års- og orienteringshæfte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "års- og orienteringshæfte"

Transkript

1 20 11 års- og orienteringshæfte

2 Indhold Vore mål 3 Handleplan 4 Årets gang 6 Skolens bestyrelse 12 Skolens ledelse 13 Skolens administration 13 Skolens lærere 14 Myretuen og 4. klasse klub 16 Praktiske oplysninger 20 Timefagfordelingsplan 26 Skolens elever 28 Legater 42 Kontoret Telefon: Fax: Kontortid kl Hjemmeside Børnehaveklassen Telefon: Myretuen Telefon: Skolebiblioteket Telefon: PPR Skolepsykolog Sofie Jørgensen (tlf ) Tale/hørepædagog Helga Bøgeskov (tlf ) Skoletandklinik Gl. Hasseris Skole (tlf ) Skolesundhedsplejerske Ute Kristensen 2 Klostermarksskolen

3 Vore mål Klostermarksskolen har som mål at være en levende og spændende skole, der bygger på traditioner og forpligtende fællesskab. Vi lægger vægt på, at vor undervisning og vore undervisningstilbud til stadighed er i udvikling. Der skal være tid og rum til, at eleverne gør sig erfaringer, opnår færdigheder, tilegner sig viden og udvikler fantasi og kreativitet, så de alene og i fællesskab bliver i stand til at formulere problemstillinger og finde forskellige løsningsmuligheder. Vi ønsker, at eleverne udvikler sig til selvstændige og harmoniske personer, der kan påtage sig ansvaret for egen læring og for løsningen af fælles opgaver i et demokratisk samfund. Personlig udvikling Fællesskab Faglighed Års- og orienteringshæfte 3

4 Handleplan Klostermarksskolen har som mål at være en levende og spændende skole, der bygger på traditioner og forpligtende fællesskab. Det betyder: At vi bl.a. gennem arbejdet med Trin for trin vil give eleverne gode redskaber til at fungere i fællesskabet og derved skaber et trygt miljø At vi gennem skolens mobbehandlingsplan vil lære eleverne, hvordan man omgås hinanden på en ordentlig måde, og vil lære dem at løse konflikter, så mobning undgås At vi gennem skolens sorgberedskabsplan vil give eleverne redskaber til at bearbejde egen sorg og hjælpe kammerater gennem deres At vi vedligeholder gode traditioner for at give eleverne en fælles skolekultur Vi lægger vægt på, at vor undervisning og vore undervisningstilbud til stadighed er i udvikling. Der skal være tid og rum til, at eleverne gør sig erfaringer, opnår færdigheder, tilegner sig viden og udvikler fantasi og kreativitet, så de alene og i fællesskab bliver i stand til at formulere problemstillinger og finde forskellige løsningsmuligheder. Det betyder: At vi tilbyder flerlærerordning i ind skolingen At der er et godt samarbejde mellem skole og fritidsordning At vi tilbyder forebyggende specialundervisning At vi tilbyder tidlig læsehjælp At vi tilbyder stavekurser At vi giver eleverne en fagligt velfunderet undervisning At vi tager hensyn til den enkelte elevs evner og tilpasser undervisningen dertil At der undervises projekt- og proces orienteret At der indarbejdes gode arbejdsvaner lektier skal læses, og opgaver skal afleveres til tiden At eleverne får udleveret tidssvarende undervisningsmateriale At eleverne arbejder med de mange intelligenser At der er undervisning i sundheds fremmende tiltag Det kræver også et godt skole/hjemsamarbejde: Afholdelse af forældremøder Afholdelse af skole/hjemsamtaler Afholdelse af lærer/elevsamtaler Udarbejdelse af handleplan for den enkelte elev, hvis der er behov Hjemsendelse af nyhedsbreve Forældreintra Oprettelse af klasseforældreråd Klassearrangementer Det kræver også gode personaleforhold: Der gives mulighed for et godt team samarbejde Lærerne har gode muligheder for efter- og videreuddannelse Afholdelse af medarbejderudviklings samtaler Der findes en personalepolitik 4 Klostermarksskolen

5 Der findes en lønpolitik Årsplanlægningen er fleksibel Gode lokaleforhold Ansvarsområder Det er elevens ansvar: At være hensynsfuld, opmærksom og hjælpsom At anerkende og respektere andre mennesker At være positiv At være forberedt At deltage aktivt i undervisningen At møde til tiden At holde orden Det er forældrenes ansvar: At barnet møder i god tid, er udhvilet, mæt og velforberedt At barnet kan indgå i et ligeværdigt fællesskab At vise interesse for og engagement i de aktiviteter, der finder sted i klassen og på skolen At aftaler/tidsfrister bliver overholdt At have en god dialog med lærerne/ skolen Det er lærerens ansvar: At være velforberedt, engagerende, motiverende og inspirerende i forhold til den enkelte elev, klassen og skolen At skabe tryghed og modvirke mobning At møde elever, forældre og kolleger med respekt At skabe en god dialog med forældre At møde til tiden At være faglig kompetent og til stadighed følge med i udviklingen inden for sine fag Det er bestyrelsens og ledelsens ansvar: At der findes tidssvarende undervisnings materiale At der er gode undervisningsforhold fysisk, psykisk og æstetisk At give lærerne mulighed for efter- og videreuddannelse At vedligeholde skolens gode traditioner At have en god dialog med forældregruppen Brug af datalogger i naturen

6 10. klasses udlandsrejser Eleverne i 10. klasse kunne i år vælge mellem Østrig, Island eller London som mål for deres udlandsrejse. 6 Klostermarksskolen

7 Mere fra 10. klasses tur til Island Års- og orienteringshæfte 7

8 I 9. klasse er der sprogrejse til Frankrig eller Tyskland, hvor der besøges skoler og elever. Sprogrejserne i 9. klasse 8 Klostermarksskolen

9 Scottish Learning Festival 2010 Internationalisering, faglighed, inspiration og det nyeste inden for pædagogisk udvikling hænger sammen. Scottish Learning Festival er blevet kendt som et mødested for det nyeste inden for pædagogisk udvikling med mere end 160 seminarer og over 200 udstillere. Derfor deltog nogle lærere fra Klostermarksskolen i 2010 og det samme gælder for 2011-udgaven. Års- og orienteringshæfte 9

10 Årets gang Skoleåret I forlængelse af bestyrelsens strategiske prioritering af indsatsområder, har vi i skoleåret har fokus på en række områder, hvoraf vi i det følgende med fotoreportager og tekst vil beskrive to områder, nemlig IT-udviklingen og den internationale dimension. Vi har valgt at beskrive skoleåret med disse emner som overskrift for nogle fotoserier på de følgende sider: IT IT-udviklingen har naturligvis at gøre med udstyr og teknik, og der er investeret i Smartboards i næsten alle klasser, ligesom skolens trådløse netværk er blevet opgraderet til at kunne betjene alle skolens pc-er samt private elevpc-er fra elever i 9. og 10. klasse, som i dette skoleår har medbragt egen pc til undervisningen. I andre fag som naturfag, fysik/kemi m.fl. er der også indkøbt forsøgs- og måleudstyr, som samarbejder med lokalets Smartboard og elevernes adgang til skolens net via elevintra. Biblioteket har investeret i redigeringsudstyr, som elever kan benytte, og i skoleåret har vi afholdt den første, men ikke sidste multimediefestival, hvor elevers produkter, videoer, photo-stories mm. blev forevist et publikum og bedømt af et kritisk dommerpanel. Men IT-udviklingen er også et spørgsmål om know-how og uddannelse af såvel elever som lærere og skoleledelse, og skolen er midt i en fase af struktureret videndeling i f.eks. anvendelse af Smartboard, som alle ansatte bliver uddannet i, efter fag og niveau. Det er fortsat et mål for os, at elever fra skal Klostermarksskolen skal forlade skolegangen med bedst mulige digitale kompetencer og fortrolighed med IT og medier. Den internationale dimension International bevidsthed er ligesom IT-udvikling en prioritering, der kommer til udtryk på mange måder, og her i materialet er det nærliggende at medbringe fotoserier fra udveksling, sprogrejse og lejrskoler i udlandet. For at sikre, at skolens lærere og pædagoger er internationalt orienteret i udviklingen af deres arbejde, har der også i efteruddannelsen været fokus på dette område, som det vil fremgå af billederne i årsskriftet. Lars Peter Nitschke Skoleleder 10 Klostermarksskolen

11 Onlineprøve i biologi Års- og orienteringshæfte 11

12 Bestyrelse, ledelse og administration Skolens bestyrelse Erling Petersen Formand Per S. Andreasen Næstformand Helle Dietz Morten Friis Frederiksen Rikke Ørsted 12 Klostermarksskolen

13 Skolens ledelse Lars Peter Nitschke (LN) Skoleleder Skolens administration Trine Clausager Sekretær Mette Sunds Regnskabsfører Niels Beltoft (NB) Viceskoleleder Claus Christensen Servicemedarbejder Christian Møller Servicemedarbejder Helle Korsbek (HEO) Leder af skolefritidsordning Assia Robio IT-supporter Års- og orienteringshæfte 13

14 Skolens lærere Arendse R. Andersen (AR ) Gitte Andersen (GA ) Bent Baisgaard (BE ) Lisbeth Raska Hansen (LH ) Per Lindgren Hansen (PH ) Rikke Bundgaard Hansen (RH ) Anette B. Hoffgaard (AB ) Mette Kortegaard (MK ) Claus Lillelund (CL ) Annette Lunø (AL ) Carsten Mortensen (CM ) 14 Klostermarksskolen

15 Randi Brunø (RB ) Andreas Buelund (AH ) Helle Davies (HD ) Helle Erichsen (HE ) Mette Haase (MH ) Jens Lindrup Jensen (JJ ) Lars Holm Jensen (LJ ) Ninna Dalbro Jensen (ND ) Susanne Jensen (SU ) Hanne Jørgensen (HJ ) Louise M. Mortensen (LO ) Lars Ulrik Mølbæk (LM ) Lise Møller (LI ) Inge Brink Nielsen (IN ) Sanne Aarup Christensen (SA ) Års- og orienteringshæfte 15

16 Gitte Olesen (GO ) Lennart Pedersen (LP ) Tina Brandt Pedersen (TI) Henriette Spliid Schmidt (HN) Birthe Julie Skov (BS) Christophe Thouin (CT ) Annette Tillegreen (AT ) Karin Tølbøll (KT ) Inge D. Vadman (IV ) Helle Vejen (HV ) Myretuen Jane Kanstrup Christensen (JKC) Sanne Kang Hansen (SKL) Birgit Kjærside (BKJ) Lars Berg Kristiansen (LBK) Helle Krogh (HHK) 16 Klostermarksskolen

17 Jane Kjær Steffensen (JK ) Torsten Juul Svelle (TS ) Mads Birk Svendsen (MB ) Birthe Graakjær Svendsen (BG ) Christina Sønderlund (CH ) 4. klasse klub Mia Wiesmach Sørensen (MW ) Christoffer Hartmann Veng (CV ) Eva Krog Vistisen (EK ) Louise Harbo Dalby (LHD) Morten Kleemann Lykke (MKL) Linda Mortensen (LIN) Daniel Mick Nielsen (DAN) Marian Nielsen (MNO) Anne Mette Raaby (AMR) Thomas Juulsgaard Thomsen (TJT) Års- og orienteringshæfte 17

18 De fleste klasser er nu ved at have Smartboard, og der er mange forskellige anvendelsesmuligheder. Som gammeldags tavle med mulighed for at gemme det skrevne, til animationer, til forskellige interaktive tjenester og programmer, til fremlæggelser, til filmvisning, til monitorering af forskellige målinger I naturfagene bruges Smartboard blandt andet til at vise elektronisk dataopsamling, animationer, sammen med forstørrelseskameraet Makrolup eller mikroskopkameraet. Derudover er der naturligvis de samme muligheder som i alle andre fag. Smartboard i undervisningen og naturfagene 18 Klostermarksskolen

19 Smartboard i undervisningen Års- og orienteringshæfte 19

20 Praktiske oplysninger for Hjemmeside På skolens hjemmeside findes altid opdaterede oplysninger. De afsluttende prøver Folkeskolens afgangsprøver (FSA) er obligatorisk for alle elever på 9. klassetrin, og alle undervisningsfag er prøvefag, undtaget idræt, der afsluttes med en skriftlig udtalelse. Folkeskolens afgangsprøve omfatter 7 prøver, 5 fastlagte og 2 ved lodtrækning. De 5 faste prøver er: Skriftlig og mundtlig prøve i dansk Skriftlig prøve i matematik Mundtlig prøve i engelsk og fysik/kemi De 2 sidste prøver udtrækkes med 1 fag indenfor henholdsvis gruppen af naturfag og humanistiske fag. Ved afslutning af 10. klasse kan eleverne vælge at gå til prøve i fagene: dansk, fysik/kemi, matematik, engelsk, tysk og fransk. Befordringsgodtgørelse Skolens elever kan søge om befordringsgodtgørelse på et skema, der fås på skolen. Følgende afstandsbestemmelser skal være opfyldt: klasse 2,6-12,5 km klasse 6,1-16,0 km klasse 7,1-16,0 km 10. klasse 9,1-17,0 km Godtgørelsen sker efter beregning af skolens kilometertilskud og antal km ud fra afstandsbestemmelserne. Biblioteket Bibliotekets samlinger omfatter såvel klassesæt som håndbøger og skønog faglitteratur. Allerede fra 0. klasse har eleverne adgang til at gå på biblioteket og låne bøger med hjem. Skolens elever skal ikke have lånerkort for at låne på skolebiblioteket, og der betales ikke bøde for bøger, der afleveres for sent. Derimod kræves der erstatning for ødelagte og bortkomne bøger. Alle bøger er stregkodemærkede og registreret elektronisk. Eleverne kan søge bibliotekets materialer på nettet via Skoleporten (www.klostermarksskolen.dk) under mappen Søg i venstre side. Åbningstid: kl Dog mandag og torsdag. Bøger og andre undervisningsmidler Skolen udleverer bøger til alle elever. Eleverne i de ældste klasser skal dog selv anskaffe enkelte hovedværker i dansk litteratur og fra 6. klasse også Retskrivningsordbogen. Det anbefales også, at eleverne køber ordbøger i fremmedsprogene efter lærernes vejledning. Alle andre bøger, hæfter, materialer i billedkunst, sløjd, hjemkundskab, håndarbejde og i 5. klasse lommeregnere leveres af skolen. Eleverne må overholde følgende regler: Bøgerne skal skånes mest muligt og derfor holdes forsynet med solidt omslag. Alt materiel skal forsynes med navn og klassebetegnelse. Bøgerne må ikke forsynes med mærker eller tilføjelser undtagen efter faglærerens udtrykkelige anvisning. Bortkomne/ødelagte materialer, hvad enten det er skolens eller lån fra fx Center for Undervisningsmidler, skal erstattes. Udleverede fotokopier kan mod betaling genudleveres. 20 Klostermarksskolen

21 Nødkopier af fx engangsmaterialer betales ligeledes. Elever i 8., 9. og 10. klasse skal medbringe egen computer. Depositum Der betales depositum ved bekræftet optagelse i Klostermarksskolens børnehaveklasse, 7. og 10. klasse. Elever kan når som helst indmeldes til de nævnte klassetrin. I efteråret inden skolestarten udsendes sammen med andre praktiske oplysninger girokort til indbetaling af depositum, der udgør 2 måneders sko lepenge. For 7. og 10. klassernes vedkommende dog kun 1 måneds. Depositum medregnes som skolepenge og er tabt ved fraflytning, framelding el. lign. Ekstra frihed Forældrene anmodes om ikke at bede børnene fri, hvis det ikke er absolut påkrævet. Ved konfirmation har konfirmanden fri den følgende mandag og til kl.10 om tirsdagen. Søskende kan få fri til kl. 10 om mandagen. Tilladelse til ekstra frihed kan gives af ledelsen, men for enkelte timer og én dag dog henholdsvis af faglæreren og klasselæreren. Det skal dog oplyses, at der ikke gives fri i forbindelse med afvikling af terminsprøver og projektopgave på 9. årgang og selvvalgt opgave på 10. årgang Ferieplan /8 Skolestart for klasse 11/8 Skolestart for børnehaveklassen 15/10-23/10 Efterårsferie 21/12-4/1 Juleferie 18/2-26/2 Vinterferie 31/3-9/4 Påskeferie 4/5-6/5 Store Bededagsferie 17/5-20/5 Kristi Himmelfartsferie 2/6-5/6 Pinseferie og grundlovsdag 30/6 Sommerferien begynder Ved ferier er alle dage inklusive. Myretuen har åbent: -27. juni-8. juli august -i efterårsferien -i vinterferien april juli -fra 6. august Forsikringer Skolen forventer, at alle elever er dækket gennem hjemmets ulykkesforsikring. Skolen har tegnet en elevforsikring og en hjemrejseforsikring. Skade på inventar og bygninger, der skyldes forsæt eller uforsvarlig handling, skal erstattes efter regning. Forældreråd På efterårets forældremøder vælges et forældreråd for et år ad gangen blandt klassens forældre. Forældrerådene medvirker til: at støtte trivslen blandt eleverne i klassen og på skolen. at arrangere og afholde aktiviteter for forældre og elever i klassen. at etablere et fælles netværk blandt klassens forældre og elever. at etablere et bindeled mellem forældre, skolens ledelse og bestyrelse. årligt aftenmøde i januar (17/1 2012). Fripladser Skolen kan dels af egne midler og dels gennem fripladstilskud fra staten yde en række delvise fripladser. Ansøgningsskema uddeles til alle. Ansøgninger vedr. næste skoleår skal foreligge inden sommerferien. Dette tilskud kan ydes til elever på alle klassetrin til nedbringelse af skolepengene og fastsættes under hensyn til hjemmets økonomiske forhold. Skolen yder også tilskud til fripladsordning i fritidsordningen. Fritidsklub Eleverne i 4. og 5. klasse kan melde sig til Myretuens Fritidsklub. For 4. klasse er åbningstiden som i Myretuen. For 5. klasse er der åbent fra skoledagens ophør til kl , og her kan man vælge en deltidsplads med 3 faste dage. Års- og orienteringshæfte 21

22 Fritidsordning Klostermarksskolens fritidsordning er et tilbud til eleverne fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Fritidsordningen har til formål at organisere barnets fritid i et trygt og udviklende miljø, hvor barnet kan lege og deltage i forskellige pædagogiske aktiviteter efter eget behov og egen lyst. Åbningstid kl Betaling for fritidsordningen sker i 11 rater. Indbetaling bedes foretaget den 10. i måneden og helst via PBS. 1. barn : 1.610,- kr. 2. barn: 1100,- kr. Efterfølgende børn: 0,- kr. Frugt hver dag er incl. Da statstilskuddet kun gives 100 % til elever, der er tilmeldt fra 1. august til 30. juni, kan ud meldelse kun ske undtagelsesvis. Pasning i ferieordning omfatter alle børn i fritidsordningen, men der skal dog forud ske en tilmelding af hensyn til aktivitetsplanlægning og personalenormering. Se dage med ferieordning på skolens hjemmeside. Alle børn skal medbringe indesko, regntøj samt skiftetøj, der skal ligge i kassen i børnenes garderober. Til alle klasser i indskolingen er der tilknyttet kontaktpersoner fra fritidsordningen. Kontaktpersonerne deltager i en del af klassens undervisningstimer og er med til forældremøder og en skole/hjemsamtale. Der kan altid aftales individuelle samtaler efter behov. Generalforsamling Afholdes torsdag d. 27. marts Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1. marts. Indmeldelse Indmeldelse sker ved personlig eller telefonisk henvendelse på skolens kontor, og der betales et indmeldelsesgebyr på 400 kr. Ved optagelse tages der hensyn til søskendereglen, dato for indmeldelse og pige/drenge-balancen. Søskendereglen omfatter også halvsøskende med forskellige hjemadresser. For at opnå søskendemoderation skal hjemadressen dog være den samme. Ved udmeldelse i skoleårets løb betales skolepenge for hele den måned, i hvilken udmeldelsen sker. Karakterer Eleverne i årgang får karakterer i alle fag, der er undervist i på 6. klassetrin dog kun bogstaver. Eleverne får karakterbøger med hjem 3 gange i årets løb elever i klasse dog kun 2 gange. I enkelte fag kan karakteren mangle i en termin. Klostermarksskolens sorggruppe Engleklubben Har du mistet en mor eller far, søster eller bror eller har du alvorligt syge forældre eller søskende? Så kan en samtalegruppe på Klostermarksskolen være noget for dig. En samtalegruppe er et sted, hvor du kan dele dine tanker, bekymringer, glæder og sorger med andre i samme situation. Et sted, hvor man kan opleve et fællesskab omkring det at have prøvet det samme. Når vi mødes, vil vi tale om det, som du kan have svært ved at tale med andre om hvor svært det er, når man har en alvorligt syg i familien eller har mistet en, man holder af. Sorg er ikke en sygdom, som kan behandles. Sorg gør ondt og kan være svær at tale om, men ved at tale om og dele sorgen med andre, kan den blive lettere at bære. Sorggruppeleder Helle Korsbek Konfirmationsforberedelse Eleverne går til præst i skoletiden, og efter aftale med Aalborg Kommune foregår det på 7. klassetrin. Eleverne i en klasse deltager i konfirmationsforberedelsen på samme tid. I 2012 konfirmeres 7.a den 4. maj, 7.b. den 5. maj og 7.c den 6. maj. Kontaktbog Kontaktbogen anvendes såvel af forældre som lærere som et hurtigt forbindelsesled mellem skole og hjem. Hvis eleven har været fraværende pga. sygdom eller af anden årsag, medbringes begrundelse i kontaktbogen den første dag, eleven er i skole igen. Skolen underrettes, hvis en elevs fravær strækker sig over mere end 3 dage. 22 Klostermarksskolen

23 Lejrskole/ture Det er blevet en tradition på skolen, at klasse i slutningen af skoleåret har en tur til Lundby Krat, og at klasse tager til Fårup Sommerland. Klasselærerne arrangerer sædvanligvis en- eller todagsture og ekskursioner for 1., 2., 3., 4. og 5. klasse, og kun 6. klasse kommer på lejrskole af en skoleuges varighed. Her giver skolen et tilskud på 700 kroner pr. lejrskole. På 9. klassetrin er der en sprogrejse til enten Tyskland eller Frankrig, hvortil der kan søges om tilskud på skolen. 10. klasse er på 1 uges udenlandsrejse, som planlægges med lærerne. Læsning/læseteknik Vi har besluttet at lave læseprøver på samtlige klassetrin og staveprøver fra 2. til 9. klasse. Klasselæreren gennemfører selv staveprøver og drøfter efterfølgende resultater og tiltag med en lærer fra støttecentret. Læseprøverne tages af vores læsevejleder sammen med klasselæreren. Efter retning af prøverne har læsevejlederen konference med klasselæreren, hvor nye tiltag drøftes for klassen og enkeltelever. Alle elever skal lære sig forskellige læseteknikker og dermed blive såvel sikrere som hurtigere læsere. Tidlig læsehjælp fonologisk træning Tidlig læsehjælp tilbydes elever i 1. klasse, der endnu ikke helt har fat i læsestrategierne. Undervisningen begynder ved juletid, og eleverne tilbydes individuel undervisning ca. 25 minutter dagligt. Fonologisk træning tilbydes eleverne i børnehaveklassen. Fra efterårsferien arbejdes der i et modul om ugen med bogstavlyde. Den primære vægt lægges på vokaltræning. Morgentime Hvis elever fra børnehaveklasse til og med 3. klasse har brug for at opholde sig på skolen fra kl til undervisningens start, er der mulighed herfor uden vederlag. Musikundervisning I samarbejde med Aalborg Kulturskole tilbydes alle at få undervisning i at spille på et instrument og i at synge. Programmet er bredt udformet med tilbud om musik til børn og unge, og betalingen er moderat, idet stat og kommune yder tilskud efter gældende regler for musikundervisning. Der er tilmelding i april. Der er også mulighed for at tilmelde sig til skolens kor. Minikor er for elever i 2. klasse, Mezzokor er for og 5. klasse og Skolekor er for klasse. Da korundervisningen er gratis, indgår den ikke som led i samarbejdet med Aalborg Kulturskole. Tilmeldelsesblanketter til den frivillige musikundervisning fås på skolen og afleveres inden sommerferien på skolens kontor eller til musiklæreren. Mælk Der kan vælges mellem flere mælkeprodukter, men man er bundet til det samme mælkeprodukt for et halvt år ad gangen. Det er Danske Mejeriers Fællesorganisation i Århus, der administrerer ordningen, og tilmelding og betaling for et halvt år ad gangen sker på de fra Mejerikontoret udleverede girokort. P-fagstilbud Elever i klasse kan deltage i p-fag. Penge, værdigenstande Skolen henstiller indtrængende til forældrene ikke at lade børnene medbringe større pengebeløb. Har en elev undtagelsesvist et sådant beløb med, kan det opbevares hos en lærer eller på kontoret. Skolen kan ikke påtage sig ansvaret for værdigenstande eller glemte og bortkomne effekter. Det er en god ide at mærke elevens ejendele med navn. Skolebod/-mad Skolen har en skolemadsordning. Forældre kan over internettet (se henvisning på skolens hjemmeside) bestille en let frokostret, som klassevis kan afhentes i kælderen sammen med skolemælken. Hver dag i 10-frikvarteret kan eleverne købe frugt, gnavebolle og forskellige drikkevarer i skolens frugtbod. Hver fredag sælges pizza-stykker. Bestilling skal ske dagen før, om torsdagen. Der er koldtvandsdispenser på stueetagen, på 1. sal samt i indskolingsbygningen, hvor eleverne kan hente vand. Skolefest Skolefesten 2011 er fastsat til fredag den 25. november. Års- og orienteringshæfte 23

24 Skole/hjemsamarbejde Formålet med skole/hjemsamarbejdet er, at det skal inddrage ikke kun forældrene, men også eleverne i et samarbejde om et godt skoleliv baseret på dialog, rådgivning og vejledning om og for hver enkelt af skolens elever. Samarbejdet bygger på 3 elementer: a. Klasseforældremøder b. Skole/hjemsamtaler c. Lærer/elevsamtaler a. Klasseforældremøderne afholdes mellem klasselæreren og klassens forældre. På dette møde er der lejlighed til at hilse på nye lærere og forældre, drøfte klassens liv og planlægge eventuelle klasseaktiviteter. b. Skole/hjemsamtalerne afholdes 2 gange om året i 9. og 10. klasserne dog kun 1 gang. Både elever og forældre inviteres, og alle elever opfordres til at deltage, da det er dem, det handler om. Der er afsat 15 minutter pr. samtale. 1. møde holdes i forbindelse med 1. standpunktsmeddelelse. 2. møde holdes i forbindelse med 2. standpunktsmeddelelse. På 9. og 10. klassetrin, hvor der kun holdes 1 møde, deltager alle faglærerne. c. Lærer/elevsamtaler afholdes 1 gang om året og placeres mellem de 2 skole/hjemsamtaler som en opfølgning af 1. samtale. Samtalerne gennemføres af klasselæreren, der forud er orienteret af faglærerne faglærerne kan efter behov/ønske gennemføre elevsamtaler. Der er 2 lærer/elevsamtaler i 8., 9. og 10. klasserne. Skolepatruljen 17 elever har gennem året stået for den daglige trafiksikkerhed på Dr. Christines Vej hver morgen mellem 7.45 og Gruppen har fungeret med stor kompetence, følt ansvaret og forstået at hjælpe og vejlede, når det har været påkrævet. Dejligt vi til stadighed har mange elever, der ønsker at hjælpe kammeraterne med at færdes sikkert de sidste meter før skolen. Generelt er der stor respekt for skolepatruljens arbejde, men selvfølgelig er der altid plads til forbedring og tanke for, hvilken opgave skolepatruljen varetager hver dag. Vi tager fat i de småproblemer, der opstår, og forsøger at gøre noget ved dem på stedet. Det har været en succes. Vi har hygget og værdsat skolepatruljens arbejde ved forskellige arrangementer, som eleverne selv har været med til at bestemme. Tak til skolepatruljen. Skolepenge Skolepenge betales i 11 rater. Indbetaling bedes foretaget inden den 10. i måneden og helst via PBS. Se skema herunder for raterne i dette skoleår. Raterne for skolepenge : klasse: klasse: 1. barn 1260 kr kr. 2. barn 870 kr. 940 kr. 3. barn 505 kr. 545 kr. 4. barn 0 kr. 0 kr. Skolesundhedsplejersken Skolesundhedsplejerskens tilbud omfatter alle børn fra børnehaveklasse til 9. klasse, dog ikke 2., 4. og 7. klasse. Se skolens hjemmeside for detaljer. Skolesundhedsplejersken træffes på skolen hver mandag og fredag. Skolevejledning Skolevejledningen varetages af den kommunale Ungdommens Uddannelsesvejledning, som har en fast kontaktperson tilknyttet skolen: Torben Elling 8. & 10. klasse Mobil.: Tlf.: Supplerende undervisning/specialundervisning Skolens støttecenter har til opgave at medvirke til at udvikle undervisningsdifferentieringen, således at hvert barn modtager netop den undervisning, det har behov for. Teamet af specialuddannede lærere er ansvarligt for afholdelse af læse/ staveprøver i klasserne, tilrettelæggelse af læsekurser i 3. og 4. kl. samt rådgivning vedrørende undervisningstilrettelæggelse og materialevalg for elever med særlige behov. En elev kan deltage i intensive kurser af kortere varighed i støttecentret 24 Klostermarksskolen

25 eller modtage støtte i klassen. Aktiviteterne foregår i et tæt samarbejde med klasselærer og forældre. Der laves en individuel undervisningsplan, og der lægges vægt på, at elevens selvstændighed udvikles. Tandpleje Alle børn, der bor i Aalborg Kommune, har ret til gratis tandpleje på kommunens klinikker, indtil de er fyldt 18 år. Fra det fyldte 16. år og indtil 18-års fødselsdagen kan de unge i stedet vælge at gå hos en praktiserende tandlæge for kommunens regning. Tandplejen omfatter forebyggelse af tandsygdomme, regelmæssige undersøgelser og al nødvendig behandling (bevarende tandbehandling, tandregulering og behandling af tandskader m.v.). Børnene på Klostermarksskolen tilbydes behandling på Gl. Hasseris Skole (tlf ). Hvis man hellere vil gå på en anden af kommunens klinikker, kan det også lade sig gøre. Man kan henvende sig herom på klinikken. Dette frie klinikvalg betyder fx også, at de små børn, der er skrevet op til at skulle på Klostermarksskolen, kan blive behandlet på den klinik, skolen er tilknyttet, selv om de endnu ikke går i skole. Klinikken sørger for, at børnene bliver indkaldt til undersøgelse med passende mellemrum, men man er altid velkommen til at henvende sig og få en ekstra tid, hvis man har brug for det. På de hverdage, hvor klinikken ikke er åben, ydes nødbehandling på en af kommunens andre klinikker, hvortil henvisning sker via telefonsvarer. Nødbehandling hos praktiserende tandlæger betales kun af kommunen, hvis det ikke har været muligt at benytte en kommunal klinik. I skoleferierne er der etableret vagtordning på Tandplejen, Lille Borgergade 21, Nørresundby. Der er åbent for tidsbestilling klokken 8-15 på alle hverdage på tlf Udtalelser Når eleverne forlader skolen efter 9. eller 10. klasse, får de et afgangsbevis. I afgangsbeviset står der, hvilke fag eleven har deltaget i, årskarakterer og prøvekarakterer. Derudover får de en udtalelse, givet af elevens faglærere. De karakterer, der står i afgangsbeviset, siger noget om elevens faglige standpunkt. I udtalelsen skrives der om færdigheder, arbejdsindsats, arbejdsvaner og modenhed. Samfundet har nu og i de kommende år brug for mennesker, som har udviklet mange gode egenskaber. Det er f.eks. vigtigt: At man har gode arbejdsvaner. At man er præcis. At man har ansvarsfølelse over for det, man har med at gøre. At man stiller krav til sig selv, når et arbejde skal udføres. At man har lært at arbejde selvstændigt. At man er i stand til på fornuftig måde at samarbejde med andre. Skolekoret i Oslo Års- og orienteringshæfte 25

26 Timefagfordeling Klasse: Dansk (2) Matematik Idræt Svømning 2/0 0/2 Kristendom Billedkunst Musik 2(2) Historie IT 1 1 Geografi Biologi Samfundsfag Håndarbejde 2(2) 2(2) Hjemkundskab 3(3) Sløjd 3(3) Engelsk Tysk el. fransk Fysik Natur/teknik Kinesisk(valgfag) (2) (2) Elevtimetal 31 33(35) 33(35) Samlet timetal (á 60 min) i forhold til undervisningsministeriets minimum Klasse Klostermarksskolen Minimumstal Klostermarksskolen

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

1. mellemtrin 2014/15

1. mellemtrin 2014/15 1. mellemtrin 2014/15 Velkommen til alle elever og forældre på 1. MT. Det kommende skoleår byder på mange nyheder i forhold til tidligere. Blandt andet indfører vi på hele skolen projekttimer i 4. modul,

Læs mere

Nyttige informationer om Augustenborg skole

Nyttige informationer om Augustenborg skole Nyttige informationer om Augustenborg skole Om skolen 88 72 43 55 E-mail augustenborgskole@sonderborg.dk Hjemmeside www.augustenborgskole.dk Ordensregler Skolen har følgende fælles ordensregler Vi er ordentlige

Læs mere

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt

Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Velkommen til Otterup Realskole Faglighed ansvarlighed og gensidig respekt Vi er 239 elever fra børnehaveklasse til 10. kl. o Max 20 i bhkl til 6. kl. Dog kan der i 7.- 9. klasse være 24 elever. Det udløser

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse og Udby i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne velkomst folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de spørgsmål,

Læs mere

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC

Nilen Privatskole Nilen ABC 2012-2013. Nilen ABC A Nilen ABC Afgangsprøve I 9. klasse er der 2 skriftlige terminsprøver, 1 mundtlig i hver af fagene dansk, matematik, engelsk og tysk, Folkeskolens Skriftlige Afgangsprøve i maj, samt Folkeskolens Afgangsprøve

Læs mere

Årsplan for 5.klasse 2014-2015

Årsplan for 5.klasse 2014-2015 2014 Årsplan for 5.klasse 2014-2015 Uge Dato Aktivitet 33 Ma. 11. aug. Første skoledag kl. 9.00 15.00 Basisperiode 1 To. 14.aug. Forældremøde i 5.kl. 34 To. 21.aug. Fr.22.aug. Skolefotografering (0.kl.,

Læs mere

Alt hvad der er værd at vide om UCS10!

Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Alt hvad der er værd at vide om UCS10! Brobygning Den obligatoriske brobygning i uge 48 retter sig mod to forskellige ungdomsuddannelser, hvoraf den ene skal være en erhvervsuddannelse herunder HTX og

Læs mere

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune

Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Velkommen til Katrinedalskolen, afdelingerne Tuse, Svinninge, Udby og Gislinge i Holbæk Kommune Vi byder dig velkommen til din nye skole. Denne folder er tænkt som et redskab til at give dig svar på de

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole

Informationshæfte for. Indskolingen Ørslevkloster Skole Informationshæfte for Indskolingen Ørslevkloster Skole 2014 2015 11. udgave s. 1 En skole i forandring Ørslevkloster skole er en skole i forandring. I vil opleve en skole, som er anderledes, end da I selv

Læs mere

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9

Musikskolen. frivillige undervisningstilbud. Sæson 2015-16. Tilmelding senest 1. juni. af 9 Musikskolen frivillige undervisningstilbud Tilmelding senest 1. juni Sæson 2015-16 af 9 Velkommen Undervisere Kåre Tórður Anette Det er mig en stor glæde, at kunne byde velkommen til en ny sæson i Musikskolen

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Evaluering og opfølgning:

Evaluering og opfølgning: Evaluering og opfølgning: Århus Privatskole underviser efter de af Undervisningsministeriet opstillede Fælles Mål (læs disse andetsteds på hjemmesiden under Lovpligtig information). Dette sikrer, at skolens

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

Specialklasserne på Beder Skole

Specialklasserne på Beder Skole Specialklasserne på Beder Skole Det vigtige er ikke det vi er men det vi godt kunne være kan være ikke kan være endnu men kan og skal blive engang være engang Inger Christensen. Det Beder skoles værdigrundlag

Læs mere

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Kvalitetsrapport. Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar. Skolens navn: Sjørslev Skole Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Skolens målsætning: Kvalitetsrapport Der lægges i hele skolens hverdag vægt på ligeværd, medbestemmelse og medansvar.

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2013 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger både på data, som jeg

Læs mere

skipper clement Skoleåret 2014/15

skipper clement Skoleåret 2014/15 skipper clement Skoleåret 2014/15 Indhold 1. Første dag efter sommerferien 2. Skolefritidsordning (SFO) 3. Skolens skema 2014/15 4. Ferieplan 2014/15 5. Skolepenge 2014/15 6. Ansøgning om nedsættelse af

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Velkommen i Hjallerup Skole

Velkommen i Hjallerup Skole Velkommen i Hjallerup Skole Skoleåret 2013/2014 Velkommen i skole I dag er en ganske særlig dag dagen hvor jeres barn starter i skole. Jeres barn tager i dag hul på et nyt og meget væsentligt kapitel i

Læs mere

skipper clement Skoleåret 2016/17

skipper clement Skoleåret 2016/17 skipper clement Skoleåret 2016/17 Indhold 1. Første dag efter sommerferien 2. Skolefritidsordning (SFO) 3. Skolens skema 2016/17 4. Ferieplan 2016/17 5. Skolepenge 2016/17 6. Ansøgning om nedsættelse af

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT2 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf.: 99 66 88 00 AKT2: 20121580 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender Tlf.: 99 66 88 02 E mail:hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk

15/16. Sparkær Skole & SFO/Klub. Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg. Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk 15/16 Sparkær Skole & SFO/Klub Sparkær Skole, Langgade 32, 8800 Viborg Telefon: 87872520 E-mail: skole.sparkaer@viborg.dk Velkommen til Sparkær skole og SFO/Klub Vi vil med denne lille folder give jer

Læs mere

års- og orienteringshæfte

års- og orienteringshæfte 20 13 års- og orienteringshæfte Indhold Vore mål 3 Handleplan 4 Årets gang 9 Skolens bestyrelse 10 Skolens ledelse 17 Skolens administration 17 Skolens lærere 18 Myretuen og Klubben 21 Praktiske oplysninger

Læs mere

Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015 Årsplan for Indskolingen og Børnehaveklassen 2014-2015 2014 Uge Dato Aktivitet Første skoledag. Alle møder kl. 9.00. 33 Ma. 11. aug. Indskoling får fri kl. 11.30 34 Fr. 22. aug. Skolefotografering Fr.

Læs mere

Velkommen i skole. Kære forældre

Velkommen i skole. Kære forældre Velkommen i skole Velkommen i skole Kære forældre Første skoledag er en milepæl i jeres barns liv. Den er nemlig en helt særlig dag, som alle børn ser frem til med stor spænding. Den første skoletid er

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Årsplan for 2. klasse

Årsplan for 2. klasse Årsplan for 2. klasse 2012-2013 2012 Uge Dato Aktivitet 33 Ti. 14. aug. Første skoledag kl. (8.00) 9.00-11.30 34 Fr. 24. aug. Skolefotografering kl. 8.15-12.45 (kun ulige klasser) 35 Ti. 28. aug. Forældremøde

Læs mere

års- og orienteringshæfte

års- og orienteringshæfte 20 12 års- og orienteringshæfte Indhold Vore mål 3 Handleplan 4 Årets gang 9 Skolens bestyrelse 16 Skolens ledelse 17 Skolens administration 17 Skolens faggrupper 18 Myretuen og 4. klasse klub 21 Skolens

Læs mere

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE

SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE SKOLESTART 2010 PÅ HOLSTED SKOLE Hermed en stor velkomst til alle. Jeg håber, I har nydt den gode sommer rigtig meget sammen med jeres børn. Nyansatte Skolen har ansat 3 nye lærere, en børnehaveklasseleder

Læs mere

Årsplan for 6.klasse 2013-2014. 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag

Årsplan for 6.klasse 2013-2014. 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag Årsplan for 6.klasse 2013-2014 2013 Uge Dato Aktivitet P-fag 33 34 Ma. 12. aug. Første skoledag kl. 9.00-11.30 Basisperiode 1 35 On. 28. aug. Rystesammentur til Hjerl Hede for MG 36 Uge 36 Alle børn cykler

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT2 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 AKT2: 20121580 Viceskoleleder for AKT-afdelingen: Helle Stender Tlf: 99668802 E mail:hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden...

SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole. Når fundamentet og balancen er i orden... SkoleFritidsOrdning på Randers Realskole Når fundamentet og balancen er i orden... 1 Udvikling - helt fra start Den første del af skoledagen tilbringes i indskolingsbygningen på Randers Realskole - en

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2013/2014 Nr. 5 Kalenderen skoleåret 2014 2015 Skolens aktivitetskalender kan ses på forældreintra og skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk/fo Ferieplan for

Læs mere

Skolestart på Skovbakkeskolen

Skolestart på Skovbakkeskolen SKOLESTART Skolestart på Skovbakkeskolen Sag 727-2010-19130 Dok. nr. 727-2010-129163 Indskrivning Skoleindskrivningen nærmer sig. Indskrivningen finder sted på distriktsskolen i uge 49 2010. På Skovbakkeskolen

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer

INFORMATIONSFOLDER. PARKSKOLEN Struer INFORMATIONSFOLDER BØRNEHAVEKLASSEN PARKSKOLEN Struer www. parkskolen-struer.dk Kære forældre Samarbejde, tryghed og tillid er nogle af de nøgleord, som har stor betydning i skolens hverdag. Det gælder

Læs mere

VELKOMMEN TIL UDSKOLINGEN

VELKOMMEN TIL UDSKOLINGEN VELKOMMEN TIL UDSKOLINGEN Sønderkærskolen, Kettegård Alle 2, 2650 Hvidovre Tlf.: 3675 3035 - Fax: 3675 1294 - E-mail: soenderkaer@hvidovre.dk Sønderkærskolen Det fine ved at lære noget er, at ingen kan

Læs mere

Årsplan for 3.klasse

Årsplan for 3.klasse Årsplan for 3.klasse 2012-2013 2012 Uge Dato Aktivitet 33 Ti. 14. aug. Første skoledag kl. (8.00) 9.00-11.30 34 Fr. 24. aug. Skolefotografering kl. 8.15 12.45 35 Ons. 29 Forældremøde i 3. klasse 36 37

Læs mere

Velkommen til Sfo Hulen.

Velkommen til Sfo Hulen. Velkommen til Sfo Hulen. Hulens målsætning: Hulen er en fritidsordning som modtager børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Børn har efter en skoledag brug for at skifte spor. I Hulen lægger vi

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

#Spørgsmål og svar om den nye skole

#Spørgsmål og svar om den nye skole #Spørgsmål og svar om den nye skole >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. >Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? (3/7-2014) Alle elever får en

Læs mere

Oplysningsmappe. Skoleåret 2013-2014. Ådalskolen, Centerklasserne Dalgas Allé 22 7800 Skive

Oplysningsmappe. Skoleåret 2013-2014. Ådalskolen, Centerklasserne Dalgas Allé 22 7800 Skive Oplysningsmappe Skoleåret 2013-2014 Ådalskolen, Centerklasserne Dalgas Allé 22 7800 Skive 9915 3430 Centerklasserne 9915 3400 Ådalskolen Fax: 9915 3415 E-mail: anel@skivekommune.dk 1 Index: Index: 2 Ledelse:

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE.

INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. INFORMATIONSFOLDER INDSKOLINGEN PÅ NØRRE NISSUM SKOLE. 1 Kære forældre Med denne informationsfolder håber vi at kunne give svar på nogle af de spørgsmål der opstår, når jeres barn starter i skole, og dermed

Læs mere

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne.

Men det nye skoleår er ikke hvilket som helst skoleår men det første år med en ny skolereform og en ny arbejdstidsaftale for lærerne. Baggesenskolen skoleåret 2014/2015 Kære forældre og elever på Baggesenskolen Sommeren er så småt begyndt at indfinde sig, og afgangselevernes sidste skoledag nærmer sig. Dette betyder at et skoleår går

Læs mere

Årsplan for 4.klasse 2014-2015

Årsplan for 4.klasse 2014-2015 2014 Årsplan for 4.klasse 2014-2015 Uge Dato Aktivitet 33 Ma. 11. aug. Første skoledag kl. 9.00 15.00 Basisperiode 1 34 Fr.22.aug. Skolefotografering (0.kl., 1.kl., 3.kl., 5.kl., 7.kl. og 9.kl.) 35 Ti.

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser.

Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. www.sct-knud.dk Sct. Knuds Skole bygger på: det kristne livs- og menneskesyn. skole/hjem samarbejde barnets evner og interesser. Sct. Knuds Skole arbejder for: at give barnet de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

Årsplan for 4.klasse Uge Dato Aktivitet P-fag

Årsplan for 4.klasse Uge Dato Aktivitet P-fag Årsplan for 4.klasse 2013-2014 2013 Uge Dato Aktivitet 33 34 Ma. 12. aug. Første skoledag kl. 9.00-11.30 Basisperiode 1 35 36 37 On. 21. aug. On. 28. aug. On. 4.sept. Rystesammendag for MG Forældremøde

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen

Læs om. Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Læs om Målet for indskolingen PALS Skolestartsaktiviteter i foråret Dagens gang i indskolingen Skole/hjemsamarbejde i indskolingen Seminarieskolen Mylius Erichsens Vej 127 9210 Aalborg SØ Tlf. 9814 0744

Læs mere

Skolebladet. Skolestart

Skolebladet. Skolestart Skolebladet Skolestart Velkommen til et nyt og spændende skoleår! Efter en lang, varm og solrig sommerferie skal vi alle være med til at skrive danmarkshistorie. Folkeskolereformen er nu sat i gang, og

Læs mere

Uddannelsesplan for Klostermarksskolen

Uddannelsesplan for Klostermarksskolen Uddannelsesplan for Klostermarksskolen Grundoplysninger: Navn: Klostermarksskolen Adresse: Dronning Christines Vej 6, 9000 Aalborg Telefon og mail: 96 31 18 18 - mail@klostermarksskolen.dk Webadresse:

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 27. juni 2014 Fredagsbrev nr. 787 Næste uge: 28. juni 10. august 12. august Baunen udlejet Kollegialt samvær I skole igen (søndag) Lærermøde Mærkedag: TILLYKKE TIL JER Kære forældre

Læs mere

Velkommen til Vestre Skole

Velkommen til Vestre Skole Velkommen til Vestre Skole Peter Jensen, som har 6. årgang og tidligere har startet 7. klassetrin Elever fra 9. årgang Alice Markussen, skoleleder Vestre Skole og Åløkkeskolen. Fra skolens Visions- og

Læs mere

Børnegrotten 2016/17

Børnegrotten 2016/17 Børnegrotten 2016/17 Velkommen Hermed vil vi gerne byde jer velkommen i Børnegrotten, som er Sct. Mariæ Skoles fritidsordning. Børnegrotten er et fritidstilbud for elever i 0. 4. klasse. Her er lidt information

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 18. november fra kl. 18.30 20.00 Programmet for aftenen: 1. Næstformand i skolebestyrelsen Susanne Grunkin byder velkommen 2. Skoleleder Kirsten Kryger giver

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540

https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/default.aspx?p=soenderborg07 &k=540 Leder af SFO Viceskoleleder Rasmus Andreassen Tlf. skolens kontor. 88 72 44 07 Hverdagens beskeder: Tlf. SFO køkkenet 27 90 82 60 Tlf. Klub 27 90 82 62 Åbningstider i SFO Mandag torsdag: 6.30 8.00 / 12.55

Læs mere

Specialklasser Nørre Nissum Skole

Specialklasser Nørre Nissum Skole Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være kun der hvor børn kan føle sig trygge gror det, de gamle kaldte for lykke Carl Scharnberg Specialklasser Nørre Nissum Skole Velkommen

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Årsplan for 4. klasse

Årsplan for 4. klasse Årsplan for 4. klasse 2012-2013 2012 UGE DATO AKTIVITET P-FAG 33 Ti. 14. aug. Første skoledag kl. (8.00) 9.00-11.30 Basisperiode 1 i fagene: 34 Fr. 17. aug. Skolefotografering kl. 8.15-12.45 35 Ti. 28.aug.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Veflinge Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Veflinge Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT5 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 AKT-5 tlf. 40426381 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Mejdahl Stender Tlf: 99668802 E mail:hmst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Årsplan for 6.klasse 2014-2015

Årsplan for 6.klasse 2014-2015 2014 Årsplan for 6.klasse 2014-2015 Uge Dato Aktivitet P-fag 33 Ma. 11. aug. Første skoledag kl. 9.00 15.00 Basisperiode 1 34 To. 21.aug. Forældremøde i 6.kl. 35. To. 28. aug. Ryste-sammen-tur 4.- 6.kl.

Læs mere

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej

Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Glidende overgang Afdeling Skjoldborgsvej Ullerup Bæk Skolen Skjoldborgsvej 25 DK-7000 Fredericia Tlf. 7210 5930 britta.madsen@fredericiakom.dk www.fredericiakommune.dk I denne folder kan du læse lidt

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse

Indskolingen på Randers Realskole. børnehaveklasse Indskolingen på Randers Realskole 1. klasses undervisning - lige fra børnehaveklasse 1 Udvikling med tradition Selvom Randers Realskole er blandt landets største skoler, så fungerer indskolingen i en lille,

Læs mere

ØSTER JØLBY SKOLE. - En skole i bevægelse. Velkomstfolder VELKOMMEN

ØSTER JØLBY SKOLE. - En skole i bevægelse. Velkomstfolder VELKOMMEN VELKOMMEN Overskrift til bageste panel TIL ØSTER JØLBY SKOLE - En skole i bevægelse Velkomstfolder Med dette lille hæfte byder vi dig velkommen til din nye skole. Vi håber på et godt samarbejde, hvor vi

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Skovløkkeskolen læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Skovløkkeskolen 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Frydenhøjskolens udskoling

Frydenhøjskolens udskoling Frydenhøjskolens udskoling 7.-9. klasse 2011/12 Indledning Med denne lille folder vil vi gerne informere lidt om Frydenhøjskolens udskoling. Vi arbejder hele tiden på at udvikle udskolingen og på at gøre

Læs mere

Skolecenter Jetsmark. Information omkring næste skoleår. 20. juni 2014. Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark

Skolecenter Jetsmark. Information omkring næste skoleår. 20. juni 2014. Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Skolecenter Jetsmark 20. juni 2014 Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Indhold 1. Evalueringsformer der benyttes på skolen 2. Evaluering af den samlede undervisning i skoleåret 3. Plan for opfølgning på evalueringen

Læs mere

Den følgende beskrivelse tage udgangspunkt i, hvordan det ser ud i dec. 08.

Den følgende beskrivelse tage udgangspunkt i, hvordan det ser ud i dec. 08. Mellemtrinnet på Vinderød Skole (08/09). På Vinderød skole går man på Mellemtrinnet i 4. 5. og 6. klasse (fra skoleåret 09/10: 3. 6. kl.) Man har hjemklasse i den årgang, man hører til, men en del aktiviteter

Læs mere

Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet!

Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet! Grønvangskolen den 24.06.14 Kære elever og forældre i fase 2/mellemtrinnet! Sommerferien nærmer sig med hastige skridt. I år er det ikke blot et nyt skoleår, som afsluttes. Med den nye folkeskolereform

Læs mere

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt

Gram Skole. Juli Sommerferie. Kommende begivenheder. Kort nyt Kommende begivenheder Juli 2014 Sommerferie til mandag d. 11.8.2014. kl. 8.00. Nærmere program for dagen følger i uge 32. Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33

Læs mere

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3

Stensnæsskolen. Rammebetingelser. Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Rammebetingelser Elevtal i normalklasser: klasser 1 elever 2 Gennemsnitlig klassekvotient Elever der modtager specialpædagogisk bistand 3 Elever der modtager undervisning i dansk som andetsprog 4 Elever

Læs mere

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense

Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Bogense skole Regnbuen/Skattekisten Gyldensteensvej 2, 5400 Bogense Kære læser Denne folder er beregnet til jer forældre som en orientering om Regnbuen / Skattekisten. Det er vores håb, at I her kan finde

Læs mere

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17

Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Modtagelsesklasser Silkeborg Kommune 2016/17 Kære forældre Velkommen til Silkeborg Kommune. Jeres barn skal nu til at gå i dansk folkeskole. I dette lille hæfte er beskrevet nogle af de områder, hvor I

Læs mere

Velkommen i skole. Gribskov Kommune BJØRNEHØJSKOLEN GILBJERGSKOLEN GRIBSKOLEN NORDSTJERNESKOLEN SANKT HELENE SKOLE

Velkommen i skole. Gribskov Kommune BJØRNEHØJSKOLEN GILBJERGSKOLEN GRIBSKOLEN NORDSTJERNESKOLEN SANKT HELENE SKOLE Velkommen i skole Gribskov Kommune BJØRNEHØJSKOLEN GILBJERGSKOLEN GRIBSKOLEN NORDSTJERNESKOLEN SANKT HELENE SKOLE 2 Velkommen i skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Fag i folkeskolen 3 Folkeskolens

Læs mere

Månedsinformation. Skole og SFO

Månedsinformation. Skole og SFO Månedsinformation Skole og SFO August 2011 Velkommen til et nyt skoleår Velkommen til alle elever og forældre til det nye skoleår. Skoleåret 2011/2012 er startet og for 42 nye elever var d. 15. august

Læs mere

Afdelingens struktur Rosendalskolen er en folkeskole med 800 elever. Skolen har i de sidste år fusioneret med Hvornum og Nordre skole, og er derfor i

Afdelingens struktur Rosendalskolen er en folkeskole med 800 elever. Skolen har i de sidste år fusioneret med Hvornum og Nordre skole, og er derfor i Afdelingens struktur Rosendalskolen er en folkeskole med 800 elever. Skolen har i de sidste år fusioneret med Hvornum og Nordre skole, og er derfor i gang med en gennemgribende udvikling og ombygning.

Læs mere

Skolens målsætning og værdigrundlag

Skolens målsætning og værdigrundlag Skolens målsætning og værdigrundlag Indhold Skolens målsætning...2 Skolens værdigrundlag...2 Skoledagens planlægning...2 Før og efter skoledagen...2 Børnehaveklassen...3 Forældresamarbejde /- indflydelse...3

Læs mere

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil.

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil. Nørre Nebel Skole - skolestartsgruppen - Januar 2012 Afdelingens profil. I afdelingens profil vil vi beskrive, hvad vi helt specifikt gør i Skolestarten, for at hjælpe og støtte udviklingen af elevernes

Læs mere