Aktiveringsbudget 2012 Herning Kommune Serviceområde 17

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktiveringsbudget 2012 Herning Kommune Serviceområde 17"

Transkript

1 Aktiveringsbudget 2012 Herning Kommune Serviceområde 17

2 I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 for Herning Kommune blev det i Byrådet besluttet, at der på beskæftigelsesområdet skulle foretages en nærmere vurdering af indhold og niveau af den beskæftigelsesrettede indsats med det formål at fremdrive besparelser på mindst 10 mio. kr. i 2012 og 20 mio. kr. i 2013 og frem. Planen for forandringen af beskæftigelsesindsatsen er nu godkendt af Byrådet. Planen indeholder 26 tiltag, der hver især påvirker indsatsen for ledige og sygemeldte. Dette dokument beskriver den samlede beskæftigelsesindsats i 2012, efter implementeringen af planen. Det overordnede budget på serviceområde 17 ser sådan ud efter forandringerne: Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse Ramme Budget Budget 2012 Budget 2012 Økonomisk virkning Vedtaget efter forandring forskelle i 2013 og frem SD Midlertidig boligplacering af flygtninge SD Specialpædagogisk bistand til voksne SD Produktionsskoler SD Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov SD Andre sundhedsudgifter - begravelseshjælp SD Unge projekt - pædagogisk støtte SD Botilbud til midl. ophold SD Beskyttet beskæftigelse SD Løntilskud til ledige ansat i kommuner SD Servicejob SD Øvrige sociale formål Servicedriftsudgifter i alt BG Erhvervsgrunduddannelser BG Introduktionsprogram BG Introduktionsydelse BG Repatriering BG Førtidspension med 50% refusion (Tilkendt før 1/1-1999) BG Førtidspension med 35% refusion (Tilkendt før 1/1-2003) BG Førtidspension med 35% refusion (Tilkendt efter 1/1-2003) BG Kontanthjælp BG Aktiverede kontanthjælpsmodtagere BG Revalidering BG Ledighedsydelse BG Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats BG Beskæftigelsesordninger Budgetgaranti i alt Aftale Personlige tillæg Aftale Sygedagpenge Aftale Sociale formål, tabt arbejdsfortjeneste, enkeltydelser m.m Aftale Boligydelse til pensionister Aftale Boligsikring Aftale Løntilskud mv. til personer i fleksjob Aftale Seniorjob til personer over 55 år Aftale (DUT) i alt BT Dagpenge til forsikrede ledige BT Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige BT Pilotjobcentre Beskæftigelsestilskud Ialt I det følgende vil indsatsen for de enkelte målgrupper blive beskrevet herunder også aktivitetsniveau og økonomi. side 2 af 13

3 Den overordnede strategi for beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune er formuleret i dels Ny Ledigeindsats og dels i Ny Sygedagpengeindsats. Jobklare ledige: Jobklare ledige omfatter forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere (match 1). Kompetencecentret har ansvaret for jobklare ledige efter første måneds ledighed med både myndighedsdelen og aktive tilbud til målgruppen. Forsikrede ledige: For denne gruppe er understøtning af den lediges egen aktive jobsøgning det primære redskab. Her benyttes følgende redskaber: Virksomhedspraktik i op til 4 uger 6 ugers selvvalgt uddannelse Offentligt løntilskud: Privat løntilskud: Vejledning og opkvalificering korte kurser Vejledning og opkvalificering længere kompetencegivende forløb Hovedparten af vejledning og opkvalificeringen købes i det ordinære uddannelsessystem. Forsikrede ledige Fuldtidspersoner i målgruppen i Antal personer Aktiveringsgrad 29% Andel af aktiveringsindsats, der er virksomhedsrettet 73% gns varighed antal gns pris pr indsats af forløb i fuldtidspersoneperson fuldtids- forsørgelse - antal forløb uger nettoudgifter driftsloft driftsloft Forbrug i alt Ydelsesmodtagere i karensperioden (8 uger i 2012) Passive ydelsesmodtagere Passive - ej rettidigt aktiveret Korrektioner vedr Befordringsgodtgørelse Aktive - vejl og opkval Aktive - privat løntilskud Aktive - offentlig løntilskud Aktive - virksomhedspraktik Mentorstøtte Anden aktør ugers selvvalgt Hjælpemidler Personlig assistance I alt side 3 af 13

4 Kompetencecentret Viborgvej har 2 egne tilbud: 4 ugers vejledningsforløb vekslende mellem teori og praktisk jobsøgning. Bibringer borgeren kompetencer, så han/hun selv kan løse sit ledighedsproblem. I job på ny: Et forløb for ledige af anden etnisk herkomst, som har været ledig i længere tid. Forløbet er en kombination af kursus, virksomhedspraktik, job med løntilskud eller kursus/uddannelse. Den ledige forlader projektet, når han/hun er i job eller uddannelse. Desuden benyttes anden aktør, som har ansvaret for hele beskæftigelsesindsatsen i 12 måneder, dvs. det lovpligtige kontaktforløb og den lovpligtige aktivering. De anvendte aktører er: Ramsdal AS3 Jobvision Moment Karrierecenter Der anvendes anden aktør til alle målgrupper og således at der er 2 andre aktører i forhold til den enkelte målgruppe. Volumenmæssigt er antallet af ledige så stort, at det giver mening at have fleksible aftaler med andre aktører om at supplere Kompetencecentrets egne indsatser. Der er 2 aktører på hver målgruppe, for at give den ledige et valg i forhold til anden aktør. Prioriteringer i indsatsen: Den virksomhedsrettede indsats prioriteres, således at passive ledige bliver aktive Der etableres 60 nye offentlige virksomhedspraktik pladser Behovet for eksterne køb af uddannelse vurderes snævrere Forbruget på Lær Dansk vurderes snævrere Flere kursister pr hold i de interne tilbud Jobklare kontanthjælpsmodtagere, match 1. Det gælder tilsvarende for de jobklare kontanthjælpsmodtagere, at understøtning af den lediges egen aktive jobsøgning er det primære redskab. Kontanthjælpsmodtagere match 1 er borgere, der er jobklare og som kan tage et ordinært arbejde inden for 3 måneder. Arbejdet forventes at have et omfang, så borgeren er ude af offentlig forsørgelse. I den første ledighedsmåned har borgeren selv ansvaret for at løse eget ledighedsproblem. I den periode kan borger søge støtte til jobsøgningen i Jobcenterets modtagelse. Der benyttes følgende redskaber: Virksomhedspraktik i op til 4 uger Offentligt løntilskud: Privat løntilskud: Vejledning og opkvalificering korte kurser Vejledning og opkvalificering længerevarende kompetencegivende forløb side 4 af 13

5 Desuden benyttes anden aktør, som har ansvaret for hele beskæftigelsesindsatsen i 12 måneder, dvs. det lovpligtige kontaktforløb og den lovpligtige aktivering. De anvendte aktører er: Ramsdal AS3 Jobvision Moment Karrierecenter Der anvendes anden aktør til alle målgrupper og således at der er 2 andre aktører i forhold til den enkelte målgruppe. Derved får borgeren mulighed for at træffe et valg imellem aktører. Det giver mening at have fleksible aftaler med andre aktører om at supplere Kompetencecentrets egne indsatser. Der er 5 målgrupper: Målgruppe A omfatter ledige årige uden erhvervskompetencegivende uddannelse Målgruppe B omfatter ledige årige med en erhvervskompetencegivende uddannelse Målgruppe C omfatter årige uden en erhvervskompetencegivende uddannelse Målgruppe D omfatter årige med en erhvervskompetencegivende uddannelse Målgruppe E omfatter personer, der er fyldt 55- årige Prioriteringer i indsatsen: Den virksomhedsrettede indsats opprioriteres således at passive kontanthjælpsmodtagere bliver aktive Der etableres 20 nye offentlige virksomhedspraktik pladser Behovet for eksterne køb af uddannelse vurderes snævrere Forbruget på Lær Dansk vurderes snævrere Flere kursister pr hold i de interne tilbud Kontanthjælp match 1 Fuldtidspersoner i målgruppen i Antal personer 780 Aktiveringsgrad 46% Andel af aktiveringsindsats, der er virksomhedsrettet 81% antal forløb gns varighed af forløb i uger antal fuldtidspersoner gns pris pr helårsperson forsørgelse - nettoudgifter indsats omfattet af driftsloft - brutto driftsloft - netto Forbrug i alt Passive ydelsesmodtagere Passive - ej rettidigt aktiveret Aktive - vejl og opkvalificering Aktive - privat løntilskud Aktive - offentlig løntilskud Aktive - virksomhedspraktik Mentorstøtte - LAB 83 Godtgørelse - I alt side 5 af 13

6 Kompetencecentret Viborgvej har 2 egne tilbud: 4 ugers vejledningsforløb vekslende mellem teori og praktisk jobsøgning for at komme hurtigst og bedst i job eller uddannelse. Bibringe borgeren kompetencer, så han/hun selv kan løse sit ledighedsproblem. I job på ny: Et forløb for ledige af anden etnisk herkomst, som har været ledig i længere tid. Forløbet er en kombination af kursus, virksomhedspraktik, job med løntilskud eller kursus/uddannelse. Den ledige forlader projektet, når han/hun er i job eller uddannelse. Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, match 2. Projektenheden har ansvaret for kontanthjælpsmodtagere match 2 med både myndighedsdelen og aktive tilbud. Borgeren visiteres fra Jobcentret til Projektenheden senest dag 3 i ledighedsforløbet. Borgere i matchgruppe 2 vurderes ikke at kunne tage et ordinært arbejde, så de er ude af systemet inden for de næste 3 måneder, men kan deltage i en beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud. Det vil sige er indsatsklar. Der benyttes følgende redskaber: Virksomhedspraktik individuel placering eller i virksomhedscenter Offentligt løntilskud Privat løntilskud Vejledning og opkvalificering korte kurser Vejledning og opkvalificering længerevarende kompetencegivende forløb Prioriteringer i indsatsen: Den virksomhedsrettede indsats prioriteres, således at passive kontanthjælpsmodtagere bliver aktive Optimere forløb med fokus på effekt (færre/kortere) Omlægning til mentor Mere snæver vurdering af behovet for eksterne køb Genforhandle priser med leverandører Færre timer i tilbud internt og eksternt Reducere forbruget på Lær Dansk Erstatte forløb på Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole med interne forløb Erstatte forløb på Quick Care med interne forløb side 6 af 13

7 Kontanthjælp match 2 Fuldtidspersoner i målgruppen i , Antal personer 1290 Aktiveringsgrad 51% Andel af aktiveringsindsats, der er virksomhedsrettet 32% gns varighed af antal fuldtidspersoner gns pris pr forsørgelse - indsats antal forløb forløb i uger helårsperson nettoudgifter driftsloft driftsloft Forbrug i alt Passive ydelsesmodtagere Passive - ej rettidigt aktiveret Aktive - vejl og opkval Aktive - privat løntilskud Aktive - offentlig løntilskud Aktive - virksomhedspraktik Mentorstøtte - - LAB 83 Godtgørelse - - I alt Egne projekter: Dit Liv Dit Ansvar: Er for kontanthjælpsmodtagere/borgere, der har brug for nye indgangsvinkler til at forstå deres situation og se nye muligheder for at træffe sundere valg - for hvem emnerne selvværd, konflikthåndtering og stresshåndtering er vedkommende. Projektet udvides med Dit Liv Dit Ansvar 2 og 3 i forbindelse med budgetforligsopgaven Genvej: Formålet er at hjælpe kontanthjælpsmodtagere i gang igen. Målgruppen er borgere, der af forskellige årsager ikke kan deltage i andre aktiveringstilbud og har brug for ekstra opmærksomhed og omsorg for at komme tættere på arbejdsmarkedet På rette vej i job: Er et kontrolleret og tidsbegrænset forsøgsprojekt finansieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Projektet giver en tidlig aktiv indsats i form af intensivt samtaleforløb og aktivt tilbud, helst på en virksomhed med en mentor tilknyttet efter behov. Tid til forandring: Er et individuelt afklaringsforløb med henblik på, at borgeren kommer videre i et aktivt tilbud, uddannelse eller job. Projektet er for langvarige kontanthjælpsmodtagere, der p.t. ikke kan indgå i de eksisterende tilbud, fordi de ikke er udredt. Transit: Er et vejlednings- og jobsøgningsforløb på 5 uger, som borgeren bliver tilknyttet straks efter henvisning fra Jobcentret. Borgeren og Transit-medarbejderen finder sammen ud af, hvilke ønsker og mål, der skal arbejdes hen imod i forhold til arbejde og uddannelse. Udeliv: Er praktiske opgaver i skoven og målrettet borgere, som har behov for et alternativ til værkstedstilbud. Motiverer, fastholder og gradvis styrker borgeren til selv at tage ansvar for eget liv gennem kognitive samtaler, undervisning og praktiske øvelser. side 7 af 13

8 Værkstederne Vildbjerg: Giver mulighed for opgaver indenfor montage, træ eller metal. Der tilbydes individuelle samtaler og fokus er på at styrke borgerens sociale kompetencer Andre benyttede interne tilbud: CEB længerevarende optræning. Tilbydes i forbindelse med afklaringsprocessen - både værksteds- og kursusmiljøer og egentlig produktionsvirksomhed, ligesom CEB i vidt omfang inddrager eksterne forløb i private virksomheder. CEB Ungeindsats. Er et erhvervsrettet tilbud til unge med det formål at gøre dem selvforsørgende. Vi hjælper den unge med at få realistiske ønsker og forventninger til arbejdslivet gennem nøje udvalgte praktikforløb i private og offentlige virksomheder. Den unges kontaktperson i CEB Ungeindsats besøger ugentligt arbejdspladsen for at følge den unges trivsel og udvikling. CEB Boafklaring. Afklarer den unges evne til at strukturere sin hverdag og tage ansvar for sig selv. Undervejs sætter vi mål for, hvad den unge skal lære under opholdet for at blive så selvhjulpen som muligt. Den unge skal være i gang med en aktivitet i dagtimerne. Vi afslutter med at anbefale et bosted. Eksterne leverandører: Følgende forløb hos eksterne leverandører benyttes i løbet af Der vil være variationer hen over året i graden af benytttelse. Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole: Gennem undervisning og vejledning at udvikle den enkeltes evne til at klare problemer, udnytte muligheder, finde interesser og udvikle ressourcer, så kursisten kan se sig selv som aktiv medborger i et uddannelses- og arbejdsmarkedsperspektiv. Dette forløb vil i andet halvår 2012 blive erstattet af et internt projekt. HF/VUC: Der er mulighed for en bred vifte af uddannelser og undervisning. Der er tilknyttet studievejledere, ligesom der er tilknyttet en psykolog hos hvem man kan få op til 5 timers samtale omkring bl.a. studietræthed Minihøjskolen Plan B: Er rettet mod unge mellem 18 og 25 år med sociale og/eller psykiske vanskeligheder. Tilbyder undervisning, der skal styrke elevernes personlige forudsætninger for at skabe forandringer med henblik på personlig udvikling, uddannelse og beskæftigelse. Quick Care: tilbyder fysisk træning til borgere med fysiske problemstillinger - heraf lidelser i bevægeapparatet, følgevirkninger af kortere eller længerevarende sygdom, depression, stress og angst. Der kan tilkøbes psykologbistand, som kan benyttes til afklarende/opkvalificerende samtaler og psykologiske tests og undersøgelser. Dette forløb vil i andet halvår 2012 blive erstattet af et internt projekt. Midlertidige passive kontanthjælpsmodtagere, match 3. Social, Ydelse og Integration (SYI) har ansvaret for sagsbehandlingen af match 3. Borgere i denne matchgruppe har så omfattende barrierer, at de pt. hverken kan arbejde eller deltage i en side 8 af 13

9 beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud. Borgeren er midlertidigt passiv og er automatisk fritaget fra tilbud, men er ikke fritaget for kontaktsamtaler. Via kontaktsamtaler igangsættes et udviklingsforløb ofte i kombination med sociale tiltag som misbrugsbehandling, bostøtte mv. Kontanthjælp match 3 Fuldtidspersoner i målgruppen i Antal personer 465 antal forløb gns varighed af forløb i uger antal fuldtidspersoner forsørgelse - nettoudgifter indsats driftsloft driftsloft Forbrug i alt Passive ydelsesmodtagere I alt Sygedagpengemodtagere Det offentligt private samarbejde på sygedagpengeområdet med Falck Jobservice er omdrejningspunktet i arbejdet med sygedagpengemodtagere. Indsatsen er hovedsageligt rettet mod sygedagpengemodtagere i sygedagpengekategori 2, fordi det er hos denne målgruppe, at arbejdsevnen er truet. Der benyttes følgende redskaber: Delvis raskmelding Virksomhedspraktik i op til 4 uger Vejledning og opkvalificering korte kurser Vejledning og opkvalificering længerevarende kompetencegivende forløb Prioriteringer i indsatsen: Flere sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettet tilbud (KVIS) Optimerede forløb med fokus på effekt (færre/kortere) Reduktion af rammen til ekstern køb og det interne rammetilbud Fælles indkøb af fysisk træning side 9 af 13

10 Sygedagpenge Fuldtidspersoner i målgruppen i Antal personer Aktiveringsgrad 26% Andel af aktiveringsindsats, der er virksomhedsrettet 56% antal forløb gns varighed af forløb i uger antal fuldtidspersoner forsørgelse - nettoudgifter indsats omfattet af driftsloft driftsloft Forbrug i alt Sygedagpenge 5-8 uger Passive ydelsesmodtagere 9-52 uger Sygedagpenge efter 52 uger Sygedagpenge alvorligt syge børn Regresindtægter fra forsikring 0 Delvis raskmeldte 77 Aktive - vejl og opkvalificering Aktive - privat løntilskud 3 0 Aktive - offentlig løntilskud 0 0 Aktive - virksomhedspraktik Mentorstøtte I alt Interne tilbud: KVIS projektet: CEB og SDP samarbejder om KVIS- projektet, som AMS medfinansiering. Projektet skal sikre en tidlig og tværfaglig udredning, individuel udformet opfølgningsplan og koordinering af indsatsen med fokus på job. Målgruppen er sygemeldte borgere, hvor sygdommen er af psykiske karakter. Ny inspiration og træning: Er et kursusforløbet, der tilgodeser det hele menneske og dets muligheder. Kurset omfatter: mindfulness, motion, forandringsprocesser, bevidsthedstræning, livsnavigation, relations- kompetencer, sundhed og ernæring, natur, yoga, coaching, arbejdsmarkedsforhold, IT-undervisning og evt. virksomhedspraktik 5 ugers afklaringsforløb: Dag 1 er en introduktion til CEB. Derefter lægger vi en plan for dit videre forløb. I forløbet indgår forskellige aktiviteter, som er med til at indkredse din arbejdsevne. Du kan f.eks. arbejde i vores it-værksted eller produktionsværksted, og måske vil du også deltage i enkelte undervisningsdage. Eksterne Leverandører: Aktiv Syg: Falck Jobservices tilbud til borgere med primært fysiske barrierer. Afdækning af helbredsmæssige udfordringer, kompetenceafklaring, smertehåndtering udarbejdelse af CV og coaching. Quick Care: Fysisk træning for borgere med fysiske barrierer samt jobkonsulentbistand ved udplacering i virksomhedspraktik. Mulighed for tilkøb af psykologbistand. Benyttes kun i meget begrænset omfang pt. side 10 af 13

11 Revalidender. Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til at en person med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet med henblik på selvforsørgelse. Dette gives, når erhvervsrettede aktiviteter efter anden lovgivning ikke er tilstrækkeligt til, at personen kan klare sig selv. Der benyttes følgende redskaber: Virksomhedspraktik Løntilskud privat Løntilskud offentlig Vejledning og opkvalificering korte kurser Vejledning og opkvalificering længere kompetencegivende forløb Revalideringsydelse Fuldtidspersoner i målgruppen i Antal personer 203 antal forløb gns varighed af forløb i uger antal fuldtidspersoner forsørgelse - nettoudgifter Passive ydelsesmodtagere 0 indsats driftsloft driftsloft Forbrug i alt Aktive -vejl og opkval Aktive - privat løntilskud Aktive - offentlig løntilskud Aktive - virksomhedspraktik Hjælpemidler/befordring Mentorstøtte I alt Ledighedsydelsesmodtagere. Ledighedsydelsesmodtagere er personer, der er godkendt til fleksjob, og hvor der enten ikke er fundet et fleksjob, eller hvor personen er ledig fra et fleksjob. Ledighedsydelsesmodtagere følger et individuelt kontaktforløb for at sikre, at personen kommer hurtigst muligt i et fleksjob. Der benyttes følgende redskaber: Virksomhedspraktik i op til 4 uger 6 ugers selvvalgt uddannelse Offentligt løntilskud: Privat løntilskud: Vejledning og opkvalificering korte kurser side 11 af 13

12 Vejledning og opkvalificering længere kompetencegivende forløb Ledighedsydelse Fuldtidspersoner i målgruppen i Antal personer 320 Aktiveringsgrad 32% Andel af aktiveringsindsats, der er virksomhedsrettet 50% gns varighed af antal fuldtidspersoner forsørgelse - indsats antal forløb forløb i uger nettoudgifter driftsloft driftsloft Forbrug i alt Passive ydelsesmodtagere 82 0 Ledighedsydelse uden refusion 33 0 Ledighedsydelse under ferie 10 0 Særlig ydelse 0 Aktive - vejl og opkval Aktive - privat løntilskud 0 Aktive - offentlig løntilskud 0 Aktive - virksomhedspraktik ugers selvvalgt (udgift hertil ej med i budget) 0 I alt Indsatser: Aktiv i eget liv (Projektenheden): er et fleksibelt forløb med fokus på job. Fleksjobforløbet er en kombination af holdaktiviteter og individuelt arbejde. Genfleks (CEB): Jobskabende aktiviteter i form af Arbejdsrelateret Temaundervisning, praktik og kurser. Individuelle ugeplaner udarbejdes Førtidspensionister Gruppen af førtidspensionister er mangfoldig med vidt forskellige ønsker og behov. Det at være bevilget en førtidspension betyder, at borgeren er afklaret arbejdsmæssigt og økonomisk. Der er førtidspensionister, der fortsat ønsker at bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet f. eks. via job med løntilskud, beskyttet beskæftigelse, deltidsjob eller frivilligt arbejde, fordi de ønsker at bidrage til samfundet, og fordi de ofte har en høj arbejdsidentitet. side 12 af 13

13 Førtidspension Fuldtidspersoner i målgruppen i Antal personer 4710 Antal nytilkendelse antal forløb gns varighed af forløb i uger antal fuldtidspersoner forsørgelse - nettoudgifter indsats driftsloft driftsloft Forbrug i alt Førtidspension m. 50 % ref. (Tilkendt før 1/1-1999) 0 Førtidspension m. 35 % ref. (Tilkendt før 1/1-2003) Førtidspension m. 35 % ref. (Tilkendt efter 1/1-2003) Løntilskud til førtidspensionister 0 Beskyttet beskæftigelse STU/USB 0 Kompenserende specialundervisning 0 I alt Prioriteringer i indsatsen: Pladsantallet nedjusteres til 40 pladser Aktiviteterne tilpasses det reducerede pladsantal, således at fokus fortsat bevares på ABC - konceptet Beskyttet Beskæftigelse i Bevægelse er et tilbud til borgere, der modtager førtidspension på grund af fysiske og/eller psykiske vanskeligheder. CEB tilbyder borgerne en tilknytning til arbejdsmarkedet og et positivt og kvalitativt indhold i dagligdagen. Målet er at borgeren bliver mødestabil, får øget selvtillid, får afdækket og udnyttet sin arbejdsevne og får et godt og trygt samvær med andre borgere i vores værksteder. side 13 af 13

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Henrik Alleslev(A) Formand Per Heller (V) Steen Christensen Erik Kvist Erling Juul Næstformand (A) (O) (V) Administrativ organisation H.C. Knudsen Beskæftigelseschef H. C. Knudsen er sekretær

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Generelt Udvalgets ansvarsområde s område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne, Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Nordfyns Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund... 4 Ministermål 1... 5 Ministermål 2... 6 Ministermål 3...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Tønder

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Tønder Beskæftigelsesplan for Jobcenter Tønder 2014 1 Indhold INDLEDNING... 3 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL... 4 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 8 DEN BORGERRETTEDE INDSATS... 10 Reform af førtidspensions-

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Roskilde Indledning Arbejdsmarkedet i Roskilde står fortsat som det er tilfældet i resten af landet - over for en række udfordringer såvel på kort som på lang sigt. Lavkonjunkturen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012

Beskæftigelsesplan 2012 Beskæftigelsesplan 2012 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Begrænse antallet af ledige i arbejdskraftreserven 1.2

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009

Beskæftigelsesplan 2009 Beskæftigelsesplan 2009 Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsområder og mål for beskæftigelsesindsatsen 1.1 Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft de har

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Unge i Job - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Direktørområdet Borgerservice, Job og Velfærd Center for Job og Ydelse Vedtaget i byrådet

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Overførsler.

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009 Økonomiudvalget Overførsler. 23 Driftsområde - Indkomstoverførsler 137827042 5011000000 Førtidspension med 50 % refusion (054868) 8436862 Højeste og mellemste førtidspension Pensionen udbetales til personer mellem 18 og 66 år Erhvervsevnen

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune Beskæftigelsespolitik 2013-2016 Ringsted Kommune Beskæftigelsesplan 2014 - med forbehold for Byrådets godkendelse af virksomhedsmål. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Beskæftigelsespolitik

Læs mere

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskataloget er udarbejdet som led i projektet om indsatsen og økonomien i ressourceforløb i fire syddanske kommuner. Formålet med

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE-ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE-ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE-ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK Maj 214 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN FOR DE IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE GRUPPER I DANMARK Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red.

Læs mere

Erhvervskonsulenterne

Erhvervskonsulenterne 1. Få mod på, og lyst til forandring 18-65 årige aktivitetsparate kontanthjælps/ uddannelseshjælpsmodtagere, samt personer på ledighedsydelse, og i ressource- og jobafklaringsforløb. Kendetegnet ved f,eks.:

Læs mere

CEB Fyrrevej 5 & Gudhjemvej 2 7400 Herning 9628 5100 ceb@herning.dk. Center for Erhvervsafklaring & Beskæftigelse

CEB Fyrrevej 5 & Gudhjemvej 2 7400 Herning 9628 5100 ceb@herning.dk. Center for Erhvervsafklaring & Beskæftigelse CEB Fyrrevej 5 & Gudhjemvej 2 7400 Herning 9628 5100 ceb@herning.dk Center for Erhvervsafklaring & Beskæftigelse Om Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse Center for Erhvervsafklaring og Beskæftigelse,

Læs mere