Boligsocial helhedsplan & renoveringssamarbejde. Erfaringer fra Gyldenrisparken på Amager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligsocial helhedsplan & renoveringssamarbejde. Erfaringer fra Gyldenrisparken på Amager"

Transkript

1 Boligsocial helhedsplan & renoveringssamarbejde Erfaringer fra Gyldenrisparken på Amager

2 1

3 Forfatter: Udgiver: Nina Stokholm Styregruppen for Den Boligsociale Helhedsplan i Gyldenrisparken Tryk: Lejerbo, august 2011 Oplag: Fotos: Forside: Bestilles hos: Download: Pris: Copyright 350 stk. Projektkontoret Gyldenrisparken Billederne på forsiden er en blanding af renovering og aktiviteter i den boligsociale helhedsplan. F.eks. ses indvielse af den midlertidige legeplads og forskellige lege og kreative indslag i forbindelse med miljøindsatsen. Det Boligsociale Sekretariat Lejerbo København Gl. Køge Landevej Valby Telefon: Lejerbos hovednummer: gratis så længe lager haves Publikationen kan frit citeres med tydelig kildeangivelse 2

4 3

5 Indhold Drejebog fra os til jer Økonomiske fordele ved samarbejde mellem renovering og boligsocial helhedsplan 6 2. Tiden før renoveringen Socialt udsatte beboere har behov for særlig støtte Samarbejdet om de socialt udsatte beboere Hovedrollerne i renoveringen a. Afdelingsbestyrelsen og byggeudvalget b. Boligsocial medarbejder/den boligsociale helhedsplan c. Aktivitetsmedarbejder/den boligsociale helhedsplan d. Boligrådgiver og andre kommunale ressourcer e. Renoveringskoordinator/ejendomskontoret og driften f. Udlejningsafdelingen/boligorganisationen Lejerbo København Udfordrende scener fra renovering af Gyldenrisparken a. Nedlagte legepladser og friarealer b. Varslingernes form og indhold c. Nøgler og fogedsager d. Rydning af kælderrum e. Støvvægge f. Tømning af altaner h. Midlertidig genhusning g. Sammenlægning af lejlighederpå side 20 i. Konflikter j. Gennemgang af boligerne k. Sproglige udfordringer l. Skure til eldrevne kørestole m. Væggelus og snavs n. Miljø og klimaindsats o. Image & Kommunikation Et nyrenoveret Gyldenrisparken både fysisk og socialt!

6 Drejebog fra os til jer Da Lejerbo København igangsatte den meget omfattende renovering af Gyldenrisparken, valgte man at supplere med en boligsocial helhedsplan, som skulle samarbejde med renoveringsprojektet. Den boligsociale helhedsplan har først og fremmest haft fokus på socialt udsatte beboere, på samarbejde med kommunen og på at sikre fællesskabet i afdelingen gennem hele forløbet. På opfordring af organisationsbestyrelsen i Lejerbo København og styregruppen for den boligsociale helhedsplan har vi opsamlet vores erfaringer og videreformidler dem i denne drejebog. Drejebogen henvender sig til forvaltningskonsulenter, organisationsbestyrelser, afdelingsbestyrelser, udlejningsafdelinger, byggeafdelinger, kommuner og kommende boligsociale medarbejdere, som har med renoveringer i den almene sektor at gøre. Drejebogen er forfattet af projektlederen i den boligsociale helhedsplan, og den er baseret på de erfaringer, der er samlet af såvel medarbejdere i boligorganisation og kommune, rådgivere og teknikere fra byggesagen som beboere og beboerdemokratiske beslutningstagere i boligområdet. Vi beskriver primært det boligsociale arbejde, men kommer naturligt ind på samarbejdet med driften, byggesagen, beboerne og kommunen. Det er vores intention at opfordre til, at andre byggesager inddrager de sociale aspekter, når der skabes fysiske forandringer i renoveringsprojekter. I Gyldenrisparken har kombinationen af det sociale og det fysiske gjort renoveringen til en hel og vellykket måde at udvikle et boligområde på. Finansiering og organisering Den boligsociale helhedsplan er finansieret af Landsbyggefonden og medfinansieres af boligorganisation, afdeling og Københavns Kommune. Projektets styregruppe har tre medlemmer: Afdelingsbestyrelsesformand Bjarne West, Gyldenrisparken Områdechef Lene Jaconelli, Socialforvaltningen København Boligsocial koordinator Mette Frances Johannesson, Lejerbo 5

7 1. Økonomiske fordele ved samarbejde mellem renovering og boligsocial helhedsplan Det boligsociale renoveringssamarbejde gjorde det muligt at følge tidsplanen og spare tid og penge på at undgå forsinkelser og fogedsager. Udover den enkelte beboers tryghed og trivsel, som på længere sigt f.eks. er med til at gøre boligområdet attraktivt, kan der konkret spares penge på byggesagen, når det forudgående netværkssamarbejde er i orden. Generelt kan en boligsocial renoverings indsats og et godt samarbejde med kommunale og andre samarbejdsparter hjælpe med at forebygge: Forsinkelser Fogedsager Gener for beboerne Fraflytninger Konflikter Byggeleder Jesper Schatt-Holm anslår: at omkostningerne, hvis pladsen går helt i stå, ligger i størrelsesordnen ,- kr. inkl. moms pr. arbejdsdag. Det dækker f.eks. funktionærlønninger, leje af materiel, stillads mv. Hertil skal tillægges ventetid og hjemsendelsesomkostninger for timelønnede og krav for mistet dækningsbidrag. Det kan løbe op i kr ,- pr. arbejdsdag. Han er fortaler for det forebyggende arbejde i forbindelse med renoveringssager og siger at i de tilfælde, hvor man skal have fogeden på, kan det blive meget omkostningsfyldt forbyggesagen. 6

8 2. Tiden før renoveringen Det har taget mange år at nå fra ideen om en renovering til en plan for gennemførelsen og realisering. Planlægningen af den fysiske renovering gik så småt i gang i samarbejde mellem byggeafdelingen og afdelingsbestyrelsen. I blev der ansat en beboerrådgiver (boligsocial medarbejder) i Gyldenrisparken, netop fordi der allerede dengang var planer om en stor fysisk renovering. Målgrupperne for den boligsociale helhedsplan var: udsatte beboere, etniske minoriteter og unge. Cirka 900 beboere og 469 boliger 1-, 2-, 3- og 4-rums boliger kr./md. 50 % bor alene 33 % er over 50 år 13 % af beboerne er førtidspensionister 49 % er indvandrere og efterkommere Meget få har en videregående uddannelse 38 % af beboerne er på overførelsesindkomst Halvdelen af beboerne er over 15 år og tjener under kr. om året 33 % af beboerne tjener over Næsten ingen tjener over kr. Der skulle etableres et samarbejde mellem parterne, og kommunen var en vigtig medspiller. Beboerrådgiveren kontaktede de lokale kommunale aktører, f.eks. hjemmehjælpere, støtte-/kontaktpersoner. De kommunale medarbejdere kendte allerede flere beboere fra dagcenter, institution, sagsbehandling, distriktspsykiatri osv. Det blev til en del møder med præsentation af den kommende renovering. Samtidig gav det en bred indsigt i den kommunale verden. Nogle aktører viste sig at være relevante, andre var mere perifere i forhold til målgrupperne. En arbejdsgruppe og 2 udviklingsgrupper blev etableret. Beboerrådgiveren lavede en opsøgende pilotundersøgelse i den ene blok. Via Landsbyggefonden lykkedes det at finansiere en såkaldt boligsocial helhedsplan i

9 Pr. 1. juni 2008 blev projektkontoret etableret, og der blev ansat 3 medarbejdere. En projektleder, en boligsocial medarbejder og en aktivitetsmedarbejder. Medarbejderne har gennem hele forløbet arbejdet som et team, hvor den boligsociale medarbejder havde særligt fokus på kontakten med de socialt udsatte beboere og renovering, og aktivitetsmedarbejderen fokuserede på at styrke gamle og danne nye netværk samt igangsætte aktiviteter sammen med beboerne. Der viste sig at være behov for særligt at koncentrere indsatsen om de beboere, som i særlig grad kunne være i en udsat position, når renoveringen kom til deres hjem. Vi betegner denne gruppe som socialt udsatte beboere. Indsatsen skulle bestå af to hovedindsatsområder og fik titlen Forandring og Fællesskaber. 3. Socialt udsatte beboere har behov for særlig støtte Beboerne i Gyldenrisparken er en mangfoldig gruppe af ældre, yngre, enlige, par og familier. Det er helt almindelige danskere og ganske mange har boet i bebyggelsen, siden den blev bygget i Cirka 80 % af alle beboerne i Gyldenrisparken kunne selv læse varslinger og følge med i renoveringens udvikling. De fleste forstod vigtigheden af at aflevere nøgler til tiden og sørgede for at flytte møbler osv., når de blev bedt om det. De bidrager aktivt til mangelgennemgang og tilbagemeldinger og er på den måde med til at sikre kvaliteten af byggeriet. Cirka 20 % af beboerne har imidlertid haft behov for særlig støtte under renoveringen. Det er den gruppe af beboere, som vi her har valgt at betegne som socialt udsatte beboere. 8

10 Groft ridset op var der 5 grupper af beboere, som fik særlig opmærksomhed i Gyldenrisparken. Nedenstående eksempler er frit opfundet på basis af de erfaringer, vi har gjort os. Beboer A er f.eks. en ældre mand med fysisk handicap. Han bruger normalt elektrisk kørestol og har ligeledes en rollator stående uden for sin hoveddør. Han er generet af støv og larm og kan ikke magte at flytte sine møbler for at gøre plads til håndværkerne. Da renoveringen begynder i hans blok, viser det sig, at alle adgangsveje blokeres. Hans rollator kan ikke stå for an hoveddøren, som den plejer, og hans skur til den elektriske kørestol fjernes helt, fordi der skal stillads på huset. Døren til hans haveudgang blokeres pga. byggepladsen, og han kan hverken komme ud eller ind. Beboer A skal have støtte til: - at sikre adgangsveje til boligen - flyttehjælp og anskaffelse / udfyldelse af diverse formularer - aflastning eller genhusning - plads til hjælpemidler / kørestolsskur skal sikres uden for boligen. Beboer B er f.eks. en dement dame. Til daglig klarer hun sig nogenlunde, men når der sker forandringer, bliver hun nervøs og forvirret. Varslingerne forstår hun ikke, og hun er utryg, når det larmer. Beboer B skal have støtte til: - at flytte møbler, når der varsles om det - at overskue det praktiske, f.eks. aflevering af nøgler, flytning af møbler, rydning af kælderrum osv - organisering af flyttehjælp, hvis hun skal genhuses og hjælp til at udfylde formularer - at få kontakt til kommunen, hvis hun skal anvises plejehjemsplads, aflastningsplads eller beskyttet bolig. 9

11 Beboer C har indvandrer- eller flygtningebaggrund. Han taler kun lidt dansk og kan ikke læse officielle breve og varslinger. Han bliver forvirret og måske vred over, at han og hans familie bliver forstyrret af håndværkerne og vil ikke aflevere nøgler og lukke håndværkerne ind. Beboer C skal have støtte til: - at forstå information og varslinger - det praktiske, så lejemålet er klar til håndværkerne, når de kommer - evt. mægling i forhold til konflikter med håndværkerne, så arbejdet ikke går i stå - papirarbejde i forbindelse med flyttehjælp og genhusning samt mangelgennemgang. Beboer D er f.eks. en psykisk syg kvinde. I perioder er hun indlagt på psykiatrisk afdeling. Hun er utryg ved forandringerne i sin bolig, generet af støj og lukker ikke op og bliver forvirret omkring varslinger og informationsmaterialer. Hun kan desuden være angst i forhold til at aflevere nøgler til lejligheden og undgår at besvare henvendelser derom. Måske er hendes bolig rodet, og hun kan ikke overskue almindelig rengøring. Hun skal have støtte til: - videreformidling af varslinger og informationsmateriale til f.eks. kommunens boligrådgiver - oprydning og måske hovedrengøring, inden håndværkerne går i gang. - mægling i forhold til konflikter med håndværkerne, så arbejdet ikke går i stå. Beboer E er misbruger. Kommunen har f.eks. skaffet ham en lejlighed efter en periode på 5 år som hjemløs. Hans netværk er begrænset og hans forhold til naboerne ikke særlig godt. Beboer E skal have hjælp til: - forståelsen, så han undgår mistillid til håndværkere og andre, der banker på hans dør - tryghed ved aflevering af nøgler - oprydning og rengøring, inden håndværkerne går i gang - videreformidling af varslinger og informationsmateriale til f.eks. boligrådgiver i kommunen - at forstå information og varslinger. 10

12 4. Samarbejdet om de socialt udsatte beboere Gårdmænd, social- og sundhedspersonale, boligrådgiver, naboer osv ved ofte, hvor der er behov for hjælp. I Gyldenrisparken har vi holdt månedlige morgenmadsmøder med ejendomsfunktionærerne for at holde kontakt til vores ejendomsfunktionærer. Det er ofte via den uformelle snak om løst og fast, at ejendomsfunktionærerne er kommet i tanker om, at der er en beboer et sted i boligområdet, der skal opsøges. For at sikre kommunikationen og en vis udveksling omkring renoveringssagen etablerede projektkontoret en temagruppe med deltagere fra kommunen, Lejerbos udlejningsafdeling, renoveringskoordinator og projektkontoret. Temagruppen Forebyggende sygeplejerske, den kommunale hjemmepleje Boligrådgiver, kommunens socialcenter Psykiatrisk sygeplejerske, den kommunale hjemmepleje Gruppeleder, den kommunale hjemmepleje Boligsocial kontaktperson, afdelingsbestyrelsen Udlejningsafdelingen, (Lejerbo) Renoveringskoordinator, ejendomskontoret Boligsocial medarbejder, den boligsociale helhedsplan Projektleder for den boligsociale helhedsplan Temagruppens arbejde ud fra følgende mandat: Temagruppen definerer sin målgruppe ud fra deltagernes viden om de beboere, som de hver især har kendskab til. I takt med renoveringens udvikling kan det være nødvendigt at justere målgruppen. Temagruppen skal udforme strategi og handleplan for håndteringen af de udsatte beboere i Gyldenrisparken, som grundet renoveringen har særlig behov for støtte. Temagruppen skal sikre, at kommunikationen og informationsstrømmen i forbindelse med renoveringssagen fungerer optimalt. Temagruppen har mulighed for at påpege særlige problemstillinger, som på grund af konsekvenserne for den enkelte beboer kan lægges til grund for hurtig afklaring eller sagsbehandling. Temagruppen inddrages i forbindelse med permanent eller midlertidig genhusning. Temagruppen afholdt møde cirka hver anden måned med en fast aftale om at aflyse, hvis der ikke var noget vigtigt at tale om. Kommunen har en særlig interesse i at sikre, at borgernes boligforhold er stabile og vedvarende. Det er kun kommunen, der har direkte adgang til journaler og personlige oplysninger, og det er kommunen, der kan tilbyde at støtte borgerne i sociale problematikker. Kommunen kan slå en borger op og finde frem til oplysninger på eventuelle kontaktpersoner, pårørende og relevant sagsbehandler. Det er kommunen, der kan igangsætte relevant opfølgning som diverse ydelser, pleje, omsorg, sundhedsforanstaltninger, hjælpemidler eller eventuelle anvisninger til plejehjem eller hjemmepleje. Da den boligsociale medarbejder ikke har denne indsigt, er et tæt samarbejde påkrævet. Det skal understreges, at såvel kommunens som boligorganisationens medarbejdere har tavshedspligt i samarbejdet, og dette giver af og til en lidt ensidig kommunikation, fordi bekymringer fra den ene side ikke kan kommenteres og besvares men må behandles diskret og til tider helt uden tilbagemelding om resultatet. 11

13 Såvel boligorganisation som kommune har en forpligtelse over for beboer/borger til fortrolighed i personlige sager. Boligrådgiveren i Socialcenter Amager, Socialforvaltningen har udtrykt stor tilfredshed med samarbejdet: Vi har først og fremmest kunnet finde frem til beboere, der havde brug for ekstra støtte. Det kunne være i form af praktisk hjælp, midlertidig genhusning, og/eller ekstra informationsindsats og mental støtte. Vi har så kunnet aftale og koordinere denne støtte. Jeg har informeret mine kolleger i socialcentret om status på processen, så mine kolleger, f.eks. støtte- og kontaktpersoner og hjemmevejledere, har været bedre rustet til at støtte deres borgere i forbindelse med de konsekvenser, en så omfattende renovering har. 2 afgørende elementer i temagruppens arbejde har været stor forståelse for konsekvenserne for udsatte beboere, og den fleksibilitet, som alle involverede parter har udvist. Jeg er ikke i tvivl om, at denne tilgang har været en stor hjælp for såvel beboere som for renoveringsprocessen. Jeg har også lært kommunale kolleger at kende, som jeg kan trække på i mit arbejde andre steder på Amager, ligesom de naturligvis kan benytte sig af deres kendskab til mig og min funktion. Før og.. efter 12

14 5. Hovedrollerne i renoveringen Byggeleder, byggechef, arkitekter osv. er fødte hovedrolleindehavere i renoveringsprocessen. I Gyldenrisparken har der været flere medvirkende: a. Afdelingsbestyrelsen og byggeudvalget Gyldenrisparkens afdelingsbestyrelse har spillet en afgørende rolle for gennemførelsen af renoveringen og dermed også for håndteringen af kommunikation i forhold til beboerne. Ved at være deltagende på flere niveauer har de beboervalgte repræsentanter i samarbejde med arkitekter og entreprenører præget valg af materialer, farver og design. Der har helt fra starten været etableret et byggeudvalg med deltagelse af teknikere, medarbejdere fra forvaltning København (Lejerbo), den boligsociale helhedsplan og beboere. Udvalget har holdt møder hver 2. måned og behandlet alle sager i forhold til byggesagens fremdrift. Generelt har hele afdelingsbestyrelsen deltaget i disse møder og har med stor entusiasme påvirket byggesagen kritisk og konstruktivt. Beboere holder møde om hjemmeside Med 7 faste beboerrepræsentanter i byggeudvalget er det klart, at der har været mange ambassadører med grundig insider-viden til at holde resten af beboerne orienteret om, hvad der foregår, og hvorfor og hvordan man gør, som man gør. Dette har indvirket positivt på stemningen og trygheden blandt beboerne, og det har i høj grad været med til at sikre kvaliteten af de beslutninger, der blev taget. b. Boligsocial medarbejder/den boligsociale helhedsplan Den boligsociale medarbejder på projektkontoret har været fuldtidsbeskæftiget med projekter, som på forskellige måder skulle bakke op om renoveringen og især i forhold til beboere, som havde behov for særlig støtte. Desuden har den boligsociale medarbejder fulgt op på renoveringen med miljøtiltag, som blandt andet vandbesparende initiativer og bedre affaldssortering. 13

15 Den boligsociale medarbejder har først og fremmest beskæftiget sig med den minoritet af beboere i boligområdet, som havde behov for særlig støtte for at komme godt igennem renoveringen. I Gyldenrisparken er der tale om cirka 20 % af beboerne. Allerede inden de første varslinger kom ud medio 2008, begyndte han at lægge en strategi for, hvordan vi bedst fandt frem til de beboere, det ville være nødvendigt at give støtte under renoveringen. Da varslingerne kom, gennemgik han dem kritisk i samarbejdede med byggesagen for at forsimple sprog og informationsmængde. Samtidig med opstarten af arbejdet gennemførte han en større opsøgende indsats, hvor han besøgte samtlige lejemål for at tale med beboerne og finde ud af, hvor han skulle sætte ind. Undervejs i hele processen er det blevet til 3-5 besøgsrunder, og han har opgjort sin målgruppe til cirka 20 % af lejemålene. Ørepropper af skumgummi viste sig at være et både humoristisk og brugbart påskud for at komme i snak med beboerne. Sideløbende med det opsøgende arbejde har den boligsociale medarbejder stået for kontakt til kommunale samarbejdspartnere, og han har sikret information og inddragelse af kommunale parter, medarbejdere fra udlejningsafdelingen og driften. c. Aktivitetsmedarbejder/den boligsociale helhedsplan Aktivitetsmedarbejderen har en mere indirekte rolle i renoveringen med ansvar for den del af projektet, som betegnes Fællesskaber. Hun skal igangsætte og understøtte gamle og nye initiativer, fællesskaber, netværk og aktiviteter. 14

16 Aktivitetsmedarbejderens målgrupper er: Børn og unge, forældre, ensomme og ældre og beboerne i området generelt. Aktivitetsmedarbejderen arbejder i marken. Hun er opsøgende over for beboerne og udfordrer og opfordrer beboerne i forhold til at deltage i aktiviteter samt til at opfinde nye initiativer og aktiviteter, som passer til deres ønsker og behov. Børn inddrages i valg af nye legepladser d. Boligrådgiver og andre kommunale aktører Gennem hele byggesagen har Københavns Kommune spillet en aktiv rolle. Med boligrådgiverordningen på Amager har kommunen formået at give støtte til særligt udsatte borgere beboere, som på den ene eller den anden måde ville blive klemt i byggeapparatet. Kommunale medarbejdere fra henholdsvis social- og sundhedsforvaltningen har gennemført ekstra besøg hos beboere, hvor der har udviklet sig et mere akut behov i forbindelse med renoveringen. Samarbejdet med kommunen sikrede løbende besøg og har fået løst nogle af problemerne for beboerne. Teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam og Sundhedsborgmester Mogens Lønborg tager første spadestik til det nye plejecenter Overborgmester Frank Jensen og Børneog Ungeborgmester Anne Vang besigtiger området sammen med organisationsbestyrelsesformand Jan Hyttel og afdelingsbestyrelsesformand Bjarne West 15

17 e. Renoveringskoordinator/ejendomskontoret og driften Med igangsættelsen af renoveringsprocessen opstod et øget pres på driftens almindelige ydelser, og der kom helt nye opgaver til. Som konsekvens heraf besluttede bygge Adgangsvejene til boligerne blev ofte blokeret af byggehegn og byggematerialer sagen at afsætte midler til at ansætte en deltids renoveringskoordinator, som skulle koordinere det praktiske samarbejde mellem entreprenør, byggeleder og drift og lette arbejdet for driften. Opgaver som anskaffelse af nøgler, fysisk flytteassistance, koordination af genhusninger samt overblik over fordeling af kælderrum osv. er blot eksempler på ekstra opgaver, som driften pålægges i forbindelse med en renovering. Renoveringskoordinatoren har siden 1. maj 2009 haft kontor sammen med ejendomskontoret og har haft faste træffetider der. Renoveringskoordinatoren har som udgangspunkt haft ansvaret for kontakt til samtlige beboere. Han har deltaget i møder med byggeudvalget og med byggeledelsen og været nøgleperson i forhold til informationer, der skulle videre til beboere og nøgler, der skulle afleveres til byggeledelsen. Adgang til lejlighederne har været en af de væsentligste opgaver for renoveringskoordinatoren. Det har været hans opgave at sikre, at kælderrum var tømt, og at møblerne i boligerne var flyttet, så der kunne etableres støvvæg, før facaderenoveringen gik i gang. f. Udlejningsafdelingen/boligorganisationen Lejerbo København Lejerbos udlejningsafdeling har været stærkt involveret i at få puslespillet omkring genhusning og flytninger til at gå op i en højere enhed. Der har været tæt kontakt mellem projektkontoret og udlejningsafdelingen, som har sørget for timing i til- og fraflytningerne samt for kontrakter og papirarbejde. Når særlige forhold har gjort sig gældende især i forhold til socialt udsatte beboere, har udlejningsafdelingen været en engageret 16

18 sparringspartner, som fleksibelt har fået det bedste ud af udfordringerne. En medarbejder fra udlejningsafdelingen har ligeledes haft en plads i temagruppen og har på den måde kunnet fremme processen med hurtigt at løse de problemer, der måtte opstå. 6. Udfordrende scener fra renovering af Gyldenrisparken a. Nedlagte legepladser og friarealer Da renovering af friarealerne var en stor og vigtig del af renoveringen generelt, var det fra starten nødvendigt at nedlægge legepladser, fjerne bænke og øvrige muligheder for leg og ophold. Med udsigten til at områdets børn kunne se frem til næsten fire år uden en legeplads i nærområdet, tog den boligsociale helhedsplan initiativ til etablering af en midlertidig legeplads. En ansøgning til kommunens lokaludvalg med et økonomisk oplæg fra arkitektgruppen resulterede i et støttebidrag på kr., som blev brugt til at opsætte legeredskaber i et hjørne af området, hvor børn og unge kunne lege, mens det meste af Gyldenrisparken lignede en byggeplads. Legeredskaberne blev udvalgt af børn og unge selv i samarbejde med arkitekten og er af en kvalitet, så de kan bruges fremover i kombination med de nye legepladser, som kunne etableres efterhånden, som blokkene stod færdige. Fra legepladsen kunne børnene følge med i byggeriet 17

