"Herman" Skelskør 3/mastet skonnert. N i\. P 0. For dampskibe: Maskinernes antal og hestekraft Maskinfabrikantens navn og hjemsted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""Herman" Skelskør 3/mastet skonnert. N i\. P 0. For dampskibe: Maskinernes antal og hestekraft Maskinfabrikantens navn og hjemsted"

Transkript

1 "Herman" Skelskør 3/mastet skonnert N i\. P 0 (Efter bilbrevet eller skibsbysninesattesten) På Erholma værft pr Bjørneborg 1872 iflg. bilbrev dt. Bjørneborg 24/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 3 Agterskibets form: Hækbygget m. fladt spejl. Beskrivelse af forskibet: Middelfyld, m. skæg u. figur. Bygget på: Kravel af Hoved-Dimensioner Længde: 126! 1 Bredde: 24 r 3 Dybde: 17'1 (H! 8) Drægtigbed: 415,04 tons (363?17) fyr. Hasmus Jørgensen Bøye, borgerbrev Ærøskøbing 24/ Anders Christen Christensen, «Rudkøbing 20/ (5/10 76) Joh. Chr. Andersen, " Skelskør 12/ ( 8/7 92) 1873: Købmænd S. og R. Harboe 8/52, købm. A. Harboe 11/52, do J. Lotz 11/52, do J. Harboe bestyrende reder med 11/52, alle Skelskør, og ovnnvt. fører R. Jørgensen Bøye, Marstal 11/ /91 Ved henholdsvis arv og salg overgår A. Harboe's 11/52 og J. Hartil 34 forskellige, hvoraf skal nævnes købmand F.C. boe 1 s 11/52 B.G-. Harboe som best. reder med 110/1372, bryggeriejer G-.C-. Harboe 110/1372, brænderiejer Jørgen N.G. Harboe 110/1872, alle Skelskør og partikulier Axel V.G. Harboe 110/1372, resten har hver henhv. 11 og 22/ S. og R. Harboe sælger 144/1372 af deres 238/1872 til enkefru Erona^Harboe, København, og ved J. Lotz's død går hans 11/52 p< '.X L til brygger G.G. Harboe, nu 176/1372, købm* Jørgen J.R. Lotz 66/l872 w samt 4 andre arvinger med hver 66/1872. R. Jørgensen Bøye? s 396/1872 til ovnnvt. fører A.Chr. Christensen, Marstal Hoved-skibsregistrerings-protokol: 6-65 Rigsarkiv : ger: Købt i Helsingør 4/ for Rd., told 2 fo 520 Rd. var da hjemmehørende i Bjørneborg og tilhørte F/A ~* Rosenlew & co og førte navnet "Herman", drægtig 176,39 svære svenske læster Seneste eftermåling dt. 5/

2 SYSYkTtTCYTk/CYTCYSYTYnri TH * *F7* Ti gt Y.7 SY gt. Ti gi "Herman" Karrebæksminde Skonnert gssig (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) N B? D På Thurø 1858 af N.R. Troensegaard ibd. iflg. bilbrev dt. Thurø 14/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Fladt spejl. Beskrivelse af forskibet: Ingen gal.fig. Bygget på: Kravel af eg. Længde: gtig Førere: Edvard Theodor Sørensen, (Næstved 1859). N.H. Petersen af Karrebæksminde. e: 71*1 18*3 8'9 79,27 tons. Skibsreder, kornhdlr. E. Albertsen, Karrebæksminde. Hoved-skibsregistrerings-protokol: : Mlr.br. dt. Svendborg 12/6 1858: 40 lstr. Skibet strandede natten mellem 10. og 11 marts 1871 ved Agger kanal.

3 TT> rwy ti Ti IT S 7 Cl SY SY TT" TT* gt Ti.7 Ti gt TT» gi "Hermann" København Brig HBGS (NTKR) (EFter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) I Rønne 1842 af S.P. Bech ibd. Ombgt. og forlænget smstd. iflg. reknstr.br, dt. Rønne 22/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Fladt spejl. Beskrivelse af forskibet: Galion med mandlig brystfigur. Bygget på: Kravel af eg og fyr. Hoved-Dimensioner Længde: 98'1 Bredde: 21'4 Dybde: 12*0 Drægtighed: 190,19 tons (184,08). : Peder Larsen, borgerbrev København 8/ tt J.P. Arboe, " 25/ J.C. Jensen,. " Ribe 18/ J.P. Hansen af Købennavn " Nakskov 6/ : 1867: Ovnnvt. fører Jørgen Peter Arboe, København, do do J.P. Hansen, København. Hoved-skibsregistrerings-protokol: 1-57 Mlr.br. dt. Rønne 22/lo 1857: 97 lstr. 6/ påtager kapt. Johs. Hansen sig forpl. efter reg. oir. nr. 5- Iflg. ejerens anm. dt. København 12/ er skibet på rejse fra London til Odense med koks d. 12/2 s.å. skåret istykker af isen, kæntret og sunket i Odense fjordgab,'hvor det seneæe er bortsprængt.fartø jet, der havde en værdi af kr., var ikke assureret. Ladningen, 177 tons koks af værdi kr., var assureret. Besætningen, 7 mand ialt, reddedes ved hjælp dels af en Thurøskonnert, dels af lodserne.

4 "Herman" Marstal Skonnert Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibsbyøningaattcstcn) I Marstal 1866/67 af H.J. Bager ibd, iflg. bilbrev dt. Marstal 12/ N D K C For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn oe Hjemsted På kravel af eg Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 2 Agterskibefs Form Hækbygget m. fladt spejl Beskrivelse af Forskibet Middelfyldigt m. krølle som gallionsfigui Længde oner 72'3 18'8 9'7 93?35 tons Førere: Claus Christian Bandholm, Borgerbr..'Ærøskøbing 18/ Claus Chrlstinsen Eriksen, iå m 6/ (8/6 74) H.E. Haagensen, ' Ærø herred 14/ (29/1^ 1890 Redere: 1867 og endnu 1870: Skibsreder Albert Hermansen Albertsen, Marstal 1/3 Proprietær Frederik Juhl, m 1/3 Skibsreder Albert Henriksen Friis, " 1/3- Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv Mlr.br. dt. Marstal 12/2 1867: 47 Lstr Seneste eftermåling dt. 19/ HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

5 ^TTVTTi r C gt gi C gx TT«TSTTCT'TtÆ'TrTOTT'YT'Tr Ti k fr Ti gt Ti.7 Ti gt Ti gi Skibets navn 'Hermann" Kalundborg, fra 1875: Marstal (tidligere hjemmehørende i Nexø) Skonnert Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver: N L K R (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) I Warnanas 1865 af P. Jønsson iflg. bi Ibrev dt. Calmar rådhus 15/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Fladt, udhængende spejl. Beskrivelse af forskibet: Middelfyldigt med krølle. Bygget på: Kravel af eg og fyr. Længde: Bredde: Dybde: ægtighed: 61 f 2 17'5 7 f 4 61,67 tons N.J.F. Vermuth, borgerbrev Kalundborg 23/ Christen Jensen Christensen, " Ærøskøbing 24/ (???) og endnu 1874: Murermester Frederik Sørensen, Kalundborg. Skibsfører C.J. Boutrup, Ommel pr Marstal. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Indført fra Sverrig april 1874, købesum Rd., told 5% = f5 Ed. Mlr.br. som hjemmeh. i Torekov, Sverrig, dt. Kalundborg 10/1 1874: 59,30 reg.tons. Tidl. hjemmen, i Nexø, dr. 32i lstr. Solgt ved off. auktion p.gr.a. murerm. Sørensens konkurs for Rd. 60 sk. = 5*145,25 kr. incl. auktionsomkostninger. Iflg. Marstal tolds indberetning af 27/ og førerens anm. _ a;±xx;&xxxs:xåx er dette skib d. 2/11 s.å. på rejse fra Lomsjø til Århus med brædder landsat ved Likershamn på Gotland p.gr.a. lækage, hvorved skibet fyldtes med vand og således flød på lasten. Mandskabet reddet. Casco assureret for kr., ladning for ca kr. Fragt uassureret, men ville have udgjort kr. Yraget solgt for 56 kr. til udlandet. Slettet af reg. 2/l som forlist.

6 Tir I T*T TTV SY S CY SY. SI Cl gy. SY k St TI Cl Tk IC Y 7 CY SY SY Ti Ti i ST Tt SY ~K,7 Ti gy TT» gi "Hermann", fra 1861: "Helma" x (Efter bilbrevet eller skibsbygningsat testen) Dækkenes antal: Masternes antal: Agterskibets form: Beskrivelse af forskibet: Bygget på: : E. Luntzfeldt : H. Åndresen. Længde: e: lstr. Ommålt 20/2 1861: 150 lstr. : : P. de Coninck. Positioner: G-år på Vestindien, Hoved-skibsregistrerings-protokol: Ukendt kilde

7 ATVTTTk-BT'TC' r\ gi C ^ W i n T C H / T T T C W W T Ti Ti gt T\J Ti gy Ti gi "Hermann" Marstsl Skonnert kendingssignal- N H G S. (Efter bilbrovot eller skibsbygningsattesten) På Thurø af P.Troensegård ibd. iflg. bilbrev dt. Thurø 19/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form:halvtrundt spejl. Beskrivelse af forskibet: Med krølle. Bygget på: Kravel af eg. Hoved-Dimensioner Længde: 79 f 3 Bredde: 19' 4 Dybde: 9' 2 Drægtighed: 107,17 tons (107,2^) Førere: Peder Knudsen,Marstal,borgerbrev dt. Ærøskøbing 20/3-65(1872, endv, nvt.: 1873 og 12/6 1874) H.M.Boye,borgerbrev dt. Ærøskøbing 18/ (1873). Th.M.Thomsen,borgerbrev dt. Ærøskøbing 5/ (24/2 1374). F.H.Boye,Marstal,borgerbrev dt. Ærø her.-kontor 7/ll 1889 (ll/ll 1889) C.H.Christensen,borgerbrev dt. Ærø her.-kontor 15/ (25/3 1893). :: 1872: Skibsreder,best. reder Hermann Møller Boye,G-udsgave Mark pr. Ærø l/4 - Kansine Albertine Boye,Gudsgave Mrak 1/4 - Ériksine Johanne Boye G-udsgave Mark l/4 - Skibsfører Peter Knudsen,Gudsgave Mark 1/4. I 1378 sælger E.J.Boye 1/4 til: Skibsfører Peter Knudsen 1/8 - Hansine Albertine Boye l/s. I 1883 sælger H.M.Boye 1/4 og H.A.Boye 3/8 til medejeren Peter Knudsen, der således er eneejer. I 1892 sælger Peter Knudsen til: Skibsreder,best.reder M.C.Boye 2/8 - Skibsfører M.C.Boye jun. 2/8 - Skibsfører R.R.Albertsen l/8 - Gårdmand O.R.Hansen 1/8 - Skibsfører P.K.Hansen 1/8, alle fem ejere er fra Marstal. (P.Knudsen beholder således selv 1/8 part). I 18Q3 tilhører denne:: Enke Anna Margrethe Hansen, født Knudsen, Marstal Bondeby 1/3. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Seneste registrering efter mindre ombygning dt. 6/

8 St SY SY SY SY k SY, r»t> ty Ti /^ S 7 CY SY SY Tn St 'k YT TCi gt T»T "IT» gy TTB gy Hermann København fiskekvase Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) Vv'ollin 1861 af Briesewitz. Bilbrev! haves ikke. > R G B J Dækkenes antal: 1 Masternes antal: l Agterskibets form: spidsgattet Beskrivelse af forskibet :middelf./glat stævn Bygget på: klink af eg Hove d-dimensioner Længde: 40'0 Bredde: -^5 '3 Dybde: 5'8 Drægtighed: 19,64 t. Hans Pedersen Bille med borgerbrev dat Stubbekøbing 3o. maj juni 1893 tilhørende: Philip Hermann Løhmann best.reder,fiskehandler Daniel Vilhelm Herm-n Schmidt fhv. proprietær København Birkerød g- part 2 v Hoved-skibsregistrerings-protokol: 13,390 Indført fra Seedorf, Tyskland, juni 1893 under navnet "Albert". Indførselstolden er Iflg. kvitt. dat København toldkammer 29/6-93 betalt med 26,69 kr., som er 37 af købesummen. Overført til nyt register bind 11, fol. 141 den 4/6-95.

9 "Hermann" >. Løkken, fra 1877: Marstal Skibets art: Skonnert Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) R R Y R I Flensborg 1854 af P.C. Christiansen ibd. iflg. bilbrev dt. 29/ (birrt kommet). Ombygget Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Fladt spejl. Beskrivelse af forskibet: Bygget på: Kravel af Galionsfigur: en harpe. eg. Hoved-Dimensioner Længde: 69*4 (69'6) Bredde: 18'0 Dybde: S'S ( 9'0) Drægtighed: 86,24 tons (81,59). Ole Jensen af Ålborg, borgerbrev Nykøbing M. 20/ Peder Johansen af Marstal, " ETØ herred 13/ (???).,; Hans Christen Johansen, " " 30/ (2/10 80). Førnvt. Peder Johansen (23/11 80) Redere: 1866 og endnu 1871: Købmand Søren Jensen, Løkken 3/4. Ovnnvt. fører Ole Jensen, Ålborg l/ Ole Jensen's -\ til skibsfører Kiels Peter Jessen, Sønderho på Fanø 1875 Hiels Peter Jessen eneejer Ovnnvt. fører Peder Johansen, Marstal. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Mlr.br. dt. Løkken 16/7 1865: 38 lstr. Købt som strandet skib 1865, købesum 787 Rd. 48 sk., told 3$ = 23 Rd. 60 sk. Købesum i april 1877: kr. Midlertidigt certificat udstedt af konsulen I Danzig 1880, antagelig i februar md. Iflg. ejerens anm. dt. Marstal 19/ er dette skib på rejse fra Hull til Bandholm strandet -J- mil nord for Hals d. 5/ p.gr.a. storm og snefog, hvorved skibet kom på grund. Besætningen, 4 mand, reddet i båd fra Land. Casco kr. fuldt assureret. Ladningen 5i keel kul, hvis værdi og assurence ikke kendes. Skibet står under vand. Slettet af reg. 30/ A MTM7 f\m C ~ k to TO 'ITCT7PT to A F B A M D A n r 1

10 ft 1 AT TTI«TI7 T C gt gi D/T(T?i ' H T C H f T T C W P T IH* frststtk.ttigtstsi navn: f 'Hermandine".: Hyborg, fra 1886: Ærøskøbing, senere: Marstal, Jagt JJ.JJ^..«. ""to : U.B L Q /gmesterens navn og hjemsted (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) i Svendborg 1811 af A. Smidth, bilbrev dt. 15/ Ombygget i Svendborg 1863 af L. Møller, indtil februar 1886 hjemmehørende i Hyborg, : 1 : 1 Agterskibets form: Beskrivelse af forskibet: Platgattet. på: Kravel af eg. Glat stævn. Længde Dybde: 42'7 13*4 6 f 0 25,22 tons. Førere: Claus Jensen af Frørup pr Nyborg (Svendborg 1857). Hans Espensen af Ærøskøbing (Baag herred 1882). Å.H. Petersen (Ærø herred 1890). 1882: 1882: 1853 og endnu 1868: Ovnnvt. fører Claus Jensen, Frørup pr Hyborg. do do Hans Espensen, Ærøskøbing. do do Ånders Hansen Petersen, Marstal. Hoved-skibsregistrerings-protokol: Mlr.br. dt. Korsør 4/ :12-J- lstr,

11 Herman Olsen Rønne skonnert R X) L F (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) Kohlboda 1891 bygningsattest af Herman Olsen If Lg. dat 15. juli 1891 * Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: hækbygget med fladt Beskrivelse af forskibet: spejl middelfyldigt, med sk eg Bygget på: lrrnvp- af pg: ng fyr* Hoved-Dimensioner Længde: 67 [ o Bredde: l7'o Dybde: 6 ' 9 Drægtighed: 64,63 t. L. P. Jensen med borgerbrev dat Rønne 2. sept juli 1891 tilhørende: Christiansen agent Rønne Hoved-skibsregistrerings-protokol: 13,197 Indførselstolden er iflg. kvitt. betalt med 222,34 kr., som er 5f af købesummen.

12 A M n ~ I Q_ rz c TTCT?TTT to TT to f\ l\7 to r\ T> gi "Herme s ; Kerteminde Skonnert kendingssignal-bogstaver :R HRG, (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten) I Troense 1872 af C.J.Jensen ifl^ bilbrev dt, Troense 5/5 1872, Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Længde: 91 f 5 Agterskibets form: Hækbygget m. fladt Bredde: 20'0 spejl. Dybde: 10'0 Beskrivelse af forskibet: Skarpt m krølle, =140,71 tons rå: Kravel af eg. ^Anders Olsen,borgerbrev dt, Kerteminde 21/8-48(endv.:11/3-76,15/3-79) Hiels Jacob Pedersen,borgerbrev dt. Kerteminde 7/1-75(10/l2-75j endv.nvt.: 6/7 1877). 1372: Skibsreder A.Olsen " P.Olsen Købmand J.A.Larsen 1 ' J.Causlund *' Th.Delcomgen Kerteminde 4/l6»! 3/16 3/16 3/16 3/16 Hoved-skibsregistrerings-protokol:4-402 :iflg. rederen^ anm. dt. Kerteminde 18/ er der intet hørt til dette skib siden det d. 13/ afsejlede fra Burntisland til Kerteminde med en ladning kul, og det pntrges derfor at skibet er totalt forlist i den orkanagtige storm, der rasede over England d. 14 og 15 oktober 1881 og besætningen 6 m^nd ialt druknet, Caco-forsikret for kr.lasten 212 tons kul uassureret, Slettet pf registret 25/l 1882.

13 oj\mfto nr CWITAIDTCMTTCT?ITT PA "K r wrn\j"rn"ur^ Skibets navn: "Hermia" Skibets hjemsted: Reg. distr. nr. 1 København Skibets art: Skruedampskib Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: JJ- D s F /gmesterens navn og hjemsted (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) Lietrichsdorf ved Kiel 1892 af Howaldwerke ved G-. Howaldt iflg. bilbrev dat. Kiel d. 16/ maskine med triple expansion og 95 nom HK (ind. HK = 380) Howaldtswerke ved Gr. Howaldt? Dietrichtsdorf pr. Kis Dækkenes antal:l og 1 overdæk Masternes antal: 2 Agterskibets form: Rundt spe;!1 Beskrivelse af forskibet:middelfyldig bov Lodret strående st,evn Bygget på: Klink af stål Længde: 212'2 27*8 18*8 e: Drægtighed: 1047, 8 tons C. F. J. Schmiegelow med skipperborgerbrev og att est som dampskibsfører dat. Kbhvn. d. 2/ J. 0. A. Sørensen med skipperborgerskab dat. Kbhvn. d. 16/ og attest som dampskibsfører dat, Kbhvn. d. 30/ ( 25/8 93) C. F. J. schmiegelo.w med skipperborgerbrev og attest som dampskibsfører dat. Kbhvn. d. 2/ : Iflg. bilbrev dat. Kiel d. 16/1 1892, samt nationalitets- og ejendomserklæring dat. Kbhvn. d. 23/ tilhørende: A/S " Dampskibsselskabet Torm" stiftet d. 14/1 1889, hvis bestyrelse, der har sit sæde I Kbhvn., består af nedenn-svnte aktionærer: L. Torm, skibsreder, selskabets forretningsfører København F. Harboe, fhv. skibsfører, borgerrep., best. form, do. H. E. Hansen, grosserer do. R. Rasmussen, fh. skibsfører do. Jacob B. Salomon, grosserer do. Hoved-skibsregistrerings-protokol: xiv 51/51 Anmærkninger: indført fra Kiel 1892, som nybygget der. Indførselstolden er iflg. kvittering dat. Kbhvn.s Toldkammer d. 23/ betalt med 6953,70 kr. som er 31 af købesummen = kr. Indg. nr Kb.sum= 26000rm. i henhold til generaldirekt. resol. af 12/1 1892, hvorved det også er tilladt, at skibet er blevet målt i Kiel d. 12/1 92 af skibsmåleren I Kbhvn. iflg. målbevis dat. Kbhvn. 21/1 92. Reg. anm. dat. Kbhvn. d. 18/1 92 Bestyrelsens medl har legitimeret sig som aktionærer ved fremlæggelse af aktier lydende på navn. Et eksemplar af selskabets lo^e er også afleveret. Overført til nyt skibsregister bind 1, fol. l6o

14 TY S SY St SY Cl SY. SY k Tt T< C< Ti M Y 7 CY T? SY TY TTB I fr T» gt TVT TT* gt Ti gi "Hermine" Skibets hjemsted:marstal Skonnert (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten) I Flensborg 1856 af R,Theilsen Intet bilbrev. ibd. HHQ Dækkenes antal: i Masternes antal: 2 Agterskibets form: Rundgattet Beskrivelse af forskibet: Middelfyldig bov, galion m. krølle. Bygget på: Kravel af eg. Hoved-Dimensioner Længde: 83' 5 Bredde: 18' 5 Dybde: Drægtighed: 121,25 tons Førere: J.P.Petersen,Marstal,borgerbrev dt. Ærøskøbing?/5 1872(1872) 1862 og endnu 1872: Skibsreder Hans Clausen Christensen Marstal Hoved-skibsregistrerings-protokol: Mlr.br. dt. Århus 20/9 1866: 5 i Lstr. Iflg. gen.dir. skrivelse af 27/ er dette skib på rejse fra Bandholm til Rochester med byg natten mellem d. 30 & 31 januar 1877 forlist ved øen Juist, hvor ligene af mandskabet 6 mand incl. kaptajnen drev iland med samt nogle papirer, der gav oplysninger om skibet. Ladning es tdr, byg sf værdi ca kr. antages assureret, for hvormeget vides ikke. Pragt ca kr. uassureret. Casco c* kr. uassureret. Slettet af registret 3l/

15 st SY ci sy io i -»ni rn CY Tt ir s 7 CY SY SY rn TT* st TVT st st Tru SY "Hermine" : Hakskov, fra 1883: Lragør Jagt Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) I Bandholm 1850 af H.P.Møller iflg. bilbr. dt ibd. R R C J Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 1 Agterskibets form: Platgattet. Beskrivelse af forskibet: Glat Bygget på: Kravel af eg. stævn. Hoved-Dimensioner Længde: 44! 1 Bredde: 12'8 Dybde: 6'2 Drægtighed: 2 6,2 9 t ons. Jørgen Jørgensen, borgerbr. Hakskov Johan Peter Jørgensen, borgerbr. Hakskov Peter Pittersen Tydsk, - Amager Birk ( ) 1874: 1883: 1861 og endnu 1870: Skibsreder Jens Frederik Sellerup, Hakskov j Ovnnvt. fører J.Jørgensen, - -_r - - Johan Peter Jørgensen, Hakskov Peter Pittersen Tydsk, Lragør Hoved-skibsregistrerings-protokol: Rigsarkiv : Mlr.br. dt. Nykøbing Palster : 1% lstr. Seneste reg. ved udstedelse af nyt certificat

16 ""Hermine" Hexø Skonnert Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibsbygaingaattcsten) I Damgarten (Rugen) Rekonstrueret i Hexø 1873 af J.H. Brandt ibd. iflg. bilbrev dt. Hexø 2/ "P3 Vravfll af w Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 2 Agrerskibefs Form Hækbygget m. fladt spejl. Beskrivelse af Forskibet Galion uden figur. N J V C For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted Hoved-Dimensioner Længde 53'6 Bredde 16'3 Dybde 6' 4 Drægtighed 46, 75 tons. T.H. Harild, borgerbrev Hexø 21/ Johannes Alexander Holm, 1! a 23/ ( 7/1 79) Pørstnvt. T.H. Harild, 0 6/6 79) 1873: Ovnnvt. fører T.H. Harild, Hexø 1/3? bestyrende reder. Jernstøber C. Strand, " 1/3- Skibsfører A. Strand, " 1/3- Hoved-Skibsregistrerings Rigsarkiv Landsarkiv iger Strandet syd for Hexø 13/ * solgt ved auktion smstd 29/H s.å., købesum 680 Rd., told 61 Rd. 79 sk. Mlr.br. som fremmed skib dt. Fåborg 17/ : 23 Lstr. Iflg. skøde, dt. 16/3 1880, er dette skib solgt til 0. Rymann 1 Westergom i Sverrig for kr.slettet af reg. 6/

17 !T k Ti.7 TY TY T CY St gi CYgYSYkTt C^Tl/VT7CiT? T Tii fr Ti st -»-r T> st T» gi navn: "Hermine" Marstal, fra 1873: København Skonnert Registrerings-samt kendingssignal-bogstaver: R R D (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) I Libau 1861 af H.Slevogh ibd. bilbr. dt. libau iflg, Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Hækbygget med fladt spejl. Beskrivelse af forskibet: Galionsfigur: en engel. Bygget på: Kravel af eg. Hoved-Dimensioner Længde: 60'9 Bredde: 17*4 Dybde: 9'7 I.C.Svane, borgerbr. Ærøskøbing Morten Kjærulff, borgerbr. København Drægtighed: 77,23 tons (77,18) 1870: Ovnnvt. fører I.C.Svane, Marstal -\ A.M.Svane, enke efter skipper A.C.Svane, Marstal i Sejlmager H.Petersen, Marstal i 1873: Islandsk købmand H.E.Thomsen, København Hoved-skibsregistrerings-protokol: Mlr.br. dt. Rønne : 36 lstr. Skibet indført fra Rusland og tolden betalt i juni 1870 med 96 Rd., som er 3 pet. af købesummen 3200 Rd. Mindre ombygning i Iflg. rederens anm. dt. København er dette skib solgt til skipper Theodor Larsson, Hellevik, Carlshamn for kr. Slettet af reg

18 ""Hermine Elisabeth", fra 1390: ^Kirstine" Marstal Jagt Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogsraver N D E C- Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibsbygningsattesten) I Marstal 1832 af J.Larsen af Svendborg bilbr. dt. Ærøskøbing 16/3 183^- Hovedrie Psmstd. af H.J.Bager ibd. bilbr. dt.1^/ For Dampskibe: Maskinernes Antal og Hestekraft Maskinfabrikantens Navn og Hjemsted. PS Fravpl af Hg Dækkenes Antal 1 Masternes Antal 1 Agterskibets Form Platgattet Beskrivelse af Forskibet Glat stævn Hoved-Dimensioner Lcengde 60' 7 Bredde le 9 r 0 72,20 tons Claus Madsen Levinsen, Borgerbrev Ærøskøbing 11/ Rasmus Rasmussen. Ærø herred 8/ (15/12^0 1878: 1890: 1853 og endnu 1869: Skibsfører og reder Albert Hermansen Hansen Albertsen, Marstal-J-.!i " H ' q Hermann Hansen Albertsen, "" -J-. Sidstnvt. sælger sin -J- til ovnnvt fører C.^adsen Levinsen, Marstal Ovnnvt. fører Rasmus Rasmussen, Ronæs pr Marstal. Hoved-Skibsregistrerings Protokol Rigsarkiv Landsarkiv iar.br dt Marstal 10/6 1863: 38 Lstr Købesum i December 1890: kr. Seneste registrering dt. 10/ HANDELS- OG SØFARTSMUSEET

19 \ 7 n n T O gt gi CYgY i-nnrcyyikytcyty < fr Ti gt. TY7 st st St gi navn: Hermod emsted: København skonnert H T V D (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten) Rudkjøbing 1883 af joh. Boas af Rudkjøbing, Ifgl. bilbrev dt. Rudkjøbing lo sep Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: hækbygget med fladt Beskrivelse af forskibet: Bygget på: kravel af eg. spejl. middelfyldigt med krølle. Hoved-Dimensioner Længde: 80' 5 Bredde: 18! 6 Dybde: 9'3 Drægtighed: t. Rasmus Jensen med borgerbrev dt. Langeland herreds kontor 2 marts 1868 Ifølge bilbrev dt. Rudkjøbing lo sep. I883 og nationalitets og ejendomserklæring dt. Rudkjøbing 11 sep tilhørende: Y I Ihostrup grosserer København Yed skøde dt. København den 15 aug sælger V T Ihostrup dette skib til Frederik Crone Fischer, eneste indehaver af firmaet W Fischer, isl. købmand København, nationalitets og ejendomserklæring dt. København den 28 aug Hoved-skibsregistrerings-protokol: lo, 276 Overført til nyt skibsregister bind 1 fol. 12o, den 16/3 19ol

20 TTT * XT ir>. TT- T o gt gi oirx^atntottrtrttotrirt TJA ir T> g~*. TVT > r\ "o én navn: Hermod hjemsted: Thorshavn på Færøerne art: kutter K B C G (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten) Rye, County af Sussex, Bilbrev haves ikke. Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 1 og 1 papegøjemast Hove d-dimensioner Længde: 7o E o Agterskibets form: hækbygget med flad b spejl. Beskrivelse af forskibet: skarpt med lod Bredde: Dybde: 17*8 9 E 6 ret stævn. Drægtigbed: 67, 96 t. Bygget på: kravel af eg og fyr. D H C Hovmann af Thorshavn med borgerbrev dt. Thorshavn 22 ; ; an. l88o Ifølge "bill af sale" dt. Lerwick 27 marts 1883 og nationalitets og ejendomserklæring dt. Thorshavn 27 dec tilhørende: Joen Peter Evensen købmand Thorshavn Hoved-skibsregistrerings-protokol: lo,319 Indført fra Lerwick i marts 1883 under navnet Ino. Indførselstolden er ifgl. generaldirektoratets skrivelse af 28/4 83 berigtiget ved en finansministeriet tilstillet vexel på , men da dette beløb udgør lo kr. pr. tons af den ansatte tonnage 65 96/i 00 tons er under 3o/4 83 afgivet indberetning til generaldirektoratet om at indførselstolden 1 henhold til lov af 3o/ll 76, burde have været beregnet med 3$ af købesummen 600. Fartøjet var forsynet interims certifikat dt. kgl. dansk vicekonsulat i Lerwick 28/3 83* Ifølge ejerens anmeldelse (udateret) er der intet hørt til dette skib siden det d. 18 marts 1888 forlod Thorshavn, bestemt til fiskeri under Island og det antages derfor at skibet er totalt forliåt og besætningen 13 mand omkommet. Casco af værdi 12ooo kr. uassureret. Skibet havde ca. 25o tdr. salt og proviant for 3 mdr..proviant og udrustning forsikret for 2ooo kr og eventuel fangst for 5ooo kr. Certifikatet gået tabt. Udslettet som forlist. Registreringen afsluttet 29/12 88.

21 TVT "M-V SY S CY St SI Cl SY TY k Ti TI C. M T7 CY TY TY ny Tru ST Ti Ct TVT T» gt. TT» gi "Hermod" Køb enhavn Skruedampskib (skonnert) : HEP (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) I Dumbarton pr G-lasgow 1876 af Birrell Stenhouse & Co. iflg. bilbrev dt. Dumbarton 1/ maskiner med 160 H/E nom. Walter Henderson & Co., G-lasgow. Dækkenes antal: overdæk. Masternes antal: 2 Agterskibets form: Hækbygget m. rundt spejl. Beskrivelse af forskibet: Skarp bov med lodretstående stævn. Bygget på: Klink af jern. Længde: Bredde: le: 246*0 50» 6 15'0, til overdæk: 22'4 44'5 Maskinrum: 1.459,94 tons. C.H.A. Olsen, borgerbrev København 20/8 1867; do som dampskibsfører do 22/ og endnu 1878: A/S "Dampskibsselskabet Hermod" i København, stiftet 30/5 1876, hvis bestyrelse med sæde i København er: Skibsfører Hiels L. Johansen er bestyrende reder, generalkonsul, gross. Johan Hansen, gross. G-otfred Halkier og fhv. skibsfører Johs. Jurgensen, alle København. A/S "Dampskibsselskabet Freja" i København, stiftet 29/ , hvis bestyrelse med sæde i KøbenhaTOi er: Skibsfører Hiels L. Johansen er bestyrende reder, gen.konsul Johan Hansen, gross. G-otfred Halkier og skibsreder Julius Andersen, alle København. Halkier afløses i bestyrelsen af kaptajn i marinen H.H. Gad, København. Hoved-skibsregistrerings-protokol: 9-86 Indført som nybygget- for dansk regning fra G-lasgow 1876, købesum , told 5$ (17.133,61 kr.). Int.nat. certificat dt. vicekonsulatet i G-lasgow 2/5 1876: 1.069,54 reg.tons. Iflg. anm. dt. København 2/ fra curator i "Dampskibsselskabet Freja"s concursbo er dette skib solgt ved offentlig auktion til Robert M. Slomann & Co. i Hamborg, hvorfor det slettes af reg. 4/ Forinden har registreringen været fortsat i bind XI, fol 14.

22 HANDELS-OG SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG Skibets navn: Skibets hjemsted: Skibets art: "Hermod" Svendborg Skonnert Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: (Efter bilbrevet eller skibsbyeningsaitcsten) O P S : Troense på Thorseng 1878 af C.E. [øller ibd. iflg. bilbrev dt- Troense.»8/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Hækbygget med halvrundt spejl. Beskrivelse af forskibet: Middelfyldigt, galion og krølle. Bygget på: Kravel af eg. Hoved-Dimensioner Længde: 93'1 Bredde: 20'4 Dybde: 10*0 Drægtighed: 146,63 tons. Førere: C. Henningsen af Troense, borgerbrev Thorseng birk 16/ Redere: 1878: Ejerforholdet delt I 32 dele, hvoraf skibsreder F.W. Yalentin har 2 er bestyrende reder, skibsfører H.H. Hielsen har 2, do E. Henningsen 2, do H. Jensen 2, do C. Falentin 2, do S. Hansen 2, skibsreder S. Christiansen 2, skibsbygger C.E. Møller 2, ovnnvt. fører C. Henningsen 4, alle Troense, færgemand I. Møller, Vindeby 3, skibsmægler H. Jensen 2, skibsreder E. Jensen 2, begge Svendborg, skibsreder Jørgen Andersen, Skårupør 2, do H. Rasmussen 2, do K. Petersen og do L. Petersen tilsammen 1, alle Strandhuse. Hoved-skibsregistrerings-protokol: 9-89 Anmærkninger: Iflg. Svendborg tolds indberetning af 2l/ll 1881 er der intet hørt fra dette skib, siden det d. 11/ afsejlede fra Hewcastle bestemt til Fredericia med en ladning stenkul og soda, og det må derfor antages at være totalt forlist og mandskabet, 6 mand, omkommet- Casco kr-, assureret for kr. ladningens værdi og assurance kendes ikke. Slettet af reg. 22/

23 T».T-ir»Tn!-rr-' gt gi CgtisYkTtTC^TtÆSTCiTriTYTi Ti k fr Ti st T\.7 Ti gt Ti gy "Hermod" Svendborg Skonnert H E P S (Efter bilbrevet eller skibsbygninesaitesten) I Troense på Thorseng 1878 af C.E. Møller ibd. iflg. bilbrev dt. Troense 28/ Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets form: Hækbygget med halvrundt spejl. Beskrivelse af forskibet: Middelfyldigt, galion og krølle. Bygget på: Kravel af eg. Længde: e: 93'1 20'4 10 '0 146,63 tons C. Henningsen af Troense, borgerbrev Thorseng birk 16/ : Ejerforholdet delt i 32 dele, hvoraf skibsreder F.W. Valentin har 2 og er bestyrende re der, skibsfører H.H. Hielsen har 2, do E. Henen 2, do C. Falentin 2, do S. Hansen 2, skibs- ningsen 2, do H. Jens reder S. Christiansen 2, skibsbygger O.E. Møller 2, ovnnvt. fører C. Henningsen 4, alle Troense, færgemand L. Møller, Vindeby 3, skibsmægler R. Jensen 2, skibsreder E. Jensen 2, begge Svendborg, skibsreder Jørgen And ersen, Skårupør 2, do H. Easmussen 2, do K. Petersen og do L. Pet ersen tilsammen 1, alle Strandhuse. Hoved-skibsregistrerings-protokol: 9-89 Iflg. Svendborg tolds indberetning af 2l/ll 1881 er der intet hørt fra dette skib, siden det d. Il/l afsejlede fra Newcastle bestemt til Fredericia med en ladning stenkul og soda, og det må derfor antages at være totalt forlist og mandskabet, 6 mand, omkommet. Casco kr., assureret for kr. Ladningens værdi og assurance kendes ikke. Slettet af reg. 22/

24 TB-1 TT t-i ^-v *~i r*i ** ini T^rTin^^YTmni^rri TT* Tr Tru éf^ \T T> A TT& ri "Hermod" Hexø Dæksbaad (Efter bilbrevet eller skibsbygninesattesten) Hexø I880 af G.H. Brandt ibd. ifl bilbr. dat. Hexø 16. august N S L Dækkenes antal: et Masternes antal: en Agterskibets form: elliptisk Beskrivelse af forskibet: Bygget på: kravel af eg miadelfyldigt : Jens Julius Easmussen af Hexø M.P, Madsen af Hexø Hoved-Dimensioner Længde: 30 * 6 Bredde: 11'5 Dybde: 3 f 8 Drægtighed: 8 s 64 tons (9,28) 1881: I883: 1883: 1886: : l88o: Fisker Lauritz Espersen^ best. reder, Hexø Fisker Jens Julius Rasmussen, Hexø Fisker Lars Åndersen, Hexø Lars Andersen sælger sin 1 /3 til: Ole Peter Henningsen, Hexø Jens Julius Rasmussen sælger sin 1/3 til: Fisker Feter Christian Dich, Hexø Ole Peter Henningsen sælger sin 1/3 til: Fisker M.P. Madsen, Hexø Lauritz Espersen sælger sin 1/3 til.medejerne Fisker Peter Christian Dich Fisker M.P. Madsen, Hexø Hoved-skibsregistrerings-protokol: /3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/2 1/2 Eftermålt Ifølge Hexø målingsbevis dat er tonnagen ansat til 9*28 tons, p.g. af ombygning. Overført til fartøjs fortegnelse bind I, fil. 33 den

B H D. Mikkel Hansen af Thisted med borgerbrev dt. Thisted 26. februar 1863 N.C. Nielsen med borgerbrev dt. Thisted 14. september I892.

B H D. Mikkel Hansen af Thisted med borgerbrev dt. Thisted 26. februar 1863 N.C. Nielsen med borgerbrev dt. Thisted 14. september I892. Prøven Thistec Slup (Efter bilbrevet eller skibsbygningsattesten) Christianssand i 1851;.nærmer; ubekendt. Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 1 Agterskibets form: hækbygget, fladt spejl. Beskrivelse af

Læs mere

.: Ib Skibets hjemsted: Kastrup skonnert. Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: K Y D T

.: Ib Skibets hjemsted: Kastrup skonnert. Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: K Y D T A M TI P T C 4n,gi c 17 A TO T C Ti; J CY SY SYTi st k F B A M D A B r i.: Ib Skibets hjemsted: Kastrup skonnert Registrerings- samt kendingssignal-bogstaver: K Y D T (Efter bilbrevet eller skibsbyeninssattesten)

Læs mere

Skibefs Navn "Anne Margrethe' Marstal. Skonnert.

Skibefs Navn Anne Margrethe' Marstal. Skonnert. Skibefs Navn "Anne Margrethe' Marstal. Skonnert. Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Sklbsbygtxlngsattcstcn) I Sandvig

Læs mere

For dampskibe: Maskinernes antal og hestekraft Maskinfabrikantens navn og hjemsted

For dampskibe: Maskinernes antal og hestekraft Maskinfabrikantens navn og hjemsted Verdånde : Nordby på Fanø 3 mst. skonnert N V F R (Efter bilbrevet eller skibsbyeningsattesten) Nordby på Fanø 1883/84 af S Abrahamsen, ifgl. bilbrev dt. Fanø 15 juni 1884- Dækkenes antal: 1 Masternes

Læs mere

I Brske 1855. Intet bilbrev.

I Brske 1855. Intet bilbrev. Skibets Navn "Liberta" Holbæk Skonnert Registrerings- samt Kendings-Signal-Bogstaver N G W P. Hvor og naar bygget Bygmesterens Navn og Hjemsted (Efter Bilbrevet eller Skibabygningsnttcaten) I Brske 1855.

Læs mere

"Marie Agnethe : Nyborg Skonnert N P C D

Marie Agnethe : Nyborg Skonnert N P C D "Marie Agnethe : Nyborg Skonnert N P C D (Efter bilbrevet eller skibsbygninssattestcn) I Troense 1839-40 af H.P.Hansen ibd. Iflg. bilbr. dt. Troense 31-3.1840. Dækkenes antal: 1 Masternes antal: 2 Agterskibets

Læs mere

Stockholm. emsted: København : skruedampskib . IT P C T. ;istrerings- samt kendrngssignal- bogi

Stockholm. emsted: København : skruedampskib . IT P C T. ;istrerings- samt kendrngssignal- bogi Stockholm emsted: København : skruedampskib ;istrerings- samt kendrngssignal- bogi. IT P C T (Efter bilbrevet eller skibsbysningsattesten) Matala mekaniska versted, Horrkøping l85o ved J G Olsen, ifgl.

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard.

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard. AMALIEGADE 1A Pedelbolig for Mellemskolen. Jf.Markedsgade 1. 1941-42 E. Svendsen Pedersen // opførelse af pedelbolig som enfamiliehus i en etage med høj kælder og udnyttet tagetage // lystryk, arkiveret

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

Strandinger ud for Rubjerg Knude

Strandinger ud for Rubjerg Knude Strandinger ud for Rubjerg Knude Jammerbugten Der er gennem tiderne strandet mange skibe i Jammerbugten - deraf navnet. Ser man på kortet over de registrerede strandinger gennem århundreder langs den jyske

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Vk-nr HJ omb Vk ex tara bremse -- Tbr Skift Fj omlit Gklm Lokal brug Ud Skr oph de facto

Vk-nr HJ omb Vk ex tara bremse -- Tbr Skift Fj omlit Gklm Lokal brug Ud Skr oph de facto 1 37701 590926 Ar 36105 QR 1919 9600 Hik-G 10" 1963 302 1117001 Opr. RIV-mærket 1968 680624-M5449 2 37776 590926 Ar 32093 QH 1921 9500 Hik-G 10" 1965 1118000-0 ej RIV-mærket (10/59) 1968 680731-M7163 3

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder:

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30

Gesten Badmintonklub Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Mandag den 29/12 1-15 09:30 16-30 10:30 31-45 11:30 46-47 12:30 Tirsdag den 30/12 48-62 09:30 63-77 10:30 78-92 11:30 Herresingle U11 C Pulje 1 1 Nicolai Nordentoft Næsby 2 Simon Harfot Kristiansen Bramming

Læs mere

Aarhus Badmintonklub AB

Aarhus Badmintonklub AB Deltagere Frederikshavn Skovshoved Emilie Juul Møller (DD+MD) Martin Kragh (HD) Nikolaj Overgaard (HD) Zvonimir Durkinjak (Udl.) (HD) Mathias Kany (HS+HD) Mathias Mundbjerg (HS) David Daugaard (HD) Frederik

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

NYHEDSBREV. MARITIM-HISTORISK FORENING for EGERNSUND & GRÅSTEN

NYHEDSBREV. MARITIM-HISTORISK FORENING for EGERNSUND & GRÅSTEN NYHEDSBREV MARITIM-HISTORISK FORENING for EGERNSUND & GRÅSTEN Nr.4- oktober- november 2008 Gensyn med M/S CECILIE efter ca. 40 år. Billedet viser CECILIE ved hjemkomsten for oplægning i 1958 efter 37 år

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider

Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Page 1 of 11 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn s 40. nationalstævne Udskriftsdato 11 marts 2012 Stævne by Vejlby Risskov Udskriftstidspunkt 17:32 Arrangør Svømning

Læs mere

Af bibliotekar Per Hofman Hansen, Silkeborg, perhofman@gmail.com

Af bibliotekar Per Hofman Hansen, Silkeborg, perhofman@gmail.com Hvad en gammel postkvitteringsbog kan fortælle Om daglige forsendelser til København af friskslagtede vildænder fanget i Sønderho gl. Fuglekøje i 9 og 94. Af bibliotekar Per Hofman Hansen, Silkeborg, perhofman@gmail.com

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Christiansborg fort, Dansk Guinea o. 1800. - Maleri af G. Webster. Handels- og Søfartsmuseet.

Christiansborg fort, Dansk Guinea o. 1800. - Maleri af G. Webster. Handels- og Søfartsmuseet. J 77 Christiansborg fort, Dansk Guinea o. 1800. - Maleri af G. Webster. Handels- og Søfartsmuseet. 1806 udsendtes i London et farvelagt akvatintastik af J. Hill efter G. Webster, forestillende det danske

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

LILLA DAN Togtplan 2015

LILLA DAN Togtplan 2015 ! LILLA DAN Togtplan 2015 Hvad med en anderledes og aktiv ferie? Oplev det danske ørige eller den svenske skærgård ombord på skonnerten Lilla Dan. 64 års aktiv drift for J. Lauritzen A/S! Rederiet J. Lauritzen

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Sofie Pauline Victoria Frederiksen

Sofie Pauline Victoria Frederiksen Sofie Pauline Victoria Frederiksen Her begynder min fortælling: Hele min barndom har jeg hørt om Victoria, desværre har jeg ikke kendt hende, da hun dør i 1945 i en alder af 62 år og jeg kommer til verden

Læs mere

Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering

Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering Triton Aalborgs Åbne Senior A & B-række turnering Dato: Søndag den 27. januar 2013 Kl. 09.00 Sted: Triton Aalborg,, Stjernevej 5, 9200 Aalborg SV. Kategorier: Der spilles i alle kategorier i A rækken og

Læs mere

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv boelsted 1 Peter Matzen G 04.07 1815 30 Helved husfader boelsmand nr 1a 2 Catharina Marie Køx G 07.08 1815 30 Katry husmoder hans kone 3 Peter Matzen U 21.07 1839 6 Helved søn 4 Jørgen Matzen U 01.11 1841

Læs mere

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880.

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880. Brandtaksationer i Øster Horne herred, Ribe amt. Af John Bach Thygesen - Ølgod d. 4. januar 2013 INDEX til arkivalieronline.dk http://www.sa.dk/ao/andre/brandforsikring.aspx Taksationsprotokol anno 1845

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk Vision grønne færger Eldrevne færger til Ærø www.greenferries.dk Visionen I stedet for tre store dieselfærger satses på mindre eldrevne færger med batteridrift og ladning fra vindstrøm. Alle Ærøs færger

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Program til HBK vestjysk BANK Forårsstævne 2015

Program til HBK vestjysk BANK Forårsstævne 2015 Badminton Klub Program til HBK vestjysk BANK Forårsstævne 2015 Badminton Klub takker de deltagende klubber, spillere og forældre, der vil være med til at gøre vestjysk BANK Forårsstævne 2015 til en god

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Sterup Søndergaard nu matr. Nr. 11k Valmuevej 9. Adkomster:

Sterup Søndergaard nu matr. Nr. 11k Valmuevej 9. Adkomster: Eierlav. Sterup Sterup Fælled Sterup Svennum Jerslev Nordøstlige del Sterup Fælled Jerslev Jerslev Nordøstlige del Jerslev Sydøstlige del Sterup Fælled Jerslev Nordøstlige del Jerslev Sydøstlige del Jerslev

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard Side: 1 Dato: 23 september 212 Tid: 12::23 Oprettet af WinGrodan 1.19.8 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel

Læs mere

Sæbesyderier: Lysestøberier:

Sæbesyderier: Lysestøberier: Liste over skadelige næringsveje (først og fremmest pga. lugtgener, dernæst pga. larm) i København. Kommissionen af 30. marts 1848 angående visse for sundheden skadelige næringsvejes henlæggelse udenfor

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere