Læs mere

27611 Eksamen Sommer 2008

27611 Eksamen Sommer 2008 27611 Eksamen Sommer 2008 Dette sæt indeholder 10 opgaver. En online version af opgavesættet vil være tilgængeligt fra kursets lektionsplan under selve eksamen ( juni 2008 klokken 15:00-19:00). DNA/Protein

Læs mere

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG Jeg håber du får fornøjelse af vores nye værktøj. WebApproval skal gøre det nemmere og mere sikkert for dig at godkende din tryksager. Har du spørgsmål,

Læs mere

Når du holder møder i Connect

Når du holder møder i Connect Når du holder møder i Connect Det er vigtigt at den/de der er host og presenter på mødet sidder ved en forholdsvis kraftig computer, og har en god bredbåndsforbindelse. Hvis man skal vise præsentationer,

Læs mere

Dannelse af PDF-dokumenter

Dannelse af PDF-dokumenter Dannelse af PDF-dokumenter Indhold Generere PDF-dokumenter... 2 Håndtering af PDF-dokumentet... 8 Hvordan indsætter man sidetal i PDF-dokumentet?... 8 Hvordan laver man bookmarks i PDF-dokumentet?... 8

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

Workshop G4 MicroStation V8 XM edtion nye værktøjer 2

Workshop G4 MicroStation V8 XM edtion nye værktøjer 2 Workshop G4 MicroStation V8 XM edtion nye værktøjer 2 FØR I BEGYNDER......1 ACCUDRAW...2 ROTATE VIEW...2 ROTATE ELEMENT...2 ANDRE NYE ACCUDRAW SHORTCUTS...2 SHORTCUTS...3 DE VIGTIGSTE...3 CTRL OG EN FUNKTIONSTAST

Læs mere

Protein syntese. return

Protein syntese. return Protein syntese. I artiklen redegøres for principperne i, hvordan octapeptidet SCHTFGDI kan syntetiseres. Som yderligere illustration heraf kan peptidet opbygges og visualiseres i Chem3D-Pro. Herved kan

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

REFWORKS vejledning til Nationale Kliniske Retningslinjer Fagkonsulentens version (december 2013)

REFWORKS vejledning til Nationale Kliniske Retningslinjer Fagkonsulentens version (december 2013) REFWORKS vejledning til Nationale Kliniske Retningslinjer Fagkonsulentens version (december 2013) 2013 Indholdsfortegnelse 1. Refworks og Nationale Kliniske Retningslinjer... 3 2. Log ind i RefWorks...

Læs mere

Mendeley kan hjælpe dig med at organisere din forskning og samarbejde med andre online.

Mendeley kan hjælpe dig med at organisere din forskning og samarbejde med andre online. Mendeley på Mac Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk. Mendeley kan hjælpe dig med at organisere din forskning og samarbejde med andre online. Mendeley kan generere litteraturlister

Læs mere

- de primære funktioner

- de primære funktioner - de primære funktioner Aarhus Universitet, Business and Social Sciences ASB Bibliotek 2011 INDHOLD INTRODUKTION 2 LOGIN 3 MANUEL INDDATERING AF REFERENCER 4 EKSPORT AF REFERENCER FRA DIVERSE DATABASER

Læs mere

Advanced Sitecore Google Maps

Advanced Sitecore Google Maps Advanced Sitecore Google Maps WCAG Edition Version 1.6 Brugervejledning 1 / 41 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 3 2.1 Hvad er nyt i version 1.6?... 4 3 Oprettelse af kort...

Læs mere

Røntgenspektrum fra anode

Røntgenspektrum fra anode Røntgenspektrum fra anode Elisabeth Ulrikkeholm June 24, 2016 1 Formål I denne øvelse skal I karakterisere et røntgenpektrum fra en wolframanode eller en molybdænanode, og herunder bestemme energien af

Læs mere

Quick guide til e-learn.sdu.dk (Blackboard) for studerende

Quick guide til e-learn.sdu.dk (Blackboard) for studerende Quick guide til e-learn.sdu.dk (Blackboard) for studerende Der opnås adgang til e-learn.sdu.dk (Blackboard) via single sign-on, sso.sdu.dk/, eller adressen: e-learn.sdu.dk/. Når du har logget på, står

Læs mere

Spm. 1.: Hvis den totale koncentration af monomer betegnes med CT hvad er så sammenhængen mellem CT, [D] og [M]?

Spm. 1.: Hvis den totale koncentration af monomer betegnes med CT hvad er så sammenhængen mellem CT, [D] og [M]? DNA-smeltetemperaturbestemmelse KemiF2-2008 DNA-smeltetemperaturbestemmelse Introduktion Oligonucleotider er ofte benyttet til at holde nanopartikler sammen med hinanden. Den ene enkeltstreng er kovalent

Læs mere

Forsøgene udføres ved betingelserne: ph 7.6, 0.1 M phosphatpuffer, ved stuetemperatur.

Forsøgene udføres ved betingelserne: ph 7.6, 0.1 M phosphatpuffer, ved stuetemperatur. KemiF2 nzymkinetik Trypsin er en serinproteinase, der katalyserer hydrolyse af peptid- og esterbindinger, hvor Arg eller Lys leverer carbonylgruppen. Ved øvelsen bestemmes de kinetiske parameterværdier,

Læs mere

ADMINISTRATIONS MANUAL

ADMINISTRATIONS MANUAL ADMINISTRATIONS MANUAL onmap.dk Administrations Manual Dansk Version 0.1 Side 1 Denne manual beskrive hvordan en race administrator kan opsætte og bruge onmap.dk race protalen til at lave en specialiseret

Læs mere

Oprensning af fructofuranosidase fra gær. Matematik. Kemi. LMFK-bladet, nr. 3, maj

Oprensning af fructofuranosidase fra gær. Matematik. Kemi. LMFK-bladet, nr. 3, maj Oprensning af fructofuranosidase fra gær Formål Øvelsens formål er at demonstrere, hvordan et enzym kan ekstraheres fra gær og groft oprenses via gelfiltrering. Desuden bestemmes enzymets aktivitet og

Læs mere

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version

Vejledning til det digitale eksamenssystem. Heilesen, Simon. Publication date: Document Version Peer-review version Vejledning til det digitale eksamenssystem Heilesen, Simon Publication date: 2014 Document Version Peer-review version Citation for published version (APA): Heilesen, S. (2014). Vejledning til det digitale

Læs mere

Dannelse af PDF-dokumenter

Dannelse af PDF-dokumenter Dannelse af PDF-dokumenter Indhold Generere PDF-dokumenter... 2 Håndtering af PDF-dokumentet... 6 Hvordan indsætter man sidetal i PDF-dokumentet?... 6 Hvordan laver man bookmarks i PDF-dokumentet?... 7

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Bioinformatik Open Source Software i biologiens tjeneste

Bioinformatik Open Source Software i biologiens tjeneste Bioinformatik Open Source Software i biologiens tjeneste Kenneth Geisshirt kneth@silex.dk Silex Science ApS Bioinformatik p.1/19 Om Silex Science ApS Grundlagt maj 2002 Ejeren er Cortex Holding Fokusområderne

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Biotechnology Explorer. Protein Fingerprinting

Biotechnology Explorer. Protein Fingerprinting Biotechnology Explorer Protein Fingerprinting Instruktionsmanual Katalognummer 166-0100EDU explorer.bio-rad.com Delene i dette kit er sendt i seperate æsker. Opbevar proteinstandarderne i fryseren, ved

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Brugerne og deres adgang til data konfigureres gennem et webinterface, som nås via dette link: http://www.geosms.dk/g4m_websetup Grundlæggende skal det fremhæves

Læs mere

Quick guide til e-learn.sdu.dk (Blackboard) for studerende

Quick guide til e-learn.sdu.dk (Blackboard) for studerende Quick guide til e-learn.sdu.dk (Blackboard) for studerende Der opnås adgang til e-learn.sdu.dk (Blackboard) via single sign-on, sso.sdu.dk/, eller adressen: e-learn.sdu.dk/. Du kan også logge på ved at

Læs mere

Sådan opretter du en blog i e-learn.sdu.dk I denne vejledning vises først, hvor i e-learn.sdu.dk, du kan oprette blogs. Derefter vises hvordan du gør.

Sådan opretter du en blog i e-learn.sdu.dk I denne vejledning vises først, hvor i e-learn.sdu.dk, du kan oprette blogs. Derefter vises hvordan du gør. Sådan opretter du en blog i e-learn.sdu.dk I denne vejledning vises først, hvor i e-learn.sdu.dk, du kan oprette blogs. Derefter vises hvordan du gør. Du kan oprette blogs på 3 forskellige niveauer i e-learn.sdu.dk:

Læs mere

DNA origami øvelse DNA origami øvelse

DNA origami øvelse DNA origami øvelse DNA origami øvelse Introduktion I denne øvelse bruger vi DNA origami teknikken til at samle en tavle af DNA med dimensioner på 70 nm x 100 nm. Tavlen dannes af et langt enkeltstrenget DNA molekyle, der

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Brugernavn og password QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Log into ADAMS on the Internet Udleveres af din antidopingorganisation ved udtagelse til prioriteret testgruppe Brug evt Forgot password

Læs mere

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering CINAHL Plus Udgiver Cinahl Information Systems, California Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering Omfang

Læs mere

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka

Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Aalborg Universitet Brugeradfærd i idræts- og kulturhuse - Målinger med RFID teknologi Suenson, Valinka Publication date: 2011 Document Version Accepteret manuscript, peer-review version Link to publication

Læs mere

Orcad Layout kørekort. REV. 1.

Orcad Layout kørekort. REV. 1. Orcad Layout kørekort. REV. 1. Denne guide er skrevet af Carsten Strand fra IHA. Guiden er tænkt som en hjælp til dig der står overfor opgaven at skulle lave et print. Orcad Layout er et omfattende værktøj

Læs mere

Oprettelse af Titelblok i Capture og Capture CIS

Oprettelse af Titelblok i Capture og Capture CIS e-service Titelblok i OrCAD Capture og Capture CIS Side 1 af 11 Oprettelse af Titelblok i Capture og Capture CIS Note skrevet af : Nordcad Systems Technical Support Revision : April 2003, Release 14.2/9.2.3,

Læs mere

Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri

Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri Bioteknologi 4, Tema 8 Forsøg www.nucleus.dk Linkadresserne fungerer pr. 1.7.2011. Forlaget tager forbehold for evt. ændringer i adresserne. Jernindhold i fødevarer bestemt ved spektrofotometri Formål

Læs mere

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV

WebTV. Vejledning til WebTV på web. Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV WebTV Vejledning til WebTV på web Vejledningen beskriver upload og deling af videoer på WebTV ITS 24-11-2015 WebTV Vejledning til WebTV på web Indholdsfortegnelse WebTV... 2 Login... 2 Navigation... 3

Læs mere

Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart.

Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart. Side 1 Gratis program til at transponere lydfil og gemme den, link og vejledning Ole Skou 2009 Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart Gratis program til at transponere

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

BentleyUser.dk 2009 MicroStation tips og tricks. Tine Lai Andersen Bentley Institute Instructor

BentleyUser.dk 2009 MicroStation tips og tricks. Tine Lai Andersen Bentley Institute Instructor Tine Lai Andersen Bentley Institute Instructor Brugerflade De små knappenåle / dokkedimser Layouts på dialogbokse Højrekliks menu (laaaangggsomt højreklik): Level Off (V8i SELECT release 1) Display set

Læs mere

Analyse af proteiner Øvelsesvejledning

Analyse af proteiner Øvelsesvejledning Center for Undervisningsmidler, afdeling København Analyse af proteiner Øvelsesvejledning Formål At separere og analysere proteiner i almindelige fødevarer ved brug af gelelektroforese. Teori Alle dele

Læs mere

Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen

Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen Adobe Acrobat Connect brugergrænsefladen Adobe Connect er et webbaseret videokonferenceværktøj, der giver mulighed for online, synkron kommunikation, deling af filer, skærm og whiteboard, gennemførelse

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Gymnasieøvelse i Skanning Tunnel Mikroskopi (STM)

Gymnasieøvelse i Skanning Tunnel Mikroskopi (STM) Gymnasieøvelse i Skanning Tunnel Mikroskopi (STM) Institut for Fysik og Astronomi Aarhus Universitet, Sep 2006. Lars Petersen og Erik Lægsgaard Indledning Denne note skal tjene som en kort introduktion

Læs mere

Start af nyt schematic projekt i Quartus II

Start af nyt schematic projekt i Quartus II Start af nyt schematic projekt i Quartus II Det følgende er ikke fremstillet som en brugsanvisning der gennemgår alle de muligheder der er omkring oprettelse af et Schematic projekt i Quartus II men kun

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

katalysatorer f i g u r 1. Livets undfangelse på et celluært plan.

katalysatorer f i g u r 1. Livets undfangelse på et celluært plan. Fra det øjeblik vi bliver undfanget i livmoderen til vi lukker øjnene for sidste gang, er livet baseret på katalyse. Livets undfangelse sker gennem en række komplicerede kemiske reaktioner og for at disse

Læs mere

Anvendt BioKemi: Struktur. Anvendt BioKemi: MM3. 1) MM3- Opsummering. Forholdet mellem Gibbs fri energi og equilibrium (ligevægt) konstant K

Anvendt BioKemi: Struktur. Anvendt BioKemi: MM3. 1) MM3- Opsummering. Forholdet mellem Gibbs fri energi og equilibrium (ligevægt) konstant K Anvendt BioKemi: Struktur 1) MM1 Intro: Terminologi, Enheder Math/ biokemi : Kemiske ligninger, syre, baser, buffer Små / Store molekyler: Aminosyre, proteiner 2) MM2 Anvendelse: Blod som et kemisk system

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af glukose

Kvantitativ bestemmelse af glukose Kvantitativ bestemmelse af glukose Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter, vi indtager med vores mad, er, hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil i en stærk basisk

Læs mere

Lav din egen forside i webtrees

Lav din egen forside i webtrees Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.

Læs mere