Virksomhedsplan Bibliotekerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2008 - Bibliotekerne"

Transkript

1 Virksomhedsplan Bibliotekerne Indledning og præsentation Frederiksværk-Hundested Bibliotekerne består af 4 fysiske betjeningssteder. Åbningstider Frederiksværk bibliotek (Hovedbiblioteket) Torvet Frederiksværk Telefon: Telefax: EAN-nummer: Mandag kl Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Lørdag kl Åbningstider Hundested Lokalbibliotek Nørregade Hundested Telefon: Telefax: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Åbningstider Melby Bibliotek (Kernen) Melbyvej Melby Telefon: Mandag kl (i skoleferier 13-16) Tirsdag kl Torsdag kl Fredag kl (i skoleferier 15-18) Ølsted bibliotek Hovedgaden Ølsted Telefon: Åbningstider Mandag kl Side 1 af 15

2 Tirsdag kl Torsdag kl Fredag kl Organisation Bibliotekets organisationsstruktur tager udgangspunkt i en biblioteksbetjening der sikrer helhedstænkning, tværfaglighed og tilgodeser lokale behov. Ledelsesteam Biblioteksleder Vicebiblioteksleder Afdelingsleder Hundested Driftsteams daglig opgaveløsning Frederiksværk-Hundested biblioteksvæsen består af 4 fysiske enheder, hvor den daglige drift varetages af driftsteams for de enkelte biblioteker. (fig. 1) Fig. 1 Faglige teams tværgående opgaveløsning Med udgangspunkt i betragtningen om»4 huse ét væsen«arbejdes der i faglige teams der går på tværs af de 4 fysiske betjeningssteder. De faglige teams er: Team F&F - Fiktion og Fakta Team B&U Børn og Unge Team M&M Musik og Medier Side 2 af 15

3 Bibliotekets hovedopgaver: Folkebibliotekernes formål er, at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og multimedier Folkebibliotekerne formidler kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt Folkebibliotekernes formål opfyldes gennem kvalitet, alsidighed og aktualitet ved udvælgelse af det materiale, der stilles til rådighed Bibliotekets hovedmål: Bibliotekerne i Frederiksværk-Hundested Kommune er et tilbud til alle borgere i kommunen Biblioteket er en central faktor i Frederiksværk-Hundested Kommunes lokale kulturliv og center for oplysning, information og kulturelle oplevelser Biblioteket er lokalsamfundets indgang til global kultur, viden og information Biblioteket understøtter og udbygger borgernes mulighed for livslang læring Biblioteket er formidler af den danske kulturarv Biblioteket tilbyder åbne og inspirerende fysiske rammer, der sætter brugeren i centrum Bibliotekets tilbud og samlinger synliggøres gennem god markedsføring, lang åbningstid og optimal udnyttelse af informationsteknologiens muligheder Biblioteket tilbyder alsidige samlinger, der løbende udbygges med relevante medier, som understøtter brugernes behov for aktuel viden og kultur Biblioteket er en aktiv samarbejdspartner og støtter det lokale kultur-, foreningsog idrætsliv Virksomheden er karakteriseret ved: at yde service af høj kvalitet med fokus på borgeren i opgaveløsningen helhedstænkning 4 huse - ét biblioteksvæsen en flad organisationsstruktur og korte kommandoveje at arbejde team- og projektorienteret at fokusere på optimering af opgaveløsning og ressourceudnyttelse engagerede og fagligt kompetente medarbejdere Side 3 af 15

4 en stor grad af udelegering af ansvar og kompetence et højt informationsniveau og god kommunikation at være udviklingsorienteret at være en attraktiv samarbejdspartner Personalesammensætning/normering Ansatte Biblioteksleder Vicebiblioteksleder Afdelingsleder Timer 37 timer 37 timer 37 timer 8 Bibliotekarer 301 timer 1 bibliotekar (Gymnasiet) 20 timer Biblioteksassistenter Assistenter Kontorassistenter 169 timer 133,5 timer 192 timer 1 Servicemedarbejder 37 timer 2 Bogopsættere 6 timer Personale i alt 969,5 timer/26,2 årsværk 3 Løntilskudsjob 108 timer Side 4 af 15

5 Afsnit 2. Virksomhedsaftalen og de politiske mål Resultatkrav for alle kommunens virksomheder: Sikkerhed, sundhed og trivsel Gennem målrettet arbejde med at fremme sikkerhed, sundhed og trivsel på arbejdspladserne forventer Halsnæs Kommune at kunne forebygge sygefravær og arbejdsskader samt at kunne styrke arbejdsglæden som udgangspunktet for fastholdelse og rekruttering. På baggrund af den politisk vedtagne arbejdsmiljøpolitik forventes der i starten af 2008 at foreligge en arbejdsmiljøstrategi. Virksomhederne skal i deres virksomhedsplaner redegøre for hvordan de vil arbejde med sikkerhed, sundhed og trivsel, herunder implementere kommunens arbejdsmiljøstrategi. Der rapporteres om gennemførslen af de planlagte initiativer i kvartals- og årsopfølgningerne. Kompetenceudvikling Gennem systematisk arbejde med kompetenceudvikling forventer Halsnæs Kommune at kunne skabe en platform for indfrielse af overenskomsternes krav til individuelle udviklingsplaner, samt en platform for kompetenceudvikling på såvel medarbejder- som virksomheds- og kommuneniveau. Virksomhederne skal i løbet af 2008 udarbejde og registrere individuelle udviklingsplaner i kompetenceafdækningsværktøjet EPOS HR. Kvalitet Gennem et styrket fokus på kvalitet forventer Halsnæs Kommune at sikre, udvikle og synliggøre kvaliteten i kommunens opgaveløsning. Virksomhederne skal i deres virksomhedsplaner redegøre for, hvordan de vil sikre, udvikle og synliggøre kvaliteten i virksomhedens opgaveløsning. Der rapporteres om gennemførslen af de planlagte initiativer i kvartals- og årsopfølgningerne Resultatkrav for alle virksomheder på kultur- og fritidsområdet Der er ét resultatkrav som gælder samtlige virksomheder på Kultur- og Fritidsområdet. Resultatkravet er videreført fra 2007, da kultur- og fritidspolitikken fortsat er under udarbejdelse. Sikre inddragelse og skabe ejerskab til den kommende kultur- og fritidspolitik på alle niveauer, bade blandt de kommunale virksomheder, brugerne, foreningslivet, borgerne og politikerne. Side 5 af 15

6 Bibliotekets mål 1. Brugerundersøgelse Som et led i harmoniserings- og udviklingsprocessen for bibliotekerne iværksættes en brugerundersøgelse med henblik på at afdække brugernes forventninger til den fremtidige biblioteksbetjening. Der fokuseres specielt på at afdække brugernes behov vedrørende de fysiske betjeningssteder, åbningstider, materialesammensætning og digitale ydelser. Målet er på sigt at tilpasse bibliotekets tilbud og forøge andelen af befolkningen der benytter bibliotekerne. Brugerundersøgelsen tilrettelægges og udføres i et samarbejde mellem kommunes Udviklingsafdeling og biblioteket. Resultatkrav Brugerundersøgelsens resultater indgår i bibliotekernes fremtidige udviklingsstrategi Brugerundersøgelsens resultater inddrages i arbejdet med oplæg til nye åbningstider for Halsnæs Bibliotekerne 2. Virtuel formidling Bibliotekets virtuelle formidling sigter på at synliggøre såvel det fysiske som det virtuelle bibliotek. Der fokuseres således på: udvikling og formidling af det digitale tilbud, i takt med at nye medier og muligheder udvikles at integrere bibliotekets digitale tilbud i bibliotekets hjemmeside en målrettet formidling af bibliotekets tilbud via hjemmesiden at brugernes fjernadgang via egen computer til bibliotekets digitale services udbygges løbende Resultatkrav Bibliotekets hjemmeside udbygges med særlig fokus på formidling af de digitale ydelser - Over en 3-årig periode fortages en vurdering og evaluering af besøgsmønster og brug af hjemmesidens indhold og ydelser. (sidevisninger og antal unikke hits) Anden gang med udgangen af Antallet af besøgende på bibliotekets hjemmeside skal udvikle sig i positiv retning, set over en 3-årig periode 3. Selvbetjening Selvbetjeningsautomater og materialesamling på Frederiksværk Bibliotek opgraderes til en RFID-løsning (chips-løsning) for at spare ressourcer. Løsningen skal desuden sikre en mere brugervenlig selvbetjening og sikre bibliotekets materialer. Hovedbibliotekets ca materialeenheder forsynes med RFID-chips og bibliotekets selvbetjeningsautomater klargøres til RFID-løsning. Min. 85 % af alle transaktioner i forbindelse med udlån og afleveringer foretages via selvbetjeningsautomater i Frederiksværk og Hundested med udgangen af Lektiecafé - biblioteket som aktivt bindeled i integrationsprocessen Bibliotekerne spiller en aktiv rolle i integrationsprocessen af etniske minoriteter i Danmark. Biblioteket understøtter integrationsprocessen, ved facilitering og gennemførsel af projekt omkring en lektiecafé på Frederiksværk Hovedbibliotek. Projektet sigter specielt på at tilbyde hjælp til tosprogede børn og unge, men kan i Side 6 af 15

7 øvrigt anvendes af alle interesserede. Lektiecaféen planlægges i samarbejde med kommunens AKT-team, og frivillige fra Dansk Flygtningehjælp. Projektet er støttet med midler fra Biblioteksstyrelsen. Projektgruppen evaluerer projektet med udgangen af 2008, med henblik på at belyse behovet for at videreføre tilbuddet om lektiecafé. Der fokuseres specielt på at opgøre antallet og sammensætningen af lektiecaféens brugere, samt at gennemføre interviewundersøgelse af både brugere og frivillige 5. Kulturelle servicecentre Bibliotekerne stiller en række tekniske faciliteter til rådighed for kommunens foreninger. De kulturelle servicecentre, er placeret på kommunens fire biblioteker, hvor foreningerne har adgang til at benytte computere med kontorprogrammer, og Internet, og fotokopieringsfaciliteter m.v. Biblioteket afholder desuden introduktionskurser i anvendelsen af kommunens kulturkalender og lokalebookingssystem. Bibliotekerne er i åbningstiden bemandet med personale som kan vejlede i, hvordan de forskellige faciliteter fungerer. Benyttelsen af tilbuddet evalueres med udgangen af 2008, med henblik på at afdække benyttelse, ressourceanvendelse og økonomi Afsnit 3. Virksomhedens egne mål 6. Kassation Kassationsprojekt fra 2007 videreføres for Frederiksværk bibliotek, med henblik på klargøring til selvbetjent RFID-løsning. Samtlige materialekategorier gennemgås og der kasseres med henblik på at skabe en aktuel, indbydende og tidssvarende materialesamling Materialebestanden reduceres med min. 30 % og arbejdet færdiggøres med udgangen af juli Projektering og flytning af Hundested Bibliotek til Hundested Rådhus Hundested Bibliotek flyttes i april 2009 til Hundested Rådhus. Huset skal rumme en række forskellige kulturelle og borgerrettede services, blandt andet Bibliotek, Borgerservice og Lokalhistorisk Arkiv. Side 7 af 15

8 Biblioteket er repræsenteret i projektets Byggeudvalg og deltager aktivt i projekteringen og planlægningen af ombygningen i samarbejde med øvrige interessenter Biblioteket er ansvarlig for at tilrettelægge flytning af materialer og inventar i samarbejde med det valgte flyttefirma 8. Etablering af kombi-bibliotek i Ølsted Skole- og folkebibliotek samarbejder om visioner, målsætning og projektering af nyt kombi-bibliotek på Ølsted skole. Biblioteket indgår i styregruppe og temagruppe i forbindelse med skoleombygningen i Ølsted de organisatoriske rammer for det kommende samarbejde afklares og beskrives 9. Organisationsudvikling team- og projektorienteret samarbejde I forbindelse med fusionsprocessen har bibliotekerne arbejdet målrettet med udvikling af en ny organisation, der understøtter helhedstænkning, teambaseret og projektorienteret samarbejde, med fokus på kvalitet i borgerbetjeningen. Udviklingen af biblioteksorganisationen er en dynamisk proces, og der foretages løbende evalueringer og justeringer på baggrund af de indhøstede erfaringer i fusionsprocessen. Virksomheden udarbejder en strategi for informations- og videndeling som understøtter den teambaserede organisation Medarbejderne fortager en evaluering af den teambaserede samarbejdsform over en 3-årig periode. 2. gang med udgangen af 2008 At der i arbejdstilrettelæggelsen skabes balance mellem drift og udvikling - At omlægning og optimering af arbejdsprocesser skal resultere i større fokus på den direkte borgerbetjening og nye tiltag og kvalitative forbedringer i betjeningen 10. Børnehavebiblioteker Team Børn & Unge fortsætter udbygningen af børnehavebiblioteker i kommunens daginstitutioner, med henblik på at stimulere børns sprog og læselyst og udbrede bibliotekets tilbud til børnefamilierne i kommunen. Målet er, at alle kommunens børneinstitutioner deltager i projektet med børnehavebiblioteker med udgangen af (4 børnehavebiblioteker årligt) Der samarbejdes med Børne- og Familieafdelingen om etablering af 4 børnehavebiblioteker inden udgangen af Samarbejde med Melby skole om kombibibliotek Sammenlægning af skole- og folkebibliotek er sket med udgangen af På baggrund af erfaringer fra det første år efter fusionen evalueres samarbejdet. Effekten af sammenlægningen afdækkes og evalueres i samarbejde med skolen Side 8 af 15

9 Der lægges en strategi for det fremtidige samarbejde og indsatsområder 12. Virtuel formidling i biblioteksrummet storskærme i Frederiksværk og Hundested Som et led i synliggørelsen af bibliotekets tilbud opsættes storskærme i bibliotekerne, som et led i formidlingsprocessen. Der arbejdes aktivt med formidling af bibliotekets materialer og synliggørelse af bibliotekets arrangementer og undervisningstilbud der arbejdes aktivt med at synliggøre bibliotekets virtuelle tilbud, med speciel fokus på at øge kendskabet til bibliotekets elektroniske licenser der arbejdes aktivt med at øge kendskabet til andre kulturelle tilbud i kommunen 13. Virtuel formidling nye medier for børn og unge i Hundested og Frederiksværk Der arbejdes aktivt med den virtuelle formidling i det fysiske rum med henblik på at fremvise de nye medier og skabe et attraktivt miljø for børn og unge på biblioteket. der opsættes Playstation 3 og Wii-konsoller i Frederiksværk og Hundested at øge antallet af børn og unge der benytter bibliotekets tilbud 14. Musik- og teaterfestival for børn og unge I 2008 arbejdes der målrettet på at planlægge en musik- og teaterfestival i Halsnæs med henblik på afvikling i Der arbejdes på at etablere et tværgående projekt i samarbejde med skoler, daginstitutioner, Musikskolen, Gjethuset og øvrige interessenter om planlægning af musik- og teaterfestival for børn og unge i Halsnæs Kommune i Afsnit 4. Værdier Kommunens vision I år 2016 er Halsnæs Kommune en: Naturrig kommune, hvor fastholdelse af naturværdierne indtænkes i udviklingen. Mangfoldig kommune, hvor variation er en dyd og utraditionelle idéer er en styrke. Kreativ og effektiv udviklingskommune i konstant bevægelse Kommunens værdier Halsnæs Kommune har følgende værdier for kommunens politikere, medarbejdere og kommunens samarbejde med eksterne parter mod år 2016: Side 9 af 15

10 Redelighed. Vi er anstændige og kan gøre rede for vore handlinger og valg. Vi har en gensidig respekt og en åben kommunikation mellem kommunens politikere, medarbejdere, borgere og andre samarbejdspartnere. Vi ved, hvad man kan forvente af hinanden. Muligheder. Vi har en nysgerrig og positiv tilgang til opgaverne. Vi er på forkant og engagerede i kommunens fortsatte udvikling. Vi skaber kreative løsninger og betræder gerne nye stier. Helhed. Vi fremmer tværgående kommunikation, samarbejde og fælles forståelse. Vi søger sammenhængende, balancerede og bæredygtige løsninger. Virksomhedens arbejde med kommunens vision og værdier Nedenstående er et koncentrat af arbejdet med kommunens vision og værdier på bibliotekets opfølgningsseminar den 21. marts Kommunens værdier kommer til udtryk i biblioteksvirksomheden ved den måde vi arbejder sammen og omgås hinanden i det daglige: Redelighed - viser vi når: vi er loyale overfor over for hinanden og kommunen som arbejdsplads vi er åbne og ærlige over for hinanden vi accepterer hinandens forskellighed vi går efter bolden, ikke efter manden vi nærer tillid til og tro på hinanden vi værdsætter hinandens kompetencer Mulighed giver vi hinanden når: vores individuelle kompetencer sættes i spil vi giver rum for, og støtter op om, såvel den faglige som den personlige udvikling vi udvikler kreative idéer og omsætter dem til handling vi deltager i kurser og videreuddanner os vi afliver plejer vi er fleksible vi søger nye samarbejdspartnere vi søger nye udfordringer Helhed i arbejdet opstår, når: vi har en et fælles billede af organisationen - 4 huse - ét biblioteksvæsen vi skaber sammenhæng i arbejdet vi trækker på samme hammel vi tager ansvar for løsning af opgaver på tværs af huse og faggrænser vi skaber sammenhæng i kommunikation og information vi skaber samhørighed personalet imellem Side 10 af 15

11 Kommunens værdier kommer til udtryk i det daglige møde med og servicering af borgeren. Redelighed mærkes i vores møde med borgeren, når: vi har respekt for forskellige ønsker og behov vi accepterer forskellighed og agerer herudfra vi møder borgeren i øjenhøjde vi er åbne, imødekommende og udadvendte vi er ikke-bureaukratiske vi står inde for det vi gør vi er handlekraftige og træffer fornuftige beslutninger Mulighed giver vi borgeren, når: vi tilbyder en verden af muligheder og oplevelser i form af de materialer og services vi stiller til rådighed vi skaber inspirerende og kreative læringsrum, og giver borgeren mulighed for at udvikle sig fagligt og personligt vi giver borgerne mulighed for at søge informationer og vejledning vi løser opgaver, som ingen andre kan/vil vi tilbyder en ekspertise på et højt fagligt niveau vi er åbne over for forslag og initiativer fra borgerne vi optimerer og videreudvikler vores tilbud og services Helhed giver vi borgeren, når: vi yder den samme service uanset betjeningssted, så vi fremstår som en sammenhængende enhed over for borgeren når der er sammenhæng og genkendelighed i den service vi tilbyder i det fysiske og det virtuelle rum vi er indgang til såvel global som lokal information og viden vi er en del af det lokale kulturelle netværk Idé-katalog til hvordan kommunens grønne profil/vision kan udmøntes i bibliotekssammenhæng: Under overskriften Naturen ind i biblioteket biblioteket ud i naturen kan en eller flere af nedenstående aktiviteter indgå til aktiv understøttelse af kommunens vision og værdier. Da biblioteket allerede har et fyldigt katalog af servicemål og resultatkrav, der skal gennemføres i 2008, vil idékataloget kunne bruges i de kommende år. På de ydre linier: Samarbejde med institutioner med udstillinger af børns arbejde med natur- og miljøemner Samarbejde med lokale naturvejledere og naturforeninger/-organisationer Fokus på bibliotekernes uderum hvordan kan vi bruge arealerne til formidling af bibliotekets tilbud og kommunens naturværdier? Side 11 af 15

12 Fokus på naturværdierne i kommunen (eks. natur/turguide på nettet) Fokus på formidling af bøger om natur med speciel fokus på det nære og lokale Formidling af naturpjecer, specielt lokale pjecer og naturværdier Fokus på natur og miljø i vores udstillinger, arrangementer og på hjemmesiden Arrangere foredragsholdere (evt. satse på lokale kræfter) Lave guider til kommunens naturskønne områder, naturlegepladser, bålpladser, vandrestier o.l. (evt. samle fra eksisterende kilder Skov- og Naturstyrelsen, museumsguides og andet) Vi kunne låne bøger ud alternative steder uden for bibliotekets vante rammer evt. i tilknytning til arrangementer om et bestemt emne Udlån af ud-i-naturen - sæt/kufferter Vi kunne tage på stranden om sommeren og forære kasserede bøger væk På de indre linier: Generelt være miljøbevidste i vores valg Opgradering og udvikling af biblioteksrummet, fx café, lytteposter, storskærme og forskellige aktivitetsområder Altid en frisk buket blomster i publikumsekspeditionen Frugt-ordning for personalet Sunde rengøringsmidler m.m. klar miljøprofil i kommunen og på bibliotekerne Masser af grønne planter i publikumsarealer og kontorer Naturmaterialer ind i bibliotekernes inventar og udsmykning Miljørigtige tiltag, f.eks. strømbesparende initiativer, og udlån af elspare-meter Walker - møder i naturen eller møder alternative steder (ud fra et ønske om at kende sin (nye) kommune) Gode uderum til personalet til brug for frokostpauser og sommermøder. Evt. borde, bænke forbeholdt personalet Afsnit 5. Budget Se separat bilag 1 budget 2008 Afsnit 6. Opfølgning Årsrapport Ifølge mål- og rammestyringskonceptet skal der én gang årligt ske en tilbagemelding fra virksomhederne til byråd og fagudvalg, så politikerne får et billede af, hvordan det er gået med de politisk fastsatte målsætninger og de tildelte økonomiske rammer. Tilbagemeldingen skal tage udgangspunkt i virksomhedsaftalen, herunder især resultatkravene og budget. Årsrapporten følger skabelon og vejledning som udarbejdet af Udviklingsafdelingen. Budgetopfølgning Budgetopfølgning sker 3 gange årligt i henhold til det af Byrådet vedtagne årshjul. Side 12 af 15

13 Intern opfølgning Intern opfølgning på servicemål, resultatkrav og handleplan sker i forbindelse med budgetopfølgningen, ved behandling i MED-udvalg og Personalemøder. Afsnit 7. Medarbejder kompetencer Indsatsen i indeværende år vil især koncentrere sig om at fortsætte udviklingen af den nye organisation og videreudvikle de faglige teams, der arbejder på tværs af faggrænser. I den løbende proces vil der være speciel fokus på udvikling af medarbejdernes kompetencer, i takt med at der afdækkes nye behov og muligheder. Hvilke kompetencer har virksomheden? Virksomheden er specielt karakteriseret ved: at være en servicebaseret virksomhed med fokus på brugeren Systematisering og strukturering af information (informationsspecialister) Formidlingskompetencer fysisk og virtuel Undervisningskompetencer Planlægning af arrangementer, udstillinger og events Behersker søgeteknikker og brug af databaser og søgemaskiner IT-kompetencer Hvilke kompetencer har virksomheden brug for at kunne løse opgaverne og opnå mål? Veluddannede og fleksible medarbejdere, som: kan kommunikere både skriftligt og mundtligt er serviceminded og samarbejdsvillige kan arbejde selvstændigt og struktureret kan arbejde team- og projektorienteret kan arbejde netværksbaseret kan arbejde på tværs af institutioner og områder kan håndtere videndeling og håndtering af nye formidlingsformer evner selv- og medledelse evner at formulere spørgsmål Hvilke evt. kompetencegabs og udfordringer står virksomheden overfor? Virksomheden specielle udfordringer består blandt andet i : at udvikle og vedligeholde en teambaseret organisation at kunne arbejde projektorienteret at skabe en struktur for effektiv videndeling at skabe en helhedskultur for alle medarbejdere at skabe en effektiv kommunikation på tværs af huse og faggrupper at kunne navigere i komplekse sammenhænge at skabe et ensartet serviceniveau uafhængigt af fysisk betjeningssted at uddanne IT-frontløbere Side 13 af 15

14 at målrette markedsføringen af bibliotekets tilbud 9. Mødefora og mødestruktur Afsnit 8. Mødefora og mødestruktur Intern mødestruktur for bibliotekerne: Bibliotekernes mødestruktur er et resultat af den valgte organiseringsform, og vil ændre sig i takt med at der opstår ændrede behov. Eksempelvis er det prioriteret højt at der er et personalemøde 1 gang i måneden i fusionsovergangen. Bibliotekets faste mødevirksomhed er planlagt onsdag formiddag, hvor alle 4 biblioteker er lukkede. Dette sikrer at alle medarbejdere kan deltage i relevante møder. Øvrig mødevirksomhed planlægges løbende. Se Bilag 2 Intern mødestruktur - Bibliotekerne Interne mødefora i kommunalt regi: Kultur- og Fritidsledermøder Ledermøde områdechef og biblioteksleder Lederforum Lederforum -netværksgrupper Eksterne mødefora i kommunalt regi: Kreative Byer Danmarksbiblioteksforening Region Hovedstaden Biblioteksleder bestyrelsesmedlem Eksterne mødefora i biblioteksfagligt regi: Biblioteksledermøder TR-møder Faglige netværk: Biblioteket har udpeget deltagere til følgende netværks-, erfa- og adhoc-grupper Netværksgruppen for Voksenbiblioteksområdet Netværksgruppen for Børne-/ungeområdet: Netværksgruppen for Udlånsekspeditionsområdet: Erfagruppen for Biblioteksbetjening af etniske minoriteter Erfagruppen for Materiale- og dokumentlevering Side 14 af 15

15 Erfagruppen for Musikbiblioteksbetjening Erfagruppen for webreddaktører Ad hoc-gruppen for ordblinde/læsehandicappede Ad hoc-gruppen for licenser/internettet som en integreret del af formidlingen i det fysiske bibliotek Borger.dk samarbejde Forbrugerinfo Brugermøder DDElibra Bibliotekssystem Driftsmøder DDElibra Ledermøde DDElibra Afsnit 9. Eventuelt Ingen bemærkninger. Afsnit 10. Bilag Bilag 1: Budget 2008 Bilag 2: Bibliotekets mødefora 2008 Bilag 3:Tids- og handleplan 2008 Side 15 af 15

Virksomhedsplan 2010. for. Bibliotekerne

Virksomhedsplan 2010. for. Bibliotekerne Virksomhedsplan 2010 for 1. Indledning og præsentation i Halsnæs Kommune består af 4 fysiske betjeningssteder. Frederiksværk bibliotek (Hovedbiblioteket) Åbningstider Torvet 41 Mandag kl.10-20 3300 Frederiksværk

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Torvet 41, 3300 Frederiksværk Lene Jakobsen Kultur og Fritid 1. Beskrivelse af virksomheden s lovgrundlag og formål:

Læs mere

Årsrapport 2007. for. Bibliotekerne

Årsrapport 2007. for. Bibliotekerne Årsrapport 2007 for Bibliotekerne Sammendrag I 2007 år er der mellem virksomheden og Sammenlægningsudvalget aftalt følgende resultatkrav : 3 resultatkrav, for samtlige virksomheder i Frederiksværk-Hundested

Læs mere

Halsnæs Kommune - Biblioteksstruktur

Halsnæs Kommune - Biblioteksstruktur Halsnæs Kommune - Biblioteksstruktur Biblioteksstruktur Bibliotekets struktur tager udgangspunkt i en biblioteksbetjening der sikrer helhedstænkning, tværfaglighed og tilgodeser lokale behov. Ledelsesteam

Læs mere

Vejen Kommunes Biblioteker

Vejen Kommunes Biblioteker Vejen Kommunes Biblioteker Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Brederødvej 40, 3300 Frederiksværk Christina Helverskov Langhoff Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE 1 INDLEDNING Bibliotekspolitikken er udarbejdet under hensyntagen til lovgivning, nationale biblioteksstrategier, Struer Kommunens værdier, kulturpolitik og kulturstrategier.

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Hovedgaden 2, 3310 Ølsted Peter Aagsbo Rasmussen Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden Skolen har ca.

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Døgnbehandlingen og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Døgnbehandlingen Sonnerupvej 5, 3300 Frederiksværk Lisa Culmsee Familieområdet 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Børnehuset Ebbedal og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Børnehuset Ebbedal Ebbedal 14 C, 3300 Frederiksværk Irene Pilegård Nielsen Dagtilbudsområdet 1. Beskrivelse

Læs mere

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211,9,8,8,8,8,7,8 Herning,9 Holstebro,8 Horsens,8 Randers Silkeborg,8,8 Skive,7 Viborg,8,,1,2,3,4,5,6,7,8,9 1, Tabellen og figuren viser,

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Kastaniehuset og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Kastaniehuset Melbyvej 150, 3370 Melby Bente Winum Dagtilbudsområdet 1. Beskrivelse af virksomheden Kastaniehuset

Læs mere

Liste over resultatkrav 2011 for Kultur, Fritid og Nærdemokrati. Resultatkrav for virksomheder på Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokratis område

Liste over resultatkrav 2011 for Kultur, Fritid og Nærdemokrati. Resultatkrav for virksomheder på Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokratis område Strategi og Organisation Notat Til: Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Sagsnr.: 2010/14407 Dato: 08-12-2010 Sag: Sagsbehandler: Liste over resultatkrav 2011 for Kultur, Fritid og Nærdemokrati

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Torvets Børnehus og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Torvets Børnehus Torvegade 10, 3300 Frederiksværk Janie Winkelmann Dagtilbudsområdet 1. Beskrivelse

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Asserbo Børnehave og Vuggestue og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Asserbo Børnehave og Vuggestue Jonnasvej 4, 3360 Liseleje Karen-Marie Jensen Dagtilbudsområdet

Læs mere

Virksomhedsaftale 2008

Virksomhedsaftale 2008 Virksomhedsaftale 2008 indgået mellem Ølsted Skole og Byrådet Virksomhedsleder Borgmester 1 Virksomhed : Ølsted Skole og SFO Adresse : Hovedgaden 2, 3310, 3310 Ølsted Leder : Peter Aagsbo Rasmussen Område

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket.

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Varde kommunes BIBLIOTEKSPOLITIK BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Rådhusstræde 2 6800 Varde Tlf. 7522 1088 www.vardebib.dk Forord

Læs mere

2010-13. Bibliotekspolitik for Randers Kommune

2010-13. Bibliotekspolitik for Randers Kommune 2010-13 Bibliotekspolitik for Randers Kommune BIBLIOTEKSPOLITIK FOR RANDERS KOMMUNE BIBLIOTEKET ER EN MENNESKERET v. formand for kultur- og fritidsudvalget Ellen Petersen De danske folkebiblioteker spiller

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Kregme Skole og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Kregme Skole Brederødvej 40, 3300 Frederiksværk Christina Helverskov Langhoff Skole og Undervisning 1.

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Bibliotekspolitik for Vejle Bibliotekerne. Ni udsagn

Bibliotekspolitik for Vejle Bibliotekerne. Ni udsagn Bibliotekspolitik for Vejle Bibliotekerne Ni udsagn Indholdsfortegnelse Forord s. 2 1. Vejle Bibliotekerne er lokale kulturcentre s. 5 2. Vejle Bibliotekerne støtter kulturel mangfoldighed gennem vores

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Magleblikskolen og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Magleblikskolen Sportsvej 15, 3300 Frederiksværk Eva Haahr Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Bibliotekspolitik 2011-2014 for Hjørring Kommune Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Når 1,3 mio. danskere har svage læse- og regnefærdigheder, og når ca. 2 mio. ikke har

Læs mere

Årsrapport 2009 for Torvets børnehus

Årsrapport 2009 for Torvets børnehus Årsrapport 2009 for Side 1 af 6 1. Sammendrag Torvets Børnehus har haft 9 resultatkrav i 2009, hvoraf de 6 er helt indfriet og 3 er delvist indfriet. De resultatkrav, der er delvist indfriet handler om

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller Styrk borgerne Den 17. april 2015 Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet // Randi Lehmann Møller Hvad vil vi fortælle om Kort opsummering af Styrk Borgerne Præsentation af de tiltag vi især gerne

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

Ledelsesbjælken omsat til praksis. for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Ledelsesbjælken omsat til praksis for Leder + ved Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 1 Ledelse i praksis på leder+-niveau i HPS Indhold Politiske... 3 Strategiske... 3 Administrative... 4 Personale...

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Karlsgavevej 1, 3300 Frederiksværk Tina Olsen Forebyggelse og Sundhed 1. Beskrivelse af virksomheden s mål at skabe

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Vejen Kommunes Biblioteker

Vejen Kommunes Biblioteker Vejen Kommunes Biblioteker Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Handleplan for PUC. De fire indsatsområder

Handleplan for PUC. De fire indsatsområder BAUNGÅRDSVJ B R G N T V D A LL GNTOFT KOMMUNS SKOLVÆSN GNTOFT SKOL BAUNGÅRDSVJ 33 TLF.: + 45 39 65 02 28 DK 2820 GNTOFT FAX: + 45 39 65 13 19 HJMMSID: www.gentofte-skole.dk MAIL: gentofte.skole@gentofte.dk

Læs mere

Det faglige Netværk Gentofte Centralbibliotek 2004

Det faglige Netværk Gentofte Centralbibliotek 2004 Gentofte Centralbibliotek 2004 Indhold 1 Baggrund... 3 1.1 Arbejdsgruppen... 3 2 Det faglige Netværk... 4 2.1 Formål, mål og succeskriterier... 4 2.2 Model for det faglige netværk i Frederiksborg og Københavns

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem Skole og Dagbehandling og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Skole og Dagbehandling Industrivej 17, 3390 Hundested Tommy Vinther Skole og Undervisning 1.

Læs mere

Virksomhedsaftale 2011

Virksomhedsaftale 2011 Virksomhedsaftale 2011 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: H. C. Andersensvej 10, 3300 Frederiksværk Dorthe V. rude Dagtilbudsområdet 1. Beskrivelse af virksomheden er en kommunal

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Udkast. til. udviklingsplan Holbæk Bibliotek

Udkast. til. udviklingsplan Holbæk Bibliotek Udkast til udviklingsplan 2015-2020 Holbæk Bibliotek But libraries are about freedom. Freedom to read, freedom of ideas, freedom of communication (Neil Gaiman: Why our future depends on libraries, reading

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Strategiske indsatsområder

Strategiske indsatsområder 5 Strategiske indsatsområder Stemannsgade 2. 8900 Randers C. Tlf.: 8710 6800. www.randersbib.dk. hovedbiblioteket@randersbib.dk Strategiske indsatser og handleplan 2017 Slots- og Kulturstyrelsen tog i

Læs mere

Notat. Økonomi og Analyse. Til: Udvalget for Kultur Fritid og Nærdemokrati. Sagsnr.: 2010/08109 Dato:

Notat. Økonomi og Analyse. Til: Udvalget for Kultur Fritid og Nærdemokrati. Sagsnr.: 2010/08109 Dato: Økonomi og Analyse Notat Til: Udvalget for Kultur Fritid og Nærdemokrati Sagsnr.: 2010/08109 Dato: 03-08-2010 Sag: Kultur, Fritid og Nærdemokrati - resultatkrav 2011 Sagsbehandler: Michala Tarbo Andersson

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Vordingborg Bibliotekerne

Vordingborg Bibliotekerne Vordingborg Bibliotekerne Virksomhedsbeskrivelse 2016 Indhold Indledning... 1 Besøgstal... 2 Materialebestand... 3 Udlån... 4 Aktiviteter... 7 Personalenormering... 8 Åbningstimer... 8 Budget... 9 ECO-Nøgletal...

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen

Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen Job- og kravprofilen er en uddybning af stillingen og skal være med til at sikre en fælles forståelsesramme mellem ansøger og Helsingør Kommune i

Læs mere

Ledelses- og værdigrundlag

Ledelses- og værdigrundlag Ledelses- og værdigrundlag Sundhed & Omsorg Esbjerg Kommune Forord I Sundhed & Omsorg arbejder vi bevidst med aktiv, værdibaseret ledelse for at skabe en effektiv organisation, som leverer serviceydelser

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Udvalget for kultur 2009. Bibliotekspolitik Slagelse Bibliotekerne

Udvalget for kultur 2009. Bibliotekspolitik Slagelse Bibliotekerne Udvalget for kultur 2009 Bibliotekspolitik Slagelse Bibliotekerne Indhold 1. Mission............................................................ side 2 2. Vision for Slagelse Bibliotekerne....................................

Læs mere

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014. Kort version

Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014. Kort version Politik for Borgerservice og Biblioteker 2011-2014 Kort version Bibliotekerne skal være lokale medborgercentre, steder for viden og borgerservice, der sammen med lokale aktiviteter og initiativer skal

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker Serviceområde Udgøre et uforpligtende møde-, være- og oplevelsessted for borgere i Herning kommune Det nye hovedbibliotek i Østergade er Herning

Læs mere

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune

Aftale om akkord vedr. arbejdstid på pædagogisk servicecenter ved skolerne i Ikast-Brande Kommune Denne aftale er en minimumsaftale. Der kan mellem skoleleder og tillidsrepræsentant aftales, at der afsættes yderligere tid til pædagogisk servicecenter. Der afsættes tid til pædagogisk servicecenter efter

Læs mere

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale Dragør Bibliotekerne Resultataftale 2014-2015 Organisationsudvikling Dragør Bibliotekerne Bibliotekernes kerneområder og -opgaver har ændret sig over tid. Der stilles nye krav til kompetencer, roller,

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

Service i Vordingborg Bibliotekerne

Service i Vordingborg Bibliotekerne Service i Vordingborg Bibliotekerne 95 % af Vordingborg brugerne er enige eller meget enige i, at de får den hjælp, de har behov for 90 % er enige eller meget enige i, at personalet er synligt og opmærksomt

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015

Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015 Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER Bibliotekets stand ved Højskoledagen for ældre Forsidefoto: Carl nielsens fødseldag fejres med elever fra Musikskolen Horsens

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

Fremtidens betjening i borgernes hus

Fremtidens betjening i borgernes hus Fremtidens betjening i borgernes hus Indledning - hvad står vi på? Både bibliotek og borgerservice er i disse år stærkt presset af udviklingen i samfundet. Biblioteket, som er en århundredgammel institution,

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne

Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne 21.6.2017 1 Fakta om FMB: 1.1 Biblioteksloven Kommunal opgave ingen statsfinanciering Formål: Oplysning, uddannelse og

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Bibliotekspolitik 2014-2017

Bibliotekspolitik 2014-2017 Bibliotekspolitik 2014-2017 Forord Den 17. juni 2013 vedtog byrådet den nye bibliotekspolitik for årene 2014-2017. Politikken er som noget nyt blevet formuleret i samarbejde med borgerne i Esbjerg Kommune,

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Hjælpemiddelservice Vejen

Hjælpemiddelservice Vejen Vejen Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Rene Sigvartsen Afdelingsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Om folkebiblioteker og læringscentre på skolerne: Forskelle, ligheder og samarbejde Styreforms- og strukturudvalget. Kopi til.

Om folkebiblioteker og læringscentre på skolerne: Forskelle, ligheder og samarbejde Styreforms- og strukturudvalget. Kopi til. Emne Til Kopi til Om folkebiblioteker og læringscentre på skolerne: Forskelle, ligheder og samarbejde Styreforms- og strukturudvalget Den 21. januar 2013 Aarhus Kommune Børn og Unge For at tegne et klart

Læs mere

Årsrapport 2009 for Ungdomsskolen

Årsrapport 2009 for Ungdomsskolen Årsrapport 2009 for Side 1 af 5 1. Sammendrag har i arbejdet med de 3 resultatkrav for hele Halsnæs kommune indfriet alle 3. Gennem med-udvalget har vi haft fokus på sikkerhed, sundhed og trivsel og ungdomsskolens

Læs mere

Aabenraa Kommunes. Bibliotekspolitik. Biblioteket i videnssamfundet

Aabenraa Kommunes. Bibliotekspolitik. Biblioteket i videnssamfundet Aabenraa Kommunes Bibliotekspolitik Biblioteket i videnssamfundet Biblioteket gennemløber i disse år den største forandring i 50 år. Det gælder rammevilkår, indholdselementer, faglige kompetencer og service.

Læs mere

Vision At skabe de bedste rammer for beboerne ved: Boligen, beboerdemokratiet, organisationen, administrationen og arbejdspladsen.

Vision At skabe de bedste rammer for beboerne ved: Boligen, beboerdemokratiet, organisationen, administrationen og arbejdspladsen. Beboerindflydelse på udvikling af tidssvarende boliger Beboerindflydelse på udvikling af tidssvarende boliger Velfungerende beboerdemokrati Fremsynet Velfungerende ved åbenhed beboerdemokrati og samarbejde

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser

Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser Hvordan udvikler man bibliotekernes ydelser med den rette balance mellem de traditionelle og de nye biblioteksydelser? Hvordan får bibliotekerne

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil 09.09.14/PEAP-HAHN 2014/0008668 Stillings- og personprofil for Leder af Ledelsesbetjening og Kommunikation 1 Ny organisation Halsnæs Kommunes organisation er ændret pr. 22. september 2014 med henblik på

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag

Ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag I Halsnæs tør vi og vi tør sammen Halsnæs Kommune skal være attraktiv for borgere og erhvervsliv. Borgeren og erhvervslivet i Halsnæs Kommune skal opleve medarbejdere,

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune

Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune Beskæftigelsespolitik for Halsnæs Kommune Indledning Byrådet har besluttet at der skal udarbejdes en beskæftigelsespolitik. Udvalget for beskæftigelse har i efteråret 2007 arbejdet med at formulere denne

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere