Et lykkeligt. Samarbejd for livet! fornuftsægteskab? Lokalpolitikken sejler sin egen sø I Guldborgsund Kommune udvikler man planstrategien til søs

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et lykkeligt. Samarbejd for livet! fornuftsægteskab? Lokalpolitikken sejler sin egen sø I Guldborgsund Kommune udvikler man planstrategien til søs"

Transkript

1 Et lykkeligt fornuftsægteskab? Opfølgning på debatdag i Realdania Byudviklingsforum d. 18. april 2007 Lokalpolitikken sejler sin egen sø I Guldborgsund Kommune udvikler man planstrategien til søs Kommunikér jeres kommuner! Formidlingen af planstrategien skal tænkes ind i alle kommunens aktiviteter Samarbejd for livet! Connie Hedegaard: Selv de største kommuner er ikke øer i et åbent hav

2 02 Opfølgning på debatdag i Byudviklingsforum

3 Grobund for samarbejde Samarbejde, partnerskaber og alliancer er kodeord for alle kommunens forvaltningsområder, ikke mindst den fysiske planlægning. Det gælder ikke bare samspillet på rådhuset, men også i forhold til en masse andre aktører. Det handler om at plante frø, som kan gro til nyttige partnerskaber. Man skal søge og finde mulighederne for strategiske alliancer med det lokale erhvervsliv, med kulturlivet, med interesseorganisationer, med nabokommuner og selvfølgelig internt i kommunalbestyrelserne. Og man skal kunne lave en holdbar, gennemtænkt planstrategi, som er designet til en tid, der kræver retning og visioner. Det kræver en hel cocktail af forskellige ingredienser: vilje i kommunerne, ny lovgivning fra Miljøministeriet og så inspiration fra folk, der faktisk har prøvet strategisk organisationsudvikling. Viljen til udvikling har de fleste af os allerede, lovgivningen er på vej og på det seneste debatmøde i Byudviklingsforum fik vi inspiration til vores respektive planstrategier: Vi hørte blandt andet om markvandringer, en politisk galease og et erhvervstopmøde fra de fem kommuner, der er udvalgt som bannerførere og pionerer i den første etape af Plan09s planstrategi-projekt. Dette magasin samler op på indtrykkene fra debatmødet i København den 18. april En dag med mange gode indlæg og god grund til kommunal eftertanke. Genoplev debatten eller dyk ned i den for første gang. God læselyst! Mads Lebech Formand for Byudviklingsforum Opfølgning på debatdag i Byudviklingsforum 03

4 Regeringen forventer, at kommunerne bidrager til at værne om nationale interesser i by og landskab. Miljøminister Connie Hedegaard medbragte løfter om nye planredskaber og en sækfuld formaninger til deltagerne på Byudviklingsforums debatdag. Samarbejde er en livsnødvendighed. Selv de største kommuner er ikke øer i et åbnet hav. Der er behov for at tage bestik af udviklingen på den anden side af kommunegrænsen. Planlægningen er kommet tættere på borgerne, og ikke alle beslutninger vil være lige populære, selvom de er nødvendige, advarer miljøministeren. Byerne vokser, men det er ikke nogen naturlov, at de bare skal strække deres arme længere ud i landskabet langs store veje. Alt for mange nye erhvervsarealer i byernes udkant og langs motorvejene vidner om, at hensynet til landskabet ikke er dét, der har vejet tungest. Indefra og ud Der skal fut i forretningsmulighederne! Miljøministeriet fik i maj et bypolitisk lovforslag gennem førstebehandlingen, og dermed sætter Connie Hedegaard sin lid til, at kommunerne inden sommerferien får de nødvendige redskaber til at udvikle gamle industriarealer. Også detailhandlen betænkes med et lovforslag. Den maksimale butiksstørrelse skal hæves, og butikkerne skal som hovedregel placeres i bymidten: Byernes handel skal udvikle sig indefra, og udlæg til nye, eksterne centre skal forbeholdes de særligt pladskrævende varegrupper, siger ministeren, der regner med at få samlet et bredt politisk flertal for sit lovforslag inden sommerferien. Omdrejningspunktet er, at bestemmelserne skal være mere klare og tydelige. 04 Opfølgning på debatdag i Byudviklingsforum

5 På høje tid Ifølge Connie Hedegaard skal kommunerne tænke mere i koncentration end i spredning, for byerne må ikke blive udflydende, karakterløse bylandskaber. Der er udfordringer nok, og nu skal kommunerne stå deres svendeprøve. Når Danmark i 2009 skal være vært for klimatopmødet, skal vi vise, hvad vi kan med planlægning: Det er på høje tid at komme i gang, hvis man endnu ikke har noget at vise frem i Det er i disse måneder, initiativerne skal tages, opfordrer miljøministeren. Redskaberne i det nye bypolitiske lovforslag bidrager til en fremsynet planstrategi: I har fået et stort råderum for, hvordan kommunen vil virkeliggøre de nationale mål, og en bred vifte af måder at gribe arbejdet an på. Så jeg ser meget frem til resultaterne. Det bypolitiske lovforslag Det bliver muligt for kommunerne at: Indgå aftaler med grundejere om bidrag til finansiering af fysisk infrastruktur Planlægge blandede bolig- og erhvervsområder Skabe nye aktiviteter og anlæg på vandet og ved havneområder Opføre nye støjisolerede boliger i støjbelastede bydannelsesområder Stille krav om lavenergibebyggelse i lokalplaner for nye byområder Opfølgning på debatdag i Byudviklingsforum 05

6 Et lykkeligt fornuftsægteskab De fem Plan09-projektkommuner kører derudaf, og ruten for det videre forløb er allerede planlagt. Først og fremmest handler det om alliancer og partnerskaber. Interesserne og forretningskulturen må være fælles. Samtlige projektkommuner i Plan09 arbejder derfor på at forene bredt, så organisationer og erhvervsliv, borgere og medarbejdere og ikke mindst nabokommunerne styrer i samme retning. Borgmestrene fra henholdsvis Ishøj og Faaborg-Midtfyn Kommune delte ud af erfaringer med egne projekter. Lige børn leger bedst Projektet Erhvervstopmøde og strategi for Vestegnen i Ishøj Kommune samler otte Vestegnskommuner, som i fællesskab skal finde en strategi for erhvervsudviklingen. Borgmester Ole Bjørstorp står i spidsen for samarbejdet. Den 16. april blev projektet skudt i gang på et topmøde, hvor godt 150 erhvervsfolk og andre af Vestegnens interessenter var samlet. En række oplæg blev sluttet af med afstemninger om forskellige temaer, som på forhånd var identificeret af kommunernes politikere. Responsen fra afstemningerne tages med i Vestegnens samlede prioriteringer for hele egnen, og de enkelte kommuner har derefter mulighed for at anvende resultaterne på baggrund af deres lokale forudsætninger. Ishøjs borgmester mener, at lige børn leger bedst: Det, der binder os sammen på Vestegnen, er jo, at kommunerne ligner hinanden temmelig meget. Arbejdsstyrken, befolkningssammensætningen og erhvervsstrukturerne er meget ensartede. Sådan tror jeg også, at den slags fællesskaber bør være. Ole Bjørstorp fremhævede desuden, at mål og mening skal fremgå tydeligt af samarbejdet. De enkelte kommuner skal kunne relatere det til egne udfordringer. Og selvom samarbejdet skal forpligte, så skal der være en balance mellem pligt og fri vilje: rigtig balance mellem det forpligtende og det fleksible arbejde. I Faaborg-Midtfyn Kommune har man også indset, at det er slut med kommunal soloflyvning. Borgmester Bo Andersen gav debatdagens deltagere indsigt i, hvordan man på hans hjemstavn nu satser på strategisk udvikling af samarbejdet mellem borgerne og erhvervslivet. Helikopterblik Faaborg-Midtfyn Kommune er en cocktail af fem gamle kommuner med hver deres traditioner. I forbindelse med kommunalreformen er der blevet etableret spritnye fagsekretariater og stabe. Det hele hjælpes på vej af samarbejdsprojektet Overblik og helhedssyn i en ambitiøs helhedsstrategi, der har til formål at udvikle en planstrategisk helhedsplan. Midlet er nye samarbejdsstrukturer både internt på rådhuset, men også med eksterne interessenter: Alle relevante afdelinger og kompetencer i kommunen skal fremover inddrages for at sikre helhed, overblik, tværfaglighed og en optimal ressourceudnyttelse, siger Bo Andersen. Kommunen har holdt en række visionsmøder med fokus på alt fra lokalsamfund, kultur og fritid, levende by- og boligmiljøer til friluftsliv og natur. Også børne- og ungeområdet har været under behandling. Baggrunden for samtlige tiltag er den overbevisning, at kun samarbejde fører til økonomisk succes og højere synlighed: Vi skal signalere helt tydeligt, hvor vi vil hen, og hvad vi vil investere i vores kommune. Det kræver flerårige budgetlægninger og udviklingsinitiativer, afslutter borgmesteren fra Faaborg-Midtfyn. Vi behøver jo ikke være enige om alting og det er vi da heller ikke 100 procent. Man er nødt til at arbejde efter en mindste fællesnævner og så gå videre derfra. Det er vigtigt at finde en 06 Opfølgning på debatdag i Byudviklingsforum

7 På Vestegnens topmøde blev blandt andet de udslidte erhvervsområder diskuteret. Erhvervslivets villighed til fælles finansiering og samarbejde med kommunen blev afprøvet med spørgsmålet: Hvilken af følgende visioner foretrækker du? Privat omdannelse... Kommunal omdannelse... Privat/kommunal omdannelse... Fælles kommunalt udviklingsselskab... 2,4 % 17,7 % 10,5 % 69,4 % Kulturelt-kulinariske samarbejder i Faaborg-Midtfyn Kommunen har blandt andet et langsigtet strategisk samarbejde med andre fynske kommuner om branding af Sydfyn, et kulturelt partnerskab med Fin Fyn og et samarbejde med lokale fødevareproducenter og restauranter om projektet Smagen af Sydfyn fra jord til bord. Opfølgning på debatdag i Byudviklingsforum 07

8 Modvind giver medvind 08 Opfølgning på debatdag i Byudviklingsforum

9 Uden mening, mål og udfordringer får du hverken dine medarbejdere til at bidrage til udvikling eller fælles fodslag. Når organisationen skal engageres, skal der bløde værdier på bordet. Den administrerende direktør Alfred Josefsen fra Irma arbejder ud fra en ledelsesideologi, som har vist sig at kunne vende katastrofe til succes var for Irma et år med røde tal, fyringer og overlevelsesvanskeligheder. Samme år blev Alfred Josefsen ansat, og han vendte med sin særlige ledelsesstil og ledelsesfilosofi krisen til succes. Ét af hans principper er at mindske bureaukratiet: I skal passe på, at I ikke bliver så bureaukratiserede, at administration, organisation og standardiseringer æder glæden, energien og begejstringen. Desuden påpeger den administrerende direktør vigtigheden af, at hele organisationen er med på idéen: Man skal skabe mening, mål og godmodig konkurrence mellem folk, som ellers ville rivalisere. Man skal sørge for, at man er sammen om at bygge en fælles historie, og at arbejdet tager udgangspunkt i en fælles idé. Man skal skabe win-win-situationer alle skal kunne vinde i det her samarbejde. Man skal skabe mening, mål og godmodig konkurrence mellem folk, som ellers ville rivalisere. Team spirit Alfred Josefsen mener, at mange kommuner og offentlige institutioner har for mange mål. Det gør det nemlig svært at prioritere: Vær knivskarp på, hvad målet er. Hvornår ved vi, om vi har scoret? Der skal gå sport i det, men holdsport vel at mærke. Konkurrencerne skal være sunde, godmodige og rettet mod udvikling: Rivaliserende konkurrencer, hvor man tager energi fra hinanden, hvor man kæmper om privilegier, synes jeg, er noget Fanden har opfundet i vrede. Og kampånden bliver styrket af krisesituationer. Alfred Josefsen taler af erfaring: Når man er dødstruet, har man da de største chancer. Hvis ikke I har en krise, så se at få skabt en. Det giver en masse muligheder for at gøre det, man gerne vil. Opfølgning på debatdag i Byudviklingsforum 09

10 Erhvervsfolk kan ikke forstå, at vi har alle de politiske forbehold engang imellem, for man kan da bare gøre tingene. Men sådan tror jeg ikke, processen er. Man er nødt til at tage visse hensyn. Man er nødt til at gå i gang med en handlingsorienteret landdistriktspolitik rundt om i kommunerne, hvor man i høj grad prøver at involvere de lokale samfund. Det virker som om, der sidder nogle politikere, som ingen visioner har og heller ikke er i stand til at kommunikere et politisk lederskab! Der er flere måder at kommunikere på. Det behøver jo ikke koste 200 millioner kroner at kommunikere. Hvordan får vi et værktøj i kommunerne, så vi kan holde folk fast på det, man har aftalt? Hvis vi vil være med som kommune, så er kommunekassen ikke nok. Så skal der også andre på banen, som er parate til at investere. Det virker jo som om, det åbne land skal lukkes af for alt andet end en søndagstur. Jeg tror altså, at man skal være meget opmærksom på, at der kan foregå rigtig, rigtig mange ting i det åbne land. Det drejer sig om at invitere folk med til festen, så de ikke kan kritisere strategien bagefter. Ellers kunne administrationen lige så godt klare det, i stedet for et byråd. Til trods for at I har kommunikationsafdelinger og pligtskyldigt laver kommunikationsstrategierne, så er det mange gange et politisk kludetæppe, der ikke har nogen profil eller kant. Byrådet skal formulere en præcis position. Det kan vi altså ikke købe os ud af med kommunikationsmedarbejdere. 10 Opfølgning på debatdag i Byudviklingsforum

11 Før forandring kommer folkelig forankring Strategier skal ikke blive til bag lukkede rådhusdøre, for det er borgerne, der skal leve med resultaterne. Det har man taget konsekvensen af i Guldborgsund og Århus, hvor kommunernes indbyggere inddrages i udviklingen af planstrategierne. Kom ombord med kommunalbesætningen fra Guldborgsund Kommune eller sig din elektroniske mening om det åbne land omkring Århus. Borgere, erhvervsliv og interesseorganisationer har gode muligheder for at komme til orde og blive hørt i forbindelse med udviklingen af en planstrategi i Guldborgsund og Århus Kommune. I Århus hedder projektet Nærdemokrati og nye planprincipper i storbyens landområder. Målet er at skabe dialog mellem kommunen og lokale interessenter i processen om byen og landskabets udvikling. Dialogen finder sted på inviterede møder med udvalgte interessenter og blandt borgere i et elektronisk panel. Processen skal bidrage til kommunens planstrategi og er blevet mødt med entusiasme: Der har været meget positiv respons på projektet fra alle de involverede parter. Udfordringen eller dilemmaet er selvfølgelig, at vi skal undgå at binde borgerne på hænder og fødder og specielt politikerne i første omgang, fortæller rådmand Peter Thyssen fra Århus Kommune. Projektet skal udmønte sig i et oplæg, der præsenteres for byrådet: De indledende undersøgelser har givet projektet en folkelig forankring, og de personer, som har interessemodsætninger, har siddet sammen og har hørt hinanden kommentere de forskellige idéer. Samtidig har vi kunnet få en pejling på, hvor knasterne ligger. I sidste ende betyder det et langt, langt bedre grundlag for det, vi siden sender videre til byrådet, siger rådmanden. Galathea-ekspedition fra Guldborgsund Guldborgsund Kommune har grebet processen anderledes an, men visionen om en procesorienteret dialog mellem kommunen og lokale interessenter er den samme. Det store sejl blev spændt for, da En lokalpolitisk Galatheaekspedition blev søsat. Under en tredages rundsejlads i maj til kommunens byer blev byråd og direktion samlet til en diskussion om fremtidens planstrategi. Udvalgte borgere kom før sejlturen med deres bud på kommunens fremtid, og undervejs var der møder med interessenter, som gæstede båden. Målet var, at byrådet fik en fælles og vidtfavnende forståelse for de ønsker, der vedrører kommunen. Fat i ildsjælene Et åbent borgermøde skal senere følge op på sejlturen: Kommunens ambition er at inddrage borgerne på en måde, så vores planproces bliver demokratisk, men ikke bureaukratisk. Det gør vi ved at vælge ud. Vi tager fat i de borgere, der har holdninger. Ildsjælene, simpelthen! Måske lyder det arrogant, men vi vil altså hellere have tre gode forslag end en masse løse idéer. Efter sejladsen når vi har lavet et oplæg med rod i ildsjælenes idéer og politikernes diskussioner så skal alle, der vil sige noget, nok blive hørt, forsikrer borgmester Kaj Petersen. Opfølgning på debatdag i Byudviklingsforum 11

12 I har et splitsekund! Borgernes opmærksomhed er kort, så budskabet skal være klart og allestedsnærværende. Drop reklamekampagnen og ansæt folk, der kan tænke formidlingen af planstrategien ind i alle kommunens aktiviteter, lyder rådet fra PR-ekspert Sune Bang. Mange virksomheder bruger mellem 10 og 20 procent af deres omsætning på kommunikation. Og det ses ikke som en omkostning, men som en investering. Det kan kommunerne lære noget af, mener Sune Bang, partner i reklamebureauet Propaganda McCann: Det undrer mig, at der er så lidt fokus på kommunikation hos jer. Specielt i en politisk virkelighed, hvor der sættes spørgsmålstegn ved enhver ændring eller udvikling og ved enhver planlægning, skal der være styr på kommunikationen i alle faser. Og Sune Bang mener, at det manglende fokus på kommunikation i sidste ende kan føre til færre kunder i butikken: I det afgørende splitsekund, vi kan håbe på at have vores kunders opmærksomhed, vil de overfladisk, flygtigt og for- 12 Opfølgning på debatdag i Byudviklingsforum

13 simplende beslutte sig for, om det bliver et ja eller nej. Om de vil købe leverpostejen, eller om de eventuelt vil bo i byen eller kommunen. Det er ofte ikke baseret på lange rationelle eller faktuelle analyser, men i højere grad på følelser og hvad man har hørt og set. Hvis man tror på, at opfattelsen er virkeligheden, bliver det centrale i jeres planlægning kommunikationen og produkterne bliver bevisførelsen. Spredehagl giver ingen resultater I Sune Bangs verden begynder det hele med kommunikationen. Man finder først og fremmest frem til, hvad man vil stå for, og så fastlægger man den position, man vil have. Og den skal være præcis. For skyder man på alle, rammer man ingen. Det er ikke vanskeligere end så mange andre håndværk. Der findes processer og værktøjer for det, ligesom der findes hamre og save. Værktøjer, som forholder sig til afsenderens eller produktets virkelighed. Når man så er kommet frem til den rette position, kan man derefter udvikle produkter og træffe beslutninger, som passer til denne position. En god position er ikke noget man opfinder, det er noget, man finder ind til. Det afgørende er nemlig, at formuleringen ikke bliver urealistisk og for reklameagtig. Den skal baseres på virkeligheden, historikken, de produkter, man reelt fremover har på hylden. Specielt når det drejer sig om opbygning af positioner for byer eller kommuner. For her er store flotte kampagner og dyrt betalt annoncering ikke det mest effektive middel, siger Sune Bang og afslutter: Udfordringen for jer bliver ikke i så høj grad at afsætte ressourcer til at lave traditionel kommunikation gennem kampagner, men at have ansatte med kompetencer til at vurdere kommunikationseffekten af planlægningsmæssige beslutninger. Opfølgning på debatdag i Byudviklingsforum 13

14 14 Opfølgning på debatdag i Byudviklingsforum

15 Modsætninger MØDES på studietur Jammerbugt Kommune har rigtig meget åbent land. Derfor vil kommunen basere sin planstrategi på naturværdierne i et utraditionelt samarbejde med tidligere arvefjender. Metoden er studieture i det grønne, som skaber fælles viden og gensidig respekt. En sprængfarlig cocktail af modstridende interesser mødes i Jammerbugt Kommune i projektet Et utraditionelt samarbejde om natur og turisme. Kommunalbestyrelse, administration, repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening, landbrugsforeninger og fagspecifikke konsulenter tager sammen på en tredages studietur rundt i kommunen med input fra forskellige natureksperter. Herefter følger et seminar og formulering af en fælles strategi for udnyttelse og beskyttelse af kommunens åbne land. Vi er nødt til at sætte det stærkeste hold for at opnå de bedste resultater. Så er det ikke altid afgørende, hvilken forening eller organisation man kommer fra. Interessenterne er i princippet de samme som altid. Det utraditionelle er, at vi nu sætter os sammen ved bordet. Man kan sige, at det i princippet er et forsøg på at bevæge sig fra enkeltsagerne til et helhedssyn på vores kommune, forklarer borgmester Mogens Gade fra Jammerbugt Kommune. Fælles fyrtårne Borgmesteren understreger, at vejen mod kommunens succes skal funderes på en fælles identitet: Vi har brug for nogle fælles fyrtårne. Her er Jammerbugt Kommunes enestående natur og kulturmiljø et oplagt fokusområde. Og det er meget bevidst, at kommunen har valgt vandrestier frem for mødelokaler: En af sidegevinsterne ved at tage ud i kommunen er, at vi kommer rundt sammen, får set hinanden, får snakket sammen og får det sociale med i spillet. Det betyder jo ofte meget i forhold til at få nogle fornuftige løsninger, lyder det fra Mogens Gade. Opfølgning på debatdag i Byudviklingsforum 15

16 Øvelser mod middelmådighed Kommunerne har det hårdt i dag. Innovationspresset er massivt, og konkurrencen om medarbejdere er hård. Og så er der en grum tendens til middelmådighed. Men med eksperimenter, netværksdannelse og øvelser i innovation, er der stadig håb om udvikling i kommunerne, lyder opmuntringen fra Anders Drejer, professor ved Aarhus School of Business. De dårlige nyheder Pres Den offentlige sektor i hele den vestlige verden er under et stadigt større innovationspres. Så massivt, at man ikke drømmer om det. Middelmådighed De gode eksempler sejler i en sø af middelmådighed. Jeg frygter, at der er masser af kommuner, hvor der ikke er nogle borgere tilbage, eller hvor den sidste borger lukker og slukker om 40 år. Hvis man i stedet fortæller, at her er det festligt at bo, så vil man kunne holde på dem. Konkurrence Der bliver konkurrence på arbejdsmarkedet. De kommuner, som først får en strategi, så de kan få de bedste ledere og de bedste medarbejdere, de vil også kunne få de bedste skatteydere. Bliv bedre til innovation Klar ledelse Det er strategien og ledelsen, der er udgangspunktet. Lad nu bare kommunalbestyrelsen skændes som sindssyge. Men når de er færdige, så er det denne vej, vi går! Plads til idéer Der er masser af medarbejdere, som har masser af gode idéer og innovative tanker, hvis bare de får lov. Eksperimentér! Lav eksperimenter, for Guds skyld. Det er sådan, man finder ud af, om det virker eller ej. Samarbejd! Prøv at samarbejde på tværs. Det kunne være med andre kommuner, det kunne være med andre videnscentre, alle mulige. Innovativ energi bliver meget, meget større, når man får adgang til andre. Øvelser Husk at øve jer. Man bliver kun god til at være innovativ, hvis man øver sig rigtig, rigtig meget. 16 Opfølgning på debatdag i Byudviklingsforum

17 Opfølgning på debatdag i Byudviklingsforum 17

18 Plan09 en køreplan for fremtiden De planstrategiske udviklingsaktiviteter bliver først rigtig rødglødende til efteråret, men allerede nu er mange kommuner godt i gang. I de kommuner, hvor startskuddet endnu ikke har lydt, lyder rådet fra Skov- og Naturstyrelsens Niels Østergård: Lav en køreplan fra start og skru en strategi sammen, som indeholder både by- og landpolitik. Et kig på danmarkskortet og de planstrategiske tendenser er så småt begyndt at vise sig i landskabet. Flere og flere kommuner er allerede begyndt at lægge en køreplan for strategiudviklingen, før de går i gang. Og det er en god idé, mener vicedirektør Niels Østergård fra Skov- og Naturstyrelsen: En køreplan er jo planlæggerens ord for en kommunikationsstrategi. Den fortæller både politikeren og borgeren, hvornår der sker hvad. Så kan man bedre tilrettelægge sine muligheder for at være medspiller i denne nærdemokratiproces, og det er meget vigtigt. Men det er ikke nok at tænke i køreplaner. Vejen til planstrategien skal også indeholde en by- og landpolitik: Det kan godt være, man har en handlingsplan og et program for landdistriktsaktiviteterne i kommunen, og man skal også have en naturpolitik og en landbrugsstrategi. Men man kunne godt overveje, om køreplanen i planstrategien ikke i virkeligheden var at sige: Man har to opgaver i kommunernes planlægning: Man skal få sat nogle mål op for både bypolitikken og for landpolitikken, råder Niels Østergård. Næste udbudsrunde i Plan09 Ansøgningsfrist for anden udbudsrunde af Plan09-projektet er den 5. september Læs mere på 18 Opfølgning på debatdag i Byudviklingsforum

19 Vidste du, at 76 mere end almindeligt interesserede deltog på debatmødet den 18. april 2007 Byudviklingsforum er en del af Realdania Medlemsdebat, der fremmer viden og debat om det byggede miljø Mere end 600 personer er engagerede i Realdania Medlemsdebats aktiviteter De øvrige debatfora er Landbrugsforum, Almen Boligforum, Erhvervsforum, Privat Boligforum og Ejerboligforum Vi har brug for din mening! Realdania Medlemsdebat Nicolai Eigtveds Gade København K T: F: realdania.dk

20 Futures of cities begins this year IMPACTS: INDICATORS: IMPLEMENTATIONS Denmark, Copenhagen, September 23-26, Who is IFHP? The International Federation for Housing and Planning (IFHP) is a global network of professionals engaged in the broad field of housing and planning. Established in 1913, IFHP has been sharing ideas and providing solutions for more than 90 years. IFHP is responsible for a wide range of activities, including an annual world congress.

Plan09 og plankulturen til debat!

Plan09 og plankulturen til debat! Plan09 og plankulturen til debat! På programmet Plan09 og Fornyelse af planlægningen Hvad er plankultur? Værdier og kompetencer Eksempler Redskaber til udvikling af den lokale plankultur Et første bud

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Fortæl nye historier om frem0den

Fortæl nye historier om frem0den INCEPCION London Fortæl nye historier om frem0den Frem%dsforsker Nils Elmark er s%1er af det engelske konsulen6irma Incepcion Ltd. og underviser i krea%v forretningsudvikling på Business Ins0tute s MBA-

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI FOR VESTEGNEN

ERHVERVSSTRATEGI FOR VESTEGNEN Vestegnssamarbejdet ERHVERVSSTRATEGI FOR VESTEGNEN Projektbeskrivelse for PLAN 09 eksempelprojekt Februar 2007 Plan09 eksempelprojekt Side 1 1. BAGGRUND & HOVEDMÅL Nedenfor beskrives i afsnit 1.1 og 1.2

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Profitable partnerskaber

Profitable partnerskaber Profitable partnerskaber Kommunerne er kendt for at være gode til at samarbejde med private aktører. Nu får de traditionelle strategiske partnerskaber en ekstra dimension med en ny type filantropi, der

Læs mere

Vil du arbejde videre med dit brand?

Vil du arbejde videre med dit brand? Vil du arbejde videre med dit brand? Inspirationsforedrag Det stærke brand Den gode vision Inspiration til din kommunes vision Inspiration til realisering af dit brand Foredrag med forfatter og branding-ekspert

Læs mere

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra Juni 2012 Mental Frikommune idéerne begynder at tage form Arbejdet med at realisere strategien Mental Frikommune er i fuld gang. På nogle af de overordnede innovations-temaer nærmer vi os det punkt, hvor

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Den nye planstrategi. Middelfart 13. april 2010. Timing og Motivation??

Den nye planstrategi. Middelfart 13. april 2010. Timing og Motivation?? Den nye planstrategi Middelfart 13. april 2010 Timing og Motivation?? Fakta Landkommune 90.637 ha. og 63.000 borgere i sommerperioden mange flere (årligt ca. 1 mio. turisme -overnatninger). Sammenlægningskommune

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Tilgange til kommuneplanarbejdet. Niels Østergård, Plan09 7. december 2009

Tilgange til kommuneplanarbejdet. Niels Østergård, Plan09 7. december 2009 Tilgange til kommuneplanarbejdet Niels Østergård, Plan09 7. december 2009 Tilfredse politikere (?) 88% af politikerne synes planlæggerne er gode eller meget gode til at afdække de vigtigste politiske

Læs mere

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18.

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18. DET NYE HILLERØD Hillerød Skævinge Fusionssekretariatet den 18. januar 2006/ ae Kommunikationsstrategi for fase 2 Beslutningsfasen 1 Formål Formålet med dette notat er at beskrive den fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop v/chefarkitekt Jannik Nyrop Faktorer der afgør byers/regioners vækst Tilgængelighed til infrastruktur Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af kreativ og kvantitativ højere

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning!

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Jesper Nygård Administrerende direktør Landdistriktskonferencen 2014 Mit budskab til jer Byer og Landdistrikter er hinandens forudsætninger for at skabe

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser Slagelse ErhvervsNyt November 2013 Læs denne email i din browser Nyhedsbrevet Slagelse ErhvervsNyt udgives af Slagelse Kommunes Erhvervs-, Innovations-, og Arbejdsmarkedsudvalg. Nyhedsbrevet udkommer en

Læs mere

Strategi og kommuneplanlægning

Strategi og kommuneplanlægning LANDSPLANAFDELINGEN Strategi og kommuneplanlægning en vejledning VISION MÅL INDSATS Strategi og kommuneplanlægning en vejledning Strategi og kommuneplanlægning en vejledning Udarbejdet af Miljø- og Energiministeriet

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014 BRANDING & IMAGESKABENDE KOMMUNIKATION Aabenraa Kommune 17. januar 2014 1 2 HVORFOR CITY BRANDING? For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af alle mennesker

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik

Kommunikation og Borgerinddragelse. Politik Kommunikation og Borgerinddragelse Politik Kommunikations- og Borgerinddragelsespolitik Bærende principper: Dialogbaseret Rettidig Gennemsigtig Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Oplæg på Sorø-mødet v. BKF-formand Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør i Næstved

Oplæg på Sorø-mødet v. BKF-formand Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør i Næstved Oplæg på Sorø-mødet v. BKF-formand Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør i Næstved De aktuelle udfordringer for skoleledelsen Indledning Ledelsen af den enkelte skole er vigtigere end nogensinde.

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Referat 12. august 2015, overfart til Læsø kl. 8.00. Deltagere:

Referat 12. august 2015, overfart til Læsø kl. 8.00. Deltagere: Referat 12. august 2015, overfart til Læsø kl. 8.00 Deltagere: Frode Thule Jensen, formand, medlem af byrådet Bo Storm, sekretær, Park & Vej Anders Brandt Sørensen, medlem af byrådet Rene Hylager Carlsen,

Læs mere

Introduktion til kommunebranding

Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Kommunernes interesse for branding som kommunikations- og ledelsesstrategi synes at være stigende i disse år. Den øgede opmærksomhed kan

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

7DOHY/2 VQ VWIRUPDQG7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU SNWYHGWDJHOVHRPQ\UHJLRQDORJORNDOWY UIDJOLJ VWUXNWXU Da vi i sommeren 2002 spurgte jer i de lokale fagforeninger om, hvad grunden er til, at I er medlem af LO-amter

Læs mere

Min passion for ledelse

Min passion for ledelse Min passion for ledelse UCCC Comwell 23. April 2013 Fremtidens ledelse og Innovation i ledelse Alfred Josefsen - direktør, Alfred AS adjungeret professor, CBS 1 Budskaber Højere krav fra omverdenen og

Læs mere

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor

CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor CLIPS Samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor Lone Kristensen, Skov & Landskab, LIFE, Københavns Universitet Roskilde Universitet, Professionshøjskolen Metropol, Copenhagen Business School,

Læs mere

REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR

REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR RKITEKTUREN REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR 2 FORORD FORORD 3 AF KULTUR- MINISTER Carina Christensen FOR- ORD VI SKAL TURDE TÆNKE VISIONÆRT Siden udgivelsen af den nationale arkitekturpolitik

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI Hvordan får vi mere ud af klimatilpasningen, og hvordan gør vi det på nye og innovative måder? Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania Hvad er VANDPLUS? VANDPLUS-partnerskabet

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Alle brander sig om de vil eller ej du kan lige så godt sætte det i system.

Alle brander sig om de vil eller ej du kan lige så godt sætte det i system. Alle brander sig om de vil eller ej du kan lige så godt sætte det i system. Black Network hjælper virksomheder og organisationer med at blive bedre til at brande sig selv. Vi har udviklet en praktisk og

Læs mere

#DitmerTalks #Digitaliseringsmessen2015

#DitmerTalks #Digitaliseringsmessen2015 #DitmerTalks #Digitaliseringsmessen2015 I løbet af Digitaliseringsmessen 2015 holder Ditmer seks oplæg under navnet #DitmerTalks Du er hermed inviteret :) #DitmerTalks Vi har inviteret en række skarpe

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Hjemmebanefordele med FM!

Hjemmebanefordele med FM! Hjemmebanefordele med FM! Opfølgning på debatmøde i Realdania Erhvervsforum den 24. maj 2007 Win-win situation Optimale rammer skaber større arbejdsglæde og bedre bundlinjer Rock i dag, fodbold i morgen

Læs mere

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status

Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Udrulning af mobil- og bredbåndsdækning på Fyn status Den 22. april 2014 besluttede Borgmesterforum sig for en køreplan for, hvordan de fynske kommuner får sat skub i udrulningen af en bedre mobil- og

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort

FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort Vi er en Godkendt af By FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort Kommunen skal træffe et fair valg Fairtrade By er en del af en samlet kampagne, der inkluderer Fairtrade By, Fairtrade Universitet,

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Projektleder til. Realdania Debat. Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere. v. Grethe Munk Februar 2013

Projektleder til. Realdania Debat. Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere. v. Grethe Munk Februar 2013 1 Projektleder til Realdania Debat Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere v. Grethe Munk Februar 2013 2 Indledning En af Realdania Debats projektledere har efter 7 års ansættelse

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne"

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne Greve Kommune Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan for ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune Greve har værdierne" Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Erhvervsstrategiens opbygning...

Læs mere

Systemisk leder- og konsulentuddannelse

Systemisk leder- og konsulentuddannelse Hold 45, København, 2016-2017 I særklasse den bedste lederuddannelse i mit meget lange lederliv. Mine møder er blevet langt mere effektive, og jeg har fået skærpet mine strategiske kompetencer. (Anker

Læs mere

Alle kan lave mad! Sanne Vinther Arla Fonden

Alle kan lave mad! Sanne Vinther Arla Fonden 2 Alle kan lave mad! Alle kan lave mad, hvis de lærer hvordan. Gennem de seneste år er det desværre gået ned ad bakke, når man ser på madlavningen herhjemme. Der er nemlig færre og færre, som kan tilberede

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING 16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING SKYBRUD OVERSVØMMELSER FÆLLES UDFORDRING MERE FOR PENGENE REKREATIV MERVÆRDI SUND FORNUFT Beslutningstagerkonference og udstillingsåbning

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Store forventninger til partnerskaber mellem den offentlige og den frivillige

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Fremtidens muligheder nutidens handlinger

Fremtidens muligheder nutidens handlinger Fremtidens muligheder nutidens handlinger Dansk Arkitektur Center inviterer til DK2050 konferencen Dato: 5. november kl. 8.30-16.15 Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Fremtidens muligheder

Læs mere

Netværk for Ny Kommunal Ledelse

Netværk for Ny Kommunal Ledelse Netværk for Ny Kommunal Ledelse - et ganske særligt udviklingsforløb Et særligt udviklingsforløb for yngre ledere på vej mod kommunal topledelse. Deltagerne udpeges af nærmeste direktør gennemfører Lundgaard

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

Nye tider, nye skikke DEBATOPLÆG

Nye tider, nye skikke DEBATOPLÆG Nye tider, nye skikke DEBATOPLÆG Socialchefforeningens vej til fremtiden UDKAST140612 HB - Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark Juni 2012 Hvorfor et debatoplæg?

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Danske byers udfordringer

Danske byers udfordringer Danske byers udfordringer - set i lyset af megatrends Kursus i København 3 dage i november-december 2011 udvidet program: Hvad er danske byers vigtigste udfordringer? Kurset stiller skarpt på dagens planlægningspraksis

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN

BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN VELKOMMEN BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN VANDPLUS-partnerskabet Et partnerskab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden i samarbejde med Naturstyrelsen. Tilsammen uddeles

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Gruppeledelses konference

Gruppeledelses konference Gruppeledelses konference 14.-15. november GOD GRUPPELEDELSE WORKSHOPS TILMELDING If you make listening and observation your occupation you will gain much more than you can by talk Robert Baden-Powell

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere