Børn og unges anbefalinger til bedre foreningsliv og lektiecaféer på Nørrebro Workshop i Osramhuset 7. november 2012 for Nørrebro Lokaludvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børn og unges anbefalinger til bedre foreningsliv og lektiecaféer på Nørrebro Workshop i Osramhuset 7. november 2012 for Nørrebro Lokaludvalg"

Transkript

1 Børn og unges anbefalinger til bedre foreningsliv og lektiecaféer på Nørrebro Workshop i Osramhuset 7. november 2012 for Nørrebro Lokaludvalg

2 Udgivet af By X 2012 Layout: By X Fotos: By X og Nørrebro Lokaludvalg Udvikling og gennemførelse af workshop: By X Bestiller: Nørrebro Lokaludvalg Læs mere på: Københavns Kommunes kompetencecenter for inddragelse af børn og unge i byens bæredygtige udvikling

3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE OPGAVEN 05 WORKSHOP 05 BY X OPSUMMERING 06 OPSAMLING // WORKSHOP I OSRAMHUSET FORENINGSLIV // PUNKT 1 NYE MEDLEMMER 08 FORENINGSLIV // PUNKT 2 NYE SPORTSGRENE 10 FORENINGSLIV // PUNKT 3 DET GODE VED EN SPORTSKLUB 12 LEKTIECAFÉ // PUNKT 1 KONCENTRATION 14 LEKTIECAFÉ // PUNKT 2 HVEM ER DEN BEDSTE LEKTIEHJÆLPER? 16 LEKTIECAFÉ // PUNKT 3 INDRETNING OG DESIGN AF LEKTIECAFÉ 18 04

5 OPGAVEN Nørrebro Lokaludvalg ønskede en workshop, hvor elevrådsrepræsentanter fra forskellige Nørrebro-skoler arbejdede med to specifi kke emner: 1. Hvordan tiltrækker vi fl ere børn og unge til foreningslivet (idræt) og fastholder dem? 2. Hvordan fungerer Nørrebros lektiecaféer og hvordan kan de forbedres? 3. Endelig skulle der afsættes tid til de unges møde med en lokal politimand, hvor de kunne spørge ind til politiets arbejde og tilstedeværelse på Nørrebro. De tre emner var udvalgt på baggrund af en tidligere workshop arrangeret af Nørrebro Lokaludvalg. WORKSHOP Som optakt til workshoppen modtog eleverne et spørgeskema omkring de tre ovennævnte emner. Skemaet dannede grundlag for diskussioner i de respektive elevråd. By X udviklede og faciliterede workshoppen for 14 fremmødte elevrådsrepræsentanter fra 4 forskellige skoler. På workshoppen blev eleverne inddelt i to grupper, en for klasse og en for Klasse. Der var en lærer fra hver skole og de fordelte sig på de to grupper og fungerede som referenter. Derudover var der tre medlemmer af lokaludvalget tilstede som observanter. De lyttede til børnene og kom med små indspark til diskussionerne. Hovedstrukturen var at eleverne skulle komme på idéer alene, hvorefter de præsenterede og diskuterede egne og andres idéer. Undervejs var der mulighed for at komme med nye idéer og forslag. Efter fælles morgenmad arbejdede eleverne med emnet Foreningsliv. Efter frokost havde de 45 minutter med Mark fra det lokale politi, hvor de kunne få svar på deres spørgsmål og høre om politiets arbejde på Nørrebro. Derefter arbejdede eleverne med emnet Lektiecafé indtil workshopdagens afslutning. 9:00-9:15 Morgenmad / lær hinanden at kende 9: Foreningslivs øvelser 11:30-12:00 Frokost 12:00-12:45 Samtale med Politi 12:45-13:50 Lektie Cafe øvelser 13:50-14:00 Opsamling og afslutning 05

6 BY X OPSUMMERING Tilrettelæggelsen af workshoppen den 7. november var baseret på elevernes svar i spørgeskemaundersøgelsen. 8 elever havde svaret. Vi valgte at kigge efter elevernes oplevelse af forhindringer og fordele og derfra udvikle workshopøvelserne. FORENINGSLIVET Forhindringer: Pris, afstand, vil helst gå med en ven, åbningstider, udvalg af sportsgrene, må ikke deltage, har ikke tid. Fordele: Motion, nye venner, holdånd, ros, selvtillid, oplevelser Øvelsen blev baseret på følgende spørgsmål: 1) Hvordan tiltrækker man fl ere medlemmer? 2) Udvalget af sportsgrene og nye sportsgrene? 3) Hvordan er klubberne organiseret? I grupperne var der bred enighed om at det personlige møde med trænerne og andre udøvere i klubben var vigtigt og modtagelsen af nye medlemmer skulle være positiv. Muligheden for længere tid med gratis prøvetimer blev nævnt af fl ere. I forhold til reklame var de fl este enige om at plakater og fl yers på biblioteker eller andre steder med informationsvægge var en god vej. Oprettelse af Facebookgruppe eller en hjemmeside, hvor man kan se andre brugere af klubben kan lette vejen og gøre en interesseret, fordi andre er det. Det blev meget klart i diskussionerne at eleverne havde meget forskellig viden om tilbud og muligheder, hvilket kunne pege på at der mangler en attraktiv platform, hvor eleverne kan få overblik og f.eks. se kommentarer fra andre brugere. Flere nævnte at nyt udstyr, fl ot træningstøj med logoer ville gøre det mere attraktivt at starte. Et andet vigtigt punkt var kort afstand og let adgang til sport. Flere foreslog, at klubber og foreninger samarbejdede med skoler og ungdomskoler om at bruge faciliteter der til træning. Flere nævnte fællesskab, støtte, tillid, sammenhold og respekt som vigtige udbytter af foreningslivet, udover god motion og udvikling af sportslige færdigheder. Derfor var en positiv, støttende og pædagogisk opbakning vigtig for mange, samtidig med en nedtoning af hierarkiet i klubben. Endelig var de meget bevidste om de mentale fordele ved at dyrke sport og være en del af et særligt fællesskab. Ord som tilfredshed, stolthed, respekt, noget at glæde sig til, tro på sig selv, god samvittighed osv. blev nævnt. LEKTIECAFÉER Forhindringer: For få lærere, svært at få hjælp til alle fag, ulige hjælp (en føler at de mindre bliver hjulpet mest og længst tid), uro, indretning. Fordele Koncentration, ro, mad og drikke (ønske), sækkestole, indretning. Øvelsen blev baseret på følgende emner: 1) Koncentration 2) Sociale rum 3) Indretning og design I grupperne diskuterede vi om behovet for ro til koncentration gjaldt alle og hvilke andre ting der spillede ind i et godt miljø til lektielæsning. Svarene fra de to grupper afspejler elevernes opmærksomhed på de mange faktorer der spiller ind og påvirker os gennem vores forskellige sanser. De nævner, at der ikke må være for koldt, ikke larm og for meget uro, ikke mennesketomt, 06

7 godt lys og mulighed for at kigge ud af vinduet, behagelige siddemøbler og mulighed for at skifte fra hårdt til blødere møbel, mad og drikke m.m. De sansemæssige og fysiske påvirkninger eleverne nævner danner basis for den gode lektiecafé og er med til at skabe en stemning af hygge, varme og koncentration som de efterspørger. Et veldesignet miljø med muligheder for f.eks. mad og drikke i form af snacks vil forøge chancerne for at eleverne bruger lektiecaféen i længere tid pr. gang. Samtidig vil en øget tilfredshed føre til at de bruger den fl ere gange om ugen, hvis den lektiehjælp der er på stedet vel og mærke lever op til elevernes behov. Flere af workshopdeltagerne brugte kun lektiecaféerne sjældent, fordi de fi k hjælp af forældre, søskende, venner, computeren osv. En pige udpegede 8 personer heriblandt sin mor, stedmor, mors veninde, egen lærer og veninder. Flere nævnte derudover at de hjalp sig selv, ved at tage sig sammen og koncentrere sig eller søge information via nettet. Eleverne bruger de personer der ved noget om det enkelte fag og er god til at hjælpe. Flere nævner at de kan få en pause når det er forældrene. Vi ved ikke om det samme ikke gælder i en lektiecafé, men når de frivillige i en lektiecafé sætter sig sammen bør de tale om, hvordan de hjælper de forskellige børn bedst, giver dem pauser og positiv opmærksomhed. Man kunne også overveje at bruge denne viden til at skabe lektiecaféer med en bestemt profi l understøttet af lærere med en bestemt type faglighed, så man f.eks. havde en matematiklektie- eller dansklektiecafé enten i form af separate steder eller det samme sted på forskellige tidspunkter. Det kunne få fl ere til at vælge denne løsning, hvis de har svært ved at fi nde hjælpen derhjemme eller gerne vil holde familien ude af lektiehjælpen. Kortlægningen af de forskellige lektiehjælpere viser også de forskellige rum, hvor lektielæsning foregår: i hjemmet, hos venner i andre hjem, i klubben eller ungdomsskolen (med pædagoger), i lektiecafeer og i dialogen med egen lærer på skolen. Det er et godt værktøj for en klasselærer eller lektiecafélærer at lave en kortlægning over lektiehjælpere sammen med eleven og tale med ham/hende om, hvordan det fungerer og hvad man kunne gøre, hvis lektiehjælpen skal forbedres. 07

8 FORENINGSLIV OPSAMLING // WORKSHOP I OSRAMHUSET Tallet i parentes er antal sedler med samme idé eller anbefaling. Forslagene fra de to grupper er slået sammen i Foreningsliv punkt 1 og 3, fordi der ikke var en større variation i idéer. Under hvert punkt er der en opsamling med ekstra kommentarer fra diskussionerne undervejs. FORENINGSLIV // PUNKT 1 NYE MEDLEMMER Åbent hus/prøvetime Lave besøgsdage i sportsklubben med åbent hus (2) Lave et fedt klatreshow med unge som går i klubben (1) Gratis prøvetimer, f.eks. en uge til en måned eller bare en kiggetime(3) Træningen kan være et åbent sted, hvor folk kan se, og måske spørge hvis det ser sjovt ud (1) Besøg og oplæg Besøge skoler/klasser og fortælle om det (10) Tage ud til steder, hvor de fl este børn opholder sig (1) Slå sig sammen med en skole/ungdomsskole så man kan træne steder man kender, steder der er tæt på (1) Reklamere Reklamere på nettet mød op meld dig til (2) Lave en reklame om klatreklubben (1) Gå ud og reklamere med sin klub (1) Sætte opslag eller plakater op gerne på skole- og offentlige biblioteker og andre steder hvor der står meddelelser, da plakater til drukner på gaden mellem alle andre tilbud.(2) Avisannoncer (1) Uddele fl yers, brochurer f.eks. ved oplæg på skoler, på biblioteker, ved runddelen(6) Tænk reklamer i forskellige niveauer så folk kan fi nde den passende (1) Få nogle sponsorer (1) Internet Brug facebook og opret en facebookgruppe (5) Lave hjemmeside som relaterer til unge søgning på nettet(3) Lokalområdets aktiviteter som hjemmeside på Facebook fx bordtennis på Blågård Skole (1) 08

9 FORENINGSLIV Socialt samvær Også lidt sjovt, ikke kun alvor. (1) Tag godt imod nye medlemmer (1) Trænerne skal være sjove, venlige. Man skal/kan lære af de ældre (børn og unge) (1) Drikkepauser (1) Netværk Få gode råd fra andre klatreklubber (1) Spørge venner og familier (1) Forældreudvalg skole-hjem samarbejde, reklamer for forskellige idrætsgrene, klubber og idrætsforeninger man kan henvende sig til (1) Udstyr Bruge nogle penge på mere prangende udstyr eller klatrevæg Lav indsamling af penge til nyt udstyr Træningstrøje m. klubbernes logo. Ud-af-huset aktiviteter Komme mere ud (1) Flere stævner (1) Ekstra kommentarer fra diskussioner undervejs i punkt 1 nye medlemmer Lærerne fungerede som referenter og observatører i forhold til diskussionerne i grupperne. Plakater opsøge info hvor der i forvejen er information tilgængelig visuel tiltrækningskraft Facebook hurtig formidling og spredning af information ung til ung Skolebesøg de ældre rekrutterer blandt yngre elever, de ældre har dog ofte mange lektier og ikke tid. Nærhed det ville være godt, hvis klubber slog sig sammen med ungdomsskole eller skole for at få kort afstand, fl ere nævner transporttid som demotiverende (tungere om vinteren) eller begrænsende faktor (må jeg cykle derhen, eller penge til transport). Geografi, økonomi (buskort), venskab (lettere at opretholde venskaber i nærmiljøet). Besøgsdage Erfaringsdeling m. andre brugere Konkurrence fl ere mente at det var mindre vigtigt for dem at konkurrere, men de kunne godt se fordelene for andre der gerne vil konkurrere. Nedtone hierarkiet Hvis de øvede fungerer som forbilleder og tager godt imod de nye får man lyst til at blive. Giver klubben et godt ry for miljø, ikke kun for sportsresultater. De to ting hænger tit sammen. Pædagogisk opbakning Det er vigtigt at idrætsledere og trænere kan tage godt imod og tale med børn og unge i forskellige aldre. Træningstøj reklame Flere kan godt li træningstøj med tydelige klublogoer, det styrker identiteten og gør klubben attraktiv hvis tøjet er designet til og godkendt af børn og unge (brugerne). Hvis børn tager deres træningstøj på i bybilledet er det god reklame. Godt og nyt udstyr giver lyst til at dyrke sport at have nye ting der ikke er gået i stykker. Gratis prøveperioder - tilbud om gratis prøve God kontakt mellem klubber og forældreudvalg 09

10 FORENINGSLIV FORENINGSLIV // PUNKT 2 NYE SPORTSGRENE Klasse Rollespil Flyvning Formel 1 computer eller virkelighed? Skiløb Skihockey Ædning Bueskydning Fodboldtennis fodtennis Blindefodbold Menneskefodbold Høvdingebold Krabbefodbold Gulerod mangler forklaring Rumfodbold mangler forklaring Stationssport mangler forklaring Numsebold mangler forklaring Ludo skak - puslespil Rulleskøjteløb Brydning wrestling - sumobrydning Parkour Bowling Volleyball Tennis Bordtennis Badminton Squash Indendørs hockey Håndbold Hammer- og kuglekast Cricket 10 Thai Chi Instrument spil musik Dans Hip Hop Festivalsport mangler forklaring Multisal klasse Disco dans Baseball Cricket Crocket Golf Badminton Tennis Bordtennis Gulvhockey Ishockey Amerikansk fodbold (1) Rugby (2) Vandliv (kajak m.m. roning) (2) Bueskydning Høvdingebold Forhindringsbaner (cykel, løbehjul, løb m.fl.) Rulleskøjte Ponny Games forskellige ridediscipliner/forhindringsløb m.m. (1) Ridning (4) Skatening skaterklub Løb Springgymnastik Trampolin Brydning-wrestling Akrobatik Kampsport karate, thai boksning

11 FORENINGSLIV Atletik Bordfodbold (2) Kunstskøjte (1) Go-cart (2) Cykling på baner indendørs/udendørs Værksted hvor du kan bygge f.eks. den cykel du skal cykle på bane med. Et sted hvor du lærer at vedligeholde og bygge dit eget udstyr. Ekstra kommentarer fra diskussioner undervejs i punkt 2 nye sportsgrene Størstedelen af børnenes bud er kendte aktiviteter og afspejler derfor ønsker til sportsgrene mere generelt. Mange taler om at fodbold dominerer sammen med kampsport på Nørrebro. Listen afspejler derfor andre ønsker og muligheder børnene savner på Nørrebro. Gratis adgang fl ere steder kan man få gratis adgang til aktiviteter via ungdomsskolen. Det er rigtig godt, men desværre er der mange på holdene. Flere hold og flere gratis tilbud. Udendørs aktiviteter Ridning og Baseball i Fælledparken, Nørrebroparken (ikke plads pt. og ulækker pga. hundelort). Ridning på Assistens Kirkegården, roning på søerne. Bueskydning oven på Korsgadehallen. Træningstider ml eller foretrækkes af de ældste elever (8.-9.kl). Den sene tid er svær i forhold til lektier og aftensmad hjemme. De yngre (5.-7. Kl.) fortrækker Multisal - fl ere taler om fordelene ved multisale fordi man ser andre sportsgrene og få lyst til at prøve forskellige ting. 11

12 FORENINGSLIV FORENINGSLIV // PUNKT 3 DET GODE VED EN SPORTSKLUB Socialt Man kan få nye venner (9) Fællesskab venskab (1) Man danner en slags familie (1) Man får fede oplevelser med vennerne. Det er godt at være social man kan blive bedre mere social (2) Sammenhold og holdånd støtte hinanden (3) Man får et bedre samarbejde (5) Man lære at lytte og hjælpe hinanden (2) Man kommer ikke til at kede sig (2) Sjov have det sjovt (8)) Så laver man noget andet end at side ved sin pc eller TV. (2) Man har andet og lave end at blive derhjemme og (ikke?) bevæge sig.(2) Man kommer væk fra kriminalitet (1) Man får støtte Opbygger tillid til kammerater (1) Oplevelser Rejser til udlandet og opleve ny viden (2) Deltagelse i stævner, kampe, turneringer (4) Glæder sig til Vilbjerg Cup (1) Opleve ting udenfor hjemmet (2) Mentalt og fysiskt Hvis man har det skidt er det godt at lave noget man kan lide og tømme hovedet (1) Man tænker på en meget bedre måde (1) Man bliver mere koncentreret (1) Man kan komme ud med vreden (1) Lyst til at træne lyst til at give lysten videre (1) Dejlig udmattelse efter træning bruger masser af energi (2) Styrke troen på sig selv lære at passe på sig selv blive selvsikker (2) Man får god samvittighed fordi man går til sport og passer på sin krop (1) Respekt (fra omverdenen og for sig selv) (2) Stolthed (1) Tilfredshed (1) Man laver noget man er god til (1) Man har noget at glæde sig til og se frem til (2) Man får brugt sine kræfter, så man bliver mere rolig i hverdagen (1) Man lærer og prøver noget nyt en ny sport og nye træningsmåder (5) Man kan forbedre sig (3) God motion (1) Frisk luft (1) Karate liv (1) Præmier Man kan vinde ting præmier for sit talent 12

13 FORENINGSLIV Ekstra kommentarer fra diskussioner undervejs i punkt 3 DET GODE VED EN SPORTSKLUB Tætte relationer nye venner, nærmest famlie (far/søn, far/datter, mor/datter forhold ml. træner og medlem), tillidsforhold indenfor foreningen, støtte fra foreningsleder i forhold til spørgsmål der ligger udenfor træningslivet. Vigtigt med venner så man bliver i klubben. Fritid -Vigtigt at have noget at tage sig til meningsgivende selvværd. Man kan få opbakning og støtte. Fællesskab vigtigt at være med i et sundt (ikke kriminelt) fællesskab hvor man føler man hører til. Væk fra kriminalitet støtte til at holde sig fra kriminalitet, fx små drenge væk fra gaden og ud i klubberne i stedet at gå rundt og lave ballade. En pige nævner at hun har været rollemodel og trukket unge drenge (lokale ballademagere) med i klub. Voksne fra klubben spurgte hende om hun ville og kunne. Unge som bro/formidler. De unge sagde at de ikke spørger voksne om de kan hjælpe med sådan noget, fordi de regner med og er vant til at det er de voksne der har styr på sagerne. I første omgang må de voksne være opsøgende, men der kan måske udvikles en ny kultur, hvor børn kommer til voksne for at hjælpe. Konkurrence og præmier for fl ere er det ikke vigtigst at vinde præmier, men de synes alligevel at det kan være motiverende med konkurrence. Sjovt Det skal være sjovt at gå i klub og man skal glæde sig til det. Selvtillid, selvtilfredshed og selvværd Flere taler om at det giver selvtillid at gå til en sport man kan li og mestrer. Man lærer at klare sig selv og tro på sig selv at kunne være mere end man tror. Sport kan give adspredelse og få en væk fra dårlige tanker. Gode tanker sport og fysisk udfoldelse kan give en gode og positive tanker. Respekt - Sport kan give en et andet liv i en respekteret sport/verden. Sport kan være med til at skabe din identitet. Et mangfoldigt mødested Samles om noget selvom man er meget forskellige som mennesker. Et sted hvor man kan få det bedste ud af hinandens forskelligheder. Samarbejde sammenhold, holdånd, bedre til at samarbejde med forskellige mennesker. Oplevelser man får øjnene op for nye oplevelser Følelsesventil sportsgrene kan være en ventil for følelser, fx vrede. Udtrykke følelser i sporten kan man give udtryk for følelser og måske komme i bedre kontakt med sig selv? Sit hjerte og mavefornemmelse (Det sidste er By X kommentar). Kondition og fysisk udfordring man forbedrer sin fysiske tilstand, få frisk luft, udvikler sig selv, bliver stærkere, smidigere. 13

14 LEKTIECAFÉ LEKTIECAFÉ // PUNKT 1 KONCENTRATION Kl. Hjælp Få forklaret hvad man skal gøre Nogen til at hjælpe en Man skal nemt komme til læreren God hjælp en der kan forklare godt Det er okay at spørge om hjælp Du får hjælp som du måske ikke får derhjemme Rammer og omgivelser Hyggeligt sted (3) Stedet må gerne være lidt pænt og kreativt så det er sjovt at lave lektier der (1) Man skal sidde et dejligt sted i nogle puder (1) Snacks, frugt, kiks, te (3) Ro og stillle (3) Der skal være få mennesker som man kan arbejde bedre, koncentrere sig (3) Høre stille musik, måske klassisk. (2) Farver (1) Varme det skal ikke være et koldt rum (1) Nogle gange kan man lige holde en pause og få luft til hjernen (1) Ekstra kommentarer fra diskussioner undervejs i punkt 1 lektiecafe koncentration, gruppe Kl Kl. Ro Der skal helst ikke være noget eller nogen der distrahere (2) Koncentration ingen støj, tv eller andre støjkilder eller larm, råben (3) Ro (4) Jeg kan bedst lave lektier når der er musik det kan være med høretelefoner(1) Indretning og stemning Det er vigtigt at der er et vindue jeg kan kigge ud af (1) Rimelig plads til at være der og kunne bevæge sig (4) Frisk luft det må ikke være indelukket (1) Der må gerne være fl ere mennesker i rummet så man ikke er alene (1) At der er en god stemning, ikke skænderier. (1) Behageligt lys (1) Behagelige omgivelser og god atmosfære (2) Hyggelig indretning og stemning (3) Udstyr Computer og internet og printer (2) Blyanter, papir, skoleredskaber osv. (1) Mad og drikke Lidt chips lidt gulerødder som man kan spise, hvis man bliver sulten (2) Lektiehjælp Lærer der kan hjælpe i forskellige fag Nok voksne/hjælpere Computere og internet som hjælp Plads til pauser, vennehjælp, roligt miljø, god temperatur, ikke så mange mennesker i rummet, fokus, farverige omgivelser og komfortable møbler, god stemning, mad og drikke i form af kiks og te. Udfl ugt som bonus. 14

15 LEKTIECAFÉ Ekstra kommentarer fra diskussioner undervejs i punkt 1 lektiecafé koncentration, gruppe Kl. Stemningen er vigtig for gruppen og de taler om muligheder for musik, at der er andre mennesker men ikke for mange. Flere nævner at det er godt m. alternativer til skolens lektiecaféer og at det ikke er egne lærere der hjælper. Det kan give en større frihed til at få hjælp, hvis man f.eks. ikke har det godt med læreren på skolens café. Høj musik kan give ro for nogen, men det er også meget distraherende det afhænger af opgavetypen man er ved at løse. Det er svært at vælge en musik til alle i lektiecaféen og det fungerer meget godt med høretelefoner synes eleverne. 15

16 LEKTIECAFÉ LEKTIECAFÉ // PUNKT 2 HVEM ER DEN BEDSTE LEKTIE- HJÆLPER? Kl. Forældre Min far er god til at forklare fordi han tager det skridt for skridt så jeg forstår emnet Det er ikke altid let at huske hvad man skal og så husker min mor mig på det Mor er bare god hun er dygtig og er selv lærer Min far fordi han er rar og forstår alting Grunden til at min far er god til at hjælpe er at han har styr på stoffet under matematik. Min mor er god til dansk fordi at hun selv er sproglig. Min far når det gælder matematik og min mor når det er sprogligt. Lærere Min lærer (er god lektiehjælper) fordi han/hun nogen gange bruger sin fritid på at hjælpe elever Min matematik/idrætslærer fordi han er god til at formulere (sig). Når en lærer forklarer, så gør de det altid skridt for skridt, så jeg forstår det. Generelt Når min lærer, mor og far forklarer mig forstår jeg, for de forklarer det ordentligt. Min gamle kat hjælper mig. Den bedste person til at hjælpe er god fordi han ikke går videre før alle forstår. Ekstra kommentarer fra diskussioner undervejs i punkt 1 lektiecafe bedste lektiehjælper, gruppe Kl. Der blev ekstra notater fra denne diskussion Kl. Mig Mig selv hvis jeg tager mig sammen og tager tid til at tænke (2) det kommer an på om jeg selv kan fi nde ud af opgaven (1) Søskende Storebror (1) Min søster har ikke tid (1) Forældre Far (5) Min far hjælper med matematik Min far hjælper mig med Mat og Nt (Natur og teknik), for det ved han noget om. Min far er god til fransk Mor (4) Min mor er bedst til historie Nogle ting er det min mor Min mor hjælper mig med de sproglige fag, for det ved hun noget om. Far og mor (2) Mine forældre fordi dem er jeg trygge ved, og vi kan altid holde en pause. Stedmor Stedfar Venner Min mors veninder (1) Min veninde Munya til matematik Jeg spørger venner som er ældre om en forklaring til det jeg ikke forstår Jeg kan ringe til en ven Lave lektier sammen med venner forskellige steder Pædagoger Kit og Ida fra min klub Er i klub og laver lektier og lidt hjemme Ungdomsskole til de specielle fag jeg er dårlig til

17 LEKTIECAFÉ Egne lærere Jeg spørger min lærer om ekstra forklaring (4) Nogle gange er det også godt at få hjælp af selve læreren. Lektiecafélærere Det er nemmere hvis det er en ung voksen Det er nogle gange nemmere hvis man ikke kender personen Ekstra kommentarer fra diskussioner undervejs i punkt 2 lektiecafé bedste lektiehjælper, gruppe Kl. Jon Jackson fra Lokaludvalget spurgte gruppen om hvor meget tid de bruger på lektier om ugen og tallene lå fra min. 5 timer til max. 10. Der var dog variationer på min. ½ time max. 4 timer. Tallene skal tages med forbehold og bør undersøges nærmere, da eleverne ikke var forberedt på spørgsmålet og havde svært ved at tælle deres gennemsnitlige tidsforbrug. Som hovedregel bruger de ældre mere tid på lektier, da de også ha en del længere læsestof. 17

18 LEKTIECAFÉ LEKTIECAFE // PUNKT 3 INDRETNING OG DESIGN AF LEKTIECAFÉ Eleverne fi k til opgave at visualisere en lektiecafé og indsætte de vigtigste funktioner. Nedenfor ses udvalget af deres tegninger. Tegningerne viser et udvalg af de funktioner eleverne nævnte under spørgsmål et omkring koncentration i lektiecaféen klasse 18

19 LEKTIECAFÉ klasse 19

20 LEKTIECAFÉ klasse 20

21 LEKTIECAFÉ klasse 21

22 LEKTIECAFÉ klasse 22

23 LEKTIECAFÉ klasse 23

24 Københavns Kommunes kompetencecenter for inddragelse af børn og unge i byens bæredygtige udvikling

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Maj 2011 1 Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO Indholdsfortegnelse Table of contents 27 Resultater HVILKE MULIGHEDER FOR EN STYRKET TRIVSEL OG INKLUSION AF BØRNENE SER PÆDAGOGERNE I EN FORENINGS SFO? 28 Hvorfor

Læs mere

Nr. 104 Udgives af Dansk Folkehjælp TEMA: FERIEHJÆLP LEDEREN BØRNENE AMBASSADØREN VIRKSOMHEDEN DEN FRIVILLIGE

Nr. 104 Udgives af Dansk Folkehjælp TEMA: FERIEHJÆLP LEDEREN BØRNENE AMBASSADØREN VIRKSOMHEDEN DEN FRIVILLIGE Nr. 104 Udgives af Dansk Folkehjælp LEDEREN BØRNENE AMBASSADØREN VIRKSOMHEDEN DEN FRIVILLIGE TEMA: FERIEHJÆLP Feriehjælp gør en stor forskel! Feriehjælpen er en af Dansk Folkehjælps helt store aktivitetsområder,

Læs mere

Club 222 Udviklingsplan 2012

Club 222 Udviklingsplan 2012 Club 222 Udviklingsplan 2012 Indholdsfortegnelse Kolofon 2 Institutionsprofil 2 Forord.. 3 Baggrund for planen... 3 Evaluering af 2011 fokus.5 Afsnit 1 Plan for udviklingen af det børnepædagogiske arbejde...

Læs mere

ULN-træf i vejle 21. - 22. November 2009.

ULN-træf i vejle 21. - 22. November 2009. ULN-træf i vejle 21. - 22. November 2009. Lørdag 21 nov. 13.30-14.30 Hvorfor har påfuglehannen 155 fjer, som er 90 cm lang? Den har den store flotte pagt for at score damer, foruden det har den et stort

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

- en undersøgelse af hvorfor unge holder op med at dyrke idræt og hvad der kan få dem til at fortsætte. af Henning Hansen. November, 1998 DBU-Træner

- en undersøgelse af hvorfor unge holder op med at dyrke idræt og hvad der kan få dem til at fortsætte. af Henning Hansen. November, 1998 DBU-Træner - en undersøgelse af hvorfor unge holder op med at dyrke idræt og hvad der kan få dem til at fortsætte af Henning Hansen November, 1998 DBU-Træner Indholdsfortegnelse Beskrivelse af projektet...3 Projektets

Læs mere

En ensom kamp. Et indblik i børns sundhed og trivsel i familier med få penge

En ensom kamp. Et indblik i børns sundhed og trivsel i familier med få penge En ensom kamp Et indblik i børns sundhed og trivsel i familier med få penge En ensom kamp udgivet af Børnerådet Vesterbrogade 35A 1620 København V Tlf: 3378 3300 Fax: 3378 3301 E-mail: brd@brd.dk www.brd.dk

Læs mere

Jeg fik min første depression.

Jeg fik min første depression. Jeg fik min første depression. Det hele var for meget Gymnasiet, lektierne, fritidsjobbet, det sociale med familien og vennerne.. Allerede i starten af gymnasiet, havde jeg haft så mange nederlag, bogligt

Læs mere

Bliv klogere på de unge

Bliv klogere på de unge Bliv klogere på de unge og bliv en endnu bedre træner En håndbog til dig der træner 13-18-årige i foreningsidrætten Forord Når kampen eller konkurrencen er i gang, er der ingen tvivl om, hvad der er det

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Analyse af 4 kvalitative interviews med unge i netværksaflastning

Analyse af 4 kvalitative interviews med unge i netværksaflastning Analyse af 4 kvalitative interviews med unge i netværksaflastning Af Signe Bressendorff og Jakob Trane Ibsen Socialforvaltningen, Københavns Kommune November 2013 Indhold Formål... 3 Introduktion til rapporten...

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING 25 RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING Guiden er målrettet børn med ADHD, men kan med fordel bruges til alle børn 1 Kære læser Tak fordi

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

ENGHAVEPARKEN I BØRNEHØJDE

ENGHAVEPARKEN I BØRNEHØJDE Jeg har lige fortalt, hvad jeg synes at de 7,3 millioner skal bruges til i Enghaveparken Emma Damhøj, 9 år, Tove Ditlevsens Skole ENGHAVEPARKEN I BØRNEHØJDE ENGHAVEPARKEN // INDDRAGELSESPROCES AF BØRN

Læs mere

Lærervejledning. Hele Verden i Skole 2 En Sikker Vinder 3 Skolen i Regnskoven 4 Den globale aktivitetsuge 5 Undervisningsidéer 7-16

Lærervejledning. Hele Verden i Skole 2 En Sikker Vinder 3 Skolen i Regnskoven 4 Den globale aktivitetsuge 5 Undervisningsidéer 7-16 Lærervejledning Velkommen til Hele Verden i Skole 2007, som består af tre elementer, der sætter fokus på alle børns ret til en uddannelse af god kvalitet. Læsebogen LæseRaketten fortæller både fantasifulde

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE

INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Inspirationskatalog Dato Januar 2014 INSPIRATIONSKATALOG LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE INDHOLD 0. Indledning 1 1. Husum Skole

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer

INSPIRATIONSKATALOG. til lærere og pædagoger. Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer INSPIRATIONSKATALOG til lærere og pædagoger Konkrete forslag til øvelser, aktiviteter og værktøjer til at udvikle inkluderende læringsmiljøer Indhold Tema Aktivitet Type Tid Side Forberedelse Forberedelseark

Læs mere

logo 4-farve børn og fællesskaber

logo 4-farve børn og fællesskaber logo 4-farve MAGASiNET FOR BøRN OG BøRNEFAMiLiER NR. 24 / 10. årgang, JUNi 2010 børn og fællesskaber logo 4-farve 2 Børn i Ballerup / juni 2010 MAGASiNET FOR BøRN OG BøRNEFAMiLiER NR. 24 / 10. årgang,

Læs mere

Retten til at lære. Indledning Det indledende hæfte til Vores rettigheder vores ansvar fremfører følgende tanker om temaet Retten til at lære :

Retten til at lære. Indledning Det indledende hæfte til Vores rettigheder vores ansvar fremfører følgende tanker om temaet Retten til at lære : Retten til at lære Indledning Det indledende hæfte til Vores rettigheder vores ansvar fremfører følgende tanker om temaet Retten til at lære : Læring starter fra det øjeblik vi bliver født og fortsætter

Læs mere

De første 13 spørgsmål er besvaret med tal med følgende værdier:

De første 13 spørgsmål er besvaret med tal med følgende værdier: 1 Evaluering 3.g april 2005 Spørgsmål 1 til 13: De første 13 spørgsmål er besvaret med tal med følgende værdier: 5 = meget tilfredsstillende/i høj grad 3 = tilfredsstillende/i acceptabel grad 1 = ikke

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere