Drivteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ Service. MOVITRAC LT E (version B) Driftsvejledning. Udgave 01/ / DA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drivteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ Service. MOVITRAC LT E (version B) Driftsvejledning. Udgave 01/2008 11670290 / DA"

Transkript

1 Drivteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ MOVITRAC LT E (version B) Udgave 01/ / DA Driftsvejledning

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 1 Vigtige anvisninger Sikkerhedsanvisningernes opbygning Arbejdsomgivelser Bortskaffelse Sikkerhedsanvisninger Installation og idrifttagning Drift og service Generelle informationer Indgangsspændingsområder Produktbetegnelse Overbelastningsevne Beskyttelsesfunktioner Mekanisk installation Dimensioner IP20-kabinet: Montering og dimensioner Elektrisk installation Før installation Installation Overblik over signalklemmerne Kommunikationsstik RJ UL-kompatibel installation Idrifttagning Brugerinterface Enkel idrifttagning Drift Drivstationstilstand og fejlkoder Fejlafhjælpning Fejlhistorik Fejlkoder SEW-elektronikservice Parameter Standardparametre Udvidede parametre P-15 valg af funktion, binærindgange Overvågning i realtid af parametre (kun læseadgang) Tekniske data Overensstemmelse Omgivelser Udgangseffekt og strømbelastningsevne Indeks Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B) 3

4 Vigtige anvisninger 1 Sikkerhedsanvisningernes opbygning Driftsvejledning 1 Vigtige anvisninger 1.1 Sikkerhedsanvisningernes opbygning Sikkerhedsanvisningerne i denne driftsvejledning er opbygget på følgende måde: Piktogram SIGNALORD! Farens type og kilde. Mulige resultater af manglende overholdelse af anvisningerne. Forholdsregler til afværgelse af fare. Piktogram Signalord Betydning Følger af manglende overholdelse af anvisningerne Eksempel: FARE! Umiddelbar fare Død eller alvorlige kvæstelser Generel fare ADVARSEL! Mulig farlig situation Død eller alvorlige kvæstelser FORSIGTIG! Mulig farlig situation Lettere kvæstelser Specifik fare, f.eks. elektrisk stød STOP! Mulige materielle skader Beskadigelse af systemet eller dets omgivelser BEMÆRK Nyttig anvisning eller nyttigt tip. Gør det lettere at håndtere systemet. Overholdelsen af driftsvejledningen er en forudsætning for: Fejlfri drift. At garantien dækker. Læs derfor driftsvejledningen igennem, inden produktet tages i brug! Driftsvejledningen indeholder vigtige oplysninger vedrørende service. Opbevar derfor driftsvejledningen i nærheden af produktet. 4 Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B)

5 Vigtige anvisninger Arbejdsomgivelser Arbejdsomgivelser Følgende anvendelser er forbudte, medmindre apparatet udtrykkeligt er beregnet hertil: Anvendelse i Eksplosionsbeskyttede områder. Anvendelse i miljøer med skadelige stoffer: olie syre gas damp støv stråling andre skadelige miljøer Anvendelse i applikationer, hvor der optræder mekaniske svingnings- og stødbelastninger, som overstiger kravene i EN Hvis omformeren varetager sikkerhedsfunktioner, som skal sikre beskyttelsen af maskiner og personer. 1.3 Bortskaffelse De gældende bestemmelser skal overholdes: Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med de gældende bestemmelser: elektronikaffald (printkort) plast (kabinet) metalplade kobber Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B) 5

6 Sikkerhedsanvisninger 2 Installation og idrifttagning 2 Sikkerhedsanvisninger Feltomformere MOVITRAC -LT må ikke varetage sikkerhedsfunktioner uden overordnede sikkerhedssystemer. Feltomformerne MOVITRAC LT må ikke anvendes som sikkerhedsudstyr til hejseværksapplikationer. 2.1 Installation og idrifttagning Beskadigede produkter må ikke installeres eller tages i brug. Ved skader skal der omgående gøres reklamation gældende over for transportøren. Installations-, idrifttagnings- og servicearbejder på omformeren må kun udføres af autoriserede elinstallatører. Personalet skal have en passende uddannelse i forebyggelse af arbejdsulykker og overholde de gældende forskrifter (f.eks. EN 60204, VBG 4, DIN-VDE 00/0113/0160). Overhold de pågældende vejledninger ved installation og idrifttagning af motor og bremse! Sikkerhedsforanstaltninger og sikkerhedsanordninger skal overholde de gældende forskrifter (f.eks. EN eller EN 50178). Jording af omformeren er en nødvendig sikkerhedsforanstaltning. Overstrømssikringer er nødvendigt sikkerhedsudstyr. Apparatet opfylder alle krav for sikker adskillelse af effekt- og elektroniktilslutninger iht. UL508. For at kunne garantere en sikker adskillelse, skal alle tilsluttede strømkredse ligeledes leve op til kravene om sikker adskillelse. Ved hjælp af egnede foranstaltninger skal det sikres, at den tilsluttede motor ved tilkobling af omformeren til nettet ikke kan starte af sig selv. F.eks. kan binærindgangene DI01 til DI03 forbindes med GND. 2.2 Drift og service ADVARSEL! Fare for at få elektrisk stød. Der kan stadig være høje spændinger ved klemmerne og i apparatet i op til minutter efter strømafbrydelsen. Død eller alvorlige kvæstelser. Sluk for strømmen til MOVITRAC LT E mindst minutter, før der arbejdes på apparatet. I tilkoblet tilstand optræder der farlige spændinger ved udgangsklemmerne og ved de tilsluttede kabler og motorklemmer. Der kan også opstå farlige spændinger, når apparatet er spærret, og motoren står stille. Apparatet er ikke nødvendigvis spændingsfrit, når LED erne og 7-segment-displayet er slukkede. Interne sikkerhedsfunktioner eller mekanisk blokering kan føre til motorstilstand. Afhjælpning af fejlårsagen eller en reset kan medføre, at motoren starter igen af sig selv. Hvis den drevne maskine af sikkerhedsmæssige årsager ikke må starte igen, skal der slukkes for strømmen, inden fejlen afhjælpes. 6 Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B)

7 Generelle informationer Indgangsspændingsområder 3 3 Generelle informationer 3.1 Indgangsspændingsområder Afhængigt af model og effektområde kan apparaterne sluttes direkte til følgende strømkilder: MOVITRAC LT E BG 1, 2 (115 V indgangsspænding): 115 V ± %, 1-f., 50 til 60 Hz ± 5% MOVITRAC LT E BG 1, 2 og 3s (220 og 240 V): 220 V til 240 V ± %, 1*-f. / 3-f., 50 til 60 Hz ± 5% BEMÆRK *En enkeltfaset MOVITRAC LT kan sluttes til 2 faser i et trefaset 220 til 240 V-elnet. MOVITRAC LT E BG 1, 2 og 3s (380 til 480 V): 380 V til 480 V ± %, 3-f., 50 til 60 Hz ± 5% Apparater, der sluttes til et trefaset elnet, er kun dimensioneret til en maksimal netasymmetri på 3 % mellem faserne. Til forsyningsnet med en netasymmetri på over 3 % (især i Indien og visse dele af Asien/Stillehavsregionen inklusive Kina) anbefales det at anvende indgangsdrosler. 3.2 Produktbetegnelse Produkttype MC LT E Motor 1 = kun enkeltfasede motorer Version B Modtagen motoreffekt Netspænding Støjdæmpning ved indgangen Tilslutningstype Kvadranter Type 0015 = 1,5 kw 1 = 115 V 2 = 220 til 240 V 5 = 380 til 480 V 0 = klasse 0 A = klasse A B = klasse B 1 = 1-faset 3 = 3-faset 1 = 1Q (uden bremse-chopper) 4 = 4Q 00 = standard-ip20-kabinet = IP55- / NEMA-12-kabinet 20 = IP55- / NEMA-12-kabinet med afbryder 60 Hz Kun amerikansk model MC LT E 1 B (60 Hz) Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B) 7

8 Generelle informationer 3 Overbelastningsevne 3.3 Overbelastningsevne Alle MOVITRAC LT E har en overbelastningsevne på: 150 % i 60 sekunder 175 % i 2 sekunder Overbelastningsevnen reduceres til 150 % i 7,5 sekunder, når udgangsfrekvensen er under Hz. 3.4 Beskyttelsesfunktioner Udgangskortslutning, fase-fase, fase-jord Udgangsoverstrøm Deaktivering ved 175 % af nominel motorstrøm. Overbelastningsbeskyttelse Motoren leverer 150 % af den nominelle motorstrøm i 60 sekunder. Overspændingsudløser Indstillet til 123 % af motorens maksimale nominelle netspænding. Underspændingsudløser Overtemperaturdeaktivering Undertemperaturdeaktivering Der slukkes for motoren ved en temperatur under 0 C. Netfaseasymmetri Hvis netasymmetrien overstiger 3 % i mere end 30 sekunder 3 %, deaktiveres en kørende motor. Strømsvigt Hvis en fase i et trefaset elnet falder ud i mere end 15 sekunder, deaktiveres en kørende motor. 8 Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B)

9 Mekanisk installation Beskyttelsesfunktioner 4 4 Mekanisk installation Kontrollér MOVITRAC LT E grundigt for skader, før den installeres. MOVITRAC LT E skal opbevares i emballagen, indtil den skal bruges. Opbevaringsstedet skal være rent og tørt med en temperatur på 40 C til +60 C. MOVITRAC LT E placeres på en flad, lodret, ikke-brændbar, vibrationsfri overflade i et egnet kabinet. I den forbindelse skal det kontrolleres i EN 60529, om der kræves en bestemt IP-kapslingsklasse. Brændbare stoffer skal holdes væk fra enheden. Sørg for, at der ikke kan trænge ledende eller brændbare fremmedlegemer ind i kabinettet. Den maksimale omgivelsestemperatur under driften er 50 C, den minimale 0 C. Den relative luftfugtighed skal være under 95 % (befugtning er ikke tilladt). MOVITRAC -LT-E-enheder kan placeres ved siden af hinanden, så kølelegemernes flanger rører ved hinanden. Det sikrer en tilstrækkelig ventilationsspalte mellem de enkelte enheder. Hvis MOVITRAC LT E skal installeres over en anden motor eller et andet apparat, der afgiver varme, så er den vertikale minimumsafstand 150 mm. Kapslingen skal enten have ekstern ventilator eller så stor, at naturlig køling er mulig (se kapitel 4.2). Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B) 9

10 Mekanisk installation 4 Dimensioner 4.1 Dimensioner MOVITRAC LT E fås med 2 forskellige kabinetter: Standard-IP20-kabinet til anvendelse i kontaktskabe IP55 / NEMA 12 K til typestørrelse 1 og 2 IP55 / NEMA-12-K-kabinettet er beskyttet mod fugt og støv. Det sikrer omformernes drift under krævende betingelser indvendig. Rent elektronisk er omformerne ens. Den eneste forskel er kabinettets mål og vægten IP20-kabinettets dimensioner c a c L1/L L2/N L3 d A b U V W d B C 62741AXX 62742AXX 62743AXX Mål BG 1 BG 2 BG 3 Højde (A) [mm] 154,3 201,0 248,1 [i] 6, 7,91 9,77 Bredde (B) [mm] 82,2 4,0 140,0 [i] 3,24 4, 5,51 Dybde (C) [mm] 122, [i] 4,83 5,90 6,30 Vægt [kg] 1,1 2,0 4,5 [lb] 2,43 4,40,0 a [mm] 50,0 63,0 80,0 [i] 1,97 2,48 3,15 b [mm] ,0 247 [i] 6,38 8,23 9,72 c [mm] ,5 [i] 0,63 0,91 1,02 d [mm] 5,0 5,25 7,25 [i] 0,2 0,21 0,29 Omdrejningsmomentindst. [Nm] 1,0 1,0 1,0 effektklemmer [lb.i] 8,85 8,85 8,85 Modt. skruestørrelse 4 M4 4 M4 4 M4 Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B)

11 Mekanisk installation Dimensioner IP55 / NEMA-12-kabinettets dimensioner (LT E xxx og 20) b a b c Z A d X Y X B C c 60198AXX 60200AXX 60199AXX 60497AXX Mål BG 1 BG 2 BG 3 Højde (A) [mm] [i] 7,9 12,2 12,2 Bredde (B) [mm] [i] 5,5 6,5 8,66 Dybde (C) [mm] [i] 6,4 6,9 8,66 Vægt [kg] 2,3 4,5 5,6 [lb] 5,1 9,9 12,4 a [mm] [i] 5 6 8,2 b [mm] [i] 0,23 0,23 0,23 c [mm] [i] 0,98 0,98 0,98 d [mm] [i] 5,6 9,9 9,9 X [mm] [i] 0,87 0,98 0,98 Y 1) [mm] [i] 0,87 0,87 0,87 Z 1) [mm] [i] 0,67 0,67 0,67 Omdrejningsmomentindstillinger [Nm] effektklemmer [lb.i] 8,85 8,85 8,85 Omdrejningsmomentindstillinger [Nm] 0,5 0,5 0,5 styreklemmer [lb.i] 4,43 4,43 4,43 Anbefalet skruestørrelse 2 M4 4 M4 4 M4 1) Kabelgennemføring Y og Z er udstanset Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B) 11

12 Mekanisk installation 4 IP20-kabinet: Montering og dimensioner 4.2 IP20-kabinet: Montering og dimensioner I applikationer, der kræver en højere kapslingsklasse end kapslingsklasse IP20, der er sikret med en standardenhed, skal enheden placeres i et kabinet. Vær opmærksom på følgende retningslinjer: Kabinettet skal være fremstillet i et varmeledende materiale, medmindre det er udstyret med ekstern ventilator. Ved anvendelse af et kabinet med ventilationsåbninger skal disse åbninger være placeret under og over omformeren for at sikre god luftcirkulation. Luften bør suges ind under omformeren og udledes over den. Hvis der er mange partikler (f.eks. støv) i omgivelserne, bør der placeres et egnet partikelfilter foran ventilationsåbningerne og anvendes ekstern ventilation. Filteret skal vedligeholdes og rengøres ved behov. I miljøer med et store mængder fugt, salte eller kemikalier bør der anvendes et særligt egnet lukket kabinet (uden ventilationsåbninger) Dimensioner på metalkabinet uden ventilationsåbninger Optagen effekt Lukket kabinet A B C D [mm] [i] [mm] [i] [mm] [i] [mm] [i] BG 1 0,37 kw 230 V , , , ,97 BG 1 0,75 kw 230 V , , , ,97 BG 1 1,5 kw 230 V , , , ,95 BG 2 1,5 kw 230 V 0,75 kw, 1,5 kw, 2,2 kw 400 V , , , ,36 2,2 kw 400 V BG 2 2,2 kw 230 V 4,0 kw 400 V , , ,81 0 3,94 C B D A D Fig. 1: Kabinet 62736AXX 12 Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B)

13 Mekanisk installation IP20-kabinet: Montering og dimensioner Dimensioner på kabinet med ventilationsåbninger Kabinet med ventilationsåbninger Optagen effekt A B C D [mm] [i] [mm] [i] [mm] [i] [mm] [i] BG 1 Alle effektområder , , , ,95 BG 2 Alle effektområder , , ,84 0 3, Dimensioner på kabinet med ekstern ventilation Kabinet med ekstern ventilation (med ventilator) Optagen effekt A B C D [mm] [i] [mm] [i] [mm] [i] [mm] [i] Luftgennemgang BG 1 Alle effektområder , , , ,95 > 15 m 3 /t BG 2 Alle effektområder , , ,84 0 3,94 > 45 m 3 /t Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B) 13

14 Elektrisk installation 5 Før installation 5 Elektrisk installation Overhold altid sikkerhedsanvisningerne i kapitel 2 ved installation! ADVARSEL! Fare for at få elektrisk stød. Der kan stadig være høje spændinger ved klemmerne og i apparatet i op til minutter efter strømafbrydelsen. Død eller alvorlige kvæstelser. Sluk for strømmen til MOVITRAC LT E mindst minutter, før der arbejdes på apparatet. MOVITRAC -LT-E-enheder må kun installeres af autoriserede elinstallatører, der overholder de pågældende forskrifter og bestemmelser på området. MOVITRAC LT E har kapslingsklasse IP20. Hvis en højere IP-kapslingsklasse er påkrævet, skal der anvendes en egnet kapsling eller IP55-varianten. Hvis drivstationen er forbundet med elnettet via stikforbindelser, må forbindelsen tidligst adskilles minutter efter, at der er slukket for strømmen. Kontrollér, at jordingen er korrekt. Se skemaet i kapitel 5.2,2. Jordkablet skal være dimensioneret til den maksimale netfejlstrøm, der normalt begrænses med sikringer eller MCB. FARE! Livsfare som følge af nedfaldende hejseværk. Død eller alvorlige kvæstelser. MOVITRAC LT E må ikke anvendes som sikkerhedsanordning til hejseværksapplikationer. Anvend overvågningssystemer eller mekanisk beskyttelsesudstyr som sikkerhedsudstyr. 5.1 Før installation Netspænding, netfrekvens og antal faser (enkeltfaset eller trefaset) skal stemme overens med dataene på MOVITRAC LT E. Mellem net og omformer bør der installeres en ledningsadskiller eller lignende. Udgangsklemmerne U, V og W på MOVITRAC LT E må under ingen omstændigheder sluttes til nettet. Drivstationen skal beskyttes ved anvendelse af træge, højeffektive sikringer eller en MCB i tilledningen fra elnettet til omformeren. Mellem omformer og motor må der ikke installeres automatiske kontakter. Ved udlægning af styreledninger i nærheden af effektkabler skal der som minimum være en afstand på 0 mm mellem dem. Ledninger skal krydse hinanden i en vinkel på 90. Afskærmning eller kappe på effektkablerne skal være udført som vist på koblingsdiagrammet i kapitel 5.2,2. Alle klemmerne skal tilspændes med det pågældende moment. 14 Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B)

15 Elektrisk installation Installation Installation Tilslut drivstationen som vist på følgende skema. Kontrollér, at motorklemkassen er korrekt tilsluttet. Der er 2 generelle tilslutningstyper: stjerne og trekant. Tilslutning af motoren skal altid være afstemt efter den spænding, som motoren skal drives med. Du finder yderligere oplysninger om dette i skemaet i kapitel Det anbefales at anvende et 4-koret, PVC-isoleret, afskærmet kabel som effektkabel, som trækkes i overensstemmelse med de gældende forskrifter og regler. Jordklemmen til alle MOVITRAC LT E-enheder skal sluttes separat direkte til jordskinnen (via det eventuelt installerede filter) som vist nedenfor. MOVITRAC -LT-Ejordforbindelser må ikke flyttes fra en omformer til den anden. De må heller ikke flyttes fra eller til andre apparater. Jordsløjfeimpedansen skal overholde de gældende sikkerhedsforskrifter. For at overholde UL-forskrifterne bør der anvendes UL-godkendte crimp-ringe til alle jordforbindelser Motorklemkassetilslutninger Motorer skal enten forbindes i stjerne, trekant, dobbeltstjerne eller Nema-stjerne. Motorens typeskilt giver oplysninger om spændingsområdet for de forskellige tilslutninger, og spændingen skal være den samme som MOVITRAC -LT-E-enhedens driftsspænding. U W2 U1 U2 V2 V1 W1 V W W2 U1 U U2 V1 V V2 W1 W T4 U2 U5 T7 U1 T1 T5 V2 V5 T8 V1 T2 T6 W2 W5 T9 W1 T3 U2 T4 U5 T7 U1 T1 V2 T5 V5 T8 V1 T2 W2 T6 W5 T9 W1 T3 U V W U V W Lavspænding Højspænding Lavspænding Højspænding Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B) 15

16 Elektrisk installation 5 Installation Tilslutning af motor og drivstation ADVARSEL! Fare for at få elektrisk stød. Forkert tilslutning kan medføre farer som følge af for høj spænding. Død eller alvorlige kvæstelser. Den tilslutningsrækkefølge, der er vist nedenfor, skal altid overholdes. F11/F12/F13 L1 L2/N L3 ikke V PE K11 (AC-3) V AC V AC V AC L1 L2 L3 Ekstraudstyr ND.. indg.drossel. L1 ' L 2' L3 ' F14/F15 F14/F15 F14/F15 L1 L2 L3 K11 (A C-3) +V K11 (A C-3) K11 (A C-3) Effektdel 11 +V +V U V W GND K12 (A C-3) GND K12 (A C-3) GND 1 BM K rød hvid blå ** 1 BG 2 BGE DT/DV/D: Deaktivering på jævnog vekselstrømsiden hvid rød bl å hvid 1 BG 2 rød 3 BGE 4 bl å 5 DT/DV/D: På vekselstrømsiden Deaktivering M 3-faset BW Fig. 2: Koblingsdiagram for effektdel 61894ADA BEMÆRK Tilslut bremseensretteren via en separat nettilledning. Forsyning via motorspændingen er ikke tilladt! Anvend altid jævn- og vekselstrømssidet frakobling af bremsen ved alle hejseværksapplikationer, drivstationer, der kræver kort bremsereaktionstid. 16 Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B)

17 Elektrisk installation Overblik over signalklemmerne Overblik over signalklemmerne +24 V O/P Digital I/P 1 Digital I/P 2 Digital I/P 3 + V O/P Analog I/P 0 V Analog O/P 0 V 4 20 ma 0 V Relækontakt Relæreferencepot Lukket: frikobling; Åben: spærre Lukket: forindstilling 1; Åben: analog I/P Analog I/P lukket: A; åben: V 500 min. k maks. 0 V analog O/P Relædata DC 30 V, 5 A AC 240 V, 5 A 62364ADA Signalklemblokken har følgende signaltilslutninger: Klemmenr. Beskrivelse Tilslutning V udgang ref. Ref. til aktivering af DI1 til DI3 2 Binærindgang 1 Sluttes til +8 V til 30 V DC for at kunne aktiveres 3 Binær indgang 2 Sluttes til +8 V til 30 V DC for at kunne aktiveres 4 Binærindgang 3 / termistor Sluttes til +8 V til 30 V DC for at kunne aktiveres 5 + V udgang ref. V ref. til analogindgang (pot.-forsyning +, ma maks.) 6 Analogindgang (12 bit) 0 til V (4 til 20 ma når Iref er aktiv) 7 0 V referencepotentiale 0 V ref. til analogindgang (pot.-forsyning -) 8 Analogudgang ( bit) 0 til V, V / 20 ma digitalt programmeret 9 0 V referencepotentiale 0 V ref. til analogudgang Sluttekontakt Sluttekontakt (AC 250 V / DC 30 5 A) 11 Sluttekontaktreferencepotentiale Sluttekontakt (AC 250 V / DC 30 5 A) Alle binærindgange aktiveres med en indgangsspænding i området +8 V til 30 V, dvs. de er +24 V-kompatible. BEMÆRK Hvis styreklemmerne sluttes til spænding over 30 V, kan styringen blive beskadiget. Den spænding, der sluttes til styreklemmerne, må ikke være over 30 V. Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B) 17

18 Elektrisk installation 5 Kommunikationsstik RJ Kommunikationsstik RJ45 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 62701AXX [1] Ingen forbindelse [2] Ingen forbindelse [3] +24 V [4] RS-485+ / intern bus 1) [5] RS-485- / intern bus 1) [6] 0 V [7] SBus+ 2) [8] SBus 2) 1) Bit-formatet er fastlagt til følgende: 1 start- / 8 data- / 1 stopbit, no parity 2) P-12 skal være indstillet til 3 eller 4 for at kunne anvende SBus-kommunikation 5.5 UL-kompatibel installation Vær opmærksom på følgende anvisninger for UL-kompatibel installation: Drivstationerne kan anvendes ved en omgivelsestemperatur på 0 C til 50 C. Anvend kun tilslutningskabler i kobber, der er dimensioneret til en omgivelsestemperatur op til 75 C. De tilladte tilspændingsmomenter for MOVITRAC -LT-E-effektklemmerne er: BG 1, 2 & 3s = 1 Nm MOVITRAC -LT-E-fejltomformer er egnet til drift sluttet til spændingsnet med et jordet stjernepunkt (TN- og TT-net) med en maks. netstrøm og en maks. netspænding, der er i overensstemmelse med følgende skemaer. Sikringsangivelserne i de nedenstående tabeller beskriver den maks. tilladte forsikring til de pågældende omformere. Anvend kun smeltesikringer. Som ekstern DC 24 V spændingskilde må der kun anvendes godkendte enheder med begrænset udgangsspænding (U maks. = DC 30 V) og begrænset udgangsstrøm (I = < 8 A). UL-certificeringen gælder ikke for drift ved spændingsnet med ikke jordet stjernepunkt (IT-net). 18 Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B)

19 Elektrisk installation UL-kompatibel installation Enheder til 220 til 240 V MOVITRAC LTE... Kortslutningssikkerhed Maks. netspænding Sikringer 0004 AC A AC 240 V AC 6 A / 250 V 0008 AC A AC 240 V AC A / 250 V 0015 AC A AC 240 V AC 20 A / 250 V 0022, 0040 AC A AC 240 V AC 32 A / 250 V Enheder til 380 til 480 V MOVITRAC LTE... Kortslutningssikkerhed Maks. netspænding Sikringer 0008, 0015, 0022 AC A AC 480 V AC A / 600 V 0040 AC A AC 480 V AC 20 A / 600 V 0055, 0075 AC A AC 480 V AC 32 A / 600 V Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B) 19

20 I Idrifttagning 6 Brugerinterface 0 6 Idrifttagning 6.1 Brugerinterface Betjeningsenhed MOVITRAC LT E er som standard udstyret med en betjeningsenhed, så den kan anvendes og indstilles uden brug af ekstra apparater. Betjeningsenheden har 5 taster med følgende funktioner: Start/udfør Stop/reset Navigation Op Ned Motorfrikobling Motorstop/trip-reset Hold denne knap inde for at skifte til parameterredigeringsfunktionen eller for at forlade denne funktion Øg parameter/værdi Reducer parameter/værdi Betjeningsenhedens start- og stoptaster er deaktiverede, når parametrene er nulstillet til fabriksindstillingerne. Anvendelse af betjeningens start-/stoptaster frikobles ved at indstille P-12 til 1 eller 2 (se kapitel 9.1, "Standardparametre"). Menuen for parameterændring kan kun åbnes ved at trykke på navigationstasten. Hold tasten inde (> 1 sekund) for at skifte mellem menu for parameterændring og realtidsvisning (drivstationens driftstilstand/omdrejningstal). Tryk kort på tasten (< 1 sekund) for at skifte mellem driftsomdrejningstal og driftsstrøm i den kørende enhed. [1] [2] MOVITRAC LT [4] [5] [3] [6] 62354AXX [1] Visning [4] Navigation [2] Start [5] Op [3] Stop/reset [6] Ned Visning Alle drivstationer er udstyret med et 6-cifret 7-segment-display, som kan anvendes ved overvågning af driftsfunktionerne og indstilling af parametrene. 20 Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B)

21 Idrifttagning Enkel idrifttagning I Enkel idrifttagning 1. Slut motoren til omformeren, og hold øje med motorens spændingsområde. 2. Indtast de motordata, der fremgår af motorens typeskilt: P-08 = nom. motorstrøm P-09 = nom. motorfrekvens 3. Opret en forbindelse mlm. klemme 1 og 2 for at frikoble drivstationen Klemmedrift (standardindstilling) For drift i klemmetilstand (standardindstilling): P-12 skal være indstillet til 0 (fabriksindstilling). Slut en afbryder til brugerklemblokken mellem klemme 1 og 2. Slut et potentiometer (2,2 k til k) til mellem klemme 5, 6 og 7, og forbind glidekontakten med pin 6. Luk afbryderen for at frikoble drivstationen. Indstillet omdrejningstallet med potentiometeret Betjeningsenhedstilstand For drift i betjeningsenhedstilstand: Indstil P-12 til 1 (unidirektional) eller 2 (bidirektional). Tilslut en kortslutningstråd eller en afbryder til mellem klemme 1 og 2 på brugerklemblokken for at frikoble drivstationen. Tryk derefter på <Start>-tasten. Drivstationens frikobles med 0,0 Hz. Tryk på <Opad>-tasten for at øge omdrejningstallet. Tryk på <Stop>-tasten for at stoppe drivstationen. Tryk endnu en gang på <Start>-tasten for at vende tilbage til det oprindelige omdrejningstal. (Hvis bidirektional tilstand er aktiveret (P-12 = 2), ændres omdrejningsretningen ved at trykke på <Start>-tasten). BEMÆRK Den ønskede målhastighed kan forindstilles ved at trykke på <Stop>-tasten i stilstand. Tryk derefter på <Start>-tasten for at accelerere drivstationen via en rampe til dette omdrejningstal Vigtige parametre Maks. og min. omdrejningstal indstilles med P-01 og P-02. Acceleration og forsinkelse indstilles med P-03 og P-04. Dataene på motorens typeskilt indtastes via parameter P-07 til P-. Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B) 21

22 I Idrifttagning 6 Enkel idrifttagning Idrifttagning til feltbusdrift Tag drivstationen i drift som beskrevet i kapitel 6.2 ovenfor. Indstil parameter P-12 til 3 eller 4 for at styre drivstationen via SBus 3 = styreord og nom. omdrejningstal via SBus, rampetider iht. P-03 / P = styreord, nom. omdrejningstal og rampetid via SBus Indstil P-14 til 1 (standard) for at åbne den udvidede menu. Indstil værdierne i P-36 på følgende måde: Indstil til en værdi mellem 1 og 63 for at få en entydig SBus-adresse Indstil en tilsvarende SBus-baudrate til 500 kbaud for gatewayen (standard) Fastlæg drivstationens timeout-reaktion i tilfælde af, at kommunikationen bliver afbrudt: 0: Fortsæt med de senest anvendte data (standard) t_xxx: Deaktivering efter en forsinkelse på xxx millisekunder, kræver trip-reset r_xxx: Stop via en rampe efter en forsinkelse på xxx millisekunder, auto-restart med ny-modtagne data Tilslut drivstationen via SBus til DFx/UOH-gatewayen som beskrevet i kapitel 5.4 "Kommunikationsstik RJ45". Indstil DIP-switch AS på DFx/UOH-gateway til OFF fra ON for at udføre auto-setup af feltbus-gatewayen. LED en "H1" på gatewayen blinker flere gange og slukkes derefter. Hvis LED "H1" lyser, er gatewayen eller en af drivstationerne på SBussen sluttet forkert til eller taget forkert i drift. Etableringen af feltbuskommunikationen mellem DFx/UOH-gatewayen og busmasteren beskrives i DFx-håndbogen. Overvågning af overførte data De data, der overføres via gatewayen, kan overvåges på følgende måde: via gatewayens X24-engineering-interface ved hjælp af MOVITOOLS -MotionStudio via gatewayens webside (kun DFE3x Ethernet-gateways) 22 Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B)

23 Idrifttagning Enkel idrifttagning I 0 6 Beskrivelse af de overførte procesdata (PD) Procesdataord (16-bit) fra gateway til drivstation (PA): Beskrivelse Område Indstillinger PA1 Styreord 0 Deaktivering af sluttrin 0: aktiveret 1: deaktiveret PA2 PA3 Nominelt omdrejningstal Rampetid (når P-12 = 4) Ingen funktion (når P-12 =3) 1 Hurtigstop via 2. forsinkelsesrampe (P-24) 2 Stop via procesrampe P-03 / P-04 eller PO3 0: stop 1: start 0: stop 1: start 3 til 5 Reserveret 0 6 Trip-reset Flanke 0 1 = trip-reset 7 til 16 Reserveret 0 Skalering: 0 x = 0 % af det maksimale omdrejningstal, som er indstillet i P-01 Værdier over 0 x eller under 0 x C000 er begrænset til 0 x / 0 x C000 Skalering: Acceleration og deceleration i ms for delta n = 50 Hz Rampetider som indstillet i P-03 og P-04 Procesdataord (16-bit) fra drivstation til gateway (PE): Beskrivelse Område Indstillinger PE1 Statusord 0 Sluttrin frikoblet 0: deaktiveret 1: aktiveret 1 Omformer driftsklar 0: ikke driftsklar 1: driftsklar 2 PA-data frikoblet 1, når P-12 =3 eller 4 3 til 4 Reserveret 5 Fejl/advarsel 0: ingen fejl 1: fejl 6 til 7 Reserveret PE2 Faktisk omdrejningstal 8til 15 (highbyte) 8til 15 (highbyte) Driftsstatus når bit 5 = 0 0x01 = sluttrin frikoblet 0x02 = ikke frikoblet/kører ikke 0x04 = frikoblet/kører 0x05 = fabriksindstilling er aktiv Fejlkode når bit 5 = = udgangsoverstrøm drivstation 004 = ikke frikoblet/kører ikke 006 = deaktivering af fase-asymmetri indgang/indgangsfasesvigt 007 = overspænding i DC-bussen 008 = overbelastning af motoren 009 = parameter nulstillet til fabriksindstilling 011 = overtemperatur-deaktivering 026 = ekstern deaktivering 047 = deaktivering afbrydelse af kommunikationsforbindelse (SBus) 113 = fejl i analogindgang, strøm under 2,5 ma 117 = undertemperatur-deaktivering 198 = underspænding DC-bus 200 = generel fejl/sluttrinsfejl Skalering: 0 x = 0 % af det maksimale omdrejningstal, som er indstillet i P-01 PE3 Faktisk strøm Skalering: 0 x = 0 % af den maksimale strømstyrke som indstillet i P-08 Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B) 23

24 I Idrifttagning 6 Enkel idrifttagning 0 Eksempel: Følgende oplysninger overføres til drivstationen, når: Binærindgangene er korrekt konfigureret og tilsluttet for at kunne frikoble drivstationen Parameter P-12 er indstillet til 3 for at styre drivstationen via SBus Beskrivelse Område PA1 Styreord 0 Hurtigstop via 2. forsinkelsesrampe (P-24) 1 Stands langsomt 2 Stop via procesrampe P-04 3 til 5 Reserveret 6 Kørsel op via en rampe (P-03) og drift med nominelt omdrejningstal (PA2) PA2 Nominelt omdrejningstal 0x4.000 = = maks. omdrejningstal, f.eks. 50 Hz (P-01) højrerotation 0x2.000 = = 50 % af maks. hastighed, f.eks. 25 Hz højrerotation 0xC000 = = maks. omdrejningstal, f.eks. 50 Hz (P-01) venstrerotation 0x0000 = 0 = min. omdrejningstal iht. P-02 De procesdata, der overføres af drivstationen, skal se ud på følgende måde under driften: Beskrivelse Område PE1 Statusord 0x0407 Status = kører Sluttrin frikoblet Drivstation driftsklar PA-data frikoblet PE2 Faktisk Skulle svare til PA2 (nom. omdrejningstal) omdrejningstal PE3 Faktisk strøm Afhængig af omdrejningstal og belastning 24 Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag?

vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag? vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag? nem at tilpasse Vacon 10 er en ekstremt kompakt frekvensomformer til brug inden for maskinkonstruktion i effektområdet 0,25 kw til 5,5 kw. Vacon 10 er

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

OpTIDRIVE E2. INSTAllATIONS- OG BRuGERGuIDE. FREKVENSOMFORMER 0,37 KW - 11 KW (0,5-15 Hp) FRA 200-480 V. NEM INSTAllATION

OpTIDRIVE E2. INSTAllATIONS- OG BRuGERGuIDE. FREKVENSOMFORMER 0,37 KW - 11 KW (0,5-15 Hp) FRA 200-480 V. NEM INSTAllATION OpTIDRIVE E2 INSTAllATIONS- OG BRuGERGuIDE FREKVENSOMFORMER 0,37 KW - 11 KW (0,5-15 Hp) FRA 200-480 V NEM INSTAllATION OVERENSTEMMElSES ERKlæRING Invertek Drives Ltd erklærer hermed at Optidrive E2 produkter

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Kompakt driftsvejledning MOVITRAC B

Kompakt driftsvejledning MOVITRAC B Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt driftsvejledning MOVITRAC B Udgave 04/2013 20153422 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Kompakt driftsvejledning

Kompakt driftsvejledning Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP Udgave 01/2011 17068495 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Lenze Global Drive 8200 vector / motec vector

Lenze Global Drive 8200 vector / motec vector vector 1 System oversigt 8200 vector Parametrerings og idriftsættelsessoftware Funktionsmodul (kan integreres): Standard-I/O Applikations-I/O LECOM-B (RS485) INTERBUS PROFIBUS Systembus (CAN) DeviceNet

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Vejledning til motorstyring, ventilator SILVER C

Vejledning til motorstyring, ventilator SILVER C Vejledning til motorstyring, ventilator SILVER C 1. Generelt Motorstyringen benyttes til at styre ventilatormotorer af EC-typen, 0,41-10 kw, i SILVER C. Motorstyringen er monteret på den pågældende ventilatorindsats.

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3. 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8

2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3. 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Supplement til manualsæt 2 2. Funktionalitet til understøttelse af EEG2012 (Tyskland) 3 3. Danfoss TLX+ 6 kw og TLX Pro+ 6 kw 8 L00410591-01_01 1 1. Supplement

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

INSTALLATIONS- manual

INSTALLATIONS- manual 061110 Ref: IB4_im1822039_dk.pdf INSTALLATIONS- manual DK Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelæ til gruppestyring af fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig med at motorerne tager

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Dieselgenerator ETS-52-04-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 45749/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Dr.Gemini /med strømforsyning DG3

Dr.Gemini /med strømforsyning DG3 Dr.Gemini /med strømforsyning DG3 KLIMA - STYRING * 2 1.1 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Temperaturføler-, kommunikations- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst 10 cm

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning.

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning. Kort vejledning SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Kort vejledning. 2 Kort vejledning SOLON SOLraise Bemærk De fuldstændige installations- og sikkerhedsoplysninger kan ses i SOLON SOLraise installationsvejledningen.

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10

Smart!wind SW-5.5, SW-7.5 og SW-10 Smart!wind, SW-7.5 og SW-10 -faset inverter til husstandsvindmølle, 5,5, 7,5 og 10 kw, standard med ekstra funktion til system kontrol. alle rounder af inverter for små vindmøller op til 20 kw! MODERNE

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Udgave MOVIMOT MM..C 08/2003. Driftsvejledning 1121 8193 / DA

Udgave MOVIMOT MM..C 08/2003. Driftsvejledning 1121 8193 / DA MOVIMOT MM..C Udgave 8/23 Driftsvejledning 1121 8193 / DA SEW-EURODRIVE Indholdsfortegnelse 1 Vigtige bemærkninger... 5 2 Sikkerhedsanvisninger... 7 3 Opbygning... 8 3.1 MOVIMOT -omformer (standardudførelse)...

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

elero MonoTel 2 Nr. 28 205.0001, 28 206.0001, 28 207.0001 Betjeningsvejledning Husk at opbevare betjeningsvejledningen!

elero MonoTel 2 Nr. 28 205.0001, 28 206.0001, 28 207.0001 Betjeningsvejledning Husk at opbevare betjeningsvejledningen! MonoTel 2 Nr. 28 205.0001, 28 206.0001, 28 207.0001 elero Betjeningsvejledning Husk at opbevare betjeningsvejledningen elero Danmark Holmbladsvej 4 6 8600 Silkeborg elero@elero.dk www.elero.dk 0709 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet.

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. ALARM OVERSIGT Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. Den enkelte alarm har et nummer der sammen med alarmteksten registreres

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk

Driftsvejledning TKA 500-0. dansk Driftsvejledning TKA 500-0 dansk Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedshenvisninger...3 1.2 Specifikke sikkerhedshenvisninger...4 2. Beskrivelse...5 2.1 Korrekt anvendelse...6 2.3

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere