FORSIKRINGSBETINGELSER Årsrejseforsikring, Enkeltrejseforsikring og Årsafbestillingsforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKRINGSBETINGELSER Årsrejseforsikring, Enkeltrejseforsikring og Årsafbestillingsforsikring"

Transkript

1 FORSIKRINGSBETINGELSER Årsrejseforsikring, Enkeltrejseforsikring og Årsafbestillingsforsikring 1. Akut sygdom 2. Hjemtransport 3. Sygeledsagelse 4. Tilkaldelse 5. Akut tandbehandling 6. Forsikring af bagage og ejendele 7. Bagageforsinkelse 8. Forsinket fremmøde 9. Rejsedokumenter 10. Privatansvarsforsikring 11. Retshjælp i udlandet 12. Hjemkaldelse 13. Tabte rejsedage 14. Fysioterapi 15. Krisehjælp 16. Evakuering 17. Selvrisikodækning 18. Afbestillingsdækning (Tilvalg) 19. Generelle bestemmelser For alle dækningerne gælder de nedenfor INDLEDENDE BESTEMMELSER, DEFINITIONER, PROCEDURE I TILFÆLDE AF SKADER samt GENERELLE BESTEMMELSER, som en integreret del af policen. INDLEDENDE BESTEMMELSER Ved sygdom og ulykkestilfælde ved rejser i EU/EØS og Schweiz skal den forsikrede i videst muligt omfang benytte sig af det blå EU sygesikringskort som giver ret til nødvendig behandling på sygehus mv. som er tilsluttet det pågældende lands almindelige sundhedssystem. Definitionerne Definitionerne er en del af betingelserne og gælder uanset hvilken sproglig form af ordet/begrebet, der bliver anvendt. De ord, der er defineret, er skrevet med kursiv. Akut syg/sygdom Ved 'akut syg/sygdom' forstås en sygdom, der opstår pludseligt i forsikringsperioden. Det er en betingelse, at der ikke har været sygdomssymptomer før forsikringen er trådt i kraft. Akut tandbehandling Ved 'akut tandbehandling' forstås en behandling, som er nødvendig at foretage med det samme for at lindre smerte. Specielbehandling, kroner og lignende kan kun udføres efter særlig aftale med selskabet. Bagage Med bagage menes dine private ejendele beregnet til personlig brug eller ejendele, som du har lånt inden afrejsen, og som medbringes på rejsen med henblik på personlig brug. Både ejendele som forsikrede har medtaget hjemmefra, købt og fået på rejsen er omfattet. Bjergbestigning F.eks. klatring på klipper og is uanset højde samt aktiviteter, hvor der bliver brugt reb, crampons, steigeisen og andet specialudstyr. Aktiviteter på bjerge over meters højde bliver betragtet som bjergbestigning uanset udstyr Dagsandel Med dagsandel forstås rejsens pris divideret med antallet af overnatninger. Rejsens pris er den pris den forsikrede har betalt forud for rejse, kost og logi, eksklusive flyafgifter. 1

2 Ekspeditioner Rejser til et uberørt eller ukendt område, fx polarområderne, ture over indlandsisen og ikke udforskede områder i regnskove Geografisk Dækningsområde Forsikringen findes med 2 dækninger, og det valgte dækningsområde fremgår af policen: Gruppe Udvidet Europa (ikke oversøiske landområder) består af følgende lande: Albanien, Andorra, Azorerne, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Cypern, De Kanariske Øer, Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, Gibraltar, Grækenland, Grønland, Holland/Nederland, Irland, Island, Isle of Man, Italien, Kanaløerne, Kosovo, Kroatien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Makedonien, Malta, Madeira, Moldova, Monaco, Montenegro, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, San Marino, Schweiz, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien (England, Nordirland, Skotland, Wales), Sverige, Tjekkiet, hele Tyrkiet, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten og Østrig. Verden: Alle lande Med gruppe menes personer, som ikke er familie, da de ikke har et slægtsforhold til hinanden. Det kan eksempelvis være venner eller kollegaer. Husstand Med Husstand menes forsikringstageren, dennes ægtefælle/samlever og disse børn/fællesbørn herunder plejebørn, der bor hos forsikringstageren, Vi sidestiller et bofælleskab bestående af højst 2 personer med et fast parforhold. For at være omfattet af forsikringen, skal de nævnte personer være tilmeldt folkeregisteret på forsikringstagerens helårsadresse. Logerende er ikke dækket af forsikringen. Indbrudstyveri Ved 'indbrudstyveri' forstås tyveri fra forsvarligt aflåst bygning eller lokale. Det er en betingelse, at der er tydelige tegn på opbrud. Tyveri fra motorkøretøj, tog, fly, bus, båd/kahyt, campingvogn eller telt regnes ikke for indbrudstyveri. Indskrevet Bagage Ved 'indskrevet bagage' forstås bagage indleveret i flyselskabets varetægt. Medrejsende/rejseledsager Ved 'medrejsende/rejseledsager' forstås en person som er dækket af nærværende forsikring eller anden Globe Rejseforsikring med samme dækning som forsikrede. Det er en betingelse at medrejsende/rejseledsageren har samme rejseperiode som forsikrede, dvs. samme udrejse- og hjemkomstdato. Nærtbeslægtede Ved nærtbeslægtede menes bror, søster, forældre, bedsteforældre, eller stedforældre Rejseomkostninger Med rejseomkostninger og rejsens pris menes det beløb der i forvejen, inden rejsen, betales for rejse, kost og logi. Højeste erstatningsbeløb er DKK per forsikrede og totalt DKK per familie/gruppe. Præmien for rejse- eller afbestillingsforsikring købt i forbindelse med rejsen medregnes ikke i rejsens pris og erstattes således ikke. Skisport Ved skisport forstås at du står på ski eller snowboard Uventede eller pludselige og uforudsete hændelser Uventet eller pludselig og uforudset er begivenheder, som man rimeligt ikke bør forvænte skal indtræffe. Det er således ikke tilstrækkeligt med en hændelse, der er uventet for forsikringstageren, med mindre hændelsen objektivt set er uventet. At sove over sig er eksempelvis ikke en uventet hændelse. Procedure i tilfælde af skader I tilfælde af akut behov for hjælp kontaktes SOS International s alarmcentral døgnet rundt på: I alle tilfælde hvor forsikrede gør krav gældende i henhold til en eller flere af dækningerne indeholdt i forsikringen, gælder det, at forsikrede skal fremskaffe dokumentation for skaden og erstatningskravet. Se Procedure i tilfælde af skader under hver dækning. I tvivlstilfælde kan GLOBE Rejseforsikrings kundeservice kontaktes for råd og vejledning på til Forsikringen gælder for: 1 person eller 2 personer eller Husstand (fremgår af policen) Ved husstand er følgende dækket: Forsikringstageren, dennes ægtefælle/samlever og disse børn/fællesbørn herunder plejebørn, der bor hos forsikringstageren, Vi sidestiller et bofælleskab bestående af højst 2 personer med et fast parforhold. For at være omfattet af forsikringen, skal de nævnte personer være tilmeldt folkeregisteret på forsikringstagerens helårsadresse. Logerende er ikke dækket af forsikringen. 2

3 Logerende er ikke omfattet af forsikringen For at være omfattet af forsikringen skal de nævnte personer være tilmeldt folkeregistret på forsikringstagerens helårsadresse. Ugifte børn under 21, der bor udenfor hjemmet. Det er en betingelse af barnet ikke er fyldt 21 år på tidspunktet for afrejsen og ikke lever i fast parforhold eller har fastboende børn hos sig Delebørn Forsikringstagerens samt den nuværende ægtefælles eller samlevers delebørn er omfattet af forsikringen, hvis barnet rejse med et medlem af husstanden. Det er en betingelse, at barnet ikke er fyldt 21 på afrejsetidspunktet for afrejsen. Barnet må hverken leve i fast parforhold, eller have fastboende børn hos sig. Det er en betingelse af forsikrede har folkeregisteradresse i Danmark og rejsen udelukkende er en privat ferierejse. Hvis der er en kombination af privat og erhvervsrejse - så er der ikke dækning. Forsikringsperiode (fremgår af policen) Årsrejseforsikring 12 mdr Forsikringen gælder fra den dag, hvor forsikringen træder i kraft og indtil næste hovedforfald. Forsikringens omfang og forsikringstiden fremgår af policen. Indenfor forsikringsperioden, som udgør 12 måneder, dækker årsrejseforsikringen alene rejser op til 30 dages varighed. Såfremt det fremgår af policen, kan dækningsperioden dog udvides til at dække mere end 30 dage. Forsikringen træder i kraft, når forsikrede forlader sin bopæl, for at påbegynde rejsen og ophører, når forsikrede kommer hjem til sin bopæl efter rejsens afslutning, forudsat at disse tidspunkter ligger inden for den periode, der fremgår af policen. Medlemmer af Ældresagen Med en Globe Årsrejseforsikring er du gratis forsikret for én årlig arrangeret rejse, af helt op til 60 dages varighed.(årsrejseforsikringen dækker dig standard på alle rejser op til 30 dages varighed. Med arrangeret rejse forstås, at rejsen skal være købt hos et rejsebureau eller rejseselskab, eller at rejsen foregår til et rejsemål som ikke er permanent adresse, eller et tilbagevendende rejsemål for forsikringstageren, fx. et sommerhus i Frankrig, eller en franchise bolig i Thailand, som forsikringstageren har ejerskab af, eller benytter tilbagevendende Det er en betingelse, at dækningen er anmeld til Globe Rejseforsikring inden afrejse. Foretages på Det er ligeledes en betingelse at årsrejseforsikringen er i kraft i den forlængede dækningsperiode. Hvis du af medicinske årsager forlænger dit ophold udover forsikringens gyldighedsperiode, forlænges forsikringstiden automatisk for så lang tid, dog højst i ti dage, som kræves for at du kan kontakte Globe Rejseforsikring for at få en forlængelse. Enkeltrejseforsikring Forsikringens omfang og forsikringstiden fremgår af policen. Forsikringen træder i kraft, når forsikrede forlader sin bopæl, for at påbegynde rejsen og ophører, når forsikrede kommer hjem til sin bopæl efter rejsens afslutning. Hvis du af medicinske årsager forlænger dit ophold udover forsikringens gyldighedsperiode, forlænges forsikringstiden automatisk for så lang tid, dog højst i ti dage, som kræves for at du kan kontakte Forsikringsselskabet for at få en forlængelse Hvis du af medicinske årsager forlænger dit ophold udover forsikringens gyldighedsperiode, forlænges forsikringstiden automatisk for så lang tid, dog højst i ti dage, som kræves for at du kan kontakte Globe Rejseforsikring for at få en forlængelse. Geografiske dækningsområde (fremgår af policien): - Europa eller - Verden Årsafbestillingsforsikring (Tilvalgsdækning) - Rejser til udlandet Dækningen træder i kraft fra det tidspunkt du bestiller din rejse, dog tidligst når depositum er betalt. Hvis du køber din forsikring efter du har bestilt og betalt depositum for rejsen, er du ikke dækket. Dækningen ophører når du forlader din private bopæl, eller dit opholdssted i Danmark for at påbegynde rejsen. Forsikringen dækker ikke hvis den træder i kraft mindre end 14 dage før du skal rejse. -Rejser i Danmark Dækningen træder i kraft fra det tidspunkt, hvor du bestiller din feriebolig, eller dig højskoleophold i Danmark, dog tidligst når depositum er betalt. Hvis du køber din forsikring, efter du har bestilt og betalt depositum for ferieboligen, eller højskoleopholdet, er du ikke dækket. Dækningen ophører, når du efter lejeaftalen overtager ferieboligen, eller påbegynder højskoleopholdet. Forsikringen dækker ikke hvis den træder i kraft mindre end 14 dage før du overtager ferieboligen eller påbegynder dit højskoleophold. 3

4 REJSEFORSIKRING Omfang: 1. Akut sygdom 1.1 Forsikringssum Erstatningen under denne dækning er ubegrænset. 1.2 Dækningsomfang I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst opstået på rejser i udlandet, dækker forsikringen sædvanlige, rimelige og nødvendige udgifter til: Behandling af autoriseret læge Lægeordineret ophold på hospital efter normale takster for semi-private (tosengsstue) eller intensivafdeling Lægeordineret medicin Ambulancetransport til og fra behandlingsstedet Sygetransport til nærmest egnede behandlingssted efter beslutning fra SOS Internationals læge Behandling af et ufødt eller for tidligt født barn indtil 12 uger før forventet fødselstidspunkt Telefonopkald, transport, læsestof m.v. med maks. DKK 500 i tilfælde, hvor forsikrede er hospitalsindlagt mindst 24 timer En eventuel forlængelse af rejseforsikringen i tilfælde hvor forsikredes hjemkomst forsinkes ud over forsikringsperioden, indtil hjemrejse ud fra en lægelig vurdering kan finde sted Hotelophold samt fortæring efter godkendelse fra SOS International, dersom behandling, der ellers vil kræve hospitalsindlæggelse, herved kan foregå ambulant Hotelophold samt fortæring efter godkendelse fra SOS International efter endt hospitalsindlæggelse, og indtil hjemrejse eller hjemtransport kan finde sted Hotelophold samt fortæring, indhentning af fastlagt rejserute eller hjemrejse som følge af, at den planlagte rejserute ikke kan gennemføres af lægelige årsager, og såfremt forsikrede ikke er blevet hjemtransporteret og kontakt til SOS International 1.3 Undtagelser Der er følgende undtagelser til dækningens omfang: Forsikringen dækker ikke udgifter til: Behandling af et før afrejsen kendt behandlingsbehov Behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme, der inden for de sidste 2 måneder før afrejsen har medført hospitalsindlæggelse Vurdering/behandling hos læge, som ikke er et led i kontrol eller ændret medicinering Behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme, hvis forsikrede: Ikke har søgt læge, har afslået eller opgivet behandling for sygdommen, selv om forsikrede burde vide eller formode, at sygdommen krævede behandling eller var væsentligt forværret Er blevet opgivet eller har fået afslag på behandling Er skrevet op til, henvist til eller er på venteliste til vurdering/behandling Er udeblevet fra aftalte kontrolbesøg inden for de sidste 2 måneder eller på grund af tidligere udeblivelser har opgivet normale kontrolbesøg Kontrol og behandling herunder medicin til at holde en kronisk eller eksisterende sygdom stabil og velreguleret Behandling af AIDS-diagnosticerede patienter, uanset årsagen til behandlingen, Ikke-lægeordineret medicin (=medicin der ikke er blevet ordineret af læge) Omkostninger som har forbindelse med graviditet og som er opstået efter den 28. graviditetsuge. Undtagelsen gælder også omkostninger, som opstår før den 29. uge, hvis de opstår i forbindelse med sådanne rutinemæssige undersøgelser og behandlinger, som normalt kan forventes ved en graviditet. Provokeret abort Erstatning, udskiftning eller reparation af tandproteser, briller, kontaktlinser eller høreapparater Rekreation eller kurophold Behandling eller ophold efter hjemkomst til Danmark Fortsat behandling eller ophold, såfremt forsikrede nægter at lade sig hjemtransportere, når SOS Internationals læge har besluttet, at hjemtransport kan finde sted Behandling og ophold i udlandet, når SOS Internationals læge har besluttet, at behandling kan afvente ankomst til Danmark Sygetransport som følge af forsikredes frygt for smittefare, Plastikkirurgiske eller kosmetiske operationer eller følger heraf, medmindre indgrebet er en følge af akut tilskadekomst, der kræver hospitalsbehandling på rejsen Hjemtransport arrangeret af forsikrede, som SOS International ikke ville have haft, hvis selskabet havde formidlet hjemtransporten Behandling, hjemtransport m.v. som følge af, at forsikrede ikke følger behandlende læges og/eller SOS Internationals læges anvisninger 4

5 1.4 Procedure i tilfælde af skader Det er en betingelse for forsikringsselskabets erstatningspligt, at forsikrede fra behandlende læge på stedet fremskaffer lægeerklæring indeholdende diagnose, samt at forsikrede på anmodning giver forsikringsselskabets læge adgang til alle relevante sygejournaler. Forsikrede har pligt til at give forsikringsselskabet alle informationer, der kan belyse sagen, og er forpligtet til at udfylde en skadeanmeldelse og levere relevante dokumenter, herunder sygejournaler, lægeerklæringer, originaldokumenter m.v. samt oplyse om eventuel forsikring i andet selskab Akut sygdom eller tilskadekomst I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst kan forsikrede altid kontakte SOS International, som kan betale eller formidle betaling for dækningsberettiget lægebehandling, medicin etc Hospitalsophold Ved hospitalsophold, der formodes at vare over 3 dage, skal anmeldelse ske til SOS Internationals alarmcentral straks efter indlæggelsen (dokumenterede udgifter hertil refunderes over forsikringen) Ved dødsfald Ved dødsfald skal SOS Internationals alarmcentral straks underrettes (dokumenterede udgifter hertil refunderes over forsikringen). SOS Internationals alarmcentral kan kontaktes hver dag døgnet rundt på: Hjemtransport 2.1 Forsikringssum Erstatningen under denne dækning er ubegrænset. 2.2 Dækningsomfang I tilfælde af akut sygdom eller tilskadekomst omfattet af paragraf 1. Akut sygdom dækker forsikringen nødvendige ekstraudgifter til: Forsikredes hjemtransport til Danmark, når SOS Internationals læge skønner dette nødvendigt og forsvarligt Transport til andet egnet behandlingssted Hjemtransport ved dødsfald inkl. udgifter til lovbefalede foranstaltninger, f. eks. balsamering og zinkkiste eller udgifter til kremering og/ eller begravelse på stedet efter de pårørendes ønske. Der erstattes maks. med et beløb svarende til, hvad en hjemtransport af afdøde ville koste.sos International kan kræve, at afdøde hjemtransporteres bl.a. med henblik på obduktion. Hjemtransport af medrejsende børn under 18 år tilhørende husstanden, dersom begge forældre/alle rejseledsagere bliver hjemtransporteret på grund af sygdom, tilskadekomst eller død. Indhentning af fastlagt rejserute efter endt behandling til det sted, hvor forsikrede i henhold til den planlagte rejserute skulle befinde sig. Hjemrejse i de tilfælde hvor planmæssig hjemrejse er overskredet eller rejseforløb ikke kan genoptages af medicinske årsager. SOS International skal kontaktes. Undtagelser Forsikringen dækker ikke udgifter til: Hjemtransport som følge af forsikredes frygt for smittefare Ny udrejse eller indhentning af rejserute efter hjemkomst til Danmark 2.3 Procedure i tilfælde af skader Forsikrede har pligt til at give SOS International alle informationer, der kan belyse sagen, og er forpligtet til at udfylde en skadeanmeldelse og levere relevante dokumenter, herunder sygejournaler, lægeerklæringer, originale regninger mv. samt oplyse om eventuel forsikring i andet selskab. Formidles transporten ikke af SOS International dækkes maks. med det beløb, der svarer til de udgifter SOS International ville have haft hvis SOS International havde forestået transporten eller hjemrejsen. Det er endvidere en betingelse, at transporten medicinsk set var nødvendig og forsvarlig Hjemtransport Ved alvorlig sygdom eller tilskadekomst, hvor hjemtransport kan blive aktuel, skal SOS Internationals alarmcentral straks underrettes (på tel ). Selskabets læge vil sammen med den behandlende læge (hospitalet) træffe afgørelse om eventuel hjemtransport, herunder hvornår og hvordan Ved dødsfald Ved dødsfald skal SOS Internationals alarmcentral straks underrettes. Alarmcentralen vil sørge for det videre fornødne. SOS Internationals alarmcentral kan kontaktes hver dag døgnet rundt på: Sygeledsagelse 3.1 Forsikringssum Erstatningen under denne dækning er ubegrænset, dog erstattes ekstraudgifter til hotelophold med maksimalt DKK pr. dag pr. person og forplejning med maksimalt DKK 250 pr. dag pr. person 3.2 Dækningsomfang Forsikringen dækker skadetilfælde omfattet af paragraf 1. Akut sygdom, hvor forsikrede: Rammes af akut sygdom eller kommer til skade, og dette af SOS Internationals læge forventes at ville medføre hospitalsindlæggelse i mindst 3 døgn, Afgår ved døden eller Skal hjemtransporteres 5

6 I ovenstående tilfælde kan to medrejsende samt forsikredes egne medrejsende børn under 18 år få dækket : Rimelige ekstraudgifter til hotelophold, dog maksimalt DKK pr. dag pr. person Rimelige ekstraudgifter til forplejning, dog maksimalt DKK 250 pr. dag pr. person Ekstra transportudgifter i tilfælde af, at forsikrede skal overflyttes til egnet behandlingssted eller hjemtransporteres Sygeledsagere og børn transporteres på samme klasse som forsikrede, dog ikke i de tilfælde, hvor transporten finder sted med ambulancefly. 3.3 Procedure i tilfælde af skader Enhver situation, der kan give anledning til erstatning, skal omgående anmeldes til SOS Internationals alarmcentral på: Efter hjemkomst sendes de originale regninger for ekstraudgifter til SOS International. 4. Tilkaldelse 4.1 Forsikringssum Erstatningen under denne dækning er ubegrænset. 4.2 Dækningsomfang Forsikringen dækker tilkaldelse af to personer der opholder sig i Danmark, såfremt forsikrede: Rammes af akut alvorlig sygdom eller kommer alvorligt til skade, og dette af SOS Internationals læge forventes at ville medføre hospitalsindlæggelse i mindst 5 døgn I sådanne tilfælde dækkes udgifter til rejse og ophold for op til 2 personer der efter aftale med SOS International kaldes ud til forsikrede. 4.3 Begrænsninger Dækning af rejseudgifter omfatter transportudgifter, dog maks. ordinært rutefly, økonomiklasse. Dækning af opholdsudgifter omfatter rimelige udgifter til hotel og forplejning i maks. 20 døgn. Det er en betingelse for dækningen, at paragraf 1. Akut sygdom dækker i forbindelse med skadetilfældet. 4.4 Undtagelser Forsikringen dækker ikke tilkaldelse i de tilfælde, hvor forsikrede gør brug af dækningen for sygeledsagelse jf. paragraf 3, eller hvis forsikrede skal hjemtransporteres inden for 3 døgn fra den tilkaldtes udrejse fra Danmark. 4.5 Procedure i tilfælde af skader Enhver situation, der kan give anledning til erstatning, skal omgående anmeldes til SOS Internationals alarmcentral på: , der afgør, om tilkaldelsen kan ske. Efter hjemkomsten sendes originale regninger for de afholdte udgifter til selskabet. 5. Akut tandbehandling 5.1 Forsikringssum Erstatningen under denne dækning kan maks. udgøre DKK Dækningsomfang Forsikringen dækker uopsættelig akut tandbehandling på destinationen. 5.3 Procedure i tilfælde af skader Enhver situation, der kan give anledning til erstatning skal omgående anmeldes til SOS Internationals alarmcentral på: for godkendelse og eventuel garantistillelse. Efter hjemkomsten sendes originale regninger til selskabet. 6. Forsikring af bagage og ejendele 6.1 Forsikringssum Erstatningen under denne dækning kan maks. udbetales op til DKK per person, dog højst DKK per husstand i forsikringsperioden, og heraf for kontanter højst DKK 500 per person (per husstand højst DKK 1.500). Hvis det drejer sig om tyveri, indbrud eller røveri kan erstatning for kontanter udbetales op til DKK per person (per familie højst DKK 3.000). 6.2 Dækningsomfang Forsikringen dækker skader på eller tab af din bagage ved en pludselig og uforudset udefra kommende hændelse. Hvis beskadigede ejendele kan repareres, betales der erstatning for reparationsomkostningerne, dog højst med et beløb svarende til ejendelenes værdi. Hvis den stjålne eller beskadigede ejendel indgår i en samling eller på anden vis er en del af en helhed, betales der kun erstatning for det stjålne/beskadigede objekt. 6.3 Agtpågivenhedskrav For at der skal kunne udbetales fuld erstatning, kræves det, at du udviser agtpågivenhed over for dine ejendele og ikke udsætter dem for unødvendige risici for at blive beskadiget eller stjålet. Bl.a. skal døre og vinduer altid være forsvarligt lukkede og låste. Ejendele, som er tyvetækkelige eller værdifulde, og som du ikke bærer på dig, skal altid være indelåst i en kuffert, skuffe eller lignende. Hvis et værdidepot/pengeskab forefindes, skal dette anvendes. Ejendele, som du bærer med dig, skal være under direkte opsyn og må aldrig efterlades uovervågede selv i meget korte perioder. Tyvetækkelige ejendele er ting med en værdi, som overstiger DKK og som størrelsesmæssigt er lette at stjæle, men også at låse inde. Som eksempler kan nævnes: Genstande helt eller delvist af ædle metaller, ægte perler, ringe, ure, smykker og ædelstene Mobiltelefoner, kameraer, MP3-afspillere eller lignende (også tilbehør og software til sådanne ejendele) Computere, DVD-afspillere og andre lignende bærbare spillekonsoller (også tilbehør og software til sådanne ejendele) Musikinstrumenter Andre værdifulde ejendele, hvortil regnes enkeltgenstande med en værdi, der overstiger DKK I tilfælde af manglende agtpågivenhed eller opsyn der må tilskrives forsikringstageren som groft uagtsomt, kan erstatningen blive nedsat eller helt bortfalde Undtagne ejendele Forsikringen gælder ikke for: Dyr Våben Motorkøretøj, campingvogn eller andet anhængerkøretøj, inklusive udstyr 6

7 Både eller lignende "flydende transportmidler" (med undtagelse af windsurfing boards) Fly eller andre "luftfartøjer" Tilbehør til undtagne ejendele 6.5 Undtagne forsikringsbegivenheder Forsikringen gælder ikke: Skader opstået ved slid, slitage, forbrug, selvødelæggelse eller aldersforandringer Tab der kan opstå som følge af anvendelse af kontokort/kreditkort, telefon-/sim- kort eller lignende, checks, veksler og udnyttelse af konto, uanset om dette må regnes for at være sket lovligt eller ulovligt Skader opstået på sportsredskaber under anvendelse Ejendele som - glemt, mistet eller forlagt, også hvis de senere bliver stjålet - bliver beskadiget som følge af mangelfuld emballering Overfladiske skader som ikke påvirker anvendeligheden 6.6 Begrænsninger Ejendele, der er blevet medbragt eller købt under rejsen som gave, erstattes højst med DKK Mobiltelefoner og solbriller erstattes højst med DKK per gentand. Tablets erstattes med højst DKK per genstand Ski og snowboards erstattes højst med DKK per skade 6.7 Procedure i tilfælde af skader Efter hjemkomst sendes beskrivelse af hændelsesforløb, original dokumentation for ekstraudgifter samt i tilfælde af tyveri/indbrud original politianmeldelse til SOS International Vurdering af beskadigede eller mistede ejendele Vurdering af beskadigede eller mistede ejendele skal ske under hensyntagen til "alder og brug". Det betyder, at erstatning udbetales i forhold til hvad ejendele af samme alder og i samme stand koster i handel og vandel. Hvis denne prisfastsættelse af forskellige årsager ikke kan foretages, skal der i forhold til nyprisen på en tilsvarende ejendel foretages en afskrivning for alder og brug med 20 % per år regnet fra det første år efter anskaffelsen. Konkret betyder det, at hvis genstanden er ældre end et år, skal der foretages en afskrivning på 20 % af, hvad det koster at købe en ny genstand. Er genstanden ældre end to år, afskrives der 40 % etc. Der afskrives aldrig med mere end 50 %. Der udbetales ikke erstatning for affektionsværdi eller eget arbejde på beskadigede eller mistede ejendele. Genstande helt eller delvist af ædle metaller, ægte perler og ædelstene, antikviteter og kunstværker, ægte tæpper, pelse og pelsværk vurderes særskilt i samråd med fagfolk. 7. Bagageforsinkelse 7.1 Forsikringssum Erstatningen under denne dækning udgør op til DKK pr. påbegyndt døgn. Erstatningen er begrænset til maks. DKK pr. begivenhed for hver enkelt forsikret person, og en erstatning tæller med i maks summen i punkt 6. Forsikring af bagage og ejendele 7.2 Dækningsomfang Forsikringen yder erstatning, hvis indskrevet bagage er forsinket mere end 6 timer i forhold til forsikredes ankomst til et bestemmelsessted uden for Danmark. Forsikringen dækker dokumenterede udgifter til nødvendige erstatningskøb med op til DKK pr. påbegyndt døgn. 7.3 Undtagelser Erstatningskøb der foretages efter at bagagen er kommet frem til bestemmelsesstedet er ikke dækket af forsikringen. 7.4 Procedure i tilfælde af skader Dokumentation for forsinkelsen fra transportselskabet (PIR-rapport (Property Irregularity Report) fra flyselskabet), flybillet/rejsebevis, bagagebevis, købskvitteringer samt dokumentation for hvornår bagagen er modtaget retur sendes til SOS International. 8. Forsinket fremmøde 8.1 Forsikringssum Erstatningen under denne dækning er begrænset til DKK Udgifter til logi og fortæring er begrænset til maks. DKK 2000 pr. person. 8.2 Forsikringens omfang Forsikringen dækker dokumenterede ekstraudgifter for forsikrede til at indhente den fastlagte rejserute, maks. ordinært rutefly, økonomiklasse, hvis forsikrede, uforskyldt og uforudseeligt møder efter det tidspunkt, som er fastlagt til ud- eller hjemrejsen og derfor ikke kommer med på rejsen som planlagt. Hvis en sådan ikke er mulig samme dag kan forsikrede i stedet få erstatning for dokumenterede udgifter til logi og fortæring med maks. DKK 2000 pr. begivenhed for hver enkelt forsikrede person Såfremt det ikke kan lade sig gøre at indhente den planlagte rejserute inden halvdelen af rejsens planlagte varighed, erstattes rejsens pris. Ved beregning af rejsens længde medregnes såvel afrejse, som hjemrejsedag. 8.3 Undtagelser Forsikringen dækker ikke: På udrejsen hvis rejsen og/eller forsikringen først er købt på afrejsedagen I forbindelse med flyskift, hvor der ikke min. har været indlagt den officielle mindste transfertid, som er anført i tidstabellen, imellem planlagt ankomst og afgang 7

8 Hvis forsikrede har sovet over sig. 8.4 Procedure i tilfælde af skader Enhver situation, der kan give anledning til erstatning, skal omgående meldes til SOS Internationals alarmcentral, der afgør om erstatning kan udbetales. 9. Rejsedokumenter 9.1 Forsikringssum Erstatningen under denne dækning er begrænset til DKK og vedrører de udgifter forsikrede pådrager sig under udlandsopholdet. 9.2 Dækningsomfang Forsikringen dækker udgifter på rejsemålet til genanskaffelse, herunder nødvendig transport, gebyrer, foto, mv. af billetter, pas og kreditkort, såfremt disse bliver stjålet eller beskadiget. 9.3 Undtagelser Forsikringen dækker ikke glemte, tabte eller forlagte genstande, ligesom tab i forbindelse med misbrug af kreditkort ikke erstattes. 9.4 Procedure i tilfælde af skader Efter hjemkomst sendes beskrivelse af hændelsesforløb, original dokumentation for ekstraudgifter samt original politianmeldelse i tilfælde af tyveri/indbrud til SOS International. 10. Privatansvarsforsikring 10.1 Forsikringssum Erstatningen under denne dækning er begrænset til DKK for personskader, og til DKK for skader på andres ejendom Dækningsomfang Hvis du ved uagtsomhed forårsager en person- eller tingskade kan du få refunderet den skadeserstatning du bliver dømt til at betale for personskader og/eller skader på andres ejendom. Forsikringen gælder for dig i din egenskab af privatperson. Forudsætningen for at få udbetalt fuld erstatning er at du i forvejen giver forsikringsselskabet eller dettes udpegede repræsentant mulighed for at: Undersøge om der foreligger erstatningspligt eller ej Forhandle med den, der kræver skadeserstatning Repræsentere dig under retshandlingerne. Forsikringen står da også for retsomkostningerne Undtagelser Forsikringen gælder ikke for: Skader, som du har forvoldt ved forsæt, eller i forbindelse med at du har begået en kriminel handling Kontraktmæssig erstatningspligt eller skader, som du kan gøres ansvarlig for som ejer af ejendom, lejlighed eller indehaver af beboelses- eller byggeret Skadeserstatninger, der har ramt dig som ejer, fører eller bruger af motordrevet køretøj eller anhænger Skadeserstatninger, der har ramt dig som ejer, fører eller bruger af vand- eller luftfartøj Skader på ejendele, som tilhører dig selv Skader på ejendele i den udstrækning skaderne skal dækkes af primær forsikring Skader på ejendele, som du har opbevaret, lejet eller lånt eller på anden vis haft mere end kortvarig kontakt med skadeserstatninger som har forbindelse til din erhvervs- eller tjenesteudøvelse eller anden erhvervsvirksomhed Skadeserstatninger i den udstrækning du har påtaget dig ansvar ud over gældende skadeserstatningsret. Skader som du har forårsaget på nærtbeslægtede, rejseledsager eller pårørende. Skader forvoldt med droner 10.4 Selvrisiko Ansvarsdækningen gælder med en selvrisiko pa DKK Procedure i tilfælde af skader Ved behov for hjælp, kontakt SOS Internationals alarmcentral på telefon: Retshjælp i udlandet 11.1 Forsikringssum Erstatningen under denne dækning er begrænset til DKK Dækningsomfang Forsikringen erstatter nødvendige og rimelige omkostninger til retssager i udlandet i forbindelse med tvister eller kriminalsager du som privatperson og rejsende bliver involveret i under forsikringsperioden. En forudsætning for at få udbetalt fuld erstatning er at du i forvejen giver forsikringsselskabet eller dettes udpegede repræsentant mulighed for at godkende dit valg af juridisk bistand Undtagelser Der betales ikke erstatning for omkostninger, som ifølge lov, dom, aftale eller anden overenskomst skal betales af andre. Der betales ej heller erstatning for omkostninger der opstår ved eller stammer fra: 8

9 Forretningstransaktioner, ejerskab af fast ejendom Kontrakter eller aftaler mellem dig selv og andre om overtagelse af rettigheder eller pligter over for tredjemand At du er ejer, fører eller bruger af motordrevet køretøj Skader som du har forvoldt ved forsæt, eller i forbindelse med at du har begået en kriminel handling Såkaldte 'contingency fees' eller omkostninger, der afhænger af retssagens udfald Sager af familieretlig karakter Kriminalsager hvor du selv er anklaget Selvrisiko Retshjælpsdækningen gælder med en selvrisiko på minimum DKK eller 10 % af omkostningerne Procedure i tilfælde af skader Ved behov for hjælp, kontakt SOS Internationals alarmcentral på telefon: En forudsætning for at få udbetalt fuld erstatning er at du i forvejen giver forsikringsselskabet eller dettes udpegede repræsentant mulighed for at godkende dit valg af juridisk bistand. 12. Hjemkaldelse 12.1 Forsikringssum Erstatningen under denne dækning er ubegrænset Dækningsomfang Forsikringen dækker rimelige ekstraudgifter (maks. ordinært rutefly, økonomiklasse), for forsikrede og en medrejsende, hvis forsikrede hjemkaldes til Danmark på grund af: Dødsfald eller hospitalsindlæggelse som følge af et alvorligt ulykkestilfælde eller som følge af en akut alvorlig sygdom blandt følgende personer i Danmark: Dødsfald eller hospitalsindlæggelse som følge af et alvorligt ulykkestilfælde eller som følge af en akut alvorlig sygdom blandt følgende personer i Danmark: - Forsikredes husstand - Forsikredes børn, svigerbørn eller børnebørn - Forsikredes forældre, svigerforældre eller bedsteforældre - Forsikredes søskende Brand eller indbrud i forsikredes private bolig eller egen virksomhed, såfremt politirapport foreligger, og forsikredes tilstedeværelse er påkrævet Bedrageriske handlinger i forsikredes egen virksomhed begået af en medarbejder, såfremt politirapport foreligger, og forsikredes tilstedeværelse er påkrævet Overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i forsikredes egen virksomhed (undtagelse for forsikringsdækning i forbindelse med strejke, jf. punkt 18.1, finder således ikke anvendelse på disse arbejdsnedlæggelser) Undtagelser Der ydes ikke dækning for hjemkaldelse såfremt denne alene vil kunne medføre et hjemkomsttidspunkt ligger mindre end 24 timer forud for den oprindeligt planlagte ankomst, eller det foreligger oplyst at den person der er årsag til rejseafbrydelsen vil være udskrevet fra hospitalet på hjemkomsttidspunktet Særlige bestemmelser Børn under 18 år, som rejser sammen med deres forældre, kan også foretage hjemkaldelse, såfremt forældrene foretager hjemkaldelse i henhold til pkt Det er en betingelse for erstatning, at forsikringsbegivenheden (årsagen til hjemkaldelsen) er indtrådt efter forsikredes afrejse Procedure i tilfælde af skader Enhver situation, der kan give anledning til erstatning, skal omgående anmeldes til SOS Internationals alarmcentral på telefon: der afgør om hjemrejse kan foretages. Efter hjemkomst sendes de originale regninger for ekstra transportudgifter, lægeerklæring, dødsattest eller politianmeldelse til SOS International. Hvis rejsen genoptages dækkes rimelige ekstra transportudgifter til returrejse. Det forudsættes dog at der er mindst 15 dage tilbage af rejseperioden. Rejseperioden er det antal dage, som den planlagte rejse skulle have varet ifølge den ordinære billet/rejseplan. 13. Tabte rejsedage 13.1 Forsikringssum Erstatningen under denne dækning er begrænset til rejsens pris, dog højst DKK per forsikret person eller DKK per husstand Dækningsomfang Forsikringen kan give erstatning for tabte feriedage såfremt forsikrede, efter rejsens start bliver akut syg eller kommer til skade og derved: Hospitalsindlægges Ordineres sengeleje af behandlende læge Hjemtransporteres Ifølge lægeerklæring ikke kan udøve den aktivitet, som var rejsens primære formål* Eller hjemkaldes, jf. paragraf 12 Hjemkaldelse. Ved hjemkaldelse ydes erstatning med et beløb svarende til en dagsandel af rejsens pris, for de feriedage der bliver ødelagt som følge af ovenstående. Rejsens pris udgør dokumenterede udgifter til transport og ophold. * Skader opstået som følge af skisport, giver ikke ret til tabte rejsedage ved skiferie 9

10 13.3 Persongrupper Der ydes udelukkende erstatning til en af nedennævnte persongrupper: Forældre, der rejser med egne hjemmeboende børn. Bliver et eller flere af familiens medlemmer berettiget til erstatning, jf. pkt. 13.2, dækker forsikringen tabte feriedage for 2 personer. I forbindelse med hjemtransport, og hjemkaldelse jf. pkt. 2 og pkt. 12, dækker forsikringen tabte feriedage for hele familien forældre samt hjemmeboende børn, og er forsikrede berettiget til erstatning på baggrund af hjemkaldelse dækkes alene for den/de, der vælger at afbryde rejsen. For øvrige punkter under 13.2, dækker for Forsikrede samt en rejseledsager, der har samme rejseperiode som forsikrede og har købt rejsen for at foretage den sammen med forsikrede. Er forsikrede berettiget til erstatning på baggrund af at den primære aktivitet ikke kan udføres udbetales der alene erstatning for skadelidte. Er forsikrede berettiget til erstatning på baggrund af hjemkaldelse dækkes alene for den/de, der vælger at afbryde rejsen. Det er et krav for dækning af mistede feriedage at de enkelte personer er dækket/omfattet af en Globe Rejseforsikring Begrænsninger Der ydes maksimalt én gang erstatning for ødelagt ferie pr. person pr. rejsedag. Den dag forsikrede af behandlende læge bliver ordineret sengeleje, hospitalsindlagt, afbryder sin rejse, eller den første dag, hvor forsikrede ikke kan udøve den planlagte ferieaktivitet jf. pkt. 13.2, betragtes som karensdag, hvor forsikringen ikke erstatter tabte feriedage. Det samme gør sig gældende for den planlagte hjemrejsedag, for hvilken der således ikke ydes erstatning. Der ydes ikke erstatning ud over forsikringsperioden, ligesom perioden for en lægeordination tidligst regnes fra første lægebesøg, og alene kan ordineres af den lokale læge på feriestedet. Skader opstået som følge af skisport giver ikke ret til dækning af tabte feriedage Særlige bestemmelser Det er en betingelse for erstatningen, at forsikrede fremskaffer en lægeerklæring fra den lokalt autoriserede behandlende læge. I tilfælde af, at erklæringen fra behandlende læge ikke direkte anviser sengeleje eller bekræfter at forsikrede har været ude af stand til at udøve den planlagte ferieaktivitet, jf. pkt. 13.2, vurderer SOS Internationals læge på baggrund af diagnosen om forsikrede er berettiget til erstatning Procedure i tilfælde af skader Efter hjemkomst sendes lægeerklæring, dødsattest, rejsebevis/dokumentation for rejsens pris og varighed samt dokumentation for den tegnede Globe Rejseforsikring til SOS International. 14. Fysioterapi 14.1 Forsikringssum Erstatningen under denne dækning kan maks. udgøre DKK Dækningsomfang Forsikringen dækker op til 5 lægeordinerede behandlinger hos fysioterapeut, kiropraktor eller anden lignende behandling i forbindelse med akut sygdom/tilskadekomst Begrænsninger Det er en betingelse for dækningen, at paragraf 1. Akut sygdom dækker i forbindelse med skadetilfældet, og der dækkes kun behandlinger på rejsen, og ikke efter hjemkost til Danmark Procedure i tilfælde af skader Enhver situation, der kan give anledning til erstatning, skal omgående anmeldes til SOS Internationals alarmcentral for godkendelse og eventuel garantistillelse. Efter hjemkomsten sendes originale regninger til SOS International. 15. Krisehjælp 15.1 Forsikringssum Erstatningen under denne dækning er ubegrænset Dækningsomfang Dækningen omfatter de af forsikringen omfattede personer, som var til stede ved skadetilfældets opståen. Forsikringen giver ret til kriseterapi til forsikrede, som under rejse kommer ud for en af nedenstående hændelser, som har medført en akut psykisk krise: Røveri Overfald eller trusler Ulykke Brand, eksplosion eller indbrud Trafikulykke Forsikringen omfatter kriseterapi på stedet, og afsluttes senest ved ankomst til Danmark. Kriseterapien ydes af alarmcentralens kriseteam Procedure i tilfælde af skader SOS Internationals alarmcentral afgør, hvorvidt der skal iværksættes krisehjælp. Ved behov for kriseterapi kontaktes SOS Internationals alarmcentral på , som vurderer behovet og træffer endelig beslutning vedrørende krisehjælp/udsendelse af kriseteam. Røveri, overfald, trusler, indbrud samt trafikulykker skal anmeldes til nærmeste politi. 16. Evakuering 16.1 Forsikringssum 10

11 Erstatningen under denne dækning er begrænset til DKK For bagage op til DKK Dækningsomfang I tilfælde af at der i det område hvor forsikrede befinder sig bliver overhængende fare for udbrud af krig eller krigslignende tilstande eller epidemier, og under forudsætning af at det danske Udenrigsministerium anbefaler evakuering, dækker forsikringen: Udgifter til evakuering under forudsætning af at denne finder sted i henhold til Udenrigsministeriets anbefaling Tab eller beskadigelse af bagage, som forsikrede må efterlade i forbindelse med en evakuering, med op til DKK 5.000, dog ikke rede penge Procedure i tilfælde af skader Enhver situation, der kan give anledning til erstatning, skal omgående anmeldes til SOS Internationals alarmcentral på tel , som kan være behjælpelig med at arrangere transport, ophold mv. 17. Selvrisikodækning 17.1 Dækningsomfang Rammes forsikrede af en skade omfattet af rejsedækningens indeholdt i forsikredes indbo- eller årsrejseforsikring, dækker forsikringen den selvrisiko der gælder under disse forsikringer for den aktuelle skade, dog maks. DKK Såfremt den aktuelle skade er mindre end selvrisikoen, og forsikrede således ikke er berettiget til erstatning, dækker forsikringen den forsikredes faktiske udgifter eller tab op til DKK under forudsætning af at den aktuelle skade indtræffer under den udlandsrejse, hvortil forsikringen er købt, og at skadebegivenheden ville være omfattet af indbo- eller årsrejseforsikringen. Derudover dækker rejseforsikringen udgifter til selvrisiko under motorkøretøjets kaskoforsikring i forbindelse med en kaskoskade på personbil, motorcykel eller knallert lejet i udlandet op til DKK Undtagelser Rejseforsikringen dækker ikke: Hvis din lejede personbil, motorcykel eller knallert ikke er kaskoforsikret Hvis du efter lovgivningen i det land udlejningen sker, ikke havde ret til at føre køretøjet 17.3 Procedure i tilfælde af skader Efter hjemkomst indsendes skadeopgørelse fra forsikredes indbo- eller årsrejseforsikringsselskab bilagt dokumentation for hvor og hvornår skaden er sket till SOS International. Ved skade i forbindelse med leje af motorkøretøjet indsendes originale kvitteringer og skadesopgørelser fra udlejningsfirmaets forsikringsselskab m.v. til SOS International. 18. ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING (tilvalg fremgår af policen) 18.1 Omfang Forsikringen gælder, hvis forsikringstageren, før rejsen er påbegyndt, bliver tvunget til at afbestille rejsen fordi: Forsikringstageren, en medrejsende eller en nær pårørende rammes af akut alvorlig sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald,. Forsikringstageren, efter at aftalen er blevet indgået, rammes af en hændelse af så alvorlig karakter, at det ikke med rimelighed kan forlanges, at den rejsende skal gennemføre rejsen. Den rejsende må ikke have haft herredømme over hændelsen og må ikke have haft kendskab til den på bestillingstidspunktet. En sådan hændelse kan eksempelvis være brand i egen bolig. Forsikringstageren bliver opsagt på grund af nedskæringer Begrænsninger og undtagelser Forsikringen gælder ikke: Ved betaling/delbetaling af rejsearrangementet foretaget inden købet af forsikringen Efter at rejsen er påbegyndt Ved sygdom, som var kendt (diagnosticeret) på tidspunktet for bestillingen af rejsearrangementet eller som skyldes indtagelse af alkohol, andre rusmidler, sovemedicin eller narkotiske stoffer eller som ikke er af akut karakter. Ved kroniske sygdommes/infektionstilstande/psykiske lidelser medmindre Forsikringstageren har været symptomfri eller upåvirket de seneste seks måneder regnet fra det tidspunkt hvor rejsen blev booket. Skader som forsikringstageren har forårsaget selv ved grov uagtsomhed eller forsæt. Hvis lægeattesten ikke er SOS International i hænde senest 14 dage efter afbestillingsdatoen. Ved sygdom, ulykke eller anden følgevirkning af graviditet eller fødsel. Omkostninger, der skyldes Forsikringstagerens forsinkelse med afbestilling af rejsearrangementet. Omkostninger, der kan dækkes af anden forsikring, herunder anden afbestillingsforsikring. Rejsearrangementer, der aflyses af rejsearrangøren/flyselskabet. 11

12 Flyskatter, sikkerhedsafgifter og eventuelle dertilhørende ekspeditionsomkostninger, der tilbagebetales af flyselskabet. Rejsearrangementer der aflyses som følge af konkurs, der medfører at kravet kunne være omfattet af dækning af rejsegarantifonden eller tilsvarende, naturkatastrofer eller krav fra myndigheder. Flyselskabets konkurs, såfremt forsikringen blev købt mens flyselskabet var under rekonstruktion, insolvent, konkurs eller tilsvarende. Årsafbestillingsforsikringen skal have været trådt i kraft i mindst 14 dage før tidspunktet for afrejsen, for at der er dækning for den pågældende rejse Erstatningssum Forsikringen dækker med den valgte sum der er anført på policen. Under forudsætning af at forsikringsvilkårene er opfyldt, og skaden er erstatningsberettiget, refunderer forsikringen den del af rejsens/rejsearrangementet pris, som ikke tilbagebetales i henhold til de afbestillingsregler der gælder for det købte. Ved fastsættelse af rejsens pris indregnes ikke det beløb, som den rejsende har betalt for afbestillingsforsikring Selvrisiko Forsikringen dækker uden selvrisiko Afbestilling af rejse Afbestilling skal ske omgående, så snart den rejsende bliver klar over at rejsen ikke kan gennemføres. Ved sygdom eller ulykkestilfælde skal der kunne fremvises lægeattest, udarbejdet senest på afrejsedagen. Lægeattest, hvor lægen fraråder den rejsende at gennemføre rejsen, skal være SOS International i hænde senest 14 dage efter afbestillingsdatoen. Omkostninger til indhentning af lægeattest er ikke dækket af forsikringen. Såfremt Forsikringstageren venter og ser tilstanden an, sker dette på egen økonomisk risiko. Ved andre hændelser kræves der attest fra forsikringsselskab, politimyndighed eller lignende Skadeanmeldelsen Erstatningsberettiget skade skal anmeldes til SOS International. Med anmeldelsen skal følgende fremsendes: Dokumentation for at rejsen er aflyst af rejsebureau eller lignende Lægeerklæring eller anden dokumentation, der kan være af betydning for vurdering af skaden Original dokumentation for, at rejsebureauet ikke har refunderet købesummen samt for rejsearrangementets totale pris Kvittering eller tilsvarende for betaling af rejsearrangementet Politianmeldelsen eller anden dokumentation af betydning for bedømmelse af skade i hjemmet. Anden dokumentation, der er nødvendig for bedømmelse af skaden. Lægeerklæring skal udstedes af en legitimeret og upartisk læge senest på afrejsedagen. Det skal fremgå af lægeerklæringen, at lægen udtrykkeligt fraråder at rejse. Derudover skal lægeerklæringen indeholde oplysninger om diagnose, dato for første behandling eller undersøgelse, samt dato for den behandling eller undersøgelse, der ligger til grund for, at lægen fraråder Forsikringstageren at rejse. For ikke at mindske muligheden for at opnå erstatning skal du anmelde skader så snart som muligt og ikke senere end seks måneder efter skadesdatoen. Skadesanmeldelsen skal indeholde oplysninger om andre forsikringer, der dækker skaden helt eller delvist. Skadesanmeldelsen skal indsendes til: SOS International, Nitivej 6, 2000 Frederiksberg Anmeldes online på 19. Generelle bestemmelser 19.1 Undtagelser Generelle undtagelser til alle forsikringens dækninger: Forsikringen dækker ikke fremkaldelse af en forsikringsbegivenhed som følge af: 19.2 Rejser, som de danske myndigheder fraråder Forsikringen dækker ikke rejser til områder, som det danske udenrigsministerium, Statens Seruminstitut eller lignende offentlig dansk myndighed fraråder privatpersoner at rejse til. Du skal selv holde dig orienteret, om din rejsedestination er omfattet af dette. Det kan du gøre på Forsæt, grov uagtsomhed, selvforskyldt beruselse Forsikringen dækker ikke en skade, der er en direkte, eller indirekte følge af: Forsikredes forsæt. Dette gælder uanset forsikredes sindstilstand og tilregnelighed Forsikredes grove uagtsomhed. Forsikredes selvforskyldte beruselse, selvforskyldte påvirkning af narkotika eller andre lignende giftstoffer. Undtagelsen gælder dog ikke punkterne 1 Akut sygdom, 2 Hjemtransport, 3 Sygeledsagelse, 4 Tilkaldelse 19.4 Forsikredes deltagelse i forskellige aktiviteter Forsikringen dækker ikke skade, der er en direkte, eller indirekte følge af: Forsikredes deltagelse i slagsmål Forsikredes overtrædelse af straffeloven 12

13 Forsikredes deltagelse eller træning i: - Professionel sport, dvs., hvor sporten er forsikredes hovederhverv - Bjergbestigning* - Ekspeditioner* - Faldskærmsudspring Forsikringen dækker endvidere ikke: Aktiv deltagelse i krig, oprør eller lignende Strejke, lockout, arrest, beslaglæggelse Skade, der indtræder som en direkte eller indirekte følge af udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter eller bestråling fra radioaktivt brændstof eller affald Behandlingsrejser, kur-/rekreationsophold. Omkostninger i forbindelse med ulykker relateret til erhvervsmæssigt fysisk arbejde. Omkostninger for ulykker, hvor Forsikringstageren har udsat sig for en åbenbar risiko for skade. Omkostninger som følge af selvmord, selvmordsforsøg, kriminel handling eller deltagelse i slagsmål, som ikke kan karakteriseres som selvforsvar. Omkostninger som skyldes at et fartøj eller fly som følge af Forsikringstagerens skade eller sygdom må ændre fartplan. Omkostninger for ulykker som følge af flyvning som andet end passager på et nationalitetsbestemt fly (rutefly eller charter). Omkostninger som følge af rutinemæssige helbreds- eller tandundersøgelser. Omkostninger, der kan erstattes fra anden side i henhold til lov, anden regulering, konvention, EU-aftale, forsikring eller erstatning. Der kan forekomme flere undtagelser og begrænsninger under de enkelte dækninger beskrevet i denne police Force majeure Forsikringen dækker ikke skader, som skyldes atomkernereaktion eller krig, krigslignende tilstande, borgerkrig, revolution, oprør eller foranstaltning (truffet) af magthaver, der på ubehørig vis har taget magten eller ødelæggelse ved myndigheds indgriben. Forsikringen dækker heller ikke skader, som skyldes en myndigheds ageren Forsikringssum De forsikringssummer og delsummer, der er anført i betingelserne for de enkelte dækninger, udgør grænsen for forsikringsselskabet erstatningspligt per rejse for alle forsikringsbegivenheder, der indtræder i forsikringsperioden Forsikringsgiver Forsikringsselskab for denne forsikring er: ETU Forsikring A/S, Hærvejen 8, 6230 Rødekro 19.8 Overdragelse af erstatningskrav Ingen kan uden Forsikringsselskabets samtykke pantsætte eller overdrage sine rettigheder ifølge forsikringen Regres I tilfælde af udbetalinger i medfør af nærværende police indtræder Forsikringsselskabet i alle sikredes rettigheder desangående Forsikring i andet selskab Er der tegnet forsikring mod samme risiko i et andet selskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i et andet selskab, gælder samme forbehold for nærværende forsikring, således at erstatningen i det indbyrdes forhold mellem selskaberne betales forholdsmæssigt af selskaberne Anmeldelse af skade Anmeld skader online på Ved enhver skade skal skadeanmeldelsen udfyldes med nøjagtige oplysninger om skadeforhold, bilagt kopi af rejsebevis, originalbilag samt dokumentation og sendes til: SOS International, Nitivej 6, 2000 Frederiksberg. Døgnalarm: Forsikringstageren har oplysningspligt til selskabet om alle informationer, der kan belyse sagen, og er herunder forpligtet til at udfærdige og levere dokumenter herunder sygejournaler, regnskabsmateriale og kontoudskrifter mv. samt oplyse om eventuel forsikring i andet selskab Udbetaling Udbetaling af erstatning skal ske senest 30 dage efter at Forsikringstageren har udført de pligter, der påhviler Forsikringstageren i forhold til erstatningsudbetalingen. Ved udbetaling af erstatning indtræder Forsikringsselskabet i Forsikringstagerens ret i forhold til tredjepart Forældelse Forsikringstageren mister sin ret til at gøre krav på erstatning, hvis kravet ikke fremsættes mod Forsikringsselskabet inden tre år efter, at Forsikringstageren fik eller burde have fået kendskab til, at Forsikringstageren havde et krav, og under alle omstændigheder senest 10 år efter kravets forfaldstid Fortrydelsesret For forsikringer, der dækker i mere end én måned, har forsikringstageren fortrydelsesret på følgende vilkår: Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor du har indgået aftalen om forsikring. Du har efter forsikringsaftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og forsikringsydelsen. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har læst forsikringsbetingelserne. Hvis du f.eks. indgår aftalen om forsikring mandag den 1. og også har fået forsikringsbetingelserne på det tidspunkt, har du frist til og med mandag den 15. Har du først modtaget forsikringsbetingelserne senere, f.eks. onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, den 5. juni, juleaftensdag, den 24. december eller nytårsaftensdag den 31. december, kan du vente til følgende hverdag. Inden fortrydelsesfristens udløb skal du underrette Globe Rejseforsikring om, at du har fortrudt aftalen. Underretter du Globe Rejseforsikring pr. post, er det tilstrækkeligt, at du sender brevet inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare kvitteringen. 13

14 19.15 Ankenævn: Hvis forsikrede bliver uenig med selskabet om forsikringen, og en fornyet henvendelse ikke har ført til et tilfredsstillende resultat, kan forsikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegards Gade 2 DK-1572 København V, Tlf.nr Lovgivning Dansk lovgivning, blandt andet lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed, danner grundlag for forsikringsaftalen. 14

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER årsrejseforsikring enkeltperson eller husstand Gælder i 1 år på alle ferierejser Den enkelte rejse må maksimalt vare 1 måned SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

FULDSTÆNDIGE BETINGELSER

FULDSTÆNDIGE BETINGELSER Side 1 af 7 1. Hjælp på stedet 2. Rejsestartsforsikring ved udrejse 3. Forsikring af bagage og ejendele 4. Bagageforsinkelse 5. Rejsedokumenter 6. Selvrisikodækning 7. Rejseafbrydelse 8. Privatansvarsforsikring

Læs mere

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed

SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed seniorre jseforsikring SENIOR Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 3 måneders varighed SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE

Læs mere

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen.

Nedenfor beskrives mere specifikt, hvad der er omfattet af rejsesygesikringen. N O T A T Dækningsområdet for rejsesygesikringen pr.1. januar 2008 Den 1. januar 2008 træder de nye regler om rejsesygesikringen i kraft. Der sker 2 ændringer: Dækningsområdet indskrænkes og dækning af

Læs mere

Dette materiale indeholder de fuldstændige vilkår for NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1.

Dette materiale indeholder de fuldstændige vilkår for NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1. NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1 Dette materiale indeholder de fuldstændige vilkår for NORD RESESKYDD Rejseforsikring Danmark 2008:1. 1. Hjælp på stedet 2. Rejsedokumenter 3. Selvrisikodækning

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER

Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring ungdom Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER GOUDA REJSEFORSIKRING SIKKERHED UD OVER ALLE GRÆNSER ungdomsrejseforsikring

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

REJSEFORSIKRING PREMIER DK (DKK)

REJSEFORSIKRING PREMIER DK (DKK) REJSEFORSIKRING Du får blandt andet: Alarmservice døgnet rundt, rejsestartsforsikring, dækning af selvrisiko, erstatning for forsinket hjemrejse, erstatning for tabte feriedage, forsikring af bagage og

Læs mere

Reseförsäkring PLUS. Rejseforsikring

Reseförsäkring PLUS. Rejseforsikring Rejseforsikring Reseförsäkring PLUS En ferierejse er noget særligt. Man har mulighed for at slappe af, opdage nye steder og være sammen med familie og venner. Desværre kan der ske ting som forstyrrer roen

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

En ferierejse er noget særligt. Man har mulighed for at slappe af, opdage nye steder. premier. Premie Day 1 Rest

En ferierejse er noget særligt. Man har mulighed for at slappe af, opdage nye steder. premier. Premie Day 1 Rest rejseforsikring En ferierejse er noget særligt. Man har mulighed for at slappe af, opdage nye steder og være sammen med familie og venner. En ferierejse er noget særligt. Man har mulighed for at slappe

Læs mere

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvemerdækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

FULDSTÆNDIGE BETINGELSER DRF03, 2014-08-01 Rejseforsikring Side 1 af 7

FULDSTÆNDIGE BETINGELSER DRF03, 2014-08-01 Rejseforsikring Side 1 af 7 Side 1 af 7 1. Akut sygdom 2. Hjemtransport 3. Sygeledsagelse 4. Tilkaldelse 5. Akut tandbehandling 6. Rejsestartsforsikring ved udrejse 7. Forsikring af bagage og ejendele 8. Transportforsinkelse 9. Forsinket

Læs mere

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING

FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING SENIORRE JSEFORSIKRING FORHÅNDSTILSAGN ER EN FORUDSÆTNING FOR DÆKNING Til rejser i hele verden for personer, der er fyldt 70 år Til rejser under 1 måneds varighed S I K K E R H E D U D O V E R A L L E

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING OG ÅRSREJSEAFBESTILLING

FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING OG ÅRSREJSEAFBESTILLING FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSREJSEFORSIKRING OG ÅRSREJSEAFBESTILLING Vi sikrer det du holder af ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2017-REJ Indhold

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser

ÅRSREJSEFORSIKRING. NYHED Nu også mulighed for årsafbestillingsforsikring. Sikkerhed ud over alle grænser ENKELTPERSON, HUSSTAND ELLER SENIOR Hver enkelt ferierejse må maksimalt vare 1 måned Gælder i 1 år på alle ferierejser Husk skitillæg, hvis du skal på skiferie ÅRSREJSEFORSIKRING NYHED Nu også mulighed

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Forskelsbilag - Rejseforsikring

Forskelsbilag - Rejseforsikring Forskelsbilag - Rejseforsikring Vilkår nr. RE-8 - juni 2017 Hvem dækker forsikringen Afsnit 1.B Dækning for delebørn og andre børn. Andre familiemedlemmer. Har dine og din nuværende ægtefælles/ samlevers

Læs mere

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R

ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R RE JSEFORSIKRING ENKELTPERSON/FAMILIE Til rejser i hele verden for personer under 70 år Fra 2 dage til 18 er S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R der omfatter USA. Vores rejseforsikringer

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING INCL. AFBESTILLINGSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche Rej Betingelser 010116 Side Dækningsoversigt...

Læs mere

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet).

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30.1. Sikrede. (Gælder kun, hvis det fremgår af din police). For ferierejsedækningen

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-35. med afbestillingsforsikring Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-35 med afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser for Årsrejseforsikring Indholdsfortegnelse Årsrejseforsikring...3 1 Hvem er sikret...3 2 Hvilke typer

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING

UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOMSRE JSEFORSIKRING UNGDOM Til rejser i hele verden for unge under 35 år Fra 2 dage til 18 måneder S I K K E R H E D U D O V E R A L L E G R Æ N S E R G O U D A R E J S E F O R S I K R I N G S I K

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5040 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 EP FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Afbestillingsforsikring Sektion A Fælles betingelser Police nr. 85.0.01.303-0000 1.0

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 825 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 II. Hvad gør jeg, hvis når du får brug for din forsikring 4 III. Forsikringsbetingelser

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Årsrejseforsikring, Enkeltrejseforsikring og Årsafbestillingsforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Årsrejseforsikring, Enkeltrejseforsikring og Årsafbestillingsforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Årsrejseforsikring, Enkeltrejseforsikring og Årsafbestillingsforsikring 1.Akut sygdom 2.Hjemtransport 3.Sygeledsagelse 4.Tilkaldelse 5.Akut tandbehandling 6.Forsikring af bagage

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt

Årsrejseforsikring med afbestilling. 100% tryghed året rundt Årsrejseforsikring med afbestilling 100% tryghed året rundt 100% tryghed med en Gouda årsrejseforsikring Med en Årsrejseforsikring er du fuldt dækket i et helt år på alle ferierejser af op til en måneds

Læs mere

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 03J Policenummer 5814260196 Gældende fra 1. juli 2013. SEKTION A FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringen 1.1 Hvem

Læs mere

01-2007-ÅRS Side 1 af 10

01-2007-ÅRS Side 1 af 10 Årsrejseforsikring Tilvalg til Familiens Basisforsikring 1. Hvem hører til gruppen af sikrede?...2 2. Hvad gælder dækningen?...2 2.1 Er der valgt Europadækning...2 2.2 Er der valgt Verdensdækning....2

Læs mere

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 2 Indholdsfortegnelse Side Hvis

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring 1-2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring 1-2016 1 Dette er en forsikring lavet i Topdanmark Forsikring A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup cvr.nr. 78416114 i tilknytning

Læs mere

vi er med dig overalt

vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring vi er med dig overalt Gældende fra 2011 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig

Læs mere

Disse forsikringsvilkår er gældende for forsikringer tegnet i forbindelse med rejsereservation fra og med 1. juni 2011.

Disse forsikringsvilkår er gældende for forsikringer tegnet i forbindelse med rejsereservation fra og med 1. juni 2011. Vilkår SRGEU 4756: 1 (DK) Rejseforsikring Disse forsikringsvilkår er gældende for forsikringer tegnet i forbindelse med rejsereservation fra og med 1. juni 2011. 1. Definitioner Med rejsens pris menes

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring. Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Extra.

Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring. Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Extra. Dette er de fuldstændige betingelser for den Europ Assistance Rejseforsikring. Betingelserne omfatter produktet Rejseforsikring Extra. (185DK00200) På din billet/faktura vil det fremgå hvilket produkt

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Årsrejseforsikring, Enkeltrejseforsikring, Årsafbestillingsforsikring og Enkeltafbestilling. Betingelser: Globerejse2018

FORSIKRINGSBETINGELSER Årsrejseforsikring, Enkeltrejseforsikring, Årsafbestillingsforsikring og Enkeltafbestilling. Betingelser: Globerejse2018 FORSIKRINGSBETINGELSER Årsrejseforsikring, Enkeltrejseforsikring, Årsafbestillingsforsikring og Enkeltafbestilling Betingelser: Globerejse2018 Forsikringsformidler for denne forsikring: Globe Forsikringsagentur

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Betingelser Nr. 04101 Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden Vilkår for Årsrejse Europa Verden 01 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Bornholms Brandforsikring A/S Vilkår for årsrejseforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 HVORDAN ER DU FORSIKRET?... 2 1. Hvem dækker forsikringen?... 2 2. Hvad dækkes?... 2 3. Hvordan kan forsikringen købes?... 2 4. Hvornår

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN BETINGELSER NR. 825 TILLÆG TIL INDBOFORSIKRING KÆRE GOUDA-KUNDE Betingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring.

Læs mere

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende)

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende) Hjemrejseforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 85.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forhold ved skadetilfælde 2. Hvem er dækket af forsikringen 3. Hvilke rejser dækker

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Rejseforsikring. 100% tryghed året rundt

Rejseforsikring. 100% tryghed året rundt Rejseforsikring 100% tryghed året rundt 100% tryghed med Gouda rejseforsikring Med en Gouda Rejseforsikring får du 100% tryghed, når du rejser på korte eller længere rejser. Bliver du syg på din rejse,

Læs mere

FESTFORSIKRING 01-01-2011

FESTFORSIKRING 01-01-2011 FESTFORSIKRING 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet,

Læs mere

Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid

Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid Betingelser nr. 31-1 Rejseforsikring ferie og fritid Indhold Grundlaget for forsikringsaftalen er dansk lov, herunder lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Ud i livet. - med gode kort på hånden

Ud i livet. - med gode kort på hånden I n d b o f o r s i k r i n g U l y k k e s f o r s i k r i n g Å r s r e j s e f o r s i k r i n g Ud i livet - med gode kort på hånden Ud i livet Når du springer ud i livet og flytter hjemmefra skal

Læs mere

Produkt- og forsikringsoversigt

Produkt- og forsikringsoversigt Produkt- og forsikringsoversigt I samarbejde med PenSam Forsikring har PenSam Bank sammensat en række forsikringsdækninger til dit MasterCard. I denne folder kan du finde en oversigt over alle forsikringsydelser,

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring

ÅRSREJSEFORSIKRING. Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring ÅRSREJSEFORSIKRING Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING OG AFBESTILLINGSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Side FORSIKRINGENS OMFANG 1. Sikrede personer

Læs mere

Rejseforsikring. MasterCard Gold. Nr. 5015

Rejseforsikring. MasterCard Gold. Nr. 5015 Rejseforsikring Betingelser Rejseforsikring MasterCard Gold Nr. 5015 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Rejseperiode...

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Januar 2011 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden Vilkår for Årsrejse Europa Verden 01 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Bornholms Brandforsikring A/S Vilkår for årsrejseforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Ferierejseforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Ferierejseforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Ferierejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-13 Ferierejseforsikringen er et tillæg til Trygds familieforsikring, og det fremgår af policen om ferierejseforsikring er tegnet.

Læs mere

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 5108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1 INDLEDENDE

Læs mere

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 Vilkår for Årsrejseforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr

Rejseforsikring Betingelser nr Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LEV-Forsikring. Verdensrejsedækningen. Forsikringsbetingelser. Verdensrejsedækning

LEV-Forsikring. Verdensrejsedækningen. Forsikringsbetingelser. Verdensrejsedækning Verdensrejsedækningen Verdensrejsedækning For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring 1 Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme personkreds,

Læs mere

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Sygdom, tilskadekomst, ulykke, hjemtransport, personassistance Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Firmanavn CVR-nr. Firmaadresse Postnr. By Firma e-mail Firmatelefon

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug REJSEFORSIKRING VERDEN. Forsikringsbetingelser nr. 3006-01 Tillæg til Familiens Basisforsikring 2

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug REJSEFORSIKRING VERDEN. Forsikringsbetingelser nr. 3006-01 Tillæg til Familiens Basisforsikring 2 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug REJSEFORSIKRING VERDEN Forsikringsbetingelser nr. 3006-01 Tillæg til Familiens Basisforsikring 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Sikrede personer 1 1.1 Forsikringens

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring

Erhvervsrejseforsikring Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks

Læs mere

Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring

Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring 1. Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme personkreds, som er anført i Indbodækningen

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Kombinerede ferie- og Erhvervsrejser kun for AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr

Rejseforsikring Betingelser nr Europæiske ERV Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216302 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 1. januar 2017 Indholdsfortegnelse Del 1 Hvem,

Læs mere

SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING

SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING 010415.RF_Single_Årsrejse SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING OG AFBESTILLINGSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Side FORSIKRINGENS

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark

Erhvervsrejseforsikring. - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Sikker rejse, nært og fjernt - en del af Topdanmark Erhvervsrejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 13 Rejseforsikring MasterCard Platinum Betingelser Nr. RPMP 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

DF20380-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejse enkeltperson

DF20380-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejse enkeltperson DF20380-1 Juni 2014 Vilkår for Årsrejse enkeltperson Danske Forsikring A/S Vilkår for Årsrejse Enkeltperson DF20380-1 Juni 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Rejseforsikring ferie og fritid

Rejseforsikring ferie og fritid Rejseforsikring ferie og fritid Betingelser nr. 31-1 maj 2016 GF Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 70 13 80 80 gf@gfforsikring.dk www.gfforsikring.dk CVR: 26 23 14 18 Aftalegrundlag Grundlaget

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

DF20106-2 December 2013. Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden

DF20106-2 December 2013. Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden DF20106-2 December 2013 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Danske Forsikring A/S Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden DF20106-2 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling

Læs mere

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Forsikringstager Telefon privat/mobil Træffes bedst E-mail Rejseforsikring tilknyttet Nordea kreditkort

Læs mere

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade)

SKADEANMELDELSE. Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) SKADEANMELDELSE IF REJSEFORSIKRING Policenummer: Skadenummer (udfyldes af If, hvis det er en ny skade) FORSIKRINGSTAGER Navn: CPR nr.: Adresse: Telefon nr.: Post nr. og by: E-mail: SKADELIDTE Navn: CPR

Læs mere

LEV-Forsikring. RejsePlus. Generelt. Forsikringsbetingelser

LEV-Forsikring. RejsePlus. Generelt. Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER LIC Forsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikring Gældende fra 01.01.09 SEKTION A Police nr. 89 0 01 612 FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringsgiver og forsikringstager

Læs mere

Fuldstændige betingelser PLUS, TOTAL OG TILLÆG FOR HJEMTRANSPORT. Gouda Rejseforsikring

Fuldstændige betingelser PLUS, TOTAL OG TILLÆG FOR HJEMTRANSPORT. Gouda Rejseforsikring Fuldstændige betingelser PLUS, TOTAL OG TILLÆG FOR HJEMTRANSPORT Gouda Rejseforsikring Dette er de fuldstændige betingelser for den Gouda Rejseforsikring, du har købt hos dit rejsebureau. Betingelserne

Læs mere

Årsrejseforsikring Europa eller Verden Ski og anden sport Afbestilling. Den valgte dækning fremgår af policen.

Årsrejseforsikring Europa eller Verden Ski og anden sport Afbestilling. Den valgte dækning fremgår af policen. Gældende fra den 01.08.2014 Storstrøms Forsikring G/S Disse forsikringsbetingelser er tillæg til forsikringsbetingelser for Familieforsikring 6101-1 og Indboforsikring 7101-2011 og gælder kun hvis der

Læs mere

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL Gouda Rejseforsikring Indhold BASE omfatter betingelsernes punkter: A. Hjælp på stedet B. Rejsedokumenter C. Selvrisikodækning D. Rejseafbrydelse E. Tilkaldelse/Sygeledsagelse

Læs mere

VI ER MED DIG OVERALT

VI ER MED DIG OVERALT VI ER MED DIG OVERALT Rejseforsikring Gældende fra 1. januar 2015 DKK VI ER MED DIG OVERALT Rejseforsikring fra Bupa Global Travel er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis

Læs mere

Rejseforsikring. Forsikringsbetingelser 565

Rejseforsikring. Forsikringsbetingelser 565 Rejseforsikring Forsikringsbetingelser 565 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Limpopo/Diana -kunde 3 Afsnit A: forsikringssummer for rejser i EU/EØS 4 Afsnit B: forsikringssummer for rejser i

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0804

Forsikringsbetingelser nr. 0804 Forsikringsbetingelser nr. 0804 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående sygdom, dækker

Læs mere

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM

HVIS DU HAR EN KRONISK SYGDOM Rejse Verden Risikoen er afdækket i: ihi Bupa Palægade 8 DK-1261 København K Telefon: +45 70 20 70 48 CVR 88076516 der tager sig af skadebehandlingen. 24-timers Alarmservice på telefon: +45 70 23 24 61

Læs mere