Illustrationer Børnetegninger fra institutioner og skoler i Firenze

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Illustrationer Børnetegninger fra institutioner og skoler i Firenze"

Transkript

1 Tårnby Kommune Pædagogisk UdviklingsCenter

2 Kompetenceudvikling Redaktion Hanne Birkum Judy Weisel Grafisk tilrettelæggelse/dtp Britta Aamand Hanne Birkum Illustrationer Børnetegninger fra institutioner og skoler i Firenze Foto Kehlet Reklame Polfoto Administration Britta Aamand Tryk Pædagogisk UdviklingsCenter

3 INDHOLD Kompetenceudvikling Særlige tiltag til kompetenceudvikling... 4 Skoleområdet... 4 Dagtilbudsområdet... 4 Udviklingspulje Skolereform... 4 Samarbejde på tværs... 5 Viden om læring... 6 Uderumsoplukkeren... 7 Nye Fælles Mål... 8 Engelsk fra 1. klasse...10 Tysk/fransk fra 5. klasse - kom godt fra start...11 Bevægelse i alle fag klassesprøven i idræt...13 Håndværk og design...14 Litteratur i overbygningen En dag i litteraturens tegn...15 Spil i flow...16 Lige i øret...17 Tablets apps og musik...18 Svømmesikkerhedskursus...19 Vejledning for skolernes udviklingsudvalg...20 Undervisningsdifferentiering i dansk og matematik på mellemtrinnet...22 Klasseledelse...23 Når it bygger bro mellem ude og inde...24 Tablets i pædagogisk praksis...25 Digital dannelse...26 Google Apps1 for education...27 Google Apps2 for education...27 Mediepatrulje...28 Klog på naturfag...29 Styr på Amager Naturpark...30 Dyret skal dø...31 Nøglekortskursus til blå base...32 Kulturrejser institutioner eller skoler imellem med fokus på sprogarbejdet ideer til den legende tilgang til sprog, skrivning og læsning...34

4 Prøv en metode, der virker: Dialogisk læsning - herunder Læseleg...35 Fra grundskole til ungdomsuddannelse...36 Bogboksen...37 Årsplan for Naturambassadører Ny-lærerdag...39 PUC Event...39 Praksisnær kompetenceudvikling...40 Aktionslæring Udvikling af teamets arbejde om inklusion/læring Reflekterende team Kulturrejser Eksperimenter Praktiske oplysninger...42 Tilmelding...43

5 KOMPETENCEUDVIKLING Planlægningen af skoleår er på mange måder anderledes, idet alle parter planlægger et skoleår, hvor mange faktorer og vilkår ændrer sig i kraft af skolereformen. Fra 1. august 2014 skal skoledagen være længere og med fysisk aktivitet som et element til børnenes læring. It og digitale læremidler skal i højere grad implementeres, og lærere og pædagoger skal indgå i et forpligtende samarbejde om elevernes læring, som skal vise sig i øget fagligt udbytte og trivsel for eleverne. Samtidig er Tårnby Kommunes politikker og strategier for inklusion, naturfag, it, læsning, dansk som andetsprog og overgange fortsat områder, der skal være i fokus på børneområdet. Udfordringerne er mange også for kommunens dagtilbud, som er et vigtigt led i børnenes udvikling og dannelse samt den kontinuitet og sammenhæng, der er et mål på børneområdet 0-18 år. PUC har bestræbt sig på at indtænke væsentlige dele af skolereformens og de kommunale elementer i udbuddet af kompetenceudvikling for Økonomiske og tidsmæssige rammer gør det nødvendigt at tænke reformens mange nye elementer ind i en flerårig plan for at nå målet med kompetenceudvikling i Tårnby Kommune: At børneområdets medarbejdere oplever, at de er kompetente i forhold til arbejdsopgaver, de varetager, og kan leve op til de lovmæssige krav og de politiske målsætninger, strategier og handleplaner, der er besluttet på børneområdet i Tårnby Kommune. Udbuddet for kompetenceudvikling er blevet til efter drøftelser i PUC s store konsulentgruppe, udvalg for kompetenceudvikling og i visionsgruppen for lærere og pædagoger. Fra alle grupper er kravet om samarbejdet mellem pædagoger og lærere om elevernes læring blevet fremhævet som et udviklingsområde. Kendskab til hinanden såvel fagligt som personligt bliver nævnt som basis for et samarbejde, begge parter gerne deltager i. Kulturrejser, observationer og deltagelse i hinandens praksis er måder, hvorpå dette kendskab kan udvikles og er derfor prioriteret i dette års udbud. Se også omtale af PUC s tilbud om praksisnær kompetenceudvikling, som omfatter sparring i team, kulturrejser, aktionslæring og konsulentdeltagelse i institution, team, klasse og skole. Tilmelding Af hensyn til skolernes og PUC s planlægning skal tilmelding ske i april Tilmelding skal ske på tilmeldingsblanket, der fremsendes via lederen til Britta Aamand senest den 1. maj Bekræftelse på tilmelding vil ske ca. 2 uger efter. Husk at opgive initialer på FællesNet, da PUC vil kommunikere med dig elektronisk. Pædagoger, der ikke er på FællesNet, bedes oplyse en mailadresse til kommunikation. Se mere om PUC s udbud af kompetenceudvikling på under menupunktet: Kompetenceudvikling. Her finder du beskrivelse af alle tilbud, praktiske oplysninger og tilmeldingsblanket. Hanne Birkum Pædagogisk UdviklingsCenter, marts

6 SÆRLIGE TILTAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING Skoleområdet Parallelt med kompetenceudvikling udarbejdes en plan for kompetenceudvikling på folkeskoleområdet , der bl.a. også skal beskrive plan for kommunens tiltag til kravet om, at der skal være fuld kompetencedækning i alle fag i Det betyder, at alle lærere skal have undervisningskompetence på linjefagsniveau i de fag, de underviser i. Muligheder for uddannelse på linjefagsniveau inden for skolens fag skal aftales med skolens/institutionens ledelse i samarbejde med forvaltningen. Det samme gælder uddannelse som praktiklærer ved læreruddannelsen. Dagtilbudsområdet Institutionsområdet prioriterer i disse år at få uddannet ressourcepersoner inden for sprog- og praktikvejledning. I forår 2014 er pædagoger i gang med sprog- og praktikvejlederuddannelse på Professionshøjskolen UCC, og flere følger i efterår Et andet fokusområde er sundhed og bevægelse, og flere institutioner har deltaget og deltager lige nu i det kommunale udviklingsprojekt: Pædagogisk idræt. Deltagelse i såvel uddannelse som de kommunale projekter aftales med pædagogisk konsulent John Hansen, institutionsafdelingen i samarbejde med institutionens ledelse. UDVIKLINGSPULJE SKOLEREFORM Fokus: Samarbejde mellem pædagoger og lærere Lige om lidt er det 1. august 2014, og implementering af skolereformen starter. Det betyder bl.a., at pædagoger og lærere skal indgå i mere forpligtende samarbejder om børns læring og trivsel. Visionsgrupperne for lærere og pædagoger har påpeget behovet for, at der tages initiativer til, at de to professionsgrupper får mulighed for at mødes under utraditionelle former og lære hinanden at kende såvel fagligt som personligt, så samarbejdet mellem de to grupper kommer godt og hurtigt fra start. PUC har afsat en pulje af skolereformens midler til at understøtte distrikternes arbejde med udviklingen af de to professioners samarbejde. Distrikterne kan ansøge om midler fra puljen via skoleledelsen. Midlerne skal være anvendt i budgetår Ansøgningen skal indeholde en kort beskrivelse af samarbejdet i en SMTTE-model og med budget for det søgte beløb. Det skal desuden fremgå af ansøgningen, hvem der er idémager og tovholder, hvor mange pædagoger og lærere som deltager, samt hvornår indsatsen for fremme af samarbejdet finder sted. Ansøgningen skal være særlig tydelig omkring, hvordan indsatsen er utraditionel og innovativ. Der vil blive tilknyttet en PUC konsulent til de bevilgede ansøgninger. Ansøgningsfrist: Senest den 1. juni 2014 til PUC v/hanne Birkum 4

7 SAMARBEJDE PÅ TVÆRS Kulturrejser lær din skole/sfo/dagtilbud at kende Målgruppe: Pædagoger og lærere i et distrikt Målet med tilbuddet er, at alle kommunens skoler og SFO er/dagtilbud kommer til at deltage i kulturrejser, og at disse kan sætte pejlemærker for kompetenceudviklingen i folkeskolen i Tårnby Kommune. Kulturrejse i skolen for pædagogerne og kulturrejse i institutionerne for lærerne. Datoer aftales individuelt med deltagerne i distriktet. Et pilotprojekt har været afholdt. Initiativtagerne til dette er meget interesserede i at lave det for andre. Er du/i interesserede så kontakt: John Hansen, Judy Weisel eller Erik Mikkelsen. Kursusnr.: Tid: Datoer aftales individuelt med deltagerne i distriktet Sted: I distrikterne Kursusleder: Pædagogisk konsulent John Hansen, udviklingskonsulent Judy Weisel og SSP-konsulent Erik Mikkelsen Kursusafgift: 0 kr. 5

8 VIDEN OM LÆRING Målgruppe: Pædagoger og lærere, der samarbejder om børns læring *Obligatorisk kursus Min. 1 lærer og 1 pædagog fra hvert distrikt At lærere og pædagoger opnår et fælles udgangspunkt for læringsbegrebet Kursus for lærere og pædagoger, som skal arbejde sammen. Forløbet består af en fælles kursusdag med oplæg og diskussion, herefter et aktionslæringsforløb og der afsluttes med erfaringsudveksling. 1. kursusgang Hvordan skaber vi en fælles forståelse af begrebet læring? Er der kulturelle/historiske forforståelser, som kan vanskeliggøre et fælles sprog? Oplæg ved professor Stig Broström, DPU. Hvordan skabes en fælles platform? Oplæg med lærere og pædagoger fra Frederiksberg Ny Skole. Fælles refleksioner. Mellem første og anden kursusgang arbejder teamet med en konkret aktion med støtte fra konsulenterne. 2. kursusgang Erfaringsudveksling Instruktører: Professor Stig Brostrøm, DPU samt 1 lærer og 1 pædagog fra Frederiksberg Ny Skole Kursusnr.: Tid: Tirsdag den 2. september 2014 kl. 9:00-15:00 og tirsdag den 18. november 2014 kl. 12:00 15:00 Sted: PUC eller Tårnby Rådhus Kursusleder: Udviklingskonsulent Vibeke Flemmer, pædagogisk konsulent Flemming Baumann og inklusionskonsulent Line Holst Kursusafgift: Skolereformmidler 6

9 UDERUMSOPLUKKEREN Målgruppe: Lærer/pædagogteams i skole og/eller SFO Kendskab til lokal natur og lokale muligheder for at flytte undervisningen/de pædagogiske aktiviteter ud Kurset tager udgangspunkt i lokalområderne nær skolen/institutionerne i distriktet, og i samarbejde med PUC og Naturskolen planlægges det, hvilke dele der skal foldes ud. Kursets sigte er at optimere udnyttelsen af resurserne omkring skolen/institutionerne til læring og pædagogiske aktiviteter i bevægelse, både i forbindelse med den formaliserede undervisning og i mere uformelle læringssituationer. Deltagerne tegner idéer ind på et stort kort sammen, og kortet hænges efterfølgende op på skolen til fortsat inspiration. Featuren Tæt på dig på ntsnet.dk introduceres. Instruktører: Naturskoleleder Jacob Jensen og udviklingskonsulent Elzebeth Wøhlk Kursusnr.: Tid: Kurset tilrettelægges lokalt efter aftale med deltagerne Sted: Omkring egen skole/sfo Kursusleder: Naturskoleleder Jacob Jensen og udviklingskonsulent Elzebeth Wøhlk Kursusafgift: 0 kr. 7

10 NYE FÆLLES MÅL I 2014 er Fælles Mål for skolens fag revideret og nyskrevet efter en skabelon, der skal gøre, at Fælles Mål bliver et mere enkelt og brugbart værktøj for lærerne. Fælles Mål er for de fleste fags vedkomne omskrevet efter den samme nye skabelon, mens andre fag er ændret så meget, så faget har fået helt nye Fælles Mål. De nye fag madkundskab, håndværk og design og medier samt de fremrykkede fremmedsprog som engelsk i 1. klasse og tysk og fransk i 5. klasse har i sagens natur ikke gældende mål. Derfor vil de forenklede Fælles Mål gælde for disse fag på de nye klassetrin allerede fra skoleåret For de øvrige fag gælder det, at Nye Fælles Mål først træder i kraft fra skoleåret Information om de Nye Fælles Mål sker efter denne plan: 1. PUC-arrangement Information om Nye Fælles Mål for lærere, der skal undervise i fag, hvor Nye Fælles Mål er gældende fra august Se program og tilmelding nedenfor. 2. Tilbud: Information om Nye Fælles Mål på skolerne Hvis skolerne ønsker en fælles generel orientering om de nye Fælles Mål på skolerne, så tager skoleledelsen kontakt til PUC og aftaler dato og tid for, hvornår en af PUC s konsulenter deltager og orienterer på skolen. Kontaktperson: Udviklingskonsulent Vibeke Flemmer 3. Information om Nye Fælles Mål til skolernes fagteam Formanden/koordinatoren for skolernes fagteam tager kontakt til PUC s konsulent inden for de enkelte fag og træffer aftaler om dato og tid for et dialogmøde om fagets Nye Fælles Mål i skolens fagteam. Aftale skal være indgået senest den 1. oktober Netværksmøderne Nye Fælles Mål indgår som et tema på alle faglige netværksmøder på PUC. 8

11 PUC-arrangement Information om Nye Fælles Mål for lærere, der skal undervise i fag, hvor Nye Fælles Mål er gældende fra august 2014 Målgruppe: Lærere, som i 2014/15 skal undervise i fagene: Madkundskab Håndværk og design Engelsk i 1. klasse Tysk og fransk i 5. klasse Medier At lærere i de fag, hvor Nye Fælles Mål er gældende fra får viden om Nye Fælles Måls opbygning og anvendelse. At lærerne kan anvende Nye Fælles Mål som et centralt redskab i planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen i fagene. Informationen deles i to: 1. Fælles information for alle om skabelon for målenes opbygning og intentionen om anvendelse. 2. Fagopdelt information og dialog om Nye Fælles Mål i det enkelte fag. Kursusnr.: Tid: Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 13:00-16:00 Sted: PUC Kursusleder: Udviklingskonsulent Vibeke Flemmer Kursusafgift: Skolereformmidler 9

12 ENGELSK FRA 1. KLASSE Målgruppe: Engelsklærere i 1. og 2. klasse *Obligatorisk kursus Min. 1 engelsklærer fra hver skole Ideer og inspiration til engelsk i indskolingen Forløbet består af en fælles kursusdag med oplæg af a native speaker, herefter et aktionslæringsforløb, der afsluttes med erfaringsudveksling. 1. kursusgang I løbet af kurset kommer vi ind på: Motivation i fremmedsprogsundervisningen - Rim, remser og sange - Skole/hjemsamarbejde Årsplan Lektionsplan -TPR (Total Physical Response) - Stories for beginners - Lege og rollespil - Produktion af materialer. Og hvis tiden tillader det: Brug af it og internet. Mellem første og anden kursusgang arbejdes med en konkret aktion med støtte fra PUC s konsulent. 2. kursusgang Erfaringsudveksling Instruktør: Engelskvejleder Frank Lacey Kursusnr.: Tid: Onsdag den 27. august 2014 kl. 9:00-15:00 og torsdag den 15. januar 2015 kl. 12:00-15:00 Sted: PUC Kursusleder: Udviklingskonsulent Vibeke Flemmer Kursusafgift: Skolereformmidler 10

13 TYSK/FRANSK FRA 5. KLASSE - KOM GODT FRA START Målgruppe: Lærere, der underviser i tysk eller fransk OBS! Ved tilmelding beder vi om, at man i bemærkningsfeltet skriver, om man skal undervise i tysk eller fransk. *Obligatorisk kursus Min. 1 tysk- og fransklærer fra hver skole At deltagerne får kendskab til, hvordan: undervisningen kan tage udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger fra bl.a. dansk og engelsk og evt. andre sprog elevernes motivation og lyst til at lære kan styrkes gennem varierede aktiviteter, sproglige lege og bevægelse samt inddragelse af it der kan sættes fokus på udtale og intonation i tilegnelse af ordforråd grundlæggende viden om landets kultur- og samfundsforhold kan inddrages i undervisningen. Forløbet består af en fælles kursusdag med oplæg, praktiske øvelser, aktiviteter, diskussion og refleksion, herefter et aktionslæringsforløb, der afsluttes med erfaringsudveksling. 1. kursusgang Små forløb med klare mål, tydelig progression og overskuelig evaluering Spil, sange, lege og kooperative aktiviteter Relevante analoge og digitale materialer herunder hjemmesider Mellem første og anden kursusgang arbejdes med en konkret aktion med støtte fra PUC s konsulent. 2. kursusgang Erfaringsudveksling Instruktør: Pædagogiske konsulenter Christina Hellensberg og Danièle Eychenne, CFU Kursusnr.: Tid: Onsdag den 3. september 2014 kl. 9:00-15:00 og torsdag den 22. januar 2015 kl. 12:00-15:00 Sted: PUC Kursusleder: Udviklingskonsulent Vibeke Flemmer Kursusafgift: Skolereformmidler 11

14 BEVÆGELSE I ALLE FAG Målgruppe: Lærere og pædagoger på alle klassetrin *Obligatorisk kursus Min. 1 lærer og 1 pædagog fra hvert distrikt At sætte fokus på bevægelsens erkendelses- og inklusionspotentialer Med kroppen som omdrejningspunkt vil kurset byde på konkrete praktiske eksempler og give inspiration til bevægelsesmødets helhedsudviklende, erkendende og inklusive perspektiv gennem positive kropslige oplevelser, erfaringer og erkendelser med fokus på de lære- og dannelsespotentialer, der ligger i en kropslig og bevægelsesmæssig tilgang til læring. Der vil blive givet eksempler på faglige undervisningssituationer og sekvenser, der vil kvalificere deltagerne didaktisk til at kunne varetage en bevægelsesintegrerende og inkluderende undervisning. I undervisningssekvenserne vil der blive lagt vægt på variation, progression med plads og rum til at samskabe, påvirke og udvikle læringsmiljøet Kurset vil veksle mellem teori og praksis, så kom gerne i idrætstøj. 1. kursusgang Med kroppen som omdrejningspunkt vil kurset byde på praktiske eksempler gennem positive bevægelsesoplevelser og erfaringer. Dette er ment som inspiration til opfølgende tiltag, hvor deltagerne afprøver aktionslæringsforløb inden opsamlingsdagen. 2. kursusgang Opsamling og erfaringsudveksling Instruktør: Lektor i idræt Louise Hinrichsen, Professionhøjskolen Metropol Kursusnr.: Tid: Tirsdag den 11. november 2014 kl. 9:00-15:00 og torsdag den 5. marts 2015 kl. 12:00-15:00 Sted: Pilegårdsskolens festsal Kursusledere: Idrætskoordinator Caroline Lund og udviklingskonsulent Elzebeth Wøhlk Kursusafgift: Skolereformmidler 12

15 9. KLASSESPRØVEN I IDRÆT Målgruppe: Lærere, der underviser i idræt *Obligatorisk kursus Min. 1 idrætslærer fra hver skole At klæde idrætslærerne på, så de bedst muligt kan gennemføre prøver fra foråret 2015 Det er nu en kendsgerning, at eleverne i 9. klasse afslutter faget idræt med en prøve på lige vilkår med de andre fag. Endelig får faget den faglige status, som vi har sukket efter længe. Det betyder for nogle, at der skal tænkes anderledes i undervisningen. Der arbejdes med de overordnede rammer, formalia og indhold for prøven. Der vil være plads til diskussion, udveksling, afklaring mm. På kursusdagen vil der være oplæg og gruppearbejde. I gruppearbejdet udarbejdes prøveoplæg. Instruktør: Fagkonsulent i idræt og sundhed Rikke Stobbe og idrætskoordinator Caroline Lund. Kursusnr.: Tid: Torsdag den 6.november 2014 kl. 9:00-15:00 Sted: PUC Kursusleder: Idrætskoordinator Caroline Lund Kursusafgift: Skolereformmidler 13

16 HÅNDVÆRK OG DESIGN Målgruppe: Sløjd- og håndarbejdslærere, der skal undervise i faget håndværk og design *Obligatorisk kursus Min. 1 sløjd- og håndarbejdslærer fra hver skole Målet med kurset er, at lærere, der fremover skal undervise i faget Håndværk og design, udvikler kendskab til faglige metoder og indhold. På kurset vil vi arbejde med idéudvikling og designprocesser i et fagdidaktisk perspektiv. Kursisterne skal være aktivt deltagende og arbejde håndværksmæssigt og eksperimenterende med både bløde og hårde materialer, kendte som nye teknikker og metoder fra fagområderne håndarbejde og sløjd. Refleksion og dialog om temaer som elevernes læring, målstyret undervisning, evaluering fra forsøgs- og udviklingsarbejdet med faget "Håndværk og design" og fagområdets udvikling fortsat vil stå centralt. Inden kursets start vil deltagerne få besked om, hvordan de kan forberede sig, og hvad der skal medbringes. Instruktør: Cand. pæd. i sløjd Stig Pedersen Kursusnr.: Tid: Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag den og 18. september 2014 kl. 9:00-15:00 Tirsdag den 11. november 2014 kl. 12:00-15:00 Tirsdag og onsdag den 17. og 18. februar 2015 kl. 9:00-15:00 Torsdag den 16. april 2015 kl. 12:00-15:00 Sted: PUC og faglokaler på Kastrupgårdsskolen Kursusleder: Koordinator for det praktisk-musiske område Anja Schmelling Kursusafgift: Skolereformmidler 14

17 LITTERATUR I OVERBYGNINGEN EN DAG I LITTERATURENS TEGN Målgruppe: Dansklærere, der underviser i overbygningen At få indsigt i forskellige litterære tekster Ønsker du inspiration til arbejdet med litteratur i overbygningen? Og vil du samtidig have noget konkret med hjem til den daglige undervisning i og med litteratur? På dette kursus vil forskellige litterære tekster blive sat i spil. Du vil få forslag til arbejde med forskellige forfatterskaber, udvalgte litterære perioder, forskellige genrer og forskellige temaer. Du vil bl.a. blive præsenteret for litterære årsplaner fra det virkelige liv, forskellige analysetilgange, hjemmesider, mulige prøvetekster, undervisningsegnede spille- og kortfilm samt afprøvede undervisningsforløb. Du må meget gerne selv bidrage til kurset, og det ville være givtigt, hvis du medbringer et eksemplarisk litteraturforløb til fælles inspiration. Instruktør: Lærer og cand. pæd. i dansk Marianne Eskildsen Kursusnr.: Tid: Tirsdag den 30. september 2014 kl. 9:00-15:00 Sted: PUC Kursusleder: Udviklingskonsulent Judy Weisel Kursusafgift: (2014/2015): 640 kr./0 15

18 SPIL I FLOW Målgruppe: Undervisere i musik på klasse At kvalificere og inspirere undervisere i musik på klasse til at få samspil til at fungere Mange grundskoleundervisere efterlyser brugbare metoder til at aktivere mange elever i sammenspil, fx 30 elever på mellemtrinnet. Vi har udviklet metoder, som imødekommer dette ønske. Kurset er tilrettelagt og udviklet i samarbejde med bl.a. faglige repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner og på baggrund af mange års undersøgelser og erfaringer i sammenspilsundervisning med børn. Teknikkerne er gennemtestet i grundskolen, musikskolen og i gymnasieskolen og med udgangspunkt i tanker om Flow, Inklusion og Cooperativ learning. Nedenstående metoder til aktivering af mange elever i rytmisk sammenspil behandles på kurset: 1. Boost (hvor man blæser et alm. sammenspilsnummer op til at indeholde 30 forskellige roller) 2. Sammenspil med krop og stemme (hvor alle instrumenter spilles med krop og stemme, for at eleverne får en motorisk og verbal forståelse for instrumentrollerne) Rotation (hvor alle elever på en hurtig, effektiv og sjov måde stifter bekendtskab med alle instrumenter i det rytmiske sammenspil). Desuden vil der på kurset blive arbejdet med teknikker til at skabe et godt flow i undervisningen, hvor man minimerer soloundervisning, afbræk og verbale forklaringer. Vi vil arbejde med arrangementer af typen: Leadsheet-Rolleark og Onegroove numre. På kurset vil vi også vise, hvor let det er at anvende strengeinstrumenter og tangentinstrumenter på alle niveauer, og hvordan man kan bruge skolens instrumentarium lige meget, hvor lidt eller hvor meget udstyr skolen har. Kurset er et praktisk kursus, som veksler mellem praksis og refleksion/diskussion af metoder og musikledelse. Underviserne illustrerer metoder på et hold af elever, og kursusdeltagerne leder små sammenspilsforløb med hinanden ud fra opgaver, som udleveres og forberedes på dagen. Instruktør: Sille Schultz og Mads Pagsberg, forfattere til samspilsbogen Spil i flow Kursusnr.: Tid: Onsdag den 24. september 2014 kl. 9:00-15:00 Sted: Lokalt på en skole. Kursusleder: Musikskolelærer Rolf Mandix Kursusafgift: (2014/2015): 830 kr./0 16

19 LIGE I ØRET Målgruppe: Lærere og pædagoger i indskolingen Ny inspiration til undervisning i musik i indskoling: Musikundervisning med masser af leg, krop og fællesskab SDS sang, dans og spil - står for den musikalske aktivitet, hvor de tre elementer spiller ligeværdigt sammen. Energi og fællesskab er rammen om et legende materiale med 'bevægende' idéer til musikundervisning i indskolingen. Bøgerne Lige i øret er spækket med sange, idéer og lege, som på enkel vis giver dig mulighed for at lave musik med børn, der bare virker. Workshoppen vil dels indeholde gennemgang af materiale fra bøgerne, som er lige til at tage med hjem og bruge i dine musiktimer og dels med forskellige "julelege", som optimerer dine egne færdigheder. Når du selv får en legende tilgang til musikken og din undervisning, vil det automatisk smitte af på børnene, så her handler det om at have lyst til at lege og skabe. Instruktører: Kirsten Juul Seidenfaden og Manner Peschcke-Køedt, udviklere af materialet Lige i øret Kursusnr.: Tid: Fredag den 19. september 2014 kl. 9:00-14:00 Sted: Kulturzonen Kursusleder: Musikskolelærer Rolf Mandix Kursusafgift: (2014/2015): 810 kr./0 17

20 TABLETS APPS OG MUSIK Målgruppe: Pædagoger og lærere, der arbejder med børn fra 0 til og med 8 år At bruge musik apps i det pædagogiske arbejde på forskellige måder At gøre børn aktive og få produceret medier, som knytter sig til arbejdet med musik. Derudover er målet også at skabe samarbejde og dialog mellem pædagoger og lærere i arbejdet med de 0-8-årige børn og sikre, at alle børn bliver inkluderet i fællesskabet. Der præsenteres forskellige apps, som kan bruges til lege med musik og undervisning. Vi vil i fællesskab lave oplæg til forløb, der kan bruges i skole og på institutioner. Forløb afprøves i praksis inden opsamlingsdagen. Der afsluttes med en opsamlingsdag på PUC af 3 timers varighed. Instruktører: Udviklingskonsulent Niels Jørgensen og musikskolelærer Rolf Mandix Kursusnr.: Tid: Onsdag den 12. november kl. 9:00-15:00 samt en opsamlingsdag af 3 timers varighed Sted: PUC Kursusleder: Udviklingskonsulent Niels Jørgensen Kursusafgift: (2014/2015): 160 kr./0 18

21 SVØMMESIKKERHEDSKURSUS *Obligatorisk svømmesikkerhedskursus for svømmelærere, som underviser i svømning i Tårnby Kommune Målgruppe: Idrætslærere og pædagoger At sikre, at svømmelæreren kan varetage svømmeundervisningen forsvarligt For at varetage svømmeundervisningen forsvarligt, bør svømmelæreren: have bestået svømmelærereksamen eller have kvalifikationer på tilsvarende niveau kunne betjene det genoplivningsudstyr, der er i svømmehallen kunne foretage elementær genoplivning kunne foretage dykning efter og bjærgning af en forulykket elev. Ovennævnte sikres i Tårnby Kommunes skolevæsen ved, at alle aktive svømmelærere hvert år skal på kursus i betjening af genoplivningsudstyret, i korrekt førstehjælp vedr. drukneulykker og hvert år gennemføre en bassinprøve i elementær livredning. Bassinprøven bør foregå i det bassin, hvor læreren skal undervise. Instruktører: lærer Allan Nissen og lærer Pia Randrup Kursus for pædagoger i Tårnby Kommune Kursusnr.: 14-14A Tid og sted: Onsdag den 27. august 2014 kl. 09:15-11:15 Kastrup Svømmehal Kurser for lærere i Tårnby Kommune Kursusnr.: 14-14B Tid og sted: Tirsdag den 26. august 2014 kl. 13:15-15:15 PiIegårdsbadet Kursusnr.: 14-14C Tid og sted: Onsdag den 27. august 2014 kl. 13:15-15:15 Kastrup Svømmehal Kursusnr.: 14-14D Tid og sted: Torsdag den 28. august 2014 kl. 13:15-15:15 Korsvejens Svømmehal Kursusleder: Idrætskoordinator Caroline Lund Kursusafgift: (2014/2015): 0 kr. 19

22 VEJLEDNING FOR SKOLERNES UDVIKLINGSUDVALG Målgruppe: Ressourcepersoner i skolernes udviklingsudvalg *Obligatorisk kursus for ressourcepersoner i skolernes udviklingsudvalg, der IKKE har uddannelse i vejledning Evt. andre ressourcepersoner med vejledningsfunktioner på skolerne. Målet med kursusforløbet er at kvalificere skolernes udviklingsudvalg og øvrige ressourcepersoner til at vejlede inden for deres særlige vidensområde. Kursets omdrejningspunkter er fire temaer: 1. Vejledningens rammer: Kontekst Kontaktafklaring Vejlederroller og positionering Funktioner på skolen 2. Voksnes læreprocesser: Opmærksomhedspunkter mht. voksnes læreprocesser Anerkendende tilgang Etik 3. Vejleders kompetencer: At facilitere læring gennem spørgsmål Kommunikative kompetencer Kollegial vejledning Professionelle domæner 4. Vejledningens teori, metode og processer: Herunder individuel vejledning og vejledning i team LØFT Narrativ vejledning Vejledning som udgangspunkt for forandringsprocesser 20

23 Arbejdsformer: På kursusdagene arbejdes med oplæg, færdighedstrænende øvelser samt grupperefleksioner. I kurset inddrages en fælles afklaring mellem skoleledelse og ressourcepersonerne i forhold til at undersøge status quo og formulering af udviklingsønsker for skolens vejledning. På sidste kursusgang præsenterer udviklingsudvalgene erfaringer med vejledningspraksis samt ønsker til videreudvikling af den organisatoriske rammesætning, der drøftes med ledelsen. Mellem kursusdagene arbejder deltagerne med deres vejlederrolles udviklingspunkter i deres daglige vejlederpraksis. En fra skoleledelsen deltager om formiddagen på første og sidste kursusdag. Instruktør: Lektorer Lis Boysen og Britta Vejen, Professionshøjskolen UCC Kursusnr.: Tid: Torsdag den 7. august 2014 kl. 9:00-15:30 Fredag den 8. august 2014 kl. 9:00-14:00 Torsdag den 30.oktober 2014 kl. 9:00-15:30 Tirsdag den 27. januar 2015 kl. 9:00-15:30 Sted: PUC Kursusleder: Udviklingskonsulent Judy Weisel Kursusafgift: Skolereformmidler 21

24 UNDERVISNINGSDIFFERENTIERING I DANSK OG MATEMATIK PÅ MELLEMTRINNET Målgruppe: Dansklærere og matematiklærere, som underviser på mellemtrinnet *Obligatorisk kursus Min. 1 dansk- og matematiklærer fra hver skole At lærerne får redskaber og idéer til at udvikle undervisning med undervisningsdifferentiering som det bærende princip. Undervisningsdifferentiering er en kæmpe udfordring for en lærer med 28 elever i klassen. Det er ikke realistisk at nå alles forudsætninger hele tiden, men det er muligt at folde stoffet ud i både en let og en mere kompleks udgave. Læreren skal have et klart begreb om, hvad eleverne skal lære, men vejen dertil kan være forskellig. Kurset vil: Fremvise eksempler på undervisningsforløb med høj grad af undervisningsdifferentiering inden for flere danskfaglige og matematikfaglige områder. Præsentere en skabelon, som giver et overblik over de mange tangenter undervisningsdifferentiering kan spille på. Afprøve konkrete øvelser med undervisningsdifferentiering. Stille skarpt på undervisningsdifferentiering i egne forløb. Kurset består af to kursusdage: 1. gang 6 timer, 2. gang 4 timer 1. kursusgang: Fælles intro (3 timer) efterfulgt af holdundervisning i dansk/matematik Det forventes, at deltagerne planlægger og afprøver et mindre aktionslæringsforløb i samarbejde med udviklingskonsulent Judy Weisel og udviklingskonsulent Dorthe Adamsen. På sidste kursusdag vil der blive afsat tid til mindre fremlæggelser og evalueringer af de afprøvede forløb. Instruktør: Lektor Susanne Arne-Hansen og Lektor Michael Wahl Andersen, Professionshøjskolen UCC Kursusnr.: Tid: Onsdag den 11. marts 2015 kl. 9:00-15:00 og tirsdag den 19. maj 2015 kl. 9:00-13:00 Sted: PUC Kursusleder: Udviklingskonsulent Judy Weisel og udviklingskonsulent Dorthe Adamsen Kursusafgift: Skolereformmidler 22

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. januar 2015 Mødetidspunkt: 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017

De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Vision og handleplan for De Pædagogiske Læringscentre i Hvidovre Kommune 2014-2017 Børne- og Velfærdsforvaltningen Efteråret 2014 Indholdsfortegnelse Det Pædagogiske Læringscenter: Når skolereformen omsættes

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole Kvalitets- og udviklingsrapport Enghavegård Skole Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 5. FAGLIGHED... 3 5.1 SKOLELEDERENS VURDERING... 3 Folkeskolens afgangsprøver... 3 Nationale test... 3 Generelle

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

CFU Center for Undervisningsmidler Kurser forår 2014

CFU Center for Undervisningsmidler Kurser forår 2014 LÆRINGSRESSOURCER VIDEN KOMPETENCER CFU Center for Undervisningsmidler Kurser forår 2014 Den nye skolereform set gennem Danmarks Sproglærerforenings briller Om materialevalg til udlånssamlingerne ved Center

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Skoleredegørelse Nærum Skole august 2013

Skoleredegørelse Nærum Skole august 2013 Skoleredegørelse Nærum Skole august 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Forside. s. 1 2. Indholdsfortegnelse s. 2 3. Præsentation af skolen.. s. 3 2. Perioden der gik 2012 2013. s. 5 3. Årets indsatsområder.

Læs mere

Klar til ny skole 2014-2015?

Klar til ny skole 2014-2015? Klar til ny skole 2014-2015? Skolereformen medfører store krav til kompetenceudvikling. Der sker rigtig meget nyt i skolen i de kommende år, samtidig med at de eksisterende udfordringer som inklusion og

Læs mere

lærere og pædagoger 2012-2013 Bornholm Center for Undervisningsmidler

lærere og pædagoger 2012-2013 Bornholm Center for Undervisningsmidler CFUKurser til lærere og pædagoger 2012-2013 Bornholm Center for Undervisningsmidler Udgivet af Professionshøjskolen UCC Center for Undervisningsmidler Bornholm Redaktion Hans Jacob Binzer (ansvarshavende),

Læs mere

Rapport fra visionsgrupperne på lærer- og pædagogområdet vedr. skolereformen. - 1 -

Rapport fra visionsgrupperne på lærer- og pædagogområdet vedr. skolereformen. - 1 - Rapport fra visionsgrupperne på lærer- og pædagogområdet vedr. skolereformen. - 1 - PUC april 2014 Rapport fra visionsgrupperne på lærer- og pædagogområdet vedr. skolereformen Redaktion Elzebeth Wøhlk,

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

III. Opfølgning af Handleplan for læsning Tårnby Kommune - skridtet til, at alle børn læser bedre i Tårnby

III. Opfølgning af Handleplan for læsning Tårnby Kommune - skridtet til, at alle børn læser bedre i Tårnby III. Opfølgning af Handleplan for læsning Tårnby Kommune - skridtet til, at alle børn læser bedre i Tårnby Fælles skoleudvikling PUC efterår 2011 Indhold Forord...4 Resume og konklusion...5 Sprogudvikling...

Læs mere

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Kurser & uddannelser 2014-2015 for lærere, ledere og pædagoger i grundskolen Klar til ny folkeskole 2014-2015? I UCC s kursus- og uddannelseskatalog finder du

Læs mere

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse

Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Skole Pædagogik Didaktik Vejledning Ledelse Kurser & uddannelser 2014-2015 for lærere, ledere og pædagoger i grundskolen Klar til ny folkeskole 2014-2015? I UCC s kursus- og uddannelseskatalog finder

Læs mere

LÆRINGSRESSOURCER VIDEN KOMPETENCER CFU. Center for Undervisningsmidler. Kurser efterår 2014. Udvikling af skolens pædagogiske læringscenter hvordan?

LÆRINGSRESSOURCER VIDEN KOMPETENCER CFU. Center for Undervisningsmidler. Kurser efterår 2014. Udvikling af skolens pædagogiske læringscenter hvordan? LÆRINGSRESSOURCER VIDEN KOMPETENCER CFU Center for Undervisningsmidler Kurser efterår 2014 Udvikling af skolens pædagogiske læringscenter hvordan? Kolofon Udvikling af skolens pædagogiske læringscenter

Læs mere

PÆDAGOGISK HÅNDSRÆKNING. skolereformen. Middelfart Kommune. udkast

PÆDAGOGISK HÅNDSRÆKNING. skolereformen. Middelfart Kommune. udkast PÆDAGOGISK HÅNDSRÆKNING til skolereformen i Middelfart Kommune udkast 1 Indhold Forord 3 Introduktion 4 Vision 5 1. De skolepolitiske mål 6 Samarbejde på tværs 8 Understøttelse af læring 10 2. Folkeskolereformen

Læs mere

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2.

Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud. Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015. Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2. Udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud Stedet hvor talenter udvikles Både små og store 2013-2015 Indholdsfortegnelse side 1 Indledning 2 Vision 3 Præsentation og grundlag 3 De pædagogiske strategier 5 Sprogets

Læs mere

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag

Inspiration til arbejdet med skolereformen. De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Inspiration til arbejdet med skolereformen De første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs af skolernes projekter 7 Varieret og anvendelsesorienteret

Læs mere

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015

Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Procespapir: Skoleudviklingsplan 2014-2015 Skolecenter Jetsmark Indhold Indledning... 3 Fokus på udvalgte kommunale indsatsområder... 4 Inklusion og læring... 4 Teamsamarbejde... 8 Reformens temaer i fokus

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Kursus- og netværkskatalog Syddjurs Skolevæsen

Kursus- og netværkskatalog Syddjurs Skolevæsen Kursus- og netværkskatalog Syddjurs Skolevæsen i skoleåret 2014/2015 Kursuskatalog: Kursus data Få styrkerne i spil i den pædagogiske praksis Beskrivelse Opstartes på IT-temadagene Målgruppe: Årgangs-

Læs mere

TRIM modeller - skoler

TRIM modeller - skoler Skole- og dagtilbudsafdelingen, december 2012 TRIM modeller - skoler Politik for inklusion og tidlig indsats Politik for folkeskolens 7.-10. årgang Politik for it og læring Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Naturfagsstrategi 2012-2016. Fredericia Kommune

Naturfagsstrategi 2012-2016. Fredericia Kommune 2012-2016 Indholdsfortegnelse VISION... 3 FORMÅL MED EN NATURFAGSSTRATEGI... 3 FORMÅLSPUNKTER:... 4 RESUMÉ... 4 FORMÅL OG PRINCIPPER FOR LÆRINGEN I DAGTILBUD... 5 INDHOLDET I ARBEJDET MED NATURFAGENE I

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Ny Skolereform i Struer Kommune Arbejdsgruppernes anbefalinger

Ny Skolereform i Struer Kommune Arbejdsgruppernes anbefalinger Ny Skolereform i Struer Kommune Arbejdsgruppernes anbefalinger 21. februar 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Økonomi... 4 Forvaltningens roller og opgaver... 6 Organisering

Læs mere