Varde Erhvervs- og Turistråd kan se tilbage på et år, hvor det lykkedes at opretholde en god stabilitet på mange fronter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varde Erhvervs- og Turistråd kan se tilbage på et år, hvor det lykkedes at opretholde en god stabilitet på mange fronter."

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2012

2 ÅRSBERETNING 2012 ERHVERV Varde Erhvervs- og Turistråd kan se tilbage på et år, hvor det lykkedes at opretholde en god stabilitet på mange fronter. Det lykkedes at bevare de fleste aktiviteter og endda starte nye tiltag op. Reduktionen af indsatsen er sket på områder, hvor det ikke var så synligt for medlemsvirksomhederne. Flere har dog konkret beklaget, at det trykte medlemsblad Bølgen kun kommer i en elektronisk version. Bemandingsmæssigt har der ikke været den store udskiftning på personalefronten, idet vi dog har reduceret med et årsværk mod slutningen af året. Glædeligvis har vi kunnet notere et stabilt afløserkorps som supplement til de fastansatte på vore turistinformationer, der betjener turisterne fra turistinformationerne i Nr. Nebel, Blåvand, Henne, Oksbøl og Varde. Bestyrelsesmøder Der er i 2012 afholdt 5 ordinære bestyrelsesmøder, 1 ekstraordinært bestyrelsesmøde og et temamøde. Derudover har bestyrelsen afholdt et bestyrelsesseminar i juni, hvor indsatsområderne blev drøftet og prioriteret. Repræsentantskabets inddragelse og oprettelsen af advisory boards var andre emneområder. Møder med Økonomiudvalg Varde Erhvervs- og Turistråd har i det forløbne år haft foretræde for Varde Kommunes Økonomiudvalg, hvor der blev givet en status på erhvervs- og turismearbejdet i Varde Kommune. For første gang deltog både direktion og den samlede bestyrelse i mødet. Møder med Udvalget for Plan og Teknik Der er i det forløbne år afholdt regelmæssige møder med direktøren for det tekniske område ligesom der har været afholdt møde med udvalget for Plan og Teknik med deltagelse af formanden og direktøren. Møder med Forvaltningen Varde Erhvervs- og Turistråd afholder kvartalsmøder med Forvaltningen i Varde Kommune (Udviklingsafdelingen), hvor blandt andet indsatserne i erhvervs- og turiststrategien koordineres, planlægges og evalueres. Endvidere har der været fokus på indholdet i partnerskabsaftalen. Året 2012 startede nemlig med at Varde Erhvervs- og Turistråd i fællesskab med Varde Kommune udarbejdede en partnerskabsaftale. Baggrunden var et ønske fra VETR om at få en mere klar aftale om forventningerne fra Varde Kommune til rådets prioriteringer af arbejdsopgaver, og samtidig at få klarhed over, hvornår ansvaret for en opgave lå hos hhv. VETR, Varde Kommune eller om der var tale om en fælles opgave. Partnerskabsaftalen var færdig til godkendelse af bestyrelsen den 6. marts Partnerskabsaftalen omhandler 5 hovedindsatsområder: 1. Erhvervsservice til nuværende og kommende virksomheder 2. Varde som Danmarks bedste kystdestination 3. Innovation og viden 4. Iværksætteri 5. Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft 1./ Erhvervsservice til nuværende og kommende virksomheder Varde Kommunes Task Force, med deltagelse af VETR, er sat i verden for at kunne tilbyde den optimale erhvervsservice ved store og komplekse opgaver. Allerede i januar blev der behov for en ekstraordinær indsats med meldingen fra Vestas om at lukke tårnproduktionen på Vestas Towers i Varde. I første omgang udløstes en massiv presseinteresse, 2

3 men hurtigt efter indgik både VETR og Varde Kommune i en god dialog med ledelsen hos Vestas Towers. Fra dag 1 var VETR i tæt dialog med Invest in Denmark, en af Udenrigsministeriets tjenester. Flere muligheder var i spil og forløbet endte lykkeligvis med en handel, og under navnet Titan Wind Energy A/S kunne en stor del af de ansatte fortsætte deres arbejde i Varde. Undervejs i forløbet blev der skabt en god kontakt til både den nye daglige ledelse på Titan, men også til den kinesiske koncernledelse. Den store opgave fra 2011 med at tiltrække Danish Crown og deres nye kreaturslagteri lykkedes som bekendt ikke helt, men det store forarbejde kunne udnyttes igen i 2012, da VETR modtog en henvendelse fra EDC og Invest in Denmark om en mulig placering af et stort udenlandsk datacenter. Vi kunne i Varde Kommune pege på industriområdet i Roust, som levede op til de ret skrappe stillede krav. Forslaget kom med i slutvurderingen af 5 placeringer, men desværre viste det sig, at man var bekymret for muligheden for cementstøv i luften en dårlig kombination med IT-udstyr. Så heller ikke denne store virksomhed kom til Varde. Et forestående salg af Arlas smørmejeri i Varde har givet flere forespørgsler fra mulige købere, uden at der dog endnu er en afsluttet handel. Derudover har Task Force været på banen i et par tilfælde som opfølgninger på et antal virksomhedsbesøg foretaget af borgmesteren i 2012 og VETR har haft flere henvendelser, som vi har håndteret selv. Årets største netværksbegivenhed var igen vores nytårskur - afholdt den 11. januar 2012, på Hotel Arnbjerg i Varde med et rekorddeltagerantal på 292 personer. På kuren modtog Henne Kirkeby Kro årets Initiativ- og iværksætterpris. En udpegning bl.a. grundet virksomhedens kontinuerlige stræben efter at udvikle kroen, som et unikt madsted med skyhøje ambitioner, dens evne til at profilere Varde Kommune og hele Sydvestjylland, som et rejsemål med kva3

4 litetsoplevelser af højeste rang. På vegne af Henne Kirkeby Kro modtog restauratør Simon Skouboe, direktør Garrey Dawson og køkkenchef Allan Poulsen prisen. Nytårskuren bød ellers på en status fra VETR formand Vagn Jørgensen og fra borgmester Gylling Haahr - og masser af networking. Vort eget bagland og netværk i regi af repræsentantskabet var samlet hos Holtec A/S og på Næsbjerghus i marts og på Henne Kirkeby Kro i september På årets første møde har repræsentantskabet tilbudt at yde en mere løbende indsats eks. på enkeltsager eller udviklingsprojekter og foreslået, at man kunne sammensætte mindre arbejdsgrupper. Dette har bestyrelsen fulgt op på, med en beslutning om dels at frigøre et rådighedsbeløb i budgettet til målrettede aktiviteter og dels at indkalde forslag fra medlemmerne om nedsættelse af et antal arbejdsgrupper eller Advisory Boards. Dette vil blive sat i værk først i Årets generalforsamling blev holdt på Ho Kro med 77 deltagere, god spørge- og diskussionslyst, og med gode tilbagemeldinger på både indhold og afviklingen. Netværksarbejdet med energioptimering er fortsat i 2012 i et positivt samarbejde mellem virksomheder og Varde Kommune. Vejledende publikationer fra Det Økologiske Råd er formidlet videre til grundejerforeninger, biblioteker, borgerservice og vore egne kontorer. I løbet af året er der lavet afklaring om behovet for særlige tiltag omkring uddannelse af energivejledere, men mange lokale virksomheder er så godt i gang på området, at behovet og ønsket har været begrænset. Fødevarenetværket, som er organiseret i SVUF-regi og har medfinansiering, som en del af Vadehavsprojektet, arbejder på at udvikle en fælles markedsføringsplatform i form af en webportal, hvor alle kvalitetsproducenter af fødevarer, detailhandlere og restauratører kan profilere sig samtidig med, at man ønsker en løbende oversigt over udbuddet af de mange lokale produkter. Endnu et ønske er at sikre en mere smidig og hurtigere distribution af både små og større leverancer. Sidst på året kunne styregruppen, med VETR s deltagelse, godkende et oplæg til webportalen, som vil blive færdiggjort med netværkets virksomheder og deres produkter i løbet af første halvår i I campingnetværket har kommunens campingpladser været samlet 2 gange for at udvikle, sparre og netværke i fællesskab. Arbejdet i Campusfonden fortsatte i 2012 med VETR, som sekretariat. Under navnet VivaVarde Netværk etablerede VETR i samarbejde med firmaet Sponsor Network, 2 nye netværksgrupper for virksomheder. De startede op i september og er med 37 deltagere allerede godt i gang med at udveksle erfaringer, leads til nye mulige forretningsforbindelser og i det hele taget at lære hinanden godt at kende. Netværkene fortsætter i 2013 og der vil vi arbejde på, at få endnu flere deltagere med. På ledelsesplan deltager både direktøren og erhvervschefen i netværk i DEF-regi omkring ledelse og foreningsdrift. Her udveksles erfaringer og udfordringer med kolleger fra erhvervskontorer fra hele landet. VETR formidler information til medlemsvirksomhederne via vort elektroniske nyhedsbrev. Dette har vi udsendt 15 gange i løbet af året, og som noget nyt har vi lanceret en særudgave med nyheder særligt for håndværksvirksomheder. Vi startede efter sommerferien og har udsendt 5 udgaver. Initiativet vil fortsætte i Mange gange fører en af vore nyheder til, at vi efterfølgende får henvendelse fra en af vore medlemsvirksomheder. Ofte igen, fører dette til et møde, hos virksomheden eller på kontoret hos VETR, hvor vi naturligvis bedre kan drøfte konkrete løsninger på den udfordring, som virksomheden præsenterer os for. Disse direkte møder tager som oftest udgangspunkt i en generel vejledning og problemafklaring, måske med henvisning til eksterne parter, som kan træde til og være den direkte rådgiver omkring en konkret problematik. De direkte møder er også en rigtig god måde at fortælle om tilbud og muligheder, som virksomheden måske ikke selv er opmærksom på. I løbet af 2012 har vi afholdt 122 møder med medlemsvirksomheder og 34 møder med ikke-medlemmer. En af de eksterne parter, som der henvises til, er det fællesregionale Væksthus Syddanmark, og i 2012 har 29 virksomheder fra Varde Kommune gjort brug af Væksthuset. Derimod har der ikke været bud efter Det Syddanske Kontor i Bruxelles. Syddansk Universitet har været på banen med tilbud om rådgivning bl.a. omkring såkaldte Spin-off virksomheder og vi har anvendt deres afdeling TEK-Momentum, som sparringspartnere og fødselshjælpere på en 4

5 Videnkupon. Det drejer sig om Varde Ådal Lam, som nu har fået hjælp af SDU og af Teknologisk Institut/DMRI til at udvikle et mobilt slagteri til lam. Målet er at opnå en mobil slagteløsning, så al transport af dyrene forud for slagtning kan undgås, og man samtidig kan opnå den maksimale sporbarhed omkring dyrets opvækst og det færdige kødprodukt. En løsning som vil tage maksimal hensyn til dyrevelfærd og samtidig den højeste kødkvalitet. Udover de mange direkte møder med enkeltvirksomheder har VETR serviceret et meget stort antal henvendelser som er kommet via telefon og mails - og som har kunnet håndteres med svar tilbage på telefon og mails. Opgaver, som en form for ombudsmand eller mægler, mellem virksomheder og Varde Kommune kommer også til VETR. Vi har deltaget omkring problematikker om p-pladser både i Henne og i Blåvand og omkring flere bygge- og miljøsager. VETR har også gennemført flere besøg sammen med en eller flere embedsmænd fra Varde Kommune, hos virksomheder med kommunale udfordringer. En indsats, der er blevet påskønnet af virksomhederne. Generelt kan vi mærke, at en af Varde Kommunes udfordringer i fremtiden, vil være at fastholde de innovative og voksende virksomheder, som befinder sig i landzoneområder. De vil i takt med deres vækst støde mod begrænsninger fra bl.a. Naturstyrelsen. Et andet problem er virksomhedernes muligheder for at skilte med deres tilstedeværelse eller rettere deres mangel på gode muligheder for dette. Det er et paradoks, at vi ønsker at fastholde og endog udvikle nye virksomheder overalt i vores kommune, men love og bestemmelser samtidig gør det svært for dem at gøre kunderne opmærksomme på, hvor de er. I forvejen må vi notere at en virksomhed, der står foran et krav om en flytning for at kunne realisere den ønskede vækst, meget let kan blive tiltrukket af den større dynamik og større antal potentielle samhandelspartnere i Esbjerg området. Vi startede 2012 med 426 medlemmer og sluttede med en ganske beskeden vækst, men dog med en tilgang på 25 nye medlemmer. Desværre også en afgang på 23 hvoraf de 17 enten måtte lukke deres virksomhed eller flyttede i løbet af året Resten begrundede deres opsigelser med besparelser. På trods af lukninger og fortsat krisetegn, så er der heldigvis også mange virksomheder i Varde Kommune som klarer sig rigtig godt. Dette ses bl.a. i kåringen af 7 virksomheder, som Børsen Gazellevirksomheder. De har alle i 4 år i træk præsteret vækst i omsætningen, og de har samlet over de seneste 4 år mindst fordoblet deres resultat. Nielsen Viborg Group brillerer med sin 4. gazellekåring i træk. ITplaneten og Hr. Skov er med for andet år i træk og nye er Roedtrans, Varde Laks, West Wind og Maskinstationen Sdr. Malle. 5

6 TURISME 2./ Varde er Danmarks bedste kystdestination. DESTINATION SYDVESTJYLLAND En ny strategi bliver født Destination Sydvestjylland (DSVJ), det formelle samarbejde mellem turismefremmeorganisationer i kommunerne Varde, Esbjerg, Fanø, Tønder og Vejen, har på grundlag af et omfattende strategianalysearbejde udfærdiget en samlet og ambitiøs strategi Destination Sydvestjylland Strategi En god forretning. Målsætningen med den nye strategi er at skabe en stærkere og mere effektiv vækstplatform for besøgsøkonomien i Sydvestjylland. Med strategien ønsker organisationerne i fællesskab at bidrage til at udvikle turisme og oplevelsesindustrien til gavn for både virksomheder, turister og borgere. Omdrejningspunktet i denne strategi er en klar fokusering på de ca. 500 turisme- og oplevelsesvirksomheder i Destination Sydvestjylland. Det er disse virksomheder, der udgør kernen i turisme- og oplevelsesindustrien, og dermed er det disse virksomheder, som skal styrkes og udvikles - gennem tæt kontakt og samarbejde med de lokale turismeorganisationer. De lokale turisme- og erhvervsfremmeorganisationer vil også i fremtiden spille en særdeles vigtig rolle i forhold til udvikling af turisme- og oplevelsesvirksomhederne i Destinationen. Opgørelse af registrerede kommercielle overnatninger i 2012 sammenlignet med Hotelovernatninger Danmark % Varde Kommune % Vandrerhjem Danmark % Varde Kommune % Feriecentre Danmark % Varde Kommune % Camping Danmark % Varde Kommune % Varde Kommune i alt % Nyt projekt fødes - Destination Sydvestjylland - nye samarbejdsformer for succes 10,8 mil. kr. bevilliget fra regionale erhvervsudviklingsmidler og den Europæiske regional fond. I 2012 indsendtes projektansøgning til Syddansk Vækstforum. Det nye projekt er en udbygning af det tidligere projekt Oplevelsesøkonomi i og omkring nationalpark Vadehavet populært kaldet Vadehavsprojektet, som havde til formål at udvikle oplevelsesbaseret turismeprodukter omkring Vadehavet. Formålet med det nye vækstprojekt er, at optimere konkurrenceevnen og understøtte indtjening og vækst i turismeerhvervet ved at udvikle Destinationssamarbejdet hen imod en forretningsorienteret organisation, der understøtter en besøgsøkonomisk vækst gennem: * Organisations- og forretningsudvikling - koblingerne mellem aktørerne, organisationen og destinationen (struktur, mål og deltagere). * Fremtidens turismeservice - hvordan og hvor serviceres gæsterne bedst muligt (struktur og deltagere). 6

7 * Målrettet online kommunikation, salg, PR og markedsføringskoncepter (M) - hvordan kommunikerer DSVJ bedst muligt med gæsterne før, under og efter opholdet (teknologi og deltagere). * Rationalet i ansøgningen er at udvikle nye forretningsmodeller, der kan understøtte vækst og udvikling for den enkelte aktør, for at forbedre indtjeningen for aktøren, hvilket alt andet lige vil medføre øget vækst i hele Destinationen. Dette sker, i et tæt samarbejde med erhvervet, via udvikling af nye forretningsorienterede organisations- og samarbejdsformer, der styrker hele værdikæden, hvilket giver mulighed for at tiltrække flere gæster hele året rundt. Sydvestjyske fødevarevirksomheder og kulinariske oplevelser viser varen under OL i London Der var fokus på danske fødevarer, mode og design, vikinger, dansk cykel- og sommerhuskultur, LEGO klodser og klassiske H. C. Andersen eventyr, da IMAGINATION holdt åbent hus for englændere og internationale besøgende i London under de olympiske lege. 56 virksomheder og organisationer var partnere i VisitDenmarks markedsføringsplatform på St. Katharine Docks tæt ved Tower Bridge, hvor der var op mod besøgende. 96 pct. af de besøgende var meget tilfredse med deres oplevelse af Danmark på IMAGINATION. 79 pct. af de besøgende siger, at det er sandsynligt eller meget sandsynligt, at de vil besøge Danmark i den nærmeste fremtid. 14 internationale tvstationer, tre radiostationer og 13 engelske aviser lagde vejen forbi området. Flere magasiner og websites skrev om eventen, og til bloggeevent kom 31 bloggere forbi for at høre mere om IMAGINATION. Ved at kombinere profileringen af danske sydvestdanske turistoplevelser med en række kvalitetsprodukter og moderne livsstil håber vi at have skabt et varieret billede af Sydvestjylland, som en spændende og attraktiv del af Danmark, der er værd at besøge enten via Ryanair i Billund eller med DFDS Harwich-Esbjerg. Turister går i dag efter et samlet udbud af oplevelser, når de rejser. Det gælder f.eks. destinationsfødevarer, natur og en blanding af autentiske og iscenesatte oplevelser med gode historier og kultur. Præsentationen i London gav også rigtig mange gode mediekontakter, hvilket resulterede i et antal journalistbesøg i løbet af efteråret. Markedsføringsfremstødet fik i øvrigt også en sølvmedalje af Sunday Times. Det var journalisten Matt Rudd, der besøgte og vurderede en række landes markedsføringsplatforme i London under OL. Erfaringerne danner grundlag for Feriehus on tour i 2013, hvor vi vil præsentere Sydvestjylland omkring et feriehus der turnere rundt til de største byer i Tyskland i samarbejde med Design on Tour & VisitDenmark. Landsdelen stærkt profileret gennem PR-initiativer 2012 var rent pressemæssigt et kulinarisk år. Det var nemlig den forsatte historie om sydvestjyske smagsoplevelser, som prægede en væsentligt større del af omtalerne og fik yderligere styrket Sydvestjylland, som en betydelig kulinarisk Destination. Landsdelens fødevareproducenter og kvalitetsrestauranter, fik igen nationalt og internationalt megen opmærksomhed, hvilket Varde Erhvervs- og Turistråd bevidst brugte, som krog til at formidle Landsdelen, som et rejsemål med kulinariske oplevelser i særklasse. VETR har haft presseture med det danske magasin Mad & Venner, Smag og Behag, Berlingske M/S, Jyske Vestkysten og TV-Syd. Fra Italien har der været besøg fra den italienske Kanal 4 vedrørende TV indslag om Vestjylland og North Sea Beach Marathon og italiensk gruppepresserejse med bl.a. magasinerne Food & Beverage, Vogue, Bella Donna. 7

8 Fra Storbritannien fik vi via OL arrangeret pressebesøg, af Jamie Oliver Magasinet, The Guardian, The Independant, The Sun, The Daily Star, House & Garden. Herudover var der besøg fra de tyske magasiner Land & Genuss, Feinschmecker, Die Welt og selv New York Times fandt vej til Sydvestjylland samt medier fra Norge, Portugal og Østrig. Udover det kulinariske så arrangerede vi en række-feriehus presserejser i samarbejde med udlejningsbureauer og VisitDenmark i Hamborg. Kulinariske events: Oyster Trophy Week, Krondyr Festival, Lammefestival Året bød også i juni på en gentagelse af succesen med Vadehavslammefestival. Som noget nyt i år introducerede festivalen en udendørsmiddag under overskriften Naturen til bords. Paul Cunningham fra Henne Kirkeby Kro og Jacob Justesen fra Restaurant Justesen i Varde gæstede gården Spangbanke ved Alslev, hvor de anerkendte Varde Ådal Lam opdrættes. Her tryllede de to stjernekokke ved gryderne. Efterfølgende serveredes en udsøgt middag ved et lammegæstebud for 40 personer på engen ned til Varde Å i samarbejde med Trip Trap, som havde udlånt et langt skagensbord med stole. Opdrætterparret Torben og Eva Kousgaard spiste naturligvis med og fortalte om deres arbejde med lammeavl, ligesom kokkene deltog ved at hygge om gæsterne. I september afvikledes Krondyrsfestivalen for anden gang, med nye restauranter, bl.a. Restaurant CHHAT i Blåvand havde stor succes med krondyrsmenuer under ugen. Som noget nyt i år deltog Sydvestjyske Smagsoplevelser i en national satsning omkring danske østers og oplevelser forbundet hermed kaldet Oyster Trophy Week. Under festivalen blev der kommercielt håndhøstet Vadehavsøsters så en række deltagende restauranter kunne udbyde østers fra Nationalparken for første gang. Herudover var der en del østerssafari ture i hele Vadehavet. Samtidigt arrangeredes en international gruppe-presserejse og individuelle presseture for danske journalister. Madinspirationsbogen Naturen til Bords genoptrykkes Bogen Naturen til Bords, en kulinarisk rejse langs Vadehavet og Vesterhavet, blev genoptrykt i eksemplarer. Efterspørgslen efter bogen har været langt ud over det forventede. I december blev bogen Danmarks vinder ved Gourmand World Cookbook Awards og nomineret til Verdens bedste lokale kogebog. Vinderen blev afgjort ved udgangen af februar Under en sort sol - brohoved udstilling i Rundetårn Fredag den 23. marts deltog borgmester Gylling Haahr i ferniseringen på kunstudstillingen»under en sort sol«i Rundetårn i København. Udstillingen var arrangeret af destinationssamarbejdet, som en del af Vade-havsprojektet. Prins Joachim åbnede udstillingen foran 200 særligt indbudte gæster. Som forplejning til ferniseringen, havde samarbejdet Sydvestjyske smagsoplevelser arrangeret en buffet, med en række sydvestjyske delikatesser. Værkerne på udstillingen er lavet af 18 kunstnere og kunsthåndværkere fra Sydvestjylland, heriblandt Varde Kommune. Udstillingen fik rigtig gode anmeldelser og flotte besøgstal. Udstillingen løb i perioden fra den 24. marts til den 13. maj 2012 i Rundetårns udstillingssal på loftet over Trinitatis Kirke. Udstillingen bestod af malerier, keramik, glas, grafik, skulpturer og installationer. 8

9 Kunstrunden Sydvestjylland - påsken 2012 I påsken 2012 strømmede over kunstinteresserede gæster til, da 69 kunstnere og kunsthåndværkere åbnede gallerier og værksteder for besøgende. Kunstrunden Sydvestjylland blev områdets største kunst-begivenhed og blev af JydskeVestkysten kåret, som månedens succes i april måned For publikum var kunstrunden en spændende mulighed for at besøge atelierer og værksteder og få en god snak med de udøvende, få deres historier og opleve autenticiteten. Kunstrunden var også støttet af Vadehavsprojektet. I 2012 skabte DSVJ også fundamentet og muligheden for at arrangere et Adventure Race i Danmark af hidtil usete dimensioner. 500 km eventyr i noget af Danmarks absolut mest storslåede og spektakulære vilde natur i Sydvestjylland. Gennem 2-3 døgns non-stop Adventure Race, blev 23 hold, i alt 68 deltagere udfordret på fysik, søvn, taktik, mod, teknik og udholdenhed. De skulle bl.a. trekke i forblæste klitter, mountainbike gennem uendelige skove, stangspringe i Tøndermarsken, køre blowkarts langs brede sandstrande, inline ad snoede stier samt vade og ro kajak rundt i Vadehavet - det hele krydret med action i hjertet af købstæderne. Se de fantastiske fotos fra dette ekstreme løb på 3./ Innovation og viden. Som tidligere nævnt bruger vi vore nyhedsbreve til formidling af viden af forskellig art, herunder naturligvis også nyheder og viden fra uddannelses- og vidensinstitutioner VETR har i 2012 deltaget i møder med både de lokale universiteter, erhvervsakademiet, handelsskoler og tekniske skoler og har formidlet tilbud om kursusforløb til virksomhederne. Der udbydes et stort antal arrangementer både lokalt og regionalt, og vi har via vore nyhedsbreve og ved direkte kontakter inviteret virksomhederne til deltagelse i mere end 30 arrangementer. Flere har vi selv tilrettelagt eller været medvirkende til, bl.a. en konference om professionelle bestyrelser med bl.a. Asger Aamund som indlægsholder og en om Finansiering af vækst, begge i samarbejde med vore kolleger i Esbjerg og Væksthuset. Med specifik retning mod Offshoremarkedet har vi deltaget i projektet Energi på havet, hvor mindre virksomheder bla. har kunnet få hjælp til at komme tættere på offshoremarkedet for olie/gas som underleverandører. Andre indsatsområder har været vindenergi, nye materialer, uddannelser og tiltrækning af studerende og arbejdskraft. En håndfuld virksomheder fra Varde Kommune har deltaget i projektet i samarbejde med Offshorecenter Danmark, de to lokale universiteter, flere af de store virksomheder på offshoremarkedet, og mange andre. Resultaterne udmøntes i slutkonferencer i 2013 og en større samling af værktøjer og viden, som efterfølgende stilles til rådighed for andre interesserede virksomheder. To af Væksthus Syddanmarks nye tilbud i 2012 var hhv. Lån en leder og Power Push. Med disse tilbud kan virksomheder enten få et tilskud til at efteruddanne sine eksisterende medarbejdere eller til at ansætte en ekstern specialist i en periode som en form for interimleder eller specialist på et område hvor virksomheden selv mangler viden. Dette kan være en god prøve for en virksomhed inden man eventuelt foretager en egentlig fastansættelse. Begge tilbud er blevet benyttet af virksomheder fra Varde Kommune. 4./ Iværksætteri. Som noget nyt har vi i 2012 indført to typer af iværksættervejledning en basisvejledning rettet mod en iværksætter, der kan forventes at blive selvforsørgende eller måske få en eller et par ansatte og hvor kompleksiteten i selve virksomhedsstarten ikke er så stor, og en udvidet vejledning, hvor vi dels kan tilbyde flere timers vejledning, og hvor disse typisk suppleres af en eller flere af vore tilknyttede rådgivere af revisorer, advokater m.fl. Vi har i 2012 givet 42 iværksættere vejledning, hvoraf ca. 1/3 har modtaget den udvidede vejledning. Herudover har vi afholdt 2 iværksætterkurser med i alt 18 deltagere. For at støtte påvirkningen af unge under uddannelse til at tænke mere i mulighederne for at starte egen virksomhed, har vi deltaget i det regionale arbejde med Young Enterprise som dommer både i den kommunale og i den regionale konkurrence for skoleelever. Derudover har vi deltaget som styregruppemedlem og dommer i en ny lokal konkurrence Væxtfaktor Varde. Målet er at inspirere de studerende på Varde Handelsskole til iværksætteri, innova- 9

10 tion, udvikling af forretningsidéer og forretningsplaner. Initiativet er kommet fra Varde Forsyning, og udover VETR deltager Sydbank, DAHL, KPMG og DesignFordi. Derudover har erhvervschefen bidraget som gæstelærer for handelsskolens innovationsklasse. Det nationale projekt om Uge 46 - hele Danmarks vækst- og iværksætteruge bød i år på mere end 200 arrangementer over hele landet. VETR deltog i et samarbejde med vore kolleger fra Tønder og Esbjerg om Lederskab, strategi & vækst i Skærbæk hvor 75 virksomhedsledere og iværksættere fik ny inspiration. 5./ Tiltrækning af arbejdskraft Vi må desværre konstatere at de senere års udvikling på erhvervsområdet ikke har nødvendiggjort en stor indsats på dette område. Ikke bare Varde Kommune har disse problemer, men der er ingen tvivl om, at kommunens erhvervsstruktur med en stor andel af meget små virksomheder og kun et begrænset antal med stor brug af højteknologi er med til at forstærke udfordringer. Vi har afholdt møder med Jobcenter Varde for at drøfte mulighederne for at synliggøre områdets jobmuligheder, muligheder for at opkvalificere arbejdsstyrken og øge interessen for jobrotation. Som en reaktion på Vestas lukning af tårnfabrikken i Varde opstod en mulighed for et helt nyt og stort initiativ fra erhvervsministeren - nemlig en udmelding om at række Varde Kommune en hjælpende hånd i form af et tilbud om 100 ledige akademikere til Varde. Det viste sig efter et par møder med ministeriets embedsmænd at der ikke var lovhjemmel til en sådan hjælpepakke og initiativet sivede stille ud. Heldigvis løste Titan Wind Energy så senere en del af problemet igen. Som en del af den indgåede partnerskabsaftale mellem Varde Kommune og Dansk Byggeri er VETR inddraget i temaerne omkring uddannelse og rekruttering. En af beslutningerne er at genoplive VETR s Lærepladsoversigt med Dansk Byggeris medlemmer som rygrad. Det er målet at være klar med denne i 1. halvår af Teknisk Skole i Esbjerg er også inddraget som sparringspartner på projektet. Samarbejdsprojektet AG Hvervning med Varde Kaserne, Varde kommune og Esbjerg Erhvervsudvikling er fortsat den største enkeltindsats på området. VETR afholdt et stort informationsarrangement i Varde for en hel årgang på Officersskolen (76 personer), og dette blev som sædvanlig efterfulgt af en weekendtur for i alt 27 officerskadetter og partnere. En samlet indsats som både Varde Kaserne og officererne selv roser, og som har været medvirkende til at Varde Kaserne i 2012 opnåede at blive det mest ønskede tjenestested blandt de unge officerskadetter. En lignende indsats om tiltrækning af yngre læger, arrangeret af Varde Kommune med vores deltagelse kunne desværre ikke gennemføres pga. for beskeden tilmelding. VETR har deltaget i Varde Kommunes nye bosætningsinitiativ Vi står på hovedet for at flytte dig til Varde på en række præsentationsbesøg hos de største virksomheder i kommunen, og derudover har vi udført 5 databasesøgninger for at hjælpe tilflyttende ægtefæller i deres jobsøgning. Nye initiativer overvejes også med henblik på at få unge mennesker fra Varde Kommune til at vende tilbage efter endt uddannelse, ligesom et nyt samarbejde med Relocation Syd er indgået. De er specialiseret i at bistå virksomheder med praktiske udfordringer i forbindelse med jobrelaterede flytninger. Igen er udfordringen, at muligheden for et job sædvanligvis er den første forudsætning for et ønske om at flytte. Vi ved alle at infrastruktur har afgørende betydning for tiltrækning af nye virksomheder, arbejdskraft og for bosætning. VETR har derfor bidraget til debatten på vegne af erhvervslivet og turismen i Varde Kommune om den mulige og ønskede udvidelse af A11. 10

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Energi

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Oplevelsesøkonomi i og omkring Vadehavet. Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF) Niels Bohrsvej 6, 6700 Esbjerg

Oplevelsesøkonomi i og omkring Vadehavet. Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF) Niels Bohrsvej 6, 6700 Esbjerg Indstillingsskema til vækstforum Bilag 21b Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 10.393.500 kr. 10.393.500 kr. Ansøger

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015.

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen i Syddanmark Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. 1. Navn Foreningens navn er Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1.

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve Kommune 1. juli 2012 1. Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, EUC Sjælland, UUV Køge Bugt og Greve 1. juli 2012 1. juli 2014 Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com

Det nye VisitDenmark. Strategi mod 2017. www.visitdenmark.com Det nye VisitDenmark Strategi mod 2017 www.visitdenmark.com Indhold 1. Forord 2. Resumé 3. Baggrund - Hvorfor et nyt VisitDenmark? - Fra bred turismefremme til målrettet markedsføring - Det nye VisitDenmark

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året Indledning Som ø er Fanø en klar og tydelig afgrænset turistdestination. Det omgivende hav er den helt afgørende faktor for øens udvikling. Det er således også havet og stranden, der er Destination Fanø

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Kommunikationsplatform Sydjylland

Kommunikationsplatform Sydjylland Kommunikationsplatform Sydjylland Destinationsudvikling - macro destination Sydvestjylland Skærbæk Fritidscenter, 4. februar 2009 Opgaven Vi skal formulere et unikt, relevant og troværdigt omdrejningspunkt

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Strategiplan for Randers Handelsråd

Strategiplan for Randers Handelsråd Strategiplan for Randers Handelsråd 2005 2008 1 Indledning. Denne strategiplan er på en række møder i 2004 og 2005 udarbejdet af bestyrelsen i Randers Handelsråd, som repræsenterer Randers Storcenterforening

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Vejen. Danish Crown. Danmarks nye fødevarecentrum. Det skal være nemt at etablere fødevarevirksomhed. Fire grunde til, at du ikke kommer uden om Vejen

Vejen. Danish Crown. Danmarks nye fødevarecentrum. Det skal være nemt at etablere fødevarevirksomhed. Fire grunde til, at du ikke kommer uden om Vejen Vejen fødevarecentrum Det skal være nemt at etablere fødevarevirksomhed Side 3 Fire grunde til, at du ikke kommer uden om Vejen Side 4 Derfor valgte vi Vejen: Danish Crown SPF-Danmark og Eurofins fortæller

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen

Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Gateway Blokhus Erhvervsliv samarbejder med Naturstyrelsen Helle Larsen, Hune Bageri Merete Hansen, Hune Blokhus Cykeludlejning Baggrunden/opstarten på samarbejde med Naturstyrelsen Merete Startede samarbejde

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

NOTAT. Bosætningskoordinator i Vejen Kommune?

NOTAT. Bosætningskoordinator i Vejen Kommune? UDVIKLING & ERHVERV Kommunikation & udvikling Dato: 15-1-2015 Kontaktperson: Hanna Kretzschmar Dir. tlf.: 79966027 E-mail: hk@vejenkom.dk NOTAT Bosætningskoordinator i Vejen Kommune? Foreningen work-live-stay

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Evaluering i stor stil!

Evaluering i stor stil! Evaluering i stor stil! I perioden november 2007 til januar 2008 har man i Varde Kommune gennemført en gennemgribende evaluering af den administrative organisation. Det har ført til en helt ny organisering,

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Smag, servér og oplev. Vadehavsguld

Smag, servér og oplev. Vadehavsguld Smag, servér og oplev Vadehavsguld garanterer et kvalitetsprodukt med en høj grad af autenticitet, sporbarhed og troværdighed. Alle produkter, der har opnået Vadehavsguld, opfylder en række kriterier der

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors

Sekretariatsledelsen. Tirsdag 10. februar 2015. Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors Sekretariatsledelsen Tirsdag 10. februar 2015 Morsø Kommune Holgersgade 2 7900 Nykøbing Mors 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Opsamling fra seneste møder: bestyrelsen og erhvervsforum 23.1

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere