SUK, JOHC, UF, SUJ, DL, DB, RA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUK, JOHC, UF, SUJ, DL, DB, RA"

Transkript

1 DATO: KREDSBESTYRELSESMØDE MØDE NR. 2 MØDESTED: Comwell, Roskilde REFERENT: Leni Møllsøe FRAVÆRENDE: SUK, JOHC, UF, SUJ, DL, DB, RA KREDSBESTYRELSE: Poul Møller PM formand STF Susanne Kleist SAK næstform. STF Susanne Kristensen SUK kasserer STF Susanne Andersen SA Jens Olav Holm Christensen JOHC Christian Eggers-Lurá CEL Ulla Friberg UF Charlotte Hanson CH Svend Ulrich Jensen SUJ Ditte Lund DL Jytte Malmos JM Kirsten Melchior KM Leni Møllsøe LM Niels Petersen NP Marianne Riis MR Betina Grønbæk Sørensen BGS SUPPLEANTER: Anni Rønman AR Dan Besjakov DB Lone Petersen LP Raghad Alrudayni RA Charlotte Holm-Busk CHB EVT. INVITEREDE: Frank Dalsten FD HB-kontakt

2 2 DAGSORDEN REFERAT 1. Opfølgning på referat Forprang ikke refereret! 2. Fastlæggelse af endelig dagsorden. Der tilføjes flg. punkter: Ingen 3. Habilitetsvurdering vedr. dagens møde Ingen 4. Orientering og Meddelelser fra udvalg etc.: a. Kredsformand b. Kasserer c. KEU d. PATU e. KATU f. HB g. TDLT h. KKU (kredskursusudv.) i. Region SJ SU/tdl.nævn j. Region H SU/tdl.nævn k. Øvrige Kredsformand: PM havde modtaget mail fra overlæge angående retningslinjer for behandling af patienter i AK behandling. Ingen skriftlige retningslinjer, men generelt anbefales kun behandling, hvis INR værdier er under 3. Egen læge eller hospitalet bør kontaktes, da nyere AK præparater kan give en blødning længe efter pt. har forladt klinikken. PM forespurgt, om overlæge Lars Kristian Storr vil skrive indlæg til INFO. Kasserer: intet KEU: Klinikejer konference nr 4 vel overstået den 31/1. Blev rost af deltagere fra bestyrelsen. Næste konference 23/1-16. KEU arbejder med hvidbog om forløbet op til overenskomstens indgåelse, ikke mindst af hensyn til fremtidige forhandlingsledere mfl., da de nuværende ikke vil være med næste gang pga. rotationsprincip- pet. Arbejder også med planlægning af nye KEU medlemmer. Overenskomstarbejdet med kommunerne er i gang. SAK orienterede om de orienterende møder og kurser om den nye overenskomst. Oplyst om der kommer et ekstra møde i Århus pga. stor tilslutning i Silkeborg. På spørgsmål om hvorfor det koster noget at deltage, forklarede SAK, at møder i tdl.- regi er gratis for medlemmer, mens kurser generelt koster noget. De store leverandører af edb Aldente og Dental suite har begge meddelt, at de er klar med ændringer til 1/ Der kommer måske allerede i uge 6 et indstik/overblik over overenskomsten. Dette blev modtaget meget positivt fra øvrige klnikejere i bestyrelsen. Stort ønske om noget grafisk overskueligt. SAK pointereder igen, at der ikke må gives gratis overenskomstydelser. Hun har adskillige gange rettet henvendelse til kliniker som annoncerer med gratis ydelser. Generelt ændrer disse klinikker adfærd efter påtalen. Lovgivning uden konsekvens!

3 PATU: CH er ikke medlem af PATU- udvalget længere. Anbefaler at man selv orienterer sig på tdlnet.dk KATU: LP Ang dobbelt medlemskab: 86 har meldt sig ind og 13 ud. Det er forsikringsordningerne som gør, at medlemmerne bliver. LP orienterede om Frederiksberg sagen. HB. Velkommen til Frank Dalsten som er 2. kreds nye HB kontakt. FD fortalte om næste HB møde vil omhandle strukturdebatten, div. valg og udpegning til udvalg. Der arbejdes med at både tandlægebladet og foreningen skal på Facebook. Der mangler suppleant til praksis forsikringen. NP ønsker ikke at optage pladsen for yngre. TDLT: Niels Brun er blevet næstformand. Regnskab 2014 viser pænt overskud hvilket skyldes, at ikke så mange har været syge og godt overskud på investeringer. Der er et tiltag på vej til erstatning for vikarordningen. Ulla Pilmann, som driver konsulent virksomhed og har branchekendskab, laver tjekliste til klinikker, hvor ejeren bliver syg. Listen kommer på hjemmesiden. Der vil også i denne ordning være hjælp til de enkelte klinikker ved sygdom mm. KKU: særskilt punkt på dagsordenen Region SJ: Ny annonce om besigtigende tandlæge til erstatning af Jesper Mouritzen i Roskildeområdet. Annoncerne virker og giver derved mulighed for at nye og andre kræfter kommer i foreningsarbejdet. Region H: Mange klager behandles nu strammet op SA orienterede om Vagten. Fungerer godt. - der skal nu foretages en evaluering af vagten i reg H ( herunder vagten i Hillerød). Reg H's tdl. vagt kan også kontaktes via 1813, en positiv ting hos Efteruddannelsesudvalget: BG orienterede om, at Efterudd. nu er på Facebook. Hvordan det udvikler sig afhænger bl.a hvor mange likes den får, da det giver adgang til flere funktionaliteter på sitet. Omtalte mærkning af klinikker smiley- ordning 5. Opfølgning HGF dobbeltmedlemsskabsaftale status efterudd. CE-point demokratisk struktur vision 2020 kommunikationspolitik Status dobbeltmedlemskaber: Positiv udvikling i gang jævnfør tidligere nævnte tal. Efterudd: Større diskussion om CE point og konsekvensen af (eller mangel på samme!) ikke at registrere kursus timer på tdlnet. SA påpegende at hele formålet med CE registering skulle være et

4 4 kontingentsatser kvalitetsstempel som medlem af tf. FD spurgte til hvad bestyrelsen mente om differentieringen mellem tdl- kurser og kommercielle. Den generelle holdning var, at det skulle være simpelt og at det var lige meget at skelne. Der var ønske om, at de store kommercielle udbyderes kurser skulle registreres automatisk. Demokratiske struktur: ok Vision 2020: FD: hvad mener I om det? Det er et stort arbejde, som er et nødvendigt led i foreningsarbejde. KM anbefalede mere fokus på strategi arbejde frem for visionsarbejde. Kommunikationspolitik: ok, men en diskussion om f.eks. de politiske møder giver noget af sig, de koster en del pga. stort arbejde for sekretariatet. Enighed om at de er en vigtig del af uddannelsen af vores fag- politikkere. Kontingentsatser: ok 6. Visionsdag 2015 se vedhæftede dok. MR mente, at man skulle aflyse dagen, pga. manglende opfølgning / effekt af Visionsdag Efter en del indlæg aftale om at foreslå følgende emner: 1 Generationsskifte i fagpolitisk sammenhæng hvordan får vi succes med den proces? 2 Hvad kan TF gøre for dig? - juridisk bistand forventningsafstemning - derfor er det naturligt og klogt - at være medlem af TF - ambassadører i lokalfora og blandt klinikejere 3 Faglighed hvad forstår vi ved god tandlægeskik / god tandpleje? - over- /underbehandling hvornår fast protetik? - gider tandlæger snart kun røre ved high- tech? - er der ikke længere prestige i at være familietandlæge 7. Kredskurser - status BG fortalt om kursus pakke til foråret og bad om accept af dette: Førstehjælp med undervisning af FALCK. Kurserne vil vare 5 timer og være certificerende. Planlagt holdt i Roskilde, Næstved, Hillerød. Der skal som minimum være 16 deltagere. Prisen er rimelig. Generelt accept dog blev det påpeget at 5 timer er længe. Datoer planlægges med hensyn til overenskomstkurser og møder, hvilket giver mulighed for et kursus 26/3 i Hillerød. Øvrige efter årskursus. BG arbejder videre med dette.

5 8. INFO forår 2015 ideer?! Deadline for Info weekenden 28/2-1/3. Indlæg sendes til PM. NP skriver om AK behandlings problematikken og anbefalinger i forbindelse med behandling af disse pt. KM skriver om Tryghedsordningernes senest tiltag (hjælp til klinikker i nød). MR om en arbejdsdag på tandlægehøjskolen. Andre indlæg efterlystes. 9. STF efter KGF 2015!!! PM har siddet sine maksimale 6 år som kredsformand til efteråret, hvorfor der skal findes en ny. SAK er næstformand og derfor umiddelbart et emne, men hun er formand for KEU og må derfor ikke være kredsformand. KM påpegede, at vi ikke skal finde en ny formand nu, men erkendte, det er en problem stilling, som der skal tages hånd om. PM nævnte at der kan være en mulighed for han fortsætter som konsulent og derfor godt kan sidde et år mere i kredsbestyrelsen. Emnet tages op ved senere møder. 10. Evaluering af aftenen God. KM mindede om at et møde godt kan aflyses, hvis der ikke er særlige punkter til drøftelse. Næste møde er planlagt til 17/3-15, som er meget tæt på dette. PM tog henstillingen til sig. 11. Eventuelt Intet. BGS opfordrede de garvede bestyrelses medlemmer til at give deres viden videre. Årets møder: mandag, den tirsdag, den onsdag, den 6. maj 2015 mandag, den 15. juni 2015 internat, september 2015 KGF, tirsdag, den