Yderområder. Del 1: Anbefalinger. - på vej mod ny indsats. Aabenraa. Tønder. Svendborg. Sønderborg. Langeland. Ærø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Yderområder. Del 1: Anbefalinger. - på vej mod ny indsats. Aabenraa. Tønder. Svendborg. Sønderborg. Langeland. Ærø"

Transkript

1 Del 1: Anbefalinger SYDDANSKE Yderområder - på vej mod ny indsats { VIDEN / TILSTAND / RESSOURCER / ERFARING / BEST PRACTICE } Tønder Aabenraa Sønderborg Svendborg Langeland Ærø viden og erfaringer til styrkelse af indsatsen

2 Indhold Seks anbefalinger til ny regional indsats / side 3 Yderområderne / side 4 Områdernes tilstand og ressourcer / side 5 Ressourcer til virksomhedsudvikling / side 7 Regional Udvikling / Strategi & Analyse August 2013 Erfaringer med værktøjer og erhvervsprojekter / side 9 Best practice / side 12 Foto: Hyldager Fotografi Norwell Aps Konnerup & Co Aps Region Syddanmark

3 {seks anbefalinger til ny regional indsats} Side 3} Seks anbefalinger til ny regional indsats 1. Top-down og Bottom Up. Byg på lokale styrker og kobl dem til regionale Både det sydfynske og det sønderjyske yderområde har potentialer for vækst inden for de regionale satsninger, men de to områders udviklingsveje vil være meget forskellige. De to områder skal indgå i større strategier, f.eks. en samlet sydfynsk indsats rettet mod sejler- og naturturisme og en sønderjysk med en samlet indsats omkring energieffektivisering. områdernes tilstand og ressourcer side 6 2. En 360 graders vækstindsats De syddanske områder er forskellige: virksomhederne, borgerne, naturen og kulturen. Er der særlige potentialer, så udgør de det vigtigste afsæt for vækst i forhold til struktur- og ressourcestærke områder, der har en selvbærende vækst og attraktivitet. 3. Udnyt naboskabet til Tyskland De syddanske områder kan alle udnytte naboskabet til Tyskland i højere grad. Der skal laves en særlig indsats, hvor der findes styrkepositioner og etableres samarbejder henover grænsen. Dette kan ske igennem en fokuseret indsats i regi af Interreg. 4. Projekter bør styrke hinanden Et yderområde har relativt få økonomiske og menneskelige ressourcer og kan kun entrere i få udviklingsprojekter ad gangen. Effekterne øges, når projekterne koordineres - også med projekter der omfatter en større geografi. 5. Kvalitetskrav må ikke ligge lavere men størrelseskrav kan Et rent yderområdeprojekt vil sjældent kunne score en høj regional væksteffekt, men en mindre, sikker effekt vil ofte kunne præsteres. Et ønske om at styrke yderområderne bør ikke føre til iværksættelse af projekter med lavere kvalitet. anbefalinger Ressourcer til side 8 Erfaring MED VÆRKTØJER OG virksomheds- udvikling erhvervsprojekter side Hjælp en specifik udviklingsstrategi og gode projekter på vej I de hidtige yderområder har der manglet gode lokale projekter og kvalificeret efterspørgsel på de særlige regionale yderområdemidler. Både virksomheder og kommuner ser potentialer inden for Vækstforums forretningsområder men peger på behovet for, at anvende ressourcer til at opsøge og inddrage. Behovet for support bør også belyses i de nye yderområdekommuner Sønderborg og Aabenraa. BEst Practice i yderområder side 12

4 Side 4 {syddanske YDEROMRÅDER} yderområderne En ny indsats for vækst og udvikling i yderområderne Ligesom resten af Danmark er yderområderne udfordret af den nye globale arbejdsdeling, der betyder nye lokaliserings- og transportmønstre for virksomheder og borgere. Arbejdspladser, bosætning, uddannelser samt servicetilbud koncentreres og specialiseres, og trækker mod de større byer. Alle byer og områder udfordres til at finde nicher, hvor netop de har særlige muligheder som måske kan føre til fremtidig vækst. Denne udvikling rammer selvsagt i særlig grad yderområderne. Derfor er der også grund til at nytænke yderområdepolitikken. Dette papir er et skridt på vejen hen imod en ny regional politik for de syddanske yderområder. Det opridser udviklingen, erfaringerne i Syddanmark, konklusioner fra best practise i Danmark og til dels i udlandet. Afslutningsvis opridses vejen frem for en syddansk yderområdepolitik, der forventes udarbejdet i efteråret 2013, bl.a. i sammenhæng med EU s nye strukturfondsprogrammer Region Syddanmark modtager regionaludviklingsstøtte fra EU gennem Regional- og Socialfonden. I forbindelse med udarbejdelse af nye programmer for perioden er der udpeget nye yderområder i Danmark. Dette er sket ved at kombinere et erhvervsindkomstkriterium med et afstandskriterium. Yderområder i det nye program er de kommuner, der i gennemsnit i de seneste tre år har haft en erhvervsindkomst på under 90 pct. af landsgennemsnittet og samtidig ligger mere end en halv times kørsel fra en større by. En større by er i denne definition en by med mere end indbyggere. For Region Syddanmark medfører denne udpegning, at seks kommuner, henholdsvis Tønder, Aabenraa, Sønderborg, Svendborg, Langeland og Ærø, vil få yderområdestatus. de SYDDANSKE YDEROMRÅDER Varde Billund Vejle Fredericia Fanø Esbjerg Vejen Kolding Middelfart Nordfyn Odense Kerteminde Assens Haderslev Faaborg- Midtfyn Nyborg Svendborg Tønder Aabenraa Sønderborg Ærø Langeland Kort over Syddanmark og de syddanske yderområder Kilde: Region Syddanmark

5 {områdernes tilstand og ressourcer} Side 5} områdernes tilstand og ressourcer Nøgletal for yderområderne er samlet i et særskilt bilagshæfte. Hovedtræk for yderområderne er: Negativ befolkningsudvikling, færre unge og flere ældre Adgangen til arbejdspladser er lav. Andelen af beskæftigede årige er ligeledes lav i de fynske kommuner Lavt uddannelsesniveau og hjerneflugt. Svendborg ligger dog bedre Erhvervsstrukturen er konkurrenceudsat og sårbar, men der er erhverv med vækstmuligheder Svendborg DEL 2: ANALYSE SYDDANSKE Yderområder - de sydfynske og sønderjyske kommuner Alle kommuner har mange beskæftigede inden for fødevarer, Sønderborg er specialiseret inden for energi/miljø, Aabenraa inden for transport og Tønder inden for møbler/beklædning Tønder Langeland Sønderborg Ærø Aabenraa Erhvervsspecialiseringen er forskellig i de fynske og de sønderjyske yderområder. Fokus: Yderområder Pendlingen mellem de sønderjyske kommuner er stor, og Svendborg er af stor betydning som arbejdssted for Langeland og Ærø Yderområdet negativ BEFOLKNINGSudvikling, FÆRRE UNGE OG FLERE ÆLDRE Index, 2012 = 100 Figuren viser befolkningsfremskrivningen Kurverne illusterer den forventede befolkningsudvikling fra 2012 til 2032 i kommunerne, i Syddanmark og i hele landet. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik Lang Sven Ærø Sønd Tønd Aabe Sydd Indeks: 2 Langeland Svendborg Ærø Sønderborg Tønder Aabenraa Syddanmark Langeland ANDELEN AF ÅRIGE I BESKÆFTIGELSE ER LAV PÅ FYN OG PÅ GENNEMSNITTET I SØNDERJYLLAND Figuren viser udvikling i andel af de årige, der er i beskæftigelse i kommunerne og i Syddanmark. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik Andel af befolkningen år (%) Andel af befolkningen år (pct.) Y04_Befolkningsfremskrivning xlsx Lange Svend Ærø Sønde Tønde Aaben

6 Side 6 {syddanske YDEROMRÅDER} ERHVERVSSPECIALISERING 2011 Lidt specialiseret Specialiseret Meget specialiseret Tabellen viser antallet af private arbejdspladser i kommunen på delområder inden for ressourceområderne. Lidt specialiseret betyder, at kommunens andel af landets arbejdspladser på delområdet er op til en halv gang større end kommunens samlede andel af landets arbejdspladser. For specialiserede delområder er andelen mindst en halv gang større, og for meget specialiserede delområder er andelen mindst tre gange så stor. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk Langeland Svendborg Ærø Sønderborg Tønder Turisme Fødevarer.. Bygge/bolig Energi/miljø.. Medico/sundhed.... Fødevarer.... Beklædning.... Turisme.... Transport.... Øvrige.... Møbler Fødevarer.. Transport Turisme.. Fødevarer.. Energi/miljø Turisme.... Bygge/bolig.... Turisme Fødevarer.. Energi/miljø Beklædning.. Aabenraa Fødevarer Transport.. FÆRRE HØJTUDDANNEDE OG uddannelsesdræn Andelen med MVU og LVU er lavere end i Syddanmark som helhed undtagen i Svendborg. Andelen med erhvervskompetencegivende uddannelse er højere end i Syddanmark som helhed undtagen i Svendborg Uden erhverskompetencegivende uddannelse Erhvervsfaglig + KVU MVU+LVU Andelen af indbyggere med MVU eller LVU hos fraflyttere er højre end hos tilflyttere, hjemvendte og dem der fortsat bor i kommunen. Det gælder dog ikke Svendborg. Områderne er dermed præget af et uddannelsesdræn Tabellen viser indbyggere i alderen år fordelt på højest fuldførte uddannelse (i pct.). Uddannelserne er hhv. uden erhvervskompetencegivende uddannelse (grundskole og gymnasial uddannelse), erhvervsfaglig uddannelse, KVU (kort videregående uddannelse), MVU (mellemlang videregående uddannelse) og LVU (lang videregående uddannelse). Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik Langeland 34,9% 50,3% 14,8% Svendborg 26,3% 46,7% 27,0% Ærø 26,1% 52,1% 21,8% Sønderborg 29,7% 52,8% 17,4% Tønder 32,2% 52,5% 15,3% Aabenraa 29,9% 52,0% 18,1% Syddanmark 29,3% 47,8% 22,9%

7 {ressourcer til virksomhedsudvikling} Side 7} RESSOURCER TIL VIRKSOMHEDSUDVIKLING To analyser af de fem udpegede yderområdekommuner giver et billede af yderområdernes grundlag for erhvervsudviklingsindsats. De deltagende kommuner er yderområdekommuner i EU-strukturfonde pr , hvilke er henholdsvis Tønder, Svendborg, Langeland, Ærø og Faaborg-Midtfyn. 1. KONLUSIONER FRA SCREENING AF RESSOURCER I YDEROMRÅDERNE Is fra Skarø, Svendborg Kommune Nedenstående konklusioner bygger på de tidligere yderkommuner : Tønder, Svendborg, Langeland, Ærø og Faaborg-Midtfyn. De to nye kommuner, Sønderborg og Aabenraa, indgår derfor ikke. Der er lokale styrkepositioner i alle yderområder inden for et eller flere af Vækstforums forretningsområder Der er færrest styrkepositioner på øerne Ærø og Langeland. Ærø og Langeland er desuden præget af helt små virksomheder, også inden for de forretningsområder, hvor der er lokale styrkepositioner Der er generelt få videregående uddannelser i yderområderne Der er store forskelle i omfanget af de regionale satsningers inddragelse af yderområderne Yderområderne har begrænsede ressourcer til at indgå i Vækstforums satsninger 1 En interviewet forsker vurderer, at det kan være vanskeligt for yderområder at deltage i megasatsninger og strategiske forretningsområder pga. mangel på human kapital, men at der også er mangel på gode lokale projekter Alle daværende fem kommuner i yderområderne vurderer, at der er mulige samarbejdsflader til mindst to af de store regionale satsninger Alle kommunerne ønsker, at de regionale satsninger afsætter øremærkede organisatoriske ressourcer til at sikre inddragelse og ejerskab til projekterne i yderområderne Alle kommuner efterlyser bedre muligheder for 1 Sundheds- og velfærdsinnovation, bæredygtig energi og oplevelseserhverv

8 Side 8 {syddanske YDEROMRÅDER} projekter, der bygger på lokale styrkepositioner Virksomhedsrepræsentanterne ser alle flere potentialer i yderområderne inden for forretningsområderne Flere virksomhedsrepræsentanter vurderer, at der er behov for at afsætte særlige ressourcer i de regionale satsninger til at være opsøgende overfor virksomhederne i yderområderne Kilde: Screening af ressourcer i yderområderne, analyse fra Vækstforumsekretariatet, november KONLUSIONER FRA FINANSIERINGSVILKÅR FOR virksomheder I REGION syddanmark - MED SÆRLIG fokus PÅ YDERKOMMUNER Nedenstående konklusioner bygger på de tidligere yderkommuner : Tønder, Svendborg, Langeland, Ærø og Faaborg-Midtfyn. De to nye kommuner, Sønderborg og Aabenraa, indgår derfor ikke. Virksomhederne i regionens yderkommuner og ø- kommuner er mindre og betaler en højere pris for finansiering Virksomhederne i Region Syddanmark, og specielt virksomhederne i regionens yderkommuner og ø-kommuner er målt på det økonomiske resultat i gennemsnit mindre end landets øvrige virksomheder Målt på beskæftigelse pr. virksomhed er regionens virksomheder på størrelse med landsgennemsnittet, hvorimod virksomhederne i yder- og ø-kommunerne er mindre Virksomheder i Region Syddanmark har en lidt lavere gældsandel end landets øvrige virksomheder, men inden for regionen er der ikke de store forskelle i gældsandel. Dette kan tages som udtryk for, at virksomhederne har lige så let adgang til kapital som regionens øvrige virksomheder Syddanmark Til gengæld må virksomhederne i regionen, og i særlig grad virksomhederne i yder- og ø-kommunerne, betale en markant højere pris for at få kapital stillet til rådighed At virksomhederne i yder- og ø-kommunerne må betale en højere pris for deres finansiering, kan ikke umiddelbart forklares med en lavere rentabilitet eller højere gældsandel Men virksomhederne i yderområderne er mindre end regionens øvrige virksomheder, og mindre virksomheder må generelt set ofte betale højere renter end større virksomheder En analyse af finansieringsomkostningerne i Syddanmark viser, at især de største virksomheder (> 50 heltidsansatte) har markant lavere finansieringsomkostninger end de øvrige virksomheder i regionen Kilde: Finansieringsvilkår for virksomheder i Region Syddanmark med særligt fokus på yderkommuner, analyse udført af Center for Regional og Turismeforskning, CRT, oktober 2009

9 {erfaringer med værktøjer og erhvervsprojekter} Side 9} ERFARING med værktøjer OG ERHVERVSPROJEKTER Under erhvervsudviklingsstrategien for Syddanmark er der siden 2007 iværksat en række tiltag for at understøtte væksten i regionens yderområder. I det følgende præsenteres en række erfaringer fra den hidtidige indsats. Det bemærkes at erfaringerne bygger på yderområdekommuner , dvs. Tønder, Svendborg, Langeland, Ærø og Faaborg- Midtfyn. I perioden har der overordnet været 6 hovedtyper af aktiviteter for at skabe vækst i yderområderne. 1. UNDERSTØTTELSE AF projektudvikling Der er gjort en særlig indsats for projektudviklingen i yderområderne gennem etablering af et yderområdenetværk og Vækstforums pulje til projektudvikling i yderområderne, hvor der er bevilget 15,5 mio. kr. til projektudvikling i Nogle projektudviklingsaktiviteter har bidraget til større satsninger i yderområderne, og har faciliteret flere nye samarbejder (f.eks. Fremtidsfabrikken Sydfyn og InnoVirk). I nogle tilfælde har der ikke været basis for at fortsætte med aktiviteten (f.eks. crowdfunding på Langeland). Desuden har der ikke været efterspørgsel efter alle projektudviklingsmidlerne. I alt har der været et tilbageløb på 5,4 mio. kr. Gråsten, Sønderborg Kommune

10 Side 10 {syddanske YDEROMRÅDER} 2. PULJE TIL kompetenceudvikling I afsatte Vækstforum en pulje til kompetenceudvikling i yderområderne. I alt blev der bevilget 35 mio. kr. fra socialfonden og 5,8 mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler til tre projekter i denne pulje. Det drejer sig om projekterne Fremtidsfabrikken Sydfyn, Inno- Virk og Kompetenceudvikling og Innovation i yderområder. Der opleves stor opbakning og engagement fra virksomhederne til disse projekter. Særligt to af projekterne Fremtidsfabrikken Sydfyn og InnoVirk har fået en god ekstern evaluering. Kompetenceudviklingsprojekterne er generelt velfungerende projekter med god virksomhedsinddragelse og god effektskabelse i forhold til erhvervsudvikling. 3. SYDDANSK LÅNEFOND TIL innovative IVÆRKSÆTTERE I 2011 afsatte Vækstforum 20 mio. kr. til en lånefond til yderområderne, som indgår som en del af Welfare Tech Invest. På trods af en opsøgende indsats opleves der ikke stor efterspørgsel efter lån fra lånefonden blandt innovative iværksættere i yderområderne, og der er derfor kun sket begrænsede udlån. Flere af de iværksættere der har været interesseret, har desuden ikke levet op til de nødvendige krav, f.eks. kravet om privat medfinansiering. Konnerup & Co Aps, Faaborg Kommune

11 {YDEROMRÅDERne} Side 11} 4. ANLÆgsproJEKTER PÅ ØERNE Vækstforum har i alt afsat 20,4 mio. kr. til seks anlægsprojekter på øerne Spa- og Wellnesscenter på Hotel Ærø Strand, Stabilisering af GOPO i hybenprodukter, Holmegård kursus- og træningscenter, Øhavets Restaureringscenter, DanCof og DoxShelter. Anlægsprojekterne har haft svært ved at blive gennemført som planlagt. To projekter er lukket, inden de gik i gang. To projekter har fået reduceret deres bevillinger betydeligt, og et projekt er meget forsinket i opstarten. Med hensyn til effekter har f.eks. COWI i 2013 evalueret anlægsprojektet Dox Shelter, og vurderer det ikke sandsynligt, at projektet fuldt ud opnår de angivne effekter. Overordnet vurderes, at anlægsprojekterne har haft begrænset effekt på erhvervsudviklingsstrategiens målsætninger. Løgumkloster, Aabenraa Kommune 5. OPSØGENDE INDSATS I regionale SATSNINGER En række af Vækstforums andre projekter, herunder flere af de prioriterede erhvervsklynger og destinationsprojekterne, gør en særlig opsøgende indsats for at inddrage virksomheder og aktører fra yderområderne. Det vurderes, at der er stort potentiale i at koble virksomhederne i yderområderne sammen med de regionale erhvervsklynger. Det har dog været svært for mange projekter at finde relevante virksomheder i yderområderne. Erfaringer viser, at det kræver betydeligt flere ressourcer at rekruttere virksomheder i yderområder til klyngeprojekterne. 6. SÆRLIG INDSATS FOR kompetenceudvikling Vækstforum besluttede i december 2012 at igangsætte en særlig indsats for kompetenceudvikling. Alle projekterne i denne indsats skal have fokus på inddragelse af virksomheder i yderområderne. Der er blandt andet igangsat projektet Ideakademiet Tønder, som tilbyder en ny, innovativ iværksætteruddannelse. Det er endnu for tidligt at vurdere effekt og resultater af disse projekter. Samlet vurderes det, at det er satsningen på kompetenceudvikling, der har haft størst gennem-slagskraft i yderområderne. Der er forventningen, at opkvalificering af iværksættere og eksisterende virksomheder på sigt vil bidrage til, at flere virksomheder i yderområderne kan indgå i Vækstforums prioriterede erhvervsklynger.

12 Side 12 {syddanske YDEROMRÅDER} BEST PRactICE I YDEROMRÅDER I de senere år har flere ministerier, Realdania og Reglab gennemført best practise studier af yderområders udvikling 2. Alle rapporter rummer et spænd af cases fra forskellige steder i ind- og udland og med afsæt i mange forskellige idéer og potentialer. Helt overordnet kan der drages den generelle konklusion, at de meget forskellige og gode eksempler kan inspirere, men ikke overføres i ret høj grad. Derimod kan der uddrages en generel lære på tværs af eksemplerne om, hvad der skal til for at opnå succes i yderområderne, der er præget af en negativ udvikling i befolkning og arbejdspladser. 1. KONKLUSIONER FRA MULIGHEDERNES LAND - NYE VEJE TIL VÆKST I yderområder Siden 2007 har der via et i samarbejde mellem Realdania, Thisted kommune, Lolland kommune og Bornholms regionskommune været fokus på at finde nye veje til udvikling af Danmarks yderområder. Det primære formål har ikke været at skabe økonomisk vækst, men at fastholde og forbedre de kvaliteter der er i yderområderne. Dette afspejler den nye tilgang til udvikling af landdistrikter, som OECD beskrev i 2006 The New Rural Paradigm Policies and Governance. Det handler her om at få et områdes sociale og kulturelle kapital til at arbejde sammen med økonomisk kapital. Dette på en måde hvor en kombination af bottom-up og top-down skaber ejerskab, og får placeret projekter og initiativer i en langsigtet strategisk tænkning. Der er gennemført 16 nyskabende projekter, der hver især viser nye veje til at forbinde, gentænke og styrke områdernes kvaliteter. Projekterne er ikke erhvervsprojekter, men projekter der kan skabe fundamentet for, at private initiativer kan udnytte områdets potentialer. Den centrale erfaring er først og fremmest, at det er muligt at skabe positiv udvikling med udgangspunkt i de stedbundne potentialer. Den største effekt er der, hvor det lykkes at gennemføre flere forskellige initiativer, som supplerer hinanden, og som hænger nøje sammen med kommunens øvrige strategier for udvikling. I Realdania Agenda Y (2012) peges på 4 stedbundne potentialer for yderområderne: Kysterne, Naturen, Bygningsarven og Det lokale engagement. Kilde: Mulighedernes land - nye veje til udvikling i yderomeråder, Realdania, 2012 Syddanmark 2 F.eks. Velfærdsministeriet og Erhvervs- og Byggestyrelsen (2008): Lokale vækststrategier og byfornyelse i udkantsområder, Indenrigs- og Socialministeriet (2009): Sammen står vi stærkere Erfaringer fra pertnerskaber i landdistrikter, REG LAB (2010): Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling, Realdania (2012): Agenda Y, Realdania (2012): Mulighedernes Land Nye Veje til Udvikling i Yderområder, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (2012): Projekter og Lokal udvikling i yderområder

13 {best practice} Side 13} 2. KONKLUSIONER FRA LOKALE VÆKSTSTRATEGIER OG Byfornyelse I udkantsområder Formålet er at udvikle værktøjer for mindre stagnerende bysamfund i udkantsområder. Gennem en proces på Fanø og Sydfalster er det søgt at integrere planer og projekter for byfornyelse af bycenterområder med lokal erhvervsudvikling. For hvert af de to områder er der udviklet en række projekter, som ses i sammenhæng med en lokal vækststrategi. Rapporten indeholder en række anbefalinger til erhvervsudvikling, bl.a.: Tænk områdefornyelse og lokale ønsker samt muligheder for bosætning ind i erhvervsudvikling i yderområder Anvend tværsektoriel tilgang og åbn op for, at alle lokale aktører kan spille en central rolle i aktivering af lokale ressourcer for oplevelsesøkonomi Tænk lokale klynger og nye erhvervsaktører på tværs af brancher Fokuser på diversitet og skab dynamiske fora og Norwell Aps, Faaborg Kommune kulturelle miljøer, der henvender sig bredt for at øge entrepreneurskab, bosætning og tiltrække turister med højt døgnforbrug Styrk etableringen af netværk mellem mikrovirksomheder for at øge videnspredning, innovation og entrepreneurskab Styrk udviklingen af lokale læringsmiljøer også inden for kultur, servicering og kundepleje Støt processen, dvs. kortlæg lokale ressourcer og aktører, aktivér lokale aktører og handel via partnerskabsprojekter i en fælles vækststrategi i samarbejde med kommuner Kilde: Lokale vækststrategier og byfornyelse i udkantsområder, Velfærdsministeriet og Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2008

14 Side 14 {syddanske YDEROMRÅDER} 3. KONKLUSIONER FRA PROJEKTER OG LOKAL udvikling I YDEROMRÅDER Guderup, Sønderborg Kommune Rapporten kigger 10 succesfulde projekter efter i sømmene. Hovedpointerne er: 1. Projekter er kun en start 2. Stedet skal bruges som strategisk værktøj og ressource 3. Bottom-up og top-down tilgange skal kombineres 4. Lokale/globale netværk og relationer skal dannes, bl.a. et tæt samarbejde med kommune og erhvervsliv 5. En lokal, professionel og strategisk ledelse, der kan operere lokalt/globalt, skal etableres. Der inddrages teoriovervejelser, herunder begrebet Den nødvendige trekant som forudsætning for succes. Trekanten dannes af: 1) Det civile samfund (de lokale ildsjæle ), 2) myndighederne og 3) eksperter og professionelle, der skal assistere, facilitere og bygge bro. Lokal udvikling skal initieres inde- og nedefra, men forbindes med kræfter udefra, hvis det skal resultere i lokal udvikling. Kilde: Projekter og lokal udvikling i yderområder, Ministeriet for by, bolig og landdistrikter, 2012 GLOBAL Lokal kapital og ressourcer bringes i spil lokal Eksogene ressourcer tiltrækkes

15 {best practice} Side 15} 4. KONKLUSIONER FRA NY INSPIRATION OG LÆRINGSPUNKTER TIL erhvervsudvikling Rapporten søger at besvare: Hvilke kilder til vækst er der i tyndtbefolkede egne og hvilke kilder til vækst er IKKE til stede? Hvad er god praksis: Hvilke aktiviteter giver faktisk resultater? Hvilke rammebetingelser skal være til stede for at få erhvervsudviklingsprojekter i tyndtbefolkede egne til at virke? Set på figuren nedenfor fremhæves i alt otte læringspunkter og 14 cases i rapporten. De udvalgte 14 cases lever i større eller mindre omfang op til de otte læringpunkter, og de anføres i rapporten til at være succeser af samme grund. På trods af at de otte læringspunkter måske kan forekomme selvfølgelige og generelt gældende, er der dog ikke mange erhvervsudviklingsprojekter, der overbevisende bygger på disse. Samarbejde mellem erhvervslivet og offentlige aktører vurderes blandt de væsentlige kilder til vækst, når man spørger virksomhederne og erhvervsfremmeaktørerne og dette understøttes ligeledes af de 14 cases. Solide samarbejdsrelationer mellem offentlige og private aktører er særligt afgørende for succesfuld erhvervsudvikling uden for de store byer, hvor vækst og fremgang i højere grad kommer af sig selv i kraft af den tiltrækningskraft de store byer har på både arbejdskraft og kapital. Kilde: Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling, REG LAB, 2010 Figuren viser læringspunkter fra de 14 cases som REG LAB analyserer i rapporten: Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling, Læsø kur og helse Naturisterne I/S Gourmet Bornholm Lemområdet Onsevig Klimapark Thisted Økoladen Geocenter Møns Klint Videbæk Stevns i vækstgear Sunne Det maritime Møre Det nordlige Finland Sydvest England Satse på egenspecifikke styrker i bred forstand Tænke stort og forankre deres initiativer bredt Bygge initiativer op om internationale tendenser Indbygge oplevelser i alt hvad man foretager sig Specialisere sig men sørge for, at der er flere indtægtskilder Tilknytte den rette kombination af personlige kompetencer Satse på ildsjælen og iværksætteren som drivende kræfter Resultater opnås bedst hvis netværk er målrettede og forpligtende

16 DEL 2: ANALYSE SYDDANSKE Yderområder - de sydfynske og sønderjyske kommuner Svendborg Langeland Sønderborg Ærø Tønder Aabenraa Fokus: Yderområder De seks kommuner i yderområderne Langeland, Svendborg, Ærø, Sønderborg, Tønder og Aabenraa ligner på flere måder hinanden, men har alle hver deres udgangspunkt og særlige geografiske sammenhæng. Del 2: Analyse af Syddanske Yderområder - på vej mod ny indsats. Nogle udviklingstendenser er fælles, men alligevel er de udfordringer kommunerne står overfor ikke de samme. De skal ses i lyset af hvert områdes baggrund og adresseres i en geografisk sammenhæng. Rapporten her viser ligheder og forskelle mellem de seks kommuner i Syddanmark, der er udpeget som yderområder under strukturfondsprogrammet Det Gode Liv som vækstskaber Regional Udviklingsplan Se mere på: detgodeliv.regionsyddanmark.dk VIDEN UDDANNELSE INFRASTRUKTUR & MOBILITET KLIMA Temaet for Regional Udviklingsplan i Syddanmark er Det Gode Liv som vækstskaber. Regional Udvikling / Strategi & Analyse Syddansk Vækstforum Damhaven Vejle

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrekter Reg Lab Knabrostræde 30,

Læs mere

erhvervsudvikling der virker - i yderområder og landdistrikter statistisk kortlægning og spørgeskemaundersøgelse reg lab delrapport

erhvervsudvikling der virker - i yderområder og landdistrikter statistisk kortlægning og spørgeskemaundersøgelse reg lab delrapport erhvervsudvikling der virker - i yderområder og landdistrikter statistisk kortlægning og spørgeskemaundersøgelse reg lab delrapport 01 Forord Der er afsat betydelige midler til at understøtte udviklingen

Læs mere

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011

regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 regionalpolitisk vækstredegørelse 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Danmark i balance i en global verden 4 3. Status

Læs mere

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REDEGØRELSE Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget Udgivet

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi udkast Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 attraktiv aktiv produktiv -- fra udfordring til indsats -- / Indhold s.4 Mål s.5 Vision, mål og indsatsspor s.6

Læs mere

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder DANSKE REGIONER JUNI 2010 1 Vækst i hele Danmark yderområdernes udfordringer og muligheder Tryk: Danske Regioner Layout: UHI, Danske Regioner

Læs mere

Erhvervsudviklingsstrategi

Erhvervsudviklingsstrategi Bornholms Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Senest gemt: 20. september 2010 2 Indhold Forord... 4 Hvordan skabes økonomisk vækst og udvikling på Bornholm?... 6 Rammevilkår... 7 Vision og

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen 2 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske

Læs mere

10 debatpunkter om erhvervsudvikling i yderområder

10 debatpunkter om erhvervsudvikling i yderområder 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 debatpunkter om erhvervsudvikling i yderområder Et indlæg i den danske udkantsdebat Udarbejdet for REG LAB af Maike Friede Hens, Henrik Toft Jensen, Kamilla Hansen Møller og Viggo

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Maj 2014. Politisk debatoplæg. Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Maj 2014 Politisk debatoplæg Til udarbejdelsen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi LÆSEVEJLEDNING: 3 TEMA: VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER 6 1) Dilemma: Enkelte styrkepositioner eller bredere

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen NORDISK MILJØMÆRKNING Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 Regionalpolitisk vækstredegørelse

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi Under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020

Lokal udviklingsstrategi Under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 November 2014 Den lokale aktionsgruppe for Middelfart Assens Nordfyn Kerteminde (LAG MANK) Lokal udviklingsstrategi Under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 Indhold Resumé... 4 A. Navn og adresse...

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune

ERHVERVSPOLITIK. for Vejen Kommune ERHVERVSPOLITIK for Vejen Kommune 2011-2015 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Fotos: Vejen Kommune Udarbejdelse: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Layout

Læs mere

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER er udgivet af Realdania som afslutning

Læs mere

Globaliseringsudfordringer. Faaborgmidtfyn. Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning. viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn

Globaliseringsudfordringer. Faaborgmidtfyn. Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning. viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn Globaliseringsudfordringer Faaborgmidtfyn Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn Viden til vækst og til handling Efter flere år med først lavkonjunktur

Læs mere

Program for Den Europæiske Regionalfond i Danmark 2007-2013. Regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Innovation og Viden

Program for Den Europæiske Regionalfond i Danmark 2007-2013. Regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Innovation og Viden Program for Den Europæiske Regionalfond i Danmark 2007-2013 Regional konkurrenceevne og beskæftigelse Innovation og Viden 12. februar 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 2. Socioøkonomisk beskrivelse

Læs mere

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle seks kommuner i Trekantområdet, samt en lokal

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Hej alle. Der er tale om en administrativ godkendelse.

Hej alle. Der er tale om en administrativ godkendelse. From:Anders Holmskov To:Birgit Juel Jarly;Steen Søgaard;Martin Albertsen;Hanne Bille;Martin Broberg Subject:Indsendelse af LAG MANKs udviklingsstrategi til godkendelsem i kommuner og Region Syddanmark

Læs mere

Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi

Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi Maj 2015 Afrapportering fra udvalget om en hovedstadsstrategi Maj 2015. Redaktionen er afsluttet i januar 2015. I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

international inspiration til danske YdEromrÅdEr trods darlige odds

international inspiration til danske YdEromrÅdEr trods darlige odds International inspiration til danske yderområder rods darlige odds trods dårlige odds international inspiration til danske yderområder Trods dårlige odds. International inspiration til danske yderområder

Læs mere