forår Semester Københavns Vagtbureau

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "forår Semester Københavns Vagtbureau"

Transkript

1 Semester forår Kontaktoplysninger. Direktørens forord. 3 Dine muligheder i Fadls vagtbureau. 4 6 SPV-kursus kursusindhold. 7 SPV-vagtens normale kompetenceområder. 8 Akkreditering. 9 Sådan skriver du dig op til vagter SPV-kursusplan. 12 VT kurset. 13 VT-indhold. 14 VT-vagtens kompetenceområder. 15 VT-kursusplan. 16 Dispensationsvagter. 17 Timelønninger Aktuelle hold. 20 Fadl s Forlag. 21 Kredsforeningen. Københavns Vagtbureau

2 Semesterhæftet udleveres til samtlige lemmer af FADL, Københavns Kredsforening til alle nye lægestuderende i København. Oplag: 2000 FADLs Vagtbureau Blegdamsvej København N Tlf Fax Telefonen er åben for vagtformidling Alle dage døgnet rundt, d kun akutte opkald fra kl adresser Direktør Peter Andersen Regnskabschef Betina Pilborg Hansen BOGHOLDER Maj-Brit Hansson Lønbholder Gyda Kromann It projektleder Torben Swilley-Hansen Ekspedition Charlotte Frølund Åbningstider i receptionen: Mandag fredag kl Kursusafdeling /Åbningstider: Kursuskoordinator: Tina Berthou Jepsen Tlf Ledende sygeplejerske Gry Orkelb-Andresen Tlf Administrativ sygeplejerske Astrid Rosenkrantz Bruun Tlf Åbningstider Mandag torsdag: kl Fredag: Lukket Velkommen til forårssmesteret13 Vi byder nu igen velkommen til et nyt FADL semester ser især frem til at møde vores nye Russere til at informere om lemskabet af FADL de mange muligheder, der er gennem hele studietiden ved at være tilknyttet Vagtbureauet som vagttager. Medicinstudiet er krævende giver mange oplevelser udfordringer. Vi kan fra FADLs side tilbyde Jer et unikt FADL-lemskab, der søger at kombinere den sociale, faglige uddannelsesmæssige side af Jeres studie. FADL tilbyder meget; det fagforeningsmæssige fællesskab de mange lemstilbud, forsikringstilbud, kursusmuligheder, undervisningsbøger gennem Forlaget de mange relevante kompetencegivende FADL-vagter, der så vil lægge en god bund under din økonomi gennem hele studietiden. Dette semesterhæfte dækker hele det FADL du vil møde i København; en Vagtbureaudel, der koncentrerer sig om FADLs vagtkurser, som vi løbende udbygger i samarbejde regionerne, akkrediteringen, vagtopskrivningen de mange vagtmuligheder der tilbydes. Der er så information om FADLs eget forlag, endelig en bred information om din lokale kredsforening de mange tilbud dit FADL-lemskab rummer. Vagtformidlingen er kernen i vagtbureauet der investeres mange ressourcer i vores bookingsystem, der vil være omdrejningspunktet for vores lemmer gennem hele studietiden. Udviklingen i udbuddet af arbejde til FADL-vagterne hænger nøje sammen de behov muligheder, der er på hospitalerne for at benytte de lægestuderende til vagtarbejdet. Du kan søge efter yderligere information på FADLs hjemmeside; dk, ligeledes er du velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål som du ikke umiddelbart kan finde svaret på. Du kan finde vores åbningstider kontaktpersoner i kolonnen til venstre på denne side. FADLs Vagtbureau i København har eksisteret siden 1950 erne har alle dage været non-profit (det vil sige, at der ikke genereres overskud fra vagtformidlingen) er som en in house institution underlagt de overenskomster driftsaftaler, der er indgået regionerne FADL på SPV/VT området lægevikarområdet. Denne tætte tilknytning til regionerne der hospitalerne er en værdifuld del af grundlaget for vagtarbejdet på hospitalerne giver samtidig Jer lægestuderende særdeles praktiske erfaringer, der kommer til nytte efter endt studietid. Vi ser derfor frem til endnu et spændende semester sammen alle vores nuværende kommende lemmer vagttagere! Peter Andersen Direktør i Vagtbureauet Grafisk design: Dixen Design Tryk: PE offset A/S 2

3 Du skal være lem af FADL Du skal have et gyldigt akkrediteringskort Du arbejder under FADLs kollegiale vedtægter instrukser Hvilke muligheder har du i FADLs Vagtbureau I øjeblikket er der næsten 2000 aktive vagttagere tilknyttet Vagtbureauet i København. Vagtbureauet har mulighed for at tilbyde dig arbejde hvor du får faglige udfordringer, samtidig har du mulighed for at planlægge dit arbejde så det passer dit studie din fritid. Når du er ny-uddannet SPV er har du mulighed for at arbejde som løs vagttager. Som løs vagttager har du flere muligheder: Opskrivningsvagter: Med opskrivningsvagter har du mulighed for, at planlægge et månedligt forløb endnu større chancer for valg af afdeling sted. Chancevagter / sms-vagter: For dig som ikke ønsker at planlægge dine vagter lang tid frem i tiden, er chancevagterne et godt alternativ. Du kan tilmelde dig chance sms listen, du vil modtage en sms når der er ledige vagter. Chancevagter gives før chance smsvagter. Dispensationsaftale: Når du har overstået din bindingsperiode på 96 timer, kan du få en dispensationsaftale. Du fungerer som fast afløser på en afdeling. Du afdelingen aftaler selv hvornår hvor meget du vil kan arbejde. Aftalen kan være baseret på, at du har et fast antal vagter pr. mdr. eller, at afdelingen tilkalder dig når de har brug for ekstra hænder. Det er op til Jer, dig afdelingen, hvordan I aftaler vagterne. Læs mere på side 16. Vagthold: Når du har overstået din bindingsperiode på 96 timer, har du mulighed for at søge en stilling på et af de faste hold som fungerer på de forskellige hospitaler. Der er forskellige krav til hvor mange SPV-timer stillingen kræver. Der er mange fordele ved at arbejde på et fast hold. Du arbejder på samme afdeling, du har kolleger som du lærer godt at kende, du får en højere løn, du får nle kompetencer som du kan bruge som færdig uddannet læge. Når man arbejder på hold er der nle krav man skal efterleve de gælder for alle. Alle hold har deres egne interne holdregler. Når man vælger at arbejde på fast hold skal man gøre op sig selv om man er indstillet på, at blive på holdet i en længere periode. Dette forventes af såvel afdelinger som holdlemmer. Du skal være opmærksom på, at mange af holdene har en forventning om, at man bliver på holdet mindst 6 mdr. til et år. Hvad kan jeg ellers? Når du har optjent 400 timer som SPV er bestået 3. semester er der mulighed for, at uddanne sig til ventilatør (VT). Som nyuddannet VT er arbejder du først på flyver VT-hold, derefter har du mulighed for at søge et af de VT-hold som arbejder fast på en afdeling. Søger du et af de mere specialiserede hold forventes det ofte, at du bliver på holdet i længere tid, da både afdeling hold bruger mange ressourcer på introduktion oplæring af nye holdlemmer. Det er vigtigt, at dine kvalifikationer er i orden, da nle af de opgaver som ligger på holdene er opgaver som normalt ligger hos andre faggrupper, derfor er der stor fokus på kvaliteten af arbejdet. Alle hold som ønsker nye holdlemmer slår deres ledige stillinger op på Vagtbureauets hjemmeside i MOK. Der er mange muligheder for at arbejde gennem FADLs Vagtbureau, Det er op til dig at vælge hvad der passer dig bedst. 3

4 Sygeplejevikarkursus (SPV-kursus) Sygeplejevikarkurset giver dig de basale færdigheder til at arbejde som sygeplejevikar. Efter endt kursus skal man selvstændigt kunne varetage basale sygeplejehandlinger, under en sygeplejerskes ansvar. Kompetenceområde efter endt sygeplejevikarkursus: Kendskab til de teoretiske praktiske færdigheder, som det er nødvendigt at besidde i forbindelse observationer pleje af somatiske psykiatriske patienter. udviklet en sygeplejefaglig forståelse for patientens behov, kunne anvende denne viden til at udføre velbegrundet praktisk menneskelig sygepleje inden for SPV-vagtens kompetenceområde. Sygeplejevikarkurset består af ca. 83 timers praktisk teoretisk undervisning. Du skal være aktivt deltagende i alle moduler. Undervisningen varetages af erfarne sygeplejersker, fysioterapeuter FADL vagter som undervisere. Pensum er ben Sygeplejevikar håndben samt den praktiske teoretiske undervisning på kurset. Der er 100 % mødepligt på sygeplejevikarkurset. Det er derfor et krav, at du kan alle de planlagte kursusdage. Framelding af SPV-kursus skal ske minimum 14 dage før kursusstart til kursusafdelingen. (Nøjagtig dato for frameldingsfrist kan ses i det modtagede kursusbrev) Ved manglende eller for sen framelding, vil du ikke kunne deltage på et SPV-kursus i resten af semestret samt hele næste semester. Fysioterapeuter sygeplejersker kan på visse betingelser få meritoverført dele af deres tidligere studium til SPV-kurset. Vurderingen er individuel. Dokumentation skal afleveres i kursusafdelingen på Vagtbureauet. Tildeling af semestrets sygeplejevikarkursus Hvert hold består af 16 deltagere. Ansøgerne fordeles ved lodtrækning modtager skriftlig bekræftelse alle praktiske oplysninger. Ældre semester studerende har fortrinsret. Før kursusstart (ca. 14 dage før) afhentes ben Sygeplejevikar Håndben, Kursushæfte øvrigt materiale på Vagtbureauet. Ben hæftet skal læses grundigt inden kursusstart. Kursushæftet er din vores dokumentation for, at du har bestået de krav, der stilles til en sygeplejevikar. Krav Husk at aflevere lønsedler senest den 16. i måneden Kl Du skal være lem af FADL i København aktiv lægestuderende for at kunne deltage i et sygeplejevikarkursus. Tilmelding foregår via Vagtbureauets hjemmeside på Under tilmelding SPV. 4

5 Indhold Sygeplejevikarkurset er modul-opbygget, består af i alt 20 moduler. Nedenstående modulbeskrivelse er overordnede eksempler på kursusindhold. Modul A - Adgangstest (1 time): Adgangstesten er en multiple-choice test baseret på ben Sygeplejevikar Håndben. Du har i alt to forsøg inden for syv dage til at bestå adgangstesten. Består du ikke adgangstesten på modul A, skal du kontakte ledende sygeplejerske Gry Orkelb-Andresen for aftale om en ny tid til adgangstest. Forsættelse på kurset kræver en bestået adgangstest. Modul B Introduktion til sygeplejevikarkursus. (2,5 times undervisning) Kort om en typisk SPV-vagt spv-vagtens ansvar kompetenceområde sygepleje grundlæggende behov Nøglebegreber i sygeplejen Omsorgsbegreber Tavshedspligt Arbejdsskader Dokumentation i sygeplejen Den gode rapport Fordeling af følgevagter eksamenstidspunkt. Modul D Hud infektioner (3,5 timers undervisning): Huden/slimhinder Decubitus hospitalsinfektioner forebyggelse af disse. Den infektiøse patient Skyllerum dets funktion Smerter Medicin I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, SPV-kompetencer dokumentation. Modul F Hjerne kommunikation (3,75 timers undervisning): Livsforløb udviklingsfaser i menneskets liv Kommunikation pædagik til patienter Kulturforståelse tværkulturel kommunikation Påvirkninger af hjerne bevidsthed De hyppigst forekommende sygdomme (ex: Demens, Apoplexi, Parkinsons sygdom) Den konfuse urolige patient I ovenstående indgår observationer, sygeplejehandlinger, SPVkompetencer dokumentation. Modul G Ernæring udskillelse (4 timers undervisning): ernæring til patienter (inkl. sondeernæring) Væskebalance Diverse væskeudskillelser Defækation Infusioner Dræn I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, SPV-kompetencer dokumentation. Modul H Kredsløb (3,5 timers undervisning) Kredsløb teoretisk gennemgang af blodtryk pulstagning. Den akutte patient /choktyper søvn hvile for den indlagte patient I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, SPV-kompetencer dokumentation. Modul I Praktisk repetition (4,5 timers undervisning) Praktisk teoretisk repetition af de på nuværende tidspunkt gennemgåede emner indenfor: Huden/slimhinder Hjerne kommunikation Ernæring udskillelse Kredsløb Respiration Hygiejne Modul J Respiration døden (3,5 timers undervisning) Den normale respiration Den respiratorisk dårlige patient inkl. lejring De hyppigst forekommende respiratoriske sygdomme Iltterapi Døden den døende I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, SPV-kompetencer dokumentation. Modul K Hygiejne (4 timers undervisning) Personlig hygiejne Immobilitetskomplikationer Lejring til den immobile patient I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejehandlinger, SPV-kompetencer dokumentation. Du skal påregne, at du skal vaske andre selv blive vasket af andre. 5

6 Modul E O Forflytningskursus (3, timers undervisning) Begge moduler er praktisk teoretisk opbygget. Det forventes derfor, at man deltager aktivt. Husk praktisk tøj fodtøj. Kort om anatomi Det naturlige bevægemønster Løfte- arbejdsprincipper teoretisk Praktiske vægtoverførings principper Praktisk patientløft Mobilisering til den immobile patient Introduktion til hjælpemidler Pædagiske principper Modul L Repetition 2 (2,5 timers undervisning, holdopdelt) Praktisk repetition af alle modulers indhold ud fra cases Introduktion til behovsopgave Introduktion til modul Q eksamen Modul M1-M2 N Psykiatri (3+6+5 timers undevisning) introduktion til det psykiatriske speciale, i forhold til psykiatriske afdelinger, samarbejdspartner Psykiatrilovgivningen sygepleje i forbindelse tvang Psykiatriske diagnoser Psykiatriske grundbegreber psykiatrisk sygepleje Konflikthåndtering kommunikation Praktisk psykiatri (casebaseret undervisning+ supervision) I ovenstående indgår observationer, forholdsregler, sygeplejebehandlinger, SPV-kompetence områder dokumentation samt rapportgivning. Følgevagter efter den praktiske teoretiske modulundervisning tages følgevagter: To dage à 8 timer på en somatisk afdeling. De to dage er sammenhængende. På følgevagten får du muligheden for at afprøve/øve dig i den praktiske sygepleje, guidet af afdelingens sundhedspersonale Der gøres opmærksom på, at man ikke kan bytte afdeling kursisterne imellem efter følgevagterne skrives en behovsopgave udgangspunkt i kommunikation praktisk sygepleje til en af dine patienter. Modul P Behovsopgave Rep.3 (holdopdelt 4 timer) ved modul P start skal du afleverer en A4 side en disposition over de valgte fokusområder. Med udgangspunkt i praktiktidens 2 følgevagter, den afleverede disposition skal du lave et mundtligt oplæg på ca minutters varighed. Det mundtlige oplæg skal fremlægges for dine kursister samt den undervisende sygeplerske. Dette skal bestås. Modul Y Basal genoplivning (3,5 time) Akkrediteringskrav hvordan konstaterer man hjertestop alarmerer korrekt? information om SPV-vagtens arbejdsopgaver i forbindelse genoplivning Undervisning i basal genoplivning Modul X Elementær brandbekæmpelse (3 timer) Akkrediteringskrav gennemgang af de mest hyppige årsager til hospitalsbrande Korrekt alarmering Bekæmpelse af div. typer brande Nødflytning m.m Husk praktisk tøj. Modul Q Eksamen spv-eksamen består i ca. 45 min. praktisk mundtlig prøve. Du evalueres af erfarne sygeplejersker/fadl vagter. Du har i alt 2 forsøg til at bestå eksamen. Består du ikke den første eksamen, kan du tildeles ekstra moduler, som du skal gennemføre, før du kan gå til eksamen igen. Du skal kontakte kursusafdelingen dagen efter din eksamen for tid til de ekstra moduler ny eksamen. Består du ikke anden gang, har du mulighed for at gentage hele kurset i næste semester. Modul C Orientering på Vagtbureauet (2,5 timer) gennemgang af vagtbestilling vagttyper De forskellige muligheder for vagtarbejde (Opskrivningsregler, chancevagter) Løn Sygedagpengeregler m.m. alle kursister får udleveret et akkrediteringskort ved aflevering af underskrevet evalueret kursushæfte. Bindingsvagter efter bestået Sygeplejevikarkursus, skal du arbejde 96 timer (ca. 12 vagter) inden for tre måneder. Bindingsvagter betragtes som en del af sygeplejevikarkurset, kurset kan derfor annulleres uden yderligere varsel ved manglende vagtbinding. Kursusløn hvis du inden for et år efter orienteringstimen afholder 200 vagttimer, får du kursusløn efter gældende overenskomst svarende til 41 timers SPV dagtimeløn. Der kan ikke dispenseres for perioden. Hvis der er spørgsmål, kan kursusafdelingen kontaktes på telefon , Gry Orkelb-Andresen på mail eller på Tina Berthou Jepsen på mail Tilmelding foregår via hjemmesiden Tilmeldingen for kurserne er åben for alle, d vil studerende på højere semester end 1. have første prioritet. Tilmeldingsfristerne finder du nederst i kursusplanen på side HUSK: Du skal være lem af FADL i København inden tilmeldingsfristen udløber på det kursus du søger. 6

7 SPV-vagtens normale kompetenceområder Sygeplejevikarer, der er tildelt arbejde gennem FADLs Vagtbureauer, arbejder altid under en sygeplejerskes tilsyn ledelse. Sygeplejevikaren skal kunne deltage i flg. arbejdsområder: Klinisk observation rapport: Observation af ændringer i patienters helbredstilstand, f.eks. cirkulatoriske respiratoriske forandringer registrering af nytilkomne lammelser, forandring i hudfarve, tryksår, blødning, cerebrale forandringer eller psykisk uklarhed. temperatur- blodtryksmåling samt puls- respirationstælling. Observation af infusioner, ilttilskud på næsekateter eller Hutsonmaske, anlagte dræn, kath. o.lign. rapportering, såvel mundtligt akut ved lejlighed som skriftlig mundtlig overgivelse af vagt ved vagtskifte, herunder kvalificeret modtagelse af rapport ved tiltrædelse af vagten. Praktisk sygepleje: varetagelse af eller assistance til patienters personlige hygiejne: Vask bad (sengebad, bruse- karbad), mundpleje (bl.a. sugning i mundhule), øjen- næsepleje, frisering barbering samt tøjskifte. sengeredning uden patient i sengen. assistance til toiletbesøg, herunder brug af urinkolbe, bækkenstol eller bækken i sengen efterfølgende vask. Skift af stomi- urinpose samt kateterpleje. Observation af ekspektorat, aspirat, fratagning af urin- afføringsprøver. Opretholdelse af god hygiejnisk standard ved anvendelse af infektionsprofylaktiske principper. Aseptisk omgang forbindinger andre rene artikler. almindelig hudpleje forebyggelse af tryksår, herunder lejring af patienter. Mobilisering aktivering samt hjælp til patienter i almindelighed, f.eks. ved af påklædning, forflytning mellem seng stol samt støtte ved gangbesvær. assistance til måltider, servering eller hjælp til at spise drikke. Væskeregnskab. assistance til indtagelse af icin administreret af sygeplejerske. Målrettet kommunikation patienter pårørende. Omsorg for særlige patientgrupper, f.eks. børn, ældre, bevidstløse, lame, psykisk syge patienter anden kulturel baggrund end sygeplejevikarens egen. besvarelse af kald fra egne patienter eller andre patienter i nødsituationer. assistance ved hjerte- respirationsstop under ledelse af den ansvarshavende sygeplejerske. Deltagelse i elementær brandbekæmpelse på afdelingen. Forberedelse af patienter til transport, evt. deltagelse i transport. Modtagelse af blomster andre gaver til patienter i henhold til afdelingens retningslinier. Forberedelse til oprydning efter diverse lægelige sygeplejefaglige procedurer. istandgørelse af døde omsorg for efterladte. Forefaldende arbejdsopgaver i afdelingen efter ansvarshavende sygeplejerskes anvisning. 7

8 Akkreditering er dit ansvar! Der er fælles akkrediteringsregler for alle hospitaler i Region Hovedstaden. Det betyder, at det ikke er muligt at tage vagter gennem FADLs Vagtbureau i København, hvis du ikke har et gyldigt stamkort/akkrediteringskort. For dig som har en dispensationsaftale eller arbejder på et hold gælder samme regler, uanset hvor holdet arbejder. For at opfylde akkrediteringskravene skal du have gennemgået de tre akkrediteringskurser; brandforebyggelse, basal genoplivning defibrillering håndhygiejne. Derudover skal du en gang om året gennemføre TrygFondens elektroniske brandtest Region Hovedstadens elektroniske håndhygiejnetest. Find test vejledninger på dk. Hertil skal vi kunne indhente studietrinoplysninger fra KU. Vagtbureauet kan ikke dispensere for disse akkrediteringskrav. Studerer du i Odense, Aarhus eller Aalborg? Ønsker du at blive oprettet som vagttager i København, skal du opfylde de samme krav, som studerende i København skal efterkomme. Derudover skal du før hver semesterstart aflevere en bekræftelse fra universitetet på, at du er aktiv studerende, hvilket semestertrin du sidst har bestået. Bekræftelsen skal være underskrevet stemplet fra universitetet (se for flere oplysninger). Har du mistet dit stamkort? Mød op på Vagtbureauets ekspedition - vi laver et nyt til dig på 30 sek. Det koster kr. 20. (Såfremt du har gennemført de elektroniske test til tiden). Hvis du har spørgsmål til stamkortet eller akkreditering generelt, er du altid velkommen til at ringe til Vagtbureauet eller komme forbi i åbningstiden. Den årlige brand- håndhygiejnetest! ALLE VAGTTAGERE - nye som gamle uanset hvornår brand - håndhygiejnetesten sidst er gennemført skal i perioden maj forny brand- håndhygiejnetesten. I perioden fra start juni til midt juli måned SKAL de nye stamkort afhentes i Ekspeditionen. Afhenter du ikke dit stamkort kan du ikke blive tilbudt vagter din webprofil vil blive spærret indtil du har afhentet dit nye stamkort! NB: Ønsker du at få fornyet dit foto på dit stamkort (inden de nye kort for år 2013 bliver printet), så vil der være mulighed for dette i perioden: Fra tirsdag d. 2. april 2013 til tirsdag d. 30. april 2013 i tidsrummet kl. 11: , i alle hverdage. Peter Andersen FADL-vagt STAMKORT 8

9 Skriv dig op til FADL-vagter på fadlvagt.dk Du lger ind på fadlvagt.dk (linket Vagtopskrivning). Brugernavn er dit cpr-nr. (uden bindestreg) koden er de sidste fire cifre af dit cpr-nr. (al datatransmission bliver krypteret, du vil første gang du lger dig ind blive bedt om at ændre koden til en ny valgfri kode). Når du så er lget ind, kan du døgnet rundt skrive dig op, redigere slette dine opskrivninger efter de hidtidige regler. Husk at slette dine opskrivninger, hvis du alligevel ikke kan tage vagter. Opskrivningen foregår over to trin 1. Vælg dato, antal dage, vagttid (dagvagt, aftenvagt eller nattevagt) skriv evt. en bemærkning til opskrivningen (fx har bil). 2. godkend dit valg. Her vil du få at vide, hvis opskrivningen ikke kan registreres. Det kunne fx være, fordi den overlapper en eksisterende opskrivning. Du kan skrive dig op til vagter 30 dage frem i tiden, den nye dag bliver sat fri kl. 6:00 om morgenen. Du skal selv skrive dig op på chancelisten. Chancelisten er altid åben, du kan løbende skrive dig op til tre vagter frem i tiden. Du vil få besked om forskellige hændelser via sms. Det er derfor vigtigt, at du ændrer din -adresse inde på din profil, hvis vi har registreret en adresse, som du ikke læser jævnligt. Du får , når: du har fået tildelt vagt. du bliver seponeret fra en vagt. Derudover kan du så få en sms ved tildeling seponering af vagt. Du kan skrive dig op 30 dage frem i tiden. Du kan slette redigere i dine opskrivninger indtil 48 timer før de træder i kraft. ved redigering vil du miste din placering, hvis du ændrer startdato, vagttid (dagvagt, aftenvagt eller nattevagt) eller forøger antallet af dage i din opskrivning. Står du på opskrivningen får tilbudt vagt, forventes det, at du accepterer vagttildelingen. Hvis vi har registreret, at du ikke har gennemført den årlige TRYGbrandtest eller ikke har et gyldigt stamkort, vil du ikke kunne få tildelt vagter fra opskrivningen eller chancelisten. TRYG-brandtest- stamkortdatoen vil i så fald stå rødt på din profil. Hvis der er tale om fejl eller manglende opdatering af vores system, skal du ringe ind til Vagtafdelingen på få det rettet. Sygdom Har du fået tildelt en vagt eller er du opskrevet til vagt, deles sygdom hurtigst muligt til vagtafdelingen, minimum 4 timer før vagtstart. Skulle du blive akut syg før vagtstart, ringer du naturligvis så hurtigt du kan! Du bevarer din opskrivning, således at hvis du f.eks. er opskrevet til 5 vagter i træk bliver syg de første 2 dage, har du stadig væk 3 dages opskrivning tilbage osv. 9

10 Specifik kursusplan forår 2013: MODUL F13-01 F13-02 F13-03 F13-04 A + B VB: Mandag VB: Mandag VB: Mandag VB: Mandag Test introduktion. 16:30 20:00 16:30 20:00 16:30 20:00 09:00 12:30 VB/ 3,5 time D Hud infektioner PA: Tirsdag PA: Tirsdag PA: Tirsdag PA: Tirsdag Somatik. 3,5 timer 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 PANUM/ E FRB: Torsdag FRB: Torsdag FRB: Onsdag FRB: Onsdag Forflytning I. 3,75 time 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 FRB/ F Hjerne + kommunikation PA: Onsdag PA: Onsdag PA: Torsdag PA: Onsdag Somatik. 3,75 timer 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 PANUM/ G Ernæring + udskillelser FRB: Onsdag FRB: Tirsdag FRB: Onsdag FRB: Tirsdag Somatik. 4 timer 16:30 20:30 16:30 20:30 16:30 20:30 16:30 20:30 FRB/ H Kredsløb PA: Mandag PA: Torsdag PA: Mandag PA: Torsdag Somatik. 3,5 time 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 PANUM/ I Repetition 1 + BT RH: Tirsdag RH: Mandag RH: Mandag RH: Mandag Somatik. 4,5 timer 16:30 21:00 16:30 21:00 16:30 21:00 16:30 21:00 RH/ J Respiration+ døden PA: Tirsdag PA: Mandag PA: Tirsdag PA: Mandag Somatik. 3,5 time 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 PA/ K Hygiejne FRB: Torsdag FRB: Lørdag RH: Tirsdag RH: Tirsdag Somatik. 4 timer 17:00 21:00 OBS FRB. 09:00 13:00 OBS FRB. 17:00 21:00 17:00 21:00 RH eller FRB. L Repetition 2 FRB: Onsdag FRB: Tirsdag FRB: Tirsdag FRB: Tirsdag Somatik. 16:45 19:00 eller 16:45 19:00 eller 16:45 19:00 eller 16:45 19:00 eller Holdopdelt 2,25 timer 19:15 21:30 19:15 21:30 19:15 21:30 19:15 21:30 FRB/ M 1 PA: Onsdag PA: Onsdag PA: Torsdag PA: Onsdag Psykiatri. 3 timer 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 PANUM/ M 2 RH: Lørdag RH: Lørdag RH: Lørdag FRB: Lørdag Psykiatri. 6 timer 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 09:00 15:00 OBS FRB. RH eller FRB N RH: Søndag RH: Søndag RH: Søndag FRB: Søndag Praktisk psykiatri. 5 timer 09:00 14:00 09:00 14:00 09:00 14:00 09:00 14:00 OBS FRB. RH eller FRB O FRB: Mandag FRB: Mandag FRB: Mandag FRB: Mandag Forflytning II. 3 timer 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 FRB/ P RH: Onsdag RH: Onsdag RH: Onsdag RH: Onsdag Behovsopgave + Rep. 3 16:30 20:30 16:30 20:30 16:30 20:30 16:30 20:30 RH/ 4 timer Q - Eksamen. 1. Time RH: Torsdag RH: Torsdag RH: Torsdag RH: Torsdag RH/ Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 C VB: Tirsdag VB: Tirsdag VB: Tirsdag VB: Tirsdag Orientering. 2,5 timer 16:30 19:00 16:30 19:00 16:30 19:00 16:30 19:00 VB/ Y Mandag den Onsdag den Tirsdag den Torsdag Genoplivning. 3 timer 17:20 21:00 17:20 21:00 17:20 21:00 17:20 21:00 X Torsdag Torsdag Onsdag Onsdag Brand. 3 timer R Indenfor perioden: Indenfor perioden: Indenfor perioden: Indenfor perioden: Følgevagter 2 x 8 timer TILMELDINGSFRIST: Tirsdag den kl Tirsdag den kl Tirsdag den kl Tirsdag den kl

11 F13-05 F13-06 F13-07 F13-08 F13-09 F13-10 VB: Tirsdag VB: Mandag VB: Mandag VB: Mandag VB: Mandag VB: Mandag :30 20:00 09:00 12:30 16:30 20:00 09:00 12:30 16:30 20:00 16:30 20:00 PA: Onsdag PA: Tirsdag PA: Tirsdag PA: Tirsdag PA: Tirsdag PA: Tirsdag :00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 FRB: Torsdag FRB: Onsdag FRB: Torsdag FRB: Tirsdag FRB: Onsdag FRB: Tirsdag :00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 PA: Mandag PA: Mandag PA: Onsdag PA: Torsdag PA: Torsdag PA: Onsdag :00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 17:00 20:45 FRB: Tirsdag FRB: Torsdag FRB: Torsdag FRB: Onsdag FRB: Onsdag FRB: Onsdag :30 20:30 16:30 20:30 16:30 20:30 16:30 20:30 16:30 20:30 16:30 20:30 PA: Onsdag PA: Tirsdag PA: Mandag PA: Lørdag PA: Mandag PA: Mandag :00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 09:00 12:30 17:00 20:30 17:00 20:30 RH: Mandag RH: Tirsdag RH: Tirsdag RH: Mandag RH: Tirsdag RH: Mandag :30 21:00 16:30 21:00 16:30 21:00 16:30 21:00 16:30 21:00 16:30 21:00 PA: Torsdag PA: Mandag PA: Tirsdag PA: Mandag PA: Tirsdag PA: Torsdag :00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 17:00 20:30 RH: Tirsdag FRB: Onsdag RH: Mandag FRB: Torsdag RH: Mandag RH: Tirsdag :00 21:00 17:00 21:00 OBS FRB. 17:00 21:00 17:00 21:00 OBS FRB. 17:00 21:00 17:00 21:00 FRB: Tirsdag FRB: Onsdag FRB: Onsdag FRB: Tirsdag FRB: Onsdag FRB: Tirsdag :45 19:00 eller 16:45 19:00 eller 16:45 19:00 eller 16:45 19:00 eller 16:45 19:00 eller 16:45 19:00 eller 19:15 21:30 19:15 21:30 19:15 21:30 19:15 21:30 19:15 21:30 19:15 21:30 PA: Onsdag PA: Torsdag PA: Torsdag PA: Onsdag PA: Torsdag PA: Onsdag :00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 RH: Lørdag FRB: Lørdag RH: Lørdag FRB: Lørdag RH: Lørdag FRB: Lørdag :00 15:00 09:00 15:00 OBS FRB. 09:00 15:00 09:00 15:00 OBS FRB. 09:00 15:00 09:00 15:00 OBS FRB. RH: Søndag FRB: Søndag RH: Søndag FRB: Søndag RH: Søndag FRB: Søndag :00 14:00 09:00 14:00 OBS FRB. 09:00 14:00 09:00 14:00 OBS FRB. 09:00 14:00 09:00 14:00 OBS FRB. FRB: Mandag FRB: Mandag FRB: Tirsdag FRB: Mandag FRB: Tirsdag FRB: Tirsdag :00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 17:00 20:00 RH: Tirsdag RH: Onsdag RH: Onsdag RH: Onsdag RH: Onsdag RH: Onsdag :30 20:30 16:30 20:30 16:30 20:30 16:30 20:30 16:30 20:30 16:30 20:30 RH: Onsdag RH: Torsdag RH: Torsdag RH: Torsdag RH: Torsdag RH: Torsdag Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 Mellem 16:30-20:30 VB: Tirsdag VB: Tirsdag VB: Tirsdag VB: Tirsdag VB: Tirsdag VB: Tirsdag :30 19:00 16:30 19:00 16:30 19:00 16:30 19:00 16:30 19:00 16:30 19:00 Mandag Torsdag Fredag Tirsdag Torsdag Torsdag :20 21:00 17:20 21:00 17:20 21:00 17:20 21:00 17:20 21:00 17:20 21:00 Torsdag Tirsdag Mandag Onsdag Torsdag Onsdag Indenfor perioden: Tirsdag den kl Indenfor perioden: Tirsdag den kl Indenfor perioden: Tirsdag den kl Indenfor perioden: Torsdag den kl Indenfor perioden: Torsdag den kl Indenfor perioden: Torsdag den kl

12 Ventilatørkursus (VT-kursus inkl. BVT-kursus) På ventilatørkurset er der fokus på de kritiske syge patienter, børn voksne, hovedvægt på de respiratoriske problemstillinger. Som VT er, har du mulighed for at komme rundt på forskellige hospitalsafdelinger se forskellige specialer. Du vil ofte komme på hospitalernes intensive afdelinger, men så sengeafsnit benytter sig af VT erens kompentencer. Kurset Ventilatør kurset består af 26 timers teoretisk praktisk undervisning. Derudover skal du på tre følgevagter. En dag á 8 timer på en operationsgang, to dage á 8 timer på en intensiv afdeling. Undervisningen på kurset bliver varetaget af sygeplejersker erfarne Fadl vagter. Pensum udover undervisningen er Ventilatørhåndben Om holdarbejde Du vil ved kursusstart blive holdsat på et flyverhold. Hvor det forventes, at du minimum arbejder 3 måneder. Du skal deltage i det først kommende holdmøde efter din eksamen. Du vil af holdlederen blive introduceret til holdstrukturen planlægningen af vagter. Som ventilatør får du en bedre løn, men der stilles så større krav til dig både fagligt kollegialt. Holdet er kollektivt forpligtede til at dække hele døgnet. Det har den praktiske betydning at holdlemmer dækker hinandens vagter ved sygdom, at man bliver på vagten indtil der kommer en afløser. Man er forpligtiget til at dække 4 vagter pr. måned. Krav tilmelding Du skal være lem af FADL i København. Have et gyldigt akkrediteringskort. Du skal have optjent 400 SPV timer. Det skal være timer som du har fået løn for. Stikketimer, lægesekretærtimer psykiatriske vagter må max udgøre 1/4 af de 400 timer, dvs. de 300 timer skal være taget i somatikken. Du skal have bestået 3. semester, der skal vedlægges et eksamensudskrift ved tilmeldingen. Der er 100 % mødepligt til kurset. Du skal derfor tjekke om du kan alle de planlagte kursusdage. Framelding skal ske 14 dage før kursusstart til kursusafdelingen (nøjagtig dato for frameldingsfrist kan ses i det modtagede kursusbrev). For sen eller manglende framelding betyder, at du ikke kan deltage på et VT-kursus i resten af semestret samt næste semester. Tilmeldingen foregår via derefter tilmelding andre Er der flere kvalificerede ansøgere er det dem flest SPV timer som holdsættes først. Du vil modtage skriftlig besked alle praktiske oplysninger når du er optaget på kurset. 12

13 Indhold Kurset indeholder teori praktiske øvelser. De praktiske øvelser vægtes højt da der fra afdelingernes side stilles store krav til ventilatørens praktiske færdigheder. Der vil på kurset blive præciseret hvilke opgaver kompetencer man har som ventilatør. Undervisningen foregår på Hvidovre Hospital, hvor der er mulighed for at veksle mellem teoretisk undervisning praktiske øvelser på en intensiv stue. Undervisningen foregår i hold af 12 personer, men på nle af modulerne inddeles holdet i to grupper af 6 personer. Orienteringstimen: Du bliver introduceret til kurset ventilatørarbejdet. Der er en adgangstest som skal bestås for at kunne forsætte på kurset. Du har to forsøg til at bestå testen. Består du ikke første gang skal du kontakte Astrid Rosenkrantz Bruun, eller for at aftale tid for en ny test. Operationsgangen: I forbindelse kurset skal du afholde en følgevagt på en operationsgang. Dato sted fordeles efter Først-til-Mølle princippet når ventilatørmaterialet afhentes. Dato for afhentning vil fremgå af det tilsendte optagelsesbrev. På denne følgevagt skal du lære at ventilerer manuelt, der bevilliges ikke dispensation for afholdelse af følgevagten. Modul 1: Ventilatørarbejdet. Observationsskemaer samarbejdet andre faggrupper Pleje observation af patienten Principper for ernæring til den kritiske syge patient Modul 2: Respiration. Iltterapi overtryksventilation indikationer, bivirkninger udstyr til basal iltterapi respiratorbehandling Niv behandling Cpap behandling Principperne for tracheal sugning gennemgås samt praktiske øvelser Pleje observation af den respiratoriske patient Modul 3: Hjerte kredsløb. hjerte kredsløbs fysioli patoli hvordan hjertet kredsløb monitoreres, hvilke faktorer der påvirker kredsløbet hos den kritiske syge patient EKG analyse blodgas analyse genoplivning Modul 4: Det respiratoriske dårlige barn. Hvorfor børn bliver indlagt hvilke arbejdsredskaber bruges til observation af børn. Det respiratoriske dårlige barn Årsager til respirations insufficiens Symptomer, Rf, indtrækninger osv. Behandling observationer Modul 5: Det cirkulatorisk dårlige barn Årsager til cirkulatorisk svigt, kardielle sygdomme Symptomer på cirkulatorisk svigt. Behandling observationer Gennemgang af genoplivning af børn Psykisk pleje til barn forældre Modul 6: Gennemgang repetition af de praktiske dele fra kurset f.eks.. Stuegennemgang A gas Cpap Respirator Hjertestopbehandling Modul 7: Prøven indeholder en teoretisk praktisk prøve. Begge prøver skal bestås. Består man ikke, skal man dagen efter tage kontakt til kursusafdelingen for at aftale tid til en ny prøve. Man har to forsøg til at bestå VT-prøven. Følgevagter: Når kurset er bestået skal du afholde to følgevagter på en intensiv afdeling. De skal være afholdt to uger efter VT-prøven er bestået. Du kan ikke afholde vagter på dit flyverhold før du har haft alle følgevagter, kursushæftet er afleveret i vagtbureauets kursusafdeling. Vagtbinding: Efter endt kursus skal du tage mindst 12 vagter (96 timer) indenfor 6 måneder. Derefter er kurset godkendt. Såfremt dette ikke sker annulleres kurset uden yderligere varsel. Kursusløn: Dit kursus bliver honoreret 20 timers grundløn, hvis du et år efter afsluttet kursus har afholdt 200 VT-timer. Der kan ikke dispenseres for perioden. Hvis du har spørgsmål kan du kontakte kursusafdelingen på telefon , Astrid Rosenkrantz Bruun på mail eller på Tina Berthou Jepsen på mail 13

14 VT-vagtens normale kompetenceområder (inkl. BVT-kursus) Ventilatøren, der er tildelt arbejde gennem FADLs Vagtbureauer, arbejder altid under en sygeplejerskes tilsyn ledelse. Ventilatøren skal kunne udføre alment SPV-arbejde ved afsluttet VT-kursus have opnået færdigheder i viden om: respirationsanatomi -fysioli, samt kredsløbsfysioli kardioli. Basal syre-base fysioli, a-punkture vurdering af disse. specielle observationer, herunder respiratoraflæsning, EKG, drop CVP. respirator modus, herunder volumen trykkontrolleret. apparatur til brug ved manuel ventilering, samt udførelse heraf. CPAP- PEEP behandling, til børn voksne. sugning i nedre luftveje blindsugning. Pleje af respiratorpatienter, herunder omgang tube sølvkanyle samt decubitusprofylakse. Observation pleje af patienter i Niv-bendling. Fysisk psykisk pleje, til børn voksne. Specielle forhold når børn er patienter. Kommunikation intuberede patienter. Choktyper behandling heraf. hjertestopprocedure. Kommunikation pårørende. VT KURSER (INKL. BVT) FORÅR

15 HOLD A } Orientering Onsdag 06/ VB Lektion 1: torsdag 07/ HVH Lektion 2*: Lørdag 09/ HVH søndag 10/ HVH Lektion 4: Mandag 11/ HVH tilmeldingsfrist: Lektion 5: tirsdag 12/ HVH tirsdag DEN 15/01 Lektion 3*: tirsdag 19/ HVH KL via Onsdag 20/ HVH Lektion 6*: torsdag 21/ HVH HVH Prøve*: Mandag 25/ HVH HVH * = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer. Hertil kommer: 8 timer på operationsgang: 13., 14., 15. eller 18/2 2 dage på følgevagt: /3 eller /3 } HOLD B Orientering Onsdag 27/ VB Lektion 1: torsdag 28/ HVH Lektion 2*: Lørdag 02/ HVH søndag 03/ HVH Lektion 4: Mandag 04/ HVH tilmeldingsfrist: Lektion 5: tirsdag 05/ HVH ONSDAG DEN 06/02 Lektion 3*: tirsdag 12/ HVH KL via Onsdag 13/ HVH Lektion 6*: torsdag 14/ HVH HVH Prøve*: Mandag 18/ HVH HVH * = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer. Hertil kommer: 8 timer på operationsgang: 06., 07., 08. eller 11/3, 2 dage på følgevagt: /3 eller /3 HOLD C } Orientering Onsdag 20/ VB Lektion 1: torsdag 21/ HVH Lektion 2*: Lørdag 23/ HVH søndag 24/ HVH Lektion 4: Mandag 25/ HVH tilmeldingsfrist: Lektion 5: tirsdag 26/ HVH ONSDAG DEN 27/02 Lektion 3*: torsdag 04/ HVH KL via Mandag 08/ HVH Lektion 6*: tirsdag 09/ HVH HVH Prøve*: Onsdag 10/ HVH HVH * = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer. Hertil kommer: 8 timer på operationsgang: 27/3, 02/4 eller 03/4. 2 dage på følgevagt: /4 eller /4 } HOLD D Orientering Onsdag 10/ VB Lektion 1: torsdag 11/ HVH Lektion 2*: Lørdag 13/ HVH søndag 14/ HVH Lektion 4: Mandag 15/ hvh tilmeldingsfrist: Lektion 5: tirsdag 16/ HVH ONSDAG DEN 20/03 Lektion 3*: tirsdag 23/ HVH KL via Onsdag 24/ HVH Lektion 6*: torsdag 25/ HVH HVH Prøve*: Mandag 29/ HVH HVH * = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer. 8 timer på operationsgang: 17., 18., 19. eller 22/4. 2 dage på følgevagt: /5 eller /5 HOLD E Orientering Onsdag 01/ VB } Lektion 1: torsdag 02/ HVH Lektion 2*: Lørdag 04/ HVH søndag 05/ HVH Lektion 4: Mandag 06/ HVH tilmeldingsfrist: Lektion 5: tirsdag 07/ HVH ONSDAG DEN 10/04 Lektion 3*: Onsdag 15/ HVH KL via torsdag 16/ HVH Lektion 6*: tirsdag 21/ HVH HVH Prøve*: Onsdag 22/ HVH HVH * = Holdet er delt i 2 grupper à 6 personer. Hertil kommer: 8 timer på operationsgang: 08., 13. eller 14/5. 2 dage på følgevagt: /5 eller /6 15

16 Hvad indebærer en dispensationsaftale? For FADL-vagten: Du fungerer som fast afløser på en afdeling. Du afdelingen aftaler selv hvornår hvor meget du vil kan arbejde. Aftalen kan være baseret på, at du har et fast antal vagter pr. måned eller, at afdelingen tilkalder dig når de har brug for ekstra hænder. Det er op til Jer, dig afdelingen, hvordan I aftaler vagterne. Det eneste som vagttageren forpligtiger sig til, er at overholde de indgåede aftaler afdelingen. Du er således ikke forpligtet til at tage vagter, der ikke på forhånd er aftalt. Regler for dispensationsvagter: Lønforhold for vagterne følger de generelle lønsatser for FADLvagter for tilsvarende vagtarbejde lønnen ekspederes gennem Vagtbureauet via lønsedler som de øvrige FADL-vagter. Derudover gælder de samme regler for dispensationsvagter, som for øvrige vagter gennem FADL: Du skal være lem af FADL Du skal have et gyldigt akkrediteringskort Du arbejder under FADLs kollegiale vedtægter instrukser Du skal have gennemført din vagtbinding (96 timer indenfor 3 måneder) Hvem giver dispensationerne? Det er Vagtbureauet, der giver dispensationerne, da man ikke må aftale vagter uden om Vagtbureauet. Du får så en tilknytningsskrivelse for din dispensation, oplysning om dispensationsnummer. Hvilke fordele er der ellers ved en dispensationsaftale? Først fremmest er det en stor fordel at arbejde samme sted. Du lærer efterhånden stedet personalet bedre at kende, så du får følelsen af at være en fast del af personalegruppen. Du kan have flere dispensationsaftaler, ligesom du naturligvis sideløbende dispensationsvagterne kan tage løsvagter eller komme på vagthold. Hvordan opsiger jeg dispensationsaftalen? Du kan til enhver tid ophæve aftalen øjeblikkelig virkning, ligesom Vagtbureauet så kan ophæve aftalen afdelingen. I tilfælde af opsigelse henstiller vi til at aftalte vagter overholdes. FADL-vagten skal så én gang om året inden den 1. april dele Vagtbureauet om den pågældende dispensation fortsat er aktiv skal være gældende for den kommende periode. Ønsker du at få en dispensationsaftale en afdeling, skal afdelingen sende en mail til: oplysninger om dit navn, fødselsdato gerne hvilken type arbejde du skal udføre. For afdelingen: Der sikres en nem fleksibel adgang til at benytte FADL-vagten i en vagtplanlægning, hvor der dels kan aftales faste vagtforløb så kan indgå aftale om tilkaldevagter. Vagttyperne er typisk SPV-vagtarbejde eller lægesekretærvikar arbejde. FADLs Vagtbureau sørger for lønadministrationen, dispensationsaftale sikrer så at FADL-vagten opfylder de gældende akkrediteringskrav, der er aftalt Regionen. Der er for denne dels vedkommende ingen forskel over til de almindelige løsvagter, som kan rekvireres gennem Vagtbureauet. De aktuelle seponeringsfrister for vagterne på 4 timer, gælder så for dispensations-vagter, men vi henstiller til at evt. aflysninger gives i god tid forinden. Ved sygdom for planlagte vagter sørger FADL for administration af sygedagpenge i henhold til gældende regler. Vagtkontoret på FADL kan være behjælpelig at finde en evt. afløser. En gang om året beder vi FADL-vagten om at dele os, hvis dispensationsaftalen ikke skal fortsætte, ligesom begge parter til en hver tid kan opsige aftalen. Der følger således ingen forpligtigelse for afdelingen ved at indgå en dispensationsaftale FADL. Afdelingen vil modtage kopi af dispensationsaftalen FADLvagten ligesom vagtforbruget kan opgøres løbende. Ønsker I at lave en dispensationsaftale en FADL-vagt, bedes I sende en mail til: oplysninger om fadl-vagtens navn, fødselsdato gerne hvilken type arbejde fadl-vagten skal udføre. 16

17 Timelønninger tillæg pr. 1. oktober 2012 vagtkategori SPV SPV VT A B C TIMELØN dagtimer 141,60 141,60 147,63 dagtimer inkl. eget pension 144,12 144,12 150,38 Aften/nattimer 152,97 152,97 159,49 Aften/nattimer inkl. eget pension 155,69 155,69 162,45 Søndags- overtidstillæg 70,80 70,80 73,82 Rådighedsvagt 49,21 FUNKTIONSTILLÆG A,B,C 5,91 12,89 7,00 A,B,C inkl. pension 6,02 13,12 7,12 Psyk. tillæg 3,63 3,63 3,63 Hjemmetillæg 2,25 2,25 2,25 ARBEJDSTID TILLÆG tillæg 25,68 25,68 25,68 Lør-/man tillæg (8-24) 30,49 30,49 30,49 Søgne-/Helligdagstillæg (100%)* 141,60 141,60 147,63 ARBEJDSRELATEREDE TILLÆG Kitteltillæg 1,69 1,69 1,69 Køle-/varmetillæg, dag 35,40 35,40 36,91 Køle-/varmetillæg, nat 38,24 38,24 39,87 Køle-/varmetillæg, Sgn/H-dag 53,10 53,10 55,36 Udrykningstillæg 137,54 137,54 137,54 HOLDTJENESTE Holdlederhonorar / mdr. 1272, , ,05 Holdtillæg/døgn 547,94 547,94 547,94 Holdtillæg/time 22,83 22,83 22,83 * Søgne/Helligdagstillægget lægges til dag- eller nattimelønnen. Holdløn = Dagtimeløn (alle døgnets 24 timer) + holdtillæg + puljetillæg Puljetillæg er variabelt fra måned til måned, baseret på hvor mange aften-, nat-, weekend-. søn- helligdagstimer de forskellige typer hold har haft. Puljen bliver ligeligt fordelt på alle holdlemmer inden for samme holdtype, ex. SPV-hold. Puljetillægget kan variere fra ca kr.pr./time, afhængig af måned type hold. Har du spørgsmål, eller er du i tvivl om net hensyn til lønnen, er du velkommen til at kontakte Vagtbureauet på tlf eller sende en mail til 17

18 AKTUELLE HOSPITALS / AFD. HOLD PR. januar 2013 SPV afdelingshold Holdnr Type Hospital Krav 1405 SPV-Ass B Rigshospitalet (kemo-hold) Dagtid hverdage lørdag i dagvagt 1614 SPV RH Klinisk Neurofysiolisk afd. Dagvagt torsdag fredag 1617 SPV-hold Glostrup Hospital, Øjenafdeling Dagvagt mandag fredag 1630 SPV-hold Rigshospitalet (Card afdelingen) Dagvagt mandag fredag Min. 400 SPV timer, bestået 7. Semester Min. 200 SPV timer, bestået 4. Semester Min. 200 SPV-timer, bestået 6. Semester Min. 200 SPV-timer SPV Stikke/EKG hold Holdnr Type Hospital Krav 1601 SPV/EKG/Stikke Rigshospitalet Onkolisk afd Dagvagter mandag fredag kl SPV Stikke Rigshospitalet Klinisk biokemiske afd. Dagvagter kl i weekender på helligdage 1603 SPV Stikke Rigshospitalet Klinisk biokemiske afd. Hverdage fra kl SPV Stikke Frederiksberg Hospital Klinisk Biokemisk afd. Dagvagt/aftenvagt samt arbejde i weekender 1612 SPV stikke Hvidovre Gastro enhed Aftenvagter alle ugens dage 1620 SPV stikke Frederiksberg/Bispebjerg Dagvagt/weekend Min. 300 SPV timer Min. 300 SPV timer Min. 200 SPV timer Min. 300 SPV timer Min. 200 SPV timer, bestået 4. Semester Min. 300 SPV timer SPV lægesekretærhold Holdnr Type Hospital Krav 1706 Lægesekretær Glostrup Hospital skadestue Alle ugens dage Min. 200 SPV timer, bestået 3. Semester VT Flyverhold Holdnr Type Hospital 2001 VT flyverhold 2002 VT flyverhold 2003 VT flyverhold 2004 VT flyverhold Alle flyverhold er døgndækkende. Husk at holde dig løbende orienteret om de nye hold, der oprettes. Læs mere på i MOK. 18

19 VT - afdelingshold Holdnr Type Hospital Krav 4409 VT Rigshospitalet Neuroli afd Aften- nattevagt hver anden uge dagvagter i weekender VT Bispebjerg Hospital ZIT Døgndækning 400 VT-timer 400 VT-timer BVT hold Holdnr Type Hospital Krav 4301 BVT Rigshospitalet Neonatal GN 5023 Aften- nattevagt alle ugens dage, samt få dagvagter 250 VT timer, 28 vagter på de første 4 mdr. derefter 4 vagter pr. md. Biopsihold Holdnr Type Hospital Krav 1608 Biopsi Rigshospitalet Hæmatolisk klinik afd Dagvagt mandag fredag 1611 Biopsi Herlev Hæmatolisk afd. L Dagvagt man fredag 400 SPV/VT timer, bestået 7. Semester 300 SPV/VT timer, bestået 7. Semester CardioliHOLD Holdnr Type Hospital Krav 4101 Cardioli Rigshospitalet Hjertecentret afd Aften- nattevagter alle ugens dage, samt dagvagter i weekenden 4404 Cardioli Glostrup Hospital Intensiv afd. 17 EMU hold Døgndækkende i ulige uger, d ikke helligdage 150 VT timer, bestået 8. semester 400 SPV timer, bestået 4. Semester LægevikarHOLD Holdnr Type Hospital Krav 7701 Lægevikar Rigshospitalet Thorax kirurgisk afd Dagvagter i hverdagene 7702 Lægevikar Rigshospitalet Gastro. Kir. Ambulatorium C Dagvagter på hverdage 7704 Lægevikar Rigshospitalet Hjerteicinsk klinik B dagvagter på hverdage Minimum hold sat 9. semester Minimum hold sat 9. semester Minimum hold sat 9. semester 7707 Lægevikar Gentofte Hospital Hjerteicinsk afd. P. Minimum hold sat 9 semester 7708 Lægevikar Psykiatri Syd, Vordingborg Minimum hold sat 10. semester For at arbejde på hold er der nle krav som du skal overholde Du skal være lem af FADL Du skal have bestået relevante FADL kurser Du skal have et gyldigt akkrediteringskort Du skal arbejde under FADLs kollegiale vedtægter Du skal tage minimum 4 vagter pr. mdr. På oversigten over holdene kan du se hvilke hold der er for øjeblikket. Du skal være opmærksom på, at der hver måned sker ændringer f.eks. at der kommer nye hold til. 19

20 Til din FOrÅrSkOllekTiOn to store grundbøger er lige landet nær dig... KKirurgi MMedicin redigeret af Arne Borgwardt / Michael Borre Jens Jørgen Elberg / Vibeke E. Hjortdal Leif Panduro Jensen / Keld Lauritsen Jens Christian H. Sørensen / Jacob Steinmetz redigeret af Bo Baslund / Ulla Feldt-Rasmussen Jens Kastberg / Per Soelberg Sørensen FADL S FORLAG FADL S FORLAG Køb den i din nærmeste bhandel FADL s Forlag er ikke som de andre icinske forlag. FADL s Forlag har eksisteret i over 50 år, forlaget har i alle årene haft stort fokus på at udgive de bedste undervisningsbøger til icinstuderende. FADL s Forlag er specielt på den måde, at hos os deltager de icinstuderende aktivt, når nye bøger skal udgives. Sammen forlagets professionelle stab bøgernes forfattere indgår de studerende i forskellige stadier af bens tilblivelse. Netop derfor kan vi udgive præcis de bøger, som danske icinstuderende har brug for altid til konkurrencedygtige priser. God læselyst! Rikke Luna Hall Sommer, Direktør FADL s Forlag FADL s Forlag udgiver d bøger til andre end icinstuderende. Vi har sideløbende påtaget os ansvaret for at videreformidle den icinske verden til den brede befolkning, så du kan så finde bøger om sundhed, din psyke eller læse om en stor personlighed inden for lægeverden fra FADL s Forlag. Endelig producerer vi bøger til læger indenfor alle specialer.

Efterår. Semester. Københavns Vagtbureau

Efterår. Semester. Københavns Vagtbureau Semester Efterår 2013 2 Kontaktoplysninger. Direktørens forord. 3 Dine muligheder i Fadls vagtbureau. 4 6 SPV-kursus kursusindhold. 7 SPV-vagtens normale kompetenceområder. 8 Akkreditering. 9 Sådan skriver

Læs mere

FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE EFTERÅR

FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE EFTERÅR FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE EFTERÅR 2015 KØBENHAVNS VAGTBUREAU VELKOMMEN TIL EFTERÅRSSEMESTERET 15 Semesterhæftet tilbydes til samtlige lægestuderende i København. Layout: Dixen Design Tryk: PE offset

Læs mere

FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR

FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR FADLs VAGTBUREAU SEMESTERHÆFTE FORÅR 2015 KØBENHAVNS VAGTBUREAU VELKOMMEN TIL FORÅRSSEMESTERET 15 Semesterhæftet tilbydes til samtlige lægestuderende i København. Layout: Dixen Design Tryk: PE offset A/S

Læs mere

efterår Semester indholdsfortegnelse Københavns Vagtbureau

efterår Semester indholdsfortegnelse Københavns Vagtbureau Semester efterår 2011 indholdsfortegnelse 2 Kontaktoplysninger. Direktørens forord. 3 Dine muligheder i Fadls vagtbureau. 4 6 SPV-kursus og kursusindhold. 7 SPV-vagtens normale kompetenceområder. 8 Akkreditering.

Læs mere

Semesterhæfte. F o r å r 2 0 0 8. F A D L s - V a g t b u r e a u. K r e d s f o r e n i n g e n

Semesterhæfte. F o r å r 2 0 0 8. F A D L s - V a g t b u r e a u. K r e d s f o r e n i n g e n F o r å r 2 0 0 8 F A D L s - V a g t b u r e a u Information side 2-3 Kurser side 4-17 Tillidsrepræsentanterne side 18 K r e d s f o r e n i n g e n Information side 20-21 Medlemsfordele side 22-24 Kurser

Læs mere

Semesterhæfte F O R Å R 2 0 0 7. F A D L s - V a g t b u r e a u. K r e d s f o r e n i n g e n. Information side 2-3 Kurser side 4-17

Semesterhæfte F O R Å R 2 0 0 7. F A D L s - V a g t b u r e a u. K r e d s f o r e n i n g e n. Information side 2-3 Kurser side 4-17 F O R Å R 2 0 0 7 F A D L s - V a g t b u r e a u Information side 2-3 Kurser side 4-17 K r e d s f o r e n i n g e n Information side 20-21 Medlemsfordele side 22-24 Kurser side 25-31 Semesterhæfte F

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

SPVvejledning. kursushæfte. for. Sygeplejevikarkursus. Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. August 2005 Revideret september 2013

SPVvejledning. kursushæfte. for. Sygeplejevikarkursus. Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. August 2005 Revideret september 2013 SPVvejledning og kursushæfte for Sygeplejevikarkursus Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest August 2005 Revideret september 2013 Velkommen på SPV-kursus! I dette hæfte har vi samlet de oplysninger, du

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. 2. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk når:

1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. 2. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk når: GENERELLE VAGTHOLDSREGLER a. Den enkelte vagtholdsdeltager 1. Som udgangspunkt kan man kun være på ét hold. 2. Den medicinskfaglige konsulent kan dog dispensere fra dette. Dispensation gives automatisk

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

FADL 2014. Den lille blå for sygeplejevikarer og ventilatører

FADL 2014. Den lille blå for sygeplejevikarer og ventilatører FADL 2014 Den lille blå for sygeplejevikarer og ventilatører 1 Indhold Forord................................................... 4 En SPVer/VTer fortæller...................................... 5 En SPVer

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

- for praktikdelen af portørernes basisuddannelse

- for praktikdelen af portørernes basisuddannelse Uddannelsesbog - for praktikdelen af portørernes basisuddannelse Navn: CPR.nr.: Adresse: Ansættelsessted: Indholdsfortegnelse FORMÅLET MED PRAKTIKKEN... 2 GENERELT OM PRAKTIKTIDEN... 2 A. GRUNDLÆGGENDE

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

Inspiration til dig som bruger

Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer Inspiration til dig som bruger 1 Olivia Danmark Inspiration til dig som bruger Personalehåndbog & retningslinjer En personalehåndbog kan være et godt sted at beskrive

Læs mere

Vi har lyttet til jer...

Vi har lyttet til jer... Kursuskatalog for klinik - og lægesekretærer Vi har lyttet til jer... Vol. 2 Kurser - vinteren 2008 Vi gentager efterårets succes... - og er igen klar med kursuskatalog, der er tilpasset jeres ønsker og

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet

Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet Etablering og uddannelse af hygiejnenøglepersoner i Sundhedsvæsenet Ann Filippa Madsen Baggrund for oprettelse af kurser inden for infektionshygiejne RegH s infektionskontrolprogram er anført, at der skal

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling Tlf.: 78 42 28 70 2 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 3 I denne pjece er der praktiske oplysninger, som kan have betydning

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema

Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema Dommer: Deltagere: og 1. Planlægning (i alt maks. 3 ) Maks. 1A: Planlægning og fordeling af arbejdsopgaverne (maks. 10 ) 1B: Arbejdet planlægges i en hensigtsmæssig

Læs mere

GENERALFORSAMLING I FADL 2010

GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulig GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulighed for stille spørgsmål til foreningens aktiviteter. Du kan også høre mere om, hvordan du selv

Læs mere

Er der en hospitalsklovn gemt i dig?

Er der en hospitalsklovn gemt i dig? Er der en hospitalsklovn gemt i dig? Hospitalsklovneuddannelsen Danske hospitalsklovne tilbyder nu 6 pladser på vores professionelle hospitalsklovneuddannelse, der denne gang afvikles som et mesterlæreforløb.

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Klinisk uddannelse På Kirurgisk afdeling, Queen Elisabeth Hospital i Kings Lynn, England

Klinisk uddannelse På Kirurgisk afdeling, Queen Elisabeth Hospital i Kings Lynn, England Klinisk uddannelse På Kirurgisk afdeling, Queen Elisabeth Hospital i Kings Lynn, England Rapporten er udarbejdet af Sygeplejestuderende Tina Zinckernagel, sep. 01-F august 2004 Formålet med denne rapport:

Læs mere

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn.

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn. Social- og Sundhedsskolen Fyn Efter- og videreuddannelse Vestre Stationsvej 8-10 5000 Odense C Telefon 63 10 27 00 E-mail kursus@sosufyn.dk www.sosufyn.dk Frste hjælp Uddannelser i førstehjælp Vi vil med

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Odense Kredsforening. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde den 14. marts 2011

Foreningen af Danske Lægestuderende Odense Kredsforening. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde den 14. marts 2011 Foreningen af Danske Lægestuderende Referat Repræsentantskabsmøde (7) Mandag d. 14.April 2011. Kl. 16.30,, 16.30-16.40 1. Formalia Valg af dirigent Mathias Valg af referent Marie-Louise Godkendelse af

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Ida Kirstine Hedemand Email: iad2cool@hotmail.com Tlf. nr. 25322787 Evt. rejsekammerat: Ditte Hjem-institution: VIA, sygeplejeskolen i Aarhus

Læs mere

V I K A R I N S T R U K S

V I K A R I N S T R U K S V I K A R I N S T R U K S 1 Kære Vikar Velkommen som vikar i Amesto CareHouse. Vi er glade for, at du har valgt os som dit personlige vikarbureau. Du har nu fået friheden til at bestemme over din vagtplanlægning

Læs mere

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital Bilag til studiehåndbog 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark, H5, modul 7...3 Forventningssamtaleark, H6, modul

Læs mere

Giv nattevagten et servicetjek

Giv nattevagten et servicetjek Giv nattevagten et servicetjek Fra tid til anden kan det være en god ide at gennemgå arbejdspladsens funktioner for at vurdere, om noget kan planlægges eller udføres bedre. Dette gælder også planlægning

Læs mere

Kontaktpersonfunktionen:

Kontaktpersonfunktionen: Psykiatri handler som al lægevidenskab om mennesker. I psykiatrien kommer du ind bag facaden hos mennesket og opdager de mest udfordrende og mest problematiske sider ved vores sind. Men samtidig får du

Læs mere

Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Intensiv patient desaturerer uobserveret

Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Intensiv patient desaturerer uobserveret Bispebjerg Hospital Kerneårsagsanalyse Intensiv patient desaturerer uobserveret Juli 2006 1. Resume af kerneårsagsanalysen Hændelsen Svært lungesyg patient indlagt på intensiv afdeling på grund af pneumoni.

Læs mere

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede D A N M A R K BPA administration og vejledning til sagsbehandlere i kommunen Personlig og professionel hjælp til handicappede Hvem er HandicapHjælp Danmark? HandicapHjælp Danmark er en privat virksomhed,

Læs mere

Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131

Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131 Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131 INDHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL INTENSIV TERAPI AFDELING... 3 HVAD ER EN INTENSIV AFDELING?... 4 At være patient på intensiv afdeling... 4 Overvågnings- og behandlingsudstyr...

Læs mere

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul

Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Undervisningsplan for sygeplejestuderende 4. modul Videncenter for Rygsygdomme afdeling VRR 11/21 Uge 35 Mandag kl. 09.00 13.00: Velkommen tilbage! Sted: Afdeling VRR 10, klinisk kontor, stuen, Rødt trafikcenter.

Læs mere

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid

Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem. altid Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Sundhedsfagligt personale på alle plejehjem altid Vikarer og dårlig normering på plejehjem efterlader mennesker med en demenssygdom alene og uden kvalificeret

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6

Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapeut uddannelse Hold 6 Spædbarnsterapi kan anvendes både til spædbørn, større børn og voksne med traumer i det før sproglige. Med start den 3. og 4. september 2015 Kolding Vandrerhjem, Ørnsborgvej

Læs mere

FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE AARHUS KREDSFORENING INTROHÆFTE

FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE AARHUS KREDSFORENING INTROHÆFTE 1 FORENINGEN AF DANSKE LÆGESTUDERENDE AARHUS KREDSFORENING INTROHÆFTE Foreningen Af Danske Lægestuderende er din fagforening, der arbejder for din løn og dine arbejdsvilkår. Udover at være en velfunderet

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny Faaborg-Midtfyn Kommune Personlig pleje Ydelseskatalog 2015 ny 1 Ydelseskataloget beskriver, hvad en borger kan modtage hjælp til jævnfør Faaborg Midtfyn Kommunes kvalitetsstandard. Ydelserne kombineres

Læs mere

INDIVIDUELT INTRODUKTIONSPROGRAM FOR NYANSATTE

INDIVIDUELT INTRODUKTIONSPROGRAM FOR NYANSATTE INDIVIDUELT FOR NYANSATTE I SYGEHUS NORD Navn Stilling Sygeplejerske Afdeling Ortopæd kirurgisk afsnit H1 Ansat dato Navn på nærmeste leder Kirsten Christiansen Navn på tilknyttet mentor Telefonnummer

Læs mere

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N 1. Læringsudbytte... 2 2. Struktur og indhold... 3 2.1. Overordnet beskrivelse... 3 2.2. Modulguide... 4 2.3. Klinisk undervisning... 4 2.4. Pensum og bogkøb... 5 3.

Læs mere

Information om Livslinien. - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig

Information om Livslinien. - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig Information om Livslinien - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig Organisationen Livslinien Livslinien er en landsdækkende humanitær organisation, der forebygger selvmord og selvmordsforsøg.

Læs mere

FADL SOM FAGFORENING OG FADLs UDVALG ANDREA MAIER OU CLAAS JOHANESEN UPU MATHIAS MELGAARD LVG Historiens vingesus fortæller os, at mange medicinstuderende arbejdede som ventilatører på Blegdamshospitalet

Læs mere

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dagcenter Center for Psykiatri Skivevej 7 7500 Holstebro Klinisk underviser er Christina Dupont Lunow, telefon 96114734/36, mail: christina.dupont.lunow@holstebro.dk Vi

Læs mere

Det konkluderes at generalforsamlingen er lovligt indkaldt jf. kredsens vedtægter.

Det konkluderes at generalforsamlingen er lovligt indkaldt jf. kredsens vedtægter. Ordinær Generalforsamling i FADL København 2014 Fredag den 10.oktober 2014 kl.17.00 i Studenterklubben på Panum Instituttet 1. Valg af dirigent Gunnar Jørgensen vælges. 2. Valg af referenter Amina Nardo-Marino

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift:

Hvornår: md/år. Dato: Underskrift: ANSØGNING OM INVALIDEPENSION Navn: Telefonnr.: Adresse: Postnr. og by: CPR-nr.: E-mail: Stilling: Beskriv dit arbejde: Antal børn under 24 år: Børns CPR-nr.: Egen læges navn og adresse: 1 Hvad er årsagen

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Information om Livslinien

Information om Livslinien Information om Livslinien Livslinien har forståelse for, at selvmord kan opleves som en udvej, men vil til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder Livsliniens holdning til selvmord Organisationen

Læs mere

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune Jr. nr.: 1-17-140/7 P-nr.: 1003377423 SST-id: PHJSYN-00001085 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Karen Marie Dencker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato:

Læs mere

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring.

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Indholdsfortegnelse

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET

10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET 10 PLS vejleder om: NY PÅ STUDIET PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546 5880

Læs mere

Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil

Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil Rigshospitalet Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil Jette Duckert, Rigshospitalet Michael Skriver, Bispebjerg- og Frederiksberg Hospitaler Direktionen Forbedringsafdeling Direktionssekretariat

Læs mere

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren

Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død. Grævlingehulen Klintholm Filuren Handlingsplan ved ulykke, alvorlig sygdom og død Grævlingehulen Klintholm Filuren Introduktion I krise, ulykke og sorg er det godt at have en plan for, hvad vi bør og skal gøre. Følgende handlingsplan

Læs mere

Vi arbejder for din fremtid

Vi arbejder for din fremtid Dit faglige netværk Dit faglige netværk Vi arbejder for din fremtid Maskinmestrenes Forening arbejder for din fremtid. Som medlem får du under studiet adgang til et fagligt netværk, socialt fællesskab

Læs mere

Personalia. Udveksling. Navn: Charlotte Hansen Gabel. Email: charlottegabel@gmail.com. tlf: 51902492. Hjemskole: Århus sygeplejeskole.

Personalia. Udveksling. Navn: Charlotte Hansen Gabel. Email: charlottegabel@gmail.com. tlf: 51902492. Hjemskole: Århus sygeplejeskole. Personalia Navn: Charlotte Hansen Gabel Email: charlottegabel@gmail.com tlf: 51902492 Hjemskole: Århus sygeplejeskole Hold: 071A Udvekslingsland: England, Leeds Værtsinstitution: University of Leeds Klinisk

Læs mere

Patienter kan booke døgnet rundt. Aflaster administrationen i klinikken.

Patienter kan booke døgnet rundt. Aflaster administrationen i klinikken. ClinicCare Produktblad August 2013 Online Booking Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. o God service for patienter o Brug

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk Jr. nr.: 4-17-53/6 P-nr.: 1003282764 SST-id: PHJSYN-00002125 Tilsynsførende: Sonja Aasted Ansvarlig embedslæge: Anna Lise Wagner Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato: 14. februar

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune

Inspirationskatalog for skriftlige opgaver. Social- og sundhedshjælperelever. Ikast-Brande Kommune Indledning Inspirationskatalog for skriftlige opgaver Social- og sundhedshjælperelever Ikast-Brande Kommune Velkommen til dette inspirationskatalog med forslag til opgaver i elevtiden for social og sundhedshjælperne.

Læs mere

Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00

Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00 Til: Beboere, pårørende og samarbejdspartnere Dato: 15. april 2015 Tlf. dir.: 4477 1980 Fax. dir.: 4477 1981 E-mail: dwax@balk.dk Kontakt: Malene Svalling Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00 1.

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge

August 2010. Pædagogisk Assistent Uddannelse. Praktikhåndbog. For elever og praktikvejledere. Børn og Unge August 2010 Pædagogisk Assistent Uddannelse Praktikhåndbog For elever og praktikvejledere Børn og Unge Indholdsfortegnelse Generel information Indledning...............................................................

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Stillingsbetegnelse Lægesekretær, Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus. Stillingsindehaver Ansættelsessted

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

Din uddannelse - dit ansvar

Din uddannelse - dit ansvar Din uddannelse - dit ansvar Elevens ansvar Læring, planlægning, forberedelse og information Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad skal du være opmærksom på?, 3 Din uddannelsesbog, 5 Din uddannelses-pc, 5

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling

Patientinformation. Pacemakeroperation. Velkommen til Vejle Sygehus. Hjertemedicinsk Afdeling Patientinformation Pacemakeroperation Velkommen til Vejle Sygehus Hjertemedicinsk Afdeling 1 2 Information om pacemakeroperation Hvorfor pacemaker? Pacemakerbehandling anvendes ved: langsom puls som følge

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING FORORD Med tildelingen af en hjælpeordning til overvågning af den respirator eller maske, der støtter din vejrtrækning, forandrer

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere