Bruttoliste Input til Erhvervsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bruttoliste Input til Erhvervsplan 2015-2018"

Transkript

1 Bruttoliste Input til Erhvervsplan I dette dokument er alle kommentarer til forslaget til Erhvervsplanen samlet og grupperet fra borddebatter, SMS er og mails fra Erhvervskonferencen 3. sept. Generelle input og kommentarer God sammenhængende plan og relevante indsatser. Frisk tone i Erhvervsplanen Vi skal skabe stolthed over at bo og drive virksomhed i Aalborg - hvordan viser vi vores stolthed tydeligere og hvordan gør vi Aalborg til et sted, som også de unge er stolte af? Savner at planen giver bud på, hvordan vi kan gøre folk (borgere og virksomheder) stolte af Aalborg Hvordan kan vi skabe fans af Aalborg? Vi skal gøre erhvervsudvikling til en folkesag (inspiration: Vidensby Lyngby ) Branding, branding, branding - Der mangler et overordnet samlet brand for Aalborg. Hvad vil vi kendes på, hvad er det, der skal tatoveres på vores overarm? Overskrifterne i Erhvervsplanen er ret maskuline. Der skal tales til hjertet, hvis man vil skabe fans. Erhvervsplanen skal tale til vores følelser og skal afspejle det hele menneske. At virksomheder, består af mennesker og mennesker er mere end deres arbejde Godt med fokus på Aalborg som industriby, men hvad er en industriby? Der savnes nogle mere konkrete beskrivelser af, hvad der skal til for at udvikle Aalborg som industriby. Industri er ikke med i styrkepositionerne, kun indirekte. Lev op til sloganet om, at Aalborg er den globale videns og industriby. Prøv at rette fokus mod industribyen. Hvad vil det sige, at Aalborg (også) er en industriby? Betyder det rygende skorstene som for 50 år siden, eller hvad menes der med det det skal defineres / nytænkes. Sæt ind allerede i skolerne. I skolen fremmes de boglige fag, ikke de håndværksmæssige, så allerede i skolerne skabes der grobund for et image, der favoriserer de boglige uddannelser lav om på det. Fordi vi skal leve af viden, har vi stemplet håndværkere som tabere. Det er en helt forkert strategi. Viden og produktion skal gå hånd i hånd. Italesæt det! Og vis at I mener det, når I taler om videns- OG industribyen. De unge på banen brug vores ungeråd bring unge ind i beslutningsrummet - Fokus på omvendt mentoring - Vi skal have de nye generationers iderigdom aktiveret (men husk balancen mellem ung-gammel/erfaringer) - Få mere variation ind i Erhvervsrådet gerne flere unge iværksættere, studerende der er mange måder at høre de unge på Der skal forstyrrelser ind i Erhvervsrådet Omvendt mentoring (nævnt af flere) Benchmarking no go! (nævnt af flere) kommunen skal ikke måle sig med andre kommuner, men tænke ud af boksen Godt at der bobler mere kreativitet i byen, men gerne stadig mere sprudlende, mere åbent og det skal med i planen HANDLING er afgørende ikke mere snak - fra ord til handling! Der mangler konkrete initiativer (Erhvervskonferencen er en god start). Hvordan kommer vi fra vision og flotte mål til konkrete tiltag og handlingsplaner? Mangler den konkrete del Hvor er fråden om munden på BusinessAalborg, der gør at vi går fra visioner og strategi til helt konkrete tiltag, der gør det attraktivt for virksomheder at etablere sig i Aalborg? Lav målsætninger og målbare aktiviteter Fortæl hvad ekstra virksomhederne i Aalborg får ud af dækningsafgiften (de mio. kr.) Mere risikovillig kapital skab en fond med indskud fra virksomheder, banker mv., som kan skabe grobund for nye virksomheder Mere risikovillighed ind i planen det kræves for at skabe flere arbejdspladser Mere kant og frækhed savnes i planen. Der er ikke så meget nyt i den TÆNK STORT Erhvervsstrategien er lidt konservativ

2 Om formidlingen af planen: Mange ord, lidt lange sætninger kunne vi lave en mere let version, lettere kommunikerbart? Øvelse: hvad skal fortælles for at tiltrække en virksomhed - hvad er budskabet / selling points? Der står ikke noget om universitetet: vores største styrke 30 mand på erhvervskontoret - det ikke er nok. Der mangler en erhvervsdirektør. Erhvervsområdet skal opprioriteres og gøres mere synlig Erhvervsplanen er for traditionel med det snævre fokus på erhverv. Erhvervsudvikling er også at skabe en attraktiv by, at sikre særlige kulturtilbud, ungdomsboliger m.v. Erhvervsstrategien og Vision 2025 (byplanlægningen) skal hænge bedre sammen. Stedet har stor betydning for erhvervslivet. Hvordan bruger regionen Aalborg? og omvendt (hvorfor hørte vi ikke om byplanlægning på konferencen?) Integration mellem Erhvervsplan og Beskæftigelsesindsatsen Godt med iværksætteri men sæt mere fokus på innovation Bedre kobling mellem håndværkere - virksomheder - universitet og kommuner. Understøt de unge, som ikke vil på Universitetet - Håndværkere og faglærte bør indtænkes langt stærkere i erhvervsplanen - især nu hvor vi erklærer os som industriby/-region Sygehusbyggeriet giver mange muligheder skal tænkes ind i planen Konkrete forslag, der ikke hører hjemme i Erhvervsplanen Uddannelsesbyen Aalborg har i lang tid har været lig med AAU. Der er opbygget et rigtig stærkt image omkring herlighederne ved universitetet, men man har glemt de håndværksmæssige uddannelser / erhvervsuddannelserne (til uddannelsesstrategien) Meget dårligt internet på Brorholtvej så dårligt, at virksomhederne ikke kan foretage de lovpligtige indrapporteringer til Aalborg Kommune og andre myndigheder. Virksomheder overvejer at flytte derfra. Problemstillingen er fremført af Dir. Henrik Sørensen, Desmi. Aalborg Kommune kan ikke trække kabler og kendte udbydere vil ikke. Beboerne vil gerne lave deres eget bredbåndsnet og vil gerne vide, hvordan man gør det. Aller helst vil man bare have noget bredbånd Henrik Sørensen ønsker en tilbagemelding på dette!! Høvejen gøres 4-sporet Gæster, som kommer med fly til Aalborg køres til byen af den gamle lufthavnsvej. Der er simpelt hen for grimt ligner et stykke vej fra det gamle Østeuropa. Kan man forskønne det eller køre gæster en anden vej? Letbane? Hvorfor ikke lave den med busser på gummihjul? Det er hurtigere og billigere. Brug navnet Aalborg (Aalborg Havn i stedet for Østhavnen, Aalborg Erhvervspark og Aalborg Universitetspark i stedet for Aalborg Ø, 9000 Aalborg eller 9400 Aalborg N i stedet for Nørresundby mv.) Midlertidig Bypark på P-dækket Budolfi Plads Kommunen skal ikke være så stiv med regler ift., hvor der må opsættes borde og stole i gågade og på havnefront. Vigtigt med bedre skiltning i byen man skal være kendt i byen, for at kunne finde rundt. Der mangler skilte, der viser retning mod kulturelle tilbud i byen. Bedre informationstavler. Fokus på cykler i byen + Cykelparkering med overvågning sponsoreret af forsikringsselskaber Bycykler flere af dem! Evt. med reklamer på. Man kunne lave pendlerplads i Nørresundby og så kan man låne en bycykel til at køre på ind til midtbyen. Mindre trafik i centrum og motion til alle. Flere boliger til nyuddannede - fint med mange og gode ungdomsboliger, men hvor skal de bo, når de skal i første job? Mere fleksibel boligmasse Motorvej direkte til lufthavnen Mere erhvervsjord, så virksomhederne kan placere sig Flere virksomheder langs motorvejen for at skabe synlighed (som syd for Aarhus)

3 Luk indkøbskontoret (tænk globalt og handl lokalt) kommunen skal handle hos lokale virksomheder kritik af indkøbskontoret for at være provisionslønnet Flere statslige arbejdspladser til Nordjylland decentraliser statsadministrationen Vi skal have affaldssortering i hele Aalborg Kommune. Hvorfor er det ikke ensrettet i dag? Aalborg skal være en mere socialt ansvarlig by f.eks. sælge overskudsmad i sociale supermarkeder (ligesom de gør i Østrig). Kan Business Aalborg hjælpe virksomhederne med at gøre en social indsats? Især de unge interesserer sig for social ansvarlighed. Måske kunne man have restauranter, hvor der ikke serveres US-sizes. Mange steder er det totalt overdrevet, så meget mad man får serveret på restaurant, og dette resulterer i madspild. Vision og mål Satse på produktion - Aalborg skal være Nordeuropas bedste sted at producere og koble viden og produktion/industri Det særlige samarbejde, der eksisterer mellem Industri og Universitetet (og øvrige uddannelsesinstitutioner) bør være en Styrkeposition Vi skal leve af kompetencer, specialisering og kvalitet Vi skal være sundhedsby Hvor er kulturen blevet af? Aalborg som Danmarks bedste studieby mangler NordensParis Er 10% vækst i værditilvækst realistisk? Målene er i orden, men vejene til målene er svage Smart City på side 11 (cirkelfiguren) lidt snævert, inddrager ikke det brede perspektiv Styrkepositioner Styrkerne inden for Sundhedsteknologi skal udnyttes mere og have en mere fremtrædende plads i Erhvervsplanen - Sundhedsteknologi skal have et boost i Erhvervsplanen. Også set i lyset af byggeriet af det nye supersygehus og de muligheder, som dette bringer med sig (nævnt af flere) Hvad gør vi konkret for at spotte og fange kommende mega-trends og styrkepositioner? Drømmen om nye styrkepositioner De fire styrkepositioner skifte navn til noget, der appellerer til det emotionelle så vi skaber en god fortælling Husk de virksomheder, der ikke passer ind i de fire søjler Tradingerhvervet mangler - Tradingvirksomheder er en stor (overrepræsenteret) branche i Nordjylland (især handel med fisk og fødevarer) kig på, hvordan uddannelser i byen, AAU og UCN, understøtter det merkantile og tradingerhvervet Hvor er detailhandlen henne i erhvervsplanen? Der er udfordringer nok, fx mht. butiksdød i midtbyen, parkeringsmuligheder mv. Flere og flere butikker flytter til City Syd. Hvordan man vil styrke detailhandlen? Aalborg City vil gerne i tættere dialog med BusinessAalborg Hvorfor er servicebranchen ikke repræsenteret i erhvervsplanen? Oplevelsesindustri frem i lyset på linje med de øvrige styrkepositioner Forslag til andre vækstområder: Turisme. Vi skal være kendt for god service og god tone. Markedsføring af attraktioner Vanskeligt at tale om en styrkeposition, idet den består af en aftale mellem havnen og hjemmestyret. Kontrakten skal i udbud og mister vi den, falder styrkepositionen bort. Den maritime industri er et brand for Aalborg Aalborg skal være Danmarks robotcenter - automatisering

4 Strategiske tiltag Erhvervsservice Fokus på eliten af nordjyske virksomheder Aalborg Kommune kan fremme udviklingen ved at købe mere hos lokale virksomheder kommunen kan fremme erhvervsudviklingen ved at outsource i meget højere grad Hvor er one stop blevet af? Virksomheder ønsker egen problemknuser Hvis man løber sur i sin sagsbehandling, skal det være muligt at få en problemknuser - så kan der spares tid for alle Byggesagsbehandlingen virker hæmmende for virkelysten. Fokus på dette, så sagsbehandlingen i stedet kommer til at virke befordrende Byggesagsbehandlinger tager for lang tid. Det er dog blevet bedre. Udfordringer i forhold til godkendelser = Byggetilladelser og miljøgodkendelser. Det tager alt for lang tid. Det er et problem/en reel barriere. Kommunen skal kunne agere hurtigere og bliver dygtigere til at komme med hurtige tilbagemeldinger (nævnt af flere) Kommunen har meget lange svartider - omvendt giver kommunen virksomhederne korte frister. Kommunen er for træg med lokalplaner Visionen om vækst skal gælde i alle afdelinger og skal kunne mærkes hos alle medarbejdere Etablere en tydelig og kendt Task Force, der tager hånd om virksomhedstilflyttere Det skal være nemmere at henvende sig til Aalborg Kommune: i dag meget forvirrende (er det ikke et service organ, vi henvender os til) - Samarbejdet er ikke godt nok internt - gør det dog enklere - Det opleves at sagerne skubbes rundt mellem forvaltningerne Lær af Herning og Ikast/Brande Kan der udvikles et system, hvor igennem virksomhederne selv melder deres behov og ønsker? Vær tæt på virksomhederne, være i dialog med virksomheder Business Aalborg skal hjælpe virksomheder til på tværs af brancher, at blive knyttet sammen. Fx via arrangementer som konferencen, eller morgenbriefing eller andre events. Erhvervsservicen i forbindelse med sagsbehandling af sygedagpenge, løntilskud o.lign. skal forbedres. Medarbejderne skal være bedre til at spotte virksomhedernes behov. Jobcentret skal i højere grad tage udgangspunkt i virksomhedernes behov (ikke de lediges/personlige behov) Jeg kom til Aalborg Kommune for 1½ år siden med min virksomhed. Velkomsten var en forkølet folder i mit dueslag jeg mangler at blive møde face-to-face af nogle fra Erhvervsafdelingen. I dag er første gang jeg stifter bekendtskab med Business Aalborg. BusinessAalborg bør være stedet hvor eksisterende og nye virksomheder skal henvende sig med samtlige relevante sager. BusinessAalborg koordinerer og fordeler arbejdet på de forskellige sagsbehandlerkontorer. Mere fokus på produktions-/fremstillingsvirksomheder. Bør sikres de bedst mulige forhold Eksport og globalisering Nordjylland som ressourcecenter for eksport vi har Danmarks bedste internationale infrastruktur (lufthavnen og dens placering) det skal vi udnytte bedre Kina burde gøres til en særlig indsats. Kæmpe marked (frem for Grønland) Samarbejde og netværk Netværk skal revitaliseres og fokuseres mere vi skal have mere værdi ind i netværkene måske udlicitere til private aktører Netværkene er som sådan gode men det er de samme ting, der sker og de samme diskussioner, og dermed for lidt man får ud af det. Der mangler inspiration. Netværkene skal blive bedre.

5 Netværkene skal ikke være for alle men for dem, der bidrager og vinder Infrastruktur Gratis Wifi i hele byen / Wifi i lygtepælene / Street Wifi (nævnt af mange) Bredbånd/Fiberforbindelse til alle virksomheder og husstande Nærbane, busser, havn, lufthavn mv. skal hænge sammen skab endnu bedre sammenhængende infrastruktur Mulighed for fragt ind og ud af lufthavnen Kollektiv trafik skal træde tydeligere frem og Letbanen skal nævnes specifikt hvis letbanen kommer, får den stor betydning for erhvervsudviklingen, både ift. Lokalisering af virksomheder og mht. hurtig og effektiv transport til og fra arbejdspladserne Stort potentiale for værditilvækst ved at etablere en mere samlet by i vækstaksen. Skab nye infrastrukturforbindelser, der vil føre til værditilvækst, mental sammenhængskraft og bedre mulighed for at fastholde de unge, når de er færdige med deres uddannelse (fordi vi får en mere attraktiv by) Kompetencer og talent Skab tryghed og netværk for de studerende gennem værtsfamilier og frivillige Mange flere relevante studiejobs (nævnt af mange) (sæt måltal på) Større fokus på praktik- og lærepladser til alle (sæt måltal på) Der skal tiltrækkes flere akademikere til SMV erne - De små og mellemstore virksomheder har en opgave i at ansætte akademikere De studerende (der er lige ved at være færdige som kandidater) skal ud i virksomhederne og give eksempelvis de små og mellemstore virksomheder indtryk af, hvilke kompetencer de har og dermed hvad virksomhederne kan bruge dem til Generelt ros til STAY initiativet Virksomhederne skal turde investere, dvs. tage elever, praktikanter, studiejobbere mv. virksomhederne skal forpligte sig STAY de unge skal også flytte ud og få tilført kompetencer/lære nyt AAU og UCN skal i højere grad bruge nordjyske virksomheder som cases i undervisningen og i forskningssamarbejder At støtte væksten indenfor faglærte er en af de vigtigste udfordringer i kommunen Synlighed og investeringsfremme Vi skal være stolte af Aalborgs historie som industriby Vi skal brande os på samarbejdet mellem by, industri og uddannelser det er unikt for Aalborg Vis/fortæl, hvilket udbytte virksomheder og studerende kan opnå i Aalborg Tal også til det emotionelle Der skal fortælles nye historier om Aalborg mere nærværende og mere involverende Brug sociale medier, billeder og fortællinger (spørg de unge, hvordan man gør) Vi skal noget så unordjysk som at PRALE Enkle budskaber De gode historier skal fortælles af virksomheder/personer/studerende Brug de studerende som ambassadører for Aalborg, når de rejser rundt i verden Skabe og udbrede de gode historier f.eks. under titlen Vækst 9000 Vi skal brande byen som 'sælgere' - kommunen skal ansætte nogen, der kan gå ud sælge og skabe kontakter BusinessAalborg skal være mere synlig eks. overfor studerende, nye iværksættere. Afdelingen er altid villig til deltagelse og til at komme ud. Men det forudsætter, at man ved de eksisterer og hvem man skal kontakte

6 (Det er bemærkelsesværdigt, hvem der er til stede på konferencen at der mangler de yngre virksomheder, iværksættere og lign. Mange af dem ved ikke at arrangement foregår. De kender ikke BusinessAalborg) Mere synlighed omkring SMV er i Aalborg især overfor studerende Aftale med uddannelser om at BusinessAalborg kommer ud til alle uddannelsesinstitutioner for at øge kendskabet til afdelingen og bredden i Aalborgs erhvervsliv Italesætte Aalborg (via sociale medier) som et sted man let kan komme til Skab et autonomt netværk af ildsjæle til at kommunikere med erhvervslivet. En alternativ organisation til BusinessAalborg Skab et image omkring industribyen, der kan være med til at sætte de håndværksmæssige uddannelser / erhvervsuddannelserne på dagsordenen. De er nærmest talt ned, som det er i dag Synlighed og markedsføring skal i fokus vigtigt, at salgs- og marketingsvirksomheder og virksomheder der arbejder i de internationale markeder inddrages mere. Vi skal ud over rampen - også uden for regionen. Fokus på STAY i markedsføringen af Aalborg brug udviklingen af det kulturelle Aalborg som trækplaster Vigtigt at samarbejde med øvrige 10 kommuner om branding af virksomheder der er mange ekspansive virksomheder i mindre kommuner, som ikke er gode til at brande sig selv, men er spydspids virksomheder på deres felt Fremhæv alle de plusser, som gør det enestående at starte virksomhed i Aalborg Kommune. Alle forhold samlet i en information. For at sætte Aalborg på landkortet tænk de skæve løsninger, indslag, den gode historie, de små ting der giver en lille anderledes oplevelse i hverdagen Tænk de sociale medier meget mere ind end I allerede gør i dag. Til Jeres store arrangementer, eller relevante erhvervshistorier skal det være meget mere fokus på twitter og fx Storify til konferencen i dag kunne der have været et #DenGlobaleVidensogIndustriby (Twitter nævnt af flere) Business Aalborg skal skrive den gode historie hele tiden, masser af pressemeddelelser. Hvis dagspressen ikke vil bruge det, skal Business Aalborg finde andre kanaler. Udnytte de gode historier Business Aalborg skal lave mere PR for Aalborg. Ambassadører? Sikre tilgang af virksomheder med hovedkontors-placering i Aalborg og sikre at lokale virksomheders hovedkontorer forbliver her. Udnytte, at prisen på ingeniører er fornuftig og rimelig (billig?) i Aalborg Repræsentation ude i verden med fokus på synlighed og styrkepositioner brug klyngerne som afgang til verden Iværksætteri Gør det lettere at gå fra dagpenge til iværksætteri Større synlighed for kommende/potentielle iværksættere eks. Korte fyraftensmøder Flere netværksarrangementer for iværksættere Brug rollemodeller, mentorer og professionelle direktører i nye vækstvirksomheder Større fokus på talentspotting Vækstiværksætteri er snævert defineret ift. Succeskriterier om antal ansatte og omsætning vækst er også = nye ideer og vækst hos samarbejdspartnere og leverandører Flere vækstiværksættere: Se på de 40% der ikke overlever kan man lære noget af det? Hvilken rådgivning får de? Hvad med de 5% der bliver vækstiværksættere hvad er gået godt? (og hvad med de 55% som ikke bliver vækstiværksættere) Virksomheden bliver holdt meget i hånden i begyndelsen men hvad med senere i forløbet? Hvordan er rådgivningen fra at være iværksætter til at være vækst iværksætter? Hvordan hjælpes virksomhederne videre

7 Etablering af iværksætter CAMPUS på Budolfiplads. Målet er at skabe et samlet miljø/hus hvor iværksættere kan mødes og få vejledning, udveksle ideer mm. Her kunne etablerede virksomheder også indgå samarbejde med iværksættere. Opret et iværksætterhotel hvor iværksættere kan være fælles i et stort hus. Gratis husleje de første seks måneder. Et godt sted vil være Sygehus Nord, når det fraflyttes (Bretteville projektet i større omfang) Den globale by Støt og udbyg det internationale mindset holdningen i befolkningen er vigtig Større åbenhed overfor udlændinge/tilflyttere i erhvervslivet (pinligt at vi er så lukkede) Vi skal være mere modige og nytænkende Engelske brochurer, hjemmeside og skiltning Involver tilflyttere og studerende i dette arbejde de ved, hvad vi mangler Tiltag der kan fastholde og integrere tilflyttere, fx student supper club Til byd venskabsfamilier til udenlandske studerende Strategisk tiltag som Den globale by er vigtigt og visionært. Vi kan rykke os meget i forhold til det globale og internationale. Når man som udenlandsk borger besøger byen, er der ikke meget information om hverken hoteller/overnatningsmuligheder, restauranter, kultur, kunst, mødefaciliteter/møderum osv. Vi skal både kunne tage hånd om turister, erhvervsfolk på besøg og expat-familier. Løsning: Velkomstpakke til udenlandske borgere ikke forstået håndgribeligt men nærmere en portal, hvor man kan finde information. Portalen bør drives på tværs af flere aktører (heriblandt Aalborg Kommune)

Ny erhvervsstrategi for Viborg Kommune. Referat af forslag til handlinger, samt kommentarer fra fyraftensmøde 27.11.2013

Ny erhvervsstrategi for Viborg Kommune. Referat af forslag til handlinger, samt kommentarer fra fyraftensmøde 27.11.2013 Ny erhvervsstrategi for Viborg Kommune Referat af forslag til handlinger, samt kommentarer fra fyraftensmøde 27.11.2013 2 Generelle kommentarer Prioriter målsætningerne. Vigtigt at sikre finansiering til

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Hvidbog om det erhvervspolitiske forår Juni 2011

Hvidbog om det erhvervspolitiske forår Juni 2011 Hvidbog om det erhvervspolitiske forår Juni 2011 deltag i debatten på www.vejlesfremtid.dk Vejle vil Vækst Erhvervspolitisk forår i Vejle 2 Indledning Erhvervspolitisk forår i Vejle Vejle vil vækst og

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

Meninger om Københavns Erhvervsstrategi - et arbejdspapir

Meninger om Københavns Erhvervsstrategi - et arbejdspapir Competencehouse ADRESSE TELEFON FAX MAIL WEB DATO MOVING HUMAN CAPITAL Forbindelsesvej 12 DK-2100 København Ø +45 38 38 00 00 +45 38 38 00 11 mbu@competencehouse.dk www.competencehouse.dk 27. januar 2005

Læs mere

Kommentar til Driftige Designkommune

Kommentar til Driftige Designkommune Kommentar til Driftige Designkommune B For at skabe vækst skal vi have en fysisk planlægning med bredere rammer, højere til loftet og en længere tidshorisont. B Den dejlige designkommune B Lad være med

Læs mere

Kommentar til Den Frivillige Designkommune

Kommentar til Den Frivillige Designkommune Kommentar til Den Frivillige Designkommune A Glem design. Det er for abstrakt A Benytte den succés, kommunens "ny" ombudsmand har bragt med sig og videreføre konceptet til design idéen. Uden at føle man

Læs mere

REFERAT DATO 29-03-2012 RÅDHUSET, PLANAFDELINGEN ØSTERGADE 13, 1. SAL 7600 STRUER E: TEKNISK@STRUER.DK F: 96848409

REFERAT DATO 29-03-2012 RÅDHUSET, PLANAFDELINGEN ØSTERGADE 13, 1. SAL 7600 STRUER E: TEKNISK@STRUER.DK F: 96848409 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK REFERAT - SAMLET FOR 5 TEMAMØDER: ENERGI, KLIMA & MILJØ, TEKNOLOGI, OPLEVELSESØKONOMI & LANDDISTRIKTER,

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017.

Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017. Sag 3: Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Vi går videre til sag nummer 3 fra Borgmesterens Afdeling, ny erhvervsplan

Læs mere

Vejen Kommunes Kommunikationsplatform

Vejen Kommunes Kommunikationsplatform Vejen Kommunes Kommunikationsplatform Opdateret 20. april 2012 af Vejen Kommune 1. Afsæt & udfordring... 1 2. Kernefortællingerne... 2 2.1. Grundfortælling... 2 2.1.1. De prioriterede målgrupper overordnet...

Læs mere

Aalborg Den Globale Videns- og Industriby

Aalborg Den Globale Videns- og Industriby UDKAST Aalborg Den Globale Videns- og Industriby Erhvervsplan 2015-2018 2 Den Globale Videns- og Industriby Medlemmer Aalborg Erhvervsråd Fra erhvervslivet Adm. dir. Peter Rindebæk, Bladt Industries (DI)

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 2.1 Siden sidst...2 Bilag 1: Opsamling fra Borgermøder afholdt den 7. maj 2015...2 Bilag 2: Brev til Københavns Lufthavne...25 Bilag 3: Svarbrev

Læs mere

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet.

Notatark. Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne. Formål. Navne på projektansvarlige. Baggrund for projektet. Notatark Sagsnr. 04.21.00-G01-2-14 Sagsbehandler Susanne Ernst 14.3.2014 Ansøgningsskema Hornsyld og Bråskov,- en del af Hedenstederne Branding og bosætning i Hornsyld og Bråskov Formål Projektet skal

Læs mere

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Vejle Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Vejle Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Gør Danmark dygtigere. Erhvervsstrategi 2025

Gør Danmark dygtigere. Erhvervsstrategi 2025 Gør Danmark dygtigere Erhvervsstrategi 2025 Juni 2015 1 Forord Akademikerne ser det som en central opgave at bidrage til at udvikle den private sektor, der efter en alvorlig økonomisk krise nu igen skaber

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis. Foresight 1: Visionsfasen Referat fra lokale workshops på Færøerne. Runavik og Suðuroy

Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis. Foresight 1: Visionsfasen Referat fra lokale workshops på Færøerne. Runavik og Suðuroy Arbejdsgruppen for bæredygtig regional udvikling i Arktis Foresight 1: Visionsfasen Referat fra lokale workshops på Færøerne Runavik og Suðuroy Introduktion Nordisk Ministerråds arbejdsgruppe for bæredygtig

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK. Ballerup Kommune. Appendiks B Ballerup, en Erhvervskommune 10. Appendiks C Aktuel erhvervsservice i Ballerup Kommune 12

ERHVERVSPOLITIK. Ballerup Kommune. Appendiks B Ballerup, en Erhvervskommune 10. Appendiks C Aktuel erhvervsservice i Ballerup Kommune 12 Sag nr.: 2013-2925 Dok nr.: 2013-23739 ERHVERVSPOLITIK Ballerup Kommune Indhold Forord 2 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 3 Fra vision til handling 3 Fokusområde 1 Viden og innovation 4 Fokusområde

Læs mere

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd Stevns Erhvervsstrategi 2014-2017 1 ERHVERVSSTRATEGI STEVNS ERHVERVSRÅD 2014-2017 Stevns s erhvervsredegørelse udarbejdet i 2013 peger på en række udfordringer, der skal løftes, og række muligheder, der

Læs mere

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016 Mere i gang - flere i gang Forord Mere i Gang Flere i gang Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd og Jammerbugt Kommune

Læs mere

GABRIEL: Det globale eventyr

GABRIEL: Det globale eventyr Nr. 6 oktober 2011 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland GABRIEL: Det globale eventyr INDBLIK: EFFEKTIVISERING Mød din nye robot TEMA: GLOBALISERING Her er Nordjyllands nye vækstmarkeder DUELLEN:

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Den globale erhvervsby. Evaluering af Erhvervsplan 2010-2014

Den globale erhvervsby. Evaluering af Erhvervsplan 2010-2014 Den globale erhvervsby Evaluering af Erhvervsplan 2010-2014 April 2014 2 Evaluering af Erhvervsplan Satsninger og mål i Erhvervsplan 2010-2014 Mål Øget innovation Flere arbejdspladser Øget omsætning Øget

Læs mere

Tiltræk og fasthold udenlandske virksomheder

Tiltræk og fasthold udenlandske virksomheder Tiltræk og fasthold udenlandske virksomheder Udarbejdet af Copenhagen Capacity i samarbejde med 15 kommuner i hovedstadsområdet som led i projektet Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme (SPI). - en

Læs mere

MARKEDSLEDER I BIRKERØD

MARKEDSLEDER I BIRKERØD RHVERVSINFO Erhvervsmagasin fra Rudersdal Kommune no 1 / 2015 MARKEDSLEDER I BIRKERØD Tyskejet familie-virksomhed styrer sin nordiske salgsorganisation fra Birkerød s 4-7 Mere fokus på energi og ressourcer

Læs mere

Vækst- og Strategiudvalget. Hvidbog. Baggrund, referater og data. Center for Vækst og Bosætning. Slagelse Kommune

Vækst- og Strategiudvalget. Hvidbog. Baggrund, referater og data. Center for Vækst og Bosætning. Slagelse Kommune Vækst- og Strategiudvalget Hvidbog Baggrund, referater og data Slagelse Kommune Center for Vækst og Bosætning December 2014 Indholdsfortegnelse Baggrund 3 Opstartsmødet 4 Referat opstartsmødet 4 Oplæg

Læs mere