Bruttoliste Input til Erhvervsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bruttoliste Input til Erhvervsplan 2015-2018"

Transkript

1 Bruttoliste Input til Erhvervsplan I dette dokument er alle kommentarer til forslaget til Erhvervsplanen samlet og grupperet fra borddebatter, SMS er og mails fra Erhvervskonferencen 3. sept. Generelle input og kommentarer God sammenhængende plan og relevante indsatser. Frisk tone i Erhvervsplanen Vi skal skabe stolthed over at bo og drive virksomhed i Aalborg - hvordan viser vi vores stolthed tydeligere og hvordan gør vi Aalborg til et sted, som også de unge er stolte af? Savner at planen giver bud på, hvordan vi kan gøre folk (borgere og virksomheder) stolte af Aalborg Hvordan kan vi skabe fans af Aalborg? Vi skal gøre erhvervsudvikling til en folkesag (inspiration: Vidensby Lyngby ) Branding, branding, branding - Der mangler et overordnet samlet brand for Aalborg. Hvad vil vi kendes på, hvad er det, der skal tatoveres på vores overarm? Overskrifterne i Erhvervsplanen er ret maskuline. Der skal tales til hjertet, hvis man vil skabe fans. Erhvervsplanen skal tale til vores følelser og skal afspejle det hele menneske. At virksomheder, består af mennesker og mennesker er mere end deres arbejde Godt med fokus på Aalborg som industriby, men hvad er en industriby? Der savnes nogle mere konkrete beskrivelser af, hvad der skal til for at udvikle Aalborg som industriby. Industri er ikke med i styrkepositionerne, kun indirekte. Lev op til sloganet om, at Aalborg er den globale videns og industriby. Prøv at rette fokus mod industribyen. Hvad vil det sige, at Aalborg (også) er en industriby? Betyder det rygende skorstene som for 50 år siden, eller hvad menes der med det det skal defineres / nytænkes. Sæt ind allerede i skolerne. I skolen fremmes de boglige fag, ikke de håndværksmæssige, så allerede i skolerne skabes der grobund for et image, der favoriserer de boglige uddannelser lav om på det. Fordi vi skal leve af viden, har vi stemplet håndværkere som tabere. Det er en helt forkert strategi. Viden og produktion skal gå hånd i hånd. Italesæt det! Og vis at I mener det, når I taler om videns- OG industribyen. De unge på banen brug vores ungeråd bring unge ind i beslutningsrummet - Fokus på omvendt mentoring - Vi skal have de nye generationers iderigdom aktiveret (men husk balancen mellem ung-gammel/erfaringer) - Få mere variation ind i Erhvervsrådet gerne flere unge iværksættere, studerende der er mange måder at høre de unge på Der skal forstyrrelser ind i Erhvervsrådet Omvendt mentoring (nævnt af flere) Benchmarking no go! (nævnt af flere) kommunen skal ikke måle sig med andre kommuner, men tænke ud af boksen Godt at der bobler mere kreativitet i byen, men gerne stadig mere sprudlende, mere åbent og det skal med i planen HANDLING er afgørende ikke mere snak - fra ord til handling! Der mangler konkrete initiativer (Erhvervskonferencen er en god start). Hvordan kommer vi fra vision og flotte mål til konkrete tiltag og handlingsplaner? Mangler den konkrete del Hvor er fråden om munden på BusinessAalborg, der gør at vi går fra visioner og strategi til helt konkrete tiltag, der gør det attraktivt for virksomheder at etablere sig i Aalborg? Lav målsætninger og målbare aktiviteter Fortæl hvad ekstra virksomhederne i Aalborg får ud af dækningsafgiften (de mio. kr.) Mere risikovillig kapital skab en fond med indskud fra virksomheder, banker mv., som kan skabe grobund for nye virksomheder Mere risikovillighed ind i planen det kræves for at skabe flere arbejdspladser Mere kant og frækhed savnes i planen. Der er ikke så meget nyt i den TÆNK STORT Erhvervsstrategien er lidt konservativ

2 Om formidlingen af planen: Mange ord, lidt lange sætninger kunne vi lave en mere let version, lettere kommunikerbart? Øvelse: hvad skal fortælles for at tiltrække en virksomhed - hvad er budskabet / selling points? Der står ikke noget om universitetet: vores største styrke 30 mand på erhvervskontoret - det ikke er nok. Der mangler en erhvervsdirektør. Erhvervsområdet skal opprioriteres og gøres mere synlig Erhvervsplanen er for traditionel med det snævre fokus på erhverv. Erhvervsudvikling er også at skabe en attraktiv by, at sikre særlige kulturtilbud, ungdomsboliger m.v. Erhvervsstrategien og Vision 2025 (byplanlægningen) skal hænge bedre sammen. Stedet har stor betydning for erhvervslivet. Hvordan bruger regionen Aalborg? og omvendt (hvorfor hørte vi ikke om byplanlægning på konferencen?) Integration mellem Erhvervsplan og Beskæftigelsesindsatsen Godt med iværksætteri men sæt mere fokus på innovation Bedre kobling mellem håndværkere - virksomheder - universitet og kommuner. Understøt de unge, som ikke vil på Universitetet - Håndværkere og faglærte bør indtænkes langt stærkere i erhvervsplanen - især nu hvor vi erklærer os som industriby/-region Sygehusbyggeriet giver mange muligheder skal tænkes ind i planen Konkrete forslag, der ikke hører hjemme i Erhvervsplanen Uddannelsesbyen Aalborg har i lang tid har været lig med AAU. Der er opbygget et rigtig stærkt image omkring herlighederne ved universitetet, men man har glemt de håndværksmæssige uddannelser / erhvervsuddannelserne (til uddannelsesstrategien) Meget dårligt internet på Brorholtvej så dårligt, at virksomhederne ikke kan foretage de lovpligtige indrapporteringer til Aalborg Kommune og andre myndigheder. Virksomheder overvejer at flytte derfra. Problemstillingen er fremført af Dir. Henrik Sørensen, Desmi. Aalborg Kommune kan ikke trække kabler og kendte udbydere vil ikke. Beboerne vil gerne lave deres eget bredbåndsnet og vil gerne vide, hvordan man gør det. Aller helst vil man bare have noget bredbånd Henrik Sørensen ønsker en tilbagemelding på dette!! Høvejen gøres 4-sporet Gæster, som kommer med fly til Aalborg køres til byen af den gamle lufthavnsvej. Der er simpelt hen for grimt ligner et stykke vej fra det gamle Østeuropa. Kan man forskønne det eller køre gæster en anden vej? Letbane? Hvorfor ikke lave den med busser på gummihjul? Det er hurtigere og billigere. Brug navnet Aalborg (Aalborg Havn i stedet for Østhavnen, Aalborg Erhvervspark og Aalborg Universitetspark i stedet for Aalborg Ø, 9000 Aalborg eller 9400 Aalborg N i stedet for Nørresundby mv.) Midlertidig Bypark på P-dækket Budolfi Plads Kommunen skal ikke være så stiv med regler ift., hvor der må opsættes borde og stole i gågade og på havnefront. Vigtigt med bedre skiltning i byen man skal være kendt i byen, for at kunne finde rundt. Der mangler skilte, der viser retning mod kulturelle tilbud i byen. Bedre informationstavler. Fokus på cykler i byen + Cykelparkering med overvågning sponsoreret af forsikringsselskaber Bycykler flere af dem! Evt. med reklamer på. Man kunne lave pendlerplads i Nørresundby og så kan man låne en bycykel til at køre på ind til midtbyen. Mindre trafik i centrum og motion til alle. Flere boliger til nyuddannede - fint med mange og gode ungdomsboliger, men hvor skal de bo, når de skal i første job? Mere fleksibel boligmasse Motorvej direkte til lufthavnen Mere erhvervsjord, så virksomhederne kan placere sig Flere virksomheder langs motorvejen for at skabe synlighed (som syd for Aarhus)

3 Luk indkøbskontoret (tænk globalt og handl lokalt) kommunen skal handle hos lokale virksomheder kritik af indkøbskontoret for at være provisionslønnet Flere statslige arbejdspladser til Nordjylland decentraliser statsadministrationen Vi skal have affaldssortering i hele Aalborg Kommune. Hvorfor er det ikke ensrettet i dag? Aalborg skal være en mere socialt ansvarlig by f.eks. sælge overskudsmad i sociale supermarkeder (ligesom de gør i Østrig). Kan Business Aalborg hjælpe virksomhederne med at gøre en social indsats? Især de unge interesserer sig for social ansvarlighed. Måske kunne man have restauranter, hvor der ikke serveres US-sizes. Mange steder er det totalt overdrevet, så meget mad man får serveret på restaurant, og dette resulterer i madspild. Vision og mål Satse på produktion - Aalborg skal være Nordeuropas bedste sted at producere og koble viden og produktion/industri Det særlige samarbejde, der eksisterer mellem Industri og Universitetet (og øvrige uddannelsesinstitutioner) bør være en Styrkeposition Vi skal leve af kompetencer, specialisering og kvalitet Vi skal være sundhedsby Hvor er kulturen blevet af? Aalborg som Danmarks bedste studieby mangler NordensParis Er 10% vækst i værditilvækst realistisk? Målene er i orden, men vejene til målene er svage Smart City på side 11 (cirkelfiguren) lidt snævert, inddrager ikke det brede perspektiv Styrkepositioner Styrkerne inden for Sundhedsteknologi skal udnyttes mere og have en mere fremtrædende plads i Erhvervsplanen - Sundhedsteknologi skal have et boost i Erhvervsplanen. Også set i lyset af byggeriet af det nye supersygehus og de muligheder, som dette bringer med sig (nævnt af flere) Hvad gør vi konkret for at spotte og fange kommende mega-trends og styrkepositioner? Drømmen om nye styrkepositioner De fire styrkepositioner skifte navn til noget, der appellerer til det emotionelle så vi skaber en god fortælling Husk de virksomheder, der ikke passer ind i de fire søjler Tradingerhvervet mangler - Tradingvirksomheder er en stor (overrepræsenteret) branche i Nordjylland (især handel med fisk og fødevarer) kig på, hvordan uddannelser i byen, AAU og UCN, understøtter det merkantile og tradingerhvervet Hvor er detailhandlen henne i erhvervsplanen? Der er udfordringer nok, fx mht. butiksdød i midtbyen, parkeringsmuligheder mv. Flere og flere butikker flytter til City Syd. Hvordan man vil styrke detailhandlen? Aalborg City vil gerne i tættere dialog med BusinessAalborg Hvorfor er servicebranchen ikke repræsenteret i erhvervsplanen? Oplevelsesindustri frem i lyset på linje med de øvrige styrkepositioner Forslag til andre vækstområder: Turisme. Vi skal være kendt for god service og god tone. Markedsføring af attraktioner Vanskeligt at tale om en styrkeposition, idet den består af en aftale mellem havnen og hjemmestyret. Kontrakten skal i udbud og mister vi den, falder styrkepositionen bort. Den maritime industri er et brand for Aalborg Aalborg skal være Danmarks robotcenter - automatisering

4 Strategiske tiltag Erhvervsservice Fokus på eliten af nordjyske virksomheder Aalborg Kommune kan fremme udviklingen ved at købe mere hos lokale virksomheder kommunen kan fremme erhvervsudviklingen ved at outsource i meget højere grad Hvor er one stop blevet af? Virksomheder ønsker egen problemknuser Hvis man løber sur i sin sagsbehandling, skal det være muligt at få en problemknuser - så kan der spares tid for alle Byggesagsbehandlingen virker hæmmende for virkelysten. Fokus på dette, så sagsbehandlingen i stedet kommer til at virke befordrende Byggesagsbehandlinger tager for lang tid. Det er dog blevet bedre. Udfordringer i forhold til godkendelser = Byggetilladelser og miljøgodkendelser. Det tager alt for lang tid. Det er et problem/en reel barriere. Kommunen skal kunne agere hurtigere og bliver dygtigere til at komme med hurtige tilbagemeldinger (nævnt af flere) Kommunen har meget lange svartider - omvendt giver kommunen virksomhederne korte frister. Kommunen er for træg med lokalplaner Visionen om vækst skal gælde i alle afdelinger og skal kunne mærkes hos alle medarbejdere Etablere en tydelig og kendt Task Force, der tager hånd om virksomhedstilflyttere Det skal være nemmere at henvende sig til Aalborg Kommune: i dag meget forvirrende (er det ikke et service organ, vi henvender os til) - Samarbejdet er ikke godt nok internt - gør det dog enklere - Det opleves at sagerne skubbes rundt mellem forvaltningerne Lær af Herning og Ikast/Brande Kan der udvikles et system, hvor igennem virksomhederne selv melder deres behov og ønsker? Vær tæt på virksomhederne, være i dialog med virksomheder Business Aalborg skal hjælpe virksomheder til på tværs af brancher, at blive knyttet sammen. Fx via arrangementer som konferencen, eller morgenbriefing eller andre events. Erhvervsservicen i forbindelse med sagsbehandling af sygedagpenge, løntilskud o.lign. skal forbedres. Medarbejderne skal være bedre til at spotte virksomhedernes behov. Jobcentret skal i højere grad tage udgangspunkt i virksomhedernes behov (ikke de lediges/personlige behov) Jeg kom til Aalborg Kommune for 1½ år siden med min virksomhed. Velkomsten var en forkølet folder i mit dueslag jeg mangler at blive møde face-to-face af nogle fra Erhvervsafdelingen. I dag er første gang jeg stifter bekendtskab med Business Aalborg. BusinessAalborg bør være stedet hvor eksisterende og nye virksomheder skal henvende sig med samtlige relevante sager. BusinessAalborg koordinerer og fordeler arbejdet på de forskellige sagsbehandlerkontorer. Mere fokus på produktions-/fremstillingsvirksomheder. Bør sikres de bedst mulige forhold Eksport og globalisering Nordjylland som ressourcecenter for eksport vi har Danmarks bedste internationale infrastruktur (lufthavnen og dens placering) det skal vi udnytte bedre Kina burde gøres til en særlig indsats. Kæmpe marked (frem for Grønland) Samarbejde og netværk Netværk skal revitaliseres og fokuseres mere vi skal have mere værdi ind i netværkene måske udlicitere til private aktører Netværkene er som sådan gode men det er de samme ting, der sker og de samme diskussioner, og dermed for lidt man får ud af det. Der mangler inspiration. Netværkene skal blive bedre.

5 Netværkene skal ikke være for alle men for dem, der bidrager og vinder Infrastruktur Gratis Wifi i hele byen / Wifi i lygtepælene / Street Wifi (nævnt af mange) Bredbånd/Fiberforbindelse til alle virksomheder og husstande Nærbane, busser, havn, lufthavn mv. skal hænge sammen skab endnu bedre sammenhængende infrastruktur Mulighed for fragt ind og ud af lufthavnen Kollektiv trafik skal træde tydeligere frem og Letbanen skal nævnes specifikt hvis letbanen kommer, får den stor betydning for erhvervsudviklingen, både ift. Lokalisering af virksomheder og mht. hurtig og effektiv transport til og fra arbejdspladserne Stort potentiale for værditilvækst ved at etablere en mere samlet by i vækstaksen. Skab nye infrastrukturforbindelser, der vil føre til værditilvækst, mental sammenhængskraft og bedre mulighed for at fastholde de unge, når de er færdige med deres uddannelse (fordi vi får en mere attraktiv by) Kompetencer og talent Skab tryghed og netværk for de studerende gennem værtsfamilier og frivillige Mange flere relevante studiejobs (nævnt af mange) (sæt måltal på) Større fokus på praktik- og lærepladser til alle (sæt måltal på) Der skal tiltrækkes flere akademikere til SMV erne - De små og mellemstore virksomheder har en opgave i at ansætte akademikere De studerende (der er lige ved at være færdige som kandidater) skal ud i virksomhederne og give eksempelvis de små og mellemstore virksomheder indtryk af, hvilke kompetencer de har og dermed hvad virksomhederne kan bruge dem til Generelt ros til STAY initiativet Virksomhederne skal turde investere, dvs. tage elever, praktikanter, studiejobbere mv. virksomhederne skal forpligte sig STAY de unge skal også flytte ud og få tilført kompetencer/lære nyt AAU og UCN skal i højere grad bruge nordjyske virksomheder som cases i undervisningen og i forskningssamarbejder At støtte væksten indenfor faglærte er en af de vigtigste udfordringer i kommunen Synlighed og investeringsfremme Vi skal være stolte af Aalborgs historie som industriby Vi skal brande os på samarbejdet mellem by, industri og uddannelser det er unikt for Aalborg Vis/fortæl, hvilket udbytte virksomheder og studerende kan opnå i Aalborg Tal også til det emotionelle Der skal fortælles nye historier om Aalborg mere nærværende og mere involverende Brug sociale medier, billeder og fortællinger (spørg de unge, hvordan man gør) Vi skal noget så unordjysk som at PRALE Enkle budskaber De gode historier skal fortælles af virksomheder/personer/studerende Brug de studerende som ambassadører for Aalborg, når de rejser rundt i verden Skabe og udbrede de gode historier f.eks. under titlen Vækst 9000 Vi skal brande byen som 'sælgere' - kommunen skal ansætte nogen, der kan gå ud sælge og skabe kontakter BusinessAalborg skal være mere synlig eks. overfor studerende, nye iværksættere. Afdelingen er altid villig til deltagelse og til at komme ud. Men det forudsætter, at man ved de eksisterer og hvem man skal kontakte

6 (Det er bemærkelsesværdigt, hvem der er til stede på konferencen at der mangler de yngre virksomheder, iværksættere og lign. Mange af dem ved ikke at arrangement foregår. De kender ikke BusinessAalborg) Mere synlighed omkring SMV er i Aalborg især overfor studerende Aftale med uddannelser om at BusinessAalborg kommer ud til alle uddannelsesinstitutioner for at øge kendskabet til afdelingen og bredden i Aalborgs erhvervsliv Italesætte Aalborg (via sociale medier) som et sted man let kan komme til Skab et autonomt netværk af ildsjæle til at kommunikere med erhvervslivet. En alternativ organisation til BusinessAalborg Skab et image omkring industribyen, der kan være med til at sætte de håndværksmæssige uddannelser / erhvervsuddannelserne på dagsordenen. De er nærmest talt ned, som det er i dag Synlighed og markedsføring skal i fokus vigtigt, at salgs- og marketingsvirksomheder og virksomheder der arbejder i de internationale markeder inddrages mere. Vi skal ud over rampen - også uden for regionen. Fokus på STAY i markedsføringen af Aalborg brug udviklingen af det kulturelle Aalborg som trækplaster Vigtigt at samarbejde med øvrige 10 kommuner om branding af virksomheder der er mange ekspansive virksomheder i mindre kommuner, som ikke er gode til at brande sig selv, men er spydspids virksomheder på deres felt Fremhæv alle de plusser, som gør det enestående at starte virksomhed i Aalborg Kommune. Alle forhold samlet i en information. For at sætte Aalborg på landkortet tænk de skæve løsninger, indslag, den gode historie, de små ting der giver en lille anderledes oplevelse i hverdagen Tænk de sociale medier meget mere ind end I allerede gør i dag. Til Jeres store arrangementer, eller relevante erhvervshistorier skal det være meget mere fokus på twitter og fx Storify til konferencen i dag kunne der have været et #DenGlobaleVidensogIndustriby (Twitter nævnt af flere) Business Aalborg skal skrive den gode historie hele tiden, masser af pressemeddelelser. Hvis dagspressen ikke vil bruge det, skal Business Aalborg finde andre kanaler. Udnytte de gode historier Business Aalborg skal lave mere PR for Aalborg. Ambassadører? Sikre tilgang af virksomheder med hovedkontors-placering i Aalborg og sikre at lokale virksomheders hovedkontorer forbliver her. Udnytte, at prisen på ingeniører er fornuftig og rimelig (billig?) i Aalborg Repræsentation ude i verden med fokus på synlighed og styrkepositioner brug klyngerne som afgang til verden Iværksætteri Gør det lettere at gå fra dagpenge til iværksætteri Større synlighed for kommende/potentielle iværksættere eks. Korte fyraftensmøder Flere netværksarrangementer for iværksættere Brug rollemodeller, mentorer og professionelle direktører i nye vækstvirksomheder Større fokus på talentspotting Vækstiværksætteri er snævert defineret ift. Succeskriterier om antal ansatte og omsætning vækst er også = nye ideer og vækst hos samarbejdspartnere og leverandører Flere vækstiværksættere: Se på de 40% der ikke overlever kan man lære noget af det? Hvilken rådgivning får de? Hvad med de 5% der bliver vækstiværksættere hvad er gået godt? (og hvad med de 55% som ikke bliver vækstiværksættere) Virksomheden bliver holdt meget i hånden i begyndelsen men hvad med senere i forløbet? Hvordan er rådgivningen fra at være iværksætter til at være vækst iværksætter? Hvordan hjælpes virksomhederne videre

7 Etablering af iværksætter CAMPUS på Budolfiplads. Målet er at skabe et samlet miljø/hus hvor iværksættere kan mødes og få vejledning, udveksle ideer mm. Her kunne etablerede virksomheder også indgå samarbejde med iværksættere. Opret et iværksætterhotel hvor iværksættere kan være fælles i et stort hus. Gratis husleje de første seks måneder. Et godt sted vil være Sygehus Nord, når det fraflyttes (Bretteville projektet i større omfang) Den globale by Støt og udbyg det internationale mindset holdningen i befolkningen er vigtig Større åbenhed overfor udlændinge/tilflyttere i erhvervslivet (pinligt at vi er så lukkede) Vi skal være mere modige og nytænkende Engelske brochurer, hjemmeside og skiltning Involver tilflyttere og studerende i dette arbejde de ved, hvad vi mangler Tiltag der kan fastholde og integrere tilflyttere, fx student supper club Til byd venskabsfamilier til udenlandske studerende Strategisk tiltag som Den globale by er vigtigt og visionært. Vi kan rykke os meget i forhold til det globale og internationale. Når man som udenlandsk borger besøger byen, er der ikke meget information om hverken hoteller/overnatningsmuligheder, restauranter, kultur, kunst, mødefaciliteter/møderum osv. Vi skal både kunne tage hånd om turister, erhvervsfolk på besøg og expat-familier. Løsning: Velkomstpakke til udenlandske borgere ikke forstået håndgribeligt men nærmere en portal, hvor man kan finde information. Portalen bør drives på tværs af flere aktører (heriblandt Aalborg Kommune)

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015 Action plan til Erhvervsplanen Status Januar Strategisk tiltag Initiativer der igangsættes primo Initiativer der igangsættes /2016 Initiativer der videreføres fra 2014 Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00.

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Sekretariat Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00 Sted Sønderbro 12, mødelokale E, 3. sal Deltagere Kim

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015

Velkommen til Generalforsamling. Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015 Velkommen til Generalforsamling Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015 Program 17.00: Velkomst v/ formand Franz Cuculiza Generalforsamling ifølge dagsorden 17.45: Foredrag: Nils Elmark, Fremtidsforsker

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst!

Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst! ØU SYRETEST AF VISIONEN Roskilde Kommune, 1. oktober 2014 Mulighedernes Markedsplads Vi arbejder med vækst! 1 VISIONENS SPROGLIGE PEJLEMÆRKE Visionens sproglige pejlemærke rummer både de nuværende styrkepositioner

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler?

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Et erhvervsliv i vækst, som har brug for dig 2 Vækst, innovation og gode

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder

Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Undersøgelse af erhvervsvilkårene i kommunerne for små og mellemstore virksomheder Der er kommunalvalg den 19. november 2013. I den forbindelse har Håndværksrådet i samarbejde med en række Håndværker-

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Sammen om det gode erhvervsliv

Sammen om det gode erhvervsliv Helsingør Kommune vil gerne tale med dig om din virksomhed Sammen om det gode erhvervsliv Vi vil sikre gode vilkår for erhvervslivet En central del af vores vision er, at erhvervslivet har gode vilkår

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus DS Regioner 22 lokale afdelinger 5 regionsudvalg 1 fælles regionsudvalg 1 hovedbestyrelse 1 sekretariat

Læs mere

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 Norddjurs Kommune Rapport August 2014 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG OPSUMMERING Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 7 VIRKSOMHEDERNES TILFREDSHED

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Koncept for møde om kommunalpolitik i UPF

Koncept for møde om kommunalpolitik i UPF Uddannelsespolitisk Forum Aalborg, d. 6. maj 2009 Koncept for møde om kommunalpolitik i UPF Mødet vil finde sted d. 13 maj, 2009 i lokale 407 på studenterhuset. Tidspunktet for mødestart vil være klokken

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Erhvervs-og byudvikling

Erhvervs-og byudvikling Erhvervs-og byudvikling set fra Glostrup Kommune 1. Del - Erhvervsudviklingen Af Niels Thede Schmidt-Hansen, erhvervschef i Glostrup Kommune 2. Del - Byudviklingen Af Rasmus Groth Hansen, byplanlægger

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Valgprogram ved kommunalvalg 09. Venstre på Nordfyn

Valgprogram ved kommunalvalg 09. Venstre på Nordfyn Valgprogram ved kommunalvalg 09. Venstre på Nordfyn 1 De fem punkter: Det grønne Nordfyn. Det sunde Nordfyn. Det lærende Nordfyn. Det professionelle Nordfyn Det erhvervsvenlige Nordfyn 1. Det Grønne Mærkesag:

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Velkommen til nytårskur 2014

Velkommen til nytårskur 2014 Velkommen til nytårskur 2014 Mads Birk Kristoffersen Formand for Sorø Kommunes Erhvervsudviklingsråd Aftenens program Erhvervsudvikling i Sorø kommune Buffet og dialog om de omdelte emner Nytårshilsen

Læs mere

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd

Erhvervsråd. Vækst Netværk Udvikling. Stevns Erhvervsråd Stevns Erhvervsstrategi 2014-2017 1 ERHVERVSSTRATEGI STEVNS ERHVERVSRÅD 2014-2017 Stevns s erhvervsredegørelse udarbejdet i 2013 peger på en række udfordringer, der skal løftes, og række muligheder, der

Læs mere

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder.

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder. Næstved Kommune 2015-2018 1 Sammen om fremtiden Næstved er et af Danmarks største erhvervsområder øst for Storebælt. Sådan skal det også være i fremtiden. Næstved Kommune har derfor som mål, at virksomhederne

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task

Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task Force. Gruppen har siden nærstuderet Københavns vækst- og erhvervspolitik. Nu præsenterer Copenhagen Business Task Force sine

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Udviklingsstrategier for bymidter

Udviklingsstrategier for bymidter Udviklingsstrategier for bymidter Konference om planlægning og provinsbyer 25. november 2013 Torsten Bo Jørgensen Projektleder COWI Plan og trafik 1 En mellemstor by på Sjælland, september 2013 3 4 5 6

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Gæster: Pga. tema: Lene Lykkegaard og Tonny Skovsted Thorup fra Erhvervsafdelingen, Aalborg Kommune

Gæster: Pga. tema: Lene Lykkegaard og Tonny Skovsted Thorup fra Erhvervsafdelingen, Aalborg Kommune Møde Uddannelsesrådet Tid Fredag den 15. februar 2013 kl. 08.30 11.00 Sted Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg Repræsentationslokale 1 Sagsnr./Dok.nr. Deltagere: Thomas Kastrup-Larsen, Mads Duedahl,

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Ny Operativ Dynamik i Lyngby Taarbæk Kommune

Ny Operativ Dynamik i Lyngby Taarbæk Kommune Ny Operativ Dynamik i Lyngby Taarbæk Kommune COWI December 2013 1 Eller. VIDENSBY I BILLEDER Hvordan L.T. kommune, uddannelsesinstitutionerne og virksomheder i Lyngby-Taarbæk blev enige om en fælles vej

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem

Samarbejdsaftale. mellem Samarbejdsaftale mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande og Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune og uddannelsesinstitutioner om aktiviteter i tilknytning til Uddannelsesby Herning Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den globale By. Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg

Den globale By. Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg Den globale By Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg MØDET MED AALBORG - 2010 Landsplanredegørelse 2006 STRATEGI FOR

Læs mere

Mangfoldighed en del af innovation

Mangfoldighed en del af innovation Mangfoldighed en del af innovation 1 DAMVAD kort fortalt København, Oslo Marked Akademiske partnere 40 medarbejdere 11% Økonom 32% Cand.merc 36% Naturvidenskab 3% 18% Statskundskab og samfundsvidenskab

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

ET ERHVERVSLIV I VÆKST

ET ERHVERVSLIV I VÆKST 2013 ET ERHVERVSLIV I VÆKST MED ATTRAKTIVE JOBMULIGHEDER Find dit næste job i Frederikshavn Kommune Et attraktivt sted at bo I Frederikshavn Kommune ser vi fremad. Her er man ikke er bange for at tænke

Læs mere

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm

Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark. 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Møde med LBR-repræsentanterne i Syddanmark 11.-12. april 2012 Chefkonsulent Simon Neergaard-Holm Dagsorden 11.- 12. april 2012 1. Velkomst og præsentationsrunde 2. Udfordringer for den offentlige sektor

Læs mere

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020

3000 nye job. Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 3000 nye job Silkeborg Kommunes Erhvervspolitik 2010-2014 - 2020 Indholdsfortegnelse Vi vil skabe 3000 nye job... 4 7+2 bud på vækst... 6 Proces & baggrund... 28 Gode idéer til handlinger... 35 2 En politik

Læs mere

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål:

10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: 10 timer 70 unge 10 politikere 30 ansatte 7 temaer 1 formål: Hvordan skaber vi et endnu bedre ungeliv i Egedal? Inddragelse af unge Strategimålet Ung i Egedal har fokus på de 13-25 årige i 2014-2017. Som

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne"

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne Greve Kommune Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan for ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune Greve har værdierne" Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Erhvervsstrategiens opbygning...

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch

Syddjurs Danmarks sundeste kommune. V/ Pernille Brinch Syddjurs Danmarks sundeste kommune V/ Pernille Brinch Agenda Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Hvordan kan Syddjurs markere sig på landkortet? 2 Hvorfor fokusere på idræt og folkesundhed? Den

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er

I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er I: Hvilken funktion har du som byrådsmedlem i Lolland Kommune? L: Jamen først så kan jeg sige jeg har siddet i byrådet kun i den her periode vi er inde i nu, så jeg er jo stadig lidt grøn i det politiske

Læs mere

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Eksportrådet & Væksthus Nordjylland Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Hvem er jeg? Navn: Alder: Privat: Lars Juhl Hansen 44 år Far til 2 børn på 13 hhv. 17 år

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet

Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Møde om borgerbudgetter den 16. marts 2015 Gode råd til kommunalbestyrelsen sammenfatning af gruppearbejdet Hvilke temaer, synes du er vigtigst, når vi samme skal udvikle kommunen med borgerbudgetter Hvem

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Startup City er for udvalgte iværksættere med idé, evne og vilje til at starte vækstvirksomheder.

Startup City er for udvalgte iværksættere med idé, evne og vilje til at starte vækstvirksomheder. PROFILMATERIALE 2 Startup City er for udvalgte iværksættere med idé, evne og vilje til at starte vækstvirksomheder. Visionen med Startup City er at være Aarhus epicenter for ambitiøse og risikovillige

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Mærkesager for Liberal Alliance Vordingborg

Mærkesager for Liberal Alliance Vordingborg Indledning Liberal Alliance ønsker at udbrede partiets fire mærkesager Lavere skat Gang i væksten Mindre bureaukrati Færre forbud mest muligt i vores nærområde Vordingborg Kommune. Det er også lokalt vi

Læs mere