Praktikcenter HÅNDBOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praktikcenter HÅNDBOG"

Transkript

1 Praktikcenter HÅNDBOG 2015

2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA regler: Nogle generelle regler når du er skolepraktikelev... 6 Elevplan... 6 Mødetider... 6 Sygdom... 7 Ferie... 7 Fravær Ulovligt fravær Barsel og længerevarende sygdom Forsikringsforhold Retningslinjer for skolepraktikken Skolehjem...11 Økonomi...12 Skolepraktikydelse...12 Skolepraktikydelse og fritidsjob...12 Supplerende børnetilskud...12 Regler for befordring...13 Dine muligheder for aftaler med virksomheder, når du er i skolepraktik Hjælp til udgifter i forbindelse med samtaler og flytning...15 Link til diverse bekendtgørelser og love m.m Velkommen til Praktikcentret på CELF Der er mange veje til et svendebrev. Du kan blive elev i en virksomhed, du kan tage praktikken i udlandet, du kan blive elev i Praktikcentret eller du kan kombinere de forskellige muligheder. Praktikcentret fungerer som en virksomhed med kollegaer, en arbejdsuge på 37 timer, opgaver, kunder og deadlines. Det er altså anderledes end at gå i skole på grundforløbet. Mål med den praktiske del af hovedforløbet Faglige mål: I løbet af praktikken vil du opnå den faglige viden og arbejdsrutiner, som du får brug for i dit kommende arbejdsliv. Den oplæringsansvarlige holder øje med at du når de praktikmål, der gælder for din uddannelse. Målene kan du se i elevplan via link på din forside. I Praktikcentret er praktikmesteren din chef. Han eller hun bestemmer hvordan opgaverne skal fordeles, overvåger at de løses korrekt og sikrer sig, at du lærer det du skal på den praktiske del af hovedforløbet. Vi glæder os til at se dig i Praktikcentret på CELF Mange hilsner Charlotte Maegaard Kristiansen Praktikchef Sociale mål: Du skal kunne arbejde selvstændigt såvel som i et team. Du skal medvirke til at stedet er et godt sted at være, og du skal være klar til at ændre/ tilpasse dig. 3

3 Hvem møder du i Praktikcentret Praktikmester/praktikinstruktør: Er din oplæringsansvarlige i det daglige og sørger for, at du når dine praktikmål og følger op på, hvordan du klarer dig i din praktik. Praktikpladskonsulenter Kan hjælpe dig med at finde en læreplads i en virksomhed. Praktikpladskonsulenterne har daglig kontakt med virksomhederne, og arbejder for at skaffe flere uddannelsesaftaler. Administrative medarbejdere Kan hjælpe dig med din løn, befordring og anden papirarbejde mens du er i Praktikcentret. Elevvejledere Hjælper dig med dine uddannelsesmæssige spørgsmål. Praktikchef Har det overordnede ansvar for din praktik i Praktikcentret. Uddannelseschef Har det overordnede ansvar for din skolemæssige uddannelse. Optagelse i Praktikcentret Din optagelse i Praktikcentret afhænger af, hvilket grundlag du optages efter. Optages du direkte efter grundforløbet uden at have haft en uddannelsesaftale, gælder det, at du skal optages en måned efter afslutningen af grundforløbet. Hvis du uforskyldt har mistet din uddannelsesaftale, kan du starte i Praktikcentret med det samme. Skolen skal dog først have ophævelsen fra det sted, du har haft uddannelsesaftale eller fra din fagforening. EMMA kriterier Der er ingen prøvetid, når du starte i Praktikcentret. Til gengæld skal du hele tiden opfylde de 4 EMMA kriterier. Det er nogle krav, der er udformet for at sikre, at elever i Praktikcentret er aktive, både med hensyn til det faglige og med hensyn til at finde en praktikplads. Det er vigtigt, at du er helt klar over, hvilke konkrete krav EMMA kriterierne stiller til dig, når du er her på Praktikcentret på CELF. Dine instruktører vil følge op på, at du overholder kravene. Hvordan bliver der fulgt op på, at du overholder EMMA kriterierne? Din praktikmester vil løbende følge op på, at du lever op til EMMA kriterierne og du får besked, hvis der er noget, der skal rettes op. Ved en samtale om manglende EMMA overholdelse vil der typisk blive lavet en handleplan, så du får mulighed for at få tingene bragt i orden. Bliver tingene ikke bragt i orden, modtager du en skriftlig advarsel og kan risikere at blive udmeldt af praktikcentret. EMMA kriterier Egnethed Kravet betyder, at du skal have grundforløbsbeviset og at du skal være parat til arbejdsmarkedet. På Praktikcentret vurderer vi f.eks. om: Du møder til tiden. Du melder dig syg efter de gældende retningslinjer. Du gennemfører dine praktikmål på en tilfredsstillende måde. Du er parat til at følge normer og den krævede adfærd på en arbejdsplads. Mobilitet - geografisk Kravet betyder, at du skal være parat til at modtage en rimelig praktikplads - også uden for lokalområdet. Der er ingen nærmere grænser for hvor lang transporttid, der må være tale om. Hvis du er nødt til at flytte for at få en tilbudt praktikplads, indgår det i vurderingen, om der kan gives støtte til flytning. Desuden indgår det i vurderingen, om du i løbet af kort tid vil have mulighed for at få en praktikplads i lokalområdet, hvis du siger nej til en plads uden for lokalområdet. På Praktikcentret på CELF betyder det, at vi forventer, at du søger i hele Danmark. Du skal notere telefoniske henvendelser og gemme ansøgninger på elevplan. Det er dokumentationen for at du har søgt. Mobilitet - fagligt Kravet betyder, at du skal være fleksibel i dit uddannelsesvalg og acceptere en rimelig praktikplads inden for en anden uddannelse end den du først ønskede. I vurderingen indgår, om du kan gå over i en anden uddannelse uden væsentlig tab af uddannelsestid. På Praktikcentret på CELF betyder det, at du for eksempel skal være villig til at søge alle de typer praktikpladser, dit grundforløbsbevis giver dig mulighed for. Aktivt søgende Kravet betyder, at du skal gøre en aktiv indsats for selv at skaffe dig en praktikplads. På Praktikcentret på CELFbetyder det at: Du skal være registreret med synlig profil/cv, som praktikpladssøgende på før du starter, og mens du er i Praktikcentret. Skolen gør en indsats for at hjælpe med at finde praktikplads til dig, mens du er i Praktikcentret, og den hjælp skal du tage imod. Du skal søge mindst 3 stillinger pr. måned. Søger du ikke 3 stillinger pr. måned, kan du blive udmeldt af Praktikcentret. Dit bevis for søgning (stempelblanketter, cv og ansøgninger) uploader du til elevplan.dk under punktet praktikpladssøgning i din uddannelsesplan. 4 5

4 Klageadgang hvis du er uenig i skolens afgørelse om at fortsætte i Praktikcentret Lovbekendtgørelse nr j. Skolens afgørelse om en elevs optagelse til eller ophør med skolepraktik kan af eleven inden for en frist af en uge, fra afgørelsen er meddelt eleven, indbringes for det faglige udvalg. Det faglige udvalg kan beslutte, at klagerne behandles af det lokale uddannelsesudvalg, hvis afgørelse af eleven kan indbringes for det faglige udvalg inden for en uge, fra afgørelsen er meddelt eleven. Nogle generelle regler, når du er elev i Praktikcentret Uddannelseslængde Din uddannelse har samme længde uanset om du er elev i en virksomhed eller i Praktikcentret. Du har samme længde på uddannelsen som dem, der er i ordinær lære. Hvis din uddannelse er trindelt, skal den afsluttes med en faglig prøve, inden du er færdig med trin 1. Din praktikmester vil derefter inden din trin- 1 praktiktid er færdig, vurdere om du er klar og faglig dygtig nok til at gennemføre trin-2 på uddannelsen. Elevplan På elevplan kan du se, hvornår du skal på skole, de praktikmål du skal igennem og andre vigtige informationer. Elevplan er også din garanti for, at du overholder kravet om aktiv søgning (EMMA kriterie). Du skal sørge for at din uddannelsesplan er opdateret og dine søgninger er registreret der. Konsekvenserne af ikke at have registreret disse oplysninger er, at du ikke er berettiget til at være i Praktikcentret. Evaluering af praktikforløb Både som elev i en virksomhed og i Praktikcentret, bliver din indsats og det udbytte du får ud af praktikken, evalueret. Stk. 2. Klagen sendes til skolen. Hvis skolen opretholder sin afgørelse, videresender skolen klagen til det faglige udvalg eller det pågældende lokale uddannelsesudvalg, jf. stk. 1, ledsaget af en begrundelse. Det faglige udvalgs afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Klager til Praktikcentret sendes til praktikchefen via Evalueringen er med til at vise, hvor langt du er kommet i din praktikdel og om der er områder, du skal stramme op på. Evalueringen foregår løbende igennem hele din praktik. Evalueringerne vil ligge på elevplan. Mødetider Mødetiden i Praktikcentret afhænger af hvilket fag, du er ved at uddanne dig inden for. Det enkelte værksted fastsætter mødetiderne. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer. I tilfælde af transportmæssige problemer (storkonflikt hos busselskaber, snestorm og lignende) gælder de samme regler for alle, som er på arbejdsmarkedet. Det er arbejdsgiveren/skolen uvedkommende, hvor du bor, og hvor du kommer fra. Du har mødepligt. Hvis det ikke lykkes for dig at møde på din arbejdsplads, vil du blive trukket i løn, eller du kan bruge en af dine feriefridage. Mødetider i virksomhedsforlagt undervisning (VFU) og delaftale. I virksomhedsforlagt undervisning og når du er i delaftaler, er det virksomhedens regler med hensyn til mødetider, ferier, pauser, rygning osv., der gælder. Sygdom Ved 1. sygedag eller barns 1. sygedag ringer du til din praktikmester senest til mødetid med din sygemelding og eventuelle varighed. Ved raskmelding ringes igen til din praktikmester. Hvis du er i VFU skal du også ringe til virksomheden. Ved skoleophold ringer du til praktikmester og skolen. For at melde dig syg til skolen gøres ved at ringe, Kringelborg/ Maribo/Nakskov tlf Merkur tlf eller pr. SMS til UMS på Der kan ringes i tidrummet Ved længerevarende sygdom kan der forlanges en mulighedserklæring eller en friattest, og elevtiden kan evt. forlænges. Vi gør opmærksom på, at alt fravær registreres. Ved sygdomsperioder og øvrigt fravær som er kort og gentagende, og som der med giver et ustabilt uddannelsesforløb, vil din egnethed (EMMA) blive revurderet og kan medføre ophør på skolepraktik. Ferie Praktikcentret på CELF bruger som udgangspunkt undervisningsafdelingernes vejledende ferieplan. For de kommende ferieår er den som i tabellen nederst på siden. Der kan være afvigelser i ferieplanen på CELF s forskellige afdelinger. Tal med din praktikmester om den ferieplan, du er omfattet. Elever, som er i VFU/delaftale i skolens ferieperioder aftaler ferie med praktikmester. Den 6. ferieuge kan frit benyttes, dog ikke i skoleperioder. Ferien skal aftales skriftligt med din praktikmester. Overenskomstmæssige fridage 24. december, 1. maj og 5. juni afholdes af de berørte elever. Som elev i Praktikcentret har du som ud gangspunkt ikke ferie i ugerne 7 og 42 samt de tre dage før påske. Her er du velkommen til at bruge af din 6. ferieuge. Ferie år Sommerferie - 4 uger Juleferie - 4 dage fredag efter Kr. Himmelfartsdag 2015/16 6. juli juli 2015 (uge 28-31) 2016/17 4. juli juli 2016 (uge 27-30) 2017/18 3. juli juli 2017 (uge 27-30) Helligdage og andre fridage Skærtorsdag Langfredag 2. Påskedag St. Bededag Kr. Himmelfartsdag 2. Pinsedag 23. december, 28. december, 29. december samt 30. december december, 28. december, 29. december samt 30. december december, 28. december, 29. december 2017 samt 2. januar 2018 Juleaftensdag Juledag 2. Juledag Bemærk! Du optjener ikke feriepenge, mens du er elev i Praktikcentret. 6. maj maj maj 2018 * Den sidste feriedag afvikles fredagen efter Kr. Himmelfartsdag, hvis ikke andet aftales. Nytårsaftensdag Nytårsdag 6 7

5 Fravær Lovlig fravær Lovlig fri kan bevilges af din praktikmester efter nedenstående retningslinjer: FESTLIGHEDER Ved eget bryllup. Ved deltagelse i forældres eller svigerforældres sølv, guld-, diamant eller krondiamantbryllup. Ved deltagelse i søskendes bryllup. Du vil ikke modtage kompensation, såfremt begivenheden falder uden for din normale arbejdstid, på arbejdsfri lørdage, søndage, helligdage eller i ferier. SYGDOM Til nødvendige lægekonsultationer, hvor sådanne ikke kan finde sted uden for arbejdstiden. Til nødvendige tandlægekonsultationer, hvor sådanne ikke kan finde sted uden for arbejdstiden. Til nødvendige specialistkonsultationer og behandlinger hvor sådanne ikke kan finde sted uden for arbejdstiden. Nødvendig ledsagelse af ægtefælle eller børn til læge eller specialistbehandling. Ambulant hospitals- og fysioterapeutbehandling, der ikke kan finde sted uden for arbejdstiden. Kiropraktorbehandling, der ikke kan finde sted uden for arbejdstiden. Bloddonor: afgivelse af blod til blodbank, der ikke kan finde sted uden for arbejdstiden. 1 dag 1 dag 1 dag DØDSFALD BEGRAVELSE Ved ægtefælles/samlevers død og begravelse. Ved egne børns død og begravelse. Ved forældres/svigerforældres død og begravelse Ved møde i skifteretten efter ægtefælles, børns eller forældres død. Ved søskendes død og begravelse. Ved søskendes ægtefælles begravelse. Ved svigerbørns begravelse. Ved bedsteforældres begravelse. Kollegaers eller dennes ægtefælles begravelse. ANDRE LEJLIGHEDER Flytning fra en bolig til en anden. Ved møde i retten/amtet i forbindelse med separation og skilsmisse. Til første teoriprøve og køreprøve. Fri på begravelsesdagen Fri på begravelsesdagen Fri på begravelsesdagen Fri på begravelsesdagen 1 dag FØDSEL - ALVORLIG SYGDOM I HJEMMET Nødvendige svangerskabsundersøgelser og fødselsforberedelser. Ved egne børns fødsel. Ved ægtefælles eller barns alvorlige sygdom med heraf følgende hospitalsindlæggelse. Hospitalsbesøg ved ægtefælles, barns, forældres eller anden nær slægtnings alvorlige sygdom. Der gives frihed i rimeligt omfang Efter gældende regler Der gives frihed i rimeligt omfang Der gives frihed i rimeligt omfang 8 9

6 Ulovligt fravær Ulovligt fravær er udeblivelse fra praktik, skoleophold eller fra Virksomhedsforlagt undervisning (VFU) uden at melde det rettidigt til rette person. Gentagne ulovlige fraværsdage kan medføre, at skolen opsiger din praktikaftale. jf. EMMA kriterierne. Hvis vi vurderer, at dit fraværsmønster er bekymrende, vil du blive indkaldt til en samtale med henblik på, hvordan fraværet kan mindskes. Du kan i den forbindelse modtage en skriftlig advarsel for dit fravær i henhold til Praktikcentrets advarselsproceduren. Du vil blive trukket i skolepraktikydelse ved ulovlig fravær. Barsel Du har ret til barsel og praktikcentret følger Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel. Barnets moder har ret til orlov 4 uger før fødsel og 14 uger efter fødsel. Faderen har ret til 2 uger efter fødslen. Hvis man efterfølgende ønsker forældreorlov gives det efter gældende regler. I hele perioden kan der søges dagpenge via kommunen, eller du kan få udbetalt skolepraktikydelse. Kontakt evt. din kommune for videre information. Efter barsel vurderes det om uddannelsestiden skal forlænges. Beslutningen tages af faglige udvalg. Længerevarende sygdom Du kan ved længerevarende sygdom blive afkrævet mulighedserklæring (lægeerklæring). Den er med til at afgøre, om du fuldt ud kan genoptage din uddannelse. Det faglige udvalg tager stilling til evt. forlængelse af uddannelsestiden. Praktikcentret sørger for betalingen af udgiften til mulighedserklæring. Husk regningen. Forsikringsforhold Hvis du kommer til skade under arbejdet, er du forsikret af praktikcentret på CELF, gennem statens selvforsikring. Vi anbefaler dog, at du får tegnet en ansvarsforsikring. Praktikcentrets forsikring dækker nemlig ikke, hvis du forvolder skade på andre eller på inventar. Det samme gælder, hvis du får stjålet personlige ejendele som tøj, cykel, taske osv. Her er du dækket af din egen indbo/tyverisikring. Du kan være dækket af dine forældres ansvars- og familieforsikring, også selv om du bor ude. Kontakt forsikringsselskabet for at få præcis besked, så slipper du for ubehagelige overraskelser. Hvis du skulle være så uheldig at komme til skade, mens du er i virksomhedsforlagt undervisning (VFU), skal dette straks meddeles til din praktikmester. Retningslinjer for Praktikcentret Telefoner Det er tilladt at have mobiltelefoner tændt i arbejdstiden, men kun således at de ligger i din lomme eller taske. Det er desuden en betingelse, at din mobiltelefon er sat på lydløs. Det er tilladt at bruge telefon i forbindelse med dit arbejde. Generelt skal du rette dig efter de regler/aftaler, som din praktikmester laver. IT-disciplin Vores pc er er til arbejdsbrug - ikke til privat brug. Internet skal bruges med omtanke og fortrinsvis til informationssøgning i forbindelse med arbejdet. Ved misbrug af internet vil der - efter skriftlig advarsel - blive tale om bortvisning. Privat brug af s er ikke tilladt. Disciplinære forseelser Tyveri, hærværk eller lignende medfører øjeblikkelig bortvisning. Mobning og chikane af kollegaer Mobning og chikane af kollegaer, personligt, via Internettet eller telefon/sms, kan medføre bortvisning samt evt. politianmeldelse. Påklædning VI forventer at du møder på arbejde velsoigneret, præsentabel og med god hygiejne hver dag. Hvis du har fået udleveret arbejdstøj og sikkerhedssko, hjelm og andet sikkerhedsmateriel, skal du benytte det. Alkohol og euforiserende stoffer Det er ikke tilladt at drikke øl, vin og spiritus på skolens område, medmindre der udtrykkelig er givet tilladelse f.eks. i forbindelse med arrangementer. Det er heller ikke tilladt at indtage og handle med euforiserende stoffer. Du må ikke møde op i påvirket tilstand. Ved overtrædelse af ovenstående vil du blive bortvist. Praktikcentret har bemyndigelse til at lave en drugtest. Rygning Der er rygeforbud på CELF og dermed også i Praktikcentret. Rygning må kun finde sted uden for skolens matrikel og kun i fastsatte kaffe- og frokostpauser. Advarselsproceduren Advarselsproceduren har tre trin. En mundtlig advarsel, en skriftlig advarsel og udmeldelse. Nogle brud på EMMA kriterierne eller andre regler kan være så grove, at de resulterer i øjeblikkelig udmeldelse af Praktikcentret, f.eks. tyveri, vold, indtagelse af euforiserende stoffer, møde i påvirket tilstand og lignende. Opsigelse/ophævelse Du kan til enhver tid skriftligt opsige din aftale med Praktikcentret. I opsigelsen skrives datoen for hvornår du ønsker at stoppe. Opsigelsen afleveres/sendes til din praktikmester. I tilfælde af at du indgår en uddannelsesaftale, ophæves din skoleaftale med Praktikcentret automatisk. Skolehjem Du kan bo på skolehjemmet, når du er i skolepraktik, hvis du opfylder gældende regler. Du skal have over 5 kvarters transporttid fra din bopæl til din arbejdsplads i Praktikcentret. For at finde ud af hvor langt du har, skal du bruge Prisen for at bo på skolehjemmet er 495 kr. pr. uge (januar 2015)

7 Økonomi Skolepraktikydelse Når du er i Praktikcentret, får du skolepraktikydelse. Du har ikke lønmodtagerstatus, men elevstatus. Det har nogle konsekvenser for den måde, du er ansat på. Derfor hedder det ikke løn, men ydelse ligesom SU. Størrelsen af din ydelse fastsættes på de årlige finanslove i folketinget. Du får skolepraktikydelse under ferie og feriefridage, i det omfang skolen har bestemt. Hvis du har optjent feriegodtgørelse fra tidligere ansættelsesforhold (også delaftaler) modregnes disse feriepenge i ydelsen. Du har pligt til at give besked til lønkontoret, hvis du har opsparede feriepenge, der skal modregnes i din ydelse. Du skal have en NEM konto, så skolen kan udbetale skolepraktikydelse. Du får besked om din ydelse via e-boks, og udbetalingen er den sidste hverdag i måneden. Du er bagudbetalt og får din udbetaling første gang måneden efter, du er startet. Hvor stor er skolepraktikydelsen? Der er to forskellige ydelser. En ydelse. pr. måned for elever under 18 år, 2947,- kr. (2015). En ydelse pr. måned for elever på 18 år og derover, 7055,- kr. (2015). Elever der ikke er omfattet af skolepraktikydelsen Elever, der modtager løn fra en arbejdsgiver, arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge, kontanthjælp/starthjælp, revalideringsydelse eller anden offentlig støtte, der tilsigter at dække leveomkostninger, er ikke berettiget til at modtage skolepraktikydelse. Når du tilmelder dig, skriver du under på, at du ikke modtager disse ydelser og skal give skolen besked, hvis dette forhold ændrer sig. Skolepraktikydelse og fritidsjob Du kan godt have et fritidsjob samtidig med at du er i Praktikcentret, hvis det ikke går ud over din overholdelse af EMMA-kriterierne. Supplerende børnetilskud Hvem kan søge tilskud? Forsørgere, der enten er enlige, eller hvor begge parter er i gang med en uddannelse, der berettiger til SU (f.eks. elever i Praktikcentret og grundforløbselever). Det svarer i store træk til alle, der i dag er berettiget til børnetilskud eller forsørgertillæg via SU-systemet. De der i dag modtager børnetilskud, vil automatisk modtage brev om denne mulighed, men ALLE skal selv aktivt søge om tilskuddet. Det sker ikke automatisk. Hvordan søger man? Du skal søge via borger.dk. Her ligger en ansøgningsblanket, som skal udfyldes. Du skal være opmærksom på, at du vil blive bedt om at vedlægge en række bilag, herunder bevis på, at du er studerende. Det dokument får du ved at henvende dig til Linda Lenz i praktikcentret. Hvor meget kan man få? Tilskuddet er indkomstafhængigt og bliver dermed individuelt vurderet. Udbetaling Tilskuddet bliver altid udbetalt den 20. i måneden til din nemkonto. Læs meget mere her: dk/sider/boernetilskud-supplerende.aspx Regler for befordring Som elev i Praktikcentret er du ikke lønmodtager, og kan derfor ikke få skattemæssigt fradrag for din transport til og fra skolepraktikstedet. Til gengæld får du befordringsgodtgørelse. Du kan få befordringstilskud, når den samlede længde er mindst 20 km. pr. dag. Den samlede skolevej er den nærmeste vej fra bopæl til Praktikcenter/skole ifølge rejseplanen.dk. Du kan få udbetalt befordringsgodtgørelse efter følgende regler: Under skoleophold på hovedforløbet får man 100% dækning. I praktikperioder/virksomhedsforlagt undervisning (VFU) får man 90% dækning. Der ydes ikke befordringstilskud for perioder, hvor du er i uddannelsesaftale/delaftale med en virksomhed. Der kan du få skattefradrag efter SKAT s gældende regler. Du får dækket billigste offentlige transportmiddel, også selv om du kører i egen bil, MC, scooter eller cykel. Brug for at finde prisen. Der udbetales godtgørelse for en hel måned ad gangen - fra den 10. til den 9 i den efterfølgende måned. Husk underskrift fra din praktikmester/ arbejdsgiver på din befordringsblanket. Befordringsudgiften udbetales månedsvis bagud. Befordringsblanketten skal derfor afleveres til lønadministrationen senest den 10. i måneden. Du skal betale A-skat, men ikke arbejdsmarkedsbidrag af ydelsen. Husk at få ændret dit skattekort, så det passer til din indtjening. Hvornår skal man søge? Du skal søge måneden før, du skal modtage første udbetaling. Det betyder, at hvis du skal have tilskuddet i juni 2015, så skal du søge senest den 31. maj

8 Dine muligheder for aftaler med virksomheder, når du er i Praktikcentret: Delaftale Er en kortere aftale, der skal kunne placeres mellem to skoleophold. Du får normal lærlingeløn, men er stadig tilmeldt Praktikcentret. Efter delaftalens ophør vender du tilbage til Praktikcentret. Du kan ikke indgå en delaftale med en virksomhed i udlandet. Hvis du har indgået delaftale med en virksomhed i Danmark, kan du dog godt blive udstationeret af virksomheden i udlandet som led i uddannelsesaftalen - eventuelt med støtte fra AUB efter reglerne om støtte til praktikophold i udlandet (PIU-støtte), hvis betingelserne herfor er opfyldt. Du kan naturligvis kun modtage løn under en delaftale. Hvis det sker, du også modtager skolepraktikydelse under en delaftale, har du pligt til at meddele dette til skolen. Du vil efterfølgende skulle tilbagebetale din ydelse for den tid delaftalen løber. Du får skattefradrag af kørsel, når du er i delaftale. Kort uddannelsesaftale En kortere aftale, der skal indeholde mindst praktikophold og det næste skoleophold. Du får normal lærlingeløn og bliver udmeldt af Praktikcentret. Efter den korte uddannelsesaftale kan du evt. få den forlænget eller blive genindmeldt i Praktikcentret. Vær opmærksom på, at du ved start i Praktikcentret efter en kort uddannelsesaftale igen vil modtage skolepraktikydelse. Restaftale En uddannelsesaftale for resten af din uddannelsestid. Du får normal lærlingeløn og bliver udmeldt af Praktikcentret. Hjælp til udgifter i forbindelse med samtaler og flytning Når du er elev på en erhvervsuddannelse, hjælper AUB - Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag - dig med at dække dine udgifter til rejse, flytning, bolig og transport, hvis du skal rejse til et andet sted i landet for at søge en praktikplads eller overtage en praktikplads. Hvad dækker AUB? Hvis din transporttid til og fra dit hjem og praktik-/uddannelsesstedet er mindst 2½ time, giver AUB tilskud til: Udgifterne til rejsen frem og tilbage til samtalen. Udgifterne til rejse ved overtagelse af praktikpladsen. Flytning, når du skal begynde på praktik pladsen. Dækning af udgifter ved dobbelt husførelse. Særlige boligudgifter. Rejseudgifter For at få tilskud til dine rejseudgifter, skal du sende følgende til AUB: Skriftlig indkaldelse til samtalen. Billetterne til tog eller bus. Hvis du kører i bil, dækker AUB udgifter, der svarer til billigste offentlige transport. Flytteudgifter AUB dækker dine flytteudgifter, hvis du selv flytter dine møbler, eller hvis du vælger det billigste tilbud fra to forskellige flyttefirmaer. AUB betaler et tilskud, hvis du har familie og får dobbelt husførelse, fordi du må flytte i forbindelse med dit praktikophold, mens familien må blive i jeres fælles bolig. AUB kan hjælpe med indskud, hvis du flytter til en ny lejlighed og skal betale indskud/ depositum. Du kan henvende dig i praktikcentret for hjælp. VFU-aftale (Aftale om virksomhedsforlagt undervisning) Ikke en egentlig uddannelsesaftale, men en aftale om at få praktikerfaring. Du modtager skolepraktikydelse og bliver ikke udmeldt af Praktikcentret. Virksomhedsforlagt undervisning kan godt foregå i en virksomhed i udlandet, hvis skolen kan garantere for kvaliteten af virksomhedens undervisning og føre tilsyn hermed. Du skal fortsat kunne opfylde EMMA kriterierne. En VFU-aftale er typisk på to ugers varighed. Praktik i udlandet (PIU) Som elev i Praktikcentret har du også muligheden for at få hele eller dele af din uddannelse i udlandet, uden du mister din ret til at vende tilbage til Praktikcentret. På CELF har vi et samarbejde i delstaten Schleswig Holstein i Nord Tyskland. CELF har et team både i Danmark og Tyskland, til at hjælpe dig gennem processen. Kontakt praktikcentreret, hvis du vil vide mere. Link til diverse bekendtgørelser og love m.m. Hovedbekendtgørelsen: Erhvervsuddannelsesloven: Bekendtgørelse om skolepraktikydelse: Håndbog om skolepraktikordningen og skolepraktikelevers retsstilling: Erhvervsuddannelser/2010/skolepraktik2010 Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel

9 CELF Kringelborg Allé 7 DK-4800 Nykøbing Falster Tel

Skolepraktik HÅNDBOG 2015

Skolepraktik HÅNDBOG 2015 Skolepraktik HÅNDBOG 2015 Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA

Læs mere

Skolepraktik HÅNDBOG

Skolepraktik HÅNDBOG Skolepraktik HÅNDBOG Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4 EMMA regler:...4-5

Læs mere

Praktikcenter HÅNDBOG 2016/17

Praktikcenter HÅNDBOG 2016/17 Praktikcenter HÅNDBOG 2016/17 Indholdsfortegnelse Velkommen til Praktikcenter CELF... 3 Mål med skolepraktikordningen på CELF... 3 Hvem møder du i Praktikcenter CELF... 4 Optagelse i skolepraktik... 4

Læs mere

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale.

Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. 1 Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser til elever, der efter grundforløbet ikke har fået en uddannelsesaftale. Skolepraktik At være elev i skolepraktik (SKP) erstatter det at være ansat som

Læs mere

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole

DjH. Skolepraktikelev. www.hadstents.dk. Den jydske Haandværkerskole Den jydske Haandværkerskole Skolepraktikelev DjH Skolepraktik tilbydes indenfor visse uddannelser, til elever der efter grundforløb ikke har fået en uddannelsesaftale. Udgave 2 / 2011 www.hadstents.dk

Læs mere

Information til dig om skolepraktik

Information til dig om skolepraktik Information til dig om skolepraktik Klejnsmed Praktikkoblingen Til dig der har bestået grundforløbet indenfor Produktion og Udvikling - men mangler en læreplads Praktikkoblingen er navnet på en virksomhed,

Læs mere

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST

Praktikcenterhåndbog. En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST Praktikcenterhåndbog En vejledning til dig, der er under praktikuddannelse i praktikcenter CPH WEST 3-4-2014 Bilag 8 1 Indhold Velkommen til praktikcentret... 3 EMMA... 4 Ordensregler... 6 Advarsler...

Læs mere

aarhustech.dk VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH

aarhustech.dk VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH VELKOMMEN TIL PRAKTIKCENTRET AARHUS TECH Velkommen i skolepraktik Vi glæder os til at arbejde sammen med dig om din uddannelse. Vi håber, du vil få glæde og gavn af de kompetencer og færdigheder, vi kan

Læs mere

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog

Til elever og forældre. Skolepraktik. Håndbog Til elever og forældre Skolepraktik Håndbog Krav til skolepraktikelever www.praktikpladsen.dk du skal være synlig og have en opdateret profil Elevplads.dk praktikpladssøgningen skal registreres Egnet egnet

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen

Hotel- og Restaurantskolen Hotel- og Restaurantskolen Håndbog for elever i praktikcenteret Indholdsfortegnelse Velkommen EMMA-vurdering Trivsel i praktikcenteret Praktikydelse m.v. Sygdom og andet fravær Ferie og helligdage Forsikringsforhold

Læs mere

VÆRD AT VIDE. Håndbog for skolepraktik. Fotofelt. - kompetencer til en fremtid med succes

VÆRD AT VIDE. Håndbog for skolepraktik. Fotofelt. - kompetencer til en fremtid med succes VÆRD AT VIDE Håndbog for skolepraktik Fotofelt - kompetencer til en fremtid med succes Skolepraktik Indledning Når du har afsluttet og bestået dit grundforløb, kan du søge om optagelse i skolepraktik,

Læs mere

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto

SKP HÅNDBOGEN. -for Auto SKP HÅNDBOGEN -for Auto 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 3 Velkommen til SKP 4 Praktikmål 5 Opgavebeskrivelser 5 EMMA 6 Ordensregler 7 Fravær 7 Læge- og tandlægebesøg 7 Fravær der berettiger

Læs mere

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør

SKP-håndbogen. En vejledning til dig, der er i skolepraktik. CPH WEST - Frisør SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik CPH WEST - Frisør Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolepraktikken... 1 Ordensregler. 2 SKP-administrationen. 3 Din SKP kontaktperson 3 Personaleoplysninger

Læs mere

2017/2018. SKP-håndbog. for skolepraktikelever Praktikcenter Campus Bornholm

2017/2018. SKP-håndbog. for skolepraktikelever Praktikcenter Campus Bornholm 2017/2018 SKP-håndbog for skolepraktikelever Praktikcenter Campus Bornholm Paktikcenter Campus Bornholm Ved Lunden 3 3700 Rønne Tlf. 5695 9700 www.campusbornholm.dk Senest revideret: 03-08-2017 Campus

Læs mere

Skoleaftale i Praktikcentret

Skoleaftale i Praktikcentret Skoleaftale i Praktikcentret Til elever og forældre Krav til elever med skoleaftaler i Praktikcentret www.praktikpladsen.dk Du skal være synlig og have en opdateret profil. Egnet Du skal have bestået grundforløbet.

Læs mere

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015

PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 PraktikCenter Viborg Håndbog 2015 1 Indhold Indledning................................. 3 Skoleaftale................................. 3 Uddannelsens varighed og indhold.................... 3 Varighed.........................................

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen

Hotel- og Restaurantskolen Hotel- og Restaurantskolen Håndbog for elever i praktikcenteret Velkommen Velkommen som elev i Hotel- og Restaurantskolens praktikcenter (PC). Vi er glade for at kunne hjælpe dig i gang med din uddannelse

Læs mere

HVIS DU VIL BRUGE MERE END HOVEDET

HVIS DU VIL BRUGE MERE END HOVEDET HVIS DU VIL BRUGE MERE END HOVEDET Syddansk Erhvervsskole er Danmarks største tekniske erhvervsskole med mere end 5.200 årselever og Danmarks største tekniske gymnasium. Vi bor på flere adresser i både

Læs mere

Indhold Praktikcenterskole / Samarbejdsskole... 3 Krav som eleven skal opfylde i optagelsesmåneden... 3 EMMA... 3 Praktikpladssøgning...

Indhold Praktikcenterskole / Samarbejdsskole... 3 Krav som eleven skal opfylde i optagelsesmåneden... 3 EMMA... 3 Praktikpladssøgning... SKP-Håndbog 1 Indhold Praktikcenterskole / Samarbejdsskole... 3 Krav som eleven skal opfylde i optagelsesmåneden... 3 EMMA... 3 Praktikpladssøgning.... 3 Der er udviklet en app, som kan hjælpe med ideer

Læs mere

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK

Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Praktikcenter INFOMØDE OM SKOLEPRAKTIK Program Hvad er Skolepraktik Uddannelser i skolepraktik Optagelse EMMA-kriterierne Skolepraktikelevers retslige stilling Økonomi Ferie Om Praktikcentret Hvad er skolepraktik?

Læs mere

Praktikcenter Viborg

Praktikcenter Viborg Praktikcenter Viborg Håndbog for praktikcenter 2014 Indhold Indledning...3 Uddannelsens varighed og indhold...3 Varighed:...3 Uddannelsens indhold:...3 Faglige krav og evaluering, EMMA-evaluering af praktikforløb...3

Læs mere

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST.

Kære nye praktikcenterelev. Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Kære nye praktikcenterelev Velkommen til Praktikcenter CPH West. Denne håndbog er en vejledning til dig, der er i praktikcentret på CPH WEST. Håndbogen giver en orientering om de vigtigste regler gældende

Læs mere

sde.dk I skolepraktik i Praktikcentret Håndbog for skolepraktik

sde.dk I skolepraktik i Praktikcentret Håndbog for skolepraktik sde.dk I skolepraktik i Praktikcentret på Syddansk Erhvervsskole Håndbog for skolepraktik Velkommen i skolepraktik Hvis du ikke har fået en læreplads eller uforskyldt har mistet din lærerplads, kan du

Læs mere

Håndbog om praktikcentret PRAKTIKCENTRET ROSKILDE TEKNISKE SKOLE

Håndbog om praktikcentret PRAKTIKCENTRET ROSKILDE TEKNISKE SKOLE Håndbog om praktikcentret PRAKTIKCENTRET ROSKILDE TEKNISKE SKOLE Indhold Velkommen til praktikcenteret 4 Uddannelsens varighed 5 Uddannelsens indhold 5 Uddannelsesplan 5 Faglige krav og evaluering 5 EMMA-kriterierne

Læs mere

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.

Skolepraktik. Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro. Skolepraktik Håndbog om skolepraktikordningen på Uddannelsescenter Holstebro Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Indholdsfortegnelse Hvad er skolepraktik side 3 Skolepraktik

Læs mere

HÅNDBOG FOR SKOLEPRAKTIKANTER

HÅNDBOG FOR SKOLEPRAKTIKANTER HÅNDBOG FOR SKOLEPRAKTIKANTER Revideret Januar 2017 CHRISTIAN SØBORG Skolepraktikinstruktør Tlf. 93565476 E-mail: chso@ign.ku.dk Nødebo TORKILD KJÆR CHRISTENSEN Skolepraktikinstruktør Tlf. 26115393 E-mail:

Læs mere

SKOLEPRAKTIK HÅNDBOG

SKOLEPRAKTIK HÅNDBOG SKOLEPRAKTIK HÅNDBOG SKOLEPRAKTIK UDDANNELSENS VARIGHED OG INDHOLD Skolepraktik (SKP) er en uddannelsesgaranti Selandia tilbyder elever, der står uden anden mulighed for at gøre deres uddannelse færdig.

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelev

Social- og sundhedsassistentelev Social- og sundhedsassistentelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, der er social- og

Læs mere

Skolepraktik håndbog. Indhold

Skolepraktik håndbog. Indhold Skolepraktik håndbog. Indhold Skolepraktik håndbog.... 1 Indledning:... 2 Start i skolepraktikken... 3 Hvad kræves der af dig?... 3 Hvad er SKP:... 3 Uddannelsens varighed og indhold... 4 Uddannelseshåndbogen...

Læs mere

CELF - din lokale fagskole

CELF - din lokale fagskole CELF - din lokale fagskole Uddannelsesbog for virksomheder 5 gode grunde til at uddanne elever 1 2 3 4 5 I sikrer et højt fagligt niveau i jeres virksomhed I skræddersyr jeres medarbejdere til virksomheden

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. HÅNDBOG - Praktikcenter 2016. En uddannelse med mange muligheder

Gør tanke til handling VIA University College. HÅNDBOG - Praktikcenter 2016. En uddannelse med mange muligheder Gør tanke til handling VIA University College HÅNDBOG - Praktikcenter 2016 En uddannelse med mange muligheder Praktikcenter for Beklædningshåndværkere Velkommen i Praktikcentret. Vi glæder os til at arbejde

Læs mere

Informationsmøde om skolepraktik FOOD

Informationsmøde om skolepraktik FOOD Informationsmøde om skolepraktik FOOD Uddannelser med skolepraktik Svendborg Erhvervsskole er godkendt Praktikcenter for Gastronom Ernæringsassistent Skolepraktik på anden skole Skal du i skolepraktik

Læs mere

PraktikCenter Viborg Håndbog 2017

PraktikCenter Viborg Håndbog 2017 PraktikCenter Viborg Håndbog 2017 1 Indhold Indledning................................. 3 Uddannelsesaftale............................. 3 Uddannelsens varighed og indhold.................... 3 Varighed.........................................

Læs mere

Informationsmøde om skolepraktik. Svendborg Erhvervsskole

Informationsmøde om skolepraktik. Svendborg Erhvervsskole Informationsmøde om skolepraktik Svendborg Erhvervsskole Uddannelser Svendborg Erhvervsskole er godkendt Praktikcenter for Smedeuddannelsen Tømrer Elektriker Snedkeruddannelsen Ernæringsassistent Svendborg

Læs mere

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel

Lægesekretærelev. på Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Lægesekretærelev på Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Silkeborg, Skive og Hammel Velkommen som elev ved Hospitalsenhed Midt Denne pjece er ment til dig, som lægesekretærelev på Hospitalsenhed

Læs mere

SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik (SKP) på Erhvervsskolen Nordsjælland

SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik (SKP) på Erhvervsskolen Nordsjælland SKP-håndbogen En vejledning til dig, der er i skolepraktik (SKP) på Erhvervsskolen Nordsjælland Bygningsmaler Elektriker Ernæringsassistent Gastronom Murer Personvognsmekaniker Serviceassistent Snedkeruddannelsen

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 3 Løn... 3 Tavshedspligt... 4 Ferie... 4 Sygdom... 5 Fravær ved graviditet, barsel m.m....

Læs mere

SKP håndbogen for smed

SKP håndbogen for smed SKP håndbogen for smed Udarbejdet af Henning Petersen og Isak Wickstrøm Faglærer og ansvarlig for SKP Smed CPHWest Afdelingsleder: Kim von Bülow Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik Erhvervsskolen Nordsjælland Håndbog for elever i Esnords skolepraktik 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD SIDE VELKOMMEN TIL SKOLEPRAKTIKKEN PÅ ESNORD 3 Nyttige adresser og kontaktpersoner

Læs mere

Praktikcenter for Handel (Business to Business) & Detail (Butik og E-handel) på IBC Fredericia

Praktikcenter for Handel (Business to Business) & Detail (Butik og E-handel) på IBC Fredericia Praktikcenter for Handel (Business to Business) & Detail (Butik og E-handel) på IBC Fredericia Praktikcenter Mosegårdsvej 1 7000 Fredericia Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Ansættelse i et Praktikcenter...

Læs mere

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant

Industritekniker og Klejnsmed. Information PRAKTIK. Velkommen som skolepraktikant Industritekniker og Klejnsmed Information PRAKTIK Velkommen som skolepraktikant Syddansk Erhvervsskole Tillykke med din optagelse som skolepraktikant på Syddansk Erhvervsskole Som skolepraktikelev på Syddansk

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 24-4-2014 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

Kosmetikerfaget. August 2015

Kosmetikerfaget. August 2015 Kosmetikerfaget August 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 www.frisorfaget.dk www.kosmetiker.dk fu@frisorfaget.dk

Læs mere

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik

Håndbog for elever i Esnords skolepraktik Erhvervsskolen Nordsjælland Håndbog for elever i Esnords skolepraktik 2015 - for dig, der vil og kan INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD SIDE VELKOMMEN TIL SKOLEPRAKTIKKEN PÅ ESNORD 3 Nyttige adresser og kontaktpersoner

Læs mere

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag BEK nr 1274 af 13/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Arbejdsgivernes

Læs mere

Informationsmøde om skolepraktik

Informationsmøde om skolepraktik Informationsmøde om skolepraktik TECH Side 1 Uddannelser med skolepraktik på Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier Smed Personvognsmekaniker Elektriker Gastronom Ernæringsassistent Tømrer Snedkeruddannelsen

Læs mere

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015

Frisør- og kosmetikerfaget. Januar 2015 Frisør- og kosmetikerfaget Januar 2015 Det faglige udvalg for frisør- og kosmetikeruddannelsen FRISØRFAGETS FÆLLESUDVALG Faaborgvej 41 A 5250 Odense SV Telefon 63 17 34 44 Telefax. 65 92 65 14 www.frisorfaget.dk

Læs mere

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev

Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Værd at vide som Pædagogisk Assistentelev Modelfoto: Colourbox.com Indhold Uddannelsen... 3 Opsigelse... 3 Straffeattest og børneattest... 4 Løn... 4 Tavshedspligt... 5 Ferie... 6 Sygdom... 7 Fravær ved

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017

Lovtidende A Udgivet den 23. maj 2017 Lovtidende A 2017 Udgivet den 23. maj 2017 19. maj 2017. Nr. 498. Bekendtgørelse om udbetaling af økonomisk støtte til praktikophold i udlandet m.v. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag I medfør af 11,

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Vejledning. - om sygdom

Vejledning. - om sygdom Vejledning - om sygdom Indhold Medarbejderens pligt til at melde sygefravær.... 3 Konsekvens af medarbejderens manglende overholdelse af retningslinjer om sygemelding... 3 Den lovpligtige sygefraværssamtale...

Læs mere

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER

Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Dagtilbud Velfærd Roskilde Kommune www.roskilde.dk/pau pau@roskilde.dk HÅNDBOG TIL PAU ELEVER Kære PAU-elev Velkommen som elev i Roskilde Kommune. Dette hæfte indeholder en del praktiske oplysninger til

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST

Kvalitetshåndbog for Praktikcenter CPH WEST 13-8-2015 1 Indhold 1. Mål... 3 2. Virksomhedssamarbejder... 3 3. Opsøgning af praktikpladser... 4 4. Godkendelse af virksomheder... 4 5. Udvikling af kvaliteten... 5 6. Kvalitetskriterier og mål... 5

Læs mere

Information om skolepraktik. - til dig som går på grundforløb

Information om skolepraktik. - til dig som går på grundforløb Information om skolepraktik - til dig som går på grundforløb På de næste sider finder du en masse nyttige informationer til dig som er i gang med grundforløbet. Måske overvejer du at komme i Skolepraktik,

Læs mere

(bemærk der findes forside i powerpoint format)

(bemærk der findes forside i powerpoint format) (bemærk der findes forside i powerpoint format) Formålet med elevpjecen Vi ved af erfaring at det første stykke tid kan være en smule uoverskueligt, fordi du møder mange nye mennesker og får en masse ny

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN

Til opslagstavlen. Forside TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN Forside Til opslagstavlen TIL SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEVER SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEVER VELKOMMEN TIL ÆLDREOMRÅDET, HJEMMEPLEJEN I VORDINGBORG KOMMUNE VI SER FREM TIL AT SAMARBEJDE MED DIG Med

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen

Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen Ordensregler for EUD-elever på Skovskolen Som EUD-elev på Skovskolen er der nogen generelle ordensregler du skal følge i hverdagen. Reglerne er vedtaget for at skabe det bedst mulige studiemiljø. Vi forventer,

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev.

Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Velkommen Med disse praktikske oplysninger om ansættelse vil vi gerne byde dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Under hele din ansættelse er det Sydvestjysk Sygehus eller Psykiatri i Region

Læs mere

Elevers rettighedertan ELEVERNE

Elevers rettighedertan ELEVERNE BIB MIL Elevers rettighedertan LED SO ELEVERNE ELE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik

Kvalitetshåndbog for SkolePraktik Idégrundlag Idégrundlaget for SkolePraktikuddannelsen er at give eleven rammer for at tage den praktiske del af uddannelsen inden for kontor-, handels- eller butiksfaget. Eleven skal modnes - såvel fagligt

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Elevers rettigheder ELEVERNE

Elevers rettigheder ELEVERNE Elevers rettigheder ELEVERNE Dine rettigheder under din elevtid I din elevtid skal der være tid til, at du får lært det, du skal altså det, din arbejdsgiver har forpligtet sig til at lære dig. I overskriftform

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Skolepraktikhåndbog. Bygningsmaler. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk

Skolepraktikhåndbog. Bygningsmaler. Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Skolepraktikhåndbog Bygningsmaler Døesvej 70 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 www.ucholstebro.dk Indholdsfortegnelse Velkommen side 3 Det er os du møder side 3 Forskelle side 4 Ligheder side 4 Arbejdstid

Læs mere

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og

OVERENSKOMST. om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever. Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening og Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening OVERENSKOMST om Løn- og ansættelsesvilkår for veterinærsygeplejerskeelever Indgået mellem Praktiserende dyrlægers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar.

Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland. Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. Procedure for skolepraktik på EUC Sjælland Med præcisering af arbejdsopgaver og ansvar. 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Ansvar og opgaver i forbindelse med optagelse/gennemførel se af SKP... 5 Hvem kan

Læs mere

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015

Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Ordensregler Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, 2015 Indhold Regelgrundlag:... 2 Kultur og omgangsformer... 3 Mødepligt... 3 Studieaktivitet... 3 Fravær... 3 Rygning... 4 Misbrug... 4 Anvendelse af

Læs mere

Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars

Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars Forretningsplan for Praktikcenter Aars ved Erhvervsskolerne Aars Tidsplan: Tilpasning og udvidelse af lokaler, hvor det er nødvendigt: 1/8/13-1/9/13 Samarbejdsaftaler og aftaler med erhvervslivet færdiggøres

Læs mere

Elevhåndbog for SoSu-elever

Elevhåndbog for SoSu-elever Velkommen som nyansat i Køge Kommune Elevhåndbog for SoSu-elever Fælles og Kulturforvaltningen Personaleafdelingen 12 1 Introduktion Kontaktpersoner Velkommen til din nye arbejdsplads i Køge Kommune. Vi

Læs mere

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark

Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Håndbog for SSA-elever ansat ved Region Syddanmark Vælg billede Vælg farve HR-afdelingen, Lønfunktionen & Uddannelse og Kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Velkommen til Region Syddanmark Dine arbejdsvilkår...

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

Orienteringsmøde om skolepraktik. Din indgang til svendebrevet

Orienteringsmøde om skolepraktik. Din indgang til svendebrevet Orienteringsmøde om skolepraktik Din indgang til svendebrevet 1 Dagens program Historier fra skolepraktik Praktikcentret Uddannelsens opbygning Konsulenter Uddannelsesadministrationen Uddannelsesaftale

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? pau-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer

Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer Opfordring til virksomhederne: Tag en lærling! Uddannelsen til tømrer 2004 Dansk Byggeri 2004, 1. udgave Omslag: Accelloprint Oplag: 5.000 DTP/grafisk opsætning: Dansk Byggeri Repro og tryk: Elbo Grafisk

Læs mere

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010

SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 SKOLEPRAKTIK 10. JUNI 2010 9.45-10.00 Velkomst 10.00-10.45 Status og regler v. UVM 11.00-12.30 Workshop 1. 12.30-13.15 Frokost 13.15-14.50 Workshop 2 14.50-15.30 Skolepraktik resultater og udviklingsmuligheder

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006

Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Uddannelsesaftale Lovbekendtgørelse 1254 af 6. december 2006 Bekendtgørelse nr. 377 af 28. april 2006 Landbrugsuddannelsen Elevens navn: CPR-nr.: Hjemstedsadresse: (forældrenes adresse) Telefonnr.: Modul

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Ta' praktik i udlandet (PIU)

Ta' praktik i udlandet (PIU) Ta' praktik i udlandet (PIU) OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

Medarbejderpolitik. For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer

Medarbejderpolitik. For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer Medarbejderpolitik For skolepraktikelever Kontor generel og kontor med specialer Indhold Værdigrundlag... 1 Personale... 1 Virksomheden... 1 Medarbejderudviklingssamtaler (MUS)... 1 Tavshedspligt... 1

Læs mere

Skolepraktik i erhvervsuddannelserne. Håndbog om skolepraktikordningen og skolepraktikelevers retsstilling 3. udgave

Skolepraktik i erhvervsuddannelserne. Håndbog om skolepraktikordningen og skolepraktikelevers retsstilling 3. udgave Skolepraktik i erhvervsuddannelserne Håndbog om skolepraktikordningen og skolepraktikelevers retsstilling 3. udgave Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 6 2010 Skolepraktik i erhvervsuddannelserne

Læs mere

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA

Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA VIA University College Dato: 27. august 2015 Ordensregler, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA 1/ Regelgrundlag: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 1010 af 22/09/2014 47. Skolen skal fastsætte ordensregler

Læs mere

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde Klar til elever Fakta om lønrefusion Lønrefusion fra AUB For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til en elev skal arbejdsgiveren betale til ATP. Virksomheder

Læs mere

Praktikcenter for Handel, Kontor & Detail på IBC Kolding

Praktikcenter for Handel, Kontor & Detail på IBC Kolding Praktikcenter for Handel, Kontor & Detail på IBC Kolding Praktikcenter Tvedvej 7 6000 Kolding Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Mødevilkår... 4 Mødetid... 4 Pauser... 4 Ferie... 5 Selvbetalt frihed...

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Elevhåndbogen

Danske Malermestre. Værd at vide om... Elevhåndbogen Danske Malermestre Værd at vide om... Elevhåndbogen 2 Elevhåndbogen Af Niels Håkonsen 1 udgave, 1 oplag. Danske Malermestre 2013 Teksterne må kun kopieres og eftergøres af medlemmer af Danske Malermestre

Læs mere

Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole

Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole Håndbog for elever på Egå Produktionshøjskole Arbejds- og åbningstider Skolens daglige åbningstid er 7.30 15.30, fredag dog kun til 14.00. De daglige mødetider for eleverne ER: Mandag Torsdag 8.05-14.35

Læs mere