@B*TIEESæ]I\Z. Af en lille Månds Dagbsg. Dansk Fotohistorisk Selskab. Nr. 96 April 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "@B*TIEESæ]I\Z. Af en lille Månds Dagbsg. Dansk Fotohistorisk Selskab. Nr. 96 April 2002"

Transkript

1 @B*TEESæ]\Z Nr. 96 April 2002 Af en lille Månds Dagbsg Dansk Fotohistorisk Selskab

2 Forside: Fotografernes'intltogsmarch' i Det Kongelige Teater. Danmarks Fotomuseum

3 ndhold 2 Forhandlerkatalogernes historie l. del Flemming Berendt t4 Fotograf-dynastiet C h ristensen Dorte Pedersen 17 Her er mit liv... Henrik Steinmetz 24 Daguerreotypiet på sland nga Lara Baldvinsdottir 29 Besøg på nstitut Lumiire Flemming Berendt 34 'DREJ & SE. FLM' Danske stumfi lmsfotografer: Hans Waagø Margurite Engberg 36 'Bog- & udstillingsomtaler 40 'Samlerdillen' Zeiss og spaltelukkeren Svend Frederiksen 44 Bevaring af fotografi ka : Noget om lysmåling Svend Frederiksen 48 Haka-Expometer model Sigfred Løvstad s0 'Nellerødmandens fodspor' Dorit Madsen 54 'Dit & Da"t' Landsmøde & generalforsamling Den 21. april i Odense Layout & redaktion: Flemming Berendt

4 Ferh andeerkatatr$gernes hisforie Flemming Berendt 1. del en række artikler vil danske og udenlandske salgskataloger blive gennemgået med eksempler på hvad der blev tilbudt af fotografika. Da de fleste fotografiske artikler kom fra Tyskland og England vil illustrationerne bærer præg af dette. "Amatørfotograferne rekrutteres jo i Reglen fra de mere intelligente Samfundslag, idet der jo kræves en vis Norm u/ ntelligens for at kunne forstoa Fotograferingen og til ut huve nteresse for Naturens Skonhed og fæstne disse Skønhedsindtryk paa Pladen". Reimert Kehlet Verdens første'forhandlerkatalog' med fotografisk udstyr blev udgivet i august Den,begrænsede sig dog primært til at være en håndbog' i brugen af Louis Daguerre's dagueffeotypiapparat og kemiske proces, samt en præsentation af det tilhørende udstyr - på den tid betegnet "Utensilier"2. Paris og andre europæiske storbyer var der kun få "forretninger, som havde udsalg af fotografika gerne et supplement til optiske eller mekaniske etablissementer. De mange tekniske redskaber, der var nødvendige: retort til destillering af vand, poldrblok, pladeskruestik og spritlampe, var for det meste handfremstillet. Den første procesbeskrivelse3 med tilhørende daguerreotypikamera nåede frem til Danmark den 5. november Et af de steder, hvor de tidlige daguerreotypister kunne gøre deres indkøb, var hos Christian Smidth's etablissement i Silkegade. Dette kombinerede reparations- og indkøbsværksted fremstillede eller forhandlede: matslebne spejlglas,a ' Den første brugsvejledning & katalog blev publiceret af kuriositetshandler Giroux i Rue du Coc-Saint-Honord, som også havde eneret på fabrikationen af kamera med udstyr. Der blev udgivet ca. 45 udgaver det første år. Mange ubesvarede spørgsmål vedr. disse publikationer er blevet beskrevet af Pierre G. Harmant i Norsk Fotohistorisk Joumal nr.3, juli Side rugbare redskaber. ' Daguerreotypikameraet befinder sig på Danmarks Tekniske Museum. o Daguerreotypikameraet befinder sig på Danmarks Tekniske Museum. En kopi fremstillet af medlemmer af DFS kan ses på Danmarks Fotomuseum i Hernins. 2 galvaniske plader, som kunne tåle afpudsning efter to fikseringer. Man kunne også købe det såkaldte klorguld (Fizeau-guldopløsning) kaldet'guldvand'. Der blev ligeledes forhandlet: skyllekar, skåle, miksturglas, guttaperkaskåle' og flakoner til klorguld leverede forretningen et planslebet spejl til Den Militære Høj skoles daguerreotypikamera. stigende takt med at flere og flere vordende daguerreotypister begyndte at daguerreotypiere blev der behov for specialforretninger på området. Det store kendte optikerfirma Cornelius Knudsen på Købmagergade i København fulgt op af estimerede guldsmedeforretninger blev efterhånden således gradvis leveringsdygtige. På de viste illustrationer præsenteres et udvalg af fotografiske effekter som giver et ganske godt indtryk af dette. 5 Plantesaft. harpiks fra perchatræet.

5 Prn CARLES CEVATER, r\"rlrrr r.rrrtct)\ r-^!rtr1 rid^lr'tr, o or, rtrr r!tttrlorr r.^ v..cttrr Bt\coinrGtitrt. l6 d.t l:llr,tr.ar. d. l r'd'uhtr r'uql. 4'' J-,.r.rr. i.s.rh"'cr\ dr fh\r"tu{ do ad:.*. ilil }'nr!r. J" lr fi.,il lr. i,(d.,' du uorrtrtaroirc. ilu Cjh'i,.t iu llt', d. l tld[ ]rtykahn'{o,,, ri..: fn}:rr* co\_ llrlcrci!i trrlcs t tr trcrtt(o9tt rcriclrllout! cr dl tnlfro$1,pf 3u [J/,.r, 1:td,ntan. rurrur du da tir4..l[. *.,1$ la N7Yt.t 1'' P'/' -'t,t rft.\råt.? tr..t tbb..t.tdtrt. "' tiliol.l, Paris. (,ilflz L'Å litlltllt. PÅ1.Åls-n{)}'A-. Buste af Louis Daguerre, Optiker Charles Chevalier udgav detførste katalog. Charles Ghevalier tv. og en ven, Optiker Charles Chevalier betjener en kunde. Paris

6 Brugsanvisning fra ingeniør Buron, Paris. Ca Daguerreotypikamera. Paris ca Daguerreotypikamera med forlænget tubus. Objektiv: Charles Chevalier. c Sensibiliseringskasse til % plader, med indbygget beholder til jod- eller bromopf øsning. Ca \ssr..' N$N N Komplet daguerreotypiudrustning i transportkasse. Ca Opstil let daguerreotypi ud rustn i ng, ca

7 Daguerreotypikamera, 1/e plader. Objektiv: Vallentin, Paris. Ca Daguerreotypikamera 7x10 cm fremstillet af Steinheil i Mtinchen ca Daguerreotypikamera til 1/6 plader. Buron Paris. Objektiv: Le Daguerreotype - Santi A. Marseille. Ca fotos af Fox kamera', hvori albuminbilleder ca Talbot's 'musefældehan fremstillede sine F f

8 Helt frem til slutningen af 1850'erne blev kameraer og utensilier forhandlet gennem københavnske apoteker og kemifirmaer. Det kostbare udstyr begrænsede antallet af personer, som beskæftigede sig med den fotografiske metidr - kataloger var derfor endnu noget ukendt. De professionelle daguerreotypister bestilte i stor udstrækning deres varer i Berlin, Wien og Hamburg, hvor de nyeste frembringelser kunne erhverves kunne man i llustreret Magasin tr.9, som svar til en fotointeresseret bl.a. læse følsende: ttiii:r-iiir;r -Xn*irllrru rrorr gn,,,r,,irl' irnl Siits ciqrrlr ia0rili. lllici )!).tribr?lilif lifirrx irr lrli,tii'r linir$rrrl f ir lid et.re{.,t1., :rir.i.t,r:l,lrg. il:t:ri fr.{(.i ):,1, r'r:cl:iir 1 {{ii(i,!rlrri blr r$.1.ilit, :l c:it.,l l{l ritfflr. a(r.ixn*'(rr' itiia. llr'.1{ln9!i"l1rl,\lrt'rnilf:i!ii riiii illic$i,1)fn if. ri,: brr $rfit i:t :blr. 1!.:agr. r,r:. tiid lsiri.r'!.!rlirr rrtrn!rrn $ltbnlf t{rlrlrt(nr exrirbil linirtirid!'. airr ltln iiti?', iiddtl DDti riilr. rtoilolri ilt.e. tr. ri!it1,irila urii {\rilfn. lf:l 3rt lltlrftr. qiltl,ind, l.! dr$r;.1 *rrirlrti*. bt!r ilfcln frs lib?ing?r, li,, ili$xi?* nird, l{m i.;rlirr iill ta,jt l-{iiitii!qrir'lar, ' isriir if ir! ri.tt,r tl rc:i ør{r.l,ili:' i fcx lrr t.jiiri{l*ntrn li.rl u{i, iidill r ri ll?riti]a!',tlcr i'tfiri ir ui!t n. t rctl. l!a.]nrf iirilid rrrif ff!ijjl!ir tlr;. iorl ai unrlril. "Men hertil kommer den Omsstændighed, at man her til Lands vanskelig kan faa Apparater, selv de chemiske Præparater erholdes ikke lettelig fra Apotheker eller Materialister. Vi maae derfor nøies med at henvise Vedkommende til de Slvtfter, der ere udkomne om Photographien, og af det hele store Repertoire navnlig (maaske foruden det i Norge idko*n, temmelig tilbageholdne Sfuirt)u give Anvisning paa " Repertorium der Photographie"' af A. Martin, k.k. Custos ved det Polytechniske nstituts Bibliotek i Wien, der tillige har meddelt det Vigtigste af Photographiens Litteratur, Pris-Tartf angaaende Apparater osv. Forøvrigt faaes de til Photographier paa Papir nødvendige præparater bedst hos Aporheker Joseph Theyer i Wien".d Et meget tidligt danske katalog for kemiske substanser blev udsendt i april 1861 af kemifirmaet Alfred Benzon. Heri kan man bl.a. læse: "Chlor-Guld fremstiller jeg deels tørt i to Former - chemisk rent i Glas, der indeholder en fransk Gramme, og i Forbindelse med dets lige Vægt Chlornatrium, eller Chlorkalium, i Glas der indeholde 2 fr. Grammer, - deels opløst, nemlig det rene i 5 Dele Vand med disse Guldpræparater indeholder en Gramme Chlorguld, enten reent eller med Tilsætning. Herpaa ikke anførte sjeldnere Stoffer og Præparater anskaffis og tilberedes, hvis disse ikke allerede haves, naar Halvdelen af Beløbet deponeres som Garantie for at det afhentes". o H.T. Winther: 'Anviisning til paa trende forskjellige Veie at frembringe og fastholde Lysbilleder paa Papir'. Christiania A. Martin: 'Handbuch der gesammten Photographie', Wien l854. Reprint: Arno Press, New York Sigfred Løvstad 'Den nærmeste fotohandler for en dansker - en apotheker i Wien'. Orientering nr.3, Danmarks Fotomuseums Venner. 6 Annoncer fra udenlandske kataloger fra perioden $plogel -Gan[r], nphtnirrt leusttor PlotognDhisoler Eand-Apprrrt. Dss hewihrte l'rin"id: uiltelst eii:r dt,idels durulr dg Objcotiv {icn-surzunehmeurisrr Gcgenst^nd bi6 zu Eintrttt d+r Platterb.rliohtulg g ndr in PlirltångrdsEe s<rhurl eitslell!rl urll baol,ochtcil zu kiiolen, isi ireibehalt{}d,..philnlx" hat uoch fi,lgeude Vorztixr: 1- Das obje(tiv (14- l6 cnr liucusr l,,eliddet sidl ld llnerrr [!d ist bru(tlich. 2. Jcr n(,u(1 $ehiil,:tverlchl{s lriult 6ahl' rulri{ {td hnellictrkrir rersicllb.) }. Niii' LeL- rrnd Quer-Ålrmrlrrrren t 899. tllrilt Jic labe rl'r (jarncra unscrlndert. wcil die l'isirtchclbe BleL um stclr b lbel dreht! _4 ÅlEliisuDg -des versr)_ltluscr-dtrrch llrock suf Knopf yorn tm ÅJ,jrarlt r. Ailc Welletr otc. lsufen iil Dtra$lllagcrn, - t+orrrcol fr.t. ilar Sleoketmann, Borlin W. 8, Leipzigerstr. 33.

9 , Contlitiouer og Bonrærkninger. KJøBE}HAVN,,irgcr rls ljrlsalg cll gros tt on tletrlil af allc til PHOTOERAPHE] ttltltr t ctttlc lhetricrrlicr, pråbpilr0redc tlpirer,'åppnrnfer' [itcnsilierr ltatttntor nt. nt..,lit iuqltr li'tlsln kill) t0gts til setot{ nvr.r.r,.r,,,,.".-..,lrix)rl,rlrcr) skcr:r i lli'$lt:rt uoptrottlcti* tfter {}rtltcns,ilultlgel*t:- orr*lc-r 'rc pr'. lfampskih, Jclul,ilnc rllrr l:ragturand. nraa llehhet foltrd iud-,-.r,.. i \n) lill(l ih,kq.f;tu r:ft-cilagcs, ' 'xx. PÅSS$PÅRT0U'N (Glusranner). l A. Sort malet Gtrund med Cluldlinie og.ford'ybet Guldrand. llrlsnit: (1 og U.. ifu.,jr. 'n,,il,..-...,/,, Strlrrel,38. ;"+*rr,;';iljii;.t,ii-iiiiir,l,-'lr,i. rh'i''rip' fii'i lep' 1" rrcr -el.}lr*:*.l. ;:l ;,{;' li Jx^ 2*'?.tt-(, 7"'- 1 '4'1 - B. lvid $rund msd Cluldlinie og, t fordybet Guldrand.. Utlsnit: fj og l' '!)' tit, r/'r 'ir' '/t, Sldrrciw',;ii;,r ir;,';ii H,i.'u.,:, cil,r ii;i, rt,r s't!,-l H'r'*i,:, t iiii 9rll in ttw' niprl ;.i -{t{- J 41.}- t*92' l 'li- l'-'1{i' C. flad.e, med hvide og tonefarvedo' '' UthograPherede Cartous.,i,, ',, stontlst',-...-]ifiijei' il"riir ;l rl,r.,tj,t 21,r. li;lr z nr,r. ii,i. {.t'l il 1 ttrl'?it --'t" nd lzir l}{i' tuc.f. :i.. {-i{-? :u- 2 ltt'; -?J- -- 3ri-.1 r!u: ; i rv. Dl Y l,)n$l,l PÅl'ft lilt &, A[';\R]llDlilt, ' lf lrrn,,.pnptr, lrt'li,g,,t,c,u{'i'r:a)f,,'.lrii" d tt,tlrd,il, pt. trt<åd 4mrt=*="* $U3---r-1hi. J:, j t'lllrrr. --i;p: trrrrrlr'. liru'le tllrr l)rei-lhtnta{!!tt:.y:f" f ti., tå l'.,.?ri-,!.r'i-i'l. t:y'. l{i" {;.}r.u),,,trslil../ n:jrjli..lljr.i, i;l /;i, f,r,.i.1r:j,:i.l'f. l{i) S{1. l,altrtosprp ir, tixll og l,litrl. 1,, irl Trælprplr. rosn,/-yli i".li,,:: Srlurpaplr, l,nrilrtl ': '...t;r*/. 'i ll('q 1 Sllltpapir', lrrirtl l.i,:.+. 1,r. lltl ",'ltitrr:sisl ijorefpitl'tr;..1,".4f // 1,r. llo{ trplr, ;irrult lil,h:1. rtrttlc \i,r:rr'-[t./ - f i ÅrL " Lntrlopprs lil ljrtditt rritlur'lt t11[tr', lrri,l,:, rlitrr: 0o u r * r s,,, t o'll"l'i.illi",,;'1,,r, t#./op-*.,,,.f,,,iiii'il' ;r, Llo. lrricle til 1:rrh(lle lrilk'jcr rntrl lk'l*oit, i trrt:fottt- ' r. J?2, iililllo 'r. ltti) Sth E. ilrpptr til photographish Palrircr 1rt. Slh. 1.*- r ()t;rb r'.,, rr./.,r,, t,,,, /:u :!!!:,', n'.;] r,. rr r,. y'i, n,, Q**. -' & t' on ' Oirn*-. *1', uf. f, 1.",tl; *,.,, :!la'tu: 'tjt'tuf 2 cv(, /.t\1.?, a.i,.,,.t (å,..,".ot'r,r.- o',7 J'g.o.( -" ':!L^-r- f Danmarks Fotomuseum 7

10 XT. DYHSN UTNNS,NR, praktiske fur rrriudre llvede pr. st'k. - :Rd." r;.1 1i' lllarrranter i ll*rrlel'ortn, r,... lll anr attte r i llanttnel'ftlrtu 2 --: G rs la rn g e r lor (iasæthet' tuetl lle grrlltor D D?6 - f,ornskeer, ofl.er Stot'rtrlsetr 12 /3 å 10 /3 pr. Stk. /fr lleuruler, atuerikattske af 'l't'æ til ut op[ietrge Plpiret len'vflsx' t 3e t",, nretl $'tnr*r*r;,.a4 'l'ltto"*;1 /ti dlt",f,-^. pr. Dusin fu - Plncetter uf llunr til at ilge Pnpirr:f-af Solvbudet. pr. Stk $keboluutr -.*-, ilr (ilus til sanrrne lllug.,) fugly/ 4-6 -!p- laee( 3øn u of tlo. ovale til Yisit-tJrystbillcilefffiXtt'op { f) D - W' -,.llbcruentctror-hrdblsttt i-tiltr rrrs&*lhfil'st*l* r "..-.' ",'-..- Side Xll fra Goecker's 1866 katalog. tl OTTO WERNHARD iilelea, $unnenstrafåe 2A*25' General'Oplag frz- Firmaertre ; C. Å. $teinbcil $øhne H. Machenstein i Paris. F{ (D b8 [' t'' åh d# li Ya g'tj "8tr far Fo C} sr S) 5rJ?if E6' 'rt ua *t.-: Cf, pl CD -: saavelsom alle ilicr, Plader, Chemikalier, Papir, Forstørrelsc :::it. APParattr etc', - Fr{tourrnlsr Fr{lourerllar ler Dcl F Forlencandg. - prlir-cour. l{r.. Plrdrt n.l.o ; O '.o/. Sott" med Broncerand pr. Dous.p Rd. " $. r, ff 1 tlo )o. 2 tls Do. ; 3 tlo Do. Do. - Do Do. - Do r- Do. --Do r- 4. tlo )o. Do. prima Do. 2 - )' - D - 5 rl* Do. - Do. Do. 2-2'8-6 t/t Do. - Do.primaDo. 2-4-r- 7 tl3 Do. Do. )o. 5 - r-d- 8 /3 Do' Do.primaDo. 5-3-r-' 9 rlo Do. - Quldranrt Do.? rla Do. - f)o. extra fine Do. Z - g tl+ Do. -BronaerandprimaDo. 2- g-rlz,/, )o. - Guldrand Do. Z -4-r- 13 t/+ Do. - Do.ertrafiueDo. 3 - r-d- 14,ls Do. - Do. Do. Do. 5-3-rf5 t/s tonfarreilemedforgyldt,ring2-5-r- 16,/o Do. Do. B -'l-o- 17.,/, Do. Do r- 18 rls f)o 19. rlz D": Udsnit af danske- og et udenlandsk katalog. Jutltrs Jaoobson, Bredgade -iur; f 2 t.jiibenhavn, er stedse forsynet med efternævnte til PhotographiT + henhørende Gjenstande til hosføiede friser. 8

11 6p**rl*rn&/r* å"nå&' Poo %"tdtio' go o "'gå'{lyn &g* { efr*r#r, "#*Ar* eta' i an$&'rfrle ød" tnn lr& e%"h.å; t / ntoyrrt &:#g" &;uo' Sr Kopierklernnrer', pr'.,!ck. 5 r3re. llaaleglas, P)'is til åt,i [+låfii Kl' t{r0 t,2å. illagniumslnmper fi'a Kr trngniumspuli'er 35 Ør'e pr'. 5 Gllrn Mørkkammei'lamper, 'elluieunr*larnpe i!-ig. ) l)rt:,l rodi (ills og.lariæ. Prii Kr' P*trnlclinriiå.uiire il'ig.!; tned gult ug to,:it Gia,q trg j:[ittæ. Plis Kr Magasin Kamera,.Zetts" og. -.2iert.," el ei: ll)e.:ii:il 1r ititi.l; ii;l rii,j'kijiild]ii. i,i,'t r\;tltitt:tkt ilar lliigasirr t'ii )! l)li'i"r'. lrvilkt; r'p'l 'l:rr s:l;kr't'r.vir lir:;rrje ]1uk;rtii:ttt.' l':tttill,, 'i<;11,,'s ' {ir,t l;rrrirl,l''rt :.,,111,lr. i: ti ui,i,t;i-tiii. ir,rl.:l trrtti tt.)i: lni:{l i)li ;ltii,'l}litlif ii l'liirll:la-ll''i i!.'vltn e1'.:r. l.-irt.,\l;ilnlittei rrf :(,lltlt',)g elfgillil, tarlitli'e.l,let i lr,iler',:t\trri'.ltil'a'. ui'ii')'si:illel il1i 't tt']ts1. 'j'j,is.,rg t'ijet'iiktiril:kel iiil]:l ':i' 1i,t1:.,,,t,t rir!,lri:rirsk r.)ilie}:tir.'. ;()ni ti: llei' sx.'ijjg sllrilkip oiz :i,li i.l),illgilpr...iieils" jrt'r:-l es i 2 ^itt't'tr':is','t : ]{r. r.il Plader tj )4 lt {'irir. l"ris l(t. 25.S8'. 1! : ,00. - ]r1ut..:r'illpt ]ri.;t^tjl h.ttrli,ri,l:vi. iit'. 7,00 c* 8,00. tlb. Åpl,il.'at;lt 'Zctls'i killl.)*:il..t taås u':i.i rlt ;illr- [9prcJ it)indlc lvtsii{)rkt. itbi+klit'..\r. i 'ris lir rr -* 30,00. 9

12 et andet katalog fra Julius Jacobsen i Bredgade 12 fån man endnu tilbudt camera obscura apparater, som annonceres således: "Camera Obscura haves deels af fransk Fabrikat, forarbeidet af Valnøddetræ, deels af dansk Fabrikat, af Mahognitræ. Foruden de Lageret værende Constructioner, udføres ogsaa saadanne, som særskilt opgives". Priserne varfølgende: %, l2 og 14 Rd. %,og /1,20 og 26 Rd. Ethvert Camera er forarbeidet af smukt poleret Mahognitræ, indrettet ufte, nyeste Construction paa en akkurat og hensigtsmæssig Maade. Ligeledes er ethvert Camera indrettet saaledes, at der dermed kan opnaaes den samme Billedstørrelse i horizontal som vertical Retning, uden at Cameraen behøves at lægges om; for Exempel til Udførelse af Grupper" udsender grossist Adolph Goecker fra sin privatbolig i Store Kongensgade 42, et katalog der bærer titlen: Fremmede Papirer og Penge modtages til Dagens Cours. Credit gives kun undtagelsesviis ved nærmere Bekjendskab eller yderligere Sikkerhed". Kemikalier leveres fra depotet Ferd. Beyrich i Berlin via kemifirmaet L. Tvede, 'Handel og Apothekernæring' i København. Albuminpapir indkøbes hos det Sachsiske firma Anschtitz. Objektiver leveres fra Emil Busch i Rathenow med General-Depot i Skandinavien. Herudover leveres objektiver fra firmaerne: Voigtlånder & Sohn, det engelske Shepherd og Dallmeyer. Til atelieret tilbydes "Antik udskaarne Møbler, Ballustrader, Postamenter og Udhængs-Kasser, saasom Skamler, Stole, polstrede og med Rørsæde, Borde etc. leveres paa Bestilling til billige Priser". Endelig reklamerer man for diverse utensilier bl.a.: "Diamanter i Høvleform, Gaslamper, Hornskeer, Sølvprøvere, Medicinallodder og Sandure (Tidsmaalere) ". "Conditioner og bemærkninger. Lager og Udsalg en gros & dåtail af alle til Photographien henhørende Chemicalier, præparerede Papirer, Apparater, [.Jtensilier, Rammer m.m". Det lille katalog, 22x14 cm, har ingen fotografier eller stregtegninger, men blot beskrivelser af produkter med tilhørende priser. Det fremgår også at Ad. Goecker har haft indkøbskontakter med fabrikanter mange steder i Europa og så langt borte som i Amerika, hvorfra man bl.a. fik passepartouts.e Det må have været en ret indbringende forretning at handle med fotografiske artikler når man tager i betragtning, at fotograf Rudolph Striegler( ), i 1862 havde en årsindtægt på rdl., Georg E. Hansen ( ) rdl. og August Kirchhof ( ) rdl., omregnet til dagens kurs ca , og kroner. Tiden var endnu ikke inde for kontokunder eller ustabile betalere - det hedder på første side: "Priserne ere pr. Contant uden Forpligtigelse. Naar ved ndsendelse af Ordrer ikke medfølge Contanter eller Anviisninger pao herværende solide huse, hvilket navnlig maa finde Sted ved Ordres fra Sverrig og Norge, tages Beløbet paa Postforskud. e Kataloget tilhører Goecker Prof-Service. Kopi findes på Danmarks Fotomuseum i Hernine. 10 Kataloget anvendtes af Ad. Goecker personlig under sine repræsentationsrejser i Danmark, Sverige og Norge. En anden betegnelse for katalog blev lanceret af firmaet Lund & Engelsted, som kalder det en 'Prisfortegnelse' udsendt i 1895 fra adressen Store Kongens gade 27, Kjøbenhavn K. Prisfortegnelsen indleder med ordene: "Til Vejledning for de mange som ønsker at dyrke den nyttige og fornøjelige Sport Amatørfotografien, udsender vi hermed en Prisliste med et udvalg af de bedste og mest praktiske Apparater for Amatører". På besøg i en fotoforretning Det meget mystiske, vanskelige og uforståelige ved amatørfotograferingens kunst blev af mange opfattet som en slags sortkunst, som almindelig dødelige ikke kunne beskæftige sig med. Andre var af den mening at det hele gik som fod i hose, George Eastman havde jo selv sagt, at man blot behøvede at købe et Kodak-apparat "trykke på lcnappen" så ordner 'Vor Herre' resten. Reimert Kehlet fortæller os: "At der lcræves en vis norm af intelligens for at forstå fotograferingen..." Vi vil prøve at forstå, hvad det er han egentlig mente. Hvilke problem er amatøren havde at slås med - hør blot.

13 ;iå&; $7s PrilrctortrPenl,*ansfåildliilllnprblrn s r etr. #*f1aåarr"/,w'tl,'{rfug&,r udæ,6nd"r*t..o',,.,. d q, lutla ff: {ol9*.r" ** ldsnr4t S Jlåolro* B;,eå;, - froro'* h.r4-. fiø"nu--tt uroo"ridø f*år"*r",., &råvtta fttfo,;at' 9r,r9rl ";acr e&l./t14fu. - Den ældste prisccurant fra et dansk katalog, 1873.,# -lø : /r;11 JT 60 -Yå svr - lo ', O -l+ 6Vt "it t -, frtrg*dipfu' gft+nr{^' f, (b r ef Ålhurwån måntr: furid,&. fua.;ålt lldå llott&aå,*.*,kl fu1å, l^i lhi - {tl {rl-at: A*sÅ,2/2 æ.. rj - ei - Qfrrrrfrg,ra, efiatfrp,rr, t^ '..,t";rt *4qt?...l +l tll - 4 ø - fu"i"ft*r^rl,,.** firtp"ft* -^-7,-r',a,å -- lrrt._l *q - a A - 9å,/*-* 9rir1..-* 'i--*ft*',t 'i-.*ft',r, lø Cd l rg -{$";'*VrA"{,a.?*,fuflÅ-*Ll i i i 'øfiætfu3,t(. l**,r o;tn7rr*iir,,,4r'r.r.atfr*-*/. t l-l -l ' tlri,*;ffi,/, " "*' Å..* '. E -l-l-irrjltthtå, njutlhrlu 3*t. J/,1. lr.*u* 4.iol$ t E l.roi l5a - lfit'- lfi',- -l-l-'- l/3,' s-',#d#, r. T'.hi\ 3/,#., r lr4-l/9- t l#:l;, $ å $ lt -5.$.i i,t rd rh**a liri - lø, - - tii ft* t*dt r Vsi. -Sfi rr- fæt. eåai,.uå' r Vtri - g - F' fud,flt*;,qåffi.l,trl - N ", t i $gh0r,vl*s* *9ai; iit;f!" s 5 il "ifif stlr. -,5 t -.1*# -l/. -is -l"rr l- t- -t-.16t. i -i-.l * "id.ix -l! ^12 -t' r{,.)t t. /yz 2t* 2Y g,y sl 2l g 2 g q * 3 Danmarks Fotomuseum 11

14 '- qili {Wm'o Den personlige betjening var i højsredet når kunderne blev ekspederet i de utrolig s t or e o g v el as s ot er e de fo t oforr etn i nger. t2

15 tofttt, ud rrt i hvidt matgløs - reoler udført i mahogni og hyggelige demonstrationslokaler for kunderne var en selufølge. det herrens år 1892 kom en dame/herre ind i en fotoforretning på Strøget, hun forklarede, at det kanske vist var lykkedes hende at frembringe et negativbillede på pladen, men at det var plat umuligt at få det kopieret over på et stykke fotopapir! Hun havde endda lagt papiret under pladen - ovenpå var anbragt 6 bind af Salomonsens Konversations Leksikon - alligevel var det ikke lykkedes hende at 'presse' noget billede ud af pladen. Hun fortalte også, for yderligere at lægge 'pres' på forehavendet, havde hun tillige anbragt Traps Topografiske værk, men desværre med samme negative resultat. Ekspedienten forsøgte meget høfligt, at udspørge den unge dame offi, hvorledes hun havde behandlet de indkøbte plader. Den unge dame forklarede, at hun ganske vel vidste, at fotografiske glasplader var modtagelige for lys, men det kunne vel aldrig skade at kigge lidt på dem, når bare det skete i al gesvindighed. Den 13 lidt forlegne fotoekspedient beroligede hende med, at utrolig mange glasplader gik til spilde på denne og lignende måder- der blev statistisk set, kun anvendt en fierdedet af de producerede fotografiske glasplader. Et grossistfirma i slutningen af 1800'tallet var som regel ejet af 6n person, som havde ansat et vist antal medhjælpere som modtog bestillinger pr. post eller ved personlig henvendelse. Herefter blev varerne rekvireret fra udlandet eller fremtaget fra eget lager. Til sidst blev de bestilte vare indpakket og tilsendt kunden, enten pr. postopkrævning eller fremsendt pr. bud. København modtog man post 4 gange dagligt samt en gang om søndagen. En del grossister havde endog fået konstrueret hestetrukne lukkede varevogne til udbringning af deres produkter til de enkelte forhandlere o

16 Foto gr af-dynastiet C hristensen Dorte Pedersen Horsens Avis l2.februar l,\,\9. Fotograf Christian Christensen ( ) Yffi, som mange andre, først uddannet maler, senere fotograf og etablerede eget atelier i forst i Ørum ved Vejle, siden i Hedensted. Han deltog i krigen 1864, men straks derefter åbnede han atelier i Haderslev. Få år efter sælger han atelieret og flytter til Havremark i Gl. Haderslev sogn. oktober l87l overtager han Aug. Prytz's (1833-ca. 1885) atelier i Viborg for en kort periode, hvorefter han flytter fra by til by i de næste mange år: Grenå, Nykøbing M, Løgstør, Næstved, Vordingborg, Køge og Hillerød. Chr.Christensen har tre sønner som alle bliver fotografer. De har selvfølgeligt fulgt med ved alle flytningerne - det nævnes at sønnen Carl, hvis skolepligtige alder er fra , når at så i l1 forskellise skoler! Sønnerne De tre sønner er: Peder Christensen ( ), som kalder sig Peter. Abel ( 859 -?) og Carl ( ) optager Chr. Christensen sønnen Peder i forretningen i Næstved. Peder genkender vi alle fra forsiden af Bjørn Ochsners bog 'Fotografiet i Danmark ' siddende på firmaets cykel iførthøj hat, med sørgeflor (!). Abel udvandrer til Amerika 2l år gammel og etablerer sig som fotograf i Kent,, Ohio, men den historien egentlig handler om er sønnen Carl. Han deltager også i faderens forretning og opfinder iflg. Bjørn Ochsner en type kollodiumpapir 'Excelsior- Celloidin'. Horsens Avis den 12. februar 1889 læser vi under overskriften: "En ny dansk Opfinder". l. Her gøres der rede for at Carl Christensen har opfundet en fremstillingsmetode for kollodiumpapir til øjebliksbilleder. Sammen med et amerikansk firma, der har påtaget sig at udnytte hans opfindelse, prøver man først med håndkraft at efterkomme behovet for papir, men efterspørgslen er så betydelig at man må fremstille en maskine, som i løbet af een dag kan præstere en mængde som svarer til een engelsk mil færdig til brug. Carl kommer til Europa i efteråret 1888 for at finde en papirfabrik, som kan levere papir i ruller på meters længde og med en bredere base for den fotografiske emulsion. 2 dage senere bringer t4 b?ig l,iige: 6tii p S' lor: b ef ; i h o " fr lllfr$?tll ;fl, [i jii,f,ilt;l; iyliqål $ fl,ttq i n',r,* F ii ittinøtc ;' g ori b en funb er cn. rll 8f q g [i.q l$t il. *,lll Jllll'i ttns;ffii l,i;?,ftgy;*ili f; *:{irfi ;i 1,ffi iå}$ ffi *ehffi r kfr [H',1,,ll"'''r$'Tfi il,'trft {fi i.;i..tbh'l,e!q!-rtåi ii s;e,,' f u n b å'. p'' e[si g,;dnii, n O ttl*ifl l[*[,å,i t UåT -gj :,,Hl i*'r,s#ti!lno0" ru, b t' ro' i,*iiini*ff liffi g{f'&q'tl$i$q-!iirr'$æ?:l g-gf:i,,itfd #,s,ii:?s# tfilrf*t! i,i 1i1,i p iii,,i* * * {:,1 ;*nf,-iir??ffi,}.h i[::, i;i,x[.iiti:fr $af i#irir;*nffi :i Øilfeborq;- be nne U9;'' og l peq bt D "Do- oglon- fi ' oi.j'?hiåflr i.tr,grgi*ileru ruf fr i ltli l';i g * o rå1r $i[.t#ru'rtlfil'? *'*r Hil?ff 6 i' li,? ff : samme avis en notits med overskriften: "En gammel Opfindelse". Nu kan man læse at de herrer fotografer Johan Braae ( ) og Johannes Zehngraf ( ) har henvendt sig til avisen og kritiserer Carl Christensen på det groveste, opfindelsen er ikke ny og ikke C.C.'s ejendom, de to herrer kendte allerede for 8 år siden den måde at præparere papir på, og nu udgiver C.C. den for sin egen. For 8 hr siden var C.C. medhjælper hos fotograf Ze'ngraf i Århus. der meddelte ham recepten på behandling af kollodiumpapir. Der blev afgivet det løfte af C.C., at han ikke måtte benytte opdagelsen for sig selv i Europa. Århus Stifttidende bringer begge disse notitser fa dage efter, men den 28. marts 1889 svarer C.C. isen med disse ord:

17 trhodsdgfi af elto Fotografi - Apparater. o,o flierl fcntkonnand Oqr{nqg dcn fgdo ds pel Eotd &oyrl frc KL D-f og t-g - 4ll. Aurtore og Fsgfotogrlricr inil. byd* Ohrbtemgn & Srrrusrn" A$topqDiifrbril'cp i Silkchirg. Aarhus Stiftstidende l. maj Horsen,s Avis l2.februar "Hr. Redaktør! Tør jeg rette et Par Bemcprkninger til Dem i Anledning af Artiklen 'En gummel Opfindelse' i Deres ærede Blad af l5de Februar BB9. Efter samme Artikel skulde jeg undertegnede have udgivet denne gamle Opfindelse.for min egen uden Ejendomsret. At dette er en Vildfarelse skal jeg herved søge at bevise Dem. Klorsolvs- Kollodiumprocessen er hverken op-fundet a.f Fotograferne Braae, Zehngra.f eller mig, nævnte Opfindelse vor gjort af den bekendte Videnskabsmand G. Wharton Simpson (l BB0) længe før ovennævnte Herrer eller jeg havde nogen dee om Fotografien, soct det vilde være en temmelig stor Frækhed at udgive Wharton Simpsons Opfindelse for min, men selv har jeg gjort adskillige Forbedringer ved Processen, som.ieg skal tillade mig at omtale. Processen var kjent af mig længe før jeg som Medhjælper var engageret hos Hr. Zehngraf, men ved overtagelsen af hans forretning i Aarhuus modtog jeg samtidig hans Recept paa Tilberedning af Klorsølvs-Kollodium; at jeg skulde have ffiivet noget Løfte om ikke at udnytte samme, er en stor Usandhed. Da jeg er temmelig godt inde i Kemi vedrørende Fotografien, beg,,ndte jeg med ovenævnte Recept som Grundlag en Deel Experimenter og Forskninger, da nemlig Recepten 15 som jeg modtog den havde,sine store Mangler, hvilkel jeg søgte at overvinde. Deels var Tilbredningen af Kolodiumen for kostbar og deels var Papiret ikke holdbart mere end et Par Dage,fte, Præparationen, hvilket giorde det unyttigt som Fabriksprodukt. Jeg er nu i stand til af fobrikere Papiret fuldstændigt holdbart og en Deel bedre, end det nogensinde er lavet af d.herrer. Braae og Zehngraf, Mine Forbedringer vidste Hr. Zehngraf at vurdere, da ieg i November 1888 under mit Ophold i Berlin hilste pau ham hos Hoffotograferne Reichard & Lindner, hvor han var beskæftiget som Medhjælper; han bad mig ikke een, men flere Gange om at meddele ham disse Forbedringer, hvilket jeg naturligvis ikke giorde. Hvis denne Recept, som jeg nu er i Besiddelse af, skulle have tilhørt Hr. Braae og Zehngraf for flere Aar tilbage, maa jeg meget beklage, at nævnte Herrer ikke have forstaaet at udnytte den bedre, da jeg har Haab om i Løbet af et Par Aar at kunne erhverve mig en Formue ved samme. øvrigt henviser ieg til medfølgende Blad 'The Sun' af Jamestown af 3 Dec. BBB. De vil der kunde finde Oplysning om min Virksomhed i Amerika. Ærb. Carl Christensen. Kemist for American Aristotype Co. Jamestown {.Y. 7de Marts 1889". Se det var jo en helt anden historie som Carl Christensen i øvrigt bliver meget velhavende på! Rentabel Den 16. juni 1890 kan Århus Stifttidende bringe endnu en lille krølle på historien under overskriften: "En rentabel Opfindelse ". Det fremgår af artiklen at C.C. har etableret en fabrik for Aristopapir i Silkeborg, hvorfra han forsyner hele landet med sit produkt.o C.C. går i compagni med cand pharm Johannes Sørensen - både atelieret og

18 Gn rcntabc[ Dpfiqbelfe. Sor tcrgtc tib titbof æ bct lcs bttbct outott, of cn bcnfi Sotogrsf i Urrerita boubc opfunlet cu larcgcn $apirfort, totba trifo poph bcr louh uu$ct cr ioobol llbbæbdfc, at [m hbbc hura rubggc Gr tctjbcth $cbrll tcrtit i trcrih. Scn tfugiclbclbc rr cn 6rn al Eotogral Clriltclf ce ithbmg og ba lcr for outrcnt ct forttib Flcl tor 0cr tit euopc for ot [cfrgc forfiidigc crrolcifc ttsdir' fobritlcr, b:t rnrlig hrtc lrltrc fol a tf,i. Uria[., fon rgncbc Fg dt Xitruirfriq of [ri$opofird, bclrgh hr ogfu Sa Erbebl, og [cn daffctctc la i bcnnr cr frtiol ol fln encritonfc Ec0rit, lro luith:l Dauart lorfprr nb bcttr Solir. Da hncr lt, fon ou Dcanc Eorntrtrt :r tlcorr cl cr fubcr Ed bft& d &Pird uit 0liuc rbbrcbt ttecflo tsdiel i Eurofe i lsæit& 3a cr ht fibco Sdr on Aarhus Stiftstidende 16. iuni Chr. Christensen fotogra./brede ca sin søn Peter Christensen - en af de.forste 'mobil' fotografer i Danmark. Det kgl. Bibliotek. slutter: "Hr. Christensen er i Ordets rette Betydning en Self-made Man, der begyndte paa bar Grund, og allerede nu nyder den storste Anseelse i tlen b erl ins ke F orr e tningsv e r de n ". papirfabrikken ledes i fællesskab af de to. C.C. opholder sig nok mest i den tyske fabrik. Omkring 1904 overtager J. Sørensen en mineralvandsfabrik i Århus, hvorefter samarbejdet er slut. følge Bjørn Ochsner mistede Carl Christensen en stor del af sin formue under Den l. Verdenskrig sælger han sin fabrik, 'Aristo Paper Works' til Kodaks grundlægger George Eastman, og flyter til Berlin. Hans svigersøn direktør Carl Gustav Caroc bliver Kodaks første danske direktør. Avisskriveriet fortsætter imidlertid dog i et andet spor. Aarhus Stifttidende skriver den 22. august 1893 under overskriften: "Paa Veie til at blive Millionær". en korrespondance fia en af bladets medarbejdere, der besøger tyske badesteder hedder det: " Ahlbed traf vi bl.a. en ung Landsmand, Hr. Carl Christensen, der med sin Kone og lille Datter nød godt af den friske Strandluft og de ypperlige bade. Hr. Christensen var for nogle Aar siden en temmelig ubekjendt Fotograf i Aarhuus og er nu paa vej til at blive Millionær i den tydske Hovedstad". Herefter berettes om hvordan han har opfundet og realiseret sin opfindelse, og notitsen t besøger Carl Christensen igen Danmark, og fremviser i Dansk Fotografisk Forening prøver på sit papirs fine kvalitet - portrætter udført af en førende berlinsk fotograf, desuden udlover han en konkurrencepræmie ph 3 00,- kroner til de fotografiske medarbejdere der udfører de bedste billeder på hans papir, som C.C. har sat i produktion under navnet Excelsior, pengene skal bruges på en studierejse i udlandet. Senere rejser han til Gciteborg og Stockholm med samme formå. papiret har også i Sverige stor succes. Det nævnes i samme notits i Århus Stifttidende at C.C. har solgt sin opfindelse i Nordamerika fbr en sum af ,- Reichmark, det må have været en net sum dengang. vores samling af visitkortbilleder har vi mange optaget af Carl Christensen fra hans år i Silkeborg, fremstillet på meget smukt papir. Det er dog umuligt at afgøre hvilket papir det er, men man har vel lov til at gætte på, at han brugte sit eget fabrikat. Billederne er lyse og lette, nogle med et let rosa skær. Tak til Poul Ruggaard Porse for opsporing af avisartikler og notitser samt ansporing til denne historie. o

19 Her er mit livoooooooo Henrik Steinmetz Henrik Steinmetz. Flemming Berendt ringede en dag og spurgte, om jeg kunne have lyst til på et medlemsmøde at fortælle lidt om min tid ifotobranchen. Jeg sagde ja, men er alligevel lidt betænkelig, da jeg ikke rigtig ved, hvad j.g har indladt mig på, for hvad kan interessere forsamlingen? Selv om jeg synes, at jeg har tilbragt 32 meget spændende år med foto, så er jo ikke sikkert, at andre synes det samme. Jeg har ikke prøvet dette her før, så må bære over med, at jeg, ligesom dronningen ved hendes nytårstale, bruger manuskript, for ellers får jeg ikke det hele med. Billedmateriale har jeg ikke rigtigt noget af. Det er underligt, at man i fotobranchen ikke har ret meget fotografisk materiale om egne aktiviteter, men man har måske haft nok i at sælge udstyret i stedet for at bruge det. gennem mange år deltog j"g i omkring 50 møder i brancheforeningen, og mig bekendt findes der ikke et eneste foto af forsamlingen. På den anden side skulle det vel være muligt at tale om løst og fast i en god halv times tid, så jeg vil begynde med begyndelsen, og så må vijo se hvor mange afjer der falder i søvn inden jeg er færdig. Begyndelsen Det lå ikke i kortene, at engroshandel med foto skulle være mit levebrød igennem så mange hr. hele min barndom var jeg fast besluttet ph at ville være DSBmand, idet jernbaner har interesseret mig, siden jeg som 17 3-årig fik en trætog i julegave. Den dag i dag må jeg tilstå, at jeg stadig er lidt bidt af sporvogne og jernbaner. Men da jeg var ved at være færdig med realklassen, var der et opslag i skolen om et speditionsfirma, som søgte en elev. Jeg syntes, at det lød interessant, for det havde jo både med jernbaner, fly og skibe at gøre. Jobbet søgte jeg, men fik det ikke. Min mor sagde, at det skulle jeg ikke være ked af, for der lå mange af den slags firmaer inde i Amaliegade og hun foreslog, at jeg tog mit pæne tøj ph og simpelthen gik ind hos et af disse firmaer og spurgte chefen, om de havde brug for en elev. Som sagt så gjort. Jeg tog ind i Amaliegade og det første firma jeg så var flyttefirmaet Adams speditionsafdeling. Jeg gik ind og talte med chefen, og da det dengang ikke var svært at fit arbejde begyndte jeg umiddelbart efter skoleferien som lærling. Det var et dej ligt firma at være i, og jeg var der i alt l0 år. Eneste hage var, at de var lidt fedtede med lønningerne. Efter de l0 hr var min rnånedsløn på 800 kr. og det syntes jeg var for lidt, men de ville ikke give sig og smadder sur var jeg, da jeg senere på dagen skulle have nogle papirer skrevet under hos en af vore kunder, firmaet Erik Nielsen, Fotografisk Handelshus, i Rosengården. For ikke-stedkendte vil j.g oplyse, at Rosengården er en lille gade, som ligger mellem Kultorvet og Fiolstræde lige ved Nørreport Station. Vi skulle sende et parti Exakta-66 retur til Dresden. Erik Nielsen havde importeret og solgt 50 stk., men måtte tage dem retur fra fotohandlere på grund af en konstruktionsfejl. Man fik dog kun fat på de 48, så de manglende to må være noget værd for samlere i dag. Hvad er dog det for at ansigt at stille med sagde de i firmaet, og jeg måtte så hoste op med årsagen. Et par dage senere, da jeg kom igen, fortalte de mig, at de lige stod og manglede en mand med mine kvalifikationer til at forestå deres forsendelser til Grønland. Hvis jeg var interesseret, ville de give mig 1000 kroner i månedsløn. Det var jeg selvfølgelig gtad for, men jeg måtte dog fortælle dem, at mit kendskab til foto var begrænset, selvom det altid havde interesseret mig. Mit første kamera Som 12-årig lavede jeg mit første kamera i sløjdklassen. Det var et hulkamera og i stedet for film brugte jeg fotopapir. Kemikalierne købte jeg på apoteket, men da billederne blev negative og uskarpe, tabte jeg interessen, indtiljeg fik en 6Yzx7l box, som man ikke kunne få film til på grund af krigen. Så købte jeg i 1946 en helt ny 6x9 box hos Kodak på Strøget for mit første julegratiale hos Adam som 1 6-årig og et 6x9 Agfa klapkamera, dajeg var soldat ved det danske kommando i ltzehoe og endelig et i 1954 nyanskaffet Retina 1b. Det var helt i orden sagde

20 Erik Nielsen. Der var mange i firmaet, som kunne fonælle mig om fototeknik. Bare jeg kunne tage mig af ordrer fra og forsendelser til Grønland så var han tilfreds. Det lød jo godt og jeg slog til uden betænkning og havde min debut i fotobranchen den l. februar Min debut Firmaet Erik Nielsen var et ungt firma, startet i Det havde i 1956 egen import af forskellige fotoartikler, bl.a. Exakta kameraer, Aldis lysbilledapparater, Tellko fotopapir, Novoflex objektiver og bælgudstyr samt Altix kameraer. Herudover var man fotogrossist i gammeldags forstand, idet man forhandlede samtlige danske importørers varer. Tingene var ret enkle. Alle varer havde faste udsalgspriser fastsat af de ca. 25 importører, og på disse priser fik man rabat aflrængigt af hvilken indkøbsstatus man havde. Størst rabat fik selvfølgelig de ca. l5 grossister, dernæst kom storaftagere, hvoraf der var omkring l0 i Danmark. F.eks. Kongsbak & Cohn, Okholm Foto, Magasins fotoafd., Lytt Foto og flere, som jeg ikke kan huske i dag. Så var der omkring 500 fotospecialhandlere med en årlig omsætning på et vist beløb. De fik 33% rabat på kameraer. Mindre fotohandlere og boghandlere fik 25%. Af den grund var det i realiteten kun impottørerne, som kunne forsyne foto specialhandlerne, mens grossisterne udmærket kunne forsyne såvel de mindre fotohandlere som boghandlerne, og det var op til begyndelsen af 60erne en ganske god forretning. Til at holde sfyr på alt dette havde vi et tykt ringbind med navnene og rabatgrupperne for alle, som handlede med foto i Danmark. Der udover en såkaldt rabatnøgle, som angav hvilken rabat den enkelte type forhandler kunne få på hver varegruppe. Leverandørerne var organiseret i FOTM, grossisterne i DFGH og fotohandlerne i DF. Alt dette havde jeg ikke meget med at gøre i starten hos Erik Nielsen, men ordningen muliggiorde, at vi kunne forsyne vore grønlandske kunder med alle former for fotoudstyr. Den største kunde var Den Kgl. Grønlandske Handel, så var der desuden Kryolitselskabet Øresund, Nordisk Mineselskab, Flådestation Grønnedal samt et antal private næringsdrivende og nogle vejrstationer og ikke at forglemme slædepatruljen Sirius. For at få denne handel til at fungere var det vigtigt, at man nøje fulgte besejlingsmulighederne på de enkelte lokaliteter. Til enkelte destinationer på østkysten var der kun 6t skib pr. år, så det galt om at få varerne hjem og fa dem pakket og afskibet til tiden. Dengang var der told på fotoudstyr, så vi havde et frilager på toldboden i Amaliegade, hvorfra en stor del af varerne blev pakket og videresendt til Grønland i ufonoldet stand. KGH havde dengang et rigtigt hvalfangerskib med kanon i forstavnen. Skipperen var en på Grønland kendt og elsket person, som gik under navnet Sonja-Larsen, idet skibet hed Sonja. Trods hvalfangerforbud havde Sonja lov til at fange hvaler, da det var en del af kosten for den grønlandske befolkning, især i de små bygder. Sonja skulle have noget fotoudstyr med til et eller andet sted deroppe, og jeg kørte et par 18 Besøg på hagee-jabrikken i Til v. en Qsk teknikker. timer før skibsafgang ud med en kasse, som jeg afleverede til skipper selv. Han var meget venlig og selskabelig og bød på en sludder og en lille 6n. Da jeg havde travlt blev det kun til dn, men jeg fik senere at vide, at Sonja-Larsen godt kunne lide at drikke folk godt til lige inden afgang, og når de rigtigt slappede af, afgik skibet og folk troede at de nu var på vej til Grønland. Reaktionen var sædvanligvis stor rædsel, men det endte altid godt med at de blev sej let i land med lodsbåden i Helsingør. øvrigt skulle der findes en film om hvalfangerbåden, hvor Sonja-Larsen er blevet purret i sin søde søvn og nu står og skyder hvaler i bar natskjorte. Fotoeksport til Gaza 1957 blev der sendt et kontingent danske soldater til Gaza, og dem fik vi også kontakt med og begyndte at levere fotoudstyr i støme mængde dertil. Det foregik dog ikke med skib, men med militærfly, hvilket gav mange store kvaler med toldkontrollen. Senere i 1964 var Gazastyrken væk, men så fik vi til gengæld et større kontingent danske soldater på Cypern at levere til. Fotohandlerne i Danmark var mildest talt iriterede over denne omfattende aktivitet fra voft firmas side, men den enkelte fotohandler havde ikke rigtigt mulighederne for at kunne organisere en sådan handel både på grund af manglende rabatter og frilagerkapacitet. Efter et par år med GrønlandlGaza handel blev j"g mere og mere involveret i firmaets normale danske salgsarbejde, og da vi i slutningen af 5Oerne fik Yashica agenturet blev det mit område, hvor jeg skulle tage mig af både køb,, salg & reklame. 50erne havde fotobranchen en årlig udstilling i Politikens Hal i forbindelse med afslutningen af bladets årlige fotokonkurrence. Her deltog firmaet Erik Nielsen også med fremvisning af sine produkter. Jeg var med i

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2016 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6.

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. DOM Afsagt den 30. maj 2013 i sag nr. BS 90B-3977/2012: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. Sagsøgeren As påstand

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto

Bryllupsfoto. Foråret nærmer sig med hastige skridt. Mit bryllups gear: bryllupsfoto Detaljebilleder er vigtige. Her er det gommens navn i ringen. Ringen var i dette tilfælde vigtig da brudens mor var guldsmed og havde lavet dem. Bryllupsfoto Tekst og fotos: Nicolai Brix Mit bryllups gear:

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2015 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

En mand & hans chipskartofler

En mand & hans chipskartofler 26 Danske Kartofler / FEBRUAR 2013 PORTRÆT En mand & hans chipskartofler Der er efterhånden gået 26 år siden Thorsens Chipskartofler blev startet, men grundidéen er stadig den samme: faste aftaler og stabile

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal Fotograf ved 22 et tilfælde Hun har selvfølgelig altid fotograferet sine egne tre børn. Men det var først, da Anette Damgaard Bjørndal ved et tilfælde blev skolefotograf, at hun fandt ud af, at hobbyen

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1

Civilproces Reeksamen sommer 2011. Opgave 1 Opgave 1 Fritz og Olga Schmidt, der boede i Tyskland, købte i 2010 et helårshus i Sønderborg. Baggrunden herfor var, at Olga Schmidt gennem nogle år havde arbejdet på Als, og familien ville nu flytte dertil.

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53 Bog 1 af 3 Forfattere : Casper Blom og journalist Carsten Lorenzen Udgiver, salg og distribution: Casperblom.dk Forlag: Video2web.dk Korrekturlæsning: Maria Jensen Sat med The Serif 10/14 pt Trykt hos:

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Til læreren Opgaver til: FLUGT Instruktioner og nøgler

Til læreren Opgaver til: FLUGT Instruktioner og nøgler Opgave 1 Formål: Førlæsningsopgave for at aktivere baggrundsviden om temaet 30 minutter Organisering: Smågruppearbejde Instruktion: Sæt jer sammen i smågrupper og snak om, hvilke former for flugt I kan

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Julemandens arv. Kapitel 16. Han iførte sig jakkesættet, og da han trådte ud af døren til badeværelset, fik han et anerkendende blik af Jenny.

Julemandens arv. Kapitel 16. Han iførte sig jakkesættet, og da han trådte ud af døren til badeværelset, fik han et anerkendende blik af Jenny. Kapitel 16 Johnny vågnede ved lyden af en rindende vand fra badeværelset. Han satte sig op og strakte sin lidt ømme krop. Først en nattesøvn i et telt på Galapagos, så en kort og mindre komfortabel lur

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Odder Frimærkehandel

Odder Frimærkehandel Odder Frimærkehandel Odde Jørn Jensen Odder KØB OG OG SALG AF AF FRIMÆRKER SALGSKATALOG NUMMER NUMMER 102 87 93-95 - SEPTEMBER - JANUAR - MAJ 2014 2013 2014 2015 SE NR. 18970406 Afa 67m Afa 81w Afa 1Ia

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015

Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Sprogtur til Canada i sommerferien 2015 Da sprogskolen blev slået op på forældreintra, tilbød mine forældre mig at komme med og høre om Destination Canada, der er en sprogskole på Carleton University i

Læs mere

Emne: Interesser (hobbyer)

Emne: Interesser (hobbyer) Afsnit 1 Smukt og grimt Emne: Interesser (hobbyer) Skriv om en interesse (en hobby), du har. Det kan være en sport, du dyrker, noget du samler på, noget du kan lide at lave, fx: sy, male, spille guitar,

Læs mere

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.)

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Datoen 4-12-1904 er anført på etiketterne, men Herold har i sin dagbog under den 2. december 1904 anført: I dag sang jeg 5 titler

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Beretning for året 2014

Beretning for året 2014 Beretning for året 2014 Det har været et meget travlt år for bestyrelsen. Som vi nævnte på sidste generalforsamling, var vi på det tidspunkt allerede i fuld gang med forhandlingerne om en kommende leverandør

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen.

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0006 Klageren: XX på egne vegne og på vegne 11 medrejsende. Indklagede: DSB Klagen vedrører: Refundering af billetpris på 5.800 kr. i

Læs mere

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne.

På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Biologi På www.teinfo.dk finder du en masse information om te og teens historie, der kan bruges som baggrundsviden til at løse opgaverne. Teksterne finder du under punktet Undervisning på teinfo.dk. Derudover

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

NYT DET FRIE LIV KONSULENT. Hvordan forbereder. på 2009?

NYT DET FRIE LIV KONSULENT. Hvordan forbereder. på 2009? BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! NR.18 / 2009 KONSULENT NYT Hvordan forbereder du dig bedst på 2009? Repræsentanter for Microsoft, Sun og Oracle giver deres bud på de vigtigste IT-tendenser i 2009 DET FRIE

Læs mere

Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012

Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012 Riis Rejsers reference: STK1112212 Juletur Berlin 29/11 til 2/12-2012 I fortsættelse af behagelig samtale glæder det os at kunne præsentere følgende forslag til jeres rejse: Op mod jul er Berlin altid

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg 5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg Isbjerge, nordlys, bygdebesøg og hundeslæde Det er sammen med meget andet, hvad der kan opleves på turen.

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen oktober 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden I denne sommer har Dansk Folkehjælp fået mange budskaber ud i pressen. Jeg tænker bl.a. på TV2 s Go morgen DK / Go Folkehjælp, hvor danskerne blev opfordret af Dansk Folkehjælp

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk

Lærervejledning. www.5nyeemner.dk Lærervejledning 5 nye emner er bygget op omkring emnerne: hverdag, lokalområde, sundhed, fester og miljø. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside,,

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Fototur til Budapest 2012 før Påske

Fototur til Budapest 2012 før Påske Taastrup, den 11. april 2012 Fototur til Budapest 2012 før Påske I 1956 rykkede de russiske tropper ind i Budapest. Lige siden har jeg haft ønsket om at se Budapest. Min kone Bente havde samme ønske og

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere