Behovet for arbejdskraft fremover

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behovet for arbejdskraft fremover"

Transkript

1 Behovet for arbejdskraft fremover -danskeogeuropæiske perspektiver Henning Jørgensen professor Aalborg Universitet Vidensbazar Vejle

2 Afgørende for udviklingstrin MULD MASKINER MENNESKER

3 Generelle trends på arbejdsmarkedet Makro-niveau: fra fremstillingsvirksomhed til service og viden delvis ny produktions-arkitektur stadig mange uden arbejde underinvestering i kvalifikationer arbejdsstyrkens aldring feminisering af arbejdsstyrken

4 Beskæftigelse fordelt på erhverv (%) - DK Vareproducerende erhverv Tjenesteydende erhverv Uoplyst m.vm

5 Tertiære sektor Tjenesteydelsesproduktion Produktionstilknyttet Hotel og restauration Samfærdsel Kommunikation Bankvæsen Forsikring m.v. Offentlige, sociale og private tjenesteydelser Varehandel Samfærdsel Bankvirksomhed Offentlig Privat Rejseliv Kommunikation Forretningsmæssige tjenesteydelser

6 Kundskabsbaserede tjenesteydelser Fordeling Samordning Ledelse Organisation Styring Innovation Fornyelse Omstilling Kulturel selvforståelse Traditionsformidling Kreativ fornyelse Kundskab Kompetence Kvalifikationer FoU-baseret Uddannelsesbaseret Uddannelses- og praksisbaseret

7 Unaturlig høj beskæftigelse de sidste par år p.g.a. arbejdstid og grænsearbejdere Beskæftigelse Grænsearbejdere

8 Beskæftigelsesfrekvenser, 2003 (%, år) PL MT IT HU SK GR BE ES LT LV SI LU EE FR CZ DE IE PT FI AT CY UK SE NL DK EU Beskæftigelsesgrad 2003 Fuldtidsbeskæftigede 2003 Lisbon target 2010 EU 15 EU 25 BG RO Data source: Eurostat (2004d) 8

9 Beskæftigelsesfrekvenser for kvinder, 2003 (%, år) MT IT GR ES PL HU BE LU SK IE CZ FR SI LV LT DE EE CY PT AT UK FI NL DK SE EU EU 15 EU BG RO 25 Beskæftigelsesfrekvens 2003 Fuldtidsbeskæftigede 2003 Lisbon target 2010 Data source: Eurostat (2004d) 9

10 Ældres beskæftigelsesgrad SI SK PL BE HU LU IT AT FR DE ES GR CZ LV LT NL IE FI CY PT EE UK DK SE EU ældre lønmodtageres beskæftigelsesgrad 2003 Lisbon target 2010 EU 25 EU EU BG RO

11 Arbejdsstyrkeprognose for perioden DK

12 200 Markant ændring i befolkningssammensætning Hele befolkningen, indeks 1981= årige årige Kilde: DREAM (2006).

13 Arbejdsstyrken vil falde frem til 2019 Tusinde personer Tusinde personer

14

15 Befolkningsfremskrivning i vores nabolande Antal årige, indeks 2004= Sverige Danmark Tyskland Polen Baltikum Kilde:Eurostat og Finansministeriet (DREAM)

16 [1] Age dependency rate = the ratio between the population economically dependent and the population economically active = (pop (0-14) + pop (65-))/pop (15-64) Forsørgerbyrde fremover i Europa 1 Age dependency rate[1] for 2004, 2030, 2050, base line projection 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0, ,3 0,2 0,1 0 sk cz si pl nms10 ro mt bg hu es lv at cy ie ee gr nl pt lt de lu f i eu15 it dk uk be f r se Source : population projections, Eurostat

17 Generelle trends på arbejdsmarkedet Meso-niveau: ændret arbejdskraftefterspørgsel: fra muskelkraft til hjernekraft stigende krav om individualitet arbejdet vokser i betydning

18 Kapløb om at vinde. Kreative og innovative opgaver Værdikæde F&U Logistik Produktion Salg Standardiserede og rutineprægede opgaver

19 Værdiorienteringer hos lønmodtagere Kollektivistisk orientering Individualistisk orientering Materiel orientering Immateriel orientering

20 Arbejdets betydning som social institution at have et arbejde Arbejde som kreativ virksomhed som udviklingsramme et godt stykke arbejde udfordrende arbejde Arbejdets betydning øges!

21 Generelle trends på arbejdsmarkedet Mikro-niveau: arbejdskraften er/bliver virksomheden flere og bedre kvalifikationer påkrævet nye arbejdsorganiseringer virksomhedernes personalepolitikker vigtige arbejdsmiljø bliver en nøglefaktor

22 Selv den bedste planlægning kan ikke erstatte det rene svineheld!

23 Konsekvenser af dårligt personalearbejde Dårlige driftsresultater Uforløste innovative evner Manglende samforståelse manglende integration Uddannelses- og arbejdsmarkedspolitik undergraves

24 Den vigtigste arbejdskraft fremover er vedvarende værdifuld bliver relativ sjælden kan vanskeligt kopieres er vanskelig at erstatte

25 Det danske arbejdsmarkeds Flexicurity Høj mobilitet mange jobåbninger skifter job hvert år nye jobs hvert år jobs forsvinder hvert år Generøst understøttelsessystem høj kompensationsgrad 4 års varighed Aktive arbejdsmarkedsog uddannelsespolitikker kvalifikationsforøgelser kvalitative tilbud rådighedstests

26 Jobomsætning og ansættelsesskift 2001 Jobomsætning Jobskabelse Jobnedlæggelse Ansættelsesskift Nyansættelser Afskedigelser Antal lønmodtagere Antal jobs/ beskæftigelse Antal jobs Antal personer Andel af jobs/ beskæftigelse Procent 12,1 11,4 Procent 30,8 30,2 Anm.: I tabellen er kun medtaget lønmodtagere der er knyttet til et arbejdssted i IDA. Kilde: AErådet på baggrund af IDA

27 Portugal Italien Grækenland Gennemsnitlig anciennitet USA UK Danmark Holland Irland F inlan d Spanien Tyskland F rankrig Luxembourg Belgien Sv erige Jap an Kilde: Auer & Casez, År

28 Beskyttelse af ordinært ansatte ,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 Indeks 1 0,5 0 USA UK Danmark Irland Belgien Italien Finland Grækenland Japan Frankrig Spanien Tysklan d Sverige Holland Portugal Kilde: OECD: Employment Outlook 2004

29 Holland Danmark Belgien Økonomisk livstilfredshed Økonomisk livstilfredshed Portugal Græk enland Italien Spanien UK Frank rig Tyskland Irland Beskæftiget Arbejdsløs Kilde: Gallie & Paugam (2000)

30 Dagpengesystemet Nettokompensationsgrader 2002 Italy Greece Spain France Ireland Portug al Germany Austria Finland UK NRR Belgium Luxem bourg Ne therlands Sweden Denmark Kilde: OECD (2002)

31 Sikkerhed: Så går det bedre!

32 Flexicurity på dansk 20 procent berøres af ledighed hvert år Mobilt arbejdsmarked 30 procent skifter job hvert år 13 procent af arbejdsstyrken afslutter VEU hvert år VEU Social sikring Aktiv AMP 12 procent i aktiv AMP hvert år

33 Arbejdskraftbehovet fremover Bliver ikke nødvendigvis mindre, men anderledes og vanskeligere at dække Ubekymrethed duer ikke: Fordrer offensive virksomhedsindsatser Hjemlig tvangs-aktivering ikke nok: Fordrer proaktiv arbejdsmarkedsindsats

34 If you can dream it you can do it! (Walt Disney)

35 En drøm, du drømmer alene, er kun en drøm. En drøm, vi drømmer sammen, er virkelighed (John Lennon)

Den nordiske arbejdslivsmodel. - og dens relevans for Europa

Den nordiske arbejdslivsmodel. - og dens relevans for Europa Den nordiske arbejdslivsmodel - og dens relevans for Europa Henning Jørgensen Professor, Aalborg Universitet henningj@epa.aau.dk, SAMAK, Stockholm 24.11.2008 Ny italesættelse i Europa siden 1990 Fra Socialisering

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

Flexicurity i Danmark

Flexicurity i Danmark En indføring i den danske arbejdsmarkedsmodel Flexicurity skaber job og dynamik I en tid, hvor store dele af Europa har oplevet en høj og fastlåst ledighed, har vi i Danmark tilsyneladende fundet en velfungerende

Læs mere

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu KE-80-09-930-DA-C www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu Er De interesseret i publikationerne fra Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og

Læs mere

DEN DANSKE MODELS STYRKER

DEN DANSKE MODELS STYRKER Rapport DEN DANSKE MODELS STYRKER De empiriske argumenter for den danske arbejdsmarkedsmodel September 2013 Forord Den danske model har leveret og leverer til stadighed resultater for både arbejdsgiver,

Læs mere

Globalisering og det danske arbejdsmarked 1

Globalisering og det danske arbejdsmarked 1 Danmark i den globale økonomi Sekretariatet for ministerudvalget 17. maj 25 Globalisering og det danske arbejdsmarked 1 1. Indledning og sammenfatning Dette papir fokuserer på globaliseringens virkninger

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI September 2012 VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Ann B. Poulsen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA

Læs mere

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 215 52281 Kort fortalt Dansk velstand er udfordret. De kommende mange år forventes lav vækst i Danmark og fra

Læs mere

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 EES/KAR

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 EES/KAR Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 215 EES/KAR Dok ID: 52281 Kort fortalt Dansk velstand er udfordret. De kommende mange år forventes lav vækst

Læs mere

Beskæftigelsespolitisk reform 2014. rammer og realiteter

Beskæftigelsespolitisk reform 2014. rammer og realiteter Beskæftigelsespolitisk reform 2014 rammer og realiteter Henning Jørgensen Professor, Aalborg Universitet, CARMA henningj@dps.aau.dk, MEAmidt, Silkeborg 22.09.2014 Reform: På vej mod fjerne horisonter?

Læs mere

4. Høj dansk jobmobilitet

4. Høj dansk jobmobilitet 4. Høj dansk jobmobilitet 4.1 Sammenfatning 17 4.2 Mere end 8. får nyt job hvert år 19 4.3 Hvad kendetegner lønmodtagernes mobilitet? 115 4.4 Jobmobilitet i internationalt perspektiv 132 Bilag 4.1 Nye

Læs mere

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING INDLEDNING De 450 mio. mennesker, der bor i Den Europæiske Union, har forskellig etnisk, kulturel og sproglig baggrund. Sprogforholdene i de europæiske lande er komplekse - formet som de er af historien,

Læs mere

AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE

AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE Det Europæiske Råd 14-15/3-13 Bilag 10 Offentligt AKT AF U OPD EUR 14.- AKTIONSGRUPPER TIL FREMME AF UNGDOMSBESKÆFTIGELSEN OPDATERING I FORBINDELSE MED DET EUROPÆISKE RÅDS FORÅRSMØDE DEN 14.-15. MARTS

Læs mere

Udfordringer for det danske og europæiske arbejdsmarked

Udfordringer for det danske og europæiske arbejdsmarked Udfordringer for det danske og europæiske arbejdsmarked Af Niels Westergård-Nielsen, Center for Corporate Performance, Handelshøjskolen i Århus og IZA, Bonn. Dansk og europæisk arbejdsmarked står over

Læs mere

Mangel på arbejdskraft

Mangel på arbejdskraft 2 7 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Mangel på arbejdskraft 1.1 Sammenfatning... side 35 1.2 Arbejdskraftmangel koster dyrt... side 36 1.3 Virksomhedernes rekrutteringsformer... side 46 1.4 Rekruttering af udenlandsk

Læs mere

EN ENKEL, EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR

EN ENKEL, EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR DEBATPJECE OM DEN NYE FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 EN ENKEL, EFFEKTIV OG SAMMENHÆNGENDE OFFENTLIG SEKTOR REGERINGEN / DANSKE REGIONER / KL FEBRUAR 2011 INDHOLD 01 Intro: Digitalisering

Læs mere

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET September 212 IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Berit Toft Fihl Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA Forlag

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats. 20. januar 2014

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats. 20. januar 2014 Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats 20. januar 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1 EKSPERTGRUPPEN OG KOMMISSORIUM... 4 KAPITEL 2. RAMMER OG UDFORDRINGER... 9 2.1 BESKÆFTIGELSESPOLITIKKENS

Læs mere

Fremtidens fagforening

Fremtidens fagforening Fremtidens fagforening Henning Jørgensen Professor, Aalborg Universitet henningj@epa.aau.dk, Dansk Psykolog Forening, København 28.8.2009 Nye tider nye ord Før Nu borgere brugere velfærd nytte velstand

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 425 Offentligt DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI Konkurrenceevneredegørelse 26 Regeringen DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI Konkurrenceevneredegørelse 26 Danmark i den globale

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Dagpengereformer og flexicurity i forandring

Dagpengereformer og flexicurity i forandring 146 Dagpengereformer og flexicurity i forandring Mikkel Mailand April 2015 ISBN 978-87-93320-03-1 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk Institut Københavns Universitet

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Udfordringer for det aldrende Europa Ældres muligheder og vilkår

Udfordringer for det aldrende Europa Ældres muligheder og vilkår Udfordringer for det aldrende Europa Ældres muligheder og vilkår Fritz von Nordheim European Commission DG EMPL D3: Sociale Beskyttelses systemer Indhold Europas demografiske ændring Den structurelle stigning

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI Konkurrenceevneredegørelse 21 REGERINGEN Find landekoderne på indersiden af flappen og hav den slået ud mens du læser! LANDEKODER AUS Australien Østrig Belgien CAN Canada

Læs mere

Kraghinvest.dk. Produktivitet, skattetryk og arbejdstid OECD. Ivan Erik Kragh. December 2013

Kraghinvest.dk. Produktivitet, skattetryk og arbejdstid OECD. Ivan Erik Kragh. December 2013 Kraghinvest.dk Produktivitet, skattetryk og arbejdstid OECD December 2013 Resumé Vi har i denne analyse set nærmere på Danmark i et internationalt perspektiv. Vi har bl.a set på timeproduktiviteten i OECD,

Læs mere

2. Løn og konkurrenceevne

2. Løn og konkurrenceevne 2. Løn og konkurrenceevne 2.1 Sammenfatning 63 2.2 Løn afgørende for konkurrenceevne 65 2.3 Lønmodtagerens gevinst ved at arbejde 8 2.4 Danmark taber markedsandele 92 Arbejdsmarkedsrapport 212_Kapitel

Læs mere

Arbejdsmiljø Nøglen til velfærd i et globaliseret samfund

Arbejdsmiljø Nøglen til velfærd i et globaliseret samfund Arbejdsmiljø Nøglen til velfærd i et globaliseret samfund Vinterkonferencen 2007 Kobæk Strand Tage Søndergård Kristensen AMI Indhold Hvordan går det med vores velfærdssamfund? Globaliseringen: Regeringens

Læs mere

ARITAKE-WILD. Fælles arbejdsprogram for de sociale partnere på europæisk plan for 2006 2008

ARITAKE-WILD. Fælles arbejdsprogram for de sociale partnere på europæisk plan for 2006 2008 Fælles arbejdsprogram for de sociale partnere på europæisk plan for 2006 2008 Fælles undersøgelse vedrørende omstrukturering i EU15 Fase et Danmark Nationalt dossier Forfatter til dossierudkastet: Gennemgået

Læs mere

Fagforeningen i fremtiden organisation og medlemmer i bevægelse

Fagforeningen i fremtiden organisation og medlemmer i bevægelse Fagforeningen i fremtiden organisation og medlemmer i bevægelse Henning Jørgensen Aalborg Universitet henningj@socsci.aau.dk, Slettestrand 7.11.2008 Internationale udviklinger - arbejdsrelationer Decentralisering

Læs mere