Beretninger fra udvalgene:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretninger fra udvalgene:"

Transkript

1 Referat af DSF årsmøde 21/2/ :00, SKAK huset, Kalvebod, Kbh. Referent: Per Bressendorff (PB). Mødet indledt 14:05 (19 deltagere). Tim Andersen (TA) bød velkommen og forslog Finn Johansen (FJ) som dirigent. Enstemmigt vedtaget. Dirigenten takkede for valget og konstaterede at mødet var lovligt varslet ifølge vedtægterne. Formandens beretning: Formanden aflagde beretning, herunder bl.a. om: (Se denne) Jack Rømer (JR): Hvor langt er vi med rifler. TA orienterede om kontakten til Unionen. Formandens beretning blev godkendt. Beretninger fra udvalgene: Ordensudvalget: TA Intet at bemærke. Udtagelsesudvalget: Henrik Falster Nielsen (HFN) intet at bemærke. Forventer ikke problemer med EM (der er 13 ud af 14 pladser). Teknisk udvalg: Knud Erik Poulsen (KEP). Tid gået med udvikling af baneinstrukser på Kalvebod. Ungdomsudvalget: KEP intet nyt. IT og PR-udvalg: Mads Peter Bach (MPB) Der oprettes forum til arbejdsgrupper. Der er lavet IPSC resultatdatabase. Ønsker gamle resultater til sammenligning. IPSC udvalg: TA 15 skud i production blev drøftet.. Dynamisk udvalg: KEP kræfter brugt på at få stål godkendt til Steel Challenge.

2 Statisk udvalg: Peter Larsen (PL) (via HFN) Møde vedr. banediscipliner. Arbejde med enslydende regler for våbenklasser, aftrækkervægt ændret til 1000g som andre organisationer. Mærkeskydninger planlagt. Tidsfrist dikteret af IT udviklingskapacitet. Vil blive lagt på nettet når renskrevne. Disciplin og programudviklings udvalg: KEP Intet nyt NROI: Steen Hoffman Nitschke (SHN) - Travlt år aht. licenskurser. Dommerkursus afholdt, har medført interesse for udenlandsrejser, hvilket forhåbentlig giver nye IROA folk. Orientering om DSU SIKTERSKY og vore planer for uddannelse på forskellige niveauer af skytter.shn advarer om at dette nu bliver niveauet før lov og derfor SKAL overholdes. Diskussion om navne for niveauer. JR spørger om hvad det giver i forhold til det han kan i dag. SHN: Der vil være nogle der bliver nødt til at gå ud og få noget der virker som tidspilde, men det er nødvendigt aht. de nye regler. Skyd selv skytte er ansvarlig for egen skydning, selv om der er flere til stede samtidig. JR mener det er forkert at man ikke uddanner Skyd Selv skytter som del af licenkurserne. Claus Henneberg (CH) mener ikke man kan lægge det ind. MPB siger at det er vigtigt at det tidsmæssigt ligger adskilt. Regnskab Lars Thilqvist (LT) forelagde regnskab. Se det udleverede regnskab. PB spørger til afskrivning på stjålne slikkepinde. Afskrevet ved bortkomst. MPB spørger til fordeling af midler i Jylland. Afventer krav. Derefter blev regnskabet godkendt. Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag. Fastsættelse af kontingenter m.m. Uændret Valg til bestyrelsesposter: Ikke på valg (til orientering): TA HFN På valg: LT: - Genopstiller - valgt PB: - Genopstiller - valgt HL: - Genopstiller - valgt

3 Suppleant: Peter Hansen (PH) Genopstiller - Valgt Revisor: Ingvar vejlund (IV) Genopstiller - Valgt Valg til udvalgsposter: Ordensudvalget ikke på valg. Carl Erik Sander (CES), TA, John Westgard (JW) Udtagelsesudvalg: HFN, Bo Stampe (BS), Rene Voss (RV) genopstiller valgt Teknisk udvalg: KEP, Peter Munk Andersen (PMA), SHN genopstiller valgt. Ungdomsudvalg: KEP, FJ genopstiller - valgt PR og IT udvalg ikke på valg: MPB, PB, Jan Rajchman (JR) IPSC udvalg ikke på valg: TA, Riffel: Jesper Thor Slaarup (JTS) Shotgun: Per Jensen (PJ) Pistol: RV Dynamisk udvalg: KEP - genvalgt Steel: FJ - genvalgt Bowling og Bianchi: TA - genvalgt PPC: HFN - genvalgt Statisk udvalg: PL - genvalgt Kombipistol, Kombiriffel og National Match: TA - genvalgt Tjenestepistol: HFN - genvalgt Metalsilhuet og langdistrance: PL genvalgt Luft: SHN - genvalgt

4 Disciplin og programudviklingsudvalg: KEP - genvalgt SHN - genvalgt Eventuelt: Lodtrækning af præmievåben: Vindere: Lau Pedersen, Værløse Glock 34 Jens Christiansen, Farum - Høreværn FJ gav vin til KEP for arbejdet med godkendelser. KEP spurgte til standard DSF præmier. Bestyrelsen er allerede i gang med at se på det. Årsmødet slut kl. 15:50

5 DSF-Formandens beretning Februar Ja, det er nu næsten på datoen 1 år siden vi fik den endelige IPSC-godkendelse af Jm. Vi har ikke ligget på den lade side siden. Vi har travlt med at udarbejde et sikkerhedsreglement, SIKTERSKYD færdigt, så vi kan overholde de nye bane krav der nu er gældende til vores sport. Det fortæller Steen mere om om lidt. Baner er nu godkendte på Kalvebod og på Hanebjerg efter de nye retningslinier, og mange flere kommer snart til. Rigtig mange stævnetilbud kommer der til i år, ikke mindst på IPSC siden. Vi håber at kunne fastholde vore skytter lidt bedre med de nye og varierede tilbud. Også Tjeneste og Kombipistol er der god interesse for, tak til Ballerup og SAS for afholdelsen af 2 DM er. Også tak til DSF Jylland og SSIN for afholdelse af 2 IPSC DM er. SAS Cup en på Tjenestepistol buldrer derudaf, vi har rundet de 100 skydninger en enkelt lørdag! Også 200M Kombi Riffel har der været lidt aktivitet på, og langt mere ventes i år, herunder søsættes en landsdækkende 200M Kombi Riffel Cup, der allerede har mødt stor interesse. Vi har haft den første spæde start med et on-line stævneregistreringsprogram. I år udbygges det med et rigtig godt DSF-skyttenummer system! Danmark stillede med et nationalt team i Norge til IPSC EM i Rifle i Juli. Og så kom vi hjem med en Europamester, idet Kim Nielsen vandt SAO klassen i Senior. Et stort tillykke til Kim! Der planlægges en række nye banedisciplintiltag til i år. Udover introduktionen af Steel Challenge barsles der med en Super-Centerfire Cup, med 4 stævner i hver landsdel over hele landet. Ved denne Cup skal der skydes Tjeneste, Kombi og 15M Grov, alt sammen samme dag, mindst to gange. Den skydes kun i SP og SR. Her finder vi de bedste Centerfire skytter i Danmark, og de kan se frem mod en rigtig flot præmierække! Vi arbejder også med at bedste rookie, altså nye skytte, kan deltage i en præmievåbenkonkurrence. Mere følger! I går og i dag har forskellige udvalg arbejdet med bl. a. IT, regler for vores baneskydninger samt udarbejdelsen af en uddannelse for Skydeledere under Dansk Skytte Union ved terrænmæssige skydninger. Mere under formændenes beretninger. Der rejses stadig rigtig meget, og 7 IPSC Pres. Medals er det blevet til i 2009, og allerede 2 i år, alle indhøstet ved udenlandske matcher. Meget flot af vores skytter! En tak til NROI for det arbejde der lægges i at vi har landets bedste dommerstand! Og en tak til stævneafviklere, banebyggere og hjælpere. og er stadig på banen med sponsering af hhv. Præmievåben og høreværn til de skytter der deltager i Tjenestepistol samt er i en forening medlem af DSF eller har licens. Og samt sponserer os, en stor tak til Jer alle! Formanden, feb

6 Årsregnskab 2009

7 Dansk Sportsskytte Forbund Resultatopgørelse for perioden 1. januar december 2009 Note Indtægter Licensgebyrer & registreringer Kontingent & indmeld. foreninger Licensprøvegebyrer Licenskurser Salg af skiver Entry fee / EM Nettoindbetalinger til CES Fond Renteindtægter Indtægter i alt Udgifter IPSC Aff. fee IPSC per Capita fee Kontingent WFSA Kontingent AETSM Kontingent IMSSU Indskud Ind. EM Holdindskud, flag, træn. EMR Rejsetilskud Tim Andersen Advokat Porto, trykning, girokort, lic.kort, kontorart. m.m Ej afregnet kontorhold/ta vedr Gebyrer PBS BG bank gebyrer Årsmøde Bestyrelsesmøder Udvalgsmøder 5484 Refusion af indbetalte licensafgifter vedr. 2006/ Forsikring Internet PR (DVD'er) 1133 Licensprøver Licenskurser Tilskud til Distrikter Festlighed i anledning af godkendelse af IPSC 4134 Rooster mountain (26495+mat.14500=40995-restmat. 8000) Swedencups (8118+mat.3000=11118-restmat.2000) Tjeneste/Kombi/Bowling - Præmier m.m Solgte skiver m.m. til Stævner Udgifter i alt Resultat før afskrivninger/tab Afskrivninger Øvrigt forbrug af lager Tab 3000 NETTORESULTAT

8 Dansk Sportsskytte Forbund Balance per 31. december 2009 Note Aktiver Likvid beholdning Varelager; Tøj, skiver m.m Øvrige aktiver Aktiver i alt Gæld 7 Skyldige omkostninger Egenkapital Gæld i alt København den 18. februar 2009 Lars Thilqvist Kasserer Signeret Foranstående resultatopgørelse for perioden 1/ til 31/ , samt balance pr. 31/ , er opstillet på grundlag af forbundets bogføring, som jeg har revideret uden at finde anledning til bemærkninger. Signeret Ingvar Vejlund Revisor Noter 1 Forsikring gældende til 1/9-2010, ikke periodiseret. 2 Forbrug af solgte af skiver/scoresheet m.m. 3 Øvrigt for fra lager, såsom scoresheet, gaver i form af patches m.m. 4 Saldo på konti i Danske Bank pr. 31/ Kassebeholdning pr. 31/ Tilgode hos IPSC (vedr. rejse til pres.couns 2008) 3000 I alt Varelager optaget til kostpris. 6 Øvrige beholdninger af banemateriel (herunder restmat. fra RM+SD cup), Pepper popere, timere, radioer, stævne PC m. printer, bowling borde m.m. Anført til bogført værdi (afskrives over 3 år) 7 Gæld til NROI for afholdelse af licensprøver før 2003 indfriet i 2009

9 Kommentarer til årsregnskabet 2009 I 2009 har vi haft, om end en beskeden fremgang i antallet af licensskytter/medlemmer. Vi var i betalende medlemmer, heraf godt 70 der tog licens i Der har også været en nettotilgang i antallet af medlemsforeninger på 1, således at vi med udgangen af 2009 var 20 betalende medlemsforeninger. Så selv om 2009 var det første år hvor var godkendt, medførte det ikke en nettotilgang af skytter. Selvom vi havde en del flere på kursus i år en tidligere, steg antallet af udmeldelser også. Alt i alt må resultatet for 2009 betragtes som tilfredsstillende. Budget 2010 Indtægter 2010 Licensgebyrer og registreringer Kontingent & indmeld. foreninger Salg af diverse I alt "Faste" udgifter IPSC kontingent AETSM & IMSSU 1000 Rejser WFSA 8000 Forsikring 3000 Tilskud til distrikter & regioner Internet 2500 Holdindskud m.m Diverse præmier Afholdelse af stævner Møder, kurser m.m BG bank og PBS gebyrer 4000 Kontorart., licenskort, porto m.m PR arrangementer I alt Rest til variable udgifter/hensætninger C. E. Sanders Fond Bidrag v. årsmødet Bidrag v. årsmødet Bidrag v. årsmødet Bidrag i løbet af år Bidrag v. årsmødet Bidrag v. årsmødet Bidrag v. årsmødet Bidrag v. årsmødet Bidrag v. årsmødet Bidrag v. årsmødet Bidrag i løbet af år Bidrag i løbet af 2007 (inkl. årsmøde 2007) Bidag i løbet af 2008 (inkl. tidl. ind via Papypal) Advokatbistand 2007 (56250) (5000) Bidrag v. årsmødet Saldo ultimo 2009 Kr