Inspirationsdag 8. januar 2010 Workshop: Bioteknologi fra gen til proteindesign

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inspirationsdag 8. januar 2010 Workshop: Bioteknologi fra gen til proteindesign"

Transkript

1 Inspirationsdag 8. januar 2010 Workshop: Bioteknologi fra gen til proteindesign Arrangeret af Sektion for Biomolekylære Videnskaber, Biologisk Institut, Københavns Universitet Ansvarlige: Karen Skriver, lektor, Helle Blæsild, kommunikationsmedarbejder, Birthe B. Kragelund, lektor, Kaare Teilum, adjunkt, Martin Willemoës, lektor, Gert Dandanell, lektor, Michael Riis Hansen, post. doc, Jakob Winther, professor, Januar 2010 [] 1

2 Workshoppen Bioteknologi fra gen til proteindesign giver mulighed for at arbejde eksperimentelt og in silico med enzymet alkalisk fosfatase i forsøg, som vil kunne implementeres i gymnasieundervisningen. Der vil også være mulighed for at diskutere forskningsområder inden for proteinstruktur, -design og - engineering med forskere, der kan bestilles som foredragsholdere i gymnasiet. Program : Intro. (rum ) Bioteknologi fra gen til proteindesign ved Karen Skriver : Programpakke 1 (rum ; 6 deltagere): Produktion og oprensning af alkalisk fosfatase. Ansvarlige: Karen Skriver og Charlotte O Shea. Programpakke 2 (rum ; 12 deltagere): Kinetiske analyser af alkalisk fosfatase. Ansvarlige: Michael Riis Hansen og Gert Dandanell. Programpakke 3 (rum ; 10 deltagere): Strukturanalyser af alkalisk fosfatase. Ansvarlige: Birthe Kragelund og Kaare Teilum. Præsentation af forskningsområder i rum Martin Willemoës Design af enzymer Enzymdesign er en fremtidig teknologi med et enormt potentiale. Enzymer bruges f. eks. i vaskepulver, papirindustri over fødevareindustri til avanceret blødermedicin og i tilvejebringelsen af miljøvenlig biobrændsel. Den begrænsning, som samtidig er en eftertragtet egenskab i anvendelsen af enzymteknologi, er specificiteten overfor et substrat; givet at man har været afhængig af naturligt forekommende enzymer som de hovedsageligt findes i mikroorganismer. Ved i heldige tilfælde at ændre lidt på enzymets egenskaber har man kunnet udvide det "rum" af enzymaktiviteter som naturen har stillet til rådighed. Forskningsgruppen Protein Design Consortium arbejder langsigtet på at opstille metoder, både eksperimentelle og computermæssige, der skal muliggøre frit at kunne designe et enzym, der kan katalysere en hvilken som helst kemisk reaktion. Dette arbejde og vores udgangspunkt kan du høre nærmere om. Kaare Teilum Protein engineering som værktøj til at forstå sygdomsrelateret proteinudfældning I en række alvorlige sygdomme såsom type II diabetes, Alzheimers- og Parkinsons sygdom samt amyotrofisk lateral sklerose (ALS) udfælder specifikke protein i de berørte væv. Udfældningerne har ofte karakter af fibriller (små fibre af protein). På trods af den tydelige ophobning af fibriller i disse sygdomme tyder meget på, at fibrillerne i sig selv, ikke er farlige for det væv, de befinder sig i. Det, der giver anledning til sygdommene, er derimod snarere mindre forstadier til fibrillerne, og der har gennem de seneste år været stor interesse for at forstå, hvordan og hvorfor fibrilforstadierne giver anledning til sygdomme. En vigtig brik i denne forståelse ville være at kende strukturerne af fibrilforstadierne, men det er indtil videre ikke lykkedes at bestemme disse. Ved hjælp af protein engineering kan forskellige forstadier i udfældningen af de enkelte proteiner stabiliseres i tilstrækkelig grad til, at deres strukturelle egenskaber kan analyseres. Her kan du høre om, hvordan [] 2

3 protein engineering bruges i klarlæggelsen af, hvordan proteinet superoxid dismutase danner udfældninger i ALS. Jakob Winther Forudsigelse af proteinstrukturer fra aminosyresekvenser og omvendt Proteiners struktur defineres af rækkefølgen af de aminosyrer som de er opbygget af. Aminosyrekæden folder i proteiner op i mere eller mindre komplicerede tredimensionelle strukturer (som fx vist på forsiden af denne folder) og proteiners funktion vil almindelighed være fuldstændig afhængige af at strukturen dannes rigtigt. Dette kan fx være som enzymer eller som proteiner der qua deres struktur kan danne komponenter der kan specifikke ting som fx at indgå i spindelvæv eller muskelfibre. Vi vil gerne aflure hvordan en specifik sekvens af aminosyrer danner en bestemt proteinstruktur. Det vil fortælle os en masse om hvilke protein de tusindvis af nye gener som identificeres hver eneste dag giver ophav til, men det vil også give os mulighed for at vende problemstillingen om og spørge: Givet denne struktur, hvilken sekvens af aminosyrer skal vi lave vha gensplejsning for at få dem til at folde op på den ønskede måde. Hvis vi kan forudsige dette vil vi på sigt kunne generere nye proteiner som kan ting som ikke kendes fra naturen. Det er bl.a. disse muligheder vi er i færd med at undersøge vha nogle simple biologiske modeller, bioinformatik og computertid : Evaluering ved Helle Blæsild og Karen Skriver samt diskussion med professor, Pierre Clément.. Frugt og drikkevarer i rum [] 3

4 Alkalisk fosfatase Introduktion I programpakkerne arbejdes med alkalisk fosfatase som et alternativt til de enzymer, der normalt benyttes til at bestemme steady-state enzymkinetiske parametre i gymnasiale undervisningsforløb. Dette er enzym er oplagt til gymnasieforsøg, fordi det er et meget stabilt enzym og har en interessant biologisk funktion. Ud over forsøg, der vil kunne udføres i gymnasiernes undervisningslokaler, præsenterer vi oplæg til programpakker, der vil kunne udføres som demonstrationsøvelser ved Biologisk Institut. Disse involverer bl.a. størrelsesbestemmelse vha. massespektrometri og stabilitetsbestemmelse vha. biofysiske analyser baseret på kalorimetri og fluorescensspektroskopi. Desuden kan mutantenzymer, dannet ved site-directed mutagenese, undersøges for aktivitet. Enzymet alkalisk fosfatase (AP) AP er et enzym, der katalyserer hydrolyse af fosforsyreestere, hvorved der dannes en alkohol- og en fosfatforbindelse (Fig. 1). Enzymet er kendt for at kunne fjerne fosfatgrupper i 5- og 3-positioner fra mange typer molekyler, blandt andet nukleotider. Det anvendes derfor i molekylærbiologi i forbindelse med arbejde med DNA, da disse ofte har fosfatgrupper i 5 positioner. Mængden af alkalisk fosfatase i blodet hos mennesker kan benyttes i diagnostisk sammenhæng. Fig. 1. Hydrolyse af en fosforsyreester vha. alkalisk fosfatase I de foreslåede forsøg oprenses AP fra en baterie, E. coli, i det AP findes i det periplasmatiske rum, uden for cellemembranen, i bakterier. Det gør oprensningen af enzymet nemmere, og enzymet har opnået stor grad af stabilitet for at overleve i dette miljø. E. coli AP er en dimer bestående af monomerer med en størrelse på ca. 49 kda. AP binder både zink- og magnesiumioner. ph optimum for AP fra E. coli er, som navnet antyder i det basiske område, og er 8,0 [] 4

5 Arbejdspakke 1 Produktion og oprensning af AP fra E. coli vha. osmotisk chok og varmebehandling* AP oprenses* fra det periplamatiske rum i E. coli stamme HO1064 (HO1064: F - aracam arad DE(lac)U169 trpam malam rpsl rela thi deod gsk-3 udp supf pstscab-phou ). Protokoller Vækst og oprensning 1) Pod 10 ml Luria Broth medium med en HO1064 koloni. Lad kulturen gror natten over ved 37 C. 2) Overfør 1 ml kultur til 1 l Luria Broth i en 5 l kolbe. Lad kulturen gro ved 37 C, 180 r.p.m., til sen stationær fase (ca. 28 timer). 3) Høst cellerne ved centrifugering 8000 r.p.m. i 10 min. Beregn celleudbyttet ved vejning. 4) Vask cellerne i 300 ml 10 mm Tris-HCl, 10 mm MgCl 2, ph 7,4. Centrifuger 8000 r.p.m. i 10 min og hæld supernatanten fra. Gentag 3 gange. 5) Resuspender cellerne i 60 mm Tris-HCl, ph 7,4 (1 gram pr. 10 ml) og tilsæt samme volumen 40 % sukrose. Tilsæt etylen-diamin-tetra-eddikesyre til 5 mm. 6) Overfør suspensionen til en større kolbe og ryst i 10 min. ved stue temperatur. 7) Centrifuger 15 min r.p.m. i 10 min, hæld supernatanten fra og placer bundfaldet på is. 8) Resuspender cellerne, som holdes på is, forsigtigt i 2 ml 40 % sukrose. 9) Tilsæt kold H 2 O (2 gange volumen af tilsat 60 mm Tris-HCl, ph 7,4). Herved frigives AP fra cellerne. 10) Overfør suspensionen til en ren kolbe og inkuber ved 4 C, 200 r.p.m. i 10 min. 11) Centrifuger 8000 r.p.m. i 15 min. og gem supernatanten. 12) Mål volumen af supernatanten og tilsæt Tris-HCl, ph 7,4 til 10 mm og MgCl 2 til 10 mm. Gem 1 ml til senere brug. 13) Udfæld proteinet ved langsomt (over 30 min.) at tilsætte ammoniumsulfat til 80 % mætning ved 4 C under omrøring. Lad opløsningen stå under omrøring i yderligere 30 min. 14) Centrifuger ammoniumsulfat bundfaldet ned ( r.p.m., 10 min) og resuspender i 50 ml TMZP (10 mm Tris-HCl, 1 mm MgCl 2, 10 μm ZnSO 4, 100 μm NaH 2 PO 4, - indstil ph til 7,4 med HCl). 15) Dialyser mod 1 l TMZP. 16) Fordel dialysatet i 1,5 ml rør og opvarm til 80 C på en varmeblok. 17) Centrifuger r.p.m. i 5 min. 18) Analyser oprensningsforløbet ved natriumdodecylsulfat (SDS)- polyakrylamidgelelektroforese (PAGE). *AP kan også fås i oprenset form ved henvendelse til en af ovennævnte kontaktpersoner Gelelektroforese Proteinoprensningsforløb og renhedsgraden af proteinpræparationer undersøges som regel ved gelelektroforese. Molekyler med en nettoladning vil vandre i et elektrisk felt i retning mod den elektrode, der har modsat retning af molekylets nettoladning. Den elektroforetiske mobilitet afhænger af molekylets nettoantal af ladede grupper og dets størrelse. Elektroforese til analyse af [] 5

6 proteiner udføres som regel i et stabiliserende medium, en gel, der består af polyakrylamid. Polyakrylamidgeler fremstilles ved kopolymerisering af akrylamid og N,N -methylenbisakrylamid, der fungerer som krydsbinder. Natrium dodecylsulfat (SDS) polyakrylamidelektroforese (PAGE) kan benyttes til at estimere proteiners molekylvægt. Proteinet denatureres ved kogning med en opløsning af SDS, der er et anionisk detergent. Derefter separeres proteinerne i en polyakrylamidgel. Et protein denatureres, d.v.s. at den rumlige struktur ødelægges, når det koger i en opløsning af SDS. Proteinet vil samtidig få maskeret sine ladninger, fordi SDS bindes til det. Da SDS bindes til proteinet i et konstant forhold (1,4 gram SDS per gram protein) udjævnes ladningsforskelle, der skyldes sidekædernes ionisering. Resultatet bliver, at separationen vha. elektroforese kun afhænger af proteinets længde. Ved elektroforese i en polyakrylamidgel med 0,1 procent SDS vil der være en lineær sammenhæng mellem logaritmen til molekylvægten og den relative vandringslængde for protein-sds-komplekset. Molekylvægten kan bestemmes ved at behandle en række markørproteiner med kendt molekylvægt på samme måde og konstruere en standardkurve på grundlag af disse markører (Fig. 2). Fig. 2 Bestemmelse af molekylvægt ved SDS-PAGE. Man kan benytte forskellige støbestande og gelkar til SDS-PAGE. Ved Sektion for Biomolekylære Videnskaber benyttes et system fra BioRad (http://www.biorad.com/evportal/evcountryselector.portal?_nfpb=true&_pagelabel=countryselector#wlp_countr yselector). [] 6

7 Arbejdspakke 2 Alkalisk phosphatase fra Escherichia coli enzymkinetik Phosphorylering og dephosphorylering af proteiner og stofskifte intermediater er udbredt i alle organismer og har i mange tilfælde vigtige regulatoriske funktioner (fx signaltransduktionsveje). Da dephosphorylering er kritiske reaktioner i cellesignalerings processer er phosphataser involveret i en lang række sygdomme. Her anvendes alkalisk phosphatase (AP) fra den gram negative bakterie Escherichia coli (E. coli) som katalyserer hydrolyse af phosphorsyreestre. ZN-ATOMER ER NØDVENDIGE FOR DEN ENZYMATISKE AKTIVITET. Dette enzym har en række fordele som model enzym. Det eksporteres gennem den indre membran ud i det periplasmatiske rum og kan derfor adskilles fra bakterierne ved at udsætte dem for et osmotisk shock. Enzymet er i modsætning til de fleste andre E. coli proteiner varmestabilt, hvilket gør oprensningen lettere og det kan derfor oprenses på de fleste gymnasier uden krav til avanceret apparatur. Enzymaktiviteten er let at bestemme og kan i den simpleste version bestemmes uden brug af et spektrofotometer. AP følger Michaelis-Menten kinetik og hæmmes kompetitivt af produktet uorganisk fosfat (HPO 4 2-, P i ) hvilket gør den velegnet til at illustrere basal enzymkinetik. Lidt om Spektroskopi (fra ref 1) En farvet opløsning indeholder kemiske forbindelser, som absorberer synligt lys ved bestemte bølgelængder. Dette udnyttes ved spektrofotometri, hvor der måles hvor meget lys ved en bestemt bølgelængde, der kan passere igennem en opløsning i forhold til en referenceopløsning. Størrelsen der måles, kaldes som bekendt absorbans. Den angives med et A og har ingen enhed. Absorbansen ved en bestemt bølgelængde afhænger af lysvejen (l i cm), koncentrationen af stoffet (her i mm) og en konstant ε λ som kaldes den molare absorptionskoefficient (ekstinktionskoefficienten, enhed fx M -1 cm -1 ). Sammenhængen kaldes Lambert-Beers lov: A = ε λ l [stof] Absorptionskurven har et karakteristisk forløb for det pågældende stof, og det er især interessant at vide, for hvilken bølgelængde den største absorption findes. Produktet i denne øvelse para-nitro-phenolation (pnp) har et absorptionsmaximum ved bølge-længden 405 nm, hvor den molare absorptions-koefficient ε λ er lig med 1850 M -1 cm -1 (talværdi stammer fra målinger foretaget på Panum Instituttet). Ved 410 nm er ε 410, ph8 (pnnp pnp) = 1620 M -1 cm -1 (ref 2). Lysvejen i forsøget er 1 cm. Med Lambert-Beers lov i hånden kan koncentrationen af reaktionsproduktet P beregnes, når [] 7

8 absorptionen måles, eller som vi er interesseret i dette forsøg, koncentrations-ændringen pr tid kan bestemmes ud fra ændringer i absorptionen pr tid : V = d[p]/dt = (1/ε λ l) da/dt Reaktionshastighed Michaelis-Menten enzymkinetik (ref 1) For simple enzymreaktioner har man iagttaget to karakteristiske egenskaber; i) når substratkoncentrationen er forholdsvis lille, så følger omdannelsen til produkt ofte, hvad der svarer til en første ordens reaktion med hensyn til substratkoncentrationen, og ii) når substratkoncentrationen er forholdsvis høj, så følger omdannelsen til produkt ofte, hvad der svarer til en nulte ordens reaktion med hensyn til substratkoncentrationen. I 1913 fremsatte Leonor Michaelis og Maud Menten en model for enzymreaktioner, som kunne forklare disse iagttagelser. Modellen fører frem til den såkaldte Michaelis-Menten ligning, i hvilken der indgår nogle størrelser, som kan karakterisere enzymreaktionen, nemlig Michaelis-Menten konstanten, K m, den maximale reaktionshastighed V max og hastighedskonstanten k cat, også kaldet enzymets turnover number. Michaelis-Menten ligningen benyttes stadig til at beskrive mange enzymers reaktionsforløb. I denne øvelse skal de tre konstanter K m, V max og k cat bestemmes for enzymet alkalisk phosphatase. I parentes bemærket kan nævnes at i midten af 1940 erne arbejdede Maud Menten også med dette enzym. Den enzymkatalyserede reaktion kan kort beskrives ved tre reaktioner. Substratet, S, bindes til enzymet, E, og der dannes et enzym-substrat kompleks, ES. Komplekset kan enten gå i stykker igen, hvorved substratet og enzymet gendannes, eller det kan omdannes til produktet P og enzymet. Til hver af de tre reaktioner er knyttet en hastighedskonstant. k 1 k cat E + S ES E + P k -1 Hvis det antages: i) substratkoncentrationen er meget større end enzymkoncentrationen, ii) omdannelsen af enzym-substrat kompleks til produktet og enzymet er hastighedsbestemmende og iii) koncentrationen af enzym-substrat komplekset ikke ændrer sig, kan Michaelis-Menten ligningen udledes: Fig 1 Ligningen viser sammenhængen substratkoncentrationen og reaktionshastigheden (se figur 3). For Michaelis-Menten konstanten, K m, den maximale reaktionshastighed V max og hastighedskonstanten k cat, gælder følgende ([E] o er enzymkoncentrationen): K m = (k -1 k cat )/k 1 og V max = k cat [E] 0 Hvis hastigheden V afbildes som funktion af substratkoncentrationen (fx begyndelses-koncentrationen), vil forløbet blive som det ses på figur 1. Grafen kan benyttes til at bestemme K m og V max. Der findes dog andre metoder, som er bedre kan benyttes til dette formål. [] 8

9 I dette forsøg findes typiske værdier for Michaelis-Menten konstanten, K m, omkring 0,15 µm, mens V max afhænger meget af enzymkoncentrationen, fra omkring 3 μm/min ved lave enzymkoncentrationer til omkring 10 μm/min ved høje enzymkoncentrationer. Det skal nævnes, at det langt fra er alle enzym-reaktioners substratafhængighed, som kan beskrives ved Michaelis-Menten modellen. Ved at bestemme initialhastigheden ved en række forskellige substratkoncentrationer kan en mætningskurve med aktivitet (V o ) som funktion af [S] tegnes. K m og V max kan bestemmes ved at fitte datapunkterne i et kurvefitteprogram til Michaelis-Menten ligningen. Man kan også tage det reciprokke af Michaelis-Menten ligningen hvorved fås: Fig 2 Når 1/V 0 afbildes som funktion af 1/[S] fås en ret linje med hældningen lig med K m /V max og afskæring med y-aksen lig med 1/V max (se figur 2). Hæmning af enzymaktiviteten Enzymers aktivitet kan påvirkes af forskellige hæmning. I dette tilfælde kan AP aktiviteten hæmmes af dets eget produkt P i, som er en kompetitiv hæmmer, dvs P i og substrat (i dette forsøg pnnp) konkurrerer om bindingen til det frie enzym. Dette påvirker K m mens V max ikke ændres. Michaelis-Menten ligningen for kompetitiv hæmning ser således ud:, og hvor Ved at måle initialhastigheder ved forskellige hæmmer koncentrationer kan K i (dissociationskonstanten) bestemmes ved kurve-fitning til ovenstående ligning. Spektrofotometer: Cecil CE series Målinger Reaktionerne foregår direkte i spektrofotometer kuvetter, og reaktionsmedierne blandes direkte i disse. Indstilling af spektrofotometeret Bølgelængden indstilles på 410 nm ved at trykke på Go to, 410, enter (E). Kinetik: [] 9

10 Kinetik programmet beregner reaktionshastigheder ved at måle hastigheden hvormed absorptionen ændrer sig som funktion af tiden og kan således måle initial hældninger. Kinetik programmet aktiveres ved først at trykke på Quant Kinetics Menu Kinetics Indtastning af parametrene i Kinetic programmet Den ønskede værdi for de forskellige parametre indtastes og accepteres med E. Taster man forkert før man har trykket E kan der slettes med C. Da man ikke på forhånd kender den ønskede værdi for alle parametrene må man gætte sig lidt frem. Man kan når forsøget er afsluttet, gå ind i Kinetics reprocess og ændre på alle parametre undtagen end time som ikke må være begrænsende. Vejledende værdier for startparametre: 1) Enter start time [m:s]: sættes altid til ) Enter time1 [m:s]: sættes typisk til ) Enter time 2 [m:s]: sættes typisk til ca. 2 min efter time 1 (dvs sættes til 02:30) 4) Enter end time [m:s]: Sættes typisk til ) Enter factor sættes altid til (1/ε 410 = μm cm) 6) Enter min Abs: sættes til ) Enter max Abs: sættes til ) Enter scale [s/cm]: Dette er skalaen på x-aksen. Sættes til 40 Spektrofotometeret nulstilles på kuvettens indhold ved at trykke på Zero før assayet startes. Reagenser 1 M Tris-HCl ph8 4 M NaCl 5 mm ZnCl 2 H 2 O (hvid farvekode) 2x Buffermix (200 mm Tris-HCl ph8, 1 M NaCl, 200 µm ZnCl 2 ) (gul farvekode) 15 mm pnpp (opløst i 10 mm Tris-HCl ph8) (grøn farvekode) 1 mm pnpp (fortyndet i 10 mm Tris-HCl ph8) (blå farvekode) 1 mm P i ph8 (rød farvekode) [] 10

11 Enzym Alkalisk phosphatase (AP) er oprenset fra E. coli HO1064 (F - aracam arad DE(lac)U169 trpam malam rpsl rela thi deod gsk-3 udp supf pstscab-phou) (ref 3). Enzymet ligger i TMZP buffer (10 mm Tris-HCl, 1 mm MgCl 2, 10 μm ZnSO 4, 100 μm NaH 2 PO 4 ph7.4). Det udleverede enzym er fortyndet i 10 mm Tris-HCl ph8.0 til en koncentration på 2,4 µg/ml (0.05 nm) (koncentrationen er estimeret udfra en SDS polyacrylamidgel og absorbtion ved 280 nm). Det aktive enzym består af to identiske subunits (hver på 471 aminosyrer og Mr= 49434g/mol). Normalt måles enzymaktiviteter ved 25 C (eller 37 C), men i denne øvelse måles der ved stuetemperatur da de fleste gymnasier sandsynligvis ikke har termostaterede spektrofotometre. [] 11

12 A. Bestemmelse af K m og V max µl µl µl µl Aktivitet Assay H 2 O 2x mix pnpp pnpp [pnpp] (15 mm) (1 mm) µm ΔA410/min µm/min ) Mix vand, buffermix og pnpp direkte i cuvetten og nulstil spektrofotometret. 2) Start assayet ved at tilsætte 10 µl AP (50 ng), mix ved omrøring og straks derefter starte målingen ved at trykke på RUN. 3) Efter et par minutter kan reaktionen stoppes og hældningen (initialhastigheden) kan bestemmes ved at t1 og t2 lægges på et passende sted hvor kurven er linear. Databehandling: Ved at afbilde enzym aktiviteten (fx µm produkt dannet per min eller blot ΔA410/min) som funktion af substratkoncentrationen fås en mætningskurve. K m og V max kan bestemmes direkte ved at punkterne fittes til Michealis-Menten ligningen i et kurve-fitting program eller, i mangel af software, bestemmes ud fra et et Lineweaver-Burk plot hvor 1/V afbildes som funktion af 1/[S]. [] 12

13 B. Bestemmelse af K m(app), V max(app) K I(Pi) Ved [P i ] = 50 µm µl µl µl µl µl Aktivitet Assay H 2 O 2x mix P i pnpp pnpp [pnpp] (1 mm) (15 mm) (1 mm) µm ΔA410/min µm/min ) Mix vand, buffermix, pnpp og P i direkte i cuvetten og nulstil spektrofotometret. 2) Start assayet ved at tilsætte 10 µl AP (50 ng), mix ved omrøring og straks derefter starte målingen ved at trykke på RUN. 3) Efter et par minutter kan reaktionen stoppes og hældningen (initialhastigheden) kan bestemmes ved at t1 og t2 lægges på et passende sted hvor kurven er linear. [] 13

14 C. Bestemmelse af K m(app), V max(app) K I(Pi) Ved [Pi] = 100 µm µl µl µl µl µl Aktivitet Assay H 2 O 2x mix P i pnpp pnpp [pnpp] (1 mm) (15 mm) (1 mm) µm ΔA410/min µm/min ) Mix vand, buffermix, pnpp og P i direkte i cuvetten og nulstil spektrofotometret. 2) Start assayet ved at tilsætte 10 µl AP (50 ng), mix ved omrøring og straks derefter starte målingen ved at trykke på RUN. 3) Efter et par minutter kan reaktionen stoppes og hældningen (initialhastigheden) kan bestemmes ved at t1 og t2 lægges på et passende sted hvor kurven er linear. [] 14

15 Øvrige forsøg (protokoller under udvikling): Det er let at udvide karakteriseringen med en lang række forsøg. Her er det nok at lave enkelt punkts asssays dvs assays ved høj substratkoncentration hvor aktiviteten ikke påvirkes af at en del af substratet forbruges. 1) AP kræver en Zn 2+ ion for at være aktiv. Her er AP opbevaret i en buffer med ZnCl 2, men det er let at fjerne Zn 2+ vha overskud af EDTA. Kinetikken af både inaktivering (med EDTA) og reaktivering (med overskud af ZnCl 2 ) kan let bestemmes. 2) Aktiviteten af AP afhænger af ionstyrken hvilket kan undersøges ved at ændre NaCl koncentration i en række assays. 3) ph optimum kan bestemmes vha en række buffere med forskelligt ph. Bemærk at ionstyrken af fx Tris-HCl buffer afhænger stærkt af ph. Dette kan udregnes og ionstyrken kan holdes konstant ved at ændre NaCl koncentrationen. 4) AP er temmelig varmestabil og bliver under oprensningen opvarmet til 80 C i 20 minutter. Varmestabiliteten af AP kan måles ved at inkubere enzymet ved fx 95 C. Ved at udtage prøver til forskellige tider og måle aktiviteten han en halveringstid bestemmes [] 15

16 Arbejdspakke 3 Strukturanalyser af Alkalisk Fosfatase [] 16

17 Introduktion til Struktur og Funktion af Alkalisk Fosfatase Enzymer er fantastiske mikromaskiner, hvis atomare strukturer udgør finmekanikken i selve processen. For at forstå hvorledes et enzym virker og for at kunne ændre denne funktion ved hjælp af proteindesign, er det vigitgt at kende dets struktur i detaljer. Der findes kun to metoder, hvormed man kan opnå denne information, nemlig krystallogfrafi og røngten diffraktion, samt kerne magnetisk resonans (NMR) spektroskopi. Begge disse metoder frembringer koordinater (x,v,z) for atomerne i enzymet (og andre biomolekyler) og disse kan visualiseres i dertil fremstillede programmer, de såkaldte molekylære viewers. For alkalisk fosfatase (AP) er der løst en stort sæt af strukturer og en søgning i strukturdatabasen giver mere en 60 hits. For alkalisk fosfatase fra E. coli nedbringes antallet lidt, men der er stadig mange at vælge imellem. Spørgsmået er, hvilken struktur man bedst er tjent med at vælge som analyseplatform. Det afhænger i høj grad af formålet med analysen og målet for ens design. Typisk findes der strukturer af forskellige varianter af enzymet (mutanter) og strukturer af komplekser med forskelllige ligander og inhibitorer. Vi har udvalgt et minimeret basissæt, som vil tjene som råmateriale for dagens in silico analyse. Vi skal gennem strukturanalyser af AP allerførst lære at bruge selve programmet og derigennem opnå forståelse for proteiners struktur. Derefter vil vi prøve at designe et sæt af enzymevarianter, som vi vil forvente enten vil have forskellige egenskaber i form af øget/sænket enzymaktivitet, ændret ph optimum eller ændret protein stabilitet. For at kunne lave nogle kvalificerede valg og ikke arbejde gennem trial and error analyser, anvender man ofte in silico værktøjer. Vi vil introducere to af disse værktøjer på kurset, PROPKA, der er et værktøj som udfra en strukturfil, kan beregne pka værdier for alle ioniserbare grupper i proteinet (input PDB fil). Det andet værktøj er ERIS som forudsiger ændringer i proteinet globale stabilitet på baggrund af en mutation. Dette værktøj arbejder også udfra en strukturfil. Begge programmer beskrives kort til sidst i denne oversigt. I øvelsen vil vi først give en kort introduktion til en strukturfil (PDB fil), til selve analyseprogrammerne (PyMOL, PROPKA, ERIS), og til hvorledes I kan løse dagens opgave. Der foreligger ikke et egentligt facit for selve designprocessen. Altså er udvælgelsen af, hvilken type variant af alkalisk fosfatase I ønsker at frembringe, helt jeres valg. Vi vil naturligvis være tilstede under øvelsen og være behjælpelig med programmerne. Rigtig god fornøjelse Kaare Teilum og Birthe Kragelund [] 17

18 OPGAVEARK Følgende opgaver og analyser kan gennemføres på workshopdagen 1) Beskriv den overordnede struktur 2) Vis aminosyrerester i det aktive site (indenfor 5 Å) af PO4 i 1ED8 wt med PO ) Identificer ligander til PO 4 3, Mg 2+, Zn 2+ i 1ED8, og undersøg de samme rester i 1ED9 hvor der ikke er PO 4 3 bundet. Er der forskelle og ligheder? 4) Forklar hvordan Ser102 er aktiveret for nucleofilt angreb af en fosfoester. 5) Foreslå punktmutationer i det aktive site eller andre steder der vil a) ødelægge aktiviteten b) ændre ph optimum c) ændre proteinets stabilitet [] 18

19 Oversigt over tilgængelige strukturer af alkalisk fosfatase denne table indeholder oversigt over de tre strukturfiler, der skal udgøre basis for øvelsen PDB kode Molekyle Kommentarer 1ED8 Alkalisk fosfatase E. coli Inhiberet med uorganisk fosfat PO4 1ED9 Alkalisk fosfatase E. coli Uinhiberet Indeholder også magnesium, zink og sulfationer Indeholder også magnesium, zink og sulfationer 3DPC Alkalisk fosfatase E. coli mutantprotein I kompleks med fosforpeptid [] 19

20 Introduktion til PDB filer Hvad er PDB? The Protein Data Bank (PDB) er et arkiv (en database) over eksperimentelt bestemte tredimensionale strukturer af biologiske makromolekyler. Databasen anvendes globalt af forskere, undervisere og studerende. De data, der er indeholdt i databasen, er molekylernes atomare koordinater (rumlige placering (x,y,z) for hvert atom), bibliografiske citationer, den primære struktur (sekvensen), sekundær struktur information, krystallografiske struktur faktorer og eksperimentelle NMR data. PDB serverne The Worldwide Protein Data Bank (wwpdb) er en organisation, der systematiserer deponering, data processering og fordelingscentre for PDB data. Grundlæggerne er RCSB PDB (USA), MSD EBI (Europa) og PDBj (Japan). BMRB (USA) gruppen kom med I wwpdb i Missionen for wwpdb er til stadighed at bibeholde et eneste globalt arkiv over makromolekylære strukturelle data, gratis og frit tilgængeligt for hele den globale verden. Antallet af tilgængelige strukturer i PDB databasen stiger hele tiden. Den 22 december 2009 var antallet strukturer. En struktur er repræsenteret af en fil og alle strukturer har et firekarakters navn, feks. 1RW5. Nyttige links: PDB fil formatet En PDB fil er en helt almindelig tekstfil! Du kan læse den med hvilken teksteditor du har tilgængelig. De første linier i en pdb fil ser nogenlunde såden her ud: HEADER PROTEIN BINDING 19 NOV 03 1RJH TITLE STRUCTURE OF THE CALCIUM FREE FORM OF THE C TYPE LECTIN TITLE 2 LIKE DOMAIN OF TETRANECTIN og dette fortsætter de næste linier Der findes ligeledes en stort antal af programmer, der kan læse pdb filformatet, og vise en 3 dimensinal struktur på skærmen (se nedenfor). Record Format Enhver PDB fil kan ses som et antal af liner afsluttet med en end of line indikator. Hver linie består af 80 kolonner og er derfor også selvidentificerende. De føste seks kolonner af hver linie besåt af [] 20

21 et navn, ventrestillet og blank fyldt. Dette navn skal være et eksakt match med at af de navne der findes i databasen. PDB filen kan også ses som en samling af filer. Hver type fil indeholder en eller flere linier. Hver fil kan ydermere indeles i sektioner. Sektioner Tabellen nedenfor opsummerer de forskellige sektioner i en PDB fil og de forskellige felter (record types) de består af: Section Title: Summary descriptive remarks Remark: Bibliography, refinement Primary Structure: Peptide and/or nucleotide sequence and the relationship between the PDB sequence and that found in the sequence database(s) Heterogen: Non standard HET groups Secondary structure Connectivity: Chemical connectivities Miscellaneous features: Features within the macromolecule Crystallographic: Crystallographic cell Coordinate transformation: Coordinate transformation operators Coordinate: Atomic coordinate data Connectivity: Chemical connectivity Bookkeeping: Summary information, end of file marker Record Types HEADER, OBSLTE, TITLE, CAVEAT, COMPND, SOURCE, KEYWDS, EXPDTA, AUTHOR, REVDAT, SPRSDE, JRNL REMARKs 1, 2, 3 & annotations DBREF, SEQADV, SEQRES, MODRES HET, HETNAM, HETSYN, FORMUL HELIX, SHEET, TURN SSBOND, LINK, HYDBND, SLTBRG, CISPEP SITE CRYST1 ORIGXn, SCALEn, MTRIXn, TVECT MODEL, ATOM, SIGATM, ANISOU, SIGUIJ, TER, HETATM, ENDMDL CONECT MASTER, END Titelsektion Denne sektion indeholder de felter, der bruges til at beskrive eksperimentet og det biologiske makromolekyle for denne PDB ingang HEADER: Uniquely identifies a PDB entry through the idcode field. This record also provides a classification for the entry. Finally, it contains the date the coordinates were deposited at the PDB. o HEADER PROTEIN BINDING 19 NOV 03 1RJH TITLE: Contains a title for the experiment or analysis that is represented in the entry. It should identify an entry in the PDB in the same way that a title identifies a paper. COMPND: Describes the macromolecular contents of an entry. SOURCE: Biological and/or chemical source of each biological molecule in the entry. KEYWDS: Set of terms relevant to the entry. EXPDTA: Information about the experiment. AUTHOR: The names of the people responsible for the contents of the entry. REVDAT: History of the modifications made to an entry since its release. JRNL: Primary literature citation that describes the experiment which resulted in the deposited coordinate set. AUTH: List of authors associated with the cited article or contribution to a larger work TITL: Title of the reference. [] 21

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV

Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT. Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af. Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Fag: KEMI Journal nr. Titel: OPLØSELIGHEDEN AF KOBBER(II)SULFAT Navn: Litteratur: Klasse: Dato: Ark 1 af Helge Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1, s. 290-292 8/9-2008/OV Formålet er at bestemme opløseligheden

Læs mere

Fra spild til penge brug enzymer

Fra spild til penge brug enzymer Fra spild til penge brug enzymer Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2010 Denne projektplan er udarbejdet af Per Karlsson og Kim Knudsen, DTU Matematik, i samarbejde med Jørgen Risum, DTU Food. 1 Introduktion

Læs mere

27611 Eksamen Sommer 2007

27611 Eksamen Sommer 2007 - Side 1 af 10-27611 Eksamen Sommer 2007 Dette sæt indeholder 4 opgaver. En online version af opgavesættet vil være tilgængeligt fra kursets lektionsplan, under selve eksamen (25. Maj 2007 klokken 9:00

Læs mere

Amalie Avnborg 2.y SRO 18/3-12

Amalie Avnborg 2.y SRO 18/3-12 Side 1 af 23 SRO for 2. y 2012 Opgaveformulering: Med udgangspunkt i enzymet catecholase, som du har lavet to forsøg med, skal du lave enzymkinetiske undersøgelser. Du skal redegøre for centrale begreber

Læs mere

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares.

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. Bioteknologi A Studentereksamen Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. frs111-btk/a-31052011 Tirsdag den 31. maj 2011 kl. 9.00-14.00

Læs mere

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose)

Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Kvantitativ bestemmelse af reducerende sukker (glukose) Baggrund: Det viser sig at en del af de sukkerarter vi indtager med vores mad er hvad man i fagsproget kalder reducerende sukkerarter. Disse vil

Læs mere

Verniers spektrofotometer SPRT-VIS USB 650

Verniers spektrofotometer SPRT-VIS USB 650 Verniers spektrofotometer SPRT-VIS USB 650 Bølgelængdeinterval: 350 nm 1000 nm, nøjagtighed: < 1 nm. Brug Logger Pro s nyeste udgaver (3.6.0 eller 3.6.1). Hent evt. opdateringer fra Verniers hjemmeside

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

Side 1 af 13. Eksamen: Bioinformatik It og Sundhed 27 Jan 2011 kl 9-13

Side 1 af 13. Eksamen: Bioinformatik It og Sundhed 27 Jan 2011 kl 9-13 Side1af13 Eksamen: Bioinformatik It og Sundhed 27 Jan 2011 kl 9-13 Navn: Studie nummer: Dette eksamenssæt vil også kunne ses som en pdf fil nederst på kursus-hjemmesiden udfor den sidste dag d. 27 Jan

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

Alkalisk fosfatase i undervisningen

Alkalisk fosfatase i undervisningen Alkalisk fosfatase i undervisningen Lars Bjarne Nielsen, Brøndby Gymnasium, Marianne Schou Nielsen og Marie Eiland, Køge Gymnasium Kendskab til metoder og teorier inden for bioteknologi fylder mere og

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

BIOZYMER ØVELSE 2 OPRENSNING AF PROTEINER

BIOZYMER ØVELSE 2 OPRENSNING AF PROTEINER BIOZYMER ØVELSE 2 OPRENSNING AF PROTEINER FAGLIG BAGGRUND Det forudsættes, at den grundlæggende teori bag rekombinant protein ekspression og proteinopresning er bekendt. For dette henvises til undervisningsmateriale

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central

Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Vejledning til indsendelse af artikler via Manuscript Central Adgang til Manuscript Central o Login o Har du glemt dit password? o Velkomstsiden o Din forfatterside (Author Dashboard) Krav til manuskriptet

Læs mere

Advanced Sitecore Google Maps

Advanced Sitecore Google Maps Advanced Sitecore Google Maps WCAG Edition Version 2.2 Brugervejledning 1 / 49 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 4 2.1 Hvad er nyt?... 5 3 Oprettelse af kort... 6 3.1 Kort centrum

Læs mere

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Det Naturvidenskabelige Fakultet Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Indholdsfortegnelse Introduktion til Blackboard Content System...3 Øvelse 01 individuel:

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Start af nyt schematic projekt i Quartus II

Start af nyt schematic projekt i Quartus II Start af nyt schematic projekt i Quartus II Det følgende er ikke fremstillet som en brugsanvisning der gennemgår alle de muligheder der er omkring oprettelse af et Schematic projekt i Quartus II men kun

Læs mere

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile

Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Opsætning af brugere og temaer i GIS4Mobile Brugerne og deres adgang til data konfigureres gennem et webinterface, som nås via dette link: http://www.geosms.dk/g4m_websetup Grundlæggende skal det fremhæves

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Forsøgsundervisning i bioteknologi ved gymnasiale uddannelser

Forsøgsundervisning i bioteknologi ved gymnasiale uddannelser Forsøgsundervisning i bioteknologi ved gymnasiale uddannelser Enzymkinetik Nordsjællands biotek fond 24 Forfattere Hans hr. Jensen, Lektor, Frederikssund Gymnasium Ulla hristensen, Kemisk Institut, Københavns

Læs mere

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering CINAHL Plus Udgiver Cinahl Information Systems, California Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering Omfang

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

BentleyUser.dk 2009 MicroStation tips og tricks. Tine Lai Andersen Bentley Institute Instructor

BentleyUser.dk 2009 MicroStation tips og tricks. Tine Lai Andersen Bentley Institute Instructor Tine Lai Andersen Bentley Institute Instructor Brugerflade De små knappenåle / dokkedimser Layouts på dialogbokse Højrekliks menu (laaaangggsomt højreklik): Level Off (V8i SELECT release 1) Display set

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Brugernavn og password QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Log into ADAMS on the Internet Udleveres af din antidopingorganisation ved udtagelse til prioriteret testgruppe Brug evt Forgot password

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Studieretningsprojekter i machine learning

Studieretningsprojekter i machine learning i machine learning 1 Introduktion Machine learning (ml) er et område indenfor kunstig intelligens, der beskæftiger sig med at konstruere programmer, der kan kan lære fra data. Tanken er at give en computer

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Protein identifikation ved hjælp af Matrix- Assisted Laser Desorption Masse Spektrometri (MALDI-MS).

Protein identifikation ved hjælp af Matrix- Assisted Laser Desorption Masse Spektrometri (MALDI-MS). Teori til elevforløb på Institut for Biokemi og Molekylærbiologi på Syddansk Universitet: Protein identifikation ved hjælp af Matrix- Assisted Laser Desorption Masse Spektrometri (MALDI-MS). Peter Windfeldt

Læs mere

Byg web sider. Introduktion:

Byg web sider. Introduktion: Introduktion: Du kender nu nogle enkle HTML tags, så nu er det på tide, at du kommer i gang med at lave din første side! Når du har nogle HTML-sider klar skal du have dem lagt op, så dine venner kan se

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart.

Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart. Side 1 Gratis program til at transponere lydfil og gemme den, link og vejledning Ole Skou 2009 Hjælp, mine deltagere aflytter og øver sig til YouTube men i forkert toneart Gratis program til at transponere

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Navn: Forsøgsvejledning Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA sekvens,

Læs mere

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008

Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Vejledning til Club Counsellor i brug af RYE Database 2008 Indledning Multi District Denmark har udviklet en database til brug ved administration af udvekslingsstudenter. Databasen kan åbnes fra alle pc

Læs mere

PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN

PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN KemiF1 laboratorieøvelser 2008 ØvelseF1-2 PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN Indledning I en binær blanding vil blandingens masse være summen af komponenternes masse; men blandingens volumen vil ikke være summen

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Tag dine gener om halsen. Isoler dit eget DNA, og lav et halssmykke ud af det.

Tag dine gener om halsen. Isoler dit eget DNA, og lav et halssmykke ud af det. Samarbejde mellem gymnasier og Aarhus Universitet Bioteknologiske eksperimenter Tag dine gener om halsen. Isoler dit eget DNA, og lav et halssmykke ud af det. Denne øvelse er baseret på øvelseskittet:

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Side 1 of 17 Danmarks Tekniske Universitet Skriftlig prøve, den 21/1-2013 Kursus navn: Kursus nr. 27633 Introduktion til Bioinformatik Tilladte hjælpemidler: Alle "Vægtning" Angivet ved de individuelle

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler.

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler. 0 Indholdsfortegnelse 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Søgemetoder... 2 a. Fritekstsøgning... 2 a. i. Muligheder for afgrænsning... 5 a. ii. Adgang til den fulde tekst eller ej / Ændring

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012 Picto Selector Lav dine egne symbolark Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5 Picto Selector på USB...8

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING DANSKE BEDEMÆND august 2014 v1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overordnet om Umbraco... 4 Højreklik muligheder i oversigten...

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1 Side 1 Denne vejledning er et smalt grafikbillede man kan bruge i toppen af en mail lavet i PhotoFiltre 7 hvor man nu kan arbejde i lag. Med PhotoFiltre 7 er det nu endnu nemmere at sammensætte grafik

Læs mere

Intra- og intermolekylære bindinger.

Intra- og intermolekylære bindinger. Intra- og intermolekylære bindinger. Dipol-Dipol bindinger Londonbindinger ydrogen bindinger ydrofil ydrofob 1. Tilstandsformer... 1 2. Dipol-dipolbindinger... 2 3. Londonbindinger... 2 4. ydrogenbindinger....

Læs mere

Vejledning til indtastning af overnatningspladser for skarv, samt tællinger af disse på hjemmesiden Cormorant counts in the Western Palearctic

Vejledning til indtastning af overnatningspladser for skarv, samt tællinger af disse på hjemmesiden Cormorant counts in the Western Palearctic Vejledning til indtastning af overnatningspladser for skarv, samt tællinger af disse på hjemmesiden Cormorant counts in the Western Palearctic Denne vejledning forklarer, hvordan man definerer en overnatningsplads

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

WebGIS. Adresseopslag, og andre opslag (MR Stationer, stik m.m.) er ikke ændret. Dog kan du ikke

WebGIS. Adresseopslag, og andre opslag (MR Stationer, stik m.m.) er ikke ændret. Dog kan du ikke WebGIS September 2014 WebGIS er en webside, der viser HMN Naturgas gasledninger. Private kan se hvor gas stikledningen ligger på deres egen grund. Visse samarbejdspartnere har fået lidt udvidet adgang

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Tak for kaffe! 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16

Tak for kaffe! 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16 Tak for kaffe! Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16 Tak

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Kemi Lærebog: H. Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1 & 2

Kemi Lærebog: H. Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1 & 2 Molekylær Biomedicin A 1. semester Seneste revision: september 2004 Kemi Lærebog: H. Mygind, Kemi 2000 A-niveau 1 & 2 1) Genkende det periodiske system og de vigtigste grundstoffer. 2) Angive vigtige salte,

Læs mere

Om at finde bedste rette linie med Excel

Om at finde bedste rette linie med Excel Om at finde bedste rette linie med Excel Det er en vigtig og interessant opgave at beskrive fænomener i naturen eller i samfundet matematisk. Dels for at få en forståelse af sammenhængende indenfor det

Læs mere

Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010

Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010 Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010 Computere er uvurderlige redskaber for personer der ønsker at arbejde med matematiske modeller

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Manual til AVG Antivirus

Manual til AVG Antivirus Manual til AVG Antivirus Det anbefales, at alle brugere benytter sig af et antivirus-program. Formålet med programmet er at forhindre din computer i at blive smittet med virus. Virus-inficerede computere

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Indhold. Brugermanual

Indhold. Brugermanual Indhold 1. Installering af pcon.planner ME... 3 1.1 Start pcon.planner... 3 2. Brugerfladen... 4 2.1 Programmenuen... 5 2.2 Værktøjslinje Hurtig adgang... 5 2.3 Menubaren (ribbon)... 5 2.4 Arbejdsområdet...

Læs mere

NP Ecommerce. Produktguide for NaviConnect. Ecommerce

NP Ecommerce. Produktguide for NaviConnect. Ecommerce NP Ecommerce Produktguide for NaviConnect Ecommerce Indhold Varekort - Magento:... 2 Grundlæggende vareinformation:... 2 Priser og specielt fremtræden:... 4 Metainformation:... 5 Attributsæt, billeder,

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Log på mytnt 3. Send en forsendelse 4. Udfyld oplysninger om forsendelse

Læs mere

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature.

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. 0 Indhold 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Sign In / My EBSCOhost... 2 4) Søgemetoder... 3 4.a Fritekstsøgning... 3 4. b Begrænsning / afgrænsning... 4 4.c Er der adgang til artiklens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B

Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B Termin Afslutning i juni skoleår 13/14 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi A valgfag Hasse Bonde Rasmussen 3gKE Denne

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

Pengetræet: Adsense Hvordan jeg tjener over 20.000 kr. om måneden med AdSense

Pengetræet: Adsense Hvordan jeg tjener over 20.000 kr. om måneden med AdSense Pengetræet: Adsense Hvordan jeg tjener over 20.000 kr. om måneden med AdSense Bemærk venligst, at meget af denne publikation er baseret på personlige erfaringer og anekdotiske bevismateriale. Selv om forfatteren

Læs mere

Guide til, hvordan du tilføjer en GIPPLER- fane til din Facebook side

Guide til, hvordan du tilføjer en GIPPLER- fane til din Facebook side Guide til, hvordan du tilføjer en GIPPLER- fane til din Facebook side Bemærk! Vi bruger i denne guide både Facebook og en applikation på Facebook for, at lave din GIPPLER- fane. Vi kan af naturlige årsager

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

Postervejledning. Indhold. Meningen med en poster

Postervejledning. Indhold. Meningen med en poster Postervejledning Meningen med en poster En plakat, eller det der på engelsk kaldes en poster, bruges i videnskabelige kredse til at præsentere forskningsresultater. I det følgende vil der blive givet en

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI af 1 side 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI GENERELT...3 LOGIN...3 STARTSIDEN...4 SIDE...5 SIDE ELEMENTER...6 SIDE LAYOUT...7 STJÆL MED ARME OG BEN HEL SIDE...8 STJÆL MED ARME OG BEN

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere