"Herman" Skelskør 3/mastet skonnert. N i\. P 0. For dampskibe: Maskinernes antal og hestekraft Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""Herman" Skelskør 3/mastet skonnert. N i\. P 0. For dampskibe: Maskinernes antal og hestekraft Maskinfabrikantens navn og hjemsted"

Transkript

1 "Herman" Skelskør 3/mastet skonnert N i\. P 0 (Efter bilbrevet eller skibsbysninesattesten) På Erholma værft pr Bjørneborg 1872 iflg. bilbrev dt. Bjørneborg 24/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 3 Agterskibets form: Hækbygget m. fladt spejl. Beskrivelse af forskibet: Middelfyld, m. skæg u. figur. Bygget på: Kravel af Hoved-Dimensioner Længde: 126! 1 Bredde: 24 r 3 Dybde: 17'1 (H! 8) Drægtigbed: 415,04 tons (363?17) fyr. Hasmus Jørgensen Bøye, borgerbrev Ærøskøbing 24/ Anders Christen Christensen, «Rudkøbing 20/ (5/10 76) Joh. Chr. Andersen, " Skelskør 12/ ( 8/7 92) 1873: Købmænd S. og R. Harboe 8/52, købm. A. Harboe 11/52, do J. Lotz 11/52, do J. Harboe bestyrende reder med 11/52, alle Skelskør, og ovnnvt. fører R. Jørgensen Bøye, Marstal 11/ /91 Ved henholdsvis arv og salg overgår A. Harboe's 11/52 og J. Hartil 34 forskellige, hvoraf skal nævnes købmand F.C. boe 1 s 11/52 B.G-. Harboe som best. reder med 110/1372, bryggeriejer G-.C-. Harboe 110/1372, brænderiejer Jørgen N.G. Harboe 110/1872, alle Skelskør og partikulier Axel V.G. Harboe 110/1372, resten har hver henhv. 11 og 22/ S. og R. Harboe sælger 144/1372 af deres 238/1872 til enkefru Erona^Harboe, København, og ved J. Lotz's død går hans 11/52 p< '.X L til brygger G.G. Harboe, nu 176/1372, købm* Jørgen J.R. Lotz 66/l872 w samt 4 andre arvinger med hver 66/1872. R. Jørgensen Bøye? s 396/1872 til ovnnvt. fører A.Chr. Christensen, Marstal Hoved-skibsregistrerings-protokol: 6-65 Rigsarkiv : ger: Købt i Helsingør 4/ for Rd., told 2 fo 520 Rd. var da hjemmehørende i Bjørneborg og tilhørte F/A ~* Rosenlew & co og førte navnet "Herman", drægtig 176,39 svære svenske læster Seneste eftermåling dt. 5/

2 SYSYkTtTCYTk/CYTCYSYTYnri TH * *F7* Ti gt Y.7 SY gt. Ti gi "Herman" Karrebæksminde Skonnert gssig (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) N B? D På Thurø 1858 af N.R. Troensegaard ibd. iflg. bilbrev dt. Thurø 14/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Fladt spejl. Beskrivelse af forskibet: Ingen gal.fig. Bygget på: Kravel af eg. Længde: gtig Førere: Edvard Theodor Sørensen, (Næstved 1859). N.H. Petersen af Karrebæksminde. e: 71*1 18*3 8'9 79,27 tons. Skibsreder, kornhdlr. E. Albertsen, Karrebæksminde. Hoved-skibsregistrerings-protokol: : Mlr.br. dt. Svendborg 12/6 1858: 40 lstr. Skibet strandede natten mellem 10. og 11 marts 1871 ved Agger kanal.

3 TT> rwy ti Ti IT S 7 Cl SY SY TT" TT* gt Ti.7 Ti gt TT» gi "Hermann" København Brig HBGS (NTKR) (EFter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) I Rønne 1842 af S.P. Bech ibd. Ombgt. og forlænget smstd. iflg. reknstr.br, dt. Rønne 22/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Fladt spejl. Beskrivelse af forskibet: Galion med mandlig brystfigur. Bygget på: Kravel af eg og fyr. Hoved-Dimensioner Længde: 98'1 Bredde: 21'4 Dybde: 12*0 Drægtighed: 190,19 tons (184,08). : Peder Larsen, borgerbrev København 8/ tt J.P. Arboe, " 25/ J.C. Jensen,. " Ribe 18/ J.P. Hansen af Købennavn " Nakskov 6/ : 1867: Ovnnvt. fører Jørgen Peter Arboe, København, do do J.P. Hansen, København. Hoved-skibsregistrerings-protokol: 1-57 Mlr.br. dt. Rønne 22/lo 1857: 97 lstr. 6/ påtager kapt. Johs. Hansen sig forpl. efter reg. oir. nr. 5- Iflg. ejerens anm. dt. København 12/ er skibet på rejse fra London til Odense med koks d. 12/2 s.å. skåret istykker af isen, kæntret og sunket i Odense fjordgab,'hvor det seneæe er bortsprængt.fartø jet, der havde en værdi af kr., var ikke assureret. Ladningen, 177 tons koks af værdi kr., var assureret. Besætningen, 7 mand ialt, reddedes ved hjælp dels af en Thurøskonnert, dels af lodserne.

4 "Herman" Marstal Skonnert Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibsbyøningaattcstcn) I Marstal 1866/67 af H.J. Bager ibd, iflg. bilbrev dt. Marstal 12/ N D K C For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn oe Hjemsted På kravel af eg Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 2 Agterskibefs Form Hækbygget m. fladt spejl Beskrivelse af Forskibet Middelfyldigt m. krølle som gallionsfigui Længde oner 72'3 18'8 9'7 93?35 tons Førere: Claus Christian Bandholm, Borgerbr..'Ærøskøbing 18/ Claus Chrlstinsen Eriksen, iå m 6/ (8/6 74) H.E. Haagensen, ' Ærø herred 14/ (29/1^ 1890 Redere: 1867 og endnu 1870: Skibsreder Albert Hermansen Albertsen, Marstal 1/3 Proprietær Frederik Juhl, m 1/3 Skibsreder Albert Henriksen Friis, " 1/3- Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv Mlr.br. dt. Marstal 12/2 1867: 47 Lstr Seneste eftermåling dt. 19/ HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

5 ^TTVTTi r C gt gi C gx TT«TSTTCT'TtÆ'TrTOTT'YT'Tr Ti k fr Ti gt Ti.7 Ti gt Ti gi Skibets navn 'Hermann" Kalundborg, fra 1875: Marstal (tidligere hjemmehørende i Nexø) Skonnert Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver: N L K R (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) I Warnanas 1865 af P. Jønsson iflg. bi Ibrev dt. Calmar rådhus 15/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Fladt, udhængende spejl. Beskrivelse af forskibet: Middelfyldigt med krølle. Bygget på: Kravel af eg og fyr. Længde: Bredde: Dybde: ægtighed: 61 f 2 17'5 7 f 4 61,67 tons N.J.F. Vermuth, borgerbrev Kalundborg 23/ Christen Jensen Christensen, " Ærøskøbing 24/ (???) og endnu 1874: Murermester Frederik Sørensen, Kalundborg. Skibsfører C.J. Boutrup, Ommel pr Marstal. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Indført fra Sverrig april 1874, købesum Rd., told 5% = f5 Ed. Mlr.br. som hjemmeh. i Torekov, Sverrig, dt. Kalundborg 10/1 1874: 59,30 reg.tons. Tidl. hjemmen, i Nexø, dr. 32i lstr. Solgt ved off. auktion p.gr.a. murerm. Sørensens konkurs for Rd. 60 sk. = 5*145,25 kr. incl. auktionsomkostninger. Iflg. Marstal tolds indberetning af 27/ og førerens anm. _ a;±xx;&xxxs:xåx er dette skib d. 2/11 s.å. på rejse fra Lomsjø til Århus med brædder landsat ved Likershamn på Gotland p.gr.a. lækage, hvorved skibet fyldtes med vand og således flød på lasten. Mandskabet reddet. Casco assureret for kr., ladning for ca kr. Fragt uassureret, men ville have udgjort kr. Yraget solgt for 56 kr. til udlandet. Slettet af reg. 2/l som forlist.

6 Tir I T*T TTV SY S CY SY. SI Cl gy. SY k St TI Cl Tk IC Y 7 CY SY SY Ti Ti i ST Tt SY ~K,7 Ti gy TT» gi "Hermann", fra 1861: "Helma" x (Efter bilbrevet eller skibsbygningsat testen) Dækkenes antal: Masternes antal: Agterskibets form: Beskrivelse af forskibet: Bygget på: : E. Luntzfeldt : H. Åndresen. Længde: e: lstr. Ommålt 20/2 1861: 150 lstr. : : P. de Coninck. Positioner: G-år på Vestindien, Hoved-skibsregistrerings-protokol: Ukendt kilde

7 ATVTTTk-BT'TC' r\ gi C ^ W i n T C H / T T T C W W T Ti Ti gt T\J Ti gy Ti gi "Hermann" Marstsl Skonnert kendingssignal- N H G S. (Efter bilbrovot eller skibsbygningsattesten) På Thurø af P.Troensegård ibd. iflg. bilbrev dt. Thurø 19/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form:halvtrundt spejl. Beskrivelse af forskibet: Med krølle. Bygget på: Kravel af eg. Hoved-Dimensioner Længde: 79 f 3 Bredde: 19' 4 Dybde: 9' 2 Drægtighed: 107,17 tons (107,2^) Førere: Peder Knudsen,Marstal,borgerbrev dt. Ærøskøbing 20/3-65(1872, endv, nvt.: 1873 og 12/6 1874) H.M.Boye,borgerbrev dt. Ærøskøbing 18/ (1873). Th.M.Thomsen,borgerbrev dt. Ærøskøbing 5/ (24/2 1374). F.H.Boye,Marstal,borgerbrev dt. Ærø her.-kontor 7/ll 1889 (ll/ll 1889) C.H.Christensen,borgerbrev dt. Ærø her.-kontor 15/ (25/3 1893). :: 1872: Skibsreder,best. reder Hermann Møller Boye,G-udsgave Mark pr. Ærø l/4 - Kansine Albertine Boye,Gudsgave Mrak 1/4 - Ériksine Johanne Boye G-udsgave Mark l/4 - Skibsfører Peter Knudsen,Gudsgave Mark 1/4. I 1378 sælger E.J.Boye 1/4 til: Skibsfører Peter Knudsen 1/8 - Hansine Albertine Boye l/s. I 1883 sælger H.M.Boye 1/4 og H.A.Boye 3/8 til medejeren Peter Knudsen, der således er eneejer. I 1892 sælger Peter Knudsen til: Skibsreder,best.reder M.C.Boye 2/8 - Skibsfører M.C.Boye jun. 2/8 - Skibsfører R.R.Albertsen l/8 - Gårdmand O.R.Hansen 1/8 - Skibsfører P.K.Hansen 1/8, alle fem ejere er fra Marstal. (P.Knudsen beholder således selv 1/8 part). I 18Q3 tilhører denne:: Enke Anna Margrethe Hansen, født Knudsen, Marstal Bondeby 1/3. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Seneste registrering efter mindre ombygning dt. 6/

8 St SY SY SY SY k SY, r»t> ty Ti /^ S 7 CY SY SY Tn St 'k YT TCi gt T»T "IT» gy TTB gy Hermann København fiskekvase Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) Vv'ollin 1861 af Briesewitz. Bilbrev! haves ikke. > R G B J Dækkenes antal: 1 Masternes antal: l Agterskibets form: spidsgattet Beskrivelse af forskibet :middelf./glat stævn Bygget på: klink af eg Hove d-dimensioner Længde: 40'0 Bredde: -^5 '3 Dybde: 5'8 Drægtighed: 19,64 t. Hans Pedersen Bille med borgerbrev dat Stubbekøbing 3o. maj juni 1893 tilhørende: Philip Hermann Løhmann best.reder,fiskehandler Daniel Vilhelm Herm-n Schmidt fhv. proprietær København Birkerød g- part 2 v Hoved-skibsregistrerings-protokol: 13,390 Indført fra Seedorf, Tyskland, juni 1893 under navnet "Albert". Indførselstolden er Iflg. kvitt. dat København toldkammer 29/6-93 betalt med 26,69 kr., som er 37 af købesummen. Overført til nyt register bind 11, fol. 141 den 4/6-95.

9 "Hermann" >. Løkken, fra 1877: Marstal Skibets art: Skonnert Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) R R Y R I Flensborg 1854 af P.C. Christiansen ibd. iflg. bilbrev dt. 29/ (birrt kommet). Ombygget Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Fladt spejl. Beskrivelse af forskibet: Bygget på: Kravel af Galionsfigur: en harpe. eg. Hoved-Dimensioner Længde: 69*4 (69'6) Bredde: 18'0 Dybde: S'S ( 9'0) Drægtighed: 86,24 tons (81,59). Ole Jensen af Ålborg, borgerbrev Nykøbing M. 20/ Peder Johansen af Marstal, " ETØ herred 13/ (???).,; Hans Christen Johansen, " " 30/ (2/10 80). Førnvt. Peder Johansen (23/11 80) Redere: 1866 og endnu 1871: Købmand Søren Jensen, Løkken 3/4. Ovnnvt. fører Ole Jensen, Ålborg l/ Ole Jensen's -\ til skibsfører Kiels Peter Jessen, Sønderho på Fanø 1875 Hiels Peter Jessen eneejer Ovnnvt. fører Peder Johansen, Marstal. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Mlr.br. dt. Løkken 16/7 1865: 38 lstr. Købt som strandet skib 1865, købesum 787 Rd. 48 sk., told 3$ = 23 Rd. 60 sk. Købesum i april 1877: kr. Midlertidigt certificat udstedt af konsulen I Danzig 1880, antagelig i februar md. Iflg. ejerens anm. dt. Marstal 19/ er dette skib på rejse fra Hull til Bandholm strandet -J- mil nord for Hals d. 5/ p.gr.a. storm og snefog, hvorved skibet kom på grund. Besætningen, 4 mand, reddet i båd fra Land. Casco kr. fuldt assureret. Ladningen 5i keel kul, hvis værdi og assurence ikke kendes. Skibet står under vand. Slettet af reg. 30/ A MTM7 f\m C ~ k to TO 'ITCT7PT to A F B A M D A n r 1

10 ft 1 AT TTI«TI7 T C gt gi D/T(T?i ' H T C H f T T C W P T IH* frststtk.ttigtstsi navn: f 'Hermandine".: Hyborg, fra 1886: Ærøskøbing, senere: Marstal, Jagt JJ.JJ^..«. ""to : U.B L Q /gmesterens navn og hjemsted (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) i Svendborg 1811 af A. Smidth, bilbrev dt. 15/ Ombygget i Svendborg 1863 af L. Møller, indtil februar 1886 hjemmehørende i Hyborg, : 1 : 1 Agterskibets form: Beskrivelse af forskibet: Platgattet. på: Kravel af eg. Glat stævn. Længde Dybde: 42'7 13*4 6 f 0 25,22 tons. Førere: Claus Jensen af Frørup pr Nyborg (Svendborg 1857). Hans Espensen af Ærøskøbing (Baag herred 1882). Å.H. Petersen (Ærø herred 1890). 1882: 1882: 1853 og endnu 1868: Ovnnvt. fører Claus Jensen, Frørup pr Hyborg. do do Hans Espensen, Ærøskøbing. do do Ånders Hansen Petersen, Marstal. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Mlr.br. dt. Korsør 4/ :12-J- lstr,

11 Herman Olsen Rønne skonnert R X) L F (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) Kohlboda 1891 bygningsattest af Herman Olsen If Lg. dat 15. juli 1891 * Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: hækbygget med fladt Beskrivelse af forskibet: spejl middelfyldigt, med sk eg Bygget på: lrrnvp- af pg: ng fyr* Hoved-Dimensioner Længde: 67 [ o Bredde: l7'o Dybde: 6 ' 9 Drægtighed: 64,63 t. L. P. Jensen med borgerbrev dat Rønne 2. sept juli 1891 tilhørende: Christiansen agent Rønne Hoved-skibsregistrerings-protokol: 13,197 Indførselstolden er iflg. kvitt. betalt med 222,34 kr., som er 5f af købesummen.

12 A M n ~ I Q_ rz c TTCT?TTT to TT to f\ l\7 to r\ T> gi "Herme s ; Kerteminde Skonnert kendingssignal-bogstaver :R HRG, (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten) I Troense 1872 af C.J.Jensen ifl^ bilbrev dt, Troense 5/5 1872, Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Længde: 91 f 5 Agterskibets form: Hækbygget m. fladt Bredde: 20'0 spejl. Dybde: 10'0 Beskrivelse af forskibet: Skarpt m krølle, =140,71 tons rå: Kravel af eg. ^Anders Olsen,borgerbrev dt, Kerteminde 21/8-48(endv.:11/3-76,15/3-79) Hiels Jacob Pedersen,borgerbrev dt. Kerteminde 7/1-75(10/l2-75j endv.nvt.: 6/7 1877). 1372: Skibsreder A.Olsen " P.Olsen Købmand J.A.Larsen 1 ' J.Causlund *' Th.Delcomgen Kerteminde 4/l6»! 3/16 3/16 3/16 3/16 Hoved-skibsregistrerings-protokol:4-402 :iflg. rederen^ anm. dt. Kerteminde 18/ er der intet hørt til dette skib siden det d. 13/ afsejlede fra Burntisland til Kerteminde med en ladning kul, og det pntrges derfor at skibet er totalt forlist i den orkanagtige storm, der rasede over England d. 14 og 15 oktober 1881 og besætningen 6 m^nd ialt druknet, Caco-forsikret for kr.lasten 212 tons kul uassureret, Slettet pf registret 25/l 1882.

13 oj\mfto nr CWITAIDTCMTTCT?ITT PA "K r wrn\j"rn"ur^ Skibets navn: "Hermia" Skibets hjemsted: Reg. distr. nr. 1 København Skibets art: Skruedampskib Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: JJ- D s F /gmesterens navn og hjemsted (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) Lietrichsdorf ved Kiel 1892 af Howaldwerke ved G-. Howaldt iflg. bilbrev dat. Kiel d. 16/ maskine med triple expansion og 95 nom HK (ind. HK = 380) Howaldtswerke ved Gr. Howaldt? Dietrichtsdorf pr. Kis Dækkenes antal:l og 1 overdæk Masternes antal: 2 Agterskibets form: Rundt spe;!1 Beskrivelse af forskibet:middelfyldig bov Lodret strående st,evn Bygget på: Klink af stål Længde: 212'2 27*8 18*8 e: Drægtighed: 1047, 8 tons C. F. J. Schmiegelow med skipperborgerbrev og att est som dampskibsfører dat. Kbhvn. d. 2/ J. 0. A. Sørensen med skipperborgerskab dat. Kbhvn. d. 16/ og attest som dampskibsfører dat, Kbhvn. d. 30/ ( 25/8 93) C. F. J. schmiegelo.w med skipperborgerbrev og attest som dampskibsfører dat. Kbhvn. d. 2/ : Iflg. bilbrev dat. Kiel d. 16/1 1892, samt nationalitets- og ejendomserklæring dat. Kbhvn. d. 23/ tilhørende: A/S " Dampskibsselskabet Torm" stiftet d. 14/1 1889, hvis bestyrelse, der har sit sæde I Kbhvn., består af nedenn-svnte aktionærer: L. Torm, skibsreder, selskabets forretningsfører København F. Harboe, fhv. skibsfører, borgerrep., best. form, do. H. E. Hansen, grosserer do. R. Rasmussen, fh. skibsfører do. Jacob B. Salomon, grosserer do. Hoved-skibsregistrerings-protokol: xiv 51/51 Anmærkninger: indført fra Kiel 1892, som nybygget der. Indførselstolden er iflg. kvittering dat. Kbhvn.s Toldkammer d. 23/ betalt med 6953,70 kr. som er 31 af købesummen = kr. Indg. nr Kb.sum= 26000rm. i henhold til generaldirekt. resol. af 12/1 1892, hvorved det også er tilladt, at skibet er blevet målt i Kiel d. 12/1 92 af skibsmåleren I Kbhvn. iflg. målbevis dat. Kbhvn. 21/1 92. Reg. anm. dat. Kbhvn. d. 18/1 92 Bestyrelsens medl har legitimeret sig som aktionærer ved fremlæggelse af aktier lydende på navn. Et eksemplar af selskabets lo^e er også afleveret. Overført til nyt skibsregister bind 1, fol. l6o

14 TY S SY St SY Cl SY. SY k Tt T< C< Ti M Y 7 CY T? SY TY TTB I fr T» gt TVT TT* gt Ti gi "Hermine" Skibets hjemsted:marstal Skonnert (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten) I Flensborg 1856 af R,Theilsen Intet bilbrev. ibd. HHQ Dækkenes antal: i Masternes antal: 2 Agterskibets form: Rundgattet Beskrivelse af forskibet: Middelfyldig bov, galion m. krølle. Bygget på: Kravel af eg. Hoved-Dimensioner Længde: 83' 5 Bredde: 18' 5 Dybde: Drægtighed: 121,25 tons Førere: J.P.Petersen,Marstal,borgerbrev dt. Ærøskøbing?/5 1872(1872) 1862 og endnu 1872: Skibsreder Hans Clausen Christensen Marstal Hoved-skibsregistrerings-protokol: Mlr.br. dt. Århus 20/9 1866: 5 i Lstr. Iflg. gen.dir. skrivelse af 27/ er dette skib på rejse fra Bandholm til Rochester med byg natten mellem d. 30 & 31 januar 1877 forlist ved øen Juist, hvor ligene af mandskabet 6 mand incl. kaptajnen drev iland med samt nogle papirer, der gav oplysninger om skibet. Ladning es tdr, byg sf værdi ca kr. antages assureret, for hvormeget vides ikke. Pragt ca kr. uassureret. Casco c* kr. uassureret. Slettet af registret 3l/

15 st SY ci sy io i -»ni rn CY Tt ir s 7 CY SY SY rn TT* st TVT st st Tru SY "Hermine" : Hakskov, fra 1883: Lragør Jagt Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) I Bandholm 1850 af H.P.Møller iflg. bilbr. dt ibd. R R C J Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 1 Agterskibets form: Platgattet. Beskrivelse af forskibet: Glat Bygget på: Kravel af eg. stævn. Hoved-Dimensioner Længde: 44! 1 Bredde: 12'8 Dybde: 6'2 Drægtighed: 2 6,2 9 t ons. Jørgen Jørgensen, borgerbr. Hakskov Johan Peter Jørgensen, borgerbr. Hakskov Peter Pittersen Tydsk, - Amager Birk ( ) 1874: 1883: 1861 og endnu 1870: Skibsreder Jens Frederik Sellerup, Hakskov j Ovnnvt. fører J.Jørgensen, - -_r - - Johan Peter Jørgensen, Hakskov Peter Pittersen Tydsk, Lragør Hoved-skibsregistrerings-protokol: Rigsarkiv : Mlr.br. dt. Nykøbing Palster : 1% lstr. Seneste reg. ved udstedelse af nyt certificat

16 ""Hermine" Hexø Skonnert Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibsbygaingaattcsten) I Damgarten (Rugen) Rekonstrueret i Hexø 1873 af J.H. Brandt ibd. iflg. bilbrev dt. Hexø 2/ "P3 Vravfll af w Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 2 Agrerskibefs Form Hækbygget m. fladt spejl. Beskrivelse af Forskibet Galion uden figur. N J V C For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted Hoved-Dimensioner Længde 53'6 Bredde 16'3 Dybde 6' 4 Drægtighed 46, 75 tons. T.H. Harild, borgerbrev Hexø 21/ Johannes Alexander Holm, 1! a 23/ ( 7/1 79) Pørstnvt. T.H. Harild, 0 6/6 79) 1873: Ovnnvt. fører T.H. Harild, Hexø 1/3? bestyrende reder. Jernstøber C. Strand, " 1/3- Skibsfører A. Strand, " 1/3- Hoved-Skibsregistrerings Rigsarkiv Landsarkiv iger Strandet syd for Hexø 13/ * solgt ved auktion smstd 29/H s.å., købesum 680 Rd., told 61 Rd. 79 sk. Mlr.br. som fremmed skib dt. Fåborg 17/ : 23 Lstr. Iflg. skøde, dt. 16/3 1880, er dette skib solgt til 0. Rymann 1 Westergom i Sverrig for kr.slettet af reg. 6/

17 !T k Ti.7 TY TY T CY St gi CYgYSYkTt C^Tl/VT7CiT? T Tii fr Ti st -»-r T> st T» gi navn: "Hermine" Marstal, fra 1873: København Skonnert Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver: R R D (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) I Libau 1861 af H.Slevogh ibd. bilbr. dt. libau iflg, Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Hækbygget med fladt spejl. Beskrivelse af forskibet: Galionsfigur: en engel. Bygget på: Kravel af eg. Hoved-Dimensioner Længde: 60'9 Bredde: 17*4 Dybde: 9'7 I.C.Svane, borgerbr. Ærøskøbing Morten Kjærulff, borgerbr. København Drægtighed: 77,23 tons (77,18) 1870: Ovnnvt. fører I.C.Svane, Marstal -\ A.M.Svane, enke efter skipper A.C.Svane, Marstal i Sejlmager H.Petersen, Marstal i 1873: Islandsk købmand H.E.Thomsen, København Hoved-skibsregistrerings-protokol: Mlr.br. dt. Rønne : 36 lstr. Skibet indført fra Rusland og tolden betalt i juni 1870 med 96 Rd., som er 3 pet. af købesummen 3200 Rd. Mindre ombygning i Iflg. rederens anm. dt. København er dette skib solgt til skipper Theodor Larsson, Hellevik, Carlshamn for kr. Slettet af reg

18 ""Hermine Elisabeth", fra 1390: ^Kirstine" Marstal Jagt Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogsraver N D E C- Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten) I Marstal 1832 af J.Larsen af Svendborg bilbr. dt. Ærøskøbing 16/3 183^- Hovedrie Psmstd. af H.J.Bager ibd. bilbr. dt.1^/ For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted. PS Fravpl af Hg Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 1 Agterskibets Form Platgattet Beskrivelse af Forskibet Glat stævn Hoved-Dimensioner Lcengde 60' 7 Bredde le 9 r 0 72,20 tons Claus Madsen Levinsen, Borgerbrev Ærøskøbing 11/ Rasmus Rasmussen. Ærø herred 8/ (15/12^0 1878: 1890: 1853 og endnu 1869: Skibsfører og reder Albert Hermansen Hansen Albertsen, Marstal-J-.!i " H ' q Hermann Hansen Albertsen, "" -J-. Sidstnvt. sælger sin -J- til ovnnvt fører C.^adsen Levinsen, Marstal Ovnnvt. fører Rasmus Rasmussen, Ronæs pr Marstal. Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv iar.br dt Marstal 10/6 1863: 38 Lstr Købesum i December 1890: kr. Seneste registrering dt. 10/ HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

19 \ 7 n n T O gt gi CYgY i-nnrcyyikytcyty < fr Ti gt. TY7 st st St gi navn: Hermod emsted: København skonnert H T V D (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten) Rudkjøbing 1883 af joh. Boas af Rudkjøbing, Ifgl. bilbrev dt. Rudkjøbing lo sep Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: hækbygget med fladt Beskrivelse af forskibet: Bygget på: kravel af eg. spejl. middelfyldigt med krølle. Hoved-Dimensioner Længde: 80' 5 Bredde: 18! 6 Dybde: 9'3 Drægtighed: t. Rasmus Jensen med borgerbrev dt. Langeland herreds kontor 2 marts 1868 Ifølge bilbrev dt. Rudkjøbing lo sep. I883 og nationalitets og ejendomserklæring dt. Rudkjøbing 11 sep tilhørende: Y I Ihostrup grosserer København Yed skøde dt. København den 15 aug sælger V T Ihostrup dette skib til Frederik Crone Fischer, eneste indehaver af firmaet W Fischer, isl. købmand København, nationalitets og ejendomserklæring dt. København den 28 aug Hoved-skibsregistrerings-protokol: lo, 276 Overført til nyt skibsregister bind 1 fol. 12o, den 16/3 19ol

20 TTT * XT ir>. TT- T o gt gi oirx^atntottrtrttotrirt TJA ir T> g~*. TVT > r\ "o én navn: Hermod hjemsted: Thorshavn på Færøerne art: kutter K B C G (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten) Rye, County af Sussex, Bilbrev haves ikke. Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 1 og 1 papegøjemast Hove d-dimensioner Længde: 7o E o Agterskibets form: hækbygget med flad b spejl. Beskrivelse af forskibet: skarpt med lod Bredde: Dybde: 17*8 9 E 6 ret stævn. Drægtigbed: 67, 96 t. Bygget på: kravel af eg og fyr. D H C Hovmann af Thorshavn med borgerbrev dt. Thorshavn 22 ; ; an. l88o Ifølge "bill af sale" dt. Lerwick 27 marts 1883 og nationalitets og ejendomserklæring dt. Thorshavn 27 dec tilhørende: Joen Peter Evensen købmand Thorshavn Hoved-skibsregistrerings-protokol: lo,319 Indført fra Lerwick i marts 1883 under navnet Ino. Indførselstolden er ifgl. generaldirektoratets skrivelse af 28/4 83 berigtiget ved en finansministeriet tilstillet vexel på , men da dette beløb udgør lo kr. pr. tons af den ansatte tonnage 65 96/i 00 tons er under 3o/4 83 afgivet indberetning til generaldirektoratet om at indførselstolden 1 henhold til lov af 3o/ll 76, burde have været beregnet med 3$ af købesummen 600. Fartøjet var forsynet interims certifikat dt. kgl. dansk vicekonsulat i Lerwick 28/3 83* Ifølge ejerens anmeldelse (udateret) er der intet hørt til dette skib siden det d. 18 marts 1888 forlod Thorshavn, bestemt til fiskeri under Island og det antages derfor at skibet er totalt forliåt og besætningen 13 mand omkommet. Casco af værdi 12ooo kr. uassureret. Skibet havde ca. 25o tdr. salt og proviant for 3 mdr..proviant og udrustning forsikret for 2ooo kr og eventuel fangst for 5ooo kr. Certifikatet gået tabt. Udslettet som forlist. Registreringen afsluttet 29/12 88.

21 TVT "M-V SY S CY St SI Cl SY TY k Ti TI C. M T7 CY TY TY ny Tru ST Ti Ct TVT T» gt. TT» gi "Hermod" Køb enhavn Skruedampskib (skonnert) : HEP (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) I Dumbarton pr G-lasgow 1876 af Birrell Stenhouse & Co. iflg. bilbrev dt. Dumbarton 1/ maskiner med 160 H/E nom. Walter Henderson & Co., G-lasgow. Dækkenes antal: overdæk. Masternes antal: 2 Agterskibets form: Hækbygget m. rundt spejl. Beskrivelse af forskibet: Skarp bov med lodretstående stævn. Bygget på: Klink af jern. Længde: Bredde: le: 246*0 50» 6 15'0, til overdæk: 22'4 44'5 Maskinrum: 1.459,94 tons. C.H.A. Olsen, borgerbrev København 20/8 1867; do som dampskibsfører do 22/ og endnu 1878: A/S "Dampskibsselskabet Hermod" i København, stiftet 30/5 1876, hvis bestyrelse med sæde i København er: Skibsfører Hiels L. Johansen er bestyrende reder, generalkonsul, gross. Johan Hansen, gross. G-otfred Halkier og fhv. skibsfører Johs. Jurgensen, alle København. A/S "Dampskibsselskabet Freja" i København, stiftet 29/ , hvis bestyrelse med sæde i KøbenhaTOi er: Skibsfører Hiels L. Johansen er bestyrende reder, gen.konsul Johan Hansen, gross. G-otfred Halkier og skibsreder Julius Andersen, alle København. Halkier afløses i bestyrelsen af kaptajn i marinen H.H. Gad, København. Hoved-skibsregistrerings-protokol: 9-86 Indført som nybygget- for dansk regning fra G-lasgow 1876, købesum , told 5$ (17.133,61 kr.). Int.nat. certificat dt. vicekonsulatet i G-lasgow 2/5 1876: 1.069,54 reg.tons. Iflg. anm. dt. København 2/ fra curator i "Dampskibsselskabet Freja"s concursbo er dette skib solgt ved offentlig auktion til Robert M. Slomann & Co. i Hamborg, hvorfor det slettes af reg. 4/ Forinden har registreringen været fortsat i bind XI, fol 14.

22 HANDELS-OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG Skibets navn: Skibets hjemsted: Skibets art: "Hermod" Svendborg Skonnert Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: (Efter bilbrevet eller skibsbyeningsaitcsten) O P S : Troense på Thorseng 1878 af C.E. [øller ibd. iflg. bilbrev dt- Troense.»8/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Hækbygget med halvrundt spejl. Beskrivelse af forskibet: Middelfyldigt, galion og krølle. Bygget på: Kravel af eg. Hoved-Dimensioner Længde: 93'1 Bredde: 20'4 Dybde: 10*0 Drægtighed: 146,63 tons. Førere: C. Henningsen af Troense, borgerbrev Thorseng birk 16/ Redere: 1878: Ejerforholdet delt I 32 dele, hvoraf skibsreder F.W. Yalentin har 2 er bestyrende reder, skibsfører H.H. Hielsen har 2, do E. Henningsen 2, do H. Jensen 2, do C. Falentin 2, do S. Hansen 2, skibsreder S. Christiansen 2, skibsbygger C.E. Møller 2, ovnnvt. fører C. Henningsen 4, alle Troense, færgemand I. Møller, Vindeby 3, skibsmægler H. Jensen 2, skibsreder E. Jensen 2, begge Svendborg, skibsreder Jørgen Andersen, Skårupør 2, do H. Rasmussen 2, do K. Petersen og do L. Petersen tilsammen 1, alle Strandhuse. Hoved-skibsregistrerings-protokol: 9-89 Anmærkninger: Iflg. Svendborg tolds indberetning af 2l/ll 1881 er der intet hørt fra dette skib, siden det d. 11/ afsejlede fra Hewcastle bestemt til Fredericia med en ladning stenkul og soda, og det må derfor antages at være totalt forlist og mandskabet, 6 mand, omkommet- Casco kr-, assureret for kr. ladningens værdi og assurance kendes ikke. Slettet af reg. 22/

23 T».T-ir»Tn!-rr-' gt gi CgtisYkTtTC^TtÆSTCiTriTYTi Ti k fr Ti st T\.7 Ti gt Ti gy "Hermod" Svendborg Skonnert H E P S (Efter bilbrevet eller skibsbygninesaitesten) I Troense på Thorseng 1878 af C.E. Møller ibd. iflg. bilbrev dt. Troense 28/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Hækbygget med halvrundt spejl. Beskrivelse af forskibet: Middelfyldigt, galion og krølle. Bygget på: Kravel af eg. Længde: e: 93'1 20'4 10 '0 146,63 tons C. Henningsen af Troense, borgerbrev Thorseng birk 16/ : Ejerforholdet delt i 32 dele, hvoraf skibsreder F.W. Valentin har 2 og er bestyrende re der, skibsfører H.H. Hielsen har 2, do E. Henen 2, do C. Falentin 2, do S. Hansen 2, skibs- ningsen 2, do H. Jens reder S. Christiansen 2, skibsbygger O.E. Møller 2, ovnnvt. fører C. Henningsen 4, alle Troense, færgemand L. Møller, Vindeby 3, skibsmægler R. Jensen 2, skibsreder E. Jensen 2, begge Svendborg, skibsreder Jørgen And ersen, Skårupør 2, do H. Easmussen 2, do K. Petersen og do L. Pet ersen tilsammen 1, alle Strandhuse. Hoved-skibsregistrerings-protokol: 9-89 Iflg. Svendborg tolds indberetning af 2l/ll 1881 er der intet hørt fra dette skib, siden det d. Il/l afsejlede fra Newcastle bestemt til Fredericia med en ladning stenkul og soda, og det må derfor antages at være totalt forlist og mandskabet, 6 mand, omkommet. Casco kr., assureret for kr. Ladningens værdi og assurance kendes ikke. Slettet af reg. 22/

24 TB-1 TT t-i ^-v *~i r*i ** ini T^rTin^^YTmni^rri TT* Tr Tru éf^ \T T> A TT& ri "Hermod" Hexø Dæksbaad (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten) Hexø I880 af G.H. Brandt ibd. ifl bilbr. dat. Hexø 16. august N S L Dækkenes antal: et Masternes antal: en Agterskibets form: elliptisk Beskrivelse af forskibet: Bygget på: kravel af eg miadelfyldigt : Jens Julius Easmussen af Hexø M.P, Madsen af Hexø Hoved-Dimensioner Længde: 30 * 6 Bredde: 11'5 Dybde: 3 f 8 Drægtighed: 8 s 64 tons (9,28) 1881: I883: 1883: 1886: : l88o: Fisker Lauritz Espersen^ best. reder, Hexø Fisker Jens Julius Rasmussen, Hexø Fisker Lars Åndersen, Hexø Lars Andersen sælger sin 1 /3 til: Ole Peter Henningsen, Hexø Jens Julius Rasmussen sælger sin 1/3 til: Fisker Feter Christian Dich, Hexø Ole Peter Henningsen sælger sin 1/3 til: Fisker M.P. Madsen, Hexø Lauritz Espersen sælger sin 1/3 til.medejerne Fisker Peter Christian Dich Fisker M.P. Madsen, Hexø Hoved-skibsregistrerings-protokol: /3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/2 1/2 Eftermålt Ifølge Hexø målingsbevis dat er tonnagen ansat til 9*28 tons, p.g. af ombygning. Overført til fartøjs fortegnelse bind I, fil. 33 den

B H D. Mikkel Hansen af Thisted med borgerbrev dt. Thisted 26. februar 1863 N.C. Nielsen med borgerbrev dt. Thisted 14. september I892.

B H D. Mikkel Hansen af Thisted med borgerbrev dt. Thisted 26. februar 1863 N.C. Nielsen med borgerbrev dt. Thisted 14. september I892. Prøven Thistec Slup (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) Christianssand i 1851;.nærmer; ubekendt. Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 1 Agterskibets form: hækbygget, fladt spejl. Beskrivelse af

Læs mere

.: Ib Skibets hjemsted: Kastrup skonnert. Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: K Y D T

.: Ib Skibets hjemsted: Kastrup skonnert. Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: K Y D T A M TI P T C 4n,gi c 17 A TO T C Ti; J CY SY SYTi st k F B A M D A B r i.: Ib Skibets hjemsted: Kastrup skonnert Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: K Y D T (Efter bilbrevet eller skibsbyeninssattesten)

Læs mere

Skibets navn. Registrerings- : TT S B G, Hoved-skibsregistrerings-protokol: 9-178 Rigsarkiv: Landsarkiv: "De to Bræs-åre" Npkskov Læksbåd

Skibets navn. Registrerings- : TT S B G, Hoved-skibsregistrerings-protokol: 9-178 Rigsarkiv: Landsarkiv: De to Bræs-åre Npkskov Læksbåd Skibets navn "De to Bræs-åre" Npkskov Læksbåd Registrerings- : TT S B G, (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) Nyborg 1879 p f Peter Jensen ibd, ifl. b^gnings^ttest dt. Nyborg 50/4 1879. Dækkenes

Læs mere

Redere: 1874 A/S "Danbskibsselskabet for Skelskør og Omegn", stiftet 29/12 1873,

Redere: 1874 A/S Danbskibsselskabet for Skelskør og Omegn, stiftet 29/12 1873, "Enighed" Skelskør Skruedampskib (skonnert) Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten) I Skibhusene ved Odense 1873/74 af Hans Lind Hansen iflg- bilbrev

Læs mere

"Pal-ton" Kastrup. Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver:

Pal-ton Kastrup. Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver: "Pal-ton" Kastrup Hjuldampskib (bugserbåd) Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver: (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) Vides ikke, Intet bilbrev. N L T D Maskine på 30 H/K. Dækkenes antal:

Læs mere

For dampskibe: Maskinernes antal og hestekraft Maskinfabrikantens navn og hjemsted

For dampskibe: Maskinernes antal og hestekraft Maskinfabrikantens navn og hjemsted Verdånde : Nordby på Fanø 3 mst. skonnert N V F R (Efter bilbrevet eller skibsbyeningsattesten) Nordby på Fanø 1883/84 af S Abrahamsen, ifgl. bilbrev dt. Fanø 15 juni 1884- Dækkenes antal: 1 Masternes

Læs mere

Skibefs Navn "Anne Margrethe' Marstal. Skonnert.

Skibefs Navn Anne Margrethe' Marstal. Skonnert. Skibefs Navn "Anne Margrethe' Marstal. Skonnert. Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Sklbsbygtxlngsattcstcn) I Sandvig

Læs mere

Skonnert, fra 1876: 3/mastet

Skonnert, fra 1876: 3/mastet A\nFT.Q. nn c TTCTr^T FDAMDArKf t1 Hans Andreas" Nexø Skonnert, fra 1876: 3/mastet skonnert kendingssignal-bogstaver: R 1 K Y (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) I Nexø 1864 af H.L. Blem ibd.,

Læs mere

"Ane Kirstine" Kerteminde, fra 1881: Kallehave pr Vordingborg. Fiskekvase IEQ M

Ane Kirstine Kerteminde, fra 1881: Kallehave pr Vordingborg. Fiskekvase IEQ M CF lo. S~F CF jtté TF t TT» CFTi/eVTCFTFTFTF Ti k TT Ti S~\ TkT 1T» itb, Tft S~F "Ane Kirstine" Kerteminde, fra 1881: Kallehave pr Vordingborg. Fiskekvase IEQ M fgmesterens navn og hjemsted (Efter bilbrevet

Læs mere

"Mette" Sønderho på Fanø Skonnert Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver:

Mette Sønderho på Fanø Skonnert Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver: "Mette" Sønderho på Fanø Skonnert Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver: N L Y J (Efter bilbrevet eller skibsbysniiiesattesten) I Sønderho på Fanø 1863/64 af S.J. Sønnichsen ibd. iflg. bilbrev dt.

Læs mere

Jorianne Camilla" fra 1874: "Olga" København, fra 1884: Bogø pr, Stubbekøbing Jagt

Jorianne Camilla fra 1874: Olga København, fra 1884: Bogø pr, Stubbekøbing Jagt Jorianne Camilla" fra 1874: "Olga" København, fra 1884: Bogø pr, Stubbekøbing Jagt Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N T P B Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet

Læs mere

I Brske 1855. Intet bilbrev.

I Brske 1855. Intet bilbrev. Skibets Navn "Liberta" Holbæk Skonnert Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N G W P. Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibabygningsnttcaten) I Brske 1855.

Læs mere

"Marie Agnethe : Nyborg Skonnert N P C D

Marie Agnethe : Nyborg Skonnert N P C D "Marie Agnethe : Nyborg Skonnert N P C D (Efter bilbrevet eller skibsbygninssattestcn) I Troense 1839-40 af H.P.Hansen ibd. Iflg. bilbr. dt. Troense 31-3.1840. Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets

Læs mere

: ISIB. : Julius Paulsen af Amager N.P. Jespersen af Boderne (Rønne indbg. ll/ll 1881) Janus Ipsen af Amager

: ISIB. : Julius Paulsen af Amager N.P. Jespersen af Boderne (Rønne indbg. ll/ll 1881) Janus Ipsen af Amager v.i TV in ir ci sv si ci sv. "Ole Bull" Rønne, efter december l88o Nexø, igen efter 1883 Rønne Læksbaad, efter 1883 fiskekvase : ISIB (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) Rønne 1880 af B.H. Kofoed

Læs mere

igssisnal-bosstaver:

igssisnal-bosstaver: "Hadsen" (før 1858: "Kirstine Marie Catharine"), fra 1874: "Saren Maries Minde" ^fra 1880: "Karens Munde". Frederikshavn Fiskekvase, fra 1874: Skonnert. igssisnal-bosstaver: K B D K /gmesterens navn og

Læs mere

Jens Peter Julius Stoltenberg, Borg.br København 30/51862. "" Maribo 5'A 187? Niels Nielsen, *"

Jens Peter Julius Stoltenberg, Borg.br København 30/51862.  Maribo 5'A 187? Niels Nielsen, * Skibets Navn H Plensborg!J København, fra 1873: Nykøbing Sj. Brig Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Sklbsbygnlagsattestcn)

Læs mere

Stockholm. emsted: København : skruedampskib . IT P C T. ;istrerings- samt kendrngssignal- bogi

Stockholm. emsted: København : skruedampskib . IT P C T. ;istrerings- samt kendrngssignal- bogi Stockholm emsted: København : skruedampskib ;istrerings- samt kendrngssignal- bogi. IT P C T (Efter bilbrevet eller skibsbysningsattesten) Matala mekaniska versted, Horrkøping l85o ved J G Olsen, ifgl.

Læs mere

"Berthel" : Marstal. Brig, fra 1874: Skonnertbrig. kendingssignal-bogstaver:

Berthel : Marstal. Brig, fra 1874: Skonnertbrig. kendingssignal-bogstaver: "Berthel" : Marstal Brig, fra 1874: Skonnertbrig kendingssignal-bogstaver: (Efter bilbrevet eller skibsbygninbsattesten) I Brake ved Weser 1859? intet bilbrev^ Omtaklet 1874. N K R M Dækkenes antal: 1

Læs mere

Grosserer, etatsråd L.P.Holmblad Overretsprokurator J.L.Simonsen Kaptajn i marinen C.A.Garde Bankdirektør, etatsråd C.P.Tietgen

Grosserer, etatsråd L.P.Holmblad Overretsprokurator J.L.Simonsen Kaptajn i marinen C.A.Garde Bankdirektør, etatsråd C.P.Tietgen TX 4 M IX P T C f\ fl C/7S1T7* T»TTl*TTnTiT^rp ini 'Ihunberg" '.: Københpvn Skruedpmpskib - skonnert Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: N P H T (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten)

Læs mere

1833/66 n I834/93 " 1835/146 ".. 1836/89 " 1,, 1837/53» ti I838/I0 "» 1839/154» tt. Skibsregistrene. KK~g Keg. I:

1833/66 n I834/93  1835/146 .. 1836/89  1,, 1837/53» ti I838/I0 » 1839/154» tt. Skibsregistrene. KK~g Keg. I: Skibsregistrene. KK~g Keg. I: HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG Registrering af skibe før 1867 var et svævende begreb. Der fand = tes kunnier eller mindre forældede bestemmelser, som meget langt fra

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering

IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering IC Møllerparken omplacering af gravsten i forbindelse med renovering Lysegrå gruppe rødbrun gruppe violet gruppe blågrøn gruppe mørkegrå gruppe Lyserød gruppe Lysegrøn gruppe orange gruppe gul gruppe Fremtidig

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

01 Aagesen. Anden Generation

01 Aagesen. Anden Generation 1. Peter Aagesen. Han blev gift med Ved ikke. Peter død 1693. 2. i Jacob Petersen Oggesen. 3. ii Peter Oggesen. iii Ellen Oggesen. Anden Generation 2. Jacob Petersen Oggesen. Han blev gift med Maren Matthisdatter,

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( )

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( ) Forfædre til Anna Margrethe Hansen (1890-1967) Generation nr. 1 1. Anna Margrethe Hansen, født 16. juni 1890 i Kraghave, Tingsted sogn; død 12. okto Grønsundshjemmet, Stubbekøbing. Hun er datter af 2.

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

1 Christian Rasmussen Larsen og Ida Margrethe Knudsen

1 Christian Rasmussen Larsen og Ida Margrethe Knudsen 1 Christian Rasmussen Larsen og Ida Margrethe Knudsen Christian Rasmussen Larsen død 1940 3-552-038, Vordingborg sogn, Bårse herred, Præstø Amt, døde mandkøn s.299, nr. 68 Dødsdag 1940 14.november, alderdomshjemmet

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver

Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver , 2012, 2 Oversigt over arkiver fra erhvervsorganisationer, skibsværfter og rederier i Statens Arkiver Organisationer Danmarks Rederiforening Fællesrepræsentationen for dansk Skibsfart Søfartsrådet Skibsværfter

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation 1. Hans Jepsen, f. 1707 i Stolbro. Han blev gift med Anne Jørgensdatter, 1745, f. i Stevning. Hans død 1799. 2. i Christen Hansen f. 10 sep 1754. ii Ellen, f. 1746. iii Anne Marie, f. 1750. Anden Generation

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård.

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. 1 of 6 2012-09-05 19:29 Slægtsforskning Ole's mormor's aner 1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. Hun blev

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Familiegrupperapport for Jørgen Mortensen og Ane Kirstine Iversen Mand Jørgen Mortensen 1

Familiegrupperapport for Jørgen Mortensen og Ane Kirstine Iversen Mand Jørgen Mortensen 1 Mand Jørgen Mortensen 1 Født 26 Mar. 1806 Kærum, Båg, Odense 2 Dåb 18 Maj 1806 Kærum, Båg, Odense 3 Død 20 Jul. 1866 Kolding Sct Nikolaj, Brusk, Vejle 4 Begravet 23 Jul. 1866 Kolding Sct Nikolaj, Brusk,

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Optegnelse på Folketallet m.v. i Thurø sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt den 1. Februar 1850.

Optegnelse på Folketallet m.v. i Thurø sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt den 1. Februar 1850. Optegnelse på Folketallet m.v. i Thurø sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt den 1. Februar 1850. Byernes, Antal Navn Alder Ægte Føde- Personernes titel, af disse var forstedernes fam. stand sted embede, forretning,

Læs mere

På præstekort er det hus nr. 10. Dyvig Kro.

På præstekort er det hus nr. 10. Dyvig Kro. Dyvig Kro. På præstekort er det hus nr. 10 Viet den 30. jul. 1852. Thomas Thomsen * 27. nov. 1819, søn af Jes Thomsen (1767-1824) og Anna Cathrine Jepsen (1788-1870) i Nordborg Med pigen. Catharina Nicoline

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende

Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h, 9-i - 'V. Egede Mølle' - I landsbyens østre ende Matr.nr. 9-g, 9-h og 9-i, Vester Egede by og sogn Jordareal 9-g = 690 m 2 9-h = 690 m 2 9-i = 158 m2 Bygninger (1888) Beliggenhed Noter

Læs mere

Gårdmøller i Mygdal Sogn

Gårdmøller i Mygdal Sogn Nr. Adresse/navn Matr. Nr År Mølletype m.m. Erstatningsværdi Ejer Kilde Foto af mølle 1??? 1ei odden hovedgård 1945 Vindmotor bygget 1938 1500 Anton Hansen 2 Degnbølvej 13 "Odden Mølle" 1b odden møllegård

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

Matriklen 1844 Vorbasse sogn.

Matriklen 1844 Vorbasse sogn. Vorbasse 1 Præsteembedet Præsten Langballe Priviligeret hartkorn 3 2 2 0 22 61 3 3 3 1,25 2 Skoleembedet Kirkesanger Anders Christensen 0 2 2 1 3 Hans Nielsen Ejeren 3 1 2 0 21 75 2 7 2 2,75 4a Peder Knudsen

Læs mere

Forfædre til Martin Lavrits Hansen

Forfædre til Martin Lavrits Hansen Forfædre til Martin Lavrits Hansen Generation nr. 1 1. Martin Lavrits Hansen, født 20 juni 1887 i Matr. 51a, Stettinstræde 4, Dragør. Han er søn af 2. Martin Nielsen og 3. Ane Cathrine Hansen. Mere om

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Jazzens Stjerner Program

Jazzens Stjerner Program Jzz S 2016-2017 Ih Jzz S 2016-2017 3 F 4 S 1: Tp 12. 2016 5 S 2: Txf 30. 2016 6 S 3: 15. c 2016 7 S 4: xf 11. 2017 8 S 5: 15. f 2017 9 S 6: 18. 2017 10 11 Sp M fh f. Jzz S, y p f, h 2014 2015 f- c- Jzz

Læs mere

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Viet den 5. nov. 1745. Christen Hansen Skov * maj. 1715, søn af Hans Christensen skov. Maren Jensdatter * ca. 1721. 1. Mette Skov Christensdatter * okt. 1746, gift

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

Møllegade 13. Viet den 23. nov

Møllegade 13. Viet den 23. nov Møllegade 13 Poul Smed * 1558 gift med NN * 1559. 1. Mads Poulsen Smed * 1586, gift første gang den 26. maj. 1622 med Margrethe Christensen, gift anden gang 23. nov. 1623 med Kirsten Christensdatter *

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

Anden Generation. Tredje Generation

Anden Generation. Tredje Generation Christen Christensen Grau, * 1698 i Rambøgevej 3 Pøl (søn af Christen Hansen Grau og Dorthe Christens), 17 mar 1776 i Ellehave 12. Han blev gift med Tøre Hansdatter, 1 nov 1733 i Nordborg, * Døbt 30. aug.

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Forfædre til Mary Jakobine Schwartz

Forfædre til Mary Jakobine Schwartz Forfædre til Mary Jakobine Schwartz Generation nr. 1 1. Mary Jakobine Schwartz, født 08 jun 1897 i Christianshavn; Overgaden oven Vandet 12-14.st o. G.. Hun er datter af 2. Peter Hansen Schwartz og 3.

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Pedersen og Maria Stephansddatter 4 Hans Pedersen og Maren Jensdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Nielsen & Maren

Læs mere

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797 1777 d. 6 apr. Daniel Andersen fra Lundager. Christen Jensen af Husted. Christen Jepsen fra Hølled. Niels Eskesen Kast fra Kastkjær. Jens Michelsen fra Lunde. Christen Lauridsen fra Lunde. 1778 d. 26 apr.

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Grimstrup sogneråd, Oversigt over

Grimstrup sogneråd, Oversigt over Grimstrup sogneråd, Oversigt over sognerådsmedlemmer 1861-1966 Medlemmerne af Sogneforstanderskaberne (fra 1867 Sogneråd) var valgt for 6 år ad gangen. En del af medlemmerne blev valgt blandt de mest bemidlede

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. blev født den Apr. 30 1832 i houvig og døde den Nov. 5 1912. Han giftede sig med Ane Katrine Hansen Lodberg den Okt. 19 1856. Ane Katrine blev født den Okt. 7 1835 i Søndervig

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

3 Knud Hansen Knudsen og Anna Katrine Hansen

3 Knud Hansen Knudsen og Anna Katrine Hansen 3 Knud Hansen Knudsen og Anna Katrine Hansen Anna Katrine Hansen, død 1916 O461D-G030, Marstal sogn, Ærø herred, Svendborg Amt, døde 1916 nr.1, s. 284 Død 1916 6. januar, Møllergade, Marstal Handelsplads,

Læs mere