4 VEJEN KUNSTMUSEUM ÅRSBERETNING 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4 VEJEN KUNSTMUSEUM ÅRSBERETNING 2010"

Transkript

1 Årsberetning 2010

2 Indhold 4 VEJEN KUNSTMUSEUM ÅRSBERETNING 2010 Forside: Femte klasse fra Gesten skole indtager Skibelundsalen til midlertidig værksted i arbejdet med at bygge egne computerspil udfra elementer i samlingen. 4 Forord Kunst langs Hærvejen 5 Udstillinger 8 Museumspladsen Skibelund Krat 9 Kunst omkring trolden og Vejen kunstmuseums formidling og Vejen Billedskole MUSEETS ARBEJDSGRUNDLAG og FORMÅL 1.1 Museets navn 1.2 Museets adresse og telf. nr. 1.3 Museumskategori og ejerforhold 1.4 Museets formål og virkeområde Oprettelse Medlemskab af foreninger og organisationer 1.8 Samarbejde med andre museer og institutioner Museets leder, navn og stilling SAMLINGER, ARKIVER og BIBLIOTEK 2.2 Samlinger 2.4 Deposita 18 Deponeringer på andre museer Deponeringer fra andre museer Arkiv og forskning Bibliotek

3 Kobberarbejder fra Mogens Ballins Værksted. Første, anden og fjerde stykke fra venstre er i Vejen Kunstmuseums samling. De to øvrige var i 2010 indlånt fra privateje ERHVERVELSER, UNDERSØGELSER, FORSKNING 3.2. Erhvervelser Museets forskning KONSERVERING 4.1. Malerikonservering 4.2. Tilsyn FORMIDLING 5.1 Formål Udstillinger Anden formidling 37 Årets besøgende Publikationer 5.7 PR-virksomhed Anden formidlingsvirksomhed Udlån til udstillinger 5.9 Kiosk BYGNINGER OG UDENDØRSAREALER 6.1 Museumsbygningen 6.2 Udendørsarealer MUSEETS ORGANISATION OG ADMINISTRATION 8.1 Vedtægter 8.3 Bestyrelse 8.4 Foreninger 8.5 Forsikringer MUSEETS PERSONALE 9.2 Fast personale Andet personale MUSEETS ØKONOMI

4 VEJEN KUNSTMUSEUM Årsberetning 2010 Forord 2010 har i og omkring Vejen Kunstmuseum været endnu et år med masser af oplevelser. Der har været god tilvækst i den faste samling, fi re forskellige udstillinger, hvoraf den om Mogens Ballins Værksted fi k god national dækning med masser af udenbys gæster og endog Dronning Margrethe på besøg - og store, nye kunstværker er kommet til området. Som gave fra Ny Carlsbergfondet indviedes i maj 2010 Tine Hecht-Pedersens store skulptur, Huse og fugle ved Østerbyskolen. Den er udført i Kina og består af en stor granit bordplade, hvori der er sat en samling huse og enkeltstående fugle på piedestaler. Granitpladen er i siddehøjde og ved hovedindgangen til skolen danner værket en pauseplads, hvor man kan sætte sig til en lille snak. Værket blev indviet i forlængelse af en uges workshops, hvor Tine Hecht-Pedersen havde lavet gipsfugle sammen med skoleklasserne. Den 13. august vendte hun tilbage for at holde et kursus for lærerne ved Centeret, der ligger i tilknytning til Østerbyskolen. I stedet for kanin-dræber-kurser blev samarbejdsprojektet her i fællesskab, at få opbygget skulpturer af grene og frisk gips. I slutningen af juni blev i centeret for aktive ældre, Knudepunktet, opsat en samling af Susanne Whittinghams kurve. Striben af trekantede kurve i mønstervarianter, der opstår i spillet mellem de blå og grønne pakkebånd, har fået plads på bagvæggen i kantinen (se foto under pkt. 2.4). Ved Østerbyskolen i Vejen indviedes i maj 2010 Tine Hecht-Pedersens skulptur Huse og fugle. Den er kommet til som gave fra Ny Carlsbergfondet. Skulpturen var i 2007 udstillet i gips på kunstnerens separatudstilling på Vejen Kunstmuseum og er siden blevet udført i bronze og granit. Kunst langs Hærvejen Særligt har Statens Kunstfonds projekt Kunst langs Hærvejen sat sit præg på Indledningsvis blev det allerede berørt tilbage i 2008, da det nysamlede udvalg for kunst i det offentlige rum var på besøg på museet. I 2010 udmøntedes det ved, at der fra 4. september til 7. november 2011 i Skibelundsalen var en præsentation af Per Kirkebys bidrag til projektet: Præsentation af moduler til en hypotetisk udbygning af meditationscenteret ved Nørre Snede. Den 8. september var der et aftenarrangement, hvor Pia Tafdrup fortalte om og læste op af den digtsamling, som hun har samlet til projektet, Trækfuglenes Kompas. I forlængelse af gudstjenesten søndag den 3. oktober indviedes på gavlen af menighedshuset i Bække det ene af Ursula Munch-Petersens tre versioner af hendes Hærvejsrelief. Gavlen vender lige ud mod hovedgaden, hvor både cykel- og vandreruten passerer. I tilgift I forlængelse af, at den nye skulptur var kommet til, afholdt billedhugger Tine Hecht-Pedersen i august 2010 for lærerne ved Centeret i Vejen en workshop over temaet fugle. 4

5 møder man på dette stræk også den markante runesten i aksen til Bække Kirke. Det første relief er opsat ved Naturskolen på Hald, det andet møder hærvejsvandrere i Bække og det tredje blev i foråret 2011 opsat ved Café Ellegaard ved Stursbøl Plantage. Fra den 20. november skiftede præsentationsudstilling i Skibelundsalen til at handle om Sophia Kalkaus projekt, Lenticula til Skibelund Krat. Det blev dog først indviet sommeren 2011, da der i løbet af sensommeren 2010 skulle søges tilladelser til nedfældningen, og der derefter skulle ventes på et passende tidspunkt, hvor stenen kunne anbringes. I løbet af forsommeren-efteråret 2010 har der været ført samtaler med Vejen Kommune og siden jordejer Jacob Askjær vedrørende nedfældning af Bente Skjøttgaards 30 kvadratmeter store og 10 tons tunge keramiske relief, SPOR. Det blev den november 2010 lagt lige nord for det fredede stykke hærvej ved rastepladsen på landevejen nord for Bække. Det var i sidste øjeblik arbejdet stod på i samarbejde med en god medarbejder fra Frisesdahl. Dagen efter nedfældningen faldt den første sne, og det røde lerfelt var dernæst en tid helt hvidt! Relieffet blev indviet foråret 2011 på den første rigtig solrige, varme forårsdag. Udstillinger Peter Carlsen Traditionen tro afholder Vejen Kunstmuseum hver december og henover årsskiftet en udstilling med fokus på en nulevende kunstners produktion i en vinkel ind i husets kerne af Niels Hansen Jacobsen-værker med indbygget julekalender og gradvis afsløring af indholdet i de 24 montrer, der alle er afl ukkede den første december. Hen over årsskiftet var det Peter Carlsen, der fyldte kalenderen med nye keramiske værker, der knytter an til den nordiske mytologi. To af kalenderens værker kom til at indgå i museets samling takket være C.L. Davids Legat for slægt og Venner, der skænkede dem til museet. Udstillingen rummede også udvalgte malerier, der gav gode samtaler med de mange skoleklasser, der kom på besøg. Hvad vil det sige at holde jul, hvorfor får vi gaver, og har vi brug for hele dette forbrugscirkus?! Statens Kunstfonds projekt Kunst langs Hærvejen har i 2010 fyldt en del i arbejdet på Vejen Kunstmuseum. Sidst på året inviedes i Bække en version af Ursula Munch-Petersens Hærvejsrelief og nord for Bække nedfældedes Bente Skjøttgaards 10 tons relief SPOR. Hen over årsskiftet var museets julekalender fyldt med værker af maleren Peter Carlsen, der som Niels Hansen Jacobsen også er fascineret af keramikkens muligheder. Her var 24 statuetter med motiver fra den nordiske mytologi. 5

6 Skolernes udstilling Mellem Peter Carlsens udstilling og præsentationen af Mogens Ballins Værksted blev der plads til at afholde en udstilling, som skoleklasserne bidrog til. Den havde som tema grundfarverne RØD-GUL-BLÅ. Blandt de mange sjove bidrag havde en af klasserne lavet snurretoppe med fx rød og gul, der i farten blandede sig til orange eller blå og gul til grøn! Mogens Ballin Størst opmærksomhed tiltrak sig sommerens og efterårets udstilling med værker i tin, sølv, bronze kobber og messing fra Mogens Ballins Værksted. Denne første status nogensinde over det værksted, der gav dansk metalkunst store navne som Georg Jensen og Just Andersen blev omtalt i de fl este nationale dagblade. På udfl ugt den 18. august 2010 til Øster Starup Kirke viste det sig, at dåbsfad var fra Mogens Ballins Værksted. Det kendes fra gamle værkstedsfotos og var en gave fra en amerikaner i taknemmelighed over den værdige begravelse, som egnens beboere havde givet hende søn, da han som pilot blev nedskudt ved Øster Starup. Under udstillingen kom nye værker til som i august fra Lioba Søstrene på Frederiksberg, hvor Ballins datter Gertrud havde hørt til. Hos søstrene fi ndes fl ere vaser og små bægre. Eva Steen Christensen Hen over årsskiftet var det den dygtige kvindelige billedhugger Eva Steen Christensen, der fyldte julekalenderen med sine stramme, ingeniørpræcise og samtidig poetiske værker. For første gang var julekalenderen samtidig også årets Legatudstilling, idet Eva Steen Christensen tildeltes Valdemar Pedersen og hustru Esther Moesmann Pedersens Legat. Billedhuggeren er velkendt på Vejen Kunstmuseum, hvor hun tilbage i 2007 udførte den blomstrende væg i den røde Malerisal som led i SNOWFALLjulekalenderen. 6

7 Eva Steen Christensens julekalenderudstilling markere sig på en ganske særlig måde i denne række af mønstringer af nutidskunst i dialog med museets kerne. I 2010 blev det for første gang muligt via museets hjemmeside dag for dag at følge med i kalenderens gradvise åbning i december. Det er museets forvalter Frederik Madsen, der teknisk har muliggjort, at man kan via et billede af helheden kan klikke sig ind på de enkelte montrer og tæt på de udvalgte værker inklusiv en kort tekst om dagens værk. Her bringes kunsten direkte hjem i stuerne hos alle interesserede. Projektet blev lanceret i dialog med nu på hvis hjemmeside man også dag for dag kunne følge kalenderen i Vejen. 7

8 Museumspladsen I februar 2010 afholdtes det første møde med landskabsarkitekt Jane Schul vedrørende Museumspladsen. Vejen Kunstmuseums Erhvervsklub bekostede et indledende skitseprojekt. Tegnestuen er valgt, fordi de særligt har satset på anlæg med en mangfoldighed af planter, hvor der samtidig skeles til, at udvalget skal sammensættes, så der er så lidt løbende vedligehold som muligt samtidig med at biodiversitet er i højsædet. Med afsæt i skitseprojektet er der søgt fondsmidler og i maj 2011 kom der tilsagn fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal om, at de vil støtte anlægsprojektet med tre millioner, mens Ny Carlsbergfondet vil bidrage med yderligere tre millioner til kunstnerisk udsmykning og indramning af pladsen. Der er tale om en stor legeskulptur af Eva Steen Christensen og seks låger, der udføres af udvalgte kunstnere med afsæt i de gitterlåger, som Niels Hansen Jacobsens ven Jens Lund udførte i 1890 ernes Paris. Skibelund Krat I januar 2010 afholdtes det første af en række møder i en arbejdsgruppe, der er stykket sammen med det formål at arbejde for en revitalisering af Skibelund Krat. Der er repræsentanter for Skibelundforeningen, Vejen Kommune og kommunens to museer både det kulturhistoriske museum og Vejen Kunstmuseum. Første skridt på vejen har været arbejdet med at få Sophia Kalkaus Lenticula lagt i Krattet og dermed få knyttet stedet til den lange vandrerute, pilgrimsturen fra Viborg til Spanien. Det er vigtigt, at der findes nye vinkler ind i dette historiske anlæg, der først og fremmest er knyttet til højskolekredse omkring flytningen af Rødding Højskole til Askov. Her var fest- og samling- I løbet af 2010 leverede Jane Schuls tegnestue den første plan for en omlægning af Museumspladsen. Denne anden og mere detaljerede plan er fra april Med afsæt i Jens Lunds 1890 er-lågetegninger vil en gruppe billedhuggere blive bedt om at give oplæg til låger, der fremover bliver indgangene til museets have med det centrale Troldespringvand. Fra 1865 dannede Skibelund Krat rammen om Grundlovsmøder og fi k gradvist også en park med historiske mindesten med skulpturelle hovedværker som Magnusstenen af Niels Skovgaard og Modersmålet af Niels Hansen Jacobsen. Her ses en række mindesten ved festpladsen. 8

9 spladsen fra 1865 til Genforeningen og fortsat rummer de talrige mindesten vigtige fortællinger i denne egn, hvor verdens første højskole kom til i 1844 i Rødding og den mest toneangivende udviklede sig i Askov fra 1865 under den legendariske forstander Ludvig Schrøder, der med afsæt i N.F.S. Grundtvigs ord udmøntede kernen i det, der i dag kendetegner højskolen. KUNST OMKRING TROLDEN og I perioden har bladet, der udgives i samspil mellem kunstforeningen og museet gradvist fundet sin form ud fra den skabelon, som designer Helle Jensen har opstillet. Museets forvalter, Frederik Madsen, prøver rammerne af og afsøger mulighederne i arbejdet med Indesign-programmet. Bladet rummer masser af løbende information både praktiske oplysninger om foreningens arrangementer, men også faglige bidrag med tilknytning til museets samling. Her præsenteres også forskning, der ikke trykkes andetsteds, eller netop samtidig præsenteres via museets hjemmeside. Dér ligger også alle numre af bladet. Museets hjemmesideansvarlig, Heidi Müller, sørger for at de nye blade lægges ind og har scannet de gamle udgaver med tilbagevirkende kraft, så de kan læses tilbage fra Kunst omkring Trolden kun var kunstforeningens nyhedsbrev. Her får man mange forskellige oplysninger og en historik, der beskriver museets gradvise udvikling. For museet er det en stor fordel, at kunstforeningen går aktivt ind i redaktionsarbejdet, og den fælles drift har betydet, at bladet siden 2008 har kunnet trykkes i farver. Vejen Kunstmuseum har fået et godt talerør til omverden. Her kan informationer og viden om samlingen og særudstillingerne formidles ud til en stadigt stigende kreds af interesserede. Vejen Kunstmuseums formidling og Vejen Billedskole Museets skoleformidling er især samlet om de årlige julekalenderudstillinger, der hen over årsskiftet især handlede om nordisk mytologi et stærkt tema på Vejen Kunstmuseum, hvor man møder både Loke og Thor i Skulptursalen. Peter Carlsen fulgte op med keramiske tolkninger af episoder fra beretningerne om nordens guder. Til de frie børn og børnefamilier, der ikke kommer med skolen eller til et særarrangement laver museet forskellige opgaveark, der fører en tur gennem museet og giver fortrolighed med en håndfuld værker undervejs. Nye udkommer lejlighedsvis op til ferierne og danner rammen om en lille konkurrence, hvor der fx trækkes lod om en udvalgt bog. Til Halloween 2009 var der en opgave med at finde skeletter blandt samlingens værker. I efterårsferien 2010 var emnet Engle og vingede væsner. Opgavearket har fået en skabelon udarbejdet af grafiker Helle Jensen og kan fremover tilbydes museets gæster. I vinter- og efterårsferien er der værkstedstilbud til alle interesserede. I vinterferien bød Beata Fabricius og Jette Löwén Dall på væveværksted, mens Beata Fabricius og Sophus Ejler Jepsen i efterårsferien arbejdede under temaet Spøgelseshuset i lyset af oktobers Halloween. Til begge værksteder lavede Sophus Ejler Jepsen plakater med indarbejdelse af billedskolens mas- 9

10 kotter Magenta og Graf, der samtidig er tegn til alle interesserede, at der er tale om kreative tilbud til børn i alle aldre. Gennem foreningen Vejen Billedskole når Vejen Kunstmuseum ud til en stor gruppe kreativt interesserede unger, der vil bruge deres fritid på at lære om materialer og teknikker. Samtidig giver skolen kontakt til rigtig mange børnefamilier, der gerne kommer på museet og føler sig knyttet til huset. Årets sommerbilledskole gik til Skodborg, hvor der bl.a. blev mulighed for at se Niels Hansen Jacobsens mindesten for dem, der under første verdenskrig faldt i tysk tjeneste inden Genforeningen. Der er nu tradition for, at eleverne ved semesterafslutningen får både et bagde og et diplom, som er lavet af Sophus Ejler Jepsen med Magenta og Graf som den røde tråd. Der er elever, der samler på dem og stolt kan fremvise en komplet samling. Ved efterårets billedskoleudstilling indviedes skolens to olietønder, der er smykket med skolens bomærke, der lyser i tusmørket, når folk går fra værkstedet. I smukt solskinsvejr på Lokes Høje ved Københoved bød Vejen Sommerbilledskole 2010 på en øvelse, hvor landskabet blev optegnet, som det tog sig ud gennem en perspektivrammer, som deltagerne selv havde lavet. 10

11 I kraft af naboskabet til Askov Højskole og Niels Hansen Jacobsens nære forbindelse til den nationale samlingsplads, Skibelund Krat, og også dennes uløselige tilknytning til den danske højskole, arbejder Vejen Kunstmuseum med et ringe belyst felt: Højskolens kunstnere. Ud over de centrale navne som Niels og Joakim Skovgaard følger blandt andre Elise Konstantin-Hansen, Niels Lar- 11 Studierne til sit træsnitsportæt af Niels Hansen Jacobsen udførte Henriette Hahn- Brinckmann i Paris Da hun udførte trykket i 1904 valgte hun at kalde det aftenstemning. De indsatte krukker er udført af den franske billedhugger og keramiker Jean Carries, der var Hansen Jacobsens nabo i Paris. De tilhører alle tre Designmuseum Danmark - den midterste kom i 1921til samlingen som gave fra Niels Hansen Jacobsen. 1.0 MUSEETS ARBEJDS- GRUNDLAG og FORMÅL 1.1 Museets navn Vejen Kunstmuseum 1.2 Museets adresse og telf. nr. Østergade 4, 6600 Vejen, telf Museumskategori og ejerforhold Statsanerkendt kunstmuseum, kommunalt ejet. 1.4 Museets formål og virkeområde Vejen Kunstmuseum skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for sit ansvarsområde virke for sikring af Danmarks kulturarv inden for kunsthistorien samt i almindelighed virke for kendskabet til og interessen for billedkunst. Ansvarsområde specifi ceres som følger: Vejen Kunstmuseum erhverver, forsker i, udstiller og formidler dansk kunst fra 1880 erne til i dag med hovedvægt på tiden omkring Vejen Kunstmuseum perspektiverer den danske symbolisme, og i særdeleshed kunstneren Niels Hansen Jacobsen ( ) og hans to virkefelter; skulptur og keramik - så vidt muligt også med vinkler ud til hans europæiske samtidige. Inden for keramikken arbejder Vejen Kunstmuseum med dansk og udenlandsk (særlig fransk) keramik fra tiden 1880 til i dag med hovedvægten på tiden omkring 1900 og særligt to temaer: 1) Stentøjets udvikling med afsæt i Hansen Jacobsens arbejde med materialet fra 1890 ernes Paris til sin død i ) Kunstnerkeramikken - især billedkunstneres brug af keramikkens farvemuligheder.

12 sen Stevns, Karl Schrøder, Johannes Kragh, Troels Trier, og blandt arkitekterne navne som Rolf Schroeder, Ivar Bentsen og P.V. Jensen-Klint. Niels Hansen Jacobsens portæt fra 1917 af H.F. Feilberg, der sent i livet var bosat i Askov, hvor han bl.a. arbejdede med sin jyske ordbog. Her er fotograferet marmorudgaven, der i 2010 har været deponeret fra Ribe Kunstmuseum For alle dele af samlingerne indsamler, udbygger og formidler museet den faglige dokumentation. Museet søger for alle dele af samlingerne at bringe og holde disse i så god en bevaringsstand som muligt og at tilvejebringe de bedste opbevarings- og bevaringsforhold i såvel udstillingerne som magasiner. 1.5 Oprettelse I 1905 oprettedes Museums- og Kunstforeningen for Vejen og Omegn med bl.a. det formål at få opført et museum i stationsbyen (dengang indbyggere), der frem til 1920 lå ved det yderste Danmark. Museet er opført og indviet sommeren 1924 som et symmetrisk anlæg med tre funktioner fra nord til syd: 1) privatbolig, 2) Skulptursalen, det egentlige museum og 3) atelier, i dag den røde Malerisal. Fra 1927 styrkedes opbygningen af en malerisamlingen ved at museet årligt var med i Ny Carlsbergfondets udlodning af værker til Provinsens Museer. I 1938 overfl yttedes Hansen Jacobsens oktogonale atelier fra Skibelund. Det var opført dér i , og udgør i dag den sydlige Skibelundsal med pragtindgang i Lindegade med bindingsværk, munkesten i forbandt og Hansen Jacobsen relieffer af to jætter og en engel. I 1975 indviedes den nyopførte Gallerigang, og i 1983 udvidedes med Vestsalen og magasin i Det gl. Bibliotek. I 1999 fi k museet resten af kælderen under den Det gl. Bibliotek, og indrettede dér både magasin og værksted. Det forhenværende N 1) 1924 Privatbolig 2) 1924 Skulptursalen S 3) 1924 atelier, i dag den røde Malerisal 1983 Vestsalen og magasin 2000 hele bygningen opr. Det gl. Bibliotek Gallerigang 1938 kom Skibelundsal til Vejen 12

13 magasin blev til studiesamling for keramik. År 2001 fi k museet rådighed over hele Det gl. Bibliotek. Takket være gode militærnægtere og dygtige lokale håndværkere blev den høje stue for meget små midler indrettet med publikumsrum og endnu et særudstillingslokale. De ældste sale langs Øster Allé blev januar-september 2004 gennemgribende renoveret med udligning af niveauer og etablering af særligt tilgængelighedsprojekt i Skulptursalen. Førstesalen over særudstillingssalene er i 2005 nødtørftigt istandsat og fungerer som en god ramme om Vejen Billedskoles aktiviteter. 1.6 Medlemskab af foreninger og organisationer Medlem af Organisationen Danske Museer (ODM) Medlem af Kunstmuseernes Fælleskonservering, Aarhus (én andel). Medlem af Museumstjenesten og Folkeuniversitetet i Vejen. Teresa Nielsen sidder i bestyrelsen for Valdemar Petersen og Hustru Esther Moesmann Petersens Fond samt som formand for Foreningen Vejen Billedskole. 1.8 Samarbejde med andre museer og institutioner Maya Grosmann var i januar pratktikant på Vejen Kunstmuseum. Til daglig studerer hun skandinavistik ved universitetet i Frankfurt. Tankevækkende var det, da hun fortalte, at mange af hendes medstuderende særligt tager nordpå i jagt på runesten. I den kontekst er det oplagt at sælge Vejen Kunstmuseum som beliggende på vej til Jelligestenen i en egn med rigtig mange runesten. Her er Maya fotograferet ved runestenen i Læborg, der bl..a. er dekoreret med en Thors Hammer. I beretningsåret har museet haft en praktikant fra universitetet i Frankfurt, Maya Grossmann, der læser skandinavnistik og ville videre i sine studier af Niels Hansen Jacobsen, der er emne for hendes kommende speciale. Hun har i praktikperiode fulgt arbejdet på museet og i Vejen Billedskole. Vejen Kunstmuseum er af Ane Heilskov Larsen, Århus Universitet inviteret med i forberedelserne til de kommende museologiforløb med besøg på udvalgte museer. Samspil med Ribe Kunstmuseum om maleren Marie Wandel I 2010 har der været et lidt anderledes samarbejde med den nære kollega, Ribe Kunstmuseum, der har været lukket p.g.a. renovering. Et udvalg af deres værker har været i længere udlån til Vejen Kunstmuseum. Det drejer sig om marmorversionen af Niels Hansen Jacobsens portræt af H.F. Feilberg. Det har haft plads i Skulptursalen dér, hvor gipsversionen ellers plejer at stå. I en kortere periode i forbindelse med Agnes Slott-Møller udstillingen vistes Erik Henningsens maleri af Ludvig Schrøder på talerstolen på Askov Højskole. Det dannede også rammen om et heldagsseminar. Maleriet 13

14 Et udvalg af Marie Wandels malerier var i 2010 ophængt i Vejen Kunstmuseums Skibelundsal. Fra venstre ses to lån fra Ribe Kunstmuseum: Gustav og En gammel Mand gaard forbi. Dernæst følger Vejen Kunstmuseums to malerier: Frøken Jensen og et landskabsstudie fra Nissum fjord. Imellem dem står Olga pg Siegfried Wagners skulptur af Frejs på galten Gyldenbørste. Deres fællesværk er dateret og er langtidsdeponeret fra Statens Museum for Kunst. blev sendt videre til København for at være med på Hirschsprungs udstilling af værker lånt fra Ribe Kunstmuseum. Slutteligt indlåntes tre malerier af Marie Wandel. Hendes tilknytningen til Ribe gik gennem faderen, biskop Oluf Olesen. Det ene udlån var kunstnerens absolutte hovedværk, En gammel Mand gaar forbi. Det store maleri af manden på kirkegården var udstillet på Charlottenborg i Det andet udlån, portræt af Gustav, må være lidt ældre, da signaturen MO for Marie Olesen er fra før hun i 1927 blev gift. Billederne var lånt for at perspektivere de to, der hører hjemme i Vejen Frk. Jensen og et parti fra Nissum Fjord. Her fi k rigtig mange gæster øje på kvaliteterne ved denne til de fl estes store forundring dem ellers hidtil ukendt kvindelig kunstner. Marie Wandel ( ) tog studentereksamen, blev i 1918 cand.phil., og kom samme år på Tegne- og Kunstindustriskolen. Hun forlod den i 1921 og fortsatte på Kunstakademiet, hvor hun var elev hos Sigurd Wandel, som hun giftede sig med. Hun debuterede på Charlottenborgs forårsudstilling i 1924, og modtog den lille guldmedalje i Hos en af billedhugger Niels Hansen Jacobsens slægtninge fi ndes et brev fra hans anden hustru, Kaja (født Jørgensen), hvor hun fortæller lidt om maleriet. Brevet er dateret Vejen den 29. maj 1926: Mandag kommer der vist nyt stort Billede, Museet har købt paa Charlottenborg Frk. Jensen stod der i Kataloget malet af ganske ny Kunstnerinde det tristeste, jeg har set af Kunst i mine Dage da jo kun Niels og jeg har set det af os her, har jeg maattet beskrive det og det blev til en hel lille Skitse Frk. Jensen Ingen er sygere end hun ingen er fattigere, ingen mer ensom al Livets Fest gik hende forbi intet hos hende kom til Udfoldelse og nu sidder hun saa her bare sidder. Vi vil da inderlig haabe, det ikke skuffer men det gør det nu nok heller ikke. Tankevækkende er det, at en af de tidlige erhvervelser til samlingen netop var udført af en kvindelig kunstner og tilmed stort set en debutant. I 1800-tallet var kvinderne primært henvist til at male blomster, men her sker noget helt andet. Lidt i slægt med det tyske Neue Sachlichkeits maleri ses her en refl ekterende, indsigtsfuld men malerisk socialrealisme med maner, der minder om tyskeren Otto Dix, men med en farvealvor, der snarere er i slægt med Ejnar Nielsen, der er rigt repræsenteret på Vejen Kunstmuseum. Museums- og Kunstforeningen for Vejen og Omegn Museet samarbejder med Museums- og Kunstforeningen for Vejen og Omegn. Samarbejdet består i fællesskab om aftenarrangementer, udfl ugter og i at museet stiller lokaler til rådighed for foreningen og dens arrangementer. Siden 2008 har foreningen og museet i fællesskab udgivet tidsskriftet Kunst omkring Trolden, K.O.T., der udgives i farver fi re gange pr. år. Det grafi ske arbejde med bladets tilrettelæggelse varetages af museets forvalter, Frederik Madsen. 14

15 Kirsten Abelsen fra kunstforeningen er ansvarshavende redaktør. Vejen Kunstmuseums Erhvervsklub Klubben blev oprettet på initiativ af erhvervslivet som et fællesskab for at markere opbakningen til og museets betydning for egnen. Efter vedtægtsændringerne, der blev vedtaget af byrådet den 13. januar 2009 har foreningen fra 1. april 2009 stillet to medlemmer til museets bestyrelse, hvoraf den ene har været bestyrelsesformand Peter Bredsten, den anden Tove Gæmelke. Erhvervsklubbens bestyrelse har besluttet at medlemmernes gavebidrag ligger på min kr. om året. Der er medlemmer. Det har været ønsket hellere at have mange medlemmer til mindre beløb end få store. Egnen er da også karakteriseret ved mange mindre virksomheder. Valdemar Petersen og hustru Esther Moesmann Petersens Fond Museet samarbejder med Valdemar Petersen og hustru Esther Moesmann Petersens Fond omkring legatuddeling og dertil knyttet udstilling. Legatbestyrelsen har den seneste årrække bestået af Nina Damsgaard, leder af Vejle Kunstmuseum, Henning Ranum, udpeget af Vejen Kunstmuseums formand og Teresa Nielsen, leder af Vejen Kunstmuseum. Bestyrelsen har siden 2001 udpeget en legatmodtager hvert andet år med et ekstra spring i perioden Legatet kan ikke søges. LEGATMODTAGERE. 2010: Eva Steen Christensen. 2007: Tine Hecht-Pedersen. 2005: Annette Holdensen. 2003: Inge Bjørn. 2001: Gutte Eriksen. 2000: Ursula Reuter- Christiansen. 1999: Jørgen Rømer. 1998: Poul Winther. 1997: Ursula Munch-Petersen. 1996: Inge Lise Westman. 1995: Poul Pedersen Loui Michael. 1993: Villy Emil Hansen. 1992: John Olsen. 1989: Erling Jørgensen Vejen Billedskole Foreningen Vejen Billedskole blev stiftet marts 2005 med det formål at drive billedskole i tilknytning til Vejen Kunstmuseum. Det første semester fandt sted i efteråret Siden har der i årets 20 undervisningsuger været elever i billedskolen pr. uge. Fra 2007 er der opstartet initiativ med sommerbilledskole. I forlængelse af kommunesammenlægningen ses et mønster, hvor eleverne geografi sk fordeler sig over hele Vejen Kommune. Det er dog tydeligt, at transporten er et stort problem, der stort set elimineres i sommer perioden, hvor sommerbilledskolens deltagere også kan komme frem fra de fjernere dele af kommunen. Loftet over særudstillingssalene danner en robust ramme om afprøvning af alverdens materialer og teknikker. Lærerstaben består af billedhugger Sophus Ejler Jepsen som nøgleperson, og dertil pædagog Beata Fabricius samt Lene Kersting og Jette Löwén Dall, der begge er uddannede keramiske formgivere fra Designskolen i Kolding. Der er god tradition for, at museets vinter- og efterårsferieværksteder afvikles i samspil med billedskolens lærere. Siden 2008 har billedskoleloftet også dannet ramme om et-to aftenhold for de yngre teenagere i samspil med Vejen Ungdomsskole. Undervisning varetages af billedhugger Sophus Ejler Jepsen. Årets billedskoleaktiviteter er anført under pkt Ved Vejen Billedskoles fernisering den 13. november 2010 er Sophus Ejler Jepsen og Lene Kersting i gang med at uddele diplomer og bagdes til de fremmødte. 1.9 Museets leder, navn og stilling Teresa Nielsen (TN), mag. art., museumsinspektør. I 2004 tildelt Jydske Vestkystens Kulturpris. Samme år tildelt BG-bank, Vejens kulturpris optaget i Kraks Blå Bog tildelt Bikubenfondens museumsmandspris. I 2010 tildelt brygger Carl Jacobsens Museumsmandslegat. 27. januar talte TN som optakt til salmeaften i menighedshuset i Bække om tegneren og maleren Jens Lunds værker over temaet det gode og det onde. 8. marts deltagelse i turisme seminar i Region Syddanmark, Munkebjerg, Vejle. 5. maj guide på Kunstforeningen for Vejen og Omegns udfl ugt til Rudolph Tegners Museum. Hans biografi blev berettet i bussen på vej over. I det smukke vejr var der en tur rundt på museet, vandring i bakkerne og en travetur ned gennem fredningen til vandet, hvorfra bussen kørte det næste stræk til besøg på J.F. Willumsens Museum i Frederikssund. 30. maj åbnede udstilling i Hørsholm med 8 keramikeres borddækning med katalogtekst af TN. 31. maj deltog TN sammen med repræsentanter for Vejen 15

16 Billedskole - Selma Jensen, Sophus Ejler Jepsen og Henning Ranum i det træf, som Kunstrådet havde inviteret til vedrørende landets billedskoler. Efterfølgende var holdet på besøg hos samleren John Hunov. 28. august guide på en eftermiddagsvandring til kunsten i Vejen. 5. september foredrag på Statens Museum for Kunst om Mogens Ballin og Siegfried Wagner i forbindelse med det jødiske selskabs årlige kulturdag. 10. september foredrag om Niels Hansen Jacobsen for Folkeuniversitetet i Fåborg, Fyn. 3. oktober talte TN sammen med Ursula Munch-Petersen efter søndagsgudstjenesten i menighedshuset i Bække i forbindelse med indvielsen af sidstnævntes Hærvejsrelief, der er opsat ude på husets gavl. November: Besøg hos samlerne Sam Josefowitz i Schweiz og hos stentøjssamleren og scenografen Thierry Leproust i Prémury kombineret med stop i Jean Carriès og Paul Jeanneneys værkstedsby, Saint Amand-en-Puissaye. Dertil har TN deltaget i årets temamøder i Vejle og København vedr. museumslandskabet. Sidst i august afholdtes indledende møde vedr. et kommende bogprojekt om SAXBO-keramikken og en udstilling i 2015 på Vejen Kunstmuseum og i Københavnsområdet. I sin barndomsby Prémury har den franske scenograf Thierry Leproust indrettet et udsøgt museum for fransk stentøj - særligt med fokus på traditionelle varer fra egnen omkring Saint-Amand-en-Puissaye og de værker, der i tiden omkring 1900 skabtes af Jean Carriés og hans kreds. 16

17 2.0 SAMLINGER, ARKIVER og BIBLIOTEK 2.2 Samlinger I beretningsåret er samlingen øget med 67 værker som anført i pkt Registrering Kun en brøkdel af museets malerier og skulpturer er registreret under Kunst Indeks Danmark, da man opr. kun optog malerier, og der de seneste år har været inddateringsstop. Museet har kartotekskort, hvor keramiske værker er gengivet med foto. Ligeledes er der inventarprotokoller, I - II III - IV, med oplysninger om de enkelte værker. Fra 1996 er alt registrering kørt på computer som tekstdokumenter. Der opbevares sikkerhedskopi i brandboks, ligesom dér opbevares et print af teksten. Hele museets tilvækst i samling fra 1989 og frem er tilgængelig og søgbar på museets hjemmeside. Erhvervelserne præsenteres løbende og fra 2007 både med billede og tekst. Højeste inventar nummer i museets samling er ved årsskiftet : VKV 2403 (startede ved inv. VKV 2336). 2.4 Deposita VEJEN KOMMUNE Indgangspartiet. Vejen Rådhus Niels Hansen Jacobsen Skyen, , gips, inv. VKV 0163 Information. Intern Service. Stueetagen Helge Jensen Udsigt fra ateliervinduet, 1946, inv. VKV 0054 Henrik B. Larsens kontor. Vejen Rådhus, l. sal Erik Hoppe Aftenlys, inv. VKV 0042 Inga Nielsens kontor. Vejen Rådhus, l. sal Anton Schrøder Sen eftermiddagssol, 1940 Asger E. Bremer Drivende skyer, inv. VKV 0019 Niels Hansen Jacobsens skulptur Skyen står i gips i indgangspartiet til Vejen Rådhus og i bronze på Museumspladsen. Oprindelig stod den foran museets nordgavl ud for billedhuggerens private indgangsdør. Mødelokale M5. Vejen Rådhus. 2. sal Agnes Hiort Portræt af forfatteren Jørgen Bukdahl, inv. VKV 0802 Samtalerum. Vejen Rådhus. 2. sal Axel Hou N.H. Jacobsen portræt 3/5-1904, inv. VKV 1089 Henrik Schouboe Udsigt over Ypnested, inv. VKV

18 Borgmester Egon Fræhrs kontor. Vejen Rådhus. 2. sal Kræsten Iversen Kystlandskab, september sol, Svaneke, 1938, inv. VKV 45 Kommunaldirektør Ole Slots kontor. Vejen Rådhus. 2. sal Malerier af Gudmund Lervad ophængt sommeren 2009 (Stødoptageren inddep. fra privateje) samt senest et tidligt selvportræt, inv. VKV 1255 Mødelokale M4. Vejen Rådhus. 2. sal Jens Nielsen Landskab, 1938, inv. VKV 0089 Axel P. Jensen Blomster i blåt krus fra 1926 hang frem til feb i omstillingen i Vejen Kommune. Inv. VKV Omstillingen. Vejen Kommune. Borgerservice, l.sal Axel P. Jensen Blomster i blåt krus, 1926, inv. VKV Returneret til Vejen Kunstmuseum februar 2010 KNUDEPUNKTET - kantinen Susanne Whittingham Trekantede kurve fl ettet i blåt og grønt platpakkebånd. Ophængt i beretningsåret En serie af Susanne Whittinghams kurve i farvet plastikpakkebånd er i 2010 ophængt på væggen i kantinen i aktivitetshuset for ældre i Vejen, Knudepunktet. ASKOV HØJSKOLE Anna E. Munch Dobbeltportræt af Magnhild og Jørgen Bukdahl , inv. VKV 0803 Wagner Baunvig Portræt af forfatteren Jørgen Bukdahl Pastel, inv. VKV 0804 Uddeponeringerne fordeler sig således: Vejen Kommune 11 værker Askov Højskole 2 værker Knudepunket En samling kurve Deponeringer på andre museer Tre Jens Søndergaard malerier Vinterlandskab inv. VKV 114 Portræt. (1954). Inv. VKV 116 To kvinder i en stue Inv. VKV 115 Fra maj 2004 deponeret på Heltborg Museum, Hurup Olaf Høst Sommernat I Inv. VKV 44 Deponeret på Bornholms Kunstmuseum To Poul Kjærholm-stole med lædersæder Deponeret på Trapholt Asger Jorns og Pierre Wemaëres gobelin Le Retour Inv. VKV 694 Fra 2004 deponeret på Silkeborg Kunstmuseum S. Joensen-Mikines Parti fra Myggenæs bygd, tåget vejr, Inv. VKV 55 Fra februar 2005 deponeret på Sønderjyllands Kunstmuseum, Tønder 18

19 2.5 Deponeringer fra andre museer Mogens Ballins Værksted: Værker i tin og sølv Deponeret fra Sønderjyllands Kunstmuseum Carl Johan Bonnesen En Barbar, gips Deponeret fra privateje april 2004 Hans Nikolaj Hansens hovedværk Pigen på Kirkegården er deponeret på Vejen Kunsmtuseum fra Ny Carlsberg Glyptotek. Sammen med bl.a. tryk af Lorenz Frölich illustrerer Hans Nikolaj Hansens værker overgangen i dansk kunst fra de romantisk-naturalistiske strømninger til symbolismen. I montren ligger tryk af Max Klinger. De er deponneret fra kunstmuseet i Tønder. Elisabeth Feveile Tre keramiske arbejder Deponeret fra privateje fra 2005 Johannes Glob Dameportræt 1921 Deponeret fra privateje Hans Nikolaj Hansen Pigen på Kirkegården Deponeret fra Ny Carlsberg Glyptotek Thomas Hansen Kristushoved, marmor Deponeret fra Trapholt, Kolding Niels Hansen Jacobsens En Bocciaspiller, der ser efter sit Kast fra 1891 har siden 1955 været deponeret på Vejen Kunstmuseum fra Statens Museum for Kunst Niels Hansen Jacobsen En Bocciaspiller, der ser efter sit Kast, Gips. Deponeret fra Statens Museum for Kunst Niels Hansen Jacobsen En ukjendt Stjerne, udstillet Bronze Deponeret fra Statens Museum for Kunst Niels Hansen Jacobsen Kvindebuste. Udat. Stentøj Deponeret fra Statens Museum for Kunst 1955 Niels Hansen Jacobsen Rammer med tegnede udkast samt støbt relief og gipsform til udsmykningsudkast til Christiansborg Slot. Udaterede tegninger i ramme, keramikrelief og gipsform Deponeret fra Slots- og Ejendomsstyrelsen Johannes Holbek Portræt af Rudolph Tegner, radering, udateret Johannes Holbek Illustrationer til digte af Erik Waage, fem af seks tryk i mappe. Deponeret fra Rudolph Tegners Museum Axel Hou Portræt af billedhuggeren Niels Hansen Jacobsen Olie på lærred. Deponeret fra Sønderjyllands Kunstmuseum Max Klinger Grafi sk serie Deponeret fra Sønderjyllands Kunstmuseum Søren Kongstrand Isbjørn og vaser Deponeret fra privateje Johannes Holbeks portæt af billedhuggerevennen Rudolph Tegner er deponeret fra dennes museum i samlingen på Vejen Kunstmuseum. Gudmund Lervad Stødoptageren (ophængt på kommunaldirektørens kontor) Gudmund Lervad Tahiti Begge deponeret fra privateje 19

20 Hugo Liisberg Ung Mand Bronze Deponeret fra Statens Museum for Kunst Jens Lunds illustration på blad i anledning af Finsen Monumentets indvielse Deponeret fra Rudolph Tegners Museum Anna E. Munch Den lille Havfrue og Havmanden Deponeret fra Odense Bys Museer Siegfried Wagners portræt af Niels Skovgaard har siden Vejen Kunstmuseums store 2005-udstilling om ægteparret Wagner været deponeret fra Statens Museum for Kunst i Vejen, hvor det står med værker af Niels Skovgaard såsom forarbejder til Magnusstenen og Havhestebrønden. Erik Nyholm Keramisk krukke og fad. Udateret og Stentøj Deponeret fra Sønderjyllands Kunstmuseum Karl Schrøder To keramisk arbejde Deponeret fra privateje fra 2005 Karl Schrøder Vase med øgle. Udateret Deponeret fra privateje fra 2006 returneret sept Stephan Sinding Moder Jord. Skitseret Færdig i marmor 1906 Deponeret fra Ny Carlsberg Glyptotek Stephan Sinding Slægtens ældste. Gips Deponeret 1. september 2004 fra Ny Carlsberg Glyptotek Rudolph Tegner Ringen. 1897, Satan, 1899 og Lykken, 1900 Deponeret fra Rudolph Tegners Museum Siegfried Wagner To keramiske statuetter Deponeret fra Ny Carlsberg Glyptotek Siegfried Wagner Portræt af Niels Skovgaard, bronze Deponeret 2005 fra Statens Museum for Kunst Olga og Siegfried Wagner Freier på Galten, kalksten, Deponeret 2005 fra Statens Museum for Kunst 2.6 Arkiv og forskning I beretningsåret er der fortsat arbejdet med dokumentationsenheden til belysning af samlingens værker, kunstnere og især museets hovedperson, Niels Hansen Jacobsen, og hans samtidige. Museets leder opsøger personer, der ejer NHJ værker, opmåler og fotografer disse. Indledningsvis giver det indblik i hans produktion, som der ikke er bevaret nogen fortegnelse over. Materialet indgår i museets arkiv og bruges i artikler og på sigt i bøger om hans liv og virke. 20

Program 2009-2010 MUSEUMS- OG KUNSTFORENINGEN FOR VEJEN OG OMEGN

Program 2009-2010 MUSEUMS- OG KUNSTFORENINGEN FOR VEJEN OG OMEGN Program 2009-2010 MUSEUMS- OG KUNSTFORENINGEN FOR VEJEN OG OMEGN MUSEUMS- OG KUNSTFORENINGEN FOR VEJEN OG OMEGN PROGRAM FOR SÆSONEN 2009-2010 OKTOBER 2009 13., 14. og 15., tirsdag-torsdag kl. 11-15 Mosaikværksted

Læs mere

Vejen Kunstmuseum Årsberetning 2005

Vejen Kunstmuseum Årsberetning 2005 Årsberetning 2005 Vejen Kunstmuseum Årsberetning 2005 Forord Som altid er der omkring Vejen Kunstmuseum sket mange forskellige ting i beretningsåret. Januar bød på noget ganske særligt, festligholdelsen

Læs mere

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber B I R G I T T E T H O R L A C I U S F R E D E I N G E T R O E L S E N L I N D H O L M 21.09.13-18.10.13 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk

Læs mere

Forord Årsberetning 2006

Forord Årsberetning 2006 Forord Årsberetning 2006 Forord 2006 har været endnu et år præget af alsidige aktiviteter i og omkring Vejen Kunstmuseum. Der arbejdes både udadtil og synligt med udstillinger, publikationer og formidlingstiltag,

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

HAVEHISTORISK SELSKAB

HAVEHISTORISK SELSKAB Beretning fra Havehistorisk Selskabs udflugt til Sydsjælland lørdag 6. juni 2015. Programmet for udflugten indeholdt - ud over oplysninger om planter og haver - også plads til supplement af vores kulturhistorisk

Læs mere

N. HANSEN-JACOBSEN UDSTILLING DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING

N. HANSEN-JACOBSEN UDSTILLING DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING N. HANSEN-JACOBSEN UDSTILLING 1901 DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING f ' / ''Sr :C. Radering af A. Hou. N. HANSEN-JACOBSEN Medlem af Société Nationale des Beaux-Arts i Paris. Født i Vejen 1861. c KUNSTAKADEMIETS

Læs mere

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune. Frederiksværk d. 30.03.2012

Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune. Frederiksværk d. 30.03.2012 Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati att. Helle Lunderød Rådhuset Halsnæs Kommune Frederiksværk d. 30.03.2012 Ansøgning vedr. sommerudstilling i Gjethuset: Sommerens store udstilling i Gjethuset,

Læs mere

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien.

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien. HISTORIE OG FORMÅL Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek

Læs mere

Forord. På æresvæggen i Elise Konstantin Hansen udstillingen hang hendes grib fra 1893. Som de fleste værker, var den også indlånt fra privateje.

Forord. På æresvæggen i Elise Konstantin Hansen udstillingen hang hendes grib fra 1893. Som de fleste værker, var den også indlånt fra privateje. Årsberetning 2007 1 Forord Her er passeret endnu et begivenhedsrigt år, hvor der er masser at berette om i forbindelse med udstillingerne, forskningen, samlingens vækst og nye formidlingstiltag. Men i

Læs mere

Vejen Kunstmuseums Skulptursal efter endt renovering, oktober 2004. Væggene er ført tilbage til deres oprindelige gule tone, gulvet er hævet,

Vejen Kunstmuseums Skulptursal efter endt renovering, oktober 2004. Væggene er ført tilbage til deres oprindelige gule tone, gulvet er hævet, Vejen Kunstmuseums Skulptursal efter endt renovering, oktober 2004. Væggene er ført tilbage til deres oprindelige gule tone, gulvet er hævet, isoleret, og der er i belægningen indfældet et reliefspor for

Læs mere

Forord TROLDESPRINGVANDET

Forord TROLDESPRINGVANDET Årsberetning 2008 1 Forord 2008 har for Vejen Kunstmuseum været et år præget af uro og uvished i forlængelse af museumsleder Teresa Nielsens langvarige sygemelding med en gradvis opstart hen over sommeren

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 3/201 2 Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til ferniseringen af Ib Orla-Jensen Lørdag den 1 4. april fra kl. 1

Læs mere

Kunstakademiets Bibliotek

Kunstakademiets Bibliotek Kunstakademiets Bibliotek 300000199102 FORTEGNELSE OVER EN SAMLING MALERIER OG STUDIER FORHEN TILHØRENDE DR. ALFRED BRAMSEN UDSTILLEDE H OS V. WINKEL & MAGNUSSEN HØJBROPLADS 7, 2. SAL I JANUAR 1904 KØBENHAVN

Læs mere

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien.

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien. HISTORIE OG FORMÅL Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Kunst i Selde 2013-2114 1 Birgitte Kristensen 2 Marianne Jørgensen 3 Marianne Jørgensen. Skulpturlandsby selde 2015

Kunst i Selde 2013-2114 1 Birgitte Kristensen 2 Marianne Jørgensen 3 Marianne Jørgensen. Skulpturlandsby selde 2015 3. Da Winti 8 7 2 5 Kirken 10 Skulpturlandsby selde 2015 1 Camilla Berner 2 Cecilie Bendixen 3 Jørgen Carlo Larsen 4 Torgny Wilcke og Ellen Hyllemose 5 Karin Lorentzen 6 Eva Steen Christensen 7 Henrik

Læs mere

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future g a v e k a t a l o g 2 0 1 4 Kære kunde Det er en stor fornøjelse at kunne præsentere dig for Art-for-futures nye gavekatalog 2014. Med dette katalog ønsker jeg at give dig mulighed for, at forkæle dine

Læs mere

SS års bøger og bogkunstnere

SS års bøger og bogkunstnere SS93 50 års bøger og bogkunstnere 50 års bøger og bogkunstnere 6. oktober-9. november 1984 Gammel Holtegaard, Søllerød Forening for Boghaandværk 50 ÅRS DANSKE BØGER OG BOGKUNSTNERE 1984 af Forening for

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

FORSIDE & REDAKTION: Lis Nielsen REPRO & TRYK: PM Tryk. Stenløse

FORSIDE & REDAKTION: Lis Nielsen REPRO & TRYK: PM Tryk. Stenløse FORSIDE & REDAKTION: Lis Nielsen REPRO & TRYK: PM Tryk. Stenløse OPLAG: 1.500 PRIS: 10'00 kr. FREDERIKSSUND KUNSTFORENING UDSTILLING MED NIELS NIELSEN MORTEN NIELSEN JEPPE HAGEDORN-OLSEN BODIL HAGEDORN

Læs mere

PIA BIRKHOLM Nørthorupvej 8, Hjortdal, 9690 Fjerritslev

PIA BIRKHOLM Nørthorupvej 8, Hjortdal, 9690 Fjerritslev DEN NORDJYSKE Det nordjyske i Den nordjyske er ganske enkelt, at 7 kunstnere, som alle bor i Nordjylland, sammen er på vandreudstilling. De 7 kunstnere er ikke et specielt udtryk for en særlig nordjysk

Læs mere

Højt til loftet hos Vignir

Højt til loftet hos Vignir Højt til loftet hos Vignir Islandske Vignir Jóhannsson bor i Hou, og han er internationalt anerkendt kunstner med højt til loftet på alle måder. Hans kunst er rummelig og generøs som han selv, og nu har

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening - indkøbt kunst til generalforsamlingen i side 1

Aalborg Kommunale Kunstforening - indkøbt kunst til generalforsamlingen i side 1 Aalborg Kommunale Kunstforening - indkøbt kunst til generalforsamlingen i 2017 - side 1 1 2 3 4 Helene Stigel Stentøj 44 cm høj Tchai Munch Glasskål 17 x 32 cm + bog Lene Winther Stentøj H 25 cm. Wouter

Læs mere

1. Find skulpturen. Danserindebrønden

1. Find skulpturen. Danserindebrønden 1. Find skulpturen Danserindebrønden Mindre børn skal følges og vejledes af en voksen Opgaverne vil føre jer rundt på museet I skal også op på museets 1. sal Den finder du ved at gå op ad trappen i museumsbutikken

Læs mere

Sigurd Swanes malerier på danske museer. Udarbejdet af Lise Fogh

Sigurd Swanes malerier på danske museer. Udarbejdet af Lise Fogh Sigurd Swanes malerier på danske museer Udarbejdet af Lise Fogh Om dokumentet Dette dokument indeholder en liste over Sigurd Swanes malerier på danske (og skandinaviske) museer. Listen er baseret på den

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 14/15 Hf

Læs mere

I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale

I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale I BEGYNDELSEN VAR BILLEDET ASGER JORN I CANICA KUNSTSAMLING 13. feb. - 29. maj 2015 Undervisningsmateriale museum jorn S I L K E B O R G Undervisningsmateriale Nogle gange kan en enkelt sætning udfolde

Læs mere

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten!

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten! Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum Brug billedkunsten! Foto: Anne Styrbech. På Syddansk Universitet finder man moderne dansk billedkunst overalt - både inde og ude. Denne fire meter høje

Læs mere

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Forord Dette dokument er udarbejdet af Georg Brandt Christensen, Ørnebakken 47, 2840 Holte. Hjemmeside: www.igbc.dk. På denne web kan man også se en stamtavle

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jørgen 1 Olsen #30. Han blev gift med Karen Marie Rasmussen #31. Første Generation + 2 i. Agnes Hansine 2 Jørgensen #15 født 01-04-1886. Anden Generation 2. Agnes Hansine 2 Jørgensen

Læs mere

Faaborg Museum Indgangspartiet

Faaborg Museum Indgangspartiet Faaborg Museum Faaborg Museum er tegnet af arkitekt Carl Petersen (1874 1923) og blev åbnet i 1915. Museet blev bygget til at rumme konservesfabrikant og mæcen Mads Rasmussens samling af fynbokunst, da

Læs mere

KUNST LANGS HÆRVEJEN. Af museumsleder Teresa Nielsen

KUNST LANGS HÆRVEJEN. Af museumsleder Teresa Nielsen KUNST LANGS HÆRVEJEN Af museumsleder Teresa Nielsen Statens Kunstfond har til projektet Kunst langs Hærvejen inviteret tolv kunstnere på tværs af Fondens arbejdsområder (foto, maleri, skulptur, arkitektur,

Læs mere

Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark

Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark Nedenfor kan du se de kunstværker, som er indkøbt til udlodning ved den kommende generalforsamling d. 17. marts 2011. Bodil Tobiesen er uddannet maler fra

Læs mere

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/201 2 Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til jubilæumsudstilling og fernisering af Jens Bohr Lørdag den 20. oktober

Læs mere

Ugens kunstner Peter Bonnén Ugens Kunstner 18 jan 2017 Af Peter Wandel

Ugens kunstner Peter Bonnén Ugens Kunstner 18 jan 2017 Af Peter Wandel Ugens kunstner Peter Bonnén Ugens Kunstner 18 jan 2017 Af Peter Wandel Peter Bonnén på værksted, 2006. Foto: Suste Bonnén Udstilling Djiboutis Farver Fotografier af Peter Bonnén 23 nov 201616 apr 2017

Læs mere

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet 201a2m Progr eksklusivt for Museumsklubbe ns medlemmer 26.1. h räch Gespräc IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum 8.5. Døden i Landsbyen den Fynske landsby 28.2. Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jens Henrik Sofus 1 Jensen #26. Han blev gift med Sørvina Hansine Wendt #27. Første Generation + 2 i. Vilhemine Kirstine Dothea 2 Jensen #13 født 17-05-1884. Anden Generation 2. Vilhemine

Læs mere

Júliana Sveinsdóttir MEDLEMSBLADET FOR VENNER AF KUNSTMUSEET I TØNDER

Júliana Sveinsdóttir MEDLEMSBLADET FOR VENNER AF KUNSTMUSEET I TØNDER Júliana Sveinsdóttir MEDLEMSBLADET FOR VENNER AF KUNSTMUSEET I TØNDER nordisk kunst & wegner Fra kunstmuseet ved Ove Mogensen Velkommen til et 2017 hvor der venter mange spændende oplevelser for Venner

Læs mere

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014 Skovgaard Museet Formidling 2013/2014 Kalender 2013/2014 SÆRUdstillinger 30. maj - 1. september 2013 De ved, hvad de gør! Jørgen Haugen Sørensen Bidske hunde, ansigtsgrimasser og en grædende gris. Oplev

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Søren Andersen og datter

Bente Hammershøy. Dobbelteksponering. Søren Andersen og datter Søren Andersen Bente Hammershøy Dobbelteksponering Søren Andersen og datter Galleri Brænderigården viser en speciel udstilling, hvor far og datter, Søren Andersen og Karin Lønbæk, udstiller sammen med

Læs mere

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer.

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer. I dyrenes skygge Dyr er fascinerende. Deres levevis og bevægelser kan fange interessen hos både børn og voksne. At fange det fascinerende ved et dyr og overføre det til tegning eller skulptur er til gengæld

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Sigurd Swanes malerier på danske museer

Sigurd Swanes malerier på danske museer Sigurd Swanes malerier på danske museer Udarbejdet af Lise Fogh Indhold Sigurd Swanes malerier på danske museer... 1 Om dokumentet... 1 Sigurd Swanes malerier på danske museer... 2 Om dokumentet Dette

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Brugermanual for registrant. Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem

Brugermanual for registrant. Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem Brugermanual for registrant Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem Side 1 af 7 Indhold Forside... 3 Opret kunstgenstand... 3 Skift kode... 7 Log på... 7 Side 2 af 7 Forside Søg efter kunstgenstande Alle

Læs mere

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger Aars er billedkunstneren Per Kirkebys sted. Allerede ved rundkørslerne på vej ind til den lille himmerlandske by bliver besøgende hilst velkommen af hans høje røde teglstenstårne. På Kimbrertorvet midt

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik BILLED VÆRKSTEDET maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2014 Keramik Undervisningen i keramik veksler mellem stillede opgaver og værkstedsarbejde. Gennemgang af de færdige arbejder er en del af undervisningen.

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik BILLED VÆRKSTEDET maleri. tegning. akvarel. keramik EFTERÅR 2014 Keramiker Rikke Elgaard www.rikkeelgaard.dk Uddannelse: Designskolen Kolding Arbejdsområde: Brugsting og unika Keramik for øvede Vi arbejder

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen En glad Erik Fogh Nielsen. Billedet er taget ved den sidste Pinseudstilling Erik Fogh Nielsen deltog i.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Arne Emil Jacobsen... En unik designer... Kubeflex sommerhus... 10

INDHOLDSFORTEGNELSE. Arne Emil Jacobsen... En unik designer... Kubeflex sommerhus... 10 INDHOLDSFORTEGNELSE Arne Emil Jacobsen... 4 En unik designer... 9 Kubeflex sommerhus... 10 ARNE EMIL JACOBSEN 1902-1971 Arne Emil Jacobsen blev født d. 11. februar 1902 i København og døde d. 24. marts

Læs mere

Kunst og Symboler kort udgave

Kunst og Symboler kort udgave 1 Gravsten som nabo til Rådhuset? Gravsten som nabo til Rådhuset? Den er god nok. Rådhuset og rådhusparken blev anlagt på den gamle Søndre Kirkegård, der havde eksisteret siden 1818. Her blev den sidste

Læs mere

I N D H O L D F O R O R D G R Ø N L A N D S K E S T R E G E R A N N E - B I R T H E H O V E S G R A F I S K E V Æ R K V Æ R K F O R T E G N E L S E

I N D H O L D F O R O R D G R Ø N L A N D S K E S T R E G E R A N N E - B I R T H E H O V E S G R A F I S K E V Æ R K V Æ R K F O R T E G N E L S E G R Ø N LA N D S K N 6 Y. R S G P T R A M F B I K R A 2 F 0 A 0 8 N N S T R G R 4. B I J R A T N H U A H R 2 O 0 V 0 9 I N D H O L D 3 4 6 7 8 10 14 18 20 20 20 22 F O R O R D G R Ø N L A N D S K S T R

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 3/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 3/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 3/201 4 Jacoob Mathias Knud Verner Knudsen Udstiller i Kunstforeningen i perioden 29. marts - 4. maj 201 4 Næstved Kunstforening inviterer

Læs mere

tegning NATUREN PÅ KROGERUP

tegning NATUREN PÅ KROGERUP tegning NATUREN PÅ KROGERUP På Krogerup lægger vi stor vægt på, at det økologiske landbrug arbejder sammen med naturen. Blandt andet derfor bruger vi i det økologiske landbrug ikke sprøjtegifte og kunstgødning.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

(f. 1960) Lenticula 2010 11 To skulpturer i sort diabas Højde 15 cm, diameter 170 cm Skibelund Krat 6600 Vejen

(f. 1960) Lenticula 2010 11 To skulpturer i sort diabas Højde 15 cm, diameter 170 cm Skibelund Krat 6600 Vejen 21 Sophia Kalkau (f. 1960) Lenticula 2010 11 To skulpturer i sort diabas Højde 15 cm, diameter 170 cm Skibelund Krat 6600 Vejen 239 240 Et par store sorte hvælvede sten, dybsorte, så de kan blive hurtigt

Læs mere

MEDLEMSBLADET NR. 8 ÅRGANG 2 NR. 3 MAJ 2011 FRA KEHNET NIELSENS ATELIER

MEDLEMSBLADET NR. 8 ÅRGANG 2 NR. 3 MAJ 2011 FRA KEHNET NIELSENS ATELIER MEDLEMSBLADET NR. 8 ÅRGANG 2 NR. 3 MAJ 2011 FRA KEHNET NIELSENS ATELIER Jeg vil gerne pege på tre meget betydelige kunstudstillinger på det seneste. Først naturligvis den flotte udstilling BLACK AND BLACK

Læs mere

Kunst i AALBORG KONGRES & KULTUR CENTER

Kunst i AALBORG KONGRES & KULTUR CENTER Kunst i AALBORG KONGRES & KULTUR CENTER Forpladsen MUR MED TÅRNE Vandkunst af Anita Jørgensen Skænket af Statens Kunstfond og Aalborg Kommunes Kunstfond. Afsløret ved 40 års jubilæet 15. januar 1993. FRA

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

KATALOG OVER EFFEKTER TIL CARLSBERG CHARITY BAR & AUCTION

KATALOG OVER EFFEKTER TIL CARLSBERG CHARITY BAR & AUCTION KATALOG OVER EFFEKTER TIL CARLSBERG CHARITY BAR & AUCTION Art Titel mål Årstal Kunstr Bemærkninger oliemaleri "OPSTILLING" 76x02 977 ANNE THOLSTRUP KØBT I TUBORG KUNSTFORENING 978 oliemaleri "OPSTILLING"

Læs mere

SÆSON 2017 B I L L E D S K O L E N G R I B S K O V

SÆSON 2017 B I L L E D S K O L E N G R I B S K O V SÆSON 2017 B I L L E D S K O L E N G R I B S K O V - Har du lyst til at skabe dig!!!! Formål med undervisningen at udvikle elevernes billedsprog gennem dialog baseret undervisning at stimulere elevernes

Læs mere

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Horsens Kunstmuseum Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Introduktion Horsens Kunstmuseum - et museum for nyere kunst Horsens Kunstmuseum fokuserer på den moderne kunst. Udgangspunktet

Læs mere

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE MED BILLEDHUGGERENS ØJNE Undervisningsmateriale til særudstillingen ILDSJÆL Anne Marie Carl-Nielsen 150 år BRANDTS, Jernbanegade 13, Odense ( tidligere Fyns Kunstmuseum ) Kære underviser De fire opgaver

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Onsdag den 28.oktober kl. 16 er der reception og pressemøde på Vejle Kunstmuseum, Flegborg 18, 7100 Vejle, for vores

Læs mere

44 kunstnere holder åbent for besøg 44 kunstnere... holder åbent for besøg... 01 Christina Christiansen. 02 Jette Nørager Gjerløff

44 kunstnere holder åbent for besøg 44 kunstnere... holder åbent for besøg... 01 Christina Christiansen. 02 Jette Nørager Gjerløff slangerup 01 Christina Christiansen Bakkebo 17 3500 Slangerup 22162223 Kunstcc@gmail.com KreativAkrylmaling.dk Gallericc.dk Grete Helen Bergendorff Steen 04 Dyrlægegårds Alle 166 20 12 74 01 grete@helen-bergendorff.dk

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ...

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ... Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99 Fritz Syberg. Selvportræt, 1902 Fritz Syberg Kunsten og kærligheden Opgaveark Navn: Klasse:... Fritz Syberg. Høstlandskab (Kerteminde), 1905 Fritz Syberg. Høstbillede,

Læs mere

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Introduktion Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945) var en af de mest banebrydende kvindelige billedhuggere i Danmark. Den Hirschsprungske

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Randers Kunstforening

Randers Kunstforening Randers Kunstforening Efterår og vinter 2014 Stiftet 3. juni 1851 - landets 3. ældste! Kalender Kunstforeningens arrangementer: omtales i bladet Tirsdag d. 23. september kl. 19: Omvisning i Statsskolens

Læs mere

Herunder ses en detalje fra intarsiaet til lågerne i Hans J. Wegners dækketøjsskab Fiskeskabet

Herunder ses en detalje fra intarsiaet til lågerne i Hans J. Wegners dækketøjsskab Fiskeskabet MEDLEMSBLADET Venner af Kunstmuseet i Tønder udgiver en gratis brochure, der omhandler møbeldesigneren Hans J. Wegners liv i Tønder. Venneforeningen søgte og fik tildelt penge til udgivelsen af brochuren

Læs mere

VEJEN KUNSTMUSEUM årsberetning 1995

VEJEN KUNSTMUSEUM årsberetning 1995 VEJEN KUNSTMUSEUM årsberetning 1995 Forsidefotografiet er taget, da Stephan Sindings 17,2 tons tunge marmorskulptur Moder Jord kom til Vejen. Her sænkes den ned i udkanten af anlæget ved museet, på hjørnet

Læs mere

SONJA BRANDES & INGE LISE WESTMAN I ANLEDNING AF. Inge Lise Westman: Sort sol

SONJA BRANDES & INGE LISE WESTMAN I ANLEDNING AF. Inge Lise Westman: Sort sol SONJA BRANDES & INGE LISE WESTMAN I ANLEDNING AF Inge Lise Westman: Sort sol MUSEET HOLMEN, LØGUMKLOSTER 2006 Sonja Brandes: Papirklip Inge Lise Westman: Maleri, skulptur, litografi og grafik Udstilling

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

MEDLEMSBLADETÅRG. 1 NR. 3 2010

MEDLEMSBLADETÅRG. 1 NR. 3 2010 MEDLEMSBLADETÅRG. 1 NR. 3 2010 Mogens Winther: Foto af Vandtårnets lanterne LEDER Siden udsendelsen af Medlemsbladet nr. 2 har vi alle oplevet de store problemer ustyrlige vulkaner kan forårsage. På det

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Formandens sidste beretning

Formandens sidste beretning LEDER Da kunstmuseet i Tønder for ca. 8 år siden fik stiftet sin venneforening fik den betegnelsen Sønderjyllands Kunstmuseums Venner. Senere måtte foreningen, som følge af den store museumsfusion Museum

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million

På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million MEDLEMSBLADET På Generalforsamling 2014 blev det nævnt, at tiden nærmede sig, hvor det akkumulerede beløbstal for indbetaling af kontingent ville passere 1 million kroner. Derfor var det et ønske fra foreningens

Læs mere

julebrucharrangementer i.f.m. de til den tid aktuelle udstillinger.

julebrucharrangementer i.f.m. de til den tid aktuelle udstillinger. Rigtig godt nytår til såvel nye medlemmer som medlemmer der har været med i mange år. Vi bliver stadig flere, nu så mange, at bestyrelsen har besluttet, at en af vore målsætninger for 2011 vil være at

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning Tlf Fax Godthåbsgade Nørresundby. KUNSTFONDEN Postboks 218 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2011 KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 Fax 9931 4153 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk Indhold: Side Bestyrelse og

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

Fælleskons.: Udstillingshistorie: Nordjyllands Kunstmuseum nr , stempel øverst blændrammen

Fælleskons.: Udstillingshistorie: Nordjyllands Kunstmuseum nr , stempel øverst blændrammen Registrant Liste over samlingen på Jens Søndergaard Museet Udarbejdet maj 1998/ED Data tilføjet februar 1999/ED, HK, MI Listen bygger på en fortegnelse, dateret 6.juli 1957 og udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Forårsudstillingen 6/4-1 2/5 201 3

Forårsudstillingen 6/4-1 2/5 201 3 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 3/201 3 Forårsudstillingen 6/4-1 2/5 201 3 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Forårsudstillingen lørdag den 6. april fra

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

EN SAMLING SURREALISME

EN SAMLING SURREALISME MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Generalforsamlingens 176 fremmødte afspejlede på fornemste vis tendensen fra året 2014, hvor foreningen med en stigning i medlemstallet på 355 kom op på 1315 medlemmer og dermed

Læs mere

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK to Efter en velbesøgt generalforsamling føler jeg bestyrelsen har fået fuldmagt til at fortsætte i det spor vi gennem tid har fulgt: At formidle kunst og nedbryde afstanden

Læs mere