Bruttoliste Input til Erhvervsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bruttoliste Input til Erhvervsplan 2015-2018"

Transkript

1 Bruttoliste Input til Erhvervsplan I dette dokument er alle kommentarer til forslaget til Erhvervsplanen samlet og grupperet fra borddebatter, SMS er og mails fra Erhvervskonferencen 3. sept. Generelle input og kommentarer God sammenhængende plan og relevante indsatser. Frisk tone i Erhvervsplanen Vi skal skabe stolthed over at bo og drive virksomhed i Aalborg - hvordan viser vi vores stolthed tydeligere og hvordan gør vi Aalborg til et sted, som også de unge er stolte af? Savner at planen giver bud på, hvordan vi kan gøre folk (borgere og virksomheder) stolte af Aalborg Hvordan kan vi skabe fans af Aalborg? Vi skal gøre erhvervsudvikling til en folkesag (inspiration: Vidensby Lyngby ) Branding, branding, branding - Der mangler et overordnet samlet brand for Aalborg. Hvad vil vi kendes på, hvad er det, der skal tatoveres på vores overarm? Overskrifterne i Erhvervsplanen er ret maskuline. Der skal tales til hjertet, hvis man vil skabe fans. Erhvervsplanen skal tale til vores følelser og skal afspejle det hele menneske. At virksomheder, består af mennesker og mennesker er mere end deres arbejde Godt med fokus på Aalborg som industriby, men hvad er en industriby? Der savnes nogle mere konkrete beskrivelser af, hvad der skal til for at udvikle Aalborg som industriby. Industri er ikke med i styrkepositionerne, kun indirekte. Lev op til sloganet om, at Aalborg er den globale videns og industriby. Prøv at rette fokus mod industribyen. Hvad vil det sige, at Aalborg (også) er en industriby? Betyder det rygende skorstene som for 50 år siden, eller hvad menes der med det det skal defineres / nytænkes. Sæt ind allerede i skolerne. I skolen fremmes de boglige fag, ikke de håndværksmæssige, så allerede i skolerne skabes der grobund for et image, der favoriserer de boglige uddannelser lav om på det. Fordi vi skal leve af viden, har vi stemplet håndværkere som tabere. Det er en helt forkert strategi. Viden og produktion skal gå hånd i hånd. Italesæt det! Og vis at I mener det, når I taler om videns- OG industribyen. De unge på banen brug vores ungeråd bring unge ind i beslutningsrummet - Fokus på omvendt mentoring - Vi skal have de nye generationers iderigdom aktiveret (men husk balancen mellem ung-gammel/erfaringer) - Få mere variation ind i Erhvervsrådet gerne flere unge iværksættere, studerende der er mange måder at høre de unge på Der skal forstyrrelser ind i Erhvervsrådet Omvendt mentoring (nævnt af flere) Benchmarking no go! (nævnt af flere) kommunen skal ikke måle sig med andre kommuner, men tænke ud af boksen Godt at der bobler mere kreativitet i byen, men gerne stadig mere sprudlende, mere åbent og det skal med i planen HANDLING er afgørende ikke mere snak - fra ord til handling! Der mangler konkrete initiativer (Erhvervskonferencen er en god start). Hvordan kommer vi fra vision og flotte mål til konkrete tiltag og handlingsplaner? Mangler den konkrete del Hvor er fråden om munden på BusinessAalborg, der gør at vi går fra visioner og strategi til helt konkrete tiltag, der gør det attraktivt for virksomheder at etablere sig i Aalborg? Lav målsætninger og målbare aktiviteter Fortæl hvad ekstra virksomhederne i Aalborg får ud af dækningsafgiften (de mio. kr.) Mere risikovillig kapital skab en fond med indskud fra virksomheder, banker mv., som kan skabe grobund for nye virksomheder Mere risikovillighed ind i planen det kræves for at skabe flere arbejdspladser Mere kant og frækhed savnes i planen. Der er ikke så meget nyt i den TÆNK STORT Erhvervsstrategien er lidt konservativ

2 Om formidlingen af planen: Mange ord, lidt lange sætninger kunne vi lave en mere let version, lettere kommunikerbart? Øvelse: hvad skal fortælles for at tiltrække en virksomhed - hvad er budskabet / selling points? Der står ikke noget om universitetet: vores største styrke 30 mand på erhvervskontoret - det ikke er nok. Der mangler en erhvervsdirektør. Erhvervsområdet skal opprioriteres og gøres mere synlig Erhvervsplanen er for traditionel med det snævre fokus på erhverv. Erhvervsudvikling er også at skabe en attraktiv by, at sikre særlige kulturtilbud, ungdomsboliger m.v. Erhvervsstrategien og Vision 2025 (byplanlægningen) skal hænge bedre sammen. Stedet har stor betydning for erhvervslivet. Hvordan bruger regionen Aalborg? og omvendt (hvorfor hørte vi ikke om byplanlægning på konferencen?) Integration mellem Erhvervsplan og Beskæftigelsesindsatsen Godt med iværksætteri men sæt mere fokus på innovation Bedre kobling mellem håndværkere - virksomheder - universitet og kommuner. Understøt de unge, som ikke vil på Universitetet - Håndværkere og faglærte bør indtænkes langt stærkere i erhvervsplanen - især nu hvor vi erklærer os som industriby/-region Sygehusbyggeriet giver mange muligheder skal tænkes ind i planen Konkrete forslag, der ikke hører hjemme i Erhvervsplanen Uddannelsesbyen Aalborg har i lang tid har været lig med AAU. Der er opbygget et rigtig stærkt image omkring herlighederne ved universitetet, men man har glemt de håndværksmæssige uddannelser / erhvervsuddannelserne (til uddannelsesstrategien) Meget dårligt internet på Brorholtvej så dårligt, at virksomhederne ikke kan foretage de lovpligtige indrapporteringer til Aalborg Kommune og andre myndigheder. Virksomheder overvejer at flytte derfra. Problemstillingen er fremført af Dir. Henrik Sørensen, Desmi. Aalborg Kommune kan ikke trække kabler og kendte udbydere vil ikke. Beboerne vil gerne lave deres eget bredbåndsnet og vil gerne vide, hvordan man gør det. Aller helst vil man bare have noget bredbånd Henrik Sørensen ønsker en tilbagemelding på dette!! Høvejen gøres 4-sporet Gæster, som kommer med fly til Aalborg køres til byen af den gamle lufthavnsvej. Der er simpelt hen for grimt ligner et stykke vej fra det gamle Østeuropa. Kan man forskønne det eller køre gæster en anden vej? Letbane? Hvorfor ikke lave den med busser på gummihjul? Det er hurtigere og billigere. Brug navnet Aalborg (Aalborg Havn i stedet for Østhavnen, Aalborg Erhvervspark og Aalborg Universitetspark i stedet for Aalborg Ø, 9000 Aalborg eller 9400 Aalborg N i stedet for Nørresundby mv.) Midlertidig Bypark på P-dækket Budolfi Plads Kommunen skal ikke være så stiv med regler ift., hvor der må opsættes borde og stole i gågade og på havnefront. Vigtigt med bedre skiltning i byen man skal være kendt i byen, for at kunne finde rundt. Der mangler skilte, der viser retning mod kulturelle tilbud i byen. Bedre informationstavler. Fokus på cykler i byen + Cykelparkering med overvågning sponsoreret af forsikringsselskaber Bycykler flere af dem! Evt. med reklamer på. Man kunne lave pendlerplads i Nørresundby og så kan man låne en bycykel til at køre på ind til midtbyen. Mindre trafik i centrum og motion til alle. Flere boliger til nyuddannede - fint med mange og gode ungdomsboliger, men hvor skal de bo, når de skal i første job? Mere fleksibel boligmasse Motorvej direkte til lufthavnen Mere erhvervsjord, så virksomhederne kan placere sig Flere virksomheder langs motorvejen for at skabe synlighed (som syd for Aarhus)

3 Luk indkøbskontoret (tænk globalt og handl lokalt) kommunen skal handle hos lokale virksomheder kritik af indkøbskontoret for at være provisionslønnet Flere statslige arbejdspladser til Nordjylland decentraliser statsadministrationen Vi skal have affaldssortering i hele Aalborg Kommune. Hvorfor er det ikke ensrettet i dag? Aalborg skal være en mere socialt ansvarlig by f.eks. sælge overskudsmad i sociale supermarkeder (ligesom de gør i Østrig). Kan Business Aalborg hjælpe virksomhederne med at gøre en social indsats? Især de unge interesserer sig for social ansvarlighed. Måske kunne man have restauranter, hvor der ikke serveres US-sizes. Mange steder er det totalt overdrevet, så meget mad man får serveret på restaurant, og dette resulterer i madspild. Vision og mål Satse på produktion - Aalborg skal være Nordeuropas bedste sted at producere og koble viden og produktion/industri Det særlige samarbejde, der eksisterer mellem Industri og Universitetet (og øvrige uddannelsesinstitutioner) bør være en Styrkeposition Vi skal leve af kompetencer, specialisering og kvalitet Vi skal være sundhedsby Hvor er kulturen blevet af? Aalborg som Danmarks bedste studieby mangler NordensParis Er 10% vækst i værditilvækst realistisk? Målene er i orden, men vejene til målene er svage Smart City på side 11 (cirkelfiguren) lidt snævert, inddrager ikke det brede perspektiv Styrkepositioner Styrkerne inden for Sundhedsteknologi skal udnyttes mere og have en mere fremtrædende plads i Erhvervsplanen - Sundhedsteknologi skal have et boost i Erhvervsplanen. Også set i lyset af byggeriet af det nye supersygehus og de muligheder, som dette bringer med sig (nævnt af flere) Hvad gør vi konkret for at spotte og fange kommende mega-trends og styrkepositioner? Drømmen om nye styrkepositioner De fire styrkepositioner skifte navn til noget, der appellerer til det emotionelle så vi skaber en god fortælling Husk de virksomheder, der ikke passer ind i de fire søjler Tradingerhvervet mangler - Tradingvirksomheder er en stor (overrepræsenteret) branche i Nordjylland (især handel med fisk og fødevarer) kig på, hvordan uddannelser i byen, AAU og UCN, understøtter det merkantile og tradingerhvervet Hvor er detailhandlen henne i erhvervsplanen? Der er udfordringer nok, fx mht. butiksdød i midtbyen, parkeringsmuligheder mv. Flere og flere butikker flytter til City Syd. Hvordan man vil styrke detailhandlen? Aalborg City vil gerne i tættere dialog med BusinessAalborg Hvorfor er servicebranchen ikke repræsenteret i erhvervsplanen? Oplevelsesindustri frem i lyset på linje med de øvrige styrkepositioner Forslag til andre vækstområder: Turisme. Vi skal være kendt for god service og god tone. Markedsføring af attraktioner Vanskeligt at tale om en styrkeposition, idet den består af en aftale mellem havnen og hjemmestyret. Kontrakten skal i udbud og mister vi den, falder styrkepositionen bort. Den maritime industri er et brand for Aalborg Aalborg skal være Danmarks robotcenter - automatisering

4 Strategiske tiltag Erhvervsservice Fokus på eliten af nordjyske virksomheder Aalborg Kommune kan fremme udviklingen ved at købe mere hos lokale virksomheder kommunen kan fremme erhvervsudviklingen ved at outsource i meget højere grad Hvor er one stop blevet af? Virksomheder ønsker egen problemknuser Hvis man løber sur i sin sagsbehandling, skal det være muligt at få en problemknuser - så kan der spares tid for alle Byggesagsbehandlingen virker hæmmende for virkelysten. Fokus på dette, så sagsbehandlingen i stedet kommer til at virke befordrende Byggesagsbehandlinger tager for lang tid. Det er dog blevet bedre. Udfordringer i forhold til godkendelser = Byggetilladelser og miljøgodkendelser. Det tager alt for lang tid. Det er et problem/en reel barriere. Kommunen skal kunne agere hurtigere og bliver dygtigere til at komme med hurtige tilbagemeldinger (nævnt af flere) Kommunen har meget lange svartider - omvendt giver kommunen virksomhederne korte frister. Kommunen er for træg med lokalplaner Visionen om vækst skal gælde i alle afdelinger og skal kunne mærkes hos alle medarbejdere Etablere en tydelig og kendt Task Force, der tager hånd om virksomhedstilflyttere Det skal være nemmere at henvende sig til Aalborg Kommune: i dag meget forvirrende (er det ikke et service organ, vi henvender os til) - Samarbejdet er ikke godt nok internt - gør det dog enklere - Det opleves at sagerne skubbes rundt mellem forvaltningerne Lær af Herning og Ikast/Brande Kan der udvikles et system, hvor igennem virksomhederne selv melder deres behov og ønsker? Vær tæt på virksomhederne, være i dialog med virksomheder Business Aalborg skal hjælpe virksomheder til på tværs af brancher, at blive knyttet sammen. Fx via arrangementer som konferencen, eller morgenbriefing eller andre events. Erhvervsservicen i forbindelse med sagsbehandling af sygedagpenge, løntilskud o.lign. skal forbedres. Medarbejderne skal være bedre til at spotte virksomhedernes behov. Jobcentret skal i højere grad tage udgangspunkt i virksomhedernes behov (ikke de lediges/personlige behov) Jeg kom til Aalborg Kommune for 1½ år siden med min virksomhed. Velkomsten var en forkølet folder i mit dueslag jeg mangler at blive møde face-to-face af nogle fra Erhvervsafdelingen. I dag er første gang jeg stifter bekendtskab med Business Aalborg. BusinessAalborg bør være stedet hvor eksisterende og nye virksomheder skal henvende sig med samtlige relevante sager. BusinessAalborg koordinerer og fordeler arbejdet på de forskellige sagsbehandlerkontorer. Mere fokus på produktions-/fremstillingsvirksomheder. Bør sikres de bedst mulige forhold Eksport og globalisering Nordjylland som ressourcecenter for eksport vi har Danmarks bedste internationale infrastruktur (lufthavnen og dens placering) det skal vi udnytte bedre Kina burde gøres til en særlig indsats. Kæmpe marked (frem for Grønland) Samarbejde og netværk Netværk skal revitaliseres og fokuseres mere vi skal have mere værdi ind i netværkene måske udlicitere til private aktører Netværkene er som sådan gode men det er de samme ting, der sker og de samme diskussioner, og dermed for lidt man får ud af det. Der mangler inspiration. Netværkene skal blive bedre.

5 Netværkene skal ikke være for alle men for dem, der bidrager og vinder Infrastruktur Gratis Wifi i hele byen / Wifi i lygtepælene / Street Wifi (nævnt af mange) Bredbånd/Fiberforbindelse til alle virksomheder og husstande Nærbane, busser, havn, lufthavn mv. skal hænge sammen skab endnu bedre sammenhængende infrastruktur Mulighed for fragt ind og ud af lufthavnen Kollektiv trafik skal træde tydeligere frem og Letbanen skal nævnes specifikt hvis letbanen kommer, får den stor betydning for erhvervsudviklingen, både ift. Lokalisering af virksomheder og mht. hurtig og effektiv transport til og fra arbejdspladserne Stort potentiale for værditilvækst ved at etablere en mere samlet by i vækstaksen. Skab nye infrastrukturforbindelser, der vil føre til værditilvækst, mental sammenhængskraft og bedre mulighed for at fastholde de unge, når de er færdige med deres uddannelse (fordi vi får en mere attraktiv by) Kompetencer og talent Skab tryghed og netværk for de studerende gennem værtsfamilier og frivillige Mange flere relevante studiejobs (nævnt af mange) (sæt måltal på) Større fokus på praktik- og lærepladser til alle (sæt måltal på) Der skal tiltrækkes flere akademikere til SMV erne - De små og mellemstore virksomheder har en opgave i at ansætte akademikere De studerende (der er lige ved at være færdige som kandidater) skal ud i virksomhederne og give eksempelvis de små og mellemstore virksomheder indtryk af, hvilke kompetencer de har og dermed hvad virksomhederne kan bruge dem til Generelt ros til STAY initiativet Virksomhederne skal turde investere, dvs. tage elever, praktikanter, studiejobbere mv. virksomhederne skal forpligte sig STAY de unge skal også flytte ud og få tilført kompetencer/lære nyt AAU og UCN skal i højere grad bruge nordjyske virksomheder som cases i undervisningen og i forskningssamarbejder At støtte væksten indenfor faglærte er en af de vigtigste udfordringer i kommunen Synlighed og investeringsfremme Vi skal være stolte af Aalborgs historie som industriby Vi skal brande os på samarbejdet mellem by, industri og uddannelser det er unikt for Aalborg Vis/fortæl, hvilket udbytte virksomheder og studerende kan opnå i Aalborg Tal også til det emotionelle Der skal fortælles nye historier om Aalborg mere nærværende og mere involverende Brug sociale medier, billeder og fortællinger (spørg de unge, hvordan man gør) Vi skal noget så unordjysk som at PRALE Enkle budskaber De gode historier skal fortælles af virksomheder/personer/studerende Brug de studerende som ambassadører for Aalborg, når de rejser rundt i verden Skabe og udbrede de gode historier f.eks. under titlen Vækst 9000 Vi skal brande byen som 'sælgere' - kommunen skal ansætte nogen, der kan gå ud sælge og skabe kontakter BusinessAalborg skal være mere synlig eks. overfor studerende, nye iværksættere. Afdelingen er altid villig til deltagelse og til at komme ud. Men det forudsætter, at man ved de eksisterer og hvem man skal kontakte

6 (Det er bemærkelsesværdigt, hvem der er til stede på konferencen at der mangler de yngre virksomheder, iværksættere og lign. Mange af dem ved ikke at arrangement foregår. De kender ikke BusinessAalborg) Mere synlighed omkring SMV er i Aalborg især overfor studerende Aftale med uddannelser om at BusinessAalborg kommer ud til alle uddannelsesinstitutioner for at øge kendskabet til afdelingen og bredden i Aalborgs erhvervsliv Italesætte Aalborg (via sociale medier) som et sted man let kan komme til Skab et autonomt netværk af ildsjæle til at kommunikere med erhvervslivet. En alternativ organisation til BusinessAalborg Skab et image omkring industribyen, der kan være med til at sætte de håndværksmæssige uddannelser / erhvervsuddannelserne på dagsordenen. De er nærmest talt ned, som det er i dag Synlighed og markedsføring skal i fokus vigtigt, at salgs- og marketingsvirksomheder og virksomheder der arbejder i de internationale markeder inddrages mere. Vi skal ud over rampen - også uden for regionen. Fokus på STAY i markedsføringen af Aalborg brug udviklingen af det kulturelle Aalborg som trækplaster Vigtigt at samarbejde med øvrige 10 kommuner om branding af virksomheder der er mange ekspansive virksomheder i mindre kommuner, som ikke er gode til at brande sig selv, men er spydspids virksomheder på deres felt Fremhæv alle de plusser, som gør det enestående at starte virksomhed i Aalborg Kommune. Alle forhold samlet i en information. For at sætte Aalborg på landkortet tænk de skæve løsninger, indslag, den gode historie, de små ting der giver en lille anderledes oplevelse i hverdagen Tænk de sociale medier meget mere ind end I allerede gør i dag. Til Jeres store arrangementer, eller relevante erhvervshistorier skal det være meget mere fokus på twitter og fx Storify til konferencen i dag kunne der have været et #DenGlobaleVidensogIndustriby (Twitter nævnt af flere) Business Aalborg skal skrive den gode historie hele tiden, masser af pressemeddelelser. Hvis dagspressen ikke vil bruge det, skal Business Aalborg finde andre kanaler. Udnytte de gode historier Business Aalborg skal lave mere PR for Aalborg. Ambassadører? Sikre tilgang af virksomheder med hovedkontors-placering i Aalborg og sikre at lokale virksomheders hovedkontorer forbliver her. Udnytte, at prisen på ingeniører er fornuftig og rimelig (billig?) i Aalborg Repræsentation ude i verden med fokus på synlighed og styrkepositioner brug klyngerne som afgang til verden Iværksætteri Gør det lettere at gå fra dagpenge til iværksætteri Større synlighed for kommende/potentielle iværksættere eks. Korte fyraftensmøder Flere netværksarrangementer for iværksættere Brug rollemodeller, mentorer og professionelle direktører i nye vækstvirksomheder Større fokus på talentspotting Vækstiværksætteri er snævert defineret ift. Succeskriterier om antal ansatte og omsætning vækst er også = nye ideer og vækst hos samarbejdspartnere og leverandører Flere vækstiværksættere: Se på de 40% der ikke overlever kan man lære noget af det? Hvilken rådgivning får de? Hvad med de 5% der bliver vækstiværksættere hvad er gået godt? (og hvad med de 55% som ikke bliver vækstiværksættere) Virksomheden bliver holdt meget i hånden i begyndelsen men hvad med senere i forløbet? Hvordan er rådgivningen fra at være iværksætter til at være vækst iværksætter? Hvordan hjælpes virksomhederne videre

7 Etablering af iværksætter CAMPUS på Budolfiplads. Målet er at skabe et samlet miljø/hus hvor iværksættere kan mødes og få vejledning, udveksle ideer mm. Her kunne etablerede virksomheder også indgå samarbejde med iværksættere. Opret et iværksætterhotel hvor iværksættere kan være fælles i et stort hus. Gratis husleje de første seks måneder. Et godt sted vil være Sygehus Nord, når det fraflyttes (Bretteville projektet i større omfang) Den globale by Støt og udbyg det internationale mindset holdningen i befolkningen er vigtig Større åbenhed overfor udlændinge/tilflyttere i erhvervslivet (pinligt at vi er så lukkede) Vi skal være mere modige og nytænkende Engelske brochurer, hjemmeside og skiltning Involver tilflyttere og studerende i dette arbejde de ved, hvad vi mangler Tiltag der kan fastholde og integrere tilflyttere, fx student supper club Til byd venskabsfamilier til udenlandske studerende Strategisk tiltag som Den globale by er vigtigt og visionært. Vi kan rykke os meget i forhold til det globale og internationale. Når man som udenlandsk borger besøger byen, er der ikke meget information om hverken hoteller/overnatningsmuligheder, restauranter, kultur, kunst, mødefaciliteter/møderum osv. Vi skal både kunne tage hånd om turister, erhvervsfolk på besøg og expat-familier. Løsning: Velkomstpakke til udenlandske borgere ikke forstået håndgribeligt men nærmere en portal, hvor man kan finde information. Portalen bør drives på tværs af flere aktører (heriblandt Aalborg Kommune)

Aalborg som Danmarks bedste uddannelsesby. hvad gør Aalborg?

Aalborg som Danmarks bedste uddannelsesby. hvad gør Aalborg? Aalborg som Danmarks bedste uddannelsesby hvad gør Aalborg? NVF FORÅRSMØDE MARTS 2015 Uddannelsesstrategien 2012-14 Vision Aalborg skal være Danmarks bedste uddannelsesby Uddannelsesmiljøet skal være attraktivt

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen

Action plan til Erhvervsplanen Action plan til Erhvervsplanen Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice Virksomheden i centrum Tættere samarbejde på tværs af forvaltninger Servicemål fra 2011 fortsat gældende Måling af målopfyldelse

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015

Action plan til Erhvervsplanen Status Januar 2015 Action plan til Erhvervsplanen Status Januar Strategisk tiltag Initiativer der igangsættes primo Initiativer der igangsættes /2016 Initiativer der videreføres fra 2014 Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Uddannelse og Vækst i Kolding Kommune

Uddannelse og Vækst i Kolding Kommune Uddannelse og Vækst i Kolding Kommune Strategi Samarbejde: Uddannelse Kommunen Erhvervsliv Beskæftigelse! Vidensalonen 18.08.2016: Kommunaldirektør Henrik Beyer I DAG: 91.849 INDBYGGERE 3 GANGE HØJERE

Læs mere

UDBUD OG INNOVATION. Opsamling på rundbordsdiskussion

UDBUD OG INNOVATION. Opsamling på rundbordsdiskussion UDBUD OG INNOVATION Ved bordene om udbud og innovation blev der drøftet, hvordan kommunen kan gøre det mere attraktivt og nemmere for SMV er at byde på offentlige udbud. Grundlæggende ønskes en tættere

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Erhvervsplan 2015-2018. Aalborg Erhvervsråd 5.5.2014

Erhvervsplan 2015-2018. Aalborg Erhvervsråd 5.5.2014 Erhvervsplan 2015-2018 Aalborg Erhvervsråd 5.5.2014 Øget fokus på kommunernes erhvervsindsats Erhvervsindsatsen i Aalborg Kommune Aalborg Erhvervsråd Bredt sammensat, Rådgivende for byrådet, Erhvervspuljen,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Temamøde om erhvervsudvikling

Temamøde om erhvervsudvikling Temamøde om erhvervsudvikling Indledning For at kridte banen op til arbejdet med den nye erhvervs- og vækststrategi inviterede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07/11/2016 Byrådet til en temadrøftelse

Læs mere

Essensen i visionen. Vedtaget i Byrådet den 26. april 2011

Essensen i visionen. Vedtaget i Byrådet den 26. april 2011 Essensen i visionen Vi vil styrke erhvervsudviklingen og skabe vækst i kommunen ved at satse på innovation og samarbejde mellem virksomheder og uddannelser. Ved at udvikle nye uddannelsesmiljøer og udnytte

Læs mere

Sammendrag af dialogmøder i Aalborg og Fjerritslev

Sammendrag af dialogmøder i Aalborg og Fjerritslev Regional udviklingsplan 2012 Sammendrag af dialogmøder i Aalborg og Fjerritslev Erhvervsudvikling og Innovation(Det Innovative Nordjylland). Hvordan får erhvervslivet, videns institutioner og offentlige

Læs mere

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr.

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Økonomiudvalget Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken Om høringen Udkastet til Københavns Kommunes erhvervs-

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune www.ikast-brande.dk

v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune www.ikast-brande.dk v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik Den regionale udviklingsmodel Rammen om det gode liv Vækstvilkår - Menneskelige ressourcer - Innovation, nye

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Principper for kommunikation i Odense Kommune

Principper for kommunikation i Odense Kommune Principper for kommunikation i Odense Kommune Odense Kommune skal have en god kommunikation og tæt dialog mellem borgere, brugere, kommunens ansatte, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Det skal

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

UDVIKLING I AARHUS SYD 7. dec. 2016

UDVIKLING I AARHUS SYD 7. dec. 2016 UDVIKLING I AARHUS SYD 7. dec. 2016 Program Velkomst v/ Karina Boldsen, Erhverv Aarhus/Solitwork Velkommen hos AS3 v/ direktør Allan Gross-Nielsen Status på Aarhus Syd v/ Karina Boldsen Præsentation af

Læs mere

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00.

Referat. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel. Møde. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00. #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Møde Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Sekretariat Tid 16. april 2015 kl. kl. 13.00 Sted Sønderbro 12, mødelokale E, 3. sal Deltagere Kim

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Afstemningsresultater

Afstemningsresultater Afstemningsresultater Q1. Hvad er dit køn? Kvinde 83 49% Mand 86 51% Kan ikke/ ønsker ikke at svare 1 1% 170 100.00% Kan ikke/ ønsker ikke at svare 1% Kønsfordeling Mand 50% Kvinde 49% Q2. Hvad er din

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY

UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY UDVIKLING AF DETAILHANDLEN I AALBORG MIDTBY STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016-2018 Hvordan fortsætter vi den stærke udvikling og griber mulighederne i udviklingen af en attraktiv detailhandel i Aalborg? 1

Læs mere

Danica Pension. Konference. Investering i og udvikling af Lyngby

Danica Pension. Konference. Investering i og udvikling af Lyngby Danica Pension Konference om Investering i og udvikling af Lyngby Danica Pension En af Lyngbys store virksomheder Danica Pension er en del af Danske Bank koncernen, Danica Pension har hovedkontor i Lyngby

Læs mere

Rev. maj Strategiplan 2016

Rev. maj Strategiplan 2016 Rev. maj 2016 Strategiplan 2016 Navn med payoff Business Slagelse - Sammen er du bedst Visionen Slagelse skal være Danmarks bedste Erhvervsliv Visionen udtrykkes i 5 fokusområder, hvor hvert fokusområde

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Ændringer i Aalborg Erhvervsråd og etablering af Aalborg Business Community

Ændringer i Aalborg Erhvervsråd og etablering af Aalborg Business Community Ændringer i Aalborg Erhvervsråd og etablering af Aalborg Business Community Forslag til Erhvervsrådets seminar 28. Juni 2016 Aalborg har gennem de senere år arbejdet med og investeret massivt i erhvervsudviklingen

Læs mere

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben

Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011. Udarbejdet af: Udviklingsstaben Brandingstrategi Brandingstrategi Udgivet af Vordingborg Kommune 2011 Udarbejdet af: Udviklingsstaben Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK

SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK Udviklingskonsulent Bodil Øllgaard, Vejle Kommune Arkitekt maa. Henrik Stjernholm, StjernholmArkitektur.dk DET VIL VI

Læs mere

Indhold: Spar Nord glæder sig for fjerde gang til The Tall Ships Races i Aalborg. Oktober 2014. Nyhedsbrev nr. 1

Indhold: Spar Nord glæder sig for fjerde gang til The Tall Ships Races i Aalborg. Oktober 2014. Nyhedsbrev nr. 1 The tall ships races 2015 Aalborg Nyhedsbrev nr. 1 Oktober 2014 Velkommen til det første nyhedsbrev for The Tall Ships Races 2015 Aalborg. Frem til begivenheden afholdes fra den 1. til den 4. august 2015,

Læs mere

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler?

Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Virksomhederne i Frederikshavn Kommune er i vækst og leder efter dygtige medarbejdere og studerende måske er det dig, de mangler? Et erhvervsliv i vækst, som har brug for dig 2 Vækst, innovation og gode

Læs mere

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by?

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? DE RØDE LØBERE Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? VINDERBYEN VORDINGBORG Vordingborg er nu en vinderby. Sådan

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Introduktion for byrådet

Introduktion for byrådet Introduktion for byrådet Slagelse, 13. Januar 2014 En vision bliver til En politisk skabende 1-årig proces Grundig analyse af Slagelse Kommunes udfordringer og styrker Slagelse Kommune Vision Et enigt

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Handlingsplan 2009-2010 ErhvervsStrategi 2009 - Greve har værdierne

Handlingsplan 2009-2010 ErhvervsStrategi 2009 - Greve har værdierne Marts 2009 Handlingsplan 2009-2010 Forord ErhvervsStrategi 2009 Greve har værdierne blev vedtaget af Greve Byråd den 16. december 2008. For at realisere strategien og skabe erhvervsudvikling og effekt

Læs mere

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune

Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Internationaliseringsudvalget Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Horsens d. 18. august 2014 NOTAT Status på det internationale arbejde i Horsens Kommune Horsens er en international studieby

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund 2 af sporene fra konference om kvalificeret arbejdskraft Claus Steen Madsen, direktør teknik, miljø og erhverv Fra konferencen

Læs mere

Innovativ planstrategi -samskabelse og vækst

Innovativ planstrategi -samskabelse og vækst Innovativ planstrategi -samskabelse og vækst Niels Ågesen, Kommunaldirektør i Vejle, 25.09.2014 Men hvad skaber samskabelse og vækst? Men hvad skaber samskabelse og vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi?

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

Erhvervspolitik 2014-2017 for Haderslev Kommune

Erhvervspolitik 2014-2017 for Haderslev Kommune Erhvervspolitik 2014-2017 for Haderslev Kommune Erhvervspolitik 2014-2017 for Haderslev Kommune I Haderslev finder man ikke landets største virksomheder derimod er vi hjemsted for en bemærkelsesværdig

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision og et mål for

Læs mere

Erhvervspolitik 2014-2018 for Haderslev Kommune

Erhvervspolitik 2014-2018 for Haderslev Kommune Erhvervspolitik 2014-2018 for Haderslev Kommune 2 Erhvervspolitik 2014-2018 for Haderslev Kommune I Haderslev finder man både nationale og internationale virksomheder i verdensklasse. Haderslev er hjemsted

Læs mere

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter Nordjylland skal have en stærkere profilering som turistdestination, som skaber en entydig og positiv fortælling om nordjysk turisme. Nordjysk turisme skal være tidsvarende. Der skal være fokus på at rammevilkårene

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS

RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm. Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS RINGSTED KOMMUNE Marts 2015 Lars Sandstrøm Branding Ringsted CORPORATE RELATIONS HVAD TALER JEG OM? Kommunebranding definition og udbredelse Typiske udfordringer Brandingprocessen involvering og eksekvering

Læs mere

ERHVERVS POLITIK 2015-2017

ERHVERVS POLITIK 2015-2017 ERHVERVS POLITIK 2015-2017 Høringsudkast Vores udgangspunkt Vores udgangspunkt for vækst er godt. Vi har i dag ca. 40.000 arbejdspladser, og vores indbyggerantal vokser årligt med 400-500 personer. Vores

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2016 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune

Landdistriktspolitik for Lemvig Kommune Landdistriktspolitik 2007-2013 for Lemvig Kommune Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig Side 1 af 8 1. Indledning 2. Tidshorisont Det er af stor værdi for Lemvig Kommune, at man i kommunen har landdistrikter

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 18 af 19 kommuner har svaret på KKRs henvendelse efter mødet den 12. juni 2014. Spørgsmålene

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden Campus Odense Campus Odense I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden CAMPUS ODENSE Campus Odense er Danmarks mest ambitiøse udviklingsområde for forskning, uddannelse og erhverv. Over de næste 10 år

Læs mere

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND

KKR KKR HOVEDSTADEN SJÆLLAND FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN Resultater fra fase 1: Kortlægning Fokuseret Vækstdagsorden FÆLLESMÆNGDEN Opsummering af fælles styrker og synergimuligheder 2 Fokuseret Vækstdagsorden Fælles styrker og udfordringer

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015

Velkommen til Generalforsamling. Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015 Velkommen til Generalforsamling Mariagerfjord Erhvervsråd 24. marts. 2015 Program 17.00: Velkomst v/ formand Franz Cuculiza Generalforsamling ifølge dagsorden 17.45: Foredrag: Nils Elmark, Fremtidsforsker

Læs mere

Evaluering af virksomhedsindsats

Evaluering af virksomhedsindsats Stab og Udvikling Dato: 20. juli 2016 Evaluering af virksomhedsindsats Erhverv i Ballerup Kommune har i løbet af de seneste par år gennemført to større brugerundersøgelser vedrørende Ballerup Kommunes

Læs mere

Samlet oversigt over indkomne høringssvar til Randers Kommunes Erhvervspolitik 2015-2017

Samlet oversigt over indkomne høringssvar til Randers Kommunes Erhvervspolitik 2015-2017 Samlet oversigt over indkomne høringssvar til Randers Kommunes Erhvervspolitik 2015-2017 Der er i processen fremkommet høringssvar fra følgende: Konsulentgruppen i Erhverv Randers, side 2 Cityforening

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering

Mål og Midler Uddannelse, iværksætteri og internationalisering Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Uddannelsesbyen Aalborg

Uddannelsesbyen Aalborg Uddannelsesbyen Aalborg - En redegørelse af Aalborgs styrker og svagheder som uddannelsesby Uddannelsesstrategiens fem delmål 1 Uddannelsesbyen Aalborg Fra Uddannelsesstrategien 2015-18: Begrebet omfatter

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Baggrund. Erhvervsudvalget

Baggrund. Erhvervsudvalget Baggrund - Køge - en gammel industriby - Tradition for samarbejde mellem byråd, arbejdsgivere og lønmodtagere - Køge Erhvervsudviklingsråd (KEUR) - Fusion med Skovbo Kommune - En del af Region Sjælland

Læs mere