Børn og unges anbefalinger til bedre foreningsliv og lektiecaféer på Nørrebro Workshop i Osramhuset 7. november 2012 for Nørrebro Lokaludvalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børn og unges anbefalinger til bedre foreningsliv og lektiecaféer på Nørrebro Workshop i Osramhuset 7. november 2012 for Nørrebro Lokaludvalg"

Transkript

1 Børn og unges anbefalinger til bedre foreningsliv og lektiecaféer på Nørrebro Workshop i Osramhuset 7. november 2012 for Nørrebro Lokaludvalg

2 Udgivet af By X 2012 Layout: By X Fotos: By X og Nørrebro Lokaludvalg Udvikling og gennemførelse af workshop: By X Bestiller: Nørrebro Lokaludvalg Læs mere på: Københavns Kommunes kompetencecenter for inddragelse af børn og unge i byens bæredygtige udvikling

3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE OPGAVEN 05 WORKSHOP 05 BY X OPSUMMERING 06 OPSAMLING // WORKSHOP I OSRAMHUSET FORENINGSLIV // PUNKT 1 NYE MEDLEMMER 08 FORENINGSLIV // PUNKT 2 NYE SPORTSGRENE 10 FORENINGSLIV // PUNKT 3 DET GODE VED EN SPORTSKLUB 12 LEKTIECAFÉ // PUNKT 1 KONCENTRATION 14 LEKTIECAFÉ // PUNKT 2 HVEM ER DEN BEDSTE LEKTIEHJÆLPER? 16 LEKTIECAFÉ // PUNKT 3 INDRETNING OG DESIGN AF LEKTIECAFÉ 18 04

5 OPGAVEN Nørrebro Lokaludvalg ønskede en workshop, hvor elevrådsrepræsentanter fra forskellige Nørrebro-skoler arbejdede med to specifi kke emner: 1. Hvordan tiltrækker vi fl ere børn og unge til foreningslivet (idræt) og fastholder dem? 2. Hvordan fungerer Nørrebros lektiecaféer og hvordan kan de forbedres? 3. Endelig skulle der afsættes tid til de unges møde med en lokal politimand, hvor de kunne spørge ind til politiets arbejde og tilstedeværelse på Nørrebro. De tre emner var udvalgt på baggrund af en tidligere workshop arrangeret af Nørrebro Lokaludvalg. WORKSHOP Som optakt til workshoppen modtog eleverne et spørgeskema omkring de tre ovennævnte emner. Skemaet dannede grundlag for diskussioner i de respektive elevråd. By X udviklede og faciliterede workshoppen for 14 fremmødte elevrådsrepræsentanter fra 4 forskellige skoler. På workshoppen blev eleverne inddelt i to grupper, en for klasse og en for Klasse. Der var en lærer fra hver skole og de fordelte sig på de to grupper og fungerede som referenter. Derudover var der tre medlemmer af lokaludvalget tilstede som observanter. De lyttede til børnene og kom med små indspark til diskussionerne. Hovedstrukturen var at eleverne skulle komme på idéer alene, hvorefter de præsenterede og diskuterede egne og andres idéer. Undervejs var der mulighed for at komme med nye idéer og forslag. Efter fælles morgenmad arbejdede eleverne med emnet Foreningsliv. Efter frokost havde de 45 minutter med Mark fra det lokale politi, hvor de kunne få svar på deres spørgsmål og høre om politiets arbejde på Nørrebro. Derefter arbejdede eleverne med emnet Lektiecafé indtil workshopdagens afslutning. 9:00-9:15 Morgenmad / lær hinanden at kende 9: Foreningslivs øvelser 11:30-12:00 Frokost 12:00-12:45 Samtale med Politi 12:45-13:50 Lektie Cafe øvelser 13:50-14:00 Opsamling og afslutning 05

6 BY X OPSUMMERING Tilrettelæggelsen af workshoppen den 7. november var baseret på elevernes svar i spørgeskemaundersøgelsen. 8 elever havde svaret. Vi valgte at kigge efter elevernes oplevelse af forhindringer og fordele og derfra udvikle workshopøvelserne. FORENINGSLIVET Forhindringer: Pris, afstand, vil helst gå med en ven, åbningstider, udvalg af sportsgrene, må ikke deltage, har ikke tid. Fordele: Motion, nye venner, holdånd, ros, selvtillid, oplevelser Øvelsen blev baseret på følgende spørgsmål: 1) Hvordan tiltrækker man fl ere medlemmer? 2) Udvalget af sportsgrene og nye sportsgrene? 3) Hvordan er klubberne organiseret? I grupperne var der bred enighed om at det personlige møde med trænerne og andre udøvere i klubben var vigtigt og modtagelsen af nye medlemmer skulle være positiv. Muligheden for længere tid med gratis prøvetimer blev nævnt af fl ere. I forhold til reklame var de fl este enige om at plakater og fl yers på biblioteker eller andre steder med informationsvægge var en god vej. Oprettelse af Facebookgruppe eller en hjemmeside, hvor man kan se andre brugere af klubben kan lette vejen og gøre en interesseret, fordi andre er det. Det blev meget klart i diskussionerne at eleverne havde meget forskellig viden om tilbud og muligheder, hvilket kunne pege på at der mangler en attraktiv platform, hvor eleverne kan få overblik og f.eks. se kommentarer fra andre brugere. Flere nævnte at nyt udstyr, fl ot træningstøj med logoer ville gøre det mere attraktivt at starte. Et andet vigtigt punkt var kort afstand og let adgang til sport. Flere foreslog, at klubber og foreninger samarbejdede med skoler og ungdomskoler om at bruge faciliteter der til træning. Flere nævnte fællesskab, støtte, tillid, sammenhold og respekt som vigtige udbytter af foreningslivet, udover god motion og udvikling af sportslige færdigheder. Derfor var en positiv, støttende og pædagogisk opbakning vigtig for mange, samtidig med en nedtoning af hierarkiet i klubben. Endelig var de meget bevidste om de mentale fordele ved at dyrke sport og være en del af et særligt fællesskab. Ord som tilfredshed, stolthed, respekt, noget at glæde sig til, tro på sig selv, god samvittighed osv. blev nævnt. LEKTIECAFÉER Forhindringer: For få lærere, svært at få hjælp til alle fag, ulige hjælp (en føler at de mindre bliver hjulpet mest og længst tid), uro, indretning. Fordele Koncentration, ro, mad og drikke (ønske), sækkestole, indretning. Øvelsen blev baseret på følgende emner: 1) Koncentration 2) Sociale rum 3) Indretning og design I grupperne diskuterede vi om behovet for ro til koncentration gjaldt alle og hvilke andre ting der spillede ind i et godt miljø til lektielæsning. Svarene fra de to grupper afspejler elevernes opmærksomhed på de mange faktorer der spiller ind og påvirker os gennem vores forskellige sanser. De nævner, at der ikke må være for koldt, ikke larm og for meget uro, ikke mennesketomt, 06

7 godt lys og mulighed for at kigge ud af vinduet, behagelige siddemøbler og mulighed for at skifte fra hårdt til blødere møbel, mad og drikke m.m. De sansemæssige og fysiske påvirkninger eleverne nævner danner basis for den gode lektiecafé og er med til at skabe en stemning af hygge, varme og koncentration som de efterspørger. Et veldesignet miljø med muligheder for f.eks. mad og drikke i form af snacks vil forøge chancerne for at eleverne bruger lektiecaféen i længere tid pr. gang. Samtidig vil en øget tilfredshed føre til at de bruger den fl ere gange om ugen, hvis den lektiehjælp der er på stedet vel og mærke lever op til elevernes behov. Flere af workshopdeltagerne brugte kun lektiecaféerne sjældent, fordi de fi k hjælp af forældre, søskende, venner, computeren osv. En pige udpegede 8 personer heriblandt sin mor, stedmor, mors veninde, egen lærer og veninder. Flere nævnte derudover at de hjalp sig selv, ved at tage sig sammen og koncentrere sig eller søge information via nettet. Eleverne bruger de personer der ved noget om det enkelte fag og er god til at hjælpe. Flere nævner at de kan få en pause når det er forældrene. Vi ved ikke om det samme ikke gælder i en lektiecafé, men når de frivillige i en lektiecafé sætter sig sammen bør de tale om, hvordan de hjælper de forskellige børn bedst, giver dem pauser og positiv opmærksomhed. Man kunne også overveje at bruge denne viden til at skabe lektiecaféer med en bestemt profi l understøttet af lærere med en bestemt type faglighed, så man f.eks. havde en matematiklektie- eller dansklektiecafé enten i form af separate steder eller det samme sted på forskellige tidspunkter. Det kunne få fl ere til at vælge denne løsning, hvis de har svært ved at fi nde hjælpen derhjemme eller gerne vil holde familien ude af lektiehjælpen. Kortlægningen af de forskellige lektiehjælpere viser også de forskellige rum, hvor lektielæsning foregår: i hjemmet, hos venner i andre hjem, i klubben eller ungdomsskolen (med pædagoger), i lektiecafeer og i dialogen med egen lærer på skolen. Det er et godt værktøj for en klasselærer eller lektiecafélærer at lave en kortlægning over lektiehjælpere sammen med eleven og tale med ham/hende om, hvordan det fungerer og hvad man kunne gøre, hvis lektiehjælpen skal forbedres. 07

8 FORENINGSLIV OPSAMLING // WORKSHOP I OSRAMHUSET Tallet i parentes er antal sedler med samme idé eller anbefaling. Forslagene fra de to grupper er slået sammen i Foreningsliv punkt 1 og 3, fordi der ikke var en større variation i idéer. Under hvert punkt er der en opsamling med ekstra kommentarer fra diskussionerne undervejs. FORENINGSLIV // PUNKT 1 NYE MEDLEMMER Åbent hus/prøvetime Lave besøgsdage i sportsklubben med åbent hus (2) Lave et fedt klatreshow med unge som går i klubben (1) Gratis prøvetimer, f.eks. en uge til en måned eller bare en kiggetime(3) Træningen kan være et åbent sted, hvor folk kan se, og måske spørge hvis det ser sjovt ud (1) Besøg og oplæg Besøge skoler/klasser og fortælle om det (10) Tage ud til steder, hvor de fl este børn opholder sig (1) Slå sig sammen med en skole/ungdomsskole så man kan træne steder man kender, steder der er tæt på (1) Reklamere Reklamere på nettet mød op meld dig til (2) Lave en reklame om klatreklubben (1) Gå ud og reklamere med sin klub (1) Sætte opslag eller plakater op gerne på skole- og offentlige biblioteker og andre steder hvor der står meddelelser, da plakater til drukner på gaden mellem alle andre tilbud.(2) Avisannoncer (1) Uddele fl yers, brochurer f.eks. ved oplæg på skoler, på biblioteker, ved runddelen(6) Tænk reklamer i forskellige niveauer så folk kan fi nde den passende (1) Få nogle sponsorer (1) Internet Brug facebook og opret en facebookgruppe (5) Lave hjemmeside som relaterer til unge søgning på nettet(3) Lokalområdets aktiviteter som hjemmeside på Facebook fx bordtennis på Blågård Skole (1) 08

9 FORENINGSLIV Socialt samvær Også lidt sjovt, ikke kun alvor. (1) Tag godt imod nye medlemmer (1) Trænerne skal være sjove, venlige. Man skal/kan lære af de ældre (børn og unge) (1) Drikkepauser (1) Netværk Få gode råd fra andre klatreklubber (1) Spørge venner og familier (1) Forældreudvalg skole-hjem samarbejde, reklamer for forskellige idrætsgrene, klubber og idrætsforeninger man kan henvende sig til (1) Udstyr Bruge nogle penge på mere prangende udstyr eller klatrevæg Lav indsamling af penge til nyt udstyr Træningstrøje m. klubbernes logo. Ud-af-huset aktiviteter Komme mere ud (1) Flere stævner (1) Ekstra kommentarer fra diskussioner undervejs i punkt 1 nye medlemmer Lærerne fungerede som referenter og observatører i forhold til diskussionerne i grupperne. Plakater opsøge info hvor der i forvejen er information tilgængelig visuel tiltrækningskraft Facebook hurtig formidling og spredning af information ung til ung Skolebesøg de ældre rekrutterer blandt yngre elever, de ældre har dog ofte mange lektier og ikke tid. Nærhed det ville være godt, hvis klubber slog sig sammen med ungdomsskole eller skole for at få kort afstand, fl ere nævner transporttid som demotiverende (tungere om vinteren) eller begrænsende faktor (må jeg cykle derhen, eller penge til transport). Geografi, økonomi (buskort), venskab (lettere at opretholde venskaber i nærmiljøet). Besøgsdage Erfaringsdeling m. andre brugere Konkurrence fl ere mente at det var mindre vigtigt for dem at konkurrere, men de kunne godt se fordelene for andre der gerne vil konkurrere. Nedtone hierarkiet Hvis de øvede fungerer som forbilleder og tager godt imod de nye får man lyst til at blive. Giver klubben et godt ry for miljø, ikke kun for sportsresultater. De to ting hænger tit sammen. Pædagogisk opbakning Det er vigtigt at idrætsledere og trænere kan tage godt imod og tale med børn og unge i forskellige aldre. Træningstøj reklame Flere kan godt li træningstøj med tydelige klublogoer, det styrker identiteten og gør klubben attraktiv hvis tøjet er designet til og godkendt af børn og unge (brugerne). Hvis børn tager deres træningstøj på i bybilledet er det god reklame. Godt og nyt udstyr giver lyst til at dyrke sport at have nye ting der ikke er gået i stykker. Gratis prøveperioder - tilbud om gratis prøve God kontakt mellem klubber og forældreudvalg 09

10 FORENINGSLIV FORENINGSLIV // PUNKT 2 NYE SPORTSGRENE Klasse Rollespil Flyvning Formel 1 computer eller virkelighed? Skiløb Skihockey Ædning Bueskydning Fodboldtennis fodtennis Blindefodbold Menneskefodbold Høvdingebold Krabbefodbold Gulerod mangler forklaring Rumfodbold mangler forklaring Stationssport mangler forklaring Numsebold mangler forklaring Ludo skak - puslespil Rulleskøjteløb Brydning wrestling - sumobrydning Parkour Bowling Volleyball Tennis Bordtennis Badminton Squash Indendørs hockey Håndbold Hammer- og kuglekast Cricket 10 Thai Chi Instrument spil musik Dans Hip Hop Festivalsport mangler forklaring Multisal klasse Disco dans Baseball Cricket Crocket Golf Badminton Tennis Bordtennis Gulvhockey Ishockey Amerikansk fodbold (1) Rugby (2) Vandliv (kajak m.m. roning) (2) Bueskydning Høvdingebold Forhindringsbaner (cykel, løbehjul, løb m.fl.) Rulleskøjte Ponny Games forskellige ridediscipliner/forhindringsløb m.m. (1) Ridning (4) Skatening skaterklub Løb Springgymnastik Trampolin Brydning-wrestling Akrobatik Kampsport karate, thai boksning

11 FORENINGSLIV Atletik Bordfodbold (2) Kunstskøjte (1) Go-cart (2) Cykling på baner indendørs/udendørs Værksted hvor du kan bygge f.eks. den cykel du skal cykle på bane med. Et sted hvor du lærer at vedligeholde og bygge dit eget udstyr. Ekstra kommentarer fra diskussioner undervejs i punkt 2 nye sportsgrene Størstedelen af børnenes bud er kendte aktiviteter og afspejler derfor ønsker til sportsgrene mere generelt. Mange taler om at fodbold dominerer sammen med kampsport på Nørrebro. Listen afspejler derfor andre ønsker og muligheder børnene savner på Nørrebro. Gratis adgang fl ere steder kan man få gratis adgang til aktiviteter via ungdomsskolen. Det er rigtig godt, men desværre er der mange på holdene. Flere hold og flere gratis tilbud. Udendørs aktiviteter Ridning og Baseball i Fælledparken, Nørrebroparken (ikke plads pt. og ulækker pga. hundelort). Ridning på Assistens Kirkegården, roning på søerne. Bueskydning oven på Korsgadehallen. Træningstider ml eller foretrækkes af de ældste elever (8.-9.kl). Den sene tid er svær i forhold til lektier og aftensmad hjemme. De yngre (5.-7. Kl.) fortrækker Multisal - fl ere taler om fordelene ved multisale fordi man ser andre sportsgrene og få lyst til at prøve forskellige ting. 11

12 FORENINGSLIV FORENINGSLIV // PUNKT 3 DET GODE VED EN SPORTSKLUB Socialt Man kan få nye venner (9) Fællesskab venskab (1) Man danner en slags familie (1) Man får fede oplevelser med vennerne. Det er godt at være social man kan blive bedre mere social (2) Sammenhold og holdånd støtte hinanden (3) Man får et bedre samarbejde (5) Man lære at lytte og hjælpe hinanden (2) Man kommer ikke til at kede sig (2) Sjov have det sjovt (8)) Så laver man noget andet end at side ved sin pc eller TV. (2) Man har andet og lave end at blive derhjemme og (ikke?) bevæge sig.(2) Man kommer væk fra kriminalitet (1) Man får støtte Opbygger tillid til kammerater (1) Oplevelser Rejser til udlandet og opleve ny viden (2) Deltagelse i stævner, kampe, turneringer (4) Glæder sig til Vilbjerg Cup (1) Opleve ting udenfor hjemmet (2) Mentalt og fysiskt Hvis man har det skidt er det godt at lave noget man kan lide og tømme hovedet (1) Man tænker på en meget bedre måde (1) Man bliver mere koncentreret (1) Man kan komme ud med vreden (1) Lyst til at træne lyst til at give lysten videre (1) Dejlig udmattelse efter træning bruger masser af energi (2) Styrke troen på sig selv lære at passe på sig selv blive selvsikker (2) Man får god samvittighed fordi man går til sport og passer på sin krop (1) Respekt (fra omverdenen og for sig selv) (2) Stolthed (1) Tilfredshed (1) Man laver noget man er god til (1) Man har noget at glæde sig til og se frem til (2) Man får brugt sine kræfter, så man bliver mere rolig i hverdagen (1) Man lærer og prøver noget nyt en ny sport og nye træningsmåder (5) Man kan forbedre sig (3) God motion (1) Frisk luft (1) Karate liv (1) Præmier Man kan vinde ting præmier for sit talent 12

13 FORENINGSLIV Ekstra kommentarer fra diskussioner undervejs i punkt 3 DET GODE VED EN SPORTSKLUB Tætte relationer nye venner, nærmest famlie (far/søn, far/datter, mor/datter forhold ml. træner og medlem), tillidsforhold indenfor foreningen, støtte fra foreningsleder i forhold til spørgsmål der ligger udenfor træningslivet. Vigtigt med venner så man bliver i klubben. Fritid -Vigtigt at have noget at tage sig til meningsgivende selvværd. Man kan få opbakning og støtte. Fællesskab vigtigt at være med i et sundt (ikke kriminelt) fællesskab hvor man føler man hører til. Væk fra kriminalitet støtte til at holde sig fra kriminalitet, fx små drenge væk fra gaden og ud i klubberne i stedet at gå rundt og lave ballade. En pige nævner at hun har været rollemodel og trukket unge drenge (lokale ballademagere) med i klub. Voksne fra klubben spurgte hende om hun ville og kunne. Unge som bro/formidler. De unge sagde at de ikke spørger voksne om de kan hjælpe med sådan noget, fordi de regner med og er vant til at det er de voksne der har styr på sagerne. I første omgang må de voksne være opsøgende, men der kan måske udvikles en ny kultur, hvor børn kommer til voksne for at hjælpe. Konkurrence og præmier for fl ere er det ikke vigtigst at vinde præmier, men de synes alligevel at det kan være motiverende med konkurrence. Sjovt Det skal være sjovt at gå i klub og man skal glæde sig til det. Selvtillid, selvtilfredshed og selvværd Flere taler om at det giver selvtillid at gå til en sport man kan li og mestrer. Man lærer at klare sig selv og tro på sig selv at kunne være mere end man tror. Sport kan give adspredelse og få en væk fra dårlige tanker. Gode tanker sport og fysisk udfoldelse kan give en gode og positive tanker. Respekt - Sport kan give en et andet liv i en respekteret sport/verden. Sport kan være med til at skabe din identitet. Et mangfoldigt mødested Samles om noget selvom man er meget forskellige som mennesker. Et sted hvor man kan få det bedste ud af hinandens forskelligheder. Samarbejde sammenhold, holdånd, bedre til at samarbejde med forskellige mennesker. Oplevelser man får øjnene op for nye oplevelser Følelsesventil sportsgrene kan være en ventil for følelser, fx vrede. Udtrykke følelser i sporten kan man give udtryk for følelser og måske komme i bedre kontakt med sig selv? Sit hjerte og mavefornemmelse (Det sidste er By X kommentar). Kondition og fysisk udfordring man forbedrer sin fysiske tilstand, få frisk luft, udvikler sig selv, bliver stærkere, smidigere. 13

14 LEKTIECAFÉ LEKTIECAFÉ // PUNKT 1 KONCENTRATION Kl. Hjælp Få forklaret hvad man skal gøre Nogen til at hjælpe en Man skal nemt komme til læreren God hjælp en der kan forklare godt Det er okay at spørge om hjælp Du får hjælp som du måske ikke får derhjemme Rammer og omgivelser Hyggeligt sted (3) Stedet må gerne være lidt pænt og kreativt så det er sjovt at lave lektier der (1) Man skal sidde et dejligt sted i nogle puder (1) Snacks, frugt, kiks, te (3) Ro og stillle (3) Der skal være få mennesker som man kan arbejde bedre, koncentrere sig (3) Høre stille musik, måske klassisk. (2) Farver (1) Varme det skal ikke være et koldt rum (1) Nogle gange kan man lige holde en pause og få luft til hjernen (1) Ekstra kommentarer fra diskussioner undervejs i punkt 1 lektiecafe koncentration, gruppe Kl Kl. Ro Der skal helst ikke være noget eller nogen der distrahere (2) Koncentration ingen støj, tv eller andre støjkilder eller larm, råben (3) Ro (4) Jeg kan bedst lave lektier når der er musik det kan være med høretelefoner(1) Indretning og stemning Det er vigtigt at der er et vindue jeg kan kigge ud af (1) Rimelig plads til at være der og kunne bevæge sig (4) Frisk luft det må ikke være indelukket (1) Der må gerne være fl ere mennesker i rummet så man ikke er alene (1) At der er en god stemning, ikke skænderier. (1) Behageligt lys (1) Behagelige omgivelser og god atmosfære (2) Hyggelig indretning og stemning (3) Udstyr Computer og internet og printer (2) Blyanter, papir, skoleredskaber osv. (1) Mad og drikke Lidt chips lidt gulerødder som man kan spise, hvis man bliver sulten (2) Lektiehjælp Lærer der kan hjælpe i forskellige fag Nok voksne/hjælpere Computere og internet som hjælp Plads til pauser, vennehjælp, roligt miljø, god temperatur, ikke så mange mennesker i rummet, fokus, farverige omgivelser og komfortable møbler, god stemning, mad og drikke i form af kiks og te. Udfl ugt som bonus. 14

15 LEKTIECAFÉ Ekstra kommentarer fra diskussioner undervejs i punkt 1 lektiecafé koncentration, gruppe Kl. Stemningen er vigtig for gruppen og de taler om muligheder for musik, at der er andre mennesker men ikke for mange. Flere nævner at det er godt m. alternativer til skolens lektiecaféer og at det ikke er egne lærere der hjælper. Det kan give en større frihed til at få hjælp, hvis man f.eks. ikke har det godt med læreren på skolens café. Høj musik kan give ro for nogen, men det er også meget distraherende det afhænger af opgavetypen man er ved at løse. Det er svært at vælge en musik til alle i lektiecaféen og det fungerer meget godt med høretelefoner synes eleverne. 15

16 LEKTIECAFÉ LEKTIECAFÉ // PUNKT 2 HVEM ER DEN BEDSTE LEKTIE- HJÆLPER? Kl. Forældre Min far er god til at forklare fordi han tager det skridt for skridt så jeg forstår emnet Det er ikke altid let at huske hvad man skal og så husker min mor mig på det Mor er bare god hun er dygtig og er selv lærer Min far fordi han er rar og forstår alting Grunden til at min far er god til at hjælpe er at han har styr på stoffet under matematik. Min mor er god til dansk fordi at hun selv er sproglig. Min far når det gælder matematik og min mor når det er sprogligt. Lærere Min lærer (er god lektiehjælper) fordi han/hun nogen gange bruger sin fritid på at hjælpe elever Min matematik/idrætslærer fordi han er god til at formulere (sig). Når en lærer forklarer, så gør de det altid skridt for skridt, så jeg forstår det. Generelt Når min lærer, mor og far forklarer mig forstår jeg, for de forklarer det ordentligt. Min gamle kat hjælper mig. Den bedste person til at hjælpe er god fordi han ikke går videre før alle forstår. Ekstra kommentarer fra diskussioner undervejs i punkt 1 lektiecafe bedste lektiehjælper, gruppe Kl. Der blev ekstra notater fra denne diskussion Kl. Mig Mig selv hvis jeg tager mig sammen og tager tid til at tænke (2) det kommer an på om jeg selv kan fi nde ud af opgaven (1) Søskende Storebror (1) Min søster har ikke tid (1) Forældre Far (5) Min far hjælper med matematik Min far hjælper mig med Mat og Nt (Natur og teknik), for det ved han noget om. Min far er god til fransk Mor (4) Min mor er bedst til historie Nogle ting er det min mor Min mor hjælper mig med de sproglige fag, for det ved hun noget om. Far og mor (2) Mine forældre fordi dem er jeg trygge ved, og vi kan altid holde en pause. Stedmor Stedfar Venner Min mors veninder (1) Min veninde Munya til matematik Jeg spørger venner som er ældre om en forklaring til det jeg ikke forstår Jeg kan ringe til en ven Lave lektier sammen med venner forskellige steder Pædagoger Kit og Ida fra min klub Er i klub og laver lektier og lidt hjemme Ungdomsskole til de specielle fag jeg er dårlig til

17 LEKTIECAFÉ Egne lærere Jeg spørger min lærer om ekstra forklaring (4) Nogle gange er det også godt at få hjælp af selve læreren. Lektiecafélærere Det er nemmere hvis det er en ung voksen Det er nogle gange nemmere hvis man ikke kender personen Ekstra kommentarer fra diskussioner undervejs i punkt 2 lektiecafé bedste lektiehjælper, gruppe Kl. Jon Jackson fra Lokaludvalget spurgte gruppen om hvor meget tid de bruger på lektier om ugen og tallene lå fra min. 5 timer til max. 10. Der var dog variationer på min. ½ time max. 4 timer. Tallene skal tages med forbehold og bør undersøges nærmere, da eleverne ikke var forberedt på spørgsmålet og havde svært ved at tælle deres gennemsnitlige tidsforbrug. Som hovedregel bruger de ældre mere tid på lektier, da de også ha en del længere læsestof. 17

18 LEKTIECAFÉ LEKTIECAFE // PUNKT 3 INDRETNING OG DESIGN AF LEKTIECAFÉ Eleverne fi k til opgave at visualisere en lektiecafé og indsætte de vigtigste funktioner. Nedenfor ses udvalget af deres tegninger. Tegningerne viser et udvalg af de funktioner eleverne nævnte under spørgsmål et omkring koncentration i lektiecaféen klasse 18

19 LEKTIECAFÉ klasse 19

20 LEKTIECAFÉ klasse 20

21 LEKTIECAFÉ klasse 21

22 LEKTIECAFÉ klasse 22

23 LEKTIECAFÉ klasse 23

24 Københavns Kommunes kompetencecenter for inddragelse af børn og unge i byens bæredygtige udvikling

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Hvad er der på menuen? Jeg vil blive bedre - hvad er vigtigt for børn når de

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015

Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 1 Gruppeinterview med unge fra 8. klasse fra Maglehøjskolen 24. februar 2015 Deltagere 6 unge fra 8. klasse, 4 piger, 2 drenge. Tilstede Interviewe og referent ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Projekt Sund Start -Fysisk aktivitet og kost

Projekt Sund Start -Fysisk aktivitet og kost 1 Projekt Sund Start -Fysisk aktivitet og kost Mina Händel og Jeanett Pedersen 1 Program Baggrund Resultater fysisk aktivitet i Sund Start Resultater kost i Sund Start Fremtidig forskning Spørgsmål 2 Baggrund

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Københavnerbarometer 2011

Københavnerbarometer 2011 Københavnerbarometer 2011 3-06-2011 Powered by Enalyzer Survey Solution 1 Er du... Procent Antal Dreng 47% 149 Pige 53% 167 10 316 2 Hvilken skole går du på? Procent Antal Amager Fælled Skole 0 Bavnehøj

Læs mere

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE INVITATION VANDPOLO-STÆVNE Kære aktive, trænere, dommere og familier. Det er en stor glæde at invitere alle med interesse i vandpolo til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Vandpoloturnering.

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

RPAQ. Dette spørgeskema er designet til at skabe overblik over din sædvanlige fysiske aktivitet i de seneste 4 uger

RPAQ. Dette spørgeskema er designet til at skabe overblik over din sædvanlige fysiske aktivitet i de seneste 4 uger RPAQ Danish_RPAQ Version Number 1. updated 17/December/27 RPAQ Undersøgelse af de seneste 4 ugers fysiske aktiviteter Dette spørgeskema er designet til at skabe overblik over din sædvanlige fysiske aktivitet

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Mariager Efterskole Undervisningsmiljøvurdering November 2006

Mariager Efterskole Undervisningsmiljøvurdering November 2006 Bilag 1 frekvensanalyse Baggrundsoplysninger Hvilken klasse går du i? 9.a 11.0 15,49 9.b 12.0 16,9 9.c 15.0 21,13 10.a 16.0 22,54 10.b 17.0 23,94 Hvilket køn: Dreng 37.0 52,11 Pige 34.0 47,89 Hvor godt

Læs mere

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier.

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier. FODBOLDSTÆVNE Kære fodboldspillere, trænere og familier. Det er os en stor glæde at invitere unge fodboldspillere fra hele verden til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Fodboldstævne.

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup Spørgeskema Crossklubmiljø Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse

Læs mere

Indeklima og medbestemmelse

Indeklima og medbestemmelse Børnepanelrapport nr. 2 / 2011 Indeklima og medbestemmelse BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Kære læser I Børnerådet har vi valgt at have ekstra fokus på skolemiljø, og her er indeklimaet en vigtig del.

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

Faciliteterne skal bruges i alle dagtimer. Her er åbenlyse muligheder:

Faciliteterne skal bruges i alle dagtimer. Her er åbenlyse muligheder: Faciliteterne skal bruges i alle dagtimer. Her er åbenlyse muligheder: Samarbejde mellem skoler, Sfo er, daginstitioner, m.m. Vort underlag giver en unik følelse af frihed, så selv meget små børn føler

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år. Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015

BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år. Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015 BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015 1 Baggrund: Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år BMX SK nedsatte efter klublederseminar

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Ejer Anna Højgaard Andersen (AA) Udløbsdato 20-05-10 16:00 1 Undervisningsmiljø på Helsingør Gymnasium Dette spørgeskema handler om det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø.

Læs mere

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes?

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Et mikro- og midi-perspektiv på frafaldsproblematikken Vejen 26.november 2014 Hvad er der på menuen? Det trænere og ledere tror der årsagen til

Læs mere

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder 1 ICH BIN, DU BIST... 1 Mange børn og unge i udsatte boligområder har vanskeligt ved dansk stil, tyske gloser og

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen

Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen 1. Motion, leg & bevægelse Der skal være fokus på, at motion, leg og bevægelse både er noget der foregår i og mellem timerne, hvilket nedenstående områder og forslag

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Frivilliges behov og motivation for uddannelse

Frivilliges behov og motivation for uddannelse Frivilliges behov og motivation for uddannelse Henriette Bjerrum, Vejen 31. maj 2012 Foto: Colourbox Dagens program Brændende platform for uddannelseskulturen i idrætsforeninger? Stærk uddannelsestradition

Læs mere

Grib chancen til at blive en sundere udgave af dig selv

Grib chancen til at blive en sundere udgave af dig selv Odense Kommune og Idrætspolitisk Forum Fyn. Grib chancen til at blive en sundere udgave af dig selv Vil du gerne være en del af en forening eller klub, hvor du kan komme og bevæge og have det sjovt sammen

Læs mere

Vandpoloturneringen er en åben turnering med mulighed for at deltage med klubhold, byhold og landshold.

Vandpoloturneringen er en åben turnering med mulighed for at deltage med klubhold, byhold og landshold. INVITATION VANDPOLO Kære vandpolospillere, trænere, dommere og familier, Det er en stor glæde igen at invitere alle unge med interesse for vandpolo til Hans Christian Andersen City Games Vandpolostævne.

Læs mere

Sundhedspolitik for Sønderrisklubben.

Sundhedspolitik for Sønderrisklubben. Esbjerg d. 15. november 2011 Sundhedspolitik for Sønderrisklubben. Klubbens sundhedspolitik er udarbejdet på baggrund af: Esbjerg kommunes Sundhedspolitik. Politik for sundhedsfremme. Esbjerg kommunes

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks 71 28 Holte Tlf. 45424232 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING...3

Læs mere

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...?

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...? Sct. Knuds Skole Fredag den 10.10.08 Er kondi en sodavand...? KONDITION STYRKE SMIDIGHED Program for Skolernes Motionsdag Program: 08.15 09.30 Lektioner jf. skema 09.30 09.45 Morgensang/Andagt v/ Thomas

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

Materiale til spiller i OIK:

Materiale til spiller i OIK: Materiale til spiller i OIK: Du har valgt at spille ishockey i OIK!!!! Enten starter du nu som ny spiller, eller også har du været her i nogen tid, og har allerede fundet glæden ved at bruge fritiden på

Læs mere

Skridtet mod eliten en god start påidrætsklasserne. -Et nøglehul for seje sjæle

Skridtet mod eliten en god start påidrætsklasserne. -Et nøglehul for seje sjæle Skridtet mod eliten en god start påidrætsklasserne -Et nøglehul for seje sjæle Haderslev idrætsklasser Fra talent til elite - udvikling af psykologiske færdigheder Har du vindermentalitet? Eller vil du

Læs mere

Velkommen til Efterskolen for unge udviklingshæmmede

Velkommen til Efterskolen for unge udviklingshæmmede Velkommen til Efterskolen for unge udviklingshæmmede Glæd dig til et år på efterskole Brænder du efter at lære mere, få spændende oplevelser, udfordringer, lære nye mennesker at kende og være sammen med

Læs mere

Orientering om STILLE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole

Orientering om STILLE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Orientering om STILLE PIGER Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Til den unge: Stille Piger er for dig, hvis du kan genkende noget af dette fra dig selv: Du er den stille pige i klassen, som ikke tør sige

Læs mere

Børns idrætsdeltagelse i København

Børns idrætsdeltagelse i København Børns idrætsdeltagelse i København Bjarne Ibsen Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning (IFO) August 2003 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hvilke idrætsaktiviteter går børnene til?... 13

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Personas. Emma 10 år + Signe 10 år + Cecilie 10 år. Hvornår: 1 gang om ugen og opvisninger. Hvad: Gymnastik.

Personas. Emma 10 år + Signe 10 år + Cecilie 10 år. Hvornår: 1 gang om ugen og opvisninger. Hvad: Gymnastik. Emma 10 år + Signe 10 år + Cecilie 10 år Hvornår: 1 gang om ugen og opvisninger. Hvad: Gymnastik. Spise/drikke behov: Sidde med veninderne og hygge og deler maden. Opholder sig: I salen omkring tasker

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Sdr. Bork Efterskole Dato:Juni 2010 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: juni 2013 UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør

Læs mere

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole

Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Information om IDRÆTSklasserne på Brøndbyvester Skole Principper for idrætsklasserne Idrætsklasserne på Brøndbyvester Skole er et tilbud om at kombinere uddannelse og talentidræt. Dette tiltag har til

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS

DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DIF IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS Ingen selvfølge at unge dyrker sport Det første store dyk på frafaldsbarometret ses i de tidlige teenageår. Her mærker foreningerne

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE elever 8. årgang - udskolingslinjerne Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle elever i 8. årgang. 79 elever ud af årgangens

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Gl. Havn. Vestre Skole

Gl. Havn. Vestre Skole Gl. Havn OPSAMLING Inddragelse af 6. klasserne fra Vestre Skole 11. juni 2014 Vestre Skole Middelfart Stadion Ældrecenter Middelfart - byen set med et barns øjne I forbindelse med den afholdte walk and

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Feldballe Friskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Dec 2015

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Feldballe Friskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Dec 2015 UMV Sådan! Her indsætter I skolens logo Dato: 19/12-2012 Undervisningsmiljøvurdering for Feldballe Friskole Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Dec 2015 UMV en indeholder de fire

Læs mere

INVITATION TIL SVØMME-CAMP

INVITATION TIL SVØMME-CAMP INVITATION TIL SVØMME-CAMP Kære svømmere, trænere og familier, Det er en stor glæde igen at invitere alle unge med interesse for svømning til Hans Christian Andersen City Games. Arrangementet vil i 2014

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Teambuilding Møder Events. KonferenceR

Teambuilding Møder Events. KonferenceR Teambuilding Møder Events KonferenceR MARCUSSENS & ARENA ASSENS LAD MARCUSSENS HOTEL & ARENA ASSENS DANNE RAMMEN OM DIN NÆSTE KONFERENCE Konference, events og teambuilding Individuel sparring, rådgivning

Læs mere

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland Det handler om andet end fodbold DBU Sjælland Program Præsentation og baggrund Hvad siger de unge??? Forskel i køn og typer Årsager til frafald Muligheder for fastholdelse Klubliv Opsamling DBU Sjælland

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

Indledning. Dette lille hæfte indeholder: Ideer til bevægelse på skolevejen Ideer til 0 2 klasse Ideer til 3 6 klasse Ideer til 7 8 klasse

Indledning. Dette lille hæfte indeholder: Ideer til bevægelse på skolevejen Ideer til 0 2 klasse Ideer til 3 6 klasse Ideer til 7 8 klasse Krop og Hoved Ude Indledning Optimalt set er bevægelse i frikvarteret lystbetonet og iscenesat af eleverne selv. Denne form for bevægelse eller fri leg er den bedste pause for alle. Næstbedst er leg og

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

SKOLEHJEMMET. et godt sted at være

SKOLEHJEMMET. et godt sted at være SKOLEHJEMMET et godt sted at være SKOLEHJEMMETS ADRESSER Skolehjemmet Rørdalsvej 10 9000 Aalborg Telefon: 7250 5380 E-mail: skolehjemmet@tcaa.dk www.techcollege.dk/skolehjem Aalborg Erhverskollegium Øster

Læs mere

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt Malene Degn på vej mod VM sølv på MT B Eliteidræt og uddannelse For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 Forord til Elite og udannelse Team Danmark ordningen for

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

- en undersøgelse af hvorfor unge holder op med at dyrke idræt og hvad der kan få dem til at fortsætte. af Henning Hansen. November, 1998 DBU-Træner

- en undersøgelse af hvorfor unge holder op med at dyrke idræt og hvad der kan få dem til at fortsætte. af Henning Hansen. November, 1998 DBU-Træner - en undersøgelse af hvorfor unge holder op med at dyrke idræt og hvad der kan få dem til at fortsætte af Henning Hansen November, 1998 DBU-Træner Indholdsfortegnelse Beskrivelse af projektet...3 Projektets

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Nedenfor kan du læse en samlet beskrivelse af de forskellige øvelser og lege, som er blevet tilrettet, så de er nemme at gennemføre.

Nedenfor kan du læse en samlet beskrivelse af de forskellige øvelser og lege, som er blevet tilrettet, så de er nemme at gennemføre. Sej, Sund & Synlig Du kan selv lave din egen Sej, Sund & Synlig -event på din skole, i din idrætsforening eller derhjemme til børnefødselsdagen. Målgruppen er primært yngre børn i folkeskolealderen. Nedenfor

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Undervisningsmaterialet er udviklet af Kaospiloterne Mads D. Kristiansen og Kasper Zederkof i samarbejde med DR og Dansk Skoleidræt.

LÆRERVEJLEDNING. Undervisningsmaterialet er udviklet af Kaospiloterne Mads D. Kristiansen og Kasper Zederkof i samarbejde med DR og Dansk Skoleidræt. LÆRERVEJLEDNING Undervisningsmaterialet er udviklet af Kaospiloterne Mads D. Kristiansen og Kasper Zederkof i samarbejde med DR og Dansk Skoleidræt. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brev til klasselæreren Illustration

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1 Trivselsplan 1 Trivselsplan Bedsted Skole er en skole, der lægger vægt på: Ansvar, omsorg og respekt Vi arbejder for: At der er plads til alle, og vi passer godt på hinanden. Hvor alle lærer at lytte til

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Ungdom: Når du starter i Klubben Holme Søndergård (Klubben), er du på vej til at blive ung. At være ung betyder at: - Du ikke er barn længere, og at du er på vej til

Læs mere

FORÅRS PROGRAM 2011 GLADSAXE UNGDOMSSKOLE

FORÅRS PROGRAM 2011 GLADSAXE UNGDOMSSKOLE FORÅRS PROGRAM 2011 GLADSAXE UNGDOMSSKOLE Velkommen til Ungdomsskolen! Se lige efter, om der ikke skulle være noget for dig. Noget, der er både sjovt, spændende og måske udfordrende... Der er sidste frist

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015. Godt nytår. Go-Kart Godt nytår Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Januar 2015 Jeg håber, at I alle er kommet godt ind i det nye år. Jeg håber, at 2015 vil blive et rigtig godt år for dig, for dine venner og for alle

Læs mere

GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE

GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE D D R Æ T S M I L J Ø I T O E G G N F O R U GODT IDRÆTSMILJØ FOR UNGE - ET FORENINGSPROJEKT MED DE 13-19 ÅRIGE I FOKUS DANMARKS IDRÆTS-FORBUND INGEN SELVFØLGE AT UNGE DYRKER SPORT Det første store dyk

Læs mere