19 b. Varslingernes form og indhold De allerførste varslinger omkring renoveringens start var omfattende. Sproget var teknisk og med mange informationer. Den boligsociale medarbejder tog kontakt til byggeledelsen for at få lavet om på formen, og efter en længere proces fandt man frem til en form, som var mere faktapræget og uden så meget tekst, og som bedre kunne forstås af de mange forskellige beboere med forskellige baggrunde. Antallet af varslinger blev reduceret og rettet til, så der kun var relevant information. c. Nøgler og fogedsager Det var nødvendigt for renoveringen, at samtlige beboere skulle aflevere deres nøgler. Dette gav anledning til en del polemik, fordi nogle beboere ikke ønskede uventede besøg i hjemmet, ikke følte sig trygge ved at give nøglen ud og/eller mente, at det ikke var nødvendigt, fordi de jo altid er hjemme. I visse tilfælde var der lejemål, hvor der reelt ikke boede nogen, enten fordi beboeren var indlagt på hospital, i fængsel, eller fordi lejligheden (ulovligt) anvendtes til et andet formål end beboelse. Når det ikke var muligt at træffe beboere, var det nødvendigt at skabe kontakt via kommune, pårørende eller ad andre veje. Den boligsociale medarbejder og renoveringskoordinatoren har løbende undersøgt, hvor man kunne finde beboeren, så der kunne indhentes nøgler og kommunikeres om det nødvendige for at gennemføre renoveringen. Der har desuden været dødsfald og lejligheder, som var lukket af fogeden, hvor man har måttet tage kontakt til bobestyrere osv. Renoveringskoordinatoren taget sig af disse sager. d. Rydning af kælderrum Der var på grund af udskiftning af rør til fjernvarme hurtigt behov for at få adgang til kælderrummene. Dette betød, at nogle lejere blev bedt om at rydde ud og skabe plads til, at håndværkerne kunne komme til. Dette krav betød oprydning i mange års gemte sager, og for de ældste eller for beboere med handicap var det en større udfordring. 18

20 Renoveringskoordinator havde løbende kontakt med beboerne om dette. Det var hans opgave at presse på, for at beboerne overholdt deres forpligtelse til at fjerne deres ejendele, og det skete for det meste. For nogle af beboerne var det imidlertid ikke muligt at løfte opgaven selv. Her kunne renoveringskoordinator hjælpe med det praktiske og organiserede med flyttefirma at få tingene kørt væk, mens den boligsociale medarbejder kunne finde frem til de beboere, som havde behov for støtte og kontakte deres netværk for at finde en løsning på deres problemer. e. Støvvægge Facaderenoveringen med udskiftning af alle vinduespartier på den ene side af bygningerne gjorde det nødvendigt at skabe et arbejdsrum på den indvendige side af vinduerne. Samtlige lejere fik besked om at fjerne deres møbler i stuer og værelser i cirka 1½ meters afstand fra vinduet. For mange lejere var dette en større udfordring end som så, især for dem som havde faste reolsystemer eller meget store sofaarrangementer i stuen. Renoveringskoordinator hjalp beboerne med at måle op og udpege de ting, som skulle flyttes. I visse tilfælde var det nødvendigt at kontakte pårørende eller sagsbehandlere for at få kommunikeret behovet for dette. Den boligsociale medarbejder brugte sit netværk i kommunen til at sikre, at alle beboere forstod, hvad der var baggrunden for dette krav fra byggesagens side. f. Tømning af altaner Nogle lejere havde vaskemaskiner, møbler, cykler, flyttekasser og andet stablet op på altanen, ting som var tunge at flytte rundt på, og som der ikke var plads til i det tilhø- 19

21 rende kælderrum. Facaderenovering og ombygning af altaner gjorde det absolut nødvendigt at fjerne alt. Her kom renoveringskoordinatoren på banen. Han hjalp til med det praktiske, der hvor der ikke var kræfter til at gøre det selv, og han fulgte op og sikrede, at arbejdet blev gjort, og at altanen var helt ryddet, når håndværkerne skulle i gang. Den boligsociale medarbejder eller renoveringskoordinator tog kontakt til hhv. pårørende eller kommunen, når det var nødvendigt. g. Sammenlægning af lejligheder Et af målene med renoveringen er at sammenlægge mindre lejligheder til familieboliger. For at realisere denne idé måtte man genhuse beboerne andre steder på permanente kontrakter. For at undgå huslejetab begyndte man allerede 2 år før renoveringens start at udleje alle mindre lejligheder på midlertidige kontrakter, således at nye lejere blot havde kontrakt for en kortere periode. Lejerbos udlejningsafdeling stod for denne store indsats, som blev koordineret i samarbejdet mellem kommune, drift og den boligsociale medarbejder. Det var nødvendigt at opsøge et stort antal af de beboere, som skulle genhuses, simpelthen fordi der skulle udfyldes formularer, og det var der mange, der ikke fik gjort af egen kraft. h. Midlertidig genhusning Der er i 10 tilfælde blevet tilbudt beboere midlertidig genhusning internt i boligområdet. Kun 3 beboere tog imod tilbuddet og flyttede midlertidigt på grund af problemer med fysisk adgang til lejligheden. Især gangbesværede beboere havde svært ved at leve med de ændrede adgangsforhold, som i visse tilfælde tvang dem til at gå langt for at benytte kørestole og rollatorer. I samarbejde med udlejningsafdelingen organiserede den boligsociale medarbejder, at lejerne fik et andet sted at bo i perioden. Aftalen inkluderede, at husleje blev betalt som hidtil i på lejerens faste bopæl. 20

22 i. Konflikter Der har mange gange været behov for at mægle mellem håndværkere og beboere eller blot indtage en mæglende position i forhold til at forklare de krav, der stilles i varslingerne eller fra boligorganisationen. Boligrådgiveren har mæglet, hvor det var nødvendigt med særlig indsigt i personlige problemstillinger. Renoveringskoordinator og boligsocial medarbejder har ligeledes sammen med afdelingsbestyrelsen påtaget sig at mægle og har i de fleste tilfælde formået at sikre freden, og at byggesagen ikke gik helt i stå. j. Gennemgang af boligerne I forbindelse med mangel- og 1 årsgennemgang har der været rundsendt tilbagemeldingsskemaer til beboerne. De fleste af beboerne kan selv udfylde skemaerne og har gjort det, men mange har brug for at forstå, hvad der menes og har brug for støtte til at skrive svaret. Den boligsociale medarbejder og renoveringskoordinatoren har ofte været behjælpelige med at forklare og sikre, at fejl og mangler bliver udbedret. Både for beboeren, for senere lejere og for boligorganisationen som sådan er det vigtigt, at disse tilbagemeldinger lykkes, da det ellers kan blive dyrt for boligforeningen på langt sigt, når udbedringerne overgår til driftsbudgettet. k. Sproglige udfordringer En stor del af de beboere, som har anden etnisk baggrund end dansk, har også svært ved at forstå og skrive/læse dansk. De mange varslinger og informationsmaterialer, som kommer ind ad døren i forbindelse med renoveringen, er dermed en stor udfordring for mange. Det har været nødvendigt at anvende lokale frivillige tolke til at forklare, hvordan tingene hang sammen. Til dette har renoveringskoordinator og boligsocial medarbejder i fællesskab etableret aftaler med beboere med gode sprogkundskaber og forskellige sproglige baggrunde. Der har ikke i byggesagen været udsendt informationer af skriftlig karakter, som ikke var på dansk. Årsagen er, at boligafdelingens bestyrelse har den holdning, at I Lejerbo taler vi dansk. Det vil være relevant at forholde sig til denne problematik, især i afdelinger hvor der bor endnu flere lejere, som ikke har dansk som modersmål. I mange tilfælde ville en folder med anvisninger og forklaringer på flere sprog måske have gjort mange lejere mere selvhjulpne. l. Skure til eldrevne kørestole Der fandtes fra starten af renoveringen op mod 10 såkaldte el-skure i Gyldenrisparken. Skurene var opstillet af hjælpemiddelafdelingen i Københavns Kommune i forbindelse med bevilling af el-drevne kørestole til gangbesværede beboere. På grund af niveauforskellen i området er adgangen til lejlighederne sådan, at der fra hoveddøren er syv trappetrin op til en stuelejlighed, men direkte adgang i niveau fra stue/have. Derfor har man flere steder valgt at placere skuret til de el-drevne køretøjer i haven og gøre havedøren til hoveddør for den gangbesværede beboer. 21

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00

Informationsmøde. selskabslokalerne. Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Kære beboere i Sorgenfrivang II I inviteres hermed til Informationsmøde i selskabslokalerne Mandag den 5. maj 2014 kl. 19.00 Mødet handler om helhedsplanen/renoveringsprojektet, der efter planen påbegyndes

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Kan sociale viceværter bygge bro mellem særligt udsatte beboere og. De konkrete mål for indsatsen har været: AT NÅ DE SÆRLIGT UDSATTE BEBOERE

Kan sociale viceværter bygge bro mellem særligt udsatte beboere og. De konkrete mål for indsatsen har været: AT NÅ DE SÆRLIGT UDSATTE BEBOERE / Almen boligafdeling opført af Boligselskabet AKB, København i 1970 / Opført som højhuse i 12 etager og etagehuse i 5 etager / Beliggende ved Bispeengbuen, en af de mest befærdede indfaldsveje til København

Læs mere

Valgkredsmøde Sjælland 2015. Sådan arbejder byggeafdelingen - herunder ny byggestrategi og bestyrelsens rolle ved nybyggeri og renoveringssager

Valgkredsmøde Sjælland 2015. Sådan arbejder byggeafdelingen - herunder ny byggestrategi og bestyrelsens rolle ved nybyggeri og renoveringssager Valgkredsmøde Sjælland 2015 Sådan arbejder byggeafdelingen - herunder ny byggestrategi og bestyrelsens rolle ved nybyggeri og renoveringssager Dagsorden Om Udvikling og byg Byggeprocessen og bestyrelsens

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK A4 Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød DEN 2. DECEMBER 2015 1 DAGSORDEN 1. Tidsplan for nr. 123. Tilbageflytning

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

November 2015. Renoveringens ABC. Ravnkildevej

November 2015. Renoveringens ABC. Ravnkildevej November 2015 Renoveringens ABC Ravnkildevej Din afdeling skal Afdelingsmødet, der er den øverste myndighed i den afdeling af Himmerland Boligforening, som du bor i, har besluttet at din afdeling skal

Læs mere

ENGPARKEN GENHUSNING FRA A TIL Å. Læs inde i bladet

ENGPARKEN GENHUSNING FRA A TIL Å. Læs inde i bladet ENGPARKEN Information om genhusning til beboere på Abildgårdsvej 21-29 og 42-48 November 2015 GENHUSNING FRA A TIL Å I forbindelse med den omfattende renovering og modernisering af Afdeling 7, Engparken,

Læs mere

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Henrik Pedersen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET

INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET HUSK INFORMATIONSMØDE!! Torsdag d. 29 januar kl. 17-19 - mødested Rypen - kom og få mere at vide om helhedsplanen Goddag Jytte, skal vi ikke tage til informationsmødet

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

BEBOERINFO - GENHUSNING

BEBOERINFO - GENHUSNING BEBOERINFO - GENHUSNING Genhusningsfolder Visualisering fra vinderforslaget. BEBOER INFO 17. MARTS 2015 Hvad skal der ske? HUSK informationsmøde 23. marts 2015 kl. 19-21.30 Radisson, Scandinavien Center

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK B5. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK B5. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød. Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØDE FOR BLOK B5 Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød DEN 2. DECEMBER 2015 1 DAGSORDEN 1. Tidsplan for nr. 131 og 137 2. Tidsplan

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Kontaktpersonordningen

Kontaktpersonordningen Kontaktpersonordningen En styrkelse af det sociale liv i boligområderne Københavns Kommune Er der sociale problemer i dit boligområde? Kontaktpersonordningen Som ejendomsfunktionær eller beboer ved du

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene?

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene? Helhedsplaner Afklaring Hvordan kan jeres boliger og afdeling udvikles? ALECTIA tilbyder både individuelle og standardiserede løsninger. Ideer og/eller en strategi Gennem dialog og samarbejde med beboerne,

Læs mere

Renovering af almene boliger via en helhedsplan

Renovering af almene boliger via en helhedsplan Renovering af almene boliger via en helhedsplan Denne folder beskriver de ting, der er ens for alle renoveringer via en helhedsplan. Vi tager dog altid udgangspunkt i den enkelte boligafdeling og de behov,

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Beboerinformation. Spørgsmål & Svar. Helhedsplanen for Møllevangen

Beboerinformation. Spørgsmål & Svar. Helhedsplanen for Møllevangen Beboerinformation Spørgsmål & Svar Helhedsplanen for Møllevangen Kære beboer Kære beboer i Møllevangen, Først vil vi sige tusind tak for det flotte fremmøde og store deltagelse i Informationsmøde/åbent

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1 RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... 1 Velkommen til den nye Golfparken Renoveringen af afdeling 14, Golfparken er den hidtil største af sin art i s godt 60-årige historie. Derfor

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 LØVENHOLMVEJ BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne

Beslutningsprocessen. - set med beboernes øjne Beslutningsprocessen - set med beboernes øjne 1 Udgivelsesår: 2017 Udarbejdet for AlmenNet: Anita Damkjær Eriksen, projektleder, KAB, Trine Trampe, KAB, Maida Kasumovic, KAB, Lone Skriver, KAB, Anders

Læs mere

Aktiv i boligområdet

Aktiv i boligområdet Aktiv i boligområdet Aktiv i boligområdet Stadig flere danskere gider godt det frivillige arbejde. Vores samfund ville ikke kunne fungere, hvis ikke vi havde så mange ildsjæle. Du kan lave frivilligt

Læs mere

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 8, den 9. december 2015

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 8, den 9. december 2015 Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 8, den 9. december 2015 DAGSORDEN 1. Velkommen og valg af dirigent 2. Tidsplan 3. Gennemførelse af renoveringen Gennemgang af arbejderne vedr. badeværelser,

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 SJÆLLANDSGADEKVARTERET BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 190 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Mandag den 10.03.2014, kl. 17.00 Blok 3. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken

Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Landsbyggefonden prækvalifikation for Nørremarken Ansøgning til en boligsocial indsats fra 2013 1. Problemkomplekset 1.1 Hvilke problemer ønskes løst/afhjulpet? På Nørremarken ligger der 3 almene boligafdelinger

Læs mere

AlmenHæfte. Byggeven. En hjælp til beboere i en renoveringssag

AlmenHæfte. Byggeven. En hjælp til beboere i en renoveringssag AlmenHæfte Byggeven En hjælp til beboere i en renoveringssag 1 Indhold Byggeven er til dig Byggeven er til dig 3 Hvis du vil høre mere Hvad skal der ske Hvem er med Opstart Ansøgning Planlægning Udførelse

Læs mere

AlmenHæfte. Byggeven. En hjælp til beboere i en renoveringssag

AlmenHæfte. Byggeven. En hjælp til beboere i en renoveringssag AlmenHæfte Byggeven En hjælp til beboere i en renoveringssag 1 Indhold Byggeven er til dig Hvis du vil høre mere Hvad skal der ske Hvem er med Opstart Ansøgning Planlægning Udførelse Drift Inspiration

Læs mere

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab REFERAT Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab Dato: 10. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Richard Poulsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Informationsmøde om renoveringen 24. juni 2009

Informationsmøde om renoveringen 24. juni 2009 Gyldenrisparken - blok 13 og 14 Informationsmøde om renoveringen 24. juni 2009 Dagsorden Nu skal vi høre om, hvad der sker i Gyldenrisparken! 1. Plan af hele området 2. Byggepladsplan 3. Hvad indeholder

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID

3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID 3 ÅR MED BOLIVVEJLE STATUS OG FREMTID 3 år med BolivVejle status og fremtid 2 BolivVejle Læs om projekter og resultater fra de første tre år med BolivVejle og om fremtiden BolivVejle er den fælles platform

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Afd. 9 Munkebjergparken.

Afd. 9 Munkebjergparken. Plan for genhusning ved gennemførsel af Helhedsplanen. Siden sidst: Vi går nu i gang med de individuelle samtaler på Bramstrupvej 13 og 11 i denne rækkefølge. Vi vil kontakte jer og aftale nærmere tidspunkt

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1.

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 21.08.2014, kl. 16.00 Blok 1. Dagsorden: 1. Præsentation af byggeledelsen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering og

Læs mere

afdeling Trige Parkvej Genhusning praktiske info

afdeling Trige Parkvej Genhusning praktiske info Ny afdeling 20 Trige Parkvej Genhusning praktiske info Kære beboer I denne folder kan I læse om jeres muligheder og rettigheder i renoveringsfasen. Folderen er tænkt som en hjælp, når du skal udfylde det

Læs mere

MIDLERTIDIG GENHUSNING

MIDLERTIDIG GENHUSNING Information om MIDLERTIDIG GENHUSNING for beboere i Møllevangen RENOVERING OG GENHUSNING Kære beboer, På et besluttende beboermøde den 19. november 2012 blev det vedtaget at renovere boligerne i Møllevangen.

Læs mere

April Kommunens rolle. Albertslund Syd i praksis

April Kommunens rolle. Albertslund Syd i praksis April 2016 Kommunens rolle Albertslund Syd i praksis - Albertslund Syd - Masterplan Syd - Partnerskabsaftale - Styringsdialog - Nye partnerskaber - Dagligdagen i praksis Albertslund Syd 3 boligtyper 6

Læs mere

Socialt udsatte boligområder

Socialt udsatte boligområder Socialt udsatte boligområder Nogle boligafdelinger i Danmark har en væsentligt større andel af arbejdsløse, kriminelle og personer på overførselsindkomst end det øvrige samfund. Disse afdelinger kæmper

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Klerkegården. Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget

Klerkegården. Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget Klerkegården Det skal du vide om udskiftning af varmeanlægget Indhold Hvad bliver nyt i din bolig? Side 4 Arbejdet udføres i to omgange Side 4 Reparationer udføres bedst muligt Side 5 Her kan du stille

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 BJELLERUPPARKEN BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 KRISTRUP BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET RANDERSEGNENS

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0

Endelig helhedsplan. Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Endelig helhedsplan Lejerbo, Haslev afd. 91-0 Lejerbo november 2008 Forord Frøgården står i dag over for store udfordringer i forbindelse med at skabe en højere grad af forståelse for det at bo i en almen

Læs mere

SKAL DIT HUS RENOVERES?

SKAL DIT HUS RENOVERES? SKAL DIT HUS RENOVERES? Mange års erfaring har lært os at sætte kunden i centrum. At lytte og kommunikere er en vigtig faktor, når opgaverne skal løses korrekt og til tiden. Kunden i centrum Casadana A/S

Læs mere

GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan

GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan AFDELING 06 VESTERPORT GENHUSNING Realisering af fysisk Helhedsplan AAB Horsens, Vesterport, Afdeling 06 Andreas Flensborgsgade, Kongensgade, Løvenørnsgade GENHUSNING På et ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

FORSTÅ DIN NABO! VI ER FORSKELLIGE

FORSTÅ DIN NABO! VI ER FORSKELLIGE FORSTÅ DIN NABO! VI ER FORSKELLIGE BAGGRUND KAB har lavet et projekt, som vil gøre det bedre at bo alment og vise forskellighed blandt almene beboere Projektet er blevet til med støtte fra Bikubenfonden

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 13-35

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 13-35 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 13-35 Torsdag den Klokken 19.00 21.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 28 beboere fra 25 husstande

Læs mere

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 10, den 18. juni 2015

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 10, den 18. juni 2015 Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Blok 10, den 18. juni 2015 DAGSORDEN 1. Velkommen v/ Marianne Salomonsen 2. Introduktion til dagens møde v/ Henriette Cajar 3. Gennemførelse af renoveringen

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo?

Gem denne information! Hvor skal du bo? Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 Indholdsfortegnelse Hvor skal du bo, når din bolig skal.... 3 Tryghedspakken og spørgeskemaet 3 Boligstøtte og

Læs mere

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken

få klar besked om renoveringen af Hanebjælken Hjælp udefra Hvis beboerne siger ja, vil Landsbyggefonden støtte renoveringen med mange mio. Læs mere side 2 Teknikernes dom Tagpladerne smuldrer, og vægge revner. Tiden er løbet fra de gamle løsninger.

Læs mere

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 Søren Hvas chefkonsulent Kuben Byfornyelse Danmark shv@kuben.dk MIN BAGGRUND Arbejdet og boet i Avedøre Stationsby 1979 til 2007 (med

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT

BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BOLIGSOCIAL DRIFT (for ansatte og ledere i driften) BÆREDYGTIG BOLIGSOCIAL DRIFT FRA SKRALD TIL RESSOURCE FRA SERVICE TIL MEDSKABELSE BOLIGDRIFT OG KOMMUNIKATION HJÆLP

Læs mere

Invitation til ekstraordinært beboermøde I henhold til Boligselskabet Sjællands vedtægter 15, stk. 7, indkaldes hermed til ekstraordinært beboermøde:

Invitation til ekstraordinært beboermøde I henhold til Boligselskabet Sjællands vedtægter 15, stk. 7, indkaldes hermed til ekstraordinært beboermøde: Ringsted, den 16. oktober 2014 Til alle beboere i Margrethegården Invitation til ekstraordinært beboermøde I henhold til Boligselskabet Sjællands vedtægter 15, stk. 7, indkaldes hermed til ekstraordinært

Læs mere

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS

BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS BEBOERUNDERSØGELSE I 8 BOLIGOMRÅDER I RANDERS Delrapport for beboerundersøgelse 2010 ROMALT OG HORNBÆK BOLIGORGANISATIONERNE MØLLEVÆNGET & STORGAARDEN LEJERBO RANDERS BOLIGFORENING AF 1940 FÆLLESKONTORET

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Korskærparken 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvis din lejlighed skal renoveres Du får betalt

Læs mere

naturligt nærvær RENOVERING af Skanseparken NU GÅR RENOVERINGEN I GANG ENTREPRENØREN ER VALGT GENHUSNING HVORDAN OG HVORNÅR TIDSPLANEN Juni

naturligt nærvær RENOVERING af Skanseparken NU GÅR RENOVERINGEN I GANG ENTREPRENØREN ER VALGT GENHUSNING HVORDAN OG HVORNÅR TIDSPLANEN Juni naturligt nærvær RENOVERING af Skanseparken NU GÅR RENOVERINGEN I GANG ENTREPRENØREN ER VALGT GENHUSNING HVORDAN OG HVORNÅR TIDSPLANEN Juni TIDEN ER IKKE GÅET I STÅ! For mange beboere såvel nye som gamle

Læs mere

Beboerundersøgelse i Toften april - maj Beboerundersøgelse i Toften april - maj 2008

Beboerundersøgelse i Toften april - maj Beboerundersøgelse i Toften april - maj 2008 Beboerundersøgelse i Toften Udarbejdet af sbs v/benjamin Ekerot rapport, juni 2008 Indhold INDLEDNING... 2 SAMMENFATNING AF RESULTATER... 3 RESULTATER OG RESULTATBEHANDLING... 4 Stamdata og undersøgelsens

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

Genhusning. Æblehaven og Rønnebærparken

Genhusning. Æblehaven og Rønnebærparken Genhusning Æblehaven og Rønnebærparken Hvis du har spørgsmål, kan du stille det på bosj.dk/reno-æble-rønne. Her vil vi også løbende samle spørgsmål og svar. Indhold Indhold... 2 Hvad betyder genhusning?...

Læs mere

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården Genhusning Information om genhusning i Margrethegården Indhold Indhold...2 Hvad betyder genhusning?...3 Midlertidig genhusning eller fraflytning?...4 Udgifter i forbindelse med genhusningen...7 Flyttesyn,

Læs mere

Renovering af Længehusene LÆNGEHUSENE AFD.42 1

Renovering af Længehusene LÆNGEHUSENE AFD.42 1 Renovering af Længehusene 1 Forberedende arbejder i området Inden renoveringen må forventes følgende arbejder i området og omkring husene: Byggeledelse, entreprenør og AAB vil inspicere om alt er ryddet

Læs mere

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Til beboerne i ejendommen A/B Studsgaarden 20. maj 2014 Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Kære beboer Det er blevet tid til at gennemføre de renoveringer, der blev besluttet på generalforsamlingen

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

BO-VEST skaber praktikpladser BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER

BO-VEST skaber praktikpladser BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER BO-VEST skaber praktikpladser BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER 1 BO-VEST SKABER PRAKTIKPLADSER BO-VEST tager samfundsansvar BO-VEST arbejder aktivt på at skabe flere praktikpladser til unge på erhvervsuddannelserne

Læs mere

Agenda 21 Grøn Nørrebro

Agenda 21 Grøn Nørrebro Agenda 21 Grøn Nørrebro 30. januar 2009 Afrapportering af projekt - Renovering af Orangeri i De Gamles By Orangeriet i De Gamles By har i lang tid trængt til en renovering, for at tilpasse beboernes/brugernes

Læs mere

Hvor stor en bolig kan jeg få? Du vil som udgangspunkt blive tilbudt en bolig i ca. samme størrelse som din nuværende bolig.

Hvor stor en bolig kan jeg få? Du vil som udgangspunkt blive tilbudt en bolig i ca. samme størrelse som din nuværende bolig. Spørgsmål og svar vedr. genhusning Genhusning generelt Hvad er genhusning? Genhusning, midlertidig eller permanent, sker i forbindelse med store og gennemgribende renoveringer i en boligafdeling. Ved midlertidig

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup afdeling 19

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup afdeling 19 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup afdeling 19 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN HVAD ER EN TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE? JERES VURDERING! Sundby-Hvorup Boligselskab har ønsket at få en

Læs mere

CARLSHØJ AFD. A3 BEBOERORIENTERING VEDRØRENDE VINDUESUDSKIFTNING MV.

CARLSHØJ AFD. A3 BEBOERORIENTERING VEDRØRENDE VINDUESUDSKIFTNING MV. CARLSHØJ AFD. A3 BEBOERORIENTERING VEDRØRENDE VINDUESUDSKIFTNING MV. Udskiftningen af vinduer samt altandøre igangsættes i løbet af kort tid. Jeg beder jer derfor om at læse nærværende skrivelse igennem

Læs mere