ISSN LHC-nyt. 19. årgang Marts 2002 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISSN 0909-5128. LHC-nyt. 19. årgang Marts 2002 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea"

Transkript

1 ISSN LHC-nyt 19. årgang Marts 2002 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

2 Indhold Nyt fra formanden... 3 Landsindsamlingen Temadag for ægtefæller og samlevere til testede, raske genbærere... 5 Sommerophold 2002 på Vejlefjord Centret... 7 Fleksjob... 8 Lukning af Århus-afdelingen af Center for Små Handicapgrupper... 9 Årsregnskab Udkast til budget for Generalforsamling Om at forstå de adfærdsændringer, der ses hos Huntingtonpatienter Weekendseminar Vejlefjord Kalenderen Nyt fra lokalgrupperne HC-materialer Adresser LHC-nyt Redaktion: Mona Hansen (ansv.) Erik Bertelsen Sats og tryk: O mega kommunikation A/S Oplag: LHC s bestyrelse Formand Merete Lüttichau Tlf Havnøvej 38 Fax Hadsund Næstformand Erik Bertelsen Tlf Gyvelbakken Lystrup Kasserer Ove Vedelsby Tlf Mallings Gård Skælskør LHC s girokonto: Sekretær Lis Hasholt Tlf Tornehøj Farum Bestyrelses- Bjørn Rich. Olsen Tlf medlem Vestergade Kerteminde Bestyrelses- Henning Muldager Tlf medlem Kalørvej Odense V. LHC s internet hjemmeside: Næste nummer af LHC-nyt udkommer den 10. juni Deadline for indlæg til dette nummer er den 1. maj Indlæg sendes til: Mona Hansen, Brokbjergvej 4, 8752 Østbirk, tlf LHC-nyt udkommer den 10. i månederne marts, juni, september og december. Forsidefoto: Bøgegren 2

3 Nyt fra formanden Børn, der har en psykisk syg forælder, er stort set usynlige i behandlersamfundet, og derfor bliver de svigtet. Det var budskabet, da Psykiatri Fonden hold konference i Odense. Det har der ofte været talt og skrevet om de sidste år, og alligevel sker der ikke rigtig noget. Det er som om, det etablerede system taber pusten, efter at man med eller uden held har prøvet at hjælpe/behandle en psykisk syg forælder. Nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at en psykisk syg ofte kan holde en facade udadtil, mens familien sammen med den syge lider under problemerne. Det gælder også for HC familier, og det er slemt for børnene, men katastrofen indtræder, når en syg HC forælder som oftest moderen alene skal passe og opdrage sine børn. Så længe børnene er rene og pæne i tøjet og har madpakker med i børnehaven/skolen, ser man helst ikke problemet. Børn er utroligt sensitive og opmærksomme på, hvad der foregår, og når de fornemmer problemer, prøver de at beskytte moderen, så de allerede som ganske små påtager sig et ansvar som er fuldstændigt urimeligt. Efterhånden som kommunen opdager problemerne, og moderen føler sig trængt, flytter hun evt. til en ny kommune, og så starter det hele forfra. Man vil helst ikke se problemet i øjnene. Om det skyldes udygtighed, berøringsangst eller økonomi, jeg ved det ikke, men en ting, ved jeg, og det er, at det er total svigt af børnene. Merete Lüttichau Indkomne bidrag og gaver i perioden 1. november- 31. december 2001 Private gavebidrag (231 gavegivere inkl. landsindsamling) kr ,00 Tips & Lotto, generelt tilskud kr ,44 I alt kr ,44 Landsforeningen siger mange tak for alle bidrag. Bestyrelsen LHC-nyt nr. 1/02 3

4 Landsindsamlingen 2001 Årets resultat blev kr ,- fra i alt 273 gavegivere Beløbet er kr større end indsamlingsresultatet i 2000, som var på kr ,- fra 263 gavegivere. Der er blevet lagt en stor indsats for dagen i lokalgrupperne, der står for over halvdelen af gavegiverne. Efter fradrag af udgifter til indbetalingskort og annonce i alt kr udgør overskuddet kr ,- som overføres til landsforeningens drift. Der rettes hermed en stor tak til alle gavegivere, lokalgrupper som enkeltpersoner. Bestyrelsen besøg Tlf

5 Temadag for ægtefæller og samlevere til testede, raske genbærere Tiden løber, det kender vi vist alle, og dette indlæg burde have været i det forrige nummer af LHC-nyt, for det er med at være ude i god tid, når der kaldes sammen til møde i foreningen, ellers kan det være, der er kommet en anden aftale i kalenderen. Vi er nogle stykker, der har haft glæde af at samles omkring et fælles emne, som angivet i overskriften. De svære overvejelser omkring test eller ikke test har mange været igennem, og det at få resultatet, gør en forskel. At få at vide at man ikke bliver syg, gør at man kan træffe valg i livet fremover, som de fleste mennesker gør. Det andet svar, at man er genbærer, og dermed på et tidspunkt i livet med sikkerhed vil blive syg, gør at mange træffer valg og disponerer sit liv ud fra denne viden. Nu skriver jeg næsten, som jeg selv var testet, det er jeg jo ikke, men det er min samlever. Og det er i denne situation, at man som samlever til en testet genbærer har gavn af at mødes med andre i tilsvarende situation. Derfor vil vi atter kalde sammen til en dag, hvor vi har det til fælles at være i samme båd og kan snakke frit om, hvordan det er at leve med denne specielle viden om fremtiden. Vi har ikke fastlagt sted for mødet endnu, men dagen er sat til den 6. april Vi mødes klokken 10.00, foreningen giver frokost, og vi regner med at slutte sidst på eftermiddagen. Inden mødet vil vi udsende information om, hvor vi mødes, samt en deltagerliste og telefonnumre på deltagerne. Ring og hør om det kunne være noget for dig senest mandag den 25. marts 2002 til: Reno Tilgreen , Robin Bjerrum , eller Mogens K. Dam De bedste hilsner fra Reno, Robin og Mogens. Adresseændringer HUSK! Meddelelse om adresse- og navneændringer pr. brev, eller telefon til foreningens formand Merete Lüttichau, Havnøvej 38, 9560 Hadsund, tlf , LHC-nyt nr. 1/02 5

6 Reklamebureau Premedia Trykkeri Kopicenter Webløsninger O mega kommunikation A/S Østerbro Slagelse Tel Fax

7 Sommerophold 2002 på Vejlefjord Centret mandag den 24. juni til lørdag 29. juni. Som sædvanlig søger foreningen tilskud hertil, og vi kan derfor tilbyde en uges ophold med træning i svømmehal og gymnastiksal samt dejlige fritidsaktiviteter i Vejlefjords naturskønne omgivelser for kr ,- for medlemmer og kr ,- for øvrige deltagere. Sommerophold Landsforeningen arrangerer også i år et sommerophold for personer med Huntingtons chorea på Vejlefjord Centret, Sanatorievej 26, Stouby i uge 26 fra Hvis du er interesseret i at deltage, så tilmeld dig på kuponen herunder eller ring til Jytte Broholm, Rosenvænget 14, 4270 Høng, telefon , senest den 25. april, hvorefter du vil høre nærmere. Jeg vil gerne deltage alene Med pårørende Med egen hjælper Jeg ønsker hjælp Tilmelding senest den 25. april Navn Adresse Postnr. og by Telefon

8 Fleksjob Nogle personer med Huntingtons Chorea, som er i erhverv, når sygdommen bryder ud, kan eventuelt fastholde sit arbejde ved en ansættelse i fleksjob, indtil der tilkendes pension. Fleksjob er et tilbud til personer under 65 år, som ikke kan fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Der skal være tale om varig begrænsning i erhvervsevnen, og det skal være afklaret, at man ikke kan hjælpe pågældende via reglerne om revalidering. Når kommunen har godkendt en person til et fleksjob, aftales løn og arbejdsvilkår bl.a. arbejdstiden mellem arbejdsgiveren og den ansatte i samarbejde med de faglige organisationer. Udgangspunktet er de kollektive overenskomster. Arbejdsgiveren udbetaler lønnen, men modtager et tilskud på 1/2 eller 2/3 af lønnen fra kommunen. Når arbejdsvilkårene aftales, må der tages hensyn til den ansattes arbejdsevne, hvilket f.eks. kan betyde, at den ansatte har behov for en hvilepause, behov for fravær eller behov for periodevis at gå ned i tid. Personer, der er ansat i fleksjob, har ikke mulighed for at modtage arbejdsløshedsunderstøttelse, gå på efterløn eller uddannelsesorlov. I stedet kan man modtage ledighedsydelse eller fleksydelse. Disse ydelser udgør 91% af den højeste arbejdsløshedsunderstøttelse dog højst et beløb svarende til, hvad man i gennemsnit har modtaget i fleksjob i de sidste 3 måneder. Ledighedsydelse udbetales til personer, der er berettiget til fleksjob. Hvis man er visiteret til et fleksjob og evt. venter på en ansættelse i flexjob, kan der udbetales ledighedsydelse, hvis mindst én af følgende betingelser er opfyldt: Man ville være berettiget til at modtage dagpenge efter lov om dagpenge ved sygdom og fødsel, man modtager sygedagpenge eller man deltager i revalidering efter en erhvervsplan. Hvis man på ledighedstidspunktet modtager kontanthjælp, kan man fortsat modtage kontanthjælp indtil ansættelse i fleksjob. Ved evt. ledighed efter et fleksjob er man berettiget til ledighedsydelse, hvis ovenstående betingelser er opfyldt. Hvis disse betingelser ikke er opfyldt, er der først mulighed for ledighedsydelse efter en ansættelse i fleksjob på mindst 9 måneder inden for de sidste 18 måneder. I perioder med sygdom og barsel bevares retten til ledighedsydelsen. Efter det fyldte 60. år kan man højst modtage ledighedsydelse i sammenlagt 6 måneder. For at opnå fleksydelse skal man være fyldt 60 år, være visiteret til et fleksjob, 8

9 betale fleksydelsesbidrag, have indbetalt fleksydelsesbidrag i mindst 25 år indenfor de sidste 30 år (her medregnes perioder af en anerkendt arbejdsløshedskasse) samt have ophold i landet eller i et andet EU/EØS-land. Der henvises i øvrigt til pjecen»fleksjob«, udgivet af Socialministeriet og Det Centrale Handicapråd. Den kan rekvireres hos Socialministeriet tlf Skånejob Kan oprettes til personer, der får førtidspension efter lov om social pension, og som ikke er i stand til at fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Man kan højest få udbetalt 1/3 af normallønnen, af hvilket kommunen betaler halvdelen. Man skal for at kunne få et skånejob være under 65 år, modtage førtidspension, ikke kunne fastholde eller opnå beskæftigelse på nedsat tid på det ordinære arbejdsmarked. Lønnen i fleks- og skånejob er skattepligtig, og der skal betales arbejdsmarkedsbidrag. Indbetaling til ATP kan ske frivilligt. Ovenstående regler trådte i kraft pr Bodil Davidsen Socialrådgiver Lukning af Århus-afdelingen af Center for Små Handicapgrupper Da Århus-afdelingen af Center for Små Handicapgrupper er lukket, vil vi gerne benytte lejligheden til at takke personalet for godt samarbejde, da mange af vores medlemmer har brugt centeret især indtil vi fik ansat vores egen socialrådgiver. LHC-nyt nr. 1/02 Vi håber på fortsat godt samarbejde med afdelingen i København. Bestyrelsen 9

10 MIDT I LANDET MIDT I NATUREN - genoptræning af personer med erhvervet hjerneskade. - krisebehandling af pårørende og voldsofre. - feriehøjskole for foreninger og organisationer. - kurser i personaleudvikling, for institutioner, organisationer og private erhverv. VEJLEFJORD - center for udvikling og genoptræning Stouby Tlf

11 Årsregnskab 2001 Resultatopgørelse for Note kr. kr. Indtægter Kontingenter Gaver Bårebidrag Pjecer Bidrag fra Tips og Lotto, formålsbestemt tilskud Efterbetaling fra Tips og Lotto, formålsbestemt tilskud tidligere år (55.690) Bidrag fra Tips og Lotto, generelt tilskud Annonceindtægter Indtægt, konsulentbesøg Salgsartikler Diverse indtægter Ophold Vejle Fjord, deltagerbetaling Weekendseminar, deltagerbetaling Landsindsamling, bruttoindtægter Renteindtægter mv Aktier, kursregulering (650) Indtægter forskningsmidler Indtægter i alt LHC-nyt nr. 1/02 11

12 Resultatopgørelse for Note kr. kr. Transport Udgifter Ophold Vejlefjord, udgifter ( ) ( ) Temadage for ægtefæller, udgifter (17.848) (22.460) Weekendseminar (59.924) (73.635) Årsmøde, udgifter (26.756) (12.214) Revision 2001 (7.000) (6.000) Regnskabsmæssig assistance (25.000) (28.436) Revisorerklæring vedr. ansøgning om bidrag (1.000) (1.000) Lokalgrupperne (2.588) 0 Fælles lokalgruppedag (4.135) (4.042) LHC-Nyt, trykning (73.278) (70.619) LHC-Nyt, porto (7.444) (5.359) Bestyrelsesarbejde, rejser (15.504) (21.340) Bestyrelsesarbejde, fortæring (2.231) (5.010) Konsulentudgifter (5.072) (14.768) Porto (8.972) (10.588) Telefon og fax (6.703) (13.008) Papir og kuverter mv. (13.403) (3.218) KMS-kontingenter og -møder (925) (2.602) Trykning af pjecer og postkort mv. (23.356) (7.738) Landsindsamlingen udgift til blanketter (1.964) (1.964) Landsindsamlingen, annoncer (2.048) (2.684) Kontormaskiner og -inventar 0 (1.894) HC-stol, transportudgifter (2.532) (3.107) Diverse bidrag og gebyrer (1.946) (4.239) Transport ( ) ( ) 12

13 Resultatopgørelse for Note kr. kr. Transport ( ) ( ) IHA-kontingent (839) (926) IHA-konferencer 0 (182) Repræsentation, gaver (3.590) (4.010) IHA 2002 forberedelser, herunder møder (5.191) (4.218) Donationer, i henhold til LL 72 (16.323) (12.492) Donationer, IHA (959) 0 Konferencer, EHA 0 (28.222) Kontingent, EHA 0 (662) Forsikringer (4.406) (2.280) Socialrådgiver, løn mv. (95.759) (78.041) Kontorassistent, løn mv. (16.988) (18.000) Psykologer, honorar mv. (400) (910) Personale, lønadministration (1.278) (1.569) Husleje, socialrådgiver (7.800) (7.800) Kontorhold og telefon, socialrådgiver (1.800) (1.840) Kursusudgifter, socialrådgiver (685) 0 Udgifter, forskningsmidler 2 (91) ( ) Udgifter i alt ( ) ( ) ÅRETS RESULTAT (92.245) Årets resultat fordeles således: Henlæggelse til forskningsmidler (91.514) Overført til næste år (731) (92.245) LHC-nyt nr. 1/02 13

14 Balance pr Aktiver Note kr. kr. BG Bank BG Bank Tilgodehavender Aktier i Skælskør Bank, nom. 50 stk. à kurs Frimærkebeholdning Indestående forskningsmidler Skælskør Bank, driftskonto Skælskør Bank, kapitalkonto AKTIVER I ALT Passiver Skyldigt AM-bidrag Skyldig A-skat Skyldige feriepenge Skyldige omkostninger i øvrigt Mellemregning, forskningsmidler KORTFRISTET GÆLD I ALT Egenkapital , Landsforeningen Årets resultat (731) EGENKAPITAL LANDSFORENINGEN Henlæggelse , forskningsmidler Henlagt af årets resultat (91.514) FORSKNINGSMIDLER I ALT PASSIVER I ALT

15 Noter kr. kr. 1. Indtægter, forskningsmidler Renteindtægt, bank Renteindtægt, obligationer Kursregulering obligationer, urealiseret Gavebidrag Udgifter, forskningsmidler Gebyrer 91 (428) Kursregulering, obligationer, realiseret 0 (2.615) Projekt, hæmning af HC 0 ( ) 91 ( ) 3. Indestående på forskningsmidler Skælskør Bank, Obligationer, Danmarks Hypotekbank, ST 2002, 4%, nom kr Mellemregning, Landsforeningen LHC-nyt nr. 1/02 15

16 Noter 2001 kr. 4. Formålsbestemte tilskud, Tips & Lottopuljerne 2001 Indtægter Tilskud til Sommerophold Tilskud til Weekendseminar for unge risikogrupper Tilskud til Temadage for ægtefæller Udgifter, Sommerophold Vejlefjord, deltagerbetaling (62.600) Vejlefjord, opholdsudgifter Vejlefjord, transportudgifter Vejlefjord, instruktører/medhjælpere Vejlefjord, underholdning Vejlefjord, diverse Udgifter i alt Sommerophold Udgifter Weekendseminar for unge risikogrupper Weekendseminar, opholdsudgifter Weekendseminar, transportudgifter Weekendseminar, foredragsholdere 0 Weekendseminar, diverse 564 Udgifter i alt Weekendseminar for unge risikogrupper Udgifter Temadage for ægtefæller Temadage, transportudgifter Temadage, foredrag Temadage, opholdsudgifter Temadage, diverse Udgifter i alt Temadage for ægtefæller

17 Udkast til budget for 2002 Indtægter: Medlemskontingenter kr ,- Gaver fra medlemmer/private ,- Salg af pjecer ,- Bidrag fra Tips og Lotto, formålsbestemt tilskud ,- Bidrag fra Tips og Lotto, generelt tilskud ,- Bidrag fra Helsefonden ,- Annoncer ,- Kørselsgodtgørelse vedr. konsulentbesøg ,- Kørselsgodtgørelse vedr. HC-stol ,- Sommerophold Vejlefjord, deltagerbetaling ,- Weekendseminar, deltagerbetaling ,- Temadage for ægtefæller, deltagerbetaling - 0,- Landsindsamlingsbidrag ,- Renteindtægter ,- Indtægter i alt kr ,- Udgifter: Sommerophold Vejlefjord kr ,- Weekendseminar ,- Temadage for ægtefæller og pårørende ,- Årsmøde ,- Revision og regnskabsmæssig assistance ,- Lokalgrupperne ,- LHC-nyt, trykning, porto mv ,- Bestyrelsesarbejde, rejser ,- Bestyrelsesarbejde, fortæring ,- Konsulent, transportudgifter ,- Porto ,- Telefon, fax og internet ,- Papir, kuverter mv ,- Landsindsamling, annonce og giroblanketter ,- Kontormaskiner og -inventar ,- Pjecer ,- Diverse bidrag og gebyrer (bank og giro) ,- HC-stol, transportudgifter ,- Diverse udgifter (bøger, tidsskrifter mv.) ,- Repræsentation og gaver ,- Forsikringer ,- IHA-kontingent ,- EHA-kontingent ,- EHA/IHA-donation ,- EHA-konference ,- KMS-kontingent og møder ,- Tilskud til personlig psykologbehandling ,- Psykolog honorar mv., generel rådgivning ,- Kontorassistent, løn mv ,- Socialrådgiver, løn mv ,- Socialrådgiver, husleje, kontorhold mv ,- Lønadministration ,- kr ,- Årets underskud kr ,- LHC-nyt nr. 1/02 17

18 GENERALFORS lørdag den 20. april kl på Dagens program: Ankomst med kaffe Nyt fra forskningen Frokost. LHC betaler frokosten, drikkevarer er for egen regning Generalforsamling Fællesspisning for egen regning på stedet for dem der har lyst. 18

19 AMLING 2002 Holms Badehotel i Middelfart Generalforsamling: Der afholdes årsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 20. april 2002 kl på Holms Badehotel, Middelfart. Dagsorden er ifølge foreningens vedtægter: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om landsforeningen virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse (se side 11-16). 4. Fastlæggelse af budget (se side 17) og kontingent for det kommende år. 5. Valg af bestyrelse og suppleanter. 6. Evt. forslag fra bestyrelse og medlemmer. 7. Eventuelt. På valg er: Kasserer Ove Vedelsby Er villig til genvalg Bestyrelsesmedlem Lis Hasholt Er villig til genvalg Bestyrelsesmedlem Erik Bertelsen Er villig til genvalg Suppleant Anne Nørremølle Er villig til genvalg Suppleant Susanne Vind Er villig til genvalg Sidste frist for tilmelding er fredag den 5. april Tilmelding kan foretages til: Bjørn Rich. Olsen eller Henning Muldager Tlf Tlf Vejviser LHC-nyt nr. 1/02 19

20 Om at forstå de adfærdsændringer, der ses hos Huntingtonpatienter af Julie Snowden Cerebral Function Unit, Greater Manchester Neuroscience Centre, Hope Hospital, Salford M6 8HD, UK Behovet for at identificere problemadfærd Ændret adfærd er et væsentligt træk ved Huntingtons chorea (HC), og opstår på grund af fysiske ændringer i patientens hjerne. Adfærdsændringerne er ofte den mest belastende del af tilstanden og udgør den største udfordring for dem, der tager sig af patienten. Ikke desto mindre er de i nogen grad blevet overset af læger og forskere, og der vises ofte ringe forståelse for dem. En af grundene er, at de er mindre påfaldende end de ufrivillige bevægelser og måske slet ikke viser sig under en kortere undersøgelse. Desuden viser problemadfærd sig oftest i hjemmet og retter sig hyppigst mod de familiemedlemmer og omsorgspersoner, der står patienten nærmest, ikke mod forholdsvis fremmede mennesker. På den måde kommer udenforstående nemt til at undervurdere adfærdsproblemerne. Hvis nye behandlinger for HC skal lykkes, er det nødvendigt at de tilgodeser de adfærdsmæssige sider af tilstanden på lige fod med bevægelsesforstyrrelserne, hvorfor det er vigtigt at vi forstår, hvorfor disse adfærdsændringer opstår. Hvordan kan vi udrede de forskellige elementer i adfærden? HC siges gerne at give anledning til tre typer af symptomer: bevægelsesforstyrrelser, ændringer i intellekt og i mentalitet. Ændringerne i såvel intellekt som mentalitet påvirker som oftest adfærden. Folks adfærd afspejler, hvordan de tænker (kognition), og hvordan de føler (emotion). For at forstå HC-adfærd er det nødvendigt at forstå, hvordan strukturændringer i hjernen indvirker på både tanker og følelser. Kognitive ændringer i forbindelse med HC er specifikke og forudsigelige De kognitive ændringer i forbindelse med HC beskrives ofte som demens. Brugen af termen demens er uheldig, fordi den ofte opfattes som en generel svækkelse af de psykiske evner, men folk med HC lider normalt ikke af en almen intellektuel svækkelse. Det er der en god forklaring på. Nedbrydende sygdomme som HC, der angriber hjernen, beskadiger ikke hele hjernen på en udefinerbar måde. De vil snarere beskadige og forstyrre funktionen af visse dele af hjernen, mens andre dele af hjernen fortsætter med at fungere godt. Eftersom forskelli- 20

21 ge dele af hjernen har forskellige funktioner, vil de psykiske forandringer hos et menneske være karakteristiske for en speciel sygdom og vil være bestemt af, hvilke dele af hjernen der først og fremmest er involveret. De psykiske ændringer hos HC patienten er således både specifikke og forudsigelige. Ændringer i hjernen i forbindelse med HC HC påvirker især de dybtliggende strukturer i hjernen, kendt som basal-ganglierne, der har betydning for kontrol af bevægelserne. Disse dybtliggende strukturer har forbindelse til hjernebarken og navnlig til de forreste dele af hjernen (pandelapperne). Mange af de kognitive ændringer ved HC er et direkte resultat af en svækkelse af disse særlige forbindelser, som kobler basal-ganglierne sammen med pandelapperne. Funktioner i forskellige dele af hjernen Hvad sker der så i de forskellige dele af hjernen? De bageste dele af hjernen tjener til at få mening i sanseindtrykkene. Her bearbejdes synsindtryk, så man kan opfatte, hvad man ser, f.eks. at en stol er en stol, og til at vide om to stole er ens eller forskellige. Lydindtryk bearbejdes tilsvarende, så man er stand til at omdanne lyden af ord til noget meningsfuldt, så man f.eks. kan erkende, at lyden h-u-n-d sigter til et firbenet dyr, der kan gø, og ikke til f.eks. en fugl, der flyver i luften, eller en fisk, der svømmer i havet. Evnen til at bearbejde og tolke sanseindtryk kan opfattes som redskaber eller byggesten for tanken. Disse byggesten, som danner grundlag for kognitionen, berøres ikke af HC. LHC-nyt nr. 1/02 De kan imidlertid svækkes ved andre forstyrrelser. En patient med Alzheimers sygdom eller en, der har haft et slagtilfælde, kan have problemer med at identificere genstande eller andre synsindtryk. De kan også have svært ved at forstå, hvad ord betyder. Grunden er, at sådanne lidelser kan påvirke de dele af hjernen, der har betydning for disse fundamentale færdigheder i at bearbejde indtryk. Hvis de bageste dele af hjernen har betydning som værktøj for tanken, for at genkende, hvad vi ser og hører, hvilken rolle spiller så de forreste dele af hjernen, som beskadiges ved HC? De forreste dele er kaptajnen på skibet. Man må forestille sig et skib med en mangfoldighed af instrumenter til navigation og kommunikation. Det svarer til vores instrumenter eller værktøj for tanken. Men selv om alle disse instrumenter er fuldt funktionsdygtige, så fungerer skibet ikke af sig selv. Det behøver en kaptajn til at planlægge og organisere turen, til at holde øje med instrumentpaneler og kommunikationssystemer, uddrage relevante oplysninger og ignorere irrelevante, tjekke indkomne oplysninger og være fleksibel nok til at ændre planer, hvis omstændighederne ændres. Kaptajnens funktion er at overvåge, regulere og kontrollere, hvad der foregår. Hjernens forreste dele tjener de samme formål, og omtales undertiden som hjernens udøvende eller kontrollerende system. Disse dele er nødvendige for en planlæggende, fremadskuende, målrettet adfærd, for evnen til at organisere adfærden, tage sig af det relevante og se bort fra det irrelevante, at holde styr på, hvad man foretager sig, og at tilpasse sin adfærd til ændrede omstændigheder og situationer. Det er på disse felter in- 21

22 den for kognition, at folk med HC har særlige vanskeligheder. Klinisk vurdering af kognitive færdigheder Folk, som er i behandling på en HC-klinik, kan undertiden blive bedt om at underkaste sig psykologisk testning. Disse tests måler typisk omfanget af kognitive færdigheder og er beregnet på at identificere patientens vanskeligheder med tænkning. Disse oplysninger er nyttige både for bedre at forstå patienten og for at registrere ændringer i tilstanden. Efterhånden som nye behandlinger mod HC bliver tilgængelige, vil oplysningerne i stigende grad blive essentielle for at vurdere effekten af disse behandlinger. Det er ved hjælp af disse kognitive tests, at det er blevet muligt at identificere det karakteristiske problemmønster for folk med HC: problemer med at planlægge, strukturere og organisere færdigheder, med opmærksomhed og med at skifte opmærksomhed, og med psykisk fleksibilitet. Kognitive ændringers indflydelse på adfærden Initiativ og handlekraft Evnen til at planlægge og tænke fremad har en væsentlig motiverende indflydelse på adfærden. Vi tænker på de arbejder, der skal udføres, og hvorfor vi bør udføre dem nu. Vi stimuleres altså til handling. Eftersom evnen til at tænke fremad svækkes i forbindelse med HC, betyder det, at HC-patienter bliver grundlæggende passive. De reagerer på det, der sker, men de tager ikke selv initiativ til noget. De er reaktive, men ikke fremadrettede. Det er et ganske almindeligt træk, at folk med HC tilsyneladende er tilfredse med ikke at foretage sig noget som helst. Hvis de bliver overladt til sig selv, kan de ligge i sengen hele dagen eller sidde og se tv. Dette kan naturligvis være belastende for en aktiv partner, som kan have svært ved at acceptere, at alle pligter og alt ansvar hviler på vedkommende. Men HC-patienten er ikke doven. De ændringer, som HC forårsager i hjernen, betyder, at der mangler handlekraft og initiativ, så at patienten ikke kan motivere sig selv. Der er brug for ydre stimuli, ikke indre. Det kan være en god ide at gøre tingene i fællesskab, idet partnerens handlinger kommer til at virke som stimulus for den HC-ramte. Fremadrettet tænkning Evnen til at tænke frem betyder, at vi ofrer øjeblikkelig belønning til fordel for mere langsigtede mål. Et nærliggende eksempel er, at unge mennesker læser til eksamen, selv om de hellere ville hygge sig med deres venner, fordi de mener, det vil gavne deres fremtidsudsigter. Vi bruger som regel ikke hele vores månedsløn på luksus, fordi vi ved, vi får brug for pengene til mad resten af måneden. Det vil sige, vi kan forudse konsekvensen af vores handlinger, og vi tilpasser adfærden derefter. Hvis man mister evnen til at tænke frem, som tilfældet er ved HC, så forudser man ikke konsekvenserne, og ens adfærd styres i langt højere grad af umiddelbare behov og ønsker end af mere langsigtede mål. HC-patienten ønsker tilsyneladende her og nu tilfredsstillelse. Patienten er ikke bevidst krævende, men er bare ikke længere i stand til at tænke langsigtet. Ikke sjældent ender patienten i økonomisk uføre. Det er vigtigt at identificere disse træk, fordi de har betydning for vores omgang 22

23 med HC-patienter. Forestil dig f. eks. at en ven inviterer dig med på indkøb en eftermiddag, og at du svarer nej. Der kan være mange forskellige årsager til din beslutning. Du vil ikke bruge en solskinsdag i overfyldte butikker, du sparer sammen til din ferie og vil ikke udsættes for unødig fristelse til at bruge penge, du har pligter, der kalder hjemme. Det ville være meningsløst, hvis din ven inviterede dig igen ti minutter senere, for de samme grunde ville stadig være gældende. For en med HC ville svaret nej måske have langt kortere gyldighed. Det kunne betyde, at vedkommende ikke havde lyst til at rejse sig fra stolen lige i det øjeblik eller gerne ville se et tv-program færdigt. Den situation kan godt være ændret på ti minutter. Det betyder ikke, at HC-patienten er urimelig eller ubeslutsom. Men det betyder, at beslutningerne træffes ud fra øjeblikkelige og ikke langsigtede overvejelser. Evnen til at organisere Alle vores aktiviteter indebærer organisering. På kontoret vil vi f. eks. arkivere papirer, der omhandler et emne, før vi tager papirer, der angår et andet emne, frem, så at de to forskellige slags ikke bliver rodet sammen. Vi prioriterer det, vi skal nå, så vi kan overholde tidsfrister. Folk med HC har problemer med organisering og rækkefølge, så deres præstationer virker ofte uorganiserede. Det kan frembyde et problem i de tidlige stadier af HC, mens folk endnu er i arbejde. De har ikke glemt, hvordan arbejdet skal gøres, men præstationen er måske blevet forringet på grund af vanskeligheden med at organisere arbejdet effektivt. Opmærksomhed Folk med HC har svært ved at gøre to LHC-nyt nr. 1/02 ting ad gangen. Meget af det, vi helt selvfølgeligt foretager os hver dag, indebærer, at vi gør flere forskellige ting på en gang. Når vi kører bil, passer vi teknikken, samtidig med at vi holder øje med trafikskiltene og taler med medpassageren. Det er alt sammen en rutinesag. For at forstå de vanskeligheder, folk med HC står over for, kan man tænke på den gang, man lærte at køre bil. Måske kan man huske, da det var nødvendigt at koncentrere sig så fuldstændigt om den tekniske side af kørslen såsom styring, gearskifte og tegngivning, at man hverken lagde mærke til skilte eller trafik. Det var måske også vanskeligt at tale med nogen under kørslen. Opmærksomheden blev med andre ord overbelastet. Det svarer til situationen for et menneske med HC. Aktiviteter, som vi udfører relativt automatisk, som f.eks. at gå og tale, kræver mere bevidst opmærksomhed for folk med HC, så deres opmærksomhedssystem bliver let overbelastet. Ud over overbelastningen er der endnu en grund til, at folk har sværere ved at gøre to ting ad gangen: vanskeligheden ved at flytte opmærksomheden fra en ting til en anden. Når vi under normale omstændigheder kan udføre flere opgaver på en gang, selv nogen, der kræver koncentration, så skyldes det, at vores opmærksomhed kan skifte mellem opgaverne. Vi kan f. eks. uden besvær flytte opmærksomheden et øjeblik fra et tv-program for at besvare et spørgsmål og vende tilbage til programmet uden problemer. Det er vanskeligt for en patient med HC. Det betyder i praksis, at man så vidt muligt skal undgå at sætte en HC-patient i en situation, der kræver flere ting på en gang. En ting ad gangen er bedst. 23

LHC-nyt. 19. årgang September 2002 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 19. årgang September 2002 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 19. årgang September 2002 Nr. 3 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Nyt fra formanden... 3 Møde med Merete Lüttichau... 3 Sommerophold på Vejlefjord 2002... 4 Weekendseminar

Læs mere

ISSN 0909-5128. LHC-nyt. 18. årgang September 2001 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

ISSN 0909-5128. LHC-nyt. 18. årgang September 2001 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 LHC-nyt 18. årgang September 2001 Nr. 3 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Landsindsamling 2001... 3 Møde med Lis Hasholt... 4 Temadag for ægtefæller... 5 Tips- og Lottotilskud...

Læs mere

LHC-nyt. 20. årgang Marts 2003 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 20. årgang Marts 2003 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 20. årgang Marts 2003 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Landsindsamlingen 2002... 3 Om temadage... 4 Sommerophold 2003 på Vejlefjord Centret... 5 Årsrapport 2002...

Læs mere

LHC-nyt. 19. årgang Juni 2002 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 19. årgang Juni 2002 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 19. årgang Juni 2002 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Fremvisning af hjælpemidler... 3 Indkomne bidrag og gaver... 3 Tilkendelse af invaliditetsydelse... 4 Bestyrelsens

Læs mere

LHC-nyt. 20. årgang August 2003 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 20. årgang August 2003 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 20. årgang August 2003 Nr. 3 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Landsindsamling 2003... 3 Præsentation af ny sekretær i LHC Lonni Kristensen... 4 Fremvisning af hjælpemidler...

Læs mere

ISSN 0909-5128. LHC-nyt. 18. årgang December 2001 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

ISSN 0909-5128. LHC-nyt. 18. årgang December 2001 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 LHC-nyt 18. årgang December 2001 Nr. 4 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Landsindsamling 2001... 3 IHA 2001... 4 Boganmeldelse... 7 WFN-møde afholdt i København i august 2001...

Læs mere

LHC-nyt. 22. årgang Marts 2005 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 22. årgang Marts 2005 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 22. årgang Marts 2005 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Formanden har ordet... 3 Gave fra medicinalfirma... 4 Forbedret udgave af den engelske HC-stol... 5 Støt

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION 1 og kan bedres helt op til et halvt år efter, og der kan være attakfrie perioder på uger, måneder eller år. Attakkerne efterlader sig spor i hjernen i form af såkaldte plak, som er betændelseslignende

Læs mere

LHC-nyt. 21. årgang Juni 2004 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 21. årgang Juni 2004 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 21. årgang Juni 2004 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Bestyrelsens beretning for 2003/04... 3 Referat af generalforsamling... 7 Nordisk konference om HC 17.-18.

Læs mere

LHC-nyt 21. årgang Marts 2004 Nr. 1

LHC-nyt 21. årgang Marts 2004 Nr. 1 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 21. årgang Marts 2004 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Formanden har ordet... 3 Landsindsamlingen 2003... 5 Nordisk møde i anledning af LHC s 20 år... 6 Regler

Læs mere

LHC-nyt. 20. årgang Juni 2003 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 20. årgang Juni 2003 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 20. årgang Juni 2003 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Tak til Merete og præsentation af den nye formand... 3 Referat af generalforsamlingen... 5 Formandens beretning...

Læs mere

LHC-nyt. 21. årgang September 2004 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 21. årgang September 2004 Nr. 3. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 21. årgang September 2004 Nr. 3 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Formanden har ordet... 3 Landsindsamling 2004... 4 Weekendseminar 2004... 5 Europæisk HC forskningsnetværk...

Læs mere

LHC-nyt. 19. årgang December 2002 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 19. årgang December 2002 Nr. 4. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 19. årgang December 2002 Nr. 4 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Boganmeldelse: Ny ungdomsbog... 3 Landsindsamling 2002... 4 Indkomne bidrag og gaver... 4 Større valgfrihed

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

Demens. - et problem i hverdagen

Demens. - et problem i hverdagen Visitationen Furesø Kommune: Henvendelse ved behov for hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler, daghjem, aflastning, visiterede boliger og træning. TLF: 72 35 56 30 Hverdage 9.00-14.00, torsdag 10.00

Læs mere

ISSN 0909-5128. LHC-nyt. 18. årgang Juni 2001 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

ISSN 0909-5128. LHC-nyt. 18. årgang Juni 2001 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 LHC-nyt 18. årgang Juni 2001 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Nyt fra formanden... 3 Bestyrelsens beretning... 4 HC-stolen... 7 Referat af generalforsamling... 8 IHA-konference...

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

LHC-nyt. 23. årgang Marts 2006 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 23. årgang Marts 2006 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 23. årgang Marts 2006 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Panum gjorde det igen!... 3 Rundt om HC... 3 Sommerophold på Vejlefjord Centret... 8 Generalforsamling

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder HIV, liv & behandling Sociale rettigheder Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til sociale rettigheder og muligheder. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2016 Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Her finder du en af tre guide som viser, hvordan økonomi typisk styres

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Bethlehemsfællesskabet. Årsregnskab 2013. CVR-nr. 16015385

Bethlehemsfællesskabet. Årsregnskab 2013. CVR-nr. 16015385 Årsregnskab 2013 CVR-nr. 16015385 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Ballerup Kommune har en række tilbud til demensramte borgere og deres pårørende. Her i pjecen kan

Læs mere

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende

Når hukommelsen svigter - En pjece om Ballerup Kommunes tilbud til demensramte borgere og deres pårørende Vil du vide mere? Kommunens hjemmeside: www.ballerup.dk Demenslinien - telefonrådgivning: 5850 5850 Alzheimerforeningen: 3940 0488, www.alzheimer.dk www.videnscenterfordemens.dk Når hukommelsen svigter

Læs mere

Pårørende. Livet tæt på psykisk sygdom

Pårørende. Livet tæt på psykisk sygdom Pårørende Livet tæt på psykisk sygdom Livet som pårørende Det er afgørende, hvordan du som pårørende støtter op om den syge og tager del i det svære forløb, det er, at komme ud af svær krise eller psykisk

Læs mere

Demens. - Når hukommelsen svigter. Ishøj Kommune

Demens. - Når hukommelsen svigter. Ishøj Kommune Demens - Når hukommelsen svigter Ishøj Kommune 1 Demens, den snigende sygdom - der berører alle Det er oftest en ægtefælle eller andre nære familiemedlemmer, der opdager, at deres kære er begyndt at glemme,

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

LHC-nyt. 24. årgang Marts 2007 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 24. årgang Marts 2007 Nr. 1. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 24. årgang Marts 2007 Nr. 1 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Formanden har ordet... 3 HV projekt med støtte fra Socialministeriet... 4 Der er så mange alvorlige sygdomme,

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Det betaler sig

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Det betaler sig F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Det betaler sig Vil du med i kassen? Det betaler sig Er udgivet af FOAs A-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for a-kassens faglige

Læs mere

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger: Grundejerforeningen Niverød Park Nord" indkalder herved til ordinær generalforsamling 2016 mandag den 2. maj 2016 kl. 19.30 på Nivå Skole Syd, lokale 19. Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Generalforsamling. Tirsdag d. 10. marts 2015 Kl. 19.00. Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A. 9400 Nørresundby

Generalforsamling. Tirsdag d. 10. marts 2015 Kl. 19.00. Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A. 9400 Nørresundby Generalforsamling Tirsdag d. 10. marts 2015 Kl. 19.00 Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A 9400 Nørresundby Indholdsfortegnelse Dagsorden... 3 Indkomne forslag... 4 a. Debat om frivillighed og klubbens

Læs mere

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende

Arv og testamente. Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Arv og testamente Hjernesagen skaber bedre vilkår for mennesker med hjerneskade og deres pårørende Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, andre hjerneskadede,

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2007

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2007 Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for året 2007 1 GRUNDEJERFORENINGEN VELLERUP SOMMERBY RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2007 Indtægter:

Læs mere

FLYTNING TIL NY ADRESSE

FLYTNING TIL NY ADRESSE FLYTNING TIL NY ADRESSE Kære medlemmer Så sker det! I oktober flytter vi til den nye adresse, Immerkær 42 i Hvidovre, til lokaler i Teleforeningen af 2003`s nye hus. Man kommer dertil med toget til Rødovre

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold

Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold Orientering til patienter og pårørende om sociale forhold Vi ønsker med denne pjece at give dig et kort overblik over forskellige sociale og økonomiske støttemuligheder, der kan være relevante i forbindelse

Læs mere

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret

Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret Vedtægter for Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret k194_203_17_11_vedtaegtsfolder.indd 1 23-05-2011 11:34:04 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Forsikringsklubben for Officerer i Forsvaret. Dens

Læs mere

Sommerudflugt Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00

Sommerudflugt Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00 Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland nyhedsbrev@kbh-nord.dk Nr. 3 maj 2015 Sommerudflugt Mandag den 15. juni 2015, kl. 11.30 til 16.00 I år er klubbens sommerudflugt henlagt til Lille vildmosecentret,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Demens. Onsdag den 18/112015 Ulla Vidkjær Fejerskov, demenskoordinator og udviklingskonsulent

Demens. Onsdag den 18/112015 Ulla Vidkjær Fejerskov, demenskoordinator og udviklingskonsulent Demens Onsdag den 18/112015 Ulla Vidkjær Fejerskov, demenskoordinator og udviklingskonsulent 1 Program Hvad er tegnene på demens? Hvad siger den nyeste forskning om forebyggelse af demens? Hvilken betydning

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN. Årsregnskab marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2009 SØMAN DSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2009 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Årsregnskab 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2013 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber 1. januar 31. december 2009 Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for 2009 s.2 Grundejerforeningen

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Protokol. 4. Beretning. 5. Årsregnskab. 6. Fastsættelse af kontingent. 7.

1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Protokol. 4. Beretning. 5. Årsregnskab. 6. Fastsættelse af kontingent. 7. Telefonstandens Pensionistforening af 1950 afholder ordinær generalforsamling i lokalet Immerkær 42, Rødovre den 11. april 2017 kl.10.00, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg

Læs mere

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer

FOR LIVET EN GAVE. En arv gør en vigtig forskel for mennesker med psykiske sygdomme og problemer EN GAVE HKH Kronprinsessen er protektor for PsykiatriFonden FOR LIVET Det er PsykiatriFondens vision, at fysisk og psykisk sygdom bliver accepteret på lige fod, og at man kan tale åbent om psykiske problemer

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Sådan får du som skilsmisseramt den bedste jul med eller uden dine børn. Denne guide er lavet i samarbejde med www.skilsmisseraad.dk Danmarks største online samling

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2015 Side 4

De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2. Revisionspåtegning Side 3. Resultatopgørelse for året 2015 Side 4 Årsregnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse De valgte revisores og bestyrelsens godkendelse af regnskabet Side 2 Revisionspåtegning Side 3 Resultatopgørelse for året 2015 Side 4 Balance pr. 31. december

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2014 + budget 2015 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2014 + budget 2015 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7. Løbenr.: 534 Generalforsamling den 27. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2014 + budget 2015 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

LHC-nyt. 22. årgang Juni 2005 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128

LHC-nyt. 22. årgang Juni 2005 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 22. årgang Juni 2005 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Indhold Bestyrelsens beretning om Landsforeningens virksomhed i det forløbne år... 3 Generalforsamlig lørdag den

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2013

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2013 OG BERETNING OG REGNSKAB 2013 2 11 Sømandsforeningen Af 1856 PRINSESSE MARIES HJEM BERETNING 2013 Sømandsforeningen har i det forløbne år oplevet en fortsat interesse fra nye medlemmer for at melde sig

Læs mere

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010

SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 OG FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER BERETNING OG REGNSKAB 2010 SØMANDSFORENINGEN AF 1856 FONDEN FOR SØMANDSBOLIGER RESULTATOPGØRELSE FOR 1. JANUAR 31. DECEMBER 2010 kr. t. kr. Sømandsforeningen

Læs mere

Sorg og kriseplan. For Brorsonskolens Forældre og personale

Sorg og kriseplan. For Brorsonskolens Forældre og personale Sorg og kriseplan For Brorsonskolens Forældre og personale Vedtaget i Skolebestyrelsen august 2010 Indhold. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, forældre i krig, kaossituationer o.l. 2. Når et barn mister i

Læs mere

Missionen blandt Hjemløse Mændenes Hjem Kollegiet Amadeus Pegasus Projekt Offside

Missionen blandt Hjemløse Mændenes Hjem Kollegiet Amadeus Pegasus Projekt Offside i dit testamente hjælper gratis og uforpligtende med at oprette dit testamente. Mændenes Hjem Kollegiet Amadeus Pegasus Projekt Offside Den sidste vilje Et testamente sikrer, at ens arv bliver fordelt

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

Pjece om ledighedsydelse

Pjece om ledighedsydelse Pjece om ledighedsydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 2.0 August 2014 HVORNÅR

Læs mere

Diagnose: Fronto temporal demens

Diagnose: Fronto temporal demens Et borgerforløb. Diagnose: Fronto temporal demens Rehabilitering har som formål at borgeren opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv på trods af fysiske, psykiske og sociale funktionstab Evidens og viden

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Lise Almind Rønsholt blev nyt medlem i bestyrelsen velkommen til Lise.

Lise Almind Rønsholt blev nyt medlem i bestyrelsen velkommen til Lise. Kære medlemmer af lokalafdeling Fyn I år afholdt vi den lokale generalforsamling i Odense midtby på Kulturmaskinen ved Brandts. Vi synes at Kulturmaskinen er et dejligt sted, gode lokaler, god stemning

Læs mere

Pårørendesamtaler. Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter

Pårørendesamtaler. Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter Pårørendesamtaler Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter Sengeafsnit O, Holbæk Birkevænget 7, Indgang V2 4300 Holbæk Tlf. 5948 4725 Sengeafsnit Birkehus

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Født for tidligt? Pjece til pårørende og venner

Født for tidligt? Pjece til pårørende og venner Født for tidligt? Pjece til pårørende og venner Indhold Forord....................................... s. 3 Forældrenes reaktion......................... s. 4 Hvordan skal man forberede sig?..............

Læs mere

Hold da helt ferie. - i ferieåret

Hold da helt ferie. - i ferieåret Hold da helt ferie - i ferieåret 2003 2004 Arbejdsdirektoratet September 2003 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Hvordan tager vi hånd om hinanden?

Hvordan tager vi hånd om hinanden? Hvordan tager vi hånd om hinanden? Nedenstående omsorgsplan er udarbejdet af i september 2008 af Dagplejens forældrebestyrelse i Ikast-Brande Kommune og tænkt som en vejledning i hvordan vi tager hånd

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER. Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune

JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER. Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune JOBMULIGHEDER FOR FØRTIDSPENSIONISTER Information fra Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune Job med løntilskud Hvem kan få job med løntilskud Du har mulighed for at få et job med løntilskud, hvis

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen ønsker alle vores medlemmer, familier og venner et rigtigt godt efterår. Billedet viser udsigten ud over Vejlefjords skønne have Nyhedsbrev Oktober

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013 NV REVISION ApS Nålemagervej 14. 7490 Aulum Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2013 Generalforsamling afholdes den 24/4 2014 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere