Årsberetning & regnskab 98

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning & regnskab 98"

Transkript

1 Årsberetning & regnskab NOVEMBER Støt CF-foreningens landsindsamling

2 CD: JAZZTELTET Send check på 100 kr til: Søren Kennet Petersen Horsevænget 27, 1.tv Hillerød 100 kr eller 100 kr pr. giro til: CF-foreningen 8800 Viborg Giro noter på bagsiden: JAZZTELTET Layout: S.C.Sejersen grafisk Tryk: X-press Digital A/S Oplag: eksemplarer ISSN Eftertryk er tilladt, dog med angivelse af kilden. CF-bladets redaktion: Bente Beck Beate Bejlegaard Tania Pressler Hanne W. Tybkjær (ansv.) Erik Wendel CF-kort motiv Miss Barcelona af Rudi Olsen Indhold: side Årsberetning Årsregnskab Resultatopgørelse Revisorpåtegning Balance Noter Bidragsliste Vedtægter Udgivelser 1999: 4/99: dec. HUSK at melde flytning til CF-foreningen. så undgår vi unødvendig porto... Bestyrelse pr kort m/kuverter incl. forsendelse Pris kr 25,- * CF-lægerådet Jørgen Bardenfleth formand tlf Peter Fristrup Jensen næstformand tlf Arne Skibsted Jakobsen tlf Lone Kristensen Christian Koch * overlæge, dr.med. tlf Niels Høiby * professor, overlæge, dr.med. tlf Birgitte Mortensen tlf Leila Møller tlf Hanne Grethe Nielsen tlf Hanne Wendel Tybkjær sekretariatschef tlf P. O. Schiøtz * professor, overlæge, dr.med. tlf Peter Steen Pedersen * afdelingslæge, dr.med. tlf Landsforeningen til Bekæmpelse af 2 Hyrdebakken 246 DK-8800 Viborg Danish Cystic Fibrosis Association Tlf cf-dk.org Fax BG Giro CVR-nr E. Winge Flensborg overlæge, dr.med. (kommitteret CF-lægerådet)

3 Årsberetning 1998 I årets løb har ti danske familier fået at vide, at deres barn lider af sygdommen cystisk fibrose (CF), og antallet af CF-patienter er nu oppe på ca Cystisk fibrose hører på grund af det relativt lave antal til i gruppen sjældne sygdomme, men disse patienter har samme behov for patientstøtte som større patientgrupper, herunder information, råd og vejledning i praktiske spørgsmål, møder, kurser, ferielejre m.m. Og da der endnu ikke findes en helbredende behandling for CF, er der stort behov for midler til forskning, ligesom det på grund af sygdommens ringe udbredelse er nødvendigt at oplyse om sygdommen og udbrede kendskabet til dens indvirkning på de sygdomsramte familier. Disse tre opgaver patientstøtte, forskning og oplysning er i overensstemmelse med Landsforeningens vedtægter 2 og har været kernepunkterne i foreningens virke siden dens grundlæggelse i Vi er derfor taknemlige for, at en lang række privatpersoner, fonde og erhvervsvirksomheder i årets løb har ydet os hjælp dels ved medlemskab, dels har støttet vort arbejde med bidrag og sponsorships, ligesom en række af vore ansøgninger om hjælp til konkrete opgaver er blevet imødekommet. Uden dette havde vi ikke kunnet arbejde i henhold til vedtægtsbestemmelsen. Endvidere er det af stor betydning for foreningens arbejde, at vi er blandt modtagerne af midler fra Tips/Lotto og får hjælp til vore patientkurser og lejre fra Handicappuljen og fra Tips/Lottopuljen til konkrete formål. Aktiviteter til fordel for CF Lokalforeningen i Hillerød arrangerede, som de har gjort det i en årrække, atter JAZZTELT på Kræmmermarkedet i Hillerød i eftersommeren. En stor stab af hjælpere assisterer Lokalforeningen i det praktiske arbejde med JAZZTELTET, hvor en række jazzorkestre sørger for den musikalske underholdning i de fire dage. Efter årets arrangement modtog Landsforeningen kr. fra Hillerød-JAZZTEL- TET til vort arbejde. EU-parlamentsmedlem Freddy Blak og en stor venneskare gennemførte endnu et cykelløb til fordel for syge børn, og CF-foreningen var blandt de Julemarked i Helligåndshuset Der var kr. fra Tour de la Sueur til Center for Autisme, Cystisk Fibrose (Tea, Tue og deres mor Annegrete Simonsen) og Børnecancerfonden. Bagerst ses bankdirektør Hermann Höhrmann fra løbsledelsen, HK-forbundsformand John Dahl, der rundede op til kr. og endelig løbets idémand Freddy Blak. grupper, som fik del i overskuddet fra årets svedetur, Tour de la Sueur, som blev kørt fra Næstved til Paris i dagene september. Da regnskabet var gjort op,var der et overskud på kr., som skulle deles mellem kræftbørn, børn med autisme og CF. HK rundede beløbet op til kr., hvorefter vi modtog kr. til CF-arbejdet. Julemarkedet i Helligåndshuset i København satte endnu engang rekord både hvad angår omsætning kr. og overskud kr Tak til alle, som bidrog til denne succes i form af arbejdsindsats på julemarkedet, ved fremstilling af håndarbejder, øvrige gaver og juledekorationer til salg i boderne og ved levering af hjemmebag til caféen. Også tak til de mange forretningsdrivende landet over, som tog vel imod CF-familier, som henvendte sig om gevinster til tombolaen og tak til en lang række gallerier og kunstmuseer, som leverede kunstplakater til salg på julemarkedet. Udover økonomisk støtte til foreningens virke bidrager julemarkedet også til at udbrede oplysning Foto: Finn John Carlsson, photeam.dk om CF, idet alle gæsterne får pjecer om sygdommen. Forskning og kongresdeltagelse Til Forskning vedr. CF og andre lungesygdomme er der indgået en gave fra F. Hoffmann La Roche Ltd., og Dansk Droge A/S har støttet arbejdet på Fagocyt-laboratoriet. Peitprojektet og Pulmozyme-projektet fik støtte fra Roche A/S, og til udbygning af forbindelserne mellem danske og russiske CF-læger modtog foreningen støtte fra den internationale CF-organisation ICF(M)A. Herved får russiske gæsteforskere lejlighed til at udvide deres kendskab til dansk CFbehandling under et studieophold på CF-Centret og på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Rigshospitalet. Af midler, hensat i tidligere år, blev der i 1998 anvendt kr. til flg. projekter: NAC-projektet, Fagocyt Laboratorium, Vækst, pubertetsudvikling og reproduktion og Effect of Traditional Chinese Medical Herbs. Til anvendelse til forskning i det kommende år modtog vi i 5 3

4 Solvay Pharma ann. fra blad 2-99

5 1998 bidrag fra Det Obelske Familiefond, Odd Fellowloge nr. 2 Scandinavia, Tour de la Sueur v/freddy Blak og HK, Viborg Rejsebureau Aps og familien Sommer. Landsforeningen ser det som en vigtig opgave at bidrage til, at forskere har mulighed for at præsentere deres videnskabelige arbejder på de europæiske og internationale CF-kongresser. Dette blev i 1998 muligt ved tilskud fra Janssen-Cilag A/S, SOLVAY PHARMA APS, Caremark, Roche A/S og Århus Universitet. Danske læger og forskere deltog således i den 22.europæiske CF konference i Berlin, Tyskland, og i den 12. nordamerikanske CF-kongres i Montreal, Canada. Aktiviteter for patienter og familier CF-familiekursus for forældre og CF-børn u/kronisk pseudomonas-infektion samt deres raske søskende blev i weekenden november afholdt for 20.gang.I alt 163 voksne og 87 CF-børn og søskende deltog. Programmet varieres fra år til år, hvorved kursusindholdet er relevant også for dem, som har deltaget i en årrække. Kurserne er nu blevet så omfattende, at det er nødvendigt at gennemføre dele af undervisningen på differentieret niveau i sideløbende sessioner, så forældrene kan deltage i undervisning tilpasset netop deres CFbarns alder og status. Også børneundervisning indgår i programmet. Lørdag formiddag er forbeholdt et psykologisk emne, som i 1998 var: Fra barn til teenager om overgivelse af behandling, accept og forståelse og om pubertetsproblemer i forhold til unge med CF. Psykolog Henrik Fischer forestod formiddagens program, og efter hans indledning drøftede deltagerne emnet i grupper efterfulgt af fælles diskussion i plenum. Øvrige programpunkter under kurset var: Den nye servicelov Antibiotika og resistens Hvad kan vi gøre for hinanden og tre sideløbende workshops med emnerne: Undervisning for nye CF-forældre Ernæring Genteknologi/ moral og etik. Søndag formiddag var følgende på programmet: Forskning Nye behandlingsformer og det afsluttende Spørgehjørne, hvor behandlerteams fra de to CFcentre på Rigshospitalet og Skejby Sygehus stiller sig til rådighed for spørgsmål og svar. Udover undervisning i sygdommens aspekter og nye behandlingsmetoder er det årlige kursus værdifuld mulighed for erfaringsudveksling med familier med tilsvarende problemer. Desuden får CF-børnene anledning til at opleve andre børn, der som de selv skal gennemgå omfattende daglig behandling, og også raske søskende møder ligestillede. Familiekurserne tilrettelægges i samarbejde med CFcentrene, og i 1998 modtog vi økonomisk støtte fra Handicappuljen, Tips/Lotto-Aktstykkepuljen, Janssen-Cilag A/S og SOLVAY PHARMA APS. CF-vinterlejren for CF-børn i alderen år giver rig mulighed for fysiske udfoldelser. I flere år har lejrene været henlagt til bjergegne i Frankrig og Italien, hvor vi er sikre på optimale vejrforhold for børnenes lungeproblemer. Også rejseafstanden er en positiv udfordring til børnene, som oplever selvstændighed i fraværet fra forældrene. Det er et vigtigt mål med lejrene at tilskynde børnene til øget grad af egen indsats og ansvar for den daglige behandling lejren fandt sted i Alpe d Huez, Frankrig og 11 unge CF'ere deltog. Lejrarrangementet blev støttet af Handicappuljen og Tømrermester Martin Hansens Legat. Til arbejdet for børn og unge, som indlægges på CFcentrene til antibiotisk behandling, modtog vi i 1998 hjælp fra Ferierejser Forretningsrejser Individuelle rejser... Gamle traditioner/moderne principper. Over 40 års erfaring. Stiftet november Autoriseret agent for SAS DSB Lufthansa Maersk Air m.fl. samt agent for stort set alle transportselskaber og rejsearrangører. VIBORG REJSEBUREAU ApS Dumpen Viborg. Tlf GIRO 413, Foreningen Cura og fra P. Rasmussen og sønner as-s, mens SOLVAY PHARMA A/S støttede to patientmøder. Oplysning om CF Foreningen anvender en række pjecer om sygdommen. Seneste udgivelse er pjecen Information om cystisk fibrose, udarbejdet af sygeplejerske Annelise Hansen, Rigshospitalet, og finansieret med midler fra Rigshospitalets Børneprogram og Janssen-Cilag A/S. CF-patienter og familier medvirker med mellemrum i presseartikler, i marts 1998 således CF-patient Mette Scmidt i en artikel i ugebladet Ude & Hjemme. Det er et værdifuldt for oplysningsarbejdet, at patienter åbenhjertigt fortæller pressen om deres hverdagsliv med en kronisk sygdom og dens behandling og herved bidrager til at øge kendskabet til denne sjældne lidelse. Sekretariatet oplever fortsat stor interesse for cystisk fibrose blandt uddannelsessøgende, som i stort antal rekvirerer oplysningsmateriale om sygdommen til blandt andet speciale-opgaver indenfor faget biologi. Der efterspørges som regel materialer, som belyser sygdommens forbindelse til gen- og bioteknologi, herunder genetisk screening, fosterdiagnostik, præimplantationsdiagnostik, genterapi, kloning, transgene dyr m.m. I erkendelse af den informationsteknologiske tidsalder har CF-foreningen i oktober 1998 etableret en webside på adressen Websiden er udviklet af CF-patient Erik Wendel og det er hensigten, at det nye medie dels skal tjene som et informationsredskab overfor såvel patientfamilierne som den øvrige befolkning, dels være et nyt og tidssvarende kommunikationsmiddel patienter og familier imellem. Det må forudses, at websiden vil være under løbende udvikling og udbygning, og vi håber på vore medlemmers inspira- 6 5

6 6 tion i denne proces. Arbejdsfunktionen søges dækket ved tilvejebringelse af særlige websponsorater. Det er dog ingenlunde meningen, at websiden skal afløse CF-bladet, som fortsat vil udkomme fire gange årligt. Men websiden giver os mulighed for løbende at kunne informere medlemmerne om nye tiltag, mens kommunikation via bladet kun finder sted i forbindelse med de fire årlige bladudgivelser. Sundhedspolitik og debat Ny viden og teknologi har givet håb om nye behandlingsformer (fx. genterapi og præimplantationsdiagnostik), og de sygdomsramte familier giver gang på gang udtryk for, at de gerne ser den udvikling fremmet. CF-foreningen tilstræber derfor at deltage i den offentlige debat, i møder og høringer for at kunne præsentere medlemmernes interesser. En stor forskningsindsats indenfor cystisk fibrose og udvikling af nye medicinske præparater har ikke mindst i Danmark ført til forbedret behandling af CF. Herved har børn og unge med cystisk fibrose fået bedre livsudsigter, end det var tilfældet for år tilbage, mens en del voksne patienter har brug for lungetransplantation. Der er imidlertid katastrofal mangel på donorer i Danmark, og CF-foreningen bidrager derfor med vore begrænsede ressourcer og arbejdskapacitet i bestræbelser for at få Danmarks befolkning til at tage stilling til organdonation. Dette arbejder finder sted med kollega-foreninger i Transplantationsgruppen, som koordineres i DSI-De Samvirkende Invalideorganisationer. Gruppen kunne i maj 1998 præsentere en nyskabelse til oplysningskampagnen om organdonation, nemlig etablering af et Informatørkorps, hvis medlemmer alle er personer, der har modtaget donororganer. Korpsets medlemmer skal berette om den gode livskvalitet, der opnås gennem transplantationer, og håbet er, at det ad den vej vil lykkes at få flere mennesker til at tage stilling til organdonation. I slutningen af maj mødtes sundhedsminister Carsten Koch med informatørkorpset i Sundhedsministeriet. Ministeren fik bl.a. overrakt et eksemplar af den folder, der nu findes hos organisationer, oplysningsforbund, skoler, foreninger o.l. Sundhedsministeren udtrykte glæde over kampagnen og lovede, at også Sundhedsministeriet vil udbrede kendskabet til dens indhold. Populationsscreening og fosterdiagnostik er et andet emne,som optager CF-kredsen, og ved flere lejligheder har medlemmerne udtalt sig til fordel for disse metoders anvendelse. På baggrund af tidligere analyse af CF-familiers reaktion på tilbud om fosterundersøgelse har CF-foreningen med medlemmernes tilslutning ved flere anledninger konkluderet, at anlægsbærerscreening og fosterundersøgelse bør være et tilbud til den danske befolkning, men at den enkelte/parret skal sikres ret til at foretage et frit, informeret valg efter grundig genetisk rådgivning. Endvidere skal CF-foreningen fortsat arbejde for at sikre samfundets accept af og solidaritet med den enkeltes beslutning. En undersøgelse af de psykosociale aspekter ved anlægsbærerscreening, foretaget af lektor Hans Clausen, viste, at gravide, som indgik i et pilotprojekt, og som ikke på forhånd kendte risiko for cystisk fibrose, deler CF-familiernes opfattelse og ønsker. Det er derfor CF-foreningens håb, at der snarest etableres et tilbud om anlægsbærerscreening til gravide i Danmark. CF og Europa Cystisk fibrose betegnes ofte som modelsygdom vedrørende de nye genteknologiske muligheder, affødt af, at CF-genet var et af de første sygdomsgener, som blev isoleret eller klonet, som fagfolk udtrykker det. Fundet af CF-genet i 1989 har ført til mulighed for gentest, fosterdiagnostik og iværksættelse af genterapiforsøg. Men det må understreges, at der endnu ikke er mulighed for egentlig behandling med genterapi. Forskerne er i årene stødt på flere vanskeligheder end oprindeligt forudset med hensyn til at finde genvektorer genfærger, som uden komplikationer kan indføre det raske gen i cellerne.der er dog grund til om end med fortsat tålmodighed at bevare optimisme for udvikling af behandlingsformer, som kan fjerne selve årsagen til cystisk fibrose. Disse forhold medfører, at CF/DK og ECFG-European Cystic Fibrosis Groups, som repræsenteres af sekretariatschefen, Hanne Wendel Tybkjær (HWT), inviteres til oplæg og deltagelse i forskellige konferencer og debatter om gen- og bioteknologi. Således afholdt Council of Europe i juni en konference i Strassbourg Hearing for patients organisations, arrangeret af Steering Committee on Bioethics (CDBI), om emnerne: Genetic tests, Genetic counseling, Genetic research med oplæg fra DK om CF-erfaringer. I juni var sekretariatschefen også inviteret til at præsentere et indlæg om Patients' Expectations på konferencen UK Presidency/ European Commission Round Table, Biotechnology: Looking forward, som blev afholdt i Bruxelles, arrangeret af Department for Trade and Industry, UK. I januar var HWT inviteret til deltagelse i EU kommissionens (DG XII) panel med henblik på Ethical review of Biotechnology research proposals, og hun blev inviteret til at skrive en artikel om cystisk fibrose i Danmark til tidsskriftet European Home and Community Care 1998/99. HWT er på vegne af CF/DK og European Cystic Fibrosis Groups medlem af en europæisk tænketank for patientspørgsmål, nedsat i et samarbejde mellem en række europæiske patientgrupper og EFPIA- European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations.Ved møder i 1998 har der bl.a. været drøftet emnerne: Orphan Medicinal Products (OMP) og Clinical Trials. I sidstnævnte om kliniske forsøg havde vi stor hjælp af overlæge Kamma Bertelsen, Den Centrale Videnskabsetiske Komité- CVK, som beredvilligt rejste med til mødet i Bruxelles, hvorfor vi fra danske side kunne fremføre synspunkter baseret på såvel patientoplevelser som på det danske komitesystem. CF fik som det var tilfældet ved 1.behandling i 1997 atter en fremtrædende rolle i forbindelse med EU-parlamentets 2. og afsluttende behandling i maj måned af et direktivforslag om patent på genteknologiske opfindelser. Atter deltog talrige danske CF-familier og -patienter aktivt i denne aktivitet ved bl.a. at skrive breve til en række EU-parlamentsmedlemmer, hvor de udtrykte deres ønske om, at forskning og udvikling af ny medicin i Europa ved hjælp af bioteknologien må fremmes til gavn for patienter

7 med alvorlige arvelige sygdomme. Patientgrupperne, som siden 1996 har deltaget aktivt i bestræbelserne på at præsentere deres synspunkter herom for politikerne, nød stor respekt ikke mindst cystisk fibrose-gruppen. De danske CF-familier har en absolut stor andel af æren for, at det lykkedes at komme godt igennem også 2. behandlingen i I forbindelse med den afsluttende afstemning i Europaparlamentet i Strassbourg den 12. maj 1998 var 22 patienter fra Tyskland, Nordirland, Irland, England og Danmark, repræsenterende sygdomsgrupperne Alfa-1-antitrypcinmangel, cystisk fibrose, UK Coalition for People Living with HIV and AIDS, Primary Lateral Sclerosis, Seriously Ill for Medical Research UK, Friederich Ataxia og Retinitis Pigmentosa til stede i parlamentet og bekræftede deres ønske overfor EU-parlamentsmedlemmer at direktivforslag blev vedtaget. Fra Danmark deltog bl.a. forældreparret Annegrete og Keld Simonsen med deres to CF-børn Tue og Tea. Deres stemme blev hørt, forslaget blev vedtaget med stort flertal. Patientgruppernes indsats blev i 1998 koordineret af projektet European Patients' Voice- EPV, som blev dannet i januar 1998 af repræsentanter for cystisk fibrose og alfa-1-antitrypcinmangel (Hanne W. Tybkjær og Erik Wendel/CF samt Niels Christensen og Kamilla Christensen, Alfa-1). I forbindelse med biotek-aktionen søgte og fik EPV ca kr. i støtte fra EFPIA. EPV, som er hjemmehørende i Danmark, fungerer desuden som et netværk for europæiske patientgrupper og formidler bl.a. information om EU til grupperne. Netværket søgte og modtog støtte fra EFPIA og Dansk CF- og Alfa-patienter gav EU-patentdirektivforslagets rapporteur Mr.Willi Rothley (MEP) en T-shirt med gruppens slogan: Patients for LIFE. SmithKline Beecham/Belgien til informationsarbejdet. Lokalgrupper Fund-raising Der findes et antal lokalgrupper i landet (14), hvoraf 5 er rammen om mindre samtalegrupper for forældre, mens én gruppe, Storgruppe Vest, arrangerer større informationsmøder for patientfamilier tilknyttet CF-Centret på Skejby Sygehus. De resterende grupper er beskæftiget med indsamling og arrangementer for at skaffe midler til forsknings- og patientarbejde. Det er Landsforeningens håb, at de gode idéer, der kommer til udtryk i indsamlingsaktiviteterne, må brede sig til mange flere byer i landet. Der er stort behov for at skaffe midler til arbejdet, og i forbindelse med de stedfundne arrangementer oplever vi, at også oplysningsarbejdet nyder godt af lokalarrangementerne, som ofte ledsages af massiv omtale i lokale medier. Vore familier og øvrige medlemmer vil i den nærmeste fremtid høre mere om foreningens planer om øget fund-raisingaktivitet, idet vi håber, det vil lykkes at skabe et landsdækkende net af aktiviteter til fordel for CF og gerne skabe en årlig CF-DAG. Vi har ved udgangen af 1998 ca medlemmer, men må for året 1998 desværre notere en nedgang på 3% i antal medlemmer, og ligeledes nedgang i antal bidragydere på 9%. Vi håber, at foreningens medlemmer vil hjælpe os med at vende denne udvikling ved at prøve at skaffe os flere medlemmer og bidragydere i det kommende år. Vi takker vore bidragydere og medlemmer for den støtte, vi modtog i årets løb, og minder om, at CF-foreningen er godkendt i henhold til Ligningslovens 8 A, hvorfor bidrag og gaver til foreningens arbejde kan fratrækkes den skattepligtige indkomst i henhold til gældende lovgivning. CF-foreningen er også godkendt efter Ligningslovens 12, stk. 3 til at modtage løbende ydelser med fradragsret for giveren. Endvidere kan CF-foreningen modtage testamentariske gaver uden at betale arveafgift. CF-foreningens arbejdsopgaver og samarbejdspartnere. Sekretariatets funktion CF-sekretariatet er den daglige ramme om foreningens arbejde først og fremmest med en konsulenttjeneste, som står til patientfamiliernes rådighed i alle praktiske spørgsmål. Dette indebærer også oplysning om CF-sygdommen, bl.a. ved henvendelser fra daginstitutioner og skoler, hvor CF-børn passes og undervises, samt kontakt med sociale myndigheder. Også redaktion af CF-bladet og CF-websiden er hjemmehørende i sekretariatsregi, ligesom foreningen varetager tilrettelæggelse af lejre og familiekursus, sidstnævnte i nært samarbejde med de to CF-centre. Rejseaktivitet ved dansk kongresdeltagelse arrangeres også af CF-sekretariatet. Dernæst søger vi at imødekomme de talrige opgaver, som skyldes cystisk fibrose-sygdommens placering som 'modelsygdom' for håndtering og anvendelse af ny genteknologisk viden. Dette medfører talrige kontakter med dags- og ugepressen. Materiale om cystisk fibrose ajourføres og udsendes i uddannelsespakker til elever på uddannelsesinstitutioner, skoler, gymnasier, seminarier etc., som i stort antal rekvirerer disse til deres biologispeciale og søger yderligere oplysning om CF, ofte ved interviews med patienter og forældre. CF modtager også hyppigt invitationer og opfordringer til at deltage i inden- og udenlandske debatter, konferencer og møder om genteknologi og andre patientsammenhænge. Interessen i befolkningen for at få foretaget anlægsbærertest er fortsat stigende, og sekretariatet modtager adskillige henvendelser herom. Sekretariatet deltager også i opgaver i forbindelse med oplysningsindsatsen om organdonation via vor samarbejdspartner Transplantationsgruppen-TG. Blandt vore øvrige samarbejdspartnerere er Kontaktudvalget for Mindre Sygdoms- og handicapforeninger-kms og De Samvirkende Invalideorganisationer-DSI, og de udenlandske grupper: CF-NORDEN, International Cystic Fibrosis (Mucoviscidosis) Association-ICF(M)A. CF-foreningen repræsenterer desuden ICF(M)A's europæiske sektion: European Cystic Fibrosis Groups-ECFG og er rammen om projektet EPV-European Patients' Voice. Desuden udføres i sekretariatet de daglige arbejdsrutiner med administrative opgaver, herunder medlemskontakt og -kartotek, fondsansøgninger og bogholderi. 7

8 Janssen-Cilag ann. fra blad 2-99

9 Janssen-Cilag ann. fra blad 2-99

10 Årsberetning Resultatet for året 1998 udviser et overskud på kr , mens 1997 udviste et overskud på kr Årets resultat kr foreslås overført til egenkapitalen, som herefter udgør kr Af foreningens indtægter kr er kr bidrag tilegnet bestemte formål og er opført henholdsvis under aktivitetsudgifter, som er specificeret i regnskabet, og under hensættelser. Jørgen Bardenfleth (formand) Arne Skibsted Jakobsen Niels Høiby P. O. Schiøtz København, den 20. oktober 1999 Bestyrelse: Peter Fristrup Jensen (næstformand) Christian Koch Leila Møller Hanne Grethe Nielsen Bente Beck Lone Kristensen Peter Steen Pedersen Hanne Wendel Tybkjær Sekretariatschef: Hanne Wendel Tybkjær Note Resultatopgørelse for året i t.kr. INDTÆGTER Medlemskontingenter Bidrag til foreningens arbejde Tips/Lotto Landsindsamling Julemarked Indtægter i alt UDGFITER: Aktivitetsudgifter Tilskud Kurser og kongresser Tilskud Administrationsudgifter Tilskud Udgifter i alt Resultat før renter RENTER: Renteindtægter m.v., netto Renteudgifter, overført til projekter Nettoresultat kr

11 Revisionspåtegning Vi har revideret det af betyrelsen aflagte regnskab for 1998 for Landsforeningen til Bekæmpelse af Cystisk Fibrose. Den udførte revision: Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den af bestyrelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsregnskabets informationer som helhed er fyldestgørende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion: Det er vor opfattelse, at årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen, og at det giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. Aktiver København, den 20. oktober 1999 Revisionsfirmaet Chr. Mortensen Bent Nielsen statsaut. revison Balance pr. 31. december 1998 Note 31/12-97 i t.kr. ANLÆGSAKTIVER: Finansielle anlægsaktiver: 6 Værdipapirer (optaget til børskurs ultimo) Materielle anlægsaktiver: Inventar og kursusudstyr 55 Anlægsaktiver i alt OMSÆTNINGSAKTIVER: Tilgodehavender: Tilgodehavende tilskud Andre tilgodehavender Deposita Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt kr Passiver Note 31/12-97 i t.kr. EGENKAPITAL: Saldo pr. 1. januar Kursreguleringer Årets nettoresultat Egenkapital i alt HENSÆTTELSER: Hensættelser til senere forskning m.v Hensættelser i alt KORTFRISTET GÆLD: A-skat Revisionshonorar Diverse omkostninger Forudmodtagne kontingenter Forudmodtagne gebyrer Feriepenge og ATP Lønsumafgift Pensionsafgift Gæld i alt Passiver i alt kr

12 1997 Note kr. i t.kr. Noter 1997 Note kr. i t.kr Landsindsamling 29/11-31/12: Bidrag Udgifter kr Julemarked: Salg Sponsorship Udgifter kr Aktivitetsudgifter: FORSKNING: Immunelektroforese-laboratoriet: Lønninger, pension og feriepenge m.v Udgifter Tilskud: Lund-Bugge Fonden 0-20 CF-Lokalforeningen, Fjerritslev 0-18 Boet efter Anna L.M. Hald 0-10 Elva Hansen 0-1 Y. og H. Sommer 0 Helge Ville 0 S. Lukassen 0-1 VST Elektronik A/S 0-3 Verner Jørgensen 0-2 Tour de La Sueur 0-3 Hensat Aspergillus fumigatus-projekt: Udgifter 0 93 Tilskud: Illum Fondet 0-40 Færoyskt Cystisk Fibrose Felag 0-33 Hensat Nac-projekt: Udgifter Tilskud: Renteindtægter 0-7 Hensat Fagocyt Laboratorium: Lønninger, feriepenge Udgifter Tilskud: RH/Dansk Droge A/S Renteindtægter 0-2 Hensat Forskning vedr. CF o.a. lungesygdomme Udgifter Tilskud: Amethyst, UK F. Hoffmann - La Roche Ltd Hensat Hensat til Vækst, pubertetsudvikling og reproduktion Lønninger Udgifter Tilskud: Solvay Pharma ApS 0-25 Tour de la Sueur 0-21 Færoyskt Cystisk Fibrose Felag 0-12 Hensat til Hensat Ginseng-projekt: Lønninger, feriepenge Udgifter Tilskud: Boehringer Ingelheim DH A/S Hensat til Effect of Traditional Chinese Medical Herbs Udgifter: Lønninger, feriepenge Udgifter Tilskud: Fondation Idella Hensat til Hensat Forskningskonto til minde om Claus Ginsborg: Tilskud: H. Lilienfeldt Schierbeck Hensat til ECFS-European CF Society: Udgifter 0 8 Tilskud: Membership fee Contribution, CH (Davos 1997) Contribution, D (Berlin 1998) Renteindtægter Hensat til Brugerundersøgelse diætbehandling, Skejby Udgifter 0 Tilskud: Solvay Pharma ApS (vedr udgift) Cancer Project: Lønninger, feriepenge m.v Udgifter Tilskud: Civ.ing. F. Nyegaard og Hustrus Fond Hensat til

13 1997 Note kr. i t.kr Note kr. i t.kr. Peit Project: Udgifter Tilskud: Roche A/S Hensat til Pulmozyme Projekt: Udgifter Tilskud: Roche A/S Hensat Hensat til CF Linkage DK-Russia: Udgifter Tilskud: ICF(M)A Hensat til DPG/Scanpag: Lønninger, feriepenge m.v Udgifter Tilskud: EU Commission 0-45 EFPIA 0-10 SmithKline Beecham - B F. Hoffmann La Roche Ltd Pfizer Europe 0-35 Novo Nordisk A/S 0-25 Hensat til European Patiens Voice: Lønninger, feriepenge m.v Udgifter Tilskud: SmithKline Beecham - B EFPIA Hensat til Øvrige/kommende forskningsopgaver: Tilskud: T. & H. Sommer -50 Viborg Rejsebureau ApS Tour de la Sueur / HK Tour de la Sueur / F. Blak Odd Fellowloge nr. 2 Scandinavia Færoyskt Cystisk Fibrose Felag 0-11 Laurits Andersens Fond 0-10 Det Obelske Familiefond Hensat til Forskning i alt 0 3 ØVRIGE AKTIVITETSUDGIFTER: Fremstilling af pjecer og oplysende materiale: Udgifter Tilskud: Janssen-Cilag A/S 0-17 Rigshospitalets Børneprogram SmithKline Beecham - B Hensat tidligere år Patientmøder: Udgifter Tilskud: Scandipharm Int Solvay Pharma ApS Aktiviteter indlagte patienter: Udgifter Tilskud: Giro Foreningen CURA P. Rasmussen og sønner a-s Hensat til Familiekursus: Lønninger, honorarer m.v Kursusudgifter m.v Kursusudstyr Kursusgebyrer Tilskud: Handicappuljen Tips/Lotto,Aktstykkepuljen Jannsen-Cilag A/S Solvay Pharma ApS Scandipharm Int Hensat til Ferielejre: Udgifter Lejrgebyrer Tilskud: Handicappuljen Tips/Lotto,Aktstykkepuljen 0-25 Tømrermester Martin Hansens Legat Bustrupfonden 0-5 Hensat til Biotekkurser: Udgifter 0 26 Tilskud: Tips/Lotto 0-26 Øvrige udgifter: Småanskaffelser, straksafskrivning 0 12 CF-årsberetning og -tidsskrifter Kontingenter DSI, ICF(M)A m.v Forsikringer Gaver og bidrag Lokalgruppeomkostninger Øvrige aktivitetsudgifter i alt AKTIVITETSUDGIFTER I ALT kr Kurser og kongresser Udgifter Tilskud: Solvay Pharma ApS Janssen-Cilag A/S Caremark Århus Universitet A/S Roche A/S Bayer Danmark A/S 0-4 Glaxo Wellcome A/S 0-8 Pasteur 0-9 Zeneca AS 0-26 Roche A/S 0-59 Hensat til kr. 13

14 1997 Note kr. i t.kr Note kr. i t.kr Administrationsudgifter: Sekretariatet: Lønninger, ferie- og rejsegodtgørelse Lønrefusion Husleje Telefon, telefax, , web Kørselstilskud, sekretariatschef Tryksager, kontorartikler og -inventar EDB- og fotokopieringsudgifter EDB-computer hardware Porto Abonnement, annoncer og finansgebyr Depotgebyr 262 Revision 1997, rest 3.50 Revision 1998, afsat ATP Arbejdsgiverandel AM-bidrag AER-elevrefusion Lønsumafgift CF-Norden Diverse omkostninger Møder og rejser Modtaget tilskud: EAG/EFPIA 0-66 VSOP/Europa Bio 0-6 Medizinische Hochschule, Hannover Rejseudgifter, sekretariatschef Modtaget tilskud:smithkline Beecham - B 0-17 P.P.B.H. 0-4 European Platform 0-6 E.A.G.S. 0-4 DTI, UK SB, D kr Værdipapirer: Aktier: Den Danske Bank: 16 stk. à Obligationer: Østifternes Kreditforening: Nom. kr s.1.a.2017, 7% à 103, Nom. kr a.2022, 5% à 95, Byggeriets Realkreditfond BRF: Nom. kr s.2014, 7% à 101, Københavns Hypotekforening: Nom. kr s.2012, 4% à 93,00 93 Landsbankernes Reallånefond: Nom. kr s.1999, 7% à 101, kr Inventar og kursusudstyr: Anskaffelsessum: Saldo pr. 1/ Tilgang: JVC videokamera Olympia Camedia digital udstyr og Photoshop Supercooler HP Vectra XA PC + skærm HP Vectra XA PC HP Omnibook Multi Tech ZDX modem HP Deskjet HP 320 Palmtop, 2 stk Hyundai 15 skærm HP Scanjet Motorola Intern Motorola GSM 900/ ISDN Router Prest Beotalk Diverse kontormøbler Afgang: Olivetti Echos P100, PC ANSKAFFELSESSUM PR. 31/ Afskrivning: Saldo pr. 1/ Afskrivninger Tilbageført vedr. årets afgang 0-24 AFSKRIVNINGER PR. 31/ kr Likvide beholdninger: Kasse- og valutabeholdning Bankbeholdning: Den Danske Bank,Viborg afd.: Konto nr Konto nr Konto nr Unibank,Viborg afd.: Konto nr Jyske Bank,Viborg afd.: Konto nr BG Bank Konto nr kr Hensættelser til senere forskning m.v.: NAC-projekt Fagocyt laboratorium CF-kurser og ferielejre Forskningskonto til minde om Claus Ginsborg Effect of Traditional Chinese Medical Herbs ECFS European CF Society Forskn. vedr. CD o.a. lungesygdomme Vækst, pubertetsudvikling og reproduktion 0 33 DPG/Scanpag/EPV Oplysningsmateriale 0 17 Pulmozyme-projekt Muc. Exopoly. p.a., SSP Peit Projekt Ginseng Projekt Canser Projekt Indlagte patienter, RH CF Linkage DK-Russia Diverse kongresser Kommende forskningsopgaver kr

15 Bidragsliste 1998 Bidrag til foreningens arbejde kr samt til landsindsamlingen kr , i alt kr , specificeres således: Anonym Beate Bejlegaard og Gert Gydesen Helga Bendixen Lene og Per Erik Bernts Kirsten Bien Anne og Peter Breum Jørgen Buschardt Anni L. Christensen og Steen Lauesen Ella og Keld Christensen Elly og Villy Christiansen Lisa og Mogens Christoffersen Birgit og Arne Conradsen. 500 Michala og Mohammed Høg Daimar Luisa Dotti og Viggo Bank Jensen Karina Dyrstrøm og Jesper Jensen Anne Engesgaard og Poul Jacobsen Birthe og Orla Duch Pia Finderup Dorte Gyrd-Hansen og Richard Jones Brit Hansen og Jens Jensen 500 Connie og John Bay Hansen Judit og Lars Hansen Vagn E. Hansen Mikal Herløw Louise Hoppe og Søren Iversen Pia Kousgaard Houtved Eli og Poul Hundahl Louise Hundahl Karen og Arne Skibsted Jakobsen Betty Neel Jansen og Peter Slot Anne Lise Jensen Christian Ellebæk Jensen Gerda Jensen Maibritt og Michael Schønning Jensen 500 Odile og Peter Fristrup Jensen Kirsten og Mogens Jepsen 835 Susanne Kollerup Justesen og Villy Nielsen Dorthe og Bjarne Jørgensen Karen og John Kidde-Hansen Dolly og Kaj Kirk Margrethe og Niels Kristoffersen Pia og Jean Lehim Ingeborg Lehmann Elisa og Bent Lund Inge og Jørgen Lynning Charlotte Bruun Løvskov og Michael I. Løvskov Skattefri bidrag Gaver til CF-foreningen kan trækkes fra i skat iht. gældende lovgivning. Bl.a. kan den skattepligtige gavegiveren fratrække det beløb, hvorved årets gave overstiger 500 kr. Fradraget kan højst udgøre kr. Forudsætningen er, at CF-foreningen er godkendt i henhold til Ligningslovens 8A, og vi kan oplyse, at CF-foreningen er opført på Told-Skat cirkulære nr af 27. juli CF-foreningen er også godkendt efter Ligningslovens 12, stk. 3 til at modtage løbende ydelser med fradragsret for giveren og kan endvidere modtage testamentariske gaver uden at betale arveafgift. Didde Lysdal og Lars Tandrup 735 Jørgen Mortensen Charlotte Nielsen og Boye Jensen Connie Østergaard Nielsen 500 Gerda og Carlo Nielsen Susan K. Nielsen og Claus Bender Annette og Per Engelbrecht Pedersen 500 Annette og Knud Poulsen 700 John Rasmussen Leif Rasmussen Nina Richter og Niels Tromholt Aase Saugmann og Bent Andersen Lise Schlage og Theis Taarnby Nygaard Jette Scheldt og Jan Lohse Sørensen Elin Solem og Domingo Jiménez-Beltrán Gitte og René Starup Lone og Peter Sørensen Hanne og Kurt Thuesen Ida Vejling og Viggo Brandt Jensen Agerbæk Motorcentrum Agnes og Alfred Andersen Anni og Bent Andersen C. B.Andersen Erna Andersen Poula Andersen Anonym Asthma-Bronchitis forening Kronisk Syges Vel Helle Bender Metha Beck Barbara Bien Helen Birkjær Günther Brag C.F.J. Carlson's & Hustru Camilla Carlson's Legat Brdr. Nielsen Sko Brdr. Steinfath ApS CARBU ApS CF-kursister Faaborg Birgit og Eigil Christensen Christianshavns Apotek Ellen og Valdemar Leth Christiansens Familiefond Danisco's Fond Birthe og Leo Davidsen K. E. Enig Facadespecialisterne VASKEBJØRNENE Aps Familien Sørensens gode venner i Rødby Glaxo Wellcome A/S Grundigs Rengøringsservice Grøndal Supermarked A/S Rosa og Gunnar Grønning Kirsten og Helmer Hagensen 635 Lise og Svend Hansen Tove og Benny Hansen Inger og Knud Erik Hansen Lilian og Erich Holm T. Høiby Knud Højmark Inge Jacobsen Egon K. Jensen Erik Charles Jensen Gill og Ib Jensen Gurli og Jørgen Jensen Jerne Apotek Bent Kollerup Justesen Bjarne O. Jørgensen Jacob Jørgensen Poul Kjær Kirsten Klitgaard Birte og Kaj Knudsen Korn- og foderstofkompagniet Marie og Richardt Kristensen 500 Tove og Anders Vinding Kruses Fond Kai Langes og Gundhild Kai Langes Fond Edith og Chr. Larsen Boet efter Ingerid E. K. Lassen L. Lauesen Det Warburgske Legat Hanne Lind Lokalforeningen til Bekæmp. af Cystisk Fibrose, Hillerød Lokalgruppen Aktive CF-forældre Annelise Lolk Birte og Søren Lukassen Inga og Erik Lund Eva Lysdal Lærerstandens Brandforsikring G/S Madsen Gardiner Erna og Helge Maxild Medarbejderne Arkitektfirm. Rudolf Lolk I/S Gerd Müller Nedrivningsaktieselskabet J. Jensen Ellen Bedsted Nielsen Jena Nielsen og Michael Juul Holm Bodil og Christian Nørbach Inge Nygaard Ove Nygaard P. Rasmussen og sønner a-s Harry Pedersen Jonna Pedersen Pharmakon Ulla Poulsen Rasmussen & Pedersen Trævarer Ved Ernst Rasmussen's bisættelse Gerda Rasmussen I. og G. Rasmussen Rebekkaloge nr. 45 'Tre Gyldne Ringe' Peter Seeberg Minna og Aksel Scheldt Sparekassen Nordjyllands Fond Chr. Stabel N. J.Tandrup ApS E.Thomassen Fru og Hr.Thornberg Tved Sparekasse ZENECA A/S Niels Aaskov Diverse bidrag kr. 499 og derunder Kommuner: Bjerringbro Kommune Frederikssund Kommune. 600 Gladsaxe Kommune Hirtshals Kommune Ishøj Kommune Ikast Kommune Sejlflod Kommune Svinninge Kommune Søllerød Kommune Varde Kommune Aars Kommune I alt kr Øvrige bidrag tilegnet bestemte formål, i alt kr er opført henholdsvis under aktivitetsudgifter og under hensættelser og er specificeret i regnskabet. 15

16 Postbesørget avis Vedtægter for Landsforeningen til Bekæmpelse af Cystisk Fibrose i Danmark stiftet den 22. august 1967 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Landsforeningen til Bekæmpelse af Cystisk Fibrose i Danmark. 2 Foreningens mål er med alle hertil egnede midler at bekæmpe cystisk fibrose (pancreasfibrose/mucoviscidose) i Danmark. Denne opgave søges blandt andet løst ved 1. at yde støtte til behandling og oplæring af patienter, der lider af cystisk fibrose, specielt ved information og praktisk hjælp til patienter med cystisk fibrose og til forældre, hvis børn lider af sygdommen, 2. at yde støtte til videnskabelig forskning af sygdommen, dens forebyggelse og behandling, 3. at træde i kontakt med foreninger og organer i andre lande, som arbejder for sygdommens bekæmpelse, for der igennem at opnå et bedre kendskab til sygdommen og dens behandling, 4. at udbrede kendskab til lidelsen, dens opståen og bekæmpelse og derved skabe forståelse for de af sygdommen ramtes kår. Medlemskab og kontingent 3 Som medlemmer af landsforeningen kan optages enhver, der ønsker det, såvel personer, som firmaer, institutioner, selskaber og foreninger. Kontingent pr. 1. Januar 1998 er: Medlemmer, som ønsker at modtage publikationer fra foreningen, årligt mindst kr. 165,-. Livsvarigt medlemskab kr ,-. Medlemmer, som ikke ønsker at modtage publikationer fra foreningen, årligt mindst kr. 75,-. Livsvarigt medlemskab kr. 750,-. Unge CF-patienter under 18 år, årligt mindst kr. 75,-. Livsvarigt medlemskab kr. 750,-. Firmaer, institutioner, kommuner, selskaber og foreninger årligt mindst kr. 450,-. Livsvarigt medlemskab kr ,-. Kontingentet kan ændres af bestyrelsen. 4 Kontingentet forfalder helårligt i januar måned for det pågældende kalenderår. Første kontingent betales ved indmeldelsen og derefter i den første følgende januar måned. Såfremt kontingentet ikke betales rettidigt, kan medlemmerne ekskluderes. Udmeldelse sker skriftligt med 3 måneders varsel til en 1. Januar. Generalforsamlinger 5 Foreningens højest myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år, såvidt muligt inden udgangen af april måned. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens bestemmelse eller efter krav fra mindst 20 medlemmer. 6 Indkaldelse af generalforsamlingerne sker ved direkte meddelelse til hvert medlem med angivelse af dagsorden. Indkaldelsesvarslet skal være mindst 14 dage til de ordinære generalforsamlinger og 8 dage til ekstraordinære generalforsamlinger. I tilfælde af at det foreskrevne antal medlemmer kræver afholdt ekstraordinære generalforsamling, skal indkaldelse ske inden 14 dage efter begæringens fremkomst til bestyrelsen. 7 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal være følgende: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om landsforeningens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 5. Valg af revisor. 6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. Forslag fra medlemmerne skal være anmeldt til bestyrelsens formand inden det pågældende års 1. marts for at kunne behandles på generalforsamlingen. 8 På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme. Medlemmerne er berettiget til at møde og stemme ved fuldmægtig, der dog skal have skriftlig fuldmagt. Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed, jvf. dog 15 og Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingens ledelse og de på denne foretagne afstemninger. Bestyrelsen 10 Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, der består af mindst 6 medlemmer foreslået af bestyrelsen og valgt af generalforsamlingen. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år, og halvdelen af medlemmerne afgår hvert år. Det bestemmes ved lodtrækning hvilke af den første bestyrelse, der skal afgå efter 1 års forløb. Genvalg kan finde sted. Mindst 2 af de valgte bestyrelsesmedlemmer skal være læger. Mindst et af de valgte bestyrelsesmedlemmer skal være udpeget af og blandt CF-patienter fyldt 15 år. De lægelige bestyrelsesmedlemmer supplerer sig med andre CF-interesserede læger til et CFlægeråd. CF-lægerådet udpeger selv sin sekretær. 11 Bestyrelsen fordeler selv forretningerne mellem sine medlemmer og vælger en formand og næstformand, og såfremt der ikke antages en forretningsfører, vælges endvidere en kasserer. Bestyrelsen er berettiget til at ansætte en lønnet forretningsfører til at lede foreningens daglige drift. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens og i hans forfald næstformandens stemme udslagsgivende. Over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger føres en protokol, hvoraf det på mødet vedtagne skal fremgå. Protokollen underskrives af den samlede bestyrelse og efter generalforsamlingen tillige af dirigenten. 12 Foreningen tegnes af formanden - i hans forfald næstformanden - i forbindelse med et bestyrelsesmedlem. Ved dispositioner over fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele prokura. 13 Bestyrelsesmedlemmer er ulønnede. Regnskab og revision 14 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra foreningens stiftelse til 31. december Foreningens regnskab føres af forretningsføreren eller kassereren og skal være afsluttet senest 15. februar. Regnskabet revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor. Vedtægtsændringer og opløsning 15 Ændring i nærværende vedtægter kan vedtages på generalforsamling, når 2 /3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer for ændringen. 16 Opløsning af foreningen kan kun vedtages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling og kun, når mindst ¾ af foreningens medlemmer stemmer derfor. Vedtages det at opløse foreningen, træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse af foreningens midler til fremme af foreningens formål eller dermed beslægtet almennyttigt øjemed.

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter.

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Tekst markeret med rødt i NUVÆRENDE TEKST bliver enten ændret eller udgår i den

Læs mere

Årsberetning & regnskab 97 JULI

Årsberetning & regnskab 97 JULI Årsberetning & regnskab 97 1 98 JULI Årsberetning 1997 Antallet af CF-patienter stiger fortsat. Der er i årets løb diagnosticeret 11 nye CFpatienter, hvorved antallet af CF-patienter i Danmark ved udgangen

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V

Den Radikale Vælgerforening for København og Frederiksberg Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Ny Kongensgade 18, 5.tv. 1557 København V Årsregnskab 2000 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsens årsberetning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1.

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2010/11

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2010/11 Haderslev Fodbold Klub Årsregnskab for 2010/11 Aktivitet Foreningen er en fodboldklub Årsberetning Økonomiske udvikling Årets resultat udgør et overskud på kr. 26.441. Hændelser efter regnskabsårets udløb

Læs mere

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014.

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Side 1 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53

DjurslandS.net. Idrætsvej 2, 8585 Glesborg. Årsrapport for. CVR. nr. 27 07 92 53 DjurslandS.net Idrætsvej 2, 8585 Glesborg Årsrapport for 2003 CVR. nr. 27 07 92 53 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 4

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk

Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Andelsselskabet Næsgårdens Vandværk Årsrapport 2011/12 Resultatopgørelse for 01.04.2011-31.03.2012 Balance pr. 31.03.2012 Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsregnskabet er aflagt efter bogføringslovens

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

Årsberetning & regnskab 2001

Årsberetning & regnskab 2001 Årsberetning & regnskab 2001 2 2002 OKTOBER Gratis anlægsbærertest for cystisk fibrose bør nu omsider tilbydes alle gravide i Danmark...... dog forudsætter vi, at samfundet fortsat udviser solidaritet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

LANDSFORENINGEN TIL BEKÆMPELSE AF CYSTISK FIBROSE. CVR.nr ÅRSRAPPORT 2015

LANDSFORENINGEN TIL BEKÆMPELSE AF CYSTISK FIBROSE. CVR.nr ÅRSRAPPORT 2015 p½ LANDSFORENINGEN TIL BEKÆMPELSE AF CYSTISK FIBROSE CVR.nr. 48 61 20 16 ÅRSRAPPORT 2015 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige

Læs mere

1201 København K. OLE WANTING REGISTRERET REVISOR. Den Danske Publicistklub, Læderstræde 11 B, Regnskab for året 2002. E-mail info@owanting.

1201 København K. OLE WANTING REGISTRERET REVISOR. Den Danske Publicistklub, Læderstræde 11 B, Regnskab for året 2002. E-mail info@owanting. ~ OLE WANTING REGISTRERET REVISOR Den Danske Publicistklub, Læderstræde 11 B, 1201 København K. Regnskab for året 2002. KIRKE VÆRLØSEVEJ 18 C 3500 VÆRLØSE TELEFON 44 48 16 66 TELEFAX 44 48 16 74 E-mail

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

LYLE PATIENTFORENINGEN FOR LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI. c/o Merete Rugager Rosenlunden 15, 5800 Nyborg Årsrapport for 2014

LYLE PATIENTFORENINGEN FOR LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI. c/o Merete Rugager Rosenlunden 15, 5800 Nyborg Årsrapport for 2014 LYLE PATIENTFORENINGEN FOR LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI c/o Merete Rugager Rosenlunden 15, 5800 Nyborg ----------------------------- Årsrapport for 2014 CVR-Nr. 31 30 68 33 FORENINGSOPLYSNINGER 1. Foreningen:

Læs mere

www.hjortrimmen.dk/ Januar 2008 Af Kjeld W. Johansen

www.hjortrimmen.dk/ Januar 2008 Af Kjeld W. Johansen www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2008 Af Kjeld W. Johansen Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR REALSKOLENS VENNER

VEDTÆGTER FOR REALSKOLENS VENNER VEDTÆGTER FOR REALSKOLENS VENNER 1 1. Foreningens navn er Realskolens Venner Foreningens hjemsted er Randers Kommune Foreningens hovedformål er at støtte den private selvejende institution Randers Realskole

Læs mere

Vedtægter. For Nimtofte Vandværk A.m.b.a. CVR nummer

Vedtægter. For Nimtofte Vandværk A.m.b.a. CVR nummer Vedtægter For Nimtofte Vandværk A.m.b.a CVR nummer 34775702 Stiftet den 1 januar 2013 1 VEDTÆGTER FOR NIMTOFTE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Navn og hjemsted Foreningen KUUL.dk der har hjemsted i ÅRHUS kommune, er stiftet den

Navn og hjemsted Foreningen KUUL.dk der har hjemsted i ÅRHUS kommune, er stiftet den Århus, d. 5.11.2007 Vedtægter for KUUL.dk 1 Navn og hjemsted Foreningen KUUL.dk der har hjemsted i ÅRHUS kommune, er stiftet den 10.1.2007. 2 Formål Foreningens formål er at dyrke ULTRALØB og med udgangspunkt

Læs mere

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening 1 Navn Stk.1. Foreningens navn er Dansk Geologisk Forening (DGF), stiftet d. 16. januar 1893 i København. Stk. 2. I internationale

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 29. november 1999. Senest ændret på den 17. generalforsamling den 25. marts 2015. Navn, hjemsted, stiftelse

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

Svebølle Vandværk a.m.b.a.

Svebølle Vandværk a.m.b.a. Svebølle Vandværk a.m.b.a. Regnskab for året 2014 HvidebækRevisoren 2. REGNSKABSPRINCIPPER. Årsregnskabet er aflagt i overstemmelse med vandværkets vedtægter. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMAN DSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2009 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for TURISMENETVÆRK SJÆLLAND - MØN

V E D T Æ G T E R. for TURISMENETVÆRK SJÆLLAND - MØN V E D T Æ G T E R for TURISMENETVÆRK SJÆLLAND - MØN Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er TURISMENETVÆRK SJÆLLAND-MØN. Foreningens hjemsted er i den kommune, hvor foreningens til enhver tid

Læs mere

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2013/14

Haderslev Fodbold Klub. Årsregnskab for 2013/14 Haderslev Fodbold Klub Årsregnskab for 2013/14 Aktivitet Foreningen er en fodboldklub Årsberetning Økonomiske udvikling Årets resultat udgør et underskud på kr. - 244.838. Hændelser efter regnskabsårets

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert. v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr.

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert. v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr. Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert Årsrapport

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål.

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål. Vedtægter for Varde Kasernes Venner (VKV). 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Varde Kasernes Venner. Foreningens hjemsted er Varde Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at støtte og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Københavns Tandlægeforening

Københavns Tandlægeforening Københavns Tandlægeforening Amaliegade 17 1256 København K CVR.nr.: 18 20 84 15 Årsregnskab for 2013 Indholdsfortegnelse FORENINGSOPLYSNINGER Side 2 BESTYRELSENS UNDERSKRIFTER - 3 REVISIONSPÅTEGNING -

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

Vedtægter Finn Nørgaard foreningen af 14. februar 2015

Vedtægter Finn Nørgaard foreningen af 14. februar 2015 Vedtægter Finn Nørgaard foreningen af 14. februar 2015 1 Baggrund: Filminstruktør Finn Nørgaards blev dræbt lørdag den 14. februar 2015. Familie og venner ønsker ved stiftelse af denne forening at ære

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vegger Vandværk I/S Årsrapport for året 2005

Vegger Vandværk I/S Årsrapport for året 2005 Vegger Vandværk I/S Årsrapport for året 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Erklæringer m.v. 1 Resultatopgørelse 2005 7 Balance pr. 31. december 2005 8 Noter 9 2 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring. Årsrapport 2013

Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring. Årsrapport 2013 Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring Årsrapport 2013 CVR-nr.: 17 93 86 49 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2014 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2 2. Ledelsespåtegning...

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2015 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2015 Side 4 Årsregnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2015 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009

ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009 II. ~ VH Revision Registrerede Revisorer ApS FRR ANDELSSELSKABET BELLINGE VEST VANDVÆRK 5250 ODENSE SV ÅRSREGNSKAB 2009 Børstenbindervej 12B Tlf. 66 15 4960 Medlem af 5230 Odense M Fax 66 15 49 32 DanRevi

Læs mere

Vedtægter for Leverforeningen April 2014

Vedtægter for Leverforeningen April 2014 Vedtægter for Leverforeningen April 2014 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Leverforeningen. Landsforeningen for leversyge, levertransplanterede og deres pårørende. Landsforeningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi

Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi Danish Society for Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy 1. Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening

Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Danske Sportsfaciliteters Brancheforening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Danske Sportsfaciliteters Brancheforening, i daglig tale Sportsfaciliteter.dk. Over for udlandet benævnes foreningen Danish

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSRÅD ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSRÅD ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

NAPSO Netværk for Anvendt Psykodynamisk og Systemteoretisk Organisationspsykologi

NAPSO Netværk for Anvendt Psykodynamisk og Systemteoretisk Organisationspsykologi NAPSO Netværk for Anvendt Psykodynamisk og Systemteoretisk Organisationspsykologi Stiftelsesdokument Mellem de gode borgere Birgitte Bonnerup, OPU, Zanne Lorenzen, Proces ApS og Steen Visholm, MPO, er

Læs mere

DFM netværks ordinære generalforsamling 2015 afholdes den 24. marts 2015 klokken hos Niras, Sortemosevej 19, Allerød

DFM netværks ordinære generalforsamling 2015 afholdes den 24. marts 2015 klokken hos Niras, Sortemosevej 19, Allerød DFM netværks ordinære generalforsamling 2015 DFM netværks ordinære generalforsamling 2015 afholdes den 24. marts 2015 klokken 16.30 hos Niras, Sortemosevej 19, Allerød Der holdes medlemsmøde fra kl. 15.00

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2010 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 Budget Realiseret Realiseret 2010 2010 2009 Udstillingsvirksomhed:

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Anette Boldt Birte Elzer Britta Holscher Carin Brandt Elspeth Barrie Larsen Grethe Diedrichsen Henrik Persson Ib Ballisager Jens Johan Dahlkild Lene Asbjørn

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Årsregnskab 2012 21.marts 2013 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforeningen Valbygårdsvej 76, 76 A og 76 B, Valby (Matr.nr. 16 AB Valby, København) Årsregnskab 2005 POSTBOX 229, VAGTELVEJ 58, DK-2000 FREDERIKSBERG Phone: + 45 38 88 87 23, fax: + 45 38 88 20 16,

Læs mere

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Web adresse: www.trans-danmark.dk Lørdag den 26. april 2003 I Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Navn

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013 NV REVISION ApS Nålemagervej 14. 7490 Aulum Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2013 Generalforsamling afholdes den 24/4 2014 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Assensvej 4, Box 116 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-5600 Faaborg CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 63 61 41 00, Fax: 63 61 41 01 www.bdo.dk E-mail: Faaborg@bdo.dk FAABORG VEST ANTENNEFORENING

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 1999 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Vedtægter for Hyllinge og Omegns Støtteforening.

Vedtægter for Hyllinge og Omegns Støtteforening. Vedtægter for Hyllinge og Omegns Støtteforening. Begrænset ansvar. [1] INDHOLDSOVERSIGT 1. Foreningen. Navn: 1 Hjemsted: 2 Formål: 3 2. Medlemmerne. Medlemskab 4 Finansiering og ansvar 5 3. Foreningsmyndighederne.

Læs mere

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR

DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 2013 27. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANSKE BYGGEØKONOMER ÅRSREGNSKAB 1/1 30/6 27. REGNSKABSÅR CVR-NR. 16 14 77 37 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsrapport -beretning 2002 SEPTEMBER

Årsrapport -beretning 2002 SEPTEMBER 2 2003 SEPTEMBER & Årsrapport -beretning 2002 Pancrease Microtabs 10... og den kendte Hvordan virker Pancrease MicroTabs 10? Pancrease MicroTabs 10 virker ved at fremme fordøjelsen. det indeholder en række

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

Vedtægter for Sankt Vincent Grupperne

Vedtægter for Sankt Vincent Grupperne Vedtægter for Navn, Stiftelse og Hjemsted 1 1. Organisationens navn er. 2. blev stiftet d. 28. april 1959. 3. har hjemsted i Allerød Kommune. 4. har s formål er: Formål 2 1. at støtte humanitært hjælpearbejde

Læs mere

Dansk Geologisk Forening Att. Bo Christiansen Øster Voldgade 10 1350 København K. Regnskab pr. 31.12.2005. CVR.nr.: 74 53 98 15

Dansk Geologisk Forening Att. Bo Christiansen Øster Voldgade 10 1350 København K. Regnskab pr. 31.12.2005. CVR.nr.: 74 53 98 15 FRANK MØLLER A/S Registrerede Revisorer FRR CVR. nr. 21 29 58 09 - E-mail: info@fm-as.dk - Homepage: www.fm-as.dk Falkonér Allé 63, 2000 Frederiksberg. Fax: 38 339 338 Tlf: 38 339 339 Dansk Geologisk Forening

Læs mere

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC).

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC). HENRIK WEDELLWEDELLSBORG ADVOKAT HJEJLE GERSTED MOGENSEN AMAGERTORV 24 DK1160 KØBENHAVN K 10. april 2008 VEDTÆGTER for foreningen United World Colleges Danmark Den Danske Nationalkomité for United World

Læs mere

Vedtægter. For Foreningen Sorø Handel & Service

Vedtægter. For Foreningen Sorø Handel & Service Vedtægter For Foreningen Sorø Handel & Service Stiftet den 25.6.2015 Navn og formål 1 Foreningen Sorø Handel & Service Foreningens hjemsted er Sorø Kommune. Foreningens formål er: a) At fremme handel,

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere