"Herman" Skelskør 3/mastet skonnert. N i\. P 0. For dampskibe: Maskinernes antal og hestekraft Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""Herman" Skelskør 3/mastet skonnert. N i\. P 0. For dampskibe: Maskinernes antal og hestekraft Maskinfabrikantens navn og hjemsted"

Transkript

1 "Herman" Skelskør 3/mastet skonnert N i\. P 0 (Efter bilbrevet eller skibsbysninesattesten) På Erholma værft pr Bjørneborg 1872 iflg. bilbrev dt. Bjørneborg 24/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 3 Agterskibets form: Hækbygget m. fladt spejl. Beskrivelse af forskibet: Middelfyld, m. skæg u. figur. Bygget på: Kravel af Hoved-Dimensioner Længde: 126! 1 Bredde: 24 r 3 Dybde: 17'1 (H! 8) Drægtigbed: 415,04 tons (363?17) fyr. Hasmus Jørgensen Bøye, borgerbrev Ærøskøbing 24/ Anders Christen Christensen, «Rudkøbing 20/ (5/10 76) Joh. Chr. Andersen, " Skelskør 12/ ( 8/7 92) 1873: Købmænd S. og R. Harboe 8/52, købm. A. Harboe 11/52, do J. Lotz 11/52, do J. Harboe bestyrende reder med 11/52, alle Skelskør, og ovnnvt. fører R. Jørgensen Bøye, Marstal 11/ /91 Ved henholdsvis arv og salg overgår A. Harboe's 11/52 og J. Hartil 34 forskellige, hvoraf skal nævnes købmand F.C. boe 1 s 11/52 B.G-. Harboe som best. reder med 110/1372, bryggeriejer G-.C-. Harboe 110/1372, brænderiejer Jørgen N.G. Harboe 110/1872, alle Skelskør og partikulier Axel V.G. Harboe 110/1372, resten har hver henhv. 11 og 22/ S. og R. Harboe sælger 144/1372 af deres 238/1872 til enkefru Erona^Harboe, København, og ved J. Lotz's død går hans 11/52 p< '.X L til brygger G.G. Harboe, nu 176/1372, købm* Jørgen J.R. Lotz 66/l872 w samt 4 andre arvinger med hver 66/1872. R. Jørgensen Bøye? s 396/1872 til ovnnvt. fører A.Chr. Christensen, Marstal Hoved-skibsregistrerings-protokol: 6-65 Rigsarkiv : ger: Købt i Helsingør 4/ for Rd., told 2 fo 520 Rd. var da hjemmehørende i Bjørneborg og tilhørte F/A ~* Rosenlew & co og førte navnet "Herman", drægtig 176,39 svære svenske læster Seneste eftermåling dt. 5/

2 SYSYkTtTCYTk/CYTCYSYTYnri TH * *F7* Ti gt Y.7 SY gt. Ti gi "Herman" Karrebæksminde Skonnert gssig (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) N B? D På Thurø 1858 af N.R. Troensegaard ibd. iflg. bilbrev dt. Thurø 14/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Fladt spejl. Beskrivelse af forskibet: Ingen gal.fig. Bygget på: Kravel af eg. Længde: gtig Førere: Edvard Theodor Sørensen, (Næstved 1859). N.H. Petersen af Karrebæksminde. e: 71*1 18*3 8'9 79,27 tons. Skibsreder, kornhdlr. E. Albertsen, Karrebæksminde. Hoved-skibsregistrerings-protokol: : Mlr.br. dt. Svendborg 12/6 1858: 40 lstr. Skibet strandede natten mellem 10. og 11 marts 1871 ved Agger kanal.

3 TT> rwy ti Ti IT S 7 Cl SY SY TT" TT* gt Ti.7 Ti gt TT» gi "Hermann" København Brig HBGS (NTKR) (EFter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) I Rønne 1842 af S.P. Bech ibd. Ombgt. og forlænget smstd. iflg. reknstr.br, dt. Rønne 22/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Fladt spejl. Beskrivelse af forskibet: Galion med mandlig brystfigur. Bygget på: Kravel af eg og fyr. Hoved-Dimensioner Længde: 98'1 Bredde: 21'4 Dybde: 12*0 Drægtighed: 190,19 tons (184,08). : Peder Larsen, borgerbrev København 8/ tt J.P. Arboe, " 25/ J.C. Jensen,. " Ribe 18/ J.P. Hansen af Købennavn " Nakskov 6/ : 1867: Ovnnvt. fører Jørgen Peter Arboe, København, do do J.P. Hansen, København. Hoved-skibsregistrerings-protokol: 1-57 Mlr.br. dt. Rønne 22/lo 1857: 97 lstr. 6/ påtager kapt. Johs. Hansen sig forpl. efter reg. oir. nr. 5- Iflg. ejerens anm. dt. København 12/ er skibet på rejse fra London til Odense med koks d. 12/2 s.å. skåret istykker af isen, kæntret og sunket i Odense fjordgab,'hvor det seneæe er bortsprængt.fartø jet, der havde en værdi af kr., var ikke assureret. Ladningen, 177 tons koks af værdi kr., var assureret. Besætningen, 7 mand ialt, reddedes ved hjælp dels af en Thurøskonnert, dels af lodserne.

4 "Herman" Marstal Skonnert Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibsbyøningaattcstcn) I Marstal 1866/67 af H.J. Bager ibd, iflg. bilbrev dt. Marstal 12/ N D K C For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn oe Hjemsted På kravel af eg Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 2 Agterskibefs Form Hækbygget m. fladt spejl Beskrivelse af Forskibet Middelfyldigt m. krølle som gallionsfigui Længde oner 72'3 18'8 9'7 93?35 tons Førere: Claus Christian Bandholm, Borgerbr..'Ærøskøbing 18/ Claus Chrlstinsen Eriksen, iå m 6/ (8/6 74) H.E. Haagensen, ' Ærø herred 14/ (29/1^ 1890 Redere: 1867 og endnu 1870: Skibsreder Albert Hermansen Albertsen, Marstal 1/3 Proprietær Frederik Juhl, m 1/3 Skibsreder Albert Henriksen Friis, " 1/3- Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv Mlr.br. dt. Marstal 12/2 1867: 47 Lstr Seneste eftermåling dt. 19/ HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

5 ^TTVTTi r C gt gi C gx TT«TSTTCT'TtÆ'TrTOTT'YT'Tr Ti k fr Ti gt Ti.7 Ti gt Ti gi Skibets navn 'Hermann" Kalundborg, fra 1875: Marstal (tidligere hjemmehørende i Nexø) Skonnert Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver: N L K R (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) I Warnanas 1865 af P. Jønsson iflg. bi Ibrev dt. Calmar rådhus 15/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Fladt, udhængende spejl. Beskrivelse af forskibet: Middelfyldigt med krølle. Bygget på: Kravel af eg og fyr. Længde: Bredde: Dybde: ægtighed: 61 f 2 17'5 7 f 4 61,67 tons N.J.F. Vermuth, borgerbrev Kalundborg 23/ Christen Jensen Christensen, " Ærøskøbing 24/ (???) og endnu 1874: Murermester Frederik Sørensen, Kalundborg. Skibsfører C.J. Boutrup, Ommel pr Marstal. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Indført fra Sverrig april 1874, købesum Rd., told 5% = f5 Ed. Mlr.br. som hjemmeh. i Torekov, Sverrig, dt. Kalundborg 10/1 1874: 59,30 reg.tons. Tidl. hjemmen, i Nexø, dr. 32i lstr. Solgt ved off. auktion p.gr.a. murerm. Sørensens konkurs for Rd. 60 sk. = 5*145,25 kr. incl. auktionsomkostninger. Iflg. Marstal tolds indberetning af 27/ og førerens anm. _ a;±xx;&xxxs:xåx er dette skib d. 2/11 s.å. på rejse fra Lomsjø til Århus med brædder landsat ved Likershamn på Gotland p.gr.a. lækage, hvorved skibet fyldtes med vand og således flød på lasten. Mandskabet reddet. Casco assureret for kr., ladning for ca kr. Fragt uassureret, men ville have udgjort kr. Yraget solgt for 56 kr. til udlandet. Slettet af reg. 2/l som forlist.

6 Tir I T*T TTV SY S CY SY. SI Cl gy. SY k St TI Cl Tk IC Y 7 CY SY SY Ti Ti i ST Tt SY ~K,7 Ti gy TT» gi "Hermann", fra 1861: "Helma" x (Efter bilbrevet eller skibsbygningsat testen) Dækkenes antal: Masternes antal: Agterskibets form: Beskrivelse af forskibet: Bygget på: : E. Luntzfeldt : H. Åndresen. Længde: e: lstr. Ommålt 20/2 1861: 150 lstr. : : P. de Coninck. Positioner: G-år på Vestindien, Hoved-skibsregistrerings-protokol: Ukendt kilde

7 ATVTTTk-BT'TC' r\ gi C ^ W i n T C H / T T T C W W T Ti Ti gt T\J Ti gy Ti gi "Hermann" Marstsl Skonnert kendingssignal- N H G S. (Efter bilbrovot eller skibsbygningsattesten) På Thurø af P.Troensegård ibd. iflg. bilbrev dt. Thurø 19/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form:halvtrundt spejl. Beskrivelse af forskibet: Med krølle. Bygget på: Kravel af eg. Hoved-Dimensioner Længde: 79 f 3 Bredde: 19' 4 Dybde: 9' 2 Drægtighed: 107,17 tons (107,2^) Førere: Peder Knudsen,Marstal,borgerbrev dt. Ærøskøbing 20/3-65(1872, endv, nvt.: 1873 og 12/6 1874) H.M.Boye,borgerbrev dt. Ærøskøbing 18/ (1873). Th.M.Thomsen,borgerbrev dt. Ærøskøbing 5/ (24/2 1374). F.H.Boye,Marstal,borgerbrev dt. Ærø her.-kontor 7/ll 1889 (ll/ll 1889) C.H.Christensen,borgerbrev dt. Ærø her.-kontor 15/ (25/3 1893). :: 1872: Skibsreder,best. reder Hermann Møller Boye,G-udsgave Mark pr. Ærø l/4 - Kansine Albertine Boye,Gudsgave Mrak 1/4 - Ériksine Johanne Boye G-udsgave Mark l/4 - Skibsfører Peter Knudsen,Gudsgave Mark 1/4. I 1378 sælger E.J.Boye 1/4 til: Skibsfører Peter Knudsen 1/8 - Hansine Albertine Boye l/s. I 1883 sælger H.M.Boye 1/4 og H.A.Boye 3/8 til medejeren Peter Knudsen, der således er eneejer. I 1892 sælger Peter Knudsen til: Skibsreder,best.reder M.C.Boye 2/8 - Skibsfører M.C.Boye jun. 2/8 - Skibsfører R.R.Albertsen l/8 - Gårdmand O.R.Hansen 1/8 - Skibsfører P.K.Hansen 1/8, alle fem ejere er fra Marstal. (P.Knudsen beholder således selv 1/8 part). I 18Q3 tilhører denne:: Enke Anna Margrethe Hansen, født Knudsen, Marstal Bondeby 1/3. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Seneste registrering efter mindre ombygning dt. 6/

8 St SY SY SY SY k SY, r»t> ty Ti /^ S 7 CY SY SY Tn St 'k YT TCi gt T»T "IT» gy TTB gy Hermann København fiskekvase Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) Vv'ollin 1861 af Briesewitz. Bilbrev! haves ikke. > R G B J Dækkenes antal: 1 Masternes antal: l Agterskibets form: spidsgattet Beskrivelse af forskibet :middelf./glat stævn Bygget på: klink af eg Hove d-dimensioner Længde: 40'0 Bredde: -^5 '3 Dybde: 5'8 Drægtighed: 19,64 t. Hans Pedersen Bille med borgerbrev dat Stubbekøbing 3o. maj juni 1893 tilhørende: Philip Hermann Løhmann best.reder,fiskehandler Daniel Vilhelm Herm-n Schmidt fhv. proprietær København Birkerød g- part 2 v Hoved-skibsregistrerings-protokol: 13,390 Indført fra Seedorf, Tyskland, juni 1893 under navnet "Albert". Indførselstolden er Iflg. kvitt. dat København toldkammer 29/6-93 betalt med 26,69 kr., som er 37 af købesummen. Overført til nyt register bind 11, fol. 141 den 4/6-95.

9 "Hermann" >. Løkken, fra 1877: Marstal Skibets art: Skonnert Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) R R Y R I Flensborg 1854 af P.C. Christiansen ibd. iflg. bilbrev dt. 29/ (birrt kommet). Ombygget Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Fladt spejl. Beskrivelse af forskibet: Bygget på: Kravel af Galionsfigur: en harpe. eg. Hoved-Dimensioner Længde: 69*4 (69'6) Bredde: 18'0 Dybde: S'S ( 9'0) Drægtighed: 86,24 tons (81,59). Ole Jensen af Ålborg, borgerbrev Nykøbing M. 20/ Peder Johansen af Marstal, " ETØ herred 13/ (???).,; Hans Christen Johansen, " " 30/ (2/10 80). Førnvt. Peder Johansen (23/11 80) Redere: 1866 og endnu 1871: Købmand Søren Jensen, Løkken 3/4. Ovnnvt. fører Ole Jensen, Ålborg l/ Ole Jensen's -\ til skibsfører Kiels Peter Jessen, Sønderho på Fanø 1875 Hiels Peter Jessen eneejer Ovnnvt. fører Peder Johansen, Marstal. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Mlr.br. dt. Løkken 16/7 1865: 38 lstr. Købt som strandet skib 1865, købesum 787 Rd. 48 sk., told 3$ = 23 Rd. 60 sk. Købesum i april 1877: kr. Midlertidigt certificat udstedt af konsulen I Danzig 1880, antagelig i februar md. Iflg. ejerens anm. dt. Marstal 19/ er dette skib på rejse fra Hull til Bandholm strandet -J- mil nord for Hals d. 5/ p.gr.a. storm og snefog, hvorved skibet kom på grund. Besætningen, 4 mand, reddet i båd fra Land. Casco kr. fuldt assureret. Ladningen 5i keel kul, hvis værdi og assurence ikke kendes. Skibet står under vand. Slettet af reg. 30/ A MTM7 f\m C ~ k to TO 'ITCT7PT to A F B A M D A n r 1

10 ft 1 AT TTI«TI7 T C gt gi D/T(T?i ' H T C H f T T C W P T IH* frststtk.ttigtstsi navn: f 'Hermandine".: Hyborg, fra 1886: Ærøskøbing, senere: Marstal, Jagt JJ.JJ^..«. ""to : U.B L Q /gmesterens navn og hjemsted (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) i Svendborg 1811 af A. Smidth, bilbrev dt. 15/ Ombygget i Svendborg 1863 af L. Møller, indtil februar 1886 hjemmehørende i Hyborg, : 1 : 1 Agterskibets form: Beskrivelse af forskibet: Platgattet. på: Kravel af eg. Glat stævn. Længde Dybde: 42'7 13*4 6 f 0 25,22 tons. Førere: Claus Jensen af Frørup pr Nyborg (Svendborg 1857). Hans Espensen af Ærøskøbing (Baag herred 1882). Å.H. Petersen (Ærø herred 1890). 1882: 1882: 1853 og endnu 1868: Ovnnvt. fører Claus Jensen, Frørup pr Hyborg. do do Hans Espensen, Ærøskøbing. do do Ånders Hansen Petersen, Marstal. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Mlr.br. dt. Korsør 4/ :12-J- lstr,

11 Herman Olsen Rønne skonnert R X) L F (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) Kohlboda 1891 bygningsattest af Herman Olsen If Lg. dat 15. juli 1891 * Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: hækbygget med fladt Beskrivelse af forskibet: spejl middelfyldigt, med sk eg Bygget på: lrrnvp- af pg: ng fyr* Hoved-Dimensioner Længde: 67 [ o Bredde: l7'o Dybde: 6 ' 9 Drægtighed: 64,63 t. L. P. Jensen med borgerbrev dat Rønne 2. sept juli 1891 tilhørende: Christiansen agent Rønne Hoved-skibsregistrerings-protokol: 13,197 Indførselstolden er iflg. kvitt. betalt med 222,34 kr., som er 5f af købesummen.

12 A M n ~ I Q_ rz c TTCT?TTT to TT to f\ l\7 to r\ T> gi "Herme s ; Kerteminde Skonnert kendingssignal-bogstaver :R HRG, (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten) I Troense 1872 af C.J.Jensen ifl^ bilbrev dt, Troense 5/5 1872, Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Længde: 91 f 5 Agterskibets form: Hækbygget m. fladt Bredde: 20'0 spejl. Dybde: 10'0 Beskrivelse af forskibet: Skarpt m krølle, =140,71 tons rå: Kravel af eg. ^Anders Olsen,borgerbrev dt, Kerteminde 21/8-48(endv.:11/3-76,15/3-79) Hiels Jacob Pedersen,borgerbrev dt. Kerteminde 7/1-75(10/l2-75j endv.nvt.: 6/7 1877). 1372: Skibsreder A.Olsen " P.Olsen Købmand J.A.Larsen 1 ' J.Causlund *' Th.Delcomgen Kerteminde 4/l6»! 3/16 3/16 3/16 3/16 Hoved-skibsregistrerings-protokol:4-402 :iflg. rederen^ anm. dt. Kerteminde 18/ er der intet hørt til dette skib siden det d. 13/ afsejlede fra Burntisland til Kerteminde med en ladning kul, og det pntrges derfor at skibet er totalt forlist i den orkanagtige storm, der rasede over England d. 14 og 15 oktober 1881 og besætningen 6 m^nd ialt druknet, Caco-forsikret for kr.lasten 212 tons kul uassureret, Slettet pf registret 25/l 1882.

13 oj\mfto nr CWITAIDTCMTTCT?ITT PA "K r wrn\j"rn"ur^ Skibets navn: "Hermia" Skibets hjemsted: Reg. distr. nr. 1 København Skibets art: Skruedampskib Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: JJ- D s F /gmesterens navn og hjemsted (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) Lietrichsdorf ved Kiel 1892 af Howaldwerke ved G-. Howaldt iflg. bilbrev dat. Kiel d. 16/ maskine med triple expansion og 95 nom HK (ind. HK = 380) Howaldtswerke ved Gr. Howaldt? Dietrichtsdorf pr. Kis Dækkenes antal:l og 1 overdæk Masternes antal: 2 Agterskibets form: Rundt spe;!1 Beskrivelse af forskibet:middelfyldig bov Lodret strående st,evn Bygget på: Klink af stål Længde: 212'2 27*8 18*8 e: Drægtighed: 1047, 8 tons C. F. J. Schmiegelow med skipperborgerbrev og att est som dampskibsfører dat. Kbhvn. d. 2/ J. 0. A. Sørensen med skipperborgerskab dat. Kbhvn. d. 16/ og attest som dampskibsfører dat, Kbhvn. d. 30/ ( 25/8 93) C. F. J. schmiegelo.w med skipperborgerbrev og attest som dampskibsfører dat. Kbhvn. d. 2/ : Iflg. bilbrev dat. Kiel d. 16/1 1892, samt nationalitets- og ejendomserklæring dat. Kbhvn. d. 23/ tilhørende: A/S " Dampskibsselskabet Torm" stiftet d. 14/1 1889, hvis bestyrelse, der har sit sæde I Kbhvn., består af nedenn-svnte aktionærer: L. Torm, skibsreder, selskabets forretningsfører København F. Harboe, fhv. skibsfører, borgerrep., best. form, do. H. E. Hansen, grosserer do. R. Rasmussen, fh. skibsfører do. Jacob B. Salomon, grosserer do. Hoved-skibsregistrerings-protokol: xiv 51/51 Anmærkninger: indført fra Kiel 1892, som nybygget der. Indførselstolden er iflg. kvittering dat. Kbhvn.s Toldkammer d. 23/ betalt med 6953,70 kr. som er 31 af købesummen = kr. Indg. nr Kb.sum= 26000rm. i henhold til generaldirekt. resol. af 12/1 1892, hvorved det også er tilladt, at skibet er blevet målt i Kiel d. 12/1 92 af skibsmåleren I Kbhvn. iflg. målbevis dat. Kbhvn. 21/1 92. Reg. anm. dat. Kbhvn. d. 18/1 92 Bestyrelsens medl har legitimeret sig som aktionærer ved fremlæggelse af aktier lydende på navn. Et eksemplar af selskabets lo^e er også afleveret. Overført til nyt skibsregister bind 1, fol. l6o

14 TY S SY St SY Cl SY. SY k Tt T< C< Ti M Y 7 CY T? SY TY TTB I fr T» gt TVT TT* gt Ti gi "Hermine" Skibets hjemsted:marstal Skonnert (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten) I Flensborg 1856 af R,Theilsen Intet bilbrev. ibd. HHQ Dækkenes antal: i Masternes antal: 2 Agterskibets form: Rundgattet Beskrivelse af forskibet: Middelfyldig bov, galion m. krølle. Bygget på: Kravel af eg. Hoved-Dimensioner Længde: 83' 5 Bredde: 18' 5 Dybde: Drægtighed: 121,25 tons Førere: J.P.Petersen,Marstal,borgerbrev dt. Ærøskøbing?/5 1872(1872) 1862 og endnu 1872: Skibsreder Hans Clausen Christensen Marstal Hoved-skibsregistrerings-protokol: Mlr.br. dt. Århus 20/9 1866: 5 i Lstr. Iflg. gen.dir. skrivelse af 27/ er dette skib på rejse fra Bandholm til Rochester med byg natten mellem d. 30 & 31 januar 1877 forlist ved øen Juist, hvor ligene af mandskabet 6 mand incl. kaptajnen drev iland med samt nogle papirer, der gav oplysninger om skibet. Ladning es tdr, byg sf værdi ca kr. antages assureret, for hvormeget vides ikke. Pragt ca kr. uassureret. Casco c* kr. uassureret. Slettet af registret 3l/

15 st SY ci sy io i -»ni rn CY Tt ir s 7 CY SY SY rn TT* st TVT st st Tru SY "Hermine" : Hakskov, fra 1883: Lragør Jagt Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) I Bandholm 1850 af H.P.Møller iflg. bilbr. dt ibd. R R C J Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 1 Agterskibets form: Platgattet. Beskrivelse af forskibet: Glat Bygget på: Kravel af eg. stævn. Hoved-Dimensioner Længde: 44! 1 Bredde: 12'8 Dybde: 6'2 Drægtighed: 2 6,2 9 t ons. Jørgen Jørgensen, borgerbr. Hakskov Johan Peter Jørgensen, borgerbr. Hakskov Peter Pittersen Tydsk, - Amager Birk ( ) 1874: 1883: 1861 og endnu 1870: Skibsreder Jens Frederik Sellerup, Hakskov j Ovnnvt. fører J.Jørgensen, - -_r - - Johan Peter Jørgensen, Hakskov Peter Pittersen Tydsk, Lragør Hoved-skibsregistrerings-protokol: Rigsarkiv : Mlr.br. dt. Nykøbing Palster : 1% lstr. Seneste reg. ved udstedelse af nyt certificat

16 ""Hermine" Hexø Skonnert Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibsbygaingaattcsten) I Damgarten (Rugen) Rekonstrueret i Hexø 1873 af J.H. Brandt ibd. iflg. bilbrev dt. Hexø 2/ "P3 Vravfll af w Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 2 Agrerskibefs Form Hækbygget m. fladt spejl. Beskrivelse af Forskibet Galion uden figur. N J V C For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted Hoved-Dimensioner Længde 53'6 Bredde 16'3 Dybde 6' 4 Drægtighed 46, 75 tons. T.H. Harild, borgerbrev Hexø 21/ Johannes Alexander Holm, 1! a 23/ ( 7/1 79) Pørstnvt. T.H. Harild, 0 6/6 79) 1873: Ovnnvt. fører T.H. Harild, Hexø 1/3? bestyrende reder. Jernstøber C. Strand, " 1/3- Skibsfører A. Strand, " 1/3- Hoved-Skibsregistrerings Rigsarkiv Landsarkiv iger Strandet syd for Hexø 13/ * solgt ved auktion smstd 29/H s.å., købesum 680 Rd., told 61 Rd. 79 sk. Mlr.br. som fremmed skib dt. Fåborg 17/ : 23 Lstr. Iflg. skøde, dt. 16/3 1880, er dette skib solgt til 0. Rymann 1 Westergom i Sverrig for kr.slettet af reg. 6/

17 !T k Ti.7 TY TY T CY St gi CYgYSYkTt C^Tl/VT7CiT? T Tii fr Ti st -»-r T> st T» gi navn: "Hermine" Marstal, fra 1873: København Skonnert Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver: R R D (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) I Libau 1861 af H.Slevogh ibd. bilbr. dt. libau iflg, Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Hækbygget med fladt spejl. Beskrivelse af forskibet: Galionsfigur: en engel. Bygget på: Kravel af eg. Hoved-Dimensioner Længde: 60'9 Bredde: 17*4 Dybde: 9'7 I.C.Svane, borgerbr. Ærøskøbing Morten Kjærulff, borgerbr. København Drægtighed: 77,23 tons (77,18) 1870: Ovnnvt. fører I.C.Svane, Marstal -\ A.M.Svane, enke efter skipper A.C.Svane, Marstal i Sejlmager H.Petersen, Marstal i 1873: Islandsk købmand H.E.Thomsen, København Hoved-skibsregistrerings-protokol: Mlr.br. dt. Rønne : 36 lstr. Skibet indført fra Rusland og tolden betalt i juni 1870 med 96 Rd., som er 3 pet. af købesummen 3200 Rd. Mindre ombygning i Iflg. rederens anm. dt. København er dette skib solgt til skipper Theodor Larsson, Hellevik, Carlshamn for kr. Slettet af reg

18 ""Hermine Elisabeth", fra 1390: ^Kirstine" Marstal Jagt Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogsraver N D E C- Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten) I Marstal 1832 af J.Larsen af Svendborg bilbr. dt. Ærøskøbing 16/3 183^- Hovedrie Psmstd. af H.J.Bager ibd. bilbr. dt.1^/ For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted. PS Fravpl af Hg Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 1 Agterskibets Form Platgattet Beskrivelse af Forskibet Glat stævn Hoved-Dimensioner Lcengde 60' 7 Bredde le 9 r 0 72,20 tons Claus Madsen Levinsen, Borgerbrev Ærøskøbing 11/ Rasmus Rasmussen. Ærø herred 8/ (15/12^0 1878: 1890: 1853 og endnu 1869: Skibsfører og reder Albert Hermansen Hansen Albertsen, Marstal-J-.!i " H ' q Hermann Hansen Albertsen, "" -J-. Sidstnvt. sælger sin -J- til ovnnvt fører C.^adsen Levinsen, Marstal Ovnnvt. fører Rasmus Rasmussen, Ronæs pr Marstal. Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv iar.br dt Marstal 10/6 1863: 38 Lstr Købesum i December 1890: kr. Seneste registrering dt. 10/ HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

19 \ 7 n n T O gt gi CYgY i-nnrcyyikytcyty < fr Ti gt. TY7 st st St gi navn: Hermod emsted: København skonnert H T V D (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten) Rudkjøbing 1883 af joh. Boas af Rudkjøbing, Ifgl. bilbrev dt. Rudkjøbing lo sep Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: hækbygget med fladt Beskrivelse af forskibet: Bygget på: kravel af eg. spejl. middelfyldigt med krølle. Hoved-Dimensioner Længde: 80' 5 Bredde: 18! 6 Dybde: 9'3 Drægtighed: t. Rasmus Jensen med borgerbrev dt. Langeland herreds kontor 2 marts 1868 Ifølge bilbrev dt. Rudkjøbing lo sep. I883 og nationalitets og ejendomserklæring dt. Rudkjøbing 11 sep tilhørende: Y I Ihostrup grosserer København Yed skøde dt. København den 15 aug sælger V T Ihostrup dette skib til Frederik Crone Fischer, eneste indehaver af firmaet W Fischer, isl. købmand København, nationalitets og ejendomserklæring dt. København den 28 aug Hoved-skibsregistrerings-protokol: lo, 276 Overført til nyt skibsregister bind 1 fol. 12o, den 16/3 19ol

20 TTT * XT ir>. TT- T o gt gi oirx^atntottrtrttotrirt TJA ir T> g~*. TVT > r\ "o én navn: Hermod hjemsted: Thorshavn på Færøerne art: kutter K B C G (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten) Rye, County af Sussex, Bilbrev haves ikke. Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 1 og 1 papegøjemast Hove d-dimensioner Længde: 7o E o Agterskibets form: hækbygget med flad b spejl. Beskrivelse af forskibet: skarpt med lod Bredde: Dybde: 17*8 9 E 6 ret stævn. Drægtigbed: 67, 96 t. Bygget på: kravel af eg og fyr. D H C Hovmann af Thorshavn med borgerbrev dt. Thorshavn 22 ; ; an. l88o Ifølge "bill af sale" dt. Lerwick 27 marts 1883 og nationalitets og ejendomserklæring dt. Thorshavn 27 dec tilhørende: Joen Peter Evensen købmand Thorshavn Hoved-skibsregistrerings-protokol: lo,319 Indført fra Lerwick i marts 1883 under navnet Ino. Indførselstolden er ifgl. generaldirektoratets skrivelse af 28/4 83 berigtiget ved en finansministeriet tilstillet vexel på , men da dette beløb udgør lo kr. pr. tons af den ansatte tonnage 65 96/i 00 tons er under 3o/4 83 afgivet indberetning til generaldirektoratet om at indførselstolden 1 henhold til lov af 3o/ll 76, burde have været beregnet med 3$ af købesummen 600. Fartøjet var forsynet interims certifikat dt. kgl. dansk vicekonsulat i Lerwick 28/3 83* Ifølge ejerens anmeldelse (udateret) er der intet hørt til dette skib siden det d. 18 marts 1888 forlod Thorshavn, bestemt til fiskeri under Island og det antages derfor at skibet er totalt forliåt og besætningen 13 mand omkommet. Casco af værdi 12ooo kr. uassureret. Skibet havde ca. 25o tdr. salt og proviant for 3 mdr..proviant og udrustning forsikret for 2ooo kr og eventuel fangst for 5ooo kr. Certifikatet gået tabt. Udslettet som forlist. Registreringen afsluttet 29/12 88.

21 TVT "M-V SY S CY St SI Cl SY TY k Ti TI C. M T7 CY TY TY ny Tru ST Ti Ct TVT T» gt. TT» gi "Hermod" Køb enhavn Skruedampskib (skonnert) : HEP (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) I Dumbarton pr G-lasgow 1876 af Birrell Stenhouse & Co. iflg. bilbrev dt. Dumbarton 1/ maskiner med 160 H/E nom. Walter Henderson & Co., G-lasgow. Dækkenes antal: overdæk. Masternes antal: 2 Agterskibets form: Hækbygget m. rundt spejl. Beskrivelse af forskibet: Skarp bov med lodretstående stævn. Bygget på: Klink af jern. Længde: Bredde: le: 246*0 50» 6 15'0, til overdæk: 22'4 44'5 Maskinrum: 1.459,94 tons. C.H.A. Olsen, borgerbrev København 20/8 1867; do som dampskibsfører do 22/ og endnu 1878: A/S "Dampskibsselskabet Hermod" i København, stiftet 30/5 1876, hvis bestyrelse med sæde i København er: Skibsfører Hiels L. Johansen er bestyrende reder, generalkonsul, gross. Johan Hansen, gross. G-otfred Halkier og fhv. skibsfører Johs. Jurgensen, alle København. A/S "Dampskibsselskabet Freja" i København, stiftet 29/ , hvis bestyrelse med sæde i KøbenhaTOi er: Skibsfører Hiels L. Johansen er bestyrende reder, gen.konsul Johan Hansen, gross. G-otfred Halkier og skibsreder Julius Andersen, alle København. Halkier afløses i bestyrelsen af kaptajn i marinen H.H. Gad, København. Hoved-skibsregistrerings-protokol: 9-86 Indført som nybygget- for dansk regning fra G-lasgow 1876, købesum , told 5$ (17.133,61 kr.). Int.nat. certificat dt. vicekonsulatet i G-lasgow 2/5 1876: 1.069,54 reg.tons. Iflg. anm. dt. København 2/ fra curator i "Dampskibsselskabet Freja"s concursbo er dette skib solgt ved offentlig auktion til Robert M. Slomann & Co. i Hamborg, hvorfor det slettes af reg. 4/ Forinden har registreringen været fortsat i bind XI, fol 14.

22 HANDELS-OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG Skibets navn: Skibets hjemsted: Skibets art: "Hermod" Svendborg Skonnert Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: (Efter bilbrevet eller skibsbyeningsaitcsten) O P S : Troense på Thorseng 1878 af C.E. [øller ibd. iflg. bilbrev dt- Troense.»8/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Hækbygget med halvrundt spejl. Beskrivelse af forskibet: Middelfyldigt, galion og krølle. Bygget på: Kravel af eg. Hoved-Dimensioner Længde: 93'1 Bredde: 20'4 Dybde: 10*0 Drægtighed: 146,63 tons. Førere: C. Henningsen af Troense, borgerbrev Thorseng birk 16/ Redere: 1878: Ejerforholdet delt I 32 dele, hvoraf skibsreder F.W. Yalentin har 2 er bestyrende reder, skibsfører H.H. Hielsen har 2, do E. Henningsen 2, do H. Jensen 2, do C. Falentin 2, do S. Hansen 2, skibsreder S. Christiansen 2, skibsbygger C.E. Møller 2, ovnnvt. fører C. Henningsen 4, alle Troense, færgemand I. Møller, Vindeby 3, skibsmægler H. Jensen 2, skibsreder E. Jensen 2, begge Svendborg, skibsreder Jørgen Andersen, Skårupør 2, do H. Rasmussen 2, do K. Petersen og do L. Petersen tilsammen 1, alle Strandhuse. Hoved-skibsregistrerings-protokol: 9-89 Anmærkninger: Iflg. Svendborg tolds indberetning af 2l/ll 1881 er der intet hørt fra dette skib, siden det d. 11/ afsejlede fra Hewcastle bestemt til Fredericia med en ladning stenkul og soda, og det må derfor antages at være totalt forlist og mandskabet, 6 mand, omkommet- Casco kr-, assureret for kr. ladningens værdi og assurance kendes ikke. Slettet af reg. 22/

23 T».T-ir»Tn!-rr-' gt gi CgtisYkTtTC^TtÆSTCiTriTYTi Ti k fr Ti st T\.7 Ti gt Ti gy "Hermod" Svendborg Skonnert H E P S (Efter bilbrevet eller skibsbygninesaitesten) I Troense på Thorseng 1878 af C.E. Møller ibd. iflg. bilbrev dt. Troense 28/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Hækbygget med halvrundt spejl. Beskrivelse af forskibet: Middelfyldigt, galion og krølle. Bygget på: Kravel af eg. Længde: e: 93'1 20'4 10 '0 146,63 tons C. Henningsen af Troense, borgerbrev Thorseng birk 16/ : Ejerforholdet delt i 32 dele, hvoraf skibsreder F.W. Valentin har 2 og er bestyrende re der, skibsfører H.H. Hielsen har 2, do E. Henen 2, do C. Falentin 2, do S. Hansen 2, skibs- ningsen 2, do H. Jens reder S. Christiansen 2, skibsbygger O.E. Møller 2, ovnnvt. fører C. Henningsen 4, alle Troense, færgemand L. Møller, Vindeby 3, skibsmægler R. Jensen 2, skibsreder E. Jensen 2, begge Svendborg, skibsreder Jørgen And ersen, Skårupør 2, do H. Easmussen 2, do K. Petersen og do L. Pet ersen tilsammen 1, alle Strandhuse. Hoved-skibsregistrerings-protokol: 9-89 Iflg. Svendborg tolds indberetning af 2l/ll 1881 er der intet hørt fra dette skib, siden det d. Il/l afsejlede fra Newcastle bestemt til Fredericia med en ladning stenkul og soda, og det må derfor antages at være totalt forlist og mandskabet, 6 mand, omkommet. Casco kr., assureret for kr. Ladningens værdi og assurance kendes ikke. Slettet af reg. 22/

24 TB-1 TT t-i ^-v *~i r*i ** ini T^rTin^^YTmni^rri TT* Tr Tru éf^ \T T> A TT& ri "Hermod" Hexø Dæksbaad (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten) Hexø I880 af G.H. Brandt ibd. ifl bilbr. dat. Hexø 16. august N S L Dækkenes antal: et Masternes antal: en Agterskibets form: elliptisk Beskrivelse af forskibet: Bygget på: kravel af eg miadelfyldigt : Jens Julius Easmussen af Hexø M.P, Madsen af Hexø Hoved-Dimensioner Længde: 30 * 6 Bredde: 11'5 Dybde: 3 f 8 Drægtighed: 8 s 64 tons (9,28) 1881: I883: 1883: 1886: : l88o: Fisker Lauritz Espersen^ best. reder, Hexø Fisker Jens Julius Rasmussen, Hexø Fisker Lars Åndersen, Hexø Lars Andersen sælger sin 1 /3 til: Ole Peter Henningsen, Hexø Jens Julius Rasmussen sælger sin 1/3 til: Fisker Feter Christian Dich, Hexø Ole Peter Henningsen sælger sin 1/3 til: Fisker M.P. Madsen, Hexø Lauritz Espersen sælger sin 1/3 til.medejerne Fisker Peter Christian Dich Fisker M.P. Madsen, Hexø Hoved-skibsregistrerings-protokol: /3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/2 1/2 Eftermålt Ifølge Hexø målingsbevis dat er tonnagen ansat til 9*28 tons, p.g. af ombygning. Overført til fartøjs fortegnelse bind I, fil. 33 den

.: Ib Skibets hjemsted: Kastrup skonnert. Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: K Y D T

.: Ib Skibets hjemsted: Kastrup skonnert. Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: K Y D T A M TI P T C 4n,gi c 17 A TO T C Ti; J CY SY SYTi st k F B A M D A B r i.: Ib Skibets hjemsted: Kastrup skonnert Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: K Y D T (Efter bilbrevet eller skibsbyeninssattesten)

Læs mere

ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o.

ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o. HANDELS- OG" SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG ss Pacific. (Kabelskib) N MIT. / 0 Z I B. Int. - 1. Bygget 19o3 - A/S. Burmeister & Wain, København, Byggenummer: 23o. 2 Stk. 2lo NEK. - l.?oo IHK. Tregangsmaskiner.

Læs mere

Appendix. Holger Munchaus Petersen Skibsliste: Carolinerne og deres slægtninge

Appendix. Holger Munchaus Petersen Skibsliste: Carolinerne og deres slægtninge Appendix Holger Munchaus Petersen Skibsliste: Carolinerne og deres slægtninge Carolinerne er en del af den danske handelsflådes skibe særligt kendetegnet ved, at det var nybyggede skibe på ca. 150 bruttotons.

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSES PA KRONBORG. ss Kina (l) ex Lancashire. N P L V. Int. - 1. Bygget 1889 - Harland & Wolff, Ltd., Belfast.

HANDELS- OG SØFARTSMUSES PA KRONBORG. ss Kina (l) ex Lancashire. N P L V. Int. - 1. Bygget 1889 - Harland & Wolff, Ltd., Belfast. ANDELS- OG SØFARTSMUSES PA KRONBORG ss Kina (l) ex Lancashire. N P L V. Int. - 1. Bygget 1889 - arland & Wolff, Ltd., Belfast. 1 Stk. 526 NK. - 3-000 IK. Tregangsmaskine. Cylinderdiameter: 28-V7-78" Slaglængde:

Læs mere

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a ""

HANDELS- OG SØFARTSMUSEE PÅ KRONBORG Q G, tr,, lw-='a HANDELS- OG SØFARTSMUSEE" ss Gallia Q G, tr,, lw-='a "" HANDELS- OG SØFARTSMUSEET ss Gallia. N Q G. Int. - 1, Bygget 1897 - W. Gray & Co. Ltd., W. Hartlepool. 1 Stk. 188 NHK. - 7Io IHK. Tregangsmaskine

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1940 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1942 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel. Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1954 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling tirsdag d. 22. juni i Kongens Kammer på Kronborg.

Læs mere

Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand. Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB*

Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand. Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB* MUSEETS Hans Majestæt PROTEKTOR Kong Frederik IX MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM, næstformand Skibsreder O. AMSINCK, R 1. Kommandørkaptajn

Læs mere

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand Professor, dr. phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør, dr. techn. h.c. H. P. CHRISTENSEN,

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1958 Handels og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens Kammer på Kronborg slot mandag d. 28. juli

Læs mere

Baks kroenike - Året i glimt 1918-1959

Baks kroenike - Året i glimt 1918-1959 Baks kroenike - Året i glimt 1918-1959 Året i hovedpunkter - udpluk af lokalsiden i dagbladetvestkysten 1918. Året 1918: Skomager A.M. Hansens ejendom Storegade nedrevet for at give plads til Viadukten

Læs mere

Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE CRUMLIN-PEDERSEN

Skibsteknisk konsulent: Museumsinspektør, cand. polyt. OLE CRUMLIN-PEDERSEN MUSEETS Hans Majestæt PROTEKTOR Kong Frederik IX MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. Y/ORM*, R 1., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM., næstformand Skibsreder O. AMSINCK, R 1. Kommandørkaptajn

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNE R" BERETNING for REGNSKABSÅRET 195 0 5 1 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling i Kongens kammer på Kronborg onsdag d. 5. juli

Læs mere

H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG H/s. Freya. H K D G. HANDELS- OG SØFARTSMUSEET HANDELS- OG SØFARTSMUSEE1 H/s. Freya. HED & 1 Registreringsprotokoller: Y-355. lc-72. Reglstreringsdato: 28/5 1873» (Omregistrering) 1/1 1894= (Omregistrering)

Læs mere

Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36

Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36 Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36 Ejer: Thora Feddersen sælger fra ejendom 5 parcellerne 5o, 6f, 14d, 5p, 6g, 5q og 6h til 1877 Jens Jensen af Uhre. 1879 F.S. Anders Jensen (starter ejendommen). 1885

Læs mere

SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2013 2014

SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2013 2014 SKIBSBEVARINGSFONDEN Årsberetning 2013 2014 Forsidefoto: Skonnerten MARTHA. Foto: John Ottesen Side 6: S/S BJØRN. Foto: Peter Brodin Øvrige fotos: Skibsbevaringsfondens arkiv 2 Indledning Fonden har i

Læs mere

MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE

MUSEETS PROTEKTOR. Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef TAGE MADSEN*, R., formand Fængselsbetjent KAJ ORLA ANDERSEN Professor, dr.phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør TENS DEGERBØL*,

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1941 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART AUGUST 1942 Den foreliggende Oversigt, der herved offentliggøres af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart i Henhold

Læs mere

GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE

GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE Kontaktudvalget for dansk maritim historie- og samfundsforskning. GUIDE TIL MARITIMT KILDEMATERIALE IV København 1980 Indholdsfortegnelse Forord...3 Arkiver og biblioteker A...4 Museer B...21 Andre institutioner

Læs mere

Gaarden Store Rævdal s historie.

Gaarden Store Rævdal s historie. Gaarden Store Rævdal s historie. Gården har matrikel nr. 1o3 a. m. II. af Ørsø fjerding og er beliggende i Dronninglund by og sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt. Forord Dette afsnit om Store Rævdal

Læs mere

Personale (Juni 1995)

Personale (Juni 1995) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T Reedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-Jørgen Absalonsen Kantineleder Britt Andrés Underdirektør Niels Kjeld Christensen

Læs mere

Byvandring i Nordby s historie

Byvandring i Nordby s historie Byvandring i Nordby s historie 1 2 1. Færgeri I 1793 får kroholder og storkøbmand, Niels Jacobsen, som den første, kgl. bevilling til at besørge Færgeløbet. Bevillingen fastsætter færgetakster og pålægger

Læs mere

Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1992)

Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1992) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T. Reedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-J ørgen Absalonsen Vagtmester Kaj Orla Andersen Underdirektør Niels Kjeld

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTSMUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1951 52 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling mandag d. 30. juli i Kongens Kammer på Kronborg

Læs mere

Tegn venligst nye medlemmer -

Tegn venligst nye medlemmer - Tegn venligst nye medlemmer - derved støtter De selskabets formål at virke for forøgelse og forbedringer af Handels- og Søfartsmuseets samlinger. Indmeldelse modtages på museet. Medlemmernes rettigheder:

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1966 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1967 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

DRACHMANNS STORE BJØRN"

DRACHMANNS STORE BJØRN DRACHMANNS STORE BJØRN" Af P. K. HOFMANSEN Digteren Holger Drachmanns friske fisker- og sømandsf ort ællinger er sikkert den del af hans store produktion, der vil leve længst. Den mest markante af hans

Læs mere

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Fra Thyregod gårdhistorier, af Ejner Bjerre Jørgensen I et skøde på Hastrup fra 1419 omtales Ålbæk første gang. Stedet kaldes en bygget gård liggende under Hastrup, der

Læs mere

AMERICA, ARGUS OG NIELS Om en berømt amerikansk skonnerts indflydelse på dansk skibsbygningskunst

AMERICA, ARGUS OG NIELS Om en berømt amerikansk skonnerts indflydelse på dansk skibsbygningskunst AMERICA, ARGUS OG NIELS Om en berømt amerikansk skonnerts indflydelse på dansk skibsbygningskunst Af MAX VINNER Max Vinner er velkendt blandt træskibsejere blandt andet gennem sin virksomhed som redaktør

Læs mere