Fonde, Markedsrelationer og Videnscentre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fonde, Markedsrelationer og Videnscentre"

Transkript

1 Beskrivelse af Fonde, Markedsrelationer og Videnscentre ved MATCHMAKING Den 24. juni 2008

2 Kapital: Nye forretningsmuligheder Højteknologifonden investerer i højteknologiske projekter, hvor universiteter og virksomheder samarbejder. Der er i dag aktive højteknologiprojekter inden for energi/miljø, bio/medico, IKT, byggeri, fødevarer og produktion. Holbergsgade 14, København K Tlf For virksomheder og universiteter handler det om gensidige fordele: At udnytte de muligheder, der ligger i at koble komplementær viden af international klasse. Fondes sekretariat deltager altid meget gerne i en dialog om projektidéer. Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder. Vi er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har finansieret vækst i over danske virksomheder for et samlet beløb på over 6,5 mia. kr. Vækstfonden Strandvejen 104 A 2900 Hellerup Telefon Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder, der har behov for at rejse risikovillig kapital til vækst. Vi har en vifte af finansierings-løsninger for små og mellemstore virksomheder, der rækker fra egenkapital til lån og kaution. Vækstkapital er for unge virksomheder med mulighed for at opnå betydelig international vækst inden for it, særligt software og spiludvikling, samt medikoteknik, cleantech og materialeteknologi. Investeringer på mellem 5 og 25 mio. kr. Partnerkapital: Målgruppen er innovative virksomheder, som har et afprøvet koncept. Der er ikke et specifikt branchefokus for investeringerne, der ligger i størrelsesordenen 3 til 10 mio. kr. Startkapital investerer egenkapital i iværksætterteams, der fokuserer på at udvikle løsninger til kundebehov, som ikke allerede er dækket af færdige produkter eller serviceydelser. Investeringerne ligger i størrelsesordenen 4-10 mio. kr. med mulighed for senere at følge op med investeringer på op til 30 mio. kr. Vækstkaution, som dækker 75 procent af enkelt lån fra pengeinstitutter til mindre virksomheder. Målgruppen er ejerskiftevirksomheder, investeringer i eksisterende virksomheder og iværksættere. Kautionerne dækker lån på op til fem millioner kroner.

3 Syddansk Innovation AS investerer i opstart af videntunge virksomheder. Vi tilbyder innovative iværksættere rådgivning, finansiering og partnerskab i forbindelse med transformering af den unikke idé til en bæredygtig kommerciel virksomhed, herunder opstart og drift af virksomhed i den primære udviklingsfase samt introduktion til potentielle investorer og partnere til virksomhedens fortsatte udvikling. Syddansk Innovation AS Forskerparken Odense M Vore ydelser er primært rettet mod potentielle iværksættere i den syddanske region, der kommer fra forsknings- og uddannelsesinstitutioner eller fra erhvervslivet. Idéerne skal være unikke og kommercialiserbare. De skal helst kunne patenteres eller beskyttes på anden måde, eller hvor først på markedet sikrer en solid konkurrencemæssige fordel. INTERREG 4 A Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N. er et EU-program, som i perioden råder over 330 millioner kroner til at støtte dansk-tyske grænseoverskridende projekter. INTERREG kan tilbyde finansiering på op til 65 % af de afholdte udgifter og forventer at støtte ca. 100 projekter. Ingrid Clausen INTERREG-Koordinator Region Syddanmark Tlf Mobil: INTERREG-Administrationen kan rådgive om, hvilke projekter, der kan støttes vejlede i, hvordan man kommer i gang med et grænseoverskridende projekt (herunder at finde en tysk projektpartner) m.m. Primært støttes projekter med offentlige og offentlig-lignende aktører fra hele programområdet, dvs. på dansk side hele Region Syddanmark. Det afgørende er, at projektet har tilknyttet eller kan tilknytte tyske partnere. Mål 2 programmerne Karl Møller Socialfonds-Koordinator Region Syddanmark Tlf Regionalfonden og Socialfonden Den 1. januar 2007 trådte en ny EUstrukturfondsperiode i kraft. Perioden dækker årene Region Syddanmark får i den nye struktur-fondsperiode ca. 102 mio. kr. årligt under målet Regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Mål 2 omfatter både Socialfonden og Regionalfonden. Hele Danmark er omfattet af det nye Mål 2. Strukturfondsadministrationen kan bl.a.: rådgive om hvilke projekter der kan støttes

4 Mobil: Jernbanegade Kolding Tlf.: vejlede om sammenhængen mellem strukturfondene og Region Syddanmarks erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan Hvem kan søge tilskud? Med afsæt i programmernes fokusering på regionale vækstvilkår, vil ansøgere typisk være offentlige eller offentligt lignende og private institutioner, offentlige myndigheder, organisationer, fonde, samt virksomheder og deltagere i netværk. Der ydes ikke tilskud til enkeltpersoner, og som hovedregel kan der ikke ydes tilskud til enkelte virksomheder. Tilskud må ikke være konkurrenceforvridende. Industri Invest Syd A/S er et investeringsselskab, som investerer i små og mellemstore industrivirksomheder i form af egenkapital. Der investeres i virksomheder i generationsskifte, i virksomheder med interessante strategiske projekter, der kræver kapitaltilførsel samt i virksomheder, der skal igennem strukturelle ændringer og tilpasning (turn-around) for at genvinde indtjeningsevnen. Der investeres kun i selskaber, hvor der samtidig med kapitaltilførslen kan identificeres områder, hvor Industri Invest Syd kan tilføre sparring, erfaring og viden til selskabet. Der investeres bredt, men med et specielt fokus på det syddanske område. Industri Invest er dannet med kapitaltilførsel fra flere banker i det syddanske område samt fra en række betydende erhvervsvirksomheder og personer i området og fra Vækstfonden. Danfoss Ventures investerer i radikale nye ideer nye forretningsmodeller, nye services og nye produkter, både internt og eksternt og dyrker dem frem til at blive rentable virksomheder. Vi investerer hovedsagligt i idéer, som strategisk passer ind i Danfoss eksisterende forretning. Vores fokus område er ideer der ligger indenfor Cleantech. Danfoss Ventures Nordborgvej 81, E Nordborg Men vi gør mere end bare at skabe nye virksomheder for Danfoss. Vores område er bredere end det. Vi hjælper også opstartsvirksomheder, som falder udenfor vores område. Til dem tilbyder vi vores "Mads Clausen Entrepreneur Park", hvor opstartsvirksomheder kan leje kvadratmeter til deres virksomhed og får adgang til at bruge alle faciliteter på Danfoss. Vi tilbyder også at komme ind under "Company trusted by Danfoss" ordningen, som udover retten til at bruge Danfossbrandet også giver adgang til at købe services på Danfoss til rabatpris. Og meget mere.

5 Marked og relationer: Danmarks Eksportråd er en del af Udenrigsministeriet og har til opgave at hjælpe danske virksomheder på de internationale markeder. Eksportrådet har omkring 330 medarbejdere. Heraf har mere end 250 base i udlandet på en ambassade, et generalkonsulat, et handelskontor eller et innovationscenter i alt er der ca. 90 kontorer på verdens vigtigste markeder. Danmarks Eksportråd kan rådgive din virksomhed inden for fem forretningsområder: ASIATISK PLADS 2 DK-1448 KØBENHAVN K TLF Adgang til internationale kilder for innovation: assistere med at finde partnere, investorer, netværk, viden, teknologi og etableringsmuligheder. International salgsvækst: Rådgivning med henblik på at øge salg og eksport. Fremme danske virksomheders interesser: Public affairs management og politisk rådgivning. Globaliseringsstrategi: Rådgivning, der understøtter jeres planlægnings- og strategiarbejde. Konkurrenceevneforbedring: Rådgivning om sourcing og outsourcing. Flensborg Industri- og Handelskammer fungerer som et selvadministrativt kontor for regionens erhvervsliv, og repræsenterer medlemsvirksomhedernes overordnede interesser. I 2007 blev der oprettet et Dansk-Tysk Regionalmanagement ved IHK Flensborg som beskæftiger sig med projektudvikling og rådgivning til virksomheder i et grænseoverskridende perspektiv. IHK Flensburg Dansk-Tysk Regionalmanagement Heinrichstr D Flensburg tlf.:

6 Patent- og Varemærkestyrelsen hjælper virksomheder med at skabe forretning ud af deres ideer. Vi fremsøger og sorterer information. Vi foretager ikke vurdering og anbefaling i den forbindelse. Vi leverer målrettet information og vejledning. Helgeshøj Allé Taastrup, Tlf.: Forsvarsleverancer ordrer for milliarder Center for Underleverandører ApS Birk Centerpark 40 DK-7400 Herning Tlf.: Dansk forsvar står i disse år over for store inversteringer i nyt materiel - i gennemsnit 2 mia. kr. om året. Det handler om f.eks. fly, kampvogne og personlig udrustning til den enkelte soldat. Gennem industisamarbejde og modkøbsaftaler skal de udenlandske leverandører anvende danske virksomheder som underleverandører. Dette skaber gode mulighed for at underleverandørvirksomheder m.v kan få del i disse inversteringer. Der er stor politisk fokus på, at danske virksomheder er i stand til at honorerer de udenlandske forsvarsleverandørers krav, så de kan opfylde deres forpligtigelse i forbindelse med modkøb i Danmark. Der er p.t. ikke balance i regnskabet, og det betyder, at danske virksomheder går glip af omsætning og udviklingsmuligheder. De udenlandske forsvarsleverandører skylder i øjeblikket ca. 6 mia. kr. et beløb der forventes at stige til mia. kr. i de kommende år. Det er en besværlig proces at blive underleverandør eller forsvarsleverandør. Kraven til kvalitet, leveringssikkerhed, m.v. er høje - men det kan lade sig gøre. CenSec har som formål at udvikle og fremme medlemsvirksomhedernes muligheder indenfor forsvars- og sikkerhedsindustrien.

7 CONNECT Denmark er en landsdækkende netværksorganisation, der giver iværksættere med vækstambitioner og vækstvirksomheder adgang til sparring og professionel rådgivning gennem et unikt netværk med nogle af de bedste kompetencer i dansk erhvervsliv. Har du et unikt produkt eller koncept, kan vi hjælpe dig med at få tilført de nødvendige kompetencer til at udvikle din forretning og gøre dig klar til at søge ekstern kapital og/eller strategiske samarbejdspartnere. CONNECT Denmarks kerneaktivitet er Springboardet, hvor iværksætteren får sparring på forretningsplan og strategi fra et panel af erfarne erhvervsfolk, professionelle rådgivere, investorer og fagspecialister. Forskerparken 10C DK-5230 Odense M Direct Main % af de vækstiværksættere, der har gennemført et Pre- eller Springboard hos CONNECT Denmark har i dag 6 eller flere ansatte. 12 % har flere end 10 ansatte. Vores arbejde støttes gennem frivillig indsats fra vores netværk af sponsorer og medlemmer. Det betyder at alle vores ydelser er gratis for iværksætteren Proof of Business CONNECT Denmark vandt i 2007 Vækstfondens Proof-of-Business projekt i åbent udbud. Dermed er CONNECT Denmark blevet valgt til at gennemføre screenings- og sparringsforløb for over 300 virksomheder over hele landet gennem de næste 3 år. Målet er, at 2/3 af virksomhederne efter forløbet vil kunne rejse kapital til at vokse for. Væksthus Syddanmark er din genvej til netværk, viden og vækst. Forskerparken 10C 5230 Odense M Telefon: Mobil: Har du ambitioner om at få succes på nye markeder? Drømmer du om at udvikle nye produkter? Vil du gerne se din virksomhed vokse? Eller har du andre spændende og udfordrende tiltag i tankerne? Så er Væksthus Syddanmark det rigtige sted at starte! Væksthus Syddanmark tilbyder kvalificeret og målrettet sparring på et praktisk og anvendeligt niveau. Vores vigtigste opgave er at vejlede virksomheder og iværksættere med

8 vækstambitioner. Vores vejledning er uvildig, gratis og målrettet din virksomheds behov og potentiale. Udgangspunktet er din dagligdag og dine udfordringer. For at yde den bedste vejledning samarbejder vi tæt med den lokale erhvervsservice, en bred vifte at nationale og internationale rådgivere, vidensinstitutioner samt offentlige og private erhvervsfremmeaktører inden for en lang række forskellige områder. Væksthus Syddanmark er din genvej til rådgivere, samarbejdspartnere, venture kapital, den nyeste forskning og relevante netværk, som kan hjælpe dig med at realisere din virksomheds fulde potentiale. Vi har det samlede overblik over organisationer og ordninger, som kan understøtte din virksomheds udvikling. Det Syddanske Bruxelles-kontor (SDEO) er etableret i 2007 af Region Syddanmark og regionens 22 kommuner. Kontoret er placeret i Bruxelles tæt på EU s institutioner, og hjælper syddanske institutioner, offentlige myndigheder og virksomheder til deltagelse i internationalt samarbejde og internationale udviklingsprojekter Avenue Palmerston Bruxelles Belgien Tlf.: Fax: SDEO s kompetencer tager udgangspunkt i et indgående kendskab til EU og internationale finansieringsinstrumenter og en stor erfaring med forberedelse og gennemførelse af internationale udviklingsprojekter. Vi kombinerer dette med et omfattende netværk af internationale kontakter samt god viden om det syddanske område og regionens mange aktører. Alle med en projektidé, behov for udbygning af sit europæiske netværk eller behov for yderligere viden om mulighederne for at deltage i EU-projekter kan have glæde af at opsøge os. Web:

9 Videnscentre: Center for Product Development (CPD) er en selvfinansierende enhed i Mads Clausen Institut, Syddansk Universitet, Sønderborg. CPD arbejder på alle innovationsniveauer, med udvikling af intelligente sensorer og aktuatorer samt mekatroniske produkter baseret på intelligente sensorer og aktuatorer. Center for Product Development Mads Clausen Institut Alsion Sønderborg Tlf Vores styrke er produktudvikling fra behov til produktion inden for området sensorer og aktuatorer. CPD er til for alle med behov, ideer, problemer, opgaver, løsninger mm. hvori der indgår sensorer og/eller aktuatorer. Kontakt os for en uformel diskussion af samarbejds-muligheder. Center for Software Innovation (CSI) er et regionalt IKT center, der skaber vækst gennem viden og bygger bro mellem forskning og erhverv. Vi giver hjælp til selvhjælp gennem rådgivning, uddannelse og sparring. Center for Software Innovation Alsion 2, 6400 Sønderborg Tlf Vi yder rådgivning af virksomheder omkring muligheder og anvendelse af IKT i komplekse indlejrede systemer, forskning, teknologiudredninger, risikominimering af projekter, proof-of-concept, netværksskabende aktiviteter, temaarrangementer, kurser m.v. CSI er til for alle virksomheder, innovatører, iværksættere og forskere, der vil være på forkant med udviklingen inden for software

10 SPIRE er et strategisk forskningscenter for brugerdreven innovation; et unikt samarbejde mellem danske og udenlandske virksomheder og forskningsinstitutioner. Succes med innovation, kræver at virksomheden forstår kunderne og brugerne af virksomhedens produkter. SPIRE Centre - Participatory Innovation Alsion 2, 6400 Sønderborg Tlf AluCluster Åvedvej Løgumkloster Tlf.: Ved studier af virksomhedens udviklingspraksis, samt studier af hvordan brugere skaber fornyelse, vil SPIRE udvikle og anvende metoder, der sætter virksomheden i stand til at skabe nye produkter i samarbejde med kunder og bruger. Igennem en målrettet indsats vil vi skabe en ny forståelse af begrebet brugere, kunder og virksomhedens værdikæde og åbne for nye forretningsmuligheder. SPIRE kan tilbyde virksomhederne partnerskab i forskningsbaserede udviklingsprojekter. AluCluster er Danmarks eneste teknologicenter inden for rådgivning om praktisk anvendelse af aluminium. AluCluster blev etableret i 1999, efter initiativ fra Hydro, Sapa, Mærsk, Danfoss, EUC Syd samt de vestsønderjyske kommuner, og har siden 2002 været en erhvervsdrivende fond. Centeret består af 3 enheder: En konsulent- og rådgivningsdel en innovationsdel samt en international del Konsulent- og rådgivningsdelen tilbyder en bred vifte af rådgivning indenfor aluminiumområdet, herunder også kurser i blandt andet grundlæggende aluminiumteknologi, aluminiumstøbeteknologi samt virksomhedstilpassede aluminiumkurser. Gennem innovationsdelen er målet at udvikle den danske aluminiumklynge, der består af virksomheder, vidensinstitutioner og offentlige erhvervsfremmeaktører. I 2006 blev AluCluster, som de eneste i Sønderjylland, udnævnt til Teknologicenter af Videnskabsministeriet, og er i 2007 blevet optaget i det syddanske klyngeprogram.

11 KøleVirksomhedsCenter Alsion (KVCA) er et medlemsbaseret videnscenter, der tilbyder spidskompetencer til køleindustrien gennem: KøleVirksomhedsCenter, Alsion DK Alsion 2 DK 6400 Sønderborg KVCA.dk Tel: netværksaktiviteter og vidensdeling på køletekniske emner formulering og ledelse af innovations- og forskningsprojekter på tværs af klyngen i samarbejde med universiteter og forskningsinstitutioner skræddersyet udbud og afholdelse af efteruddannelse indenfor køleteknologi sikring af rekrutteringsgrundlag ved afholdelse og understøttelse af ingeniøruddannelses-aktiviteter KVCA vil igennem medlemsvirksomhederne kunne hjælpe med kontaktskabelse, sparring og samarbejde på tværs af klyngen. Videncenter for Sundhedsfremme, University College Syd, er opbygget på baggrund af mere end 12 års erfaring med sundhedsfremme og forebyggelse. Brug os til udvikling i din virksomhed på det sundhedspædagogiske område. Vi har spidskompetencer inden for skoler, daginstitutioner og sundhedsvæsen og løser en række forskellige opgaver for private virksomheder - ofte i samarbejde med kommuner, regioner, universiteter, ministerier og styrelser. Lembckesvej 3-7 DK-6100 Haderslev Tlf.: Videncenter for Sundhedsfremme vil via sit værdigrundlag og tilgang til emner og problemstillinger fremme kompetenceudvikling hos fagprofessionelle og virksomheder, der beskæftiger sig med sundhedsfremme, forebyggelse, behandling og rehabilitering. Vi arbejder til stadighed på at udbygge samarbejdsfladen med det private arbejdsmarked og tager i den forbindelse gerne ud og fortæller om vores kompetencer og drøfter muligheder for udvikling og samarbejde.

Vedvarende energi og energieffektivitet

Vedvarende energi og energieffektivitet Contact Persons: URS Udviklingssekretariat, Aabenraa Leo Petersen Tlf.: +45 73 33 13 71 lp@soenderjylland.dk Industrie- und Handelskammer Flensburg Gorm Casper Tel.: +49 461 806-460 Fax: +49 461 806-9460

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om reservation af midler til projektet Kapitalformidling Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 18 Kapitalformidling Resume Det fremgår af

Læs mere

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi.

På baggrund af denne beslutning er projektet herefter blevet revideret og fremlægges nu for Vækstforum med en reduceret økonomi. 25 1-33-76-24-07 8. Kapitalformidling - reservation af midler. Resumé Som led i realiseringen af Vækstforums handlingsplan indstilles det, at der reserveres midler til initiativet Kapitalformidling. Projektet

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Bilag om infrastruktur for iværksættere 1

Bilag om infrastruktur for iværksættere 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 2006 Bilag om infrastruktur for iværksættere

Læs mere

Flere vækstiværksættere

Flere vækstiværksættere Januar 2006 Flere vækstiværksættere - vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 19. og 20. januar 2006 1 Strategi for Danmark som førende iværksættersamfund Iværksættere

Læs mere

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet. Bilag 1. Uddybende information om aktørerne

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet. Bilag 1. Uddybende information om aktørerne Kortlægning af erhvervsfremmesystemet i Copenhagen Bilag 1. Uddybende information om aktørerne November 2014 Bilag.1 Beskrivelse af operatører lokal erhvervsfremme 1. Lokal erhvervsfremme Hvem er aktørerne?

Læs mere

MASTERPLAN Nye vækstvirksomheder og nye arbejdspladser i Sønderborg-området

MASTERPLAN Nye vækstvirksomheder og nye arbejdspladser i Sønderborg-området MASTERPLAN Nye vækstvirksomheder og nye arbejdspladser i Sønderborg-området Masterplanen er produceret af Kjeld Kückelhahn Forskerparken Syd AS I samarbejde med Bindslev AS og masterplanens arbejdsgruppe.

Læs mere

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER.

UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. UDKAST TIL REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG BORNHOLMS VÆKSTFORUM [11. NOVEMBER. 2010] Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt

Læs mere

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland

Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling. Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Regional Partnerskabsaftale om vækst og erhvervsudvikling Regeringen / Vækstforum for Region Nordjylland Juni 2007 Danmark skal være blandt de lande i verden, hvor det er bedst at bo, leve og arbejde også

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Industri og håndværk

INDHOLDSFORTEGNELSE. Industri og håndværk Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksport Kredit Fonden...3 1.1. Formål...3 1.2. Kontakt...3 2. Erhvervs- og Byggestyrelsen...4 2.1. Formål...4 2.2. Kontakt...4 3. VækstFonden...5 3.1. Formål...5 3.2. Ordningens

Læs mere

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Sådan arbejder Region Midtjylland med at styrke nye virksomheders udvikling og vækst Region Midtjylland Vækstforum Entreprenørskab og vækst

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Giv jeres virksomhed et forspring

Giv jeres virksomhed et forspring Giv jeres virksomhed et forspring Sæt fokus på forretningen og find vej i de danske innovations- og erhvervsfremmetilbud Sådan har andre virksomheder fundet finansiering: Jydsk Aluminium Industri: Vækstkaution

Læs mere

Danske udviklingsparker

Danske udviklingsparker Danske udviklingsparker Evaluering af danske udviklingsparkers eksisterende ydelser og deres effekter for iværksættere og mindre virksomheder Udarbejdet af Oxford Research A/S for Erhvervs- og Byggestyrelsen

Læs mere

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010

REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 REGIONAL PARTNERSKABSAFTALE OM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM NORDJYLLAND 14. SEPTEMBER 2010 Indledning Det er regeringens mål, at Danmark i 2020 skal være blandt de 10 rigeste

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

innovation Vejviser til En oversigt over tilbud og puljer til virksomheder, der vil styrke deres innovation Gem

innovation Vejviser til En oversigt over tilbud og puljer til virksomheder, der vil styrke deres innovation Gem Vejviser til innovation Gem vejviseren den kan blive guld værd for din virksomhed En oversigt over tilbud og puljer til virksomheder, der vil styrke deres innovation 2 3 Kolofon Innovation er vigtig for

Læs mere

Nordjylland: Status for fremdriften i implementeringen af partnerskabsaftalen om vækst og erhvervsudvikling

Nordjylland: Status for fremdriften i implementeringen af partnerskabsaftalen om vækst og erhvervsudvikling Nordjylland: Status for fremdriften i implementeringen af partnerskabsaftalen om vækst og erhvervsudvikling Tema 1. Uddannelse og arbejdskraftudbud Indsatsområde Hvordan/i hvilket omfang arbejdes der videre

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet "Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland"

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til projektet "Mere internationalisering, mere vækst, mere Midtjylland" Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 24 Eksport

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE

AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE AALBORG UNIVERSITETS SAMARBEJDE MED OMGIVELSERNE 2015 Indholdsfortegnelse Aalborg Universitets samarbejde med erhvervslivet... 2 Fokuspunkter for den erhvervsrettede kultur på AAU... 2 AAU-værktøjer og

Læs mere

gør udfordringer til muligheder

gør udfordringer til muligheder Årsberetning 21 gør udfordringer til muligheder forord Så tager vi springet 2011 var året, hvor Væksthus Syddanmark tog et tigerspring. Sådan er det blevet kaldt i medierne. 2011. Året står som en milepæl

Læs mere

Tiltræk og fasthold udenlandske virksomheder

Tiltræk og fasthold udenlandske virksomheder Tiltræk og fasthold udenlandske virksomheder Udarbejdet af Copenhagen Capacity i samarbejde med 15 kommuner i hovedstadsområdet som led i projektet Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme (SPI). - en

Læs mere

Handlingsplan 2009. Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010

Handlingsplan 2009. Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010 Handlingsplan 2009 Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsstrategi 2007-2010 Vækstforum Sjællands medlemmer pr. 1. januar 2009 Medlem Firma/organisation Udpeget fra Kristian Ebbensgaard Region Sjælland

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

VÆKSTFONDENS FORMÅL ER AT FREMME INNOVATION OG FORNYELSE I ERHVERVSLIVET FOR DERIGENNEM AT OPNÅ STØRRE SAMFUNDS- ØKONOMISK AFKAST

VÆKSTFONDENS FORMÅL ER AT FREMME INNOVATION OG FORNYELSE I ERHVERVSLIVET FOR DERIGENNEM AT OPNÅ STØRRE SAMFUNDS- ØKONOMISK AFKAST 09 ,, VÆKSTFONDENS FORMÅL ER AT FREMME INNOVATION OG FORNYELSE I ERHVERVSLIVET FOR DERIGENNEM AT OPNÅ STØRRE SAMFUNDS- ØKONOMISK AFKAST INDLEDNING SIDE 5 HOVEDTAL SIDE 7 ÅRET I HOVEDTRÆK SIDE 9 VÆKSTFONDEN

Læs mere

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR

OM STYRKELSE AF. dansk design RAPPPORT FRA UDVALGET FEBRUAR FEBRUAR 06 RAPPPORT FRA UDVALGET OM STYRKELSE AF dansk design Rapporten kan ses på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag 600 stk. ISBN Trykt udgave 87-91340-36-5 Elektronisk udgave

Læs mere