Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 22. juni Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus"

Transkript

1 Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 22. juni 2011 Tid 19:00 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus Der er i forbindelse med spørgetiden forud for byrådets møde modtaget følgende skriftlige spørgsmål: Sammenlægning af Abildgårdskolen og Fladstrand Skole Erik Sørensen, Anders Broholm Lars Kringelholt, Irene Hjortshøj Medlemmer Erik Sørensen (A) Bjarne Kvist (A) Birgit Hansen (A) Jens Hedegaard Kristensen (A) Jørgen Tousgaard (A) Erik Kyed Trolle (A) Birthe Marie Pilgaard (A) Ole Rørbæk Jensen (A) Bruno Müller (A) Anders Gram Mikkelsen (A) Hanne Welander (A) Peter Laigaard (LA) Jeppe Nielsen Kyk (O) Carsten Sørensen (O) Bent Bøgsted (O) Jens Porsborg (C) Peter E. Nielsen (C) Jette Fabricius Toft (F) Christina Lykke Eriksen (F) Søren Visti Jensen (F) Brian Pedersen (F) Paul Rode Andersen (F) Frode Thule Jensen (V) John Christensen (V) Per Nilsson (V) Helle Madsen (V) Pia Karlsen (V) Mogens Brag (V) Jens Ole Jensen (V) Anders Broholm (V) Lars Møller (V) - Formand

2 Spørgsmål til byrådet Skolesammenlægningen Fladstrand Skole og Abildgårdskolen. Efter at skolebuskørslen har været i licitation, hvilket firma fik kørslen og hvad blev prisen (budgettet siger kr.)? Bliver det et firma fra kommunen eller ryger pengene ud af kommunen? Hvordan kan den ønskede her og nu besparelse på de 4,5 mio. kr. opnås, når: 1. der kun klasseoptimeres med 5 klasser og ikke som ønskes 8 klasser? altså en mindre besparelse på 1,5 mio. kr. 2. når skolebuskørslen overskrider budgettet på de kr.? (spørgsmålet bortfalder hvis det holdes inden for de kr.) 3. når der ikke som forventet spares på sekretærstillinger ( kr.)? 4. desuden skal der bruges penge til et flyttefirma - hvad koster det flyttefirma, der skal bruges for at flytte for skolerne? 5. hvor mange penge er der sat af til trafiksikring, for at sikre skolevejen mellem Fladstrand og Abildgård? 6. hvad er prisen på trafiksikringen mellem Fladstrand og Abildgård? 7. Hvor findes pengene til trafiksikring når budgettet ikke holder? 8. bliver alle 0-3. klasseselever tilbudt skolebus, hvis trafiksikringen ikke står klar til skolestart? - hvis ja hvad koster det? Hvorledes forholder byrådet sig til, at alle normal klasserne i følge Fladstrand skoles høringsvar faktisk kan være i Fladstrand skoles bygninger, som den står nu? - ville en sådan løsning ikke medføre at udgiften til skolebuskørsel stort set falder bortfalder? - en udgift der ved denne vandrette deling vil være konstant de næste 10 år, samt at udgifter til vedligeholdelse/klargøring af klasselokaler og SFO på Abildgård falder bort? Er det korrekt forstået at Frydenstrand skole skal betragtes som EN skole og at der derfor uanset hvilken afdeling eleverne går på, er tale om de gå på samme skole? hvis ja, er det så korrekt, at ved at lade special - og evt. struktur-eleverne gå på Abildgårdafdelingen, ikke vil være tale om at kommunen får en special skole? hvis nej, hvordan forklarer byrådet så, at søskende har ret til at gå på samme skole? Kristina Friis Frederikshavn Byråd - Referat juni 2011 Side 2 af 43

3 Kristina Friis og Bjarke Friis Frederikshavn Byråd 22. juni 2011 Svar på mail af 13. juni 2011 Du har den 13. juni fremsendt en række spørgsmål til Byrådet vedrørende fusionen af Abildgaardskolen og Fladstrand skole til Frydenstrandskolen. Helt overordnet vil jeg gerne understrege, at et flertal i Byrådet har besluttet fusionen af Frydenstrandskolen. Herunder også beslutningen om en såkaldt vandret deling af årgangene på de to bygningsanlæg. I mailen af 13. juni 2011 stiller du en række spørgsmål vedrørende skoleveje, trafiksikkerhed, budget, flytteudgifter, forventede besparelser m.m. Både Byrådet og administrationen har tidligere besvaret lignende spørgsmål fra dig, og vi finder at det er rimeligt at henvise til vores tidligere korrespondancer i denne sag. Derudover henvises generelt til sagens øvrige behandling, jf. Byrådets dagsorden og referater. Med Byrådets beslutning, som ovenfor nævnt, er der således ikke behov for at igangsætte nye analyser, beregninger e.l. i sagen, således som spørgsmålene i mailen lægger op til. Det er nu vigtigt, at fokus i denne sag rettes mod at sikre Frydenstrandskolen arbejdsro til at gennemføre fusionen, således som et Byrådsflertal har besluttet det. Med venlig hilsen Lars Møller Borgmester Jane Wiis Kommunaldirektør Frederikshavn Byråd - Referat juni 2011 Side 3 af 43

4 Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.F og kommuneplantillæg 09/ 25 - hotel og ferielejligheder, Vestre Strandvej, Skagen Endelig vedtagelse af lokalplan SAE.T samt kommuneplantillæg med VVM - redegørelse for vindmøller ved Kragelund Forslag til vindmølletemaplan Godkendelse af tracé - transmissionsledning til drikkevand mellem Tolne og Bunken Vandværker og tilkendegivelse om ekspropriationshensigt Projektforslag om transmissionsledning fra Hørby Varmeværk til Thorshøj Kraftvarmeværk og Østervrå Varmeværk Tillægsbevilling etablering af gæstepladser, Sæby Havn Cykelpolitik Godkendelse af garantistillelse for realkreditlån og låneoptagelse - Frederikshavn Boligforening, afdeling 42, Mariested, Sæby Godkendelse af endelig anskaffelsessum - Senhjerneskadecenter Nord, 2. etape, Frederikshavn Fysisk udviklingsplan for Ankermedets Skoles bygninger Ankestyrelsens praksisundersøgelse - inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger (april 2011) Orientering om Resultatrevision Jobcenter Frederikshavn Ændring af Hanciaprådets sammensætning Overførsel af budgetmidler fra drift til anlæg Ansøgning om kommunegaranti for lån - Hørby Varmeværk A.m.b.a Ansøgning fra Boligselskabet Nordjylland om tilladelse til salg af ejendom i Præstbro Vederlag til stedfortrædere - eventuel ansøgning om dispensation Ændring i den kommunale styrelseslov - mulighed for obligatorisk konkurrenceudsættelse af kommunale opgaver Havneudvidelse, Aalbæk Havn Salg af erhvervsjord - Marsvej, Sæby Valg af ny midtbyskole Underskrifter: Frederikshavn Byråd - Referat juni 2011 Side 4 af 43

5 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /11 Åben Bilag 1 - Lokalplan SKA.F Hotel og ferieboliger Vestre Strandve, Skagenj - Lp Vestre Strandvej, Skagen /11 Åben Bilag 2 - Indsigelsesnotat SKA.F /11 Åben Bilag 3 - Referat - Omdannelse af hotellejligheder til ferieboliger på Hotel Lille Nord, Vestre Strandvej 28, Skagen /11 Åben Bilag 1 - Lokalplan SAE.T /11 Åben Bilag 2 - Kommuneplantillæg /11 Åben Bilag 3 - Miljørapport Kragelund /11 Åben Bilag 1 - Oversigskort med vindmølleområder /11 Åben Bilag 2 - Oversigtskort med eksisterende vindmøller /11 Åben Bilag 3 - Data for eksisterende vindmøller /11 Åben Bilag 1 - COWI - Henvendelse til byrådet /11 Åben Bilag 2 - Ansøgning omtracegodkendelse /11 Åben Bilag 3 - Bilag 1 Matrikeloversigt /11 Åben Bilag 4 - Bilag2 Deklarationstekst /11 Åben Bilag 5 - Bilag 3 Oversigtskort.pdf /10 Åben Bilag 1 - Transmissionsledning Fra Hørby Varmeværk til Thorshøj Kraftvarmeværk og Østervrå Carmeværk /11 Åben Bilag 2 - Indsigelse fra HMN Naturgas I/S /11 Åben Bilag 3 - COWI s kommentarer til indsigelse /11 Lukket Bilag 1 - Notat vedr. etablering af gæstepladser /11 Lukket Bilag 2 - Prisoverslag vedr lille havneprojekt /11 Lukket Bilag 3 - Oversigtsplan Lille havneudvidelse /11 Åben Flere cyklister - Mål og midler.pmu_ pdf.pdf /11 Åben Pluskontoret A/S Ankermedets Skole - helhedsplan /11 Åben Rapport Ankestyrelsens praksisundersøgelse om inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger (kun elektronisk) /11 Åben Bilag 1 - Resultatrevision for året /11 Åben Beskæftigelsesregionens kommentarer til Resultatrevision /11 Åben Bilag 1 - Definition af anlægsprojekter /11 Åben Bilag 2 - Sammendrag af overførsler fra drift til anlæg /11 Åben Hørby Varmeværk A.M.B.A, Ansøgning om kommunegaranti /11 Lukket Tilbud på køb af ejendomme i Præstbro /11 Åben Bilag 1 - Investeringskalkule /11 Åben Bilag 2 - Resultatbudget /11 Åben Bilag 3 - Referat fra 17. maj 2011 Frederikshavn Byråd - Referat juni 2011 Side 5 af 43

6 1. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.F og kommuneplantillæg 09/25 - hotel og ferielejligheder, Vestre Strandvej, Skagen Åben sag Sagsnr: 11/359 Forvaltning: CTM Sbh: JOGE Besl. komp: PMU/ØU/BR Sagsfremstilling Byrådet vedtog den 28. februar 2011 lokalplanforslag SKA.F og forslag til kommuneplantillæg 09/25 for Hotel Lille Nord, Vestre Strandvej, Skagen, med henblik på at få hotelpligten nedlagt for 25 hotelferielejligheder og i stedet indrette disse til 25 ferielejligheder. Bygningskomplekset vil herefter rumme 23 hotelværelser og 25 ferielejligheder foruden restaurant. Der er til byggeriet indrettet p- kælder. Forslaget har været offentliggjort i perioden 9. marts - 4. maj Der er modtget 3 indsigelser/bemærkninger til forslaget, som behandlet i indsigelsesnotat af 10. maj indsigelserne giver anledning til, at der tillades indrettet én helårsbolig til brug for personale, der er tilknyttet driften. Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at Lokalplan SKA.F og Kommuneplantillæg 09/25 vedtages endeligt med ændringer, der fremgår af indsigelsesnotat af 10. maj Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 7. juni 2011 Indstillingen tiltrædes. Fraværende: Erik Sørensen og Paul Rode Andersen Beslutning Økonomiudvalget den 15. juni 2011 Anbefales. Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2011 Godkendt. Fraværende: Anders Broholm og Erik Sørensen, i stedet deltog Lars Kringelholt og Irene Hjortshøj Bilag Bilag 1 - Lokalplan SKA.F Hotel og ferieboliger Vestre Strandve, Skagenj - Lp Vestre Strandvej, Skagen (dok.nr.54292/11) Bilag 2 - Indsigelsesnotat SKA.F (dok.nr.49617/11) Bilag 3 - Referat - Omdannelse af hotellejligheder til ferieboliger på Hotel Lille Nord, Vestre Strandvej 28, Skagen (dok.nr.8074/11) Frederikshavn Byråd - Referat juni 2011 Side 6 af 43

7 2. Endelig vedtagelse af lokalplan SAE.T samt kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for vindmøller ved Kragelund Sagsfremstilling Forslag til lokalplan SAE.T Vindmøller ved Kragelund samt forslag til kommuneplantillæg nr med VVM-redegørelse og miljøvurdering har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 9. marts til den 4. maj Åben sag Sagsnr: 10/6025 Forvaltning: CTM Sbh: SUOS Besl. komp: PMU/ØU/BR Kommunen har ikke modtaget indsigelser i løbet af offentlighedsfasen. Dog har Naturstyrelsen efterspurgt en planlægningsmæssig begrundelse for møllernes placering inden for kystnærhedszonen samt møllernes påvirkning af kystlandskabet. Henvendelsen fra Naturstyrelsen har medført, at der, i forhold til den tidligere offentliggjorte miljørapport, er indføjet følgende afsnit i miljørapportens afsnit om kystlandskabet: Dette understøttes af, at der i forbindelse med udarbejdelse af visualiseringerne af møllerne, ikke er fundet steder langs kysten, herunder langs Solsbækvej, hvorfra møllerne forventeligt vil kunne ses. Dette skyldes primært den markante terrængradient i form af Stenalderhavets kystlinie som skjuler møllerne. Der har i løbet af offenlighedsfasen været afholdt et offentligt møde. Mødet blev afholdt sammen med bygherres offentlige møde i henhold til VE-lovens værditabsordning på bygherres ejendom. På mødet fremlagde kommunen lokalplanen og redegjorde forholdet til den kommende temaplan for vindmøller i hele kommunen. Lokalplanen åbner mulighed for at der kan opstilles 3 stk. vindmøller med totalhøjde på maksimalt 107 meter i forbindelse med ejendommen Kragelund på Østkystvejen 4, Sæby. Det er dog en forudsætning for møllernes opsætning, at 3 stk. eksisterende møller i området nedtages forinden. Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan SAE.T Vindmøller ved Kragelund samt kommuneplantillæg nr med VVM-redegørelse og miljøvurdering vedtages endeligt inkl. ovenstående ændring i miljørapportens afsnit om kystlandskabet i forhold til det tidligere offentliggjorte. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 7. juni 2011 Indstillingen tiltrædes. Frederikshavn Byråd - Referat juni 2011 Side 7 af 43

8 Fraværende: Erik Sørensen og Paul Rode Andersen Beslutning Økonomiudvalget den 15. juni 2011 Anbefales. Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2011 Godkendt. Fraværende: Anders Broholm og Erik Sørensen, i stedet deltog Lars Kringelholt og Irene Hjortshøj Bilag Bilag 1 - Lokalplan SAE.T (dok.nr.54966/11) Bilag 2 - Kommuneplantillæg (dok.nr.54965/11) Bilag 3 - Miljørapport Kragelund (dok.nr.51614/11) Frederikshavn Byråd - Referat juni 2011 Side 8 af 43

9 3. Forslag til vindmølletemaplan Åben sag Sagsfremstilling Under arbejdet med Kommuneplan blev det besluttet af Plan- og Miljøudvalget, at der efter vedtagelse af kommuneplanen skulle igangsættes planlægning for placering af landbaserede vindmøller i Frederikshavn Kommune. Sagsnr: 09/16813 Forvaltning: CTM Sbh: LEMR Besl. komp: PMU/ØU/B R Center for Teknik og Miljø har med baggrund heri udarbejdet et forslag vindmølletemaplan. I planen udlægges 5 nye vindmølleområder med tilhørende rammebestemmelser. Områderne er hver især miljøvurderet og fundet egnet til opstilling af min. 3 vindmøller med en totalhøjde på min. 125 m. Forslaget til vindmølletemaplan indeholder desuden retningslinjer for opstilling af husstandsmøller, mini- og mikrovindmøller. Den samlede vindmølletemaplan er webbaseret og kan ses på: htm Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at forslaget til vindmølletemaplan fremsendes til Økonomiudvalget og byrådet med henblik på vedtagelse som forslag og efterfølgende udsendelse i offentlighedsfase i perioden fra medio juli til ultimo september 2011 der afholdes borgermøde i Sæby den 25. august 2011 kl Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 7. juni 2011 Indstillingen tiltrædes. Fraværende: Erik Sørensen og Paul Rode Andersen Beslutning Økonomiudvalget den 15. juni 2011 Anbefales. Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2011 Godkendt. Fraværende: Anders Broholm og Erik Sørensen, i stedet deltog Lars Kringelholt og Irene Hjortshøj Bilag Bilag 1 - Oversigskort med vindmølleområder (dok.nr.54212/11) Bilag 2 - Oversigtskort med eksisterende vindmøller (dok.nr.62002/11) Bilag 3 - Data for eksisterende vindmøller (dok.nr.61963/11) Frederikshavn Byråd - Referat juni 2011 Side 9 af 43

10 4. Godkendelse af tracé - transmissionsledning til drikkevand mellem Tolne og Bunken Vandværker og tilkendegivelse om ekspropriationshensigt Sagsfremstilling For at sikre vandkvaliteten og forsyningssikkerheden i Skagen, ønsker Frederikshavn Vand A/S at etablere en transmissionsledning til drikkevand mellem Tolne og Bunken vandværker. Åben sag Sagsnr: 11/197 Forvaltning: CTM Sbh: akbt Besl. komp: PMU/ØU/BR En sådan transmissionsledning er anført på bilag 2 til bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Frederikshavn Kommune har afgjort, at anlægget ikke har en væsentlig virkning på miljøet og dermed ikke er VVM-pligtigt. Der er ikke indkommet klager over denne afgørelse. I den efterfølge nde sagsbehandling vil de nødvendige dispensationer blive behandlet med mulighed for at stille vilkår til udførelse af anlægsarbejdet. Frederikshavn Vand A/S anmoder om kommunens godkendelse af det endelige tracé, hvor transmissionsledningen skal placeres. Endvidere anmodes om, at der træffes beslutning om, at byrådet har til hensigt at foretage ekspropriation til fordel for Frederikshavn Vand A/S i de situationer, hvor en frivillig aftale ikke kan indgås med lodsejerne. Eksproriation vil være mulig med hjemmel i vandforsyningslovens 37, stk. 1,nr. 2. Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik- og Miljø indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og byrådet, at etableringen af traceen mellem de to vandværker godkendes byrådet træffer beslutning om, at kommunen - om nødvendigt - vil træffe ekspropriationsbeslutning til fordel for Frederikshavn Vand A/S i henhold til vandforsyningslovens 37, stk. 1, nr. 2, i de situationer, hvor der eventuelt ikke kan indgås frivillig aftale med lodsejerne Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 7. juni 2011 Indstillingen tiltrædes. Fraværende: Erik Sørensen og Paul Rode Andersen Frederikshavn Byråd - Referat juni 2011 Side 10 af 43

11 Beslutning Økonomiudvalget den 15. juni 2011 Anbefales. Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2011 Godkendt. Fraværende: Anders Broholm og Erik Sørensen, i stedet deltog Lars Kringelholt og Irene Hjortshøj Bilag Bilag 1 - COWI - Henvendelse til byrådet (dok.nr.46329/11) Bilag 2 - Ansøgning omtracegodkendelse (dok.nr.46331/11) Bilag 3 - Bilag 1 Matrikeloversigt (dok.nr.46333/11) Bilag 4 - Bilag2 Deklarationstekst (dok.nr.46332/11) Bilag 5 - Bilag 3 Oversigtskort.pdf (dok.nr.58018/11) Frederikshavn Byråd - Referat juni 2011 Side 11 af 43

12 5. Projektforslag om transmissionsledning fra Hørby Varmeværk til Thorshøj Kraftvarmeværk og Østervrå Varmeværk Sagsfremstilling Hørby Varmeværk har sendt projektforslag om transmissionsledning fra Hørby Varmeværk til Thorshøj Kraftvarmeværk og Østervrå Varmeværk. Åben sag Sagsnr: 10/12123 Forvaltning: CTM Sbh: jast Besl. komp: PMU/ØU/BR Projektforslagets formål er, at sikre en optimal udnyttelse af produktionsanlæggene på de tre værker. Projektforslaget udviser en positiv samfundsøkonomi og de energi - og miljømæssige konsekvenser er ligeledes positive, da der er en besparelse i udledning af CO2. Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr af 13. december Projektforslaget har været i høring hos HMN Naturgas I/S, jf. ovennævnte bekendtgørelse. HMN Naturgas I/S har indsendt indsigelse mod projektforslaget. HMN Naturgas I/S mener, at projektforslaget skal godkendes efter 15 i ovennævnte bekendtgørelse og ikke efter 6 og 8, som det fremgår af projektforslaget. Argumentet er, at der sker et ændret brændselvalg fra naturgas til biomasse, når Thorshøj Kraftvarmeværk og Østervrå Varmeværk modtager varme fra Hørby Varmeværk. Hørby Varmeværk konsulent, COWI har kommenteret indsigelse fra HMN Naturgas I/S. 15 vedrører kun etablering af nye varmeproduktionsanlæg, hvor nærværende projektforslag ikke omhandler etablering af nye vamreproduktionsanlæg, men blot sikrer en samfundsøkonomisk optimal udnyttelse af eksisterende produktionsanlæg, dvs. der sker ikke en udvidelse af produktionskapaciteten for biomassevarmen. Dette er ikke at betragte som ændret brændselsvalg. Projektforslaget er udarbejdet efter 6 og 8, hvor 6 vedrører overholdelse af generelle krav i Varmeforsyningsloven og 8 vedrører godkendelse af transmissionsnet uanset områdeafgrænsningen. Hørby Varmeværk, Østervrå Varmeværk, Thorshøj Kraftvarmeværk, HMN Naturgas I/S og Center for Teknik og Miljø har afholdt møde og diskuteret, hvilke paragraffer projektforslaget skal godkendes efter, uden at der blev enighed om dette. Frederikshavn Byråd - Referat juni 2011 Side 12 af 43

13 Center for Teknik og Miljø er af den opfattelse, at projektforslaget er udarbejdet efter de korrekte paragraffer i Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr af 13. december 2005 og Frederikshavn Kommune kan godkende projektforslaget. HMN Naturgas I/S har meddelt Frederikshavn Kommune, at det ikke kan udelukkes, at de påklager Frederikshavn Kommunes afgørelse til Energiklagenævnet, såfremt Frederikshavn Kommune godkender projektforslaget. Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at projektforslaget godkendes. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 7. juni 2011 Indstillingen tiltrædes. Fraværende: Erik Sørensen og Paul Rode Andersen Beslutning Økonomiudvalget den 15. juni 2011 Anbefales. Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2011 Godkendt. Fraværende: Anders Broholm og Erik Sørensen, i stedet deltog Lars Kringelholt og Irene Hjortshøj Bilag Bilag 1 - Transmissionsledning Fra Hørby Varmeværk til Thorshøj Kraftvarmeværk og Østervrå Carmeværk (dok.nr /10) Bilag 2 - Indsigelse fra HMN Naturgas I/S (dok.nr.49189/11) Bilag 3 - COWI s kommentarer til indsigelse (dok.nr.49326/11) Frederikshavn Byråd - Referat juni 2011 Side 13 af 43

14 6. Tillægsbevilling etablering af gæstepladser, Sæby Havn Sagsfremstilling Sæby Havn foreslår, at eksisterende havneareal nyindrettes således, at der ved udnyttelse af del af yderhavnen og ved etablering af pælepladser i inderhavnen opnås en kapacitetsforøgelse på ca. 40 gæstepladser. Kundegrundlaget vurderes at være til stede og havnen kan med fordel udnyttes på en bedre måde og samtidig finansiere de nødvendige investeringer. Åben sag Sagsnr: 08/9301 Forvaltning: CJD Sbh: biis Besl. komp: TU/ØU/BR Der har længe været efterspørgsel på flere pladser i Sæby Havn. Kommunen arbejder således samtidig med et havneudvidelsesprojekt, hvor der i år forventes igangsat lokalplanlægning for arealerne omkring det gamle værftsområde - nærmere defineret af Plan- og Miljøudvalget. Senere forventes igangsat planlægning for Havneøen et boligprojekt, der samtidig indeholder en egentlig lystbådehavn. Etableringen af nye gæstepladser i Sæby vil supplere denne udvikling og kan være med til at fastholde de sejlere der står på venteliste til en fast plads i Sæby Havn. De sejlere, der ønsker en fast plads, tilbydes en midlertidig plads i gæstehavnen indtil der kan anvises fast plads i den nye lystbådehavn, der etableres i projekt Havneøen. Kommunen kan optage lån til anlægsinvesteringer i havne uden at det påvirker servicerammen. Den samlede anlægsinvestering forventes overslagsmæssigt at blive kr. 5,5 6,0 mio. kr. Investering i de nye gæstepladser forventes at give en merindtægt på ca kr. årligt til finansiering af lånoptagelsen. Indstilling Direktøren med ansvar for Ejendomscentret indstiller, at anbefale etablering af ca. 40 gæstepladser i Sæby Havn udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, at der optages lån på kr. 6,0 mio. kr. til anlægsfinansiering af projektet låneoptagelsen finansieres af Sæby Havns driftsbudget Beslutning Teknisk Udvalg den 17. maj 2011 Indstillingen tiltrædes. Fraværende: Frode Thule Jensen. Frederikshavn Byråd - Referat juni 2011 Side 14 af 43

15 Supplerende sagsfremstilling - Økonomiudvalget den 15. juni 2011 Efter Teknisk Udvalgs behandling har Økonomicentret beregnet, at renter og afdrag vil andrage kr. årligt i 25 år. Hertil tekniske formalia vedrørende rådighedsbeløb og frigivelse. Indstilling - Økonomiudvalget den 15. juni 2011 Direktør med ansvar for Ejendomscenter indstiller, at Der optages et rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr. til havneudvidelsen Der gives anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. Rådighedsbeløbet finansieres ved låneoptagelse på 6,0 mio. kr. Renter og afdrag finansieres ved reduktion af Sæby Havn s budget med kr. i 2012 og efterfølgende år Beslutning Økonomiudvalget den 15. juni 2011 Anbefales. Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2011 Godkendt. Fraværende: Anders Broholm og Erik Sørensen, i stedet deltog Lars Kringelholt og Irene Hjortshøj Bilag Bilag 1 - Notat vedr. etablering af gæstepladser (dok.nr.49536/11) Bilag 2 - Prisoverslag vedr lille havneprojekt (dok.nr.49535/11) Bilag 3 - Oversigtsplan Lille havneudvidelse (dok.nr.49537/11) Frederikshavn Byråd - Referat juni 2011 Side 15 af 43

16 7. Cykelpolitik Åben sag Sagsfremstilling Med afsæt i visionen om at fremme cykeltrafik, som Plan- og Miljøudvalget tiltrådte på møde den 6. april 2010, har Teknik- og Miljøcentret udarbejdet et forslag til en cykelpolitik. Arbejdet sker som led i kommunens deltagelse i projektet Nordiske Cykelbyer, der støttes af EU, Interreg IV A programmet. Cykelpolitikken, der efterfølgende indarbejdes i kommunens digitale kommuneplan, består af to dokumenter: Sagsnr: 08/264 Forvaltning: CTM Sbh: FIRA Besl. komp: PMU/ØU/BR "Flere cyklister - Mål og midler". En overordnet politik hvor mål og midler, til at nå målet, fastlægges. Visionen konkretiseres i det mål at øge andelen af cykel- og gangtrafik fra 41 % 2009 til 51 % i Der iværksættes handlinger på følgende 7 indsatsområder: o o o o o o o Cykelstier Cykelparkering Drift og vedligeholdelse Sikkerhed og tryghed Kombinationsrejser Cykelservice Information, kampagner og dialog med cyklister og arbejdspladser Dokumentet har, som anført, en lang tidshorisont og vedtages af det samlede byråd. "Flere cyklister Indsatser". På baggrund af en redegørelse for de lokale udfordringer, indenfor hvert af de 7 indsatsområde, fastlægges der delmål og resultatmål for hvert indsatsområde. Desuden er der forslag til konkrete handlinger Dokumentet er mere dynamisk og har en kortere tidshorisont end "Mål og midler". Dokumentet vedtages alene af Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg. Til grund for arbejdet ligger blandt andet "Sådan er her nu" en rapport hvor cyklisternes nuværende forhold i kommunen er kortlagt "Brugertilfredshedsundersøgelse 2009" opsamling på en Internetbaseret spørgeskemaundersøgelse hvor over 550 borgere fra de tre hovedbyer har bidraget med oplysninger Oplysninger og synspunkter fra holdkaptajner på kommunale Frederikshavn Byråd - Referat juni 2011 Side 16 af 43

17 hold i Dansk Cyklistforbunds Vi cykler til arbejde kampagne 2009 og 2010 Resultatet af en Workshop med eksterne interessenter hvor overskriften var "Hvordan får vi flere borgere i Skagen, Sæby og Frederikshavn til at tage cyklen på de korte ture?" De to første undersøgelser er Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg orienteret om henholdsvis den 14. april 2010 og den 20. april Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget er orienteret om Frederikshavn Kommunes deltagelse i Nordiske Cykelbyer den 3. juni 2010 og den 15. juni Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at dokumentet "Flere cyklister - Mål og midler" vedtages som forslag og udsendes i offentlig debat i 8 uger Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg vedtager dokumentet "Flere cyklister Indsatser" som forslag og udsender det i offentlig debat sammen med byrådsdokumentet "Flere cyklister - Mål og midler" Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. maj 2011 Indstillingen tiltrædes. Beslutning Teknisk Udvalg den 17. maj 2011 Indstillingen tiltrædes. Fraværende: Frode Thule Jensen. Beslutning Økonomiudvalget den 15. juni 2011 Anbefales. Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2011 Godkendt. Fraværende: Anders Broholm og Erik Sørensen, i stedet deltog La rs Kringelholt og Irene Hjortshøj Bilag Flere cyklister - Mål og midler.pmu_ pdf.pdf (dok.nr.43070/11) Frederikshavn Byråd - Referat juni 2011 Side 17 af 43

18 8. Godkendelse af garantistillelse for realkreditlån og låneoptagelse - Frederikshavn Boligforening, afdeling 42, Mariested, Sæby Sagsfremstilling Byrådet har tidligere godkendt skema B for nyopførte boliger samt ombygning af Mariested, Sæby. Åben sag Sagsnr: 09/16164 Forvaltning: CTM Sbh: gida Besl. komp: ØU/BR Der foreligger nu anmodning om garanti for realkreditlånet. Lånet er på kr. Ud fra de foreliggende oplysninger har realkreditinstuttet beregnet den kommunale garanti til 69,77 % af hovedstolen. Ifølge loven skal ejendommen endeligt værdiansættes, når byggeriet er færdigt, hvilket kan indebære en ændring af garantikravets størrelse. Det er en forudsætning for lånet, at der ikke kan indgås aftale mellem kommunen og boligorganisationen om opsigelse/overdragelse af den kommunale anvisningsret til boligerne, eller ommærkning af boligerne uden at realkreditinstituttet som panthaver har meddelt sit samtykke hertil. Der anmodes om en kommunal garanti på kr. samt om godkendelse af pantsætningen, jf. almenboliglovens 29, stk. 1. Økonomiske konsekvenser Den kommunale garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme. Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor byrådet, at der stilles en kommunal garanti på 69,77 % af lånet på kr. at pantsætningen godkendes Beslutning Økonomiudvalget den 15. juni 2011 Anbefales. Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2011 Godkendt. Fraværende: Anders Broholm og Erik Sørensen, i stedet deltog Lars Kringelholt og Irene Hjortshøj Frederikshavn Byråd - Referat juni 2011 Side 18 af 43

19 9. Godkendelse af endelig anskaffelsessum - Senhjerneskadecenter Nord, 2. etape, Frederikshavn Sagsfremstilling Frederikshavn Boligforening anmoder om godkendelse af endelig anskaffelsessum for 12 almene plejeboliger, Senhjerneskadecenter Nord, Frederikshavn, 2. etape. Projektets 1. etape er under opførelse. De kommunale servicearealer for det samlede projekt blev godkendt af byrådet i forbindelse med etape 1. Åben sag Sagsnr: 08/2911 Forvaltning: CTM Sbh: gida Besl. komp: ØU/BR Bygherren oplyser, at licitationsresultatet indebar en større overskridelse af budgetterede håndværkerudgifter. I samarbejde med kommunen og bygherrerådgiverne har man foretaget større besparelser på mange områder, hvor det ikke er gået ud over boligernes kvalitet og funktionalitet for de kommende beboere og de ansatte. Fx er der ændr et på overflader og materialer, sparet på dele af automatik, sparet en carport, haveanlæg, omkostninger mv. Samlet besparelse udgør kr. inkl. moms. Da det har været vigtigt, at begge etaper syner ens, er der også foretaget ændringer i etape 1, da det også her har været nødvendigt med løbende besparelser, blandt andet på grund af uforudsete meget store udgifter til vinterforanstaltninger. Anskaffelsessummen for boligerne udgør kr., hvilket er en forhøjelse i forhold til det ved skema A godkendte på kr. Bygherren anmoder om godkendelse af en husleje på 952 kr./m 2 /årligt. Dette er en stigning på 14 kr. i forhold til det ved skema A godkendte. Den kommunale udgift ved den anførte anskaffelsessum udgør 7 % af kr., svarende til kr., hvilket er en stigning på kr. i forhold til det ved skema A godkendte. Der vil blive stillet krav om kommunal garanti for realkreditlånet, hvis hovedstol bliver på kr. Størrrelsen af garantien kendes ikke pt., idet den vil blive beregnet af realkreditinstituttet. Økonomiske konsekvenser Den kommunale garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme. På kontoen for grundkapitalindskud er der mulighed for finansiering af udgiften på kr. Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor byrådet at Frederikshavn Byråd - Referat juni 2011 Side 19 af 43

20 den endelige anskaffelsessum på kr. godkendes på følgende vilkår: o at de i lov om almene boliger og tilhørende o bekendtgørelser angivne regler overholdes at den ved påbegyndelse af byggeriet godkendte anskaffelsessum er bindende for bygherren o at byggeriet påbegyndes senest den 1. september 2011 o o o at sag om garanti for realkreditlån behandles særskilt, når konkret beregning foreligger at skema C fresendes til kommunens godkendelse indenfor den i loven fastsatte frist at der frigives kr. af de afsatte midler i puljen til indskud i Landsbyggefonden. der godkendes en husleje på 952 kr./m 2 /årligt Beslutning Økonomiudvalget den 15. juni 2011 Anbefales. Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2011 Godkendt. Fraværende: Anders Broholm og Erik Sørensen, i stedet deltog Lars Kringelholt og Irene Hjortshøj Frederikshavn Byråd - Referat juni 2011 Side 20 af 43

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 17:00. Sted ML 0.27 NB. Ingen. Fraværende. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 17:00. Sted ML 0.27 NB. Ingen. Fraværende. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 22. juni 2011 Tid 17:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen (V) Søren

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 19. marts 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 31. august 2015 Tid 11:00 Sted Feyersgate 7, Larvik NB. Fraværende Bjarne Kvist, Ole Rørbæk Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Byråd

Frederikshavn Kommunes Byråd Frederikshavn Kommunes Byråd Januar 2007 21. december 2009 Borgmester Erik Sørensen 1. Viceborgmester Bjarne Sørensen 2. Viceborgmester Hans Jørgen Kaptain Pr. 1. januar 2007 er Frederikshavn Byråd sammensat

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. december 2011 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Bjarne Kvist Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

Bemærkninger til tidslinje i indsigelse af

Bemærkninger til tidslinje i indsigelse af Bemærkninger til tidslinje i indsigelse af 10.09.2014 03.09.2010 Ingen bemærkninger 19.01.2012 Forslag 3c placerer ingen mølle på areal tilhørende Grønhedevej 10 04.12.2012 Plan- og Miljøudvalget beslutter

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB.

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 25. oktober 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Som suppleant for Bruno Müller deltog Irene Hjortshøj. Flemming Klougart deltog ikke i behandlingen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Ordinært møde. Dato 17. august 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 17. august 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 17. august 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden Stedfortræder Medlemmer Lars Mejlvang Møller (V) - Formand

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Sundhedsudvalget. Ordinært møde. Dato 7. februar 2012. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder.

Sundhedsudvalget. Ordinært møde. Dato 7. februar 2012. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 7. februar 2012 Tid 15:00 Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende Jørgen Tousgaard Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten Sørensen (O) Frode

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget 24-06-2015 Dato 24. juni 2015 Tid 18:10 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Anders Brandt Sørensen (A) - Formand Frode Thule Jensen (V)

Læs mere

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7.

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 8. februar 2011 Tid 16:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

Flemming Rasmussen, Jens Hedegaard Kristensen, Karl Falden

Flemming Rasmussen, Jens Hedegaard Kristensen, Karl Falden Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 7. oktober 2015 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Flemming Rasmussen, Jens Hedegaard Kristensen, Karl Falden Poul

Læs mere

Ordinært møde. Dato 24. februar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder. Flemming Klougart

Ordinært møde. Dato 24. februar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder. Flemming Klougart Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 24. februar 2011 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Flemming Klougart Stedfortræder Medlemmer Anders Hind Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II

Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II Grønheden den 10.09.2014 Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn Mail: tf@frederikshavn.dk Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II Idet jeg føler mig totalt forbigået i planlægningen

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. oktober 2013 Tid 17:30 Sted VIP - Kantinen Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) -

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 19. marts 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde

Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde Referat Sundhedsudvalget Ekstraordinært møde Dato 3. december 2012 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten Sørensen (O) Frode Thule Jensen

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 1. juni 2015 Tid 17:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Bent H. Pedersen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A (Børne- og Ungdomsudvalget)

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN

Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 28. november 2017 Start kl.: 17:30 Slut kl.: 20:00 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 25. marts 2015. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 25. marts 2015. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 25. marts 2015 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Mogens Brag, Frode Thule Jensen, Lars Oldager, Peter E. Nielsen, Bent H. Pedersen

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ekstraordinært møde Dato 24. juni 2009 Tid 18:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Erik Janum (V)

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF)

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF) Formål 1. Det lokale Beskæftigelsesråd har til formål at rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C Pkt.nr. 18 Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden skema C. 436998 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg

NOTAT. Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg Dato: 11-02-2014 Kontaktperson: Simon Christen Simonsen E-mail: scs@vejenkom.dk NOTAT Oplæg til drøftelse vedr. etablering af 17.4 udvalg 17 stk. 4. I øvrigt kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars

Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars Vesthimmerlands Kommune Aalestrup Farsø Løgstør Aars BESLUTNINGSPROTOKOL FOR ÅBENT MØDE HANDICAPRÅD ONSDAG DEN 11. MAJ 2006 KL. 15.00 PÅ AARS RÅDHUS, HIMMERLANDSGADE 27, AARS UDVALGSVÆRELSE 3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 16. marts 2015 Tid 16:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Bent H. Pedersen, Else Schaltz, Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Ordinært møde. Dato 20. juni 2013. Tid 15:30. Sted ML 0.27 NB. Fraværende. Flemming Klougart og suppleant. Stedfortræder.

Ordinært møde. Dato 20. juni 2013. Tid 15:30. Sted ML 0.27 NB. Fraværende. Flemming Klougart og suppleant. Stedfortræder. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 20. juni 2013 Tid 15:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Flemming Klougart og suppleant Stedfortræder Medlemmer Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen Steen Møller

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 07.04.2014 Dato 7. april 2014 Tid 17:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Afbud sendes til Susanne Andersen på mail suan@frederikshavn.dk Ingen Stedfortræder Medlemmer John Karlsson

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 120. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 3 121. Ny organisering i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Referat fra Havnebestyrelsen

Referat fra Havnebestyrelsen Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 05. februar 2014 Tid 16.00 Sted Næstved Havn, Vestre Kaj 16 Medlemmer Bjarne Eggert Rasmussen Hanne Sørensen (A) Henrik Bonné Otto Vølund Poulsen (V) Per Sørensen

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Socialudvalget. Ordinært møde. Dato 15. august 2012. Tid 09:00. Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder.

Socialudvalget. Ordinært møde. Dato 15. august 2012. Tid 09:00. Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder. Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 15. august 2012 Tid 09:00 Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende Jørgen Tousgaard Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 9 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 26. januar 2004 17:30 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Hans Krarup Olesen og Ingrid Hejslet med afbud. Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Stedfortræder

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Stedfortræder Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 21. december 2011 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Erik Sørensen (A) Bjarne Kvist (A) Birgit

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 19-12-2016 Økonomiudvalget - 19-12-2016 19.12.2016 kl. 16:45 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper Würtzen

Læs mere