Nr. 51, februar Fritids- og kulturvejleder for Tandslet Sogn & omegn. Ny skulptur i Tandslet, den står overfor købmanden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 51, februar 2013. Fritids- og kulturvejleder for Tandslet Sogn & omegn. Ny skulptur i Tandslet, den står overfor købmanden"

Transkript

1 Nr. 51, februar 2013 Fritids- og kulturvejleder for Tandslet Sogn & omegn Ny skulptur i Tandslet, den står overfor købmanden

2 Tandslet Tidende nr. 51 INDHOLD: Landsbygruppen Tandslet Sogn side 4-5 Tandslet Friskole side 7 TUI side 8 Lokalhistorisk Arkiv side 9 Loppemarked 2012 side 9 Åben Skole i Tandslet side SydalsHK side 14 Tandslet Kirke side 15 SydalsHK hjemmekampe side 16 Tandslet Tennisklub side 17 Tandslet Krolfklub Tandslet Krolfklub starter den nye sæson tirsdag den 16. april 2013 kl Venlig Hilsen Formand Hans Christian Petersen Tandslet Tlf.nr.: mobil: Kontor: og Mommarkvej 279, Tandslet Rosengade 2, Sønderborg Redaktionsudvalget: Preben Bonde Redaktør og layout Telefon: Sv. Aage Hansen Reklame & regnskab Telefon: Leif Jordt Sekretær Telefon: Alle indlæg skal afleveres i en tekstfil med billeder i en seperat fil til Preben Bonde på hvis ikke andet er aftalt Tandslet Tidende udkommer igen den 1. august 2013 Indlæg skal være afleveret til Preben Bonde, Tandsbusk 60 Senest den Tlf Side 2

3 FASTELAVNSFEST Søndag den 10. februar 2013 Kl. 14:00 Fastelavnsgudstjeneste i Tandslet kirke kl. 15:00 slå katten af tønden på Tandslet Friskole. også tøndeslagning for udklædte voksne Fastelavnsfesten er et samarbejde mellem Landsbygruppen Menighedsrådet Tandslet friskole Pris 40 kr. pr. person, alt inklusive ( børn i barnevogn gratis ) tøndeslagning, kaffe, te, sodavand, slik, fastelavnsbolle. Side 3

4 Landsbygruppen for Tandslet Sogn Landsbygruppens Arbejde. Nedenstående er et udpluk fra Landsbygruppens vedtægter: Gruppens navn er Landsbygruppen for Tandslet Sogn. I daglig tale kaldet Landsbygruppen. Hjemsted er Sønderborg Kommune. Landsbygruppens formål er at styrke alt af interesse og betydning for bor gere og foreninger i Tandslet Sogn. Ved gennemførelse af specielle arbejdsopgaver eller projekter kan bestyrel sen nedsætte arbejdsgrupper eller udvalg. En arbejdsgruppe kan opløses efter at en opgave er afsluttet. En arbejdsgruppe kan være et mangeårigt underudvalg. En arbejdsgruppe kan også, efter en tid, overgå til at være en selvstændig forening. Når der tilflytter Tandslet Sogn nye virksomheder eller borgere, aflægger et medlem fra Landsbygruppen et besøg og byder velkommen til Tandslet Bestyrelsen orienterer løbende om dens arbejde gennem indlæg i Tandslet Tidende. Alle borgere over 15 år, der bor i Tandslet sogn, kan deltage og stemme på generalforsamlingen. Formand Anders Vestergaard Næst formand Søren Elholm Hvem er vi: Landsbygruppens nuværende medlemmer har arbejdet sammen siden Vi har gennem 4 år vedligeholdt byens traditioner men også skabt nogle nye. Vi har været initiativtagere til større projekter som f.eks. Naturlegepladsen ved Friskoven og Holm Skov samt cykelstien mellem Tandslet og Hørup. Vi har udgivet en Tandslet GUIDE, der er husstandsomdelt Et nyt tiltag: Markedsdagen i juni, på P-pladsen ved købmanden, var en succes i 2012, og den gentages her i juni Den skaber liv i byen, og Landsbygruppen og SPAR købmanden samarbejder om markedsdagen. Kassere Preben Bonde Teltformand Svend Erik Carstensen Indvielsen af e tandslet fowl i 2012 Side 4 Berit Jessen

5 Øvrige arbejdsopgaver i Landsbygruppen: Hvert år arrangerer vi fastelavnsfest for hele byen. Det sker i samarbejde med menighedsrå det og af holdes på Friskolen. Hvert år har vi aktiviteter og en stand ved By - og Ringriderfesten. Hele året udlejer vi et landsbytelt, der også udlånes til markedsdag, Sankt Hans fest, loppe marked, ringridning m.m.. Vi udgiver Tandslet Tidende og Tandslets hjemmeside, Vi udgiver og opdaterer Tandslet GUIDEN. Sørger for juleudsmykning i lygtepæle, ved byporte m.v.. Sørger for fornyelse af bybilledet f.eks. blomsterkrukker, statue, belysning, m.m.. Vi søger midler gennem puljer og fonde, f.eks. naturlegepladsen kr., byfornyelses projekt kr.. Vi deltager i landdistriktsarbejdet i Sønderborg Kommune i form af møder, arbejdsgrupper, arrangementer. Vi aflægger tilflyttere et besøg og har en gave med. Vi deltager i byens arbejdsgrupper og undergrupper under Landsbygruppen f.eks. Åben Skole, Cykelstigruppen. Vi har ansvaret for Transformator Tårnet Danmarks mindste museum. Vi har ansvaret for Naturlegepladsen forsikringer, vedligeholdelse m.m. Vi sørger for en god økonomi tilskud kr. om året fra kommunen samt at indtægter og udgifter i forbindelse med byens arrangementer balancerer. Vi afholder den årlige generalforsamling. Landsbygruppens ønsker for 2013: Byggegrundene i Tandslet bliver solgt. Cykelsten indvies med en dejlig fest og med mange deltagere. Byens udsmykning blomster og juletræer og belysning kan stå i fred. At flere borgere benytter Tandslets hjemmeside. At der kommer borgere til Landsbygruppens generalforsamling. Landsbygruppen ønsker alle et Rigtig Godt Nytår! Landsbygruppens deltagelse ved By & ringriderfesten 2011 Side 5

6 Brdr. Ewers A/S - en fremtidsorienteret foderstofforretning Ewers grovvare til den professionelle landmand Ewers Energi leverandør af træpiller, smøre-, fyrings- og dieselolie Ewers Landbutik til have og hobbyfolket Se meget mere på Mommarksvej 399 Ellegårdvej Sydals 6400 Sønderborg Tlf Tlf Dame- og herrefrisør Holballe 2, Lebølvej, Tandslet 6470 Sydals Med venlig hilsen Marianne Tlf Møbelopbevaring gode tørre lokaler Pilene 7 Tandslet Tlf: Bedst efter kl. 15:00 Side 6

7 TANDSLET FRISKOLE Nyt fra skolen I efteråret var hele skolen travlt beskæftiget med et stort projekt omkring romerriget og afsluttede dette i starten af oktober. Det blev naturligvis afsluttet med maner, hvor arbejdet blev udstillet og kunne beundres. Senere blev der serveret helstegt pattegris og andet godt. Et, på trods af vejret, vellykket og fint arrangement. Traditionen tro var der motionsdag fredagen inden efterårsferien og Tandslet Friskole løb igen sammen med Midtals Friskole ude i Nørreskoven. Der blev løbet rigtig mange kilometer. Tiden i efteråret render stærkt og i uge 48 var der igen tid til julebindedag og juleri på skolen. Efter veloverstået juleferie, starter skolens elever ud med læseprojekt, der traditionen tro afsluttes med et læsemaraton sidst i januar. Generalforsamling Generalforsamlingen for 2013 er fastsat til den 4. April 2013 kl. 17:00 til 19:30. Der arbejdes hen mod lignende arrangementer som i de foregående år. Alsidighed og afveksling bør kendetegne bestyrelsen og derfor opfordres alle opstillingsberettigede til at melde sig som kandidat til bestyrelsen. Kontakt skolen eller bestyrelsen, hvis du ønsker mere information herom. Skolens 10 års jubilæum I år har Tandslet Friskole bestået i 10 år. Dette markerer skolen og der vil i løbet af foråret blive udsendt nærmere information herom. På vegne af bestyrelsen for Tandslet Friskole Allan Holm Grünfeld Formand for bestyrelsen Side 7

8 Tandslet Ungdoms- og Idrætsforening Gymnastikopvisning lørdag den 16. marts 2013 kl i Sydals Hallen. Kom og se vore dygtige gymnaster og instruktører. De glæder sig til at se jer. Gæstehold i år er DGI Sønderborg Egnens Juniorhold og Sundeved Efterskole. Begge hold med lokale deltagere. På gensyn Bestyrelsen for TUI Generalforsamling 2012 Tandslet Ungdoms- og Idrætsforening afholder generalforsamling Mandag den 18. marts 2013 kl i Sydals Hallen Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 10. marts Vel mødt! På bestyrelsens vegne Ulla Elholm, formand Side 8

9 SYDALS HALLEN Indkaldelse til Generalforsamling i Sydals Hallen Torsdag den. 7. Marts 2013 Kl i Sydals Hallens mødelokale Dagsorden iflg vedtægter Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Vel mødt Bestyrelsen for Sydals Hallen Lokalhistorisk Arkiv Tandslet sogn afholder den årlige generalforsamling Torsdag den 21. februar 2012 kl på Tandslet Friskole Dagsorden ifølge lovene Efter generalforsamlingen foredrag ved Fhv. borgmester A. P. Hansen, Sønderborg I juni planlægges et besøg på Bov Museum eller Hygum Hjemstavnsgård Detaljerne forhandles p.t. og bekendtgøres ved generalforsamlingen Side 9

10 Åben Skole i Tandslet Så kører Åben Skole den sidste del af denne sæson. Åben Skole er for alle, så kom endelig og tag naboen med!!! Nogle aftner vil der i forbindelse med Åben Skole, være et tilbud om andre aktiviteter umiddelbart efter vi har spist. Vi håber på at mange vil føle sig fristede til at deltage her også. Har du et barn der går i Juniorklubben, så vær opmærksom på at børnene kun må opholde sig der. Det er således ikke tilladt at løbe rundt på gangene, eller gøre brug af de andre lokaler uden aftale. Åben skoles lukkevagt kan kontaktes og vil være på skolen den pågældende aften og holde opsyn. Åben skole program 2012/2013. D Mad: Glasheim. Café: Glasheim. Lukkevagt: Anders. Kl TUI har arrangeret et kursus med Thierry Manane i skolens køkken kl ca Thierry Manane er indehaver af Det Franske Hus, der er kendt for sin velsmagende mad af høj kvalitet. Tilmelding nødvendigt til Rikke Lange tlf eller efter først-til-mølle. Tilmelding er bindende. Der er plads til 15 personer på kurset. HVER TORSDAG Fællesspisning Kl. 18:00 Tilmelding til fællesspisning senest tirsdag aften. Tilmelding til: Ellen Carstensen Preben Bonde Café kl. 19:00 21:30 Juniorklub kl. 19:00 21:00 Lokalhistorisk arkiv: Vinterhalvåret kl. 19:00-21:00, samt den 2. torsdag i hver måned tillige kl Åben Skole gruppen: Hanne Hjortlund Gert Paulsen Anders Vestergaard Lis Petersen (modtager overskuddet fra maden) Kl Stephanie Paulsen vil holde et foredrag i skolens morgensangslokale. Hun vil fortælle om: Selvskadende adfærd og Post Traumatisk Stress Disorder (PTSD) Foredraget starter kl ca Tilmelding på tlf.: D Mad: Yduns æbler. Café: Yduns æbler. Lukkevagt: Hanne. D Mad: Udgaard. Café: Udgaard. Lukkevagt: Gert. Side 10

11 Kl Friskolens Venner afholder bankospil kl i morgensangslokalet. Kom til en sjov aften og støt samtidig et godt formål. Vi har mange gode præmier. D Mad: Brødrene Ejgil og Ebbe. Café: Brødrene Ejgil og Ebbe. Lukkevagt: Anders. D Mad: Ellas Cykelklub. Café: Ellas Cykelklub. Lukkevagt: Hanne. Den 7. februar 2013 afholder Thierry Manane kursus i vegetarmad i skolens køkken. Thierry Manane er indehaver af Det Franske Hus, der er kendt for sine velsmagende retter af høj kvalitet. Der er plads til 15 personer på kurset, der starter kl. 19,00 ca. kl. 22,00. Tilmelding kan ske til Rikke Lange på tlf eller Arrangementet koster kr. 145,00 pr. person så får du også lov til at spise din egen vegetarmad. Skynd dig at melde dig til halvdelen er allerede booket VEGETARMENU Forret Små svampetærter med tomat og hvidløg Sprød salat med citrusfrugter Og nøddepesto Suppe Indbagt grønsagssuppe Med hvedeperle Hovedret Grønsagslasagne, fyldt kartoffeltop med citroncreme Parmesankurv med lun tomatragout Spåner af rodfrugter i mandelolie marinade Thierry Manane Dessert Hvid chokolademousse med pistacie I mørkt chokoladenet REMINDER REMINDER Til lokalbefolkningen! Jeg kan se at i løbet af 2012 er opbakningen fra lokalbefolkningen i Tandslet til jeres købmandsbutik reduceret meget. Jeg vil derfor gøre opmærksom på, at uden fortsat god opbakning kan vi ikke eksistere. Jeg håber derfor det hurtigt vender igen. Jeg vil gerne sige at jeg er utrolig glad for at være i Tandslet, men jeg er også meget afhængig af opbakning. Vi ønsker jer alle et rigtigt godt nytår SPAR Tandslet Bitten Side 11

12 Jes Iversen Vognmandsforretning Ertebjergvej Sydals Cvr.: Tlf.: Mobil: Vi udfører: Kranopgaver og levering af containere Levering af: Sand Grus Muldjord mm. Side 12

13 Sydals Urværksted Stefan Sönnichsen Salg og reparationer af alle slags ure Speciale i gamle og antikke ure. Udskiftning af batteri, glas og rem. Gratis levering og opsætning. 2 års garanti på alle reparationer. Tandsbusk 84 Tandslet 6470 Sydals Tlf Side 13

14 Sydals HK Efteråret 2012 har været en god sæson for holdene i SHK. De fleste hold er kommet i A-puljen her efter jul.så vores senior hold spiller med om oprykning til næste sæson, så det bliver spændende at se hvor vi ligger, når sæsonen er slut. Man kan altid følge med angående vores resultater, på vores hjemmeside så kig endelig herind forbi. Den 1. december blev der afholdt julefrokost i Sydals Hallen med stor succes. Det var en fælles julefrokost sammen med HJEMMEKAMPE I Sydals HK T.U.I L.T.B S.H.K der var i alt 90 perso ner, som havde meldt sig til arrangementet. Maden blev leveret fra Høruphav Brugs Delikatessen. Diskotek Felix spillede under hele festen. Alle hjalp hinanden både før og efter festen. Det var en super aften, hvor alle var klar til at hygge sig og være sociale sammen. Der har været mange positive tilbagemeldinger efterfølgende, så det er klart en succes der skal gentages til næste sæson. Dato Tid Række Hjemmehold Udehold U 8 Stævne kl :55 U-16 Pige B Sydals Håndboldklub Egen U&IF :55 Serie 3 Damer A Sydals Håndboldklub 2 Bov IF :00 Serie 1 Damer A Sydals Håndboldklub Egen U&IF :15 3. Division Herrer Sydals Håndboldklub Kerteminde HK :35 Serie 2 Herrer A Sydals Håndboldklub 2 Rødekro IF :45 Serie 2 Damer A Sydals Håndboldklub 2 Kværs/Tørsbøl U.I.F :55 Serie 3 Herrer B Sydals Håndboldklub 3 Bov IF :20 Serie 3 Damer A Sydals Håndboldklub 2 Dybbøl I&UF U6 Stævne :00 U-10 Drenge C Dybbøl I&UF 3 Sydals Håndboldklub :35 U-10 Drenge C Hørup U & IF Broagerlands U&IF :10 U-10 Drenge C Hjordkær UIF Dybbøl I&UF :45 U-10 Drenge C Sydals Håndboldklub 2 Hørup U & IF :20 U-10 Drenge C Broagerlands U&IF Hjordkær UIF :00 U-12 Drenge A Dybbøl I&UF Sydals Håndboldklub :35 U-12 Drenge A Team Haderslev KFUM 2HK Egene Gråsten :10 U-12 Drenge A Sydstjernen, Aabenraa Dybbøl I&UF Sydals Hallen :45 U-12 Drenge A Sydals Håndboldklub Team Haderslev KFUM :20 U-12 Drenge A HK Egene Gråsten Sydstjernen, Aabenraa :15 U-14 Pige B Sydals Hørup Håndbold Midtals IF :05 U-14 Drenge A Sydals Håndboldklub Vidar-Ulkebøl Håndbold :55 U-16 Pige B Sydals Håndboldklub Vamdrup IF :55 Serie 3 Damer A Sydals Håndboldklub 2 Kværs/Tørsbøl U.I.F :00 Serie 1 Damer A Sydals Håndboldklub Vamdrup IF :15 3. Division Herrer Sydals Håndboldklub Faaborg ØH :35 Serie 2 Herrer A Sydals Håndboldklub 2 Team NØS,Haderslev,Næs, :45 Serie 2 Damer A Sydals Håndboldklub 2 Team NØS,Haderslev Næs, :55 Serie 3 Herrer B Sydals Håndboldklub 3 Vidar-Ulkebøl Håndbold :15 Serie 2 Damer A Sydals Håndboldklub 2 Notmark SUF :30 U-14 Drenge B Sydals Håndboldklub 2 Notmark SUF :20 U-14 Drenge A Sydals Håndboldklub Broager - Dybbøl :15 Serie 1 Damer A Sydals Håndboldklub Ensted Idrætsforening :30 3. Division Herrer Sydals Håndboldklub Team NØS, Haderslev Næs :50 Serie 2 Herrer A Sydals Håndboldklub 2 HF Sønderborg 4 Side 14

15 FASTELAVNS- & FAMILIEGUDSTJENESTE SØNDAG DEN 10. FEBRUAR KL Man gerne må komme udklædt til gudstjenesten. Bagefter går vi over på Tandslet Friskole, hvor Landsbygruppen har sørget for, at vi kan slå katten af tønden og få os en fastelavnsbolle m.m. MENIGHEDSRÅDET Efter konstitueringen ser Tandslet Menighedsråd sådan ud: Formand for menighedsrådet er som hidtil Kirsten Aabo Jørgensen, næstformand og kasserer Jens Jørn Elholm Bonde, Kirkeværge Tove Wehl (udenfor menighedsrådet, sekretær Leif Jordt, kontaktperson Anders Vestergaard, formand for kirkegårdsudvalget Per Leimand, formand for præstegårdsudvalget Gert Paulsen og endelig er Helge Nielsen (udenfor menighedsrådet) forsat rådets regnskabsfører MENIGHEDSRÅDSMØDER: ALLE MØDEDAGE KL. 16 I TANDSLET PRÆSTEGÅRD For arrangementer m.m. se i øvrigt også : Tirsdag den 19. februar 2013 Tirsdag den 12. marts 2013 (Godkendelse af regnskab) Tirsdag den 23. april 2013 Tirsdag den 28. maj 2013 (Godkendelse af budget ) Tirsdag den 18. juni (Evt.) Friskolens Venner BANKOSPIL HUSK den Friskolens Venner afholder bankospil torsdag d kl i forbindelse med Åben Skole. Kom til en sjov aften og støt samtidig et godt formål. Vi har mange gode præmier!!! Side 15

16 B.G. Busrejser Bent Gavorski Tlf Fax Biltlf Din nærbutik Gl. Guderup Nordborg Telefon Kegnæsvej Sydals Telefon hvad enten det drejer sig om lys i pæren billede på skærmen forbindelse i telefonen Tandslet Mommarkvej 268, 6470 Sydals Tlf Kundevenlige åbningstider Alle hverdage & lørdag Søndag Blomster huset Tandslet Mommarkvej 270, 6470 Sydals - Tlf Gave- og blomsterkurve Potteplanter, sammenplantninger m.m. Mulighed for bestilling og levering af: Buketter - bårebuketter m.m. Laver alt til begravelse. Åbningstider: Tirsdag - fredag Lørdag Side 16

17 Tandslet Tennisklub Med ønsket om et rigtig godt nytår til alle, byder Tandslet tennisklub såvel gamle som nye medlemmer velkommen til en ny spændende tennissæson sæsonstart 2013 er som følgende Vi holder standerhejsning Ultimo april såfremt vejret og banerne tillader det. Sæsonprogram/aktiviteter Se information på vores hjemmeside: Klubaften Hver torsdag aften har vi doubleaften det er en aften hvor alle har mulighed for at spille med eller mod andre spillere end dem man ellers spiller med. Tidspunktet er fra kl 18:00 til 21:00. Der kan købes pølser, samt øl og vand. Tilmelding ikke nødvendig (der spilles ikke double i juli måned p.g.a ferie periode) Træning for unge Der vil være træning for unge i den kommende sæson så kom og være med til træningen, og spil med andre unge. Program for træning vil komme til at ligge på vores hjemmeside Kontingent for sæson 2013 Børn indtil 14år 150kr. Juniorer 14-18år 250kr. Seniorer 450kr. Familie kontingent 950kr. (mor, far og hjemmeboende børn under 18år) Sidste års medlemmer vil i begyndelsen af marts automatisk få tilsendt medlemskort/opkrævning for sæson Ved familie skal der oplyses navn og cpr. nr. på alle familiemedlemmer. Nye medlemmer kan tilmeldes hos bestyrelsen Michael Rasmussen Formand Rene Rasmussen Næstformand Jan Rasmussen Sekretær Gerhard Christiansen Kasserer Ole Fredholm Hjemmeside Gerhard Christiansen Bane ansvarlig Dagsorden. GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 13. marts kl. 19:00 1. Valg af dirigent/protokolfører 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Fremlæggelse af budget til orientering 5. Behandling af evt. indkomne forslag 6. Valg af bestyrelse, samt suppleanter 7. Valg af revisor og suppleant 8. Eventuelt Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle jer, som har hjulpet til igennem sæsonen, Tak til alle vore medlemmer. Ligeledes vil også sige en stor tak til bestyrelsen, for godt samarbejde i det forløbende år Mvh. Michael Rasmussen Formand Side 17

18 Foreninger & institutioner med tilknytning til Tandslet sogn Enfant Terrible MC Sydals Hans Henrik Pedersen Grundejerforeningen Tandsbusk Jørgen Toft Hansen Tandslet Kirke Leif Jordt Tandslet & Omegns Ringriderforening Hanne Jørgensen Landsbygruppen Anders Vestergaard Lokalhistorisk Arkiv Kaj Jessen Lysabild Tandslet Badminton Bent Nielsen Menighedsrådet Kirsten Jørgensen Pensionistforening August Johannsen Sydals Håndbold Dorte Laulund Sydals Kegleklub Verner Anthonsen Sydals Hallen Marianne Alnor Tandslet Friskole Rasmus Ladefoed Tandslet Krolf Club Hans Chr Petersen Tandslet Tennisklub Michael Rasmussen Tandslet Tidende Preben Bonde TUI Birgitte Nøhr Varmtvandssvømning Sælhundende Mimmi Stolberg Åben Skole Hanne Hjortlund Cykelmotionisterne Anette Bonde Tandslet Børnehave Berit Jessen Tandsbusk Boligforening Peter Johannsen Rettelser til denne liste sendes til Preben Bonde, Dybbøl Snedkerforretning Side 18 Henning M. Jensen Tandsager 9, Tandslet 6470 Sydals Mobil:

19 Dato: Tid: Arrangement AKTIVITETSKALENDER U 8 Stævne kl :55 U-16 Pige B Sydals Håndboldklub Egen U&IF :55 Serie 3 Damer A Sydals Håndboldklub 2 Bov IF :00 Serie 1 Damer A Sydals Håndboldklub Egen U&IF :15 3. Division Herrer Sydals Håndboldklub Kerteminde HK :35 Serie 2 Herrer A Sydals Håndboldklub 2 Rødekro IF :45 Serie 2 Damer A Sydals Håndboldklub 2 Kværs/Tørsbøl U.I.F :55 Serie 3 Herrer B Sydals Håndboldklub 3 Bov IF :20 Serie 3 Damer A Sydals Håndboldklub 2 Dybbøl I&UF :00 Åben skole :00 Kursus i vegetar mad, Tandslet Friskole arr. TUI :00 Foredrag med Stefanie Paulsen (PTSD) :00 Fastelavnsgudstjeneste :00 Fastelavnsfest Tandslet Friskole :00 Generalforsamling Lokalhistorisk Arkiv :00 Åben skole U6 Stævne :00 Åben skole :00 Friskolens venner Bankospil, Tandslet Friskole :00 U-10 Drenge C Dybbøl I&UF 3 Sydals Håndboldklub :35 U-10 Drenge C Hørup U & IF Broagerlands U&IF :10 U-10 Drenge C Hjordkær UIF Dybbøl I&UF :45 U-10 Drenge C Sydals Håndboldklub 2 Hørup U & IF :20 U-10 Drenge C Broagerlands U&IF Hjordkær UIF :00 U-12 Drenge A Dybbøl I&UF Sydals Håndboldklub :35 U-12 Drenge A Team Haderslev KFUM 2HK Egene Gråsten :10 U-12 Drenge A Sydstjernen, Aabenraa Dybbøl I&UF Sydals Hallen :45 U-12 Drenge A Sydals Håndboldklub Team Haderslev KFUM :20 U-12 Drenge A HK Egene Gråsten Sydstjernen, Aabenraa :15 U-14 Pige B Sydals Hørup Håndbold Midtals IF :05 U-14 Drenge A Sydals Håndboldklub Vidar-Ulkebøl Håndbold :55 U-16 Pige B Sydals Håndboldklub Vamdrup IF :55 Serie 3 Damer A Sydals Håndboldklub 2 Kværs/Tørsbøl U.I.F :00 Serie 1 Damer A Sydals Håndboldklub Vamdrup IF :15 3. Division Herrer Sydals Håndboldklub Faaborg ØH :35 Serie 2 Herrer A Sydals Håndboldklub 2 Team NØS,Haderslev,Næs, :45 Serie 2 Damer A Sydals Håndboldklub 2 Team NØS,Haderslev Næs, :55 Serie 3 Herrer B Sydals Håndboldklub 3 Vidar-Ulkebøl Håndbold :00 Generalforsamling Sydals Hallen :00 Åben skole :00 Generalforsamling Tandslet Tennisklub :00 Åben skole :15 Serie 2 Damer A Sydals Håndboldklub 2 Notmark SUF :00 Gymnastikopvisning TUI :00 Generalforsamling TUI :30 U-14 Drenge B Sydals Håndboldklub 2 Notmark SUF :20 U-14 Drenge A Sydals Håndboldklub Broager - Dybbøl :15 Serie 1 Damer A Sydals Håndboldklub Ensted Idrætsforening :30 3. Division Herrer Sydals Håndboldklub Team NØS, Haderslev Næs :50 Serie 2 Herrer A Sydals Håndboldklub 2 HF Sønderborg :00 Generalforsamling Tandslet Friskole :00 Ny sæson Tandslet Krolfklub Side 19

20 Side 20

Nr. 54, februar 2014. Fritids- og kulturvejleder for Tandslet Sogn & omegn. Foto: Søren W. Bonde

Nr. 54, februar 2014. Fritids- og kulturvejleder for Tandslet Sogn & omegn. Foto: Søren W. Bonde Nr. 54, februar 2014 Fritids- og kulturvejleder for Tandslet Sogn & omegn Foto: Søren W. Bonde Købmand og det gamle missionshjem, alle billeder udlånt fra Lokalhistorisk Arkiv Redaktionsudvalget: Preben

Læs mere

Tandslet Tidende. Nr. 49 - Fritids & kulturvejviser for Tandslet Sogn

Tandslet Tidende. Nr. 49 - Fritids & kulturvejviser for Tandslet Sogn Tandslet Tidende Nr. 49 - Fritids & kulturvejviser for Tandslet Sogn Lokalhistorisk Arkiv Tandslet sogn På kanten af Tandslet sogn Egnsvandring Lebølløkke, Taskland, Vibæk I samarbejde med beboerne arrangeres

Læs mere

Nr. 52, august 2013. Fritids- og kulturvejleder for Tandslet Sogn & omegn. Optog ved Tandslet Friskoles 10 års fødselsdag

Nr. 52, august 2013. Fritids- og kulturvejleder for Tandslet Sogn & omegn. Optog ved Tandslet Friskoles 10 års fødselsdag Nr. 52, august 2013 Fritids- og kulturvejleder for Tandslet Sogn & omegn Optog ved Tandslet Friskoles 10 års fødselsdag Åben Skole i Tandslet Åben skole indkalder til opstartsmøde torsdag den 26. september

Læs mere

Nr. 46 august 2011. Fritids- og kulturvejviser for Tandslet Sogn og Omegn

Nr. 46 august 2011. Fritids- og kulturvejviser for Tandslet Sogn og Omegn Tandslet Nr. 46 august 2011 Tidende Fritids- og kulturvejviser for Tandslet Sogn og Omegn Tandslet Tidende nr. 46 INDHOLD: Byfest & Ringriderfest side 3 Nyhedsbrev Friskolen side 4 Landsbygruppen side

Læs mere

Støt en god sag Støt Tandslet Friskoles Loppemarked

Støt en god sag Støt Tandslet Friskoles Loppemarked N r. 5 8, a u g u s t 2 0 1 5 F r i t i d s - o g k u l t u r v e j l e d e r f o r Ta n d s l e t S o g n & o m e g n Forsiden Bitten og Preben fra Min Købmand er på forsiden at dette nr. af Tandslet

Læs mere

Festlig indvielsesfest...

Festlig indvielsesfest... 22. årgang www.filskovogomegn.dk november 2012 Festlig indvielsesfest... Læs mere på side 13 Øvrige nyheder... Nytårsmarch... Læs mere på side 4 Nørkelklubben søger... Læs mere på side 15 Julefrokost...

Læs mere

32. årg. 3 / 2008 Redaktionen: Medlemsblad for Jegerup Ungdoms-og Idrætsforening. Ansvarshavende er : Christl Mortensen. Aktivitetskalender:

32. årg. 3 / 2008 Redaktionen: Medlemsblad for Jegerup Ungdoms-og Idrætsforening. Ansvarshavende er : Christl Mortensen. Aktivitetskalender: Aktivitetskalender: September: 9: Orienteringsmøde valg 19:30 14: Høstgudstjeneste 10:30 18: Fyraftensgudstjeneste 18:30 Oktober: 2: Fyraftensgudstjeneste 18:30 23: Stinne Jensen i Præstegården 19:30 Pilgrimsvandring

Læs mere

BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn

BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn Julen 2013 VERNINGE, IKKE BLOT ET STED AT BO, MEN ET GODT STED AT LEVE BORGER NYT FEBRUAR 2014 VERNINGE.DK Borgernyt, det fælles blad Bladet udkommer 4 gange

Læs mere

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19. Redaktionelt: bagsiden

Hellevad-Egvad. Sognenyt. Kirke skole foreninger. Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19. Redaktionelt: bagsiden Hellevad-Egvad Kirke skole foreninger Sognenyt Indhold: side 2 Aktivitetskalender: Hellevad side 18 Egvad side 19 Redaktionelt: bagsiden www.hellevad.dk - www.nrhostrup.dk marts - maj 2014 Indhold Fra

Læs mere

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang

Nr. 1. Medlemsblad for Skensved Idrætsforening. 41. årgang Medlemsblad for Skensved Idrætsforening 41. årgang Nr. 1 Maj 2014 Ny redaktør på Kvartetten For et stykke tid siden blev jeg spurgt, om ikke det var noget for mig, at overtage posten som redaktør for Kvartetten

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn Sognebladet 36. årgang Nr. 2 - Maj 2013 Sognebladet Kom til Sommerfest på sportspladsen i Vester Nebel 13.-16. juni 2013 1 ARNE S. ANDERSEN SMEDE- & MASKINFABRIK

Læs mere

Nr.2 / 38.årgang. Marts 2014

Nr.2 / 38.årgang. Marts 2014 Nr.2 / 38.årgang Marts 2014 Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Kirken 3 Årets konfirmander 4 Filmaftner & Cafeeftermiddage 5 Generalforsamlinger: E SvenstruPPe 7 Svenstrup Friskole 8

Læs mere

Redaktionen ønsker alle en glædelig jul og et godt og helsebringende nytår. Tak til alle samarbejdspartnere. www. vammenby. dk www.klubbladet.

Redaktionen ønsker alle en glædelig jul og et godt og helsebringende nytår. Tak til alle samarbejdspartnere. www. vammenby. dk www.klubbladet. Redaktionen ønsker alle en glædelig jul og et godt og helsebringende nytår. Tak til alle samarbejdspartnere i årets løb. 40 www. vammenby. dk www.klubbladet.dk VUIF bestyrelse Formand Rene Jensen 86 69

Læs mere

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. Marts 2014 33. årgang

Badminton. Fodbold. Gymnastik. Håndbold. SVIF fen. Volleyball. Marts 2014 33. årgang 1964 Marts 2014 33. årgang SVIF fen SVIF s Medlemsblad venner Seniorklubben for Idrætsforeningen Volleyball i Håndbold området Skallerup Gymnastik Vennebjerg Fodbold og Lønstrup Badminton Fra Bestyrelsen

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening

KirkeNyt. Mygdal Borgerforening. Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole. Bjergby Borger & Grundejerforening. Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening To sogne Udgivere: Bjergby-Mygdal Skole Bjergby Borger & Grundejerforening Mygdal Borgerforening Bjergby-Mygdal lokalhistoriske Forening KirkeNyt Mygdal Kirke Bjergby Kirke Nr. 6-37. årgang 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Nr. 1 februar 2012 Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Løb med DGI i Vindinge En kold januar aften havde Vindinge Idrætsforening og DGI indkaldt til informationsmøde om opstart

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup. Kirkebladet - Se midtersiderne

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup. Kirkebladet - Se midtersiderne August 2012 4. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Fodbold Herre Senior skriver historie Dagplejen tog imod prinsgemalen Kirkebladet - Se midtersiderne Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg

Læs mere

Idræt- & kultur ATLETIK BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK HÅNDBOLD VOLLEYBALL STØTTEFORENINGEN. informationen. Læs bl.a. om:

Idræt- & kultur ATLETIK BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK HÅNDBOLD VOLLEYBALL STØTTEFORENINGEN. informationen. Læs bl.a. om: Idræt- & kultur informationen Nr. 95 Trykkes i ca 1500 eksemplarer jan. 2013 Side Læs bl.a. om: www.nrlyn.dk 3 Generalforsamling 7 Løb-Hop-Kast 11 Fynsmestre 15 Det er alvor! 21 Hvor sund er du? 22 Fællesspisning

Læs mere

FEBRUAR 14 NR. 100 KIK OG LYT ONSILD NYT. Vi respekterer ikke nej til reklamer

FEBRUAR 14 NR. 100 KIK OG LYT ONSILD NYT. Vi respekterer ikke nej til reklamer FEBRUAR 14 NR. 100 KIK OG LYT ONSILD NYT Vi respekterer ikke nej til reklamer Redaktionsindlæg. Bladets jubilæum blev fejret på behørig vis i onsdags, idet tanken om et blad blev født for 25 år siden.

Læs mere

Nr.3 /37.årgang. Nu har vi set længe nok på vinteren. Så nu må foråret godt komme

Nr.3 /37.årgang. Nu har vi set længe nok på vinteren. Så nu må foråret godt komme Nr.3 /37.årgang April 2013 Indhold side Nu har vi set længe nok på vinteren Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Nyt fra kirken 3 Øl Smagning 8 Korsang og Jazz Nygård 9 Referat fra Generalforsamling:

Læs mere

32.. årgang Nr. 1. Læs bl.a. om..

32.. årgang Nr. 1. Læs bl.a. om.. 32.. årgang Nr. 1 Læs bl.a. om.. 2011 * Budstikken * Nyt fra Sogneforeningen * Strellev Heste- & kræmmermarked * Nyt fra Foredragsforeningen * Nyt fra SLGU * Blomstertogt til Holland * Nyt fra Menighedsrådet

Læs mere

HammerNyt. Læs om Grindsted mejeri. Operation ren by Fastelavn Linedance Grindstedmesterskaber 2010 Badminton

HammerNyt. Læs om Grindsted mejeri. Operation ren by Fastelavn Linedance Grindstedmesterskaber 2010 Badminton Grindsted Uggerhalne & omegn Maj 2010 13. årgang nr. 52 Læs om Grindsted mejeri Operation ren by Fastelavn Linedance Grindstedmesterskaber 2010 Badminton Referat fra Borgerforeningens generalforsamling

Læs mere

Maj 2012 Nr.4 /36.årgang

Maj 2012 Nr.4 /36.årgang Maj 2012 Nr.4 /36.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Nyt fra Kirken 3 Familiedag i Svenstrup 5 Referat Svenstrup Vandværk 6 Åbent hus på Vandværket 6 Nyt fra E`Svenstruplaug 7

Læs mere

Hulby Gymnastikforening

Hulby Gymnastikforening Nr. 108 April 2015 2 Hulby Gymnastikforening Uddrag af beretning fra generalforsamlingen 24/2: Så er 2014 pakket sammen og lagt på lager. 2015 er startet. Og hvad er der så sket. Den store begivenhed var

Læs mere

21. årgang August 2013 Nummer 4

21. årgang August 2013 Nummer 4 21. årgang August 2013 Nummer 4 Sogneblad for Dyndved Egen Elstrup Guderup Sjellerup Stolbro Østerholm 4 Læs i dette nummer: Side EUI 3 Egen Kirke 13 Guderup Ringridning 25 Guderup/Stevning 26 Vandværk

Læs mere

LOKALBLAD FOR HAGESTED & OMEGN. Hagested Nyt. Et levende Lokalsamfund. Audebo. www.hagestedby.dk har fået nyt design. Bøgebjerg.

LOKALBLAD FOR HAGESTED & OMEGN. Hagested Nyt. Et levende Lokalsamfund. Audebo. www.hagestedby.dk har fået nyt design. Bøgebjerg. LOKALBLAD FOR HAGESTED & OMEGN Hagested Nyt Et levende Lokalsamfund Audebo Tuse Næs Kastrup Avdebo Plantage Avdebo Uglerup www.hagestedby.dk har fået nyt design Bøgebjerg Hagested Skov Gl. Hagested Hagestedgård

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Sognebladet. Sognebladet

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Sognebladet. Sognebladet Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn 36. årgang nr.4 Sognebladet Sognebladet NOVEMBER 2013 - DECEMBER 2013 - JANUAR 2014 2 Foreningsnyt Indhold... 36. årgang nr. 4 Oplag: 1625 Husstandsomdeling

Læs mere

Vi er fanget af 2. Juledagsstævne! Februar 2011 31. årgang nr. 1 FREM

Vi er fanget af 2. Juledagsstævne! Februar 2011 31. årgang nr. 1 FREM Vi er fanget af 2. Juledagsstævne! Februar 2011 31. årgang nr. 1 FREM Gråsten Apotek Ulsnæscentret 6300 Gråsten Tlf. 74 65 10 20 Broager Apotek Allégade 5 6310 Broager Tlf. 74 44 11 04 Broager og Gråsten

Læs mere