Integrationsrådet 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integrationsrådet 2008"

Transkript

1 REFERAT Integrationsrådet 2008 Mødedato: Onsdag den Mødested: - Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

2 Integrationsrådet 2008, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsordenen Arbejdsmarkedsservice bidrag til sundhedspoltik, der samtidig er fremsendt til høring i Integrationsrådet Konsulent Dorte Evald præsenterer et initiativ, hvor ponyklubben i Haderslev har mange børn af flytgninge og indvandrere med i aktiviteten.2 4. Godkendelse af referat fra mødet den torsdag den 17.januar Orientering fra formanden Drøftelse af supplering af Integrationsrådets medlemmer Orientering fra forvaltningerne Konkrete emner og opgaver Orientering fra medlemmerne Eventuelt...6

3 Integrationsrådet 2008, Side 1 1. Godkendelse af dagsordenen. Dagsordenen blev godkendt 2. Arbejdsmarkedsservice bidrag til sundhedspoltik, der samtidig er fremsendt til høring i Integrationsrådet. Sagsfremstilling Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Af Sundhedslovens 119 fremgår det, at: Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for en sund levevis, og i stk. 2, at: Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. På foranledning af ovenstående er Sundhedsservice tovholder på en proces omkring Sundhedspolitikken. Formålet har været at få debatteret sundhed i alle serviceområder med administrationen og udvalgte interessenter. Materialet fra disse møder har som udgangspunkt dannet grundlag for det videre arbejde med Sundhedspolitikken i det pågældende serviceområde. Til brug for drøftelser, har Arbejdsmarkedsservice udarbejdet et bilag med forslag til hvilke indsatsområder, mål og aktiviteter der kunne indgå i områdets bidrag til Sundhedspolitikken._ Konsulent Dorte Evald præsenterer Arbejdsmarkedsservice bidrag. Bilag Arbejdsmarkedsservice bidrag til sundhedspoltik (445276) 1 oplæg til sundhedspolitik - CaseNo _#411123_v1_1 oplæg.(1).doc (445272) Konsulent Dorte Evald præsenterede Arbejdsmarkedsservice bidrag til Haderslev Kommunes Sundhedspolitik.

4 Integrationsrådet 2008, Side 2 Arbejdsmarkedsservice har som målsætning at sikre: Sunde medarbejdere, sunde arbejdspladser og skabe grobund for et rummeligt arbejdsmarked. Arbejdsmarkedsservice har opstillet følgende måleparametre: At virksomhederne i Haderslev har fokus på sygefravær og fastholdelse af syge medarbejdere i tæt dialog mellem alle involverede. At sikre maksimal opmærksomhed på alt sygefravær på mere end 14 dage. at etablere et sundhedsprojekt for alle forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtage, hvor deltagerne som minimum sætter 2 mål for forbedring eller vedligeholdelse af egen sundhed. At Arbejdsmarkedsservice som arbejdsplads udvikles og indrettes som mønstereksempel på en sund arbejdsplads, hvorfra der kan gives hjælp til alle arbejdspladser i kommunen. Arbejdsmarkedsservice bidrag er indsendt til kommunens sundhedsforvaltning, der samler bidragene fra alle områder. Inden længe sendes den samlede sundhedspolitik til høring. Integrationsrådet besluttede at vente med at sende sit høringssvar til det har set den samlede sundhedspolitik, idet rådet har fokus på alle de kommunale ansvarsområder. Rådets medlemmer kan på baggrund af Dorte Evalds præsentation allerede nu sende forslag og bidrag til Integartionsrådets høringssvar til Frede Rasmussen, der samler dem og tager dem med på mødets mandag den 31. marts Konsulent Dorte Evald præsenterer et initiativ, hvor ponyklubben i Haderslev har mange børn af flytgninge og indvandrere med i aktiviteten. Sagsfremstilling Konsulent Dorte Evald præsenterer et initiativ, hvor ponyklubben i Haderslev har mange børn af flygtninge og indvandrere med i aktiviteten. Hun vil gerne fortælle om hvad der foregår og hendes oplevelse af det engagement børnene viser.

5 Integrationsrådet 2008, Side 3 Konsulent Dorte Evald orienterede om et initiativ, hvor Ponyklubben i Haderslev har mange børn af flygtninge og indvandrere med i klubbens aktiviteter. Specielt er mange børn med arabisk kulturbaggrund meget interesseret i heste. Ikke mindst drengene. Klubben er medlem at DGI og afhængig af forældrenes ulønnede medvirken for at få det hele til at gå. Det gør de fleste danske forældre også, men det kniber for flygtninge og indvandrerbørnenes forældre at forstå foreningsmodellen. Sprogproblemer hæmmer også dialogen. Integrationsrådets medlemmer havde flere gode forslag til hvordan ponyklubben kunne hjælpe sig selv til en vellykket integration af flygtninge og indvandrerforældre og børn i klubbens aktiviteter. Klubben kan f.eks. rette henvendelse til udvalget for erhverv og kultur og søge økonomisk støtte til oplysningsarbejde. F.eks. til en pjece på flere sprog. Arbejdsmarkedsservice kan evt. pege på personer, der vil stille sig til rådighed som tolke. Måske kan DGI også hjælpe. Integrationsrådets medlemmer er positive overfor evt. at medvirke ved et informationsarrangement blandt flygtninge og indvandre i deres lokalmiljø. Det fordre dog et oplæg og en skriftlig anmodning fra Haderslev Ponyklub. 4. Godkendelse af referat fra mødet den torsdag den 17.januar Referatet fra mødet den 17.januar 2008 blev godkendt. 5. Orientering fra formanden

6 Integrationsrådet 2008, Side 4 Reza Shanjani oplyste, at han havde fået henvendelser fra Jydske Vestkysten og radioen ang. flere pengeinstitutters nye tilbud om at yde "rentefri lån" til muslimer. Han havde ikke selv nogen erfaring med metoden og henviste derfor til Ahmed Dualleh, der efterfølgende bakkede ideen op i radioen. Ahmed Dualleh mener, at metoden kan hjælpe muslimer til at købe egen bolig i stedet for at bo i en lejet lejlighed. Rådet for Etniske minoriteter har sendt nye pjecer om sit arbejde. De blev uddelt. Princess May Gildhoff er interesseret i at opstille til en plads i Rådet for Etniske minoriteter, næste gang der skal vælges medlemmer. 6. Drøftelse af supplering af Integrationsrådets medlemmer. Sagsfremstilling Proceduren for suppelring af Integrationsrådets medlemmer drøftes på grundlag af sekretariatschef Karsten Sperlings notat om supplering af Integrationsrådet ( bilag til mødet den ). Der skal findes 2 nye medlemmer, repræsenterende de grupper de udtrådte medlemmer repræsenterede. Integrationsrådet drøftede situationen efter at først to, nu tre medlemmer er flyttet eller har forladt rådet. Det blev besluttet at søge suppleanter efter den "nøgle" sekretariatschef Karsten Sperling har peget på. Ahmed Dualleh og Princess May Gildhoff forsøger at finde interesserede med afrikansk kulturel baggrund. Mohammed Hadid og Fayha Al-Obydie forsøger at finde interesserede med arabisk kulturel baggrund. Desuden skal rådet finde et nyt medlem med Afghansk baggrund. Forslagene til kandidater skal præsenteres på rådets møde mandag den 31. marts 2008.

7 Integrationsrådet 2008, Side 5 7. Orientering fra forvaltningerne Afdelingschef Kim Nørbygaard fra Arbejdsmarkedsservice integrations orienterede om at kommunen har modtaget nye FN kvoteflygtninge fra Congo. Det har desværre vist sig meget vanskeligt af finde passende boliger til dem i kommunens boligforeninger. Det besværliggør den i forvejen meget vanskelige opgav, at hjælpe disse mennesker på vej til at finde deres plads i det danske samfund. Den 1.april kommer en ny flygtningefamilie. Denne gang fra Tjetjenien. De vil stå i samme vanskelige situation. Kim Nørbygaard håber at boligselskaberne vil revurdere deres første afvisning af boligansøgningerne, idet den ramme et boligselskab kan tilbyde en nytilflyttet flygtningefamilie giver de bedste muligheder for deres trivsel. 8. Konkrete emner og opgaver Allan Emiliussen pegede på, at der allerede sidste år blev fundet, drøftet og besluttet nogle vigtige indsatsområder for Integrationsrådets arbejde. Det har desværre knebet med at få gang i dem. Han opfordre til at indsatsområderne sættes på dagsordenen til mødet den 31. marts 2008, så der kan komme gang i et eller flere af dem. Allan Emiliussen spurgte til sagen om en forøget indsats overfor unge flygtninge og indvandreres fastholdelse på ungdomsuddannelserne. Kim Nørbygaard og Frede Rasmussen kunne oplyse, at der en indkaldt kommunale nøglemedarbejdere fra Arbejdsmarkedsservice samt Børn og ungeforvaltningen til et møde. På mødes skal der i første omgang søges dokumentation for den aktuelle situation og den efterfølgende indsats.

8 Integrationsrådet 2008, Side 6 9. Orientering fra medlemmerne. Princess May Gildhoff orienterede om at hun har taget initiativ til en international kvindeklub. Ved samtaler med mange flygtninge og indvandrerkvinder er hun blevet opmærksom på at der er behov for sådan en klub. Også etnisk danske kvinder er velkommen i klubben. Hvis nogen ønsker oplysninger om klubben er de velkommen til at ringe til Princess May Gildhoff på tlf eller til Elna Schou på tlf Allan Emilliussen opfordrer til at Haderslev Kommune tager initiativ til at søge puljemidler, så der kan oprettet et lokalt "Bydelsmødre projekt" efter den model der har stor succes i Berlin. Modellen er tidlige omtalt i et referat fra Integrationsrådet. Kvindernes internationale kampdag den 8. marts 2008 fejres som sædvanlig på "Månen". Alle interesserede opfordres til at deltage. Det bliver igen i år et livligt arrangement med underholdning og spændene mad. Allan Emiliussen orienterede om, at han i øjeblikket arbejder som konsulent i Vejle Kommune. Han hjælper det lokale udviklingsråd med at udvikle en model, der kan hjælpe iværksættere med anden etnisk baggrund end dansk til at etablere egen virksomhed. Allen Emiliussen opfordre UCH til at tage et lignende initiativ. 10. Eventuelt Der blev ikke behandlet emner under dette punkt.

9 Integrationsrådet 2008, Side 7 Underskriftsside

Integrationsrådet REFERAT

Integrationsrådet REFERAT REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Tirsdag den 20-02-2007 Mødested: Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Maryam Hosseinzadeh, Anita Sadegh, Ahmed Dualleh og Said El Naiiar.

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 15-01-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:25 Afbud: Bent K. Andersen, Ella Skjellerup Fraværende: Bemærkninger: Sundhedsudvalg,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beslutningsprotokol Brønderslev-Dronninglund Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Beslutningsprotokol Dato: 29. marts 2007 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 16.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/13

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 05. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 10-09-2008 Mødested: Kløvervænget 26, kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Henny Jacobsen, Poul Larsen, Brian Rasmussen,

Læs mere

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat

Egebjerg Kommune. Socialudvalget 2002-05. Referat Egebjerg Kommune Socialudvalget 2002-05 Referat Dato: Mandag den 13-maj-2002 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.30 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.15 Mødested: lokale 2 Udsendelsesdato: 09-05-2002 Afbud fra:

Læs mere

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer

Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Fra glatis til fast grund Et inspirationskatalog om særlige indsatser for nyankomne grønlændere med sociale problemer Idekatalog.indd 1 25/02/10 15:18:27 Inspirationskatalog kan rekvireres hos: Socialt

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Referat Integrationsrådet"Uformelt brainstormingmøde" Onsdag d. 14. april 2010 Ballerup Rådhus, Udvalgsværelse 7, kl. 17.00 20.00

Referat IntegrationsrådetUformelt brainstormingmøde Onsdag d. 14. april 2010 Ballerup Rådhus, Udvalgsværelse 7, kl. 17.00 20.00 Referat Integrationsrådet"Uformelt brainstormingmøde" Onsdag d. 14. april 2010 Ballerup Rådhus, Udvalgsværelse 7, kl. 17.00 20.00 Tilstedeværende Medlemmer: Bilal Titrek (indtil kl. 18.30), Faizan Akbar,

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9

Du tager dem vel ikke med hjem. Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Du tager dem vel ikke med hjem Om integration af flygtninge i lokalsamfund i Himmerland. ISBN: 87-89814-64-9 Socialt Udviklingscenter SUS Juni 2003 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 4 Hvordan er opgaven

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter

Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter REFERAT, 2. RÅDSMØDE. Dato: 19. juli 2010 Kontor: Sekretariatet J.nr.: 10/076 88 Referat af 2. møde i Rådet for Etniske Minoriteter Dato og tidspunkt: Fredag den 18. juni 2010 kl. 10.00 16.00 Tilstedeværende:

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Nærdemokrati. det er også os. En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP

Nærdemokrati. det er også os. En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP Nærdemokrati det er også os En debatpjece udgivet af AOF, DIF, DFIF, DFS, DOF, DUF, DGI, FOF, LOF og NETOP Klare spilleregler 2 Nærdemokrati kommer ikke af sig selv. Der er behov for klare spilleregler,

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 23-01-2013 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, ramsherred 12, 3. sal, indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Anne Marie Gamtofte, Freddy Nymark Knecht,

Læs mere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere

Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere Ankestyrelsens undersøgelse af Støtte og rådgivning til udsættelsestruede lejere November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Baggrund, resume og anbefalinger 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Ankestyrelsens undersøgelse

Læs mere

REFERAT A r b e j d s m a r k e d s u d v a l g e t

REFERAT A r b e j d s m a r k e d s u d v a l g e t REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 02-02-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:20 Afbud: Fraværende: Tonny Thomsen mødte kl. 16.05

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Seniorrådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 26. april 2011. Storegade 80, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl.

Seniorrådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 26. april 2011. Storegade 80, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. REFERAT Seniorrådet Mødedato: Tirsdag den 26. april 2011 Mødested: Frivillighedscentret Storegade 80, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen Bemærkninger:

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Dialogtema

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 22-04-2009 Mødested: Kløvervænget 26, Kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Ejner Skytte Ankersen,

Læs mere