Børn og unges anbefalinger til bedre foreningsliv og lektiecaféer på Nørrebro Workshop i Osramhuset 7. november 2012 for Nørrebro Lokaludvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børn og unges anbefalinger til bedre foreningsliv og lektiecaféer på Nørrebro Workshop i Osramhuset 7. november 2012 for Nørrebro Lokaludvalg"

Transkript

1 Børn og unges anbefalinger til bedre foreningsliv og lektiecaféer på Nørrebro Workshop i Osramhuset 7. november 2012 for Nørrebro Lokaludvalg

2 Udgivet af By X 2012 Layout: By X Fotos: By X og Nørrebro Lokaludvalg Udvikling og gennemførelse af workshop: By X Bestiller: Nørrebro Lokaludvalg Læs mere på: Københavns Kommunes kompetencecenter for inddragelse af børn og unge i byens bæredygtige udvikling

3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE OPGAVEN 05 WORKSHOP 05 BY X OPSUMMERING 06 OPSAMLING // WORKSHOP I OSRAMHUSET FORENINGSLIV // PUNKT 1 NYE MEDLEMMER 08 FORENINGSLIV // PUNKT 2 NYE SPORTSGRENE 10 FORENINGSLIV // PUNKT 3 DET GODE VED EN SPORTSKLUB 12 LEKTIECAFÉ // PUNKT 1 KONCENTRATION 14 LEKTIECAFÉ // PUNKT 2 HVEM ER DEN BEDSTE LEKTIEHJÆLPER? 16 LEKTIECAFÉ // PUNKT 3 INDRETNING OG DESIGN AF LEKTIECAFÉ 18 04

5 OPGAVEN Nørrebro Lokaludvalg ønskede en workshop, hvor elevrådsrepræsentanter fra forskellige Nørrebro-skoler arbejdede med to specifi kke emner: 1. Hvordan tiltrækker vi fl ere børn og unge til foreningslivet (idræt) og fastholder dem? 2. Hvordan fungerer Nørrebros lektiecaféer og hvordan kan de forbedres? 3. Endelig skulle der afsættes tid til de unges møde med en lokal politimand, hvor de kunne spørge ind til politiets arbejde og tilstedeværelse på Nørrebro. De tre emner var udvalgt på baggrund af en tidligere workshop arrangeret af Nørrebro Lokaludvalg. WORKSHOP Som optakt til workshoppen modtog eleverne et spørgeskema omkring de tre ovennævnte emner. Skemaet dannede grundlag for diskussioner i de respektive elevråd. By X udviklede og faciliterede workshoppen for 14 fremmødte elevrådsrepræsentanter fra 4 forskellige skoler. På workshoppen blev eleverne inddelt i to grupper, en for klasse og en for Klasse. Der var en lærer fra hver skole og de fordelte sig på de to grupper og fungerede som referenter. Derudover var der tre medlemmer af lokaludvalget tilstede som observanter. De lyttede til børnene og kom med små indspark til diskussionerne. Hovedstrukturen var at eleverne skulle komme på idéer alene, hvorefter de præsenterede og diskuterede egne og andres idéer. Undervejs var der mulighed for at komme med nye idéer og forslag. Efter fælles morgenmad arbejdede eleverne med emnet Foreningsliv. Efter frokost havde de 45 minutter med Mark fra det lokale politi, hvor de kunne få svar på deres spørgsmål og høre om politiets arbejde på Nørrebro. Derefter arbejdede eleverne med emnet Lektiecafé indtil workshopdagens afslutning. 9:00-9:15 Morgenmad / lær hinanden at kende 9: Foreningslivs øvelser 11:30-12:00 Frokost 12:00-12:45 Samtale med Politi 12:45-13:50 Lektie Cafe øvelser 13:50-14:00 Opsamling og afslutning 05

6 BY X OPSUMMERING Tilrettelæggelsen af workshoppen den 7. november var baseret på elevernes svar i spørgeskemaundersøgelsen. 8 elever havde svaret. Vi valgte at kigge efter elevernes oplevelse af forhindringer og fordele og derfra udvikle workshopøvelserne. FORENINGSLIVET Forhindringer: Pris, afstand, vil helst gå med en ven, åbningstider, udvalg af sportsgrene, må ikke deltage, har ikke tid. Fordele: Motion, nye venner, holdånd, ros, selvtillid, oplevelser Øvelsen blev baseret på følgende spørgsmål: 1) Hvordan tiltrækker man fl ere medlemmer? 2) Udvalget af sportsgrene og nye sportsgrene? 3) Hvordan er klubberne organiseret? I grupperne var der bred enighed om at det personlige møde med trænerne og andre udøvere i klubben var vigtigt og modtagelsen af nye medlemmer skulle være positiv. Muligheden for længere tid med gratis prøvetimer blev nævnt af fl ere. I forhold til reklame var de fl este enige om at plakater og fl yers på biblioteker eller andre steder med informationsvægge var en god vej. Oprettelse af Facebookgruppe eller en hjemmeside, hvor man kan se andre brugere af klubben kan lette vejen og gøre en interesseret, fordi andre er det. Det blev meget klart i diskussionerne at eleverne havde meget forskellig viden om tilbud og muligheder, hvilket kunne pege på at der mangler en attraktiv platform, hvor eleverne kan få overblik og f.eks. se kommentarer fra andre brugere. Flere nævnte at nyt udstyr, fl ot træningstøj med logoer ville gøre det mere attraktivt at starte. Et andet vigtigt punkt var kort afstand og let adgang til sport. Flere foreslog, at klubber og foreninger samarbejdede med skoler og ungdomskoler om at bruge faciliteter der til træning. Flere nævnte fællesskab, støtte, tillid, sammenhold og respekt som vigtige udbytter af foreningslivet, udover god motion og udvikling af sportslige færdigheder. Derfor var en positiv, støttende og pædagogisk opbakning vigtig for mange, samtidig med en nedtoning af hierarkiet i klubben. Endelig var de meget bevidste om de mentale fordele ved at dyrke sport og være en del af et særligt fællesskab. Ord som tilfredshed, stolthed, respekt, noget at glæde sig til, tro på sig selv, god samvittighed osv. blev nævnt. LEKTIECAFÉER Forhindringer: For få lærere, svært at få hjælp til alle fag, ulige hjælp (en føler at de mindre bliver hjulpet mest og længst tid), uro, indretning. Fordele Koncentration, ro, mad og drikke (ønske), sækkestole, indretning. Øvelsen blev baseret på følgende emner: 1) Koncentration 2) Sociale rum 3) Indretning og design I grupperne diskuterede vi om behovet for ro til koncentration gjaldt alle og hvilke andre ting der spillede ind i et godt miljø til lektielæsning. Svarene fra de to grupper afspejler elevernes opmærksomhed på de mange faktorer der spiller ind og påvirker os gennem vores forskellige sanser. De nævner, at der ikke må være for koldt, ikke larm og for meget uro, ikke mennesketomt, 06

7 godt lys og mulighed for at kigge ud af vinduet, behagelige siddemøbler og mulighed for at skifte fra hårdt til blødere møbel, mad og drikke m.m. De sansemæssige og fysiske påvirkninger eleverne nævner danner basis for den gode lektiecafé og er med til at skabe en stemning af hygge, varme og koncentration som de efterspørger. Et veldesignet miljø med muligheder for f.eks. mad og drikke i form af snacks vil forøge chancerne for at eleverne bruger lektiecaféen i længere tid pr. gang. Samtidig vil en øget tilfredshed føre til at de bruger den fl ere gange om ugen, hvis den lektiehjælp der er på stedet vel og mærke lever op til elevernes behov. Flere af workshopdeltagerne brugte kun lektiecaféerne sjældent, fordi de fi k hjælp af forældre, søskende, venner, computeren osv. En pige udpegede 8 personer heriblandt sin mor, stedmor, mors veninde, egen lærer og veninder. Flere nævnte derudover at de hjalp sig selv, ved at tage sig sammen og koncentrere sig eller søge information via nettet. Eleverne bruger de personer der ved noget om det enkelte fag og er god til at hjælpe. Flere nævner at de kan få en pause når det er forældrene. Vi ved ikke om det samme ikke gælder i en lektiecafé, men når de frivillige i en lektiecafé sætter sig sammen bør de tale om, hvordan de hjælper de forskellige børn bedst, giver dem pauser og positiv opmærksomhed. Man kunne også overveje at bruge denne viden til at skabe lektiecaféer med en bestemt profi l understøttet af lærere med en bestemt type faglighed, så man f.eks. havde en matematiklektie- eller dansklektiecafé enten i form af separate steder eller det samme sted på forskellige tidspunkter. Det kunne få fl ere til at vælge denne løsning, hvis de har svært ved at fi nde hjælpen derhjemme eller gerne vil holde familien ude af lektiehjælpen. Kortlægningen af de forskellige lektiehjælpere viser også de forskellige rum, hvor lektielæsning foregår: i hjemmet, hos venner i andre hjem, i klubben eller ungdomsskolen (med pædagoger), i lektiecafeer og i dialogen med egen lærer på skolen. Det er et godt værktøj for en klasselærer eller lektiecafélærer at lave en kortlægning over lektiehjælpere sammen med eleven og tale med ham/hende om, hvordan det fungerer og hvad man kunne gøre, hvis lektiehjælpen skal forbedres. 07

8 FORENINGSLIV OPSAMLING // WORKSHOP I OSRAMHUSET Tallet i parentes er antal sedler med samme idé eller anbefaling. Forslagene fra de to grupper er slået sammen i Foreningsliv punkt 1 og 3, fordi der ikke var en større variation i idéer. Under hvert punkt er der en opsamling med ekstra kommentarer fra diskussionerne undervejs. FORENINGSLIV // PUNKT 1 NYE MEDLEMMER Åbent hus/prøvetime Lave besøgsdage i sportsklubben med åbent hus (2) Lave et fedt klatreshow med unge som går i klubben (1) Gratis prøvetimer, f.eks. en uge til en måned eller bare en kiggetime(3) Træningen kan være et åbent sted, hvor folk kan se, og måske spørge hvis det ser sjovt ud (1) Besøg og oplæg Besøge skoler/klasser og fortælle om det (10) Tage ud til steder, hvor de fl este børn opholder sig (1) Slå sig sammen med en skole/ungdomsskole så man kan træne steder man kender, steder der er tæt på (1) Reklamere Reklamere på nettet mød op meld dig til (2) Lave en reklame om klatreklubben (1) Gå ud og reklamere med sin klub (1) Sætte opslag eller plakater op gerne på skole- og offentlige biblioteker og andre steder hvor der står meddelelser, da plakater til drukner på gaden mellem alle andre tilbud.(2) Avisannoncer (1) Uddele fl yers, brochurer f.eks. ved oplæg på skoler, på biblioteker, ved runddelen(6) Tænk reklamer i forskellige niveauer så folk kan fi nde den passende (1) Få nogle sponsorer (1) Internet Brug facebook og opret en facebookgruppe (5) Lave hjemmeside som relaterer til unge søgning på nettet(3) Lokalområdets aktiviteter som hjemmeside på Facebook fx bordtennis på Blågård Skole (1) 08

