Aktiveringsbudget 2012 Herning Kommune Serviceområde 17

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktiveringsbudget 2012 Herning Kommune Serviceområde 17"

Transkript

1 Aktiveringsbudget 2012 Herning Kommune Serviceområde 17

2 I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 for Herning Kommune blev det i Byrådet besluttet, at der på beskæftigelsesområdet skulle foretages en nærmere vurdering af indhold og niveau af den beskæftigelsesrettede indsats med det formål at fremdrive besparelser på mindst 10 mio. kr. i 2012 og 20 mio. kr. i 2013 og frem. Planen for forandringen af beskæftigelsesindsatsen er nu godkendt af Byrådet. Planen indeholder 26 tiltag, der hver især påvirker indsatsen for ledige og sygemeldte. Dette dokument beskriver den samlede beskæftigelsesindsats i 2012, efter implementeringen af planen. Det overordnede budget på serviceområde 17 ser sådan ud efter forandringerne: Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse Ramme Budget Budget 2012 Budget 2012 Økonomisk virkning Vedtaget efter forandring forskelle i 2013 og frem SD Midlertidig boligplacering af flygtninge SD Specialpædagogisk bistand til voksne SD Produktionsskoler SD Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov SD Andre sundhedsudgifter - begravelseshjælp SD Unge projekt - pædagogisk støtte SD Botilbud til midl. ophold SD Beskyttet beskæftigelse SD Løntilskud til ledige ansat i kommuner SD Servicejob SD Øvrige sociale formål Servicedriftsudgifter i alt BG Erhvervsgrunduddannelser BG Introduktionsprogram BG Introduktionsydelse BG Repatriering BG Førtidspension med 50% refusion (Tilkendt før 1/1-1999) BG Førtidspension med 35% refusion (Tilkendt før 1/1-2003) BG Førtidspension med 35% refusion (Tilkendt efter 1/1-2003) BG Kontanthjælp BG Aktiverede kontanthjælpsmodtagere BG Revalidering BG Ledighedsydelse BG Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats BG Beskæftigelsesordninger Budgetgaranti i alt Aftale Personlige tillæg Aftale Sygedagpenge Aftale Sociale formål, tabt arbejdsfortjeneste, enkeltydelser m.m Aftale Boligydelse til pensionister Aftale Boligsikring Aftale Løntilskud mv. til personer i fleksjob Aftale Seniorjob til personer over 55 år Aftale (DUT) i alt BT Dagpenge til forsikrede ledige BT Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige BT Pilotjobcentre Beskæftigelsestilskud Ialt I det følgende vil indsatsen for de enkelte målgrupper blive beskrevet herunder også aktivitetsniveau og økonomi. side 2 af 13

3 Den overordnede strategi for beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune er formuleret i dels Ny Ledigeindsats og dels i Ny Sygedagpengeindsats. Jobklare ledige: Jobklare ledige omfatter forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere (match 1). Kompetencecentret har ansvaret for jobklare ledige efter første måneds ledighed med både myndighedsdelen og aktive tilbud til målgruppen. Forsikrede ledige: For denne gruppe er understøtning af den lediges egen aktive jobsøgning det primære redskab. Her benyttes følgende redskaber: Virksomhedspraktik i op til 4 uger 6 ugers selvvalgt uddannelse Offentligt løntilskud: Privat løntilskud: Vejledning og opkvalificering korte kurser Vejledning og opkvalificering længere kompetencegivende forløb Hovedparten af vejledning og opkvalificeringen købes i det ordinære uddannelsessystem. Forsikrede ledige Fuldtidspersoner i målgruppen i Antal personer Aktiveringsgrad 29% Andel af aktiveringsindsats, der er virksomhedsrettet 73% gns varighed antal gns pris pr indsats af forløb i fuldtidspersoneperson fuldtids- forsørgelse - antal forløb uger nettoudgifter driftsloft driftsloft Forbrug i alt Ydelsesmodtagere i karensperioden (8 uger i 2012) Passive ydelsesmodtagere Passive - ej rettidigt aktiveret Korrektioner vedr Befordringsgodtgørelse Aktive - vejl og opkval Aktive - privat løntilskud Aktive - offentlig løntilskud Aktive - virksomhedspraktik Mentorstøtte Anden aktør ugers selvvalgt Hjælpemidler Personlig assistance I alt side 3 af 13

4 Kompetencecentret Viborgvej har 2 egne tilbud: 4 ugers vejledningsforløb vekslende mellem teori og praktisk jobsøgning. Bibringer borgeren kompetencer, så han/hun selv kan løse sit ledighedsproblem. I job på ny: Et forløb for ledige af anden etnisk herkomst, som har været ledig i længere tid. Forløbet er en kombination af kursus, virksomhedspraktik, job med løntilskud eller kursus/uddannelse. Den ledige forlader projektet, når han/hun er i job eller uddannelse. Desuden benyttes anden aktør, som har ansvaret for hele beskæftigelsesindsatsen i 12 måneder, dvs. det lovpligtige kontaktforløb og den lovpligtige aktivering. De anvendte aktører er: Ramsdal AS3 Jobvision Moment Karrierecenter Der anvendes anden aktør til alle målgrupper og således at der er 2 andre aktører i forhold til den enkelte målgruppe. Volumenmæssigt er antallet af ledige så stort, at det giver mening at have fleksible aftaler med andre aktører om at supplere Kompetencecentrets egne indsatser. Der er 2 aktører på hver målgruppe, for at give den ledige et valg i forhold til anden aktør. Prioriteringer i indsatsen: Den virksomhedsrettede indsats prioriteres, således at passive ledige bliver aktive Der etableres 60 nye offentlige virksomhedspraktik pladser Behovet for eksterne køb af uddannelse vurderes snævrere Forbruget på Lær Dansk vurderes snævrere Flere kursister pr hold i de interne tilbud Jobklare kontanthjælpsmodtagere, match 1. Det gælder tilsvarende for de jobklare kontanthjælpsmodtagere, at understøtning af den lediges egen aktive jobsøgning er det primære redskab. Kontanthjælpsmodtagere match 1 er borgere, der er jobklare og som kan tage et ordinært arbejde inden for 3 måneder. Arbejdet forventes at have et omfang, så borgeren er ude af offentlig forsørgelse. I den første ledighedsmåned har borgeren selv ansvaret for at løse eget ledighedsproblem. I den periode kan borger søge støtte til jobsøgningen i Jobcenterets modtagelse. Der benyttes følgende redskaber: Virksomhedspraktik i op til 4 uger Offentligt løntilskud: Privat løntilskud: Vejledning og opkvalificering korte kurser Vejledning og opkvalificering længerevarende kompetencegivende forløb side 4 af 13

5 Desuden benyttes anden aktør, som har ansvaret for hele beskæftigelsesindsatsen i 12 måneder, dvs. det lovpligtige kontaktforløb og den lovpligtige aktivering. De anvendte aktører er: Ramsdal AS3 Jobvision Moment Karrierecenter Der anvendes anden aktør til alle målgrupper og således at der er 2 andre aktører i forhold til den enkelte målgruppe. Derved får borgeren mulighed for at træffe et valg imellem aktører. Det giver mening at have fleksible aftaler med andre aktører om at supplere Kompetencecentrets egne indsatser. Der er 5 målgrupper: Målgruppe A omfatter ledige årige uden erhvervskompetencegivende uddannelse Målgruppe B omfatter ledige årige med en erhvervskompetencegivende uddannelse Målgruppe C omfatter årige uden en erhvervskompetencegivende uddannelse Målgruppe D omfatter årige med en erhvervskompetencegivende uddannelse Målgruppe E omfatter personer, der er fyldt 55- årige Prioriteringer i indsatsen: Den virksomhedsrettede indsats opprioriteres således at passive kontanthjælpsmodtagere bliver aktive Der etableres 20 nye offentlige virksomhedspraktik pladser Behovet for eksterne køb af uddannelse vurderes snævrere Forbruget på Lær Dansk vurderes snævrere Flere kursister pr hold i de interne tilbud Kontanthjælp match 1 Fuldtidspersoner i målgruppen i Antal personer 780 Aktiveringsgrad 46% Andel af aktiveringsindsats, der er virksomhedsrettet 81% antal forløb gns varighed af forløb i uger antal fuldtidspersoner gns pris pr helårsperson forsørgelse - nettoudgifter indsats omfattet af driftsloft - brutto driftsloft - netto Forbrug i alt Passive ydelsesmodtagere Passive - ej rettidigt aktiveret Aktive - vejl og opkvalificering Aktive - privat løntilskud Aktive - offentlig løntilskud Aktive - virksomhedspraktik Mentorstøtte - LAB 83 Godtgørelse - I alt side 5 af 13

6 Kompetencecentret Viborgvej har 2 egne tilbud: 4 ugers vejledningsforløb vekslende mellem teori og praktisk jobsøgning for at komme hurtigst og bedst i job eller uddannelse. Bibringe borgeren kompetencer, så han/hun selv kan løse sit ledighedsproblem. I job på ny: Et forløb for ledige af anden etnisk herkomst, som har været ledig i længere tid. Forløbet er en kombination af kursus, virksomhedspraktik, job med løntilskud eller kursus/uddannelse. Den ledige forlader projektet, når han/hun er i job eller uddannelse. Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, match 2. Projektenheden har ansvaret for kontanthjælpsmodtagere match 2 med både myndighedsdelen og aktive tilbud. Borgeren visiteres fra Jobcentret til Projektenheden senest dag 3 i ledighedsforløbet. Borgere i matchgruppe 2 vurderes ikke at kunne tage et ordinært arbejde, så de er ude af systemet inden for de næste 3 måneder, men kan deltage i en beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud. Det vil sige er indsatsklar. Der benyttes følgende redskaber: Virksomhedspraktik individuel placering eller i virksomhedscenter Offentligt løntilskud Privat løntilskud Vejledning og opkvalificering korte kurser Vejledning og opkvalificering længerevarende kompetencegivende forløb Prioriteringer i indsatsen: Den virksomhedsrettede indsats prioriteres, således at passive kontanthjælpsmodtagere bliver aktive Optimere forløb med fokus på effekt (færre/kortere) Omlægning til mentor Mere snæver vurdering af behovet for eksterne køb Genforhandle priser med leverandører Færre timer i tilbud internt og eksternt Reducere forbruget på Lær Dansk Erstatte forløb på Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole med interne forløb Erstatte forløb på Quick Care med interne forløb side 6 af 13

7 Kontanthjælp match 2 Fuldtidspersoner i målgruppen i , Antal personer 1290 Aktiveringsgrad 51% Andel af aktiveringsindsats, der er virksomhedsrettet 32% gns varighed af antal fuldtidspersoner gns pris pr forsørgelse - indsats antal forløb forløb i uger helårsperson nettoudgifter driftsloft driftsloft Forbrug i alt Passive ydelsesmodtagere Passive - ej rettidigt aktiveret Aktive - vejl og opkval Aktive - privat løntilskud Aktive - offentlig løntilskud Aktive - virksomhedspraktik Mentorstøtte - - LAB 83 Godtgørelse - - I alt Egne projekter: Dit Liv Dit Ansvar: Er for kontanthjælpsmodtagere/borgere, der har brug for nye indgangsvinkler til at forstå deres situation og se nye muligheder for at træffe sundere valg - for hvem emnerne selvværd, konflikthåndtering og stresshåndtering er vedkommende. Projektet udvides med Dit Liv Dit Ansvar 2 og 3 i forbindelse med budgetforligsopgaven Genvej: Formålet er at hjælpe kontanthjælpsmodtagere i gang igen. Målgruppen er borgere, der af forskellige årsager ikke kan deltage i andre aktiveringstilbud og har brug for ekstra opmærksomhed og omsorg for at komme tættere på arbejdsmarkedet På rette vej i job: Er et kontrolleret og tidsbegrænset forsøgsprojekt finansieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Projektet giver en tidlig aktiv indsats i form af intensivt samtaleforløb og aktivt tilbud, helst på en virksomhed med en mentor tilknyttet efter behov. Tid til forandring: Er et individuelt afklaringsforløb med henblik på, at borgeren kommer videre i et aktivt tilbud, uddannelse eller job. Projektet er for langvarige kontanthjælpsmodtagere, der p.t. ikke kan indgå i de eksisterende tilbud, fordi de ikke er udredt. Transit: Er et vejlednings- og jobsøgningsforløb på 5 uger, som borgeren bliver tilknyttet straks efter henvisning fra Jobcentret. Borgeren og Transit-medarbejderen finder sammen ud af, hvilke ønsker og mål, der skal arbejdes hen imod i forhold til arbejde og uddannelse. Udeliv: Er praktiske opgaver i skoven og målrettet borgere, som har behov for et alternativ til værkstedstilbud. Motiverer, fastholder og gradvis styrker borgeren til selv at tage ansvar for eget liv gennem kognitive samtaler, undervisning og praktiske øvelser. side 7 af 13

8 Værkstederne Vildbjerg: Giver mulighed for opgaver indenfor montage, træ eller metal. Der tilbydes individuelle samtaler og fokus er på at styrke borgerens sociale kompetencer Andre benyttede interne tilbud: CEB længerevarende optræning. Tilbydes i forbindelse med afklaringsprocessen - både værksteds- og kursusmiljøer og egentlig produktionsvirksomhed, ligesom CEB i vidt omfang inddrager eksterne forløb i private virksomheder. CEB Ungeindsats. Er et erhvervsrettet tilbud til unge med det formål at gøre dem selvforsørgende. Vi hjælper den unge med at få realistiske ønsker og forventninger til arbejdslivet gennem nøje udvalgte praktikforløb i private og offentlige virksomheder. Den unges kontaktperson i CEB Ungeindsats besøger ugentligt arbejdspladsen for at følge den unges trivsel og udvikling. CEB Boafklaring. Afklarer den unges evne til at strukturere sin hverdag og tage ansvar for sig selv. Undervejs sætter vi mål for, hvad den unge skal lære under opholdet for at blive så selvhjulpen som muligt. Den unge skal være i gang med en aktivitet i dagtimerne. Vi afslutter med at anbefale et bosted. Eksterne leverandører: Følgende forløb hos eksterne leverandører benyttes i løbet af Der vil være variationer hen over året i graden af benytttelse. Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole: Gennem undervisning og vejledning at udvikle den enkeltes evne til at klare problemer, udnytte muligheder, finde interesser og udvikle ressourcer, så kursisten kan se sig selv som aktiv medborger i et uddannelses- og arbejdsmarkedsperspektiv. Dette forløb vil i andet halvår 2012 blive erstattet af et internt projekt. HF/VUC: Der er mulighed for en bred vifte af uddannelser og undervisning. Der er tilknyttet studievejledere, ligesom der er tilknyttet en psykolog hos hvem man kan få op til 5 timers samtale omkring bl.a. studietræthed Minihøjskolen Plan B: Er rettet mod unge mellem 18 og 25 år med sociale og/eller psykiske vanskeligheder. Tilbyder undervisning, der skal styrke elevernes personlige forudsætninger for at skabe forandringer med henblik på personlig udvikling, uddannelse og beskæftigelse. Quick Care: tilbyder fysisk træning til borgere med fysiske problemstillinger - heraf lidelser i bevægeapparatet, følgevirkninger af kortere eller længerevarende sygdom, depression, stress og angst. Der kan tilkøbes psykologbistand, som kan benyttes til afklarende/opkvalificerende samtaler og psykologiske tests og undersøgelser. Dette forløb vil i andet halvår 2012 blive erstattet af et internt projekt. Midlertidige passive kontanthjælpsmodtagere, match 3. Social, Ydelse og Integration (SYI) har ansvaret for sagsbehandlingen af match 3. Borgere i denne matchgruppe har så omfattende barrierer, at de pt. hverken kan arbejde eller deltage i en side 8 af 13

9 beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud. Borgeren er midlertidigt passiv og er automatisk fritaget fra tilbud, men er ikke fritaget for kontaktsamtaler. Via kontaktsamtaler igangsættes et udviklingsforløb ofte i kombination med sociale tiltag som misbrugsbehandling, bostøtte mv. Kontanthjælp match 3 Fuldtidspersoner i målgruppen i Antal personer 465 antal forløb gns varighed af forløb i uger antal fuldtidspersoner forsørgelse - nettoudgifter indsats driftsloft driftsloft Forbrug i alt Passive ydelsesmodtagere I alt Sygedagpengemodtagere Det offentligt private samarbejde på sygedagpengeområdet med Falck Jobservice er omdrejningspunktet i arbejdet med sygedagpengemodtagere. Indsatsen er hovedsageligt rettet mod sygedagpengemodtagere i sygedagpengekategori 2, fordi det er hos denne målgruppe, at arbejdsevnen er truet. Der benyttes følgende redskaber: Delvis raskmelding Virksomhedspraktik i op til 4 uger Vejledning og opkvalificering korte kurser Vejledning og opkvalificering længerevarende kompetencegivende forløb Prioriteringer i indsatsen: Flere sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettet tilbud (KVIS) Optimerede forløb med fokus på effekt (færre/kortere) Reduktion af rammen til ekstern køb og det interne rammetilbud Fælles indkøb af fysisk træning side 9 af 13

10 Sygedagpenge Fuldtidspersoner i målgruppen i Antal personer Aktiveringsgrad 26% Andel af aktiveringsindsats, der er virksomhedsrettet 56% antal forløb gns varighed af forløb i uger antal fuldtidspersoner forsørgelse - nettoudgifter indsats omfattet af driftsloft driftsloft Forbrug i alt Sygedagpenge 5-8 uger Passive ydelsesmodtagere 9-52 uger Sygedagpenge efter 52 uger Sygedagpenge alvorligt syge børn Regresindtægter fra forsikring 0 Delvis raskmeldte 77 Aktive - vejl og opkvalificering Aktive - privat løntilskud 3 0 Aktive - offentlig løntilskud 0 0 Aktive - virksomhedspraktik Mentorstøtte I alt Interne tilbud: KVIS projektet: CEB og SDP samarbejder om KVIS- projektet, som AMS medfinansiering. Projektet skal sikre en tidlig og tværfaglig udredning, individuel udformet opfølgningsplan og koordinering af indsatsen med fokus på job. Målgruppen er sygemeldte borgere, hvor sygdommen er af psykiske karakter. Ny inspiration og træning: Er et kursusforløbet, der tilgodeser det hele menneske og dets muligheder. Kurset omfatter: mindfulness, motion, forandringsprocesser, bevidsthedstræning, livsnavigation, relations- kompetencer, sundhed og ernæring, natur, yoga, coaching, arbejdsmarkedsforhold, IT-undervisning og evt. virksomhedspraktik 5 ugers afklaringsforløb: Dag 1 er en introduktion til CEB. Derefter lægger vi en plan for dit videre forløb. I forløbet indgår forskellige aktiviteter, som er med til at indkredse din arbejdsevne. Du kan f.eks. arbejde i vores it-værksted eller produktionsværksted, og måske vil du også deltage i enkelte undervisningsdage. Eksterne Leverandører: Aktiv Syg: Falck Jobservices tilbud til borgere med primært fysiske barrierer. Afdækning af helbredsmæssige udfordringer, kompetenceafklaring, smertehåndtering udarbejdelse af CV og coaching. Quick Care: Fysisk træning for borgere med fysiske barrierer samt jobkonsulentbistand ved udplacering i virksomhedspraktik. Mulighed for tilkøb af psykologbistand. Benyttes kun i meget begrænset omfang pt. side 10 af 13

11 Revalidender. Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til at en person med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet med henblik på selvforsørgelse. Dette gives, når erhvervsrettede aktiviteter efter anden lovgivning ikke er tilstrækkeligt til, at personen kan klare sig selv. Der benyttes følgende redskaber: Virksomhedspraktik Løntilskud privat Løntilskud offentlig Vejledning og opkvalificering korte kurser Vejledning og opkvalificering længere kompetencegivende forløb Revalideringsydelse Fuldtidspersoner i målgruppen i Antal personer 203 antal forløb gns varighed af forløb i uger antal fuldtidspersoner forsørgelse - nettoudgifter Passive ydelsesmodtagere 0 indsats driftsloft driftsloft Forbrug i alt Aktive -vejl og opkval Aktive - privat løntilskud Aktive - offentlig løntilskud Aktive - virksomhedspraktik Hjælpemidler/befordring Mentorstøtte I alt Ledighedsydelsesmodtagere. Ledighedsydelsesmodtagere er personer, der er godkendt til fleksjob, og hvor der enten ikke er fundet et fleksjob, eller hvor personen er ledig fra et fleksjob. Ledighedsydelsesmodtagere følger et individuelt kontaktforløb for at sikre, at personen kommer hurtigst muligt i et fleksjob. Der benyttes følgende redskaber: Virksomhedspraktik i op til 4 uger 6 ugers selvvalgt uddannelse Offentligt løntilskud: Privat løntilskud: Vejledning og opkvalificering korte kurser side 11 af 13

12 Vejledning og opkvalificering længere kompetencegivende forløb Ledighedsydelse Fuldtidspersoner i målgruppen i Antal personer 320 Aktiveringsgrad 32% Andel af aktiveringsindsats, der er virksomhedsrettet 50% gns varighed af antal fuldtidspersoner forsørgelse - indsats antal forløb forløb i uger nettoudgifter driftsloft driftsloft Forbrug i alt Passive ydelsesmodtagere 82 0 Ledighedsydelse uden refusion 33 0 Ledighedsydelse under ferie 10 0 Særlig ydelse 0 Aktive - vejl og opkval Aktive - privat løntilskud 0 Aktive - offentlig løntilskud 0 Aktive - virksomhedspraktik ugers selvvalgt (udgift hertil ej med i budget) 0 I alt Indsatser: Aktiv i eget liv (Projektenheden): er et fleksibelt forløb med fokus på job. Fleksjobforløbet er en kombination af holdaktiviteter og individuelt arbejde. Genfleks (CEB): Jobskabende aktiviteter i form af Arbejdsrelateret Temaundervisning, praktik og kurser. Individuelle ugeplaner udarbejdes Førtidspensionister Gruppen af førtidspensionister er mangfoldig med vidt forskellige ønsker og behov. Det at være bevilget en førtidspension betyder, at borgeren er afklaret arbejdsmæssigt og økonomisk. Der er førtidspensionister, der fortsat ønsker at bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet f. eks. via job med løntilskud, beskyttet beskæftigelse, deltidsjob eller frivilligt arbejde, fordi de ønsker at bidrage til samfundet, og fordi de ofte har en høj arbejdsidentitet. side 12 af 13

13 Førtidspension Fuldtidspersoner i målgruppen i Antal personer 4710 Antal nytilkendelse antal forløb gns varighed af forløb i uger antal fuldtidspersoner forsørgelse - nettoudgifter indsats driftsloft driftsloft Forbrug i alt Førtidspension m. 50 % ref. (Tilkendt før 1/1-1999) 0 Førtidspension m. 35 % ref. (Tilkendt før 1/1-2003) Førtidspension m. 35 % ref. (Tilkendt efter 1/1-2003) Løntilskud til førtidspensionister 0 Beskyttet beskæftigelse STU/USB 0 Kompenserende specialundervisning 0 I alt Prioriteringer i indsatsen: Pladsantallet nedjusteres til 40 pladser Aktiviteterne tilpasses det reducerede pladsantal, således at fokus fortsat bevares på ABC - konceptet Beskyttet Beskæftigelse i Bevægelse er et tilbud til borgere, der modtager førtidspension på grund af fysiske og/eller psykiske vanskeligheder. CEB tilbyder borgerne en tilknytning til arbejdsmarkedet og et positivt og kvalitativt indhold i dagligdagen. Målet er at borgeren bliver mødestabil, får øget selvtillid, får afdækket og udnyttet sin arbejdsevne og får et godt og trygt samvær med andre borgere i vores værksteder. side 13 af 13

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE HVEM TALER VI OM? 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000-1984 1985 1986 1987 1988 1989

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten.

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten. Notat til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget pkt. 1, 1. Oversigt over antal medarbejder i Jobcentret og antal ledige Notatet har følgende opbygning: 1. Først beskrives aktuelt antal medarbejdere i Jobcentret

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.

matchmodel sådan og derfor Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K www.ams.dk sådan og derfor II Arbejdsmarkedsstyrelsen, oktober 2009 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2012. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 345 Lejre Kommune Bevillingsoversigt (1.000 kr. -priser) overslag 2013 overslag 2014 overslag 2015 5 UDVALGET FOR JOB OG

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF. Ulrik Petersen

Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF. Ulrik Petersen Konsekvenser af refusionsomlægningen for kommunernes økonomi og beskæftigelsesindsats ØDF 25. maj 2011 Ulrik Petersen KL Arbejdsmarked og Uddannelse 1 Arbejdmarkedspolitikken* skal bidrage til at arbejdsmarkedet

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

9.1 Overførselsudgifter

9.1 Overførselsudgifter 9.1 Overførselsudgifter Budget 2015 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2015 UU, ungdomsuddannelser U 9.597.500 kr. I -119.400 kr. Tilbud til voksne med særlige behov Bomi beskyttet U 6.728.000

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Generelt Udvalgets ansvarsområde s område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne, Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

JOB- OG KOMPETENCEHUSET

JOB- OG KOMPETENCEHUSET JOB- OG KOMPETENCEHUSET Jobcenter Middelfarts projektenhed 2011 JOB&UDD. Vejen til Job Retur til Job Mål: at bringe borgeren i job/uddannelse Individuelle tilbud Virksomhedsrettede tilbud - Praktikpladsbank

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2014 22.2.2015 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com

Kali Konsulenter APS. Axel Heidesvej 73. 2970 Hørsholm. Tlf. 70 26 43 40. info@kalikonsulenter.com. www.kalikonsulenter.com KK KK KK KALIKONSULENTER APS ER EN STÆRK PRIVAT VIRKSOMHED MED MASSIVE FAGLIGE KOMPETENCER OG ERHVERVSERFARING Vore konsulenter har alle solid erhvervserfaring fra både private og offentlige virksomheder.

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

Pilotprojekt unge ledige. Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere

Pilotprojekt unge ledige. Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere Pilotprojekt unge ledige Analyse af jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år, der har været ledige i 5 uger eller mere Beskrivelse af nuværende indsats og forslag til forandringer af indsatsen Herning

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK

Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK Resultat af analyse af aktiverings-, vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen i FMK Der blev i maj 2010 nedsat en intern arbejdsgruppe med henblik på analyse af ovenstående område, samt at få et samlet

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017 2018

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET (side 30-59) 30 s opgaver Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende

Læs mere

Ny viden = væsentligt mindre tilbagefald = virksomhedsfokusering (jf. nyt refusionssystem) = bedre økonomi

Ny viden = væsentligt mindre tilbagefald = virksomhedsfokusering (jf. nyt refusionssystem) = bedre økonomi Økonomien i et refusionssystem Nyt refusionssystem og effektiv indsats på overfor personer på langvarig offentlig forsørgelse herunder personer med barrierer i forhold til tilbagevenden og/eller fastholdelse

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

Dagens program Præsentation Socialret Arbejdsmarkedsrettet intervention Socialret er en central del af vores velfærdssamfund og omfatter bl.a. forskellige former for rettigheder, såsom kontanthjælp,

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Skive. www.skive.dk

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Skive. www.skive.dk Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Skive www.skive.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 2.1 De vigtigste udfordringer på arbejdsmarkedet...

Læs mere

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig

Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig Regnbuegården Beskæftigelsesindsats målrettet socialt utilpassede unge i egen bolig - Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - Lov om aktiv socialpolitik IDÈEN BAG TILBUDDET Alle kan bruges til noget, og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet

KONTANTHJÆLP OM JOB VISION EFFEKTIV VIRKSOMHEDSINDSATS FOR JOB- OG AKTIVITETSPARATE. KARRIERECENTRE Fordelt over hele landet OM JOB VISION Job Vision er et højt specialiseret udviklingshus for mennesker og virksomheder, der ønsker karriereudvikling. Job Vision blev etableret i 1992. Vi er en af landets største og mest erfarne

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Jobcenter Kerteminde Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Endelig version 06.10.2011 Forord Beskæftigelsesplanen beskriver Jobcenter Kertemindes strategi og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

Overførsler fra 2011 til

Overførsler fra 2011 til Oprindeligt budget Korrigeret budget inkl. overførsler Overførsler fra 2011 til Forbrug pr. 31.august 31/3 30/6 (31/5) 31/8 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=) Budgetopfølgning pr. 31. august

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted

Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Resultatrevision 2012 for Jobcenter Hedensted Udarbejdet i april 2013 af Jobcenter Hedensted Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Tlf. 79 75 54 00 www.hedensted.dk/jobcenter Resultatrevision 2012 1 Indhold

Læs mere

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse Unge forsikrede ledige under 30 år uden kompetencegivende uddannelse Modtagere af uddannelseshjælp UngeGuiden Uddannelsesinstitutionerne, især erhvervsskolerne

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

LO konference den 15. september 2005

LO konference den 15. september 2005 ,GHDOHURJDPELWLRQHUIRUGHQ IUHPWLGLJHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV LO konference den 15. september 2005 1 Udfordringer for Århus jobcenter 'HNRPPXQDOHPnOJUXSSHU: 'HIRUVLNUHGHOHGLJH: 21.000 berørte kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900

Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 Børn-, Unge- og Kulturudvalget 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 99 Indkomstoverførsler 393.721.000-125.720.900 268.000.100 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Indkomstoverførsler 3901050001 13.917.700-7.014.800 6.902.900 Sociale formål 055772 13.917.700-7.014.800

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision 2013 Indledning Formålet med resultatrevisionen er at vise, om jobcentret har gennemført den nødvendige indsats og opnået gode resultater. Resultatrevisionen skal indeholde opgørelser

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017

Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget- Budget- Budget- Budget- Budget 2) forslag forslag forslag forslag 2013 2014 2015 2016 2017 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært ved

Læs mere

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen.

Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet indgår ikke i forslaget til aktiveringsgraden for målgruppen. NOTAT Efteråret 2013 Beskrivelse af priser og forslagsværdier i Effektivindsats J.nr. 2013-0000843 2013-mastere. Ledighedsniveau For både dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere er skønnet for ledigheden i

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

13 bud på nedbringelse af sygefraværet

13 bud på nedbringelse af sygefraværet NOTAT 13 bud på nedbringelse af sygefraværet Den 18. februar 08 Indsatsen for at reducere sygefraværet bør som minimum bestå af en indsats i forhold til arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads holdningerne

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR

Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR 2013 Handleplan & rammebudget Det lokale Beskæftigelsesråd i Odsherred / LBR LBR udarbejder årligt en handleplan for, hvordan rådet vil understøtte den virksomhedsrettede indsats i kommunen og anvende

Læs mere

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret...

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Revalidering 4.1 Indledning og sammenfatning... side 93 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side 95 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... side 98 4.4 Hvad gik forud

Læs mere