Et lykkeligt. Samarbejd for livet! fornuftsægteskab? Lokalpolitikken sejler sin egen sø I Guldborgsund Kommune udvikler man planstrategien til søs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et lykkeligt. Samarbejd for livet! fornuftsægteskab? Lokalpolitikken sejler sin egen sø I Guldborgsund Kommune udvikler man planstrategien til søs"

Transkript

1 Et lykkeligt fornuftsægteskab? Opfølgning på debatdag i Realdania Byudviklingsforum d. 18. april 2007 Lokalpolitikken sejler sin egen sø I Guldborgsund Kommune udvikler man planstrategien til søs Kommunikér jeres kommuner! Formidlingen af planstrategien skal tænkes ind i alle kommunens aktiviteter Samarbejd for livet! Connie Hedegaard: Selv de største kommuner er ikke øer i et åbent hav

2 02 Opfølgning på debatdag i Byudviklingsforum

3 Grobund for samarbejde Samarbejde, partnerskaber og alliancer er kodeord for alle kommunens forvaltningsområder, ikke mindst den fysiske planlægning. Det gælder ikke bare samspillet på rådhuset, men også i forhold til en masse andre aktører. Det handler om at plante frø, som kan gro til nyttige partnerskaber. Man skal søge og finde mulighederne for strategiske alliancer med det lokale erhvervsliv, med kulturlivet, med interesseorganisationer, med nabokommuner og selvfølgelig internt i kommunalbestyrelserne. Og man skal kunne lave en holdbar, gennemtænkt planstrategi, som er designet til en tid, der kræver retning og visioner. Det kræver en hel cocktail af forskellige ingredienser: vilje i kommunerne, ny lovgivning fra Miljøministeriet og så inspiration fra folk, der faktisk har prøvet strategisk organisationsudvikling. Viljen til udvikling har de fleste af os allerede, lovgivningen er på vej og på det seneste debatmøde i Byudviklingsforum fik vi inspiration til vores respektive planstrategier: Vi hørte blandt andet om markvandringer, en politisk galease og et erhvervstopmøde fra de fem kommuner, der er udvalgt som bannerførere og pionerer i den første etape af Plan09s planstrategi-projekt. Dette magasin samler op på indtrykkene fra debatmødet i København den 18. april En dag med mange gode indlæg og god grund til kommunal eftertanke. Genoplev debatten eller dyk ned i den for første gang. God læselyst! Mads Lebech Formand for Byudviklingsforum Opfølgning på debatdag i Byudviklingsforum 03

4 Regeringen forventer, at kommunerne bidrager til at værne om nationale interesser i by og landskab. Miljøminister Connie Hedegaard medbragte løfter om nye planredskaber og en sækfuld formaninger til deltagerne på Byudviklingsforums debatdag. Samarbejde er en livsnødvendighed. Selv de største kommuner er ikke øer i et åbnet hav. Der er behov for at tage bestik af udviklingen på den anden side af kommunegrænsen. Planlægningen er kommet tættere på borgerne, og ikke alle beslutninger vil være lige populære, selvom de er nødvendige, advarer miljøministeren. Byerne vokser, men det er ikke nogen naturlov, at de bare skal strække deres arme længere ud i landskabet langs store veje. Alt for mange nye erhvervsarealer i byernes udkant og langs motorvejene vidner om, at hensynet til landskabet ikke er dét, der har vejet tungest. Indefra og ud Der skal fut i forretningsmulighederne! Miljøministeriet fik i maj et bypolitisk lovforslag gennem førstebehandlingen, og dermed sætter Connie Hedegaard sin lid til, at kommunerne inden sommerferien får de nødvendige redskaber til at udvikle gamle industriarealer. Også detailhandlen betænkes med et lovforslag. Den maksimale butiksstørrelse skal hæves, og butikkerne skal som hovedregel placeres i bymidten: Byernes handel skal udvikle sig indefra, og udlæg til nye, eksterne centre skal forbeholdes de særligt pladskrævende varegrupper, siger ministeren, der regner med at få samlet et bredt politisk flertal for sit lovforslag inden sommerferien. Omdrejningspunktet er, at bestemmelserne skal være mere klare og tydelige. 04 Opfølgning på debatdag i Byudviklingsforum

5 På høje tid Ifølge Connie Hedegaard skal kommunerne tænke mere i koncentration end i spredning, for byerne må ikke blive udflydende, karakterløse bylandskaber. Der er udfordringer nok, og nu skal kommunerne stå deres svendeprøve. Når Danmark i 2009 skal være vært for klimatopmødet, skal vi vise, hvad vi kan med planlægning: Det er på høje tid at komme i gang, hvis man endnu ikke har noget at vise frem i Det er i disse måneder, initiativerne skal tages, opfordrer miljøministeren. Redskaberne i det nye bypolitiske lovforslag bidrager til en fremsynet planstrategi: I har fået et stort råderum for, hvordan kommunen vil virkeliggøre de nationale mål, og en bred vifte af måder at gribe arbejdet an på. Så jeg ser meget frem til resultaterne. Det bypolitiske lovforslag Det bliver muligt for kommunerne at: Indgå aftaler med grundejere om bidrag til finansiering af fysisk infrastruktur Planlægge blandede bolig- og erhvervsområder Skabe nye aktiviteter og anlæg på vandet og ved havneområder Opføre nye støjisolerede boliger i støjbelastede bydannelsesområder Stille krav om lavenergibebyggelse i lokalplaner for nye byområder Opfølgning på debatdag i Byudviklingsforum 05

6 Et lykkeligt fornuftsægteskab De fem Plan09-projektkommuner kører derudaf, og ruten for det videre forløb er allerede planlagt. Først og fremmest handler det om alliancer og partnerskaber. Interesserne og forretningskulturen må være fælles. Samtlige projektkommuner i Plan09 arbejder derfor på at forene bredt, så organisationer og erhvervsliv, borgere og medarbejdere og ikke mindst nabokommunerne styrer i samme retning. Borgmestrene fra henholdsvis Ishøj og Faaborg-Midtfyn Kommune delte ud af erfaringer med egne projekter. Lige børn leger bedst Projektet Erhvervstopmøde og strategi for Vestegnen i Ishøj Kommune samler otte Vestegnskommuner, som i fællesskab skal finde en strategi for erhvervsudviklingen. Borgmester Ole Bjørstorp står i spidsen for samarbejdet. Den 16. april blev projektet skudt i gang på et topmøde, hvor godt 150 erhvervsfolk og andre af Vestegnens interessenter var samlet. En række oplæg blev sluttet af med afstemninger om forskellige temaer, som på forhånd var identificeret af kommunernes politikere. Responsen fra afstemningerne tages med i Vestegnens samlede prioriteringer for hele egnen, og de enkelte kommuner har derefter mulighed for at anvende resultaterne på baggrund af deres lokale forudsætninger. Ishøjs borgmester mener, at lige børn leger bedst: Det, der binder os sammen på Vestegnen, er jo, at kommunerne ligner hinanden temmelig meget. Arbejdsstyrken, befolkningssammensætningen og erhvervsstrukturerne er meget ensartede. Sådan tror jeg også, at den slags fællesskaber bør være. Ole Bjørstorp fremhævede desuden, at mål og mening skal fremgå tydeligt af samarbejdet. De enkelte kommuner skal kunne relatere det til egne udfordringer. Og selvom samarbejdet skal forpligte, så skal der være en balance mellem pligt og fri vilje: rigtig balance mellem det forpligtende og det fleksible arbejde. I Faaborg-Midtfyn Kommune har man også indset, at det er slut med kommunal soloflyvning. Borgmester Bo Andersen gav debatdagens deltagere indsigt i, hvordan man på hans hjemstavn nu satser på strategisk udvikling af samarbejdet mellem borgerne og erhvervslivet. Helikopterblik Faaborg-Midtfyn Kommune er en cocktail af fem gamle kommuner med hver deres traditioner. I forbindelse med kommunalreformen er der blevet etableret spritnye fagsekretariater og stabe. Det hele hjælpes på vej af samarbejdsprojektet Overblik og helhedssyn i en ambitiøs helhedsstrategi, der har til formål at udvikle en planstrategisk helhedsplan. Midlet er nye samarbejdsstrukturer både internt på rådhuset, men også med eksterne interessenter: Alle relevante afdelinger og kompetencer i kommunen skal fremover inddrages for at sikre helhed, overblik, tværfaglighed og en optimal ressourceudnyttelse, siger Bo Andersen. Kommunen har holdt en række visionsmøder med fokus på alt fra lokalsamfund, kultur og fritid, levende by- og boligmiljøer til friluftsliv og natur. Også børne- og ungeområdet har været under behandling. Baggrunden for samtlige tiltag er den overbevisning, at kun samarbejde fører til økonomisk succes og højere synlighed: Vi skal signalere helt tydeligt, hvor vi vil hen, og hvad vi vil investere i vores kommune. Det kræver flerårige budgetlægninger og udviklingsinitiativer, afslutter borgmesteren fra Faaborg-Midtfyn. Vi behøver jo ikke være enige om alting og det er vi da heller ikke 100 procent. Man er nødt til at arbejde efter en mindste fællesnævner og så gå videre derfra. Det er vigtigt at finde en 06 Opfølgning på debatdag i Byudviklingsforum

7 På Vestegnens topmøde blev blandt andet de udslidte erhvervsområder diskuteret. Erhvervslivets villighed til fælles finansiering og samarbejde med kommunen blev afprøvet med spørgsmålet: Hvilken af følgende visioner foretrækker du? Privat omdannelse... Kommunal omdannelse... Privat/kommunal omdannelse... Fælles kommunalt udviklingsselskab... 2,4 % 17,7 % 10,5 % 69,4 % Kulturelt-kulinariske samarbejder i Faaborg-Midtfyn Kommunen har blandt andet et langsigtet strategisk samarbejde med andre fynske kommuner om branding af Sydfyn, et kulturelt partnerskab med Fin Fyn og et samarbejde med lokale fødevareproducenter og restauranter om projektet Smagen af Sydfyn fra jord til bord. Opfølgning på debatdag i Byudviklingsforum 07

8 Modvind giver medvind 08 Opfølgning på debatdag i Byudviklingsforum

9 Uden mening, mål og udfordringer får du hverken dine medarbejdere til at bidrage til udvikling eller fælles fodslag. Når organisationen skal engageres, skal der bløde værdier på bordet. Den administrerende direktør Alfred Josefsen fra Irma arbejder ud fra en ledelsesideologi, som har vist sig at kunne vende katastrofe til succes var for Irma et år med røde tal, fyringer og overlevelsesvanskeligheder. Samme år blev Alfred Josefsen ansat, og han vendte med sin særlige ledelsesstil og ledelsesfilosofi krisen til succes. Ét af hans principper er at mindske bureaukratiet: I skal passe på, at I ikke bliver så bureaukratiserede, at administration, organisation og standardiseringer æder glæden, energien og begejstringen. Desuden påpeger den administrerende direktør vigtigheden af, at hele organisationen er med på idéen: Man skal skabe mening, mål og godmodig konkurrence mellem folk, som ellers ville rivalisere. Man skal sørge for, at man er sammen om at bygge en fælles historie, og at arbejdet tager udgangspunkt i en fælles idé. Man skal skabe win-win-situationer alle skal kunne vinde i det her samarbejde. Man skal skabe mening, mål og godmodig konkurrence mellem folk, som ellers ville rivalisere. Team spirit Alfred Josefsen mener, at mange kommuner og offentlige institutioner har for mange mål. Det gør det nemlig svært at prioritere: Vær knivskarp på, hvad målet er. Hvornår ved vi, om vi har scoret? Der skal gå sport i det, men holdsport vel at mærke. Konkurrencerne skal være sunde, godmodige og rettet mod udvikling: Rivaliserende konkurrencer, hvor man tager energi fra hinanden, hvor man kæmper om privilegier, synes jeg, er noget Fanden har opfundet i vrede. Og kampånden bliver styrket af krisesituationer. Alfred Josefsen taler af erfaring: Når man er dødstruet, har man da de største chancer. Hvis ikke I har en krise, så se at få skabt en. Det giver en masse muligheder for at gøre det, man gerne vil. Opfølgning på debatdag i Byudviklingsforum 09

10 Erhvervsfolk kan ikke forstå, at vi har alle de politiske forbehold engang imellem, for man kan da bare gøre tingene. Men sådan tror jeg ikke, processen er. Man er nødt til at tage visse hensyn. Man er nødt til at gå i gang med en handlingsorienteret landdistriktspolitik rundt om i kommunerne, hvor man i høj grad prøver at involvere de lokale samfund. Det virker som om, der sidder nogle politikere, som ingen visioner har og heller ikke er i stand til at kommunikere et politisk lederskab! Der er flere måder at kommunikere på. Det behøver jo ikke koste 200 millioner kroner at kommunikere. Hvordan får vi et værktøj i kommunerne, så vi kan holde folk fast på det, man har aftalt? Hvis vi vil være med som kommune, så er kommunekassen ikke nok. Så skal der også andre på banen, som er parate til at investere. Det virker jo som om, det åbne land skal lukkes af for alt andet end en søndagstur. Jeg tror altså, at man skal være meget opmærksom på, at der kan foregå rigtig, rigtig mange ting i det åbne land. Det drejer sig om at invitere folk med til festen, så de ikke kan kritisere strategien bagefter. Ellers kunne administrationen lige så godt klare det, i stedet for et byråd. Til trods for at I har kommunikationsafdelinger og pligtskyldigt laver kommunikationsstrategierne, så er det mange gange et politisk kludetæppe, der ikke har nogen profil eller kant. Byrådet skal formulere en præcis position. Det kan vi altså ikke købe os ud af med kommunikationsmedarbejdere. 10 Opfølgning på debatdag i Byudviklingsforum

11 Før forandring kommer folkelig forankring Strategier skal ikke blive til bag lukkede rådhusdøre, for det er borgerne, der skal leve med resultaterne. Det har man taget konsekvensen af i Guldborgsund og Århus, hvor kommunernes indbyggere inddrages i udviklingen af planstrategierne. Kom ombord med kommunalbesætningen fra Guldborgsund Kommune eller sig din elektroniske mening om det åbne land omkring Århus. Borgere, erhvervsliv og interesseorganisationer har gode muligheder for at komme til orde og blive hørt i forbindelse med udviklingen af en planstrategi i Guldborgsund og Århus Kommune. I Århus hedder projektet Nærdemokrati og nye planprincipper i storbyens landområder. Målet er at skabe dialog mellem kommunen og lokale interessenter i processen om byen og landskabets udvikling. Dialogen finder sted på inviterede møder med udvalgte interessenter og blandt borgere i et elektronisk panel. Processen skal bidrage til kommunens planstrategi og er blevet mødt med entusiasme: Der har været meget positiv respons på projektet fra alle de involverede parter. Udfordringen eller dilemmaet er selvfølgelig, at vi skal undgå at binde borgerne på hænder og fødder og specielt politikerne i første omgang, fortæller rådmand Peter Thyssen fra Århus Kommune. Projektet skal udmønte sig i et oplæg, der præsenteres for byrådet: De indledende undersøgelser har givet projektet en folkelig forankring, og de personer, som har interessemodsætninger, har siddet sammen og har hørt hinanden kommentere de forskellige idéer. Samtidig har vi kunnet få en pejling på, hvor knasterne ligger. I sidste ende betyder det et langt, langt bedre grundlag for det, vi siden sender videre til byrådet, siger rådmanden. Galathea-ekspedition fra Guldborgsund Guldborgsund Kommune har grebet processen anderledes an, men visionen om en procesorienteret dialog mellem kommunen og lokale interessenter er den samme. Det store sejl blev spændt for, da En lokalpolitisk Galatheaekspedition blev søsat. Under en tredages rundsejlads i maj til kommunens byer blev byråd og direktion samlet til en diskussion om fremtidens planstrategi. Udvalgte borgere kom før sejlturen med deres bud på kommunens fremtid, og undervejs var der møder med interessenter, som gæstede båden. Målet var, at byrådet fik en fælles og vidtfavnende forståelse for de ønsker, der vedrører kommunen. Fat i ildsjælene Et åbent borgermøde skal senere følge op på sejlturen: Kommunens ambition er at inddrage borgerne på en måde, så vores planproces bliver demokratisk, men ikke bureaukratisk. Det gør vi ved at vælge ud. Vi tager fat i de borgere, der har holdninger. Ildsjælene, simpelthen! Måske lyder det arrogant, men vi vil altså hellere have tre gode forslag end en masse løse idéer. Efter sejladsen når vi har lavet et oplæg med rod i ildsjælenes idéer og politikernes diskussioner så skal alle, der vil sige noget, nok blive hørt, forsikrer borgmester Kaj Petersen. Opfølgning på debatdag i Byudviklingsforum 11

12 I har et splitsekund! Borgernes opmærksomhed er kort, så budskabet skal være klart og allestedsnærværende. Drop reklamekampagnen og ansæt folk, der kan tænke formidlingen af planstrategien ind i alle kommunens aktiviteter, lyder rådet fra PR-ekspert Sune Bang. Mange virksomheder bruger mellem 10 og 20 procent af deres omsætning på kommunikation. Og det ses ikke som en omkostning, men som en investering. Det kan kommunerne lære noget af, mener Sune Bang, partner i reklamebureauet Propaganda McCann: Det undrer mig, at der er så lidt fokus på kommunikation hos jer. Specielt i en politisk virkelighed, hvor der sættes spørgsmålstegn ved enhver ændring eller udvikling og ved enhver planlægning, skal der være styr på kommunikationen i alle faser. Og Sune Bang mener, at det manglende fokus på kommunikation i sidste ende kan føre til færre kunder i butikken: I det afgørende splitsekund, vi kan håbe på at have vores kunders opmærksomhed, vil de overfladisk, flygtigt og for- 12 Opfølgning på debatdag i Byudviklingsforum

13 simplende beslutte sig for, om det bliver et ja eller nej. Om de vil købe leverpostejen, eller om de eventuelt vil bo i byen eller kommunen. Det er ofte ikke baseret på lange rationelle eller faktuelle analyser, men i højere grad på følelser og hvad man har hørt og set. Hvis man tror på, at opfattelsen er virkeligheden, bliver det centrale i jeres planlægning kommunikationen og produkterne bliver bevisførelsen. Spredehagl giver ingen resultater I Sune Bangs verden begynder det hele med kommunikationen. Man finder først og fremmest frem til, hvad man vil stå for, og så fastlægger man den position, man vil have. Og den skal være præcis. For skyder man på alle, rammer man ingen. Det er ikke vanskeligere end så mange andre håndværk. Der findes processer og værktøjer for det, ligesom der findes hamre og save. Værktøjer, som forholder sig til afsenderens eller produktets virkelighed. Når man så er kommet frem til den rette position, kan man derefter udvikle produkter og træffe beslutninger, som passer til denne position. En god position er ikke noget man opfinder, det er noget, man finder ind til. Det afgørende er nemlig, at formuleringen ikke bliver urealistisk og for reklameagtig. Den skal baseres på virkeligheden, historikken, de produkter, man reelt fremover har på hylden. Specielt når det drejer sig om opbygning af positioner for byer eller kommuner. For her er store flotte kampagner og dyrt betalt annoncering ikke det mest effektive middel, siger Sune Bang og afslutter: Udfordringen for jer bliver ikke i så høj grad at afsætte ressourcer til at lave traditionel kommunikation gennem kampagner, men at have ansatte med kompetencer til at vurdere kommunikationseffekten af planlægningsmæssige beslutninger. Opfølgning på debatdag i Byudviklingsforum 13

14 14 Opfølgning på debatdag i Byudviklingsforum

15 Modsætninger MØDES på studietur Jammerbugt Kommune har rigtig meget åbent land. Derfor vil kommunen basere sin planstrategi på naturværdierne i et utraditionelt samarbejde med tidligere arvefjender. Metoden er studieture i det grønne, som skaber fælles viden og gensidig respekt. En sprængfarlig cocktail af modstridende interesser mødes i Jammerbugt Kommune i projektet Et utraditionelt samarbejde om natur og turisme. Kommunalbestyrelse, administration, repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening, landbrugsforeninger og fagspecifikke konsulenter tager sammen på en tredages studietur rundt i kommunen med input fra forskellige natureksperter. Herefter følger et seminar og formulering af en fælles strategi for udnyttelse og beskyttelse af kommunens åbne land. Vi er nødt til at sætte det stærkeste hold for at opnå de bedste resultater. Så er det ikke altid afgørende, hvilken forening eller organisation man kommer fra. Interessenterne er i princippet de samme som altid. Det utraditionelle er, at vi nu sætter os sammen ved bordet. Man kan sige, at det i princippet er et forsøg på at bevæge sig fra enkeltsagerne til et helhedssyn på vores kommune, forklarer borgmester Mogens Gade fra Jammerbugt Kommune. Fælles fyrtårne Borgmesteren understreger, at vejen mod kommunens succes skal funderes på en fælles identitet: Vi har brug for nogle fælles fyrtårne. Her er Jammerbugt Kommunes enestående natur og kulturmiljø et oplagt fokusområde. Og det er meget bevidst, at kommunen har valgt vandrestier frem for mødelokaler: En af sidegevinsterne ved at tage ud i kommunen er, at vi kommer rundt sammen, får set hinanden, får snakket sammen og får det sociale med i spillet. Det betyder jo ofte meget i forhold til at få nogle fornuftige løsninger, lyder det fra Mogens Gade. Opfølgning på debatdag i Byudviklingsforum 15

16 Øvelser mod middelmådighed Kommunerne har det hårdt i dag. Innovationspresset er massivt, og konkurrencen om medarbejdere er hård. Og så er der en grum tendens til middelmådighed. Men med eksperimenter, netværksdannelse og øvelser i innovation, er der stadig håb om udvikling i kommunerne, lyder opmuntringen fra Anders Drejer, professor ved Aarhus School of Business. De dårlige nyheder Pres Den offentlige sektor i hele den vestlige verden er under et stadigt større innovationspres. Så massivt, at man ikke drømmer om det. Middelmådighed De gode eksempler sejler i en sø af middelmådighed. Jeg frygter, at der er masser af kommuner, hvor der ikke er nogle borgere tilbage, eller hvor den sidste borger lukker og slukker om 40 år. Hvis man i stedet fortæller, at her er det festligt at bo, så vil man kunne holde på dem. Konkurrence Der bliver konkurrence på arbejdsmarkedet. De kommuner, som først får en strategi, så de kan få de bedste ledere og de bedste medarbejdere, de vil også kunne få de bedste skatteydere. Bliv bedre til innovation Klar ledelse Det er strategien og ledelsen, der er udgangspunktet. Lad nu bare kommunalbestyrelsen skændes som sindssyge. Men når de er færdige, så er det denne vej, vi går! Plads til idéer Der er masser af medarbejdere, som har masser af gode idéer og innovative tanker, hvis bare de får lov. Eksperimentér! Lav eksperimenter, for Guds skyld. Det er sådan, man finder ud af, om det virker eller ej. Samarbejd! Prøv at samarbejde på tværs. Det kunne være med andre kommuner, det kunne være med andre videnscentre, alle mulige. Innovativ energi bliver meget, meget større, når man får adgang til andre. Øvelser Husk at øve jer. Man bliver kun god til at være innovativ, hvis man øver sig rigtig, rigtig meget. 16 Opfølgning på debatdag i Byudviklingsforum

17 Opfølgning på debatdag i Byudviklingsforum 17

18 Plan09 en køreplan for fremtiden De planstrategiske udviklingsaktiviteter bliver først rigtig rødglødende til efteråret, men allerede nu er mange kommuner godt i gang. I de kommuner, hvor startskuddet endnu ikke har lydt, lyder rådet fra Skov- og Naturstyrelsens Niels Østergård: Lav en køreplan fra start og skru en strategi sammen, som indeholder både by- og landpolitik. Et kig på danmarkskortet og de planstrategiske tendenser er så småt begyndt at vise sig i landskabet. Flere og flere kommuner er allerede begyndt at lægge en køreplan for strategiudviklingen, før de går i gang. Og det er en god idé, mener vicedirektør Niels Østergård fra Skov- og Naturstyrelsen: En køreplan er jo planlæggerens ord for en kommunikationsstrategi. Den fortæller både politikeren og borgeren, hvornår der sker hvad. Så kan man bedre tilrettelægge sine muligheder for at være medspiller i denne nærdemokratiproces, og det er meget vigtigt. Men det er ikke nok at tænke i køreplaner. Vejen til planstrategien skal også indeholde en by- og landpolitik: Det kan godt være, man har en handlingsplan og et program for landdistriktsaktiviteterne i kommunen, og man skal også have en naturpolitik og en landbrugsstrategi. Men man kunne godt overveje, om køreplanen i planstrategien ikke i virkeligheden var at sige: Man har to opgaver i kommunernes planlægning: Man skal få sat nogle mål op for både bypolitikken og for landpolitikken, råder Niels Østergård. Næste udbudsrunde i Plan09 Ansøgningsfrist for anden udbudsrunde af Plan09-projektet er den 5. september Læs mere på 18 Opfølgning på debatdag i Byudviklingsforum

19 Vidste du, at 76 mere end almindeligt interesserede deltog på debatmødet den 18. april 2007 Byudviklingsforum er en del af Realdania Medlemsdebat, der fremmer viden og debat om det byggede miljø Mere end 600 personer er engagerede i Realdania Medlemsdebats aktiviteter De øvrige debatfora er Landbrugsforum, Almen Boligforum, Erhvervsforum, Privat Boligforum og Ejerboligforum Vi har brug for din mening! Realdania Medlemsdebat Nicolai Eigtveds Gade København K T: F: realdania.dk

20 Futures of cities begins this year IMPACTS: INDICATORS: IMPLEMENTATIONS Denmark, Copenhagen, September 23-26, Who is IFHP? The International Federation for Housing and Planning (IFHP) is a global network of professionals engaged in the broad field of housing and planning. Established in 1913, IFHP has been sharing ideas and providing solutions for more than 90 years. IFHP is responsible for a wide range of activities, including an annual world congress.

Planstrategi 2007 og den nye plankultur. Svend Erik Rolandsen, sekretariatsleder, Plan09

Planstrategi 2007 og den nye plankultur. Svend Erik Rolandsen, sekretariatsleder, Plan09 Planstrategi 2007 og den nye plankultur Svend Erik Rolandsen, sekretariatsleder, Plan09 Plan09: Fornyelse af kommuneplanlægningen Vision - at udvikle en plankultur, der fokuserer på værdifulde bymiljøer

Læs mere

Nyt kommunalt Danmarkskort - Plan09 og nyt plansystem 2007

Nyt kommunalt Danmarkskort - Plan09 og nyt plansystem 2007 Nyt kommunalt Danmarkskort - Plan09 og nyt plansystem 2007 - Niels Østergård, Miljøministeriet og Plan09 Planavdelingens seminar, Kongsvinger 29. august 2007 Det nye Danmarkskort 2007 Fra 271 til 98 kommuner

Læs mere

Plan09 og den nye plankultur. Svend Erik Rolandsen, sekretariatsleder, Plan09

Plan09 og den nye plankultur. Svend Erik Rolandsen, sekretariatsleder, Plan09 Plan09 og den nye plankultur Svend Erik Rolandsen, sekretariatsleder, Plan09 Plan09: Fornyelse af plankulturen Vision - at udvikle en plankultur, der fokuserer på værdifulde bymiljøer og bebyggelser samt

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Plan09 og plankulturen til debat!

Plan09 og plankulturen til debat! Plan09 og plankulturen til debat! På programmet Plan09 og Fornyelse af planlægningen Hvad er plankultur? Værdier og kompetencer Eksempler Redskaber til udvikling af den lokale plankultur Et første bud

Læs mere

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by Kommuneplan 2009 Vallensbæk - en levende by Vallensbæk Kommune Marts 2010 Vallensbæk Kommune Høring Den 2. december 2009 blev Kommuneplan 2009 endeligt vedtaget af Vallensbæk Kommunes kommunalbestyrelse.

Læs mere

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014

Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: aktører, 10 styrker, 4 handlinger. - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 1 Stevns Kommune: Visionsprojekt STEVNS 2020: 22.000 aktører, 10 styrker, 4 handlinger - opsamling på kick off på det politiske spor, juni 2014 Baggrund Stevns Kommunes Kommunalbestyrelse afholdt den 17.

Læs mere

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling http://www.kalundborg.dk/vision_og_udvikling.aspx?printerfriendly=2 Side 1 af 2 Forside» Vision og udvikling Vision og udvikling Udfordringer og potentialer Statistikken taler sit tydelige sprog. Som i

Læs mere

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015 Velkommen til borgermøde om 27. oktober 2015 Formål Først og fremmest sige tak for jeres bidrag Fortælle om Byrådets Fremhæve det væsentlige i strategien Mulighed for høringssvar Opfølgning på Planstrategi

Læs mere

Planstrategier, kommuneplaner og plankultur

Planstrategier, kommuneplaner og plankultur Planstrategier, kommuneplaner og plankultur Niels Østergård, DB i Kolding 3. december 2008 Plan09 - lige nu og med 13 måneder tilbage 3 strategieksempler og demokratiopfattelser Plan09 - Guldborgsund Plan09

Læs mere

Plan09 Sekretariatsleder Svend Erik Rolandsen Oplæg på Planlovsdag 2007

Plan09 Sekretariatsleder Svend Erik Rolandsen Oplæg på Planlovsdag 2007 Plan09 Sekretariatsleder Svend Erik Rolandsen Oplæg på Planlovsdag 2007 Program Kort præsentation af Plan09 Elektronisk netværk Planstrategi 2007: Udfordringer og tendenser Fem eksempelprojekter med fokus

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter. Svend Erik Rolandsen, projektchef, COWI

Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter. Svend Erik Rolandsen, projektchef, COWI Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter Svend Erik Rolandsen, projektchef, COWI Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter Forskellige typer projekter i kommuneplanen Analyse- og udviklingsprojekter

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Sammen om nødvendige forandringer. Dialogmøde om forslag til ny udviklingsstrategi 1. oktober 2014

Sammen om nødvendige forandringer. Dialogmøde om forslag til ny udviklingsstrategi 1. oktober 2014 Sammen om nødvendige forandringer Dialogmøde om forslag til ny udviklingsstrategi 1. oktober 2014 Program 18.30 Velkommen 18.40 Boligmarkedet uden for de større byer - yderområdernes udfordringer Thorkild

Læs mere

Fem kommuner, fem borgmestre og fem pointer

Fem kommuner, fem borgmestre og fem pointer Fem kommuner, fem borgmestre og fem pointer Fem kommuner har med støtte fra Plan09 kastet sig ud i eksperimenter med deres egen plankultur. De synes, de er vokset fra den gamle model og forsøger at udvikle

Læs mere

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik,

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik, Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 143 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd om spørgsmål S vedr. Idan/Play the Games internationale oplæg: Den globale idræts krise er Danmarks

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN 02.04.2014 Men hvad skaber vækst? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi?..så

Læs mere

Principper for kommunikation i Odense Kommune

Principper for kommunikation i Odense Kommune Principper for kommunikation i Odense Kommune Odense Kommune skal have en god kommunikation og tæt dialog mellem borgere, brugere, kommunens ansatte, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Det skal

Læs mere

Vil du arbejde videre med dit brand?

Vil du arbejde videre med dit brand? Vil du arbejde videre med dit brand? Inspirationsforedrag Det stærke brand Den gode vision Inspiration til din kommunes vision Inspiration til realisering af dit brand Foredrag med forfatter og branding-ekspert

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Miljøministeriet Realdania Byernes roller i fritiden en analyse i Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og Plan09. Telefoninterviews er gennemført

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Forslag Borgerinddragelsespolitik

Forslag Borgerinddragelsespolitik Forslag Borgerinddragelsespolitik Vision: Faxe Kommune - vi gør afstanden kort Mission: Vi vil løse de kommunale opgaver i samarbejde med kommunens borgere, medarbejdere, og interessenter i overensstemmelse

Læs mere

POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG

POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG POLITISK LEDERSKAB OG BORGERDIALOG Holbæk Kommune har en klar ambition om at styrke dialogen om den politiske retning og inddrage borgere, brugere og virksomheder i udviklingen af politikker og løsninger.

Læs mere

Innovativ planstrategi -samskabelse og vækst

Innovativ planstrategi -samskabelse og vækst Innovativ planstrategi -samskabelse og vækst Niels Ågesen, Kommunaldirektør i Vejle, 25.09.2014 Men hvad skaber samskabelse og vækst? Men hvad skaber samskabelse og vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi?

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse Kommunalvalg 2017 Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse 1 Det kan du finde i materialet 1. Kommunalvalg i Friluftsrådets kredse 2. Idékatalog med eksempler på mærkesager 3. Guide og værktøjer

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Høring af medborgerskabspolitik

Høring af medborgerskabspolitik Høring af medborgerskabspolitik Den 9. november inviterede til borgermøde vedrørende høring af Aarhus nye medborgerskabspolitik. Tretten aarhusborgere deltog. Dette dokument indeholder vores indspil til

Læs mere

Profitable partnerskaber

Profitable partnerskaber Profitable partnerskaber Kommunerne er kendt for at være gode til at samarbejde med private aktører. Nu får de traditionelle strategiske partnerskaber en ekstra dimension med en ny type filantropi, der

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk

Landsby- og landdistriktspolitik. Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009. www.skive.dk Landsby- og landdistriktspolitik Vedtaget af Skive byråd den 31. marts 2009 og af Landsbyudvalget den 2. juni 2009 www.skive.dk Baggrund I forbindelse med strukturreformen blev de fire gamle kommuner Sallingsund,

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Vestegnens Planforum, 18. nov. 2008

Vestegnens Planforum, 18. nov. 2008 Vestegnens Planforum, 18. nov. 2008 Bedre borgerdeltagelse Svend Erik Rolandsen og Christina Krog, Plan09 På programmet 1. Borgerinddragelse på automatpilot 2. Borgerinddragelse = kommunikation - diskussion

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet.

I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet. Formandens tale til topmødet 2014 -- Det talte ord gælder -- I dag har vi diskuteret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. I mens er der 84.000 danskere, som hver dag går på arbejde i udlandet. I Danmark

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november. Sund By Netværkets strategi for Side 1

Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november. Sund By Netværkets strategi for Side 1 Koordinatordage Hotel Hesselet 14/15 november Sund By Netværkets strategi for 2017-2020 Side 1 Disponering Sådan er strategien blevet til Mission, vision og strategiske indsatsområder Eksempler på det

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning!

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Jesper Nygård Administrerende direktør Landdistriktskonferencen 2014 Mit budskab til jer Byer og Landdistrikter er hinandens forudsætninger for at skabe

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

ERHVERVSINFO. Maj 2017 NYHEDSBREV TIL ERHVERVSLIVET FRA HORSENS KOMMUNE SÆRUDGAVE NU SÆTTER VI FOR ALVOR HORSENS SOM ERHVERVSKOMMUNE PÅ LANDKORTET

ERHVERVSINFO. Maj 2017 NYHEDSBREV TIL ERHVERVSLIVET FRA HORSENS KOMMUNE SÆRUDGAVE NU SÆTTER VI FOR ALVOR HORSENS SOM ERHVERVSKOMMUNE PÅ LANDKORTET ERHVERVSINFO NYHEDSBREV TIL ERHVERVSLIVET FRA HORSENS KOMMUNE SÆRUDGAVE Maj 2017 01 02 03 NU SÆTTER VI FOR ALVOR HORSENS SOM ERHVERVSKOMMUNE PÅ LANDKORTET SKUB I VÆKSTEN PÅ ERHVERVSOMRÅDET LANDSDÆKKENDE

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Et samfund rigere på muligheder

Et samfund rigere på muligheder Et samfund rigere på muligheder Et samfund rigere på muligheder. August 2017 Finans Danmark og Mensch. Et samfund rigere på muligheder Fælles interesser. Når finanssektoren går sammen i Finans Danmark,

Læs mere

Kommuneplantyper. Forudsætninger og Politiske forventninger

Kommuneplantyper. Forudsætninger og Politiske forventninger Kommuneplantyper Forudsætninger og Politiske forventninger Vordingborg Kommune 46.000 borgere, 3 købstæder, Vordingborg, Stege og Præstø, 620 kvadratkilometer, 385 km kystlinie, 10 småøer, Møns Klint og

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Politik for borgerinddragelse

Politik for borgerinddragelse Politik for borgerinddragelse Forord Dette er en politik om borgerinddragelse i Albertslund. Vi vil skabe en by, hvor mennesket er først, og hvor alle tager aktivt del i fællesskabet. Det er det, som er

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Ledelse. i Odense Kommune

Ledelse. i Odense Kommune Ledelse i Odense Kommune 9 1 Ledelsesgrundlag i Odense Kommune I Odense Kommunes arbejde med at sikre gode serviceløsninger for borgere og virksomheder og skabe den nødvendige dynamik i udviklingen af

Læs mere

STRATEGISK BYLEDELSE for politikere

STRATEGISK BYLEDELSE for politikere STRATEGISK BYLEDELSE for politikere 1 STRATEGISK BYLEDELSE FOR POLITIKERE strategisk byledelse for politikere er et nyt tværfagligt kompetenceudviklingsprogram, som sætter fokus på strategisk lederskab

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne

Læs mere

15. januar 2018 Udvalget for Tværgående Politik

15. januar 2018 Udvalget for Tværgående Politik 15. januar 2018 Udvalget for Tværgående Politik Afsæt For i bedst mulig grad at kunne møde fremtidens udfordringer og få fuld effekt af arbejdet med Kerneopgaverne, er der behov for en politisk arbejdsform,

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

PIXI OPSAMLING PÅ DIALOGEN PÅ KONFERENCEN KULTUREN SOM VÆKSTDRIVER KULTUREN SOM VÆKSTDRIVER KULTUREN SOM VÆKSTDRIVER UDFORDRINGER OG BUDSKABER

PIXI OPSAMLING PÅ DIALOGEN PÅ KONFERENCEN KULTUREN SOM VÆKSTDRIVER KULTUREN SOM VÆKSTDRIVER KULTUREN SOM VÆKSTDRIVER UDFORDRINGER OG BUDSKABER PIXI OPSAMLING PÅ DIALOGEN PÅ KONFERENCEN KULTUREN SOM VÆKSTDRIVER KULTUREN SOM VÆKSTDRIVER KULTUREN SOM VÆKSTDRIVER UDFORDRINGER OG BUDSKABER 2 Tabeloversigt Effektmåling af kommunernes kontrolindsats

Læs mere

Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni for Esbjerg Kommune

Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni for Esbjerg Kommune Høringsudkast juni 2012 Kultur & Fritidsudvalget 12. juni 2012 for Esbjerg Kommune Forord Esbjerg Kommune er begunstiget med et stærkt kulturliv, der rummer en mangfoldighed af engagerede kulturaktører.

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Kommunaldirektørens område Udvikling Kommunikation Sagsbehandler: Bodil Ulff Larsen En vision for Hvidovre Kommune 28.02.2013/bll Kommunalbestyrelsen har gennem en længere periode

Læs mere

Planloven: Kommunernes holdning 1. Bech-Bruun Intelligence Planloven: Kommunernes holdning

Planloven: Kommunernes holdning 1. Bech-Bruun Intelligence Planloven: Kommunernes holdning Planloven: Kommunernes holdning 1 Bech-Bruun Intelligence Planloven: Kommunernes holdning Analyse Maj 2016 2 Planloven: Kommunernes holdning Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater 4 Data 7 Bech-Bruun

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

VISION. Ringsted - midt i mulighederne

VISION. Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne VISION Ringsted - midt i mulighederne Ringsted - nærhed, medansvar, medbestemmelse og mangfoldighed I Ringsted er vi midt i et fællesskab, hvor vi løfter i flok, udvikler

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Så går vi videre til næste sag på dagsordenen, det er sag nummer 9, som er opfølgning på investeringsmodeller.

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge

International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge International konkurrence om nytænkende byudvikling i hjertet af Køge Et af Danmarks største byudviklingsprojekter indledes i dag med en international konkurrence for tværfaglige teams om at udvikle det

Læs mere

Procesplan for udarbejdelse af cykelstrategi

Procesplan for udarbejdelse af cykelstrategi Procesplan for udarbejdelse af cykelstrategi Om procesplanen Denne procesplan er udarbejdet til deltagende kommuner i projektet Nordiske Cykelbyer. Procesplanen er udarbejdet i samarbejde med de 11 deltagende

Læs mere

Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009

Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009 Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009 Workshop: Ledelsesrummet - I spidsen for forandringer Ledelsesrummet er tænkt som et tilbud til lederne af de arbejdspladser, som deltager i projekt

Læs mere

Sådan oversætter du centrale budskaber

Sådan oversætter du centrale budskaber Sådan oversætter du centrale budskaber Dette er et værktøj for dig, som Vil blive bedre til at kommunikere overordnede budskaber til dine medarbejdere, så de giver mening for dem Har brug for en simpel

Læs mere

Gruppeledelses konference

Gruppeledelses konference Gruppeledelses konference 14.-15. november GOD GRUPPELEDELSE WORKSHOPS TILMELDING If you make listening and observation your occupation you will gain much more than you can by talk Robert Baden-Powell

Læs mere

Velkommen til Guldborgsund Kommune

Velkommen til Guldborgsund Kommune Velkommen til Guldborgsund Kommune Ib Østergaard Rasmussen Administrerende direktør 1 10. Største kommune i areal Nørre Alslev Sakskøbing Nykøbing Falster Stubbekøbing Nysted Sydfalster Ca. 65.000 indbyggere

Læs mere