9 FORENINGSLIV Socialt samvær Også lidt sjovt, ikke kun alvor. (1) Tag godt imod nye medlemmer (1) Trænerne skal være sjove, venlige. Man skal/kan lære af de ældre (børn og unge) (1) Drikkepauser (1) Netværk Få gode råd fra andre klatreklubber (1) Spørge venner og familier (1) Forældreudvalg skole-hjem samarbejde, reklamer for forskellige idrætsgrene, klubber og idrætsforeninger man kan henvende sig til (1) Udstyr Bruge nogle penge på mere prangende udstyr eller klatrevæg Lav indsamling af penge til nyt udstyr Træningstrøje m. klubbernes logo. Ud-af-huset aktiviteter Komme mere ud (1) Flere stævner (1) Ekstra kommentarer fra diskussioner undervejs i punkt 1 nye medlemmer Lærerne fungerede som referenter og observatører i forhold til diskussionerne i grupperne. Plakater opsøge info hvor der i forvejen er information tilgængelig visuel tiltrækningskraft Facebook hurtig formidling og spredning af information ung til ung Skolebesøg de ældre rekrutterer blandt yngre elever, de ældre har dog ofte mange lektier og ikke tid. Nærhed det ville være godt, hvis klubber slog sig sammen med ungdomsskole eller skole for at få kort afstand, fl ere nævner transporttid som demotiverende (tungere om vinteren) eller begrænsende faktor (må jeg cykle derhen, eller penge til transport). Geografi, økonomi (buskort), venskab (lettere at opretholde venskaber i nærmiljøet). Besøgsdage Erfaringsdeling m. andre brugere Konkurrence fl ere mente at det var mindre vigtigt for dem at konkurrere, men de kunne godt se fordelene for andre der gerne vil konkurrere. Nedtone hierarkiet Hvis de øvede fungerer som forbilleder og tager godt imod de nye får man lyst til at blive. Giver klubben et godt ry for miljø, ikke kun for sportsresultater. De to ting hænger tit sammen. Pædagogisk opbakning Det er vigtigt at idrætsledere og trænere kan tage godt imod og tale med børn og unge i forskellige aldre. Træningstøj reklame Flere kan godt li træningstøj med tydelige klublogoer, det styrker identiteten og gør klubben attraktiv hvis tøjet er designet til og godkendt af børn og unge (brugerne). Hvis børn tager deres træningstøj på i bybilledet er det god reklame. Godt og nyt udstyr giver lyst til at dyrke sport at have nye ting der ikke er gået i stykker. Gratis prøveperioder - tilbud om gratis prøve God kontakt mellem klubber og forældreudvalg 09

10 FORENINGSLIV FORENINGSLIV // PUNKT 2 NYE SPORTSGRENE Klasse Rollespil Flyvning Formel 1 computer eller virkelighed? Skiløb Skihockey Ædning Bueskydning Fodboldtennis fodtennis Blindefodbold Menneskefodbold Høvdingebold Krabbefodbold Gulerod mangler forklaring Rumfodbold mangler forklaring Stationssport mangler forklaring Numsebold mangler forklaring Ludo skak - puslespil Rulleskøjteløb Brydning wrestling - sumobrydning Parkour Bowling Volleyball Tennis Bordtennis Badminton Squash Indendørs hockey Håndbold Hammer- og kuglekast Cricket 10 Thai Chi Instrument spil musik Dans Hip Hop Festivalsport mangler forklaring Multisal klasse Disco dans Baseball Cricket Crocket Golf Badminton Tennis Bordtennis Gulvhockey Ishockey Amerikansk fodbold (1) Rugby (2) Vandliv (kajak m.m. roning) (2) Bueskydning Høvdingebold Forhindringsbaner (cykel, løbehjul, løb m.fl.) Rulleskøjte Ponny Games forskellige ridediscipliner/forhindringsløb m.m. (1) Ridning (4) Skatening skaterklub Løb Springgymnastik Trampolin Brydning-wrestling Akrobatik Kampsport karate, thai boksning

11 FORENINGSLIV Atletik Bordfodbold (2) Kunstskøjte (1) Go-cart (2) Cykling på baner indendørs/udendørs Værksted hvor du kan bygge f.eks. den cykel du skal cykle på bane med. Et sted hvor du lærer at vedligeholde og bygge dit eget udstyr. Ekstra kommentarer fra diskussioner undervejs i punkt 2 nye sportsgrene Størstedelen af børnenes bud er kendte aktiviteter og afspejler derfor ønsker til sportsgrene mere generelt. Mange taler om at fodbold dominerer sammen med kampsport på Nørrebro. Listen afspejler derfor andre ønsker og muligheder børnene savner på Nørrebro. Gratis adgang fl ere steder kan man få gratis adgang til aktiviteter via ungdomsskolen. Det er rigtig godt, men desværre er der mange på holdene. Flere hold og flere gratis tilbud. Udendørs aktiviteter Ridning og Baseball i Fælledparken, Nørrebroparken (ikke plads pt. og ulækker pga. hundelort). Ridning på Assistens Kirkegården, roning på søerne. Bueskydning oven på Korsgadehallen. Træningstider ml eller foretrækkes af de ældste elever (8.-9.kl). Den sene tid er svær i forhold til lektier og aftensmad hjemme. De yngre (5.-7. Kl.) fortrækker Multisal - fl ere taler om fordelene ved multisale fordi man ser andre sportsgrene og få lyst til at prøve forskellige ting. 11

12 FORENINGSLIV FORENINGSLIV // PUNKT 3 DET GODE VED EN SPORTSKLUB Socialt Man kan få nye venner (9) Fællesskab venskab (1) Man danner en slags familie (1) Man får fede oplevelser med vennerne. Det er godt at være social man kan blive bedre mere social (2) Sammenhold og holdånd støtte hinanden (3) Man får et bedre samarbejde (5) Man lære at lytte og hjælpe hinanden (2) Man kommer ikke til at kede sig (2) Sjov have det sjovt (8)) Så laver man noget andet end at side ved sin pc eller TV. (2) Man har andet og lave end at blive derhjemme og (ikke?) bevæge sig.(2) Man kommer væk fra kriminalitet (1) Man får støtte Opbygger tillid til kammerater (1) Oplevelser Rejser til udlandet og opleve ny viden (2) Deltagelse i stævner, kampe, turneringer (4) Glæder sig til Vilbjerg Cup (1) Opleve ting udenfor hjemmet (2) Mentalt og fysiskt Hvis man har det skidt er det godt at lave noget man kan lide og tømme hovedet (1) Man tænker på en meget bedre måde (1) Man bliver mere koncentreret (1) Man kan komme ud med vreden (1) Lyst til at træne lyst til at give lysten videre (1) Dejlig udmattelse efter træning bruger masser af energi (2) Styrke troen på sig selv lære at passe på sig selv blive selvsikker (2) Man får god samvittighed fordi man går til sport og passer på sin krop (1) Respekt (fra omverdenen og for sig selv) (2) Stolthed (1) Tilfredshed (1) Man laver noget man er god til (1) Man har noget at glæde sig til og se frem til (2) Man får brugt sine kræfter, så man bliver mere rolig i hverdagen (1) Man lærer og prøver noget nyt en ny sport og nye træningsmåder (5) Man kan forbedre sig (3) God motion (1) Frisk luft (1) Karate liv (1) Præmier Man kan vinde ting præmier for sit talent 12

13 FORENINGSLIV Ekstra kommentarer fra diskussioner undervejs i punkt 3 DET GODE VED EN SPORTSKLUB Tætte relationer nye venner, nærmest famlie (far/søn, far/datter, mor/datter forhold ml. træner og medlem), tillidsforhold indenfor foreningen, støtte fra foreningsleder i forhold til spørgsmål der ligger udenfor træningslivet. Vigtigt med venner så man bliver i klubben. Fritid -Vigtigt at have noget at tage sig til meningsgivende selvværd. Man kan få opbakning og støtte. Fællesskab vigtigt at være med i et sundt (ikke kriminelt) fællesskab hvor man føler man hører til. Væk fra kriminalitet støtte til at holde sig fra kriminalitet, fx små drenge væk fra gaden og ud i klubberne i stedet at gå rundt og lave ballade. En pige nævner at hun har været rollemodel og trukket unge drenge (lokale ballademagere) med i klub. Voksne fra klubben spurgte hende om hun ville og kunne. Unge som bro/formidler. De unge sagde at de ikke spørger voksne om de kan hjælpe med sådan noget, fordi de regner med og er vant til at det er de voksne der har styr på sagerne. I første omgang må de voksne være opsøgende, men der kan måske udvikles en ny kultur, hvor børn kommer til voksne for at hjælpe. Konkurrence og præmier for fl ere er det ikke vigtigst at vinde præmier, men de synes alligevel at det kan være motiverende med konkurrence. Sjovt Det skal være sjovt at gå i klub og man skal glæde sig til det. Selvtillid, selvtilfredshed og selvværd Flere taler om at det giver selvtillid at gå til en sport man kan li og mestrer. Man lærer at klare sig selv og tro på sig selv at kunne være mere end man tror. Sport kan give adspredelse og få en væk fra dårlige tanker. Gode tanker sport og fysisk udfoldelse kan give en gode og positive tanker. Respekt - Sport kan give en et andet liv i en respekteret sport/verden. Sport kan være med til at skabe din identitet. Et mangfoldigt mødested Samles om noget selvom man er meget forskellige som mennesker. Et sted hvor man kan få det bedste ud af hinandens forskelligheder. Samarbejde sammenhold, holdånd, bedre til at samarbejde med forskellige mennesker. Oplevelser man får øjnene op for nye oplevelser Følelsesventil sportsgrene kan være en ventil for følelser, fx vrede. Udtrykke følelser i sporten kan man give udtryk for følelser og måske komme i bedre kontakt med sig selv? Sit hjerte og mavefornemmelse (Det sidste er By X kommentar). Kondition og fysisk udfordring man forbedrer sin fysiske tilstand, få frisk luft, udvikler sig selv, bliver stærkere, smidigere. 13

14 LEKTIECAFÉ LEKTIECAFÉ // PUNKT 1 KONCENTRATION Kl. Hjælp Få forklaret hvad man skal gøre Nogen til at hjælpe en Man skal nemt komme til læreren God hjælp en der kan forklare godt Det er okay at spørge om hjælp Du får hjælp som du måske ikke får derhjemme Rammer og omgivelser Hyggeligt sted (3) Stedet må gerne være lidt pænt og kreativt så det er sjovt at lave lektier der (1) Man skal sidde et dejligt sted i nogle puder (1) Snacks, frugt, kiks, te (3) Ro og stillle (3) Der skal være få mennesker som man kan arbejde bedre, koncentrere sig (3) Høre stille musik, måske klassisk. (2) Farver (1) Varme det skal ikke være et koldt rum (1) Nogle gange kan man lige holde en pause og få luft til hjernen (1) Ekstra kommentarer fra diskussioner undervejs i punkt 1 lektiecafe koncentration, gruppe Kl Kl. Ro Der skal helst ikke være noget eller nogen der distrahere (2) Koncentration ingen støj, tv eller andre støjkilder eller larm, råben (3) Ro (4) Jeg kan bedst lave lektier når der er musik det kan være med høretelefoner(1) Indretning og stemning Det er vigtigt at der er et vindue jeg kan kigge ud af (1) Rimelig plads til at være der og kunne bevæge sig (4) Frisk luft det må ikke være indelukket (1) Der må gerne være fl ere mennesker i rummet så man ikke er alene (1) At der er en god stemning, ikke skænderier. (1) Behageligt lys (1) Behagelige omgivelser og god atmosfære (2) Hyggelig indretning og stemning (3) Udstyr Computer og internet og printer (2) Blyanter, papir, skoleredskaber osv. (1) Mad og drikke Lidt chips lidt gulerødder som man kan spise, hvis man bliver sulten (2) Lektiehjælp Lærer der kan hjælpe i forskellige fag Nok voksne/hjælpere Computere og internet som hjælp Plads til pauser, vennehjælp, roligt miljø, god temperatur, ikke så mange mennesker i rummet, fokus, farverige omgivelser og komfortable møbler, god stemning, mad og drikke i form af kiks og te. Udfl ugt som bonus. 14

15 LEKTIECAFÉ Ekstra kommentarer fra diskussioner undervejs i punkt 1 lektiecafé koncentration, gruppe Kl. Stemningen er vigtig for gruppen og de taler om muligheder for musik, at der er andre mennesker men ikke for mange. Flere nævner at det er godt m. alternativer til skolens lektiecaféer og at det ikke er egne lærere der hjælper. Det kan give en større frihed til at få hjælp, hvis man f.eks. ikke har det godt med læreren på skolens café. Høj musik kan give ro for nogen, men det er også meget distraherende det afhænger af opgavetypen man er ved at løse. Det er svært at vælge en musik til alle i lektiecaféen og det fungerer meget godt med høretelefoner synes eleverne. 15

16 LEKTIECAFÉ LEKTIECAFÉ // PUNKT 2 HVEM ER DEN BEDSTE LEKTIE- HJÆLPER? Kl. Forældre Min far er god til at forklare fordi han tager det skridt for skridt så jeg forstår emnet Det er ikke altid let at huske hvad man skal og så husker min mor mig på det Mor er bare god hun er dygtig og er selv lærer Min far fordi han er rar og forstår alting Grunden til at min far er god til at hjælpe er at han har styr på stoffet under matematik. Min mor er god til dansk fordi at hun selv er sproglig. Min far når det gælder matematik og min mor når det er sprogligt. Lærere Min lærer (er god lektiehjælper) fordi han/hun nogen gange bruger sin fritid på at hjælpe elever Min matematik/idrætslærer fordi han er god til at formulere (sig). Når en lærer forklarer, så gør de det altid skridt for skridt, så jeg forstår det. Generelt Når min lærer, mor og far forklarer mig forstår jeg, for de forklarer det ordentligt. Min gamle kat hjælper mig. Den bedste person til at hjælpe er god fordi han ikke går videre før alle forstår. Ekstra kommentarer fra diskussioner undervejs i punkt 1 lektiecafe bedste lektiehjælper, gruppe Kl. Der blev ekstra notater fra denne diskussion Kl. Mig Mig selv hvis jeg tager mig sammen og tager tid til at tænke (2) det kommer an på om jeg selv kan fi nde ud af opgaven (1) Søskende Storebror (1) Min søster har ikke tid (1) Forældre Far (5) Min far hjælper med matematik Min far hjælper mig med Mat og Nt (Natur og teknik), for det ved han noget om. Min far er god til fransk Mor (4) Min mor er bedst til historie Nogle ting er det min mor Min mor hjælper mig med de sproglige fag, for det ved hun noget om. Far og mor (2) Mine forældre fordi dem er jeg trygge ved, og vi kan altid holde en pause. Stedmor Stedfar Venner Min mors veninder (1) Min veninde Munya til matematik Jeg spørger venner som er ældre om en forklaring til det jeg ikke forstår Jeg kan ringe til en ven Lave lektier sammen med venner forskellige steder Pædagoger Kit og Ida fra min klub Er i klub og laver lektier og lidt hjemme Ungdomsskole til de specielle fag jeg er dårlig til

17 LEKTIECAFÉ Egne lærere Jeg spørger min lærer om ekstra forklaring (4) Nogle gange er det også godt at få hjælp af selve læreren. Lektiecafélærere Det er nemmere hvis det er en ung voksen Det er nogle gange nemmere hvis man ikke kender personen Ekstra kommentarer fra diskussioner undervejs i punkt 2 lektiecafé bedste lektiehjælper, gruppe Kl. Jon Jackson fra Lokaludvalget spurgte gruppen om hvor meget tid de bruger på lektier om ugen og tallene lå fra min. 5 timer til max. 10. Der var dog variationer på min. ½ time max. 4 timer. Tallene skal tages med forbehold og bør undersøges nærmere, da eleverne ikke var forberedt på spørgsmålet og havde svært ved at tælle deres gennemsnitlige tidsforbrug. Som hovedregel bruger de ældre mere tid på lektier, da de også ha en del længere læsestof. 17

18 LEKTIECAFÉ LEKTIECAFE // PUNKT 3 INDRETNING OG DESIGN AF LEKTIECAFÉ Eleverne fi k til opgave at visualisere en lektiecafé og indsætte de vigtigste funktioner. Nedenfor ses udvalget af deres tegninger. Tegningerne viser et udvalg af de funktioner eleverne nævnte under spørgsmål et omkring koncentration i lektiecaféen klasse 18

19 LEKTIECAFÉ klasse 19

20 LEKTIECAFÉ klasse 20

21 LEKTIECAFÉ klasse 21

22 LEKTIECAFÉ klasse 22

23 LEKTIECAFÉ klasse 23

24 Københavns Kommunes kompetencecenter for inddragelse af børn og unge i byens bæredygtige udvikling

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 5. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 5. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentarer Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet. Velkommen til undersøgelsen.

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentar Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet. Velkommen til undersøgelsen.

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 6. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 6. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentar Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet hvor der står [dansk/matematik]. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet.

Læs mere

Total Er du... Procent Antal Dreng 89% 50 Pige 11% 6 Total 100% 56

Total Er du... Procent Antal Dreng 89% 50 Pige 11% 6 Total 100% 56 Er du... Dreng 89% 50 Pige 11% 6 100% 56 Hvilket klassetrin går du på? 4 25% 14 5 13% 7 6 18% 10 7 9% 5 8 21% 12 9 14% 8 100% 56 Hvor tilfreds er du samlet set med din skole? Meget tilfreds 23% 8 Tilfreds

Læs mere

Børns idrætsdeltagelse på Bornholm

Børns idrætsdeltagelse på Bornholm Børns idrætsdeltagelse på Bornholm Resultater fra børnenes besvarelse af spørgeskema som led i undersøgelsen af idræt og idrætsfaciliteter på Bornholm Bjarne Ibsen og Louise Bæk Nielsen Center for forskning

Læs mere

Råd og redskaber til skolen

Råd og redskaber til skolen Råd og redskaber til skolen v/ Anna Furbo Rewitz Udviklingskonsulent i ADHD-foreningen og projektleder på KiK ADHD-foreningens konference Kolding d. 4/9 2015 Temablokkens indhold De tre overordnede råd

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse 1

Indhold. Indholdsfortegnelse 1 Indhold Indholdsfortegnelse 1 1 Elevskema 2014 8 1.1 2014 - EQ01: Vi håber, du vil svare på spørgsmålene................................ 9 1.2 2014 - EQ02: Er du en dreng eller pige?.......................................

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 8. og 9. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentar Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet. Velkommen til undersøgelsen.

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole Juni 2012 Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Rapporten er udarbejdet af Syddansk Universitet, Center for Interventionsforskning Indledning

Læs mere

deler, hvad de har købt. Køber primært slik og lign., da de ikke må være alt for mætte, når de skal hjem

deler, hvad de har købt. Køber primært slik og lign., da de ikke må være alt for mætte, når de skal hjem Emma 10 år + Signe 10 år + Cecilie 10 år Hvornår: 1 gang om ugen, opvisninger og trænings-/hyggestævner Hvad: Gymnastik Spise/drikke behov: På hverdage sidder de sammen, også gerne med en stor del af holdet,

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt?

Interview gruppe 2. Tema 1- Hvordan er det at gå i skole generelt? Interview gruppe 2 Interviewperson 1: Hvad hedder i? Eleverne: Anna, Fatima, Lukas Interviewperson 1: Hvor gamle er i? Eleverne: 15, 16, 15. Interviewperson 1: Jeg ved ikke hvor meget i lige har hørt,

Læs mere

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen

Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Det vigtigste er IKKE at vinde men at blive bedre! Perspektiver på gode idrætsmiljøer for børn og unge i skolen og foreningen Hvad er der på menuen? Jeg vil blive bedre - hvad er vigtigt for børn når de

Læs mere

Børnemiljøvurdering SFO Sydskolen afdeling Asnæs.

Børnemiljøvurdering SFO Sydskolen afdeling Asnæs. Børnemiljøvurdering SFO Sydskolen afdeling Asnæs. En dårlig dag er når vi er uvenner (Citat barn) En god dag er når jeg leger med mine venner i sandkassen.. (Citat barn) 1 Beskrivelse af rammerne om børnemiljøvurdering.

Læs mere

Koncentration. Sigt. Ram plet. Lær at skyde i din lokale skytteforening

Koncentration. Sigt. Ram plet. Lær at skyde i din lokale skytteforening Lær at skyde i din lokale skytteforening Koncentration. Sigt. Ram plet. Alle kan gå til skydning uanset alder og fysisk form. Find et skytteforening i dit lokalområde og giv dig selv en udfordring Læs

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

ELEVUNDERSØGELSE 4. klasse

ELEVUNDERSØGELSE 4. klasse Nr. Spørgsmål Svarkategorier Kommentarer Filter: Hvis IP-nummer er ulige, skal der stå matematik igennem skemaet. Hvis IP-nummer er lige, skal der stå dansk igennem skemaet. Velkommen til undersøgelsen.

Læs mere

Tallene i skemaet er i % og er resultatet af besvarelser fra 34 hold i almenundervisningen.

Tallene i skemaet er i % og er resultatet af besvarelser fra 34 hold i almenundervisningen. Svarskema Undervisningsmiljøundersøgelsen Guldborgsund Ungdomsskole Tallene i skemaet er i % og er resultatet af besvarelser fra 34 hold i almenundervisningen. Enkelte punkter er ikke besvaret og enkelte

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Orientering om STILLE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole

Orientering om STILLE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Orientering om STILLE PIGER Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Til den unge: Stille Piger er for dig, hvis du kan genkende noget af dette fra dig selv: Du er den stille pige i klassen, som ikke tør sige

Læs mere

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup Spørgeskema Crossklubmiljø Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Brugerrettet evaluering af Fritid til Alle

Brugerrettet evaluering af Fritid til Alle Brugerrettet evaluering af Fritid til Alle Kultur og Fritid Hedensted Kommune Introduktion Baggrund Fritid til Alle er et projekt, der arbejder for, at alle børn og unge i Hedensted Kommune skal have en

Læs mere

1. Er du dreng eller pige? Dreng29 SORT Pige 32 RØD

1. Er du dreng eller pige? Dreng29 SORT Pige 32 RØD 1. Er du dreng eller pige? Dreng29 SORT Pige 32 RØD 2. Hvor gammel er du? 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år 3. Hvilken klasse går du i? 8. 9. 10. 11. 4: Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer

Læs mere

Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen. (kit, nummer 8)

Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen. (kit, nummer 8) Idékatalog 3/3 // Pilehaveskolen (kit, nummer 8) 1) En beskrivelse af idéen 2) Et storyboard 3) En 3D model 4) En film af hver gruppe 5) Et podie til hver gruppe Alle elementer vedrørende hver gruppe samlet

Læs mere

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk DGI Inklusion 1 Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne dgi.dk 2 Indledning Hvordan kommer du eller dit barn i gang med at dyrke idræt i Danmark 3 At gå til idræt er en helt enestående

Læs mere

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk

DGI Inklusion. infofolder. Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne. dgi.dk DGI Inklusion 1 Har du lyst til at dyrke idræt? Infofolder Netværksforeningerne dgi.dk 2 Indledning At gå til idræt er en helt enestående mulighed for at danne netværk, finde nye venner, lære sproget og

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Page 1 of 7 Trivselsundersøgelse 2010 Med dette spørgeskema ønsker skolen at undersøge, hvordan du har det på skolen. Går det godt i klassen, lærer du noget og er du glad for at gå i skole? Målgruppen

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Interview med eleven Lærke I = interviewer (Lasse), L = informant (Lærke)

Interview med eleven Lærke I = interviewer (Lasse), L = informant (Lærke) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 I: Hvilke nogle lektioner har I haft i dag? L: Hvilke nogle lektioner vi har haft i dag, vi har haft engelsk og samfundsfag.

Læs mere

O R 2. 3. O G 4. K L A S S E

O R 2. 3. O G 4. K L A S S E 2014, Uge 8 Ugens Avis År H A L G Å R D S F H F O R 2. 3. O G 4. K L A S S E O p s t a r t e n a f d e t n y e t i l b u d U G E N S R E D A K T I - ON: Mia 2.B Anna 2.B Ida M. 2.B Oliver 4.A Louise 2.B

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Elevvurdering af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen efterår 2008

Elevvurdering af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen efterår 2008 Elevvurdering af undervisningsmiljøet på Gøglerproduktionsskolen efterår 2008 Linje: Alle 7 Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på

Læs mere

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder 1 ICH BIN, DU BIST... 1 Mange børn og unge i udsatte boligområder har vanskeligt ved dansk stil, tyske gloser og

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større

Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB. en del af noget større Til kontaktpersonen QUICK GUIDE FÅ FLERE PIGER I DIN KLUB en del af noget større REKRUTTERING AF PIGER GENNEM PIGERAKETTEN TRIN 1 FØR PIGERAKETTEN Quick guiden er lavet til dig som kontaktperson, så du

Læs mere

Orientering om VILDE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole

Orientering om VILDE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Orientering om VILDE PIGER Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Til den unge ER LIVET FOR VILDT? ER DU EN PIGE MELLEM 13-15 ÅR? Kan du kende noget af dette fra dig selv: Du kommer ofte op at skændes med

Læs mere

Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene

Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Flere bekendte, lige så mange venner, men mere tid alene Nogle få input omkring unge, foreningsliv og udviklingspuljer! DUF 6.oktober 2011 Victor s

Læs mere

Københavnerbarometer 2011

Københavnerbarometer 2011 Københavnerbarometer 2011 3-06-2011 Powered by Enalyzer Survey Solution 1 Er du... Procent Antal Dreng 47% 149 Pige 53% 167 10 316 2 Hvilken skole går du på? Procent Antal Amager Fælled Skole 0 Bavnehøj

Læs mere

Grundskoleevaluering spørgsmål 3

Grundskoleevaluering spørgsmål 3 Grundskoleevaluering spørgsmål 3 3 Er du en pige eller en dreng? 9 10 10it Andel i % Piger 3 19 6 37% Drenge 11 26 10 63% Grundskoleevaluering spørgsmål 4 4 Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Møllevangskolen 7. årgang

Møllevangskolen 7. årgang December Møllevangskolen 7. årgang 2 Efter vi er startet i 7.klasse, er vi kommet op til de store hvor vi før var de ældste elever, er vi nu de yngste elever på gangen. Det kan medføre visse problemer

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Indeklima og medbestemmelse

Indeklima og medbestemmelse Børnepanelrapport nr. 2 / 2011 Indeklima og medbestemmelse BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Kære læser I Børnerådet har vi valgt at have ekstra fokus på skolemiljø, og her er indeklimaet en vigtig del.

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2014 for 0.klasse: 6 elever

Trivselsundersøgelse 2014 for 0.klasse: 6 elever Trivselsundersøgelse 2014 for 0.klasse: 6 elever Når jeg tænker på min skole, bliver jeg Når jeg tænker på min klasse, bliver jeg Når jeg har frikvarter, bliver jeg Når jeg laver lektier, bliver jeg Når

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Unge i idrætten Nye tider nye foreningsformer? Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Thomas Bach, formand DIF s breddeidrætsudvalg

Unge i idrætten Nye tider nye foreningsformer? Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Thomas Bach, formand DIF s breddeidrætsudvalg Unge i idrætten Nye tider nye foreningsformer? Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Thomas Bach, formand DIF s breddeidrætsudvalg Nye tider nye foreningsformer? Forbrugsorienterede ønskebørn valgmuligheder,

Læs mere

Er du... Procent Antal Dreng 54% 197 Pige 46% 170 Total 100% 367

Er du... Procent Antal Dreng 54% 197 Pige 46% 170 Total 100% 367 1 Er du... Dreng 54% 197 Pige 46% 170 100% 367 2 Hvilken skole går du på? Amager Fælled Skole 0% 0 Bavnehøj Skole 0% 0 Bellahøj Skole 0% 0 Blågård Skole 0% 0 Brønshøj Skole 0% 0 Christianshavn Skole 0%

Læs mere

Projekt Sund Start -Fysisk aktivitet og kost

Projekt Sund Start -Fysisk aktivitet og kost 1 Projekt Sund Start -Fysisk aktivitet og kost Mina Händel og Jeanett Pedersen 1 Program Baggrund Resultater fysisk aktivitet i Sund Start Resultater kost i Sund Start Fremtidig forskning Spørgsmål 2 Baggrund

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Københavnerbarometer 2011

Københavnerbarometer 2011 Københavnerbarometer 2011 3-06-2011 Powered by Enalyzer Survey Solution 1 Er du... Procent Antal Dreng 58% 122 Pige 42% 90 10 212 2 Hvilken skole går du på? Procent Antal Amager Fælled Skole 0 Bavnehøj

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' sep 2008 Hold: 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B, 9. E Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Københavnerbarometer 2011

Københavnerbarometer 2011 Københavnerbarometer 2011 30-05-2011 Powered by Enalyzer Survey Solution 1 Er du... Procent Antal Dreng 47% 164 Pige 53% 187 10 351 2 Hvilken skole går du på? Procent Antal Amager Fælled Skole 0 Bavnehøj

Læs mere

Københavnerbarometer 2011

Københavnerbarometer 2011 Københavnerbarometer 2011 3-06-2011 Powered by Enalyzer Survey Solution 1 Er du... Procent Antal Dreng 5 108 Pige 5 109 10 217 2 Hvilken skole går du på? Procent Antal Amager Fælled Skole 0 Bavnehøj Skole

Læs mere

HVAD TÆNKER SKOVBO EFTERSKOLES ELEVER ANNO 2015?

HVAD TÆNKER SKOVBO EFTERSKOLES ELEVER ANNO 2015? HVAD TÆNKER SKOVBO EFTERSKOLES ELEVER ANNO 2015? 1. Du er: D P Alle D P Alle 52,6 47,4 100,0 2. Hvilken klasse går du i? 9. klasse 18 18 36 39,1 40,0 39,6 10. klasse 32 27 59 69,6 60,0 64,8 3. Du bor sammen

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål.

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Film og spørgsmål Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Spørgsmål til 2 sider af samme sag Nikolajs version Hvad tænker

Læs mere

DCUM 2013/2014: Undervisningsmiljøundersøgelse på Horne Efterskole.

DCUM 2013/2014: Undervisningsmiljøundersøgelse på Horne Efterskole. DCUM 2013/2014: Undervisningsmiljøundersøgelse på Horne Efterskole. Besvarelser: I alt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Spørgsmål 1 - Hvilken klasse går du i? 9. 51 40% 10. 78 60% 129 Spørgsmål 2 - Hvilket køn er du?

Læs mere

Det handler om meget mere end kraftspring og rullefald?

Det handler om meget mere end kraftspring og rullefald? Det handler om meget mere end kraftspring og rullefald? Perspektiver på tweens, ungdom og gymnastik i en synes godt om -kultur! Middelfart 17.november 2013 Hvad er der på dagsordenen? De digitale indfødte

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Man går ikke primært til noget for at være sammen med sine venner! Perspektiver på tween og foreningsliv i en synes godt om -kultur!

Man går ikke primært til noget for at være sammen med sine venner! Perspektiver på tween og foreningsliv i en synes godt om -kultur! Man går ikke primært til noget for at være sammen med sine venner! Perspektiver på tween og foreningsliv i en synes godt om -kultur! 5.klasse i 1984 5.klasse i 2016 Hvad er der på menuen.? Lidt om tweens.

Læs mere

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne:

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Barnets alsidige udvikling i aktiviteterne i SFO: SFO s praksis nu og her. SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Personlige

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Dronninglund Efterskole Brønderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Dronninglund Efterskole Brønderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Dronninglund Efterskole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 0+1: Bliv mentalt klar til at skrive SRP

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 0+1: Bliv mentalt klar til at skrive SRP Mere end blot lektiehjælp Få topkarakter i din SRP 0+1: Bliv mentalt klar til at skrive SRP Hjælp til SRP-opgaven Sidste år hjalp vi 3.600 gymnasieelever med en bedre karakter i deres SRP-opgave. Oplev

Læs mere

Forældreguide til Zippys Venner

Forældreguide til Zippys Venner Forældreguide til Indledning Selvom undervisningsmaterialet bruges i skolerne af særligt uddannede lærere, er forældrestøtte og -opbakning yderst vigtig. Denne forældreguide til forklarer principperne

Læs mere

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland Det handler om andet end fodbold DBU Sjælland Program Præsentation og baggrund Hvad siger de unge??? Forskel i køn og typer Årsager til frafald Muligheder for fastholdelse Klubliv Opsamling DBU Sjælland

Læs mere

Du bedes udfylde skemaet og indsende det i vedlagte svarkuvert. inden onsdag d. 7. november «LBNR»

Du bedes udfylde skemaet og indsende det i vedlagte svarkuvert. inden onsdag d. 7. november «LBNR» UNDERSØGELSE AF BEFOLKNINGENS MOTIONS- OG SPORTSVANER SPØRGESKEMA TIL BØRN OG UNGE (7-15 ÅR) BESVARES MED HJÆLP FRA EN VOKSEN Du bedes udfylde skemaet og indsende det i vedlagte svarkuvert inden onsdag

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1 Trivselsplan 1 Trivselsplan Bedsted Skole er en skole, der lægger vægt på: Ansvar, omsorg og respekt Vi arbejder for: At der er plads til alle, og vi passer godt på hinanden. Hvor alle lærer at lytte til

Læs mere

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Elever i 7., 8. og 9. klasse på Holmebækskolen og Herfølge Skole kan vælge Ungtræner/Trænerspiren som valgfag. I praksis betyder det,

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Børnepanelrapport nr. 1: 2012. Det gode børneliv BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

Børnepanelrapport nr. 1: 2012. Det gode børneliv BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL Børnepanelrapport nr. 1: 2012 Det gode børneliv BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Kære læser Hvad er et godt liv for børn i Danmark? Det vil vi rigtig gerne vide i Børnerådet. For hvis vi ved det, kan

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

NETVÆRKS TILBUDET PULS1

NETVÆRKS TILBUDET PULS1 NETVÆRKS TILBUDET PULS1 Kære borger Pulsen er et fantastisk tilbud for dig som er udviklingshæmmet. Du bor på et bosted, hjemme eller i egen lejlighed under Københavns kommune. Pulsen er et netværkstilbud,

Læs mere

Et nyt samarbejde efter Folkeskolereformen 2013

Et nyt samarbejde efter Folkeskolereformen 2013 HG SPORTSFRITIDSKLUB NÆSTVED DANMARKS SUNDESTE KOMMUNE. FORSLAG TIL FRITIDSTILBUD TIL ALLE BØRN I NÆSTVED Et nyt samarbejde efter Folkeskolereformen 2013 HG Fritidsklub 11. september2013, version 2.0 UDFORDRINGER

Læs mere

Personas. Emma 10 år + Signe 10 år + Cecilie 10 år. Hvornår: 1 gang om ugen og opvisninger. Hvad: Gymnastik.

Personas. Emma 10 år + Signe 10 år + Cecilie 10 år. Hvornår: 1 gang om ugen og opvisninger. Hvad: Gymnastik. Emma 10 år + Signe 10 år + Cecilie 10 år Hvornår: 1 gang om ugen og opvisninger. Hvad: Gymnastik. Spise/drikke behov: Sidde med veninderne og hygge og deler maden. Opholder sig: I salen omkring tasker

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER PIXI nr. 1/2015 FAMILIELIV BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Familieliv En undersøgelse blandt 8. klasses elever i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet juni 2015

Læs mere

Gruppeinterview med børn fra 5. klasse fra Ganløse Skole 27. februar 2015

Gruppeinterview med børn fra 5. klasse fra Ganløse Skole 27. februar 2015 1 Gruppeinterview med børn fra 5. klasse fra Ganløse Skole 27. februar 2015 Deltagere 4 børn fra 5. klasse, 2 piger og 2 drenge. Tilstede Interviewe og referent Vicky Holst Andersen, Formand for Social

Læs mere

Idékatalog 1/3 // Vallensbæk Skole. (kit, nummer 6)

Idékatalog 1/3 // Vallensbæk Skole. (kit, nummer 6) Idékatalog 1/3 // Vallensbæk Skole (kit, nummer 6) 1) En beskrivelse af idéen 2) Et storyboard 3) En 3D model 4) En film af hver gruppe 5) Et podie til hver gruppe Alle elementer vedrørende hver gruppe

Læs mere

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE

FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE FORDELE FÆLLESSKAB MED FORSTÅELSE Inklusion er ikke noget, nogen kan gøre alene. Det er en egenskab ved fællesskabet at være inkluderende, og der er store krav til inkluderende fællesskaber. Først og fremmest

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Anonym ungeprofilundersøgelse for GRUNDLAG Horsens

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007

Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 Resultat af: Undervisningsmiljøundersøgelse på Svenstrup Efterskole, juni 2007 I klassen: 1. Hvilken af nedenstående påstande passer bedst til dig? (93 a. Jeg er en af de dygtigste i klassen. 16 % b. Enkelte

Læs mere