HASMARK STRAND 50. ÅRGANG. JULI 2005 ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HASMARK STRAND 50. ÅRGANG. JULI 2005 ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING"

Transkript

1 HASMARK STRAND 50. ÅRGANG. JULI 2005 ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING

2 2 HASMARK STRAND Bestyrelsen 2005 Allan Peterhänsel, Formand John Barrett, Kasserer Hans J. N. Andersen, Næstformand Bente Mortensen, Sekretær Freddy Andersen, Best.medlem Villi Nielsen Skov, Best.smedlem Erling Struve, Best.medlem Helge Madsen, Best.suppleant Povl Kildemoes, Best.suppleant

3 Endelig - endelig - endelig - HASMARK STRAND 3 - er det lykkedes os at bringe vandspildet ned, så vi undgår at betale strafbeløb for spildt vand. Men vi vælger ikke at løbe rundt med armene oppe, indtil vi med sikkerhed har konstateret, at vi virkelig har fået tætnet vort anlæg. Eller at vores hovedmåler har været defekt i en årrække, uden at vi har kunnet forvisse os om, at det var tilfældet. Eller at de fejlmålinger er fremkommet ved, at vi har en skæring for aflæsninger 1. september og at aflæsningen af hovedmåleren er foretaget 1. januar. Altsammen noget der har gjort det vanskeligt at se, hvilke af vore tiltag der har givet resultater. Den sidste mulighed for det gode resultat kunne også være udskiftningen af hovedledningen mellem Rørmosevej og Kollundsvej. Men vi venter spændt på det endelige slutresultat. Endelig er det også lykkedes at få oprettet en husejerforening. En gruppe mennesker har fået det hele på plads og brænder nu kun for at få drænet og forbedret de to stamveje Østre og Vestre Strandvej, hvilket er deres hovedmål. Skulle det lykkes kan Otterup Kommune have det så godt og de vil sikkert glæde sig over, at de undgik nogen fortrædeligheder eller ubehageligheder. Så kan de blot læne sig tilbage og se, hvordan andre laver deres arbejde. Helt anderledes er det henne på Campingpladsen. Her sker der noget. Når I læser dette blad er det flotte badeland indviet og helt sikkert blevet en kanonsucces. Det prestigeprojekt, Costa del Hasmark, som blev foreslået for over tyve år siden er tilpasset Hasmark Strands format og gudskelov for det. Her er et projekt, som er helt afpasset de faktiske forhold uden at virke prangende og storslået. Det har skabt et lidt større behov for mere vand, men det er absolut ikke nogen umulig opgave. Det skal vort vandværk nok klare. Så vi fortsætter det frugtbare positive samarbejde med campingpladsen som der blev lagt op til sidste år. Nu er den så afgjort vor største kunde. Jeg vil også her i denne spalte sige den afgåede formand Jørgen Frandsen stor tak for hans velvillighed til at træde ind som formand i to år, mens vi fandt en ny. Det er lykkedes. Men vi må nok sige, at det er noget af et genbrugsprojekt. Ikke at forklejne den nye formand Allan Peterhänsel. Han har også tidligere været formand for AHSV. Det var i en tid, hvor vi havde stophanesagen og det klarede Allan flot. Så Allan, hjertelig velkommen tilbage på pladsen. Skal vi endelig komme med et lille hip her, må det blive om gennemsnitsalderen i bestyrelsen. Den er ved at være lige i overkanten. Freddy Andersen har i mange år været vort udfarende bestyrelsesmedlem, men har meldt om sin afgang. Så skulle der findes en der kender lidt til vandforsyning hører vi i bestyrelsen meget gerne fra vedkommende. Det ligesom for at få en ny mand kørt i stilling, da vil ellers kan blive nødt til at lægge jobbet ud til et VVS-firma. Men tænkt lidt over det. Vi har en bestyrelsesanciennitet på år. Så nyt blod mangler. Red.

4 4 HASMARK STRAND Rolig generalforsamling i AHSV Referat af generalforsamlingen i Næsbyhoved Skov onsdag den 11. maj 2005 Formanden, Jørgen Frandsen bød de fremmødte velkommen. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog valg af Parly Dupont valgt. Dirigenten takkede for valget og meddelte, at der er 63 stemmeberettigede. Udsendelsen af indkaldelsen er rettidigt iht. vedtægterne. Beretningen Formanden, Jørgen Frandsen aflagde en kort beretning: Det har været et roligt år for vandforsyningen der har dog været nogle problemer med fejl ved skylning af filtre ved vandværket. Det er Hasmark Vandværk, der står for den daglige drift og de har lovet bod og bedring. Kvaliteten er bortset fra uheldene stadig i orden. Der kommer kvartalsvise rapporter fra Steins Laboratorium og disse viser ingen grænseoverskridelser, ligesom myndighedernes kvalitetskrav overholdes. Afværgepumpningen fortsætter for at der ikke skal ske indsivning fra overfladeforureninger. Det samlede vandforbrug er faldet en smule på trods af tilgang af flere forbrugere i årets løb. Sekretær Bente Mortensen har afleveret foreningens gave til Jørgen Frandsen med tak for mange års indsats for AHSV, mens kasserer John Barrett ser til.

5 HASMARK STRAND 5 Det kan skyldes, at det er lykkedes for os at finde de fleste lækager. Fornyelsen på Rørmosevej/ Kollundvej er nok en del af forklaringen. En samlet måling en vinternat viser et minimumsforbrug svarende til 0,5 kbm i timen eller på årsbasis ca kbm. Det burde være nok til at undgå strafbetalingen til staten ved overskridelsen af 10 % grænsen. Vi har undgået strafbetalingen i 2004, dette skyldes nok mest omlægningen af måleperioden. Problemer der især belaster Freddy Andersen er fejlaflæsninger og manglende aflæsninger af forbruget, samt forbrug, der uforklarligt overstiger normalforbruget med meget store mængder. Det kan varmt anbefales, at der holdes øje med måleren regelmæssigt og man lukker for vandet i de perioder, hvor huset ikke benyttes. Enkelte har klaget over, at målerbrøndene er vandfyldte. Det skyldes ofte, at grundvandet står højt i forårsperioden eller virkningen af kraftige regnskyl, som kan holde brøndene vandfyldte i lang tid. Der er kommet en ny stor vandforbruger i år, idet der etableres vandland ved Campingpladsen tæt op ad Vikingeborgen. Sandsynligvis skal der etableres en ny og større vandmåler og et stort forbrug kan påvirke vores spildprocent. Afslutningsvis skal det oplyses, at vi atter i 2004 afholdt orienterende møde for formænd og kasserere fra de mange vejforeninger og andelsforeninger i Hasmark området. Det blev afholdt i Vikingeborgen og var gratis for foreningen. Selv en omgang øl/vand var gratis. Herefter var der debat, hvor følgende emner blev debatteret: Forureningsgraden, når det har stået stille hele vinteren. Forureningen af vandet. Jørgen Frandsen besvarede de stillede spørgsmål. De tal, der offentliggøres er dækkende for hele året. Det er svært at finde de små lækager. Beretningen blev herefter godkendt. Herefter en teknisk orientering ved Villi Skov Der er solgt kbm og modtaget kbm. Der er udskiftet hovedmåler og udskiftning ved Rørmosevej/Kollundvej. Vandkvaliteten bliver løbende undersøgt. Der er stadig afværgepumpning ved boring 1 og 2 med støtte fra Vandmiljøfonden. Bam-værdien er faldet ingen rester er tilbage vandkvaliteten er helt i top. Man skal tænke på, hvor lidt der skal til ved spild for at det bliver dyrt. Omtalte prisen herfor så husk at kontrollere jeres eget forbrug jævnligt. AHSVs bestyrelse 2005 Allan Peterhänsel, formand Vermehrensvej 11, 5230 Odense M Strandadresse: Østre Strandvej 41 Telf Hans J. N. Andersen, næstformand Næsbygårdsvej 25, 5270 Odense N Telf / Strandadresse: Østre Strandvej 90 Mail: John Barrett, kasserer Ølstedgårdsvænget 11, 5230 Odense M Strandadresse: Østre Strandvej 88 Mail: Bente Mortensen, sekretær Langelinie 36 B, 5450 Otterup Telf / Strandadresse: Øksemosevej 5 Mail: Freddy Andersen, Ågade 24, 5270 Odense N Telf Strandadresse: Erikshåb 43 Mail: Villi Skov Strandvejen 8, 5450 Otterup Strandadresse: Løkkevænget 5 Mail: Erling Struve Åløkkehaven 33, 5000 Odense C Telf Strandadresse: Østre Strandvej 76 Mail:

6 6 HASMARK STRAND Der skal være adgang til målerbrøndene hvis dette ikke kan ske er det for egen regning, der sker adgang ved f.eks. aflæsninger mv. Hvis der er problemer er det Freddy Andersen, der skal kontaktes evt. dernæst Thom Weiss. Spørgsmål om duggede målerglas blev besvaret med evt. at fjerne plasticlåget en kort tid. Regnskab for 2004 Kasserer, John Barrett gennemgik regnskabet. Gunnar Holm, Niels Eriksens Vej forespurgte om grunden til den store kapital. Spørgsmålet blev besvaret af John Barrett og Villi Skov. Vi har et projekt om udskiftning af de gamle eternitledninger og der kan blive brug for penge, hvis der sker et stort brud. Der er et langt stykke på Østre Strandvej, der skal udskiftes det vil nok komme til at koste ca. 1 mio det skal laves, men det er ikke presserende. Ledningen på Rørmosevej/Kollundvej kostede ca kr. Spørgsmålet om evt. udskiftning af målerbrønde kan blive aktuelt. De fleste penge vi har fået ind er for indskud fra nye forbrugere. På spørgsmålet om evt. kontingentnedsættelse blev dette besvaret med at vi ikke forventer en formueforøgelse fremover. Hans Andersen sagde, at det var et relevant spørgsmål, men det er det beløb, vi har behov for, vi opkræver. Jørgen Frandsen erindrede om, at vi tidligere skulle ud for at låne, når vi f.eks. skulle udskifte målerbrønde. Nu har vi muligheden for at spare op til dette. (Sidst ca kr. pr. andelshaver). Forrentningen er det mest mulige vi kan opnå vi satser ikke med foreningens penge. Regnskabet blev herefter godkendt. Indkomne forslag Der var ikke indkommet forslag. Valg af formand Jørgen Frandsen ønskede ikke genvalg og bestyrelsen foreslog valg af Allan Peterhänsel. Da Allan Peterhänsel var bortrejst forelå fuldmagt. Han blev herefter valgt. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer På valg efter tur er Bente Mortensen og Erling Struve. Genvalgt. Valg af bestyrelsessuppleant På valg Poul Kildemoes. Genvalgt. Valg af revisor Nuværende Mogens Stougaard, Otterup. Genvalgt. Valg af kritisk revisor På valg er Allan Peterhänsel. Da Allan Peterhänsel er valgt til formand foreslog bestyrelsen valg af Preben Rosendal. Preben Rosendal blev valgt. Valg af revisorsuppleant På valg Preben Rosendal. Bestyrelsen foreslog valg af Alex Eriksen. Alex Eriksen blev valgt. Eventuelt Knud Mortensen forespurgte om ikke den tekniske gennemgang skulle være indeholdt i beretningen. Benny Christensen forespurgte, hvem der er den ansvarlige ved ødelæggelse af antennekabel i forbindelse med udskiftning af hovedventil. John Barrett foreviste takstbladet det indsendes nu til Otterup Kommune for godkendelse og offentliggøres i Hasmark Strand. Dirigenten takkede for god ro og orden. Hans Andersen takkede Jørgen Frandsen for hans store indsats og for at han trådte til igen, da vi havde behov for hjælp som formand. AHSV Vagttelefon Ved akutte sprængninger på ledningsnettet

7 Historisk begivenhed: HASMARK STRAND 7 HASMARK STRAND SOMMERHUSFORENING Referat fra 1. ordinære generalforsamling den 11. maj 2005 i Restaurant Næsbyhoved Skov Generalforsamlingen blev afholdt umiddelbart efter AHSV`s generalforsamling. Formanden, Hans Andersen bød velkommen til denne 1. ordinære generalforsamling i foreningen. Efter ca. 8 års kamp er det en stor glæde at afholde denne i dag. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog valg af Torben Knudsen godkendt. Torben Knudsen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i h t. de på den stiftende generalforsamling vedtagne vedtægter. Fremlæggelse af beretning Hans Andersen fremlagde beretningen. Foreningen blev etableret den 27. oktober 2004 i Egense Forsamlingshus. Der var på denne en del debat, ikke om vi skulle have en forening, men vedrørende de fremlagte vedtægter. Vedtægterne blev vedtaget og dermed var foreningen en realitet. Disse rettelser og kommentarer har vi indarbej- Her står resterne af de store elmetræer som kommunen har fældet...

8 8 HASMARK STRAND det i de nu fremlagte vedtægter til endelig godkendelse. Vi har draget stor nytte af vores dirigent, Torben Knudsen s erfaring på dette område og en stor tak skal lyde til alle, der har bidraget med hjælp. Vi har i det halve år, der er gået afholdt 5 bestyrelsesmøder mange punkter er vendt og der skal kort nævnes de væsentlige arbejdsopgaver. Vi startede med en forretningsorden for bestyrelsens fremtidige arbejde, herunder prokura regler for økonomiske hæftelser. Der er i fuld enighed lagt en vision for foreningens arbejde denne er at varetage medlemmernes fælles interesser over for offentlige myndigheder, samt være medvirkende til at gøre området mere attraktivt og miljøvenligt, selvfølgelig med stor hensyntagen til naturen og den enkelte beboer. Vores hovedopgave her og nu er udlægningen af afstandsbøjerne, så vi kan bade trygt ved stranden og samtidig minimere støjgenerne fra speedbådene. Vi ved, at mange bådejere er glade for denne ordning, da det dermed er klart afmærket, hvor sejlads kan foretages forsvarligt. Vores anden væsentlige opgave er vedligeholdelsen af Vestre Strandvej og Østre Strandvej ud til Erikshåb. Vi arbejder med en langsigtet plan, der er afstemt med vores økonomiske formåen. Vi har indgået aftale med Gartnergrossisten v/ Alf Møller Lambertsen om løbende skrabning af vejene, hvor det samtidig er pålagt dem at skabe den rette profil på vejene. For Vestre Strandvej vil det være med fald ind mod land og for Østre Strandvej skabelse af en pilhøjde på min. 15 cm. Vi vil i den kommende år udføre dræningsarbejder med udledning til de etablerede drænrender. Vi har netop startet forsøget med dræningen af Vestre Strandvej fra strandvejens begyndelse til Pumpehuset. Vi vil løbende i årets løb vurdere resultatet af denne dræning. Vores vision for vejene er på sigt en fast belægning i form af asfaltbelægning, men vi er i besty-...mens man her mangler de sidste træer. De bliver fældet på et senere tidspunkt.

9 HASMARK STRAND 9 relsen enige om, at dette først kan etableres, når de værste strækninger er blevet drænet. Vi har i den forløbne periode etableret et godt samarbejde med AHSV. Således er indkaldelsen til denne generalforsamling, samt fremtidige udsendelser og afholdelse af generalforsamlinger foregået i fællesskab med deraf sparede omkostninger for begge foreninger. Som lovet på den stiftende generalforsamling samt med hensyntagen til vores vedtægter har vi i bestyrelsen valgt følgende retningslinier for kontingentindbetalinger: Vi hensætter de første 60 kr. (40 kr. for foreninger) til kontingent og varetagelse af blåserne og andet. Resterende beløb indsættes på kontoen for vejvedligeholdelse, hvor vi selvfølgelig gerne ser at medlemmerne yder det maksimale de kunne ønske sig. Vi har en forventning om, at alle yder kr , halvårsbeboere kr og helårsbeboere kr hertil. I denne forbindelse appelleres til medlemmerne om accept af denne løsning bl.a. af hensyn til administrationen. Såfremt, der på trods af denne appel skulle være enkelte, som kun ønsker at yde tilskud til vejene uden medlemskab beder vi om information herom skriftligt ved indbetalingen. Der er 5 medlemmer, der har benyttet gammelt girokort ved indbetalingen - dette har desværre afstedkommet, at vi ikke har kunnet spore dem og dermed registrere dem som medlemmer. Vi har i dag tæt på 800 medlemmer ud af 1400 mulige her i blandt flere fra såvel Øst- som Vestparken. En tak til alle medlemmer, som valgte fra starten at bakke op om vores fælles forening og en stor opfordring skal lyde om, at bruge sommeren til at markedsføre foreningen over for dem, der endnu ikke har besluttet sig for medlemskab. Vi tror det i mange tilfælde skyldes en forglemmelse vi tror ikke der er nogen i området der kun vil nyde ikke yde. Til slut en tak til bestyrelsen, der har taget tørnen i perioden - for et godt og konstruktivt samarbejde. Også en tak til Ole Skjoldborg Larsen, der beredvilligt har stillet sin hjælp til rådighed de sidste par måneder, og som i dag stiller op til bestyrelsen. Der skal lyde en særlig stor tak til Christian Birkenfeldt, som igennem 8 år har ydet en kæmpe indsats i vores vejudvalg og som kasserer for foreningen i perioden. Vi vil komme til at savne Christians akkuratesse og viden i fremtiden, men Christian har valgt at nedlægge sine hverv af personlige årsager. Vi vil selvfølgelig overbringe en tak til Christian for hans store indsats. Der var herefter debat. Blåserne lægges ud i uge 19. Ved dræning af vejene, hvor skal vandet løbe hen? Drænvandet føres til pumpelagene. Jørgen Frandsen meddelte, at han laver en artikel til Hasmark Bladet herom med en redegørelse om forholdene. Beretningen blev herefter godkendt. HHS bestyrelse 2005 Mogens Kristensen, formand Præstegårdsvænget 38, 5210 Odense NV Tlf /Mobil Strandadr.: Østre Strandvej 52 Mail: Hans J. N. Andersen, næstformand Næsbygårdsvej 25, 5270 Odense N Telf / Strandadresse: Østre Strandvej 90 Mail: Ole Skjoldborg Larsen, kasserer Vestre Strandvej 35, Hasmark 5450 Otterup Tlf /Mobil Mail: Bente Mortensen, sekretær Langelinie 36 B, 5450 Otterup Telf / Strandadresse: Øksemosevej 5 Mail: Villi Skov, tekn. sagkyndig Strandvejen 8, 5450 Otterup Mobil Strandadresse: Løkkevænget 5 Mail:

10 10 HASMARK STRAND Fremlæggelse af revideret regnskab John Bar-rrett fremlagde det revidere regnskab. Regnskabet blev herefter godkendt. På forespørgsel blev det oplyst at foreningen ikke er momspligtig. Indkomne forslag Bestyrelsen fremlagde forslag til vedtægtsændringer. Dirigenten, Torben Knudsen redegjorde for vedtægternes indhold. På forespørgsel om evt. valg af formand og kasserer blev det oplyst, at ifølge vedtægterne konstituerer bestyrelsen sig selv. Såfremt nogen skulle have ønsker om ændring heraf må det tages op til næste generalforsamling. Evt. skriftlig afstemning i personvalg og nedsættelse af evt. stemmeudvalg blev drøftet. Såfremt, der er nogen, der brænder inde med noget som de gerne vil have ændret så send det til bestyrelsen. Dirigenten satte herefter vedtægterne til afstemning ingen stemte imod. Vedtægterne blev vedtaget. Fremlæggelse af budget, forslag om alm. kontingent og vejvedligeholdelseskontingent Budgetforslag for 2005 blev forevist. Indtægterne er budgetteret med kr Udgifterne er budgetteret med kr Der er herefter et budgetteret overskud på ca. kr Kontingentforslaget er uforandret. På forespørgsel blev det oplyst, at såvel Otterup Kommune som Campingpladsen bidrager. På spørgsmål om parkering langs strandvejene oplyst Villi Skov, at det er parkeringsfri zone. hvis der er nogen, der holder her så kontakt teknisk forvaltning, Jan Yttesborg. De skilte AHSV havde opsat er fjernet af Otterup Kommune. Budget og kontingentforslag blev herefter godkendt. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer Mogens Kristensen blev foreslået og genvalgt. Ole Skjoldborg Larsen blev af bestyrelsen foreslået og valgt. Valg af suppleant Da ingen var på valg udgik punktet. Valg af 1 revisor John Barrett blev af bestyrelsen foreslået og valgt. Hans J. N. Andersen aflægger foreningens første beretning. T.v. John Barret. T.h. for Hans er dirigenten Torben Knudsen, teknisk sagkyndig Villi Skov, formand Mogens Kristensen og sekretær Bente Mortensen.

11 HASMARK STRAND 11 Valg af revisorsuppleant Tage Andersen blev foreslået og genvalgt. Eventuelt Forespørgsel om problemerne med Perlen og evt. marina. Marinaen er skrinlagt Perlen forsøges nedrevet efter vedtagelse af lokalplan for området. Vandscootere skal også overholde blåser grænsen. Hvad med evt. nyt slogan for evt. frivillig indbetaling? Hvad med offentliggørelse af medlemsliste således man kan bearbejde de, der ikke er medlemmer? Torben Knudsen takkede herefter for god ro og orden. Hans Andersen afsluttede generalforsamlingen med en tak til de fremmødte og opfordrede foreningerne (og medlemmerne) til at indsende evt. mail adr. til sekretæren. Derved spares mange penge til udsendelse mv. Dirigent: Torben Knudsen Referent: Bente Mortensen Bladet Hasmark Strand Udgiver: Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning. Udsendes hvert år i juni/juli til samtlige sommerhuse i Hasmark og dele af Jørgensø i et oplag på Indlæg til bladet kan tilsendes redaktøren eller et bestyrelsesmedlem (se omstående adresser) senest 10. maj. Redaktion og annoncer: Erling Struve, Åløkkehaven 33, 1. th Odense Telf.: Ansvarshavende: Allan Peterhänsel, Vermehrensvej 11, 5230 Odense M Telf.: Produktion: Tommerup Tryk ApS Højeløkkevej 19, 5690 Tommerup Telf Der var run på kaffe, brød og Gl. Dansk på åbningsdagen. Mange campister og sommerhusejere ville se det nye badeland.

12 12 HASMARK STRAND Andelsbeviset er et værdipapir Aldrig er der blevet handlet så mange sommerhuse ved Hasmark Strand som i denne tid. Det vil sige at der kommer en masse nye mennesker til, som alle vel nok i første omgang køber hus for at kunne nyde det dejlige område på Nordfyn. Dernæst er det måske ønsket om at komme med på investeringsvognen og dermed kunne sikre sig en lille opsparing til supplement til den måske i fremtiden lidt for lille pension. I denne forbindelse skal vi gøre opmærksom på at man ved ejerskifte skal have modtaget et andelsbevis pålydende 4500 kr. Dette andelsbevis skal følge huset og ikke ejeren, idet det er bevis for at man i to tempi har indskudt kapital til Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning. Rent historisk har man i forbindelse med opførelsen af den nyeste bygning på vandværket indbetalt et indskud på 1500 kr. Det skyldtes at vor netop aftrådte og tidligere formand Jørgen Frandsen havde fundet ud af at man kunne spare momsen, når man finansierede vandværksudvidelsen på denne måde. Denne lille fidus blev så genbrugt i 90èrne, da man skulle igang med det store projekt der hed målerbrønde. Det skete i forbindelse med kravet om målere. Da den daværende bestyrelse mente at det var en god forretning med målere tog man som sagt endnu en andelsbevisudvidelse i brug, og igen sparede man sommmerhusejerne for momsen. Yderligere sparede man så en god slat penge på vandafledningsafgiften, idet man skulle betale for et halvt års forbrug. Man sagde at en helårsbolig forbrugte i snit 170 kbm vand årligt og ansatte så et sommerhus til det halve altså 85 kbm. Når man så kan se at det gennemsnitlige forbrug i vort forsyningsområde kun er ca. 30 kbm kunne enhver se at det var med at få sat målere op i en vældig fart. På den led blev der så udstedt nye andelsbeviser hvor man indbetalte yderligere 3000 kr. så det pålydende beløb blev på 4500 kr. og det er dette bevis man skal sørge for at overdrage en evt. ny ejer. Hvis man ikke har modtaget et sådant skal man ikke fortvivle. Et erstatningsbevis kan rekvireres hos vores administrator Aalund EDB-service. (se andetsteds i bladet). Det er dog ikke noget der har den store betydning ud over at ret skal være ret for det er kun ved udmeldelse og deraf følgende afbrydelse af vandforsyningen at man kan få indskudet udbetalt. Og det var nok ikke lige det der var meningen med anskaffelse af sommerhuset. Red. Boganmeldelse Hvis man agter at begive sig på en lille udflugt i det nordfynske landskab er Glavendrupstenen et oplagt udflugtsmål. For at få det fulde udbytte af denne tur kan man forberede sig ved at læse Mogens Bomans bog»runestenen i Glavendrup«. Den giver informationer både historisk og hvad runerne reelt betyder, så man ikke er helt uforberedt hvad den egentlige mening med runestenene og stensætningen er. Bogen kan købes på Campingpladsen, Købmanden på Østre Strandvej og på Turistkontoret i Otterup. Samme forfatter og forlag har også udgivet en bog om Hasmark Strand. Den beskriver tiden fra de allerførste sommerhusejere kom til, hele den udvikling der er sket i området frem til i dag. Bogen fortæller om alle større begivenheder det være sig naturkatastrofer, udviklingen i sommerhusene, om de handlende og om mange af de gamle beboere sluttende med den allenyeste lokalplan for i år. Det er en spændende beretning med masser af gode fotos, som mange sommerhusejere kan nikke genkendende til, hvilke gør bogen endnu mere attraktiv at læse. Jeg synes at det egentlig er en bog der bør ligge i alle sommerhuse og som man altid kan finde frem på en trist og kedelig regnvejrsdag. Denne bog købes de samme steder som den først omtalte. Red.

13 HASMARK STRAND 13 Besøg på Hofmansgave Stor tilslutning til Lejerforeningen Hofmansgaves arrangement: Der var klar opbakning da lejerforeningens arrangement med besøg på Hofmansgave løb af stabelen den første weekend i juni. I løbet af de to dage blev hele otte hold med ca. 40 personer vist rundt. Den ene halvdel med den seneste Hofman-Bang som»rejseleder«, medens den anden halvdel blev vist rundt af Hofmansgaves gartner Hanne, som er ansvarlig for området omkring godset. Det var virkelig interessant at høre hele historien om familien og forfædrene. Lige så interessant og spændende var det at høre om parken og alle de træer og planter som var bragt til Hofmansgave fra hele den store verden. Efter rundvisningen fik vi også et indblik i alle de aktiviteter, der sker i forbindelse med landbrugsog skovdriften. Det fik vi fortalt af Ole Bay Thomsen medens vi fik serveret et lille traktement i den store maskinhal. Efter denne orientering sluttedes der af med at syne kostaldene med de to store malkerobotanlæg. En stor tak til Hofmansgave for et vellykket arrangement. Red. PS. Parken ved Hofmansgave er åben for alle i dagtimerne og der er gratis adgang. Blot man følger reglerne som man kan læse ved indgangen til parken. Drikkevandskvaliteten på Hasmark Vandværk Målt 3. maj Hårdhed Jern Mangan Nitrat Coliforme bakterier Kimtal v. 22 C Kimtal v. 37 C BAM Nikkel Nitrit 21 dh Ikke målelig Ikke målelig 1,1 mg/l Ikke målelig 42 Ikke målelig 0,011 1,3 Ikke målelig Max. tilladelig værdi: ingen 0,2 0, ,1 20 0,1 Yderligere oplysninger om vandets kvalitet kan fås ved henvendelse til bestyrelsen.

14 14 HASMARK STRAND Vandforbruget i AHSV år for år: Modtaget Solgt Difference Diff. i % kbm kbm kbm År 1989: : : : : : : , : , : , : , : , : , : , : , : , : ,53 Red. AALUND S EDB SERVICE Sportsvej 7, Flemløse Glamsbjerg - Tlf Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning Selvaflæsningskort udsendes i december. Aflæses 31. dec. Kortet returneres senest den 10. jan. Hvis ikke kortet returneres vil /kan AHSV foretage aflæsningen og der beregnes et gebyr på kr. 150,- + moms, fastsat i takstbladet. Vi vil understrege, at aflæsningen er meget vigtig både for Dem og os - idet den er nødvendig for et korrekt afregnet forbrug. Flytninger, ejerskifte og adresseændringer kan meddeles direkte til Aalund s EDB-Service som så laver en opgørelse. Husk at aflæse vandmåleren ved ejerskifte. Regnskabsføring m.m. Regnskabsføringen, opkrævning af vandafgifter og udsendelse af selvaflæsningskort m.m. foretages af AALUND S EDB SERVICE Sportsvej 7, Flemsøse Glamsbjerg - Tlf

15 HASMARK STRAND 15 Vejudvalget og blåserkassen Regnskab 1/1-1/ Indtægter: Frivillige indbetalinger Udgifter: Udlægning blåser Udgifter vedr. rep. veje Kontrolholdsudgifter Underskud: Balance: Aktiver: Bankkonto Flemløse Sparekasse Bankkonto Flemløse Sparekasse Aktiver i alt: Pasiver: Egenkapital vejudvalget 1/ Egenkapital blåserkassen 1/ periodens inderskud Vejudvalget og blåserkassernes formue og egenkapital er overført til Hasmark Strand Sommerhusforening. Regnskabet er udarbejdet af John Barret, kasserer i A.H.S.V. God sommer!

16 16 HASMARK STRAND Hasmark Strand Sommerhusforening Regnskab 2. okt.-31. dec Indtægter: Overført fra vejudvalget og blåserkassen Kontingent samt frivillige indbetalinger Renteindtægt 383 Indtægter i alt: Udgifter: Indtagning af blåsere Udgifter vedr. indkaldelse til stiftende generalforsamling Generalforsamling Kontorholdsudgifter incl. kørsel Bogføringsassistance Aalund Periodens overskud Balance Aktiver: Bankkonto Flemløse Sparekasse Bankkonto Flemløse Sparekasse Aktiver ialt Passiver: Skyldige omkostninger Egenkapital: Saldo 2. okt Periodens resultat Passiver ialt Regnskabet er udarbejdet af John Barrettt, kasserer i AHSV. Regnskabet for perioden 1. jan.- 1. okt og 2. okt-31. dec med tilhørende bilag er gennemgået og kontrolleret. bankkonti er afstemt. Alt er fundet i orden. Signeret Allan Peterhänsel og Ole S. Larsen Odense den 4. maj 2005

17 HASMARK STRAND 17 I/S HASMARK VANDVÆRK REGNSKAB 2004 Bilag Tekst 1 Steins Laboratorium faktnr ,00 3 Bårdesø VVS & Oliefyrsservice faktnr ,95 7 Frode Lund Jensen (afværgepumpning) faktnr ,30 10 Steins Laboratorium faktnr ,00 11 Steins Laboratorium faktnr ,00 17 HJ-El, ApS faktnr ,00 27 FVD Forsikring 4.375,20 37 Aalunds EDB Service (vedr, 2002) faktnr ,00 44 HJ-El, ApS faktnr ,00 47 TeleDanmark Alarmtlf Østerballevej 4 712,19 61 HJ-El, ApS faktnr ,50 68 Steins Laboratorium faktnr ,00 70 Steins Laboratorium faktnr ,00 72 Bårdesø VVS & Oliefyrsservice faktnr ,86 75 Bagger Superbest 301,70 76 Svend Åge Hansen pas & renh. af vandværk 6.760,00 77 Steins laboratorium faktnr ,00 82 HJ-El, ApS faktnr ,00 83 TeleDanmark Alarmtlf Østerballevej 4 673,48 84 Steins Laboratorium faktnr , Hessum faktnr , Steins Laboratorium faktnr , HJ-El, ApS faktnr , Aalunds EDB Service (vedr, 2003) faktnr , Bårdesø VVS & Oliefyrsservice faktnr , TeleDanmark Alarmtlf Østerballevej 4 630, Steins Laboratorium faktnr , Matas 100, Otterup Trælast faktnr , Holgers Kloakservice faktnr , HJ-El, ApS faktnr , Steins Laboratorium faktnr , Steins Laboratorium faktnr , Bårdesø VVS & Oliefyrsservice faktnr , Steins Laboratorium faktnr , HJ-El, ApS faktnr , Hasmark Vinduer faktnr , Steins Laboratorium faktnr , Fyns Amt faktnr , TeleDanmark Alarmtlf Østerballevej 4 633, Steins Laboratorium faktnr , Svend Åge Hansen pas & renh. af vandværk , Svend Åge Hansen leje af plæneklipper 2.700, Steins Laboratorium faktnr , Bårdesø VVS & Oliefyrsservice faktnr , HJ-El, ApS faktnr , Frode Lund Jensen (afværgepumpning) Faktnr , Frode Lund Jensen (afværgepumpning) Faktnr , Frode Lund Jensen (afværgepumpning) Faktnr , HJ-El, ApS faktnr , Energi Fyn, moms, Energiafg. Elspareafg. & 10% CO2 afg ,50 Otterup Hotel, fællesmøde ,00 Ialt Hasmark Vandværk udlæg , ,40

18 18 HASMARK STRAND AHSV - regnskab for året 2004 Note Resultatopgørelse for 1. januar til 31. december 2004 Budget 2005 Indtægter Vandafgifter Fast afgift Måleraflæsninger/gebyrer Renteindtægter Driftomkostninger Andel af driftsudgifter I/S Hasmark Vandværk Vedligeholdelse ledningsnet / samt etablering hovedledning Omkostninger målere og logbrønde Elovervågning Kørselsgodtgørelse Forsikringer-kontingenter Vandafgift Tab debitorer Administration Regnskabsføring, porto og gebyrer, kontorhold, tryksager, tlf. Revision Generalforsamling m.v. Møder og kurser A.H.S.V. Hasmarkbladet UDGIFTER I ALT ÅRETS RESULTAT

19 HASMARK STRAND 19 Note Aktiver: Indestående bank og giro Tilgodehavende vandafgifter m.v Aktier anskaffelsessum (kursværdi 6.868) kr Passiver: Kreditorer Mellemregning I/S Hasmark Vandværk Egenkapital 1/ Årets resultat Odense den 6. april 2004 kr Regnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Bestyrelse: Jørgen Frandsen, John Barrett, Hans J. N. Andersen, Villi Nielsen Skov, Freddy Andersen, Bente Mortensen og Erling Struve. Kritisk revisions påtegning: Vi har stikprøvevis gennemgået bilag og det materiale, som ligger til grund for bestyrelsens dispositioner. Der er ikke fundet noget at bemærke. Jørgen Johnsen Allan Peterhänsel Note 1 Note 2 Note 3 Specifikationer Indestående i bank og Giro Girokonto BG Bank Aktionærkonto BG Bank Checkkonto Kr Kreditorer: Vandafgift Diverse kreditorer Kr Tilgodehavende vandafgifter m.v.: Debitorer (restancer) Tilgodehavende merværdiafgift Kr Antal andelshavere Antal tilsluttede andelshavere pr. 31. december 2004: Antal brugere pr. 31. december

20 20 HASMARK STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING AHSV Takstblad Tilslutningsbidrag: 1.1 Bidrag til hovedanlæg kr , Bidrag til forsyningsledninger kr , Bidrag til stikledninger kr , Tilslutningsbidrag kan reguleres hvert år efter foregående års oktober nettoprisindeks. 1.5 Vedr. nyudstykninger, samt sikkerhed for betalingen ved nyanlæg se»vandforsyningsregulativ for Andelselskabet Hasmark Strands Vandforsyning«. 2. Driftsbidrag: 2.1 Fast årligt driftsbidrag pr. tilsluttet ejendom kr. 345, Afgift pr. forbrugt kubikmeter kr. 4, Vandafgift til staten pr. forbrugt kubikmeter kr. 5,00 3. Betaling og aflæsning: 3.1 Fast årligt bidrag betales pr. den 10. maj. 3.2 Vandmåleren aflæses pr. den 31. december. Der udsendes selvaflæsningskort først i december. 3.3 Aflæsningen skal indsendes senest den 10. januar. Modtages aflæsningen ikke inden den fastsatte frist foretager AHSV aflæsningen mod gebyr. 3.4 Forbrug og vandafgift til staten betales pr. 1. marts. 3.5 Ved ejerskifte aflæses måleren, og der laves en flytteopgørelse. 4. Gebyrer: 4.1 Genåbningsgebyr efter lukning på grund af skyldige bidrag kr. 600,00 Gebyret tillægges påløbende omkostninger. 4.2 Gebyr for manglende rettidig betaling af afgifter, bidrag m.v. kr. 100, Gebyr for manglende rettidig indsendelse af aflæsningskort kr. 200,00 A.H.S.V. foretager aflæsningen 4.4 Gebyr ved flytninger (ejerskifte) kr. 100, Gebyr for aflæsning kr. 150,00 5. Renter og moms: 5.1 Skyldige beløb tillægges renter fra forfaldsdagen, jf. vandforsyningsregulativet 5.2 Alle afgifter og gebyrer tillægges gældende moms. 6. Godkendelse: 6.1 Dette takstblad er gældende for kalenderåret Tommerup Tryk

HASMARK STRAND 49. ÅRGANG. JUNI 2004 ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING

HASMARK STRAND 49. ÅRGANG. JUNI 2004 ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK STRAND 49. ÅRGANG. JUNI 2004 ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING 2 HASMARK STRAND Bestyrelsen 2004 Jørgen Frandsen, Formand John Barrett, Kasserer Hans J. N. Andersen, Næstformand Bente

Læs mere

HASMARK STRAND 51. ÅRGANG. JULI 2006 ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING. Se vores nye hjemmeside på www.ahsv.dk

HASMARK STRAND 51. ÅRGANG. JULI 2006 ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING. Se vores nye hjemmeside på www.ahsv.dk HASMARK STRAND 51. ÅRGANG. JULI 2006 ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING 2 HASMARK STRAND Bestyrelsen 2006 Allan Peterhänsel, Formand John Barrett, Kasserer Hans J. N. Andersen, Næstformand Bente

Læs mere

HASMARK STRAND ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING

HASMARK STRAND ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK STRAND ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING 48. ÅRGANG. JULI 2003 2 HASMARK STRAND Bestyrelsen 2003 Jørgen Frandsen, Formand John Barrett, Kasserer Hans J. N. Andersen, Næstformand Bente

Læs mere

Mejlskov Vandværk 2015

Mejlskov Vandværk 2015 Mejlskov Vandværk 2015 Mejlskov Vandværk Ordinær generalforsamling afholdes Tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.30 i Skåstrup forsamlingshus med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Medlemmer. 4 Medlemmernes rettigheder

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Medlemmer. 4 Medlemmernes rettigheder Vedtægter 1 Navn og hjemsted Tjebberup Vandværk a.m.b.a. er et andelsselskab med begrænset ansvar. Selskabet blev stiftet den 8. december 1967. Vandværket ligger på adressen,, matrikel 2-aa Bredetved by,

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

VEDTÆGTER. Smidstrup Vandværk

VEDTÆGTER. Smidstrup Vandværk VEDTÆGTER for Smidstrup Vandværk a.m.b.a. 2013 Haagendrupvej 2 B - DK 3250 Gilleleje 1 Navn og hjemsted "Smidstrup Vandværk a.m.b.a.", der er stiftet 28. august 1940, har hjemsted i Gribskov kommune.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

I/S HØVELTE VANDVÆRK. Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004

I/S HØVELTE VANDVÆRK. Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004 I/S HØVELTE VANDVÆRK Referat fra generalforsamlingen den 23. marts 2004 Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Det reviderede regnskab

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Dette forslag til nye vedtægter for Råbylille Vandværk er udformet på grundlag af en standardvedtægt udarbejdet af Foreningen for Vandforsyning i Danmark. Der

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR PADBORG VANDVÆRK A.m.b.a. navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 28. august 2003 er et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a.), hvis navn er Padborg Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BELLINGE VEST VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR BELLINGE VEST VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR BELLINGE VEST VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Bellinge Vest Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Odense Kommune.

Læs mere

Stillinge Strands Vandværk

Stillinge Strands Vandværk Stillinge Strands Vandværk 1 Generalforsamling søndag den 5. juli 2009 kl. 10.00 i Kirke Stillinge Forsamlingshus Til stede var bestyrelsen samt vandværksbestyrer Tommy Simonsen, administrationsmedarbejder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. a.m.b.a VEDTÆGTER FOR RÅBYLILLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Andelsselskabet Råbylille Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

HASMARK 56. ÅRGANG JULI 2011 STRAND

HASMARK 56. ÅRGANG JULI 2011 STRAND ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 56. ÅRGANG JULI 2011 STRAND 2 HASMARK STRAND Bladet Hasmark Strand Udgiver: Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning. Udsendes hvert år i juni/juli

Læs mere

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a.

VEDTÆGTER. GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. VEDTÆGTER GØRLEV VANDFORSYNING A.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 27. januar 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gørlev Vandforsyning A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa

Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa Advokaterne Passagen Passagen 4, 8500 Grenaa J.nr. 217067 LKP/BC VEDTÆGTER FOR SELKÆR MØLLE VANDVÆRK A.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Selkær

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Februar 2013 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 27. februar 2013 kl. 19.00 - Osted Kro, Hovedvejen 151, Osted DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a.

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a. Referat af den ordinære generalforsamling for Ullerød Vandværk a.m.b.a. afholdt på Grundtvigs Højskole, Tulstrupvej 4, den 29. april 2015 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Ejby Vandværk 2 1. Selskabet, der er stiftet den 8. marts 1965, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Ejby Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skovbo kommune. 2.

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

1 Selskabsform og hjemsted. 2 Formål

1 Selskabsform og hjemsted. 2 Formål Bekendtgørelse af VEDTÆGTER FOR FARNÆS VANDVÆRK A.m.b.a. (sammenskrivning af de oprindelige vedtægter med vedtægtsændringer, der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2013 og den ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Vedtægter Hjallerup Vandforsyning

Vedtægter Hjallerup Vandforsyning Vedtægter Hjallerup Vandforsyning 1 Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 10.10.1932 er et andelsselskab, hvis navn er Hjallerup Vandforsyning, har hjemsted i Brønderslev Kommune. 2 Formål Selskabets

Læs mere

STRAND HASMARK 58. ÅRGANG JULI 2013. Hjertestarter

STRAND HASMARK 58. ÅRGANG JULI 2013. Hjertestarter ANDELSSELSKABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING Hjertestarter På forårets generalforsamling blev der fra medlemmerne forespurgt om en hjertestarter. Vi måtte fra bestyrelsen melde pas, men til alt held var

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Formål.

Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Formål. Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Holbæk Kommune. Formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Vedtægter for Gershøj Strands Vandværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Medlemmer. 4. Medlemmernes rettigheder. 5. Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt. 6. Udtræden

Læs mere

Vedtægter. For Nimtofte Vandværk A.m.b.a. CVR nummer

Vedtægter. For Nimtofte Vandværk A.m.b.a. CVR nummer Vedtægter For Nimtofte Vandværk A.m.b.a CVR nummer 34775702 Stiftet den 1 januar 2013 1 VEDTÆGTER FOR NIMTOFTE VANDVÆRK A.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 1. navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Stavtrup Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Stavtrup 8260 Viby J. -

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

ANDELSSELSKABET RYSLINGE VANDVÆRK ----------------------- RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2012. BALANCE PR. 31. DECEMBER 2012 ---ooooo---

ANDELSSELSKABET RYSLINGE VANDVÆRK ----------------------- RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2012. BALANCE PR. 31. DECEMBER 2012 ---ooooo--- ANDELSSELSKABET RYSLINGE VANDVÆRK ----------------------- RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2012 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2012 ---ooooo--- 201/5/25 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Ryslinge Vandværk, Andelsselskab Graabjergvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK. a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÆRØSKØBING VANDVÆRK a.m.b.a. Navn og hjemsted Ærøskøbing Vandværk, der er stiftet den 22. maj 1951, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.) 1 Selskabet har hjemsted i Ærøskøbing

Læs mere

Andelsselskabet. Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk Borup Regnskab for året 2008 samt Budgetter 2008/2009

Andelsselskabet. Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk Borup Regnskab for året 2008 samt Budgetter 2008/2009 Andelsselskabet Nr. Dalby-Kimmerslev Vandværk 4140 Borup -------------- Regnskab for året 2008 samt Budgetter 2008/2009 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 22. april 2009 Dirigent

Læs mere

Vedtægter. Hadsund Vandværk

Vedtægter. Hadsund Vandværk Vedtægter for Hadsund Vandværk a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hadsund Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. 2

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Vedtægter for Kvarmløse Tølløse Vandværk Vedtægter for Kvarmløse Tølløse Vandværk 1 af 8 Indholdsfortegnelse: Navn og hjemsted...3 Formål...3 Medlemmer...3 Medlemmernes rettigheder...3 Medlemmernes forpligtigelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK Februar 2014 VEDTÆGTER FOR JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 7. september 1963, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Jørlunde Østre Vandværk. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET HAVNSØ VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET HAVNSØ VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET HAVNSØ VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR HAVNSØ VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Havnsø Vandværk. Selskabet har hjemsted i Kalundborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ÅBJERG VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Åbjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. 3.november,2010 VEDTÆGT FOR DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. Side 1 Navn og hjemsted 1 Vandværket, der oprindeligt er stiftet i 1938 som I/S Dåstrup Vandværk, drives fra 1. januar 2010 som et andelsselskab med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. OVER-JERSTAL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. OVER-JERSTAL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR OVER-JERSTAL VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Over-Jerstal Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Haderslev Kommune. FORMÅL 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BRÆDSTRUP VANDVÆRK navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 24. Marts 1909, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), hvis navn er Brædstrup Vandværk. Selskabet har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Andelsselskabet RØRBÆK VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR Andelsselskabet RØRBÆK VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR Andelsselskabet RØRBÆK VANDVÆRK 1 Selskabet, der er stiftet i 1933, er et andelsselskab, hvis navn er Rørbæk Vandværk. Selskabet har hjemsted i Guldborgsund Kommune. 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Hinnerup Vandværk a.m.b.a. Stiftet 1932

Vedtægter for Hinnerup Vandværk a.m.b.a. Stiftet 1932 Vedtægter for Hinnerup Vandværk a.m.b.a. Stiftet 1932 Side 1 af 5 VEDTÆGTER FOR HINNERUP VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hinnerup Vandværk

Læs mere

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S Information og takstblad fra Gl. Himmelev Vandværk I/S April 2015 Referat fra generalforsamlingen den 25. marts 2015 Formanden åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen til de ca. 10 personer, der

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet. Marielyst Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet. Marielyst Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Marielyst Vandværk Gældende fra 28. juli 2012 Vedtægter for Marielyst Vandværk 1 Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 20. april 1936, er et andelsselskab, hvis navn

Læs mere

GRAUBALLE VANDVÆRK I/S

GRAUBALLE VANDVÆRK I/S GRAUBALLE VANDVÆRK I/S Afholder ordinær 1 GENERALFORSAMLING Tirsdag den 21. februar 2012 kl. 19.30 på Grauballe Lund 1 Dagsorden Valg af dirigent. Beretning af formand. Det reviderede regnskab. Godkendelse

Læs mere

Generalforsamlingen år 2016

Generalforsamlingen år 2016 Generalforsamlingen år 2016 Regnskabsåret 2015 www.blokhusvand.dk Blokhus Vandværk A.m.b.a. indbyder hermed til ordinær generalforsamling på Restaurant Nordstjernen i Blokhus, lørdag den 19. marts 2016

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Vedtægter for Lohals Vandværk

Vedtægter for Lohals Vandværk Vedtægter for Lohals Vandværk Navn 1 Selskabet, der er stiftet den 21. december 1932, er et andelsselskab, hvis navn er Lohals Vandværk. Selskabet har hjemsted i Lohals i Langeland Kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR BAKKEBØLLE STRAND VANDVÆRK ANDELSSELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1 1. Vandværket er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Bakkebølle Strand Vandværk, som er stiftet d. 18. juni 1967.

Læs mere

Vedtægter for Skrillinge-Russelbæk Vandværk

Vedtægter for Skrillinge-Russelbæk Vandværk Vedtægter for Skrillinge-Russelbæk Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Skrillinge-Russelbæk Vandværk. Selskabet har hjemsted i Middelfart Kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Jægerspris Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Selskabet, der er stiftet 22. april 1914, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Løkken Vandværk. Formål

Selskabet, der er stiftet 22. april 1914, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Løkken Vandværk. Formål 1 Selskabet, der er stiftet 22. april 1914, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Løkken Vandværk. Selskabet har hjemsted i Hjørring kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen 1. Valg af dirigent. Efter forslag fra bestyrelsen blev John Gylling valgt som dirigent Dirigenten konstaterede at generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VINDING VANDVÆRK A.m.b.a

VEDTÆGTER FOR VINDING VANDVÆRK A.m.b.a VEDTÆGTER FOR VINDING VANDVÆRK A.m.b.a navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet i 1934 er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vinding Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet har hjemsted i Vejle

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JELS VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR JELS VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR JELS VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er Jels Vandværk. Selskabet har hjemsted i Vejen Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse med den

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

M E L Ø S E V A N D V Æ R K A.m.b.A. V E D T Æ G T E R

M E L Ø S E V A N D V Æ R K A.m.b.A. V E D T Æ G T E R M E L Ø S E V A N D V Æ R K A.m.b.A. V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG FORMÅL Selskabet, der er stiftet den 20. februar 1962, er et ANDELSSELSKAB MED BEGRÆNSET ANSVAR, hvis navn er: Dets formål er: MELØSE VANDVÆRK

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER

Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003. Indholdsfortegnelse GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER Vedtægter for Højgårdshaven - Tingsted Have Grundejerforening - Anno 2003 Indholdsfortegnelse Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 5 Kap. 3 Foreningens formål

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR VANDVÆRK Standardvedtægter for private almene vandforsyninger VEDTÆGTER FOR VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den er et interessentskab / andelsselskab / andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.A.),

Læs mere

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S

Information og. takstblad fra. Gl. Himmelev Vandværk I/S Information og takstblad fra Gl. Himmelev Vandværk I/S Marts 2012 Referat fra generalforsamlingen den 20. marts 2012 Formanden åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen til de ca. 20 personer, der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Skærbæk Vandværk, Lillebælt A.m.b.A.

VEDTÆGTER FOR Skærbæk Vandværk, Lillebælt A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR Skærbæk Vandværk, Lillebælt A.m.b.A. 1 Selskabet, der er stiftet den 17. marts 2009 eller når vedtagelse med fornødent stemmetal er opnået på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

Vedtægter for Børkop Vandværk A.m.b.A.

Vedtægter for Børkop Vandværk A.m.b.A. Vedtægter for Børkop Vandværk A.m.b.A. navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Børkop Vandværk A.m.b.A. Selskabet har hjemsted i Vejle Kommune. formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK 2004 VEDTÆGTER FOR GREVE LANDSBY VANDVÆRK Lillegade 11, 2670 Greve 1 1 navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet 19. februar 1937, er et andelsselskab, hvis navn er Greve Landsby Vandværk Selskabet har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKULDELEV VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR SKULDELEV VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR SKULDELEV VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Skuldelev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skibby Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KRUSÅ VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR KRUSÅ VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR KRUSÅ VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab hvis navn er Kruså Vandværk. Selskabet har hjemsted i Bov Kommune. (Aabenraa Kommune) formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse.

Målet med etableringen af Ganløse Vandværk - er at fremtidssikre prisen for og kvaliteten af vort vand i Ganløse. Der indkaldes til Generalforsamling for Ganløse Nordre Vandværk A.m.b.a. (GNV) mandag 31 marts kl 19.00 på Rytterskolen* Dagsorden for den ordinære generalforsamling har følgende punkter: 1. Valg af dirigent

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. REERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. REERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR REERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Vedtægter For Reerslev Vandværk a.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Reerslev Vandværk og er et andelsselskab med begrænset ansvar. Selskabet har hjemsted

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRIMSTRUP VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR GRIMSTRUP VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR GRIMSTRUP VANDVÆRK navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 30. november 1964, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Grimstrup Vandværk. Selskabet har hjemsted i Helle Kommune.

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223 A, Osted kirkebjerg-vand.dk ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted Mød op denne aften, og vær med til at skabe en god

Læs mere

REFERAT af ordinær Generalforsamling i Trøstrup Vandværk, afholdt tirsdag den 25. marts 2014 kl i Langesøhallen, Idrætsvej 7, 5462 Morud

REFERAT af ordinær Generalforsamling i Trøstrup Vandværk, afholdt tirsdag den 25. marts 2014 kl i Langesøhallen, Idrætsvej 7, 5462 Morud REFERAT af ordinær Generalforsamling i Trøstrup Vandværk, afholdt tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.30 i Langesøhallen, Idrætsvej 7, 5462 Morud Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LINDHOLM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR LINDHOLM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR LINDHOLM VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1. januar 2010, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Lindholm Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Aalborg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DALL VILLABY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR DALL VILLABY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR DALL VILLABY VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Dall Villaby Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1 Formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TRANBJERGGÅRDENS VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR TRANBJERGGÅRDENS VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR TRANBJERGGÅRDENS VANDVÆRK navn og hjemsted 1 Selskabet, stiftet den 9. maj 1962, er et andelsselskab, hvis navn er Tranbjerggårdens Vandværk. Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune. formål

Læs mere

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup

Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Jyderup Østre Vandværk A.m.b.a Bryggervænget 2 H 4450 Jyderup Stiftet 2. oktober 1934 CVR nr. 32436668 4. regnskabsår som A.m.b.a Resultatopgørelse 2013 Balance pr. 31. december 2013 Resultatopgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK. formål. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og

VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK. formål. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og VEDTÆGTER FOR HVALSØ VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hvalsø Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Skærbæk Vandværk Amba Brøns Skovvej 2 A, 6780 Skærbæk VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Da var ikke deltagere nok til generalforsamlingen til

Læs mere