Drivteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ Service. MOVITRAC LT E (version B) Driftsvejledning. Udgave 01/ / DA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drivteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ Service. MOVITRAC LT E (version B) Driftsvejledning. Udgave 01/2008 11670290 / DA"

Transkript

1 Drivteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ MOVITRAC LT E (version B) Udgave 01/ / DA Driftsvejledning

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 1 Vigtige anvisninger Sikkerhedsanvisningernes opbygning Arbejdsomgivelser Bortskaffelse Sikkerhedsanvisninger Installation og idrifttagning Drift og service Generelle informationer Indgangsspændingsområder Produktbetegnelse Overbelastningsevne Beskyttelsesfunktioner Mekanisk installation Dimensioner IP20-kabinet: Montering og dimensioner Elektrisk installation Før installation Installation Overblik over signalklemmerne Kommunikationsstik RJ UL-kompatibel installation Idrifttagning Brugerinterface Enkel idrifttagning Drift Drivstationstilstand og fejlkoder Fejlafhjælpning Fejlhistorik Fejlkoder SEW-elektronikservice Parameter Standardparametre Udvidede parametre P-15 valg af funktion, binærindgange Overvågning i realtid af parametre (kun læseadgang) Tekniske data Overensstemmelse Omgivelser Udgangseffekt og strømbelastningsevne Indeks Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B) 3

4 Vigtige anvisninger 1 Sikkerhedsanvisningernes opbygning Driftsvejledning 1 Vigtige anvisninger 1.1 Sikkerhedsanvisningernes opbygning Sikkerhedsanvisningerne i denne driftsvejledning er opbygget på følgende måde: Piktogram SIGNALORD! Farens type og kilde. Mulige resultater af manglende overholdelse af anvisningerne. Forholdsregler til afværgelse af fare. Piktogram Signalord Betydning Følger af manglende overholdelse af anvisningerne Eksempel: FARE! Umiddelbar fare Død eller alvorlige kvæstelser Generel fare ADVARSEL! Mulig farlig situation Død eller alvorlige kvæstelser FORSIGTIG! Mulig farlig situation Lettere kvæstelser Specifik fare, f.eks. elektrisk stød STOP! Mulige materielle skader Beskadigelse af systemet eller dets omgivelser BEMÆRK Nyttig anvisning eller nyttigt tip. Gør det lettere at håndtere systemet. Overholdelsen af driftsvejledningen er en forudsætning for: Fejlfri drift. At garantien dækker. Læs derfor driftsvejledningen igennem, inden produktet tages i brug! Driftsvejledningen indeholder vigtige oplysninger vedrørende service. Opbevar derfor driftsvejledningen i nærheden af produktet. 4 Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B)

5 Vigtige anvisninger Arbejdsomgivelser Arbejdsomgivelser Følgende anvendelser er forbudte, medmindre apparatet udtrykkeligt er beregnet hertil: Anvendelse i Eksplosionsbeskyttede områder. Anvendelse i miljøer med skadelige stoffer: olie syre gas damp støv stråling andre skadelige miljøer Anvendelse i applikationer, hvor der optræder mekaniske svingnings- og stødbelastninger, som overstiger kravene i EN Hvis omformeren varetager sikkerhedsfunktioner, som skal sikre beskyttelsen af maskiner og personer. 1.3 Bortskaffelse De gældende bestemmelser skal overholdes: Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med de gældende bestemmelser: elektronikaffald (printkort) plast (kabinet) metalplade kobber Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B) 5

6 Sikkerhedsanvisninger 2 Installation og idrifttagning 2 Sikkerhedsanvisninger Feltomformere MOVITRAC -LT må ikke varetage sikkerhedsfunktioner uden overordnede sikkerhedssystemer. Feltomformerne MOVITRAC LT må ikke anvendes som sikkerhedsudstyr til hejseværksapplikationer. 2.1 Installation og idrifttagning Beskadigede produkter må ikke installeres eller tages i brug. Ved skader skal der omgående gøres reklamation gældende over for transportøren. Installations-, idrifttagnings- og servicearbejder på omformeren må kun udføres af autoriserede elinstallatører. Personalet skal have en passende uddannelse i forebyggelse af arbejdsulykker og overholde de gældende forskrifter (f.eks. EN 60204, VBG 4, DIN-VDE 00/0113/0160). Overhold de pågældende vejledninger ved installation og idrifttagning af motor og bremse! Sikkerhedsforanstaltninger og sikkerhedsanordninger skal overholde de gældende forskrifter (f.eks. EN eller EN 50178). Jording af omformeren er en nødvendig sikkerhedsforanstaltning. Overstrømssikringer er nødvendigt sikkerhedsudstyr. Apparatet opfylder alle krav for sikker adskillelse af effekt- og elektroniktilslutninger iht. UL508. For at kunne garantere en sikker adskillelse, skal alle tilsluttede strømkredse ligeledes leve op til kravene om sikker adskillelse. Ved hjælp af egnede foranstaltninger skal det sikres, at den tilsluttede motor ved tilkobling af omformeren til nettet ikke kan starte af sig selv. F.eks. kan binærindgangene DI01 til DI03 forbindes med GND. 2.2 Drift og service ADVARSEL! Fare for at få elektrisk stød. Der kan stadig være høje spændinger ved klemmerne og i apparatet i op til minutter efter strømafbrydelsen. Død eller alvorlige kvæstelser. Sluk for strømmen til MOVITRAC LT E mindst minutter, før der arbejdes på apparatet. I tilkoblet tilstand optræder der farlige spændinger ved udgangsklemmerne og ved de tilsluttede kabler og motorklemmer. Der kan også opstå farlige spændinger, når apparatet er spærret, og motoren står stille. Apparatet er ikke nødvendigvis spændingsfrit, når LED erne og 7-segment-displayet er slukkede. Interne sikkerhedsfunktioner eller mekanisk blokering kan føre til motorstilstand. Afhjælpning af fejlårsagen eller en reset kan medføre, at motoren starter igen af sig selv. Hvis den drevne maskine af sikkerhedsmæssige årsager ikke må starte igen, skal der slukkes for strømmen, inden fejlen afhjælpes. 6 Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B)

7 Generelle informationer Indgangsspændingsområder 3 3 Generelle informationer 3.1 Indgangsspændingsområder Afhængigt af model og effektområde kan apparaterne sluttes direkte til følgende strømkilder: MOVITRAC LT E BG 1, 2 (115 V indgangsspænding): 115 V ± %, 1-f., 50 til 60 Hz ± 5% MOVITRAC LT E BG 1, 2 og 3s (220 og 240 V): 220 V til 240 V ± %, 1*-f. / 3-f., 50 til 60 Hz ± 5% BEMÆRK *En enkeltfaset MOVITRAC LT kan sluttes til 2 faser i et trefaset 220 til 240 V-elnet. MOVITRAC LT E BG 1, 2 og 3s (380 til 480 V): 380 V til 480 V ± %, 3-f., 50 til 60 Hz ± 5% Apparater, der sluttes til et trefaset elnet, er kun dimensioneret til en maksimal netasymmetri på 3 % mellem faserne. Til forsyningsnet med en netasymmetri på over 3 % (især i Indien og visse dele af Asien/Stillehavsregionen inklusive Kina) anbefales det at anvende indgangsdrosler. 3.2 Produktbetegnelse Produkttype MC LT E Motor 1 = kun enkeltfasede motorer Version B Modtagen motoreffekt Netspænding Støjdæmpning ved indgangen Tilslutningstype Kvadranter Type 0015 = 1,5 kw 1 = 115 V 2 = 220 til 240 V 5 = 380 til 480 V 0 = klasse 0 A = klasse A B = klasse B 1 = 1-faset 3 = 3-faset 1 = 1Q (uden bremse-chopper) 4 = 4Q 00 = standard-ip20-kabinet = IP55- / NEMA-12-kabinet 20 = IP55- / NEMA-12-kabinet med afbryder 60 Hz Kun amerikansk model MC LT E 1 B (60 Hz) Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B) 7

8 Generelle informationer 3 Overbelastningsevne 3.3 Overbelastningsevne Alle MOVITRAC LT E har en overbelastningsevne på: 150 % i 60 sekunder 175 % i 2 sekunder Overbelastningsevnen reduceres til 150 % i 7,5 sekunder, når udgangsfrekvensen er under Hz. 3.4 Beskyttelsesfunktioner Udgangskortslutning, fase-fase, fase-jord Udgangsoverstrøm Deaktivering ved 175 % af nominel motorstrøm. Overbelastningsbeskyttelse Motoren leverer 150 % af den nominelle motorstrøm i 60 sekunder. Overspændingsudløser Indstillet til 123 % af motorens maksimale nominelle netspænding. Underspændingsudløser Overtemperaturdeaktivering Undertemperaturdeaktivering Der slukkes for motoren ved en temperatur under 0 C. Netfaseasymmetri Hvis netasymmetrien overstiger 3 % i mere end 30 sekunder 3 %, deaktiveres en kørende motor. Strømsvigt Hvis en fase i et trefaset elnet falder ud i mere end 15 sekunder, deaktiveres en kørende motor. 8 Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B)

9 Mekanisk installation Beskyttelsesfunktioner 4 4 Mekanisk installation Kontrollér MOVITRAC LT E grundigt for skader, før den installeres. MOVITRAC LT E skal opbevares i emballagen, indtil den skal bruges. Opbevaringsstedet skal være rent og tørt med en temperatur på 40 C til +60 C. MOVITRAC LT E placeres på en flad, lodret, ikke-brændbar, vibrationsfri overflade i et egnet kabinet. I den forbindelse skal det kontrolleres i EN 60529, om der kræves en bestemt IP-kapslingsklasse. Brændbare stoffer skal holdes væk fra enheden. Sørg for, at der ikke kan trænge ledende eller brændbare fremmedlegemer ind i kabinettet. Den maksimale omgivelsestemperatur under driften er 50 C, den minimale 0 C. Den relative luftfugtighed skal være under 95 % (befugtning er ikke tilladt). MOVITRAC -LT-E-enheder kan placeres ved siden af hinanden, så kølelegemernes flanger rører ved hinanden. Det sikrer en tilstrækkelig ventilationsspalte mellem de enkelte enheder. Hvis MOVITRAC LT E skal installeres over en anden motor eller et andet apparat, der afgiver varme, så er den vertikale minimumsafstand 150 mm. Kapslingen skal enten have ekstern ventilator eller så stor, at naturlig køling er mulig (se kapitel 4.2). Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B) 9

10 Mekanisk installation 4 Dimensioner 4.1 Dimensioner MOVITRAC LT E fås med 2 forskellige kabinetter: Standard-IP20-kabinet til anvendelse i kontaktskabe IP55 / NEMA 12 K til typestørrelse 1 og 2 IP55 / NEMA-12-K-kabinettet er beskyttet mod fugt og støv. Det sikrer omformernes drift under krævende betingelser indvendig. Rent elektronisk er omformerne ens. Den eneste forskel er kabinettets mål og vægten IP20-kabinettets dimensioner c a c L1/L L2/N L3 d A b U V W d B C 62741AXX 62742AXX 62743AXX Mål BG 1 BG 2 BG 3 Højde (A) [mm] 154,3 201,0 248,1 [i] 6, 7,91 9,77 Bredde (B) [mm] 82,2 4,0 140,0 [i] 3,24 4, 5,51 Dybde (C) [mm] 122, [i] 4,83 5,90 6,30 Vægt [kg] 1,1 2,0 4,5 [lb] 2,43 4,40,0 a [mm] 50,0 63,0 80,0 [i] 1,97 2,48 3,15 b [mm] ,0 247 [i] 6,38 8,23 9,72 c [mm] ,5 [i] 0,63 0,91 1,02 d [mm] 5,0 5,25 7,25 [i] 0,2 0,21 0,29 Omdrejningsmomentindst. [Nm] 1,0 1,0 1,0 effektklemmer [lb.i] 8,85 8,85 8,85 Modt. skruestørrelse 4 M4 4 M4 4 M4 Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B)

11 Mekanisk installation Dimensioner IP55 / NEMA-12-kabinettets dimensioner (LT E xxx og 20) b a b c Z A d X Y X B C c 60198AXX 60200AXX 60199AXX 60497AXX Mål BG 1 BG 2 BG 3 Højde (A) [mm] [i] 7,9 12,2 12,2 Bredde (B) [mm] [i] 5,5 6,5 8,66 Dybde (C) [mm] [i] 6,4 6,9 8,66 Vægt [kg] 2,3 4,5 5,6 [lb] 5,1 9,9 12,4 a [mm] [i] 5 6 8,2 b [mm] [i] 0,23 0,23 0,23 c [mm] [i] 0,98 0,98 0,98 d [mm] [i] 5,6 9,9 9,9 X [mm] [i] 0,87 0,98 0,98 Y 1) [mm] [i] 0,87 0,87 0,87 Z 1) [mm] [i] 0,67 0,67 0,67 Omdrejningsmomentindstillinger [Nm] effektklemmer [lb.i] 8,85 8,85 8,85 Omdrejningsmomentindstillinger [Nm] 0,5 0,5 0,5 styreklemmer [lb.i] 4,43 4,43 4,43 Anbefalet skruestørrelse 2 M4 4 M4 4 M4 1) Kabelgennemføring Y og Z er udstanset Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B) 11

12 Mekanisk installation 4 IP20-kabinet: Montering og dimensioner 4.2 IP20-kabinet: Montering og dimensioner I applikationer, der kræver en højere kapslingsklasse end kapslingsklasse IP20, der er sikret med en standardenhed, skal enheden placeres i et kabinet. Vær opmærksom på følgende retningslinjer: Kabinettet skal være fremstillet i et varmeledende materiale, medmindre det er udstyret med ekstern ventilator. Ved anvendelse af et kabinet med ventilationsåbninger skal disse åbninger være placeret under og over omformeren for at sikre god luftcirkulation. Luften bør suges ind under omformeren og udledes over den. Hvis der er mange partikler (f.eks. støv) i omgivelserne, bør der placeres et egnet partikelfilter foran ventilationsåbningerne og anvendes ekstern ventilation. Filteret skal vedligeholdes og rengøres ved behov. I miljøer med et store mængder fugt, salte eller kemikalier bør der anvendes et særligt egnet lukket kabinet (uden ventilationsåbninger) Dimensioner på metalkabinet uden ventilationsåbninger Optagen effekt Lukket kabinet A B C D [mm] [i] [mm] [i] [mm] [i] [mm] [i] BG 1 0,37 kw 230 V , , , ,97 BG 1 0,75 kw 230 V , , , ,97 BG 1 1,5 kw 230 V , , , ,95 BG 2 1,5 kw 230 V 0,75 kw, 1,5 kw, 2,2 kw 400 V , , , ,36 2,2 kw 400 V BG 2 2,2 kw 230 V 4,0 kw 400 V , , ,81 0 3,94 C B D A D Fig. 1: Kabinet 62736AXX 12 Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B)

13 Mekanisk installation IP20-kabinet: Montering og dimensioner Dimensioner på kabinet med ventilationsåbninger Kabinet med ventilationsåbninger Optagen effekt A B C D [mm] [i] [mm] [i] [mm] [i] [mm] [i] BG 1 Alle effektområder , , , ,95 BG 2 Alle effektområder , , ,84 0 3, Dimensioner på kabinet med ekstern ventilation Kabinet med ekstern ventilation (med ventilator) Optagen effekt A B C D [mm] [i] [mm] [i] [mm] [i] [mm] [i] Luftgennemgang BG 1 Alle effektområder , , , ,95 > 15 m 3 /t BG 2 Alle effektområder , , ,84 0 3,94 > 45 m 3 /t Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B) 13

14 Elektrisk installation 5 Før installation 5 Elektrisk installation Overhold altid sikkerhedsanvisningerne i kapitel 2 ved installation! ADVARSEL! Fare for at få elektrisk stød. Der kan stadig være høje spændinger ved klemmerne og i apparatet i op til minutter efter strømafbrydelsen. Død eller alvorlige kvæstelser. Sluk for strømmen til MOVITRAC LT E mindst minutter, før der arbejdes på apparatet. MOVITRAC -LT-E-enheder må kun installeres af autoriserede elinstallatører, der overholder de pågældende forskrifter og bestemmelser på området. MOVITRAC LT E har kapslingsklasse IP20. Hvis en højere IP-kapslingsklasse er påkrævet, skal der anvendes en egnet kapsling eller IP55-varianten. Hvis drivstationen er forbundet med elnettet via stikforbindelser, må forbindelsen tidligst adskilles minutter efter, at der er slukket for strømmen. Kontrollér, at jordingen er korrekt. Se skemaet i kapitel 5.2,2. Jordkablet skal være dimensioneret til den maksimale netfejlstrøm, der normalt begrænses med sikringer eller MCB. FARE! Livsfare som følge af nedfaldende hejseværk. Død eller alvorlige kvæstelser. MOVITRAC LT E må ikke anvendes som sikkerhedsanordning til hejseværksapplikationer. Anvend overvågningssystemer eller mekanisk beskyttelsesudstyr som sikkerhedsudstyr. 5.1 Før installation Netspænding, netfrekvens og antal faser (enkeltfaset eller trefaset) skal stemme overens med dataene på MOVITRAC LT E. Mellem net og omformer bør der installeres en ledningsadskiller eller lignende. Udgangsklemmerne U, V og W på MOVITRAC LT E må under ingen omstændigheder sluttes til nettet. Drivstationen skal beskyttes ved anvendelse af træge, højeffektive sikringer eller en MCB i tilledningen fra elnettet til omformeren. Mellem omformer og motor må der ikke installeres automatiske kontakter. Ved udlægning af styreledninger i nærheden af effektkabler skal der som minimum være en afstand på 0 mm mellem dem. Ledninger skal krydse hinanden i en vinkel på 90. Afskærmning eller kappe på effektkablerne skal være udført som vist på koblingsdiagrammet i kapitel 5.2,2. Alle klemmerne skal tilspændes med det pågældende moment. 14 Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B)

15 Elektrisk installation Installation Installation Tilslut drivstationen som vist på følgende skema. Kontrollér, at motorklemkassen er korrekt tilsluttet. Der er 2 generelle tilslutningstyper: stjerne og trekant. Tilslutning af motoren skal altid være afstemt efter den spænding, som motoren skal drives med. Du finder yderligere oplysninger om dette i skemaet i kapitel Det anbefales at anvende et 4-koret, PVC-isoleret, afskærmet kabel som effektkabel, som trækkes i overensstemmelse med de gældende forskrifter og regler. Jordklemmen til alle MOVITRAC LT E-enheder skal sluttes separat direkte til jordskinnen (via det eventuelt installerede filter) som vist nedenfor. MOVITRAC -LT-Ejordforbindelser må ikke flyttes fra en omformer til den anden. De må heller ikke flyttes fra eller til andre apparater. Jordsløjfeimpedansen skal overholde de gældende sikkerhedsforskrifter. For at overholde UL-forskrifterne bør der anvendes UL-godkendte crimp-ringe til alle jordforbindelser Motorklemkassetilslutninger Motorer skal enten forbindes i stjerne, trekant, dobbeltstjerne eller Nema-stjerne. Motorens typeskilt giver oplysninger om spændingsområdet for de forskellige tilslutninger, og spændingen skal være den samme som MOVITRAC -LT-E-enhedens driftsspænding. U W2 U1 U2 V2 V1 W1 V W W2 U1 U U2 V1 V V2 W1 W T4 U2 U5 T7 U1 T1 T5 V2 V5 T8 V1 T2 T6 W2 W5 T9 W1 T3 U2 T4 U5 T7 U1 T1 V2 T5 V5 T8 V1 T2 W2 T6 W5 T9 W1 T3 U V W U V W Lavspænding Højspænding Lavspænding Højspænding Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B) 15

16 Elektrisk installation 5 Installation Tilslutning af motor og drivstation ADVARSEL! Fare for at få elektrisk stød. Forkert tilslutning kan medføre farer som følge af for høj spænding. Død eller alvorlige kvæstelser. Den tilslutningsrækkefølge, der er vist nedenfor, skal altid overholdes. F11/F12/F13 L1 L2/N L3 ikke V PE K11 (AC-3) V AC V AC V AC L1 L2 L3 Ekstraudstyr ND.. indg.drossel. L1 ' L 2' L3 ' F14/F15 F14/F15 F14/F15 L1 L2 L3 K11 (A C-3) +V K11 (A C-3) K11 (A C-3) Effektdel 11 +V +V U V W GND K12 (A C-3) GND K12 (A C-3) GND 1 BM K rød hvid blå ** 1 BG 2 BGE DT/DV/D: Deaktivering på jævnog vekselstrømsiden hvid rød bl å hvid 1 BG 2 rød 3 BGE 4 bl å 5 DT/DV/D: På vekselstrømsiden Deaktivering M 3-faset BW Fig. 2: Koblingsdiagram for effektdel 61894ADA BEMÆRK Tilslut bremseensretteren via en separat nettilledning. Forsyning via motorspændingen er ikke tilladt! Anvend altid jævn- og vekselstrømssidet frakobling af bremsen ved alle hejseværksapplikationer, drivstationer, der kræver kort bremsereaktionstid. 16 Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B)

17 Elektrisk installation Overblik over signalklemmerne Overblik over signalklemmerne +24 V O/P Digital I/P 1 Digital I/P 2 Digital I/P 3 + V O/P Analog I/P 0 V Analog O/P 0 V 4 20 ma 0 V Relækontakt Relæreferencepot Lukket: frikobling; Åben: spærre Lukket: forindstilling 1; Åben: analog I/P Analog I/P lukket: A; åben: V 500 min. k maks. 0 V analog O/P Relædata DC 30 V, 5 A AC 240 V, 5 A 62364ADA Signalklemblokken har følgende signaltilslutninger: Klemmenr. Beskrivelse Tilslutning V udgang ref. Ref. til aktivering af DI1 til DI3 2 Binærindgang 1 Sluttes til +8 V til 30 V DC for at kunne aktiveres 3 Binær indgang 2 Sluttes til +8 V til 30 V DC for at kunne aktiveres 4 Binærindgang 3 / termistor Sluttes til +8 V til 30 V DC for at kunne aktiveres 5 + V udgang ref. V ref. til analogindgang (pot.-forsyning +, ma maks.) 6 Analogindgang (12 bit) 0 til V (4 til 20 ma når Iref er aktiv) 7 0 V referencepotentiale 0 V ref. til analogindgang (pot.-forsyning -) 8 Analogudgang ( bit) 0 til V, V / 20 ma digitalt programmeret 9 0 V referencepotentiale 0 V ref. til analogudgang Sluttekontakt Sluttekontakt (AC 250 V / DC 30 5 A) 11 Sluttekontaktreferencepotentiale Sluttekontakt (AC 250 V / DC 30 5 A) Alle binærindgange aktiveres med en indgangsspænding i området +8 V til 30 V, dvs. de er +24 V-kompatible. BEMÆRK Hvis styreklemmerne sluttes til spænding over 30 V, kan styringen blive beskadiget. Den spænding, der sluttes til styreklemmerne, må ikke være over 30 V. Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B) 17

18 Elektrisk installation 5 Kommunikationsstik RJ Kommunikationsstik RJ45 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 62701AXX [1] Ingen forbindelse [2] Ingen forbindelse [3] +24 V [4] RS-485+ / intern bus 1) [5] RS-485- / intern bus 1) [6] 0 V [7] SBus+ 2) [8] SBus 2) 1) Bit-formatet er fastlagt til følgende: 1 start- / 8 data- / 1 stopbit, no parity 2) P-12 skal være indstillet til 3 eller 4 for at kunne anvende SBus-kommunikation 5.5 UL-kompatibel installation Vær opmærksom på følgende anvisninger for UL-kompatibel installation: Drivstationerne kan anvendes ved en omgivelsestemperatur på 0 C til 50 C. Anvend kun tilslutningskabler i kobber, der er dimensioneret til en omgivelsestemperatur op til 75 C. De tilladte tilspændingsmomenter for MOVITRAC -LT-E-effektklemmerne er: BG 1, 2 & 3s = 1 Nm MOVITRAC -LT-E-fejltomformer er egnet til drift sluttet til spændingsnet med et jordet stjernepunkt (TN- og TT-net) med en maks. netstrøm og en maks. netspænding, der er i overensstemmelse med følgende skemaer. Sikringsangivelserne i de nedenstående tabeller beskriver den maks. tilladte forsikring til de pågældende omformere. Anvend kun smeltesikringer. Som ekstern DC 24 V spændingskilde må der kun anvendes godkendte enheder med begrænset udgangsspænding (U maks. = DC 30 V) og begrænset udgangsstrøm (I = < 8 A). UL-certificeringen gælder ikke for drift ved spændingsnet med ikke jordet stjernepunkt (IT-net). 18 Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B)

19 Elektrisk installation UL-kompatibel installation Enheder til 220 til 240 V MOVITRAC LTE... Kortslutningssikkerhed Maks. netspænding Sikringer 0004 AC A AC 240 V AC 6 A / 250 V 0008 AC A AC 240 V AC A / 250 V 0015 AC A AC 240 V AC 20 A / 250 V 0022, 0040 AC A AC 240 V AC 32 A / 250 V Enheder til 380 til 480 V MOVITRAC LTE... Kortslutningssikkerhed Maks. netspænding Sikringer 0008, 0015, 0022 AC A AC 480 V AC A / 600 V 0040 AC A AC 480 V AC 20 A / 600 V 0055, 0075 AC A AC 480 V AC 32 A / 600 V Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B) 19

20 I Idrifttagning 6 Brugerinterface 0 6 Idrifttagning 6.1 Brugerinterface Betjeningsenhed MOVITRAC LT E er som standard udstyret med en betjeningsenhed, så den kan anvendes og indstilles uden brug af ekstra apparater. Betjeningsenheden har 5 taster med følgende funktioner: Start/udfør Stop/reset Navigation Op Ned Motorfrikobling Motorstop/trip-reset Hold denne knap inde for at skifte til parameterredigeringsfunktionen eller for at forlade denne funktion Øg parameter/værdi Reducer parameter/værdi Betjeningsenhedens start- og stoptaster er deaktiverede, når parametrene er nulstillet til fabriksindstillingerne. Anvendelse af betjeningens start-/stoptaster frikobles ved at indstille P-12 til 1 eller 2 (se kapitel 9.1, "Standardparametre"). Menuen for parameterændring kan kun åbnes ved at trykke på navigationstasten. Hold tasten inde (> 1 sekund) for at skifte mellem menu for parameterændring og realtidsvisning (drivstationens driftstilstand/omdrejningstal). Tryk kort på tasten (< 1 sekund) for at skifte mellem driftsomdrejningstal og driftsstrøm i den kørende enhed. [1] [2] MOVITRAC LT [4] [5] [3] [6] 62354AXX [1] Visning [4] Navigation [2] Start [5] Op [3] Stop/reset [6] Ned Visning Alle drivstationer er udstyret med et 6-cifret 7-segment-display, som kan anvendes ved overvågning af driftsfunktionerne og indstilling af parametrene. 20 Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B)

21 Idrifttagning Enkel idrifttagning I Enkel idrifttagning 1. Slut motoren til omformeren, og hold øje med motorens spændingsområde. 2. Indtast de motordata, der fremgår af motorens typeskilt: P-08 = nom. motorstrøm P-09 = nom. motorfrekvens 3. Opret en forbindelse mlm. klemme 1 og 2 for at frikoble drivstationen Klemmedrift (standardindstilling) For drift i klemmetilstand (standardindstilling): P-12 skal være indstillet til 0 (fabriksindstilling). Slut en afbryder til brugerklemblokken mellem klemme 1 og 2. Slut et potentiometer (2,2 k til k) til mellem klemme 5, 6 og 7, og forbind glidekontakten med pin 6. Luk afbryderen for at frikoble drivstationen. Indstillet omdrejningstallet med potentiometeret Betjeningsenhedstilstand For drift i betjeningsenhedstilstand: Indstil P-12 til 1 (unidirektional) eller 2 (bidirektional). Tilslut en kortslutningstråd eller en afbryder til mellem klemme 1 og 2 på brugerklemblokken for at frikoble drivstationen. Tryk derefter på <Start>-tasten. Drivstationens frikobles med 0,0 Hz. Tryk på <Opad>-tasten for at øge omdrejningstallet. Tryk på <Stop>-tasten for at stoppe drivstationen. Tryk endnu en gang på <Start>-tasten for at vende tilbage til det oprindelige omdrejningstal. (Hvis bidirektional tilstand er aktiveret (P-12 = 2), ændres omdrejningsretningen ved at trykke på <Start>-tasten). BEMÆRK Den ønskede målhastighed kan forindstilles ved at trykke på <Stop>-tasten i stilstand. Tryk derefter på <Start>-tasten for at accelerere drivstationen via en rampe til dette omdrejningstal Vigtige parametre Maks. og min. omdrejningstal indstilles med P-01 og P-02. Acceleration og forsinkelse indstilles med P-03 og P-04. Dataene på motorens typeskilt indtastes via parameter P-07 til P-. Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B) 21

22 I Idrifttagning 6 Enkel idrifttagning Idrifttagning til feltbusdrift Tag drivstationen i drift som beskrevet i kapitel 6.2 ovenfor. Indstil parameter P-12 til 3 eller 4 for at styre drivstationen via SBus 3 = styreord og nom. omdrejningstal via SBus, rampetider iht. P-03 / P = styreord, nom. omdrejningstal og rampetid via SBus Indstil P-14 til 1 (standard) for at åbne den udvidede menu. Indstil værdierne i P-36 på følgende måde: Indstil til en værdi mellem 1 og 63 for at få en entydig SBus-adresse Indstil en tilsvarende SBus-baudrate til 500 kbaud for gatewayen (standard) Fastlæg drivstationens timeout-reaktion i tilfælde af, at kommunikationen bliver afbrudt: 0: Fortsæt med de senest anvendte data (standard) t_xxx: Deaktivering efter en forsinkelse på xxx millisekunder, kræver trip-reset r_xxx: Stop via en rampe efter en forsinkelse på xxx millisekunder, auto-restart med ny-modtagne data Tilslut drivstationen via SBus til DFx/UOH-gatewayen som beskrevet i kapitel 5.4 "Kommunikationsstik RJ45". Indstil DIP-switch AS på DFx/UOH-gateway til OFF fra ON for at udføre auto-setup af feltbus-gatewayen. LED en "H1" på gatewayen blinker flere gange og slukkes derefter. Hvis LED "H1" lyser, er gatewayen eller en af drivstationerne på SBussen sluttet forkert til eller taget forkert i drift. Etableringen af feltbuskommunikationen mellem DFx/UOH-gatewayen og busmasteren beskrives i DFx-håndbogen. Overvågning af overførte data De data, der overføres via gatewayen, kan overvåges på følgende måde: via gatewayens X24-engineering-interface ved hjælp af MOVITOOLS -MotionStudio via gatewayens webside (kun DFE3x Ethernet-gateways) 22 Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B)

23 Idrifttagning Enkel idrifttagning I 0 6 Beskrivelse af de overførte procesdata (PD) Procesdataord (16-bit) fra gateway til drivstation (PA): Beskrivelse Område Indstillinger PA1 Styreord 0 Deaktivering af sluttrin 0: aktiveret 1: deaktiveret PA2 PA3 Nominelt omdrejningstal Rampetid (når P-12 = 4) Ingen funktion (når P-12 =3) 1 Hurtigstop via 2. forsinkelsesrampe (P-24) 2 Stop via procesrampe P-03 / P-04 eller PO3 0: stop 1: start 0: stop 1: start 3 til 5 Reserveret 0 6 Trip-reset Flanke 0 1 = trip-reset 7 til 16 Reserveret 0 Skalering: 0 x = 0 % af det maksimale omdrejningstal, som er indstillet i P-01 Værdier over 0 x eller under 0 x C000 er begrænset til 0 x / 0 x C000 Skalering: Acceleration og deceleration i ms for delta n = 50 Hz Rampetider som indstillet i P-03 og P-04 Procesdataord (16-bit) fra drivstation til gateway (PE): Beskrivelse Område Indstillinger PE1 Statusord 0 Sluttrin frikoblet 0: deaktiveret 1: aktiveret 1 Omformer driftsklar 0: ikke driftsklar 1: driftsklar 2 PA-data frikoblet 1, når P-12 =3 eller 4 3 til 4 Reserveret 5 Fejl/advarsel 0: ingen fejl 1: fejl 6 til 7 Reserveret PE2 Faktisk omdrejningstal 8til 15 (highbyte) 8til 15 (highbyte) Driftsstatus når bit 5 = 0 0x01 = sluttrin frikoblet 0x02 = ikke frikoblet/kører ikke 0x04 = frikoblet/kører 0x05 = fabriksindstilling er aktiv Fejlkode når bit 5 = = udgangsoverstrøm drivstation 004 = ikke frikoblet/kører ikke 006 = deaktivering af fase-asymmetri indgang/indgangsfasesvigt 007 = overspænding i DC-bussen 008 = overbelastning af motoren 009 = parameter nulstillet til fabriksindstilling 011 = overtemperatur-deaktivering 026 = ekstern deaktivering 047 = deaktivering afbrydelse af kommunikationsforbindelse (SBus) 113 = fejl i analogindgang, strøm under 2,5 ma 117 = undertemperatur-deaktivering 198 = underspænding DC-bus 200 = generel fejl/sluttrinsfejl Skalering: 0 x = 0 % af det maksimale omdrejningstal, som er indstillet i P-01 PE3 Faktisk strøm Skalering: 0 x = 0 % af den maksimale strømstyrke som indstillet i P-08 Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B) 23

24 I Idrifttagning 6 Enkel idrifttagning 0 Eksempel: Følgende oplysninger overføres til drivstationen, når: Binærindgangene er korrekt konfigureret og tilsluttet for at kunne frikoble drivstationen Parameter P-12 er indstillet til 3 for at styre drivstationen via SBus Beskrivelse Område PA1 Styreord 0 Hurtigstop via 2. forsinkelsesrampe (P-24) 1 Stands langsomt 2 Stop via procesrampe P-04 3 til 5 Reserveret 6 Kørsel op via en rampe (P-03) og drift med nominelt omdrejningstal (PA2) PA2 Nominelt omdrejningstal 0x4.000 = = maks. omdrejningstal, f.eks. 50 Hz (P-01) højrerotation 0x2.000 = = 50 % af maks. hastighed, f.eks. 25 Hz højrerotation 0xC000 = = maks. omdrejningstal, f.eks. 50 Hz (P-01) venstrerotation 0x0000 = 0 = min. omdrejningstal iht. P-02 De procesdata, der overføres af drivstationen, skal se ud på følgende måde under driften: Beskrivelse Område PE1 Statusord 0x0407 Status = kører Sluttrin frikoblet Drivstation driftsklar PA-data frikoblet PE2 Faktisk Skulle svare til PA2 (nom. omdrejningstal) omdrejningstal PE3 Faktisk strøm Afhængig af omdrejningstal og belastning 24 Driftsvejledning MOVITRAC LT E (version B)

Tillæg til driftsvejledningen

Tillæg til driftsvejledningen Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *2122376_214* Tillæg til driftsvejledningen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75- Fax +49 7251-197

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud Udgave 06/2007 11469099 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B- interface. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11470283 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B- interface. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11470283 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B- interface Udgave 7/26 1147283 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

Driftsvejledning. MOVITRAC B Betjeningsenhed FBG11B. Udgave 01/2006 GA3A0000 11363983 / DA

Driftsvejledning. MOVITRAC B Betjeningsenhed FBG11B. Udgave 01/2006 GA3A0000 11363983 / DA Gearmotorer \ ndustrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVTRAC B Betjeningsenhed FBG11B GA3A Udgave 1/26 11363983 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRVE Driving the world ndholdsfortegnelse

Læs mere

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

Rettelse MOVITRAC B * _1014*

Rettelse MOVITRAC B * _1014* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *21186_1014* Rettelse SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 02 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW)

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Quickguide KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Forord Denne quickguide er et supplement til manualer udgivet af KEB og kan således ikke erstatte KEBs manualer. Det er kun en lille del

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Basisenhed. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11469498 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Basisenhed. Driftsvejledning. Udgave 07/2006 11469498 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B Basisenhed Udgave 07/2006 11469498 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B FA361510 Udgave 09/2005 11456698 / DA Rettelse SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

PID tilslutning og programmerings eksempler

PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC Drive FC100 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC drive FC100 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Start/stop

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord...3 Initialisering af frekvensomformeren...4 Tilslutning af motorbeskyttelse...5 Start/stop

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. PID tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. PID tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord...3 Initialisering af frekvensomformeren...4 Tilslutning af motorbeskyttelse...5 Start/stop

Læs mere

Rettelse MOVIFIT -SC

Rettelse MOVIFIT -SC Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Rettelse MOVIFIT -SC Udgave 01/2011 17069696 / DA 1 Tilføjelse/rettelse Oversigt 1 Tilføjelse/rettelse BEMÆRK Der er tilføjelser og rettelser

Læs mere

MX2 Applikationsguide

MX2 Applikationsguide Applikationsguide v1.0 Applikationsguide Indholdsfortegnelse 1. PID REGULERING PÅ VENTILATION OG REN VANDSPUMPE... 4 1.1. VALG AF REGULERINGSMETODE (PARAMETERA044)...4 1.2. AKTIVERING AF PID REGULERING

Læs mere

VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg 92/31 EØF og 93/68/EØF Producent Produkt Typebetegnelse EG-direktiv

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax750 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

28 Udvidede servicefunktioner

28 Udvidede servicefunktioner 8 Udvidede servicefunktioner Der er mulighed for udvidede servicefunktioner, f.eks. tilpasning af primærdata og ændring af tariftab ved brug af ekstern software. Landis+Gyrs serviceprogram MAP10, som udover

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

MX2 Quick Guide v1.0 MX2. Quick Guide

MX2 Quick Guide v1.0 MX2. Quick Guide Quick Guide v1.0 Quick Guide Indholdsfortegnelse 1. SPECIFIKATIONER...3 2. FORTRÅDNING...4 2.1. PNP / NPN...5 2.2. DIP SWITCHE...5 3. BRUG AF BETJENINGSPANEL...6 3.1. PARAMETERGRUPPER...7 3.2. INITIALISERING

Læs mere

Måleværdiprocessor for behovsstyret ventilation AQP63.1

Måleværdiprocessor for behovsstyret ventilation AQP63.1 1 959 1959P02 Måleværdiprocessor for behovsstyret ventilation til brug sammen med CO 2 /VOC-føler QPA63 AQP631 Driftsspænding AC 24 V Indgangssignaler DC 010 V Udgangssignal DC 010 V Anvendelse I ventilations-

Læs mere

1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2. 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9

1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2. 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2 2. Tyskland, landeindstillinger 4 3. Frankrig 8 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9 L00410594-01_01 1

Læs mere

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 02/2006 11369698 / DA EA363000

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 02/2006 11369698 / DA EA363000 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring EA6000 Udgave 02/2006 11668 / DA Systemhåndbog SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige henvisninger...

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

VLT frekvensomformer-motor FCM300 Quick Setup... 2-5

VLT frekvensomformer-motor FCM300 Quick Setup... 2-5 VLT frekvensomformer-motor FCM300 Quick Setup... 2-5 MG.03.A3.62 VLT is a registered Danfoss trademark 1 Fabriksindstilling Montering af motorer af type B14 og B34 Reset (trykknap) Start Jog Hastighedsreference

Læs mere

STRA-01 til kølebafler

STRA-01 til kølebafler Comfort: STRA01 STRA01 til kølebafler Montering Placer regulatoren på et sted, hvor temperaturen er repræsentativ for rummet. En passende placering er ca. 1,6 m over gulvniveau på et sted med uhindret

Læs mere

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer...3 2-20 Rekv. 0 Prod. 28-06-2006-08:33 Ordre 000 EFU Opgave 1 1 stk. VLT 2800 1 stk.

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

KATSPIL 7.5 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF. 4550-1dk SIDE 1/7

KATSPIL 7.5 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF. 4550-1dk SIDE 1/7 KATSPIL 7.5 kw AC SIDE 1/7 MOTOR TEGNING SIDE 2/7 JUSTERINGSVEJLEDNING FOR AC KATSPIL FUNKTIONSBESKRIVELSE AF KATSPIL Katspillet er drevet af en kortslutningsmotor monteret med bremse. Fra frekvensomformer

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

Lavspændingsfrekvensomformere. ABB komponentfrekvensomformere ACS55 0,18 til 2,2 kw / 0,25 til 3 HP Katalog

Lavspændingsfrekvensomformere. ABB komponentfrekvensomformere ACS55 0,18 til 2,2 kw / 0,25 til 3 HP Katalog Lavspændingsfrekvensomformere ABB komponentfrekvensomformere ACS55 0,18 til 2,2 kw / 0,25 til 3 HP Katalog ABB komponentfrekvensomformere ABB komponentfrekvensomformere ABB komponentfrekvensomformere opfylder

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse KVITTERING FOR MODTAGELSE Model Denne model er anerkendt som driftsklar Produktionsdato Godkendelse stempel Salgssted butiksnavn og adresse Salgsdato VINK_ SMART Celcius(DK)-01 2014 ! ADVARSEL Tillykke

Læs mere

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Betjeningsenhed. Driftsvejledning. Udgave 03/2007 11586281 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Betjeningsenhed. Driftsvejledning. Udgave 03/2007 11586281 / DA Gearmotorer \ ndustrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVTRAC B Betjeningsenhed Udgave 3/27 11586281 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRVE Driving the world ndholdsfortegnelse 1 Vigtige

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang LEGO Energimåler Sådan kommer du i gang Energimåleren består af to dele: LEGO Energidisplay og LEGO Energiakkumulator. Energiakkumulatoren passer i bunden af Energidisplayet. Installer Energiakkumulatoren

Læs mere

vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag?

vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag? vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag? nem at tilpasse Vacon 10 er en ekstremt kompakt frekvensomformer til brug inden for maskinkonstruktion i effektområdet 0,25 kw til 5,5 kw. Vacon 10 er

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD 3 035 Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD for varmesystemer RDE10 opunktregulering med ON/OFF-styresignaludgang for opvarmning Driftsformer: Normal- og sparetemperatur Ugekontaktur og manuel

Læs mere

OpTIDRIVE E2. INSTAllATIONS- OG BRuGERGuIDE. FREKVENSOMFORMER 0,37 KW - 11 KW (0,5-15 Hp) FRA 200-480 V. NEM INSTAllATION

OpTIDRIVE E2. INSTAllATIONS- OG BRuGERGuIDE. FREKVENSOMFORMER 0,37 KW - 11 KW (0,5-15 Hp) FRA 200-480 V. NEM INSTAllATION OpTIDRIVE E2 INSTAllATIONS- OG BRuGERGuIDE FREKVENSOMFORMER 0,37 KW - 11 KW (0,5-15 Hp) FRA 200-480 V NEM INSTAllATION OVERENSTEMMElSES ERKlæRING Invertek Drives Ltd erklærer hermed at Optidrive E2 produkter

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Betjeningsanvisning til model KCVR9NE Installationsanvisninger:

Betjeningsanvisning til model KCVR9NE Installationsanvisninger: Betjeningsanvisning til model Installationsanvisninger: Anvisninger til udtagelse af fedtfilter. Øverste udtagelige rude Nederste udtagelige rude 1) Faser til udtagning af øverste rude: NB: Gå frem på

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic str. 04-80, RECOsorptic str. 04-40

Vejledning til varmevekslerstyring RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic str. 04-80, RECOsorptic str. 04-40 Vejledning til varmevekslerstyring RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic str. 04-80, RECOsorptic str. 04-40 1. Generelt Varmevekslerstyring RHX2M er et styresystem til trinmotorer. Det er beregnet til nøjagtig

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

Brugervenlig og kommunikativ!

Brugervenlig og kommunikativ! Brugervenlig og kommunikativ! Altivar 312 Frekvensomformer til tre-faset asynkrone motorer, 0,18 til 2,2 kw en-faset 240V 0,18 til 15kW tre-faset 200-600V Specielle funktioner til alle typer af maskiner

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

Guide til idriftsættelse Teco EV frekvensomformere

Guide til idriftsættelse Teco EV frekvensomformere Guide til idriftsættelse Teco EV frekvensomformere juli 2008 Indholdsfortegnelse. Fortrådningsdiagram...3 Stærkstrøm....3 Svagstrøm...4 Digitale indgange...4 Analoge indgange...4 Potentiometer....4 Digitale

Læs mere

Betjeningsvejledning Styring EX

Betjeningsvejledning Styring EX Betjeningsvejledning Styring EX Indeks 004 10987072 da /23.10.2006 Tillykke! Du har valgt en af de pålidelige Hydrostress-maskiner fra TYROLIT, som er af en teknologisk førende standard. Kun originale

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse... 1 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual

CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM 1000 Kode og MIFARE Læser Art. Nr.: 460xxx Brugermanual CM1000v.1 Manual DANdec12 Side 2 CM 1000 Indholdsfortegnelse Side 1. Introduktion... 3 2. Installation... 3 3. Programmering af Brugere... 4 3.1

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)...

Indhold. 2. Montagevejledning enkornssåmaskine...2 2.1 Computer...2 2.2 Strømforsyning...2 2.3 Signalfordeler/sensorer (enkornssåmaskine)... Indhold 1. Systembeskrivelse...1 1.1 Systembeskrivelse...1 1.2 Computeren type 1502 og dens funktion...1 1.2.1 Anvendelse: Enkornssåmaskine med optoføler (frøtælling)...1 1.2.2 Anvendelse. Enkornssåmaskine

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 11/2004 11323493 / DA EA363000

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 11/2004 11323493 / DA EA363000 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ MOVIDRIVE MDR0A Nettilbageføring EA000 Udgave /00 / DA Systemhåndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Vigtige anvisninger... Systembeskrivelse....

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere