Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunernes samarbejde regionalt. KKR s rolle og opgaver"

Transkript

1 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver Januar 2010

2 Kommunernes samarbejde regionalt KKR s rolle og opgaver KL, januar udgave, 1. oplag 2010 Publikationen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen Design: Kontrapunkt Sats: Kommuneforlaget A/S Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S Produktion: Kommuneforlaget A/S Produktionsnr KL Weidekampsgade København S Tlf

3 1 Forord KL s fem kommunekontaktråd (KKR) går nu ind i deres anden valgperiode. Erfaringerne og resultaterne fra den første periode med KKR viser, at et tæt regionalt samarbejde mellem kommunerne styrker mulighederne for en effektiv og god opgaveløsning lokalt. Arbejdet i KKR har givet medlemmerne et langt større kendskab til hinanden på tværs af kommunerne og et bedre indblik i forholdene i andre kommuner. Det giver en ny dynamik i kommunestyret. Og kommunernes fælles arbejde i KKR har allerede i den første periode givet en række konkrete resultater. Det er et godt udgangspunkt for at videreudvikle samarbejdet mellem kommunerne i den kommende valgperiode. Der skal arbejdes videre med de regionale kerneopgaver og sættes nye fælles mål regionalt. Arbejdet skal baseres på en tæt dialog mellem KKR og kommunalbestyrelserne, og det er derfor et særligt fokuspunkt i den kommende periode at udvikle samspillet mellem KKR og kommunalbestyrelserne. Denne pjece indeholder en kort beskrivelse af KKR s rolle, opgaver, organisering m.v. Det er vores håb, at pjecen bl.a. kan bruges som oplæg og inspiration til drøftelser i kommunalbestyrelsen om, hvordan de regionale temaer kan inddrages i kommunalbestyrelsens og forvaltningernes arbejde. Erik Fabrin Peter Gorm Hansen

4 2 Kommunernes regionale samarbejde KKR og kommunernes fælles opgaver Hvorfor regionalt samarbejde? Erfaringerne fra de seneste fire år har vist, at nogle opgaver tilrettelægges bedst og mest effektivt i et fællesskab mellem kommunerne. Sundhedsområdet, det specialiserede socialområde, erhvervsudviklingen, den kollektive trafik, uddannelserne og den regionale udvikling, miljøområdet og planlægning har én ting til fælles: Det er opgaver, hvor erfaringerne viser, at den enkelte kommunalbestyrelse har fordel af at drøfte og koordinere sin indsats med de andre kommuner i regionen eller hvor samarbejdet direkte er forudsat i lovgivningen. Det er en ny måde at arbejde på i kommunestyret både for kommunalbestyrelser og for de kommunale forvaltninger. KL s fem kommunekontaktråd (KKR) har siden reformen været den organisatoriske ramme om dette samarbejde mellem kommunerne i hver region. I 2010 går de fem KKR ind i deres anden valgperiode med nye udfordringer og med et godt fundament af erfaringer at bygge videre på.

5 3 KKR Kort fortalt KKR er en del af KL s politiske organisation. Der er fem kommunekontaktråd, ét i hver region. Hvert KKR ledes af en formand og en næstformand, valgt af det enkelte KKR. KKR består af alle borgmestre i regionen og et antal kommunalbestyrelsesmedlemmer, så sammensætningen samlet set afspejler stemmefordelingen ved kommunalvalget. Antallet af medlemmer varierer derfor mellem de fem KKR og fra valgperiode til valgperiode i det enkelte KKR. Hvert KKR mødes som udgangspunkt fire-fem gange om året. Der er en arbejdsdeling mellem KL s bestyrelse og de fem KKR, hvor KL s bestyrelse varetager alle 98 kommuners interesser overfor staten og andre landsdækkende aktører, mens KKR varetager kommunernes interesser på en række regionale kerneområder. KKR kommunernes samarbejde i regionen KKR arbejder for, at den enkelte kommunalbestyrelses rammer og betingelser er så gode som mulige, så den enkelte kommunalbestyrelse effektivt kan levere den bedst mulige service til sine borgere. F.eks. på sundhedsområdet, som repræsenterer en betydelig økonomi. Samarbejdet mellem kommunerne i regionen skal bl.a. bidrage til, at der er sammenhængende patientforløb mellem den kommunale sektor, de praktiserende læger og sygehusene. Sagt med andre ord er kommunerne, de praktiserende læger og sygehusene afhængige af hinanden.

6 4 Et andet eksempel er erhvervsområdet. Samarbejdet skal her skabe gode vækstmuligheder, der kommer alle kommuner til gode. Vækstforum og de kommunalt ejede Væksthuse har forudsætningerne for at bringe relevante virksomheder, rådgivere og forskningsmiljøer sammen på tværs af kommunerne og støtte projekter, der giver vækst. Et tredje eksempel er samarbejdet på det specialiserede socialområde og specialundervisningen. Her er der en stor indbyrdes afhængighed kommunerne imellem, for alle kan ikke have tilbud til alle typer af behov. Der er et betydelig køb og salg af pladser på tværs af kommunerne og der er løbende udvikling i, om kommunerne ønsker at udvikle lokale tilbud eller købe tilbud i andre kommuner. Samarbejde giver derfor den mest hensigtsmæssige og effektive struktur på området. KKR er udtryk for en ny måde at arbejde på i kommunestyret. Et samarbejde, hvor alle er ligeværdige, og hvor der er ikke er noget hierarki. Der er heller ikke noget hierarki mellem KKR og kommunalbestyrelserne. KKR er ikke et overorgan til kommunalbestyrelserne. Formelt set har KKR ikke nogen beslutningskompetence og kan alene skabe fælles retning gennem dialog og i erkendelse af kommunalbestyrelsernes vilkår, udfordringer og holdninger. KKR s resultater afhænger derfor af medlemmernes evne og vilje til at finde fælles fodslag og fælles retning, som tager højde for forskelligheden i vilkår, udfordringer og holdninger lokalt. Arbejdsformen kaldes netværksstyring. KKR på kl.dk Følg KKR s drøftelser på Her finder du også hvert enkelt KKR s hjemmeside med bl.a. dagsordner og referater, mødeplaner, medlemmer, udpegninger samt kontaktoplysninger til formandskab og sekretariat.

7 5 KKR er kittet i kommunernes løsning af de fælles regionale opgaver KKR s seks kerneområder Ambitionen er ikke, at kommunerne skal samarbejde om alt, eller at så meget som muligt skal ske i fællesskab. Ambitionen er at samarbejde, der hvor det giver mening, og hvor det gør en forskel for kommunerne. Samarbejdet i KKR er koncentreret om seks kerneområder: Sundhedsområdet Koordinering og udvikling af det specialiserede undervisnings- og socialområde Erhvervsområdet: Vækstforum og Væksthus Kollektiv trafik Uddannelse Regional udvikling i øvrigt; planlægning, vindmøller, miljø mm. På hvert af disse områder er der en hårfin balance mellem, hvad der er rene lokale problemstillinger og dermed et anliggende for den enkelte kommunalbestyrelse, og hvad der er tværkommunalt, og hvor kommunerne derfor har fordel af at samarbejde. Det er et vedvarende opmærksomhedspunkt. KKR og de andre regionale fora Det enkelte KKR udpeger ca kommunale repræsentanter til forskellige regionale fora. Nogle eksempler er: Sundhedskoordinationsudvalget Vækstforum Væksthusets bestyrelse Det regionale beskæftigelsesråd Professionshøjskolers bestyrelse Samarbejdsudvalg på sundhedsområdet.

8 6 Det kan være en særlig udfordring for den politiker, der er udpeget til et sådant forum, ikke blot at repræsentere sin egen kommunes, men kommunernes fælles interesser på det pågældende område. Derfor er der også et tæt samspil mellem de kommunale repræsentanter og KKR. Kodeks for kommunale repræsentanter i regionale fora Læs mere om det kodeks, der er udviklet som en slags guideline til alle udpegede kommunale repræsentanter i regionale fora, på

9 7 Regionerne har også en andel i mange af de opgaver, som løses i et regionalt samarbejde. Regionernes væsentligste opgave er sundhedsområdet, men regionen har også andel i mange af de øvrige opgaver, der løses i det regionale samarbejde. På politisk niveau sker samarbejdet mellem kommuner og region primært i Kontaktudvalget, hvor alle borgmestre og regionsrådsformanden er medlemmer. Men også i Sundhedskoordinationsudvalget, Vækstforum og samarbejdsudvalgene på praksisområdet sidder der repræsentanter for både regionen og kommunerne. KKR s næste periode: Ved indgangen til KKR s anden valgperiode har KKR et helt andet grundlag og er erfaringer rigere, end ved starten i Der tegner sig tre særligt vigtige indsatsområder for den kommende periode: Et stærkere samarbejde mellem kommunalbestyrelser og KKR: Der er behov for et større ejerskab i kommunalbestyrelserne til de tværkommunale udfordringer, spørgsmål og løsninger. Tydeligere politiske processer: Der er behov for at styrke gennemsigtigheden endnu mere i KKR s arbejde, og der er brug for større involvering af kommunalbestyrelsesmedlemmer, herunder udvalgsmedlemmer, i drøftelserne, så KKR bliver endnu bedre klædt på. Intern markedsføring af samarbejdet. En endnu højere kendskabsgrad på såvel politisk som administrativt niveau kan øge nytteværdien af samarbejdet og være med til fortsat at udvikle kommunernes regionalpolitiske arbejde. Mere politik og mindre teknik i KKRs dagsordner

10 8 Den administrative organisering af samarbejdet De kommunale administrationer og KL s sekretariat bistår de fem KKR med oplæg, analyser, rådgivning, overblik m.v. KL stiller derudover et KKR-sekretariat på to personer til rådighed til hvert KKR. Det er KKR, der i samråd med kommunaldirektørkredsen planlægger og prioriterer samarbejdet mellem de kommunale administrationer. Den konkrete indsats løftes af kommunale ledere og medarbejdere, der arbejder med social og sundhed eller andre af de regionale temaer. Som kommunalbestyrelsesmedlem vil man derfor opleve, at et oplæg til KKR kan være skrevet og fremlagt af medarbejdere fra ens egen kommune. I det administrative samarbejde ligger også den del af koordineringsarbejdet, som ikke kræver politisk behandling i KKR.

11

12 Denne pjece indeholder en kort beskrivelse af KKR s rolle, opgaver, organisering m.v. Du kan læse mere om KKR på KL s hjemmeside: Du kan også følge KKR s arbejde på de enkelte KKR s hjemmesider: Her kan du bl.a. se dagsordener og referater fra KKR s møder. Og du finder oplysninger om KKR s formandskab, medlemmer, sekretariat m.v. KL Weidekampsgade København S Tlf Produktionsnr

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Kommuneinformation A/S 2006 KL 1. udgave,

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

Klart ansvar for de svageste

Klart ansvar for de svageste Klart ansvar for de svageste Høj kvalitet og god økonomi på det specialiserede socialområde Klart ansvar for de svageste Oplæg om det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde Klart ansvar

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Regeringen April 2004 1 Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE

GODE IDÉER. Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE 10 GODE IDÉER Fokus på arbejdskraftudfordringen ORGANISERING REDSKABER FORANKRING SAMARBEJDS PARTNERE Organisering Redskaber Forankring Samarbejdspartnere Fokus på arbejdskraftudfordringen 10 gode idéer

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside:

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne

Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne Sår du uden at høste? om gevinstrealisering og digitalisering i kommunerne KL 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af

Læs mere