@B*TIEESæ]I\Z. Af en lille Månds Dagbsg. Dansk Fotohistorisk Selskab. Nr. 96 April 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "@B*TIEESæ]I\Z. Af en lille Månds Dagbsg. Dansk Fotohistorisk Selskab. Nr. 96 April 2002"

Transkript

1 @B*TEESæ]\Z Nr. 96 April 2002 Af en lille Månds Dagbsg Dansk Fotohistorisk Selskab

2 Forside: Fotografernes'intltogsmarch' i Det Kongelige Teater. Danmarks Fotomuseum

3 ndhold 2 Forhandlerkatalogernes historie l. del Flemming Berendt t4 Fotograf-dynastiet C h ristensen Dorte Pedersen 17 Her er mit liv... Henrik Steinmetz 24 Daguerreotypiet på sland nga Lara Baldvinsdottir 29 Besøg på nstitut Lumiire Flemming Berendt 34 'DREJ & SE. FLM' Danske stumfi lmsfotografer: Hans Waagø Margurite Engberg 36 'Bog- & udstillingsomtaler 40 'Samlerdillen' Zeiss og spaltelukkeren Svend Frederiksen 44 Bevaring af fotografi ka : Noget om lysmåling Svend Frederiksen 48 Haka-Expometer model Sigfred Løvstad s0 'Nellerødmandens fodspor' Dorit Madsen 54 'Dit & Da"t' Landsmøde & generalforsamling Den 21. april i Odense Layout & redaktion: Flemming Berendt

4 Ferh andeerkatatr$gernes hisforie Flemming Berendt 1. del en række artikler vil danske og udenlandske salgskataloger blive gennemgået med eksempler på hvad der blev tilbudt af fotografika. Da de fleste fotografiske artikler kom fra Tyskland og England vil illustrationerne bærer præg af dette. "Amatørfotograferne rekrutteres jo i Reglen fra de mere intelligente Samfundslag, idet der jo kræves en vis Norm u/ ntelligens for at kunne forstoa Fotograferingen og til ut huve nteresse for Naturens Skonhed og fæstne disse Skønhedsindtryk paa Pladen". Reimert Kehlet Verdens første'forhandlerkatalog' med fotografisk udstyr blev udgivet i august Den,begrænsede sig dog primært til at være en håndbog' i brugen af Louis Daguerre's dagueffeotypiapparat og kemiske proces, samt en præsentation af det tilhørende udstyr - på den tid betegnet "Utensilier"2. Paris og andre europæiske storbyer var der kun få "forretninger, som havde udsalg af fotografika gerne et supplement til optiske eller mekaniske etablissementer. De mange tekniske redskaber, der var nødvendige: retort til destillering af vand, poldrblok, pladeskruestik og spritlampe, var for det meste handfremstillet. Den første procesbeskrivelse3 med tilhørende daguerreotypikamera nåede frem til Danmark den 5. november Et af de steder, hvor de tidlige daguerreotypister kunne gøre deres indkøb, var hos Christian Smidth's etablissement i Silkegade. Dette kombinerede reparations- og indkøbsværksted fremstillede eller forhandlede: matslebne spejlglas,a ' Den første brugsvejledning & katalog blev publiceret af kuriositetshandler Giroux i Rue du Coc-Saint-Honord, som også havde eneret på fabrikationen af kamera med udstyr. Der blev udgivet ca. 45 udgaver det første år. Mange ubesvarede spørgsmål vedr. disse publikationer er blevet beskrevet af Pierre G. Harmant i Norsk Fotohistorisk Joumal nr.3, juli Side rugbare redskaber. ' Daguerreotypikameraet befinder sig på Danmarks Tekniske Museum. o Daguerreotypikameraet befinder sig på Danmarks Tekniske Museum. En kopi fremstillet af medlemmer af DFS kan ses på Danmarks Fotomuseum i Hernins. 2 galvaniske plader, som kunne tåle afpudsning efter to fikseringer. Man kunne også købe det såkaldte klorguld (Fizeau-guldopløsning) kaldet'guldvand'. Der blev ligeledes forhandlet: skyllekar, skåle, miksturglas, guttaperkaskåle' og flakoner til klorguld leverede forretningen et planslebet spejl til Den Militære Høj skoles daguerreotypikamera. stigende takt med at flere og flere vordende daguerreotypister begyndte at daguerreotypiere blev der behov for specialforretninger på området. Det store kendte optikerfirma Cornelius Knudsen på Købmagergade i København fulgt op af estimerede guldsmedeforretninger blev efterhånden således gradvis leveringsdygtige. På de viste illustrationer præsenteres et udvalg af fotografiske effekter som giver et ganske godt indtryk af dette. 5 Plantesaft. harpiks fra perchatræet.

5 Prn CARLES CEVATER, r\"rlrrr r.rrrtct)\ r-^!rtr1 rid^lr'tr, o or, rtrr r!tttrlorr r.^ v..cttrr Bt\coinrGtitrt. l6 d.t l:llr,tr.ar. d. l r'd'uhtr r'uql. 4'' J-,.r.rr. i.s.rh"'cr\ dr fh\r"tu{ do ad:.*. ilil }'nr!r. J" lr fi.,il lr. i,(d.,' du uorrtrtaroirc. ilu Cjh'i,.t iu llt', d. l tld[ ]rtykahn'{o,,, ri..: fn}:rr* co\_ llrlcrci!i trrlcs t tr trcrtt(o9tt rcriclrllout! cr dl tnlfro$1,pf 3u [J/,.r, 1:td,ntan. rurrur du da tir4..l[. *.,1$ la N7Yt.t 1'' P'/' -'t,t rft.\råt.? tr..t tbb..t.tdtrt. "' tiliol.l, Paris. (,ilflz L'Å litlltllt. PÅ1.Åls-n{)}'A-. Buste af Louis Daguerre, Optiker Charles Chevalier udgav detførste katalog. Charles Ghevalier tv. og en ven, Optiker Charles Chevalier betjener en kunde. Paris

6 Brugsanvisning fra ingeniør Buron, Paris. Ca Daguerreotypikamera. Paris ca Daguerreotypikamera med forlænget tubus. Objektiv: Charles Chevalier. c Sensibiliseringskasse til % plader, med indbygget beholder til jod- eller bromopf øsning. Ca \ssr..' N$N N Komplet daguerreotypiudrustning i transportkasse. Ca Opstil let daguerreotypi ud rustn i ng, ca

7 Daguerreotypikamera, 1/e plader. Objektiv: Vallentin, Paris. Ca Daguerreotypikamera 7x10 cm fremstillet af Steinheil i Mtinchen ca Daguerreotypikamera til 1/6 plader. Buron Paris. Objektiv: Le Daguerreotype - Santi A. Marseille. Ca fotos af Fox kamera', hvori albuminbilleder ca Talbot's 'musefældehan fremstillede sine F f

8 Helt frem til slutningen af 1850'erne blev kameraer og utensilier forhandlet gennem københavnske apoteker og kemifirmaer. Det kostbare udstyr begrænsede antallet af personer, som beskæftigede sig med den fotografiske metidr - kataloger var derfor endnu noget ukendt. De professionelle daguerreotypister bestilte i stor udstrækning deres varer i Berlin, Wien og Hamburg, hvor de nyeste frembringelser kunne erhverves kunne man i llustreret Magasin tr.9, som svar til en fotointeresseret bl.a. læse følsende: ttiii:r-iiir;r -Xn*irllrru rrorr gn,,,r,,irl' irnl Siits ciqrrlr ia0rili. lllici )!).tribr?lilif lifirrx irr lrli,tii'r linir$rrrl f ir lid et.re{.,t1., :rir.i.t,r:l,lrg. il:t:ri fr.{(.i ):,1, r'r:cl:iir 1 {{ii(i,!rlrri blr r$.1.ilit, :l c:it.,l l{l ritfflr. a(r.ixn*'(rr' itiia. llr'.1{ln9!i"l1rl,\lrt'rnilf:i!ii riiii illic$i,1)fn if. ri,: brr $rfit i:t :blr. 1!.:agr. r,r:. tiid lsiri.r'!.!rlirr rrtrn!rrn $ltbnlf t{rlrlrt(nr exrirbil linirtirid!'. airr ltln iiti?', iiddtl DDti riilr. rtoilolri ilt.e. tr. ri!it1,irila urii {\rilfn. lf:l 3rt lltlrftr. qiltl,ind, l.! dr$r;.1 *rrirlrti*. bt!r ilfcln frs lib?ing?r, li,, ili$xi?* nird, l{m i.;rlirr iill ta,jt l-{iiitii!qrir'lar, ' isriir if ir! ri.tt,r tl rc:i ør{r.l,ili:' i fcx lrr t.jiiri{l*ntrn li.rl u{i, iidill r ri ll?riti]a!',tlcr i'tfiri ir ui!t n. t rctl. l!a.]nrf iirilid rrrif ff!ijjl!ir tlr;. iorl ai unrlril. "Men hertil kommer den Omsstændighed, at man her til Lands vanskelig kan faa Apparater, selv de chemiske Præparater erholdes ikke lettelig fra Apotheker eller Materialister. Vi maae derfor nøies med at henvise Vedkommende til de Slvtfter, der ere udkomne om Photographien, og af det hele store Repertoire navnlig (maaske foruden det i Norge idko*n, temmelig tilbageholdne Sfuirt)u give Anvisning paa " Repertorium der Photographie"' af A. Martin, k.k. Custos ved det Polytechniske nstituts Bibliotek i Wien, der tillige har meddelt det Vigtigste af Photographiens Litteratur, Pris-Tartf angaaende Apparater osv. Forøvrigt faaes de til Photographier paa Papir nødvendige præparater bedst hos Aporheker Joseph Theyer i Wien".d Et meget tidligt danske katalog for kemiske substanser blev udsendt i april 1861 af kemifirmaet Alfred Benzon. Heri kan man bl.a. læse: "Chlor-Guld fremstiller jeg deels tørt i to Former - chemisk rent i Glas, der indeholder en fransk Gramme, og i Forbindelse med dets lige Vægt Chlornatrium, eller Chlorkalium, i Glas der indeholde 2 fr. Grammer, - deels opløst, nemlig det rene i 5 Dele Vand med disse Guldpræparater indeholder en Gramme Chlorguld, enten reent eller med Tilsætning. Herpaa ikke anførte sjeldnere Stoffer og Præparater anskaffis og tilberedes, hvis disse ikke allerede haves, naar Halvdelen af Beløbet deponeres som Garantie for at det afhentes". o H.T. Winther: 'Anviisning til paa trende forskjellige Veie at frembringe og fastholde Lysbilleder paa Papir'. Christiania A. Martin: 'Handbuch der gesammten Photographie', Wien l854. Reprint: Arno Press, New York Sigfred Løvstad 'Den nærmeste fotohandler for en dansker - en apotheker i Wien'. Orientering nr.3, Danmarks Fotomuseums Venner. 6 Annoncer fra udenlandske kataloger fra perioden $plogel -Gan[r], nphtnirrt leusttor PlotognDhisoler Eand-Apprrrt. Dss hewihrte l'rin"id: uiltelst eii:r dt,idels durulr dg Objcotiv {icn-surzunehmeurisrr Gcgenst^nd bi6 zu Eintrttt d+r Platterb.rliohtulg g ndr in PlirltångrdsEe s<rhurl eitslell!rl urll baol,ochtcil zu kiiolen, isi ireibehalt{}d,..philnlx" hat uoch fi,lgeude Vorztixr: 1- Das obje(tiv (14- l6 cnr liucusr l,,eliddet sidl ld llnerrr [!d ist bru(tlich. 2. Jcr n(,u(1 $ehiil,:tverlchl{s lriult 6ahl' rulri{ {td hnellictrkrir rersicllb.) }. Niii' LeL- rrnd Quer-Ålrmrlrrrren t 899. tllrilt Jic labe rl'r (jarncra unscrlndert. wcil die l'isirtchclbe BleL um stclr b lbel dreht! _4 ÅlEliisuDg -des versr)_ltluscr-dtrrch llrock suf Knopf yorn tm ÅJ,jrarlt r. Ailc Welletr otc. lsufen iil Dtra$lllagcrn, - t+orrrcol fr.t. ilar Sleoketmann, Borlin W. 8, Leipzigerstr. 33.

9 , Contlitiouer og Bonrærkninger. KJøBE}HAVN,,irgcr rls ljrlsalg cll gros tt on tletrlil af allc til PHOTOERAPHE] ttltltr t ctttlc lhetricrrlicr, pråbpilr0redc tlpirer,'åppnrnfer' [itcnsilierr ltatttntor nt. nt..,lit iuqltr li'tlsln kill) t0gts til setot{ nvr.r.r,.r,,,,.".-..,lrix)rl,rlrcr) skcr:r i lli'$lt:rt uoptrottlcti* tfter {}rtltcns,ilultlgel*t:- orr*lc-r 'rc pr'. lfampskih, Jclul,ilnc rllrr l:ragturand. nraa llehhet foltrd iud-,-.r,.. i \n) lill(l ih,kq.f;tu r:ft-cilagcs, ' 'xx. PÅSS$PÅRT0U'N (Glusranner). l A. Sort malet Gtrund med Cluldlinie og.ford'ybet Guldrand. llrlsnit: (1 og U.. ifu.,jr. 'n,,il,..-...,/,, Strlrrel,38. ;"+*rr,;';iljii;.t,ii-iiiiir,l,-'lr,i. rh'i''rip' fii'i lep' 1" rrcr -el.}lr*:*.l. ;:l ;,{;' li Jx^ 2*'?.tt-(, 7"'- 1 '4'1 - B. lvid $rund msd Cluldlinie og, t fordybet Guldrand.. Utlsnit: fj og l' '!)' tit, r/'r 'ir' '/t, Sldrrciw',;ii;,r ir;,';ii H,i.'u.,:, cil,r ii;i, rt,r s't!,-l H'r'*i,:, t iiii 9rll in ttw' niprl ;.i -{t{- J 41.}- t*92' l 'li- l'-'1{i' C. flad.e, med hvide og tonefarvedo' '' UthograPherede Cartous.,i,, ',, stontlst',-...-]ifiijei' il"riir ;l rl,r.,tj,t 21,r. li;lr z nr,r. ii,i. {.t'l il 1 ttrl'?it --'t" nd lzir l}{i' tuc.f. :i.. {-i{-? :u- 2 ltt'; -?J- -- 3ri-.1 r!u: ; i rv. Dl Y l,)n$l,l PÅl'ft lilt &, A[';\R]llDlilt, ' lf lrrn,,.pnptr, lrt'li,g,,t,c,u{'i'r:a)f,,'.lrii" d tt,tlrd,il, pt. trt<åd 4mrt=*="* $U3---r-1hi. J:, j t'lllrrr. --i;p: trrrrrlr'. liru'le tllrr l)rei-lhtnta{!!tt:.y:f" f ti., tå l'.,.?ri-,!.r'i-i'l. t:y'. l{i" {;.}r.u),,,trslil../ n:jrjli..lljr.i, i;l /;i, f,r,.i.1r:j,:i.l'f. l{i) S{1. l,altrtosprp ir, tixll og l,litrl. 1,, irl Trælprplr. rosn,/-yli i".li,,:: Srlurpaplr, l,nrilrtl ': '...t;r*/. 'i ll('q 1 Sllltpapir', lrrirtl l.i,:.+. 1,r. lltl ",'ltitrr:sisl ijorefpitl'tr;..1,".4f // 1,r. llo{ trplr, ;irrult lil,h:1. rtrttlc \i,r:rr'-[t./ - f i ÅrL " Lntrlopprs lil ljrtditt rritlur'lt t11[tr', lrri,l,:, rlitrr: 0o u r * r s,,, t o'll"l'i.illi",,;'1,,r, t#./op-*.,,,.f,,,iiii'il' ;r, Llo. lrricle til 1:rrh(lle lrilk'jcr rntrl lk'l*oit, i trrt:fottt- ' r. J?2, iililllo 'r. ltti) Sth E. ilrpptr til photographish Palrircr 1rt. Slh. 1.*- r ()t;rb r'.,, rr./.,r,, t,,,, /:u :!!!:,', n'.;] r,. rr r,. y'i, n,, Q**. -' & t' on ' Oirn*-. *1', uf. f, 1.",tl; *,.,, :!la'tu: 'tjt'tuf 2 cv(, /.t\1.?, a.i,.,,.t (å,..,".ot'r,r.- o',7 J'g.o.( -" ':!L^-r- f Danmarks Fotomuseum 7

10 XT. DYHSN UTNNS,NR, praktiske fur rrriudre llvede pr. st'k. - :Rd." r;.1 1i' lllarrranter i ll*rrlel'ortn, r,... lll anr attte r i llanttnel'ftlrtu 2 --: G rs la rn g e r lor (iasæthet' tuetl lle grrlltor D D?6 - f,ornskeer, ofl.er Stot'rtrlsetr 12 /3 å 10 /3 pr. Stk. /fr lleuruler, atuerikattske af 'l't'æ til ut op[ietrge Plpiret len'vflsx' t 3e t",, nretl $'tnr*r*r;,.a4 'l'ltto"*;1 /ti dlt",f,-^. pr. Dusin fu - Plncetter uf llunr til at ilge Pnpirr:f-af Solvbudet. pr. Stk $keboluutr -.*-, ilr (ilus til sanrrne lllug.,) fugly/ 4-6 -!p- laee( 3øn u of tlo. ovale til Yisit-tJrystbillcilefffiXtt'op { f) D - W' -,.llbcruentctror-hrdblsttt i-tiltr rrrs&*lhfil'st*l* r "..-.' ",'-..- Side Xll fra Goecker's 1866 katalog. tl OTTO WERNHARD iilelea, $unnenstrafåe 2A*25' General'Oplag frz- Firmaertre ; C. Å. $teinbcil $øhne H. Machenstein i Paris. F{ (D b8 [' t'' åh d# li Ya g'tj "8tr far Fo C} sr S) 5rJ?if E6' 'rt ua *t.-: Cf, pl CD -: saavelsom alle ilicr, Plader, Chemikalier, Papir, Forstørrelsc :::it. APParattr etc', - Fr{tourrnlsr Fr{lourerllar ler Dcl F Forlencandg. - prlir-cour. l{r.. Plrdrt n.l.o ; O '.o/. Sott" med Broncerand pr. Dous.p Rd. " $. r, ff 1 tlo )o. 2 tls Do. ; 3 tlo Do. Do. - Do Do. - Do r- Do. --Do r- 4. tlo )o. Do. prima Do. 2 - )' - D - 5 rl* Do. - Do. Do. 2-2'8-6 t/t Do. - Do.primaDo. 2-4-r- 7 tl3 Do. Do. )o. 5 - r-d- 8 /3 Do' Do.primaDo. 5-3-r-' 9 rlo Do. - Quldranrt Do.? rla Do. - f)o. extra fine Do. Z - g tl+ Do. -BronaerandprimaDo. 2- g-rlz,/, )o. - Guldrand Do. Z -4-r- 13 t/+ Do. - Do.ertrafiueDo. 3 - r-d- 14,ls Do. - Do. Do. Do. 5-3-rf5 t/s tonfarreilemedforgyldt,ring2-5-r- 16,/o Do. Do. B -'l-o- 17.,/, Do. Do r- 18 rls f)o 19. rlz D": Udsnit af danske- og et udenlandsk katalog. Jutltrs Jaoobson, Bredgade -iur; f 2 t.jiibenhavn, er stedse forsynet med efternævnte til PhotographiT + henhørende Gjenstande til hosføiede friser. 8

11 6p**rl*rn&/r* å"nå&' Poo %"tdtio' go o "'gå'{lyn &g* { efr*r#r, "#*Ar* eta' i an$&'rfrle ød" tnn lr& e%"h.å; t / ntoyrrt &:#g" &;uo' Sr Kopierklernnrer', pr'.,!ck. 5 r3re. llaaleglas, P)'is til åt,i [+låfii Kl' t{r0 t,2å. illagniumslnmper fi'a Kr trngniumspuli'er 35 Ør'e pr'. 5 Gllrn Mørkkammei'lamper, 'elluieunr*larnpe i!-ig. ) l)rt:,l rodi (ills og.lariæ. Prii Kr' P*trnlclinriiå.uiire il'ig.!; tned gult ug to,:it Gia,q trg j:[ittæ. Plis Kr Magasin Kamera,.Zetts" og. -.2iert.," el ei: ll)e.:ii:il 1r ititi.l; ii;l rii,j'kijiild]ii. i,i,'t r\;tltitt:tkt ilar lliigasirr t'ii )! l)li'i"r'. lrvilkt; r'p'l 'l:rr s:l;kr't'r.vir lir:;rrje ]1uk;rtii:ttt.' l':tttill,, 'i<;11,,'s ' {ir,t l;rrrirl,l''rt :.,,111,lr. i: ti ui,i,t;i-tiii. ir,rl.:l trrtti tt.)i: lni:{l i)li ;ltii,'l}litlif ii l'liirll:la-ll''i i!.'vltn e1'.:r. l.-irt.,\l;ilnlittei rrf :(,lltlt',)g elfgillil, tarlitli'e.l,let i lr,iler',:t\trri'.ltil'a'. ui'ii')'si:illel il1i 't tt']ts1. 'j'j,is.,rg t'ijet'iiktiril:kel iiil]:l ':i' 1i,t1:.,,,t,t rir!,lri:rirsk r.)ilie}:tir.'. ;()ni ti: llei' sx.'ijjg sllrilkip oiz :i,li i.l),illgilpr...iieils" jrt'r:-l es i 2 ^itt't'tr':is','t : ]{r. r.il Plader tj )4 lt {'irir. l"ris l(t. 25.S8'. 1! : ,00. - ]r1ut..:r'illpt ]ri.;t^tjl h.ttrli,ri,l:vi. iit'. 7,00 c* 8,00. tlb. Åpl,il.'at;lt 'Zctls'i killl.)*:il..t taås u':i.i rlt ;illr- [9prcJ it)indlc lvtsii{)rkt. itbi+klit'..\r. i 'ris lir rr -* 30,00. 9

12 et andet katalog fra Julius Jacobsen i Bredgade 12 fån man endnu tilbudt camera obscura apparater, som annonceres således: "Camera Obscura haves deels af fransk Fabrikat, forarbeidet af Valnøddetræ, deels af dansk Fabrikat, af Mahognitræ. Foruden de Lageret værende Constructioner, udføres ogsaa saadanne, som særskilt opgives". Priserne varfølgende: %, l2 og 14 Rd. %,og /1,20 og 26 Rd. Ethvert Camera er forarbeidet af smukt poleret Mahognitræ, indrettet ufte, nyeste Construction paa en akkurat og hensigtsmæssig Maade. Ligeledes er ethvert Camera indrettet saaledes, at der dermed kan opnaaes den samme Billedstørrelse i horizontal som vertical Retning, uden at Cameraen behøves at lægges om; for Exempel til Udførelse af Grupper" udsender grossist Adolph Goecker fra sin privatbolig i Store Kongensgade 42, et katalog der bærer titlen: Fremmede Papirer og Penge modtages til Dagens Cours. Credit gives kun undtagelsesviis ved nærmere Bekjendskab eller yderligere Sikkerhed". Kemikalier leveres fra depotet Ferd. Beyrich i Berlin via kemifirmaet L. Tvede, 'Handel og Apothekernæring' i København. Albuminpapir indkøbes hos det Sachsiske firma Anschtitz. Objektiver leveres fra Emil Busch i Rathenow med General-Depot i Skandinavien. Herudover leveres objektiver fra firmaerne: Voigtlånder & Sohn, det engelske Shepherd og Dallmeyer. Til atelieret tilbydes "Antik udskaarne Møbler, Ballustrader, Postamenter og Udhængs-Kasser, saasom Skamler, Stole, polstrede og med Rørsæde, Borde etc. leveres paa Bestilling til billige Priser". Endelig reklamerer man for diverse utensilier bl.a.: "Diamanter i Høvleform, Gaslamper, Hornskeer, Sølvprøvere, Medicinallodder og Sandure (Tidsmaalere) ". "Conditioner og bemærkninger. Lager og Udsalg en gros & dåtail af alle til Photographien henhørende Chemicalier, præparerede Papirer, Apparater, [.Jtensilier, Rammer m.m". Det lille katalog, 22x14 cm, har ingen fotografier eller stregtegninger, men blot beskrivelser af produkter med tilhørende priser. Det fremgår også at Ad. Goecker har haft indkøbskontakter med fabrikanter mange steder i Europa og så langt borte som i Amerika, hvorfra man bl.a. fik passepartouts.e Det må have været en ret indbringende forretning at handle med fotografiske artikler når man tager i betragtning, at fotograf Rudolph Striegler( ), i 1862 havde en årsindtægt på rdl., Georg E. Hansen ( ) rdl. og August Kirchhof ( ) rdl., omregnet til dagens kurs ca , og kroner. Tiden var endnu ikke inde for kontokunder eller ustabile betalere - det hedder på første side: "Priserne ere pr. Contant uden Forpligtigelse. Naar ved ndsendelse af Ordrer ikke medfølge Contanter eller Anviisninger pao herværende solide huse, hvilket navnlig maa finde Sted ved Ordres fra Sverrig og Norge, tages Beløbet paa Postforskud. e Kataloget tilhører Goecker Prof-Service. Kopi findes på Danmarks Fotomuseum i Hernine. 10 Kataloget anvendtes af Ad. Goecker personlig under sine repræsentationsrejser i Danmark, Sverige og Norge. En anden betegnelse for katalog blev lanceret af firmaet Lund & Engelsted, som kalder det en 'Prisfortegnelse' udsendt i 1895 fra adressen Store Kongens gade 27, Kjøbenhavn K. Prisfortegnelsen indleder med ordene: "Til Vejledning for de mange som ønsker at dyrke den nyttige og fornøjelige Sport Amatørfotografien, udsender vi hermed en Prisliste med et udvalg af de bedste og mest praktiske Apparater for Amatører". På besøg i en fotoforretning Det meget mystiske, vanskelige og uforståelige ved amatørfotograferingens kunst blev af mange opfattet som en slags sortkunst, som almindelig dødelige ikke kunne beskæftige sig med. Andre var af den mening at det hele gik som fod i hose, George Eastman havde jo selv sagt, at man blot behøvede at købe et Kodak-apparat "trykke på lcnappen" så ordner 'Vor Herre' resten. Reimert Kehlet fortæller os: "At der lcræves en vis norm af intelligens for at forstå fotograferingen..." Vi vil prøve at forstå, hvad det er han egentlig mente. Hvilke problem er amatøren havde at slås med - hør blot.

13 ;iå&; $7s PrilrctortrPenl,*ansfåildliilllnprblrn s r etr. #*f1aåarr"/,w'tl,'{rfug&,r udæ,6nd"r*t..o',,.,. d q, lutla ff: {ol9*.r" ** ldsnr4t S Jlåolro* B;,eå;, - froro'* h.r4-. fiø"nu--tt uroo"ridø f*år"*r",., &råvtta fttfo,;at' 9r,r9rl ";acr e&l./t14fu. - Den ældste prisccurant fra et dansk katalog, 1873.,# -lø : /r;11 JT 60 -Yå svr - lo ', O -l+ 6Vt "it t -, frtrg*dipfu' gft+nr{^' f, (b r ef Ålhurwån måntr: furid,&. fua.;ålt lldå llott&aå,*.*,kl fu1å, l^i lhi - {tl {rl-at: A*sÅ,2/2 æ.. rj - ei - Qfrrrrfrg,ra, efiatfrp,rr, t^ '..,t";rt *4qt?...l +l tll - 4 ø - fu"i"ft*r^rl,,.** firtp"ft* -^-7,-r',a,å -- lrrt._l *q - a A - 9å,/*-* 9rir1..-* 'i--*ft*',t 'i-.*ft',r, lø Cd l rg -{$";'*VrA"{,a.?*,fuflÅ-*Ll i i i 'øfiætfu3,t(. l**,r o;tn7rr*iir,,,4r'r.r.atfr*-*/. t l-l -l ' tlri,*;ffi,/, " "*' Å..* '. E -l-l-irrjltthtå, njutlhrlu 3*t. J/,1. lr.*u* 4.iol$ t E l.roi l5a - lfit'- lfi',- -l-l-'- l/3,' s-',#d#, r. T'.hi\ 3/,#., r lr4-l/9- t l#:l;, $ å $ lt -5.$.i i,t rd rh**a liri - lø, - - tii ft* t*dt r Vsi. -Sfi rr- fæt. eåai,.uå' r Vtri - g - F' fud,flt*;,qåffi.l,trl - N ", t i $gh0r,vl*s* *9ai; iit;f!" s 5 il "ifif stlr. -,5 t -.1*# -l/. -is -l"rr l- t- -t-.16t. i -i-.l * "id.ix -l! ^12 -t' r{,.)t t. /yz 2t* 2Y g,y sl 2l g 2 g q * 3 Danmarks Fotomuseum 11

14 '- qili {Wm'o Den personlige betjening var i højsredet når kunderne blev ekspederet i de utrolig s t or e o g v el as s ot er e de fo t oforr etn i nger. t2

15 tofttt, ud rrt i hvidt matgløs - reoler udført i mahogni og hyggelige demonstrationslokaler for kunderne var en selufølge. det herrens år 1892 kom en dame/herre ind i en fotoforretning på Strøget, hun forklarede, at det kanske vist var lykkedes hende at frembringe et negativbillede på pladen, men at det var plat umuligt at få det kopieret over på et stykke fotopapir! Hun havde endda lagt papiret under pladen - ovenpå var anbragt 6 bind af Salomonsens Konversations Leksikon - alligevel var det ikke lykkedes hende at 'presse' noget billede ud af pladen. Hun fortalte også, for yderligere at lægge 'pres' på forehavendet, havde hun tillige anbragt Traps Topografiske værk, men desværre med samme negative resultat. Ekspedienten forsøgte meget høfligt, at udspørge den unge dame offi, hvorledes hun havde behandlet de indkøbte plader. Den unge dame forklarede, at hun ganske vel vidste, at fotografiske glasplader var modtagelige for lys, men det kunne vel aldrig skade at kigge lidt på dem, når bare det skete i al gesvindighed. Den 13 lidt forlegne fotoekspedient beroligede hende med, at utrolig mange glasplader gik til spilde på denne og lignende måder- der blev statistisk set, kun anvendt en fierdedet af de producerede fotografiske glasplader. Et grossistfirma i slutningen af 1800'tallet var som regel ejet af 6n person, som havde ansat et vist antal medhjælpere som modtog bestillinger pr. post eller ved personlig henvendelse. Herefter blev varerne rekvireret fra udlandet eller fremtaget fra eget lager. Til sidst blev de bestilte vare indpakket og tilsendt kunden, enten pr. postopkrævning eller fremsendt pr. bud. København modtog man post 4 gange dagligt samt en gang om søndagen. En del grossister havde endog fået konstrueret hestetrukne lukkede varevogne til udbringning af deres produkter til de enkelte forhandlere o

16 Foto gr af-dynastiet C hristensen Dorte Pedersen Horsens Avis l2.februar l,\,\9. Fotograf Christian Christensen ( ) Yffi, som mange andre, først uddannet maler, senere fotograf og etablerede eget atelier i forst i Ørum ved Vejle, siden i Hedensted. Han deltog i krigen 1864, men straks derefter åbnede han atelier i Haderslev. Få år efter sælger han atelieret og flytter til Havremark i Gl. Haderslev sogn. oktober l87l overtager han Aug. Prytz's (1833-ca. 1885) atelier i Viborg for en kort periode, hvorefter han flytter fra by til by i de næste mange år: Grenå, Nykøbing M, Løgstør, Næstved, Vordingborg, Køge og Hillerød. Chr.Christensen har tre sønner som alle bliver fotografer. De har selvfølgeligt fulgt med ved alle flytningerne - det nævnes at sønnen Carl, hvis skolepligtige alder er fra , når at så i l1 forskellise skoler! Sønnerne De tre sønner er: Peder Christensen ( ), som kalder sig Peter. Abel ( 859 -?) og Carl ( ) optager Chr. Christensen sønnen Peder i forretningen i Næstved. Peder genkender vi alle fra forsiden af Bjørn Ochsners bog 'Fotografiet i Danmark ' siddende på firmaets cykel iførthøj hat, med sørgeflor (!). Abel udvandrer til Amerika 2l år gammel og etablerer sig som fotograf i Kent,, Ohio, men den historien egentlig handler om er sønnen Carl. Han deltager også i faderens forretning og opfinder iflg. Bjørn Ochsner en type kollodiumpapir 'Excelsior- Celloidin'. Horsens Avis den 12. februar 1889 læser vi under overskriften: "En ny dansk Opfinder". l. Her gøres der rede for at Carl Christensen har opfundet en fremstillingsmetode for kollodiumpapir til øjebliksbilleder. Sammen med et amerikansk firma, der har påtaget sig at udnytte hans opfindelse, prøver man først med håndkraft at efterkomme behovet for papir, men efterspørgslen er så betydelig at man må fremstille en maskine, som i løbet af een dag kan præstere en mængde som svarer til een engelsk mil færdig til brug. Carl kommer til Europa i efteråret 1888 for at finde en papirfabrik, som kan levere papir i ruller på meters længde og med en bredere base for den fotografiske emulsion. 2 dage senere bringer t4 b?ig l,iige: 6tii p S' lor: b ef ; i h o " fr lllfr$?tll ;fl, [i jii,f,ilt;l; iyliqål $ fl,ttq i n',r,* F ii ittinøtc ;' g ori b en funb er cn. rll 8f q g [i.q l$t il. *,lll Jllll'i ttns;ffii l,i;?,ftgy;*ili f; *:{irfi ;i 1,ffi iå}$ ffi *ehffi r kfr [H',1,,ll"'''r$'Tfi il,'trft {fi i.;i..tbh'l,e!q!-rtåi ii s;e,,' f u n b å'. p'' e[si g,;dnii, n O ttl*ifl l[*[,å,i t UåT -gj :,,Hl i*'r,s#ti!lno0" ru, b t' ro' i,*iiini*ff liffi g{f'&q'tl$i$q-!iirr'$æ?:l g-gf:i,,itfd #,s,ii:?s# tfilrf*t! i,i 1i1,i p iii,,i* * * {:,1 ;*nf,-iir??ffi,}.h i[::, i;i,x[.iiti:fr $af i#irir;*nffi :i Øilfeborq;- be nne U9;'' og l peq bt D "Do- oglon- fi ' oi.j'?hiåflr i.tr,grgi*ileru ruf fr i ltli l';i g * o rå1r $i[.t#ru'rtlfil'? *'*r Hil?ff 6 i' li,? ff : samme avis en notits med overskriften: "En gammel Opfindelse". Nu kan man læse at de herrer fotografer Johan Braae ( ) og Johannes Zehngraf ( ) har henvendt sig til avisen og kritiserer Carl Christensen på det groveste, opfindelsen er ikke ny og ikke C.C.'s ejendom, de to herrer kendte allerede for 8 år siden den måde at præparere papir på, og nu udgiver C.C. den for sin egen. For 8 hr siden var C.C. medhjælper hos fotograf Ze'ngraf i Århus. der meddelte ham recepten på behandling af kollodiumpapir. Der blev afgivet det løfte af C.C., at han ikke måtte benytte opdagelsen for sig selv i Europa. Århus Stifttidende bringer begge disse notitser fa dage efter, men den 28. marts 1889 svarer C.C. isen med disse ord:

17 trhodsdgfi af elto Fotografi - Apparater. o,o flierl fcntkonnand Oqr{nqg dcn fgdo ds pel Eotd &oyrl frc KL D-f og t-g - 4ll. Aurtore og Fsgfotogrlricr inil. byd* Ohrbtemgn & Srrrusrn" A$topqDiifrbril'cp i Silkchirg. Aarhus Stiftstidende l. maj Horsen,s Avis l2.februar "Hr. Redaktør! Tør jeg rette et Par Bemcprkninger til Dem i Anledning af Artiklen 'En gummel Opfindelse' i Deres ærede Blad af l5de Februar BB9. Efter samme Artikel skulde jeg undertegnede have udgivet denne gamle Opfindelse.for min egen uden Ejendomsret. At dette er en Vildfarelse skal jeg herved søge at bevise Dem. Klorsolvs- Kollodiumprocessen er hverken op-fundet a.f Fotograferne Braae, Zehngra.f eller mig, nævnte Opfindelse vor gjort af den bekendte Videnskabsmand G. Wharton Simpson (l BB0) længe før ovennævnte Herrer eller jeg havde nogen dee om Fotografien, soct det vilde være en temmelig stor Frækhed at udgive Wharton Simpsons Opfindelse for min, men selv har jeg gjort adskillige Forbedringer ved Processen, som.ieg skal tillade mig at omtale. Processen var kjent af mig længe før jeg som Medhjælper var engageret hos Hr. Zehngraf, men ved overtagelsen af hans forretning i Aarhuus modtog jeg samtidig hans Recept paa Tilberedning af Klorsølvs-Kollodium; at jeg skulde have ffiivet noget Løfte om ikke at udnytte samme, er en stor Usandhed. Da jeg er temmelig godt inde i Kemi vedrørende Fotografien, beg,,ndte jeg med ovenævnte Recept som Grundlag en Deel Experimenter og Forskninger, da nemlig Recepten 15 som jeg modtog den havde,sine store Mangler, hvilkel jeg søgte at overvinde. Deels var Tilbredningen af Kolodiumen for kostbar og deels var Papiret ikke holdbart mere end et Par Dage,fte, Præparationen, hvilket giorde det unyttigt som Fabriksprodukt. Jeg er nu i stand til af fobrikere Papiret fuldstændigt holdbart og en Deel bedre, end det nogensinde er lavet af d.herrer. Braae og Zehngraf, Mine Forbedringer vidste Hr. Zehngraf at vurdere, da ieg i November 1888 under mit Ophold i Berlin hilste pau ham hos Hoffotograferne Reichard & Lindner, hvor han var beskæftiget som Medhjælper; han bad mig ikke een, men flere Gange om at meddele ham disse Forbedringer, hvilket jeg naturligvis ikke giorde. Hvis denne Recept, som jeg nu er i Besiddelse af, skulle have tilhørt Hr. Braae og Zehngraf for flere Aar tilbage, maa jeg meget beklage, at nævnte Herrer ikke have forstaaet at udnytte den bedre, da jeg har Haab om i Løbet af et Par Aar at kunne erhverve mig en Formue ved samme. øvrigt henviser ieg til medfølgende Blad 'The Sun' af Jamestown af 3 Dec. BBB. De vil der kunde finde Oplysning om min Virksomhed i Amerika. Ærb. Carl Christensen. Kemist for American Aristotype Co. Jamestown {.Y. 7de Marts 1889". Se det var jo en helt anden historie som Carl Christensen i øvrigt bliver meget velhavende på! Rentabel Den 16. juni 1890 kan Århus Stifttidende bringe endnu en lille krølle på historien under overskriften: "En rentabel Opfindelse ". Det fremgår af artiklen at C.C. har etableret en fabrik for Aristopapir i Silkeborg, hvorfra han forsyner hele landet med sit produkt.o C.C. går i compagni med cand pharm Johannes Sørensen - både atelieret og

18 Gn rcntabc[ Dpfiqbelfe. Sor tcrgtc tib titbof æ bct lcs bttbct outott, of cn bcnfi Sotogrsf i Urrerita boubc opfunlet cu larcgcn $apirfort, totba trifo poph bcr louh uu$ct cr ioobol llbbæbdfc, at [m hbbc hura rubggc Gr tctjbcth $cbrll tcrtit i trcrih. Scn tfugiclbclbc rr cn 6rn al Eotogral Clriltclf ce ithbmg og ba lcr for outrcnt ct forttib Flcl tor 0cr tit euopc for ot [cfrgc forfiidigc crrolcifc ttsdir' fobritlcr, b:t rnrlig hrtc lrltrc fol a tf,i. Uria[., fon rgncbc Fg dt Xitruirfriq of [ri$opofird, bclrgh hr ogfu Sa Erbebl, og [cn daffctctc la i bcnnr cr frtiol ol fln encritonfc Ec0rit, lro luith:l Dauart lorfprr nb bcttr Solir. Da hncr lt, fon ou Dcanc Eorntrtrt :r tlcorr cl cr fubcr Ed bft& d &Pird uit 0liuc rbbrcbt ttecflo tsdiel i Eurofe i lsæit& 3a cr ht fibco Sdr on Aarhus Stiftstidende 16. iuni Chr. Christensen fotogra./brede ca sin søn Peter Christensen - en af de.forste 'mobil' fotografer i Danmark. Det kgl. Bibliotek. slutter: "Hr. Christensen er i Ordets rette Betydning en Self-made Man, der begyndte paa bar Grund, og allerede nu nyder den storste Anseelse i tlen b erl ins ke F orr e tningsv e r de n ". papirfabrikken ledes i fællesskab af de to. C.C. opholder sig nok mest i den tyske fabrik. Omkring 1904 overtager J. Sørensen en mineralvandsfabrik i Århus, hvorefter samarbejdet er slut. følge Bjørn Ochsner mistede Carl Christensen en stor del af sin formue under Den l. Verdenskrig sælger han sin fabrik, 'Aristo Paper Works' til Kodaks grundlægger George Eastman, og flyter til Berlin. Hans svigersøn direktør Carl Gustav Caroc bliver Kodaks første danske direktør. Avisskriveriet fortsætter imidlertid dog i et andet spor. Aarhus Stifttidende skriver den 22. august 1893 under overskriften: "Paa Veie til at blive Millionær". en korrespondance fia en af bladets medarbejdere, der besøger tyske badesteder hedder det: " Ahlbed traf vi bl.a. en ung Landsmand, Hr. Carl Christensen, der med sin Kone og lille Datter nød godt af den friske Strandluft og de ypperlige bade. Hr. Christensen var for nogle Aar siden en temmelig ubekjendt Fotograf i Aarhuus og er nu paa vej til at blive Millionær i den tydske Hovedstad". Herefter berettes om hvordan han har opfundet og realiseret sin opfindelse, og notitsen t besøger Carl Christensen igen Danmark, og fremviser i Dansk Fotografisk Forening prøver på sit papirs fine kvalitet - portrætter udført af en førende berlinsk fotograf, desuden udlover han en konkurrencepræmie ph 3 00,- kroner til de fotografiske medarbejdere der udfører de bedste billeder på hans papir, som C.C. har sat i produktion under navnet Excelsior, pengene skal bruges på en studierejse i udlandet. Senere rejser han til Gciteborg og Stockholm med samme formå. papiret har også i Sverige stor succes. Det nævnes i samme notits i Århus Stifttidende at C.C. har solgt sin opfindelse i Nordamerika fbr en sum af ,- Reichmark, det må have været en net sum dengang. vores samling af visitkortbilleder har vi mange optaget af Carl Christensen fra hans år i Silkeborg, fremstillet på meget smukt papir. Det er dog umuligt at afgøre hvilket papir det er, men man har vel lov til at gætte på, at han brugte sit eget fabrikat. Billederne er lyse og lette, nogle med et let rosa skær. Tak til Poul Ruggaard Porse for opsporing af avisartikler og notitser samt ansporing til denne historie. o

19 Her er mit livoooooooo Henrik Steinmetz Henrik Steinmetz. Flemming Berendt ringede en dag og spurgte, om jeg kunne have lyst til på et medlemsmøde at fortælle lidt om min tid ifotobranchen. Jeg sagde ja, men er alligevel lidt betænkelig, da jeg ikke rigtig ved, hvad j.g har indladt mig på, for hvad kan interessere forsamlingen? Selv om jeg synes, at jeg har tilbragt 32 meget spændende år med foto, så er jo ikke sikkert, at andre synes det samme. Jeg har ikke prøvet dette her før, så må bære over med, at jeg, ligesom dronningen ved hendes nytårstale, bruger manuskript, for ellers får jeg ikke det hele med. Billedmateriale har jeg ikke rigtigt noget af. Det er underligt, at man i fotobranchen ikke har ret meget fotografisk materiale om egne aktiviteter, men man har måske haft nok i at sælge udstyret i stedet for at bruge det. gennem mange år deltog j"g i omkring 50 møder i brancheforeningen, og mig bekendt findes der ikke et eneste foto af forsamlingen. På den anden side skulle det vel være muligt at tale om løst og fast i en god halv times tid, så jeg vil begynde med begyndelsen, og så må vijo se hvor mange afjer der falder i søvn inden jeg er færdig. Begyndelsen Det lå ikke i kortene, at engroshandel med foto skulle være mit levebrød igennem så mange hr. hele min barndom var jeg fast besluttet ph at ville være DSBmand, idet jernbaner har interesseret mig, siden jeg som 17 3-årig fik en trætog i julegave. Den dag i dag må jeg tilstå, at jeg stadig er lidt bidt af sporvogne og jernbaner. Men da jeg var ved at være færdig med realklassen, var der et opslag i skolen om et speditionsfirma, som søgte en elev. Jeg syntes, at det lød interessant, for det havde jo både med jernbaner, fly og skibe at gøre. Jobbet søgte jeg, men fik det ikke. Min mor sagde, at det skulle jeg ikke være ked af, for der lå mange af den slags firmaer inde i Amaliegade og hun foreslog, at jeg tog mit pæne tøj ph og simpelthen gik ind hos et af disse firmaer og spurgte chefen, om de havde brug for en elev. Som sagt så gjort. Jeg tog ind i Amaliegade og det første firma jeg så var flyttefirmaet Adams speditionsafdeling. Jeg gik ind og talte med chefen, og da det dengang ikke var svært at fit arbejde begyndte jeg umiddelbart efter skoleferien som lærling. Det var et dej ligt firma at være i, og jeg var der i alt l0 år. Eneste hage var, at de var lidt fedtede med lønningerne. Efter de l0 hr var min rnånedsløn på 800 kr. og det syntes jeg var for lidt, men de ville ikke give sig og smadder sur var jeg, da jeg senere på dagen skulle have nogle papirer skrevet under hos en af vore kunder, firmaet Erik Nielsen, Fotografisk Handelshus, i Rosengården. For ikke-stedkendte vil j.g oplyse, at Rosengården er en lille gade, som ligger mellem Kultorvet og Fiolstræde lige ved Nørreport Station. Vi skulle sende et parti Exakta-66 retur til Dresden. Erik Nielsen havde importeret og solgt 50 stk., men måtte tage dem retur fra fotohandlere på grund af en konstruktionsfejl. Man fik dog kun fat på de 48, så de manglende to må være noget værd for samlere i dag. Hvad er dog det for at ansigt at stille med sagde de i firmaet, og jeg måtte så hoste op med årsagen. Et par dage senere, da jeg kom igen, fortalte de mig, at de lige stod og manglede en mand med mine kvalifikationer til at forestå deres forsendelser til Grønland. Hvis jeg var interesseret, ville de give mig 1000 kroner i månedsløn. Det var jeg selvfølgelig gtad for, men jeg måtte dog fortælle dem, at mit kendskab til foto var begrænset, selvom det altid havde interesseret mig. Mit første kamera Som 12-årig lavede jeg mit første kamera i sløjdklassen. Det var et hulkamera og i stedet for film brugte jeg fotopapir. Kemikalierne købte jeg på apoteket, men da billederne blev negative og uskarpe, tabte jeg interessen, indtiljeg fik en 6Yzx7l box, som man ikke kunne få film til på grund af krigen. Så købte jeg i 1946 en helt ny 6x9 box hos Kodak på Strøget for mit første julegratiale hos Adam som 1 6-årig og et 6x9 Agfa klapkamera, dajeg var soldat ved det danske kommando i ltzehoe og endelig et i 1954 nyanskaffet Retina 1b. Det var helt i orden sagde

20 Erik Nielsen. Der var mange i firmaet, som kunne fonælle mig om fototeknik. Bare jeg kunne tage mig af ordrer fra og forsendelser til Grønland så var han tilfreds. Det lød jo godt og jeg slog til uden betænkning og havde min debut i fotobranchen den l. februar Min debut Firmaet Erik Nielsen var et ungt firma, startet i Det havde i 1956 egen import af forskellige fotoartikler, bl.a. Exakta kameraer, Aldis lysbilledapparater, Tellko fotopapir, Novoflex objektiver og bælgudstyr samt Altix kameraer. Herudover var man fotogrossist i gammeldags forstand, idet man forhandlede samtlige danske importørers varer. Tingene var ret enkle. Alle varer havde faste udsalgspriser fastsat af de ca. 25 importører, og på disse priser fik man rabat aflrængigt af hvilken indkøbsstatus man havde. Størst rabat fik selvfølgelig de ca. l5 grossister, dernæst kom storaftagere, hvoraf der var omkring l0 i Danmark. F.eks. Kongsbak & Cohn, Okholm Foto, Magasins fotoafd., Lytt Foto og flere, som jeg ikke kan huske i dag. Så var der omkring 500 fotospecialhandlere med en årlig omsætning på et vist beløb. De fik 33% rabat på kameraer. Mindre fotohandlere og boghandlere fik 25%. Af den grund var det i realiteten kun impottørerne, som kunne forsyne foto specialhandlerne, mens grossisterne udmærket kunne forsyne såvel de mindre fotohandlere som boghandlerne, og det var op til begyndelsen af 60erne en ganske god forretning. Til at holde sfyr på alt dette havde vi et tykt ringbind med navnene og rabatgrupperne for alle, som handlede med foto i Danmark. Der udover en såkaldt rabatnøgle, som angav hvilken rabat den enkelte type forhandler kunne få på hver varegruppe. Leverandørerne var organiseret i FOTM, grossisterne i DFGH og fotohandlerne i DF. Alt dette havde jeg ikke meget med at gøre i starten hos Erik Nielsen, men ordningen muliggiorde, at vi kunne forsyne vore grønlandske kunder med alle former for fotoudstyr. Den største kunde var Den Kgl. Grønlandske Handel, så var der desuden Kryolitselskabet Øresund, Nordisk Mineselskab, Flådestation Grønnedal samt et antal private næringsdrivende og nogle vejrstationer og ikke at forglemme slædepatruljen Sirius. For at få denne handel til at fungere var det vigtigt, at man nøje fulgte besejlingsmulighederne på de enkelte lokaliteter. Til enkelte destinationer på østkysten var der kun 6t skib pr. år, så det galt om at få varerne hjem og fa dem pakket og afskibet til tiden. Dengang var der told på fotoudstyr, så vi havde et frilager på toldboden i Amaliegade, hvorfra en stor del af varerne blev pakket og videresendt til Grønland i ufonoldet stand. KGH havde dengang et rigtigt hvalfangerskib med kanon i forstavnen. Skipperen var en på Grønland kendt og elsket person, som gik under navnet Sonja-Larsen, idet skibet hed Sonja. Trods hvalfangerforbud havde Sonja lov til at fange hvaler, da det var en del af kosten for den grønlandske befolkning, især i de små bygder. Sonja skulle have noget fotoudstyr med til et eller andet sted deroppe, og jeg kørte et par 18 Besøg på hagee-jabrikken i Til v. en Qsk teknikker. timer før skibsafgang ud med en kasse, som jeg afleverede til skipper selv. Han var meget venlig og selskabelig og bød på en sludder og en lille 6n. Da jeg havde travlt blev det kun til dn, men jeg fik senere at vide, at Sonja-Larsen godt kunne lide at drikke folk godt til lige inden afgang, og når de rigtigt slappede af, afgik skibet og folk troede at de nu var på vej til Grønland. Reaktionen var sædvanligvis stor rædsel, men det endte altid godt med at de blev sej let i land med lodsbåden i Helsingør. øvrigt skulle der findes en film om hvalfangerbåden, hvor Sonja-Larsen er blevet purret i sin søde søvn og nu står og skyder hvaler i bar natskjorte. Fotoeksport til Gaza 1957 blev der sendt et kontingent danske soldater til Gaza, og dem fik vi også kontakt med og begyndte at levere fotoudstyr i støme mængde dertil. Det foregik dog ikke med skib, men med militærfly, hvilket gav mange store kvaler med toldkontrollen. Senere i 1964 var Gazastyrken væk, men så fik vi til gengæld et større kontingent danske soldater på Cypern at levere til. Fotohandlerne i Danmark var mildest talt iriterede over denne omfattende aktivitet fra voft firmas side, men den enkelte fotohandler havde ikke rigtigt mulighederne for at kunne organisere en sådan handel både på grund af manglende rabatter og frilagerkapacitet. Efter et par år med GrønlandlGaza handel blev j"g mere og mere involveret i firmaets normale danske salgsarbejde, og da vi i slutningen af 5Oerne fik Yashica agenturet blev det mit område, hvor jeg skulle tage mig af både køb,, salg & reklame. 50erne havde fotobranchen en årlig udstilling i Politikens Hal i forbindelse med afslutningen af bladets årlige fotokonkurrence. Her deltog firmaet Erik Nielsen også med fremvisning af sine produkter. Jeg var med i

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og

Og i det at Hans sagde det, faldt der er en sten ud af Kates hjerte. Åh Hans! Jeg var blevet forhekset. En dag for mange år siden, kom der en heks og Tom og skønheden I den lille landsby var der mange goder man kunne tage på markedet og handle frugt og grønt og tage til slagteren og købe den lækreste flæskesteg. Eller man kunne gå en tur i det fri og

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Opgaver til Den frie by

Opgaver til Den frie by Opgaver til Den frie by 1. Kaj og Jette eller far og mor? Mormor synes, at det er lidt underligt, at Liv siger Kaj og Jette i stedet for far og mor. Hvad synes du? 2. Hvem skal bestemme? Liv siger Kaj

Læs mere

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland StilladsInformation nr. 74 - februar 2005 side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland Navn: Jan Hugreffe Strand Bopæl: Aalborg Alder: 36 Start i branchen: 1994

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at

Interview med Tove Nielsen - Årgang 2008 økonoma på Storedam. Hvorfor har du valgt at blive økonoma på Storedam? Jeg har egentligt ikke selv valgt at Ekstranummer Oktober 2017 Ved I, hvor dejligt det er at være økonoma på Storedam?... Og ved I, at vi har brug for flere økonomaer? Som alle ved, så skal vi på kursus for at blive stordammer. Når det slutter,

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Smykkerne og urene færdigproduceres i Danmark, men de fleste af materialerne købes i udlandet.

Smykkerne og urene færdigproduceres i Danmark, men de fleste af materialerne købes i udlandet. BA. ØKONOMI-STUDERENDE Sommereksamen 2013 Ordinær eksamen Skriftlig prøve: 4621010083 International Handelsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Den anførte vægtning af opgaverne er vejledende Baggrund

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Bliv afhængig af kritik

Bliv afhængig af kritik Bliv afhængig af kritik - feedback er et forslag og ikke sandheden Kritik er for mange negativt ladet, og vi gør gerne rigtig meget for at undgå at være modtager af den. Måske handler det mere om den betydning,

Læs mere

7. Hvorfor tror du, at McDonald s har købt designermøbler til deres restauranter?

7. Hvorfor tror du, at McDonald s har købt designermøbler til deres restauranter? Afsnit 1 Smukt og grimt 1. Hvem er Arne Jacobsen? 2. Hvornår levede han? 3. Nævn nogle af de store ting, han er kendt for. 4. Hvilke små ting er han kendt for? 5. Hvad synes du om stolen Ægget? 6. Hvad

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé...

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé... Det er mig, Anna! Polfoto Maskot Indhold 1. Facebook....................... side 2 2. En ny ven....................... side 2 3. En lille hilsen................... side 2 4. På Skype.......................

Læs mere

Mester Gert Westphaler Henrik Pernille Leonard Leonora Gilbert

Mester Gert Westphaler Henrik Pernille Leonard Leonora Gilbert Mester Westphaler Leonard Udgivet af Dansk Dukketeaterforening 2004 Scenen forestiller en gade på Holbergs tid. Når tæppet går op, står på scenen. kommer ind. Godmorgen, lille pige. Jeg så, du kom ud fra

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design

Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design Tekst: Karen Grøn, Sys Matthiesen Illustration og layout: Stine Sørensen Redaktør: Thomas B. Wilckens Bogen er sat med Arial Designeventyr Lær og leg med

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2012/0014 afsagt den 20. december 2012 ****************************** KLAGER IE (2 voksne/2 børn) SALGSBUREAU ARRANGØR Club La Santa A/S Club La Santa

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 Sag 230/2009 (1. afdeling) Jumbo Stillads A/S (advokat Lars Karnøe) mod Materielhuset A/S (advokat Thomas Vang Christensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Jo mere vi er sammen

Jo mere vi er sammen Jo mere vi er sammen 1992 Resumé: Vi forlod sidste år prokuristen i en tilstand af frydefuld nabokærlighed, der blev vakt til live af et par grinende barneøjne, efter at han havde fået det meste af en

Læs mere

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal Fotograf ved 22 et tilfælde Hun har selvfølgelig altid fotograferet sine egne tre børn. Men det var først, da Anette Damgaard Bjørndal ved et tilfælde blev skolefotograf, at hun fandt ud af, at hobbyen

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt Følg Rikkes kamp for at tabe 30 kilo Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt at sige nej til mad På trods af alle gode intentioner og et solidt team af eksperter i ryggen, har tallet på vægten ikke

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid.

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

amilien Rantanen var en rigtig storbyfamilie, som boede på femte sal i Stockholm og kørte byen rundt med tunnelbanen. Børnene, Isadora og Ingo,

amilien Rantanen var en rigtig storbyfamilie, som boede på femte sal i Stockholm og kørte byen rundt med tunnelbanen. Børnene, Isadora og Ingo, amilien Rantanen var en rigtig storbyfamilie, som boede på femte sal i Stockholm og kørte byen rundt med tunnelbanen. Børnene, Isadora og Ingo, elskede at køre med tunnelbane. Men mor Ritva og far Roger

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Rå og helt anderledes..

Rå og helt anderledes.. Rå og helt anderledes... Rå og helt anderledes.. Den er rå og meget spændende. Rikke Glerup har netop åbnet sin salon Glykkenheimer i Bjerringbro, og hendes mål er at henvende sig til de kunder, der tør

Læs mere

Jens Veggerby i sit galleri foran et billede af Adam Saks

Jens Veggerby i sit galleri foran et billede af Adam Saks Jens Veggerby i sit galleri foran et billede af Adam Saks 15 Jens veggerby Galleriejer med passion for ure Af Henriette møller. Foto: per gudmann, 2 x hobby På Ny Østergade i den mere fashionable del af

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Det er altid spændende om ens bagage er kommet med fra Paris. Vores var der heldigvis, alle 4 og nu kunne vi så bevæge os hen til tolden.

Det er altid spændende om ens bagage er kommet med fra Paris. Vores var der heldigvis, alle 4 og nu kunne vi så bevæge os hen til tolden. Vores sidste rejse startede den 8. sept. 2016. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi gerne ville undgå komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg.

Dommens dag. www.katbladet.dk. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Automatik i aften. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Danmarks mest læste taxiblad. KAT-Bladet nr.1. 2011. 28.årg. Dommens dag. Skal Taxa 4x35 have det dyreste? Taxa vs. Taxinævnet! x Automatik i aften www.katbladet.dk Side 1 Dommens dag. I den af Taxa 4x35

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Ingenting Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. En historie om økonomi og kærlighed

Ingenting Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. En historie om økonomi og kærlighed Ingenting Første udkast Af Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM En historie om økonomi og kærlighed Benjamin Dahlerup (C) 2014 Dette manuskript må ikke produceres uden forudgående aftale

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner?

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? For unge under 25 Om tirsdagen For grupper Om fredagen X 1. Hvad koster telefon + fri sms om måneden?

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Finn Rowolds tale i forbindelse med festaftenen i anledning af Finns afgang som formand for Dansk-Tysk-Selskab gennem 27 år

Finn Rowolds tale i forbindelse med festaftenen i anledning af Finns afgang som formand for Dansk-Tysk-Selskab gennem 27 år Finn Rowolds tale i forbindelse med festaftenen i anledning af Finns afgang som formand for Dansk-Tysk-Selskab gennem 27 år Først og fremmest vil jeg sige tak, tak for de mange smukke ord fra Per og Inger

Læs mere

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt 6. december Den store 8-værelses lejlighed lå lige ved Strøget. Meget centralt og meget støjende i weekender, hvor fulde mennesker bar deres brandert hjem. De 230 kvadratmeter lå øverst i bygningen på

Læs mere

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Hvad Guds er Evangelium: Matt. 22,15-22 Salmer: 745, 367, 448; 728, 266 Her er en 20'er. [Vis en 20 krone-mønt frem!] I ved hvordan den ser ud, selv om I ikke kan se den ordentligt

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Et langt liv med tæpper. Tekst og fotos: JAN ANDERSEN. Tæpperne har været hans liv i mere end 60 år.

Et langt liv med tæpper. Tekst og fotos: JAN ANDERSEN. Tæpperne har været hans liv i mere end 60 år. Et langt liv med tæpper Tekst og fotos: JAN ANDERSEN Tæpperne har været hans liv i mere end 60 år. Erling Wiinstedt, 94, er æresmedlem af Selskabet for Orientalsk Tæppekunst og han driver trods sine høje

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Verbernes former. Jeg lå i sengen uden at sove. (= Jeg var vågen) Jeg kørte på arbejde uden at have sovet. (= Jeg var træt)

Verbernes former. Jeg lå i sengen uden at sove. (= Jeg var vågen) Jeg kørte på arbejde uden at have sovet. (= Jeg var træt) Verbernes former Der er to slags verbeformer på dansk: de, der beskriver en situation, som den ser ud, mens den er der; og de der beskriver resultatet eller betydningen af situationen på et senere tidspunkt

Læs mere

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto Detaljebilleder er vigtige. Her er det gommens navn i ringen. Ringen var i dette tilfælde vigtig da brudens mor var guldsmed og havde lavet dem. Bryllupsfoto Tekst og fotos: Nicolai Brix Mit bryllups gear:

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere