Faglige dage Fantastiske oplæg Forrygende debatter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faglige dage Fantastiske oplæg Forrygende debatter"

Transkript

1 Faglige dage Fantastiske oplæg Forrygende debatter

2 vil gerne medvirke til at forandre, forankre og diskutere på kryds og tværs. Derfor inviterer vi i løbet af 2015 og 2016 til følgende: Forrygende debatter Del og diskuter Den 30. september 2015 kl lægger Jacob Fuglsang op til debat. Jacob Fuglsang har skrevet debatbogen Den store løgn om Uddannelse. Fantastiske oplæg Lyt og nyd Den 8. marts 2016 kl kommer Jens Andersen og holder foredrag om Astrid Lindgren. Faglige dage Hold nr Hold nr Lær og eksperimentér Faglige dage kan være korte forløb af få timers varighed, længerevarende forløb, oplæg om sidste nyt fra forskningen, inspiration til det pædagogiske arbejde mm. Faglige dage for dagtilbud kan have varighed af et par timer og i enkelte tilfælde af flere hele dage. Faglige eftermiddage for medarbejdere i skolen starter kl. 15 og slutter kl. 17. Tilmelding fra 3. august via Kilden eller s hjemmeside under Kurser - senest 14 dage før. Vi ser frem til at dele ny viden, inspiration og drøfte aktuelle temaer med jer i nye og andre sammenhænge! Vi glæder os til at se jer i! Læs mere på 2

3 Faglige eftermiddage for ansatte i dagtilbud Hold nr Sikkerhed på legepladsen Hvilke regler er gældende i forhold til børnenes sikkerhed på institutionens legeplads? Hvordan forebygges ulykker på legepladsen? Hvilke overvejelser skal man gøre sig i forbindelse med nyanskaffelser og ombygning af legeredskaber? Gert Olesen kommer med et oplæg om legepladssikkerhed og legepladsstandarder i dagtilbud. Efterfølgende vil der være rig lejlighed til at stille spørgsmål ud fra egen lokalitet og egne oplevelser. Gert Olesen Pædagogiske medarbejdere i dagtilbud 6. oktober 2015 Kl timer 22. september

4 Hold nr Børn ramt af skilsmisse Vi ved, at skilsmissens dilemmaer kan stå i vejen for barnets muligheder for indlæring, udvikling og for dannelse af sociale relationer. Børn, der skal igennem en skilsmisse, har de samme følelser af ensomhed, kaos og forladthed, som de voksne har. Børnene ved dog ikke altid hvorfor! Hvordan kan vi som voksne tale med barnet/ børnene om skilsmissen? På denne dag vil I få redskaber til tale om skilsmisse, og vi prøver forskellige lege og øvelser. Anette Norgreen Pædagogisk personale i dagtilbud, SFO og klub 8. oktober 2015 Kl timer 24. September

5 Hold nr Læringsforudsætninger for deltagelse i sociale fællesskaber På kurset får du redskaber til at planlægge og strukturere sprogligt og kognitivt arbejde med både et- og flersprogede børn. Du får også nogle bud på, hvordan du kan kommunikere struktureret og præcist, gennemskue kognitive problemstillinger og udføre dine gode ideer og beslutninger i dagligdagen. Indholdet veksler mellem teoretiske og praktiske eksempler, herunder inddragelse af dit eget erfaringsgrundlag omkring børns kognitive og sproglige udvikling. De sproglige emner, der præsenteres og diskuteres, er relateret til virkelige situationer, så det lærte kan bruges direkte i dagtilbuddets og din hverdag. Pia Thomsen Pædagoger i 0-3 års området 3. og 4. november 2015 Kl timer 5. oktober

6 Hold nr Sæt strøm på kreativiteten Er du nysgerrig på at komme i gang med at bruge it i børnehøjde? Vi præsenterer jer for tre forskellige apps, der på hver deres måde kan vække børnenes nysgerrighed, stimulere deres sprog og lyst til at undersøge og eksperimentere. I får tid til at afprøve, dele, øve og blive fortrolige med programmerne. De tre apps er Skriv og læs, Stop motion og imovie. Nethe Fals, Dorit Hedegaard Pædagogisk personale i dagtilbud 27. januar 2016 Kl timer 13. januar 2016 Hold nr Matematik i kravlehøjde Matematik er overalt omkring os - i musik, i naturen, i gadebilledet og i daginstitutionen. Derfor skal børn fra de er helt små støttes i deres matematiske udvikling. Vi tager udgangspunkt i hverdagssituationer, hvor matematik indgår. Vi arbejder med konkrete øvelser, der kan styrke børns bevidsthed om matematik i et legende perspektiv. Vi kommer ind på emner som sortering/kategorisering, størrelser og former. Nethe Fals Medarbejdere i dagtilbud 0 3 år 10. februar 2016 Kl timer 27. januar

7 Hold nr Matematik i børnehøjde Matematik er overalt omkring os, i lege, i musik, i naturen, i gadebilledet og i daginstitutionen. Derfor er det også vigtigt, at børnene bliver støttet i deres matematiske udvikling og nysgerrighed. Vi arbejder med konkrete øvelser, der kan styrke børns evner til matematik i et legende perspektiv. Medbring gerne tablets, da disse kan bruges som understøttende redskab. Vi kommer ind på størrelser, former, figurer og tal. Nethe Fals Medarbejdere i dagtilbud 3 5 år 25. februar 2016 Kl timer 4. februar 2016 Hold nr Design i børnehøjde Design i børnehøjde lægger op til, at den pædagogiske medarbejder kan guide børnene ind i udforskende og kreative processer. Det handler om at støtte børnene i at være nysgerrige og undersøgende i forhold til de udfordringer, der optager dem. I kommer selv til at prøve forskellige kreative designværktøjer. Der vil være fokus på materialer, redskaber og metoder, og der skal klippes, limes, foldes og afprøves. Vi vil tage udgangspunkt i Design-kompasset. Fremgangsmåderne er inspireret af tænkningen bag Design to Improve Life bare i børnehøjde. Sanne Gudmann og Anne- Mette Hermansen Medarbejdere i dagtilbud 8. marts 2016 Kl timer 8. februar

8 Hold nr Jamen, morfar vi skriver og læser altså også i børnehaven! Alle børn har en eller anden form for erfaring med skriftsprog også i en tidlig alder! Vi zoomer ind på, hvordan børn gennem leg, fortællinger, billeder og teknologi kan blive aktive deltagere i kreative læse- og skriveaktiviteter, og hvordan det styrker deres selvfølelse og identitet som læsere og skrivere. Vi veksler mellem oplæg, praksis og drøftelse af, hvordan vi kan medvirke til at udvikle børnenes fornemmelse for skriftsprog på en legende og eksperimenterende måde. Hold nr Bæredygtighed i børnehøjde Bæredygtighed i børnehøjde sætter fokus på børnenes kendskab til og forståelse for de ressourcer, der omgiver dem i dagligdagen. Kan de kende forskel på materialerne, finde ud af hvor de stammer fra, og hvor gør vi af dem efter endt brug? Vil de kunne sortere deres eget affald? Erfaringerne viser, at det kan de meget tidligt, også i vuggestuen. Vi skal bl.a. se på, hvordan vi kan arbejde med affaldssortering efter endt spisning, køkkenhaver, kompostbunker, dyrehold, genbrug af legetøj og anvendelse af genbrugsmaterialer i kreative processer. Anne-Mette Hermansen, Dorit Hedegaard Pædagogisk personale i dagtilbud med børn over 3 år 6. april 2016 Kl timer 14. marts 2016 Lars V. Jensen Medarbejdere i daginstitutioner 12. april 2016 Kl timer Naturcentret Nyruphus 21. marts

9 Hold nr It-besøg i dagtilbuddene Mangler I hjælp til at komme i gang med at bruge it i jeres daglige praksis og skal I lige have startskuddet? Vi tilbyder at komme på besøg en formiddag i jeres institution, hvor vi hjælper jer med at bruge it (ipads) som understøttende redskab. Vi viser og sætter i gang, og herefter prøver I selv - med os på sidelinjen. Når vi går derfra, er målet, at I har mod på at arbejde videre på egen hånd. Efterfølgende kan vi altid kontaktes. I kan vælge mellem 3 tilbud: 1) Hvordan man tager billeder og sammensætter en film ved hjælp af Stop motion 2) Hvordan man tager billeder og laver en digital bog 3) Hvordan man laver en lille film ved hjælp af Puppet Pals Dorit Hedegaard og Nethe Fals Medarbejdere i dagtilbud Efter aftale Formiddage 2 timer I de enkelte institutioner Det er en god idé med højst 5 børn pr deltagende voksen, da det i første omgang er jer, der skal lære programmerne at kende. Vi har mulighed for at bringe nogle ipads med til dagens træning. 9

10 Temamøder for ressourcepersonerne i dagtilbud Onsdag den 16. september 2015 Matematik og matematiske begreber ved Nethe Fals, konsulent i it og matematik Hvordan kan man arbejde med børnenes matematiske læring gennem leg og hverdagsrutinerne i dagtilbuddet? I arbejdet med at grundlægge børnenes matematiske evner kan man let lave nogle sjove aktiviteter for børnene. Onsdag den 28.oktober 2015 Science og demokrati i børnehøjde ved Annette Grunnet, biolog og pædagog i Skovshoved Skovbørnehave I læreplanstemaet natur og naturfænomener arbejdes der bl.a. med at understøtte børnenes glæde og nysgerrighed ved naturen. Anette vil give nogle bud på, hvordan man som pædagog kan tilrettelægge projektforløb med natur og science, som tager udgangspunkt i børnenes interesser. November 2015 Handleplaner for børn med særlige udfordringer Mandag den 7. december 2015 Seneste nyt om børns sprogtilegnelse og det at være sprogvejleder Torsdag den 3. marts 2016 En teaterforestilling i pædagogisk perspektiv Onsdag den 27. april 2016 Kulturinstitutionerne præsenterer tilbud og muligheder Senest 14 dage inden temamøderne udsendes en dagsorden til ressourcepersoner og ledere. Tilmelding til Sanne Gudmann, telefon

11 Faglige eftermiddage for ansatte i skolerne Hold nr Fælles faglige 9.klasses-prøver i naturfag Vi taler om gode grunde til at opbygge en fællesfaglig naturfagskultur på skolen og diskuterer, hvilke naturfaglige temaer naturfagene kan mødes omkring, herunder de obligatoriske fællesfaglige fokusområder fra læseplanerne. Vi ser på naturfagskanon, årsplaner og tværfaglige naturfagsprojekter. Hvad er drømmen, og hvad er mulighederne? Hvilke krav er der til den fællesfaglige prøve, og hvordan kan vi bruge den nuværende prøvevejledning? Joakim Rask For alle naturfagslærere Onsdage d. 9. september og 28. oktober 2015 Kl timer 26. august 2015 Hvordan løser man det indholdsmæssige og praktiske omkring prøven? Hvordan kan eleverne på baggrund af naturfaglige problemstillinger reflektere og tænke ud af boksen på tværs af fagene? Vi ser på potentialer ud fra konkrete erfaringer og laver selv forløb og prøveoplæg undervejs i kurset. 11

12 Hold nr Online-programmering Underviser du i natur og teknologi eller matematik, og mangler du kompetencer til at undervise eleverne i programmering, er denne faglige eftermiddag noget for dig. Du bliver i løbet af de to timer introduceret til forskellige online-programmer til programmering. Programmerne kan bruges i undervisningen i naturfagene og matematik, og de har forskellige sværhedsgrader og didaktiske muligheder. Medbring computer! Hold nr Håndværk og design I løbet af eftermiddagen bliver I præsenteret for en række konkrete forløb i det nye fag håndværk og design. Nogle af forløbene har været afprøvet i et større regionalt projekt under Kreative børn, andre er forløb fra den daglige undervisning. I får udleveret et inspirationskatalog fra projektet. Der vil være fokus på designprocessen. Nethe Fals Natur- og teknologilærere, matematiklærere og andre, der har interesse for programmering 5. oktober 2015 Kl timer 21. september 2015 Lene Refsgaard og Anne- Mette Hermansen Lærere og pædagoger, der underviser i håndværk og design 7. oktober 2015 Kl timer september 2015

13 Hold nr Skriftlig fremstilling nu med adgang til internettet En ny dimension af skriftlig fremstilling har set dagens lys: Søgning og bearbejdning af information og inspiration hentet fra internettet. Fra 2017 bliver den nye skriftlige prøve i dansk skriftlig fremstilling med adgang til internettet obligatorisk for alle elever i 9. og 10.klasse. Det stiller krav til elevernes informationskompetence. Den faglige eftermiddag giver dig indblik i, hvordan den nye skriftlige prøve ser ud, men også hvordan du kan arbejde med den i praksis og dermed gøre dine elever klar til at søge, vurdere og bearbejde information og inspiration fra nettet. Charlotte Rytter Dansklærere i klasse 11. november 2015 Kl timer 28. oktober 2015 Vi kigger på opgavetyper, eksempler på elev_ besvarelser og stiller skarpt på, hvordan internettet kan og skal benyttes i elevernes arbejde. 13

14 Hold nr It i matematikundervisningen mellemtrin og udskoling Du bliver introduceret for forskellige it-værktøjer til brug i matematikundervisningen - blandt andet det dynamiske geometriprogram GeoGebra og CAS programmet WordMat. Du skal medbringe en computer. Eftermiddagen er for begyndere og let-øvede. Nethe Fals Matematiklærere på klasse 23. november 2015 Kl timer 2. november 2015 Hold nr Design og arkitektur På kurset får I en introduktion til, hvad eleverne kan lære ved at arbejde med arkitektur. Via billeder og fysiske materialer vil der vil være fokus på, hvordan arkitektens arbejdsprocesser kan se ud på elevniveau - og der vil være eksempler på opgaver og en kort lille hands-on opgave. Der lægges op til en dialog om fag- og læringsmål, og afslutningsvis får I en kort præsentation af DAC& og Learnings undervisningspakker som et eksempel på, hvordan man kan indlede arbejdet med arkitektur med et besøg på DAC. Gitte Mathiesen Lærere og pædagoger i skolen 25. november 2015 Kl timer 11. november

15 Hold nr Maleri og collage De to dage vil lægge op til arbejdet med kompetenceområdet Billedfremstilling med maleri og collage som fokusområde og med farver som omdrejningspunkt. Du får ideer til, hvordan du kan arbejde med områderne i din egen praksis, og du skal regne med at få maling på penslen, lim på fingrene og en saks i hånden. Anne-Mette Hermansen Lærer og pægagoger i skolen 6. januar og 24. februar 2016 Kl timer over to dage 9. december 2015 Hold nr Eleven som litteraturlæser og kreativ producent Vi tager udgangspunkt i en konkret litterær tekst, hvor billeder og tekst inspirerer til oplevelse, refleksion og dialog. Vi vil vise jer, hvordan man kan arbejde med en litterær tekst på flere måder og på flere niveauer, og hvordan eleverne efterfølgende kan omsætte deres forståelse og fortolkning i en digital produktion. I skal også selv prøve at arbejde med en digital produktion så husk derfor computer! 15 Anne-Mette Hermansen, Dorit Hedegaard Dansklærere og pædagoger i indskoling og på mellemtrin 9. marts 2016 Kl timer 24. februar 2016

16 UDDANNELSESHUSET Montebello - Gurrevej Helsingør

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune

Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Afsluttende opgave for it-inspiratorer i Favrskov Kommune Kate Sørensen, Naturbørnehaven Klintholm Britta Holst Møller, Grævlingehulen Sanni Vejen Vestergaard, Børnehaven FilurenV 30-4-2013 Hvordan kan

Læs mere

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Kurser & uddannelser 2014-2015 for lærere, ledere og pædagoger i grundskolen Klar til ny folkeskole 2014-2015? I UCC s kursus- og uddannelseskatalog finder du

Læs mere

PROJEKT DIGITAL DANNELSE

PROJEKT DIGITAL DANNELSE PROJEKT DIGITAL DANNELSE Erfaringer med interaktivt gulv og ipad i pædagogisk arbejde Skejby Vorrevang Dagtilbud, Aarhus Kommune UdviklingsForum, november 2013 Projekt digital dannelse UdviklingsForum

Læs mere

Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter. Katalog 2014-2015 Kursus, workshops, oplæg/foredrag & vejledning

Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter. Katalog 2014-2015 Kursus, workshops, oplæg/foredrag & vejledning Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter Katalog 2014-2015 Kursus, workshops, oplæg/foredrag & vejledning W O R KSH O P S Forord Fjordskolens Viden- og Kompetencecenter (FVKC) er en del af Aabenraa Kommunes

Læs mere

Evaluering af overgange i børns liv.

Evaluering af overgange i børns liv. Sproget. Mål for sproget. Praksis beskrivelse. Evaluering af sproget - vi gør brug af fortællinger. Overgange i børns liv. Fra hjemmet/dagplejen til institutionen. Fra vuggestue til børnehave. Fra børnehave

Læs mere

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Kurser & uddannelser 2014-2015 for lærere, ledere og pædagoger i grundskolen Klar til ny folkeskole 2014-2015? I UCC s kursus- og uddannelseskatalog finder

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Interne kurser i Tønder kommune. www.lumaxart.com. Skoleåret 2010/2011. Tilmeldingsfrist 14. maj 2010. Ret til ændringer forbeholdes!

Interne kurser i Tønder kommune. www.lumaxart.com. Skoleåret 2010/2011. Tilmeldingsfrist 14. maj 2010. Ret til ændringer forbeholdes! Interne kurser i Tønder kommune www.lumaxart.com Skoleåret 2010/2011 Tilmeldingsfrist 14. maj 2010 Ret til ændringer forbeholdes! Indholdsfortegnelse Generelt om kurser for deltagere fra Tønder Kommune...3

Læs mere

Hvem er Jensens Kurser?

Hvem er Jensens Kurser? KURSUSKATALOG Hvem er Jensens Kurser? Jensens Kurser har igennem 25 år undervist og rådgivet indenfor IT, grafisk design, Office pakken, web- og mobile løsninger. Mange offentlige og private virksomheder

Læs mere

Afsluttende opgave for it-inspiratorer. Favrskov kommune

Afsluttende opgave for it-inspiratorer. Favrskov kommune Afsluttende opgave for it-inspiratorer Favrskov kommune Vejleder: Line Skov Hansen. Skrevet af: Helle Buus, Naturbørnehaven Bakkegården Jane Lohmann Sørensen, Thorsø Børnehave. Maj 2013. 1 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Carl Nielsen Børnehaven

Carl Nielsen Børnehaven Carl Nielsen Børnehaven Virksomhedsplan 2007 Bakkegårdsvej 21.Nr.Lyndelse 5792 Årslev. Tlf. 72 53 04 82 E-mail: cn-bh@faaborgmidtfyn.dk 1 VIRKSOMHEDSPLAN 2007... 1 HVEM ER VI... 2 BØRNEHAVENS MÅL... 3

Læs mere

lærere og pædagoger 2012-2013 Bornholm Center for Undervisningsmidler

lærere og pædagoger 2012-2013 Bornholm Center for Undervisningsmidler CFUKurser til lærere og pædagoger 2012-2013 Bornholm Center for Undervisningsmidler Udgivet af Professionshøjskolen UCC Center for Undervisningsmidler Bornholm Redaktion Hans Jacob Binzer (ansvarshavende),

Læs mere

Møllenyt nr. 3. Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6

Møllenyt nr. 3. Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6 Møllenyt nr. 3 Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6 Næste nummer af MØLLENYT udkommer til foråret Det bliver et temanummer om arbejdet med inklusion.

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2015-2016 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2015-2016 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H6D 5-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

Indholdsplan 2014-15

Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan for Faaborgegnens Efterskole 2014-15 Skolens historie side 3 Skolens elever 3 Skolens ansatte 3 Skolens pædagogiske manifest 4 FAAE etik 7 Efterskolelivet 8 - FAAEmiliegrupper

Læs mere

Klar til ny skole 2014-2015?

Klar til ny skole 2014-2015? Klar til ny skole 2014-2015? Skolereformen medfører store krav til kompetenceudvikling. Der sker rigtig meget nyt i skolen i de kommende år, samtidig med at de eksisterende udfordringer som inklusion og

Læs mere

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisningsmaterialer udviklet

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

reflex ISSN: 1601-8737 Kurser Få viden til at vælge VIA Center for Undervisningsmidler

reflex ISSN: 1601-8737 Kurser Få viden til at vælge VIA Center for Undervisningsmidler reflex ISSN: 1601-8737 Kurser 2015 2016 Få viden til at vælge VIA Center for Undervisningsmidler reflex Kurser VIA Center for Undervisningsmidler viacfu.dk cfu@via.dk Tlf.: 87 55 27 00 Afdelingen i Aarhus

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12

Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Nordvangskolen Virksomhedsplan 2011-12 Indhold 2 Forord 3 Hvem er vi 5 Evaluering af indsatsområder for 2010/11 12 Indsatsområder SFO 17 Indsatsområder for 2011/12 18 Fastholdelse og videreudvikling af

Læs mere