Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 22. juni Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus"

Transkript

1 Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 22. juni 2011 Tid 19:00 Sted NB. Fraværende Stedfortræder Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus Der er i forbindelse med spørgetiden forud for byrådets møde modtaget følgende skriftlige spørgsmål: Sammenlægning af Abildgårdskolen og Fladstrand Skole Erik Sørensen, Anders Broholm Lars Kringelholt, Irene Hjortshøj Medlemmer Erik Sørensen (A) Bjarne Kvist (A) Birgit Hansen (A) Jens Hedegaard Kristensen (A) Jørgen Tousgaard (A) Erik Kyed Trolle (A) Birthe Marie Pilgaard (A) Ole Rørbæk Jensen (A) Bruno Müller (A) Anders Gram Mikkelsen (A) Hanne Welander (A) Peter Laigaard (LA) Jeppe Nielsen Kyk (O) Carsten Sørensen (O) Bent Bøgsted (O) Jens Porsborg (C) Peter E. Nielsen (C) Jette Fabricius Toft (F) Christina Lykke Eriksen (F) Søren Visti Jensen (F) Brian Pedersen (F) Paul Rode Andersen (F) Frode Thule Jensen (V) John Christensen (V) Per Nilsson (V) Helle Madsen (V) Pia Karlsen (V) Mogens Brag (V) Jens Ole Jensen (V) Anders Broholm (V) Lars Møller (V) - Formand

2 Spørgsmål til byrådet Skolesammenlægningen Fladstrand Skole og Abildgårdskolen. Efter at skolebuskørslen har været i licitation, hvilket firma fik kørslen og hvad blev prisen (budgettet siger kr.)? Bliver det et firma fra kommunen eller ryger pengene ud af kommunen? Hvordan kan den ønskede her og nu besparelse på de 4,5 mio. kr. opnås, når: 1. der kun klasseoptimeres med 5 klasser og ikke som ønskes 8 klasser? altså en mindre besparelse på 1,5 mio. kr. 2. når skolebuskørslen overskrider budgettet på de kr.? (spørgsmålet bortfalder hvis det holdes inden for de kr.) 3. når der ikke som forventet spares på sekretærstillinger ( kr.)? 4. desuden skal der bruges penge til et flyttefirma - hvad koster det flyttefirma, der skal bruges for at flytte for skolerne? 5. hvor mange penge er der sat af til trafiksikring, for at sikre skolevejen mellem Fladstrand og Abildgård? 6. hvad er prisen på trafiksikringen mellem Fladstrand og Abildgård? 7. Hvor findes pengene til trafiksikring når budgettet ikke holder? 8. bliver alle 0-3. klasseselever tilbudt skolebus, hvis trafiksikringen ikke står klar til skolestart? - hvis ja hvad koster det? Hvorledes forholder byrådet sig til, at alle normal klasserne i følge Fladstrand skoles høringsvar faktisk kan være i Fladstrand skoles bygninger, som den står nu? - ville en sådan løsning ikke medføre at udgiften til skolebuskørsel stort set falder bortfalder? - en udgift der ved denne vandrette deling vil være konstant de næste 10 år, samt at udgifter til vedligeholdelse/klargøring af klasselokaler og SFO på Abildgård falder bort? Er det korrekt forstået at Frydenstrand skole skal betragtes som EN skole og at der derfor uanset hvilken afdeling eleverne går på, er tale om de gå på samme skole? hvis ja, er det så korrekt, at ved at lade special - og evt. struktur-eleverne gå på Abildgårdafdelingen, ikke vil være tale om at kommunen får en special skole? hvis nej, hvordan forklarer byrådet så, at søskende har ret til at gå på samme skole? Kristina Friis Frederikshavn Byråd - Referat juni 2011 Side 2 af 43

3 Kristina Friis og Bjarke Friis Frederikshavn Byråd 22. juni 2011 Svar på mail af 13. juni 2011 Du har den 13. juni fremsendt en række spørgsmål til Byrådet vedrørende fusionen af Abildgaardskolen og Fladstrand skole til Frydenstrandskolen. Helt overordnet vil jeg gerne understrege, at et flertal i Byrådet har besluttet fusionen af Frydenstrandskolen. Herunder også beslutningen om en såkaldt vandret deling af årgangene på de to bygningsanlæg. I mailen af 13. juni 2011 stiller du en række spørgsmål vedrørende skoleveje, trafiksikkerhed, budget, flytteudgifter, forventede besparelser m.m. Både Byrådet og administrationen har tidligere besvaret lignende spørgsmål fra dig, og vi finder at det er rimeligt at henvise til vores tidligere korrespondancer i denne sag. Derudover henvises generelt til sagens øvrige behandling, jf. Byrådets dagsorden og referater. Med Byrådets beslutning, som ovenfor nævnt, er der således ikke behov for at igangsætte nye analyser, beregninger e.l. i sagen, således som spørgsmålene i mailen lægger op til. Det er nu vigtigt, at fokus i denne sag rettes mod at sikre Frydenstrandskolen arbejdsro til at gennemføre fusionen, således som et Byrådsflertal har besluttet det. Med venlig hilsen Lars Møller Borgmester Jane Wiis Kommunaldirektør Frederikshavn Byråd - Referat juni 2011 Side 3 af 43

4 Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.F og kommuneplantillæg 09/ 25 - hotel og ferielejligheder, Vestre Strandvej, Skagen Endelig vedtagelse af lokalplan SAE.T samt kommuneplantillæg med VVM - redegørelse for vindmøller ved Kragelund Forslag til vindmølletemaplan Godkendelse af tracé - transmissionsledning til drikkevand mellem Tolne og Bunken Vandværker og tilkendegivelse om ekspropriationshensigt Projektforslag om transmissionsledning fra Hørby Varmeværk til Thorshøj Kraftvarmeværk og Østervrå Varmeværk Tillægsbevilling etablering af gæstepladser, Sæby Havn Cykelpolitik Godkendelse af garantistillelse for realkreditlån og låneoptagelse - Frederikshavn Boligforening, afdeling 42, Mariested, Sæby Godkendelse af endelig anskaffelsessum - Senhjerneskadecenter Nord, 2. etape, Frederikshavn Fysisk udviklingsplan for Ankermedets Skoles bygninger Ankestyrelsens praksisundersøgelse - inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger (april 2011) Orientering om Resultatrevision Jobcenter Frederikshavn Ændring af Hanciaprådets sammensætning Overførsel af budgetmidler fra drift til anlæg Ansøgning om kommunegaranti for lån - Hørby Varmeværk A.m.b.a Ansøgning fra Boligselskabet Nordjylland om tilladelse til salg af ejendom i Præstbro Vederlag til stedfortrædere - eventuel ansøgning om dispensation Ændring i den kommunale styrelseslov - mulighed for obligatorisk konkurrenceudsættelse af kommunale opgaver Havneudvidelse, Aalbæk Havn Salg af erhvervsjord - Marsvej, Sæby Valg af ny midtbyskole Underskrifter: Frederikshavn Byråd - Referat juni 2011 Side 4 af 43

5 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /11 Åben Bilag 1 - Lokalplan SKA.F Hotel og ferieboliger Vestre Strandve, Skagenj - Lp Vestre Strandvej, Skagen /11 Åben Bilag 2 - Indsigelsesnotat SKA.F /11 Åben Bilag 3 - Referat - Omdannelse af hotellejligheder til ferieboliger på Hotel Lille Nord, Vestre Strandvej 28, Skagen /11 Åben Bilag 1 - Lokalplan SAE.T /11 Åben Bilag 2 - Kommuneplantillæg /11 Åben Bilag 3 - Miljørapport Kragelund /11 Åben Bilag 1 - Oversigskort med vindmølleområder /11 Åben Bilag 2 - Oversigtskort med eksisterende vindmøller /11 Åben Bilag 3 - Data for eksisterende vindmøller /11 Åben Bilag 1 - COWI - Henvendelse til byrådet /11 Åben Bilag 2 - Ansøgning omtracegodkendelse /11 Åben Bilag 3 - Bilag 1 Matrikeloversigt /11 Åben Bilag 4 - Bilag2 Deklarationstekst /11 Åben Bilag 5 - Bilag 3 Oversigtskort.pdf /10 Åben Bilag 1 - Transmissionsledning Fra Hørby Varmeværk til Thorshøj Kraftvarmeværk og Østervrå Carmeværk /11 Åben Bilag 2 - Indsigelse fra HMN Naturgas I/S /11 Åben Bilag 3 - COWI s kommentarer til indsigelse /11 Lukket Bilag 1 - Notat vedr. etablering af gæstepladser /11 Lukket Bilag 2 - Prisoverslag vedr lille havneprojekt /11 Lukket Bilag 3 - Oversigtsplan Lille havneudvidelse /11 Åben Flere cyklister - Mål og midler.pmu_ pdf.pdf /11 Åben Pluskontoret A/S Ankermedets Skole - helhedsplan /11 Åben Rapport Ankestyrelsens praksisundersøgelse om inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger (kun elektronisk) /11 Åben Bilag 1 - Resultatrevision for året /11 Åben Beskæftigelsesregionens kommentarer til Resultatrevision /11 Åben Bilag 1 - Definition af anlægsprojekter /11 Åben Bilag 2 - Sammendrag af overførsler fra drift til anlæg /11 Åben Hørby Varmeværk A.M.B.A, Ansøgning om kommunegaranti /11 Lukket Tilbud på køb af ejendomme i Præstbro /11 Åben Bilag 1 - Investeringskalkule /11 Åben Bilag 2 - Resultatbudget /11 Åben Bilag 3 - Referat fra 17. maj 2011 Frederikshavn Byråd - Referat juni 2011 Side 5 af 43

6 1. Endelig vedtagelse af Lokalplan SKA.F og kommuneplantillæg 09/25 - hotel og ferielejligheder, Vestre Strandvej, Skagen Åben sag Sagsnr: 11/359 Forvaltning: CTM Sbh: JOGE Besl. komp: PMU/ØU/BR Sagsfremstilling Byrådet vedtog den 28. februar 2011 lokalplanforslag SKA.F og forslag til kommuneplantillæg 09/25 for Hotel Lille Nord, Vestre Strandvej, Skagen, med henblik på at få hotelpligten nedlagt for 25 hotelferielejligheder og i stedet indrette disse til 25 ferielejligheder. Bygningskomplekset vil herefter rumme 23 hotelværelser og 25 ferielejligheder foruden restaurant. Der er til byggeriet indrettet p- kælder. Forslaget har været offentliggjort i perioden 9. marts - 4. maj Der er modtget 3 indsigelser/bemærkninger til forslaget, som behandlet i indsigelsesnotat af 10. maj indsigelserne giver anledning til, at der tillades indrettet én helårsbolig til brug for personale, der er tilknyttet driften. Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at Lokalplan SKA.F og Kommuneplantillæg 09/25 vedtages endeligt med ændringer, der fremgår af indsigelsesnotat af 10. maj Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 7. juni 2011 Indstillingen tiltrædes. Fraværende: Erik Sørensen og Paul Rode Andersen Beslutning Økonomiudvalget den 15. juni 2011 Anbefales. Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2011 Godkendt. Fraværende: Anders Broholm og Erik Sørensen, i stedet deltog Lars Kringelholt og Irene Hjortshøj Bilag Bilag 1 - Lokalplan SKA.F Hotel og ferieboliger Vestre Strandve, Skagenj - Lp Vestre Strandvej, Skagen (dok.nr.54292/11) Bilag 2 - Indsigelsesnotat SKA.F (dok.nr.49617/11) Bilag 3 - Referat - Omdannelse af hotellejligheder til ferieboliger på Hotel Lille Nord, Vestre Strandvej 28, Skagen (dok.nr.8074/11) Frederikshavn Byråd - Referat juni 2011 Side 6 af 43

7 2. Endelig vedtagelse af lokalplan SAE.T samt kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for vindmøller ved Kragelund Sagsfremstilling Forslag til lokalplan SAE.T Vindmøller ved Kragelund samt forslag til kommuneplantillæg nr med VVM-redegørelse og miljøvurdering har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 9. marts til den 4. maj Åben sag Sagsnr: 10/6025 Forvaltning: CTM Sbh: SUOS Besl. komp: PMU/ØU/BR Kommunen har ikke modtaget indsigelser i løbet af offentlighedsfasen. Dog har Naturstyrelsen efterspurgt en planlægningsmæssig begrundelse for møllernes placering inden for kystnærhedszonen samt møllernes påvirkning af kystlandskabet. Henvendelsen fra Naturstyrelsen har medført, at der, i forhold til den tidligere offentliggjorte miljørapport, er indføjet følgende afsnit i miljørapportens afsnit om kystlandskabet: Dette understøttes af, at der i forbindelse med udarbejdelse af visualiseringerne af møllerne, ikke er fundet steder langs kysten, herunder langs Solsbækvej, hvorfra møllerne forventeligt vil kunne ses. Dette skyldes primært den markante terrængradient i form af Stenalderhavets kystlinie som skjuler møllerne. Der har i løbet af offenlighedsfasen været afholdt et offentligt møde. Mødet blev afholdt sammen med bygherres offentlige møde i henhold til VE-lovens værditabsordning på bygherres ejendom. På mødet fremlagde kommunen lokalplanen og redegjorde forholdet til den kommende temaplan for vindmøller i hele kommunen. Lokalplanen åbner mulighed for at der kan opstilles 3 stk. vindmøller med totalhøjde på maksimalt 107 meter i forbindelse med ejendommen Kragelund på Østkystvejen 4, Sæby. Det er dog en forudsætning for møllernes opsætning, at 3 stk. eksisterende møller i området nedtages forinden. Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at lokalplan SAE.T Vindmøller ved Kragelund samt kommuneplantillæg nr med VVM-redegørelse og miljøvurdering vedtages endeligt inkl. ovenstående ændring i miljørapportens afsnit om kystlandskabet i forhold til det tidligere offentliggjorte. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 7. juni 2011 Indstillingen tiltrædes. Frederikshavn Byråd - Referat juni 2011 Side 7 af 43

8 Fraværende: Erik Sørensen og Paul Rode Andersen Beslutning Økonomiudvalget den 15. juni 2011 Anbefales. Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2011 Godkendt. Fraværende: Anders Broholm og Erik Sørensen, i stedet deltog Lars Kringelholt og Irene Hjortshøj Bilag Bilag 1 - Lokalplan SAE.T (dok.nr.54966/11) Bilag 2 - Kommuneplantillæg (dok.nr.54965/11) Bilag 3 - Miljørapport Kragelund (dok.nr.51614/11) Frederikshavn Byråd - Referat juni 2011 Side 8 af 43

9 3. Forslag til vindmølletemaplan Åben sag Sagsfremstilling Under arbejdet med Kommuneplan blev det besluttet af Plan- og Miljøudvalget, at der efter vedtagelse af kommuneplanen skulle igangsættes planlægning for placering af landbaserede vindmøller i Frederikshavn Kommune. Sagsnr: 09/16813 Forvaltning: CTM Sbh: LEMR Besl. komp: PMU/ØU/B R Center for Teknik og Miljø har med baggrund heri udarbejdet et forslag vindmølletemaplan. I planen udlægges 5 nye vindmølleområder med tilhørende rammebestemmelser. Områderne er hver især miljøvurderet og fundet egnet til opstilling af min. 3 vindmøller med en totalhøjde på min. 125 m. Forslaget til vindmølletemaplan indeholder desuden retningslinjer for opstilling af husstandsmøller, mini- og mikrovindmøller. Den samlede vindmølletemaplan er webbaseret og kan ses på: htm Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at forslaget til vindmølletemaplan fremsendes til Økonomiudvalget og byrådet med henblik på vedtagelse som forslag og efterfølgende udsendelse i offentlighedsfase i perioden fra medio juli til ultimo september 2011 der afholdes borgermøde i Sæby den 25. august 2011 kl Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 7. juni 2011 Indstillingen tiltrædes. Fraværende: Erik Sørensen og Paul Rode Andersen Beslutning Økonomiudvalget den 15. juni 2011 Anbefales. Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2011 Godkendt. Fraværende: Anders Broholm og Erik Sørensen, i stedet deltog Lars Kringelholt og Irene Hjortshøj Bilag Bilag 1 - Oversigskort med vindmølleområder (dok.nr.54212/11) Bilag 2 - Oversigtskort med eksisterende vindmøller (dok.nr.62002/11) Bilag 3 - Data for eksisterende vindmøller (dok.nr.61963/11) Frederikshavn Byråd - Referat juni 2011 Side 9 af 43

10 4. Godkendelse af tracé - transmissionsledning til drikkevand mellem Tolne og Bunken Vandværker og tilkendegivelse om ekspropriationshensigt Sagsfremstilling For at sikre vandkvaliteten og forsyningssikkerheden i Skagen, ønsker Frederikshavn Vand A/S at etablere en transmissionsledning til drikkevand mellem Tolne og Bunken vandværker. Åben sag Sagsnr: 11/197 Forvaltning: CTM Sbh: akbt Besl. komp: PMU/ØU/BR En sådan transmissionsledning er anført på bilag 2 til bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Frederikshavn Kommune har afgjort, at anlægget ikke har en væsentlig virkning på miljøet og dermed ikke er VVM-pligtigt. Der er ikke indkommet klager over denne afgørelse. I den efterfølge nde sagsbehandling vil de nødvendige dispensationer blive behandlet med mulighed for at stille vilkår til udførelse af anlægsarbejdet. Frederikshavn Vand A/S anmoder om kommunens godkendelse af det endelige tracé, hvor transmissionsledningen skal placeres. Endvidere anmodes om, at der træffes beslutning om, at byrådet har til hensigt at foretage ekspropriation til fordel for Frederikshavn Vand A/S i de situationer, hvor en frivillig aftale ikke kan indgås med lodsejerne. Eksproriation vil være mulig med hjemmel i vandforsyningslovens 37, stk. 1,nr. 2. Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik- og Miljø indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og byrådet, at etableringen af traceen mellem de to vandværker godkendes byrådet træffer beslutning om, at kommunen - om nødvendigt - vil træffe ekspropriationsbeslutning til fordel for Frederikshavn Vand A/S i henhold til vandforsyningslovens 37, stk. 1, nr. 2, i de situationer, hvor der eventuelt ikke kan indgås frivillig aftale med lodsejerne Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 7. juni 2011 Indstillingen tiltrædes. Fraværende: Erik Sørensen og Paul Rode Andersen Frederikshavn Byråd - Referat juni 2011 Side 10 af 43

11 Beslutning Økonomiudvalget den 15. juni 2011 Anbefales. Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2011 Godkendt. Fraværende: Anders Broholm og Erik Sørensen, i stedet deltog Lars Kringelholt og Irene Hjortshøj Bilag Bilag 1 - COWI - Henvendelse til byrådet (dok.nr.46329/11) Bilag 2 - Ansøgning omtracegodkendelse (dok.nr.46331/11) Bilag 3 - Bilag 1 Matrikeloversigt (dok.nr.46333/11) Bilag 4 - Bilag2 Deklarationstekst (dok.nr.46332/11) Bilag 5 - Bilag 3 Oversigtskort.pdf (dok.nr.58018/11) Frederikshavn Byråd - Referat juni 2011 Side 11 af 43

12 5. Projektforslag om transmissionsledning fra Hørby Varmeværk til Thorshøj Kraftvarmeværk og Østervrå Varmeværk Sagsfremstilling Hørby Varmeværk har sendt projektforslag om transmissionsledning fra Hørby Varmeværk til Thorshøj Kraftvarmeværk og Østervrå Varmeværk. Åben sag Sagsnr: 10/12123 Forvaltning: CTM Sbh: jast Besl. komp: PMU/ØU/BR Projektforslagets formål er, at sikre en optimal udnyttelse af produktionsanlæggene på de tre værker. Projektforslaget udviser en positiv samfundsøkonomi og de energi - og miljømæssige konsekvenser er ligeledes positive, da der er en besparelse i udledning af CO2. Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr af 13. december Projektforslaget har været i høring hos HMN Naturgas I/S, jf. ovennævnte bekendtgørelse. HMN Naturgas I/S har indsendt indsigelse mod projektforslaget. HMN Naturgas I/S mener, at projektforslaget skal godkendes efter 15 i ovennævnte bekendtgørelse og ikke efter 6 og 8, som det fremgår af projektforslaget. Argumentet er, at der sker et ændret brændselvalg fra naturgas til biomasse, når Thorshøj Kraftvarmeværk og Østervrå Varmeværk modtager varme fra Hørby Varmeværk. Hørby Varmeværk konsulent, COWI har kommenteret indsigelse fra HMN Naturgas I/S. 15 vedrører kun etablering af nye varmeproduktionsanlæg, hvor nærværende projektforslag ikke omhandler etablering af nye vamreproduktionsanlæg, men blot sikrer en samfundsøkonomisk optimal udnyttelse af eksisterende produktionsanlæg, dvs. der sker ikke en udvidelse af produktionskapaciteten for biomassevarmen. Dette er ikke at betragte som ændret brændselsvalg. Projektforslaget er udarbejdet efter 6 og 8, hvor 6 vedrører overholdelse af generelle krav i Varmeforsyningsloven og 8 vedrører godkendelse af transmissionsnet uanset områdeafgrænsningen. Hørby Varmeværk, Østervrå Varmeværk, Thorshøj Kraftvarmeværk, HMN Naturgas I/S og Center for Teknik og Miljø har afholdt møde og diskuteret, hvilke paragraffer projektforslaget skal godkendes efter, uden at der blev enighed om dette. Frederikshavn Byråd - Referat juni 2011 Side 12 af 43

13 Center for Teknik og Miljø er af den opfattelse, at projektforslaget er udarbejdet efter de korrekte paragraffer i Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg nr af 13. december 2005 og Frederikshavn Kommune kan godkende projektforslaget. HMN Naturgas I/S har meddelt Frederikshavn Kommune, at det ikke kan udelukkes, at de påklager Frederikshavn Kommunes afgørelse til Energiklagenævnet, såfremt Frederikshavn Kommune godkender projektforslaget. Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget og byrådet, at projektforslaget godkendes. Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 7. juni 2011 Indstillingen tiltrædes. Fraværende: Erik Sørensen og Paul Rode Andersen Beslutning Økonomiudvalget den 15. juni 2011 Anbefales. Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2011 Godkendt. Fraværende: Anders Broholm og Erik Sørensen, i stedet deltog Lars Kringelholt og Irene Hjortshøj Bilag Bilag 1 - Transmissionsledning Fra Hørby Varmeværk til Thorshøj Kraftvarmeværk og Østervrå Carmeværk (dok.nr /10) Bilag 2 - Indsigelse fra HMN Naturgas I/S (dok.nr.49189/11) Bilag 3 - COWI s kommentarer til indsigelse (dok.nr.49326/11) Frederikshavn Byråd - Referat juni 2011 Side 13 af 43

14 6. Tillægsbevilling etablering af gæstepladser, Sæby Havn Sagsfremstilling Sæby Havn foreslår, at eksisterende havneareal nyindrettes således, at der ved udnyttelse af del af yderhavnen og ved etablering af pælepladser i inderhavnen opnås en kapacitetsforøgelse på ca. 40 gæstepladser. Kundegrundlaget vurderes at være til stede og havnen kan med fordel udnyttes på en bedre måde og samtidig finansiere de nødvendige investeringer. Åben sag Sagsnr: 08/9301 Forvaltning: CJD Sbh: biis Besl. komp: TU/ØU/BR Der har længe været efterspørgsel på flere pladser i Sæby Havn. Kommunen arbejder således samtidig med et havneudvidelsesprojekt, hvor der i år forventes igangsat lokalplanlægning for arealerne omkring det gamle værftsområde - nærmere defineret af Plan- og Miljøudvalget. Senere forventes igangsat planlægning for Havneøen et boligprojekt, der samtidig indeholder en egentlig lystbådehavn. Etableringen af nye gæstepladser i Sæby vil supplere denne udvikling og kan være med til at fastholde de sejlere der står på venteliste til en fast plads i Sæby Havn. De sejlere, der ønsker en fast plads, tilbydes en midlertidig plads i gæstehavnen indtil der kan anvises fast plads i den nye lystbådehavn, der etableres i projekt Havneøen. Kommunen kan optage lån til anlægsinvesteringer i havne uden at det påvirker servicerammen. Den samlede anlægsinvestering forventes overslagsmæssigt at blive kr. 5,5 6,0 mio. kr. Investering i de nye gæstepladser forventes at give en merindtægt på ca kr. årligt til finansiering af lånoptagelsen. Indstilling Direktøren med ansvar for Ejendomscentret indstiller, at anbefale etablering af ca. 40 gæstepladser i Sæby Havn udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler, at der optages lån på kr. 6,0 mio. kr. til anlægsfinansiering af projektet låneoptagelsen finansieres af Sæby Havns driftsbudget Beslutning Teknisk Udvalg den 17. maj 2011 Indstillingen tiltrædes. Fraværende: Frode Thule Jensen. Frederikshavn Byråd - Referat juni 2011 Side 14 af 43

15 Supplerende sagsfremstilling - Økonomiudvalget den 15. juni 2011 Efter Teknisk Udvalgs behandling har Økonomicentret beregnet, at renter og afdrag vil andrage kr. årligt i 25 år. Hertil tekniske formalia vedrørende rådighedsbeløb og frigivelse. Indstilling - Økonomiudvalget den 15. juni 2011 Direktør med ansvar for Ejendomscenter indstiller, at Der optages et rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr. til havneudvidelsen Der gives anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. Rådighedsbeløbet finansieres ved låneoptagelse på 6,0 mio. kr. Renter og afdrag finansieres ved reduktion af Sæby Havn s budget med kr. i 2012 og efterfølgende år Beslutning Økonomiudvalget den 15. juni 2011 Anbefales. Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2011 Godkendt. Fraværende: Anders Broholm og Erik Sørensen, i stedet deltog Lars Kringelholt og Irene Hjortshøj Bilag Bilag 1 - Notat vedr. etablering af gæstepladser (dok.nr.49536/11) Bilag 2 - Prisoverslag vedr lille havneprojekt (dok.nr.49535/11) Bilag 3 - Oversigtsplan Lille havneudvidelse (dok.nr.49537/11) Frederikshavn Byråd - Referat juni 2011 Side 15 af 43

16 7. Cykelpolitik Åben sag Sagsfremstilling Med afsæt i visionen om at fremme cykeltrafik, som Plan- og Miljøudvalget tiltrådte på møde den 6. april 2010, har Teknik- og Miljøcentret udarbejdet et forslag til en cykelpolitik. Arbejdet sker som led i kommunens deltagelse i projektet Nordiske Cykelbyer, der støttes af EU, Interreg IV A programmet. Cykelpolitikken, der efterfølgende indarbejdes i kommunens digitale kommuneplan, består af to dokumenter: Sagsnr: 08/264 Forvaltning: CTM Sbh: FIRA Besl. komp: PMU/ØU/BR "Flere cyklister - Mål og midler". En overordnet politik hvor mål og midler, til at nå målet, fastlægges. Visionen konkretiseres i det mål at øge andelen af cykel- og gangtrafik fra 41 % 2009 til 51 % i Der iværksættes handlinger på følgende 7 indsatsområder: o o o o o o o Cykelstier Cykelparkering Drift og vedligeholdelse Sikkerhed og tryghed Kombinationsrejser Cykelservice Information, kampagner og dialog med cyklister og arbejdspladser Dokumentet har, som anført, en lang tidshorisont og vedtages af det samlede byråd. "Flere cyklister Indsatser". På baggrund af en redegørelse for de lokale udfordringer, indenfor hvert af de 7 indsatsområde, fastlægges der delmål og resultatmål for hvert indsatsområde. Desuden er der forslag til konkrete handlinger Dokumentet er mere dynamisk og har en kortere tidshorisont end "Mål og midler". Dokumentet vedtages alene af Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg. Til grund for arbejdet ligger blandt andet "Sådan er her nu" en rapport hvor cyklisternes nuværende forhold i kommunen er kortlagt "Brugertilfredshedsundersøgelse 2009" opsamling på en Internetbaseret spørgeskemaundersøgelse hvor over 550 borgere fra de tre hovedbyer har bidraget med oplysninger Oplysninger og synspunkter fra holdkaptajner på kommunale Frederikshavn Byråd - Referat juni 2011 Side 16 af 43

17 hold i Dansk Cyklistforbunds Vi cykler til arbejde kampagne 2009 og 2010 Resultatet af en Workshop med eksterne interessenter hvor overskriften var "Hvordan får vi flere borgere i Skagen, Sæby og Frederikshavn til at tage cyklen på de korte ture?" De to første undersøgelser er Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg orienteret om henholdsvis den 14. april 2010 og den 20. april Sundhedsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget er orienteret om Frederikshavn Kommunes deltagelse i Nordiske Cykelbyer den 3. juni 2010 og den 15. juni Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller, at Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at dokumentet "Flere cyklister - Mål og midler" vedtages som forslag og udsendes i offentlig debat i 8 uger Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg vedtager dokumentet "Flere cyklister Indsatser" som forslag og udsender det i offentlig debat sammen med byrådsdokumentet "Flere cyklister - Mål og midler" Beslutning Plan- og Miljøudvalget den 3. maj 2011 Indstillingen tiltrædes. Beslutning Teknisk Udvalg den 17. maj 2011 Indstillingen tiltrædes. Fraværende: Frode Thule Jensen. Beslutning Økonomiudvalget den 15. juni 2011 Anbefales. Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2011 Godkendt. Fraværende: Anders Broholm og Erik Sørensen, i stedet deltog La rs Kringelholt og Irene Hjortshøj Bilag Flere cyklister - Mål og midler.pmu_ pdf.pdf (dok.nr.43070/11) Frederikshavn Byråd - Referat juni 2011 Side 17 af 43

18 8. Godkendelse af garantistillelse for realkreditlån og låneoptagelse - Frederikshavn Boligforening, afdeling 42, Mariested, Sæby Sagsfremstilling Byrådet har tidligere godkendt skema B for nyopførte boliger samt ombygning af Mariested, Sæby. Åben sag Sagsnr: 09/16164 Forvaltning: CTM Sbh: gida Besl. komp: ØU/BR Der foreligger nu anmodning om garanti for realkreditlånet. Lånet er på kr. Ud fra de foreliggende oplysninger har realkreditinstuttet beregnet den kommunale garanti til 69,77 % af hovedstolen. Ifølge loven skal ejendommen endeligt værdiansættes, når byggeriet er færdigt, hvilket kan indebære en ændring af garantikravets størrelse. Det er en forudsætning for lånet, at der ikke kan indgås aftale mellem kommunen og boligorganisationen om opsigelse/overdragelse af den kommunale anvisningsret til boligerne, eller ommærkning af boligerne uden at realkreditinstituttet som panthaver har meddelt sit samtykke hertil. Der anmodes om en kommunal garanti på kr. samt om godkendelse af pantsætningen, jf. almenboliglovens 29, stk. 1. Økonomiske konsekvenser Den kommunale garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme. Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor byrådet, at der stilles en kommunal garanti på 69,77 % af lånet på kr. at pantsætningen godkendes Beslutning Økonomiudvalget den 15. juni 2011 Anbefales. Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2011 Godkendt. Fraværende: Anders Broholm og Erik Sørensen, i stedet deltog Lars Kringelholt og Irene Hjortshøj Frederikshavn Byråd - Referat juni 2011 Side 18 af 43

19 9. Godkendelse af endelig anskaffelsessum - Senhjerneskadecenter Nord, 2. etape, Frederikshavn Sagsfremstilling Frederikshavn Boligforening anmoder om godkendelse af endelig anskaffelsessum for 12 almene plejeboliger, Senhjerneskadecenter Nord, Frederikshavn, 2. etape. Projektets 1. etape er under opførelse. De kommunale servicearealer for det samlede projekt blev godkendt af byrådet i forbindelse med etape 1. Åben sag Sagsnr: 08/2911 Forvaltning: CTM Sbh: gida Besl. komp: ØU/BR Bygherren oplyser, at licitationsresultatet indebar en større overskridelse af budgetterede håndværkerudgifter. I samarbejde med kommunen og bygherrerådgiverne har man foretaget større besparelser på mange områder, hvor det ikke er gået ud over boligernes kvalitet og funktionalitet for de kommende beboere og de ansatte. Fx er der ændr et på overflader og materialer, sparet på dele af automatik, sparet en carport, haveanlæg, omkostninger mv. Samlet besparelse udgør kr. inkl. moms. Da det har været vigtigt, at begge etaper syner ens, er der også foretaget ændringer i etape 1, da det også her har været nødvendigt med løbende besparelser, blandt andet på grund af uforudsete meget store udgifter til vinterforanstaltninger. Anskaffelsessummen for boligerne udgør kr., hvilket er en forhøjelse i forhold til det ved skema A godkendte på kr. Bygherren anmoder om godkendelse af en husleje på 952 kr./m 2 /årligt. Dette er en stigning på 14 kr. i forhold til det ved skema A godkendte. Den kommunale udgift ved den anførte anskaffelsessum udgør 7 % af kr., svarende til kr., hvilket er en stigning på kr. i forhold til det ved skema A godkendte. Der vil blive stillet krav om kommunal garanti for realkreditlånet, hvis hovedstol bliver på kr. Størrrelsen af garantien kendes ikke pt., idet den vil blive beregnet af realkreditinstituttet. Økonomiske konsekvenser Den kommunale garantistillelse påvirker ikke kommunens låneramme. På kontoen for grundkapitalindskud er der mulighed for finansiering af udgiften på kr. Indstilling Direktøren med ansvar for Teknik og Miljø indstiller til Økonomiudvalget at anbefale overfor byrådet at Frederikshavn Byråd - Referat juni 2011 Side 19 af 43

20 den endelige anskaffelsessum på kr. godkendes på følgende vilkår: o at de i lov om almene boliger og tilhørende o bekendtgørelser angivne regler overholdes at den ved påbegyndelse af byggeriet godkendte anskaffelsessum er bindende for bygherren o at byggeriet påbegyndes senest den 1. september 2011 o o o at sag om garanti for realkreditlån behandles særskilt, når konkret beregning foreligger at skema C fresendes til kommunens godkendelse indenfor den i loven fastsatte frist at der frigives kr. af de afsatte midler i puljen til indskud i Landsbyggefonden. der godkendes en husleje på 952 kr./m 2 /årligt Beslutning Økonomiudvalget den 15. juni 2011 Anbefales. Beslutning Frederikshavn Byråd den 22. juni 2011 Godkendt. Fraværende: Anders Broholm og Erik Sørensen, i stedet deltog Lars Kringelholt og Irene Hjortshøj Frederikshavn Byråd - Referat juni 2011 Side 20 af 43

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 19. marts 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB.

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 25. oktober 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Som suppleant for Bruno Müller deltog Irene Hjortshøj. Flemming Klougart deltog ikke i behandlingen

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 19. marts 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 25. marts 2015. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 25. marts 2015. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 25. marts 2015 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Mogens Brag, Frode Thule Jensen, Lars Oldager, Peter E. Nielsen, Bent H. Pedersen

Læs mere

Plan- og Miljøudvalget

Plan- og Miljøudvalget Referat Plan- og Miljøudvalget Ekstraordinært møde Dato 24. juni 2009 Tid 18:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Erik Janum (V)

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 9 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 10. februar 2004 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Jørgen Kaptain med afbud. Jens Mørk er indkaldt

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Stedfortræder

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Stedfortræder Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 21. december 2011 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Erik Sørensen (A) Bjarne Kvist (A) Birgit

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

En ny lånevejledning er under udarbejdelse og forventes udsendt i løbet af foråret.

En ny lånevejledning er under udarbejdelse og forventes udsendt i løbet af foråret. Til samtlige kommuner, KL og det kommunale tilsyn Ny bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. samt orientering om muligheden for at søge om lånedispensation fra to lånepuljer

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Sundhedsudvalget. Ordinært møde. Dato 15. maj 2012. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende. Carsten Sørensen. Stedfortræder.

Sundhedsudvalget. Ordinært møde. Dato 15. maj 2012. Tid 15:00. Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende. Carsten Sørensen. Stedfortræder. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 15. maj 2012 Tid 15:00 Sted Mødelokale 0.28 NB. Fraværende Carsten Sørensen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten Sørensen (O) Frode Thule

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ordinært møde Dato 8. maj 2014 Tid 15:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen (V)

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 24. juni 2010 Tid 16:30 Sted Maskinhallen NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen, Pia Karlsen, Steen Klarup, Jens Porsborg,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Ordinært møde. Dato 11. februar 2015. Tid 14:30. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 11. februar 2015. Tid 14:30. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 11. februar 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3

Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol. 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Teknik- og Forsyningsudvalget Beslutningsprotokol 28. oktober 2008 - kl. 14:00 Mødelokalet i Forsyningshuset, Tietgensvej 3 Indholdsfortegnelse Side 236. Godkendelse af dagsorden 523 237. Til orientering

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Mandag den 14-06-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 17:30. Fraværende: Ingen. Indholdsfortegnelse Side 1. Rørbæk Omsorgshjem 196 2. Lokalt botilbud til unge med behov

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Referat Det lokale beskæftigelsesråd 04.04.2013 kl. 16:00 Mødelokale 1, Brovst Rådhus 1/8 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 4. april 2013 1. Godkendelse af

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10.

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10. Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. juni 2014 Tid 09:00 Sted ML 2.77 NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10 Fraværende Poul-Erik Andersen Stedfortræder Medlemmer

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 21. september 2009 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:35 Carsten Jespersgaard, Formand (V) Steen Christensen (A) Kim Toft

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET. Tirsdag, den 6. september 2011 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET. Tirsdag, den 6. september 2011 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET Tirsdag, den 6. september 2011 kl. 16:09 I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Statsaut. revisor Ole Jespersen-Skree

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering

Østjysk Bolig, afdeling 3, Ryhaven - anmodning om garanti for lån til renovering Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 25. november 201425. november 2014 anmodning om garanti for lån til Der ydes kommunal garanti til Østjysk Boligs afdeling 3, Ryhaven, så afdelingen

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 30. april 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 30. april 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Jørgen Tousgaard, Kenneth Bergen Steen Jensen, Renate

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Teknik & Miljø Plan Dato: 9. september 2014 Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Sagsnr.: 12/134511 / Sagsbehandler: RAK Under Klima- og Miljøudvalgets

Læs mere