Referat af Generalforsamling 24/ for Bakkealle Grundejerforening samt regnskab for 2010/11 og Budget for 2011/12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Generalforsamling 24/5-2011 for Bakkealle Grundejerforening samt regnskab for 2010/11 og Budget for 2011/12"

Transkript

1 Referat af Generalforsamling 24/ for Bakkealle Grundejerforening samt regnskab for 2010/11 og Budget for 2011/12

2 Generalforsamlingen var indkaldt ved følgende brev af tirsdag den 10. maj 2011 til medlemmerne: Bakkeallés Grundejerforening Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes der til ordinær generalforsamling i Bakkeallés Grundejerforening. Tid: Tirsdag den 24. maj 2011 kl Sted: Selskabslokalerne Thyvej 3, kælderen, 2720 Vanløse Foreløbig dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det revidrede regnskab for Fastsættelse af kontigent. 5. Snerydning 6. Indkomne forslag. a. Skiltning med "Hunde ingen adgang i rotounderne. b. Forslag om lukning af fortov mellem rotounderne og de tilstødende parceller mod at rydde sne langs vejen til vejkrydset. c. Ensretning eller anden form for trafikdæmpende foranstaltning på Thyvej således at gennemkørende tung trafik forhindres evt. max totalvægt af hensyn til vej og kloakker. 7. Valg til bestyrelsen. a. Valg af formand, Steen Dalberg genopstiller ikke. b. Valg af bestyrelsesmedlem, Eugen Schmidt genopstiller ikke c. Valg af bestyrelsesmedlem, Peder Fjelding genopstiller d. Valg af bestyrelsessuppleant e. Valg af revisor f. Valg af revisorsuppleant 8. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Forslag kan afleveres eller sendes på til undertegnede. Med venlig hilsen Steen Nøhr Dalberg Thyvej 12A, 2720 Vanløse Formand

3 Representater.? 1. Indledningsvis vælges Kjeld som dirigent og Peder Taus Christensen som referent. Dirigenten konstaterer at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen og i henhold til foreningens vedtægter. 2. Formandens beretning: Foreningen har fornyelig modtaget et påbud om reparation af vinterens huller i vejen. Bestyrelsen erfarede at hullerne med kort varsel blev udbedret af Kommunen og uden yderligere varsel. I mellemtiden var en ellers allerede indgået aftale med Bjarne Staal A/S desværre ikke blevet overholdt. Der pågår desuden et par forsikringssager omkring skader på fortov ved Thyvej 20 samt ved Rotunden på Tulipanvej og vej forårsaget primært i forbindelse med byggeri på enten Thyvej eller Dybbendalsvej. Det blev drøftet hvordan foreningen står forsikringsmæssigt i forbindelse med skader på vej og fortov. Det blev ligeledes drøftet hvorfor Kommunen foretog reparationer af vejen med så stor hast og i hvilket omfang der ydes garanti på arbejdet. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for Foreningens regnskab fremlægges af kasserer Thomas Barfod, og giver ikke anledning til kommentarer eller spørgsmål fra general forsamlingen. 4. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen foreslår at kontingent fastholdes på nuværende niveau; DKK 1800 per. Matrikel, DKK 900 per delt Matrikel. 5. Snerydning Der er fremlagt forslag om fælles snerydning på fortov og vej for alle foreningens medlemmer. I den forbindelse drøftes det at en sådan indsats kan give problemer udførelse af renovation.

4 Det aftales at Bestyrelsen skal kontakte Vanløse fælles grundejerforening, og drage nytte af allerede opnåede erfaringer på dette område. Det blev ligeledes foreslået at men eventuelt kunne opnå en aftale om henstilling af renovation på Bellahøjvej i tilfælde af endnu en hård vinter. 6. Indkomne forslag Følgende forslag er indkommet til drøftelse på generalforsamlingen: - Ivan og Marianne (Thyvej 21) foreslår at der opstilles Hundeskilte ved Rotunden, for på den måde at dæmme op for fremmed luftning af hunde i området. Marianne og Ivan undersøger hvad det vil koste at få sat skiltning op i rotunderne. Når prisen er kendt sørger bestyrelsen for at sende forslaget til afstemning i grundejerforeningen. - Ivan og Marianne (Thyvej 21) foreslår at det undersøges om der er mulighed / lovligt at lukke skråt-gående ved Rotunden, primært for at undgå snerydning på denne strækning. De på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer bakker op om den pragmatiske løsning med snor eller snedynger som spærring i vintermånederne og ellers foretages der ikke yderligere i sagen. - Ivan og Marianne (Thyvej 21) foreslår yderligere trafikdæmpende foranstaltninger på foreningens veje. Marianne og Ivan undersøger hvad vi på en privat fællesvej har af rettigheder/muligheder i forhold ensretning og/eller trafikdæmpende foranstaltninger samt hvad prisen for eventuelle løsningsmodeller omtrentligt vil være. Herefter sørger bestyrelsen for den videre behandling og eventuel afstemning af forslaget i foreningen.. 7. Valg til bestyrelsen - Bestyrelsen består af følgende: o Formandsposten Ledig o Bestyrelsesmedlem Steen Dalberg o Bestyrelsesmedlem Thomas Barfod (Kasserer) o Bestyrelsesmedlem Niels Jørgen Trandum o Bestyrelsesmedlem Peder Taus Christensen - Da der ikke kunne vælges en formand er det aftalt at bestyrelsen arbejder med kollektiv formandspost, og at der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for at opnå valg af formand til foreningen. - Per Eggertsen genvalgt som revisor - Kjeld Jacobsen valgt som revisor suppleant

5 8. Eventuelt - Der gives udtryk for et ønske om at foreningens hjemmeside opdateres med korrekte navne osv. Bestyrelsen vil foretage de relevante opdateringer. - Det aftales at samtlige papirer husstandsomdeles, for sikre at alle medlemmer ser dokumenter rettidigt.

6 Resultatopgørelse for perioden 1/ / / /12 Indtægter Faktisk Budget Note Budget Kontingent Renteindtægter Indtægt fra tilgodehavender Indtægter i alt Udgifter Generalforsamlinger Bestyrelsesmøder Administrationsomkostninger Vedr. bestyrelsen Vejudgift Forsikring Havearbejde Blomster og gaver Tab på debitor Udgifter i alt Årets resultat Saldo Nykredit Bank pr 1/ Saldo Nykredit Bank pr 31/ Bevægelse af kassebeholdning

7 Kontingentindtægter (Note 1) Parcel Kontingent Modtaget Thyvej 9A Mik Strangerup 1.800, ,00 Thyvej 10 Merete Gebay 1.800, ,00 Thyvej 10A Søren Stoltenberg 1.800, ,00 Thyvej 11 Bjørg Kjær 1.800, ,00 Thyvej 12 Rigmor Øhrgaard 1.800, ,00 Thyvej 12A Steen Dalberg Petersen (Formand) Fri Fri Thyvej 13 Pia Rasmussen & Henrik Andersen 1.800, ,00 Thyvej 14 Thomas Barfod (Kasserer) & Hanne Tærsbøl Schmidt Fri Fri Thyvej 15 Christina Jakobsen & Jesper Sjøberg 1.800, ,00 Thyvej 16 Helge Jørgensen 1.800, ,00 Thyvej 17A Eugen Schmidt 900,00 900,00 Thyvej 17B Alf Gulbrand 900,00 900,00 Thyvej 18 Kirsten Grunnet Lauridsen 1.800, ,00 Thyvej 19 Helene & Kenneth Horsburgh 1.800, ,00 Thyvej 20 Stine & Peder Fjelding Christensen 1.800, ,00 Thyvej 21 Marianne Gottlieb & Ivan Nielsen 1.800, ,00 Thyvej 22 Per Eggertsen 1.800, ,00 23, Thyvej st. R. Shannon 900,00 900,00 Thyvej 23, 1. Aqeel Yousaf 900,00 Thyvej 24 Kamilla & Niels-Jørgen Trandum 1.800, ,00 Thyvej 25 Søren Sellebjerg Andersen 1.800, ,00 Thyvej 26 Jens Olin Rasmussen & Lillian Beckmann 1.800, ,00 Thyvej 27 Hanne Stagholt & Erik Jensen 1.800, ,00 Thyvej 28 Kasper Willemann 1.800, ,00 Thyvej 29 Henrik Rosenberg Jensen & Martina Boye Lauridsen 1.800, ,00 Thyvej 30 Kristina Ambye & Søren Gellov 1.800, ,00 31, Thyvej st. Lene Charlotte Albæk 900,00 Thyvej 31, 1. Lene Charlotte Albæk 900,00 Thyvej 33 ANDERSEN & HEBEL. AGENTURER ApS 1.800,00 Tulipanvej 19 Signe Zacchi Rindholt 1.800, ,00 Tulipanvej 20 Kjeld Jacobsen 1.800, ,00 Tulipanvej 21 Jimmy Olsen & Mette Maria Kruse Callesen 1.800, ,00 Tulipanvej 22 Morten Voss & Sidsel Skou Voss 1.800, ,00 Bellahøjvej 125 Jane Toft Hansen 1.800,00 Bellahøjvej 127 BG BYG CPH Aps ,00 Bellahøjvej 131 Niels Nørland 1.800,00 Total , ,00 Renteindtægter (Note 2) 898,20 Total 898,20 Indtægt fra tilgodehavender (Note 13) ,00 Total ,00

8 Generalforsamlinger (Note 3) 627,30 Forplejning 327,30 Leje af lokale 300,00 Bestyrelsesmøder (Note 4) 0,00 Administrationsomkostninger (Note 5) 0,00 Vedr. bestyrelsen (Note 6) 1.905,00 VSG kontingent 165,00 Fællesforening af GF 1.560,00 Domæne Dk Hostmaster 45,00 Webhotel One.com 135,00 Vejudgift (Note 7) ,25 Bjarne Staal ,50 LMJ, faktura ,75 Forsikring (Note 8) 1.270,50 IF Erhvervsansvarsforsikring 1.270,50 Havearbejde (Note 9) ,35 Udgift til tømning af affaldsbeholdere 232,35 Vedligeholdelse fællesareal, Arne Højlund Faktura ,50 Vedligeholdelse fællesareal, Arne Højlund Faktura ,50 Blomster og gaver (Note 10) 0,00 Tab på debitor (Note 11) 0,00 Totale udgifter ,40

9 Balance pr Faktisk Note 2010/2011 Aktiver Almindelig konto Nykredit Bank Kassebeholdning 0 Tilgodehavende kontingent vedr. 2009/ Tilgodehavende kontingent vedr. 2010/ Aktiver i alt Passiver Egenkapital Passiver i alt

10 Tilgodehavender (Note 12) År Adresse Navn Beløb 2009/10 Bellahøjvej 131 PN office supplies /10 total /11 Bellahøjvej 131 PN office supplies /11 Thyvej 23, 1 Aqeel Yousaf /11 Thyvej 31, st. Lene Charlotte Albæk /11 Thyvej 31, 1 Lene Charlotte Albæk /11 Thyvej 33 ANDERSEN & HEBEL. AGENTURER ApS /11 Bellahøjvej 125 J. Toft hansen /11 Bellahøjvej 127 BG BYG CPH Aps /11 total Total tilgodehavender Indtægter fra tilgodehavender (Note 13) År Adresse Navn Beløb 2008/09 Bellahøjvej 125 J. Toft hansen /10 Bellahøjvej 125 J. Toft hansen /10 Bellahøjvej 127 Lars Egholm /10 Thyvej 11 Bjørg Kjær /08 Thyvej 19 Horsburgh /10 Thyvej 19 Horsburgh /10 Thyvej 33 ANDERSEN & HEBEL. AGENTURER ApS Samlede indtægter fra tilgodehavender

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

BistÑeÏsesmedlem Anne M. Løwen, Frederiksvej 62, st. th. Bestyrelsesmedlem Karl-Anker Thorn, Fredergj. Vejlauget Frederiksvej

BistÑeÏsesmedlem Anne M. Løwen, Frederiksvej 62, st. th. Bestyrelsesmedlem Karl-Anker Thorn, Fredergj. Vejlauget Frederiksvej Vejlauget Frederiksvej - www.vejlauget.dk Mathildevej MODTAGET Frederiksberg, de fb 2015 Orclinær Generalforsamling EGEMAR& CLAUSEN Dato: Onsdag den 11. marts 2015. Sted: Allégade 10, Frederiksberg Tid

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 7. april 2014 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Formand Leif Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

3. Godkendelse af foreningens regnskab. Regnskabet blev fremlagt af kasserer Jørgen Ifversen. Regnskabet blev godkendt. Se bilag 2

3. Godkendelse af foreningens regnskab. Regnskabet blev fremlagt af kasserer Jørgen Ifversen. Regnskabet blev godkendt. Se bilag 2 Referat af generalforsamling Grundejerforeningen Svenstibakkevej Lørdag den 25. oktober 2014 kl. 11.00 Hawboernes Hus Harebakkevej, Lild Strand Dagsorden i følge vedtægterne 1. Valg af dirigent. Jørn Frank

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 GF Sølodden Tirsdag d.14 april 20l5 Sognegården, Måløv Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010

G algebjerg. rundejerforening. den 09.08.2010 G algebjerg rundejerforening den 09.08.2010 Til grundejerforeningens medlemmer, Indholdsfortegnelse I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen den 29.08.2010 sendes i denne kuvert følgende

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Udsendt Dagsorden 190315 1. Valg af dirigent 2. Bemærkning til referatet fra sidste ordinær generalforsamling 3. Formandens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen 1. Valg af dirigent: John nr. 99 - Formalia overholdt - Revideret dagsorden er på hjemmesiden 2. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN M E D L E M S B L A D NR. 165 MARTS 2015 1. Valg af dirigent Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN 2. Protokol ( optrykt i medlemsblad nr.

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken

Grundejerforeningen Fuglebakken Grundejerforeningen Fuglebakken Medlemsblad nr. 2 - April 2011 Kære Medlem Vi kan med glæde henvise til vor hjemmeside: www.fuglebakkenaarhus.dk, da den nu næsten er fuldt opdateret. Igen i år blev Fastelavnsfesten

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 1. VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 22. april 2009 Regnskab 2008/2009 Budget 2009/2010 Bestyrelsen 2009/2010 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere