Illustrationer Børnetegninger fra institutioner og skoler i Firenze

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Illustrationer Børnetegninger fra institutioner og skoler i Firenze"

Transkript

1 Tårnby Kommune Pædagogisk UdviklingsCenter

2 Kompetenceudvikling Redaktion Hanne Birkum Judy Weisel Grafisk tilrettelæggelse/dtp Britta Aamand Hanne Birkum Illustrationer Børnetegninger fra institutioner og skoler i Firenze Foto Kehlet Reklame Polfoto Administration Britta Aamand Tryk Pædagogisk UdviklingsCenter

3 INDHOLD Kompetenceudvikling Særlige tiltag til kompetenceudvikling... 4 Skoleområdet... 4 Dagtilbudsområdet... 4 Udviklingspulje Skolereform... 4 Samarbejde på tværs... 5 Viden om læring... 6 Uderumsoplukkeren... 7 Nye Fælles Mål... 8 Engelsk fra 1. klasse...10 Tysk/fransk fra 5. klasse - kom godt fra start...11 Bevægelse i alle fag klassesprøven i idræt...13 Håndværk og design...14 Litteratur i overbygningen En dag i litteraturens tegn...15 Spil i flow...16 Lige i øret...17 Tablets apps og musik...18 Svømmesikkerhedskursus...19 Vejledning for skolernes udviklingsudvalg...20 Undervisningsdifferentiering i dansk og matematik på mellemtrinnet...22 Klasseledelse...23 Når it bygger bro mellem ude og inde...24 Tablets i pædagogisk praksis...25 Digital dannelse...26 Google Apps1 for education...27 Google Apps2 for education...27 Mediepatrulje...28 Klog på naturfag...29 Styr på Amager Naturpark...30 Dyret skal dø...31 Nøglekortskursus til blå base...32 Kulturrejser institutioner eller skoler imellem med fokus på sprogarbejdet ideer til den legende tilgang til sprog, skrivning og læsning...34

4 Prøv en metode, der virker: Dialogisk læsning - herunder Læseleg...35 Fra grundskole til ungdomsuddannelse...36 Bogboksen...37 Årsplan for Naturambassadører Ny-lærerdag...39 PUC Event...39 Praksisnær kompetenceudvikling...40 Aktionslæring Udvikling af teamets arbejde om inklusion/læring Reflekterende team Kulturrejser Eksperimenter Praktiske oplysninger...42 Tilmelding...43

5 KOMPETENCEUDVIKLING Planlægningen af skoleår er på mange måder anderledes, idet alle parter planlægger et skoleår, hvor mange faktorer og vilkår ændrer sig i kraft af skolereformen. Fra 1. august 2014 skal skoledagen være længere og med fysisk aktivitet som et element til børnenes læring. It og digitale læremidler skal i højere grad implementeres, og lærere og pædagoger skal indgå i et forpligtende samarbejde om elevernes læring, som skal vise sig i øget fagligt udbytte og trivsel for eleverne. Samtidig er Tårnby Kommunes politikker og strategier for inklusion, naturfag, it, læsning, dansk som andetsprog og overgange fortsat områder, der skal være i fokus på børneområdet. Udfordringerne er mange også for kommunens dagtilbud, som er et vigtigt led i børnenes udvikling og dannelse samt den kontinuitet og sammenhæng, der er et mål på børneområdet 0-18 år. PUC har bestræbt sig på at indtænke væsentlige dele af skolereformens og de kommunale elementer i udbuddet af kompetenceudvikling for Økonomiske og tidsmæssige rammer gør det nødvendigt at tænke reformens mange nye elementer ind i en flerårig plan for at nå målet med kompetenceudvikling i Tårnby Kommune: At børneområdets medarbejdere oplever, at de er kompetente i forhold til arbejdsopgaver, de varetager, og kan leve op til de lovmæssige krav og de politiske målsætninger, strategier og handleplaner, der er besluttet på børneområdet i Tårnby Kommune. Udbuddet for kompetenceudvikling er blevet til efter drøftelser i PUC s store konsulentgruppe, udvalg for kompetenceudvikling og i visionsgruppen for lærere og pædagoger. Fra alle grupper er kravet om samarbejdet mellem pædagoger og lærere om elevernes læring blevet fremhævet som et udviklingsområde. Kendskab til hinanden såvel fagligt som personligt bliver nævnt som basis for et samarbejde, begge parter gerne deltager i. Kulturrejser, observationer og deltagelse i hinandens praksis er måder, hvorpå dette kendskab kan udvikles og er derfor prioriteret i dette års udbud. Se også omtale af PUC s tilbud om praksisnær kompetenceudvikling, som omfatter sparring i team, kulturrejser, aktionslæring og konsulentdeltagelse i institution, team, klasse og skole. Tilmelding Af hensyn til skolernes og PUC s planlægning skal tilmelding ske i april Tilmelding skal ske på tilmeldingsblanket, der fremsendes via lederen til Britta Aamand senest den 1. maj Bekræftelse på tilmelding vil ske ca. 2 uger efter. Husk at opgive initialer på FællesNet, da PUC vil kommunikere med dig elektronisk. Pædagoger, der ikke er på FællesNet, bedes oplyse en mailadresse til kommunikation. Se mere om PUC s udbud af kompetenceudvikling på under menupunktet: Kompetenceudvikling. Her finder du beskrivelse af alle tilbud, praktiske oplysninger og tilmeldingsblanket. Hanne Birkum Pædagogisk UdviklingsCenter, marts

6 SÆRLIGE TILTAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING Skoleområdet Parallelt med kompetenceudvikling udarbejdes en plan for kompetenceudvikling på folkeskoleområdet , der bl.a. også skal beskrive plan for kommunens tiltag til kravet om, at der skal være fuld kompetencedækning i alle fag i Det betyder, at alle lærere skal have undervisningskompetence på linjefagsniveau i de fag, de underviser i. Muligheder for uddannelse på linjefagsniveau inden for skolens fag skal aftales med skolens/institutionens ledelse i samarbejde med forvaltningen. Det samme gælder uddannelse som praktiklærer ved læreruddannelsen. Dagtilbudsområdet Institutionsområdet prioriterer i disse år at få uddannet ressourcepersoner inden for sprog- og praktikvejledning. I forår 2014 er pædagoger i gang med sprog- og praktikvejlederuddannelse på Professionshøjskolen UCC, og flere følger i efterår Et andet fokusområde er sundhed og bevægelse, og flere institutioner har deltaget og deltager lige nu i det kommunale udviklingsprojekt: Pædagogisk idræt. Deltagelse i såvel uddannelse som de kommunale projekter aftales med pædagogisk konsulent John Hansen, institutionsafdelingen i samarbejde med institutionens ledelse. UDVIKLINGSPULJE SKOLEREFORM Fokus: Samarbejde mellem pædagoger og lærere Lige om lidt er det 1. august 2014, og implementering af skolereformen starter. Det betyder bl.a., at pædagoger og lærere skal indgå i mere forpligtende samarbejder om børns læring og trivsel. Visionsgrupperne for lærere og pædagoger har påpeget behovet for, at der tages initiativer til, at de to professionsgrupper får mulighed for at mødes under utraditionelle former og lære hinanden at kende såvel fagligt som personligt, så samarbejdet mellem de to grupper kommer godt og hurtigt fra start. PUC har afsat en pulje af skolereformens midler til at understøtte distrikternes arbejde med udviklingen af de to professioners samarbejde. Distrikterne kan ansøge om midler fra puljen via skoleledelsen. Midlerne skal være anvendt i budgetår Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af samarbejdet i en SMTTE-model og med budget for det søgte beløb. Det skal desuden fremgå af ansøgningen, hvem der er idémager og tovholder, hvor mange pædagoger og lærere som deltager, samt hvornår indsatsen for fremme af samarbejdet finder sted. Ansøgningen skal være særlig tydelig omkring, hvordan indsatsen er utraditionel og innovativ. Der vil blive tilknyttet en PUC konsulent til de bevilgede ansøgninger. Ansøgningsfrist: Senest den 1. juni 2014 til PUC v/hanne Birkum 4

7 SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Kulturrejser lær din skole/sfo/dagtilbud at kende Målgruppe: Pædagoger og lærere i et distrikt Målet med tilbuddet er, at alle kommunens skoler og SFO er/dagtilbud kommer til at deltage i kulturrejser, og at disse kan sætte pejlemærker for kompetenceudviklingen i folkeskolen i Tårnby Kommune. Kulturrejse i skolen for pædagogerne og kulturrejse i institutionerne for lærerne. Datoer aftales individuelt med deltagerne i distriktet. Et pilotprojekt har været afholdt. Initiativtagerne til dette er meget interesserede i at lave det for andre. Er du/i interesserede så kontakt: John Hansen, Judy Weisel eller Erik Mikkelsen. Kursusnr.: Tid: Datoer aftales individuelt med deltagerne i distriktet Sted: I distrikterne Kursusleder: Pædagogisk konsulent John Hansen, udviklingskonsulent Judy Weisel og SSP-konsulent Erik Mikkelsen Kursusafgift: 0 kr. 5

8 VIDEN OM LÆRING Målgruppe: Pædagoger og lærere, der samarbejder om børns læring *Obligatorisk kursus Min. 1 lærer og 1 pædagog fra hvert distrikt At lærere og pædagoger opnår et fælles udgangspunkt for læringsbegrebet Kursus for lærere og pædagoger, som skal arbejde sammen. Forløbet består af en fælles kursusdag med oplæg og diskussion, herefter et aktionslæringsforløb og der afsluttes med erfaringsudveksling. 1. kursusgang Hvordan skaber vi en fælles forståelse af begrebet læring? Er der kulturelle/historiske forforståelser, som kan vanskeliggøre et fælles sprog? Oplæg ved professor Stig Broström, DPU. Hvordan skabes en fælles platform? Oplæg med lærere og pædagoger fra Frederiksberg Ny Skole. Fælles refleksioner. Mellem første og anden kursusgang arbejder teamet med en konkret aktion med støtte fra konsulenterne. 2. kursusgang Erfaringsudveksling Instruktører: Professor Stig Brostrøm, DPU samt 1 lærer og 1 pædagog fra Frederiksberg Ny Skole Kursusnr.: Tid: Tirsdag den 2. september 2014 kl. 9:00-15:00 og tirsdag den 18. november 2014 kl. 12:00 15:00 Sted: PUC eller Tårnby Rådhus Kursusleder: Udviklingskonsulent Vibeke Flemmer, pædagogisk konsulent Flemming Baumann og inklusionskonsulent Line Holst Kursusafgift: Skolereformmidler 6

9 UDERUMSOPLUKKEREN Målgruppe: Lærer/pædagogteams i skole og/eller SFO Kendskab til lokal natur og lokale muligheder for at flytte undervisningen/de pædagogiske aktiviteter ud Kurset tager udgangspunkt i lokalområderne nær skolen/institutionerne i distriktet, og i samarbejde med PUC og Naturskolen planlægges det, hvilke dele der skal foldes ud. Kursets sigte er at optimere udnyttelsen af resurserne omkring skolen/institutionerne til læring og pædagogiske aktiviteter i bevægelse, både i forbindelse med den formaliserede undervisning og i mere uformelle læringssituationer. Deltagerne tegner idéer ind på et stort kort sammen, og kortet hænges efterfølgende op på skolen til fortsat inspiration. Featuren Tæt på dig på ntsnet.dk introduceres. Instruktører: Naturskoleleder Jacob Jensen og udviklingskonsulent Elzebeth Wøhlk Kursusnr.: Tid: Kurset tilrettelægges lokalt efter aftale med deltagerne Sted: Omkring egen skole/sfo Kursusleder: Naturskoleleder Jacob Jensen og udviklingskonsulent Elzebeth Wøhlk Kursusafgift: 0 kr. 7

10 NYE FÆLLES MÅL I 2014 er Fælles Mål for skolens fag revideret og nyskrevet efter en skabelon, der skal gøre, at Fælles Mål bliver et mere enkelt og brugbart værktøj for lærerne. Fælles Mål er for de fleste fags vedkomne omskrevet efter den samme nye skabelon, mens andre fag er ændret så meget, så faget har fået helt nye Fælles Mål. De nye fag madkundskab, håndværk og design og medier samt de fremrykkede fremmedsprog som engelsk i 1. klasse og tysk og fransk i 5. klasse har i sagens natur ikke gældende mål. Derfor vil de forenklede Fælles Mål gælde for disse fag på de nye klassetrin allerede fra skoleåret For de øvrige fag gælder det, at Nye Fælles Mål først træder i kraft fra skoleåret Information om de Nye Fælles Mål sker efter denne plan: 1. PUC-arrangement Information om Nye Fælles Mål for lærere, der skal undervise i fag, hvor Nye Fælles Mål er gældende fra august Se program og tilmelding nedenfor. 2. Tilbud: Information om Nye Fælles Mål på skolerne Hvis skolerne ønsker en fælles generel orientering om de nye Fælles Mål på skolerne, så tager skoleledelsen kontakt til PUC og aftaler dato og tid for, hvornår en af PUC s konsulenter deltager og orienterer på skolen. Kontaktperson: Udviklingskonsulent Vibeke Flemmer 3. Information om Nye Fælles Mål til skolernes fagteam Formanden/koordinatoren for skolernes fagteam tager kontakt til PUC s konsulent inden for de enkelte fag og træffer aftaler om dato og tid for et dialogmøde om fagets Nye Fælles Mål i skolens fagteam. Aftale skal være indgået senest den 1. oktober Netværksmøderne Nye Fælles Mål indgår som et tema på alle faglige netværksmøder på PUC. 8

11 PUC-arrangement Information om Nye Fælles Mål for lærere, der skal undervise i fag, hvor Nye Fælles Mål er gældende fra august 2014 Målgruppe: Lærere, som i 2014/15 skal undervise i fagene: Madkundskab Håndværk og design Engelsk i 1. klasse Tysk og fransk i 5. klasse Medier At lærere i de fag, hvor Nye Fælles Mål er gældende fra får viden om Nye Fælles Måls opbygning og anvendelse. At lærerne kan anvende Nye Fælles Mål som et centralt redskab i planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen i fagene. Informationen deles i to: 1. Fælles information for alle om skabelon for målenes opbygning og intentionen om anvendelse. 2. Fagopdelt information og dialog om Nye Fælles Mål i det enkelte fag. Kursusnr.: Tid: Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 13:00-16:00 Sted: PUC Kursusleder: Udviklingskonsulent Vibeke Flemmer Kursusafgift: Skolereformmidler 9

12 ENGELSK FRA 1. KLASSE Målgruppe: Engelsklærere i 1. og 2. klasse *Obligatorisk kursus Min. 1 engelsklærer fra hver skole Ideer og inspiration til engelsk i indskolingen Forløbet består af en fælles kursusdag med oplæg af a native speaker, herefter et aktionslæringsforløb, der afsluttes med erfaringsudveksling. 1. kursusgang I løbet af kurset kommer vi ind på: Motivation i fremmedsprogsundervisningen - Rim, remser og sange - Skole/hjemsamarbejde Årsplan Lektionsplan -TPR (Total Physical Response) - Stories for beginners - Lege og rollespil - Produktion af materialer. Og hvis tiden tillader det: Brug af it og internet. Mellem første og anden kursusgang arbejdes med en konkret aktion med støtte fra PUC s konsulent. 2. kursusgang Erfaringsudveksling Instruktør: Engelskvejleder Frank Lacey Kursusnr.: Tid: Onsdag den 27. august 2014 kl. 9:00-15:00 og torsdag den 15. januar 2015 kl. 12:00-15:00 Sted: PUC Kursusleder: Udviklingskonsulent Vibeke Flemmer Kursusafgift: Skolereformmidler 10

13 TYSK/FRANSK FRA 5. KLASSE - KOM GODT FRA START Målgruppe: Lærere, der underviser i tysk eller fransk OBS! Ved tilmelding beder vi om, at man i bemærkningsfeltet skriver, om man skal undervise i tysk eller fransk. *Obligatorisk kursus Min. 1 tysk- og fransklærer fra hver skole At deltagerne får kendskab til, hvordan: undervisningen kan tage udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger fra bl.a. dansk og engelsk og evt. andre sprog elevernes motivation og lyst til at lære kan styrkes gennem varierede aktiviteter, sproglige lege og bevægelse samt inddragelse af it der kan sættes fokus på udtale og intonation i tilegnelse af ordforråd grundlæggende viden om landets kultur- og samfundsforhold kan inddrages i undervisningen. Forløbet består af en fælles kursusdag med oplæg, praktiske øvelser, aktiviteter, diskussion og refleksion, herefter et aktionslæringsforløb, der afsluttes med erfaringsudveksling. 1. kursusgang Små forløb med klare mål, tydelig progression og overskuelig evaluering Spil, sange, lege og kooperative aktiviteter Relevante analoge og digitale materialer herunder hjemmesider Mellem første og anden kursusgang arbejdes med en konkret aktion med støtte fra PUC s konsulent. 2. kursusgang Erfaringsudveksling Instruktør: Pædagogiske konsulenter Christina Hellensberg og Danièle Eychenne, CFU Kursusnr.: Tid: Onsdag den 3. september 2014 kl. 9:00-15:00 og torsdag den 22. januar 2015 kl. 12:00-15:00 Sted: PUC Kursusleder: Udviklingskonsulent Vibeke Flemmer Kursusafgift: Skolereformmidler 11

14 BEVÆGELSE I ALLE FAG Målgruppe: Lærere og pædagoger på alle klassetrin *Obligatorisk kursus Min. 1 lærer og 1 pædagog fra hvert distrikt At sætte fokus på bevægelsens erkendelses- og inklusionspotentialer Med kroppen som omdrejningspunkt vil kurset byde på konkrete praktiske eksempler og give inspiration til bevægelsesmødets helhedsudviklende, erkendende og inklusive perspektiv gennem positive kropslige oplevelser, erfaringer og erkendelser med fokus på de lære- og dannelsespotentialer, der ligger i en kropslig og bevægelsesmæssig tilgang til læring. Der vil blive givet eksempler på faglige undervisningssituationer og sekvenser, der vil kvalificere deltagerne didaktisk til at kunne varetage en bevægelsesintegrerende og inkluderende undervisning. I undervisningssekvenserne vil der blive lagt vægt på variation, progression med plads og rum til at samskabe, påvirke og udvikle læringsmiljøet Kurset vil veksle mellem teori og praksis, så kom gerne i idrætstøj. 1. kursusgang Med kroppen som omdrejningspunkt vil kurset byde på praktiske eksempler gennem positive bevægelsesoplevelser og erfaringer. Dette er ment som inspiration til opfølgende tiltag, hvor deltagerne afprøver aktionslæringsforløb inden opsamlingsdagen. 2. kursusgang Opsamling og erfaringsudveksling Instruktør: Lektor i idræt Louise Hinrichsen, Professionhøjskolen Metropol Kursusnr.: Tid: Tirsdag den 11. november 2014 kl. 9:00-15:00 og torsdag den 5. marts 2015 kl. 12:00-15:00 Sted: Pilegårdsskolens festsal Kursusledere: Idrætskoordinator Caroline Lund og udviklingskonsulent Elzebeth Wøhlk Kursusafgift: Skolereformmidler 12

15 9. KLASSESPRØVEN I IDRÆT Målgruppe: Lærere, der underviser i idræt *Obligatorisk kursus Min. 1 idrætslærer fra hver skole At klæde idrætslærerne på, så de bedst muligt kan gennemføre prøver fra foråret 2015 Det er nu en kendsgerning, at eleverne i 9. klasse afslutter faget idræt med en prøve på lige vilkår med de andre fag. Endelig får faget den faglige status, som vi har sukket efter længe. Det betyder for nogle, at der skal tænkes anderledes i undervisningen. Der arbejdes med de overordnede rammer, formalia og indhold for prøven. Der vil være plads til diskussion, udveksling, afklaring mm. På kursusdagen vil der være oplæg og gruppearbejde. I gruppearbejdet udarbejdes prøveoplæg. Instruktør: Fagkonsulent i idræt og sundhed Rikke Stobbe og idrætskoordinator Caroline Lund. Kursusnr.: Tid: Torsdag den 6.november 2014 kl. 9:00-15:00 Sted: PUC Kursusleder: Idrætskoordinator Caroline Lund Kursusafgift: Skolereformmidler 13

16 HÅNDVÆRK OG DESIGN Målgruppe: Sløjd- og håndarbejdslærere, der skal undervise i faget håndværk og design *Obligatorisk kursus Min. 1 sløjd- og håndarbejdslærer fra hver skole Målet med kurset er, at lærere, der fremover skal undervise i faget Håndværk og design, udvikler kendskab til faglige metoder og indhold. På kurset vil vi arbejde med idéudvikling og designprocesser i et fagdidaktisk perspektiv. Kursisterne skal være aktivt deltagende og arbejde håndværksmæssigt og eksperimenterende med både bløde og hårde materialer, kendte som nye teknikker og metoder fra fagområderne håndarbejde og sløjd. Refleksion og dialog om temaer som elevernes læring, målstyret undervisning, evaluering fra forsøgs- og udviklingsarbejdet med faget "Håndværk og design" og fagområdets udvikling fortsat vil stå centralt. Inden kursets start vil deltagerne få besked om, hvordan de kan forberede sig, og hvad der skal medbringes. Instruktør: Cand. pæd. i sløjd Stig Pedersen Kursusnr.: Tid: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag den og 18. september 2014 kl. 9:00-15:00 Tirsdag den 11. november 2014 kl. 12:00-15:00 Tirsdag og onsdag den 17. og 18. februar 2015 kl. 9:00-15:00 Torsdag den 16. april 2015 kl. 12:00-15:00 Sted: PUC og faglokaler på Kastrupgårdsskolen Kursusleder: Koordinator for det praktisk-musiske område Anja Schmelling Kursusafgift: Skolereformmidler 14

17 LITTERATUR I OVERBYGNINGEN EN DAG I LITTERATURENS TEGN Målgruppe: Dansklærere, der underviser i overbygningen At få indsigt i forskellige litterære tekster Ønsker du inspiration til arbejdet med litteratur i overbygningen? Og vil du samtidig have noget konkret med hjem til den daglige undervisning i og med litteratur? På dette kursus vil forskellige litterære tekster blive sat i spil. Du vil få forslag til arbejde med forskellige forfatterskaber, udvalgte litterære perioder, forskellige genrer og forskellige temaer. Du vil bl.a. blive præsenteret for litterære årsplaner fra det virkelige liv, forskellige analysetilgange, hjemmesider, mulige prøvetekster, undervisningsegnede spille- og kortfilm samt afprøvede undervisningsforløb. Du må meget gerne selv bidrage til kurset, og det ville være givtigt, hvis du medbringer et eksemplarisk litteraturforløb til fælles inspiration. Instruktør: Lærer og cand. pæd. i dansk Marianne Eskildsen Kursusnr.: Tid: Tirsdag den 30. september 2014 kl. 9:00-15:00 Sted: PUC Kursusleder: Udviklingskonsulent Judy Weisel Kursusafgift: (2014/2015): 640 kr./0 15

18 SPIL I FLOW Målgruppe: Undervisere i musik på klasse At kvalificere og inspirere undervisere i musik på klasse til at få samspil til at fungere Mange grundskoleundervisere efterlyser brugbare metoder til at aktivere mange elever i sammenspil, fx 30 elever på mellemtrinnet. Vi har udviklet metoder, som imødekommer dette ønske. Kurset er tilrettelagt og udviklet i samarbejde med bl.a. faglige repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner og på baggrund af mange års undersøgelser og erfaringer i sammenspilsundervisning med børn. Teknikkerne er gennemtestet i grundskolen, musikskolen og i gymnasieskolen og med udgangspunkt i tanker om Flow, Inklusion og Cooperativ learning. Nedenstående metoder til aktivering af mange elever i rytmisk sammenspil behandles på kurset: 1. Boost (hvor man blæser et alm. sammenspilsnummer op til at indeholde 30 forskellige roller) 2. Sammenspil med krop og stemme (hvor alle instrumenter spilles med krop og stemme, for at eleverne får en motorisk og verbal forståelse for instrumentrollerne) Rotation (hvor alle elever på en hurtig, effektiv og sjov måde stifter bekendtskab med alle instrumenter i det rytmiske sammenspil). Desuden vil der på kurset blive arbejdet med teknikker til at skabe et godt flow i undervisningen, hvor man minimerer soloundervisning, afbræk og verbale forklaringer. Vi vil arbejde med arrangementer af typen: Leadsheet-Rolleark og Onegroove numre. På kurset vil vi også vise, hvor let det er at anvende strengeinstrumenter og tangentinstrumenter på alle niveauer, og hvordan man kan bruge skolens instrumentarium lige meget, hvor lidt eller hvor meget udstyr skolen har. Kurset er et praktisk kursus, som veksler mellem praksis og refleksion/diskussion af metoder og musikledelse. Underviserne illustrerer metoder på et hold af elever, og kursusdeltagerne leder små sammenspilsforløb med hinanden ud fra opgaver, som udleveres og forberedes på dagen. Instruktør: Sille Schultz og Mads Pagsberg, forfattere til samspilsbogen Spil i flow Kursusnr.: Tid: Onsdag den 24. september 2014 kl. 9:00-15:00 Sted: Lokalt på en skole. Kursusleder: Musikskolelærer Rolf Mandix Kursusafgift: (2014/2015): 830 kr./0 16

19 LIGE I ØRET Målgruppe: Lærere og pædagoger i indskolingen Ny inspiration til undervisning i musik i indskoling: Musikundervisning med masser af leg, krop og fællesskab SDS sang, dans og spil - står for den musikalske aktivitet, hvor de tre elementer spiller ligeværdigt sammen. Energi og fællesskab er rammen om et legende materiale med 'bevægende' idéer til musikundervisning i indskolingen. Bøgerne Lige i øret er spækket med sange, idéer og lege, som på enkel vis giver dig mulighed for at lave musik med børn, der bare virker. Workshoppen vil dels indeholde gennemgang af materiale fra bøgerne, som er lige til at tage med hjem og bruge i dine musiktimer og dels med forskellige "julelege", som optimerer dine egne færdigheder. Når du selv får en legende tilgang til musikken og din undervisning, vil det automatisk smitte af på børnene, så her handler det om at have lyst til at lege og skabe. Instruktører: Kirsten Juul Seidenfaden og Manner Peschcke-Køedt, udviklere af materialet Lige i øret Kursusnr.: Tid: Fredag den 19. september 2014 kl. 9:00-14:00 Sted: Kulturzonen Kursusleder: Musikskolelærer Rolf Mandix Kursusafgift: (2014/2015): 810 kr./0 17

20 TABLETS APPS OG MUSIK Målgruppe: Pædagoger og lærere, der arbejder med børn fra 0 til og med 8 år At bruge musik apps i det pædagogiske arbejde på forskellige måder At gøre børn aktive og få produceret medier, som knytter sig til arbejdet med musik. Derudover er målet også at skabe samarbejde og dialog mellem pædagoger og lærere i arbejdet med de 0-8-årige børn og sikre, at alle børn bliver inkluderet i fællesskabet. Der præsenteres forskellige apps, som kan bruges til lege med musik og undervisning. Vi vil i fællesskab lave oplæg til forløb, der kan bruges i skole og på institutioner. Forløb afprøves i praksis inden opsamlingsdagen. Der afsluttes med en opsamlingsdag på PUC af 3 timers varighed. Instruktører: Udviklingskonsulent Niels Jørgensen og musikskolelærer Rolf Mandix Kursusnr.: Tid: Onsdag den 12. november kl. 9:00-15:00 samt en opsamlingsdag af 3 timers varighed Sted: PUC Kursusleder: Udviklingskonsulent Niels Jørgensen Kursusafgift: (2014/2015): 160 kr./0 18

21 SVØMMESIKKERHEDSKURSUS *Obligatorisk svømmesikkerhedskursus for svømmelærere, som underviser i svømning i Tårnby Kommune Målgruppe: Idrætslærere og pædagoger At sikre, at svømmelæreren kan varetage svømmeundervisningen forsvarligt For at varetage svømmeundervisningen forsvarligt, bør svømmelæreren: have bestået svømmelærereksamen eller have kvalifikationer på tilsvarende niveau kunne betjene det genoplivningsudstyr, der er i svømmehallen kunne foretage elementær genoplivning kunne foretage dykning efter og bjærgning af en forulykket elev. Ovennævnte sikres i Tårnby Kommunes skolevæsen ved, at alle aktive svømmelærere hvert år skal på kursus i betjening af genoplivningsudstyret, i korrekt førstehjælp vedr. drukneulykker og hvert år gennemføre en bassinprøve i elementær livredning. Bassinprøven bør foregå i det bassin, hvor læreren skal undervise. Instruktører: lærer Allan Nissen og lærer Pia Randrup Kursus for pædagoger i Tårnby Kommune Kursusnr.: 14-14A Tid og sted: Onsdag den 27. august 2014 kl. 09:15-11:15 Kastrup Svømmehal Kurser for lærere i Tårnby Kommune Kursusnr.: 14-14B Tid og sted: Tirsdag den 26. august 2014 kl. 13:15-15:15 PiIegårdsbadet Kursusnr.: 14-14C Tid og sted: Onsdag den 27. august 2014 kl. 13:15-15:15 Kastrup Svømmehal Kursusnr.: 14-14D Tid og sted: Torsdag den 28. august 2014 kl. 13:15-15:15 Korsvejens Svømmehal Kursusleder: Idrætskoordinator Caroline Lund Kursusafgift: (2014/2015): 0 kr. 19

22 VEJLEDNING FOR SKOLERNES UDVIKLINGSUDVALG Målgruppe: Ressourcepersoner i skolernes udviklingsudvalg *Obligatorisk kursus for ressourcepersoner i skolernes udviklingsudvalg, der IKKE har uddannelse i vejledning Evt. andre ressourcepersoner med vejledningsfunktioner på skolerne. Målet med kursusforløbet er at kvalificere skolernes udviklingsudvalg og øvrige ressourcepersoner til at vejlede inden for deres særlige vidensområde. Kursets omdrejningspunkter er fire temaer: 1. Vejledningens rammer: Kontekst Kontaktafklaring Vejlederroller og positionering Funktioner på skolen 2. Voksnes læreprocesser: Opmærksomhedspunkter mht. voksnes læreprocesser Anerkendende tilgang Etik 3. Vejleders kompetencer: At facilitere læring gennem spørgsmål Kommunikative kompetencer Kollegial vejledning Professionelle domæner 4. Vejledningens teori, metode og processer: Herunder individuel vejledning og vejledning i team LØFT Narrativ vejledning Vejledning som udgangspunkt for forandringsprocesser 20

23 Arbejdsformer: På kursusdagene arbejdes med oplæg, færdighedstrænende øvelser samt grupperefleksioner. I kurset inddrages en fælles afklaring mellem skoleledelse og ressourcepersonerne i forhold til at undersøge status quo og formulering af udviklingsønsker for skolens vejledning. På sidste kursusgang præsenterer udviklingsudvalgene erfaringer med vejledningspraksis samt ønsker til videreudvikling af den organisatoriske rammesætning, der drøftes med ledelsen. Mellem kursusdagene arbejder deltagerne med deres vejlederrolles udviklingspunkter i deres daglige vejlederpraksis. En fra skoleledelsen deltager om formiddagen på første og sidste kursusdag. Instruktør: Lektorer Lis Boysen og Britta Vejen, Professionshøjskolen UCC Kursusnr.: Tid: Torsdag den 7. august 2014 kl. 9:00-15:30 Fredag den 8. august 2014 kl. 9:00-14:00 Torsdag den 30.oktober 2014 kl. 9:00-15:30 Tirsdag den 27. januar 2015 kl. 9:00-15:30 Sted: PUC Kursusleder: Udviklingskonsulent Judy Weisel Kursusafgift: Skolereformmidler 21

24 UNDERVISNINGSDIFFERENTIERING I DANSK OG MATEMATIK PÅ MELLEMTRINNET Målgruppe: Dansklærere og matematiklærere, som underviser på mellemtrinnet *Obligatorisk kursus Min. 1 dansk- og matematiklærer fra hver skole At lærerne får redskaber og idéer til at udvikle undervisning med undervisningsdifferentiering som det bærende princip. Undervisningsdifferentiering er en kæmpe udfordring for en lærer med 28 elever i klassen. Det er ikke realistisk at nå alles forudsætninger hele tiden, men det er muligt at folde stoffet ud i både en let og en mere kompleks udgave. Læreren skal have et klart begreb om, hvad eleverne skal lære, men vejen dertil kan være forskellig. Kurset vil: Fremvise eksempler på undervisningsforløb med høj grad af undervisningsdifferentiering inden for flere danskfaglige og matematikfaglige områder. Præsentere en skabelon, som giver et overblik over de mange tangenter undervisningsdifferentiering kan spille på. Afprøve konkrete øvelser med undervisningsdifferentiering. Stille skarpt på undervisningsdifferentiering i egne forløb. Kurset består af to kursusdage: 1. gang 6 timer, 2. gang 4 timer 1. kursusgang: Fælles intro (3 timer) efterfulgt af holdundervisning i dansk/matematik Det forventes, at deltagerne planlægger og afprøver et mindre aktionslæringsforløb i samarbejde med udviklingskonsulent Judy Weisel og udviklingskonsulent Dorthe Adamsen. På sidste kursusdag vil der blive afsat tid til mindre fremlæggelser og evalueringer af de afprøvede forløb. Instruktør: Lektor Susanne Arne-Hansen og Lektor Michael Wahl Andersen, Professionshøjskolen UCC Kursusnr.: Tid: Onsdag den 11. marts 2015 kl. 9:00-15:00 og tirsdag den 19. maj 2015 kl. 9:00-13:00 Sted: PUC Kursusleder: Udviklingskonsulent Judy Weisel og udviklingskonsulent Dorthe Adamsen Kursusafgift: Skolereformmidler 22

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 1. marts 2015 Kompetenceudviklingsplan for Læring i skolen Hedensted kommune 2014-2020 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Kompetenceudviklingsplan for Hedensted Kommune 2014 2020 Kompetenceudviklingsplanen

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE Anita Monnerup Pedersen 15.04 2013 FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE PROJEKTBESKRIVELSE FOR SKOLEÅRET AUGUST 2013- JUNI 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder en beskrivelse af: 1. Kursusforløb

Læs mere

Plan for. Kompetenceudvikling 2011-2014. Skole- og institutionsområdet. Tårnby Kommune PUC

Plan for. Kompetenceudvikling 2011-2014. Skole- og institutionsområdet. Tårnby Kommune PUC Plan for Kompetenceudvikling 2011-2014 Skole- og institutionsområdet Tårnby Kommune PUC Efterår 2010 Bilag til skoleledermøde dec. 2010 2 Forord Plan for kompetenceudvikling er udarbejdet efter drøftelser

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 Sag: 13-8191 Dok: 32766-15 Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

Læs mere

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 BUU godkendte på sit møde den 2.4.2014 en strategi for ansøgning om midler fra A P Møller Fonden og bad

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Forord Formålet med en kompetenceudviklingsplan er at beskrive de mål og tiltag for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, der skal igangsættes

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

På vej mod folkeskolereformen marts 2014

På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Bornholm På vej mod folkeskolereformen marts 2014 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål : Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15.

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Den 11. marts 2015 Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Denne orientering drejer sig om følgende kurser/efteruddannelse: 1. Kursus i ministeriets sprogvurderingsmateriale til børnehaveklassen (se

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1 Den nye folkeskole Elsted Skole år 1 1. Velkommen Program 2. Skolebestyrelsesvalget 2014 v/ formand for skolebestyrelsen Bo Gustafsson 3. Generelt om den nye skolereform 4. Skoleledelsens vision for Elsted

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Krogårdskolen Adresse Skoleager 1, 2670 Greve Webadresse: www.krogaaardskolen.dk Telefon: 43 97 31 35 Kontaktoplysning generelt: krogaardskolen@greve.dk

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Leon Dalgas Jensen Lektor, ph.d. Program for Læring og Didaktik Professionshøjskolen UCC, Videreuddannelsen Fælles Mål 2014 indebærer: Der skal undervises

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Roskilde Ny Nordisk Skole

Roskilde Ny Nordisk Skole Roskilde Ny Nordisk Skole Lynghøjskolens overbygning ansøger Ny Nordisk Skole sammen med privatskolen Skt. Josefs Skoles overbygning og Himmelev Gymnasium. Lynghøjskolen Lynghøjskolen ligger i landsbyen

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 1 Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 Workshop om dilemmaer og konflikter i arbejdet som frivillig, s. 1 Interkulturel forståelse, s. 2 Sådan kan du støtte før-skole-børns sproglige udvikling,

Læs mere

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang.

Kompetenceudviklingsaktiviteterne, som er knyttet til de politiske pakker løber typisk over flere år og flere af indsatserne er fortsat i gang. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen HR og organisation NOTAT 06-08-2014 Til BUU Overblik over kompetenceudvikling Overblik over kompetenceudvikling I forlængelse af BUUs temadrøftelse om

Læs mere

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014

Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Folkeskolen (Brorsonskolen) fra 1. august 2014 Tre overordnede mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE Den 1. august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Reformen lægger bl.a. op til en længere og mere varieret skoledag, fokus på læringsmål frem for undervisningsmål, bevægelse

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE?

Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? Skolereform 2014 Forældreinformation d. 10. juni 2014 HVAD GØR VI PÅ AUGUSTENBORG SKOLE? SKOLEREFORM 2014 UVM Sønderborg Augustenborg Kommune Skole SKOLEREFORM 2014 Folkeskolen skal udfordre alle elever,

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Skolereform har tre overordnede formål:

Skolereform har tre overordnede formål: Skolereform har tre overordnede formål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Mål: Flere dygtige elever i dansk og matematik 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Organisering af DSA- indsatsen på NFS. - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed

Organisering af DSA- indsatsen på NFS. - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed Organisering af DSA- indsatsen på NFS - Styrkelse af tosprogede elevers faglighed Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til! at udvikle en kultur, hvor man taler om didaktik! at udvikle

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Faglige dage Fantastiske oplæg Forrygende debatter

Faglige dage Fantastiske oplæg Forrygende debatter Faglige dage Fantastiske oplæg Forrygende debatter 2015-2016 vil gerne medvirke til at forandre, forankre og diskutere på kryds og tværs. Derfor inviterer vi i løbet af 2015 og 2016 til følgende: Forrygende

Læs mere

GODE RÅD TIL SKOLER, SOM VIL STYRKE DEN MUSISKE DIMENSION I SKOLEDAGEN

GODE RÅD TIL SKOLER, SOM VIL STYRKE DEN MUSISKE DIMENSION I SKOLEDAGEN i skoledagen Med reformen sker der ændringer i den praktisk-musiske fagrække. Bl.a. vil elever i 1. og 5. klasse få flere undervisningstimer i musik. I dette kapitel kan du læse om 17 skolers erfaringer

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014

Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 1 Temadag for skolebestyrelser lørdag den 25. januar 2014 Side 1 2 Program 10.00 10.10 Velkomst ved formand for Børne- og Skoleudvalget Henrik Dalgaard 10.10 11.10 Folkeskolereformen baggrund og lovstof

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Skovshoved Skole Maj 2015 Generelle oplysninger Adresse Stilling Reference Ansættelsesvilkår Skovshoved Skole Korsgårdsvej 1 2920 Charlottenlund Telefon: 39 98 55

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden

Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden TEAMLEDERE Et kompetenceudviklingsforløb der levendegør viden i handling Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb efter transfermetoden 2 Indledning Mange medarbejdere oplever at komme

Læs mere

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen.

1. klasse 28 timer Der indføres 1 lektion engelsk. Idræt forhøjes med 1 lektion om ugen. Musik forhøjes med 1 lektion om ugen. Folkeskolereform Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti er blevet enige med de Konservative om at lade folkeskoleaftalens hovedelementer træde i kraft allerede i 2014. Nogle elementer træder først i kraft

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger

Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger Brøndbyvester Skole som uddannelsessted Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger Brøndbyvester Skole er firesporet og rummer ud over almenklasser også kommunens specialklasserække

Læs mere

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Resultataftale 2012-2013 for

Resultataftale 2012-2013 for Resultataftale 2012-2013 for Evaluering af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Vi ønskede at øge bevidstheden om personlig udvikling, social trivsel og dialog mellem skole og hjem. Målet var

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Nyt om implementering af skolereformen. Skoleforum d.17. marts 2015

Nyt om implementering af skolereformen. Skoleforum d.17. marts 2015 Nyt om implementering af skolereformen Skoleforum d.17. marts 2015 Hvad er vi optaget af for tiden? Ro og tid til arbejdet med reformen Læring Understøttende undervisning Kommunikation 2 Ting tager tid

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI 2015-2017

KOMPETENCESTRATEGI 2015-2017 Børn og Unge Februar 2015 KOMPETENCESTRATEGI 2015-2017 for ledere, pædagogisk personale og konsulenter inden for Børn og Unge 1.1 Indledning og baggrund Med reformen af folkeskolen er der skabt politisk

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011

Fra Kong Gulerod. Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune. Konference 30. november 2011 Fra Kong Gulerod Til Sundhedsambassadører Lyngby Taarbæk Kommune Konference 30. november 2011 Baggrund I 2007 blev der i Lyngby-Taarbæk Kommune nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe til fremme af børns sundhed

Læs mere

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter

Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Lyshøjskolen, 2014 Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Vi ønsker dialog om læring med alle parter! 1 Indhold Skolebiblioteket og skolen som læringscenter Status Hvem er tilknyttet Læringscenteret

Læs mere

Sankt Annæ Gymnasium. Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164. Skolen som uddannelsessted

Sankt Annæ Gymnasium. Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164. Skolen som uddannelsessted Sankt Annæ Gymnasium Uddannelsesplan for Sankt Annæ Gymnasium Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164 Skolen som uddannelsessted Sankt Annæ Gymnasium er København

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole

FOLKESKOLEREFORMEN. Risskov Skole FOLKESKOLEREFORMEN Risskov Skole Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere