4 VEJEN KUNSTMUSEUM ÅRSBERETNING 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4 VEJEN KUNSTMUSEUM ÅRSBERETNING 2010"

Transkript

1 Årsberetning 2010

2 Indhold 4 VEJEN KUNSTMUSEUM ÅRSBERETNING 2010 Forside: Femte klasse fra Gesten skole indtager Skibelundsalen til midlertidig værksted i arbejdet med at bygge egne computerspil udfra elementer i samlingen. 4 Forord Kunst langs Hærvejen 5 Udstillinger 8 Museumspladsen Skibelund Krat 9 Kunst omkring trolden og Vejen kunstmuseums formidling og Vejen Billedskole MUSEETS ARBEJDSGRUNDLAG og FORMÅL 1.1 Museets navn 1.2 Museets adresse og telf. nr. 1.3 Museumskategori og ejerforhold 1.4 Museets formål og virkeområde Oprettelse Medlemskab af foreninger og organisationer 1.8 Samarbejde med andre museer og institutioner Museets leder, navn og stilling SAMLINGER, ARKIVER og BIBLIOTEK 2.2 Samlinger 2.4 Deposita 18 Deponeringer på andre museer Deponeringer fra andre museer Arkiv og forskning Bibliotek

3 Kobberarbejder fra Mogens Ballins Værksted. Første, anden og fjerde stykke fra venstre er i Vejen Kunstmuseums samling. De to øvrige var i 2010 indlånt fra privateje ERHVERVELSER, UNDERSØGELSER, FORSKNING 3.2. Erhvervelser Museets forskning KONSERVERING 4.1. Malerikonservering 4.2. Tilsyn FORMIDLING 5.1 Formål Udstillinger Anden formidling 37 Årets besøgende Publikationer 5.7 PR-virksomhed Anden formidlingsvirksomhed Udlån til udstillinger 5.9 Kiosk BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 6.1 Museumsbygningen 6.2 Udendørsarealer MUSEETS ORGANISATION OG ADMINISTRATION 8.1 Vedtægter 8.3 Bestyrelse 8.4 Foreninger 8.5 Forsikringer MUSEETS PERSONALE 9.2 Fast personale Andet personale MUSEETS ØKONOMI

4 VEJEN KUNSTMUSEUM Årsberetning 2010 Forord 2010 har i og omkring Vejen Kunstmuseum været endnu et år med masser af oplevelser. Der har været god tilvækst i den faste samling, fi re forskellige udstillinger, hvoraf den om Mogens Ballins Værksted fi k god national dækning med masser af udenbys gæster og endog Dronning Margrethe på besøg - og store, nye kunstværker er kommet til området. Som gave fra Ny Carlsbergfondet indviedes i maj 2010 Tine Hecht-Pedersens store skulptur, Huse og fugle ved Østerbyskolen. Den er udført i Kina og består af en stor granit bordplade, hvori der er sat en samling huse og enkeltstående fugle på piedestaler. Granitpladen er i siddehøjde og ved hovedindgangen til skolen danner værket en pauseplads, hvor man kan sætte sig til en lille snak. Værket blev indviet i forlængelse af en uges workshops, hvor Tine Hecht-Pedersen havde lavet gipsfugle sammen med skoleklasserne. Den 13. august vendte hun tilbage for at holde et kursus for lærerne ved Centeret, der ligger i tilknytning til Østerbyskolen. I stedet for kanin-dræber-kurser blev samarbejdsprojektet her i fællesskab, at få opbygget skulpturer af grene og frisk gips. I slutningen af juni blev i centeret for aktive ældre, Knudepunktet, opsat en samling af Susanne Whittinghams kurve. Striben af trekantede kurve i mønstervarianter, der opstår i spillet mellem de blå og grønne pakkebånd, har fået plads på bagvæggen i kantinen (se foto under pkt. 2.4). Ved Østerbyskolen i Vejen indviedes i maj 2010 Tine Hecht-Pedersens skulptur Huse og fugle. Den er kommet til som gave fra Ny Carlsbergfondet. Skulpturen var i 2007 udstillet i gips på kunstnerens separatudstilling på Vejen Kunstmuseum og er siden blevet udført i bronze og granit. Kunst langs Hærvejen Særligt har Statens Kunstfonds projekt Kunst langs Hærvejen sat sit præg på Indledningsvis blev det allerede berørt tilbage i 2008, da det nysamlede udvalg for kunst i det offentlige rum var på besøg på museet. I 2010 udmøntedes det ved, at der fra 4. september til 7. november 2011 i Skibelundsalen var en præsentation af Per Kirkebys bidrag til projektet: Præsentation af moduler til en hypotetisk udbygning af meditationscenteret ved Nørre Snede. Den 8. september var der et aftenarrangement, hvor Pia Tafdrup fortalte om og læste op af den digtsamling, som hun har samlet til projektet, Trækfuglenes Kompas. I forlængelse af gudstjenesten søndag den 3. oktober indviedes på gavlen af menighedshuset i Bække det ene af Ursula Munch-Petersens tre versioner af hendes Hærvejsrelief. Gavlen vender lige ud mod hovedgaden, hvor både cykel- og vandreruten passerer. I tilgift I forlængelse af, at den nye skulptur var kommet til, afholdt billedhugger Tine Hecht-Pedersen i august 2010 for lærerne ved Centeret i Vejen en workshop over temaet fugle. 4

5 møder man på dette stræk også den markante runesten i aksen til Bække Kirke. Det første relief er opsat ved Naturskolen på Hald, det andet møder hærvejsvandrere i Bække og det tredje blev i foråret 2011 opsat ved Café Ellegaard ved Stursbøl Plantage. Fra den 20. november skiftede præsentationsudstilling i Skibelundsalen til at handle om Sophia Kalkaus projekt, Lenticula til Skibelund Krat. Det blev dog først indviet sommeren 2011, da der i løbet af sensommeren 2010 skulle søges tilladelser til nedfældningen, og der derefter skulle ventes på et passende tidspunkt, hvor stenen kunne anbringes. I løbet af forsommeren-efteråret 2010 har der været ført samtaler med Vejen Kommune og siden jordejer Jacob Askjær vedrørende nedfældning af Bente Skjøttgaards 30 kvadratmeter store og 10 tons tunge keramiske relief, SPOR. Det blev den november 2010 lagt lige nord for det fredede stykke hærvej ved rastepladsen på landevejen nord for Bække. Det var i sidste øjeblik arbejdet stod på i samarbejde med en god medarbejder fra Frisesdahl. Dagen efter nedfældningen faldt den første sne, og det røde lerfelt var dernæst en tid helt hvidt! Relieffet blev indviet foråret 2011 på den første rigtig solrige, varme forårsdag. Udstillinger Peter Carlsen Traditionen tro afholder Vejen Kunstmuseum hver december og henover årsskiftet en udstilling med fokus på en nulevende kunstners produktion i en vinkel ind i husets kerne af Niels Hansen Jacobsen-værker med indbygget julekalender og gradvis afsløring af indholdet i de 24 montrer, der alle er afl ukkede den første december. Hen over årsskiftet var det Peter Carlsen, der fyldte kalenderen med nye keramiske værker, der knytter an til den nordiske mytologi. To af kalenderens værker kom til at indgå i museets samling takket være C.L. Davids Legat for slægt og Venner, der skænkede dem til museet. Udstillingen rummede også udvalgte malerier, der gav gode samtaler med de mange skoleklasser, der kom på besøg. Hvad vil det sige at holde jul, hvorfor får vi gaver, og har vi brug for hele dette forbrugscirkus?! Statens Kunstfonds projekt Kunst langs Hærvejen har i 2010 fyldt en del i arbejdet på Vejen Kunstmuseum. Sidst på året inviedes i Bække en version af Ursula Munch-Petersens Hærvejsrelief og nord for Bække nedfældedes Bente Skjøttgaards 10 tons relief SPOR. Hen over årsskiftet var museets julekalender fyldt med værker af maleren Peter Carlsen, der som Niels Hansen Jacobsen også er fascineret af keramikkens muligheder. Her var 24 statuetter med motiver fra den nordiske mytologi. 5

6 Skolernes udstilling Mellem Peter Carlsens udstilling og præsentationen af Mogens Ballins Værksted blev der plads til at afholde en udstilling, som skoleklasserne bidrog til. Den havde som tema grundfarverne RØD-GUL-BLÅ. Blandt de mange sjove bidrag havde en af klasserne lavet snurretoppe med fx rød og gul, der i farten blandede sig til orange eller blå og gul til grøn! Mogens Ballin Størst opmærksomhed tiltrak sig sommerens og efterårets udstilling med værker i tin, sølv, bronze kobber og messing fra Mogens Ballins Værksted. Denne første status nogensinde over det værksted, der gav dansk metalkunst store navne som Georg Jensen og Just Andersen blev omtalt i de fl este nationale dagblade. På udfl ugt den 18. august 2010 til Øster Starup Kirke viste det sig, at dåbsfad var fra Mogens Ballins Værksted. Det kendes fra gamle værkstedsfotos og var en gave fra en amerikaner i taknemmelighed over den værdige begravelse, som egnens beboere havde givet hende søn, da han som pilot blev nedskudt ved Øster Starup. Under udstillingen kom nye værker til som i august fra Lioba Søstrene på Frederiksberg, hvor Ballins datter Gertrud havde hørt til. Hos søstrene fi ndes fl ere vaser og små bægre. Eva Steen Christensen Hen over årsskiftet var det den dygtige kvindelige billedhugger Eva Steen Christensen, der fyldte julekalenderen med sine stramme, ingeniørpræcise og samtidig poetiske værker. For første gang var julekalenderen samtidig også årets Legatudstilling, idet Eva Steen Christensen tildeltes Valdemar Pedersen og hustru Esther Moesmann Pedersens Legat. Billedhuggeren er velkendt på Vejen Kunstmuseum, hvor hun tilbage i 2007 udførte den blomstrende væg i den røde Malerisal som led i SNOWFALLjulekalenderen. 6

7 Eva Steen Christensens julekalenderudstilling markere sig på en ganske særlig måde i denne række af mønstringer af nutidskunst i dialog med museets kerne. I 2010 blev det for første gang muligt via museets hjemmeside dag for dag at følge med i kalenderens gradvise åbning i december. Det er museets forvalter Frederik Madsen, der teknisk har muliggjort, at man kan via et billede af helheden kan klikke sig ind på de enkelte montrer og tæt på de udvalgte værker inklusiv en kort tekst om dagens værk. Her bringes kunsten direkte hjem i stuerne hos alle interesserede. Projektet blev lanceret i dialog med nu på hvis hjemmeside man også dag for dag kunne følge kalenderen i Vejen. 7

8 Museumspladsen I februar 2010 afholdtes det første møde med landskabsarkitekt Jane Schul vedrørende Museumspladsen. Vejen Kunstmuseums Erhvervsklub bekostede et indledende skitseprojekt. Tegnestuen er valgt, fordi de særligt har satset på anlæg med en mangfoldighed af planter, hvor der samtidig skeles til, at udvalget skal sammensættes, så der er så lidt løbende vedligehold som muligt samtidig med at biodiversitet er i højsædet. Med afsæt i skitseprojektet er der søgt fondsmidler og i maj 2011 kom der tilsagn fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal om, at de vil støtte anlægsprojektet med tre millioner, mens Ny Carlsbergfondet vil bidrage med yderligere tre millioner til kunstnerisk udsmykning og indramning af pladsen. Der er tale om en stor legeskulptur af Eva Steen Christensen og seks låger, der udføres af udvalgte kunstnere med afsæt i de gitterlåger, som Niels Hansen Jacobsens ven Jens Lund udførte i 1890 ernes Paris. Skibelund Krat I januar 2010 afholdtes det første af en række møder i en arbejdsgruppe, der er stykket sammen med det formål at arbejde for en revitalisering af Skibelund Krat. Der er repræsentanter for Skibelundforeningen, Vejen Kommune og kommunens to museer både det kulturhistoriske museum og Vejen Kunstmuseum. Første skridt på vejen har været arbejdet med at få Sophia Kalkaus Lenticula lagt i Krattet og dermed få knyttet stedet til den lange vandrerute, pilgrimsturen fra Viborg til Spanien. Det er vigtigt, at der findes nye vinkler ind i dette historiske anlæg, der først og fremmest er knyttet til højskolekredse omkring flytningen af Rødding Højskole til Askov. Her var fest- og samling- I løbet af 2010 leverede Jane Schuls tegnestue den første plan for en omlægning af Museumspladsen. Denne anden og mere detaljerede plan er fra april Med afsæt i Jens Lunds 1890 er-lågetegninger vil en gruppe billedhuggere blive bedt om at give oplæg til låger, der fremover bliver indgangene til museets have med det centrale Troldespringvand. Fra 1865 dannede Skibelund Krat rammen om Grundlovsmøder og fi k gradvist også en park med historiske mindesten med skulpturelle hovedværker som Magnusstenen af Niels Skovgaard og Modersmålet af Niels Hansen Jacobsen. Her ses en række mindesten ved festpladsen. 8

9 spladsen fra 1865 til Genforeningen og fortsat rummer de talrige mindesten vigtige fortællinger i denne egn, hvor verdens første højskole kom til i 1844 i Rødding og den mest toneangivende udviklede sig i Askov fra 1865 under den legendariske forstander Ludvig Schrøder, der med afsæt i N.F.S. Grundtvigs ord udmøntede kernen i det, der i dag kendetegner højskolen. KUNST OMKRING TROLDEN og I perioden har bladet, der udgives i samspil mellem kunstforeningen og museet gradvist fundet sin form ud fra den skabelon, som designer Helle Jensen har opstillet. Museets forvalter, Frederik Madsen, prøver rammerne af og afsøger mulighederne i arbejdet med Indesign-programmet. Bladet rummer masser af løbende information både praktiske oplysninger om foreningens arrangementer, men også faglige bidrag med tilknytning til museets samling. Her præsenteres også forskning, der ikke trykkes andetsteds, eller netop samtidig præsenteres via museets hjemmeside. Dér ligger også alle numre af bladet. Museets hjemmesideansvarlig, Heidi Müller, sørger for at de nye blade lægges ind og har scannet de gamle udgaver med tilbagevirkende kraft, så de kan læses tilbage fra Kunst omkring Trolden kun var kunstforeningens nyhedsbrev. Her får man mange forskellige oplysninger og en historik, der beskriver museets gradvise udvikling. For museet er det en stor fordel, at kunstforeningen går aktivt ind i redaktionsarbejdet, og den fælles drift har betydet, at bladet siden 2008 har kunnet trykkes i farver. Vejen Kunstmuseum har fået et godt talerør til omverden. Her kan informationer og viden om samlingen og særudstillingerne formidles ud til en stadigt stigende kreds af interesserede. Vejen Kunstmuseums formidling og Vejen Billedskole Museets skoleformidling er især samlet om de årlige julekalenderudstillinger, der hen over årsskiftet især handlede om nordisk mytologi et stærkt tema på Vejen Kunstmuseum, hvor man møder både Loke og Thor i Skulptursalen. Peter Carlsen fulgte op med keramiske tolkninger af episoder fra beretningerne om nordens guder. Til de frie børn og børnefamilier, der ikke kommer med skolen eller til et særarrangement laver museet forskellige opgaveark, der fører en tur gennem museet og giver fortrolighed med en håndfuld værker undervejs. Nye udkommer lejlighedsvis op til ferierne og danner rammen om en lille konkurrence, hvor der fx trækkes lod om en udvalgt bog. Til Halloween 2009 var der en opgave med at finde skeletter blandt samlingens værker. I efterårsferien 2010 var emnet Engle og vingede væsner. Opgavearket har fået en skabelon udarbejdet af grafiker Helle Jensen og kan fremover tilbydes museets gæster. I vinter- og efterårsferien er der værkstedstilbud til alle interesserede. I vinterferien bød Beata Fabricius og Jette Löwén Dall på væveværksted, mens Beata Fabricius og Sophus Ejler Jepsen i efterårsferien arbejdede under temaet Spøgelseshuset i lyset af oktobers Halloween. Til begge værksteder lavede Sophus Ejler Jepsen plakater med indarbejdelse af billedskolens mas- 9

10 kotter Magenta og Graf, der samtidig er tegn til alle interesserede, at der er tale om kreative tilbud til børn i alle aldre. Gennem foreningen Vejen Billedskole når Vejen Kunstmuseum ud til en stor gruppe kreativt interesserede unger, der vil bruge deres fritid på at lære om materialer og teknikker. Samtidig giver skolen kontakt til rigtig mange børnefamilier, der gerne kommer på museet og føler sig knyttet til huset. Årets sommerbilledskole gik til Skodborg, hvor der bl.a. blev mulighed for at se Niels Hansen Jacobsens mindesten for dem, der under første verdenskrig faldt i tysk tjeneste inden Genforeningen. Der er nu tradition for, at eleverne ved semesterafslutningen får både et bagde og et diplom, som er lavet af Sophus Ejler Jepsen med Magenta og Graf som den røde tråd. Der er elever, der samler på dem og stolt kan fremvise en komplet samling. Ved efterårets billedskoleudstilling indviedes skolens to olietønder, der er smykket med skolens bomærke, der lyser i tusmørket, når folk går fra værkstedet. I smukt solskinsvejr på Lokes Høje ved Københoved bød Vejen Sommerbilledskole 2010 på en øvelse, hvor landskabet blev optegnet, som det tog sig ud gennem en perspektivrammer, som deltagerne selv havde lavet. 10

11 I kraft af naboskabet til Askov Højskole og Niels Hansen Jacobsens nære forbindelse til den nationale samlingsplads, Skibelund Krat, og også dennes uløselige tilknytning til den danske højskole, arbejder Vejen Kunstmuseum med et ringe belyst felt: Højskolens kunstnere. Ud over de centrale navne som Niels og Joakim Skovgaard følger blandt andre Elise Konstantin-Hansen, Niels Lar- 11 Studierne til sit træsnitsportæt af Niels Hansen Jacobsen udførte Henriette Hahn- Brinckmann i Paris Da hun udførte trykket i 1904 valgte hun at kalde det aftenstemning. De indsatte krukker er udført af den franske billedhugger og keramiker Jean Carries, der var Hansen Jacobsens nabo i Paris. De tilhører alle tre Designmuseum Danmark - den midterste kom i 1921til samlingen som gave fra Niels Hansen Jacobsen. 1.0 MUSEETS ARBEJDS- GRUNDLAG og FORMÅL 1.1 Museets navn Vejen Kunstmuseum 1.2 Museets adresse og telf. nr. Østergade 4, 6600 Vejen, telf Museumskategori og ejerforhold Statsanerkendt kunstmuseum, kommunalt ejet. 1.4 Museets formål og virkeområde Vejen Kunstmuseum skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde virke for sikring af Danmarks kulturarv inden for kunsthistorien samt i almindelighed virke for kendskabet til og interessen for billedkunst. Ansvarsområde specifi ceres som følger: Vejen Kunstmuseum erhverver, forsker i, udstiller og formidler dansk kunst fra 1880 erne til i dag med hovedvægt på tiden omkring Vejen Kunstmuseum perspektiverer den danske symbolisme, og i særdeleshed kunstneren Niels Hansen Jacobsen ( ) og hans to virkefelter; skulptur og keramik - så vidt muligt også med vinkler ud til hans europæiske samtidige. Inden for keramikken arbejder Vejen Kunstmuseum med dansk og udenlandsk (særlig fransk) keramik fra tiden 1880 til i dag med hovedvægten på tiden omkring 1900 og særligt to temaer: 1) Stentøjets udvikling med afsæt i Hansen Jacobsens arbejde med materialet fra 1890 ernes Paris til sin død i ) Kunstnerkeramikken - især billedkunstneres brug af keramikkens farvemuligheder.

12 sen Stevns, Karl Schrøder, Johannes Kragh, Troels Trier, og blandt arkitekterne navne som Rolf Schroeder, Ivar Bentsen og P.V. Jensen-Klint. Niels Hansen Jacobsens portæt fra 1917 af H.F. Feilberg, der sent i livet var bosat i Askov, hvor han bl.a. arbejdede med sin jyske ordbog. Her er fotograferet marmorudgaven, der i 2010 har været deponeret fra Ribe Kunstmuseum For alle dele af samlingerne indsamler, udbygger og formidler museet den faglige dokumentation. Museet søger for alle dele af samlingerne at bringe og holde disse i så god en bevaringsstand som muligt og at tilvejebringe de bedste opbevarings- og bevaringsforhold i såvel udstillingerne som magasiner. 1.5 Oprettelse I 1905 oprettedes Museums- og Kunstforeningen for Vejen og Omegn med bl.a. det formål at få opført et museum i stationsbyen (dengang indbyggere), der frem til 1920 lå ved det yderste Danmark. Museet er opført og indviet sommeren 1924 som et symmetrisk anlæg med tre funktioner fra nord til syd: 1) privatbolig, 2) Skulptursalen, det egentlige museum og 3) atelier, i dag den røde Malerisal. Fra 1927 styrkedes opbygningen af en malerisamlingen ved at museet årligt var med i Ny Carlsbergfondets udlodning af værker til Provinsens Museer. I 1938 overfl yttedes Hansen Jacobsens oktogonale atelier fra Skibelund. Det var opført dér i , og udgør i dag den sydlige Skibelundsal med pragtindgang i Lindegade med bindingsværk, munkesten i forbandt og Hansen Jacobsen relieffer af to jætter og en engel. I 1975 indviedes den nyopførte Gallerigang, og i 1983 udvidedes med Vestsalen og magasin i Det gl. Bibliotek. I 1999 fi k museet resten af kælderen under den Det gl. Bibliotek, og indrettede dér både magasin og værksted. Det forhenværende N 1) 1924 Privatbolig 2) 1924 Skulptursalen S 3) 1924 atelier, i dag den røde Malerisal 1983 Vestsalen og magasin 2000 hele bygningen opr. Det gl. Bibliotek Gallerigang 1938 kom Skibelundsal til Vejen 12

13 magasin blev til studiesamling for keramik. År 2001 fi k museet rådighed over hele Det gl. Bibliotek. Takket være gode militærnægtere og dygtige lokale håndværkere blev den høje stue for meget små midler indrettet med publikumsrum og endnu et særudstillingslokale. De ældste sale langs Øster Allé blev januar-september 2004 gennemgribende renoveret med udligning af niveauer og etablering af særligt tilgængelighedsprojekt i Skulptursalen. Førstesalen over særudstillingssalene er i 2005 nødtørftigt istandsat og fungerer som en god ramme om Vejen Billedskoles aktiviteter. 1.6 Medlemskab af foreninger og organisationer Medlem af Organisationen Danske Museer (ODM) Medlem af Kunstmuseernes Fælleskonservering, Aarhus (én andel). Medlem af Museumstjenesten og Folkeuniversitetet i Vejen. Teresa Nielsen sidder i bestyrelsen for Valdemar Petersen og Hustru Esther Moesmann Petersens Fond samt som formand for Foreningen Vejen Billedskole. 1.8 Samarbejde med andre museer og institutioner Maya Grosmann var i januar pratktikant på Vejen Kunstmuseum. Til daglig studerer hun skandinavistik ved universitetet i Frankfurt. Tankevækkende var det, da hun fortalte, at mange af hendes medstuderende særligt tager nordpå i jagt på runesten. I den kontekst er det oplagt at sælge Vejen Kunstmuseum som beliggende på vej til Jelligestenen i en egn med rigtig mange runesten. Her er Maya fotograferet ved runestenen i Læborg, der bl..a. er dekoreret med en Thors Hammer. I beretningsåret har museet haft en praktikant fra universitetet i Frankfurt, Maya Grossmann, der læser skandinavnistik og ville videre i sine studier af Niels Hansen Jacobsen, der er emne for hendes kommende speciale. Hun har i praktikperiode fulgt arbejdet på museet og i Vejen Billedskole. Vejen Kunstmuseum er af Ane Heilskov Larsen, Århus Universitet inviteret med i forberedelserne til de kommende museologiforløb med besøg på udvalgte museer. Samspil med Ribe Kunstmuseum om maleren Marie Wandel I 2010 har der været et lidt anderledes samarbejde med den nære kollega, Ribe Kunstmuseum, der har været lukket p.g.a. renovering. Et udvalg af deres værker har været i længere udlån til Vejen Kunstmuseum. Det drejer sig om marmorversionen af Niels Hansen Jacobsens portræt af H.F. Feilberg. Det har haft plads i Skulptursalen dér, hvor gipsversionen ellers plejer at stå. I en kortere periode i forbindelse med Agnes Slott-Møller udstillingen vistes Erik Henningsens maleri af Ludvig Schrøder på talerstolen på Askov Højskole. Det dannede også rammen om et heldagsseminar. Maleriet 13

14 Et udvalg af Marie Wandels malerier var i 2010 ophængt i Vejen Kunstmuseums Skibelundsal. Fra venstre ses to lån fra Ribe Kunstmuseum: Gustav og En gammel Mand gaard forbi. Dernæst følger Vejen Kunstmuseums to malerier: Frøken Jensen og et landskabsstudie fra Nissum fjord. Imellem dem står Olga pg Siegfried Wagners skulptur af Frejs på galten Gyldenbørste. Deres fællesværk er dateret og er langtidsdeponeret fra Statens Museum for Kunst. blev sendt videre til København for at være med på Hirschsprungs udstilling af værker lånt fra Ribe Kunstmuseum. Slutteligt indlåntes tre malerier af Marie Wandel. Hendes tilknytningen til Ribe gik gennem faderen, biskop Oluf Olesen. Det ene udlån var kunstnerens absolutte hovedværk, En gammel Mand gaar forbi. Det store maleri af manden på kirkegården var udstillet på Charlottenborg i Det andet udlån, portræt af Gustav, må være lidt ældre, da signaturen MO for Marie Olesen er fra før hun i 1927 blev gift. Billederne var lånt for at perspektivere de to, der hører hjemme i Vejen Frk. Jensen og et parti fra Nissum Fjord. Her fi k rigtig mange gæster øje på kvaliteterne ved denne til de fl estes store forundring dem ellers hidtil ukendt kvindelig kunstner. Marie Wandel ( ) tog studentereksamen, blev i 1918 cand.phil., og kom samme år på Tegne- og Kunstindustriskolen. Hun forlod den i 1921 og fortsatte på Kunstakademiet, hvor hun var elev hos Sigurd Wandel, som hun giftede sig med. Hun debuterede på Charlottenborgs forårsudstilling i 1924, og modtog den lille guldmedalje i Hos en af billedhugger Niels Hansen Jacobsens slægtninge fi ndes et brev fra hans anden hustru, Kaja (født Jørgensen), hvor hun fortæller lidt om maleriet. Brevet er dateret Vejen den 29. maj 1926: Mandag kommer der vist nyt stort Billede, Museet har købt paa Charlottenborg Frk. Jensen stod der i Kataloget malet af ganske ny Kunstnerinde det tristeste, jeg har set af Kunst i mine Dage da jo kun Niels og jeg har set det af os her, har jeg maattet beskrive det og det blev til en hel lille Skitse Frk. Jensen Ingen er sygere end hun ingen er fattigere, ingen mer ensom al Livets Fest gik hende forbi intet hos hende kom til Udfoldelse og nu sidder hun saa her bare sidder. Vi vil da inderlig haabe, det ikke skuffer men det gør det nu nok heller ikke. Tankevækkende er det, at en af de tidlige erhvervelser til samlingen netop var udført af en kvindelig kunstner og tilmed stort set en debutant. I 1800-tallet var kvinderne primært henvist til at male blomster, men her sker noget helt andet. Lidt i slægt med det tyske Neue Sachlichkeits maleri ses her en refl ekterende, indsigtsfuld men malerisk socialrealisme med maner, der minder om tyskeren Otto Dix, men med en farvealvor, der snarere er i slægt med Ejnar Nielsen, der er rigt repræsenteret på Vejen Kunstmuseum. Museums- og Kunstforeningen for Vejen og Omegn Museet samarbejder med Museums- og Kunstforeningen for Vejen og Omegn. Samarbejdet består i fællesskab om aftenarrangementer, udfl ugter og i at museet stiller lokaler til rådighed for foreningen og dens arrangementer. Siden 2008 har foreningen og museet i fællesskab udgivet tidsskriftet Kunst omkring Trolden, K.O.T., der udgives i farver fi re gange pr. år. Det grafi ske arbejde med bladets tilrettelæggelse varetages af museets forvalter, Frederik Madsen. 14

15 Kirsten Abelsen fra kunstforeningen er ansvarshavende redaktør. Vejen Kunstmuseums Erhvervsklub Klubben blev oprettet på initiativ af erhvervslivet som et fællesskab for at markere opbakningen til og museets betydning for egnen. Efter vedtægtsændringerne, der blev vedtaget af byrådet den 13. januar 2009 har foreningen fra 1. april 2009 stillet to medlemmer til museets bestyrelse, hvoraf den ene har været bestyrelsesformand Peter Bredsten, den anden Tove Gæmelke. Erhvervsklubbens bestyrelse har besluttet at medlemmernes gavebidrag ligger på min kr. om året. Der er medlemmer. Det har været ønsket hellere at have mange medlemmer til mindre beløb end få store. Egnen er da også karakteriseret ved mange mindre virksomheder. Valdemar Petersen og hustru Esther Moesmann Petersens Fond Museet samarbejder med Valdemar Petersen og hustru Esther Moesmann Petersens Fond omkring legatuddeling og dertil knyttet udstilling. Legatbestyrelsen har den seneste årrække bestået af Nina Damsgaard, leder af Vejle Kunstmuseum, Henning Ranum, udpeget af Vejen Kunstmuseums formand og Teresa Nielsen, leder af Vejen Kunstmuseum. Bestyrelsen har siden 2001 udpeget en legatmodtager hvert andet år med et ekstra spring i perioden Legatet kan ikke søges. LEGATMODTAGERE. 2010: Eva Steen Christensen. 2007: Tine Hecht-Pedersen. 2005: Annette Holdensen. 2003: Inge Bjørn. 2001: Gutte Eriksen. 2000: Ursula Reuter- Christiansen. 1999: Jørgen Rømer. 1998: Poul Winther. 1997: Ursula Munch-Petersen. 1996: Inge Lise Westman. 1995: Poul Pedersen Loui Michael. 1993: Villy Emil Hansen. 1992: John Olsen. 1989: Erling Jørgensen Vejen Billedskole Foreningen Vejen Billedskole blev stiftet marts 2005 med det formål at drive billedskole i tilknytning til Vejen Kunstmuseum. Det første semester fandt sted i efteråret Siden har der i årets 20 undervisningsuger været elever i billedskolen pr. uge. Fra 2007 er der opstartet initiativ med sommerbilledskole. I forlængelse af kommunesammenlægningen ses et mønster, hvor eleverne geografi sk fordeler sig over hele Vejen Kommune. Det er dog tydeligt, at transporten er et stort problem, der stort set elimineres i sommer perioden, hvor sommerbilledskolens deltagere også kan komme frem fra de fjernere dele af kommunen. Loftet over særudstillingssalene danner en robust ramme om afprøvning af alverdens materialer og teknikker. Lærerstaben består af billedhugger Sophus Ejler Jepsen som nøgleperson, og dertil pædagog Beata Fabricius samt Lene Kersting og Jette Löwén Dall, der begge er uddannede keramiske formgivere fra Designskolen i Kolding. Der er god tradition for, at museets vinter- og efterårsferieværksteder afvikles i samspil med billedskolens lærere. Siden 2008 har billedskoleloftet også dannet ramme om et-to aftenhold for de yngre teenagere i samspil med Vejen Ungdomsskole. Undervisning varetages af billedhugger Sophus Ejler Jepsen. Årets billedskoleaktiviteter er anført under pkt Ved Vejen Billedskoles fernisering den 13. november 2010 er Sophus Ejler Jepsen og Lene Kersting i gang med at uddele diplomer og bagdes til de fremmødte. 1.9 Museets leder, navn og stilling Teresa Nielsen (TN), mag. art., museumsinspektør. I 2004 tildelt Jydske Vestkystens Kulturpris. Samme år tildelt BG-bank, Vejens kulturpris optaget i Kraks Blå Bog tildelt Bikubenfondens museumsmandspris. I 2010 tildelt brygger Carl Jacobsens Museumsmandslegat. 27. januar talte TN som optakt til salmeaften i menighedshuset i Bække om tegneren og maleren Jens Lunds værker over temaet det gode og det onde. 8. marts deltagelse i turisme seminar i Region Syddanmark, Munkebjerg, Vejle. 5. maj guide på Kunstforeningen for Vejen og Omegns udfl ugt til Rudolph Tegners Museum. Hans biografi blev berettet i bussen på vej over. I det smukke vejr var der en tur rundt på museet, vandring i bakkerne og en travetur ned gennem fredningen til vandet, hvorfra bussen kørte det næste stræk til besøg på J.F. Willumsens Museum i Frederikssund. 30. maj åbnede udstilling i Hørsholm med 8 keramikeres borddækning med katalogtekst af TN. 31. maj deltog TN sammen med repræsentanter for Vejen 15

16 Billedskole - Selma Jensen, Sophus Ejler Jepsen og Henning Ranum i det træf, som Kunstrådet havde inviteret til vedrørende landets billedskoler. Efterfølgende var holdet på besøg hos samleren John Hunov. 28. august guide på en eftermiddagsvandring til kunsten i Vejen. 5. september foredrag på Statens Museum for Kunst om Mogens Ballin og Siegfried Wagner i forbindelse med det jødiske selskabs årlige kulturdag. 10. september foredrag om Niels Hansen Jacobsen for Folkeuniversitetet i Fåborg, Fyn. 3. oktober talte TN sammen med Ursula Munch-Petersen efter søndagsgudstjenesten i menighedshuset i Bække i forbindelse med indvielsen af sidstnævntes Hærvejsrelief, der er opsat ude på husets gavl. November: Besøg hos samlerne Sam Josefowitz i Schweiz og hos stentøjssamleren og scenografen Thierry Leproust i Prémury kombineret med stop i Jean Carriès og Paul Jeanneneys værkstedsby, Saint Amand-en-Puissaye. Dertil har TN deltaget i årets temamøder i Vejle og København vedr. museumslandskabet. Sidst i august afholdtes indledende møde vedr. et kommende bogprojekt om SAXBO-keramikken og en udstilling i 2015 på Vejen Kunstmuseum og i Københavnsområdet. I sin barndomsby Prémury har den franske scenograf Thierry Leproust indrettet et udsøgt museum for fransk stentøj - særligt med fokus på traditionelle varer fra egnen omkring Saint-Amand-en-Puissaye og de værker, der i tiden omkring 1900 skabtes af Jean Carriés og hans kreds. 16

17 2.0 SAMLINGER, ARKIVER og BIBLIOTEK 2.2 Samlinger I beretningsåret er samlingen øget med 67 værker som anført i pkt Registrering Kun en brøkdel af museets malerier og skulpturer er registreret under Kunst Indeks Danmark, da man opr. kun optog malerier, og der de seneste år har været inddateringsstop. Museet har kartotekskort, hvor keramiske værker er gengivet med foto. Ligeledes er der inventarprotokoller, I - II III - IV, med oplysninger om de enkelte værker. Fra 1996 er alt registrering kørt på computer som tekstdokumenter. Der opbevares sikkerhedskopi i brandboks, ligesom dér opbevares et print af teksten. Hele museets tilvækst i samling fra 1989 og frem er tilgængelig og søgbar på museets hjemmeside. Erhvervelserne præsenteres løbende og fra 2007 både med billede og tekst. Højeste inventar nummer i museets samling er ved årsskiftet : VKV 2403 (startede ved inv. VKV 2336). 2.4 Deposita VEJEN KOMMUNE Indgangspartiet. Vejen Rådhus Niels Hansen Jacobsen Skyen, , gips, inv. VKV 0163 Information. Intern Service. Stueetagen Helge Jensen Udsigt fra ateliervinduet, 1946, inv. VKV 0054 Henrik B. Larsens kontor. Vejen Rådhus, l. sal Erik Hoppe Aftenlys, inv. VKV 0042 Inga Nielsens kontor. Vejen Rådhus, l. sal Anton Schrøder Sen eftermiddagssol, 1940 Asger E. Bremer Drivende skyer, inv. VKV 0019 Niels Hansen Jacobsens skulptur Skyen står i gips i indgangspartiet til Vejen Rådhus og i bronze på Museumspladsen. Oprindelig stod den foran museets nordgavl ud for billedhuggerens private indgangsdør. Mødelokale M5. Vejen Rådhus. 2. sal Agnes Hiort Portræt af forfatteren Jørgen Bukdahl, inv. VKV 0802 Samtalerum. Vejen Rådhus. 2. sal Axel Hou N.H. Jacobsen portræt 3/5-1904, inv. VKV 1089 Henrik Schouboe Udsigt over Ypnested, inv. VKV

18 Borgmester Egon Fræhrs kontor. Vejen Rådhus. 2. sal Kræsten Iversen Kystlandskab, september sol, Svaneke, 1938, inv. VKV 45 Kommunaldirektør Ole Slots kontor. Vejen Rådhus. 2. sal Malerier af Gudmund Lervad ophængt sommeren 2009 (Stødoptageren inddep. fra privateje) samt senest et tidligt selvportræt, inv. VKV 1255 Mødelokale M4. Vejen Rådhus. 2. sal Jens Nielsen Landskab, 1938, inv. VKV 0089 Axel P. Jensen Blomster i blåt krus fra 1926 hang frem til feb i omstillingen i Vejen Kommune. Inv. VKV Omstillingen. Vejen Kommune. Borgerservice, l.sal Axel P. Jensen Blomster i blåt krus, 1926, inv. VKV Returneret til Vejen Kunstmuseum februar 2010 KNUDEPUNKTET - kantinen Susanne Whittingham Trekantede kurve fl ettet i blåt og grønt platpakkebånd. Ophængt i beretningsåret En serie af Susanne Whittinghams kurve i farvet plastikpakkebånd er i 2010 ophængt på væggen i kantinen i aktivitetshuset for ældre i Vejen, Knudepunktet. ASKOV HØJSKOLE Anna E. Munch Dobbeltportræt af Magnhild og Jørgen Bukdahl , inv. VKV 0803 Wagner Baunvig Portræt af forfatteren Jørgen Bukdahl Pastel, inv. VKV 0804 Uddeponeringerne fordeler sig således: Vejen Kommune 11 værker Askov Højskole 2 værker Knudepunket En samling kurve Deponeringer på andre museer Tre Jens Søndergaard malerier Vinterlandskab inv. VKV 114 Portræt. (1954). Inv. VKV 116 To kvinder i en stue Inv. VKV 115 Fra maj 2004 deponeret på Heltborg Museum, Hurup Olaf Høst Sommernat I Inv. VKV 44 Deponeret på Bornholms Kunstmuseum To Poul Kjærholm-stole med lædersæder Deponeret på Trapholt Asger Jorns og Pierre Wemaëres gobelin Le Retour Inv. VKV 694 Fra 2004 deponeret på Silkeborg Kunstmuseum S. Joensen-Mikines Parti fra Myggenæs bygd, tåget vejr, Inv. VKV 55 Fra februar 2005 deponeret på Sønderjyllands Kunstmuseum, Tønder 18

19 2.5 Deponeringer fra andre museer Mogens Ballins Værksted: Værker i tin og sølv Deponeret fra Sønderjyllands Kunstmuseum Carl Johan Bonnesen En Barbar, gips Deponeret fra privateje april 2004 Hans Nikolaj Hansens hovedværk Pigen på Kirkegården er deponeret på Vejen Kunsmtuseum fra Ny Carlsberg Glyptotek. Sammen med bl.a. tryk af Lorenz Frölich illustrerer Hans Nikolaj Hansens værker overgangen i dansk kunst fra de romantisk-naturalistiske strømninger til symbolismen. I montren ligger tryk af Max Klinger. De er deponneret fra kunstmuseet i Tønder. Elisabeth Feveile Tre keramiske arbejder Deponeret fra privateje fra 2005 Johannes Glob Dameportræt 1921 Deponeret fra privateje Hans Nikolaj Hansen Pigen på Kirkegården Deponeret fra Ny Carlsberg Glyptotek Thomas Hansen Kristushoved, marmor Deponeret fra Trapholt, Kolding Niels Hansen Jacobsens En Bocciaspiller, der ser efter sit Kast fra 1891 har siden 1955 været deponeret på Vejen Kunstmuseum fra Statens Museum for Kunst Niels Hansen Jacobsen En Bocciaspiller, der ser efter sit Kast, Gips. Deponeret fra Statens Museum for Kunst Niels Hansen Jacobsen En ukjendt Stjerne, udstillet Bronze Deponeret fra Statens Museum for Kunst Niels Hansen Jacobsen Kvindebuste. Udat. Stentøj Deponeret fra Statens Museum for Kunst 1955 Niels Hansen Jacobsen Rammer med tegnede udkast samt støbt relief og gipsform til udsmykningsudkast til Christiansborg Slot. Udaterede tegninger i ramme, keramikrelief og gipsform Deponeret fra Slots- og Ejendomsstyrelsen Johannes Holbek Portræt af Rudolph Tegner, radering, udateret Johannes Holbek Illustrationer til digte af Erik Waage, fem af seks tryk i mappe. Deponeret fra Rudolph Tegners Museum Axel Hou Portræt af billedhuggeren Niels Hansen Jacobsen Olie på lærred. Deponeret fra Sønderjyllands Kunstmuseum Max Klinger Grafi sk serie Deponeret fra Sønderjyllands Kunstmuseum Søren Kongstrand Isbjørn og vaser Deponeret fra privateje Johannes Holbeks portæt af billedhuggerevennen Rudolph Tegner er deponeret fra dennes museum i samlingen på Vejen Kunstmuseum. Gudmund Lervad Stødoptageren (ophængt på kommunaldirektørens kontor) Gudmund Lervad Tahiti Begge deponeret fra privateje 19

20 Hugo Liisberg Ung Mand Bronze Deponeret fra Statens Museum for Kunst Jens Lunds illustration på blad i anledning af Finsen Monumentets indvielse Deponeret fra Rudolph Tegners Museum Anna E. Munch Den lille Havfrue og Havmanden Deponeret fra Odense Bys Museer Siegfried Wagners portræt af Niels Skovgaard har siden Vejen Kunstmuseums store 2005-udstilling om ægteparret Wagner været deponeret fra Statens Museum for Kunst i Vejen, hvor det står med værker af Niels Skovgaard såsom forarbejder til Magnusstenen og Havhestebrønden. Erik Nyholm Keramisk krukke og fad. Udateret og Stentøj Deponeret fra Sønderjyllands Kunstmuseum Karl Schrøder To keramisk arbejde Deponeret fra privateje fra 2005 Karl Schrøder Vase med øgle. Udateret Deponeret fra privateje fra 2006 returneret sept Stephan Sinding Moder Jord. Skitseret Færdig i marmor 1906 Deponeret fra Ny Carlsberg Glyptotek Stephan Sinding Slægtens ældste. Gips Deponeret 1. september 2004 fra Ny Carlsberg Glyptotek Rudolph Tegner Ringen. 1897, Satan, 1899 og Lykken, 1900 Deponeret fra Rudolph Tegners Museum Siegfried Wagner To keramiske statuetter Deponeret fra Ny Carlsberg Glyptotek Siegfried Wagner Portræt af Niels Skovgaard, bronze Deponeret 2005 fra Statens Museum for Kunst Olga og Siegfried Wagner Freier på Galten, kalksten, Deponeret 2005 fra Statens Museum for Kunst 2.6 Arkiv og forskning I beretningsåret er der fortsat arbejdet med dokumentationsenheden til belysning af samlingens værker, kunstnere og især museets hovedperson, Niels Hansen Jacobsen, og hans samtidige. Museets leder opsøger personer, der ejer NHJ værker, opmåler og fotografer disse. Indledningsvis giver det indblik i hans produktion, som der ikke er bevaret nogen fortegnelse over. Materialet indgår i museets arkiv og bruges i artikler og på sigt i bøger om hans liv og virke. 20

Vejen Kunstmuseums Skulptursal efter endt renovering, oktober 2004. Væggene er ført tilbage til deres oprindelige gule tone, gulvet er hævet,

Vejen Kunstmuseums Skulptursal efter endt renovering, oktober 2004. Væggene er ført tilbage til deres oprindelige gule tone, gulvet er hævet, Vejen Kunstmuseums Skulptursal efter endt renovering, oktober 2004. Væggene er ført tilbage til deres oprindelige gule tone, gulvet er hævet, isoleret, og der er i belægningen indfældet et reliefspor for

Læs mere

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future g a v e k a t a l o g 2 0 1 4 Kære kunde Det er en stor fornøjelse at kunne præsentere dig for Art-for-futures nye gavekatalog 2014. Med dette katalog ønsker jeg at give dig mulighed for, at forkæle dine

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

KUNST LANGS HÆRVEJEN. Af museumsleder Teresa Nielsen

KUNST LANGS HÆRVEJEN. Af museumsleder Teresa Nielsen KUNST LANGS HÆRVEJEN Af museumsleder Teresa Nielsen Statens Kunstfond har til projektet Kunst langs Hærvejen inviteret tolv kunstnere på tværs af Fondens arbejdsområder (foto, maleri, skulptur, arkitektur,

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Randers Kunstforening

Randers Kunstforening Randers Kunstforening Efterår og vinter 2014 Stiftet 3. juni 1851 - landets 3. ældste! Kalender Kunstforeningens arrangementer: omtales i bladet Tirsdag d. 23. september kl. 19: Omvisning i Statsskolens

Læs mere

Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark

Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark Nedenfor kan du se de kunstværker, som er indkøbt til udlodning ved den kommende generalforsamling d. 17. marts 2011. Bodil Tobiesen er uddannet maler fra

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013

KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013 MUSEUM SØNDERJYLLAND KUNSTMUSEET BRUNDLUND SLOT FEBRUAR MAJ 2013 SÆRUDSTILLING 1. FEBRUAR 2013-12. MAJ 2013 LEE MILLER OG DET SURREALISTISKE BLIK Forårets udstilling sætter fokus på den amerikanske fotograf

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten!

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten! Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum Brug billedkunsten! Foto: Anne Styrbech. På Syddansk Universitet finder man moderne dansk billedkunst overalt - både inde og ude. Denne fire meter høje

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik BILLED VÆRKSTEDET maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2015 Keramiker Rikke Elgaard www.rikkeelgaard.dk Uddannelse: Designskolen Kolding Arbejdsområde: Brugsting og unika Keramik for øvede Vi arbejder

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978-1986. Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København : 1984-1986.

Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978-1986. Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København : 1984-1986. CV Sonny Tronborg (født 1953 i København, død 2009) Sonny Tronborg. Født 1953 i København N. Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978- Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København

Læs mere

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger Aars er billedkunstneren Per Kirkebys sted. Allerede ved rundkørslerne på vej ind til den lille himmerlandske by bliver besøgende hilst velkommen af hans høje røde teglstenstårne. På Kimbrertorvet midt

Læs mere

Thors hammer en arkitektonisk gave fra Per Kirkeby

Thors hammer en arkitektonisk gave fra Per Kirkeby Thors hammer en arkitektonisk gave fra Per Kirkeby Tekst og fotografi af kunsthistoriker Maria Stensgård Vesthimmerlands Museums første museumsbygning fra 1935 - i dag hovedindgang I takt med stadig større

Læs mere

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ...

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ... Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99 Fritz Syberg. Selvportræt, 1902 Fritz Syberg Kunsten og kærligheden Opgaveark Navn: Klasse:... Fritz Syberg. Høstlandskab (Kerteminde), 1905 Fritz Syberg. Høstbillede,

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner

nmlkji nmlkj 43102 FFM Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst info@faaborgmuseum.dk Grønnegade 75 5600 Faaborg Museernes arbejdsplaner Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 139230 Formularens ID: 494 Sendt til: info@faaborgmuseum.dk Sendt: 04-02-2011 11:32 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

NÆSTVED UDSTILLING 29/1 0-27/11 2011

NÆSTVED UDSTILLING 29/1 0-27/11 2011 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/2011 DEN CENSUREREDE NÆSTVED UDSTILLING 2011 29/1 0-27/11 2011 Næstved Kunstforening Inviterer til ferniseringen af Censureret Udstilling Lørdag

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

ODD MOE JENS-PETER KELLERMANN

ODD MOE JENS-PETER KELLERMANN ODD MOE JENS-PETER KELLERMANN 28.02.15 17.04.15 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk Galleri Weber har hermed den store glæde at invitere til

Læs mere

RIBE KUNST MUSEUM RIBE KUNSTFORENING. August. Paula Modersohn-Becker

RIBE KUNST MUSEUM RIBE KUNSTFORENING. August. Paula Modersohn-Becker RIBE KUNST MUSEUM 2005 August Paula Modersohn-Becker RIBE KUNSTFORENING 2 ARRANGEMENTSKALENDER 14. maj 6. november 2005 Udstillingen Hvad med en god historie? Den helt store satsning i sommeren 2005 er

Læs mere

Broen, der blev til kunst...

Broen, der blev til kunst... Broen, der blev til kunst... Velkommen til 2009 og velkommen til Storebælts kalender, som vi håber du vil få fornøjelse af gennem alle årets 12 måneder. I år har vi bedt 12 danske kunstnere om at komme

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE MED BILLEDHUGGERENS ØJNE Undervisningsmateriale til særudstillingen ILDSJÆL Anne Marie Carl-Nielsen 150 år BRANDTS, Jernbanegade 13, Odense ( tidligere Fyns Kunstmuseum ) Kære underviser De fire opgaver

Læs mere

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.

BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14. GalleriWeber. Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele. BRIT HENDRIKSEN WINDAHL 11.04.14-07.06.14 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk Galleri Weber har hermed den store glæde at invitere til åbning

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Forslag til 3.klasses undervisningsforløb i faget billedkunst efter besøg på Johannes Larsen Museet

Forslag til 3.klasses undervisningsforløb i faget billedkunst efter besøg på Johannes Larsen Museet ØSTFYNS MUSEER, SKOLETJENESTEN LÆRERVEJLEDNING Mit Østfyn: Et undervisningsforløb for 3.klassetrin på Johannes Larsen Museet. Det overordnede formål med Mit Østfyn er at sikre, at alle skoleelever fra

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit)

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit) BILLED VÆRKSTEDET Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit) Vibeke Krog Sidsel Brix maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2011 BILLED VÆRKSTEDET Billedværkstedet er en lille kunstskole

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Årsplan Billedkunst 2. b

Årsplan Billedkunst 2. b Årsplan Billedkunst 2. b Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere bliver i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå billedsprog som et kommunikations-

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

Jelling Friskole nu med 100 elever!

Jelling Friskole nu med 100 elever! -------------------------------------------------------------------------- Nyhedsbrev nr. 24 marts 2015 -------------------------------------------------------------------------- Jelling Friskole nu med

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 5/201 4 Jens Galschiøt 28. juni - 31. august 201 4 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Jens Galschiøt lørdag den 28.juni

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 1 /201 5

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 1 /201 5 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 1 /201 5 Randi Kajberg Jeanne Anthonisen Jette Mørup 1 0. januar - 8. februar 201 5 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af

Læs mere

Sjove Klip For Børn Klip der er lette at lave

Sjove Klip For Børn Klip der er lette at lave Gratis prøve Agnes Ingersen Sjove Klip For Børn Klip der er lette at lave Foto Claus Eliasen Denne bog er dedikeret min far der døde 5 dage før færdiggørelsen af bogen. Forlaget Ingersen www.forlagetingersen.dk

Læs mere

LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST

LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST 4Efterår 2010 Marie Irmgard Bingegirl and Bingeboy 40 x 40 cm KUNSTFORENING COBRA-RUMMET I Cobra-rummet ved Sophienholm, Nybrovej 401, 2800 Kgs Lyngby udstiller

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

Et uddrag af et projekt om skolen før den blev til den skole vi kender i dag

Et uddrag af et projekt om skolen før den blev til den skole vi kender i dag Skole200 Et uddrag af et projekt om skolen før den blev til den skole vi kender i dag Udviklet af Folkekirkens Skoletjeneste Gentofte Et samarbejde mellem kirke og kulturmedarbejder Helle Hentzer & Karen

Læs mere

Referat fra dialog møde med lodsejere fra Hou Nordstrand. Afholdt på Fredensvej 1 5900 Rudkøbing 6. februar 2015:

Referat fra dialog møde med lodsejere fra Hou Nordstrand. Afholdt på Fredensvej 1 5900 Rudkøbing 6. februar 2015: Referat fra dialog møde med lodsejere fra Hou Nordstrand. Afholdt på Fredensvej 1 5900 Rudkøbing 6. februar 2015: Referent Astrid Ejlersen (AE). Mødets program: 1) Velkommen ved Langeland Kommune 2) Præsentation

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

GALLERI SLUGEN Nr. 2-2011

GALLERI SLUGEN Nr. 2-2011 GALLERI SLUGEN Nr. 2-2011 Skulptur med sejl Saltglaseret stentøj 62 cm høj. Aage Birck Aage Birck har gennem mange år fundet og samlet på ting, der forekom ham interessante, enten på grund af formen, eller

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget Alle tilmeldinger sendes til Bodil Kjestrup niels.kjestrup@gmail.com Tilmeldingen er bindende, og er kun gældende ved samtidig indbetaling

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Av! Mayonnaise/ Gør-det-selv. Hygge i haven/ Læsernes billeder. Forsikringer/ Tegn de rigtige

Av! Mayonnaise/ Gør-det-selv. Hygge i haven/ Læsernes billeder. Forsikringer/ Tegn de rigtige Læs før du handler { august 2011 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } skvalderkål utroskab løbetur motorcykler forsikringer rabarber tema: smerte Av! Vi dulmer vores hverdag med panodil, også selv

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

20 års jubilæumsudstilling

20 års jubilæumsudstilling Forord I forbindelse med Kolding Festuge i 1993 iværksatte en stor gruppe Kolding-kunstnere et projekt, hvis primære formål var at skabe et fælles forum med henblik på at præsentere den enkelte kunstners

Læs mere

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5

Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Rev. 24/9 2012 - Side 1 af 5 Info om projektet A Technicolor Dream Part 4 En festival hvor computer og kreativitet møder mennesker til spændende samvær og udfoldelse. Vi sigter mod at det kommende Campus

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff

Galleri KALAK. Maria Panínguak` Kjærulff Galleri KALAK Maria Panínguak` Kjærulff Maria Panínguak` Kjærulff F. 1980 Den grønlandske multikunstner Maria Panínguak` Kjærulff er født i 1980 og opvokset i Nuuk. Hun blev Bachelor of Fine Arts fra Nova

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk 2015 VHM Kalender Januar Februar Marts April Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk JANUAR Lørdag den 3. januar Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Benyt dig af muligheden

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang Spilop en Spilop en 2011 34. årgang Nr. 1/2011 34. årgang Medlemsblad for Medlemsblad for 20 Bestyrelsen for Randers Pigegarde WWW.randerspigegarde.dk Mailadresse: randers.pigegarde@gmail.com Gardergården

Læs mere

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik.

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et MEGA godt emne det har været sjovt! Patrick Stistrup 6. klasse Indhold - Hvad har vi

Læs mere

Gennem by over land Maleren Jørgen Hinke. Maleren Jørgen Hinke. Gennem. over. land

Gennem by over land Maleren Jørgen Hinke. Maleren Jørgen Hinke. Gennem. over. land Maleren Jørgen Hinke Gennem by over land BEGYNDELSEN... 4 MALERLIVET Bakken... Inspiration... Min bedste handel... 2.sortering... Landskabet... Pastelkridtet... Vilhelmsgave... Rejserne... Ægypten... Pastel

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

TOFTE SKOV OG MOSE Status 2012 TOFTE SKOV OG MOSE - STATUS 2012 Redaktion: Poul Hald-Mortensen Layout og tilrettelægning: Lars Abrahamsen Akavareller: Jens Gregersen Hovedfotograf: Jan Skriver Udgivet

Læs mere

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark?

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lyngby Find vej og få historien på din smartphone Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb. Man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De

Læs mere

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen 1 Hærvejen Fra Kongeåen til Grænsen Kongeåen Skodborghus Stursbøl Kro / Cafe Ellegård Langdysserne ved Holmstrup Immervad Bro Hærulfstenen Strangelshøj

Læs mere

DANSK ARKITEKTURHISTORIE

DANSK ARKITEKTURHISTORIE STUDIER I DANSK ARKITEKTURHISTORIE 9. februar - 30. april, 2015 Opgavens formål er at uddybe den enkeltes viden om dansk arkitekturhistorie. Den studerende forventes herigennem, at kunne placere en vilkårligt

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

De skønneste hilsner fra. La Vida. Kontor: La Vida Langballe 8, 8700 Horsens tlf. +45 6130 3600 fax +45 7561 8855 info@la-vida.dk www.la-vida.

De skønneste hilsner fra. La Vida. Kontor: La Vida Langballe 8, 8700 Horsens tlf. +45 6130 3600 fax +45 7561 8855 info@la-vida.dk www.la-vida. Salg: Jylland Lone Skovmose Mobil 2311 8130 ls@la-vida.dk Sjælland/Fyn Gitte Nielsen Mobil 2011 8130 gn@la-vida.dk Vinter Kollektion Jul 2015 Grønland og Færøerne: Jane Myrlund Grønlandsagenten A/S Tlf.:

Læs mere

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE TURE Heldagsturen går til det nye Moesgaard Museum tegnet af Henning Larsen Architects. Det er en kulturhistorisk oplevelse i international klasse

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

PÅSKE I ODSHERRED. Aktiviteter & begivenheder

PÅSKE I ODSHERRED. Aktiviteter & begivenheder PÅSKE I ODSHERRED Aktiviteter & begivenheder 23. marts 12.00 Lørdagsjazz: Hess/AC/Hess - Spacelab. Oplev det unikke resultat af et langvarigt samarbejde mellem 3 af Danmarks absolut bedste internationale

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Find vej i Birkerød By del 1

Find vej i Birkerød By del 1 Find vej i Birkerød By del 1 Find vej i Birkerød By - er en anderledes tur i Birkerød. Kortet er fremstillet efter standarden for et orienteringskort i byområde. Posterne er vist med en cirkel og et nummer

Læs mere