Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan"

Transkript

1 Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro Aalborg tlf

2

3 Generel information omkring genhusning I denne pjece kan du læse om, hvordan genhusningen foregår. Hensigten er, at du kan få det bedst mulige grundlag for at træffe din beslutning om en ny lejlighed. Der kan være tale om to typer genhusninger, enten permanent genhusning eller midlertidig genhusning. Begge typer vil blive forklaret i denne pjece. Forhold om netop din situation afklares sammen med dig på de individuelle genhusningsmøder, der afholdes, inden du skal flytte. På møderne kan du også fremkomme med dine ønsker til en ny lejlighed og få svar på alle spørgsmål. Skriftlig genhusningsaftale udarbejdes og underskrives af lejer og udlejer. For at yde den bedst mulige service er der tilknyttet 2 medarbejdere til projektet: Susanne Kjærgaard Tlf / Mail: Lise Lotte Kjær Tlf: / Mail: - med det formål, at hjælpe og vejlede dig gennem hele forløbet. 1

4 Hvis din lejlighed ændre størrelse, værelsesantal eller boligafgift, kan du vælge mellem permanent eller midlertidig genhusning. Du har som udgangspunkt førsteret til at komme tilbage til din egen lejlighed efter renoveringen. Hvis flere lejere, ifølge tidsplanen og ifølge genhusningssamtalerne, har samme ønske om at flytte til en anden ledig lejlighed end sin egen efter renoveringen, vil det være den lejer, der har boet længst tid i sin nuværende lejlighed (uanset størrelse), der får fortrinsret til den ønskede lejlighed. Dvs. de lejere, som ønsker en anden lejlighed i afd. 4 efter renoveringen og som bor i 1. etape, de vil i sagens natur kunne vælge først i etape 1. Skulle flere lejere ønske samme lejlighed, vil den med længst anciennitet få fortrinsretten. Lejerne skal, som udgangspunkt, have fundet ud af, hvilken anden lejlighed de ønsker, inden deres nuværende lejlighed er færdigrenoveret, da de kun kan være midlertidig genhuset i ombygnings-perioden. Jo længere vi kommer i byggeprocessen, des flere lejligheder vil der være at vælge imellem. 2

5 Permanent genhusning Hvis din lejlighed nedlægges, er det altid tale om en permanent genhusning. Der er først tale om en permanent genhusning, når du har modtaget din underskrevne genhusningsaftale. Genhusningsaftalen med fraflytnings-/opsigelsestidspunkt modtager du mindst 3 måneder, før du skal flytte. Opsiger du selv dit lejemål, inden du har modtaget en skriftlig genhusningsaftale, vil fraflytningen ske efter helt almindelige gældende regler, se lejekontraktens 9. Du har ret til at få anvist en ny passende lejlighed i afd. 4, eller du vil blive anvist en lejlighed et andet sted i ca. samme størrelse som din nuværende lejlighed. Lejligheden har en passende størrelse, når den enten har et værelse mere end antallet af husstandsmedlemmer, eller samme værelsesantal som husstandens tidligere lejlighed. Du har ret til at få tilbudt max 5 lejligheder. Boligydelse / -støtte Da der her er tale om en ny lejeaftale, skal din boligydelse / -støtte beregnes på ny af Udbetaling Danmark. Det er dit eget ansvar at få dette gjort. Fraflyttersyn Når du flytter fra din nuværende lejlighed, vil der blive afholdt fraflyttersyn for at konstatere eventuel mislighold på bygningsdele, der ikke skal fornyes i forbindelse med renoveringen. Da lejligheden skal ombygges, vil der blive foretaget lempeligt fraflyttersyn af lejemålet. 3

6 Dit indskud på nuværende lejlighed, minus eventuelle fradrag for mislighold og restancer til Vivabolig, vil blive overført til din nyrenoverede lejlighed i afd. 4, uanset størrelsen af indskuddet på den lejlighed, der vælges at flytte tilbage til. Hvis du vælger at flytte til en anden lejlighed i en anden afdeling i Vivabolig, vil indskuddet fra din nuværende lejlighed, minus eventuelle fradrag for mislighold og restancer til Vivabolig, blive modregnet i indskuddet på den ønskede lejlighed, hvis der er difference mellem dit eget indskud og indskuddet i den lejlighed, du skal flytte til, vil differencen blive opkrævet. Hvis der er indskudslån i den fraflyttede lejlighed, kan det ikke overføres til et nyt lejemål, der skal søges et nyt. Vivabolig har indgået en aftale med Aalborg Kommune om, at der gives dispensation til at søge et nyt indskudslån, hvis vores lejere skulle få brug for det i forbindelse med renoveringen. Det gamle indskudslån afregnes af Vivabolig til Aalborg Kommune med fradrag for eventuel mislighold og restancer til Vivabolig. Opsparet anciennitet ved fraflytning starter på nul i det nye lejemål, hvis lejligheden er totalrenoveret. Fraflytter du Vivabolig, udbetales indskuddet efter fradrag for eventuelle restancer m.v. Husleje, forbrug m.v. i den anviste lejlighed, skal betales efter den nye lejeaftale og der skal betales indskud i forhold til den nye lejekontrakt. Ved permanent genhusning kan du ikke få dækket udgifter til opmagasinering af indbo. 4

7 Når du genhuses permanent, skal du huske at ændre folkeregisteradresse senest 5 dage efter flytningen indsende permanent adresseskift til Post Danmark sørge for straks at få navn på postkassen i den nye lejlighed meddele adresseændring til dit forsikringsselskab bestille flytning af telefon, internetforbindelse m.v. i god tid rydde din nuværende lejlighed for alt bohave og fjerne alt affald fra lejligheden. Lejligheden skal rengøres aflevere nøgler og vaskekort til lejligheden søge om ny boligydelse / -støtte Kontakt Udbetaling Danmark for at få fremsendt boligstøtteskema HUSK det udfyldte boligstøtteskema og boligattestation skal være Udbetaling Danmark i hænde senest ved udgangen af indflytningsmåneden, ellers får du først udbetalt boligstøtte måneden efter, at de har modtaget boligstøtteskemaet og der udbetales ikke boligstøtte med tilbagevirkende kraft. 5

8 Midlertidig genhusning Ved midlertidig genhusning beholder du din nuværende lejekontrakt som garanti for, at du kan flytte hjem igen, eller du vælger at flytte til en anden lejlighed efter nærmere aftale med Vivabolig, men bor midlertidigt et andet sted i en periode. Der er først tale om en midlertidig genhusning, når du har modtaget underskrevet genhusningsaftale. Vivabolig finder en lejlighed Ved midlertidig genhusning kan der være tale om genbrugslejligheder, det vil sige, at lejlighederne er i rimelig stand, men ikke nyistandsatte. Lejligheden overtages rengjort fra den tidligere lejer, og skal afleveres rengjort igen. Lejligheden må ikke misligholdes, ændres i indretning, farvevalg osv. Tal med genhusningskonsulenten eller administrationen, hvis du er i tvivl. Genhusningslejligheden betales af helhedsplanen. I den periode du er genhuset, skal du fortsat betale husleje for din nuværende lejlighed (du er stadig lejer af din nuværende lejlighed, mens du er genhuset). Til gengæld skal du betale varme og andet forbrug (el, antenne m.v.) i genhusningslejligheden, men ikke i din nuværende lejlighed. Da du fortsat er lejer af din nuværende lejlighed og lejen ikke ændres, vil der ikke ske ændring i boligydelse / -støtte i genhusningsperioden. Har du arealdispensation bevares denne, hvis du flytter tilbage til samme adresse. Du finder selv en lejlighed Hvis du selv finder et sted at bo i den midlertidige genhusningsperiode, skal du selv betale for dette, men du slipper for at betale husleje for din egen lejlighed. Huslejen for din egen lejlighed betales i genhusningsperioden af helhedsplanen. (Husk at give Udbetaling Danmark besked herom). 6

9 Fraflyttersyn Når du fraflytter din egen lejlighed i genhusningsperioden, vil der blive afholdt et lempeligt fraflyttersyn for at registrere lejlighedens tilstand og evt. misligholdelse, samtidig vil der blive foretaget aflæsning af varme og el. Hvis du i den midlertidige genhusningsperiode vælger at fraflytte afdelingen, vil dette syn danne grundlag for en fraflytteropgørelse. Der vil blive afholdt indflyttersyn i genhusningslejligheden med udlevering af nøgler og evt. vaskekort og ved fraflytning, vil der blive afholdt et lempeligt fraflyttersyn af genhusningslejligheden for at konstatere evt. misligholdelse af lejligheden i genhusningsperioden, samtidig vil der blive foretaget aflæsning af varme og el ved begge syn. Hvis der ikke er plads i genhusningslejligheden, kan du få opmagasineret indbo hos flyttefirmaet Helhedsplanen betaler for opmagasineringen. 7

10 Når du genhuses midlertidig, skal du huske at meddele, midlertidig adresseændring til PostDanmark. Bemærk: folkeregisteradressen skal til gengæld IKKE ændres sørge for straks at få navn på postkassen i genhusningslejligheden, så du kan modtage post giv besked til dit forsikringsselskab om, at du er midlertidig genhuset bestille flytning af telefon og internetforbindelse rydde din lejlighed for alt bohave, og fjerne alt affald fra lejligheden. Lejligheden skal rengøres aflevere nøgler til lejligheden give besked til Udbetaling Danmark, hvis du genhuser dig selv ved tilbageflytning skal du søge om ny boligstøtte / -ydelse Kontakt Udbetaling Danmark for at få fremsendt boligstøtteskema HUSK det udfyldte boligstøtteskema og boligattestation skal være Udbetaling Danmark i hænde senest ved udgangen af indflytningsmåneden, ellers får du først udbetalt boligstøtte måneden efter, at de har modtaget boligstøtteskemaet og der udbetales ikke boligstøtte med tilbagevirkende kraft. 8

11 Flytteudgifter, aflæsninger mv. ved fraflytning Helhedsplanen betaler nedenstående flytteudgifter, dog i en max afstand på 50 km fra nuværende bopæl: Alle flytninger af indbo Flytning af telefon- og internetforbindelse Særlige flytteudgifter efter individuel ansøgning Opmagasinering i genhusningsperioden Hvis flytning sker med hjælp fra Hasseris Flytteforretning, som Vivabolig benytter, flyttes der på følgende vilkår: Flytning bestilles og flyttekasser kan efter aftale blive leveret på din adresse. Du skal som udgangspunkt selv pakke ned og - ud. Hvis du ikke selv kan pakke ned pga. helbred eller lignende, kan du ansøge os om hjælp. Hvis du selv vælger flyttefirma Tilbud skal godkendes af Vivabolig. Flytteudgiften refunderes i henhold til tilbud mod fremvisning af betalt faktura. Flytning af telefon og internetforbindelse Alle udgifter i forbindelse hermed refunderes mod fremvisning af betalte fakturaer. Aflæsning af målere Varmemålere og elmålere aflæses både ved midlertidig genhusning og ved permanent genhusning. Forbrugsregnskabet laves og indgår i din årsopgørelse. 9

12 Godtgørelse for flytteudgifter m.v. Hvis du selv vælger at finde permanent eller midlertidig lejlighed og evt. selv sørger for flytning, kan du få en godtgørelse udbetalt i forhold til din nuværende størrelse lejlighed. Godtgørelsen kan udbetales fra 6 måneder før fraflytningsdato ifølge genhusningstidsplanen. Nedenstående er besluttet af styregruppen på mødet den Permanent genhusning 1-rums 2-rums 3-rums 4-rums 5-rums Lejer finder selv permanent genhusning og betaler selv flytning mv. Vivabolig finder lejlighed lejer betaler selv flytning mv. Lejer finder selv permanent genhusning Vivabolig betaler flytning mv Midlertidig genhusning 1-rums 2-rums 3-rums 4-rums 5-rums Lejer finder selv midlertidig genhusning og betaler selv for flytning mv. Vivabolig finder midlertidig genhusningslejlighed - lejer betaler selv flytning mv. Lejer finder selv midlertidig genhusning Vivabolig betaler flytning mv N:\Vivabolig\Afdelinger\Afdeling 4 Rughaven m.fl\genhusning\genhusningspjece

Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk I denne

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12 AFDELING 801 RØDKÆRSBRO GENHUSNING AFDELING 801 Østervang 10-32 Østerled 4-12 GENHUSNING På et afstemmende beboermøde den 25. oktober 2011 er det besluttet at renovere boligerne i afdeling 801, Østervang

Læs mere

Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning.

Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning. Genhusningspjece Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning. Du vil kunne læse om genhusning og dine rettigheder

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

boli.nu er nøglen til din tryghed

boli.nu er nøglen til din tryghed Fredericia, den 01.03.2012 boli.nu er nøglen til din tryghed Fysisk helhedplan i afdeling 12 - Sønderparken Administrator: boli.nu, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia, 75924844, www.boli.nu, adm@boli.nu

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 5. udgave, august 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

ing b y g g e r p å v i d e n

ing b y g g e r p å v i d e n ing bygger på viden folderen er udarbejdet af sbs første udgave: september 2008 tekst: sbs foto: copyright sbs layout: sbs 2 INDHOLD GENHUSNING... 4 MIDLERTIDIG GENHUSNING... 5 - ved udflytning... 8 -

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 3. udgave, februar 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

BEBOERINFO - GENHUSNING

BEBOERINFO - GENHUSNING BEBOERINFO - GENHUSNING Genhusningsfolder Visualisering fra vinderforslaget. BEBOER INFO 17. MARTS 2015 Hvad skal der ske? HUSK informationsmøde 23. marts 2015 kl. 19-21.30 Radisson, Scandinavien Center

Læs mere

Genhusning. - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12

Genhusning. - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12 Genhusning - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12 Opstart af genhusning: Genhusningsprocessen starter med en individuel samtale med en genhusningskoordinator om: Dine ønsker

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Høj 47 & 51, afd. 41! Facader - Rækkehusene får nye vinduer - Rækkehusene får nye facader - Rækkehusene får nye overdækninger mod haven Boligen - køkken og

Læs mere

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne

Informationsmødet. afholdt. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00. selskabslokalerne Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Kære beboere Hermed fremsendes referat fra: Informationsmødet afholdt Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 i selskabslokalerne Mødet handlede om helhedsplanen/renoveringsprojektet,

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg. 27. maj 2015

Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg. 27. maj 2015 Vejledning Gener forbundet med støj m.v. om aftenen og om natten på metroarbejdspladserne i København og på Frederiksberg - kompensation, genhusning og overtagelse 27. maj 2015 CR-X-81-0241 version 4.0

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø?

Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Hvordan får man en lejlighed? på Sydsjælland Møn og Bogø? Vordingborg Boligselskab har 2.100 lejligheder fordelt over hele Sydsjælland - Møn og Bogø Læs her: hvordan du bliver skrevet op hvordan vores

Læs mere

Anmodning om salg af andel - Vejledning

Anmodning om salg af andel - Vejledning Anmodning om salg af andel - Vejledning (Sidst revideret: jan 2011, version 2.0) Her kan du læse om: - Hvad du skal gøre før, du kan anmode om at din lejlighed kan sættes til salg - Hvad du skriver under

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Tornegården Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Tornegården Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II

Du Kan - Du Må. Den. Køge Boligselskab Solbakken II Du Kan - Du Må Den Attraktive råderet i Køge Boligselskab Solbakken II Hvad er råderet? Når du bor i en almen bolig, har du ret til at forbedre eller forandre den. Det kaldes for råderet. I henhold til

Læs mere