ISSN LHC-nyt. 19. årgang Marts 2002 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISSN 0909-5128. LHC-nyt. 19. årgang Marts 2002 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea"

Transkript

1 ISSN LHC-nyt 19. årgang Marts 2002 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

2 Indhold Nyt fra formanden... 3 Landsindsamlingen Temadag for ægtefæller og samlevere til testede, raske genbærere... 5 Sommerophold 2002 på Vejlefjord Centret... 7 Fleksjob... 8 Lukning af Århus-afdelingen af Center for Små Handicapgrupper... 9 Årsregnskab Udkast til budget for Generalforsamling Om at forstå de adfærdsændringer, der ses hos Huntingtonpatienter Weekendseminar Vejlefjord Kalenderen Nyt fra lokalgrupperne HC-materialer Adresser LHC-nyt Redaktion: Mona Hansen (ansv.) Erik Bertelsen Sats og tryk: O mega kommunikation A/S Oplag: LHC s bestyrelse Formand Merete Lüttichau Tlf Havnøvej 38 Fax Hadsund Næstformand Erik Bertelsen Tlf Gyvelbakken Lystrup Kasserer Ove Vedelsby Tlf Mallings Gård Skælskør LHC s girokonto: Sekretær Lis Hasholt Tlf Tornehøj Farum Bestyrelses- Bjørn Rich. Olsen Tlf medlem Vestergade Kerteminde Bestyrelses- Henning Muldager Tlf medlem Kalørvej Odense V. LHC s internet hjemmeside: Næste nummer af LHC-nyt udkommer den 10. juni Deadline for indlæg til dette nummer er den 1. maj Indlæg sendes til: Mona Hansen, Brokbjergvej 4, 8752 Østbirk, tlf LHC-nyt udkommer den 10. i månederne marts, juni, september og december. Forsidefoto: Bøgegren 2

3 Nyt fra formanden Børn, der har en psykisk syg forælder, er stort set usynlige i behandlersamfundet, og derfor bliver de svigtet. Det var budskabet, da Psykiatri Fonden hold konference i Odense. Det har der ofte været talt og skrevet om de sidste år, og alligevel sker der ikke rigtig noget. Det er som om, det etablerede system taber pusten, efter at man med eller uden held har prøvet at hjælpe/behandle en psykisk syg forælder. Nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at en psykisk syg ofte kan holde en facade udadtil, mens familien sammen med den syge lider under problemerne. Det gælder også for HC familier, og det er slemt for børnene, men katastrofen indtræder, når en syg HC forælder som oftest moderen alene skal passe og opdrage sine børn. Så længe børnene er rene og pæne i tøjet og har madpakker med i børnehaven/skolen, ser man helst ikke problemet. Børn er utroligt sensitive og opmærksomme på, hvad der foregår, og når de fornemmer problemer, prøver de at beskytte moderen, så de allerede som ganske små påtager sig et ansvar som er fuldstændigt urimeligt. Efterhånden som kommunen opdager problemerne, og moderen føler sig trængt, flytter hun evt. til en ny kommune, og så starter det hele forfra. Man vil helst ikke se problemet i øjnene. Om det skyldes udygtighed, berøringsangst eller økonomi, jeg ved det ikke, men en ting, ved jeg, og det er, at det er total svigt af børnene. Merete Lüttichau Indkomne bidrag og gaver i perioden 1. november- 31. december 2001 Private gavebidrag (231 gavegivere inkl. landsindsamling) kr ,00 Tips & Lotto, generelt tilskud kr ,44 I alt kr ,44 Landsforeningen siger mange tak for alle bidrag. Bestyrelsen LHC-nyt nr. 1/02 3

4 Landsindsamlingen 2001 Årets resultat blev kr ,- fra i alt 273 gavegivere Beløbet er kr større end indsamlingsresultatet i 2000, som var på kr ,- fra 263 gavegivere. Der er blevet lagt en stor indsats for dagen i lokalgrupperne, der står for over halvdelen af gavegiverne. Efter fradrag af udgifter til indbetalingskort og annonce i alt kr udgør overskuddet kr ,- som overføres til landsforeningens drift. Der rettes hermed en stor tak til alle gavegivere, lokalgrupper som enkeltpersoner. Bestyrelsen besøg Tlf

5 Temadag for ægtefæller og samlevere til testede, raske genbærere Tiden løber, det kender vi vist alle, og dette indlæg burde have været i det forrige nummer af LHC-nyt, for det er med at være ude i god tid, når der kaldes sammen til møde i foreningen, ellers kan det være, der er kommet en anden aftale i kalenderen. Vi er nogle stykker, der har haft glæde af at samles omkring et fælles emne, som angivet i overskriften. De svære overvejelser omkring test eller ikke test har mange været igennem, og det at få resultatet, gør en forskel. At få at vide at man ikke bliver syg, gør at man kan træffe valg i livet fremover, som de fleste mennesker gør. Det andet svar, at man er genbærer, og dermed på et tidspunkt i livet med sikkerhed vil blive syg, gør at mange træffer valg og disponerer sit liv ud fra denne viden. Nu skriver jeg næsten, som jeg selv var testet, det er jeg jo ikke, men det er min samlever. Og det er i denne situation, at man som samlever til en testet genbærer har gavn af at mødes med andre i tilsvarende situation. Derfor vil vi atter kalde sammen til en dag, hvor vi har det til fælles at være i samme båd og kan snakke frit om, hvordan det er at leve med denne specielle viden om fremtiden. Vi har ikke fastlagt sted for mødet endnu, men dagen er sat til den 6. april Vi mødes klokken 10.00, foreningen giver frokost, og vi regner med at slutte sidst på eftermiddagen. Inden mødet vil vi udsende information om, hvor vi mødes, samt en deltagerliste og telefonnumre på deltagerne. Ring og hør om det kunne være noget for dig senest mandag den 25. marts 2002 til: Reno Tilgreen , Robin Bjerrum , eller Mogens K. Dam De bedste hilsner fra Reno, Robin og Mogens. Adresseændringer HUSK! Meddelelse om adresse- og navneændringer pr. brev, eller telefon til foreningens formand Merete Lüttichau, Havnøvej 38, 9560 Hadsund, tlf , LHC-nyt nr. 1/02 5

6 Reklamebureau Premedia Trykkeri Kopicenter Webløsninger O mega kommunikation A/S Østerbro Slagelse Tel Fax

7 Sommerophold 2002 på Vejlefjord Centret mandag den 24. juni til lørdag 29. juni. Som sædvanlig søger foreningen tilskud hertil, og vi kan derfor tilbyde en uges ophold med træning i svømmehal og gymnastiksal samt dejlige fritidsaktiviteter i Vejlefjords naturskønne omgivelser for kr ,- for medlemmer og kr ,- for øvrige deltagere. Sommerophold Landsforeningen arrangerer også i år et sommerophold for personer med Huntingtons chorea på Vejlefjord Centret, Sanatorievej 26, Stouby i uge 26 fra Hvis du er interesseret i at deltage, så tilmeld dig på kuponen herunder eller ring til Jytte Broholm, Rosenvænget 14, 4270 Høng, telefon , senest den 25. april, hvorefter du vil høre nærmere. Jeg vil gerne deltage alene Med pårørende Med egen hjælper Jeg ønsker hjælp Tilmelding senest den 25. april Navn Adresse Postnr. og by Telefon

8 Fleksjob Nogle personer med Huntingtons Chorea, som er i erhverv, når sygdommen bryder ud, kan eventuelt fastholde sit arbejde ved en ansættelse i fleksjob, indtil der tilkendes pension. Fleksjob er et tilbud til personer under 65 år, som ikke kan fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Der skal være tale om varig begrænsning i erhvervsevnen, og det skal være afklaret, at man ikke kan hjælpe pågældende via reglerne om revalidering. Når kommunen har godkendt en person til et fleksjob, aftales løn og arbejdsvilkår bl.a. arbejdstiden mellem arbejdsgiveren og den ansatte i samarbejde med de faglige organisationer. Udgangspunktet er de kollektive overenskomster. Arbejdsgiveren udbetaler lønnen, men modtager et tilskud på 1/2 eller 2/3 af lønnen fra kommunen. Når arbejdsvilkårene aftales, må der tages hensyn til den ansattes arbejdsevne, hvilket f.eks. kan betyde, at den ansatte har behov for en hvilepause, behov for fravær eller behov for periodevis at gå ned i tid. Personer, der er ansat i fleksjob, har ikke mulighed for at modtage arbejdsløshedsunderstøttelse, gå på efterløn eller uddannelsesorlov. I stedet kan man modtage ledighedsydelse eller fleksydelse. Disse ydelser udgør 91% af den højeste arbejdsløshedsunderstøttelse dog højst et beløb svarende til, hvad man i gennemsnit har modtaget i fleksjob i de sidste 3 måneder. Ledighedsydelse udbetales til personer, der er berettiget til fleksjob. Hvis man er visiteret til et fleksjob og evt. venter på en ansættelse i flexjob, kan der udbetales ledighedsydelse, hvis mindst én af følgende betingelser er opfyldt: Man ville være berettiget til at modtage dagpenge efter lov om dagpenge ved sygdom og fødsel, man modtager sygedagpenge eller man deltager i revalidering efter en erhvervsplan. Hvis man på ledighedstidspunktet modtager kontanthjælp, kan man fortsat modtage kontanthjælp indtil ansættelse i fleksjob. Ved evt. ledighed efter et fleksjob er man berettiget til ledighedsydelse, hvis ovenstående betingelser er opfyldt. Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, er der først mulighed for ledighedsydelse efter en ansættelse i fleksjob på mindst 9 måneder inden for de sidste 18 måneder. I perioder med sygdom og barsel bevares retten til ledighedsydelsen. Efter det fyldte 60. år kan man højst modtage ledighedsydelse i sammenlagt 6 måneder. For at opnå fleksydelse skal man være fyldt 60 år, være visiteret til et fleksjob, 8

9 betale fleksydelsesbidrag, have indbetalt fleksydelsesbidrag i mindst 25 år indenfor de sidste 30 år (her medregnes perioder af en anerkendt arbejdsløshedskasse) samt have ophold i landet eller i et andet EU/EØS-land. Der henvises i øvrigt til pjecen»fleksjob«, udgivet af Socialministeriet og Det Centrale Handicapråd. Den kan rekvireres hos Socialministeriet tlf Skånejob Kan oprettes til personer, der får førtidspension efter lov om social pension, og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Man kan højest få udbetalt 1/3 af normallønnen, af hvilket kommunen betaler halvdelen. Man skal for at kunne få et skånejob være under 65 år, modtage førtidspension, ikke kunne fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på det ordinære arbejdsmarked. Lønnen i fleks- og skånejob er skattepligtig, og der skal betales arbejdsmarkedsbidrag. Indbetaling til ATP kan ske frivilligt. Ovenstående regler trådte i kraft pr Bodil Davidsen Socialrådgiver Lukning af Århus-afdelingen af Center for Små Handicapgrupper Da Århus-afdelingen af Center for Små Handicapgrupper er lukket, vil vi gerne benytte lejligheden til at takke personalet for godt samarbejde, da mange af vores medlemmer har brugt centeret især indtil vi fik ansat vores egen socialrådgiver. LHC-nyt nr. 1/02 Vi håber på fortsat godt samarbejde med afdelingen i København. Bestyrelsen 9

10 MIDT I LANDET MIDT I NATUREN - genoptræning af personer med erhvervet hjerneskade. - krisebehandling af pårørende og voldsofre. - feriehøjskole for foreninger og organisationer. - kurser i personaleudvikling, for institutioner, organisationer og private erhverv. VEJLEFJORD - center for udvikling og genoptræning Stouby Tlf

11 Årsregnskab 2001 Resultatopgørelse for Note kr. kr. Indtægter Kontingenter Gaver Bårebidrag Pjecer Bidrag fra Tips og Lotto, formålsbestemt tilskud Efterbetaling fra Tips og Lotto, formålsbestemt tilskud tidligere år (55.690) Bidrag fra Tips og Lotto, generelt tilskud Annonceindtægter Indtægt, konsulentbesøg Salgsartikler Diverse indtægter Ophold Vejle Fjord, deltagerbetaling Weekendseminar, deltagerbetaling Landsindsamling, bruttoindtægter Renteindtægter mv Aktier, kursregulering (650) Indtægter forskningsmidler Indtægter i alt LHC-nyt nr. 1/02 11

12 Resultatopgørelse for Note kr. kr. Transport Udgifter Ophold Vejlefjord, udgifter ( ) ( ) Temadage for ægtefæller, udgifter (17.848) (22.460) Weekendseminar (59.924) (73.635) Årsmøde, udgifter (26.756) (12.214) Revision 2001 (7.000) (6.000) Regnskabsmæssig assistance (25.000) (28.436) Revisorerklæring vedr. ansøgning om bidrag (1.000) (1.000) Lokalgrupperne (2.588) 0 Fælles lokalgruppedag (4.135) (4.042) LHC-Nyt, trykning (73.278) (70.619) LHC-Nyt, porto (7.444) (5.359) Bestyrelsesarbejde, rejser (15.504) (21.340) Bestyrelsesarbejde, fortæring (2.231) (5.010) Konsulentudgifter (5.072) (14.768) Porto (8.972) (10.588) Telefon og fax (6.703) (13.008) Papir og kuverter mv. (13.403) (3.218) KMS-kontingenter og -møder (925) (2.602) Trykning af pjecer og postkort mv. (23.356) (7.738) Landsindsamlingen udgift til blanketter (1.964) (1.964) Landsindsamlingen, annoncer (2.048) (2.684) Kontormaskiner og -inventar 0 (1.894) HC-stol, transportudgifter (2.532) (3.107) Diverse bidrag og gebyrer (1.946) (4.239) Transport ( ) ( ) 12

13 Resultatopgørelse for Note kr. kr. Transport ( ) ( ) IHA-kontingent (839) (926) IHA-konferencer 0 (182) Repræsentation, gaver (3.590) (4.010) IHA 2002 forberedelser, herunder møder (5.191) (4.218) Donationer, i henhold til LL 72 (16.323) (12.492) Donationer, IHA (959) 0 Konferencer, EHA 0 (28.222) Kontingent, EHA 0 (662) Forsikringer (4.406) (2.280) Socialrådgiver, løn mv. (95.759) (78.041) Kontorassistent, løn mv. (16.988) (18.000) Psykologer, honorar mv. (400) (910) Personale, lønadministration (1.278) (1.569) Husleje, socialrådgiver (7.800) (7.800) Kontorhold og telefon, socialrådgiver (1.800) (1.840) Kursusudgifter, socialrådgiver (685) 0 Udgifter, forskningsmidler 2 (91) ( ) Udgifter i alt ( ) ( ) ÅRETS RESULTAT (92.245) Årets resultat fordeles således: Henlæggelse til forskningsmidler (91.514) Overført til næste år (731) (92.245) LHC-nyt nr. 1/02 13

14 Balance pr Aktiver Note kr. kr. BG Bank BG Bank Tilgodehavender Aktier i Skælskør Bank, nom. 50 stk. à kurs Frimærkebeholdning Indestående forskningsmidler Skælskør Bank, driftskonto Skælskør Bank, kapitalkonto AKTIVER I ALT Passiver Skyldigt AM-bidrag Skyldig A-skat Skyldige feriepenge Skyldige omkostninger i øvrigt Mellemregning, forskningsmidler KORTFRISTET GÆLD I ALT Egenkapital , Landsforeningen Årets resultat (731) EGENKAPITAL LANDSFORENINGEN Henlæggelse , forskningsmidler Henlagt af årets resultat (91.514) FORSKNINGSMIDLER I ALT PASSIVER I ALT

15 Noter kr. kr. 1. Indtægter, forskningsmidler Renteindtægt, bank Renteindtægt, obligationer Kursregulering obligationer, urealiseret Gavebidrag Udgifter, forskningsmidler Gebyrer 91 (428) Kursregulering, obligationer, realiseret 0 (2.615) Projekt, hæmning af HC 0 ( ) 91 ( ) 3. Indestående på forskningsmidler Skælskør Bank, Obligationer, Danmarks Hypotekbank, ST 2002, 4%, nom kr Mellemregning, Landsforeningen LHC-nyt nr. 1/02 15

16 Noter 2001 kr. 4. Formålsbestemte tilskud, Tips & Lottopuljerne 2001 Indtægter Tilskud til Sommerophold Tilskud til Weekendseminar for unge risikogrupper Tilskud til Temadage for ægtefæller Udgifter, Sommerophold Vejlefjord, deltagerbetaling (62.600) Vejlefjord, opholdsudgifter Vejlefjord, transportudgifter Vejlefjord, instruktører/medhjælpere Vejlefjord, underholdning Vejlefjord, diverse Udgifter i alt Sommerophold Udgifter Weekendseminar for unge risikogrupper Weekendseminar, opholdsudgifter Weekendseminar, transportudgifter Weekendseminar, foredragsholdere 0 Weekendseminar, diverse 564 Udgifter i alt Weekendseminar for unge risikogrupper Udgifter Temadage for ægtefæller Temadage, transportudgifter Temadage, foredrag Temadage, opholdsudgifter Temadage, diverse Udgifter i alt Temadage for ægtefæller

17 Udkast til budget for 2002 Indtægter: Medlemskontingenter kr ,- Gaver fra medlemmer/private ,- Salg af pjecer ,- Bidrag fra Tips og Lotto, formålsbestemt tilskud ,- Bidrag fra Tips og Lotto, generelt tilskud ,- Bidrag fra Helsefonden ,- Annoncer ,- Kørselsgodtgørelse vedr. konsulentbesøg ,- Kørselsgodtgørelse vedr. HC-stol ,- Sommerophold Vejlefjord, deltagerbetaling ,- Weekendseminar, deltagerbetaling ,- Temadage for ægtefæller, deltagerbetaling - 0,- Landsindsamlingsbidrag ,- Renteindtægter ,- Indtægter i alt kr ,- Udgifter: Sommerophold Vejlefjord kr ,- Weekendseminar ,- Temadage for ægtefæller og pårørende ,- Årsmøde ,- Revision og regnskabsmæssig assistance ,- Lokalgrupperne ,- LHC-nyt, trykning, porto mv ,- Bestyrelsesarbejde, rejser ,- Bestyrelsesarbejde, fortæring ,- Konsulent, transportudgifter ,- Porto ,- Telefon, fax og internet ,- Papir, kuverter mv ,- Landsindsamling, annonce og giroblanketter ,- Kontormaskiner og -inventar ,- Pjecer ,- Diverse bidrag og gebyrer (bank og giro) ,- HC-stol, transportudgifter ,- Diverse udgifter (bøger, tidsskrifter mv.) ,- Repræsentation og gaver ,- Forsikringer ,- IHA-kontingent ,- EHA-kontingent ,- EHA/IHA-donation ,- EHA-konference ,- KMS-kontingent og møder ,- Tilskud til personlig psykologbehandling ,- Psykolog honorar mv., generel rådgivning ,- Kontorassistent, løn mv ,- Socialrådgiver, løn mv ,- Socialrådgiver, husleje, kontorhold mv ,- Lønadministration ,- kr ,- Årets underskud kr ,- LHC-nyt nr. 1/02 17

18 GENERALFORS lørdag den 20. april kl på Dagens program: Ankomst med kaffe Nyt fra forskningen Frokost. LHC betaler frokosten, drikkevarer er for egen regning Generalforsamling Fællesspisning for egen regning på stedet for dem der har lyst. 18

19 AMLING 2002 Holms Badehotel i Middelfart Generalforsamling: Der afholdes årsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 20. april 2002 kl på Holms Badehotel, Middelfart. Dagsorden er ifølge foreningens vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om landsforeningen virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (se side 11-16). 4. Fastlæggelse af budget (se side 17) og kontingent for det kommende år. 5. Valg af bestyrelse og suppleanter. 6. Evt. forslag fra bestyrelse og medlemmer. 7. Eventuelt. På valg er: Kasserer Ove Vedelsby Er villig til genvalg Bestyrelsesmedlem Lis Hasholt Er villig til genvalg Bestyrelsesmedlem Erik Bertelsen Er villig til genvalg Suppleant Anne Nørremølle Er villig til genvalg Suppleant Susanne Vind Er villig til genvalg Sidste frist for tilmelding er fredag den 5. april Tilmelding kan foretages til: Bjørn Rich. Olsen eller Henning Muldager Tlf Tlf Vejviser LHC-nyt nr. 1/02 19

20 Om at forstå de adfærdsændringer, der ses hos Huntingtonpatienter af Julie Snowden Cerebral Function Unit, Greater Manchester Neuroscience Centre, Hope Hospital, Salford M6 8HD, UK Behovet for at identificere problemadfærd Ændret adfærd er et væsentligt træk ved Huntingtons chorea (HC), og opstår på grund af fysiske ændringer i patientens hjerne. Adfærdsændringerne er ofte den mest belastende del af tilstanden og udgør den største udfordring for dem, der tager sig af patienten. Ikke desto mindre er de i nogen grad blevet overset af læger og forskere, og der vises ofte ringe forståelse for dem. En af grundene er, at de er mindre påfaldende end de ufrivillige bevægelser og måske slet ikke viser sig under en kortere undersøgelse. Desuden viser problemadfærd sig oftest i hjemmet og retter sig hyppigst mod de familiemedlemmer og omsorgspersoner, der står patienten nærmest, ikke mod forholdsvis fremmede mennesker. På den måde kommer udenforstående nemt til at undervurdere adfærdsproblemerne. Hvis nye behandlinger for HC skal lykkes, er det nødvendigt at de tilgodeser de adfærdsmæssige sider af tilstanden på lige fod med bevægelsesforstyrrelserne, hvorfor det er vigtigt at vi forstår, hvorfor disse adfærdsændringer opstår. Hvordan kan vi udrede de forskellige elementer i adfærden? HC siges gerne at give anledning til tre typer af symptomer: bevægelsesforstyrrelser, ændringer i intellekt og i mentalitet. Ændringerne i såvel intellekt som mentalitet påvirker som oftest adfærden. Folks adfærd afspejler, hvordan de tænker (kognition), og hvordan de føler (emotion). For at forstå HC-adfærd er det nødvendigt at forstå, hvordan strukturændringer i hjernen indvirker på både tanker og følelser. Kognitive ændringer i forbindelse med HC er specifikke og forudsigelige De kognitive ændringer i forbindelse med HC beskrives ofte som demens. Brugen af termen demens er uheldig, fordi den ofte opfattes som en generel svækkelse af de psykiske evner, men folk med HC lider normalt ikke af en almen intellektuel svækkelse. Det er der en god forklaring på. Nedbrydende sygdomme som HC, der angriber hjernen, beskadiger ikke hele hjernen på en udefinerbar måde. De vil snarere beskadige og forstyrre funktionen af visse dele af hjernen, mens andre dele af hjernen fortsætter med at fungere godt. Eftersom forskelli- 20

21 ge dele af hjernen har forskellige funktioner, vil de psykiske forandringer hos et menneske være karakteristiske for en speciel sygdom og vil være bestemt af, hvilke dele af hjernen der først og fremmest er involveret. De psykiske ændringer hos HC patienten er således både specifikke og forudsigelige. Ændringer i hjernen i forbindelse med HC HC påvirker især de dybtliggende strukturer i hjernen, kendt som basal-ganglierne, der har betydning for kontrol af bevægelserne. Disse dybtliggende strukturer har forbindelse til hjernebarken og navnlig til de forreste dele af hjernen (pandelapperne). Mange af de kognitive ændringer ved HC er et direkte resultat af en svækkelse af disse særlige forbindelser, som kobler basal-ganglierne sammen med pandelapperne. Funktioner i forskellige dele af hjernen Hvad sker der så i de forskellige dele af hjernen? De bageste dele af hjernen tjener til at få mening i sanseindtrykkene. Her bearbejdes synsindtryk, så man kan opfatte, hvad man ser, f.eks. at en stol er en stol, og til at vide om to stole er ens eller forskellige. Lydindtryk bearbejdes tilsvarende, så man er stand til at omdanne lyden af ord til noget meningsfuldt, så man f.eks. kan erkende, at lyden h-u-n-d sigter til et firbenet dyr, der kan gø, og ikke til f.eks. en fugl, der flyver i luften, eller en fisk, der svømmer i havet. Evnen til at bearbejde og tolke sanseindtryk kan opfattes som redskaber eller byggesten for tanken. Disse byggesten, som danner grundlag for kognitionen, berøres ikke af HC. LHC-nyt nr. 1/02 De kan imidlertid svækkes ved andre forstyrrelser. En patient med Alzheimers sygdom eller en, der har haft et slagtilfælde, kan have problemer med at identificere genstande eller andre synsindtryk. De kan også have svært ved at forstå, hvad ord betyder. Grunden er, at sådanne lidelser kan påvirke de dele af hjernen, der har betydning for disse fundamentale færdigheder i at bearbejde indtryk. Hvis de bageste dele af hjernen har betydning som værktøj for tanken, for at genkende, hvad vi ser og hører, hvilken rolle spiller så de forreste dele af hjernen, som beskadiges ved HC? De forreste dele er kaptajnen på skibet. Man må forestille sig et skib med en mangfoldighed af instrumenter til navigation og kommunikation. Det svarer til vores instrumenter eller værktøj for tanken. Men selv om alle disse instrumenter er fuldt funktionsdygtige, så fungerer skibet ikke af sig selv. Det behøver en kaptajn til at planlægge og organisere turen, til at holde øje med instrumentpaneler og kommunikationssystemer, uddrage relevante oplysninger og ignorere irrelevante, tjekke indkomne oplysninger og være fleksibel nok til at ændre planer, hvis omstændighederne ændres. Kaptajnens funktion er at overvåge, regulere og kontrollere, hvad der foregår. Hjernens forreste dele tjener de samme formål, og omtales undertiden som hjernens udøvende eller kontrollerende system. Disse dele er nødvendige for en planlæggende, fremadskuende, målrettet adfærd, for evnen til at organisere adfærden, tage sig af det relevante og se bort fra det irrelevante, at holde styr på, hvad man foretager sig, og at tilpasse sin adfærd til ændrede omstændigheder og situationer. Det er på disse felter in- 21

22 den for kognition, at folk med HC har særlige vanskeligheder. Klinisk vurdering af kognitive færdigheder Folk, som er i behandling på en HC-klinik, kan undertiden blive bedt om at underkaste sig psykologisk testning. Disse tests måler typisk omfanget af kognitive færdigheder og er beregnet på at identificere patientens vanskeligheder med tænkning. Disse oplysninger er nyttige både for bedre at forstå patienten og for at registrere ændringer i tilstanden. Efterhånden som nye behandlinger mod HC bliver tilgængelige, vil oplysningerne i stigende grad blive essentielle for at vurdere effekten af disse behandlinger. Det er ved hjælp af disse kognitive tests, at det er blevet muligt at identificere det karakteristiske problemmønster for folk med HC: problemer med at planlægge, strukturere og organisere færdigheder, med opmærksomhed og med at skifte opmærksomhed, og med psykisk fleksibilitet. Kognitive ændringers indflydelse på adfærden Initiativ og handlekraft Evnen til at planlægge og tænke fremad har en væsentlig motiverende indflydelse på adfærden. Vi tænker på de arbejder, der skal udføres, og hvorfor vi bør udføre dem nu. Vi stimuleres altså til handling. Eftersom evnen til at tænke fremad svækkes i forbindelse med HC, betyder det, at HC-patienter bliver grundlæggende passive. De reagerer på det, der sker, men de tager ikke selv initiativ til noget. De er reaktive, men ikke fremadrettede. Det er et ganske almindeligt træk, at folk med HC tilsyneladende er tilfredse med ikke at foretage sig noget som helst. Hvis de bliver overladt til sig selv, kan de ligge i sengen hele dagen eller sidde og se tv. Dette kan naturligvis være belastende for en aktiv partner, som kan have svært ved at acceptere, at alle pligter og alt ansvar hviler på vedkommende. Men HC-patienten er ikke doven. De ændringer, som HC forårsager i hjernen, betyder, at der mangler handlekraft og initiativ, så at patienten ikke kan motivere sig selv. Der er brug for ydre stimuli, ikke indre. Det kan være en god ide at gøre tingene i fællesskab, idet partnerens handlinger kommer til at virke som stimulus for den HC-ramte. Fremadrettet tænkning Evnen til at tænke frem betyder, at vi ofrer øjeblikkelig belønning til fordel for mere langsigtede mål. Et nærliggende eksempel er, at unge mennesker læser til eksamen, selv om de hellere ville hygge sig med deres venner, fordi de mener, det vil gavne deres fremtidsudsigter. Vi bruger som regel ikke hele vores månedsløn på luksus, fordi vi ved, vi får brug for pengene til mad resten af måneden. Det vil sige, vi kan forudse konsekvensen af vores handlinger, og vi tilpasser adfærden derefter. Hvis man mister evnen til at tænke frem, som tilfældet er ved HC, så forudser man ikke konsekvenserne, og ens adfærd styres i langt højere grad af umiddelbare behov og ønsker end af mere langsigtede mål. HC-patienten ønsker tilsyneladende her og nu tilfredsstillelse. Patienten er ikke bevidst krævende, men er bare ikke længere i stand til at tænke langsigtet. Ikke sjældent ender patienten i økonomisk uføre. Det er vigtigt at identificere disse træk, fordi de har betydning for vores omgang 22

23 med HC-patienter. Forestil dig f. eks. at en ven inviterer dig med på indkøb en eftermiddag, og at du svarer nej. Der kan være mange forskellige årsager til din beslutning. Du vil ikke bruge en solskinsdag i overfyldte butikker, du sparer sammen til din ferie og vil ikke udsættes for unødig fristelse til at bruge penge, du har pligter, der kalder hjemme. Det ville være meningsløst, hvis din ven inviterede dig igen ti minutter senere, for de samme grunde ville stadig være gældende. For en med HC ville svaret nej måske have langt kortere gyldighed. Det kunne betyde, at vedkommende ikke havde lyst til at rejse sig fra stolen lige i det øjeblik eller gerne ville se et tv-program færdigt. Den situation kan godt være ændret på ti minutter. Det betyder ikke, at HC-patienten er urimelig eller ubeslutsom. Men det betyder, at beslutningerne træffes ud fra øjeblikkelige og ikke langsigtede overvejelser. Evnen til at organisere Alle vores aktiviteter indebærer organisering. På kontoret vil vi f. eks. arkivere papirer, der omhandler et emne, før vi tager papirer, der angår et andet emne, frem, så at de to forskellige slags ikke bliver rodet sammen. Vi prioriterer det, vi skal nå, så vi kan overholde tidsfrister. Folk med HC har problemer med organisering og rækkefølge, så deres præstationer virker ofte uorganiserede. Det kan frembyde et problem i de tidlige stadier af HC, mens folk endnu er i arbejde. De har ikke glemt, hvordan arbejdet skal gøres, men præstationen er måske blevet forringet på grund af vanskeligheden med at organisere arbejdet effektivt. Opmærksomhed Folk med HC har svært ved at gøre to LHC-nyt nr. 1/02 ting ad gangen. Meget af det, vi helt selvfølgeligt foretager os hver dag, indebærer, at vi gør flere forskellige ting på en gang. Når vi kører bil, passer vi teknikken, samtidig med at vi holder øje med trafikskiltene og taler med medpassageren. Det er alt sammen en rutinesag. For at forstå de vanskeligheder, folk med HC står over for, kan man tænke på den gang, man lærte at køre bil. Måske kan man huske, da det var nødvendigt at koncentrere sig så fuldstændigt om den tekniske side af kørslen såsom styring, gearskifte og tegngivning, at man hverken lagde mærke til skilte eller trafik. Det var måske også vanskeligt at tale med nogen under kørslen. Opmærksomheden blev med andre ord overbelastet. Det svarer til situationen for et menneske med HC. Aktiviteter, som vi udfører relativt automatisk, som f.eks. at gå og tale, kræver mere bevidst opmærksomhed for folk med HC, så deres opmærksomhedssystem bliver let overbelastet. Ud over overbelastningen er der endnu en grund til, at folk har sværere ved at gøre to ting ad gangen: vanskeligheden ved at flytte opmærksomheden fra en ting til en anden. Når vi under normale omstændigheder kan udføre flere opgaver på en gang, selv nogen, der kræver koncentration, så skyldes det, at vores opmærksomhed kan skifte mellem opgaverne. Vi kan f. eks. uden besvær flytte opmærksomheden et øjeblik fra et tv-program for at besvare et spørgsmål og vende tilbage til programmet uden problemer. Det er vanskeligt for en patient med HC. Det betyder i praksis, at man så vidt muligt skal undgå at sætte en HC-patient i en situation, der kræver flere ting på en gang. En ting ad gangen er bedst. 23

LHC-nyt. 19. årgang September 2002 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 19. årgang September 2002 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 19. årgang September 2002 Nr. 3 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Nyt fra formanden... 3 Møde med Merete Lüttichau... 3 Sommerophold på Vejlefjord 2002... 4 Weekendseminar

Læs mere

LHC-nyt. 19. årgang Juni 2002 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 19. årgang Juni 2002 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 19. årgang Juni 2002 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Fremvisning af hjælpemidler... 3 Indkomne bidrag og gaver... 3 Tilkendelse af invaliditetsydelse... 4 Bestyrelsens

Læs mere

LHC-nyt. 20. årgang Marts 2003 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 20. årgang Marts 2003 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 20. årgang Marts 2003 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Landsindsamlingen 2002... 3 Om temadage... 4 Sommerophold 2003 på Vejlefjord Centret... 5 Årsrapport 2002...

Læs mere

LHC-nyt. 20. årgang August 2003 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 20. årgang August 2003 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 20. årgang August 2003 Nr. 3 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Landsindsamling 2003... 3 Præsentation af ny sekretær i LHC Lonni Kristensen... 4 Fremvisning af hjælpemidler...

Læs mere

ISSN 0909-5128. LHC-nyt. 18. årgang December 2001 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

ISSN 0909-5128. LHC-nyt. 18. årgang December 2001 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 LHC-nyt 18. årgang December 2001 Nr. 4 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Landsindsamling 2001... 3 IHA 2001... 4 Boganmeldelse... 7 WFN-møde afholdt i København i august 2001...

Læs mere

LHC-nyt. 22. årgang Marts 2005 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 22. årgang Marts 2005 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 22. årgang Marts 2005 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Formanden har ordet... 3 Gave fra medicinalfirma... 4 Forbedret udgave af den engelske HC-stol... 5 Støt

Læs mere

LHC-nyt. 21. årgang Juni 2004 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 21. årgang Juni 2004 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 21. årgang Juni 2004 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Bestyrelsens beretning for 2003/04... 3 Referat af generalforsamling... 7 Nordisk konference om HC 17.-18.

Læs mere

LHC-nyt 21. årgang Marts 2004 Nr. 1

LHC-nyt 21. årgang Marts 2004 Nr. 1 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 21. årgang Marts 2004 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Formanden har ordet... 3 Landsindsamlingen 2003... 5 Nordisk møde i anledning af LHC s 20 år... 6 Regler

Læs mere

LHC-nyt. 20. årgang Juni 2003 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 20. årgang Juni 2003 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 20. årgang Juni 2003 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Tak til Merete og præsentation af den nye formand... 3 Referat af generalforsamlingen... 5 Formandens beretning...

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse

Pjece om ledighedsydelse Pjece om ledighedsydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 2.0 August 2014 HVORNÅR

Læs mere

FLYTNING TIL NY ADRESSE

FLYTNING TIL NY ADRESSE FLYTNING TIL NY ADRESSE Kære medlemmer Så sker det! I oktober flytter vi til den nye adresse, Immerkær 42 i Hvidovre, til lokaler i Teleforeningen af 2003`s nye hus. Man kommer dertil med toget til Rødovre

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2007

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2007 Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for året 2007 1 GRUNDEJERFORENINGEN VELLERUP SOMMERBY RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2007 Indtægter:

Læs mere

Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret

Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret k194_203_17_11_vedtaegtsfolder.indd 1 23-05-2011 11:34:04 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret. Dens

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2014 + budget 2015 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2014 + budget 2015 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7. Løbenr.: 534 Generalforsamling den 27. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2014 + budget 2015 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk

KHO-nyt. Marts 2011 Nummer 25. www.kho.dk KHO-nyt Medlemsblad for Københavns Harmoniorkester Årgang 10 Marts 2011 Nummer 25 Dagsorden. Regnskabet 2010 Resultatopgørelse i hovedtal Detaljeret Resultatopgørelse. Balance pr. 31.12.2010. Revisionspåtegning.

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Den Evangelisk-Lutherske Frikirke CVR nr. 27 05 91 12 Årsregnskab 1. januar 2014-31. december

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

Sommerudflugt Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00

Sommerudflugt Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00 Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland nyhedsbrev@kbh-nord.dk Nr. 3 maj 2015 Sommerudflugt Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00 I år er klubbens sommerudflugt henlagt til Lille vildmosecentret,

Læs mere

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66

REVISORHuSET. Hals Antenneforening. www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 ~ REVISORHuSET Hals Antenneforening Årsregnskab 2011 www.revisorhusethals.dk * info@revisorhusethals.dk * Tværgade 3 * 9370 Hals * Tlf: 98 75 02 44 * Fax: 98 75 02 66 Hals Antenneforening INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber 1. januar 31. december 2009 Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for 2009 s.2 Grundejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133. Fondsreg.nr. 100.540

Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133. Fondsreg.nr. 100.540 Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133 Fondsreg.nr. 100.540 Indhold Styrelsens underskrifter 2 Kritisk revisors påtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Resultatopgørelse for året 1. januar til 31.

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til:

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: 99S1t,91. 6 1. 0LOZ9 017 1. FREDERICIAKOMMUNE 11~IMMI~ffilt1 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2006

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2006 Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for året 2006 1 GRUNDEJERFORENINGEN VELLERUP SOMMERBY RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2006 Indtægter:

Læs mere

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning

Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra. Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Tids- og projekt styring er mere end planlægning af din tid Det hele Det prioriterede Overblik Vælge til / Vælge fra Ny energi Læsegruppe Nå ting Tilgængelighed Retning Skabe overblik Have lyst (U)realistisk

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

DANSK STYRKELØFT FORBUND

DANSK STYRKELØFT FORBUND Årsregnskab for DANSK STYRKELØFT FORBUND Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby CVR. Nr. 16 01 37 49 2011 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE: side. Introduktion 1. Årsberetning 2. - 3. Revisionspåtegning

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

generalforsamling Husk Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn

generalforsamling Husk Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn Husk generalforsamling Vigtig information til bilisterne i GF Skive og Omegn Bestyrelsen pr. 1. januar 2011 Formand Svend Åge Pedersen Sdr. Alle 30, Ramsing 7860 Spøttrup Kasserer Lars Yde Villaparken

Læs mere

Generalforsamling. Tirsdag d. 10. marts 2015 Kl. 19.00. Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A. 9400 Nørresundby

Generalforsamling. Tirsdag d. 10. marts 2015 Kl. 19.00. Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A. 9400 Nørresundby Generalforsamling Tirsdag d. 10. marts 2015 Kl. 19.00 Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A 9400 Nørresundby Indholdsfortegnelse Dagsorden... 3 Indkomne forslag... 4 a. Debat om frivillighed og klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION Aarby Fritidscenter Melbygade 2 C 4400 Kalundborg Aarby Fritidscenter er en selvejende institution med hjemsted i Kalundborg Kommune. 1 2 Institutionens formål

Læs mere

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006

Landsforeningen af Børnenes Kontorer CVR-nr. 30 25 64 33 Årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landsforeningen af Børnenes Kontorer

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

HJÆLP TIL SELVHJÆLP ÅRSRAPPORT

HJÆLP TIL SELVHJÆLP ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 herningæbdo.dk www.bdo.dk BD Statsautoriseret Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 2022 26 70 revisionsaktieselskab HJÆLP TIL SELVHJÆLP ÅRSRAPPRT 2013 CVR-NR. 13 65 36 74 1 INDHLDSFRTEGNELSE

Læs mere

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014.

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Side 1 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Ordinær generalforsamling AB Silkeborghus

Ordinær generalforsamling AB Silkeborghus Ordinær generalforsamling AB Silkeborghus Østerbrohuset Lokale 7, Århusgade 103 Lørdag den 26. april 2014 kl. 14-17 Side 1 af 9 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling lørdag den 26. april 2014

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Hvordan tager vi hånd om hinanden?

Hvordan tager vi hånd om hinanden? Hvordan tager vi hånd om hinanden? Nedenstående omsorgsplan er udarbejdet af i september 2008 af Dagplejens forældrebestyrelse i Ikast-Brande Kommune og tænkt som en vejledning i hvordan vi tager hånd

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal.

Tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 Foredragsaften i Toldkammeret, Havnepladsen 1, 3000 Helsingør, lille sal på 1. sal. E-mail Nyhedsbrev nr. 31 Kære medlemmer af Scleroseafdelingens Lokalafdeling. Hermed fremsender vi invitation til arrangementer i januar, februar og marts 2014 Vi starter det nye år med en Caféaften med

Læs mere

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer EN GAVE HKH Kronprinsessen er protektor for PsykiatriFonden FOR LIVET Det er PsykiatriFondens vision, at fysisk og psykisk sygdom bliver accepteret på lige fod, og at man kan tale åbent om psykiske problemer

Læs mere

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2.

Den onkologiske patient og den sociale lovgivning. Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. Den onkologiske patient og den sociale lovgivning Bente Toth Mouritzen socialrådgiver Vejle Sygehus, onkologisk afd. 2. oktober 2014 Sygedagpenge Der kan max udbetales sygedagpenge i 22 uger, med mindre

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2+2A. Revisionspåtegning Side 3

Indholdsfortegnelse. De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2+2A. Revisionspåtegning Side 3 Årsregnskab 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2+2A Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2011 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165

GENERALFORSAMLING. Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 23. april 2012 Til Husejeren - Bestyrelsen indkalder hermed til GENERALFORSAMLING Tirsdag d. 22. maj 2012 kl. 19.30 (dørene åbnes kl. 19.00) i Krypten, Taksigelseskirken, Jagtvej 165 DAGSORDEN 1. Valg

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse

Læs mere

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007.

Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Den Danske Publicistklub, Strandvejen 203, 2900 Hellerup. CVR nr. 78 99 47 11 ------------------------ Regnskab for året 2007. Indholdsfortegnelse. Publicistklubben: Revisionspåtegninger... 1-2 Resultatopgørelse...

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Diagnose: Fronto temporal demens

Diagnose: Fronto temporal demens Et borgerforløb. Diagnose: Fronto temporal demens Rehabilitering har som formål at borgeren opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv på trods af fysiske, psykiske og sociale funktionstab Evidens og viden

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

HVEM SKAL BESTEMME OVER DIN ARV?

HVEM SKAL BESTEMME OVER DIN ARV? HVEM SKAL BESTEMME OVER DIN ARV? INDHOLD FORORD... 2 HVORFOR OPRETTE ET TESTAMENTE?... 4 Hvad siger arveloven? Hvem arver hvem?... 4 Oprettelse af et testamente... 6 Omkostninger forbundet med oprettelse

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere