Kortlægning af rådgivning til fjernkunder Bilagsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortlægning af rådgivning til fjernkunder Bilagsrapport"

Transkript

1 Kortlægning af rådgivning til fjernkunder Bilagsrapport 1 juli 2011 Milnersvej Hillerød Tel

2 Forord Dette databladsbilag til rapporten Kortlægning af rådgivning til fjernkunder indeholder beskrivelse af litteratursøgningen, en tematiseret tabel over datablade forfattet på baggrund af litteratursøgningen, en tematiseret tabel over datablade forfattet på baggrund af informationer og litteratur indsamlet gennem internationale netværk, en tematiseret tabel over datablade forfattet på baggrund af informationer og litteratur indsamlet fra apoteker i Danmark og endelig en tematiseret tabel over datablade forfattet på baggrund af projekter gennemført af farmakonomelever. Et datablad er en beskrivende oversigt på dansk over en artikel. Databladene indeholder følgende elementer: Artiklens titel, forfatter(e), fuldstændig reference, oprindelsesland, formål, design og metode (herunder om der var gennemført kundetilfredshedsundersøgelse), intervention, resultater og forfatterens konklusion. Der er skrevet et datablad for alle de identificerede artikler og rapporter. De væsentligste afsnit fra databladene er gengivet i tabellerne og er dermed søgbare i Dokumentationsdatabasen. Som et resultat af analysen er de fundne artikler, informationer fra internationale netværk og de danske apoteksprojekter opdelt i 3 grupper: modeller med tovejskommunikation (som omfatter teleapotek og telefonrådgivning) modeller med envejskommunikation (som omfatter e-handel, automater, internetsider, mailservice, chat-funktion) modeller med kontakt med apoteksfagligt personale, uafhængigt af apotekets fysiske rammer (som omfatter hjemmebesøg, mobilt håndkøbsudsalg og fagligt bud). Der er desuden nogle af de danske projekter/rapporter, som fokuserer på fjernkunders ønsker til information. De er medtaget i en kategori for sig selv: Fjernkunders ønsker til information I bilagene er referencerne opdelt efter ovenstående temaer.

3 Bilagsoversigt Bilag 1: Litteratursøgning - datablade Bilag 2: Internationale kontakter - datablade Bilag 3: Danske apoteksprojekter - datablade Bilag 4: Projekter udført af farmakonomelever - datablade

4 Bilag 1 Bilag 1: Kortlægning af rådgivning til fjernkunder Litteratursøgning, datablade Fakta Formål Design og metode en Resultater Forfatterens konklusion Datablad nummer Titel Forfatterne (udgivelsesår, land) Formålet fra artiklen Kategori: Tages fra datablad (A, B, C eller D) Målgruppe og deltagere og metode: Hvilken slags kunder og hvor mange, hvordan? Tilfredshed? Kort omtale af interventionen, hvad er gjort? De rapporterede resultater indsættes. Evt. kan emneord som: symptomer, økonomi, compliance mv. fremhæves med fed. Indsættes fra databladet Modeller med tovejskommunikation Fakta Formål Design og metode en Resultater Forfatterens konklusion Improved and expanded pharmacy care in rural Alaska through telepharmacy and alternative methods demonstration project. Rose, JL. (2007; USA) At beskrive innovativ brug af teknologi for at forbedre apotekets serviceniveau i fjerntliggende byer i Alaskas landdistrikter. D: beskrivende Målgruppe og metode: indfødte og ikke-indfødte bosat i Anchorage Service Units landdistrikter Der er ikke lavet tilfredshedsundersøgelse. : Der er opstillet automater med hyppigt ordineret akut medicin. Recepter sendes til det centrale apotek, hvor en farmaceut kontrollerer ordinationen og evt. intervenerer. Herefter frigives medicinen til udlevering i automaterne. Kunden har mulighed for rådgivning og konsultation hos farmaceuten via videokonferenceudstyr eller telefon, der er placeret ved siden af automaten. I 2006 blev recepter ekspederet i teleapoteksystemet med forudgående farmaceutkontrol. Der var 990 dokumenterede farmaceutkonsultationer og interventioner (4,4 % af alle ekspederede recepter). Implementering af de seneste teknologiske fremskridt muliggjorde, at Alaska Native Medical Centers apoteksenheder kunne forbedre og udvide leveringen af apoteksservice til fjerntliggende, isolerede samfund. På baggrund af programmets succes udpeges fremtidige steder til teleapotek. 1

5 Bilag Exploring the formation of patient satisfaction in rural community telepharmacies Friesner D et al. (2009; USA) At anvende et valideret spørgeskema om kundetilfredshed i forbindelse med teleapotek i fjerntliggende samfund med det formål at identificere faktorer med betydning for tilfredshed med denne service og at vurdere, om kundetilfredsheden varierer afhængigt af leveringsform eller samfundsspecifikke faktorer. C: undersøgelse uden kontrolgruppe Målgruppe og metode: 400 potentielle kunder i fjerntliggende samfund med otte teleapoteker (North Dakota og Minnesota). Der blev lavet kundetilfredshedsundersøgelse. Fire telepharmacies var bemandet med apoteksteknikere, så al farmaceutisk rådgivning foregik via av-udstyr. De andre fire telepharmacies samarbejdede og havde en samlet bemanding på tre farmaceuter og flere teknikere, som skiftede mellem stederne. Kunder, der kom på apoteket med mindst én recept, blev bedt om at udfylde et spørgeskema og maile svaret til de ansvarlige for undersøgelsen. Spørgeskemaet indeholdt 37 spørgsmål, hvoraf de første 20 spørgsmål var hentet fra et valideret spørgeskema. Ved analyse af data med henblik på at identificere faktorer fandtes en enkelt faktor afgørende for kundetilfredsheden. Analysen i denne undersøgelse tyder på, at de underliggende faktorer for kundetilfredshed i fjerntliggende samfund med telepharmacy er langt mere simpel, således at en enkelt faktor har stor betydning for kunderne. Evidens fra en tidligere enkeltstående undersøgelse påpeger, at det kunne afspejle kundernes ønske om at fastholde adgangen til sundhedsvæsen i deres lokalsamfund The North Dakota Telepharmacy Project: Restoring and retaining pharmacy At give en detaljeret beskrivelse af North Dakota Teleapoteks projektet samt at give brugbare informationer og retningslinjer til apotekere og fjerntliggende samfund om, hvordan D: Beskrivende Deltagere og metode: Der beskrives ti fjerntliggende samfund i det vestlige, nordlige og centrale North Dakota, herunder 4 centrale apoteker og 6 fjerntliggende tele- Ved brug af audio, video og computer links har North Dakota udviklet et succesrigt teleapoteks program for at genoprette og fastholde apoteksydelser til fjerntliggende samfund, der har mistet, er ved at miste eller ikke har North Dakota har teleapoteker med fuld service i fem fjerntliggende samfund. De serviceres af farmaceuter fra byapoteker. Afstanden til nærmeste apotek er miles (median 57). Teleapotekerne er bemandet med 2-3 medarbejdere (1 apotekstekniker, 1-2 butiks- Ved brug af teleapotek teknologi kan apoteksservice bevares eller genoprettes i fjerntliggende samfund, således at alle regler og forskrifter vedrørende apoteksservice opfyldes ved brug af samme processer og procedurer, som på et traditionelt apotek, 2

6 Bilag 1 services in rural communities Peterson CD, et al (2004; USA) implementering af teleapotek kan foregå, når de fjerntliggende samfund enten har mistet deres apoteker, er ved at miste apoteker eller aldrig har haft apoteker. apoteks steder. Intet om kundernes tilfredshed. apoteker. assistenter) og ekspederer recepter/dag (median 35). Teleapotekerne har åbent , mandag til fredag og har befolkningsgrundlag på personer (median 799). herunder farmaceutvurdering af lægemiddelbrug, kontrol før dispensering og rådgivning. Teleapotek yder den samme kvalitet af apoteksservice som traditionelle apoteker og har endvidere værdifulde funktioner, som ikke findes på traditionelle apoteker Telepharmacy services in an urban community health clinic system. Lam AY et al. (2009; USA) At beskrive service og resultat (omfang) af telepharmacy D: Beskrivende Deltagere og metode: Alle receptkunder, som er tilknyttet til fem klinikker uden apotek på stedet. Der er fjernforbindelse til et centralt apotek med henblik på at yde teleapoteksservice. På det centrale apotek er en farmaceut involveret, og på teleapoteksenheden er der en ufaglært. Disse kommunikerer ved hver ekspedition via fax og webkamera. Indeholder intet om kundetilfredshed. Automatiserede medicinudleveringssystemer, webkameraer og elektroniske medicinlister blev anvendt for at yde service til fjernkunder inden for udlevering af medicin, patientrådgivning, autorisation til genudlevering af medicin samt henvisninger. Fem teleapoteker ekspederede kunder under anvendelse af webkamera. De ekspederede nye recepter og 589 genudleveringer/måned. Farmaceuterne berettede, at den webkamera-baserede behovsafdækning medførte større diskretion og længerevarende rådgivning. Arbejdspladsen og de ansattes ansvarsområder blev omstruktureret for at lette pakningen af medicin og ekspedition af recepter via automaterne. Anvendelsen af teleapoteksteknologi kan forbedre fjernkunders adgang til tidligere begrænset eller utilgængelig farmaceutisk service. Teknologien muliggør ekspedition og udlevering af medicin fra fjerntliggende apoteker såvel som rådgivning af kunder. Der er behov for yderligere undersøgelser for at vurdere kundeservice og for at fastsætte de økonomiske, humanistiske og kliniske resultater af teleapotek Real-time Primary Care At give fjernkunder samme adgang til apoteksservice som kunder, der bor i D: Beskrivende Deltagere og metode: 38 kunder har deltaget Projektet baseres på to centrale apoteker (i byen Horsham) og tre depoter i 3 Der er anvendt et kort spørgeskema til vurdering af kundernes holdning til servicen. Der anvendes en skala fra 1 til Mens en økonomisk analyse endnu ikke er mulig at foretage, taler feedback fra kunderne for sig selv.

7 Bilag 1 for people living in the Wimmera. Nevile J et al (2010; Australia) bysamfund. i en kundetilfredshedsundersøgelse. Derudover vurderes kundetilfredsheden i rapporten gennem udsagn fra personalet. fjerntliggende samfund. Der er opstillet audiovisuel forbindelse (Video Link Service) til depoterne, hvilket giver mulighed for at kommunikere med farmaceuter på de centrale apoteker (teleapotek). Det er et krav, for at depoterne kan sælge apoteksforbeholdte lægemidler. 10, hvor 10 er bedst. Hvordan vil du vurdere denne service overordnet set? 9,9 Var det nemt at anvende denne service? 9,9 Gav farmaceuten dig god rådgivning? 9,9 Hvor sandsynligt er det, at denne service har medført, at du undgik at tage til byen? 9,6 Teknologien muliggør, at fjernkunder kan modtage samme serviceniveau som kunder i bysamfund. Fremadrettet vil den forbedrede adgang til farmaceuter og medicin med sikkerhed have en positiv indflydelse på fjernkunders helbred. Vil du bruge denne service igen? Effectiveness of home blood pressure monitoring, web communication, and pharmacist care on hypertension control Green BG et al (2008; USA) At fastslå, om en ny omsorgsmodel, baseret på web service, hjemmeblodtryksmonit orering og farmaceutisk omsorg, forbedrer blodtrykskontrollen. A: randomiseret, kontrolleret undersøgelse Deltagere og metode: 778 patienter i Washington State i aldersgruppen år med ukontrolleret forhøjet blodtryk og internet adgang. Tre grupper: 1. almindelig behandling, 2. hjemmeblodtryksmonitorering og patientuddannelse på nettet, Alle deltagere fik folder om forhøjet blodtryk og folder om patientuddannelse på nettet. Patienter i gruppe 2 og 3 fik træning i hjemmeblodtryks-monitorering og information om patientuddannelse på nettet. Gruppe 3 fik desuden stillet en farmaceut til rådighed, som støtte i hjemmemonitorering og web kommunikation. Der var kommunikation over web hver anden uge, indtil blodtrykket var kommet patienter fuldførte undersøgelsen. Andelen af patienter i gruppe 2 med kontrolleret blodtryk øgedes (36 % mod 31 %, ikkesignifikant) i forhold til gruppe 1. For gruppe 3 øgedes antallet af til 56 % (signifikant). Farmaceutisk omsorg leveret gennem sikre websystemer forbedrede blodtrykskontrollen hos patienter med forhøjet blodtryk.

8 Bilag 1 3. hjemmeblodtryksmonitorering, patientuddannelse på nettet og farmaceutisk omsorg gennem web. Ikke lavet tilfredshedsundersøgelse. under kontrol A randomized trial of a telephone caremanagement strategy. Wennberg DE et al. (2010; USA) Studier har vist, at telefoninterventioner med det formål at støtte patienters egenomsorg og forbedre patient-lægekommunikationen kan øge patienternes tilfredshed og deres brug af forebyggende ydelser. De økonomiske konsekvenser af disse interventioner er omdiskuterede. A: Randomiseret kontrolleret undersøgelse Deltagere og metode: Stratificeret, randomiseret undersøgelse af personer for at vurdere effekten af telefonbaseret rådgivning på sundhedsudgifter og udnyttelse af ressourcer. Intet om kundetilfredshed. Sundhedsrådgivere kontaktede personer med bestemte sygdomme og med forventede høje sundhedsomkostninger. De informerede om fælles beslutningstagning, egenomsorg og adfærdsændringer. Personerne blev randomiseret i to grupper, som enten fik almindelig støtte eller udvidet støtte. Selvom der blev foretaget samme telefonintervention i de to grupper, blev et større antal personer med udvidet støtte berettiget til rådgivning pga. større forventede besparelser og en større forekomst af de kvalificerende lidelser. Ved undersøgelsens start var sundhedsudgifter og ressourceudnyttelse ens i de to grupper. Efter 12 måneder modtog 10,4 % af personerne i gruppe A (udvidet støtte) og 3,7 % af personerne i gruppe B (almindelig støtte) telefonrådgivning. De gennemsnitlige udgifter til læge og apotek pr. person i gruppe A (udvidet støtte) var 3,6 % ($ 7,96) lavere end i gruppe B (almindelig støtte) ($ 213,82 vs. $ 221,78, p=0,05). En reduktion i hospitalsindlæggelser på 10,1 % (p<0,001) var årsag til størstedelen af denne besparelse. Udgifterne til interventionsprogrammet var mindre end $ 2 pr. person pr. måned. En målrettet telefonrådgivning gav en vellykket reduktion i sundhedsudgifter og indlæggelser i denne undersøgelse Development At beskrive og diskutere et farmaceutisk D: Beskrivende Deltagere og metode: En klinisk farmaceut, en farmaceut og en læge fra Programmet blev implementeret i Siden da har farmaceuterne bemærket, at det vigtigste En regional sundhedsforsikring har med succes udviklet og implementeret 5

9 Bilag 1 and implementation of a telephone medication management program for Medicare beneficiaries Moczygemba LR et al (2008; USA) telefonisk lægemiddelhåndteringsprogram henvendt til medlemmer af en sundhedsforsikring. Medlemmer af en sundhedsforsikring. Ny lovgivningen fra 2003 om Medicare (sundhedsforsikring) stiller krav om lægemiddelhåndteringsydelse til medlemmer. Baseret herpå udviklede og implementerede en regional sundhedsforsikring et farmaceutisk telefonisk lægemiddelhåndteringsprogram for deres medlemmer. sundhedsforsikringen var ansvarlige for udviklingen af programmet. Patienter tilsendt et program og en brochure, som beskrev programmet og inviterede modtageren til at deltage. Interesserede patienter skulle ringe til sundhedsforsikringen og tilmelde sig programmet. Medicingennemgangen bestod af to trin: en præliminær gennemgang og selve gennemgangen. Problemer afdækket i første trin blev be- eller afkræftede, og ved selve gennemgangen blev de lægemiddelrelaterede problemer vurderet. Efter konsultationen fik patienterne tilsendt en handy medicinoversigt og en handlingsplan. Farmaceuten tilbød rådgivning, intervenerede og henviste patienten til sundhedsprofessionelle ved behov. problem for patienten er at finde måder, hvorpå lægemiddeludgifterne kan nedbringes. Uddannelse i sygdomshåndtering (f.eks. diabetes) er også et vigtigt behov. Potentielle lægemiddelinteraktioner og problemer relateret til lægemiddelvirkning er også ofte identificeret af farmaceuterne. telefonisk lægemiddelhåndteringsprogram for deres medlemmer. Programmet tilbydes og styres af farmaceuter At udvikle en rådgivningsservice, C: Undersøgelser med før- og eftermålinger Prospektiv undersøgelse af Kunder med mindst utilfredshed inden rådgivningen havde Undersøgelsen viser, at kunders opfattelse af 6

10 Bilag 1 Patient perspectives on provision of drug information services in Japan. Hayashi S et al (2003; Japan) der tilgodeser kundernes behov. Deltagere og metode: Der undersøges forskellige faktorer for at klarlægge måder at give brugbar og hensigtsmæssig lægemiddelinformation på individuelt grundlag. I alt blev personer rådgivet. Kundetilfredshed før og efter rådgivning er undersøgt. kunders tilfredshed med farmaceuternes indsats før og efter telefonrådgivning. Det foregik over en 9 måneders periode ( ). Sammen med vurderingen af tilfredshed blev rådgivningens indhold undersøgt sideløbende med patientkarakteristika. Indholdet i rådgivningen blev analyseret og klassificeret, og der blev foretaget en analyse for at gruppere karakteristika på de kunder, der ringede til telefonrådgivningen. tendens til størst tilfredshed efter rådgivningen. Næsten alle kunder var tilfredse med den rådgivning, de modtog. Der blev fundet en sammenhæng mellem niveauet af utilfredshed inden rådgivning og tiden, der blev brugt på rådgivning i telefonen. Der blev ikke fundet overvægt af særlige emner i rådgivningen, dog fandtes spørgsmål om virkning og indikation, dosering og administration, frygt for bivirkninger og erkendelse af bivirkninger som ligeværdige i analysen af indhold i rådgivningen. rådgivning om lægemidler er forskellig fra farmaceuters. Desuden blev der fundet adskillige undertyper af kunder, baseret på deres modtagelighed over for rådgivningen. Farmaceuter bør tage dette til efterretning, når de står ansigt til ansigt med kunder på apoteket. Modeller med envejskommunikation Quality of global e- pharmacies: can we safeguard consumers? Bessett TL et al (2002; Studiet har til hensigt at evaluere kvaliteten af globale e-apoteker, at diskutere, om e- apotekerne støtter sikker og hensigtsmæssig brug af medicin samt at overveje, hvordan brugere kan beskyttes i fremtiden. D: Beskrivende Deltagere og metode: Der blev foretaget en undersøgelse af den information, som er tilgængelig på globale hjemmesider mellem juli og september Data, der blev undersøgt på hvert e-apotek: oprindelsesland, type af udbudt medicin, receptkrav, tilgængelighed af onlinekonsultation og farmaceutisk rådgivning, kvalitetsstempel, politikker og reklamer. Der blev fundet E-apoteker i mindst 13 lande, men på 22 hjemmesider kunne oprindelseslandet ikke fastslås. 20 hjemmesider (19 %) fremstod, som om der blev solgt receptpligtig medicin uden krav om recept. 42 % af dem fremhævede, at der var adgang til farmaceutisk rådgivning, men det var vanskeligt at fastslå, om denne rådgivning blev givet af en registreret farmaceut. Kun 12 % Beskyttelse af brugere og sikring af kvaliteten af hjemmesider, der sælger medicin på tværs af landegrænser, er både komplekse og vanskelige. Strategier til forbedring af kvaliteten af e-apoteker vil omfatte uafhængig tredjepartsregulering af udbydere, evaluering og håndhævelse af sanktioner i tilfælde af udbredelse af 7

11 Bilag 1 Australien) The availability of prescriptiononly analgesics purchased from the internet in the UK. Raine C et al (2008; Skotland) At undersøge den britiske befolknings adgang til receptpligtige analgetika via internet. D: Beskrivende Deltagere og metode: Ud af fundne hjemmesider blev 96 indtastet i en database. Inklusionskriterierne var: salg af analgetika til almindelige brugere, levering til adresser i UK og gratis adgang til brug af hjemmesiden. På de 96 hjemmesider (eapotek) blev følgende parametre undersøgt: Navn på hjemmesiden og URL, fysisk adresse, tilgængeligheden af analgetika, mængde og pris, krav om recept, krav til kunden om besvarelse af spørgsmål samt mængden af information om medicinen. af e-apotekerne havde et kvalitetsstempel. Der blev observeret information på e- apotekernes hjemmesider, der potentielt underminerer sikker og hensigtsmæssig brug af medicin. 46 (48 %) af hjemmesiderne solgte receptpligtig analgetika, herunder syv opioider, to ikkeopioider og 18 NSAID. 35 (76 %) af disse forlangte ikke, at kunden kunne fremvise en gyldig recept. 54 % af disse sider forlangte, at kunden skulle svare på en række spørgsmål om sundhed/sygdom, hvorefter de kunne købe de receptpligtige lægemidler. uredelig eller skadelig information og fremgangsmåde, selvregulering og brugeruddannelse. Receptpligtige analgetika, inklusiv opioider, er let tilgængelige på internetsider, ofte uden recept. Manglen på kontrol af opioidbrug, de store tilgængelige mængder og de heraf følgende risici for kunder udgør en stor og voksende trussel mod befolkningens helbred. Den nuværende uregulerede handel efterlader forbrugeren sårbar over for medicin, som er uhensigtsmæssig, af ringe kvalitet og uden præcis information The birth of the e-clinic. Continuity or transformation in the UK governance of pharmaceutical At betragte tre elementer i fremkomsten af e- klinikker som en alternativ måde at udskrive og købe medicin på i UK: den elektroniske overførsel af recepter, udvikling af e-apoteket og den D: Beskrivende Deltagere og metode: Der er indsamlet data ved gennemgang af litteratur samt interview af interessenter: statslige Der er brugt litteraturstudie og interviewmetode til vurdering af tre elementer i udviklingen af e-klinikker (e-handel) i relation til forvaltningen af de lovmæssige og frivillige rammer, som regulerer I dag er det muligt for kunder at købe apoteksforbeholdte lægemidler, der sendes til kunden med post eller bud. Nogle traditionelle apoteker har oprettet hjemmesider, der muliggør køb af lægemidler online under forudsætning af, at der udfyldes et kort produktspecifikt spørgeskema, som Internettet har potentiale til at omdanne forholdet mellem læge, apotek og kunde. Dog søger interessenter kontinuitet og ønsker anvendelse af eksisterende lovmæssige rammer og etiske normer. 8

12 Bilag 1 consumption? Fox N et al 2005 (UK) virtuelle farmaceut samt etablering af onlinekonsultationer. myndigheder, apoteksansatte, farmaceutisk industri, patientforbrugerforeninger og kunder. Intet om kundetilfredshed. ordination, dispensering og køb af lægemidler. vurderes af en farmaceut. Farmaceuten vurderer, om lægemidlet er egnet til den profil, der fremkommer af spørgeskemaet. Disse apoteker tillader også kunder at købe receptpligtig medicin ved fremvisning af en gyldig og underskrevet recept, enten personligt eller pr. mail. Den virtuelle farmaceut ses som et lovligt alternativ til en ansigt til ansigt-ekspedition medication counselling services provided by Finnish community pharmacies Pohjanoksa- Mäntylä MK et al (2008; Finland) At bestemme forekomsten af rådgivning på apoteker i Finland og at vurdere rigtigheden og rummeligheden af de svar, som gives af apoteker med mulighed for rådgivning af kunder, der stiller spørgsmål relateret til brugen af antidepressiva. C Deltagere og metode: 184 finske apoteker har en hjemmeside, og 94 % af disse tilbyder -rådgivning. Der blev ved hjælp af pseudokunder og tre cases indsamlet data om rigtigheden og rummeligheden af apotekernes svar på spørgsmål relateret til brugen af antidepressiva. To spørgsmål blev sendt pr. til hvert apotek, som tilbyder rådgivning, i januar og februar Svarenes indhold blev analyseret af to forskere vha. et struktureret scoringssystem. Apotekerne besvarede 54 % af spørgsmålene fra pseudokunderne. Svarraten og scoren på indhold varierede mellem casene. Scoren på indhold var højest for casene angående fluoxetins bivirkninger (0,53, n=55) og mirtasapins interaktioner (0,52, n=63) og lavest i casen relateret til seksuel dysfunktion og vægtøgning i forbindelse med citalopram (0,38, n=52). Apotekerne er potentielle ydere af -rådgivning. Der bør rettes mere opmærksomhed på besvarelse af disse spørgsmål fra kunder og på svarenes indhold. Intet om kundetilfredshed A At bestemme graden af tilfredshed med C: Telefoninterview af 9 Kunder, der modtog mailservice, var mere Forskellen i tilfredshed mellem de to kundegrupper

13 Bilag 1 comparison of satisfaction with Mail versus traditional pharmacy services, Johnson JA, et al 1997 (USA) apoteksservice blandt medlemmer af en sundhedsforsikring, og at sammenligne graden af tilfredshed mellem kunder, der modtager apoteksservice pr. mail og traditionel apoteksservice. Deltagere og metode: Data blev indsamlet via telefoninterviews med medlemmer af en sundhedsforsikring med udgangspunkt i den seneste receptekspedition. Kundernes fysiske og mentale sundhedstilstand blev målt ved hjælp af et 12-item Short Form Health Survey. Tilfredshed med apoteksservice blev sammenlignet mellem de to kundegrupper ved statistiske tests og analyser. receptkunder. Der blev målt på tilfredshed generelt og med forskellige elementer af apotekets service ved hjælp af et valideret spørgeskema til undersøgelse af kundetilfredshed på apoteket. Der blev tilføjet elementer til spørgeskemaet i forbindelse med mailservice. tilfredse med deres apoteksservice end kunder på traditionelle apoteker (77,6 vs. 72,8, p=0,002), særligt med hensyn til økonomiske faktorer og den tekniske kvalitet af servicen. Når der justeres for generel tilfredshed med sundhedssektoren og sundhedstilstand, sås stadig større grad af generel tilfredshed hos kunder, der modtog mailservice (p=0,036). Respondenter med depressive symptomer var mindre tilfredse med den traditionelle apoteksservice end med mailservice, og personer med luftvejslidelser var mindre tilfredse med ekspeditionstiden ved mailservice end ved traditionel apoteksservice. var ikke stor og vurderes til ikke at have nogen praktisk betydning. Dog kan variationer i observeret tilfredshed mellem respondenter med og uden særlige lidelser være nyttig viden set fra et politisk og planlægningsmæssigt perspektiv. Modeller med kontakt med apoteksfagligt personale, uafhængigt af apotekets fysiske rammer Impact of pharmacistconducted home visits on the outcomes of lipid-lowering drug therapy, At vurdere et farmaceut-tilrettelagt uddannelses- og overvågningsprogram, der er udviklet for at fremme kost- og livsstilsændring og compliance i forbindelse med behandling med A: randomiseret, kontrolleret studie. Deltagere og metode: 94 voksne, hvoraf 81 gennemførte undersøgelsen (Igruppe: 39, K-gruppe: 42). Patienter diagnosticeret med en Patienterne i I-gruppen blev besøgt månedligt i hjemmet af en farmaceut, der uddannede patienterne i deres behandling og betydningen af livsstil i forbindelse med dyslipidæmi samt af 10 Ingen signifikant forskel i startmålinger af totalkolesterol mellem de to grupper. Sænkning af kolesterolniveauet i I-gruppen i løbet af studiet var statistisk signifikant (4,9 ± 0,7 til 4,4 ± 0,6, p<0,005), ingen ændring i K-gruppen (p=0,26). Ved followup havde 44 % af I- En farmaceut-tilrettelagt uddannelses- og overvågningsintervention gennemført ved hjemmebesøg forbedrede resultaterne af lipidsænkende lægemiddelbehandling.

14 Bilag 1 Peterson GM et al (2004; Australien) lipidsænkende lægemidler for patienter med dyslipidæmi. hjerte-kar-lidelse og udskrevet fra hospitalet mellem april og oktober 2001 med kontinuert lipidsænkende lægemiddelbehandling. compliance. Ligeledes vurderede farmaceuten, om der var lægemiddelrelaterede problemer og målte totalkolesterol. Patienter i K-gruppen fik standard lægemiddelbehandling. Effektmål var totalkolesterolniveau efter 6 måneder, samt en vurdering af patient- og lægetilfredshed med programmet. gruppen og 24 % af K-gruppen et kolesteroltal under 4,0 mmol/l (p=0,06). Reduktion i totalkolesterol i I-gruppen kan omsættes til en forventet reduktion af kardiovaskulær dødelighedsrisiko på 21 % og en reduktion i den samlede dødelighedsrisiko på 16 %, så der blev opnået en reduktion i risici, som er mere end dobbelt så stor som i K- gruppen. Programmet blev meget godt modtaget af patienter og læger i tilfredshedsundersøgelsen Pharmacist and physician collaboration in the patient s home, Amruso NA et al (2004; USA) At gennemgå det historiske perspektiv og den aktuelle forekomst af hjemmebesøg udført af læger og farmaceuter, at diskutere farmaceuter, der yder omsorg for patienter som opfølgning på lægebesøg, og at yde en ny indsats for samarbejde om hjemmebesøg, foretaget af farmaceuter og læger. A: Oversigtsartikel Deltagere og metode: En litteratursøgning blev udført ved hjælp MEDLINE (1966-maj 2003). Der blev søgt på: home visit, house call, incident-to, collaborative care, physician, and pharmacist. Hjemmebesøg er faldet til et gennemsnit på 0,4 hjemmebesøg om ugen for praktiserende læger. Hjemmebesøg er vigtige for patienter, der ikke er i stand til at transportere sig på grund af handicap eller sygdom. Hjemmebesøg muliggør, at lægen kan afgøre, hvordan lidelsen påvirker patientens hverdag, samt vurdere patientens miljø. Der foreligger minimal dokumentation for farmaceuter, der foretager hjemmebesøg, og ingen dokumentation for farmaceuter og læger, der foretager hjemmebesøg i fællesskab. Farmaceuten øger værdien af besøget ved at vurdere medicineringens hensigtsmæssighed samt medicinens administration, opbevaring, tilgængelighed og patientens compliance. Den nuværende form for praksis kompromitterer ofte den service, der engang var altafgørende for patientbehandlingen, hvilket ses i form af nedgang i antal hjemmebesøg. Nye tendenser i sundhedsvæsenet forsøger at kompensere for en praksis med stor volumen og restriktioner. Et samarbejde mellem farmaceut og læge på hjemmebesøg, er et skridt i retning af bedre kontinuitet i plejen. 11

15 Bilag Medication reviews in the community: results of a randomized, controlled effectiveness trial Sorensen L et al (2004; Australien) At undersøge effektiviteten af en multidisciplinær ydelsesmodel, der udbyder medicingennemgang til patienter med risiko for fejlmedicinering i samfundet. A: randomiseret, kontrolleret undersøgelse Målgruppe, deltagere og metode: 400 patienter fra landog bydistrikter i Queensland, New South Wales og Western Australia. 177 patienter i interventionsgruppen og 223 i kontrolgruppen. Patienterne var i behandling med mere end 5 lægemidler og indtog mere end 12 daglige doser. sgruppen modtog hjemmebesøg af en farmaceut, hvor der blev indsamlet data til gennemgang af den enkelte patients medicinering. Rekommandationer blev derefter udarbejdet af farmaceuten og videregivet til patientens praktiserende læge og efter diskussion af rekommandationerne mellem fagfolk, lagde den praktiserende læge en handlingsplan for den enkelte patient, som blev implementeret under konsultation. Senest efter 6 uger blev handlingsplanen opfulgt i konsultation med praktiserende læge. Der var ingen signifikante effekter for helbred og trivsel, en resulterede i en besparelse på 54 AUD per patient. Over 90 % af de deltagende praktiserende læger og farmaceuter i interventionsgruppen mente, at ydelsen havde forbedret omsorgen for de deltagende patienter. De fleste af de deltagende patienter meddelte, at de havde haft gavn af at deltage i undersøgelsen. Antallet af patienter, der oplevede bivirkninger, faldt i interventionsgruppen fra 36,9 % til 9,3 %. I gennemsnit blev der foreslået 6,8 rekommandationer. Farmaceuten kom nogle gange med flere rekommandationer til løsning af et problem. 212 af rekommandationerne havde et positivt udfald, 47 et neutralt udfald og 11 et negativt udfald. I 29 af rekommandationerne var udfaldet ukendt. Ydelsen af medicingennemgang blev succesfuldt gennemført med deltagere, som rapporterede høj grad af tilfredshed. Selv i den relative korte opfølgningsperiode var der nogen evidens for en reduktion i risikoen for uhensigtsmæssig medicinering og en tendens til positive udfald for patienten. Ved at udelade evalueringsbyrden ville ydelsesmodellen være opnåelig i praksis. Faktisk er en hjemmemedicinsk gennemgang magen til denne ydelse blevet implementeret i national praksis, hvor den praktiserende læge og farmaceuten bliver betalt af den Australske regering for at udbyde denne ydelse Home medicines reviews. Do At undersøge om medicingennemgang i hjemmet har medført ændringer i D: beskrivende undersøgelse Målgruppe, deltagere og metode: en bestod i at opgøre antal af ordinationsændringer fra medicingennemgangen i Patienterne havde følt sig tilpasse ved at have farmaceuten i deres hjem. 86 % havde vist dem samtlige lægemidler, de Der er lidt viden om, hvor acceptabel medicingennemgang i hjemmet er for patienter og farmaceuter, og om 12

Evidensrapport 2. Patientinformation om receptmedicin. Version 2.1-2003

Evidensrapport 2. Patientinformation om receptmedicin. Version 2.1-2003 Evidensrapport 2 Patientinformation om receptmedicin Version 2.1-2003 Evidensrapport 2 Patientinformation om receptmedicin Version 2.1-2003 Tove Oldam, Birthe Søndergaard og Hanne Herborg December 2003

Læs mere

Evalueringer af apotekssystemer

Evalueringer af apotekssystemer Evalueringer af apotekssystemer i udvalgte lande - Identifikation af litteratur og erfaringer December 2011 Milnersvej 42 3400 Hillerød Tel 4820 6000 Fax 4820 6060 www.pharmakon.dk Rapport Evalueringer

Læs mere

Evidensrapport 5. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Version 2.1-2003

Evidensrapport 5. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Version 2.1-2003 Evidensrapport 5 Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Version 2.1-2003 Evidensrapport 5 Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Version 2.1-2003 Tove Oldam, Birthe Søndergaard og Hanne Herborg December

Læs mere

Forord. Faglig redaktør: Marianne Møller.

Forord. Faglig redaktør: Marianne Møller. Forord Denne Evidensrapport over effekten af apotekets rådgivning om sundhedsfremme, og hermed også selvmedicinering, er udarbejdet som en del af Danmarks Apotekerforenings Dokumentationsdatabase i apotekspraksis.

Læs mere

Evidensrapport 6. Rådgivning til sundhedsprofessionelle om rationelt lægemiddelforbrug. Version 2.1-2003

Evidensrapport 6. Rådgivning til sundhedsprofessionelle om rationelt lægemiddelforbrug. Version 2.1-2003 Evidensrapport 6 Rådgivning til sundhedsprofessionelle om rationelt lægemiddelforbrug Version 2.1-2003 Evidensrapport 6 Rådgivning til sundhedsprofessionelle om rationelt lægemiddelforbrug Version 2.1-2003

Læs mere

Forbedret selvmedicinering og egenomsorg

Forbedret selvmedicinering og egenomsorg Forbedret selvmedicinering og egenomsorg Et udviklings- og pilotprojekt for en kontrolleret undersøgelse Forskningscenter for Kvalitetssikret Lægemiddelanvendelse Forbedret selvmedicinering og egenomsorg

Læs mere

Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service. Et forsøgsprojekt på danske apoteker 1996-1999

Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service. Et forsøgsprojekt på danske apoteker 1996-1999 Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service Et forsøgsprojekt på danske apoteker 1996-1999 Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service

Læs mere

Dokumentationsdatabasenotat. Notat vedrørende diabetes. Version 1.1-2007

Dokumentationsdatabasenotat. Notat vedrørende diabetes. Version 1.1-2007 Dokumentationsdatabasenotat Notat vedrørende diabetes Version 1.1-2007 Pia Knudsen og Charlotte Rossing Juni 2007 Dokumentationsdatabasenotat vedrørende diabetes Version 1.1-2007 Pharmakon, juni 2007 ISBN

Læs mere

Evidensrapport 3. Opfølgning på resultater af lægemiddelterapi Farmaceutisk omsorg og farmaceutsamtaler. Version 2.1-2003

Evidensrapport 3. Opfølgning på resultater af lægemiddelterapi Farmaceutisk omsorg og farmaceutsamtaler. Version 2.1-2003 Evidensrapport 3 Opfølgning på resultater af lægemiddelterapi Farmaceutisk omsorg og farmaceutsamtaler Version 2.1-2003 Evidensrapport 3 Opfølgning på resultater af lægemiddelterapi Farmaceutisk omsorg

Læs mere

Fremtidens apotek. forslag til modernisering af apotekssektoren

Fremtidens apotek. forslag til modernisering af apotekssektoren Apotekerne møder hver dag de mest ressourcesvage borgere i samfundet. Blandt de svageste mennesker i samfundet er der en højere forekomst af fysiske og psykiske sygdomme, og mange har oveni sociale og

Læs mere

Medicingennemgang i samarbejde mellem apotek og læge med udgangspunkt i amtets behandlingsvejledninger Rapportering af resultater

Medicingennemgang i samarbejde mellem apotek og læge med udgangspunkt i amtets behandlingsvejledninger Rapportering af resultater Medicingennemgang i samarbejde mellem apotek og læge med udgangspunkt i amtets behandlingsvejledninger Rapportering af resultater Bente Kirkeby, Birthe Søndergaard, Anna Bira Larsen, Lene Sørensen, Else

Læs mere

E-mail-konsultation til borgerne

E-mail-konsultation til borgerne Gruppe 2 E-mail-konsultation til borgerne Praktiserende læger er gået online. Vicky Raae Else-Marie Laursen 2009 E - M A I L - K O N S U L T A T I O N T I L B O R G E R N E Computere er nytteløse. De kan

Læs mere

Maskinel Dosisdispensering. Fortællinger fra praksis. Arbejdsrapport

Maskinel Dosisdispensering. Fortællinger fra praksis. Arbejdsrapport Maskinel Dosisdispensering Fortællinger fra praksis Arbejdsrapport 21. december 2004 Anne Lee Lotte Stig Haugbølle Hanne Herborg Forfattere Anne Lee Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering

Læs mere

Polyfarmaci. Mobilisering af patienternes egne ressourcer

Polyfarmaci. Mobilisering af patienternes egne ressourcer Polyfarmaci Mobilisering af patienternes egne ressourcer Medicingennemgangsprojekt i Region Sjælland 2011/2012 Polyfarmaci mobilisering af patienternes egne ressourcer Udgivet af: Region Sjælland, september

Læs mere

farmaci Brobyggere for andres erfaringer Side 6-9 FIP-kongres i Basel Side 16-23 Nr. 11 november 2008

farmaci Brobyggere for andres erfaringer Side 6-9 FIP-kongres i Basel Side 16-23 Nr. 11 november 2008 farmaci Nr. 11 november 2008 Brobyggere for andres erfaringer Side 6-9 FIP-kongres i Basel Side 16-23 Skal man forsøge at få astmapatienterne til at følge behandlingen?* eller lade behandlingen følge patienterne?

Læs mere

Compliance & Concordance

Compliance & Concordance Compliance & Concordance Uddannelseshæfte til programmet Sikker og effektiv medicinbrug Version 1.2 Compliance og concordance Uddannelseshæfte til programmet Sikker og effektiv medicinbrug Version 1.2

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark

RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark RAPPORT Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark Tiltag der kan sikre en mere effektivt og samarbejdsorienteret relation mellem industri og det offentlige sundhedsvæsen ved gennemførelsen

Læs mere

Evidensrapport 10. Opportunistiske screeninger. Version 1.1-2005

Evidensrapport 10. Opportunistiske screeninger. Version 1.1-2005 Evidensrapport 10 Opportunistiske screeninger Version 1.1-2005 Evidensrapport 10 Opportunistiske screeninger Version 1.1-2005 Charlotte Rossing, Hanne Herborg Juli 2005 Evidensrapport 10. Opportunistiske

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb

Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb Helle Max Martin, Anja Elkjær Rahbek og Louise Borst Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb Delundersøgelse i evaluering af forløbsprogrammernes implementering i Region Hovedstaden Publikationen

Læs mere

Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion

Punkt 2. Kommunen Kommunikerer Kloak Printversion Punkt 2. "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Punkt 2. Sådan gør du Dette er projektets værktøjskasse. Værktøjskassen kan benyttes som en trin for trin vejledning, der fortæller, hvordan en kloakforsyning

Læs mere

Evidensrapport 5. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Version 2.2-2004

Evidensrapport 5. Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Version 2.2-2004 Evidensrapport 5 Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Version 2.2-2004 Evidensrapport 5 Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Version 2.2-2004 Tove Oldam, Birthe Søndergaard og Hanne Herborg December

Læs mere

!"#"$%&'(&)*&+%+)+%,#!

!#$%&'(&)*&+%+)+%,#! Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Bilag 704 Offentligt!!"#"$%&'(&)*&+%+)+%,#! -#./01."0&"(23(4".%5%#*$)6"$#"&(+$167".(,6(',420%8#&! 9,$+"#(:#."$&"#( ;8$"#("#&(?@#."$688$.( =,$&'#%#6&"#7"."#(/,$(:04"#(A$8'&%&!

Læs mere

ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE

ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE ENERGISTYRELSEN PILOTPROJEKT FOR INDIVIDUEL RÅDGIVNING AF BOLIGEJERE MED OLIEFYR VEDRØRENDE INSTALLATION AF VARMEPUMPE BESKRIVELSE AF OPGAVELØSNING SAMT EFFEKTVURDERING MARTS 2012 MARTS 2012 ENERGISTYRELSEN

Læs mere

AmbuFlex. Behovsstyret patientforløb med web-baseret selvmonitorering. Evalueringsrapport Version 1.0

AmbuFlex. Behovsstyret patientforløb med web-baseret selvmonitorering. Evalueringsrapport Version 1.0 AmbuFlex Behovsstyret patientforløb med web-baseret selvmonitorering Evalueringsrapport Version 1.0 Læsevejledning: Læs primært dette dokument samt bilag 7 August 2010 Hospitalsenheden Vest Indholdsfortegnelse

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

IT-stationen Bælum-Solbjerg

IT-stationen Bælum-Solbjerg IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International

Læs mere