Illustrationer Børnetegninger fra institutioner og skoler i Firenze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Illustrationer Børnetegninger fra institutioner og skoler i Firenze"

Transkript

1 Tårnby Kommune Pædagogisk UdviklingsCenter

2 Kompetenceudvikling Redaktion Hanne Birkum Judy Weisel Grafisk tilrettelæggelse/dtp Britta Aamand Hanne Birkum Illustrationer Børnetegninger fra institutioner og skoler i Firenze Foto Kehlet Reklame Polfoto Administration Britta Aamand Tryk Pædagogisk UdviklingsCenter

3 INDHOLD Kompetenceudvikling Særlige tiltag til kompetenceudvikling... 4 Skoleområdet... 4 Dagtilbudsområdet... 4 Udviklingspulje Skolereform... 4 Samarbejde på tværs... 5 Viden om læring... 6 Uderumsoplukkeren... 7 Nye Fælles Mål... 8 Engelsk fra 1. klasse...10 Tysk/fransk fra 5. klasse - kom godt fra start...11 Bevægelse i alle fag klassesprøven i idræt...13 Håndværk og design...14 Litteratur i overbygningen En dag i litteraturens tegn...15 Spil i flow...16 Lige i øret...17 Tablets apps og musik...18 Svømmesikkerhedskursus...19 Vejledning for skolernes udviklingsudvalg...20 Undervisningsdifferentiering i dansk og matematik på mellemtrinnet...22 Klasseledelse...23 Når it bygger bro mellem ude og inde...24 Tablets i pædagogisk praksis...25 Digital dannelse...26 Google Apps1 for education...27 Google Apps2 for education...27 Mediepatrulje...28 Klog på naturfag...29 Styr på Amager Naturpark...30 Dyret skal dø...31 Nøglekortskursus til blå base...32 Kulturrejser institutioner eller skoler imellem med fokus på sprogarbejdet ideer til den legende tilgang til sprog, skrivning og læsning...34

4 Prøv en metode, der virker: Dialogisk læsning - herunder Læseleg...35 Fra grundskole til ungdomsuddannelse...36 Bogboksen...37 Årsplan for Naturambassadører Ny-lærerdag...39 PUC Event...39 Praksisnær kompetenceudvikling...40 Aktionslæring Udvikling af teamets arbejde om inklusion/læring Reflekterende team Kulturrejser Eksperimenter Praktiske oplysninger...42 Tilmelding...43

5 KOMPETENCEUDVIKLING Planlægningen af skoleår er på mange måder anderledes, idet alle parter planlægger et skoleår, hvor mange faktorer og vilkår ændrer sig i kraft af skolereformen. Fra 1. august 2014 skal skoledagen være længere og med fysisk aktivitet som et element til børnenes læring. It og digitale læremidler skal i højere grad implementeres, og lærere og pædagoger skal indgå i et forpligtende samarbejde om elevernes læring, som skal vise sig i øget fagligt udbytte og trivsel for eleverne. Samtidig er Tårnby Kommunes politikker og strategier for inklusion, naturfag, it, læsning, dansk som andetsprog og overgange fortsat områder, der skal være i fokus på børneområdet. Udfordringerne er mange også for kommunens dagtilbud, som er et vigtigt led i børnenes udvikling og dannelse samt den kontinuitet og sammenhæng, der er et mål på børneområdet 0-18 år. PUC har bestræbt sig på at indtænke væsentlige dele af skolereformens og de kommunale elementer i udbuddet af kompetenceudvikling for Økonomiske og tidsmæssige rammer gør det nødvendigt at tænke reformens mange nye elementer ind i en flerårig plan for at nå målet med kompetenceudvikling i Tårnby Kommune: At børneområdets medarbejdere oplever, at de er kompetente i forhold til arbejdsopgaver, de varetager, og kan leve op til de lovmæssige krav og de politiske målsætninger, strategier og handleplaner, der er besluttet på børneområdet i Tårnby Kommune. Udbuddet for kompetenceudvikling er blevet til efter drøftelser i PUC s store konsulentgruppe, udvalg for kompetenceudvikling og i visionsgruppen for lærere og pædagoger. Fra alle grupper er kravet om samarbejdet mellem pædagoger og lærere om elevernes læring blevet fremhævet som et udviklingsområde. Kendskab til hinanden såvel fagligt som personligt bliver nævnt som basis for et samarbejde, begge parter gerne deltager i. Kulturrejser, observationer og deltagelse i hinandens praksis er måder, hvorpå dette kendskab kan udvikles og er derfor prioriteret i dette års udbud. Se også omtale af PUC s tilbud om praksisnær kompetenceudvikling, som omfatter sparring i team, kulturrejser, aktionslæring og konsulentdeltagelse i institution, team, klasse og skole. Tilmelding Af hensyn til skolernes og PUC s planlægning skal tilmelding ske i april Tilmelding skal ske på tilmeldingsblanket, der fremsendes via lederen til Britta Aamand senest den 1. maj Bekræftelse på tilmelding vil ske ca. 2 uger efter. Husk at opgive initialer på FællesNet, da PUC vil kommunikere med dig elektronisk. Pædagoger, der ikke er på FællesNet, bedes oplyse en mailadresse til kommunikation. Se mere om PUC s udbud af kompetenceudvikling på under menupunktet: Kompetenceudvikling. Her finder du beskrivelse af alle tilbud, praktiske oplysninger og tilmeldingsblanket. Hanne Birkum Pædagogisk UdviklingsCenter, marts

6 SÆRLIGE TILTAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING Skoleområdet Parallelt med kompetenceudvikling udarbejdes en plan for kompetenceudvikling på folkeskoleområdet , der bl.a. også skal beskrive plan for kommunens tiltag til kravet om, at der skal være fuld kompetencedækning i alle fag i Det betyder, at alle lærere skal have undervisningskompetence på linjefagsniveau i de fag, de underviser i. Muligheder for uddannelse på linjefagsniveau inden for skolens fag skal aftales med skolens/institutionens ledelse i samarbejde med forvaltningen. Det samme gælder uddannelse som praktiklærer ved læreruddannelsen. Dagtilbudsområdet Institutionsområdet prioriterer i disse år at få uddannet ressourcepersoner inden for sprog- og praktikvejledning. I forår 2014 er pædagoger i gang med sprog- og praktikvejlederuddannelse på Professionshøjskolen UCC, og flere følger i efterår Et andet fokusområde er sundhed og bevægelse, og flere institutioner har deltaget og deltager lige nu i det kommunale udviklingsprojekt: Pædagogisk idræt. Deltagelse i såvel uddannelse som de kommunale projekter aftales med pædagogisk konsulent John Hansen, institutionsafdelingen i samarbejde med institutionens ledelse. UDVIKLINGSPULJE SKOLEREFORM Fokus: Samarbejde mellem pædagoger og lærere Lige om lidt er det 1. august 2014, og implementering af skolereformen starter. Det betyder bl.a., at pædagoger og lærere skal indgå i mere forpligtende samarbejder om børns læring og trivsel. Visionsgrupperne for lærere og pædagoger har påpeget behovet for, at der tages initiativer til, at de to professionsgrupper får mulighed for at mødes under utraditionelle former og lære hinanden at kende såvel fagligt som personligt, så samarbejdet mellem de to grupper kommer godt og hurtigt fra start. PUC har afsat en pulje af skolereformens midler til at understøtte distrikternes arbejde med udviklingen af de to professioners samarbejde. Distrikterne kan ansøge om midler fra puljen via skoleledelsen. Midlerne skal være anvendt i budgetår Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af samarbejdet i en SMTTE-model og med budget for det søgte beløb. Det skal desuden fremgå af ansøgningen, hvem der er idémager og tovholder, hvor mange pædagoger og lærere som deltager, samt hvornår indsatsen for fremme af samarbejdet finder sted. Ansøgningen skal være særlig tydelig omkring, hvordan indsatsen er utraditionel og innovativ. Der vil blive tilknyttet en PUC konsulent til de bevilgede ansøgninger. Ansøgningsfrist: Senest den 1. juni 2014 til PUC v/hanne Birkum 4

7 SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Kulturrejser lær din skole/sfo/dagtilbud at kende Målgruppe: Pædagoger og lærere i et distrikt Målet med tilbuddet er, at alle kommunens skoler og SFO er/dagtilbud kommer til at deltage i kulturrejser, og at disse kan sætte pejlemærker for kompetenceudviklingen i folkeskolen i Tårnby Kommune. Kulturrejse i skolen for pædagogerne og kulturrejse i institutionerne for lærerne. Datoer aftales individuelt med deltagerne i distriktet. Et pilotprojekt har været afholdt. Initiativtagerne til dette er meget interesserede i at lave det for andre. Er du/i interesserede så kontakt: John Hansen, Judy Weisel eller Erik Mikkelsen. Kursusnr.: Tid: Datoer aftales individuelt med deltagerne i distriktet Sted: I distrikterne Kursusleder: Pædagogisk konsulent John Hansen, udviklingskonsulent Judy Weisel og SSP-konsulent Erik Mikkelsen Kursusafgift: 0 kr. 5

8 VIDEN OM LÆRING Målgruppe: Pædagoger og lærere, der samarbejder om børns læring *Obligatorisk kursus Min. 1 lærer og 1 pædagog fra hvert distrikt At lærere og pædagoger opnår et fælles udgangspunkt for læringsbegrebet Kursus for lærere og pædagoger, som skal arbejde sammen. Forløbet består af en fælles kursusdag med oplæg og diskussion, herefter et aktionslæringsforløb og der afsluttes med erfaringsudveksling. 1. kursusgang Hvordan skaber vi en fælles forståelse af begrebet læring? Er der kulturelle/historiske forforståelser, som kan vanskeliggøre et fælles sprog? Oplæg ved professor Stig Broström, DPU. Hvordan skabes en fælles platform? Oplæg med lærere og pædagoger fra Frederiksberg Ny Skole. Fælles refleksioner. Mellem første og anden kursusgang arbejder teamet med en konkret aktion med støtte fra konsulenterne. 2. kursusgang Erfaringsudveksling Instruktører: Professor Stig Brostrøm, DPU samt 1 lærer og 1 pædagog fra Frederiksberg Ny Skole Kursusnr.: Tid: Tirsdag den 2. september 2014 kl. 9:00-15:00 og tirsdag den 18. november 2014 kl. 12:00 15:00 Sted: PUC eller Tårnby Rådhus Kursusleder: Udviklingskonsulent Vibeke Flemmer, pædagogisk konsulent Flemming Baumann og inklusionskonsulent Line Holst Kursusafgift: Skolereformmidler 6

9 UDERUMSOPLUKKEREN Målgruppe: Lærer/pædagogteams i skole og/eller SFO Kendskab til lokal natur og lokale muligheder for at flytte undervisningen/de pædagogiske aktiviteter ud Kurset tager udgangspunkt i lokalområderne nær skolen/institutionerne i distriktet, og i samarbejde med PUC og Naturskolen planlægges det, hvilke dele der skal foldes ud. Kursets sigte er at optimere udnyttelsen af resurserne omkring skolen/institutionerne til læring og pædagogiske aktiviteter i bevægelse, både i forbindelse med den formaliserede undervisning og i mere uformelle læringssituationer. Deltagerne tegner idéer ind på et stort kort sammen, og kortet hænges efterfølgende op på skolen til fortsat inspiration. Featuren Tæt på dig på ntsnet.dk introduceres. Instruktører: Naturskoleleder Jacob Jensen og udviklingskonsulent Elzebeth Wøhlk Kursusnr.: Tid: Kurset tilrettelægges lokalt efter aftale med deltagerne Sted: Omkring egen skole/sfo Kursusleder: Naturskoleleder Jacob Jensen og udviklingskonsulent Elzebeth Wøhlk Kursusafgift: 0 kr. 7

10 NYE FÆLLES MÅL I 2014 er Fælles Mål for skolens fag revideret og nyskrevet efter en skabelon, der skal gøre, at Fælles Mål bliver et mere enkelt og brugbart værktøj for lærerne. Fælles Mål er for de fleste fags vedkomne omskrevet efter den samme nye skabelon, mens andre fag er ændret så meget, så faget har fået helt nye Fælles Mål. De nye fag madkundskab, håndværk og design og medier samt de fremrykkede fremmedsprog som engelsk i 1. klasse og tysk og fransk i 5. klasse har i sagens natur ikke gældende mål. Derfor vil de forenklede Fælles Mål gælde for disse fag på de nye klassetrin allerede fra skoleåret For de øvrige fag gælder det, at Nye Fælles Mål først træder i kraft fra skoleåret Information om de Nye Fælles Mål sker efter denne plan: 1. PUC-arrangement Information om Nye Fælles Mål for lærere, der skal undervise i fag, hvor Nye Fælles Mål er gældende fra august Se program og tilmelding nedenfor. 2. Tilbud: Information om Nye Fælles Mål på skolerne Hvis skolerne ønsker en fælles generel orientering om de nye Fælles Mål på skolerne, så tager skoleledelsen kontakt til PUC og aftaler dato og tid for, hvornår en af PUC s konsulenter deltager og orienterer på skolen. Kontaktperson: Udviklingskonsulent Vibeke Flemmer 3. Information om Nye Fælles Mål til skolernes fagteam Formanden/koordinatoren for skolernes fagteam tager kontakt til PUC s konsulent inden for de enkelte fag og træffer aftaler om dato og tid for et dialogmøde om fagets Nye Fælles Mål i skolens fagteam. Aftale skal være indgået senest den 1. oktober Netværksmøderne Nye Fælles Mål indgår som et tema på alle faglige netværksmøder på PUC. 8

11 PUC-arrangement Information om Nye Fælles Mål for lærere, der skal undervise i fag, hvor Nye Fælles Mål er gældende fra august 2014 Målgruppe: Lærere, som i 2014/15 skal undervise i fagene: Madkundskab Håndværk og design Engelsk i 1. klasse Tysk og fransk i 5. klasse Medier At lærere i de fag, hvor Nye Fælles Mål er gældende fra får viden om Nye Fælles Måls opbygning og anvendelse. At lærerne kan anvende Nye Fælles Mål som et centralt redskab i planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen i fagene. Informationen deles i to: 1. Fælles information for alle om skabelon for målenes opbygning og intentionen om anvendelse. 2. Fagopdelt information og dialog om Nye Fælles Mål i det enkelte fag. Kursusnr.: Tid: Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 13:00-16:00 Sted: PUC Kursusleder: Udviklingskonsulent Vibeke Flemmer Kursusafgift: Skolereformmidler 9

12 ENGELSK FRA 1. KLASSE Målgruppe: Engelsklærere i 1. og 2. klasse *Obligatorisk kursus Min. 1 engelsklærer fra hver skole Ideer og inspiration til engelsk i indskolingen Forløbet består af en fælles kursusdag med oplæg af a native speaker, herefter et aktionslæringsforløb, der afsluttes med erfaringsudveksling. 1. kursusgang I løbet af kurset kommer vi ind på: Motivation i fremmedsprogsundervisningen - Rim, remser og sange - Skole/hjemsamarbejde Årsplan Lektionsplan -TPR (Total Physical Response) - Stories for beginners - Lege og rollespil - Produktion af materialer. Og hvis tiden tillader det: Brug af it og internet. Mellem første og anden kursusgang arbejdes med en konkret aktion med støtte fra PUC s konsulent. 2. kursusgang Erfaringsudveksling Instruktør: Engelskvejleder Frank Lacey Kursusnr.: Tid: Onsdag den 27. august 2014 kl. 9:00-15:00 og torsdag den 15. januar 2015 kl. 12:00-15:00 Sted: PUC Kursusleder: Udviklingskonsulent Vibeke Flemmer Kursusafgift: Skolereformmidler 10

13 TYSK/FRANSK FRA 5. KLASSE - KOM GODT FRA START Målgruppe: Lærere, der underviser i tysk eller fransk OBS! Ved tilmelding beder vi om, at man i bemærkningsfeltet skriver, om man skal undervise i tysk eller fransk. *Obligatorisk kursus Min. 1 tysk- og fransklærer fra hver skole At deltagerne får kendskab til, hvordan: undervisningen kan tage udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger fra bl.a. dansk og engelsk og evt. andre sprog elevernes motivation og lyst til at lære kan styrkes gennem varierede aktiviteter, sproglige lege og bevægelse samt inddragelse af it der kan sættes fokus på udtale og intonation i tilegnelse af ordforråd grundlæggende viden om landets kultur- og samfundsforhold kan inddrages i undervisningen. Forløbet består af en fælles kursusdag med oplæg, praktiske øvelser, aktiviteter, diskussion og refleksion, herefter et aktionslæringsforløb, der afsluttes med erfaringsudveksling. 1. kursusgang Små forløb med klare mål, tydelig progression og overskuelig evaluering Spil, sange, lege og kooperative aktiviteter Relevante analoge og digitale materialer herunder hjemmesider Mellem første og anden kursusgang arbejdes med en konkret aktion med støtte fra PUC s konsulent. 2. kursusgang Erfaringsudveksling Instruktør: Pædagogiske konsulenter Christina Hellensberg og Danièle Eychenne, CFU Kursusnr.: Tid: Onsdag den 3. september 2014 kl. 9:00-15:00 og torsdag den 22. januar 2015 kl. 12:00-15:00 Sted: PUC Kursusleder: Udviklingskonsulent Vibeke Flemmer Kursusafgift: Skolereformmidler 11

14 BEVÆGELSE I ALLE FAG Målgruppe: Lærere og pædagoger på alle klassetrin *Obligatorisk kursus Min. 1 lærer og 1 pædagog fra hvert distrikt At sætte fokus på bevægelsens erkendelses- og inklusionspotentialer Med kroppen som omdrejningspunkt vil kurset byde på konkrete praktiske eksempler og give inspiration til bevægelsesmødets helhedsudviklende, erkendende og inklusive perspektiv gennem positive kropslige oplevelser, erfaringer og erkendelser med fokus på de lære- og dannelsespotentialer, der ligger i en kropslig og bevægelsesmæssig tilgang til læring. Der vil blive givet eksempler på faglige undervisningssituationer og sekvenser, der vil kvalificere deltagerne didaktisk til at kunne varetage en bevægelsesintegrerende og inkluderende undervisning. I undervisningssekvenserne vil der blive lagt vægt på variation, progression med plads og rum til at samskabe, påvirke og udvikle læringsmiljøet Kurset vil veksle mellem teori og praksis, så kom gerne i idrætstøj. 1. kursusgang Med kroppen som omdrejningspunkt vil kurset byde på praktiske eksempler gennem positive bevægelsesoplevelser og erfaringer. Dette er ment som inspiration til opfølgende tiltag, hvor deltagerne afprøver aktionslæringsforløb inden opsamlingsdagen. 2. kursusgang Opsamling og erfaringsudveksling Instruktør: Lektor i idræt Louise Hinrichsen, Professionhøjskolen Metropol Kursusnr.: Tid: Tirsdag den 11. november 2014 kl. 9:00-15:00 og torsdag den 5. marts 2015 kl. 12:00-15:00 Sted: Pilegårdsskolens festsal Kursusledere: Idrætskoordinator Caroline Lund og udviklingskonsulent Elzebeth Wøhlk Kursusafgift: Skolereformmidler 12

15 9. KLASSESPRØVEN I IDRÆT Målgruppe: Lærere, der underviser i idræt *Obligatorisk kursus Min. 1 idrætslærer fra hver skole At klæde idrætslærerne på, så de bedst muligt kan gennemføre prøver fra foråret 2015 Det er nu en kendsgerning, at eleverne i 9. klasse afslutter faget idræt med en prøve på lige vilkår med de andre fag. Endelig får faget den faglige status, som vi har sukket efter længe. Det betyder for nogle, at der skal tænkes anderledes i undervisningen. Der arbejdes med de overordnede rammer, formalia og indhold for prøven. Der vil være plads til diskussion, udveksling, afklaring mm. På kursusdagen vil der være oplæg og gruppearbejde. I gruppearbejdet udarbejdes prøveoplæg. Instruktør: Fagkonsulent i idræt og sundhed Rikke Stobbe og idrætskoordinator Caroline Lund. Kursusnr.: Tid: Torsdag den 6.november 2014 kl. 9:00-15:00 Sted: PUC Kursusleder: Idrætskoordinator Caroline Lund Kursusafgift: Skolereformmidler 13

16 HÅNDVÆRK OG DESIGN Målgruppe: Sløjd- og håndarbejdslærere, der skal undervise i faget håndværk og design *Obligatorisk kursus Min. 1 sløjd- og håndarbejdslærer fra hver skole Målet med kurset er, at lærere, der fremover skal undervise i faget Håndværk og design, udvikler kendskab til faglige metoder og indhold. På kurset vil vi arbejde med idéudvikling og designprocesser i et fagdidaktisk perspektiv. Kursisterne skal være aktivt deltagende og arbejde håndværksmæssigt og eksperimenterende med både bløde og hårde materialer, kendte som nye teknikker og metoder fra fagområderne håndarbejde og sløjd. Refleksion og dialog om temaer som elevernes læring, målstyret undervisning, evaluering fra forsøgs- og udviklingsarbejdet med faget "Håndværk og design" og fagområdets udvikling fortsat vil stå centralt. Inden kursets start vil deltagerne få besked om, hvordan de kan forberede sig, og hvad der skal medbringes. Instruktør: Cand. pæd. i sløjd Stig Pedersen Kursusnr.: Tid: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag den og 18. september 2014 kl. 9:00-15:00 Tirsdag den 11. november 2014 kl. 12:00-15:00 Tirsdag og onsdag den 17. og 18. februar 2015 kl. 9:00-15:00 Torsdag den 16. april 2015 kl. 12:00-15:00 Sted: PUC og faglokaler på Kastrupgårdsskolen Kursusleder: Koordinator for det praktisk-musiske område Anja Schmelling Kursusafgift: Skolereformmidler 14

17 LITTERATUR I OVERBYGNINGEN EN DAG I LITTERATURENS TEGN Målgruppe: Dansklærere, der underviser i overbygningen At få indsigt i forskellige litterære tekster Ønsker du inspiration til arbejdet med litteratur i overbygningen? Og vil du samtidig have noget konkret med hjem til den daglige undervisning i og med litteratur? På dette kursus vil forskellige litterære tekster blive sat i spil. Du vil få forslag til arbejde med forskellige forfatterskaber, udvalgte litterære perioder, forskellige genrer og forskellige temaer. Du vil bl.a. blive præsenteret for litterære årsplaner fra det virkelige liv, forskellige analysetilgange, hjemmesider, mulige prøvetekster, undervisningsegnede spille- og kortfilm samt afprøvede undervisningsforløb. Du må meget gerne selv bidrage til kurset, og det ville være givtigt, hvis du medbringer et eksemplarisk litteraturforløb til fælles inspiration. Instruktør: Lærer og cand. pæd. i dansk Marianne Eskildsen Kursusnr.: Tid: Tirsdag den 30. september 2014 kl. 9:00-15:00 Sted: PUC Kursusleder: Udviklingskonsulent Judy Weisel Kursusafgift: (2014/2015): 640 kr./0 15

18 SPIL I FLOW Målgruppe: Undervisere i musik på klasse At kvalificere og inspirere undervisere i musik på klasse til at få samspil til at fungere Mange grundskoleundervisere efterlyser brugbare metoder til at aktivere mange elever i sammenspil, fx 30 elever på mellemtrinnet. Vi har udviklet metoder, som imødekommer dette ønske. Kurset er tilrettelagt og udviklet i samarbejde med bl.a. faglige repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner og på baggrund af mange års undersøgelser og erfaringer i sammenspilsundervisning med børn. Teknikkerne er gennemtestet i grundskolen, musikskolen og i gymnasieskolen og med udgangspunkt i tanker om Flow, Inklusion og Cooperativ learning. Nedenstående metoder til aktivering af mange elever i rytmisk sammenspil behandles på kurset: 1. Boost (hvor man blæser et alm. sammenspilsnummer op til at indeholde 30 forskellige roller) 2. Sammenspil med krop og stemme (hvor alle instrumenter spilles med krop og stemme, for at eleverne får en motorisk og verbal forståelse for instrumentrollerne) Rotation (hvor alle elever på en hurtig, effektiv og sjov måde stifter bekendtskab med alle instrumenter i det rytmiske sammenspil). Desuden vil der på kurset blive arbejdet med teknikker til at skabe et godt flow i undervisningen, hvor man minimerer soloundervisning, afbræk og verbale forklaringer. Vi vil arbejde med arrangementer af typen: Leadsheet-Rolleark og Onegroove numre. På kurset vil vi også vise, hvor let det er at anvende strengeinstrumenter og tangentinstrumenter på alle niveauer, og hvordan man kan bruge skolens instrumentarium lige meget, hvor lidt eller hvor meget udstyr skolen har. Kurset er et praktisk kursus, som veksler mellem praksis og refleksion/diskussion af metoder og musikledelse. Underviserne illustrerer metoder på et hold af elever, og kursusdeltagerne leder små sammenspilsforløb med hinanden ud fra opgaver, som udleveres og forberedes på dagen. Instruktør: Sille Schultz og Mads Pagsberg, forfattere til samspilsbogen Spil i flow Kursusnr.: Tid: Onsdag den 24. september 2014 kl. 9:00-15:00 Sted: Lokalt på en skole. Kursusleder: Musikskolelærer Rolf Mandix Kursusafgift: (2014/2015): 830 kr./0 16

19 LIGE I ØRET Målgruppe: Lærere og pædagoger i indskolingen Ny inspiration til undervisning i musik i indskoling: Musikundervisning med masser af leg, krop og fællesskab SDS sang, dans og spil - står for den musikalske aktivitet, hvor de tre elementer spiller ligeværdigt sammen. Energi og fællesskab er rammen om et legende materiale med 'bevægende' idéer til musikundervisning i indskolingen. Bøgerne Lige i øret er spækket med sange, idéer og lege, som på enkel vis giver dig mulighed for at lave musik med børn, der bare virker. Workshoppen vil dels indeholde gennemgang af materiale fra bøgerne, som er lige til at tage med hjem og bruge i dine musiktimer og dels med forskellige "julelege", som optimerer dine egne færdigheder. Når du selv får en legende tilgang til musikken og din undervisning, vil det automatisk smitte af på børnene, så her handler det om at have lyst til at lege og skabe. Instruktører: Kirsten Juul Seidenfaden og Manner Peschcke-Køedt, udviklere af materialet Lige i øret Kursusnr.: Tid: Fredag den 19. september 2014 kl. 9:00-14:00 Sted: Kulturzonen Kursusleder: Musikskolelærer Rolf Mandix Kursusafgift: (2014/2015): 810 kr./0 17

20 TABLETS APPS OG MUSIK Målgruppe: Pædagoger og lærere, der arbejder med børn fra 0 til og med 8 år At bruge musik apps i det pædagogiske arbejde på forskellige måder At gøre børn aktive og få produceret medier, som knytter sig til arbejdet med musik. Derudover er målet også at skabe samarbejde og dialog mellem pædagoger og lærere i arbejdet med de 0-8-årige børn og sikre, at alle børn bliver inkluderet i fællesskabet. Der præsenteres forskellige apps, som kan bruges til lege med musik og undervisning. Vi vil i fællesskab lave oplæg til forløb, der kan bruges i skole og på institutioner. Forløb afprøves i praksis inden opsamlingsdagen. Der afsluttes med en opsamlingsdag på PUC af 3 timers varighed. Instruktører: Udviklingskonsulent Niels Jørgensen og musikskolelærer Rolf Mandix Kursusnr.: Tid: Onsdag den 12. november kl. 9:00-15:00 samt en opsamlingsdag af 3 timers varighed Sted: PUC Kursusleder: Udviklingskonsulent Niels Jørgensen Kursusafgift: (2014/2015): 160 kr./0 18

21 SVØMMESIKKERHEDSKURSUS *Obligatorisk svømmesikkerhedskursus for svømmelærere, som underviser i svømning i Tårnby Kommune Målgruppe: Idrætslærere og pædagoger At sikre, at svømmelæreren kan varetage svømmeundervisningen forsvarligt For at varetage svømmeundervisningen forsvarligt, bør svømmelæreren: have bestået svømmelærereksamen eller have kvalifikationer på tilsvarende niveau kunne betjene det genoplivningsudstyr, der er i svømmehallen kunne foretage elementær genoplivning kunne foretage dykning efter og bjærgning af en forulykket elev. Ovennævnte sikres i Tårnby Kommunes skolevæsen ved, at alle aktive svømmelærere hvert år skal på kursus i betjening af genoplivningsudstyret, i korrekt førstehjælp vedr. drukneulykker og hvert år gennemføre en bassinprøve i elementær livredning. Bassinprøven bør foregå i det bassin, hvor læreren skal undervise. Instruktører: lærer Allan Nissen og lærer Pia Randrup Kursus for pædagoger i Tårnby Kommune Kursusnr.: 14-14A Tid og sted: Onsdag den 27. august 2014 kl. 09:15-11:15 Kastrup Svømmehal Kurser for lærere i Tårnby Kommune Kursusnr.: 14-14B Tid og sted: Tirsdag den 26. august 2014 kl. 13:15-15:15 PiIegårdsbadet Kursusnr.: 14-14C Tid og sted: Onsdag den 27. august 2014 kl. 13:15-15:15 Kastrup Svømmehal Kursusnr.: 14-14D Tid og sted: Torsdag den 28. august 2014 kl. 13:15-15:15 Korsvejens Svømmehal Kursusleder: Idrætskoordinator Caroline Lund Kursusafgift: (2014/2015): 0 kr. 19

22 VEJLEDNING FOR SKOLERNES UDVIKLINGSUDVALG Målgruppe: Ressourcepersoner i skolernes udviklingsudvalg *Obligatorisk kursus for ressourcepersoner i skolernes udviklingsudvalg, der IKKE har uddannelse i vejledning Evt. andre ressourcepersoner med vejledningsfunktioner på skolerne. Målet med kursusforløbet er at kvalificere skolernes udviklingsudvalg og øvrige ressourcepersoner til at vejlede inden for deres særlige vidensområde. Kursets omdrejningspunkter er fire temaer: 1. Vejledningens rammer: Kontekst Kontaktafklaring Vejlederroller og positionering Funktioner på skolen 2. Voksnes læreprocesser: Opmærksomhedspunkter mht. voksnes læreprocesser Anerkendende tilgang Etik 3. Vejleders kompetencer: At facilitere læring gennem spørgsmål Kommunikative kompetencer Kollegial vejledning Professionelle domæner 4. Vejledningens teori, metode og processer: Herunder individuel vejledning og vejledning i team LØFT Narrativ vejledning Vejledning som udgangspunkt for forandringsprocesser 20

23 Arbejdsformer: På kursusdagene arbejdes med oplæg, færdighedstrænende øvelser samt grupperefleksioner. I kurset inddrages en fælles afklaring mellem skoleledelse og ressourcepersonerne i forhold til at undersøge status quo og formulering af udviklingsønsker for skolens vejledning. På sidste kursusgang præsenterer udviklingsudvalgene erfaringer med vejledningspraksis samt ønsker til videreudvikling af den organisatoriske rammesætning, der drøftes med ledelsen. Mellem kursusdagene arbejder deltagerne med deres vejlederrolles udviklingspunkter i deres daglige vejlederpraksis. En fra skoleledelsen deltager om formiddagen på første og sidste kursusdag. Instruktør: Lektorer Lis Boysen og Britta Vejen, Professionshøjskolen UCC Kursusnr.: Tid: Torsdag den 7. august 2014 kl. 9:00-15:30 Fredag den 8. august 2014 kl. 9:00-14:00 Torsdag den 30.oktober 2014 kl. 9:00-15:30 Tirsdag den 27. januar 2015 kl. 9:00-15:30 Sted: PUC Kursusleder: Udviklingskonsulent Judy Weisel Kursusafgift: Skolereformmidler 21

24 UNDERVISNINGSDIFFERENTIERING I DANSK OG MATEMATIK PÅ MELLEMTRINNET Målgruppe: Dansklærere og matematiklærere, som underviser på mellemtrinnet *Obligatorisk kursus Min. 1 dansk- og matematiklærer fra hver skole At lærerne får redskaber og idéer til at udvikle undervisning med undervisningsdifferentiering som det bærende princip. Undervisningsdifferentiering er en kæmpe udfordring for en lærer med 28 elever i klassen. Det er ikke realistisk at nå alles forudsætninger hele tiden, men det er muligt at folde stoffet ud i både en let og en mere kompleks udgave. Læreren skal have et klart begreb om, hvad eleverne skal lære, men vejen dertil kan være forskellig. Kurset vil: Fremvise eksempler på undervisningsforløb med høj grad af undervisningsdifferentiering inden for flere danskfaglige og matematikfaglige områder. Præsentere en skabelon, som giver et overblik over de mange tangenter undervisningsdifferentiering kan spille på. Afprøve konkrete øvelser med undervisningsdifferentiering. Stille skarpt på undervisningsdifferentiering i egne forløb. Kurset består af to kursusdage: 1. gang 6 timer, 2. gang 4 timer 1. kursusgang: Fælles intro (3 timer) efterfulgt af holdundervisning i dansk/matematik Det forventes, at deltagerne planlægger og afprøver et mindre aktionslæringsforløb i samarbejde med udviklingskonsulent Judy Weisel og udviklingskonsulent Dorthe Adamsen. På sidste kursusdag vil der blive afsat tid til mindre fremlæggelser og evalueringer af de afprøvede forløb. Instruktør: Lektor Susanne Arne-Hansen og Lektor Michael Wahl Andersen, Professionshøjskolen UCC Kursusnr.: Tid: Onsdag den 11. marts 2015 kl. 9:00-15:00 og tirsdag den 19. maj 2015 kl. 9:00-13:00 Sted: PUC Kursusleder: Udviklingskonsulent Judy Weisel og udviklingskonsulent Dorthe Adamsen Kursusafgift: Skolereformmidler 22

Er der spørgsmål vedrørende netværkernes indhold, rettes de til det enkelte netværks konsulent/koordinator. PUC

Er der spørgsmål vedrørende netværkernes indhold, rettes de til det enkelte netværks konsulent/koordinator. PUC Netværksmøder 2015/16 Informationer vedr. netværk for skoleåret 2015/16. Målet med netværkene er, at skolernes lærere og pædagoger samt institutionernes ressourcepersoner indbyrdes og sammen med konsulenter

Læs mere

Tårnby Kommune Pædagogisk Center. Information om kommunale netværk

Tårnby Kommune Pædagogisk Center. Information om kommunale netværk Tårnby Kommune Pædagogisk Center Information om kommunale netværk MØDERÆKKER 2010/ Forord Hermed udsendes information om møderækker for de kommunale udvalg og netværk i skoleåret 2010/. Formålet med møderækkerne

Læs mere

Netværksmøder 2013-2014. Redaktion Hanne Birkum. Grafisk tilrettelæggelse/dtp Britta Aamand. Foto Kehlet Reklame. Administration Britta Aamand

Netværksmøder 2013-2014. Redaktion Hanne Birkum. Grafisk tilrettelæggelse/dtp Britta Aamand. Foto Kehlet Reklame. Administration Britta Aamand Tårnby Kommune Information om kommunale netværk NETVÆRKSMØDER 2013/ Redaktion Hanne Birkum Grafisk tilrettelæggelse/dtp Britta Aamand Foto Kehlet Reklame Administration Britta Aamand Tryk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer.

Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Ishøj Kommune Juli 2014 Flere Lille og Store Nørder i Ishøj Projektbeskrivelse Projektnavn Flere Lille og Store Nørder i Ishøj - en styrkelse af elevers matematiske og naturfaglige kompetencer. Projektet

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen

Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS. Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Organisering af dsa- og sprogvejlederindsatsen på NfS Styrkelse af tosprogede elevers faglighed sproget som dimension i fagundervisningen Læringsmål At inspirere og motivere til at bruge vejledere til

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen

Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 Vordingborg Kommunes skolevæsen Linjefagsstrategi 2014 2020 Hovedfokus i forbindelse med Vordingborg Kommunes kompetenceudviklingsstrategi 2014-2020 ligger i, at

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 2.årgang ( )

Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 2.årgang ( ) Uddannelsesplan for lærerstuderende Mørke Skole, 2.årgang (2014-15) Kultur og særkende som uddannelsessted Mørke Skole er en fuldt udbygget distriktsskole, beliggende i Mørke by, Syddjurs Kommune. Skolen

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE

FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE Anita Monnerup Pedersen 15.04 2013 FORLØB OM AKTIONSBASERET LÆRING I HOLBÆK KOMMUNE PROJEKTBESKRIVELSE FOR SKOLEÅRET AUGUST 2013- JUNI 2014 Denne projektbeskrivelse indeholder en beskrivelse af: 1. Kursusforløb

Læs mere

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 1. marts 2015 Kompetenceudviklingsplan for Læring i skolen Hedensted kommune 2014-2020 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Kompetenceudviklingsplan for Hedensted Kommune 2014 2020 Kompetenceudviklingsplanen

Læs mere

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag) Læreren er den faktor i skolesystemet, der har størst indflydelse på elevens læring, herunder de faglige resultater. Det gælder

Læs mere

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Denne del af dokumentet beskriver, hvordan folkeskolereformen udmøntes på Glostrup Skole i skoleåret 2014/15. Folkeskolereformen er en

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige

kravet om fuld kompetencedækning glig og didaktisk udvikling på skolerne gennem udvikling af stærke fagteam og skolens faglige Middelfart Kommune kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereform På baggrund af møde mellem Middelfart Kommunes reformgruppe og UCL d. 3. april 2014 fremsendes hermed udkast til kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Teambaseret kompetenceudvikling i praksis

Teambaseret kompetenceudvikling i praksis Teambaseret kompetenceudvikling i praksis Marianne Georgsen, VIA Marianne Georgsen, VIA Projektleder for demonstrationsskoleprojektet ITfagdidaktik og lærerkompetencer i organisatorisk perspektiv Mv. Hvad

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Kompetencestrategi for folkeskolen i Faaborg-Midtfyn Kommune Kompetencestrategien skal sammen med læreres

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20

Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 Sag: 13-8191 Dok: 32766-15 Revidering af den langsigtede plan for kompetenceudvikling af medarbejdere - Skoleårene 2014/15-2019/20 1. Kompetenceudvikling i folkeskolens fag (Undervisningskompetencer/linjefag)

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan

Kompetenceudviklingsplan Revideret December 2015 Kompetenceudviklingsplan for Læring i skolen Hedensted kommune 2014-2020 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Kompetenceudviklingsplan for Hedensted Kommune 2014 2020 Kompetenceudviklingsplanen

Læs mere

VIBORGK: Videndeling, Individuel faglig teori, og Brug af Områdets Ressourcer i natur/teknologi-læreres Kompetenceudvikling

VIBORGK: Videndeling, Individuel faglig teori, og Brug af Områdets Ressourcer i natur/teknologi-læreres Kompetenceudvikling VIBORGK: Videndeling, Individuel faglig teori, og Brug af Områdets Ressourcer i natur/teknologi-læreres Kompetenceudvikling Dette efteruddannelsesforløb er en mulighed for natur/teknologi-lærere, der ønsker

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder.

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder. Kommissorium Udarbejdet august 2012 Projektnavn LP i skolerne Projektperiode August 2012 Juni 2015 StyregruppeformandProjektleder Peder Hanghøj 1. Formål Formålet er at fastholde og styrke en gennemgående

Læs mere

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringen af målstyret undervisning og god klasseledelse er prioriteret som A og er det første og største indsatsområde i den fælleskommunale

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Lundtofte Skole. Info om skolereformen det store skriv. Maj 2014

Lundtofte Skole. Info om skolereformen det store skriv. Maj 2014 Lundtofte Skole Info om skolereformen det store skriv Maj 2014 Kære forældre og elever på Lundtofte Skole, Folkeskolereformen træder i kraft den 1. august 2014. Folkeskolens styrker og faglighed skal fastholdes

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE

FÆLLESSKABER FOR ALLE FÆLLESSKABER FOR ALLE 2014-2015 PÆDAGOGISKE ILDSJÆLE LÆRINGSUGER TEMATISEREDE LÆRINGSDAGE LÆRINGSUGER FOR NYE INKLUSIONSVEJLEDERE LOKALE LÆRINGSFORLØB OG PROJEKTER NETVÆRK FOR INKLUSIONSVEJLEDERE AKTIONSLÆRING

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016 Team- samarbejde &Trivsel Kære forældre I Børne- og Kulturforvaltningen sætter vi i denne udgave af nyhedsbrevet fokus på teamsamarbejde blandt skolens pædagogiske personale og elevtrivsel og gør status

Læs mere

Sæt spot på kompetencerne 1. Kursusdag

Sæt spot på kompetencerne 1. Kursusdag Sæt spot på kompetencerne 1. Kursusdag Side 1 Dagens program 09.00 Intro til kurset og dagens program 09.15 Skolediskurser og samarbejdsflader 10.00 Værdispil 10.45 Pause 11.00 Forenklede Fælles Mål 12.00

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Kompetenceudvikling og professionsudvikling. Temadrøftelse i BUU den

Kompetenceudvikling og professionsudvikling. Temadrøftelse i BUU den Kompetenceudvikling og professionsudvikling Temadrøftelse i BUU den 28.5.2014 1 Agenda Prioritering af kompetenceudviklingen på folkeskoleområdet. Økonomi og budget 2015 Strategisk professions- og kompetenceudvikling

Læs mere

Uddannelsesplan Skovbakkeskolen - 1. niveau

Uddannelsesplan Skovbakkeskolen - 1. niveau Uddannelsesplan Skovbakkeskolen - 1. niveau Kultur og særkende Odder Kommune I Odder Kommune er der 3 kommunale byskoler, 1 privat byskole samt 4 landskoler tilkoblet praktikken. Det er en lille kommune,

Læs mere

Håndværk og design KiU modul 2

Håndværk og design KiU modul 2 Håndværk og design KiU modul 2 Modultype, sæt kryds: Basis, nationalt udarb.: Modulomfang: 10 ECTS Basis, lokalt udarb.: Særligt tilrettelagt modul X Modulbetegnelse (navn): Modul 2. Kompetencer i håndværk

Læs mere

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21

Virksomhedsplan for. Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Virksomhedsplan 2014 for Børnehuset Emil Pipersvej 15-21 Ulrikke Børnely 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Udvalgte indsatsområder politisk og forvaltningsmæssige Aktionslæring Baggrund...3 Mål..3 Indsats 3 Opfølgning..3

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Sådan kan jeres skole komme til at se ud med folkeskolereformen

Sådan kan jeres skole komme til at se ud med folkeskolereformen Sådan kan jeres skole komme til at se ud med folkeskolereformen Skole og Forældre i København Kursus for skolebestyrelsesmedlemmer Nyborg Strand oktober 2013 Birgit Lise Andersen Reformen har 3 klare mål

Læs mere

HippHopp. Netværksaktiviteter. Introduktion til HippHopp-programmet for koordinatorer. Baseret på førskoleprogrammet HIPPY

HippHopp. Netværksaktiviteter. Introduktion til HippHopp-programmet for koordinatorer. Baseret på førskoleprogrammet HIPPY Introduktion til HippHopp-programmet for koordinatorer Netværksaktiviteter Baseret på førskoleprogrammet HIPPY HippHopp introduktion_hæfte koordinatorer_8sider.indd 1 05/07/10 13.35 Forfattere og bidragydere

Læs mere

Favrskov læring for alle

Favrskov læring for alle Favrskov læring for alle 2013- Kontekst og baggrund: Byrådet vedtog i forbindelse med B-2013, at der afsættes 1 mio. i 20 og 2 mio. i 20, 20 og 2016 til at sikre øget inklusion i folkeskolen, ved at have

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015

Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015 Faglig ledelse Opsamling på vidensrejse til Ontario, Canada D.11. april - 18. april 2015 Baggrund for projekt: Faglig Ledelse og vidensrejsen til Ontario, Canada I forbindelse med implementering af Folkeskolereformen

Læs mere

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole

Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole Spørgsmål & Svar om den nye skoledag på Hareskov Skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever

Læs mere

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Sammenhæng - Hvilke værdier og prioriteringer har vi Politisk beslutning

Læs mere

Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015

Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015 Nærum Skoles 4-årige udviklingsplan 2011-2015 1 Nærum Skoles Udviklingsplan 2011-2015 tager sit afsæt i Skoleområdets Udviklingsplan 2011-2015 for Rudersdal Skolevæsen. Udviklingsplanen er det overordnede

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Formålet med dette notat er formuleringen af formål, mål og succeskriterier for udviklingsprojektet Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen.

Læs mere

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15.

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Den 11. marts 2015 Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Denne orientering drejer sig om følgende kurser/efteruddannelse: 1. Kursus i ministeriets sprogvurderingsmateriale til børnehaveklassen (se

Læs mere

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning

Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Ledelse af udvikling af læringsmålstyret undervisning Leon Dalgas Jensen Lektor, ph.d. Program for Læring og Didaktik Professionshøjskolen UCC, Videreuddannelsen Fælles Mål 2014 indebærer: Der skal undervises

Læs mere

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær I juni 2013 indgik regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole slår dørene op fra skolestart 2014. Intentionen med reformen af

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014

FOLKESKOLEREFORM. Orienteringsaften 9. april 2014 FOLKESKOLEREFORM Orienteringsaften 9. april 2014 3 overordnede mål 1. Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Mindske betydningen af social baggrund. 3. Tillid og trivsel skal styrkes

Læs mere

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013

Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Digitaliseringsplan Den gode digitale skole, Skovlyskolen dec. 2013 Skovlyskolen Den gode digitale skole. Den overordnede vision i Rudersdal kommune lyder: den digitale tilgang er et naturligt valg for

Læs mere

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014

Folkeskolereformen på Højboskolen. Tirsdag den 6. maj 2014 Folkeskolereformen på Højboskolen Tirsdag den 6. maj 2014 Første spadestik Højboskolen -version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal løftes med

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE

TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE TEMADAG: DEN ÅBNE SKOLE Den 1. august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Reformen lægger bl.a. op til en længere og mere varieret skoledag, fokus på læringsmål frem for undervisningsmål, bevægelse

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner

Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Workshop 2.1 Kvalitetssikring af seksualundervisningen - Kompetenceudvikling af fagpersoner Lone Smidt, ls@sexogsamfund.dk Projektleder, National afdeling, Sex & Samfund Formål og baggrund for workshoppen

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Aktionslæring som metode

Aktionslæring som metode Tema 2: Teamsamarbejde om målstyret læring og undervisning dag 2 Udvikling af læringsmålsstyret undervisning ved brug af Aktionslæring som metode Ulla Kofoed, uk@ucc.dk Lisbeth Diernæs, lidi@ucc.dk Program

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Årre Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Kompetenceforløb for Århus kommunes sprogvejledere i dagtilbud.

Kompetenceforløb for Århus kommunes sprogvejledere i dagtilbud. Kompetenceforløb for Århus kommunes sprogvejledere i dagtilbud. Struktur Indhold Tidshorisont Århus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge Videncenter for Pædagogisk Udvikling Kirsten Sørensen Århus

Læs mere

Vurdering af det pædagogiske personales kompetencer

Vurdering af det pædagogiske personales kompetencer Vurdering af det pædagogiske personales kompetencer - Introduktion til samtale mellem skoleledelsen og medarbejderne Baggrund og formål med kompetencesamtalen mellem skoleledelsen og medarbejderen Med

Læs mere

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 BUU godkendte på sit møde den 2.4.2014 en strategi for ansøgning om midler fra A P Møller Fonden og bad

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ansager Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

FRA INTERNATIONAL VISION TIL INTERNATIONALE HANDLINGER

FRA INTERNATIONAL VISION TIL INTERNATIONALE HANDLINGER FRA INTERNATIONAL VISION TIL INTERNATIONALE HVORFOR ARBEJDE MED DEN INTERNATIONALE DIMENSION? Kunne kommunikere på fremmedsprog Anvende teknologi interaktivt i kommunikationen Kunne sætte sig i andres

Læs mere

Virum Skoles uddannelsesplan, 2014/2015

Virum Skoles uddannelsesplan, 2014/2015 Virum Skoles uddannelsesplan, 2014/2015 1 Læreruddannelserne på Metropol og UCC. Virum Skoles praktikuddannelsesplan Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig): Pia Garde: pg@virumskole.dk Troels

Læs mere

1. Hvad handler det om? 2. Associationer - hvad får det jer til at tænke på? 3. Problemanalyse - hvilke temaer eller problemer kan I finde?

1. Hvad handler det om? 2. Associationer - hvad får det jer til at tænke på? 3. Problemanalyse - hvilke temaer eller problemer kan I finde? Et udvalg af de metoder vi på Utterslev Skole bruger i undervisningen: Her er nogle af de metoder vi som undervisere på Utterslev skole særligt har fokus på. Det er både indenfor det naturfaglige område

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere