Drivteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ Service. MOVITRAC LT E (version B) Driftsvejledning. Udgave 01/ / DA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drivteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ Service. MOVITRAC LT E (version B) Driftsvejledning. Udgave 01/2008 11670290 / DA"

Transkript

1 Drivteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ MOVITRAC LT E (version B) Udgave 01/ / DA Driftsvejledning

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 1 Vigtige anvisninger Sikkerhedsanvisningernes opbygning Arbejdsomgivelser Bortskaffelse Sikkerhedsanvisninger Installation og idrifttagning Drift og service Generelle informationer Indgangsspændingsområder Produktbetegnelse Overbelastningsevne Beskyttelsesfunktioner Mekanisk installation Dimensioner IP20-kabinet: Montering og dimensioner Elektrisk installation Før installation Installation Overblik over signalklemmerne Kommunikationsstik RJ UL-kompatibel installation Idrifttagning Brugerinterface Enkel idrifttagning Drift Drivstationstilstand og fejlkoder Fejlafhjælpning Fejlhistorik Fejlkoder SEW-elektronikservice Parameter Standardparametre Udvidede parametre P-15 valg af funktion, binærindgange Overvågning i realtid af parametre (kun læseadgang) Tekniske data Overensstemmelse Omgivelser Udgangseffekt og strømbelastningsevne Indeks Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B) 3

4 Vigtige anvisninger 1 Sikkerhedsanvisningernes opbygning Driftsvejledning 1 Vigtige anvisninger 1.1 Sikkerhedsanvisningernes opbygning Sikkerhedsanvisningerne i denne driftsvejledning er opbygget på følgende måde: Piktogram SIGNALORD! Farens type og kilde. Mulige resultater af manglende overholdelse af anvisningerne. Forholdsregler til afværgelse af fare. Piktogram Signalord Betydning Følger af manglende overholdelse af anvisningerne Eksempel: FARE! Umiddelbar fare Død eller alvorlige kvæstelser Generel fare ADVARSEL! Mulig farlig situation Død eller alvorlige kvæstelser FORSIGTIG! Mulig farlig situation Lettere kvæstelser Specifik fare, f.eks. elektrisk stød STOP! Mulige materielle skader Beskadigelse af systemet eller dets omgivelser BEMÆRK Nyttig anvisning eller nyttigt tip. Gør det lettere at håndtere systemet. Overholdelsen af driftsvejledningen er en forudsætning for: Fejlfri drift. At garantien dækker. Læs derfor driftsvejledningen igennem, inden produktet tages i brug! Driftsvejledningen indeholder vigtige oplysninger vedrørende service. Opbevar derfor driftsvejledningen i nærheden af produktet. 4 Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B)

5 Vigtige anvisninger Arbejdsomgivelser Arbejdsomgivelser Følgende anvendelser er forbudte, medmindre apparatet udtrykkeligt er beregnet hertil: Anvendelse i Eksplosionsbeskyttede områder. Anvendelse i miljøer med skadelige stoffer: olie syre gas damp støv stråling andre skadelige miljøer Anvendelse i applikationer, hvor der optræder mekaniske svingnings- og stødbelastninger, som overstiger kravene i EN Hvis omformeren varetager sikkerhedsfunktioner, som skal sikre beskyttelsen af maskiner og personer. 1.3 Bortskaffelse De gældende bestemmelser skal overholdes: Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med de gældende bestemmelser: elektronikaffald (printkort) plast (kabinet) metalplade kobber Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B) 5

6 Sikkerhedsanvisninger 2 Installation og idrifttagning 2 Sikkerhedsanvisninger Feltomformere MOVITRAC -LT må ikke varetage sikkerhedsfunktioner uden overordnede sikkerhedssystemer. Feltomformerne MOVITRAC LT må ikke anvendes som sikkerhedsudstyr til hejseværksapplikationer. 2.1 Installation og idrifttagning Beskadigede produkter må ikke installeres eller tages i brug. Ved skader skal der omgående gøres reklamation gældende over for transportøren. Installations-, idrifttagnings- og servicearbejder på omformeren må kun udføres af autoriserede elinstallatører. Personalet skal have en passende uddannelse i forebyggelse af arbejdsulykker og overholde de gældende forskrifter (f.eks. EN 60204, VBG 4, DIN-VDE 00/0113/0160). Overhold de pågældende vejledninger ved installation og idrifttagning af motor og bremse! Sikkerhedsforanstaltninger og sikkerhedsanordninger skal overholde de gældende forskrifter (f.eks. EN eller EN 50178). Jording af omformeren er en nødvendig sikkerhedsforanstaltning. Overstrømssikringer er nødvendigt sikkerhedsudstyr. Apparatet opfylder alle krav for sikker adskillelse af effekt- og elektroniktilslutninger iht. UL508. For at kunne garantere en sikker adskillelse, skal alle tilsluttede strømkredse ligeledes leve op til kravene om sikker adskillelse. Ved hjælp af egnede foranstaltninger skal det sikres, at den tilsluttede motor ved tilkobling af omformeren til nettet ikke kan starte af sig selv. F.eks. kan binærindgangene DI01 til DI03 forbindes med GND. 2.2 Drift og service ADVARSEL! Fare for at få elektrisk stød. Der kan stadig være høje spændinger ved klemmerne og i apparatet i op til minutter efter strømafbrydelsen. Død eller alvorlige kvæstelser. Sluk for strømmen til MOVITRAC LT E mindst minutter, før der arbejdes på apparatet. I tilkoblet tilstand optræder der farlige spændinger ved udgangsklemmerne og ved de tilsluttede kabler og motorklemmer. Der kan også opstå farlige spændinger, når apparatet er spærret, og motoren står stille. Apparatet er ikke nødvendigvis spændingsfrit, når LED erne og 7-segment-displayet er slukkede. Interne sikkerhedsfunktioner eller mekanisk blokering kan føre til motorstilstand. Afhjælpning af fejlårsagen eller en reset kan medføre, at motoren starter igen af sig selv. Hvis den drevne maskine af sikkerhedsmæssige årsager ikke må starte igen, skal der slukkes for strømmen, inden fejlen afhjælpes. 6 Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B)

7 Generelle informationer Indgangsspændingsområder 3 3 Generelle informationer 3.1 Indgangsspændingsområder Afhængigt af model og effektområde kan apparaterne sluttes direkte til følgende strømkilder: MOVITRAC LT E BG 1, 2 (115 V indgangsspænding): 115 V ± %, 1-f., 50 til 60 Hz ± 5% MOVITRAC LT E BG 1, 2 og 3s (220 og 240 V): 220 V til 240 V ± %, 1*-f. / 3-f., 50 til 60 Hz ± 5% BEMÆRK *En enkeltfaset MOVITRAC LT kan sluttes til 2 faser i et trefaset 220 til 240 V-elnet. MOVITRAC LT E BG 1, 2 og 3s (380 til 480 V): 380 V til 480 V ± %, 3-f., 50 til 60 Hz ± 5% Apparater, der sluttes til et trefaset elnet, er kun dimensioneret til en maksimal netasymmetri på 3 % mellem faserne. Til forsyningsnet med en netasymmetri på over 3 % (især i Indien og visse dele af Asien/Stillehavsregionen inklusive Kina) anbefales det at anvende indgangsdrosler. 3.2 Produktbetegnelse Produkttype MC LT E Motor 1 = kun enkeltfasede motorer Version B Modtagen motoreffekt Netspænding Støjdæmpning ved indgangen Tilslutningstype Kvadranter Type 0015 = 1,5 kw 1 = 115 V 2 = 220 til 240 V 5 = 380 til 480 V 0 = klasse 0 A = klasse A B = klasse B 1 = 1-faset 3 = 3-faset 1 = 1Q (uden bremse-chopper) 4 = 4Q 00 = standard-ip20-kabinet = IP55- / NEMA-12-kabinet 20 = IP55- / NEMA-12-kabinet med afbryder 60 Hz Kun amerikansk model MC LT E 1 B (60 Hz) Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B) 7

8 Generelle informationer 3 Overbelastningsevne 3.3 Overbelastningsevne Alle MOVITRAC LT E har en overbelastningsevne på: 150 % i 60 sekunder 175 % i 2 sekunder Overbelastningsevnen reduceres til 150 % i 7,5 sekunder, når udgangsfrekvensen er under Hz. 3.4 Beskyttelsesfunktioner Udgangskortslutning, fase-fase, fase-jord Udgangsoverstrøm Deaktivering ved 175 % af nominel motorstrøm. Overbelastningsbeskyttelse Motoren leverer 150 % af den nominelle motorstrøm i 60 sekunder. Overspændingsudløser Indstillet til 123 % af motorens maksimale nominelle netspænding. Underspændingsudløser Overtemperaturdeaktivering Undertemperaturdeaktivering Der slukkes for motoren ved en temperatur under 0 C. Netfaseasymmetri Hvis netasymmetrien overstiger 3 % i mere end 30 sekunder 3 %, deaktiveres en kørende motor. Strømsvigt Hvis en fase i et trefaset elnet falder ud i mere end 15 sekunder, deaktiveres en kørende motor. 8 Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B)

9 Mekanisk installation Beskyttelsesfunktioner 4 4 Mekanisk installation Kontrollér MOVITRAC LT E grundigt for skader, før den installeres. MOVITRAC LT E skal opbevares i emballagen, indtil den skal bruges. Opbevaringsstedet skal være rent og tørt med en temperatur på 40 C til +60 C. MOVITRAC LT E placeres på en flad, lodret, ikke-brændbar, vibrationsfri overflade i et egnet kabinet. I den forbindelse skal det kontrolleres i EN 60529, om der kræves en bestemt IP-kapslingsklasse. Brændbare stoffer skal holdes væk fra enheden. Sørg for, at der ikke kan trænge ledende eller brændbare fremmedlegemer ind i kabinettet. Den maksimale omgivelsestemperatur under driften er 50 C, den minimale 0 C. Den relative luftfugtighed skal være under 95 % (befugtning er ikke tilladt). MOVITRAC -LT-E-enheder kan placeres ved siden af hinanden, så kølelegemernes flanger rører ved hinanden. Det sikrer en tilstrækkelig ventilationsspalte mellem de enkelte enheder. Hvis MOVITRAC LT E skal installeres over en anden motor eller et andet apparat, der afgiver varme, så er den vertikale minimumsafstand 150 mm. Kapslingen skal enten have ekstern ventilator eller så stor, at naturlig køling er mulig (se kapitel 4.2). Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B) 9

10 Mekanisk installation 4 Dimensioner 4.1 Dimensioner MOVITRAC LT E fås med 2 forskellige kabinetter: Standard-IP20-kabinet til anvendelse i kontaktskabe IP55 / NEMA 12 K til typestørrelse 1 og 2 IP55 / NEMA-12-K-kabinettet er beskyttet mod fugt og støv. Det sikrer omformernes drift under krævende betingelser indvendig. Rent elektronisk er omformerne ens. Den eneste forskel er kabinettets mål og vægten IP20-kabinettets dimensioner c a c L1/L L2/N L3 d A b U V W d B C 62741AXX 62742AXX 62743AXX Mål BG 1 BG 2 BG 3 Højde (A) [mm] 154,3 201,0 248,1 [i] 6, 7,91 9,77 Bredde (B) [mm] 82,2 4,0 140,0 [i] 3,24 4, 5,51 Dybde (C) [mm] 122, [i] 4,83 5,90 6,30 Vægt [kg] 1,1 2,0 4,5 [lb] 2,43 4,40,0 a [mm] 50,0 63,0 80,0 [i] 1,97 2,48 3,15 b [mm] ,0 247 [i] 6,38 8,23 9,72 c [mm] ,5 [i] 0,63 0,91 1,02 d [mm] 5,0 5,25 7,25 [i] 0,2 0,21 0,29 Omdrejningsmomentindst. [Nm] 1,0 1,0 1,0 effektklemmer [lb.i] 8,85 8,85 8,85 Modt. skruestørrelse 4 M4 4 M4 4 M4 Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B)

11 Mekanisk installation Dimensioner IP55 / NEMA-12-kabinettets dimensioner (LT E xxx og 20) b a b c Z A d X Y X B C c 60198AXX 60200AXX 60199AXX 60497AXX Mål BG 1 BG 2 BG 3 Højde (A) [mm] [i] 7,9 12,2 12,2 Bredde (B) [mm] [i] 5,5 6,5 8,66 Dybde (C) [mm] [i] 6,4 6,9 8,66 Vægt [kg] 2,3 4,5 5,6 [lb] 5,1 9,9 12,4 a [mm] [i] 5 6 8,2 b [mm] [i] 0,23 0,23 0,23 c [mm] [i] 0,98 0,98 0,98 d [mm] [i] 5,6 9,9 9,9 X [mm] [i] 0,87 0,98 0,98 Y 1) [mm] [i] 0,87 0,87 0,87 Z 1) [mm] [i] 0,67 0,67 0,67 Omdrejningsmomentindstillinger [Nm] effektklemmer [lb.i] 8,85 8,85 8,85 Omdrejningsmomentindstillinger [Nm] 0,5 0,5 0,5 styreklemmer [lb.i] 4,43 4,43 4,43 Anbefalet skruestørrelse 2 M4 4 M4 4 M4 1) Kabelgennemføring Y og Z er udstanset Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B) 11

12 Mekanisk installation 4 IP20-kabinet: Montering og dimensioner 4.2 IP20-kabinet: Montering og dimensioner I applikationer, der kræver en højere kapslingsklasse end kapslingsklasse IP20, der er sikret med en standardenhed, skal enheden placeres i et kabinet. Vær opmærksom på følgende retningslinjer: Kabinettet skal være fremstillet i et varmeledende materiale, medmindre det er udstyret med ekstern ventilator. Ved anvendelse af et kabinet med ventilationsåbninger skal disse åbninger være placeret under og over omformeren for at sikre god luftcirkulation. Luften bør suges ind under omformeren og udledes over den. Hvis der er mange partikler (f.eks. støv) i omgivelserne, bør der placeres et egnet partikelfilter foran ventilationsåbningerne og anvendes ekstern ventilation. Filteret skal vedligeholdes og rengøres ved behov. I miljøer med et store mængder fugt, salte eller kemikalier bør der anvendes et særligt egnet lukket kabinet (uden ventilationsåbninger) Dimensioner på metalkabinet uden ventilationsåbninger Optagen effekt Lukket kabinet A B C D [mm] [i] [mm] [i] [mm] [i] [mm] [i] BG 1 0,37 kw 230 V , , , ,97 BG 1 0,75 kw 230 V , , , ,97 BG 1 1,5 kw 230 V , , , ,95 BG 2 1,5 kw 230 V 0,75 kw, 1,5 kw, 2,2 kw 400 V , , , ,36 2,2 kw 400 V BG 2 2,2 kw 230 V 4,0 kw 400 V , , ,81 0 3,94 C B D A D Fig. 1: Kabinet 62736AXX 12 Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B)

13 Mekanisk installation IP20-kabinet: Montering og dimensioner Dimensioner på kabinet med ventilationsåbninger Kabinet med ventilationsåbninger Optagen effekt A B C D [mm] [i] [mm] [i] [mm] [i] [mm] [i] BG 1 Alle effektområder , , , ,95 BG 2 Alle effektområder , , ,84 0 3, Dimensioner på kabinet med ekstern ventilation Kabinet med ekstern ventilation (med ventilator) Optagen effekt A B C D [mm] [i] [mm] [i] [mm] [i] [mm] [i] Luftgennemgang BG 1 Alle effektområder , , , ,95 > 15 m 3 /t BG 2 Alle effektområder , , ,84 0 3,94 > 45 m 3 /t Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B) 13

14 Elektrisk installation 5 Før installation 5 Elektrisk installation Overhold altid sikkerhedsanvisningerne i kapitel 2 ved installation! ADVARSEL! Fare for at få elektrisk stød. Der kan stadig være høje spændinger ved klemmerne og i apparatet i op til minutter efter strømafbrydelsen. Død eller alvorlige kvæstelser. Sluk for strømmen til MOVITRAC LT E mindst minutter, før der arbejdes på apparatet. MOVITRAC -LT-E-enheder må kun installeres af autoriserede elinstallatører, der overholder de pågældende forskrifter og bestemmelser på området. MOVITRAC LT E har kapslingsklasse IP20. Hvis en højere IP-kapslingsklasse er påkrævet, skal der anvendes en egnet kapsling eller IP55-varianten. Hvis drivstationen er forbundet med elnettet via stikforbindelser, må forbindelsen tidligst adskilles minutter efter, at der er slukket for strømmen. Kontrollér, at jordingen er korrekt. Se skemaet i kapitel 5.2,2. Jordkablet skal være dimensioneret til den maksimale netfejlstrøm, der normalt begrænses med sikringer eller MCB. FARE! Livsfare som følge af nedfaldende hejseværk. Død eller alvorlige kvæstelser. MOVITRAC LT E må ikke anvendes som sikkerhedsanordning til hejseværksapplikationer. Anvend overvågningssystemer eller mekanisk beskyttelsesudstyr som sikkerhedsudstyr. 5.1 Før installation Netspænding, netfrekvens og antal faser (enkeltfaset eller trefaset) skal stemme overens med dataene på MOVITRAC LT E. Mellem net og omformer bør der installeres en ledningsadskiller eller lignende. Udgangsklemmerne U, V og W på MOVITRAC LT E må under ingen omstændigheder sluttes til nettet. Drivstationen skal beskyttes ved anvendelse af træge, højeffektive sikringer eller en MCB i tilledningen fra elnettet til omformeren. Mellem omformer og motor må der ikke installeres automatiske kontakter. Ved udlægning af styreledninger i nærheden af effektkabler skal der som minimum være en afstand på 0 mm mellem dem. Ledninger skal krydse hinanden i en vinkel på 90. Afskærmning eller kappe på effektkablerne skal være udført som vist på koblingsdiagrammet i kapitel 5.2,2. Alle klemmerne skal tilspændes med det pågældende moment. 14 Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B)

15 Elektrisk installation Installation Installation Tilslut drivstationen som vist på følgende skema. Kontrollér, at motorklemkassen er korrekt tilsluttet. Der er 2 generelle tilslutningstyper: stjerne og trekant. Tilslutning af motoren skal altid være afstemt efter den spænding, som motoren skal drives med. Du finder yderligere oplysninger om dette i skemaet i kapitel Det anbefales at anvende et 4-koret, PVC-isoleret, afskærmet kabel som effektkabel, som trækkes i overensstemmelse med de gældende forskrifter og regler. Jordklemmen til alle MOVITRAC LT E-enheder skal sluttes separat direkte til jordskinnen (via det eventuelt installerede filter) som vist nedenfor. MOVITRAC -LT-Ejordforbindelser må ikke flyttes fra en omformer til den anden. De må heller ikke flyttes fra eller til andre apparater. Jordsløjfeimpedansen skal overholde de gældende sikkerhedsforskrifter. For at overholde UL-forskrifterne bør der anvendes UL-godkendte crimp-ringe til alle jordforbindelser Motorklemkassetilslutninger Motorer skal enten forbindes i stjerne, trekant, dobbeltstjerne eller Nema-stjerne. Motorens typeskilt giver oplysninger om spændingsområdet for de forskellige tilslutninger, og spændingen skal være den samme som MOVITRAC -LT-E-enhedens driftsspænding. U W2 U1 U2 V2 V1 W1 V W W2 U1 U U2 V1 V V2 W1 W T4 U2 U5 T7 U1 T1 T5 V2 V5 T8 V1 T2 T6 W2 W5 T9 W1 T3 U2 T4 U5 T7 U1 T1 V2 T5 V5 T8 V1 T2 W2 T6 W5 T9 W1 T3 U V W U V W Lavspænding Højspænding Lavspænding Højspænding Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B) 15

16 Elektrisk installation 5 Installation Tilslutning af motor og drivstation ADVARSEL! Fare for at få elektrisk stød. Forkert tilslutning kan medføre farer som følge af for høj spænding. Død eller alvorlige kvæstelser. Den tilslutningsrækkefølge, der er vist nedenfor, skal altid overholdes. F11/F12/F13 L1 L2/N L3 ikke V PE K11 (AC-3) V AC V AC V AC L1 L2 L3 Ekstraudstyr ND.. indg.drossel. L1 ' L 2' L3 ' F14/F15 F14/F15 F14/F15 L1 L2 L3 K11 (A C-3) +V K11 (A C-3) K11 (A C-3) Effektdel 11 +V +V U V W GND K12 (A C-3) GND K12 (A C-3) GND 1 BM K rød hvid blå ** 1 BG 2 BGE DT/DV/D: Deaktivering på jævnog vekselstrømsiden hvid rød bl å hvid 1 BG 2 rød 3 BGE 4 bl å 5 DT/DV/D: På vekselstrømsiden Deaktivering M 3-faset BW Fig. 2: Koblingsdiagram for effektdel 61894ADA BEMÆRK Tilslut bremseensretteren via en separat nettilledning. Forsyning via motorspændingen er ikke tilladt! Anvend altid jævn- og vekselstrømssidet frakobling af bremsen ved alle hejseværksapplikationer, drivstationer, der kræver kort bremsereaktionstid. 16 Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B)

17 Elektrisk installation Overblik over signalklemmerne Overblik over signalklemmerne +24 V O/P Digital I/P 1 Digital I/P 2 Digital I/P 3 + V O/P Analog I/P 0 V Analog O/P 0 V 4 20 ma 0 V Relækontakt Relæreferencepot Lukket: frikobling; Åben: spærre Lukket: forindstilling 1; Åben: analog I/P Analog I/P lukket: A; åben: V 500 min. k maks. 0 V analog O/P Relædata DC 30 V, 5 A AC 240 V, 5 A 62364ADA Signalklemblokken har følgende signaltilslutninger: Klemmenr. Beskrivelse Tilslutning V udgang ref. Ref. til aktivering af DI1 til DI3 2 Binærindgang 1 Sluttes til +8 V til 30 V DC for at kunne aktiveres 3 Binær indgang 2 Sluttes til +8 V til 30 V DC for at kunne aktiveres 4 Binærindgang 3 / termistor Sluttes til +8 V til 30 V DC for at kunne aktiveres 5 + V udgang ref. V ref. til analogindgang (pot.-forsyning +, ma maks.) 6 Analogindgang (12 bit) 0 til V (4 til 20 ma når Iref er aktiv) 7 0 V referencepotentiale 0 V ref. til analogindgang (pot.-forsyning -) 8 Analogudgang ( bit) 0 til V, V / 20 ma digitalt programmeret 9 0 V referencepotentiale 0 V ref. til analogudgang Sluttekontakt Sluttekontakt (AC 250 V / DC 30 5 A) 11 Sluttekontaktreferencepotentiale Sluttekontakt (AC 250 V / DC 30 5 A) Alle binærindgange aktiveres med en indgangsspænding i området +8 V til 30 V, dvs. de er +24 V-kompatible. BEMÆRK Hvis styreklemmerne sluttes til spænding over 30 V, kan styringen blive beskadiget. Den spænding, der sluttes til styreklemmerne, må ikke være over 30 V. Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B) 17

18 Elektrisk installation 5 Kommunikationsstik RJ Kommunikationsstik RJ45 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 62701AXX [1] Ingen forbindelse [2] Ingen forbindelse [3] +24 V [4] RS-485+ / intern bus 1) [5] RS-485- / intern bus 1) [6] 0 V [7] SBus+ 2) [8] SBus 2) 1) Bit-formatet er fastlagt til følgende: 1 start- / 8 data- / 1 stopbit, no parity 2) P-12 skal være indstillet til 3 eller 4 for at kunne anvende SBus-kommunikation 5.5 UL-kompatibel installation Vær opmærksom på følgende anvisninger for UL-kompatibel installation: Drivstationerne kan anvendes ved en omgivelsestemperatur på 0 C til 50 C. Anvend kun tilslutningskabler i kobber, der er dimensioneret til en omgivelsestemperatur op til 75 C. De tilladte tilspændingsmomenter for MOVITRAC -LT-E-effektklemmerne er: BG 1, 2 & 3s = 1 Nm MOVITRAC -LT-E-fejltomformer er egnet til drift sluttet til spændingsnet med et jordet stjernepunkt (TN- og TT-net) med en maks. netstrøm og en maks. netspænding, der er i overensstemmelse med følgende skemaer. Sikringsangivelserne i de nedenstående tabeller beskriver den maks. tilladte forsikring til de pågældende omformere. Anvend kun smeltesikringer. Som ekstern DC 24 V spændingskilde må der kun anvendes godkendte enheder med begrænset udgangsspænding (U maks. = DC 30 V) og begrænset udgangsstrøm (I = < 8 A). UL-certificeringen gælder ikke for drift ved spændingsnet med ikke jordet stjernepunkt (IT-net). 18 Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B)

19 Elektrisk installation UL-kompatibel installation Enheder til 220 til 240 V MOVITRAC LTE... Kortslutningssikkerhed Maks. netspænding Sikringer 0004 AC A AC 240 V AC 6 A / 250 V 0008 AC A AC 240 V AC A / 250 V 0015 AC A AC 240 V AC 20 A / 250 V 0022, 0040 AC A AC 240 V AC 32 A / 250 V Enheder til 380 til 480 V MOVITRAC LTE... Kortslutningssikkerhed Maks. netspænding Sikringer 0008, 0015, 0022 AC A AC 480 V AC A / 600 V 0040 AC A AC 480 V AC 20 A / 600 V 0055, 0075 AC A AC 480 V AC 32 A / 600 V Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B) 19

20 I Idrifttagning 6 Brugerinterface 0 6 Idrifttagning 6.1 Brugerinterface Betjeningsenhed MOVITRAC LT E er som standard udstyret med en betjeningsenhed, så den kan anvendes og indstilles uden brug af ekstra apparater. Betjeningsenheden har 5 taster med følgende funktioner: Start/udfør Stop/reset Navigation Op Ned Motorfrikobling Motorstop/trip-reset Hold denne knap inde for at skifte til parameterredigeringsfunktionen eller for at forlade denne funktion Øg parameter/værdi Reducer parameter/værdi Betjeningsenhedens start- og stoptaster er deaktiverede, når parametrene er nulstillet til fabriksindstillingerne. Anvendelse af betjeningens start-/stoptaster frikobles ved at indstille P-12 til 1 eller 2 (se kapitel 9.1, "Standardparametre"). Menuen for parameterændring kan kun åbnes ved at trykke på navigationstasten. Hold tasten inde (> 1 sekund) for at skifte mellem menu for parameterændring og realtidsvisning (drivstationens driftstilstand/omdrejningstal). Tryk kort på tasten (< 1 sekund) for at skifte mellem driftsomdrejningstal og driftsstrøm i den kørende enhed. [1] [2] MOVITRAC LT [4] [5] [3] [6] 62354AXX [1] Visning [4] Navigation [2] Start [5] Op [3] Stop/reset [6] Ned Visning Alle drivstationer er udstyret med et 6-cifret 7-segment-display, som kan anvendes ved overvågning af driftsfunktionerne og indstilling af parametrene. 20 Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B)

21 Idrifttagning Enkel idrifttagning I Enkel idrifttagning 1. Slut motoren til omformeren, og hold øje med motorens spændingsområde. 2. Indtast de motordata, der fremgår af motorens typeskilt: P-08 = nom. motorstrøm P-09 = nom. motorfrekvens 3. Opret en forbindelse mlm. klemme 1 og 2 for at frikoble drivstationen Klemmedrift (standardindstilling) For drift i klemmetilstand (standardindstilling): P-12 skal være indstillet til 0 (fabriksindstilling). Slut en afbryder til brugerklemblokken mellem klemme 1 og 2. Slut et potentiometer (2,2 k til k) til mellem klemme 5, 6 og 7, og forbind glidekontakten med pin 6. Luk afbryderen for at frikoble drivstationen. Indstillet omdrejningstallet med potentiometeret Betjeningsenhedstilstand For drift i betjeningsenhedstilstand: Indstil P-12 til 1 (unidirektional) eller 2 (bidirektional). Tilslut en kortslutningstråd eller en afbryder til mellem klemme 1 og 2 på brugerklemblokken for at frikoble drivstationen. Tryk derefter på <Start>-tasten. Drivstationens frikobles med 0,0 Hz. Tryk på <Opad>-tasten for at øge omdrejningstallet. Tryk på <Stop>-tasten for at stoppe drivstationen. Tryk endnu en gang på <Start>-tasten for at vende tilbage til det oprindelige omdrejningstal. (Hvis bidirektional tilstand er aktiveret (P-12 = 2), ændres omdrejningsretningen ved at trykke på <Start>-tasten). BEMÆRK Den ønskede målhastighed kan forindstilles ved at trykke på <Stop>-tasten i stilstand. Tryk derefter på <Start>-tasten for at accelerere drivstationen via en rampe til dette omdrejningstal Vigtige parametre Maks. og min. omdrejningstal indstilles med P-01 og P-02. Acceleration og forsinkelse indstilles med P-03 og P-04. Dataene på motorens typeskilt indtastes via parameter P-07 til P-. Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B) 21

22 I Idrifttagning 6 Enkel idrifttagning Idrifttagning til feltbusdrift Tag drivstationen i drift som beskrevet i kapitel 6.2 ovenfor. Indstil parameter P-12 til 3 eller 4 for at styre drivstationen via SBus 3 = styreord og nom. omdrejningstal via SBus, rampetider iht. P-03 / P = styreord, nom. omdrejningstal og rampetid via SBus Indstil P-14 til 1 (standard) for at åbne den udvidede menu. Indstil værdierne i P-36 på følgende måde: Indstil til en værdi mellem 1 og 63 for at få en entydig SBus-adresse Indstil en tilsvarende SBus-baudrate til 500 kbaud for gatewayen (standard) Fastlæg drivstationens timeout-reaktion i tilfælde af, at kommunikationen bliver afbrudt: 0: Fortsæt med de senest anvendte data (standard) t_xxx: Deaktivering efter en forsinkelse på xxx millisekunder, kræver trip-reset r_xxx: Stop via en rampe efter en forsinkelse på xxx millisekunder, auto-restart med ny-modtagne data Tilslut drivstationen via SBus til DFx/UOH-gatewayen som beskrevet i kapitel 5.4 "Kommunikationsstik RJ45". Indstil DIP-switch AS på DFx/UOH-gateway til OFF fra ON for at udføre auto-setup af feltbus-gatewayen. LED en "H1" på gatewayen blinker flere gange og slukkes derefter. Hvis LED "H1" lyser, er gatewayen eller en af drivstationerne på SBussen sluttet forkert til eller taget forkert i drift. Etableringen af feltbuskommunikationen mellem DFx/UOH-gatewayen og busmasteren beskrives i DFx-håndbogen. Overvågning af overførte data De data, der overføres via gatewayen, kan overvåges på følgende måde: via gatewayens X24-engineering-interface ved hjælp af MOVITOOLS -MotionStudio via gatewayens webside (kun DFE3x Ethernet-gateways) 22 Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B)

23 Idrifttagning Enkel idrifttagning I 0 6 Beskrivelse af de overførte procesdata (PD) Procesdataord (16-bit) fra gateway til drivstation (PA): Beskrivelse Område Indstillinger PA1 Styreord 0 Deaktivering af sluttrin 0: aktiveret 1: deaktiveret PA2 PA3 Nominelt omdrejningstal Rampetid (når P-12 = 4) Ingen funktion (når P-12 =3) 1 Hurtigstop via 2. forsinkelsesrampe (P-24) 2 Stop via procesrampe P-03 / P-04 eller PO3 0: stop 1: start 0: stop 1: start 3 til 5 Reserveret 0 6 Trip-reset Flanke 0 1 = trip-reset 7 til 16 Reserveret 0 Skalering: 0 x = 0 % af det maksimale omdrejningstal, som er indstillet i P-01 Værdier over 0 x eller under 0 x C000 er begrænset til 0 x / 0 x C000 Skalering: Acceleration og deceleration i ms for delta n = 50 Hz Rampetider som indstillet i P-03 og P-04 Procesdataord (16-bit) fra drivstation til gateway (PE): Beskrivelse Område Indstillinger PE1 Statusord 0 Sluttrin frikoblet 0: deaktiveret 1: aktiveret 1 Omformer driftsklar 0: ikke driftsklar 1: driftsklar 2 PA-data frikoblet 1, når P-12 =3 eller 4 3 til 4 Reserveret 5 Fejl/advarsel 0: ingen fejl 1: fejl 6 til 7 Reserveret PE2 Faktisk omdrejningstal 8til 15 (highbyte) 8til 15 (highbyte) Driftsstatus når bit 5 = 0 0x01 = sluttrin frikoblet 0x02 = ikke frikoblet/kører ikke 0x04 = frikoblet/kører 0x05 = fabriksindstilling er aktiv Fejlkode når bit 5 = = udgangsoverstrøm drivstation 004 = ikke frikoblet/kører ikke 006 = deaktivering af fase-asymmetri indgang/indgangsfasesvigt 007 = overspænding i DC-bussen 008 = overbelastning af motoren 009 = parameter nulstillet til fabriksindstilling 011 = overtemperatur-deaktivering 026 = ekstern deaktivering 047 = deaktivering afbrydelse af kommunikationsforbindelse (SBus) 113 = fejl i analogindgang, strøm under 2,5 ma 117 = undertemperatur-deaktivering 198 = underspænding DC-bus 200 = generel fejl/sluttrinsfejl Skalering: 0 x = 0 % af det maksimale omdrejningstal, som er indstillet i P-01 PE3 Faktisk strøm Skalering: 0 x = 0 % af den maksimale strømstyrke som indstillet i P-08 Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B) 23

24 I Idrifttagning 6 Enkel idrifttagning 0 Eksempel: Følgende oplysninger overføres til drivstationen, når: Binærindgangene er korrekt konfigureret og tilsluttet for at kunne frikoble drivstationen Parameter P-12 er indstillet til 3 for at styre drivstationen via SBus Beskrivelse Område PA1 Styreord 0 Hurtigstop via 2. forsinkelsesrampe (P-24) 1 Stands langsomt 2 Stop via procesrampe P-04 3 til 5 Reserveret 6 Kørsel op via en rampe (P-03) og drift med nominelt omdrejningstal (PA2) PA2 Nominelt omdrejningstal 0x4.000 = = maks. omdrejningstal, f.eks. 50 Hz (P-01) højrerotation 0x2.000 = = 50 % af maks. hastighed, f.eks. 25 Hz højrerotation 0xC000 = = maks. omdrejningstal, f.eks. 50 Hz (P-01) venstrerotation 0x0000 = 0 = min. omdrejningstal iht. P-02 De procesdata, der overføres af drivstationen, skal se ud på følgende måde under driften: Beskrivelse Område PE1 Statusord 0x0407 Status = kører Sluttrin frikoblet Drivstation driftsklar PA-data frikoblet PE2 Faktisk Skulle svare til PA2 (nom. omdrejningstal) omdrejningstal PE3 Faktisk strøm Afhængig af omdrejningstal og belastning 24 Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B)

Håndbog. Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe. Udgave 09/2007 11478292 / DA

Håndbog. Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe. Udgave 09/2007 11478292 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Feltbusinterfase DFS11B PROFIBUS DP-V1 med PROFIsafe Udgave 9/27 11478292 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

Udgave. MOVIDRIVE compact MCH4_A 04/2002. Driftsvejledning 10547983 / DA

Udgave. MOVIDRIVE compact MCH4_A 04/2002. Driftsvejledning 10547983 / DA MOVIDRIVE compact MCH4_A Udgave 04/2002 Driftsvejledning 10547983 / DA SEW-EURODRIVE 1 Vigtige bemærkninger... 4 2 Sikkerhedsanvisninger... 6 3 Opbygning... 7 3.1 Typebetegnelse, typeskilte og leveringsomfang...

Læs mere

Systemmanual. Betjeningsterminaler DOP11A. Udgave 05/2006 11424281 / DA EE410000

Systemmanual. Betjeningsterminaler DOP11A. Udgave 05/2006 11424281 / DA EE410000 Gearmotorer \ ndustrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Betjeningsterminaler DOP11A EE41 Udgave 5/26 11424281 / DA Systemmanual SEW-EURODRVE Driving the world ndholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

Design Guide VLT HVAC Drive FC 102

Design Guide VLT HVAC Drive FC 102 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE VLT HVAC Drive FC 102 1,1-90 kw www.danfoss.com/drives Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sådan læses denne 6 2 Introduktion til VLT HVAC Drive 11 2.1 Sikkerhed 11

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Betjeningsvejledning Oversættelse af tysk originalversion Betjeningsvejledning til installatører og operatører Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Danfoss påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i kataloger, brochurer og andet trykt

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4.

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4. NetPro Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA General Electric Company Telephone +41 (0)91 / 850 51 51 CH 6595 Riazzino (Locarno) Fax +41 (0)91 / 850 51 44 Switzerland Website www.gedigitalenergy.com

Læs mere

Oversættelse af tysk originalversion. Betjeningsvejledning

Oversættelse af tysk originalversion. Betjeningsvejledning Powador 30.0 TL3 M/XL 33.0 TL3 M/XL 36.0 TL3 M/XL 39.0 TL3 M/XL 40.0 TL3 M/XL 48.0 TL3 Park 60.0 TL3 M/XL 72.0 TL3 Park Betjeningsvejledning Oversættelse af tysk originalversion Betjeningsvejledning Indhold

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

Dokumentkode: DPD00064A Sidst redigeret: 20.3.2008

Dokumentkode: DPD00064A Sidst redigeret: 20.3.2008 Dokumentkode: DPD00064A Sidst redigeret: 20.3.2008 1. Sikkerhed 3 1.1 Advarsler 3 1.2 Sikkerhedsinstruktioner 5 1.3 Jordforbindelse og jordfejlsbeskyttelse 5 1.4 Før motoren startes 6 2. Modtagelse af

Læs mere

Brugermanual PVI10KTL/PVI12KTL/PVI17KTL

Brugermanual PVI10KTL/PVI12KTL/PVI17KTL Brugermanual PVI10KTL/PVI12KTL/PVI17KTL Indhold Erklæring om ophavsret... 3 1. Indledning... 4 1.1. Introduktion... 4 1.2. Sådan bruges manualen... 4 1.3. Anvendte betegnelser (Advarsel, Bemærkning, Note)...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 IMDA-SBXTL-21 Version 2.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Danfoss kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale.

Læs mere

Design Guide VLT HVAC Basic Drive FC 101

Design Guide VLT HVAC Basic Drive FC 101 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Design Guide VLT HVAC Basic Drive FC 101 www.danfoss.com/drives Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 5 1.1 Formålet med betjeningsvejledningen 5 1.2 Dokument-

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift MD, MLD. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Multilift MD, MLD Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Specifikation. Stand: 06.10.2010. Version: Spez KR C2 ed05 V5 da

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Specifikation. Stand: 06.10.2010. Version: Spez KR C2 ed05 V5 da Controller KUKA Roboter GmbH KR C2 edition2005 Specifikation Stand: 06.10.2010 Version: Spez KR C2 ed05 V5 da Copyright 2010 KUKA Roboter GmbH Zugspitzstraße 140 D-86165 Augsburg Tyskland Denne dokumentation

Læs mere

FGC 313/323. Brugermanual

FGC 313/323. Brugermanual FGC 313/323 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel før brug...3 Indledning... 3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3 Denne manual...3 Kort vejledning...

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift M. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Multilift M. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Multilift M Monterings- og driftsinstruktion Dansk (DK) Dansk (DK) Monterings- og driftsinstruktion Oversættelse af den originale engelske udgave. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Symboler

Læs mere

ECE 220. Driftsanvisning 04.04 - 50439710 10.06

ECE 220. Driftsanvisning 04.04 - 50439710 10.06 ECE 220 04.04 - Driftsanvisning K 50439710 10.06 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

ECC 10 ac. Driftsanvisning 11.02 - 50262667 07.04

ECC 10 ac. Driftsanvisning 11.02 - 50262667 07.04 ECC 10 ac 11.02 - Driftsanvisning K 50262667 07.04 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINLE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

ESE 420/430. Driftsvejledning 11.04 - 50454702 11.08

ESE 420/430. Driftsvejledning 11.04 - 50454702 11.08 ESE 420/430 11.04 - Driftsvejledning K 50454702 11.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

Driftsvejledning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Driftsvejledning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Driftsvejledning SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-da-13 98-109200.03 Version 1.3 DANSK Juridiske bestemmelser SMA Solar Technology AG Juridiske

Læs mere

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning ED 100 ED 250 Montagevejledning Indhold Side 1. Sikkerhedsinformation 3 2. Planlægning før installation 4 3. Tekniske specifikationer 4-6 4. Opbygning 7 5. Tilbehør 7 6. Montage-tegning af glideskinne

Læs mere