Boligsocial helhedsplan & renoveringssamarbejde. Erfaringer fra Gyldenrisparken på Amager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligsocial helhedsplan & renoveringssamarbejde. Erfaringer fra Gyldenrisparken på Amager"

Transkript

1 Boligsocial helhedsplan & renoveringssamarbejde Erfaringer fra Gyldenrisparken på Amager

2 1

3 Forfatter: Udgiver: Nina Stokholm Styregruppen for Den Boligsociale Helhedsplan i Gyldenrisparken Tryk: Lejerbo, august 2011 Oplag: Fotos: Forside: Bestilles hos: Download: Pris: Copyright 350 stk. Projektkontoret Gyldenrisparken Billederne på forsiden er en blanding af renovering og aktiviteter i den boligsociale helhedsplan. F.eks. ses indvielse af den midlertidige legeplads og forskellige lege og kreative indslag i forbindelse med miljøindsatsen. Det Boligsociale Sekretariat Lejerbo København Gl. Køge Landevej Valby Telefon: Lejerbos hovednummer: gratis så længe lager haves Publikationen kan frit citeres med tydelig kildeangivelse 2

4 3

5 Indhold Drejebog fra os til jer Økonomiske fordele ved samarbejde mellem renovering og boligsocial helhedsplan 6 2. Tiden før renoveringen Socialt udsatte beboere har behov for særlig støtte Samarbejdet om de socialt udsatte beboere Hovedrollerne i renoveringen a. Afdelingsbestyrelsen og byggeudvalget b. Boligsocial medarbejder/den boligsociale helhedsplan c. Aktivitetsmedarbejder/den boligsociale helhedsplan d. Boligrådgiver og andre kommunale ressourcer e. Renoveringskoordinator/ejendomskontoret og driften f. Udlejningsafdelingen/boligorganisationen Lejerbo København Udfordrende scener fra renovering af Gyldenrisparken a. Nedlagte legepladser og friarealer b. Varslingernes form og indhold c. Nøgler og fogedsager d. Rydning af kælderrum e. Støvvægge f. Tømning af altaner h. Midlertidig genhusning g. Sammenlægning af lejlighederpå side 20 i. Konflikter j. Gennemgang af boligerne k. Sproglige udfordringer l. Skure til eldrevne kørestole m. Væggelus og snavs n. Miljø og klimaindsats o. Image & Kommunikation Et nyrenoveret Gyldenrisparken både fysisk og socialt!

6 Drejebog fra os til jer Da Lejerbo København igangsatte den meget omfattende renovering af Gyldenrisparken, valgte man at supplere med en boligsocial helhedsplan, som skulle samarbejde med renoveringsprojektet. Den boligsociale helhedsplan har først og fremmest haft fokus på socialt udsatte beboere, på samarbejde med kommunen og på at sikre fællesskabet i afdelingen gennem hele forløbet. På opfordring af organisationsbestyrelsen i Lejerbo København og styregruppen for den boligsociale helhedsplan har vi opsamlet vores erfaringer og videreformidler dem i denne drejebog. Drejebogen henvender sig til forvaltningskonsulenter, organisationsbestyrelser, afdelingsbestyrelser, udlejningsafdelinger, byggeafdelinger, kommuner og kommende boligsociale medarbejdere, som har med renoveringer i den almene sektor at gøre. Drejebogen er forfattet af projektlederen i den boligsociale helhedsplan, og den er baseret på de erfaringer, der er samlet af såvel medarbejdere i boligorganisation og kommune, rådgivere og teknikere fra byggesagen som beboere og beboerdemokratiske beslutningstagere i boligområdet. Vi beskriver primært det boligsociale arbejde, men kommer naturligt ind på samarbejdet med driften, byggesagen, beboerne og kommunen. Det er vores intention at opfordre til, at andre byggesager inddrager de sociale aspekter, når der skabes fysiske forandringer i renoveringsprojekter. I Gyldenrisparken har kombinationen af det sociale og det fysiske gjort renoveringen til en hel og vellykket måde at udvikle et boligområde på. Finansiering og organisering Den boligsociale helhedsplan er finansieret af Landsbyggefonden og medfinansieres af boligorganisation, afdeling og Københavns Kommune. Projektets styregruppe har tre medlemmer: Afdelingsbestyrelsesformand Bjarne West, Gyldenrisparken Områdechef Lene Jaconelli, Socialforvaltningen København Boligsocial koordinator Mette Frances Johannesson, Lejerbo 5

7 1. Økonomiske fordele ved samarbejde mellem renovering og boligsocial helhedsplan Det boligsociale renoveringssamarbejde gjorde det muligt at følge tidsplanen og spare tid og penge på at undgå forsinkelser og fogedsager. Udover den enkelte beboers tryghed og trivsel, som på længere sigt f.eks. er med til at gøre boligområdet attraktivt, kan der konkret spares penge på byggesagen, når det forudgående netværkssamarbejde er i orden. Generelt kan en boligsocial renoverings indsats og et godt samarbejde med kommunale og andre samarbejdsparter hjælpe med at forebygge: Forsinkelser Fogedsager Gener for beboerne Fraflytninger Konflikter Byggeleder Jesper Schatt-Holm anslår: at omkostningerne, hvis pladsen går helt i stå, ligger i størrelsesordnen ,- kr. inkl. moms pr. arbejdsdag. Det dækker f.eks. funktionærlønninger, leje af materiel, stillads mv. Hertil skal tillægges ventetid og hjemsendelsesomkostninger for timelønnede og krav for mistet dækningsbidrag. Det kan løbe op i kr ,- pr. arbejdsdag. Han er fortaler for det forebyggende arbejde i forbindelse med renoveringssager og siger at i de tilfælde, hvor man skal have fogeden på, kan det blive meget omkostningsfyldt forbyggesagen. 6

8 2. Tiden før renoveringen Det har taget mange år at nå fra ideen om en renovering til en plan for gennemførelsen og realisering. Planlægningen af den fysiske renovering gik så småt i gang i samarbejde mellem byggeafdelingen og afdelingsbestyrelsen. I blev der ansat en beboerrådgiver (boligsocial medarbejder) i Gyldenrisparken, netop fordi der allerede dengang var planer om en stor fysisk renovering. Målgrupperne for den boligsociale helhedsplan var: udsatte beboere, etniske minoriteter og unge. Cirka 900 beboere og 469 boliger 1-, 2-, 3- og 4-rums boliger kr./md. 50 % bor alene 33 % er over 50 år 13 % af beboerne er førtidspensionister 49 % er indvandrere og efterkommere Meget få har en videregående uddannelse 38 % af beboerne er på overførelsesindkomst Halvdelen af beboerne er over 15 år og tjener under kr. om året 33 % af beboerne tjener over Næsten ingen tjener over kr. Der skulle etableres et samarbejde mellem parterne, og kommunen var en vigtig medspiller. Beboerrådgiveren kontaktede de lokale kommunale aktører, f.eks. hjemmehjælpere, støtte-/kontaktpersoner. De kommunale medarbejdere kendte allerede flere beboere fra dagcenter, institution, sagsbehandling, distriktspsykiatri osv. Det blev til en del møder med præsentation af den kommende renovering. Samtidig gav det en bred indsigt i den kommunale verden. Nogle aktører viste sig at være relevante, andre var mere perifere i forhold til målgrupperne. En arbejdsgruppe og 2 udviklingsgrupper blev etableret. Beboerrådgiveren lavede en opsøgende pilotundersøgelse i den ene blok. Via Landsbyggefonden lykkedes det at finansiere en såkaldt boligsocial helhedsplan i

9 Pr. 1. juni 2008 blev projektkontoret etableret, og der blev ansat 3 medarbejdere. En projektleder, en boligsocial medarbejder og en aktivitetsmedarbejder. Medarbejderne har gennem hele forløbet arbejdet som et team, hvor den boligsociale medarbejder havde særligt fokus på kontakten med de socialt udsatte beboere og renovering, og aktivitetsmedarbejderen fokuserede på at styrke gamle og danne nye netværk samt igangsætte aktiviteter sammen med beboerne. Der viste sig at være behov for særligt at koncentrere indsatsen om de beboere, som i særlig grad kunne være i en udsat position, når renoveringen kom til deres hjem. Vi betegner denne gruppe som socialt udsatte beboere. Indsatsen skulle bestå af to hovedindsatsområder og fik titlen Forandring og Fællesskaber. 3. Socialt udsatte beboere har behov for særlig støtte Beboerne i Gyldenrisparken er en mangfoldig gruppe af ældre, yngre, enlige, par og familier. Det er helt almindelige danskere og ganske mange har boet i bebyggelsen, siden den blev bygget i Cirka 80 % af alle beboerne i Gyldenrisparken kunne selv læse varslinger og følge med i renoveringens udvikling. De fleste forstod vigtigheden af at aflevere nøgler til tiden og sørgede for at flytte møbler osv., når de blev bedt om det. De bidrager aktivt til mangelgennemgang og tilbagemeldinger og er på den måde med til at sikre kvaliteten af byggeriet. Cirka 20 % af beboerne har imidlertid haft behov for særlig støtte under renoveringen. Det er den gruppe af beboere, som vi her har valgt at betegne som socialt udsatte beboere. 8

10 Groft ridset op var der 5 grupper af beboere, som fik særlig opmærksomhed i Gyldenrisparken. Nedenstående eksempler er frit opfundet på basis af de erfaringer, vi har gjort os. Beboer A er f.eks. en ældre mand med fysisk handicap. Han bruger normalt elektrisk kørestol og har ligeledes en rollator stående uden for sin hoveddør. Han er generet af støv og larm og kan ikke magte at flytte sine møbler for at gøre plads til håndværkerne. Da renoveringen begynder i hans blok, viser det sig, at alle adgangsveje blokeres. Hans rollator kan ikke stå for an hoveddøren, som den plejer, og hans skur til den elektriske kørestol fjernes helt, fordi der skal stillads på huset. Døren til hans haveudgang blokeres pga. byggepladsen, og han kan hverken komme ud eller ind. Beboer A skal have støtte til: - at sikre adgangsveje til boligen - flyttehjælp og anskaffelse / udfyldelse af diverse formularer - aflastning eller genhusning - plads til hjælpemidler / kørestolsskur skal sikres uden for boligen. Beboer B er f.eks. en dement dame. Til daglig klarer hun sig nogenlunde, men når der sker forandringer, bliver hun nervøs og forvirret. Varslingerne forstår hun ikke, og hun er utryg, når det larmer. Beboer B skal have støtte til: - at flytte møbler, når der varsles om det - at overskue det praktiske, f.eks. aflevering af nøgler, flytning af møbler, rydning af kælderrum osv - organisering af flyttehjælp, hvis hun skal genhuses og hjælp til at udfylde formularer - at få kontakt til kommunen, hvis hun skal anvises plejehjemsplads, aflastningsplads eller beskyttet bolig. 9

11 Beboer C har indvandrer- eller flygtningebaggrund. Han taler kun lidt dansk og kan ikke læse officielle breve og varslinger. Han bliver forvirret og måske vred over, at han og hans familie bliver forstyrret af håndværkerne og vil ikke aflevere nøgler og lukke håndværkerne ind. Beboer C skal have støtte til: - at forstå information og varslinger - det praktiske, så lejemålet er klar til håndværkerne, når de kommer - evt. mægling i forhold til konflikter med håndværkerne, så arbejdet ikke går i stå - papirarbejde i forbindelse med flyttehjælp og genhusning samt mangelgennemgang. Beboer D er f.eks. en psykisk syg kvinde. I perioder er hun indlagt på psykiatrisk afdeling. Hun er utryg ved forandringerne i sin bolig, generet af støj og lukker ikke op og bliver forvirret omkring varslinger og informationsmaterialer. Hun kan desuden være angst i forhold til at aflevere nøgler til lejligheden og undgår at besvare henvendelser derom. Måske er hendes bolig rodet, og hun kan ikke overskue almindelig rengøring. Hun skal have støtte til: - videreformidling af varslinger og informationsmateriale til f.eks. kommunens boligrådgiver - oprydning og måske hovedrengøring, inden håndværkerne går i gang. - mægling i forhold til konflikter med håndværkerne, så arbejdet ikke går i stå. Beboer E er misbruger. Kommunen har f.eks. skaffet ham en lejlighed efter en periode på 5 år som hjemløs. Hans netværk er begrænset og hans forhold til naboerne ikke særlig godt. Beboer E skal have hjælp til: - forståelsen, så han undgår mistillid til håndværkere og andre, der banker på hans dør - tryghed ved aflevering af nøgler - oprydning og rengøring, inden håndværkerne går i gang - videreformidling af varslinger og informationsmateriale til f.eks. boligrådgiver i kommunen - at forstå information og varslinger. 10

12 4. Samarbejdet om de socialt udsatte beboere Gårdmænd, social- og sundhedspersonale, boligrådgiver, naboer osv ved ofte, hvor der er behov for hjælp. I Gyldenrisparken har vi holdt månedlige morgenmadsmøder med ejendomsfunktionærerne for at holde kontakt til vores ejendomsfunktionærer. Det er ofte via den uformelle snak om løst og fast, at ejendomsfunktionærerne er kommet i tanker om, at der er en beboer et sted i boligområdet, der skal opsøges. For at sikre kommunikationen og en vis udveksling omkring renoveringssagen etablerede projektkontoret en temagruppe med deltagere fra kommunen, Lejerbos udlejningsafdeling, renoveringskoordinator og projektkontoret. Temagruppen Forebyggende sygeplejerske, den kommunale hjemmepleje Boligrådgiver, kommunens socialcenter Psykiatrisk sygeplejerske, den kommunale hjemmepleje Gruppeleder, den kommunale hjemmepleje Boligsocial kontaktperson, afdelingsbestyrelsen Udlejningsafdelingen, (Lejerbo) Renoveringskoordinator, ejendomskontoret Boligsocial medarbejder, den boligsociale helhedsplan Projektleder for den boligsociale helhedsplan Temagruppens arbejde ud fra følgende mandat: Temagruppen definerer sin målgruppe ud fra deltagernes viden om de beboere, som de hver især har kendskab til. I takt med renoveringens udvikling kan det være nødvendigt at justere målgruppen. Temagruppen skal udforme strategi og handleplan for håndteringen af de udsatte beboere i Gyldenrisparken, som grundet renoveringen har særlig behov for støtte. Temagruppen skal sikre, at kommunikationen og informationsstrømmen i forbindelse med renoveringssagen fungerer optimalt. Temagruppen har mulighed for at påpege særlige problemstillinger, som på grund af konsekvenserne for den enkelte beboer kan lægges til grund for hurtig afklaring eller sagsbehandling. Temagruppen inddrages i forbindelse med permanent eller midlertidig genhusning. Temagruppen afholdt møde cirka hver anden måned med en fast aftale om at aflyse, hvis der ikke var noget vigtigt at tale om. Kommunen har en særlig interesse i at sikre, at borgernes boligforhold er stabile og vedvarende. Det er kun kommunen, der har direkte adgang til journaler og personlige oplysninger, og det er kommunen, der kan tilbyde at støtte borgerne i sociale problematikker. Kommunen kan slå en borger op og finde frem til oplysninger på eventuelle kontaktpersoner, pårørende og relevant sagsbehandler. Det er kommunen, der kan igangsætte relevant opfølgning som diverse ydelser, pleje, omsorg, sundhedsforanstaltninger, hjælpemidler eller eventuelle anvisninger til plejehjem eller hjemmepleje. Da den boligsociale medarbejder ikke har denne indsigt, er et tæt samarbejde påkrævet. Det skal understreges, at såvel kommunens som boligorganisationens medarbejdere har tavshedspligt i samarbejdet, og dette giver af og til en lidt ensidig kommunikation, fordi bekymringer fra den ene side ikke kan kommenteres og besvares men må behandles diskret og til tider helt uden tilbagemelding om resultatet. 11

13 Såvel boligorganisation som kommune har en forpligtelse over for beboer/borger til fortrolighed i personlige sager. Boligrådgiveren i Socialcenter Amager, Socialforvaltningen har udtrykt stor tilfredshed med samarbejdet: Vi har først og fremmest kunnet finde frem til beboere, der havde brug for ekstra støtte. Det kunne være i form af praktisk hjælp, midlertidig genhusning, og/eller ekstra informationsindsats og mental støtte. Vi har så kunnet aftale og koordinere denne støtte. Jeg har informeret mine kolleger i socialcentret om status på processen, så mine kolleger, f.eks. støtte- og kontaktpersoner og hjemmevejledere, har været bedre rustet til at støtte deres borgere i forbindelse med de konsekvenser, en så omfattende renovering har. 2 afgørende elementer i temagruppens arbejde har været stor forståelse for konsekvenserne for udsatte beboere, og den fleksibilitet, som alle involverede parter har udvist. Jeg er ikke i tvivl om, at denne tilgang har været en stor hjælp for såvel beboere som for renoveringsprocessen. Jeg har også lært kommunale kolleger at kende, som jeg kan trække på i mit arbejde andre steder på Amager, ligesom de naturligvis kan benytte sig af deres kendskab til mig og min funktion. Før og.. efter 12

14 5. Hovedrollerne i renoveringen Byggeleder, byggechef, arkitekter osv. er fødte hovedrolleindehavere i renoveringsprocessen. I Gyldenrisparken har der været flere medvirkende: a. Afdelingsbestyrelsen og byggeudvalget Gyldenrisparkens afdelingsbestyrelse har spillet en afgørende rolle for gennemførelsen af renoveringen og dermed også for håndteringen af kommunikation i forhold til beboerne. Ved at være deltagende på flere niveauer har de beboervalgte repræsentanter i samarbejde med arkitekter og entreprenører præget valg af materialer, farver og design. Der har helt fra starten været etableret et byggeudvalg med deltagelse af teknikere, medarbejdere fra forvaltning København (Lejerbo), den boligsociale helhedsplan og beboere. Udvalget har holdt møder hver 2. måned og behandlet alle sager i forhold til byggesagens fremdrift. Generelt har hele afdelingsbestyrelsen deltaget i disse møder og har med stor entusiasme påvirket byggesagen kritisk og konstruktivt. Beboere holder møde om hjemmeside Med 7 faste beboerrepræsentanter i byggeudvalget er det klart, at der har været mange ambassadører med grundig insider-viden til at holde resten af beboerne orienteret om, hvad der foregår, og hvorfor og hvordan man gør, som man gør. Dette har indvirket positivt på stemningen og trygheden blandt beboerne, og det har i høj grad været med til at sikre kvaliteten af de beslutninger, der blev taget. b. Boligsocial medarbejder/den boligsociale helhedsplan Den boligsociale medarbejder på projektkontoret har været fuldtidsbeskæftiget med projekter, som på forskellige måder skulle bakke op om renoveringen og især i forhold til beboere, som havde behov for særlig støtte. Desuden har den boligsociale medarbejder fulgt op på renoveringen med miljøtiltag, som blandt andet vandbesparende initiativer og bedre affaldssortering. 13

15 Den boligsociale medarbejder har først og fremmest beskæftiget sig med den minoritet af beboere i boligområdet, som havde behov for særlig støtte for at komme godt igennem renoveringen. I Gyldenrisparken er der tale om cirka 20 % af beboerne. Allerede inden de første varslinger kom ud medio 2008, begyndte han at lægge en strategi for, hvordan vi bedst fandt frem til de beboere, det ville være nødvendigt at give støtte under renoveringen. Da varslingerne kom, gennemgik han dem kritisk i samarbejdede med byggesagen for at forsimple sprog og informationsmængde. Samtidig med opstarten af arbejdet gennemførte han en større opsøgende indsats, hvor han besøgte samtlige lejemål for at tale med beboerne og finde ud af, hvor han skulle sætte ind. Undervejs i hele processen er det blevet til 3-5 besøgsrunder, og han har opgjort sin målgruppe til cirka 20 % af lejemålene. Ørepropper af skumgummi viste sig at være et både humoristisk og brugbart påskud for at komme i snak med beboerne. Sideløbende med det opsøgende arbejde har den boligsociale medarbejder stået for kontakt til kommunale samarbejdspartnere, og han har sikret information og inddragelse af kommunale parter, medarbejdere fra udlejningsafdelingen og driften. c. Aktivitetsmedarbejder/den boligsociale helhedsplan Aktivitetsmedarbejderen har en mere indirekte rolle i renoveringen med ansvar for den del af projektet, som betegnes Fællesskaber. Hun skal igangsætte og understøtte gamle og nye initiativer, fællesskaber, netværk og aktiviteter. 14

16 Aktivitetsmedarbejderens målgrupper er: Børn og unge, forældre, ensomme og ældre og beboerne i området generelt. Aktivitetsmedarbejderen arbejder i marken. Hun er opsøgende over for beboerne og udfordrer og opfordrer beboerne i forhold til at deltage i aktiviteter samt til at opfinde nye initiativer og aktiviteter, som passer til deres ønsker og behov. Børn inddrages i valg af nye legepladser d. Boligrådgiver og andre kommunale aktører Gennem hele byggesagen har Københavns Kommune spillet en aktiv rolle. Med boligrådgiverordningen på Amager har kommunen formået at give støtte til særligt udsatte borgere beboere, som på den ene eller den anden måde ville blive klemt i byggeapparatet. Kommunale medarbejdere fra henholdsvis social- og sundhedsforvaltningen har gennemført ekstra besøg hos beboere, hvor der har udviklet sig et mere akut behov i forbindelse med renoveringen. Samarbejdet med kommunen sikrede løbende besøg og har fået løst nogle af problemerne for beboerne. Teknik- og miljøborgmester Klaus Bondam og Sundhedsborgmester Mogens Lønborg tager første spadestik til det nye plejecenter Overborgmester Frank Jensen og Børneog Ungeborgmester Anne Vang besigtiger området sammen med organisationsbestyrelsesformand Jan Hyttel og afdelingsbestyrelsesformand Bjarne West 15

17 e. Renoveringskoordinator/ejendomskontoret og driften Med igangsættelsen af renoveringsprocessen opstod et øget pres på driftens almindelige ydelser, og der kom helt nye opgaver til. Som konsekvens heraf besluttede bygge Adgangsvejene til boligerne blev ofte blokeret af byggehegn og byggematerialer sagen at afsætte midler til at ansætte en deltids renoveringskoordinator, som skulle koordinere det praktiske samarbejde mellem entreprenør, byggeleder og drift og lette arbejdet for driften. Opgaver som anskaffelse af nøgler, fysisk flytteassistance, koordination af genhusninger samt overblik over fordeling af kælderrum osv. er blot eksempler på ekstra opgaver, som driften pålægges i forbindelse med en renovering. Renoveringskoordinatoren har siden 1. maj 2009 haft kontor sammen med ejendomskontoret og har haft faste træffetider der. Renoveringskoordinatoren har som udgangspunkt haft ansvaret for kontakt til samtlige beboere. Han har deltaget i møder med byggeudvalget og med byggeledelsen og været nøgleperson i forhold til informationer, der skulle videre til beboere og nøgler, der skulle afleveres til byggeledelsen. Adgang til lejlighederne har været en af de væsentligste opgaver for renoveringskoordinatoren. Det har været hans opgave at sikre, at kælderrum var tømt, og at møblerne i boligerne var flyttet, så der kunne etableres støvvæg, før facaderenoveringen gik i gang. f. Udlejningsafdelingen/boligorganisationen Lejerbo København Lejerbos udlejningsafdeling har været stærkt involveret i at få puslespillet omkring genhusning og flytninger til at gå op i en højere enhed. Der har været tæt kontakt mellem projektkontoret og udlejningsafdelingen, som har sørget for timing i til- og fraflytningerne samt for kontrakter og papirarbejde. Når særlige forhold har gjort sig gældende især i forhold til socialt udsatte beboere, har udlejningsafdelingen været en engageret 16

18 sparringspartner, som fleksibelt har fået det bedste ud af udfordringerne. En medarbejder fra udlejningsafdelingen har ligeledes haft en plads i temagruppen og har på den måde kunnet fremme processen med hurtigt at løse de problemer, der måtte opstå. 6. Udfordrende scener fra renovering af Gyldenrisparken a. Nedlagte legepladser og friarealer Da renovering af friarealerne var en stor og vigtig del af renoveringen generelt, var det fra starten nødvendigt at nedlægge legepladser, fjerne bænke og øvrige muligheder for leg og ophold. Med udsigten til at områdets børn kunne se frem til næsten fire år uden en legeplads i nærområdet, tog den boligsociale helhedsplan initiativ til etablering af en midlertidig legeplads. En ansøgning til kommunens lokaludvalg med et økonomisk oplæg fra arkitektgruppen resulterede i et støttebidrag på kr., som blev brugt til at opsætte legeredskaber i et hjørne af området, hvor børn og unge kunne lege, mens det meste af Gyldenrisparken lignede en byggeplads. Legeredskaberne blev udvalgt af børn og unge selv i samarbejde med arkitekten og er af en kvalitet, så de kan bruges fremover i kombination med de nye legepladser, som kunne etableres efterhånden, som blokkene stod færdige. Fra legepladsen kunne børnene følge med i byggeriet 17

19 b. Varslingernes form og indhold De allerførste varslinger omkring renoveringens start var omfattende. Sproget var teknisk og med mange informationer. Den boligsociale medarbejder tog kontakt til byggeledelsen for at få lavet om på formen, og efter en længere proces fandt man frem til en form, som var mere faktapræget og uden så meget tekst, og som bedre kunne forstås af de mange forskellige beboere med forskellige baggrunde. Antallet af varslinger blev reduceret og rettet til, så der kun var relevant information. c. Nøgler og fogedsager Det var nødvendigt for renoveringen, at samtlige beboere skulle aflevere deres nøgler. Dette gav anledning til en del polemik, fordi nogle beboere ikke ønskede uventede besøg i hjemmet, ikke følte sig trygge ved at give nøglen ud og/eller mente, at det ikke var nødvendigt, fordi de jo altid er hjemme. I visse tilfælde var der lejemål, hvor der reelt ikke boede nogen, enten fordi beboeren var indlagt på hospital, i fængsel, eller fordi lejligheden (ulovligt) anvendtes til et andet formål end beboelse. Når det ikke var muligt at træffe beboere, var det nødvendigt at skabe kontakt via kommune, pårørende eller ad andre veje. Den boligsociale medarbejder og renoveringskoordinatoren har løbende undersøgt, hvor man kunne finde beboeren, så der kunne indhentes nøgler og kommunikeres om det nødvendige for at gennemføre renoveringen. Der har desuden været dødsfald og lejligheder, som var lukket af fogeden, hvor man har måttet tage kontakt til bobestyrere osv. Renoveringskoordinatoren taget sig af disse sager. d. Rydning af kælderrum Der var på grund af udskiftning af rør til fjernvarme hurtigt behov for at få adgang til kælderrummene. Dette betød, at nogle lejere blev bedt om at rydde ud og skabe plads til, at håndværkerne kunne komme til. Dette krav betød oprydning i mange års gemte sager, og for de ældste eller for beboere med handicap var det en større udfordring. 18

20 Renoveringskoordinator havde løbende kontakt med beboerne om dette. Det var hans opgave at presse på, for at beboerne overholdt deres forpligtelse til at fjerne deres ejendele, og det skete for det meste. For nogle af beboerne var det imidlertid ikke muligt at løfte opgaven selv. Her kunne renoveringskoordinator hjælpe med det praktiske og organiserede med flyttefirma at få tingene kørt væk, mens den boligsociale medarbejder kunne finde frem til de beboere, som havde behov for støtte og kontakte deres netværk for at finde en løsning på deres problemer. e. Støvvægge Facaderenoveringen med udskiftning af alle vinduespartier på den ene side af bygningerne gjorde det nødvendigt at skabe et arbejdsrum på den indvendige side af vinduerne. Samtlige lejere fik besked om at fjerne deres møbler i stuer og værelser i cirka 1½ meters afstand fra vinduet. For mange lejere var dette en større udfordring end som så, især for dem som havde faste reolsystemer eller meget store sofaarrangementer i stuen. Renoveringskoordinator hjalp beboerne med at måle op og udpege de ting, som skulle flyttes. I visse tilfælde var det nødvendigt at kontakte pårørende eller sagsbehandlere for at få kommunikeret behovet for dette. Den boligsociale medarbejder brugte sit netværk i kommunen til at sikre, at alle beboere forstod, hvad der var baggrunden for dette krav fra byggesagens side. f. Tømning af altaner Nogle lejere havde vaskemaskiner, møbler, cykler, flyttekasser og andet stablet op på altanen, ting som var tunge at flytte rundt på, og som der ikke var plads til i det tilhø- 19

21 rende kælderrum. Facaderenovering og ombygning af altaner gjorde det absolut nødvendigt at fjerne alt. Her kom renoveringskoordinatoren på banen. Han hjalp til med det praktiske, der hvor der ikke var kræfter til at gøre det selv, og han fulgte op og sikrede, at arbejdet blev gjort, og at altanen var helt ryddet, når håndværkerne skulle i gang. Den boligsociale medarbejder eller renoveringskoordinator tog kontakt til hhv. pårørende eller kommunen, når det var nødvendigt. g. Sammenlægning af lejligheder Et af målene med renoveringen er at sammenlægge mindre lejligheder til familieboliger. For at realisere denne idé måtte man genhuse beboerne andre steder på permanente kontrakter. For at undgå huslejetab begyndte man allerede 2 år før renoveringens start at udleje alle mindre lejligheder på midlertidige kontrakter, således at nye lejere blot havde kontrakt for en kortere periode. Lejerbos udlejningsafdeling stod for denne store indsats, som blev koordineret i samarbejdet mellem kommune, drift og den boligsociale medarbejder. Det var nødvendigt at opsøge et stort antal af de beboere, som skulle genhuses, simpelthen fordi der skulle udfyldes formularer, og det var der mange, der ikke fik gjort af egen kraft. h. Midlertidig genhusning Der er i 10 tilfælde blevet tilbudt beboere midlertidig genhusning internt i boligområdet. Kun 3 beboere tog imod tilbuddet og flyttede midlertidigt på grund af problemer med fysisk adgang til lejligheden. Især gangbesværede beboere havde svært ved at leve med de ændrede adgangsforhold, som i visse tilfælde tvang dem til at gå langt for at benytte kørestole og rollatorer. I samarbejde med udlejningsafdelingen organiserede den boligsociale medarbejder, at lejerne fik et andet sted at bo i perioden. Aftalen inkluderede, at husleje blev betalt som hidtil i på lejerens faste bopæl. 20

22 i. Konflikter Der har mange gange været behov for at mægle mellem håndværkere og beboere eller blot indtage en mæglende position i forhold til at forklare de krav, der stilles i varslingerne eller fra boligorganisationen. Boligrådgiveren har mæglet, hvor det var nødvendigt med særlig indsigt i personlige problemstillinger. Renoveringskoordinator og boligsocial medarbejder har ligeledes sammen med afdelingsbestyrelsen påtaget sig at mægle og har i de fleste tilfælde formået at sikre freden, og at byggesagen ikke gik helt i stå. j. Gennemgang af boligerne I forbindelse med mangel- og 1 årsgennemgang har der været rundsendt tilbagemeldingsskemaer til beboerne. De fleste af beboerne kan selv udfylde skemaerne og har gjort det, men mange har brug for at forstå, hvad der menes og har brug for støtte til at skrive svaret. Den boligsociale medarbejder og renoveringskoordinatoren har ofte været behjælpelige med at forklare og sikre, at fejl og mangler bliver udbedret. Både for beboeren, for senere lejere og for boligorganisationen som sådan er det vigtigt, at disse tilbagemeldinger lykkes, da det ellers kan blive dyrt for boligforeningen på langt sigt, når udbedringerne overgår til driftsbudgettet. k. Sproglige udfordringer En stor del af de beboere, som har anden etnisk baggrund end dansk, har også svært ved at forstå og skrive/læse dansk. De mange varslinger og informationsmaterialer, som kommer ind ad døren i forbindelse med renoveringen, er dermed en stor udfordring for mange. Det har været nødvendigt at anvende lokale frivillige tolke til at forklare, hvordan tingene hang sammen. Til dette har renoveringskoordinator og boligsocial medarbejder i fællesskab etableret aftaler med beboere med gode sprogkundskaber og forskellige sproglige baggrunde. Der har ikke i byggesagen været udsendt informationer af skriftlig karakter, som ikke var på dansk. Årsagen er, at boligafdelingens bestyrelse har den holdning, at I Lejerbo taler vi dansk. Det vil være relevant at forholde sig til denne problematik, især i afdelinger hvor der bor endnu flere lejere, som ikke har dansk som modersmål. I mange tilfælde ville en folder med anvisninger og forklaringer på flere sprog måske have gjort mange lejere mere selvhjulpne. l. Skure til eldrevne kørestole Der fandtes fra starten af renoveringen op mod 10 såkaldte el-skure i Gyldenrisparken. Skurene var opstillet af hjælpemiddelafdelingen i Københavns Kommune i forbindelse med bevilling af el-drevne kørestole til gangbesværede beboere. På grund af niveauforskellen i området er adgangen til lejlighederne sådan, at der fra hoveddøren er syv trappetrin op til en stuelejlighed, men direkte adgang i niveau fra stue/have. Derfor har man flere steder valgt at placere skuret til de el-drevne køretøjer i haven og gøre havedøren til hoveddør for den gangbesværede beboer. 21

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Henrik Pedersen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

Bygge udvalgets rolle og ansvar

Bygge udvalgets rolle og ansvar Bygge udvalgets rolle og ansvar Velkommen i byggeudvalget Din boligafdeling skal gennemgå en omfattende renovering støttet af Landsbyggefonden. En plads i byggeudvalget giver dig mulighed for at få indflydelse

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Informationsmøde om renoveringen 24. juni 2009

Informationsmøde om renoveringen 24. juni 2009 Gyldenrisparken - blok 13 og 14 Informationsmøde om renoveringen 24. juni 2009 Dagsorden Nu skal vi høre om, hvad der sker i Gyldenrisparken! 1. Plan af hele området 2. Byggepladsplan 3. Hvad indeholder

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen

På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen På trods eller på tværs? - Et oplæg om tværfaglighed, viden og muligheder V. Knud D. Andersen, Ældreenheden i Servicestyrelsen Disposition Introduktion: Hvem er Servicestyrelsen (i den sammenhæng!) Hvorfor

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild.

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild. REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.10 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 7 beboere fra 7 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1 RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... 1 Velkommen til den nye Golfparken Renoveringen af afdeling 14, Golfparken er den hidtil største af sin art i s godt 60-årige historie. Derfor

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger

Landsbyggefonden Boligselskabernes Hus. Lars Holmsgaard Käte Thorsen. - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Præsentation og disposition Lars Holmsgaard Käte Thorsen - Byggetekniske konsulenter - Vejledning - ansøgninger Disposition O. Overblik hele processen 1. Proces frem til foreløbig helhedsplan 2. Tidsplan

Læs mere

BEBOERINFO - GENHUSNING

BEBOERINFO - GENHUSNING BEBOERINFO - GENHUSNING Genhusningsfolder Visualisering fra vinderforslaget. BEBOER INFO 17. MARTS 2015 Hvad skal der ske? HUSK informationsmøde 23. marts 2015 kl. 19-21.30 Radisson, Scandinavien Center

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Velkommen til infomøde 02 04 2013 BLOKKENE & RÆKKEHUSENE AFD.41

Velkommen til infomøde 02 04 2013 BLOKKENE & RÆKKEHUSENE AFD.41 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Ove Hansen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012.

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012. Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012. Deltagere: Jytte Jensen, Ballerup Boligselskab Ole Pedersen, Ballerup Ældreboligselskab

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Korskærparken 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvis din lejlighed skal renoveres Du får betalt

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo?

Gem denne information! Hvor skal du bo? Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 Indholdsfortegnelse Hvor skal du bo, når din bolig skal.... 3 Tryghedspakken og spørgeskemaet 3 Boligstøtte og

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården Genhusning Information om genhusning i Margrethegården Indhold Indhold...2 Hvad betyder genhusning?...3 Midlertidig genhusning eller fraflytning?...4 Udgifter i forbindelse med genhusningen...7 Flyttesyn,

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007

TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 TRYGHED OG TRIVSEL AT UDVIKLE ET BOLIGOMRÅDE den 28. november 2007 Søren Hvas chefkonsulent Kuben Byfornyelse Danmark shv@kuben.dk MIN BAGGRUND Arbejdet og boet i Avedøre Stationsby 1979 til 2007 (med

Læs mere

ENGPARKEN. Klar til start. Nr. 6. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. April

ENGPARKEN. Klar til start. Nr. 6. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. April ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 April 2015 Nr. 6 Klar til start Den store renovering af Engparken rykker hele tiden nærmere. Og selv om der ikke er sket så meget

Læs mere

Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19.

Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19. Information om Renoveringen af afdeling 14 Byparken Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19.00 i Skovbyhus Der skal

Læs mere

Velkommen til VORES NYE SYDBY

Velkommen til VORES NYE SYDBY Velkommen til VORES NYE SYDBY 2 Forord I år 2005 blev Fællesorganisationens Boligforening og Slagelse Boligselskab enige om, at den samlede bebyggelse på Ærøvej indeholdende 462 boliger og udearealer trængte

Læs mere

Renovering af Længehusene LÆNGEHUSENE AFD.42 1

Renovering af Længehusene LÆNGEHUSENE AFD.42 1 Renovering af Længehusene 1 Forberedende arbejder i området Inden renoveringen må forventes følgende arbejder i området og omkring husene: Byggeledelse, entreprenør og AAB vil inspicere om alt er ryddet

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere.

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere. Kurt Rytter Finn Larsen Marianne Vittrup Ballerup Ejendomsselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv BY, KULTUR OG ERHVERV

Læs mere

Informationsmøde d. 12. februar - renovering af Skoleparken

Informationsmøde d. 12. februar - renovering af Skoleparken Informationsmøde d. 12. februar - renovering af Skoleparken Projektforslaget er på rne Hvad er der sket indtil nu? Byggeprojekt:Hvad er du nu der skal ske? Hvem er byggeudvalget? Hvad er et prøvefelt?

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50.

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Fremmødte: 163 husstande Inviterede teknikere: Jens Nielsen (JN), Wissenberg

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. april 2013 onsdag den 20. marts 2013 kl. 17.00 i beboerlokalet Bispebjerg Bakke 7, kld.

Læs mere

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Til beboerne i ejendommen A/B Studsgaarden 20. maj 2014 Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Kære beboer Det er blevet tid til at gennemføre de renoveringer, der blev besluttet på generalforsamlingen

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen AAB Henrik

Læs mere

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12 AFDELING 801 RØDKÆRSBRO GENHUSNING AFDELING 801 Østervang 10-32 Østerled 4-12 GENHUSNING På et afstemmende beboermøde den 25. oktober 2011 er det besluttet at renovere boligerne i afdeling 801, Østervang

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om den kommende renovering 4. Valg af medlemmer og suppleanter til byggeudvalg

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

TIL BEBOERNE/ERHVERVSLEJERNE I AB ÅLHOLMHUS Den 26. juni 2009 FORVENTET TIDSPLAN VARSLING. Vedr.: Udskiftning af faldstammer og vandrør.

TIL BEBOERNE/ERHVERVSLEJERNE I AB ÅLHOLMHUS Den 26. juni 2009 FORVENTET TIDSPLAN VARSLING. Vedr.: Udskiftning af faldstammer og vandrør. TIL BEBOERNE/ERHVERVSLEJERNE I AB ÅLHOLMHUS Den 26. juni 2009 Vedr.: Udskiftning af faldstammer og vandrør. Arbejderne med udskiftning af faldstammer og vandrør etc. begynder om kort tid. Vi beder dig

Læs mere

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering Informationsmøde afdeling 214 Genhusning under renovering Medborgerhuset d. 29. januar 2015 Velkomst ved Per Hermansen Beslutning om informationsmøde Anbefaling af 100 % genhusning Enig bestyrelse Dagsorden

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Genhusning. - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12

Genhusning. - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12 Genhusning - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12 Opstart af genhusning: Genhusningsprocessen starter med en individuel samtale med en genhusningskoordinator om: Dine ønsker

Læs mere

CASE STUDY Andelsboligforening fra Nørrebro, København 31 lejligheder, lejlighedssammenlægning, nyt tag/facade, gadeprojekt og kvarterløft

CASE STUDY Andelsboligforening fra Nørrebro, København 31 lejligheder, lejlighedssammenlægning, nyt tag/facade, gadeprojekt og kvarterløft 1.0 ANDELSBOLIGFORENING Geografi København Nørrebro Periode for udførelse 2005 2006 Lejlighedssammensætning Type 2V: 4 stk. 3V: 25 stk. 4V: 1 stk. 5V: 1 stk. Antal ialt 31 lejligheder Både før og efter

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Netværksmøde. Den 16. December 2014

Netværksmøde. Den 16. December 2014 Netværksmøde Den 16. December 2014 Indhold. 1. Præsentation Allan Revsbech 2. Himmerland i tal. 3. Bygherre ansvar 4. En case vedr. belysning 5. Spørgsmål Præsentation Allan Revsbech. Projektleder ved

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

NYE TIDER I NYDAMSPARKEN

NYE TIDER I NYDAMSPARKEN SK HUmøde info rts, kl. 18d år ma 25. ldkærg o på K NYE TIDER I NYDAMSPARKEN Nydamsparken er et godt sted at bo. Afdelingen ligger centralt og gårdrummet danner en grøn oase i en levende bydel. Og beliggenheden

Læs mere

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1

Velkommen til etapemøde! 17-12-2014 ETAGERÆKKEHUSENE AFD.41 Løget Høj 47 & 51 1 Velkommen til etapemøde! 1 Arbejder på Løget Høj 47 & 51, afd. 41! Facader - Rækkehusene får nye vinduer - Rækkehusene får nye facader - Rækkehusene får nye overdækninger mod haven Boligen - køkken og

Læs mere

REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab. Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk

REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab. Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk REFERAT af møde i organisationsbestyrelsen i Holbæk Boligselskab Mandag d. 3. marts 2014 kl. 17.00. Mødet fandt sted på Kløverstien 205, 4300 Holbæk Mødedeltagere: Bestyrelsen: Michael Rasmussen, fmd.

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Information til dig som skal genhuses

Information til dig som skal genhuses Information til dig som skal genhuses Følg renoveringsprocessen på www.civica-civica.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FOLDER OM GENHUSNING 3 HVORFOR GENHUSES? 3 HVORNÅR GENHUSES? 3 HVOR BLIVER VI MIDLERTIDIGT

Læs mere

Seniorbofællesskabet Den 3. Revle. Vore valg Vore erfaringer

Seniorbofællesskabet Den 3. Revle. Vore valg Vore erfaringer Seniorbofællesskabet Den 3. Revle Vore valg Vore erfaringer November 2014 Oplægget omfatter Almindeligste fremgangsmåde ved oprettelse af seniorbofællesskaber de seneste 15 år Vores lange forløb i korte

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

ing b y g g e r p å v i d e n

ing b y g g e r p å v i d e n ing bygger på viden folderen er udarbejdet af sbs første udgave: september 2008 tekst: sbs foto: copyright sbs layout: sbs 2 INDHOLD GENHUSNING... 4 MIDLERTIDIG GENHUSNING... 5 - ved udflytning... 8 -

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. oktober 2012 torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Generel

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT

BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BEBOERHØJSKOLEN SAMLET KURSUSOVERSIGT BOLIGSOCIAL DRIFT (for ansatte og ledere i driften) BÆREDYGTIG BOLIGSOCIAL DRIFT FRA SKRALD TIL RESSOURCE FRA SERVICE TIL MEDSKABELSE BOLIGDRIFT OG KOMMUNIKATION HJÆLP

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede?

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? BL s 1. kreds - Kredskonference 2014 Workshop Lørdag den 22. marts 1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? Gruppe 1A

Læs mere

ENGPARKEN. næste skridt? Tak for det store fremmøde på beboermødet, 4. november. Interessen for det omfattende renoveringsprojekt. Klar til. Nr.

ENGPARKEN. næste skridt? Tak for det store fremmøde på beboermødet, 4. november. Interessen for det omfattende renoveringsprojekt. Klar til. Nr. ENGPARKEN November 2014 Nr. 2 Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 Klar til næste skridt? Tak for det store fremmøde på beboermødet, 4. november. Interessen for det omfattende

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Forebyggelse af udsættelser i Købehavn

Forebyggelse af udsættelser i Købehavn Forebyggelse af udsættelser i Købehavn Susan Fiil Præstegaard Socialforvaltningen Københavns Kommune 18. april 2013 Socialforvaltningen www.kk.dk Side 1 Status 2010 stigende antal udsættelser 900 Udsættelser

Læs mere

Beboermøde 10. marts 2014

Beboermøde 10. marts 2014 Beboermøde 10. marts 2014 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om lokalplan, boligtyper og tidsplan for den kommende renovering 4. Valg af medlem

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere