@B*TIEESæ]I\Z. Af en lille Månds Dagbsg. Dansk Fotohistorisk Selskab. Nr. 96 April 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "@B*TIEESæ]I\Z. Af en lille Månds Dagbsg. Dansk Fotohistorisk Selskab. Nr. 96 April 2002"

Transkript

1 @B*TEESæ]\Z Nr. 96 April 2002 Af en lille Månds Dagbsg Dansk Fotohistorisk Selskab

2 Forside: Fotografernes'intltogsmarch' i Det Kongelige Teater. Danmarks Fotomuseum

3 ndhold 2 Forhandlerkatalogernes historie l. del Flemming Berendt t4 Fotograf-dynastiet C h ristensen Dorte Pedersen 17 Her er mit liv... Henrik Steinmetz 24 Daguerreotypiet på sland nga Lara Baldvinsdottir 29 Besøg på nstitut Lumiire Flemming Berendt 34 'DREJ & SE. FLM' Danske stumfi lmsfotografer: Hans Waagø Margurite Engberg 36 'Bog- & udstillingsomtaler 40 'Samlerdillen' Zeiss og spaltelukkeren Svend Frederiksen 44 Bevaring af fotografi ka : Noget om lysmåling Svend Frederiksen 48 Haka-Expometer model Sigfred Løvstad s0 'Nellerødmandens fodspor' Dorit Madsen 54 'Dit & Da"t' Landsmøde & generalforsamling Den 21. april i Odense Layout & redaktion: Flemming Berendt

4 Ferh andeerkatatr$gernes hisforie Flemming Berendt 1. del en række artikler vil danske og udenlandske salgskataloger blive gennemgået med eksempler på hvad der blev tilbudt af fotografika. Da de fleste fotografiske artikler kom fra Tyskland og England vil illustrationerne bærer præg af dette. "Amatørfotograferne rekrutteres jo i Reglen fra de mere intelligente Samfundslag, idet der jo kræves en vis Norm u/ ntelligens for at kunne forstoa Fotograferingen og til ut huve nteresse for Naturens Skonhed og fæstne disse Skønhedsindtryk paa Pladen". Reimert Kehlet Verdens første'forhandlerkatalog' med fotografisk udstyr blev udgivet i august Den,begrænsede sig dog primært til at være en håndbog' i brugen af Louis Daguerre's dagueffeotypiapparat og kemiske proces, samt en præsentation af det tilhørende udstyr - på den tid betegnet "Utensilier"2. Paris og andre europæiske storbyer var der kun få "forretninger, som havde udsalg af fotografika gerne et supplement til optiske eller mekaniske etablissementer. De mange tekniske redskaber, der var nødvendige: retort til destillering af vand, poldrblok, pladeskruestik og spritlampe, var for det meste handfremstillet. Den første procesbeskrivelse3 med tilhørende daguerreotypikamera nåede frem til Danmark den 5. november Et af de steder, hvor de tidlige daguerreotypister kunne gøre deres indkøb, var hos Christian Smidth's etablissement i Silkegade. Dette kombinerede reparations- og indkøbsværksted fremstillede eller forhandlede: matslebne spejlglas,a ' Den første brugsvejledning & katalog blev publiceret af kuriositetshandler Giroux i Rue du Coc-Saint-Honord, som også havde eneret på fabrikationen af kamera med udstyr. Der blev udgivet ca. 45 udgaver det første år. Mange ubesvarede spørgsmål vedr. disse publikationer er blevet beskrevet af Pierre G. Harmant i Norsk Fotohistorisk Joumal nr.3, juli Side rugbare redskaber. ' Daguerreotypikameraet befinder sig på Danmarks Tekniske Museum. o Daguerreotypikameraet befinder sig på Danmarks Tekniske Museum. En kopi fremstillet af medlemmer af DFS kan ses på Danmarks Fotomuseum i Hernins. 2 galvaniske plader, som kunne tåle afpudsning efter to fikseringer. Man kunne også købe det såkaldte klorguld (Fizeau-guldopløsning) kaldet'guldvand'. Der blev ligeledes forhandlet: skyllekar, skåle, miksturglas, guttaperkaskåle' og flakoner til klorguld leverede forretningen et planslebet spejl til Den Militære Høj skoles daguerreotypikamera. stigende takt med at flere og flere vordende daguerreotypister begyndte at daguerreotypiere blev der behov for specialforretninger på området. Det store kendte optikerfirma Cornelius Knudsen på Købmagergade i København fulgt op af estimerede guldsmedeforretninger blev efterhånden således gradvis leveringsdygtige. På de viste illustrationer præsenteres et udvalg af fotografiske effekter som giver et ganske godt indtryk af dette. 5 Plantesaft. harpiks fra perchatræet.

5 Prn CARLES CEVATER, r\"rlrrr r.rrrtct)\ r-^!rtr1 rid^lr'tr, o or, rtrr r!tttrlorr r.^ v..cttrr Bt\coinrGtitrt. l6 d.t l:llr,tr.ar. d. l r'd'uhtr r'uql. 4'' J-,.r.rr. i.s.rh"'cr\ dr fh\r"tu{ do ad:.*. ilil }'nr!r. J" lr fi.,il lr. i,(d.,' du uorrtrtaroirc. ilu Cjh'i,.t iu llt', d. l tld[ ]rtykahn'{o,,, ri..: fn}:rr* co\_ llrlcrci!i trrlcs t tr trcrtt(o9tt rcriclrllout! cr dl tnlfro$1,pf 3u [J/,.r, 1:td,ntan. rurrur du da tir4..l[. *.,1$ la N7Yt.t 1'' P'/' -'t,t rft.\råt.? tr..t tbb..t.tdtrt. "' tiliol.l, Paris. (,ilflz L'Å litlltllt. PÅ1.Åls-n{)}'A-. Buste af Louis Daguerre, Optiker Charles Chevalier udgav detførste katalog. Charles Ghevalier tv. og en ven, Optiker Charles Chevalier betjener en kunde. Paris

6 Brugsanvisning fra ingeniør Buron, Paris. Ca Daguerreotypikamera. Paris ca Daguerreotypikamera med forlænget tubus. Objektiv: Charles Chevalier. c Sensibiliseringskasse til % plader, med indbygget beholder til jod- eller bromopf øsning. Ca \ssr..' N$N N Komplet daguerreotypiudrustning i transportkasse. Ca Opstil let daguerreotypi ud rustn i ng, ca

7 Daguerreotypikamera, 1/e plader. Objektiv: Vallentin, Paris. Ca Daguerreotypikamera 7x10 cm fremstillet af Steinheil i Mtinchen ca Daguerreotypikamera til 1/6 plader. Buron Paris. Objektiv: Le Daguerreotype - Santi A. Marseille. Ca fotos af Fox kamera', hvori albuminbilleder ca Talbot's 'musefældehan fremstillede sine F f

8 Helt frem til slutningen af 1850'erne blev kameraer og utensilier forhandlet gennem københavnske apoteker og kemifirmaer. Det kostbare udstyr begrænsede antallet af personer, som beskæftigede sig med den fotografiske metidr - kataloger var derfor endnu noget ukendt. De professionelle daguerreotypister bestilte i stor udstrækning deres varer i Berlin, Wien og Hamburg, hvor de nyeste frembringelser kunne erhverves kunne man i llustreret Magasin tr.9, som svar til en fotointeresseret bl.a. læse følsende: ttiii:r-iiir;r -Xn*irllrru rrorr gn,,,r,,irl' irnl Siits ciqrrlr ia0rili. lllici )!).tribr?lilif lifirrx irr lrli,tii'r linir$rrrl f ir lid et.re{.,t1., :rir.i.t,r:l,lrg. il:t:ri fr.{(.i ):,1, r'r:cl:iir 1 {{ii(i,!rlrri blr r$.1.ilit, :l c:it.,l l{l ritfflr. a(r.ixn*'(rr' itiia. llr'.1{ln9!i"l1rl,\lrt'rnilf:i!ii riiii illic$i,1)fn if. ri,: brr $rfit i:t :blr. 1!.:agr. r,r:. tiid lsiri.r'!.!rlirr rrtrn!rrn $ltbnlf t{rlrlrt(nr exrirbil linirtirid!'. airr ltln iiti?', iiddtl DDti riilr. rtoilolri ilt.e. tr. ri!it1,irila urii {\rilfn. lf:l 3rt lltlrftr. qiltl,ind, l.! dr$r;.1 *rrirlrti*. bt!r ilfcln frs lib?ing?r, li,, ili$xi?* nird, l{m i.;rlirr iill ta,jt l-{iiitii!qrir'lar, ' isriir if ir! ri.tt,r tl rc:i ør{r.l,ili:' i fcx lrr t.jiiri{l*ntrn li.rl u{i, iidill r ri ll?riti]a!',tlcr i'tfiri ir ui!t n. t rctl. l!a.]nrf iirilid rrrif ff!ijjl!ir tlr;. iorl ai unrlril. "Men hertil kommer den Omsstændighed, at man her til Lands vanskelig kan faa Apparater, selv de chemiske Præparater erholdes ikke lettelig fra Apotheker eller Materialister. Vi maae derfor nøies med at henvise Vedkommende til de Slvtfter, der ere udkomne om Photographien, og af det hele store Repertoire navnlig (maaske foruden det i Norge idko*n, temmelig tilbageholdne Sfuirt)u give Anvisning paa " Repertorium der Photographie"' af A. Martin, k.k. Custos ved det Polytechniske nstituts Bibliotek i Wien, der tillige har meddelt det Vigtigste af Photographiens Litteratur, Pris-Tartf angaaende Apparater osv. Forøvrigt faaes de til Photographier paa Papir nødvendige præparater bedst hos Aporheker Joseph Theyer i Wien".d Et meget tidligt danske katalog for kemiske substanser blev udsendt i april 1861 af kemifirmaet Alfred Benzon. Heri kan man bl.a. læse: "Chlor-Guld fremstiller jeg deels tørt i to Former - chemisk rent i Glas, der indeholder en fransk Gramme, og i Forbindelse med dets lige Vægt Chlornatrium, eller Chlorkalium, i Glas der indeholde 2 fr. Grammer, - deels opløst, nemlig det rene i 5 Dele Vand med disse Guldpræparater indeholder en Gramme Chlorguld, enten reent eller med Tilsætning. Herpaa ikke anførte sjeldnere Stoffer og Præparater anskaffis og tilberedes, hvis disse ikke allerede haves, naar Halvdelen af Beløbet deponeres som Garantie for at det afhentes". o H.T. Winther: 'Anviisning til paa trende forskjellige Veie at frembringe og fastholde Lysbilleder paa Papir'. Christiania A. Martin: 'Handbuch der gesammten Photographie', Wien l854. Reprint: Arno Press, New York Sigfred Løvstad 'Den nærmeste fotohandler for en dansker - en apotheker i Wien'. Orientering nr.3, Danmarks Fotomuseums Venner. 6 Annoncer fra udenlandske kataloger fra perioden $plogel -Gan[r], nphtnirrt leusttor PlotognDhisoler Eand-Apprrrt. Dss hewihrte l'rin"id: uiltelst eii:r dt,idels durulr dg Objcotiv {icn-surzunehmeurisrr Gcgenst^nd bi6 zu Eintrttt d+r Platterb.rliohtulg g ndr in PlirltångrdsEe s<rhurl eitslell!rl urll baol,ochtcil zu kiiolen, isi ireibehalt{}d,..philnlx" hat uoch fi,lgeude Vorztixr: 1- Das obje(tiv (14- l6 cnr liucusr l,,eliddet sidl ld llnerrr [!d ist bru(tlich. 2. Jcr n(,u(1 $ehiil,:tverlchl{s lriult 6ahl' rulri{ {td hnellictrkrir rersicllb.) }. Niii' LeL- rrnd Quer-Ålrmrlrrrren t 899. tllrilt Jic labe rl'r (jarncra unscrlndert. wcil die l'isirtchclbe BleL um stclr b lbel dreht! _4 ÅlEliisuDg -des versr)_ltluscr-dtrrch llrock suf Knopf yorn tm ÅJ,jrarlt r. Ailc Welletr otc. lsufen iil Dtra$lllagcrn, - t+orrrcol fr.t. ilar Sleoketmann, Borlin W. 8, Leipzigerstr. 33.

9 , Contlitiouer og Bonrærkninger. KJøBE}HAVN,,irgcr rls ljrlsalg cll gros tt on tletrlil af allc til PHOTOERAPHE] ttltltr t ctttlc lhetricrrlicr, pråbpilr0redc tlpirer,'åppnrnfer' [itcnsilierr ltatttntor nt. nt..,lit iuqltr li'tlsln kill) t0gts til setot{ nvr.r.r,.r,,,,.".-..,lrix)rl,rlrcr) skcr:r i lli'$lt:rt uoptrottlcti* tfter {}rtltcns,ilultlgel*t:- orr*lc-r 'rc pr'. lfampskih, Jclul,ilnc rllrr l:ragturand. nraa llehhet foltrd iud-,-.r,.. i \n) lill(l ih,kq.f;tu r:ft-cilagcs, ' 'xx. PÅSS$PÅRT0U'N (Glusranner). l A. Sort malet Gtrund med Cluldlinie og.ford'ybet Guldrand. llrlsnit: (1 og U.. ifu.,jr. 'n,,il,..-...,/,, Strlrrel,38. ;"+*rr,;';iljii;.t,ii-iiiiir,l,-'lr,i. rh'i''rip' fii'i lep' 1" rrcr -el.}lr*:*.l. ;:l ;,{;' li Jx^ 2*'?.tt-(, 7"'- 1 '4'1 - B. lvid $rund msd Cluldlinie og, t fordybet Guldrand.. Utlsnit: fj og l' '!)' tit, r/'r 'ir' '/t, Sldrrciw',;ii;,r ir;,';ii H,i.'u.,:, cil,r ii;i, rt,r s't!,-l H'r'*i,:, t iiii 9rll in ttw' niprl ;.i -{t{- J 41.}- t*92' l 'li- l'-'1{i' C. flad.e, med hvide og tonefarvedo' '' UthograPherede Cartous.,i,, ',, stontlst',-...-]ifiijei' il"riir ;l rl,r.,tj,t 21,r. li;lr z nr,r. ii,i. {.t'l il 1 ttrl'?it --'t" nd lzir l}{i' tuc.f. :i.. {-i{-? :u- 2 ltt'; -?J- -- 3ri-.1 r!u: ; i rv. Dl Y l,)n$l,l PÅl'ft lilt &, A[';\R]llDlilt, ' lf lrrn,,.pnptr, lrt'li,g,,t,c,u{'i'r:a)f,,'.lrii" d tt,tlrd,il, pt. trt<åd 4mrt=*="* $U3---r-1hi. J:, j t'lllrrr. --i;p: trrrrrlr'. liru'le tllrr l)rei-lhtnta{!!tt:.y:f" f ti., tå l'.,.?ri-,!.r'i-i'l. t:y'. l{i" {;.}r.u),,,trslil../ n:jrjli..lljr.i, i;l /;i, f,r,.i.1r:j,:i.l'f. l{i) S{1. l,altrtosprp ir, tixll og l,litrl. 1,, irl Trælprplr. rosn,/-yli i".li,,:: Srlurpaplr, l,nrilrtl ': '...t;r*/. 'i ll('q 1 Sllltpapir', lrrirtl l.i,:.+. 1,r. lltl ",'ltitrr:sisl ijorefpitl'tr;..1,".4f // 1,r. llo{ trplr, ;irrult lil,h:1. rtrttlc \i,r:rr'-[t./ - f i ÅrL " Lntrlopprs lil ljrtditt rritlur'lt t11[tr', lrri,l,:, rlitrr: 0o u r * r s,,, t o'll"l'i.illi",,;'1,,r, t#./op-*.,,,.f,,,iiii'il' ;r, Llo. lrricle til 1:rrh(lle lrilk'jcr rntrl lk'l*oit, i trrt:fottt- ' r. J?2, iililllo 'r. ltti) Sth E. ilrpptr til photographish Palrircr 1rt. Slh. 1.*- r ()t;rb r'.,, rr./.,r,, t,,,, /:u :!!!:,', n'.;] r,. rr r,. y'i, n,, Q**. -' & t' on ' Oirn*-. *1', uf. f, 1.",tl; *,.,, :!la'tu: 'tjt'tuf 2 cv(, /.t\1.?, a.i,.,,.t (å,..,".ot'r,r.- o',7 J'g.o.( -" ':!L^-r- f Danmarks Fotomuseum 7

10 XT. DYHSN UTNNS,NR, praktiske fur rrriudre llvede pr. st'k. - :Rd." r;.1 1i' lllarrranter i ll*rrlel'ortn, r,... lll anr attte r i llanttnel'ftlrtu 2 --: G rs la rn g e r lor (iasæthet' tuetl lle grrlltor D D?6 - f,ornskeer, ofl.er Stot'rtrlsetr 12 /3 å 10 /3 pr. Stk. /fr lleuruler, atuerikattske af 'l't'æ til ut op[ietrge Plpiret len'vflsx' t 3e t",, nretl $'tnr*r*r;,.a4 'l'ltto"*;1 /ti dlt",f,-^. pr. Dusin fu - Plncetter uf llunr til at ilge Pnpirr:f-af Solvbudet. pr. Stk $keboluutr -.*-, ilr (ilus til sanrrne lllug.,) fugly/ 4-6 -!p- laee( 3øn u of tlo. ovale til Yisit-tJrystbillcilefffiXtt'op { f) D - W' -,.llbcruentctror-hrdblsttt i-tiltr rrrs&*lhfil'st*l* r "..-.' ",'-..- Side Xll fra Goecker's 1866 katalog. tl OTTO WERNHARD iilelea, $unnenstrafåe 2A*25' General'Oplag frz- Firmaertre ; C. Å. $teinbcil $øhne H. Machenstein i Paris. F{ (D b8 [' t'' åh d# li Ya g'tj "8tr far Fo C} sr S) 5rJ?if E6' 'rt ua *t.-: Cf, pl CD -: saavelsom alle ilicr, Plader, Chemikalier, Papir, Forstørrelsc :::it. APParattr etc', - Fr{tourrnlsr Fr{lourerllar ler Dcl F Forlencandg. - prlir-cour. l{r.. Plrdrt n.l.o ; O '.o/. Sott" med Broncerand pr. Dous.p Rd. " $. r, ff 1 tlo )o. 2 tls Do. ; 3 tlo Do. Do. - Do Do. - Do r- Do. --Do r- 4. tlo )o. Do. prima Do. 2 - )' - D - 5 rl* Do. - Do. Do. 2-2'8-6 t/t Do. - Do.primaDo. 2-4-r- 7 tl3 Do. Do. )o. 5 - r-d- 8 /3 Do' Do.primaDo. 5-3-r-' 9 rlo Do. - Quldranrt Do.? rla Do. - f)o. extra fine Do. Z - g tl+ Do. -BronaerandprimaDo. 2- g-rlz,/, )o. - Guldrand Do. Z -4-r- 13 t/+ Do. - Do.ertrafiueDo. 3 - r-d- 14,ls Do. - Do. Do. Do. 5-3-rf5 t/s tonfarreilemedforgyldt,ring2-5-r- 16,/o Do. Do. B -'l-o- 17.,/, Do. Do r- 18 rls f)o 19. rlz D": Udsnit af danske- og et udenlandsk katalog. Jutltrs Jaoobson, Bredgade -iur; f 2 t.jiibenhavn, er stedse forsynet med efternævnte til PhotographiT + henhørende Gjenstande til hosføiede friser. 8

11 6p**rl*rn&/r* å"nå&' Poo %"tdtio' go o "'gå'{lyn &g* { efr*r#r, "#*Ar* eta' i an$&'rfrle ød" tnn lr& e%"h.å; t / ntoyrrt &:#g" &;uo' Sr Kopierklernnrer', pr'.,!ck. 5 r3re. llaaleglas, P)'is til åt,i [+låfii Kl' t{r0 t,2å. illagniumslnmper fi'a Kr trngniumspuli'er 35 Ør'e pr'. 5 Gllrn Mørkkammei'lamper, 'elluieunr*larnpe i!-ig. ) l)rt:,l rodi (ills og.lariæ. Prii Kr' P*trnlclinriiå.uiire il'ig.!; tned gult ug to,:it Gia,q trg j:[ittæ. Plis Kr Magasin Kamera,.Zetts" og. -.2iert.," el ei: ll)e.:ii:il 1r ititi.l; ii;l rii,j'kijiild]ii. i,i,'t r\;tltitt:tkt ilar lliigasirr t'ii )! l)li'i"r'. lrvilkt; r'p'l 'l:rr s:l;kr't'r.vir lir:;rrje ]1uk;rtii:ttt.' l':tttill,, 'i<;11,,'s ' {ir,t l;rrrirl,l''rt :.,,111,lr. i: ti ui,i,t;i-tiii. ir,rl.:l trrtti tt.)i: lni:{l i)li ;ltii,'l}litlif ii l'liirll:la-ll''i i!.'vltn e1'.:r. l.-irt.,\l;ilnlittei rrf :(,lltlt',)g elfgillil, tarlitli'e.l,let i lr,iler',:t\trri'.ltil'a'. ui'ii')'si:illel il1i 't tt']ts1. 'j'j,is.,rg t'ijet'iiktiril:kel iiil]:l ':i' 1i,t1:.,,,t,t rir!,lri:rirsk r.)ilie}:tir.'. ;()ni ti: llei' sx.'ijjg sllrilkip oiz :i,li i.l),illgilpr...iieils" jrt'r:-l es i 2 ^itt't'tr':is','t : ]{r. r.il Plader tj )4 lt {'irir. l"ris l(t. 25.S8'. 1! : ,00. - ]r1ut..:r'illpt ]ri.;t^tjl h.ttrli,ri,l:vi. iit'. 7,00 c* 8,00. tlb. Åpl,il.'at;lt 'Zctls'i killl.)*:il..t taås u':i.i rlt ;illr- [9prcJ it)indlc lvtsii{)rkt. itbi+klit'..\r. i 'ris lir rr -* 30,00. 9

12 et andet katalog fra Julius Jacobsen i Bredgade 12 fån man endnu tilbudt camera obscura apparater, som annonceres således: "Camera Obscura haves deels af fransk Fabrikat, forarbeidet af Valnøddetræ, deels af dansk Fabrikat, af Mahognitræ. Foruden de Lageret værende Constructioner, udføres ogsaa saadanne, som særskilt opgives". Priserne varfølgende: %, l2 og 14 Rd. %,og /1,20 og 26 Rd. Ethvert Camera er forarbeidet af smukt poleret Mahognitræ, indrettet ufte, nyeste Construction paa en akkurat og hensigtsmæssig Maade. Ligeledes er ethvert Camera indrettet saaledes, at der dermed kan opnaaes den samme Billedstørrelse i horizontal som vertical Retning, uden at Cameraen behøves at lægges om; for Exempel til Udførelse af Grupper" udsender grossist Adolph Goecker fra sin privatbolig i Store Kongensgade 42, et katalog der bærer titlen: Fremmede Papirer og Penge modtages til Dagens Cours. Credit gives kun undtagelsesviis ved nærmere Bekjendskab eller yderligere Sikkerhed". Kemikalier leveres fra depotet Ferd. Beyrich i Berlin via kemifirmaet L. Tvede, 'Handel og Apothekernæring' i København. Albuminpapir indkøbes hos det Sachsiske firma Anschtitz. Objektiver leveres fra Emil Busch i Rathenow med General-Depot i Skandinavien. Herudover leveres objektiver fra firmaerne: Voigtlånder & Sohn, det engelske Shepherd og Dallmeyer. Til atelieret tilbydes "Antik udskaarne Møbler, Ballustrader, Postamenter og Udhængs-Kasser, saasom Skamler, Stole, polstrede og med Rørsæde, Borde etc. leveres paa Bestilling til billige Priser". Endelig reklamerer man for diverse utensilier bl.a.: "Diamanter i Høvleform, Gaslamper, Hornskeer, Sølvprøvere, Medicinallodder og Sandure (Tidsmaalere) ". "Conditioner og bemærkninger. Lager og Udsalg en gros & dåtail af alle til Photographien henhørende Chemicalier, præparerede Papirer, Apparater, [.Jtensilier, Rammer m.m". Det lille katalog, 22x14 cm, har ingen fotografier eller stregtegninger, men blot beskrivelser af produkter med tilhørende priser. Det fremgår også at Ad. Goecker har haft indkøbskontakter med fabrikanter mange steder i Europa og så langt borte som i Amerika, hvorfra man bl.a. fik passepartouts.e Det må have været en ret indbringende forretning at handle med fotografiske artikler når man tager i betragtning, at fotograf Rudolph Striegler( ), i 1862 havde en årsindtægt på rdl., Georg E. Hansen ( ) rdl. og August Kirchhof ( ) rdl., omregnet til dagens kurs ca , og kroner. Tiden var endnu ikke inde for kontokunder eller ustabile betalere - det hedder på første side: "Priserne ere pr. Contant uden Forpligtigelse. Naar ved ndsendelse af Ordrer ikke medfølge Contanter eller Anviisninger pao herværende solide huse, hvilket navnlig maa finde Sted ved Ordres fra Sverrig og Norge, tages Beløbet paa Postforskud. e Kataloget tilhører Goecker Prof-Service. Kopi findes på Danmarks Fotomuseum i Hernine. 10 Kataloget anvendtes af Ad. Goecker personlig under sine repræsentationsrejser i Danmark, Sverige og Norge. En anden betegnelse for katalog blev lanceret af firmaet Lund & Engelsted, som kalder det en 'Prisfortegnelse' udsendt i 1895 fra adressen Store Kongens gade 27, Kjøbenhavn K. Prisfortegnelsen indleder med ordene: "Til Vejledning for de mange som ønsker at dyrke den nyttige og fornøjelige Sport Amatørfotografien, udsender vi hermed en Prisliste med et udvalg af de bedste og mest praktiske Apparater for Amatører". På besøg i en fotoforretning Det meget mystiske, vanskelige og uforståelige ved amatørfotograferingens kunst blev af mange opfattet som en slags sortkunst, som almindelig dødelige ikke kunne beskæftige sig med. Andre var af den mening at det hele gik som fod i hose, George Eastman havde jo selv sagt, at man blot behøvede at købe et Kodak-apparat "trykke på lcnappen" så ordner 'Vor Herre' resten. Reimert Kehlet fortæller os: "At der lcræves en vis norm af intelligens for at forstå fotograferingen..." Vi vil prøve at forstå, hvad det er han egentlig mente. Hvilke problem er amatøren havde at slås med - hør blot.

13 ;iå&; $7s PrilrctortrPenl,*ansfåildliilllnprblrn s r etr. #*f1aåarr"/,w'tl,'{rfug&,r udæ,6nd"r*t..o',,.,. d q, lutla ff: {ol9*.r" ** ldsnr4t S Jlåolro* B;,eå;, - froro'* h.r4-. fiø"nu--tt uroo"ridø f*år"*r",., &råvtta fttfo,;at' 9r,r9rl ";acr e&l./t14fu. - Den ældste prisccurant fra et dansk katalog, 1873.,# -lø : /r;11 JT 60 -Yå svr - lo ', O -l+ 6Vt "it t -, frtrg*dipfu' gft+nr{^' f, (b r ef Ålhurwån måntr: furid,&. fua.;ålt lldå llott&aå,*.*,kl fu1å, l^i lhi - {tl {rl-at: A*sÅ,2/2 æ.. rj - ei - Qfrrrrfrg,ra, efiatfrp,rr, t^ '..,t";rt *4qt?...l +l tll - 4 ø - fu"i"ft*r^rl,,.** firtp"ft* -^-7,-r',a,å -- lrrt._l *q - a A - 9å,/*-* 9rir1..-* 'i--*ft*',t 'i-.*ft',r, lø Cd l rg -{$";'*VrA"{,a.?*,fuflÅ-*Ll i i i 'øfiætfu3,t(. l**,r o;tn7rr*iir,,,4r'r.r.atfr*-*/. t l-l -l ' tlri,*;ffi,/, " "*' Å..* '. E -l-l-irrjltthtå, njutlhrlu 3*t. J/,1. lr.*u* 4.iol$ t E l.roi l5a - lfit'- lfi',- -l-l-'- l/3,' s-',#d#, r. T'.hi\ 3/,#., r lr4-l/9- t l#:l;, $ å $ lt -5.$.i i,t rd rh**a liri - lø, - - tii ft* t*dt r Vsi. -Sfi rr- fæt. eåai,.uå' r Vtri - g - F' fud,flt*;,qåffi.l,trl - N ", t i $gh0r,vl*s* *9ai; iit;f!" s 5 il "ifif stlr. -,5 t -.1*# -l/. -is -l"rr l- t- -t-.16t. i -i-.l * "id.ix -l! ^12 -t' r{,.)t t. /yz 2t* 2Y g,y sl 2l g 2 g q * 3 Danmarks Fotomuseum 11

14 '- qili {Wm'o Den personlige betjening var i højsredet når kunderne blev ekspederet i de utrolig s t or e o g v el as s ot er e de fo t oforr etn i nger. t2

15 tofttt, ud rrt i hvidt matgløs - reoler udført i mahogni og hyggelige demonstrationslokaler for kunderne var en selufølge. det herrens år 1892 kom en dame/herre ind i en fotoforretning på Strøget, hun forklarede, at det kanske vist var lykkedes hende at frembringe et negativbillede på pladen, men at det var plat umuligt at få det kopieret over på et stykke fotopapir! Hun havde endda lagt papiret under pladen - ovenpå var anbragt 6 bind af Salomonsens Konversations Leksikon - alligevel var det ikke lykkedes hende at 'presse' noget billede ud af pladen. Hun fortalte også, for yderligere at lægge 'pres' på forehavendet, havde hun tillige anbragt Traps Topografiske værk, men desværre med samme negative resultat. Ekspedienten forsøgte meget høfligt, at udspørge den unge dame offi, hvorledes hun havde behandlet de indkøbte plader. Den unge dame forklarede, at hun ganske vel vidste, at fotografiske glasplader var modtagelige for lys, men det kunne vel aldrig skade at kigge lidt på dem, når bare det skete i al gesvindighed. Den 13 lidt forlegne fotoekspedient beroligede hende med, at utrolig mange glasplader gik til spilde på denne og lignende måder- der blev statistisk set, kun anvendt en fierdedet af de producerede fotografiske glasplader. Et grossistfirma i slutningen af 1800'tallet var som regel ejet af 6n person, som havde ansat et vist antal medhjælpere som modtog bestillinger pr. post eller ved personlig henvendelse. Herefter blev varerne rekvireret fra udlandet eller fremtaget fra eget lager. Til sidst blev de bestilte vare indpakket og tilsendt kunden, enten pr. postopkrævning eller fremsendt pr. bud. København modtog man post 4 gange dagligt samt en gang om søndagen. En del grossister havde endog fået konstrueret hestetrukne lukkede varevogne til udbringning af deres produkter til de enkelte forhandlere o

16 Foto gr af-dynastiet C hristensen Dorte Pedersen Horsens Avis l2.februar l,\,\9. Fotograf Christian Christensen ( ) Yffi, som mange andre, først uddannet maler, senere fotograf og etablerede eget atelier i forst i Ørum ved Vejle, siden i Hedensted. Han deltog i krigen 1864, men straks derefter åbnede han atelier i Haderslev. Få år efter sælger han atelieret og flytter til Havremark i Gl. Haderslev sogn. oktober l87l overtager han Aug. Prytz's (1833-ca. 1885) atelier i Viborg for en kort periode, hvorefter han flytter fra by til by i de næste mange år: Grenå, Nykøbing M, Løgstør, Næstved, Vordingborg, Køge og Hillerød. Chr.Christensen har tre sønner som alle bliver fotografer. De har selvfølgeligt fulgt med ved alle flytningerne - det nævnes at sønnen Carl, hvis skolepligtige alder er fra , når at så i l1 forskellise skoler! Sønnerne De tre sønner er: Peder Christensen ( ), som kalder sig Peter. Abel ( 859 -?) og Carl ( ) optager Chr. Christensen sønnen Peder i forretningen i Næstved. Peder genkender vi alle fra forsiden af Bjørn Ochsners bog 'Fotografiet i Danmark ' siddende på firmaets cykel iførthøj hat, med sørgeflor (!). Abel udvandrer til Amerika 2l år gammel og etablerer sig som fotograf i Kent,, Ohio, men den historien egentlig handler om er sønnen Carl. Han deltager også i faderens forretning og opfinder iflg. Bjørn Ochsner en type kollodiumpapir 'Excelsior- Celloidin'. Horsens Avis den 12. februar 1889 læser vi under overskriften: "En ny dansk Opfinder". l. Her gøres der rede for at Carl Christensen har opfundet en fremstillingsmetode for kollodiumpapir til øjebliksbilleder. Sammen med et amerikansk firma, der har påtaget sig at udnytte hans opfindelse, prøver man først med håndkraft at efterkomme behovet for papir, men efterspørgslen er så betydelig at man må fremstille en maskine, som i løbet af een dag kan præstere en mængde som svarer til een engelsk mil færdig til brug. Carl kommer til Europa i efteråret 1888 for at finde en papirfabrik, som kan levere papir i ruller på meters længde og med en bredere base for den fotografiske emulsion. 2 dage senere bringer t4 b?ig l,iige: 6tii p S' lor: b ef ; i h o " fr lllfr$?tll ;fl, [i jii,f,ilt;l; iyliqål $ fl,ttq i n',r,* F ii ittinøtc ;' g ori b en funb er cn. rll 8f q g [i.q l$t il. *,lll Jllll'i ttns;ffii l,i;?,ftgy;*ili f; *:{irfi ;i 1,ffi iå}$ ffi *ehffi r kfr [H',1,,ll"'''r$'Tfi il,'trft {fi i.;i..tbh'l,e!q!-rtåi ii s;e,,' f u n b å'. p'' e[si g,;dnii, n O ttl*ifl l[*[,å,i t UåT -gj :,,Hl i*'r,s#ti!lno0" ru, b t' ro' i,*iiini*ff liffi g{f'&q'tl$i$q-!iirr'$æ?:l g-gf:i,,itfd #,s,ii:?s# tfilrf*t! i,i 1i1,i p iii,,i* * * {:,1 ;*nf,-iir??ffi,}.h i[::, i;i,x[.iiti:fr $af i#irir;*nffi :i Øilfeborq;- be nne U9;'' og l peq bt D "Do- oglon- fi ' oi.j'?hiåflr i.tr,grgi*ileru ruf fr i ltli l';i g * o rå1r $i[.t#ru'rtlfil'? *'*r Hil?ff 6 i' li,? ff : samme avis en notits med overskriften: "En gammel Opfindelse". Nu kan man læse at de herrer fotografer Johan Braae ( ) og Johannes Zehngraf ( ) har henvendt sig til avisen og kritiserer Carl Christensen på det groveste, opfindelsen er ikke ny og ikke C.C.'s ejendom, de to herrer kendte allerede for 8 år siden den måde at præparere papir på, og nu udgiver C.C. den for sin egen. For 8 hr siden var C.C. medhjælper hos fotograf Ze'ngraf i Århus. der meddelte ham recepten på behandling af kollodiumpapir. Der blev afgivet det løfte af C.C., at han ikke måtte benytte opdagelsen for sig selv i Europa. Århus Stifttidende bringer begge disse notitser fa dage efter, men den 28. marts 1889 svarer C.C. isen med disse ord:

17 trhodsdgfi af elto Fotografi - Apparater. o,o flierl fcntkonnand Oqr{nqg dcn fgdo ds pel Eotd &oyrl frc KL D-f og t-g - 4ll. Aurtore og Fsgfotogrlricr inil. byd* Ohrbtemgn & Srrrusrn" A$topqDiifrbril'cp i Silkchirg. Aarhus Stiftstidende l. maj Horsen,s Avis l2.februar "Hr. Redaktør! Tør jeg rette et Par Bemcprkninger til Dem i Anledning af Artiklen 'En gummel Opfindelse' i Deres ærede Blad af l5de Februar BB9. Efter samme Artikel skulde jeg undertegnede have udgivet denne gamle Opfindelse.for min egen uden Ejendomsret. At dette er en Vildfarelse skal jeg herved søge at bevise Dem. Klorsolvs- Kollodiumprocessen er hverken op-fundet a.f Fotograferne Braae, Zehngra.f eller mig, nævnte Opfindelse vor gjort af den bekendte Videnskabsmand G. Wharton Simpson (l BB0) længe før ovennævnte Herrer eller jeg havde nogen dee om Fotografien, soct det vilde være en temmelig stor Frækhed at udgive Wharton Simpsons Opfindelse for min, men selv har jeg gjort adskillige Forbedringer ved Processen, som.ieg skal tillade mig at omtale. Processen var kjent af mig længe før jeg som Medhjælper var engageret hos Hr. Zehngraf, men ved overtagelsen af hans forretning i Aarhuus modtog jeg samtidig hans Recept paa Tilberedning af Klorsølvs-Kollodium; at jeg skulde have ffiivet noget Løfte om ikke at udnytte samme, er en stor Usandhed. Da jeg er temmelig godt inde i Kemi vedrørende Fotografien, beg,,ndte jeg med ovenævnte Recept som Grundlag en Deel Experimenter og Forskninger, da nemlig Recepten 15 som jeg modtog den havde,sine store Mangler, hvilkel jeg søgte at overvinde. Deels var Tilbredningen af Kolodiumen for kostbar og deels var Papiret ikke holdbart mere end et Par Dage,fte, Præparationen, hvilket giorde det unyttigt som Fabriksprodukt. Jeg er nu i stand til af fobrikere Papiret fuldstændigt holdbart og en Deel bedre, end det nogensinde er lavet af d.herrer. Braae og Zehngraf, Mine Forbedringer vidste Hr. Zehngraf at vurdere, da ieg i November 1888 under mit Ophold i Berlin hilste pau ham hos Hoffotograferne Reichard & Lindner, hvor han var beskæftiget som Medhjælper; han bad mig ikke een, men flere Gange om at meddele ham disse Forbedringer, hvilket jeg naturligvis ikke giorde. Hvis denne Recept, som jeg nu er i Besiddelse af, skulle have tilhørt Hr. Braae og Zehngraf for flere Aar tilbage, maa jeg meget beklage, at nævnte Herrer ikke have forstaaet at udnytte den bedre, da jeg har Haab om i Løbet af et Par Aar at kunne erhverve mig en Formue ved samme. øvrigt henviser ieg til medfølgende Blad 'The Sun' af Jamestown af 3 Dec. BBB. De vil der kunde finde Oplysning om min Virksomhed i Amerika. Ærb. Carl Christensen. Kemist for American Aristotype Co. Jamestown {.Y. 7de Marts 1889". Se det var jo en helt anden historie som Carl Christensen i øvrigt bliver meget velhavende på! Rentabel Den 16. juni 1890 kan Århus Stifttidende bringe endnu en lille krølle på historien under overskriften: "En rentabel Opfindelse ". Det fremgår af artiklen at C.C. har etableret en fabrik for Aristopapir i Silkeborg, hvorfra han forsyner hele landet med sit produkt.o C.C. går i compagni med cand pharm Johannes Sørensen - både atelieret og

18 Gn rcntabc[ Dpfiqbelfe. Sor tcrgtc tib titbof æ bct lcs bttbct outott, of cn bcnfi Sotogrsf i Urrerita boubc opfunlet cu larcgcn $apirfort, totba trifo poph bcr louh uu$ct cr ioobol llbbæbdfc, at [m hbbc hura rubggc Gr tctjbcth $cbrll tcrtit i trcrih. Scn tfugiclbclbc rr cn 6rn al Eotogral Clriltclf ce ithbmg og ba lcr for outrcnt ct forttib Flcl tor 0cr tit euopc for ot [cfrgc forfiidigc crrolcifc ttsdir' fobritlcr, b:t rnrlig hrtc lrltrc fol a tf,i. Uria[., fon rgncbc Fg dt Xitruirfriq of [ri$opofird, bclrgh hr ogfu Sa Erbebl, og [cn daffctctc la i bcnnr cr frtiol ol fln encritonfc Ec0rit, lro luith:l Dauart lorfprr nb bcttr Solir. Da hncr lt, fon ou Dcanc Eorntrtrt :r tlcorr cl cr fubcr Ed bft& d &Pird uit 0liuc rbbrcbt ttecflo tsdiel i Eurofe i lsæit& 3a cr ht fibco Sdr on Aarhus Stiftstidende 16. iuni Chr. Christensen fotogra./brede ca sin søn Peter Christensen - en af de.forste 'mobil' fotografer i Danmark. Det kgl. Bibliotek. slutter: "Hr. Christensen er i Ordets rette Betydning en Self-made Man, der begyndte paa bar Grund, og allerede nu nyder den storste Anseelse i tlen b erl ins ke F orr e tningsv e r de n ". papirfabrikken ledes i fællesskab af de to. C.C. opholder sig nok mest i den tyske fabrik. Omkring 1904 overtager J. Sørensen en mineralvandsfabrik i Århus, hvorefter samarbejdet er slut. følge Bjørn Ochsner mistede Carl Christensen en stor del af sin formue under Den l. Verdenskrig sælger han sin fabrik, 'Aristo Paper Works' til Kodaks grundlægger George Eastman, og flyter til Berlin. Hans svigersøn direktør Carl Gustav Caroc bliver Kodaks første danske direktør. Avisskriveriet fortsætter imidlertid dog i et andet spor. Aarhus Stifttidende skriver den 22. august 1893 under overskriften: "Paa Veie til at blive Millionær". en korrespondance fia en af bladets medarbejdere, der besøger tyske badesteder hedder det: " Ahlbed traf vi bl.a. en ung Landsmand, Hr. Carl Christensen, der med sin Kone og lille Datter nød godt af den friske Strandluft og de ypperlige bade. Hr. Christensen var for nogle Aar siden en temmelig ubekjendt Fotograf i Aarhuus og er nu paa vej til at blive Millionær i den tydske Hovedstad". Herefter berettes om hvordan han har opfundet og realiseret sin opfindelse, og notitsen t besøger Carl Christensen igen Danmark, og fremviser i Dansk Fotografisk Forening prøver på sit papirs fine kvalitet - portrætter udført af en førende berlinsk fotograf, desuden udlover han en konkurrencepræmie ph 3 00,- kroner til de fotografiske medarbejdere der udfører de bedste billeder på hans papir, som C.C. har sat i produktion under navnet Excelsior, pengene skal bruges på en studierejse i udlandet. Senere rejser han til Gciteborg og Stockholm med samme formå. papiret har også i Sverige stor succes. Det nævnes i samme notits i Århus Stifttidende at C.C. har solgt sin opfindelse i Nordamerika fbr en sum af ,- Reichmark, det må have været en net sum dengang. vores samling af visitkortbilleder har vi mange optaget af Carl Christensen fra hans år i Silkeborg, fremstillet på meget smukt papir. Det er dog umuligt at afgøre hvilket papir det er, men man har vel lov til at gætte på, at han brugte sit eget fabrikat. Billederne er lyse og lette, nogle med et let rosa skær. Tak til Poul Ruggaard Porse for opsporing af avisartikler og notitser samt ansporing til denne historie. o

@IB*IIrIESælr\Z. Nr. 97 September 2002. Dansk Fotohistorisk Selskab

@IB*IIrIESælr\Z. Nr. 97 September 2002. Dansk Fotohistorisk Selskab @IB*IIrIESælr\Z Nr. 97 September 2002 Dansk Fotohistorisk Selskab Kadalr Vi {orleholder, os Ret til Prisændringer uden {orudgaaende Meddelelse. * $ SIKHX. ffiislrsnllærvrtp If. Et*ll*rtt ISSå. - lfsrluf?rall*lga{t'

Læs mere

@rr"ltleesæes5z. 100 åff! Dansk Fotohistorisk Selskab. Nr. 69 September 1995

@rrltleesæes5z. 100 åff! Dansk Fotohistorisk Selskab. Nr. 69 September 1995 @rr"ltleesæes5z Nr. 69 September 1995 H 100 åff! Dansk Fotohistorisk Selskab Til Læserne af Am atør'fotografen! UF Støt vore annoncerende Firmaer med Deres Handel! F vore Annoncesider vil De finde alt,

Læs mere

Ætesmedlemoooo. Dansk Fotohistorisk Selskab. Nr.5O S eptember 1990. ,,,Ø:.- rji!y,; t:t,' t*ffi* Wi*t. S{*r* rth:lwfu,tiu

Ætesmedlemoooo. Dansk Fotohistorisk Selskab. Nr.5O S eptember 1990. ,,,Ø:.- rji!y,; t:t,' t*ffi* Wi*t. S{*r* rth:lwfu,tiu @TB+alIræESæE\Z Nr.5O S eptember 1990,,,Ø:.- rji!y,; Wi*t ffittm fnf 'niiitott'i,,:t!;l i ii :Lii,,, $16gt ::' r.f,#{tie,l e S{*r* rth:lwfu,tiu t:t,' fr#'irs,li,*'!'!,'trrrr,.*ttllwt t*ffi* Ætesmedlemoooo

Læs mere

25 års jubilæum. Dansk Fotohistorisk Selskab

25 års jubilæum. Dansk Fotohistorisk Selskab @B*TEtrSæE\Z 25 års jubilæum \ 4 Dansk Fotohistorisk Selskab Indhold 2 'Atelier & mørkekammer' - fotografens brug af kemi og teknik gennem tiderne 2. del Flemming Berendt 10 Kine-Exakta 60 år 5. del Svend

Læs mere

@fe?.slf le+esæf \Z. Dansk Fotohistorisk Selskab. - de "levende" billeders fader. Nr. 68 April 1995

@fe?.slf le+esæf \Z. Dansk Fotohistorisk Selskab. - de levende billeders fader. Nr. 68 April 1995 @fe?.slf le+esæf \Z Nr. 68 April 1995 - de "levende" billeders fader Dansk Fotohistorisk Selskab Forlang hos Deres Handlende de første Klasses E. P.V.- Mærkgr. Kenderen arbejder kun med ERNEMANN. CAMERAER

Læs mere

H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907

H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907 H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907 Forord Som 3. generation i et familiefirma med 100 års jubilæum syntes jeg, at det var en milepæl, der skulle og måtte fejres. Men hvordan

Læs mere

BYGGET PÅ OMSORG Oticon gennem 100 år. Bygget på omsorg. Oticon gennem 100 år

BYGGET PÅ OMSORG Oticon gennem 100 år. Bygget på omsorg. Oticon gennem 100 år BYGGET PÅ OMSORG Oticon gennem 100 år Bygget på omsorg Oticon gennem 100 år WILLIAM DEMANT Bygget på omsorg Oticon gennem 100 år INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...............................................

Læs mere

Cykle- og Ringfabriken Jyden P. Andersen, en iværksætter i Himmerland

Cykle- og Ringfabriken Jyden P. Andersen, en iværksætter i Himmerland Cykle- og Ringfabriken Jyden P. Andersen, en iværksætter i Himmerland AF JOHN JUHLER HANSEN Da ny teknologi kom til Danmark i sidste halvdel af det 19. århundrede, var det ude på landet først synligt med

Læs mere

Indhold. Flemming Berendt 40 SAMLERDILLEN

Indhold. Flemming Berendt 40 SAMLERDILLEN Indhold 1 Historien om den midttyske fotoindustri 3. del Lars Schönberg-Hemme 14 S.E. Svendsen Historien om et fotoværksted Klaus Eckard Riess 18 Fotografiet fra håndværk til industri-håndværk Holger Bonde-Hansen

Læs mere

@B*]rTEKæE\Z. Nr. L08 April 2005. Dansk Fotohistorisk Selskab

@B*]rTEKæE\Z. Nr. L08 April 2005. Dansk Fotohistorisk Selskab @B*]rTEKæE\Z Nr. L08 April 2005 Dansk Fotohistorisk Selskab Forside: H.C. Andersen fotograferet stående ved den udvendige trappe foran det ornamenterede smedejernsgitter med det grevekronede nrcnogram

Læs mere

# ffi 38ry GTTHHTIK ryffiry åe

# ffi 38ry GTTHHTIK ryffiry åe # ffi 38ry GTTHHTIK ryffiry åe.a t'- + September 1982. Dansk Fffiohistorisk Selskab Forsiden: Selvportræt af Frederikshavns første fast etablerede fotograf, Diderich Christian Blicher (1815-1887), der

Læs mere

PENGENYT BRUG NETTET X FACTOR: 45 Storebæltsbroer 1001 TEHUSE. og få mere ferie for pengene! Når knægten har. Vi har talt med MARTINs far

PENGENYT BRUG NETTET X FACTOR: 45 Storebæltsbroer 1001 TEHUSE. og få mere ferie for pengene! Når knægten har. Vi har talt med MARTINs far 2 PENGENYT 2008 Når knægten har X FACTOR: Vi har talt med MARTINs far 1001 TEHUSE Bliv hjemme, det er det sikreste. Ellers: HUSK REJSE- FORSIKRINGEN 45 Storebæltsbroer styrtet i havet INDLÅN så godt som

Læs mere

@TE "]T]EIESæE\Z TEMANUMMER KAII]CINFCITCIGAFE-N] Dansk Fotohistorisk Selskab

@TE ]T]EIESæE\Z TEMANUMMER KAII]CINFCITCIGAFE-N] Dansk Fotohistorisk Selskab @TE "]T]EIESæE\Z TEMANUMMER KAII]CINFCITCIGAFE-N] Dansk Fotohistorisk Selskab IINDTI]CItD o Kanonfotografiets fødsel @ Kanonfotografens apparat @ Der var engang @ Kanonfotograf på Rådhuspladsen Kgl. hoffotograf

Læs mere

LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk. 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen

LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk. 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk 50 ÅR I TRANSPORTENS TJENESTE SÅDAN KAN DET GÅ 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen INDHOLD Tanke/Tidsfordriv...3

Læs mere

* @ ler ariee IES Ttr Ir\z r3. Nr.85 April 1986. F'OTEX 1x l crn. Dansk Fffiohistorisk Selskab

* @ ler ariee IES Ttr Ir\z r3. Nr.85 April 1986. F'OTEX 1x l crn. Dansk Fffiohistorisk Selskab * @ ler ariee IES Ttr Ir\z r3 Nr.85 April 1986 F'OTEX 1x l crn Dansk Fffiohistorisk Selskab 1 Dansk Fotohistorisk Stif tet I9'15, Selskab. 2 4 NYT FRA BESTYRELSEN. I O-ARS JUBILÆUMSFEST. OIe Schelde.

Læs mere

@TE "rytæesæ]e\z. DAGUTRRTOTYPTTT r50 AR I. Dansk Fotohistorisk Selskab. Nr.47 September 1989 \ \_

@TE rytæesæ]e\z. DAGUTRRTOTYPTTT r50 AR I. Dansk Fotohistorisk Selskab. Nr.47 September 1989 \ \_ @TE "rytæesæ]e\z Nr.47 September 1989 \ \_ i' DAGUTRRTOTYPTTT r50 AR I Dansk Fotohistorisk Selskab DAr\"SK FOTOHI STORISK SELSKAB STIFTtrT 1975 BESTYRELSESMEDLEMMER:.^. ( l\i'spejlet FORMAND: NITLS RISDAHL-JENSEN

Læs mere

Emil Valdemar Lose Jordskælv gjorde en ende paa Pinen side 5

Emil Valdemar Lose Jordskælv gjorde en ende paa Pinen side 5 ISSN 0905-4391 November 2011 46. årgang nr. 5 Danish Westindian Society Protektor: Hendes Majestæt Dronningen -lidt tidligt, men alligevel... Emil Valdemar Lose Jordskælv gjorde en ende paa Pinen side

Læs mere

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening Posthornet 01/09 Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening FEBRUAR LANDPOSTENS TRAVLE OG ALSIDIGE HVERDAG SIDE 4 SENIORKLUBBEN SIDE 8 ET SKELSÆTTENDE ÅR LANDPOSTBUD I VORBASSE NYT FRA KLUBBERNE

Læs mere

@B*]IIEtrCæE\Z. Nr. 107 December 2004. Dansk Fotohistorisk Selskab

@B*]IIEtrCæE\Z. Nr. 107 December 2004. Dansk Fotohistorisk Selskab @B*]IIEtrCæE\Z Nr. 107 December 2004 Dansk Fotohistorisk Selskab Indhold 3 Historien om en grundlægger Heinrich Ernemann 3. del Lars Schdnberg-Hemme T4 Kamerawerk Gebr. Wirgin Og Edixa Reflex Klaus-Eckard

Læs mere

@8"]TIEæSæT5SZ. Dansk Fotohistorisk Selskab. Temanummer. Nr. L09 Marts 2005

@8]TIEæSæT5SZ. Dansk Fotohistorisk Selskab. Temanummer. Nr. L09 Marts 2005 @8"]TIEæSæT5SZ Nr. L09 Marts 2005 Temanummer Dansk Fotohistorisk Selskab Sigfred Løvstad udstillede allerede i 1978 på Herning Museum sin samling af Norka-kameraer. Samlingen blev senere yderligere suppleret

Læs mere

ASRA. 25 år 9. april 1983 9. april 2008. Kasserer Erik Thomsen modtager LO Kulturpris på ASRAs vegne

ASRA. 25 år 9. april 1983 9. april 2008. Kasserer Erik Thomsen modtager LO Kulturpris på ASRAs vegne ASRA 25 år 9. april 1983 9. april 2008 Kasserer Erik Thomsen modtager LO Kulturpris på ASRAs vegne ASRA jubilæumsredaktion 2008 ASRA Arbejderhistorisk støttekreds Ringkøbing amt 25 års Jubilæumsskrift

Læs mere

Slægt & Data. 19. årgang

Slægt & Data. 19. årgang Slægt & Data December Nr. 4-2005 19. årgang Slægt Databehandling & december i Slægtsforskning 2005 1 Slægt & Data Indhold nr. 4 - december 2005 Udgives af Databehandling i Slægtsforskning www.dis-danmark.dk

Læs mere

3. Afsnit. De første år efter Martinus fik kosmisk bevidsthed. Årene 1922 til 1929.

3. Afsnit. De første år efter Martinus fik kosmisk bevidsthed. Årene 1922 til 1929. 1 3. Afsnit. De første år efter Martinus fik kosmisk bevidsthed. Årene 1922 til 1929. 3.1 Kildematerialet. Kildematerialet til denne periode er mere omfattende end til de tidligere omtalte perioder, idet

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 24 APRIL 2015 INDHOLD: SIDE 4: Kværndrup Fjernvarme etablerer solvarmeanlæg SIDE 6: Årets frivillig- sociale ildsjæl SIDE 8: Kværndrup på vægten SIDE 9: 3E-Butikken skaber energi OBS Kirkeblad og Program

Læs mere

En historie om kvindelige håndværkere. 1 200 år

En historie om kvindelige håndværkere. 1 200 år En historie om kvindelige håndværkere 1 200 år Inger Wiene En historie om kvindelige håndværkere 1 200 år Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie En historie om kvindelige håndværkere i

Læs mere

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen Side 2 af 67 En ung Landmands Uddannelse, Giftemål og Etablering En beretning på grundlag af L.Sørensens optegnelser, dagbøger, breve og mundtlig overlevering ved: A. Ploug-Sørensen Side 3 af 67 Side 4

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 3 November 2007 Alternativ Det kræver mod og hårdt arbejde at bygge et nyt projekt op fra bar mark, men når fagene går i fri forening, kan meget lade sig gøre for den, der tror på sagen. Jørgen

Læs mere

Papirarbejdernes historie i Silkeborg 1844-1982. Keld Dalsgaard Larsen

Papirarbejdernes historie i Silkeborg 1844-1982. Keld Dalsgaard Larsen Papirarbejdernes historie i Silkeborg 1844-1982 Keld Dalsgaard Larsen Papirarbejdernes historie i Silkeborg 1844-1982. Redigeret og skrevet af Keld Dalsgaard Larsen. Fotografier: Udlånt af Lokalhistorisk

Læs mere

Forårets aktiviteter Stormfuld kærlighed i Småland Smykketilbud til medlemmerne! DANSKE-TORPARE MEDLEMSUNDERSØGELSE

Forårets aktiviteter Stormfuld kærlighed i Småland Smykketilbud til medlemmerne! DANSKE-TORPARE MEDLEMSUNDERSØGELSE . D A N S K E T O R P A R E B L A D N R. 1 3 4 F E B R U A R 2 0 1 1 3 0. Å R G A N G Forårets aktiviteter Stormfuld kærlighed i Småland Smykketilbud til medlemmerne! DANSKE TORPARES MEDLEMSUNDERSØGELSE

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere