Aktiveringsbudget 2012 Herning Kommune Serviceområde 17

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktiveringsbudget 2012 Herning Kommune Serviceområde 17"

Transkript

1 Aktiveringsbudget 2012 Herning Kommune Serviceområde 17

2 I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 for Herning Kommune blev det i Byrådet besluttet, at der på beskæftigelsesområdet skulle foretages en nærmere vurdering af indhold og niveau af den beskæftigelsesrettede indsats med det formål at fremdrive besparelser på mindst 10 mio. kr. i 2012 og 20 mio. kr. i 2013 og frem. Planen for forandringen af beskæftigelsesindsatsen er nu godkendt af Byrådet. Planen indeholder 26 tiltag, der hver især påvirker indsatsen for ledige og sygemeldte. Dette dokument beskriver den samlede beskæftigelsesindsats i 2012, efter implementeringen af planen. Det overordnede budget på serviceområde 17 ser sådan ud efter forandringerne: Serviceområde 17 Forsørgelse og beskæftigelse Ramme Budget Budget 2012 Budget 2012 Økonomisk virkning Vedtaget efter forandring forskelle i 2013 og frem SD Midlertidig boligplacering af flygtninge SD Specialpædagogisk bistand til voksne SD Produktionsskoler SD Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov SD Andre sundhedsudgifter - begravelseshjælp SD Unge projekt - pædagogisk støtte SD Botilbud til midl. ophold SD Beskyttet beskæftigelse SD Løntilskud til ledige ansat i kommuner SD Servicejob SD Øvrige sociale formål Servicedriftsudgifter i alt BG Erhvervsgrunduddannelser BG Introduktionsprogram BG Introduktionsydelse BG Repatriering BG Førtidspension med 50% refusion (Tilkendt før 1/1-1999) BG Førtidspension med 35% refusion (Tilkendt før 1/1-2003) BG Førtidspension med 35% refusion (Tilkendt efter 1/1-2003) BG Kontanthjælp BG Aktiverede kontanthjælpsmodtagere BG Revalidering BG Ledighedsydelse BG Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats BG Beskæftigelsesordninger Budgetgaranti i alt Aftale Personlige tillæg Aftale Sygedagpenge Aftale Sociale formål, tabt arbejdsfortjeneste, enkeltydelser m.m Aftale Boligydelse til pensionister Aftale Boligsikring Aftale Løntilskud mv. til personer i fleksjob Aftale Seniorjob til personer over 55 år Aftale (DUT) i alt BT Dagpenge til forsikrede ledige BT Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige BT Pilotjobcentre Beskæftigelsestilskud Ialt I det følgende vil indsatsen for de enkelte målgrupper blive beskrevet herunder også aktivitetsniveau og økonomi. side 2 af 13

3 Den overordnede strategi for beskæftigelsesindsatsen i Herning Kommune er formuleret i dels Ny Ledigeindsats og dels i Ny Sygedagpengeindsats. Jobklare ledige: Jobklare ledige omfatter forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere (match 1). Kompetencecentret har ansvaret for jobklare ledige efter første måneds ledighed med både myndighedsdelen og aktive tilbud til målgruppen. Forsikrede ledige: For denne gruppe er understøtning af den lediges egen aktive jobsøgning det primære redskab. Her benyttes følgende redskaber: Virksomhedspraktik i op til 4 uger 6 ugers selvvalgt uddannelse Offentligt løntilskud: Privat løntilskud: Vejledning og opkvalificering korte kurser Vejledning og opkvalificering længere kompetencegivende forløb Hovedparten af vejledning og opkvalificeringen købes i det ordinære uddannelsessystem. Forsikrede ledige Fuldtidspersoner i målgruppen i Antal personer Aktiveringsgrad 29% Andel af aktiveringsindsats, der er virksomhedsrettet 73% gns varighed antal gns pris pr indsats af forløb i fuldtidspersoneperson fuldtids- forsørgelse - antal forløb uger nettoudgifter driftsloft driftsloft Forbrug i alt Ydelsesmodtagere i karensperioden (8 uger i 2012) Passive ydelsesmodtagere Passive - ej rettidigt aktiveret Korrektioner vedr Befordringsgodtgørelse Aktive - vejl og opkval Aktive - privat løntilskud Aktive - offentlig løntilskud Aktive - virksomhedspraktik Mentorstøtte Anden aktør ugers selvvalgt Hjælpemidler Personlig assistance I alt side 3 af 13

4 Kompetencecentret Viborgvej har 2 egne tilbud: 4 ugers vejledningsforløb vekslende mellem teori og praktisk jobsøgning. Bibringer borgeren kompetencer, så han/hun selv kan løse sit ledighedsproblem. I job på ny: Et forløb for ledige af anden etnisk herkomst, som har været ledig i længere tid. Forløbet er en kombination af kursus, virksomhedspraktik, job med løntilskud eller kursus/uddannelse. Den ledige forlader projektet, når han/hun er i job eller uddannelse. Desuden benyttes anden aktør, som har ansvaret for hele beskæftigelsesindsatsen i 12 måneder, dvs. det lovpligtige kontaktforløb og den lovpligtige aktivering. De anvendte aktører er: Ramsdal AS3 Jobvision Moment Karrierecenter Der anvendes anden aktør til alle målgrupper og således at der er 2 andre aktører i forhold til den enkelte målgruppe. Volumenmæssigt er antallet af ledige så stort, at det giver mening at have fleksible aftaler med andre aktører om at supplere Kompetencecentrets egne indsatser. Der er 2 aktører på hver målgruppe, for at give den ledige et valg i forhold til anden aktør. Prioriteringer i indsatsen: Den virksomhedsrettede indsats prioriteres, således at passive ledige bliver aktive Der etableres 60 nye offentlige virksomhedspraktik pladser Behovet for eksterne køb af uddannelse vurderes snævrere Forbruget på Lær Dansk vurderes snævrere Flere kursister pr hold i de interne tilbud Jobklare kontanthjælpsmodtagere, match 1. Det gælder tilsvarende for de jobklare kontanthjælpsmodtagere, at understøtning af den lediges egen aktive jobsøgning er det primære redskab. Kontanthjælpsmodtagere match 1 er borgere, der er jobklare og som kan tage et ordinært arbejde inden for 3 måneder. Arbejdet forventes at have et omfang, så borgeren er ude af offentlig forsørgelse. I den første ledighedsmåned har borgeren selv ansvaret for at løse eget ledighedsproblem. I den periode kan borger søge støtte til jobsøgningen i Jobcenterets modtagelse. Der benyttes følgende redskaber: Virksomhedspraktik i op til 4 uger Offentligt løntilskud: Privat løntilskud: Vejledning og opkvalificering korte kurser Vejledning og opkvalificering længerevarende kompetencegivende forløb side 4 af 13

5 Desuden benyttes anden aktør, som har ansvaret for hele beskæftigelsesindsatsen i 12 måneder, dvs. det lovpligtige kontaktforløb og den lovpligtige aktivering. De anvendte aktører er: Ramsdal AS3 Jobvision Moment Karrierecenter Der anvendes anden aktør til alle målgrupper og således at der er 2 andre aktører i forhold til den enkelte målgruppe. Derved får borgeren mulighed for at træffe et valg imellem aktører. Det giver mening at have fleksible aftaler med andre aktører om at supplere Kompetencecentrets egne indsatser. Der er 5 målgrupper: Målgruppe A omfatter ledige årige uden erhvervskompetencegivende uddannelse Målgruppe B omfatter ledige årige med en erhvervskompetencegivende uddannelse Målgruppe C omfatter årige uden en erhvervskompetencegivende uddannelse Målgruppe D omfatter årige med en erhvervskompetencegivende uddannelse Målgruppe E omfatter personer, der er fyldt 55- årige Prioriteringer i indsatsen: Den virksomhedsrettede indsats opprioriteres således at passive kontanthjælpsmodtagere bliver aktive Der etableres 20 nye offentlige virksomhedspraktik pladser Behovet for eksterne køb af uddannelse vurderes snævrere Forbruget på Lær Dansk vurderes snævrere Flere kursister pr hold i de interne tilbud Kontanthjælp match 1 Fuldtidspersoner i målgruppen i Antal personer 780 Aktiveringsgrad 46% Andel af aktiveringsindsats, der er virksomhedsrettet 81% antal forløb gns varighed af forløb i uger antal fuldtidspersoner gns pris pr helårsperson forsørgelse - nettoudgifter indsats omfattet af driftsloft - brutto driftsloft - netto Forbrug i alt Passive ydelsesmodtagere Passive - ej rettidigt aktiveret Aktive - vejl og opkvalificering Aktive - privat løntilskud Aktive - offentlig løntilskud Aktive - virksomhedspraktik Mentorstøtte - LAB 83 Godtgørelse - I alt side 5 af 13

6 Kompetencecentret Viborgvej har 2 egne tilbud: 4 ugers vejledningsforløb vekslende mellem teori og praktisk jobsøgning for at komme hurtigst og bedst i job eller uddannelse. Bibringe borgeren kompetencer, så han/hun selv kan løse sit ledighedsproblem. I job på ny: Et forløb for ledige af anden etnisk herkomst, som har været ledig i længere tid. Forløbet er en kombination af kursus, virksomhedspraktik, job med løntilskud eller kursus/uddannelse. Den ledige forlader projektet, når han/hun er i job eller uddannelse. Indsatsklare kontanthjælpsmodtagere, match 2. Projektenheden har ansvaret for kontanthjælpsmodtagere match 2 med både myndighedsdelen og aktive tilbud. Borgeren visiteres fra Jobcentret til Projektenheden senest dag 3 i ledighedsforløbet. Borgere i matchgruppe 2 vurderes ikke at kunne tage et ordinært arbejde, så de er ude af systemet inden for de næste 3 måneder, men kan deltage i en beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud. Det vil sige er indsatsklar. Der benyttes følgende redskaber: Virksomhedspraktik individuel placering eller i virksomhedscenter Offentligt løntilskud Privat løntilskud Vejledning og opkvalificering korte kurser Vejledning og opkvalificering længerevarende kompetencegivende forløb Prioriteringer i indsatsen: Den virksomhedsrettede indsats prioriteres, således at passive kontanthjælpsmodtagere bliver aktive Optimere forløb med fokus på effekt (færre/kortere) Omlægning til mentor Mere snæver vurdering af behovet for eksterne køb Genforhandle priser med leverandører Færre timer i tilbud internt og eksternt Reducere forbruget på Lær Dansk Erstatte forløb på Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole med interne forløb Erstatte forløb på Quick Care med interne forløb side 6 af 13

7 Kontanthjælp match 2 Fuldtidspersoner i målgruppen i , Antal personer 1290 Aktiveringsgrad 51% Andel af aktiveringsindsats, der er virksomhedsrettet 32% gns varighed af antal fuldtidspersoner gns pris pr forsørgelse - indsats antal forløb forløb i uger helårsperson nettoudgifter driftsloft driftsloft Forbrug i alt Passive ydelsesmodtagere Passive - ej rettidigt aktiveret Aktive - vejl og opkval Aktive - privat løntilskud Aktive - offentlig løntilskud Aktive - virksomhedspraktik Mentorstøtte - - LAB 83 Godtgørelse - - I alt Egne projekter: Dit Liv Dit Ansvar: Er for kontanthjælpsmodtagere/borgere, der har brug for nye indgangsvinkler til at forstå deres situation og se nye muligheder for at træffe sundere valg - for hvem emnerne selvværd, konflikthåndtering og stresshåndtering er vedkommende. Projektet udvides med Dit Liv Dit Ansvar 2 og 3 i forbindelse med budgetforligsopgaven Genvej: Formålet er at hjælpe kontanthjælpsmodtagere i gang igen. Målgruppen er borgere, der af forskellige årsager ikke kan deltage i andre aktiveringstilbud og har brug for ekstra opmærksomhed og omsorg for at komme tættere på arbejdsmarkedet På rette vej i job: Er et kontrolleret og tidsbegrænset forsøgsprojekt finansieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Projektet giver en tidlig aktiv indsats i form af intensivt samtaleforløb og aktivt tilbud, helst på en virksomhed med en mentor tilknyttet efter behov. Tid til forandring: Er et individuelt afklaringsforløb med henblik på, at borgeren kommer videre i et aktivt tilbud, uddannelse eller job. Projektet er for langvarige kontanthjælpsmodtagere, der p.t. ikke kan indgå i de eksisterende tilbud, fordi de ikke er udredt. Transit: Er et vejlednings- og jobsøgningsforløb på 5 uger, som borgeren bliver tilknyttet straks efter henvisning fra Jobcentret. Borgeren og Transit-medarbejderen finder sammen ud af, hvilke ønsker og mål, der skal arbejdes hen imod i forhold til arbejde og uddannelse. Udeliv: Er praktiske opgaver i skoven og målrettet borgere, som har behov for et alternativ til værkstedstilbud. Motiverer, fastholder og gradvis styrker borgeren til selv at tage ansvar for eget liv gennem kognitive samtaler, undervisning og praktiske øvelser. side 7 af 13

8 Værkstederne Vildbjerg: Giver mulighed for opgaver indenfor montage, træ eller metal. Der tilbydes individuelle samtaler og fokus er på at styrke borgerens sociale kompetencer Andre benyttede interne tilbud: CEB længerevarende optræning. Tilbydes i forbindelse med afklaringsprocessen - både værksteds- og kursusmiljøer og egentlig produktionsvirksomhed, ligesom CEB i vidt omfang inddrager eksterne forløb i private virksomheder. CEB Ungeindsats. Er et erhvervsrettet tilbud til unge med det formål at gøre dem selvforsørgende. Vi hjælper den unge med at få realistiske ønsker og forventninger til arbejdslivet gennem nøje udvalgte praktikforløb i private og offentlige virksomheder. Den unges kontaktperson i CEB Ungeindsats besøger ugentligt arbejdspladsen for at følge den unges trivsel og udvikling. CEB Boafklaring. Afklarer den unges evne til at strukturere sin hverdag og tage ansvar for sig selv. Undervejs sætter vi mål for, hvad den unge skal lære under opholdet for at blive så selvhjulpen som muligt. Den unge skal være i gang med en aktivitet i dagtimerne. Vi afslutter med at anbefale et bosted. Eksterne leverandører: Følgende forløb hos eksterne leverandører benyttes i løbet af Der vil være variationer hen over året i graden af benytttelse. Hammerum Herreds Idrætsdaghøjskole: Gennem undervisning og vejledning at udvikle den enkeltes evne til at klare problemer, udnytte muligheder, finde interesser og udvikle ressourcer, så kursisten kan se sig selv som aktiv medborger i et uddannelses- og arbejdsmarkedsperspektiv. Dette forløb vil i andet halvår 2012 blive erstattet af et internt projekt. HF/VUC: Der er mulighed for en bred vifte af uddannelser og undervisning. Der er tilknyttet studievejledere, ligesom der er tilknyttet en psykolog hos hvem man kan få op til 5 timers samtale omkring bl.a. studietræthed Minihøjskolen Plan B: Er rettet mod unge mellem 18 og 25 år med sociale og/eller psykiske vanskeligheder. Tilbyder undervisning, der skal styrke elevernes personlige forudsætninger for at skabe forandringer med henblik på personlig udvikling, uddannelse og beskæftigelse. Quick Care: tilbyder fysisk træning til borgere med fysiske problemstillinger - heraf lidelser i bevægeapparatet, følgevirkninger af kortere eller længerevarende sygdom, depression, stress og angst. Der kan tilkøbes psykologbistand, som kan benyttes til afklarende/opkvalificerende samtaler og psykologiske tests og undersøgelser. Dette forløb vil i andet halvår 2012 blive erstattet af et internt projekt. Midlertidige passive kontanthjælpsmodtagere, match 3. Social, Ydelse og Integration (SYI) har ansvaret for sagsbehandlingen af match 3. Borgere i denne matchgruppe har så omfattende barrierer, at de pt. hverken kan arbejde eller deltage i en side 8 af 13

9 beskæftigelsesrettet indsats med aktive tilbud. Borgeren er midlertidigt passiv og er automatisk fritaget fra tilbud, men er ikke fritaget for kontaktsamtaler. Via kontaktsamtaler igangsættes et udviklingsforløb ofte i kombination med sociale tiltag som misbrugsbehandling, bostøtte mv. Kontanthjælp match 3 Fuldtidspersoner i målgruppen i Antal personer 465 antal forløb gns varighed af forløb i uger antal fuldtidspersoner forsørgelse - nettoudgifter indsats driftsloft driftsloft Forbrug i alt Passive ydelsesmodtagere I alt Sygedagpengemodtagere Det offentligt private samarbejde på sygedagpengeområdet med Falck Jobservice er omdrejningspunktet i arbejdet med sygedagpengemodtagere. Indsatsen er hovedsageligt rettet mod sygedagpengemodtagere i sygedagpengekategori 2, fordi det er hos denne målgruppe, at arbejdsevnen er truet. Der benyttes følgende redskaber: Delvis raskmelding Virksomhedspraktik i op til 4 uger Vejledning og opkvalificering korte kurser Vejledning og opkvalificering længerevarende kompetencegivende forløb Prioriteringer i indsatsen: Flere sygedagpengemodtagere i virksomhedsrettet tilbud (KVIS) Optimerede forløb med fokus på effekt (færre/kortere) Reduktion af rammen til ekstern køb og det interne rammetilbud Fælles indkøb af fysisk træning side 9 af 13

10 Sygedagpenge Fuldtidspersoner i målgruppen i Antal personer Aktiveringsgrad 26% Andel af aktiveringsindsats, der er virksomhedsrettet 56% antal forløb gns varighed af forløb i uger antal fuldtidspersoner forsørgelse - nettoudgifter indsats omfattet af driftsloft driftsloft Forbrug i alt Sygedagpenge 5-8 uger Passive ydelsesmodtagere 9-52 uger Sygedagpenge efter 52 uger Sygedagpenge alvorligt syge børn Regresindtægter fra forsikring 0 Delvis raskmeldte 77 Aktive - vejl og opkvalificering Aktive - privat løntilskud 3 0 Aktive - offentlig løntilskud 0 0 Aktive - virksomhedspraktik Mentorstøtte I alt Interne tilbud: KVIS projektet: CEB og SDP samarbejder om KVIS- projektet, som AMS medfinansiering. Projektet skal sikre en tidlig og tværfaglig udredning, individuel udformet opfølgningsplan og koordinering af indsatsen med fokus på job. Målgruppen er sygemeldte borgere, hvor sygdommen er af psykiske karakter. Ny inspiration og træning: Er et kursusforløbet, der tilgodeser det hele menneske og dets muligheder. Kurset omfatter: mindfulness, motion, forandringsprocesser, bevidsthedstræning, livsnavigation, relations- kompetencer, sundhed og ernæring, natur, yoga, coaching, arbejdsmarkedsforhold, IT-undervisning og evt. virksomhedspraktik 5 ugers afklaringsforløb: Dag 1 er en introduktion til CEB. Derefter lægger vi en plan for dit videre forløb. I forløbet indgår forskellige aktiviteter, som er med til at indkredse din arbejdsevne. Du kan f.eks. arbejde i vores it-værksted eller produktionsværksted, og måske vil du også deltage i enkelte undervisningsdage. Eksterne Leverandører: Aktiv Syg: Falck Jobservices tilbud til borgere med primært fysiske barrierer. Afdækning af helbredsmæssige udfordringer, kompetenceafklaring, smertehåndtering udarbejdelse af CV og coaching. Quick Care: Fysisk træning for borgere med fysiske barrierer samt jobkonsulentbistand ved udplacering i virksomhedspraktik. Mulighed for tilkøb af psykologbistand. Benyttes kun i meget begrænset omfang pt. side 10 af 13

11 Revalidender. Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til at en person med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet med henblik på selvforsørgelse. Dette gives, når erhvervsrettede aktiviteter efter anden lovgivning ikke er tilstrækkeligt til, at personen kan klare sig selv. Der benyttes følgende redskaber: Virksomhedspraktik Løntilskud privat Løntilskud offentlig Vejledning og opkvalificering korte kurser Vejledning og opkvalificering længere kompetencegivende forløb Revalideringsydelse Fuldtidspersoner i målgruppen i Antal personer 203 antal forløb gns varighed af forløb i uger antal fuldtidspersoner forsørgelse - nettoudgifter Passive ydelsesmodtagere 0 indsats driftsloft driftsloft Forbrug i alt Aktive -vejl og opkval Aktive - privat løntilskud Aktive - offentlig løntilskud Aktive - virksomhedspraktik Hjælpemidler/befordring Mentorstøtte I alt Ledighedsydelsesmodtagere. Ledighedsydelsesmodtagere er personer, der er godkendt til fleksjob, og hvor der enten ikke er fundet et fleksjob, eller hvor personen er ledig fra et fleksjob. Ledighedsydelsesmodtagere følger et individuelt kontaktforløb for at sikre, at personen kommer hurtigst muligt i et fleksjob. Der benyttes følgende redskaber: Virksomhedspraktik i op til 4 uger 6 ugers selvvalgt uddannelse Offentligt løntilskud: Privat løntilskud: Vejledning og opkvalificering korte kurser side 11 af 13

12 Vejledning og opkvalificering længere kompetencegivende forløb Ledighedsydelse Fuldtidspersoner i målgruppen i Antal personer 320 Aktiveringsgrad 32% Andel af aktiveringsindsats, der er virksomhedsrettet 50% gns varighed af antal fuldtidspersoner forsørgelse - indsats antal forløb forløb i uger nettoudgifter driftsloft driftsloft Forbrug i alt Passive ydelsesmodtagere 82 0 Ledighedsydelse uden refusion 33 0 Ledighedsydelse under ferie 10 0 Særlig ydelse 0 Aktive - vejl og opkval Aktive - privat løntilskud 0 Aktive - offentlig løntilskud 0 Aktive - virksomhedspraktik ugers selvvalgt (udgift hertil ej med i budget) 0 I alt Indsatser: Aktiv i eget liv (Projektenheden): er et fleksibelt forløb med fokus på job. Fleksjobforløbet er en kombination af holdaktiviteter og individuelt arbejde. Genfleks (CEB): Jobskabende aktiviteter i form af Arbejdsrelateret Temaundervisning, praktik og kurser. Individuelle ugeplaner udarbejdes Førtidspensionister Gruppen af førtidspensionister er mangfoldig med vidt forskellige ønsker og behov. Det at være bevilget en førtidspension betyder, at borgeren er afklaret arbejdsmæssigt og økonomisk. Der er førtidspensionister, der fortsat ønsker at bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet f. eks. via job med løntilskud, beskyttet beskæftigelse, deltidsjob eller frivilligt arbejde, fordi de ønsker at bidrage til samfundet, og fordi de ofte har en høj arbejdsidentitet. side 12 af 13

13 Førtidspension Fuldtidspersoner i målgruppen i Antal personer 4710 Antal nytilkendelse antal forløb gns varighed af forløb i uger antal fuldtidspersoner forsørgelse - nettoudgifter indsats driftsloft driftsloft Forbrug i alt Førtidspension m. 50 % ref. (Tilkendt før 1/1-1999) 0 Førtidspension m. 35 % ref. (Tilkendt før 1/1-2003) Førtidspension m. 35 % ref. (Tilkendt efter 1/1-2003) Løntilskud til førtidspensionister 0 Beskyttet beskæftigelse STU/USB 0 Kompenserende specialundervisning 0 I alt Prioriteringer i indsatsen: Pladsantallet nedjusteres til 40 pladser Aktiviteterne tilpasses det reducerede pladsantal, således at fokus fortsat bevares på ABC - konceptet Beskyttet Beskæftigelse i Bevægelse er et tilbud til borgere, der modtager førtidspension på grund af fysiske og/eller psykiske vanskeligheder. CEB tilbyder borgerne en tilknytning til arbejdsmarkedet og et positivt og kvalitativt indhold i dagligdagen. Målet er at borgeren bliver mødestabil, får øget selvtillid, får afdækket og udnyttet sin arbejdsevne og får et godt og trygt samvær med andre borgere i vores værksteder. side 13 af 13

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Beskæftigelsesudvalget

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Beskæftigelsesudvalget MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Beskæftigelsesudvalget Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Bilag 2: Oversigt - Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Beskæftigelsesudvalget Politikområdet 06 Arbejdsmarked består af følgende delområder: Midlertidig boligplacering/lejetab fraflytning mv.

Læs mere

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014

Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Den 20.november 2013 J.nr. 13/4205 Tilbud på Job og Kompetencecentret fra 1.januar 2014 Udviklings- og beskæftigelsesrettede tilbud til alle Indsatserne på Job og Kompetencecentret er målrettet kompetenceafklaring,

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

15. POLITIKOMRÅDE BESKÆFTIGELSE

15. POLITIKOMRÅDE BESKÆFTIGELSE 15. POLITIKOMRÅDE BESKÆFTIGELSE 15.1. Aktiviteter Politikområdet Beskæftigelse er opdelt i 2 aktivitetsområder. Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Arbejdsmarkedsydelser Arbejdsmarkedsydelser er kommunens

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014

Oversigt over aktive tilbud og projekter 2014 Leverandør AS3 Forventet udgift i 2014 med og uden kompetencegivende uddannelse under 30 år 1.810.000 kr. 2. Forsikrede ledige over 50 år De ledige udlægges med myndighed til Anden Aktør i 52 uger. I de

Læs mere

Ny matchmodel sådan og derfor

Ny matchmodel sådan og derfor N O T A T 10. september 2009 Ny matchmodel sådan og derfor Vores sag 2009-000-8984 Med udgangen af 1. kvartal 2010 skal sagsbehandlere i landets kommuner bruge et nyt redskab, en ny matchmodel, når de

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver. hos private aktører, grantoftegård m.v. også mentor, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

1. Beskrivelse af opgaver. hos private aktører, grantoftegård m.v. også mentor, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger Udvalg Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet januar 2012 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (dec.'11) 2.197 5,3% Ledige under 25 år 14 (dec. '11) 721 Aktiverede forsikrede ledige 2 656

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet december 2011 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (nov.'11) 2.114 5,1% Ledige under 25 år 14 (nov. '11) 703 Aktiverede forsikrede ledige 2 638

Læs mere

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE HVEM TALER VI OM? 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000-1984 1985 1986 1987 1988 1989

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2014 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 0. Resumé (tillæg 1)... 2 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2014... 4 3. Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (jul.'13) 1.893 4,6% Ledige under 25 år 10 (jul. '13) 878 Aktiverede forsikrede ledige 2 266 Aktiverede

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet Fuldtidspers. Ledighedsprocent Antal personer Bruttoledighed (sum) 1 (apr.'13) 2.285 5,5% Ledige under 25 år 10 (apr. '13) 877 Aktiverede forsikrede ledige 2 409 Aktiverede

Læs mere

Strategipapir: Aktivering af ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, modtagere af arbejdsløshedsdagpenge,

Strategipapir: Aktivering af ledige kontanthjælps- og starthjælpsmodtagere, modtagere af arbejdsløshedsdagpenge, Vision/ Det overordnede mål Indledning Rette tilbud til rette borger med henblik på at bringe borgeren i ordinært arbejde eller ordinær uddannelse. Fokus i indsatsen er på virksomhedsrettet aktivering

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten.

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten. Notat til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget pkt. 1, 1. Oversigt over antal medarbejder i Jobcentret og antal ledige Notatet har følgende opbygning: 1. Først beskrives aktuelt antal medarbejdere i Jobcentret

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesområdet

Nøgletal for beskæftigelsesområdet Nøgletal for beskæftigelsesområdet februar 2012 Overblik Antal Ledigheds-procent Antal Bruttoledighed (sum) 1 (jan.'12) 2.402 5,8% Ledige under 25 år 14 (jan. '12) 756 Aktiverede forsikrede ledige 2 544

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.000,7 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Budget 2017 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2017 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Midlertidige ydelser...3 16.558 Permanente ydelser...8 16.568 Arbejdsmarkedsindsatser...10 1 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

Tilbud til Jobservice Side 2

Tilbud til Jobservice Side 2 Seneste version: 8. april, 2013 Tilbud til Jobservice Side 2 Værkstedsaktivering Forsikrede ledige uden udd. under 25 år. WBJ tilbud 1307 Side 3 Værkstedsaktivering Jobklare ledige uden udd. under 25 år

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.008,2 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Tilbud i Jobcenter Varde i internt regi.

Tilbud i Jobcenter Varde i internt regi. Tilbud i Jobcenter Varde i internt regi. Nedenstående er en oversigt over de aftalte tilbud, som Jobcenter Varde tilbyder i internt regi og som ligger på kompetencecentret. Tilbuddene er inddelt med afsæt

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud

Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale afklarings- og aktiveringstilbud Hedensted Notatark Sagsnr. 15.00.00-P20-3-12 Sagsbehandler Kirsten Pedersen 24.2.2014 Effekter af kommunalt iværksatte aktive tilbud 2013 Nedenfor redegøres for beskæftigelsesmæssige effekter af kommunale

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 97 Budget 2012 Budget overslag 2013 Budget overslag 2014 Budget overslag 2015 Arbejdsmarkedsudvalget 644.352 656.468 668.063 682.988 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 644.352

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.035,9 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

AMK-Midt-Nord Maj Status på reformer og indsats RAR Vestjylland AMK-Midt-Nord Maj 2016 Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Maj 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og

Læs mere

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet.

Der er således et stort incitament til at føre en aktiv indsats i Jobcenteret for at borgeren får et konkret job og fastholdes i jobbet. Ledighedsydelse over 18 måneder uden refusion. Når en borger visiteres til fleksjob, men ikke har et konkret job får vedkommende ledighedsydelse. Det samme gør sig gældende hvis en borger har været ansat

Læs mere

Kompetencecenter i Allerød Kommune

Kompetencecenter i Allerød Kommune Notat: Kompetencecenter i Allerød Kommune Allerød Service bliver en central faktor i kommunens beskæftigelsespolitik i et tæt samspil med et nyt kompetencecenter, der skal visitere ledige borgere med henblik

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Status på udviklingen og indsatsstrategi for aktivitetsparate borgere. Beskæftigelsesudvalgsmødet 19. April 2017

Status på udviklingen og indsatsstrategi for aktivitetsparate borgere. Beskæftigelsesudvalgsmødet 19. April 2017 Status på udviklingen og indsatsstrategi for aktivitetsparate borgere Beskæftigelsesudvalgsmødet 19. April 2017 1 Kontanthjælpsloft og 225 timers reglen 2 KONTANTHJÆLPSMODTAGERE Vejen tilbage til arbejdsmarkedet

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere