ISSN LHC-nyt. 19. årgang Marts 2002 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISSN 0909-5128. LHC-nyt. 19. årgang Marts 2002 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea"

Transkript

1 ISSN LHC-nyt 19. årgang Marts 2002 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

2 Indhold Nyt fra formanden... 3 Landsindsamlingen Temadag for ægtefæller og samlevere til testede, raske genbærere... 5 Sommerophold 2002 på Vejlefjord Centret... 7 Fleksjob... 8 Lukning af Århus-afdelingen af Center for Små Handicapgrupper... 9 Årsregnskab Udkast til budget for Generalforsamling Om at forstå de adfærdsændringer, der ses hos Huntingtonpatienter Weekendseminar Vejlefjord Kalenderen Nyt fra lokalgrupperne HC-materialer Adresser LHC-nyt Redaktion: Mona Hansen (ansv.) Erik Bertelsen Sats og tryk: O mega kommunikation A/S Oplag: LHC s bestyrelse Formand Merete Lüttichau Tlf Havnøvej 38 Fax Hadsund Næstformand Erik Bertelsen Tlf Gyvelbakken Lystrup Kasserer Ove Vedelsby Tlf Mallings Gård Skælskør LHC s girokonto: Sekretær Lis Hasholt Tlf Tornehøj Farum Bestyrelses- Bjørn Rich. Olsen Tlf medlem Vestergade Kerteminde Bestyrelses- Henning Muldager Tlf medlem Kalørvej Odense V. LHC s internet hjemmeside: Næste nummer af LHC-nyt udkommer den 10. juni Deadline for indlæg til dette nummer er den 1. maj Indlæg sendes til: Mona Hansen, Brokbjergvej 4, 8752 Østbirk, tlf LHC-nyt udkommer den 10. i månederne marts, juni, september og december. Forsidefoto: Bøgegren 2

3 Nyt fra formanden Børn, der har en psykisk syg forælder, er stort set usynlige i behandlersamfundet, og derfor bliver de svigtet. Det var budskabet, da Psykiatri Fonden hold konference i Odense. Det har der ofte været talt og skrevet om de sidste år, og alligevel sker der ikke rigtig noget. Det er som om, det etablerede system taber pusten, efter at man med eller uden held har prøvet at hjælpe/behandle en psykisk syg forælder. Nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at en psykisk syg ofte kan holde en facade udadtil, mens familien sammen med den syge lider under problemerne. Det gælder også for HC familier, og det er slemt for børnene, men katastrofen indtræder, når en syg HC forælder som oftest moderen alene skal passe og opdrage sine børn. Så længe børnene er rene og pæne i tøjet og har madpakker med i børnehaven/skolen, ser man helst ikke problemet. Børn er utroligt sensitive og opmærksomme på, hvad der foregår, og når de fornemmer problemer, prøver de at beskytte moderen, så de allerede som ganske små påtager sig et ansvar som er fuldstændigt urimeligt. Efterhånden som kommunen opdager problemerne, og moderen føler sig trængt, flytter hun evt. til en ny kommune, og så starter det hele forfra. Man vil helst ikke se problemet i øjnene. Om det skyldes udygtighed, berøringsangst eller økonomi, jeg ved det ikke, men en ting, ved jeg, og det er, at det er total svigt af børnene. Merete Lüttichau Indkomne bidrag og gaver i perioden 1. november- 31. december 2001 Private gavebidrag (231 gavegivere inkl. landsindsamling) kr ,00 Tips & Lotto, generelt tilskud kr ,44 I alt kr ,44 Landsforeningen siger mange tak for alle bidrag. Bestyrelsen LHC-nyt nr. 1/02 3

4 Landsindsamlingen 2001 Årets resultat blev kr ,- fra i alt 273 gavegivere Beløbet er kr større end indsamlingsresultatet i 2000, som var på kr ,- fra 263 gavegivere. Der er blevet lagt en stor indsats for dagen i lokalgrupperne, der står for over halvdelen af gavegiverne. Efter fradrag af udgifter til indbetalingskort og annonce i alt kr udgør overskuddet kr ,- som overføres til landsforeningens drift. Der rettes hermed en stor tak til alle gavegivere, lokalgrupper som enkeltpersoner. Bestyrelsen besøg Tlf

5 Temadag for ægtefæller og samlevere til testede, raske genbærere Tiden løber, det kender vi vist alle, og dette indlæg burde have været i det forrige nummer af LHC-nyt, for det er med at være ude i god tid, når der kaldes sammen til møde i foreningen, ellers kan det være, der er kommet en anden aftale i kalenderen. Vi er nogle stykker, der har haft glæde af at samles omkring et fælles emne, som angivet i overskriften. De svære overvejelser omkring test eller ikke test har mange været igennem, og det at få resultatet, gør en forskel. At få at vide at man ikke bliver syg, gør at man kan træffe valg i livet fremover, som de fleste mennesker gør. Det andet svar, at man er genbærer, og dermed på et tidspunkt i livet med sikkerhed vil blive syg, gør at mange træffer valg og disponerer sit liv ud fra denne viden. Nu skriver jeg næsten, som jeg selv var testet, det er jeg jo ikke, men det er min samlever. Og det er i denne situation, at man som samlever til en testet genbærer har gavn af at mødes med andre i tilsvarende situation. Derfor vil vi atter kalde sammen til en dag, hvor vi har det til fælles at være i samme båd og kan snakke frit om, hvordan det er at leve med denne specielle viden om fremtiden. Vi har ikke fastlagt sted for mødet endnu, men dagen er sat til den 6. april Vi mødes klokken 10.00, foreningen giver frokost, og vi regner med at slutte sidst på eftermiddagen. Inden mødet vil vi udsende information om, hvor vi mødes, samt en deltagerliste og telefonnumre på deltagerne. Ring og hør om det kunne være noget for dig senest mandag den 25. marts 2002 til: Reno Tilgreen , Robin Bjerrum , eller Mogens K. Dam De bedste hilsner fra Reno, Robin og Mogens. Adresseændringer HUSK! Meddelelse om adresse- og navneændringer pr. brev, eller telefon til foreningens formand Merete Lüttichau, Havnøvej 38, 9560 Hadsund, tlf , LHC-nyt nr. 1/02 5

6 Reklamebureau Premedia Trykkeri Kopicenter Webløsninger O mega kommunikation A/S Østerbro Slagelse Tel Fax

7 Sommerophold 2002 på Vejlefjord Centret mandag den 24. juni til lørdag 29. juni. Som sædvanlig søger foreningen tilskud hertil, og vi kan derfor tilbyde en uges ophold med træning i svømmehal og gymnastiksal samt dejlige fritidsaktiviteter i Vejlefjords naturskønne omgivelser for kr ,- for medlemmer og kr ,- for øvrige deltagere. Sommerophold Landsforeningen arrangerer også i år et sommerophold for personer med Huntingtons chorea på Vejlefjord Centret, Sanatorievej 26, Stouby i uge 26 fra Hvis du er interesseret i at deltage, så tilmeld dig på kuponen herunder eller ring til Jytte Broholm, Rosenvænget 14, 4270 Høng, telefon , senest den 25. april, hvorefter du vil høre nærmere. Jeg vil gerne deltage alene Med pårørende Med egen hjælper Jeg ønsker hjælp Tilmelding senest den 25. april Navn Adresse Postnr. og by Telefon

8 Fleksjob Nogle personer med Huntingtons Chorea, som er i erhverv, når sygdommen bryder ud, kan eventuelt fastholde sit arbejde ved en ansættelse i fleksjob, indtil der tilkendes pension. Fleksjob er et tilbud til personer under 65 år, som ikke kan fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Der skal være tale om varig begrænsning i erhvervsevnen, og det skal være afklaret, at man ikke kan hjælpe pågældende via reglerne om revalidering. Når kommunen har godkendt en person til et fleksjob, aftales løn og arbejdsvilkår bl.a. arbejdstiden mellem arbejdsgiveren og den ansatte i samarbejde med de faglige organisationer. Udgangspunktet er de kollektive overenskomster. Arbejdsgiveren udbetaler lønnen, men modtager et tilskud på 1/2 eller 2/3 af lønnen fra kommunen. Når arbejdsvilkårene aftales, må der tages hensyn til den ansattes arbejdsevne, hvilket f.eks. kan betyde, at den ansatte har behov for en hvilepause, behov for fravær eller behov for periodevis at gå ned i tid. Personer, der er ansat i fleksjob, har ikke mulighed for at modtage arbejdsløshedsunderstøttelse, gå på efterløn eller uddannelsesorlov. I stedet kan man modtage ledighedsydelse eller fleksydelse. Disse ydelser udgør 91% af den højeste arbejdsløshedsunderstøttelse dog højst et beløb svarende til, hvad man i gennemsnit har modtaget i fleksjob i de sidste 3 måneder. Ledighedsydelse udbetales til personer, der er berettiget til fleksjob. Hvis man er visiteret til et fleksjob og evt. venter på en ansættelse i flexjob, kan der udbetales ledighedsydelse, hvis mindst én af følgende betingelser er opfyldt: Man ville være berettiget til at modtage dagpenge efter lov om dagpenge ved sygdom og fødsel, man modtager sygedagpenge eller man deltager i revalidering efter en erhvervsplan. Hvis man på ledighedstidspunktet modtager kontanthjælp, kan man fortsat modtage kontanthjælp indtil ansættelse i fleksjob. Ved evt. ledighed efter et fleksjob er man berettiget til ledighedsydelse, hvis ovenstående betingelser er opfyldt. Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, er der først mulighed for ledighedsydelse efter en ansættelse i fleksjob på mindst 9 måneder inden for de sidste 18 måneder. I perioder med sygdom og barsel bevares retten til ledighedsydelsen. Efter det fyldte 60. år kan man højst modtage ledighedsydelse i sammenlagt 6 måneder. For at opnå fleksydelse skal man være fyldt 60 år, være visiteret til et fleksjob, 8

9 betale fleksydelsesbidrag, have indbetalt fleksydelsesbidrag i mindst 25 år indenfor de sidste 30 år (her medregnes perioder af en anerkendt arbejdsløshedskasse) samt have ophold i landet eller i et andet EU/EØS-land. Der henvises i øvrigt til pjecen»fleksjob«, udgivet af Socialministeriet og Det Centrale Handicapråd. Den kan rekvireres hos Socialministeriet tlf Skånejob Kan oprettes til personer, der får førtidspension efter lov om social pension, og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Man kan højest få udbetalt 1/3 af normallønnen, af hvilket kommunen betaler halvdelen. Man skal for at kunne få et skånejob være under 65 år, modtage førtidspension, ikke kunne fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på det ordinære arbejdsmarked. Lønnen i fleks- og skånejob er skattepligtig, og der skal betales arbejdsmarkedsbidrag. Indbetaling til ATP kan ske frivilligt. Ovenstående regler trådte i kraft pr Bodil Davidsen Socialrådgiver Lukning af Århus-afdelingen af Center for Små Handicapgrupper Da Århus-afdelingen af Center for Små Handicapgrupper er lukket, vil vi gerne benytte lejligheden til at takke personalet for godt samarbejde, da mange af vores medlemmer har brugt centeret især indtil vi fik ansat vores egen socialrådgiver. LHC-nyt nr. 1/02 Vi håber på fortsat godt samarbejde med afdelingen i København. Bestyrelsen 9

10 MIDT I LANDET MIDT I NATUREN - genoptræning af personer med erhvervet hjerneskade. - krisebehandling af pårørende og voldsofre. - feriehøjskole for foreninger og organisationer. - kurser i personaleudvikling, for institutioner, organisationer og private erhverv. VEJLEFJORD - center for udvikling og genoptræning Stouby Tlf

11 Årsregnskab 2001 Resultatopgørelse for Note kr. kr. Indtægter Kontingenter Gaver Bårebidrag Pjecer Bidrag fra Tips og Lotto, formålsbestemt tilskud Efterbetaling fra Tips og Lotto, formålsbestemt tilskud tidligere år (55.690) Bidrag fra Tips og Lotto, generelt tilskud Annonceindtægter Indtægt, konsulentbesøg Salgsartikler Diverse indtægter Ophold Vejle Fjord, deltagerbetaling Weekendseminar, deltagerbetaling Landsindsamling, bruttoindtægter Renteindtægter mv Aktier, kursregulering (650) Indtægter forskningsmidler Indtægter i alt LHC-nyt nr. 1/02 11

12 Resultatopgørelse for Note kr. kr. Transport Udgifter Ophold Vejlefjord, udgifter ( ) ( ) Temadage for ægtefæller, udgifter (17.848) (22.460) Weekendseminar (59.924) (73.635) Årsmøde, udgifter (26.756) (12.214) Revision 2001 (7.000) (6.000) Regnskabsmæssig assistance (25.000) (28.436) Revisorerklæring vedr. ansøgning om bidrag (1.000) (1.000) Lokalgrupperne (2.588) 0 Fælles lokalgruppedag (4.135) (4.042) LHC-Nyt, trykning (73.278) (70.619) LHC-Nyt, porto (7.444) (5.359) Bestyrelsesarbejde, rejser (15.504) (21.340) Bestyrelsesarbejde, fortæring (2.231) (5.010) Konsulentudgifter (5.072) (14.768) Porto (8.972) (10.588) Telefon og fax (6.703) (13.008) Papir og kuverter mv. (13.403) (3.218) KMS-kontingenter og -møder (925) (2.602) Trykning af pjecer og postkort mv. (23.356) (7.738) Landsindsamlingen udgift til blanketter (1.964) (1.964) Landsindsamlingen, annoncer (2.048) (2.684) Kontormaskiner og -inventar 0 (1.894) HC-stol, transportudgifter (2.532) (3.107) Diverse bidrag og gebyrer (1.946) (4.239) Transport ( ) ( ) 12

13 Resultatopgørelse for Note kr. kr. Transport ( ) ( ) IHA-kontingent (839) (926) IHA-konferencer 0 (182) Repræsentation, gaver (3.590) (4.010) IHA 2002 forberedelser, herunder møder (5.191) (4.218) Donationer, i henhold til LL 72 (16.323) (12.492) Donationer, IHA (959) 0 Konferencer, EHA 0 (28.222) Kontingent, EHA 0 (662) Forsikringer (4.406) (2.280) Socialrådgiver, løn mv. (95.759) (78.041) Kontorassistent, løn mv. (16.988) (18.000) Psykologer, honorar mv. (400) (910) Personale, lønadministration (1.278) (1.569) Husleje, socialrådgiver (7.800) (7.800) Kontorhold og telefon, socialrådgiver (1.800) (1.840) Kursusudgifter, socialrådgiver (685) 0 Udgifter, forskningsmidler 2 (91) ( ) Udgifter i alt ( ) ( ) ÅRETS RESULTAT (92.245) Årets resultat fordeles således: Henlæggelse til forskningsmidler (91.514) Overført til næste år (731) (92.245) LHC-nyt nr. 1/02 13

14 Balance pr Aktiver Note kr. kr. BG Bank BG Bank Tilgodehavender Aktier i Skælskør Bank, nom. 50 stk. à kurs Frimærkebeholdning Indestående forskningsmidler Skælskør Bank, driftskonto Skælskør Bank, kapitalkonto AKTIVER I ALT Passiver Skyldigt AM-bidrag Skyldig A-skat Skyldige feriepenge Skyldige omkostninger i øvrigt Mellemregning, forskningsmidler KORTFRISTET GÆLD I ALT Egenkapital , Landsforeningen Årets resultat (731) EGENKAPITAL LANDSFORENINGEN Henlæggelse , forskningsmidler Henlagt af årets resultat (91.514) FORSKNINGSMIDLER I ALT PASSIVER I ALT

15 Noter kr. kr. 1. Indtægter, forskningsmidler Renteindtægt, bank Renteindtægt, obligationer Kursregulering obligationer, urealiseret Gavebidrag Udgifter, forskningsmidler Gebyrer 91 (428) Kursregulering, obligationer, realiseret 0 (2.615) Projekt, hæmning af HC 0 ( ) 91 ( ) 3. Indestående på forskningsmidler Skælskør Bank, Obligationer, Danmarks Hypotekbank, ST 2002, 4%, nom kr Mellemregning, Landsforeningen LHC-nyt nr. 1/02 15

16 Noter 2001 kr. 4. Formålsbestemte tilskud, Tips & Lottopuljerne 2001 Indtægter Tilskud til Sommerophold Tilskud til Weekendseminar for unge risikogrupper Tilskud til Temadage for ægtefæller Udgifter, Sommerophold Vejlefjord, deltagerbetaling (62.600) Vejlefjord, opholdsudgifter Vejlefjord, transportudgifter Vejlefjord, instruktører/medhjælpere Vejlefjord, underholdning Vejlefjord, diverse Udgifter i alt Sommerophold Udgifter Weekendseminar for unge risikogrupper Weekendseminar, opholdsudgifter Weekendseminar, transportudgifter Weekendseminar, foredragsholdere 0 Weekendseminar, diverse 564 Udgifter i alt Weekendseminar for unge risikogrupper Udgifter Temadage for ægtefæller Temadage, transportudgifter Temadage, foredrag Temadage, opholdsudgifter Temadage, diverse Udgifter i alt Temadage for ægtefæller

17 Udkast til budget for 2002 Indtægter: Medlemskontingenter kr ,- Gaver fra medlemmer/private ,- Salg af pjecer ,- Bidrag fra Tips og Lotto, formålsbestemt tilskud ,- Bidrag fra Tips og Lotto, generelt tilskud ,- Bidrag fra Helsefonden ,- Annoncer ,- Kørselsgodtgørelse vedr. konsulentbesøg ,- Kørselsgodtgørelse vedr. HC-stol ,- Sommerophold Vejlefjord, deltagerbetaling ,- Weekendseminar, deltagerbetaling ,- Temadage for ægtefæller, deltagerbetaling - 0,- Landsindsamlingsbidrag ,- Renteindtægter ,- Indtægter i alt kr ,- Udgifter: Sommerophold Vejlefjord kr ,- Weekendseminar ,- Temadage for ægtefæller og pårørende ,- Årsmøde ,- Revision og regnskabsmæssig assistance ,- Lokalgrupperne ,- LHC-nyt, trykning, porto mv ,- Bestyrelsesarbejde, rejser ,- Bestyrelsesarbejde, fortæring ,- Konsulent, transportudgifter ,- Porto ,- Telefon, fax og internet ,- Papir, kuverter mv ,- Landsindsamling, annonce og giroblanketter ,- Kontormaskiner og -inventar ,- Pjecer ,- Diverse bidrag og gebyrer (bank og giro) ,- HC-stol, transportudgifter ,- Diverse udgifter (bøger, tidsskrifter mv.) ,- Repræsentation og gaver ,- Forsikringer ,- IHA-kontingent ,- EHA-kontingent ,- EHA/IHA-donation ,- EHA-konference ,- KMS-kontingent og møder ,- Tilskud til personlig psykologbehandling ,- Psykolog honorar mv., generel rådgivning ,- Kontorassistent, løn mv ,- Socialrådgiver, løn mv ,- Socialrådgiver, husleje, kontorhold mv ,- Lønadministration ,- kr ,- Årets underskud kr ,- LHC-nyt nr. 1/02 17

18 GENERALFORS lørdag den 20. april kl på Dagens program: Ankomst med kaffe Nyt fra forskningen Frokost. LHC betaler frokosten, drikkevarer er for egen regning Generalforsamling Fællesspisning for egen regning på stedet for dem der har lyst. 18

19 AMLING 2002 Holms Badehotel i Middelfart Generalforsamling: Der afholdes årsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 20. april 2002 kl på Holms Badehotel, Middelfart. Dagsorden er ifølge foreningens vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om landsforeningen virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (se side 11-16). 4. Fastlæggelse af budget (se side 17) og kontingent for det kommende år. 5. Valg af bestyrelse og suppleanter. 6. Evt. forslag fra bestyrelse og medlemmer. 7. Eventuelt. På valg er: Kasserer Ove Vedelsby Er villig til genvalg Bestyrelsesmedlem Lis Hasholt Er villig til genvalg Bestyrelsesmedlem Erik Bertelsen Er villig til genvalg Suppleant Anne Nørremølle Er villig til genvalg Suppleant Susanne Vind Er villig til genvalg Sidste frist for tilmelding er fredag den 5. april Tilmelding kan foretages til: Bjørn Rich. Olsen eller Henning Muldager Tlf Tlf Vejviser LHC-nyt nr. 1/02 19

20 Om at forstå de adfærdsændringer, der ses hos Huntingtonpatienter af Julie Snowden Cerebral Function Unit, Greater Manchester Neuroscience Centre, Hope Hospital, Salford M6 8HD, UK Behovet for at identificere problemadfærd Ændret adfærd er et væsentligt træk ved Huntingtons chorea (HC), og opstår på grund af fysiske ændringer i patientens hjerne. Adfærdsændringerne er ofte den mest belastende del af tilstanden og udgør den største udfordring for dem, der tager sig af patienten. Ikke desto mindre er de i nogen grad blevet overset af læger og forskere, og der vises ofte ringe forståelse for dem. En af grundene er, at de er mindre påfaldende end de ufrivillige bevægelser og måske slet ikke viser sig under en kortere undersøgelse. Desuden viser problemadfærd sig oftest i hjemmet og retter sig hyppigst mod de familiemedlemmer og omsorgspersoner, der står patienten nærmest, ikke mod forholdsvis fremmede mennesker. På den måde kommer udenforstående nemt til at undervurdere adfærdsproblemerne. Hvis nye behandlinger for HC skal lykkes, er det nødvendigt at de tilgodeser de adfærdsmæssige sider af tilstanden på lige fod med bevægelsesforstyrrelserne, hvorfor det er vigtigt at vi forstår, hvorfor disse adfærdsændringer opstår. Hvordan kan vi udrede de forskellige elementer i adfærden? HC siges gerne at give anledning til tre typer af symptomer: bevægelsesforstyrrelser, ændringer i intellekt og i mentalitet. Ændringerne i såvel intellekt som mentalitet påvirker som oftest adfærden. Folks adfærd afspejler, hvordan de tænker (kognition), og hvordan de føler (emotion). For at forstå HC-adfærd er det nødvendigt at forstå, hvordan strukturændringer i hjernen indvirker på både tanker og følelser. Kognitive ændringer i forbindelse med HC er specifikke og forudsigelige De kognitive ændringer i forbindelse med HC beskrives ofte som demens. Brugen af termen demens er uheldig, fordi den ofte opfattes som en generel svækkelse af de psykiske evner, men folk med HC lider normalt ikke af en almen intellektuel svækkelse. Det er der en god forklaring på. Nedbrydende sygdomme som HC, der angriber hjernen, beskadiger ikke hele hjernen på en udefinerbar måde. De vil snarere beskadige og forstyrre funktionen af visse dele af hjernen, mens andre dele af hjernen fortsætter med at fungere godt. Eftersom forskelli- 20

21 ge dele af hjernen har forskellige funktioner, vil de psykiske forandringer hos et menneske være karakteristiske for en speciel sygdom og vil være bestemt af, hvilke dele af hjernen der først og fremmest er involveret. De psykiske ændringer hos HC patienten er således både specifikke og forudsigelige. Ændringer i hjernen i forbindelse med HC HC påvirker især de dybtliggende strukturer i hjernen, kendt som basal-ganglierne, der har betydning for kontrol af bevægelserne. Disse dybtliggende strukturer har forbindelse til hjernebarken og navnlig til de forreste dele af hjernen (pandelapperne). Mange af de kognitive ændringer ved HC er et direkte resultat af en svækkelse af disse særlige forbindelser, som kobler basal-ganglierne sammen med pandelapperne. Funktioner i forskellige dele af hjernen Hvad sker der så i de forskellige dele af hjernen? De bageste dele af hjernen tjener til at få mening i sanseindtrykkene. Her bearbejdes synsindtryk, så man kan opfatte, hvad man ser, f.eks. at en stol er en stol, og til at vide om to stole er ens eller forskellige. Lydindtryk bearbejdes tilsvarende, så man er stand til at omdanne lyden af ord til noget meningsfuldt, så man f.eks. kan erkende, at lyden h-u-n-d sigter til et firbenet dyr, der kan gø, og ikke til f.eks. en fugl, der flyver i luften, eller en fisk, der svømmer i havet. Evnen til at bearbejde og tolke sanseindtryk kan opfattes som redskaber eller byggesten for tanken. Disse byggesten, som danner grundlag for kognitionen, berøres ikke af HC. LHC-nyt nr. 1/02 De kan imidlertid svækkes ved andre forstyrrelser. En patient med Alzheimers sygdom eller en, der har haft et slagtilfælde, kan have problemer med at identificere genstande eller andre synsindtryk. De kan også have svært ved at forstå, hvad ord betyder. Grunden er, at sådanne lidelser kan påvirke de dele af hjernen, der har betydning for disse fundamentale færdigheder i at bearbejde indtryk. Hvis de bageste dele af hjernen har betydning som værktøj for tanken, for at genkende, hvad vi ser og hører, hvilken rolle spiller så de forreste dele af hjernen, som beskadiges ved HC? De forreste dele er kaptajnen på skibet. Man må forestille sig et skib med en mangfoldighed af instrumenter til navigation og kommunikation. Det svarer til vores instrumenter eller værktøj for tanken. Men selv om alle disse instrumenter er fuldt funktionsdygtige, så fungerer skibet ikke af sig selv. Det behøver en kaptajn til at planlægge og organisere turen, til at holde øje med instrumentpaneler og kommunikationssystemer, uddrage relevante oplysninger og ignorere irrelevante, tjekke indkomne oplysninger og være fleksibel nok til at ændre planer, hvis omstændighederne ændres. Kaptajnens funktion er at overvåge, regulere og kontrollere, hvad der foregår. Hjernens forreste dele tjener de samme formål, og omtales undertiden som hjernens udøvende eller kontrollerende system. Disse dele er nødvendige for en planlæggende, fremadskuende, målrettet adfærd, for evnen til at organisere adfærden, tage sig af det relevante og se bort fra det irrelevante, at holde styr på, hvad man foretager sig, og at tilpasse sin adfærd til ændrede omstændigheder og situationer. Det er på disse felter in- 21

22 den for kognition, at folk med HC har særlige vanskeligheder. Klinisk vurdering af kognitive færdigheder Folk, som er i behandling på en HC-klinik, kan undertiden blive bedt om at underkaste sig psykologisk testning. Disse tests måler typisk omfanget af kognitive færdigheder og er beregnet på at identificere patientens vanskeligheder med tænkning. Disse oplysninger er nyttige både for bedre at forstå patienten og for at registrere ændringer i tilstanden. Efterhånden som nye behandlinger mod HC bliver tilgængelige, vil oplysningerne i stigende grad blive essentielle for at vurdere effekten af disse behandlinger. Det er ved hjælp af disse kognitive tests, at det er blevet muligt at identificere det karakteristiske problemmønster for folk med HC: problemer med at planlægge, strukturere og organisere færdigheder, med opmærksomhed og med at skifte opmærksomhed, og med psykisk fleksibilitet. Kognitive ændringers indflydelse på adfærden Initiativ og handlekraft Evnen til at planlægge og tænke fremad har en væsentlig motiverende indflydelse på adfærden. Vi tænker på de arbejder, der skal udføres, og hvorfor vi bør udføre dem nu. Vi stimuleres altså til handling. Eftersom evnen til at tænke fremad svækkes i forbindelse med HC, betyder det, at HC-patienter bliver grundlæggende passive. De reagerer på det, der sker, men de tager ikke selv initiativ til noget. De er reaktive, men ikke fremadrettede. Det er et ganske almindeligt træk, at folk med HC tilsyneladende er tilfredse med ikke at foretage sig noget som helst. Hvis de bliver overladt til sig selv, kan de ligge i sengen hele dagen eller sidde og se tv. Dette kan naturligvis være belastende for en aktiv partner, som kan have svært ved at acceptere, at alle pligter og alt ansvar hviler på vedkommende. Men HC-patienten er ikke doven. De ændringer, som HC forårsager i hjernen, betyder, at der mangler handlekraft og initiativ, så at patienten ikke kan motivere sig selv. Der er brug for ydre stimuli, ikke indre. Det kan være en god ide at gøre tingene i fællesskab, idet partnerens handlinger kommer til at virke som stimulus for den HC-ramte. Fremadrettet tænkning Evnen til at tænke frem betyder, at vi ofrer øjeblikkelig belønning til fordel for mere langsigtede mål. Et nærliggende eksempel er, at unge mennesker læser til eksamen, selv om de hellere ville hygge sig med deres venner, fordi de mener, det vil gavne deres fremtidsudsigter. Vi bruger som regel ikke hele vores månedsløn på luksus, fordi vi ved, vi får brug for pengene til mad resten af måneden. Det vil sige, vi kan forudse konsekvensen af vores handlinger, og vi tilpasser adfærden derefter. Hvis man mister evnen til at tænke frem, som tilfældet er ved HC, så forudser man ikke konsekvenserne, og ens adfærd styres i langt højere grad af umiddelbare behov og ønsker end af mere langsigtede mål. HC-patienten ønsker tilsyneladende her og nu tilfredsstillelse. Patienten er ikke bevidst krævende, men er bare ikke længere i stand til at tænke langsigtet. Ikke sjældent ender patienten i økonomisk uføre. Det er vigtigt at identificere disse træk, fordi de har betydning for vores omgang 22

23 med HC-patienter. Forestil dig f. eks. at en ven inviterer dig med på indkøb en eftermiddag, og at du svarer nej. Der kan være mange forskellige årsager til din beslutning. Du vil ikke bruge en solskinsdag i overfyldte butikker, du sparer sammen til din ferie og vil ikke udsættes for unødig fristelse til at bruge penge, du har pligter, der kalder hjemme. Det ville være meningsløst, hvis din ven inviterede dig igen ti minutter senere, for de samme grunde ville stadig være gældende. For en med HC ville svaret nej måske have langt kortere gyldighed. Det kunne betyde, at vedkommende ikke havde lyst til at rejse sig fra stolen lige i det øjeblik eller gerne ville se et tv-program færdigt. Den situation kan godt være ændret på ti minutter. Det betyder ikke, at HC-patienten er urimelig eller ubeslutsom. Men det betyder, at beslutningerne træffes ud fra øjeblikkelige og ikke langsigtede overvejelser. Evnen til at organisere Alle vores aktiviteter indebærer organisering. På kontoret vil vi f. eks. arkivere papirer, der omhandler et emne, før vi tager papirer, der angår et andet emne, frem, så at de to forskellige slags ikke bliver rodet sammen. Vi prioriterer det, vi skal nå, så vi kan overholde tidsfrister. Folk med HC har problemer med organisering og rækkefølge, så deres præstationer virker ofte uorganiserede. Det kan frembyde et problem i de tidlige stadier af HC, mens folk endnu er i arbejde. De har ikke glemt, hvordan arbejdet skal gøres, men præstationen er måske blevet forringet på grund af vanskeligheden med at organisere arbejdet effektivt. Opmærksomhed Folk med HC har svært ved at gøre to LHC-nyt nr. 1/02 ting ad gangen. Meget af det, vi helt selvfølgeligt foretager os hver dag, indebærer, at vi gør flere forskellige ting på en gang. Når vi kører bil, passer vi teknikken, samtidig med at vi holder øje med trafikskiltene og taler med medpassageren. Det er alt sammen en rutinesag. For at forstå de vanskeligheder, folk med HC står over for, kan man tænke på den gang, man lærte at køre bil. Måske kan man huske, da det var nødvendigt at koncentrere sig så fuldstændigt om den tekniske side af kørslen såsom styring, gearskifte og tegngivning, at man hverken lagde mærke til skilte eller trafik. Det var måske også vanskeligt at tale med nogen under kørslen. Opmærksomheden blev med andre ord overbelastet. Det svarer til situationen for et menneske med HC. Aktiviteter, som vi udfører relativt automatisk, som f.eks. at gå og tale, kræver mere bevidst opmærksomhed for folk med HC, så deres opmærksomhedssystem bliver let overbelastet. Ud over overbelastningen er der endnu en grund til, at folk har sværere ved at gøre to ting ad gangen: vanskeligheden ved at flytte opmærksomheden fra en ting til en anden. Når vi under normale omstændigheder kan udføre flere opgaver på en gang, selv nogen, der kræver koncentration, så skyldes det, at vores opmærksomhed kan skifte mellem opgaverne. Vi kan f. eks. uden besvær flytte opmærksomheden et øjeblik fra et tv-program for at besvare et spørgsmål og vende tilbage til programmet uden problemer. Det er vanskeligt for en patient med HC. Det betyder i praksis, at man så vidt muligt skal undgå at sætte en HC-patient i en situation, der kræver flere ting på en gang. En ting ad gangen er bedst. 23

LHC-nyt 21. årgang Marts 2004 Nr. 1

LHC-nyt 21. årgang Marts 2004 Nr. 1 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 21. årgang Marts 2004 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Formanden har ordet... 3 Landsindsamlingen 2003... 5 Nordisk møde i anledning af LHC s 20 år... 6 Regler

Læs mere

LHC-nyt. 19. årgang September 2002 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 19. årgang September 2002 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 19. årgang September 2002 Nr. 3 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Nyt fra formanden... 3 Møde med Merete Lüttichau... 3 Sommerophold på Vejlefjord 2002... 4 Weekendseminar

Læs mere

ISSN 0909-5128. LHC-nyt. 18. årgang December 2001 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

ISSN 0909-5128. LHC-nyt. 18. årgang December 2001 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 LHC-nyt 18. årgang December 2001 Nr. 4 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Landsindsamling 2001... 3 IHA 2001... 4 Boganmeldelse... 7 WFN-møde afholdt i København i august 2001...

Læs mere

LHC-nyt. 22. årgang Marts 2005 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 22. årgang Marts 2005 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 22. årgang Marts 2005 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Formanden har ordet... 3 Gave fra medicinalfirma... 4 Forbedret udgave af den engelske HC-stol... 5 Støt

Læs mere

LHC-nyt. 20. årgang August 2003 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 20. årgang August 2003 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 20. årgang August 2003 Nr. 3 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Landsindsamling 2003... 3 Præsentation af ny sekretær i LHC Lonni Kristensen... 4 Fremvisning af hjælpemidler...

Læs mere

LHC-nyt. 24. årgang September 2007 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 24. årgang September 2007 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 24. årgang September 2007 Nr. 3 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Formanden har ordet... 3 Det barn jeg bærer, har risiko for HC; hvad skal jer gøre?... 4 Ægtefælledag

Læs mere

LHC-nyt. 29. årgang Marts 2012 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/12

LHC-nyt. 29. årgang Marts 2012 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 1/12 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 29. årgang Marts 2012 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 1/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekend for 25-40 årige: Huntingtons Sygdom og et positivt

Læs mere

LHC-nyt. Landsindsamlingen. 27. årgang September 2010 Nr. 3. Se side 4-5 2010. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr.

LHC-nyt. Landsindsamlingen. 27. årgang September 2010 Nr. 3. Se side 4-5 2010. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. ISSN 0909-5128 LHC-nyt 27. årgang September 2010 Nr. 3 Landsindsamlingen Se side 4-5 2010 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 3/10 1 Indhold Formanden har ordet............. 3 Landsindsamlingen

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang Marts 2013 Nr. 1 EHDN IHA EHA HDBuzz HDYO Sjældne Diagnoser Team Sjældne Handicap DR Bomiljø HS HC Bofællesskabet Pilehuset Nationalt Videnscenter for Demens De

Læs mere

LHC-nyt. 27. årgang December 2010 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 4/10

LHC-nyt. 27. årgang December 2010 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 4/10 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 27. årgang December 2010 Nr. 4 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 4/10 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Møde i EHA - European Huntington Association i Prag 4.-6.

Læs mere

30. årgang September 2013 Nr. 3

30. årgang September 2013 Nr. 3 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang September 2013 Nr. 3 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 3/13 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Positivdagen... 3 Landsindsamlingen 2013... 4-5

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Vejledning til sagsbehandlere Huntingtons sygdom

Vejledning til sagsbehandlere Huntingtons sygdom ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 32. årgang Forår Nr. 1 Vejledning til sagsbehandlere Huntingtons sygdom Se side 29 Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

31. årgang Vinter Nr. 4

31. årgang Vinter Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Vinter Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4 - vinter 2014-2015 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for unge... 4 Ægtefælle/samleverdag

Læs mere

31. årgang September 2014 Nr. 3

31. årgang September 2014 Nr. 3 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang September 2014 Nr. 3 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 3/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Sommerbesøg: Et hjerte på to hjul 4 Landsindsamlingen

Læs mere

29. årgang December 2012 Nr. 4

29. årgang December 2012 Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 29. årgang December 2012 Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for 25-40 årige. 5 Forældredag

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

DEADLINE. for OI-Magasinet er fremover fastlagt til den 15. i månederne Januar, Maj og September. Indhold. OI-Magasinet

DEADLINE. for OI-Magasinet er fremover fastlagt til den 15. i månederne Januar, Maj og September. Indhold. OI-Magasinet OI-Magasinet Indhold Udkommer: 3 gange årligt Oplag: 400 eksemplarer pr. nummer Layout: Microsoft ME & Office 2000 OI-Magasinet er officielt medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta (DFOI).

Læs mere

SKYND DIG, HVIS DU VIL MED!

SKYND DIG, HVIS DU VIL MED! ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang September 2012 Nr. 3 SKYND DIG, HVIS DU VIL MED! Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 3/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Landsindsamlingen

Læs mere

ISSN 2245-5957. 30. årgang December 2013 Nr. 4. Glædelig Jul. Godt Nytår. Landsforeningen Huntingtons Sygdom. huntingtons.dk nr.

ISSN 2245-5957. 30. årgang December 2013 Nr. 4. Glædelig Jul. Godt Nytår. Landsforeningen Huntingtons Sygdom. huntingtons.dk nr. ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang December 2013 Nr. 4 Glædelig Jul & Godt Nytår Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4/13 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Positivdagen... 4 Ægtefælle/Samlever-dag...

Læs mere

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 1 februar 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 8 Andre organisationer...

Læs mere

ISSN 1901-1717. rett-weekend. 4 siders indlæg i midten af bladet. nr. 2 juni 2011 23. årgang

ISSN 1901-1717. rett-weekend. 4 siders indlæg i midten af bladet. nr. 2 juni 2011 23. årgang ISSN 1901-1717 rett-weekend 4 siders indlæg i midten af bladet A nr. 2 juni 2011 23. årgang Kære alle rett nyt læsere! redaktionen Nu vil jeg prøve noget nyt, da det åbenbart IKKE hjælper at rykke for

Læs mere

AUTISME NR. 2 MAJ 2005

AUTISME NR. 2 MAJ 2005 Magasinpost ID-nummer - 05353 Landsforeningen Autisme Kiplings Allé 42, 1. sal 2860 Søborg Medlemsbladet udgives af: Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson (e-mail: formand@autismeforening.dk)

Læs mere

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 20 nummer 3 september 2009 LOKALE AFDELINGER STORKØBENHAVN: Lene Juul Tlf: 7755 4573 / 2229 2201 Lenejuulj@gmail.com RØDOVRE: Lørna Hejl Tlf. 3210 8121 / 6021

Læs mere

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 4 december 2007

Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 4 december 2007 Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 18 nummer 4 december 2007 LOKALE AFDELINGER STORKØBENHAVN: Torben Gejl Tlf: 4444 0249 gejl@12move.dk RØDOVRE: Kristine Dam Jensen Tlf. 6063 4474 kristinedam@mail.dk

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup

NF-NYT. nr. 2 maj 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen. Foto: Louise Boserup NF-NYT nr. 2 maj 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Foto: Louise Boserup Foto: Louise Boserup Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen...

Læs mere

TEMA Bipolar lidelse. Som kunstner har man nok det privilegium, at vi gerne må være lidt tossede. Det er blevet accepteret.

TEMA Bipolar lidelse. Som kunstner har man nok det privilegium, at vi gerne må være lidt tossede. Det er blevet accepteret. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 2-2011 TEMA Bipolar lidelse Som kunstner har man nok det privilegium, at vi gerne må være lidt tossede. Det er blevet accepteret. Interview med Flemming Enevold s.

Læs mere