forår Semester Københavns Vagtbureau

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "forår Semester Københavns Vagtbureau"

Transkript

1 Semester forår Kontaktoplysninger. Direktørens forord. 3 Dine muligheder i Fadls vagtbureau. 4 6 SPV-kursus kursusindhold. 7 SPV-vagtens normale kompetenceområder. 8 Akkreditering. 9 Sådan skriver du dig op til vagter SPV-kursusplan. 12 VT kurset. 13 VT-indhold. 14 VT-vagtens kompetenceområder. 15 VT-kursusplan. 16 Dispensationsvagter. 17 Timelønninger Aktuelle hold. 20 Fadl s Forlag. 21 Kredsforeningen. Københavns Vagtbureau

2 Semesterhæftet udleveres til samtlige lemmer af FADL, Københavns Kredsforening til alle nye lægestuderende i København. Oplag: 2000 FADLs Vagtbureau Blegdamsvej København N Tlf Fax Telefonen er åben for vagtformidling Alle dage døgnet rundt, d kun akutte opkald fra kl adresser Direktør Peter Andersen Regnskabschef Betina Pilborg Hansen BOGHOLDER Maj-Brit Hansson Lønbholder Gyda Kromann It projektleder Torben Swilley-Hansen Ekspedition Charlotte Frølund Åbningstider i receptionen: Mandag fredag kl Kursusafdeling /Åbningstider: Kursuskoordinator: Tina Berthou Jepsen Tlf Ledende sygeplejerske Gry Orkelb-Andresen Tlf Administrativ sygeplejerske Astrid Rosenkrantz Bruun Tlf Åbningstider Mandag torsdag: kl Fredag: Lukket Velkommen til forårssmesteret13 Vi byder nu igen velkommen til et nyt FADL semester ser især frem til at møde vores nye Russere til at informere om lemskabet af FADL de mange muligheder, der er gennem hele studietiden ved at være tilknyttet Vagtbureauet som vagttager. Medicinstudiet er krævende giver mange oplevelser udfordringer. Vi kan fra FADLs side tilbyde Jer et unikt FADL-lemskab, der søger at kombinere den sociale, faglige uddannelsesmæssige side af Jeres studie. FADL tilbyder meget; det fagforeningsmæssige fællesskab de mange lemstilbud, forsikringstilbud, kursusmuligheder, undervisningsbøger gennem Forlaget de mange relevante kompetencegivende FADL-vagter, der så vil lægge en god bund under din økonomi gennem hele studietiden. Dette semesterhæfte dækker hele det FADL du vil møde i København; en Vagtbureaudel, der koncentrerer sig om FADLs vagtkurser, som vi løbende udbygger i samarbejde regionerne, akkrediteringen, vagtopskrivningen de mange vagtmuligheder der tilbydes. Der er så information om FADLs eget forlag, endelig en bred information om din lokale kredsforening de mange tilbud dit FADL-lemskab rummer. Vagtformidlingen er kernen i vagtbureauet der investeres mange ressourcer i vores bookingsystem, der vil være omdrejningspunktet for vores lemmer gennem hele studietiden. Udviklingen i udbuddet af arbejde til FADL-vagterne hænger nøje sammen de behov muligheder, der er på hospitalerne for at benytte de lægestuderende til vagtarbejdet. Du kan søge efter yderligere information på FADLs hjemmeside; dk, ligeledes er du velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål som du ikke umiddelbart kan finde svaret på. Du kan finde vores åbningstider kontaktpersoner i kolonnen til venstre på denne side. FADLs Vagtbureau i København har eksisteret siden 1950 erne har alle dage været non-profit (det vil sige, at der ikke genereres overskud fra vagtformidlingen) er som en in house institution underlagt de overenskomster driftsaftaler, der er indgået regionerne FADL på SPV/VT området lægevikarområdet. Denne tætte tilknytning til regionerne der hospitalerne er en værdifuld del af grundlaget for vagtarbejdet på hospitalerne giver samtidig Jer lægestuderende særdeles praktiske erfaringer, der kommer til nytte efter endt studietid. Vi ser derfor frem til endnu et spændende semester sammen alle vores nuværende kommende lemmer vagttagere! Peter Andersen Direktør i Vagtbureauet Grafisk design: Dixen Design Tryk: PE offset A/S 2

3 Du skal være lem af FADL Du skal have et gyldigt akkrediteringskort Du arbejder under FADLs kollegiale vedtægter instrukser Hvilke muligheder har du i FADLs Vagtbureau I øjeblikket er der næsten 2000 aktive vagttagere tilknyttet Vagtbureauet i København. Vagtbureauet har mulighed for at tilbyde dig arbejde hvor du får faglige udfordringer, samtidig har du mulighed for at planlægge dit arbejde så det passer dit studie din fritid. Når du er ny-uddannet SPV er har du mulighed for at arbejde som løs vagttager. Som løs vagttager har du flere muligheder: Opskrivningsvagter: Med opskrivningsvagter har du mulighed for, at planlægge et månedligt forløb endnu større chancer for valg af afdeling sted. Chancevagter / sms-vagter: For dig som ikke ønsker at planlægge dine vagter lang tid frem i tiden, er chancevagterne et godt alternativ. Du kan tilmelde dig chance sms listen, du vil modtage en sms når der er ledige vagter. Chancevagter gives før chance smsvagter. Dispensationsaftale: Når du har overstået din bindingsperiode på 96 timer, kan du få en dispensationsaftale. Du fungerer som fast afløser på en afdeling. Du afdelingen aftaler selv hvornår hvor meget du vil kan arbejde. Aftalen kan være baseret på, at du har et fast antal vagter pr. mdr. eller, at afdelingen tilkalder dig når de har brug for ekstra hænder. Det er op til Jer, dig afdelingen, hvordan I aftaler vagterne. Læs mere på side 16. Vagthold: Når du har overstået din bindingsperiode på 96 timer, har du mulighed for at søge en stilling på et af de faste hold som fungerer på de forskellige hospitaler. Der er forskellige krav til hvor mange SPV-timer stillingen kræver. Der er mange fordele ved at arbejde på et fast hold. Du arbejder på samme afdeling, du har kolleger som du lærer godt at kende, du får en højere løn, du får nle kompetencer som du kan bruge som færdig uddannet læge. Når man arbejder på hold er der nle krav man skal efterleve de gælder for alle. Alle hold har deres egne interne holdregler. Når man vælger at arbejde på fast hold skal man gøre op sig selv om man er indstillet på, at blive på holdet i en længere periode. Dette forventes af såvel afdelinger som holdlemmer. Du skal være opmærksom på, at mange af holdene har en forventning om, at man bliver på holdet mindst 6 mdr. til et år. Hvad kan jeg ellers? Når du har optjent 400 timer som SPV er bestået 3. semester er der mulighed for, at uddanne sig til ventilatør (VT). Som nyuddannet VT er arbejder du først på flyver VT-hold, derefter har du mulighed for at søge et af de VT-hold som arbejder fast på en afdeling. Søger du et af de mere specialiserede hold forventes det ofte, at du bliver på holdet i længere tid, da både afdeling hold bruger mange ressourcer på introduktion oplæring af nye holdlemmer. Det er vigtigt, at dine kvalifikationer er i orden, da nle af de opgaver som ligger på holdene er opgaver som normalt ligger hos andre faggrupper, derfor er der stor fokus på kvaliteten af arbejdet. Alle hold som ønsker nye holdlemmer slår deres ledige stillinger op på Vagtbureauets hjemmeside i MOK. Der er mange muligheder for at arbejde gennem FADLs Vagtbureau, Det er op til dig at vælge hvad der passer dig bedst. 3

4 Sygeplejevikarkursus (SPV-kursus) Sygeplejevikarkurset giver dig de basale færdigheder til at arbejde som sygeplejevikar. Efter endt kursus skal man selvstændigt kunne varetage basale sygeplejehandlinger, under en sygeplejerskes ansvar. Kompetenceområde efter endt sygeplejevikarkursus: Kendskab til de teoretiske praktiske færdigheder, som det er nødvendigt at besidde i forbindelse observationer pleje af somatiske psykiatriske patienter. udviklet en sygeplejefaglig forståelse for patientens behov, kunne anvende denne viden til at udføre velbegrundet praktisk menneskelig sygepleje inden for SPV-vagtens kompetenceområde. Sygeplejevikarkurset består af ca. 83 timers praktisk teoretisk undervisning. Du skal være aktivt deltagende i alle moduler. Undervisningen varetages af erfarne sygeplejersker, fysioterapeuter FADL vagter som undervisere. Pensum er ben Sygeplejevikar håndben samt den praktiske teoretiske undervisning på kurset. Der er 100 % mødepligt på sygeplejevikarkurset. Det er derfor et krav, at du kan alle de planlagte kursusdage. Framelding af SPV-kursus skal ske minimum 14 dage før kursusstart til kursusafdelingen. (Nøjagtig dato for frameldingsfrist kan ses i det modtagede kursusbrev) Ved manglende eller for sen framelding, vil du ikke kunne deltage på et SPV-kursus i resten af semestret samt hele næste semester. Fysioterapeuter sygeplejersker kan på visse betingelser få meritoverført dele af deres tidligere studium til SPV-kurset. Vurderingen er individuel. Dokumentation skal afleveres i kursusafdelingen på Vagtbureauet. Tildeling af semestrets sygeplejevikarkursus Hvert hold består af 16 deltagere. Ansøgerne fordeles ved lodtrækning modtager skriftlig bekræftelse alle praktiske oplysninger. Ældre semester studerende har fortrinsret. Før kursusstart (ca. 14 dage før) afhentes ben Sygeplejevikar Håndben, Kursushæfte øvrigt materiale på Vagtbureauet. Ben hæftet skal læses grundigt inden kursusstart. Kursushæftet er din vores dokumentation for, at du har bestået de krav, der stilles til en sygeplejevikar. Krav Husk at aflevere lønsedler senest den 16. i måneden Kl Du skal være lem af FADL i København aktiv lægestuderende for at kunne deltage i et sygeplejevikarkursus. Tilmelding foregår via Vagtbureauets hjemmeside på Under tilmelding SPV. 4

5 Indhold Sygeplejevikarkurset er modul-opbygget, består af i alt 20 moduler. Nedenstående modulbeskrivelse er overordnede eksempler på kursusindhold. Modul A - Adgangstest (1 time): Adgangstesten er en multiple-choice test baseret på ben Sygeplejevikar Håndben. Du har i alt to forsøg inden for syv dage til at bestå adgangstesten. Består du ikke adgangstesten på modul A, skal du kontakte ledende sygeplejerske Gry Orkelb-Andresen for aftale om en ny tid til adgangstest. Forsættelse på kurset kræver en bestået adgangstest. Modul B Introduktion til sygeplejevikarkursus. (2,5 times undervisning) Kort om en typisk SPV-vagt spv-vagtens ansvar kompetenceområde sygepleje grundlæggende behov Nøglebegreber i sygeplejen Omsorgsbegreber Tavshedspligt Arbejdsskader Dokumentation i sygeplejen Den gode rapport Fordeling af følgevagter eksamenstidspunkt. Modul D Hud infektioner (3,5 timers undervisning): Huden/slimhinder Decubitus hospitalsinfektioner forebyggelse af disse. Den infektiøse patient Skyllerum dets funktion Smerter Medicin I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, SPV-kompetencer dokumentation. Modul F Hjerne kommunikation (3,75 timers undervisning): Livsforløb udviklingsfaser i menneskets liv Kommunikation pædagik til patienter Kulturforståelse tværkulturel kommunikation Påvirkninger af hjerne bevidsthed De hyppigst forekommende sygdomme (ex: Demens, Apoplexi, Parkinsons sygdom) Den konfuse urolige patient I ovenstående indgår observationer, sygeplejehandlinger, SPVkompetencer dokumentation. Modul G Ernæring udskillelse (4 timers undervisning): ernæring til patienter (inkl. sondeernæring) Væskebalance Diverse væskeudskillelser Defækation Infusioner Dræn I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, SPV-kompetencer dokumentation. Modul H Kredsløb (3,5 timers undervisning) Kredsløb teoretisk gennemgang af blodtryk pulstagning. Den akutte patient /choktyper søvn hvile for den indlagte patient I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, SPV-kompetencer dokumentation. Modul I Praktisk repetition (4,5 timers undervisning) Praktisk teoretisk repetition af de på nuværende tidspunkt gennemgåede emner indenfor: Huden/slimhinder Hjerne kommunikation Ernæring udskillelse Kredsløb Respiration Hygiejne Modul J Respiration døden (3,5 timers undervisning) Den normale respiration Den respiratorisk dårlige patient inkl. lejring De hyppigst forekommende respiratoriske sygdomme Iltterapi Døden den døende I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, SPV-kompetencer dokumentation. Modul K Hygiejne (4 timers undervisning) Personlig hygiejne Immobilitetskomplikationer Lejring til den immobile patient I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, SPV-kompetencer dokumentation. Du skal påregne, at du skal vaske andre selv blive vasket af andre. 5

6 Modul E O Forflytningskursus (3, timers undervisning) Begge moduler er praktisk teoretisk opbygget. Det forventes derfor, at man deltager aktivt. Husk praktisk tøj fodtøj. Kort om anatomi Det naturlige bevægemønster Løfte- arbejdsprincipper teoretisk Praktiske vægtoverførings principper Praktisk patientløft Mobilisering til den immobile patient Introduktion til hjælpemidler Pædagiske principper Modul L Repetition 2 (2,5 timers undervisning, holdopdelt) Praktisk repetition af alle modulers indhold ud fra cases Introduktion til behovsopgave Introduktion til modul Q eksamen Modul M1-M2 N Psykiatri (3+6+5 timers undevisning) introduktion til det psykiatriske speciale, i forhold til psykiatriske afdelinger, samarbejdspartner Psykiatrilovgivningen sygepleje i forbindelse tvang Psykiatriske diagnoser Psykiatriske grundbegreber psykiatrisk sygepleje Konflikthåndtering kommunikation Praktisk psykiatri (casebaseret undervisning+ supervision) I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejebehandlinger, SPV-kompetence områder dokumentation samt rapportgivning. Følgevagter efter den praktiske teoretiske modulundervisning tages følgevagter: To dage à 8 timer på en somatisk afdeling. De to dage er sammenhængende. På følgevagten får du muligheden for at afprøve/øve dig i den praktiske sygepleje, guidet af afdelingens sundhedspersonale Der gøres opmærksom på, at man ikke kan bytte afdeling kursisterne imellem efter følgevagterne skrives en behovsopgave udgangspunkt i kommunikation praktisk sygepleje til en af dine patienter. Modul P Behovsopgave Rep.3 (holdopdelt 4 timer) ved modul P start skal du afleverer en A4 side en disposition over de valgte fokusområder. Med udgangspunkt i praktiktidens 2 følgevagter, den afleverede disposition skal du lave et mundtligt oplæg på ca minutters varighed. Det mundtlige oplæg skal fremlægges for dine kursister samt den undervisende sygeplerske. Dette skal bestås. Modul Y Basal genoplivning (3,5 time) Akkrediteringskrav hvordan konstaterer man hjertestop alarmerer korrekt? information om SPV-vagtens arbejdsopgaver i forbindelse genoplivning Undervisning i basal genoplivning Modul X Elementær brandbekæmpelse (3 timer) Akkrediteringskrav gennemgang af de mest hyppige årsager til hospitalsbrande Korrekt alarmering Bekæmpelse af div. typer brande Nødflytning m.m Husk praktisk tøj. Modul Q Eksamen spv-eksamen består i ca. 45 min. praktisk mundtlig prøve. Du evalueres af erfarne sygeplejersker/fadl vagter. Du har i alt 2 forsøg til at bestå eksamen. Består du ikke den første eksamen, kan du tildeles ekstra moduler, som du skal gennemføre, før du kan gå til eksamen igen. Du skal kontakte kursusafdelingen dagen efter din eksamen for tid til de ekstra moduler ny eksamen. Består du ikke anden gang, har du mulighed for at gentage hele kurset i næste semester. Modul C Orientering på Vagtbureauet (2,5 timer) gennemgang af vagtbestilling vagttyper De forskellige muligheder for vagtarbejde (Opskrivningsregler, chancevagter) Løn Sygedagpengeregler m.m. alle kursister får udleveret et akkrediteringskort ved aflevering af underskrevet evalueret kursushæfte. Bindingsvagter efter bestået Sygeplejevikarkursus, skal du arbejde 96 timer (ca. 12 vagter) inden for tre måneder. Bindingsvagter betragtes som en del af sygeplejevikarkurset, kurset kan derfor annulleres uden yderligere varsel ved manglende vagtbinding. Kursusløn hvis du inden for et år efter orienteringstimen afholder 200 vagttimer, får du kursusløn efter gældende overenskomst svarende til 41 timers SPV dagtimeløn. Der kan ikke dispenseres for perioden. Hvis der er spørgsmål, kan kursusafdelingen kontaktes på telefon , Gry Orkelb-Andresen på mail eller på Tina Berthou Jepsen på mail Tilmelding foregår via hjemmesiden Tilmeldingen for kurserne er åben for alle, d vil studerende på højere semester end 1. have første prioritet. Tilmeldingsfristerne finder du nederst i kursusplanen på side HUSK: Du skal være lem af FADL i København inden tilmeldingsfristen udløber på det kursus du søger. 6

7 SPV-vagtens normale kompetenceområder Sygeplejevikarer, der er tildelt arbejde gennem FADLs Vagtbureauer, arbejder altid under en sygeplejerskes tilsyn ledelse. Sygeplejevikaren skal kunne deltage i flg. arbejdsområder: Klinisk observation rapport: Observation af ændringer i patienters helbredstilstand, f.eks. cirkulatoriske respiratoriske forandringer registrering af nytilkomne lammelser, forandring i hudfarve, tryksår, blødning, cerebrale forandringer eller psykisk uklarhed. temperatur- blodtryksmåling samt puls- respirationstælling. Observation af infusioner, ilttilskud på næsekateter eller Hutsonmaske, anlagte dræn, kath. o.lign. rapportering, såvel mundtligt akut ved lejlighed som skriftlig mundtlig overgivelse af vagt ved vagtskifte, herunder kvalificeret modtagelse af rapport ved tiltrædelse af vagten. Praktisk sygepleje: varetagelse af eller assistance til patienters personlige hygiejne: Vask bad (sengebad, bruse- karbad), mundpleje (bl.a. sugning i mundhule), øjen- næsepleje, frisering barbering samt tøjskifte. sengeredning uden patient i sengen. assistance til toiletbesøg, herunder brug af urinkolbe, bækkenstol eller bækken i sengen efterfølgende vask. Skift af stomi- urinpose samt kateterpleje. Observation af ekspektorat, aspirat, fratagning af urin- afføringsprøver. Opretholdelse af god hygiejnisk standard ved anvendelse af infektionsprofylaktiske principper. Aseptisk omgang forbindinger andre rene artikler. almindelig hudpleje forebyggelse af tryksår, herunder lejring af patienter. Mobilisering aktivering samt hjælp til patienter i almindelighed, f.eks. ved af påklædning, forflytning mellem seng stol samt støtte ved gangbesvær. assistance til måltider, servering eller hjælp til at spise drikke. Væskeregnskab. assistance til indtagelse af icin administreret af sygeplejerske. Målrettet kommunikation patienter pårørende. Omsorg for særlige patientgrupper, f.eks. børn, ældre, bevidstløse, lame, psykisk syge patienter anden kulturel baggrund end sygeplejevikarens egen. besvarelse af kald fra egne patienter eller andre patienter i nødsituationer. assistance ved hjerte- respirationsstop under ledelse af den ansvarshavende sygeplejerske. Deltagelse i elementær brandbekæmpelse på afdelingen. Forberedelse af patienter til transport, evt. deltagelse i transport. Modtagelse af blomster andre gaver til patienter i henhold til afdelingens retningslinier. Forberedelse til oprydning efter diverse lægelige sygeplejefaglige procedurer. istandgørelse af døde omsorg for efterladte. Forefaldende arbejdsopgaver i afdelingen efter ansvarshavende sygeplejerskes anvisning. 7

8 Akkreditering er dit ansvar! Der er fælles akkrediteringsregler for alle hospitaler i Region Hovedstaden. Det betyder, at det ikke er muligt at tage vagter gennem FADLs Vagtbureau i København, hvis du ikke har et gyldigt stamkort/akkrediteringskort. For dig som har en dispensationsaftale eller arbejder på et hold gælder samme regler, uanset hvor holdet arbejder. For at opfylde akkrediteringskravene skal du have gennemgået de tre akkrediteringskurser; brandforebyggelse, basal genoplivning defibrillering håndhygiejne. Derudover skal du en gang om året gennemføre TrygFondens elektroniske brandtest Region Hovedstadens elektroniske håndhygiejnetest. Find test vejledninger på dk. Hertil skal vi kunne indhente studietrinoplysninger fra KU. Vagtbureauet kan ikke dispensere for disse akkrediteringskrav. Studerer du i Odense, Aarhus eller Aalborg? Ønsker du at blive oprettet som vagttager i København, skal du opfylde de samme krav, som studerende i København skal efterkomme. Derudover skal du før hver semesterstart aflevere en bekræftelse fra universitetet på, at du er aktiv studerende, hvilket semestertrin du sidst har bestået. Bekræftelsen skal være underskrevet stemplet fra universitetet (se for flere oplysninger). Har du mistet dit stamkort? Mød op på Vagtbureauets ekspedition - vi laver et nyt til dig på 30 sek. Det koster kr. 20. (Såfremt du har gennemført de elektroniske test til tiden). Hvis du har spørgsmål til stamkortet eller akkreditering generelt, er du altid velkommen til at ringe til Vagtbureauet eller komme forbi i åbningstiden. Den årlige brand- håndhygiejnetest! ALLE VAGTTAGERE - nye som gamle uanset hvornår brand - håndhygiejnetesten sidst er gennemført skal i perioden maj forny brand- håndhygiejnetesten. I perioden fra start juni til midt juli måned SKAL de nye stamkort afhentes i Ekspeditionen. Afhenter du ikke dit stamkort kan du ikke blive tilbudt vagter din webprofil vil blive spærret indtil du har afhentet dit nye stamkort! NB: Ønsker du at få fornyet dit foto på dit stamkort (inden de nye kort for år 2013 bliver printet), så vil der være mulighed for dette i perioden: Fra tirsdag d. 2. april 2013 til tirsdag d. 30. april 2013 i tidsrummet kl. 11: , i alle hverdage. Peter Andersen FADL-vagt STAMKORT 8

9 Skriv dig op til FADL-vagter på fadlvagt.dk Du lger ind på fadlvagt.dk (linket Vagtopskrivning). Brugernavn er dit cpr-nr. (uden bindestreg) koden er de sidste fire cifre af dit cpr-nr. (al datatransmission bliver krypteret, du vil første gang du lger dig ind blive bedt om at ændre koden til en ny valgfri kode). Når du så er lget ind, kan du døgnet rundt skrive dig op, redigere slette dine opskrivninger efter de hidtidige regler. Husk at slette dine opskrivninger, hvis du alligevel ikke kan tage vagter. Opskrivningen foregår over to trin 1. Vælg dato, antal dage, vagttid (dagvagt, aftenvagt eller nattevagt) skriv evt. en bemærkning til opskrivningen (fx har bil). 2. godkend dit valg. Her vil du få at vide, hvis opskrivningen ikke kan registreres. Det kunne fx være, fordi den overlapper en eksisterende opskrivning. Du kan skrive dig op til vagter 30 dage frem i tiden, den nye dag bliver sat fri kl. 6:00 om morgenen. Du skal selv skrive dig op på chancelisten. Chancelisten er altid åben, du kan løbende skrive dig op til tre vagter frem i tiden. Du vil få besked om forskellige hændelser via sms. Det er derfor vigtigt, at du ændrer din -adresse inde på din profil, hvis vi har registreret en adresse, som du ikke læser jævnligt. Du får , når: du har fået tildelt vagt. du bliver seponeret fra en vagt. Derudover kan du så få en sms ved tildeling seponering af vagt. Du kan skrive dig op 30 dage frem i tiden. Du kan slette redigere i dine opskrivninger indtil 48 timer før de træder i kraft. ved redigering vil du miste din placering, hvis du ændrer startdato, vagttid (dagvagt, aftenvagt eller nattevagt) eller forøger antallet af dage i din opskrivning. Står du på opskrivningen får tilbudt vagt, forventes det, at du accepterer vagttildelingen. Hvis vi har registreret, at du ikke har gennemført den årlige TRYGbrandtest eller ikke har et gyldigt stamkort, vil du ikke kunne få tildelt vagter fra opskrivningen eller chancelisten. TRYG-brandtest- stamkortdatoen vil i så fald stå rødt på din profil. Hvis der er tale om fejl eller manglende opdatering af vores system, skal du ringe ind til Vagtafdelingen på få det rettet. Sygdom Har du fået tildelt en vagt eller er du opskrevet til vagt, deles sygdom hurtigst muligt til vagtafdelingen, minimum 4 timer før vagtstart. Skulle du blive akut syg før vagtstart, ringer du naturligvis så hurtigt du kan! Du bevarer din opskrivning, således at hvis du f.eks. er opskrevet til 5 vagter i træk bliver syg de første 2 dage, har du stadig væk 3 dages opskrivning tilbage osv. 9

10 Specifik kursusplan forår 2013: MODUL F13-01 F13-02 F13-03 F13-04 A + B VB: Mandag VB: Mandag VB: Mandag VB: Mandag Test introduktion. 16:30 20:00 16:30 20:00 16:30 20:00 09:00 12:30 VB/ 3,5 time D Hud infektioner PA: Tirsdag PA: Tirsdag PA: Tirsdag PA: Tirsdag Somatik. 3,5 timer 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 PANUM/ E FRB: Torsdag FRB: Torsdag FRB: Onsdag FRB: Onsdag Forflytning I. 3,75 time 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 FRB/ F Hjerne + kommunikation PA: Onsdag PA: Onsdag PA: Torsdag PA: Onsdag Somatik. 3,75 timer 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 PANUM/ G Ernæring + udskillelser FRB: Onsdag FRB: Tirsdag FRB: Onsdag FRB: Tirsdag Somatik. 4 timer 16:30 20:30 16:30 20:30 16:30 20:30 16:30 20:30 FRB/ H Kredsløb PA: Mandag PA: Torsdag PA: Mandag PA: Torsdag Somatik. 3,5 time 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 PANUM/ I Repetition 1 + BT RH: Tirsdag RH: Mandag RH: Mandag RH: Mandag Somatik. 4,5 timer 16:30 21:00 16:30 21:00 16:30 21:00 16:30 21:00 RH/ J Respiration+ døden PA: Tirsdag PA: Mandag PA: Tirsdag PA: Mandag Somatik. 3,5 time 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 PA/ K Hygiejne FRB: Torsdag FRB: Lørdag RH: Tirsdag RH: Tirsdag Somatik. 4 timer 17:00 21:00 OBS FRB. 09:00 13:00 OBS FRB. 17:00 21:00 17:00 21:00 RH eller FRB. L Repetition 2 FRB: Onsdag FRB: Tirsdag FRB: Tirsdag FRB: Tirsdag Somatik. 16:45 19:00 eller 16:45 19:00 eller 16:45 19:00 eller 16:45 19:00 eller Holdopdelt 2,25 timer 19:15 21:30 19:15 21:30 19:15 21:30 19:15 21:30 FRB/ M 1 PA: Onsdag PA: Onsdag PA: Torsdag PA: Onsdag Psykiatri. 3 timer 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 PANUM/ M 2 RH: Lørdag RH: Lørdag RH: Lørdag FRB: Lørdag Psykiatri. 6 timer 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 OBS FRB. RH eller FRB N RH: Søndag RH: Søndag RH: Søndag FRB: Søndag Praktisk psykiatri. 5 timer 09:00 14:00 09:00 14:00 09:00 14:00 09:00 14:00 OBS FRB. RH eller FRB O FRB: Mandag FRB: Mandag FRB: Mandag FRB: Mandag Forflytning II. 3 timer 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 FRB/ P RH: Onsdag RH: Onsdag RH: Onsdag RH: Onsdag Behovsopgave + Rep. 3 16:30 20:30 16:30 20:30 16:30 20:30 16:30 20:30 RH/ 4 timer Q - Eksamen. 1. Time RH: Torsdag RH: Torsdag RH: Torsdag RH: Torsdag RH/ Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 C VB: Tirsdag VB: Tirsdag VB: Tirsdag VB: Tirsdag Orientering. 2,5 timer 16:30 19:00 16:30 19:00 16:30 19:00 16:30 19:00 VB/ Y Mandag den Onsdag den Tirsdag den Torsdag Genoplivning. 3 timer 17:20 21:00 17:20 21:00 17:20 21:00 17:20 21:00 X Torsdag Torsdag Onsdag Onsdag Brand. 3 timer R Indenfor perioden: Indenfor perioden: Indenfor perioden: Indenfor perioden: Følgevagter 2 x 8 timer TILMELDINGSFRIST: Tirsdag den kl Tirsdag den kl Tirsdag den kl Tirsdag den kl

11 F13-05 F13-06 F13-07 F13-08 F13-09 F13-10 VB: Tirsdag VB: Mandag VB: Mandag VB: Mandag VB: Mandag VB: Mandag :30 20:00 09:00 12:30 16:30 20:00 09:00 12:30 16:30 20:00 16:30 20:00 PA: Onsdag PA: Tirsdag PA: Tirsdag PA: Tirsdag PA: Tirsdag PA: Tirsdag :00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 FRB: Torsdag FRB: Onsdag FRB: Torsdag FRB: Tirsdag FRB: Onsdag FRB: Tirsdag :00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 PA: Mandag PA: Mandag PA: Onsdag PA: Torsdag PA: Torsdag PA: Onsdag :00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 FRB: Tirsdag FRB: Torsdag FRB: Torsdag FRB: Onsdag FRB: Onsdag FRB: Onsdag :30 20:30 16:30 20:30 16:30 20:30 16:30 20:30 16:30 20:30 16:30 20:30 PA: Onsdag PA: Tirsdag PA: Mandag PA: Lørdag PA: Mandag PA: Mandag :00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 09:00 12:30 17:00 20:30 17:00 20:30 RH: Mandag RH: Tirsdag RH: Tirsdag RH: Mandag RH: Tirsdag RH: Mandag :30 21:00 16:30 21:00 16:30 21:00 16:30 21:00 16:30 21:00 16:30 21:00 PA: Torsdag PA: Mandag PA: Tirsdag PA: Mandag PA: Tirsdag PA: Torsdag :00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 RH: Tirsdag FRB: Onsdag RH: Mandag FRB: Torsdag RH: Mandag RH: Tirsdag :00 21:00 17:00 21:00 OBS FRB. 17:00 21:00 17:00 21:00 OBS FRB. 17:00 21:00 17:00 21:00 FRB: Tirsdag FRB: Onsdag FRB: Onsdag FRB: Tirsdag FRB: Onsdag FRB: Tirsdag :45 19:00 eller 16:45 19:00 eller 16:45 19:00 eller 16:45 19:00 eller 16:45 19:00 eller 16:45 19:00 eller 19:15 21:30 19:15 21:30 19:15 21:30 19:15 21:30 19:15 21:30 19:15 21:30 PA: Onsdag PA: Torsdag PA: Torsdag PA: Onsdag PA: Torsdag PA: Onsdag :00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 RH: Lørdag FRB: Lørdag RH: Lørdag FRB: Lørdag RH: Lørdag FRB: Lørdag :00 15:00 09:00 15:00 OBS FRB. 09:00 15:00 09:00 15:00 OBS FRB. 09:00 15:00 09:00 15:00 OBS FRB. RH: Søndag FRB: Søndag RH: Søndag FRB: Søndag RH: Søndag FRB: Søndag :00 14:00 09:00 14:00 OBS FRB. 09:00 14:00 09:00 14:00 OBS FRB. 09:00 14:00 09:00 14:00 OBS FRB. FRB: Mandag FRB: Mandag FRB: Tirsdag FRB: Mandag FRB: Tirsdag FRB: Tirsdag :00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 RH: Tirsdag RH: Onsdag RH: Onsdag RH: Onsdag RH: Onsdag RH: Onsdag :30 20:30 16:30 20:30 16:30 20:30 16:30 20:30 16:30 20:30 16:30 20:30 RH: Onsdag RH: Torsdag RH: Torsdag RH: Torsdag RH: Torsdag RH: Torsdag Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 VB: Tirsdag VB: Tirsdag VB: Tirsdag VB: Tirsdag VB: Tirsdag VB: Tirsdag :30 19:00 16:30 19:00 16:30 19:00 16:30 19:00 16:30 19:00 16:30 19:00 Mandag Torsdag Fredag Tirsdag Torsdag Torsdag :20 21:00 17:20 21:00 17:20 21:00 17:20 21:00 17:20 21:00 17:20 21:00 Torsdag Tirsdag Mandag Onsdag Torsdag Onsdag Indenfor perioden: Tirsdag den kl Indenfor perioden: Tirsdag den kl Indenfor perioden: Tirsdag den kl Indenfor perioden: Torsdag den kl Indenfor perioden: Torsdag den kl Indenfor perioden: Torsdag den kl

12 Ventilatørkursus (VT-kursus inkl. BVT-kursus) På ventilatørkurset er der fokus på de kritiske syge patienter, børn voksne, hovedvægt på de respiratoriske problemstillinger. Som VT er, har du mulighed for at komme rundt på forskellige hospitalsafdelinger se forskellige specialer. Du vil ofte komme på hospitalernes intensive afdelinger, men så sengeafsnit benytter sig af VT erens kompentencer. Kurset Ventilatør kurset består af 26 timers teoretisk praktisk undervisning. Derudover skal du på tre følgevagter. En dag á 8 timer på en operationsgang, to dage á 8 timer på en intensiv afdeling. Undervisningen på kurset bliver varetaget af sygeplejersker erfarne Fadl vagter. Pensum udover undervisningen er Ventilatørhåndben Om holdarbejde Du vil ved kursusstart blive holdsat på et flyverhold. Hvor det forventes, at du minimum arbejder 3 måneder. Du skal deltage i det først kommende holdmøde efter din eksamen. Du vil af holdlederen blive introduceret til holdstrukturen planlægningen af vagter. Som ventilatør får du en bedre løn, men der stilles så større krav til dig både fagligt kollegialt. Holdet er kollektivt forpligtede til at dække hele døgnet. Det har den praktiske betydning at holdlemmer dækker hinandens vagter ved sygdom, at man bliver på vagten indtil der kommer en afløser. Man er forpligtiget til at dække 4 vagter pr. måned. Krav tilmelding Du skal være lem af FADL i København. Have et gyldigt akkrediteringskort. Du skal have optjent 400 SPV timer. Det skal være timer som du har fået løn for. Stikketimer, lægesekretærtimer psykiatriske vagter må max udgøre 1/4 af de 400 timer, dvs. de 300 timer skal være taget i somatikken. Du skal have bestået 3. semester, der skal vedlægges et eksamensudskrift ved tilmeldingen. Der er 100 % mødepligt til kurset. Du skal derfor tjekke om du kan alle de planlagte kursusdage. Framelding skal ske 14 dage før kursusstart til kursusafdelingen (nøjagtig dato for frameldingsfrist kan ses i det modtagede kursusbrev). For sen eller manglende framelding betyder, at du ikke kan deltage på et VT-kursus i resten af semestret samt næste semester. Tilmeldingen foregår via derefter tilmelding andre Er der flere kvalificerede ansøgere er det dem flest SPV timer som holdsættes først. Du vil modtage skriftlig besked alle praktiske oplysninger når du er optaget på kurset. 12

13 Indhold Kurset indeholder teori praktiske øvelser. De praktiske øvelser vægtes højt da der fra afdelingernes side stilles store krav til ventilatørens praktiske færdigheder. Der vil på kurset blive præciseret hvilke opgaver kompetencer man har som ventilatør. Undervisningen foregår på Hvidovre Hospital, hvor der er mulighed for at veksle mellem teoretisk undervisning praktiske øvelser på en intensiv stue. Undervisningen foregår i hold af 12 personer, men på nle af modulerne inddeles holdet i to grupper af 6 personer. Orienteringstimen: Du bliver introduceret til kurset ventilatørarbejdet. Der er en adgangstest som skal bestås for at kunne forsætte på kurset. Du har to forsøg til at bestå testen. Består du ikke første gang skal du kontakte Astrid Rosenkrantz Bruun, eller for at aftale tid for en ny test. Operationsgangen: I forbindelse kurset skal du afholde en følgevagt på en operationsgang. Dato sted fordeles efter Først-til-Mølle princippet når ventilatørmaterialet afhentes. Dato for afhentning vil fremgå af det tilsendte optagelsesbrev. På denne følgevagt skal du lære at ventilerer manuelt, der bevilliges ikke dispensation for afholdelse af følgevagten. Modul 1: Ventilatørarbejdet. Observationsskemaer samarbejdet andre faggrupper Pleje observation af patienten Principper for ernæring til den kritiske syge patient Modul 2: Respiration. Iltterapi overtryksventilation indikationer, bivirkninger udstyr til basal iltterapi respiratorbehandling Niv behandling Cpap behandling Principperne for tracheal sugning gennemgås samt praktiske øvelser Pleje observation af den respiratoriske patient Modul 3: Hjerte kredsløb. hjerte kredsløbs fysioli patoli hvordan hjertet kredsløb monitoreres, hvilke faktorer der påvirker kredsløbet hos den kritiske syge patient EKG analyse blodgas analyse genoplivning Modul 4: Det respiratoriske dårlige barn. Hvorfor børn bliver indlagt hvilke arbejdsredskaber bruges til observation af børn. Det respiratoriske dårlige barn Årsager til respirations insufficiens Symptomer, Rf, indtrækninger osv. Behandling observationer Modul 5: Det cirkulatorisk dårlige barn Årsager til cirkulatorisk svigt, kardielle sygdomme Symptomer på cirkulatorisk svigt. Behandling observationer Gennemgang af genoplivning af børn Psykisk pleje til barn forældre Modul 6: Gennemgang repetition af de praktiske dele fra kurset f.eks.. Stuegennemgang A gas Cpap Respirator Hjertestopbehandling Modul 7: Prøven indeholder en teoretisk praktisk prøve. Begge prøver skal bestås. Består man ikke, skal man dagen efter tage kontakt til kursusafdelingen for at aftale tid til en ny prøve. Man har to forsøg til at bestå VT-prøven. Følgevagter: Når kurset er bestået skal du afholde to følgevagter på en intensiv afdeling. De skal være afholdt to uger efter VT-prøven er bestået. Du kan ikke afholde vagter på dit flyverhold før du har haft alle følgevagter, kursushæftet er afleveret i vagtbureauets kursusafdeling. Vagtbinding: Efter endt kursus skal du tage mindst 12 vagter (96 timer) indenfor 6 måneder. Derefter er kurset godkendt. Såfremt dette ikke sker annulleres kurset uden yderligere varsel. Kursusløn: Dit kursus bliver honoreret 20 timers grundløn, hvis du et år efter afsluttet kursus har afholdt 200 VT-timer. Der kan ikke dispenseres for perioden. Hvis du har spørgsmål kan du kontakte kursusafdelingen på telefon , Astrid Rosenkrantz Bruun på mail eller på Tina Berthou Jepsen på mail 13

14 VT-vagtens normale kompetenceområder (inkl. BVT-kursus) Ventilatøren, der er tildelt arbejde gennem FADLs Vagtbureauer, arbejder altid under en sygeplejerskes tilsyn ledelse. Ventilatøren skal kunne udføre alment SPV-arbejde ved afsluttet VT-kursus have opnået færdigheder i viden om: respirationsanatomi -fysioli, samt kredsløbsfysioli kardioli. Basal syre-base fysioli, a-punkture vurdering af disse. specielle observationer, herunder respiratoraflæsning, EKG, drop CVP. respirator modus, herunder volumen trykkontrolleret. apparatur til brug ved manuel ventilering, samt udførelse heraf. CPAP- PEEP behandling, til børn voksne. sugning i nedre luftveje blindsugning. Pleje af respiratorpatienter, herunder omgang tube sølvkanyle samt decubitusprofylakse. Observation pleje af patienter i Niv-bendling. Fysisk psykisk pleje, til børn voksne. Specielle forhold når børn er patienter. Kommunikation intuberede patienter. Choktyper behandling heraf. hjertestopprocedure. Kommunikation pårørende. VT KURSER (INKL. BVT) FORÅR

15 HOLD A } Orientering Onsdag 06/ VB Lektion 1: torsdag 07/ HVH Lektion 2*: Lørdag 09/ HVH søndag 10/ HVH Lektion 4: Mandag 11/ HVH tilmeldingsfrist: Lektion 5: tirsdag 12/ HVH tirsdag DEN 15/01 Lektion 3*: tirsdag 19/ HVH KL via Onsdag 20/ HVH Lektion 6*: torsdag 21/ HVH HVH Prøve*: Mandag 25/ HVH HVH * = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer. Hertil kommer: 8 timer på operationsgang: 13., 14., 15. eller 18/2 2 dage på følgevagt: /3 eller /3 } HOLD B Orientering Onsdag 27/ VB Lektion 1: torsdag 28/ HVH Lektion 2*: Lørdag 02/ HVH søndag 03/ HVH Lektion 4: Mandag 04/ HVH tilmeldingsfrist: Lektion 5: tirsdag 05/ HVH ONSDAG DEN 06/02 Lektion 3*: tirsdag 12/ HVH KL via Onsdag 13/ HVH Lektion 6*: torsdag 14/ HVH HVH Prøve*: Mandag 18/ HVH HVH * = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer. Hertil kommer: 8 timer på operationsgang: 06., 07., 08. eller 11/3, 2 dage på følgevagt: /3 eller /3 HOLD C } Orientering Onsdag 20/ VB Lektion 1: torsdag 21/ HVH Lektion 2*: Lørdag 23/ HVH søndag 24/ HVH Lektion 4: Mandag 25/ HVH tilmeldingsfrist: Lektion 5: tirsdag 26/ HVH ONSDAG DEN 27/02 Lektion 3*: torsdag 04/ HVH KL via Mandag 08/ HVH Lektion 6*: tirsdag 09/ HVH HVH Prøve*: Onsdag 10/ HVH HVH * = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer. Hertil kommer: 8 timer på operationsgang: 27/3, 02/4 eller 03/4. 2 dage på følgevagt: /4 eller /4 } HOLD D Orientering Onsdag 10/ VB Lektion 1: torsdag 11/ HVH Lektion 2*: Lørdag 13/ HVH søndag 14/ HVH Lektion 4: Mandag 15/ hvh tilmeldingsfrist: Lektion 5: tirsdag 16/ HVH ONSDAG DEN 20/03 Lektion 3*: tirsdag 23/ HVH KL via Onsdag 24/ HVH Lektion 6*: torsdag 25/ HVH HVH Prøve*: Mandag 29/ HVH HVH * = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer. 8 timer på operationsgang: 17., 18., 19. eller 22/4. 2 dage på følgevagt: /5 eller /5 HOLD E Orientering Onsdag 01/ VB } Lektion 1: torsdag 02/ HVH Lektion 2*: Lørdag 04/ HVH søndag 05/ HVH Lektion 4: Mandag 06/ HVH tilmeldingsfrist: Lektion 5: tirsdag 07/ HVH ONSDAG DEN 10/04 Lektion 3*: Onsdag 15/ HVH KL via torsdag 16/ HVH Lektion 6*: tirsdag 21/ HVH HVH Prøve*: Onsdag 22/ HVH HVH * = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer. Hertil kommer: 8 timer på operationsgang: 08., 13. eller 14/5. 2 dage på følgevagt: /5 eller /6 15

16 Hvad indebærer en dispensationsaftale? For FADL-vagten: Du fungerer som fast afløser på en afdeling. Du afdelingen aftaler selv hvornår hvor meget du vil kan arbejde. Aftalen kan være baseret på, at du har et fast antal vagter pr. måned eller, at afdelingen tilkalder dig når de har brug for ekstra hænder. Det er op til Jer, dig afdelingen, hvordan I aftaler vagterne. Det eneste som vagttageren forpligtiger sig til, er at overholde de indgåede aftaler afdelingen. Du er således ikke forpligtet til at tage vagter, der ikke på forhånd er aftalt. Regler for dispensationsvagter: Lønforhold for vagterne følger de generelle lønsatser for FADLvagter for tilsvarende vagtarbejde lønnen ekspederes gennem Vagtbureauet via lønsedler som de øvrige FADL-vagter. Derudover gælder de samme regler for dispensationsvagter, som for øvrige vagter gennem FADL: Du skal være lem af FADL Du skal have et gyldigt akkrediteringskort Du arbejder under FADLs kollegiale vedtægter instrukser Du skal have gennemført din vagtbinding (96 timer indenfor 3 måneder) Hvem giver dispensationerne? Det er Vagtbureauet, der giver dispensationerne, da man ikke må aftale vagter uden om Vagtbureauet. Du får så en tilknytningsskrivelse for din dispensation, oplysning om dispensationsnummer. Hvilke fordele er der ellers ved en dispensationsaftale? Først fremmest er det en stor fordel at arbejde samme sted. Du lærer efterhånden stedet personalet bedre at kende, så du får følelsen af at være en fast del af personalegruppen. Du kan have flere dispensationsaftaler, ligesom du naturligvis sideløbende dispensationsvagterne kan tage løsvagter eller komme på vagthold. Hvordan opsiger jeg dispensationsaftalen? Du kan til enhver tid ophæve aftalen øjeblikkelig virkning, ligesom Vagtbureauet så kan ophæve aftalen afdelingen. I tilfælde af opsigelse henstiller vi til at aftalte vagter overholdes. FADL-vagten skal så én gang om året inden den 1. april dele Vagtbureauet om den pågældende dispensation fortsat er aktiv skal være gældende for den kommende periode. Ønsker du at få en dispensationsaftale en afdeling, skal afdelingen sende en mail til: oplysninger om dit navn, fødselsdato gerne hvilken type arbejde du skal udføre. For afdelingen: Der sikres en nem fleksibel adgang til at benytte FADL-vagten i en vagtplanlægning, hvor der dels kan aftales faste vagtforløb så kan indgå aftale om tilkaldevagter. Vagttyperne er typisk SPV-vagtarbejde eller lægesekretærvikar arbejde. FADLs Vagtbureau sørger for lønadministrationen, dispensationsaftale sikrer så at FADL-vagten opfylder de gældende akkrediteringskrav, der er aftalt Regionen. Der er for denne dels vedkommende ingen forskel over til de almindelige løsvagter, som kan rekvireres gennem Vagtbureauet. De aktuelle seponeringsfrister for vagterne på 4 timer, gælder så for dispensations-vagter, men vi henstiller til at evt. aflysninger gives i god tid forinden. Ved sygdom for planlagte vagter sørger FADL for administration af sygedagpenge i henhold til gældende regler. Vagtkontoret på FADL kan være behjælpelig at finde en evt. afløser. En gang om året beder vi FADL-vagten om at dele os, hvis dispensationsaftalen ikke skal fortsætte, ligesom begge parter til en hver tid kan opsige aftalen. Der følger således ingen forpligtigelse for afdelingen ved at indgå en dispensationsaftale FADL. Afdelingen vil modtage kopi af dispensationsaftalen FADLvagten ligesom vagtforbruget kan opgøres løbende. Ønsker I at lave en dispensationsaftale en FADL-vagt, bedes I sende en mail til: oplysninger om fadl-vagtens navn, fødselsdato gerne hvilken type arbejde fadl-vagten skal udføre. 16

17 Timelønninger tillæg pr. 1. oktober 2012 vagtkategori SPV SPV VT A B C TIMELØN dagtimer 141,60 141,60 147,63 dagtimer inkl. eget pension 144,12 144,12 150,38 Aften/nattimer 152,97 152,97 159,49 Aften/nattimer inkl. eget pension 155,69 155,69 162,45 Søndags- overtidstillæg 70,80 70,80 73,82 Rådighedsvagt 49,21 FUNKTIONSTILLÆG A,B,C 5,91 12,89 7,00 A,B,C inkl. pension 6,02 13,12 7,12 Psyk. tillæg 3,63 3,63 3,63 Hjemmetillæg 2,25 2,25 2,25 ARBEJDSTID TILLÆG tillæg 25,68 25,68 25,68 Lør-/man tillæg (8-24) 30,49 30,49 30,49 Søgne-/Helligdagstillæg (100%)* 141,60 141,60 147,63 ARBEJDSRELATEREDE TILLÆG Kitteltillæg 1,69 1,69 1,69 Køle-/varmetillæg, dag 35,40 35,40 36,91 Køle-/varmetillæg, nat 38,24 38,24 39,87 Køle-/varmetillæg, Sgn/H-dag 53,10 53,10 55,36 Udrykningstillæg 137,54 137,54 137,54 HOLDTJENESTE Holdlederhonorar / mdr. 1272, , ,05 Holdtillæg/døgn 547,94 547,94 547,94 Holdtillæg/time 22,83 22,83 22,83 * Søgne/Helligdagstillægget lægges til dag- eller nattimelønnen. Holdløn = Dagtimeløn (alle døgnets 24 timer) + holdtillæg + puljetillæg Puljetillæg er variabelt fra måned til måned, baseret på hvor mange aften-, nat-, weekend-. søn- helligdagstimer de forskellige typer hold har haft. Puljen bliver ligeligt fordelt på alle holdlemmer inden for samme holdtype, ex. SPV-hold. Puljetillægget kan variere fra ca kr.pr./time, afhængig af måned type hold. Har du spørgsmål, eller er du i tvivl om net hensyn til lønnen, er du velkommen til at kontakte Vagtbureauet på tlf eller sende en mail til 17

18 AKTUELLE HOSPITALS / AFD. HOLD PR. januar 2013 SPV afdelingshold Holdnr Type Hospital Krav 1405 SPV-Ass B Rigshospitalet (kemo-hold) Dagtid hverdage lørdag i dagvagt 1614 SPV RH Klinisk Neurofysiolisk afd. Dagvagt torsdag fredag 1617 SPV-hold Glostrup Hospital, Øjenafdeling Dagvagt mandag fredag 1630 SPV-hold Rigshospitalet (Card afdelingen) Dagvagt mandag fredag Min. 400 SPV timer, bestået 7. Semester Min. 200 SPV timer, bestået 4. Semester Min. 200 SPV-timer, bestået 6. Semester Min. 200 SPV-timer SPV Stikke/EKG hold Holdnr Type Hospital Krav 1601 SPV/EKG/Stikke Rigshospitalet Onkolisk afd Dagvagter mandag fredag kl SPV Stikke Rigshospitalet Klinisk biokemiske afd. Dagvagter kl i weekender på helligdage 1603 SPV Stikke Rigshospitalet Klinisk biokemiske afd. Hverdage fra kl SPV Stikke Frederiksberg Hospital Klinisk Biokemisk afd. Dagvagt/aftenvagt samt arbejde i weekender 1612 SPV stikke Hvidovre Gastro enhed Aftenvagter alle ugens dage 1620 SPV stikke Frederiksberg/Bispebjerg Dagvagt/weekend Min. 300 SPV timer Min. 300 SPV timer Min. 200 SPV timer Min. 300 SPV timer Min. 200 SPV timer, bestået 4. Semester Min. 300 SPV timer SPV lægesekretærhold Holdnr Type Hospital Krav 1706 Lægesekretær Glostrup Hospital skadestue Alle ugens dage Min. 200 SPV timer, bestået 3. Semester VT Flyverhold Holdnr Type Hospital 2001 VT flyverhold 2002 VT flyverhold 2003 VT flyverhold 2004 VT flyverhold Alle flyverhold er døgndækkende. Husk at holde dig løbende orienteret om de nye hold, der oprettes. Læs mere på i MOK. 18

19 VT - afdelingshold Holdnr Type Hospital Krav 4409 VT Rigshospitalet Neuroli afd Aften- nattevagt hver anden uge dagvagter i weekender VT Bispebjerg Hospital ZIT Døgndækning 400 VT-timer 400 VT-timer BVT hold Holdnr Type Hospital Krav 4301 BVT Rigshospitalet Neonatal GN 5023 Aften- nattevagt alle ugens dage, samt få dagvagter 250 VT timer, 28 vagter på de første 4 mdr. derefter 4 vagter pr. md. Biopsihold Holdnr Type Hospital Krav 1608 Biopsi Rigshospitalet Hæmatolisk klinik afd Dagvagt mandag fredag 1611 Biopsi Herlev Hæmatolisk afd. L Dagvagt man fredag 400 SPV/VT timer, bestået 7. Semester 300 SPV/VT timer, bestået 7. Semester CardioliHOLD Holdnr Type Hospital Krav 4101 Cardioli Rigshospitalet Hjertecentret afd Aften- nattevagter alle ugens dage, samt dagvagter i weekenden 4404 Cardioli Glostrup Hospital Intensiv afd. 17 EMU hold Døgndækkende i ulige uger, d ikke helligdage 150 VT timer, bestået 8. semester 400 SPV timer, bestået 4. Semester LægevikarHOLD Holdnr Type Hospital Krav 7701 Lægevikar Rigshospitalet Thorax kirurgisk afd Dagvagter i hverdagene 7702 Lægevikar Rigshospitalet Gastro. Kir. Ambulatorium C Dagvagter på hverdage 7704 Lægevikar Rigshospitalet Hjerteicinsk klinik B dagvagter på hverdage Minimum hold sat 9. semester Minimum hold sat 9. semester Minimum hold sat 9. semester 7707 Lægevikar Gentofte Hospital Hjerteicinsk afd. P. Minimum hold sat 9 semester 7708 Lægevikar Psykiatri Syd, Vordingborg Minimum hold sat 10. semester For at arbejde på hold er der nle krav som du skal overholde Du skal være lem af FADL Du skal have bestået relevante FADL kurser Du skal have et gyldigt akkrediteringskort Du skal arbejde under FADLs kollegiale vedtægter Du skal tage minimum 4 vagter pr. mdr. På oversigten over holdene kan du se hvilke hold der er for øjeblikket. Du skal være opmærksom på, at der hver måned sker ændringer f.eks. at der kommer nye hold til. 19

20 Til din FOrÅrSkOllekTiOn to store grundbøger er lige landet nær dig... KKirurgi MMedicin redigeret af Arne Borgwardt / Michael Borre Jens Jørgen Elberg / Vibeke E. Hjortdal Leif Panduro Jensen / Keld Lauritsen Jens Christian H. Sørensen / Jacob Steinmetz redigeret af Bo Baslund / Ulla Feldt-Rasmussen Jens Kastberg / Per Soelberg Sørensen FADL S FORLAG FADL S FORLAG Køb den i din nærmeste bhandel FADL s Forlag er ikke som de andre icinske forlag. FADL s Forlag har eksisteret i over 50 år, forlaget har i alle årene haft stort fokus på at udgive de bedste undervisningsbøger til icinstuderende. FADL s Forlag er specielt på den måde, at hos os deltager de icinstuderende aktivt, når nye bøger skal udgives. Sammen forlagets professionelle stab bøgernes forfattere indgår de studerende i forskellige stadier af bens tilblivelse. Netop derfor kan vi udgive præcis de bøger, som danske icinstuderende har brug for altid til konkurrencedygtige priser. God læselyst! Rikke Luna Hall Sommer, Direktør FADL s Forlag FADL s Forlag udgiver d bøger til andre end icinstuderende. Vi har sideløbende påtaget os ansvaret for at videreformidle den icinske verden til den brede befolkning, så du kan så finde bøger om sundhed, din psyke eller læse om en stor personlighed inden for lægeverden fra FADL s Forlag. Endelig producerer vi bøger til læger indenfor alle specialer.

Efterår. Semester. Københavns Vagtbureau

Efterår. Semester. Københavns Vagtbureau Semester Efterår 2013 2 Kontaktoplysninger. Direktørens forord. 3 Dine muligheder i Fadls vagtbureau. 4 6 SPV-kursus kursusindhold. 7 SPV-vagtens normale kompetenceområder. 8 Akkreditering. 9 Sådan skriver

Læs mere

Semester. forår. Københavns Vagtbureau

Semester. forår. Københavns Vagtbureau Semester forår 2014 Københavns Vagtbureau Velkommen til forårssemesteret 14 Vi byder nu igen velkommen til et nyt FADL semester og ser især frem til at møde vores nye Russere, og til at informere om de

Læs mere

FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE EFTERÅR

FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE EFTERÅR FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE EFTERÅR 2015 KØBENHAVNS VAGTBUREAU VELKOMMEN TIL EFTERÅRSSEMESTERET 15 Semesterhæftet tilbydes til samtlige lægestuderende i København. Layout: Dixen Design Tryk: PE offset

Læs mere

FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR

FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR 2015 KØBENHAVNS VAGTBUREAU VELKOMMEN TIL FORÅRSSEMESTERET 15 Semesterhæftet tilbydes til samtlige lægestuderende i København. Layout: Dixen Design Tryk: PE offset A/S

Læs mere

forår Semester indholdsfortegnelse Københavns Vagtbureau

forår Semester indholdsfortegnelse Københavns Vagtbureau Semester forår 2011 indholdsfortegnelse 2 Kontaktoplysninger. Direktørens forord. 3 Dine muligheder i Fadls vagtbureau. 4 6 SPV-kursus og kursusindhold. 7 SPV-vagtens normale kompetenceområder. 8 9 Akkreditering.

Læs mere

Forår. Semester. indholdsfortegnelse. Københavns Vagtbureau

Forår. Semester. indholdsfortegnelse. Københavns Vagtbureau Semester Forår 2012 indholdsfortegnelse 2 Kontaktoplysninger. Direktørens forord. 3 Dine muligheder i Fadls vagtbureau. 4 6 SV-kursus kursusindhold. 7 SV-vagtens normale kompetenceområder. 8 Akkreditering.

Læs mere

Velkommen til forårssemesteret 09!

Velkommen til forårssemesteret 09! SemesterHÆFTE forår 2009 1 Velkommen til forårssemesteret 09! Semesterhæftet udsendes til samtlige medlemmer af FADL, Københavns Kredsforening og til alle nye lægestuderende i København. Oplag: 2.900 F

Læs mere

Velkommen til forårssemesteret 10!

Velkommen til forårssemesteret 10! SemesterHÆFTE Forår 2010 1 Semesterhæftet udleveres til samtlige medlemmer af FADL, Københavns Kredsforening og til alle nye lægestuderende i København. Oplag: 2.900 F A D L s V a g t b u r e a u Blegdamsvej

Læs mere

Velkommen til Efterårsemesteret 09!

Velkommen til Efterårsemesteret 09! SemesterHÆFTE Efterår 2009 1 Velkommen til Efterårsemesteret 09! Semesterhæftet udsendes til samtlige medlemmer af FADL, Københavns Kredsforening og til alle nye lægestuderende i København. Oplag: 2.900

Læs mere

efterår Semester indholdsfortegnelse Københavns Vagtbureau

efterår Semester indholdsfortegnelse Københavns Vagtbureau Semester efterår 2011 indholdsfortegnelse 2 Kontaktoplysninger. Direktørens forord. 3 Dine muligheder i Fadls vagtbureau. 4 6 SPV-kursus og kursusindhold. 7 SPV-vagtens normale kompetenceområder. 8 Akkreditering.

Læs mere

Semesterhæfte. F o r å r 2 0 0 8. F A D L s - V a g t b u r e a u. K r e d s f o r e n i n g e n

Semesterhæfte. F o r å r 2 0 0 8. F A D L s - V a g t b u r e a u. K r e d s f o r e n i n g e n F o r å r 2 0 0 8 F A D L s - V a g t b u r e a u Information side 2-3 Kurser side 4-17 Tillidsrepræsentanterne side 18 K r e d s f o r e n i n g e n Information side 20-21 Medlemsfordele side 22-24 Kurser

Læs mere

Semesterhæfte F O R Å R 2 0 0 7. F A D L s - V a g t b u r e a u. K r e d s f o r e n i n g e n. Information side 2-3 Kurser side 4-17

Semesterhæfte F O R Å R 2 0 0 7. F A D L s - V a g t b u r e a u. K r e d s f o r e n i n g e n. Information side 2-3 Kurser side 4-17 F O R Å R 2 0 0 7 F A D L s - V a g t b u r e a u Information side 2-3 Kurser side 4-17 K r e d s f o r e n i n g e n Information side 20-21 Medlemsfordele side 22-24 Kurser side 25-31 Semesterhæfte F

Læs mere

KURSUSPLAN FOR VENTILATØR KURSUS

KURSUSPLAN FOR VENTILATØR KURSUS KURSUSPLAN FOR VENTILATØR KURSUS FORÅR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORUDSÆTNINGER FOR AT DELTAGE PÅ VENTILATØRKURSET I AARHUS 2 KURSUSPLAN 3 EMNEPLAN 4 INFORMATIONER OM FØLGEVAGT 6 FØLGEVAGTSATTESTER 8 BLANKET

Læs mere

SPVvejledning. kursushæfte. for. Sygeplejevikarkursus. Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. August 2005 Revideret september 2015

SPVvejledning. kursushæfte. for. Sygeplejevikarkursus. Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. August 2005 Revideret september 2015 SPVvejledning og kursushæfte for Sygeplejevikarkursus Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest August 2005 Revideret september 2015 Velkommen på SPV-kursus! I dette hæfte har vi samlet de oplysninger, du

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. Vikarbestilling. Quickguide. Version 4.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. Vikarbestilling. Quickguide. Version 4.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER Vikarbestilling Quickguide Version 4.0 Kære Vikarbestiller, Psykiatriens Vikarcenter vil med denne lille pjece gerne give dig et redskab, der hurtigt hjælper dig med at bestille

Læs mere

Sygeplejevikarkursus EFTERÅR 2015 Aarhus

Sygeplejevikarkursus EFTERÅR 2015 Aarhus Hold 21 - Aarhus Sygeplejevikarkursus EFTERÅR 2015 Aarhus A Introduktion og adgangstest Tirsdag 22. september 18.15 22.15 3. sal B Hospitalsinfektioner/hygiejne Lørdag 26. september 8.00 12.00 2. sal +

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 2 Beliggende på plan 8 Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling I denne pjece er der oplysninger, som kan have betydning for dig og dine

Læs mere

1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. 2. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk når:

1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. 2. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk når: GENERELLE VAGTHOLDSREGLER a. Den enkelte vagtholdsdeltager 1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. 2. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

Kære nye studerende. Informationsmøde for nye netstuderende (KUN netstuderende)

Kære nye studerende. Informationsmøde for nye netstuderende (KUN netstuderende) Kære nye studerende I mailen her får du information om, hvordan din studiestart på sygeplejerskeuddannelsen på UCC kommer til at forløbe. OBS: Hvis du er på orlov eller af andre årsager først skal starte

Læs mere

SPVvejledning. kursushæfte. for. Sygeplejevikarkursus. Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. August 2005 Revideret september 2013

SPVvejledning. kursushæfte. for. Sygeplejevikarkursus. Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. August 2005 Revideret september 2013 SPVvejledning og kursushæfte for Sygeplejevikarkursus Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest August 2005 Revideret september 2013 Velkommen på SPV-kursus! I dette hæfte har vi samlet de oplysninger, du

Læs mere

STUDIEBOG OG VELKOMSTBREV MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode modul 2 Ortopædkirurgisk afsnit 262. Ortopædkirurgisk afdeling

STUDIEBOG OG VELKOMSTBREV MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode modul 2 Ortopædkirurgisk afsnit 262. Ortopædkirurgisk afdeling STUDIEBOG OG VELKOMSTBREV MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode modul 2 Ortopædkirurgisk afsnit 262. Ortopædkirurgisk afdeling 1 Kære Studerende Vi glæder os meget til at byde dig

Læs mere

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit

Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Til patienter og pårørende Regionshospitalet Randers Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Telefon 7842 2020 Vi vil hermed byde velkommen til Ortopædkirurgisk Sengeafsnit.

Læs mere

I praktik på Aarhus Universitetshospital

I praktik på Aarhus Universitetshospital I praktik på Aarhus Universitetshospital Uge 46: 14. 17. november 2016 Introduktion til Social og sundhedsassistent Serviceassistent Lægesekretær Ernæringsassistent Velkommen som praktikant på Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse Ydelses- og plejepakkebeskrivelse for Personlig pleje 2015 FORORD... 3 AKTIV HVERDAG... 3 PLEJEPAKKER... 3 PLEJEPAKKE - DAG 1... 4 PLEJEPAKKE - DAG 2... 5 PLEJEPAKKE - DAG 3... 6 PLEJEPAKKE - DAG 4...

Læs mere

Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA

Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA Bilag: Vikarkorps Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA I Indholdsfortegnelse Lokalaftale... 3 Mål for vikarkorpset:... 3 Bedre service overfor borgerne... 3 Optimere Hjemmeplejen som en attraktiv

Læs mere

1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk når:

1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk når: GENERELLE VAGTHOLDSREGLER a. Den enkelte vagtholdsdeltager 1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk når:

Læs mere

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece Side 1 af 1 Velkommen til Neurologisk Sengeafdeling, N61. Denne pjece indeholder nogle praktiske oplysninger om Beskrivelse af Neurologisk sengeafdeling N61 N61 består af 3 selvstændige sengeafsnit, beliggende

Læs mere

Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode

Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode Ambulanceassistent elev Den generelle studieplan del 2 5.praktikperiode juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center...2 1.1 Overordnet struktur og rammer... 2 1.2 Evaluering...

Læs mere

2012/13. kursuskatalog LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN

2012/13. kursuskatalog LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN 2012/13 LYNGBY-TAARBÆK BRANDVÆSEN kursuskatalog Lyngby-Taarbæk Brandvæsen tilbyder, i samarbejde med personaleafdelingen, kurser i førstehjælp til forskellige målgrupper, samt i brandslukning/brandcertificering.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale.

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale. Beskrivelse af uddannelsessted: Akut Modtagelsen Næstved Sygehus Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

3. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb

3. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb 3. praktik Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Avanceret

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for personlig pleje

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for personlig pleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 1 Kvalitetsstandard for personlig pleje 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne

Læs mere

Information til patienter og pårørende i Neurointensivt Afsnit NIA

Information til patienter og pårørende i Neurointensivt Afsnit NIA Aarhus Universitetshospital Tlf. +45 7846 3390 Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C www.auh.dk Information til patienter og pårørende i Neurointensivt Afsnit NIA Hensigten med denne pjece Med denne pjece vil

Læs mere

6. Social- og sundhedsassistent

6. Social- og sundhedsassistent 6. Social- og sundhedsassistent 6.1. Social og sundhedsassistents arbejdsområder En social- og sundhedsassistent er en person, der udfører sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder social- og

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

Studiespørgsmål for SSA-elever

Studiespørgsmål for SSA-elever Studiespørgsmål for SSA-elever Spørgsmålene kan både anvendes til mundtlig og skriftlig refleksion Grundlæggende behov: Hvad er menneskets grundlæggende behov? Hvad kan du gøre for at opretholde behovene?

Læs mere

aktiviteter forår 2016 Fyn

aktiviteter forår 2016 Fyn aktiviteter forår 2016 Fyn Velkommen til et nyt spændende forår med arrangementer og kurser i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange arrangementer og kurser, som ABF tilbyder i Kreds

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2

Valgfri specialefag for SSA uddannelsen trin 2 Indhold Palliation 2 Den opererede borger/patient Velfærdsteknologi Rehabilitering 2 Demens 2 Ledelse og organisation (afventer fra ansvarlige for faget) 1 Palliation 2 På dette valgfri specialefag arbejdes

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

FORÅR 2016 Aarhus. LEKTION DAG DATO TIDSPUNKT STED A Introduktion

FORÅR 2016 Aarhus. LEKTION DAG DATO TIDSPUNKT STED A Introduktion Sygeplejevikarkursus FORÅR 2016 Aarhus Hold 3 Aarhus Tirsdag 23. februar 18.15 22.15 3. sal B Den kredsløbspåvirkede Lørdag 27. februar 8.00 12.00 2. sal + 3. sal C Den nyopererede Lørdag 27. februar 12.30

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

KURSUSPLAN FOR TIDLIG

KURSUSPLAN FOR TIDLIG KURSUSPLAN FOR TIDLIG KLINIKOPHOLD PÅ MEDICINSK AFDELING SYGEHUS THY-MORS 7. JANUAR - 24. JANUAR 2013 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Information vedrørende tidlig klinikophold: Medicinsk

Læs mere

FORÅR 2016 Aarhus. LEKTION DAG DATO TIDSPUNKT STED A Introduktion og adgangstest Tirsdag 23. februar sal

FORÅR 2016 Aarhus. LEKTION DAG DATO TIDSPUNKT STED A Introduktion og adgangstest Tirsdag 23. februar sal Sygeplejevikarkursus FORÅR 2016 Aarhus Hold 3 Aarhus A Introduktion og adgangstest Tirsdag 23. februar 18.15 22.15 3. sal B Hospitalsinfektioner og hygiejne Lørdag 27. februar 8.00 12.00 2. sal + 3. sal

Læs mere

Udarbejdet af: Praktikvejledere, kliniske vejledere og uddannelsesansvarlig, Afdeling E. AUH. Marts 2013. 1

Udarbejdet af: Praktikvejledere, kliniske vejledere og uddannelsesansvarlig, Afdeling E. AUH. Marts 2013. 1 Hjælpeskema til beskrivelse og planlægning af praktikforløbet for social og sundhedsassistentelever i somatisk praktik på Ortopædkirurgisk afdeling E Aarhus Universitetshospital NBG/THG Udarbejdet af:

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed

Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje grundlæggende klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted.

STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted. STUDIEMATERIALE FOR MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopæd Kirurgisk ambulatorium, Grindsted. 1 1. studieperiode: Program Studieperioden er på 32 timers tilstedeværelse og

Læs mere

Vi har lyttet til jer...

Vi har lyttet til jer... Kursuskatalog for klinik - og lægesekretærer Vi har lyttet til jer... Vol. 2 Kurser - vinteren 2008 Vi gentager efterårets succes... - og er igen klar med kursuskatalog, der er tilpasset jeres ønsker og

Læs mere

Inspiration til dig som bruger

Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer Inspiration til dig som bruger 1 Olivia Danmark Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer En personalehåndbog kan være et godt sted at beskrive

Læs mere

Indholdsfortegnelse side

Indholdsfortegnelse side Ydelseskatalog Personlig og praktisk hjælp for borgere i eget hjem 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse side Forord... 3 Praktisk hjælp til borgeren Rengøring... 4-5 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Personlig hjælp

Læs mere

Kliniske studier Modul 2

Kliniske studier Modul 2 Kliniske studier Modul 2 1. periode Sengeafdelinger i Kirurgisk Område, Esbjerg og Medicinsk Område, Grindsted 1 Indhold i klinisk undervisning/læringssituationer kan være: Læringsstiuationerne skal ses

Læs mere

Region Hovedstaden Psykiatri

Region Hovedstaden Psykiatri Region Hovedstaden Psykiatri Psykiatrisk Center Glostrup Opus Valby 3. kvartal 2017 Kære modtager af Opus Valbys nyhedsbrev. Hermed årets 3. nyhedsbrev sommernyhedsbrevet. Jeg håber du får en dejlig sommer,

Læs mere

Quickguide Vikarhåndtering Afdelingen bestiller en vagt

Quickguide Vikarhåndtering Afdelingen bestiller en vagt Quickguide Vikarhåndtering Afdelingen bestiller en vagt Indholdsfortegnelse: 1. Opsætning af arbejdstidsplan for at bestille vikarer... 1 2. Bestilling af vikar... 2 3. Bestillingsbilledet... 3 4. Oplysningerne

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. Selvstændigt at identificere sygeplejebehov, opstille mål, udføre, evaluere, justere og dokumentere sygepleje i samarbejde med udvalgte

Læs mere

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F.

Overenskomst: Som ledsager aflønnes du efter Overenskomst om løn - og ansættelsesforhold for handicapledsagere som er indgået mellem KL, FOA og 3F. ORIENTERING TIL LEDSAGERE Medarbejder tilgang: Esbjerg Kommune har arbejdsgiver forpligtelsen over for ledsagere under Ledsageordningen. Ledsageren får tilsendt et ansættelsesbrev ca. en uge efter ansættelsessamtalen.

Læs mere

Mere hjælp og velvære i hverdagen? Ring PRIVAT HJEMMEHJÆLP FÅ FASTE HJÆLPERE OG MULIGHED FOR EKSTRA YDELSER

Mere hjælp og velvære i hverdagen? Ring PRIVAT HJEMMEHJÆLP FÅ FASTE HJÆLPERE OG MULIGHED FOR EKSTRA YDELSER Mere hjælp og velvære i hverdagen? Ring 70 20 13 25 PRIVAT HJEMMEHJÆLP FÅ FASTE HJÆLPERE OG MULIGHED FOR EKSTRA YDELSER OPNÅ TRYGHED GENNEM KVALITET OG FASTE HJEMMEHJÆLPERE er en privat hjemmehjælpsvirksomhed.

Læs mere

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Andet intensivt afsnit Opvågningsafsnittet Introduktionsprogram Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7 1 INDLEDNING Dette introduktionsprogram

Læs mere

STUDIEMATERIALE MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopædkirurgiske afdelinger

STUDIEMATERIALE MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopædkirurgiske afdelinger STUDIEMATERIALE MODUL 2 for Sygeplejerskestuderende i klinisk studieperiode Ortopædkirurgiske afdelinger 1 Studieperioder på modul 2. Modul 2 består af 2 studieperioder hvor tilstedeværelsestiden på afdelingen

Læs mere

Opgave 1. På hospital, bedømmelsesskema

Opgave 1. På hospital, bedømmelsesskema Opgave 1. På hospital, bedømmelsesskema Dommer: Deltagere: og 1. Planlægning og gennemførelse (i alt maks. 3 ) Maks. Dine 1A: Planlægning og fordeling af arbejdsopgaverne (maks. 10 ) 1B: Arbejdet planlægges

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Velkommen til afdeling 242

Velkommen til afdeling 242 Information til patienter og pårørende Velkommen til afdeling 242 Kardiologi, Endokrinologi og Nefrologi Marts 2010 Medicinsk afd. 242 Ris eller ros modtager vi gerne: VELKOMMEN Med denne pjece vil vi

Læs mere

Lov om social service 83

Lov om social service 83 7.0 Ydelsesbeskrivelser 7.1 Personlig pleje 7.1.1 Hjælp til personlig hygiejne indgår i Borgeren kan ikke eller delvist ikke varetage personlig hygiejne pga. en væsentlig funktionsnedsættelse. nedenstående

Læs mere

Sidst revideret d. 13-06-2012

Sidst revideret d. 13-06-2012 Renal denervering 2 Sidst revideret d. 13-06-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Renal denervering... 4 3. Generel information... 4 3.1 Forberedelse hjemmefra... 4 3.2 Medicin... 4 3.3 Rasering...

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15. december 2016 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter

Læs mere

Kroniske respiratorbrugere og deres hjælpere på sygehus

Kroniske respiratorbrugere og deres hjælpere på sygehus Side 1 af 8 Af Karen Nebel og Mette Rimmen, sygeplejersker Blad nr. 8/2008 Kroniske respiratorbrugere og deres hjælpere på sygehus Artiklen henvender sig til sygeplejersker, der yder sygepleje til kroniske

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN Hjallerup Idrætsforening har fået ny hjemmeside. Dette har betydning for dig som bruger/medlem af HIF og som forældre til børn, der er bruger/medlem

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

Klubnyt. Til alle DBf-klubber og deres medlemmer. Ideen bag Klubnyt Kære klubformænd,

Klubnyt. Til alle DBf-klubber og deres medlemmer. Ideen bag Klubnyt Kære klubformænd, Klubnyt Til alle DBf-klubber og deres medlemmer Ideen bag klubnyt Bridgelæreruddannelse del II Efterlysning af undervisere til turneringslederkurser Velkomstpakker til K-medlemmer sendt afsted DBf s klubforsikring

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Afsnit G2 Vordingborg

Afsnit G2 Vordingborg Afsnit G2 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling

Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt. Psykiatrisk Afdeling. Psykiatrisk Afdeling Tilsynet i henhold til grundlovens 71 (2. samling) 71-tilsynet alm. del - Bilag 121 Offentligt 1 Indhold 3 Velkommen 5 En plan for behandlingen 6 Værd at vide -om husorden 8 Hvilke rettigheder har jeg

Læs mere

Ansvars- og kompetenceområde. for. sygeplejersken

Ansvars- og kompetenceområde. for. sygeplejersken Ansvars- og kompetenceområde for sygeplejersken Ældreområdet Guldborgsund Kommune Sygeplejerskens arbejdsområde/ kompetence i Ældreområdet, i Guldborgsund Kommune. Formålet med den kommunale hjemmesygepleje,

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Hvidovre Kære modtager af Opus nyhedsbrev. Tusind tak til alle jer, der har tilmeldt sig nyhedsbrevet. Man kan tilmelde sig (eller afmelde sig) løbende

Læs mere

- for praktikdelen af portørernes basisuddannelse

- for praktikdelen af portørernes basisuddannelse Uddannelsesbog - for praktikdelen af portørernes basisuddannelse Navn: CPR.nr.: Adresse: Ansættelsessted: Indholdsfortegnelse FORMÅLET MED PRAKTIKKEN... 2 GENERELT OM PRAKTIKTIDEN... 2 A. GRUNDLÆGGENDE

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsmål for personlig pleje i eget

Læs mere

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem

GeckoBooking.dk V. 2.7 - Online kalender og bookingsystem 1. Login... 2 2. Administrationens opbygning... 2 3. Kalendere... 3 3.1 Ret arbejdstid... 3 3.2 Kalender oversigt... 4 3.2.1 Månedskalender... 5 3.2.2 Uge kalender... 5 3.2.3 Dagskalender... 6 3.2.4. Bookning

Læs mere

Kvalitetsmål Neonatalklinikken ønsker at nedbringe antallet af infektioner ved hjælp af klare retningslinier for hygiejne i afdelingen.

Kvalitetsmål Neonatalklinikken ønsker at nedbringe antallet af infektioner ved hjælp af klare retningslinier for hygiejne i afdelingen. STANDARD FOR NEDBRINGELSE AF INFEKTIONER Kvalitetsmål Neonatalklinikken ønsker at nedbringe antallet af infektioner ved hjælp af klare retningslinier for hygiejne i afdelingen. Baggrund Antallet af nosokomielle

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling

LOGBOG. For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset. Stud.med. Studienummer. Sygehus. Afdeling LOGBOG For praktik og undervisning i klinikophold akut-kronisk kurset Stud.med. Studienummer Sygehus Afdeling Kære studerende Klinik på hospitalsafdeling og almen praksis Alle studerende skal i klinikophold

Læs mere